Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

                           Znalezione obrazy dla zapytania Nowenna przed uroczystoÅ›ciÄ… Niepokalanego PoczÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny
 
Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
Immaculata O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.
Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.
O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)
 
Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
 
Po każdym dniu Nowenny odmawiamy litanię 
 
Dzień I – 29 listopada
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Rozważania na I dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”
 
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Niepokalana, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, Niepokalana, módl się za nami.
Święta Panno, Niepokalana w poczęciu, módl się za nami.
Wybranko Boga Ojca, Niepokalana, módl się za nami.
Matko Jezusa, Niepokalana, módl się za nami.
Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana, módl się za nami.
Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana, módl się za nami.
Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana, módl się za nami.
Córko Dawidowa, Niepokalana, módl się za nami.
Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana, módl się za nami.
Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana, módl się za nami.
Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana, módl się za nami.
Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana, módl się za nami.
Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana, módl się za nami.
Orędowniczko łask, Niepokalana, módl się za nami.
Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana, módl się za nami.
Gwiazdo świata, Niepokalana, módl się za nami.
Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana, módl się za nami.
Różo wśród cierni, Niepokalana, módl się za nami.
Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana, módl się za nami.
Wzorze naszej wiary, Niepokalana, módl się za nami.
Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana, módl się za nami.
Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana, módl się za nami.
Matko żyjących, Niepokalana, módl się za nami.
Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana, módl się za nami.
Domie skromności i czystości, Niepokalana, módl się za nami.
Światłości Aniołów, Niepokalana, módl się za nami.
Korono Patriarchów, Niepokalana, módl się za nami.
Chlubo Proroków, Niepokalana, módl się za nami.
Mistrzyni Apostołów, Niepokalana, módl się za nami.
Męstwo Męczenników, Niepokalana, módl się za nami.
Mocy Wyznawców, Niepokalana, módl się za nami.
Czystości Dziewic, Niepokalana, módl się za nami.
Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, Niepokalana, módl się za nami.
Orędowniczko grzesznych, Niepokalana, módl się za nami.
Bramo niebieska, Niepokalana, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, Niepokalana, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.
W. Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.
Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu
Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej
zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
 
 
Dzień II – 30 listopada
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On – Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus – Ojca.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Rozważania na II dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”
 
Dzień III – 1 grudnia
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Ileż we wnętrzu mej  duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Rozważania na III dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”
 
Dzień IV – 2 grudnia
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Dzień V – 3 grudnia
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Będę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna; przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziła
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Dzień VI – 4 grudnia
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Starać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niej i sprawić Jej przyjemność.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Dzień VII – 5 grudnia
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Dzień VIII – 6 grudnia
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…
 
Dzień IX – 7 grudnia
 
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…
 
Rozważanie
Tobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.
 
O Maryjo bez grzechu poczęta…