Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 25 LISTOPADA 2019 DLA LUZ DE MARÍA  

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm    

 

Ludu Boży:

JAKO KSIĄŻĘ NIEBIESKICH LEGIONÓW NA MOCY WOLI BOŻEJ, ALARMUJĘ.

 

Nieustające trzęsienia ziemi na Ziemi zmuszą człowieka do wzięcia pod uwagę zapowiedzi Nieba. Tylko istota ludzka nie pochyli głowy, uznając, że została wcześniej zaalarmowana, aby nie skłonić się do Słów z Góry.  

 

Bunt człowieka doprowadził do tego, że ten sam człowiek ignoruje wartość życia. Odłączenie się człowieka od Przenajświętszej Trójcy prowadzi ludzkość do myślenia, że udało jej się przetrwać bez Boga i że może trwać nie potrzebując swego Pana i Boga, dopóki człowiek nie oczyści się, nie zostanie oczyszczony przez mackę komunizmu, przez antychrysta i jego sługi, dopiero wtedy stanie się, gdy spojrzy na siebie, zatopionego w grzechu i powróci do Boga.  

 

Jeziora przyjemności ludzkich zmysłów są burzliwe, jeśli stan duchowy istoty ludzkiej jest zbuntowany i oddalony od Boga. Dlatego wzywam was do zdecydowanego nawrócenia, a nie nawrócenia „ na wygląd”, abyście nie popadli w błędy, które już rozprzestrzeniane są wśród Ludu Bożego, przez niektóre z faworyzowanych dzieci Naszej Królowej i Matki, które doprowadzą do zgubienia iluż dusz z powodu tych złych nauk.   

 

BĄDŹ UWAŻNY, DUCH ŚWIĘTY OŚWIETLA CIĘ ABYŚ MÓGŁ ROZEZNAĊ, NIE JAK ŚWIAT WIERZY ŻE TO ROBI, ALE JAK DZIECI BOGA PRACUJĄ I DZIAŁAJĄ. 

 

MACIE MATKĘ, KTÓRA KOCHA WAS MATCZYNĄ MIŁOŚCIĄ, DO KTÓREJ MOŻECIE SIĘ UDAĊ GDY TYLKO JEJ POTRZEBUJECIE, NIE POGARDZAJCIE TYM PRZYWILEJEM! 

 

Siły zła zaatakowały Ziemię, przywódcy przeważnie należą do światowej elity i zwracają się przeciwko ukochanym dzieciom Naszej i waszej Królowej i Matki z okropnymi oszczerstwami i kłamstwami, aby pobudzić ludzkie stworzenia przeciwko Kościołowi Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Ludu Boży, prześladowania nasilają się i musicie być na to przygotowani, z mocną i silną wiarą, w zbroi Miłości i Posłuszeństwa Prawu Bożemu i wskazań, które sugerują podstawę chrześcijanina. 

 

TO JEST TEN MOMENT, W KTÓRYM MUSICIE WYRAZIĊ CAŁĄ PRZYNALEŻNOŚĊ DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ ORAZ NASZEJ I WASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI NIEBA I ZIEMI, 

BEZ CHWILI WAHANIA, BĘDĄC PRAWDĄ. 

 

Módl się, Ludu Boży, módl się, wulkany nadal się aktywują. Módlcie się za Włochy i Indonezję,  

Zwiększa się ich cierpienie.

Módl się, Ludu Boży, módl się, trzęsienia ziemi nasilają się w tym cyklu, ziemia drży od jednej skrajności do drugiej.

Módl się, Ludu Boży, módl się, przemoc rośnie wraz z rozprzestrzenianiem się plagi.

 

Ludu Boży, człowiek płonie w środku, płonie z powodu wewnętrznego dyskomfortu jaki utrzymuje w obliczu nieposłuszeństwa, które pokazuje i z którym żyje, odrzucając ochronę Boga i przyjmując to, co uważa za najbardziej słuszne: przebiegłość i kłamstwa szatana.  

 

Ludu Boży, podstęp Szatana nie zostanie zachowany, będzie zredukowany MOCĄ, KTÓRA JEST PONAD WSZELKĄ MOCĄ: MOCĄ BOGA (por. Mt 28, 18b; Hbr 1,2-14; Flp 2,9- 11). Ci, którzy są nieposłuszni Bożym nakazom, będą płakać, jęczeć i poczują się jakby umierali, przeżywając swoje własne grzechy. Bądź czujny, Ludu Boży, cierpienie wzrasta!  

 

JAKO PRZYWIĄZANY DO TEGO POKOLENIA,  

MYŚLĘ O RÓŻAŃCU DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, W TYM CZASIE, GDY NARASTA UCISK. 

 

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen 

 

Odmów Credo. 

 

Zrób rachunek sumienia. 

 

 

Pierwsza tajemnica: Ludzkość jest wypełniana cnotą siły.

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz.
Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, ześlij Swoje Niebiańskie Chóry, aby chroniły wszystkich ludzi, pomóż im  odrzucić złe zamiary, aby ludzki umysł i myśl pozostały w Tobie.

 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, zstąp z Twego Tronu Trynitarnego, aby poprowadzić nas na ścieżkę dobra.  

 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

 

Druga tajemnica: Gniew nie przychodzi, aby przejąć stery ludzkiego życia. 

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz. 

Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, obdarz Swój Lud cierpliwością, aby gniew i jego chaotyczne skutki nie zabrały serca człowieka, a trudności zostały od ludzkości oddalone. 

 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, oddal od całej  ludzkości problemy i sidła Diabła. Walki będą daleko od ludzkiego stworzenia, a cierpienie nas nie dosięgnie. 

 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

 

Trzecia tajemnica: Ludzkość będzie pobłogosławiona przez Trójcę Przenajświętszą, a każde ludzkie stworzenie chce być sługą swoich braci.

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz. 

Następnie kontynuujemy: Równość przyszła na ludzkość, aby sprawiedliwość w uczynkach i czynach była świadectwem dzieci Bożych. 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, jako ludzkość nie tracimy naszych wartości ani przekonań i przez cały czas jesteśmy uczciwi, aby oddać Cześć i Chwałę Bogu. 

 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

 

Czwarta tajemnica: Postęp zła zostanie powstrzymany decyzją całej ludzkości, by podobać się Bogu. 

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz. 

Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, duchowymi mędrcami są ci, którzy swoimi czynami i działaniami podobają się Bogu, czczą Go i wielbią Go w imieniu wszystkich ludzkich stworzeń. 

 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, niech cała ludzkość zwróci się do Ciebie z przekonaniem, że jesteś współczującym i Miłosiernym Bogiem, Sprawiedliwym Sędzią, któremu bez wiary niemożliwym jest się podobać.  

 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

Piąta tajemnica: Gniew nie przychodzi, aby przejąć stery ludzkiego życia. 

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz. 

Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, cała ludzkość przyjmuje Twoją Miłość, aby szczerość, szacunek i życzliwość objawiły się w Twoim Ludzie na Twoje podobieństwo i były jednością w Twoim Sercu. 

 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, Boża Miłość jest źródłem wszelkiego dobra, aby ta sama Miłość była w całym Ludzie Bożym, ludzkie interesy zostały zatrzymane, niezgoda ustała, a duchowość była w każdym człowieku lustrem Twojej Miłości. 

 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

 

Na trzech paciorkach Różańca Świętego odmawiamy: 

Boska Trójco: Boski Pokój zalewa serca ludzi bez różnicy.
Boska Trójco: Duch Święty zalewa nas Swoją Miłością.
Boska Trójco: Pokój Matki Bożej, który przekracza wszelkie zrozumienie, przychodzi do nas. 

 

 

 MÓDLCIE SIĘ O ZBAWIENIE [MODLITWĄ] „SALVE REGINA- WITAJ KRÓLOWO*…”  

NA CZEŚĊ BŁOGOSŁAWIONEJ KRÓLOWEJ I MATKI. 

 

Ofiarowanie: 

 

Trójco Przenajświętsza, niech dobroć kieruje naszym życiem i niech ludzkość uczyni niezbędną pokutę, aby wykorzenić postęp zła z Ziemi. Prowadź nas, abyśmy żałowali i byli jak Ty, Matko, wiernymi uczniami i posłańcami Twojej Miłości.  

Ofiaruj szczerze, aby zakończyć duchowe zatrzymanie. 

 

Amen. 

BĄDŹCIE WSZYSCY BŁOGOSŁAWIENI W BOŻEJ MIŁOŚCI. 

 

 

KTÓŻ JAK BÓG?         QUIÉN ES COMO DIOS? 

NIKT JAK BÓG!               NADIE COMO DIOS! 

San Miguel Arcángel 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA 

 

*Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! 

 

Od tłum.:Dołączam dodatkowo spreparowany tekst Różańca dla łatwiejszego użycia. Do wysłania pozostały jeszcze dwa Orędzia Św. Michała podane wcześniej oraz opracowanie: „Rośliny Lecznicze”. Ten tekst wysyłam jako pierwszy z uwagi na Różaniec. 

 

 

RÓŻANIEC DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

 

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.Amen,     Odmów Credo,     Zrób rachunek sumienia. 

 

Pierwsza tajemnica: Ludzkość jest wypełniana cnotą siły.

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz… Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, ześlij Swoje Niebiańskie Chóry, aby chroniły wszystkich ludzi, pomóż im  odrzucić złe zamiary, aby ludzki umysł i myśl pozostały w Tobie.
Na małych paciorkach 10 x: Boża Mądrości, zstąp z Twego Tronu Trynitarnego, aby poprowadzić nas na ścieżkę dobra.  

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

Druga tajemnica: Gniew nie przychodzi, aby przejąć stery ludzkiego życia. 

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz…Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, obdarz Swój Lud cierpliwością, aby gniew i jego chaotyczne skutki nie zabrały serca człowieka, a trudności zostały od ludzkości oddalone. 

Na małych paciorkach modliy się 10 x: Boża Mądrości, oddal od całej  ludzkości problemy i sidła Diabła. Walki będą daleko od ludzkiego stworzenia, a cierpienie nas nie dosięgnie. 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

Trzecia tajemnica: Ludzkość będzie pobłogosławiona przez Trójcę Przenajświętszą, a każde ludzkie stworzenie chce być sługą swoich braci.

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz…Następnie kontynuujemy: Równość przyszła na ludzkość, aby sprawiedliwość w uczynkach i czynach była świadectwem dzieci Bożych. 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, jako ludzkość nie tracimy naszych wartości ani przekonań i przez cały czas jesteśmy uczciwi, aby oddać Cześć i Chwałę Bogu. 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

Czwarta tajemnica: Postęp zła zostanie powstrzymany decyzją całej ludzkości, by podobać się Bogu. 

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz…Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, duchowymi mędrcami są ci, którzy swoimi czynami i działaniami podobają się Bogu, czczą Go i wielbią Go w imieniu wszystkich ludzkich stworzeń. 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, niech cała ludzkość zwróci się do Ciebie z przekonaniem, że jesteś współczującym i Miłosiernym Bogiem, Sprawiedliwym Sędzią, któremu bez wiary niemożliwym jest się podobać.  

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

Piąta tajemnica: Gniew nie przychodzi, aby przejąć stery ludzkiego życia. 

 

Na dużym paciorku Różańca Świętego: Ojcze nasz…Następnie kontynuujemy: Trójco Przenajświętsza, cała ludzkość przyjmuje Twoją Miłość, aby szczerość, szacunek i życzliwość objawiły się w Twoim Ludzie na Twoje podobieństwo i były jednością w Twoim Sercu. 

Na małych paciorkach modlimy się 10 x: Boża Mądrości, Boża Miłość jest źródłem wszelkiego dobra, aby ta sama Miłość była w całym Ludzie Bożym, ludzkie interesy zostały zatrzymane, niezgoda ustała, a duchowość była w każdym człowieku lustrem Twojej Miłości. 

Zawołanie: Bądź moją siłą i moim umocnieniem. 

 

Na trzech paciorkach Różańca Świętego odmawiamy: 

Boska Trójco: Boski Pokój zalewa serca ludzi bez różnicy.
Boska Trójco: Duch Święty zalewa nas Swoją Miłością.
Boska Trójco: Pokój Matki Bożej, który przekracza wszelkie zrozumienie, przychodzi do nas. 

 

 MÓDLCIE SIĘ O ZBAWIENIE [MODLITWĄ] „SALVE REGINA – WITAJ KRÓLOWO*…” NA CZEŚĊ BŁOGOSŁAWIONEJ KRÓLOWEJ I MATKI.

 

Ofiarowanie: Trójco Przenajświętsza, niech dobroć kieruje naszym życiem i niech ludzkość uczyni niezbędną pokutę, aby wykorzenić postęp zła z Ziemi. Prowadź nas, abyśmy żałowali i byli jak Ty, Matko, wiernymi uczniami i posłańcami Twojej Miłości. Ofiaruj szczerze, aby zakończyć duchowe zatrzymanie. Amen. 

 

*Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!