Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

DLATEGO, ŻE NARÓD POLSKI KATOLICKI PRAGNIE ABY RZĄDZIŁ NAMI BÓG NAJSPRAWIEDLIWSZY, ZBAWICIEL I ODKUPICIEL A NIE ŻYD PAZERNY, BEZBOŻNY DLA KTÓREGO LUCYFER JEST BOGIEM.Po co nam Intronizacja?

Intronizacja jest przyjęciem Władzy Chrystusa poprzez daną społeczność, również tę zorganizowaną w Państwo.
 Intronizacja jest uznaniem Władzy Chrystusa. Jest aktem politycznym.Władza jest zagadnieniem politycznym. Człowiek jest bytem społecznym.
Żyjemy w mniejszych czy większych społecznościach, które są ze sobą połączone na różne sposoby, tworzą większe wspólnoty.
Politycznie ludzie są zorganizowani w państwo.

Państwo to w swojej istocie Władza nad danym terytorium, sprawowana poprzez stanowienie i egzekucję Prawa, sprawowana w interesie tej siły politycznej, która była w stanie wytworzyć siłę zdolną do panowania, władzę zdobyć.

Państwa są różne; suwerenne i niesuwerenne, niepodległe i okupowane, totalitarne i demokratyczne, szanujące Wolność obywateli i niewolnicze.

Wywodzące się z religii mojżeszowej chrześcijaństwo posiada swój bardzo klarowny pogląd na zagadnienie Władzy i Państwa.

Władza pochodzi od Boga. To Bóg jest źródłem Prawa.

Potrzebna jest w Polsce ogólnonarodowa dyskusja o Intronizacji.
Potrzebny jest większy nacisk na proces Wychowania dzieci i młodzieży.
Prawdziwym skandalem jest, że założona w Polsce przez Marię Konopnicką i Henryka Sienkiewicza Polska Macierz Szkolna nie może być w Polsce reaktywowana.
„Polska to szatański łup” – mówi diabeł-grajek w „Zmartwychwstaniu”, dramacie Lusi Ogińskiej. Siłą Polski jest Duch Narodu. Nasz potencjał stanowią Polacy.
Mamy nasz ludzki kapitał polskich świętych. Czekamy na Beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Chrystus Król w Polsce przychodzi.
Polska chrześcijańska powstanie bo taka jest Wola Jego, co nie zwalnia nas z tego, co my powinniśmy uczynić, abyśmy powstali, abyśmy wyrwali się z niewoli kłamstwa, obłudy, chazarskiej lichwy, deprawacji młodzieży, antykultury, cywilizacji śmierci.

I spełni się Wizja Poety.

Juliusz Słowacki

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…
To składek zbierać nie będą narody, Lecz

ogłupieją — i na pieśń strzelaną
Wytężą uszy, odemkną gospody.

I będą wieści z wichrami wchodziły,
A każda będzie serce ludów pasła;
Nieznajomymi świat poruszą siły
Na nieznajome jakieś wielkie hasła.
Naród, Rozpacz, Zemsta
Nie pojmie Francuz, co to w świecie znaczy,

Że jakiś naród wstał w ciemności dymie,
Choć tak rozpaczny — nie w imię rozpaczy.
Choć taki mściwy — a nie w zemsty imię.
Duch, Praca, Odrodzenie przez grób, Walka
Nie pojmie, jaką duch odbył robotę
W przeświętych serca ludzkiego ciemnicach,

Iż przez sztandary je tłumaczy złote,
I przez bój wielki — i [w] dział błyskawicach.
Rycerz, Dusza, Walka
«Cóż to — zapyta — są za bezimieńce,
Którzy na dawnym wstali mogilniku?
Bój tylko widać i ogniste wieńce,

A zwierzęcego nic nie słychać krzyku!
Nie, to nie ludzie z krwi i ciał być muszą,
Lecz jacyś pewnie upiorni rycerze,
Którzy za duszę walczą tylko duszą
I ogniem biją niebieskim w pancerze».

https://politykapolska.eu/2019/11/23/po-co-nam-intronizacja/

POLACY NIE CHCĄ DIABELSKICH RZĄDÓW ŻYDOWSKICH. POLACY MAJĄ SWOICH WSPANIAŁYCH PATRIOTÓW W KONFEDERACJI I RAZEM Z PANEM BOGIEM WŁAŚCICIELEM ŚWIATA BĘDĄ RZĄDZIĆ WG WOLI BOŻEJ POLSKĄ – NASZĄ OJCZYZNĄ.