Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

PRZEZ CAŁY ADWENT WYCZEKUJMY WRAZ Z MARYJA NA PRZYJŚCIE PANA !!
                             Znalezione obrazy dla zapytania: MATKSA BOÅ»A ADWENTOWA"
Modlimy się z Maryją w czasie adwentu 
 Z Maryją, pełną łaski, przygotowujemy się do przyjęcia jej Syna Jezusa, Słowa, które stało się Ciałem.
Maryja, pełna łaski
Całkowicie oddana Bogu i napełniona Jego Duchem
Poczęła Jego Syna, Słowo Boga.
Ona pomaga nam przygotować się na przyjęcie Jezusa Zbawiciela. Oddanie mu naszych serc i rodzin,
Otwarcie na Jego Słowa pełne miłości i światła.
Maryja, kochająca miłosiernie
Spiesznie opuszcza swój dom udając się na spotkanie z kuzynką Elżbietą
Będącą w błogosławionym stanie.
Może nas uczyć jak żyć, radośnie służąc bliźnim.
Maryja, uważnie obserwująca to, co dzieje się wokół,
Wybiera się z Józefem do Betlejem na spis ludności,
Kiedy zbliża się czas rozwiązania.
Uczy nas być posłusznymi i zgadzać się z wolą Bożą.
Maryja, która zachowuje wszystko w swym sercu
Uczy nas modlitwy, czuwania w nadziei i uwielbienia dla Boga.
Pokazuje jak rozpoznawać Jego wolę,
Nie rozpowiadać o niej głośno, lecz przekładać na praktykę życia.
Przeżyjmy z Maryją te dni Adwentu, ożywiane naszym oczekiwaniem na Jezusa, Światłość Świata.
                                             https://www.youtube.com/watch?v=tNTtar25EoY

Roraty, msza roratna- pierwsza msza o wschodzie słońca w okresie adwentu. Jest to msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie.
Nazwa mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką (świecą roratną). Świeca ta umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratne z zaświeconymi lampionami. Dawniej msza odprawiana była codziennie, również poza okresem adwentu. Jak silna była tradycja mszy roratnej w dawnej Polsce, świadczyć może kapela rorantystów na Wawelu.
Znalezione obrazy dla zapytania: RORATKA'
Po co chodzić na roraty?

Niekiedy widziałem dzieci z tornistrami, a rodziców z torbami z zakupami, którzy w codziennym zabieganiu znaleźli czas na udział w roratach. To piękne świadectwo, że w tej codzienności, można zawsze znaleźć czas dla Pana Boga.

Marta Jacukiewicz: Według tradycji roraty to pierwsza Msza święta o wschodzie słońca, dlaczego właśnie roraty odprawiane są wczesnym rankiem?

ks. dr Rafał Mocny: Adwent jest wyjątkowym czasem przeżywanym w Kościele, czasem oczekiwania i przygotowania do przeżycia Bożego Narodzenia. Chrystus, który narodził się w Betlejem jest przedstawiany jako światło wschodzącego słońca, przychodzi jako ten, który może wyciągnąć człowieka z ciemności – kojarzonej z trwaniem w ciemności grzechu. „Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają” Łk 1,78-79. Dlatego przychodzimy rano, aby trzymając w ręku lampion stawać się świadkami światła Chrystusa, które nosimy w sercu.

W niektórych parafiach roraty są również wieczorem. Jest to zamiennik porannej Eucharystii?

Roraty są Mszą św. celebrowaną ku czci Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie była to Msza sprawowana o poranku i w wielu parafiach dalej tak jest. Jednak duszpasterze doświadczyli pewnie tego, że niełatwo było zachęcić do udziału przede wszystkim dzieci, które zaczynają swoje zajęcia szkolne może szybciej niż w minionym czasie. Dlatego zdarza się często, że Roraty są przenoszone na wieczór, albo późne popołudnie.

Jaki jest ich sens?

Nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuper – „Spuśćcie rosę, niebiosa„. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach – zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu„. Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia – wyłącznie podczas Rorat. W czasie rorat razem z Maryją przeżywamy czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Dlatego czytania liturgiczne, głoszone kazania mają nas do tego przygotować.

Dlaczego tak ważne jest aby na roraty zabierać ze sobą lampion?

Symbolika światła jest w chrześcijaństwie bardzo bogata. Na roratach zapala się dodatkową świecę – roratkę, która symbolizuje obecność czuwającej Maryi. Uczestnicy rorat mają zapalone świece lub lampiony, które nawiązują do czuwającej Maryi. Ich znaczenie można też odnaleźć w Ewangelii o pannach głupich i rozsądnych, oczekujących z lampami w ręku. Te mądre zatroszczyły się, żeby nie zabrakło oliwy, a te które „poszły sobie kupić” przeoczyły najważniejszy moment. Dlatego mając w ręku lampion możemy wypracować w sobie tą piękną cechę – oczekiwanie. Po roratach niesie się zapalone lampiony do domu, na świadectwo światła Chrystusa, będącego w naszym sercu.

Na roraty dość licznie przybywają dzieci. Czy możemy powiedzieć o ryzyku, że te dzieci za jakiś czas zwyczajnie „wyrosną” z uczestnictwa w Roratach?

Dzieci są szczególnie serdecznie zapraszane przez duszpasterzy. Księża z myślą o dzieciach przygotowują cykl katechez głoszonych przy okazji Rorat, ale oczywiście nie tylko dzieci są jedynymi uczestnikami tych Mszy. Najpiękniejszym sposobem przeżycia rorat jest przeżycie ich z całą rodziną. Dlatego mógłbym powiedzieć, że nie „wyrosną”, ale „dorosną”, do tego aby w przyszłości przyjść jako rodzice ze swoimi dziećmi. Znane są też duszpasterstwa, które organizują Roraty np. dla studentów lub innych szczególnych grup, ale Roraty są Mszą dla wszystkich.

Obowiązki, a niekiedy może nawet wygoda przyczyniają się do tego, że nie chodzimy na roraty. Czy wobec tego nie możemy przystąpić do Komunii św?

To prawda. Dzisiejszy świat ze swoją gonitwą jest bardzo zabiegany i czasami brakuje czasu na codzienne roraty. Niekiedy widziałem dzieci z tornistrami, a rodziców z torbami z zakupami, którzy w codziennym zabieganiu znaleźli czas na udział w roratach. To piękne świadectwo, że w tej codzienności, można zawsze znaleźć czas dla Pana Boga. Chciałbym też przytoczyć kilka przykładów z historii, które pokazują, jak bardzo zabiegani ludzie – jakimi byli królowie – bezwzględnie znajdowali czas na roraty. Dla przykładu, codziennego udziału w tej Mszy świętej przestrzegali królowie Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu roraty odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli pewne fundusze i w 1545 roku utworzono, przy kaplicy zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, specjalną kapelę śpiewaczą „rorantystów”. Jeżeli królowie mieli czas na roraty, to cóż my moglibyśmy powiedzieć? Przykazania Boże i Kościelne mówią o obowiązku niedzielnej Eucharystii. Dlatego nie popełnia się grzechu nie przychodząc na Roraty w ciągu tygodnia.

Jak dobrze przygotować się do przeżycia adwentu i rorat?

W Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza, można znaleźć następującą definicję: „Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania„. Dobre przeżycie Adwentu i rorat jest związane z rozważaniem tych dwóch prawd: obecności Chrystusa już teraz, prowadzącego nas przez życie, którego celem jest wieczność. Warto więc w tym bardzo krótkim czasie trochę się zatrzymać. Żeby nie dać się ponieść atmosferze Bożego Narodzenia, zanim te święta faktycznie się zaczną. Bo wtedy łatwo jest przeżyć Boże Narodzenie bez Boga… Czuwanie wypracowuje piękne cechy: pracę nad sobą, gotowość na spotkanie Pana z czystym sercem. Dlatego warto przeżyć Adwent uczestnicząc w roratach, przystąpić do Sakramentu Pokuty, czy wziąć udział w organizowanych przez parafie rekolekcjach.

 

https://deon.pl/wiara/duchowosc/po-co-chodzic-na-roraty,369394

 

Znalezione obrazy dla zapytania MARYJA MIAZDZY GLOWE WEZA

MODLITWA

Boże nasz Ojcze, wielbimy Ciebie i dziękujemy Ci za to, że wybrałeś Maryję, Niepokalaną Dziewicę, na Matkę Jezusa, naszego Zbawiciela. W czasie Adwentu Ona uczy nas Go kochać, przyjmować i mu służyć. Wspieraj nas, prosimy Cię w imię miłości, którą nam zaniosłeś przez Maryję i Twego Syna, Jezusa Chrystusa.

 

Dziewico błogosławiona między niewiastami,

Matko wybrana między wszystkimi matkami,

Matko Chrystusa i matko ludzi ,

Daj nam Twego Syna, Daj nam Twego Syna!

HYMN

bądź Błogosławiona – Ty, Maryjo, służebnico Pańska,

Która uwierzyłaś słowom Archanioła,

W Tobie dokonał się cud:

Twój Bóg stał się Twym Synem!

Refren : Dziewico Niepokalana, chwała Tobie!

Bądź błogosławiona – ty, Maryjo, wzorze wiary :

Pełen naszych lęków i wątpliwości

Pogrążony w chaosie świat – pragnie zbawienia.

Napełnij go nadzieją!

 

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Gwiazdo w naszej nocy

Święta Matko Boża napełniona miłością

W Tobie Słowo stało się Ciałem,

Słowo Stworzyciela!

 

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, radości wszechświata

Dajesz światu Odkupiciela,

Twojego Syna, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga,

Tego, który nas zbawia!

 

Bądź pochwalona – Ty Maryjo, przez nas wszystkich, odkupionych

Tobie oddajemy cześć

Bo dałaś nam Jezusa, Dobrego Pasterza

Prowadzącego nas do nieba.

 

Bądź błogosławiona – Ty Maryjo, Matko cierpiących

Odważna w trudnej codzienności

Towarzysząca Jezusowi, Niepokalana Dziewico,

Módl się za nami, Twoimi dziećmi.