Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”


                      Znalezione obrazy dla zapytania nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego

PIEŚŃ: O, Jezu, mój drogi – wystawienie Najśw. Sakramentu

WPROWADZENIE

K. W ostatnim dniu Roku Pańskiego 2019 przychodzimy do Jezusa, leżącego w
betlejemskim żłobie, który jest tu i teraz obecny między nami pod postacią chleba,
aby Mu podziękować, uwielbić Go i przeprosić za miniony czas. W jednym z kazań
na zakończenie starego roku kardynał Karol Wojtyła – dziś św. Jan Paweł II –
powiedział: „Co roku, w ostatnich jego godzinach wypełniamy świątynie. Chcemy
bowiem przed przejściem w nowy okres czasu i naszego życia zatrzymać się chwilę
na progu, przystanąć, popatrzeć, i potem pójść”. Rok Pański 2019 od narodzenia
Chrystusa dobiega końca. Petardy, fajerwerki, sztuczne ognie o północy oznajmią,
że 366 dni tego czasu przechodzi do historii.
Niektóre z minionych dni chcielibyśmy przeżyć ponownie, gdyż były dla nas
pomyślne i dobre. O innych chcielibyśmy zapomnieć i wymazać je z naszej pamięci.
Wszystko to jest jednak naszym plonem, który przynosimy na koniec tego roku
przed ołtarz Boży. I choć może będzie nam trudno podziękować za ten czas,
uczyńmy to, bo wierzymy, że nic nie dzieje się bez przypadku – Bóg pisze prosto na
krzywych liniach naszego życia.

ŚPIEW: Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy).

PRZEBŁAGANIE
K. Wyszliśmy z ręki Boga i do Niego zdążamy każdym dniem naszego życia. Często
jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć.
Chcemy Go teraz przeprosić za popełnione w tym roku grzechy przeciw Niemu i
przeciw braciom. Dlatego w poczuciu winy i z głębokim żalem powtarzamy:
Przepraszamy Cię, Panie!
• Za wszelką niesprawiedliwość, wojny, jakie w tym roku toczyły się w świecie.
• Za zamachy terrorystyczne i bestialskie zbrodnie przeciw ludzkości.

2
• Za brak naszej modlitwy i dostatecznej wrażliwości na cierpienie naszych
braci chrześcijan, prześladowanych za wiarę, zwłaszcza w Iraku, Indiach,
Syrii, Sudanie czy Ziemi Świętej.
• Za zabójstwa, akty aborcji i eutanazji, za eksperymenty prowadzone na
dzieciach nienarodzonych, za grzechy wrogów życia, za to, że człowiek czyni
się panem życia.
• Za wszelką nienawiść i krzywdy, wyrządzane zwłaszcza bezbronnym i
chorym, za brak pomocy dla głodujących i opuszczonych.
• Za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków
rodzicielskich, zawodowych i obywatelskich, za rozbijanie małżeństw i
łamanie wierności małżeńskiej.
• Za zgorszenia, nieobyczajność, rozwiązłość, pijaństwo, za publiczną obrazę
wiary, moralności chrześcijańskiej i lekceważenie krzyża Chrystusowego.
• Za nieuzasadnione opuszczanie niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
szczególnie przez wielu naszych parafian, za znieważanie dni świętych i
niepotrzebną pracę w niedziele i święta, za unikanie spowiedzi, niegodne
przyjmowanie sakramentów świętych, a zwłaszcza Komunii świętej.
• Za grzechy popełnione w pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za
brak miłości i życzliwości, brak poszanowania własności społecznej,
nieuczciwość w pracy, nieżyczliwość i obojętność na ludzkie potrzeby.
• Za to, że wstydziliśmy się naszej wiary i nie broniliśmy Twojego Kościoła, za
obojętność rodziców i dorosłych wobec wychowania dzieci i młodzieży.

K. Módlmy się.
Boże, którego znieważa zło uczynione, a przejednywa pokuta, † daj
wszystkim ludziom łaskę szczerego nawrócenia i przywróć wszystkim
radość Twoich dzieci; * zgromadź rozproszonych przy Twoim stole i spraw,
byśmy w nowym roku godnie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
ŚPIEW: Panie, przebacz nam
DZIĘKCZYNIENIE
K. Chryste, Jedyny Synu Maryi Panny, pragniemy teraz podziękować za wszystkie
dary udzielone nam w tym roku, za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, za każde dobro
Twoje i wszystkich naszych bliźnich. Z wielu łask Twoich nie zdajemy sobie nawet
sprawy, więc chcemy dzisiaj wyśpiewać Tobie pieśń dziękczynienia.
Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Panie!
• Za dar życia, którym nas obdarzyłeś i w nim podtrzymujesz każdego dnia.
• Za posługę papieża Franciszka, naszych biskupów Piotra, Romana i
Mirosława, wszystkich kapłanów i diakonów naszej diecezji płockiej.
• Za Jubileuszowy Rok Święty, w którym doświadczyliśmy Twojego
Miłosierdzia.
• Za nawiedzenie Maryi w kopii Ikony Jasnogórskiej.
• Za ….. dzieci, które zostały ochrzczone w tym roku w tym kościele
parafialnym.
• Za …… dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.
• Za …. pary narzeczonych, którzy przed tym ołtarzem ślubowali miłość,
wierność i uczciwość małżeńską.
• Za życie i trudy ….. osób, które zmarły tego roku i poprzedziły nas w
pielgrzymce wiary do Królestwa Niebieskiego.
• Za wszystkie Msze święte, rekolekcje adwentowe i wielkopostne,
nabożeństwa majowe i październikowe, za wszystkie spowiedzi i przyjętą
przez nas podczas tych dni Komunię świetą.
• Za nowe rodziny i wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii.
• Za dar trwania przez nas w wierze i szukania oparcia w Tobie przez nadzieję
i miłość.
• Za to, że błogosławiłeś nam w pracy, w szkole, że darzyłeś nas zdrowiem i
swoim błogosławieństwem.
• Za wszystkie prace materialne, podjęte w tym roku w naszej parafii.
• Za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie
jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy poznać, rozwinąć i pomnożyć.
4
K. Módlmy się.
szechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiego dobra, zawsze i
wszędzie, a zwłaszcza dzisiaj i tutaj składamy dziękczynienie za Twoje
rozliczne dary, † których udzieliłeś nam w kończącym się roku * i błagamy, abyś
otaczał nas swoją łaską, zachował w wierze i pozwolił przynieść plon, jakiego
oczekujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
ŚPIEW: Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
PROŚBY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
K. Rok Pański dwa tysiące siedemnasty to 365 nowych dni, które będziemy mogli
przeżyć tylko dzięki Bożej woli i łasce. Mijające godziny ciągle przypominają: „Bóg
widzi – czas ucieka, śmierć goni – wieczność czeka”. Stając wobec tej niewiadomej,
nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością i nadzieją
zwracamy się, powtarzając: Prosimy Cię, Panie!
• Abyś zachował świat od nienawiści, wojen, terroru, wszelkich klęsk
żywiołowych i każdego zła.
• Abyś Kościół święty, Ojca świętego Franciszka, wszystkich biskupów,
kapłanów i diakonów prowadził na drodze świętego życia.
• Abyć naszą diecezję i parafię miał w swojej przemożnej opiece i prowadził
drogą Ewangelii.
• Abyś pozwolił nam doskonalić naszą wiarę przez częsty udział w Mszy św.,
spowiedzi i życie zgodne z Twoją wolą.
• Abyś błogosławił naszej Ojczyźnie, ustrzegł rządzących od prywaty, egoizmu,
zawiści i złej woli.
• Abyś przyjął do swojej chwały naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych,
którzy odeszli w ostatnim roku z naszej wspólnoty parafialnej.
• Abyś każdą rodzinę zachował od wszelkiej przeciwności i niezgody, abyś
rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom – ofiarnych wychowawców,
chorym – oddanych lekarzy i pielęgniarki, bezrobotnym – uczciwych
pracodawców, grzesznikom – troskliwych spowiedników, starym i samotnym
– pomocne dłonie.
5
• Abyś nam wszystkim dał spełnienie zamierzonych planów, zgodnych z
Twoim zbawczym zamiarem.
K. Módlmy się.
oże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie bez granic; † spraw,
abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci
przed nami zakryta; * wysłuchaj pokornych próśb swoich sług, którzy pełni
wiary, nadziei i miłości stają przed Tobą.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.
Amen.

ŚPIEW: My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie (3 razy).

K. Niech hymn pochwalny Kościoła będzie naszym przebłaganiem,
dziękczynieniem i uwielbieniem Boga Miłosiernego. Niech On nam błogosławi
obficie w naszym życiu!

ŚPIEW: Ciebie Boga wysławiamy

K. Módlmy się.
Boże i nasz Ojcze! Przyjmij nas w tym ostatnim dniu kończącego się roku †
i prowadź w nieznaną przyszłość, wiadomą tylko Tobie, * bo wierzymy, że
jesteś Bogiem miłości, Bogiem prawdy i Bogiem życia. Przez Chrystusa, Pana
naszego. W. Amen.

ŚPIEW: Przed tak wielkim Sakramentem – okadzenie

K. Dałeś im chleb z nieba.
W. Wszelką rozkosz mający w sobie.
K. Módlmy się.
anie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z
Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym
Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE: Nowy Rok bieży


Znalezione obrazy dla zapytania nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego