Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

HASŁO NA MIESIĄC MODLITWY:
„ ŚWIĘTA RODZINO  Z NAZARETU , WPROWADŹ NASZE RODZINY DO DOMU OJCA”

 

Niech święty Józef, Maryja i Jezus pomagają nam tworzyć taką jedność, harmonię i pokój, jakie panowały między nimi.

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Pieśń:
O Chryste, światło niebios i ludzi wieczna nadziejo,
Przychodząc do nas zechciałeś rodzinnej zaznać miłości.
Maryjo, łaski skarbnico, jedynie Ty zasłużyłaś,
By tulić Pana w ramionach i karmić piersią matczyną.
Józefie, stróżu Dziewicy i Patriarchów potomku,
Wcielony Bóg Cię nazywał zaszczytnym ojca imieniem.
Niech cnota, która rozkwitła wśród ścian Waszego domostwa,
Uświęci nasze rodziny i przeniknie obyczaje.
Refren: Jezu, Maryjo, Józefie. Jezu, Maryjo, Józefie.
Oświecajcie nas, Dopomagajcie nam, I ratujcie nas, Święta Rodzino!

Prowadzący: NAJŚWIĘTSZA RODZINO, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni. Nie liczymy też na nasze zasługi i dobre uczynki, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką. Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru Rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w której każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpieniach.
Prośby: Św. Rodzino, prosimy Cię, aby katolickie rodziny opierały swe małżeństwo na sakramencie i ofiarowuje­my Ci naszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do radosnego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci dzieci porzucone, zdemo­ralizowane i zaniedbane, a dzieci naszych rodzin po­wierzamy Twojej opiece.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znaj­dują się nieuleczalnie chorzy i prosimy o zdrowie dla członków naszych rodzin.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbi­te, a prosimy o zachowanie jedności w naszych rodzi­nach.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i za­straszone, a prosimy o odwagę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny zmaterializowane i prosimy o ducha wyrzeczenia dla naszych rodzin.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, a prosimy o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój Królestwa Chrystusowego  w naszych rodzinach.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie.
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Św. Rodzino, przedstawiam Ci moją osobistą prośbę i błagam o jej wysłuchanie…
Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!
Modlitwa:  Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.
Pieśń:
Rodzino Święta, wśród rodzin jedyna,
Cnoty wszystkimi pobłogosławiona;
Tyś godną była, Boga mieć za Syna.
Tyś naszych rodzin przykład i obrona.
Maryjo, Mato, w łaski przebogata,
Bądź naszym matkom wzorem i ostoją;
Niech pomoc Twoja życie im przeplata,
Niech w Twoim sercu smutki swe ukoją.
Józefie święty, mężu sprawiedliwy,
Którego Bóg sam ojcem swoim zowie,
Spraw to, ach, spraw to, opiekunie tkliwy,
By Twym przykładem jaśnieli ojcowie.
NAJŚWIĘTSZA RODZINO, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc podziękowania:
Za to, że jesteś zawsze z nami, Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i po­kornego. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że troszczysz się o nasz chleb codzienny. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że uświęcasz nasze życie codzienne. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że jesteś źródłem naszej radości. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że uczysz nas uczciwości w pracy. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wielko­duszności wobec bliźnich. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu od­powiedzialnych zadań życiowych. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!
Modlitwa: Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyrazem naszej wdzięczności ku Tobie. Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i prowadź szczęśliwie po dro­gach ziemskiego życia na radosne spotkanie z Tobą w niebie. Amen.
Pieśń:
RODZINĄ BOŻĄ jesteśmy, Błogosław Jezu pracę i sny,
Daj zgodę, blask miłości Twej. Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej.

Kto się uniży jak dziecię, kto złoży w Bogu nadzieje swą,
Ten w sercu Boży pokój ma, I wszędzie znajdzie rodzinny dom.
Rodziną Bożą jesteśmy, nikt nie jest obcy, każdy nam brat.
Daj, Jezu, nam zrozumieć to, że trzeba dobrem zwyciężać zło.

 

Akt oddania:
Prowadzący: O dobry Jezu, który przez Swoje niewypo­wiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzin­nego życia, Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś
Wszyscy: Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.
Prowadzący: Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały.
Wszyscy: Chroń je łaskawie, ratuj je w niebezpieczeń­stwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im mocy, aby mogły wytrwać w naślado­waniu Twej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
Prowadzący: O Maryjo, Matko Najmilsza,
Wszyscy: Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
Prowadzący: Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie.
Wszyscy: Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby Ona jest przedstawiła Jezusowi Chrys­tusowi. Amen.

 

Pieśń:
Rodzino Święta, wspomagaj nas,
Rodzino Święta, wspomagaj nas,
W pracy, znoju, i na każdy czas. (3 razy).