Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. BŠAŻEJA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Cierp za owce moje

 

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Oto jak służył, oto jakich sług pragnie w nas mieć. „Dał życie swoje na okup za wielu”: odkupił nas. 
Któż z nas potrafiłby kogokolwiek odkupić? Przez Jego krew, Jego śmierć zostaliśmy wybawieni od śmierci. Dzięki Jego uniżeniu zostaliśmy podźwignięci. Ale i my mamy obowiązek przyczyniać się do zbawienia innych, ponieważ jesteśmy członkami Chrystusa. On jest Głową, my Jego ciałem. 
Apostoł Jan zachęca nas w swoim Liście do naśladowania Pana, który powiedział: „Kto chce być wielkim wśród was, niech będzie sługą waszym. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Zachęca, abyśmy naśladowali Chrystusa, i mówi: „Chrystus oddał życie swe za nas; my także powinniśmy oddawać życie swe za braci”. 
Również i Pan po swoim zmartwychwstaniu powiedział do Piotra: „Piotrze, miłujesz Mnie?” Piotr odpowiedział: „Miłuję”. Trzy razy tak zapytał, a Piotr trzy razy tak odpowiedział. A Pan za każdym razem: „Paś owce moje”. 
W jaki sposób okażesz, że Mnie miłujesz, jeśli nie troską pasterską o owce? Cóż możesz Mi dać miłując Mnie, skoro przecież i tak ode Mnie oczekujesz wszystkiego? Otóż masz możliwość uczynić coś dla Mnie miłując Mnie: paś owce moje. 
Oto raz, drugi i trzeci: „Miłujesz Mnie? Miłuję. Paś owce moje”. Trzy razy zaparł się z obawy, trzy razy wyznał z miłości. 
Na koniec Pan, skoro trzykrotnie powierzył Piotrowi swoje owce, a ten trzy razy odpowiedział wyznając miłość, potępiając zaś i zmazując małoduszność, dodał: „Kiedy byłeś młodszy, opasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy zaś zestarzejesz się, kto inny cię opasze i poprowadzi, dokąd ty nie chcesz. To zaś powiedział zaznaczając, jaką śmiercią uwielbi Boga”. Obiecał mu jego krzyż, przepowiedział mu jego mękę. 

Do tego zmierzając Pan mówi: „Paś owce moje”, to jest, cierp za owce moje.


                                                           
                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania blogoslawienstwo na swietego blazeja

Św. Błażej – na ból gardła

Modlitwa błogosławieństwa świec i wiernych:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś cały świat. Z miłości zesłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby leczył nasze choroby duszy i ciała. Dając świadectwo wiary, święty Błażej, chwalebny biskup, zdobył palmę męczeństwa. Ty, Panie, udzieliłeś mu łaski leczenia chorób gardła. Prosimy Cię, pobłogosław te świece i spraw, aby wszyscy wierzący za wstawiennictwem świętego Błażeja zostali uwolnieni od chorób gardła i wszelkiego innego niebezpieczeństwa i zawsze mogli Tobie składać dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 
Kapłan kropi wodą święconą zgromadzonych oraz świece. Następnie wierni proszący o błogosławieństwo podchodzą do celebransa, który – posługując się świecami zgodnie z miejscowym zwyczajem – błogosławi ich mówiąc:
 
Za wstawiennictwem świętego Błażeja, biskupa i męczennika, niech Bóg zachowa cię od choroby gardła i wszelkiej innej dolegliwości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Znalezione obrazy dla zapytania blogoslawienstwo na swietego blazeja

Święty Błażej

Błażej pochodził z Cezarei Kapadockiej, ojczyzny św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nazjanzu, św. Grzegorza z Nyssy, św. Piotra z Sebasty, św. Cezarego i wielu innych. Był to niegdyś jeden z najbujniejszych ośrodków życia chrześcijańskiego. Błażej studiował filozofię, został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w położonej nieopodal Sebaście (wcześniej w Armenii, dziś Sivas w Turcji). Podczas prześladowań za cesarza Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal rządził swoją diecezją. Ktoś jednak doniósł o miejscu jego pobytu. Został aresztowany i uwięziony. W lochu więziennym umacniał swój lud w wierności Chrystusowi. Tam właśnie miał cudownie uleczyć syna pewnej kobiety, któremu gardło przebiła ość, uniemożliwiając oddychanie. Chłopcu groziło uduszenie. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Kościół do dziś w dniu św. Błażeja błogosławi gardła. W niektórych stronach Polski na dzień św. Błażeja robiono małe świece, zwane „błażejkami”, które niesiono do poświęcenia i dotykano nimi gardła. W innych stronach poświęcano jabłka i dawano je do spożycia cierpiącym na ból gardła.
Kiedy daremne okazały się wobec niezłomnego biskupa namowy i groźby, zastosowano wobec niego najokrutniejsze tortury, by zmusić go do odstępstwa od wiary, a za jego przykładem skłonić do apostazji innych. Ścięto go mieczem prawdopodobnie w 316 roku. Jest patronem m.in. kamieniarzy i gręplarzy, mówców, śpiewaków oraz wszystkich innych osób, które muszą dbać o swoje gardło i struny głosowe; jest także patronem chorwackiego miasta Dubrownik. Jego kult był znany na całym Wschodzie i Zachodzie. Przyzywany podczas chorób gardła, opiekun zwierząt, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.W ikonografii św. Błażej przedstawiany jest jako biskup, który błogosławi. Atrybutami jego są: jeleń, pastorał, ptaki z pożywieniem w dziobie, dwie skrzyżowane świece, zgrzebło – narzędzie tortur.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem świętego Błażeja, męczennika, wysłuchaj prośby Twojego ludu † i spraw, abyśmy się cieszyli pokojem w życiu doczesnym * i otrzymali pomoc do osiągnięcia życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.