Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Każda przyjęta Eucharystia przyniesie wam niezbędny owoc, [na czas] gdy nie będziecie mogli przyjąć Komunii sakramentalnej

 

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 6 LUTEGO 2020 DLA LUZ DE MARÍA

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

DZIECI NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA!

Nieubłagany upływ czasu przyspiesza przepowiednie. Wśród ludzkości rozprzestrzenia się zaraza Diabła, który nie zatrzymuje się w swoim działaniu i podczas gdy dzieci Boga śpią, zło nie śpi, lecz działa gwałtownie i atakuje bezlitośnie.

 

DLATEGO TEŻ PROPONUJĘ ZACHOWANIE UWAGI WOBEC DECYZJI PODAJĄCYCH SŁOWO BOŻE, KTÓRE PROWADZĄ LUDZI DO WYCIĄGANIA BŁĘDNYCH WNIOSKÓW,

A NASTĘPNIE DO PRACY I DZIAŁANIA PRZECIWKO WOLI BOŻEJ.

Zamieszanie w Mistycznym Ciele Chrystusa otworzyło drogę do schizmy, do której zmierza Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.

Bądźcie wierni, bądźcie stworzeniami, które żywią się Ciałem i Krwią Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, a w Najświętszej Eucharystii znajdźcie siłę na to co nadchodzi (por. J 6, 55-57). Każda otrzymana Eucharystia przyniesie

wam niezbędny owoc, [na czas] gdy nie będziecie mogli przyjąć Komunii sakramentalnej, abyście nie cierpieli duchowego głodu, pod warunkiem, że Eucharystia została przyjęta z zachowaniem koniecznych warunków duchowych.

J6 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez* Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 

Módlcie się stale i bez przerwy (por. 1Tes 5,17), nieustanna modlitwa, jedność z waszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem jest zasadnicza dla was, abyście byli  napełnieni nadzieją na kontynuację bez zatrzymywania się. 

1Tes5,17 Bez przerwy się módlcie.

POZOSTAŃCIE UWAŻNI, ZWRACAJCIE UWAGĘ NA NOWOŚCI, KTÓRE OSŁABIAJĄ BOŻE SŁOWO WYRAŻONE W PISMO ŚWIĘTYM!

 

Wielkie próby dotknęły Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Nieuzasadnione zmiany przyciągają duchowe nieszczęścia, które pozwalają Demonom zagłębiać się  [sięgać,ryć,dociekać] w ludzkie stworzenia. Biada tym, którzy dopuszczają się upadku Synów Najwyższego!

Nad całą ziemią nadciągają wielkie nieszczęścia, człowiek nie znajdzie schronienia ani w górach, ani na łąkach, ani w miastach (por. Ap. 6:15-17), ponieważ ludzkie stworzenie zaczęło kwestionować swego Króla i Pana. Ludzkie stworzenie odłączyło się od swego Króla i swego Pana, aby poddać się niskim instynktom, do tego stopnia, że same Demony będą świętować, gdy ludzie rzucą się na tych samych ludzi, gorszych niż dzikie bestie. Będzie to wtedy, gdy wszystko, co stworzono, zadziwia i wstydzi się człowieka i jego zachowania, a Ziemia jęczy po otrzymaniu tak wielkiej obrzydliwości.

Ap. 6 15 A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. 16 I mówią do gór i do skał: «Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, 17 bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?»

Wzmaga się intensywność trzęsień ziemi, w wyższym stopniu niż w tej chwili, morza są wzburzone z powodu ruchów, które powstają z głębin Ziemi i mórz. Ekosystemy, złamane ręką człowieka, zmuszają owady do szukania pożywienia w innych siedliskach, i miasta są atakowane przez szarańczę, koniki polne i kapeliny [kapeliny- chapulines skaczący owad orthoptera, 5-6 cm.], pozostawiając człowieka bez jedzenia.

Brakuje wam pokory, aby modlić się do waszej Królowej i Matki wszystkich ludzi, Nasz Król i Pan Jezus Chrystus nie pogardza tymi, którzy przychodzą do Jego Matki o orędownictwo.

Módlcie się, wszyscy, módlcie się. Plagi posuwają się w milczeniu, niektóre powstają na oczach człowieka, inne są spowodowane przez niewłaściwie pojętą naukę.

Módlcie się, wszyscy, módlcie się. W obliczu wyciszonej prawdy bądźcie ostrożni, nie narażajcie się na choroby, które będą przetaczać się przez Ziemię.

Módlcie się, wszyscy, módlcie się. Szereg krajów cierpi z powodu poważnych trzęsień na ziemi,  w tym Ameryka Środkowa, Chile, Ekwador, Indonezja, Japonia, Meksyk i Portoryko. Stan Kalifornia i miasto San Francisco wstrząsają się z wielką siłą. Argentyna drży.

Duże wulkany stają się aktywne i większość ludzi to ignoruje, dopóki sami nie cierpią.

To jest wielka ignorancja człowieka, podąża on za swoimi muzycznymi idolami, swoimi idolami w sporcie, ale o informacjach z Nieba nic nie wiedzą, ignorują to, o czym ostrzega Niebo.

Wy, Ludu Boży, ludzie modlący się i praktykujący Prawo Boże i obawiający się je urazić,

MÓDLCIE SIĘ, NIE TYLKO SŁOWEM, ALE MÓDLCIE SIĘ BUDZĄC SWOICH ŚPIĄCYCH BRACI.

Wzywam was, abyście nie byli chwiejni, stali mocno w wierze, abyście byli prawdziwymi braćmi i siostrami.

My, Niebiańskie Armie, strzeżemy was, zapraszajcie nas do pomocy, nie zapominajcie, że posiadacie Aniołów Stróżów, przywołujcie ich, rozmawiajcie z nimi, dajcie im pozwolenie na interwencję i nie udzielanie wam zgody dla zejścia na złą drogę.

Ludu Boży, musicie stawić czoła próbom, jednocześnie musicie iść w kierunku METY, zjednoczeni z waszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem, za Rękę z waszą Królową i Matką, abyście mogli z wyprzedzeniem cieszyć się Niebem.

Nie bójcie się! Bądźcie Miłością, bądźcie pokorni, bądźcie miłosierni, a reszta zostanie dodatkowo dodana.

KU CZCI NASZEGO KRÓLA I PANA NIEBA I ZIEMI.

ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

KTÓŻ JAK BÓG?   QUIÉN ES COMO DIOS?

NIKT JAK BÓG!   NADIE COMO DIOS!

 

San Miguel Arcángel

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

(1)Objawienia o wielkich epidemiach i chorobach dla Luz de Maria https://revelacionesmarianas.com/EPIDEMIAS.html

MODLITWA inspirowana przez Matkę Przenajświętszą, maj 2009

Niepokalana Matko, Najświętsze Sanktuarium Miłości:

Przychodzimy do Ciebie aby błagać Cię o wysłuchanie naszych modlitw.

prosimy o Twoje Macierzyńskie wstawiennictwo w obecnej chwili gdy plaga chorób zagraża ludzkości.

Ty, wierna obrończyni wszystkich, którzy przychodzą pokornie prosić o Twoje Łaski,

Prosimy, módl się do Trójcy Przenajświętszej o posłanie Swoich anielskich Obrońców

do walki ze złem spotykającym tych, którzy należą do Ciebie.

Niechaj Twój Błogosławiony Płaszcz będzie tarczą i schronieniem wszystkich,

którzy z wiarą proszą o tę łaskę, tak aby  

nasze wioski i domy zostały zapieczętowane przez Niebiańską obronę.

Dziękujemy Ci Niepokalana Matko za tak wielką łaskę;

nie opuszczaj nas w tej dolinie łez,

jesteś tarczą, schronieniem i przewodnikiem tych, którzy wołamy jednym głosem:

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

 

Od tłum. W modlitwie tej, z roku 2009, użyte zostało trzy razy słowo PROTECTOR, które przetłumaczyłam jako OBROŃCA.

W dwóch Orędziach z 2012 Zwierzeń Świętych Archaniołów (nad którymi pracuję- w temacie Epidemie) pojawia się to samo okreśenie: 2.VIII 2012 – My, wasi obrońcy [nosotros sus protectores] przybędziemy do ludu wiernego, wykazując naszą wiarę Chrystusowi, dla przetrwania testów Oczyszczania.

26.VIII 2012 – Tak jest napisane: z Błękitnego Płaszcza, który pokrywa ziemię, nadejdą obrońcy rodzaju ludzkiego [protectores del género humano], tak jak w przeszłości. Już nas nie odrzucajcie.

W Orędziu z 26.VIII pojawia się również inne słowo użyte w/w Modlitwie: PŁASZCZ. W Modlitwie prosimy „Niechaj Twój błogosławiony Płaszcz…”[ Sea Tu Manto bendito…] a w Orędziu:“ z Błękitnego Płaszcza, który pokrywa ziemię…” [Manto Azul]

O tym określeniu w j. hisz. „Manto Azul” na Internecie jest odniesienie do Księgi Wyjścia, 39:1,20-26 -1 „Z błękitu zaś..”. 20”Uczynił też i szatę do naramiennika, wszystką z błękitu”,.. mowa jest o przygotowaniu szaty kapłanów. Na innej stronie internetowej „Błękitny Płaszcz” określany jest jako duchowy autorytet kapłana a „efod” nakładany na niego jako odpowiedzialność „w celu służenia braciom i siostrom w Jezusie Chrystusie”.