Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Mój Syn ostrzegał was wieloma nieszczęściami i jeszcze wiele nadejdzie, jeśli aborcja i grzechy ciała nie zostaną powstrzymane

Orędzie z 4 lutego 2020 dla wizjonera z Holy Family Refuge, USA

Nihil obstat kapłana sprawującego kierownictwo duchowe wizjonera od wielu lat. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

 

4 lutego 2020 r., Święto Matki Bożej Ognia [Forli, Włochy]

Mój kochany, Moja miłości, tak jak i wszystkie Moje dzieci. To jest Maryja, Matka Boga. Przychodzę, aby was ostrzec, że czas ucieka, by ocalić swój kraj, o ile nie przestaniecie zabijać dzieci Boga. Mój Syn ostrzegał was wieloma nieszczęściami i jeszcze wiele nadejdzie, jeśli aborcja i grzechy ciała nie zostaną powstrzymane. Macie prezydenta i wiceprezydenta, którzy są gotowi uchwalić projekt ustawy, aby powstrzymać aborcję, ale musi być więcej modlitw i wsparcia od Republikanów i wielu, wielu, wielu Demokratów.

 

Zacznijcie z większą siłą modlić się za waszych braci i siostry, którzy nie rozumieją wartości życia. My błagamy o wasze modlitwy. Czasze Objawienia* są wylewane na Ziemię jedna po drugiej. Módlcie się tak, jak nigdy przedtem nie modliliście się, zanim sprawy nie pogorszą się jeszcze bardziej i nie wyrządzą więcej szkód waszemu krajowi.

Miłość, Maryja.

 

Od tłum: Skopiowałam z Internetu, do przeczytania wg. własnego uznania.nie mogę wziąść odpowiedzialności za treść.

Pytanie: Czym jest siedem pieczęci i siedem trąb [i siedem czasz] w Księdze Objawienia?  https://www.gotquestions.org/polski/siedem-pieczeci-trab-czasz.html


Odpowiedź:
Siedem pieczęci (Księga Objawienia 6.1-17, 8.1-5), siedem trąb (Księga Objawienia 8.6-21, 11.15-19) oraz siedem czasz (Księga Objawienia 16.1-21) są trzema następującymi po sobie sądami Bożymi w końcu wieków. Sądy stają się sroższe, przynosząc coraz to większe spustoszenie, w miarę jak przybliża się koniec wieków. Siedem pieczęci, trąb i czasz są ze sobą powiązane. Siedem pieczęci wprowadza siedem trąb (Księga Objawienia 8.1-5), siedem trąb z kolei wprowadza siedem czasz (Księga Objawienia 11.15-19, 15.1-8).

 

Pierwsze cztery z siedmiu pieczęci znane są jako czterej jeźdźcy apokalipsy. Pierwsza pieczęć przedstawia antychrysta (Księga Objawienia 6.1-2). Druga pieczęć wywołuje wielką wojnę (Księga Objawienia 6.3-4). Trzecia z siedmiu pieczęci wywołuje głód (Księga Objawienia 6.5-6). Czwarta pieczęć przynosi plagę, większy głód i dalsze wojny (Księga Objawienia 6.7-8).

 

Piąta pieczęć mówi nam o tych, którzy doznają prześladowań ze względu na wiarę w Chrystusa w czasach końca wieków (Księga Objawienia 6.9-11). Bóg słyszy ich krzyk o sprawiedliwość i przyniesie im uwolnienie w Swoim czasie- w szóstej pieczęci, także z trąbą i czaszą sprawiedliwości. Gdy szósta z siedmiu pieczęci zostanie zdjęta, to przyjdzie potężne trzęsienie ziemi, czyniąc przy tym wielkie spustoszenie wraz z nietypowymi zjawiskami astronomicznymi (Księga Objawienia 6.12-14). Ci, którzy przetrwają słusznie uczynią wołając: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?” (Księga Objawienia 6.16-17).

 

Siedem trąb opisanych jest w Księdze Objawienia 8.6-21. Siedem trąb są składowymi siedmiu pieczęci (Księga Objawienia 8.1-5). Pierwsza trąba przynosi błyskawice i ogień, który niszczy większą część świata roślinnego (Księga Objawienia 8.7). Druga trąba przynosi coś podobnego do meteorytu uderzającego w ocean, który wywołuje obumarcie świata podwodnego oceanu (Księga Objawienia 8.8-9). Trzecia trąba podobna jest do drugiej, z tym że nie wpływa na ocean, lecz na wszystkie jeziora i rzeki świata (Księga Objawienia 8.10-11).

 

Czwarta z siedmiu trąb spowodowała, że słońce i księżyc pokryły się ciemnością (Księga Objawienia 8.12). Piąta trąba przyniosła plagę „demonicznej szarańczy”, która atakuje i torturuje ludzkość (Księga Objawienia 9.1-11). Szósta trąba uwalnia demoniczną armię, która zabija jedną trzecią ludzkości (Księga Objawienia 9.12-21). Siódma trąba wywołuje siedmiu aniołów z siedmioma czaszami wypełnionymi Bożym gniewem (Księga Objawienia 11.15-19, 15.1-8).

 

Wizja sądu siedmiu czasz opisana jest w Księdze Objawienia 16.1-21. Sąd siedmiu czasz poprzedza siedem trąb. Pierwsza czasza wylewa wielki ból na rodzaj ludzki (Księga Objawienia 16.2). Druga czasza przynosi śmierć każdej istoty żyjącej w wodzie (Księga Objawienia 16.3). Trzecia czasza zmienia wody rzek w krew (Księga Objawienia 16.4-7). Czwarta czasza spośród siedmiu powoduje zwiększenie mocy słońca, paląc ludzi żarem (Księga Objawienia 16.8-9). Piąta czasza wylewa na ziemię wielką ciemność, pogrążając ludzi w bólach jakie przyniosła pierwsza czasza (Księga Objawienia 16.10-11). Szósta czasza sprawia, że rzeka Eufrat wysycha, przez co wrogowie antychrysta przygotują drogę na bitwę Armagedon (Księga Objawienia 16.12-14). Siódma czasza przynosi błyskawice i donośne grzmoty oraz trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi (Księga Objawienia 16.15-21). Księga Objawienia 16.5-7 mówi o Bogu, „Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał; Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to. […] Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.”