Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

POROZUMIENIE ORGANIZACJI KOMBATANCKICH

I NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W KRAKOWIE

  1. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska

2. Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Główny w Krakowie

3. Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego

4. Kadeci II RP Żołnierze Armii Krajowej

5. Stowarzyszenie „Szare Szeregi” Armii Krajowej

6. Krajowy Związek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

7. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość „WiN”

8. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych „NSZ”

9. Polski Związek Więźniów Komunizmu

10. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

11. Związek Młodocianych Więźniów Politycznych
1944-56 „JAWORZNIACY”

12. Małopolski Niezależny Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników

13. Instytut Katyński w Polsce

14. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego

15. Komitet Opieki Nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

16. Związek Piłsudczyków Oddział Kraków

17. Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu

13. Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin.

19.Towarzystwo Upamiętniania Konfederacji Barskiej

20. Związek Konfederatów Polski Niepodległej
z lat 1979-89

21. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

22. Harcerski Krąg Seniorów Kombatantów  im. Seweryna Udzieli Chorągwi Krakowskiej ZHP

 

Adres do korespondencji: Edward Jankowski, 30-350 Kraków, ul. Zachodnia 25/16

 

 

Kraków, 5.IX 2019

 

                                                                                              Pan Prezydent RP dr Andrzej Duda

Pan Premier RP Mateusz Morawiecki

                                                                         

            Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie uważa, że wieloletni już proces liczenia strat, które poniosła Polska na skutek agresji niemieckiej i blisko sześcioletniej okupacji należy zakończyć. Jeżeli są jeszcze jakieś obszary strat nie podliczone, to Państwo Polskie ma możliwości skierowania do tej pracy odpowiedniej liczby ekspertów.

Straty poniesione przez Polskę, a spowodowane wojną, okupacją i zbrodniczą polityką niemiecką przez całą II wojnę światową są ogromne. Żadne z państw okupowanych przez Niemcy nie poniosło tak wielkich strat. Blisko sześć milionów polskich obywateli zginęło lub zostało zamordowanych w obozach koncentracyjnych, w egzekucjach publicznych, w pacyfikacjach wsi i miast. Cały kraj legł w gruzach. Niemcy razem ze swoim sprzymierzeńcem, drugim totalitarnym państwem – Związkiem Sowieckim dokonały we wrześniu 1939 roku IV rozbioru Polski.

Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec. Sprawiedliwość wymaga, żeby agresor niemiecki wyrównał ogromne krzywdy i straty poniesione przez Polskę. Samo przyznanie się Niemców do zbrodni i przeproszenie nie jest wystarczające.  Zwłaszcza że państwo niemieckie swoich obywateli odpowiedzialnych za zbrodnie w większości w ogóle nie ukarało, a wymierzone kary miały wymiar symboliczny. Jest zatem konieczne konkretne zadośćuczynienie, czyli wypłata odszkodowań.

Jako kombatanci i weterani walk o Niepodległą Polskę uważamy, że prawdziwy epilog II wojny światowej nastąpi dopiero po wyrównaniu strat przez stronę niemiecką. Niemcy stały się na tyle butne i aroganckie, że za swoje winy i zbrodnie oskarżają dziś nas, Polaków. Sprawa reparacji przywróci im pamięć o ich zbrodniach. Niemcy muszą przestać być głównym ośrodkiem antypolskiej propagandy, a rząd niemiecki nie może sponsorować mediów, które używają sformułowań o polskich obozach śmierci, czy filmów wypełnionych  goebbelsowską propagandą.

Jest to kolejne pismo Porozumienia w tej sprawie. Mimo upływu dwóch lat nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pierwsze wystąpienie. Dobre obyczaje, a także przepisy kodeksu postępowania administracyjnego powinny zobowiązywać sprawujących władzę do reakcji na społeczne inicjatywy, szczególnie w sprawach dotyczących narodowych imponderabiliów.

Do wiadomości:

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Reparacji Wojennych poseł Arkadiusz Mularczyk

Media

 

Sekretarz POKiN                                                                      Przewodnicząca POKiN

 

Edward Jankowski                                                                         Małgorzata Janiec