Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU
)

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Хор Сретенского монастыря. Не для меня (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4542:2020-02-23-20-40-46&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=hEtKBdYvnCY ( https://www.youtube.com/watch?v=hEtKBdYvnCY )

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4541:komunikat-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty&catid=9:pugnae )

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele szkół i placówek

 Miasta Poznania oraz województwa wielkopolskiego,
W okresie ostatnich 2 miesięcy przedstawiciele różnych środowisk (w szczególności rodzice) zwracają się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z
niepokojącymi informacjami, z wnioskami o interwencję, z zapytaniami dotyczącymi planowania i organizowania, w niektórych szkołach (w
szczególności m. Poznania) dodatkowych, obowiązkowych dla uczniów zajęć o charakterze ideologicznym, zajęć z zakresu edukacji seksualnej, na
które rodzice nie wyrazili zgody lub nie zostali o nich przez szkołę poinformowani.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4541:komunikat-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty&catid=9:pugnae )

Ulotka „ZdrovveLove” powinna trafić do kosza (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4540:ulotka-zdrovvelove-powinna-trafic-do-kosza&catid=9:pugnae )

Dr. n. med. Piotr Mielcarek, ginekolog z 25-letnim stażem zawodowym, krytycznie ocenia założenia programu edukacji seksualnej w Gdańsku.

Jan Hlebowicz: Przed paroma dniami opinia publiczna mogła zapoznać się z założeniami programu edukacji seksualnej w Gdańsku pt. „ZdrovveLove”. W
jego ramach powstaje m.in. broszura, która ma przekazywać młodym ludziom informacje na temat seksualności i antykoncepcji. Jakie są Pańskie
wrażenia po lekturze?

Dr n. med. Piotr Mielcarek: Przez ponad 20 lat, pracując na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zajmowałem się naukowo zagadnieniami z zakresu
profilaktyki i ochrony zdrowia. Według mojej oceny, proponowana przez UM w Gdańsku ulotka jest bardzo tendencyjna, słaba pod względem
merytorycznym i naukowym. W swojej formie przypomina materiały propagandowe poprzedniego systemu. Wystawia bardzo złe świadectwo jej twórcom i
sponsorom. Jako narzędzie edukacji młodzieży i dzieci może być niezwykle szkodliwa, promując ryzykowne zachowania seksualne w okresie
rozwojowym
.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4540:ulotka-zdrovvelove-powinna-trafic-do-kosza&catid=9:pugnae )

Sprawa Rybaka – roszczenia powoda Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4539:roszczenia-powoda-panstwowego-muzeum-auschwitz-birkenau&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Sygn.akt I C 2338/19

POSTANOWIENIE

Dniu 4 lutego 2020 r
Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący : Sędzia Marla Wozniak Protokolant: osobiście
po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu przeciwko Piotrowi Rybnkowń
o ochronę dóbr osobistych i zapłatę w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia postanawia:

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4539:roszczenia-powoda-panstwowego-muzeum-auschwitz-birkenau&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Abp Lenga przerywa milczenie. Padły mocne słowa (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4538:lenga-przerywa-milczenie&catid=11:sancta-ecclesia )

Daj Boże, aby to była ta iskra, która uratuje Kościół Święty i Polskę.
Strzeż go Panie Boże przed skrytobójstwem.
Chociaż błędne jest przeświadczenie, że wróg się nawróci i dobrowolnie odstąpi od swoich zbrodniczych planów. Wroga trzeba samemu
wykorzenić gorącym żelazem, tak w Kościele Świętym, jak i w Polsce.
Red. Gazeta Warszawska
+

– Chwała Boża jest poniżana, Chrystus jest detronizowany nie tylko jako człowiek, ale jako Bóg – mówił na antenie wRealu24.pl abp Jan
Paweł Lenga.

Z informacji przekazanej KAI przez kanclerza włocławskiej Kurii wynika, iż decyzją decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa abp Jan
Paweł Lenga ma powstrzymać się od głoszenia kazań i publicznego przewodniczenia liturgii. Duchowny otrzymał także zakaz wypowiedzi dla mediów.
Sprawę w mocnych słowach komentowali m.in. Tomasz Terlikowski i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4538:lenga-przerywa-milczenie&catid=11:sancta-ecclesia )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )