Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

 

Objawienia o wielkich epidemiach i chorobach zebrane z Orędzi przez wizjonerkę z Argentyny, Luz de Maria https://revelacionesmarianas.com/EPIDEMIAS.html

 

Od tłum.: Luz de Maria jest pod stałą opieką ks. Rodrigo Gonzales Jimenes, posiada Imprimatur dla Orędzi z lat ubiegłych Biskupa tytularnego de Esteli, Nikaragua, + Juan’a Abelardo Mata Gueyera, SDB https://revelacionesmarianas.com/libros/es/2019.pdf

MODLITWA inspirowana przez Matkę Przenajświętszą, maj 2009

 

Niepokalana Matko, Najświętsze Sanktuarium Miłości:

Przychodzimy do Ciebie aby błagać Cię o wysłuchanie naszych modlitw,

i prosić o Twoje Macierzyńskie wstawiennictwo w obecnej chwili gdy plaga chorób zagraża ludzkości.

Ty, wierny obrońco wszystkich, którzy przychodzą pokorni prosić o Twoje Łaski, módl się do Trójcy Przenajświętszej

o posłanie Swoich Aniołów Ochraniających do walki z tym złem, które unosi się nad Twoimi [dziećmi].

Bądź Swoim Błogosławionym Płaszczem, tarczą i schronieniem wszystkich, którzy z wiarą proszą o tę łaskę,

tak aby nasze wioski i domy zostały zapieczętowane przez Niebiańską Ochronę.

Dziękujemy, że dajesz nam Niepokalana Matko tak wielką łaskę, że nie opuszczasz nas w tej dolinie łez,

że jesteś tarczą, schronieniem i przewodnikiem tych z nas, którzy płaczemy jednym głosem.

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

 

Od tłum.W modlitwie tej, z roku 2009, użyte zostało trzy razy słowo PROTECTOR, które przetłumaczyłam jako OBROŃCA.

W w/p dwóch Orędziach z 2012 Zwierzeniach Świętych Archaniołów pojawia się to samo określenie.

W Orędziu z 26.VIII występuje również inne słowo użyte w/w Modlitwie: PŁASZCZ. W Modlitwie prosimy „Niechaj Twój błogosławiony Płaszcz…”[ Sea Tu Manto bendito…] a w Orędziu “ z Błękitnego Płaszcza, który pokrywa ziemię…” [Manto Azul]

O tym określeniu w j. hisz. „Manto Azul” na Internecie jest odniesienie do Księgi Wyjścia, 39:1,20-26 -1 „Z błękitu zaś..”. 20”Uczynił też i szatę do naramiennika, wszystką z błękitu”,.. mowa jest o przygotowaniu szaty kapłanów. Na innej stronie intern. „Błękitny Płaszcz” określany jest jako duchowy autorytet kapłana a „Efod” nakładany na niego jako odpowiedzialność „w celu służenia braciom i siostrom w Jezusie Chrystusie”.

 

 

Nasz Pan Jezus Chrystus (NPJCH) 30.IV.2015 Ja was nie karzę. Wy, dzieci, otrzymacie reakcję popełnionych przez was wykroczeń. Przekraczacie Moje Prawo i za to będą cierpienia.

 

Zwierzenia Świętych Archaniołów, 3.VIII.2012  MY, WAS OCHRANIAJĄCY PRZYJDZIEMY DO LUDU WIERNEGO, WYKAZUJĄC NASZĄ WIARĘ CHRYSTUSOWI, DLA PRZETRWANIA TESTÓW OCZYSZCZANIA.

 

Miłość Chrystusa do Jego własnych zapewniła im w naturze elementy niezbędne dla Jego Wiernych do utrzymania zdrowia, będąc chronionymi przed chorobą i wszystkim, co zsyła zło.

 

Zwierzenia Świętych Archaniołów, 26.VIII.2012 Przestrzegaj naszych prewencyjnych ostrzeżeń, pozostań przywiązany do korzyści natury aby osłabiać choroby. NIE AKCEPTUJ MIKROCHIP’A, ponieważ jest to początek masyfikacji* człowieka, przez co pozostawiają człowieka w rękach kontrolerów, którzy wskażą i zmuszą go do zrobienia rzeczy, o których nigdy wcześniej nie pomyślał. Ten mikroczip jest pozwoleniem człowieka na to, aby fetus** szatana przejął człowieka w posiadanie.

Tak jest napisane: z Niebieskiego Płaszcza [Manto Azul], który pokrywa Ziemię, nadejdą obrońcy rodzaju ludzkiego, tak jak w przeszłości. Już nas nie odrzucaj. NIEBO CHCE ZAPOBIEC, ABY JUŻ WIĘCEJ DUSZ NIE ZOSTAŁO UTRACONYCH.

BĄDŹ TYM, KTÓRY SPEŁNIA WOLĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ.

 

*Wikipedia: Masyfikacja (firmy), koncepcja masowania – tańsza produkcja znanej firmy w celu rozszerzenia, wzrostu sprzedaży.

masificacion = ang. 1) [mass use] spread, extension, growth = pol. rozprzestrzenianie się, powiększanie, wzrost

                                   2) [overpopulation] = pol. przeludnienie

**engendro = spawn (ikra), fetus, zarodek;   sea dueño = take possession = przejąć w posiadanie

Este microchip es la permisión del hombre para que el engendro de satanás sea dueño del hombre.

NPM (Najświętsza Panna Maria) NPM 21.XII.2019  Moje dzieci cierpią najczęściej na choroby układu oddechowego, które nasilają się, są nawracające i trzeba je długo leczyć. Wystawienie na drastyczne zmiany klimatu w znacznym stopniu przyczynia się do narażenia organizmu na powikłania oddechowe, a w tym samym czasie ręka człowieka rozprzestrzenia w powietrzu chemikalia i wirusy, przez co chorujecie częściej, a czasem staje się to śmiertelne dla ludzkiego stworzenia.

CZY NIGDY NIE ZADAWALIŚCIE PYTANIA, DLACZEGO WASZE DZIECI SĄ SŁABE WOBEC CHORÓB ODDECHOWYCH? Dlatego też powinniście się chronić, aby zminimalizować eksponowania się na „białe smugi (pasma)” gdy pokrywają atmosferę. Spryskujcie się wówczas olejkiem Dobrego Samarytanina, dla ochrony nosa i ust. Chore umysły potężnych narodów to są demony, które samolotami rozprzestrzeniają  chorobę na Moje dzieci.

ZAMKNIJCIE SWOJE DOMY I NIE POZOSTAWAJCIE NA ZEWNĄTRZ, GDY ZOBACZYCIE NIEZWYKŁE KSZTAŁTY W POWIETRZU.

 

NPJCH 11.IX.2019  Choroba chłosta człowieka z powodu braku wierności, społeczeństwo jest źródłem, w którym wrogowie duszy roją się od duchowej pustki, w której żyją. 

 

Święty Michał Archanioł (ŚMA) 18.VIII.2019 Kiedy słyszysz o silnie zaraźliwej chorobie układu oddechowego, nie wystawiaj się na tłumy lub w miejscach, gdzie przez kilka godzin musisz dzielić się z rodzeństwem, na przykład w samolotach i zbiorowych środkach transportu. Zaczekaj cierpliwie, aż choroba się zmniejszy.

ŚMA 3.VII.2019 Módlcie się, dzieci Boże, woda morska zanieczyszczona przez człowieka jest przyczyną poważnej choroby u człowieka. 

ŚMA 29.III.2019 Umiłowani przez Boga, wielka plaga zmierza w kierunku Francji.

 

NPJCH 28.VI.2019 Chciałbym, abyście zrozumieli, że wywołujecie własną karę, tak jak: choroby, wydarzenia natury, bunty człowieka przeciwko Mnie i przeciwko Mojej Matce. 

NPJCH 15.VI.2019 Mój ludu, ogromne cierpienia nadciągają na ludzkość: choroby, o których myśleliście, że zostały wykorzenione powrócą i spowodują wasz strach, ponieważ w tych czasach szybko się rozwijają. 

 

NPJCH 11.V.2019  Pragnę, abyście zrozumieli, że ten moment jest niezwykle cenny dla Mojego Ludu i nie powinniście go stracić, musicie być niestrudzonymi poszukiwaczami dobra, i tam, gdzie znajdujecie zło, zaszczepiajcie dobro, aby nie oddzielać dusz od Mojej Strony, bo każdy jest pracownikiem w Mojej Winnicy. Działajcie bez odpoczynku, w obliczu chwili, która skraca się z powodu zewnętrznych i wewnętrznych wydarzeń na Ziemi, które prowadzą do jej szybszego obrotu, sprawiając, że odchodzi ona od swojej osi. Jest to przyczyną chorób człowieka, które powodują niestabilność emocjonalną, zawroty głowy, choroby serca, utratę równowagi ciała, jak również niewyjaśniony niepokój. Wszystko to podkreślam, dzieci, abyście były świadome, że zmiany na Ziemi mają bezpośredni wpływ na ludzką istotę. DOMAGAM SIĘ OD WAS ABYŚCIE UTRZYMALI WIARĘ, POMIMO POTKNIĘĆ, POMIMO ZRANIONEGO „EGO”, TESTÓW, KTÓRE NIE MAJĄ DLA WAS WYJAŚNIENIA, CHORÓB KAŻDEGO RODZAJU, MUSICIE UTRZYMYWAĆ NIEWZRUSZONĄ WIARĘ.

 

NPJCH 26.IV.2019  Epidemie będą się rozmnażać, aż staną się pandemiami, powrócą wykorzenione choroby, tak jak człowiek wykorzenił Mnie i wybrał Szatana na swojego boga.

 

ŚMA 4.IV.2019 Dziwna choroba dotarła do ludzkości, wysoka gorączka i obolała skóra będą z każdą chwilą biczowane. Powinno się wykorzystać roślinę o nazwie CALÉNDULA – NAGIETEK (tra. patrz Rośliny Lecznicze)

NPJCH 3.VIII.2019  Zaraza chodzi cicho, bez odsłonięcia przed ludzkością. Macie odpowiednie środki, żeby z tym walczyć. Nie porzucam Mojego Ludu. 

NPM 8.II.2019  Błogosławię wszystkich chorych, aby w chorobie dostrzegli miłość, która jest ofiarowana dla zbawienia dusz. 

NPJCH 3.I.2019 Pozostańcie w pogotowiu, poważne epidemie pojawiają się przed ludzkością i atakują układ oddechowy, dla którego wzywam was do stosowania liści sosny, ze szczególną ostrożnością, w dawkach nie więcej niż dwa razy dziennie, w infuzji.  (tra. patrz Rośliny Lecznicze)

 

NPM 24.I.2019  Powinniście wiedzieć, że zmiany na słońcu są silniejsze i wpływają na niektórych ludzi w ich pracy i działaniu, powodują poważne choroby ludzkiego ciała, a jednocześnie w samej Naturze wzrasta ciepło.

NPJCH 16.I.2019  Choroby z przeszłości odzyskują siłę, a to dlatego, że w niektórych laboratoriach zostały zaktualizowane.

 

NPJCH 10.X.2018 Wzywam was, do łączenia się, do zjednoczenia i zintensyfikowania braterstwa, wzywam was do kompletowania Orędzi, w których Moja Matka lub Ja podajemy wam niezbędne naturalne leki, aby stawić czoła wielkim plagom, epidemiom, chorobom i skażeniom chemicznym, na które wy, jako Ludzkość zostaniecie narażeni, ponieważ nie tylko Natura buntuje się przeciwko człowiekowi, ale także ci, którzy dla małostkowych i samolubnych interesów spiskowali w celu eksterminacji znacznej części Ludzkości.

NPM 2.V.2018  Zaraza nadchodzi do Ludzkości, a wy, Moje dzieci, umiecie temu zapobiec, nie odrzucajcie Mojej Pomocy w obliczu tego, czego nauka nie będzie w stanie szybko kontrolować. 

NPJCH 28.IX.2017 Obiecuję wam pomoc, ale pomoc Moim dzieciom nie polega na dawaniu im wszystkiego, czego chcą, ale tego, co jest dobre dla zbawienia duszy. Niektórzy wołają: „Panie, spójrz na mnie, daj mi to, o co cię proszę” i proszą Mnie o sprawy natury materialnej, ekonomicznej oraz o to, abym usunął choroby, nie myśląc o tym, że być może choroba jest środkiem, za pomocą którego ludzkie stworzenie do Mnie powróci.

 

NPJCH 10.IX.2017 Mój ludu, słońce emanuje niebezpieczne emanacje w kierunku Ziemi, nie wystawiajcie się na słońce, pojawiają się nieznane choroby wywołane przez słońce.

NPJCH 3.VIII.2017 Niektóre z Moich dzieci nie przeżyły ciężkich chwil, nie znają twarzy głodu, nie znają twarzy represji, nie znają twarzy rozpaczy, i nie znają się na tym co jest konieczne dla kontrolowania bólu. Moja Matka już dała i da wam leki, które można znaleźć w Naturze i łagodzić nimi choroby i powodować ich zlikwidowanie. Nie czekaj, aż będziesz mógł z nich skorzystać, poszukaj gdzie są, poszukaj gdzie można je znaleźć w pobliżu, nie czekaj na ostatnią chwilę. 

 

NPJCH 29.V.2017 Panowanie oszusta na całym świecie jest dozwolone przez tych, którzy w tej chwili utrzymują władzę nad ludzkością, aby wypowiedzieć wojnę, głód krajów, które nie wytwarzają dla nich dochodów i wysyłają choroby do narodów, które nie są dla nich dogodne.

 

NPM 15.I.2017  Choroby stworzone przez człowieka są doskonałym pretekstem do skażenia organizmu ludzkich istot i powolnej śmierci z przygotowanymi na to lekami. 

NPJCH 13.XI.2016 Choroby wysyłane ludzkości przez niewłaściwie wykorzystaną naukę będą nagłe i nieznane.

 

NPM 7.X.2016 Dzieci, jesteście oszukani, poważnie oszukani przez wielkie światowe organizacje, które zostały stworzone, aby wam pomagać. Ludzkość została użyta, aby doświadczać różnorodność żywności, leków i ubrań zawierających substancje szkodliwe dla ludzkiego ciała. Z tego powodu już wcześniej prosiliśmy was o ostrożność w jedzeniu, zwłaszcza że w niektórych pokarmach występuje tyle trucizn, że organizm ludzki reaguje chorobami powodującymi śmierć. W organizacjach światowych istnieje hasło eksterminacji dużej części światowej populacji. Jest to w sprzeczności z wami, ale nie z tymi, którzy żyją pod rozkazami antychrysta, i którzy stale są wokół was. 

 

NPJCH 10.VII.2016  Moje dzieci starają się Mnie pokonać, a swoją gorliwością zmieniły całe Stworzenie, a wraz ze Stworzeniem zmieniły ludzki organizm, powodując szereg chorób spowodowanych nieodpowiedzialnością samej ludzkości. 

NPJCH 26.VI.2016 Choroby potęgują się a ludzkość nie jest tego świadoma, dlatego są nieostrożni. 

 

NPJCH 18.VI.2016  Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Anglię, cierpi z powodu szaleństwa. Woda będzie chłostała ich pośród dziwnego zjawiska pogodowego. Nienawidzili Mnie popierając to, co nie jest Naszą Wolą, przekroczyli Moje Prawo, a cierpienie łączy się z chorobą, która tyle lat temu przeszła przez ten Naród. 

 

NPM 3.VI.2016  Módlcie się, moje dzieci, grzech tego pokolenia, który jest plagą braci, wykrwawia Ludzkość takimi bluźnierstwami, pożądaniem, bezbożnością i innymi grzechami; Ta generacja jest splamiona ludzką krwią. Ta krew przyciąga na Ziemię oczyszczenie, aby choroby, na które będą cierpieć, nie były wcześniej doświadczane, i żeby tylko dzięki lekom, które im podałam i które im dam, pozwolą im przybyć na Moje Wołania, aby mogli być zdrowi. 

 

NPJCH 29.V.2016   Laboratoria prowadzone przez elity nadal rozprzestrzeniają plagę na Moje dzieci, choroba trwa.

 

NPM 27.V.2015  Struktury ludzkie upadną i pozostanie tylko Boże Słowo. Nie ufajcie instytucjom, nie ufajcie tym, którzy prowadzą was do przekonania, że są zbawieniem ludzkości. Musicie zdobyć wiedzę na temat tego, co spożywacie i wszystkiego, co was otacza, ponieważ nie wszystko, co przedstawiają wam instytucje i duże korporacje, nie wszystko, co powinno wam pomagać spełnia swoje zadanie, wręcz przeciwnie, ma osłabić wasze organizmy, osłabić umysł, abyście umarli z powodu chorób. 

 

NPM 28.III.2015  Wezwanie jest duchowe, aby ludzkość zbliżyła się do Mojego Syna. Ty, ludzkości nie jesteś wdzięczna za miłośći Ducha Świętego do człowieka i przed waszymi oczami ujrzycie nadchodzące choroby, cierpienia i udręki.

 

NPJCH 12.III.2015   Dzieci, poznajcie Mnie, w ten sposób zostaniecie wzmocnieni przez Mojego Ducha, tak więc zjednoczycie się, aby utworzyć jednolity mur ochrony przed nieokiełznanym gniewem, przed bezprecedensowym głodem, przed nieuleczalnymi chorobami, których nauka nie umie wytłumaczyć, nie znajdując odpowiedzi. Dlatego doceniajcie leki, o których mówi wam Moja Matka.

 

NPM 31.I.2015  Inna choroba rozprzestrzenia się wpływając na drogi oddechowe; To jest bardzo zaraźliwe. Trzymaj wodę święconą, używaj głogu i rośliny echinacei [tłum. jeżówka purpurowa, patrz Rośliny Lecznicze], aby ją zwalczać.Wzrasta okrucieństwo. Ileż wielkich kłamstw wielkich polityków i ich sojuszy z komunizmem, terroryzmem, niewłaściwie wykorzystywaną technologią i sprowokowaną chorobą, nauką na korzyść zła i energią jądrową ukrywane jest przed ludzkością!

 

NPM 14.I.2015  Szukaj, przygotuj się i poznaj to, co twoim zdaniem jest dalekie lub niemożliwe do zrozumienia dla człowieka. Karm się wiedzą, ponieważ zatruwasz się powoli i nie jesteś przestrzegany nie tylko przed żywnością, ale i przed szczepionkami przygotowywanymi w laboratoriach, których jedynym celem jest spowodowanie ciężkich chorób w organizmie człowieka, aby go wyeliminować. 

 

NPJCH 4.VIII.2015   Mój ludu, wojna zbliża się do ludzkości, sojusznicy tej chwili zdradzą się nawzajem. Plagi pojawią się jedna po drugiej, ponieważ nie są przeze Mnie wysyłane, ale zostały utworzone w laboratoriach. Jak bardzo boli Moje Serce!

Jak bardzo cierpię z powodu szaleństwa człowieka, z powodu braku miłości człowieka do jego braci! 

 

NPM 19.VIII.2015  Nadchodzi tajemnicza choroba, która zaatakuje układ nerwowy. Moje dzieci, pozostańcie wierni i z wiarą w Mojego Syna i z pomocą tej Matki uplasujcie się pod Moim Macierzyńskim Płaszczem i ufajcie, że ta Matka nigdy was nie opuści.

NIE ZAPOMINAJCIE MNIE PRZYWOŁYWAĆ, NIE ZAPOMINAJCIE MNIE NAZYWAĆ:

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

 

NPJCH 27.VIII.2015  Przyjdzie głód i szkodniki, upał będzie duszący, spotęgowany przez broń. Ja, wasz Bóg, nie porzucę Mojego Ludu, tych, którzy starają się, tych, którzy walczą przeciwko sobie, aby nie być Mi nieposłuszni, tym, którzy odchodzą od doczesności, aby nie ulegać pokusie, wiedząc, że są słabi i że mogą upaść, tych, którzy pozostają wierni wyjaśnieniom Mojego Słowa. Wypełniajcie Moje Przykazania, nie działajcie przeciwko Mojej Darowiźnie w Eucharystii, bądźcie w każdej chwili żywym świadectwami tego, co wam objawiłem. Znamy bliskość wielkich wydarzeń, które zwiększą ubóstwo na świecie w wyniku trzęsień ziemi i szkodników, a także zagrożenia dla Ziemi przed zaburzeniami grawitacyjnymi w Układzie Słonecznym. 

 

NPJCH 5.IX.2015  Dzieci, wy śpiące bez wiedzy o decyzjach rządzących światem, wy śpiące bez wiedzy o tak  zwanych „postępach współczesnej nauki”, jesteście tymi, którzy potrafią zaakceptować to, czego nie znacie, oraz krzywdę, którą źle użyta nauka jest w stanie dodać do tej straszliwie zanieczyszczonej ludzkości. Plagi nadejdą z zewnątrz, a człowiek nauki nie będzie w stanie ich wyeliminować. Kiedy człowiek otwiera nieznane, nieznane ginie. 

 

NPM 8.X.2015  Ale ilu ludzi, ilu ludzi słyszę, jak obwinia Mojego Syna za swoje choroby lub ofiary śmiertelne w ich rodzinach i obwinia Go i nienawidzi Go jeszcze bardziej! Jest to pycha, którą sam szatan wlewa w dusze, tak że nienawidzą Mojego Syna i dołączają do szeregów szatana, który przygotował antychrysta. Niewłaściwie wykorzystana nauka zaczęła przenikać do przemysłu farmakologicznego, aby odważyli się stworzyć szczepionki skażone wirusami w celu przenoszenia śmierci lub chorób u ludzi.W taki sposób Moje dzieci karmią się i nadal żywią się śmieciami, którymi wielkie międzynarodowe koncerny chcą wyeliminować większość światowej populacji? … Jesteście wielkim eksperymentem wielkich przemysłów spożywczych. Nie pozwólcie na to, wasze ciała są świątyniami Ducha Świętego i musicie je chronić i troszczyć się o nie.

 

NPJCH 14.X.2015    Kocham was, Moje dzieci, kocham was tak bardzo, że będę was nadal ostrzegać. Musicie się przygotować; jest choroba, która będzie oddziaływała bezpośrednio na skórę Moich dzieci. Jest to broń, którą stworzyli w laboratoriach, aby w momencie, gdy wojna się nasili, została uruchomiona i bezpośrednio zaatakowała człowieka. Umiłowani, nie lękajcie się, dokładnie w tym momencie Moja Matka da wam wszystko, co jest konieczne do walki ze wszystkim, co stworzy człowiek aby was skrzywdzić, ale musicie pozostać wierni i walczyć w każdej chwili życia.

Luz de Maria: Bracia, Chrystus ostrzega nas przed wirusem, który zostanie użyty jako broń biologiczna, ale dzięki Bożemu Błogosławieństwu nasza Matka powie nam, jak walczyć z tą chorobą, którą Chrystus pozwolił mi zobaczyć w WIZJI: Widziałam  ludzkie stworzenie z ranami na skórze i cierpiące wielki ból, widziałam Rękę Matki jak kładła na zainfekowanych coś podobnego do liścia rośliny, i zostali uzdrowieni.

 

NPM 13.II.2014  W modlitwie z Luz de Maria, Matka Boża mówi :”Ave María Purísima  – Zdrowaś Mario Najczystsza”, a ja odpowiadam: „bez grzechu poczęta”.

Potem mówi mi: Umiłowana córko Mojego Niepokalanego Serca, Moje Serce płonie w miłości do wszystkich dusz, nie odpoczywam, pomagając i wstawiając się za wszystkie Moje dzieci. Niektórym przynoszę ulgę w chorobie, a innym pomagam w trudnych chwilach. Jestem towarzyszem, radą, ulgą, uzdrowieniem ducha i ciała, myśli i serca. Jestem posłuszeństwem, nadzieją, miłością, wiarą, pokojem, miłosierdziem i radością. Nie porzucam nikogo, ale nie mogę się doczekać abyście wy otworzyli swoje serce dla Mnie.

 

NPM 10.III.2014  W modlitwie z Luz de Maria, Matka Przenajświętsza: Umiłowana córko Mojego Niepokalanego Serca, powiedz Moim ukochanym dzieciom:

Ludzie Mojego Syna, musicie być świadomi wszystkiego, co was teraz atakuje, musicie obudzić się duchowo, musicie także obudzić się w innych aspektach, takich jak jedzenie, musicie być świadomi, że was zabijają każdego dnia, Świątynia Ducha Świętego jest atakowana przez wszystkie nieznane choroby, a te choroby, na które teraz cierpicie, są przyczyną skażonej żywności, którą spożywacie. Ziemia jest całkowicie chora… żywicie się chorymi owocami, co jest poważną konsekwencją tego, że człowiek nadużył Stworzenie, które Ojciec wam powierzył, jecie zafałszowane jedzenie i nic się tym nie martwicie.

NPJCH 17.IV.2014  Szukałem was w dniach ciemności, w dniach szarych i zimnych, w pochmurnych dniach, gdy być może choroba lub pustka duszy lub samotność zapukały do drzwi waszego życia, przybyłem … i odrzuciliście Mnie, obwiniając Mnie za to, jak bardzo cierpicie.

 

NPM 1.V.2014  Musicie wiedzieć, że obecnie żywność człowieka nie jest taka sama jak w przeszłości i że to, co spożywacie, to jest broń, która aktywnie zatruwa wasze ciało. Moje dzieci, tak że, jeśli nie odrzucicie tego, a oddacie wolną wolę złu, upadniecie z powodu chorób spowodowanych w ciele przez to, co spożywacie.

 

NPM 30.V.2014  Umiłowani, ci, którzy Mnie nie znają, reagują na nieprzewidziane zdarzenia życiowe, takie jak choroby, reagują na Mnie, poddając się wielkim i okrutnym egzaminom, aby usprawiedliwić swoje złe postępowanie w życiu. Żyli nie koncentrując się, nie dając sobie błogosławieństwa przynależności do Mnie, i rzucają się jak pszczoły z kwiatu na kwiat, nie po to, aby wypełnić swoją misję [życia], ale wypaczać swoją osobistą misję.

 

NPM 25.VI.2014  W modlitwie z Luz de Maria  Wielka plaga neuronów kieruje człowiekiem, zawładnęła myślami, pracą i działaniami istot ludzkich, ich świadomością i nieświadomością; i reagują gniewem. Człowiek zaniedbał reagować jak człowiek, jako stworzenie Boże, i poddał się, działając pod dowództwem szatana i jego sojuszników, dając swobodę swoim niższym instynktom. 

Nasza Matka mówi nam o tym, co powoduje zło w człowieku i co powoduje zło, bez jego wiedzy. Mówi nam o pladze neuronów, ignorowanej przez większość, a jest agentem, który w każdej chwili pożera wiele stworzeń. Na człowieka ma wpływ wszystko wokół niego. Nasze ciało składa się głównie z wody. Zatem promieniowanie działa negatywnie na zdrowie człowieka, takie jak promieniotwórczość, podobnie jak zawiesia, którą otrzymujemy z używanego przez nas sprzętu elektronicznego. Ciągle odkrywamy negatywne skutki dalszego korzystania z telefonów, komputerów i gier wideo. Cały ten element przenika neurony i zmienia zachowanie ludzi, czyniąc ich agresywnymi i obojętnymi na rzeczywistość. Ta plaga płynie z dnia na dzień, a my ją nosimy.

Bracia, nie możemy być tylko widzami tej plagi, ale działać tak, aby nastąpiła zmiana. Do tego stopnia, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo nasz organizm jest dotknięty, jednocześnie będzie wiedział, że duch cierpi przez całą tę inwazję, ponieważ to my ją przyjmujemy, a przemoc odbija się w zabójstwach, o których osoba wtedy nie wie, dlaczego to zrobiła.

 

NPM 30.VII.2014  Wielka plaga ogarnęła już Europę i będzie się rozszerzać, będąc kolejną plagą w wyniku złamanego serca i gniewu człowieka.

NPJCH 8.IX.2014  Ludzie z powodu niewyobrażalnej eskalacji przemocy rozpadają się nie tylko w duchu, ale w ciele fizycznym. Słabość związana z działaniem wbrew Mojej woli osłabia człowieka w jego systemie, a to prowadzi go do osłabienia w obliczu chorób, wcześniej nim jeszcze nadejdą wielkie plagi. 

 

NPM 11.X.2014  Zaraza jest wznawiana przez tych, którzy służą antychrystowi i widzą upadek gospodarki. Biorąc to pod uwagę, wzywam was, dzieci, abyście pamiętali o uzdrowieniu ciała poprzez to, co Natura zapewnia dla jego dobra. Nadchodzi choroba: zastosujcie Artemisia annua. Nie zapominajcie, że ta Matka pozostaje czujna na zło, które dotyka jej dzieci.

 [Patrz: Rośliny Lecznicze, tam również: NPJCH 4.I.2018: Ludu Mój, spoglądam dalej, a chorobę, która nadejdzie na ludzkość, wyleczyć będzie można za pomocą rośliny Artemisia na skórę.

 

NPM 13.X.2014  Nieznane choroby będą nadal atakować ludzkość, jedna po drugiej; ale kiedy dotrą do człowieka, dam wam naturalne środki do walki z nimi. Ojciec dał człowiekowi wszystko, co niezbędne, nie tylko, aby kontynuować, budować i rozwijać naukę, ale w Naturze jest wszystko, co niezbędne, aby człowiek mógł zachować dobre zdrowie.

Wiem, że niektórzy z was poddadzą się i nawet nie popróbują tego, co jest w Naturze, i tego, o czym wam mówię, ponieważ człowiek, tak jak się buntuje przeciwko Mojemu Synowi i gardzi Nim, tak jak zaprzecza Mnie jako Matce, w ten sam sposób nie chce znać atrybutów Natury dla swego dobra, i będzie zaprzeczać, że Matka sięga daleko do faktów, które wpłyną na Jej dzieci.

 

LUDZKOŚĆ MA KOMFORTOWE NAWYKI POŻYWIENIA, LECZ CAŁKOWICIE SZKODLIWEGO DLA ORGANIZMU LUDZKIEGO, CO GO WYNISZCZA I POWODUJE CHOROBY.  Obecnie organizm człowieka nasycony jest złym odżywianiem, sprzyjając tym samym osłabieniu organizmu, a nowe choroby powodują w człowieku wielkie zło.

 

Luz de María pyta Matkę, co należy zrobić, aby ciało było bardziej odporne na nadchodzące zło.

 

Matka Boża odpowiada: Moi umiłowani, użyjcie wody, która była wcześniej zagotowana i zacznijcie TERAZ detoksykację organizmu pijąc jak najwięcej wody, aby organizm zaczął się oczyszczać.

 

Umiłowani, jako Matka, która widzi poza tym, co wy widzicie, proszę was, abyście jedli MULBERRY (BERRY) = MORWA. Jest to naturalny oczyszczacz krwi, który pomoże organizmowi stać się bardziej odpornym na choroby, na które cierpi ludzkość. Ignorujecie fakt, że duża część wirusów i bakterii, które was nękają, została stworzona przez samego człowieka w wyniku władzy nad całą ludzkością. 

 

NPJCH 22.X.2014  Mój Umiłowany Ludu, będziesz nadal cierpieć plagę chorób stworzonych przez samego człowieka, aby cię osłabić, ale Mój Lud nie zostanie pokonany, ponieważ Ja wasz Bóg Wszechmogący, Ja oddaję się Mojemu Ludowi i bronię go. 

 

NPJCH 27.X.2014  Módl się, a Ja przyjdę, pytaj a Ja ci dam, oddaj się, a Ja cię powitam.

Każdy, kto chce walczyć ze złem, musi posiadać broń, a ta najważniejsze: to modlitwa i post.

Pamiętaj, że chorzy nie powinni pościć. Zamiast tego mogą ofiarować samą chorobę z cierpliwością i za zbawienie dusz. Post to jest chleb i woda, jeśli dana osoba jest w stanie to zrobić, również niektórzy ludzie ze względu na swój stan mogą to zrobić tylko przez pół dnia, jest to równie ważne. To, co Chrystus kocha w Swoich dzieciach, to jest miłość i ich gotowość.

 

NPJCH 5.XI.2014  To jest niezmienne tempo o obliczu Mojego Gniewu i Mojego Powtórnego Przyjścia. Mój Lud cierpi miecz, głód i plagi; będą to jedne z wielkich plag ludzkości, więc Moja Matka i Ja dajemy im to, czym walczyć. Przestępstwa tego pokolenia przezwyciężają przestępstwa popełnione przez grzeszne ludy, które ignorowały Moje Słowo i stale Mnie obrażały.

 

NPM 28.XI.2014  Moje umiłowane dzieci, chrońcie się, unikajcie jedzenia pokarmów, które degenerują układ oddechowy i trawienny człowieka, ponieważ nowa plaga wschodzi z wielką siłą, by zaatakować zdrowie Ludu Mojego Syna, ale ani choroby ani przeszkody nie będą w stanie powstrzymać wiernego Ludu Mojego Syna, bo jest świadomy, że nie powinien nawet na chwilę opuszczać rąk, ale muszą być one trzymane wysoko jako znak zwycięstwa, jako znak bycia prawdziwymi dziećmi Mojego Syna. 

 

NPJCH 28.XII.2014  UWAŻAJ: TWOJE CIAŁO JEST ŚWIĄTYNIĄ MEGO DUCHA

…JEŚLI CIAŁO ZACZYNA CHOROWAĆ, ZATRUWA DUSZĘ.

 

Dzieci, trucizna nie jest dla was widoczna, spożywacie ją w samym jedzeniu, obłąkane umysły tych, którzy mają władzę w przemysłach, zatruwają wasze ciało nieprzewidzianymi chorobami. 

 

NPJCH 13.II.2013  Zaraza dotkliwie uderzy w ludzkość z powodu zła, przestępstwa, przewrotności i ignorancji tych, którzy mając władzę w rękach, wyrządzając szkodę całej ludzkości, używają potężnej broni, którą zaszkodzą milionom Moich dzieci. 

NPJCH 30.V.2013  Zaważy cichy fragment plagi, która zniszczy ludzkie życie. Tylko Pomoc Mojej Matki zdoła ją zatrzymać; w tym celu użyj Cudownego Medalika, niosąc wiarę przed sobą jako Sztandar Triumfu.

 

NPM 14.VI.2013  Umiłowani, przygotujcie się, wielki Naród Europejski będzie tym, który rozprzestrzeni wirusa, wywołując światowy alarm po spowodowanych przez niego zgonach. Dla tej plagi nie będzie ludzkiego lekarstwa, ale Matka wam powie, jak leczyć chorych. 

NPM 17.VII.2013  Nauka nie zatrzymuje swojego destrukcyjnego postępu wobec człowieka. Biorąc pod uwagę ten postęp, choroba nasila się bez kontroli, zanim umrze  wielka liczba Moich dzieci. 

 

NPJCH 7.VIII.2013  Przybywam po tych, którzy walczyli o pozostanie ze Mną. Przychodzę po posłusznych, prostych i pokornych, po tych, którzy upadli, ale zmartwychwstali, po tych, którzy podczas ucisku nie utracili Wiary. Przyszedłem po tych, którzy wiedzieli jak patrzeć w okolicznościach życia, że Moja Wola zawsze zwycięża i że Moje Drogi nie są drogami człowieka.

 

„Napełnij Duchem Świętym całą naszą istotę, abyśmy mogli żyć w nieustannej pieśni uwielbienia, adoracji Twojej Najświętszej Woli i aby nasza udręka przekształciła się w Wiarę, nasze wątpliwości w Wiarę, nasze oczekiwania w Wiarę, nasze choroby w Wiarę i daj nam tyle Wiary, żebyśmy kochali Cię o każdym czasie, żebyśmy kochali Cię dziś bardziej niż wczoraj, a jutro bardziej niż dziś, abyśmy razem z Tobą i Twoją Błogosławioną Matką byli wiernymi Ludźmi, dla których przychodzicie a my mówimy: PRZYJDŹ PANIE JEZUSIE, PRZYJDŹ WKRÓTCE, CZEKAMY NA CIEBIE, KOCHAMY!” 

 

NPJCH 18.VIII.2013  Zanieczyściliście wody energią jądrową, a przywódcy milczą…Wy, Moi umiłowani, jesteście zatruci skażoną żywnością morską, a te zmiany ludzkiej genetyki są przyczyną chorób zwyrodnieniowych. 

 

NPM 29.X.2013   Obecnie człowiek jest karmiony, aby zdegenerować swój organizm, pojawiają się nieznane choroby i jednocześnie rozprzestrzenia się rak. Kłamią i oszukują ludzkość poprzez genetycznie zmienioną żywność w laboratoriach, a jedynym celem jest poprowadzenie przemysłu spożywczego do wzrostu gospodarczego, przy czym większość ludzi tego nie zauważa.

Wszystko jest fałszywie przedstawiane pod pretekstem większej i lepszej ewolucji ludzkiego organizmu. Z kolei przemysł farmaceutyczny uczestniczył w tej dekompensacji organizmu ludzkiego, chemia nie została właściwie wykorzystana. Ludzkość w tym momencie degeneruje się do swoich komórek, a całe jej ciało skierowane jest w kierunku odwrotu nie do pomyślenia. WIELKI PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY ZATRUWA CIAŁO MOICH DZIECI BEZ ICH WIEDZY, CZY NIE JEST TO PRODUKTEM ZŁA? Czy to nie jest ręka antychrysta, który za pomocą choroby pragnie wyeliminować miliony Moich dzieci? W tej chwili człowiek jest atakowany przez technologię, co prowadzi go do rozłączenia i całkowitego oddzielenia relacji z jego braćmi i siostrami. To nie może być kontynuowane; interakcja ludzi została przerwana, braterstwo zanika, a brak komunikacji powoduje katastrofalne i nieoczekiwane reakcje ze strony człowieka.

NPJCH 7.XI.2013  Mój Umiłowany Ludu, kiedy choroba jest znana wszystkim ludziom, zbliży się i zanieczyści na swojej drodze wszystko, co żyje. Nie zapominaj, że Moja Matka jest waszym Schronieniem, a Jej Miłość w Jej różnych zaleceniach uzdrowi wasze dzieci. Moja Matka was nie opuści, nawet jeśli Jej nie kochacie.

 

NPM 11.XII.2013  Błogosławieni, którzy źyją życiem w jedności z Moim Synem, i którzy pośród codziennych nieszczęść nadal łączą się z Moim Synem! Ci, w chwilach głodu i nieznanych chorób, będą wiedzieli, jak szybko zwrócić się do Mojego Serca i do Bożej Woli, bo to  w Wierze, w Oddaniu i w Świadomości znajdziecie drzwi dla lekarstwo na wszelkie możliwe zło. 

 

NPJCH 12.II.2012  Człowiek obecnie z pogardą patrzy na to, co dla niego nadchodzi, jakby żył w bólu, kiedy się go jeszcze się nie dotknął. Nie patrzcie obojętnie na wydarzenia braci cierpiących z powodu klęsk żywiołowych, ich przywódców lub choroby, nie patrzcie na nich z daleka. Wydarzenia się przemieszczają, chodzą od narodu do narodu. 

NPM 2.IV.2012  A dlaczego nie jest to zrozumiane? Ponieważ obecny człowiek cierpi na poważną chorobę psychiczną: „wszystko jest OK!” A tak nie jest … 

 

NPM 4.VII.2012   Człowiek nauki i ci, którzy uczynili z nauki boga, odczują upadek. Człowiek dokonał zaawansowanej technologii ze szkodą dla ludzkości. Te same postępy technologiczne spowodują zniszczenie, ból i zarazę. Do tego czasu ci, którzy pracowali dla postępu technologicznego, podniosą oczy, wołając do Mojego Syna o przebaczenie. Ziemia starzeje się gwałtownie z powodu spustoszenia, które spowodował człowiek, i grzechu, który stale na nią spada, zanieczyszczając ją i zanieczyszczając morza i zapominają, że wszystko, co rzucają w wodę i na ziemię, wznosi się i opada ponownie na ludzkość, niosąc ze sobą nieznane choroby i wielkie szkody dla fizycznej istoty ludzkiej. 

 

NPM 11.XI.2012   Ograniczyliście miłość nawet w samym człowieku, odmawiacie miłości do Natury w całokształcie i do zwierząt. To przekształciło was w niewrażliwe istoty, twardego serca, sięgające do rozprzestrzeniania zarazków w celu wywoływania chorób bez wyleczenia, a tym samym zmniejszenia populacji w niektórych krajach. 

 

NPM 26.XI.2012  Umiłowani, nawet organizm człowieka nie zniesie zła pochodzącego od niego samego. Dlatego nieznane choroby zaczynają dewastować każdego człowieka. 

NPM 7.I.2011   Dzieci, wiatr przychodzi z siłą i z chorobą. 

 

NPM 9.I.2011   Wiatr wieje, a wraz z nim choroba zbliża się do ludzkości. Zwierzęta szukają schronienia w pobliżu tego, czego Moje dzieci nie chcą widzieć. 

NPM 12.III.2011   Są to ciężkie chwile dla całej ludzkości. Chodzą w ciemności, od bólu do bólu. Nieszczęście przetacza się po całym globie, pozostawiając ślad zniszczenia, zarazy i głodu. Ptak  przynosi zarazy a Moje dzieci nie zwracają uwagi.

 

NPJCH 1.X.2011  Zaraza trwa nadal. Zaraza w ciele i zaraza w duszy, która doprowadzi ludzi do wiecznego lamentu. Ból spowodowany przez nieokiełznaną naukę dociera do ludzkości z powodu niewłaściwie wykorzystywanej energii, żądnej władzy. 

NPJCH 19.X.2011  Pobłogosław wodę, którą wypijesz, jest już zanieczyszczona i wywoła u ludzi wielką chorobę. Używajcie sakramentaliów i nie przestawajcie odmawiać Różańca Świętego, przez który otrzymacie nieskończone błogosławieństwa. 

 

NPJCH 23.XI.2011  Zanieczyszczone powietrze przemieszcza się po Ziemi, zmieniając umysł, energię, pracę i działanie człowieka. Zanieczyszczenia wzrosną. To jest przyczyna, dla której człowiek działa bez świadomości swojego zachowania. PRZECIWDZIAŁANIEM PRZECIWKO NINIEJSZEMU ZANIECZYSZCZENIU JEST: „OTRZYMAĆ MNIE W PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANEJ EUCHARYSTII I BYĆ MIŁOŚCIĄ JAK MOJA MATKA”. Emanować myśli o miłości i dobroci wobec wszystkiego, co stworzone, wobec bliźnich, nawet w trudnych chwilach. Uwielbiaj przeciwdziałać temu zanieczyszczeniu.WIECIE, ŻE NIE POZOSTANIECIE SAMI, NIGDY NIE POZOSTANIECIE SAMI. Z powodu niewłaściwego wykorzystania wolnej woli, człowiek swoją ludzką wolą stworzył potwory, takie jak: broń, energia atomowa, technologia wykorzystywana do zła, zanieczyszczenia, a zatem choroby w ludzkim ciele … którymi cała ludzkość będzie biczowana a Moi Ludzie ignorują.

Natura zgaśnie w ciągu kilku sekund i pojawią się nieoczekiwane choroby, które się rozprzestrzenią. Nie mówię wam o tym, abyście się bali, ale abyście zakorzenili się w wierze, abyście zakorzenili się w Moim Ciele i Krwi, aby wasze umysły i myśli były czyste , tak aby gdy zło zaatakuje myśl lub przyczynę, pójdziecie do Mojej Matki mówiąc:

WITAJ MATKO NAJCZYSTSZA, BEZ GRZECHU POCZĘTA!

A WOBEC TYCH WZNIOSŁYCH SŁÓW, KTÓRE SĄ CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ SŁOWAMI, BO TO CAŁKOWITA PRZYNALEŻNOŚĆ DO NASZEJ TRÓJCY, PRZED TĄ PRZYNALEŻNOŚCIĄ DEMON UCIEKA ZE STRACHU I GROZY. 

 

NPJCH 11.I.2010  PRZYNIEŚCIE DO MOJEGO SERCA I MOJEJ MATKI wszystkie zmartwienia, wszystko, co sprawia, że czujecie się niespokojni; wszystkie te pragnienia, troski, niepewność i choroby; dajcie MI to; pozbądźcie się zmartwień, a przekonacie się, że resztę zrobię dodatkowo, zgodnie z Moją Wolą. 

 

NPJCH 11.III.2010  Kpią sobie z Moich instrumentów [wizjonerów] jak w Starym Testamencie. Kpią, kpią ze Mnie i z Moich wiernych. Tak to się stanie. Kiedy ujrzycie na własne oczy, co zostało o was powiedziane, będzie za późno, nie na pokutę, ale na powstrzymanie tego, co sciągnęliście na siebie: „wielki ucisk”, nierząd, ciemności, burze, zarazy, ból, bezbożność i wojnę. 

 

NPJCH 17.III.2010   Dzisiaj wzywam was ponownie do pobłogosławienia drzwi waszych domów, ponieważ plaga zbliża się do ludzkości. 

 

NPM 8.IV.2010  Ziemia się starzeje i chce się odnowić. Starzeje się przez grzech, który doprowadził ją do szybszego obracania się. Starzeje się z powodu ludzkości, która doprowadziła ją do cierpienia, ponieważ zniszczyła Naturę. Gdybyście jako ludzie byli codziennie poddawani ciągłym napięciom, cierpieniom, pogardzie fizycznej, ciągłym chorobom, czas życia byłby bardzo krótki. Stało się tak z Ziemią. Człowiek nadużył dobroci, którą dał mu Bóg Ojciec we wszystkim, co zostało stworzone dla ludzkiego dobra. Dzisiaj Ziemia się starzeje. Zmęczona Natura desperacko próbuje siebie odkryć, odnowić. Szuka Miłości, która stworzyła ją. Szuka swojego Boga. Nieustannie jęczy, a przy każdym jęku który wznosi się do Nieba, człowiek cierpi z powodu tego ataku.

Dla Matki nie jest łatwo, aby powiedzieć Swoim dzieciom, że cierpienie nie tylko obserwuje ciebie, ale i dotyczy ciebie. Cierpienie jest na Ziemi i każdy dzień będzie lamentem; jeden dzień w jednym miejscu, drugi dzień w innym, dopóki cierpienie nie będzie już cierpieniem, ale ogólnym płaczem. Ten moment polegający na zobaczeniu się twarzą w twarz wobec popełnionego grzechu, ten moment jest bliski, bliższy niż myślicie. 

 

NPJCH 15.V.2010  Człowiek traci wartości, traci zdolność obrony przed chorobą. Duchowa słabość wykroczyła poza ciało człowieka i wkrótce doprowadzi go do podatności na różne plagi, które są już przed wami. 

 

NPM 13.8.2009  Dzisiaj Moja Miłość ostrzega was, abyście pozostali w Łasce, nosili sakramentalia, nie zapominając o tych „lekarstwach wiary”, które objawiłem wam na nieznane choroby, abyście błogosławili wszystko, co spożyliście, aby przygotować wszystko, czego potrzebujecie, aby zachować w każdym domu, nie tylko Pismo Święte, ale książki do nabożeństwa, aby nie zapomnieć o wodzie święconej, abyście czynili znak Krzyża każdego dnia, odmawiali Różaniec Święty jako rodzina i byli Miłością na podobieństwo Mojego Syna. 

 

NPM 15.X.2009   Wołałam do was, abyście zapieczętowali wasze domy, aby zło i plaga minęły, a wy posłusznie szybko postępowaliście według Moich instrukcji. Ale wy stale nie rozumiecie, że jeśli drzwi i okna domu zostaną zapieczętowane, a istota ludzka będzie nadal letnia, to zło i plaga wejdą i doprowadzą go do grzechu. 

 

NPM 9.IX.2009  WSZYSTKO, CO SIĘ DZIEJE NA CAŁYM ŚWIECIE: WYDARZENIA NATURY, ZABÓJSTWA, OGROMNY GŁÓD, PLAGI … JEST PRODUKTEM TEGO CO SAM CZŁOWIEK ZASIAŁ W SWOIM SERCU.

Życie nie jest cenione jako dar, ale raczej jako posiadanie, w którym można zdecydować o jego końcu. Dzisiaj ludzkość postrzega grzech jako coś naturalnego, zapominając o swoim Stwórcy, a to przynosi temu samemu człowiekowi zło i choroby, które są wiarygodnym znakiem bliskości tego, co nadchodzi dla ludzkości. To czas, w którym zło przeniknęło człowieka tak bardzo, że zwraca się przeciwko samemu człowiekowi. Wiem dobrze, że znacie proroctwa, które podano do wiadomości nie po to, żeby nie przeszły niezauważone lub wywołały strach w ludziach. NIE, ogłoszono proroctwa, aby człowiek wziął je pod uwagę i się zmienił, ale nie zostało to osiągnięte i teraz wszystko rozlewa się na ludzkość.

 

NPM V.2009  Umiłowani, tak jak dzisiaj ludzkość zmaga się z nową chorobą, tak samo będzie zmagać się z innymi, którzy urodzili się z samego człowieka, i z jego pragnienia władzy. Musicie się modlić, aby utrzymać mur w pozycji stojącej, który jest siłą dobra, a zatem wszyscy zjednoczeni wzmacniają Stworzenie, a więc i człowieka. Nie myślcie o tych, którzy nie wierzą w Moje wołania, trwajcie mocno w walce, ale w walce miłości, ponieważ miłość zwycięża wszystko, miłość do Boga i bliźniego. 

NPJCH 6.VI.2018   Módlcie się, nowa epidemia wychodzi na jaw i zagraża ludności świata, człowiek wie, jak ją leczyć, ale nie odniesie sukcesu, ponieważ jest odporny na leki od dawna stosowane.

 

NPM 30.VII.2017  Zobacz, jak woda morska i jej przedłużenia wchodzą na ląd. Dlatego Ja, jako Matka, ostrzegłem was o zmianie geografii Ziemi, panowaniu demona nad ludzkością, plagach i tym, jak wiele wydarzy się przed Drugim Przyjściem Mojego Syna. 

NPM 8.IV.2017  Wojna to nie tylko broń, ale obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka. Plagi przemierzą Ziemię, a lekarstw będzie mało, dlatego dałem wam i dam wam to, co w Naturze możecie wykorzystać do uzdrowienia ciała, Dom Ojca pozwolił, aby Słowo to do was dotarło, abyście mogli uzdrowić ciało i ocalić duszę. 

 

NPJCH 19.II.2017  Moi ludzie, choroba postępuje, aż staje się zarazą. Bądźcie czujni, eksterminacja ludzkości nie jest posłana przeze Mnie, lecz zrodziła się z ręki człowieka.

NPM 30.XI.2016 Módlcie się, Moje dzieci, plaga postępuje wraz z nową chorobą, z powodu której przyjdę szybko, abyście nie zginęli, ponieważ nauka nie będzie w stanie jej rozpracować.

NPM 18.X.2016  Woda wzbiera na sile i przenika do ziemi, a zanieczyszczony wiatr niesie zarazę. NIE BÓJ SIĘ, Ja jestem z tobą. Umiłowane dzieci, módlcie się za Australię, plaga nadal postępuje w milczeniu.

NPJCH 20.IX.2016  Przybędę, kiedy najmniej się tego spodziewają, ponieważ najpierw usłyszą pogłoski o wojnach, a wojna nabierze kształtu, gdy każdy naród powstanie przeciwko każdemu narodowi, a plagi i głód będą większe niż obecnie. Usłyszycie o traktatach pokojowych, ale pokój ten nie przyjdzie z powodu zdrady.

NPM 18.X.2016  Woda wzbiera na sile i przenika do ziemi, a zanieczyszczony wiatr niesie zarazę. NIE BÓJ SIĘ, Ja jestem z tobą. Umiłowane dzieci, módlcie się za Australię, plaga nadal postępuje w milczeniu.

 

NPM 21.VIII.2016 Dzieci, módlcie się za siebie, zaraza szybko rozprzestrzenia się po Ziemi.

NPJCH 6.VIII.2016  Mój ludu, przygotujcie się, nieszczęścia są nieszczęściami, prześladowania są prześladowaniami. Plagi się spotęgują i będą bardziej nieznane. Moja Matka dała obronę przed plagami: Olej Dobrego Samarytanin i inne środki do walki z tym, czego nauka nie będzie w stanie zwalczyć. 

 

NPJCH 5.VI.2016  Módlcie się, Moje dzieci, nowa plaga pędzi do ludzkości, a człowiek umiera w jednej chwili.

NPJCH 17.V.2016  Nękani są przez nowe plagi, nie pochodzą one z przyczyn naturalnych, ale zostały stworzone, by działać przeciwko Moim dzieciom. 

 

NPJCH 21.I.2016  Zaraza postępuje, a następna rośnie, wpływając na układ trawienny z nudnościami i wymiotami, podnosząc temperaturę ciała, aż stworzenie patrzy, jak jego skóra ciemnieje. Jest to wynikiem niewłaściwego obchodzenia się w laboratoriach, w których przeprowadzane są wielkie eksperymenty.

 

NPM 1.VIII.2015  Wszystko, co zapowiedziałam, zostało spełnione: plagi i szkodniki pokryją Ziemię „ipso facto”. Człowiek nie będzie spoczywał w ciągłej walce z tym, co nadchodzi i rzuca się ku niemu, aby go obudzić,uwrażliwić na zaprzeczanie Bogu i Jego stałym wołaniom.TE CHWILE NIE SĄ PODOBNE DO INNYCH POPRZEDNICH. Słyszę, jak Moje dzieci mówią: zawsze były katastrofy, zawsze drżenie, zawsze były plagi, zawsze … zawsze … Ale NIE teraz, umiłowani, ani jak w nadchodzących momentach, w których wszystko się pogorszy. Trzęsienia ziemi wzrosną, a ich intensywność będzie większa. 

 

NPJCH 20.V.2015  Zaraza nadal postępuje i dotrze do dużych miast w momentach, gdy staną w obliczu złych działań tych samych ludzi. Przed tym zwrócą się do Mojej Matki, aby ich uzdrowić. 

NPJCH 8.IV.2015 Zaraza cicho zbliża się do Mojego Ludu. Plaga chorób cielesnych i duchowych staje się przyczyną zniszczenia Moich dzieci, bezradnych i nieświadomych. 

 

NPM 22.IV.2015 Tak wiele wiatrów prześladuje tą ludzkość! … Wiatry wojny, wiatry nienawiści, wiatry zarazy, wiatry głodu, wiatry kłopotów, wiatry śmierci … czy to może wysłał Mój Syn? NIE! Są to wiatry, które sama ludzkość wytwarza przez własną ignorancję, brak miłości i swoje własne zło.

Swoje własne zło: Nie dlatego, że Mój Syn umieścił je w ludzkości, ale dlatego, ale gdy człowiek odrzuca Mojego Syna, zło zajmuje Jego miejsce, miejsce odpowiednie dla Mojego Syna, i kontroluje człowieka. 

 

NPM 11.III.2015  Moi umiłowani, plaga się zbliża, kontynuuje postępy w kierunku ludzkości. Natychmiast, nie zdając sobie z tego sprawy, firmy odpowiedzialne za dystrybucję tej zarazy przelatują nad krajami, zatruwając powietrze, którym oddychają,

a tym samym zatruwają organizm ludzkich stworzeń.