Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

WSZYSCY POLACY, KTÓRZY GŁOSOWALI NA ŻYDA z PiS-u A.DUDĘ SĄ WSPÓŁ-MORDERCAMI SWOICH RODZIN I NARODU POLSKIEGO. TO DZIWNE, ŻE MILCZĄ BISKUPI RZĄDZĄCY EPISKOPATEM, CZYLI SĄ WSPÓŁ-ODPOWIEDZIALNI ZA NIESZCZĘŚCIA W POLSCE A SĘDZIA CZEKA NA KAŻDĄ DUSZĘ. RZĄDZĄCY EPISKOPATEM JUŻ ZAAKCEPTOWALI ODDANIE POLSKI LUCYFEROWI W TORUNIU, TO TERAZ JUŻ ŁATWO PÓJDZIE IM DALSZA ZDRADA BOGA I POLAKÓW.

 

Noc + miedź + koronawirus + = stan nadzwyczajny + co się dzieje w głuchą noc
Znalezione obrazy dla zapytania: NWO
PiS wprowadza NWO
Rzeczy ważne dzieją się nad Wisłą głuchą nocą. Wczoraj zasypialiśmy w nieco inne rzeczywistości, ale pobudka już nastąpiła w nowej. Takiej, w której w trybie nieznanym powstał projekt ustawy – w deklaracji, co prawda, służący walce z koronawirusem – jednak w rzeczywistości i swoim zakresie sięgający znacznie dalej. Sięgający w prawa obywatelskie, i to tak głęboko, że przywodzący na myśl czasy i zagrożenia stanu wojennego.
Komisja Zdrowia przygotowała błyskawicznie projekt wprowadzający bardzo szczególne i dalece wykraczające poza okoliczności uprawnienia dla władzy. Również dla władz samorządowych, co powoduje, że niektóre działania – np. przymusowe szczepienia wybranych grup, a może całej populacji (POLIN?) – mogą nie być wprost umieszczone w ustawie, a wprowadzany w trybie zarządzeń. Projekt wyłączający odpowiedzialność władzy za szkody wynikłe z działań przeciw wirusowi – czyli rozwiązania typowo wojenne.
Projekt rządowy, wyłączony z konsultacji społecznych, wchodzący w życie praktycznie natychmiast – a procedowany w trybie przypominającym jako żywo inne, przepychane pod osłoną nocy antyspołeczne projekty. Nie twierdzę, że jest to projekt z pewnością antyspołeczny – ale szereg analogii każe zachować i apelować o najwyższą ostrożność. Gdy już rozpoczną się szczepienia w asyście policji – nie wiemy jakie, czy lecznicze, czy czipowanie, czy kryptoeutanazja – będzie za późno na reakcje.
Wiemy jedynie, że akcja jest przeprowadzana na zasadzie zaskoczenia, działania o charakterze blitzkrieg – zanim się społeczeństwo zorientuje, już będzie po akcji, pozostanie czekać na efekty. Pamiętając o akcji miedź i całkowitej absolutnej zmowie milczenia polityków, mediów, kościoła – tej akcji towarzyszącej – wskazana jest
NAJWYŻSZA OSTROŻNOŚĆ.

Koronawirusa może, nawet najprawdopodobniej przetrzymamy – ale akcji medyczno-politycznej – możemy nie przetrzymać. Rozszerzenie kompetencji ministra zdrowia.
Ustawa przewiduje między innymi, że „w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na choroby zakaźne mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji”. Tu warto podkreślić jednak, że podobne przepisy już obowiązują w ustawie „o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”. Następują w tym przypadku dwie ważne zmiany. Likwidowane jest ustawowe wymienienie chorób, w przypadku których obowiązywać będzie hospitalizacja. Po zmianach to minister zdrowia jednoosobowo w drodze rozporządzenia określi, jakie choroby mogą być przyczyną do hospitalizacji. Po drugie ustawa wprowadza punkt, według którego „osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni”.
Do tej pory wymienionych było w ustawie pięć chorób, w przypadku których stosowana może być ww kwarantanna z konkretnie określonymi terminami, w większości przypadków krótszymi niż po zmianach. Podobnie jak ww. przypadku następuje zatem rozszerzenie kompetencji ministra zdrowia i wprowadzenie większej uznaniowości.
Kolejna niebezpieczna zmiana dotyczy przypadku samowolnego opuszczenia szpitala w przypadku zakwalifikowania do obowiązkowej hospitalizacji. Dotychczas „kierownik szpitala był obowiązany do niezwłocznego (…) powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla siedziby szpitala”.
Jakie będzie działanie przy samowolnym opuszczeniu szpitala po zmianach? Tego nie wiadomo, ponieważ również będzie to określane jednoosobowo przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia, „mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ochrony zdrowia publicznego”.
Możliwość użycia sił zbrojnych W ustawie wprowadza się też kompletną nowość, a mianowicie możliwość użycia sił zbrojnych w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego. Dotychczas przepisy dające wojewodzie możliwość wnioskowania o użycie sił zbrojnych nie istniały w ustawie „o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.  Do tej pory użycie wojska było zarezerwowane dla stanów nadzwyczajnych, możliwe jedynie w przypadku stanu wyjątkowego, klęski żywiołowej oraz wojennego, których wprowadzenie jest obwarowane silnymi warunkami. Należy podkreślić, że nie mieliśmy do czynienia z żadnym z nich od czasu uchwalenia Konstytucji w 1997 roku. Według proponowanych zmian „jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody (…) pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z tym związanych”.
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/noc-miedz-koronawirus-stan-nadzwyczajny-2020-03