Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku

              Znalezione obrazy dla zapytania: Litania do Matki Bożej NieustajÄ…cego Ratunku     Panie zmiÅ‚uj siÄ™ nad nami! Chryste zmiÅ‚uj siÄ™ nad nami! Chryste usÅ‚ysz nas! Chryste wysÅ‚uchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiÅ‚uj siÄ™ nad nami. Synu Odkupicielu Å›wiata Boże, zmiÅ‚uj siÄ™ nad nami. Duchu ÅšwiÄ™ty Boże, zmiÅ‚uj siÄ™ nad nami. ÅšwiÄ™ta Trójco jedyny Boże, zmiÅ‚uj siÄ™ nad nami.  ÅšwiÄ™ta Maryjo, módl siÄ™ za nami. ÅšwiÄ™ta Boża Rodzicielko, módl siÄ™ za nami. ÅšwiÄ™ta Dziewico bez grzechu poczÄ™ta, módl siÄ™ za nami. O Matko Boża, nieustajÄ…cego ratunku, módl siÄ™ za nami! My biedni grzesznicy, do Ciebie woÅ‚amy, o Maryjo ratuj nas nieustannie. AbyÅ›my Boga, najwyższe dobro, z caÅ‚ego serca miÅ‚owali, o Maryjo pomagaj nieustannie.  AbyÅ›my Jezusowi, Boskiemu Synowi Twemu, we wszystkim podobnymi stawać siÄ™ mogli, o Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my gorliwym nabożeÅ„stwem wzglÄ™dem Ciebie NajÅ›wiÄ™tsza Panno przejÄ™ci byli; O Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my grzechy nasze z caÅ‚ych sil duszy nienawidzili; o Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my czÄ™sto o kresie naszym myÅ›leli; o Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my PrzenajÅ›wiÄ™tszy Sakrament czÄ™sto i godnie przyjmowali; o Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my okazji do grzechu z caÅ‚ych siÅ‚ unikali; o Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my zadniego dnia modlitw Å›wiÄ™tych nie opuszczali, a szczególnie w czasach pokusy i zwÄ…tpienia; o Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my nieprzyjacioÅ‚om wybaczali i wszystkim ludziom życzliwymi byli; o Maryjo pomagaj nieustannie. AbyÅ›my w lasce Bożej żyć i umierać mogli; o Maryjo pomagaj nieustannie. We wszystkich potrzebach duszy i ciaÅ‚a; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie. W chorobach i boleÅ›ciach; Matko Boża ratuj nieustannie. W biedzie i niedostatku; Matko Boża ratuj nieustannie. WÅ›ród osamotnienia i przeÅ›ladowania; Matko Boża ratuj nieustannie. W zgryzotach i smutkach wszelkich; Matko Boża ratuj nieustannie. W czasie wojen i zaraźliwego powietrza; Matko Boża ratuj nieustannie. W czasach pokus zÅ‚ego ducha; Matko Boża ratuj nieustannie. W pokusach uÅ‚udnego Å›wiata; Matko Boża ratuj nieustannie. W walce ze zÅ‚ymi skÅ‚onn

Panie zmiłuj się nad nami! Chryste zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Dziewico bez grzechu poczęta, módl się za nami.
O Matko Boża, nieustającego ratunku, módl się za nami!
My biedni grzesznicy, do Ciebie wołamy, o Maryjo ratuj nas nieustannie.
Abyśmy Boga, najwyższe dobro, z całego serca miłowali, o Maryjo pomagaj nieustannie. 
Abyśmy Jezusowi, Boskiemu Synowi Twemu, we wszystkim podobnymi stawać się mogli, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy gorliwym nabożeństwem względem Ciebie Najświętsza Panno przejęci byli; O Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy grzechy nasze z całych sil duszy nienawidzili; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy często o kresie naszym myśleli; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy Przenajświętszy Sakrament często i godnie przyjmowali; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy okazji do grzechu z całych sił unikali; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy zadniego dnia modlitw świętych nie opuszczali, a szczególnie w czasach pokusy i zwątpienia; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy nieprzyjaciołom wybaczali i wszystkim ludziom życzliwymi byli; o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy w lasce Bożej żyć i umierać mogli; o Maryjo pomagaj nieustannie.
We wszystkich potrzebach duszy i ciała; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W chorobach i boleściach; Matko Boża ratuj nieustannie.
W biedzie i niedostatku; Matko Boża ratuj nieustannie.
Wśród osamotnienia i prześladowania; Matko Boża ratuj nieustannie.
W zgryzotach i smutkach wszelkich; Matko Boża ratuj nieustannie.
W czasie wojen i zaraźliwego powietrza; Matko Boża ratuj nieustannie.
W czasach pokus złego ducha; Matko Boża ratuj nieustannie.
W pokusach ułudnego świata; Matko Boża ratuj nieustannie.
W walce ze złymi skłonnościami zepsutej natury naszej; Matko Boża ratuj nieustannie.
W pokusach przeciw nieczystości; Matko Boża ratuj nieustannie.
W każdym niebezpieczeństwie zgrzeszenia; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy zbliżać się będzie kres życia naszego na tej ziemi; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy na łożu śmierci złożonymi będziemy; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy myśl o śmierci przerażeniem i strachem przejmować nas będzie; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy przy skonaniu złe duchy do rozpaczy nas doprowadzać chciałyby; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy kapłan ostatnie udzielać nam będzie rozgrzeszenie i błogosławieństwo; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy zasłona śmierci zaćmi wzrok nasz i serce bić ustawać będzie; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy krewni, przyjaciele otaczający łoże śmierci naszej, płakać i modlić się będą; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy ducha naszego w ręce Stwórcy oddawać będziemy; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy nędzna dusza moja przed Boskim sądem stanie; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy straszny wyrok wydawanym będzie; Matko Boża ratuj nieustannie.
Gdy w ogniach czyśćcowych cierpieć i za oglądaniem Boga tęsknic będziemy; Matko Boża ratuj nieustannie.
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam Panie!
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas Panie!
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: O Boże! który chciałeś aby Matka Syna Twego jednorodzonego, była nieustająca pomocą dla chrześcijan na tej ziemi, udziel nam swej laski, Abyśmy calem sercem we wszelkich potrzebach duszy i ciała naszego, pomocy i ratunku Jej z ufnością wzywali, a przez pomoc i ratunek Najświętszej Maryi Panny do oglądania Twojej wiekuistej chwały w Niebie doprowadzeni zostali, przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.