Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Czas nowych wyzwań i ogromnego wysiłku w obronie rodziny

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Z nadzieją obserwuję postawę Polaków wobec ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego. Nasza umiejętność zjednoczenia się wobec wspólnego zagrożenia nieraz już dowiodła wielkości narodowego ducha.

Cały zespół Ordo Iuris włącza się w ten wspólny wysiłek. Już trwają prace nad poradnikiem prawnym dla pracowników, przedsiębiorców i wszystkich dotkniętych skutkami epidemii i powszechnej kwarantanny. Udzielamy licznych porad prawnych, o które w tym szczególnym czasie proszą nas nasi Darczyńcy i Przyjaciele. Ale nasze zainteresowanie obejmuje także bioetyczną ocenę reakcji na zagrożenie epidemiczne ze strony różnych rządów. Więcej na te tematy będę mógł napisać Pani już niebawem.

Pomimo przejścia części zespołu w tryb pracy zdalnej oraz przymusowej kwarantanny innych pracowników zagrożonych koronawirusem, tempo pracy w Ordo Iuris nie zwalnia. Każdego dnia odbywamy telekonferencje, piszemy analizy i opinie, a nasi adwokaci odwiedzają sądy – gdzie wciąż jeszcze odbywają się rozprawy i posiedzenia.

Z satysfakcją przedstawiam Pani najważniejsze sprawy, którymi zajmowaliśmy się w minionych trzech miesiącach. To dzięki wsparciu naszych Darczyńców udało nam się skutecznie zaangażować na tak licznych polach zmagań o obronę rodziny, małżeństwa, życia i wolności.

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris


logo

Tworzymy prawo przyjazne rodzinie

Przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy na konferencji prasowej założenia i projekty ustaw mające na celu obronę małżeństwa i rodziny.

Nasze propozycje zmian w prawie objęły trzy obszary: ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, wsparcie dla rodziny oraz wzmocnienie gwarancji respektowania prawa rodziców do wychowania dzieci i dobra dziecka. Przygotowaliśmy m. in. konkretne propozycje zmian w systemie podatkowym, wybór modelu opieki nad małymi dziećmi przez rodziców z opcją wykorzystania bonu wychowawczego, plan aktywnego uczestnictwa rodziców w wyborze dyrektorów szkół swoich dzieci oraz propozycję ochrony dzieci przed łatwo dostępną pornografią w sieci. Omówienie najważniejszych propozycji znajduje się w broszurze „W kierunku prawa przyjaznego rodzinie”.

Prof. Ewa Budzyńska i obrona wolności akademickiej

Szerokim echem odbiła się sprawa reprezentowanej przez nas prof. Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, wobec której wszczęto postępowanie dyscyplinarne zmierzające do ukarania jej naganą za to, że podczas wykładów z socjologii rodziny przytaczała konstytucyjną definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a człowieka na pierwszym etapie życia nazywała dzieckiem. Za nami już pierwsza rozprawa przed komisją dyscyplinarną. W związku z pandemią koronawirusa druga rozprawa została przełożona na późniejszy termin, który zostanie ustalony, gdy unormuje się sytuacja na Uniwersytecie Śląskim i innych uczelniach.

Podjęliśmy też kroki zmierzające do systemowego zahamowania cenzury ideologicznej coraz silniej prowadzonej przez aborcjonistów i działaczy LGBT na polskich uczelniach. Nie tylko opublikowaliśmy raport o najważniejszych naruszeniach wolności akademickiej w ostatnich latach, ale przede wszystkim przedstawiliśmy projekt ustawy wzmacniającej ochronę wolności słowa i badań naukowych na polskich uczelniach. Wykorzystał je wicepremier Jarosław Gowin, proponując stworzenie komisji rozpatrującej odwołania od przypadków naruszenia wolności akademickiej.

Pierwszy na świecie raport o Barnevernet

Opublikowaliśmy i zaprezentowaliśmy w Oslo pierwszy na świecie kompleksowy raport obnażający patologie norweskiego Urzędu ds. Dzieci Barnevernet, związane z zatrważającą skalą odbierania dzieci z błahych powodów.

Na podstawie gruntownych analiz i naszych doświadczeń związanych z pomocą Polakom i Norwegom prześladowanym przez opresyjny urząd wykazaliśmy, że w Norwegii nagminnie łamane są prawa człowieka. Nasz raport stał się istotną częścią debaty nad zmianą norweskiego prawa rodzinnego, a obnażenie prawdy o mechanizmach funkcjonowania norweskiego systemu opieki społecznej ma zapobiec dalszemu wdrażaniu skandynawskich rozwiązań do polskiego prawa. Publikacja raportu będzie miała ogromne znaczenie dla 24 postępowań toczących się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, do których przystąpiliśmy i w których polscy oraz norwescy rodzice skarżą się na nieludzkie traktowanie, rozbijanie rodzin i wynaradawianie dzieci.

Zwycięstwo w walce o wolność sumienia przedsiębiorcy

Po wielu latach definitywnie zakończyła się sprawa drukarza z Łodzi, któremu pomagaliśmy po tym, jak w 2015 roku odmówił druku materiałów promujących ideologię LGBT. Sąd Apelacyjny w Łodzi przychylił się do stanowiska Ordo Iuris, uchylając wadliwe wyroki i umarzając postępowanie. Było to możliwe w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że art. 138 kodeksu wykroczeń w zakresie, w jakim zakazywał „odmowy wykonania usługi” był niezgodny z art. 2 Konstytucji. To właśnie na mocy tego przepisu – będącego reliktem prawa PRL – uznano drukarza za winnego.

W obronie dzieci

Przeciwstawiliśmy się próbom wprowadzania zajęć z wulgarnej seksedukacji do szkół w Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. W analizie dotyczącej sytuacji w Poznaniu wykazaliśmy wady prawne mechanizmu wprowadzania kontrowersyjnych treści w formie „zajęć dodatkowych”. Z kolei w opinii dotyczącej Gdańska dowiedliśmy, że nie jest dopuszczalne wprowadzanie do szkół szkodliwych dla dzieci treści pod pozorem programu edukacji zdrowotnej.

W obronie praw rodziców i niewinności dzieci przed programami wdrażanymi w tych miastach służymy eksperckim wsparciem i ścisłą współpracą ruchom i organizacjom lokalnym.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

INTERWENCJE PROCESOWE


W obronie życia

Przeciwstawiliśmy się planom zorganizowanej grupy chcącej zabijać nienarodzone dzieci. Po pojawieniu się w Internecie reklamy skandalicznej akcji „Aborcja bez granic” natychmiast zdemaskowaliśmy jej autorów, którymi okazały się zagraniczne i polskie fundacje aborcyjne, i złożyliśmy zawiadomienie do organów ścigania. Wykazaliśmy, że poza publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa pomocnictwa w dokonaniu aborcji, wbrew przepisom ustawy naruszyli oni prawo farmaceutyczne poprzez dystrybucję substancji medycznych bez zezwolenia, a także złamali przepisy o reklamie substancji medycznych i o ochronie danych osobowych.

W obronie rodzin i dzieci

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej z przedstawicielami władz samorządowych powiatów: opoczyńskiego, przysuskiego, tatrzańskiego, tarnowskiego, łowickiego, przasnyskiego, a także gminy Gromadka poinformowaliśmy o pomocy prawnej udzielanej prorodzinnym samorządom, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin i spotkały się za to z nagonką rozpętaną w kraju i za granicą przez aktywistów LGBT. Pierwsze pozwy pisane w imieniu prorodzinnych samorządów są już gotowe.

Na stronie internetowej poświęconej Samorządowej Karcie Praw Rodzin opublikowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tego prorodzinnego programu.

***

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w składzie siedmiu sędziów w pełni zgodził się z naszą argumentacją i zdecydował, że w polskim akcie urodzenia dziecka nie mogą być wbrew faktom jako rodzice wpisani dwaj mężczyźni lub dwie kobiety, a tym samym odrzucił stanowisko aktywistów LGBT oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Grudniowa uchwała ma ogromne znaczenie dla wielkiej sądowej kampanii, którą wzorem innych państw europejskich podjęli aktywiści LGBT, by obejść polskie prawo. Wpisania wbrew faktom dwóch kobiet jako rodziców do polskich aktów stanu cywilnego domagały się osoby, które w Wielkiej Brytanii zawarły układ jednopłciowy. W lutym kolejny skład NSA wydał wyrok potwierdzający, że polskie prawo respektuje zasadę naturalnego pochodzenia dziecka od matki, którą zawsze jest kobieta, i ojca, którym zawsze jest mężczyzna. Możemy więc mówić o utrwalającej się linii orzecznictwa.

***

Prawnicy Ordo Iuris skutecznie obronili przed sądem w trzech sprawach wolontariuszy obwinionych za rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny, ponieważ prezentowali zdjęcia dzieci uśmierconych w wyniku aborcji. W uzasadnieniu wyroków sądy w Warszawie i Poznaniu podkreśliły przysługujące działaczom pro-life prawo do wolności wypowiedzi, a zdjęć obrazujących skutki aborcji nie uznały za nieprzyzwoite.

***

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że pięcioro dzieci wychowywanych przez samotną matkę nie trafi do rodziny zastępczej. Jest to zwieńczenie ponaddwuletniej batalii prawników Ordo Iuris. Dzieci miały zostać niesłusznie odebrane matce, która wcześniej doświadczyła brutalnej przemocy domowej ze strony ojca dzieci.

***

Po naszej interwencji dotyczącej organizacji przez warszawskie liceum wyjścia na obsceniczny i profanacyjny spektakl teatralny Mazowiecki Kurator Oświaty zarządził kontrolę w szkole. Wykazała ona m.in. naruszenie przepisów prawa oświatowego. Kuratorium nakazało władzom placówki dostosowanie praktyki organizacji wycieczek szkolnych do obowiązującego prawa oraz uchwalenie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

***

Prawnicy Ordo Iuris pomogli rodzinie z Warszawy po tym, jak pracownicy socjalni chcieli odebrać rodzicom dziecko z powodu anonimowego donosu o rzekomej przemocy pomiędzy rodzicami. Nasi prawnicy dowiedli ich niewinności przed sądem. Rodzina została uratowana.

***

Uratowaliśmy przed rozdzieleniem czeczeńską rodzinę Dombaev, która po ucieczce z Danii do Polski zwróciła się o pomoc do Ordo Iuris. Zrozpaczonym rodzicom tamtejszy urząd do spraw dzieci i młodzieży Borne-Ungeforvaltningen odebrał pięcioro dzieci i umieścił je w trzech różnych rodzinach zastępczych. Mec. Babken Khanzadyan jako pełnomocnik w ramach Programu Interwencji Procesowej Ordo Iuris wywalczył w polskim sądzie powrót dzieci do rodziców.

***

Dzięki skutecznemu działaniu prawników Ordo Iuris rodzice z Gdańska zostali oczyszczeni z nieprawdziwych zarzutów stosowania przemocy wobec syna. Rozdzielenie groziło im na skutek błędnej opinii pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyrok sądu w tej sprawie jest przestrogą dla pracowników publicznych instytucji przed pochopnym wydawaniem opinii na temat badanych dzieci.

***

Odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie matki ucznia jednej z warszawskich szkół, która została pozwana przez inną matkę za to, że jako przedstawicielka rady rodziców ostrzegła innych rodziców o próbie wdrożenia zajęć z permisywnej edukacji seksualnej.

***

Ruszył pierwszy z sześciu procesów rodziców ze Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza pozwanych przez lewicowych aktywistów za przekazanie dyrektorom szkół listu na temat kontrowersyjnych i ideologicznych treści pod pretekstem prowadzenia „edukacji antydyskryminacyjnej”.

***

Złożyliśmy zawiadomienie do kuratora oświaty w sprawie projektu miasta Słupska, w ramach którego setkom uczniów zainstalowano na smartfonach aplikację mobilną. Przekazuje ona nastolatkom elementy wulgarnego modelu edukacji seksualnej, promując masturbację i antykoncepcję (w tym metody takie jak przecięcie nasieniowodów czy podwiązanie jajowodów, wątpliwe etycznie i prawnie), a także ideologię gender.

W obronie wolności słowa

Sąd odrzucił zarzut zniesławienia, wystosowany przez lewicowego aktywistę Dawida Winiarskiego wobec prezesa Ordo Iuris. Radykalny działacz próbował pociągnąć do odpowiedzialności mec. Jerzego Kwaśniewskiego za przywołanie jego skandalicznego wpisu „Na razie płoną katery, na księży przyjdzie czas”. Jednocześnie dalej toczy się wszczęte po zawiadomieniu prezesa Ordo Iuris postępowanie w sprawie nawoływania przez lewicowego radykała do nienawiści wobec księży katolickich.

W obronie wolności religijnej

Po interwencji Instytutu Ordo Iuris Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Dominice K., aktywistce LGBT, która w lipcu 2019 r. znieważyła Matkę Bożą, prezentując figurkę w tęczowych barwach wykonaną w sposób przypominający żeński narząd płciowy oraz określając ją wulgarną nazwą. Dochód ze sprzedaży figurki miał być przeznaczony na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

DZIAŁALNOŚĆ ANALITYCZNA I RZECZNICTWO


Przygotowaliśmy analizę stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego i zajęć edukacji antydyskryminacyjnej, które Adam Bodnar przesłał do Ministra Edukacji Narodowej. Wykazaliśmy w niej, że polskie prawo nie przewiduje prowadzenia obowiązkowych zajęć z „edukacji antydyskryminacyjnej”, a podejmowane przez rzecznika próby utożsamienia takich zajęć z niekontrowersyjnym zadaniem szkoły polegającym na kształtowaniu w uczniach postaw obywatelskich jest nieuzasadnione i może wprowadzać rodziców w błąd.

***

Opublikowaliśmy analizę na temat śmiertelności okołoporodowej matek, wykazując, że wbrew niepopartym badaniami tezom to podwyższenie jakości opieki medycznej, a nie legalizacja uśmiercania dzieci na prenatalnym etapie rozwoju wpływają na zmniejszenie śmiertelności matek. Dowiedliśmy też, że w poszczególnych regionach świata to kraje chroniące ludzkie życie gwarantują wyższy poziom opieki okołoporodowej niż kraje dopuszczające aborcyjne uśmiercanie dzieci.

***

Z związku ze złożeniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi do pięciu wojewódzkich sądów administracyjnych, w których oskarża on o złamanie prawa polskie samorządy przyjmujące uchwały sprzeciwiające się ideologii LGBT, przyłączyliśmy się w charakterze uczestnika i przygotowaliśmy dla sądów opinię prawną. Potwierdza ona, że stanowiska gmin broniące rodziny i małżeństwa są zgodne z prawem, a skargi Rzecznika powinny zostać odrzucone.

***

Przygotowaliśmy opinię prawną w sprawie obowiązku umożliwienia przez szpitale obecności rodziców podczas udzielania świadczeń medycznych ich dzieciom. Choć obowiązek ten ma podstawy konstytucyjne oraz umocowanie w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wszystkie szpitale przestrzegają tego prawa. Tymczasem obecność choćby jednego z rodziców przy dziecku jest kluczowa w procesie jego powrotu do zdrowia.

***

Nasza analiza wykazała brak podstaw prawnych do przyjęcia uchwały rady miasta Gniezna o dofinansowaniu programu in vitro. Wyjaśniamy w niej, że dofinansowanie zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego jest sprzeczne z art. 48 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, gdyż metoda ta nie jest świadczeniem leczniczym.

***

W analizie na temat sprzeciwu sumienia lekarzy wykazaliśmy, że zgodnie z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym medycy mają prawo odmówić wypisania recepty na środki poronne i mające podobne właściwości środki antykoncepcyjne.

***

Przygotowaliśmy analizę warszawskiego programu szczepień przeciwko wirusowi HPV, który budzi wątpliwości w zakresie zawartego w nim modelu przeciwdziałania tej jednej z najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową.

***

Zaopiniowaliśmy projekt ustawy antypornograficznej autorstwa Stowarzyszenia Twoja Sprawa, wskazując, że projekt ma szansę przyczynić się do osiągnięcia ponadpartyjnej zgody na wdrożenie skutecznych rozwiązań chroniących dzieci przed seksualizacją oraz pornografią i powinien zostać skierowany do dalszych prac w Sejmie.

***

Przygotowaliśmy analizę prawną dotyczącą możliwości wprowadzenia obowiązku wyboru między uczestnictwem w lekcjach religii lub etyki. Wykazaliśmy, że takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w Finlandii i na Litwie i mają pozytywne skutki m.in. w zakresie ograniczenia przestępczości oraz zmniejszenia zachować autodestrukcyjnych wśród młodzieży.

***

Opracowaliśmy krytyczną analizę procesu wdrażania permisywnego modelu edukacji seksualnej na przykładzie projektu „Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni” przeprowadzonego w Słupsku w 2019 r. wskazując na wątpliwości prawne, jakie on powoduje.

***

Nasi eksperci przygotowali analizę, w której wykazali, że zobowiązanie uczniów katolickich szkół publicznych do uczestnictwa w lekcjach religii jest zgodne z prawem.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA


Przedstawiliśmy analizę niebezpiecznego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w którym sędziowie stwierdzili, że każda krytyka politycznych postulatów LGBT wpływająca negatywnie na „psychiczne samopoczucie” osób prowadzących homoseksualny tryb życia, powinna być karana z urzędu jako „homofobiczna mowa nienawiści”. Przekazaliśmy też rządowi memorandum dotyczące niebezpieczeństw wynikających z linii orzeczniczej ETPC, która coraz częściej podważa tożsamość rodziny oraz nadaje związkom osób tej samej płci przywileje małżeńskie.

***

Poddaliśmy krytyce stanowisko unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli, która chce przymusowo wdrażać ideologię gender w prawie UE i państw członkowskich. Uruchomiliśmy petycję do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen wyrażając stanowczy sprzeciw wobec kontrowersyjnych i wykraczających poza kompetencje UE planów Dalli związanych przede wszystkim z zamiarem przyjęcia konwencji stambulskiej przez Unię Europejską.

***

Wzięliśmy również udział w konsultacjach publicznych dotyczących Strategii Działania na rzecz Równouprawnienia Płci na lata 2020-2024 oraz rezolucji w sprawie stanu praw człowieka w Europie. Wskazaliśmy w nich na konieczność walki z aborcją, także z aborcją ze względu na płeć, z dyskryminacją matek oraz działań na rzecz polepszenia opieki okołoporodowej oraz poszanowania praw rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami.

***

Na forum Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego dr Tymoteusz Zych zabrał głos na temat konieczności powrotu do korzeni, na których wyrosła wspólnota europejska, czyli do suwerenności poszczególnych państw członkowskich, która jest punktem wyjścia pomocniczości. Dr Zych wskazał na niekorzystne trendy, które nasiliły się w ostatnich latach w Unii Europejskiej, takie jak: centralizacja władzy i procesu ustawodawczego, osłabienie roli parlamentów krajowych w procesach legislacyjnych czy próby umniejszania znaczenia konstytucji państw członkowskich.

***

Przesłaliśmy do Komitetu Praw Człowieka naszą analizę dotyczącą projektu Komentarza Generalnego do art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych czyli wolności zgromadzeń, przedstawiając najlepsze praktyki w tym zakresie. Wskazaliśmy m.in. na konieczność uwzględnienia w Komentarzu Generalnym funkcji, jaką spełnia prawo do wolności zgromadzeń w demokratycznym społeczeństwie. Ponadto zwróciliśmy uwagę na wrażenie niepotrzebnego uprzywilejowania w komentowanym przez nas dokumencie niektórych grup, w tym osób o skłonnościach homoseksualnych, gdyż każdemu prawo to przysługuje w równym stopniu.

***

Z powodu epidemii koronawirusa i zakazu organizacji wydarzeń w Parlamencie Europejskim nie mogliśmy przeprowadzić konferencji prasowej w związku z planowanym głosowaniem Parlamentu Europejskiego w sprawie uchylenia immunitetu Guy’owi Verhofstadtowi, który nazwał uczestników Marszu Niepodległości „neonazistami i białymi suprematystami”. Wysłaliśmy jednak do posłów Parlamentu Europejskiego specjalny raport na ten temat. Trafił on do wszystkich deputowanych z 27 krajów. Ostatecznie wniosek o uchylenie immunitetu nie został rozpoznany, gdyż sesja została zawieszona.

***

Prezes Jerzy Kwaśniewski, wiceprezes dr Tymoteusz Zych i dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Karolina Pawłowska podpisali w Budapeszcie porozumienie o współpracy z reprezentantami węgierskiego think-tanku prawnego Center for Fundamental Rights. Jest to początek wspólnych działań na rzecz utrzymania suwerenności poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, ONZ i Rady Europy i zatrzymania ofensywy wymierzonej w życie i rodzinę.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

KONFERENCJE I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


Wspólnie z Uniwersytetem Angelicum zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję naukową „Dom na skale – aksjologia prawa dla Europy jutra”, podczas której rozmawialiśmy o fundamentach obowiązującego prawa. Przypominaliśmy, że sprawiedliwe prawo musi być zakotwiczone w porządku wyższym. W konferencji uczestniczyli wybitni naukowcy z różnych dziedzin – prawa, filozofii, etyki i ekonomii, w tym prof. Chantal Delsol, prof. Christian Hillgruber, prof. Andras Lanczi, bp Artur Miziński, a także publicyści – Paweł Lisicki, Grzegorz Górny i Łukasz Warzecha. Zaproszeni goście dyskutowali o wpływach chrześcijaństwa na rozwój prawa w Europie, ochronie rodziny w prawie międzynarodowym czy relacjach państwo–kościół. Zaprezentowaliśmy Konwencję o Prawach Rodziny jako przeciwwagę dla genderowej konwencji stambulskiej.

***

Z inicjatywy Ordo Iuris odbyła się debata organizacji społecznych „W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi”. W debacie wzięli udział eksperci Ordo Iuris Karolina Pawłowska i Magdalena Olek, a także Sylwia Jabs – prezes Konfederacji Kobiet RP i Aleksandra Gil z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Podczas spotkania omówiliśmy m.in. ideę bonu wychowawczego, którą przedstawiliśmy w naszej broszurze „W kierunku prawa przyjaznego rodzinie”.

***

Ruszył kolejny etap tegorocznej edycji Akademii Ordo Iuris, w ramach której inspirujemy i uczymy młodych prawników, jak bronić ładu prawnego i tworzyć prawo chroniące życie, małżeństwo i rodzinę. W tej odsłonie projektu zaplanowaliśmy wykłady naszych ekspertów w aulach Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W związku z zamknięciem uczelni spowodowanym epidemią koronawirusa musieliśmy przesunąć ich terminy, które ostatecznie zostaną podane, gdy uczelnie zaczną funkcjonować w zwykłym trybie. Jeśli zamknięcie będzie się przedłużać, zorganizujemy seminaria online. Dla najlepszych studentów latem zorganizujemy specjalne szkolenie w Warszawie.

***

Rozwijamy również specjalny program dla kół naukowych współpracujących z Ordo Iuris. Bierze w nim udział już 9 grup studenckich działających na wydziałach prawa na uniwersytetach w całej Polsce. W jego ramach będziemy współpracować przy opracowaniu monografii złożonych z tekstów napisanych przez samych studentów ze wsparciem naszych ekspertów, organizujemy wydarzenia na uczelniach i wspólnie ze studentami opracowujemy analizy publikowane przez Ordo Iuris.

***

Fundacja Bona Fama poprosiła ekspertów Ordo Iuris o przeprowadzenie szkolenia, dzięki któremu duchowni dowiedzieli się, jakimi środkami prawnymi reagować na ataki wymierzone w Kościół katolicki i jego wyznawców. Szkolenie było rezultatem serii ataków na kapłanów, w których dochodziło do aktów przemocy. Szkolenie prowadzili mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Bartosz Lewandowski i mec. Monika Brzozowska.

***

Podczas Międzynarodowej Konferencji o Prześladowaniu Chrześcijan zorganizowanej w Budapeszcie zwróciliśmy szczególną uwagę prelegentów z całego świata na tragiczną sytuację chrześcijan w Europie i rosnącej liczby werbalnych i fizycznych ataków na nich, nierzadko inspirowanych ideologicznie.

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

SPOTKANIA Z INSTYTUTEM


Eksperci Instytutu uczestniczą w wykładach i prelekcjach na terenie całej Polski, podczas których informują o działalności Ordo Iuris, udzielają porad samorządom, nauczycielom oraz rodzicom. Podczas spotkań poruszamy tematy związane z problemami wychowania dzieci do wartości, prawami rodziców, atakami ruchu LGBT na szkoły oraz ochronie życia.

***

Mec. Jerzy Kwaśniewski był gościem konferencji pt. „Gdy seksedukatorzy zapukają do twoich drzwi” w Krakowie. Podczas swojego wystąpienia opowiedział o wstrząsających standardach edukacji seksualnej WHO, którą aktywiści LGBT próbują wprowadzić do polskich szkół.

***

Dr Tymoteusz Zych mówił o ideologii gender podczas konferencji zorganizowanej w Wilnie przez tamtejszy Instytut Kultury Chrześcijańskiej.

***

Z rodzicami i opiekunami dzieci w Radomiu spotkał się dr Tymoteusz Zych, który wygłosił wykład pt. „Twoja szczęśliwa rodzina. Masz dzieci – poznaj swoje prawa”. Organizatorem spotkania był Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny w Radomiu.

***

Dr Tymoteusz Zych podczas spotkania otwartego w Szczecinie mówił o ochronie rodziny przed zagrożeniami. Współorganizatorami spotkania było Szczecińskie Centrum Wspierania Rodziny oraz Wspólnota Domus Mariae.

***

W Gnieźnie, na zaproszenie radnego Pawła Kamińskiego mec. Jerzy Kwaśniewski wygłosił prelekcję pt. „Rewolucja Praw Człowieka – zagrożenie dla niewinności naszych dzieci”, podczas którego mówił o zagrożeniach dotykających współczesne rodziny. Podobne spotkanie z prezesem Instytutu odbyło się w warszawskim Ośrodku przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

***

Dr Tymoteusz Zych wygłosił wykład „Ewolucja idei praw człowieka” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wykład odbył się w ramach współpracy z Kołem Naukowym Odro Iuris na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

***

Kontynuujemy udział naszych prelegentów w cyklu „Spotkania w prawdzie”, w ramach którego od września ubiegłego roku odbywają się wykłady dotyczące ważnych problemów cywilizacyjnych. Spotkania współorganizują Warszawskie Archidiecezjalne Centrum Edukacyjne, Katolicki Zespół Edukacyjny ks. Piotra Skargi i kwartalnik „Christianitas”. Nagrania wykładów można obejrzeć na stronie www.spotkaniawprawdzie.pl.


logo

KANAŁ YOUTUBE


Na oficjalnym kanaleInstytutu w serwisie YouTube.com dostępne są nagrania z konferencji naukowych, wykładów „Akademii Ordo Iuris”, spotkań z naszymi ekspertami, a także briefingów prasowych:

Wspieram działania Ordo Iuris


logo

INSTYTUT W MEDIACH


W ciągu ostatnich czterech miesięcy nasze materiały informacyjne pojawiły się w mediach blisko 400 razy.


Nasi eksperci byli również wielokrotnie zapraszani do programów telewizyjnych i radiowych czy proszeni o wypowiedzi dla prasy tradycyjnej i elektronicznej. Oto kilka przykładów ich aktywności w mediach:

***

W programie „Warto rozmawiać” w TVP Info mec. J. Kwaśniewski mówił o obronie prof. Ewy Budzyńskiej.

***

O wolności słowa na uczelniach dyskutował również adw. dr Bartosz Lewandowski w programie „Sądy przesądy – rozróby u Kuby”.

***

W programie Jana Pospieszalskiego mec. Jerzy Kwaśniewski mówił również o odbieraniu dzieci przez urzędników Barnevernet, a adw. dr Bartosz Lewandowski – o sprawie Guy’a Verhofstadta i szykanach wobec działaczy prolife.

***

Dr Tymoteusz Zych był gościem programu „Punkt widzenia” w Polsat News, gdzie wypowiadał się na temat reformy sądownictwa. Na ten temat mówił również w Telewizji Republika.

***

Także o reformie sądownictwa w telewizji Polsat News mówił w programie „Polityka na ostro” Konrad Dyda.

***

Portal Tysol.pl opublikował wypowiedź mec. J. Kwaśniewskiego na temat aktywistów LGBT umieszczających – tabliczki „Strefa wolna od LGBT” na znakach drogowych.

***

Mec. Jerzy Kwaśniewski oraz dr Tymoteusz Zych na łamach portalu agencji Informacyjnej V4NA wypowiadali się na temat spotkania z węgierskim Center for Fundamental Rights w Budapeszcie.

***

W tygodniku „Niedziela” mec. Kwaśniewski mówił o akcie oskarżenia w sprawie profanacji Matki Boskiej.

***

Telewizja Trwam wy