Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

 To, co przeżywacie, jest poważne, chociaż nie jest to wirus podobny do innych, które nadejdą z większą siłą

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 24 MARCA 2020 DLA LUZ DE MARÍA

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Umiłowany Ludu Boży:

JAKO POSŁANIEC PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY ORAZ NASZEJ KRÓLOWEJ NIEBA I ZIEMI, MUSZĘ WAM POWIEDZIEĆ, ŻE PONAD WSZYSTKO, POSŁUSZEŃSTWO JEST TYM,

CO PROWADZI NA WŁAŚCIWĄ DROGĘ. (Por. J 14,23).

Konieczna jest pokora i pragnienie dobra dla naszych braci i sióstr, tak więc będąc stworzeniami emanującymi dobro, Boża Miłość rozproszona jest w każdym Bożym dziecku, które w tej chwili potrzebuje modlitw i błogosławieństw.

LUDZKOŚĆ DOTARŁA DO MOMENTU, O KTÓRYM JUŻ ZOSTAŁA POWIADOMIONA, A TO POWINNO DOPROWADZIĆ JĄ DO REFLEKSJI, ZASTANOWIENIA, ABY ZATRZYMAĆ SIĘ NA DRODZE Z CAŁĄ POWAGĄ, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I PODJĄĆ DECYZJĘ O ZBAWIENIU DUSZY.

To, co przeżywacie, jest poważne, chociaż nie jest to wirus podobny do innych, które nadejdą z większą siłą (1), jest to wirus bardzo dobrze wymyślony, który zaraża największą liczbę ludzkich stworzeń. Dlatego musicie być przewidujący i podejmować niezbędne środki.

Ludzkość otrzymała naturalne leki, które pomagają jej radzić sobie z tymi chorobami, ale oni szybko zapominają o tym, co Niebo im przekazuje. (2)

DZIECI BOŻE, MISTYCZNE CIAŁO CHRYSTUSA KRÓLA I PANA, MUSICIE WOŁAĆ DO NIEBA DECYZJĄ OSOBISTĄ I WSPÓLNOTOWĄ, PONIEWAŻ WSZYSTKO JEST DANE I ZDOBYTE DZIĘKI MODLITWIE, LECZ MODLITWA MUSI MIEĆ WARUNEK WIARY. BEZ KTÓREJ NIC NIE JEST MOŻLIWE.

Siła masonerii (3) na świecie daje o sobie znać i zjednoczeni z potężnymi Ziemi, spiskują, aby kontynuować eliminację więcej światowej populacji, aby Antychrystowi (4) umożliwić najdogodniejszą drogę.

Innym sposobem wywierania nacisku przez masonerię na Ziemię są niedobory żywności, a w obliczu tego człowiek przestaje się kontrolować i i czerpie z tego swój najdzikszy instynkt. Strategia masońska zaplanowała, że zdominuje ludzkość poprzez strach.

Ludu Boży, ta plaga jest wysoce zaraźliwa, więc nie powinniście się eksponować, ale na tą lekcję WSZYSCY MUSZĄ SPOJRZEĆ OCZAMI WIARY, aby spojrzeli na moc tej elity, która narzuci jeden rząd, wyjątkową religię, jedną walutę, jedną edukację i eksterminację trzech czwartych światowej populacji, aby Antychryst został szybko przyjęty.

Chrześcijanin jest słaby w swojej wierze, słaby w wierzeniach, słaby w swoich inicjatywach, chrześcijanin jest zniewolony fałszywą religijnością niedzielną; tacy są w większości Ludzie Boga. EUCHARYSTYCZNA OFIARA ZOSTAŁA ZNIESIONA I JEST TO JASNY ZNAK DOMINOWANIA MASONERII NAD KOŚCIOŁEM NASZEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA, DAJĄ CHLEB  A OTRZYMUJĄ KAMIENIE.

Musicie wołać, modlić się we właściwym czasie i w niewłaściwym czasie (por. I Tes 5,16-18; Ef 6,18; Dan 6,18),

z wiarą, z wiarą, aby modlitwy zostały wysłuchane, a plaga ustała, musicie przyjmować komunię duchową z wiarą, szacunkiem i miłością. MUSICIE PRZECIWSTAWIĆ ZŁU MOC BOGA NAD JEGO LUDŹMI!

W TYM CZASIE, W KTÓRYM ŻYJECIE, MASONERIA ODDZIAŁYWUJE NA LUDZKOŚĆ, TO JEST CZAS KONTROLOWANIA, DEZORIENTACJI, CZAS SPRZECZNOŚCI, WANDALIZMU, ZEMSTY, I MUSICIE CHRONIĆ SIĘ POD OPIEKĄ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ ORAZ NASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI NIEBA I ZIEMI, JAK RÓWNIEŻ NASZĄ, WASZYCH OPIEKUNÓW.

ZMIEŃCIE DROGĘ!

Nie opierajcie się nawróceniu! (Por. Mk 1, 14). Nie czekajcie na Antychrysta jako postać zbawienia, ponieważ zaoferuje on wam nawet Życie Wieczne, a zbyt wielu podbiegnie do niego i zginie.

Mówię wam, żebyście nie byli nieprzygotowani. Boża Miłość jest nieskończona i nieporównywalna, ale wy musicie być zdefiniowani, musicie być na Bożej Drodze, a nie na światowej, MUSICIE BYĆ POSŁUSZNI NA BOSKIE WOŁANIA, ZMIENIĆ ZŁE NAWYKI, KTÓRYMI CHODZILIŚCIE, I Z POWODU KTÓRYCH  NIE JESTEŚCIE NA DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI.

Ludzkość debatuje nad własnymi błędami, w obliczu swoich złych wyborów, w obliczu swojej własnej rozpusty, a rezultat jest katastrofalny.

WSZYSTKO JEST ZAAWANSOWANE, NASTĘPUJE ZBLIŻENIE SPOTKANIA CZŁOWIEKA Z NAJWAŻNIEJSZYMI WYDARZENIAMI, Z TEGO POWODU WZYWAM WAS DO WIARY, DO NIEZACHWIANEJ WIARY, DO POKUTY, DO BYCIA ODWAŻNYMI DZIEĆMI BOGA, PODEJMOWANIA POSTANOWIEŃ, ALE NIE DAĆ SIĘ OSŁABIĆ, MUSICIE ZACHOWAĆ PŁONĄCĄ WIARĘ, W PRZECIWNYM RAZIE BURZE WAS ZMIAŻDŻĄ (PRZETOCZĄ SIĘ PRZEZ WAS BURZE).

Żyjcie w środku dnia, gdy w zenicie świeci Boskie Słońce i oświeca wszystkich, ogrzewa wszystkich, gdzie ciemność nie istnieje, jest tylko Światło, a Królowa i Matka Nieba i Ziemi, jest ukoronowana przez każdego z was, wasze dzieci, którzy spełniacie Bożą Wolę. BEZ ZAPOMINANIA, ŻE „NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE Z KSIĘŻYCEM POD JEJ STOPAMI” (por. Obj. 12.1), JEST MATKĄ LUDZKOŚCI.

UTRZYMUJCIE CHRYSTUSA KRÓLA BLIŻEJ SIEBIE, NIE ZAPOMINAJĄC, ŻE KOMUNIA  PRZEDŁUŻA SIĘ I W WAS PRZEDŁUŻA SIĘ W KAŻDEJ PRACY I KAŻDYM DZIAŁANIU.

W jedności z Bożą Wolą.

KTÓŻ JAK BÓG?         QUIÉN ES COMO DIOS?

NIKT JAK BÓG!               NADIE COMO DIOS!

San Miguel Arcángel

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

(1) Objawienia o szkodnikach, pandemiach i chorobach, czytaj … (1) Profecías sobre pestes, pandemias y enfermedades, leer …

(2) Zalecenia z Nieba (rośliny lecznicze) (2) Recomendaciones del Cielo (Plantas Medicinales)

(3) O wolnomularstwie, czytaj … (3) Sobre la Masonería, leer…

(4) Objawienia o antychryście, czytaj … (4) Revelaciones sobre el anticristo, leer…

 (1) Plagues, diseases, pandemics: read…

 (2) Medicinal plants, read…

 (3) https://revelacionesmarianas.com/en/MASONERIA.html

 (4) https://revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html