Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI

LUZ DE MARÍA, UROCZYSTOŚĆ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 19 KWIETNIA 2020, ARGENTYNA,  https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm 

Obydwa Orędzia – tłumaczenie mechaniczne z j. hiszp. przez j. ang. sprawdzone wg. tekstu w j. włoskim.

 

Podczas gdy się modliłam, Nasz Umiłowany Pan Jezus powiedział do mnie:

 

JESTEM BOGIEM NIEBA I ZIEMI!

KOCHAM WSZYSTKICH LUDZI!

 

Każdy grzesznik, który raz po raz upada, nie żałując za swoje przewinienia, sprawia mi taki wielki ból!

 

JESTEM W STANIE PRZEBACZYĆ KAŻDEMU LUDZKIEMU STWORZENIU, KTÓRE PRZYSTĘPUJE ABY WYSPOWIADAĆ SWOJE GRZECHY, CAŁKOWIE POKUTUJĄCEMU, PRZEPEŁNIONEMU GORĄCYM PRAGNIENIEM ABY JUŻ WIĘCEJ NIE UPAŚĆ.

 

Pośród ludzi znajduję Moje dzieci, które chcą powrócić na Moją stronę, a wobec ich skruchy napełniam się Miłością i szczęściem i patrzę na nie, jak gdyby po raz pierwszy ukazały się przede Mną. (por. Łk 15,11-32) ).

 

Nawet w tej chwili, gdy ludzkość jest zdewastowana, przerażona i chora, słyszę wielkie obraźliwe proroctwa przeciwko Mnie, wielką pogardę wobec Mojej Matki i świątynie zamknięte dla Mojego Ludu, OCH ..!, CÓŻ  ZA BÓL! (Por. Mich 6,3–8).*

 

Dlatego wzywam mój wierny Lud, aby każdy dawał świadectwo Miłości do Mnie w swojej pracy i do działania wobec swoich braci, z sercem wolnym od niechęci i goryczy spowodowanym odmową przebaczenia (por. Łk 15,11:25; Mt 6.14–15).

 

KIM JEST CZŁOWIEK [KTÓRY] NIE PRZEBACZA?

 

Biedne ludzkie stworzenia, które nie wybaczają, nasycają serce goryczą i są ofiarami chaotyczności i zazdrości. Och, jak cierpię za te dusze, które – nie zbliżają się ze skruszonym sercem i nie upokorzone przede Mną w Sakramencie Spowiedzi – odwracają się ode Mnie.

 

Zapraszam was, abyście pozostali w Mojej Miłości, gdzie nie znajdziecie szlabanu, żadnych osądów, żadnej pogardy, żadnej goryczy. Zapraszam was, abyście byli Moją Własną Miłością, aby Moje Miłosierdzie nie znalazło końca, i tak TEN MOMENT, W KTÓRYM ROZPOCZĘŁA SIĘ ZMIANA DLA LUDZKOŚCI, ZMIANA PRZYNOSZĄCA PRÓBY I KATASTROFY, PRZETRWAJCIE W WIERZE W MOIM DUCHU ŚWIĘTYM, który da wam łaskę wytrwałości i Miłości dla Mnie, abyście nie pozostali na drodze, jeśli jesteście godni takich łask, w pracy i w działaniu w Mojej Bożej Woli.

 

Moje dzieci będą pić kielich własnych grzechów, będący chwilami cierpienia z powodu wielkich błędów, na które otworzyło się to pokolenie. I to ziemia Santa Fe de la Vera Cruz  zostanie poddana wielkiej próbie.

 

Módlcie się za to miasto Argentyny, cierpienie, które rozprzestrzeni się po Argentynie z żalem i wielkim smutkiem. (1)

 

Módlcie się, Moje dzieci, za Moją Ziemię, w której nauczałem, i PONIOSŁEM ŚMIERĆ NA KRZYŻU,

Będzie ona przyczyną ataków.

 

Módlcie się za dzieci w krainie Santa Cruz w Brazylii. Cierpienie.

 

Módlcie się dzieci, wojna pasywna objawi się przed ludzkością i człowiek zobaczy kolejny konflikt wojenny.

 

Módlcie się, aby Akt Mojego Miłosierdzia był bliski ludzkości i abyście pozostali w Wierze,

aby po Ostrzeżeniu (2) Moi Aniołowie, którzy pozostali na Ziemi, przynieśli Mi wierne dusze,

gdzie będą nauczać i gdzie są potrzebne dla podtrzymywania Moich wiernych.

 

MODLITWA JEST SIŁĄ DLA MOICH LUDZI, A KOMUNIA MOJEGO CIAŁA I KRWI JEST CODZIENNYM NAMASZCZENIEM DLA TYCH, KTÓRZY MNIE PRZYJMUJĄ.

 

W tym momencie, w którym Moje świątynie się zamknęły, smutna zapowiedź tego, co ma nadejść, Mój Lud nie może być zmartwiony i zagubiony, ale musi się wzmocnć dzięki wcześniejszym Komuniom i cierpliwie czekać. WTEDY NASTĄPI DRUGIE WYLANIE SIĘ MOJEGO DUCHA ŚWIĘTEGO, zaraz po Ostrzeżeniu, na Moich prawych i wiernych, aby byli zachętą dla swoich braci.

 

Moje Miłosierdzie nie zapomina o potrzebach Mojego Ludu i Mój Duch Święty, Moi Święci Archaniołowie i Aniołowie nie zostawią Mojego Ludu samego.

 

Kocham cię, Mój Ludu, błogosławię cię.

 

NIE BÓJCIE SIĘ DZIECI!

UFAJCIE MOJEMU MIŁOSIERDZIU, KTÓRE JEST NIESKOŃCZONE!

 

JEZU UFAM TOBIE

JEZU UFAM TOBIE

JEZU UFAM TOBIE

 

Wasz Jezus

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

 

 

(1) Profecías sobre Argentina … (1) Proroctwa o Argentynie

(2) Revelaciones sobre el Gran Aviso a la humanidad … (2) Wielkie Ostrzeżenie Boga dla Ludzkości (od tłum. rozesłane,  prześlę na każdorazową prośbę)

 

 

Od tłum: * Biblia ks. Wujka, 1962, Mich 6, 3-8

3 Ludu mój, cóżem ci uczynił albo w czymem ci się uprzykrzył?

4 Odpowiedz mi! Iż cię wywiodłem z ziemi Egipskiej i z domu niewolników wybawiłem cię, i posłałem przed obliczem twoim Mojżesza i Aarona i Marię ?

5 Ludu mój, wspomnij, proszę, co myślał Balak, król Moabu i co mu odpowiedział Balaam, syn Beora, od Setim aż do Galgala, żebyś poznał sprawiedliwości Pańskie ”

6 „Cóż godnego ofiaruję Panu? pokłonię się Bogu wysokiemu? Czy mu ofiaruję całopalenia i cielce roczne?

7 Czy Pan może być ubłagany tysiącami baranów albo wielu tysiącami kozłów tłustych ? Czy dam pierworodnego mego za złość moją, owoc żywota mego za grzech duszy mojej ?”

8 Pokażę tobie, człowiecze, co jest dobre i czego Pan chce od ciebie: Zaiste, żebyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i z pilnością chodził z Bogiem twoim.

 

 

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI

LUZ DE MARÍA 14 kwietnia 2020  https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

 

Umiłowany Mój Ludu:

 

PRZYJMIJCIE MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W TYM CZASIE, GDY LUDZKOŚĆ JEST CHŁOSTANA  PRZEZ CHOROBĘ.

 

Nie na próżno człowiek biczuje się chorobą, którą Mój Dom wcześniej wam oznajmił, aby nie znalazła was nieprzygotowanych.

 

POMIMO TO, CHOROBA PRZYSZŁA NAGLE, BEZ ZAPOWIEDZI I ZASKOCZYŁA LUDZKOŚĆ, TAK SAMO I JA POSTĄPIĘ; PRZYBĘDĘ BEZ POWIADOMIENIA I ZNAJDĘ WAS W BIZNESIE ŚWIATA,

POGARDZONY I WYRZUCONY Z MOJEGO KRÓLESTWA.

 

Niektórzy zostaną oszukani przez zło, a inni będą trwać na Moich drogach, niektórzy nie przyniosą owoców, a niektórzy przyniosą owoce Życia Wiecznego (por. J 15, 3-5).

 

Wzywałem ich, aby przyłączyli się do Mojego Zwycięstwa na Krzyżu, jednakże oni odwrócili się ode Mnie i akceptują nowinki prezentowane im przez diabła, którymi ich oszukuje.

 

W ostatnich czasach tego pokolenia bunt będzie codziennością na świecie, buntem przeciwko Wierze, przeciwko wszystkiemu, co duchowe, przeciwko Nadziei, przeciwko Miłości, przeciwko wspólnocie braterskiej i prawdziwej.

 

MOJE IMIĘ BĘDZIE ZNIENAWIDZONE, NAWET PRZEZ MOICH, ZOSTANĘ USUNIĘTY Z OŁTARZY I POWIE SIĘ WAM, ŻEBYŚCIE ZAPOMNIELI O MOJEJ MATCE, ZAPRZECZAJĄC, ŻE MOJA MATKA WSTAWIA SIĘ PRZED TRONEM NASZEJ TRÓJCY.

 

ZNAJDZIECIE SIĘ W NOWYM KOŚCIELE, Z NOWINKAMI SPOZA DEKALOGU I SAKRAMENTAMI (tłum. rozumie, że spoza Dekalogu), , NOWINKAMI POCHODZĄCYMI OD MASONERII, KTÓRA, RAZEM Z ZIEMSKIMI POTĘGAMI WYMIOTUJE ABOMINACJĄ (OHYDĄ).

 

Jest tak wiele pobielanych grobów (por. Mt 23,27), które krążyły po Moim Kościele, tak wiele wilków nie nosi już skór owczych, notorycznie odróżniając się od tych, którzy są Mi wierni!

 

Umiłowany Mój Ludu, wzywam was, abyście pozostali w Mojej Miłości i w tym, co pochodzi z tej Miłości.

 

Drogi Mój Ludu, nie odwracaj się od Ewangelii, nie przyjmuj fałszywych doktryn, które prowadzą cię do zatracenia, chronione i wzmacniane przez nieuchronne odstępstwo w Moim Kościele.

 

Ostrzeżono was przed chorobą ciała i chorobą duszy, abyście nie pozwalali się zwieść, popatrzcie, jak siły, które służą Szatanowi, starają się usunąć Mój Kościół, aby WYMIOTOWAĆ SWOJE SPUSTOSZENIE, (por. Mt 24, 15-35; Dan 11,31; 12,11)*. Mój Lud chętnie pozwolił zagłębić się w fałszywe ideologie na ścieżkach, które szybko oferują im duchowe wzniesienie bez pokuty i mistycznych przeżyć, jakbym Ja sprzedawał je na jakimś rynku licytantowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

NIE UŚWIADAMIACIE SOBIE, ŻE TO CO PRZEŻYLIŚCIE. JEST TO REWOLUCJA INFILTROWANA PRZEZ DIABLA W MOIM KOŚCIELE, W SPOŁECZEŃSTWIE, W WYCHOWANIU, W POLITYCE w sposób bierny, delikatny, który stopniowo doprowadził was do błądzenia fałszywymi doświadczeniami, które w ludziach małej wiary łatwo zapuszczają korzenie i są z uległością przyjmowane z powodu ignorancji.

 

DOMINIUM** DEMONA JEST NAD LUDZKOŚCIĄ JEST PRZED WAMI, TO JEST TO, CO CZŁOWIEKA ZAINTERESOWAŁO, I DLATEGO NIEZBĘDNYM JEST,

ABY BYŁO TROCHĘ BARDZIEJ ZATRZYMANE,

A WY DOBRZE WIECIE, CO TO POWSTRZYMUJE I DOBRZE WIECIE KTO TO POWSTRZYMUJE!

 

Ludu Mój, patrzcie na siebie z prawdą, apostazja pochodzi od was, z Mojego Kościoła. Z tego powodu wezwałem was, abyście byli czujni, silni w Wierze, wierni Mi, abyście nie odstępowali i nie zapominali, że Moja Matka jest waszą Matką.

 

Umocnijcie się w wierze, módlcie się we właściwym czasie i w niewłaściwym czasie (por. Ef 6, 18), módlcie się  praktykując Moje Słowo, pozostańcie wierni. Jeśli słabniecie w obliczu choroby, słabniecie w ciele i duchu, Moje dzieci: GDZIE JEST WIARA, KTÓRĄ GŁOSICIE?

Nadchodzą większe plagi i pandemie, jak zapowiedział Mój Dom, ale nie mieliście uszu, teraz domagacie się uzdrowienia ciała.

 

Wstrząsy Ziemi wzmagają się (1) na jej nienaturalnej i chorej orbicie. Moje dzieci, magnetyzm ziemi zmienił się (2)

i nie zostało to zaalarmowane. Z kosmosu pochodzą siły, które zmieniły magnetyzm otaczający Ziemię, więc ogień, który pozostaje w Ziemi, wychodzi namagnesowany przez tę siłę zewnętrzną. (3)

 

Bądźcie ostrożne, Moje dzieci, ciężkie trzęsienia ziemi są przed ludzkością.

 

MOI LUDZIE, NIE OPUSZCZĘ WAS! NIE OPUSZCZĘ WAS!

ŚWIADOMOŚĆ LUDZI NIE UTRZYMUJE SIĘ TAKA SAMA, ALE ZMIENIA SIĘ W KIERUNKU UZNANIA TEGO ŻEBRAKA MIŁOŚCI, KTÓRY PUKA DO DRZWI KAŻDEGO Z WAS.

 

Bądźcie cierpliwi, nie rozpaczajcie, bądźcie Miłością i skupcie się na Mnie. Mój Duch Święty ożywa, gdy Moje dzieci otwierają drogę dla Jego Działania.

 

ŻADNE WYDARZENIE NIE DOPROWADZI WAS DO ROZPACZY,

MÓJ DOM KONTYNUUJE OCHRONĘ MOICH LUDZI.

 

Kocham was Wieczną Miłością.

 

Wasz Jezus

 

(1) Advertencias, grandes terremotos y maremotos, leer … (1) Ostrzeżenia, poważne trzęsienia ziemi i fale    pływowe, czytaj … (j.hiszp.)

(2) Cambio magnético de la Tierra, leer … (2) Zmiana magnetyczna Ziemi, czytaj … (j.hiszp.)

(3) El despertar de los volcanes, leer … 3) Przebudzenie wulkanów, czytaj … (j.hiszp.)

 

 

 

*Od tłum: Biblia ks. Wujka, 1962:

Mat 24,15: „Gdy więc ujrzycie brzydotę spustoszenia, która jest opowiedziana przez Daniela proroka, zalegającą miejsce święte, kto czyta niech zrozumie.”

Dan 11,31: „I ramiona od niego stać będą, i zgwałcą świątynię mocy, i odejmą ustawiczną ofiarę, a dadzą obrzydłość na spustoszenie”,

Dan 12,11: „A od czasu, gdy będzie odjęta ustawiczna ofiara, a postawiona będzie obrzydłość na spustoszenie dni tysiąc dwieście i dziewięćdziesiąt. 12Błogosławiony, kto czeka i doszedł aż do dni tysiąc trzechset trzydziestu pięciu!

 

 

**Od tłum. 3 x z Wikipedii: The Dominion (Star Trek) We wszechświecie Star Trek Dominion jest międzygwiezdnym supermocarstwem państwowym i wojskowym z kwadrantu gamma, złożonym z setek zdominowanych gatunków obcych. Dominium jest dowodzone przez Changelings / The Founders, rasę zmiennokształtnych odpowiedzialnych zarówno za stworzenie Dominium, jak i za wszystkie strategiczne decyzje podejmowane w całej jego historii.

 

  • dominium – w prawie rzymskim własność prywatna
    • dominium – w systemie feudalnym posiadłości ziemskie należące w całości do pana feudalnego

 

Dominium brytyjskie – forma ustrojowa istniejąca w ramach imperium brytyjskiego, stanowiąca formę pośrednią między samorządną kolonią a suwerennym państwem, z czasem ewoluująca w stronę suwerenności.
Pierwszym dominium brytyjskim była Kanada, która otrzymała taki status w 1867 roku. Kolejnymi były Australia (1901), Nowa Zelandia (1907), Nowa Fundlandia (1907), Związek Południowej Afryki (1910)…