Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

KTO MOŻE NIECH ZAMAWIA MSZE ŚW. W INT. O UPROSZENIE DESZCZU

Abp Tagle wzywa do modlitwy o deszcz. W tym miejscu brakuje wody

Modlitwa dla wiernych:

 

V. Abyś nam deszcza użytecznego udzielić raczył.

R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze nasz…

Psalm 146

Chwalcie Pana, albowiem dobre są pienia * Bogu naszemu niech będzie ozdobne i miłe chwalenie.

Budując Pan Jeruzalem * rozproszenia Izraela zgromadzi.

Który uzdrawia skurszone na sercu * i zawięzuje ich rany.

Który liczy mnóstwo gwiazd * i im wszystkim imienia daje.

Wielki Pan nasz i wielka moc Jego * a mądrości Jego liczby niemasz.

Przyjmuje Pan ciche * a grzeszniki poniża aż na ziemię.

Zaśpiewajcież Panu z wyznawaniem * grajcie Bogu naszemu na harfie.

Który okrywa niebo chmurami * i ziemi deszcz gotuje.

Który czyni, że rośnie trawa po górach * i zioła ku służbie ludzkiej.

Który daje bydłu żywność jego * i kruczętom wzywającym Go.

Nie kocha się w sile końskiej * ani w goleniach męzkich ma upodobanie.

Kocha się Pan w tych, którzy się Go boją * i w tych, którzy nadzieję mają w miłosierdziu Jego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

V. Okryj Panie nieba chmurami!

R. A spuść deszcz na ziemię.

V. Aby wydała na górach trawę,

R. I zioła ku służbie ludzkiej,

V. Skrop góry rosą niebieską,

R. Owocami dzieł Twoich napełni się ziemia.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, w którym żyjemy, ruszamy się i jesteśmy, deszcza żyznego racz nam udzielić, abyśmy Twoją pomocą dostatecznie wsparci, z lepszą ufnością niebieskiej chwały mogli żądać. – Daj prosimy wszechmogący Boże, abyśmy, którzy w smutku naszym ufność w Tobie pokładamy, od wszelkich przeciwności przez Ciebie zawsze obronieni byli. – Udziel nam, prosimy Panie deszcza pożytecznego, a wyschłą i spragnioną ziemię niebieskiemi potokami przyzwoicie napełnij. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Jan Kochanowski

Modlitwa o deszcz

 

Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,

Tobie ziemia, spalona przez ogień słoneczny,

Modli się dżdża i smętne zioła pochylone,

I nadzieja oraczów, zboża upragnione.

 

Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swoją,

A ony suchą ziemię i drzewa napoją

Ogniem zjęte; o, który z suchej skały zdroje

Niesłychane pobudzasz, okaż dary swoje!

 

Ty nocną rossę spuszczasz, Ty dostatkiem hojnym

Żywej wody dodawasz rzekom niespokojnym.

Ty przepaści nasycasz i łakome morze,

Stąd gwiazdy żywność mają i ogniste zorze.

 

Kiedy Ty chcesz, wszytek świat powodzią zatonie,

A kiedy chcesz, od ognia jako pióro wspłonie.

 

 

 

Pieśni o błogosławieństwo na roli (Droga do Nieba, 1927)

 

Boże Abrahamów, Boże Królu nieba, – Użycz nam deszczu, bo nam go potrzeba. – Nie karz nas suszą, ani głodem czasem, – By lud Twój wiedział, żeś jest Panem naszym.

Wzdychamy sercem ubogie sieroty, – Daj ziemi żyzność, ciesz nasze roboty. – Wspomóż Marjo i święci Patroni, – Niech nas od głodu pomoc wasza broni.

https://www.youtube.com/watch?v=7zQDI9ZZgr4&feature=emb_logo

Inna wersja.

 

Boże Abrahamów, wiekuisty Panie,

Oddal tę suszę, widoczne karanie,

Które za grzechy nasze ponosimy,

Zmiłuj się zmiłuj nad nami grzesznymi.

 

Królu nad królami, wszechmogący Boże,

Twoja Opatrzność wszystko sprawić może,

Użycz nam deszczu, tej niebieskiej rosy,

I skrop obficie zwiędłe w polach kłosy.

 

Boże Abrahamów, Boże miłosierny,

Spuść deszcz na ziemię, aby Cię lud wierny

Bogiem uznawał, iżeś jest łaskawy,

A w mocy Twojej przedziwne są sprawy.

 

Królu nad królami, Święty nad świętemi,

Zlituj się zlituj nad nami grzesznymi;

Bo pola nasze i dobytki mdleją,

A ludzkie serca w żalach swych truchleją.

 

Nie karz nas Boże, jak za Eliasza,

Dla złości Achab wszystka wyschła pasza,

Spuść deszcz na pola i na wszystką ziemię,

Niech Cię wychwala Boga ludzkie plemię.

 

Królu nad królami! z wysokiego nieba,

Użycz nam deszczu, którego potrzeba,

Ożywiaj pola, owoce i trawy,

Wysłuchaj Twój lud, o Boże łaskawy!

 

Boże Abrahamów! z wysokości nieba,

Użycz dżdżu tyle, ile nam potrzeba,

By zbytek deszczu nie nabawił szkody,

Broń od powodzi, i wylewu wody.

 

Ty o Marya! z Wszystkiemi świętymi

Wstaw się do Boga za nami grzesznymi;

Sprawcie to Święci u Boga przyczyną,

Niech urodzaje i trzody nie giną.

 

My Cię zaś za to chwalić będziem Panie,

Póki nas w życiu tem doczesnem stanie;

Że doznaliśmy Twej świętej opieki,

Bądź pochwalony teraz i na wieki.

 

                       Praying Rain Stock Photos - Download 501 Royalty Free PhotosBoże Abrahamów, Boże miłosierny, Spuść deszcz na ziemię, aby Cię lud wierny – Bogiem uznawał, iżeś jest łaskawy, – A w mocy Twojej przedziwne są sprawy.

Królu nad królami, z wysokości nieba, – Użycz nam deszczu, którego potrzeba, – Ożywiaj pola, owoce i trawy, – Wysłuchaj lud Twój, o Boże łaskawy.

Boże Abrahamów, z wysokiego nieba, – Użycz dżdżu tyle, ile nam potrzeba, – By zbytek deszczu nie nabawił szkody, – Broń od powodzi i wylewu wody.

Ty, o Marjo z wszystkiemi świętymi, Wstaw się do Boga za nami grzesznymi, – Sprawcie to święci u Boga przyczyną, – Niech urodzaje i trzody nie giną.

My Cię zaś za to chwalić będziem Panie, – Póki nas w życiu tem doczesnem stanie, – Że doznaliśmy Twej świętej opieki, – Bądź pochwalony teraz i na wieki.

 

Królu, Boże Abrahama,

w Tobie moc i dobroć sama.
Wejrzyj na to ludzkie plemię
a deszcz żyzny daj na ziemię.
Niechaj zna lud prawowierny,
żeś jest Pan Bóg miłosierny.
A my Cię za ten dar wielki
wielbić będziem na czas wszelki.
(możemy śpiewać na przykład na melodię Kiedy ranne…)