Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

W nadchodzących czasach nic nie będzie takie samo, pamiętajcie, że dla człowieka nic nie będzie takie samo

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 25 KWIETNIA 2020 DLA LUZ DE MARÍA

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Ludu Boga w Trójcy Jedynego:

JAKO KSIĄŻĘ NIEBIESKICH ARMII PRZYCHODZĘ DO WAS ZE SŁOWEM OD NAJWYŻSZEGO ABYŚCIE SIĘ PRZEEGZAMINOWALI ZANIM NASTANIE GODZINA.

Słyszy się głosy, współbrzmiące z nowymi chorobami i nowymi szczepionkami, zamiast z dzwonami, zamiast z trąbami, zamiast z legionami, zamiast z bronią, zamiast z wyjaśnieniem człowieka.

Lud Boży musi pozostawać przygotowany, JEDNOŚĆ JEST NIEODZOWNA, aby „fala idei” nie przeniknęła ludzkiego umysłu i na próżno separowała tych, którzy zdecydowali się nawrócić.

Niebo ostrzegało was, abyście zobaczyli wielką zmianę, w której żyjecie, będąc w niewoli w tym czasie i w nadchodzących czasach. Nic nie będzie takie samo, pamiętajcie, że dla człowieka nic nie będzie takie samo, tak więc istoty ludzkie będą wyglądać jak błąkający się w obliczu nowych przepisów globalnego zarządzania.

MASKI WŁADCÓW OPADNĄ NA ZIEMIĘ I BĘDZIE SIĘ ICH WIDZIAŁO TAKIMI, JAKIMI SĄ, „UMOŻLIWIAJĄCYMI ( PROPITIATORS) TĄ WOJNĘ,

KTÓRA DOPROWADZI DO ZBROJNEGO KONFLIKTU”.

Umiłowany Ludu Boży, człowiek będzie cierpiał terror na progu ciągłej mutacji wytwarzanego wirusa, dopóki zło, które go stworzyło, nie zostanie zdemaskowane.

LUDZKOŚĆ SIĘ BOI, ODCHODZĄC OD WIARY.

Dzieci Naszego Pana i Króla Nieba i Ziemi: spoglądajcie w górę, znaki nie czekają, Niebo wyleje Swój ból.

O, LUDZKOŚCI, CIERPISZ KROK PO KROKU, JAK KTOŚ, KTO ZBLIŻA SIĘ DO OGNIA, KTÓRY ROZPALIŁ SWOIMI WŁASNYMI RĘKAMI!

Szatan zawładnął tym pokoleniem, subtelnie zaślepiając ludzkie umysły osobistymi przypuszczeniami, aby ludzkość nie mogła postępować w kierunku Miłości, ale do walki, zazdrości i buntu.

„MISTERIUM ZŁA”, KTÓRE ZOSTANIE POKONANE, JEST JUŻ PRZYGOTOWANE, LECZ NIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO DANIA WIELKIEGO TESTU APOSTATY.

Ludzie Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: kto ma prawdziwą Wiarę, będzie się opierał i nie zbłądzi  (apostata); kto nie posiada prawdziwej Wiary, nie będzie się przeciwstawiał. Zapomnieli, że „pod ochroną Najwyższego” są uwalniani z sieci zła.

Jest to czas sprawiedliwych, nawet pośród cierpienia pomoc będzie otrzymana, to jest czas na moment, gdy MUSICIE BYĆ POŚWIĘCENI NASZEJ KRÓLOWEJ I MATCE, PRAWDZIWYM SERCEM, PROSTYM I POKORNYM, TAK WIĘC WIERNI OTRZYMAJĄ NOWĄ SIŁĘ, NOWĄ ODWAGĘ, NOWE ZWYCIĘSTWO, PONIEWAŻ NASZ UKOCHANY KRÓL I PAN JEZUS CHRYSTUS  DAŁ SWOJEJ MATCE BERŁO PRAWDY, ABY ODDZIELIĆ JEGO  LUDZI OD CHWASTÓW.*

 

Módlcie się, umiłowani, módlcie się sercem, módlcie się prawdziwie, módlcie się swoją duszą, módlcie się zmysłami, módlcie się wy, którzy widzieliście, jak kraje zostały zaatakowane przez samotność, która zapowiada ludzkość wyciszoną, lękliwą i bezradną.

 

Módlcie się, choroba nadeszła.

 

Módlcie się, pod pozorem pomocy, Ameryka została bardziej zanieczyszczona.

 

Bezsilność najmniejszych uwidacznia to, co kryje się za potężnymi, którzy stopniowo ujarzmiają dzieci Boże.

CZY OCZEKIWALIŚCIE WOJNY Z GŁOŚNYMI  ZAPOWIEDZIAMI? Dlatego nie rozpoznajecie czasów wojny; będą przechodzić od słów do czynów, będą się wzajemnie obwiniać, dopóki nie podniosą broni i nie będzie cierpienia dla całej ludzkości.

 

OSTRZEGAM TYCH. KTÓRZY NIE ROZPOZNAJĄ ZNAKÓW CZASU, OBUDŹCIE SIĘ,

ZANIM OGROMNE CIAŁO NIEBIESKIE NIE ZAJAŚNIEJE NA NIEBIE,

KTÓRE JAK BESTIA BĘDZIE BLISKO ZIEMI  W BIAŁY DZIEŃ!

 

Ludzie Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, tylko ci, którzy mają prawdziwą Wiarę, będą w stanie poczuć Bożą Obecność w trudnych czasach.

 

NAWRÓĆ SIĘ TERAZ!

ZWRÓĆ UWAGĘ! OSTRZEGAM CIĘ! ZWRÓĆ UWAGĘ! NAWRÓĆ SIĘ!

 

Przygotujcie się w duchu, po Ostrzeżeniu sprawiedliwi będą bardziej sprawiedliwi, a święci będą bardziej święci.

 

KOCHAJ MIŁOŚĆ MIŁOŚCI!

ODDAWAJ CZEŚĆ BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU, BĄDŹ CZĘŚCIĄ JEGO LUDZI.

 

KOCHAJ NASZĄ KRÓLOWĄ I MATKĘ, SZUKAJ U NIEJ UCIECZKI, POCIESZYCIELKI STRAPIONYCH.

 

 

KTÓŻ JAK BÓG?         QUIÉN ES COMO DIOS?

NIKT JAK BÓG!               NADIE COMO DIOS!

 

San Miguel Arcángel

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

*Od wysyłającej: Sugeruję odbycie 33-dniowego okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję na bazie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. Zostało to opracowane zgodnie z sugestią oraz przy współpracy p. Anatola Kaszczuka, który został wysłany jako Envoy z Irlandii po II wojnie światowej, dla rozpowszechnienia w Polsce Legionu Maryi. Bazową pozycją pracy Legionu był  Traktat Św. Ludwika.

http://www.duchprawdy.com/33_dni_przygotowania_wg_traktatu_sw_ludwika.pdf