Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Proszę, módlcie się tak wiele jak tylko możecie, ponieważ Ostrzeżenie i Sąd waszej duszy jest na progu waszego domu

Orędzie Matki Bożej i Pana Jezusa z 1 maja 2020 dla wizjonera z Holy Family Refuge https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Od tłum. Nie znamy nazwiska, określany jest jako „wizjoner z Holy Family Refuge”, z ośrodka w Kanadzie skąd przychodziły od dawna orędzia Pana Jezusa dla „The Girl of My Will”. Z orędzi ostatnich lat wiemy, że wizjoner jest Amerykaninem, żonaty od ponad 50 lat (dostał gratulacje z Nieba), czuwa nad nim kapłan sprawujący od wielu lat kierownictwo duchowe.

1 maja 2020 r. Święto Matki Bożej Królowej Maja

Moja miłości, Mój piękny i wszystkie Moje piękne dzieci, które słuchają i te, które nie słuchają. Kocham was wszystkich tak samo, ale Moje serce i serca wszystkich w Niebie cierpią za tych, którzy nie słuchają. Kocham was wszystkich i modlę się za was wszystkich i błagam was wszystkich, abyście tego lata wprowadzili wasze dusze w Stan Łaski i zaczęli więcej się modlić.

Mamy nadzieję, że wielu z was zobaczy, jak cierpienie, przez które teraz przechodzicie, pozwala niektórym z was zobaczyć, jak wiele Mój Syn Jezus przez cały czas dla was czyni. Proszę, módlcie się w tych czasach tak wiele jak tylko możecie, ponieważ Ostrzeżenie i Sąd waszej duszy jest na progu waszego domu (na wyciągnięcie ręki). Proście o pokutę i idźcie tego lata do Spowiedzi, abyście nie musieli stanąć przed Obliczem Boga w stanie grzechu śmiertelnego. Będziecie mieli 30 dni po Ostrzeżeniu, aby jeszcze wprowadzić swoją duszę w Stan Łaski. To będzie koniec okresu łaski (epoki, czasu, fazy, wieku). Tak więc zróbcie to teraz i bądźcie z Nami w Niebie, kiedy umrzecie.

Od lat mówiłem wam, że nadchodzi czas, kiedy nie będziecie mogli pozostawać niezdecydowani* i być w stanie ocalić swoje dusze. Musicie teraz prosić o wybaczenie, bo dla wszystkich czas się kończy. Proszę, proszę, proszę posłuchajcie teraz waszej Matki w Niebie i bądźcie z Nami w Niebie, a nie w piekle. W ciągu najbliższych kilku miesięcy umrze kilka milionów ludzi. Nie bądź tym, który jest w grzechu śmiertelnym lub ciężkim  **, ani też nie stań się takim. Wasza ukochana Matka z Nieba prosi was, żebyście teraz odpokutowali i poprosili o przebaczenie.

Miłość, miłość i więcej miłości.

To jest Jezus, Syn Maryi. Ja i Moja Matka mówiliśmy wam od lat, że Ja Jestem całą miłością, ale Ja jestem również całą sprawiedliwością. Wy nie możecie być całą miłością i nie być całą sprawiedliwością. Słuchajcie waszej Matki i pozwólcie Jej zabrać was do Swego Serca i pozwolić wam na odrodzenie się w Duchu i Miłości Chrystusa, abyście wiedzieli, co jest prawdą, a co nieprawdą, tak, abyście mogli być z Nami w Niebie przez całą wieczność. Miłość, Jezus.

Wszystkiego Najlepszego dla wszystkich matek w Dniu i Miesiącu Święta Matki!

* Od tłum.: użyte określenie „to stand on the fence” lub „to sit on the fence” (stać, siedzieć na płocie) tłumaczone jest jako: zachowywać neutralność, pozostawać niezdecydowanym

** określenie: „mortal sin or deadly sin” – przytaczam to, co znalazłam dla zrozumienia różnicy. Jest niepełne i być może błędne.

Grzechy śmiertelne (mortal sins) to są te popełnione w pełni dobrowolnie, w pełni świadomie i w bardzo ważnych sprawach (w ciężkiej materii), które zrywają z naszej strony jedność z Bogiem czyli stan łaski uświęcającej (por. KKK 1856-1857). Bez ważnej spowiedzi świętej nie możemy po ich popełnienu przystąpić do Komunii świętej. Z: https://laskawa.pl/grzechy

Grzechy główne (deadly sins), to złe skłonności, które zostały utwierdzone w naszym wnętrzu. Są one przyczynami grzechów zewnętrznych, które popełniamy. Można je porównać do korzeni drzewa, których nie widać, ale to właśnie z nich wyrastają wszystkie grzechy, czyli złe owoce zewnętrzne. Naszym zadaniem jest rozpoznać wady główne i walczyć z nimi, czyli podcinać te korzenie.

Siedem grzechów głównych (deadly sins) może obejmować ciężką materię grzechów śmiertelnych, ale to nie znaczy, że zawsze są równe grzechom śmiertelnym. Pomyślmy o nich bardziej jako o wadach. Nazywa się je „Capital”, ponieważ mogą produkować lub prowadzić do innych grzechów lub wad, które mogą doprowadzić nas do zła.

7 Grzechów Głównych: Pycha, Chciwość, Nieczystość, Łakomstwo, Zazdrość, Gniew, Lenistwo

Z: https://forums.catholic.com/t/7-deadly-sins-mortal-sins-difference/434403

Holy Family Refuge Message, May 1, 2020 https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

May 1, 2020  Feast of Our Lady, Queen of the May

My love, My beautiful one, and all My beautiful children who are listening and those who are not listening.  I love all of you the same, but My heart and all of Heaven’s hearts are suffering for those who are not listening.  I love all of you and pray for all of you and beg all of you to get your souls in a State of Grace this summer and start praying more.

We hope many of you see how the suffering you are now going through is letting some of you see how much My Son Jesus does for you all the time.  Please pray as much as you can in these times, for the Warning and Judgement of your soul is at your doorstep.  Please ask for repentance and go to Confession this summer so you do not have to face God in a state of mortal sin.  You will have 30 days after the Warning to still get your soul in a State of Grace.  That will be the end of the grace period.  So, do it now and be with us in Heaven when you die.

I have told you for years that the time was coming when you could not stand on the fence and be able to save your souls.  You must ask forgiveness now for everyone’s time is running out.  Please, please, please listen to your Mother in Heaven now and be with us in Heaven, and not in hell.  There will be millions of people dying in the next few months.  Do not be one that is in mortal or deadly sin or become one.  Your beloved Mother from Heaven asks you to repent and ask forgiveness now.  Love, love and more love.

This is Jesus, Son of Mary.  I and My Mother have told you for years that I am all loving but I am also all just.  You cannot be all loving and not all just.  Listen to your Mother and let Her take you into Her Heart and let you be reborn in the Spirit and Love of Christ so you know what is true and what is not true, so you can be with us in Heaven for all eternity.  Love, Jesus.

Happy Mother’s Day Month for all mothers.