Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

CDC’s failed coronavirus tests were tainted with coronavirus, feds confirm

Posted: 15 May 2020 08:23 AM PDT

As the new coronavirus took root across America, the US Centers for Disease Control and Prevention sent states tainted test kits in early February that were themselves seeded with the virus, federal officials have confirmed.

The contamination made the tests uninterpretable, and—because testing is crucial for containment efforts—it lost the country invaluable time to get ahead of the advancing pandemic.

The CDC had been vague about what went wrong with the tests, initially only saying that “a problem in the manufacturing of one of the reagents” had led to the failure. Subsequent reporting suggested that the problem was with a negative control—that is, a part of the test meant to be free of any trace of the coronavirus as a critical reference for confirming that the test was working properly overall.

Now, according to investigation results reported by The New York Times, federal officials confirm that sloppy laboratory practices at two of three CDC labs involved in the tests’ creation led to contamination of the tests and their uninterpretable results.

“Just tragic”

Shortly after the problems became apparent in early February, the Food and Drug Administration sent Timothy Stenzel, chief of in vitro diagnostics and radiological health, to the CDC to investigate what was going wrong. According to the Times, he found a lack of coordination and inexperience in commercial manufacturing.

Problems that led to the contamination included researchers coming and going from labs working on the test kits without changing their coats and researchers sharing lab space to both assemble test components and handle samples containing the coronavirus.

The CDC said in a statement Saturday to the Times that the agency “did not manufacture its test consistent with its own protocol.” Though the CDC appeared reluctant to admit contamination was at the root of the problem, the Times noted that in a separate statement the CDC seemed to acknowledge such problems, saying the agency has since “implemented enhanced quality control to address the issue and will be assessing the issue moving forward.”

After the CDC first sent its test kit to states in early February, it took the agency around a month to fix the problem. By then, the virus had invaded many communities unimpeded, and any chance that the US had at containing its spread had virtually vanished. By mid-March, many states turned to mitigation efforts, such as social distancing, to try to blunt—rather than prevent—the life-threatening, healthcare-overwhelming effects of COVID-19.

“It was just tragic,” Scott Becker, executive director of the Association of Public Health Laboratories, told the Times. “All that time when we were sitting there waiting, I really felt like, here we were at one of the most critical junctures in public health history, and the biggest tool in our toolbox was missing.”

As of the morning of April 20, the US has confirmed more than 760,000 cases of COVID-19 and more than 40,700 deaths. The numbers are expected to be underestimates due to the slow and still limited amount of testing.

The post CDC’s failed coronavirus tests were tainted with coronavirus, feds confirm appeared first on Dr. Leonard Coldwell


Jesus is Lord

During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will.

Ks. Dominik Chmielewski – ZNAKI CZASU

Źródło – https://www.youtube.com/watch?v=RSfn9cBeHdc

17 maja 2020
6 niedziela Wielkanocy

Komentarz dnia

Misterium paschalne przemienia nasze życie. Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa pociągnęły za sobą zesłanie Ducha Świętego. W przeżywanych przez nas tajemnicach widać objawienie całej Trójcy Świętej. Nigdy ich do końca nie zgłębimy, ale wiemy i czujemy, że dotykają naszego serca. Wierność Bogu polega między innymi na zachowywaniu Jego przykazań. One nie są ciężarem, ale kierunkowskazem. Stosowanie się do nich jest przejawem miłości do Pana, wyrazem zaufania, że On wie najlepiej, co dla nas dobre. Jesteśmy umiłowani przez Ojca. Wypełniając Jego wolę mamy pewność, że doświadczymy w sercu działania, obecności i bliskości całej Trójcy Świętej. To największy skarb i łaska. Takie zjednoczenie przynosi niezwykłe owoce.
Antyfona na wejście por. Iz 48, 20

Głoście radosną nowinę, * niech będzie słyszana, * po krańce ziemi rozpowiadajcie, * że Pan wyzwolił swój naród. * Alleluja.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; † niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Jeden z siedmiu pomocników apostołów – Filip – głosi w Samarii słowo Boże. Udaje się do ludzi, których Izraelici lekceważyli. Nie lekceważył ich Chrystus. Samarytance pierwszej objawił swą godność mesjańską. Teraz Samarytanie z radością uwierzyli i przyjęli chrzest. Ale do pełnego otrzymania Ducha Świętego potrzebna była posługa apostołów. Dziękujmy za dar sakramentu bierzmowania.

PIERWSZE CZYTANIEDz 8, 5-8. 14-17 Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.
      Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Głoszenie Chrystusa przynosi wielkie owoce. Słowo Boże, kiedy jest przyjmowane, przenika i przemienia serca słuchających. Jezus „podpisywał się” pod tym, co głosił Filip. Potwierdzał jego słowa; stąd pochodziły wszystkie uwolnienia i uzdrowienia. Potem mieszkańcy Samarii przyjęli Ducha Świętego. Dlaczego w tej kolejności? Boży Duch umacnia i ugruntowuje naszą wiarę i relację z Bogiem. On otwiera nasze serca i umysły i czyni z nas świadków Chrystusa. Nie wystarczy przyjąć wiarę i powiedzieć: wierzę. Trzeba jeszcze tym żyć i świadczyć swoją codziennością, wyborami i czynami, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Duch Święty czyni z nas świadków i uczniów. Jeśli poddamy Mu swoje serca, będą działy się wielkie, Boże rzeczy.

Wprowadzenie do psalmu

Z psalmistą wzywajmy do uwielbiania Boga całą ziemię. Wszystkie zamieszkujące ją ludy. Ich wszystkich Bóg stworzył, a Jego Syn odkupił. Nie ma różnic rasowych, społecznych i narodowych. Wszyscy są braćmi i siostrami. Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej. Teraz Jego Syn wyprowadził nas z niewoli grzechu. Trzeba uwierzyć w Jego moc i postępować drogą, którą On nas prowadzi.
PSALM RESPONSORYJNYPs 66

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
     opiewajcie chwałę Jego imienia,
     cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
     Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
     niech Twoje imię opiewa».
     Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
     zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Morze na suchy ląd zamienił, *
     pieszo przeszli przez rzekę.
     Nim się przeto radujmy! *
     Jego potęga włada na wieki.
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.
     Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
     którzy boicie się Boga, *
     opowiem, co uczynił mej duszy.
     Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
     i nie oddalił ode mnie swej łaski.
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana.
Albo: Alleluja.

Wprowadzenie do czytania

Święty Piotr przypomina, że Chrystus oddał za nas swe życie w ciele, by powstać do nowego życia mocą Ducha. Ten sam Duch Święty działa także w nas. Jego obecność i moc ma się przejawiać gotowością obrony naszej wiary. Do tego udziela nam mocy w sakramencie dojrzałości chrześcijańskiej – bierzmowaniu. Nasze świadectwo ma być dawane słowem i czynem – łagodną miłością wobec wszystkich.
DRUGIE CZYTANIE1 P 3, 15-18 Znaczenie śmierci Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi: Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.
      A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.
      Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Autentyczna wiara w Chrystusa nie ma w sobie nic z agresji, złości, pychy i buty. Nie wyklucza też prześladowań, nieprzyjemności czy wyśmiania. Święty Piotr apeluje, by nawet w takich sytuacjach zachować spokój i łagodność, nie odpłacać pięknym za nadobne. To jest trudne, ale bardzo potrzebne. Nasza dobroć i opanowanie mogą przynieść wiele dobra, co więcej potrafią zawstydzić tych, którzy nas atakowali. Jeśli wejdziemy w słowne utarczki, będziemy podobni do naszych przeciwników. Reakcja, do której zachęca św. Piotr, jest efektem działania w nas Ducha Świętego. Jeśli mamy Go w sercu, zachowamy pokój, nie poddamy się zwątpieniom i będziemy potrafili bronić naszych wartości. Umocnieni Jego łaską staniemy się prawdziwymi świadkami Jezusa.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄJ 14, 23

Alleluja, alleluja, alleluja.
     Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
     a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Wprowadzenie do Ewangelii

Ojciec na prośbę Pana Jezusa posyła apostołom i nam wszystkim Ducha Parakleta. On jest i będzie z nami zawsze. Od nas zależy, czy pozwalamy Mu działać w nas i przez nas. Nie może Go poznać świat, czyli ci, którzy pogrążają się w sprawach doczesnych – poddają się pod władzę złego ducha. Dlatego strzeżmy naszej więzi z Bogiem. Okazujmy naszą miłość, zachowując Jego przykazania.
EWANGELIAJ 14, 15-21 Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
      Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
      Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Zapowiedź wylania Ducha Świętego przynosi nadzieję i umocnienie. On będzie z nami cały czas. Świat Go nie widzi i nie zna, bo nie wierzy w Jego istnienie, bo uważa, że Go nie potrzebuje. Niestety, także wielu wierzących nie zdaje sobie sprawy z obecności i działania Ducha Świętego w swoim życiu. Nie wołają Go, nie zapraszają do swego serca, nie proszą o pomoc. Nic dziwnego, że czują się osamotnieni i osłabieni. Ten, kto ma w sobie Ducha Świętego, inaczej patrzy na swoje życie, na to, czego doświadcza, na swoją wiarę, własne braki i niedomagania, na swoje powołanie. Światło pochodzące od Ducha Pańskiego daje ogromną siłę, rozeznanie i odwagę. Każdy z nas potrzebuje prawdy. Wołajmy i prośmy o jej poznanie w swojej codzienności.
Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Radując się spotkaniem z Bogiem, zanośmy do Niego pragnienia naszych serc:
1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby ich doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym umacniało wiarę wierzących w Chrystusa.
2. Módlmy się za wszystkie wspólnoty w Kościele, aby przez swoją modlitwę i zaangażowanie stawały się dla nas przykładem słuchania słowa Bożego i życia ewangelicznego.
3. Módlmy się za ludzi młodych przystępujących do egzaminu dojrzałości, aby dzięki pomocy Ducha Świętego odkryli swoje prawdziwe powołanie.
4. Módlmy się za polskie rodziny, aby silne wiarą budowały swoją przyszłość opartą na wierności Bogu i były otwarte na potrzeby bliźnich, niosąc im pomoc.
5. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg przebaczył im grzechy i obdarzył chwałą nieba.
6.Módlmy się za nas samych, abyśmy oczekując zesłania Ducha Świętego, uważnie słuchali Jego natchnień i przyjęli Jego dary.
Wszechmogący Boże, obdarz nas łaską pokornego słuchania Twojego słowa i wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne, † oczyść nasze dusze, * abyśmy godnie uczestniczyli w Sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-5. prefacja wielkanocna

1.-5. prefację wielkanocną [nr 20-24] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
Antyfona na KomunięJ 14, 15-16

Jeżeli Mnie miłujecie, * będziecie zachowywać moje przykazania. * Ja zaś będę prosił Ojca, * a On wam da innego Pocieszyciela, * aby z wami był na zawsze. * Alleluja.
Modlitwa po Komunii

Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego, † pomnóż w nas owoce wielkanocnego Sakramentu * i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Refleksja na dziś

MOC WIARY

Tak jak w nasionku zawiera się cała roślina, która może się z niego z czasem rozwinąć, tak w chrzcie świętym zawiera się cała nasza wiara. To, co z pozoru tak bardzo małe i kruche, w sprzyjających warunkach potrafi wyrosnąć w ogromne drzewo.
      Wiara w Chrystusa rodzi się z przepowiadania słowa. Opowiada o tym dzisiejsze pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Ludzie słuchający apostoła Filipa zaczynają wierzyć i przyjmują w imię Jezusa chrzest. Jego dopełnieniem staje się przyjęty wkrótce z rąk apostołów Piotra i Jana sakrament bierzmowania. Wraz z wiarą w Jezusa Chrystusa rodzi się Kościół, który początkowo również przypominał bardziej małe nasionko niż potężne drzewo, do którego można by go dzisiaj przyrównać. O dynamice wzrostu wiary mówi przeznaczona na dziś Ewangelia.
      Święty Paweł Apostoł naucza nas o tym, że wiara działa przez miłość (zob. Ga 5, 6). To samo, chociaż w innych słowach, wyraża sam Pan Jezus: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania (J 14, 15).
      Nie sposób zachowywać przykazań Jezusa bez wiary w Niego. Ta natomiast działa przez miłość do Jezusa, która uzdalnia nas do zachowywania Jego przykazań. Na tym się jednak przygoda wiary nie kończy. Jezus obiecuje, że tym, którzy będą Go miłowali, pośle Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Ten z kolei wprowadzi wierzącego w głębię tajemnicy: objawi mu Ojca i Syna. Poznać w Duchu Świętym Ojca i Syna to poznać Boga samego. To więcej niż poznanie tajemnicy świata – tajemnicy ziarna, które rozwija się w potężne drzewo, to poznanie tajemnicy Tego, który ten świat powołał do istnienia.

o. Marek Cul, dominikanin
Kolor szat liturgicznych

Kolor szat liturgicznych ma swoją wymowę, przez którą dokonuje się podkreślenie uroczystego nastroju i zaznaczenie rozmaitych okresów liturgicznych w roku kościelnym. Uzewnętrznia ona charakter sprawowanych misteriów wiary i ukazuje ideę rozwoju duchowego życia chrześcijan.
      Kolor szat liturgicznych nie jest przypadkowy, ma on swoją wymowę. Przez kolor dokonuje się podkreślenie uroczystego nastroju i zaznaczenie rozmaitych okresów liturgicznych w roku kościelnym. Z pierwszymi regułami pod tym względem spotykamy się w IX wieku, a na początku wieku XIII papież Innocenty III opisał zestaw barw używanych do celebracji najświętszych czynności. Kolorem zdecydowanie przeważającym była biel, a następnie czerwony, czarny i zielony. „Do tych czterech (kolorów) – kończy papież Innocenty swoje wywody – sprowadza się inne. Do purpurowego szkarłatny, do czarnego fioletowy, do zielonego szafirowy”. Zestaw tych barw nie był jednak obowiązujący. Dopiero mszał z 1570 r. ustalał następujące kolory: biały na święta Pańskie i świętych niebędących męczennikami; czerwony na uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz święta Krzyża, apostołów i męczenników; fioletowy na Adwent i Wielki Post, dni kwartalne i pokutne; zielony na zwykłe dni tygodnia (…)
      Symbolika kolorów została wyjaśniona według ówczesnych szeroko rozpowszechnionych pojęć symbolizmu malarstwa średniowiecznego. I tak na przykład kolor biały jest oznaką czystości (w świecie Biblii towarzyszy świętom i ludzkiej radości, kojarzy się z ideą niewinności, wzbudza uczucia podziwu), czerwony oznacza krew i miłość, czarny – żałobę (na kartach Pisma Świętego oprócz tego jest także synonimem mroków), zielony – nadzieję oraz radość i pokój. Kolor fioletowy, używany w czasie Wielkiego Postu, stosowano pierwotnie zamiast czarnego, który symbolizował żałobę i pokutę. Chrześcijanie w obliczu śmierci nie mogą się smucić jak ci, którzy nie mają nadziei (por. 1 Tes 4, 13). Fiolet oznacza oczekiwanie natchnione nadzieją, skruchę, pokorę oraz godność (na przykład strój biskupa czy prałata).
      Szata liturgiczna swoim pięknem wyraża nie tylko pietyzm – szacunek i cześć dla Boga, lecz także szacunek dla wiernych. Piękno i wartość każdej szaty liturgicznej zależą od użytego materiału i formy, a nie nadmiaru dodatkowych ozdób.
ks. Paweł Maciaszek,
W bliskości Boga. Jak żyć liturgią?,
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012, s.82-85.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://prenumerata.edycja.com.pl

Pomyśl

  • W jakich sytuacjach nie potrafię przyznać się do swojej wiary?
  • W jakich chwilach mojego życia umocniłem swoją wiarą bliźniego?
  • Kiedy ostatni raz modliłem się do Ducha Świętego? O co chcę Go dziś prosić?
  • Jakie sprawy w moim życiu wymagają teraz szczególnego rozeznania?