Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

18,19,20 maja – Dni krzyżowe – czyli wiosenne dni modlitw o urodzaje
               

Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny

Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci

Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy

Wysłuchaj nas Panie!

https://www.youtube.com/watch?v=LJhkQfWmXXA

Dni Krzyżowe — Parafia św. Urbana w Wędzinie

 

Dni Krzyżowe jest to czas modlitw błagalnych o dobre urodzaje, które zapewnią nam dostatek chleba powszedniego i zachowanie od klęsk żywiołowych. Dni Krzyżowe są rozwinięciem codziennego wołania do miłosiernego Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

Msza św. w tych dniach połączona jest z procesją do przydrożnych krzyży. Wierni odmawiają modlitwy o błogosławieństwo Boga dla rolników, o dobra pogodę, która zapewni obfite plony oraz zachowanie od klęsk żywiołowych.

Obecnie Kościół obchodzi w ciągu roku cztery dni krzyżowe:  w Święto Świętego Marka Ewangelisty 25 kwietnia, oraz w poniedziałek, wtorek i środę przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.
https://www.niedziela.pl/artykul/50035/nd/Dni-modlitw-o-urodzaje

Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: Dni Krzyżowe, czyli dni ...


MODLITWA O DESZCZ

Każda modlitwa i w każdej formie, jest momentem, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy niewystarczalni i jak mocno potrzebujemy Boga. Stając w obecności Boga w domowej modlitwie – a znakiem Jego obecności jest Księga Biblii – wyznajemy wiarę, że Ojciec ofiarował nam wszystko, co jest potrzebne do zbawienia, dając nam swojego Syna. Syn Boży przyjął ludzkie ciało i umarł na krzyżu, aby wydobyć nas z niewoli grzechu. Modlitwa utwierdza nas w tej wierze. Nasze patrzenie na świat i nasze potrzeby jednak jest ograniczone, dlatego po ludzku zwracamy się do Boga prosząc Go. W ten sposób, nie próbujemy Mu wyrwać łask, które On miałby zazdrośnie strzec, ani przekonać Go, że czegoś potrzebujemy (Bóg doskonale nas zna, i nasze potrzeby), ani przekupić własnym staraniem. Modlitwa służy nam, abyśmy jeszcze mocniej uwierzyli, że Bóg nas miłuje i opiekuje się nami w każdej chwili, nawet trudnej i bolesnej. Z taką wiarą, nadzieją i ufnością módlmy się o deszcz.

Powtórne Przyjście Chrystusa | Hbr 10, 9-10 | 9 Następnie ...

 

Przewodniczący modlitwie: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Przewodniczący modlitwie: Abyś nam deszczu użytecznego udzielić raczył, Ciebie prosimy:

Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas Panie.

 

Modlitwy:

Ojcze nasz

Zdrowaś Mario

Wyznanie wiary:

Dziesięć przykazań Bożych

Dwa przykazania miłości.

Z Pierwszej Księgi Królewskiej (17,1-7;18,41-46):

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: «Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem». Potem Pan skierował do niego to słowo: «Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. (…)

 

Potem Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu». Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana. Potem powiedział swemu słudze: «Podejdź no, spójrz w stronę morza!» On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: «Nie ma nic!» Na to mu odrzekł: «Wracaj siedem razy!» Za siódmym razem [sługa] powiedział: «Oto obłok mały, jak dłoń człowieka, podnosi się z morza!» Wtedy mu rozkazał: «Idź, powiedz Achabowi: „Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył”». Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel. A ręka Pańska wspomogła Eliasza, bo opasawszy swe biodra pobiegł przed Achabem w kierunku Jizreel.

 Módlmy się:

Panie, Jezu Chryste, Zmartwychwstały i Żyjący, Ty widzisz, że przeżywamy dramatyczną suszę. Naturalnie w naszych sercach budzi się niepokój. Chociaż jesteśmy przekonani, że będąc w Twoich dłoniach nic złego stać się nam nie może, to jednak po ludzku prosimy, byś zaradził naszemu niedowiarstwu. Ześlij deszcz ożywczy na naszą ziemię, aby nawodnił ją i zapewnił nam obfite urodzaje. Rozwijaj w ten sposób naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz spraw, abyśmy wydawali właściwe owoce dziecięctwa Bożego, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym w imię Twoje; który żyjesz i królujesz n wieki wieków. Amen.

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Litania do Wszystkich Świętych
https://www.youtube.com/watch?v=gDqegCYq2_s

Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące

 

Modlitwa o obfite plony:
Panie, Ojcze Święty, Ty nakazałeś człowiekowi, aby uprawiał ziemię i o nią się troszczył. Za wstawiennictwem świętego Izydora rolnika, prosimy Cię pokornie, obdarzaj nas obfitymi zbiorami. Oddalaj od naszych pól niebezpieczne burze i grad, aby ziarna wrzucone w ziemię wydały plon stokrotny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Raport ONZ wskazuje na ciągły wzrost liczby głodujących na świecie ...

W intencji głodujących

Boże, Ojcze nasz, wejrzyj na ludzi, którzy cierpią niedostatek i ratuj ich z nędzy i głodu. Wzrusz serca rządzących tymi narodami, które obfitują w bogactwa, aby śpieszyły z pomocą braciom głodującym. Obalaj w umysłach bariery rasizmu i antagonizmów, uprzedzenia i nienawiść i otwórz oczy wszystkich na potrzebę i konieczność ratowania ludzi, którzy mają prawo do życia godnego człowieka. Przyśpiesz godzinę nastania braterstwa ludzi umiejących dzielić się dobrami ziemi i owocami pracy rąk ludzkich. Niech nie marnują się, podczas gdy gdzie indziej brakuje koniecznych środków do życia. Chleba powszedniego daj wszystkim ludom. Amen.