Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

KKRP
Konfederacja Kobiet RP

Szanowny Panie,

podczas wakacji pojawił się prezydencki projekt nowelizacji Prawa oświatowego „Rodzice decydują”, związany z prawem rodziców do wpływania na edukację dzieci w szkołach. Zakłada on m. in. możliwość podejmowania decyzji przez rodziców większością głosów oraz konieczność składania przez organizacje zewnętrzne prospektu przeprowadzanych zajęć. Czy rzeczywiście taka zmiana jest korzystna?

Tuż przed początkiem września można było przeczytać o ewentualnych karach finansowych (dochodzących do 10 tys. zł) dla tych rodziców, którzy nie zdecydują się posłać dziecka do szkoły ze względu na obawę zarażeniem koronawirusem. Czy dyrektor szkoły ma prawo wystąpić o ukaranie rodzica grzywną za niespełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko?

Także tegoroczny początek roku szkolnego obfitował w liczne doniesienia prasowe dotyczące realizacji obostrzeń sanitarnych w placówkach edukacyjnych. Rodzice mówili o długich kolejkach przed przedszkolami, o konieczności pożegnania dziecka w drzwiach przedszkola, o braku okresu adaptacyjnego dla dzieci, rozpoczynających przygodę z przedszkolem. Postanowiłam porozmawiać z psychologiem, o sposobach na pozytywne przeprowadzenie dziecka przez trudny czas powrotu do przedszkola po przerwach spowodowanych weekendami, chorobą czy świętami.

Prezydencka propozycja wymaga skorygowania kilku kwestii.

Podczas wakacji prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji Prawa oświatowego, związanego z prawem rodziców do wpływania na edukację ich dzieci w szkołach. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę a wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami społecznymi (w tym z Konfederacją Kobiet RP) stanowisko na temat proponowanej nowelizacji.

Projekt nowelizacji zawiera zniesienie obowiązku zasięgnięcia przez dyrektora szkoły opinii rady rodziców i zastąpienia go wymogiem zgody większości rodziców na dopuszczenie zajęć przygotowanych przez zewnętrzne organizacje. Takie rozwiązanie odbiera radzie rodziców możliwość wydania opinii w sprawie zajęć dodatkowych a samym rodzicom uniemożliwia podjęcie indywidualnej decyzji i skazuje na podporządkowanie się decyzji większości rodziców.

Nowelizacja zakłada konieczność składania przez działające w szkole organizacje zewnętrzne prospektu informacji wychowawczej, niezależnie od tematyki prowadzonych zajęć. Taki obowiązek składania prospektów informacji wychowawczej powinien zostać ograniczony jedynie do działalności dotykającej newralgicznych, wrażliwych kwestii wychowawczych, zwłaszcza takich, które wykraczają poza przyjęte podstawy programowe nauczania – czytamy w dokumencie przygotowanym przez Ordo Iuris, a podpisanym przez 52 organizacje zrzeszone w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej oraz m. in. Fundację Życie i Rodzina, Fundację Mamy i Taty czy Chrześcijański Kongres Społeczny.

Kiedy dziecko można pozostawić w domu?

Dziecko może zostać w domu, jeśli ma objawy infekcji dróg oddechowych, choruje na przewlekłe choroby albo którykolwiek z członków rodziny został objęty kwarantanną. W innym przypadku (sama obawa rodzica przed możliwością zarażenia COVID – 19) dyrektor szkoły ma prawo wystawić dokument o niespełnianiu obowiązku szkolnego, a następnie wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji grzywny (której wysokość może wynosić do 10 tys. zł). O procedurę postępowania w takiej sytuacji dopytałam mec. Rafała Dorosińskiego, dyrektora Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris. Jest ona następująca:

  • dyrektor szkoły najpierw przesyła rodzicom ucznia upomnienie wzywające do wykonania obowiązku szkolnego, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego;
  • dyrektor szkoły przesyła wniosek o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko i załączony do niego dowód upomnienia rodziców lub opiekunów dziecka do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (kopię otrzymuje także rodzic, który w ciągu 7 dni może ustosunkować się do stawianych mu zarzutów);
  • postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia (art. 15 § 1 EgzAdmU).

Prawnik zakłada jednak, że, szczególnie w obecnych realiach, uprawnione do tego organy będą wykazywać się, w granicach przewidzianych prawem, elastycznością i gotowością znalezienia satysfakcjonującego rodziców rozwiązania, podejmując w tym celu próbę kontaktu z rodzicami.

Rodzice mają prawo wchodzić do przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r.: „Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności”.

Natomiast pomiar temperatury u dziecka powinien być wykonany dopiero w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, oczywiście po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów. Zatem warto by rodzice, znając swoje prawa, dopominali się ich przestrzegania przez dyrektorów przedszkoli. Jesienna pogoda, która już wkrótce rozgości się na dobre, nie będzie sprzyjała kolejkom przed budynkami placówek. A przypominam, że nie tylko podwyższona temperatura, ale również kaszel czy katar są wskazaniami do pozostawienia dziecka w domu.

Jak rodzice mogą pozytywnie przeprowadzić dzieci przez trudny czas powrotu do przedszkola po każdej dłuższej przerwie?

W ciągu roku szkolnego dzieci mają wiele przerw (weekendowe, chorobowe, świąteczne), które wytrącają je z rytmu przedszkolnego, a każda taka sytuacja związana jest z trudnym powrotem do rzeczywistości przedszkolnej.

– Dzieci nie mają takiego poczucia czasu jak my, dlatego warto wprowadzić kalendarz, gdzie są zaznaczone dni kiedy chodzą i kiedy nie chodzą do przedszkola. Ważne by dać dzieciom przewidywalność, dlatego warto opracować plan poranka, do którego będziemy się odwoływać, zamiast poganiać w nerwach – zachęca Katarzyna Malinowska, edukator Pozytywnej Dyscypliny, właścicielka Pracowni Szkoleniowej Rodzina na Warsztat. – Dobrze jest wprowadzić rytuał pożegnania, by dziecko wiedziało, że sygnał: przytulas, żółwik, piątka, to moment kiedy idziemy każdy w swoją stronę.

Edukatorka podkreśliła także jak ważne jest niezaprzeczanie emocjom dziecka, gdyż ono ocenia swoją wartość, poprzez ilość spędzonego z nim czasu (kiedy zaczyna chodzić do przedszkola, to czasu spędzonego z rodzicem jest mniej), ofiarowanej mu uwagi (chociażby w sytuacji kiedy rodzic idzie do pracy lub pracuje w domu) i interpretuje to wszystko na swoją niekorzyść. Jeżeli dziecko nie znajdzie zrozumienia w nas, to przekonanie, że jest mniej ważne, mniej kochane, będzie się pogłębiało. Kiedy dzieci mają zachwiane poczucie ważności, to rekompensują je sobie na różne sposoby, np. agresją, pyskowaniem, także wycofaniem.

Co zrobić w takiej sytuacji? Tu pomocna może być, polecana przez Katarzynę Malinowską, metoda 9 min. rozbitych na 3 min. w 3 strategicznych momentach dnia:

Pierwsze 3 min. – Bezpośrednio po przebudzeniu – zbudźmy dziecko chwilę wcześniej, żeby były te 3 min. na przywitanie naszego dziecka, na przytulasy, powiedzenie „Dzień dobry”. W ten sposób napełnimy kubeczek miłości dziecka na cały dzień i nie będzie się dopominało w irytujący sposób.

Drugie 3 min. – Odebranie z przedszkola (nasz powrót z pracy) – skupmy się na dziecku, nie na pani, nie na koleżankach, innych mamach.

Trzecie 3 min. – Przed snem – to moment kiedy dzieci lubią się rozgadywać, kiedy możemy z nimi budować relacje, pod warunkiem, że jesteśmy otwarci na to co mówią (mogą mówić rzeczy, których wcale nie chcemy usłyszeć). Słuchajmy tego co mówią, podążajmy za ich tokiem myślenia, nie zaprzeczajmy ich emocjom.

Metoda 9 min. jest elementem „9 zasad udanej adaptacji, czyli o czym pamiętać w pierwszych dniach przedszkola” – bezpłatnego kursu przygotowanego przez Katarzynę Malinowską.

Szanowny Panie,

zachęcam do odwiedzenia naszej strony www, na której staramy się zamieszczać istotne informacje oraz wysłuchania rozmowy z Katarzyną Malinowską na naszym kanale YT:

Kanał YT

Łączę serdeczne pozdrowienia

Sylwia Jabs - Prezes Konfederacji Kobiet RP

 

P.S. Szanowny Panie polecam uwadze tekst dotyczący projektu nowelizacji Prawa oświatowego, z którym można zapoznać się na stronie Ordo Iuris (Analiza ekspercka z 21 sierpnia 2020 r.).


Fundacja Konfederacja Kobiet RP działa wyłącznie dzięki hojności Darczyńców.
Każde wpłacone 20, 50 czy 100 zł wspiera głos polskich kobiet!

Wspieram - 20 zł Wspieram - 50 zł Wspieram - 100 zł

Można nas również wesprzeć wykonując tradycyjny przelew w dowolnej wysokości na konto:

NEST BANK 04 2530 0008 2016 1064 9314 0001
Konfederacja Kobiet RP
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

Informujemy również, że poprzednio używany nr konta jest już nieaktualny – prosimy uprzejmie o kierowanie wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto.

Dziękujemy!


Konfederacjakobiet.pl
Facebook