Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Szczęść Boże,

dziś przypada nasze ostatnie modlitewne spotkanie. Dziękujemy, że byliście z nami!

Zachęcamy do modlitwy pozostałymi nowennami na www.nowenny.pl, a zwłaszcza tych, które oddane są Matce Bożej.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

  • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;

  • należy przyjąć Komunię świętą;

  • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

 

Ukoronowanie Matki Bożej w niebie

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Łk 1, 46-55 (Ap 12, 1-6):

 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Rozważania

Nie jest możliwe ani w językach ludzkich ani anielskich, jak mówi św. Epifaniusz, by wyrazić chwałę i triumf, z jakimi Maryja została przyjęta do nieba podczas swojego wniebowzięcia. Tylko tyle można powiedzieć, że nigdy nie było i nigdy już nie będzie większej chwały oraz triumfu jej Syna. Nie ma umysłu, jak mówi św. Bernard, który potrafiłby pojąć, z jaką chwałą święta Dziewica wstąpiła do nieba, z jakim oddaniem została uhonorowana przez wszystkie chóry anielskie, z jaką miłością i szykownością została przyjęta i ugoszczona przez swojego boskiego Syna.

Rozważ więc, duszo moja, jak aniołowie pragnęli w chwili wniebowzięcia mieć w niebie dusze i ciała Boga-Człowieka i jego Matki. I pragnienie mieszkańców nieba w końcu się spełniło. Tak, jak Pan zapragnął, by Arka Przymierza ze Starego Testamentu była z wielką chwałą wniesiona do miasta Dawida, nakazał, by z jeszcze większą i głośniejszą chwałą Matka jego wstąpiła do nieba. Sam Król z całym swoim niebiańskim dworem, jak mówi św. Bernard, wyszedł jej na spotkanie.

Rozważ, jak promieniejący radością i blaskiem zaprosił ją, mówiąc: „Z Libanu przyjdź, oblubienico, z Libanu przyjdź i zbliż się!” Pnp 4, 8. A Maryja uniosła się z ziemi i zasiadła na tronie Trójcy Świętej. Aniołowie, widząc ją tak piękną i pełną chwały, pytali: Kim jest to piękne stworzenie, które przychodzi z ziemi pustynnej, miejsca cierni i udręki, tak czyste i pełne cnót, wsparte na swoim ukochanym Panie? Kto to? Odpowiadali im inni aniołowie: To Matka naszego Króla, nasza Królowa, błogosławiona wśród kobiet, oblubienica Boga, Niepokalana, gołębica, najpiękniejsza spośród stworzeń. Posłuchaj pieśni szczęśliwych dusz, które wychwalają ją: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu” Jdt 15, 9.

Święty Bernard rozważa, że tak, jak na ziemi nie było miejsca ani świątyni bardziej godnej Boga niż dziewicze łono Maryi, tak w niebie nie ma wyższego tronu niż tron królewski, na którym została postawiona przez swojego Syna. Postawił ją po swojej prawicy i ponad wszystkimi chórami aniołów, by uczynić równą chórom, choć była człowiekiem. Postawił obok siebie jako Matkę, Oblubienicę, Współodkupicielkę, mającą udział w zbawieniu świata, i jako Królową wszechświata.

O Dziewico, chwalebna i dobra, raduję się i napawam Twoją chwałą, którą cieszysz się w raju, stojąc po prawicy swojego Syna, ustanowiona Królową nieba i ziemi. O droga Dziewico, cały wszechświat wierzący w Twojego boskiego Syna i w prawdziwy Kościół, widzi w Tobie Matkę i Królową, raduje się i cieszy, że ma w Tobie, obok Boga, Matkę tak ukochaną i Królową tak wielką, dobrą i mocną.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Wytrwałość w uwielbianiu Maryi.

Zadanie

Upadnij dziś przed wizerunkiem Maryi i przyrzekając, że będziesz wiernym sługą przez całe życie, ofiaruj jej swoje myśli, uczucia, dzieła, samego siebie. Obiecaj jej, że każdego dnia odmawiać będziesz choć pięć tajemnic różańca. Poproś o jej miłość i wytrwałość w uwielbianiu jej aż do śmierci. Błogosławiony będziesz, jeśli każdego dnia odmówisz święty różaniec, bo codziennie odmawianie różańca, jak obiecała Maryja, jest gwarancją dostąpienia ostatecznej wytrwałości. Zaproś wszystkich do uwielbiania Maryi i rozszerzaj różaniec, polecając praktykę dwudziestu sobót. Jeśli pragniesz zaś, by najświętsza Maryja towarzyszyła ci w chwili śmierci, zawierzaj się zawsze jej dobroci i kochaj jak Matkę.

Akt strzelisty

Maryjo, Królowo aniołów i świętych, Ty jesteś Królową mojego serca.

Prezent na zakończenie nabożeństwa 🙂

Z okazji zakończenia nabożeństwa pierwszych sobót, wraz z Wydawnictem Rosemaria przygotowaliśmy dla Was specjalny kod rabatowy, dzięki któremu kupisz pełne rozważania bł. Bartola Longo w pięknie wydanej wersji książkowej w oprawie miękkiej lub twardej. Wpisz kod SOBOTY przy finalizacji zamówienia, a otrzymasz 25% rabatu!