Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Kazanie – ks. P. Natanek 14.11.2020

https://www.youtube.com/watch?v=sC-f1cCGkj4

Komentarz dnia

Gromadząc się na niedzielnej Mszy świętej, wypełniamy nasz chrześcijański obowiązek. Tak nas uformowano, tak mówi przykazanie kościelne. Nie kwestionując nauczania Kościoła, należy jednak uświadomić sobie, że przyjście w niedzielę do kościoła nie jest obowiązkiem, ale łaską, niezwykłym przywilejem. Dla człowieka autentycznie wierzącego sakramentalne, ale przecież żywe spotkanie z Panem, spotkanie z Nim we wspólnocie Kościoła jest ogromną radością. Tę prawdę wydobywa dziś modlitwa liturgiczna: Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie (kolekta). Obowiązek ze swej natury jest uciążliwy, nakazany, ograniczający wolność człowieka, dlatego lepiej nie używać takich kategorii do spraw Bożych, duchowych, świętych. Mamy niezwykły przywilej spotykać się z naszym Panem na Mszy Świętej.

Antyfona na wejście Jr 29, 11. 12. 14

Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIEPrz 31, 10-13. 19-20. 30-31Poemat o dzielnej niewieście

Czytanie z Księgi Przysłów
Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Autor biblijny wygłasza cudowną laudację na cześć kobiety. Należy przyznać, że w Biblii trudno spotkać tego rodzaju teksty. Owszem, Pismo św. ukazuje postacie wspaniałych kobiet, ale nie jest to czymś powszechnym. Świat biblijny jest na wskroś patriarchalny. Bóg w swojej zbawczej ekonomii prostuje to, co grzech człowieka zdeformował, dlatego kobieta małymi krokami zbliża się do właściwej sobie pozycji w społeczeństwie. Takie wypowiedzi jak ta z pierwszego czytania tylko to potwierdzają. Pełnej rehabilitacji kobiety dokonał Bóg w osobie Maryi, wybierając Ją na Matkę Zbawiciela świata. W postawie Jezusa, a następnie w historii chrześcijaństwa, kobieta zajmuje zupełnie inną pozycję niż wcześniej. Warto dalej postępować tą drogą.

PSALM RESPONSORYJNYPs 128

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
w zaciszu twego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †
i abyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.
Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.
DRUGIE CZYTANIE1 Tes 5, 1-6Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo » – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Święty Paweł kilkakrotnie powtarza, zwracając się do swoich adresatów: nie jesteście synami ciemności. Chce ich przekonać, by uwierzyli, że dzięki przyjętej wierze żyją nowym innym życiem. Świat pogański, z którego się wywodzą, dla nich już przeminął. Dlatego nie są synami ciemności, ale dziećmi światła, bo należą do Chrystusa, światłości odwiecznej. Jest to wielka łaska, dar, ale i zadanie, dlatego apostoł wzywa do czujności. To wielkie dobro można łatwo utracić. Siły ciemności wytrwale nad tym pracują. Na innym miejscu Paweł powie: Mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach (2 Kor 4, 7). Słowa św. Pawła są skierowane również do nas. Przez chrzest jesteśmy dziećmi Bożymi, synami światłości, ale żyjemy w otoczeniu grzesznego świata. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

ALLELUJAJ 15, 4. 5b

Alleluja, alleluja, alleluja.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, alleluja, alleluja.
 
 

EWANGELIAMt 25, 14-30Przypowieść o talentach

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”.
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana!”.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!”. Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Słudzy z przypowieści otrzymali kapitał startowy według prezentowanych zdolności. Nie oznacza to, że ostatni ze wspomnianych był życiowym niedorajdą, któremu nie wolno więcej dawać, bo zmarnuje. Jeżeli przypowieść odczytamy alegorycznie, to trzeci sługa otrzymał to, co dla każdego z nas najważniejsze. Ten jeden talent może obrazować życie człowieka. Życie pełne dynamizmu, ale też nadziei i ufności Bogu – stanowi bazę dla wszystkiego. Posiadając taki talent, doceniając jego wartość, można zbić potężny kapitał. Niekiedy ludzie o zupełnie średnich zdolnościach, prości, dochodzą do wysokich stanowisk i godności. Jest to wynik ich pracowitości, życiowej determinacji, ale przede wszystkim rezultat docenienia daru życia, zrozumienia szansy wynikającej z pojawienia się na świecie. Malkontent z przypowieści tego nie zrozumiał, a my?

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Wszechmogącemu Bogu, który pragnie, abyśmy byli dziećmi światłości kroczącymi drogami wiary, przedstawmy nasze błagania:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby dostrzegając nieodwołalne dary Boże był gotowy na ostateczne przyjście Zbawiciela w chwale.
2. Módlmy się za mieszkańców naszej Ojczyzny, aby wobec ataków i nacisków zlaicyzowanego świata, byli wierni swym chrześcijańskim korzeniom.
3. Módlmy się za pogrążonych w ciemnościach grzechu, aby świadomość przyjścia Dnia Pańskiego przyczyniła się do ich nawrócenia.
4. Módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby przykład odpowiedzialnej miłości rodziców przyczyniał się do wzrostu dobra w świecie.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili nagrody oglądania Boga w wieczności.
6. Módlmy się za nas obecnych na tej świętej Eucharystii, byśmy obdarzeni mocą i miłością Bożą szli do naszych codziennych spraw i pomnażali otrzymane dary.
Panie Boże, wysłuchaj naszych ufnych próśb zanoszonych przed Twój tron. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, spraw, aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie * i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1.-8. prefacja na niedziele zwykłe

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.

Antyfona na KomunięPs 73 (72), 28

Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję.
Albo:

Mk 11, 23. 24

Zaprawdę powiadam wam: * Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co prosicie w modlitwie, * a to się wam stanie.

Modlitwa po Komunii

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Pomyśl

  • W jaki sposób, jako chrześcijanin, postrzegam rolę i wartość kobiety w codziennym życiu?

  • Jak bardzo cenię sobie dar życia?

  • Co uważam za szczególny talent otrzymany od Boga?

  • Jak go realizuję i rozwijam?