Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Boże Ojcze Wszechmogący modlimy się o Pokój w Polsce i na świecie.

Modlimy się o nawrócenie grzeszników i uznanie Jezusa Chrystusa Królem Polski, gdyż wiemy, że Pokój zapewni tylko jedyny człowiek Bóg Jezus Chrystus Król Polski. Bardzo prosimy Boże Ojcze Wszechmogący o wskazówki i polecenia dla ludzi na ten 2021 rok.

                               Parafia Szymbark - oficjalna strona Parafii pod wezwaniem Åšw. Teresy od  DzieciÄ…tka Jezus w Szymbarku

 BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.

   „Jestem Bogiem Wszechświata i pragnę, aby ludzkość zaprzyjaźniła się ze Mną, a nawet mówcie do Mnie – nasz ukochany Tata. Tak, bo Jestem samą Miłością, a z miłości posłałem Syna na Krzyż, aby wycierpiał za grzeszników od początku świata. Jednak miałem nadzieję, że ludzie zrozumieją, że Jezus, to Mój Syn i będą kochali go jak swego Brata. Przecież Jezus, to Miłość i Miłosierdzie, a gdyby ludzie zaprzyjaźnili się z Nim, to Pokój byłby wszędzie. Jednak Mój wybrany Naród Izraelski nie zasłużył na Moje Łaski, bo Mój Jezus i Jego wyznawcy byli okrutnie przez nich bici. Na następnym Narodzie zawiodłem się, gdyż wybraliśmy obaj z Duchem Świętym Naród Polski i przemawialiśmy do nich, lecz i do Polaków wtargnął pyszny i przemądrzały Naród Żydowski. Pomimo różnych upomnień i kar wrogowie nie uznali Mego Syna Królem Polski. My w Niebie bardzo pragniemy na Ziemi miłości, Pokoju i Zgody, a rządzący Narodem Polskim okazali się bardzo podli. Polacy – to dobrzy ludzie, katolicy, lecz za bardzo zaufali osobom duchownym sprzeniewierzonym całemu Niebu i dlatego do tej pory było u was dużo pogrzebów. Najboleśniej przeżył Mój Syn wybory na prezydenta Polski, gdyż przemawiałem do was Polacy i mówiłem, ostrzegałem co będzie dla was Andrzej Duda znaczył. A następnym głosowaniem na niego biczowaliście Mojego Syna Jezusa krwawiącego nieustannie. Przecież Bóg wie – jaką podjąć decyzję trzeba i należy Nas pytać, a nie różnym grzesznikom i nawet duchownemu Rydzykowi ufać. Tadeusz Rydzyk nigdy Mnie nie pytał o nic, a znacie to polskie przysłowie, że „pycha i nieposłuszeństwo Bogu do piekła spycha”. W całej historii waszego Narodu dużo jest winy osób duchownych, chociaż i dużo jest Bogu podobnych. Lecz Duch Święty jest i żyje i pytajcie Jego też, a nie będzie nikogo pokrzywdzonego.  Na ten 2021 rok Błogosławię was Ojcowskim Błogosławieństwem i pragnę być uznawany i omadlany w pierwsze niedziele każdego miesiąca i Nabożeństwami wywyższany. Przecież Ja wszystko widzę i słyszę co wy Polacy robicie, dlatego posyłam Moje Słowa przez wiele osób na świat, abyście nie grzeszyli, abyście przestrzegali Przykazania Boże i Kościelne, aby wasze dusze chciały być Nam i Maryi waszej Królowej zawsze wierne. Ten rok 2021 jak i każdy zależy od ludzi, a o tym każdy wie i dlatego posyłam przez Mieczysławę Nasze Słowa do Episkopatu i do Rządu w Polsce. Niech Polacy w Kraju i biskupi w Episkopacie skupią się i obudzą a niech zaczną pracować na Chwałę Boga Wszechmogącego, na uznanie Jezusa Chrystusa Królem Narodu Polskiego, wyznaczenie Nabożeństwo do Ducha Świętego, a także do Maryi waszej Królowej do pomocy wam zawsze gotowej.Upominam zarządzających Polską polityków i duchownych, że nadchodzą „czasy ostateczne” do zakończenia życia na Ziemi, jednak one nie muszą jeszcze nadejść, gdy serca wasze Jezus Chrystus Król Polski na miłosierne zamieni. 

Wybierajcie:

 „Jezus Chrystus KRÓL POLSKI – Pokój i szczęście a wieczność w Niebie”,

                                                  czy:

„Jezus Chrystus wasz Sługa i kary, męczarnie, kataklizmy i wojny – lista waszych grzechów jest długa, co spowoduje wieczność w wiecznym piekle”.

                                               *******

Ja Jestem Miłością i pragnę miłości, bo miłość wasza do Boga i bliźniego bramy Nieba otwiera i porzucacie miejsca życia grzesznego. Wasz Bóg Ojciec Wszechmogący – Pokoju i miłości trwania na Planecie Ziemi pragnący”.

                                                    ———————

    Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 5.01.2021 r

                              Modlitewnik: Modlitwa do Boga Ojca

                                                              Modlitwa

Boże, Ojcze Wszechmogący i Panie Miłosierny, który słowem swoim wszystko stworzyłeś i w mądrości swojej uczyniłeś człowieka, aby panował nad tym, co stworzyłeś. Świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spada na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, Miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Gdy człowiek przez nieposłuszeństwo, stracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Posłałeś Jednorodzonego Syna Swojego, aby nas zbawił. Ty wraz ze Swym Synem, zesłałeś Ducha Świętego, aby prowadził nas prostą drogą do pełnej świętości.Ty również każdego dnia naszego życia obdarzasz nas w obfitości wszelkimi dobrami. Szczerym przeto sercem dziękujemy Ci, najlepszy Ojcze, za wszelkie dobra naturalne i nadprzyrodzone. Zwłaszcza za dobra i łaski wyproszone przed tym świętym Twoim Wizerunkiem. Jakże jednak często sprzeniewierzamy się Tobie i nasze drogi nic są drogami Twoimi. Dodaj nam przeto mocy do zwalczania w nas tego wszystkiego, co jest Tobie przeciwne. Ojcze nasz, który jesteś tak szczodry i łaskawy, obdarz nas, niegodnych zwać się Twoimi dziećmi, tym dobrem, które jest pragnieniem naszego serca. Prosimy Cię, ale Twoja niech się stanie wola, bo Ty najlepiej wiesz, co dla nas jest dobre. Mamy dobrą wolę, postanowienie i pragnienie iść drogą Twoich przykazań, życiem głosić Twoją chwałę i dobroć, szerzyć cześć i nabożeństwo do Ciebie, Boże Ojcze, przedstawiony w tym łaskami słynącym Wizerunku. Tobie chwała na wieki. Amen.