Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

                    Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy  Lament » Zmartwychwstanie Pana Jezusa – katecheza
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica,      a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.
                             Jezus zmartwychwstał - Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości  Chrześcijańskiej

PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY – 4.04.2021 r.

„Na Dzień Mojego Zmartwychwstania posyłam wam Aniołów, które pomogą wam wszystkim porzucić grzechy i zrozumieć Łaski Moje za Jezusa Uwielbiania. „Któż jak Bóg” – mówcie i przybliżajcie się do Mnie – waszego Przyjaciela, gdyż najważniejszy jest Bóg Zbawiciel dla każdego człowieka. Proszę was, ale i przypominam – żyjcie       w łączności z Moimi Świętymi w Niebie, gdyż Oni pomagają wam w potrzebie. Przykazania Boże i Kościelne przestrzegajcie i bądźcie przygotowani na spotkanie ze Mną – Sędzią Najwyższym lecz abym nie musiał was upominać – nie zwlekajcie. 

    W obecnych czasach ostatecznych nikt nie jest pewny czy doczeka żywy dnia następnego i żyjcie w czystości duszy, a także pomagajcie każdemu bliźniemu. Porzućcie nerwy, kłótnie, niepotrzebne podniety, no i wszystkie grzechy, bo nie wiecie, czy zdążycie oczyścić swoje dusze. Proście swoich Aniołów Stróżów o pomoc w życiu bezgrzesznym, bo One bardzo ubolewają, że nie panujecie nad czynami, 

gdy was kusi zły duch – niestety.  Pamiętajcie, że macie rodziny, dla których każde wasze postępowanie się liczy. Będziecie rozliczani także za postępowanie z waszymi dziećmi i dlatego nauczajcie ich o Bogu i Niebie, ale także o czyśćcu i piekle. Gdy będziecie ich uczyć, że jest życie wieczne, to trzeba mieć nadzieję, że ich postępowanie będzie coraz lepsze. 

    Błogosławię wszystkich Moich przyjaciół i wielbicieli, a także kapłanów, zakonników i zakonnice i mam nadzieję, że będziecie żyć zgodnie z Moją Bożą Wolą po tej Świętej Wielkiej Nocy. Przypominam hierarchom, aby nie wprowadzali zamieszania w celebracji Mszy Świętej czyli Męki Mojej i niech odejdą od haniebnego zwyczaju ustanowionego przez masonerię – aby nie celebrowali Mszy Świętej w soboty – niedzielnej, gdyż Ja Zmartwychwstałem w niedzielę, a wy spróbujcie najeść się w sobotę na niedzielę i jak to będzie przez duchownych przyjęte. 

   Bądźcie Pasterzami Moich owieczek zgodnie z Moją Wolą i nie dokuczajcie Mnie swoją bezbożną swawolą. Bóg Ojciec ustanowił siedem dni tygodnia – przez sześć dni stwarzał świat, a siódmego dnia odpoczywał. Tak i wy czyńcie i niczego nie zmieniajcie, bo przecież wiecie, że będziecie cierpieć za przekłamywanie, złe czyny

i Bożych Prawd zmienianie. Jezus Chrystus człowiek przez złoczyńców ukrzyżowany 

a żyjący cały czas żywy Bóg i Król dla ludzkości Zmartwychwstały”. 

                                                                —————–

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na Adoracji w Kościele 30.03.21r.

                                          Od Zmartwychwstania do posłania
                       JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY MODLITWA
                            O Jezu Zmartwychwstały, Drogo, Prawdo i Życie, 
spraw, abyśmy wiernie żyły duchem Twego Zmartwychwstania. Daj nam łaskę odnowy serca – umierania sobie, abyś Ty mógł w nas żyć. Niech nasze życie stanie się znakiem przetwarzającej mocy Twojej miłości. Użyj nas jako Twoje narzędzia w odnowie społeczeństwa, abyśmy niosły Twoje życie i Twoją miłość wszystkim ludziom i doprowadziły ich do Twego Kościoła. Prosimy Cię o to, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.                                                               ~~~~~~~~