TV Chrustusa Króla

Wrzesień

Czwartek, 30 września 2021
ŚW. HIERONIMA,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
                                                              BG MWI DO NAS W SWOIM SOWIE KTREGO
Prologu do komentarza Księgi Izajasza proroka
św. Hieronima, kapłana

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa
Posłuszny nakazom Chrystusa: „Badajcie Pisma” oraz „Szukajcie, a znajdziecie” wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: „Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej”. Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.
Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni nad Pieśniami mówi: „Owoce nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie”. Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: „Jakże piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają pokój”. Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: „Kogo poślę i kto pójdzie do ludu tego”. On zaś odpowiada: „Oto ja, poślij mnie”.
Niech jednak nikt nie sądzi, że w niewielu słowach zamierzam zamknąć całą treść księgi, gdyż obejmuje ona całość Bożych tajemnic. Zapowiada Emmanuela narodzonego z Dziewicy, Dokonawcę przedziwnych znaków i cudów, który umarł i został pogrzebany, który zmartwychwstał i który jest Zbawicielem wszystkich narodów. A cóż powiedzieć o zagadnieniach dotyczących przyrody, etyki, logiki? Wszystko, co się odnosi do Pism świętych, wszystko, co język ludzki może wypowiedzieć, umysł zaś pojąć, wszystko to zawiera się w tej księdze. O jej tajemnicach zaświadcza sam autor: „Każde widzenie będzie dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Jeśli da się ją temu, kto umie czytać, mówiąc: Czytaj księgę, wówczas odpowie: Nie mogę, bo jest zapieczętowana. Kiedy zaś da się ją takiemu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj, odpowie: Nie umiem czytać”.
Jeśli zaś wydaje się to komuś mało ważne, niechaj posłucha słów apostoła Pawła: „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niechaj zamilknie”. Jakże jednak mogą zamilknąć, skoro mówienie lub milczenie należy do Ducha Świętego, który przemawia przez proroków? Jeśli więc rozumieli to, co mówili, ich wypowiedzi pełne są mądrości i rozumu. Do ich uszu dochodziły nie tylko dźwięki uderzanego głosem powietrza, ale sam Bóg przemawiał do serca proroków według słów jednego z nich: „Anioł mówił do mnie” oraz: „Wołając w naszych sercach, Abba, Ojcze”, a także: „Będę słuchał tego, co mówi do mnie Pan Bóg”.
                                                                        Jadwiga on Twitter: "Nieznajomość #Pisma #Świętego jest nieznajomością #Jezusa #Chrystusa #św #Hieronim… "

Święty Hieronim

Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Chorwacji). Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam – w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem – przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę urzędniczą; prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

Święty Hieronim

W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, zastrzegając jednak, że pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki. Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem dawnego przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka, św. Eustochia (+ ok. 419). Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii. Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.
Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. Współcześni mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.

Święty Hieronim

Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, † spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ

https://apokalipsachrystusakrola.com/

STRONA JEST JESZCZE W BUDOWIE ALE JUŻ MOŻNA  Z NIEJ KORZYSTAĆ.

PILNE! Słynna lekarz UJAWNIA SZOKUJĄCE FAKTY
ws. eksperymentów na dzieciach!? Niedzielski wściekły!
Wściekły? Bo kasy ekonomista nie ma za śmiercionośne szczepionki. Gdyby Nidzielski chciał być patriotą polskim i LEKARZEM, to NIGDY nie podniółby ręki na żadne dzieci a szczególnie polskie, bo je polski chleb. Wszystkiemu złu w polityce jest winien Prezydent, bo to on proponuje i przyjmuje pracowników do Rządu.
https://www.youtube.com/watch?v=0RZJJ3zQLZA
PILNE! Lekarze z Hiszpanii UJAWNIAJĄ fakty ws. eksperymentów na dzieciach! Dr Prego i dr Ratkowska!
PILNE! Polka mieszkająca w USA błaga o pomoc ws. PRZYMUSU SZCZEPIEŃ! TOTALITARYZM w praktyce!?
UWAGA! Znany polityk zaszczepił się II dawkami, teraz leży w szpitalu na C-19! Polska jak Australia?
 
Rząd składający się z obcokrajowców wszystko robi, aby pomordować szczepionkami Polaków – lekarzy, aby nie było komu nas leczyć, a oszukani Polacy przez „Radio Maryja” i Tv „Trwam” głosowali na wroga nr 1 prezydenta A.Dudę który ma już mnóstwo zgonów na sumieniu, bo ZGADZA SIĘ i AKCEPTUJE SZCZEPIONKI oraz ABORCJĘ mordowanie niemowląt polskich. Duchowny T.Rydzyk posłużył się Imieniem Maryi, aby Polacy mu uwierzyli, a Matka Boża mówi, że niedługo świat zaleją wody – łzy Maryi wylewane każdego dnia za morderstwa ludzi i okrutne grzechy.
Litania do św. Michała Archanioła
Michał Archanioł
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu odkupicielu świata, Boże,
Duchy Święty, Boże, .
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boga,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale chorąży zbawienia,
Święty Michale aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale zwierzchniku w niebie,
JEZU, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
JEZU, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
JEZU, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!
 
P. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.
Litania do św. Gabriela Archanioła
Ikona na drewnie – Gabriel Archanioł - sklep - Księgarnia Świętego Jacka
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Aniołów módl się za nami.
Święty Gabrielu, chwalebny Archaniele,
Święty Gabrielu, siło Boga,
Święty Gabrielu, stojący przed tronem Boga,
Święty Gabrielu, wzorze modlitwy,
Święty Gabrielu, zwiastunie Wcielenia,
Święty Gabrielu, któryś objawił chwałę Maryi,
Święty Gabrielu, książę niebieski,
Święty Gabrielu, ambasadorze Najwyższego,
Święty Gabrielu, aniele wysłany przez Boga do Maryi Dziewicy,
Święty Gabrielu, wysłanniku Nieba
Święty Gabrielu, strażniku Niepokalanej
Święty Gabrielu, któryś przepowiedział wielkość Jezusa,
Święty Gabrielu, pokoju i światło duszy,
Święty Gabrielu, plago niewierzących,
Święty Gabrielu, nauczycielu szacunku
Święty Gabrielu, siło prostoty,
Święty Gabrielu, obrońco wiernych,
Święty Gabrielu, ukazujący się Zachariaszowi w Świątyni,
Święty Gabrielu, Zwiastunie narodzenia Jana Chrzciciela
Święty Gabrielu, pierwszy czcicielu Bożego Słowa,
Święty Gabrielu, Ogłaszający pasterzom Dobrą Nowię
Święty Gabrielu, Rozwiewający obawy św Józefa
Święty Gabrielu, Gwiazdo przewodnia Mędrców ze wschodu
Święty Gabrielu, obrońco Wiary,
Święty Gabrielu, gorliwy dla chwały Jezusa Chrystusa,
Święty Gabrielu, którego chwalą Pisma
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 
P. Módl się za nami święty Gabrielu Archaniele.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.
LITANIA DO ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA
Archanioł Rafael
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, Archaniele wiary i pokory, módl się za nami.
Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju, módl się za nami.
Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej, módl się za nami.
Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem, módl się za nami.
Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży, módl się za nami.
Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku, módl się za nami.
Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie, módl się za nami.
Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany, módl się za nami.
Św. Rafale, w różnych potrzebach dziwny pomocniku, módl się za nami.
Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza, módl się za nami.
Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby, módl się za nami.
Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę i wyciągnąć ją na ląd, módl się za nami.
Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę, módl się za nami.
Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela, módl się za nami.
Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę – Sarę, módl się za nami.
Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha, módl się za nami.
Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela pożyczonych pieniędzy, módl się za nami.
Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu zdrowego i żonatego, módl się za nami.
Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca, módl się za nami.
Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi, módl się za nami.
Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów, módl się za nami.
Św. Rafale, stróżu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, przewodniku nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, doradco nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, opiekunie nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, duchowy nasz bracie, módl się za nami.
Św. Rafale, nauczycielu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, pomocniku nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, pocieszycielu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, patronie nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, obrońco nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, wodzu nasz, módl się za nami.
Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra, módl się za nami.
Św. Rafale, który nas oświecasz, módl się za nami.
Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św. Rafała wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary – przez św. Rafała…
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny – przez św. Rafała…
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci – przez św. Rafała…
Od śmierci wiecznej – przez św. Rafała…
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
U. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Módlmy się.
Boże, któryś św. Rafała Archanioła dał słudze swemu Tobiaszowi za towarzysza podróży,
daj nam, sługom swoim, aby nas zawsze otaczała jego opieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

TELEWIZJA CHRYSTUSA KRÓLA w CHICAGO

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Jak przetrwać trudny czas?

Ks. dr Dawid Pietras: Łaska Uczynkowa

Bóg ciebie nigdy nie opuszcza, choć czasem tak myślisz

Trzeci „zaszczepiony” kardynał umiera na Covid. Przeżył nieszczepiony kardynał Burke.
https://gloria.tv/post/S2XjPkuduMes4zWjF3HUNsRLV

Na dodatek mają na sumieniu CIĘŻKI GRZECH. Kardynałowie, biskupi i wszyscy rządzący Kościołem katolickim robią co chcą a powinni pytać swojego Przełożonego, Stworzyciela i Zbawiciela – nie są posłuszni Bogu Ojcu a Aniołowie Stróżowie każdego grzesznika, bo każdy nim jest – zapisują grzechy w Księdze Życia. Będą także odpowiadać za innych zaszczepionych. których namawiali na szczepionkę. Niestety media milczą o wielu zgonach.

List abpa. Carlo Maria Vigano | Trudno być Katolikiem
https://trudnobyckatolikiem.pl/list-abpa-carlo-maria-vigano/
Cierpienia POLSKI idą ze WSCHODU…
[Były białoruski minister i ambasador] Łatuszka ostrzega:
„Może dojść do szturmu tysięcy imigrantów” [z użyciem broni palnej i prowokowaniem konfliktu wojskowego na linii granicy]: Łatuszka ostrzega: Może dojść do szturmu tysięcy imigrantów (msn.com)
Matka Boża do Giselli Cardia, podczas jej niedawnego pobytu w Polsce: „Drogie dzieci, proszę Was o modlitwę za WSCHÓD EUROPY, gdyż stamtąd przyjdą Wasze CIERPIENIA…” [w poniższym nagraniu – od ok. minuty 21:52]:
Cierpienie przyjdzie ze Wschodu – polska wizja Gizeli Cardia – Widzącej z Trevignano Romano – YouTube

Pozwy, projekty, analizy – pół roku nowych wyzwań w obronie życia, rodziny i wolności

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

przez osiem lat działalności Instytutu Ordo Iuris nasz zespół nie doświadczył okresu tak wzmożonej pracy jak w ostatnim półroczu. Dzięki Pani wsparciu i rosnącemu Kręgowi Przyjaciół Ordo Iuris, potrafimy odpowiadać na bieżące wyzwania oraz rozwijamy całkowicie nowe programy. Z dziesiątek ataków na Ordo Iuris wynika jedno – nasz skuteczny i trwały wpływ na rzeczywistość został dostrzeżony. Nie tylko powstrzymujemy ideologiczną agresję wymierzoną w normalność, życie, wolność czy rodzinę, ale wychodzimy naprzód z myślą o wieloletniej budowie niezależnego, silnego i dobrze uformowanego środowiska, które będzie służyło Ojczyźnie i rodakom.

Opisując sześć miesięcy zmagań, wysiłków i sukcesów, muszę podkreślić jedno – żadne z naszych działań nie byłoby możliwe, gdyby nie Pani zaufanie i wsparcie. Serdecznie za to dziękuję. Wierzę, że nasze wspólne osiągnięcia ostatniego półrocza będą źródłem satysfakcji również dla Pani.

Po roku od inauguracji programu wsparcia dla ofiar pedofilii nasi prawnicy świadczą już pomoc w szeregu spraw związanych z seksualnymi nadużyciami. Wyraźnie widzę, że bezwarunkowa obietnica pomocy dla każdej ofiary, bez względu na osobę sprawcy i jej zawód, ośmieliła wiele osób do kontaktu z nami. Cieszę się, że naszą niezależną kampanię promowało także Biuro Delegata Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Jednocześnie pierwsza połowa tego roku pokazała, jak bardzo niezbędne są zdecydowane działania w obronie dobrego imienia naszej Ojczyzny, a także w obronie pamięci znieważanych św. Jana Pawła II i bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. W tych sprawach nie tylko wytoczyliśmy już sześć procesów wobec kluczowych oszczerców, celebrytów, polityków i zagranicznych mediów, ale też stworzyliśmy specjalne strony ułatwiające zgłoszenia, budując grupę zaangażowanych obrońców Polski i wielkich Polaków.

Jeżeli dodam do tego międzynarodową reakcję na założoną przez ekspertów Ordo Iuris uczelnię Collegium Intermarium, zainicjowany przez nas międzynarodowy sprzeciw wobec narzucania przez Unię Europejską ideologii gender i polityki proaborcyjnej uboższym państwom ONZ w zamian za pomoc humanitarną czy nieustanny monitoring i opinie przedkładane przez nas Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu, mogę powiedzieć, że przez silną międzynarodową aktywność skutecznie bronimy Polski przed ideologicznym atakiem na jej suwerenność, i podstawowe wartości, w tym życie i rodzinę.

Ostatnie miesiące to także kilkadziesiąt interwencji przeciwko wulgarnym atakom na chrześcijan oraz w obronie księży padających ofiarą fizycznej agresji i zniewag. Pierwsze akty oskarżenia i wyroki zostały już sformułowane. Jednocześnie z pełnym zaangażowaniem skarżymy decyzje Policji, prokuratury i sądów, gdy te umarzają postępowania lub uniewinniają sprawców złośliwego znieważania wizerunków Najświętszej Maryi Panny czy autorów wulgarnych przeróbek krucyfiksu.

Szczególnie cieszą mnie sukcesy w postępowaniach rodzinnych, dzięki którym dzieci wracają do swoich rodziców, a także wsparcie dla realizacji praw rodziców w szkołach. To skupienie na rodzinie uzupełniamy działaniami na rzecz rozwoju właściwej polityki demograficznej państwa i szeregiem uwag do polityki rodzinnej rządowego Polskiego Ładu.

Podejmując nowe działania i projekty, zawsze kierujemy się opinią naszych Przyjaciół i Darczyńców. Dlatego w tym roku przygotowaliśmy ankietę, w której zapytaliśmy o ocenę naszej działalności i wskazanie najważniejszych obszarów aktywności Ordo Iuris. Ankieta trafiła do naszych sympatyków w kwietniu i cieszyła się rekordowym zainteresowaniem.

Z wielką satysfakcją przyjąłem fakt, że uczestnicy ankiety bardzo dobrze ocenili to, co robimy. Za najważniejsze obszary działalności Ordo Iuris uznano ochronę dzieci i młodzieży przed indoktrynacją i wulgarną edukacją seksualną w szkole, ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz obronę przed dyktatem doktryny gender. Spośród naszych inicjatyw największym poparciem cieszyła się obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Tak dla rodziny, nie dla gender”, obrona tożsamości małżeństwa i podstawowych praw rodziny przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz budowanie międzynarodowych koalicji w obronie życia, rodziny i wolności. Wyniki ankiety bezpośrednio wpływają na listę naszych priorytetów i plany rozwoju Instytutu.

O tym, że to właśnie liczni prywatni Darczyńcy odpowiadają za dynamiczny rozwój Instytutu opowiadał także nakręcony przez redaktora Łukasza Karpiela z portalu Pch24․pl film „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?” , który miał swoją premierę kilka tygodni temu. Autorzy pokazali ludzi, którzy naprawdę „stoją za Ordo Iuris” i dzięki którym możemy działać i się rozwijać oraz dotarli z kamerą do beneficjentów bezpłatnej pomocy prawnej naszych adwokatów. Jednym z nich był Pan Janusz Komenda – zwolniony z pracy za cytowanie Pisma Świętego pracownik IKEI, który pierwszy raz zgodził się na rozmowę przed kamerą bez cenzurowania swojego wizerunku.

Film jest doskonałą okazją do szerokiego spojrzenia na całą aktywność i dynamiczny rozwój Ordo Iuris i serdecznie go Pani polecam. W ponad 40-minutowym materiale nie sposób jednak pokazać wszystkich spraw, których podejmują się na co dzień prawnicy, analitycy i inni członkowie naszego zespołu. Dlatego dziś chciałbym podzielić się z Panią szczegółowym sprawozdaniem z ostatnich sześciu miesięcy działalności Instytutu. Poniżej zamieszczam także informację o strukturze poniesionych w tym okresie wydatków i szczegółowy opis konkretnych działań, jakie podejmowaliśmy w ostatnich miesiącach.

Opisując skalę aktywności i ich wyraźne efekty, chcę nie tylko podziękować za Pani zaangażowanie we wspólną misję Ordo Iuris, ale też prosić o dalsze wsparcie, aby ta trudna, lecz realizowana z entuzjazmem i wiarą, praca mogła dalej służyć Ojczyźnie, jej obywatelom i ich rodzinom.

Wspieram działania Ordo Iuris

Struktura wydatków Ordo Iuris

Stajemy na straży dobrego imienia Polski i wielkich Polaków

Aby skutecznie przeciwstawiać się oszczerstwom i manipulacjom niszczącym pozytywny wizerunek naszej Ojczyzny, uruchomiliśmy „Program ochrony dobrego imienia Polski i Polaków”, w ramach którego składamy do polskich sądów sześć pozwów wobec osób i podmiotów rozpowszechniających kłamstwa na temat Polski i Polaków.

Wśród pozwanych znalazły się zagraniczne media takie jak wydawca brytyjskiego dziennika „Daily Mail”, duńskiego dziennika „Berlingske” oraz francuskiego portalu „France Culture”, które powielały kłamstwa na temat rzekomej odpowiedzialności Polski za zbrodnie hitlerowskich Niemiec. Pozew trafi także do posłanki Lewicy Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej, która podczas publicznej demonstracji przyrównywała obecną sytuację osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce do tragicznego losu Żydów pod okupacją niemiecką, europosłanki Sylwii Spurek, która powielała kłamstwo o istnieniu w Polsce rzekomych „stref wolnych od LGBT”, a także Hansa G. – niemieckiego przedsiębiorcy, który poniżał polskich pracowników grożąc, że „zabiłby wszystkich Polaków” i przyznając, że jest „hitlerowcem”.

Stawaliśmy też w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Pozew otrzymał między innymi europoseł Robert Biedroń, który stwierdził, że cieszyłby się „gdyby powstał taki plac na przykład ofiar Jana Pawła II” oraz posłanka Joanna Senyszyn, która w poście na Twitterze napisała, że kard. Stanisław Dziwisz „kręcił pedofilskie lody za wiedzą i zgodą JPII”.

Zareagowaliśmy na opublikowany w Internecie film zawierający wulgarne i obsceniczne sceny oraz kryminalne sugestie pod adresem Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego. Aby skutecznie przeciwdziałać znieważaniu wybitnych Polaków, utworzyliśmy specjalną stronę internetową oraz grupę w mediach społecznościowych, dzięki którym każdy może zgłaszać do nas przykłady bezprawnych oszczerczych ataków na dobre imię naszych wielkich Rodaków.

Agresja na symbole polskiego Kościoła przekłada się na ogromny wzrost nienawiści wobec chrześcijan w naszym kraju, czego skutkiem są liczne profanacje oraz ataki na duchownych i miejsca kultu. Niedawno w szczecińskiej parafii św. Józefa doszło do brutalnej napaści na księdza, który zaskoczył wandala w trakcie profanowania świątyni. Od razu interweniowaliśmy w tej sprawie, oferując wsparcie prawne pokrzywdzonemu oraz parafii.

Walczymy o sprawiedliwość dla wszystkich ofiar pedofilii

W ostatnim półroczu interweniowaliśmy w kolejnych przypadkach zgłaszanych do powołanego w ubiegłym roku Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którego zadaniem jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej wszystkim ofiarom pedofilii – niezależnie od tożsamości sprawcy.

Jednym z beneficjentów Zespołu jest chłopiec, który padł ofiarą nadużyć seksualnych w norweskiej rodzinie zastępczej po tym jak tamtejszy urząd ds. dzieci Barnevernet bezpodstawnie odebrał go polskim rodzicom. Sprawa wyszła na jaw po odzyskaniu dziecka przez rodziców i powrocie do kraju. Chłopiec za pomocą rysunków zaczął wyrażać krzywdę, jakiej doznał od tymczasowych opiekunów. Nasi prawnicy zebrali w sprawie silne dowody pozwalające na wszczęcie postępowania i złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Niestety ta, obawiając się prowadzenia skomplikowanej i czasochłonnej sprawy międzynarodowej, umorzyła śledztwo. Złożyliśmy zażalenie, żądając od sądu, by nakazał prokuraturze ściganie winnych przestępstwa.

Pomoc świadczymy również pani Ewie, która padła ofiarą pedofila ponad 10 lat temu. Policja początkowo umorzyła dochodzenie, które zostało wszczęte dopiero po naszym skutecznym zażaleniu. Przed sądem odbyły się także pierwsze rozprawy w sprawie mężczyzny, który padł ofiarą pedofilii ze strony duchownego. Prawnicy Ordo Iuris pomagają też matce, której córka padła ofiarą przestępstwa seksualnego.

Naszymi działaniami analitycznymi oraz audytem prawidłowości reagowania na nadużycia seksualne objęliśmy przypadki z dwóch polskich diecezji oraz jednego zgromadzenia zakonnego.

Wspieram działania Ordo Iuris

Bronimy wolności wypowiedzi i wolności akademickiej

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy doświadczyliśmy też kolejnych naruszeń wolności akademickiej i wolności słowa. Ofiarą najbardziej skandalicznej cenzury padł ksiądz prof. Dariusz Oko, którego niemiecki sąd w Kolonii skazał wyrokiem nakazowym na grzywnę w wysokości 4 800 euro tylko za to, że odważył się opisać w artykule naukowym mechanizmy stojące za ukrywaniem przestępstw seksualnych w Kościele katolickim.

Po nagłośnieniu sprawy przez Ordo Iuris po stronie odważnego naukowca wypowiedziało się wielu kapłanów, w tym także były prefekt papieskiej Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Muller czy arcybiskup Trnawy na Słowacji Ján Orosch. Przygotowaliśmy też przetłumaczoną na język angielski i niemiecki petycję skierowaną do Sądu Rejonowego w Kolonii i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Do tej pory podpisało ją ponad 50 tys. osób. Dzięki naszej szybkiej interwencji i złożeniu sprzeciwu, wyrok nakazowy w sprawie ks. Oko utracił moc, a sprawa w najbliższych miesiącach będzie rozpoznawana z udziałem współpracujących z nami obrońców.

Umorzeniem postępowania zakończyła się nasza interwencja w obronie dr Justyny Melonowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej, która padła ofiarą absurdalnego zarzutu o „homofobię” po opublikowaniu wpisu dotyczącego wpływu różnego rodzaju mniejszości na ogół społeczeństwa.

Prawnicy Ordo Iuris stanęli też w obronie prof. Przemysława Czarnka, któremu proces za wskazanie pokrewieństwa ideologii marksistowskiej z „ideologią LGBT” oraz krytykę obscenicznego zachowania uczestników „Parady równości” w Los Angeles wytoczył wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i zadeklarowany aktywista LGBT dr hab. Jakub Urbanik. Prawnik żąda publikacji przeprosin w „Wiadomościach” TVP, „Faktach” TVN oraz na łamach „Gazety Wyborczej” i „Gazety Polskiej Codziennie”. Koszt publikacji takich przeprosin wyniósłby nie mniej niż 750 tys. zł, a może przekroczyć i nawet 1 milion zł. Rzeczywistym celem pozwu nie jest więc ochrona własnych dóbr osobistych, a raczej próba trwałego ocenzurowania debaty publicznej na temat ideologii gender oraz uwikłania pozwanego w wieloletni proces sądowy.

Nadal walczymy o odzyskanie wolności słowa w przestrzeni internetowej. W czerwcu odbyła się pierwsza rozprawa w procesie o ochronę dóbr osobistych redaktora naczelnego gazety internetowej „Super Polska” Andrzeja Ficka, który pozwał właściciela portalu Facebook za blokadę swojej strony. W sprawie udało nam się już przekonać Sąd Okręgowy w Gdańsku, że polski sąd jest właściwy dla rozstrzygania sprawy przeciwko Facebook Ireland Ltd. To ogromny sukces, bo koncerny do niedawna negowały polską jurysdykcję w takich sprawach.

Zainterweniowaliśmy też w związku z uchwałą warszawskich radnych, którzy zakazali poruszania się po ulicach stolicy furgonetek ukazujących prawdę na temat aborcji i postulatów ruchu LGBT. Prawnicy Ordo Iuris przygotowali opinię prawną wykazującą bezprawność uchwały i przesłali ją do wojewody mazowieckiego, który wkrótce potem stwierdził jej nieważność. Podobny sukces osiągnęliśmy także w Krakowie, gdzie nieważność analogicznej uchwały potwierdził już Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W pierwszej instancji skazany za prezentowanie antyaborcyjnych banerów został natomiast prezes Fundacji Pro – prawo do życia Mariusz Dzierżawski. Dzięki wsparciu prawników Ordo Iuris, którzy od wyroku złożyli apelację, Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił działacza pro-life, w pełni podzielając argumentację naszych adwokatów, którzy podkreślali, że Mariusz Dzierżawski korzysta w swojej działalności z przysługującej mu wolności słowa, będącej przecież fundamentem demokratycznego państwa prawa.

Tworzymy prawdziwie wolny uniwersytet

Całkowicie bezprecedensową inicjatywą Instytutu Ordo Iuris w ostatnim półroczu było powołanie do życia Collegium Intermarium – uczelni, która już stała się unikalną przestrzenią autentycznie wolnej debaty akademickiej i rzetelnych badań naukowych oraz kuźnią elit prawniczych i politycznych dla całego regionu Międzymorza.

Majowa konferencja inauguracyjna, w której udział wzięło ponad 40 wybitnych naukowców, prawników, sędziów, polityków i publicystów z całego świata okazała się ogromnym sukcesem i odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce. Wydarzenie relacjonowały globalne media, w tym najbardziej renomowane agencje informacyjne „Associated Press” i „Reuters”, amerykańska telewizja „Fox News”, „New York Times”, „Washington Post” oraz redakcje z Niemiec, Francji, Włoch, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Ukrainy, a nawet Indii. Wśród prelegentów wydarzenia pojawił się tak znamienite postaci jak zasiadająca w brytyjskiej Izbie Lordów Lady Caroline Cox, były prezydent i premier Czech Václav Klaus, autor przemówień Margaret Thatcher John O’Sullivan czy były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Francisco Javier Borrego Borrego.

Jednak rozgłos i doskonałe kadry to tylko środek do osiągnięcia śmiałych celów, jakie stawiamy przez Collegium Intermarium. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zainaugurowaliśmy powstanie Centrum Badań nad Rodziną i Demografią oraz Centrum Badań nad Integracją Europejską. Oba ośrodki badawcze opublikowały już premierowe raporty. Eksperci Centrum Badań nad Rodziną i Demografią wyliczyli ekonomiczne koszty rozbicia rodzin, a Centrum Badań nad Integracją Europejską szczegółowo przeanalizowało skutki postępującej federalizacji Unii Europejskiej – prowadzącej do powstania superpaństwa łamiącego prawa państw narodowych i traktatowe zasady UE.

W ramach promocji uczelni zorganizowaliśmy w lipcu Dzień otwarty, w ramach którego każdy potencjalny kandydat na studia mógł poznać szczegóły dotyczące programu studiów, rekrutacji czy uruchomionego dzięki naszym Darczyńcom programu stypendialnego. Kilka dni później odbył się natomiast konkurs krasomówczy, w którym zwycięzca otrzymał możliwość bezpłatnego podjęcia studiów prawniczych na Collegium Intermarium. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w trakcie spotkania z prokuratorem Jackiem Skałą, słynnym negocjatorem policyjnym Dariuszem Lorantym i specjalistą z zakresu zabezpieczania dowodów Markiem Pękałą, którzy opowiadali wspólnie o kulisach pracy osób zaangażowanych w śledztwa kryminalne.

W najbliższy piątek pierwsi studenci przekroczą mury uczelni. Polska i całe Międzymorze zyska dzięki Pani wsparciu akademicki ośrodek suwerennej i wolnej myśli akademickiej. To inwestycja w przyszłe pokolenia i stabilną przyszłość naszej Ojczyzny.

Wspieram działania Ordo Iuris

Nie pozwolimy na szykanowanie obrońców wartości

Aby skutecznie zatrzymać rosnącą falę antychrześcijańskiej nienawiści, reagujemy na wszelkie ataki, których ignorowanie prowadzi do budowania poczucia bezkarności u sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią na tle religijnym.

Dlatego stanęliśmy w obronie przedstawicieli wspólnoty Żołnierze Chrystusa, którzy zostali na facebookowym profilu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nazwani fundamentalistami, faszystami i neonazistami. Jednocześnie bezpodstawnie oskarżono ich o akty przemocy, zarzucając używanie różańców zdolnych do „ranienia i zabijania przeciwnika”. O wątpliwościach związanych z działalnością rozpowszechniającego kłamstwa i pomówienia Ośrodka poinformowaliśmy także Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prokuraturę.

Przed sądem reprezentujemy działacza pro-life, który został bez powodu uderzony w twarz przez muzyka Macieja Maleńczuka. Celebryta został skazany przez sąd na karę grzywny w wysokości 6 tys. zł oraz zadośćuczynienie w kwocie 1 tys. zł. Naszym zdaniem wymierzona kara nie jest adekwatna, dlatego już złożyliśmy do krakowskiego sądu apelację. W najbliższych dniach odbędzie się rozprawa apelacyjna w tej sprawie.

Ofiarą ataku ze względu na wyznawane wartości padli ostatnio muzycy z zespołu „Recover”, których lider powołując się na swoje chrześcijańskie przekonania kulturalnie odmówił wystąpienia na promującej ruch LGBT imprezie „Tęczowe wesele” w poznańskim klubie HAH. W odpowiedzi władze klubu opublikowały w mediach społecznościowych fragmenty prywatnej rozmowy z muzykiem, wyśmiewając jego przekonania i naruszając jego dobre imię. Prawnicy Ordo Iuris skierowali do klubu wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych, przeprosin i zapłaty zadośćuczynienia. Brak reakcji spotka się z niezwłocznym wystąpieniem z powództwem do sądu.

Bronimy życia w Polsce…

Od lat konsekwentnie stajemy w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ostatnie miesiące zwróciły naszą uwagę na działalność proaborcyjnych aktywistów, którzy coraz intensywniej nawołują do łamania polskiego prawa i krzywdzenia dzieci w prenatalnym okresie rozwoju. W tym celu zidentyfikowane przez nas grupy przestępcze organizują nielegalny proceder „turystyki aborcyjnej” umożliwiający zabijanie dzieci nienarodzonych poza granicami Polski oraz dostarczają instrukcji, jak zdobyć i zażywać pigułki aborcyjne.

Dlatego złożyliśmy do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, dołączając do niego zebrane przez nas szczegółowe dane na temat ogromnej liczby naruszeń przepisów przez proaborcyjnych aktywistów.

Nasi prawnicy złożyli też wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o przeprowadzenie postępowań dotyczących działalności aborcjonistów na forach internetowych, gdzie precyzyjnie omówiliśmy internetową akcję zachęcającą do stosowania środków poronnych, co według prawa farmaceutycznego stanowi niedopuszczalną reklamę „produktów leczniczych”. Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał już nasz wniosek do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na jego ręce złożyliśmy także ekspertyzę przygotowaną przez prawników, lekarzy i farmaceutów, którzy wykazali, że sprzedaż środków poronnych w celu samodzielnego aborcyjnego zabicia dziecka jest w Polsce sprzeczna z prawem. Dokument przekazaliśmy także Ministerstwu Sprawiedliwości.

W czerwcu eksperci Ordo Iuris opublikowali analizę dotyczącą problemu „turystyki aborcyjnej”, w której skupiliśmy się na Czechach i Słowacji, gdzie prawo dopuszcza w szerokim zakresie aborcję, co jednak nie dotyczy pobytów krótkoterminowych. Aby zwiększyć skuteczność naszych działań, nawiązaliśmy kontakt z prawnikami z Czech i Słowacji, którzy pomogą nam ochronić polskie dzieci przed zabiciem ich w tych krajach.

Aby odkłamać rozpowszechnione przez aborcjonistów mity o braku „syndromu postaborcyjnego”, zorganizowaliśmy konferencję naukową z udziałem naszych ekspertów oraz dr. Caluma Millera z Uniwersytetu Oxford, który przytoczył badania wykazujące jednoznacznie, że u kobiet, które dokonały aborcji częściej obserwuje się próby samobójcze oraz przypadki nadużywania alkoholu i narkotyków.

…Europie i na świecie

W obronie ludzkiego życia stajemy także na forum międzynarodowym, gdzie coraz większe wpływy mają aborcyjni lobbyści. Aby stawić im czoła, nie tylko na bieżąco reagujemy na próby łamania praw człowieka, ale także działamy na rzecz stworzenia szerokiej koalicji organizacji, które realnie mogą zmienić kształt toczącej się na międzynarodowych forach dyskusji.

Instytut Ordo Iuris był jedyną organizacją pozarządową z naszej części Europy, która na specjalne zaproszenie administracji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa wzięła udział w uroczystym podpisaniu Deklaracji Konsensusu Genewskiego – dokumentu, w którym przedstawiciele ponad 30 państw z całego świata deklarowali zaangażowanie w ochronę życia i rodziny.

W kwietniu w siedzibie Ordo Iuris zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję z udziałem przedstawicieli władz państwowych i organizacji pozarządowych ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Słowacji czy Ukrainy, której celem było wyrażenie niesłabnącego poparcia dla Deklaracji. W spotkaniu uczestniczyli posłowie do parlamentów Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji oraz delegaci organizacji pozarządowych z Rumunii, Węgier, Bułgarii i Słowacji.

23 czerwca Parlament Europejski przyjął tzw. Raport Maticia, czyli najbardziej radykalną rezolucję, nad jaką kiedykolwiek głosowali eurodeputowani. W dokumencie bezprawnie uznano aborcję za „prawo człowieka”, wzywając wszystkie kraje UE do zapewnienia do niej nieograniczonego dostępu. Europosłowie domagali się również ograniczenia wolności sumienia pracowników medycznych, wprowadzenia wulgarnej edukacji seksualnej we wszystkich krajach wspólnoty, a nawet finansowania z budżetu państwa zabiegów „zmiany płci”.

W odpowiedzi na skrajnie proaborcyjną i radykalnie ideologiczną uchwałę zainicjowaliśmy międzynarodową koalicję sprzeciwu, obejmującą przedstawicieli kilkunastu krajów Europy. Napisaliśmy i przetłumaczyliśmy na osiem języków petycję wzywającą eurodeputowanych do odrzucenia Raportu Maticia, pod którą podpisali się także europosłowie z różnych ugrupowań. Równocześnie w ramach prowadzonego przez nas programu wysyłki materiałów eksperckich do przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, dostarczyliśmy europosłom merytorycznych argumentów, na które powoływali się w zgłaszanych do dokumentu poprawkach.

Kolejną okazją do umocnienia związków z naszymi przyjaciółmi z całej Europy była konferencja inaugurująca powstanie Collegium Intermarium. Przy okazji konferencji doszło do spotkania przedstawicieli Ordo Iuris z reprezentantami węgierskiego Centrum Praw Podstawowych, czeskiego Aliance pro rodinu, słowackiej Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku i jednego z najważniejszych konserwatywnych think tanków młodego pokolenia we Włoszech – Nazione Futura. W trakcie spotkania udało nam się wypracować wspólną deklarację ideową, która będzie podstawą międzynarodowej sieci obrońców podstawowych praw i wolności.

Z kolei we wrześniu podpisaliśmy umowę o współpracy z ukraińską organizacją prorodzinną Vsi razom!, dzięki czemu będziemy mogli powołać do życia „Ordo Iuris Ukraina”.

Ponad 30 organizacji pozarządowych z Europy i spoza niej podpisało się natomiast pod petycją dotyczącą zatrzymania współczesnego handlu ludźmi jakim jest surogacja. Aby zatrzymać ten nieludzki proceder, prawnicy Ordo Iuris przygotowali Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka wprost zakazujący organizacji macierzyństwa zastępczego oraz reklamy i pośrednictwa w surogacji. W ramach petycji skierowaliśmy apel do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka o przedstawienie naszego dokumentu na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nasi prawnicy zareagowali już także na działalność spółki świadczącej tzw. usługi surogacyjne na terenie Polski, składając w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Wspieram działania Ordo Iuris

Sprzeciwiamy się narzucaniu uznania w całej UE adopcji przez homoseksualistów

Szeroki międzynarodowy protest zorganizowaliśmy również w związku z planami wprowadzenia unijnego rozporządzenia o uznawaniu rodzicielstwa. Projekt Komisji Europejskiej zakłada, że każde państwo członkowskie musi uznawać adopcję sformalizowaną w innym kraju UE, co o oznacza de facto, że kraje takie jak Polska byłyby zmuszone do uznawania adopcji dzieci przez pary jednopłciowe pomimo tego, że nie zezwala na to polskie prawo. Aby temu zapobiec, nasz Instytut wziął udział w formalnych konsultacjach projektu rozporządzenia, zwracając uwagę na to, że zgodnie z art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 9 Karty Praw Podstawowych Unia Europejska nie posiada żadnych kompetencji do stanowienia prawa rodzinnego. Uruchomiliśmy więc specjalną petycję wzywającą szefową Komisji Europejskiej do respektowania prawa traktatowego oraz wycofania się z ideologicznego projektu.

Aby nasz opór był skuteczny, ponownie odwołaliśmy się do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych. W konferencji inauguracyjnej udział wzięli liderzy społeczni z Włoch, Francji, Węgier, Czech i Słowacji. Podczas wydarzenia ogłosiliśmy powstanie międzynarodowej wielojęzycznej petycji, za pomocą której obywatele państw UE mogą wyrazić sprzeciw wobec bezprawnych działań Komisji Europejskiej. Naszych partnerów zmobilizowaliśmy również do udziału w konsultacjach projektu, czego rezultatem było kilkaset krytycznych stanowisk zarejestrowanych na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej.

W ostatnich miesiącach interweniowaliśmy też przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, przystępując w trybie „przyjaciela sądu” do postępowań dotyczących ochrony małżeństwa i rodziny. Nasza praca przynosi efekty, o czym świadczą trzy kolejne wyroki Trybunału w sprawach norweskiego Barnevernet, który bezpodstawnie odbierał rodzicom dzieci. Sędziowie, uwzględniając opinię prawników Ordo Iuris, orzekli, że Norwegia naruszyła art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Trybunał w Strasburgu uwzględnił częściowo stanowisko Ordo Iuris oddalając skargę pary kobiet z Islandii, które poczuły się dyskryminowane gdy urząd nie zgodził się na wpisanie obu kobiet jako rodziców dziecka urodzonego przez surogatkę z USA. Skuteczna okazała się również nasza interwencja w sprawie kontrmanifestacji prawicowych działaczy z Rumunii, którzy zostali przez tamtejszych aktywistów LGBT oskarżeni między innymi o złamanie zakazu dyskryminacji i tortur za to, że ośmielili się protestować przeciwko promocji radykalnie ideologicznych postulatów w przestrzeni publicznej. W sierpniu opinię „przyjaciela sądu” przesłaliśmy natomiast w sprawie dwóch kobiet z Bułgarii, które domagają się zarejestrowania przez bułgarski urząd sformalizowanego w Wielkiej Brytanii związku.

W ramach walki z ofensywą ideologii gender odkłamujemy także mity związane z tzw. gender pay gap, czyli założeniem, że na rynku pracy mamy do czynienia z dyskryminacją płacową kobiet. Przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris raport wykazał, że rzeczywistą przyczyną różnic płacowych nie jest dyskryminacja a różne wybory życiowe i zawodowe oraz różne predyspozycje zawodowe kobiet i mężczyzn. W związku z prezentacją raportu w siedzibie Instytutu odbyła się debata pracodawców i pracowników na temat rzeczywistych przyczyn płacowych nierówności. Temu zagadnieniu poświęcona była też zorganizowana w czerwcu debata z udziałem pań z Konfederacji Kobiet RP, NSZZ „Solidarność”, Prawicy RP, Narodowej Organizacji Kobiet, Fundacji Kobiety Wolności i Niepodległości oraz Polskiego Forum Rodziców a także majowa debata młodzieżowych organizacji społeczno-politycznych.

Bronimy podstawowych praw polskiej rodziny

Istotnym elementem działalności Instytutu jest też pomoc polskim rodzinom. Dzięki interwencji naszych prawników sąd przywrócił pełnię władzy rodzicielskiej rodzicom chłopca z zespołem Aspergera, po tym jak wcześniej bezpodstawnie ograniczono ich prawa ze względu na niezrozumiałe dla pracowników szkoły objawy choroby dziecka.

Sukcesem zakończyła się także nasza interwencja w Głogowie, gdzie matce odebrano dzieci i umieszczono je w domu dziecka po jednej negatywnej opinii kuratora, której nie podzielili ani pracownicy pomocy społecznej, ani przedstawiciele miasta, służby zdrowia i Policji. Sąd przychylił się jednak do wniosku Ordo Iuris i dzieci wróciły do domu.

W trosce o dobro polskich rodzin braliśmy udział w konsultacjach społecznych prorodzinnych rozwiązań podatkowych zawartych w „Polskim Ładzie”. W przygotowanej przez ekspertów Instytutu opinii zwróciliśmy uwagę między innymi na brak zapowiadanego w mediach zwolnienia rodzin wielodzietnych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaproponowaliśmy wprowadzenie preferencyjnej dla rodzin wielodzietnych instytucji ilorazu rodzinnego. O propozycjach służących poprawie sytuacji demograficznej pisaliśmy natomiast w analizie polskiej polityki demograficznej, w której nie tylko przedstawiliśmy skuteczne prodemograficzne rozwiązania z zakresu systemu podatkowego, emerytalnego czy kredytowego, ale także przeanalizowaliśmy dotychczasowy rozwój polityki demograficznej państwa od roku 1989.

Wspieram działania Ordo Iuris

Wspieramy rodziców i nauczycieli

Jak co roku w ramach kampanii „Chrońmy dzieci” przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowaliśmy aktualizację naszego poradnika „Prawa rodziców w szkole” oraz udostępniliśmy wzór oświadczenia rodzicielskiego, wyrażającego sprzeciw wobec udziału dzieci w zajęciach z tzw. edukacji seksualnej bez wiedzy i zgody rodziców. W poradniku informujemy rodziców o prawach przysługujących im w procesie edukacji ich dzieci, które zapewnia im Konstytucja RP i inne akty prawne obowiązujące w naszym kraju. Odpowiadając na liczne zapytania, uzupełniliśmy publikację o zagadnienia dotyczące sytuacji epidemicznej.

Zainterweniowaliśmy też w głośnej sprawie rekrutacji do jednego z warszawskich liceów, gdzie jednym z elementów postępowania rekrutacyjnego była lektura książek zawierających treści o charakterze pornograficznym. Instytut Ordo Iuris złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli. W efekcie liceum usunęło wulgarne publikacje z postępowania rekrutacyjnego.

Dzięki szybkiej interwencji prawników Instytutu udało się też zapobiec podjętej przez władze miejskie w Poznaniu próbie bezprawnego wprowadzenia we wszystkich poznańskich szkołach, bez wiedzy i zgody rodziców, zideologizowanej edukacji antydyskryminacyjnej. Przygotowaliśmy w tej sprawie szczegółową analizę prawną i przekazaliśmy ją wielkopolskiemu kuratorium oświaty oraz wojewodzie, który po zapoznaniu się z naszą analizą stwierdził nieważność zarządzenia o wprowadzeniu zajęć do szkół.

Konsekwentnie pomagamy też wszystkim pracownikom oświaty szykanowanym za odważne stawanie w obronie niewinności dzieci. Przy wsparciu naszych prawników udało się przywrócić do pracy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi – pana Dariusza Jakóbka, którego władze miasta próbowały usunąć ze stanowiska tylko za to, że zabronił w szkole agitacji politycznej, co skłoniło lewicowych polityków i aktywistów do ataku na niego i wprowadzania rzekomych szykan wobec uczniów formułujących proaborcyjne poglądy. Nasi prawnicy reprezentują również Dyrektora Jakóbka w postępowaniu karnym dotyczącym przekroczenia uprawnień przez wiceprezydent Miasta Łodzi i zawieszenia Dyrektora bez rzeczywistej podstawy, a także w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych przeciwko politykom najbardziej jaskrawie kłamiących na temat jego działalności jako dyrektora.

W trosce o zagwarantowanie rodzicom należnych im praw w systemie edukacji, włączamy się w prace legislacyjne nad nowelizacją prawa oświatowego. Eksperci Ordo Iuris dbają o to, by proponowane zmiany wzmocniły systemową pozycję rodziców w procesie edukacji ich dzieci.

Reagujemy na próby przyjmowania genderowych planów równościowych przez kolejne polskie uczelnie. Wzorem Uniwersytetu Warszawskiego nacechowany ideologicznie dokument strategiczny próbowano przyjąć także na Politechnice Krakowskiej. Po naszej interwencji władze uczelni wstrzymały się jednak z przyjęciem projektu. Jednocześnie prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali analizę dowodzącą, że uczelnie nie mają obowiązku przyjmowania tego typu dokumentów. Stworzyliśmy też własny – wolny od ideologii – projekt Planu Równości Płci, w którym proponujemy konkretne rozwiązania służące równości kobiet i mężczyzn na polskich uczelniach.

Nadal konsekwentnie szkolimy przyszłych liderów życia społecznego i zawodów prawniczych podczas Akademii Ordo Iuris, w ramach której w kwietniu odbyło się szkolenie na temat „gospodarczych, prawnych i zdrowotnych skutków pandemii” oraz warsztaty dla członków kół naukowych współpracujących z Instytutem. W maju zorganizowaliśmy natomiast ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową „Ład prawny w obliczu wyzwań XXI wieku”

W obronie prorodzinnych samorządów

Nasi prawnicy konsekwentnie podejmują się obrony prorodzinnych samorządów oczernianych przez aktywistów ruchu LGBT, którzy rozpowszechniają kłamstwa na temat rzekomo dyskryminującego charakteru prorodzinnych uchwał przyjmowanych przez lokalne władze. To właśnie pomoc prawników Ordo Iuris uchroniła władze gminy Wilamowice od utraty ponad 7 milionów złotych z tzw. funduszy norweskich. Po tym jak Rada Miasta w Wilamowicach przyjęła uchwałę „w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach” władze Norwegii chciały odebrać samorządowi fundusze zdobyte wcześniej na utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej. Po interwencji Ordo Iuris władze miasta zdecydowały o zastąpieniu własnej uchwały przygotowaną przez ekspertów Instytutu Samorządową Kartą Praw Rodzin, co spotkało się z korzystną dla gminy zmianą decyzji władz norweskich.

Reagujemy na działania podejmowane przez Komisję Europejską, która zagroziła marszałkom pięciu polskich województw wstrzymaniem wypłaty środków z programu REACT-EU. W ramach odpowiedzi przygotowaliśmy dwie analizy. W jednej z nich odpowiedzieliśmy merytorycznie na pytania zadane polskiemu rządowi przez Komisję, a w drugiej wykazaliśmy brak podstaw prawnych do zapowiedzianej procedury naruszeniowej przeciwko Polsce i Węgrom.

Poza tym reprezentujemy też oczerniane samorządy przed sądami i wysyłamy wnioski o sprostowania do mediów powielających kłamstwa na ich temat. W ostatnich tygodniach takie wnioski trafiły do siedmiu redakcji – w tym między innymi do „Gazety Wyborczej”, TVN czy Onetu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Reagujemy na hybrydową agresję ze strony Białorusi

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris zainterweniowali także na poważny kryzys na granicy polsko-białoruskiej, o którym nawet komisarz UE ds. spraw wewnętrznych mówiła, że jest to „agresją Łukaszenki przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie, z celem destabilizacji UE”. Niestety powagi sytuacji nie dostrzegały środowiska skrajnej lewicy. Na początku września Straż Graniczna zatrzymała na gorącym uczynku kilkunastu lewicowych aktywistów, którzy niszczyli ogrodzenie wzniesione w celu zabezpieczenia granicy naszej Ojczyzny. Dlatego włączyliśmy się w postępowanie, składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Dopilnujemy, by ludzi otwarcie atakujących polskie umocnienia graniczne spotkała zasłużona kara, co odstraszy potencjalnych naśladowców.

Poza tym przygotowaliśmy też trzy analizy prawne. W pierwszej zwróciliśmy uwagę na to, że sztuczne wywołanie przez reżim Łukaszenki migracji jest aktem bezprawnym, który rodzi międzynarodową odpowiedzialność Białorusi. Oznacza to, że Polska, Litwa i Łotwa mogą wystąpić do Mińska o odszkodowania za koszty poniesione w związku z kryzysem migracyjnym. Druga, będąca odpowiedzią na tymczasowe zarządzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nakazujące Polsce zapewnienie migrantom żywności, wody, odzieży i opieki medycznej, podkreśla, że Białoruś odmówiła polskiemu konwojowi humanitarnemu prawa wjazdu na swoje terytorium. Trzecia wykazuje, że migranci koczujący na terytorium Białorusi przy granicy z Polską nie podlegają jurysdykcji polskich służb, a zatem nie można Rzeczpospolitej przypisywać odpowiedzialności za prawną i faktyczną sytuację, w której się znaleźli.

Chroniąc polskie interesy, nasi prawnicy interweniują przed Trybunałem w Strasburgu, który będzie rozpatrywał skargę złożoną przeciw Polsce przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Razem zmieniamy rzeczywistość

Nie mam wątpliwości, że nadchodzące miesiące również będą dla nas czasem wzmożonej pracy, podczas których będziemy kontynuowali walkę w obronie wartości, drogich zarówno Pani jak i nam.

Każda z naszych interwencji będzie wymagała poniesienia konkretnych nakładów finansowych. Wierzę, że dzięki Pani wsparciu będziemy mogli dalej realizować naszą misję.

Zespół do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży kontynuuje walkę w o sprawiedliwość dla ofiar pedofilii. Tak delikatne sprawy wymagają zaangażowania ekspertów z dziedziny psychologii, terapeutów i biegłych sądowych. Dlatego każde postępowanie w obronie godności ofiar pedofilii generuje koszty nie mniejsze niż 10 000 zł.

Aby skutecznie oddziaływać na kluczowe organy międzynarodowej, musimy wzmocnić budowaną od kilku miesięcy koalicję organizacji pozarządowych z całego świata, której celem jest obrona życia, rodziny i wolności przed radykalnymi postulatami lewicowych ideologów. Dlatego ważne jest, byśmy jako pierwsza organizacja, broniąca klasycznie rozumianych praw człowieka, uzyskali formalny status w Radzie Europy. Proces rejestracji będzie wymagał 25 000 zł.

Każda interwencja w obronie dobrego imienia Polski, czy godnej pamięci po wielkich Polakach św. Janie Pawle II i bł. Stefanie kard. Wyszyńskim, to złożone postępowanie o ochronę dóbr osobistych, wiele godzin pracy, ekspertyzy, a także koszty przejazdów. Koszt każdej z nich to nie mniej niż 8 000 zł, a i to jedynie dzięki wielkiemu, osobistemu zaangażowaniu i poświęceniu współpracujących z nami prawników.

Powołanie Collegium Intermarium to największy projekt, jaki do tej pory podjęliśmy. Nasza uczelnia zrealizuje swoją misję, jeśli choć część studentów będzie mogła kształcić się nieodpłatnie jak na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. Rok studiów prawniczych w Collegium Intermarium to koszt 8 000 zł, ale z pomocą naszych Darczyńców będziemy mogli ułatwić studentom z mniej zamożnych rodzin rozpoczęcie nauki. Równie ważne jest opracowywanie rzetelnych raportów przez centra badawcze naszej uczelni, które dostarczają nam merytorycznej wiedzy, pozwalając na obalanie zideologizowanych narracji radykalnej lewicy. Koszt przygotowania każdego z nich jest nie mniejszy niż 20 000 zł.

W najbliższym czasie poważnym zadaniem jest też walka z proponowaną przez UE umową „pieniądze za ideologię”, która ma narzucić postulaty genderowych ideologów większości państw ONZ. Stworzenie infrastruktury, w tym wielojęzycznej strony internetowej, koniecznej dla skutecznego przeciwstawiania się temu dokumentowi przez koalicję organizacji pozarządowych będzie kosztowało kolejne 14 000 zł. Istotnym miejscem walki w obronie rodziny jest także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dlatego do końca roku zamierzamy przystąpić do kolejnych 10 postępowań przed ETPC, składając opinie prawne. Koszt każdej z nich to co najmniej 4 000 zł.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, dzięki której będziemy kontynuować podjęte przez nas prace w tak wielu różnych obszarach oraz rozszerzać dotychczasową działalność, skutecznie przeciwstawiając się projektom radykalnie lewicowej inżynierii społecznej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. W przeciwieństwie do wielu genderowych aktywistów nasz Instytut nie może liczyć na wsparcie ze strony wielkich finansistów zainteresowanych forsowaniem skrajnych postulatów światopoglądowych. Możemy działać tylko i wyłącznie dzięki wsparciu ludzi takich jak Pani. Pomimo tego z każdym miesiącem nasza aktywność nabiera coraz większego rozmachu, o czym świadczy zwiększająca się liczba podejmowanych przez Ordo Iuris inicjatyw. Dzięki temu możemy z całą stanowczością bronić tak ważnych dla każdego z nas podstawowych wartości w naszej ojczyźnie, Europie i na świecie. Jestem całkowicie przekonany, że z Pani pomocą w nadchodzących miesiącach skutecznie przeciwstawimy się radykalnym ideologom.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

POLEXIT
Żydzi zamiast dziękować Polakom za ocalanie życia w mnóstwie przypadkach, nie tylko w wojnę ale zawsze, bo tak czynią KATOLICY, to oni mają zawsze pretensję ale to nie Naród, a jego rządzący mają wiecznie pretensję do wszystkich nawet do Pana Boga a nigdy do siebie. Do Polski wjeżdżali i nadal przyjeżdżają nie zapraszani tylko z własnej woli. Pana Boga zawsze zdradzali a Bóg mimo to zawsze ich ratował. Niech się wezmą za pracę i niech uklękną do Modlitwy bo od Niej zależy wolność i każdego Zbawienie a oni tylko z pretensjami od wieków. Wszystko by chcieli za darmo, a bez Boga ani do proga, bo Bóg by im nie pozwolił Polaków i Polskę okradać. Najlepszym dla każdego rozwiązaniem jest uniżyć się przed Bogiem w Trójcy Przenajświętszej Jedynym i oddać wszystko Bogu nawet swoją „wolę” a ON Stworzyciel Świata nie po to nas stworzył, aby mordować  zapewnikażdemu godne bezgrzeszne życie i dał wszystko co jest potrzebne człowiekowi do normalnego i godnego życia. Niestety lucyferowi zależy tylko na naszych nieszczęściach i na śmierci. To lucyferyczni ludzie wymyślają broń, szczepionki i powody różnych chorób abyśmy nie mogli normalnie żyć na pięknej Bożej Ziemi. Dlaczego tego nie rozumieją hierachowie, tylko ulegają podpowiedziom lucyfera i nie chcą uznać Boga Jezusa Chrystusa  KRÓLEM POLSKI, który zapewni ludowi swojemu wszystko co nam jest potrzebne, aby normalnie i godnie żyć.
                     ” KTÓŻ JAK BÓG i TYLKO BÓG JEST RATUNKIEM DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA”.
 „Żydowskie roszczenia i atak Unii Europejskiej na Polskę! POLEXIT jest możliwy? Ewa Rzeuska wRealu24!” on YouTube