Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Przyszłość Polski

Znalezione obrazy dla zapytania jezus litościwy\

 BÓG JEST STWÓRCĄ ORAZ OJCEM, KTÓRY TROSZCZY SIĘ O SWOJE DZIECI I UDZIELA IM POTRZEBNYCH DÓBR. NIGDY WIĘC NIE TRAĆCIE UFNOŚCI. PAN BÓG OBDARZY NAS WSZYSTKIM, CO JEST NAM POTRZEBNE NA DRODZE DO ZBAWIENIA. BŁOGOSŁAWIONY KTO ZAUFAŁ PANU BOGU. SKŁADAJCIE BOGU DZIĘKCZYNNĄ OFIARĘ. PAN ZEŚLE POKÓJ SWOJEMU LUDOWI. BĘDĘ WYSŁAWIAŁ IMIĘ TWE NA WIEKI.”
 
       Panie Jezu Boże Wszechmogący i Sprawiedliwy, czy możesz powiedzieć swoje Boże Słowo do obecnych Rządzących polityków w Rządzie i Hierarchów
w Episkopacie?
                                                             PAN JEZUS

   „Do obecnego Rządu w Polsce powiem – trzymajcie się PRAWDY w sensie ludzkim i poskramiajcie serca, gdyż podejmujecie decyzję Polski zniszczenia. Za przyzwoleniem obywateli polskich wtargnęliście do władz politycznych Kraju i pracujcie na dobro Narodu Polskiego. Podejmujecie decyzje złowieszcze wobec Polski i podpisujecie wojenne wnioski. Polska jest Narodem Wybranym przez Maryję POLSKI KRÓLOWĘ  i nie pozwoli, aby panowali obcokrajowcy w Rządzie z wrogimi umowami. Jeśli chcecie zachować POKÓJ w Polsce, w Izraelu i na świecie, to pracujcie rzetelnie i sprawiedliwie, na Chwałę Boga Ojca i ku pożytkowi dla Narodu Polskiego.Do Rządzących Moim Kościołem Katolickim powiem, aby pytali Mnie – swego Pana, bo jak na razie to waszym zgubnym zarządzaniem powiększa się Moja każda Rana. Przecież powinniście Mnie reprezentować Boga Jezusa Chrystusa umęczonego przez grzesznika, a waszym obowiązkiem jest ratować ludzi od diabelskiego wnyka. Przecież wiecie, że staniecie przede Mną BOGIEM Sprawiedliwym i każdego Anioł Stróż będzie czytał wasze książki życia wnikliwie. Uprzedzam was Rządzących w Episkopacie Moim Kościołem Katolickim – zawróćcie z drogi hańby i zdrady  i dawajcie wszystkim najpierw Mojego Pisma Świętego wykłady. Nie ma innych religii na świecie przecież wiecie i nie wywyższajcie judaizmu bezbożnego, islamu i innych herezji, bo jeden jest BÓG JEZUS CHRYSTUS na świecie.  To mówi do was BÓG Cuda czyniący, ludzi Zbawiający i czeka na wasze TAK – Jezus Chrystus – KRÓL POLSKI, bo czas spotkania, który musi być – będzie dla was żałosny. Bóg Ojciec mówił do ludzi wybranych i Ja też mówię do ludzi wybranych i uważnie słuchajcie Naszych Słów do was przekazywanych.Ja nikogo nie straszę, ani nie potępiam, to myśli, słowa i czyny człowieka wskazują co wybiera i kto na niego czeka. Maryja zawsze Polskę uratuje i zrozumcie, że wasza pycha, zachłanność i chęć panowania  nad  światem drogę do piekła wam toruje. Jezus Chrystus Jednorodzony- przez ludzi zamęczony”. 


         *****************************************************************************
 
Panu Bogu Wszechmogącemu, który pragnie, abyśmy zostali oczyszczeni ze zła i przyozdobieni szlachetnością przedstawiamy nasze prośby:
                                                                              MÓDLMY SIĘ:
– aby Kościół Święty żył Eucharystią i przypominał ludzkości, że jej potrzeby nie ograniczają się do chleba doczesnego, ale sięgają wieczności.
– za Pasterzy Kościoła, aby głosząc wiernie Ewangelię, otwierali oczy świata na wieczne wartości – Ciebie prosimy wsłuchaj nas Panie.
– za Rządzących państwem, aby troszczyli się o dobro wspólne i wsłuchiwali się w głos najbardziej potrzebujących -Ciebie prosimy wysłuchaj 
– za Rządzących, aby z wrażliwością odpowiadali na potrzeby ludzi i z roztropnością wychodzili im naprzeciw – Ciebie prosimy wysłuchaj nas
– za Rodziny, aby panująca w nich życzliwość i miłość pozwalały każdemu żyć w prawdzie i uczciwości – Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
                  
   ‚RZECZYWISTOŚĆ BEZ ODNIESIENIA DO PANA BOGA JEST TRUDNA DO ZROZUMIENIA. LUDZKIE ŻYCIE POZBAWIONE RELACJI ZE STWÓRCĄ ŁATWO ZOSTAJE SKAŻONE BEZNADZIEJĄ I POCZUCIEM BEZSENSU. TYLKO PRZYJAŹŃ Z CUDOWNYM PANEM BOGIEM PRZYNOSI NAM PRAWDZIWY POKÓJ. OTWÓRZ BOŻE OJCZE NASZE SERCA, ABYŚMY UWAŻNIE SŁUCHALI SŁÓW SYNA TWOJEGO.

NIECH OJCIEC NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA PRZENIKNIE NASZE SERCA SWOIM ŚWIATŁEM, ABYŚMY WIEDZIELI CZYM JEST NADZIEJA NASZEGO POWOŁANIA.

        Kapłan Ezdrasz przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego przed zgromadzenie mężczyzn kobiet i dzieci, którzy byli zdolni słuchać i rozumieć. Gdy Ezdrasz otworzył Księgę na oczach ludu, cały lud się podniósł i Ezdrasz Błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: Amen! Amen!  Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano tę Księgę objaśniając, że lud rozumiał. Wreszcie ci, którzy pouczali lud rzekli: Ten dzień jest poświęcony Bogu, waszemu Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu Bogu naszemu. Księga Nehemiasza – KSIĘGA PRAWDY.

GŁOŚCIE CZEŚĆ PANU WŚRÓD WSZYSTKICH NARODÓW – ŚPIEWAJ PANU ZIEMIO CAŁA – ODDAJCIE PANU CHWAŁĘ NALEŻNĄ JEGO IMIENIU GŁOŚCIE WŚRÓD LUDÓW, ŻE PAN JEST KRÓLEM! ON UTWIERDZIŁ ŚWIAT TAK, ŻE SIĘ NIE ZACHWIEJE, BĘDZIE SPRAWIEDLIWIE SĄDZIŁ LUDY.

                                                Znalezione obrazy dla zapytania PAN JEZUS BÅ OGOSÅ Ä„WI

Pan Jezus powiedział do Stanisława Bożego człowieka, który zna Stary Testament:

„Powołałem Stanisława do walki z kłamstwami i obłudą nader Mojemu Królowaniu szkodliwą. Otóż powiadam wam Moi obrońcy – wy znacie „Boże Przymierze”, to teraz należy Ono do was Polaków i trwajcie w Jezusowej wierze. „Ja będę wam Królem, a wy Królewskimi dziećmi i Moimi przyjaciółmi”, a tak potrzeba niewiele. AKTAMI INTRONIZACYJNYMI oddajcie Mnie WŁADZĘ i będziemy rządzili RAZEM, ale wy będziecie godnie Mnie reprezentować sercami miłosiernymi i z miłością, a także z wielkim szacunkiem do Boga Ojca; Boga Syna i Boga Ducha Świętego, bo teraz nie ma jeszcze tego. Umocniłem Stanisława odwagą i czyń synu jak umiesz i podchodź do sprawy z wielką powagą. Błogosławię ciebie za twoją pracę nieprzemijającą na każdy dzień i noc i niech służy tobie Moja moc. Jezus twój Pan i Król.

 
                                                           Podobny obraz
Boże Ojcze Wszechmogący bardzo prosimy o wskazówki dla nas, abyśmy uwielbili całą Trójcę Przenajświętszą w swej POTĘDZE i bardzo prosimy, aby użyła swej POTĘGI do nawracania Polityków w Rządzie i Duchownych rządzących w Episkopacie w celu uznania Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, który jako KRÓL ma władzę zamienić serca ludzkie z mściwych, awanturniczych i morderczych na miłosierne, aby ludzie mający takie serca zaprowadzili pozytywne zmiany  w myśleniu, mowie i czynach pokojowych w Polsce i na świecie.
         

     

 

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY

 „Przypominam wam wszystkim ludziom, że Bóg zawarł PRZYMIERZE z Narodem Żydowskim, który zmieniał swoje nazwy dla ogólnie Narodu Żydowskiego. Przez pewien czas ludzie byli Bogu posłuszni, lecz Mój wróg namieszał w ich głowach i na podstawie, że są Narodem Wybranym rozumieli, że to oni powinni panować nad światem, a nie Bóg Wszechmogący i zdradzili Mnie Boga Ojca. A przecież Ojciec wiele razy im darował i przebaczał, lecz wybierali lucyfera, który im obiecywał, który ich namawiał do złego i to się podobało Żydom, gdyż szli drogą nieprawości zasłaniając się Bogiem Ojcem Wszechmogącym, że czynią według Jego woli. I tak trwało długo. Gdy zabili Jezusa Chrystusa Mego Syna to już zupełnie Mnie stracili i grzeszyli różnymi sposobami. W ich Narodzie, a szczególnie rządzący ich krajem pychą i samouwielbieniem zawładnęli nimi. Dlatego obserwuję Polaków, że są bardzo rozmodleni i w Boga w Trójcy Przenajświętszej wierzą, to od natchnieniem Ducha Świętego Syna Jezusa na KRÓLA POLSKI uroczystymi AKTAMI INTRONIZACYJNYMI ukoronują. A teraz przypominam, co przyrzekali kapłani wierni Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu w momencie odbierania swojej szaty kapłańskiej – niech to wykonują. Obecnie nadchodzi trudny czas i dla was niezrozumiały, bo znowu Żydzi chcą panować nad światem różnymi podstępnymi sposobami, a często poprzez związki małżeńskie z nie Żydami.I TERAZ ZAWRZYJCIE Z NAMI BOŻE PRZYMIERZE WIERNI BOGU TRÓJJEDYNEMU NA WARUNKACH JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, CO SPOWODUJE, ŻE BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓL BĘDZIE PANOWAŁ W WASZEJ OJCZYŹNIE, A TAKŻE BĘDZIE ZMIENIAŁ WASZE SERCA NA MIŁOSIERNE I ZAPANUJE W POLSCE WIELKA CHWAŁA BOGU TRÓJJEDYNEMU, A TAKŻE POKÓJ I SPOKÓJ MIĘDZY WAMI. Ja Bóg stworzyłem tę piękną ZIEMIĘ dla was ludzi i pragnę, aby panowała na niej miłość, zgoda   i szacunek między wami. Dlatego też zawierzcie Przyszłość Polskiego Narodu i całej Polski w Jezusa   Wierze co spowoduje zmiany przyszłości z wrogiej na przyjazną i będziecie żyć jak Bóg przykazał bez    grzechów, bo PRAWO BOŻE ZAPANUJE – tak wam dopomóż – Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus,   Bóg Duch Święty, a także wasza KRÓLOWA MARYJA MATKA. Amen”.

Dołącz do ponad 12 000 uczestników akcji QUIS UT DEUS!


Pobierz nasz wyjątkowy e-book
i skorzystaj z przywileju Mszy Świętej

Tam, gdzie otwiera się skała,
będą przebaczone grzechy ludzkie (…)
Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga,
zostaną wysłuchane…

Szanowna Pani Janino

Mimo upływu ponad 1500 lat…

…powyższe słowa św. Michała Archanioła, które wypowiedział do biskupa podczas objawienia w Monte Sant’ Angelo ani trochę nie straciły na aktualności.

Powiem więcej – te słowa Największego z Aniołów skierowane są również do Pani i do mnie.

Dlatego też z nimi wiąże się najnowsza akcja naszego Instytutu.

Continue reading

Spotkanie w Watykanie na temat pedofilii – czy głównym oskarżonym będzie Jan Paweł II?Ilustracja

W dniach 21-24 w Watykanie będą trwały rozmowy na temat nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich w Kościele. Zostali do nich zaproszeni wszyscy przewodniczący episkopatów.

Dobrze, że organizowane są tego typu spotkania. Pojawia się jednak coraz więcej głosów, że ludzie winni strasznych przestępstw seksualnych, chcą zrzucić odpowiedzialność na Jana Pawła II. Już niektórzy wysoko postawieni hierarchowie Kościoła mówią o tym, że kanonizacje nie są nieomylne i jeśli potwierdzą się zarzuty wobec Papieża Polaka, będzie możliwość wycofania go z poczetu świętych.

Pisze o tym Grzegorz Górny w najnowszym “Sieci”, wskazując choćby na to, że dwóch włoskich dziennikarzy, Andrea Tornielli i Gianni Valente, napisało książkę “Dzień sądu”, w którym bronią Franciszka przed oskarżeniami abpa Carlo Vigano, który zarzucił Franciszkowi, że tuszował afery pedofilskie. Robią to jednak w sposób bardzo specyficzny sposób – zrzucając odpowiedzialność na Jana Pawła II. Tornielli, po publikacji książki, został doceniony przez Franciszka – został mianowany przez niego nowym dyrektorem wydawniczym Dykasterii ds. Komunikacji. W ten sposób Tornielli będzie kształtował politykę informacyjną Watykanu, w tym wieści dochodzące z rozmów w dniach 21-24 lutego.

Sam Franciszek także wysłał sygnał obciążający Papieża Polaka. W samolocie lecącym z Abu Zabi do Rzymu Franciszek opowiedział anegdotę o tym, jak kard. Ratzinger próbował walczyć z przypadkiem pedofilii, a Jan Paweł II umorzył śledztwo. Zostało wznowione dopiero, kiedy kard. Ratzinger został papieżem.

Tego typu “anegdota”, rzucona przy okazji, w samolocie – szokuje. Sugeruje ona bowiem niedwuznacznie, że Jan Paweł II mógł świadomie bronić pedofilów, albo że przynajmniej nic nie robił, aby walczyć z nimi. Skandale pedofilskie w Kościele należy wyjaśnić i to do końca, bez względu na to, kto był w nie zamieszany. Wygląda na to jednak, że obciążanie Jana Pawła II jest celem tych, którzy chcą pozostać bezkarni.

https://wrealu24.pl/spotkanie-w-watykanie-na-temat-pedofilii-czy-glownym-oskarzonym-bedzie-jan-pawel-ii/

Jacek Wilk to polityk którego potrzebuje Polska

OD PONAD 2000 LAT NARÓD ŻYDOWSKI JEST WYBRANY PRZEZ LUCYFERA, KTÓRY ROZKAZUJE IM GRZESZYĆ – ZABIJAĆ, KŁAMAĆ, OCZERNIAĆ, KOMBINOWAĆ I WSZYSTKO CO ZŁE CZYNIĆ. NA ŚWIECIE JEST BÓG WSZECHMOGĄCY I DIABEŁ A SKORO ŻYDZI WYGONILI BOGA OJCA Z IZRAELA, ZABILI JEGO SYNA W OKRUTNY SPOSÓB, TO OCZYWIŚCIE ZASIADŁ NA ICH TRONIE LUCYFER I RZĄDZI PO DIABELSKU. JAKA SZKODA, ŻE RZĄD W POLSCE KATOLICKIEJ WYBRAŁ BOGA IZRAELA – LUCYFERA I JEST IM POSŁUSZNY. mk.

Polska musi sklonować więcej polityków jak Jacek Wilk !

PILNE! Oświadczenie ws. cenzury na Youtube i blokadzie możliwości transmisji NA ŻYWO!

https://www.youtube.com/watch?v=n7e3PkhNdEQ

WIADOMO – w czyich rękach (łapach) są mass media.
To oni kreuja zamęt w świecie we wiadomym celu – marzy im (tym onym) zawładnięcie światem i uczynieniem z niego dużej Palestyny!

„Dlaczego twierdzisz, że nasz Pan nie miał homoseksualnych tendencji?”. Zamieszanie po słowach papieskiego biografa

DLACZEGO OSOBY DUCHOWNE I NAWET BERGOLIO BISKUP RZYMU SAMI NIE PYTAJĄ PANA BOGA – PRZECIEŻ MAJĄ PIERWSZEŃSTWO I DO ICH MÓZGÓW ŻADNE PODOBNE MYŚLI BY NIE DOCIERAŁY. A DLACZEGO TEN TEMAT JEST PORUSZANY, PRZECIEŻ NIE POWINNO BYĆ TAKIEGO TEMATU, SKORO KOŚCIÓŁ POWINIEN BYĆ CZYSTY JAK JEGO PAN BÓG. MÓWI SIĘ, ŻE „OBJAWIENIA PRYWATNE” CHOCIAŻ ONE NIE SĄ PRYWATNE I POWINIEN KOŚCIÓŁ KATOLICKI ZATWIERDZIĆ A BERGOLIO CZY ZATWIERDZI? ABSOLUTNIE, BO MASONERIA NIENAWIDZI PANA BOGA I JEGO PRAWDY JAK BERGOLIO. ON KOCHA BEZBOŻNYCH ISLAMISTÓW I NOGI NAWET IM MYJE I CAŁUJE !!! mk.

„Dlaczego twierdzisz, że nasz Pan nie miał homoseksualnych tendencji?”. Zamieszanie po słowach papieskiego biografa

Słowa komentarza jakie cisną się na usta nie powinny z nich wyjść – napisał na jednym z portali społecznościowych publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Tomasz Terlikowski.

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Tomasz Terlikowski odniósł się do ostatniej wypowiedzi biografa papieża Franciszka. W kontekście tematu homoseksualizmu wśród księży Austen Ivereigh napisał na Twitterze: „sprawa, jak wyjaśnili księża, nie polega na celibacie i czystości, lecz konieczności ukrywania tego, kim są. Zaprzeczenie sprawia, że niemożliwe jest przeżywanie ślubów w wolności. Oto jest to, co oni mówią”.

Na wpis ten zareagował jeden z użytkowników portalu, który podkreślił, że księża powinni być heteroseksualni, a zarazem praktykować celibat. Oznacza to bowiem naśladowanie Chrystusa, który nie miał tendencji homoseksualnych. „Dlaczego twierdzisz, że nasz Pan nie miał homoseksualnych tendencji? Z jakich znaków, słów lub gestów to dedukujesz?” – zapytał w odpowiedzi papieski biograf.

Terlikowski: Homolobby wygrywa wojnę w Kościele

„Rewolucja w Kościele idzie wielkimi krokami” – ocenił Tomasz Terlikowski. „Słowa komentarza jakie cisną się na usta nie powinny z nich wyjść. Jedno jest pewne homolobby wygrywa wojnę w Kościele. Normalność jest z Niego wypierana. A dowodem na to są także wypowiedzi kardynałów, którzy mają walczyć z kryzysem homoseksualnym w Kościele. Ich zdaniem większość przypadków molestowania dotyczy chłopców, ale… homoseksualizm nie jest problemem spotkania w Watykanie. W takim razie o czym będą rozmawiać? O pogodzie?” – zapytał retorycznie publicysta „Do Rzeczy”.

https://dorzeczy.pl/kraj/94184/Dlaczego-twierdzisz-ze-nasz-Pan-nie-mial-homoseksualnych-tendencji-Zamieszanie-po-slowach-papieskiego-biografa.html

Abp Gądecki ciężko chory. Nie spotka się z papieżem Franciszkiem

Abp Gądecki ciężko chory. Nie spotka się z papieżem Franciszkiem

                      Ilustracja
Abp Stanisław Gądecki od kilku dni przebywa w szpitalu z powodu ostrego zapalenia płuc. Przewodniczący KEP w związku z chorobą nie może pojechać do Rzymu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Zastąpi go abp Marek Jędraszewski.
KEP wydała specjalne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia abp Stanisława Gądeckiego. Poinformowano, że duchowny jest hospitalizowany z powodu ostrego zapalenia płuc. Abp Gądecki na pewno nie będzie mógł udać się do Rzymu na zaplanowane spotkanie z papieżem Franciszkiem. 
„Konferencję Episkopatu Polski na spotkaniu przewodniczących episkopatów z papieżem Franciszkiem w Watykanie nt. ochrony małoletnich w Kościele reprezentował będzie abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski” – czytamy w oświadczeniu.
W skład polskiej delegacji wchodzą również: bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP oraz o. Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

APEL: Minister Izraela wypowiedział Polsce wojnę… po 2 godzinach od mianowania

CZY ZNAJDZIE SIĘ DRUGI NOE, KTÓRY UWIERZYŁ BOGU I WYPEŁNIAŁ BOGA POLECENIA – wg czytania z 19.II Księga Rodzaju Rdz 6, 5-8,7 1-5.10 „KIEDY BÓG WIDZIAŁ, ŻE WIELKA JEST NIEGODZIWOŚĆ LUDZI NA ZIEMI TO ŻAŁOWAŁ, ŻE STWORZYŁ LUDZI NA ZIEMI.TERAZ TEŻ ŻAŁUJE. ZESŁAŁ SYNA SWEGO, LUDZI WYKSZTAŁCIŁ, WSZYSTKO IM DAŁ A ONI NAWET NIE CHCĄ USTANOWIĆ „ŚWIĘTA BOGA OJCA’ O CO SAM PROSI OD WIEKÓW – W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ SIERPNIA. mk. PO OWOCACH POZNACIE „KTO WRÓG, A KTO PRZYJACIEL” – ŻYDZI WROGOWIE WYNOCHA Z POLSKI RAZEM Z RZĄDEM ! JAK NAZWAĆ MORDUJĄCEGO NARÓD POLSKI SZCZEPIONKAMI DLA DZIECI I DOROSŁYCH – W RAZIE ODMOWY WYSOKA KARA PIENIĘŻNA – WRÓG? NARZEKAMY, ŻE W POLSCE JEST MAŁY PRZYROST NATURALNY, A PRZECIEŻ PREZYDENT POLSKI PODPISAŁ ZARZĄDZENIE DO NATYCHMIASTOWEGO WYKONANIA – SZCZEPIONKI DLA DZIEWCZĄT, ABY NIE MOGŁY MIEĆ DZIECI !!! CZY IZRAEL RZĄDZI W POLSCE TEŻ? mk.

APEL: Minister Izraela wypowiedział Polsce wojnę… po 2 godzinach od mianowania

KIEDY DZIEŃ PEDAŁA??? -18

A KIEDY EPISKOPAT USTANOWI DLA BOGA OJCA ŚWIĘTO A PROSI O PIERWSZĄ NIEDZIELĘ SIERPNIA I CO DUCHOWNI ZMIENILI WIARĘ? mk.

 

Dzień ISLAMU w Kościele ,,KATOLICKIM” ! A KIEDY DZIEŃ PEDAŁA??? „Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy” – to eufemistyczne hasło wybrała Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów na tegoroczny Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Cytowane słowa pochodzą z orędzia na zakończenie ubiegłorocznego ramadanu, skierowanego do muzułmanów przez Papieską Radę do spraw Dialogu Międzyreligijnego    W ramach obchodów, w sobotę 26 stycznia 2019r. uczestnicy między innymi odczytają swoje przesłania, będą słuchać „muzyki Orientu”, czytać fragmenty Pisma Świętego i Koranu, wspólnie się modlić, przygotują jedzenie dla ubogich.                Wydarzenie wspiera swym autorytetem Konferencja Episkopatu Polski.Uczestnicy z obu stron podkreślają potrzebę poszukiwania wspólnych wartości, na przykład pokoju i pracy na rzecz ogólnego dobra. Często odwołują się do stwierdzenia, iż zarówno katolicy, jak i muzułmanie wierzą w jednego Boga, pomijając raczej fakt, że nie do tego samego.      Przedsięwzięcie, organizowane jest już po raz dziewiętnasty. Od niemal dwóch dekad Kościół w Polsce  afirmuje więc wyznanie nie tylko heretyckie, ale i z zasady wrogo nastawione do katolików, podobnie zresztą, jak i do innych „niewiernych”. Continue reading

Szanowni Państwo!  Drodzy Przyjaciele!   

Przesyłam informacje o dwóch ważnych sprawach.  

Pierwszą z nich jest list protestacyjny do Watykanu w sprawie beatyfikacji arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego, hitlerowskiego kolaboranta 

http://isakowicz.pl/list-protestacyjny-do-watykanu-w-sprawie-beatyfikacji-arcybiskupa-greckokatolickiego-andrzeja-szeptyckiego-hitlerowskiego-kolaboranta/ 

Jeżeli ktoś z Państwa chce się dołączyć do sygnatariuszy, to proszę na e-mail tadeusz@Isakowicz.pl przesłać do poniedziałku 25 lutego swoje imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości (ewentualnie funkcję lub zawód)  
Continue reading

Żydzi i my
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-i-my-2019-02

Korespondencja
Bogaci w złoto
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/bogaci-w-zloto-2019-02

Przyszła wojna będzie wojną niewidzialną. Dopiero gdy kraj zauważy, że jego plony uległy zniszczeniu, przemysł jest sparaliżowany, a siły zbrojne niezdolne do działania, zrozumie nagle, że brał udział w wojnie, którą przegrał – Frederick Joliot Curie

BOGACI W ZŁOTO

Ranking 30 państw posiadających rezerwy złota przewiduje dla Polski dopiero 34 miejsce ze 112 tonami kruszcu zdeponowanymi w NBP (5%) i w pozostałe 90% w Banku Anglii. Wyprzedzają nas Szwecja, Tajlandia, Wenezuela, Filipiny, Belgia, Austria, Hiszpania, Liban, Kazachstan, Wlk. Brytania, Arabia Saudyjska, Tajwan, Turcja, Indie. W pierwszej dziesiątce są:

-USA – 8133 tony trzymane w Fort Knox

Continue reading

Działania po Konferencji w Warszawie – stan sytuacji

OCZYWIŚCIE – MAJĄ RACJĘ, BO II WOJNA ŚWIATOWA TEŻ ZACZĘŁA SIĘ OD POLSKI Z ZARZĄDZANIEM W IZRAELU. TERAZ TEŻ ZACZNIE SIĘ OD POLSKI POD DYKTANDO ŻYDÓW MĄCICIELI W IZRAELU. PAN JEZUS – BÓG WŁAŚCICIEL ZIEMI POWIEDZIAŁ: OD POLSKI ZAPANUJE POKÓJ NA CAŁY ŚWIAT, GDY RZĄD I EPISKOPAT UZNAJĄ BOGA „KRÓLEM POLSKI”, ALBO OD POLSKI ZACZNIE SIĘ TRZECIA I OSTATNIA WOJNA ŚWIATOWA. A CZY ŻYDZI WIEDZĄ, ŻE TO BĘDZIE OSTATNIA WOJNA NA ZIEMI I WSZYSCY ZGINĄ A ŻYDÓW AWANTURNIKÓW MIEJSCE WIECZNE BĘDZIE W PIEKLE ZA NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU.  mk.

Działania po Konferencji w Warszawie – stan sytuacji

 

Kochani nie milkną odgłosy konsekwencji odbytej konferencji w Warszawie. Parę osób zwróciło się do mnie o pozwolenie skorzystania opracowania zebranych ważnych informacji wokół znaczenia przebiegu tego wydarzenia. Dopełniam je w formie publikacji i załączam – można zmieniać jego formę i treść pod swoje intelektualne potrzeby dla podzielenia z otoczeniem wokół z prośbą o pominięcie mojej godności. Jesteśmy pod wrażeniem propagandy i napływających zewsząd informacji w tej niezmiernej kontrowersyjnej kwestii. Informacje nadawane w ndz. i teraz w debatach na fali radia PR-1pr nie pozostawiają suchej nitki krytycznie na bezwiednych organizatorach tego zdarzenia. Bliscy mi znajomi wysokiej klasy publicyści, uważni obserwatorzy analizują te wydarzenia i alarmują o dalszych konsekwencjach co miało miejsce w Warszawie poza nagłaśnianym w sobotę pogrzebem b. premiera RP – co jest poniżej tekstu. Odwołana została podróż prezydenta i premiera RP do Izraela – to główny teraz przekaz w informacjach i dalsze tego następstwa. Ważne jest jednak wiedzieć z jakich źródeł, skąd się to bierze i jakimi środkami panujący w kraju establishment władzy się posługuje, i dąży w swej manipulacji, powiedzeniem „nic się nie stało” w celu zakneblowania wszystkim nam Polakom ust i nagłaśnianie swojej poprawności przez klajstrowanie nas Polaków obelgą prymitywnym sloganem jako „mowy nienawiści” bez interpretacji wiedzy na jakiej to podstawie, i do kogo skierowany jest przekaz tej mowy. Dokładne wyjaśnienie w jakim jest to celu podane jest w załączonej publikacji do której zdezorientowanych w konsternacji stanu rzeczy sytuacji odsyłam i zachęcam. Jest wszystko, a co aktualnie teraz w wiedzy proszę słuchać nieustannie nadawane bieżące fakty w informacjach. Zaiste na prawdę chodzi tu o stan naszej egzystencji teraz i na przyszłość – panuje obecnie stan krytyczny, polityczne przesilenie – niepokoi on w trosce każdego teraz Polaka. Continue reading

Nowy wspaniały obóz koncentracyjny tym razem tylko dla Polaków. Czy Żydzi mordują tylko Polaków.?

JAK NAZWAĆ PREZYDENTA WYBRANEGO PRZEZ NARÓD POLSKI Z UFNOŚCIĄ, ŻE BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ PRAWA
I SPRAWIEDLIWOŚCI A TAKŻE ZAPEWNI POKÓJ W POLSCE ? TEN PREZYDENT ZARZĄDZIŁ ZABIJANIE DZIECI  I DOROSŁYCH SZCZEPIONKAMI POD WIELKĄ KARĄ PIENIĘŻNĄ – A PIENIĄDZE Z TYCH KAR GDZIE POSYŁA?    KIEDY ŻYD BYŁ PRZYJAZNY POLSCE? OTO DOWODY, GDYŻ   PREZYDENT POLSKI ZARZĄDZIŁ TAKŻE ZATRUWAĆ SZCZEPIONKAMI DZIEWCZĘTA ABY NIE MOGŁY RODZIĆ DZIECI. CZY JEST MORDERCĄ, MORDERCA I MORDERCĄ?  mk.

Nowy wspaniały obóz koncentracyjny

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UYcVepRvv9I

Przełomowy sondaż! Koalicja Propolska z mandatami w PE i silną reprezentacją w Sejmie

Dla portalu internetowego OKO.press przeprowadzono sondaż. W badaniach ankiety IPSOS Koalicja Europejska remisuje z Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja Propolska po raz pierwszy ze znaczącym wynikiem.

Podział na mandaty wyglądałby następująco: PiS – 19 mandatów, KE – 19 mandatów, Wiosna – 7 mandatów, Kukiz – 4, koalicja narodowo-wolnościowa – 3 mandaty.

Wynik ankiety może być zaskakujący dla niektórych środowisk politycznych. W badaniu sondażowni ekipa rządząca otrzymałaby 33,9 proc. głosów, opozycja złożona z PO, SLD, PSL mogłaby liczyć na 33, 2 proc. Na nowe lewicowe ugrupowanie na scenie politycznej Roberta Biedronia o nazwie Wiosna chciałoby zagłosować 12 procent badanych respondentów. Do Parlamentu Europejskiego szansę wejścia uzyskałyby takie ugrupowania jak: Kukiz z wynikiem 7,9 proc., koalicja propolska (Ruch Narodowy, Partia KORWiN/Wolność, Skuteczni Posła Liroya, środowisko Brauna oraz Kai Godek) zdobyłaby 6,1 proc. Ruch Narodowy poinformował swoich wyborców o tym wyniku na koncie społecznościowym – „Rośniemy w siłę! W najnowszym sondażu IPSOS #KoalicjaPropolska ma 6,1% poparcia!”

https://medianarodowe.com/koalicja-propolska-w-pe-zaskakujace-wyniki-sondazu/

Wiara – Rodzina – Własność: zobacz najnowsze „Słowo od Brauna”!

Logo Pobudki
Wiara - Rodzina - Własność
1/6/2019
Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
Na Państwa ręce przesyłamy najnowszy newsletter Pobudki „Wiara – Rodzina – Własność”, w którym znajdziemy m.in.: bieżące Słowo od Brauna, podsumowanie IV Zlotu Pobudki oraz informację o tym jak wesprzec naszą działalność przekazując 1% podatku na Fundację Osuchowa.

Gorąco zachęcamy do zapoznania!

Serdecznie pozdrawiamy,

Zostańcie z Bogiem!
Włodzimierz Skalik wraz z zespołem Sztabu Pobudki

Continue reading

Niedziela, 17 lutego 2019 II tydzień psałterza VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Znalezione obrazy dla zapytania Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom".
(Łk 6, 17. 20-26) 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.
 

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU


Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Adam Bednarczyk: Sposób na zlikwidowanie procesu globalnego ocieplenia Ziemi [1] (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3078:adam-bednarczyk-sposob-na-zlikwidowanie-procesu-globalnego-ocieplenia-ziemi-1&catid=23:scientia-et-arte
Continue reading

Franciszek obciążył Jana Pawła II. Lisicki o rozgrywce w Watykanie /Sondaż. Braun ma już 40 procent poparcia w Gdańsku_PLUS_INNE

 

KOLEJNY MASON APOSTATA FRANEK BISKUP RZYMU BOGA SIĘ NIE BOI I OSKARŻA ŚWIĘTYCH.
FRANKA NIE BĘDZIE KOMU OSKARŻAĆ BO BÓG WSZECHMOGĄCY WKROCZY DO AKCJI. BEGOLIO POSYŁA DO NIEBA MASONÓW – JANA XXIII

Korespondencja
Wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk oświadczył, że Polska oczekuje od strony izraelskiej jednoznacznego odniesienia się do cytowanej przez izraelskie media wypowiedzi premiera Netanjahu o „kolaboracji Polaków z nazistami”.
15.02.2019
DLACZEGO RZĄD W POLSCE OBRAŁ SOBIE NA BOGA  BEZBOŻNE „PAŃSTWO IZREAL”, KTÓREGO BOGIEM JEST LUCYFER PROPAGUJĄCY MORDERSTWA POPRZEZ RÓŻNE SZCZEPIONKI, KRADZIEŻ – np.POLSKI I WSZYSTKIEGO CO POLSKĘ STANOWI, KŁAMSTWA NA CAŁY ŚWIAT,       A POLACY URATOWALI MILIONY ŻYDÓW PODCZAS WOJNY, KTÓRĄ ŻYDZI WYWOŁALI POPRZEZ MANIPULACJE. amanda.

ks. Piotr Natanek – 14.02.2019r

Hańba na Narodowym. Izrael i USA poniżają Polskę

TO WIDZICIE POLACY TAKICH WYBRALIŚCIE RZĄDZĄCYCH POLITYKÓW W POLSCE, ŻE NIE UMIEJĄ      I NIE CHCĄ NAS BRONIĆ – HAŃBA TEMU RZĄDOWI ŻYDOWSKIEMU !

Po wojnie Żydzi w Ameryce nieustannie szydzili z Polaków publicznie i oficjalnie. Dzieci polskie bały się po polsku w szkołach mówić a dopiero papież Jan Paweł II zatrzymał to, ale teraz to samo wraca. Szykanowanie żydowskie wraca, a Polacy ginęli za Żydów. amanda.

Hańba na Narodowym. Izrael i USA poniżają Polskę

Polski MSZ i kolejne nasze rzekomo polskie rządy kompromitowały się na przestrzeni ostatnich 30 lat wielokrotnie, ale to wydarzenie przejdzie do historii, jako jedna z największych kompromitacji w historii naszej dyplomacji. Izrael i USA nas poniżają, a do tego pogarszają się nasze relacje z Iranem, Libanem, Chinami, Turcją czy Rosją.

Rolą Polski jest siedzieć i słuchać tego co mają jej do przekazania „mądrzejsi”.
Sytuacja wydaje się być bardzo poważna, bo podobne wypowiedzi poprzedziły kiedyś ataki USA na takie kraje jak Irak, Libia czy Syria.

Zresztą czego się można spodziewać skoro w najbliższym otoczeniu Trumpa jedną z bardziej wpływowych postaci jest jego zięć Jared Kushner, który jest z pochodzenia Żydem a jego ojcem jest bliski przyjaciel premiera Binjamina Netanjahu.

Krzywo na organizację tej całej hucpy patrzą też Francja Niemcy i Wielka Brytania. A tyle było zapewnień ze strony naszego MSZ, że konferencja nie ma antyirańskiego ostrza. Polsce przybywa problemów na jej własne życzenie i za jej własne pieniądze. Polska nie potrafi się odnaleźć kompletnie w realiach współczesnej geopolityki, dryfując na mieliznę emocjonalnej i nieracjonalnej polityki.

W tle do tej monty phytonowskiej konferencji, mamy jeszcze dziennikarkę amerykańskiej stacji, która stwierdziła, że Żydzi z getta walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi.

Czy te słowa wypowiedziane mniej więcej w tym samym czasie kiedy przedstawiciel administracji rządowej USA oczekuje od Polski zapłaty Żydom, to przypadek?

Mam co do tego poważne wątpliwości. Polska już raz poparła bezwarunkowo USA w jego awanturze z Irakiem nic na tym nie zyskując poza stratą kilkunastu żołnierzy i milionów złotych.

Jak widać, nie potrafimy wyciągać wniosków.

więcej: https://prawy.pl/101017-hanba-na-narodowym-izrael-i-usa-ponizaja-polske/

HIT! BRAUN, WINNICKI i WILK w najmocniejszej konferencji w tym roku! Roszczenia, USA, 447 – 14 LUTY/Waszczykowski: Rząd powinien zareagować na słowa Pompeo

Ta tzw. dziennikarka powinna być NATYCHMIAST uznana za persona non grata i w ciągu najdalej 24 godz wydalona z Polski!!

6 forumowiczów uznało ten post za wartościowy
Andrea Mitchell, która prywatnie jest żoną Alana Greenspana, byłego przewodniczącego Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, specjalizuje się w tematyce międzynarodowej. Relacjonując konferencję bliskowschodnią z Warszawy, powiedziała na wizji, że powstańcy w getcie warszawskim walczyli przeciwko „polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”. Na słowa dziennikarki zwrócił uwagę Alex Storozynski, prezes Fundacji Kościuszki.

Przyszłość Polski

BÓG JEST STWÓRCĄ ORAZ OJCEM, KTÓRY TROSZCZY SIĘ O SWOJE DZIECI I UDZIELA IM POTRZEBNYCH DÓBR. NIGDY WIĘC NIE TRAĆCIE UFNOŚCI. PAN BÓG OBDARZY NAS WSZYSTKIM, CO JEST NAM POTRZEBNE NA DRODZE DO ZBAWIENIA. BŁOGOSŁAWIONY KTO ZAUFAŁ PANU BOGU. SKŁADAJCIE BOGU DZIĘKCZYNNĄ OFIARĘ. PAN ZEŚLE POKÓJ SWOJEMU LUDOWI. BĘDĘ WYSŁAWIAŁ IMIĘ TWE NA WIEKI.”
 

        Panie Jezu Boże, Wszechmogący i Sprawiedliwy, czy możesz powiedzieć swoje Boże Słowo do obecnych Rządzących polityków w Rządzie i Hierarchów w Episkopacie?

   PAN JEZUS

   „Do obecnego Rządu w Polsce powiem – trzymajcie się PRAWDY w sensie ludzkim i poskramiajcie serca, gdyż podejmujecie decyzję Polski zniszczenia. Za przyzwoleniem obywateli polskich wtargnęliście do władz politycznych Kraju i pracujcie na dobro Narodu Polskiego. Podejmujecie decyzje złowieszcze wobec Polski i podpisujecie wojenne wnioski. Polska jest Narodem Wybranym przez Maryję POLSKI KRÓLOWĘ i nie pozwoli, aby panowali obcokrajowcy w Rządzie z wrogimi umowami. Jeśli chcecie zachować POKÓJ w Polsce, w Izraelu i na świecie, to pracujcie rzetelnie i sprawiedliwie, na Chwałę Boga Ojca i ku pożytkowi dla Narodu Polskiego. Do Rządzących Moim Kościołem Katolickim powiem, aby pytali Mnie – swego Pana, bo jak na razie to waszym zgubnym zarządzaniem powiększa się Moja każda Rana. Przecież powinniście Mnie reprezentować Boga Jezusa Chrystusa umęczonego przez grzesznika, a waszym obowiązkiem jest ratować ludzi od diabelskiego wnyka. Przecież wiecie,  że staniecie przede Mną BOGIEM Sprawiedliwym i każdego Anioł Stróż będzie czytał wasze książki życia wnikliwie. Uprzedzam was Rządzących w Episkopacie Moim Kościołem Katolickim – zawróćcie z drogi hańby i zdrady i dawajcie wszystkim najpierw Mojego Pisma Świętego wykłady. Nie ma innych religii na świecie przecież wiecie i nie wywyższajcie  judaizmu bezbożnego, islamu i innych herezji, bo jeden jest BÓG JEZUS CHRYSTUS na świecie. To mówi do was BÓG Cuda czyniący, ludzi Zbawiający i czeka na wasze TAK – Jezus Chrystus – KRÓL POLSKI, bo czas spotkania, który musi być – będzie dla was żałosny.Bóg Ojciec mówił do ludzi wybranych i Ja też mówię do ludzi wybranych i uważnie słuchajcie Naszych Słów do was przekazywanych. Ja nikogo nie straszę, ani nie potępiam, to myśli, słowa i czyny człowieka wskazują co wybiera i kto na niego czeka.  Maryja zawsze Polskę uratuje i zrozumcie, że wasza pycha, zachłanność i chęć panowania nad światem drogę do piekła wam toruje. Jezus Chrystus Jednorodzony – przez ludzi zamęczony”. 


Continue reading

Biedroń o aborcji: przerywamy piekło kobiet opodatkujemy tacę, wycofamy religię ze szkół

TEN DEMONICZNY CZŁOWIEK SZERZY GRZECH I NAMAWIA LUDZI DO MORDERSTW SUMIEŃ I LUDZI OD POCZĘCIA. TO TERAZ POLACY MACIE WYBÓR:  CZYSTOŚĆ  SUMIEŃ, SERC, DUSZ I NIEBO; CZY GRZECH, BRUD SUMIEŃ, SERC, DUSZ I WIECZNE PIEKŁO. BROŃ PANIE BOŻE NAS OD TAKICH DIABELSKICH DYKTATORÓW W POLSCE. A TYCH LUDZI KLASKAJĄCYCH GADCE BIEDRONIA BĘDZIE ZAPRASZAŁ SZYDERSKO LUCYFER DO WIECZNEGO OGNIA PIEKIELNEGO.

Biedroń o aborcji: przerywamy piekło kobiet

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=noDj7caWQsI

Biedroń: opodatkujemy tacę, wycofamy religię ze szkół

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SXnVGSJ7cx8

Sanhedryn wzywa narody do przestrzegania seksualnej czystości w odniesieniu do roli w trzeciej świątyni

 
  W ramach inicjatywy utworzenia Organizacji 70 Narodów w celu zastąpienia Organizacji Narodów Zjednoczonych
“Narody muszą się oczyścić”, wyjaśnił Weiss ” Breaking Israel News” . “To jest proces oczyszczenia waszych myśli z bałwochwalstwa. Obejmuje to także usunięcie grzechu morderstwa z ich otoczenia, co wyraża się dzisiaj poprzez aborcję i eutanazję . Obejmuje to także czystość seksualną. “Rabin podkreślił, że jest to kwestia przetrwania.

“Dzisiaj człowiek może wybrać dobro lub zło. Ale na końcu dni, tylko ci, którzy zdecydują się wziąć udział w Świątyni, przetrwają, “ powiedział rabin Weiss, cytując proroka Zachariasza.
 
W grudniu Sanhedryn zaprosił Nikki Haley na honorowego prezydenta 70 narodów.

W AMERYCE ŻYDZI BARDZO OCZERNIALI POLAKÓW, ŻE DZIECI BAŁY SIĘ MÓWIĆ PO POLSKU. TO KTO PRODUKUJE MOWĘ NIENAWIŚCI? WŁAŚNIE ŻYDZI Z NIENAWIŚCI DO POLAKÓW OCZERNIALI NAS AŻ DO MOMENTU GDY PAPIEŻEM ZOSTAŁ POLAK. BYŁA PRZERWA, ALE TERAZ ZNOWU NAS NIENAWIDZĄ I W KAŻDEJ GAZECIE PLOTKUJĄ I KŁAMSTWAMI NAS OCZERNIAJĄ. ŻYDZI TO NIENAWISTNY NARÓD – SWOIMI WINAMI NAS OBCIĄŻAJĄ.TAKI MAJĄ SPOSÓB NA PANOWANIE NAD ŚWIATEM -ATAKAMI, KŁAMSTWAMI I PODŻEGANIEM INNYCH NA NAS.amanda
MOCNE Nie dla roszczeń żydowskich i wojny z Iranem! – konferencja koalicji propolskiej

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego !
 MATKA BOŻA PROSI: Módlcie się, o uznanie Chrystusa Zbawiciela swoim Królem

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! MATKA BOŻA PROSI: Módlcie się, o uznanie Chrystusa Zbawiciela swoim Królem
_________________
 
Wyciekło nagranie pokazujące całość ataku na Adamowicza. O tych faktach nikt dotąd nie mówił
__________________
 
POLACY OBUDŹCIE SIĘ!!!

Netanjahu przyjechał do Warszawy organizować III Wojnę Światową? Ta wypowiedź premiera Izraela jest kasowana z Internetu [FOTO]

WSZYSTKIE WOJNY SĄ PRZEZ NIENASYCONYCH ŻYDÓW – ZDRAJCÓW BOGA OJCA. TY ŻYDZIE WOJOWNICZY ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z BOGIEM OJCEM A BĘDZIECIE MOGLI ŻYĆ W DOBROBYCIE I BEZ WOJEN I ŚMIERCI. amanda
Premier Izraela Benjamin Netanjahu. / fot. PAP

Premier Izraela nie kryje swoich zamiarów, dąży do konfliktu zbrojnego. „Zasiadamy dziś wspólnie z krajami arabskimi, żeby przybliżyć nasz wspólny interes jakim jest wojna z Iranem” – powiedział na konferencji. Co ciekawe nagranie z jego wypowiedzią zniknęło z Internetu.

Polski PAP tak ocenzurował słowa premiera Izraela:

„Potem spotkam się z przedstawicielami 60 krajów przeciwko Iranowi, nie będzie to potajemne spotkanie, ale otwarte, z wiodącymi krajami arabskimi, które spotykają się z Izraelem, by realizować swoje wspólne cele przeciwko Iranowi.”

Na nagraniu, które zostało skasowane wyraźnie słychać, iż Netanjahu mówił o wojnie. Te słowa potwierdza „The Jerusalem Post”.

Poniżej skasowany Tweet z deklaracją wojny:

Zobacz:

https://nczas.com/2019/02/13/netanjahu-przyjechal-do-warszawy-organizowac-iii-wojne-swiatowa-ta-wypowiedz-premiera-izraela-jest-masowo-kasowana-z-internetu-foto/

Lektura pierwsza: o cierpieniach dzieci z Fatimy..

 

Tak, to prawda – wystartowaliśmy! Przesyłam Pani pierwszą pobożną lekturę spod znaku Dla Duszy.

Nasze rozważania na początek kierujemy w stronę świętych pastuszków fatimskich – Hiacynty i Franciszka. To właśnie w tym miesiącu (20 lutego) obchodzimy w Kościele Katolickim wspomnienie Dzieci Fatimskich, które otrzymały tę wielką łaskę wielokrotnego spotkania z Matką Bożą. Ich późniejsze losy, które przytacza w poniższym artykule red. Adam Kowalik, to dla nas ważna nauka i refleksja, nie tylko o Orędziu Fatimskim, ale także o potrzebie trwania w wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Continue reading

MANIFEST WIARY i aborcja… -18

 
MANIFEST WIARY i aborcja… -18
Kard. Müller ogłasza „MANIFEST WIARY”: To jest ostatnia próba Kościoła! https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2019/02/08/kard-muller-oglasza-manifest-wiary-to-jest-ostatnia-proba-kosciola/     To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10)    Kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2012-2017), odpowiadając na prośby płynące ze świata duchowieństwa i świeckich, wystosował „Manifest Wiary”, w którym przeciwstawia się dyktaturze relatywizmu i szerzącej się ignorancji chrześcijan w odniesieniu do prawd wiaryPoniższy tekst, przetłumaczony na siedem języków, został opublikowany dziś rano 8 lutego 2019r.Na prośbę JE Kardynała Müllera publikujemy go w całości.Tekst traktuje m.in. o zaniku praktyki dobrej spowiedzi, wierze w rzeczy ostateczne, a także o głównych dogmatycznych prawdach wiary. Kardynał odnosi się także do kwestii kapłaństwa kobiet, a także do nauczania przeciwnego Katechizmowi. Pod koniec dokumentu były prefekt Kongregacji Nauki Wiary zauważa, że To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10). Poniżej publikujemy cały tekst MANIFEST WIARY„Niech się nie trwoży wasze serce!” (J 14,1)

Podobny obraz

Panie Jezu my Patrioci naszej Ojczyzny Polski bardzo prosimy o pomoc a właściwie o CUD dla Grzegorza Brauna, aby mógł objąć  urząd Prezydenta Gdańska, bo już nie dajemy rady żyć w ciągłej niewoli a od lat pod złodziejską okupacją żydowską.

PAN JEZUS

   „Dopóki nie będę KRÓLEM POLSKI oficjalnie uznany przez Episkopat i Rząd w Polsce, to będzie coraz gorzej wszędzie.  Oni – Żydzi wiedzą o tym, że Ja KRÓL POLSKI pokonam całe ZŁO, które oni tworzą, a ponieważ ich celem jest panować z królem lucyferem na świecie, to dlatego lucyfer podpowiada im różne sposoby przeciwne panowaniu POKOJU u was.  A właśnie Grzegorz BRAUN jest przez BOGA OJCA wybrany w tym celu, bo on jako POLITYK POLSKI i katolik bardzo pragnie w swojej Ojczyźnie, aby zapanowała SPRAWIEDLIWOŚĆ, którą tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI zapewni. A tak naprawdę, to sami obywatele polscy w kraju i za granicą wybrali do Rządu ludzi, których bogiem jest LUCYFER. Jeżeli będzie niepokój w Polsce, to właściwie z waszej winy Polacy.  Ja zawsze przemawiam do wybranych osób, lecz ci Rządzący religijnie i politycznie wyśmiewają te osoby i całe Niebo płacze, gdyż wiemy, że Żydzi nigdy nie słuchali BOGA OJCA, ani BOGA SYNA, ani BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO,  ani Maryi KRÓLOWEJ waszej, która ukazuje się broniąc was i innych Narodów dla zapanowania POKOJU na Świecie. Za mało modlicie się w Kościołach o POKÓJ i panowanie BOGA JEZUSA CHRYSTUSA przecież Właściciela Ziemi.  To nie jest zrozumiałe, że człowiek chce panować nad BOGIEM. Jeszcze nie jest za późno, bo są GRUPY Wynagradzające za grzechy wszystkich ludzi na świecie. Są ludzie cierpiący za grzeszników – są ludzie miłujący TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ, która jest czuła na wasze modlitwy. Ja wiem, że gdy przyjdę na świat raz OSTATNI, to wszyscy wrogowie będą Mnie błagali i żałowali, lecz za późno, gdyż Moi Aniołowie zbiorą chwast i wrzucą do ognia piekielnego na wieczność, a będzie ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Brońcie POKOJU, módlcie się na Różańcu, aby zwyciężył GRZEGORZ BRAUN wszędzie, a nie tylko w Gdańsku. I to on pokaże wam drogę do POKOJU i ZGODY między ludźmi, która doprowadzi do Mojego Królowania i panowania  w Polsce w łączności z Rządem, gdyż KRÓL POLSKI zmieni serca wszystkich ludzi na miłosierne i mądre mądrością Bożą. I od Polski zacznie panować POKÓJ i SZACUNEK do wszystkiego co stworzył Bóg Wszechmogący.  Wasz Przyjaciel Jezus Chrystus – Sędzia Najsprawiedliwszy i Zbawiciel dla wiernych Bogu Trójjedynemu. AMEN”. 

                                                                                                                   ***********************************************

Continue reading

Manifestacja przed ambasadą USraela 12.02.2019 – migawki zdjęciowe cz. 1

Konferencja w Warszawie – wstyd i poniżenie

12 Luty 2019  http://www.wicipolskie.org/?p=39843

Opublikowano za: http://spiritolibero.neon24.pl/post/147672,konferencja-w-warszawie-wstyd-i-ponizenie
Za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/02/konferencja-w-warszawie-wstyd-i-ponizenie/

Jak ogólnie wiadomo, nasz „wieczny” sojusznik uszczęśliwił nasz nieszczęsny kraj organizacją sabatu czarownic, czyli organizacją sądu kapturowego nad Iranem. Wszystko oczywiście w imię „pokoju i bezpieczeństwa” na Bliskim Wschodzie. Zostało zaproszonych 80 państw, odpowiedziało 50. Nie wiadomo jednak jakiej rangi będą to urzędnicy. Zanosi się na totalną klapę bo nawet UE się nie wypiera, a pani Mogherini ma akurat inne, ważniejsze sprawy na głowie… Rzecz wyjątkowo paskudna, że nie zaproszono głównego zainteresowanego czyli Iranu, choć dziś Wiadomości TVPiS podały, że „Iran nie przyjął zaproszenia”. No ale do kłamstw telewizorni już się przyzwyczaiłem.

Continue reading

„Św. Jan Paweł II nie jest na czasie w dzisiejszym Kościele”

Znalezione obrazy dla zapytania św. Jan Paweł IIPodważenie autorytetu św. Jana Pawła II ułatwiłoby podważanie Jego nauki. A to zjawisko już widzimy. Zapisy Amoris Laetitia są – przynajmniej w pewnej interpretacji – sprzeczne z nauką Jana Pawła II. Coraz bardziej widać, że św. Jan Paweł II nie jest dziś „na czasie” w Kościele. A pozbawianie Go autorytetu w ważnej sprawie, jest tego dowodem – mówi portalowi DoRzeczy.pl dr Tomasz Terlikowski, filozof i publicysta.

Jak to jest naprawdę ze słynną anegdotą Ojca Świętego Franciszka?

Dr Tomasz Terlikowski: Z tą anegdotą Ojca Świętego jest tak, że przede wszystkim to nie jest ona zbyt śmieszna. Tak naprawdę nie bardzo wiadomo o jaką historię dokładnie chodzi. Gdy papież ją opowiedział, media – czemu zresztą trudno się dziwić – zinterpretowały, że chodzi o Legionistów Chrystusa. Szczególnie, że wszystko to poprzedziły bardzo ostre sformułowania o niewolnictwie seksualnym, o wykorzystywaniu. Jednak następnego dnia po wypowiedzi Franciszka, Stolica Apostolska wydała komunikat, że nie chodziło o wykorzystywanie seksualne, tylko o manipulację. I, że nie chodziło o Legionistów Chrystusa, ale o żeńską gałąź Wspólnoty Świętego Jana. No, ale Ojciec Święty tego nie powiedział. A jego anegdota, to w istocie poważne oskarżenie. Brzmi w ten sposób, że po spotkaniu z Janem Pawłem II, po zwycięstwie jakiejś „drugiej partii” schowano jakąś sprawę do szuflady. Nie zdarzyło się dotąd, by jakikolwiek papież formułował tego typu zarzuty wobec innego papieża. Co więcej, wobec papieża, którego sam kanonizował! Bo przecież Jan Paweł II został kanonizowany przez Franciszka.

O co więc chodzi?

Continue reading

Czwartek, 14 lutego 2019 ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA PATRONÓW EUROPY Święto

Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA PATRONÓW EUROPY Św
Z Listu apostolskiego papieża Jana Pawła II
 

Słowa przez nich zapisane otwarły dla wielu bramy niebios
Cyryl i Metody, bracia, Grecy rodem z Tesaloniki, miasta, w którym żył i działał św. Paweł, od początku swego powołania weszli w ścisłe związki duchowe i kulturowe z Kościołem patriarchalnym w Konstantynopolu, słynnym podówczas z rozwoju nauki i aktywności misyjnej; w tamtejszej też szkole, stojącej na wysokim poziomie, zdobyli wykształcenie. Obaj obrali zakonny stan życia, łącząc obowiązki powołania zakonnego z posługą misyjną, której pierwsze świadectwo dali wyruszając na ewangelizację Chazarów w Chersonezie Trackim. 
Głównym ich dziełem ewangelizacyjnym była jednakże misja na Wielkich Morawach, wśród ludów zamieszkujących podówczas Półwysep Bałkański i ziemie nad Dunajem, a stało się to na prośbę księcia morawskiego Rościsława do cesarza i do Kościoła Konstantynopolitańskiego. Ażeby sprostać wymaganiom swej apostolskiej posługi pośród tych ludów, dokonali przekładu Ksiąg świętych na ich język dla celów liturgicznych i katechetycznych, kładąc tym samym podwaliny pod całe ich piśmiennictwo. Słusznie przeto uważani są nie tylko za apostołów Słowian, ale także za ojców kultury wśród wszystkich ludów i narodów, dla których pierwszy zapis języka słowiańskiego nie przestaje być podstawowym punktem odniesienia w dziejach ich literatury. 

Modlitwa Cherubinów

MODLITWA CHERUBINÓW**
Pan Jezus*: Cała się otwórz na przyjecie Mnie. Powtarzaj tę modlitwę wiele razy w ciągu dnia. Nie mogę ci powiedzieć: w każdej chwili. Gdybyś jednak
była cherubinem – a nie stworzeniem, które z powodu materii przeżywa słabości – wtedy powiedziałbym ci: [powtarzaj ją] w każdej chwili:* *„Jezu, który zostałeś uderzony w naszych kościołach ręką szatana,**adoruję Cię we wszystkich cząsteczkach rozrzuconych i zniszczonych w ruinach.* *Weź mnie jako Twoje cyborium, jako Twój tron, jako Twój ołtarz.* *Wiem, że nie jestem tego godna (godzien), ale Ty lubisz przebywać pośród tych,* *którzy Cię kochają, a ja kocham Cię za mnie i za tych, którzy Ciebie nie kochają.* Niechaj ból ogarnie mnie purpurą jak krew, abym został(a) godnie ozdobiony(a)* *na przyjęcie Ciebie, który chcesz się do nas upodobnić w tym czasie wojny.* *Niechaj moja miłość będzie lampą, która świeci przed Tobą Najświętszy,* *a moja ofiara – kadzidłem. Amen”.*
Fragment z książki: Marii Valtorty „Kto przychodzi do Mnie nie będzie pragnął” str. 15 (wybór orędzi)

GRZEGORZ BRAUN KANDYDATEM NA STANOWISKO PREZYDENTA GDAŃSKA NA NAJBLIŻSŻĄ KADENCJE

Podobny obraz

          Intencja Mszy Świętej – kto może niech zamawia takie Msze św.

 ” O szczęśliwy, pomyślny i uczciwy wybór Grzegorza Brauna na stanowisko Prezydenta Gdańska na najbliższą kadencję”

     –  codzienna „Koronka do Miłosierdzia Bożego”  w tej intencji.

     –  codzienna „Koronka do Miłosierdzia Bożego”  w intencji: „O ocalenie Ojczyzny Polski przed zniszczeniem”.

     –  codzienna „Litania do Najświętszej Maryi Panny”.

        w miarę czasu jak kto może, czy jedną Modlitwę czy wszystkie z rozważaniem wypowiadanych słów – bardzo proszę.

Wieści z Isidorium (12 lutego AD 2019)

 

 Viva Cristo Rey!
   Szanowni Państwo, po ostatnim mailu dostaliśmy odpowiedź na nową nazwę dla naszego Newsletter’a Isidorium. Było nią słowo ,, biuletyn ”. Niestety, była to jedyna odpowiedź. Poza tym, choć to słowo ma tę zaletę, iż istnieje w polszczyźnie od XVIII wieku, wydało się nam, że jednak nie tego szukamy, brzmi ono, jakby oznaczało rzecz na określoną okazję. Uznaliśmy, a znacie Państwo nasze ciągoty do ,, newsowości ” , że potrzebujemy słowa bardziej dynamicznego, ale dalej oddającego polskie brzmienie. Dlatego zapytaliśmy kilka zaufanych osób, było kilka propozycji. I ta nazwa, którą widzą Państwo w tytule, została właśnie wybrana. Brzmi to lepiej niż ,, wiadomości ” czy ,, informacje ” – nadaje pewnej narracji, jakby opowiadało jakąś historię. Ciekawie, prawda? Oczywiście Bóg zapłać dla osoby, która odpowiedziała na wysłaną przez nas prośbę o opinię. Zawsze jest to miły gest. A w tym News… A, zaraz, zaraz, takież przyzwyczajenie… A w tych ,, Wieściach z Isidorium ” przedstawiamy Państwu ,, Wypowiedzi na żywo uczestników Marszu Niepodległości ”, które, choć myśleliśmy, że wyszły słabo, spodobało się wielu naszym słuchaczom. Odnotowaliśmy także ważne informacje z dziedziny muzyki – jaka ona powinna być? Tę sprawę rozjaśnił zwłaszcza Ksiądz Profesor Tadeusz Guz podczas Kongresu Krucjaty Młodych. Ad vocem naszego kochanego kapłana – trwa polowanie na tego niezłomnego obrońcę prawdy. Ważne potwierdzenie straszliwego obrazu, jaki rysuje się w Europie – wprost ze Szwecji o sprawie mówiła pani Joanna Teglund na spotkaniu organizowanym przez Ruch Narodowy w Królewskim Mieście Krakowie. Są takie wywiady, po których wspólnie z rozmówcą mówimy: ,, Siadło! ” – taki żargon, można powiedzieć. To znaczy, że wywiad był świetny. I taką właśnie rozmowę warto wysłuchać w poniższym linku – były poseł Ligi Polskich Rodzin, pan Stanisław Papież ujawnia skryte oddziaływanie na każdego z nas globalnych idei i odsłania kulisy życia politycznego. Jak czyta się ten tekst w drugiej jego części, można odnieść wrażenie, jakbyśmy właśnie ujrzeli przed sobą proroctwo niczym z okresu Ślubów Lwowskich. Ostatni link odsyła nas do bardzo ważnej wizji dla Polski, choć nie nowej, to brzmiącej z nowym powiewem Ducha Świętego i głosu Najmilszej Królowej.
Oprócz tego zapraszamy do zaglądnięcia także do innych pozycji na poniższej liście.😉
logo Isidorium 6.png
 
 

Henryk Pająk: Idą po Polskę – nowa okupacja Polski będzie gorsza od nazistowskiej

POLACY SAMI ZAFUNDOWALI SOBIE NIEWOLĘ ŻYDOWSKĄ GŁOSUJĄC NA ŻYDA A.DUDĘ. NIESTETY ZAMIAST BOGA OJCA, TO POLACY POSŁUCHALI ZDRAJCĘ – DUCHOWNEGO OJCZYMA T.RYDZYKA, KTÓRY OBRAŻA MATKĘ BOŻĄ W SWOIM RADIU JEJ IMIENIA. NIE PYTAŁ MATKI BOGA JAK MA CZYNIĆ, TYLKO JĄ TEŻ ZDRADZIŁ DUCHOWNY!!!  SPRZEDAŁ POLSKĘ CAŁĄ I WAS NAIWNI POLACY. PRZECIEŻ WIECIE, ŻE ŻYDZI NIGDY NIE BYLI PRZYJACIÓŁMI ŻADNEGO NARODU A SZCZEGÓLNIE RELIGIJNYCH POLAKÓW. DO WARSZAWY KATOLICKIEJ PRZYJECHALI WROGOWIE POKOJU I LUDZI. W POLSCE KATOLICKIEJ PLANUJĄ WYBUCH TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ I OSTATNIEJ. W Chicago media „Radio Maryja”, „Czas Boga” (na ironię czas Boga) służą Żydowi A.Dudzie i jego Izraelowi. Chodziliśmy, prosiliśmy, to nie chcieli słuchać, aby wspomnieli o patriocie polskim Grzegorzu Braunie – ot, dużo jest farbowanych Polaków. amanda.

Henryk Pająk: Idą po Polskę – nowa okupacja Polski będzie gorsza od nazistowskiej

https://www.youtube.com/watch?v=7JmFzb3XCZw

Henryk Pająk: Idea Polin – to absolutny koniec Polski realizowany w sposób absolutnie perfidny

https://www.youtube.com/watch?v=s1NxhO0fcQE

Skandal na wizji! „Żydzi z Getta warszawskiego walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”

Andrea Mitchell z MSNBC relacjonując wczorajszą wizytę amerykańskich oficjeli w Polsce powiedziała, że „Powstańcy w Getcie Warszawskim walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi”! Skandaliczne słowa spotkały się z żywą reakcją internautów. Czy będą pozwy?

Cały fragment można zobaczyć tutaj. Niewiarygodna wręcz ignorancja i oszczerstwa wypełzły z ust jednej z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Stanach Zjednoczonych.

Do pani Andrei mamy jedno pytanie… kto dostarczył Żydom z Getta broń? Czy przypadkiem nie byli to Polacy?

https://prawy.pl/101009-skandal-na-wizji-zydzi-z-getta-warszawskiego-walczyli-przeciwko-polskiemu-i-nazistowskiemu-rezimowi/

MOCNE Nie dla roszczeń żydowskich i wojny z Iranem! – konferencja koalicji propolskiej.

WIDZICIE RZĄDZĄCY DUCHOWNI W EPISKOPACIE W POLSCE – NIE CHCECIE UZNAĆ CUDOWNEGO BOGA WASZEGO STWORZYCIELA „KRÓLEM POLSKI”, TO  KRÓL WASZ ZROBI Z WAMI PORZĄDEK A CO NAJGORSZE, ŻE Z CAŁYM NARODEM POLSKIM, BO WYWOŁA TRZECIĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ I OSTATNIĄ   A NA KONIEC WASZ SŁUGA JEZUS CHRYSTUS WYŚLE ANIOŁÓW I POZBIERAJĄ CHWASTY Z WASZYCH CIAŁ I DUSZ I WRZUCI DO PIEKŁA DO WASZEGO KRÓLA – LUCYFERA – PRZECIEŻ WIECIE O TYM I DOBROWOLNIE TAM PĘDZICIE. amanda.

MOCNE Nie dla roszczeń żydowskich i wojny z Iranem! – konferencja koalicji propolskiej

SKANDALICZNE działanie PKW, wiosna Biedronia i modlitwa o pokój_WYCZYTAJ

Nie kończąca się tragikomedia w polskiej polityce !
LOGO
WWW.MEDIANARODOWE.COM


>>> TEMATY TYGODNIA
 
Skandaliczne działania PKW w Gdańsku, KWW Grzegorz Braun zarejestrowany

FOTO

Dulkiewicz nietykalna! PKW wydała oświadczenie ws. nazwy komitetu

Sprawdzian praworządności! Braun nie odpuszcza PKW i składa skargę do Sądu Najwyższego

Kandydaci na prezydenta Gdańska przekazują Braunowi poparcie: Najważniejsze jest rozbicie gdańskiego układu

Bezpardonowy atak Telewizji Republika na Grzegorza Brauna

[Wideo] Komisja wyborcza odroczyła rejestrację Grzegorza Brauna

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.
Czy „Ruch Narodowy” był w Oświęcimiu 27 stycznia 2019? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3052:czy-ruch-narodowy-byl-w-oswiecimiu-27-stycznia-2019&catid=9:pugnae
Continue reading

Szanowni Państwo
napisałem Państwu o tej „liście planów” w zeszłym tygodniu…

  • Asia Bibi i chrześcijanie prześladowani za swoją wiarę;
  • Światowy Kongres Rodzin;
  • wybory europejskie;
  • 
Kampania wpływu na ONZ (w sprawie aborcji, tzw. „praw reprodukcyjnych” oraz gender);
  • Kontakty międzynarodowe z grupami pro-life i pro-family;
  • Świat bez aborcji – prawo do urodzenia i godnego życia w Polsce dla każdego dziecka niezależnie od tego, czy jest chciane i zdrowe, czy niechciane i z niepomyślną diagnozą prenatalną.

To są plany i cele, które poczyniliśmy w CitizenGO, aby rok 2019 nie był zwyczajny. By był rokiem, w którym postawiliśmy sobie wyzwania (bo jesteśmy do tego zobowiązani), większe niż w roku poprzednim po to, by zrealizować więcej niż dotąd.
Continue reading

Biedroń kpi z rodziców posyłających dzieci na religię. Zapowiada „realny” rozdział państwa od Kościoła

A TEN DIABELSKI BIEDROŃ TO NAWET MA DIABELSKI UŚMIECH. ALE WIESZ DEMONICZNY BIEDRONIE JAK CIĘ PRZYWITA W PIEKLE LUCYFER? 
TAK SAMO BĘDZIE Z CIEBIE KPIŁ, ŻE BYLEŚ TAKI GŁUPI I GO POSŁUCHAŁEŚ. amanda.

Biedroń kpi z rodziców posyłających dzieci na religię. Zapowiada „realny” rozdział państwa od Kościoła

Szkoła nie jest od tego, żeby nauczać jakiejkolwiek religii, ale nauczać angielskiego, matematyki albo polskiego. Dzisiaj brakuje lekcji geografii, angielskiego. Może warto, żeby było więcej takich lekcji – powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 Robert Biedroń. Były prezydent Słupska był pytany o rozdział Kościoła od państwa.

Continue reading

MANIFEST WIARY i aborcja… -2

To jest ostatnia próba Kościoła, polegająca na „oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy” (675). To jest oszustwo Antychrysta, który nadchodzi „z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 10)  Continue reading

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług

________________
 
Matka Zbawienia: Mój Syn, Jezus Chrystus, zostanie zdradzony przez kolejnego Judasza, takiego, który ma wielki autorytet
 
__________________
 

🔥 UWAGA NA WIADOMOŚCI Z IZRAELA: PLAN POKOJOWY 🔥

Hierarchowie popierają wystąpienie kardynała Gerharda Müllera w obronie wiary

Coś mało tych hierarchów, którzy popierają, a nasi polscy gdzie….? A w Polskim Episkopacie kogo popierają?  Lutra?

Co najmniej trzech biskupów publicznie poparło kardynała Gerharda Müllera po upublicznieniu przezeń w miniony piątek „Manifestu wiary”, będącego odpowiedzią na narastające w Kościele zamieszanie doktrynalne – informuje portal Life Site News.

Joseph Strickland, Thomas Tobin i Marian Eleganti – to ci biskupi wyrazili wdzięczność kardynałowi Müllerowi, byłemu dawnemu prefektowi watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, za potwierdzenie podstawowych zasad katolicyzmu.

„Dzięki Bogu za siłę i wierność kardynała Müllera wobec Chrystusa i Jego nauczania” – stwierdził pierwszy z wymienionych, posługujący w diecezji Tyler na terenie Teksasu. „Przyjmijmy to radosne wyzwanie z nową energią” – dodał biskup Strickland.

„Właśnie przeczytałem Manifest wiary kardynała Muellera. Szczerze doceniam jego jasne, zwięzłe i uporządkowane podejście. Warte cytowania, doskonałe podsumowanie wiary. Niech Maryja, Matka Boża, wyprasza nam łaskę wytrwałości w wierze” – to z kolei sobotnie słowa biskupa Thomasa Tobin z Providence (Rhode Island).

Głos zabrał także biskup Marian Eleganti, pomocniczy hierarcha szwajcarskiego Chur: „Jestem bardzo wdzięczny kardynałowi Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi za jego profetyczne stwierdzenia dotyczące kwestii wiary i nauczanie w czasie zamieszania i chaosu, którego doświadcza wielu wiernych i poszukujących. Oby Duch Święty oświecił nas i uczynił wiarygodnymi świadkami Ewangelii i wiary katolickiej!” – napisał w liście do portalu LSN.

Katolicki portal promuje platformę, za pośrednictwem której duchowni i świeccy z całego świata mogą poprzeć wyznanie dawnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

https://www.pch24.pl/hierarchowie-popieraja-wystapienie-kardynala-gerharda-mullera-w-obronie-wiary,66075,i.html

Tylko u nas! „Polski Alfie Evans” Szymek walczy o życie po podaniu mu szczepionki? Szokujące INFO!

SAMI POLACY WYBRALIŚCIE MORDERCĘ NARODU POLSKIEGO ŻYDA ANDRZEJA DUDĘ, KTÓRY NATYCHMIAST PO OBJĘCIU STANOWISKA PREZYDENTA POLSKI PODPISAŁ USTAWĘ O PRZYMUSOWYCH SZCZEPIENIACH RÓŻNYMI GATUNKAMI WYWOŁANIA ŚMIERCI TO TERAZ POKORNIE WYPEŁNIAJCIE ŻYDOWSKIE ZARZĄDZENIA NISZCZENIA NARODU POLSKIEGO. MOŻE MATKA TEGO DZIECKA TEŻ GŁOSOWAŁA NA DZIECKA MORDERCĘ. SAMI JESTEŚCIE WINNI/. amanda

Tylko u nas! „Polski Alfie Evans” Szymek walczy o życie po podaniu mu szczepionki? Szokujące INFO!

Polaraxa 67 – HAARP, Die Glocke, Maszyna Z i inne egzotyczne technologie

https://www.youtube.com/watch?v=FXE3mpP1kLQ

Korespondencja

OCZYWIŚCIE ŻYDZI ZNOWU WKROCZYLI DO AKCJI I TYLKO SWOIM PODŁYMI SPOSOBAMI PODSTAWILI PRZEBIERAŃCÓW Z NAZWISKAMI POLSKIMI I ZORGANIZOWALI JUDAISTYCZNY „OKRĄGŁY STÓŁ” NA KTÓRYM ZDRAJCY OPIJALI SWOJE ZWYCIĘSTWO NAD POLSKĄ.amanda 

 

Jan Olszewski „prawnik w czasach bezprawia” doskonały dokument 25.09.2017 

 

https://gloria.tv/video/Tx2hbcUyijDM68tLcfRFfuxfF

Continue reading

 

TRÓJCA SZATANKA

https://gloria.tv/news/

Trojca  szatanka nie jest tworem biblijnym.Jest to cos co ktos wymyslil aby wyjasnic co uczyni Szatan w czasie Wielkiego Ucisku w swojej niezmordowanej probie nasladowania Trojcy Przenajswietrzej.Wwielkim ucisku wejda do akcji:Szatan,Antychryst i Falszywy Prorok.Beda to trzy osoby dzialajace w sposob skoordynowany do uzyskania wspolnego celu.

  Continue reading

Korespondencja

 

CZY BÓG WSZECHMOGĄCY WŁAŚCICIEL CAŁEGO ŚWIATA I ZIEMI DOCZEKA SIĘ SZACUNKU I POSŁUSZEŃSTWA OD STWORZENIA, KTÓREGO STWORZYŁ? OBECNIE WSZYSCY RZĄDZĄCY POLITYCZNI I RELIGIJNI – JAK KIEDYŚ ŻYDZI DYKTOWALI BOGU OJCU SWOJE WARUNKI, TAK I TERAZ. NIE PYTAJĄ BOGA, SWEGO WŁAŚCICIELA, LECZ WYKONUJĄ ROZKAZY WROGÓW BOGA I LUDZKOŚCI I WSZYSTKO CZYNIĄ, ABY NA ŚWIECIE RZĄDZIŁ LUCYFER POPRZEZ NIESZCZĘŚCIA, NIEWOLĘ, UCISKI I ŚMIERĆ POD RÓŻNYMI WARUNKAMI. DLACZEGO WATYKAN NIE ZARZĄDZI ŚWIĘTA DLA BOGA OJCA O KTÓRE SAM PROSI GRZESZNIKÓW? amanda

Podziękowanie Panu Jezusowi

Podziękowanie Panu Jezusowi
                                                                      Podobny obraz
 
    Panie Jezu mój kochany Odkupicielu , jestem  prze szczęśliwy tym, że po 2 miesiącach krwawienia wewnętrznego nagle po badaniach szpitalnych to krwawienie  ustało, wierzę w to, że to Ty Panie Jezu zrobiłeś prowadząc rękę lekarki podczas kolonoskopii. Czuję się jak nowo narodzony  i obiecuję nadal walczyć z pogańskimi zwyczajami w Kościele Katolickim podczas Mszy Świętej. Bądź uwielbiony i czczony Panie Jezu za wszystkie Łaski jakimi mnie obdarowujesz na co dzień, przepraszam za moje grzechy i zaniedbania – Kazimierz z Wiednia 11 luty 2019 r..

WIERSZ K.WĘGRZYNA i coś więcej…..

WITAM!
Wiersz K.Węgrzyna pt.”W GNOJU HISTORII CHWASTY PONAD NASZE GŁOWY” proszę podać w mediach i wśród znajomych – BÓG ZAPŁAĆ.
Pozdrawiam.
Grzegorz.
PS. i coś więcej…..
– Dr. Ewa Kurek – masakruje J.Danielsa

Ciekawostki

DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ WOJNY I ŚMIERCIĄ ROZGRYWAĆ PRZYSZŁOŚĆ SWOJĄ I ŚWIATA? WSZYSTKIEGO IM MAŁO. BYLI WYBRANYM NARODEM PRZEZ BOGA OJCA I MOGLIBY BYĆ WSPANIAŁYM PAŃSTWEM ŻYJĄCYM WEDŁUG WOLI BOŻEJ ALE ONI PYSZNI ZDRAJCY BOGA CHCIELI GRZESZYĆ JAK I TERAZ. TO TERAZ ICH BOGIEM JEST LUCYFER, KTÓRY ICH NAMAWIA DO WALKI NIEPOTRZEBNEJ. LUDZIOM TO ZAWSZE ŹLE – WYGRAŁ DONALD TRUMP, KTÓRY NIE BIERZE ZAPŁATY ZA SWOJĄ PRACĘ- PRACUJE ABY AMERYKĄ MOGŁA MIEĆ WSZYSTKO CO NAJLEPSZE POD DOSTATKIEM I NIE PODOBA SIĘ ZDRAJCOM SPRZEDAWCZYKOM AMERYKI I WYWOŁUJĄ NIEPOKOJE. TO I TERAZ CHCĄ ZNISZCZYĆ FARYZEUSZE WSZYSTKO, BO DOOKOŁA TYLKO NISZCZĄ. amanda.

KOMPLETNY PLAN POKOJOWY USA, OPÓŹNIONY DO WYBORÓW W IZRAELU – DONOSI

https://www.jpost.com/Israel-News/US-Middle-East-Peace-Plan-is-complete-holding-until-Israeli-elections-580333

Continue reading

Historyczny międzywyznaniowe przymierze zostało podpisane ……

Dziękuje za te wieści, obnażają one co ma się spełnić i kim (czym) są zapisane w Apokalipsie znaczenia, patrz Ap2,9. Informacja ważna, owszem to trzeba wiedzieć. Spotkanie wszystkich religii rozpoczął już JP2, zjednywał wszystkich od świata ducha w Asyżu w wiarę w jednego dla wszystkich Boga – teraz przeżywamy jako ciąg dalszy w kontynuacji. Proroctwa mówią co nas czeka, choć dla wielu pojęciowo jest to nie uchwytne, zdecydowanie poza poprawnością. Wydaje się, że nie sposób to już zatrzymać, a tym bardziej odwrócić, fakty są widoczne w zasięgu reki, choć dla inteligentnie zorganizowanych (tych mądrych pewnych siebie) wyżej nad nami będzie to super „nie poprawne” jako „mowa nienawiści”. Wydarzenia czołowe w świecie w tym i niedawne wydarzenia w Gdańsku posiadają wspólny mianownik globalnych powiązań i działań dla wielu których wiedza ta nawet pojęciowo nie jest zrozumiała. Budzi to oczywisty chaos bowiem propaganda tego przekazu nie obejmuje traktując odbiorców nas za maluczkich. „Prawda jest nową mową nienawiści. Jakie lekarstwo na teoretyczną mowę nienawiści oferuje nam świat? Oferuje nam cenzurę i jeszcze raz cenzurę.” Spójrz więcej w tekście załącznika. 

Temat: Historyczny międzywyznaniowe przymierze zostało podpisane ……
Do: „Jerzy Dąbrowski”
To faktycznie historyczne przymierze. Trzeba wiedzieć.

Continue reading

Materiały dla Serca

 NAJWYŻSI DUCHOWNI W POLSCE SAMI NIE WIERZĄ W ŻADNE OBJAWIENIA I INNYM NIE POZWALAJĄ A BÓG CZEKA. ONI POWINNI PYTAĆ SAMI O WSZYSTKO.

Cud w Oławie – film dok. (polecam)

https://gloria.tv/video/Z2pwt3q7EJFg2SRHZBAyruacL?fbclid=IwAR0QeehECxtpVCPpfggT3oG8tMOC1bu6ldCVDrusGIBOWde85TvmMCqe6Zg

ten materiał usunięty z YouTube przez masonów   https://youtu.be/i3MsvUKzD40

Historia pewnego Okrągłego Stołu – Masoneria polska: Źródła rozbioru Polski – pod koniec XVII w. |POLECAM!

Continue reading

Msze Swiete w intencji zwycięstwa Grzegorza Brauna w Gdansku

Kochani Polacy – Rodacy chcecie uratować Polskę Ojczyznę? To brońcie patriotę i katolika GRZEGORZA BRAUNA, aby mógł wygrać   w polityce, gdyż tylko on doprowadzi do Intronizacji Pana Boga Jezusa Chrystusa –  „KRÓLEM POLSKI” amanada.
 
Zaczynamy od polonijnego Chicago taka akcje:

Zamawiamy po 12 Mszy Swietych w intencji zwyciestwa w wyborach w Gdansku katolickiego kandydata Grzegorza Brauna – za posrednictwem Slugi Bozego arcybiskupa Fultona Johna Sheena. 
Wszystkich znajomych kaplanow prosimy o odprawienie 12 takich Mszy Swietych, a przynajmniej chociaz jednej.
I w tej samej intencji odmawiamy Rozaniec – ile tylko kto darade – az do dnia po wyborach. 
Dlaczego tak?

Pan Jezus mówi

Panie Jezu bardzo prosi Ewa o uleczenie z choroby, którą otrzymała w pracy i przez pracę w trudnych warunkach.

                                                                                          PAN JEZUS

     „Dla niej praca jest bardzo ważna i wróci, i jeszcze zdrowie w niej się obudzi. Wynagradzaj chorobą za grzeszników, których obecnie jest bez liku. Potrzebuję twojego cierpienia skruszonego, bo tym sposobem uratuję wiele dusz od ognia piekielnego. Tak, lecz się jak umiesz i nie bój się – Mnie nie zgubisz. Jestem z tobą i wy oboje módlcie się pokornie, aby ludzie zobaczyli nadchodzącą grozę. Jeszcze nie jest za późno na zatrzymanie zła na świecie, lecz tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI i każdego Narodu zapanuje miłosiernie i będzie kochał każde swoje dziecię.  Amen. Jezus Chrystus Jedyny Ratunek na życie w zdrowiu na ZIEMI.

Z kanału W posłudze obalanie herezji

teraz dużo osób,  zwłaszcza młodych kupuje łańcuszki z leżącym krzyżem, zamiast w pozycji pionowej, tu ku przestrodze. Poza tym o komunii na klęcząco!
A tak wyglądają te okultystyczne łańcuszki, taka „nowość”, to jest złe.
OTWÓRZ BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY NASZE SERCA, ABYŚMY UWAŻNIE SŁUCHALI SŁÓW SYNA TWOJEGO.
„KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO” I „LITANIĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” MÓDLMY SIĘ 7 DNIA KAŻDEGO  MIESIĄCA  –  „O MIŁOSIERDZIE DLA NAS I DLA WSZYSTKICH LUDZI”.

Bardzo, bardzo pilne przesłanie Przymierze Miłosierdzia

  Ojcze nasz odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dozwól, abymy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
        –  mylne tłumaczenie, bo Bóg NIGDY nie wodzi na pokuszenie człowieka  gdyż nas kocha i nie chce naszej zguby.
 
   Święty Michale Archaniele BROŃ nas  w walce…
          – a co może człowiek pyszny i grzeszny sam zrobić bez Aniołów i absolutnie nie prosi o wspomaganie, lecz prosi o ZUPEŁNĄ i CAŁKOWITA OBRONE. masońskie tłumcenie.
 
    Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Maryi i wszystkim Apostołom…..
          – ja nie spowiada m  się braciom i siostrom. O modlitwę owszem prosze braci i siostry – masońskie tłumaczenie.

Dzicz!!! Profanacje kościołów we Francji Dzicz!!! Profanacje kościołów we Francji

Dzicz!!! Profanacje kościołów we Francji

To, co dzieje się we Francji, przekracza ludzkie pojęcie. Media informują o serii profanacji kościołów katolickich. W Dijon sprawcy włamali się do Tabernakulum w kościele Notre Dame i porozrzucali hostie. To niejedyny przypadek profanacji we Francji w ostatnich dniach. Podobne zdarzenia miały miejsce między innymi w Houilles, w departamencie Yvelines. Tamtejszy kościół sprofanowano trzykrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu dni.

Uszkodzona została figura Madonny z Dzieciątkiem, połamano też krzyż ołtarzowy i zniszczono fotele dookoła ołtarza.

Również w katedrze w Tarn doszło do profanacji. Uszkodzono figurę Jezusa Chrystusa i spalono obrus. W Nîmes z kolei w kościele Notre-Dame-des-Enfants porozrzucano i połamano hostie, na ścianach pojawiły się ekskrementy.

http://www.fronda.pl/a/dzicz-profanacje-kosciolow-we-francji,122105.html

 

ŻYDZI CZEKAJĄ NA MESJASZA, (FAŁSZYWEGO JEZUSA, ANTYCHRYSTA) OGŁOSILI JEGO PRZYJŚCIE NA ŚWIĘTO PURIM

OTO PRZYJDZIE ŻYDOWSKI ANTYCHRYST I NIE ZAPRZYJAŹNI SIĘ Z BOGIEM OJCEM LECZ Z LUCYFEREM
ŻYDZI ZDRADZILI BOGA OJCA – PRZECIEŻ ICH STWORZYCIELA I OBROŃCĘ, BO NIE CHCIELI WYPEŁNIAĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH I ŻYĆ UCZCIWIE – WYBRALI NIEUSTANNĄ NIEWOLĘ DO TEJ PORY. TERAZ TO ŻYDZI WYBRALI SOBIE ANTYCHRYSTA, ABY BYŁ IM POSŁUSZNY I BĘDZIE WYKONYWAŁ WOLĘ FARYZEUSZY CZYLI RZĄDZĄCYCH ŻYDÓW IZRAELEM. BĘDĄ JAK DO TEJ PORY – KŁAMAĆ, WYKORZYSTYWAĆ INNYCH, KRAŚĆ, NAPADAĆ NA INNE PAŃSTWA MO I NA KOŃCU WYWOŁAJĄ JAK ZAWSZE TRZECIĄ I OSTATNIĄ WOJNĘ ŚWIATOWĄ, KTÓRA ZAKOŃCZY ICH WIECZNOŚĆ W OGNIU  Z LUCYFEREM W PIEKLE.. amanda.

ŻYDZI CZEKAJĄ NA MESJASZA, (FAŁSZYWEGO JEZUSA, ANTYCHRYSTA)

OGŁOSILI JEGO PRZYJŚCIE NA ŚWIĘTO PURIM

(Purim 2019r. od wieczora: środa, 20 marca – do wieczora: czwartek, 21 marca)

Rabin Chaim Kanievsky: Przyjście Mesjasza poprzedzi zbliżające się wybory w Izraelu (mające się odbyć 9 kwietnia 2019 r.)

Szpital kłamie w sprawie polskiego Alfiego Evansa? U dziecka zgodnie z prawem wystąpił NOP”

PRZECIEŻ SZPITALAMI W POLSCE TEŻ RZĄDZĄ ŻYDZI WIĘC Z NIENAWIŚCI DO NARODU POLSKIEGO NIE BĘDĄ RATOWAĆ POLAKÓW, LECZ DOBIJAĆ SZCZEPIONKAMI ORAZ ODMAWIAĆ POMOCY DZIECIOM POLSKIM. amanda

Szpital kłamie w sprawie polskiego Alfiego Evansa? Adwokat rodziny Szymonka: „Informacje podane przez szpital są niezgodne z rzeczywistością. U dziecka zgodnie z prawem wystąpił NOP”

Obraz może zawierać: 4 osoby, uśmiechnięci ludzie, niemowlę

Na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty związane z Szymonkiem, którego media nazwały polskim Alfiem Evansem. Adwokat rodziny w oświadczeniu mediów wskazuje, że personel szpitala powinien zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny (NOP), czego zaniechano. Ponadto wprost zarzuca w imieniu rodziny przekazywanie przez szpital nieprawdziwych informacji.

Jak informowaliśmy, sprawa Szymonka obiegła polskie media. Szybko okrzyknięto go polskim Alfiem Evansem. Chłopiec urodził się zdrowy. Po szczepieniu przeciwko pneumokokom, szybko znalazł się w stanie krytycznym. Lekarze jednak zachowywali się dziwnie, mówili też, że „nie będą wentylować zwłok”.

Po tym gdy sprawa została nagłośniona w mediach społecznościowych w mediację między lekarzami a rodziną włączył się poseł Paweł Skutnicki. – Szymek żyje. Pani dyrektor szpitala, w mojej obecności, kategorycznie zapewniła jego Mamę, że nie zostanie odłączony od respiratora. Kwestia NOP jest właśnie teraz tematem narady w której biorą udział m.in. prof. Jackowska i minister Pinkas. Ale to drugorzędna kwestia, bardzo ważna, ale drugorzędna. Najważniejsze, że Szymek walczy i nikt mu w tym nie zamierza przeszkadzać. Modlitwa na pewno mu się przyda… – napisał na Facebooku po spotkaniu.

Szpital wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. Napisano w nim między innymi, iż „do chwili obecnej nie ma potwierdzenia, że stan dziecka mógłby mieć związek z przebytym szczepieniem”.

Adwokat rodziny Arkadiusz Tetela wydał oświadczenie dla mediów, w którym informuje, że „oświadcza, iż rodzice wskazują, iż przekazane informacje [przez szpital – red.] są niezgodne z rzeczywistością”.

Rodzice zaprzeczają twierdzeniom szpitala jakoby stan dziecka nie miał związku ze szczepieniem. Dziecko trafiło do szpitala w Radomiu zaledwie pięć dni po podaniu szczepionki przeciwko pneumokokom o nazwie Synflorix (nr serii ASPNB005AE). Powyższe wskazuje, iż u dziecka wystąpił niepożądany odczyn poszczepienny – informuje prawnik.

W dalszej części wskazuje, że sprawa może dotyczyć krycia NOP, choć prawo nakazywało dokonać reakcji. Jak zauważa, „obowiązkiem lekarzy sprawujących opiekę nad dzieckiem było zgłoszenie ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego lub nawet podejrzenia jego wystąpienia, czego według dokumentacji medycznej przekazanej rodzicom zaniechano.

https://nczas.com/2019/02/11/szpital-klamie-w-sprawie-polskiego-alfiego-evansa-adwokat-rodziny-szymonka-informacje-podane-przez-szpital-sa-niezgodne-z-rzeczywistoscia-u-dziecka-zgodnie-z-prawem-wystapil-nop/

O krok od apokalipsy! Dąb Abrahama przewrócił się. To znak nadchodzącego końca świata

O krok od apokalipsy! Dąb Abrahama przewrócił się. To znak nadchodzącego końca świata

Dąb Abrahama, apokalipsa fot. Wikimedia Commons / Pixabay.com

5000 lat historii kończy się na naszych oczach. Dąb Abrahama znajdujący się w Palestynie, przy którym Abraham miał przyjmować Boga przewrócił się. Według legendy śmierć dębu jest oznaką końca świata!

Drzewo o którym mowa znajduje się na terenie prawosławnego klasztoru św. Trójcy w Hebronie (Zachodni Brzeg Jordanu w Autonomii Palestyńskiej). Według teologów był on opisywany w Księdze Rodzaju 13,18: „Abraham zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre”. Jest czczony zarówno przez chrześcijan jak i Żydów, szczególnie dla Rosjan stanowi jedną z głównych atrakcji wycieczek do ziemi świętej.

Jak twierdzą osoby zajmujące się dębem w 1996 roku drzewo po raz ostatni wypuściło zielone liście, po czym obumarło, jednak pozostawało na swoim miejscu i nie dawało żadnych znaków, aby miało upaść. Co więcej, kilka lat temu nieoficjalnie mówiło się o tym, iż w korzeniach pojawiły się dwa nowe, zdrowe pędy.

Część wiernych odwiedzających to miejsce przyjęła teorię, że nowe życie drzewa oznacza, iż Bóg wybaczył wszystkie grzechy świata i dał mu nową szansę.

Obecnie trwają badania, czy istnieje możliwość zabezpieczenia drzewa i usunięcia jego martwych części. Opiekunem obiektu jest tzw. Rosyjska Misja Duchowa, która organizuje właśnie grupę ekspertów mających pomóc w odratowaniu Dębu Abrahama.

https://nczas.com/2019/02/11/o-krok-od-apokalipsy-dab-abrahama-przewrocil-sie-to-znak-nadchodzacego-konca-swiata/

Grzegorz Braun: Ratujmy dzieci przed projektami seksualizacji życia

TO DLATEGO RZĄD ŻYDOWSKI I RZĄDZĄCY W EPISKOPACIE ŻYDZI BLOKUJĄ DOJŚCIE G. BRAUNA DO POLITYKI, BO RZĄDZĄ PO DIABELSKU PRZECIWKO PRZYKAZANIOM I PRAWOM BOŻYM I WŁAŚNIE PRZEZ ŻYDÓW SĄ WSZYSTKIE KATAKLIZMY I WOJNY, GDYŻ NIENAWIDZĄ BOGA I GOJÓW. amanda.

Grzegorz Braun: Ratujmy dzieci przed projektami seksualizacji życia

30012018

Portal Radio Maryja udostępnił wywiad z kandydatem na urząd prezydenta miasta Gdańska – Grzegorzem Braunem. Odpowiada on w nim między innymi na pytania dotyczące nadchodzących wyborów oraz o tym jak ważny jest wyraźny sprzeciw na seksualizację i deprawację dzieci.

Grzegorz Braun, startujący w wyborach na prezydenta Gdańska z KWW Grzegorza Brauna, powiedział w czwartek na konferencji prasowej, że w Gdańsku musi być szczególnie wyraziście podkreślana kwestia „suwerenności rodziny”.

Prawa rodzicielskie żadną miarą nie powinny być gwałcone, naruszane, kwestionowane, nie daj Boże przez władzę miejską. A zatem, żadnego tęczowego Gdańska, żadnego wolnego miasta Gdańska – tego konceptu, którym brzydko się bawią elity gdańskie postpeerelowskie w ostatnich latach i dekadach” – podkreślił Braun.

Dzieci gdańskie trzeba ratować przed projektami seksualizacji, sodomizacji życia publicznego, genderyzacji, wprowadzonej już nie kuchennymi drzwiami tylko frontowymi (…) do szkół pod oszukańczym hasłem równości. Otóż żadnych pakietów, modeli równościowych, ja tutaj na pewno nie podpiszę i tę gwarancję daję gdańszczanom” – zapowiedział.

Dodatkowo, pytany, co jeszcze chciałby zmienić w Gdańsku, powiedział że „przede wszystkim trzeba dać żyć ludziom, a nie tylko mafiom, służbom i lożom”.

„Gdańsk, Trójmiasto, to znane – może nie na cały świat, ale w naszej części kontynentu – żerowisko mafii, służb i lóż. […] Dla wszystkich jest chyba zrozumiałe, że demontażu układu gdańskiego, może dokonać wyłącznie ktoś spoza tego układu i w tej mierze jestem do usług wszystkich gdańszczan i wszystkich rodaków” – mówił Braun.

https://medianarodowe.com/grzegorz-braun-ratujmy-dzieci-przed-projektami-seksualizacji-zycia/