TV Chrustusa Króla

Groźba więzienia za mówienie prawdy
Szanowni Państwo

wyobraźcie sobie Państwo, że opublikowali Państwo na portalu społecznościowym cytat z Biblii i zostaliście oskarżeni przez Prokuratora Generalnego o szerzenie nienawiści.

Tak stało się w przypadku Päivi Räsänen, fińskiej posłanki z ramienia Chrześcijańskich Demokratów, która na Twitterze skrytykowała swój kościół za wspieranie ideologicznych postulatów ruchu LGBT i jako chrześcijanka powołała się na autorytet Słowa Bożego.

Reakcja fińskiego społeczeństwa była bardzo nietolerancyjna. Prokurator Generalny oskarżył ją o mowę nienawiści. Oskarżenie to jest w istocie absurdalne, ponieważ zaprzecza prawu do wolności słowa i wolności wyznania.

Od 2019 roku Räsänen trzykrotnie stawiała się na policyjnych przesłuchaniach – ostatnie wynikało z podejrzenia o „agitację przeciwko grupie mniejszościowej”.

Mamy tu do czynienia z niebezpiecznym, dla wolności słowa w całym świecie zachodnim, precedensem.

Bardzo prosimy o podpis pod naszą petycję, żądając, aby fiński Prokurator Generalny natychmiast wycofał zarzuty wobec Päivi Räsänen.

W ciągu kilku najbliższych dni dostarczymy wszystkie Państwa podpisy fińskiemu Prokuratorowi Generalnemu.

Pozdrawiam serdecznie

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Coraz częściej publiczne wyrażanie swoich przekonań, zwłaszcza tych, które wywodzą się z Ewangelii, staje się przestępstwem.
Prześladowania obejmują dziś utratę pracy, szykanowanie, oskarżenia, a w przypadku fińskiej parlamentarzystki Päivi Räsänen – 2 lata więzienia.

Mówimy dość!

Stańcie Państwo w obronie podstawowego demokratycznego prawa do wolności słowa, wyznania i sumienia.
Mówienie prawdy i wiara w Ewangelię nie powinny być przestępstwem podlegającym karze więzienia.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

niestety, w dzisiejszej kulturze coraz częściej zdarza się, że osoby niepodporządkowujące się politycznej poprawności spotykają się z prześladowaniami, a w niektórych przypadkach z więzieniem.

Najnowszą ofiarą tego rodzaju prześladowań jest fińska parlamentarzystka Päivi Räsänen, której grozi więzienie za zamieszczenie wersetu biblijnego na swoim prywatnym koncie na Twitterze.

Tylko dlatego, że Räsänen publicznie wyraziła swoje szczere przekonania, policja wszczęła dochodzenie i poddała ją czterogodzinnemu przesłuchaniu. Räsänen grozi teraz maksymalna kara dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwo tzw. „agitacji etnicznej”.

 

Prosimy o podpis pod petycją: by zażądać natychmiastowego wycofania trzech zarzutów karnych o „mowę nienawiści” przeciwko fińskiej posłance do parlamentu, Päivi Räsänen.

Wszystko zaczęło się w czerwcu 2019 roku, kiedy zarząd Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Finlandii ogłosił oficjalne partnerstwo z wydarzeniem LGBT „Pride 2019”. Räsänen zakwestionowała w mediach społecznościowych władzę swojego kościoła do podejmowania w tej sprawie decyzji, załączając fragment Pisma Świętego.

Prokuratura dołączyła również drugi zarzut, dopatruje się bowiem przestępstwa polegającego na napisaniu przez parlamentarzystkę w 2004 roku broszury „Mężczyzną i kobietą stworzył ich – związki homoseksualne stanowią wyzwanie dla chrześcijańskiej koncepcji człowieczeństwa”.

Trzeci zarzut wynika z odpowiedzi, której Räsänen udzieliła radiu Finnish Broadcasting Corporation na temat „Co Jezus myślałby o homoseksualistach?”.

Pomimo grożącej jej kary więzienia i ciągłych prześladowań, Räsänen wykazała się niezłomną siłą:

„Nie mogę się pogodzić z tym, że wyrażanie moich przekonań religijnych może oznaczać więzienie. Nie uważam się za winną grożenia, oczerniania czy obrażania kogokolwiek. Wszystkie moje wypowiedzi opierały się na biblijnych naukach o małżeństwie i seksualności” – powiedziała.

„Będę bronić swojego prawa do wyznawania wiary, aby nikt inny nie został pozbawiony prawa do wolności religii i wolności słowa. Stoję na stanowisku, że moje wypowiedzi są legalne i nie powinny być cenzurowane. Nie wycofam się z moich poglądów. Nie dam się zastraszyć, by ukryć swoją wiarę. Im więcej chrześcijan milczy na kontrowersyjne tematy, tym bardziej zawęża się przestrzeń dla wolności słowa. „

Prosimy o podpisz pod naszą petycję, żądając od fińskiej Prokurator Generalnej natychmiastowego wycofania zarzutów wobec Päivi Räsänen.

Wyrażanie głęboko zakorzenionych przekonań zawartych w Ewangelii nie powinno prowadzić do jakiejkolwiek kary, w tym więzienia.

Sprawa ma zasadnicze znaczenie. Stawką jest nie tylko wolność Pani Räsänen, ale również nasza.
Spór toczy się tu o definicja tego, co to znaczy żyć w wolnym społeczeństwie.
Czy oznacza to, że państwo nie powinno mieć prawa dyktowania, co można, a czego nie można mówić i myśleć, czy też prawo do wolności religijnej jest fikcją?

Nie mieszkamy w Finlandii i możemy myśleć, że jesteśmy bezpieczni w swoich domach w Polsce, ale jest coraz więcej przypadków prześladowania chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Wielkiej Brytanii.

Jeszcze kilka lat temu mogło się to wydawać nieprawdopodobne, ale w Polsce też już mamy do czynienia z próbami ograniczania wolności słowa w tym obszarze.

Naszym obowiązkiem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się tego rodzaju prześladowań zawczasu.

Wolność słowa i wolność wyznania są podstawowymi prawami człowieka (zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, art. 18 i 19 oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 11), a częścią tych praw jest możliwość głoszenia swojej wiary, a nie tylko jej praktykowania.

W tym przypadku Räsänen po prostu postępuje zgodnie z naukami ewangelicznymi.
Nie jest złośliwa, agresywna, nie nawołuje do nienawiści wobec tych, którzy nie zgadzają się z jej poglądami.

Jej jedyną „zbrodnią” jest publiczne wyrażenie poglądu, który nie jest politycznie poprawny we współczesnym społeczeństwie.
Jeśli spojrzeć na to głębiej, to jest to nic innego jak próba uciszenia tych, którzy ośmielają się mówić, co uważają za prawdę.

Karanie osób takich jak Räsänen stwarza bardzo niebezpieczny precedens, nie tylko dlatego, że zamyka uczciwą, otwartą debatę publiczną. Skutecznie sprawia, też że naśladowanie Jezusa Chrystusa staje się przestępstwem, a przypominanie jego nauk „mową nienawiści” – a wszystko to w oparciu o arbitralną definicję tego, co może urazić innych.

Podpiszmy petycję, aby chrześcijanie tacy jak Päivi Räsänen nie byli ścigani za wyrażanie swoich przekonań kiedy próbują umieścić werset z Ewangelii na Twitterze.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

Jak uratować swoje małżeństwo? Modlitwy o ratowanie rozpadającego się małżeństwa.

ratować swoje małżeństwo? Modlitwy o ratowanie rozpadającego się małżeństwa.
Jak uratować swoje małżeństwo? Modlitwy o ratowanie rozpadającego się małżeństwa.

Jak uratować swoje małżeństwo? Modlitwy o ratowanie rozpadającego się…

Litania Pokory
O, Jezu, cichy i pokornego serca, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być cenionym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być kochanym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być chwalonym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być zaszczycanym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być wysławianym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być uznanym, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed poniżeniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed wzgardą, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed skarceniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed oczernianiem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed zapomnieniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed wyśmianiem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed skrzywdzeniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed podejrzeniem. wybaw mnie Jezu.

Daruj mi Jezu łaskę pragnienia…

aby inni byli bardziej kochani, niż ja,
aby inni mogli być bardziej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wzrastali, ja bym ubywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,
aby inni byli wysławiani, a ja bym był niezauważony,
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie,
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,
o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem.
Amen.

Eucharystia sakrament który leczy. Część 1
Eucharystia sakrament który leczy. Część 1

Eucharystia sakrament który leczy. Część 1

Szczęść Boże, Z wielką przyjemnością zapowiadamy wielkie przeżycia duchowe.

W roku świętego Józefa opublikujemy książkę i audiobook przygotowany w oparciu o mistyczne przekazy (zaaprobowane przez Kościół) jednego z najbardziej ukrytych mistyków Polski: „Adama Człowieka”. Od 1990 r. została mu powierzona przez Boga misja prorocka ukazywania sytuacji Kościoła, Polski i świata.

W 2000 r. otrzymał nowe, symboliczne imię: Adam Człowiek. Przez cały czas wypełniania swego posłannictwa był wierny nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, poddany duchowemu kierownictwu kapłanów i hierarchów i posłuszny Bogu, aby pozostać ukryciu. Przyczyną ukrytej przed publiczną wiadomością tożsamości, znanej właściwym władzom kościelnym, jest wartość samego przesłania, aby Czytelnicy koncentrowali się na orędziu, a nie na osobie, która je otrzymała. Krótko przed śmiercią, Adam Człowiek w osobistych notatkach zapisał słowa pochodzące z książeczki O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis: „Panie, niech imię Twoje będzie błogosławione na wieki, że podobało Ci się, aby spadła na mnie ta próba i cierpienie.

Nie mogę od niego uciec, ale muszę uciec się do Ciebie, abyś mi pomógł i zło obrócił dla mnie na dobro. Panie, teraz jest mi źle i nielekko na sercu, cierpienie bardzo mnie dręczy. Cóż mam teraz powiedzieć, Ojcze umiłowany? Jestem jakby w kleszczach.

Wybaw mnie z tej złej godziny. Ale przecież dlatego doszedłem do tej godziny, abyś Ty okazał swoją potęgę i uwolnił mnie, gdy będę już na dnie. Zechciej, Panie, wyprowadzić mnie, bo cóż ja, biedny, poradzę, gdzież pójdę, jeśli nie do Ciebie? A teraz daj mi cierpliwość, Panie. Pomóż mi, Boże, a nie ulęknę się, w jakiejkolwiek znajdę się udręce” (III, XXIX, 1). Nam także dla zrozumienia tego przesłania potrzebne są trwanie na modlitwie i cierpliwość, aby nasze spojrzenie na wydarzenia mogło dojrzeć w łasce Słowa.

Nie uprzedzając ostatecznego osądu Kościoła dotyczącego nadprzyrodzonego pochodzenia doświadczenia Autora, zmarłego w 2014 r., zostały obecnie przygotowane orędzia świętego Józefa. Pasterskie Nihil obstat oznacza, że w tekście nie ma błędów doktrynalnych, co nie przesądza jeszcze o nadprzyrodzonym pochodzeniu tekstu. Prosimy wszystkich zainteresowanych pomocą w rozpowszechnianiu orędzi o wsparcie naszej fundacji lub kontakt w przyszłej dystrybucji książek i audiobooków: kuBogu@kuBogu.com.pl. Nadmieniamy, że wydane do tej pory orędzia Adama Człowieka rozeszły się w ponad 70 tysiącach egzemplarzy. ► Możesz nas wesprzeć!. Jeśli uznasz, że pragniesz pomóc w realizacji podobnych treści możesz przekazać nam darowiznę z opisem: „Darowizna na cele statutowe”. ► Informacja dla PATRONÓW (współproducentów treści): ==============WSPARCIE KU BOGU================

Orędzia Świętego Józefa. Teaser 1.

Orędzia Świętego Józefa. Teaser 1.

Święci którzy zwyciężyli szatana. Zapowiedź

Święci którzy zwyciężyli szatana. Zapowiedź

Święci którzy zwyciężyli szatana. Zapowiedź

o. Pio – audiobook. Promo
o. Pio – audiobook. Promo.

o. Pio – audiobook. Promo.

Exodus. Wkrótce.
Exodus. Wkrótce.

Jak przyjmować Komunię Świętą część 1 – kazanie ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Niemcy. Zastrzelił kasjera bo ten nie chciał mu sprzedać bez maseczki

 
dr. Zbigniew HAŁAT : Polacy w opresji, musimy się bronić . Ocenzurowany wykład
 
 

Jan Pospieszalski: MILIONY LUDZI na całym świecie protestują przeciwko SEGREGACJI SANITARNEJ‼ – Warto Rozmawiać [WIDEO]

sanitarnej-warto-rozmawiac-wideo/
 
AMANTADYNA DLA POLSKI ! Kto wstrzymuje lek, który ratuje życie? Polka UJAWNIA szokujące fakty!
 

SENSACYJNE WYNIKI SEKCJI ZWŁOK 8 OSÓB, KTÓRE ZMARŁY PO SZCZEPIENIU NA COVID19

 

Chodzące tykające bomby! W pełni zaszczypani doświadczą nasilenia choroby po ponownym narażeniu na nowe warianty koronawirusa – zjawisko wzmocnienia zależnego od przeciwciał

 

Pragnący prawdy i wolności Polacy nie dadzą zginąć takiemu człowiekowi

 

„Szczepionka COVID reprezentuje chrzest w kulcie nowego porządku światowego, rodzaj rytuału oczyszczenia, poprzez który przyznawane są podstawowe prawa człowieka”

 
Musisz to wiedzieć!(219) Sekretarz ONZ zdradza plan depopulacji ludzkości! To o nas!
 
 

Cypr: księża krytykujący „szczepionki” tracą uposażenie

 
Księża, którzy zostali potępieni na Świętym Synodzie „za wzywanie ludzi do nieszczepienia się”, otrzymali ultimatum od 80-letniego prawosławnego arcybiskupa Cypru, Chrysostomosa, z terminem 18 września.
FAKTY ŚWIADCZĄ, ŻE RZĄD W POLSCE ALE CZY POLSKI JEST NAJWIĘKSZYM WROGIEM NARODU POLSKIEGO!
Fakty też mówią że sami Polacy wybrali A.Dudę na prezydenta który czyni wszystko ŹLE i PRZECIW Narodowi i Polsce Wybrany został A.Duda na podstawie namawiania przez księży, a szczególnie duchownego T.Rydzyka bo Zakon Redemptorystów wyłączał z anteny „Radia Maryja” ludzi, którzy mówili przeciwko wyborowi A.Dudy. Przede wszystkim to biskupi i ogólnie księża powinni pytać swego przełożonego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który ŻYJE i czeka aby pokierować ludzi na dobre drogi życia. Czy jest biskup pracujący na Chwałę Pana Boga i czy jest Bogu posłuszny?

 

PILNE! Protesty Polaków ws. ustawy 1449 pod Sejmem RP! Polacy dadzą odpór BANDZIOROM!?
PILNE! Lekarze i eksperci UJAWNIAJĄ fakty ws. SZCZEPIEŃ i ust. 1449!? Dr Hałat, Braun i inni!
Plandemia C-19 To dopiero początek? Od restrykcji po respirator!
O. Norkowski i D. Mikołajewska wR24
Amantadyna dla Polski! Kto wstrzymuje lek, który ratuje życie?
Polka UJAWNIA szokujące fakty!
Komentarz Tygodnia: Okazja do prostowania banana Witold Gadowski

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA PATRONA DOMU

 

Dziękujemy Ci  święty Aniele, wielki i wierny Przyjacielu, Patronie i Stróżu naszego domu za to, że chronisz go i otaczasz nasz dom stałą opieką.

      Prosimy Cię, strzeż go od: działania złego ducha szatana i złych ludzi, zachowaj od różnego niebezpieczeństwa, ognia, kradzieży i wody, od każdej choroby, wszelkiego niedostatku i biedy.

      Chroń nasz dom i jego domowników przed: niezgodą, nałogami, pychą, kłamstwami, złą wolą, wulgaryzmami, oraz złością, kłótniami i wszelkimi grzechami. 

      Utwierdzaj w nim: Wiarę, miłość, spokój, dobrą wolę, wzajemny szacunek, kulturę, oszczędność, ład, gospodarność i dbałość o otoczenie.

     Spraw abyśmy żyli w nim pobożnie, zgodnie i szczęśliwie, a dzięki wspólnej modlitwie i Twojej opiece i pomocy mogli po śmierci dojść do Nieba.

Tak nam dopomóż Boże Wszechmogący, Aniele Stróżu i wszyscy święci. AMEN

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA,

OPIEKUNA RODZIN I WSZYSTKICH PRACUJĄCYCH

 

    Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzini wzorze wszystkich pracujących. Weź pod opiekę mnie i moją rodzinę, chroń przed brakiem Wiary, działaniem wszelkiego zła, zniewolenia i szatana.

      Wprowadź Pana Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę prawdziwej i silnej Wiary, miłości, dobrej woli, zgody i pokoju.

     Błogosław mnie i wszystkim członkom mojej rodziny w trudzie naszej codziennej pracy, wykonywaniu wszelkich obowiązków i w nauce.

     Daj łaskę wytrwałości, dokładności i radości w jej wykonywaniu, na pożytek nasz, wszystkich ludzi i na wielką Chwałę Bożą.

     Spraw, aby nasza rodzina zawsze była Bogiem silna, osiągnęła radość i szczęście na Ziemi, oraz  życie wieczne w  Niebie.      AMEN                                                              

Jerzy P.

     

MODLITWA  KIEROWCY     

Zanim auta drzwi otworzę,

Polecam się Tobie Panie Boże.

Myśli swoje ku Tobie wznoszę,

I o bezpieczną jazdę Ciebie proszę.

                                  

A kiedy w drogę już wyruszę,

Boże, chroń moje ciało i duszę.

Bym prowadzić mógł (a)bezpiecznie

I Twoją Chwałę  głosić wiecznie.

 

A gdy będę już na drodze,

Niech prowadzą Twoje wodze.

Do szczęśliwej kresu drogi,

Chroń mnie zawsze – Jezu Drogi!

 

                   Amen.                     

 

 

DOBRANOC MARYJO!                                     

 

Dzień już zakończony,                                                   

Idę na spoczynek, mocno umęczony.

Z Tobą chcę zasnąć o Matko kochana,

W Twoich ramionach przespać, aż do rana.

 

Bo z Tobą Matuchno bezpiecznie się czuję,

Sen jest taki słodki i bardzo smakuje.

I marzenia senne są wesołe, jasne,

Tylko z Tobą Maryjo i Jezusem zasnę.

 

I radość ogromną memu sercu sprawi,

Gdy Jezus i Maryja, sen mój błogosławi.

Który nieprzerwanie potrwa, aż do rana,

Wielbię Cię Maryjo i Jezusa Pana.

 

Za ten sen spokojny, łask obfitych zdroje,

Choć czasami miewam, lęki i niepokoje.

Oraz brak ufności w sercu swoim czuję,

Bo mało Cię kocham i mało miłuję.

 

A gdy o poranku wypoczęty wstanę,

Chcę być przez dzień cały, z Jezusem mym Panem.

Iść przez życie całe i nocy ciemności,

Dobranoc Maryjo â do spotkania w Wieczności!

AMEN

 

 

 

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

 

 

Wielki Boże i dobry Panie,

Przyjmij mą prośbę, moje błaganie.

Z moją słabością, się zwracam do Ciebie,

Oddaję mój nałóg i całego siebie

 

 

Bo jestem słaby i sam nie poradzę,

Tylko z Tobą ja złu zaradzę.

Które jest silne i bardzo zniewala,

Przez co, Cię Zbawcę ciągle oddala.

 

 

Słabość mej woli  i chwiejność na nogach,

Jest wielką obrazą, dla mojego Boga.

Pijanice niestety, nie wejdą do Nieba,

Dlatego Twej pomocy, Boże mi potrzeba.

 

 

O którą prośby z pokorą zanoszę,

Boże! Ratuj mą duszę- bardzo Cię proszę.

Bym się wyzwolił z tego  nałogu.

Będę gorąco dziękował, memu Panu i Bogu.

 

 

Nie po pijanemu i wulgarnych słowach,

Wolna od przekleństw, była moja  mowa.

By język był czysty, jak woda źródlana,

Oddal sprawcę zła i grzechu  wroga szatana!

 

              AMEN

 

  

 

 

Przed spowiedzią– DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przyjdź Duchu Święty,

Dodaj mi zachęty.

I ześlij mi dary, odwagi i pokory,

Bo grzesznik jestem chory.

          Który obraził, bardzo Pana Boga,

          Wiele razy, powinęła mi się noga.

          Chcę przed Kapłanem, winy wyznać szczerze,

          I Jezusowi, złożyć je w ofierze.

Jako akt dobrej woli, nawrócenia i skruchy,

By święci Aniołowie, dobre Duchy.

Zawsze byli mi do pomocy,

Chronili przed pokusami, w dzień i w nocy.

           A Ciebie Ojcze Miłosierny i dobry Boże,

           Proszę z nadzieją i w wielkiej pokorze.

           Przyjmij ponownie syna marnotrawnego,

           Dając szansę kolejną, życia uczciwego.

Choć jestem słaby i znowu upadnę,

To zawsze chcę powstać, do Ciebie wracać pragnę

Duchu święty, daj mi więcej odwagi i siły,

BYM DOBRZE SIĘ WYSPOWIADAŁ, ZNOWU BOGU BYŁ MIŁY.

                                                                          

„KTÓŻ jak BÓG”
Co to za Episkopat że hierarchowie w sutannach nie wierzą Panu Bogu który jest ich Przełożonym. Powinni sami  pytać wiecznie żyjącego Pana Boga, chcącego pomagać ludziom natychmiast. Skoro nie pytają, bo nie wierzą, to Bóg mówi do nich przez inne osoby, bo chce nam pomagać, a oni Słowa Boga wyśmiewają. To bardzo źle o nich świadczy, że takie piękne Słowo MIŁOSIERDZIE czekało aż 50 lat, bo ci niewierzący biskupi w sutannach Boga lekceważyli i Polska straciła mnóstwo Łask przez nich. „Któż jak Bóg” – czy nie wiedzą o tym?


Obejrzyj film „JESTEŚCIE BLIŻEJ OSTRZEŻENIA Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 21.09.2021., orędzie Jezusa” w YouTube
Dzień 19. nabożeństwa dwudziestu sobót
Szczęść Boże,

Obraz znaleziony dla: Wniebowzięcie Matki Bożej

to już nasze przedostatnie modlitewne spotkanie. Wszystkim, którzy przebyli z nami drogę modlitwy od pierwszej soboty, dziękujemy za wytrwałość i cierpliwość.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

  • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
  • należy przyjąć Komunię świętą;
  • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu

Wniebowzięcie Matki Bożej

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Pnp 2, 8-14 (Rz 8, 18-30)

 

Cicho! Ukochany mój!
Oto on! Oto nadchodzi!
Biegnie przez góry,
skacze po pagórkach.
Umiłowany mój podobny do gazeli,
do młodego jelenia.
Oto stoi za naszym murem,
patrzy przez okno,
zagląda przez kraty.
Miły mój odzywa się
i mówi do mnie:
«Powstań, przyjaciółko ma,
piękna ma, i pójdź!
Bo oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł.
Na ziemi widać już kwiaty,
nadszedł czas przycinania winnic6,
i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.
Drzewo figowe wydało zawiązki owoców
i winne krzewy kwitnące już pachną.
Powstań, przyjaciółko ma,
piękna ma, i pójdź!
Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały,
w szczelinach przepaści,
ukaż mi swą twarz,
daj mi usłyszeć swój głos!
Bo słodki jest głos twój
i twarz pełna wdzięku».

 

Rozważania

Rozważ, duszo moja, że nawet dla Maryi nadeszła godzina odejścia z ciemnej doliny. W końcu, po wielu trudach, także i ona mogła powtarzać słowa ukochanego Syna: wszystko się dokonało: proroctwa, głoszenie Kościoła Jezusa Chrystusa, bohaterstwo wszystkich cnót.

Po wniebowstąpieniu boskiego Syna mieszkała w Jerozolimie ze św. Janem Ewangelistą, z którym udała się później do Efezu. Potem wróciła do Jerozolimy, gdzie została aż do swojej śmierci. Jej życie było tutaj, jak w każdym innym miejscu, życiem w miłości do Boga, spędzonym na nieprzerwanej modlitwie, albo lepiej – wiecznym uniesieniu i doskonałym ćwiczeniu się w każdej z cnót, szczególnie w żarliwym miłosierdziu do bliźniego.

Odwiedzała miejsca uświęcone misterium i obecnością boskiego Syna i była pocieszycielką, nauczycielką, Matką swojego Kościoła.

Nadszedł więc moment tak bardzo przez nią oczekiwany, by połączyć się na zawsze z najwyższym dobrem. Jej duch uradował się w miłości i pragnieniu swojego Pana, ofiarując się w całości serca, by powrócić szczęśliwie do swojej ojczyzny.

A Ty, duszo moja, przywiązana do marności tej ziemi, dlaczego nie tęsknisz do swojej szczęśliwej ojczyzny? Dlaczego tak bardzo boisz się opuścić to życie? Co daje ci ten świat? Co ci się podoba w tej dolinie płaczu? Módl się do Maryi, by wyprosiła dla Ciebie rozdzielenie od ziemi i pragnień wiecznych dóbr, a jej gorliwość była ci świętym przykładem na twojej drodze!

Gdy Jan dowiedział się od błogosławionej Dziewicy, że opuszcza to życie, zgromadził wokół niej sporą liczbę krewnych, uczniów, znajomych, którzy przybyli na górę Syjon, gdzie przebywała wtedy Matka Boża, by ujrzeć raz jeszcze jej twarz, okazać jej swoją miłość, wysłuchać ostatnich wspomnień, polecić się jej modlitwom. Co więcej, na boskie polecenie, jak opowiada św. Dionizy Areopagita, znaleźli się w tym miejscu nawet święci apostołowie, którzy w tamtym czasie rozproszeni byli po świecie, aby głosić wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy opłakiwali utratę tak dobrej Matki i tak możnej Orędowniczki – jak pisze św. Jan z Damaszku – a błogosławiona Dziewica pocieszała wszystkich słodką miłością, obiecując im swoją pomoc i wstawiennictwo.

I Ty zbliż się do tej dobrej Pani, przedstaw jej swoje potrzeby, poproś o pomoc i za pomocą świętych uczniów wyproś u niej, by obdarzyła cię wszystkimi łaskami, których pragniesz. Zaufaj, nie wątp, ponieważ droga Matka cię wysłucha. Lecz pamiętaj o miłości do bliźniego, ocaleniu dusz i jak tylko możesz, pomagaj im dobrym przykładem, cierpliwością, dobrą radą, miłosierdziem oraz modlitwą do Boga za cały świat. Jeśli zaś oddasz Maryi ten hołd, bądź pewien, że ona zawsze będzie ci przychylna.

O moja czuła Matko, gdybym i ja miał szansę znaleźć się przy Twoim szczęśliwym wniebowzięciu! Mógłbym ucałować Twoje stopy i powierzyć się Twojej ochronie! A skoro nie miałem okazji wtedy Cię prosić, teraz upadam do tronu Twojego majestatu, powierzam się Tobie, o chwalebna i nieśmiertelna.

Racz litościwie pojawić się w momencie mojej śmierci, by towarzyszyć mi w tej strasznej godzinie, od której zależy moja wieczność. Uczyń to w swoim miłosierdziu i przez umiłowanie wyczekiwanej godziny Twojego przejścia i zwycięstwa.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Czystość.

Zadanie

Najlepszym sposobem, by wielbić Maryję na ziemi jest naśladowanie jej cnót, a szczególnie czystości sumienia, unikając jakiejkolwiek obelgi wobec Boga. By tak czynić, zważaj zawsze na grzech powszechni, tak zwykły, jak i świadomy. Rób specjalne ćwiczenia, by się zmienić.

Wzbudź w sobie wolę zwyciężania namiętności, wyćwiczenia się w doskonałości miłości, a zdobędziesz szczególną ochronę i miłość Maryi. Proś ją każdego dnia, by obdarzyła cię swoją czteropostaciową czystością, czyli czystością ciała, serca, woli i wiary.

Akt strzelisty

O Maryjo, Matko miłości Bożej, zabierz mnie z tego świata, bym mógł żyć tylko dla Ciebie.

Do następnej soboty!