Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NCHTS

Poniedziałek, 21 czerwca 2021

ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA

Zobacz obraz źródłowy

Z listu św. Alojzego Gonzagi do matki

Na wieki będę wychwalać Boże miłosierdzie

Modlę się o to, Dostojna Pani, aby łaska i pociecha Ducha Świętego zawsze Ci towarzyszyły. Co do mnie, przebywałem jeszcze w krainie umarłych, kiedy dostarczono mi Twój list. A oto teraz trzeba nam wszelkie pragnienia kierować ku niebu, by móc wychwalać Boga w krainie żyjących. Niegdyś spodziewałem się, iż tę podróż odbędę wcześniej. Jeśli miłość – jak mówi św. Paweł – wyraża się „w płakaniu z płaczącymi, weseleniu się z weselącymi”, to, zaiste, powinnaś, Pani Matko, radować się wielce z tego, iż Bóg w swojej dobroci i dla Twoich zasług wskazuje mi prawdziwą radość i pokój oraz uwalnia od obawy przed ich utratą.
Przyznam Ci się, Dostojna Pani, że ile razy rozmyślam o Bożej dobroci, owym niezgłębionym i bezkresnym morzu, umysł mój gubi się zupełnie. Wobec takiego ogromu traci on rozeznanie i nie rozumie wcale, dlaczego Pan po tak nieznacznej i krótkiej pracy zaprasza mnie do wiecznego pokoju. Z nieba wzywa mnie do nieskończonej szczęśliwości, której tak opieszale szukałem, i obiecuje nagrodę za łzy, których tak niewiele wylałem.
Rozmyślaj o tym ustawicznie, Dostojna Pani, i strzeż się obrazić nieskończoną Bożą miłość. Stałoby się to z pewnością wówczas, gdybyś opłakiwała śmierć tego, kto żyje w obliczu Boga i swym wstawiennictwem będzie Ci pomagał bardziej niż za życia. Zresztą nasza rozłąka nie będzie długa. W niebie zobaczymy się znowu. Złączeni na wieki z naszym Zbawicielem, rozradowani szczęściem wiecznym, ze wszystkich sił będziemy Go chwalić i na wieki sławić Jego miłosierdzie. Bóg odbiera nam swój dar tylko po to, aby umieścić go w pewniejszym i bezpieczniejszym miejscu, a ofiarować nam to, czego sami zapragniemy.
Wszystko to piszę, ponieważ gorąco pragnę, abyś Ty, Dostojna Pani, i cała w ogóle rodzina, uważała moją śmierć za radosne wydarzenie, abyś towarzyszyła mi matczynym błogosławieństwem wtedy, gdy będę przemierzał ową drogę, aż dojdę do brzegu, gdzie się mieszczą wszystkie moje nadzieje. Piszę to tym chętniej, iż niczym innym nie zdołam okazać bardziej miłości, którą winienem Tobie jako syn wobec matki.
Święty Alojzy Gonzaga
Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. koło Mantui jako najstarszy z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di Castiglione. Ojciec pokładał w nim duże nadzieje. Chłopiec urodził się jednak bardzo wątły, a matce groziła przy porodzie śmierć. Rodzice uczynili więc ślub odbycia pielgrzymki do Loreto, jeśli matka i syn wyzdrowieją. Tak się też stało. Ojciec marzył o ostrogach rycerskich dla syna. W tym właśnie czasie flota chrześcijańska odniosła świetne zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571). Ojciec Alojzego brał udział w wyprawie. Dumny ze zwycięstwa ubrał swojego trzyletniego syna w strój rycerza i paradował z nim w fortecy nad rzeką Padem ku radości żołnierzy. Kiedy ojciec podążył na wyprawę wojenną do Tunisu (1573), pięcioletni Alojzy wrócił pod opiekę matki.
Kiedy Alojzy miał 7 lat, przeżył swoje „nawrócenie”, jak sam twierdził. Poczuł nicość ponęt tego świata i wielką tęsknotę za Panem Bogiem. Odtąd duch modlitwy, otrzymany od matki, wzrósł w nim jeszcze silniej. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał na klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych i wieczornych siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. Ojciec był z tego niezadowolony. Po swoim powrocie z wyprawy wziął syna do Florencji na dwór wielkiego księcia Franciszka Medici, by tam nabrał manier dworskich. Alojzy jednak najlepiej czuł się w słynnym sanktuarium, obsługiwanym we Florencji przez serwitów, w kościele Annuntiata. Tu też przed ołtarzem Bożej Matki złożył ślub dozgonnej czystości. Jak głoszą jego żywoty, w nagrodę miał otrzymać przywilej, że nie odczuwał pokus przeciw anielskiej cnocie czystości.
W 1579 r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato w Piemoncie. Przenosząc się na tamtejszy zamek, zabrał ze sobą Alojzego. W następnym roku, z polecenia papieża Grzegorza XIII, wizytację kanoniczną diecezji Brescia odbywał św. Karol Boromeusz. Z tej okazji udzielił Alojzemu pierwszej Komunii świętej. Jesienią tegoż roku (Alojzy miał wówczas 12 lat) rodzice chłopca przenieśli się do Madrytu, gdzie na dworze królewskim spędzili wraz z Alojzym dwa lata. Alojzy nadal pogłębiał życie wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w dziełach św. Piotra Kanizego i w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli. Modlitwę swoją przedłużał do pięciu godzin dziennie. Równocześnie kontynuował studia.

Święty Alojzy GonzagaWreszcie zdecydował się na wstąpienie do zakonu jezuitów. Kiedy wyjawił swoje postanowienie ojcu, ten wpadł w gniew, ale stanowczy Alojzy nie ustąpił. Na korzyść swego brata, Rudolfa, zrzekł się prawa do dziedzictwa i udał się do Rzymu. W drodze zatrzymał się kilka dni w Loreto. 25 listopada 1585 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał, praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że miał okazję do ćwiczenia się w wielu innych cnotach, do jakich zakon dawał mu okazję.
Jesienią 1585 r. Alojzy uczestniczył w publicznej dyspucie filozoficznej w słynnym Kolegium Rzymskim, gdzie olśnił wszystkich subtelnością i siłą argumentacji. Zaraz potem otrzymał święcenia niższe i został skierowany przez przełożonych na studia teologiczne. Był na trzecim roku studiów, kiedy we wrześniu 1589 roku przybył do Kolegium Rzymskiego św. Robert Bellarmin; wezwał on Alojzego, by powrócił do Castiglione i pojednał swojego brata Rudolfa z ojcem, który chciał wydziedziczyć syna tylko za to, że ten odważył się wejść w związek małżeński z osobą niższego stanu. Po załagodzeniu sporu Alojzy wrócił do Rzymu na czwarty rok studiów teologicznych, który miał zakończyć święceniami kapłańskimi (1590).
Wyroki Boże były jednak inne. W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by zezwolili mu posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.
Sława świętego Alojzego była tak wielka, że już w roku 1605 papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja odbyła się jednak dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież Benedykt XIII jednocześnie z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Ten sam papież ogłosił w 1729 św. Alojzego patronem młodzieży, szczególnie młodzieży studiującej. W 1926 roku papież Pius XI ogłosił św. Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Jego relikwie spoczywają w kościele św. Ignacego w Rzymie.
Szczególnym nabożeństwem do świętych Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi wyróżniał się św. Robert Bellarmin. Miał on ich wizerunki w swoim pokoju. Niemniej serdecznym nabożeństwem do św. Alojzego wyróżniał się św. Jan Bosko. Ku jego czci obchodził nabożeństwo 6 niedziel, przygotowujących do dnia św. Alojzego, który obchodził bardzo uroczyście. Swoje drugie z kolei oratorium, w Turynie, nazwał właśnie jego imieniem.

W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.

Módlmy się. Boże, Dawco niebieskich darów, Ty połączyłeś w świętym Alojzym nieskalaną czystość życia z surową pokutą; † ponieważ nie naśladowaliśmy go w niewinności, * spraw przez jego modlitwy i wstawiennictwo, abyśmy pełnili pokutę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sz.P.

czas jest w tej chwili najważniejszy.

W ciągu zaledwie 4 dni Parlament Europejski ma zadeklarować, że aborcja w Europie to „prawo człowieka”, i chce zrobić to ponad suwerennością państw członkowskich i tak zwaną zasadą pomocniczości.

Dlatego też pilnie wzywamy rzekomo centroprawicową Europejską Partię Ludową (EPP) do powstrzymania nadciągającej aborcyjnej nawałnicy.

Dzięki podjętym zawczasu wysiłkom sympatyków i przyjaciół CitizenGO, w ramach naszej kampanii, udało nam się już przekonać kilku członków EPP w Parlamencie Europejskim do głosowania przeciwko raportowi.

Jednak w tej chwili nadal nie mamy wystarczającej liczby głosów, aby został on odrzucony w całości, a czas szybko biegnie.

Przelewanie krwi nienarodzonych na coraz szerszą skalę musi zostać zatrzymane, zanim nie jest jeszcze za późno!

Dlatego bardzo proszę, pomóżcie mi Państwo przekonać jak najwięcej członków EPP, aby odważnie stanęli i powiedzieli głośne „nie” aborcji.

Jeśli nie mieli Państwo sposobności zrobić tego wcześniej, bardzo proszę kliknąć tutaj, aby podpisać petycję!

Można też udostępnić ten pilny apel przez WhatsApp lub Facebook.

Dla niewinnych, nienarodzonych, skazywanych na masową zagładę

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Parlament Europejski zagłosuje 23 czerwca nad raportem Matića, który, między innymi, definiuje aborcję jako tzw”. prawo człowieka”.

Raport atakuje wszystkie europejskie regulacje pro-life, twierdząc, że ochrona życia ludzkiego od poczęcia jest „formą przemocy ze względu na płeć”.

Ingeruje on również w suwerenność państw członkowskich UE, konsekwentnie wzywa też do upowszechnienia aborcji bez żadnych ograniczeń, zniesienia klauzuli sumienia dla lekarzy oraz do wprowadzenia obowiązkowej radykalnej edukacji seksualnej.

Musimy powstrzymać cywilizację śmierci!

Napiszmy niezwłocznie do europosłów Europejskiej Partii Ludowej (rzekomo centroprawicowej) o powstrzymanie tego radykalnego i ideologicznego dokumentu.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

raport Matića, który będzie głosowany na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 23 czerwca, jest najbardziej agresywnym atakiem na życie nienarodzonych dzieci, jaki kiedykolwiek miał miejsce w instytucjach UE.

Ma ono na celu zdefiniowanie aborcji jako „prawa człowieka” i zniesienie wszelkich ograniczeń w dostępie do niej w poszczególnych państwach członkowskich!

Zostanie on wykorzystany do promowania i egzekwowania tzw. prawa do aborcji w każdym z 9 miesięcy ciąży, u dziewcząt bez względu na ich wiek, oraz bez zgody ich rodziców, a także w pełni finansowanej z pieniędzy podatników.

Raport atakuje wszystkie europejskie ustawy chroniące życie, twierdząc, że ochrona życia od poczęcia jest „pogwałceniem praw człowieka i formą przemocy ze względu na płeć”. Wzywa państwa członkowskie do „usunięcia i zwalczania przeszkód dla legalnej aborcji”.

Ale jak Państwo i ja wiemy, nie istnieje żadne „prawo człowieka” do dokonania aborcji.

Aborcja jest tylko jedną rzeczywistością: aktem zakończenia życia niewinnej i bezbronnej istoty ludzkiej. Co więcej, aborcja ma również szereg negatywnych konsekwencji dla kobiet, które jej dokonują.

W przeciwieństwie do raportu Matića, wiele krajów nadal uznaje te fakty.

Prawo do aborcji nie istnieje w żadnym międzynarodowym traktacie. Raport Matića jest jeszcze jedną próbą uzyskania międzynarodowego uznania aborcji jako „prawa człowieka”!

Dlatego też piszemy do członków Parlamentu Europejskiego, aby odrzucili ten szkodliwy dokument. Zidentyfikowaliśmy kilku kluczowych, niezdecydowanych posłów z Europejskiej Partii Ludowej (rzekomo centroprawicowej), których głosy zadecydują o przyjęciu lub odrzuceniu raportu.

Z pomocą sympatyków CitizenGO takich jak Państwo, przeprowadzimy, w sposób przećwiczony już wielokrotnie, kampanię, by wywrzeć presję w celu odrzucenia raportu. Uzasadnienie jest proste, jest on sprzeczny z wartościami wyznawanymi przez rzeszę wyborców tych europosłów, do których się zwracamy.

Bardzo proszę o podpis pod petycją do europosłów, aby odrzucili Raport Matića radykalnie definiujący aborcję jako „prawo człowieka” i naciskający na zniesienie wszelkich ograniczeń jej wykonywania.

Jednakże aborcja nie jest jedyną sporną kwestią w tym kontrowersyjnym dokumencie. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych jego punktów:

 • Raport Matića wzywa do zniesienia prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego, by np. uniemożliwić lekarzom opowiadających się za życiem sprzeciwianie się zabijaniu dziecka w wyniku aborcji.
 • Zgodnie z raportem, odmowa aborcji przez lekarza byłaby „traktowana jako odmowa opieki medycznej”. Jeśli więc lekarz powiedziałby NIE aborcji, oznaczałoby to koniec jego kariery w zawodzie.
 • Żądanie aborcji i antykoncepcji dla dziewcząt „bez względu na wiek” i bez zgody rodziców.
 • Indoktrynacja agendą polityczną lobby LGTB i ideologią gender od poziomu szkoły podstawowej, bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody rodziców.
 • Szeroki dostęp do operacji tzw. zmiany płci, w tym dla nieletnich, finansowanych w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej.
 • Ingerencja w wyłączną jurysdykcję państw członkowskich w zakresie definiowania i zarządzania krajowymi systemami opieki zdrowotnej lub w zakresie wyboru krajowej polityki zdrowotnej.

Intelektualnym współautorem tego proaborcyjnego ataku jest Neil Datta, dyrektor wykonawczy Europejskiego Forum Parlamentarnego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych, który – jak pisał Państwu niedawno prezes CitizenGO, Ignacio Arsuaga – wykorzystał wysłuchanie w Parlamencie Europejskim, aby zdyskredytować naszą pracę, oczerniając CitizenGO jako „zagrożenie dla demokracji”, nielegalnie wykorzystując dokumenty skradzione z twardego dysku Ignacio i przeinaczając je.

Podczas tego wysłuchania Neil Datta ostro skrytykował fakt, że CitizenGO ośmieliło się podejmować wysiłki na rzecz odrzucenia poprzednich podobnych raportów parlamentu UE, takich jak Raporty Estreli, czy Raport Lunacek.

Oczywiście, tylko dzięki działaniom wielu tysięcy zwolenników CitizenGO, takich jak Państwo, udawało nam się powstrzymywać tamte inicjatywy.

Ale ta jest jeszcze gorsza!

Bardzo proszę, pomóc nam ją powstrzymać:

Bardzo proszę powiedzcie Państwo europosłom EPP: głosujcie na NIE w sprawie Raportu Matića i na TAK dla poszanowania prawa do życia oraz szacunku dla suwerenności państw członkowskich!

Chciałbym powiedzieć Państwu, jak wygląda sytuacja.
Kontrowersyjny raport Matića został już zatwierdzony przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM) bezwzględną większością głosów.

Obecnie, na sesji plenarnej, niektóre grupy są zdecydowanie przeciwne kontrowersyjnemu raportowi, ale inne entuzjastycznie go popierają.

Kluczem do tego, co stanie się 23 czerwca, jest Europejska Partia Ludowa, największa partia w Parlamencie Europejskim i rzekomo centroprawicowa, która sama jest także podzielona w tej kwestii.

Zrobiliśmy więc listę niezdecydowanych posłów EPP – to oni są kluczem do powstrzymania tej aborcyjnej ofensywy!

Bardzo prosimy o podpisanie naszej wspólnej petycji do nich już teraz – to w ich rękach leży powstrzymanie radykalnej ekspansji aborcji w Europie!

Podpiszmy i powiedzmy posłom EPP: aborcja nie jest i nie może być prawem człowieka; zagłosujcie przeciwko raportowi Matića.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w obronę życia i pozdrawiamy serdecznie,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

PS. Prosimy o podpisanie teraz, aby wysłać wiadomość do niezdecydowanych posłów EPP (centroprawica) i poprosić ich o głosowanie na NIE w sprawie aborcji jako prawa człowieka.

Uwaga: Po głosowaniu poinformujemy Państwa o tym jak głosowali polscy posłowie do Europarlamentu, aby wiedzieli Państwo, kto popiera cywilizację życia, a kto forsuje cywilizację śmierci, czyli prawo do zabijania niewinnych dzieci.

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

transparentność pozyskiwania środków publicznych, zwłaszcza pochodzących z zagranicy, stanowi jedną z podstawowych gwarancji polskiej suwerenności. Jawność życia publicznego, w tym jawność jego finansowania, daje obywatelom wiedzę potrzebną do oceny realnych pobudek stojących za działaniami polityków i ruchów społecznych.

Szczególnie dzisiaj obrona normalności i ładu społecznego ma naprzeciw siebie potężnych przeciwników dysponujących ogromnymi środkami. Dość powiedzieć, że ogłoszona przez Komisję Europejską „Strategia LGBT” podwyższa transfery środków unijnych dla organizacji społecznych. Jeżeli doliczymy do tego tzw. fundusze norweskie i granty niemieckich fundacji partyjnych – mówimy już o setkach milionów złotych przeznaczonych na finansowanie jednej, radykalnej strony polskiej debaty publicznej.

Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris już od kilku lat konsekwentnie ujawniają mechanizmy i źródła finansowania potężnych środowisk, które aktywnie podważają ustrój naszej Ojczyzny, uderzając w konstytucyjnie poświadczoną wartość małżeństwa, rodziny, życia, wolności sumienia. Jednym z owoców naszych prac był raport ukazujący potężne zagraniczne transfery aborcyjnego lobby na rzecz „czarnych protestów”, które nie były wcale oddolną inicjatywą społeczną, lecz zaplanowaną i zainicjowaną odgórnie kampanią polityczną.

Od prawie czterech lat toczymy też sądową batalię o transparentność przydzielania grantów z tzw. funduszy norweskich. Założona przez George’a Sorosa Fundacja Batorego, która od lat poucza Polaków o jawności informacji publicznej nie chciała odpowiedzieć na nasz wniosek o ujawnienie szczegółowych informacji na temat powierzonego jej podziału ogromnych środków przekazywanych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w zamian za dostęp do polskiego rynku. Już wstępny raport Ordo Iuris wykazał, że Fundacja Batorego rozdzielała granty według ideologicznego klucza, pomijając często cenne inicjatywy lokalne. Przełomem w sprawie było styczniowe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które zobowiązało fundację do udzielenia nam informacji publicznej. Fundacja Batorego cały czas nie chce jednak ujawnić prawdy i złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Teraz poszliśmy od krok dalej i do tablicy wywołaliśmy jednego z największych beneficjentów III RP. Od spółki Agora, wydawcy Gazety Wyborczej, zażądaliśmy pełnej informacji o tym, jakie zadania finansowane ze środków publicznych medialny koncern realizował przez ostatnie 20 lat. Podobnie jak Fundacja Batorego, również Agora odmówiła udzielenia objętych wnioskiem informacji, mimo że jest do tego zobowiązana jako podmiot, który przez lata korzystał ze środków publicznych. Dlatego także w tej sprawie skierowaliśmy precedensową skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jestem pewien, że uzyskane informacje będą miały ogromne znaczenie dla oceny historii ostatnich dekad. Czytaj dalej

Mobbing szczepionkowy

 

SŁUŻBY PAŃSTWOWE NIE POTRAFIĄ ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO CYFROWE PARLAMENTARZYSTÓW! KOLEJNE PRZECIEKI POKAZUJĄ, ŻE ZABEZPIECZENIA SĄ CZYSTO TEORETYCZNE! CZY HAKERZY MAJĄ DOSTĘP DO TAJNYCH DANYCH Z NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA?

 

 

 

 

 

 

WZYWAMY RZĄD DO PODJĘCIA BEZZWŁOCZNYCH DZIAŁAŃ W KIERUNKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO OSOBOM DOPUSZCZONYM DO TAJNYCH DANYCH! MAMY DOŚĆ PAŃSTWA „TEORETYCZNEGO”!

 

 

 

Wesprzyj nas!

 

PILNE! MEGA wyciek tajnych maili premiera ws. obostrzeń C-19!? Janusz Korwin-Mikke telefony NA ŻYWO

ŻYDZI CAŁY CZAS NAS MORDUJĄ TAKŻE PSYCHICZNIE W POLSCE I W AMERYCE.

Żydzi rządzą w Polsce od wieków i ciągle oszukują, przeciwko nam knują i okradają ze wszystkiego – kopalni, stoczni i złota z Angli nie ma. Czego już nie ma, to oni wiedzą.

Tak się odwdzięczają za ratowanie im życia nie tylko podczas wojny. 

PILNE! MEGA wyciek tajnych maili premiera ws. obostrzeń C-19!?

Janusz Korwin-Mikke telefony NA ŻYWO

https://www.youtube.com/watch?v=MU2zMndQ-wg

Gadowski UJAWNIA u Roli fakty wycieku maili ws. C-19?
Niezależni lekarze i naukowcy OCENZUROWANI!

SKANDALICZNE SŁOWA! Nowy premier Izraela o Polakach:

„Mordowali Żydów”! Paweł Rakowski wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=Ce9NPQ1Rm3o

OSTRZEŻENIE! WEZWANIE! (UWAGA-Drastyczne obrazy)

https://gloria.tv/post/gC4Q3hkNApKu4rjTXbGASsSoE

Szczepionkowy kanibalizm. Wszystkie szczepionki C-19 z

zamordowanych dzieci

https://gloria.tv/post/Ybw7aLb4jwCT1KkcrDGDYMExK

Jeśli to prawda to macie pozamiatane zaszczypawkowani.

https://www.facebook.com/100001234084873/videos/4330427563675004

Doktor Katarzyna Ratkowska o Amantadynie

https://gloria.tv/post/8EyjiSK6QpW836A7XCdr2DfsR

Niedziela, 20 czerwca 2021

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Pin by Gogolaurelia on wyslane | Jesus, Faith, Gods love

(Mk 4, 35-41)
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz się!” Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: „Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”

Frazy o Duchu Świętym - Wspólnota w Sercu Jezusa

Z traktatu Faustyna, kapłana, O Trójcy Świętej

Chrystus królem i kapłanem na wieki

Nasz Zbawiciel przyjąwszy ciało ludzkie stał się rzeczywiście Chrystusem, prawdziwym królem i prawdziwym kapłanem. Jest królem i kapłanem, albowiem Zbawicielowi nie może zabraknąć żadnej godności. Posłuchaj, jak oto sam opowiada o swym ustanowieniu na króla: „Ja zaś zostałem ustanowiony przez Niego królem na Syjonie, na świętej Jego górze”. Posłuchaj także, jak Ojciec potwierdza Jego kapłańską godność: „Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka”. Aaron został namaszczony na kapłana jako pierwszy w Starym Testamencie. Bóg jednak nie powiedział „na wzór Aarona”, aby nikt nie sądził, że kapłaństwo Zbawiciela można otrzymać przez dziedziczenie. Kapłaństwo bowiem Aarona trwało dzięki dziedziczeniu; natomiast kapłaństwo Chrystusa nie przechodzi na innych, bo On pozostaje kapłanem na zawsze, zgodnie ze słowami Pisma: „Ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka”.
Zbawiciel jest zatem w swym ludzkim ciele kapłanem i królem, namaszczonym nie w sposób cielesny, ale duchowy. Ci, którzy otrzymywali w Izraelu namaszczenie na króla albo kapłana, stawali się królami albo kapłanami. Nikt jednak nie był równocześnie królem i kapłanem, lecz albo królem, albo kapłanem. Jedynie Chrystusowi przysługuje wszelka doskonałość i cała pełnia jako Temu, który przyszedł, aby wypełnić Prawo.
I chociaż nikt dotąd nie był równocześnie królem i kapłanem, to jednak otrzymawszy namaszczenie królewskie albo kapłańskie, przyjmował imię pomazańca. Zbawiciel natomiast jako prawdziwy Pomazaniec został namaszczony Duchem Świętym, aby wypełniły się o Nim słowa Pisma: „Dlatego namaścił Cię twój Bóg olejem radości obficiej niż twych towarzyszy”. Dlatego został namaszczony bardziej niż inni, ponieważ Jego namaszczenie dokonało się olejem radości, to jest samym Duchem Świętym.
Że tak jest naprawdę, dowiadujemy się od Zbawiciela. Gdy wziął Księgę Izajasza, otworzył i przeczytał: „Duch Pański nade Mną, ponieważ Mnie namaścił”, wtedy powiedział słuchającym, że to proroctwo już się wypełniło. Również Piotr, Książę Apostołów, kiedy – jak podają Dzieje Apostolskie – przemawiał do pobożnego i bogobojnego setnika, uczył, że tym olejem, który wskazał na Zbawiciela jako Pomazańca, jest Duch Święty, inaczej mówiąc, moc Boża. Powiedział wtedy między innymi: „Zaczęło się to w Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On czyniąc wielkie znaki i cuda oraz uwalniał wszystkich, którzy byli w mocy diabła”.
Jak zatem widzisz, również i święty Piotr stwierdza, iż Jezus w swoim ludzkim ciele został namaszczony: „Duchem Świętym i mocą”. Dlatego właśnie Jezus stał się Chrystusem według ciała, iż dzięki namaszczeniu Duchem Świętym stał się królem i kapłanem na wieki.
                                              Pin by Zbigniew on Cytaty biblijne | Movie posters, Movies, Poster

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Często pytamy o doświadczanie niezawinionego zła i cierpienia w naszym życiu. Przecież Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze! I wszystko powinno być proste: dla dobrych i sprawiedliwych – nagroda i szczęście, złych i grzesznych – kara i nieszczęście. A my tak staraliśmy się być dobrzy, prawi i sprawiedliwi. Jak Hiob i jego przyjaciele: Elifaz, Bildad, Sofar i Elihu zaczynamy kombinować, czy to, co nas spotyka, to Jego kara za coś? Może Bóg nas przez przeciwności hartuje? Może ostrzega, byśmy w przyszłości nie zeszli ze złej drogi? A może to Bóg, a nie my, jest niesprawiedliwy? I rozkołysani emocjonalnie, wręcz przerażeni samą tą myślą, z całych sił broniąc w sobie wiary, że to nieprawda, że jednak On jest sprawiedliwy – jak Hiob żądamy, by Bóg wytłumaczył się nam z naszej niedoli. Czyż nie odnajdujemy się w tej historii Hioba?
Bóg nie tłumaczy się, ale Hiobowi – i przez to nam – odpowiada dziś, przypominając: Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, kto chmury mu dał za ubranie, i kto złamał jego wielkość swym prawem! To na początek. Ale to już powinno wystarczyć, by Mu zaufać. To Bóg stworzył świat. Bóg nadał mu bieg i porządek. I tak samo jak nad światem, czuwa nad naszym życiem. To nic, że nie wszystko rozumiemy. Nie musimy być jak nadęte fale.

Komentarz do psalmu

Dziękczynny hymn ocalonych – tych, którzy statkami ruszyli na morze, by handlować na wodach ogromnych, wskazuje na opiekę Boga, na którą może liczyć każdy z nas. Jego cuda wśród głębin wskazują na drogę, jaką możemy i my kroczyć: struchleli w niedoli wołali o Boże miłosierdzie, a gdy On zamienił burzę w łagodny powiew – radowali się i dziękowali za Jego dobroć. Jakież to proste!

Komentarz do drugiego czytania

Dzisiejsze drugie czytanie – z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian, mówi o miłości Boga, która przynagla, byśmy – usprawiedliwieni przez Jego śmierć za nas i zmartwychwstanie – tak, jak On już nie żyli dla siebie. A przez to, że człowiek przestaje żyć dla siebie, ale żyje dla Niego – tak, jak Chrystus, staje się nowym stworzeniem. A wraz z nowym człowiekiem przemija to, co w nim stare. Oto owoce przyjętej miłości Boga do nas!

Komentarz do Ewangelii

Jezus – po wyborze Dwunastu – wie, że trzeba ich formować. Ich i wszystkich innych, którzy zaczynają za Nim iść. Dlatego czwarty rozdział Ewangelii wg św. Marka to ważne przypowieści: o siewcy, lampie, ziarnku gorczycy. Aby zrozumiano, czym jest słowo, które do nich kieruje, i jak rodzi się Królestwo Boże. A potem chwila prawdy, kiedy uczniowie mają się przeprawić na drugą stronę jeziora Genezaret. Przychodzi burza na jeziorze, a Jezus śpi. Jego spokój jednak nie udziela się uczniom, nie daje poczucia bezpieczeństwa. Odwrotnie – budzą Go z wyrzutem: nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Niewiele wciąż rozumieją, albo nic, z tego, co Jezus do nich mówił. Ucisza więc burzę i zadaje pytanie w tym rozdziale najważniejsze: Czemu się boicie? Odsłania ich brak wiary. A dla nas? Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

Komentarze zostały przygotowane przez Radosława Molendę

                                                                Litania do Trójcy Przenajświętszej. - YouTube

 

Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu przedwieczny, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Przenajświętszy, Oświecicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Trójco jedyny Boże, w trzech osobach niepojęty i niewysłowiony, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który jako Ojciec, opatrznością wszystko rządzisz, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który czynisz cuda na ziemi. zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, obrońco nasz i zapłato nasza wieczna, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, litościwy, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, Królu nad królami, Panie nad wszystkimi

panującymi, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzesznego człowieka, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco jedyny Boże, który pokutujących do łaski swojej zawsze.

przyjmujesz, zmiłuj się nad nami.

 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie!

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!

 

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie!

Przez wszechmocność Twoją, Boże Ojcze Stworzycielu nasz, wybaw nas Panie!

Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją Synu Boży, Zbawicielu nasz, wybaw nas Panie!

Przez oświecenie Twoje, Duchu Święty, Pocieszycielu nasz, wybaw nas Panie!

Przez przyczynę Przenajświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich, prosimy niegodne stworzenia Twoje, wybaw nas Panie!

Abyśmy Ciebie, Boga i Pana naszego z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił naszych chwalili i miłowali, wysłuchaj nas Panie!

Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali, wysłuchaj nas Panie!

Abyśmy zgodę i pokój pomiędzy pany i ludem chrześcijańskim sprawować i pomnażać raczył, wysłuchaj nas Panie!

Abyś wszystkie kraje od wszelkich plag sprawiedliwości Twojej zachować raczył, wysłuchaj nas Panie!

Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twego przyjąć raczył, wysłuchaj nas Panie!

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, odpuść nam Panie!

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie!

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

Boże, usłysz nas, Boże wysłuchaj nas!

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś dał sługom Twoim w wyznawaniu prawdziwej wiary, poznać chwałę Trójcy wiekuistej i w mocy Majestatu chwalić jedność Bóstwa, pokornie Cię prosimy, abyśmy mocą tej wiary zawsze byli od wszelkich niebezpieczeństw obronienie. Miłosierny Boże, Ojcze, Synu, Duchu Święty, który nad żywymi i umarłymi panujesz i nad wszystkimi miłosierdzie Twe okazujesz, pokornie Cię prosimy, okaż miłosierdzie Twoje wszystkim ludom, a duszom wiernych zmarłych daj odpoczynek wieczny.

Amen.

 

Uwielbienia Trójcy Przenajświętszej.

Oddaję Ci cześć i wielbię Cię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą, którą Bóg Ojciec w swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Wielbię Cię i błogosławię, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą, którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko, o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą chwałą, którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki.

Amen.

Ciężkie życie wyszczepieńców, strach przed zakrzepami 

w samolocie i ryzyko fototoksyczności po opalaniu.

Jeszcze niedawno wydawało się, że ludzie szczepieni przeciw COVID staną się obywatelami pierwszej kategorii, nadludźmi, którzy mają więcej praw obywatelskich od reszty niezaszczepionych. Kandydaci do tej kasty zagadywani podczas oczekiwania na zastrzyk szczęścia, przeważnie mówiąc o motywacjach do kuju kuju twierdzili, że wstrzykują sobie te preparaty, bo chcą polecieć na wakację. Okazuje się, że może to być dla tych biednych nieboraków potencjalnie niebezpieczne.

W styczniu 2021 roku rozpoczęło się masowe wstrzykiwanie eksperymentalnych preparatów zwanych szczepionkami przeciw COVID. Dopuszczono je warunkowo do używania przez rok a badania kliniczne większości z nich kończą się dopiero w 2023 roku. 

Mimo to rozpętano gigantyczną operację propagandową usiłując zmusić wszystkich prośbą lub groźbą, do wstrzyknięcia sobie tych specyfików. Stworzono przy tym wrażenie, że „wyszczepieńcy” stają się nadludźmi, którzy koronawirusom się nie kłaniają i będą mogli wmawiać sobie, że żyją jak dawniej.  

Żeby wyszczepieńcy poczuli się lepszymi od reszty nieposłusznego stada, wprowadzono rozporządzeniem nielegalną i niezgodną z konstytucją dyskryminację sanitarną znaną z czasów gdy naziści na ziemiach polskich walczyli z tyfusem plamistym w połowie XX wieku. Koncerty tylko dla zaszczepionych, imprezy masowe tylko dla zaszczepionych, a wkrótce kto wie gdzie jeszcze nie będzie się obsługiwać normalnych ludzi jeśli nie pokażą znamienia bestii w formie kodu QR.  

To jest właśnie przedstawiane jako zysk. Fakt, że na bramce segregacyjnej ktoś z czytnikiem dokona selekcji na lepszych, z kodem QR i resztę podludzi. Ma to wywołać presję społeczną i uzmysłowić ludziom, że opór jest bezcelowy. Trzeba przyjąć eksperymentalne preparaty albo liczyć się z pozbawieniem praw człowieka.  

Ostatnie informacje wskazują na to, że wyszczepieńcy muszą uważać realizując plan wakacji zagranicznych. Nie od dziś wiadomo, że latanie samolotami może wzmagać problemy z krzepliwością krwi co powoduje występowanie zakrzepicy. Jak wiadomo zakrzepy to też najczęściej występujące ciężkie negatywne odczyny poszczepienne po tych preparatach.  

Jak podało australijskie SkyNews, niektóre hiszpańskie i rosyjskie linie lotnicze odradzają wyszczepieńcom aby latali samolotami ze względu na wysokie ryzyko powstania zakrzepów krwi po szczepieniu. Na dodatek włoscy lekarze ostrzegli wyszczepieńców i osoby, które przeszły Covidka, aby nie korzystali z kąpieli słonecznych. Ostrzeżenie wydali lekarze z rzymskiej kliniki Idi. Innymi słowy najpierw taki amator zagranicznych wyjazdów będzie musiał zaryzykować ewentualnymi zakrzepami w samolocie, siedząc w nim cały czas w szmatce na twarzy. 

Potem autobusem lub taksówką do hotelu – oczywiście w masce – w samym hotelu w masce, wyjść na Słońce nie można a w głowie przyświeca jeszcze pytanie o to czy zakrzepy nie powstaną w czasie lotu powrotnego. Po prostu sama przyjemność takie wczasy. 

A miało być tak pięknie…

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ciezkie-zycie-wyszczepiencow-strach-przed-zakrzepami-w-samolocie-i-ryzyko-fototoksycznosci

Udostępnij na Facebooku: Aborcja nie jest prawem człowieka

Szanowni Państwo.

proaborcyjni ekstremiści zwiększają swoje naciski na posłów do Parlamentu Europejskiego, aby głosowali za Raportem Matića.

Najpoważniejszym aspektem tego sprawozdania jest to, że uznaje ono aborcję za „prawo człowieka” i opowiada się za dostępnością aborcji bez żadnych ograniczeń w całej Unii Europejskiej.

Nie mógłbym tego lepiej ująć. To jest dokładnie to, przeciwko czemu walczymy.

Musimy jasno pokazać posłom do PE, którzy reprezentują nas w Brukseli, że uważamy te twierdzenia za absurdalne i oburzające oraz wezwać ich do głosowania przeciwko przyjęciu tego wysoce kontrowersyjnego dokumentu.

W tych ostatnich dniach przed głosowaniem – które ma się odbyć 23 czerwca – chcemy ponieść nasze żądania do niezdecydowanych europosłów, jeszcze mocniej, poprzez zapełnienie ich kont w mediach społecznościowych naszymi powiadomieniami.

Czy udostępnią Państwo na Facebooku ten post bezpośrednio wzywający Jana Olbrychta, posła frakcji EPP, do odrzucenia raportu Matica, który próbuje ustanowić aborcję prawem człowieka?

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU

Nie mają Państwo dostępu do Facebooka? Bardzo proszę o podpis i udostępnienie znajomym naszej petycji o odrzucenie Raportu Matića.

Ale aborcja nie jest jedyną kontrowersyjną kwestią w tym raporcie. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych punktów:

 • Raport Matića wzywa do zniesienia prawa do sprzeciwu sumienia personelu medycznego, by np. uniemożliwić lekarzom opowiadającym się za życiem sprzeciwianie się zabijaniu dziecka w wyniku aborcji. Zgodnie z raportem, odmowa aborcji przez lekarza byłaby „traktowana jako odmowa opieki medycznej”. Jeśli więc lekarz powiedziałby NIE aborcji, oznaczałoby to koniec jego kariery w zawodzie.
 • Żądanie aborcji i antykoncepcji dla dziewcząt „bez względu na wiek” i bez zgody rodziców.
 • Indoktrynacja agendą polityczną lobby LGTB i ideologią gender od poziomu szkoły podstawowej, bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody rodziców.
 • Szeroki dostęp do operacji tzw. zmiany płci, w tym dla nieletnich, finansowanych w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej.
 • Ingerencja w wyłączną jurysdykcję państw członkowskich w zakresie definiowania i zarządzania krajowymi systemami opieki zdrowotnej lub w zakresie wyboru krajowej polityki zdrowotnej.

To, co wydarzy się w Parlamencie Europejskim za kilka dni, zadecyduje o stanie ochrony bezbronnych kobiet i niewinnych nienarodzonych dzieci w całej Unii Europejskiej, a także poza nią.

UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU

Nie mają Państwo dostępu do Facebooka? Bardzo proszę o podpis i udostępnienie znajomym naszej petycji o odrzucenie Raportu Matića.

 

Z całego serca dziękuję za wszystko, co Państwo robią.

Pełen nadziei,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Katecheza 18 VIII 1999 święty Jan Paweł II

Całą historię osobistą i zbiorową w znacznej części wypełnia walka ze złem. Zawarte w „Ojcze nasz” wezwanie „ale nas zbaw ode złego”, albo od „zła” zamyka naszą modlitwę o to, byśmy się oddalili od grzechu i byli wolni od jakichkolwiek powiązań ze złem. Przypomina nam ona o codziennej walce, a zwłaszcza o sekrecie pozwalającym odnieść w niej zwycięstwo: jest nim Boża moc, która objawiła się i została nam ofiarowana w Jezusie. W modlitwie „Ojcze nasz” zawarte jest wyraźne odniesienie do zła; pojęcie ponerós (Mt 6,13), które ma formę przymiotnikową, może tutaj oznaczać personifikację zła. Spowodowane jest ono w świecie przez tę istotę duchową, nazwaną w objawieniu biblijnym „diabłem” lub „szatanem”, która w sposób świadomy sprzeciwiła się Bogu. Również w naszych czasach posiada atrakcyjną formę, zwodząc umysły i serca oraz prowadząc do zatracenia poczucia zła i grzechu. Jest to owa „tajemnica nieprawości”. O której mówi święty Paweł (por. 2 Tes 2,7). Ponad naszymi trudami, a także upadkami rozbrzmiewają pocieszające słowa Chrystusa: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33). Katecheza, 18 VIII 1999

 Głos katolickiego pasterza       

Fenomenalne wystąpienie abp Carlo Maria Vigano z 10 VI 2021 A.D. Trudno wybrać cytat który mógłby najlepiej zachęcić do lektury, bo nadaje się do tego każdy fragment. Więc przykładowe 3:

I

(…)

Zaszczytna i słuszna formuła liturgii tradycyjnej, została poniżona przez umieszczenie jej na równi z liturgią reformy posoborowej, przy czym pierwszą określono jako „nadzwyczajną formę”, a drugą jako „formę zwyczajną”, tak jakby Oblubienica Baranka mogła mieć dwa głosy – jeden w pełni katolicki, a drugi dwuznacznie ekumeniczny – którymi przemawia w jednej chwili do Majestatu Bożego, a w następnej kolejności do wiernych. (…)

II

(…)

Nie powinno nas to dziwić. Ci, którzy nie pochodzą od Boga, nie tolerują czegokolwiek, co choćby w niewielkim stopniu przypomina epokę, w której Kościołem katolickim rządzili katoliccy pasterze, a nie „słudzy niewierni”, nadużywający swojego autorytetu. Epoki, w której wiara była głoszona narodom w swej integralności, a nie fałszowana, aby zadowolić świat. Epoki, w której ci, którzy łaknęli Prawdy, byli żywieni i odnawiani przez liturgię, która była ziemska w formie, ale boska w treści. Jeśli wszystko to, co do wczoraj było święte i dobre, jest teraz potępione i pogardzane, to pozostawienie jakiegokolwiek śladu po tym, jest niedopuszczalne i stanowi nieznośny afront. Dzieje się tak, ponieważ Msza Trydencka dotyka tych strun duszy ludzkiej, do których ryt Montiniego nawet nie zaczyna się zbliżać. (…)

III

(…)

Wzywam moich braci w biskupstwie, kapłanów i świeckich do zdecydowanej obrony ich prawa do liturgii katolickiej, uroczyście usankcjonowanej bullą Quo primum Św. Piusa V, a tym samym do obrony Kościoła Świętego i Papiestwa, które zostały wystawione na kompromitację i ośmieszenie przez samych Pasterzy. Niedopuszczalne jest, aby najwyższa władza Kościoła pozwoliła sobie na anulowanie, w oburzającej operacji niszczenia kultury religijnej, dziedzictwa, które otrzymała od swoich Ojców. Nie wolno też uważać za znajdujących się poza Kościołem tych, którzy nie zgadzają się na pozbawienie ich Mszy i Sakramentów sprawowanych w formie, która ukształtowała się przez prawie dwa tysiące lat Pańskich. Kościół nie jest agencją, w której biuro marketingu decyduje się na wykreślanie starych produktów z katalogu i zaproponowanie w ich miejsce nowych, zgodnie z życzeniem klienta. Narzucenie przemocą rewolucji liturgicznej księżom i wiernym w imię posłuszeństwa wobec Soboru, odebranie im samej duszy chrześcijańskiego życia i zastąpienie jej obrzędem, który mason Bugnini przepisał z Modlitewnika Powszechnego Cranmera, już było wystarczająco bolesnym doświadczeniem. Gdyby naprawdę chciano pomóc ludowi Bożemu w tym kryzysie jakiego doświadczamy, należałoby znieść zreformowaną liturgię, która w ciągu pięćdziesięciu lat wyrządziła więcej szkód niż kalwinizm. (…)

Deo Gratias!!!

Całość tłumaczenia

https://www.bibula.com/?p=125777

Źródło:

https://www.lifesitenews.com/.../abp-viganos… 

O CYBERATAKACH na POLSKĘ

A teraz przyszło mi do głowy takie pytanie: Czy te obecne CYBERATAKI (chyba z Rosji??? – choć nikt tego oficjalnie nie powie…) na Polskę [a ponoć to już naprawdę „żarty się skończyły”:

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/cyma%c5%84ski-m%c3%b3wi-%c5%bce-%e2%80%9e%c5%bcarty-si%c4%99-sko%c5%84czy%c5%82y%e2%80%9d-kierwi%c5%84ski-wspomnia%c5%82-o-%e2%80%9eteatrze%e2%80%9d/ar-AAL7iqF 

 – to nie jest początek owego CIERPIENIA, ktore zapowiedziala dla Polski niedawno Gisella Cardia: – – – Oto to orędzie (dane podczas pobytu w Polsce tej wizjonerki z Trevignano Romano), mówiące [od około minuty 21:55 w tym poniższym nagraniu]: „Ukochane dzieci, proszę Was o modlitwę za WSCHÓD EUROPY, gdyż STAMTĄD przyjdą Wasze CIERPIENIA”!!!

https://www.youtube.com/watch?v=xaU7A1KKeX8

______

A na koniec orędzie dane Vassuli Ryden w dniu 8 kwietnia 2014, które niejako w pewien sposób pozwala „doprecyzować”, jak wiele ewentualnie ZŁA można się jeszcze spodziewać po ROSJI: https://ww3.tlig.org/en/messages/114/3– Cytuję fragment wersji polskiej, zamieszczonej na str. 54-55 numeru 4 (143) 2015 pisma ewangelizacyjnego „Vox Domini” oraz na str. 112-115 najnowszego, piętnastego tomu „Prawdziwego Życia w Bogu” (‚orędzia z lat 2003-2020’) [wyd. „Vox Domini”, Katowice 2020]: „(…) Wkrótce, tak to jest wasze wkrótce, ziemię ogarną płomienie, jak w czasie Sodomy i Gomory, które zniszczył Mój Ojciec, a potem ukażę Moją Chwałę poprzez Dom na Wschodzie [przypis Vassuli: KOŚCIÓŁ w Rosji]. Dałem temu Domowi Stróża Archanioła [przypis Vassuli: świętego Michała Archanioła], aby doprowadził ten Dom do bycia przykładem Mojej Świętości. Kiedyś, w przeszłości, ten Dom był zagubioną owieczką, jego pasterze byli hańbieni, potępiani, wielu poniosło śmierć. Wielkie zniszczenie dotknęło ten Dom i jego mieszkańców. Wybrałem ten NARÓD, aby Mnie otoczył chwałą, został namaszczony przeze Mnie. Moja Ręka będzie z nim zawsze. Wszyscy będą się go bać, ponieważ będzie odbijał Moją Światłość. Ciemność lęka się Mojej Światłości. O, tak! Ja bowiem pobłogosławiłem ten NARÓD, aby już NIE UPADAŁ i aby nie stał się ponownie niewolnikiem NIEMORALNYCH pasji, które pochodzą od demonów. Przeszkodzę temu Domowi [= KOŚCIOŁOWI w Rosji] naśladować narody w ich złych zwyczajach. Doprowadzę go do postępowania ze Mną w prawości i cnocie, do szanowania życia, o tak! Poprowadzę ten Dom ścieżką Moich Przykazań. I nie, nie pozwolę ci [przypis Vassuli: KOŚCIOŁOWI w Rosji] oddalić się od Moich PRZYKAZAŃ. (…)” – – – Matka Boża powiedziała PONADTO już dawno siostrze Łucji z Fatimy takie oto słowa w odniesieniu do odwlekającego się ciągle poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu: „Nie chcieli usłuchać mojej prośby! Jak król Francji będą ŻAŁOWAĆ i poświęcą mi Rosję, lecz będzie ZA PÓŹNO. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny, powodując prześladowania Kościoła. Ojciec święty będzie bardzo cierpiał.” [Za: „Siostra Łucja mówi o Fatimie”, zebrał o. Ludwik Kondor SVD, wydanie trzecie 1989, Vice-Postulacao, P-2496 Fatima, Imprimatur: Fatima, 13 sierpnia 1978 r., +Albert, biskup Leirii; str. 184]

Ten film z Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców (który Wam ostatnio wysłałem) – sprzed kilku zaledwie dni – został już NIESTETY ocenzurowany i zablokowany na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6o0lqppW-sE

Ponoć po dwóch wojnach światowych mamy teraz – jak z tego wszystkiego zaczyna być chyba widać – początek „światowej wojny ELIT WŁADZY z ludzkością”, według tego krótkiego, ciekawego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=BOFVobVeI84

 

A u nas naszą ‚polską autentyczną rację stanu’ wobec szczepień najlepiej wyraził zapewne ostatnio pan prezydent Andrzej Duda, kiedy powiedział:

Czy możemy mówić o tym, że jeżeli liczba zachorowań w moim kraju, w Polsce, spadła w tej chwili do takiego poziomu dziennie, jak notowaliśmy dokładnie rok temu, czyli między 200 a 400 przypadków, to rzeczywiście możemy się cieszyć, że jest to efekt szczepienia, czy jest to efekt po prostu tego, że mamy takie, a nie inne warunki atmosferyczne, (że) taka jest pora roku? W zeszłym roku nie mieliśmy szczepionki, a tych przypadków było tyle samo (…) Wszyscy mamy nadzieję, że to szczepienie doprowadzi do zgaśnięcia pandemii koronawirusa. Niestety pytanie, czy będzie to tak do końca skuteczne, cały czas jest przed nami i przede wszystkim odpowiedź na nie”https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/andrzej-duda-o-szczepieniach-wywo%c5%82a-wojn%c4%99/ar-AAL6KgC

Modlitwy na dni nowenny do MBNP – rozpoczyna się  18 czerwca 

                                                                       Zobacz obraz źródłowy

I

Matko Boska Nieustającej Pomocy z radością klękam przed Twym obrazem, gdyż widok jego wywołuje w mym sercu uczucie dziecięcej ufności. Na ręku trzymasz Boskie Dziecię, mojego Odkupiciela, mojego Boga wszechmocnego, najwyższego Pana życia i śmierci. Pana wszelkich łask. Ty zaś jesteś Jego Matką. Dziecię Jezus miłuje Cię i każdą prośbę wysłuchuje. Dlatego też wołam do Ciebie; Wspomóż mnie i daj łaskę, o którą Cię proszę. Amen.

3 razy Zdrowaś Maryjo..

II

Matko Boska Nieustającej Pomocy w Dzieciątku, które trzymasz widzisz nie tylko Jezusa, Syna Bożego ale wszystkich ludzi, którzy z jego woli stali się Twymi dziećmi. Nigdy nie zapominasz tej chwili, gdy umierający na krzyżu Jezus oddał Ci cały rodzaj ludzki w opiekę. Tak jak Jezus, na widok aniołów niosących narzędzia męki drży i u Ciebie pomocy szuka, tak samo każda zatrwożona, smutna, nawet zrozpaczona dusza może z ufnością uciekać się do Ciebie. Więc i ja w smutku i strapieniu szukam u Ciebie ratunku i pomocy. Wysłuchaj mnie, proszę gorąco i daj mi tę łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie.

III

Matko Boska Nieustającej Pomocy jakże jestem szczęśliwy, gdy się wpatruję w Twój cudowny obraz. Mówi mi on przecież o Twojej potędze i dobroci. Widzę na nim greckimi literami wypisaną Twoją nazwę, że jesteś Matką Boga. Widzę Archanioła Gabryjela, który Cię pozdrowił jako pełną łaski. Widzę Archanioła Michała, który mi przypomina, że jesteś królową wojsk niebieskich. Twoja ręka obejmuje rączki Dzieciątka Jezus. To wszystko poucza mnie, że jesteś niepokalana, święta, arcydziełem wszechmocnego Boga. Pozdrawiam Cię jako Królowę nieba i ziemi. A chociaż jesteś tak potężna, nie obawiam się stanąć przed Twoim obliczem i przedstawić Ci prośby… O czcigodna Pani i Matko moja, wysłuchaj mnie łaskawie i wspomóż. Amen.

IV

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój cudowny obraz stał się źródłem szczęścia i nadziei dla biednych ludzi. Dzieciątko Jezus, które do serca tulisz, to nasz Bóg tak łaskawy i miłosierny, że z miłości ku stworzeniom stał się człowiekiem i bolesną śmiercią krzyżową, ludzi od śmierci wiecznej wybawił. Na czole Twym błyszczy jasna gwiazda. Czyż nie jesteś Jutrzenką zaranną, która nam zwiastowała dzień odkupienia? Czyż nie jesteś Gwiazdą Morską, która wśród wichrów i nawałnic prowadzi dusze do portu wiecznego zbawienia? Myśl, że mam taką dobrą i potężną Matkę, napawa mnie ustawiczną radością, a zarazem nadzieją, że prośby moje będą wysłuchane.

Matko Nieustającej Pomocy, okaż mi się Matką. Amen.

V

Matko Boska Nieustającej Pomocy, gdy patrzę na Twój cudowny obraz stwierdzam, że słusznie zostałaś nazwana Matką Bolesną. Dziecię Jezus, które drży na widok przyszłej męki, odczuwa w duchu te niewymowne cierpienia, które mu ludzie przygotowali. To samo odczuwałaś i Ty także Matko Zbawiciela. Twoje Serce przeszyte zostało siedmiu mieczami. Matko moja współczując z Tobą żałuję za grzechy moje, które przyczyniły się do cierpień Twoich i Jezusowych. Przez te boleści, któreś wycierpiała, proszę Cię daj mi prawdziwy żal za grzechy i siłę bym ich w dalszym życiu unikał. Daj mi także, tę łaskę o którą w tej nowennie tak usilnie błagam. Amen.

VI

Matko Boska Nieustającej Pomocy Twój cudowny obraz mówi mi o wielkich cierpieniach, któreś wraz z Jezusem zniosła dla naszego zbawienia. Włócznia, która miała przebić serce Twego Syna, już przedtem przeszyła Twoje Serce. Wiesz przeto dobrze, czym jest smutek i cierpienie. Możesz je także jako Królowa nieba zmniejszyć lub zupełnie uchylić. Z Twych oczu bije współczucie, które odnosi się do Dzieciątka Jezus i do nas, niosących krzyż cierpienia. Dziecię Jezus tulisz do siebie, lecz oczy zwracasz na czcicieli Twoich, którzy u Ciebie szukają pomocy i ratunku. Matko moja wysłuchaj moją modlitwę i daj mi łaskę o którą Cię błagam w tej nowennie.

VII

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Ty jesteś skarbnicą łask Bożych. Wszystkie łaski przechodzą przez Twoje miłosierne ręce. Dlatego do Ciebie zwraca się każdy, kto pomocy i ratunku potrzebuje. Ty zaś spieszysz chętnie swym czcicielom z pomocą, bo jesteś Matką Bolesną i Opiekunką rodzaju ludzkiego. Jako Matka Boża stoisz zawsze przy boku Dawcy łask wszelkich. On nie odrzuca żadnej Twojej prośby. Od wieków nie słyszano, aby kto uciekał się do Ciebie, został opuszczony. Współodkupicielko nasza, jako współwłaścicielka skarbca niebieskiego możesz z niego czerpać bez ograniczenia. Pani moja i Królowo wspomóż mnie i daj łaskę, o którą Cię proszę w tej nowennie. Amen.

VIII

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój obraz jest księgą, w której można wyczytać o miłości Jezusa Chrystusa i Jego cierpieniach, a zarazem o cnotach, które nas mają upodobnić do Niego. Kolor złoty, który jest tłem obrazu i zdobi Twoje szaty, przypomina nam niebo i żar miłości. Uczysz nas, że miłość jest jedynym środkiem osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Kolor fioletowy przypomina Twe cierpienia i pokutę, którą czynić winniśmy za nasze grzechy. Kolor zielony to znak nadziei świętej. Kolor czerwony stawia nam przed oczy krew najdroższą Jezusa i Jego królewski majestat. Cały zaś obraz mówi do nas: „Miejcie ufność, Ja jestem Matką miłosierdzia. Przekonacie się, że jestem Matką Nieustającej Pomocy”. Wspomóż więc mnie o Maryjo, daj mi łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen.

IX

Matko Boska Nieustającej Pomocy, z wielkim nabożeństwem i ufnością, że zostanę wysłuchany odprawiam tę nowennę. Dzisiaj znowu słyszysz moją prośbę i jestem pewny, że mnie wysłuchasz. A jeżeli jest inna Wola Boża, daj mi łaskę, która jest mi najpotrzebniejsza. Wspomnij Syna Swego i swe boleści, na tytuł któryś sobie wybrała. Święta Maryjo, Matko Boża, tak wielka jest moja ufność, że z góry dziękuję Ci za otrzymaną łaskę. Dziękuję Ci też za wszystkie inne dobrodziejstwa, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła. Ty zaś, Matko moja, módl się za mną grzesznym, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

9 Nowych miliarderów wielkiej farmacji zostało stworzonych w wyniku oszustwa związanego z koronawirusem

Tadeusz Koza  Polska   mój znak K-12469-2.06.2021  dnia 01.06.2021

Do  Narodu Polskiego
za pośrednictwem i bezpośrednio
Teresy Garland Prezydenta
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego

Szanowana Pani Prezydent

                              

        W nawiązaniu do publikacji wywiadu z dnia 19 maja 2021 r. Kardynała Vigano

https://www.bibula.com/?p=125468

przez analogię jak jego poprzednie oraz moje uwagi z I polowy 2020 roku zawarte w urzędowej korespondencji do organów w Polsce, UE, należy niezwłocznie Narodowi Polskiemu przedstawić dowód biznesowego żydowskiego oszustwa i wskutek tego ludobójstwa na znacznej części świata, w postaci dowodu publikacji SONS OF LIBERTY MEDIA, które w całości cytuję poniżej. Poniższa publikacja jest w znacznej części sprzeczna z innymi publikacjami Sons Of Liberty Media koronaswirusa, aczkolwiek godna uwagi.

         Zatem mam prawo podtrzymywać moje zarzuty z I-ej polowy 2020 zawarte w urzędowej korespondencji, ze za tym bandyckim biznesem ludobójstwa stoi Agencja Żydowska dalej AŻ  (utworzona w 1929 roku w USA) organ wykonawczy Światowej Organizacji Syjonistycznej dalej ŚOS. To jest faktu i zarzutu z mojej strony, ze  AŻ ŚOS nie udało się podstępne żydowskie oszustwo Benjamina de Rothschild popierania idei Jedwabnego Szlaku – integracja na partnerskich warunkach EuraAzji. Na tą okoliczność w dobrej wierze ze strony ChRL została wyłożona kwota 60 mld USD na rzecz tego Żydostwa na poparcie i wdrożenie tego projektu, a ten Rothschild wspólnie z agentami AŻ ŚOS, od chwili otrzymania kasy od Xi Jinping rozpoczął sabotowanie Jedwabnego Szlaku. Na dodatek tak odbiła mu kasa temu Benjaminowi, ze aby zatrzeć ślady oszukania Chin wspólnie z … dokonali ataku biologicznego na Chiny – Wuhan, co ja wiadomo nie udało się. Stres wywolany atakiem na Chiny dla tego osobnika był nie do wytrzymania przez jego organizm i podobnie jak Kulczyk, zmarł na serce.

Zatem ten żydowski atak biologiczny został przeniesiony na południową i morska trasę Jedwabnego Szlaku; lądowego – Iran – Turcja, morskiego – północne Włochy Lombardia, gdzie obok Wenecji miał być docelowy port morski i terminal lądowy i powietrzny. Dalej atak biologicznych, w swej istocie oszustwa Big Pharma – Media Głównego Nurtu – „Służba Zdrowia”, przeniesiony został do Francji, Hiszpanii i dla ściemy, także do Wielkiej Brytanii i Niemiec. Te dwa ostatnie kraje WB DE dla swojej gnijącej gospodarki w biznesie szczepionkowym upatrują ratunek giełdowej rothschildowej bezwartościowej wirtualnej mamony w myśl zasady zydokomuny w kraju na Wisłą od 1995 – 2010  „produkt krajowy spada a produkt krajowy brutto wzrasta”.

       Podejrzewam, ze AŻ ŚOS swoich agentów posiada także w nowopowstałej partii ANTYPARTIA ? Partia Antypartia ?, która w dniach 4-6 czerwca 2021 r. ma zaplanowany zjazd tej partii w Sarbinowie. Podobnie jest w innych niektórych nie formalnych grupach społecznościowych w Naszym Kraju.

Niniejsze pismo równocześnie przesyłam do wiadomości ok. 90 adresatów w tym odwrotnie do SONS OF LIBERY MAEDIA skąd pochodzi poniższa publikacja oraz do mojego byłego pracownika – dziennikarza.

Pozdrawiam

Tadeusz Koza.

9 nowych miliarderów wielkiej farmacji zostało stworzonych w wyniku oszustwa związanego z koronawirusem
Dodając zniewagę do obrażeń, Big Pharma nie tylko wyprodukowała zastrzyki, które rzeczywiście są wykorzystywane do popełnienia ludobójstwa iz rzekomą odpornością, ale teraz widzimy dokładnie, co stało się podczas oszustwa związanego z koronawirusem: powstało 9 kolejnych miliarderów Big Pharma.

 • Kiedy wielka farma zarabia więcej gotówki, ludzie tracą wolność i życie

 • Lekarz ostrzega przed strzałami zabijającymi dużą liczbę ludzi, FDA i duża farmacja ukrywają nieskuteczność Jabłka i zapewnia społeczeństwu poradnik leczenia ambulatoryjnego (wideo)

 • Od ponad 4 dekad grają w nas CDC, wielka farma i skorumpowani politycy – oto wideo i udokumentowane dowody

 • Ta kobieta zmarła w 2020 roku, próbując ostrzec ludzi o szczepionkach, alfonsach z wielkiej farmacji i broni propagandowej CDC i FDA (wideo)

 • Ujawniono plan Trumpa: Wielka farmacja osiągnie ogromne zyski ze szczepionki przeciwko COVID-19. Nolan Barton przedstawia historię w Natural News .

 •     

 •     ( Natural News ) Pandemia koronawirusa (COVID-19) stworzyła  dziewięciu nowych miliarderów z branży farmaceutycznej .

 • Działacze z People’s Vaccine Alliance, do którego należą Global Justice Now, Oxfam i UNAIDS, przeanalizowali dane z listy Forbes Rich List, aby podkreślić ogromne bogactwo generowane przez garstkę ludzi dzięki szczepionkom, które były w dużej mierze finansowane ze środków publicznych.

 • Prezes Moderna, Stéphane Bancel, znalazł się na szczycie listy i jest obecnie wart 4,3 miliarda dolarów po tym, jak jego firma została drugą, która otrzymała w USA zezwolenie na stosowanie szczepionki COVID-19 w nagłych wypadkach w grudniu ubiegłego roku. (Powiązane:  Odsuń się, Big Pharma: BIG COVID to branża warta biliony dolarów, a ci, którzy z niej skorzystają, zapewnią, że covid nigdy nie zniknie. )

 •     Dyrektor generalny i współzałożyciel BioNTech Ugur Sahin nie pozostaje daleko w tyle z majątkiem w wysokości 4 miliardów dolarów, po współpracy nad szczepionką z firmą Pfizer.  Inni dyrektorzy Moderna również odnieśli zyski, z immunologiem i wczesnym inwestorem Timothym Springerem wartym obecnie 2,2 miliarda dolarów, prezesem Noubar Afeyan 1,9 miliarda dolarów oraz naukowcem i inwestorem założycielem Robertem Langerem 1,6 miliarda dolarów. Dyrektorzy wyższego szczebla z CanSino Biologics również stali się miliarderami w ciągu ostatniego roku, a współzałożyciel i dyrektor naukowy chińskiej firmy Zhu Tao ma obecnie 1,3 miliarda dolarów, współzałożyciel i starszy wiceprezes Qiu Dongxu ma 1,2 miliarda dolarów i jest współzałożycielem i starszym wiceprezesem. Prezydent Mao Huinhoa 1 miliard dolarów. Firma CanSino opracowała jednorazową szczepionkę, która została zatwierdzona do użytku w Chinach w lutym tego roku. Prezes ROVI Juan Lopez-Belmonte również znalazł się na liście z kwotą 1,8 miliarda dolarów. Hiszpański producent leków Rovi produkuje butelki na szczepionkę Moderna, a w zeszłym miesiącu zawarł nowy kontrakt na rozpoczęcie produkcji jej aktywnych składników.

 •     Łączna wartość dziewięciu nowych miliarderów w branży wynosi 19,3 miliarda dolarów.

      Przy średniej cenie szczepionki 19 $ i 775 710 612 ludziach żyjących w krajach o niskich dochodach, według danych ONZ, ta kwota wystarczyłaby na zaszczepienie każdej osoby 1,3 razy. Ośmiu obecnych miliarderów z dużymi udziałami w dużych firmach farmaceutycznych również odnotowało wzrost swojego  łącznego majątku o oszałamiające 32,2 miliarda dolarów .

 • Prezes Zhifei Biological Jiang Rensheng i jego rodzina podnieśli w tym roku ich wartość do 24,4 miliarda dolarów z 7,6 miliarda dolarów w zeszłym roku; Cyrus Poonawalla, założyciel Serum Institute of India, jest obecnie wart 12,7 miliarda dolarów z 8,2 miliarda dolarów; Tse Ping of Sinopharm jest obecnie wart 8,9 miliarda dolarów z 7,3 miliarda dolarów; Wu Guanjiang, współzałożyciel Zhifei Biological, jest obecnie wart 5,1 miliarda dolarów z 1,80 miliarda dolarów; Thomas i Andreas Struengmann i ich rodziny, którzy mają udziały w niemieckich BioNTech i Urugwajskiej Mega Pharma, są teraz warti po 11 miliardów dolarów z podobnych 9,6 miliardów w zeszłym roku; Pankaj Patel z Cadila Healthcare jest obecnie wart 5 miliardów dolarów z 2,9 miliarda dolarów; i Patrick Soon-Shiong z ImmunityBio jest obecnie wart 7,5 miliarda dolarów z 6,4 miliarda dolarów w zeszłym roku.

  Anne Marriott, menedżer ds. Polityki zdrowotnej w Oxfam, powiedziała, że firmy Big Pharma i ich kierownictwo przejęły monopol na szczepionkę COVID-19.

  „Ci miliarderzy są ludzką twarzą ogromnych zysków, jakie wiele korporacji farmaceutycznych czerpie z monopolu na te szczepionki” – powiedziała. „Te szczepionki zostały sfinansowane ze środków publicznych i powinny być przede wszystkim globalnym dobrem publicznym, a nie prywatną okazją do zysku”.

      Udziały w firmach Big Pharma odpowiedzialnych za rozwój szczepionek gwałtownie wzrosły, gdy uzyskały zezwolenie na stosowanie w krajach na całym świecie.

  Moderna odnotowała wzrost cen akcji o ponad 700 procent od lutego ubiegłego roku, kiedy COVID zamknął znaczną część świata. W tym samym czasie BioNTech wzrósł o 600 procent, a CanSino Biologics o 440 procent.

      Badania poprzedzają Światowy Szczyt Zdrowia G20, na którym światowi przywódcy mają przedyskutować, czy zrezygnować z ochrony patentowej na szczepionki COVID-19. (Powiązane:  badanie Harvardu: rząd USA aktywnie wspiera spekulacyjny monopol Big Pharmy ).

  Sojusz ostrzegł, że te zabezpieczenia pozwalają wielkim firmom farmaceutycznym na całkowitą kontrolę nad dostawami i cenami szczepionek, zwiększając ich zyski, jednocześnie utrudniając biednym krajom zabezpieczenie potrzebnych im zapasów.

      „Podczas gdy firmy osiągające ogromne zyski ze szczepionek COVID odmawiają dzielenia się swoją nauką i technologią z innymi w celu zwiększenia globalnej podaży szczepionek, świat nadal stoi w obliczu bardzo realnego ryzyka mutacji, które mogą sprawić, że szczepionki, które mamy, będą nieskuteczne i wprowadzone wszyscy znów są narażeni na ryzyko ”- powiedział dyrektor wykonawczy UNAIDS, Winnie Byanyima.

      Na początku tego miesiąca Stany Zjednoczone poparły propozycje Republiki Południowej Afryki i Indii w Światowej Organizacji Handlu dotyczące tymczasowego rozbicia tych monopoli i zniesienia patentów na szczepionki COVID-19. Jednak bogate kraje, takie jak Wielka Brytania i Niemcy, nadal blokują tę propozycję, stawiając w interesie firm farmaceutycznych to, co najlepsze dla świata. „Ponieważ w Indiach każdego dnia umierają tysiące ludzi, to całkowicie odrażające, że Wielka Brytania, Niemcy i inne kraje chcą przedłożyć interesy miliarderów właścicieli Big Pharma przed rozpaczliwe potrzeby milionów” – powiedziała Heidi Chow, kierownik ds. kierownik kampanii w Global Justice Now. Niektóre czołowe nazwiska w Big Pharma również się odrzuciły, ponieważ taki ruch prawdopodobnie obniżyłby ich zyski. Dyrektor generalny firmy Pfizer, Albert Bourla, potępił ten pomysł jako „taki zły”, mówiąc, że ukarze firmę za jej postęp i zniechęci firmy biotechnologiczne do tworzenia terapii i szczepień na przyszłe pandemie. Twierdził również, że wywołałoby to wyścig o surowce, które zagroziłyby bezpiecznej i wydajnej produkcji szczepionek. Zamiast tego powiedział, że firma dostarczy dwa miliardy dawek szczepionek krajom o niskich i średnich dochodach w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Płaca Bourli wzrosła w zeszłym roku do oszałamiających 21 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 17 procent, a on podpisał umowę z Harper Business na napisanie książki o historii rozwoju szczepionek.   Śledź  PharmaceuticalFraud.com,  aby uzyskać więcej wiadomości i informacji związanych z firmami Big Pharma.

 • Big Pharma zwiększa liczbę jabłoni – twierdzi, że „nie ma poważnych obaw dotyczących bezpieczeństwa” pomimo zgonów i skutków ubocznych

 • OSTRZEŻENIE: Big Pharma nie będzie odpowiedzialny za skutki uboczne wywoływane przez szczepionki COVID-19

 • Kongres CDC Cię sprzedał: Robert Kennedy mówi wszystko, co musisz wiedzieć o wielkiej farmacji i fałszywej nauce!

 • Popyt na alternatywną medycynę może położyć kres wielkiej farmacji

  Firmy te w sposób niezgodny z konstytucją otrzymały nasze pieniądze na produkcję swojej trucizny, która zabiła i zraniła miliony ludzi, a jednak to one na nich zyskują. Najwyższy czas, by sprawiedliwość została wymierzona przeciwko nim i tym, którzy ukradli nasze pieniądze i wykorzystali je na tych, którzy popełnili ludobójstwo pośród nas.

PiSowaty NOWY_ŁAGR

Dnia 21 maja 2021 23:20 Regina Regina

 „15 000 zł za jeden dyżur, a to wierzchołek patologii!” w YouTube 

https://youtu.be/msfEVwgc3G8

Ci Polacy, którzy głosowali na A.Dudę wroga Narodu Polskiego nr 1 są SAMOBÓJCAMI, a ci którzy namawiali do tego są WSPÓŁMORDERCAMI NARODU POLSKIEGO.

 

PILNE! Mega protesty w Warszawie ws. przymusu szczepień, paszportów i segregacji sanitarnej! LIVE! – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=oIOlb28X-RM

PILNE! Mega protesty w Warszawie ws. przymusu szczepień,

paszportów i segregacji sanitarnej! LIVE!

Protesty politycy się śmieją z was zamiast się bać.Nie powiem co trzeba robić to są media zaborcy ale dzielić się w male grupy i bez telefonów internetu działać inkognito.Po 2 większość społeczeństwa 90 procent jest debili 10 procent musi zacząć edukować pozostałych a czasu już nie ma to czas działania być albo nie być ostateczne rozwiązanie spraw Polaki

 

Garstka ludzi sobie krzyczy a ministrowie maja na to wywalone nawet moze nie wiedza o tym bo w tvpis cenzura na takie materiały. Większość Polaków wstrzyknie sobie syfa i kogo będą sluchac:( Tu musza krzyczec miliony ludzi zeby ktos zwrócił na to uwage

UWAGA-Kliknij na obrazek lub nagłówek aby przeczytać cały artykuł lub wysłuchać program

KONFERENCJA NIEZALEŻNYCH LEKARZY

https://www.youtube.com/watch?v=3tm1aVf0Djc

ZAPLANOWANA CYB ER PLANDEMIA

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa Schwaba mają być nieporównywalnie bardziej niszczące od epidemii koronawirusa.

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

Polska 2021-06-10

Linki:

ŻYJCIE TYMI ORĘDZIAMI I BĄDŹCIE WIERNI SŁOWU BOŻEMU SZCZEGÓLNIE EWANGELII.

Mam wolne miejsca na wyjazd na rocznicę w terminie 21-29 czerwca. Wyjazd z Wrocławia, Głogowa i Jeleniej Góry. Reszta informacji jest w załączniku. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc. Monika Swat z Jeleniej Góry.

M E D Z I U G O R J E
21 – 29.06.2021r. – 9 dni – 40–Rocznica

Wszystkich, którzy pragną przeżyć odnowę duchową, posłuchać wzruszających
świadectw i ciekawych wykładów a także odpocząć nad wodą – serdecznie zapraszam na
pielgrzymkę do Medziugorje. Koszt wyjazdu: 550 zł + 180 euro
Złotówki płatne w kraju natomiast euro przy zakwaterowaniu w pensjonacie.
ŚWIADCZENIA:
– 9 dni (7 dni pełnego pobytu);
– 6 noclegów w pensjonacie z klimatyzacją w Medziugorje – blisko kościoła i placu
– śniadania i obiadokolacje;
– opieka duszpasterza i przewodnika;
– przejazd klimatyzowanym i komfortowym autokarem z BARKIEM, WC, DVD;
– ubezpieczenia KL i NNW – podstawowy wariant – bez chorób przewlekłych;
– pobyt nad wodospadami Kravica w Hercegowinie; – płatny wstęp – 5 euro od osoby;
– spotkania i konferencje we Wspólnotach w Medziugorje;
– wyjazd z Wrocławia, Głogowa i Jeleniej Góry.
– dodatkowo płatne testy dla osób nie zaszczepionych
– osoby zaszczepione nie muszą płacić za testy
TRASA: Polska. Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina
UWAGI PRAKTYCZNE należy zabrać ze sobą:
nakrycie głowy (ochrona przed słońcem)
małe radio z FM, najlepiej ze słuchawkami (tłumaczenia symultaniczne w 16 językach przez
radio) można latarkę, składane krzesełko, suchy prowiant na drogę. Nie trzeba zabierać wody
mineralnej(!).
Zgłoszenia i informacje dodatkowe:
– Monika Swat tel. 608 29 72 88 e-mail: m_czarna@wp.pl

ZAPRASZAMY DO MODLITWY….
WITAMY CIEBIE BOŻE NASZ UKOCHANY I WYCZEKIWANY KRÓLU POLSKI –
ZAPRASZAMY BISKUPÓW I KARDYNAŁÓW DO OFICJALNEGO MIŁOWANIA BOGA ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, BO TAK NAPRAWDĘ TO POWINNO BYĆ ODWROTNIE – TO BISKUPI POWINNI ZAPRASZAĆ DO MODLITWY LUDZI ŚWIECKICH.
CZYŻBY Z PYCHY I Z NADMIARU KASY ZAPOMNIELI O SWOICH OBOWIĄZKACH?
Czwartek, 17 czerwca 2021
ŚW. ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
Konferencja między nauką a sztuką - „Być dobrym jak chleb” w Zakopanem / 19 grudnia 2017 / Kultura / Zakopane / WATRA - Podhalański Serwis Informacyjny
Z kazania kardynała Karola Wojtyły

Chrześcijaństwo jest niemożliwe bez miłosierdzia
Brat Albert Chmielowski – była to natura bardzo bogata, wszechstronnie uzdolniona. Zapowiadał się jako znakomity malarz, był ceniony przez wszystkich mistrzów pędzla, którzy na zawsze pozostaną w pamięci naszego narodu jako przedstawiciele wielkiej sztuki. Wiemy, że była to jeszcze i dlatego natura bogata, że nie szczędził siebie. Dał tego dowód, gdy jako niespełna 20-letni młodzieniec wziął udział w Powstaniu Styczniowym. Wszystko postawił na jedną kartę dla miłości Ojczyzny. Miłość Ojczyzny wypaliła na nim dozgonny stygmat: pozostał kaleką do śmierci, zamiast własnej nogi, nosił protezę.
Ponad to bogactwo natury uderza w nim przede wszystkim bogactwo łaski. Łaska Boża, to jest sam Bóg udzielający się człowiekowi, przelewający się niejako do jego duszy. Im bardziej Bóg udziela się duszy, im bardziej się do niej przelewa przez dary Ducha Świętego, tym bardziej rzuca ją na kolana. Tak właśnie na kolana rzucona została dusza Adama Chmielowskiego przed niewypowiedzianym majestatem Boga, świętością i miłością Boga.
Ale Bóg w przedziwny sposób działa w dziejach człowieka. Oto rzucając go przed sobą na kolana, każe mu równocześnie uklęknąć przed jego braćmi, bliźnimi. Tak właśnie stało się w życiu Brata Alberta: rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka, i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza.
Może to porównanie jest wstrząsające, w naszych czasach nie widzimy takich drastycznych zestawień, tak krzyczącej nędzy, tak jawnego upokorzenia człowieka. Jest jednak i dzisiaj wiele zestawień pozornie mniej rażących, a jednak nie mniej rażących. Jest dużo ludzkich potrzeb, wiele wołania o miłosierdzie – czasem w sposób dyskretny, niedosłyszalny. Iluż jest jeszcze ludzi chorych i opuszczonych w swoich chorobach, bez żadnej opieki? Iluż jest jeszcze ludzi starych, przymierających głodem i tęskniących za sercem? Ile jest trudnej młodzieży, która w dzisiejszej atmosferze życia nie znajduje dla siebie moralnego oparcia?
Miłosierdzie i chrześcijaństwo jest wielką sprawą naszych dni. Jeżeliby nie było miłosierdzia, nie byłoby chrześcijaństwa: to jest jedno i to samo. W służbie miłosierdzia nawet fundusze nie są najważniejsze, nawet domy, zakłady i szpitale nie są najważniejsze, chociaż są to środki niezbędne. Najważniejszy jest człowiek; trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, sobą. Tutaj Brat Albert jest dla nas nieporównanym wzorem. Nie miał prawie żadnych środków, nie dysponował żadnymi funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, postanowił dawać siebie. Dlatego rzucił go Bóg na kolana przed człowiekiem najbardziej wydziedziczonym, ażeby dawał siebie. I dawał do końca swoich dni; dawał ze wszystkich sił. Był to wyraz jego wiary i miłości. Ten wyraz jego wiary i miłości jest dla nas bezcenny, jak równie bezcenny jest w obliczu Boga. Trzeba, ażeby nasze człowieczeństwo wróciło w nowy sposób uwrażliwione na człowieka, jego potrzeby, jego niedolę i cierpienia i ażeby gotowe było świadczyć sobą, świadczyć gołymi rękami, ale pełnym sercem; taki dar bowiem więcej znaczy aniżeli pełne ręce i środki bogate. „Ponad to wszystko większa jest miłość”.
Być dobrym jak chleb | faceBóg
Święty Albert Chmielowski
Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Sześć dni później na chrzcie św. z wody dano mu imiona Adam Bernard. W czasie uroczystego chrztu św. 17 czerwca 1847 roku w warszawskim kościele Matki Bożej na Nowym Mieście dodano jeszcze imię Hilary. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako sześcioletni chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w czasie pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat później zmarła matka.
Chłopiec kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie w gimnazjum w Warszawie, a w latach 1861-1863 studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Razem z młodzieżą tej szkoły wziął udział w Powstaniu Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny w bitwie pod Mełchowem i dostał się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat.
Przez pewien czas przebywał w więzieniu w Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki interwencji rodziny. Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie, potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię w Gandawie, lecz powrócił wkrótce do malarstwa i ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. Po ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo. Oparte dotychczas na motywach świeckich, zaczęło teraz czerpać natchnienie z tematów religijnych.

Jeden z jego najlepszych obrazów Ecce Homo jest owocem głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka (obraz ten znajduje się obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 10). Religijne obrazy Adama Chmielowskiego przyniosły mu miano „polskiego Fra Angelico”. Bez wątpienia duże znaczenie w życiu duchowym Adama Chmielowskiego miały rekolekcje, które odbył u jezuitów w Tarnopolu.
W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych porzucił malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi z zamiarem pozostania bratem zakonnym. Po pół roku, w stanie silnej depresji, opuścił nowicjat. Do stycznia 1882 roku leczył się w zakładzie dla nerwowo chorych w Kulparkowie koło Lwowa. Następnie przebywał u swojego brata na Podolu, gdzie w atmosferze spokoju i miłości powrócił całkowicie do równowagi psychicznej. Zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu, zapoznał się z regułą III zakonu i rozpoczął działalność tercjarską, którą pragnął upowszechnić wśród podolskich chłopów. Wkrótce ukaz carski zmusił go do opuszczenia Podola.
W 1884 r. przeniósł się do Krakowa i zatrzymał się przy klasztorze kapucynów. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał najbiedniejszych. Jego pracownia malarska stała się przytuliskiem. Tutaj zajmował się nędzarzami i bezdomnymi, widząc w ich twarzach sponiewierane oblicze Chrystusa. Poznał warunki życia ludzi w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa. Był to kolejny moment przełomowy w życiu zdolnego i cenionego malarza. Z miłości do Boga i ludzi Adam Chmielowski po raz drugi zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na stałe, aby mieszkając wśród biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko materialnej, ale i moralnej.
25 sierpnia 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza na ręce kard. Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jednocześnie początkiem działalności Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie „albertynami”. Przejęło ono od zarządu miasta opiekę nad ogrzewalnią dla mężczyzn przy ulicy Piekarskiej w Krakowie. W niecały rok później brat Albert wziął również pod swoją opiekę ogrzewalnię dla kobiet, a grupa jego pomocnic, którymi kierowała siostra Bernardyna Jabłońska, stała się zalążkiem „albertynek”.
Formacja dla kandydatów i kandydatek do obu zgromadzeń organizowana była w domach pustelniczych; najbardziej znanym stała się tzw. samotnia na Kalatówkach pod Zakopanem. Nowicjat był surowy, aby zawczasu z życia w tych zgromadzeniach mogły wycofać się osoby słabsze. Do trudnej pracy potrzeba bowiem było ludzi wyjątkowo zahartowanych zarówno fizycznie, jak i moralnie. Przytuliska znajdujące się pod opieką albertynów i albertynek były otwarte dla wszystkich potrzebujących, bez względu na narodowość czy wyznanie, zapewniano pomoc materialną i moralną, stwarzano chętnym możliwości pracy i samodzielnego zdobywania środków utrzymania.
Albert był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność. Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani byli opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat Albert uczył współbraci i współsiostry, że trzeba być „dobrym jak chleb”. Zalecał też przestrzeganie krańcowego ubóstwa, które od wielu lat było również jego udziałem.
Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także artystów plastyków.
Postacią brata Alberta, artysty, który porzucił sztukę dla służby Bogu, był zafascynowany Karol Wojtyła już w latach swojej młodości. Tej postaci poświęcił dramat „Brat naszego Boga”, napisany w latach 1944-1950. Sztukę zaczęto wystawiać w polskich teatrach zaraz po wyborze kard. Wojtyły na papieża. W 1997 r. na jej podstawie powstał film w reżyserii Krzysztofa Zanussiego pod tym samym tytułem.

W ikonografii św. Albert przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu zakonnym. Ramieniem otacza ubogiego.

Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś świętego Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna, † spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, * za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

„Ochrona prywatności” dane o lokalizacji samochodu pozornie pokazują, gdzie ludzie mieszkają, pracują i jeżdżą (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6141:ochrona-prywatnosci-dane-o-lokalizacji-samochodu-pozornie-pokazuja-gdzie-ludzie-mieszkaja-pracuja-i-jezdza&catid=10:politics

Otonomo twierdzi, że jego dane o lokalizacji pojazdu chronią prywatność. Same dane mówią inaczej.
Autorstwa Josepha Coxa
W piątek 19 lutego ktoś przejechał obok klubu golfowego Lake Merced wzdłuż autostrady 280 i znajdował się poza ośrodkiem DignityHealth-GoHealth Urgent Care. Ale ich samochód najczęściej był zaparkowany przed konkretnym adresem w fantazyjnej dzielnicy Noe Valley w San Francisco.

Wiem o tym, ponieważ firma o nazwie Otonomo sprzedaje szczegółowe dane o lokalizacji pojazdów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.Otonomo udostępnia również niektóre dane dotyczące lokalizacji w ramach bezpłatnego okresu próbnego. Dane mają być pseudonimowe, powiązane tylko z nieopisowym identyfikatorem samochodu, ale płyta główna odkryła, że stosunkowo łatwo jest ustalić, do kogo potencjalnie należy samochód i śledzić jego ruchy. Źródło pobrało dane z Otonomo en masse i dostarczyło płycie głównej współrzędne GPS kierowców w Kalifornii, Berlinie i innych miastach, a dane te można zmapować, aby śledzić niczego niepodejrzewających kierowców, gdziekolwiek się znajdują, oraz określić ich prawdopodobne adresy domowe i tożsamość.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6141:ochrona-prywatnosci-dane-o-lokalizacji-samochodu-pozornie-pokazuja-gdzie-ludzie-mieszkaja-pracuja-i-jezdza&catid=10:politics


Thierry Baudet demaskuje Fundację Rockefellera w parlamencie! COVID19 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6140:thierry-baudet-demaskuje-fundacje-rockefellera&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=DFrU5sXS8f4

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6140:thierry-baudet-demaskuje-fundacje-rockefellera&catid=12:video )

Elektrownia Bełchatów do wygaszenia, kopalnia Złoczew nie powstanie. Greenpeace: „Kapitulacja PGE” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6139:elektrownia-belchatow-do-wygaszenia-kopalnia-zloczew-nie-powstanie-greenpeace-kapitulacja-pge&catid=10:politics

Polska Grupa Energetyczna ogłosiła, że elektrownia Bełchatów jest przeznaczona do wygaszenia, a kopalnia Złoczew nie powstanie. Przedstawiono plan zawierający daty wygaszenia bloków energetycznych oraz termin zakończenia wydobycia węgla brunatnego w regionie bełchatowskim. „Gdyby odkrywka powstała, zrównano by z ziemią 33 wsie i przesiedlono trzy tysiące mieszkańców”, zwracają uwagę przedstawiciele Greenpeace Polska.Polska Grupa Energetyczna podała, że marszałek województwa łódzkiego opublikował „Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego” zawierający daty wygaszenia bloków energetycznych elektrowni Bełchatów oraz termin zakończenia wydobycia węgla brunatnego w regionie bełchatowskim. To konieczne działanie w procesie ubiegania się o środki unijne dla regionu. „Zależy nam na tym, żeby województwo łódzkie mogło korzystać ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację. Zaplanowanie dat wyłączenia bloków energetycznych elektrowni Bełchatów oraz zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów i Szczerców, jak również odejście od planu eksploatacji złoża Złoczew, mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia planowania przyszłości Kompleksu Energetycznego Bełchatów, jego pracowników oraz mieszkańców tego regionu. Mają również znaczenie symboliczne, ponieważ to od powodzenia tego projektu w dużej mierze zależeć będzie sukces polskiej transformacji energetycznej”, mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6139:elektrownia-belchatow-do-wygaszenia-kopalnia-zloczew-nie-powstanie-greenpeace-kapitulacja-pge&catid=10:politics


Żyd Boniek na taczkę! Dosyć żydowskiej korupcji w polskim sporcie. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6138:zyd-boniek-na-taczke-dosyc-zydowskiej-korupcji-w-polskim-sporcie&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Żyd Boniek na taczkę! Dosyć żydowskiej korupcji w polskim sporcie.
PZPN to jeden z najbardziej zażydzonych związków sportowych w Polsce. Jak może tam zabraknąć żydów, skoro są tam gigantyczne pieniądze,które trzeba ukraść, aby nie wpadły w ręce polskiego sportu.
Oprócz aspektów finansów, korupcji jest tam oczywiście problem typowego żydowskiego sabotażu wymierzonego w Polskę. Sport jest w obecnym świecie ważnym narzędziem wizerunkowym państw i narodów, a żydzi dbają o to, aby Polska wypadała, jak najgorzej. Na czele związków sportowych w polin muszą stać żydzi to celem destrukcji Państwa, a tu poprzez taki nieudaczny sport, reprezentowany przez polską piłkę nożną.
Żydowski burak Jerzy Boniek dobrze się do tego nadaje, a co wielokrotnie udowodnił. Na taczkę z tym żydem!
Może chociaż tyle polscy kibice potrafią!

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6138:zyd-boniek-na-taczke-dosyc-zydowskiej-korupcji-w-polskim-sporcie&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

ENCYKLIKA OJCA ŚW. LEONA XIII: O PAŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIM IMMORTALE DEI (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6137:encyklika-ojca-sw-leona-xiii-o-panstwie-chrzescijanskim-immortale-dei&catid=11:sancta-ecclesia


ENCYKLIKA OJCA ŚW. LEONA XIII
KOŚCIÓŁ, NARÓD I PAŃSTWO

„IMMORTALE DEI”

O PAŃSTWIE CHRZEŚCIJAŃSKIM

Jaidhof 1995
Wielebnym Braciom Patriarchom,Prymasom, Arcybiskupom i Biskupom całego świata Katolickiego zostającym w łasce i jedności stolicy Apostolskiej Wielebni Bracia Pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo

WSTĘP

Kościół i państwo
Wiecznotrwałe dzieło miłosierdzia Bożego, Kościół święty, choć z istoty swej zmierza do zbawienia dusz i do osiągnięcia wie­kuistej szczęśliwości w niebie, jednakże i w zakresie rzeczy docze­snych tyle znamienitych przynosi korzyści, że gdyby nawet głównym jego
zadaniem była troska o pomyślność ziemską, więcej w tej mierze dokazać by nie zdołał.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6137:encyklika-ojca-sw-leona-xiii-o-panstwie-chrzescijanskim-immortale-dei&catid=11:sancta-ecclesia

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Popełniono wielki błąd” – szczepionki są śmiertelnie niebezpieczne – badanie – 13 milionów Polaków jest już stracone – co z resztą ?

                     
Duża liczba badań wykazała, że najpoważniejsze skutki SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID, takie jak krzepnięcie krwi i krwawienie, są spowodowane działaniem białka kolczastego samego wirusa.
To trzeba przeczytać całe ! 
Poszczepienna korespondencja ze szpitala
Że ludzkość, aż tak zgłupiała…
Test na inteligencję

Sobota Ks Dominik Chmielewski Konferencja Godzina Miłosierdzia „Czas uzdrowienia” Krynica audio – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2x-sZxcS4hg&feature=share&fbclid=IwAR3tUoZdClqZJ9gPlx6jJn-w8ty6i8jAh_r7PFri9sJvGdcLXZyFKoAS92U


https://m.youtube.com/watch?v=2x-sZxcS4hg&feature=share&fbclid=IwAR3tUoZdClqZJ9gPlx6jJn-w8ty6i8jAh_r7PFri9sJvGdcLXZyFKoAS92U

Dzieci maja widzieć przemianę serc rodziców powracających ze Mszy sw ,wówczas zrozumieją czym jest udział w Eucharystii ❤🙏

Ks  Dominik Chmielewski Konferencja Godzina Miłosierdzia „Czas uzdrowienia” Krynica audio – YouTube

https://www.youtube.com/watch?d=n&feature=share&fbclid=IwAR15X3kBEzf6VXJcTAK7CwLiyIS1fg9N3cRc5thifCM9pjH7GHTZ8l1iBNc&v=2x-sZxcS4hg

https://m.youtube.com/watch?d=n&feature=share&fbclid=IwAR15X3kBEzf6VXJcTAK7CwLiyIS1fg9N3cRc5thifCM9pjH7GHTZ8l1iBNc&v=2x-sZxcS4hg

CZY BIDEN SPRZEDA POLSKĘ ROSJI?

https://www.youtube.com/watch?v=ldzzpRkwvn0

 Henryk Jarząbek – Wiadomości Szczecin 13.Czerwca.2021 | Facebook

https://www.facebook.com/100001550565056/videos/wiadomości-szczecin-13czerwca2021/4283476025047374/

Niestety Polska nie jest Polską – a kiedy była?

Przyjechała telewizja ze Szczecina – nagrali wszystko jak powinni a nade wszystko PRAWDĘ i cenzura wrogów panujących w Polsce tę Prawdę usunęła. Były rozmowy o Prawdzie, lecz usunęli a dali tylko jedną kobietę, która mówiła ogólnie o przyrodzie dookoła. Jaka szkoda, że Polacy sami upletli sznur na swoją szyję głosując na prezydenta – wroga Narodu Polskiego a mogli inaczej, lecz byli namawiani na tę zdradę przez księży Redemptorystów poprzez Radio Maryja i tv „Trwam” do zguby swojej Ojczyzny i nadal oni namawiają, bo media mają MOC.

Chcę Państwu przedstawić niezwykle skuteczny plan na walkę z lewicową rewolucją

Klub Przyjaciół PCh24.pl

Szanowni Państwo!

W ubiegłym roku portal PCh24.pl wystartował z niezwykłą inicjatywą Klub Przyjaciół PCh24.pl skierowaną głównie do naszych najwierniejszych Czytelników, Widzów, Przyjaciół oraz Darczyńców – z inicjatywą skierowaną do Państwa. Więcej dowiedzą się Państwo, klikając w poniższy link.

Pragnij, oczekuj! – o śmierci w pismach Alicji Lenczewskiej – ks. Sławomir Kostrzewa

Dla chrześcijanina śmierć nie może być tragedią i końcem wszystkiego. Ma być spotkaniem z Ukochanym, z Jezusem Chrystusem, którego winniśmy oczekiwać z radością i tęsknotą przez całe życie – napisała polska współczesna mistyczka, Alicja Lenczewska. Jezus, przez długie lata życia Alicji pouczał ją, jak ma przygotowywać się do tego wyjątkowego momentu. Konferencję wygłosił ks. Sławomir Kostrzewa w Gietrzwałdzie, 17 kwietnia 2021 roku.

 

JEŚLI NA TO POZWOLĄ POLITYCY I EPISKOPAT W POLSCE TO SĄ JAWNYMI PACHOŁKAMI LUCYFERA, A WTEDY ZACZNIE SIĘ KONIEC ŻYCIA NA ZIEMI, BO BÓG WSZECHMOGĄCY NIE POZWOLI, ABY PASTWILI SIĘ NAD NAMI DEMONICZNI LUDZIE.

 

„SZOK! Boris Johnson w ONZ zapowiada oficjalnie: czipy, implanty, nanotechnologię i nową moralność”

„Borys Johnson z logiem Build-Back-Better* w klapie przemówił w ONZ wypowiadając między innymi poniższe słowa:

”Dziś wciąż żyją ludzie, którzy są przeciwko nauce.
Cały ruch!
Nazywają się antyszczepionkowacami!
Odmawiają przyjęcia dowodów że szczepionka usunęła ospę!
I którzy przez swoje uprzedzenia, tak naprawdę zagrażają dzieciom, które chcą chronić!
Całkowicie odrzucam ten antynaukowy pesymizm i jestem wielkim optymistą w kwestii możliwości jakie dają nowoczesne technologie które posłużą jako wybawiciel (zbawiciel?) i przemienią (ang. re-make**) świat!
Pod niezliczonymi względami technologia już to robi – nanotechnologia o której wspomniałem wcześniej rewolucjonizuje medyczne projektując roboty mniejsze od czerwonych krwinek zdolne do pływania w naszych ciałach – aplikując substancje medyczne i atakując złośliwe komórki niczym flota w Star Wars!”

Kiedy słucham takich wypowiedzi o tym że światem powinni rządzić technokraci razem ze sztuczną inteligencją nabieram przekonania że to już się stało a brytyjski premier jest już w gruncie rzeczy bezwolnym cyborgiem poruszającym ustami na przedstawieniu w robotycznym teatrzyku dla dorosłych dzieci przez telewizorami…”

 

TAKIE POSTĘPOWANIE BISKUPÓW JEST DOWODEM, ŻE NIE SĄ KATOLIKAMI A FARYZEUSZAMI SŁUŻĄCY INNYM BOGOM.

 

Segregacja zdrowotna w kościołach staje się smutnym i przerażającym faktem

Kapłani, którzy idą naukową drogą, chcą służyć zaszczepionym niech wiedzą, że w ten sposób przyczyniają się do sukcesu globalistów i ich planów, planów szatana zniszczenia ludzkości przy pomocy zastrzyków o niezbadanych skutkach, wykonanych z komórek płodów ludzkich zamordowanych w klinikach aborcyjnych. A jeżeli jeszcze nie wierzą jakie są ich plany niech poszukają w internecie: Zegar Zagłady, Georgia Guide Stones, zerowa emisja gazów cieplarnianych do 2050, depopulacja planety.

O krok od trwałego zwycięstwa aborcjonistów i radykalnych ideologów

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

w najbliższych tygodniach zapadną decyzje w sprawie dwóch kluczowych dokumentów, które mogą na lata wypaczyć rozumienie praw człowieka na forum Unii Europejskiej i ONZ. Oba są opracowywane przez agendy UE, ale jeden z nich może mieć rozstrzygający wpływ na ochronę życia, rodziny i małżeństwa na poziomie globalnym.

23 czerwca na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego dojdzie do głosowania nad projektem najbardziej proaborcyjnej rezolucji w dziejach tej instytucji. Mowa o Raporcie Maticia, który bezprawnie wzywa państwa członkowskie, by zapewniły powszechny dostęp do aborcji fałszywie określanej mianem „prawa człowieka”. Raport i załączony do niego projekt rezolucji wzywają także do wprowadzenia wulgarnej edukacji seksualnej i ograniczenia klauzuli sumienia dla lekarzy. Autorzy projektu sugerują, że wszystkie kraje Unii powinny finansować zabiegi chirurgiczne „zmiany płci”. Sprzeciw wobec tych propozycji uznają za „naruszanie wartości demokratycznych” i postulują ograniczenie możliwości jego wyrażania. Czytaj dalej

Panie JEZU KRÓLU POLSKI bardzo prosimy nie patrz na masonów rządzących kościołem Katolickim w Polsce a rozsławiaj MIŁOŚĆ i POKÓJ między nami i między Narodami.

2021.06.12 Chojna Królewska – Uroczyste Odsłonięcie obrazu Chrystusa Króla

 
       

Długo wyczekiwana, druga książka Mieczysławy Kordas. Nareszcie jest!!!

II tom Orędzi Trój-Jedynego Boga, Matki Bożej, Aniołów i Świętych,

zapisanych przez Mieczysławę Kordas w Chicago w latach 2019-2021.

Kochani, tutaj możecie kupić.

 https://www.ceneo.pl/Ksiegarnia;szukaj-jezus+chrystus+kr%c3%b3lem+polski+mieczys%c5%82awa+kordas

https://www.taniaksiazka.pl/jezus-chrystus-krolem-polski-mieczyslawa-kordas-p-1542385.html

Króluj nam Chryste!!!

11 – 12 – 13 czerwiec WIELKIE ŚWIĘTO BOGA JEZUSA CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO i KRÓLA POLSKI w SANKTUARIUM w CHOJNIE woj. SZCZECIN.

Widzisz Panie Jezu jakich masz Apostołów, że większość z nich postępuje jak Judasz – nieustannie Ciebie i nas zdradzają, bo innego boga słuchają. Kto jak kto, ale oni najlepiej wiedzą, że nawet nie zdążą spojrzeć w Twoje piękne i miłosierne oczy, bo porwie ich na wieczne potępienie lucyfer i spadną do wiecznego ognia piekielnego. Widok spadającego b-pa Józefa Życińskiego do piekła był dla mnie tragiczny, bo kto jak kto, ale to Apostołowie powinni nas uczyć świętych dróg do Nieba a my świeccy błagamy ich, aby nie ulegali pokusie i nawracali się, bo przez nich są wojny światowe, jak przez A.Hlonda była II wojna światowa. Drodzy katolicy módlmy się o nawrócenie biskupów, bo piekło jest straszne ……….

Panie Jezu bardzo prosimy uratuj kościół św. Konstancji, gdyż zarządzający Archidiecezją w Chicago Bp.Cupich chce go sprzedać, czy może już sprzedał – wszystko co Boże niszczy. Rządzi się nie swoimi kościołami, a przecież centa nie wydał na budowę kościoła żadnego. Nic nie jest jego własnością tylko różnych Narodowości – niszczyciel wszystkiego co Boże. Wygonili go ze Stanu poprzedniego, bo też sprzedawał, zamiast dokupywać – nie boi się Ciebie Boga i nigdy nie pyta Ciebie Właściciela, a co najważniejsze rządzi sam bez Ciebie, czyli uważa się ważniejszy od Boga, bo wydaje rozkazy przeciwko Tobie Bogu. To jest straszne, że celebransi muszą podawać ludziom Opłatki bez Ciebie na ręce w głównej nawie a z boku, lub na końcu kościoła podają łaskawie Twoje Najświętsze Ciało. Jego postępowanie mówi nam, że on nie chce spotkać Ciebie Zbawiciela po śmierci bo wybiera innego pana który mu na wszystko pozwala i robi co chce. Najgorsze jest to, że sprzedaje kościoły, a gdzie dolary i komu je rozdaje – nigdy się nie rozlicza przed katolikami gdzie i z kim się dzieli tymi katolików dolarami.

                                                     PAN JEZUS.

 „Tak, to prawda niby duchowni biskupi w sutannach chodzą, a was nieustannie zwodzą, gdyż na smyczy lucyfera chodzą. Każdy Mój sługa – ksiądz powinien walczyć o każdy Kościół, o każdą Kaplicę i Świątynię przeciwko bezbożności a oni okazali się faryzeuszami, gdyż dbają tylko o siebie, a wy wierni Bogu katolicy jesteście przez nich Łask Bożych i Sakramentów pozbawiani. Nie umiem tych faryzeuszy zrozumieć bo przecież wiedzą, że Jestem ich Przełożonym oficjalnie, ale niestety lekceważą Mnie nieustannie. Przecież wiedzą, że Jestem Bogiem i Zbawicielem, lecz na odpowiednich warunkach dusze mogą być zbawione, a oni rządzący Moimi Kościołami ignorują Mnie Stworzyciela Świata i nawet nie myślą o ratunku przez uznanie Mnie KRÓLEM Świata. Gdyby Mnie Boga pytali o wszystko a powinni, bo oni uważają Mnie za umarłego, nieżyjącego i dlatego to oni nakazują wypełniać ich polecenia bo oczywiście bardzo mało ze Mną jest pogodzonych. Ponieważ rządzący w Ameryce Moimi Kościołami bardzo się pysznią i zakazują ludziom wielu czynności religijnych więc piękna Ameryka będzie wystawiona na zniszczenie i będzie Ziemi trzęsienie. Bóg Ojciec już dawno chciał zamknąć tę Planetę Ziemię z powodu osób duchownych właśnie, ale Ja i Maryja Objawiamy się wam i prosimy Boga Ojca i jeszcze żyjecie, lecz jest coraz gorzej i Łaski Boże marnujecie. Już tak dużo razy proszę grzeszników, Objawiamy się, a ludzie mają odwagę usta Nam zamykać, to będą potępieni, chociaż chodzą do Kościoła i niby modlą się, lecz są bardzo przez demony chronieni. 

Błogosławię katolików i proszę was – nagłaśniajcie przez telefony, radia i Internet – nielegalne i podłe sprzedawanie kościołów katolickich w Archidiecezji Chicago.

   Jezus Chrystus Właściciel Kościołów zapisuje na listę zdrajców kardynałów”.


  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Chicago – 6.05.21 r.

W Chojnie były miejsca zarezerwowane dla kapłanów …puste ławki – nie przybyli – te miejsca zajęli zatem podczas uroczystości ludzie świeccy.

A szkoda, bo kapłani przecież wiedzą, że MUSZĄ spojrzeć w oczy swemu Przełożonemu – Sędziemu Bogu Jezusowi Chrystusowi a powinni Boga godnie i odważnie reprezentować zawsze i wszędzie. Prawie każdego dnia na Mszach Świętych wspominają święte osoby   i kapłanów żyjących przed nimi a nie chcą brać przykładu z Bogu oddanych ludzi. 

 

W Chojnie króluje Jezus Król Polski od 12/05/21 r. oficjalnie w Sanktuarium Najśw. Serca Jezusa Króla Polski.

 

Trevignano Romano, dnia 12 czerwca 2021 r.

Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi - Sanktuaria

„…nadchodzi głód i możecie znaleźć się w całkowitej rozpaczy”

Dzieci moje, dziękuję wam, że jesteście tutaj na modlitwie. Dzieci moje, proszę was, abyście słuchali moich rad i głosu mojego Syna, abyście byli zbawieni. Moi prorocy wiele pisali i wiele mówili dla zbawienia ludzkości, ale wy nie słuchacie. Niektórzy z moich ulubionych synów (kapłanów) odwrócili się ode mnie i od Boga, nie rozumiejąc, że to nie prowadzi do zbawienia, ale do zguby. Dzieci moje, módlcie się wiele za ten świat, który jest obecnie pogrążony w ciemnościach; światło wiary jest bardzo słabe i dlatego nie będzie już można uniknąć sądu Bożego, który wkrótce nadejdzie. Dzieci moje, z miłością proszę was, abyście się zaopatrzyli, ponieważ nadchodzi głód i możecie znaleźć się w całkowitej rozpaczy. Opatrzność przyjdzie zewsząd, nie bój się, zaufaj słowom Jezusa i zachowaj je w skarbcu swojego serca. Żyjcie tymi orędziami, bądźcie wierni Słowu Bożemu i Ewangelii. Serce mojego Syna krwawi za grzechy ludzkości, ten będzie zbawiony, kto będzie słuchał moich wezwań aż do końca czasów. Pamiętaj, tak bardzo cię kocham, kto jest z Bogiem, nie będzie się niczego obawiał. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

                               KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!
2021.06.12 Chojna Królewska – Ustanowienie Sanktuarium Chrystusa Króla cz.1
2021.06.12 Chojna Królewska – Ustanowienie Sanktuarium Chrystusa Króla cz.2
2021.06.12 Chojna Królewska – Ustanowienie Sanktuarium Chrystusa Króla cz.3
2021.06.12 Chojna Królewska – Ustanowienie Sanktuarium Chrystusa Króla cz.4
Chojna Królewska-Uroczyste Odsłonięcie obrazu Chrystusa Króla
2021.06.12 Chojna Królewska- Ustanowienie Sanktuarium
Chrystusa Króla
2021.06.13 Chojna Królewska – Platan Olbrzymi

Powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych

Lekarzy i Naukowców

https://www.youtube.com/watch?v=efdoS90PRSI

GADOWSKI. Ostre wystąpienie o SKUTKACH pandemii!

Tydzień Życia i Wolności

https://www.youtube.com/watch?v=n9Spr-crxzw

Abp. Jan Paweł Lenga: Każdy kto chce iść za Chrystusem

jest żołnierzem wyklętym…

https://www.youtube.com/watch?v=x3Eq4OtmnPw

Abp. Jan Paweł Lenga: Walka z sacrum w Kościele

https://www.youtube.com/watch?v=AGz9SYHYFz8

 

Kościół w Chojnie ogłoszony Sanktuarium

Niepokalane Serce Maryi – Pomóż nam!: 

Matko, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Niepokalanego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi- zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! Od głodu i wojny – wybaw nas! Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania – wybaw nas! Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego – wybaw nas! Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas! Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas! Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu – wybaw nas! Wybaw nas! Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpienie całych społeczeństw! Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei! Fatima, 13 V 1982

TE OSOBY, KTÓRE NAMAWIAJĄ LUDZI NA POBIERANIE SZCZEPIONEK SĄ MORDERCAMI ŁĄCZNIE Z PAPIEŻEM FRANKIEM – BEGOLIO I KSIĘŻMI.

Mike Yeadon Szczepionkowy zamordyzm

Mike Yeadon, były główny naukowiec firmy Pfizer, stwierdził, że jest już za późno, aby uratować osobę, której wstrzyknięto szczepionkę Covid-19. Wzywa tych, którym jeszcze nie wstrzyknięto śmiercionośnego związku, do walki o przetrwanie ludzi i życie ich dzieci. Znany na całym świecie immunolog opisuje dalej proces, który według niego zabije ogromną większość ludzi żyjących obecnie. Bezpośrednio po pierwszym wstrzyknięciu około 0,8% ludzi umiera w ciągu 2 tygodni. Osoby, które przeżyły, mają średnią długość życia 2 lata, która jednak zmniejsza się po każdym doładowaniu lub wstrzyknięciu „przypominającym”.

Opracowywane są szczepionki uzupełniające, które rozkładają niektóre narządy, w tym serce, płuca i mózg. Profesor Yeadon, który przez dwie dekady był zaznajomiony z działaniami i celami badań i rozwoju w farmaceutycznym gigancie Pfizer, wyjaśnia, że ostatecznym celem obecnie podawanego schematu szczepionek może być tylko masowe wyludnienie, przy którym wszystkimi wojnami światowymi wydają się być jak Myszka Miki.

„Miliardy są już skazane na pewne, nieodwołalne i pełne bólu zgony. Każda osoba, która otrzymała zastrzyk, z pewnością umrze przedwcześnie, a 3 lata to zrobiona na wyrost ocena tego, jak długo prawdopodobnie będzie żyła”.

WSZYSTKIE SZCZEPIONKI

NA COVID-19 ZABIJAJĄ!

CHCESZ ŻYĆ, NIE SZCZEP SIĘ!

https://stowarzyszenierkw.org/video/30/dr-michael-yeadon-byly-wiceprezes-i-dyrektor-naukowy-firmy-pfizer-wywiad-planet-lockdown-napisy-pl/

KOCHAJMY PANA BOGA W TRZECH OSOBACH I MARYJĘ NASZĄ KRÓLOWĄ 
I WALCZMY O PRAWDĘ KATOLICKĄ W WYDANIU NIE ZMIENIANEGO PISMA ŚW. !!!

POLACY – KATOLICY WALCZMY JAK UMIEMY Z MASONERIĄ BISKUPIĄ, ABY NIE ZMIENIALI MODLITW, ABY NIE ZMIENIALI PISMA ŚWIĘTEGO I ODMAWIAJMY MODLITWY JAK NAS NAUCZYŁ SAM PAN JEZUS – „OJCZE NASZ..”, „SPOWIEDŹ POWSZECHNA…” I INNE, A CO NAJWAŻNIEJSZE – TYDZIEŃ ZACZYNAMY OD PONIEDZIAŁKU WEDŁUG SŁÓW BOGA OJCA, A NIE JAK ŻYDZI OD NIEDZIELI.  NIE POZWÓLCIE ABY KSIĘŻA NA MSZY ŚW. NAZYWALI MĘKĘ JEZUSA NASZEGO ZBAWICIELA „UCZTĄ”. NIECH ŻYDZI ODCZEPIĄ SIĘ WRESZCIE OD KATOLIKÓW I OD NASZEJ RELIGII JEZUSOWEJ, BO ZABILI JEZUSA A TERAZ MSZCZĄ SIĘ NA NIM I NA NAS. WSZĘDZIE ICH PEŁNO I W WATYKANIE TEŻ.

Panie Jezu Joanna bardzo prosi o Błogosławieństwo i kierunek, co powinna jeszcze zrobić dobrego w życiu.

PAN JEZUS.

  „Ty Joanno same dobre uczynki robisz i wieczną, szczęśliwą przyszłość dla siebie tworzysz. Dalej tak żyj, lecz więcej przeżywaj Modlitwę i Msze Święte 

i wszystko z miłością rozpoczynaj i rozgrywaj. Dziękuję tobie, że pomagasz bliźniemu i jesteś zawsze zwrócona z pokorą do niego. Przypominam o Modlitwie, abyś odmawiała Ją według Mojej nauki i ucz innych, aby nieposłuszni Bogu nie zgubili duszy. Ty nie patrz, co ustalili masońscy biskupi i kardynałowie w Moim Kościele, bo oni cię nie zbawią, lecz Jezus Chrystus, którym oni się bawią. Nie obrażają Mnie Boga posłuszeństwem biskupom do demonów podobnych, bo Ja nie jestem do nich podobny. Kieruj się zawsze Ewangelią i Pismem Świętym a w Nim wyczytaj prawdziwą „Spowiedź Powszechną” i nie spowiadaj się „braciom i siostrom”, a Maryi i Moim Apostołom. Nie bluźnij przeciwko Mnie już nigdy, bo dużo jest słów zmienionych w Mszy Świętej i Modlitw i nawet ta, którą Zakonnik Maksymilian Kolbe ułożył: „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i za poleconymi Tobie” i tak ma być. Amen.

Twój Przyjaciel Jezus Chrystus Zbawiciel”.

 

      Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 10.06.21 r.

POLACY MÓDLCIE SIĘ O PATRIOTÓW POLSKICH, KTÓRZY WALCZĄ O NARÓD POLSKI ODWAŻNIE. A MY POPIERAJMY ICH W DĄŻENIU DO WOLNOŚCI.

Takich lekarzy nam trzeba – SZACUNEK!!!

To jest ZBR*DNIA na narodzie! Łamane jest PRAWO

medyczne i etyka!!! Wolność TV

https://www.youtube.com/watch?v=2ztZXftyWAA&t=6s

Niezależni lekarze i naukowcy zrzeszają się!

https://www.dlapolski.pl/niezalezni-lekarze-i-naukowcy-zrzeszaja-sie?fbclid=IwAR0mx_0jUiymuJy3H3sRuuBjAFblniHdXmIi7cCLFm7qKetZlyIILyLNvA0

Nowa Nie-Normalność w służbie zdrowia

Kiedy pacjent jest w 100% bezpieczny dla lekarza?

Gdy jest martwy! Cała koncepcja nowej normalności w służbie zdrowia zmierza do tego aby pacjentów uczynić martwymi!

Szpitale będą otrzymywać kategorie od A do D /123RF/PICSEL

– Jeśli chodzi o zapowiadaną reformę szpitalnictwa, to uważam, że dwie ustawy będą tutaj kluczowe. Pierwsza to ustawa o jakości świadczeń, która istotna jest zwłaszcza dla pacjentów. Druga to ustawa o rozwoju i reformie szpitalnictwa, która ma uporządkować system lecznictwa szpitalnego – wyjaśnił minister zdrowia

REKLAMA

Projekt pierwszej regulacji powinien być gotowy w czerwcu. Drugi trafi do konsultacji najprawdopodobniej w sierpniu. W tej ostatniej ustawie minister zdrowia doprecyzuje, jakie kryteria będą przyjmowane do oceny szpitali.

Minister zaznaczył, że regulacja o jakości świadczeń zmierzać będzie do tego, aby działanie placówek było dokładne analizowane, mierzone i porównywane. Nacisk położony będzie także na jakość obsługi pacjenta. Ustawa ma być podstawą premiowania szpitali w ich finansowaniu, bo – jak zapewnił szef resortu – ta dobra jakość ma być doceniana. Ustawa ma zawierać również tzw. system no-fault. Zmierzać będzie on do tego, by nie obciążać karnie lekarza za niezawinione błędy medyczne popełnione w czasie leczenia. Minister zaznaczył, że w tej kwestii ściśle współpracuje z rzecznikiem praw pacjenta.

REKLAMAPrzypomniał, że zespół powołany pod koniec zeszłego roku do opracowania reformy szpitali przygotował już raport zatytułowany „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”.

Raport został zaakceptowany przez kierownictwo MZ. Jego założenia koncentrują się na czterech obszarach: strukturze właścicielskiej, restrukturyzacji szpitali, jakości zarządzania szpitalami oraz reorganizacji systemu szpitalnictwa.

Minister przyznał, że w trakcie prac zespołu pojawiły się trzy scenariusze dotyczące samej struktury właścicielskiej szpitali.

– Jeden to była unifikacja struktury właścicielskiej. Drugi mówił o tym, by w ramach spółek, którymi miały stać się wszystkie szpitale, zapewnić dominujący udział jednego udziałowca albo akcjonariusza, którym byłby Skarb Państwa. Byłby to jednak bardzo mozolny proces, bo każdy szpital trzeba by poddać szczegółowej wycenie. Poza tym takie rozwiązanie byłoby ukierunkowane również na szpitale, które realnie nie wymagają pomocy. To była istotna wada tego scenariusza – stwierdził minister.

Dlatego też zdecydowano się na trzecie rozwiązanie zarekomendowane przez zespół, łączące – jak zaznaczył szef resortu – ewentualne czasowe zmiany właścicielskie z restrukturyzacją szpitali, które tego będą wymagać. Celem działania jest też poprawia ich sytuacji finansowo-ekonomicznej. Pozwoli to skupić się na tych szpitalach, które rzeczywiście wymagają interwencji.

– Ten wariant polega na tym, by prowadzić obiektywną ewaluację szpitali i w tym celu będziemy oceniać kondycję szpitala, biorąc pod uwagę różne wskaźniki. Wciąż jeszcze rozważamy, czy będzie się to odbywać co roku. Tak naprawdę zależy to od zasobów, jakimi będzie dysponował podmiot do tego powołany, czyli Agencja Rozwoju Szpitali(ARS) – wyjaśnił minister.

Zapewnił, że „model zarządzania właściwie się nie zmieni z jednym tylko zastrzeżeniem, że będzie możliwość głębszej i czasowej ingerencji w strukturę właścicielską, gdy kondycja placówki będzie słaba”. Jednak nie będzie to tylko i wyłącznie zależało od samego stanu finansowego szpitala. Pod uwagę brane będzie również chociażby dopasowanie dostępnej w placówce infrastruktury do faktycznego zapotrzebowania pacjentów na oferowane przez szpital świadczenia.

– Można to sprowadzić do prostego przykładu. Mamy dwa położone obok siebie szpitale, które oferują konkurencyjne względem siebie świadczenia zdrowotne i nie tworzą uzupełniającej oferty, bo podlegają różnym właścicielom. Konkurują ze sobą nie tylko o pacjenta, ale też o kadrę medyczną, a to nakręca np. spiralę wynagrodzeń w danym regionie – zauważył minister.

Według niego kluczowe jest, by te usługi były kompleksowe, a zasoby, którymi dysponują szpitale, były optymalnie wykorzystywane.

Minister odniósł się również do drugiego aspektu reformy szpitalnictwa – profesjonalizacji zarządzania. Podkreślił, że szpitalami mają zarządzać menadżerowie.

– Chcemy wprowadzić egzamin państwowy, który będzie certyfikował kompetencje menadżera szpitala. W zasadzie tylko z taką certyfikacją będzie można zostać dyrektorem placówki – powiedział.

Zaznaczył, że być może z takiego egzaminu będą zwalniały studia podyplomowe MBA lub doktorat z zarządzania.

Trzeci element reformy, na który zwrócił uwagę Niedzielski, to restrukturyzacja szpitali. Tutaj kluczową rolę ma odgrywać Agencja Rozwoju Szpitali. To nie tylko nadzór, ale też przeprowadzanie i monitorowanie całego tego procesu, wprowadzanie określonych standardów czy wydatkowanie środków inwestycyjnych i wspieranie rozwoju polskich szpitali.

W wyniku dokonanej oceny Agencja Rozwoju Szpitali będzie przyznawała szpitalowi odpowiednią kategorię, odnoszącą się do sytuacji ekonomiczno-finansowej i innych obszarów ewaluacji (zgodność z tzw. mapami potrzeb zdrowotnych). Szpitale będą otrzymywać kategorie od A do D.

„Szpitale zakwalifikowane do kategorii czwartej, czyli D, wymagać będą wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i czasowego przejęcia zarządzania oraz nadzoru przez ARS. Agencja nie tylko przygotuje program restrukturyzacyjny, który zaopiniuje później NFZ, ale też skieruje osobę, która przejmie władzę na zasadzie pełnomocnika. Będzie to działanie podobne do tego, w ramach którego powoływałem pełnomocników w czasie pandemii, np. dla Szpitala Południowego” – wyjaśnił minister.

Zdaniem Niedzielskiego ARS w pierwszych latach funkcjonowania zajmie się najprawdopodobniej kilkudziesięcioma placówkami z blisko 600 szpitali publicznych funkcjonujących obecnie.

Szpitale, które wymagać będą wdrożenia programu restrukturyzacyjnego (kategoria C), będą zobligowane do przygotowania takiego programu, jego zaopiniowania przez NFZ i zatwierdzenia przez Agencję. Dodatkowo zatrudnić będą musiały doradcę delegowanego przez ARS, który będzie nadzorował cały proces.

W pozostałych dwóch kategoriach znajdą się szpitale w dobrej sytuacji finansowej (A) oraz wymagające wdrożenia działań naprawczych (B). Te ostatnie będą zobligowane do przygotowania programu optymalizacyjnego, podlegającego zatwierdzeniu przez Agencję.

Minister podkreślił, że w przypadku szpitali kategorii A planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu ich premiowanie np. poprzez priorytetowe przyznawanie funduszy na działania rozwojowe.

– Założenie jest takie, że w pierwszej kolejności będziemy zajmować się placówkami w gorszej sytuacji. Takie rozwiązanie ma też pewną zaletę, bo pozwala placówkom szybko się ukierunkować – podsumował minister.

Czwarty obszar reformy – jak wyliczył minister – to zmiana tzw. sieci szpitali, która wyraźnie nawiązywać będzie do ustawy o jakości w ochronie zdrowia.

– Tutaj podmioty będą premiowane przede wszystkim za jakość, którą zapewniają. Te podmioty, które zapewniają dobrą jakość, będą funkcjonować bezlimitowo i będą lepiej opłacane. Ponieważ te szpitale będą miały gwarancję kontraktu, to rozliczenie będzie odbywało się według wykonania świadczeń. Zniknie pojęcie nadwykonań, bo nie będzie już limitowania świadczeń – wyjaśnił minister.

Zapowiedział też, że w finansowaniu podmiotów zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali nacisk przesunięty zostanie z ryczałtowego opłacania na kontraktowe.

Minister zapytany o źródło finansowania reform zauważył, że środki uruchamiane będą zgodnie z zapowiedziami w Polskim Ładzie (wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. w 2027 r., co oznacza przyspieszenie uzyskania 6 proc. PKB już w 2023 r.).”Szacujemy, że będzie to ok. 200 mld zł” – podkreślił.

Dodał, że w Krajowym Planie Odbudowy na zdrowie przewidziano około 30 mld zł, w tym na inwestycje w szpitale. Pieniądze pochodzić też będą z innych unijnych programów np. REACT-UE, zapewnione będą również na ten cel z Funduszu Medycznego.

Adam Niedzielski, minister zdrowia /Mateusz Grochocki /East News

Adam Niedzielski, minister zdrowia /Mateusz Grochocki /East News

Zdaniem NIL

Pomysł utworzenia kolejnego podmiotu, który ma zajmować się systemem ochrony zdrowia, wymagającym kadr, obsługi i generującym koszty wydaje się działaniem wątpliwym pod kątem koszt-efektywności. Towarzyszące tej zapowiedzi informacje o tworzeniu korpusu menadżerskiego i zmian właścicielskich szpitali rodzą obawy, że Agencja może być instrumentalnie wykorzystywania do przejmowania przez państwo kontroli nad szpitalami lub będzie w swej działalności faworyzować szpitale, nad którym państwo sprawuje kontrolę.

Drugi palący problem to zadłużenie szpitali. W 2015 roku wynosiło 10,8 miliarda złotych, a w 2020 15,7 mld złotych, za obecnej władzy zwiększało się w tempie 1 mld rocznie. Jak tak dalej pójdzie, to koniec kadencji będzie uwieńczony kwotą 17 albo i 18 mld zadłużenia.

0:17

/

17:20

00:17

Marek Goliszewski, prezes BCC: Polski Ład wystraszył nawet tych, którzy wspierają PiS Interia.tv

PAP/INTERIA.PL

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-minister-zdrowia-zapowiada-rewolucje-w-szpitalach,nId,5267146#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Poniedziałek, 14 czerwca 2021
BŁ. MICHAŁA KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
Zobacz obraz źródłowy
Z kazania bł. Michała Kozala

Kapłan w Mistycznym Ciele Chrystusa

 

Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju.
Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego powołania i swej godności kapłańskiej wyrasta ponad zwykłych ludzi, bo Bóg powierza mu najważniejsze zadanie i w tym celu dopuszcza go do najściślejszego zjednoczenia ze sobą. Święty Paweł genialnym swym umysłem, oświeconym łaską Bożą, naprowadza nas w listach swoich na zrozumienie tej rzeczywistości nadprzyrodzonej. Od niego dowiadujemy się, jak Chrystus Pan za pomocą sakramentów świętych dokonuje niewidzialnych wprawdzie, a przecież niezaprzeczalnych zmian w duszach ludzkich.
Te zmiany przyrównać można do kształtowania się i rozwoju organizmu ludzkiego. Wiadomo, że żywe ciało wchłania w siebie surową, nieorganiczną materię, a drogą wewnętrznej przemiany przekształca ją i upodabnia do siebie. Z tej przekształconej i do siebie upodobnionej materii korzysta potem albo w ten sposób, że wzmacnia nią ogólnie cały organizm, albo też używa jej do odpowiedniego wyposażenia członków lub wreszcie przeznacza ją na tworzenie narządów, czyli tych części ciała, które nie tylko same żyją, ale zarazem rozprowadzają siły i soki życiowe po całym ciele.
Otóż rzecz podobna dzieje się w dziedzinie łaski. Pan Jezus przerabia, przekształca dusze nieśmiertelne. Z życia przyrodzonego podnosi je do życia nadprzyrodzonego. Celem przeprowadzenia tych zmian cudownych stworzył organizm nadprzyrodzony, który życiem i działaniem swoim przyrównany być może do ciała ludzkiego, mianowicie ustanowił Kościół święty, czyli swoje Ciało Mistyczne. Sam jest Głową tego Ciała, Duch Święty duszą jego, a członkami wierni.
Gdy teraz zrozumieć chcemy, co Chrystus Pan z duszą czyni, gdy do kapłaństwa ją wynosi, to pamiętajmy, że pierwszego, zasadniczego przekształcenia dokonuje Pan Jezus za pomocą chrztu świętego. W chwili chrztu świętego wlewa nowe życie do duszy, żyjącej dotąd tylko przyrodzonym życiem. Przemienia tę duszę do głębi, upodabnia do siebie, łączy ją ze sobą, wciela do swego cudownego Ciała Mistycznego, czyli włącza ją do Kościoła świętego. Gdy zaś na wybranej duszy wyciska znamię kapłaństwa, wtedy nadprzyrodzone zjednoczenie osiąga swój punkt kulminacyjny. Dusza wówczas nie tylko jest w Kościele, nie tylko czynną rolę odgrywa w Kościele, ale należy do duchowego ośrodka Kościoła świętego. Dusza kapłańska wchodzi w skład samego serca w Mistycznym Ciele Chrystusa Pana.
Błogosławiony Michał Kozal

Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Był synem Jana, oficjalisty dworskiego, i Marianny z Płaczków. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a później gimnazjum w Krotoszynie, wstąpił w 1914 roku do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie ukończył tzw. kurs teoretyczny. Ostatni rok studiów, zwany praktycznym, ukończył w Gnieźnie. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 lutego 1918 roku. Planował, że podejmie studia specjalistyczne, ale po nagłej śmierci ojca musiał zapewnić utrzymanie matce i siostrze. Był wikariuszem w różnych parafiach. Odznaczał się gorliwością w prowadzeniu katechizacji, wiele godzin spędzał w konfesjonale, z radością głosił Słowo Boże, dużo się modlił. Był wyrozumiały, uczynny i miłosierny wobec wiernych.
W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej i wiedzy zdobytej dzięki samokształceniu, kardynał August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchownym seminarium w Gnieźnie. Okazał się doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów. Alumni powszechnie uważali go za świętego męża. Dwa lata później został powołany na stanowisko rektora seminarium. Obowiązki pełnił do roku 1939, kiedy Pius XI mianował go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej i biskupem tytularnym Lappy (na Krecie). Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk księdza biskupa Karola Radońskiego w katedrze włocławskiej.
We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojej diecezji, którą zarządzał po wyjeździe z kraju biskupa diecezjalnego. Jego nieustraszona, pełna poświęcenia postawa stała się wzorem zarówno dla duchowieństwa, jak i dla ludzi świeckich. Niemcy aresztowali go 7 listopada 1939 roku. Najpierw wraz z alumnami seminarium i kapłanami został osadzony w więzieniu we Włocławku. Od stycznia 1940 r. do 3 kwietnia 1941 r. internowano go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą. Po wywiezieniu z Lądu, więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze. Wszędzie ze względu na swoją niezłomną postawę, rozmodlenie i gorliwość kapłańską doznawał szczególnych upokorzeń i prześladowań.
Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau, gdzie tak jak inni kapłani pracował ponad siły. Doświadczał tu wyrafinowanych szykan, ciesząc się w duchu, że „stał się godnym cierpieć zelżywości dla imienia Jezusowego”. Chociaż sam był głodny i nieraz opuszczały go siły, dzielił się swoimi racjami żywnościowymi ze słabszymi od siebie, potrafił oddać ostatni kęs chleba klerykom. Odważnie niósł posługę duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapłanom. W styczniu 1943 roku ciężko zachorował na tyfus; gdy był już zupełnie wycieńczony, przeniesiono go na osobny „rewir”.
26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu. Umarł w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym. Mimo prób ocalenia jego ciała przez więźniów, zostało ono spalone w krematorium. Po bohaterskiej śmierci sława świętości biskupa Kozala utrwaliła się wśród duchowieństwa i wiernych, którzy prosili Boga o łaski za jego wstawiennictwem. Zaraz po wojnie zaczęto zabiegać o beatyfikację. Św. Jan Paweł II podczas uroczystej Mszy świętej 14 czerwca 1987 roku w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki – zamykającej II Krajowy Kongres Eucharystyczny – dokonał beatyfikacji biskupa Michała Kozala. Papież powiedział w homilii: „Tę miłość, którą Chrystus mu objawił, biskup Kozal przyjął w całej pełni jej wymagań. Nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym: «Miłujcie waszych nieprzyjaciół» (Mt 5, 44). Niech będzie jednym jeszcze patronem naszych trudnych czasów, pełnych napięcia, nieprzyjaźni i konfliktów. Niech będzie wobec współczesnych i przyszłych pokoleń świadkiem tego, jak wielka jest moc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa – Tego, który «do końca umiłował»”.

W ikonografii bł. Michał przedstawiany jest w stroju biskupim lub w pasiaku więziennym. Jego atrybutami są: mitra, fioletowy trójkąt i numer obozowy 24544.

Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Michała, biskupa i męczennika, łaską szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz heroicznym męstwem w obronie wolności Kościoła, † spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem, umocnieni łaską Tajemnicy eucharystycznej, * mogli wytrwać do końca w wyznawaniu prawdziwej wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Niedziela, 13 czerwca 2021
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 
Zobacz obraz źródłowy
(Mk 4, 26-34)
Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
cytaty #Biblia #PismoŚwięte #wiara #religia #kościół #chrześcijaństwo #Jezus #Bóg | Gods love, Diy notebook, Sentences
Z traktatu św. Cypriana, biskupa i męczennika, O Modlitwie Pańskiej
Modlitwa niechaj płynie z pokornego serca
Ci, którzy się modlą, niech czynią to w sposób odpowiedni; w skupieniu i ze czcią. Pamiętajmy, że stoimy przed obliczem Boga. Trzeba zatem spodobać się Bogu zarówno postawą ciała, jak i sposobem przemawiania. Jak bowiem właściwością ludzi niesfornych jest głośne hałasowanie, tak przeciwnie ludziom przyzwoitym wypada się modlić w skupieniu i ze skromnością. Zresztą Chrystus Pan nakazywał nam modlić się w skrytości, w miejscach zamkniętych i odosobnionych, nawet we własnym mieszkaniu. Doskonale odpowiada to naszej wierze, albowiem mamy pamiętać, że Bóg jest wszędzie obecny, że widzi i słyszy wszystko, a ogromem swego majestatu przenika najskrytsze i najodleglejsze miejsca. Toteż jest napisane: „Jestem Bogiem bliskim, nie zaś Bogiem dalekim. Czyż może ukryć się człowiek, abym go nie zobaczył? Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię?” I znowu: „Na każdym miejscu oczy Pana patrzą na dobrych i złych”.
Kiedy więc gromadzimy się wspólnie z braćmi i wraz z kapłanem Boga sprawujemy święte obrzędy, trzeba pamiętać o skromności i porządku. Nie wypowiadajmy naszych modlitw bezmyślnie ani też nie bądźmy gadatliwi w przedstawianiu prośby, którą należy polecić Bogu z całą skromnością i czcią. Bóg bowiem słucha serca, a nie języka. Ten, który przenika myśli, nie potrzebuje ponaglania. Wskazuje na to sam Pan w słowach: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach”. A na innym miejscu: „Wszystkie Kościoły poznają, że Ja przenikam serca i nerki”.
Anna, która jest obrazem Kościoła, stosowała się – jak czytamy w Pierwszej Księdze Królów – do tego zalecenia. Modliła się do Boga w ciszy, w pokorze, w głębi swego serca, a nie głośnym wołaniem. Jej modlitwa była ukryta, ale wiara jawna. Modliła się nie ustami, ale sercem, bo wiedziała dobrze, iż Bóg słyszy taką modlitwę. Otrzymała, o co prosiła, ponieważ prosiła z ufnością. Potwierdza to Pismo św. w słowach: „Anna mówiła w sercu swoim, poruszała wargami, ale nie wydawała głosu, i Pan ją wysłuchał”. Podobnie czytamy w psalmie: „Przemawiajcie w sercu swoim i w domach swoich pokutujcie”. To samo także zaleca nam Duch Święty przez Jeremiasza proroka i mówi: „Ciebie, o Panie, należy wielbić w duchu”.
Bracia ukochani! Ten kto się modli, powinien pamiętać, w jaki sposób modlił się w świątyni celnik obok faryzeusza. Nie podnosił zuchwale oczu ani nie rozkładał wyniośle rąk, ale bijąc się w piersi i wyznając swoje ukryte grzechy, wzywał na pomoc miłosierdzie Boże. A chociaż faryzeusz był w pełni zadowolony z siebie, to jednak bardziej na usprawiedliwienie zasłużył celnik, który modlił się nie pokładając nadziei w swojej niewinności, bo nikt nie jest wolny od winy. Modlił się z pokorą wyznając grzechy, i wysłuchał go Ten, który pokornym okazuje miłosierdzie.
                                                           Jezus Cytaty - PolishGeno

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

W słowach zapisanych przez Ezechiela widać zapowiedź Jezusa. Syn Boży pochodził z rodu Dawida zajmującego ważne miejsce w historii Izraela. Górę, o której wspomina prorok, możemy zaś utożsamiać z Golgotą. To na niej wyrosło drzewo życia, które wydało owoc w postaci zbawienia całej ludzkości. Zamieszkaliśmy pod nim i skryliśmy się w jego cieniu. Nie ma na świecie bardziej płodnego i błogosławionego drzewa niż krzyż Chrystusa. Jego gałązkami były stróżki krwi wypływające z ran Zbawiciela. To w niej mamy źródło uświęcenia, oczyszczenia, uzdrowienia i umocnienia. Gałązkami są także łaski płynące dla tych, którzy nie boją się wpatrywać w krzyż Syna Bożego, którzy szukają w nim sił i pociechy. Nie bójmy się stawać w jego cieniu, nie lękajmy się jego ramion. Korzystajmy z Owocu, jaki na nim wisiał. Nigdzie nie znajdziemy tyle miłości, miłosierdzia i przebaczenia co u jego stóp. W każdym położeniu nieustannie odwołujmy się do męki i śmierci Jezusa. Jego krzyż jest darem dla każdego z nas.

 

Komentarz do psalmu

Modlitwa uwielbienia i oddawanie czci Bogu dają człowiekowi szczęście. Każdy poranek jest okazją do dziękowania za dobrodziejstwa, które otrzymujemy z rąk Stwórcy. Pomyślmy dziś o tym, w czym doświadczamy Bożej łaskawości. Nie zapominajmy, że wszystko, co mamy, jest łaską. Każde przebudzenie, każdy oddech i uderzenie serca powinny skłaniać nas do wdzięczności za to, że Pan nieustannie podtrzymuje nasze życie. Psalmista radzi, by wieczór i noc były dla nas porą dziękczynienia za Bożą wierność. Mało kiedy zdajemy sobie sprawę, że Najwyższy jest przy nas cały czas, w każdej minucie naszego życia, że jest wierny w swojej miłości i obietnicach. Spostrzega to ten, kto jest sprawiedliwy przed Bogiem, kto postępuje uczciwie i według Jego słowa. Łaskawość i wierność Boga dostrzega ten, kto jest w Nim zakorzeniony i zanurzony. Taki człowiek nieustannie jest młody i gotowy do czynienia dobra. Przekonany o bliskości Boga zawsze chce mówić o Jego miłości. W Nim widzi skałę, na której warto budować. W odróżnieniu od świata nie przypisuje Mu zła. On wie, że Bóg zawsze jest dobry. Takiego Pana trudno więc nie wychwalać.

 

Komentarz do drugiego czytania

Święty Paweł daje nam dziś receptę na dobre życie. Podpowiada, czym mamy się kierować w naszym postępowaniu i decyzjach. Każdy nasz czyn i zamiar winno poprzedzać zasadnicze pytanie: „Czy to, co zrobię, będzie podobać się Bogu”? Nie powinniśmy więc w pierwszej kolejności oglądać się zbytnio na opinię ludzi; na to, czy w danej sprawie odniesiemy jakieś korzyści, czy to lub owo nam się opłaci. To argumenty drugiej kategorii. Mamy podobać się Bogu a nie światu. Im bardziej jesteśmy związani z Panem, tym mocniej żyjemy według Jego woli. Jeśli naprawdę mamy Boga w sercu, to nie posuniemy się do czynów, które są grzeszne. Jeżeli rzeczywiście wierzymy w Najwyższego i traktujemy Go poważnie, to nasza wiara i życie duchowe nie będą oderwane od codzienności. Relacja z Panem nie ogranicza się przecież do systematycznej modlitwy i poszczenia w piątki. Nasza więź z Bogiem każe nam kochać innych, przebaczać, czuć odpowiedzialność za bliźnich oraz Kościół i być otwartym na potrzeby tych, których mamy wokół. Przyjdzie czas, gdy będziemy musieli zdać z tego wszystkiego relację przed tronem Boga. Nikogo to nie ominie. Wtedy w pełni poznamy, jak bardzo albo jak mało kochaliśmy naszego Stwórcę.

 

Komentarz do Ewangelii

Pod pojęciem „Królestwo Boże” trzeba rozumieć obecność, działanie i panowanie Boga. Jak to się ma do naszego życia? Jezusowe nawiązanie do ziarna pokazuje, że nasze duchowe życie nie ma nic wspólnego z fast-foodem. Tu nic nie dzieje się błyskawicznie. Nasienie, aby wydać plon, potrzebuje czasu. Podobnie jest z naszym dojrzewaniem w wierze i człowieczeństwie. Popatrzmy na swoje życie. Na jakim etapie rozwoju dziś jesteśmy? Czy mamy solidne korzenie? A może już kwitniemy albo wydajemy owoc? Każde dobro wymaga czasu i cierpliwości. Poszukajmy dziś „Królestwa Bożego” w naszej pracy, posłudze, małżeństwie, macierzyństwie lub ojcostwie… Jak odpowiadamy na Boże wezwania i na działanie Pana? Czy przyjmujemy Jego natchnienia i zaproszenia? On jest najlepszym Ogrodnikiem ludzkiej duszy. Zależy Mu na naszym wzroście. To On uzdalnia nas do pięknego owocowania. Nie zamykajmy się na to, co chce nam uczynić. On wie, jak sprawić, byśmy prawdziwie wzrastali na pożytek ludzi i na Jego chwałę.

Komentarze zostały przygotowane przez Agnieszkę Wawryniuk

Jezus daje nam siebie w innych, bo wie że tego potrzebujemy.

13 czerwca
Święty Antoni z Padwy,
prezbiter i doktor Kościoła

 

Święty Antoni z Padwy

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomiędzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu Lizbony. Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasztoru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, było drugim, najważniejszym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.
W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Olivanez, gdzie osiedlili się przy kościółku św. Antoniego Pustelnika. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni. Zapalony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do Afryki, by tam oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany Boże były inne. Antoni zachorował śmiertelnie i musiał wracać do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go burza i zapędziła jego statek na Sycylię. W roku 1221 odbywała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Antoni udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrznego i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowaniem zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, następcy św. Franciszka. Ten ustanowił go generalnym kaznodzieją zakonu.
Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwykle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. W latach 1225-1227 udał się z kazaniami do południowej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się tam herezję katarów (albigensów). Kiedy powrócił do Italii, na kapitule generalnej został wybrany ministrem (prowincjałem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napisał Kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościowym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne wrażenie, że nazwał Antoniego „Arką Testamentu”. Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał kazania do tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na prośbę kardynała Ostii Antoni napisał Kazania na święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne.
Po powrocie do swojej prowincji udał się do Werony, gdzie władcą był znany z okrucieństw i tyranii książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w sposób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach papieża. Do niego wtedy należała także Padwa. Antoni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.
Święty Antoni z PadwyAntoni obdarzony był wieloma charyzmatami – miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu prowincjała (ministra) i udał się do Padwy. Był zupełnie wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, gdzie przy śpiewie O gloriosa Virginum wieczorem w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha mając zaledwie 36 lat.
Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zaliczył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni doznawali na grobie św. Antoniego. Komisja papieska stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z paraliżu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo szybko. Grzegorz IX bullą Cum iudicat w 1233 roku wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerwca. Sykstus V w 1586 r. włączył jego święto do kalendarza powszechnego Kościoła. Na życzenie króla Hiszpanii Filipa V Innocenty XIII w roku 1722 ustanowił 13 czerwca świętem dla całej Hiszpanii i podległej jej wówczas Ameryki Południowej. W Padwie zainicjowano praktykę czczenia w każdy piątek śmierci św. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.
Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: franciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Lizbony, Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, ludzi i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu św. Antoniego – Il Santo – wznosi się potężna bazylika, jedno z najbardziej popularnych sanktuariów w Europie. Przeprowadzone w 1981 r. badania szczątków Świętego ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęczeniem.

W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w habicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami trzyma Dziecię Jezus, które mu się według legendy ukazało (podobnie jedynie legendą jest jego kazanie do ryb czy zniewolenie muła, żeby oddał cześć Najświętszemu Sakramentowi, by w ten sposób zawstydzić heretyka). Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba.

 

                                                                 Zobacz obraz źródłowy

Błogosławienie lilii   

Módlmy się: Boże, Stwórco, który zachowujesz rodzaj ludzki, miłośniku świętej niewinności, Dawco łaski i Sprawco wiecznego zbawienia; obdarz te lilie Twoim świętym błogosławieństwem, przedstawiamy Ci je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu świętego Antoniego, Twego Wyznawcy, pokornie prosząc o Twoje błogosławieństwo. Niech przez zbawienny znak Krzyża świętego spłynie na nie rosa Twego niebieskiego poświęcenia. Tyś sprawił najłaskawiej, że kwiaty te wydają przemiłą woń i służą człowiekowi ku zdrowiu. Daj, więc i utwierdź w nich tę moc, aby użyte w przeróżnych dolegliwościach za wstawiennictwem Twego sługi świętego Antoniego, przechowywane w naszych domostwach lub nabożnie noszone, odpędzały od nas siły nieczyste, sprowadzały zbawienną wstrzemięźliwość, oddalały choroby i wyjednały dla wszystkich, którzy Ci służą, łaskę i pokój. przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Błogosławienie dzieci     

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który zrodzony przed wiekami; chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego wieku; Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przyniesione Ci dzieci, oraz sam jako dziecię zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego: racz, więc te dzieci zawczasu otoczyć słodyczą swego błogosławieństwa i spraw, aby złość nie odmieniła ich umysłu, oraz dozwól, aby za przyczyną tegoż świętego Antoniego, którego opiece i obronie je polecamy, wzrastając w latach; mądrości i łasce, mogły zawsze Tobie się podobać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Niech was błogosławi i niech strzeże serc waszych Wszechmogący Bóg Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Amen.

 

Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święty Antoni Padewski, módl się na nami
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,
Święty Antoni, bojowniku wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, pogromco występków,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,
Święty Antoni, zwycięzco serc,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku.

Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Panie Jezu, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami święty Antoni.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Premier Morawiecki się zreflektował
Szanowni Państwo

w ostatni poniedziałek zwracałem się do Państwa z prośbą o podpis pod petycją do Premiera Morawieckiego o konsekwencję w równomiernym łagodzeniu zasad bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia społecznego i poluzowaniu obowiązujących jeszcze od jesieni 2020 roku limitów wiernych w kościołach (15 m2 na osobę).

Dziś chciałbym napisać Państwu, że Państwa wsparcie w postaci ponad 14.500 podpisów przyczyniło się do natychmiastowej i pozytywnej reakcji Premiera.

Już we wtorek ogłoszona została zapowiedź złagodzenia limitów, a w czwartek na konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia dowiedzieliśmy się, że od niedzieli 13 czerwca w kościołach, podobnie jak w innych miejscach publicznych, zajętych może być 50% miejsc, a od 26 czerwca 75%.

Dzięki Państwa zaangażowaniu w poparcie naszej petycji i tysiącom maili wysłanych do Kancelarii Premiera udało się nam wspólnie doprowadzić do tego, by prawo do wolności religijnej i swobody sprawowania kultu w świątyniach nie było traktowano gorzej niż inne swobody obywatelskie.

To jedno z takich wystąpień, które są konieczne, aby dominujący dziś przekaz bezpieczeństwa sanitarnego nie przesłonił tej prostej prawdy, że dla człowieka ważne są nie tylko dobra materialne i zdrowie, ale także dobra duchowe.

Prawo do uczestnictwa w kulcie religijnym jest jednym z takich dóbr i nie ma żadnego uzasadnienia traktowanie go gorzej niż innych sfer życia publicznego.

Jak pisaliśmy w naszej petycji kościoły nie są jakimiś szczególnymi ogniskami pandemii, stąd cieszy nas, że zostało to ostatecznie uwzględnione przez osoby odpowiedzialne za reguły reżimu sanitarnego, choć, podobnie jak zapewne Państwo, byliśmy zasmuceni, że wymaga to aż apeli Przewodniczącego Konferencji Episkopatu i petycji takich jak nasza.

Jak Państwo wiedzą nasza działalność ma charakter rzeczniczy. Upominamy się mobilizując opinię publiczną, dzięki Państwu, o sprawy, które mają często fundamentalne znaczenie dla tożsamości naszej wspólnoty jako narodu.

Wymaga to zazwyczaj stawania wbrew powszechnie rozpowszechnionym sądom, ale też praktykom wielu instytucji.
To że w ich gronie znajdują się nierzadko Kancelaria Premiera, czy poszczególne ministerstwa jest tylko potwierdzeniem, że niezależnie od deklaracji poszczególnych polityków Państwa i nasza aktywność jest cały czas potrzebna.

Chciałbym przy tej okazji, kiedy mogę Państwu komunikować nasz wspólny sukces, jeszcze raz serdecznie podziękować za Państwa aktywizm i wkład we wspólne zmagania.

Bez Państwa wsparcia każdego dnia, nie tylko podpisami pod petycjami, ale też częstymi, drobnymi darowiznami nic z tego czego udaje się nam dokonać nie byłoby możliwe.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze zmagania.

TO JEST STRASZNE, ŻE BERGOLIO I BISKUPI WYBIERAJĄ OHYDNE ROGI NA WIECZNOŚĆ I DIABELSKĄ BRZYDOTĘ A BÓG TAKI PIĘKNY I MIŁOSIERNY CZEKA. NIE MÓWCIE NA ŻADNEGO DUCHOWNEGO „OJCIEC”, A SZCZEGÓLNIE NA PAPIEŻA „OJCIEC ŚWIĘTY, BO NA ZIEMI NIKT NIE JEST ŚWIĘTY !!!
Już oficjalnie księża ogłaszają swoim parafianom, kółkom różańcowym, zelatorom, organizacjom i wspólnotom przykościelnym, że wchodzi do użytku Kościoła w Polsce nowy mszał. Niedawno słyszeliśmy o zmianie mszału dla diecezji włoskich, i po cichu mszał ten, mszał bergogliański, wchodzi do Polski. Nie wchodzi głośno i z rozmachem, aby ludzie wiedzieli, że zmienia się Mszę Świętą na nabożeństwo ekumeniczne, ale po cichu.
BISKUPI KTÓRZY PRZYJMUJĄ BEZ SPRZECIWU DIABELSKIE ROZKAZY BĘDĄ POTĘPIENI A CO GORSZE, ŻE SAMI WYBIERAJĄ PIEKŁO NA WIECZNOŚĆ. TYLE LAT NAUKI NA PRÓŻNO.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )


Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.
Komisja Europejska prosi polski rząd o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6131:komisja-europejska-prosi-polski-rzad-o-wycofanie-wniosku-do-trybunalu-konstytucyjnego&catid=10:politics

Komisja Europejska prosi polski rząd o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders wysłał list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra do spraw Unii
Europejskiej Konrada Szymańskiego z prośbą o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa polskiego nad europejskim.Chodzi o wniosek skierowany przez premiera do TK pod koniec marca. Mateusz Morawiecki zwrócił się o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Unii Europejskiej. Zarzuty w nim zawarte sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa
prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6131:komisja-europejska-prosi-polski-rzad-o-wycofanie-wniosku-do-trybunalu-konstytucyjnego&catid=10:politics


Ks. GUZ: media, politycy i celebryci PRZECIWKO katolikom! || Tydzień Życia i Wolności (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6130:ks-guz-media-politycy-i-celebryci-przeciwko-katolikom-tydzien-zycia-i-wolnosci&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=N_wsZ_myPoQ

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6130:ks-guz-media-politycy-i-celebryci-przeciwko-katolikom-tydzien-zycia-i-wolnosci&catid=12:video

Rezolucja EU. Unia Europejska jest żydowską organizacją przestępczą, a jej kolaboranci również. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6129:unia-europejska-jest-zydowska-organizacja-przestepcza-a-jej-kolaboranci-rowniez&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Unia Europejska jest żydowską organizacją przestępczą, a jej kolaboranci są takimi samymi również.Unia rozpoczyna na dobre żydowski terror wymierzony w Polskę, już nie będzie żadnych dyskusji, tłumaczeń czy odroczeń.Najpierw Lech Kaczyński bezceremonialnie oszukał – zdradził – Polskę i Polaków. Następnie Kopacz obiecywała Merkel wszelkie ustępstwa, a obecnie żydowski idioto-bandyta Mateusz Morawiecki — podający się za premiera — podpisuje carte blanche, na wszystko, co mu żydzi z Brukseli dają do podpisania. Im gorzej, tym lepiej, takie jest odwieczne hasło żydowskie w polin od niemal tysiąca lat.

Teraz — nam Polakom — trzeba to wszystko wypić, stawką nie jest żaden dobrobyt, czy dobra zmiana, stawką jest uratowanie się przed zagładą,powtórki z Drugiej Wojny Światowej — którą w jakiś sposób przeszliśmy suchą stopą — nie będzie, teraz ma nastąpić prawdziwy koniec Polski i Polaków. Bo środki zostały udoskonalone, a sytuacja jest wymarzona — pandemia COVID19.
Dobry papież uśmiechu Jan Paweł II dobrze to wiedział i rozumiał, dlatego był pierwszym, gorliwym agitatorem wejścia Polski do tego unijnego piekła.To też trzeba zrozumieć i wyciągnąć z tego wnioski.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6129:unia-europejska-jest-zydowska-organizacja-przestepcza-a-jej-kolaboranci-rowniez&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

V MIĘDZYNARODOWY PROTEST PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ 12.06.2021 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6128:v-miedzynarodowy-protest-przeciw-przymusowi-szczepien-12-06-2021&catid=35:covid19

Trzeba wieszać na latarniach, a nie protestować — póki Polakom sił starcza. Wkrótce może być za późno
Red. Gazeta Warszawska.V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień 12.06.2021 r.Jak co roku zapraszamy całe rodziny z dziećmi.Jesteś wolnym człowiekiem! Masz prawo do wolności słowa. Masz prawo do swobodnego przemieszczania się. Masz prawo do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych. Masz prawo do ochrony danych osobowych. Masz prawo do poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej. Upomnij się o te podstawowe prawa! Pokażmy światu jak wielu nas jest! V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – 12 czerwca 2021

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6128:v-miedzynarodowy-protest-przeciw-przymusowi-szczepien-12-06-2021&catid=35:covid19

Pozew przeciwko Jorge Bergoglio (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6127:pozew-przeciwko-jorge-bergoglio&catid=35:covid19 )

Reiner Fuellmich
 Przewodniczący procesu Norymberskiego-2
Pozew przeciwko Jorge Bergoglio za zbrodnie przeciwko ludzkości Bizantyjski Katolicki Patriarchat niniejszym składa pozew przeciwko Jorge Bergoglio, tak zwanemu Franciszkowi, okupującemu papiestwo w KościeleKatolickim, za zbrodnie przeciwko ludzkości w związku ze skandalem COVID-19. Jorge Bergoglio:

1) wydał alarmującą wiadomość i nakazał zamknięcie kościołów na całym świecie na podstawie fałszywych informacji, manipulując w ten sposób i powodując traumę psychiczną milionów wierzących katolików. Jego fałszywy alarm, potwierdzony de facto zamknięciem kościołów, spowodował psychiczną traumę światowej publiczności. Uczestnicząc w skandalu dotyczącym COVID-19, Jorge Bergoglio zaangażował się w zorganizowaną przestępczość przeciwko ludzkości;

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6127:pozew-przeciwko-jorge-bergoglio&catid=35:covid19 )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Nadszedł czas, by Netflix usłyszał to od nas
Szanowni Pństwo

nadszedł czas, aby Netflix usłyszał bezpośrednio od nas co sądzimy o ich produkcji.

Netflix i hollywoodzkie elity wciąż atakują i ośmieszają chrześcijaństwo oraz sam wizerunek Jezusa Chrystusa, a miliony ludzi na całym świecie mają już tego dość.

Nadszedł czas, aby chrześcijanie masowo potępili wybryki Netflixa.
Czy będą w tym Państwo z nami?

Bardzo proszę, by dodali Państwo swój podpis pod petycją, żądając od Netflixa usunięcia obraźliwego przedstawienia Jezusa Chrystusa w filmie „Paradise PD.”

Proszę podpisać petycję i podzielić się nią ze wszystkimi znajomymi.

Mogą Państwo także przesłać tę ważną petycję przez WhatsApp lub Facebook.

Bardzo Państwu dziękuję,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Najnowszy atak Netflixa na wizerunek Jezusa Chrystusa następuje w trzecim sezonie przedziwnej kreskówki Paradise P.D., w którym Jezus zostaje pokazany jako połączenie masowego mordercy z bohaterem scen pornograficznych.
Odcinek tego obrzydliwie obraźliwego serialu, zawiera scenę, w której Jezus został przedstawiony jako zwolennik powszechnego dostępu do broni, schodzący z krzyża, by zabić swoich prześladowców z broni maszynowej i uczestniczyć w scenie aktu seksualnego z dwiema kobietami.
Prosimy o podpis, aby zażądać od Netflixa wycofania obraźliwych przedstawień Jezusa Chrystusa.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Mieczyslawa Kordas,

zwracam się do Państwa z najnowszą petycją broniącą wizerunku Jezusa Chrystusa przed atakiem ze strony przemysłu rozrywkowego.

I znowu, to Netflix jest w centrum wydarzeń! Kontynuuje on swój atak na chrześcijan na całym świecie.

Najnowszy ich atak na wizerunek Jezusa Chrystusa następuje w trzecim sezonie przedziwnej kreskówki Paradise P.D., w którym Jezus zostaje pokazany jako połączenie masowego mordercy z bohaterem scen pornograficznych.

Bardzo proszę o Państwa podpis teraz, aby zażądać od Netflixa wycofania obraźliwych przedstawień Jezusa Chrystusa.

Odcinek tego obrzydliwie obraźliwego serialu, zawiera scenę, w której Jezus został przedstawiony jako zwolennik powszechnego dostępu do broni, schodzący z krzyża, by zabić swoich prześladowców z broni maszynowej i uczestniczyć w scenie aktu seksualnego z dwiema kobietami.

Pomimo tego rażącego bluźnierstwa, widownia Netflixa jak dotąd prawie nie zwróciła na to uwagi. Podczas gdy wcześniejsze, nawet łagodne, satyryczne przedstawienia Mahometa wywołały ogromne oburzenie opinii publicznej i oskarżenia o „rasizm” i „islamofobię”, ten jawny atak na Jezusa Chrystusa nie zaniepokoił współczesnych „dziennikarzy” i „krytyków” filmowych.

Dla nas, jako CitizenGO, to niedopuszczalne. Z pomocą naszych sympatyków z całego świata, byliśmy w stanie wpłynąć na D.C. Comics, aby wycofali się z bluźnierczej edycji komiksu Second Coming (Powtórne przyjście). Udało nam się zebrać ponad 1,5 miliona podpisów przeciwko obraźliwemu serialowi „Pierwsze kuszenie Chrystusa” na Netflixie i uruchomiliśmy ogromną kampanię bojkotu konsumenckiego. Nasze kampanie w obronie producentów z Hollywood doprowadziły do odłożenia na półkę premiery „Habit”, kolejnej produkcji atakującej wizerunek Jezusa Chrystusa i wszystkich chrześcijan…

Tutaj też możemy coś zdziałać:

Prosimy o podpis, aby wspólnie zażądać od Netflixa wycofania obraźliwych przedstawień Jezusa Chrystusa. Tylko masowy protest spowoduje, że nie będą mogli zignorować oburzenia widzów i zostaną zmuszeni do reakcji!

Netflix posunął się kolejny raz za daleko w swojej „artystycznej” wolności słowa, przedstawiając tym razem Jezusa jako lubieżnego i paranoicznego szaleńca, którego misją jest powszechny dostęp do posiadania broni.

Staje się jasne, że celem Netflixa stało się potęgowanie skandalicznych i obraźliwych dla chrześcijan obrazów. Nie możemy wobec tego stać bezczynnie, gdy boskość Jezusa Chrystusa jest otwarcie wyśmiewana i poniżana.

Czy są Państwo tak samo zbulwersowani jak my?

Prosimy o podpis, aby dać znać Netflixowi, że jesteśmy zbulwersowani jego decyzją o umieszczeniu na swojej platformie obrzydliwych i obraźliwych przedstawień Jezusa Chrystusa.

Bardzo dziękuję za Państwa pomoc,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dla nas, jako CitizenGO, bluźnierstwa są niedopuszczalne. Z pomocą naszych sympatyków z całego świata, byliśmy w stanie wpłynąć na D.C. Comics, aby wycofali się z bluźnierczej edycji komiksu Second Coming (Powtórne przyjście). Nasze kampanie w obronie producentów z Hollywood doprowadziły do odłożenia na półkę premiery filmu „Habit”. Teraz też nam się uda!

To juz JUTRO! – Camp Vista Chapel – Radioton Radia Deon

 

ZANOWNI PAŃSTWO GIBES

 

Kaplica w Camp Vista, o której zapewne słyszeliście lub korzystaliście z niej
w przeszłości została już prawie odbudowana po pożarze,
który miał miejsce 2 lata temu.

Zdjęcie powyżej pokazuje jej obecny stan.

Brakuje nam funduszy na jej wykończenie dlatego też prosimy Państwa
o wsparcie finansowe, o donacje $20 lub $50 lub $100, …….

lub jakąkolwiek mniejszą lub większą sumę.

 

Dla tego szlachetnego dzieła RADIO DEON

oraz wiele osób sympatyzujących z Camp Vista organizuje JUŻ JUTRO

 

RADIOTON na FALI 1080AM
lub online www.deon24.com
#radiodeonchicago

 

czwartek 10-go   czerwca   od 6-11am

piątek 11-go  czerwca  od 6-11am

 

Prosimy o dołożenie swojej cegiełki na budowę Kaplicy w Camp Vista dzwoniąc
na telefon radiotonu

 

773-299-8939

 

Można również wesprzeć budowę kaplicy kiedykolwiek wchodząc na stronę
www.vistachapel.org

 

Podczas radiotonu rozdawane będą różne nagrody, wśród których

będzie kilka darmowych letnich kolonii  w Camp Vista,

jak również weekendowy odpoczynek w Camp Vista dla rodzin.

 

 

RADIOTON RADIA DEON – POCZUJMY SIĘ JEDNĄ RODZINĄ

 

Strona Facebook – Camp Vista

Strona Facebook – Radio Deon

 

Camp Vista Retreat Center

N3398 Chapel Heights Rd
Campbellsport, WI 53010

www.campvista.org

campvista@nconnect.net

 

 

Musisz to wiedzieć Dlaczego Morawiecki zwleka z wycofaniem
trucizny i nie karze dystrybutorów
Komentarz Tygodnia: Facet z czarną walizką – W. Gadowski
ŻYDZI NIE CHCĄ BYĆ OFICJALNYMI MORDERCAMI NARODU POLSKIEGO JAK BOGA JEZUSA CHRYSTUSA – ZBAWICIELA, BO NAWET PO ZABICIU PRZYSIĘGLI ŻE „KREW JEGO NA NICH I NA ICH DZIECI”. DLATEGO ŻYDZI OD LAT WYMYŚLAJĄ RÓŻNE SPOSOBY, NAMAWIAJĄ POLAKÓW ABY SAMI SIĘ MORDOWALI I SWOJE DZIECI SZCZEPIONKAMI ZATRUTYMI. ŻEBY TO POLACY BYLI SAMOBÓJCAMI I MORDERCAMI SWOICH RODZIN. POLACY – NIE BĄDŹCIE GŁUPI I NIE SZCZEPCIE SIĘ, ANI SWOICH RODZIN I NIE SŁUCHAJCIE ZDRAJCY T.RYDZYKA. PYTAJCIE SIĘ I
SŁUCHAJCIE PANA BOGA A BĘDZIEMY WSZYSCY ŻYĆ SZCZĘŚLIWIE Z BOGIEM KRÓLEM POLSKI
Bardzo mocna wypowiedź – Jan Zbigniew Potocki
Profesor z rady doradczej Morawieckiego ujawnił prawdę odnośnie szczepionek dzieci!!!

„Dom Jednego”. W Berlinie położono kamień węgielny pod wspólną świątynię trzech wyznań

9 czerwca 2021
 
W Berlinie położono kamień węgielny pod wspólną świątynię żydów, muzułmanów i protestantów. Dom Jednego, House of One – tak nazwano projekt, który ma stać się symbolem dialogu i braterstwa.

 

Rządzący Polską Żydzi uważają, że NIEWOLA POLAKÓW to normalność dla nich.
Grzegorz Braun: GENIALNE wystąpienie! Chcemy powrotu do normalności!

JUŻ WIELE OSÓB UJAWNIŁO PRAWDĘ, LECZ RZĄDZĄCY ŻYDZI MAJĄ SWOJĄ „PRAWDĘ”.

Pan Prof. Mirosław Piotrowski udzielił cennych informacji odnośnie tej „pandemii” i nie tylko. Jest nadzieja ze prawda ujrzy światło dzienne dzięki takim ludziom jak Pan Prof Mirosław Piotrowski.

Większość ludzi w Polsce i na świecie nie ma zielonego pojęcia co się naprawdę dzieje. Nawet program Pana Jana Pospieszalskiego był przez nie których ludzi źle zrozumiany. Ci lekarze co przedstawiali fakty i uboczne skutki tej „pandemii” zostali nazwani zdrajcami, którzy sieją niepokój i są szkodliwi dla społeczeństwa. Ja wiem że to jest absurd ale ci biedni zagubieni ludzie o tym nie wiedzą. Telewizja ma taką siłę przebicia, że nawet rodziny są ze sobą pokłócone. Tylko zdrowe logiczne myślenie pozwoli nam jasno i wyraźnie spojrzeć w rzeczywistość w której obecnie żyjemy. Mam nadzieje ze takich ludzi jak Pan Prof. Mirosław Piotrowski jest więcej i dzięki takim prawdziwym informacjom jest szansa że społeczeństwo się obudzi!!? bo jak nie to czekają nas następne fale ( „oczywiście dla naszego dobra”) nienormalności.”

Andrzej

Prof. Mirosław Piotrowski: Szczepionkowy zamordyzm

https://www.youtube.com/watch?v=TMiPkHM4q8o

Prof. Montagnier – Nagroda Nobla w dziedzinie virusolgii

https://www.youtube.com/watch?v=gWzqJVeelAA&t=11s

Kochani zawierzajcie w dniu 12.06.2021 siebie i swoje rodziny Panu Jezusowi Chrystusowi Królowi Polski.
Na tej stronie poniżej, znajdziecie Modlitwy zawierzenia Rodzin Chrystusowi Królowi Polski, oraz inne modlitwy:
Armia Jezusa Chrystusa Króla Polski
https://armiajezusa.pl/

Tylko w Panu Bogu Ocalenie!   Któż jak Bóg!
Króluj nam Chryste!
POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS!!! 
KRÓLU POLSKI RATUJ NAS – GINIEMY!!!

Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji :
„O nawrócenie całego Episkopatu

– aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI.
Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – DLA JEZUSA BOLESNEJ MĘKI MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO…..

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:

Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

O Matko, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Niepokalanego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi- zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości! Od głodu i wojny – wybaw nas! Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania – wybaw nas! Od nienawiści i podeptania godności dziecka Bożego – wybaw nas! Od deptania Bożych przykazań – wybaw nas! Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich – wybaw nas! Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu – wybaw nas! Wybaw nas! Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpienie całych społeczeństw! Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata niekończona potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło1 Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło nadziei! Fatima, 13 V 1982

Sobota, 12 czerwca 2021
NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Niepokalane Serce Maryi - strzeż... - Przez Maryję do Jezusa | Facebook
Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski
Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.
Imprimatur – Bp. Jan Wątroba, Częstochowa 2.X.2008 r., L. Dz. 807
Maryja na Słowo daję! - Zszywka.pl
Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi
Jasna Góra, 8 września 1946
 
Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę Państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.
 
Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.
 
Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym Słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.
 
Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawdzie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.
 
Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen. 
Niepokalane Serce Maryi powierzam Tobie moje życie! - Przebudźmy sumienia Polaków! SKCh im. Ks. Piotra Skargi – strona oficjalna
Akt poświęcenia całego świata
Niepokalanemu Sercu Maryi
Aktu tego dokonał Papież Pius XII 31 października 1942 roku.
Królowo Różańca świętego. Wspomożenie Wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą – kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni że uprosimy Twoje miłosierdzie, otrzymamy łaski oraz potrzebną pomoc i obronę w nieszczęściach obecnych nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca.
Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich – nie tylko w łączności z Kościołem, Mistycznym Ciałem Twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań – ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.
Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle dusz w niebezpieczeństwie zatracenia wiecznego.
O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, a szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie; te łaski które przygotowują, wyjed-nywują i utrwalają pokój.
Królowo Pokoju, módl się za nami! Daj światu pogrążonemu w wojnie – pokój, do którego wzdychają narody; pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się Królestwo Boże.
Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich, co pozostają jeszcze w cieniu śmierci; ześlij im pokój i spraw, aby i dla nich wzeszło słońce prawdy, by mogli razem z nami powtarzać Jedynemu Zbawicielowi świata: »Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!«
Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym, które żywią do Ciebie szczególne nabożeństwo, u których nie było domu, gdzie by nie znajdował się na zaszczytnym miejscu Twój czcigodny obraz, i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym pasterzem.
Wyjednaj pokój i całkowitą wolność świętemu Kościołowi Bożemu, powstrzymaj straszliwy zalew nowego pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu, rosły w zasługę i liczbę.
Wreszcie jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Syna, aby to Serce, w którym pokładano całą nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia – tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka przyspieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody pojednane ze sobą i z Bogiem wysławiały Ciebie Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Pokój i Życie. Amen.
Jadwiga on Twitter: "#NIEPOKALANE #SERCE #MARYI - módl się za nami.… "
Kazanie św. Wawrzyńca Justynianiego, biskupa

Maryja zachowywała wszystko w swoim sercu
Kiedy Najświętsza Dziewica rozpamiętywała wszystko, o czym dowiedziała się czytając, słuchając i patrząc, jakże bardzo wzrastała w wierze, jak bardzo pomnażała się w zasługi, jak wiele nabywała mądrości, jak się coraz to bardziej rozpłomieniała ogniem miłości. W ustawicznym rozważaniu niebieskich tajemnic odnajdywała swą radość, doznawała obfitości darów Ducha Świętego, unosiła się ku Bogu i zachowywała pokorę. Takie postępy w łasce Bożej podnoszą ku szczytom i coraz bardziej pomnażają chwałę. Błogosławione zaiste serce Najświętszej Dziewicy! Ona to dzięki zamieszkaniu i pouczeniom Ducha Świętego była zawsze we wszystkim poddana woli Bożego Słowa. Nie kierowała się własnym odczuciem i osądem, ale w zewnętrznym posługiwaniu spełniała to, co wewnętrznie Mądrość poddawała Jej wierze. Wypadało bowiem, aby Mądrość Boża, która zbudowała Kościół jako mieszkanie dla siebie, posłużyła się Najświętszą Dziewicą jako wzorem zachowywania prawa, czystości serca, pokory i duchowego poświęcenia.
Naśladuj Ją przeto, o chrześcijaninie! Wejdź do świątyni twego serca, aby oczyścić się duchowo i uzdrowić z choroby grzechów. Tam właśnie Bóg patrzy na motywy naszych czynów bardziej niż na czyny same. Dlatego zarówno gdy w kontemplacji i powierzeniu się Bogu zwracamy swą duszę ku Niemu, czy też kiedy staramy się o doskonałość przez wzrost cnót i spełnianie dobrych uczynków w służbie bliźniego, wszystko wykonujmy w ten sposób, aby jedyną pobudką była miłość Chrystusa. To jest właśnie owa Bogu przyjemna, duchowa ofiara oczyszczenia, którą składa się nie w świątyni ręką ludzką uczynionej, ale w świątyni serca, dokąd Chrystus wstępuje z upodobaniem.
Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle ze świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże Narodzenie (25 XII) i Narodzenie Najświętszej Maryi (8 IX), Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofiarowanie Maryi (21 XI), Wielki Piątek i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej (15 IX), Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII), Serca Pana Jezusa i Serca Maryi (dzień później), Chrystusa Króla (w ostatnią niedzielę przed Adwentem) i Maryi Królowej (22 VIII).

O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. I tak o Sercu Maryi wspominają: św. Azelm (+ 1109), jego uczeń Eudmer (+ 1124), Hugo od św. Wiktora (+ 1141), św. Bernard (+ 1153), św. Herman Józef (+ 1236), św. Bonawentura (+ 1274), św. Albert Wielki (+ 1280), Tauler (+ 1361), bł. Jakub z Voragine (+ 1298), św. Mechtylda (+ 1299), św. Gertruda Wielka (+ 1303), św. Brygida Szwedzka (+ 1373) i inni.
Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.
W objawieniu „cudownego medalika Matki Bożej Niepokalanej”, jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa Serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego zgromadzenia. Co więcej, Serce Niepokalane Maryi umieścił w herbie tegoż zakonu.

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. To nabożeństwo w ostatnich dziesiątkach lat stało się powszechne. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

Dnia 13 maja 1917 roku, kiedy dzieci: Łucja (lat 10), jej cioteczny brat Franciszek (lat 9) i Hiacynta (siostra Franciszka, lat 7) w odległości 3 km od Fatimy pasły swoje owce, ujrzały nagle silny błysk ognia jakby potężnej błyskawicy, który powtórzył się dwa razy. Zaniepokojone dzieci zaczęły zabierać się do domu ze swymi owcami. Ujrzały nagle na dębie postać Matki Bożej i usłyszały Jej głos: „Nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby sprawiedliwości Bożej zadośćuczynić za grzechy, jakie Jego Majestat obrażają? Jesteście gotowe nieść pociechę memu Niepokalanemu Sercu?” W imieniu trojga odpowiedziała najstarsza Łucja: „Tak jest, bardzo tego chcemy”. Matka Boża poleciła dzieciom, aby przychodziły na to samo miejsce co miesiąc 13 każdego miesiąca.
Dzieci wzięły sobie głęboko do serca polecenie z nieba i zadawały sobie w tym czasie najrozmaitsze pokuty i cierpienia na wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy ludzkie. W czerwcu Łucja usłyszała od Maryi: „Moje Serce Niepokalane chciałoby Panu Bogu składać dusze odkupione, jako kwiaty przed Jego tronem”. W lipcu Maryja powiedziała: „Musisz ofiarować się za grzechy. Kiedy to będziesz czynić, powtarzaj: «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie i za nawrócenie grzeszników w łączności z Niepokalanym Sercem Maryi»”. Matka Boża pokazała też dzieciom piekło, a w nim wiele dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę miesiąca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca. W końcu poleciła: „Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: – O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi”.
10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze Łucji, pokazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (…) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia”.
Episkopat Polski wyprosił u Stolicy Apostolskiej przywilej odprawiania w każdą pierwszą sobotę miesiąca (za wyjątkiem sobót uprzywilejowanych liturgicznie) Mszy świętej o Niepokalanym Sercu Maryi. Warto z tego przywileju korzystać i nadać nabożeństwu odpowiednią oprawę. We wszystkie inne zwykłe soboty można odprawiać Mszę świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.

13 października 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień fatimskich, papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje w swoim zakresie. Pierwsza uczyniła to Portugalia z udziałem prezydenta państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XII wysłał z tej okazji osobny list gratulacyjny do Polski (23 grudnia 1946 r.). Jak widać, objawienia fatimskie ukierunkowały kult Serca Maryi do czci Jej Serca Niepokalanego. Nadto nadały mu charakter wybitnie ekspiacyjny, w czym bardzo upodobnił się do kultu Serca Pana Jezusa, propagowanego w objawieniach danych św. Małgorzacie Marii Alacoque.

Samo święto Serca Maryi zapoczątkował św. Jan Eudes już w roku 1643. Wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na dzień 8 lutego. On to ustanowił zakon pod wezwaniem Serc Jezusa i Maryi (kongregacja eudystów), ustalił odpowiednie pozdrowienie codzienne wśród współbraci tego zakonu i napisał teksty liturgiczne: mszalne i brewiarzowe na dzień święta. Wiemy także, że św. Jan Eudes pierwszy napisał dziełko na temat kultu Serca Maryi. Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. Wydane zostało drukiem w roku 1681. Papież Pius VII (+ 1823) zatwierdził święto Najświętszego Serca Maryi dla niektórych diecezji i zakonów jako święto lokalne. Papież Pius IX (+ 1878) zatwierdził teksty Mszy świętej dla tego święta i oficjum brewiarza. Dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi wprowadził papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.

                                                                     Parafia MB Fatimskiej w Lublinie

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
Serce Marii, łaski pełne,
Serce Marii, błogosławione między sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
Serce Marii, pociecho strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konających.

Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 

Dzień 4. nabożeństwa dwudziestu sobót

Szczęść Boże,

Dziś odprawiamy kolejny dzień nabożeństwa dwudziestu sobót. Zakończymy je 7 października w święto Królowej Różańca Świętego!

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Łk 2, 21-38

 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki].
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

 

A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

Rozważania

Miłość pełna poświęceń naznacza pierwszy etap życia Zbawiciela i jego Matki. Minęło czterdzieści dni od narodzenia w Betlejem. Syn z Matką dokonali dwóch wielkich poświęceń. Jezus osiem dni później ofiarował swojemu Ojcu pierwszą krew w dniu obrzezania, a Maryja po czterdziestu dniach, jak chciało prawo, ofiarowała Bogu swojego pierworodnego. W dzień obrzezania dziecku nadano imię Jezus, które oznacza Bóg jest zbawieniem. Wielkie imię ogłoszone przez archanioła Gabriela zanim jeszcze Słowo zeszło na ziemię, by stać się Synem Maryi. Obrzezanie było bolesną ceremonią. Jezus, ten najświętszy ze świętych, żył pomiędzy grzesznikami i otrzymał znak wiary Abrahama. Manifestuje w ten sposób swoją prawdziwą ludzką naturę oraz posłuszeństwo. Ten przykład pokory jest przeciwieństwem naszej dumy.

Duszo moja, Pan w ten sposób zobligował cię do umartwienia duchowego, czyli do pozbawienia wszystkich negatywnych myśli, wszystkich złych uczuć i chęci całego serca do mówienia ciągle o sobie samym i krytykowania bliźniego. O Jezu, Ty przelewasz swoją krew, by mnie zbawi, a ja dla mojego zbawienia nie chcę w ogóle cierpie. Ty masz jeszcze wzgląd, by to uczyni, ale ja muszę dać jeszcze moje serce.

O Józefie, o Maryjo, wy tylko na tym świecie znacie cenę najdroższej krwi. Co musiały czuć wasze serca, gdy widzieliście te wydarzenia. O Jezu, imię silne i wszechmocne, przez które ludzie mogą być zbawieni, którego wzywanie zapewnia każdą łaskę i które otworzyło niebo, zamknęło piekło, pokonało demona, zakończyło bałwochwalstwo. Twoje czyste i święte imię, które przyniósł anioł z nieba, zostało Ci nadane przez Maryję i Józefa, najczystszych małżonków. O najsłodsze imię, osłodź moje troski, umocnij mnie, by nie dosięgnęła mnie niełaska i pociesz mnie w godzinę mojej śmierci z nadzieją osiągnięcia raju. Bądź zawsze w moim sercu i na moich ustach, o najsłodsze imię Jezus.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Poświęcenie.

Zadanie

Uczyń względem Boga poświęcenie. Umartw się odrzuceniem swoich największych pasji. Poprzez wielką miłość Maryi zrezygnuj z tych przyjemności. Spróbuj wyrzec się tego, co wzbudza miłość własną i niepokój ciała.

Akt strzelisty

O Maryjo, źródło wszelkiej słodyczy, towarzysz mi podczas mojego konania.

Do następnej soboty!

Piątek, 11 czerwca 2021
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
Uroczystość
Ze względu na przypadającą uroczystość dzisiaj nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Najświętsze Serce Pana Jezusa - Klasztor Sióstr Bernardynek w Zakliczynie
(J 19, 31-37)
Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kość jego nie będzie złamana”. I znowu w innym miejscu mówi Pismo: „Będą patrzeć na Tego, którego przebili”.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów - Archidiecezja Krakowska
AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.
Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.
W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.
W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.
Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.
Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 kwietnia 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen
Dobre słowa: Serce Jezusa
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.
Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca Jezusowego w bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie. Cały zakon św. Dominika Guzmana – dominikanie – bardzo wcześnie przyswoił sobie nabożeństwo do zranionego boku i Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała, a więc w dzień, który Chrystus wybrał sobie na święto Jego Serca, dominikanie odmawiali oficjum o Ranie boku Pana Jezusa.
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych, którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia:

Św. Mechtylda (1241-1298) za zachętą samego Pana Jezusa wchodziła do Jego Serca i w nim spoczywała. Jezus oddawał jej swoje Serce jako znak zawartego z nią przymierza. Pewnego dnia w czasie spotkania Pan tak mocno przycisnął jej serce do swojego Serca, że miała wrażenie, że odtąd te dwa serca stanowią jedno. Mechtylda każdego rana witała Boże Serce i każdego wieczora czule je żegnała.

Podobnym przywilejem cieszyła się młodsza siostra Mechtyldy, św. Gertruda (1250-1303). Jej zasadnicze dzieło, które wsławiło jej imię po całej Europie, to Poseł Bożej pobożności. Jest to prawdziwy poemat o miłości Boga do duszy i duszy do Boga. Jego zaś źródłem jest Najświętsze Serce Syna Bożego. Można powiedzieć, że Gertruda obcowała z Sercem Jezusowym na co dzień.

Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odezwał się pewnego dnia: „Połóż twe ręce na ranach moich rąk!” Na to święta: „Nie, Panie!” W tej chwili otwarła się rana boku Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.

Od XVII wieku nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się własnością ogółu wiernych i całego Kościoła. Przyczyniło się do tego dwoje świętych: św. Jan Eudes i św. Małgorzata Maria Alacoque. Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata – pod wpływem nakazów, jakie otrzymała od samego Chrystusa, który chciał się jej pośrednictwem posłużyć.

W dekrecie o heroiczności cnót z 1903 r. Św. Jan Eudes jest nazwany „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”. W breve beatyfikacyjnym czytamy wprost: „Płonąc sam szczególną miłością ku Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, powziął pierwszy – a nie było to bez natchnienia Bożego – myśl publicznego kultu ku ich czci. Należy go przeto uważać za ojca tego, tak miłego nam nabożeństwa. (…) Był także tego kultu doktorem, albowiem ku czci obu Serc ułożył oficjum i Mszę świętą. Był wreszcie ich apostołem, bo całym sercem przykładał się do szerzenia tego zbawiennego nabożeństwa”. Jan Eudes chciał, aby ono było własnością wszystkich. Nowością, którą wprowadził, było również to, że nabożeństwo do Serca Pana Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. Nie umiał tych dwóch Serc rozłączyć. Nabożeństwo do tych dwóch Serc wprowadził także do liturgii Kościoła.
Jan Eudes postawił sobie za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem, pismami i dziełami. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną rodzinę zakonną (1641), aby kapłani tegoż zgromadzenia ex professo oddawali się szerzeniu nabożeństwa do tych dwóch Serc. Ku czci tych dwóch Serc przepisuje swoim synom duchownym osobne nabożeństwa i modlitwy, wśród nich piękne pozdrowienie: Ave Cor sanctissimum, ave Cor amantissimum Jesu et Mariae! W roku 1643 poleca w swoim zakonie obchodzić uroczyście święto Najświętszego Serca Maryi (8 lutego) oraz Serca Pana Jezusa (20 października). Układa oficjum na te święta. W roku 1648 wydaje książeczkę O nabożeństwie do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. W roku 1670 otrzymuje od teologów aprobatę tekstów Mszy świętej i oficjum o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

Jednak główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial. 27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.
Drugie objawienie miało miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To nabożeństwo – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.
W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponownie odsłonił swoją pierś i pokazał swoje Serce w pełnym blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc przed pierwszym piątkiem miesiąca odbywałą się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu (tzw. godzina święta) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.
Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.
Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa a także święto dla niektórych diecezji i zakonów, był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 – a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tego papieża w 1765 roku. Memoriał podaje najpierw historyczny przegląd kultu, a następnie uzasadnia bardzo głęboko godziwość i pożytki płynące z tego nabożeństwa. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.

Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. Dowodem tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty święte, a wśród nich Sakrament Miłości – Eucharystia.
Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca – a przede wszystkim miłości we wszelkich jej przejawach.

Istnieją rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Pierwszą z nich jest coroczna uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała.
Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon XIII (+ 1903) i jego następcy.
Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także świątynie poświęcone Sercu Jezusa – w samej Polsce jest ich ok. 400.
Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego – m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, siostry urszulanki Serca Jezusa Konającego.
Istnieją także konkretne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament dla uczczenia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Praktykę tę przyswoiło sobie bardzo wiele parafii, odprawiając specjalne adoracje w godzinach wieczornych. Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Kościół wprawdzie nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, pozwala jednak ufać, że zostanie ona wypełniona. Praktyka ta przyczyniła się do spopularyzowania zwyczaju częstej Komunii świętej. Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.

Dobre słowa: Serce Jezusa
Z dzieł św. Bonawentury, biskupa
U Ciebie jest źródło życia
Zastanów się, odkupiony człowiecze, kim jest, jak wielkim jest i jakim jest Ten, kto dla ciebie wisi na krzyżu. Jego śmierć przywraca życie umarłym; z powodu Jego odejścia niebo i ziemia pogrążają się w smutku, a twarde skały pękają.
Otóż, aby z boku spoczywającego na krzyżu Chrystusa mógł się zrodzić Kościół, a zarazem aby się wypełniło Pismo, które mówi: „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli”, Pan Bóg dozwolił, iż jeden z żołnierzy uderzając włócznią otworzył najświętszy bok. Popłynęła zeń krew i woda stając się zapłatą naszego zbawienia. Ona to płynąc z samego źródła, z wnętrza serca Chrystusowego, dała sakramentom Kościoła moc udzielania życia łaski, a dla tych, którzy już żyją w Chrystusie, stała się napojem ze „źródła tryskającego na życie wieczne”.
Powstań więc, duszo umiłowana przez Chrystusa. Bądź jak owa gołębica, która „zakłada gniazdo na ścianach urwiska”. Tam trwaj nieustannie jak „wróbel, który znalazł swe gniazdo”; tam jak synogarlica ukryj swe dzieci czystej miłości; tam przyłóż usta, aby „zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela”. Albowiem tutaj znajduje się źródło „wypływające ze środka raju”, które „dzieląc się na cztery strumienie” i ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia całą ziemię.
Biegnij do tego źródła życia i światła, kimkolwiek jesteś, duszo Bogu oddana; z gorącym pragnieniem i całą mocą wołaj z głębi serca: „O niewysłowiony majestacie Najwyższego Boga, najczystsza jasności światła wiecznego, życie ożywiające wszelkie żywe stworzenia, światłości zapalająca wszystkie światła i podtrzymująca stale blask rozlicznych świateł, które o brzasku dnia rozbłyskują przed tronem Twojego Bóstwa!
O wieczny i niedostępny, jasny i słodki strumieniu ukrytego przed oczyma ludzi źródła; jego głębia bez dna, wysokość bez kresu, szerokość bez miary, czystość bez skazy najmniejszej.
Z Ciebie wypływa rzeka, «która uwesela miasto Boże» po to, abyśmy «wśród głosów radości i dziękczynienia» śpiewali pieśń chwały, wykazując z własnego doświadczenia, iż «w Tobie jest źródło życia» i że «w Twoim świetle oglądamy światło»”.

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Przywołane dzisiaj słowa z 11 rozdziału Księgi Ozeasza można by zatytułować „bezwarunkowa miłość Boga”. Prorok Ozeasz pokazuje nam Boga, jako miłującego Rodzica, który troszczy się o swoje dzieci, który chce ich dobra. Prorok zapewnia nas też, że Bóg jest obecny pośród swoich dzieci, pośród swego ludu. Można powiedzieć, że w tym obrazie widzimy Boga, który w relacji z człowiekiem skraca dystans, zaprasza do niewyobrażalnej bliskości, ofiarowuje miłość bezwarunkową.
Przyjrzyjmy się bliżej jednemu z wersetów syna swego wezwałem z Egiptu (Oz 11, 1b). Słowa te możemy rozumieć zarówno jako mówiące o umiłowanym narodzie, który został wyprowadzony z niewoli egipskiej, ale także jako wskazujące na Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Zresztą właśnie w tym kontekście używa ich Mateusz w drugim rozdziale Ewangelii. Mateusz przywołując słowa Ozeasza pokazuje, jak wypełniają się starotestamentalne proroctwa. Jezus jest wcieleniem i wypełnieniem historii Izraela. Wyjście z niewoli było wyrazem zbawczej miłości Boga.
Również dzisiaj Bóg chce wyprowadzać swój lud, każdego z nas z tych sytuacji, które nas zniewalają, które odciągają nas od bliskiej z Nim relacji. Czy chcę porzucić to, co mnie zniewala? Czy słyszę głos Boga, który mnie wzywa do bliskiej, pełnej czułości relacji?

Komentarz do psalmu

Przepiękny hymn dziękczynny wychwalający Boga jako Tego, który daje zbawienie. Prorok nawołuje Izraela do rozgłaszania wielkich dzieł, które czyni Bóg, do wychwalania Go i do nieustannego wzywania Jego imienia. To zaproszenie do głoszenia chwały Bożej jest skierowane również do każdego z nas. Bóg nieustannie jest obecny w życiu swoich dzieci i ważne jest, byśmy tę obecność potrafili dostrzegać, byśmy chcieli uznać, że nic bez Jego woli się nie dzieje. Pytanie tylko, czy nasza wola jest gotowa poddać się Jego woli?

Komentarz do drugiego czytania

W trzecim rozdziale Listu do Efezjan widzimy Pawła jako Apostoła posłanego do pogan. Ogłasza im tajemnicę, że mają oni również udział w Ciele Chrystusa. Mają przystęp do Ojca. Apostoł wznosi też do Boga modlitwę, prosząc Go, by umocnił swoim Duchem słabość i kruchość człowieka. Paweł widzi, jak ważne jest wkorzenienie i ugruntowanie w miłości Chrystusa, bo to pozwala poznać, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, które można rozumieć, jako wszystkie wymiary Słowa Bożego. Pozwala poznać, czym tak naprawdę jest ta Miłość Chrystusa. Paweł troszczy się o to, by ci, do których został posłany, zostali napełnieni całą Pełnią Bożą. Zdaje on sobie sprawę z wagi zadania, które przed nim stoi, bierze na siebie odpowiedzialność za głoszenie Dobrej Nowiny, a tym samym za drugiego człowieka.
A czy ja troszczę się o swoich braci, o ich duchowy rozwój? Czy jestem dla nich świadkiem Miłości Chrystusa?

Komentarz do Ewangelii

Nasza uwaga skupia się dzisiaj na Sercu Pana Jezusa. Przebite Serce Jezusa jest wyrazem Jego pełnej miłości do człowieka. Miłości, która ma wymiar zarówno wertykalny, jak i horyzontalny, znakiem czego jest właśnie krzyż. W punkcie 5 poświęconej liturgii konstytucji Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum concilium czytamy: Tego zaś dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, które zapowiadały wielkie sprawy Boże spełnione wśród ludu Starego Testamentu, dokonał Chrystus Pan głównie przez paschalne misterium swojej błogosławionej Męki, Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowstąpienia. Przez to misterium ‘umierając, zniweczył naszą śmierć, i zmartwychwstając, przywrócił nam życie’. Albowiem z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. W tej miłości Jezusa do człowieka objawia się miłość Ojca, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, który to dla zbawienia człowieka życie swoje oddał (zob. J 3,16-17). Krew i woda, która wypływa na krzyżu, jest źródłem odkupienia i darem nowego życia. To znak pełnego, doskonałego i bezinteresownego ofiarowania się za drugiego człowieka. Jezus do takiego bezinteresownego daru, do bezinteresownej służby bliźniemu chce zaprosić każdego z nas.

Komentarze zostały przygotowane przez Joannę Człapską

 

Panie Jezu bądź w moich oczach...... | Quotes, God, Christianity

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Jezu Chryste, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Szkoły i edukacja wolne od ideologii

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

dzieci wracające do szkół po okresie epidemicznych obostrzeń niejednokrotnie trafiają na programy edukacyjne tworzone przez ideologów gender i aktywistów LGBT, którzy wykorzystali ostatnie miesiące na prowadzenie szkoleń, tworzenie nowych kanałów komunikacji i przygotowanie do fizycznej obecności w szkołach. Wulgarne treści, które jeszcze dwa lata temu powodowały ogólnospołeczne oburzenie, dzisiaj po cichu wracają do szkół.

Dlatego rozpoczynamy kampanię przywracania rodzicom poczucia sprawczości w relacjach ze szkołą, przygotowujemy aktualny poradnik oraz gwarantujemy pomoc prawną, ilekroć prawa rodziców będą naruszane. Do naszych prawników już teraz wpływają nowym strumieniem sprawy związane z ochroną dzieci przed deprawacją.

W jednym z warszawskich liceów przedstawiono kandydatom listę lektur na rozmowę kwalifikacyjną. Dzieci miały czytać książki zawierające treści pornograficzne oraz sadomasochistyczne, zawierające nie tylko pełne detali opisy zdrad i stosunków seksualnych, ale także makabryczny i pełen seksualnych kontekstów opis zakończonego zabójstwem torturowania żony przez męża. Powiadomieni o skandalicznej liście lektur przez rodziców zareagowaliśmy natychmiast, nagłaśniając sprawę w mediach oraz sporządzając szczegółowy wniosek o dyscyplinarne ukaranie dyrektora szkoły przez Wojewodę Mazowieckiego.

To, co było ekscesem jednego stołecznego liceum, mogło stać się normą we wszystkich szkołach Poznania. Dzięki naszym prawnikom wstrzymana została realizacja zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej, która w praktyce stanowi często formę ideologicznej indoktrynacji młodzieży, a którą w poznańskich szkołach chciały prowadzić władze miasta. Opracowana przez Ordo Iuris analiza wykazała sprzeczność zarządzenia dyrektora poznańskiego Wydziału Oświaty z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W efekcie Wojewoda podjął decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji o wdrażaniu kontrowersyjnych programów.

W innej sprawie stanęliśmy po stronie rodziców i dyrekcji katolickiej szkoły z Białegostoku, z której po wielokrotnych bezskutecznych upomnieniach relegowano uczennicę otwarcie promującą proaborcyjne protesty. Bez egzekwowania od uczniów szacunku dla przyjętego w szkole modelu wychowawczego nie można mówić o poszanowaniu dla praw rodziców, którzy świadomie dokonują wyboru placówki katolickiej.

Z całą stanowczością reprezentujemy także szykanowanego dyrektora liceum w Łodzi, którego lewicowe władze miasta zawiesiły w obowiązkach za to, że chciał chronić młodzież przed podziałami i konfliktami powodowanymi przez agitację na rzecz ruchów proaborcyjnych.

Ideologiczna kolonizacja edukacji nie kończy jednak się na szkołach podstawowych i średnich. Gdy Uniwersytet Warszawski planował wdrożenie genderowego „Planu równości”, ujawniliśmy, że radykalny dokument uderzyłby wręcz w szanse edukacyjne kobiet, wprowadzając preferencje dla mężczyzn wybierających studia lub starających się o pracę na sfeminizowanych kierunkach polonistycznych czy lingwistycznych.

Proszeni przez studentów i pracowników naukowych podjęliśmy się także analizy kolejnego genderowego projektu, który tym razem wprowadzić chcą władze Politechniki Krakowskiej. Wierzę, że systematyczna i merytoryczna analiza dokumentu pozwoli na schłodzenie ideologicznych emocji i odrzucenie szkodliwego programu – faktycznie uderzającego w prawa kobiet i mężczyzn w imię ideologicznej inżynierii społecznej.

Dla uczelni, które pragną przyjmować programy realnie wspierające sytuację studentów i pracowników, już niedługo ogłosimy wzorcowy i wolny od ideologii projekt uniwersyteckiego „Planu równości płci”. Zamiast inżynierii społecznej proponujemy w nim wsparcie naukowców i studentów w godzeniu pracy i nauki z obowiązkami rodzicielskimi i wychowawczymi, dowartościowanie matek i ojców.

Zagrożenia dla systemu edukacji płyną także ze strony nieodpowiedniego przygotowania pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dlatego pracujemy już nad stworzeniem na nowo otwartej uczelni Collegium Intermarium kierunku pedagogiki klasycznej, na którym będzie także można specjalizować się w zakresie edukacji domowej.

Ochrona praw rodziców, obrona szkół przed wpływami ideologii i inżynierii społecznej oraz kształtowanie na uniwersytetach atmosfery sprzyjającej realnej wolności badań i nauki to kompleksowy program, którego systematyczna realizacja może w najbliższych latach odnowić polską edukację. Aby to było możliwe, musimy wdrożyć wiele mniejszych działań, przygotować poradniki, publikować analizy, podejmować interwencje prawne, recenzować działania samorządów i uczelni. Wierzę jednak, że dzięki wsparciu ludzi takich jak Pani zmienimy polską szkołę i damy młodemu pokoleniu szansę na edukację wolną od ideologicznych mód.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ochrońmy dzieci przed ideologami w szkołach

Chronimy dzieci przed deprawacją

O szokujących zasadach rekrutacji w 21. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie poinformował ojciec 13-letniej dziewczynki oburzony treściami zaproponowanymi przez władze placówki. Młodzieży aplikującej do szkoły przedstawiono do zapoznania się książki zawierające treści pornograficzne, sadomasochistyczne oraz przepojone agresywną nienawiścią do rodziny i małżeństwa. Wśród siedmiu tytułów książek rekomendowanych kandydatom znalazły się publikacje zawierające wulgarne opisy czynności seksualnych oraz prezentujące skomplikowane rytuały seksualne, czy też powieść osnuta na kanwie relacji biseksualisty, homoseksualisty oraz heteroseksualnej kobiety. Gdy oburzony ojciec zwrócił się do nas i opisał problem w mediach społecznościowych, nie miałem wątpliwości, że musimy zareagować.

Instytut Ordo Iuris niezwłocznie wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora tej placówki oświatowej. W piśmie podkreśliliśmy, że dyrektor dopuścił się uchybienia godności zawodu nauczyciela poprzez gorszenie i deprawowanie młodzieży za sprawą upowszechniania treści o charakterze pornograficznym. Dyrektor jako osoba sprawująca funkcję kierowniczą w placówce odpowiedzialny jest nie tylko za jej administrację, ale również za realizację w porozumieniu z rodzicami funkcji wychowawczej szkoły. Tymczasem treść zaproponowanych w procesie rekrutacyjnym lektur nie tylko nie wypełnia założeń podstawy programowej, lecz jest z nimi wyraźnie sprzeczna. Zamiast z działalnością wychowawczą, mieliśmy tu do czynienia ze swoistym antywychowaniem.

Zaproponowanie małoletnim tego rodzaju książek przyczynia się do ich demoralizacji, bowiem treści oferowane przez szkołę przyjmowane są przez młodzież jako co najmniej akceptowalne. Liczę, że po naszym wniosku już wkrótce sprawą dyrektora warszawskiego 21. SLO zajmie się Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim.

Nagłośnienie sprawy, ostry sprzeciw społeczny oraz interwencja naszych prawników doprowadziły do pierwszego sukcesu, jakim jest usunięcie ze strony internetowej liceum skrajnie kontrowersyjnej listy lektur.

Wspieram działania Ordo Iuris

„Nie” dla ideologicznej indoktrynacji w poznańskich szkołach

Sukcesem zakończyła się także interwencja prawników Instytutu w związku z bezprawną próbą odgórnego wdrożenia we wszystkich poznańskich szkołach, bez konsultacji z rodzicami, ideologicznego programu wychowawczego.

Realizowane pod niekontrowersyjnym skądinąd hasłem „przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji” zajęcia budzą od lat szereg wątpliwości i obaw co do ich rzeczywistej treści. Z dotychczasowych doświadczeń wynika bowiem, że zajęcia przedstawiane formalnie jako „edukacja antydyskryminacyjna” niejednokrotnie stanowią formę upowszechniania ideologii gender oraz indoktrynacji w duchu postulatów radykalnych ruchów społeczno-politycznych, definiujących się w oparciu o rodzaje podejmowanie praktyk seksualnych.

Dlatego prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali obszerną analizę prawną zarządzenia dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania. W analizie, przekazanej wojewodzie wielkopolskiemu oraz wielkopolskiemu kuratorowi oświaty, podkreśliliśmy między innymi, że inicjowanie i koordynowanie przez poznańskie władze działań z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej jest nie do pogodzenia z rolą jednostki samorządu terytorialnego w systemie oświaty. Żaden z przepisów podanych jako podstawa prawna zarządzenia nie zawiera bowiem normy upoważniającej organ samorządowy do ogłaszania konkursu na zajęcia dodatkowe i ustalania regulaminu tegoż konkursu. Tym bardziej nie był do tego uprawniony pracownik samorządowy Urzędu Miasta Poznania, jak to miało miejsce w tym przypadku.

Z przedstawionymi zastrzeżeniami prawnymi zgodził się wojewoda wielkopolski i wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wprowadzeniu do szkół zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej.

To jednak nie koniec prawnych zmagań. Trudno uwierzyć w skalę zacietrzewienia poznańskich urzędników, ale gdy piszę te słowa dotarła do mnie informacja, że Urząd Miasta Poznania postanowił zignorować decyzję Wojewody i przeprowadzić zajęcia w klasach VII i VIII szkół podstawowych. Mamy trzy miesiące, by zatrzymać tę bezprawną samowolę. Widać wyraźnie, z jak upartym dążeniem do łamania praw rodziców i dzieci mamy do czynienia.

Już dzisiaj wiemy jednak, że podobne inicjatywy podejmowane są chociażby w Warszawie. Wśród licznych projektów zaproponowanych do miejskiego budżetu obywatelskiego znalazł się jeden, zakładający przeprowadzenie we wszystkich dzielnicach stolicy „warsztatów edukacji seksualnej, działań teatralnych, artystycznych i animacyjnych, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej dla dorosłych i młodzieży”. Realizacja kontrowersyjnego projektu ma pochłonąć ponad 3 miliony złotych. Pod koniec kwietnia pomysł ten otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną ratusza, pomimo sprzeciwu rodziców, organizacji prorodzinnych, wojewódzkiej kurator oświaty, wiceministra sprawiedliwości oraz części radnych miejskich, z których jeden na znak protestu ustąpił nawet z Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. Aktualnie trwa głosowanie mieszkańców nad projektami. Na prośbę organizacji prorodzinnych Instytut Ordo Iuris przygotował w tej sprawie skargę do Wojewody Mazowieckiego, mającą na celu uchylenie kwietniowej decyzji ratusza.

Wspieram działania Ordo Iuris

Kampania „Chrońmy dzieci” skutecznym wsparciem dla rodziców

Dużym krokiem na drodze do obecnych sukcesów w obronie dzieci przed deprawacją w polskich szkołach była przeprowadzona przez nasz Instytut kampania „Chrońmy dzieci!”. W jej ramach przygotowaliśmy wyczerpujący poradnik „Prawa rodziców w szkole”, w którym szczegółowo wyjaśniamy rodzicom, jak korzystać z ich konstytucyjnych i ustawowych praw w procesie edukacji, w tym z prawa do sprzeciwu wobec ideologicznej indoktrynacji w szkole. W ramach akcji wyposażyliśmy też rodziców w rodzicielskie oświadczenia wychowawcze wskazujące precyzyjnie podstawy prawne wiążącego sprzeciwu wobec uczestnictwa dziecka w wulgarnej edukacji seksualnej, które co roku aktualizujemy na dedykowanej rodzicom stronie internetowej.

W trakcie kampanii „Chrońmy Dzieci!” prawnicy Ordo Iuris zbadali blisko 700 wskazanych przez rodziców szkół, uzyskując informacje o działających w nich organizacjach zewnętrznych i oferowanych przez nie programach. Okazało się, że dyrektorzy ponad połowy placówek nie znali ustawowych przepisów chroniących prawa rodziców, a także że organizacje prowadzące edukację seksualną i inne kontrowersyjne zajęcia tylko w znikomej liczbie przypadków uzyskały wymaganą ustawą zgodę Rady Rodziców na prowadzenie działalności w szkole.

Kampania „Chrońmy Dzieci!” doprowadziła też do kluczowych zmian prawnych, a Ministerstwo Edukacji Narodowej usunęło obowiązek przeprowadzania w szkołach „działań antydyskryminacyjnych”, który był często instrumentalnie wykorzystywany do promowania treści jawnie ideologicznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego udostępnimy wszystkim rodzicom zaktualizowane poradniki. Odrębny poradnik kierujemy także do nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy zechcą być sojusznikami rodziców w obronie dzieci przed indoktrynacją i deprawacją.

Wspieram działania Ordo Iuris

Katolicka szkoła miała prawo relegować uczennicę za działania proaborcyjne

Obiektem zaciekłych ataków ze strony liberalnych mediów i radykalnych ideologów jest w szczególności szkolnictwo katolickie. Tymczasem elementem konstytucyjnego prawa rodziców do decydowania o wychowaniu dzieci jest możliwość wyboru szkoły, która realizuje proces kształcenia w oparciu o zasady wiary i światopogląd rodziców. Dlatego konstytucja wprost gwarantuje możliwość tworzenia szkół niepublicznych. Rodzice mają prawo oczekiwać, że taka placówka będzie wymagać od podopiecznych zachowań i postaw zgodnych z wyznawanym systemem wartości.

W ostatnich tygodniach nagłośniono sprawę 17-letniej uczennicy, która została przez dyrekcję relegowana z Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Dziewczyna czynnie uczestniczyła w proaborcyjnych protestach, agitowała na terenie szkoły i wbrew upomnieniom wielokrotnie sprzeciwiała się katolickiemu profilowi wychowawczemu placówki wprost wpisanemu w zawartej przez rodziców umowie o kształcenie. W ocenie rodziców innych dzieci oraz dyrekcji szkoły sytuacja zagrażała wychowawczej misji szkoły.

Oczekiwana przez wielu rodziców decyzja prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej szkoły spowodowała medialne ataki i oskarżenie o rzekomą dyskryminację. Egzekwowanie przez kierownictwo placówki zachowań i postaw zgodnych z przyjętym w niej systemem wartości spotkało się także z krytycznymi wystąpieniami pełnomocnik matki uczennicy, niektórych posłów lewicy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali w tej sprawie opinię, w której wskazali, że uczeń szkoły niepublicznej musi liczyć się z możliwością wypowiedzenia przez dyrekcję placówki umowy o kształcenie, na podstawie której pobiera naukę. Nie ulega bowiem wątpliwości, że konstytucyjne prawo zakładania szkół niepublicznych jest ściśle sprzężone z prawem uzewnętrzniania własnej religii poprzez nauczanie oraz wychowanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Stan taki upoważnia zaś placówki niepubliczne do stosowania dodatkowych wymagań lub warunków kształcenia związanych między innymi z określonym światopoglądem czy wyznaniem. Ponadto, podstawą praw i obowiązków ucznia w szkole niepublicznej jest umowa cywilnoprawna. Na jej mocy uczeń poddaje się regulacjom wewnętrznym, obowiązującym w placówce.

Opinia naszych prawników jasno wskazuje, że dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Białymstoku podjęła działania w granicach prawa wobec uczennicy zachowującej się w sposób niezgodny ze statutem szkoły oraz z wartościami, które szkoła reprezentuje.

Wspieram działania Ordo Iuris

Stajemy po stronie szykanowanego dyrektora łódzkiego liceum

Przykładem kolejnego ataku na pedagoga, który stanął po stronie prawa i w obronie placówki przed ideologicznymi treściami jest sprawa Dariusza Jakóbka – dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi. Został on zawieszony w pełnieniu obowiązków niedługo po wprowadzeniu w szkole „Regulaminu umieszczania symboliki w awatarach na szkolnej platformie Teams”, który ustanowił zakaz umieszczania znaków graficznych między innymi nawiązujących do partii i organizacji politycznych, co miało uchronić młodzież przed przeniesieniem do szkoły sporów ideologicznych.

Racjonalne postanowienia dokumentu zostały przyjęte z dużym poparciem w społeczności szkolnej. Jednak, gdy zostały zastosowane przeciwko prezentowaniu symboliki agresywnych demonstracji proaborcyjnych, sprawę upubliczniły i nagłośniły lewicowe oraz liberalne media i dyrektor Jakóbek został przez wiceprezydent Łodzi odsunięty od pełnienia obowiązków, a jego sprawa została skierowana do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.

Nasi prawnicy zareagowali błyskawicznie i złożyli zawiadomienie do prokuratury, dotyczące przekroczenia uprawnień przez wiceprezydent Łodzi poprzez podjęcie bezpodstawnej i pochopnej decyzji o odsunięciu dyrektora XXXIV LO od pełnienia obowiązków. Instytut Ordo Iuris udziela także dyrektorowi pomocy prawnej w postępowaniu przed Komisją Dyscyplinarną Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.

Wspieram działania Ordo Iuris

Odpowiadamy na ideologizację szkolnictwa wyższego

Aktywnie działamy również przeciwko ideologizacji szkolnictwa wyższego, której przejawem są między innymi genderowe plany równościowe przyjmowane przez kolejne polskie uczelnie. Jako pierwszy z taką inicjatywą wystąpił największy uniwersytet w Polsce, w którym opracowano „Plan równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz plan działań równościowych na lata 2020-2023″. Dokument nie tylko narusza zasadę równego traktowania wprowadzając arbitralne preferencje płciowe, ale także włącza się w genderowy nurt promocji „niestereotypowych ról płciowych”, o czym wkrótce napiszemy szerzej.

Eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali opinię prawną, w której wskazali, że przyjęte w genderowych planach UW rozwiązania nie będą prowadzić do równości, a do dyskryminacji kobiet na kierunkach humanistycznych czy mężczyzn na kierunkach ścisłych. Nasz billboard informujący o dostępnej analizie i petycji w tej sprawie został zamieszczony na stacji metra przy uniwersytecie i także przysłużył się szerszej refleksji studentów i społeczności akademickiej nad dokumentem, którego realizacja pomija na razie radykalnie ideologiczne postulaty krytykowane przez nas.

W ostatnim czasie podobny dokument, wzorując się na warszawskiej uczelni, przygotowała także Politechnika Krakowska. Nasi eksperci opracowują już opinię prawną, wskazującą na niekonstytucyjność postanowień tego dokumentu, która wkrótce zostanie opublikowana i przekazana zarówno władzom uczelni, jak i ministrowi edukacji i nauki.

Nie poprzestajemy jednak na blokowaniu rozwiązań szkodliwych dla polskiego życia akademickiego. Na każdym polu naszej działalności dążymy do wypracowania pozytywnej alternatywy. Stąd też eksperci Instytutu Ordo Iuris niebawem zakończą alternatywny „Plan równości płci oraz plan działań równościowych na lata 2020-2023”, który pozwoli na wprowadzenie skutecznych i zgodnych z polską Konstytucją, a nie motywowanych ideologicznie zasad mających wyrównać szanse kobiet i mężczyzn w sferze akademickiej.

Poważnym problemem polskiej edukacji i szkolnictwa wyższego są także braki oraz niewłaściwe sposoby kształcenia pedagogów. Tych problemów nie można rozwiązać poprzez prowadzenie działalności analitycznej oraz interwencje prawne. Można to jednak zrobić podejmując się należytego kształcenia przyszłych nauczycieli.

Dlatego w ramach założonej przez środowisko Ordo Iuris uczelni wyższej Collegium Intermarium rozpoczęliśmy już pracę nad uruchomieniem studiów z pedagogiki klasycznej, które pozwolą na kształtowanie kadry pedagogów będących realnym sojusznikiem rodziców w wychowaniu ich dzieci.

Wspieram działania Ordo Iuris

Wspólnie ratujmy przyszłość naszych dzieci

Naszą aktywność w sferze edukacji prowadzimy na każdym poziomie kształcenia. Nie możemy pozwolić, by radykalne lewicowe ruchy wprowadzały do szkół wulgarną edukację seksualną i deprawowały dzieci. Musimy także nieustająco wspierać rodziców, których prawa wychowawcze są przedmiotem ciągłych ataków. Konieczna jest również nasza działalność w zakresie ograniczania wpływów groźnych ideologii na uczelniach wyższych. W dalszej zaś perspektywie musimy podjąć się edukacji kolejnych pokoleń pedagogów, którzy będą stali na straży właściwego wychowania kolejnych pokoleń.

Wszystkie działania Instytutu Ordo Iuris chroniące polski system edukacji przez zagrożeniami ze strony lewicowych ideologii wiążą się z wysokimi kosztami, których nie będziemy w stanie samodzielnie ponieść bez pomocy ludzi takich jak Pani.

Przygotowanie przed nowym rokiem szkolnym poradników dla rodziców i nauczycieli oraz ich promocja to koszt sięgający 30 000 zł. Jednak ważne informacje dotrą dzięki temu do dziesiątek tysięcy osób, chroniąc szkoły przed ideologicznym zagrożeniem. W kwocie 5 000 zł uda się zamknąć opłaty i ekspertyzy w sprawach szykanowanego dyrektora łódzkiego liceum Dariusza Jakóbka. Co najmniej 6 000 zł będziemy musieli przeznaczyć na analizę prawną dotyczącą „Planu równości płci na Politechnice Krakowskiej”. Natomiast nawet 50 000 zł będziemy potrzebować na prace związane z rejestracją kierunku pedagogiki na Collegium Intermarium. Te wydatki będą jednak rodzić owoce przez długie lata, bo stawką jest wychowanie całego pokolenia.

Bez pomocy naszych Darczyńców nie zrealizujemy tych planów, dlatego proszę Panią o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pomoże nam na dalsze zaangażowanie Instytutu w obronę systemu edukacji przed niebezpiecznymi dla młodego pokolenia ideologiami.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Pokolenie dzisiejszych uczniów, licealistów i studentów ma w intencji radykalnych ideologów zakończyć polskie przywiązanie do wartości, tradycji, rodziny i wiary. Dlatego tak potężne środki i zaangażowanie organizacji pozarządowych, lewicowych elit akademickich oraz zagranicznych funduszy skupione jest w przestrzeni edukacji. Musimy przeciwstawić tej sile działania skoordynowane i kompleksowe. To będzie jednak możliwe tylko dzięki wsparciu takich osób jak Pani.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Isidorium: Historia Obrazu Chrystusa Króla - Mariusz Bożek

 

Panie Jezu pojawili się właśnie w internecie historia powstania Twojego pięknego Wizerunku w Obrazie Chrystusa KRÓLA POLSKI. Czy podoba się Tobie sposób przedstawienia historii?     

  PAN JEZUS.

 „Nikt nie jest doskonały tylko Bóg a film jest wspaniały i bardzo cenię wasz trud.

To piękne DZIEŁO powstawało złożone z serc rozmiłowanych w całym Niebie, a My pomagaliśmy zawsze w waszej potrzebie. Dziękuję wszystkim osobom – Polakom w Polsce i poza Jej granicami za te piękne czyny, którzy tworzą historię wywyższenia  Mojego na POLSKI KRÓLA, a gdy pójdzie tą drogą Episkopat, to ominie Polskę niejedna awantura. Ja Jestem Przyjacielem ludzkości i zależy Mnie na waszym życiu na Planecie Ziemi i na trwaniu Pokoju, bo Ja jako KRÓL serca ludzkie na miłosierne zamienię. 

Tak bardzo pragnę Pokoju, spokoju i szacunku między ludźmi i między Narodami, a tylko Bóg Jezus Chrystus KRÓL który jest Miłością będzie panował razem z wami – Ziemi mieszkańcami. Amen”.

       Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 8.06.21 r.

Jedna inicjatywa, mnóstwo przywilejów – zapraszam Państwa do Klubu Przyjaciół PCh24.pl!

Klub Przyjaciół PCh24.pl

Szanowni Państwo!

W ubiegłym roku portal PCh24.pl wystartował z niezwykłą inicjatywą Klub Przyjaciół PCh24.pl skierowaną głównie do naszych najwierniejszych Czytelników, Widzów, Przyjaciół oraz Darczyńców – z inicjatywą skierowaną do Państwa. Więcej dowiedzą się Państwo, klikając w poniższy link.
Klub Przyjaciół PCh24.pl to elitarne grono:
❖Katolików dumnych z wyznawania Świętej Wiary Kościoła i gotowych bronić jej za wszelką cenę;
❖Patriotów kochających naszą ziemską Ojczyznę – Polskę;
❖Ludzi świadomych i odpowiedzialnych, otwarcie sprzeciwiających się lewicowym kłamstwom i manipulacjom serwowanym przez media głównego nurtu;
❖Wszystkich, którzy chcą razem z nami stanąć do walki w obronie chrześcijańskiej cywilizacji..
Wiem, że spełniają Państwo powyższe kryteria, dlatego jestem przekonany, że Klub Przyjaciół PCh24.pl to miejsce idealne dla Państwa. Proszę pamiętać, że członkostwo w Klubie wiąże się również z szeregiem przywilejów m.in.: otrzymają Państwo kolejne numery ekskluzywnego dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, wszystkie publikacje, e-booki oraz filmy tworzone przez portal PCh24.pl oraz dostęp do Internetowej Biblioteki PCh24.pl oraz Internetowej Bazy Filmowej VOD. Więcej o przywilejach czekających na Państwa dowiedzą się Państwo na stronie Klubu, klikając w ten link.
Jednak najważniejszą korzyścią wynikającą z członkostwa w Klubie Przyjaciół PCh24.pl jest fakt, że stają się Państwo współtwórcami silnego i niezależnego medium będącego namacalną przeciwwagą dla politycznej poprawności i dyktatury relatywizmu.
Innymi słowy, razem z nami stają Państwo do walki przeciw rewolucji mającej na celu zniszczenie chrześcijańskiego porządku, czyli zniszczenie tego wszystkiego, co jest nam drogie: Kościoła, naszej religii, rodziny, tradycji, własności…
Dlatego gorąco Państwa zachęcam do dołączenia do elitarnego grona Klubu Przyjaciół PCh24.pl.
DOŁĄCZ DO KLUBU PRZYJACIÓŁ PCH24.PL
Plan działania naszego Klubu jest niezwykle prosty: stajemy do walki z lewicową rewolucją! Nasi dziennikarze, filmowcy i reporterzy stają do walki na pierwszej linii frontu, nasi Przyjaciele regularnie co miesiąc wspierają nas finansowo, zabezpieczając tym samym nasze działania oraz dając możliwość kontynuacji naszej pracy.
Każda zadeklarowana przez Państwa comiesięczna kwota będzie dla nas niezwykle cenna. Dzięki niej będziemy mogli z wyprzedzeniem planować nasze działania, nie przejmując się tym, czy nasz budżet będzie w stanie im podołać.
Państwa deklaracja – na przykład 60 zł (to tylko dwa złote dziennie!) albo 120 zł (cztery złote dziennie), a jeśli mają Państwo taką możliwość nawet 200 zł – będzie miała kolosalne znaczenie!
Bez stałej, finansowej pomocy Przyjaciół będziemy mieli ogromny problem z realizacją naszej misji! By móc skutecznie docierać z przekazem, nasz portal musi się rozwijać i docierać do większej liczby odbiorców.
Mam głęboką nadzieję, że zdecydują się Państwo dołączyć do naszego Klubu Przyjaciół PCh24.pl, dzięki czemu nie tylko realnie przyczynią się Państwo do zwycięstwa chrześcijańskiej cywilizacji, ale również zyskają wiele unikalnych przywilejów i korzyści.
Z pozdrowieniami
Podpis – Krystian Kratiuk
Krystian Kratiuk
Redaktor Naczelny PCh24.pl
BÓG OJCIEC POWIEDZIAŁ – ZASZCZEPIANIE SIĘ I NAMAWIANIE DO SZCZEPIEŃ JEST CIĘŻKIM GRZECHEM !
Mobbing wobec niezaszczepionych – to już się dzieje w polskich firmach!
Mobbing szczepionkowy

 

WYMUSZANIE SZCZEPIEŃ, ZAWIESZENIA, ZWOLNIENIA, SEGREGACJA ZATRUDNIONYCH – TO WSZYSTKO JUŻ SIĘ DZIEJE W POLSKICH FIRMACH!

 

 

WYCIĄGANIE KONSEKWENCJI Z TYTUŁU ZASZCZEPIENIA TO PRZESTĘPSTWO!

 

„ZASZCZEPMY CAŁY ŚWIAT” – NOWY, JAWNY CEL GLOBALNEGO SZCZYTU NA TEMAT „ZDROWIA”!

 

 

 

 

Wesprzyj nas!

 

OTO RZĄD W POLSCE ZABIJAJĄCY SZCZEPIONKAMI I DIABELSKIMI ZARZĄDZENIAMI.
Przecież Bóg Ojciec wiedział jaka będzie przyszłość Polski, gdy Polacy posłuchają zdrajcy duchownego T.Rydzyka i wszystkich Redemptorystów, którzy wyłączali radiosłuchaczy, gdy mówili o Bogu Jezusie Chrystusie KRÓLU POLSKI i zagłosują na wroga Narodu Polskiego na prezydenta A.Dudę, który tylko udaje katolika, aby ludzi oszukać. Ci Polacy którzy głosowali na zdrację A.Dudę są samobójcami oraz mordercami swoich rodzin i całego Narodu. Gdybyście wybrali G.Brauna, którego wybrał sam Bóg Ojciec, to już dawno byłby BÓG JEZUS CHRYSTUS KRÓLEM POLSKI i panowałby POKÓJ w Polsce i na świecie. Tylko Bóg jest naszym Przyjacielem a wszyscy inni to wrogowie, co widać i czuć.

 

PILNE! Ks. Prof. Guz, Ks. Prof. Bortkiewicz, Kratiuk, Wolak i Kornat!
Czy KOŚCIÓŁ przetrwa? Tydzień Życia i Wolności
Bp SCHNEIDER, ks. GUZ, KRATIUK. Jaki Kościół po pandemii? 
Tydzień Życia i Wolności
PILNE! Jak uchronić polskie dzieci ws. pandemii i szczepień?
Czy Polska szkoła się podniesie?
PILNE! MEGA konwencja Grzegorza Brauna w Rzeszowie! JKM,
Mentzen, Winnicki, Bosak, Dziambor i inni
POLACY – NIE SŁUCHAJCIE ŻADNYCH PODPOWIADACZY A MÓDLCIE SIĘ O OCHRONĘ PATRIOTÓW POLSKICH. TYLKO BÓG W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNY I MARYJA KRÓLOWA POLSKI SĄ NASZYMI PRZYJACIÓŁMI I ICH BŁAGAJMY O OCHRONĘ NASZEJ OJCZYZNY.
Magdalenka – Kaczyńscy, Wałęsa, Jaruzelski i Kiszczak! Kto stał za
zdradą i sprzedażą Polski?
Kaczyński UDERZA w Grzegorza Brauna! Straszy UKŁUCIAMI i „KGB”?!
Wolność TV
Góralskie Veto i Sebastian Pitoń wspierają Grzegorza Brauna.
Grzegorz Braun: Konferencja prasowa: „Pilnuj Wyborów”! 
czy wybory w Rzeszowie mogą być nieuczciwe?
Grzegorz Braun MIAŻDŻY Leniart, Warchoła i Fijołka w Debacie
Prezydenckiej Kompilacja Wypowiedzi

Panie Jezu bardzo proszę o Błogosławieństwo dla Pielgrzymów idących z Częstochowy od  MARYI – KRÓLOWEJ POLSKI do Chojny do JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI.

                                                            PAN JEZUS.

    „Dla Mnie najważniejsze jest, że podjęli trud pielgrzymowania i wspieram ich Swoją  Mocą w celu wytrwania. Bardzo zależy Mnie na ich pokorze, którą się kierują i dla siebie Drogi do Nieba budują, a dla Polski Drogę do Pokoju torują. Na ludzi świeckich zawsze mogę liczyć, a tym samym Łask Moich Naród Polski nie będzie mógł zliczyć. Jestem smutny, że ci na stanowiskach biskupich są powołani do takich czynności jak w Ewangelii dzisiejszej, lecz swoją obojętną postawą nie są Mnie godni. Jest to smutne dla całego Nieba, że mówić o tym im trzeba, a to oni powinni apelować do ludzi wiernych Mnie Bogu, a jednak Naród Polski korzysta z Darów Ducha Świętego. 

Błogosławię wszystkich pielgrzymów, a ten Sławek – Mój wybraniec najbardziej sam siebie i wszystkich blisko Mnie trzyma. „KTÓŻ jak BÓG” – pielgrzymi wiedzą o tym i ich wiara we Mnie – ich Przyjaciela Moje serce otwiera. Ta akcja pielgrzymkowa mury zatwardziałych serc porusza, a wielu Polaków do łez wzrusza. Jesteście Moją radością i miłością, a przezornością zdobywacie dla Polski Łaski, które Maryja, wasza Królowa pielęgnuje i wrogów zamiary hamuje. Wasz Przyjaciel Jezus Chrystus Król”.


               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 8.06.21 r.

Polacy wybraliście na prez. Polski KOGO..??? waszego, który tylko udaje, że jest katolikiem bo jego bogiem jest masoneria światowa pachołki diabła. Dobrał sobie premiera z tego samego gniazda !

Te szczepionki nie były testowane nawet na zwierzętach, a mają być podane naszym dzieciom!

https://pl1.tv/title/te-szczepionki-nie-byly-testowane-nawet-na-zwierzetach-a-maja-byc-podane-naszym-dzieciom/

a to komentarz pewnej osoby w trakcie oglądania filmu:

„No jestem w trakcie oglądania. Spokojnie o tych naganiaczach „szczepionkowych” można powiedzieć: mordercy. Ale powiedzieć, że „szczepionki” nie były testowane na zwierzętach to jest mijanie się z prawdą. Zarówno p. dr Lee Merrit jak i w trakcie zeznań przed tą teksańską Komisją Senacką padło wyraźnie stwierdzenie, że „szczepionki” były poddane testom, ale nie przeszły tych badań pozytywnie. Tzn. zaszczepione zwierzęta nie przeżyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Żadne testowane zwierzę nie przeżyło. ŻADNE.

A poza tym w filmie wyraźnie jest przekazane, że III fazę badań klinicznych na dzieciach zaczęto w styczniu. Pani doktor wyraźnie stwierdza, że badania powinny trwać parę lat. Nie wiemy nawet tego jakie NOP-y dotkną dzieci. Jak to się jeszcze zblokuje z innymi szczepieniami, które przechodzą dzieci to mniemam, że to wyjdzie armagedon. No to jak masowo zaczną dzieci umierać albo zostawać kalekami to dopiero się będzie działo. Bo jeśli będą to 2 przypadki na 100 tys. powiedzmy, to jest to tragedia jednostkowa niejako, ale jak wyjdzie 50% albo więcej… Ludzie w końcu zaczną kojarzyć fakty… Ba, nie wszyscy lekarze – jak widać po tym materiale – milczą. I nie są to jakieś oszołomy tylko ludzie z wiedzą i praktyką medyczną i to gruntowną. I opierając się na tej wiedzy te osoby wyraźnie kwestionują kompetencje „ekspertów” rządowych a bardziej naganiaczy koncernów farmaceutycznych.

Władza liczy na siłowe utrzymanie porządku… Ale przecież policjanci, żołnierze mają też dzieci czyż nie? Tak jak i lekarze. Czy może im jakieś wyjątkowe placebo?

Ten materiał, który dałaś jest straszny. Wiem przecież sporo na temat szkodliwości „szczepionek”, ale jak się tego słucha to ogarnia przerażenie.

Ps.
Dotarłem do momentu kiedy pani doktor mówi o tym, że nie przetestowano „szczepionek” na zwierzętach jeśli chodzi o prokreację. No jasne, że nie testowano skoro po zakażeniu kowidem zwierzątka nie przeżyły…

Gądecki zdobył się na odwagę……….

„Dyskryminacja” i „ograniczanie wolności religijnej”. Przewodniczący Episkopatu apeluje o zmniejszenie obostrzeń w kościołach.

Wobec diametralnie innej i zdecydowanie lepszej sytuacji epidemicznej, wyrażam mój stanowczy sprzeciw wobec dalszego – tak drastycznego – ograniczania prawa wiernych do publicznego wyznawania i praktykowania wiary – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w kontekście istotnego zmniejszania obostrzeń sanitarnych w większości obszarów życia społecznego, limit wiernych w kościołach utrzymywany jest z czasu, gdy dzienna liczba zachorowań w Polsce oscylowała wokół 30 tys.

Abp Gądecki zaznaczył w liście, że Kościół ze zrozumieniem podchodził do nakładanych ograniczeń sanitarnych, udzielając wiernym dyspens oraz zachęcając do przestrzegania wszystkich zaleceń sanitarnych.

Jednocześnie podkreślił, że „możliwość wyznawania i praktykowania wiary jest niezbywalnym prawem człowieka i wpływa na jego kondycję – sferę duchową, psychiczną i fizyczną, stąd restrykcje w tak ważnej sferze życia społecznego powinny być ograniczone do koniecznego minimum”.

Przewodniczący KEP zwrócił uwagę, że dalsze podtrzymywanie obostrzeń w kościołach może zostać odczytane jako przejaw dyskryminacji i uderzenia w prawo do swobody kultu religijnego.

„Utrzymywanie tak dużych ograniczeń może być postrzegane nie tylko jako rodzaj dyskryminacji, ale ograniczanie wolności religijnej. Nieprzypadkowo prawo to jest zawarte we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach z zakresu praw człowieka, jak również w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 53) oraz w umowie międzynarodowej jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 5 i 8). Nie jest ono tylko jednym z wielu ludzkich praw. Jest poniekąd ich osią. „Cywilne i społeczne prawo wolności religijnej – pisze św. Jan Paweł II – dotykając najgłębszej sfery duszy, staje się niejako punktem odniesienia i probierzem innych podstawowych praw” (Jan Paweł II, Christifideles laici, 39). „Urzeczywistnianie tego prawa jest jednym z podstawowych sprawdzianów prawdziwego postępu człowieka w każdym ustroju, społeczeństwie, systemie czy środowisku” (Jan Paweł II, Redemptor hominis, 17)” – wyjaśnił abp Gądecki.

„Wyrażając wdzięczność za dotychczasowe działania na rzecz ochrony zdrowia i życia Polaków, nalegam raz jeszcze na zmniejszenie obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

To jest tylko mała część tego artykułu,który został skasowany

PILNE!

Mike Yeadon, były główny naukowiec firmy Pfizer, stwierdził, że jest już za późno, aby uratować osobę, której wstrzyknięto szczepionkę Covid-19. Wzywa tych, którym jeszcze nie wstrzyknięto śmiercionośnego związku, do walki o przetrwanie ludzi i życie ich dzieci. Znany na całym świecie immunolog opisuje dalej proces, który według niego zabije ogromną większość ludzi żyjących obecnie. Bezpośrednio po pierwszym wstrzyknięciu około 0,8% ludzi umiera w ciągu 2 tygodni. Osoby, które przeżyły, mają średnią długość życia 2 lata, która jednak zmniejsza się po każdym doładowaniu lub wstrzyknięciu „przypominającym”.

Opracowywane są szczepionki uzupełniające, które rozkładają niektóre narządy, w tym serce, płuca i mózg. Profesor Yeadon, który przez dwie dekady był zaznajomiony z działaniami i celami badań i rozwoju w farmaceutycznym gigancie Pfizer, wyjaśnia, że ostatecznym celem obecnie podawanego schematu szczepionek może być tylko masowe wyludnienie, przy którym wszystkimi wojnami światowymi wydają się być jak Myszka Miki.

„Miliardy są już skazane na pewne, nieodwołalne i pełne bólu zgony. Każda osoba, która otrzymała zastrzyk, z pewnością umrze przedwcześnie, a 3 lata to zrobiona na wyrost ocena tego, jak długo prawdopodobnie będzie żyła”.

WSZYSTKIE SZCZEPIONKI

NA COVID-19 ZABIJAJĄ!

CHCESZ ŻYĆ, NIE SZCZEP SIĘ!

Jacques Attali – żydowski wizjoner, czyżby przewidział covida -?

Nie tylko Bill Gates planował szczepionki na depopulację”
Selekcja idiotów będzie zatem dokonywała się sama: pójdą sami do rzeźni.” – „Krótka historia przyszłości”, Jacques Attali, Francja, 2006r.
Jacques Attali urodził się w rodzinie sefardyjskich Żydów. W latach 1981-91 był osobistym przedstawicielem szefa państwa francuskiego, Françoisa Mitterranda.
W kwietniu 1991 r. został pierwszym prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W 1993 r. ustąpił wskutek skandalu po ujawnieniu informacji, że EBOiR wydał więcej pieniędzy na własne potrzeby (m.in. ponad 100 mln dolarów na wyposażenie londyńskiej siedziby banku) niż na pomoc dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR, która jest głównym zadaniem Banku.
Jest autorem m.in. „Żydzi, świat, pieniądze”
Czy Żydzi rządzą światem pieniądza? Czy łączy ich z pieniędzmi jakaś szczególna więź i są wyjątkowymi aktorami na kapitalistycznej scenie świata? Czy zajmują uprzywilejowaną pozycję w mediach, bankach i polityce. Czy wreszcie, jako bogaty i przebiegły naród, dzięki sile pieniądza realizują jakąś ogólnoświatową strategię? „Aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań – pisze autor we wstępie – trzeba będzie prześledzić najważniejsze wydarzenia z historii politycznej, religijnej, gospodarczej i kulturalnej trzech ostatnich tysiącleci.”
D.Kosiur

______________________________
Autor: Zbigniew Jacniacki
za stroną: neon24.pl/…lko-bill-gates-planowal-szczepionki-na-depopulacje
Jacques Attali był doradcą François Mitterranda (byłego prezydenta Francji) i napisał to w 1981 roku – miał 38 lat :
W przyszłości będzie to kwestia znalezienia sposobu na zmniejszenie populacji.
Zaczniemy od starca, bo kiedy ma ponad 60-65 lat, człowiek żyje dłużej niż produkuje, a to drogo kosztuje społeczeństwo.
Potem słabi, a potem bezużyteczni, którzy nic nie wnoszą do społeczeństwa,
bo będzie ich coraz więcej, a zwłaszcza w końcu głupich.
Eutanazja skierowana do tych grup;
We wszystkich przypadkach eutanazja musi być podstawowym narzędziem naszych przyszłych społeczeństw.

Oczywiście nie będziemy mogli rozstrzelać ludzi ani zorganizować obozów.
Pozbędziemy się ich, każąc im wierzyć, że to dla ich własnego dobra.
Zbyt duża populacja, w większości niepotrzebna, jest ekonomicznie zbyt kosztowna.
Ze społecznego punktu widzenia o wiele lepiej jest zatrzymać się nagle, niż stopniowo się pogarszać.

(…)
Znajdziemy coś, co spowoduje to; pandemia, która wymierzona w niektórych ludzi,
prawdziwy kryzys gospodarczy lub wirus, który dotknie starszych lub słabszych,
to nie ma znaczenia, słabi i bojaźliwi ulegną.

Głupi uwierzy w to i poprosi o leczenie.
Zadbaliśmy o zaplanowanie zabiegu, który będzie rozwiązaniem.
Selekcja idiotów będzie zatem dokonywała się sama: pójdą sami do rzeźni. „

Fragment ten pochodzi z jego książki „Krótka historia przyszłości”, wydanej we Francji w 2006 roku.

Ps.
Dodajmy, że Jacques Attali skończył 77 lat
i nie zastosował eutanazji do siebie.
Co stanęło na przeszkodzie?
Portal tellerreport.com twierdzi, ze francuski ekonomista tak nie powiedział . I jednocześnie przytaczainna mysl
Jacquesa Attali: „Możliwe, że nadejdzie wojna, ponieważ jest to sposób na pozbycie się długów”
7.04.2021, 16:44:05
Jak nie szczepionka , to wojną…

„Spisek przeciwko życiu” wciąga ”nie tylko pojedyncze osoby
w ich relacjach indywidualnych, rodzinnych i społecznych,
ale sięga daleko szerzej i zyskuje wymiar globalny, naruszając i
niszcząc relacje łączące narody i państwa”.

Święty Jan Paweł II,
Evangelium vitae, 12

NewsClips 5-24-21:
Wszystkie zaszczepione osoby umrą w ciągu dwóch lat. Noblista Luc Montagnier potwierdził, że osoby, które otrzymały jakąkolwiek formę szczepionki, nie mają szans na przeżycie. W szokującym wywiadzie czołowy światowy wirusolog stwierdził bez ogródek: „Nie ma nadziei ani możliwości leczenia dla tych, którzy zostali już zaszczepieni. Musimy być przygotowani na kremację ciał”. Naukowy geniusz poparł twierdzenia innych wybitnych wirusologów po zbadaniu składników szczepionki. „Niektórzy umrą z powodu wzmocnienia zależnego od przeciwciał. To wszystko, co można powiedzieć”.

A tu dla poprawy humoru – wierszyk internauty

„Na łące opodal krzaczka, mieszkała kaczka-dziwaczka.

Lecz zamiast trzymać się łąki, szukała dobrej szczepionki.
Raz poszła więc do tawerny: „Dajcie mi fiolkę Moderny!”

Tuż obok była apteka, „Poproszę Astra Zeneca!
” Udała się do dilera: „Chciałabym dawkę Pfizera!”

A potem, nienasycona: „Gdzie tu dostanę Johnsona?”
W kącie za starym śmietnikiem, ktoś ją ostrzyknął Sputnikiem.

Aż nagle znalazł się kupiec: „Na obiad można ją upiec!”.

Lecz zdębiał, obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając.

Miał Wi-Fi, czip i walonki… takie to były śmiercionki !!!

Czwartek, 10 czerwca 2021

BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA

Z Dekretu o działalności misyjnej Kościoła
Ad gentes divinitus Soboru Watykańskiego II

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

Wszyscy biskupi jako członkowie ciała biskupiego, będącego dalszym ciągiem Kolegium Apostołów, zostali konsekrowani nie tylko dla jakiejś diecezji, ale i dla zbawienia całego świata. Rozkaz Chrystusa głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu odnosi się przede wszystkim i bezpośrednio do nich z Piotrem i pod kierownictwem Piotra. Stąd rodzi się owa wspólnota i współdziałanie Kościołów, która dzisiaj jest tak konieczna do prowadzenia dzieła ewangelizacji. Na mocy tej wspólnoty poszczególne Kościoły dzielą troski wszystkich innych Kościołów, powiadamiają się nawzajem o własnych potrzebach, wzajemnie się wspomagają, albowiem rozszerzanie Ciała Chrystusowego jest zadaniem całego Kolegium Biskupów.
Biskup w swej diecezji, z którą stanowi jedno, wzbudzając dzieło misyjne, popierając i kierując nim, sprawia, że duch i zapał misyjny Ludu Bożego obleka się w ciało i niejako uwidacznia, tak że cała diecezja staje się misjonarską.
Obowiązkiem biskupa będzie: wyszukiwanie spomiędzy swego ludu osób, szczególnie wśród chorych i nieszczęśliwych, które by wielkodusznie ofiarowały Bogu swe modlitwy i pokutne uczynki w intencji ewangelizacji świata; chętne popieranie powołań spośród młodzieży i kleryków do instytutów misyjnych i przyjmowanie z wdzięcznym sercem, jeśli Bóg powoła kogoś do misyjnej działalności Kościoła; zachęcanie i wspomaganie stowarzyszeń diecezjalnych, by przyjęły swoją cząstkę w dziele misyjnym.
Błogosławiony Bogumił-Piotr
Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. O jego rodzicach dokumenty milczą. Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był cysters w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego imię Piotr jest chrzestnym, czy też zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił-Piotr. W roku 1186 Bogumił został powołany na urząd biskupa w Poznaniu. Do dziś w skarbcu katedry przechowywana jest jego stuła. Jednak już w roku następnym, 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha. Bł. Wincenty Kadłubek, który zapewne znał go osobiście, napisał o nim w Kronice: „Mąż pełen cnót i wiedzy (…), wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu”. Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, świętości i hojnej fundacji na cele misyjne.
Swoje przywiązanie do zakonu cystersów okazał Bogumił zaraz na początku swoich rządów, kiedy przeznaczył dochody z kilkunastu wsi, należących do metropolii, na zorganizowanie nowego opactwa cystersów w Sulejowie, które ufundował wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy. Opactwu cysterskiemu w Łeknie ofiarował dochody z trzech innych wsi. O publicznej działalności Błogosławionego wiemy tyle, że w roku 1191 uczestniczył w konsekracji kolegiaty sandomierskiej. Wezwany na rozjemcę w sporze między benedyktynami a norbertanami o opactwo św. Wincentego we Wrocławiu w roku 1193, przydzielił je norbertanom. Jemu też zlecono delikatną i trudną misję pojednania książąt Kazimierza Sprawiedliwego z Mieszkiem Starym. W rodzinnym majątku, w Dobrowie, Bogumił ufundował kościół parafialny Świętej Trójcy i hojnie go uposażył.
Spragniony ciszy i spokoju, po dwunastu latach rządzenia metropolia gnieźnieńską, w 1198 r. złożył rezygnację na ręce legata papieskiego, kardynała Piotra, i przeniósł się do Dobrowa, gdzie na wyspie rzeki Warty założył sobie pustelnię. Tam, jak pisał promotor procesu beatyfikacyjnego, prymas Maciej Łubieński, „trawiąc czas na modlitwie i trapiąc ciało swoje postami, niespaniem i różnymi umartwieniami, spędził ostatnie lata swego życia”. W każdą niedzielę dla okolicznych mieszkańców odprawiał Msze św. i wygłaszał kazania. Przeżył tam ok. 5 lat. Dobra rodzinne przeznaczył na misje wśród pogańskich Prusów.
Nieznana jest data jego zgonu. Według Kalendarza Krakowskiego miał przejść do wieczności 19 sierpnia. Według nekrologu klasztorów norbertanów we Wrocławiu i w Szczecinie miał zasnąć w Panu 20 sierpnia. Przypuszczalny rok jego śmierci to ok. 1204 r.
Jego cześć od samego początku była żywa. Obejmowała zwłaszcza rejon Wielkopolski. Uciekano się do jego wstawiennictwa przede wszystkim, by uprosić zdrowie dla żywego inwentarza oraz o szczęśliwe połowy ryb. U jego grobu w kościele dobrowskim składano liczne wota dziękczynne za wyjednane łaski. Prymas Jakub Uchański (1562-1581) w czasie badania relikwii Bogumiła wyjął z jego sarkofagu mitrę i pierścień biskupi z szafirem oraz złotą blachę z napisem pośmiertnym. Proces kanoniczny rozpoczął dopiero w roku 1625 prymas Maciej Łubieński. Akta tego procesu zostały przesłane do Rzymu w roku 1651. Z tej okazji opracowano żywot Bogumiła. Niestety, księga cudów, którą wypożyczył Sebastian Głębocki, spłonęła w jego dworze w Głębokim pod Kruszwicą. Nowy proces kościelny rozpoczął w roku 1908 biskup kujawski, Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki. Dopiero papież Pius XI 27 maja 1925 roku zatwierdził starodawny kult biskupa Bogumiła. Paweł VI ogłosił bł. Bogumiła wraz z bł. Jolentą patronem archidiecezji gnieźnieńskiej. Ponadto bł. Bogumił jest patronem archidiecezji gdańskiej, poznańskiej, wrocławskiej i diecezji włocławskiej. Jest wzywany jako orędownik odbywających rekolekcje i skupienia.

W ikonografii bł. Bogumił przedstawiany jest w pontyfikalnym stroju biskupim z krzyżem w ręku. Czasami ukazywany, gdy przechodzi suchą nogą przez rzekę. Jego atrybutem jest ryba.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, wysłuchaj błagania oddanego Ci całym sercem ludu; † przez modlitwy błogosławionego Bogumiła, biskupa, zachowaj go w zdrowiu duszy i ciała * i spełnij wszystkie jego prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

EPISKOPAT i BÓG ICH „SŁUGA” i WOJNA, CZY JEZUS CHRYSTUS UZNANY OFICJALNIE AKTAMI – „KRÓLEM POLSKI”, KTÓRY ZAPEWNI POKÓJ w POLSCE i NA ŚWIECIE !!!

BISKUPI Z EPISKOPATU W POLSCE NIE SĄ POSŁUSZNI BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEŁOŻONEMU SWEMU, KTÓRY PRZECIEŻ ŻYJE I WSZYSTKO WIDZI A CZEKA JUŻ 100 LAT, ABY UZNALI BOGA KRÓLEM POLSKI, A WTEDY KRÓL  ZAMIENI LUDZIOM SERCA NA MIŁOSIERNE. JAKIM PRAWEM GRZESZNICY DYKTUJĄ WARUNKI BOGU ZBAWICIELOWI. TO LUDZIE POWINNI BŁAGAĆ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA, ABY CHCIAŁ ZOSTAĆ KRÓLEM POLSKI A TU ODWROTNIE JEST !!!

11 czerwca biskupi ponowią Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu – PCH24.pl

https://m.pch24.pl/11-czerwca-biskupi-ponowia-akt-zawierzenia-polski-najswietszemu-sercu-jezusowemu/

„ANIOŁ PAŃSKI OTACZA SZAŃCEM BOGOBOJNYCH, ABY ICH OCALIĆ”

„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, gdy z Mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe   o was. Cieszcie się i radujcie albowiem wielka jest wasza nagroda w Niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi”.  

Telewizja „CHRYSTUSA KRÓLA” w Chicago

Wielki sukces konferencji inaugurującej Collegium Intermarium

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

za nami wielka konferencja inaugurująca powstanie Collegium Intermarium, przełomowej dla świata akademickiego uczelni założonej z inicjatywy Instytutu Ordo Iuris, dzięki zaangażowaniu naszych darczyńców i potężnego sztabu profesorów z kraju i zagranicy.

O powstaniu Collegium Intermarium pisał amerykański „Newsweek”, „Washington Post”, włoski „Il Giornale”, informowały największe agencje prasowe świata i naszego regionu.

Rod Dreher, autor słynnej „Opcji Benedykta” i jeden z prelegentów konferencji inauguracyjnej Collegium Intermarium pisał, że to „uniwersytet, który chce być prawdziwym uniwersytetem, zakorzenionym w Zachodniej tradycji”, z entuzjazmem dodając: „Ruszajcie do Polski! To akcja w stylu „Opcji Benedykta”: stworzyć instytucję, wewnątrz której życie cnotą (intelektualną i duchową) może toczyć się bez względu na mroki naszego wieku”.

O planach badawczych, ogromnym rozmachu oferty edukacyjnej oraz rozwoju Collegium Intermarium napisał do Pani pod koniec ubiegłego tygodnia wiceprezes Instytutu Ordo Iuris i rektor Collegium Intermarium dr Tymoteusz Zych. Jeśli ta korespondencja umknęła Pani uwadze, zamieszczam jej treść pod spodem.

Z poważaniem,

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium

 

Szanowna Pani,

„W zdominowanym przez systemy totalitarne XX wieku naukowcy i badacze uciekali na Zachód, by móc wykonywać swoją pracę. Wpływ tamtych ludzi na obecny stan wiedzy naukowej jest oszałamiający. Dziś, w czasach miękkiego totalitaryzmu może dojść wkrótce do sytuacji, w której naukowcy będą obierali odwrotny kurs, podążając na Wschód, do miejsc takich jak Collegium Intermarium”.

W takich słowach o założonej przez nas uczelni, która w ubiegłym tygodniu miała swoją oficjalną inaugurację, napisał Rod Dreher – amerykański pisarz i publicysta, autor słynnej książki „Opcja Benedykta”, która na łamach „The New York Times” została uznana za najważniejszą i najszerzej dyskutowaną książkę religijną dekady. Artykuł tego wybitnego myśliciela, który był jednym z gości naszej konferencji, to nie jedyna zagraniczna publikacja opisująca nasz projekt.

O Collegium Intermarium i konferencji inaugurującej powstanie uczelni pisały największe międzynarodowe agencje prasowe, w tym Associated Press i Reuters, amerykańskie „Washington Post” i „Fox News”, włoskie „Corriere della Sera” i „Il Giornale”, węgierski „Mandiner” oraz największe media z Niemiec, Ukrainy, Rumunii czy nawet Indii.

Ogromny entuzjazm towarzyszący inauguracji, w trakcie której głos zabrało ponad 40 wybitnych naukowców, polityków, sędziów i publicystów z całego świata, wywołał też mobilizację przeciwników naszego projektu. Nie potrafiąc podjąć merytorycznej krytyki, próbowali oni wbrew faktom przypiąć ideologiczne etykietki niektórym wykładowcom. Przodowały w tym polskie media skrajnie lewicowe, a wtórowały im negatywnie nastawione do naszego kraju media rosyjskie. Nawet udział dziennikarza amerykańskiego „Newsweeka” Josha Hammera w roli jednego z moderatorów konferencji inaugurującej nowy uniwersytet nie przeszkodził w napisaniu paszkwilu dziennikarzom polskiego tygodnika, który na mocy udzielonej kilkanaście lat temu licencji posługuje się tą samą nazwą. Stwierdzili oni, że pochodzący z ponad 20 krajów wykładowcy naszej uczelni to wyłącznie „neoendecy”, „wszechpolacy” i „fundamentaliści”.

Wszystko to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że Collegium Intermarium jest projektem o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszego państwa i całej środkowej Europy. Powstanie uczelni kształcącej elity Międzymorza i będącej prawdziwą oazą wolności akademickiej to realne zagrożenie dla ideologii skrajnej lewicy, która zdominowała dziś przestrzeń akademicką usuwając siłą poza nawias debaty wszystkich, którzy podważają jej dogmaty.

Wszystkie te relacje medialne to doskonała reklama naszej inicjatywy. Już zgłaszają się do nas kandydaci na studia i wykładowcy z Polski oraz innych krajów, którzy chcą prowadzić zajęcia i korzystać z wolności badań naukowych, rzetelnie podejmując zagadnienia o strategicznym znaczeniu dla przyszłości naszej części świata.

Program Collegium Intermarium to nie tylko powrót do klasycznego modelu kształcenia, powszechny system tutoringu, nauka argumentacji i krytycznego myślenia. Obok magisterskich studiów prawniczych, międzynarodowych studiów LL.M. dotyczących praw człowieka i specjalistycznych studiów podyplomowych, zorganizujemy szkoły letnie dla uczniów szkół średnich i studentów z całego świata. Damy im szansę, by spotkali się z wybitnymi myślicielami, poznali Polskę i źródła naszej kultury. Chcemy w ten sposób zbudować światową sieć rzeczywistych ambasadorów naszego kraju, którzy podzielają bliskie nam wartości, a w przyszłości jako politycy czy dziennikarze będą ich razem z nami bronić.

Kluczowe znaczenie dla naszego projektu będzie miała inauguracja programów naukowych. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zainaugurowane zostaną dwa pierwsze ośrodki badawcze działające w ramach Collegium Intermarium – Centrum Badań nad Integracją Europejską oraz Centrum Badań nad Rodziną i Demografią.

W ramach pierwszego z nich będziemy badać praworządność działań organów Unii Europejskiej i Rady Europy, które coraz częściej wykraczają poza przyznane im przez państwa kompetencje i angażują się ideologicznie nie mając do tego żadnego mandatu. Gdy ich wątpliwe prawnie działania zostaną nagłośnione, budzą konsternację – jak w przypadku „optycznej” metody liczenia głosów w Parlamencie Europejskim, o której pisaliśmy kilka lat temu. W pierwszym raporcie nowego centrum dokonamy prawnej, ekonomicznej i socjologicznej analizy postulatów głębszej integracji UE, które podnoszone są przez władze Unii w ramach trwającej od kilku tygodni „Konferencji o przyszłości Europy”.

Z kolei wizja Centrum Badań nad Rodziną i Demografią wyrasta z przekonania, że nasza cywilizacja nie przetrwa, jeżeli nie przezwycięży kryzysu rodziny i będącego jego skutkiem dotkliwego kryzysu demograficznego. W pierwszym raporcie napiszemy o ekonomicznych korzyściach, jakie wynikają dla społeczeństwa ze stabilności więzi rodzinnych i negatywnych skutkach społecznych rozpadu rodzin. Będziemy też analizować skuteczność rozwiązań prorodzinnych, które stosują różne państwa.

W kolejnych miesiącach zainaugurujemy kolejne ośrodki badawcze, które będą zajmować się wolną i suwerenną gospodarką oraz badaniami nad nowoczesnymi technikami manipulacji społecznej, jakie coraz szerzej stosuje się w naszym kraju. Już teraz trwają prace nad raportem o suwerenności technologicznej, który pomoże zbudować systemową odpowiedź na coraz głębszą ideologiczną cenzurę w Internecie.

Rozwój tego projektu będzie zależał od wsparcia Przyjaciół i Darczyńców Instytutu Ordo Iuris, którzy są świadomi tego, jak ogromne jest jego znaczenie dla przyszłości naszej Ojczyzny i całego regionu Międzymorza. Wierzę, że z Pani pomocą Collegium Intermarium stanie się prawdziwym Wolnym Uniwersytetem Europy Środkowej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Collegium Intermarium rozpoczęło prace

Media z całego świata o inicjatywie akademickiej Ordo Iuris

Za nami wielka konferencja inaugurującą powstanie Collegium Intermarium – uczelni wyższej, która będzie wkrótce kształcić elity prawnicze, polityczne i społeczne dla Polski oraz całego regionu Międzymorza, tworząc platformę realnej współpracy dla państw Europy Środkowej.

Konferencja, podczas której głos zabrało kilkudziesięciu wybitnych naukowców, publicystów i przedstawicieli władz państwowych z całego świata, pozwoliła pokazać skalę projektu, nad którym pracujemy od kilkudziesięciu miesięcy. Dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców udało się nam zorganizować wydarzenie, które odbiło się szerokim echem w mediach z całego świata.

O swoich nadziejach związanych z powstaniem Collegium Intermarium pisał choćby amerykański myśliciel Rod Dreher, który uczestniczył w naszym panelu dyskusyjnym na temat wolności akademickiej. Dreher to autor między innymi bestsellerowej „Opcji Benedykta”, która przewidując pogłębianie się kryzysu kulturowego proponuje tworzenie aktywnych wspólnot umożliwiających przetrwanie naszej cywilizacji w niesprzyjających czasach. Jego program to jednak nie tyle zamknięcie się w małej grupie, ale raczej zorganizowanie struktur, które pozwalają przekazać chrześcijańskie i klasyczne dziedzictwo innym.

W artykule opublikowanym na portalu „The American Conservative” Dreher pisze, że nasza uczelnia, która „chce być prawdziwym zakorzenionym w zachodniej tradycji uniwersytetem i za to nie przeprasza”, jest dokładnie realizacją jego programu. Amerykański myśliciel stawia tezę, że przyszłość naszej cywilizacji rozstrzyga się dzisiaj w Europie Środkowej.

O konferencji oraz powołaniu samej uczelni pisały też największe światowe agencje prasowe – Reuters i Associated Press oraz media takie jak amerykańskie „Fox News” i „Washington Post” czy włoskie „Il Giornale” i „Corriere della Sera”. Artykuły na temat Collegium Intermarium pojawiły się też w mediach z Niemiec, Węgier, Rumunii czy nawet Indii.

Wspieram działania Ordo Iuris

Absurdalne ataki na Collegium Intermarium

Nie wszyscy wyrazili entuzjazm wobec powstania Collegium Intermarium – do naszego projektu negatywnie podchodzi część środowisk skrajnej lewicy. Szczególne zainteresowanie wykazały redakcje „Oko.Press” i „Gazety Wyborczej”, która poświeciła aż trzy strony na tekst o Collegium Intermarium. Usiłowano w nim podważyć renomę części naukowców związanych z Collegium, ale ponieważ ich dorobek trudno poddać merytorycznej krytyce, przeprowadzono budzący konsternację atak personalny.

Głównym celem ataków stała się wybitna specjalistka z zakresu prawa międzynarodowego, księżna Ingrid Detter de Frankopan, która wykładała między innymi na Oksfordzie czy Uniwersytecie Sztokholmskim. Na tej ostatniej uczelni na jej zajęcia przychodziło więcej studentów niż mogły pomieścić sale wykładowe, co w artykule „Wyborczej” jest opisane jako „uchybienie dyscyplinarne”. Nie mogąc poddać krytyce świetnego dorobku naukowego prof. Frankopan, redaktorzy „Gazety Wyborczej” odkryli w sobie zaskakujące zamiłowanie do monarchii i usiłowali podważyć ważność jej tytułu książęcego. Pominęli przy tym fakt, że jest spowinowacona z brytyjską rodziną królewską, a dla zawarcia małżeństwa z jej córką syn księcia Kentu, Nicholas Windsor, przeszedł na katolicyzm i zrzekł się praw do tronu.

Nie mniej absurdalne były uwagi dotyczące profesora Stephena Baskerville’a, którego „Wyborcza” posądziła o rzekome związki z białymi rasistami. Jedynym dowodem na to miał być udział profesora wiele lat temu w dużej konferencji, w której w innym panelu uczestniczył przedstawiciel supremacjonistów. Nie wspomniano słowem o tym, że Baskerville dwukrotnie wygrywał konkursy na stanowisko profesora nauki o państwie na Howard University w Waszyngtonie – uczelni, która została założona po wojnie secesyjnej, by zapewnić edukację dla potomków niewolników i do dziś jest głównym ośrodkiem akademickim społeczności czarnoskórych Amerykanów.

Podobny materiał pojawił się także w polskim wydaniu tygodnika „Newsweek”, w którym określono wybitnych naukowców z ponad 20 krajów, tworzących międzynarodową kadrę uczelni, jako „neoendeków, wszechpolaków i katolickich ekstremistów”. Tomasz Lis musiał przeoczyć, że moderatorem jednego z paneli naszej konferencji był redaktor amerykańskiego „Newsweeka” Josh Hammer.

Redaktorom lewicowych mediów z Polski wtórowali dziennikarze niechętnie nastawionych do naszego kraju mediów rosyjskich. Na łamach portalu „rusdozor.ru” mogliśmy przeczytać, że „Collegium Intermarium będzie nabijać głowy abiturientów rusofobią, czyli uczyni z nich wykonawców polskich interesów strategicznych”.

Wszystkie te ataki to dowód na to, że Collegium Intermarium może realnie zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Przed nami wielka praca, ale już pierwsze tygodnie pokazują nam, jak wielu ludzi w całej środkowej Europie czekało na tę inicjatywę. To środowiska skrajnej lewicy boją się dziś wolnej debaty i wiedzą, że otwarcie środowiska akademickiego oznacza koniec modelu, w którym narzuca się studentom slogany, kalki myślowe i ideologiczne dogmaty.

Wspieram działania Ordo Iuris

„Intermarium – przestrzeń Wolności i Ładu”

Całodniowa konferencja była też okazją do spotkania, integracji i zacieśnienia relacji z naszymi partnerami z Europy Środkowej i innych części świata. Wzięło w niej udział ponad 40 prelegentów z całego globu, którzy wielokrotnie podkreślali jak dużą nadzieję pokładają w naszej inicjatywie.

Mówiąc o potrzebie powstania Collegium Intermarium przypomniałem o korzeniach Akademii Krakowskiej, która stworzyła intelektualną przeciwwagę dla doktryny politycznej państwa krzyżackiego podważającego wówczas prawa narodów do zachowania własnej kultury i samodzielnych instytucji. Profesorowie Akademii Krakowskiej byli skuteczni, dając na forum międzynarodowym odpór ówczesnym ideologom, którzy w imię fałszywie rozumianego uniwersalizmu próbowali narzucić innym swoją władzę i interesy.

Dziś, podobnie jak ponad 600 lat temu, gdy powstawał pierwszy polski uniwersytet, stoimy przed równie wielkim wyzwaniem. Dotyczy ono rzeczywistej podmiotowości Polski i innych państw regionu, której istotnym elementem jest nie tylko niezależność gospodarcza, ale też intelektualna. Po latach, gdy ze względu na obcą dominację nie mogliśmy tworzyć własnych instytucji, przyszedł czas na stworzenie niezależnego uniwersytetu łączącego elity naszego regionu, który stanie się przestrzenią wolnego i samodzielnego myślenia zakorzenionego w tradycji.

Wbrew ideologicznej narracji, nie możemy się bać nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń – bez nich jesteśmy słabsi wobec wyzwań współczesności. Pracownicy i studenci Collegium Intermarium będą mieć w pamięci słowa Bernarda z Chartres, który przypominał, że „jesteśmy tylko karłami na ramionach olbrzymów, a jeśli widzimy więcej i dalej niż oni, to nie mocą własnych zdolności i sił, ale dzięki temu, że oni nas podnieśli”.

W konferencji wzięli udział dyplomaci i politycy z całego regionu Międzymorza. Obok ambasadorów Czech, Węgier i Chorwacji obecni byli przedstawiciele ambasad Armenii, Rumunii, Mołdawii i Ukrainy. W konferencji wzięli też udział przedstawiciele władz i organów sądowniczych części krajów Międzymorza – z Polski wicepremier prof. Piotr Gliński oraz minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, z Węgier szef Trybunału Konstytucyjnego Tamás Sulyok, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Gergely Gulyás, a z Ukrainy Sviatoslav Yurash, który jest twórcą zespołu Intermarium w parlamencie Ukrainy, zrzeszającego ponad połowę posłów Rady Najwyższej. Wszyscy mówili, że Collegium Intermarium może stać się kluczową platformą naukowej współpracy pomiędzy naszymi krajami. Głos zabrali także między innymi: zasiadająca w brytyjskiej Izbie Lordów Lady Caroline Cox czy były prezydent i premier Czech Václav Klaus, który przestrzegał przed pogłębiającą się unifikacją Unii Europejskiej.

Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się wybitni teoretycy prawa, w tym między innymi: prof. Chantal Delsol z Akademii Francuskiej i prof. Gladen Pappin z Uniwersytetu w Dallas, autor przemówień Margaret Thatcher John O’Sullivan, sędzia Sądu Najwyższego dr hab. Jan Majchrowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku prof. dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz czy były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Francisco Javier Borrego Borrego. Niemal wszyscy goście wyrażali chęć włączenia się w projekty badawcze i edukacyjne Collegium Intermarium wychodząc z własnymi inicjatywami.

Dr hab. Andrzej Zybertowicz mówił, że uczelnie takie jak Collegium Intermarium są wielką nadzieją w procesie zwalczania uderzających w człowieka ideologii takich jak doktryna gender, która nie jest w stanie przetrwać zderzenia z rzetelnymi i uczciwymi badaniami naukowymi. Ideologia odnosi sukcesy, bo pogłębione badania nad jej konsekwencjami w wielu miejscach coraz trudniej jest prowadzić.

Wspieram działania Ordo Iuris

Tworzymy przestrzeń rzetelnych badań naukowych

Istota uniwersytetu to nie tylko działalność edukacyjna, ale też odważne badania naukowe na istotne tematy. Dlatego w ramach Collegium Intermarium już na początku powołujemy cztery centra badawcze, które odpowiadają na potrzebę rzetelnej analizy problemów stojących przed Polską i naszym regionem, jakiej niestety bardzo często dotkliwie brakuje.

Centrum Badań nad Integracją Europejską będzie pierwszą w naszym kraju instytucją systematycznie badającą zgodność z traktatami działań instytucji Unii Europejskiej i Rady Europy, które często wykraczają poza swój oryginalny mandat. Tymczasem proces integracji europejskiej wymaga rzetelnej i bezstronnej oceny nie tylko z perspektywy prawnej, ale też ekonomicznej i społecznej. Jest oczywiste, że współpraca europejska przynosi korzyści w części obszarów, podczas gdy w innych – jak unia monetarna – może hamować rozwój części krajów. Ideologicznemu przekonaniu, że integracja państw członkowskich UE powinna być jedynie „coraz ściślejsza”, trzeba przeciwstawić naukową analizę, która pomoże przenieść dyskusję nad integracją europejską z poziomu powtarzania ideologicznych dogmatów na poziom racjonalnej analizy.

Jest to szczególnie ważne w związku z rozpoczynającą się „Konferencją o przyszłości Europy”, która w zamierzeniu twórców ma nadać nową dynamikę procesowi przenoszenia suwerennych kompetencji na poziom UE. Dlatego pierwszy anglojęzyczny raport inaugurujący działalność Centrum opublikujemy jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Przeanalizujemy w nim realne skutki integracji gospodarczej i społecznej w różnych obszarach, biorąc pod uwagę w szczególności interesy naszego kraju i innych państw obszaru Intermarium. Materiał może wywołać podobne zdziwienie jak opublikowany kilka lat temu przez ekspertów Ordo Iuris raport, w którym jako pierwsi opisaliśmy szeroko „optyczną” metodę liczenia głosów w Parlamencie Europejskim prowadzącą do pomyłek wynoszących nawet ponad 500 głosów.

Drugim kluczowym ośrodkiem badawczym będzie Centrum Badań o Rodzinie i Demografii, które wprowadzi na nowy poziom merytoryczne prace podejmowane od lat w Instytucie Ordo Iuris. Z jednej strony będziemy naukowo dowodzić, że stabilność więzi rodzinnych przynosi społeczeństwu wymierne i wielowymiarowe korzyści. Przypomnimy, że praca wychowawcza wykonywana przez rodziców ma realną wartość i wpływa na przyszły stan gospodarki. Będziemy porównywać rozwiązania prorodzinne przyjęte w różnych państwach określając, które z nich przynoszą zakładane efekty, w tym realnie wpływają na sytuację demograficzną. Wykażemy też, że skrajne ideologie uderzające w rodzinę i małżeństwo przynoszą społeczeństwu jako całości wymierne szkody.

Pierwszy raport Centrum, który ukaże się jeszcze przed wakacjami, w oparciu o unikalne dane pokaże skalę ekonomicznych kosztów rozbicia rodzin. Przypomni, że w interesie państwa jest ochrona stabilnej rodziny i silnego małżeństwa proponując konkretne rozwiązania.

Powołujemy także Centrum Badań nad Wolną i Podmiotową Gospodarką, które podejmie się badań nad barierami rozwoju polskiej gospodarki. Widzimy, że dzisiaj przedsiębiorcy w naszym kraju muszą się mierzyć nie tylko z nadmiarem regulacji prawnych, nieracjonalnymi obciążeniami podatkowymi i zbiurokratyzowaną administracją, ale też nieuczciwą konkurencją ze strony międzynarodowych korporacji, które nie tylko robią wszystko, by prawo realizowało ich interesy, ale w wielu obszarach – w tym w Internecie – same dyktują innym warunki działania, nie oglądając się na przepisy ustanowione przez suwerenne państwa.

Na uczelni powstanie także Centrum Badań nad Technikami Manipulacji Społecznej, które będzie analizować, w jaki sposób poprzez dezinformację i nowoczesną socjotechnikę wpływa się w naszym kraju na emocje społeczne. Nie tylko opiszemy metody budowania sterowanych z zewnątrz ruchów protestu, ale będziemy też badać jak temu zapobiegać. Już teraz trwają prace nad raportem poświęconym suwerenności technologicznej, który zostanie opublikowany jesienią.

Aby realnie wpłynąć na życie naukowe w wymiarze europejskim i globalnym będziemy także organizować staże badawcze dla wybitnych naukowców i liderów opinii z innych krajów, którzy będą brać udział w organizowanych przez Collegium Intermarium projektach badawczych. Z kolei dla studentów innych uczelni oraz uczniów szkół średnich z całego świata zorganizujemy szkoły letnie, dzięki którym powstawać będzie faktyczna sieć współpracy w naszym regionie. Sieć przyszłych dziennikarzy, akademików oraz liderów społecznych i politycznych z państw naszego regionu będzie miała kluczowe znaczenie we wpływaniu na rzeczywistość.

Wspieram działania Ordo Iuris

Rozpoczęła się rekrutacja na 7 pierwszych kierunków

Już od października naukę w Collegium Intermarium podejmą pierwsi studenci prawa, które będzie flagowym kierunkiem uczelni. W przeciwieństwie do absolwentów większości dotychczas istniejących polskich uczelni wyższych już bezpośrednio po zakończeniu studiów będą oni przygotowani do wykonywania pracy zawodowej.

Studenci będą w toku studiów pracować na zanonimizowanych aktach spraw sądowych, uczestniczyć w symulacjach rozpraw, zapoznają się ze sposobem stosowania prawa przez sądy i co roku będą przygotowywać zaliczeniowe prace pisemne weryfikujące niezbędną w pracy prawnika umiejętność jasnego i klarownego przedstawiania swojej argumentacji. Wśród wykładowców prawa znajdą się wybitni praktycy z sędziami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego na czele. Studenci wezmą też udział w unikalnym programie praktyk zawodowych wzorowanym na programach działających w USA i w Niemczech, w ramach których rozwojowi zawodowemu w kancelariach prawnych, urzędach i przedsiębiorstwach towarzyszyć będzie cykl merytorycznych seminariów współorganizowanych przez uczelnię.

Cechą wyróżniającą studia prawnicze w ramach Collegium Intermarium będzie także wszechstronne wykształcenie absolwentów uzyskane dzięki wykładanym w toku studiów podstawom filozofii, myśli społecznej, retoryki, erystyki i ekonomii oraz powszechnie przyjęty system tutoringu, polegający na przydzieleniu każdemu ze studentów mentora, który w sposób bezpośredni i indywidualny przeprowadzi go przez cały proces kształcenia. Na ostatnim roku studenci będą mogli wziąć udział w odrębnym kursie przygotowującym do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Już od października uruchomimy także pierwsze w Europie międzynarodowe studia LL.M z zakresu praw człowieka i rozwiązywania sporów transgranicznych. Anglojęzyczny kurs będzie odbywał się częściowo w formule online i będzie otwarty dla specjalistów z całego świata, którzy będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności związane nie tylko z problematyką praw człowieka, ale także niezbędne przy rozstrzyganiu sporów prawnych przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.

W ofercie Collegium znalazły się też studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, polityki rodzinnej w samorządzie, zarządzania procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji i pierwsze w Polsce kompleksowe studia podyplomowe dotyczące nowoczesnych metod dowodowych, adresowane zarówno do prawników-praktyków, jak i biegłych.

Szczególne znaczenie dla misji uczelni mają studia „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty” dla dziennikarzy, nauczycieli, samorządowców, polityków i wszystkich, którzy chcą rozwinąć zdolność prezentowania swoich myśli oraz udziału w sporach politycznych i społecznych. Obok świetnych myślicieli, jak prof. Grzegorz Kucharczyk, praktyczne zajęcia poprowadzą dziennikarze znani z ogólnopolskich mediów.

Oferta studiów będzie rozwijana w kolejnych latach. Pracujemy już nad uruchomieniem studiów pedagogicznych opartych na klasycznym modelu wychowania, z możliwością specjalizacji w zakresie edukacji domowej oraz studiów z zakresu zarządzania współprowadzonych przez praktyków, które przygotują do kierowania organizacją na różnych szczeblach odpowiedzialności, w tym rozwijania własnej działalności gospodarczej. Współpracujemy także ze środowiskiem architektów, którzy chcą uruchomić pierwszy w Europie program architektury klasycznej. We współpracy z ekspertami z USA chcemy także uruchomić program studiów z obszaru IT, który pomoże nam w budowie podmiotowości technologicznej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Wspólnie stworzymy prawdziwy Wolny Uniwersytet Europy Środkowej

Kluczem do sukcesu Collegium Intermarium będzie jednak hojność Polaków świadomych jak istotny dla losów naszej Ojczyzny jest to projekt. Strukturę finansowania uczelni chcielibyśmy w jak największym stopniu oprzeć na wsparciu Darczyńców, tak jak ma to miejsce od lat na najlepszych na świecie uniwersytetach. Osoby wspierające materialnie prywatne uczelnie non-profit zasiadają, wraz z naukowcami szczególnie zasłużonymi dla uniwersytetu, w radach powierniczych współdecydując o kierunkach działania i rozwoju szkoły wyższej. Dlatego także my zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea Collegium Intermarium, by włączyli się w stały program dla przyjaciół uczelni, współtworząc nowe środowisko akademickie. Osoby, które udzielą powstającemu uniwersytetowi szczególnie istotnego wsparcia, zaprosimy do udziału w jego radzie powierniczej.

Mam wielką nadzieję na to, że dzięki temu modelowi znaczna część wyróżniających się studentów będzie mogła studiować na Collegium Intermarium całkowicie bezpłatnie. Obecnie koszt rocznego czesnego dla jednego studenta to 8 000 zł na studiach prawniczych i 2 200 euro dla studentów międzynarodowego programu podyplomowego LL.M. Dla wielu kandydatów te opłaty mogą być barierą uniemożliwiającą podjęcie studiów. Aby umożliwić bezpłatną naukę wybitnym absolwentom szkół średnich, musimy więc stworzyć szeroki program stypendialny.

Także badania naukowe na kluczowe cywilizacyjnie tematy są dla nas poważnym wyzwaniem finansowym. Opracowanie i promocja rzetelnych raportów badawczych dotyczących skutków poszerzania kompetencji UE oraz społecznego i ekonomicznego znaczenia stabilnych więzi rodzinnych to w obu przypadkach koszt 20 000 zł.

Dlatego bardzo Panią prosimy o wsparcie naszego projektu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na finansowanie Funduszu Stypendialnego i całej działalności Collegium Intermarium.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Dr Tymoteusz Zych - Rektor Collegium Intermarium. Wiceprezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, radca prawny

P.S. Darczyńcom, którzy sfinansują roczne czesne dla jednego studenta, proponujemy – wzorem najlepszych amerykańskich uczelni – nadanie programowi stypendialnemu imienia danej osoby lub innej nazwy wskazanej przez ofiarodawcę. Z tej możliwości skorzystali już przedstawiciele Koalicji Polonii Amerykańskiej, którzy ufundowali „Stypendium Polonii Amerykańskiej“ oraz przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, którzy ufundowali stypendia dla dwojga studentów. Wierzę, że dzięki osobom takim jak Pani już od października co najmniej 5 studentów studiów magisterskich i 3 uczestników programu LL.M. będzie mogło podjąć studia nieodpłatnie.

P.P.S. Zachęcamy też do zapoznania się z ofertą naszej uczelni, która dostępna jest na stronie collegiumintermarium.pl. Dla sukcesu naszego przedsięwzięcia jest bardzo ważne, żeby wiadomości o jej programie dotarły do jak największej liczby młodych ludzi i ich rodziców, a także do osób, które już ukończyły studia i mogą być zainteresowane kursami podyplomowymi.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl