Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NCHTS

ORĘDZIE PANA JEZUSA NA NOWY 2021 ROK 

oraz wszystkie pielgrzymki dotarły na Jasną Górę

czy Pan Jezus został podeptany w Kościele w Łomży 

Niesamowity hart ducha Polaków – w Pielgrzymkach do Jasnej Góry w 2020 r 

https://www.pch24.pl/jasna-gora–mimo-rezimu-sanitarnego--piesze-pielgrzymki-dotarly-ze-wszystkich-diecezji,81040,i.html

Watykan będzie bardzo wstrząśnięty 

https://gloria.tv/post/hNup7Bh1TorX22onm1tH3CACT

 

Niesamowite pocieszenie – modlitwa i cierpienie …jednej osoby, może uratować …NARÓD – https://gloria.tv/post/b7o2W69haU883nFf44SohqpXM

 

konsekwencje wyznawania wiary ..katolickiej 

https://gloria.tv/post/ersg6gNS23jG32QAyZV7bcjCn/replies

Konwencja stambulska wraca do Sejmu

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała obywatelski projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender” do pierwszego czytania. Oznacza to, że posłowie podczas jednego z dwóch najbliższych posiedzeń Sejmu – jeszcze w lutym lub w marcu – będą musieli zająć się przygotowaną przez nas ustawą o wypowiedzeniu przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpieniu jej nową międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.

Konwencja Rady Europy pod pretekstem walki z przemocą domową wprowadza do polskiego systemu prawnego „perspektywę gender”, której podstawowym założeniem jest sprowadzenie kobiecości i męskości do roli „kulturowych stereotypów”. Efektem takiego założenia jest także uderzenie w rodzinę, która przez lewicowych ideologów jest przedstawiana jako przestrzeń opresji.

Wypowiedzenie Konwencji to wielka szansa, by powstrzymać skutki wprowadzanej przez Konwencję ideologii, które coraz wyraźniej obserwujemy w wielu państwach zachodniej Europy – by wspomnieć choćby o agresywnej indoktrynacji dzieci w szkołach, ich wulgarnej seksualizacji czy o niszczeniu sportu kobiecego poprzez wprowadzanie do damskiej rywalizacji sportowej mężczyzn określających się jako kobiety. Od lat tłumaczymy też, że Konwencja stambulska nie wprowadziła nowych rozwiązań służących skutecznemu zwalczaniu przemocy wobec kobiet, a jedynie ideologiczny bagaż, który nakazuje zmieniać programy szkolne w duchu gender oraz „wykorzeniać” tradycje i zwyczaje dotyczące ról kobiet i mężczyzn.

System przeciwdziałania przemocy i mechanizmy ochrony ofiar muszą wreszcie zostać wymierzone w samą przemoc a nie w strukturę rodziny. Tylko w ten sposób można zbudować wokół tej sprawy narodowe porozumienie i uwolnić oczywistą troskę o ofiary przemocy od ideologicznej i nieskutecznej „perspektywy gender”.

W tym celu musimy przekonać polskich parlamentarzystów do opowiedzenia się po stronie fundamentalnych praw i zdrowego rozsądku. Debata nad wypowiedzeniem Konwencji jest też ważną okazją, żeby na poważnie przemyśleć braki polskiego systemu przeciwdziałania przemocy.

Instytut Ordo Iuris od lat angażuje się we wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie jej realnych przyczyn. Każdego roku nasi prawnicy świadczą bezpłatną pomoc prawną kilkudziesięciu ofiarom przemocy domowej. Jedną z osób, które zdecydowały się na ujawnienie jest pani Joanna, która ze łzami w oczach dziękowała przed kamerami naszym prawnikom za pomoc w zakończeniu dramatycznej walki o zapewnienie jej dzieciom bezpieczeństwa w obliczu brutalnej przemocy, która doprowadziła do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych jej syna. Interwencje w takich sprawach nie przeszkadzają politykom lewicy określać naszych prawników jako „zwolenników przemocy”. Dla nas jednak celem nie jest poszukiwanie ich uznania, ale realne działanie.

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej i pomoc jej ofiarom wymaga zmian w obowiązującym prawie. Dlatego zaprezentowaliśmy opracowany przez ekspertów Ordo Iuris pakiet propozycji realnie wzmacniających system antyprzemocowy, które nie są oparte na oderwanych od rzeczywistości ideologicznych pomysłach Konwencji stambulskiej, ale służą rzeczywistemu wsparciu ofiar i zapobieganiu przemocy. System przeciwdziałania przemocy trzeba silnie zintegrować z mechanizmami terapii alkoholizmu i innych uzależnień – zgodnie z danymi Policji 70% aktów przemocy popełniają sprawcy działający pod wpływem alkoholu. Wśród przygotowanych przez naszych ekspertów konkretnych propozycji znalazły się postulaty stworzenia sieci Ośrodków Antyprzemocowych, w których wsparcie i terapia opierałyby się na zasadach anonimowości, poufności i aterytorialności, a także podwyższenie sankcji karnych za akty przemocy, których wysokość nadal odbiega od standardów w innych krajach Europy, czy zmiany prawne zapobiegające uchylaniu się od alimentów.

Aby realnie wesprzeć ofiary przemocy w uzyskaniu skutecznej i szybkiej pomocy, na początku marca uruchamiamy profesjonalny portal internetowy zawierający przekazane w przystępnej formie poradnika informacje o tym, gdzie szukać pomocy. Będziemy też promować przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris raport, w którym nie tylko wykazujemy nieskuteczność Konwencji stambulskiej i jej ideologiczny charakter, ale też pokazujemy na konkretnych przykładach, że ten dokument już od kilku lat negatywnie wpływa na nasze życie. Raport trafi do wszystkich polskich parlamentarzystów, a jego ustalenia będą przedmiotem zorganizowanej w Sejmie konferencji. W promocję inicjatywy włączą się również znane postacie życia publicznego takie jak Zofia Klepacka czy Patrycja Hurlak, którzy będą pro bono wspierali nas w szerokiej kampanii medialnej i internetowej.

Przed nami kluczowy okres wieloletniej walki o wypowiedzenie dokumentu, który pod pretekstem walki z przemocą wprowadza do polskiego systemu prawnego radykalną ideologię uderzającą w podstawy porządku społecznego. Wierzę, że z Pani pomocą będziemy w stanie wygrać tę walkę, a Polska stanie się przykładem i impulsem do sprzeciwu w innych krajach naszego kontynentu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Stop przemocy! Stop ideologii!

Nadchodzi czas kluczowej decyzji

Nie mam wątpliwości, że nasze działania lada moment spotkają się ze zmasowanym i pełnym fałszu atakiem części mediów. Propagatorzy ideologii gender będą znowu przekonywać opinię społeczną, że sprzeciw wobec Konwencji stambulskiej oznacza popieranie przemocy domowej. Tak było w lipcu ubiegłego roku, gdy ogłosiliśmy powstanie komitetu „Tak dla rodziny, nie dla gender”, a przedstawiciele rządu zapowiadali podjęcie działań zmierzających do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej. Nie możemy jednak złożyć broni.

O wadach Konwencji stambulskiej mówiliśmy już na etapie jej powstawania. Nasi eksperci od lat wykazują, że dokument Rady Europy nie rozwiązuje problemu przemocy domowej i wzmaga patologie społeczne, które teoretycznie ma wykorzeniać. Świadczą o tym chociażby badania unijnej Agencji Praw Podstawowych oraz OECD. Ich wyniki potwierdzają jednoznacznie, że w państwach, które przyjęły genderową perspektywę walki z przemocą, która leży u podstaw Konwencji stambulskiej, odsetek występowania problemów przemocowych jest najwyższy, a zgłaszalność tych przestępstw najniższa. Jednocześnie Konwencja stambulska odciągając uwagę od rzeczywistych przyczyn przemocy takich jak alkoholizm, narkomania, pornografia, rozpad rodzin oraz propagowanie przemocy w mediach i kulturze, upatruje jej źródeł w szacunku dla rodziny czy macierzyństwa i nakazuje „wykorzenianie tradycji i zwyczajów” oraz edukowanie najmłodszych o „niestereotypowych rolach genderowych”.

Dlatego już dwa lata temu opublikowaliśmy projekt alternatywnej konwencji międzynarodowej, która nie tylko wzmacnia pozycję rodziny w prawie międzynarodowym, ale też powtarza wszystkie rzeczywiste rozwiązania antyprzemocowe zawarte w Konwencji stambulskiej – od dawna zresztą znane w polskim prawodawstwie. Teraz musimy do tych rozwiązań przekonać polskich parlamentarzystów, którzy w najbliższych dniach będą debatować nad zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami. Marszałek Sejmu potwierdziła już pozytywną weryfikację 150 000 złożonych podpisów decydując o skierowaniu projektu do pierwszego czytania.

W najbliższych dniach do wszystkich parlamentarzystów trafi przygotowany przez ekspertów Ordo Iuris i uzupełniony w ostatnich tygodniach raport „Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?”. To liczące ponad 150 stron opracowanie naukowe jest już wydrukowane i gotowe do wysyłki. Jasno pokazuje ono nie tylko ideologiczny charakter Konwencji stambulskiej, ale też jej silny negatywny wpływ na funkcjonowanie naszego państwa – który z perspektywy medialnej jest często niedostrzegalny. Treść przedstawimy też na specjalnej konferencji, którą zorganizujemy w Sejmie.

To tylko jedno z działań, jakie planujemy w ramach szerokiej kampanii promocyjnej naszej inicjatywy, w której obok prawników i naukowców udział wezmą znane postacie życia publicznego, w tym między innymi polska windsurferka Zofia Klepacka czy aktorka Patrycja Hurlak.

Nie możemy dopuścić do tego, by tak ważny temat jak zwalczanie przemocy był wykorzystywany do politycznych sporów i przejmowany przez radykalną lewicę. Dlatego proponujemy pakiet konkretnych rozwiązań prawnych, które skuteczniej niż Konwencja stambulska usprawnią dotychczasowy mechanizm walki z przemocą domową.

Wspieram działania Ordo Iuris

Proponujemy skuteczne mechanizmy zwalczania przemocy

Zaprezentowany w mijającym tygodniu raport „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy domowej?” składa się z propozycji zmian przepisów karnych dotyczących przemocy domowej, przedstawienia założeń programu wsparcia dla ofiar przemocy, oraz rekomendacji usprawniających egzekucję alimentów i wzmacniającą mechanizm gwarantowanych wypłat alimentów.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na obowiązujące w Kodeksie karnym sankcje za przestępstwa związane z szeroko pojętą przemocą domową. Niewiele osób wie, że w Polsce są one często o wiele łagodniejsze niż w innych państwach europejskich. Postulujemy, by kary były adekwatne do powagi popełnianych czynów, a zatem po prostu sprawiedliwe i aby we właściwy sposób odstraszały od popełniania przestępstw.

Dotyczy to choćby przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Za spowodowanie lekkiego uszczerbku w Polsce można zostać ukaranym karą grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia maksymalnie na okres 2 lat. Tymczasem we Francji prawo przewiduje karę 3 lat pozbawienia wolności i jednocześnie grzywnę w wysokości 45 tys. euro, w Czechach karę do 3 lat pozbawienia wolności, a w Norwegii nawet do 6 lat pozbawienia wolności. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu polski kodeks karny mówi natomiast o podstawowej karze co najmniej 3 lat więzienia, podczas gdy we Francji jest to aż 10 lat i grzywna w wysokości 150 tys. euro, a we Włoszech od 6 do 12 lat więzienia. Podobny problem dotyczy przestępstwa znęcania się. Nasze postulaty zmian prawnych poparte analizą porównawczą mogą realnie wpłynąć na działania polskich sądów, które będą musiały stosować sankcję surowszą niż dotychczas.

Dużym problem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest także powszechne orzekanie kary za poważne przestępstwa jedynie w zawieszeniu. W przypadku gwałtów na zawieszenie wykonania kary może liczyć nawet co trzeci skazany. W raporcie postulujemy więc podwyższenie kar za gwałt, a także za „uprowadzenie osoby małoletniej lub osoby nieporadnej ze względu na stan psychicznych lub fizyczny”.

Poza zwiększeniem kar zwracamy także uwagę na potrzebę wprowadzenia obowiązku przejścia specjalistycznej terapii dla wszystkich skazanych za przestępstwa będące aktami przemocy domowej. Istotnym elementem naszych postulatów jest także stworzenie w zakładach karnych wyspecjalizowanego modelu resocjalizacji dla sprawców tego typu czynów.

Brak gwarancji szybkiego uzyskania środków do życia od sprawcy przemocy domowej może wstrzymywać ofiarę w podjęciu działań zmierzających do zakończenia patologicznej sytuacji. Dlatego nasza propozycja zawiera rozwiązania zapewniające natychmiastowe wsparcie dla osób uprawnionych do otrzymywania alimentów. To przede wszystkim zniesienie progu dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy od Funduszu Alimentacyjnego, a także przyjęcie przepisów o alimentach natychmiastowych.

Postulujemy także obowiązek wszczęcia egzekucji przez Fundusz Alimentacyjny w wypadku wypłaty alimentów „w zastępstwie” za dłużnika alimentacyjnego oraz wprowadzenie obowiązkowych prac społecznych dla tych dłużników. Zapewniłoby to nie tylko finansowanie Funduszu Alimentacyjnego, ale też pomogłoby zmniejszyć zadłużenie osób zobowiązanych do wypłacania alimentów, które nie chcą podjąć pracy lub pracują nielegalnie.

Surowe kary oraz przeciwdziałanie uchylaniu się od alimentów to zbyt mało. Zarówno w trakcie, jak i po ustaniu dramatu jakim jest przemoc domowa ofiary potrzebują systemowego wsparcia psychologicznego oraz prawnego.

W ramach zaprezentowanego pakietu antyprzemocowego proponujemy stworzenie sieci instytucji oferujących doradztwo i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową, które z różnych względów nie chcą korzystać ze wsparcia oferowanego w zamieszkiwanej przez nich gminie lub powiecie. Podstawą programu będzie przede wszystkim anonimowość, poufność i aterytorialność, dzięki której ofiara będzie mogła skontaktować się z dowolną organizacją pozarządową znajdującą się w każdym powiecie w Polsce. Pomoc będzie udzielana bezpłatnie.

Od lat środowiska lewicowe odmieniają pojęcie przemocy domowej przez wszystkie przypadki i organizują na ten temat sympozja i debaty. Jednak żadne z przedstawionych przez nas, prostych i oczywistych rozwiązań, nie zostało ani zaproponowane ani tym bardziej wdrożone. Przyczyna tego jest prosta. Dla ideologów gender przemoc to tylko pretekst, by uderzyć w rodzinę. Dla nas przemoc to realna patologia, z którą trzeba skutecznie walczyć.

Nasz nowy portal i poradnik dla ofiar przemocy

Zmianom prawnym i usprawnieniu istniejącego systemu musi towarzyszyć nasze bezpośrednie zaangażowanie. Dlatego na początku marca uruchomimy portal oraz udostępnimy specjalny poradnik prawny dla ofiar przemocy domowej. W poradniku w sposób przystępny opisane zostaną konkretne formy wsparcia oraz wszelkie instrumenty prawne przysługujące takim osobom.

Na opracowywanej już specjalnej stronie internetowej znajdzie się interaktywna mapa ośrodków interwencyjnych, do których mogą się zgłosić ofiary przemocy. Poza tym zamieścimy też formularz do nawiązania bezpośredniego kontaktu z prawnikami Ordo Iuris, którzy będą gotowi do udzielenia pomocy prawnej wszystkim osobom potrzebującym porady lub konkretnego wsparcia prawnika w przypadkach przemocy domowej.

Poradnik będzie też zawierał informacje o prawach przysługujących ofiarom przemocy w trakcie zgłaszania przestępstw policji czy w placówce medycznej oraz wskazówki dotyczące tego jak najlepiej przygotować się do takich rozmów.

Wspieram działania Ordo Iuris

Przed sądami realnie pomagamy ofiarom przemocy

Jak wspominałem, prawnicy Instytutu Ordo Iuris już od lat pomagają ofiarom przemocy domowej. Jedną z beneficjentek naszego programu bezpłatnej pomocy prawnej jest pani Joanna, która była wraz z dziećmi ofiarą przemocy ze strony byłego męża. Choć mężczyzna został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za znęcanie się nad bliskimi, Sąd Okręgowy w Olsztynie ustanowił w toku postępowania rozwodowego osobiste kontakty dzieci z ojcem. Sędzia w swoim rozstrzygnięciu pominął nie tylko wolę kobiety, ale także samych dzieci, które w trakcie wymuszonych przez sąd spotkań z ojcem – uciekały na jego widok, mając w pamięci traumatyczne wspomnienia z nim związane.

Kobieta próbowała wcześniej uzyskać pomoc u Marka Michalaka – poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka, którego przedstawiciel nie podjął z nią żadnego kontaktu, a na rozprawie sądowej zdecydował się na złożenie wniosku o umożliwienie mężczyźnie kontaktowania się z dziećmi. Podczas jednego z kontaktów patologiczny oprawca wprost gratulował synowi, że ten przeżył ostatnie katowanie, po którym pękła mu trzustka.

Dopiero prawnicy Instytutu Ordo Iuris pomogli zrozpaczonej kobiecie, która zgłosiła się z prośbą o pomoc. Po naszej interwencji Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyznał, że mężczyzna może stanowić zagrożenie dla dobra dzieci i zmienił formę kontaktów na pośrednią, kończąc dramatyczną walkę pani Joanny o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa własnym dzieciom.

Ponad dwa lata trwała natomiast sądowa batalia o los piątki dzieci wychowywanych przez samotną matkę z Warszawy, która doświadczyła brutalnej przemocy domowej ze strony ojca dzieci. Jeden z warszawskich sądów rejonowych odebrał jej prawo do opieki nad dziećmi, stwierdzając, że jako ofiara przemocy domowej kobieta jest niewydolna wychowawczo i nie jest w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwa, zdrowia i spokoju. Ponadto sąd zobowiązał ją także do podjęcia dwuletniej terapii dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, podjęcia pracy zawodowej i poprawy warunków mieszkaniowych. Kobieta wypełniła zobowiązanie dotyczące terapii, znalazła pracę i dążyła do zapewnienia lepszych warunków mieszkaniowych, a następnie dzięki pomocy prawników Ordo Iuris złożyła apelację, która została uwzględniona.

Ofiarą przemocy domowej ze strony skazanego na karę więzienia ojca była też samotna matka z Mińska Mazowieckiego, której sąd ograniczył władzę rodzicielską nad trzymiesięcznym niemowlęciem, a wcześniej odebrano jej dwójkę starszych dzieci po fałszywym donosie sąsiadki. Kobieta została pomówiona o „porzucenie dzieci” po tym jak wyjechała z domu do pracy zostawiając dzieci pod opieką babci. Dzięki interwencji prawników Ordo Iuris matka odzyskała prawo do kontaktów z dziećmi w domu rodzinnym. Nadal walczymy jednak o powrót dzieci do domu.

To dzięki tym interwencjom widzimy wyraźnie, że rozmywanie problemu patologicznej przemocy w ideologicznych ogólnikach „perspektywy gender” niszczy skuteczność prawa. A prawo powinno w tych sprawach działać zdecydowanie, bez wahania wymierzając kary sprawcom i wspierając ofiary.

Dzięki Pani wsparciu możemy to naprawić.

Wypowiedzenie genderowej konwencji jest realne

Doświadczenie szeregu państw naszego kontynentu pokazuje, że oparcie prawa antyprzemocowego na doktrynie gender, która znalazła wyraz w Konwencji stambulskiej, nie służy przeciwdziałaniu przemocy. Wręcz przeciwnie, radykalnie zwiększa liczbę przypadków agresji domowej. Dlatego nie możemy zwlekać z wypowiedzeniem tego szkodliwego dokumentu.

Będziemy w najbliższych tygodniach podejmować wszelkie możliwe działania, by Sejm zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji stambulskiej i wyjściu z inicjatywą przyjęcia nowej konwencji międzynarodowej. Będzie się to wiązać z konkretnymi kosztami. W najbliższych dniach przekażemy raport wykazujący wadliwość Konwencji stambulskiej wszystkim polskim parlamentarzystom, do których będzie należała decyzja w tej spawie. Poza tym ruszy szeroka kampania promocyjna naszej inicjatywy, na którą będziemy musieli przeznaczyć 20 000 zł.

Dyskusja o przeciwdziałaniu przemocy już zbyt długo sprowadzana jest do absurdu przez redukowanie jej do tematu gender. Dlatego inicjujemy realną i poważną debatę o przeciwdziałaniu przemocy opartą nie na ideologii, ale na rzetelnej wiedzy i praktycznych doświadczeniach udzielanej pomocy prawnej. 15 000 zł będziemy potrzebować na związane z tym działania, w tym przygotowanie wyczerpujących i prostych w odbiorze poradników dla ofiar przemocy, ich publikację na nowym portalu oraz promocję, tak, aby dotarły do jak najszerszego grona osób, którym mogą pomóc. Będziemy też niezmiennie udzielać pomocy prawnej ofiarom przestępstw, które nie mogą liczyć na wsparcie państwa, a często spotyka je ze strony urzędników dodatkowa krzywda.

W obliczu stojących przed nami wyzwań finansowych bardzo liczę na Pani pomoc. Cała nasza aktywność jest możliwa jedynie dzięki wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców. Razem możemy udowodnić, że walka z patologią przemocy może być skuteczna jedynie wtedy, gdy zajmiemy się nią w sposób wolny od ideologii.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej, związanej z tak długo wyczekiwanym rozpoczęciem prac legislacyjnych nad projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Z wypowiedzeniem Konwencji stambulskiej nie możemy zwlekać. W tym roku wytyczne dla Polski ma przedstawić komitet GREVIO powołany, by monitorować proces jej wdrażania. W swoich dotychczasowych wytycznych komitet wskazywał, że uwzględnianie perspektywy gender jest konieczne, żeby właściwie wprowadzić w życie postanowienia konwencji. Komitet chwalił już Szwecję za „ujednolicanie wzorców płciowych” w programach szkolnych. Skrytykował natomiast Włochy, które według GREVIO muszą silniej uwzględnić doktrynę gender w polityce antyprzemocowej. Ubolewał też, że w wielu częściach Europy tradycyjna rodzina jest „nadal silna”, a kobiety pełnią stereotypowe role „matki i żony”. Nie mam wątpliwości, że podobne skandaliczne twierdzenia znajdą się także w wytycznych dla naszego kraju, które urzędnicy będą traktować jako obowiązującą interpretację prawa. Dlatego musimy jak najszybciej zobowiązać polskie władze do wypowiedzenia Konwencji stambulskiej i zatrzymania tego ideologicznego szaleństwa.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

HIERARCHOWIE Z EPISKOPATU W POLSCE MODLĄ SIĘ DO SZATANA !!!

Czyli już oficjalnie, świadomie i publicznie hierarchowie rządzący Episkopatem w Polsce pokazują kto jest ich bogiem, w niego wierzą i hołdy oddają – lucyferowi. Natomiast Bogu oddanych kapłanów prześladują i wyśmiewają publicznie. Ale cóż bp. Życiński nie zdążył nawet spojrzeć w oczy Bogu Sędziemu Jezusowi Chrystusowi, bo natychmiast porwali go „przyjaciele” i spadł z hukiem i krzykiem do piekła. Niech lepiej hierarchowie póki jeszcze żyją obejrzą filmy o piekle i ratują swoje dusze.

To nie żarty a nawet nie do wyobrażenia – szatan z kopytami na Ołtarzu w Kościele św. Krzyża w Lublinie.
https://forumdlazycia.wordpress.com/2020/07/31/czarny-demon-z-diabelska-twarza-i-kopytami-zamiast-stop/

HIERARCHOWIE W SUTANNACH – RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM SĄ WSPÓŁMORDERCAMI DZIECI NIENARODZONYCH ORAZ WSPÓLWINNI KAR ZA GRZECHY ICH RODZICÓW, GDYŻ NIE NAUCZAJĄ LUDZI O KONSEKWENCJACH MORDERSTW DZIECI, CZYLI BOGA. HIERACHOWIE AKCEPTUJĄ ABORCJĘ !

Ci wszyscy współmordercy nie są godni nosić Krzyża na piersi i trzymać Hostię w rękach.

http://www.duchprawdy.com/aborcja_medarda.htm

Paweł Chmielewski: Kardynał Sarah odprawiony. 
Czy święta liturgia jest zagrożona?

Z kardynałem Sarahem jako prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego „liturgia jest w dobrych rękach”, pisał Benedykt XVI. Oby ręce, które teraz przejmą stery tej ważnej dykasterii, były równie godne. 

Odejścia z Kurii Rzymskiej kard. Roberta Saraha spodziewano się już od dawna. Owszem, w pierwszej kolejności zadecydował wiek. W czerwcu 2020 Gwinejczyk skończył 75 lat i był zobowiązany złożyć na ręce Franciszka rezygnację. Ojciec Święty – prawdopodobnie kierując się pragnieniem zachowania stabilności w Kongregacji ds. Kultu Bożego (KKB) w czasie pandemii – przedłużył purpuratowi okres sprawowania funkcji o kilka miesięcy. 20 lutego 2021 roku jednak rezygnację przyjął. Można tylko domyślać się, że z ulgą, bo relacje kardynała i papieża nie układały się najlepiej. 

Trudno wyjaśnić dlaczego w ogóle to właśnie kardynałowi Sarahowi papież Franciszek powierzył kierownictwo KKB. Jest możliwe, że postanowił w ten sposób wysłać pewien sygnał do środowiska skupionego wokół Benedykta XVI czy szerzej, do tradycjonalistów czy nawet konserwatystów niechętnych modernizmowi. Jak pisał były papież z Niemiec w przedmowie do książki kard. Saraha „Moc milczenia”, podczas jego urzędowania w KKB święta liturgia była „w dobrych rękach”. I rzeczywiście, wieloletni metropolita Konakry w Gwinei był zdeterminowany, by kontynuować liturgiczną linię Józefa Ratzingera. Dawał temu wyraz przez wszystkie lata swojej pracy w KKB. Ot, choćby kwestia Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W 2013 roku papież Franciszek postanowił zerwać z kościelną tradycją i obmył stopy nie tylko mężczyznom, ale i dwóm kobietom, z których jedna dodatkowo wyznawała islam. Rok później poprosił KKB o opracowanie zmiany w Mszale Rzymskim, która miałaby w przyszłości usankcjonować takie działania. Kardynał Sarah nie był jednak do tego zbyt skory. Ostatecznie zmiana została wprowadzona, ale dopiero w styczniu 2016 roku – prawie półtora roku zajęło Kongregacji wydanie dekretu In Missa in Cena Domini mającego kilkaset zaledwie słów…

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/pawel-chmielewski–kardynal-sarah-odprawiony–czy-swieta-liturgia-jest-zagrozona-,82202,i.html

Dlaczego odszedł kardynał Sarah? || Paweł Chmielewski NA STRAŻY

https://www.youtube.com/watch?v=_r_N3vWUJfQ&feature=emb_logo

ŚPIEWAJMY DLA MARYI…..

https://youtu.be/GB6KMFXN_cU

ZNOWU NIEMCY CHCĄ MORDOWAĆ CAŁY ŚWIAT 

Przymus maseczek ZAOSTRZONY! Nowe restrykcje – wraca LOCKDOWN? B.Bocheńczak: „Rząd to mordercy!”

Sumliński wRealu24: Mój kolega umarł kilka dni po zaszczepieniu! Wysyp skutków ubocznych!

https://www.youtube.com/watch?v=OXtTVEShq_I

PILNE! Merkel chce zaszczepić cały świat! Lewacy biją

polityka AFD! A. Wolska wRealu24

https://www.youtube.com/watch?v=dkQzkFLtN34

News

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Isabel Medina, młoda antysemitka z hołdu dla Błękitnego Oddziału: „Jestem faszystką i socjalistką” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5668:isabel-medina-mloda-antysemitka-z-holdu-dla-blekitnego-oddzialu-jestem-faszystka-i-socjalistka&catid=9:pugnae

Zakłada, że pójdzie do więzienia za swoje słowa i stanowisko polityczne i zapewnia, że spędzi ten czas na pisaniu książki.
„Naszym najwyższym obowiązkiem jest walczyć o Hiszpanię io Europę teraz słabą i zlikwidowaną przez wroga, wroga, który zawsze będzie ten sam, choć z różnymi maskami: Żyd. Bo nic nie jest bardziej pewne niż to stwierdzenie: Żyd jest winowajcą
. „To były słowa, które Isabel Medina Peralta , młoda przywódczyni niedawno wskrzeszonej Narodowej Sekcji Kobiecej Falangi, wypowiedziała się w minioną sobotę na cmentarzu Almudena, gdzie oddano hołd poległym z Błękitnej Dywizji w bitwie pod Krasni Bor. Chociaż przemawiał do zgromadzonych tam 300 osób, echo jego antysemickiej tyrady rozbrzmiewało w całym kraju.Jego słowa, które rozprzestrzeniły się błyskawicznie w sieciach społecznościowych, wywołały zamieszanie, odrzucenie i jednomyślne potępienie ze strony grup żydowskich: „To jest prawdziwa skrajna prawica”; „Proklamacje antysemickie są obrzydliwe i nie mogą mieć miejsca w społeczeństwie demokratycznym”; „Postawimy ją przed sądem”…
Medina Peralta ma 18 lat i studiuje historię na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. W rozmowie z EL ESPAÑOL, daleka od wycofania się, młoda kobieta mówi, że jest „dumna” ze swoich słów, określa się jako „faszystka” na rzecz „reżimu socjalistycznego” i zapewnia, że Europa jest „pod kontrolą syjonizmu” ”. Wśród innych drobiazgów.
Isabel Medina, córka wygnańca PP z Seseña: „Żyd jest winowajcą” –

Ty mówisz, że „Żyd jest winowajcą”.-Mówię bardzo jasno. W żadnym momencie nie mówię, że „Żydzi są winni”. Nigdy nie popełniłbym okrucieństwa i błędu przypisywania konkretnego wydarzenia całemu ludowi. Nie wydaje mi się, aby cały naród miał możliwość wpływania na świat lub obecny krajobraz polityczny.

-Co masz na myśli?
– Nie mam na myśli biedaka, który idzie do synagogi, aby się modlić, mam na myśli międzynarodowy system monetarny, federalny system rezerw,przywódców syjonistycznych i organizacje, które dotują i finansują Black Lives Matter lub postmodernistyczny feminizm. Mam na myśli tych ludzi,którzy mają wielki wpływ na świat.W Niemczech, stanowiących 1% populacji, 99% urzędów publicznych znajdowało się w rękach żydowskiego pochodzenia w okresie międzywojennym.
Uważam ich za winnych wielu sytuacji i niesprawiedliwości, które cierpi świat, takich jak kapitalizm i lichwa.

-Czy dostrzegasz ten „żydowski wpływ” w Hiszpanii?
-Nie rób. Teraz żyjemy w zglobalizowanym świecie, a narody utraciły suwerenność. Narody nie mają władzy nad sobą jak 100 lat temu. Nie uważam, że nasi politycy lub nasze media są sprzedawane Żydom, ale wiem, że są subsydiowani. Zglobalizowany system jest przez nich kontrolowany.
To nie jest problem dla Hiszpanii, ale dla całej Europy. Spotkanie Grupy Bilderberg w tym roku odbyło się w Hiszpanii i nie zostało powtórzone,ponieważ nie interesuje go, aby było znane. Hiszpania ma wielki wpływ na panoramę syjonistyczną, ale ja nie jestem konspiranoidem, nie wierzę,że wszystko w Hiszpanii jest w rękach Żydów.
-Jesteś faszystą.
– Bronię reżimu o głębokich korzeniach narodowych i wielkich perspektywach społecznych. Lub, jeśli wolisz, reżim socjalistyczny. Jest błąd,
kiedy ruchy faszystowskie narodziły się w Hiszpanii w 31 roku, ponieważ prasa nie wiedziała, jak nazwać ten ruch narodowo-socjalistyczny i nazwała go faszyzmem. Uważam, że w ideologii jestem narodowym socjalistą, ale określam siebie jako faszystę, ponieważ moim punktem odniesienia  w Hiszpanii jest Ramiro Ledesma Ramos, założyciel JONS i narodowego faszyzmu.
-A nazista?

-Nigdy nie określiłbym siebie jako nazistę. Uważam się za narodowego socjalistę i faszystę, ale dla mnie nazista jest ogolony, co pojawia się w hollywoodzkich filmach i to wszystko. Nie uważam nazisty za narodowego socjalistę.
-Jaka jest różnica?
-Narodowy socjalista prowadzi inny rodzaj życia. Panuje w nim elegancja, słucha Wagnera, nie poświęca się byciu alfonsem i wandalem, ale walczy o pomysły i pozostaje przy nich stanowczy. Narodowy socjalista nigdy nie mógłby nazwać siebie nazistą. Słowo to zostało zdekontekstualizowane i użyte do oczerniania.
– Czy jakaś partia polityczna reprezentuje cię w Hiszpanii?
Ani trochę.
-Co myślisz o Vox? Część lewych mediów nazywa go „faszystą”.
– (śmiech) Przede wszystkim bardzo często zdarza się błąd łączenia ruchów faszystowskich z prawicą lub skrajną prawicą. Faszyzm od
samego początku odłączył się od prawicy. Ramiro mawiał, że „wolałbym umrzeć tysiąc razy od marksistowskiej kuli niż od mdłości po prawej stronie”. To potwierdza, że nie mamy żadnego związku z prawicą lub lewicą. Prawica jest antyspołeczna i używa flagi Hiszpanii, aby rekrutować ludzi i oszukiwać prawdziwego patriotę. A lewica, zamiast walczyć o ludzi, jest rozproszona przez walkę płci. Niektóre są antyspołeczne, a inne niepatriotyczne.
-Kogo masz referencje?
-Nietzsche, Wagner i Heraklit, którzy powiedzieli, że ogień jest zasadą materii. Powiedziałem, że w moim wystąpieniu ogień jest tym, co ożywia wszystko. A życie jest podtrzymywane dzięki opozycji dwóch sił, więc wojnę należy traktować jako epizod gwałtowny i warty odrzucenia, ale konieczny do utrzymania rzeczy.
-Czy wojna jest konieczna?
– Nie mówię o wojnie w sensie bratobójczym, z karabinami maszynowymi i okopami, ale o wojnie osobistej. Aby wykuć osobowość, zawsze będzie wojna między dwiema parami.

– Prokuratura w Madrycie wszczęła postępowanie i prowadzi już dochodzenie w sprawie domniemanego przestępstwa z nienawiści. Czy boisz się możliwych konsekwencji?
-Nie, strach jest burżuazyjnym uprzedzeniem. Mówię, ponieważ w to wierzę. Oczywiście nie miałem przeczucia, że to się rozprzestrzeni. Normalne jest to, że otrzymuję cztery słowa krytyki i cztery komplementy. Jednak kiedy mówię, naprawdę mówię. Może się to wydawać
złe lub dobre, ale wierzę w to i ponoszę konsekwencje. Nie będę przepraszać, bo naprawdę wierzę własnym słowom.
– Będziesz wiedział, że twoja ideologia zamknie wiele drzwi w życiu.
-Zwiezie mnie do więzienia.
-Widzę, że założyłeś …
-Tak.

-Jaki jest Twój projekt na życie?
Pozostań wierny moim pomysłom, to jedyna rzecz, którą mam i której z honorem dotrzymuję. To jedyna rzecz, którą warto żyć na tym świecie, w tym stuleciu, w jakim żyłem. Zawsze pozostanę wierny swoim wartościom, filarom, które rządzą mną moralnie i nigdy nie zawiodę swojego myślenia. Bez moich pomysłów byłbym nikim. Jeśli zabiorą mnie do więzienia, Opatrzność będzie tego chciała.
-A co będziesz robić w więzieniu?
-Piszę książkę.
-O czym?

-O mojej ideologii.
-Faszyzm.
-Tak.
Przestępstwo z nienawiści
Sekcja ds. Przestępstw z nienawiści prokuratury w Madrycie wszczęła postępowanie w celu zbadania tego, co się stało . W poniedziałek Federacja

Gmin Żydowskich w Hiszpanii (FCJE) zażądała od prokuratury działania przed „poważnymi oskarżeniami” wysuniętymi przez Medinę Peraltę podczas sobotniego aktu.

W rozmowie z EL ESPAÑOL, dyrektor ds. Komunikacji FCJE, María Royo , skarży się, że nie pamięta „czegoś tak bezpośredniego, tak jasnego i tak poważnego” przeciwko Żydom. „Podczas publicznego aktu, w biały dzień, przy obecności prasy… Nie pamiętamy, żeby coś takiego się wydarzyło” – wyjaśnia.Rzecznik instytucji oficjalnie reprezentującej Żydów hiszpańskich analizuje, że „w czasach kryzysu, takiego jak obecny, nasila się wszelkie fobie, odrzucenia i nienawiść do różnych grup”: „Szczególnie przeciwko Żydom w Europie i Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone. Stany
Zjednoczone miały miejsce ataków na Żydów, zbezczeszczonych cmentarzy itp. W Hiszpanii ostatnim przypadkiem było pojawienie się antysemickich graffiti 23 grudnia na cmentarzu żydowskim w Madrycie ”.Jednak María Royo nie przypisuje antysemityzmu żadnemu konkretnemu trendowi ideologicznemu i wskazuje, że „skrajności, najbardziej ekstremalne
gałęzie ideologii (prawicowa, lewicowa i radykalny islamizm) szerzą antysemickie proklamacje i popełniają antysemickie proklamacje. Akty semickie.
Rosa Reigia ,, zapowiada również podjęcie kroków prawnych przeciwko antysemickim wypowiedziom Isabel Medina Peralta. „Uważamy te wypowiedzi za niedopuszczalne, odrażające i uważamy, że stanowią przestępstwo” – wyjaśnia w tym medium.
„Skrajna prawica jest taka: grupy marginalne i pozaparlamentarne, zalewane przez nikczemne i nieszczęśliwe jednostki, które ujawniają
nienawiść do Żyda i do Izraela” – argumentuje Reigia.
Jednak rzecznik ACOM rozszerza potępienie „skrajnej lewicy”: „Ekstrema dotykają i łączy ich antysemityzm; mają tę irracjonalną i chorą nienawiść do Żyda i Izraela”. I mówi to w odniesieniu do tych, którzy „w ostatnich dniach poświęcili się trywializowaniu Holokaustu, by zaatakować szpital Isabel Zendal”. Przeciwko nim zapowiada również czynności prawne.
Isabel Medina, młoda antysemitka z hołdu dla Błękitnej Dywizji: „Jestem faszystką i socjalistką”

Zakłada, że pójdzie do więzienia za swoje słowa i stanowisko polityczne i zapewnia, że spędzi ten czas na pisaniu książki.
www.elespanol.com
https://www.cotilleando.com/threads/isabel-medina-fascista-y-socialista.145417/
To Isabel Peralta: młoda faszystowska córka byłego przywódcy PP (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5667:to-isabel-peralta-mloda-faszystowska-corka-bylego-przywodcy-pp&catid=9:pugnae
Młoda Falangistka wywołała wielkie kontrowersje po jej antysemickim przemówieniu w akcie hołdu dla poległych z Błękitnej Dywizji 18- letnia Isabel Medina Peralta wywołała wielkie kontrowersje po wygłoszeniu faszystowskiego i rasistowskiego przemówienia w akcie hołdu poległym z Błękitnej Dywizji , Hiszpanom walczącym pod dowództwem Adolfa Hitlera podczas II wojny światowej, z okazji 78. rocznicy powstania Bitwa pod Krasni Bor, w której zginęło 2000 hiszpańskich żołnierzy.
Młody Falangista powiedział w nim między innymi: „Wróg, który zawsze będzie ten sam, choć w różnych maskach: Żyd . Bo nic nie jest
bardziej pewne niż to stwierdzenie. Żyd jest winowajcą . Żyd jest tym winny i Niebieska Dywizja walczyła o to. ”
Film z jego kontrowersyjnej antysemickiej przemowy stał się wirusowy i od razu wielu zastanawiało się: kim jest Isabel Peralta
Młoda kobieta ma zaledwie 18 lat, od 2019 roku studiuje historię na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, według swojego profilu na LinkedIn ,który wyeliminowała po kontrowersjach i krytyce, którą otrzymuje. Jednak woli nie mówić, nad czym pracuje.Isabel kieruje niedawno wskrzeszoną Narodową Sekcją Kobiet Falangi . Po członku Falangi jest także członkiem neonazistowskiej grupy Frontal Bastion. Jest także członkiem Falangist Spanish University Union (SEU) Uniwersytetu Complutense w Madryci
e .
Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5667:to-isabel-peralta-mloda-faszystowska-corka-bylego-przywodcy-pp&catid=9:pugnae

Richard McCulloch: Bezwzględny dowód Mike’a Lindella: China Joe jako prawdziwy kandydat mandżurski (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5666:richard-mcculloch-kandydat-mandzurski&catid=9:pugnae )

Ci, którzy mają jakiekolwiek obawy dotyczące ostatnich wyborów lub przyszłości amerykańskiego systemu wyborczego, a nawet porządku konstytucyjnego, powinni obejrzeć Absolute Proof , film o komputerowych oszustwach wyborczych, który jest prowadzony i prawdopodobnie finansowany przez Mike’a Lindella. Jego źródłem jest sieć World View Weekend (WVW) , z którą wcześniej nie byłem zaznajomiony. Został opublikowany w Rumble 5 lutego i zanim zobaczyłem go kilka dni później, miał już trzy miliony wyświetleń. Wyglądało na to, że jest opiekunem, więc pobrałem go ze strony „Rumble Video Downloader

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5666:richard-mcculloch-kandydat-mandzurski&catid=9:pugnae )

Mike Lindell, Brannon Howse And Mary Fanning Present: Absolute Proof: Exposing Election Fraud and The Theft of America by Enemies Foreign and Domestic
( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5665:mike-lindell&catid=24:zamach )

Right Click here and Select Save As to Download the Audio file (
https://cdn.jigg.cloud/AbsoluteproofFINAL02-5-21ForWVWTVHQ/mp4/AbsoluteproofFINAL02-5-21ForWVWTVHQ_audio.mp3 )


https://www.worldviewweekend.com/absolute-proof ( https://www.worldviewweekend.com/absolute-proof )

Chiny łamią układ z Watykanem – ws. nominacji biskupów (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5664:chiny-lamia-uklad-z-watykanem&catid=22:antiecclesia )

„papież Franciszek powiedział dziennikarzom we wrześniu 2018 r., Że porozumienie przewiduje »dialog« na temat potencjalnych kandydatów.
Sprawa jest prowadzona w drodze dialogu”.
Dobre sobie! Podobnie perorował Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, a co on sam przyznał nawet otwarcie w książce „Zapiski Więzienne”.
Najbardziej znanym skutkiem praktycznym tej polityki kardynała Wyszyńskiego była nominacja biskupa Karola Wojtyły na biskupstwo w Krakowie (po nagłej śmierci biskupa Eugeniusza Juliusza Baziaka) – nominacji dokonał faktycznie Komitet Wojewódzki PZPR w Krakowie. Wyszyński rzekomo bardzo się temu opierał, ale po okresie dwóch lat teatralnych protestów zgodził się w końcu na PZPR-owskiego biskupa Karola Wojtyłę. ”…tu wszytko się zaczęło…”, kremówki chyba też były.
Skutki tej zbrodni widzimy dzisiaj już nie tylko w kościołach, ale i na ulicach.
Red. Gazeta Warszawska.
+
Uzyskując pomoc papiestwa w osłabieniu chińskiego podziemia katolickiego, reżim Xi Jinpinga odstępuje od podjętych w zamian zobowiązań.
Beijing po cichu zasygnalizował, że wkrótce zniesie swoje „przełomowe” porozumienie z Watykanem z 2018 r., które miało rozstrzygnąć
trwający od dziesięcioleci spór o mianowanie biskupów w Chinach.
W listopadzie, wkrótce po wymianie werbalnych not dyplomatycznych z Rzymem w celu odnowienia umowy na kolejne dwa lata, Chiny całkowicie ją zanegowały w suchym publicznym ogłoszeniu przez państwową biurokrację. Rozporządzenie nr 15 w sprawie nowych przepisów administracyjnych dotyczących spraw religijnych zawiera artykuł o ustanowieniu procesu wyboru biskupów katolickich w Chinach po 1 maja. Dokument nie przewiduje żadnej roli papieża w tym procesie, nawet prawa papieskiego. zatwierdzać lub zawetować nominacje biskupów w Chinach, co miało być jedynym merytorycznym ustępstwem wobec Watykanu w umowie. To tak, jakby umowa nigdy się nie wydarzyła.


Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5664:chiny-lamia-uklad-z-watykanem&catid=22:antiecclesia )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Cenzura w internecie? Nie poddamy się
Szanowni Państwo

jak już Państwu pisałem, cenzura ze strony wielkich koncernów technologicznych (Big Tech) już się rozpoczęła.


TransferWise (największy operator przelewów międzynarodowych w internecie) zamknął nam nasze konto rozliczeniowe.
LifeSiteNews (amerykańska strona pro-life) właśnie została pozbawiona wszystkich swoich filmów w serwisie YouTube.
A hiszpańskiej partii Vox Twitter zawiesił konto w samym środku regionalnej kampanii wyborczej.

W Polsce Facebook zablokował angielskojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej, co wywołało zdecydowaną reakcję wielu środowisk i… chwilę potem tłumaczenie się giganta, że zaszła w tym wypadku „pomyłka”.

Agresja z jaką wszystko to się dzieje jest niespotykana.
Ale nasza wola, by o tym wszystkim usłyszano, jest jeszcze silniejsza.

Nie damy się ocenzurować, nie damy się uciszyć!

Dziś chciałbym Państwu powiedzieć, że wysłaliśmy prawie 200.000 podpisów zebranych w naszej kampanii do prezesów głównych gigantów technologicznych: Facebook, Twitter, Pinterest, Google.

Są to podpisy ze wszystkich zakątków planety z jednogłośnym przesłaniem: Nie pozwolimy odebrać nam wolności słowa!

Proszę, obejrzyjcie państwo ten film (a potem podzielcie się nim):

 

 

 

 

Udostępnij video!
 

 

Nie mogą Państwo zobaczyć filmu na Facebooku?
 Załączam link do Youtube, aby mogli go obejrzeć wszyscy.
 

Prawo do wolności słowa jest podstawowym prawem zawartym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Nie macie prawa nam go odbierać!

Mówiliśmy to głośno i będziemy mówić jeszcze głośniej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co więcej, niektóre kraje już zaczynają działać: Polska zapowiedziała kary finansowe w przypadku stosowania cenzury przez media społecznościowe. Węgry poszły w jej ślady. Być może Słowacja i amerykański stan Floryda zrobią to samo. W Niemczech Angela Merkel pokazała, że jest zaniepokojona ogromną cenzorską siłą mediów społecznościowych.
A to dopiero początek…

Jestem pewien, że wielkie obywatelskie „tsunami”, które wygenerowaliśmy, ma moc zmiany obecnej sytuacji.

Jestem również przekonany, że kiedy prezesi Big Tech zostaną zalani obywatelskim sprzeciwem, to będą musieli przemyśleć swoją strategię…

Ponadto głęboko wierzę w to, że raczej wcześniej niż później pojawią się nowe serwisy społecznościowe, które będą bardziej szanowały tych z nas, którym drogie są takie wartości jak życie, rodzina i wolność, a zasięgi, które pozyskają będą podobne do tych obecnych.

I będzie to po części zasługą ruchu „Enough is Enough”, który udało nam się zmobilizować w ostatnich tygodniach.

Bardzo proszę Państwa o obejrzenie filmu o dostarczeniu przez nas podpisów i jeśli uznają Państwo, że jest tego warty, o podzielenie się nim z rodziną i znajomymi:

 

Udostępnij video!
 

 

Nie mogą Państwo zobaczyć filmu na Facebooku?
 Załączam link do Youtube, aby mogli go obejrzeć wszyscy.
 

Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie na rzecz wolności słowa.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią.

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

Ogień i woda przygotowują się, ale zostaniecie porwani przez moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce….

Trevignano Romano 20 lutego 2021
Wiadomość od Jezusa
Moje dzieci, jak bardzo cierpię, jestem wśród was, płaczę za wszystkie cierpienia, które Mi zadają. Uwielbiane dzieci, och, jak bardzo cierpię! Co mój Kościół mi robi! Ja już tu jestem, a ludzkość wciąż nie wierzy, nie rozumie, ile bólu odczuwam i ile bólu dla mojego Kościoła; odwrócił się ode mnie, a jednak zbudowałem go razem z Piotrem, to jest mój Kościół i nie pozwolę diabłu go opanować, ale odrodzę się w chwale. Moje dzieci, zwracajcie uwagę na fałszywe doktryny, nie wpadajcie w tę pułapkę. Moi ukochani (kapłani) będą odpowiedzialni za to, co robią! Módlcie się za prawdziwych kapłanów, kapłanów Jezusa Chrystusa, ponieważ trwają prześladowania. Śpiewajcie hymny Panu, waszemu Bogu, opłakujcie wszystko, co się wydarzy i krzyczcie, że tu jestem. Moje dzieci, nawróćcie się teraz, módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, czasy, które nadejdą, będą dla oczyszczenia ziemi, nic z tego, co wiecie, nie pozostanie na tej ziemi i wy, którzy wciąż myślicie o ziemskich sprawach. Wyznaj i przygotuj się, bo czas ucieka. Bądźcie gotowi na modlitwie, bądźcie w mojej łasce. Córko, nieść z radością moje cierpienie, to będzie wyjątkowa Wielkanoc. Spójrz, moja córko, spójrz na tę drogocenną krew, jest ona dla wszystkich, nawet dla moich niewdzięcznych dzieci i dla grzeszników, którzy nie rozumieją. Moja córko, jak bardzo będziesz cierpieć w tę Wielkanoc, ile cierpienia za wszystkich grzeszników, pomóż mi moja miłości, pomóż mi, czyń to z radością dla twojego Pana. Jestem tutaj, aby was oczyścić. Teraz Duch Święty zstąpi na was, chcę was wszystkich oczyścić, bądźcie gotowi, bo nie będziecie w stanie znieść tego, co was czeka. Dlaczego nalegasz na rzeczy tego świata? Przebaczajcie, kochajcie, miejcie miłość, nie bądźcie obojętni. Mój Duch jest pośród was i pozostanie z wami. Moje dzieci, pozostańcie razem bardziej niż wcześniej, pomagajcie sobie nawzajem, ponieważ wkrótce wszystko będzie stracone. Ogień i woda przygotowują się, ale zostaniecie porwani przez moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce, aż zmartwychwstanie jako raj: w synowej była, na nowej ziemi, z nowym niebem. Pójdź za mną i idź moimi śladami, jestem prawdą, drogą i życiem. Ten dom jest błogosławiony, w którym zamieszkają moi aniołowie, aby was chronić. Moje dzieci, nie bójcie się niczego, oznaczyłem was jeden po drugim, tak jak szatan naznaczył swoich wiernych. Dzieci, ile dusz zgromadziliście do mnie, ile dusz! Teraz będę przechodził jeden po drugim, aby was błogosławić, uklęknąć i pochylić głowę, mieć życie wieczne w imię Ojca, w Moje Imię i Ducha Świętego, Amen.
Twój drogi Jezus

Nikczemna profanacja. Zdewastowano figurę Matki Bożej w Częstochowie

Czy rządzący Episkopatem też nie lubią Matki Bożej jak Jej Syna Króla? To są owoce ich milczenia – bezbożni zniewolili Boga Jezusa Chrystusa a teraz mszczą się na Jego Mamie.

A trzeba tak niewiele – tylko uznać AKTAMI Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, który zamieni serca mordercze na miłosierne i nikt niczego nie będzie niszczył.

A bezbożni rządzący Jezusem zabronili mówić na homiliach o grzechu i o piekle….

Nikczemna profanacja. 

Zdewastowano figurę Matki Bożej w Częstochowie

 

W nocy z Środy Popielcowej na czwartek (17/18 lutego) w parafii Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie nieznani sprawcy zdewastowali figurę Matki Bożej, stojącą na placu parafialnym. Akt wandalizmu jest szczególnie bolesny dla wiernych parafii i jest powodem do niepokoju. 

– Wyrwane zostały z pomnika dłonie Matki Bożej i rzucone w pobliże cokołu. W związku z profanacją figury NMP planuję akty ekspiacyjne w piątek podczas Drogi Krzyżowej oraz w niedzielę na nabożeństwie Gorzkich Żali. Postaramy się także najszybciej, jak to możliwe, naprawić uszkodzoną statuę – podkreśla w rozmowie z Niedzielą TV ks. Stanisław Jasionek, proboszcz parafii. 

– Będziemy się modlić za tego człowieka, który w sposób taki brutalny, pełen nienawiści do rzeczy świętych popełnił ten czyn – podkreśla kapłan. 

– Jest to bardzo bolesne dla społeczności parafialnej ze względu na to, że jest to miejsce modlitwy wielu wiernych, którzy ufundowali tę figurkę i przy niej się modlili – dodaje ks. Jasionek.

https://www.pch24.pl/nikczemna-profanacja–zdewastowano-figure-matki-bozej-w-czestochowie,82158,i.html

CHIŃSKIE WŁADZE NAKAZAŁY ZBURZYĆ KOŚCIÓŁ

W AMERYCE JEST TO SAMO Z TĄ RÓŻNICĄ, ŻE WŁADZE NIBY KATOLICKIE W ARCHIDIECEZJI CHICAGO SPRZEDAJĄ KOŚCIOŁY KATOLICKIE I JESZCZE NA TYM ZARABIAJĄ ALE SIĘ NIE ROZLICZAJĄ I BOGA SIĘ NIE BOJĄ, ALE TO SAMO ZNACZY – TRACĄ WIERNI BOGU WSZECHMOGĄCEMU, BO NIE MAJĄ GDZIE SIĘ MODLIĆ.

Chiny: władze nakazały zburzyć kościół. Ponad 2 tys. wiernych straci miejsce celebracji Mszy św.

 

Katolicy z Yiningu w obwodzie autonomicznym Sinciangu w północno-zachodnich Chinach muszą jak najszybciej opróżnić i opuścić kościół Najświętszego Serca. Decyzją miejscowych władz, kościół w najbliższym czasie ma zostać zburzony. Oznacza to, że grupa ponad 2 tys. wiernych straci swoje miejsce modlitwy i celebracji Mszy świętej.

Jak wynika z informacji serwisu AsiaNews, kościół w miejscowości Yiningu, służący wiernym od 2000 roku, wkrótce zostanie całkowicie wyburzony. Dotychczas służył wiernym, którzy są potomkami dawnych zesłańców z czasów ostatniej dynastii cesarskiej Qing (1644 – 1912). Do wspólnoty parafialnej należą również byli więźniowie rozlokowanych w pobliżu obozów pracy przymusowej.

Władze nie podały oficjalnego powodu chęci zburzenia kościoła, ale wiele osób podejrzewa, że chodzi o wykorzystanie terenu, na którym stoi obecnie. Miałby tam powstać duży ośrodek handlowy. Kościół ciągnie się bowiem wzdłuż ulicy prowadzącej na miejscowe lotnisko i w planach urbanistycznych będzie ona nabierała coraz większego znaczenia. 

Co ciekawe, kościół w Yiningu doświadczył „represji” już w 2018 roku. Wówczas w imię „sinizacji”, Urząd Spraw Religijnych nakazał usunięcie czterech płaskorzeźb, zdobiących fasadę budynku, dwóch posągów św. Piotra i Pawła po bokach i krzyża na szczycie. Zniszczono też dwie kopuły i dzwonnice, gdyż były „zbyt widoczne”.

Zdaniem miejscowych wiernych w rzeczywistości władze chcą stłumić życie chrześcijan. „Jest to kolejne potwierdzenie, że w Chinach nie ma wolności wyznania i nie szanuje się uprawnionych interesów ludzi wierzących” – powiedział włoskiej agencji misyjnej AsiaNews jeden z tamtejszych katolików.

Sytuacja Kościoła w obwodzie Sinciangu pogorszyła się od czasu, gdy w 2013 do władzy doszedł obecny przywódca chiński Xi Jinping a sekretarzem partii komunistycznej w tym regionie został Chen Quanguo. Ten ostatni polityk już wcześniej zapowiadał politykę „spalonej ziemi” przeciwko religiom i jej wyznawcom.

Akcja niszczenia kościołów i krzyży z powodu ich „nadmiernej widoczności” rozpoczęła się w 2014 we wschodniochińskiej prowincji Zhejiang z inicjatywy miejscowego przywódcy partyjnego Xia Baolonga, wielkiego przyjaciela Xi Jinpinga. W lutym 2020 został on szefem Urzędu Spraw Religijnych w Hongkongu i Makau.
Read more: https://www.pch24.pl/chiny–wladze-nakazaly-zburzyc-kosciol–ponad-2-tys–wiernych-straci-miejsce-celebracji-mszy-sw-,82163,i.html#ixzz6mztXe0gZ

BOŻE OJCZE WSZECHMOGĄCY PRZECIEŻ WYBRAŁEŚ NARÓD IZRAELSKI JAKO SWÓJ, A ONI TERAZ RZĄDZĄ ŚWIATEM BEZ CIEBIE. JAK GO BOŻE OJCZE WYCHOWAŁEŚ, ŻE ONI SĄ NIENAWIŚCIĄ – ZABIJAJĄ POLAKÓW WIRUSAMI, SZCZEPIONKAMI, GŁODEM I DIABELSKIMI PRZEPISAMI. DLACZEGO NIE NAUCZYŁEŚ ICH BYĆ UCZCIWYMI A ONI MAJĄ TYLKO W NAZWE – „PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ”,  A SĄ MORDERCAMI I ZŁODZIEJAMI, BO POPRZEZ BZDURNE  PRZEPISY KRADNĄ POLAKOM MAJĄTKI !

PILNE! Masowe ludobójstwo Polaków stało się faktem?

Ile naprawdę zmarło na COVID-19?

https://www.youtube.com/watch?v=l4eLIxGdd7I

PILNE! Masowe kolejne zgony po szczepionce!? Służby nie reagują! J. Socha u Roli o bezprawiu lekarzy

https://www.youtube.com/watch?v=Iv42rICvang

PILNE! „My wam damy III falę”! Ogromne protesty ws. tzw. pandemii! Czy Polacy się w końcu obudzą?

https://www.youtube.com/watch?v=l3XI3tEjbVw

UWAGA! Będą mogli pobierać organy Polaków bez ich zgody? Prof. Talar u E. Gromadzkiej!

https://www.youtube.com/watch?v=UyixB0g42R4

RZĄD OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE STRASZY POLAKÓW

Czy Polacy muszą być zawsze głupi przed i po szkodzie? Niestety Wszechmogącego    Boga sami nie pytają a tych co Boga pytają NIE SŁUCHAJĄ i ciągle kłopoty z wolnością mają. Bóg Ojciec powiedział: nie wybierajcie waszego wroga sługę Izraela – A.Dudę a tylko G.Brauna, a Polacy Boga nie słuchają i obrali sobie za bogów „ojców” księży i zakonników grzeszników, którzy są przeciwni POKOJOWI i uznaniu Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela KRÓLEM POLSKI. Żydzi też nie słuchają Boga Ojca, bo zabili Bożego Syna Jedyny Ratunek na POKÓJ, SZCZĘŚCIE i ZBAWIENIE a wybierają wojny, napady na kraje podstępnymi sposobami. Grzegorz „wposłudze” ze swoją ferajną też okłamuje Polaków bo Bóg KRÓL nie dopuściłby do morderstw, panowania strachu, wirusów i szczepionek z czipami 666 i popełniania innych grzechów w Polsce. Podczas wojny zginie prąd, internet i filmy a AKTY uznania Boga KRÓLEM POLSKI spisane na papierze przez Rząd i Episkopat zostaną a NIE MA, bo nadal panują Żydzi politycy i duchowni – poprzebierani za Polaków.

PILNE !!! My wam damy III falę !!!

https://youtu.be/l3XI3tEjbVw

Komentarz dnia

Metanoia to z języka grackiego przemiana myślenia. Nawrócenie rozpoczyna się od umysłu. Trzeba odrzucić wyobrażenie Boga, który tylko karze i wymierza sprawiedliwość. Wyobrażenie zamienić na poznanie Tego, który na kartach Biblii staje po stronie człowieka i jego szczęścia. Po umyśle kolej na serce: miejsce przebywania Boga i Jego darów. On chce nam dać znacznie więcej niż możemy przyjąć. Otwarcie serca czyni nas zdolnymi do głoszenia Ewangelii. Nie tylko słowami, ale przede wszystkim życiem. Czy pozwolimy Mu wykorzystać nasze czyny, nasze życie, by mógł znaleźć współczesnego człowieka? By i dziś mógł pokazać, że nawrócenie jest jedyną drogą do szczęśliwego życia i zbawienia?
ANTYFONA NA WEJŚCIEPs 91(90), 15-16

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem.
Nie odmawia się Chwała na wysokości Bogu.
KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Bóg po raz pierwszy zawiera przymierze z człowiekiem, z całą ludzkością w osobie Noego. Pierwsze, ale nie ostatnie tego rodzaju przymierze. Z bardziej znaczących będzie jeszcze przymierze z Abrahamem i z narodem Izraela pod Synajem. Przymierze było zawsze wyrazem ogromnej miłości Boga do człowieka. Ostateczne i wieczne przymierze zawarł Bóg z ludźmi przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
PIERWSZE CZYTANIERdz 9, 8-15

Przymierze Boga z Noem po potopie

Czytanie z Księgi Rodzaju
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Pierwsze przymierze Boga z człowiekiem po utracie raju przynosi nam niezwykłą prawdę o Bogu, który jest inny od pogańskich bożków. Człowiek nie jest dla Niego wrogiem ani konkurentem. Ten Bóg nie jest też źródłem zła i kary za grzechy. Zło fizyczne i moralne jest brakiem dobra, a więc i brakiem Boga. Od czasu potopu nie wolno nam mówić: należało ci się, Bóg cię ukarał, zasłużyłeś na nieszczęście. Nie wolno? Cóż z tego, często tak mówimy, ubliżając Noemu i jego potomnym. Patrząc od czasu do czasu na tęczę, warto szukać odpowiedzi na pytanie: czy nie zdarza mi się ukazywać ludziom fałszywego obrazu Boga, uczynionego na moje podobieństwo, dalekiego od biblijnego objawienia?

Wprowadzenie do psalmu

Psalm stanowi modlitwę do Boga o pomoc w poznaniu i wypełnianiu Jego woli. Psalmista nazywa to chodzeniem po drogach Pańskich. Treść takiej modlitwy nawiązuje do tematu przymierza z pierwszego czytania. W każdym przymierzu obydwie strony zobowiązane są do jego przestrzegania. O ile Bóg zawsze jest wierny swoim obietnicom, o tyle człowiek często ma z tym problemy, dlatego taka modlitwa jest nieodzowna w tej sytuacji.
PSALM RESPONSORYJNYPs 25

Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Wprowadzenie do czytania

Wypowiedź Świętego Piotra przeniknięta jest motywami paschalnymi. Autor przywołuje śmierć, zmartwychwstanie i królowanie w chwale Jezusa. Te prawdy stanowiły trzon apostolskiego kerygmatu. Przyjmując z wiarą tę naukę, tysiące ludzi stawało się chrześcijanami. Dziś, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, nauka Świętego Piotra ukazuje wierzącym oś, wokół której mają budować wielkopostną pokutę.
DRUGIE CZYTANIE1 P 3, 18-22

Woda chrztu nas ocala

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę.
Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze i Moce.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Bóg nie tylko nie jest źródłem kary za grzechy. W Chrystusie przyjmuje karę za nasze grzechy, przemieniając naturę stworzonego świata. Woda, która w potopie niosła zniszczenie i śmierć, w Chrystusie staje się źródłem łaski i życia. Człowiek, bez Boga pozostawiony samemu sobie, w Nim staje się stworzeniem zdolnym przekraczać swoje słabości i ograniczenia. Zanurzony w życie Trójcy Przenajświętszej może powiedzieć za św. Pawłem: Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20). Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13). Świat przemieniony przez Jezusa nie jest miejscem grzechu i zepsucia, ale areną zwycięstwa dobra, życia i łaski.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄMt 4, 4b

Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże.

Wprowadzenie do Ewangelii

Ewangelia pierwszej niedzieli wielkopostnej ukazuje wyrazistość logiki Bożej ekonomii zbawienia. Jezus najpierw przebywa na pustyni, przeżywając osobiste rekolekcje przed misją, do jakiej posłał Go Ojciec. Ta misja rozpoczęła się po aresztowaniu Jana Chrzciciela. To symbol końca starej epoki. Nowa era to głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, na którą świat tak bardzo czekał i której tak bardzo potrzebuje.
EWANGELIAMk 1, 12-15

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali.

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Obecność zwierząt i aniołów w czasie postu Jezusa przypomina scenę Jego narodzenia. Tam uwagę przykuwa ubóstwo materialne, wypełnione jednakże miłością Bogarodzicy i świętego Opiekuna. Tutaj, przy narodzeniu do publicznej działalności, Jezus musi zmierzyć się z ubóstwem duchowym, dotykającym każdego człowieka. Ale i tu nie jest sam. Doświadcza miłości Ojca, Jego darów i bogactw. A przy tym propozycje Złego wyglądają dosyć blado. Początkiem każdej pokusy jest zakłamanie, że Szatan może mi dać coś więcej niż Bóg. Doświadczając dobroci Ojca, mamy siłę codziennie odrzucać pokusy i dzielnie głosić Ewangelię Bożą.
WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Z ufnością zwróćmy się do naszego Boga, aby nie zważał na nasze grzechy i wysłuchał naszego wołania:
Panie, zmiłuj się nad nami.
1. Prosimy Cię za chrześcijan o cierpliwość i wytrwałość w podejmowaniu dzieł pokutnych.
Panie, zmiłuj się nad nami.
2. Prosimy Cię za wierzących, ale niepraktykujących o łaskę poparcia życiem wiary wyznawanej ustami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
3. Prosimy Cię za rodziny, które przeżywają trudności, o odnalezienie miłości dającej siłę do wybaczania i pokonywania trudów codziennego życia.
Panie, zmiłuj się nad nami.
4. Prosimy Cię za spowiedników, o takie zaangażowanie w posługę, które pomoże wiernym odnaleźć nadzieję i pokój serca.
Panie, zmiłuj się nad nami.
5. Prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin o radość przebywania w królestwie Bożym.
Panie, zmiłuj się nad nami.
6. Prosimy Cię za nas samych, o świadomość, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie Boże, wysłuchaj naszego wołania, przymnażając nam wiary, wzmacniając nadzieję i rozpalając miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
PREFACJA NA 1 NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU NR 12 – KUSZENIE CHRYSTUSA

Następującą prefację odmawia się w 1 Niedzielę Wielkiego Postu.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty…
ANTYFONA NA KOMUNIĘMt 4, 4

Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Albo:

Por. Ps 91(90), 4

Pan cię osłoni swoją potęgą, * pod Jego opiekę się schronisz.

MODLITWA PO KOMUNII

Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, † prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Refleksja na dziś

WYJŚĆ NA PUSTYNIĘ, BY ODNOWIĆ PRZYMIERZE Z BOGIEM

Dzisiejszą liturgię słowa rozpoczyna przepiękny opis przymierza Boga z Noem, które dokonało się po ustąpieniu wód potopu. Tymi słowami jesteśmy wprowadzani w doświadczenie Wielkiego Postu. Bóg chce odnowić z nami przymierze. Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni jednak uświadamia nam, że istnieje bardzo konkretny wpływ złego ducha na nasze życie. Jest to także wezwanie, by z Jezusem wkroczyć na pustynię swego serca. 
Wyjście Jezusa na pustynię, trwające 40 dni, niewątpliwie kojarzy się nam z czterdziestoma dniami potopu. To czas oczyszczenia, modlitwy, zmagania się z pokusami. Także tymi wprost pochodzącymi od diabła. Jezus z księciem ciemności nie prowadzi rozmowy. Odpowiada słowem Bożym i zaufaniem względem swego Ojca. Tylko na pustyni, gdzie brakuje pożywienia i napoju, można doświadczyć maksimum swojej słabości.
Pustynia u ojców Kościoła była miejscem wejścia w siebie, czasem prowadzenia dialogu z Bogiem. Niekiedy potrzeba wierzącemu wejść w podobne doświadczenie. Prostoty i minimalizmu połączonego z wielką ufnością w Bożą opiekę. W świecie pełnym bodźców: słów, obrazów, dźwięków bardzo trudno nam usłyszeć głos Boga. Co więcej – trudno jest zauważyć niecne działania złego ducha przeciwko nam. Słowa dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to obietnica tego, że Bóg się o nas zatroszczy. Mamy konkretną pomoc w wielkopostnej drodze ku nawróceniu.
Wielki Post to nie jest bowiem wyłącznie okazją do wyrzeczeń, „niejedzenia cukierków”, ale bardziej czasem podejmowania decyzji by porzucić stare, grzeszne życie. To wędrówka ku nowemu – przenikniętemu słowami „Jezu, ufam Tobie”. I tylko od nas zależy, czy ten czas będzie wyłącznie kolejną niewykorzystaną okazją, czy szansą na „wyruszenie po śladach” Jezusa.

ks. Piotr Iracki 

ZAZDROŚĆ

Obmowa, oszczerstwa, fałszywy osąd – wszystko to jest owocem zazdrości. Mówimy: „O tak, on jest zazdrosny” lub „ona jest zazdrosna”, ale skąd wiemy, czy on lub ona są zazdrośni, chyba że sami zazdrościmy? Skąd wiemy, że ktoś jest dumny, o ile sami nie znamy, jak przejawia się duma? Każde słowo zazdrości jest wynikiem złego osądu, ponieważ czujemy moralną wyższość. Osądzając innych, umiejscawiamy się wyżej od tych, których osądzamy, i czujemy się sprawiedliwsi i bardziej cnotliwi niż oni. 
Oskarżając innych, mówimy: „Nie jestem jak oni”. Zazdrościć innym to twierdzić: „Ukradłeś to, co jest moje”. Zazdrość wobec bogactwa innych poskutkowała rażąco błędnym osądem, że bogaci źle je wykorzystują i należy ich wywłaszczyć, aby zamiast nich nadużywaniem tych dóbr mogły cieszyć się osoby wywłaszczające. (…)
Zazdrość stanowi zaprzeczenie wszelkiej sprawiedliwości i miłości. Rozwija w ludziach cynizm, który niszczy wszystkie moralne zasady, bo doprowadzając innych do bankructwa, sami stajemy się bankrutami. W społecznościach powoduje, że ręka wyciągnięta do tych, którzy są inni, zostaje przez nich odcięta, kiedy staną się wystarczająco silni.
Skoro zazdrość tak bardzo się szerzy we współczesnym świecie, naprawdę dobrze jest nie ufać złośliwym komentarzom o innych w 99, a nawet 100 procentach. Pomyśl, przez ile kłamstw musiał przedrzeć się złoczyńca po prawej stronie, żeby dotrzeć do prawdy. Musiał odrzucić osąd czterech zazdrosnych sędziów, drwiny zazdrosnych uczonych i starszych, bluźniercze uwagi wścibskich gapiów podziwiających widok mordu oraz pełne zazdrości kpiny złoczyńcy po lewej stronie, który był skłonny zgubić własną duszę, gdyby tylko mógł dokonać więcej kradzieży swoimi zwinnymi palcami.
Gdyby Dobry Łotr zazdrościł władzy naszemu Panu, nigdy nie zostałby zbawiony. Odnalazł pokój dlatego, że nie uwierzył zazdrosnym oszczercom. Podobny rodzaj nieufności przyniesie pokój również i nam.
Za każdą złośliwą uwagą, każdym kąśliwym szeptem, jakie słyszymy o drugim człowieku, kryje się jakaś zazdrość czy zawiść. Dobrze jest pamiętać, że pod jabłonią, która ma najwięcej jabłek, znajdziemy też najwięcej patyków. Niech będzie jakimś pocieszeniem dla tych, którzy są niesprawiedliwie atakowani, pamięć o tym, że nie ma fizycznej możliwości, aby ci, co nas z tyłu kopią, znaleźli się przed nami.
Abp Fulton J. Sheen,
Łzy Jezusa. Antologia,
wybór i opracowanie Al Smith,
Edycja Świętego Pawła 2020.

Łzy Jezusa to pierwszy w historii kompletny zbiór pism i refleksji abp. Sheena na temat ostatnich siedmiu zdań Chrystusa z krzyża. Według autora, zawiera się w nich pełny katechizm życia duchowego. Zatem temat wiary przewija się w całej książce, ale jest też osobny rozdział poświęcony wierze. Sheen analizuje w nim sposób myślenia człowieka i dostarcza argumentów na istnienie Boga, Jego miłości i działania.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://prenumerata.edycja.com.pl

 

Pomyśl

 • Kiedy zdarzyło mi się przekazywać innym fałszywy obraz Boga, pełnego kary i gniewu?
 • Jak często dziękuję Bogu za chrzest, wychowanie religijne i przynależność do Kościoła?
 • Czy jestem świadomy Bożych darów płynących z sakramentów, zwłaszcza w momencie pokusy?
 • Ile czasu poświęcę w Wielkim Poście na zgłębianie Ewangelii?
MÓDLMY SIĘ, BO NADCHODZI CZAS – „PRZYSZŁOŚCI BEZ PRZYSZŁOŚCI”
 I MOŻE TO BYĆ OSTATNIA NASZA DROGA KRZYŻOWA W ŻYCIU.

PAMIĘTAJMY !!!

W KAŻDY PIĄTEK , WIELKIEGO POSTU ABY UCZESTNICZYĆ W DRODZE KRZYŻOWEJ !!!

 

Znalezione obrazy dla zapytania: nuty któryś za nas cierpiał rany YOUTUBE

Droga krzyżowa w intencji rodzin

https://www.youtube.com/watch?v=gOYvkLREEV0

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

Stojąc przed sądem Piłata, Jezus powiedział: Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18, 37). Piłat zaś zapytał: „Cóż to jest prawda?” Zadał pytanie, ale nie czekał wcale na odpowiedź. Czyżby nie wierzył, że jest możliwa? A może kpił? Lekceważył wartość prawdy?

A tymczasem bez prawdy nie da się zbudować żadnej szczerej relacji z drugim człowiekiem, nie da stworzyć dobrej rodziny, bo żeby żyć razem, trzeba sobie ufać, a nie da się zaufać komuś, kto kłamie.

Panie Jezu, Ty jesteś Prawdą. Przed swoją śmiercią modliłeś się do Ojca za Apostołów: Uświęć ich w prawdzie (J 17, 17). Stojąc przed Tobą w gronie naszej rodziny, prosimy: uświęć nas w prawdzie. Niechaj prawda stanie się podstawą naszego rodzinnego życia – prawda we wszystkim, w najmniejszych nawet szczegółach życia. Niech wszystko, co robimy, będzie dawaniem świadectwa prawdzie.

Stacja II

Pan Jezus bierze krzyż na ramiona

Krzyż Chrystusa – to nie była tylko drewniana belka, fizyczny ciężar, który trzeba było przenieść z jednego miejsca na drugie. Krzyż Chrystusa – to był przede wszystkim duchowy i psychiczny ciężar ludzkich grzechów, cały ich ogrom, przygniatający do ziemi i paraliżujący. Krzyż Chrystusa – to była bolesna świadomość odrzucenia najczystszej, najszczerszej miłości. Wśród tego bezmiaru ludzkich win, które Chrystus dźwigał na swoich barkach, były też i nasze grzechy, grzechy całej naszej rodziny, grzechy każdego z nas.

Panie Jezu, żyjąc w rodzinie, jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem – nie tylko za swoje potrzeby materialne, bezpieczeństwo i zdrowie, ale również – a może przede wszystkim – za swoje zbawienie. Pomóż nam wspierać się nawzajem w dobrym, pomagać sobie w walce z grzechem, wspierać się we wspólnym dążeniu do świętości.

Stacja III

Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Ciężar ludzkich grzechów, ciężar szyderstw rozlegających się wokół, ciężar lekceważenia, ciężar odrzuconej, podeptanej miłości – był zbyt wielki. Zbyt trudny do zniesienia. Jezus upadł, wśród śmiechu i drwin, okładany rózgami, kopany i opluwany.

Od tamtego czasu minęło dwa tysiące lat, ale kpiny nie ucichły, kopniaki nie ustały, bicz nadal jest w ruchu.

Panie Jezu, ponieważ wciąż są na świecie ludzie, którzy z Ciebie kpią, którzy za nic mają Twoją wielką miłość do człowieka, pragniemy w naszym rodzinnym życiu i w każdym środowisku, w którym na co dzień przebywamy, wynagradzać Ci te zniewagi poprzez czynienie dobra. Chcemy odpowiadać dobrem na zło, chcemy umieć iść „pod prąd”, przeciwstawiać się złu, bronić tych, którym źle się dzieje. Dopomóż nam w tym, Panie.

 

Stacja IV

Pan Jezus spotyka swoją Matkę

W tłumie ludzi tłoczących się wokół niosącego krzyż Jezusa była Maryja Matka. Potrącana, spychana na bok, niosąca w sercu nieopisany ból – ból matki.

Macierzyństwo to wielki dar. Często jednak łączy się on z krzyżem i cierpieniem. Zwłaszcza kiedy patrzy się na cierpienie swego dziecka, na jego zagubienie, poplątane ścieżki… Jakże wielką sprzymierzeńczynią jest dla każdej matki Maryja – która rozumie, współczuje, pomaga i oręduje, która uczy i wskazuje drogę.

Matko nasza, Maryjo, wzorze pięknego macierzyństwa, wspieraj wszystkie matki w ich matczynym trudzie, zwłaszcza te, których macierzyństwo naznaczone jest szczególnie ciężkim krzyżem. Idź z nimi po ich drodze krzyżowej i wypraszaj dla nich potrzebne łaski.

Stacja V

Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż

Szymon Cyrenejczyk dostąpił zaszczytu dźwigania krzyża Chrystusowego. Choć pewnie pochłonięty swoimi sprawami, nie uznał tego wcale za zaszczyt, a jedynie za niepotrzebny kłopot, zwyczajną stratę czasu.

Żyjąc w rodzinie, często nosimy krzyże swoich bliskich. Najczęściej robimy to z miłości, bierzemy na siebie czyjś ciężar, bo kochamy. Czasami jednak robimy to z przymusu, nie mając innego wyjścia.

Panie Jezu, spraw, abyśmy doceniali wartość krzyża w swoim życiu, wartość wyrzeczeń i rezygnacji z siebie na rzecz kogoś drugiego. Abyśmy mieli świadomość, że każda nasza służba, każdy dobry czyn, każdy akt szczerej miłości – to ujmowanie Ci ciężaru, cyrenejska pomoc. Pragniemy być takimi Cyrenejczykami wobec siebie nawzajem – w rodzinie i wszędzie tam, dokąd nas każdego dnia posyłasz. Bo pomagając ludziom, pomagamy Tobie.

 

Stacja VI

Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Weronika dotknęła umęczonej twarzy Jezusa swoją chustą. Chciała zmyć z niej brud, krew i pot, aby odsłonić jej prawdziwe piękno.

Jakże inna była umęczona twarz Chrystusa od twarzy znanych z kolorowych czasopism, reklam czy billboardów; jakże inna była od tych twarzy, które zdają się mieć tylko zewnętrzną stronę, bez żadnej głębi, i z których nic nie da się wyczytać, bo są jak książka w pięknej oprawie, ale bez treści. Cierpiąca i pozbawiona piękna twarz Chrystusa, bez upiększeń i retuszów, wyrażała bezdenną głębię, mówiła wszystko o Bogu i Jego miłości do człowieka. Była księgą, którą można czytać bez końca.

Panie Jezu, daj nam, małżonkom, umiejętność takiego patrzenia na siebie, abyśmy w swoich twarzach zawsze widzieli piękno, niezależnie od upływu lat i przybywających zmarszczek i abyśmy umieli czytać w nich to, co kryje serce. Spraw, aby również nasze dzieci umiały dostrzegać i doceniać w ludziach piękno duszy, nie szukając wyłącznie piękna ciała.

 

Stacja VII

Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

I znowu krzyż przygniótł Go do ziemi. Znowu te same szyderstwa, znowu te same kopniaki i ten sam bicz. Podniesie się albo skona na ulicy? Podniósł się, bo kocha, bo wie, że musi donieść ten krzyż i na nim zawisnąć, aby zbawić. Aby pokazać, jak bardzo kocha!

Upadamy. Czasami bardzo nisko. Każdy na swój sposób, każdy po swojemu. Chodzi o to, aby wstać, aby nie skonać na bruku. Warto wstać. Wstać z miłości. Bo o miłość tu najbardziej chodzi.

Panie Jezu, upadając i podnosząc się, pokazałeś nam, że nie wolno nigdy trwać w upadku, że trzeba się z niego zawsze podnieść. I dalej kochać. Spraw, abyśmy w naszej rodzinie pomagali sobie nawzajem powstawać z upadków. Abyśmy umieli też dostrzegać tych, którzy wokół nas upadają i którym trzeba podać rękę i wesprzeć modlitwą, aby mogli się podźwignąć. Abyśmy umieli kochać. Bo o miłość tu najbardziej chodzi. Nieważne, jak nisko się upadło, ale ważne, czy wystarczająco mocno się kocha, aby powstać i aby podać rękę temu, kto sam nie potrafi tego zrobić .

 

Stacja VIII

Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Dobrze, że oprócz tych, którzy szydzili, przeklinali i wygrażali pięściami, byli na drodze krzyżowej także tacy, którzy współczuli i płakali. Pan Jezus wiedział, że tylko oni mają serca na tyle wrażliwe i otwarte, aby mógł do nich przemówić i przekazać im swoje ostatnie pouczenie. Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (Łk 23, 28).

Jakże często wolimy rozprawiać o czyimś życiu, czyichś kłopotach i problemach niż o swoich własnych, bo to odciąga naszą uwagę od tego, co w nas samych wymaga naprawy.

Panie Jezu, niechaj Twoje pouczenie „płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi” będzie dla nas przestrogą, aby „naprawianie świata” zawsze zaczynać od siebie, od swojej rodziny. A innym raczej spieszyć z pomocą, niż komentować to, co ich w życiu spotyka.

 

Stacja IX

Pan Jezus upada po raz trzeci

Wśród czternastu stacji drogi krzyżowej są aż trzy, przy których rozważamy upadek Jezusa – może po to, abyśmy mogli sobie lepiej uświadomić, że upadanie jest czymś na wskroś ludzkim. Ale najważniejszą nauką płynącą z Jezusowych upadków jest ta, że nieważne, ile razy i jak się upadnie, ale najważniejsze jest, aby się umieć podźwignąć.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje uparte podnoszenie się z upadków, mimo skrajnego wyczerpania i bólu. Kiedy trudno nam powstać, Ty nas podźwignij i spraw, abyśmy my sami nigdy nie przechodzili obojętnie obok tych, którzy upadają obok nas i trwają w swoich upadkach. Niech nasza rodzina daje zawsze piękne świadectwo o Twojej miłości. Daj nam kochające serca, otwarte na drugiego człowieka, niezależnie, w jakim położeniu się znajduje, i ręce chętne do pomocy.

 

Stacja X

Pan Jezus z szat obnażony

Odebrano Panu Jezusowi wszystko, co miał. Pozbawiony tego, co materialne, stał, gotowy na śmierć. Ale mimo że odarty ze wszystkiego, to jednak pełen godności – Syn Boży, Bóg-Człowiek.

Każdy z nas w obliczu śmierci będzie musiał rozstać się z tym, co doczesne i materialne. Zostanie tylko to, co zgromadziliśmy w swoim sercu, duchowe bogactwo, które odkładaliśmy w nim przez całe swoje życie. Obyśmy w chwili śmierci byli naprawdę bogaci… duchem.

Panie Jezu, dziękujemy, że uczyłeś nas: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6, 19-21) i że pokazałeś nam to swoim przykładem.

 

Stacja XI

Pan Jezus zostaje przybity do krzyża

Pozwolił się przybić do krzyża. I od tej pory już nikt nie może powiedzieć: „Bóg jest daleko, hen w niebie i biernie przygląda się naszemu cierpieniu”, bo pozwalając się przybić do krzyża, Bóg zszedł w sam środek człowieczego cierpienia, stał się człowiekiem we wszystkim – oprócz grzechu. Pokazał nam, jak bardzo obchodzą Go nasze ludzkie krzyże – do tego stopnia, że zgodził się przyjąć ten najcięższy – krzyż odrzuconej miłości Ojca-Stwórcy do swego stworzenia.

Panie, obyśmy zawsze mieli świadomość, że przybijani do naszych codziennych krzyży, nie jesteśmy nigdy sami. Nawet jeśli jesteśmy opuszczeni przez ludzi i wydaje nam się, że nikt nie wie, jak bardzo cierpimy, to Ty wiesz na pewno, bo Ty znasz najlepiej ciężar każdego krzyża i każdy ból krzyżowania. Zawierzamy Ci wszystkie nasze życiowe krzyże.

 

Stacja XII

Pan Jezus na krzyżu umiera

Jezus, Mesjasz, Bóg-Człowiek umiera na krzyżu – umiera z ręki człowieka. Oto najtragiczniejszy akt ludzkiej historii.

Panie, obyśmy Cię nigdy więcej nie krzyżowali, nie zabijali w swoich sercach i w sercach naszych dzieci. Żyj w nas. Żyj w naszej rodzinie do końca naszych ziemskich dni. Abyśmy kiedyś mogli się razem z Tobą radować w Królestwie Niebieskim i aby nikogo z naszej rodziny tam nie zabrakło.

 

Stacja XIII

Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża i złożone na kolanach Matki Przenajświętszej

Maryja mogła nareszcie przytulić do serca umęczone ciało swego ukochanego Syna. Przed Jej matczynymi oczami przesunęły się na pewno niezliczone obrazy: szczęścia i bólu, radości i lęków.

Ileż matek na całym świecie doświadczyło i doświadcza bólu z powodu śmierci swoich dzieci – śmierci fizycznej i śmierci duchowej.

Matko Boża, któż lepiej od Ciebie rozumie troski matczynego serca. Tobie zawierzamy nasze dzieci – ich całe życie: doczesne i wieczne. Miej je w opiece, aby były bezpieczne na ziemi i aby nigdy nie zagubiły drogi prowadzącej do Domu Ojca.

 

Stacja XIV

Złożenie ciała Pana Jezusa w grobie

Cisza grobu. W tej ciszy każdy może usłyszeć coś innego. Coś, co szczególnie zajmuje jego serce: tęsknotę, żal, wyrzuty sumienia, rozpacz, ulgę…

Co czujemy, stojąc u grobu Chrystusa? O czym myślimy, uświadomiwszy sobie, że oto wszystko się dokonało – nasze zbawienie stało się faktem. Mamy otwartą drogę do nieba. Trzeba tylko na nią wejść i iść. Drzwi są otwarte, ale droga jest wyboista i kręta. Trzeba uważać, żeby z niej nie zboczyć. Łatwiej jest iść razem, trzymając się za ręce, dodając otuchy tym, którzy słabną, podnosząc upadających, pocieszając zrezygnowanych.

Panie Jezu, przez swoją mękę i śmierć, dokonałeś tego, co najtrudniejsze – otworzyłeś drzwi prowadzące do życia wiecznego dla każdego z nas. My musimy tylko iść po Twoich śladach, wiernie i cierpliwie. Dziękujemy Ci za naszą rodzinę. Dziękujemy, że możemy iść razem, wspierając się i umacniając. Błogosław nam na tej drodze.

Zakończenie:

Panie Jezu, ofiarujemy Ci to rozważanie drogi krzyżowej i prosimy, abyśmy dzięki niemu zbliżyli się bardziej do Ciebie i Twego krzyża i stali się lepsi. Spraw, aby nasze serca były bardziej wrażliwe i wyczulone na cierpienia i potrzeby innych – nie tylko w rodzinie, ale w każdym środowisku, do którego nas posyłasz. Abyśmy byli szczerze zatroskani o losy świata, w którym żyjemy, i Kościoła, którego jesteśmy członkami. Prosimy Cię, udziel nam potrzebnych do tego łask i przebacz nam nasze grzechy i zaniedbania dobra. Amen.

Rządzący Kościołem Katolickim i Bogiem Jezusem Chrystusem Zbawicielem biskupi i kardynałowie a co najgorsze prymasi mają odwagę krytykować Bożych kapłanów. Sami nie umieją nauczać o Panu Bogu, bo ich w kościołach nie widać a innym nie pozwalają. Najbardziej umieją czcić innych bogów i inne religie oficjalnie w kościołach katolickich i Boga się nie boją, bo nie pytają o nic swego Przełożonego.

 Piękny przekaz ks. Dominika Chmielewskiego

„WYPŁYŃ  NA GŁĘBIĘ WIELKIEGO POSTU”

https://www.youtube.com/watch?v=kxHu9tdmKUA

PREMIERA: ks. Piotr Glas: Dzisiaj trzeba wybrać.

https://www.youtube.com/watch?v=EU4RcJY6glA

Polak przed i po szkodzie głupi?

http://www.infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9923:s-czy-obce-wojska-sprowadzane-s-do-polski-aby-chroni-zagrabiony-majtek-i-zodziei-

Państwo Polskie w latach powojennych wypłaciło dwunastu państwom odszkodowania za majątek zagranicznych właścicieli, pozostawiony i przejęty na terenie Polski, który w 80-90 procentach dotyczył nieruchomości pożydowskich.Polska zapłaciła nawet za mienie pożydowskie na Ziemiach Zachodnich, za które nie powinna płacić.

Odszkodowania należne Polsce od Niemiec według opracowań Biura Odszkodowań Wojennych i prof. Klafkowskiego oszacowane ( uważa się te szacunki za zaniżone) w cenach 1939 r. po przeliczeniu w USD, z uwzględnieniem inflacji do cen 2015 r. wynoszą w złotych około 5 BILIONÓW PLN !!!. Natomiast przeliczając według wartości złota w 1939 r. i w 2015 r. odszkodowania wyniosą 10 BILIONÓW ZŁOTYCH.

Drenaż finansowy za pomocą lichwy i spekulacji tylko przez system bankowy, będący głównie w rękach zagranicznych, wynosi według obliczeń byłego pracownika NBP, na podstawie danych bilansowych i rachunku wyników tej instytucji – 155 miliardów PLN rocznie. ( obliczenia na linku:http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/miedzynarodowy-pasozyt-lichwy/)
Corocznie zagraniczne firmy transferują nielegalnie z Polski około 100 miliardów złotych, według najnowszego raportu, opublikowanego w grudniu 2015 roku, Global Financial Integrity (międzynarodowej organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi).

 Prawo musi chronić dzieci i rodziny.

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

Instytut Ordo Iuris od początku swojego istnienia staje po stronie rodzin, które padają ofiarami krzywdzących decyzji o odebraniu dzieci. Tak było w Kościanie, gdzie biegli sądowi napisali o wielodzietnej rodzinie „aspekt wychowania dzieci w duchu katolickim zwrócił uwagę biegłych jako niepokojący w procesie wychowania”, a Sąd Rejonowy ograniczył władzę rodzicielską. Teraz, po trzech latach procesu i apelacji, sprawa zakończyła się sukcesem, a Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał nam w pełni rację. Także dzięki Pani wsparciu powstrzymaliśmy groźny precedens, nie pozwoliliśmy naruszyć prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Również Sąd Rejonowy w Białymstoku przyznał rację prawnikom Ordo Iuris i uwolnił państwa Alicję i Tomasza od oszczerczego zarzutu stosowania przemocy wobec córki. Bez jakiejkolwiek weryfikacji plotek nadgorliwy pedagog szkolny doprowadził do uruchomienia wszystkich dostępnych środków przeciwko rodzicom, włącznie z postępowaniem karnym. Dzięki naszej pomocy nastolatka dalej znajduje się pod opieką kochających rodziców.

Od rzetelnej pomocy prawnej zależeć będzie los rodziny, w której sprawie postępowanie wszczęto po donosie szkoły, zaniepokojonej tym, że małą Michalinę codziennie odprowadza… babcia. To pomoc naszego zespołu pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość rodzicom Kacpra z zespołem Aspergera, którego szkoła wszczęła sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie chcąc dostrzec poświęcenia rodziców i ignorując chorobę dziecka.

Codzienne interwencje naszych prawników już wiele spraw doprowadziły do szczęśliwego zakończenia. Podobnych spraw trafia do Instytutu ponad 500 rocznie. W wielu przypadkach rodziny otrzymują od nas pomoc prawną i psychologiczną, a zaprzyjaźnione organizacje udzielają wsparcia materialnego. Każde zwycięstwo to radość rodzin, ale także powstrzymanie groźnej praktyki łatwego odbierania dzieci z błahych i niesprawdzonych przyczyn.

Zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z końca 2015 roku, do której w znacznym stopniu się przyczyniliśmy, zabroniła co prawda odbierania dzieci rodzicom wyłącznie z powodu złych warunków ekonomicznych i bytowych rodziny, ale niekompetentni urzędnicy wciąż dopuszczają się drastycznych i bezzasadnych nadużyć. Nieraz okoliczności tych spraw przypominają koszmarne historie związane z praktykami niemieckiego Jugendamt czy norweskiego Barnevernet. Jednak takie urzędnicze patologie są – również dzięki naszemu zaangażowaniu – wyjątkiem.

Nic dziwnego, że rodzice dzieci z kolejnych krajów decydują się na desperacki krok w postaci ucieczki do Polski. Tak było już w przypadku głośnej sprawy Silje Garmo i małej Eiry, które z naszą pomocą stały się pierwszymi Norwegami po II wojnie światowej, którzy otrzymali azyl polityczny na emigracji. We wrześniu zeszłego roku zapobiegliśmy wydaniu do Holandii rodziców ośmioletniego Martina Hertoga, których organy holenderskie ścigały w drodze Europejskiego Nakazu Aresztowania za zabranie chorego na ciężki autyzm chłopca z placówki, gdzie dziecko cierpiało wskutek pozbawienia kontaktu z rodzicami. Przychylając się do argumentacji prawników Ordo Iuris Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie rodziców chłopca. Walka o Martina i jego rodzinę wciąż trwa.

Widzimy wyraźnie, że także dzięki naszym działaniom Polska powoli staje się bezpieczną przystanią dla rodzin. Dlatego na poziomie międzynarodowym przystąpiliśmy do rozliczania takich krajów jak Niemcy, Norwegia, Szwecja czy Holandia z przestrzegania prawa do ochrony życia rodzinnego, jednego z podstawowych praw człowieka. W grudniu 2020 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka przychylił się do naszej opinii i przywołując ją orzekł, że Norwegia złamała Europejską Konwencję Praw Człowieka, naruszając europejskie standardy ochrony życia rodzinnego. Kolejne 28 spraw z naszym udziałem toczy już się przed Trybunałem w Strasburgu. Dzięki temu wpłyniemy na linię orzeczniczą Trybunału, aby zagwarantować trwałe gwarancje dla ochrony rodziny i prawa dzieci do wychowania przez biologicznych rodziców.

Analizując problemy rodzin z wielu krajów dostrzegamy, że rządy kolejnych państw chcą przejmować stopniowo odpowiedzialność za wychowanie dzieci, odbierając rodzicom i dzieciom ich prawo do wychowania w rodzinie.

W ostatnich tygodniach, w związku z szerokim pakietem promocji ochrony życia, zakończyliśmy także pracę nad innym ważnym projektem z zakresu prawa rodzinnego. W Kancelarii Prezydenta złożyliśmy już pakiet prorodzinnych ustaw, który zawiera między innymi propozycje rozwiązań prawnych usprawniających procedurę adopcyjną.

Działalność w tak wielu obszarach wymaga jednak z naszej strony nie tylko determinacji, ale również zaangażowania ogromnych środków finansowych. Wierzę, że dzięki Pani wsparciu będziemy w stanie nadal przeciwstawiać się bezpodstawnemu odbieraniu dzieci i zrobić wszystko co w naszej mocy, by każde dziecko mogło być wychowywane przez kochających rodziców.

Wspieram działania Ordo Iuris

Prawo musi chronić dzieci i rodziny

Nie pozwolimy na prześladowanie katolickich rodzin

Ponad 2 lata temu Sąd Rejonowy w Kościanie orzekł o nadzorze kuratorskim nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad trójką małoletnich dzieci. Wszystko za sprawą anonimowego donosu o rzekomym stosowaniu przemocy. Obok postępowania sądowego wszczęto także procedurę Niebieskiej Karty.

Postępowanie przed sądem nie wykazało żadnych nieprawidłowości w sprawowaniu opieki przez rodziców. Jednak ze względu na skandaliczną opinię biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZZS), Sąd Rejonowy postanowił o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Zgodnie z treścią opinii „aspekt wychowania dzieci w duchu katolickim zwrócił uwagę biegłych jako niepokojący w procesie wychowania”. Zdaniem biegłych zatrważającymi objawami były następujące odpowiedzi udzielane przez dzieci: Matka – „najlepszą matką jest Maryja”, Mój ojciec – „to Bóg”, Najbardziej boję się –„piekła”, Czuję – „że jestem z aniołem stróżem”, Najlepszy przyjaciel – „to Jezus”, Najszczęśliwszy czas – „nastąpi gdy będę w niebie”.

Gehenna rodziny zakończyła się dopiero w listopadzie zeszłego roku. Na żądanie naszych prawników w II instancji Sąd dopuścił dowód z opinii zmienionego składu OZSS i powołując się na Konstytucję RP orzekł, że rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci w wyznawanej przez siebie religii. Nie podzielił też zarzutu biegłych o zbyt gorliwym wychowaniu w wierze katolickiej i twierdzeń Sądu Rejonowego o „nadmiernej sztywności w wychowaniu małoletnich jedynie w oparciu o wartości religijne. Szkoda tylko, że do wysnucia tak oczywistych wniosków trzeba było aż dwóch opinii biegłych i dwóch instancji sądowych. Instytut Ordo Iuris będzie więc postulował zmianę prawa rodzinnego, aby już nigdy w Polsce nie dochodziło do tak gorszących procesów. O postępie naszych prac poinformuję Panią już niebawem.

Stawiamy opór antyrodzinnym praktykom urzędników

Wielu sądowych spraw i dramatów rodzin można byłoby uniknąć, gdyby urzędnicy działali zgodnie z etosem swojego zawodu. Niestety, czasami jedyne z czym spotykają się rodziny jest bezduszność, a bardzo często nadużywanie uprawnień wobec osób nieświadomych swoich praw. Tak było chociażby w przypadku wygranej przez nas sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom niesłusznie pomówionym o przemoc wobec córki.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku. Pedagog szkolny, który usłyszał od jednej z uczennic o jej sprzeczce z rodzicami, uruchomił wszystkie możliwe procedury związane z podejrzeniem stosowania przemocy, w tym doprowadził do wszczęcia postępowania karnego!

Natychmiastowo udzieliliśmy rodzicom pomocy prawnej – bez niej seria decyzji, orzeczeń i zarządzanych badań doszczętnie przytłoczyłaby rodzinę pani Alicji i pana Tomasza. Ostatecznie, uwzględniając przedstawione przez nas dowody, sąd orzekł, że brak jest jakichkolwiek przesłanek do ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Nie jest to jedyny przypadek, gdy pracownicy szkoły działają na szkodę rodziców. W jednej ze spraw, w którą jesteśmy zaangażowani, szkoła zawiadomiła Sąd o nieprawidłowych relacjach panujących w rodzinie między innymi dlatego, że dziecko było przyprowadzane na lekcje przez babcię. Taka postawa aż nadto przypomina metody niemieckiego Jugendamtu, czy zakończoną już wygraną przez Trybunałem w Strasburgu sprawę Polki, której w Norwegii odebrano syna z powodu zbyt mokrej pieluchy.

Niezwykle przejmująca była sprawa 16-letniego Kacpra, chorego na zespół Aspergera, który nie stanowi przeszkody w odebraniu przez dziecko edukacji. Szkoła nie chciała jednak w ogóle przyjąć do wiadomości choroby dziecka i bezpodstawnie zarzucała jego rodzicom niewłaściwą opiekę nad synem oraz poddała w wątpliwość ich kompetencje opiekuńczo–wychowawcze. Gdy zespół Aspergera stał się oczywisty, szkoła próbowała wymóc na rodzicach zgodę na jego hospitalizację, całkowicie sprzeczną z opiniami lekarzy. Ostatecznie postępowanie, w którym rodzina była reprezentowana przez naszych prawników znalazło swój finał przed Sądem Rejonowym w Warszawie, który nie zgodził się na ograniczenie władzy rodzicielskiej, stwierdzając jasno, że zaburzenia związane z zespołem Aspergera nie mogą stanowić podstawy do takiej ingerencji.

W każdej z tych spraw powstrzymujemy nie tylko krzywdę konkretnej rodziny, ale także kształtujemy dobrą praktykę stosowania prawa. Dziękuję wszystkim naszym Darczyńcom, dzięki którym tak poważne dzieło może być realizowane przez Ordo Iuris.

Wspieram działania Ordo Iuris

Trzeba dać drugą szansę

Wiele spośród rodzin, którym pomagają prawnicy Ordo Iuris, zmaga się z różnego rodzaju problemami. Jednak – wnioskując po skuteczności naszych interwencji – za każdym razem można było udzielić im pomocy zamiast podejmować decyzję o odebraniu dziecka z rodzinnego domu. To powinno być ostatecznością! W duchu Konwencji o prawach dziecka zawsze podkreślamy, że urzędnicy i sądy powinni dążyć do tego, by dzieci były wychowywane w naturalnym dla nich środowisku rodzinnym.

Kierując się właśnie dobrem dzieci, reprezentujemy przed Sądem Rejonowym w Piasecznie rodziców, którzy wystąpili z wnioskiem o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad 2-letnim synem i poszerzenie możliwości kontaktów z 7-letnią córką, która prawie od urodzenia znajduje się w rodzinie zastępczej. Choroba matki dzieci uniemożliwia jej samodzielne sprawowanie opieki nad małoletnimi. Matka może jednak liczyć na wsparcie męża, który od początku deklaruje gotowość do przejęcia na siebie większości rodzicielskich obowiązków. Biegli sądowi warunkują jednak powrót dziecka podniesieniem kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez ojca, w tym odbyciem przez niego terapii psychologicznej. Po konsultacji z psychologami prawnicy Ordo Iuris złożyli zastrzeżenia do tej opinii. Niezależnie od tego, aby nie dopuścić, by ta sprawa stanęła między rodzicami a dziećmi, Instytut Ordo Iuris zapewnił tacie wymagane przez sąd wsparcie psychologa.

Pomagamy też rodzicom, których sytuacja uległa znacznej poprawie i chcą odzyskać dziecko kilka lat temu umieszczone w pieczy zastępczej. Pomogliśmy także w znalezieniu fundacji, która za darmo wyremontowała należące do nich mieszkanie. Nie ma wątpliwości, że separowanie dzieci od rodziców to ostateczność i gdy tylko ustaną przesłanki do odebrania dziecka, jak najszybciej powinno ono trafić z powrotem do swojej rodziny.

Każda z tych spraw wymaga nie tylko prawniczej wiedzy i doświadczenia, ale także wielu godzin analiz i współpracy z psychologami i pedagogami. Tak kompleksowej pomocy często ubogie rodziny nie mogą znaleźć nigdzie poza naszym Instytutem. To zaangażowanie jest możliwe wyłącznie dzięki naszym Darczyńcom.

Dbamy o międzynarodowe gwarancje praw rodziny

Pomimo tych trudności, Polska dla wielu dla rodzin i dzieci pozostaje niedoścignioną oazą bezpieczeństwa. Przy naszym udziale zapadł 22 grudnia wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka stwierdzający, że norweski Barnevernet złamał prawo doprowadzając do odebrania dziecka matce cierpiącej na ADHD. Okryty złą sławą norweski urząd postawił matce ultimatum: albo pobyt wraz z dzieckiem w państwowym ośrodku albo odebranie dziecka. Nawet gdy matka wybrała ośrodek i tak wydano decyzję o pozbawieniu jej praw rodzicielskich. Trybunał uznał, że takie postępowanie było rażącym naruszeniem art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującego prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Orzeczenie Trybunału wprost powołuje się na opinię Instytutu Ordo Iuris.

A to tylko jedna z 28 spraw, w których przedstawiamy Trybunałowi Praw Człowieka nasze opinie i ekspertyzy.

Działalność Barnevernet monitorujemy już od wielu lat i konsekwentnie wykazujemy przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka liczne przypadki naruszania przez Norwegów praw człowieka, a szczególnie prawa do poszanowania życia rodzinnego.

Niestety, model funkcjonowania norweskiego urzędu do spraw dzieci chcą przeszczepić na polski grunt dysponenci funduszy norweskich. Ze środków wypłacanych w ramach grantów przekazywanych przez Norwegię organizowane są między innymi szkolenia pracowników socjalnych prowadzone w duchu braku poszanowania dla integralności rodziny i prawa dziecka do bycia wychowywanym w rodzinie. Był to jeden z powodów, dla których podjęliśmy działania w celu przekazania opinii publicznej informacji o procesie przyznawania funduszy norweskich w Polsce. Informowałem już o tym w styczniu, tuż po wydaniu wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który nakazał Fundacji Batorego rozpatrzenie naszego wniosku o ujawnienie informacji na temat szczegółów przyznawania środków norweskich.

Od czasu słynnej sprawy Norweżki Silje Garmo, która z pomocą Ordo Iuris uzyskała azyl w Polsce, coraz więcej obywateli innych państw postrzega nasz kraj jako punkt docelowy w ucieczce przed prześladowaniem rodzin w ich rodzimym kraju. Tak było też w przypadku przybyłych do Polski z Holandii Ekateriny i Conrada den Hertog. Synek tego rosyjsko-australijskiego małżeństwa został im odebrany przez holenderskich urzędników, gdy zaczął wykazywać oznaki autyzmu. Po dwuletniej batalii o odzyskanie ośmioletniego Martina, rodzice zdecydowali się na desperacki krok – zostawili swój dobytek w Holandii i przybyli do Polski. Sprawa natychmiast stała się przedmiotem zainteresowania mediów w Polsce, Holandii i Australii. Władze holenderskie wydały za rodzicami chłopca Europejski Nakaz Aresztowania. Państwo den Hertog zwrócili się do nas o pomoc prawną, którą oczywiście otrzymali.

Już we wrześniu zeszłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania rodziców małego Martina. Powodem były wątpliwości, czy holenderskie sądy są w pełni niezawisłe i niezależne od innych władz, a także stwierdzone systemowe oraz rażące naruszenie prawa do ochrony życia rodzinnego w Królestwie Niderlandów. Sąd zwrócił też uwagę na groźbę poddania chłopca eutanazji w razie przejęcia opieki przez holenderskich urzędników.

W grudniu nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zadecydował o przymusowym odebraniu Martina jego rodzicom i wydaniu dziecka organizacji opiekuńczej z Holandii. Dzięki natychmiastowej reakcji naszych prawników sąd wstrzymał wykonanie swojego własnego orzeczenia. Oznacza to, że chłopiec jest na razie bezpieczny, ale przed nami kolejne etapy sądowej walki.

Zajmujemy się też sprawą matki z trojgiem dzieci, która uciekła przed Jugendamtem. Niemiecki urząd w odpowiedzi już doprowadził do wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania kobiety. Mamie dzieci grozi ich odebranie. Wskutek skutecznie wniesionej apelacji przez prawników Ordo Iuris sąd odwoławczy zmienił orzeczenie nakazujące wydanie dzieci do Niemiec.

Wszystkie działania podejmowane dzięki wsparciu naszych Darczyńców mają na celu nie tylko pomoc indywidualnym rodzinom, ale także kształtowanie prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym, oraz wszędzie tam, gdzie mieszkają nasi rodacy. Jak widać, ten odważny projekt przynosi już wyraźne efekty.

Wspieram działania Ordo Iuris

Przyspieszmy procedury adopcyjne

Aby lepiej zagwarantować każdemu dziecku możliwość wychowania się w kochającej rodzinie, złożyliśmy już do Kancelarii Prezydenta rekomendacje dotyczące usprawnienia procedury adopcyjnej. W Polsce nie brakuje rodziców gotowych do podjęcia trudu wychowania dzieci, które z różnych przyczyn znalazły się w domu dziecka. Liczba chętnych do przysposobienia dziecka jest większa niż liczba dzieci oczekujących na adopcję. Procedura adopcyjna jest jednak bardzo skomplikowana i niejednolita a średni okres jej trwania wynosi prawie 2 lata. Usprawnienie całego procesu jest konieczne, by dziecko przeżywające traumę porzucenia lub tragicznej straty biologicznych rodziców, mogło jak najszybciej trafić do rodziny adopcyjnej, która zapewni mu najlepsze warunki do rozwoju.

W przekazanym Prezydentowi RP projekcie postulujemy ujednolicenie standardów adopcyjnych, które są dziś zróżnicowane w zależności od regionu Polski. Poza tym proponujemy też wprowadzenie systemu teleinformatycznego z centralna bazą danych, który umożliwiałby sprawną wymianę informacji i przyspieszał całą procedurę.

Przygotowany przez nas pakiet ustaw już doczekał się odpowiedzi z Kancelarii Prezydenta RP, w której zapewniono nas, że przedstawione propozycje są analizowane i będą podstawą dalszych prac. Gdy tylko przedstawione zostaną zapowiedziane zmiany ustawowe, nasi eksperci wezmą aktywny udział w procesie legislacyjnym.

Trzy poziomy działania

Nasza działalność mająca na celu przeciwdziałanie bezzasadnemu odbieraniu dzieci rodzicom prowadzona jest co najmniej na trzech poziomach. Na poziomie krajowym bronimy obywateli polskich przed nadużyciami ze strony urzędników. Pomagamy kształtować prorodzinną linię orzeczniczą sądów, w tym Sądu Najwyższego.

Drugim poziomem są postępowania z elementem międzynarodowym. Pomagamy obywatelom innych krajów ubiegać się o azyl w Polsce i skłaniamy organy polskiego wymiaru sprawiedliwości do działania celem ochrony integralności rodziny, niezależnie od kraju pochodzenia rodziców.

Na trzecim poziomie jest nasza aktywność na forum międzynarodowym. Nasze ekspertyzy są przywoływane przez Trybunał w Strasburgu, odnosi się do nich norweski rząd, a Polacy występują wreszcie w roli tych, którzy rozliczają inne kraje z realizacji standardów praw człowieka – ochrony życia rodzinnego.

Wspólnie możemy ochronić dzieci

Rozbijanie rodzin ma nie tylko dramatyczne konsekwencje psychologiczne dla dzieci i ich rodziców, ale także wywiera realne skutki ekonomiczne dla całego społeczeństwa. W drugim kwartale 2021 roku opublikujemy obszerny raport o kosztach rozbicia rodziny. Na jego przygotowanie i szeroką promocję przeznaczymy co najmniej 25 000 zł. Przetłumaczony zostanie doręczony najważniejszym instytucjom europejskim i reprezentantom organów zajmujących się prawami rodziny. Liczymy na to, że raport stanie się podstawą dla zmiany prawa rodzinnego w kierunku zagwarantowania lepszej obrony interesów rodzin.

Nieustannie jesteśmy gotowi do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim rodzinom zagrożonym bezpodstawnym rozbiciem przez urzędników i sądy. W samym roku 2020 do Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris wpłynęło ponad 500 zgłoszeń dotyczących rażącego i systemowego naruszenia prawa do prywatności i autonomii życia rodzinnego, w skrajnych przypadkach przebierającego postać bezpodstawnego odbierania dzieci.

Każdy proces wiąże się jednak z poważnymi kosztami, licznymi konsultacjami psychologicznymi i pedagogicznymi, czasem z koniecznością zapewnienia oczekiwanych przez biegłych terapii kompetencji wychowawczych dla rodziców. Tylko dzięki budowanemu od lat własnemu zespołowi możemy koszty takiej pomocy ograniczyć do 3 000 zł w jednej sprawie. Jednak wobec natłoku postępowań muszę Panią prosić o wsparcie, które umożliwi podejmowanie obrony kolejnych rodzin.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na dalsze uczestniczenie w postępowaniach sądowych po stronie rodziców, którym grozi bezpodstawne odebranie dziecka, a także na występowanie przed międzynarodowymi trybunałami w celu obrony najwyższych standardów praw człowieka i praw rodziny.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Wszystkie opisane przeze mnie sprawy nakazują ze zwiększoną uwagą czuwać nad tym, aby urzędnicy i sądy nie mogli wbrew prawu ingerować w relacje między rodzicami a dziećmi. Każda z opisanych spraw to dramat konkretnych osób, którym grozi rozłączenie na całe życie z najbliższymi. Dzięki wsparciu takich osób jak Pani możemy realnie i skutecznie zmieniać sytuację polskich rodzin.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Spotkanie Krucjaty Modlitwy „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”, poniedziałek, 22 lutego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy do udziału w polskim internetowym spotkaniu Krucjaty Modlitwy. Tematem tego spotkania będzie „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”.

W tych trudnych czasach modlimy się za Kościół, by mocno trwał w wierze, i za Polskę, by dochowała wierności Krzyżowi Chrystusa.

W czasie spotkania będziemy modlić się między innymi Różańcem, wybranymi Modlitwami Krucjaty oraz Litanią do Matki Bożej oraz przeczytamy wybrane orędzia z Księgi Prawdy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 19.30 w poniedziałek, 22 lutego 2021 r. Potrwa około półtorej godziny.

Link do rejestracji: tutaj

Zaprośmy wszystkich do udziału w tym spotkaniu modlitewnym. Podzielmy się otwarcie linkiem do rejestracji z wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi.

Spotkania są na zoomie.

Jak się zarejestrować i połączyć na spotkania w programie zoom?

Aby się zarejestrować na seminarium albo spotkanie modlitewne, należy na stronie rejestracji wpisać swoje dane i kliknąć przycisk „Register”.

First Name – imię
Last Name – drugie imię / nazwisko
Email Address – adres mailowy
Confirm Email Address – potwierdź adres mailowy
Country / Region – wybieramy „Poland” (Polska)

Po tym kliknięciu otrzymamy maila z potwierdzeniem rejestracji. Sprawdźmy także folder “spam” w skrzynce pocztowej, czasami też maile potrafią dojść z pewnym opóźnieniem.

Aby się połączyć na spotkanie, należy odnaleźć w otrzymanym mailu słowa „Click Here to Join” (co oznacza: „Kliknij tutaj, by się połączyć”) i kliknąć na nie. Zostaniemy przekierowani najpierw – kto jeszcze tego nie uczynił – do ściągnięcia i instalacji programu zoom, za pomocą którego połączymy się na spotkanie (można to uczynić wcześniej, by nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę). Potem, po ponownym kliknięciu na słowa „Click Here to Join” zostaniemy przekierowani na spotkanie.

Zachęcamy do połączenia się na spotkanie kilka minut przed czasem, by uczynić to na spokojnie i być przygotowanym.

Po wejściu na spotkanie należy na dole po lewej kliknąć na ikonkę mikrofonu „Join audio” i potem słowa „Call over Internet”, by podłączyć głos, inaczej nie będziemy nic słyszeć.

Można też połączyć się za pomocą zwykłego połączenia telefonicznego

Należy zadzwonić na wybrany lokalny numer telefonu: 22 398 7356, 22 306 5342, 22 307 3488

Po połączeniu się zostaniemy po angielsku poproszeni o podanie numeru spotkania i zatwierdzenie go krzyżykiem (dla polskich spotkań codziennych jest to 95327393434, dla międzynarodowych i większych polskich spotkań organizowanych raz na kilka tygodni numer spotkania podany jest w mailu otrzymanym po rejestracji jako Meeting ID albo Webinar ID).

Po wprowadzeniu numeru i krzyżyku musimy chwilę poczekać, aż dołączymy do spotkania, aż gospodarz wpuści nas na nie.

Stało się! Niemcy, jako pierwsze państwo w Europie wprowadza system finansjery żydowskiej. Wysyłają aplikacje.
Zobacz, jak ma wyglądać drugi system finansjery. Już go budują!
E-book: „NWO i Nikt Nie Może Kupować lub Sprzedawać”.

https://www.gloria.tv/post/ZVMApDwC2AXq1hYAvjCU4e8dB

Matt Talbot patron uzależnionych

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Kochani,
kończy się  co prawda w Polsce
54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiega pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”.Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję.
Irlandczyk Matt Talbot, Sługa Boży to  patron uzależnionych.!  Za jego wstawiennictwem miliony ludzi uwolninych zostało z nałogów. Zachęcamy do lektury książki, która w barwny sposób opisuje życie alkoholika, który wkrótce trafi na ołtarze. Książka zawiera modlitwy z rozważaniami oraz świadectwa osób , które w cudowny sposób zostały uwolnione z nałogów
https://sklep.kubogu.com.pl/produkt/jolanta-cherbanska-matt-talbot-wyjscie-z-mroku/
https://sklep.kubogu.com.pl/produkt/matt-talbot-wyjscie-z-mroku-lektormuzyka-mp3-audiobook/

o. Jozo i o. Slavko dawali przykład Matta Talbota jako osoby uważanej przez społeczeństwo „z marginesu”, która osiągnęła świętość. 

Poniedziałek, 22 lutego 2021
KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
Święto
Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża 

Kościół Chrystusa opiera się na mocnej wierze Piotra
Jeden tylko Piotr zostaje wybrany spośród całego świata i postawiony na czele wszystkich powołanych ludów oraz grona Apostołów i wszystkich ojców Kościoła. Wprawdzie wśród ludu Bożego wielu jest kapłanów i wielu pasterzy, ale ich wszystkich, którymi najpierw włada Chrystus, ma prowadzić Piotr. Ukochani! Bóg w swej łaskawości dał temu mężowi wielki i podziwu godny udział w swej władzy; a jeżeli z woli Bożej także i pozostali pasterze Kościoła mieli ją dzielić z Piotrem, to jednak wszystko, czego im Bóg udzielił, dał im przez niego. 
Wszystkich też Apostołów Pan zapytuje, co ludzie o Nim sądzą. Wszyscy też odpowiadają podobnie, bo powtarzają tylko ludzkie i nierozumne o Nim opowiadania. 
Gdy jednak pada pytanie, za kogo Apostołowie Go uważają, pierwszy wyznaje Pana ten, który jest pierwszym wśród nich. Gdy więc rzekł: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” – Jezus mu odpowiada: – „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony; bo nie ciało i krew ci to objawiły, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. To znaczy: jesteś błogosławiony, bo mój Ojciec cię oświecił; nie dałeś się zwieść ziemskim mniemaniom, ale pouczyło cię natchnienie dane ci z wysoka. Nie ciało i krew wskazały Mnie tobie, lecz ukazał Mnie Ten, którego jestem Synem Jednorodzonym. 
„Otóż i Ja ci powiadam”. To znaczy: mój Ojciec objawił ci moje Bóstwo, podobnie i Ja daję ci poznać twoją wielkość, bo „ty jesteś skałą”. Innymi słowy: wprawdzie to Ja jestem niewzruszoną skałą, „kamieniem węgielnym, co czyni obojga jednym”, i fundamentem, poza którym nikt nie może położyć innego; ale również i ty jesteś skałą, ponieważ moja moc cię utwierdza, a przeto i własna moja władza jest ci dana w uczestnictwie. 
„I na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”, czyli na tej potędze wzniosę wiekuistą świątynię, a sięgająca niebios wspaniałość mojego Kościoła powstanie z tej niewzruszonej wiary. 
Tego wyznania nie przemogą bramy piekieł, nie skrępują go więzy śmierci, albowiem ten głos jest głosem życia. Mocą tego wyznania jedni zostaną wywyższeni ku niebiosom, inni zaś – ci, którzy je odrzucają – będą pogrążeni w otchłani piekieł. W odpowiedzi na wyznanie Piotra mówi mu Jezus: „Dam ci klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. 
Co prawda prawo posługiwania się tą władzą przeszło i na pozostałych Apostołów, a postanowienie zawarte w tych słowach odnosi się także i do wszystkich pasterzy Kościoła. Jednakże nie bez powodu jednemu zostało powierzone to, co dotyczy wszystkich. Ta władza została powierzona w szczególności Piotrowi, albowiem przewyższa on godnością wszystkich pasterzy Kościoła.
Święty Piotr - pierwszy wśród równych
Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Po reformie liturgii oba te święta zostały połączone w jedno pod wspólną nazwą: Katedry św. Piotra.
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za stolicę chrześcijaństwa. Ponieważ jednak święto wypadało dawniej często podczas postu, dlatego w wielu stronach, np. w Galii, zaczęto je obchodzić 18 stycznia. Z biegiem lat ustaliły się zwyczajowo dwa święta: 18 stycznia Katedry św. Piotra w Rzymie, a 22 lutego Katedry św. Piotra w Antiochii. Według bowiem bardzo dawnej tradycji św. Piotr miał najpierw założyć swoją stolicę prymasa Kościoła Chrystusowego w Antiochii, gdzie przebywał kilka lat, zanim udał się ok. 42 roku do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską. W 1558 roku papież Paweł IV ustalił ostatecznie 18 stycznia jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra, a 22 lutego na obchód święta objęcia stolicy w Antiochii. Oba święta obchodzone początkowo w Rzymie Paweł IV rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół łaciński.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św. Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej, marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto to jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto, z drugiej zaś strony – jest okazją dla wiernych Kościoła okazania następcom św. Piotra wyrazu czci. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.

Teksty ewangeliczne podają nam wiele przykładów, że Chrystus Pan spomiędzy wszystkich Apostołów wyróżniał w sposób szczególniejszy św. Piotra. Warto przypomnieć w tym miejscu dwa: obietnicę prymatu i jej wypełnienie:

„[…] I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).

Wspomniany tekst znajduje się we wszystkich starożytnych kodeksach i przekładach. W jego autentyczność nie można więc naukowo wątpić. Słowa obietnicy są skierowane jasno i wyraźnie tylko do św. Piotra. Skierował zaś je Pan Jezus publicznie, wobec wszystkich Apostołów. Obrazy: opoka, klucze, władza związywania i rozwiązywania – to wszystko są znane powszechnie symbole władzy.
Pan Jezus faktycznie oddał św. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele:

„Gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy Mnie miłujesz więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje».” (J 21, 15-17)

Chrystus w przekazaniu władzy posłużył się znanym powszechnie symbolem owczarni i pasterza. W słowach jednoznacznych, wobec świadków – Apostołów, uczynił Piotra pasterzem swojej owczarni. Ojcowie Kościoła przez termin „baranki” rozumieją wiernych, a przez wyraz „owce” – matki tychże baranków, czyli biskupów i kapłanów Kościoła.
Piotr faktycznie sprawował najwyższą władzę w Kościele po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Mamy na to wiele dowodów, które nam przekazał św. Łukasz w Dziejach Apostolskich. To Piotr proponuje w miejsce Judasza wybór następcy (Dz 1, 15-26). Jego propozycja zostaje przyjęta. Piotr przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego (Dz 2, 5-38) i do najwyższej Rady żydowskiej (Dz 4, 5-12). Piotr został aresztowany przez Heroda jako głowa Kościoła (Dz 12, 1-19). To w końcu Piotr rozstrzyga na soborze apostolskim, żeby ewangelizację rozszerzyć także na pogan i że neofitów nawróconych z pogaństwa należy zwolnić z nakazów judaizmu (Dz 15, 1-12).
O pobycie św. Piotra w Rzymie piszą Ojcowie apostolscy. Św. Klemens I Rzymski (koniec wieku I) pisze o męczeńskiej śmierci św. Piotra i Pawła w Rzymie. Św. Ignacy (+ 107) mówi w Liście do Rzymian: „Nie jak Piotr i Paweł rozkazuję wam”. Św. Papiasz (I-II w.) podaje, że Marek napisał Ewangelię wtedy, gdy Piotr był w Rzymie (Euzebiusz, Historia Kościoła, III, 39). Św. Ireneusz (+ 202) relacjonuje: „Mateusz wydał między Żydami w ich języku Ewangelię wtedy, gdy Piotr i Paweł w Rzymie głosili Ewangelię i zakładali Kościół” (Adversus haereses,III 1, c. 1). Tertulian (+ ok. 240) zapisał: „Jeśli przybędziesz do Italii, masz Rzym… O, jak szczęśliwy to Kościół, któremu całą naukę wraz ze swoją krwią przekazali Apostołowie, gdzie Piotr rodzajem męki zrównany z męką Pańską, gdzie Paweł ukoronowany śmiercią Jana” (De praescripto, c. 36). Wreszcie świadectwo św. Kajusa, kapłana rzymskiego (ok. 210): „Mogę pokazać ci groby Apostołów Piotra i Pawła. Bo gdy pójdziesz do Watykanu albo w kierunku Ostii, znajdziesz groby tych, którzy ten Kościół założyli” (Euzebiusz, Historia Kościoła,II, 25).
Dowodem najwymowniejszym, że św. Piotr był w Rzymie i że tam poniósł śmierć męczeńską, jest jego grób. Według podania miał on znajdować się w bazylice św. Piotra pod konfesją. Badania przeprowadzone przed rokiem 1950 potwierdziły głos tradycji. Znaleziono tam śmiertelne szczątki Apostoła.

Współcześnie wśród chrześcijan istnieją jednak spory dotyczące zakresu władzy papieża. Z tego powodu Sobór Watykański I (1870) wydał następujące orzeczenie dogmatyczne: „Nauczamy przeto i orzekamy, według świadectw Ewangelii, że Chrystus Pan bezpośrednio i wprost św. Piotrowi Apostołowi obiecał i powierzył prymat władzy nad całym Kościołem Bożym… Jeśliby tedy kto powiedział, że św. Piotr Apostoł nie jest przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich Apostołów i głową widzialną całego Kościoła walczącego, albo że otrzymał on od tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa wprost i bezpośrednio tylko honorowy a nie prawdziwy prymat władzy, niech będzie wyklęty”.

Biskupi rzymscy zawsze uważali się i byli uważani za bezpośrednich następców św. Piotra Apostoła. Warto podać przynajmniej kilka przykładów:
W latach 93-96 wybuchł w Koryncie spór gwałtowny pomiędzy wiernymi a tamtejszą hierarchią. Pomimo że żył jeszcze w Efezie św. Jan Apostoł, hierarchia Koryntu odwołuje się do biskupa Rzymu, którym był wówczas św. Klemens I. Ten wystosował do chrześcijan w Koryncie bardzo autorytatywny list.
Św. Wiktor I ok. 190 roku wysyła do wszystkich biskupów list, wzywający ich, aby zwołali synody i rozpatrzyli sprawę daty Wielkanocy. Kiedy synod w Efezie uchwalił datę przeciwną tej, jaką wprowadził papież, św. Wiktor rzucił na tamtejszych biskupów klątwę.
Św. Stefan I (+ 267) pod groźbą klątwy nakazał biskupom Afryki ze św. Cyprianem na czele uznać chrzest udzielony przez heretyków za ważny. Mimo oporu jednostek wszyscy biskupi opowiedzieli się wówczas za papieżem.
Św. Juliusz I (+ 352) w liście do biskupów Afryki użala się, że bez jego wiedzy złożono ze stolicy biskupiej św. Atanazego, patriarchę Aleksandrii, a przecież powinni wiedzieć, „że jest zwyczajem naprzód pisać do nas, aby stąd według sprawiedliwości wszystko było rozstrzygnięte”. Tak więc papieże rozciągali władzę nawet nad patriarchami.
Św. Syrycjusz (+ 399) uzasadnia troskę o czystość wiary tym, że „nosi ją w nas Apostoł Piotr, który nas, dziedziców swych, strzeże”.
Na Soborze Efeskim (431) legat papieski zasiadał na honorowym miejscu zaraz obok cesarza. A oto fragment jego przemówienia: „Nikomu to nie jest wątpliwym, owszem wszystkim wiekom jest znane, że św. Piotr, Książę i Głowa Apostołów, kolumna wiary i fundament katolickiego Kościoła, otrzymał od Pana naszego Jezusa Chrystusa… klucze królestwa niebieskiego. Dana mu została władza związywania i rozwiązywania, który aż do tego czasu i zawsze w swych następcach żyje i sądzi. Tegoż tedy według kolejności następca, najświątobliwszy Ojciec nasz, biskup Celestyn, nas, zastępców swoich, na ten synod posłał”. Na ponad 200 biskupów tam zebranych nikt nie zaprotestował.
Podobnie nikt nie wyraził sprzeciwu, kiedy na Soborze Chalcedońskim (451) przemówił legat papieski, nazywając papieża wprost „Głową wszystkich Kościołów”, chociaż było wówczas zgromadzonych ok. 600 biskupów. Kiedy odczytano na tymże soborze list papieża św. Leona, potępiający błędy Eutychesa, zgromadzeni ojcowie zawołali: „Piotr przez Leona przemówił!”.
Stąd też Sobór Watykański I miał prawo orzec: „Nauczamy przeto i oświadczamy, że Kościół Rzymski z ustanowienia Pana posiada naczelną władzę nad wszystkimi Kościołami. Władza ta Kościołowi Rzymskiemu przysługuje na mocy zwykłego porządku rzeczy. Tę władzę biskup rzymski otrzymał bez niczyjego pośrednictwa… Względem niej mają też obowiązek hierarchicznej uległości i posłuszeństwa pasterze każdego obrządku i każdego stopnia godności oraz wierni, tak każdy z osobna, jako też wszyscy razem wzięci, nie tylko w sprawach wiary i obyczajów, ale również w tych, które należą do karności i rządów Kościoła na całym świecie… Jeśliby więc kto mówił, że papież ma tylko obowiązek nadzorowania lub kierowania, a nie najwyższą i pełną władzę rządzenia całym Kościołem… niech będzie wyklęty”.

Dzisiejsze święto przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Kościół modli się, aby „pośród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona”.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze apostoła Piotra, * spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niedziela, 21 lutego 2021

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny.

 

(Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

 

Gorzkie Żale część 1

https://www.youtube.com/watch?v=-RaIaSEVMc0

http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=193&doc=140

 

 

 

 

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów


W Chrystusie byliśmy kuszeni i w Nim zwyciężyliśmy diabła

 

„Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją”. Kto to mówi? Jakby jeden. Zobacz jednak czy jeden: „Od krańców ziemi wołałem do Ciebie, gdy było zatrwożone moje serce”. A więc już nie jeden. Dlatego wszakże jeden, że jeden jest Chrystus, którego wszyscy jesteśmy członkami. Jakiż to bowiem „jeden” człowiek woła od krańców ziemi? Woła od tych krańców nie kto inny, lecz owo dziedzictwo, o którym powiedziano samemu Synowi: „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w twe dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi”. 

A zatem ta posiadłość Chrystusowa, to dziedzictwo Chrystusowe, to ciało Chrystusa, ten jeden Kościół Chrystusowy, ta jedność, którą my jesteśmy, woła od krańców ziemi. O co zaś woła? O to, o czym powiedziałem wyżej: „Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, wejrzyj na modlitwę moją; od krańców ziemi wołałem do Ciebie”. O to wołałem „od krańców ziemi”, to znaczy zewsząd. 

Ale dlaczego o to wołałem? Bo „zatrwożone było moje serce”. Oznacza to, że ciało Chrystusa, które tworzą na ziemi wszyscy ludzie, nie doznaje chwały, lecz poddane jest wielkiej pokusie. 

Życie bowiem nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się poprzez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu pokus i nieprzyjaciela. 

Wołający z krańców ziemi jest wprawdzie strwożony, ale nie pozostawiony samemu sobie. Chrystus bowiem nas, którzy tworzymy Jego ciało na ziemi, zechciał przemienić na podobieństwo tego ciała, w którym umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, aby tam, dokąd podążyła Głowa, miały nadzieję dostać się i członki. 

Chrystus przemienił nas w siebie wówczas, gdy pozwolił się kusić szatanowi. Czytaliśmy przed chwilą w Ewangelii, że Jezus Chrystus był kuszony na pustkowiu. Tak, Chrystus był kuszony przez diabła! W Chrystusie bowiem ty byłeś kuszony, ponieważ On wziął od ciebie ciało, a tobie dał od siebie swoje zbawienie; z ciebie wziął dla siebie śmierć, a tobie dał z siebie życie; od ciebie przejął na siebie zniewagi, a tobie dał zaszczyty; a więc od ciebie wziął pokusę, a tobie dał swoje zwycięstwo. 

Jeśli w Nim jesteśmy kuszeni, to i w Nim przezwyciężamy diabła. Widzisz, że Chrystus był kuszony, a nie dostrzegasz, że odniósł zwycięstwo? Uznaj, że to ty jesteś w Nim kuszony i że w Nim odnosisz zwycięstwa. Chrystus mógł trzymać diabła z dala od siebie. Jeżeliby jednak nie był kuszony, nie nauczyłby cię sztuki zwyciężania w pokusie.

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o zawarciu pierwszego przymierza między Bogiem a człowiekiem. Po opadnięciu wód potopu Noe wraz z rodziną i zwierzętami opuścił arkę, zbudował ołtarz i złożył Bogu ofiarę. Wówczas Bóg postanowił, że już nigdy więcej nie będzie złorzeczył ziemi. To też stało się treścią przymierza między Bogiem a Noem, które od jego imienia nazywamy noachickim. Dotyczyło ono jednak całej ludzkości, a właściwie całej ziemi, nie tylko samego Noego. Kolejne przymierza, np. z Abrahamem czy Mojżeszem, będą miały znacznie już węższy zakres. W tym pierwszym przymierzu widzimy niejako zapowiedź ostatniego przymierza – przymierza, w którym Bóg ofiarował swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, dla naszego zbawienia, dla zbawienia całej ludzkości, wszystkich tych, którzy to zbawienie zechcą przyjąć. Widzimy tu pewne ramy: powszechne przymierze Boga z ludzkością znajdujemy bowiem na początku Starego Testamentu i na końcu Ewangelii, które są sercem Nowego Testamentu. To „obramowanie” pokazuje nam, że Bóg od samego początku pragnął dobra swojego najdoskonalszego stworzenia, jakim jest człowiek, i od samego początku realizował swój zbawczy plan.
Znakiem przymierza, które Bóg zawiera przez Noego z całą ludzkością i każdą istotą żywą, jest „łuk na obłokach”, słusznie utożsamiany z tęczą. To piękne zjawisko naturalne, utożsamiane dziś często niestety z antywartościami, pojawia się, gdy po deszczu czy burzy zaświeci słońce. Dla ludzi ma być znakiem, że Bóg już nigdy nie zniszczy ziemi, dla Boga natomiast ma być „przypomnieniem” tego przymierza i tej obietnicy. Człowiek bowiem będzie ciągle upadał i wystawiał Boga na próbę, będzie łamał wszelkie przymierza zawarte z Bogiem. On jednak pozostanie wierny obietnicom danym człowiekowi, gdyż łatwiej Mu powstrzymać gniew, niż miłosierdzie.

Komentarz do psalmu

Dzisiejszy psalm jest w pewnym sensie kontynuacją treści z pierwszego czytania. Bóg, jako wierny przymierzu zawartemu z człowiekiem, jest Tym, w którym człowiek może bezwzględnie pokładać nadzieję. Na pomoc Bożą wobec niebezpieczeństw może liczyć szczególnie ten człowiek, który także pozostaje wiernym przymierzu i przestrzega przykazań. Bóg także spośród tych, którzy się Go boją, wybiera tych, z którymi zawiera przymierze, którzy stają się jego przekazicielami.

Komentarz do drugiego czytania

Dzisiejsze drugie czytanie to ostatni z trzech hymnów pasyjnych zamieszczonych w Pierwszym Liście św. Piotra, obok 1,18-21 i 2,21-25. Tekst ten jest wyznaniem wiary pierwotnego Kościoła w zmartwychwstanie Chrystusa, choć treść jego zasadniczo wskazuje na śmierć Jezusa, przez którą Syn prowadzi nas do Ojca. W 20 wprost wiąże ten hymn z poprzednimi dzisiejszymi tekstami liturgii słowa. Wskazuje on na Bożą cierpliwość, która pozwoliła Noemu wybudować arkę, w której miał się schronić wraz z całą rodziną – łącznie było to osiem osób (por. Rdz 6,18). Uratowanie „przez wodę” należy rozumieć w kontekście kolejnego wersetu, który mówi o chrzcie. Chrzest ma moc zbawczą dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Wody potopu stają się tu niejako typem wody chrztu, który ratuje duszę człowieka przez obmycie z grzechu pierworodnego. Chrzest jest także zanurzeniem w śmierć Jezusa, a jednocześnie udziałem w Jego zmartwychwstaniu. Można tu zatem porównać na zasadzie analogii ocalenie Noego i jego rodziny podczas potopu oraz ocalenie chrześcijan przez chrzest. Jezus Chrystus przez swe posłuszeństwo woli Ojca zostanie wywyższony i zasiądzie po Jego prawicy, co ma obudzić w chrześcijanach nadzieję na uczestnictwo z Chrystusem w Jego chwale.

Komentarz do Ewangelii

Jezus, po chrzcie z rąk Jana Chrzciciela i przed podjęciem publicznej działalności, udaje się na pustynię, aby tam modlić się i pościć przez czterdzieści dni. W ten sposób, obcując jedynie z Ojcem, przygotowuje się do tego, by spełnić jak najlepiej misję, którą od Niego otrzymał. Wiemy dobrze, że podczas tego postu szatan próbował swoich sił, chcąc złamać Syna Bożego, jednak poniósł klęskę. Marek w swym opisie 40-dniowego postu Jezusa zwraca jednak uwagę na pewien istotny szczegół. Pisze bowiem, że Jezus był na pustyni „ze zwierzętami”. Chodzi tu zapewne o dzikie zwierzęta zamieszkujące pustynię. Jezus swoim pojawieniem się, przyjęciem misji zbawczej, przywraca równowagę w świecie przyrody i w jego relacji z człowiekiem. Ta pierwotna harmonia została zaburzona już w raju przez grzech pierworodny. Jak ważne jest życie człowieka w zgodzie z naturą pokazał również Bóg, każąc Noemu zabrać na arkę po parze z każdego gatunku zwierząt, aby mogły na nowo zapełnić odnowioną przez potop ziemię. Ewangelista wzmiankuje także, że podczas tego pobytu na pustyni Jezusowi usługiwali aniołowie. Fakt ten nie powinien nas dziwić, gdyż wynika to naturalnie z pochodzenia Jezusa. Ponadto, w takich okolicznościach przyrody, jakie stanowiła pustynia, istniało małe prawdopodobieństwo pojawienia się jakichkolwiek świadków i wyjścia na jaw sekretu mesjańskiego.
Po czterdziestu dniach postu Jezus wrócił do Galilei. Było to już po uwięzieniu Jana Chrzciciela. Jezus jakby automatycznie podejmuje jego działania, czyli zaczyna wzywać do nawrócenia ze względu na zbliżające się królestwo Boże; Jan bowiem wcześniej udzielał tzw. chrztu nawrócenia. Jezus wskazuje od razu dalszą drogę po nawróceniu: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (1,15).

Komentarze zostały przygotowane przez dr Joannę Jaromin

 

 

Litania na Wielki Post

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
O Boże, o.d którego wszelkie dobro pochodzi,
O Boże, który łaskawie przyjmujesz nawracających się do Ciebie z całego serca w poście i modlitwie,
O Boże, który za wstawiennictwem poszczącego i modlącego się Mojżesza zechciałeś odpuścić grzechy ludowi izraelskiemu,
O Boże, który byłeś obrońcą Daniela, poszczącego i modlącego się w lwiej jamie,
O Boże, który zechciałeś odpuścić grzechy poszczącemu i korzącemu się przed Tobą królowi Dawidowi,
O Boże, który zechciałeś sam dać nam przykład przez swój czterdziestodniowy post,
O Boże, który oświeciłeś i wybrałeś na Apostoła poszczącego i modlącego się Pawła,
O Boże, który przeznaczyłeś czas czterdziestodniowego postu na czynienie pokuty,
O Boże, który jesteś gotów szczególniej w czasie postu okazywać Twoje miłosierdzie i wyświadczać łaski,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od gniewu Twego,
Od przekraczania Twoich przykazań,
Od wszelkich niedobrych obyczajów,
Od wszelkiego nieumiarkowania w jedzeniu i piciu,
Od ducha nieczystości,
Od ubliżania miłości braterskiej,
Od lenistwa w Twojej służbie,
Od zwlekania z pokutą i zatwardziałości serca,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od wiekuistego potępienia,
Przez chrzest i post Twój,
Przez głód i pragnienie Twoje,
Przez Twoją samotność,
Przez Twoje czuwanie i modlitwy,
Przez potrójne kuszenie Twoje,
Przez wszystkie Twoje trudy i prace,
Przez Twoją mękę,
Przez Twoją krwawą ofiarę poniesioną na krzyżu,

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś się nad nami zmiłował, prosimy Cię,
Abyś nam przepuścił, prosimy Cię,
Abyś zechciał oczyścić z grzechów wszystkich członków Kościoła przez ten czterdziestodniowy post, prosimy Cię,

JEZU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W: I daj nam swoje zbawienie.

Módlmy się: Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty sam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

You Tube blokuje ten „Komentarz tygodnia” i hamuje – wszelkimi sposobami – jego docieranie do Was. Złamcie politykę Google i podawajcie „KT” dalej. Tak się boją prawdy!

 

Zamieszanie wokół szczepień w Watykanie. Dobrowolność czy przymus?
Kto bez uzasadnionego zdrowotnie powodu nie zaszczepi się przeciwko COVID-19 może stracić pracę w Watykanie – wynika to z dekretu przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Państwa Miasta Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello. Został on wydany 8 lutego br. Kolejne wyjaśnienia nieco zmieniają przekaz.

Napisano w nim, że „pracownik, który bez udowodnionych powodów zdrowotnych odmawia” przyjęcia szczepionki, która „chroni zdrowie” obywateli, mieszkańców i pracowników Państwa Miasta Watykańskiego, ponosi odpowiedzialność i konsekwencje „różnego stopnia, które mogą sięgać aż do rozwiązania stosunku pracy”. Dotyczy to również kandydatów do pracy w Watykanie, wobec których można będzie odstąpić od podpisania umowy o pracę. 

W swym dekrecie kard. Bertello wyjaśnia, że przyjęcie szczepionki jest „decyzją odpowiedzialną”, gdyż rezygnacja z niej może grozić „znacznym zwiększeniem zagrożenia dla zdrowia publicznego”.

W Watykanie trwa kampania szczepień pracowników i członków ich rodzin szczepionką firmy Pfizer. Swe dawki otrzymali już papież Franciszek i papież senior Benedykt XVI.

Read more: https://www.pch24.pl/zamieszanie-wokol-szczepien-w-watykanie–dobrowolnosc-czy-przymus-,82127,i.html#ixzz6mr9HyjeH

Spotkanie Krucjaty Modlitwy „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”, poniedziałek, 22 lutego

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zapraszamy do udziału w polskim internetowym spotkaniu Krucjaty Modlitwy. Tematem tego spotkania będzie „Odstępstwo od wiary w Kościele i Krzyż Chrystusa”.

W tych trudnych czasach modlimy się za Kościół, by mocno trwał w wierze, i za Polskę, by dochowała wierności Krzyżowi Chrystusa.

W czasie spotkania będziemy modlić się między innymi Różańcem, wybranymi Modlitwami Krucjaty oraz Litanią do Matki Bożej oraz przeczytamy wybrane orędzia z Księgi Prawdy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 19.30 w poniedziałek, 22 lutego 2021 r. Potrwa około półtorej godziny.

Link do rejestracji: tutaj

Zaprośmy wszystkich do udziału w tym spotkaniu modlitewnym. Podzielmy się otwarcie linkiem do rejestracji z wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi.

Spotkania są na zoomie.

 

Jak się zarejestrować i połączyć na spotkania w programie zoom?

Aby się zarejestrować na seminarium albo spotkanie modlitewne, należy na stronie rejestracji wpisać swoje dane i kliknąć przycisk „Register”.

First Name – imię
Last Name – drugie imię / nazwisko
Email Address – adres mailowy
Confirm Email Address – potwierdź adres mailowy
Country / Region – wybieramy „Poland” (Polska)

Po tym kliknięciu otrzymamy maila z potwierdzeniem rejestracji. Sprawdźmy także folder “spam” w skrzynce pocztowej, czasami też maile potrafią dojść z pewnym opóźnieniem.

Aby się połączyć na spotkanie, należy odnaleźć w otrzymanym mailu słowa „Click Here to Join” (co oznacza: „Kliknij tutaj, by się połączyć”) i kliknąć na nie. Zostaniemy przekierowani najpierw – kto jeszcze tego nie uczynił – do ściągnięcia i instalacji programu zoom, za pomocą którego połączymy się na spotkanie (można to uczynić wcześniej, by nie zostawiać sobie tego na ostatnią chwilę). Potem, po ponownym kliknięciu na słowa „Click Here to Join” zostaniemy przekierowani na spotkanie.

Zachęcamy do połączenia się na spotkanie kilka minut przed czasem, by uczynić to na spokojnie i być przygotowanym.

Po wejściu na spotkanie należy na dole po lewej kliknąć na ikonkę mikrofonu „Join audio” i potem słowa „Call over Internet”, by podłączyć głos, inaczej nie będziemy nic słyszeć.

Można też połączyć się za pomocą zwykłego połączenia telefonicznego

Należy zadzwonić na wybrany lokalny numer telefonu: 22 398 7356, 22 306 5342, 22 307 3488

Po połączeniu się zostaniemy po angielsku poproszeni o podanie numeru spotkania i zatwierdzenie go krzyżykiem (dla polskich spotkań codziennych jest to 95327393434, dla międzynarodowych i większych polskich spotkań organizowanych raz na kilka tygodni numer spotkania podany jest w mailu otrzymanym po rejestracji jako Meeting ID albo Webinar ID).

Po wprowadzeniu numeru i krzyżyku musimy chwilę poczekać, aż dołączymy do spotkania, aż gospodarz wpuści nas na nie.

O dochodzeniu komisji WHO, o paszporcie zdrowotym, o niemieckich badniach noszenia maseczek, o przewidywaniach profesora Nęckiego, o prezydenckiej radzie zdrowia, o uratowanej księdze, o kulisach reportażu o wyprowadzeniu 10 milionów dolarów z polskich spółek.
 

Wszyscy musicie to obejrzeć!!! To najlepiej nagrany film na ten temat.

PRAWDA O SZCZEPIONKACH i TESTACH PCR | CZĘŚĆ 1 | POLSKIE NAPISY

https://rumble.com/vdrd27-prawda-o-szczepionkach-i-testach-cz-1-polskie-napisy.html

PRAWDA O SZCZEPIONKACH | CZĘŚĆ 2 | POLSKIE NAPISY

https://rumble.com/vdtzwj-prawda-o-szczepionkach-cz-2-polskie-napisy.html

 

-„MEGA KAZANIE ks.DOMINIKA CHMIELEWSKIEGO – JAK WYCHOWAĆ DZIECKO DO MIŁOŚCI BOGA”- cz.1 i 2 https://www.youtube.com/watch?v=J22z6w0Nrxk

Watch „APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA – ARCYBISKUPA CARLO MARII VIGANO – „Veritas liberabit vos” J 8,32″ on YouTube https://youtu.be/l-iPg2Bh36U

#DMOWSKIZOSTAJE

Szanowna Pani!

Polacy znów muszą stawić opór lewicy, która chce zniszczyć naszą pamięć historyczną…

Proszę sobie wyobrazić, że wojujące feministki i skrajna lewica żądają, aby Roman Dmowski przestał być patronem ronda w centrum Warszawy! Chcą, aby nosiło ono nazwę „Rondo Praw Kobiet”.

Musimy powiedzieć STOP!

Przywódca endecji jest wzorem dla wielu Polaków. To on uczył nas, że dla Polski, naszej ukochanej Ojczyzny, należy czasami poświęcić nawet swoje własne dobro!

Był wychowawcą pokoleń, mężem stanu, postacią, która odcisnęła piętno na idei polskiej niepodległości. To on swoimi umiejętnościami dyplomatycznymi zachwycił nawet niechętnych mu adwersarzy. To on, podczas Konferencji Paryskiej, wygłaszając swoje przemówienie jednocześnie w języku angielskim i francuskim, reprezentował skutecznie polskie interesy.

Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich z Marszałkowską to niezwykle ważny punkt miasta. Znajduje się blisko Dworca Centralnego w Warszawie i wielu podróżnych spacerując po stolicy, widzi wyeksponowaną nazwę: Rondo Romana Dmowskiego.

Dzięki temu każdy z polskich obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych, a także cudzoziemcy przybywający do naszego kraju, mogą poznać jego nazwisko, co będzie stanowiło inspirację do poszerzenia wiedzy na temat tego wielkiego Ojca Niepodległości!

Dlatego nie możemy pozwolić na tę zmianę!

Wiemy, że walka o „prawa kobiet” są ze strony lewicy i feministek są jedynie zwykłą prowokacją, a w rzeczywistości te środowiska domagają się tylko jednego…

Ale właśnie w ten sposób pokazują jednak swoją ignorancję historyczną.

Pragnę Pani przypomnieć, że to właśnie stronnictwo skupione wokół idei narodowej i konserwatywnej wprowadziło do Sejmu tuż po odzyskaniu niepodległości najwięcej Polek!

Wesprzyj promocję naszego protestu:

30 zł 60 zł 90 zł

 

Gabriela Balicka, Maria Holder-Eggerowa, Wanda Ładzina, Irena Puzynianka, Zofia Sokolnicka, Halina Felicja Stęślicka, Helena Grossmanówna, Ewelina Pepłowska, Zofia Zaleska, Józefa Szebeko – to właśnie one, dzięki Dmowskiemu, mogły decydować o kształcie odrodzonej Polski!

To właśnie kobiety w dużej mierze głosowały na patriotyczne, konserwatywne i narodowe stronnictwa!

Feministki natomiast w kontekście „praw kobiet” myślą jedynie o możliwości nieskrępowanej aborcji.

Kto więc lepiej dbał o interesy Polek? Dmowski, Balicka i pozostałe kobiety, które wymieniłem powyżej czy współczesne feministki? Odpowiedź wydaje się oczywista!

Nie możemy pozwolić na to, aby pamięć o tym wielkim Polaku została zniszczona przez lewicowe środowiska. Wielokrotnie przypominam sobie słowa Dmowskiego, które zostały wyrażone w „Myślach nowoczesnego Polaka”:

Gubi nas bierność nie tylko jako naród, ale jako jednostki.
Jej to przede wszystkim zawdzięczamy,
że wśród nas tak częstym jest zjawiskiem pesymizm,
beznadziejność, brak wiary w siebie
i w możność życia na lepszy sposób.
Trzeba świat znać i rozumieć,
a życie samemu urabiać według własnych wymagań.
Świat wtedy nie będzie taki brzydki,
a życie na nim nie takie złe, jak to nam się często zdaje.

Dlatego nie możemy być biernymi, gdy środowiska niechętne – by nie powiedzieć wrogie – polskości, patriotyzmowi i chrześcijańskiej kontrrewolucji, uderzają w postaci, które szanujemy i cenimy.

To właśnie dzięki Romanowi Dmowskiemu możemy rozwijać i kształtować Polskę i Polaków. To jemu zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. To dzięki jego wychowaniu poprzednich pokoleń, my możemy żyć w lepszy sposób.

Świat nie będzie brzydki, gdy będziemy kształtować go według wartości Prawdy, Dobra i Piękna. Jednak aby to zrobić, nie możemy być biernymi obserwatorami rzeczywistości. Dlatego jeszcze raz proszę, aby kliknąć w ten link i podpisać apel przeciwko zmianie nazwy Ronda Romana Dmowskiego!

Proszę nie zwlekać, sprawa jest wyjątkowo pilna, ponieważ wrogowie polskości już zwierają szyki. Tylko razem możemy ich powstrzymać!

Z pozdrowieniami
Kamil Zwierz

Gadowskiego Komentarz Tygodnia./W TYM O GENEALOGII CORONAVIRUSA/polecam,tnO dochodzeniu komisji WHO, o paszporcie zdrowotym, o niemieckich badniach noszenia maseczek, o przewidywaniach profesora Nęckiego, o prezydenckiej radzie zdrowia, o uratowanej księdze, o kulisach reportażu o wyprowadzeniu 10 milionów dolarów z polskich spółek.https://www.dlapolski.pl/zloto-czosnek-przeciwko-wampirzemu-panstwu

 

KS. PROF. CISLO-PRZEWODNICZACY KOMITETU PRZESLADOWANYCH KATOLIKOW NA SWIECIE

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.63702

 

prof. dr hab. Zbigniew Krysiak – prezes Instytutu Myśli Schumana.

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.63796

Znalezione obrazy dla zapytania: Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie"

Refleksje na 18 Lutego, 2021, Czwartek

 

„Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9, 25) 

Na początku Wielkiego Postu dobrze jest dokonać refleksji nad swoim życiem. O co zabiegamy i co jest ostatecznym celem naszego życia na ziemi? Dla wielu to dobrze się urządzić i żyć w dostatku. A co potem? W końcu wszyscy z czasem musimy umrzeć. A co po śmierci?

Nie ma większej wartości od wiecznego szczęścia w niebie.

Apostoł Paweł drogę do nieba porównuje do biegu i atletycznych zawodów. Wielu biegnie, ale nie wszyscy dobijają do mety. Trzeba tak biec, aby dobiec do mety. Dlatego autor natchniony tak pisze: „zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, po nagrodę, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” (Flp 3, 13-14).

 Ktoś jednak może powiedzieć, że przecież tak naprawdę nie wiemy. Może nie ma ani piekła ani nieba, a po śmierci czeka nas tylko nicość. Nawet, gdy nie mamy pewności, to kiedy w grę wchodzą nieskończone wartości i możliwość ich uzyskania, albo utraty – nie  możemy tego zbagatelizować. Któż z nas wsiądzie do samolotu, jeśli mu powiedzą, że jest uszkodzony i może nie dolecieć do celu? Jeżeli lękamy się utraty tego ziemskiego życia, to o ile bardziej powinniśmy się obawiać utraty życia nadprzyrodzonego i w konsekwencji wiecznego zbawienia.

 Każdy człowiek wie, że musi umrzeć, nie wie natomiast kiedy? Nie

znamy dnia ani godziny, ostrzega nas Słowo Boże. 

  Życie ziemskie jest istotne, ponieważ decyduje o naszych wiecznych losach. Śmierć przerywa życie człowieka. Czeka go sąd i jego wieczny los zostaje na zawsze ustalony i przypieczętowany. Kościół, ten sąd Boga nad człowiekiem nazywa sądem szczegółowym. Pismo Święte przedstawia nam trybunał i księgi, w których są zapisane czyny ludzkie. Jest to tylko obraz, że za swoje postępowanie musimy zdać rachunek. Czy jesteśmy na to gotowi?

Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie” (Łk 12, 37).

Dlaczego papieże, kardynałowie i biskupi – rządzący Kościołem Katolickim KŁAMIĄ?    Pana Jezusa powiesili mordercy na Krzyżu całego we Krwi i w Ranach – nie było miejsca na Ciele Boga bez Ran i bez Krwi. W kościołach wisi Bóg na Krzyżu czyściutki  i bialutki. Kogo bronią – morderców Żydów? Zawsze winnymi są rozkazujący i akceptujący wykonanie wyroku śmierci oraz wykonawcy – mordercy. Tak samo są winni w wykonywaniu wyroków morderstwa dzieci w łonach matek – matki, ojcowie, lekarze, pielęgniarki, Rząd przez zarządzenia oraz Episkopat akceptujący milcząco. 

Droga Krzyżowa – ( 14 stacji) podyktowana przez Jezusa Catalinie Rivas z Boliwii

                     Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i jedzenie

https://www.youtube.com/watch?v=1R8hJpfQ7cg

Oto żywy dowód na istnienie Boga. 
Sprawmy, aby ten wizerunek zagościł w wielu polskich domach…

Szanowna Pani

Czy myśli Pani czasem o tym, że jesteśmy szczęściarzami?

Tak, my wszyscy, wierzący w Chrystusa, jesteśmy wielkimi szczęściarzami!

Bo przecież tyle było przed nami pokoleń, które nie spotkały swojego Zbawiciela; wyczekiwały dnia, w którym nadejdzie Odkupiciel; tęskniły za Tym, którego nie znały.
A my nie tylko, że już wiemy, przez kogo przyszło na ten świat zbawienie, ale nawet…

…MOŻEMY GO ZOBACZYĆ!

Taką możliwość daje nam Całun Turyński, jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijaństwa. Jak zapewne Pani wie, jest to płótno, w które owinięto ciało Pana Jezusa przy złożeniu do grobu. Całun Turyński jest pierwszym, niemym świadkiem Zmartwychwstania. Jest dowodem na istnienie Boga!

WEŹ UDZIAŁ W TEJ KAMPANII

KLIKNIJ

 

W tym miejscu mam dla Pani informację, która na pewno Panią ucieszy:

Fragment jego wiernej kopii, ukazujący twarz Jezusa Chrystusa oraz broszura opisująca historię cudownego Całunu mogą zagościć wielu polskich domach, także u Pani.

Wystarczy tylko, że kliknie Pani w poniższy link wesprze naszą kampanię.

Nie ukrywam, że bardzo zależy mi na tym, aby ten pakiet w najbliższych dniach otrzymało jak najwięcej naszych bliźnich.

Dlaczego to takie ważne?

Rozpoczął się Wielki Post, czas przygotowań na spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem. Na pewno dostrzega Pani jednak, że już drugi rok z rzędu te przygotowania znacząco różnią się od tych, które pamiętamy z lat ubiegłych.

Rozstawione płyny do dezynfekcji, wszechobecne maseczki, a i ludzi w kościołach też jakby mniej…

… Trudno nie odnieść wrażenia, że dla wielu koronawirus stał się wygodną wymówką do rezygnacji z udziału we Mszy Świętej.

Dlatego liczę na to, że kliknie Pani tutaj, wesprze naszą kampanię, dzięki czemu wielu Polaków już niedługo będzie mogło otrzymać wizerunek naszego Zbawiciela i w każdej chwili spojrzeć na odbicie twarzy Boga-Człowieka, który umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli żyć!

 • Być może jedno takie spojrzenie stanie się przyczyną pięknego nawrócenia?
 • A może skłoni kogoś do powrotu do Kościoła?

Jeśli tak, to będzie to Pani zasługa!.

WEŹ UDZIAŁ W TEJ KAMPANII

KLIKNIJ

 

Jak już wspomniałem, oprócz wiernej kopii fragmentu Całunu Turyńskiego otrzyma Pani także niezwykle ciekawą broszurę poświęconą właśnie Całunowi.

 • Co o przebiegu Męki Pana Jezusa mówi nam Całun? nawrócenia?
 • Dlaczego Całun Turyński jest dowodem na Zmartwychwstanie?
 • Jaka była historia Całunu, a w szczególności historia pożaru, który uszkodził, lecz nie zniszczył cudownej relikwii?
 • Jakie wizerunki Chrystusa powstały z inspiracji Całunem?

Odpowiedzi na te pytania zmieniły wiarę wielu ludzi. Tak! Całun Turyński jest świadectwem, które nawróciło i umocniło w wierze już miliony ludzi na całym świecie!

Dlatego tym bardziej jestem przekonany, że zdecyduje się Pani wziąć udział w naszej kampanii, wesprzeć wysyłkę pakietu „Spójrz na Oblicze Bożej Miłości” i odebrać go dla siebie.

Pozdrawiam Panią serdecznie i zapewniam o swojej modlitwie w Pani intencji. Niech Pan Bóg Pani błogosławi, a Matka Boża Bolesna czuwa nad Panią przez ten święty czas Wielkiego Postu.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

PS. W okresie Wielkiego Postu ma Pani niepowtarzalną okazję, aby otrzymać wierną kopię wizerunku Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego! Aby jej nie zmarnować, proszę kliknąć w ten link, wesprzeć promocję naszej kampanii, a następnie odebrać go dla siebie. Szczęść Boże!

WEŹ UDZIAŁ W TEJ KAMPANII

KLIKNIJ

 

Modlmy się w intencji D.Trumpa, wojsko USA, Hanny z Tokio i wszystkich Patriotów Narodów, aby mogli walczyć o Prawdę i o nawrócenie do IHS, o odkrycie właściwej drogi w życiu aby ludzie mogli żyć bez strachu na Planecie Ziemi w łączności z Bogiem Jezusem Chrystusem Zbawicielem – KRÓLEM każdego NARODU z nadzieją na Niebo.

https://youtu.be/u2AfWCPoPNA

 

Facebook – W.Gadowski – komentarz tygodnia

https://www.facebook.com/439631196139551/posts/3127230897379554/?sfnsn=mo

Niezrozumiała polityka Państwa przez polityków

https://youtu.be/AbMRVTRd1N4

Mordercom politycznym zależy, aby lekarze umierali, bo wtedy nie będzie komu leczyć Polaków i będzie więcej trupów.

Watch „PILNE! Lekarze umierają od szczepionki? Kto bierze pieniądze od firm farmaceutycznych? M. Pawlicki” on YouTube

https://youtu.be/kNuLOzCu2jo 

LUCYFER NIE POTRZEBUJE ZAŚWIADCZEŃ I PRZYJMIE MORDERCÓW – MATKI, OJCÓW ORAZ WSZYSTKICH KTÓRZY OTWORZYLI DROGĘ DO ZABIJANIA DZECI – LEKARZY, PIELĘGNIARKI ORAZ POLITYKÓW I BISKUPÓW TEŻ, BO AKCEPTUJĄ MILCZENEM.

Aborcjoniści znaleźli lukę w polskim prawie! Wyjaśniamy o co chodzi

 

 

Szanowni Państwo,

 

zaczęło się! Zgodnie z naszymi przewidywaniami, polscy aborcjoniści rozpoczęli wykorzystywanie luki w prawie aby dalej mordować dzieci. Jeśli ten proceder się upowszechni, a lobby aborcyjne z pewnością będzie do tego dążyć, każdego roku w Polsce może dochodzić nawet do 100 000 aborcji!

 

Jak to możliwe i na czym to polega?

 

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego polskie prawo wciąż dopuszcza możliwość zamordowania dziecka poprzez aborcję w przypadku podejrzenia „zagrożenia życia lub zdrowia” matki. W związku z tym, aborcjoniści rozpoczęli mobilizację psychiatrów, którzy masowo będą wystawiać fałszywe zaświadczenia dotyczące rzekomego zagrożenia „zdrowia psychicznego” matek, które będą chciały zabić swoje dziecko. Może to oznaczać ludobójstwo na ogromną skalę!

Wystarczy, że kobieta pójdzie do wskazanego przez lobby aborcyjne psychiatry (tacy już reklamują się w przestrzeni publicznej), a ten wystawi kobiecie zaświadczenie, że ciąża zagraża jej zdrowiu psychicznemu. Takiej „diagnozy” nie da się w żaden sposób zweryfikować, a nawet gdyby się dało, nikt nie zamierza tego robić, gdyż środowisko ginekologów w Polsce jest przesiąknięte mentalnością aborcyjną i eugeniczną. Są w Polsce szpitale, które już czekają na możliwość przyjmowania „pacjentek” z takimi zaświadczeniami.

 

Proszę Państwa, mając odpowiednie zaświadczenie od powiązanego z lobby aborcyjnym psychiatry, można w praktyce dokonać aborcji na życzenie. Zamordować można zarówno chore jak i całkowicie zdrowie dzieci. Innymi słowy – można zgodnie z prawem pozbyć się każdego niechcianego człowieka. Wystarczy tylko przejść przez szereg formalności. Tak właśnie wygląda sytuacja aborcyjna w Polsce na początku 2021 roku.

 

„Aborcja wynikająca z przesłanki dotyczącej ratowania zdrowia psychicznego kobiety będzie możliwa w Polsce. – Zależy, jak będziemy to interpretować. Dla prawników zdrowie to także zdrowie psychiczne. Np. jeśli kobieta ma myśli samobójcze i będzie miała takie zaświadczenie od lekarza, aborcja w związku z taką przesłanką może zostać wykonana. Znam szpitale, które wykonają aborcję po takim zaświadczeniu.”

 

Powiedziała w wywiadzie medialnym Sylwia Gregorczyk-Abram, proaborcyjny prawnik. W praktyce, kobieta nie musi mieć żadnych myśli samobójczych. Papier przyjmie wszystko i opłaceni przez lobby aborcyjne psychiatrzy w swoich fałszywych zaświadczeniach będą mogli wpisywać cokolwiek. Mogą wprost kłamać i wpisywać rzeczy nieprawdziwe, bo nie ma żadnej możliwości weryfikacji ich „diagnoz”. Niemal wszystkie najważniejsze organizacje lobby aborcyjnego w Polsce rozpoczęły już promowanie i reklamowanie tej metody:

 

„Będziemy potrzebowały kontaktów do psychiatrów. Bardzo prosimy Was o kontakt w tej sprawie. Jeśli jesteś psychiatrą i chcesz pomóc kobietom, skontaktuj się z nami.”

 

Napisała FEDERA, jedna z największych w Polsce organizacji aborcyjnych. Sprzyjający im psychiatrzy już zaczęli działać:

 

„Dziś wystawiłam pierwsze zaświadczenia o stanie zdrowia kobietom w ciąży (…) Dla kolegów i koleżanek medyków… służę przykładem zaświadczenia, które wystawiłam. Nie ma wytycznych i pewnie przez jakiś czas nie będzie, więc musimy sobie radzić.”

 

Powiedziała w mediach społecznościowych psychiatra Aleksandra Krasowska. Jej oświadczenie szybko doczekało się odpowiedzi:

 

„Bardzo ci za to Olu dziękuję – w imieniu nie tylko pacjentek, ale przede wszystkim swoim!!! Dziękuję ci jako ginekolog i jako kobieta. Jeszcze kiedyś zaświeci słońce”.

 

Napisała lekarz Anna Pękalak-Czernek, która specjalizację z ginekologii zrobiła w Szpitalu Bielańskim. Post proaborcyjnej psychiatry skomentowała także inna kobieta:

 

„Dzięki Pani nie tracę nadziei. Dziękuję”.

 

Powiedziała Anna Dryjańska, publicystka skrajnie proaborcyjnych mediów takich jak Wysokie Obcasy (dodatek do Gazety Wyborczej) i naTemat.

 

Proszę Państwa, właśnie w ten sposób rusza propagandowa machina, której celem będzie zachęcenie Polek do mordowania swoich dzieci poprzez aborcję. Związani z aborcyjnym lobby psychiatrzy już reklamują się publicznie, proaborcyjne media już nagłaśniają temat i zachęcają do zdobywania „zaświadczeń” o rzekomym zagrożeniu zdrowia psychicznego, a szpitale, w których dokonuje się aborcji, już czekają na kolejne „pacjentki”. Jeśli tego nie powstrzymamy, w Polsce stanie się to samo co w Hiszpanii.

 

W Hiszpanii do 2010 roku obowiązywało prawo podobne jak obecnie w Polsce. Pomimo tego, rocznie mordowano tam za pomocą aborcji ponad 100 000 dzieci. Masowe ludobójstwo dokonywało się za pomocą zaświadczeń wystawianych przez psychiatrów:

 

Trup dziecka leży owinięty w szpitalne prześcieradło. Ma 21 tygodni, wiek, w którym praktycznie żadne z europejskich państw oficjalnie nie zezwala na aborcję. Lekarka nie chce patrzeć – zwłoki są wielkości półtorej dłoni (…) Nie zastanawia się nad tym, co robi. Jej madrycka klinika przeprowadza dziennie kilkadziesiąt aborcji, legalnych, nielegalnych – jak leci. Na miejscu klinika zatrudnia psychiatrę. Jego rola polega na wystawianiu specjalnych zaświadczeń: ciąża może zaszkodzić zdrowiu psychicznemu pacjentki.”

 

Opisywały sprawę media. Pomimo tego, że aborcja była zakazana przez prawo i dopuszczalna tylko pod pewnymi wyjątkami, aborcji dokonywano powszechnie w całym kraju:

 

Powszechną praktyką jest, że gabinety i kliniki wykonujące aborcje współpracują z psychiatrami, którzy (za odpowiednią zapłatą) wydają zezwolenia na dokonanie „zabiegu” motywując to obawą, że donoszenie ciąży stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia psychicznego matki.”

Relacjonowały media. Nasza Fundacja ostrzega przed tym zjawiskiem od dawna. Bijemy na alarm, że polskie lobby aborcyjne chce u nas zrealizować ten sam scenariusz, co w Hiszpanii. Wiedzą Państwo kto się tym przejmuje? Niemal nikt…

 

Władza, rząd, urzędnicy i służby NIC nie robią aby powstrzymać aborcjonistów. Lobby aborcyjne publicznie mówi o tym, w jaki sposób zamierza wykorzystywać luki w prawie aby wprowadzić w Polsce powszechną aborcję na życzenie. Nie wywołuje to żadnej reakcji. Zamiast tego, Ministerstwo Zdrowia uważa aborcję za „świadczenie zdrowotne” a NFZ refunduje kolejne zbrodnie z pieniędzy podatników. Jeśli taktyka aborcjonistów zostanie dostatecznie rozreklamowana, już niedługo aborcji może być u nas więcej niż kiedykolwiek. Nikt się tym jednak nie przejmuje. Zamiast tego, prześladuje się wolontariuszy naszej Fundacji i niszczy nasze mienie!

W Krakowie i Warszawie po raz kolejny zdewastowano nasze furgonetki, które pokazywały prawdę o aborcji. W Gorzowie Wielkopolskim tamtejszy szpital wytoczył proces sądowy naszemu wolontariuszowi Kazimierzowi, który koordynował akcję informowania mieszkańców o aborcjach, które dokonują się za jego murami. Straż miejska we Wrocławiu straszy właścicieli miejsc reklamowych, którzy eksponują nasze plakaty pokazujące prawdę o aborcji a prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wytoczył kolejny proces naszym wolontariuszom. W Olkuszu policja ukarała koordynatora naszej akcji informacyjnej, w ramach której pokazywaliśmy prawdę o aborcji na ulicach miasta. W Łodzi aborcjoniści bez przeszkód zakłócają nasze publiczne modlitwy różańcowe, w trakcie których modlimy się o zaprzestanie aborcji w Polsce.

Proszę Państwa, tak właśnie wygląda obecnie rzeczywistość. Aborcjoniści chcą wprowadzić w Polsce aborcję na życzenie poprzez upowszechnienie luki w prawie, która zezwala na mordowanie wszystkich niechcianych dzieci bez ograniczeń. Zwolennicy aborcyjnego lobby atakują naszą Fundację i utrudniają nam mówienie prawdy. Władza patrzy na wszystko bezczynnie.

 

A Państwo? Co w tej sytuacji Państwo zrobią?

 

W 2020 roku urodziło się w Polsce ok. 358 000 dzieci. To najmniej od kilkunastu lat. Przyrost naturalny w Polsce jest obecnie najmniejszy od drugiej wojny światowej. Za kilka lat, jeśli propaganda aborcyjna się upowszechni, każdego roku, podobnie jak w Hiszpanii, może być mordowanych ponad 100 000 małych Polaków. W połączeniu z trendami demograficznymi, oznacza to zagładę naszego narodu.

Aby do tego nie doszło, musimy informować Polaków czym jest i jak wygląda aborcja oraz wywierać nieustanną presję na wszystkich, aby natychmiast włączyli się do działania i rozpoczęli stanowczą i zdecydowaną walkę o życie.

 

Żeby prawda o aborcji była powszechnie i nieustannie obecna w przestrzeni publicznej, potrzebujemy Państwa wsparcia. Już wkrótce zamierzamy wystartować z cyklem kolejnych akcji informacyjnych, za pomocą których będziemy ostrzegać Polaków przed zagrożeniem, informować o realiach obecnej sytuacji i pokazywać naszemu społeczeństwu czym jest aborcja. Na te działania, które będą prowadzone na ulicach polskich miast, w internecie oraz w mediach, potrzebujemy w najbliższym czasie ok. 13 000 zł.

 

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby dotrzeć do Polaków z prawdą o aborcji i uniemożliwić aborcjonistom przeprowadzenie w Polsce scenariusza z Hiszpanii, który zakłada powszechną aborcję na życzenie w oparciu o fałszywe zaświadczenia lekarskie.

 

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

Wedle obecnie obowiązującego w Polsce prawa, wystarczy zaświadczenie od psychiatry aby legalnie zamordować swoje dziecko, którego się nie chce. Powiązani z lobby aborcyjnym psychiatrzy już reklamują się w internecie a ich ofertę nagłaśniają proaborcyjne media.

To tylko kwestia czasu, aż ta metoda się upowszechni. Jedynym ratunkiem dla polskich dzieci oraz ich matek jest prawda o aborcji. Informowanie kolejnych osób o tym, jak wygląda aborcja i do czego prowadzi ten proceder, powoduje kształtowanie sumień i budowanie świadomości. W ten sposób możemy uratować dzieci przed śmiercią i ocalić Polskę przed tym samym, krwawym scenariuszem, jaki zrealizowano już w Hiszpanii. Liczę na to, że włączą się Państwo do działania i wesprą nas w tej walce.

 

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Fundacja Pro-Prawo do życia, J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków, Pruszków, mazowieckie 05-800, Poland

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )


Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Dr Gontarczyk o „Dalej jest noc”: Gdyby ktoś w mojej pracy magisterskiej znalazł takie numery, wyleciałbym z hukiem ze studiów (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5648:dr-gontarczyk-o-dalej-jest-noc&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce )

„Te metody nie mają nic wspólnego z nauką. Gdyby w mojej pracy magisterskiej ktoś znalazł takie numery, albo znalazł cytaty kompilowane na przykład z dwóch różnych źródeł, cytaty, w których się usuwa jedne słowa, historie, w których dopisuje się osoby, które w ogóle nie były na tym… Gdybym ja takie metody stosował w pracy magisterskiej, jakie ja znalazłem tam przypadki, to wyleciałby na poziomie magisterskim z hukiem ze studiów” – mówił w programie „Warto Rozmawiać” na antenie TVP 1 dr Piotr Gontarczyk, historyk IPN, komentując zawartość książki „Dalej jest noc” prof. Barbary Engelking i prof. Jana Grabowskiego.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5648:dr-gontarczyk-o-dalej-jest-noc&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce )

Niemcy: 92-latka ponownie skazana za negowanie Holokaustu (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5647:92-latka-negowanie-holokaustu&catid=9:pugnae )
Kobieta od lat przekonuje, że Auschwitz-Birkenau nie był obozem zagłady. Właśnie usłyszała kolejny wyrok.
Skazywana już w przeszłości za negowanie Holokaustu Ursula Haverbeck, znowu ma trafić za kratki. Zaledwie kilka tygodni po wyjściu z więzienia niemiecki sąd skazał ją na kolejną karę pozbawienia wolności. Sąd w Berlinie uznał w piątek (04.12.20), że 92-letnia Haverbeck ponownie dopuściła się podżegania mas. Chodzi o wywiad opublikowany w internecie w marcu 2018 roku, w którym zaprzeczała Holokaustowi. Kobieta przekonywała przed sądem, że jej słowa zostały wyrwane z kontekstu. Zaledwie kilka tygodni wcześniej Haverbeck wyszła z więzienia, gdzie odsiadywała karę dwóch i pół roku więzienia za to samo przestępstwo.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5647:92-latka-negowanie-holokaustu&catid=9:pugnae )

FAŁSZYWA PANDEMIA COVID-19, CZYLI WSZYSTKO ZGODNIE Z ZAPISAMI PROTOKOŁÓW, A I GESZEFT PIERWSZA KLASA
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5646:falszywa-pandemia-covid-19-czyli-wszystko-zgodnie-z-zapisami-protokolow-a-i-geszeft-pierwsza-klasa&catid=15:judaism-islam

Rośnie napięcie społeczne w różnych krajach świata w związku z realizacją pozornie absurdalnego programu Covid-19 przez skorumpowane, marionetkowe, często otwarcie wrogie własnym społeczeństwom rządy. Żydowska agencja Bloomberg dzisiaj donosi, że niemieccy przedsiębiorcy mają dość, zjednoczyli się i wspólnie żądają zniesienia restrykcji fałszywej pandemii.
Jednocześnie p. Merkel forsuje hitlerowskie stanowisko twierdząc uparcie, iż rząd otworzy biznesy – tak, jakby to rząd je otwierał i był za nie odpowiedzialny, ale internacjonalistyczny rozdzielnik żydowski operuje taką właśnie, zunifikowaną nomenklaturą w całej Europie – wówczas, kiedy liczba wyników pozytywnych spadnie poniżej 35 dziennie, co nie musi się stać nigdy, skoro stosowane są z premedytacją „testy” PCR, za pomocą których można przedłużać zamordyzm tak długo, aż ponownie zapłonie Reichstag oblany żydowską benzyną, jak wówczas.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5646:falszywa-pandemia-covid-19-czyli-wszystko-zgodnie-z-zapisami-protokolow-a-i-geszeft-pierwsza-klasa&catid=15:judaism-islam

CDC Admits 98 Million Americans Were Given Cancer Virus Via The Polio Shot (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5645:cdc-admits-98-million-americans-were-given-cancer-virus-via-the-polio-shot&catid=10:politics

CDC Admits 98 Million Americans Were Given Cancer Virus Via The Polio Shot
Posted on February 10, 2021 ( https://breaking-news.ca/cdc-admits-98-million-americans-were-given-cancer-virus-via-the-polio-shot/ ) AuthorQ (https://breaking-news.ca/author/q/ ) Comments Offon CDC admits 98 million Americans were given cancer virus via the polio shot The CDC has admitted that between 1955–1963 over 98 million Americans received one or more doses of a polio shot which was contaminated with a
cancer-causing virus called Simian vacuolating virus 40 (SV40). The CDC quickly took down the page, along with Google, but the site was luckily cached and saved to symbolize this grand admission.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5645:cdc-admits-98-million-americans-were-given-cancer-virus-via-the-polio-shot&catid=10:politics


List pasterski na Wielki Post. O obowiązkach katolików w naszych czasach i o potrzebie organizacji katolickiej (Do odczytania z ambon w niedzielęStarozapustną 11 lutego 1906) BP JÓZEF SEBASTIAN PELCZAR (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5644:list-pasterski-na-wielki-pos&catid=11:sancta-ecclesia )

JÓZEF SEBASTIAN
Z Bożego miłosierdzia i łaski św. Stolicy Apostolskiej BISKUP PRZEMYSKI O. Ł.Prałat domowy i Asystent Tronu Jego Świątobliwości, Doktor św. Teologii i św. Kanonów itd., itd.Wielebnemu Duchowieństwu i wszystkim wiernym swej diecezji
pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie.Najmilsi Synowie i ukochane Córki w Chrystusie!Któż jest w znaczeniu duchownym tym gospodarzem, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia? Oto Bóg sam w Trójcy Świętej Jedyny. A co to za winnica,którą Gospodarz Niebieski zaszczepił i do której powołuje robotników? To Kościół św. katolicki. Bóg sam przyrzekł jeszcze w raju
założyć tę winnicę; powtórzył tę obietnicę przez Patriarchów i Proroków, a spełnił ją przez Syna Swego Jednorodzonego, którego posłał na świat, iżby każdy, który weń wierzy, w Nim ufa, z Nim się łączy przez miłość i według Jego nauki żyje, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jezus Chrystus zrosił tę winnicę Krwią swoją, wyjednał dla niej nieustającą pomoc Ducha Świętego, uposażył ją w swoją prawdę, swoją łaskę, swoją władzę, swe widome kapłaństwo, tak iż śmiało odezwać się może: „Co jest com więcej miał czynić winnicy mojej a nie uczyniłem jej?” (Iz. V, 4).Do tej winnicy wezwał Pan najprzód lud izraelski; ale ten lud, zaślepiony żądzami ziemskimi, krom niewielkiej liczby wybranych, wzgardził Chrystusem jako Boskim Mistrzem, odrzucił Go jako Zbawcę świata, zbuntował się przeciw Niemu jako Królowi dusz; toteż Apostołowie Jego i następni misjonarze zwrócili się do pogan, i najprzód Greków i Rzymian, a później inne narody wprowadzili za łaską Chrystusową do winnicy duchownej, do Kościoła katolickiego. O któż wypowie, ile każdy z tych narodów zawdzięcza Kościołowi świętemu! Wszakże w nim znalazł nie tylko prawdę Bożą, drogę zbawienia i żywot nadprzyrodzony, ale także oświatę, wolność, sprawiedliwość, braterstwo ludzi, ład społeczny, cywilizację chrześcijańską i postęp w każdym kierunku.
Niestety, nie wszystkie narody pracują do dziś dnia w tej winnicy. Niektóre z nich dały się uwieść mistrzom fałszu, to znowu usłuchały zbuntowanych monarchów czy duchownych, a popadłszy w herezję lub odszczepieństwo, wyszły z winnicy i stoją dotąd próżnujące na targowicy świata. Tak się stało w wieku IX i XI z Grekami, za którymi poszły inne ludy wschodnie; tak w wieku XVI ze znaczną częścią Niemców, Anglików, Holendrów i Węgrów, których potomkowie trwają dotąd w herezji, protestancką zwanej. Najmilsi, módlmy się gorąco o nawrócenie wszystkich schizmatyków i heretyków, a wspierajmy groszem prace misyjne wśród pogan.Naród nasz jeszcze w wieku X wszedł do winnicy Chrystusowej i dzięki Bogu z niej nie wyszedł. Wprawdzie w wieku XVI część szlachty zasmakowałana chwilę w błędach heretyckich, – w wieku XVIII najwyższe warstwy narodu zaraziły się nieco jadem bezbożności, przeszczepionym z Francji, – w wieku XIX niejedna dusza z klasy oświeconej pod mroźnym powiewem obojętności religijnej wyziębła dla Boga i Kościoła; ale mimo to naród polski nie odpadł od wiary katolickiej, która w chwilach szczęścia była jego siłą i chwałą, a w dobie cierpień jest jego pociechą i dźwignią. Toteż wdzięczność nasza dla Pana Boga winna być wielką, iż nam wśród potopu klęsk zostawił wiarę świętą, jako arkę zbawczą, bo z nią i w niej wypłyniemy na brzeg bezpieczny! Ale czy w społeczeństwie polskim wszyscy bez wyjątku trzymają się mocno tej wiary i według niej żyją? Niestety, nie wszyscy. Z boleścią
wielką muszę powiedzieć, że i u nas są ludzie, którzy wiarę stracili, albo się w wierze zachwiali, a gorszych upadków trzeba się lękać w przyszłości, bo na Kościół katolicki czyhają u nas liczni i groźni wrogowie. Prawosławie nie jest i nie będzie dlań nigdy życzliwym, mimo że rząd rosyjski ogłosił upragnioną od dawna wolność wyznań. Protestantyzm niemiecki, acz sam w sobie strupieszały, stara się oderwać katolików od wiary prawdziwej i w tym celu śle do Austrii swoich misjonarzy z workiem judaszowskim i z pismami podburzającymi; a tam w Poznańskiem
dokucza, ile może, naszym braciom. Ponieważ i z mojej diecezji wielu udaje się za robotą do krajów protestanckich, przeto odzywam się do nich: Patrzcie, abyście za kilkadziesiąt srebrników, które stamtąd przynosicie, wiary swej nie sprzedali; przeto nie wdawajcie się w rozmowy religijne z innowiercami, nie chodźcie do ich zborów albo na ich zebrania, nie czytajcie ich pism ani przyjmujcie od nich książek, choćby to były biblie albo katechizmy, bo w nich są błędy przeciw wierze.
Groźniejszym jeszcze wrogiem jest zupełne niedowiarstwo. Nigdy nie brakowało ludzi, o których mówi Pismo: „Rzekł głupiec w sercu swoim: nie masz Boga” (Ps. XIII, 1); ale dziś rośnie ciągle ich liczba; przyczyną zaś tego smutnego zjawiska są z jednej strony namiętności, panujące nad wielu ludźmi, zwłaszcza pycha i nieczystość, z drugiej złe uprzedzenia, złe towarzystwa, złe książki. Ten np. staje się niedowiarkiem
dlatego, że hardo pozywa Pana Boga i religię przed sąd swego lichutkiego rozumu; drugi dlatego, że zanurzył się w bagnie rozpusty i chce, by nie było Boga i wieczności; inny dlatego, że z książek i towarzystw przewrotnych wyssał truciznę, a nie miał na nią lekarstwa, bo nie znał dobrze tajemnic i przepisów religii.
Najwięcej spustoszeń w duszach sprawiają złe prądy, zalatujące do nas z zagranicy. W wielu krajach istnieje od stu kilkudziesięciu lat bezbożna sekta, masonerią albo wolnomularstwem zwana, która tak strasznie nienawidzi wszelkiej religii, a szczególnie katolickiej, że według słów jednego z jej przywódców, chciałaby tę religię i Kościół św. zdusić w błocie. Ona to podszczuwa rządy i sejmy, by prześladowały duchowieństwo, zabierały dobra kościelne, rozpędzały zakony i wyrzucały ze szkół nawet wzmiankę o Panu Bogu; ona też za pomocą książek i dzienników, na które przeważnie żydzi łożą pieniądze, szerzy w klasach wykształconych niewiarę i zepsucie. Po myśli tej sekty jeden z naszych rodaków napisał i żydowskim nakładem wydrukował ohydną książkę przeciw Boskiemu Macierzyństwu Najświętszej Panny Maryi, które to piśmidło mimo zakazu sądowego bywa skrycie sprzedawane. Nie mam słów dosyć na potępienie tych bezeceństw i proszę Pana Boga, by nie karał
narodu za bluźnierstwa niektórych jego synów; wy zaś, Najmilsi, tym gorętszą pobożnością wynagradzajcie zniewagi, wyrządzane Chrystusowi Panu i Przeczystej Bogarodzicy. Rozsiewnikiem niedowiarstwa jest również partia socjalno-demokratyczna, rozgałęziona po świecie, a mająca i u nas po wielkich miastach swe  ogniska, które głównie żydzi podtrzymują. Chce ona polepszyć dolę robotników, co jest rzeczą chwalebną i nad czym Kościół katolicki
od kolebki swej pracuje; ale zamiast oprzeć się na nauce Kościoła, ruguje religię z życia społecznego i stara się obalić porządek
chrześcijański, by natomiast zbudować nowe społeczeństwo bez religii, bez Kościoła, bez prawa Boskiego, bez małżeństwa sakramentalnego, bez prywatnej własności, bez różnicy stanów i bez władzy według woli Bożej rządzącej. Szalone iście przedsięwzięcie, które by wywołało w świecie krwawe rewolucje i straszną walkę jednych przeciw drugim, stąd ciągłą anarchię i tyranię, a natomiast upadek prawdy i cnoty i wolności i pokoju i cywilizacji i miłości ojczyzny. Nic też dziwnego, że Ojciec Święty Leon XIII potępił antyreligijny socjalizm, wskazując natomiast w powrocie do życia chrześcijańskiego
a mianowicie do zasad sprawiedliwości i miłości, jedyne lekarstwo na dzisiejsze choroby i rany społeczne. Partia socjalna, w spółce z masonami i radykałami, przeprowadziła we Francji rozdział Kościoła i państwa, to jest, wyrzucenie religii z prawodawstwa, z polityki, ze szkoły i ze stosunków społecznych, a przy tym skrępowanie wolności religijnej, ogłodzenie duchowieństwa i
zgnębienie ducha katolickiego. Do tegoż celu dąży ta partia i u nas, byleby tylko doszła do władzy; tymczasem jednak dla oszukania łatwowiernych ogłasza, że szanuje religię jako „rzecz prywatną” i że chce wolności dla wszystkich. Obłudne słowa, którym kłam zadają
czyny; bo wszakże przywódcy socjalizmu na zebraniach i w pismach znieważają nieraz rzeczy nam święte i drogie, to znowu miotają obelgi i potwarze na kapłanów, na biskupów i na samego Ojca Świętego. Czego się od nich spodziewać mamy, pokazali to sami, wołając niedawno temu na ulicach Warszawy: Precz z Bogiem, precz z Kościołem, precz z Polską! – jak zaś zgubnym jest ich działanie, mogą zaświadczyć ci wszyscy, którzy wskutek ich wichrzeń odwrócili się od Boga i Kościoła, albo w rozruchach ulicznych postradali życie, czy też innym życie odebrali.
O Najmilsi w Chrystusie, módlcie się za zbłąkanymi, bo to przecież bracia nasi, ale nie dajcie się złowić na ponętne ich hasła.
Baczność także przed tymi, co się mienią dobrymi katolikami, a jednak osłabiają w drugich uległość dla władzy duchownej, cześć i miłość do pasterzy, występując z różnymi i to niesprawiedliwymi zarzutami. Mówią np. lub piszą, że duchowieństwo nasze dba zanadto o swój mieszek, swe wygody, swe znaczenie, a nie jest skorym do ofiar dla dobra publicznego, ani pilnuje należycie swoich owieczek, a nawet czasem je wyzyskuje. Ale komuż jest tajnym, ilu to biskupów i kapłanów przywiązanie do Kościoła i ojczyzny przypłaciło srogim więzieniem, smutnym tułactwem po obczyźnie, ciężkimi katuszami w lodach i kopalniach sybirskich; albo któż nie widzi, że tylu dobrych pasterzy poświęca dla swoich owieczek wszystek trud życia i całą miłość serca, – to znowu, że z oszczędzonego grosza ozdabia świątynie Pańskie, wspiera biedne
rodziny, zakłada czytelnie, buduje ochronki i przytuliska. Mówią również ludzie, krótkowidzący czy złośliwi, że księża schlebiają wyższym i możnym, a odwracają się od ludu i robotników, albo znowu, że zanadto i za stronniczo wdają się w politykę. Ale i to fałsz wierutny. Księża są dla wszystkich, bo wszystkich mają wieść do zbawienia; nie mogą zatem głosić wojny przeciw temu lub owemu stanowi, tym więcej, że rozsiewania nienawiści i rozterki zabrania prawo Boże,ład społeczny i miłość ojczyzny. Z drugiej strony są oni za wymierzeniem sprawiedliwości dla wszystkich, ze szczególną atoli miłością nachylają się do najniższych, najnieszczęśliwszych, najbardziej opuszczonych, by im nieść światło Boże i ludzkie, chleb dla duszy i dla ciała; wszakże do każdego z nich mówi Bóg: „Tobie zostawiony jest ubogi; sierocie ty będziesz pomocnikiem” (Ps. IX, 14). Nikt też goręcej od
duchowieństwa nie pragnie, by lud nasz podnosił się w każdym kierunku, by wszędzie szły promienie prawdziwej oświaty, a za nimi ogólny dobrobyt, pokój społeczny i praca obywatelska. Co do polityki, wypowiem krótko, czego Biskupi i kapłani sobie życzą: oto najprzód, aby zasady chrześcijańskie, z
właszcza sprawiedliwość i miłość panowały także w życiu publicznym; po wtóre aby w ciałach prawodawczych i autonomicznych wszystkie stany a więc także robotniczy miały swoich przedstawicieli; wreszcie, aby władzę dzierżyli i w sejmach o potrzebach kraju czy państwa radzili ci tylko, którzy odznaczają się duchem religijnym, cnym charakterem, mądrością na doświadczeniu opartą imiłością powszechnego dobra.
Najmilsi w Chrystusie włościanie, robotnicy i rzemieślnicy, bądźcie przekonani, że nie macie lepszych i wierniejszych przyjaciół nad Waszych pasterzy. Oni też nigdy Was nie zdradzą, nigdy nie opuszczą, nigdy nie zawiodą na bezdroża; jeżeli zaś wzbraniają Wam czytania niektórych pism, albo potępiają niektóre hasła, to nie na to, by Was utrzymywać w ciemnocie, albo Wasze prawa polityczne naruszać, ale w tym tylko celu, by Was ostrzegać, że te pisma zawierają truciznę, a te hasła są zgubne dla Kościoła, narodu i społeczeństwa. Słusznie też wzywają Was ci pasterze, abyście nawet wtenczas, gdy się upominacie o swoje prawa i dążycie do polepszenia swojej doli, godziwych tylko używali środków.
A jakież są dzisiaj obowiązki dobrych katolików? Najprzód, według rozkazu Zbawiciela, doświadczać duchów, a nie wierzyć byle komu; namnożyło się bowiem fałszywych mistrzów i kłamliwych proroków, jako zapowiedział Apostoł: „Będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie nauczycielów, mając świerzbiące uszy, a od prawdyć słuchanie odwrócą a ku baśniom się zwrócą” (II Tym. IV, 3-4). Takich nauczycieli zakazuje Apostoł wpuszczać do domu, albo wchodzić z nimi w jakiekolwiek związki; sprawdza się bowiem zawsze słowo Pisma: „Z świętym świętym będziesz, a z przewrotnym przewrotnym się staniesz” (Ps. XVII, 26-27).Ponieważ wiara jest skarbem nieocenionym, wobec którego wszystko złoto ziemi jest jakby lichym błotem, przeto należy pilnować troskliwie tego skarbu, zwłaszcza, że utracić go łatwo, a odzyskać trudno. Strzeż się zatem każdy pychy, bo ona zaślepia oko wewnętrzne, iż nie widzi potem Boga i Jego prawdy. Strzeż się rozpusty, bo ona na kształt ognia płonącego niszczy nieraz w duszy wszystko dobre. Strzeż się podłości i rozpaczy, bo jedna i druga wiedzie często do samobójstwa. Strzeż się przewrotnych pism i złych towarzystw, bo nie jesteś dosyć biegłym w teologii, ani utwierdzonym w cnocie by odeprzeć zwycięsko wszelki błąd i wszelką pokusę. Natomiast módl się o utrzymanie i pomnożenie wiary, słuchaj chętnie kazań, bywaj na rekolekcjach i czytuj książki dobre, by się oświecić w wierze i zagrzać w pobożności.
Lecz na tym nie dosyć. Trzeba wiarę objawiać uczynkami, płynącymi z miłości, bo tak do nas mówi Apostoł: „Cóż za pożytek, bracia moi, gdyby kto mówił, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał? Izali go może wiara zbawić?… i czarcić wierzą i drżą” (Jak. II, 14. 19). Wiara bez uczynków martwą jest; otóż taką wiarę ma dziś wielu katolików. Jedni np. wystawiają przed sobą sztandar katolicki, ale nie dotrzymują wierności dla tego sztandaru, ani spełniają przepisów wiary, bo nie modlą się, nie święcą dni świętych, nie przystępują do Sakramentów, nie przyjmują wszystkich nauk i wyroków Kościoła, a życie ich domowe jest nieraz gorszące. Inni modlą się wprawdzie, chodzą na Mszę św.,zachowują posty i odprawiają spowiedź wielkanocną, ale cóż, kiedy w życiu folgują złym żądzom i nie chcą się z tego poprawić.
Najmilsi, nie naśladujcie tych fałszywych czy niewiernych katolików, ale służcie Chrystusowi Panu w duchu i prawdzie, to jest, wierzcie, jak Kościół uczy, i działajcie, jak Kościół każe. Niech znikną z pośród Was wszystkie występki, a mianowicie, niech zniknie całkowicie ohydne pijaństwo i brzydka rozpusta i zgubna nienawiść między pojedynczymi ludźmi czy stanami; natomiast niech cnoty iście chrześcijańskie założą swą stolicę w każdej duszy, w każdej rodzinie, w każdej parafii i w społeczeństwie całym. Słowem, żyjcie wszyscy z wiary, aby wiara
wasza była widoczną zarówno w obowiązkach religijnych, jak rodzinnych i społecznych, zarówno w czynach, jak w słowach i myślach. Jeżeli zaś jesteś ojcem lub matką rodziny, patrz, aby po katolicku wychowywać swe dzieci, bo na co się przyda nauka czy ogłada lub majątek, jeżeli im na drodze życia zabraknie światła wiary i moralnego statku. Bez tego światła i statku zejdą z pewnością na manowce i staną się
nieszczęśliwymi albo nawet występnymi, ku hańbie swojej i rodzin swoich. Niechże tedy rodzice starają się przede wszystkim uświęcić swoje dzieci.
Ten sam obowiązek mają nauczyciele względem uczniów, gospodarze i gospodynie względem sług, przełożeni względem podwładnych, bo i ci wszyscy złożą przed Bogiem liczbę za powierzone im dusze (Hebr. XIII, 17).Lecz i na tym nie dosyć; trzeba nadto wyznawać mężnie swą wiarę, bo tak mówi Zbawiciel: „Wszelki, który mię wyzna przed ludźmi, i Syn
człowieczy wyzna go przed Anioły Bożymi”, i znowu: „Który się mnie zaprze przed ludźmi, będzie zaprzan przed Anioły Bożymi” (Łk. XII, 8-9).Niestety, są katolicy tak małoduszni, że nie śmieją nieraz wyjawić i obronić swej wiary, by nie ściągnąć na siebie szyderstw niedowiarków, albo napaści jakiejś gazety. Tak np. słuchają czasem mów bezbożnych, a jednak milczą, albo nawet zdają się przytakiwać. To znowu wstydzą się publicznie przeżegnać, czy odkryć głowę, przechodząc obok kościoła, albo uklęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Kiedy indziej dla względu ludzkiego zasiadają do uczt mięsnych w dni postne, albo dla przypodobania się komuś sprzeniewierzają się obowiązkom religijnym i wbrew przekonaniu popierają złe dążności.   O jakże podłą jest taka dwulicowość czy bojaźliwość, która obraża Boga, by nie narazić się człowiekowi, albo nawet na głos służebnicy, to jest, lichej opinii świata, zapiera się zasad katolickich. Lecz Wy, Najmilsi, zdepczcie zawsze podobną pokusę, bo zaiste nie potrzebujecie się wstydzić tej religii jedynie prawdziwej i jedynie zbawiającej, która tak wzniosłe głosi tajemnice, tak słodkie daje pociechy i tak wielkie zapewnia nagrody, – tej religii, która odrodziła ludzkość i stworzyła świat Boży na ziemi, – tej religii, którą wyznawało i wyznaje tylu mędrców, tylu geniuszów, tylu Świętych. Niech się raczej wstydzi ten, który nie
wierzy, bo niedowiarstwo jest zawsze dowodem zaćmienia umysłu i skażenia serca.
Precz również z nikczemną tchórzliwością, co się boi więcej ludzi niż Boga; bo wszakże sam Zbawiciel upomina: „Nie bójcie się tych,
którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą; ale raczej bójcie się tego, który i duszę i ciało może zatracić do piekła” (Mt. X, 28). Jeżeli miliony Męczenników z miłości ku Bogu i Kościołowi poniosło śmierć okrutną, i to nieraz po długich katuszach, czyż my będziemy się lękać jakiegoś słowa szyderczego lub obelżywego, które hańbi tylko tego, co je wypowiedział lub napisał? A choćby nas spotkało ciężkie prześladowanie od ludzi, raczej za przykładem Apostołów usieczonych rózgami, cieszyć by nam się przystało, żeśmy się stali godnymi cierpieć dla Imienia Jezusowego. W przeszłym wieku w bramie chińskiego miasta Pekinu stał przez trzydzieści przeszło lat świeżo nawrócony chrześcijanin, Piotr Tsay, zamknięty w ciasnej klatce, okuty w kajdany, przytłoczony kangą, to jest, ciężką kłodą, w którą jakby w kleszcze zaciśnięto mu szyję. Motłoch pogański przechodząc, plwał mu w twarz i kłuł go nożami, wołając: „Porzuć twą wiarę, a będziesz wolny”; lecz on odpowiadał: „Dla Chrystusa mojego chcę tu zostać do śmierci”; i umarł jako męczennik. Oto wzór dla Was,katolicy, byście byli gotowi przez całe życie cierpieć dla Chrystusa i Kościoła Jego, a nawet dlań umrzeć.Zapewne takiej ofiary Pan od Was żądać nie będzie, ale za to wymaga od każdego obrony swego Imienia i swego Kościoła. Każdy chrześcijanin staje się już na Chrzcie św. żołnierzem Chrystusowym i otrzymuje broń rycerską, to jest, przyłbicę wiary, pancerz ufności i miecz modlitwy,
a prócz tego żywność duchowną czyli łaskę Sakramentów, by tak zaopatrzony walczył z nieprzyjaciółmi Boga i własnej duszy, bo bojowaniem jest życie człowiecze. A jak walczyć? Czy luzem, to jest, każdy z osobna? Nie, bo w ten sposób łatwo można doznać porażki; ale łączyć się trzeba z innymi żołnierzami w hufce uszykowane i karnie swych wodzów, Biskupów i kapłanów, słuchające, – łączyć się nie tylko w
katolickie stowarzyszenia, tak dobroczynne jak zawodowe, zwłaszcza rzemieślnicze i robotnicze, ale także w osobny Związek katolicko-społeczny, który dla całej mojej diecezji w imię Boże zakładam i do którego wszystkie moje owieczki gorąco wzywam. Jakiż jest cel tego Związku? Oto przede wszystkim bronić zasad katolickich i krzewić te zasady w życiu prywatnym, rodzinnym i publicznym, jako też w wychowaniu młodzieży. Nie brak dziś ludzi, którzy nie tylko w nic nie wierzą, ale chcą wiarę wydrzeć innym, zwłaszcza robotnikom i młodzieży; w tym też celu łączą się z sobą w związki, religii i społeczeństwu wrogie, rozwijają niezmierną agitację, urządzają częste wiece, rozrzucają tysiącami gazety, broszury i książki, jadem bezbożności i walki klasowej przesiąknięte, chcąc ten jad przeszczepić w dusze, nieugruntowane w prawdzie i cnocie; co się im niestety dosyć udaje. Jeżeli oni takie ponoszą ofiary dla rozszerzenia na ziemi królestwa
szatana, czyliż Wy, ludzie wierzący, dla królestwa Bożego nic nie uczynicie? Czy przeciwnie pozwolicie na to, aby w pismach i mowach, nawet w Waszej obecności, znieważano religię i jej sługi, rozniecano pożar nienawiści i wojny domowej, sprowadzano rozkład społeczeństwa i zgubę narodu? Czy stojąc z założonymi rękami, patrzeć będziecie obojętnie, jak młodym pokoleniom, może także Waszym dzieciom, ludzie przewrotni wydzierają prawdę, cnotę, pokój duszy i żywot wieczny? Lecz w takim razie nie bylibyście godni zwać się katolikami i spełniłaby się na Was groźba Pańska: „Iżeś letni, pocznę cię wyrzucać z ust moich” (Apok. III, 16).
Powiecie może, że obrona religii należy do duchowieństwa; ależ religia jest skarbem wszystkich, toż każdy ma obowiązek bronić, umacniać i krzewić jej zasady. Jako więc w pospolitym ruszeniu każdy chwyta za broń odpowiednią i biegnie na obronę ojczyzny, tak i Wy, katolicy, spieszcie pod chorągiew Krzyża, by pod wodzą Waszych pasterzy odpierać nieprzyjaciół, chcących społeczeństwo nasze pozbawić religii i wtrącić w przepaść zguby; to znowu stawajcie na progach domów Waszych, aby tam nie wpuszczać błędu i występku.
W ten sposób spełnicie nie tylko obowiązek religijny, ale i patriotyczny. U nas sprawy katolickie łączą się jak najściślej z narodowymi, tak, że z jednej strony religia katolicka jest najsilniejszą ostoją życianarodowego i biada by było narodowi, gdyby tę ostoję utracił, z drugiej upadek lub błędne pojmowanie patriotyzmu, czyli miłości ojczyzny, osłabia przywiązanie do wiary ojców i do Kościoła św. Potrzeba tedy w godziwy sposób ożywiać ducha narodowego, utrzymywać ścisłą harmonię między nim a duchem katolickim i w razie potrzeby bronić praw i interesów narodowych; a to zadanie ma spełniać także według sił Związek katolicko-społeczny. Ale jest inny jeszcze cel tego Związku. W społeczeństwie polskim, obok wielu stron dodatnich i pocieszających, różne widzimy choroby i rany; któż bowiem nad tym nie ubolewa, że w kraju naszym jeszcze tak wielu jest nie umiejących czytać i pisać, – że z braku przemysłu i zarobku tysiące młodych ludzi musi za robotą wychodzić za granicę, – że nasze mieszczaństwo w coraz cięższą popada biedę, a polskie wioski i domy coraz częściej przechodzą w ręce obce, i to nieraz nam wrogie, – że u nas tylu jest żebraków bez chleba i dachu nad głową, tyle dzieci zaniedbanych, tylu chorych opuszczonych,tylu ludzi głodem trapionych, – że stare wady narodu, zwłaszcza niekarność, niestałość, lenistwo i niezgoda, nie ze wszystkim wygasły, a dziś od socjalizmu nowe grożą mu niebezpieczeństwa. Trzeba tedy radzić nad polepszeniem naszych stosunków społecznych i ekonomicznych; mianowicie umacniać pobożność i dobry obyczaj, wyrabiać pracowitość i poczucie obowiązku, szerzyć wstrzemięźliwość i oszczędność,
naprawiać niektóre ustawy, rozpalać coraz jaśniejsze ogniska oświaty, otwierać coraz głębsze źródła dobrobytu, słowem, usuwać nędzę ducha i ciała, a zachęcać wszystkich do postępu w dobrem. Otóż Związek katolicko-społeczny ma rozwijać żywszą działalność na polu życia katolickiego i pracy społecznej, posługując się środkami, wskazanymi w statutach Związku, jakimi są: budowanie kaplic w wioskach od kościoła parafialnego odległych, nauczanie katechizmu poza kościołem i poza szkołą, popieranie rekolekcyj i misyj ludowych, praca nad wykorzenieniem pijaństwa, zbytku, karciarstwa i lichwy, zapobieganie procesom i pojedynkom, staranie się o należyte święcenie dni świętych, krzewienie sprawiedliwości, miłości i zgody w społeczeństwie, rozszerzanie dobrych czasopism i książek, zakładanie lub zasilanie czytelń, ochronek, burs, przytulisk, szpitali, domów ubogich, tanich kuchni i mieszkań dla rodzin biedniejszych, instytutów wychowawczych czy poprawczych dla ubogiej i zaniedbanej dziatwy, opieka nad sierotami i chorymi opuszczonymi, obrona przed wyzyskiem wychodźców, szukających roboty za granicą, tworzenie lub popieranie odpowiednich bractw i stowarzyszeń
katolickich, takichże związków i spółek robotników, rzemieślników i rolników, biur pośrednictwa pracy i porady prawnej, kas Raiffeisena,
kółek rolniczych i gospód chrześcijańskich, popieranie przemysłu domowego i krajowego, urządzanie wieców parafialnych, diecezjalnych i krajowych, z odpowiednimi wykładami i pogadankami. Rozumie się, że należy podtrzymywać to, co już jest dobrego, a nowe dzieła tworzyć tylko w miarę potrzeb i zasobów każdej parafii. Aby dla tego Związku wyjednać odpusty, udamy się z prośbą do Stolicy Świętej; aby zaś ściągnąć na tę pracę błogosławieństwo Niebios,
dajemy Związkowi Najświętszą Pannę Maryję Królowę Korony Polskiej za Patronkę, mając tę ufność, że Najmiłościwsza i Najmożniejsza,
jako przed 250 laty obroniła Jasną Górę, a później w czasie pogromu niosła narodowi Bożą pociechę, tak i dziś nie przestanie opiekować się nami i wypraszać nam, obok łask obfitych, pomyślniejszą dolę. Wielkim jest tedy zadanie Związku katolicko-społecznego; i któż może się stać członkiem tegoż? Każdy katolik bez różnicy płci i stanu; mogą też rodzice wpisywać dorastające swe dzieci. A jakież są obowiązki członków? Oto najprzód wieść życie prawdziwie katolickie, a jeżeli ktoś jest ojcem lub matką rodziny, wychowywać dzieci po katolicku; po wtóre, przyczyniać się wedle sił do rozwoju tego Związku i
składać na dobre dzieła i zakłady parafii corocznie jakiś datek, nie mniejszy, jak 2 halerze na miesiąc. Jestże to rzeczą trudną? Któż tedy
z Was, Najmilsi, dla sprawy Bożej odmówi tak małej ofiary? Chyba ten, kto Boga i Kościoła wcale nie kocha.
O bliższych szczegółach tej organizacji opowiedzą Wam Wasi pasterze; tymczasem przez post święty, jako też godną spowiedź i Komunię św. przygotujcie się do spełnienia tego ważnego obowiązku; a nie dajcie się bałamucić ludziom nieprzychylnym religii, którzy wmawiać w Was będą, że to nowa zasadzka, wymyślona przez księży na skrępowanie Waszej wolności. Nie, – to nie zasadzka, ani zamach na Waszą wolność, ale nowy środek przysporzenia Wam i całemu społeczeństwu prawdziwego dobra. Bądźcie bowiem pewni, że Was wszystkich bez wyjątku ojcowską iście obejmujemy miłością i niczego innego nie pragniemy, jedno, by Was uświęcić i szczęśliwymi po Bożemu uczynić, a narodowi lepszą przyszłość zapewnić.

Najmilsi! Dziś coraz wyraźniej dzieli się świat na dwa obozy i dwie chorągwie, to jest, chorągiew Chrystusa i chorągiew szatana. Pod którąże chorągwią Wy stanąć chcecie? Zapewne, pod chorągwią Chrystusa; a więc nie tylko stójcie wszyscy mężnie i wytrwale, ale w imię Boże, bierzcie się do pracy społecznej i łączcie się z sobą, duchowni ze świeckimi, bogaci z uboższymi, uczeni z prostaczkami, byście utworzyli jedną świętą, kochającą się rodzinę Bożą i jeden zwarty, dobrze uzbrojony i mężnie walczący hufiec Kościoła. Ty zwłaszcza, młodzieży droga, wstępuj zawczasu do tego hufca, a odtrącając ze wstrętem wszelką pokusę, godzącą na twoją wiarę i niewinność, gotuj się przez modlitwę i pracę nad sobą do staczania „bojów Pańskich”.
Wszystkich Was, moi Diecezjanie, wraz z Waszymi pasterzami, polecam Najsłodszemu Sercu Jezusowemu przez Niepokalane Serce Maryi, i wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dan w Przemyślu 29 stycznia r. 1906.

=================
II. STATUT
„Związku katolicko-społecznego” diecezji przemyskiej pod opieką Najświętszej Panny Maryi Królowej Korony Polskiej.
––––––
* . 1. Siedziba i zakres działania.

Siedzibą stowarzyszenia pt. „Związek katolicko-społeczny” jest Przemyśl. Zakres działania rozciąga się na całą diecezję przemyską.

* . 2 Cel. Celem tego Związku jest:

 a) krzewienie i umacnianie zasad katolickich w życiu prywatnym, rodzinnym i publicznym, jako też w wychowaniu młodzieży;
b) naprawa naszych stosunków społecznych w duchu sprawiedliwości i miłości chrześcijańskiej; 

c) obrona praw i interesów narodowych;

d) ściślejsze zjednoczenie katolików, pracujących dla dobra powszechnego.

* . 3. Środki.
Dla osiągnięcia tych celów „Związek katolicko-społeczny” rozwija swą działalność na polu życia religijnego i akcji społecznej, a stosuje swe prace do potrzeb każdej parafii. Poszczególne dzieła, które Związek podejmuje albo którym użycza poparcia, są: a) budowanie kaplic w wioskach od kościoła parafialnego odległych i nauczanie katechizmu poza kościołem i poza szkołą; 

b) popieranie rekolekcyj i misyj ludowych; 

c) praca nad wykorzenieniem pijaństwa, zbytku, karciarstwa i lichwy; 

d) staranie się o należyte święcenie dni świętych; 

e) zapobieganie procesom i pojedynkom przez zaprowadzenie sądów polubownych; 

f) krzewienie własnym przykładem członków Związku sprawiedliwości, miłości i zgody w społeczeństwie; 

g) rozszerzanie dobrych czasopism i książek; 

h) zakładanie lub zasilanie czytelń, ochronek, burs, przytulisk, szpitali, domów ubogich, tanich kuchni i mieszkań dla rodzin uboższych, instytutów wychowawczych i poprawczych dla biednej i zaniedbanej dziatwy; 

i) opieka nadsierotami i chorymi opuszczonymi; 

j) obrona wychodźców, szukających zarobku za granicą, przed wyzyskiem, ewentualnie przez odpowiednią
interwencję u władz i czynników miarodawczych; 

k) tworzenie lub popieranie odpowiednich bractw i stowarzyszeń katolickich, takichże związków i spółek robotników, rzemieślników i rolników, biur pośrednictwa pracy i porady prawnej, kas Raiffeisena, kółek rolniczych i gospód
chrześcijańskich; 

l) popieranie przemysłu domowego i krajowego ; 

ł) urządzanie wieców parafialnych, diecezjalnych i krajowych dla spraw w §. 2 wskazanych, z odpowiednimi wykładami i pogadankami; m) popieranie wszelkich dzieł zgodnych z celami Związku.

* . 4. Członkowie.
Członkiem „Związku katolicko społecznego” staje się każdy katolik bez różnicy płci i stanu, przyjęty przez Radę parafialną któregokolwiek Związku parafialnego (§. 6). Obowiązkiem każdego członka jest:

a) żyć i działać według zasad wiary katolickiej i w duchu narodowym; 

b) popierać wedle sił zadania i prace Związku; 

c) składać na cele tegoż roczny jakiś datek, nie mniejszy jednak jak 24 halerze.
Za to członkowie mają prawo głosowania na walnych zebraniach swojego Związku parafialnego i uczestnictwo w łaskach duchownych, jakie przyznane będą Związkowi przez Kościół.

* . 5. Majątek.
Majątek Związku stanowią roczne składki członków, dobrowolne dary i zapisy na rzecz Związku. Dziesiątą część składek oddają Rady parafialne do dyspozycji Komitetu diecezjalnego, resztę zaś obracają na potrzeby miejscowe.

* . 6. Organizacja.
* Podstawą „Związku katolicko-społecznego” są Związki parafialne (względnie filialne) jako organa stowarzyszenia. Na czele Związku parafialnego (względnie filialnego) stoiRada parafialna, składająca się z 24 osób; wolno atoli przez wzgląd na szczególne stosunki i potrzeby parafii wybrać mniej albo więcej członków niż 24.

Do Rady parafialnej wchodzą: 

a) miejscowy duszpasterz jako duchowny opiekun (względnie jego zastępca); 

b) przewodniczący lub przewodniczące (względnie delegaci lub delegatki) stowarzyszeń katolickich w parafii istniejących; 

c) resztę członków wybiera ogólne zebranie członków Związku parafialnego większością głosów na trzy lata. Rada parafialna wybiera większością głosów przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika, a w miarę potrzeb wydział ściślejszy i osobne sekcje; odbywa zaś swe posiedzenia przynajmniej cztery razy w roku, pod sterem przewodniczącego lub jego zastępcy, by radzić o sprawach w paragrafie trzecim wymienionych, o ile one obchodzą tę parafię.

* Na czele Związków parafialnych stoi Rada diecezjalna, zbierająca się co trzy lata i będąca zarazem walnym zebraniem członków. W skład jej wchodzą: 

1) delegat Ordynariatu z prawem uchylania wniosków, sprzeciwiających się celom i zasadom Związku;
2) mężowie zaufania, zamianowani na 3 lata przez Komitet diecezjalny w okręgach dekanalnych w tym celu, by ożywiać akcję Związków parafialnych, a mianowicie pomagać przy urządzaniu wieców parafialnych;
3) delegaci (względnie delegatki) Związków parafialnych, po dwóch z każdego Związku, wybranych przez Rady parafialne na 3 lata.
Rada diecezjalna wybiera przewodniczącego i dwóch jego zastępców na czas obrad, a wszystkie jej uchwały zapadają absolutną większością głosów, w obecności przynajmniej trzeciej części członków Rady. Do zakresu jej czynności należy:

* a) wybór 16 członków Komitetu diecezjalnego na trzy lata;
* b) wybór Komisji kontrolującej, złożonej z trzech członków, a mającej przejrzeć rachunki kasowe Komitetu diecezjalnego;
* c) wysłuchanie sprawozdania z trzyletnich czynności tegoż Komitetu i udzielenie mu absolutorium;

* d) wybór czterech delegatów, mających ewentualnie naradzać się w sprawie Związku z delegatami innych diecezji;
* e) załatwianie innych spraw, cały Związek obchodzących, w szczególności uchwalenie zmian statutu Związku (a to większością ⅔ głosów) i rozwiązanie Związku (większością ¾ głosów).

III. Najwyższym organem wykonawczym i administracyjnym jest Komitet diecezjalny, mający swą siedzibę w Przemyślu. Należy do niego: 

a) delegat Ordynariatu z prawem uchylania wniosków, sprzecznych z celami i zasadami Związku; 

b) prezes zamianowany przez Biskupa Ordynariusza albo jego zastępcę na trzy lata; 16 członków wybranych przez Radę diecezjalną, również na trzy lata. Komitet diecezjalny większością głosów wybiera z grona swego na przeciąg trzech lat zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika i wydział ściślejszy, a w razie ustąpienia jakiegoś członka ma prawo kooptacji zastępcy tegoż aż do zebrania się Rady diecezjalnej. Zbiera się przynajmniej raz na trzy miesiące; do kompletu zaś potrzeba obecności prezesa lub jego zastępcy i pięciu członków. Wydział ściślejszy odbywa posiedzenia raz na dwa tygodnie, a w razie potrzeby i częściej. Prezes Komitetu diecezjalnego (albo jego zastępca) zastępuje Związek na zewnątrz i podpisuje wraz z sekretarzem wszystkie pisma, dokumenty i obwieszczenia Związku. Do zakresu działania Komitetu diecezjalnego należy:* a) pomagać do zorganizowania Związków parafialnych a w tym celu utrzymywać biuro stałe, które by prowadziło korespondencję z Radami i podpisuje wraz z sekretarzem wszystkie pisma, dokumenty i obwieszczenia Związku.

Do zakresu działania Komitetu diecezjalnego należy:
a) pomagać do zorganizowania Związków parafialnych a w tym celu utrzymywać biuro stałe, które by prowadziło korespondencję z Radami
parafialnymi i dostarczało potrzebnych wskazówek;
b) prowadzić ewidencję Związków parafialnych i kontrolować ich działalność, a w razie potrzeby zawieszać ich uchwały, niezgodne z celami Związku, albo ich Rady rozwiązywać;

c) przyjmować sprawozdania Rad parafialnych z ich czynności, jako też ze stanu kasy;
d) minować mężów zaufania w okręgach dekanalnych i wzywać ich na narady;
e) zwoływać Radę diecezjalną i składać jej sprawozdania z czynności Związku;
f) przedkładać takież sprawozdania co rok Ordynariatowi;

g) urządzać wiece parafialne lub diecezjalne i w miarę potrzeby wysyłać na nie mówców;
h) wykonywać uchwały Rady diecezjalnej.

Wydział ściślejszy załatwia sprawy przez Komitet diecezjalny polecone.
Protektorem Związkujest każdoczesny Biskup Ordynariusz, a w czasie opróżnienia stolicy biskupiej Wikariusz kapitulny. Zastępcą Protektora jest Biskup Sufragan przemyski.

7. Spory.
Spory, wynikłe ze stosunków Związku między członkami Związków parafialnych załatwiają Rady tychże Związków; spory między pojedynczymi Związkami parafialnymi rozstrzyga Komitet diecezjalny.


8. Rozwiązanie.
W razie rozwiązania Związku majątek poszczególnych Związków przechodzi na cele parafialne odnośnych parafij, wspólny zaś majątek
Związku całego na cele dobroczynne diecezji według uznania Ordynariusza. Statut ten w całej jego osnowie zatwierdzamy. Dan w Przemyślu 29 stycznia 1906.

† Józef Sebastian.
http://www.ultramontes.pl/pelczar_na_wielki_post_1906.htm

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

BÓG WSZECHMOGĄCY JUŻ REAGUJE KARAMI ZA GRZECHY A RZĄDZĄCY PAŃSTWAMI NADAL NIENAWIDZĄ ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA I NIE CHCĄ PROSIĆ O POMOC.

Włochy – trwa duża erupcja wulkanu Etna na Sycylii

https://www.youtube.com/watch?v=kNVPYgygVEU&feature=emb_logo

We wtorek 16 lutego gwałtownie wzrosła aktywność wulkanu Etna na Sycylii, rozpoczęła się spektakularna erupcja. W rejonie Katanii unoszą się kłęby dymu, a z krateru wulkanu wypływają ogromne ilości lawy.

Z obserwacji prowadzonych przez włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii wynika, że aktywność ta narasta.

W Katanii zebrał się sztab kryzysowy, by ocenić sytuację. Tamtejsze lotnisko zostało zamknięte.

https://losyziemi.pl/wlochy-trwa-duza-erupcja-wulkanu-etna-na-sycylii

Dzieci, módlcie się za Rosję, Chiny i Amerykę, one spowodują zamęt na świecie.   

Trevignano Romano 16 lutego 2021 r
Kochani, dziękuję wam za modlitwy, które odmawiacie nawet w ciszy, każdy gest, każde słowo skierowane do Boga jest modlitwą. Dzieci, nadal proszę, abyście byli światłami dla świata i mieczami, aby się bronić, damy wam maksymalną ochronę, ale módlcie się, mówcie o Bogu spokojnie i słodko, wyjaśniajcie, co zostanie wam powiedziane z nieba bez strachu, ponieważ Duch Święty będzie towarzyszył. Dzieci, módlcie się za Rosję, Chiny i Amerykę, one spowodują zamęt na świecie. Bez wątpienia zwróć się do Boga Zbawiciela, bądź związany prawdziwą doktryną. Módlcie się za tych, którzy boją się nadchodzących chwil ciemności, mówię im: nie bójcie się, bo trzeba tylko aspirować do raju, na świecie jest tyle bezużytecznych śmierci, bo schylacie głowę do światowej elity, bądźcie ostrożni, moje dzieci, zło wykorzystuje wasze duchowe i fizyczne słabości, aby was zaatakować, dlatego proszę was, abyście byli silni w wierze, ponieważ tylko w ten sposób będziecie w stanie wytrwać, wyrzec się i dalej ewangelizować. Moje dzieci, wulkany obudzą się prawie jednocześnie, natura zwraca się przeciwko tej niewdzięcznej i grzesznej ludzkości. Dzieci, módlcie się za Kościół, trwa schizma, Kościół odrodzi się, niestety moje ulubione dzieci (księża) wybrały ścieżkę kłamstwa, sprawiając, że ciemność spadnie na wiernych, pamiętajcie, że za wszystkie wasze zachowania będziecie odpowiedzialni Boże, Ty prowadzisz moją trzodę do grzechu, nie myślisz już o grzechu, to, czego uczysz, nie jest już prawdziwym Magisterium i za to odpowiesz. Ciemność wkrótce zapadnie na tę ziemię, a znaki nieba będą coraz bardziej imponujące, nawrócą się teraz. Antychryst za chwilę pojawi się publicznie na podobieństwo świętego na swoich drogach, będzie też mówił o Bogu, ale strzeżcie się dzieci, strzeżcie się! Zawsze żyjcie moimi przesłaniami i zbierajcie jak najwięcej dusz. Moja córko, dziękuję ci, że zawsze byłaś mi wierna, Jezus będzie przy tobie i pocieszę cię w tej wielkanocnej ofierze. Teraz zostawiam wam moje błogosławieństwo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Gdyby Pan Jezus był prawdziwie  KRÓLEM POLSKI jak ogłasza Grzegorz Wróblewski – „Wposłudze” ze swoją 4-osobową „grupą” to nie byłoby wirusów, szczepionek, ani tragedii bo rządziłby Bóg KRÓL i zmieniłby ludziom serca na miłosierne i nie byłoby sprzedaży na sex dzieci z Domów Dziecka, ani wykonywanej ABORCJI, ani kradzieży majątku Narodowego. Zapanowałby Pokój, Spokój i Miłość, bo rządziłby Przyjaciel  Bóg  a nadal rządzą Żydzi wrogowie Polaków i wszystko niszczą co Polskę stanowi. Gdyby Grzegorz „Wposłudze” z grupą chcieli być Bogu oddani, to nie oszukiwaliby Polaków i mieliby rozeznanie Ducha Świętego. To jest straszne, że tak bardzo oszukują Naród Polski i wciągają do tych oszustw Bpa A.Dzięgę. I Boga się nie boją? 

 

Dr. Witold Rogiewicz. Kolejna śmierć po szczepionce? Dane szybko znikają z profilu lekarza.

To o tym lekarzu śp. jest mowa w wywiadzie z W. Sumlińskim. To straszne, jak w tym czasie szatan zaciemnia serca i umysły ludzi, a Pan Bóg daje znaki, aby wyrwać dusze ludzkie, z tej demonicznej hipnozy. Pomódlmy się za duszę tego lekarza, mimo wszystko ufam w Miłosierdzie Boże. Jezu ufam Tobie! Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie.

Dr. Witold Rogiewicz. Kolejna śmierć po szczepionce?

Dane szybko znikają z profilu lekarza.

https://www.youtube.com/watch?v=mHfHTApg3WM&feature=emb_logo

PILNE! Znany lekarz zmarł po szczepionce?! Sumliński o masowych zgonach i służbach ws. pandemii!

https://www.youtube.com/watch?v=LSb0ToF5zS0

OD DŁUGIEGO CZASU RZĄDZĄ NAMI MASONI – POLITYCY I DUCHOWNI.

Osoby duchowne powinne informować „przyjaciół” masonów, że po śmierci 

będą w piekle okrutnie torturowani przez ich pana lucyfera.

https://youtu.be/vI4Yd_1AdiA

Byłem masonem

 

http://www.idziemy.pl/kosciol/bylem-masonem/10022/2/?fbclid=IwAR0jaV3Y-RBNsvlCvrDy6SiQHak6KDGsrTRi-u6s8DLdxGKsyYgg07n4wQc

Rola i cele masonerii w świecie i Kościele, w świetle Orędzi „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” (1973-1996)

https://www.gobbi.pl/masoneria.html

 

 

Potrzeba modlitwy za masonów

http://www.zywawiara.pl/artykuly/art-1371.html

 

Znalezione obrazy dla zapytania: modlitwa za masoneriÄ™

 

 

„O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie”.

Czy ideologiczna cenzura opanuje cały kraj?

Sanowni Państwo

w zeszłym tygodniu pisałem Państwu o skandalicznym wniosku posła Macieja Gduli, z partii Wiosna Biedronia, do prezydenta Krakowa w sprawie zablokowania kampanii promującej ideę hospicjów perinatalnych na autobusach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie (MPK), spółki komunalnej.

W odpowiedzi na zapytanie działacza radykalnej lewicy władze Krakowa poprosiły już o stanowisko spółki w tej sprawie.

Nie wiemy jaka będzie ostateczna odpowiedź władz miasta na interpelację posła, ale wiemy, że nie możemy tego precedensowego przypadku pozostawić bez naszej wspólnej mobilizacji, bez jasnego sprzeciwu wobec prób narzucania ideologicznej cenzury przez aktywistów radykalnej lewicy.

Dziś Kraków, jutro Wrocław, pojutrze Warszawa, a potem cały kraj. Lewicowa ideologia, jak wiemy, nie zatrzymuje się na żadnym poziomie, czy to lokalnym, czy krajowym, czy wreszcie globalnym.

Dlatego bardzo proszę Państwa o podpis pod naszą petycją do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, by nie stał się narzędziem w rękach lewicowych radykałów, którzy de facto żądają ograniczenia przestrzeni wolności słowa nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce.

Musimy połączyć nasze siły i wspólnie stawić czoła silnemu naciskowi lewicowych fanatyków, by Kraków, a za nim cały kraj, nie stał się miejscem dyktatu lewicowej cenzury ideologicznej.

Z wdzięcznością za wszystko, co Państwo robią

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Dziś skrajna lewica dąży do wyeliminowania promocji hospicjów perinatalnych, bo jej zdaniem godzi to w prawa kobiet.
Pragnie w tym celu uczynić z urzędnika miejskiego narzędzie swojej ideologicznej cenzury. To bardzo niebezpieczne zjawisko.
Podpisz petycję do prezydenta Krakowa, na którym lewicowi aktywiści chcą wymusić swój ideologiczny dyktat  w przestrzeni publicznej.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

czy słyszeli Państwo czym zajmują się dziś aktywiści skrajnej lewicy w Polsce i w jaki sposób chcą wprowadzić ideologiczną cenzurę na ulicach naszych miast?

Zapewne zetknęli się Państwo z kampania billboardową Fundacji Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara, która przedstawia nienarodzone dziecko w matczynym łonie w kształcie serca.

Od listopada zeszłego roku tysiące plakatów pojawiło się na ulicach polskich miast. Część z nich bez żadnego hasła, część z dopiskiem „Hospicja Perinatalne”.

Dziś skrajna lewica dąży do wyeliminowania promocji hospicjów perinatalnych, bo jej zdaniem godzi to w prawa kobiet. Prosimy o podpis pod petycją do prezydenta Krakowa, na którym lewicowi aktywiści chcą wymusić interwencję w tej sprawie.

Kampania szybko stała się przedmiotem krytyki lewicowej części mediów, ale jej łagodny przekaz okazał się niełatwy do prostego zaatakowania.

Stąd zapewne agresja wymierzona w wizerunek dziecka na plakatach jaką można było zobaczyć na ulicach podczas manifestacji organizacji, która sama siebie nazywa Strajkiem Kobiet.

Jako że dotąd większość plakatów była umieszczona na nośnikach prywatnych firm, lewica nie podjęła działań prawnych przeciwko kampanii, chociaż można znaleźć w sieci rozważania lewicowych działaczy w jaki sposób zablokować ją w poszczególnych miastach za pomocą tzw. ustawy krajobrazowej.

Pokazuje to sposób myślenia lewicy, która uważa, że jeśli coś nie zgadza się z jej światopoglądem to powinno być w przestrzeni publicznej zakazane.

Poligonem doświadczalnym dla lewicowych działaczy stał się dziś Kraków, gdzie plakaty z dzieckiem w łonie matki pojawiły się na autobusach miejskich należących do komunalnej spółki transportu publicznego.

Podpierając się lewicową retoryką poseł Maciej Gdula zażądał od prezydenta Krakowa interwencji w miejskiej spółce, by z przekaz kampanii zniknął ze środków komunikacji miejskiej.

W ten sposób lewica pragnie uczynić z urzędnika miejskiego narzędzie swojej ideologicznej cenzury. To bardzo niebezpieczne zjawisko.

Wierzymy, że dla Państwa tak jak i dla nas, wolność słowa jest podstawową wolnością obywatelską, którą należy chronić przed ideologicznym dyktatem skrajnej lewicy. Chcemy wierzyć, że jest nią także dla Prezydenta Krakowa . Prosimy o podpis pod petycją, by nie uległ on presji przeciwników wolności słowa.

Argumenty autorów pisma do Prezydenta Krakowa w sprawie kampanii są osobliwe. Uważają oni, że promocja hospicjów perinatalnych jest wymierzona w prawa kobiet i jako taka powinna być zakazana.

Trudno stosując zasady logiki formalnej wskazać w jaki sposób hospicja perinatalne, na gruncie polskiego prawa, godzą w kogokolwiek.

Nie przeszkadza to jednak skrajnej lewicy w otwartym żądaniu od urzędnika samorządowego, by złamał prawo i wystąpił przeciwko wolności słowa wedle wyobrażeń lewackich aktywistów.

Budzi głęboki niepokój w tym kontekście opis publicznego profilu posła Macieja Gduli, który sam o sobie pisze, że wierzy: „że polityczna zmiana to coś więcej niż pokonanie przeciwnika”.

W ambicjach eliminacji z przestrzeni miejskiej kampanii na rzecz hospicjów perinatalnych, czyli pomocy najsłabszym z nas (dzieciom nieuleczalnie chorym) i ich rodzinom, ujawnia się wyraźnie na czym ta wiara posła Gduli polega.

Chce on nie tylko pokonania swojego ideologicznego przeciwnika, ale też całkowitego zakazu w przestrzeni publicznej jakiejkolwiek informacji, że poglądy różne od wyznawanych przez niego w ogóle istnieją.

To że w tym przypadku za swojego ideologicznego przeciwnika obrał instytucje pomagające słabszym i chorym wiele mówi, o tym w jakim punkcie i jakim stanie znajduje się dziś tzw. młoda polska lewica i jej ideolodzy.

Bardzo proszę o podpis pod petycją do Prezydenta Krakowa, by służył on dobru całej wspólnoty, wszystkim mieszkańcom Krakowa, stał na straży prawa, a nie rozbudzał ambicje wąskiej grupy lewicowych aktywistów, których celem jest bezprawna, ideologiczna cenzura przestrzeni publicznej.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

1) Wpis na oficjalnym profilu na Facebooku posła Macieja Gduli:
https://www.facebook.com/831495030528894/posts/1395497194128672/?d=n

2) Wpis o kampanii na stronie Dobro na Facebooku:
https://www.facebook.com/grupadobro/posts/3856917497707184

3)  Ruszyła kampania pomocy dla chorych dzieci i ich rodziców. Poseł Lewicy wściekły (TVP Info)
https://www.tvp.info/52212240/maciej-gdula-ostro-o-hospicjach-perinatalnych-dostal-mocna-odpowiedz

Znalezione obrazy dla zapytania: "SÄ…d nad Panem Jezusem"

„Sąd nad Panem Jezusem”
 
Tak jak prawie 2000 lat temu Pan Jezus nasz Zbawiciel sądzony był przez Piłata, uczonych w piśmie, kapłanów, faryzeuszy, tak i teraz debatuje grzeszny człowiek w sprawie Pana Jezusa, czy pozostawić Go na Krzyżu w cierniowej koronie jako ich „Sługę, czy uznać Go Królem Polski i podporządkować się Bogu i Jego Przykazaniom opartym na Prawdzie, Miłości i Sprawiedliwości a wtedy wszyscy będą mieli nadzieję na Zbawienie. Będą razem 
z nami „poddanymi w Królestwie Pana Jezusa tu na ziemi, gdyż Bóg – Król Jezus Chrystus zamieni serca na miłosierne i wszyscy będą szczęśliwi. Prawdą niepodważalną jest, że po śmierci wszyscy staną na Sądzie, przed tym samym Bogiem Jezusem Królem, Który podlega obecnie ich sądowi? Pomóżmy Modlitwą obecnym hierarchom podporządkować się Panu Bogu i Jego Przykazaniom, aby uznali Boga Królem Polski co pozwoli im na wieczność w Niebie. Wynagradzajmy Panu Jezusowi za te straszne grzechy nieposłuszeństwa i pychy ludzkiej, tak jak nawołuje do tego coraz więcej Kapłanów.
      NAWRÓĆCIE SIĘ DO BOGA WASZEGO, ON BOWIEM JEST ŁASKAWY I MIŁOSIERNY.
                                                              Znalezione obrazy dla zapytania: sÅ‚uga mojzesz

Święty Mojżeszu – widzisz co się dzieje teraz na naszym świecie. Naród żydowski nie chce uznać Pana Jezusa za Boga a tym bardziej za Króla. Czy pytali Ciebie Izraelici o wszystko? Czy wiesz, że dla Narodu żydowskiego jesteś Bogiem? W Episkopacie biskupi nie chcą uznać Boga Jezusa Królem Polski i wybierają wojnę i piekło. 

                                          Święty Prorok Mojżesz:

Tak, jestem w Niebie i będę widział tutaj niedługo ciebie. Oni tylko udają, że Boga we mnie mają. Oni są tak bardzo chytrzy, że nawet nie chcą abym się im przyśnił. To jest tylko wymówka, że mnie kochają. Oni sami dla siebie są bogami i dobrze się mają. Te profanacje Boga w Trójcy Świętej Jedynego od wieków już trwają i niestety, ale takie serca w ogniu wieczystym nieustannie konają.   Ja jestem smutny, że tak właśnie jest z Izraelitami i nie ma komu powiedzieć: „Maryjo – Królowo Świata, módl się za nami.” To jest straszne, co oni zrobili z Bogiem Jezusem Chrystusem,  a do hańbienia i maltretowania Boga Jezusa Chrystusa namawiali pod przymusem. Mieczysławo – nie przejmuj się anty-Bożą wrzawą. Niedługo zobaczymy się w tym pięknym Niebie, a teraz dużo Osób Świętych ratuje ciebie w potrzebie.  „Miłość za miłość” – to jest pięknie powiedziane,  ale bardzo mało przez ludzi jest wypowiadane.  Pamiętajcie – ze sobą do wieczności weźmiecie tylko MIŁOŚĆ.  i tym uczuciem weźmiecie Jezusa Chrystusa na litość. Mieczysławo – nie martw się tą demoniczną wrzawą, najważniejsze, że kochasz Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wiesz, że „za życia” nie ma nikogo pocieszonego. Wyśpiewujcie Bogu na Chwałę pieśni piękne, gdyż On tak bardzo was kocha i dlatego jeszcze oddala zamieszki wojenne. Proszę cię zapisuj wszystkie Boże Słowa, a druga książka nasza powinna być już gotowa. Tak, to prawda miałem ciężką mowę i do pomocy miałem Aarona – mądrą głowę. Tak i u ciebie jest podobnie, ale Marta pomaga tobie w każdej dobie. Wsłuchuj się pilnie w podpowiedzi Boże,  póki jest POKÓJ i DOBRO i zapisuj je w pokorze. Tak bardzo pociesza ciebie Mojżesz Święty, a miałem bardzo trudne zadanie na tamten okres „niepojęty”.
Do zobaczenia w Niebie, bo wszyscy tutaj oczekują ciebie”.

 24 Godzin Męki Pana Jezusa.

                 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 „Duszpasterstwo w Polsce  – o krytyce tych kapłanów i świeckich, którzy coś robią – „do drzewa liściastego nie rzuca się kamieni (bo nie ma owoców i tak nic z niego nie spadnie)”,  dlatego dobrze, że została zainicjowana ta petycja. Pan Jezus powiedział:

  Biada wam faryzeusze sami nie weszliście i innym wejść nie pozwoliliście”

– tak jednym zdaniem można powyższe działanie KEP określić. Jak nie będziemy bronić kapłanów, to nic nam nie pozostanie. Wcale się nie dziwię, że to ogłosili bo tu nowa inicjatywa NINIWA – z błog. abp Dzięgi https://youtu.be/iHev7VxGxvc

                           Znalezione obrazy dla zapytania: modlitwa za kaplanow

OBRONA KAPŁANÓW | Podpisz petycję!
Dołącz do akcji! 
EPISKOPAT POLSKI I KAPŁANI W POLSCE: OBRONA KAPŁANÓW: 
                                                    ———————————-
                                                  Znalezione obrazy dla zapytania: jezus cierpiacy

Niedziela – 14 luty 2021 r. MSZA ŚW. w Kościele św. Stanisława Kostki w Chicago.

1 Kor.10,31 – 11.”Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na Chwałę Bożą czyńcie.(..) Nie szukajcie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. (…)

Gdy kapłan mówił do nas homilię zobaczyłam oczami duszy bardzo dokładnie po lewej stronie „Ołtarza – Stołu” Pana Jezusa stojącego i bardzo smutnego patrzącego przed siebie. Ręce opuszczone, a dłonie złączone. Pan Jezus patrzył na Piłata, lecz go nie widziałam i czekał na jego wyrok.

 PAN JEZUS

       ” Porównaj obecną sytuację w Kościele Katolickim do czasu, gdy stałem zniewolony przed Piłatem i czekałem na wyrok. Obecnie też Jestem zniewolony w każdym kościele, bo kapłani decydują jak mają Mnie podać wiernym: czy do ust z godnością, czy kłaść na niegodne ręce, na których Mnie nie ma. 

Hierarchowie napisali o Moich Bożych kapłanach pismo wyśmiewające

i krytykujące ich. W Polsce powstały Organizacje faryzejskie niszczące Mój Kościół poprzez publiczne wyśmiewanie PRAWDY i krytykujące Moich umiłowanych kapłanów. A przecież ci hierarchowie znają Pismo Święte, chociaż wiele razy nie wierzą w Nie. Zbliża się Moje ponowne publiczne skazanie na biczowanie i śmierć chociaż tak naprawdę to „kapłani faryzejscy”

nieustannie Mnie osądzają i biczują, bo „Sanhedryn”, czyli Episkopat jest pełen Piłatów i Judaszy. Dlatego teraz poruszam ten temat niszczenia Mnie i Mojego Kościoła, aby winni morderstw ludzi w różnym wieku, a szczególnie dzieci żyjące w łonach matek też się opamiętali i nawracali oraz, aby porzucili grzechy. Obecnie politycy nakazujący mordowanie dzieci i hierarchowie

akceptujący te wyroki zabijania skazują siebie na wieczne tortury. Takimi cierpieniami będą traktowani na jakie skazują niemowlęta. Właściciele piekła będą tak samo pastwili się nad nimi, jak oni pastwią się nad niemowlętami.     Oczywiście patrzę ze smutkiem na przyszłość bez przyszłości.

Mój Ojciec stworzył świat i ludzi aby mogli żyć i rozwijać się w Pokoju i miłości a nie nauczał ich zabijać. Obecni politycy i duchowni zabijają sumienia ludzkie, a to znaczy „deprawacja ludzkości”. Najbardziej Jestem smutny, gdyż cały czas mówię do kapłanów – do Moich Apostołów, a oni nie chcą słuchać, bo przez grzeszność serc myślą, że to zły duch do nich mówi. Ale, gdy prawdziwie zły duch do nich mówi, to oni wszyscy słuchają. To dlatego krytykują Nasze Objawienia, bo gdyby Nas słuchali, to by Pokój i Miłość budowali. Trudno uwierzyć, że osoby duchowne wiedzą co to jest grzech, a wybierają grzech       i wieczne potępienie. A Ja zawsze mówię – kładę Błogosławieństwo przed każdym i przekleństwo – wybierajcie Błogosławieństwo. To mówi do was Bóg – Jezus Chrystus Zbawiciel, lecz nie każdego Odkupiciel.

Jestem smutny, że Mój Wizerunek Chrystusa KRÓLA POLSKI od 10 lat  jest w Częstochowie poniewierany a Paulini zwielokrotniają Moje Rany.  Nie umiem zrozumieć że ludzie nie chcą być w Niebie, a przez nieposłuszeństwo Bogu wybierają piekło wieczne.  A ty Mieczysławo dobrze wykonujesz swoją Misję, bo masz serce czyste. Tak samo jak tobie – przekazujemy do innych osób swoje Orędzia na różne tematy bo kocham ludzi i nie chcę aby otrzymywali od lucyfera tragiczne baty. Błogosławię ciebie, rodzinę i przyjaciół – pracujcie na Chwałę Moją i uznanie Mnie KRÓLEM POLSKI, a wszystko dobrze będzie w pełnej obfitości. Amen. To mówi Jezus Chrystus Przyjaciel człowieka a Rząd i Episkopat  z uznaniem Mnie AKTAMI KRÓLEM POLSKI niech nie zwleka”.

                                          ——————————

                   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem Królem Polski – 14.02.2021 r.

Stało się! Niemcy, jako pierwsze państwo w Europie wprowadza system NWO. Wysyłają ludziom aplikacje…

29 stycznia niemiecki parlament ratyfikował wdrożenie Agendy ID2020.

Ten scentralizowany ogólny program elektronicznego gromadzenia danych,

umożliwi profilowanie każdego obywatela Niemiec i zapewni dostęp do każdej agencji rządowej, policji i do sektora prywatnego.

W programie zostanie uwzględnionych do 200 punktów informacji, a być może z biegiem czasu więcej.

Należą do nich:

 • rachunki bankowe Niemców,

 • nawyki zakupowe,

 • dokumentacja zdrowotna, w tym zapisy szczepień,

 • skłonności polityczne,

 • a prawdopodobnie nawet nawyki randkowe.

Zapraszam na nowy film „Stało się! Niemcy, jako pierwsze państwo w Europie wprowadza system NWO. Wysyłają ludziom aplikacje…”:

https://prorogeopolityka.pl/post/stalo-sie-niemcy-jako-pierwsze-panstwo-w-europie-wprowadza-system-nwo-wysylaja-ludziom-aplikacje 

Jeżeli jeszcze nie masz naszych materiałów, to zapraszam.

Filmy o zakłamanym świecie finansjery żydowskiej:

https://akademiageopolityki.pl/tresci/roczny-pakiet-akademii-geopolityki 

25 ebooków i raportów:

https://akademiageopolityki.pl/strona/20-Wykladow-Wideo-plus-20-ebookow/391 

O akcji koronawirusowej:

https://akademiageopolityki.pl/strona/Dwadziescia-Wykladow-Wideo/349 

Pomóż nam rozprzestrzeniać prawdę:

https://akademiageopolityki.pl/tresci/pomoc 

Słuchajcie tego kapłana, gdyż uczy nas żyć według Przykazań Bożych. Hierarchowie z Episkopatu dlatego nienawidzą Bożych kapłanów, gdyż nienawidzą Prawdy. Nie umieją uczyć rodziców kochać dzieci swoje, bo akceptują ABORCJĘ, a z zazdrości, że inni kapłani umieją, to ich ci przebierańcy usuwają i krytykują publicznie – wstydu nie mają. Hierachowie nienawidzą Boga Zbawiciela, ani Pokoju, gdyż Boga Jezusa Chrystusa uznali swoim „Sługą” jeszcze razem z Glempem – Żydem, co jest faktem zniewolenia Króla Polski w Częstochowie i zamknęli Boga w cuchnących lochach. To znaczy, że świadomie wybierają piekło za nieposłuszeństwo Bogu i wojnę okrutną, bo tylko BÓG KRÓL POLSKI jest JEDYNYM RATUNKIEM na POKÓJ i DOBRO w Polsce i na świecie, każdy ksiądz to zna.

Ks.DOMINIK CHMIELEWSKI SDP – cała rozmowa

https://www.youtube.com/watch?v=ZhDsobXeUNg

Ponieważ pachołki lucyfera – politycy i duchowni akceptujący te morderstwa przygotowują ludziom tragedie, to lucyfer przygotowuje im wieczne tragedie. 

 15 mln SZCZEPIEŃ! Ile skutków ubocznych? S. Ross – LOCKDOWN w UK niszczy gospodarkę BEZPOWROTNIE!

Seniorzy umierają po szczepieniach w Berlinie! Chaos na granicy! Lewackie media! A. Wolska 

https://www.youtube.com/watch?v=5Rxbey8KWe0

15 mln SZCZEPIEŃ! Ile skutków ubocznych? S. Ross – LOCKDOWN w UK niszczy gospodarkę BEZPOWROTNIE!

https://www.youtube.com/watch?v=y1Dfeww2LRU

Siłownie i koncerty TYLKO DLA ZASZCZEPIONYCH?! 

Niedzielski chce dalszych restrykcji?

https://www.youtube.com/watch?v=KXr90cPnnCQ

PILNE! Znany lekarz zmarł po szczepionce?! Sumliński o masowych zgonach i służbach ws. pandemii!

Wszyscy hierarchowie w sutannach rządzący Episkopatami i Archidiecezjami są WSPÓŁMORDERCAMI ludzi, gdyż oni mają za zadanie wywyższyć i uznać Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i każdego NARODU, gdyż KRÓL MA WŁADZĘ przemiany serc ludzi, co doprowadzi do zamiany planów wojennych na pokojowe i nie będzie żadnych wirusów, ani śmiertelnych szczepionek. A ponieważ hierarchowie w Episkopacie w Polsce oddali władzę nad Kościołem Katolickim Rządowi żydowskiemu bo sami są Żydami, to  akceptują grzechy ABORCJI – zabijania niemowląt oraz akceptują zabijanie ludzi zatrutymi szczepionkami. Gdyby Bóg mógł być Królem na swojej Ziemi, to nie byłoby żadnych chorób

PILNE! Znany lekarz zmarł po szczepionce?! Sumliński o masowych zgonach i służbach ws. pandemii!

https://www.youtube.com/watch?v=LSb0ToF5zS0

PILNE! Lekarz UJAWNIA szokującą aferę w służbie zdrowia ws. pandemii! Sklepowicz i Rola o upadku RP! 

COVID-19 – jak wyleczyć się naturalnie? NIEZNANE metody leczenia! Maria Sędziak  

https://www.youtube.com/watch?v=npCZylkDFpw

PILNE! Handel dziećmi i powstanie partii pedofilskiej w Holandii 

Wszystkiemu ZŁU na świecie SĄ WINNI HIERARCHOWIE w sutannach w Episkopatach i Archidiecezjach, gdyż są powołani, a nawet sami się zgłosili do głoszenia Słowa Bożego, Ewangelii oraz zrozumienia DOBRA i odrzucenia ZŁA. Bóg jest MIŁOŚCIĄ i POKOJEM i pragnie, aby tak uczyli ludzi Jego Apostołowie. Jeśli na świecie panuje GRZECH, to czyli nie umieją, albo nie chcą pracować nad ludzmi i ratować ich przed piekłem.

PILNE! Handel dziećmi i powstanie partii pedofilskiej w Holandii

https://www.youtube.com/watch?v=fcyd5-f4S_c

Nie zamkną nam ust! Potrzebujemy wsparcia w walce z cenzurą! Wesprzyj nas i odbierz e-booka.

PCh24.pl
Mówimy „NIE” cenzurowaniu prawicy

Szanowna Pani!

Cenzurowanie kontrrewolucyjnego przekazu przez globalne korporacje staje się coraz powszechniejsze…
Jako PCh24TV niedawno doświadczyliśmy skandalicznych ograniczeń ze strony globalnego monopolisty YouTube’a!
Ta sytuacja zmobilizowała nas do działania i podjęcia rękawicy w walce o wolność słowa! Jeśli zdecyduje się Pani nam pomóc, otrzyma Pani ode mnie prezent: e-booka „Wielki Brat patrzy. Big Tech i cenzura XXI wieku”.
Być może wydaje się Pani nierealne to, o czym mówię, albo stoi Pani na stanowisku, że monopoliści mogą arbitralnie banować wszystkich tych, którzy głoszą niewygodny przekaz.
A jednak! Kanał PCh24TV został zablokowany na tydzień tylko dlatego, że posiadał materiały robocze, czyli nieopublikowane dla widzów, związane z filmem „Ich prawdziwe cele”, opowiadającym o agresji lobby LGBT.
Goście naszego piątkowego programu live, który zorganizowaliśmy tuż po odblokowaniu naszego kanału, wskazywali, że również oni borykają się z problemem banowania bez wyraźnego powodu. Często ze względu na „niespełnianie standardów społeczności”, jednak bez wskazania konkretnych punktów regulaminu, które miałyby zostać złamane.
Skoro już wspomniałem o piątkowym live na naszym kanale PCh24TV… Okazał się on prawdziwym sukcesem! Ma on już ponad 30 tysięcy wyświetleń! Jednak co najważniejsze:
Ogłosiliśmy w trakcie jego trwania utworzenie własnej platformy streamingowej! Może ją Pani zobaczyć pod linkiem pch24.tv.
Nie będzie ona jednak „polskim YouTubem”. Mamy własną tożsamość, chcemy także, aby była ona prawdziwym azylem dla wszystkich tych, których cenzurować chce międzynarodowa lewica, aby treści mogły zamieszczać tam również inne prawicowe środowiska.
Jednak żeby możliwy był rozwój tej platformy, potrzebne będzie wsparcie ludzi dobrych woli, takich jak Pani. Aby wspomóc nasze działania, wystarczy, że kliknie Pani poniższy link. Każdy wspierający otrzyma ode mnie e-booka „Wielki Brat patrzy. Big Tech i cenzura XXI wieku”.
Głęboko wierzę, że lektura e-booka „Wielki Brat patrzy” będzie dla Pani bardzo pożyteczna. Dzięki niej pozna Pani skandaliczne mechanizmy, którymi posługują się globalne korporacje, aby całkowicie wyrugować konserwatywny przekaz z przestrzeni publicznej.
Pragnę również podziękować za Pani wsparcie, które nam Pani okaże. Obiecuję, że cały zespół dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej wykorzystać każdą złotówkę. Dzięki każdej pomocy rośniemy w siłę i przybliżamy się do pokonania rewolucyjnych hegemonów.
Niektórzy mówią, że jesteśmy jak Dawid w starciu z Goliatem. To dobrze, bo dzięki wsparciu dobrych ludzi, takich jak Pani, na pewno tę walkę wygramy!
Z pozdrowieniami,
Podpis – Krystian Kratiuk
Krystian Kratiuk
Redaktor naczelny portalu PCh24.pl

Środa, 17 lutego 2021

ŚRODA POPIELCOWA

Znalezione obrazy dla zapytania: sroda popielcowa

Rozpoczyna się Wielki Post.

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (ilościowy). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w dzisiejszej Mszy świętej. Mimo to zachęcamy do wzięcia w niej udziału.

W czasie Mszy dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.

Przypominamy, że z Liturgii Godzin w okresie Wielkiego Postu znikają radosne aklamacje Alleluja oraz hymn Ciebie, Boże, chwalimy.

Znalezione obrazy dla zapytania: sroda popielcowa

Rozdział II: Dni pokuty

Kan. 1249 – Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.

Kan. 1250 – W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.

Kan. 1251 – Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kan. 1252 – Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty.

Kan. 1253 – Konferencja Episkopatu może dokładniej określić sposób zachowania postu i wstrzemięźliwości, jak również w całości lub części zastąpić post i wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Znalezione obrazy dla zapytania: sroda popielcowa

(Mt 6, 1-6. 16-18) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Znalezione obrazy dla zapytania: sroda popielcowa

Wielki Post

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Już w II wieku, dla lepszego przygotowania do przeżycia Świąt Paschalnych, dodano dwa dni postu przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał również w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa był nakazany post 40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę). W wieku III poszczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy wspomina o tym św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r. Chodziło o to, aby jak najlepiej przygotować wiernych do świąt wielkanocnych.

Według świadectwa Ægerii (w. IV) post 40-dniowy był powszechnie znany. Potwierdza to także św. Cyryl Jerozolimski, kiedy pisze w swoich katechezach o 40 dniach pokuty. Na Wschodzie jednak Wielki Post obchodzono przez 8 tygodni, a to dlatego, że soboty i niedziele były wolne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni postu. W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu niedzieli, w które nigdy nie poszczono, post trwał właściwie tylko 36 dni. Dlatego w wieku VII dodano brakujące dni i wyznaczono jako początek Wielkiego Postu Środę Popielcową. Ostatecznie środa jako początek Wielkiego Postu weszła na stałe do tradycji rzymskiego kościoła w 1570 roku. Od św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604) datuje się powstanie „przedpościa”. Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem wprowadzał Kościół fioletową, pokutną barwę szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś 1248 w tym czasie obowiązywał również post, chociaż w formie złagodzonej.

We wspomnianym 1248 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, wyznaczając go od Środy Popielcowej. Przedpoście było więc rodzajem przedsionka, wprowadzającego w nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna ostatnich lat Przedpoście zniosła. W Polsce Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem (łącznie 70 dni) jeszcze w niektórych stronach w wieku XVIII, a nawet XIX. W niedzielę post nie obowiązywał i dotąd nigdy nie obowiązuje – każda niedziela bowiem ma charakter uroczystości.

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

W Środę Popielcową – zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden – do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).

W całym Kościele w Wielkim Poście odbywały się nauki, które dawał kandydatom do przyjęcia Chrztu świętego sam miejscowy biskup. On także przeprowadzał końcowy egzamin i uroczyście udzielał tego sakramentu w noc wielkanocną przed świtem pamiątki Zmartwychwstania Pańskiego wobec całej wspólnoty kościelnej. Do dziś zaleca się, by chrzest osób dorosłych odbywał się właśnie w Wigilię Paschalną i był poprzedzony tzw. skrutyniami, odbywającymi się na przestrzeni Wielkiego Postu.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, jałmużnę i modlitwę. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja „Alleluja” (nawet w uroczystości i święta) śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii (zastępuje ją aklamacja „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”). Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, zaś gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Z rzadka także odzywają się dzwony. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare (łac. „Wesel się” – od pierwszych słów introitu). W okresie Wielkiego Postu zabroniony jest udział w zabawach. Organizuje się także zwykle kilkudniowe rekolekcje, które mają pomóc w dobrym przeżyciu tego czasu. W wielu kościołach zachował się zwyczaj ustawiania krzyża, przy którym można klęknąć i ucałować rany Chrystusa. Zwykle stoją przy nim świece i kwiaty.

Zmiany następują także w Liturgii Godzin. W Godzinie Czytań w niedziele nie odmawia się hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”. W formułach rozpoczynających każdą Godzinę oraz w kilku innych częściach (np. responsoriach) opuszcza się radosne „Alleluja”.

Zmieniają się także przepisy dotyczące wspomnień obowiązkowych i dowolnych. Obchodzi się je jako tzw. wspomnienie dodatkowe. Oznacza to, że w liturgii Mszy św. można odmówić kolektę z tego wspomnienia. W Liturgii Godzin natomiast w Godzinie Czytań, obok dwóch czytań z dnia bieżącego, dodaje się trzecie – ze wspomnienia i kończy Godzinę modlitwą o świętym. W Jutrzni i Nieszporach używa się tekstów z dnia bieżącego, po modlitwie końcowej dodaje się jeszcze antyfonę o świętym i drugą modlitwę ze wspomnienia. Zachowuje się fioletowy kolor szat liturgicznych. W soboty nie obchodzi się wspomnienia Najświętszej Maryi Panny.

Środa Popielcowa i Niedziele Wielkiego Postu mają pierwszeństwo nawet przed uroczystościami. Dni powszednie Wielkiego Postu ustępują natomiast świętom i uroczystościom, chociaż zachowują pierwszeństwo przed wspomnieniami 

Dodatek

Tabela pierwszeństwa

dni liturgicznych

według Ogólnych norm

roku liturgicznego i kalendarza

podanych w nr 59-61

https://brewiarz.pl/appendix/pierwsz.php3

Znalezione obrazy dla zapytania: sroda popielcowa

Posypmy głowy popiołem

https://www.youtube.com/watch?v=EFFMM-4YJII

Posypmy głowy popiołem. Uderzmy przed Panem czołem. Zapustne śmiechy na stronę. Cierniową wijmy koronę. 

Posypmy głowy popiołem. Grzmi niebo głosem surowym: „Pokutę czyńcie za grzechy. Na stronę teraz uciechy”.

 Posypmy głowy popiołem. Otoczmy Pana pospołem, Bo Pański sąd sprawiedliwy, A dla grzesznika straszliwy. 

Posypmy głowy popiołem. Już Zbawca cierpieć gotowy, Ponosić męki, katusze, By nasze odkupić dusze. 

Posypmy głowy popiołem. O śmierci myślmy pospołem, Nim głosu Twego wezwanie Na sąd Twój stawi nas, Panie. 

Posypmy głowy popiołem. Z Chrystusem nieśmy krzyż społem, Abyśmy z Nim zmartwychwstali I hymn Mu chwały śpiewali.

Znalezione obrazy dla zapytania: sroda popielcowa

Po homilii kapłan ze złożonymi rękami mówi:

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Po krótkiej modlitwie w milczeniu kapłan mówi:

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

 

 Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćczynić za grzechy, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, † niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Albo:

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, † przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów, * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa popiołu i po pokropieniu go w milczeniu wodą święconą, kapłan zwróciwszy się do obecnych, wypowiada 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

lub:

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

Znalezione obrazy dla zapytania: slowa na wielki post

Z listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian

Czyńcie pokutę

Patrzmy uważnymi oczyma na krew Chrystusa i poznajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy. 

Stańmy w obliczu wszystkich wieków ludzkości i zobaczmy, że w każdym pokoleniu Pan udzielał sposobności do pokuty tym, którzy pragnęli się do Niego nawrócić. Głosicielem pokuty był Noe i ci, którzy go posłuchali, zostali uratowani. Jonasz przepowiadał Niniwitom zagładę, oni jednak czyniąc pokutę za grzechy przebłagali Boga swoimi modlitwami i choć byli bardzo daleko od Niego, dostąpili zbawienia. 

O pokucie mówili słudzy Bożej łaski, natchnieni Duchem Świętym. Mówił o niej również pod przysięgą sam Pan wszechrzeczy: „Na moje życie! Ja nie pragnę śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia”. I dodał jeszcze to sławne oświadczenie: „Opamiętajcie się, domu Izraela, od waszej nieprawości. Powiedz synom mojego ludu: Jeśliby grzechy wasze sięgały od ziemi aż do nieba, gdyby były bardziej czerwone niż szkarłat i bardziej czarne niż pokutny wór, a nawrócilibyście się do Mnie całym sercem i powiedzielibyście: «Ojcze», nakłonię ku wam jako ku narodowi świętemu ucha mego”. 

Tak więc chcąc, by Jego umiłowani stali się uczestnikami pokuty, wzmocnił ową wypowiedź aktem swej wszechmocnej woli. 

Dlatego winniśmy się ochoczo poddać tej pełnej chwały i uwielbienia woli. Błagając na klęczkach miłosierdzie Boga i Jego łaskawość, uciekajmy się do Jego zmiłowania i zdajmy się na nie, porzucając próżne uczynki, a także zwady i zawiści, które prowadzą do śmierci. 

Bądźmy zatem, bracia, pokornego ducha, wyrzekając się wszelkiej próżności, pychy, zapamiętania i gniewu. Czyńmy to, co zostało napisane. Mówi bowiem Duch Święty: „Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem, lecz kto się chlubi, niech się w Panu chlubi szukając Go i czyniąc Jego prawo i sprawiedliwość”. 

Miejmy szczególnie w pamięci słowa Pana Jezusa, które wypowiedział pouczając o sprawiedliwości i wyrozumiałości. Mówił zaś tak: „Bądźcie miłosierni, a dostąpicie miłosierdzia; przebaczajcie, aby i wam przebaczono; tak jak wy czynicie, i wam będą czynić; jak dajecie, tak i wam będzie dane; jak sądzicie, tak sami będziecie osądzeni; jaką okazujecie łagodność innym, takiej i sami doświadczycie; jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą”. 

Niech te nakazy i polecenia będą dla nas podporą, abyśmy mogli zawsze kroczyć pokornie drogą posłuszeństwa Jego świętym słowom. Mówi bowiem w innym miejscu: „Na kogóż wejrzę, jeśli nie na ubogiego i skruszonego duchem, który drży na moje słowa?” 

Będąc uczestnikami licznych i wspaniałych wydarzeń wracajmy ustawicznie do tego pokoju, który nam został przekazany na samym początku, a mając pilnie utkwiony wzrok w Rodzicu i Stwórcy całego świata, przylgnijmy mocno do Jego łaski oraz wzniosłych i przeobfitych darów pokoju.

Znalezione obrazy dla zapytania: slowa na wielki post

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Prorok Joel w przejmujący sposób zwraca się do Izraelitów, wzywając do autentycznej pokuty. Było to wezwanie bardzo realne – w słowie, które Pan skierował do Joela, znajdowała się wyraźna zapowiedź nadchodzącego Dnia Pańskiego, a więc dnia Sądu Bożego.

Te słowa w przedziwny sposób co roku, podczas liturgii Środy Popielcowej, poruszają nasze serca. Skąd płynie ich moc? Joel należał prawdopodobnie do grupy proroków – kapłanów, którzy działali przy świątyni i w imieniu samego Boga udzielali odpowiedzi wiernym przybywającym na modlitwę. W tym fragmencie prorok nie tylko nawołuje do podjęcia takich czy innych praktyk religijnych, ale bardzo mocno podkreśla, że mamy ,,rozdzierać serca, a nie szaty”, i nawracać się ,,całym swym sercem”. Chodzi o to, abyśmy na nowo, właśnie w tym Wielkim Poście, z głębi nas samych zwrócili się do Boga.

Joel, zaprzyjaźniony z liturgią świątynną, pomaga nam wejść w te 40 dni, kiedy w przestrzeni kościoła spędzimy więcej czasu – na Mszy świętej, podczas spowiedzi, Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali. Te wszystkie praktyki staną się owocne, jeśli nie pozostaniemy tylko na poziomie religijnych wzruszeń, ale z całą szczerością i miłością otworzymy nasze serca przed Panem.

,,Kto wie? Może Bóg znów się zlituje?”. To retoryczne pytanie proroka Joela może pomóc nam w osobistej modlitwie. Kiedy bowiem w tym świętym czasie postu uświadamiamy sobie własną grzeszność i bezradność, nie pozostaje nam nic innego, jak złożyć całą nadzieję w Bożym miłosierdziu.

A Pan znów zapłonie ku nam ,,zazdrosną miłością”i zmiłuje się nad nami!

Komentarz do psalmu

Grzech nie jest tylko złamaniem prawa, jakimś mniej lub bardziej znaczącym uczynkiem. Każdy grzech, a zwłaszcza ciężki, jest uderzeniem w osobową relację z Bogiem, który kocha nas i chce naszego dobra, podczas gdy my ciągle próbujemy znaleźć swój własny przepis na dobro.

Odkrycie tej osobistej więzi z Bogiem to droga to autentycznego nawrócenia – wtedy nie liczę już, czy ten czy inny grzech mi się ,,opłaca”, co z tego będę miał, ale każdy mój czyn oceniam w perspektywie relacji z Osobą, z żywym Bogiem. Wtedy, gdy szczerze żałuję i zwracam się ku Niemu z chęcią poprawy, On nieustannie, ciągle na nowo, obdarza mnie swoim miłosierdziem.

U początku Wielkiego Postu warto przypomnieć słowa Ojca Świętego Franciszka sprzed kilku lat: ,,Bóg nie męczy się przebaczaniem, to my męczymy się proszeniem o nie”. Nie bójmy się zatem prosić dobrego Boga o miłosierdzie!

Komentarz do drugiego czytania

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Postu. Kościół daje nam 40 dni, żebyśmy przygotowali się na największe święta chrześcijańskie – Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Z pewnością każdy z nas zastanawia się w tych dniach, jakie podjąć postanowienia, aby lepiej ten czas przeżyć. I takich dobrych postanowień, którym jesteśmy wierni, potrzebujemy, bo one umacniają naszego ducha. Ale to nie nasz wysiłek jest w centrum Wielkiego Postu.

Święty Paweł głosi Koryntianom Dobrą Nowinę o tym, co jest sercem wiary – Bóg dał nam swojego Syna, który zsolidaryzował się z grzeszną ludzkością i w posłuszeństwie Ojcu, całkowicie dobrowolnie, ofiarował się za nas, aby nas uwolnić od grzechu. Tylko w jedności z Jego ofiarą nasze ofiary wielkopostne będą owocne. Zwróćmy uwagę na wezwanie kapłana podczas liturgii mszalnej: ,,Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący”. Moją – czyli ofiarę samego Jezusa. Naszą – czyli to wszystko, co oddajemy Jezusowi – nasz wysiłek, uczynki miłości, domowe obowiązki, codzienną pracę czy naukę.

Słowa św. Pawła brzmią dziś bardzo mocno – potrzeba uważności naszego serca, aby nie zmarnować łaski Bożej. To właśnie teraz jest czas łaski, kairos, w którym Bóg chce nas przemieniać. Pozwólmy Mu działać w naszym życiu w tym Wielkim Poście.

Komentarz do Ewangelii

Jeżeli ostatnio zaniedbałem modlitwę, lub osłabłem w gorliwości, to Wielki Post jest najlepszym czasem, bym ją na nowo podjął. Bóg chce się ze mną spotkać. I nie muszę Go szukać gdzieś daleko, tylko w jakimś wybranym sanktuarium. Pan Jezus mówi w Ewangelii, że Ojciec chce się spotkać ze mną ,,w mojej izdebce”. Grecki tameion to dosłownie wnętrze domu, miejsce, gdzie nie mają wstępu obcy. Do takiego miejsca Pan Jezus porównuje głębię ludzkiego serca. W tej perspektywie możemy czytać zachętę proroka Joela z pierwszego czytania, by nawracać się do Boga ,,całym swym sercem”. Bóg chce dziś spotkać się ze mną właśnie w głębi serca, tam gdzie tylko On ma dostęp. Zaprasza mnie do bardzo bliskiej, intymnej relacji ze sobą. Ta relacja zaczyna się i ożywia na modlitwie, i potem jest potwierdzana przeze mnie za każdym razem, gdy z miłości do Pana Boga rezygnuję z czegoś dobrego (post), i gdy walczę o to, by okazać w konkrecie życia miłość bliźniemu (jałmużna).

Bóg jest pierwszym, który chce spotkania z nami w modlitwie. Nie bójmy się jeszcze raz przyjąć Jego zaproszenia.

Komentarze zostały przygotowane przez Mateusza Mickiewicza – kleryka V roku WMSD w Warszawie

                                                     Znalezione obrazy dla zapytania: slowa na wielki post

Modlitwa na Środę Popielcową

Okryj mnie, Panie, swoim miłosierdziem według twojej hojności. W ogromie Twej dobroci zamień w proch to, co powinno umrzeć dla Ciebie.

Nie pozwól, abym przywiązywał się do tego, co moje i słabe. Nie pozwól, abym odrzucił to, co od Ciebie pochodzi. Prochem jestem i wszystkie moje myśli z dala są od Ciebie.

Z bólu mówić nie potrafię! Mam jednak dobrą wolę pójścia za Twoimi wskazaniami. Nie chcę zostawiać już nic dla siebie, ale wszystko oddać Tobie i pod Twój osąd.

Marne jest moje dzieło. Po ludzku powinno dawno się rozpaść, ale Ty, Panie, masz w nim upodobanie. Podtrzymujesz je i uświęcasz. Błogosławisz każdemu dobremu postanowieniu i każdej pokucie.

Dzięki Tobie zdolny jestem do modlitwy i pokornego uklęknięcia przed Twoim majestatem. Zgięte kolana i złożone ręce niech będą wyrazem mojej służby i gotowości do podjęcia trudu, który mnie czeka.

Niech ten Wielki Post będzie dla mnie umocnieniem na drodze wiary. Nie pozwól, aby zmiażdżyła mnie pokusa. Niech za każdym razem, gdy upadnę uratuje mnie Twoje nieskończone miłosierdzie. Nie jestem godzien, aby o nie prosić, ale Ty zachęcasz mnie do tego mimo mojej niewdzięczności.

Dobry Jezu, czuwaj przy mnie przez czterdzieści dni, abym i ja mógł czuwać nad sobą. Ulecz przez zbawienną pokutę wszystkie moje grzechy i zranienia. Tobie oddaję cały ten czas, abym mógł na końcu wyznać wiarę w Ciebie i z radosnym okrzykiem zawołać: Chwała Tobie na wieki!

Znalezione obrazy dla zapytania: slowa na wielki post

Panie! Czymże ja jestem przed Twoim obliczem?-

Prochem i niczem;

Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał,

Ja, proch, będę z Panem gadał.

/ Adam Mickiewicz/

Ten czas przeżyjmy w skupieniu.

Krótsze niech będą rozmowy.

Skromniejsze nasze posiłki.

Więcej czuwania nad sobą.

Oddalmy zło, które może

chwiejnych zagarnąć w niewolę,

i brońmy siebie przed wrogiem

pełnym podstępnej przemocy.     

AMEN.

Watch „APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA – ARCYBISKUPA CARLO MARII VIGANO – „Veritas liberabit vos” J 8,32″ on YouTube

https://youtu.be/l-iPg2Bh36U

Papież Franciszek powinien być Pana Jezusa Apostołem i mówić światu: „Świat potrzebuje wzmocnionej Wiary w Boga Wszechmogącego w Trójcy Przenajświętszej. Jezus Chrystus od 100 lat prosi, aby papież, wszystkie Archidiecezje i Episkopaty uznali Boga KRÓLEM KAŻDEGO NARODU, bo widzimy co się dzieje, gdy na Ziemi króluje lucyferwirusy, aborcja, sprzedaż dzieci na sex, sprzedaż kościołów katolickich i dużo więcej.

Bergoglio: Świat potrzebuje „szczepionek, braterstwa i nadziei”

Właściwie nie warto o tym informować, ale ponieważ ostatnio jest bardzo mało wiadomości z Watykanu, chcielibyśmy rzucić światło na niektóre niedawne wypowiedzi Jorge Bergoglio: zawsze puste i puste słowa od globalisty / humanisty.

Podczas przemówienia do korpusu dyplomatycznego Watykanu 8 lutego Bergoglio powiedział:

„Wraz ze szczepionkami, braterstwo i nadzieja są niejako lekarstwem, którego potrzebujemy w dzisiejszym świecie”.

Jaką nadzieję? Mam nadzieję, że wszystko wróci do „normalności”? Że możemy wrócić do naszego starego życia? A może raczej nadzieja na Wielki Reset Klausa Schwaba i globalistów oraz wprowadzenie ich Nowego Porządku Świata?

Jednak nadzieja chrześcijańska jest nadzieją Chrystusa i życia wiecznego. Kilku komentatorów katolickich kwestionowało, czy Eucharystia nie jest lekarstwem, jakiego potrzebuje świat.

Ojciec John Stone skomentował:
„Szczepionki? Braterstwo? Nadzieja? Myślałem, że sakramenty są lekarstwem, którego dzisiejszy świat potrzebuje.
Następnie 12 lutego odbyło się spotkanie z Europejskim Instytutem Studiów Międzynarodowych, podczas którego przekazali oni książkę pt. „Kultura spotkania: stosunki międzynarodowe, dialog międzyreligijny i pokój”, w tym „owoce” spotkania w Sztokholmie w październiku 2019 r.

Bergoglio podziękował przewodniczącemu delegacji, kard. Andersowi Arboreliusowi, za wsparcie, jakie Kościół w Szwecji udzielił tej „inicjatywie na rzecz promowania dialogu między religiami w służbie jedności naszej ludzkiej rodziny”.

restkerk

Nowenna wynagradzająca za biskupów, kapłanów i diakonów.

 

 Słowa Pana Jezusa do duszy z Chicago:

26 lipiec 2010r. Kaplica Wieczystej Adoracji – Parafia Św. Daniela.

Przez 9 dni do Mojego Najświętszego Serca przyprowadzać będziecie dusze żywych i zmarłych biskupów, kapłanów i diakonów, gdyż ci którzy żyją staczają się niżej i niżej na dno i dusze ich są w opłakanym stanie. Dusze biskupów , które są w czyśćcu cierpią więcej niż inne dusze, gdyż zaniedbali i zlekceważyli moje PRZYKAZANIA i nie pytając Mnie o zdanie wprowadzili  wprowadzali decyzje, które zaszkodziły Mojej Oblubienicy.

Opaśli i gnuśni pasterze doznali zaszczytów i honorów za życia zamiast zabiegać o sprawy Królestwa Niebieskiego, do którego wiedli owce po omacku a nawet jak wilki zranili me stado. Rozgniewany jestem na na biskupów, którzy są jeszcze na tym świecie.

Dlaczego wprowadzili a raczej cicho, nic nie mówiąc zgodzili się na zmiany liturgiczne i uchybienia w celebracji Sakramentów, które zaczęli wprowadzać samowystarczalni i karierowicze – kapłani głupi i gnuśni, którzy nie potrafili  sprawdzić się w innych zawodach i teatrach – weszli na scenę, żadni władzy i uznania i Liturgię Moją Najświętszą zbezcześcili odgrywając przedstawienia, wprowadzając twórcze zachowania, wtrącając swoje słowa, których nie ma w tekstach mszalnych. I wszyscy im przez chwile przyklaskiwali. Lecz ludziom oczy się otworzyły i widzą, że takie widowiska i brak szacunku do Eucharystii to zgubne prowadzenie ludu Bożego. Ludzie chcą się modlić i potrzebują kapłanów i biskupów rozmodlonych. A jeśli oni tylko mówią mi „Panie, Panie” a w sercu są z dala ode Mnie, to tacy nie będą mogli poprowadzić ludu do modlitwy. Dlatego natchnę ludzi świeckich, którzy swą modlitwa przemienią serca kapłańskie.

Kapłani, to Moi synowie umiłowani i nie wolno wam okazywać pogardy do nich. Nawet jeśli źle postępują – można ich upomnieć – lecz okazać szacunek. Bo jeśli kapłan się zagubił – to musi sie odnaleźć. Ale to ja sam ich upokorzę i nawrócę.

Stąd i Nowenna. Przez 9 dni wynagradzać będziecie i zamykać będziecie w Moim Sercu biskupów – codziennie z innego kontynentu. Zaczniecie od Papieża i Kurii Rzymskiej a skończywszy na biskupie diecezjalnym. Nowenna ma być wynagradzająca- składać się ma z Różańca, Litanii do Najświętszego Serca z Aktem poświęcenia, oraz Modlitwy do Ducha Świętego. Nie dodawać wtedy innych intencji.

JA w zamian za to obdarzę was Darami Ducha Świętego potrzebnymi do walki z wieloma duchami nieczystymi. Tymi Darami posługiwać będziecie w okolicznościach jakich się znajdziecie. Przy tym bądźcie radośni i pełni zaufania. Gdyż będąc przygnębieni sytuacją Kościoła dajecie tylko radość diabłu. Ja pokonam swych wrogów. Ja walczę o biskupów przez was. Niech wszyscy do Nowenny dołączą – nawet w różnym czasie.

Łaski Ducha Świętego zleję na wszystkich. Duch Święty będzie was prowadził . Amen.

Znalezione obrazy dla zapytania: Misja Rozali Celakówny

Misja Rozalii Celakówny

Przesyłam program na przygotowanie się do oddania Jezusowi Chrystusowi Królowi, w domu przez tydzień. Może to przyspieszy realizację misji Rozalia.

Szczęść Boże Anna K.

 

 

Czy znajdę w tobie wiarę, jak powtórnie Przyjdę?

Te słowa Pana  Jezusa Chrystusa skierowane są do każdego z nas. Każdy dzień, godzina, minuta, sekunda, uderzenie serca przybliża nas do spotkania ze Stwórcą. Dla nas – chrześcijan Jezus Chrystus ma  być wszystkim we wszystkim. Przez Niego w Nim i z Nim winniśmy przeżywać wszystko co przynosi nam dzień. Wiara powinna być podstawą naszej egzystencji. 

  Gdyby to powtórne przyjście – pytanie Pana Jezusa:  nastąpiło  w tym roku, byłbyś tym w którym On by wiarę odnalazł?

Dajemy tobie do ręki małą książeczkę. Zawarta w niej treść może ci posłużyć do wzmocnienia relacje między tobą a Niebem. Przygotuje do bardziej świadomego i rozumnego kontaktu z osobowym Bogiem. Wyzwoli w tobie chęć wypłynięcia na głębię bez lęku. Poda propozycje na oddanie się do całkowitej dyspozycji Jezusowi Chrystusowi naszemu Panu i Królowi i  jest  szansą,  na odpowiedź: gdy przyjdziesz Panie na ziemię, a ja na niej jeszcze będę żył, to we mnie wiarę znajdziesz.

 Poniedziałek  –  Dzień  Aniołów

Niebo to cel naszej drogi życiowej. Stałymi mieszkańcami są Aniołowie dlatego jako pierwszych chcemy prosić o pomoc, tym bardziej, że każdy z nas  dostał od Stwórcy własnego Anioła Stróża. 

Rozpocznijmy od egzorcyzmu, abyś w duchu i prawdzie oddał Bogu należną część i aby nic i nikt Tobie nie przeszkodził w drodze ku Niebu.

 

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

 Panie prosimy przymnóż nam wiary.

Koronka Anielska

Według pobożnego podania św. Michał Archanioł objawił Antoninie d´Astanc, że nabożeństwo do niego i chórów anielskich wyprasza Ko¬ściołowi szczególną pomoc z nieba. Dlatego polecił to nabożeństwo pielęgnować i rozszerzać. Oznajmił również, że gorliwe odmawianie Koronki (zwanej też Koronką do św. Michała Archanioła) zapewnia jego czcicielom:

Wysłuchanie próśb zanoszonych w duchu wiary, towarzystwo Aniołów z poszczególnych chórów podczas przyjmowania Komunii św. stałą ich opiekę w drodze życiowej po śmierci rychłe wyzwolenie z czyśćca samych czcicieli i   ich rodzin.

Całujemy medal. Robimy znak krzyża, mówiąc:

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

P. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Na zwykłych paciorkach, pozostawiając cztery duże na koniec, modlimy się do poszczególnych chórów niebiańskich: Na cześć   Chóru Serafinów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafi¬nów. Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – rozpal nas ogniem doskonałej miłości. Amen.

1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na  cześć   Chóru  Cherubinów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – udziel nam łaski opuszczenia drogi grzechu i postępowania drogą doskona¬łości chrześcijańskiej. Amen. 1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na  cześć   Chóru    Tronów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – oczyść nas z mamideł pychy i wlej w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej po¬kory. Amen. 1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na  cześć   Chóru   Panowań

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – daj nam łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych na¬miętności. Amen.    1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo   

Na  cześć   Chóru    Mocarstw

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – zachowaj dusze nasze od zasadzek i pokus szatana oraz umocnij naszą chwiejną wolę. Amen. 1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

 

Na  cześć   Chóru    Potęg

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – broń nas w walce ze złem, użycz nam zwycięstwa nad pokusami i zbaw od złego. Amen. 1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na  cześć   Chóru    Księstw

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – kieruj nas ku Prawdzie, napełnij nas duchem prawdziwego i szczerego posłuszeń¬stwa. Amen.  1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Na  cześć   Chóru    Archaniołów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – obdarz nas wytrwałością w wierze i dobrych uczynkach, abyśmy mogli osią¬gnąć chwałę w niebiosach. Amen. 1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

Na  cześć   Chóru    Aniołów

Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami – spraw, aby Twoi Aniołowie czuwali nad nami na drogach naszego życia i aby¬śmy doznając od nich opieki w tym życiu, zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Amen.  1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaś Maryjo

 

Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:

Na cześć św.  MICHAŁA   ARCHANIOŁA              Ojcze Nasz

Na cześć św.  GABRIELA   ARCHANIOŁA                   Ojcze Nasz

Na cześć św.  RAFAŁA   ARCHANIOŁA                        Ojcze Nasz

Na cześć naszych  ANIOŁÓW    STRÓŻÓW                  Ojcze Nasz

Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wtorek

Kandydatem do Nieba zaliczony zostałeś przez chrzest. Pamiętasz datę, tak bardzo dla ciebie ważną?  Odszukaj ją. Podziękuj Bogu, że od tego momentu, kiedy wprowadził cię do Swojego Królestwa, nadał tobie  godność królewską, kapłańską i prorocką.

 

Data chrztu………………………………………………………….          ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………           ……………………………………………………….

Twój Patron ……………………………………………………….             ……………………………………………………..

Odpowiedz sobie na pytanie: Wierzysz w świętych obcowanie?. Znasz świętych o tym imieniu.? Zapoznaj się i postaraj się dostrzec w swojej osobie cechy, które od swego Patrona masz, które chciałbyś by tobie pomógł rozwijać.  

 

Data Pierwszej Komunii Św. ……………………………….           ………………………………………………………

……………………………………………………………………………           ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………           ……………………………………………………….

        

    Data Bierzmowania …………………………………………….         ………………………………………………………..

Patron ………………………………………………………………          ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………         ……………………………………………………….

 

    Data Sakramentu Małżeństwa ……………………………

    Data Sakramentu Kapłaństwa …………………………….

Sakramenty są źródłem życia dla duszy. Eucharystia pozwala tobie uczestniczyć osobowo we wszystkich okolicznościach życia Jezusa. Nie byłeś obecny przy Jego narodzeniu, nauczaniu, cierpieniu, śmierci, zmartwychwstaniu, wniebowstąpieniu. Eucharystia to czas w którym to wszystko się uobecnia. Tęsknisz za tym spotkaniem? Jak często uczestniczysz we Mszy Świętej w ciągu tygodnia? To Eucharystia jest centrum naszego spotkania z Osobowym Bogiem. Postaraj się zrozumieć dlaczego apostołowie, pomimo, że byli codziennie z Jezusem, prosili Go: „Panie przymnóż nam wiary”.  Poproś więc i ty.

Modlitwa: 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie 

święć się imię Twoje; 

przyjdź królestwo Twoje; 

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; 

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

 

Środa

Każdy kolejny dzień, żyjąc na ziemi w Królestwie Jezusa Chrystusa, przybliża nas do Nieba.

Tradycja Kościoła pozwala nie tylko lepiej zrozumieć życie Kościoła  przez wieki, ale  uczy  ciebie, że ty również jesteś jej autorem. Twoja osoba jest ważna w istnieniu świata. Od twojej codziennej postawy chrześcijanina zależ teraz i w przyszłości kondycja wiary w świecie. Ty: sól ziemi i światłość dla świata, masz do dyspozycji wiele pewnych dróg. Jedną z nich to wybrani przez Boga ludzie do szczególnych zadań. Jest nim z pewnością Józef z Nazaretu. 

 Z Litanii do Św. Józefa, Patrona roku 2021, wybierz wezwania, które wpisują się w twoje potrzeby stawania się mocniejszym w dawaniu świadectwa Prawdzie, podkreśl je i nimi codziennie zwracaj się do św. Józefa o pomoc.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. 

Synu Odkupicielu świata, Boże, — 

Duchu Święty, Boże, — 

Święta Trójco, jedyny Boże, — 

Święta Maryjo, — módl się za nami. 

Święty Józefie, — 

Przesławny Potomku Dawida, — 

Światło Patriarchów, — 

Oblubieńcze Bogarodzicy, — 

Przeczysty Stróżu Dziewicy, — 

Żywicielu Syna Bożego, — 

Troskliwy Obrońco Chrystusa, — 

Głowo Najświętszej Rodziny, — 

Józefie najsprawiedliwszy, — 

Józefie najczystszy, — 

Józefie najroztropniejszy, — 

Józefie najmężniejszy, — 

Józefie najposłuszniejszy, — 

Józefie najwierniejszy, — 

Zwierciadło cierpliwości, — 

Miłośniku ubóstwa, — 

Wzorze pracujących, — 

Ozdobo życia rodzinnego, — 

Opiekunie dziewic, — 

Podporo rodzin, — 

Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, — 

Patronie umierających, — 

Postrachu duchów piekielnych, —

Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Józefa – Papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Czwartek

Królestwo Jezusa Chrystusa to miejsce w którym każdy z nas przeznaczony jest do świętości. Prośmy o pomoc Polaków: świętych, błogosławionych i sług Bożych. Sam zdecyduj którego świętego chcesz prosić o szczególne wstawiennictwo przed majestatem Boga.  Dopisz ich i obcuj z nimi na co dzień. Proś  Ich, by byli świadkami, każdej twojej decyzji i wspierali cię w każdej chwili dnia.

Patroni Polski: Św. Wojciech, Biskup Stanisław, Stanisław Kostka, Andrzej Bobola

Papież – Jan Paweł II

Prymas – Stefan Wyszyński

Kapłan –  Jerzy Popiełuszko ………………………………………………………………..

Zakonnik – Rafał Kalinowski …………………………………………………………………..

Edmund Bojanowski  ……………………………………………………………………………..

Siostra Urszula Leduchowska, Faustyna Kowalska …………………………………….

Królowa Jadwiga …………………………………………………………………………………..    

Rozalia Celakówna, Karolina Kózkówna, Anna Jenke …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Wybierając świętych, pomyślałeś o swoich rodzicach, dziatkach  o innych których spotykałeś, albo słyszałeś a odeszli do domu Ojca. Być może są świętymi. Postaraj się patrzeć na ludzi obok siebie, jaki mają kolor oczu, barwę głosu, kogo słuchają, jakim prawem się kierują, zwróć szczególną uwagę, jak rozmawiają z Bogiem. Oni jak i ty, są kandydatami  do Nieba. Pomóż im tam się dostać a zrozumiesz, że są dla ciebie najskuteczniejszą drogą do Nieba. Nawiązuj trwałe relacje z takimi ludźmi, które pozwolą ci na rozwój Królestwa Bożego w tobie.

Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni”. – Jan Paweł II

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

Twoje modlitwy w drodze ku Niebu. ………………………………………………………………………………………

Piątek:

Życie w Królestwie Jezusa Chrystusa na ziemi i przestrzeganie Jego Prawa, wymaga od każdego człowieka nieustannej czujności.  

Na drodze na Golgotę, zapytam cię o wiarę we Mnie.

Stacja 1  

Na śmierć skazał Mnie Poncjusz Piłat. Miał możliwość mnie ocalić, ale krzyczał tłum, którego się bał i którego chciał usatysfakcjonować. Jak Poncjusz Piłat, zawsze masz możliwość  obrony Mojego Prawa. Pamiętaj jeżeli idziesz za Mną nie rób nic, aby zadowolić tłum i nie lękaj się, wierz we Mnie.  W przeciwnym wypadku, mogę przyzwolić na takie doświadczenia w twoim życiu, że będziesz się bał jeszcze bardziej.

Stacja 2

Gdy brałem krzyż, spełniała się moja wola i wola mojego Boga  Ojca Wszechmogącego , Stworzyciela Nieba i Ziemi. Pamiętaj jeżeli chcesz mnie naśladować to  wola Ojca  ma być twoją wolą. Tylko hojnych i radosnych dawców, Bóg miłuje. Zastanów się, dlaczego krzyż – cierpienie, ma tak wielki znaczenie w oczach Ojca? Jaka nauka poza Moją, z cierpienia uczyniła taką moc?

Stacja3

Mój upadek to świadectwo dla ciebie, że byłem także człowiekiem. Nic co ludzkie nie było mi obce. Nie obraziłem tylko nigdy Ojca za to ty, zawsze możesz poprosić o przebaczenie, bo moje cierpienie i spełnienie Jego woli do końca, dało ci taką szansę. Spróbuj się nad tym zastanowić. Jak musisz być cenny w oczach Boga, że zgodził się bym tak cierpiał i  dlaczego szatanowi zależy, byś we mnie nie dostrzegł Króla i Zbawcę?.

Stacja 4

Spotkanie moje z Mamą, daje tobie pewność, że Ona jest w każdym miejscu, gdzie Ja Jestem. Nie schodź z Drogi –  którą Jestem, pozbawiasz się wtedy największej ochrony jaką  Wam dałem. Wierzysz, że począłem się z Ducha Świętego i narodziłem się z Marii Panny. Ona ze wszystkich narodów na ziemi wybrała twój Naród na Królową, jest w twoim domu, w szkole gdzie uczą się twoje dzieci, jest we wszystkich zakładach pracy, w salach narad, w sejmie, senacie , wszędzie gdzie decydują się losy Narodu, widzi potrzeby i wszystko może u Mnie dla ciebie wyprosić. Zastanów się,  jak Ona w twoim domu, w twojej rodzinie, i w pozostałych miejscach, jest przyjmowana i jakie zajmuje w nim miejsce? Jest ono godne Królowej Polski i Mojej Mamie.

Stacja 5

Jestem Jedynym Synem Boga i siedzę po Jego prawicy. Doniósł bym krzyż, ale pomoc Szymona była wpisana w wolę Ojca.  Przez pewien odcinek, krzyż na którym dokonała się zbawienie świata, niósł człowiek, taki jak ty. Zdobyłem dla ciebie Niebo, ale na drodze do niego, masz z woli Ojca, swój własny krzyż. Trzeba go donieść, do celu. Spotkasz ludzi, jedni ci pomogą dźwigać, innym, trzeba jak Szymon pomóc. Nie lękaj się. Nieś wytrwale, ciężar krzyża, jest miarą miłości i zaufanie Mojego do ciebie.

            Stacja6

  

 

Zostawiłem tobie Moje Oblicze. Znasz Je , możesz je kontemplować. Z łatwością usłyszysz mój głos. Uważaj na to co i czego słuchasz. Tylko do pewnego czasu decydujesz, kto ogarnie twój umysł. Jeżeli czerpiesz z niewłaściwego źródła, nie będziesz mógł żyć w Prawdzie. Powrót do właściwego myślenia będzie  trudny i bolesny. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Niech twoje oblicze jaśnieje Moim blaskiem. Nie bądź obłudnikiem pełnym nieprawości. Jak powtórnie przyjdę, to Ja, będę sadził żywych i umarłych. 

Stacja 7

Kolejny upadek, jeszcze bardziej uświadamiał oprawcom, że nie jestem Synem Boga. Nic nie rozumieli. Jednych zaślepiła władza, innych, ambicja jeszcze inni kierowali się emocjami lub po prostu wykonywali polecenia przełożonych. Moi niektórzy przyjaciele się przestraszyli i  uciekli, pozostali, mi towarzyszyli  w bólu, zupełnie bezradni wobec wyroku. Tak może być z tobą, kiedy przeciwstawisz się  złemu. Możesz, mówiąc po ludzku, zostać sam, ale  myśląc, po bożemu , tak nie będzie. Wierz w obecność Ducha Świętego. Nie lękaj się! W wypełnianiu woli Ojca towarzyszyli mi Aniołowie i Moja Mama.  Tobie do pomocy otwarłem całe Niebiosa. 

Stacja 8

Moja mowa jest trudna, nie każdy ją chce słuchać. Trzeba spędzać ze Mną dużo czasu by ją zrozumieć. Ja dla ciebie mam zawsze czas. Zapragnij usłyszeć mój głos, zapewniam cię, nikt kto zrobił mi miejsce w swoim sercu niczego więcej nie pragnie, jak ze mną przebywać. Nie daj się jednak zwieść – Nie każdy  kto mówi Panie, Panie wejdzie do królestwa niebieskiego. Trzeba wypełniać wolę Ojca, który jest w Niebie. Z ust twoich niech wychodzą słowa: tak, tak; nie, nie, pamiętaj wszystko nadto od złego pochodzi.

Stacja 9

Nie mieli oprawcy satysfakcji z mojego ostatniego upadku, bo rozkoszowali się już, zbliżającym Mnie ukrzyżowaniem. Rozważaj moje cierpienie. Ono, uwrażliwi cię na działanie złego. Nauczy ciebie, rozpoznać jak działa, jakie ma metody, jakich używa narzędzi i słów.  Jak potrafi zdezorientować i zaślepić ludzi. Jakie wkłada w ich umysł myślenie. On jest i krąży wokół ciebie, szuka sposobu by cię dla piekła zdobyć. Sam się nie obronisz, jest zbyt przebiegły. Nieustannie ci udzielam łaski uświęcającej, korzystaj! To jest broń nie do pokonania przez nieprzyjaciela. Są dzieci Chrystusa i są dzieci antychrysta innych nie ma.

Stacja 10

Moc w słabości się doskonali. Krzyż dla wielu to słabość, dla ufającym Mi – to siła. Dałem początek nowej propozycji życia ludziom. „Jeżeli chcesz”. Jesteś człowiekiem wolnym stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Umiłowanym dzieckiem Bożym. Nie strać tej godności, nie bądź ślepym przewodnikiem, ale solą ziemi i światłością dla świata. Pozwól mi być Królem twojego umysłu, woli i serca. Zaufaj i nie lękaj się, Jam zwyciężył świat.

Stacja 11

 Nie stawiaj oporu złu. Wypełnij wolę Ojca. Troszcz się o Moje królestwo na ziemi. Przebaczaj z całego serca, dobrze czyń wszystkim, opowiadaj o wszystkim co dla ciebie uczyniłem. Ja jestem Królem. Możesz to udowodnić swoim życiem, przyjmując Moje prawa i według nich postępując. Jesteś gotowy: twoje serce, twój umysł, twoją wola, podporządkować pod prawa Mojego Królestwa.? 

Stacja 12

4 kwietnia 30 roku o godzinie 15.00 umarłem na krzyżu. „Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.” Słowa, które wypowiadasz w Credo. Z jaką robisz to  świadomością? Cierpienie, śmierć i pogrzebanie, to jedne z najpewniejszych sytuacji towarzyszących wszystkim ludziom. A jednak nikt z nas wcześniej, daty tych wydarzeń nie zna. Nieświadomi byliśmy też, początku naszego życia. Komu uwierzysz, że jest panem życia i śmierci? Tylko jedna osoba na ziemi mogła tak o sobie powiedzieć; „Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem”. To  Ja Jezus z Nazaretu bo pierwszy zmartwychwstałem.

 

Stacja 13

Moja Mama cierpiała trzymając mnie nieżywego w ramionach, ale jej wiara i ufność Bogu  były bezkrytycznie zjednoczone z wolą mojego Ojca.   Moi przyjaciele stracili nadzieję bo zabrakło im wiary i miłości.  Nie tego  się spodziewali. Słuchając moich słów i towarzysząc mi podczas ogromnej ilości cudów podziwiali mnie i byli dumni, że ich wybrałem, ale czy Mnie kochali?.  Prosili mnie o przymnożenie wiary, otrzymali, a jednak tej próby  nie wygrali. Zawsze proś o przymnożenie wiary,  nieustannie ją rozwijaj  poprzez rozmowę ze Mną, spotkania na Eucharystii,  życie według czystości stanu. Ale nade wszystko kochaj Mnie. Pytanie:  „ czy mnie miłujesz”?, powoli przybliża się w twoja stronę. Miej odwagę i nie lękaj  się, gdy dam ci czas na danie temu świadectwa. Nabieraj sił, proś Ducha Świętego i Moją Mamę by ci pomogli go wygrać.

Stacja14

Mój pogrzeb  odbył się  w pośpiechu i nie było na nim dużo ludzi. Była tam Moja mama, kilku świętych,  całe Niebo.  Nadałem nowy wymiar temu wydarzeniu. Ze smutku i bólu uczyniłem radość i nadzieję.  Ze śmierci – życie. Nie lękaj się śmierci. Wierz w ciała zmartwychwstanie, wierz w  żywot wieczny! Twój strach i brak wiary we Mnie – jako Pana i Króla, pozwala szatanowi działać i dokonywać wielkiego spustoszenia w twoim umyśle, sercu i woli. Ja śmierć pokonałem, tym samym pokonałem wszelki strach, jaki może tobie towarzyszyć w życiu. Ja mogę cię wyzwolić od lęku.  Stawiam przed tobą: życie i śmierć, dobro i zło – wybieraj. Zaufaj Mi. Ja Jestem Droga, Prawdą i Życiem.

Sobota

Poświecona jest NMP.

Maryja jest Wniebowziętą, Niepokalanie – poczętą,  Bogarodzicą, Dziewicą.

Maryja dała Królestwu Bożemu Jej Założyciela. Obywatelom Królestwa, zsyła przez wieki niezniszczalne prezenty. Takie jak: Szkaplerz, Różaniec, Święty Medalik. Korzystaj. Ona jest najbezpieczniejszym mostem, łączącym Kościół walczący na ziemi, z Kościołem tryumfującym  w Niebie.

Słowami kardynała Wyszyńskiego oddajmy się pod Jej opiekę

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Różaniec: propozycje: cz. Radosna – podziękowanie, cz. Światła – prośby, cz. Bolesna – wynagrodzenia, cz. Chwalebna – uwielbienie.

 

 

Niedziela

W nawiązaniu do słów Piusa XI  w encyklice Quas Primas w której Papież uświadamia nas, chrześcijan, …”iż nawałnica zła jaka nawiedziła świat, jest konsekwencja usunięcia  przez wielu ludzi Jezusa Chrystusa i jego Prawa  z własnych obyczajów, życia prywatnego, rodzinnego, i publicznego”…, dodając jednocześnie,…” że w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja pokoju miedzy narodami, dopóki tak i jednostki jak i państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego..”, pragnę z wielką nadzieją i wiarą,  całym sercem, umysłem i wolą poddać się pod panowanie Mojego Pana i Króla Jezusa Chrystusa.

Przed Najświętszym Sakramentem

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe!

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

Oddanie się Jezusowi Królowi

Ja    ……………………………………. W obecności wszystkich archaniołów, chórów anielskich  mojego anioła stróża, mojego patrona,  wszystkich świętych wraz z N.M.P. Królową Polski –  Przyrzekam Tobie Panie Jezu i Królu:

Słuchać twojego głosu

Przestrzegać Twoich ustaw i praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.

Bądź Królem mojego umysłu, woli i serca. Posyłaj mnie gdzie chcesz abym głosił Twoją naukę i Twoje Prawo. Pozwól mi być narzędziem w Twoich rękach do budowania Twojego Królestwa na ziemi. Spraw bym był świadkiem Twojej Prawdy, światkiem dla innych na Twojej Drodze,   i bezkompromisowym w walce ze złem. Chcę  służyć tylko Tobie, działać przez Ciebie z Tobą i w Tobie, Tak mi dopomóż Bóg. 

Jezu Chryste bądź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w moim życiu, w mojej Rodzinie  w mojej Ojczyźnie i na całym świecie. Amen

 

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Producenci morderczych szczepionek specjalnie zarządzili, że nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zgony ludzi z powodu przyjęcia szczepionek, bo są z Rządem w zmowie – nie ma innego tłumaczenia, bo to Rząd zakupił szczepionki chociaż wie, że śmiertelność jest wielka a szczepionki nie są uczciwie zbadane.

PILNE! Lekarz umiera 40 minut po szczepionce! Sanepid nie wpisuje go do raportu NOP! P. Jarasz

https://www.youtube.com/watch?v=sWQLazF2WFw

Jak trudno w obecnym świecie w którym rządzą demoniczni ludzie przebić się PRAWDZIE. Bardzo dobrego Prezydenta D.Trumpa  tak bardzo chcieli zgnoić fałszywi politycy, którzy reprezentują obecnego prezydenta, a jest nim na podstawie sfabrykowanych oszustw. Zaakceptowali tę zdradę niektórzy hierarchowie w Kościele Katolickim. Jaki to wstyd za nich dla nas katolików, że hierarchowie w sutannach niby apostołowie Boga Wszechmogącego poparli mordercę dzieciątek, bo depozycja mordowania to samo znaczy co wykonanie. Że ten starzec Boga się nie boi.

NAJLEPSZY WYWIAD…….

https://youtu.be/4iM8OTRe24w

Konsekruj się św. Józefowi – poznaj trzydziestotrzydniowy program zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela

Znalezione obrazy dla zapytania: konsekracja sw. jozefowi

W marcu wydawnictwo „Esprit” planuje wydać bardzo ważną książkę „Konsekracja św. Józefowi” autorstwa amerykańskiego księdza Donalda Callowey’a. Książka wprost idealna na trwający rok św. Józefa. W USA pozycja okazała się bestsellerem i trafiła na listę najlepiej sprzedających się książek na Amazonie.

Czerpiąc z bogactwa żywej tradycji Kościoła, ks. Donald Calloway wzywa nas wszystkich, abyśmy zwrócili się do świętego Józefa – powierzyli siebie, nasz Kościół i świat opiece  duchowego ojca, a następnie wypatrywali cudów. Wielu wielkich świętych i mistyków wyraźnie podkreślało, że nadejdzie czas św. Józefa. Wraz z tym świętym mamy stawiać czoła wyzwaniom współczesności, kryzysowi Kościoła i rodziny.

To nie przypadek, że papież Franciszek ogłosił rok św. Józefa. Ksiądz Donald Calloway napisał do papieża specjalny list, w którym prosił go, by ten zawierzył w tym roku cały Kościół opiece św. Józefa!

Książka ,,Konsekracja św. Józefowi” zawiera wszystko, czego człowiek potrzebuje, aby odkryć potężna moc orędownictwa św. Józefa. To pierwszy kompleksowy 33-dniowy program poświęcenia się Świętemu Józefowi, zawierający historie cudów św.Józefa, wyjątkowe modlitwy i nabożeństwa

Konsekracja św. Józefowi
Cuda naszego duchowego ojca

Nadszedł czas św. Józefa

Liczne proroctwa ogłaszają niezwykle ważną rolę św. Józefa – od objawień w Cotignac, przez jego pojawienie się u boku Jezusa i Maryi w Fatimie aż po współczesne wizje z Itapirangi.

W maju 2019 roku ks. Donald H. Calloway napisał do papieża Franciszka list z propozycją, aby rozważył ogłoszenie w Kościele Roku św. Józefa. Ojciec święty spełnił tę prośbę. Jako wielki apostoł św. Józefa ks. Calloway stworzył trzydziestotrzydniowy program zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela, który swoją formą nawiązuje do słynnego aktu ofiarowania się Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika de Montfort. Ta konsekracja to potężna broń w walce duchowej – skuteczność opieki św. Józefa potwierdzają tysiące świadectw wiernych.

Podejmij wyzwanie i zostań duchowym synem św. Józefa!

Ksiądz Donald H. Calloway MIC jest członkiem Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Po radykalnej zmianie życia i nawróceniu na katolicyzm ukończył studia filozoficzne i teologiczne. Jest mariologiem i wielkim czcicielem św. Józefa.

Nadszedł dla ciebie czas odkrycia św. Józefa. Czas powierzenia mu siebie i swojej rodziny. To najlepsza inwestycja duchowa tego roku, a ta książka bardzo ci w tym pomoże. – ks. Dominik Chmielewski SDB

Zaproponowana przez autora droga zawierzenia św. Józefowi poprowadzi wszystkich, którzy zdecydują się nią pójść, do triumfu Niepokalanego Serca Maryi. – ks. Dariusz Dąbrowski COr.

https://www.esprit.com.pl/769/Konsekracja-sw-Jozefowi.html

 

News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Modlitwa Jezusowa – dzięki niej możesz „modlić się nieustannie” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5634:modlitwa-jezusowa-dzieki-niej-mozesz-modlic-sie-nieustannie&catid=11:sancta-ecclesia

Ten rodzaj kontemplacji naprawdę staje się modlitwą serca, tak jak całe przesłanie o Zbawieniu zawiera się w tych kilku słowach.

Dorastałam jako katoliczka, a mimo to nigdy nie słyszałam o modlitwie Jezusowej, a przynajmniej nie w tej formie, w jakiej jest zachowywana od
wieków i odmawiana przez chrześcijan prawosławnych. Najprostszą formą tej modlitwy jest krótkie powtarzające się wezwanie –
„Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem”.
Jest ono oczywiście do pewnego stopnia znane z historii ewangelicznych, jak na przykład tej o uzdrowieniu niewidomego (Mk 10, 46-52). Pojawia się także w skromnym wyznaniu celnika w przypowieści (Łk 18, 9-14). Jest to na swój sposób trochę bardziej wyszukana wersja Kyrie eleison („Boże, zmiłuj się”), innego zawołania modlitewnego, które odziedziczyliśmy ze Wschodu. Modlitwa Jezusowa została spopularyzowana przez XIX-wieczną książkę rosyjską „Opowieści pielgrzyma”, zaliczaną do duchowej klasyki, która jest kojarzona z modlitewną kontemplacją trwająca cały czas. Św. Paweł nazywał ją modlitwą „nieustanną”. Modlitwa ta jest tak ukochana przez wschodnich (a obecnie coraz częściej zachodnich) chrześcijan, że mówi się, iż jest to najczęściej odmawiana modlitwa po Ojcze Nasz iZdrowaś Maryjo.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5634:modlitwa-jezusowa-dzieki-niej-mozesz-modlic-sie-nieustannie&catid=11:sancta-ecclesia


JAN SŁOMKA WÓJT W DZIKOWIE. PAMIĘTNIKI WŁOŚCIANINA. Wstep. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5633:jan-slomka-wojt-w-dzikowie-pamietniki-wloscianina-wstep&catid=27:historia


JAN SŁOMKA
WÓJT W DZIKOWIE.
PAMIĘTNIKI WŁOŚCIANINA
—– OD PAŃSZCZYZNY DO DNI DZISiEJSZYCH ——
Z PRZEDMOWA

* FRANCISZKA BUJAKA

PROFESORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGODO DRUKU PRZYGOTOWAŁJAN SŁOMKA MŁODSZY.KRAKÓW.
KRAKOWSKA DRUKARNIA NAKŁADOWA. 1912.CZCIONKAMI KRAKOWSKIEJ DRUKARNI NAKŁADOWEJ
pod zarzgdem Adolfa Nowaka.
PRZEDMOWA.
Ma przed sobą czytelnik książkę niezwykłą: pamiętnik włościanina polskiego, zaczynający się od nieszczęsnego roku 1846, a sięgający do dni ostatnich. Zawiera więc niniejsza książka na przy­kładzie jednego człowieka i jednej wsi obraz zmian, jakie przeszła wieś nasza w ciągu pra­wie 70 lat.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5633:jan-slomka-wojt-w-dzikowie-pamietniki-wloscianina-wstep&catid=27:historia

JAN SŁOMKA WÓJT W DZIKOWIE. PAMIĘTNIKI WŁOŚCIANINA: V. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5632:jan-slomka-wojt-w-dzikowie-pamietniki-wloscianina-v&catid=27:historia

Dawniejsze życie towarzyskie wśród chłopów. Schadzki są­siedzkie i opowiadania na tych schadzkach.
Zabawy nie­dzielne. Wesela: swaty, spraszanie na wesele, ślub, w kar­czmie i na gospodzie, obrzędy.
Muzyka. Chrzciny. Pijaństwo na zabawach i przy różnych okolicznościach.
Co do stosunków towarzyskich chłopi żyli dawniej w oddzielnej gromadzie, przeważnie, a na­wet prawie wyłącznie sami między sobą, co
zre­sztą z pewnemi zmianami dotychczas przetrwało i dzisiaj jeszcze rzuca się w oczy. Dzikowscy chłopi i z innych wsi okolicznych przyjaźnili
się tylko dość często z mieszczanami tarnobrzeskimi, zapraszając ich w kumy, na wesela i wzajemnie przez nich zapraszani, — zresztą częstsze
zbli­żanie się do włościan ludzi innych warstw za­czyna się przyjmować dopiero w ostatnich cza­sach.
Sami między sobą schodzili się chłopi zna­cznie częściej, niż obecnie, już to na zwyczajnych

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5632:jan-slomka-wojt-w-dzikowie-pamietniki-wloscianina-v&catid=27:historia

Prof. Mirosław Matyja: Ignacy Paderewski, Konstytucja Marcowa i PUNO w Londynie (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5631:prof-miroslaw-matyja-ignacy-paderewski-konstytucja-marcowa-i-puno-w-londynie&catid=9:pugnae

Ignacy Paderewski, Konstytucja Marcowa i PUNO w Londynie

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) ponownie prezentuje się w skali międzynarodowej. Tym razem organizuje zakrojoną na szeroką skalę konferencję dotyczącą 100-lecia uchwalenia Konstytucji Marcowej oraz 80-tej rocznicy śmierci Ignacego Paderewskiego – patrona tego jedynego polskiego uniwersytetu poza granicami Ojczyzny.
Tytuł konferencji nie budzi żadnych wątpliwości:


Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5631:prof-miroslaw-matyja-ignacy-paderewski-konstytucja-marcowa-i-puno-w-londynie&catid=9:pugnae

DAVID DALEIDEN | HANDEL PŁODAMI I KAMALA HARRIS | POLSKIE NAPISY (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5630:david-daleiden-handel-plodami-i-kamala-harris-polskie-napisy&catid=12:video


https://www.bitchute.com/video/G2h5v4bO6ean/

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Naczelnik Państwa został zrobiony w bambuko!

Stanisław Michalkiewicz

https://www.youtube.com/watch?v=AbMRVTRd1N4

ZAPIS ZARAZY nowa książka Sumlińskiego | Polski

Żyd Vlog Poleca

https://www.youtube.com/watch?v=5n3Ftgs1R10

Szczęśliwa trzynastka – Hanna Kazahari

https://www.youtube.com/watch?v=wDtJBKsmkxg

Impeachment Prezydentów USA. Ewelina Frihauf

https://www.youtube.com/watch?v=WZeGde4HS3E

Wygraliśmy, Wygraliśmy, Wygraliśmy!!! Patrioci mają

to pod kontrolą – Ewelina Frihauf.

https://www.youtube.com/watch?v=l_9McFd-3uQ

„Komu wiele dano od tego wiele wymagać będą. Gdybym był na miejscu jakiegoś biskupa to drżałbym codziennie o to jakie będą owoce mojej pracy w winnicy Pana i jakie będą w niej owoce – cierpkie, obumarłe, zepsute, zgniłe, czy dojrzałe i słodkie. Króluj nam Chryste !” – jac505

Duszpasterstwo współczesne – tańce, hulanki, swawole

w roli głównej abp Ryś

https://gloria.tv/post/L1jQrK9EePG84iBm4NCkGFTTP

 Nowe wydanie_PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI_z Kanady

NR 499                                                                       15 II 2021 r.

———————————————————————–

NOWY JORK, CHICAGO, TORONTO, BERLIN, WARSZAWA.

 

Patriotyczny Ruch Polski w internecie: www.wicipolskie.org

 

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy!

W naszym biuletynie zamieszczamy teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i Świata. Kluczem doboru publikowanych treści, nie jest zgodność poglądów Autorów publikacji z poglądami redakcji lecz decyduje imperatyw ważnością tematu. Poglądy prezentowane przez Autorów tekstów, nie zawsze podzielamy. Uznając jednak że wszelka wymiana poglądów i wiedzy, jest pożyteczna dla życia publicznego – prezentujemy nawet kontrowersyjne opinie, pozostawiając naszym czytelnikom ich osąd.                                               Redakcja

———————————————————————————–

Adres kontaktowy Redakcji PRP: PO Box 1612, Cranford NJ 07016 i internetowy: turobin@netzero.net

1) Wiadomości; 2) Preparat przeciwko Covid to nie szczepionka a terapia genowa; 3) Konflikt interesów w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Epidemiologów; 4) To eksperyment podyktowany celami politycznymi; 5) Kto kontroluje ideologiczny krajobraz kontroluje świat; 6) Stan upadku; 7) Zachodnie Imperium zła; 8) Czy w Polsce PiS da się żyć? – II; 9) Afera Covidowa; 10) Covid-19 – weryfikuje poglśdy; 11) Dlaczego im wierzą; 12) Podwójne standardy M. Morawieckiego;

 

Ukraińcy zamierzają zostać na stałe i ściągają rodziny

Grupa Impel przygotowała wyniki nowych badań przeprowadzonych wśród imigrantów z Ukrainy. – W ich najbliższych planach ma więc dominować przede wszystkim chęć osiedlenia się w Polsce na stałe. Co więcej, wielu z przybyszy zza naszej wschodniej granicy zaczęło już ściągać do Polski swoje rodziny.

Agencje zatrudnienia zajmujące się ściąganiem do naszego kraju obcokrajowców, bardzo chętnie publikują raporty dotyczące życia Ukraińców w Polsce. Są oni najczęściej pytani o swoje plany na przyszłość, zadowolenie z pobytu w Polsce czy o opinie na temat polskich pracodawców. Nowy raport nosi z kolei tytuł „Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia i perspektywy”.

Niepokojące są z pewnością plany na przyszłość które snują ankietowani Ukraińcy. Największa ich grupa, licząca blisko 41 proc. respondentów, deklaruje bowiem chęć zamieszkania w Polsce na stałe. W osiedlaniu się w naszym kraju pomaga im z pewnością, wprowadzenie długoterminowych kart pobytu. Dzięki temu już blisko 29 procent ankietowanych twierdzi, że ściągnęło do Polski również swoje rodziny. Tylko 28 procent jasno deklaruje, iż nie nosi się z takim zamiarem.

Z poziomu życia w naszym kraju zadowolonych ma być 67 procent Ukraińców. Zaś 44 procent ocenia polski standard życia jako najważniejszy argument przemawiający za dobrą oceną własnej sytuacji życiowej. Jednocześnie dla 14 procent ukraińskich imigrantów korzystanie ze służby zdrowia jest niemożliwe, zaś 54 proc. odczuwa pogorszenie swojego położenia z powodu pandemii koronawirusa.

Wspomniana Grupa Impel i agencja Sanpro Synergy zachęcają jednocześnie rządzących do jeszcze szerszego otwarcia granic. Przedsiębiorcom wskazują na konieczność legalnego zatrudniania Ukraińców, aby mieli oni poczucie bezpieczeństwa, natomiast państwo powinno uprościć procedury legalizujące ich pobyt i ułatwić dostęp do służby zdrowia.

Za: http://autonom.pl/?p=35060

 

Komentarz PRP: Dobry przykład dał Józef Piłsudski, ściągając do Polski 600 tys. żydów tzw. „litwaków z Litwy i 200 tys. żydów z Niemiec. Zapytany, powiedział wprost: by w wyborach zagłosowali na nasze plany i naszą partię”. Czy obecnie rządzący Polską nie mają na myśli podobnych rozwiązań? – a tylko ukrywają to przed Polakami. Druga wielka niewiadoma, kto pod nazwą Ukrainiec się ukrywa? Wiadomo, o czym na wielu portalach piszą, że wśród Ukraińów znajdują się tak „banderowcy” jak i żydzi, a to może zaowocować sanacyjnymi planami Piłsudskiego: „by w wyborach zagłosowali na nasze plany i naszą partię”… – AD

#          #          #

To obywatel będzie musiał udowodnić swą rację [22.I.21]

Opinia publiczna karmiona jest newsami o tym kto się zaszczepił poza kolejką, a kto nie chcę w ogóle się szczepić, a tymczasem w zaciszu Sejmu, partia rządząca przygotowuje dla szarych obywateli Polski kolejną nowelizację, która wytrącić ma prawo do nieprzyjęcia mandatu z rąk policji. Być może jest to wynikiem próby ograniczenia prawa obywateli do odwołania się od niezgodnych z prawem polskim [nad którym elity rządowe są ponad] działań funkcjonariuszy służb mundurowych lub też próbą ratowania budżetu poprzez możliwość ściągnięcia od obywateli kolejnych haraczy w formie mandatów.

Projekt zgłoszony przez grupę posłów partii Prawa i Sprawiedliwości [Waldemar Andzel, Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Tadeusz Chrzan, Przemysław Czarnecki, Witold Czarnecki, Barbara Dziuk, Czesław Hoc, Paweł Hreniak, Michał Jach, Henryk Kowalczyk, Krzysztof Janusz Kozik, Władysław Kurowski, Jacek Kurzępa, Krzysztof Lipiec, Marek Matuszewski, Anna Milczanowska, Jan Mosiński, Violetta Porowska, Marcin Porzcek, Urszula Rusecka, Paweł Rychlik, Zdzisław Sipiera, Sławomir Skwarek, Kazimierz Smoliński, Ewa Szymańska, Mariusz Trepka, Jan Warzecha, Patryk Wicher, Grzegorz Wojciechowski, Tomasz Zieliński, Ireneusz Zyska] zakłada usunięcie punktu, który daje sprawcy wykroczenia prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego.

[Wymienione wyżej osoby nie reprezentują interesu narodu polskiego, czyli polskiego Sejmu… Reprezentują interes międzynarodówki żydowskiej, czyli sanhedrynu. A co ich łączy z Polską, tylko obywatelstwo polskie… – AD].

Zastąpione to ma być prawem zaskarżenia nałożonej kary do sądu przez pokrzywdzonego w okresie do 7 dni. Przyjęcie takiej ustawy doprowadzi do sytuacji, że państwo polskie zrezygnuje z osiągnięć prawa rzymskiego które uznawało zasadę domniemania niewinności. Od momentu wprowadzenia tego przepisu to zwykły obywatel będzie musiał udowodnić swoją rację, dodatkowo to obywatel będzie obciążony obowiązkiem zebrania dowodów na swoją niewinność. Jednym słowem posłowie klubu – odnoszącego się w swojej nazwie, do prawa i sprawiedliwości chcą włożyć w ręce służb mundurowych prawo wydawania kar na obywatelach. Biorąc pod uwagę fakt, iż mandat karny, w momencie odwołania, dalej jest wykonalny, faktyczna kara nakładana jest bez stwierdzenia winy przez niezawisły i niezależny organ.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią o tej skandalicznej propozycji zmiany w ustawie, zaprezentowaną przez Konfederację: https://www.youtube.com/watch?v=wmMaVC4uNkw&feature=-emb_title

Krzysztof Żabierek

Za: www.magnapolonia.org

#          #          #

Ofiary radioaktywnych bomb NATO z Serbii idą do sądu [20.I.2021]

W Serbii w środę zostaną wytoczone pierwsze pozwy przeciwko NATO od osób, które ucierpiały w bombardowaniach z użyciem zubożonego uranu w 1999 r., powiedział Sputnikowi prawnik Srdjan Aleksic.

Prawnik od kilku lat pracuje nad zbieraniem dowodów w tej sprawie. Podkreśla, że po raz pierwszy w Serbii, oskarżenia przeciwko NATO jako osoby prawnej będą kierowane w imieniu osób fizycznych.

W środę składamy pozwy do sądów Belgradu, Nowego Sadu, Kragujevaca, Niszu i Vranje. Mowa o sądach wyższej instancji, w których złożymy pięć pozwów. Ofiary to osoby fizyczne – wojskowi i policjanci Federalnej Republiki Jugosławii, którzy byli w Kosowie w 1999 r. Chcemy, aby w pierwszym etapie były to identyczne przypadki, jak w przypadku włoskich wojskowych – powiedział agencji prawnik.

Podobnie jak w przypadku zachodnioeuropejskich żołnierzy którzy otrzymali niebezpieczną dawkę promieniowania podczas służby w NATO w pobliżu radioaktywnej amunicji, oraz w miejscach ich użycia, Aleksic planuje uzyskać odszkodowanie dla każdego z serbskich poszkodowanych w wysokości co najmniej 300 tys. euro. Aleksicowi pomaga włoski prawnik Angelo Fiore Tartaglia, który skutecznie reprezentował interesy włoskich wojskowych.

„Ma 181 orzeczeń sądowych które już uprawomocniły się w Europie. Będzie członkiem mojego zespołu prawników, zarejestrowaliśmy go w Izbie Adwokackiej w Niszu. Mamy ponad 3 tys. stron materiałów w tym orzeczeń, opinii biegłych, materiałów specjalnej komisji rządowej Włoch. Zebraliśmy wystarczająco dużo dowodów, aby orzeczenie sądów w Serbii było dla nas korzystne” – powiedział serbski prawnik.

Zdaniem Aleksicia w znacznym stopniu pomogła w tym decyzja Sądu Okręgowego w Belgradzie z 2001 roku, na mocy której przywódcy NATO, tacy jak: amerykański gen. Wesley Clark i były sekretarz generalny NATO Javier Solana, zostali uznani za winnych zbrodni wojennych na ludności Serbii. Materiały tej sprawy jasno wskazują daty i miejsca użycia pocisków ze zubożonym uranem przez samoloty NATO.

Kolejnym krokiem po wpłynięciu pozwu do Sądu Najwyższego w Belgradzie powinno być przesłanie przez organ sądowy formalnego zawiadomienia w ciągu 6 miesięcy do siedziby NATO. Z kolei Sojusz Północnoatlantycki będzie musiał odpowiedzieć na roszczenie w ciągu 30 dni. Według serbskiego prawnika, wcześniej Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł na korzyść brytyjskich żołnierzy, którzy otrzymali dawkę promieniowania na służbie.

Za: pl.sputniknews.com

#          #          #

Rabin obawia się, że szczepionka zrobi z ludzi homoseksualistów [19.I.2021]

Krytycznie i zarazem kontrowersyjnie na temat szczepionek na koronawirusa wypowiedział się rabin Daniel Asor. Przemawiając do swoich zwolenników ostrzegał on przed szczepieniami, ponieważ – mogą one doprowadzić do niepożądanych konsekwencji. Mianowicie „może ona uczynić ludzi gejami”.

Asor jest popularnym w Izraelu ultraortodoksynym rabinem. Posiadając własną oddaną grupę swoich wyznawców nie bał się więc zakwestionować instrukcji innych liderów tej społeczności, którzy wydali instrukcje dotyczące szczepionek. W porównaniu do trzech najstarszych rabinów: Chaima Kaniewskiego, Gershona Edelsteina i Shaloma Cohena – odradza szczepienie się przeciwko koronawirusowi.

Według Asora nie tylko szczepionka, ale także sam wirus został stworzony przez „globalny rząd światowy”. Ma on być zjednoczeniem różnych tajnych stowarzyszeń, wśród których wymienił iluminatów, wolnomularzy i założyciela Microsoftu, Billa Gatesa. Za jego pośrednictwem wybrane osoby zamierzają zaś stworzyć „nowy porządek świata”.

W związku z powyższym, Asor wezwał swoich zwolenników, aby nie szczepili się na COVID-19. Szczepionka miała bowiem zostać stworzona właśnie przez „globalny rząd światowy”, a jej przyjęcie może wywoływać homoseksualizm wśród zaszczepionych osób.

Ortodoksyjny rabin krytycznie wypowiedział się na temat trzech wspomnianych na początku ortodoksyjnych przywódców religijnych. Bez przedstawienia dowodów oskarżył on Kaniewskiego, Edelsteina i Cohena o uleganie manipulacjom… Koncerny farmaceutyczne miały bowiem przekazać rabinom fałszywe informacje, by w ten sposób otrzymać ich rekomendację. Ponadto Asor twierdzi iż podczas pandemii amerykańsko-izraelska mafia wspierała plan „rządu światowego”.

Za: http://autonom.pl/?p=35008

#          #          #

Szwecja: Cztery osoby zmarły po przyjęciu szczepionki przeciw Covid-19 [13.I.2021]

W Szwecji cztery starsze i schorowane osoby zmarły po przyjęciu szczepionki na COVID-19. Łącznie zgłoszono podejrzenie wystąpienia 96 niepożądanych skutków u 38 zaszczepionych osób – poinformowała Szwedzka Agencji ds. Produktów Medycznych.

„Zmarłe osoby miały jakąś formę choroby podstawowej. Na razie nie widzimy związku przyczynowego między szczepieniem a śmiercią. Chcemy jednak dokładnie sprawdzić te przypadki” – oświadczyła Veronica Arthurson ze Szwedzkiej Agencji ds. Produktów Medycznych.

Szczegóły dotyczące dwóch zgonów zostały upublicznione. Region Uppsala poinformował o śmierci 97-letniej osoby, będącej pensjonariuszem domu opieki – w dzień po przyjęciu szczepionki. Podobne zdarzenie miało miejsce w Kalmarze i dotyczyło 85-letniego mężczyzny mającego wiele innych chorób. Zmarł on z powodu niewydolności serca.

Za: magnapolonia.org

#          #          #

PE nie ma kompetencji do naciskania na Polskę w sprawie aborcji. Analiza Ordo Iuris [13.I.2021]

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wzbudziła wiele kontrowersji. Dokument zawiera sprzeczne z prawem międzynarodowym twierdzenia, jak to, że „dostęp do aborcji” miałby stanowić prawo człowieka. PE znacznie wykracza też poza swoje kompetencje, próbując wywierać nacisk na Polskę m.in. apelując o niepublikowanie wyroku TK, co byłoby sprzeczne z Konstytucją. Instytut Ordo Iuris przygotował komentarz dementujący fałszywe informacje i ideologiczne postulaty zawarte w rezolucji.

Tekst przyjętej rezolucji, a nawet już sam jej tytuł, budzą poważne zastrzeżenia. Wynikają one z braku kompetencji UE w kwestii obowiązującego prawa chroniącego życie w państwie członkowskim. Dotyczą też licznych odniesień ideologicznych i opinii świadczących o całkowitym niezrozumieniu nie tylko sytuacji politycznej, ale i prawnej w Polsce.

Instytut Ordo Iuris wskazuje jakie kompetencje i zadania ma Trybunał Konstytucyjny i dlaczego próba „potępienia” przez PE orzeczenia w sprawie aborcji eugenicznej nie może mieć wpływu na jej ważność. Podobnie apel PE o „niepublikowanie wyroku TK” jest namawianiem do łamania Konstytucji RP, która – wprost nakazuje publikację orzeczeń Trybunału nie przewiduje żadnych odstępstw od tej zasady i stwierdza, że wyroki TK są ostateczne.

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego też oddając w Państwa ręce nasze publikacje – prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

W przywołanej rezolucji PE pojawił się też bezprecedensowy atak na wymieniony z nazwy Instytut Ordo Iuris. Stanowi to oczywiste naruszenie dóbr osobistych Fundacji oraz prawa traktatowego obowiązującego UE. W związku z tym, do Trybunału Sprawiedliwości wpłynie wniosek o stwierdzenie – niezgodności uchwały Parlamentu z prawem pierwotnym Unii Europejskiej.

Analiza w szczególności podkreśla, że regulacje związane zarówno z aborcyjnym pozbawianiem życia nienarodzonych jak i z objęciem ich życia ochroną prawną należą do wyłącznej kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej. Próba wywarcia jakiegokolwiek wpływu na kształt tychże regulacji, a tym bardziej próba ich podważania, jest niedopuszczalna. Komisja Europejska wielokrotnie potwierdzała, że stanowienie w tej kwestii jest wyłączną i suwerenną decyzją poszczególnych państw członkowskich – zaznacza Anna Kubacka, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Za: https://www.pch24.pl/pe-nie-ma-kompetencji-do-naciskania-na-polske-w-sprawie-aborcji–analiza-ordo-iuris,81283,i.html

#          #          #

Wzrost zachorowań na Covid-19 wśród zaszczepionych pensjonariuszy i personelu domów dla seniorów w Hiszpanii [13.I.2021]

Madrycka agencja Europa Press, powołująca się na statystyki regionalnych służb sanitarnych, poinformowała, że kilkaset osób zaszczepionych w Hiszpanii przeciwko Covid-19 zostało zainfekowanych koronawirusem. Najwięcej nowych ognisk zakażenia pojawiło się od weekendu w domach spokojnej starości.

Od początku stycznia w ośrodkach opieki nad seniorami, zachorowało na Covid-19 ponad 100 osób, które zostały zaszczepione preparatem Pfizer/BioNTech. W gronie tym są zarówno podopieczni tych placówek, a także członkowie personelu. Do środy najwięcej przypadków zakażeń wirusem w domach spokojnej starości, zanotowano na terenie wspólnot autonomicznych Kastylii i Leonu, Nawarry i w Katalonii.

Z poniedziałku na wtorek [11/12.01.2021] odnotowano w Hiszpanii ponad 25,4 tys. nowych infekcji Sars-CoV-2. To jedna z najwyższych – w tym kraju – dobowych liczb zakażeń. Z wtorkowych deklaracji ministra zdrowia Salvadora Illi wynika, że służby medyczne wykorzystały już ponad 60 proc. dawek szczepionek dostarczonych przez firmy Pfizer i BioNTech. Minister dodał: pomimo nadejścia trzeciej fali epidemii gabinet premiera Pedra Sancheza nie zamierza ogłaszać lockdownu.

Według hiszpańskich służb medycznych prawie połowa [44 proc.] zainfekowanych w kraju przechodzi obecnie Covid-19 bez objawów choroby – pisze dziennik „El Mundo”. W piątek [8.01.2021] resort zdrowia potwierdził, że w kraju rozpoczęła się już trzecia fala koronawirusa.

Za: wprawo.pl

#          #          #

My stoimy w prawie – a rząd jest rebeliantem”. Sebastian Pitoń w Radio Zet o inicjatywie Góralskie Veto [13.I.21]

Sebastian Pitoń, pomysłodawca inicjatywy Góralskie Veto, był we wtorek [12.01.2021] gościem Beaty Lubeckiej w Radio Zet. – My stoimy w prawie, a rząd jest rebeliantem – stwierdził Pitoń odnosząc się do zapowiedzi otwierania biznesów na Podhalu od 18 stycznia pomimo przedłużenia zakazu działalności gospodarczej dla wielu branż.

Pitoń wyraził nadzieję, że do Góralskiego Veta przyłączy się cała Polska. Wskazał, że choć jest to pójście na konflikt z rządem, to nie jest to pójście na konflikt z prawem. Przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z którego wynika – że bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego rząd nie może wprowadzać restrykcji, które już wprowadził. – Państwo powinno być po to, ażeby ułatwiać obywatelowi życie, a nie utrudniać – podkreślił.

– Przypuszczam, że celem tej polityki jest zniszczenie klasy średniej w Polsce, małej i średniej przedsiębiorczości – stwierdził Pitoń. Podkreślił, że dane dotyczące liczby zgonów nie wskazują na to, iż mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem ze strony wirusa.

– Wydaje mi się, że ludzie którzy racjonalnie szacują ryzyko, mając do wyboru perspektywę działań politycznych które zmierzają do likwidacji klasy średniej i do sytuacji w której tylko państwo i wielkie korporacje zostają na rynku pracy i ewentualnie ryzyko jakichś kar finansowych, musieliby nie być mądrzy, aby wybrać to, że przestraszą się kar a zaryzykują stratę wszystkiego – powiedział.

Pitoń poinformował, że przedsiębiorcy którzy decydują się na otwieranie biznesów, mają ochronę prawną ze strony kancelarii, które z nimi współpracują i dadzą sobie radę z ewentualnymi sankcjami. – Nie jesteśmy buntownikami – zapewnił. – Chcemy normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Chcemy, żeby obowiązywało prawo i konstytucja. Czujemy się strażnikami tego porządku prawnego. Nie mamy żadnych oczekiwań w stosunku do rządu. To rząd ciągle ogranicza nasze życie, ogranicza nasze wolności. Nie pozwala nam pracować, nie pozwala na mnóstwo różnych rzeczy. To rząd ma w stosunku do nas jakieś chore oczekiwania – podkreślił Pitoń.

– Jeśli teraz nie zdobędziemy się na akt odwagi i powrót do normalnego życia to wkrótce będzie lawina bankructw i to nieodwracalnych – podkreślił Pitoń. Odpowiadając na pytanie czy górale będą nadal głosować na PiS odpowiedział, że z tego co widzi i słyszy, to PiS stracił na Podhalu bardzo dużo, może nawet połowę głosów.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=AlQE6B2il5s&feature=emb_title

Za: https://wprawo.pl/my-stoimy-w-prawie-a-rzad-jest-rebeliantem-sebastian-piton-w-radio-zet-o-inicjatywie-goralskie-veto-wideo/

#          #          #

Zachorowali na Covid-19 po przyjęciu szczepionki. Źródło infekcji jest nieznane [9.I.2021]

W dwóch domach opieki społecznej w Bawarii stwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u rezydentów i personelu, który przyjął szczepionkę na Covid-19 firmy Pfizer/BioNTech. Nie wiadomo, jakie jest źródło infekcji.

W miasteczku targowym Küps w Górnej Frankonii pensjonariusze i personel pielęgniarski domu seniora „Sonnen-Blick” zostali zarażeni patogenem Sars-CoV-2 mimo pierwszej dawki szczepionki, którą otrzymali pod koniec grudnia. Wg. informacji dyrektor placówki – Silvii Meusel, obecnie zarażonych jest 18 rezydentów i ośmiu opiekunów. – Szybkie testy antygenowe a w niektórych przypadkach również testy PCR, były pozytywne – poinformowała Meusel w czwartek [7.01.2021].

Dwie pielęgniarki miały objawy typowe Covid-19. U niektórych zarażonych pensjonariuszy, stwierdzono podwyższoną temperaturę. Meusel podkreśliła iż nie jest jasne, skąd wzięły się infekcje. – Nie wiemy czy nosiciel wirusa nie był zakażony przed szczepieniem i to bez żadnych objawów – powiedziała. Jednak testy przed szczepieniami były negatywne.

Zaszczepiony rezydent domu opieki w pobliskim Stockheim również uzyskał pozytywny wynik testu na Sars-CoV-2. W opinii Georga Sigl-Lehnera, prezesa Stowarzyszenia Pielęgniarskiego w Bawarii, incydenty w ośrodkach w Górnej Frankonii są kolejnym dowodem na to, że surowe przepisy epidemiczne muszą nadal obowiązywać wobec osób które zostały zaszczepione. – Trzeba także założyć, że po pierwszym szczepieniu nadal mogą wystąpić infekcje – powiedział. Dopiero przy drugim szczepieniu istnieje duże prawdopodobieństwo ochrony immunologicznej. Pełne szczepienie nie chroni wówczas przed samym wirusem, ale przed chorobą.

Wg. najnowszej ankiety Niemieckiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej ok. połowa personelu pielęgniarskiego i jedna czwarta lekarzy nie chce się szczepić m.in. dlatego, że nie określono jeszcze możliwych długofalowych skutków ubocznych.

Za: wprawo.pl

#          #          #

Niepodległa Północna – Korea: Stany Zjednoczone to nasz największy wróg [10.I.2021]

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał do rozwoju broni jądrowej, i nazwał Stany Zjednoczonej największym wrogiem wolnej Korei.

„Wroga polityka Waszygtonu nie zmieni się bez względu na to kto zasiada w Białym Domu. Porzucenie tej polityki jest kluczowe, do poprawy stosunków między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi” – powiedział Kim Dzong Un cytowany przez państwową agencję informacyjną KCNA.

„Nasza zagraniczna działalność polityczna – powinna być skoncentrowana na opanowaniu Stanów Zjednoczonych, naszego największego wroga, i głównej przeszkody w naszym rozwoju” – uważa przywódca Korei Północnej.

Podkreślił, że “bez względu na to, kto jest u władzy w USA – prawdziwa natura Stanów Zjednoczonych i ich zasadnicza polityka wobec Korei Północnej nigdy się nie zmieni”.

Zapowiedział, że jego kraj nie będzie nadużywać broni jądrowej, jednocześnie zapowiadając rozszerzenie arsenału jądrowego.

Kim wezwał także do opracowania sprzętu obejmującego broń hipersoniczną, międzykontynentalne pociski balistyczne, satelity szpiegowskie i drony.

Na podst. rp.pl/opr. Eugeniusz Onufryjuk)

Za: https://xportal.pl/?p=38646

————————————————————————————————–

 

EPIDEMIOLOG: PREPARAT PRZECIWKO COVID TO NIE SZCZEPIONKA, LECZ TERAPIA GENOWA

Szczepionki mają ustalony sposób wytwarzania i prowadzenia badań nad nimi, sięgający kilku lub kilkunastu lat. Tym razem, mamy do czynienia z preparatem terapii genowej. Wiele eksperymentalnych prób terapii genowej, np. w nowotworach złośliwych i szeregu innych ciężkich zmian chorobowych, zawiodło i wycofano się z nich – powiedział epidemiolog dr Zbigniew Hałat w radiowym wywiadzie.

Jak podkreślił lekarz w Poranku Radia Wnet, by skutecznie walczyć z Covid-19 należy opierać się na twardych danych.

Wszystkie początkowe przedłożenia medialne, naukowe, nawet ukazujące się w prestiżowych czasopismach medycznych po kolei zaczynają brać w łeb. Ewidencja pokazuje, że wiele spraw wygląda, w rzeczywistości inaczej, niż przedstawiano w relacjach wcześniejszych – wskazywał.

Podjęte środki działania zapobiegawcze były oparte na błędnych przesłankach. Należy się dostosować. Stanowczo uważam, że podstawowe zasady logiki, wnioskowania medycznego i naukowego, zwłaszcza epidemiologicznego, powinny być przestrzegane. Nie powinniśmy się poddawać presji reklamy, marketingu czy propagandy politycznej, poczucia ryzyka dla tych którzy wydają miliardy dolarów, euro i złotówek na zbędne czynności, zamiast zabezpieczać niezbędne potrzeby, jakimi są na przykład świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych – mówił dr Hałat.

Epidemiolog zwrócił uwagę na notowaną w naszym kraju nadzwyczajną śmiertelność oraz jej przyczyny, tylko pośrednio związane z koronawirusem.

Nasz kraj bardzo ucierpiał na tej sytuacji. Nadmierna umieralność, w stosunku do poziomu ubiegłego pięciolecia w Polsce jest wybitnie wysoka. Sięga ponad 100 procent podczas gdy w niektórych grupach wiekowych – np. od 15 do 65 lat – chociażby w Niemczech spadła a w Stanach Zjednoczonych utrzymuje się na niewielkim poziomie – wyliczał gość Radia Wnet.

U nas ci wszyscy którzy czekają w karetce pogotowia na wynik testu i konają na zawał czy na udar są ofiarami tej całej sytuacji. Mamy hasło: „Wszystkie ręce na pokład”, ale tylko ten pokład, który się wiąże z jedną manifestacją nieszczęść człowieka – jak z gorzką ironią określił COVID doktor Hałat.

Epidemiolog podkreśla, że biorąc pod uwagę preparat rozprowadzany obecnie w wielu krajach świata, nie możemy w tej chwili mówić o szczepionce na koronawirusa, a jedynie o eksperymentalnej terapii genowej.

– Szczepionki mają ustalony sposób wytwarzania i prowadzenia badań nad nimi, sięgający kilkunastu lat. …Tym razem mamy do czynienia z preparatem terapii genowej. Wiele eksperymentalnych prób terapii genowej, na przykład w nowotworach złośliwych i szeregu innych ciężkich zmian chorobowych, zawiodło i wycofano się – alarmował lekarz.

Rozmówca Katarzyny Adamiak przybliżył mechanizm działania „szczepionki” przeciwko COVID i związane z jej stosowaniem potencjalne niebezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o SARS CoV-2, messenger RNA [mRNA] ma spowodować ekspresję genów człowieka w kierunku wytwarzania antygenu podobnego do kolca SARS CoV-2. …Już w 2000 roku amerykański odpowiednik Polskiej Akademii Nauk stwierdził, że ekspresja genów jest dużym zagrożeniem. Nawet genetycznie modyfikowana żywność może powodować taki proces u człowieka. Tutaj mamy ekspresję umyślną. W związku z powyższym organizm wytworzy antygen podobny do kolca czy identyczny z kolcem wirusa a na niego oczekiwany jest wysiew, uruchomienie przeciwciał w postaci limfocytów odporności. Nie wiemy, jakie będą tego następstwa, bo nie ma żadnych badań na ten temat. Firma, która to tak mocno promuje, zupełnie niedawno zapłaciła jedną z najwyższych kar na świecie, ponad 2 miliardy dolarów za fałszywą reklamę produktu, który nie spełniał podawanych w reklamie kryteriów. A więc, po pierwsze, nie wiemy, czy to szkodzi i jak szkodzi – relacjonował epidemiolog.

Lekarz powiedział, że w preparacie stosowanym do szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się składnik używany od lat w kosmetykach i u znacznej liczby konsumentów powodujący reakcje alergiczne.

Mamy do czynienia z sytuacją długofalowego zagrożenia w postaci chorób autoimmunologicznych nieznanych nam, bo przecież, te badania mają być skończone dopiero w grudniu 2023 roku – wskazywał.

Natomiast nagłe odczyny są już zliczone. Profesor Clark opublikował 19 grudnia dane amerykańskie, dotyczące ciężkich odczynów, które wyłączyły ludzi z codziennych czynności i pracy. Na 100 tys. było ich 3,5 tys… Naukowiec przestał jednak podawać te dane – dodał dr Hałat.

Lekarz zaapelował o jawność danych dotyczących nowego preparatu. Według niego, brak rzetelnej informacji, może mieć bardzo negatywne skutki dla naszego zdrowia.

Cała świadoma ludzkość powinna żądać, by ci wszyscy którzy zdjęli odpowiedzialność z producenta i przerzucili ją na szczepionego, ujawnili dane faktyczne. Nie powinniśmy pozwolić na ich ukrywanie. One decydują o życiu w chwili obecnej i późniejszym czasie… Kto będzie płacił za leczenie chorób autoimmunologicznych? Przecież to są bardzo wysokie koszty – podkreślał.

Powinniśmy żądać prawdziwej informacji. Nie będę tu występował przeciwko kampanii rządowej w sposób prowadzący do zderzenia z lokomotywą. Nie jestem propagandystą, w związku z tym mogę tylko odpowiadać na pytania związane z medycyną. Pierwszą zasadą medycyny jest: Primum non nocere [„po pierwsze, nie szkodzić”]. Zawsze mamy do wyboru jakieś postępowanie – przypomniał.

W bogatym arsenale mamy przede wszystkim wczesne leczenie z użyciem hydroksychlorochiny której fabryka – jedna z dwóch głównych w skali świata … należąca do własciciela ze szwajcarskim obywatelstwem – właśnie została spalona, wysadzona na Tajwanie. …W Polsce od połowy marca jest zabronione używanie hydroksychlorochiny. Ma być używana wyłącznie ze wskazania na konkretne schorzenie nie mające nic wspólnego z COVID – mówił.

Drugim sposobem jest słynna amantadyna, która wyleczyła jednego z wiceministrów i dlatego miała być podjęta natychmiastowa akcja sprawdzająca, czy ona skutkuje. Tak się medycyny nie uprawia. Bierze się wszystkie możliwości, robi się badania. Poproszę o jakieś wyniki badań wskazujących, na co w rzeczywistości umarły te tysiące ludzi. W jakiej fazie choroby byli, jakie zastosowano leczenie. To powinno być zbadane… – wyliczał epidemiolog.

Jeśli wybieramy akurat ten najbardziej ryzykowny, zawodny i zupełnie pozbawiony sensu sposób zapobiegania który właściwie niczego nie wnosi, a pomijamy wczesne leczenie, to bierzemy na sumienie tych wszystkich, którzy na przykład zostali zaduszeni przez zastosowanie respiratorów – dodał.

Pierwsza sprawa to terapia wczesnych stanów, które ładnie przechodzą jeśli jest zastosowane to wczesne leczenie – podsumował dr Hałat.

RoM

Za: https://www.pch24.pl/epidemiolog–preparat-przeciwko-covid-to-nie-szczepionka–lecz-terapia-genowa,80928,i.html

——————————————————————————————–

 

KONFLIKT INTERESÓW W ZARZĄDZIE GŁÓWNYM POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Szanowni Państwo,

Przekazujemy istotne z punktu widzenia niezawisłości medycznej, a właściwie jej braku, informacje.

——————————

Konflikt Interesów w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego [Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych] wystosowali APEL do rządu i Prez. RP w sprawie przyśpieszenia wyszczepienia Polaków, oraz o ignorowanie głosów naukowców wypowiadających wątpliwości co do bezpieczeństwa, skuteczności i zasadności podania preparatu genetycznego [tzw. szczepienia przeciw COVID-19].

Link do apelu ZGPTELCZ: http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/u-ploads/2020/12/Apel-i-list-otwarty-ZG-PTEiLChZ.pdf

Do ściągnięcia w formie PDF:

Apel i list otwarty ZG PTEiLChZ: https://www.polishclub.org/wp-content/uploads/2021/01/Apel-i-list-otwarty-ZG-PTEiLChZ.pdf

——————————

Poniżej informacje dot. KONFLIKTU INTERESÓW członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych:

– Prof. dr hab. Robert Flisiak – prezes – konsultacje i fundusze na badania od AbbVie, Gilead, Merck i Roche.

– Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska – wiceprezes – konsultacje od AbbVie, Gilead, Merck, i Roche oraz fundusze na badania od AbbVie, Gilead, and Roche.

– Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz wiceprezes – konsultacje od AbbVie, Alfa Wasserman, BMS, Gilead, Janssen, Merck, i Roche oraz fundusze na badania od AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, and Roche.

– Prof. dr hab. Michał Garlicki – konsultacje od AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead, Glaxo Smith Kline, Janssen, Roche, Sanofi Pasteur oraz fundusze na badania od Amgen, Janssen, and Pfizer.

– Prof. dr hab. Waldemar Halota – konsultacje od Abb-Vie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche oraz fundusze na badania od AbbVie, Gilead, and Roche

– Prof. dr hab. Anna Piekarska – konsultacje od AbbVie, Gilead, Merck i Roche.

– Prof. dr hab. Krzysztof Simon – konsultacje i wykłady sponsorowane od AbbVie, Gilead i Merck, konsultacje od Alfa Wassermann, Novartis, Lilly i Bayer oraz fundusze na badania od AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept, and Pfizer.

– Dr hab. Jerzy Jaroszewicz – konsultacje od AbbVie, Gilead i Roche jest rzecznikiem dla AbbVie, Alfasigma, MSD, Gilead i PRO. MED. CS

– Dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk – konsultacje i wykłady sponsorowane od received consultancy od AbbVie, Gilead, and Merck.

——————————

Apelujemy do przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego [Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych] o nie uprawianie kryptoreklamy wadliwie przebadanych preparatów genetycznych.

Źródło: J Gastroenterol Hepatol 2020 Jul; 35[7]:1238-1246 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgh.14936

Z wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan: http://cioz-dobrostan.pl/

——————————

Wystąpienia lekarzy i naukowców na temat koronawirusa

Prof. Dr. John P. A. Ioannidis

– jest grecko-amerykańskim lekarzem-naukowcem, który przyczynił się do rozwoju medycyny opartej na dowodach [evidence-based medicine], epidemiologii i badań klinicznych. Dr. Ioannidis zajmuje się badaniami naukowymi, meta-badaniami głównie w dziedzinie medycyny klinicznej i nauk społecznych. Jest profesorem medycyny, badań i polityki zdrowotnej oraz nauki o danych biomedycznych w Stanford University School of Medicine oraz profesorem statystyki w Stanford University School of Humanities and Sciences i współ dyrektorem Meta-Research Innovation Center w Stanford [METRICS].

Według badania Prof. Ioannidis’a wskaźnik śmiertelności osób, u których zdiagnozowano COVID-19 odpowiada wskaźnikowi grypy sezonowej.

Wywiad: https://www.cda.pl/video/51726183a

Wywiad: https://www.cda.pl/video/517267287

——————————

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

– lekarz, specjalista chorób zakaźnych i ekspert w dziedzinie mikrobiologii. Jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców w historii Niemiec. Był profesorem na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji i kierownikiem Instytutu Mikrobiologii i Higieny Medycznej.

„Rządowe środki anty-COVID19 są groteskowe, absurdalne i bardzo niebezpieczne… Oczekiwana długość życia milionów ludzi ulega skróceniu. Przerażający wpływ na światową gospodarkę zagraża istnieniu niezliczonych ludzi. Konsekwencje dla opieki medycznej są ogromne. Wszystkie te środki prowadzą do samozagłady i zbiorowego samobójstwa opartego wyłącznie na strachu”.

Wywiad: https://www.cda.pl/video/523871477

List do kanclerz Merkel https://www.cda.pl/video/5199213eb

Artykuł https://covid1984pl.wordpress.com/2020/05/20/bhakdi-servus-tv/

——————————

Prof. Michel Chossudovsky

– jest kanadyjskim ekonomistą, pisarzem i teoretykiem. Jest emerytowanym profesorem ekonomii na uniwersytecie w Ottawie oraz prezesem i dyrektorem Centrum Badań nad Globalizacją które prowadzi stronę globalresearch.ca. W swoich analizach na stronie internetowej i kanale na You Tube przedstawia wnikliwą analizę obecnej sytuacji.

Wywiad: Kryzys gospodarczy 2020: Ubóstwo na świecie, bezrobocie, rozpacz: https://www.cda.pl/video/5667401bd

——————————

Dr. Chriss Whitty

główny lekarz Wielkiej Brytanii [ponownie] potwierdza, że Covid-19 jest nieszkodliwy dla przeważającej większości ludzi. Chris Whitty jest angielskim lekarzem i epidemiologiem, pełni funkcję, głównego doradcy ds. zdrowia rządu Wielkiej Brytanii, głównego naukowego doradcy Departamentu Zdrowia Wielkiej Brytanii, oraz jest prezesem Narodowego Instytutu Zdrowia [NIHR].

Rządowa konferencja prasowa https://www.cda.pl/video/519926752

——————————

Dr Wolfgang Wodarg

– niemiecki lekarz specjalizujący się w pulmonologii, polityk i były przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 2009 r. wezwał do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie domniemanego konfliktu interesów związanego z reakcją UE na pandemię świńskiej grypy.

Wywiady:

 1. https://www.cda.pl/video/4951745fc

 2. https://m.cda.pl/video/5195433dc

——————————

Prof. Klaus Puschel

– szef Instytutu Medycyny Sądowej Kliniki Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf, były profesor kryminalistyki na Uniwersytecie w Essen.

„Nie miałem ani jednego przypadku na stole prosektoryjnym osoby zmarłej tylko i wyłącznie na Covid19, bez żadnych chorób współistniejących. Wszyscy zmarli cierpieli na poważne choroby współistniejące. Średnia wieku to 80 lat”.

Prof. Klaus Puschel wraz z kolegami przeprowadza sekcje zwłok zmarłych na Covid-19 w Hamburgu. Jego zdaniem strach przed wirusem jest wyolbrzymiony, a Covid-19 jest relatywnie nieszkodliwą chorobą.

Reportaż TV: https://www.cda.pl/video/519910544

——————————

Dr. Scott Atlas

– jest starszym współpracownikiem David and Joan Traitel w Instytucie Hoovera Uniwersytetu Stanforda i byłym szefem neuroradiologii w Centrum Medycznym Uniwersytetu Stanford.

5 kluczowych faktów, dlaczego „narodowa kwarantanna” jest nieuzasadniona:

Reportaż TV: https://www.cda.pl/video/523913155

——————————

Dr Knut Wittkowski

– od 35 lat modeluje sytuacje epidemiologiczne, przez 20 lat pracował na Uniwersytecie w Nowym Yorku kierując działem biostatystyki, epidemiologii i badań. Wcześniej przez 15 lat współpracował z Klausem Dietzem, jednym z najlepszych epidemiologów na świecie, w niemieckim mieście Tybinga.

„Należy jak najszybciej otworzyć szkoły i biznesy – a chronić osoby starsze z grupy zagrożonej”.

Wywiad: https://www.cda.pl/video/52035183d

——————————

Dr. Stefano Montanari

– włoski nanopatolog, farmakolog i dyrektor naukowy laboratorium nanodiagnostycznego w Modenie.

„Nikt nie umarł na koronawirusa. Szczepionka na Covid-19 to absurd!”