Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NCHTS

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Jak odprawić Godzinę Łaski?

Jesus is Lord
During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will.

„Życie na ‚kocią łapę’”

NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Uroczystość
Znalezione obrazy dla zapytania 8 grudnia godzina laski
(Łk 1,26-38) 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.
Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŠA
Z listu św. Ambrożego, biskupa, do biskupa Konstancjusza
 

Oświecaj wiernych przez swoje słowa
Przyjąłeś urząd kapłański i siedząc przy sterze Kościoła, przeprowadzasz ten statek przez wiry morskie. Trzymaj więc mocno ster wiary, abyś się nie poddał potężnym falom nawałnic tego świata. Wielkie to i rozległe morze, ale się go nie lękaj, albowiem sam Pan „krąg ziemi na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami”. 
Jest pewne, że wśród zmiennego świata Kościół Pana, zbudowany na fundamencie Apostołów, pozostaje na nim niewzruszony, mimo iż wkoło niego burzy się rozpętane morze. Uderzają weń fale, lecz nie mogą nim zachwiać, a chociaż często prądy świata z szumem rozbijają się o niego, pozostaje on dla wszystkich zbawiennym i bezpiecznym portem. A jeśli nawet rzuca nim morze, to przecież unoszą go wody, te wielkie rzeki, o których powiedziano: „Rzeki swój głos podnoszą”. Istotnie, płyną rzeki z łona Kościoła, wody zaczerpnięte z Chrystusa i udzielane przez Ducha Świętego. Podnoszą one swój głos, bo przelewają się łaską Ducha. 
Ta rzeka nawadnia lud Boży, a jej wartki nurt rozwesela duszę ukojoną i pełną pokoju. Kto czerpie z pełni tej rzeki, jak na przykład Jan ewangelista lub Piotr czy Paweł, ten podnosi swój głos i tak jak Apostołowie niesie słowo Ewangelii aż po krańce ziemi i głosi Pana Jezusa Chrystusa. 
Uzyskaj więc od Chrystusa to, by i twój głos się podniósł. Zbieraj wodę Chrystusową, tę, która wysławia Pana. Zbieraj tę wodę z wielu miejsc, w których chmury proroków ją wylały. 
Ktokolwiek więc gromadzi w sobie tę wodę z gór lub czerpie ją ze źródeł, ten później poi nią ziemię jak deszczem padającym z obłoków. Napełnij tą wodą twe serce i twój umysł, abyś i ty sam nawodnił się z własnych źródeł. 
A dzieje się to wtedy, gdy wiele się czyta i pojmuje. Ten, który jest pełen, może dawać innym, bo tak mówi Pismo: „Kiedy obłoki wzbierają deszczem, nawadniają ziemię”.  Czytaj dalej
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. MIKOÅ AJA, BISKUPA
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
 

Niech potęga miłości zwycięży gorycz śmierci
Najpierw Pan pyta o to, o czym dobrze wiedział, i pyta Piotra nie jeden raz, lecz po dwakroć i trzykroć, czy on Go miłuje. I słyszy Pan od Piotra trzykrotne wyznanie miłości, i po trzykroć poleca Piotrowi, aby pasł Jego owce. 
Trzykrotnemu zaparciu się Pana odpowiada trzykrotne wyznanie, bo miłość ma teraz przemówić tam, gdzie przedtem przemawiał lęk, a słowa mają być nie mniej dobitne w obliczu życia, niż przedtem były w obliczu zagrażającej śmierci. A pasienie owiec Pana ma być dowodem miłości, tak jak dowodem lęku było zaparcie się pasterza. 
Ci, którzy pasą owce Chrystusa tylko dla siebie, a nie dla Niego, okazują, że kochają nie Jego, lecz samych siebie. To przed nimi ostrzega po trzykroć Chrystus, nad nimi boleje Apostoł, że szukają własnego pożytku, a nie Jezusa Chrystusa. 
Bo cóż innego mogą znaczyć te słowa Pana: „Miłujesz Mnie? Paś owce moje”. To znaczy: jeśli Mnie miłujesz, to nie myśl o sobie, lecz o moich owcach. Paś je jako moje, a nie jako swoje; szukaj w nich chwały mojej, a nie swojej własnej; własności mojej, a nie twojej; pożytku mojego, a nie twego. Jeśli zaś nie będziesz tak czynił, to się zaliczysz do tych, którzy mają przyjść w dniach ostatnich, do owych ludzi samolubnych i występnych, bo miłujących tylko samych siebie. 
Ci, którzy pasą owce Chrystusa, nie powinni być samolubni, ponieważ owce nie należą do nich, lecz do Pana. 
Mają się wystrzegać tego występku, którym jest szukanie własnej korzyści, a nie Jezusa Chrystusa, i wykorzystywania do własnych celów owiec, za które Chrystus przelał swoją krew.  Czytaj dalej

BO PRZECIEŻ POLACY GŁOSUJĄC NA ŻYDA DUDĘ ZAGŁOSOWALI NA SWOICH MORDERCÓW, BO W IZRAELU JEST CORAZ MNIEJ WODY I SZUKAJĄ KŁAMSTWAMI, OBIECANKAMI I PRZESTĘPSTWAMI NOWYCH TERENÓW A NAJLEPIEJ IM BĘDZIE W POLSCE KATOLICKIEJ UFNEJ RZĄDZĄCYM POLSKĄ POLITYKOM I BISKUPOM – KARDYNAŁOM. POLACY GŁOSUJĄC NA ŻYDA DUDĘ ZGADZAJĄ SIĘ Z KAŻDYM ZARZĄDZENIEM JEGO NAWET ZE ZNISZCZENIEM OJCZYZNY, CO JUŻ CZYNI.

Grzegorz Braun UJAWNIA niewygodne fakty! Przygotowano „ludobójstwo na Polakach”?

https://www.youtube.com/watch?v=eQe_pi4f3tA

WAŻNE! Nie można robić eksperymentu na narodzie!

Czy 5G zagraża naszemu zdrowiu? dr J. Sachajko

https://www.youtube.com/watch?v=vAwcCa934Dc

Co się wydarza podczas Mszy

https://gloria.tv/post/3wNxnbSQkQmT6U61LbSZN2a9Q

TEN KRYZYS WYWOŁUJĄ I AKCEPTUJĄ SAMI RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM POCZĄWSZY OD WATYKANU BISKUPA RZYMU BERGOLIO PO EPISKOPATY, ARCHIDIECEZJE I DIECEZJE – MASONERIA

Ks. Piotr Glas. Kryzys w Kościele #1 | Fałszywi i prawdziwi prorocy. Jak ich rozpoznać?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=TptN3r4Thls&feature=emb_logo

Ojcze! Przebacz im… O.Augustyn Pelanowski.

czyt. opis. arch.

Za zamkniętymi drzwiami odzywa się echo głosu, tego którego usta są zamykane. Straszne? Tak straszne -Tym, którzy chcą uciszyć swoje brudne sumienie- kamienując………….siebie. Przed rzuceniem ostatniego kamienia- popatrz mu w oczy.

 https://www.youtube.com/watch?v=hc6rdDgVaOI

 

Nowenna do św. Jana od Krzyża(5-13.XII)

Znalezione obrazy dla zapytania nowenny do św. Jana od Krzyża

 

 

Dzień pierwszy
Święty Janie od Krzyża, adorujący obecnego Pana. Bóg pełen dobroci i miłosierdzia udzielił ci tak mocnej łaski wiary, że przez nią odnalazłeś w swej istocie obecnego Boga i nawiązałeś z Nim, żywym i osobowym, głęboką więź osobową, przenikającą całe twe życie. Przez to doświadczenie pouczasz nas, szukających Boga, że Bóg jest w nas obecny: przez swą potęgę i każdy, nawet grzesznik, może Go w sobie odnaleźć przez łaskę uświęcającą, przez którą Bóg zamieszkuje w nas, oraz przez głębokie doświadczenie miłości.
Módlmy się: Prosimy Cię, święty Janie, wypraszaj nam u Boga nieustanne pogłębianie wiary, abyśmy z wielką troską szukali Boga, a poszukując Go, kierowali się twoimi wskazaniami, które pouczają nas, że Bóg jest w nas; że poszukując Go należy wejść w siebie. W swoim więc istnieniu należy odnaleźć Boga, od którego otrzymaliśmy to istnienie, od Boga dzięki któremu żyjemy; w swojej istocie odnaleźć obraz Boży w sobie; w swojej woli odnaleźć gorące pragnienie istnienia ku Bogu oraz troskę o upodobnienie się do Niego. Niech Bóg przez twoje wstawiennictwo udziela nam i wszystkim, za których modlimy się w tej nowennie, daru łaski nieustannego szukania i odnajdywania Boga.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Św. Janie od Krzyża, módl się za nami!
Dzień drugi Czytaj dalej

 Wielkie zwycięstwo! „Dwóch ojców” ani „dwóch matek” nie można wpisać w akcie urodzenia

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

śpieszę przekazać Pani informacje o naszym niezwykle ważnym sukcesie! Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w składzie siedmiu sędziów zgodził się z naszą argumentacją i zdecydował, że w akcie urodzenia dziecka nie mogą być jako rodzice wpisani dwaj mężczyźni lub dwie kobiety!

Zwycięstwo w tej bardzo istotnej batalii sądowej nie byłoby możliwe, gdyby nie ścisła współpraca naszych prawników i Darczyńców Instytutu. Bardzo im za to dziękuję!

Rodzice to matka i ojciec!

Czytaj dalej

ZAKONNICY PAULINI ZAPOMNIELI UKRYĆ W CIEMNICY FIGURĘ KRÓLEWSKĄ PANA JEZUSA

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie….wmv

Odnów mnie

Czekam Na Ciebie Dobry Boze

Rozpoczynamy Adwent – czas oczekiwania, czas rekolekcji i spowiedzi św.

Adwent – okres liturgiczny, w którym przypominamy sobie, że Pan Jezus przyjdzie do nas. Przyjdzie w dniu Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim przyjdzie w dniu ostatnim. Czy zastanie nas przygotowanych? To w dużej mierze zależy od nas. Aby to przyszłe spotkanie nie napawało nas lękiem, lecz było oczekiwane z radością, trzeba już dzisiaj rozpoznać Pana i przyjąć Go, gdy przychodzi w modlitwie, w Eucharystii, w sakramencie pokuty, w drugim człowieku.

Zajrzyj i przeczytaj więcej o Adwencie: kliknij

Zamyślenie adwentowe – rozpoznać Boga w bliźnich i nie odepchnąć Go…

Żyła sobie kiedyś stara kobieta, która zanosiła do Pana Boga pobożne modlitwy przez wiele godzin w ciągu dnia. Pewnego dnia usłyszała głos Boga mówiący do niej: “Dzisiaj przyjdę do ciebie.” Wyobraźcie sobie jaka radość i duma zapanowała w sercu starszej kobiety.

Zaczęła od czyszczenia i polerowania mieszkania, postanowiła upiec ciasta. Potem położyła się na łóżku i zaczęła czekać na przybycie Boga.

Po chwili  ktoś zapukał do drzwi. Stara kobieta pobiegła otworzyć. Ale to był tylko jej sąsiad, który zwrócił się do niej aby pożyczyć szczyptę soli. Staruszka odepchnęła go: “Na miłość boską, wynoś się, nie mam czasu na takie bzdury czekam na Pana Boga który dziś ma przyjść do mojego domu, Wynoś się!”
Sąsiad zatrzasnął drzwi przed jej twarzą upokorzony.

Jakiś czas później, ktoś zapukał znowu. Stara kobieta spojrzała w lustro, wyprostowała się i pobiegła otworzyć. Ale kto tam był? Chłopiec oferujący sprzedaż orzeszki ziemne. Staruszka wykrzyknęła ”Czekam na dobrego Boga nie mam czasu, odejdź szybko.”
I zamknęła drzwi przed nosem biednego chłopca.

Za krótką chwilę ktoś znów zapukał ponownie do drzwi. Stara kobieta otworzyła je i zobaczyła przed sobą starego  obdartego i brudnego mężczyznę. “Chleb, pani kochana, nawet czerstwy jeśli możesz mi pani dać oraz pozwól mi odpocząć chwilę tutaj na schodach twego domu” – powiedział słabym głosem. “Ach, nie, zostaw mnie w spokoju! Czekam na Boga, który już jest niedaleko od mojego domu!” – powiedziała starsza pani ze złością. Biedny poszedł sobie a starsza kobieta usiadła ponownie, by czekać na Boga.

Dzień minął, godzina po godzinie. Wieczór zapadł, a Bóg się starszej kobiecie nie pokazał. Staruszka była głęboko rozczarowana. Ostatecznie zdecydowała się iść do łóżka. Dziwnie natychmiast zasnęła i zaczęła śnić.

Ukazał się jej we śnie, dobry Bóg, który powiedział:
“Dzisiaj, trzy razy przyszedłem cię odwiedzić i trzy razy mnie odepchnęłaś.”

Bóg przychodzi do nas codziennie i prosi: daj mi pić, daj mi jeść, pozwól mi zatrzymać się u Ciebie, okryj mnie – pomóż mi odnaleźć swoją godność, bądź ze mną w chorobie, nie wstydź się mnie, gdy znajdę się w więzieniu. Bóg naprawdę przychodzi do nas codziennie.

MATKA BOŻA PROSI: Módlcie się, by Mój Syn Jezus Chrystus został ogłoszony KRÓLEM POLSKI

MATKA BOŻA: Moje drogie dzieci, szczególnie dzieci narodu polskiego, proszę was, abyście modlili się, by Mój Syn Jezus Chrystus został ogłoszony KRÓLEM POLSKI. Jest to ważne nie tylko dla waszego kraju – dla waszej ojczyzny – ale dla ca łej Europy i dla całego świata

PROSZĘ, PRZEKAŻ APEL O CZUWANIE RÓŻAŃCOWE – KAPŁANOM, WSPÓLNOTOM ZAKONNYM,
SWOJEJ RODZINIE I ZNAJOMYM.

Czytaj dalej

WIDZICIE POLACY KOGO WYBRALIŚCIE NA PREZYDENTA – ŻYDA Z KRWI I KOŚCI – FAŁSZYWEGO POLAKA, KTÓRY DRWI Z BOGA JEGO ZBAWICIELA A KŁANIA SIĘ MARTWEMU BOGU – MUROWI, KTÓRY SOBIE ŻYDZI OBRALI ZA BOGA. TAKI BÓG DLA NICH JEST NAJLEPSZY, BO NIEMY – ONI GADAJĄ A ON MILCZY. A.DUDA SŁUŻY DWOM BOGOM Z RACZEJ JEDNEMU – ŻYDOWSKIEMU. ŻADNE PAŃSTWO NA ŚWIECIE NIE MA USUNIĘTYCH SWOICH PIENIĘDZY A DUDA JUŻ CHCE UKRAŚĆ POLSKIE ZŁOTÓWKI A DAJE KARTKI I WYDZIELI WAM ILE I CO MOŻECIE  JEŚĆ, ZAWŁASZCZY WASZE DOMY I MIESZKANIA – BO TO SIĘ TAK ZACZYNA Z GŁUPIMI POLAKAMI WIERZĄCYMI ŻYDOM A NIE PAN BOGU.   WSZYSTKO ROBI PRZECIWKO BOGU I POLSCE KATOLICKIEJ A BÓG PROSI UZNAJCIE MNIE KRÓLEM POLSKI TO ZAPEWNIĘ POKÓJ NA CAŁYM ŚWIECIE, A ŻYDZI WYBIERAJĄ JAK ZAWSZE WOJNY I KONFLIKTY. CZY TO TAK TRUDNO WYMODLIĆ POLSKIEGO PREZYDENTA –  PATRIOTĘ? ZA WASZE PODATKI RZĄDZĄCY ŻYDZI ROBIĄ REKLAMY ABY ZWYCIĘŻYŁ WASZ WRÓG – ŻYD, KTÓRY ŚCIĄGA NASTĘPNYCH WROGÓW ŻYDÓW. JUŻ WIECIE ŻE ŻYDZI SĄ WROGAMI BO TYLKO ŻĄDAJĄ OD POLAKÓW, TYLKO OKRADAJĄ Z DOBREGO IMIENIA POLSKĘ. 

Ukryta prawda o “Ustawie 447”, czyli co żydzi uzgodnili z żydami udającymi chrześcijan i Polaków

Żydzi zrezygnują ze swoich żądań w zamian za ogłoszenie „Rzeczypospolitej Przyjaciół”, za prawne usankcjonowanie ich współgospodarowania krajem nad Wisłą.

Prezydent Duda już kilka miesięcy temu ogłosił, że Polska jest Rzeczpospolitą Przyjaciół. Poniższy artykuł Krzysztofa Zagozdy wyjaśnia jego motywacje.

Właśnie wchodzimy w etap najważniejszy: usankcjonowania żydowskiego statusu w kraju nad Wisłą.

Oczywiście Żydzi nie muszą martwić się o akceptację swoich “praw” przez Wielkich Tego Świata i tzw. międzynarodową opinię publiczną. To mają zagwarantowane zawsze i wszędzie.

Jedynym twardym orzechem do zgryzienia jest uzyskanie takiej akceptacji od… Polaków. To zadanie karkołomne, ale – jak wykazałem wyżej – do udźwignięcia przez sprytną i bezwzględną strategię żydowską. Powiem więcej: oni przeszli właśnie do ostatniego etapu realizacji tego zadania. Nie ma tu miejsca na analizę wszystkich działań podejmowanych przez nich na przestrzeni setek lat. Zatrzymam się tylko na krótko przy słynnej amerykańskiej “Ustawie 447”. W Polsce wokół tej ustawy dominuje narracja o przysłowiowej żydowskiej pazerności. Jestem przekonany, że jest to narracja bardzo korzystna dla Żydów i być może nawet przez nich samych generowana jako swoista zasłona dymna.

O co więc naprawdę chodzi w “Ustawie 447”?

Rąbka tajemnicy uchyliło niedawne oświadczenie tzw. Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jego sygnatariusze w pełni zgadzają się z postanowieniami “Ustawy 447”. Są jednak wspaniałomyślni i wyrozumiali. Wiedzą, “że pełne rekompensaty byłyby zbytnim obciążeniem dla Polski”. Po chwili jednak powoli wyłazi szydło z worka.

“Niemniej jednak jakieś rozwiązanie powinno zostać wypracowane przez wszystkie zainteresowane strony. Wyobrażalne są rozstrzygnięcia kompromisowe, np. rekompensata symboliczna. Wymaga to dobrej woli obu stron”.

A więc nie chodzi tu o pieniądze? A o co?

“Jako polscy chrześcijanie i Żydzi wierzymy we wspólnotę, która wynika i ze wspólnych korzeni biblijnych i ze wspólnego życia w naszym kraju”.

I teraz już wszystko jasne. Roszczenia to tylko finansowa marchewka na kiju, bat na ogłupionych Polaków. Żydzi zrezygnują ze swoich żądań w zamian za ogłoszenie “Rzeczypospolitej Przyjaciół”, za prawne usankcjonowanie ich współgospodarowania krajem nad Wisłą.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów została delegowana, by jako pierwsza skonfrontować Polaków z brutalną dla nich rzeczywistością. Teraz bez wątpienia w jej ślady pójdą tzw. moralne autorytety z kościelnymi włącznie (wybór momentu wybuchu afery pedofilskiej w Kościele nie był przypadkowy), a po nich jednym głosem przemówi elita polityczna.

Machina ruszyła całkiem na serio. Czym my możemy się jej przeciwstawić?

https://www.polishclub.org/2019/10/16/ukryta-prawda-o-ustawie-447-czyli-co-zydzi-uzgodnili-z-zydami-udajacymi-chrzescijan-i-polakow/

 

 Braun ostry jak kieł narwala! Wprost wyjaśnił lewakom 5G na komisji

NASTĘPNE ZASADZKI NAKAZUJĄ WZIĄĆ POLAKOM ICH WROGOWIE. JUŻ CHCĄ ZAWŁASZCZYĆ  WASZYMI MÓZGAMI. NA KAŻDYM KROKU ODKĄD RZĄDZĄ ŻYDZI Z PiSu NISZCZĄ WAS. POLACY NIE DAJCIE SIĘ ZAMORDOWAĆ WROGOM POLSKI. ZGODA WASZA NA „5G” BĘDZIECIE SŁUŻYLI WASZYM WROGOM BO TO TAK DZIAŁA TA NOWOCZESNA TECHNIKA – BĘDĄ WIEDZIELI O WAS WSZYSTKO I BĘDĄ SKAZYWAĆ ZA ….WYMYŚLONE POWODY, BO WSZYSTKO O WAS BĘDĄ WIEDZIEĆ WROGOWIE…..

Braun ostry jak kieł narwala! Wprost wyjaśnił lewakom 5G na komisji

Kard. Kurt Koch: Co ma robić katolik, który jest przekonany o błędzie papieża?

Jeżeli ktoś nabiera przekonania, że papież zaprzecza Tradycji Kościoła katolickiego, to ma obowiązek powiadomić o tym wspólnotę wierzących – mówi przewodniczący Papieskiej Rady Jedności, kard. Kurt Koch. Kardynał mówił następnie o kontrowersjach wokół samego Ojca Świętego, z którego wypowiedziami wielu katolików ma poważny problem.

Przyznał jednak, że może dojść do „trudnej sytuacji, w której ktoś nabiera przekonania, że to, czego naucza papież, nie odpowiada wierze Kościoła”. – Także Urząd Nauczycielski papieża – i jest to zgodne z wiernością wobec papieża – nie jest czysto formalną zasadą, ale jest przede wszystkim wyrazem wewnętrznej więzi: nawet papież nie ma władzy nad apostolskim credo, ale cała jego władza pochodzi właśnie z tego credo. Także Urząd Nauczycielski papieża jest poddany Słowu Bożemu i jego zobowiązującemu odczytaniu w Tradycji – powiedział.

– Jeżeli ktoś stwierdziłby w swoim sumieniu, że tak jednak nie jest, to byłby zobowiązany do zakomunikowania tego społeczności wiary – dodał.

Szanowni Państwo,

w internecie opublikowano szokujący wywiad z człowiekiem, który został poddany procesowi tzw. „edukacji” seksualnej. Wnioski z tekstu są wstrząsające i powinny jak najszybciej dotrzeć do wszystkich rodziców w Polsce! Teodor ma dzisiaj 20 lat. Gdy chodził do szkoły podstawowej objęto go przymusem „edukacji” seksualnej, podobnie jak wszystkie pozostałe dzieci w Niemczech. Po latach opowiada o koszmarze, przez jaki przeszła jego rodzina. Czytaj dalej

8 grudnia 2019 r. – godzina 12 – 13 w południe

MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA.
 
Z GODZINĄ ŁASKI ZWIĄZANE SĄ KONKRETNE PROŚBY I OBIETNICE MATKI BOŻEJ.
1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono GODZINĘ ŁASKI dla całego świata.
2. Dzięki Modlitwie w tej godzinie ześlę wiele ŁASK dla duszy i ciała.
3. Będą masowe nawrócenia.
4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą ŁASKĄ BOŻĄ i znów staną się wierne miłujące Boga.
5. Pan, Mój Boski Syn Jezus okaże Wielkie Miłosierdzie jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
6. Jest Moim życzeniem, aby ta godzina mogła być rozpowszechniana. 
7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej ŁASKI.
8. Jeśli ktoś nie może w tej godzinie przyjść do Kościoła – niech modli się w domu.  


Modlitwa jest to spotkanie z Bogiem Ojcem, Bogiem Jezusem Chrystusem i Bogiem Duchem Świętym  a także z Matką Bożą i dlatego koniecznie trzeba rozważać to co wypowiadamy, bo w Niebie słuchają.

RZĄDZĄCY POLSKĄ POLAKO-PODOBNI

nienawidzą patriotów polskich walczących o swoją Ojczyznę.

https://youtu.be/lmOCacudgjc

Rosjanie pokazali swoją nową broń inspektorom z USA

https://www.rp.pl/Rosja/191129519-Rosjanie-pokazali-swoja-nowa-bron-inspektorom-z-USA.html

Aktualizacja: 26.11.2019, 14:26

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że pokazało hipersoniczną rakietę Awangard inspektorom z USA – informuje AP

Co to oznacza dla USA to można się domyślać, a co z Polską jakby doszło do sytuacji jak w 1939r., to nie ma, o czym mówić jak ktoś zdąży to niech się przeżegna i pomodli do Pana Boga Naszego w Trójcy Świętej Jedynego. 

Plan budowy WOT

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/plan-budowy-wot

Podstawą utworzenia WOT była koncepcja w myśl której w Polsce utworzonych zostanie siedemnaście Brygad Obrony Terytorialnej (BOT), po jednej w każdym województwie, za wyjątkiem województwa mazowieckiego, gdzie mają być utworzone dwie BOT.

CZY TAK POWINNO BYĆ W KRAJU, ŻEBY POLACY WALCZYLI O SWOJE ZDROWIE Z RZĄDEM ŻYDOWSKIM W POLSCE, KTÓREGO WYBRALI ZA NAMOWĄ DUCHOWNEGO T.RYDZYKA I KSIĘŻY Z „RADIA MARYJA” – REDEMPTORYSTÓW ORAZ KSIĘŻY PAULINÓW A TAKŻE INNYCH MEDIÓW A SZCZEGÓLNIE Z RADIA „CZAS BOGA” Z CHICAGO, W KTÓRYM NAMAWIAŁA WŁAŚCICIELKA DO GŁOSOWANIA NA PREZYDENTA – „TYLKO ANDRZEJ DUDA, TYLKO DUDA, A CO TERAZ POWIECIE ZDRAJCY POLAKÓW I POLSKI CAŁEJ? TYLKO CZIPY I TYLKO KARTKI, A ZAGŁADA POLSKI DZIĘKI TYM ZDRAJCOM I PiSu CAŁEGO GOTOWA !!! A CO POWIECIE MORDERCY POLAKÓW PANU BOGU ZBAWICIELOWI BO ZAPYTA CO ZROBILIŚCIE ABY MÓGŁ PANOWAĆ W POLSCE JAKO KRÓL POLSKI?

https://youtu.be/s8Rzpfp9yJc

Apokalipsa która ma nadejść

https://gloria.tv/post/GBgBui7nLRWc3SSBHp7CufQ

TYLKO W POLSCE JUŻ ZAGRABIONEJ RZĄDZĄ ŻYDZI JAWNIE I ZA ZGODĄ UFNYCH POLAKÓW BEZBOŻNYM ATAKUJĄCYM POLSKĘ ŻYDOM. ŻYDZI RZĄDZĄ BESTIALSKO, NACHALNIE I ZABORCZO. TAK SIĘ ODWDZIĘCZAJĄ ZA RATOWANIE ŻYDÓW PODCZAS WOJEN. TERAZ UFNYM IM POLAKOM SZYKUJĄ OBOZY KONCENTRACYJNE – NIEWOLĘ I GŁÓD. TACY SĄ BEZBOŻNI ŻYDZI SZCZĘŚLIWI,   ŻE OSZUKALI POLAKÓW. POLACY NATOMIAST ZDRADZILI PANA BOGA, KTÓRY PROSI, JESZCZE PROSI, ABY GO UZNALI KRÓLEM POLSKI A ZAPROWADZI POKÓJ W SERCACH I MIĘDZY NARODAMI.  DLATEGO ŻYDZI NIE CHCĄ UZNAĆ BOGA KRÓLEM POLSKI, BO BÓG NIE POZWOLI IM KRAŚĆ, SZCZEPIONKAMI UŚMIERCAĆ POLAKÓW NO I OSZUKIWAĆ, BO NIE CHCĄ BYĆ W NIEBIE Z BOGIEM, KTÓREGO NIENAWIDZĄ.

JEST KOSZERNY INTERES DO ZROBIENIA  

„Kontaktem Morawieckiego jest Jojne Daniels, przybłęda z Izraela, który z impetem wszedł na warszawskie salony, ubrał w jarmułki połowę rządu i publicznie przyznaje, że jest opłacany przez polski rząd – fundusze trafiają do jego firmy public relations i pochodzą z LOT, zatrudniającego go za 15 tysięcy euro miesięcznie za to, że – jako sam mówi – „pomaga budować wizerunek LOT-u za granicą”. Wydaje się jednak, że nie tyle wizerunek LOT-u, co polityków PiS, i nie za granicą, co w nowojorskich synagogach. Inna sprawa, że swą „pomoc” podsumował tak: „Jeśli chodzi o amerykańskich Żydów, to potrzeba jest więcej pracy i starań, by zrozumieli polską historię, jak to wszystko wyglądało”. À propos – w charakterze świadka w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia korupcji przy sprzedaży akcji PLL LOT był przesłuchiwany Fogelman. Na swoje konto w banku UBS w Zurychu otrzymał 380 tysięcy dolarów z zarejestrowanej w Liechtensteinie spółki Draco Corporation. To właśnie przez ten podmiot – zdaniem śledczych – przepłynęła łapówka za sprzedaż akcji naszego narodowego przewoźnika. A propos – czy nie warto zastanowić się nad stosowaniem w odniesieniu do naszych polityków, wzorem IPN-owskiego terminu „oficer prowadzący”, terminu „rabin prowadzący”? Bo, jak widać z powyższej wyliczanki, w Polsce każdy znaczący polityk ma takowego.”
„…. A czy związku ze „sprawą” nie miała dezercja PiS ws. nowelizacji ustawy o IPN? Przecież od samego początku wiadomo było, że Izraelowi nie chodziło o karanie za „polskie obozy”, lecz o grabież polskiego mienia poprzez znowelizowanie, przy pomocy takiej samej kombinacji operacyjnej, ustawy reprywatyzacyjnej. Tak jak wiadomo było, że nie przestraszyli się zapisów o karalności, bo mają w Polsce immunitet absolutny i żaden nie został skazany nawet za miliardowy przekręt, a cóż dopiero za „naukowe” badania holokaustu. W stosunkach polsko-izraelskich jest zbyt wiele tajemnic. Nie tylko nie wiemy, jaką wartość mają izraelskie biznesy w Polsce i o jakie jeszcze zabiegają. Pojawia się pytanie, czy nie zapadła już decyzja o spłacie roszczeń żydowskich i jest utrzymywana w tajemnicy zanim wprowadzony zostanie w życie pomysł Szewacha Weissa.”
„„Jest koszerny interes do zrobienia”, a „pierwszy milion trzeba ukraść” – te kultowe już zawołania to motto transformacji majątku narodowego, gdy po formalnym odzyskaniu niepodległości Polacy padli ofiarą rabunku na wielką skalę, nie wiedząc, że był to skutek zawartej pod auspicjami Rockefellera umowy Jaruzelski-Geremek, w myśl której masa upadłościowa została sprawiedliwie podzielona między ludźmi Kiszczaka, a środowiskiem zbliżonym etnicznie i biznesowo do Rockefellera. To także zapowiedź szykowanego kolejnego zamachu na mienie Polaków – zwrot bezspadkowego mienia pożydowskiego, jako rekompensaty dla „ubogich ofiar holokaustu”, i modus operandi tego zamachu: „trzeba doić, strzyc to bydło, a kiedy padnie – zrobić mydło”.

czytaj więcej: https://www.polishclub.org/2019/11/29/jest-koszerny-interes-do-zrobienia-2/

Paulin o. Adam Czuszel bierze w obronę o. Pelanowskiego

Paulin o. Adam Czuszel bierze w obronę o. Pelanowskiego

Paulin o. Adam Czuszel wydał krótkie oświadczenie ws. o. Augustyna Pelanowskiego. O. Czuszel pisze o „licznych oskarżeniach i pomówieniach” pod adresem o. Pelanowskiego i deklaruje, że „sercem jest z nim”. To odpowiedź na oświadczenie Kurii Generalnej Zakonu Paulinów, w którym o. Pelanowskiego oskarżono o nieposłuszeństwo przełożonym, niekatolickie poglądy na kwestię papieża oraz wprowadzanie zamętu i zgorszenia wśród wiernych.

Oświadczenie o. Adama opublikował na portalu społecznościowym dziennikarz Mateusz Ochman, przyjaciel paulina.

„Piszę to krótkie oświadczenie powodowany wielką wdzięcznością dla ojca Augustyna Pelanowskiego i bólem w sercu z powodu licznych oskarżeń i pomówień” – napisał o. Czuszel.

„Ojciec Augustyn Pelanowski w najnowszej książce „Ocalenie” wyjaśnia swoją decyzję o exodusie z zakonu w sposób logiczny i chrześcijański (powołując się na różne podobne sytuacje w historii Kościoła). Nieprawdą jest stwierdzenie, iż poglądy ojca Augustyna stoją w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej. Wręcz przeciwnie, trzyma się on świętego magisterium Kościoła, broni go wytrwale zarazem ukazując liczne odstępstwa od wiary i moralności, które zadomowiły się dziś w Kościele i to ci, którzy je głoszą sieją prawdziwy zamęt i zgorszenie w duszach wiernych” – dodał.

„Nieprawdziwe są również słowa niektórych o tym, że nie miał on zakazu głoszenia słowa. Miał. Wiem, bo od wielu lat byliśmy blisko i spędziliśmy razem pół roku w jednym klasztorze z którego odszedł na „pustynię”. Równie krzywdzące są insynuacje co do jego problemów psychicznych. Głęboka depresja – piszą niektórzy. No cóż… Chwilowe pokusy do zwątpienia, doły emocjonalne związane z wielką tęsknotą za niebem, trudności znoszenia „ziemskiego wygnania”, ból związany z kryzysem i kondycją życia zakonnego, dramatyczne realia Kościoła za panowania Franciszka – to wszystko może stanowić pokusę do rozpaczy, której jednak nigdy w nim nie zauważyłem!” – stwierdził zakonnik.

„Pomimo wielkiego zmagania, w ojcu Augustynie zawsze dostrzegałem silną nadzieję, nie brakowało mu pogody ducha, a ostatnie nasze miesiące wspólnie spędzone wypełniała głęboka modlitwa i trwanie przed Panem na adoracji. Pomimo trudów: niemało radości – z nikim tak się nie śmiałem jak z nim, z nikim tak się nie modliłem jak z nim” – czytamy w oświadczeniu.
 

„Nie poznałem nikogo w swoim życiu kto miałby taki dar poznania serc ludzkich i oceny rzeczywistości. Moje kapłaństwo, moje życie duchowe to w ogromnej mierze owoc jego posługi jako ojca duchownego w seminarium, a potem jako przyjaciela w kapłaństwie i życiu zakonnym. Wiem, że wielu moich współbraci podpisałoby się pod tymi słowami. Sercem jestem z nim” – zakończył o. Adam Czuszel.

https://www.fronda.pl/a/paulin-o-adam-czuszel-bierze-w-obrone-o-pelanowskiego,136987.html

ROŚLINY LECZNICZE – abyśmy w nadchodzących chwilach i w obliczu nieznanych chorób mieli pomoc określonych roślin leczniczych

 

Tłumacz swoją pracę dedykuje Tej 3-letniej maleńkiej Dziewuszeczce wchodzącej po schodach Świątyni jerozolimskiej, 

                   Która musi pozostawić rodziców, aby pójść przygotować się do uczestnictwa w Dziele naszego Odkupienia.

 

Strona z której skopiowano obraz w oryginale tekstu: http://www.pch24.pl/ofiarowanie-najswietszej-maryi-panny—5-rzeczy–ktore-musisz-wiedziec-o-tym-swiecie,39569,i.html#ixzz65tnyrd6r  Czytaj dalej

ŻYDZI NIECH ZACZNĄ OD IZRAELA CZIPOWAĆ SWOICH ZIOMKÓW A NIECH OD NASZEJ OJCZYZNY SIĘ ODCZEPIĄ. ŻYDZI JUŻ DOŚĆ OKRADLI POLSKĘ: KOPALNIE, STOCZNIE, FABRYKI, PRZEMYSŁ, ROLNICTWO I CO JESZCZE TO ONI WIEDZĄ. TERAZ CHCĄ OKRAŚĆ POLAKÓW Z PIENIĘDZY, KTÓRYMI ZAPCHAJĄ SWOJE BANKI A POTEM ZAMKNĄ KARTKI I POLACY Z GŁODU UMIERAJCIE. ŻYDOWSKA NIEWOLA JEST NAJGORSZA, BO ŻYDZI SIĘGAJĄ DO NASZYCH SERC, DUSZ I MÓZGÓW PRZEZ INTERNET I „5 G”. CWANI ŻYDZI JAKO NARÓD WYBRANY NIESTETY Z NIENAWIŚCIĄ ZAMORDOWALI SWEGO ZBAWICIELA I TERAZ JEST NARODEM WYBRANYM PRZEZ LUCYFERA I MAJĄ DIABELSKIE POMYSŁY NA TRAGICZNE OPANOWANIE ŚWIATA CAŁEGO. ŚLEPI I GŁUPI POLACY WYBIERAJĄ NADAL SWOICH MORDERCÓW DO RZĄDU, A ZA TO, ŻE DO TEJ ZDRADY BOGA I POLSKI NAMAWIALI KSIĘŻA TO BÓG IM POLICZY ZDRADZIECKIE ZASŁUGI DO POTĘPIENIA WŁĄCZNIE. DUCHOWNI ZAMIAST DĄŻYĆ DO UZNANIA BOGA JEZUSA KRÓLEM POLSKI, TO WYBIERAJĄ ŚMIERĆ POLAKÓW I POLSKI.

Nowy minister finansów zapowiada Polskę bezgotówkową. Czy wszyscy będziemy mieli chipy?

Zobacz: https://gloria.tv/post/6f2CCGogLmsf2Mnky68nH8wzf

O istnieniu pana Kościńskiego wie nadal bardzo niewielu Polaków. Można odnieść wrażenie, że jego obecność w rządzie jest wręcz ukrywana. Na próżno szukać jakiegokolwiek wywiadu z nim w telewizji. Da się za to znaleźć wypowiedzi pana Kościńskiego w internecie i okazuje się, że jest to człowiek o fizjonomii generała z IDF, który operuje językiem polskim bardzo podobnie do sposobu wypowiedzi ambasadorów Izraela w Polsce. Jednak dużo ważniejsze jest nie to jak mówi, ale co mówi. Nowy tajemniczy minister już na samym początku swojego urzędowania zasugerował, że Polacy lubią płatności bezgotówkowe i będzie wspierał jeszcze większe ich upowszechnienie, a w konsekwencji likwidację gotówki, którą nazwał nawet „zagrożeniem bakteriologicznym”. Skrytykował również to, że Polacy rzekomo trzymają w przysłowiowych skarpetach aż 190 mld złotych w gotówce i wyraził nadzieję, że pieniądze te trafią do banków, umożliwiając nowe inwestycje. Minister Kościński przechodzi też od słów do czynów. Jeszcze kilka lat temu limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców wynosił 10 tysięcy euro, czyli około 45 tysięcy złotych. Obniżono go do 15 tysięcy złotych, a teraz ogłoszono, że limit znowu zostanie obniżony, tym razem do zaledwie 8 tysięcy złotych. Jeśli będzie to postępowało w tym tempie, to już wkrótce wszystkie transakcje będą dozwolone wyłącznie za pomocą banków.
Uprzywilejowanie bankowości nie może nas dziwić skoro rządzą nami banksterzy, ale likwidacja gotówki to bardzo poważne zagrożenie. Jest to natychmiastowa, pełna inwigilacja wszystkich ludzi. Dzieci też musiałyby mieć chipy, bo to one najczęściej korzystają z gotówki. Albo wszyscy posiadaliby karty z RFID, albo chipy byłyby wszczepiane, być może od razu po urodzeniu.
Będzie to też z pewnością pokusa dla władzy, aby odłączać niepokornych od wirtualnego pieniądza i niech sobie radzą jak przetrwać. Nadciągają ciężkie czasy.
https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nowy-minister-finansow-zapowiada-polske-bezgotowkowa-czy-wszyscy-bedziemy-mieli-chipy

                                Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa Drogie dzieci!

Kiedy patrzę na was, którzy kochacie Mojego Syna, Moje Serce napełnia się błogością. Błogosławię was Matczynym Błogosławieństwem. Matczynym Błogosławieństwem błogosławię także waszych pasterzy – was, którzy głosicie Słowa Mojego Syna, błogosławicie Jego rękami i kochacie Go tak bardzo, że jesteście gotowi z radością podjąć każdą ofiarę dla Niego. Wy podążacie za Nim, który był Pierwszym Pasterzem, Pierwszym Misjonarzem.  Dzieci Moje, apostołowie Mojej Miłości, żyć i pracować dla innych – dla tych wszystkich, których kochacie w Moim Synu – jest radością i pocieszeniem ziemskiego życia. Jeśli przez modlitwę, miłość i ofiarę Królestwo Boże jest w waszych sercach, to życie jest dla was radosne i pogodne. Pośród tych, którzy kochają Mojego Syna i którzy wzajemnie się miłują przez Niego, nie potrzeba słów. Wystarczy spojrzenie, aby słyszało się niewypowiedziane słowa i niewyrażone uczucia.  Tam, gdzie panuje Miłość, nie liczy się już czasu. Jesteśmy z wami.   Mój Syn was zna i kocha. To Miłość doprowadza was do Mnie i dzięki tej Miłości będę przychodzić do was i mówić wam o dziełach Zbawienia. Pragnę, aby wszystkie Moje dzieci miały wiarę i odczuwały Moją Matczyną Miłość, która prowadzi ich do Jezusa. Dlatego wy, dzieci Moje, tam, gdzie idziecie, promieniejcie miłością i wiarą jako apostołowie Miłości.

                                 Znalezione obrazy dla zapytania: przyjdz panie jezus"

 Adwent jest to czas radosnego i pobożnego przygotowania do Narodzin Jezusa Chrystusa, którego powitamy   25 grudnia i obchodzi się do dziś prawie w niezmienionej formie. Zapowiadany był przez wszystkich proroków.

 

  Panie Jezu w Księdze Proroka Izajasza czytamy, że to stanie się przy końcu czasów, że miecze przekują na lemiesze gdy góra świątyni    Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór. Że narody nie będą się już zaprawiać do wojny i zapanuje Pokój.

 PAN JEZUS„: Wszystko stanie się u podnóżka góry, którą opisuje prorok Izajasz. Izraelici nie wierzą w Boga Trój – Jedynego, lecz posłuchali słów Proroka Bożego i tak czynią. Jednak jest różnica w zrozumieniu właściwym, gdyż Izraelici myślą tylko o sobie  i chcą mówić tylko o swoim Bogu jednak sens jest Boży. Dlatego powiadam wam czytajcie Ewangelię, rozważajcie i słuchajcie,  tak Ją, jak i inne słowa proroków, bo są Prawdą aż do skończenia świata, które nadchodzi”.

 
 
                            Znalezione obrazy dla zapytania: przyjdz panie jezus"
 
 OKAŻ NAM PANIE ŁASKĘ SWOJĄ I DAJ NAM SWOJE ZBAWIENIE. IDŹMY Z RADOŚCIĄ NA SPOTKANIE PANA.

  Panie Jezu czy zbliża się czas jak za Noego, gdyż w Ewangelii czytamy: Jak było za dni Noego tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

  PAN JEZUS„TAK, to PRAWDA – obecnie ludzie postępują identycznie, a nawet gorzej jak za czasów Noego, gdyż są jeszcze gorsze grzechy wymyślane pomysłami postępowych ludzi. Najgorsze grzechy to są grzechy z dziećmi: dorośli z dziećmi, dzieci z dziećmi, alkohol, narkotyki i wymyślone pogardzanie człowiekiem. Tak – te czasy nadchodzą. Jednak, gdyby Rząd i Episkopat w Polsce uznali Mnie swoim PANEM i KRÓLEM to oczywiście wstrzymałbym rozwój grzechów, gdyż JA KRÓL mam moc zmienić serca ludzi. Taki warunek na zachowanie POKOJU dał Bóg Ojciec. Ludzie naigrawają się ze Mnie jak kiedyś z Boga Ojca. Ludzki rozum jest tak doskonały, że widzi jak postępuje technika. Ludzie są bardzo zdolni i tę Łaskę  Moją powinni wykorzystywać lecz dla ludzi, przyrody i do rozwijania każdego kierunku nauki dla człowieka a nie przeciw człowiekowi. Obecnie w Polsce jest tak duży nadmiar ZŁA we wszystkich kierunkach, że tylko BÓG WSZECHMOGĄCY może zatrzymać ten proceder nienawiści. Bóg Ojciec ma swoje warunki i ludzie nie mogą Go przechytrzyć w doskonałości. Ja Jestem Miłością i czekam, lecz nie umiem zrozumieć, że Polacy przecież wiedzą dlaczego była „II wojna światowa” której nie musiało być. Ludzie w Rządzie i Episkopacie byli uprzedzani jak i teraz o konsekwencjach  nieposłuszeństwa Bogu, lecz niestety w tamtym czasie zwyciężył lucyfer. Obecnie sytuacja jest podobna, tylko inni gracze i w dalszym ciągu ludzie grzeszni chcą przechytrzyć Boga, a przecież czynią to na swoją szkodę. Taki piękny świat stworzył Bóg Ojciec, a ludzie nie umieją utrzymać go w doskonałości Bożej.     A Ja tak bardzo pragnę – a Ja tak bardzo pragnę Pokoju, Miłości i Szacunku między ludźmi. Ja tak pragnę, aby ludzie chcieli żyć w harmonii małżeńskiej i rodzinnej. Ja tak pragnę, aby ludzie chcieli być podobni do Mnie, bo Bóg was stworzył na wzór i podobieństwo Swoje. Mnie zabili z nienawiści i cały czas zabijają ludzi z nienawiści i tylko Bóg, który jest Miłością ten Świat uczyni Piękny i zapewni Dary Boże, lecz oczekuję ludzi zgodnych za uznaniem Mnie KRÓLEM POLSKI. A czy przygotowywać się do okrutnej wojny i zaopatrzyć się w żywość?  Żywność zawsze jest potrzebna i lepiej, gdy spiżarnie będą żywnością pełne. Woda koniecznie niech stoi przygotowana. Najbardziej przygotujcie swoje serca i oczyszczajcie je w konfesjonale i nie róbcie tego niedbale. Te Łaski oczyszczenia duszy mogą być wam odebrane i będą problemy wielkie, gdyż winni będziecie. Przecież o tym mówię od lat wielu, bo wiem jak wygląda ze Mną wasze spotkanie. Oczywiście Módlcie się Różańcami, Nowennami, Litaniami i proście: Boże zlituj się nad nami. Amen”.  Jezus Miłosierny i Sędzia Sprawiedliwy a w uznaniu Mnie KRÓLEM POLSKI bardzo natarczywy”.

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – dnia 1.12.19 r. o godz.9 rano. Święty Paweł: Bracia rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem Zbawienie jest bliżej nas.(..) Odrzućmy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zdroje światła. Żyjmy przyzwoicie, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się o ciało i nie dogadzajcie żądzom”.

MÓDLMY SIĘ

ZA PASTERZY KOŚCIOŁA, ABY DAWALI PRZYKŁAD WRAŻLIWOŚCI NA ZNAKI ZAPOWIADAJĄCE PRZYJŚCIE PANA.
ZA SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ, ABY SZCZERZE TROSZCZYLI SIĘ O PRAWDZIWE DOBRO POWIERZONYCH IM LUDZI. Panie Jezu, który przyjdziesz na końcu czasów przyjmij nasze Modlitwy, niech one przygotują nas na spotkanie z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Z Jasnej Góry – zdjęcia 24 listopada 2019 1 część

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

GDYBY TO BYŁ RZĄD POLSKI TO POLACY NIE MUSIELIBY WALCZYĆ O ŻYCIE SWOICH DZIECI.

FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Obrońcy Życia Dzieci!

Piszę dziś, aby poinformować o ważnych wydarzeniach z ostatnich kilku dni. W moim ostatnim liście do Państwa pisałam, że projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ przeszedł na nową kadencję Sejmu. W ubiegły piątek, 22 listopada, zgodnie z ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nadała mu nowy numer 36, tym samym kierując go na nową ścieżkę legislacyjną. Najpóźniej do 12 maja przyszłego roku powinno odbyc sie kolejne I czytanie projektu. Posłowie raz jeszcze pochylą się nad największą w historii Polski inicjatywą w obronie życia i zaglosują, aby skierować ją do prac w komisji. Której? To zależy od Marszałek Witek. Dotychczas ustawą #ZATRZYMAJABORCJĘ zajmowała się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Jednak †o ile to do tej komisji trafi nasza ustawa – pod przewodnictwem Magdaleny Biejat z Lewicy Razem z pewnością nie dojdzie tam do konstruktywnej pracy nad ochroną życia.
Czytaj dalej

 Władza jest najważniejsza? Jak TK blokuje wydawanie wyroków w sprawach dla PiS niewygodnych

 NAJWAŻNIEJSZY JEST BÓG, KTÓREGO ŻYDZI NIENAWIDZĄ, BO JEST SPRAWIEDLIWY,a za rządów PiSu żydowskiego nie ma prawa ani sprawiedliwości. PiS zmień swoją cwaną nazwę.

Władza jest najważniejsza? Jak TK blokuje wydawanie wyroków w sprawach dla PiS niewygodnych

„Blokowanie rozpoznawania spraw z powodów politycznych, zakaz zgłaszania zdań odrębnych do wyroku, usuwanie sędziów ze składu orzekającego bez ważnych przyczyn, niejasne zasady wyznaczania składów orzekających czy blokowanie swobody wypowiedzi – to tylko niektóre zarzuty, jakie wobec Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wysuwają sędziowie TK”, pisze na łamach tygodnika „Gość Niedzielny” Bogumił Łoziński.

Publicysta przypomina, że w ciągu dwóch lat Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Julii Przyłębskiej, nie znalazł czasu na rozpatrzenie wniosku ponad stu posłów o zbadanie zgodności z Konstytucją prawa zezwalającego na tzw. aborcję eugeniczną, czyli zabijanie dzieci poczętych podejrzanych o chorobę. Wraz z zakończeniem kadencji poprzedniego Sejmu wniosek parlamentarzystów, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, został umorzony.  „Choć w ciągu dwóch lat wiele środowisk apelowało do prezes Przyłębskiej o jak najszybsze rozpatrzenie kwestii aborcji eugenicznej, ta zawsze odpowiadała, że sprawa jest w toku i będzie rozpatrzona bez żadnej zwłoki”, zaznacza Łoziński, po czym przedstawia wyniki ustaleń w tej sprawie. 

Wynika z nich, że „już w czerwcu 2018 roku sędzia sprawozdawca zakończył swoje prace i przygotował projekt orzeczenia wraz z głównymi tezami uzasadnienia wyroku”. Nigdy jednak nie doszło do narady sędziów TK nad nim, ponieważ… nie zezwoliła na to prezes Przyłębska. Zdaniem Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej i Piotra Tulei – sędziów TK – sprawa aborcji eugenicznej nie była rozpatrywana przez Trybunał „z powodów politycznych”. Prawo i Sprawiedliwość „nie chce ruszać sprawy aborcji, bojąc się protestów i utraty władzy”.

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/wladza-jest-najwazniejsza–jak-tk-blokuje-wydawanie-wyrokow-w-sprawach-dla-pis-niewygodnych,72470,i.html

Cztery kościoły w Rouen na sprzedaż. Jeden z nich ma stać się… pijalnią piwa

Władze miasta Rouen, stolicy Normandii postanowiły sprzedać cztery kościoły. Nie podano ich cen, ale zaapelowano o składanie propozycji przez potencjalnych nabywców. Napłynęło już dwanaście ofert.

Jednym z czterech świątyń wystawionych na sprzedaż jest kościół św. Nikazego (Saint-Nicaise) ufundowany w 640 r. przez świętego Ouena, arcybiskupa Rouen. W roku 1388 został on kościołem parafialnym. Koneserzy historii Rouen pamiętają, że w 1560 r. był on ograbiony przez kalwinistów, a w roku 1934 zniszczony w dużym stopniu przez pożar. Kościół św. Nikazego, który jest ważną częścią historycznego dziedzictwa Rouen, może już niebawem stać się… pijalnią piwa! Przedsiębiorca Pierre-Marie Soulat i jego ośmiu wspólników chcą uruchomić w Rouen drugi swój bar i obiecują wydać miliony na remont budynku. Ich projekt zakłada utrzymanie ołtarza przed, którym zostanie zainstalowany „wystarczająco dyskretny” kontuar, a beczki z piwem mają znajdować się za filarami.

Bertrand Rouziès ze stowarzyszenia „La boise de Saint-Nicaise” jest zaniepokojony przyszłością zabytków kultury Normandii. – Nasz strach wynika z „drapieżnictwa” na rynku nieruchomości. Rouen wciąż jest miastem z wieżami sławionymi przez Victora Hugo, ale jeśli urzędowi miasta uda się sprzedać 4 kościoły, to będzie  w przyszłości próbować pozbywać się też innych świątyń. Za przykładem Rouen mogą pójść inne miasta, tworząc efekt lawiny – alarmuje Rouziès.

https://www.pch24.pl/cztery-koscioly-w-rouen-na-sprzedaz–jeden-z-nich-ma-stac-sie—-pijalnia-piwa,72480,i.html

 

DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA BOŻYCH I NIEPRZEKUPIONYCH PRZEZ DIABELSKĄ MASONERIĘ MŁODYCH KAPŁANÓW. UCZMY SIĘ POZNAWAĆ PANA BOGA, ABY SIĘ Z NIM ZAPRZYJAŹNIĆ.
Pójdź za pięknem Jezusa, nie za sobą… – ks. Łukasz Brus

KTO WIE DLACZEGO i KTO USUNĄŁ TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ HENRYKA GULBINOWICZA OFIAROWANĄ w 2000 r.

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

Godzina Łaski i niezwykłe obietnice Maryi .

Z GODZINĄ ŁASKI ZWIĄZANE SĄ KONKRETNE PROŚBY I OBIETNICE MATKI BOŻEJ.
1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono GODZINĘ ŁASKI dla całego świata.
2. Dzięki Modlitwie w tej godzinie ześlę wiele ŁASK dla duszy i ciała.
3. Będą masowe nawrócenia.
4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą ŁASKĄ BOŻĄ i znów staną się wierne miłujące Boga.
5. Pan, Mój Boski Syn Jezus okaże Wielkie Miłosierdzie jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
6. Jest Moim życzeniem, aby ta godzina mogła być rozpowszechniana. 
7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej ŁASKI.
8. Jeśli ktoś nie może w tej godzinie przyjść do Kościoła – niech modli się w domu.  

 Modlitwa jest to spotkanie z Bogiem Ojcem, Bogiem Jezusem Chrystusem i Bogiem Duchem Świętym  a także z Matką Bożą i dlatego koniecznie trzeba rozważać to co wypowiadamy, bo w Niebie słuchają.

O potrzebie modlitwy w dn. 6 grudnia oraz dwa Orędzia Św. Michała Archanioła

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 1O LISTOPADA 2019 DLA LUZ DE MARÍA  

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm    

 

Od tłumaczki: dodaję z dzisiejszej poczty: 

 

Czterech egzorcystów nawołuje do postu, modlitwy i zadośćuczynienia w dn. 6 grudnia. Kapłani sugerują Różaniec i modlitwy do Najświętszego Serca, a także „pewną formę pokuty, taką jak post, wstrzemięźliwość i inne formy umartwienia.”  http://www.ncregister.com/blog/breedail/four-exorcists-urge-day-of-fasting-prayer-and-reparation-dec.-6

Czytaj dalej

Podobny obraz
Z traktatu św. Ambrożego, biskupa, O dziewictwie
 

Wyczekuj przyjścia Chrystusa
Jesteś, dziewico, obrazem Kościoła, jaśniejesz pięknem duchowym, którego blask dodaje wdzięku twojemu obliczu, a gdy i nocą czuwasz w swojej izdebce, niech Chrystus zawładnie twoimi myślami, ty zaś wyczekuj w każdej chwili Jego przyjścia. Chrystus wchodzi przez drzwi otwarte i nie zawiedzie, bo obiecał, że wejdzie. Pochwyć więc Tego, którego szukałaś, zbliż się do Niego, a On cię oświeci. Przytrzymaj Go i proś, by nie odchodził, by nie oddalał się od ciebie. Niełatwo da się uchwycić Słowo Boże, umyka ospałym i opieszałym. Wyjdź Mu więc naprzeciw, podążaj śladami Słowa przychodzącego z niebios, bo „mknie Ono szybko”. 
A w jaki sposób Chrystus da się pochwycić? Nie uchwycą Go żadne sieci, ale więzy miłości, i tylko więź ducha i serce oddane zdolne są Go przytrzymać. Jeżeli pragniesz pochwycić Chrystusa, szukaj Go bez przerwy, nie obawiaj się trudu. 
I bywa tak, że najpełniej się Go znajduje wśród kaźni, pod ręką prześladowców. A gdy z tych rąk się wydzierasz, Chrystus wychodzi ci na spotkanie i nie dozwala, byś uległa mocom tego świata w przedłużającej się próbie. 
Ta, która wtedy szuka i znajduje Chrystusa, może powiedzieć: „Znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam Go i nie puszczę, aż Go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki”. Cóż to za dom i cóż za komnata? To najtajniejsza głębia twego ducha. Strzeż tego domu, usuwaj wszelki pył z jego zakątków. Kiedy będzie on czysty, czyste będzie twoje wnętrze, świątynia ducha mocno wspierać się będzie na kamieniu węgielnym i Duch Święty w niej zamieszka. Gdy w ten sposób szukasz i wzywasz Chrystusa, nie będziesz opuszczona, ale Go spotkasz, a On będzie cię nawiedzał. Czytaj dalej
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
Z listu św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, do św. Ignacego Loyoli
 

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
Odwiedziliśmy wsie zamieszkałe przez chrześcijan, którzy parę lat temu przyjęli wiarę. Nie ma tu Portugalczyków, ponieważ ziemia jest jałowa i nieurodzajna. Miejscowi chrześcijanie z powodu braku kapłanów wiedzą tylko to, że zostali ochrzczeni. Nie ma tu kapłana, który by odprawiał dla nich Mszę świętą, ani też nikogo, kto by ich uczył pacierza oraz przykazań Bożych. 
Odkąd tu przybyłem, nie przestaję chrzcić dzieci. Tak więc obmyłem świętą wodą ogromną liczbę dzieci, o których można powiedzieć, że nie rozróżniają między swoją prawicą a lewicą. Te dzieci nie dają mi spokoju ani czasu na odmówienie oficjum, jedzenie czy spanie, zanim nie nauczę ich jakiejś modlitwy. Tu zaczynam rozumieć, że „do takich należy królestwo Boże”. 
Byłoby to z mej strony brakiem wiary, gdybym nie zadośćuczynił tak pobożnym pragnieniom. Dlatego nauczywszy ich wyznawać Boga w Trójcy Jedynego, wyjaśniłem im Skład Apostolski oraz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Zauważyłem, że te dzieci są bardzo pojętne i niewątpliwie stałyby się dobrymi chrześcijanami, gdyby je tylko zaznajomić dokładniej z nauką naszej wiary.  Czytaj dalej

dla tych co głosowali na PIS zamiast na Konfederację – !!!

 CO POWIE SĘDZIA JEZUS CHRYSTUS NA OSTATNIM SPOTKANIU TYM KSIĘŻOM Z P. NATANKIEM NA CZELE, KTÓRZY GŁOSOWALI NA „PiS” CZYLI ZA MORDOWANIEM DZIECI POLSKICH I DALEJ NIC NIE ROBIĄ, ABY RZĄD I EPISKOPAT ZARZĄDZILI „STOP ABORCJI”.

 

Kościół Katolicki w Polsce Tak dłużej być nie może!

CZYJA TO JEST WINA ROZKŁADU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO? TYLKO I WYŁĄCZNIE RZĄDZĄCYCH KOŚCIOŁEM W WATYKANIE, A PAPIEŻ APOSTATA FRANEK RZĄDZI NA POLECENIE DIABELSKIEJ  MASONERII PRZECIW PANU BOGU I LUDZIOM. POPATRZCIE JAKI MA KRZYŻ TEN STARZEC.

Masoneria papieży, którzy nie chcieli z nimi współpracować zabijali jak Pawła VI i dali sobowtóra oraz Jana Pawła I, który chciał kontrolować finanse Watykańskie. To masoni wybrali starca Bergolio, który się Pana Boga nie boi, bo akceptuje wszystkie znaki masońskie w kościołach.

A w Polsce Biskupi rządzący Episkopatem nie są Polakami ani katolikami. Oni tylko wykonują tę pracę zleconą przez bezbożne organizacje i masonerię też, którą sprowadził do Polski Żyd Lech Kaczyński przeciw Panu Bogu i Polakom. Pracują dla dwóch bogów. Dowody? Usuwają Msze św do Boga Ojca, do Boga Ducha Świętego, nienawidzą Jezusa Chrystusa KRÓLA a tym samym zgadzają się na wybuch trzeciej wojny światowej oraz śmierć miliardów ludzi i zniszczenie Ziemi. Swoim postępowaniem zgadzają się na wieczne piekło. Bożych kapłanów i patriotów polskich za miłość do Jezusa Chrystusa Króla Polski usuwają z Kościoła zastępując tymi, którzy chcą przyjmować imigrantów  w celu zabijania i okradania Polaków. Usuwają księży, którzy mówią o diable i jego wyznawcach jak o Lutrze. Nie mówią o pokucie, ani o spowiedzi ani o przestrzeganiu Przykazań Bożych. Popierają zarządzenia Rządu nie-polskiego aby zabijali polskie dzieci – ABORCJA oraz szczepionkami. Pozwalają rządowi, na sprzedawanie dzieci polskich na sex do innych krajów. Nie akceptują Nabożeństw pierwszo-sobotnich. A co najgorsze są współwinowajcami zamknięcia Obrazu Króla Polski w Klasztorze w Częstochowie i absolutnie nie pozwalają Paulinom odpowiadać na pytania ludzi – gdzie jest Król – ozłocony Obraz za 100 tyś. dolarów może zhandlowali jak biskup Łomży dał do sklepu ANTYK.

 Kościół Katolicki w Polsce Tak dłużej być nie może!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0F8Gr8mr4GM&feature=emb_logo

Radio Chrystusa Króla; część 2: Rozmowa z założycielem kanału ‚ku Bogu’

https://www.youtube.com/watch?v=-PUklDF03Js

Kard. Robert Sarah: Trzymajcie się mocno nauczania Kościoła i módlcie się

Kard. Robert Sarah: Trzymajcie się mocno nauczania Kościoła i módlcie się

Trzeba trzymać się mocno doktryny, wielowiekowego nauczania Kościoła, które jest niezmienne. Nie ma zbawienia, ocalenia, jeśli człowiek nie trzyma się mocno Objawienia i doktryny. Kościół nie ma przyszłości, jeśli nie będzie się modlił. Żaden człowiek nie ma przyszłości jeśli się nie modli. Chciałbym wam powtórzyć to samo: trzymajcie się mocno nauczania Kościoła i módlcie się
powiedział kard. Robert Sarah, Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podczas konferencji prasowej na temat książki „Wieczór się zbliża i dzień już się chyli”, która odbyła się 14 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Kard. Sarah zauważył, że istnieje duży kryzys w Kościele, który jest kryzysem wiary: „Utrata wiary, utrata wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii – to powoduje dzisiaj ten ogromny kryzys”.

Kard. Sarah przyznał, że pisanie książki zajęło mu dwa lata. Konsultował się w tym czasie z wieloma biskupami, prezbiterami i świeckimi. „Ta książka opisuje wiele negatywnych zjawisk, ale jednocześnie z nadzieją. To tak jak w Wielki Piątek – Chrystus umarł, wszystko się skończyło i rozpadło. Wydaje mi się, że dziś znajdujemy się w podobnej sytuacji, jak apostołowie w Wielki Piątek. My dzisiaj zdradzamy Jezusa tak jak Judasz. Ale jednocześnie znajdujemy się w czasie uczniów udających się do Emaus – jesteśmy zrozpaczeni, ale w naszej rozpaczy i zamęcie przychodzi do nas Chrystus. I przeprowadza nas przez nie objaśniając swoją historię. To jest lectio divina. A podróż kończy się przy świętym stole, Eucharystii” – wyjaśnił kard. Sarah. Czytaj dalej

    „Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się zacznie?” (Łk 21, 7)

    W czasie Adwentu czytania z Pisma Świętego kierują naszą uwagę ku czasom ostatecznym. Kiedy nastąpi koniec świata? Dokładnie nie wiemy. Jezus nakazuje nam obserwować znaki czasu. Przy tym wzywa nas do czuwania i modlitwy.

    Te wielkie znaki i kataklizmy nie będą się działy niezależnie od siebie, przeciwnie, będą ze sobą powiązane i uzależnione. Najpierw Ewangelia ma być głoszona całemu światu. „A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona

 po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom” (Mt 21, 14). Z tego nie wynika, że ludzie się nawrócą. Przeciwnie, wiekszość ludzi odrzuci ofertę zbawienia. Dlatego drugim znakiem będzie apostazja, czyli odchodzenie od wiary. Znamienne jest pytanie Jezusa: „Czy jednak Syn Człowieczy, znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 8).

     Odrzucenie Ewangelii nie może pozostać bez tragicznych konsekwencji, gdyż moralność jest ściśle związana z tym, w co się wierzy. Dlatego następnym znakiem będzie upadek moralności i dobrych obyczajów. Św. Paweł apostoł w ten sposób to opisuje: „A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, niepohamowani, miotający oszczerstwa, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga” (2 Tym 3, 1-5). Konsekwencją takiego upadku będą kary Boże.

    Pan Bóg dopuści do wielkich kataklizmów i do pojawienia się Antychrysta. Według nauki Pisma Świętego, duch Antychrysta, jako siła wroga Bogu jest obecna w świecie już od początku istnienia rodzaju ludzkiego. Ziemskie potęgi przeciwstawiają się panowaniu Boga na ziemi. Gdy przy końcu świata, zło stanie się dominującą siłą, to wierzymy, że stanie się to z dopustu Bożego. Ostatecznie to Bóg jest Panem dziejów. Czas i zakres działań wszystkich ziemskich potęg jest ściśle wymierzony przez Boga.

    Ostatnim znakiem będzie nawrócenie Żydów. Ich nawrócenie dokona się dopiero po upadku Antychrysta. Wielu bowiem Żydów w nim będzie upatrywać obiecywanego Mesjasza, stąd udzielą mu swojego poparcia. On jednak wykorzysta ich propagując swoje fałszywe idee i obiecując ludziom raj już tu na ziemi. Po jego upadku Żydzi zorientują się, że zostali oszukani i wykorzystani. Dopiero wtedy dadzą posłuch prawdziwemu Mesjaszowi Jezusowi Chrystusowi. Niedługo po nawróceniu Żydów nastąpi koniec świata i Sąd Ostateczny.

    Czy my musimy obawiać się końca świata? Codziennie w modlitwie wymawiamy słowa: „Przyjdź Królestwo Twoje”. To Boże Królestwo nadejdzie, ale ten świat toczony przez zło moralne i fizyczne musi przeminąć, aby na jego miejscu, nowy mógł być zbudowany. Taki świat ujrzał św. Jan w apokaliptycznej wizji: „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły” (Ap 21, 1).

Znalezione obrazy dla zapytania BŠ. RAFAŠA CHYLIŃSKIEGO, PREZBITERA
Z homilii papieża Jana Pawła II w Warszawie
w dniu beatyfikacji bł. Rafała Chylińskiego
 

Miłość społeczna
Przykazanie miłości ma w Ewangelii także swój wymiar społeczny. Mówi Chrystus: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali”, abyście się społecznie miłowali. 
Uczy Sobór: „człowiek jest jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg, stwarzając, chciał dla niego samego”. A równocześnie ten człowiek – obraz Boga i Jego podobieństwo – nie urzeczywistnia siebie „inaczej jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”. 
Chcę wam dzisiaj, bracia i siostry, zostawić jakby dodatkową zachętę do takiej miłości, która Bogu chce oddać całego siebie, a bliźniego miłuje jak siebie samego. Podczas obecnej Mszy świętej został ogłoszony błogosławionym franciszkanin, ojciec Rafał Chyliński. Był to człowiek wielkiej modlitwy i zarazem wielkiego serca dla ludzi biednych. Kiedy w Krakowie w roku 1736 wybuchła epidemia, cały poświęcił się chorym i spełniał wszelkie posługi, nie dbając o własne bezpieczeństwo. Z oddaniem usługiwał biednym, zarażonym, objętym epidemią, wszystkim, którzy przychodzili do jego klasztoru w Łagiewnikach, obecnie dzielnicy Łodzi; nieraz – nie mając już nic innego – oddawał im własną porcję chleba albo własny płaszcz. Wkrótce po jego śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny, ale został on przerwany przez rozbiory Polski. 
To, że przez tak długi czas nie zaginęła pamięć o jego świętości, jest świadectwem, że Bóg jakby specjalnie czekał na to, aby Jego sługa mógł zostać ogłoszony błogosławionym już w wolnej Polsce.  Czytaj dalej

Świadectwo prezydenta Siemianowic Śląskich p. Rafał Piech – Wojownicy Maryi 16.11.2019

https://www.youtube.com/watch?v=lN_pbLVImtg

 Polacy jesteście katolikami i nie wstydźcie się mówić o Bogu i świadczyć o Nim oficjalnie i odważnie, bo Bóg to wszytko widzi a trzeba Sędziemu spojrzeć na końcu życia śmiało prosto w oczy bo tylko Ten Sędzia się liczy, żaden inny. Nie słuchajcie wrogów Polski bezbożników, którzy wyśmiewają się z katolików, a Bóg powie na końcu życia – „nie znam was” i spadniecie do okrutnego piekła.

Będąc w rozmowach na wielu okolicznościowych spotkaniach w różnych ludzkich przypadkach życiowych zdarzeń, np. na popogrzebowym poczęstunku wśród bliskich osób, ludzi niekiedy przygodnych, czy mniej znajomych poczciwych – ludzi interesuje prawda otaczającego świata. Stwierdzają, że wobec zmasowanej propagandy o określonym profilu zasad przestali rozumieć świat i nic nie wiedzą o realnych mechanizmach rzeczywistego otoczenia, z czym się człowiek styka bez dostrzeżenia, kto za tym stoi i o co chodzi. Wiedza jest dziś niemal na wyciągnięcie ręki, a istotne kwestie umykają im z pola ich widzenia i ze zdumieniem stwierdzają, że nic nie wiedzą, że coś realnie funkcjonuje, a zewnętrznie poprzez krzyk tego świata, propaganda o tym milczy. Tą kwestią jest program NWO – Nowy Porządek Świata. Załączam publikacje o tej treści, a jest to kompendium, aby wiedzieć, na jakim świecie obecnie żyjemy i co nam wszystkim grozi. Czynię to i podaję na prośbę bliskich po latach napotkanych osób, przygodnie ze sobą rozmawiając ze wzajemną serdecznością okazują mi skruchę zdumienia braku świadomości, o czym ważnym nie wiedzą i proszą o więcej, co jest namacalne na faktach, a tego w informacji publicznej nie zawsze można dostrzec, bo i nikt im o tym nie powiedział – nie zwrócił uwagi, co decyduje o ich losie i ich dzieci na przyszłość, i kieruje ich do określonego stanu życia bez rozumienia, co wokół nich w świecie się dzieje. Czytaj dalej

SZOK! Polska to już totalitarne „Polin”? KTO tu naprawdę rządzi? Holocher, Stala i Rola! PYTANIA!

CZY POLACY ZGODZILI SIĘ NA WSZYSTKIE DECYZJE PREZYDENTA DUDY, KTÓREGO WYBRALI?

Polacy wybierając A.Dudę zgadzają się z decyzją prezydenta aby akceptował zgodę na zabijanie polskich niemowląt – ABORCJA.

Polacy wyrazili zgodę, aby prezydent Duda zarządził szczepienia dla dziewczynek, aby nie mogły mieć dzieci.

Polacy zgodzili się, aby prezydent sprowadzał Ukraińców i Żydów na stałe do Polski i daje im polskie paszporty.

Polacy zgodzili się, by Prezydent oddał Polskę lucyferowi w Toruniu 8 marca 2019 r. za akceptacją Episkopatu i duch. Rydzyka z Torunia.

PRZECIEŻ GŁOSUJĄC NA A.DUDĘ POLACY ZGADZAJĄ SIĘ NA WSZYSTKIE JEGO HANIEBNE CZYNY. Czytaj dalej

UKAMIENOWALI ABP STANISŁAWA WIELGUSA – Henryk Pająk

 NIECH ZMIENIĄ FARYZEUSZE ŻYDOWSCY NAZWĘ SWOJEGO DEMONICZNEGO PIŚMIDŁA I NIECH NIE PLUJĄ NA POLAKÓW MORDERCY LUDZKICH SUMIEŃ. ŻYD GLEMP – GLEMP USUNĄŁ POLSKIEGO BOŻEGO BISKUPA WIELGUSA A WSADZIŁ SWOJEGO KUMPLA ŻYDA NYCZA. ŻYD GLEMP USTANOWIŁ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA SWOIM I EPISKOPATU SŁUGĄ A KRÓLA I ZBAWICIELA ZOSTAWIŁ NA KRZYŻU CZYŚCIUTKIEGO W KORONIE CIERNIOWEJ, BEZCZELNE KŁAMSTWO – BÓG BYŁ I JEST CAŁY WE KRWI. ŻYDZI WSTYDU NIE MAJĄ ŻE BIORĄ POLSKIE NAZWISKA I RZECZYWIŚCIE OD WIEKÓW KAMIENUJĄ BOGU ODDANYCH POLAKÓW.

 
„Pierwszą salwę w kierunku abp Wielgusa oddał tygodnik „Gazeta Polska”, piórem jej redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza. „Gazeta Polska” jest prostą kontynuacją żydomasońskiej „Gazety Polskiej” kierowanej poprzednio przez Piotra Wierzbickiego.
Wyłania się dręczące pytanie: dlaczego z „dokumentami” o abp. Wielgusie poszybował do Watykanu Przemysław Gosiewski, członek ścisłego grona „loży” Prawa i Sprawiedliwości? Toć to człek świecki. Dlaczego wyręczył Episkopat Polski, jego instancje?
Mało tego. Dokonała się osobliwa „nocna zmiana” – bis w Pałacu Prezydenckim. Zebrali się tam wieczorem 6 stycznia: prezydent Lech Kaczyński, nuncjusz T. Kowalczyk, abp Józef Michalik i ks. bp Piotr Libera – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu. Do dziś nie wiadomo, jaki był cel i konkluzje tego spotkania, Po co duchowni pognali „na dywanik” do prezydenta, a nie zebrali się we własnym gronie, bo to przecież całkowicie wewnętrzna i suwerenna sprawa Kościoła /jeszcze/ katolickiego w Polsce? Pośrednie wyniki i konkluzje tej drugiej „nocnej zmiany” mogliśmy podziwiać w katerze św. Jana, kiedy to po ogłoszeniu rezygnacji przez metropolitę abp. Stanisława Wielgusa, prezydent L. Kaczyński z radością zaczął klaskać, lecz natychmiast przerwał po dyskretnym kuksańcu, jaki na oczach setek tysięcy teleoglądaczy otrzymał od swojej czcigodnej Małżonki, Pierwszej Damy Czwartej RP. Jeżeli więc przyjąć, że w „Czwartej RP” nareszcie zaczęło rządzić prawo i sprawiedliwość, to jest to prawo i sprawiedliwość rasy wyraźnie wyższej, innej „nietutejszej”. Rządzi ona wszystkim, od nominacji pałacowych, po /niektóre?/ nominacje kościelne. Tym końcowym rozdziałem mojej książki potwierdzam ponurą prawdę pozostałych rozdziałów tej pracy, że Polacy wciąż żyją na smyczy i obroży z kolczatką. Obie są niewidzialne, lecz jakże bolesne, poniżające.”
 
Teraz trzeba dodać świętej pamięci.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen
Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego !

JEZUS PROSI: Módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia

JEZUS: Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia.

Jeśli większość dusz się nawróci, to wiele z Wielkiego Ucisku będzie mogło zostać złagodzone i tak się stanie
 
PROSZĘ, PRZEKAŻ APEL O CZUWANIE RÓŻAŃCOWE – KAPŁANOM, WSPÓLNOTOM ZAKONNYM, SWOJEJ RODZINIE I ZNAJOMYM.
 

 Z soboty na niedzielę, tj. z 30. 11. / 1. 12. 2019 r. o północy,

kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części Różańca Św. Oprócz stałych intencji

– o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty
– będziemy modlić się też w intencji podanej przez Pana Jezusa: o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia.

Modlitwę można podjąć w dowolnym dniu tygodnia, jeśli jednak chcesz modlić się we wspólnocie, możesz dołączyć do nas w każdą sobotę o północy. Łączymy się wtedy duchowo. Więcej szczegółów na temat orędzi Jezusa i samego czuwania znajdziesz poniżej:

PRZEZ CAŁY ADWENT WYCZEKUJMY WRAZ Z MARYJA NA PRZYJŚCIE PANA !!
                             Znalezione obrazy dla zapytania: MATKSA BOÅ»A ADWENTOWA"
Modlimy się z Maryją w czasie adwentu 
 Z Maryją, pełną łaski, przygotowujemy się do przyjęcia jej Syna Jezusa, Słowa, które stało się Ciałem.
Maryja, pełna łaski
Całkowicie oddana Bogu i napełniona Jego Duchem
Poczęła Jego Syna, Słowo Boga.
Ona pomaga nam przygotować się na przyjęcie Jezusa Zbawiciela. Oddanie mu naszych serc i rodzin,
Otwarcie na Jego Słowa pełne miłości i światła.
Maryja, kochająca miłosiernie
Spiesznie opuszcza swój dom udając się na spotkanie z kuzynką Elżbietą
Będącą w błogosławionym stanie.
Może nas uczyć jak żyć, radośnie służąc bliźnim. Czytaj dalej
 
Znalezione obrazy dla zapytania I NIEDZIELA ADWENTU
(Mt 24,37-44) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
 

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 25 LISTOPADA 2019 DLA LUZ DE MARÍA  

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm    

 

Ludu Boży:

JAKO KSIĄŻĘ NIEBIESKICH LEGIONÓW NA MOCY WOLI BOŻEJ, ALARMUJĘ.

 

Nieustające trzęsienia ziemi na Ziemi zmuszą człowieka do wzięcia pod uwagę zapowiedzi Nieba. Tylko istota ludzka nie pochyli głowy, uznając, że została wcześniej zaalarmowana, aby nie skłonić się do Słów z Góry.  

  Czytaj dalej

PIS-owskim ZDRAJCOM – MASKI OPADŁY!(fragmenty, całość w załącznikach

Szanowni Państwo, Maski opadły!

         ,,Prawicowo katolicki” PiS oddał kierowanie sejmową Komisją Polityki Społecznej i Rodziny skrajnej lewicy. Teraz środowiska katolickie nie mogą mieć już żadnych złudzeń w kwestii obrony życia, a projekt „Zatrzymaj aborcję” najpewniej umrze.        Niestety w trakcie tej kadencji Sejmu umrą także kolejne tysiące dzieci mordowanych w polskich szpitalach w majestacie prawa

    . A to wszystko z powodu zdradzieckiej postawy Prawa i Sprawiedliwości. Kolejni zabici ludzie dołączą tym samym do około 4 tysięcy osób pozbawionych życia od kiedy w roku 2015 władzę przejęła rzekomo „prawicowa i katolicka” formacja Jarosława Kaczyńskiego. Czytaj dalej

POLACY WALCZĄ W WROGAMI O SWOJE, A ŻYDZI WALCZĄ O NIE SWOJE A O NASZE, ABY NAM  POLSKĘ UKRAŚĆ. NAJBARDZIEJ NIENAWIDZĄ POLAKÓW ŻYDZI. MIESZKAJĄ W POLSCE I PLUJĄ NA POLAKÓW A SWOIMI WINAMI OBWINIAJĄ POLAKÓW. NIECH SIĘ WEZMĄ ZA ROBOTĘ FIZYCZNĄ, TO NIE BĘDĄ MIELI SIŁY NA WOJOWANIE Z CAŁYM ŚWIATEM. POLAKÓW OKRUTNIE PRZEŚLADOWALI I OCZERNIALI W AMERYCE, ŻE DZIECI POLSKIE DO SZKÓŁ BAŁY SIĘ CHODZIĆ I PO POLSKU MÓWIĆ, BO BYŁY PRZEZYWANE I WYNISZCZANE. PRASA I MEDIA ŻYDÓW I KŁAMALI JAK CHCIELI A POLACY CIĘŻKO TYRALI W USA. DOPIERO GDY BÓG POWOŁAŁ PAPIEŻA JANA PAWŁA II TO ONI PRZEJRZELI.  TERAZ TO SAMO JEST – OPLUWAJĄ POLAKÓW, KTÓRZY RATOWALI ICH W WOJNIE I KARMILI A RODZINY POLSKIE ZA NICH GINĘŁY. ŻYDZI NAWET SOBIE WYMYŚLILI NAZWĘ – „ANTYSEMICI” BO WIEDZIELI, ŻE BĘDĄ ZNIENAWIDZENI ZA SWOJE POSTĘPOWANIE WOBEC WSZYSTKICH KRAJÓW.

Ambasador Izraela zaniepokojony „przejawami antysemityzmu” i poglądami Konfederacji

Ambasador Izraela w Polsce stwierdził, że w naszym kraju można zaobserwować przejawy antysemityzmu, jednak podkreślił, że Polska nie jest krajem antysemickim. Dodał, że niechęć do Żydów jest obecna również w innych krajach Europy. Alexander Ben Zvi jest również zaniepokojony poglądami polityków Konfederacji.

Na antenie Polsat News ambasador Izraela w Polsce był pytany o wypowiedź byłego ambasadora jego kraju, pracującego w przeszłości we Włoszech. Gideon Meir w twitterowej dyskusji stwierdził: „całe podejście polskiego rządu do Holokaustu jest złe i ma związek z antysemityzmem, z którego Polska jest znana. Niemcy nie zbudowaliby obozów w Polsce bez wsparcia Polaków”. Alexander Ben Zvi dopytywany czy to stanowisko całego rządu odparł, że „absolutnie nie”. W jego opinii rząd w Tel Avivie nie może reagować na każdą tego typu wypowiedź osoby prywatnej.

W rozmowie ambasador Izraela w Polsce stwierdził również, że antysemityzm w Polsce „nie jest wyjątkowy”. – Widzimy przejawy antysemityzmu w całej Europie – stwierdził. – Polska nie jest krajem antysemickim. Są w Polsce przejawy antysemityzmu, tak jak w innych krajach Europy – podkreślił.

Alexander Ben Zvi wyraził również zaniepokojenie poglądami polityków Konfederacji. – Jeśli takie poglądy będą panować w Sejmie, to będzie problem – powiedział.

Przypomnijmy, że dyplomata już kilka tygodni temu wyrażał już opinie na temat Konfederacji. Wówczas stwierdził, że w jego opinii politycy tej formacji mają „otwarcie antysemickie stanowisko”. Izraelski dyplomata stwierdził, że co prawda jest w Polsce dopiero od dwóch miesięcy, ale już w trakcie kampanii wyborczej dostrzegł rzekomo przejawy antysemityzmu ze strony partii skrajnie prawicowych. „Widziałem to i właśnie z tym musimy walczyć. Jest to trochę dla mnie smutne, że taka partia jak Konfederacja będzie teraz w Sejmie” – powiedział nowy ambasador Izraela w Polsce. Jednocześnie wyraził nadzieję, że Polska będzie wolna od mowy nienawiści.

https://www.pch24.pl/ambasador-izraela-zaniepokojony-przejawami-antysemityzmu-i-pogladami-konfederacji,72426,i.html

 ŻYDOM WSZYSTKO MOŻNA I OPLUWAĆ POLAKÓW W POLSCE OFICJALNIE TEZ MOŻNA, A CZY POZWOLĄ POLAKOM W IZRAELU OPLUWAĆ ŻYDÓW ZA FAKTYCZNĄ NIENAWIŚĆ DO POLAKÓW?

Dr Ewa Kurek: Jest to żałosne. Jak to jest, że instytucje drżą przed Gminą Żydowską? Kto tu rządzi?

ŻYDZI PANA BOGA ICH STWORZYCIELA I ZBAWICIELA NIE BOJĄ SIĘ, ZA TO UWIELBIAJĄ LUCYFERA, A ON ZA ICH GRZESZNE ŻYCIE DO KTÓREGO ICH NAMAWIA BĘDZIE SIĘ MŚCIŁ NA NICH OGNIEM.

Dr Ewa Kurek: Jest to żałosne. Jak to jest, że instytucje drżą przed Gminą Żydowską? Kto tu rządzi? Jak to się dzieje, że Gmina Żydowska ma możliwość zmobilizować kardynała?

https://www.youtube.com/watch?v=tXSPQKSXIkE

Bo kardynał, to też Żyd, to Żydzi wsadzili go na to stanowisko, rozpętując oszczerczą kampanię
przeciw arcybiskupowi Wielgusowi. Arcybiskup Stanisław Wielgus jest Polakiem i dokonałby
Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski, a Żydzi aby do tego nie dopuścić, doprowadzili do

powołania na stanowisko metropolity warszawskiego, swojego ziomka wtedy jeszcze abp Kazimierza Nycza. – Brygida

DLATEGO, ŻE NARÓD POLSKI KATOLICKI PRAGNIE ABY RZĄDZIŁ NAMI BÓG NAJSPRAWIEDLIWSZY, ZBAWICIEL I ODKUPICIEL A NIE ŻYD PAZERNY, BEZBOŻNY DLA KTÓREGO LUCYFER JEST BOGIEM.Po co nam Intronizacja?

Intronizacja jest przyjęciem Władzy Chrystusa poprzez daną społeczność, również tę zorganizowaną w Państwo.
 Intronizacja jest uznaniem Władzy Chrystusa. Jest aktem politycznym.Władza jest zagadnieniem politycznym. Człowiek jest bytem społecznym.
Żyjemy w mniejszych czy większych społecznościach, które są ze sobą połączone na różne sposoby, tworzą większe wspólnoty.
Politycznie ludzie są zorganizowani w państwo.

Państwo to w swojej istocie Władza nad danym terytorium, sprawowana poprzez stanowienie i egzekucję Prawa, sprawowana w interesie tej siły politycznej, która była w stanie wytworzyć siłę zdolną do panowania, władzę zdobyć.

Państwa są różne; suwerenne i niesuwerenne, niepodległe i okupowane, totalitarne i demokratyczne, szanujące Wolność obywateli i niewolnicze.

Wywodzące się z religii mojżeszowej chrześcijaństwo posiada swój bardzo klarowny pogląd na zagadnienie Władzy i Państwa.

Władza pochodzi od Boga. To Bóg jest źródłem Prawa.

Potrzebna jest w Polsce ogólnonarodowa dyskusja o Intronizacji.
Potrzebny jest większy nacisk na proces Wychowania dzieci i młodzieży.
Prawdziwym skandalem jest, że założona w Polsce przez Marię Konopnicką i Henryka Sienkiewicza Polska Macierz Szkolna nie może być w Polsce reaktywowana.
„Polska to szatański łup” – mówi diabeł-grajek w „Zmartwychwstaniu”, dramacie Lusi Ogińskiej. Siłą Polski jest Duch Narodu. Nasz potencjał stanowią Polacy.
Mamy nasz ludzki kapitał polskich świętych. Czekamy na Beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Chrystus Król w Polsce przychodzi.
Polska chrześcijańska powstanie bo taka jest Wola Jego, co nie zwalnia nas z tego, co my powinniśmy uczynić, abyśmy powstali, abyśmy wyrwali się z niewoli kłamstwa, obłudy, chazarskiej lichwy, deprawacji młodzieży, antykultury, cywilizacji śmierci.

I spełni się Wizja Poety.

Juliusz Słowacki

Kiedy prawdziwie Polacy powstaną…
To składek zbierać nie będą narody, Lecz

ogłupieją — i na pieśń strzelaną
Wytężą uszy, odemkną gospody.

I będą wieści z wichrami wchodziły,
A każda będzie serce ludów pasła;
Nieznajomymi świat poruszą siły
Na nieznajome jakieś wielkie hasła.
Naród, Rozpacz, Zemsta
Nie pojmie Francuz, co to w świecie znaczy,

Że jakiś naród wstał w ciemności dymie,
Choć tak rozpaczny — nie w imię rozpaczy.
Choć taki mściwy — a nie w zemsty imię.
Duch, Praca, Odrodzenie przez grób, Walka
Nie pojmie, jaką duch odbył robotę
W przeświętych serca ludzkiego ciemnicach,

Iż przez sztandary je tłumaczy złote,
I przez bój wielki — i [w] dział błyskawicach.
Rycerz, Dusza, Walka
«Cóż to — zapyta — są za bezimieńce,
Którzy na dawnym wstali mogilniku?
Bój tylko widać i ogniste wieńce,

A zwierzęcego nic nie słychać krzyku!
Nie, to nie ludzie z krwi i ciał być muszą,
Lecz jacyś pewnie upiorni rycerze,
Którzy za duszę walczą tylko duszą
I ogniem biją niebieskim w pancerze».

https://politykapolska.eu/2019/11/23/po-co-nam-intronizacja/

POLACY NIE CHCĄ DIABELSKICH RZĄDÓW ŻYDOWSKICH. POLACY MAJĄ SWOICH WSPANIAŁYCH PATRIOTÓW W KONFEDERACJI I RAZEM Z PANEM BOGIEM WŁAŚCICIELEM ŚWIATA BĘDĄ RZĄDZIĆ WG WOLI BOŻEJ POLSKĄ – NASZĄ OJCZYZNĄ.

Znalezione obrazy dla zapytania ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŠA Święto
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Jana
 
Znaleźliśmy Mesjasza
Andrzej pozostał więc u Jezusa i nauczył się wiele. Tego skarbu nie zachował jednak wyłącznie dla siebie, ale udał się śpiesznie do swego brata, aby podzielić się tym, co otrzymał. Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: „Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa”. Zauważ, że w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie. Wskazuje bowiem zarówno na niezwykłą moc Nauczyciela, który przekonał idących za Nim o tej wielkiej prawdzie, jak też na gorliwość i pilność, z jaką uczniowie starali się o niej dowiedzieć. Słowa te pochodzą z duszy, która gorąco pragnie pojawienia się Mesjasza, oczekuje Jego przyjścia z nieba na ziemię, która skoro już przyszedł, przyjmuje Go z radością i weselem i śpieszy, aby oznajmić wszystkim pozostałym wspaniałą wiadomość. To wzajemne pomaganie w sprawach duchowych jest wyrazem braterskiej życzliwości, serdecznej przyjaźni i szczerego uczucia. 
Zauważ także, jak bardzo otwarte i ochocze było od samego początku nastawienie Piotra. Wyrusza natychmiast nie zwlekając. „Przyprowadził go” – powiada ewangelista – „do Jezusa”. Niech jednak nikt nie gani jego łatwości i tego, że bez dokładnego zbadania przyjmuje wiadomość. Bardzo prawdopodobne, że Andrzej opowiedział wszystko dokładnie i obszernie, ale ewangeliści w trosce o zwięzłość wypowiedzi przedstawiają wszystko w wielkim skrócie. Zresztą nie powiedziano, że uwierzył natychmiast, ale że Andrzej „przyprowadził go do Jezusa”, pragnąc przekazać go Jezusowi, aby od Niego wszystkiego się dowiedział. Był bowiem jeszcze inny uczeń i także brał udział w spotkaniu.  Czytaj dalej

Krystian Kratiuk: Idzie dyktatura – po nasz kraj i nasze dzieci.

Czy odpuścimy?

Tak właśnie rodzi się dyktatura LGBT. Dyktatura nowego typu – niepotrzebująca nawet aktywności władz publicznych. Wystarczy ich obojętność i cieplactwo – pisze Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl, komentując szantaż aktywistów ruchu homoseksualnego wobec gospodarza spotkania Klubu Polonia Christiana w Rybniku.

W środowy wieczór organizatorzy prelekcji red. Łukasza Karpiela (PCh24.pl), pt. „TĘCZOWA ZARAZA – antychrześcijańska rewolucja w Polsce” zostali w ostatniej chwili zmuszeni do przeniesienia jej w inne miejsce. Krótko wcześniej pracownicy hotelu, w którym miało odbyć się spotkanie otwarte, zostali zasypani lawiną telefonów oraz e-maili, w niejednym przypadku agresywnych. Padły m.in. groźby siłowego rozbicia konferencji.

Skandal w Rybniku! Homoaktywiści zastraszyli gospodarza konferencji o LGBT 

Tak właśnie rodzi się dyktatura LGBT, o czym mówimy od dłuższego czasu, ale jesteśmy wyśmiewani. Pyta się nas bowiem, jak to niby możliwe w kraju rządzonym przez PiS? Otóż jest to zupełnie inny, nowy rodzaj dyktatury, do której nie są potrzebne władze państwowe. Wystarczy presja silnych ośrodków, takich jak zwykły poseł skrajnie lewackiej Wiosny, albo artykuł w lewackich pismach czy portalach, i zmuszają zastraszonych przedsiębiorców do odwoływania spotkań. To samo przecież stało się kilkanaście dni wcześniej w Opolu – wykład Łukasza Karpiela został przeniesiony z dwóch miejsc po interwencji „Gazety Wyborczej”.

To sytuacja nie do pomyślenia w wolnym kraju – ludzie powinni w publicznych miejscach będących własnością prywatną mieć możliwość spotykać się i rozmawiać swobodnie. A jednak panuje atmosfera mentalnego terroru politycznej poprawności. Lewica zarzuca nam mowę nienawiści i opisuje nasze działania jako „kontrowersyjne”. Udaje jej się przekonać wielu zwykłych ludzi, jak choćby właścicieli hoteli i restauracji, że to my jesteśmy kontrowersyjni. Tymczasem oni chcą adopcji dzieci przez homoseksualistów z jednej strony oraz swobody mordowania dzieci nienarodzonych z drugiej. Jednak to o nas śmią mówić jako o „kontrowersyjnych”.

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/krystian-kratiuk–idzie-dyktatura—po-nasz-kraj-i-nasze-dzieci–czy-odpuscimy-,72404,i.html

„Jezus stał się zwierzęciem”. Nowe wyznanie wiary według

Szymona Hołowni?

Podczas jednego z wystąpień popularnego publicysty padły zdumiewające słowa. Szymon Hołownia, nadając Ofierze Chrystusa nieznane do tej pory znaczenie stwierdził, że Jezus stał się zwierzęciem – Barankiem Ofiarnym, by wziąć na siebie „ból, krzyk, krew, pot i łzy tysięcy zwierząt”.

„Ludzie nie widzą jednej podstawowej rzeczy, że Jezus stał się człowiekiem ale też – przecież powtarzamy to w każde święta Paschy – stał się zwierzęciem. Stał się Barankiem Ofiarnym. Jezus wziął na siebie ból, krzyk, krew, pot i łzy tysięcy zwierząt ofiarnych, które byłyby zabijane jeżeli On nie złożyłby swojej ofiary” – mówił podczas spotkania autorskiego z okazji dziesięciolecia portalu Deon.pl

Zdaje się, że popularny publicysta w teologicznej żonglerce zapędził się już za daleko. Hołownia nie tylko twierdzi, że zwierzęta będą sądzić go podczas Sądu Ostatecznego, ale uważając, że Jezus stał się zwierzęciem podważa już samo wyznanie wiary.

Jak wyznajemy podczas każdej Mszy Świętej – „On to DLA NAS LUDZI I DLA NASZEGO ZBAWIENIA zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się CZŁOWIEKIEM”. Słuchając wystąpień związanego ze stacją TVN prezentera, nie sposób odnieść wrażenia, że używając podobnej sofistyki, można za pomocą Pisma Świętego usprawiedliwić niemalże każdą ideologię. Nic dziwnego, że w dobie dramatycznie niskiej świadomości teologicznej i słabej katechizacji, katolicy są w stanie uwierzyć w podobnie teorie. Szymon Hołownia postanowił też zredefiniować pojęcie pro-life. W jego mniemaniu nie chodzi już o samą aborcję ale o każde życie.  „Bycie pro-life dzisiaj nie oznacza jedynie protestowania przed klinikami aborcyjnymi, tylko oznacza np. zadbanie o sąsiada, który nie może palić niczym innym tylko pali pampersy, kalosze i meble (…) do wyborów chodzimy raz na cztery lata, a do sklepu codziennie. Sklep jest miejscem, w którym kształtuje się dzisiejszy świat i dokonuje wyborów za życiem i za śmiercią” – uważa. Hołownia także przyznaje się do potrzeby przeprowadzenia ekologicznej rewolucji. Jego zdaniem doprowadzić do nich można na dwa sposoby; zmianą nawyków konsumenckich oraz wymuszaniem zmian systemowych.

Warto pamiętać, że Szymon Hołownia jest również Ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/jezus-stal-sie-zwierzeciem–nowe-wyznanie-wiary-wedlug-szymona-holowni-,72391,i.html

 Rekordowa kara sądowa za ujawnienie prawdy o aborcji

  Z PRZYKROŚCIĄ TO MÓWIMY, ŻE W POLSCE JUŻ KRÓLUJE LUCYFER, KTÓREGO WYWYŻSZYLI W TORUNIU PRZY AKCEPTACJI RZĄDU I EPISKOPATU I DLATEGO SĄ KARY ZA DOBRE  UCZYNKI A LUCYFER IM TO WYNAGRODZI PO ŚMIERCI NIEGASNĄCYM OGNIEM Z NIENAWIŚCI DO NICH. 

Rekordowa kara sądowa za ujawnienie prawdy o aborcji

Szanowni Państwo,

ludzie, którzy odkryli szokujące kulisy działania przemysłu aborcyjnego, zostali skazani przez sąd! Czytaj dalej

POLACY NIE WALCZCIE MIĘDZY SOBĄ, BO TYLKO WRÓG SIĘ CIESZY, ŻE NAWET NIE ZAUWAŻYCIE, KIEDY POLSKA JUŻ NIE BĘDZIE WASZA. TACY SĄ POLACY – GŁOSUJĄ NA WROGÓW, A POTEM ICH KRYTYKUJĄ JAK ..

dr Kurek na PiS głosowała, tyle wie co Żydzi robią w Polsce i na PiS zagłosowała? Bardzo dziwne!!!

PILNE! Cała prawda o Jedwabnem? Dr Kurek, Sumliński, Budzyński i Pieczonka! „Powrót do Jedwabnego”

PILNE! Sumliński odpowiada na ataki Kani, Sommera i Pińskiego ws. „Powrotu do Jedwabnego”!

https://www.youtube.com/watch?v=UKWWfdhQ1L0

Żądamy ekshumacji w Jedwabnem – podpisz Apel

To jest straszne, że sami ludzie mieszkańcy Polski czynią to, co powinien czynić Rząd, który sami Polacy wybrali – podłość nad podłością. No, ale cóż ja pisałam i apelowałam – słuchajcie i pytajcie Pana Boga a oni mnie wyśmiewali a teraz ja was wyśmiewam. To ile razy musi być Polak głupi przed     i po szkodzie? To teraz płaczcie za głupotę i nierozwagę waszą. A Bóg NIE wybrał Żyda A.Dudy to wy wybraliście go to teraz płaczcie i płaćcie.

Żądamy ekshumacji w Jedwabnem – podpisz Apel

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze!
Jak wiemy, ofiar tragedii w Jedwabnem z 1941-go roku było wiele – zbyt wiele, by historia przymknęła na nie oko jako po prostu kolejną zbrodnię wojennego chaosu. Niestety, na przestrzeni kilku ostatnich dekad, do tego krwawego grona dodano jeszcze jedną: Naród polski.

https://www.goniec.net/2019/11/26/zadamy-ekshumacji-w-jedwabnem-podpisz-apel/

Woda płynie z nóg Chrystusa na krzyżu i z niektórych skał poniżej. Zaczęło płynąć 2 listopada, w
Dzień Zaduszny. Sanktuarium zostało wzniesione w 1917 roku na polecenie ludzi wszystkich
wyznań, aby podziękować Dziewicy Maryi, która uchroniła ich przed zarazą.
erhampur (AsiaNews) – Tysiące pielgrzymów przybywają każdego dnia z całej Orissy, aby być świadkami cudu wody, która płynie z stóp Chrystusa na krzyżu i ze skał w dole w sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Dantoling . Święty obraz Jezusa na krzyżu został zainstalowany 23 kwietnia tego roku, a woda zaczęła płynąć 2 listopada, w dniu upamiętnienia zmarłych wiernych. Ks. Sanjeeb Biro, proboszcz sanktuarium, stwierdza: „Cud dokonuje się na polecenie Boga. Wzmocnił wiarę ludzi. Ludzie z całej Orissy przybywają każdego dnia, a nawet wierni z innych religii okazywali silną wiarę w Jezusa Wzrósł szacunek, oddanie i cześć dla Maryi, wielu pacjentów zostało już uzdrowionych ”.

czytaj więcej: http://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.asianews.it%2Fnews-en%2F-Orissa%252C-thousands-of-pilgrims-flock-to-shrine-of-Our-Lady-of-Lourdes-for-the-miracle-of-water-48623.html%3Ffbclid%3DIwAR04oRRqJ0Wde5VlDjm89l1nAhvgJHY-2EemMLngR73RV9coOvWnNQAfN48

 

Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde me. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meae voca me. Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum. Amen.

Kochani,
jest prosba o pomoc w dotarciu do leczenia naczyniaków głowy, mail ponizej i kontakt telefoniczny do zainteresowanych, to jakby co, to prosze sie juz kontaktować z zainteresowanymi – dziękuję.

My ze swej strony, w związku ze zbliżajacym się św. Mikołajem i Świętami, polecamy ksiązki z naszego wydawnictwa i szczegónie dla kapłanów, na kolędę – obrazki z obliczem Pana Jezusa tzw. brata Elii z modlitwą, po 0,25 zł – może być z tego większy pożytek niż obrazek tylko z datą kolędy, gdy jest więcej domowników do obdarowania. w załączeniu nasza oferta i inne pozycje na: http://www.krolowa-pokoju.com.pl/wydawnictwo-sklep.html   – zapraszamy

 

 

Szczęść Boże,
prosimy o rozesłanie naszej wiadomości do wszystkich rodzin z Domowego Kościoła. Bóg zapłać.

Drogie rodziny Domowego Kościoła. Jesteśmy małżeństwem z VIII kręgu ze Skawiny k. Krakowa. Pozwoliliśmy sobie do Was napisać ponieważ w naszej rodzinie pojawiła się sytuacja, z którą sami, bez Bożej pomocy, sobie nie poradzimy…
Prosimy o modlitwę o cud uzdrowienia naszych synków Patryka (9 lat) i Szymonka (3 lata). Obaj mają ubytek kości czaszki, obaj również mają w rejonie tych „dziur” naczyniaki. 12 grudnia mamy termin operacji Szymonka, następny ma być Patryk. Wierzymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych – prosimy o szturm do Nieba, by obyło się bez interwencji neurochirurgów. Jeżeli jednak inna będzie Wola Pana Boga – proszę o modlitwę o szczęśliwy przebieg tych operacji i zdrowie dla naszych obu synów oraz siły dla nas. Bóg zapłać za każdą modlitwę.

Z Panem Bogiem,

Agnieszka i Grzegorz Kania z Radziszowa

Ps. Jeżeli ktoś z Państwa spotkał się z sytuacją ubytków kości czaszki / operacji naczyniaków głowy) i mógłby się z nami podzielić informacjami w tym temacie oraz polecić lekarzy – prosimy o kontakt. Chłopcy maja dziury w głowie w podobnym rejonie czaszki, niestety nie mogę nic znaleźć w tym temacie, genetyk w Krakowie nam nie pomogła…

Bóg zapłać,
Z Panem Bogiem
Agnieszka i Grzegorz Kania –  +48 729 316 451:

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania św. Katarzyny Labouré, dziewicy
Z konferencji św. Wincentego a Paulo
 

Ubodzy to nasi panowie
Waszym głównym zadaniem powinno być służenie ubogim chorym – i to z wielką łagodnością i delikatnością. Po miłości Boga i po trosce, aby się podobać Jego majestatowi, jest to rzeczą najważniejszą. Temu służeniu powinno towarzyszyć prawdziwe współczucie. Ubodzy patrzą na was jak na osoby posłane przez Boga dla posługiwania im. Również wtedy, gdy skarżą się na własne dolegliwości, powinnyście ich słuchać, jak kochająca matka słucha swoich dzieci. Właśnie po to wybrał was Bóg, abyście ukazywały ubogim chorym Jego dobroć. Dobroć Boża wobec każdego człowieka objawia się z całą szczodrobliwością i łagodnością. Podobnie więc i wy musicie starać się służyć ubogim z wielką miłością i całkowitym oddaniem, bo są to moi i wasi panowie. W pewnym zgromadzeniu – nie pamiętam teraz jego nazwy – tak właśnie mówi się o ubogich: nasi panowie i nasi opiekunowie. Jestem przekonany, że słusznie używa się takiego określenia, wszak są oni wielkimi panami w królestwie niebieskim, są też naszymi opiekunami, bo jak mówi Ewangelia, oni mogą nam otworzyć bramy nieba. To wszystko powinno was zachęcić do służenia im z wielkim szacunkiem i życzliwością. Ponadto wiemy, że z nimi utożsamia się sam Chrystus, który mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Widzicie więc, moje siostry, że sam Pan Jezus jest obecny w ubogich i On sam przyjmuje wasze posługiwanie. Dlatego nie tylko musicie wystrzegać się wszelkiej niecierpliwości i szorstkości, lecz dokładać wszelkich starań, aby służyć ubogim w duchu łagodności i dobroci. 
Powinnyście uważać za wielkie szczęście, że Bóg powierzył wam tak święte zadanie. Czy może być coś ważniejszego niż opuszczenie wszystkiego i całkowite oddanie się Bogu dla służenia ubogim? Nie ma nic piękniejszego nad duszę Siostry Miłosierdzia, którą Bóg obdarza swoimi łaskami, aby gorliwie służyła ubogim, aby troszczyła się o ich zbawienie wieczne, i aby troszcząc się o własną doskonałość, starała się we wszystkim podobać Bogu, zgodnie z tym, co czytamy w Piśmie Świętym: taka dusza jaśnieje jak słońce. 
Obyście mogły zrozumieć, jak wielką łaską jest wasze powołanie. Uwierzcie całym sercem w prawdę, że na szczęście wieczne w niebie zasługuje Siostra Miłosierdzia, która całe swoje życie poświęca dla służenia Bogu, która opuszcza wszystko, a wybiera jedynie miłość ku Bogu.

Prawie 2000 lat temu podburzeni ludzie przez faryzeuszów żydowskich krzyczeli…”nie chcemy, aby Ten nad nami Królował!” Czy ty katoliku postąpisz tak samo i dołączysz do tego tłumu jak obecni faryzeusze rządzący Episkopatem w Polsce – c zy staniesz po stronie Chrystusa,  Prawdy i Pokoju? Jasnogórska Pani, Królowa Polski oczekuje aby Jej Syn, Król królów i Pan panów zaczął Błogosławić Ojczyznę jako Jej KRÓL u boku swojej Matki Królowej Polski. Syn Boży przyszedł ratować to, co zginęło. „Uczyńcie wszystko co mówi wam Mój Syn i przyobleczcie wiarę w czyn”. Syn każdej królowej ziemskiej jest Królem danego państwa. Jaka szkoda, że Rząd i Episkopat nie chcą zachować Pokoju na Ziemi i wybierają wojny, kataklizmy i nieszczęścia, które powodują śmierć i wieczne potępienie dla nich, tak jak Jan XXIII i A.Hlond, bo za nieposłuszeństwo Panu Bogu pożera ich piekło. Masoneria kościelna miała odwagę zamienić daty bo papież Pius XII ustanowił to Święto na ostatnią niedzielę października, a masoneria diabelska chce być od Boga ważniejsza i zmienia wszystko i Modlitwy też.

 PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, KTÓRZY JESTEŚCIE UTRUDZENI I OBCIĄŻENI, A JA WAS POKRZEPIĘ. 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów – Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie strąciły do piekła.

Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie nas. Amen”.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ. WIELKIE DZIEŁA SĄ, KTÓRE BÓG UCZYNIŁ.

Panie Jezu w Dniu Twego Święta JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA byliśmy na Mszy św. i na Nabożeństwie w Kościele św.Jacka ku Twojej czci Królewskiej a Proboszcz Aktami oddał Tobie nas i naszą Ojczyznę i wszystko co stanowi Polskę oraz Amerykę. Panie Jezu bardzo proszę o Błogosławieństwo Twoje Królewskie dla ludzi, którzy przybyli do Kościoła aby Ciebie uwielbiać. Czy wszystko odbyło się według Twojej Królewskiej Woli?

 

JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA.

Tak bardzo pragnę prowadzić i zbawić Naród Polski, lecz przeszkadza wam bardzo Naród Żydowski. On sam nie chce być zbawiony i nie chce być ze Mną w Niebie, a to dlatego że w ich sercach lucyfer grzebie. Ten Naród Żydowski nigdy nie był dla Mnie łaskawy, a śmierć Moją traktują dla zabawy. To dlatego wybrałem Naród Polski i od was zacznę przemieniać serca na litościwe, miłosierne i Mnie wierne. W tym nawróceniu przeszkadza Mnie ksiądz Natanek, gdyż oddał gdzieś Moją władzę na Ziemi. Tak naprawdę, to do niego miejcie pretensje, bo dalej będzie źle w Polsce, aż na Moją Głowę Korony założy. Dlaczego wy ludzie przecież katolicy nie chcecie zrozumieć, że dla Boga najbardziej oddanie Mnie waszych serc, rodzin i wszystkiego co wasze – się liczy.  Jeśli Rząd i Episkopat oddadzą Mnie Polskę i AKTAMI przekażą Mnie Bogu władzę, to czy wasi rządzący mogą powiedzieć, że wolą iść na wieczne potępienie aniżeli ze Mną się z grzechów rozliczyć? Ludzie – jak możecie liczyć na biskupa Lengę, skoro on na Krzyżu umieścił barana – zwierzę, które nie udoskonali was w potęgę. Biskup Lenga nigdy nie zechce nałożyć Mnie Koronę Królewską, gdyż on pozostawia na Mojej cierpiącej Głowie Koronę cierniową. POLACY – POKÓJ W WASZEJ OJCZYŹNIE I NAWET NA ŚWIECIE OD WAS ZALEŻY I TO OD WASZYCH WŁADZ POLITYCZNYCH I RELIGIJNYCH. Na Błonie patrzyłem łzawymi oczami, bo przez bezbożny, pyszny i samo uwielbiający Rząd i Episkopat – Ziemia ulegnie katastroficznej przemianie. Ja już tak dużo razy mówiłem przez proroków i już tak od wielu lat wychodzę do grzeszników z prośbami, a rządzący Polską i Episkopatem uniżają się przed demonami i Żydami. Gdyby choć kiedy demoniczni Żydzi Mnie posłuchali, to nie musieliby przez wieki być niczyimi niewolnikami. Obecnie rządzący Izraelem i rządami na świecie pragną zakończyć życie na Ziemi, a sami wpadną w piekielne ogniska razem z innymi Moimi wrogami. A do was Polacy z przykrością to mówię, że i was niedługo zgubię. Nieposłuszeństwo Bogu prowadzi świat do tragedii ludzkości z powodu nie kończącej się złości i podłości. Płaczący Bóg Jezus Chrystus Król i niewielu Zbawiciel, który nie może doprosić się u grzeszników pokoju i spokoju na Ziemi, bo niestety – tylko Bóg Ojciec Wszechmogący karami swoimi – gromami, wojnami i kataklizmami ten świat odmieni”.

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy – 25.XI.19 r. o godz. 10 am.

                                                                                 Znalezione obrazy dla zapytania matka boza krolowa

 NADSZEDŁ JUŻ CZAS, ABY CAŁE NASZE ŻYCIE ZAMIENIĆ NA MODLITWĘ.

  „Matka Boża: 

„….Nie marnujcie już czasu, módlcie się, pokutujcie i składajcie ofiary za waszych braci, za wasze siostry, żeby wszyscy mogli być zbawieni, zanim spadnie potop ognia…..jeszcze raz proszę o więcej modlitwy. Modlitwy naprawdę są bardzo potrzebne w tej ostatniej godzinie. Módlcie się gorliwie….nie ma czasu na spanie. Zaofiarujcie się jako ofiara zadośćuczynienia, żeby wiele dusz było uratowanych. Jako Matka z góry Karmel przyszłam ze Szkaplerzem, z Moją obietnicą zbawienia wszystkich, którzy go noszą z wiarą”.

 

OJCIEC PIO

„Nie śpijcie teraz. Odstawcie wszystkie prywatne sprawy na bok. Zrozumiejcie wreszcie powagę chwili, że ludzkość leży w agonii! Ta straszna kara będzie bezpośrednim karaniem Boga i to nastąpi”. MODLITWA – EGZORCYZMZnalezione obrazy dla zapytania ojciec pio

„Święty Michale Archaniele broń nas w walce a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą Mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

TERAZ MIEJCIE PRETENSJE TYLKO I WYŁĄCZNIE DO DUCH.T.RYDZYKA I DO KSIĘŻY REDEMPTORYSTÓW Z „RADIA MARYJA”, KTÓRZY RZĄDZĄ MARYJĄ KRÓLOWĄ POLSKI.

 Bardzo wazne wystapienie.Naród Polski i emigracja niech to ogląda.

https://youtu.be/4FIqiVqOq8I

Maryja objawia Cudowny Medalik św. Katarzynie
Z pism św. Katarzyny Labouré
 

Opis objawienia Najświętszej Maryi Panny
27 listopada 1830 roku, w sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu, o godz. 17.30, gdy zapadło milczenie po przeczytaniu pierwszej części tekstu rozmyślania, usłyszałam szelest, jaki wydaje poruszana jedwabna suknia, pochodzący od strony ambony, z miejsca, na którym zawieszony jest obraz świętego Józefa. Gdy spojrzałam w tamtą stronę, ujrzałam Najświętszą Dziewicę, stojącą na wysokości obrazu świętego Józefa. Jej postać była wyraźnie widoczna. Ubrana była w białą jedwabną suknię, błyszczącą jak jutrzenka. Miała również biały, długi welon sięgający do stóp. Pod welonem można było dostrzec włosy. Twarz pozostawała niezasłonięta. Oczy miała wzniesione ku niebu. Stopy opierały się na kuli, czy raczej na półkuli, w każdym razie widziałam tylko połowę kuli. Inną kulę Najświętsza Dziewica trzymała w dłoniach, ułożonych w sposób naturalny na wysokości piersi. Ta kula oznaczała glob ziemski. Cała postać promieniowała takim pięknem, że nie potrafię tego opisać. 
Po pewnej chwili na palcach Najświętszej Dziewicy dostrzegłam pierścienie, ozdobione drogimi kamieniami i perłami różnej wielkości i kształtu. Wszystkie rzucały różnorakie promienie. Te promienie, skierowane ku dołowi, jaśniały takim blaskiem, że w ich świetle stały się zupełnie niewidoczne stopy Dziewicy. 
Gdy oglądałam to niebiańskie widzenie, Najświętsza Dziewica skierowała na mnie wzrok. Usłyszałam wówczas głos, który mówił: „Glob, który widzisz, przedstawia całą ziemię. Przedstawia też Francję. Nade wszystko zaś przedstawia każdego człowieka. Promienie oznaczają łaski, jakie zlewam na tych, którzy mnie proszą”. 
Nie potrafię opisać wszystkiego, co czułam, nie potrafię wyrazić piękna owego widzenia ani blasku promieni. Zrozumiałam jednak wtedy, jak ważne jest wzywanie pośrednictwa Najświętszej Dziewicy. Jak Ona jest wielkoduszna wobec wszystkich, którzy zwracają się do Niej. Ile łask otrzymują ci, którzy Ją proszą. Jak wielką wreszcie radość sprawia Jej pośredniczenie w rozdawnictwie łask. 
Widzenie sprawiało mi tak wielką radość, że nawet nie wiedziałam, czy żyję, czy nie. Wokół postaci Najświętszej Dziewicy dostrzegłam owalny obraz, na którym pojawiły się złote litery tworzące napis: „O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Równocześnie usłyszałam głos: „Postaraj się, aby wybito medalik według tego wzoru; wszyscy, którzy będą go nosić, otrzymają wiele łask; wielkimi dobrodziejstwami będą obdarzani wszyscy noszący go z wiarą”. Odniosłam wrażenie, że obraz, który widziałam, odwrócił się i zobaczyłam drugą stronę medalika. 
Po kilku dniach w czasie rozmyślania zastanawiałam się, jak właściwie powinna wyglądać ta druga strona medalika. Usłyszałam wtedy głos: „Litera M i dwa serca mówią wystarczająco dużo” Czytaj dalej