Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NCHTS

Panie Jezu poskarżę się do Ciebie Właściciela Planety Ziemi, Kościoła Katolickiego, Religii Katolickiej i nas wszystkich – nie mogę już słuchać i patrzeć, gdy w kościołach Twoi Kapłani przed Mszą Świętą przez kilka minut tłumaczą ludziom jak niedorozwiniętym umysłowo jak Ciebie przyjmować muszą że na rękę i „z jednego ucha zdjąć ..a na drugie ucho włożyć….” to jest bardzo śmieszne i głupie, bo można raz dziennie,  ale tyle dni, że każdy zna tę bzdurę na pamięć. Jak Ty Panie Jezu ich wychowałeś, że nie są posłuszni Tobie Królowi Wszechświata i Bogu Zbawicielowi a jakimś bezbożnym władzom. My nie wtrącamy się do polityków a im od nas wara. Bożnice islamskie i synagogi nie mają żadnych ograniczeń. To dlatego ludzie odbijają się od Kościołów i mało ich jest na Mszach Św. Kto będzie wszystkich rozliczał – bezbożny świecki polityk rządzący czy Bóg Wszechmogący?

                                                                                               PAN JEZUS

„To ty w jednym Kościele słuchasz, jak hańbią Mnie Boga, a Ja na całym świecie odczuwam straszną udrękę i maltretowanie. Franciszek – pełniący funkcję papieża w Moim jeszcze Katolickim Kościele w Watykanie nie robi dobrego za wiele. To Rządy Światowe – mordercy dusz ludzkich nim rządzą, a on chociaż starzec „tańczy” przed nimi – po rękach i po nogach ich całuje. Bardzo jest Mnie żal was Moi wierni katolicy i dziękuję wam, że jesteście ze Mną, przy Mnie i w sercu Moim, bo Mnie pytacie, bo Mnie za Pana, Boga i Zbawiciela macie. Oczywiście, powiadam wam, że ci ludzie, którzy Mnie nie szanują, to z demonami obcują. Najbardziej bolesną wieczność mają ci, którzy Mnie na  rękę kładą i kłaść pozwalają, bo Mnie tam nie ma żywego lecz tylko „symbol” dla człowieka grzesznego. To czynią kapłani i wy niby wierni, ale nie Mnie, a sługom szatana, bo jest wielka Mojego Serca Rana. No cóż – nikt Mnie nie pyta o zdanie i nikt się Mnie nie radzi, a na koniec życia na Ziemi „anioł” demona do piekła was zaprowadzi. To są ostre słowa, lecz muszę to mówić, bo nie chcę wszystkich was zgubić. Wasz Przyjaciel Jezus Chrystus Zbawiciel”.


   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem Królem po obejrzeniu w internecie Mszy św. w Kościele ………..w Chicago – 1 i 2.07.20 r. 

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu

Jezus zamienia wodę w wino na weselu w Kanie Galilejskiej

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: J 2, 1-11

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.  A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».  Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.  Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Rozważania

Czytamy w Ewangelii, że kiedy Jezus ukończył trzydziesty rok życia, został ochrzczony w wodach Jordanu, gdzie dał się słyszeć głos z nieba, zaświadczający, że jest on Synem Boga Ojca, i po czterdziestodniowym poście na pustyni zaczął głosić nauki. Czytamy, że pewnego dnia znalazł się w Kanie Galilejskiej, spędzając czas na przyjęciu z okazji zaślubin. Był tam ze swoją Matką i czterema pierwszymi uczniami: Piotrem, Andrzejem, Filipem i Bartłomiejem. W połowie uczty zabrakło wina. Była to hańba dla nowożeńców, smutek dla ich przyjaciół, przykrość w najradośniejszym momencie uczty weselnej.

Maryja, święta Matka Jezusa (Matka zawsze pojawia się przy cudach dokonanych przez Syna), dowiedziała się o tym i jej serce wypełniło współczucie wobec żalu, którego doświadczyli nowożeńcy. Poruszona miłością, którą Bóg napełnił jej serce jako Matki cierpiącej ludzkości, nie rozmyślając, czy nadszedł czas, by jej ukochany Syn ukazał się wszystkim jako Syn Boga poprzez swoje cuda, zwróciła się do niego ze spojrzeniem pełnym czułości, prośby, lecz także zdecydowania i rzekła takie oto słowa: „Nie mają już wina” J 2, 3.

Syn Boga, jako że nie nadszedł jeszcze czas, w którym miał ukazać swoją chwałę, odparł jej słowami, którymi chciał ją pouczy, że nie może czynić cudów inaczej, jak tylko w sytuacjach nadprzyrodzonych i by spełniać wolę Ojca: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” (J 2, 4).

Lecz Dziewica Maryja była nie tylko dobrą kobietą, która uosabiała całą ludzkość w planach stworzenia świata i wychwalania Boga, ale była także Matką Jezusa. A prośbom swojej Matki Mesjasz nie umiał się sprzeciwić.

Uprzedzając godzinę, w której miał okazać swoją moc za sprawą wstawiennictwa Matki, uczynił pierwszy ze swoich cudów wobec natury.

W rzeczywistości, trzydzieści lat wcześniej, zanim przyszedł on na świat, dokonał pierwszego cudu wobec sędziwej Elżbiety i Jana Chrzciciela. Nie na skutek próśb, lecz jednego słowa, pozdrowienia jego świętej Matki. Od tamtego czasu na wyżynie judzkiej brzmiał hymn pochwalny wypowiedziany po raz pierwszy w domu niemego Zachariasza.

Ewangelia według św. Jana dodaje, że po krótkim, lecz mocnym słowie Maryi skierowanym do Syna natychmiast stał się wielki cud w Kanie – woda zamieniła się w wino.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Wiara.

Zadanie

Zwróć się do najświętszej Maryi, aby poprosiła Jezusa, by odwiedził twój dom i dał ci wiele swoich łask, których symbolem jest woda zamieniona w dobre wino.

Uczyń tak, by zawsze czuć dyskretny i przenikliwy wzrok Maryi, która umie poznać się na potrzebach swoich braci, i pospiesz im z pomocą. Poprowadź ich w wierze do Chrystusa, świadcząc słowami i czynami, że jest on naszą nadzieją.

Akt strzelisty

Maryjo, wspomożenie wiernych, módl się za mnie.

Do następnej soboty!

Wolisz czytać te rozważania w formie papierowej? Kup książkę w księgarni Rosemaria!

Zamów tutaj!

 

Dziękujmy Panu Bogu za Bożą rozmodloną młodzież – za Michała Ulewińskiego, który niesie Krzyż, aby pokutować za grzechy Polaków bezsensowne bo przecież nie muszą grzeszyć. Przez całą Polskę idzie Michał i może ktoś dołączy do niego, bo grzeszników jest coraz więcej podczas rządów bezbożnych polityków i bezbożnych duchownych – bo akceptują zabijanie niemowląt oraz sprzedają dzieci na sex i na rzeź – aby obudzili sie rządzący Kościołem Jezusowym, bo oni nic nie robią, aby przepraszać za siebie i za Naród Polski, który jest prowadzony na smyczy przez obcokrajowców. Czy rządzący Episkopatem służą dwom bogom, bo zamknęli Nabożeństwa Pierwszych Sobót, Nabożeństwa do Boga Ojca i do Ducha Świętego. Czy kochają także Boga Chrystusa KRÓLA POLSKIczy nienawidzą, bo zamknęli GO i nie pozwalają wiernym czcić Jezusa Króla Polski i Wszechświata a przecież każdy ksiądz wie, że musi stanąć przed Bogiem, który jest i Królem i Zbawicielem i świata  Stworzycielem. Dzisiaj byłam na Mszy św. i wszyscy modlą się na każdej Mszy św. za duszę św. pamięci księdza…….a Pan Jezus powiedział: „a kłania się Mnie, a kłania się, ale Ja Jetem Sprawiedliwy”. A ten ksiądz, gdy dawałam mu Obrazek Pana Jezusa Króla Polski, to popatrzył, machnął ręką, zwrócił mi Go i uciekł. Przykro mi było i nie tylko za to……..

      Czyżby ci biskupi już tak się związali z masonerią, że nie chcą stracić stanowisk, że nie pozwalają wynieść z piwnicy Klasztoru Maryi Królowej Polski Jej Syna KRÓLA POLSKI, a przecież każdy z nich musi umrzeć i jak spojrzą w oczy Sędziemu Najsprawiedliwszemu? Pan Jezus stanie przed każdym taki – jakiego ten człowiek uwielbiał,  a przed Życińskim stanął w białej szacie a Życiński nawet nie zdążył spojrzeć Bogu w oczy, bo szybko spadł do piekła z wrzaskiem.

  Dziękujemy Panu Bogu za młodzieńca Jakuba Baryłę – 16 lat, który niósł Krzyż w Warszawie zaznaczając, że Polska jest Katolicka  i taka powinna być. Coraz więcej jest młodych ludzi, którzy wybierają partię KONFEDERACJĘ, której Pan Bóg jest Celem, Drogą, Zbawieniem i Zwycięstwem dla Polski. Niestety też narażał się policji w Polsce – czy mają wstyd Rządzący?!

Michał Ulewiński idzie z miejscowości Różaniec nad Zalewem Wiślanym

Kościół od 258 roku obchodził  święto obu Apostołów – 29.06 – jest to dzień śmierci. Taki był zwyczaj że Uroczystości obchodzono w dniu śmierci a obaj zginęli w Rzymie. Obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Obaj zginęli śmiercią męczeńską w Rzymie.

TY JESTEŚ PIOTR – OPOKA I NA TEJ OPOCE ZBUDUJĘ MÓJ KOŚCIÓŁ, A BRAMY PIEKIELNE GO  NIE PRZEMOGĄ.

Sw, Piotr | Rachowice.eu

 Święty Piotrze i Pawle nasi umiłowani Apostołowie bardzo prosimy o Błogosławieństwo i pocieszenie nas Polaków jak mamy żyć w 2020 r.?

ŚWIĘTY PIOTR

 „Zwracam uwagę wszystkim katolikom, aby w tym miesiącu lipcu szczególnie modlili się do Jezusa Chrystusa i przepraszali za grzechy całego świata, bo nikt nie wie, czy doczeka następnego lata. Błogosławię was wszystkich Moi katolicy polscy i proszę was – łączcie się po Bożemu, a nie ufajcie żadnemu „obcemu”. Do „obcych” zaliczam zdrajców Narodu waszego, którzy zasiedli do stołu rygorystycznego, aby was wykończyć rozkazami rządu Izraelskiego, także na podstawie planu szczepionkowego. Błogosławię was wszystkich Ja Pierwszy Papież Piotr i uważajcie, bo w Watykanie jest dużo naszych wrogów, a najgorszy to Franciszek – „zły Łotr”.


                                                  

ŚWIĘTY PAWEŁ.

„Moi drodzy katolicy i kochani Polacy – dziękuję wam, że Mnie rozumiecie i przeze Mnie nie płaczecie. „Któż jak Bóg” i zawsze tak mówcie, a wtedy Boga nie zgubicie. Pamiętajcie o Bogu Wszechmogącym i nawracajcie a Wartę przy Bogu trzymajcie. Módlcie się na Różańcu, Msze Święte częste i Nabożeństwa przeprowadzane przez kapłanów są najważniejsze. Pamiętajcie – tak żyjcie jakby każdy dzień był waszym ostatnim dniem, bo w obecnym czasie, to bardzo dużo jest zmian.                                                                  Apostoł Paweł z Tarsu”.


                                               Zapisała Mieczysława przed św. Piotrem i Pawła w Chicago.

Mateńko Maryjo z Medjugorie bardzo dziękuję za Objawienie Twoje w moim domu 24.06.1981 r. ok. godz. 5.30 rano.

Długo nie mogłam znaleźć Twoich Pięknych Wizerunków. Czy mogę zapytać – czy będziesz nam się Objawiała w Medjugorie?

                                                Zapraszamy na pielgrzymkÄ™ do Medjugorje | W obronie Wiary i ...


MARYJA Z MEDJUGORIE.

 „Nikt Mnie nie pyta o nic, a władza demoniczna tego świata pozamykała Kaplice Boga, pozamykali Kościoły abyście nie mogli mówić Prawdy o nich, abyście nie mogli modlić się za nich. Sami faryzeusze w Polsce – Rząd i rządzący Episkopatem bez sprzeciwu akceptują tematy przeciwne Bogu i ludziom. Już najwyższy czas, aby wkroczył Bóg Ojciec ze swoimi wyrokami dla grzeszników. Jeśli chcecie Moi katolicy Polscy, to módlcie się i wypraszajcie u Boga Ojca Łaski przetrwania. Mówię już oficjalnie wszystkim, że Bóg Ojciec nie pozwoli na wciągnięcie ludzi do okrutnych grzechówco będzie fatalne dla ludzkości i przyszłości. Rządzący Jezusa Kościołem zamknęli Kościoły i kaplice, a kapłanów prawych usuwają i koniec ich na Ziemi nie będzie „ucztą”, jak nazywają cierpienia Jezusa. A koniec ich będzie z ich bogiem lucyferem wieczny i okrutny.

           Fakty mówią, że Bóg Jezus nie może zarządzać swoim Kościołem, bo rządzący Narodem podlegają pod rząd światowy i muszą być jemu posłuszni. A przecież wiecie, że od lat, gdy były jakieś ciężkie momenty – kataklizmy czy wojny, to ludzie zbierali się w kościołach i razem z kapłanami wymadlali Łaski Boże. Najbardziej dziwię się biskupom, kapłanom i innym osobom duchownym, że są wpatrzeni w rządy światowe, a powinno być odwrotnie, bo „Któż jak Bóg”, gdyż to Bóg jest Przyjacielem ludzi, bo każdy człowiek jest grzesznikiem. Ci biskupi rządzą w różnych krajach religią katolicką i nawet Bogiem chcą rządzić wspólnie z lucyferycznymi ludźmi. Okazuje się, że Jezus KRÓL POLSKI nie ma nic do powiedzenia w Kościele Katolickim, bo wbrew Jemu wszystko czynią źle. To widzicie – rząd świecki zamknął kościoły, nawet w Medjugorie i nie mogą Moi ukochani kapłani i ludzie świeccy tu przyjechać.

       Ja cały czas mówię do osób wybranych Moich kochanych. Syna Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI zamknęli Jego przyjaciele z Episkopatu w Moim – ale czy jeszcze Moim – Klasztorze w Częstochowie, a także niby Moi przyjaciele Paulini. Rządzą Nami grzesznicy, a do chwili obecnej trudno będzie ich grzechy zliczyć. No, ale cóż – Polacy nie ustawajcie w Modlitwie, bo lucyferyczni ludzie użyją wszystkich sposobów, abyście nadal im ufali i nieustannie do rządzenia wybierali. Żal Nam jest was Polski Narodzie, gdyż jesteś ciągle oszukiwany przez Rząd  i wyzyskiwany. Jest Nam także przykro, że wy Polacy ufni nie chcecie Nas pytać, a wrogowie będą was „rozgrywać”.

No cóż – dla Mnie nie ma przeszkód do przekazywania Słów, bo bardzo was kocham i pragnę, abyście ufali Jezusowi Chrystusowi KRÓLOWI POLSKI, który jest wrażliwy na wasze Modlitwy i Pokojem was ozdobi. A ty Mieczysławo dalej tak przekazuj Nasze Słowa na Świat, aby ludzie do ostatniej chwili życia chcieli być dla siebie jak siostra i brat.
Błogosławię was Moi dobrzy ludzie, bo wy wiecie, że świat ulega coraz większej ułudzie. 

     Błogosławię was Polonio z Chicago i na całym świecie, a do Ojczyzny wracać trzeba, to już wiecie.

       Błogosławię Moich wiernych tułaczy, bo tylko Jezus Chrystus Przyjaciel was wszędzie zobaczy.

             Wszędzie dobrze, lecz najlepiej „w domu” w Polsce, bo tam jeden drugiemu łzę otrze.

Pamiętajcie – tylko Mój Syn Jezus Chrystus KRÓL POLSKI uratuje Polskę i cały Świat a o tym wie Polski Episkopat.

       Wasza Matka Boża z Medjugorie – pisz o tym Mieczysławo i niech każdy o tym co mówię się dowie”.


 Zapisała Mieczysława przed Maryją z Medjugorie – 24.06.20 r. w Chicago.

 
Homocenzura w Internecie i atak na działaczy pro-life. Kto się boi prawdy o LGBT?

pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
numer 307

WYDARZENIA | OPINIE | PCH TV


portal Protestuj.pl

Czy pokazywanie prawdy o działalności szkodliwych lewicowych ideologii, z ruchem LGBT na czele, już zawsze będzie kończyć się cenzurą ze strony wielkich monopolistycznych koncernów, takich jak Google, YouTube czy Facebook? „Postępowi” rewolucjoniści chcą, aby tak się stało. Ale nie ma na to naszej zgody!

Łukasz Karpiel i Arkadiusz Stelmach w programie „Prawy Prosty”

Film „Ich prawdziwe cele” pokazuje historię ruchu LGBT. Cytowane są w nim dokumenty ruchu LGBT i wypowiedzi tęczowych działaczy. Zaprezentowano jak wyglądają Marsze Równości w Polsce i na świecie. Okazało się, że według niektórych pokazanie prawdy to „nienawiść” czy też „mowa nienawiści”, która „obraża ludzi” i dlatego trzeba ją zablokować, ocenzurować i nie dopuścić, aby mógł mieć do niej dostęp ogół obywateli.

Jan Bienias w rozmowie z Pawłem Chmielewskim

Samochód i współpracownicy Fundacji Pro – Prawo do Życia zostali napadnięci w Warszawie przez lewicowych ekstremistów. Auto zostało pomalowane, plandeki pocięte, a agresorzy uszli przed policją. O kulisach napaści i wcześniejszych przypadkach przemocy „tęczowych” środowisk rozmawiamy z Janem Bieniasem, napadniętym kierowcą Fundacji.

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM


Mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris zapowiedział, że Instytut podejmie interwencję w sprawie działań serwisu YouTube, który ocenzurował film „Ich prawdziwe cele”, poświęcony działaniom środowisk LGBT.

Serwis YouTube usunął film „Ich prawdziwe cele”, demaskujący taktykę i metody działania homolobby na świecie. Zdaniem Krystiana Kratiuka, redaktora naczelnego PCh24.pl, jest to „kolejny przykład dyktatury politycznej poprawności”.

Serwis YouTube usunął film „Ich prawdziwe cele”, obnażający taktykę i działania światowego homolobby. Sprawę dla portalu PCh24.pl komentuje Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, który podkreśla, że to typowe działanie cenzorskie.

Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny skomentował fakt usunięcia przez serwis YouTube filmu „Ich prawdziwe cele”, demaskującego taktykę lobby LGBT. Podkreśla, że na zachodzie „tęczowa cenzura” jest coraz częściej „normą”, a w Polsce niestety staje się coraz skuteczniejsza. Dodaje, że dziś niezwykle ważne jest to, aby zdecydowanie reagować na tego typu działania, ponieważ za jakiś czas może być już za późno.

Gdybym miał doszukiwać się jakiś pozytywów z zablokowania filmu „Ich prawdziwe cele”, to wymieniłbym dwa. Pierwszy: film jest bardzo dobry i nie ma w nim ani jednego kłamstwa. Właśnie dlatego tak bardzo zabolał lewicę spod znaku tęczy, która przyczyniła się do jego usunięcia z YouTube. Drugi: nie wyobrażam sobie lepszej reklamy dla tego dzieła – film zablokowany za prawdę – mówi w rozmowe z PCh24.pl prof. Paweł Skrzydlewski.

Czerwona ideologia marksizmu występuje dziś pod tęczową flagą. Dowodów na to nie brak, a jeżeli Polacy ulegną propagandzie lobby LGBT i dadzą sobie narzucić prohomoseksualną poprawność polityczną, to policzone są dni wolności w naszym kraju. Przekonywali o tym goście w programie „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego.

Dzwonimy do kandydatów na prezydenta
Szanowni Państwo

ponad 12.500 spośród sympatyków CitizenGO Polska podpisało się pod apelem do kandydatów na urząd prezydenta z prośbą o odpowiedź na 5 krótkich pytań.

Jak dotąd żadna z tych osób nie otrzymała od kandydatów jakiejkolwiek odpowiedzi.

Oba sztaby wyborcze kandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze wyborów – Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski – otrzymały tekst naszego kwestionariusza z Państwa prośbą o odpowiedź na 5 pytań o życie, rodzinę i wolność.

Kontaktowaliśmy się też w Państwa imieniu z oboma sztabami.

W sztabie urzędującego prezydenta Dudy uzyskaliśmy informację, że otrzymamy stanowisko kandydata wobec naszego kwestionariusza mailem.

W sztabie kandydata Trzaskowskiego nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy odniesie się on do naszego kwestionariusza.

Nie pozostaje nam nic innego jak poprosić Państwa, byśmy wspólnie przekonali kandydatów, że na odpowiedź na pytania kwestionariusza oczekuje rzesza Polaków, a przede wszystkim rzesza wyborców.

Nie będzie to trudne, jeśli każdy z nas zaangażuje się w tę akcję osobiście.

Prosimy Państwa o wykonanie dwóch telefonów.

 Oto ich numery:

1. Sztab wyborczy Andrzeja Dudy:
(+48) 601 999 149


2. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego:
(+48) 22 257 22 00 lub
 (+48) 885 444 513

Proszę kliknąć tutaj i dowiedzieć się co można zrobić, aby kandydat był świadomy, jak wielu obywateli zabiera głos w tej sprawie.

Wcześniej dobrze jest przygotować się chwilę do rozmowy.

Jak zwykle proponujemy, prosty schemat:

1. Po wybraniu numeru, w pierwszej kolejności, prosimy upewnić się że dodzwoniliśmy się do sztabu danego kandydata i poprosić o informację z kim rozmawiamy (stanowisko, imię i nazwisko pracownika sztabu).

2. W kolejnym zdaniu informujemy, że podpisaliśmy petycję o odpowiedź na pytania kwestionariusza do kandydatów na stronie CitizenGO. Tekst petycji z Państwa podpisem został mailowo przesłany na adres mailowy sztabu przed pierwszą turą wyborów.

3. Następnie pytamy, czy kandydat został poinformowany o treści naszej petycji i czy podjął już decyzję o odpowiedzi na nasze pytania, a jeżeli tak to kiedy jej udzieli.

4. Jeśli osoba, z którą rozmawiamy nie wie, lub nie chce nam udzielić takich informacji prosimy o połączenie z osobą odpowiedzialną za ten obszar działania sztabu.

5. Jeśli to się uda, zadajemy wskazanej osobie jeszcze raz pytania z pkt 1, 2, 3. Jeśli odpowiedź jest znowu negatywna proponujemy w grzecznym tonie wyrazić oczekiwanie, że nasz rozmówca zadba, aby kandydat miał pełną informację o pytaniach z naszej petycji.

6. Jeśli w odpowiedzi słyszymy, że nasz rozmówca nie ma kontaktu z kandydatem i wpływu na jego decyzje, prosimy o podanie numeru telefonu do osoby, z którą można na ten temat porozmawiać.

7. Jeśli taki kontakt dostaniemy, wykonujemy kolejny telefon i rozpoczynamy rozmowę według wcześniejszego scenariusza.

8. Jeśli nie, żegnamy się z rozmówcą jeszcze raz wyrażając nadzieję, że nasze oczekiwanie zostanie przekazane kandydatowi niezwłocznie, i że dzięki temu jak najszybciej uzyskamy odpowiedź.

9. Proponujemy też zostawić pracownikow sztabu swój numer telefonu i poprosić go, żeby poinformował nas, czy i kiedy kandydat zapozna się z naszą petycją oraz, czy i kiedy podejmie decyzję o odpowiedzi na pytania z naszego kwestionariusza.

Proszę kliknąć tutaj, aby poinformować nas o przebiegu rozmowy, abyśmy mogli odnotować liczbę osób, które włączyły się do akcji.

Naszym celem nie jest na tym etapie nękanie pracowników sztabu, bo decyzja o udzieleniu odpowiedzi na kwestionariusz rzeczywiście nie należy do nich, ale spowodowanie, że powiadomią oni o ogromnym zainteresowaniu sprawą swoich kandydatów i ich doradców.

Doświadczenia z innych krajów, ale także z kontaktów z polskimi politykami pokazują, że takie akcje telefoniczne są często skuteczne, o ile uda się do udziału w nich zmobilizować wystarczająco dużą liczbę osób.

Dlatego bardzo prosimy nie odkładać na potem wykonania telefonu do kandydatów i zrobić to teraz.Po rozmowie zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, do której link znajduje się poniżej.
Dzięki zebranym tam odpowiedziom, będziemy wiedzieli jakie są reakcje sztabów i jakie dalsze kroki powinniśmy podjąć, gdyby akcja telefoniczna okazała się jednak niewystarczająca.

Jeszcze raz namawiamy wszystkich Państwa do podjęcia tego drobnego wysiłku i zadzwonienie do sztabów wyborczych kandydatów.


Ruszajmy do dzieła! Tylko kiedy nasza akcja będzie miała wymiar masowy, może być skuteczna.

Proszę kliknąć tutaj, by poinformować nas o tym, jak przebiegła rozmowa.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

M.K TV ( PANDEMIA CZY PANDEMIA STRACHU? – MOJE PRZEMYŚLENIA)

https://gloria.tv/post/fYpcNJoWXhts3tYt9xWQoRKwY

Prof. M Majewska: Covidowe żniwa w Polsce i UE

Wszczęcie postępowania za prawdę o „pandemii”! Dr Anna Martynowska vs Izba

 

Mordercy ludzi nie ustają w mordowaniu szczepionkami, bo to się zwykle tak zaczyna niewolnictwo władzy świata.

University of Tennessee: Obowiązkowe szczepienia na Covid 19 dla studentów i wykła

Korespondencja

Ślepi Polacy już są sami mordercami swojego Narodu, swoich rodzin, bo wybrali 5 lat temu mordercę Polaków A.Dudę i w dalszym ciągu zgadzają się z jego morderstwami Narodu Polskiego i nadal go wybrali. Aborcja i sprzedaż dzieci polskich kwitnie.A.Duda 5 lat temu zaraz po wyborach podpisał zarządzenie szczepień dziewczynek by nie mogły mieć dzieci – aby nie mogły być matkmi polskich dzieci. Cały czas szczepią dzieci jakimiś trutkmi że dzieci bardzo chorują. Samo to, że Rząd żydowski w Polsce i rządzący Episkopatem pozwolili oddać Polskę lucyferowi – 6.03.2019r. w Toruniu na co przyklaskiwali Redemptoryści z ich szefem T.Rydzykiem – nikt nie powiedział żadnego sprzeciwu. To nic dziwniego, że głupi i ślepi Polacy wybierają także człowieka oddanego lucyferowi Trzaskowskiego, który chce sexu czterolenich dzieci. Niestety – tak będzie jak za Noego, grzech był królem, bo i z dziećmi też. Teraz wykrzykuje Duda, że inni to złodzieje i kradną, a co Ty do tej pory zrobiłeś to Twoja wina Dudo, że kradną, bo przez 5 lat pozwalałeś na kradzież emerytur, pensji, stoczni i kopalni, sklepów i rolnictwo rozwaliłeś. Ty sam się oskarżasz, bo tylko obiecywałeś tak samo jak teraz obiecujesz i nic dobrego nie robisz, a samo zło – samo zło. Polskę naszą zamieniłeś na żydowską bez Polaków zgody. Już oficjalnie mówisz, że to Polin. Boga się nie boisz. Nawet pozwalsz, aby kradli nasze filmy jak ten Potockiego. Pozwalasz na kradzieże, to też kradniesz. Bezczelnie łżesz Dudo – obłudo !!!

Prezydent IIRP Jan Z.Potocki- Ludobójcze Szczepionki PiS-u Na Niemowlętach i

Kazanie św. Grzegorza Wielkiego, papieża

Pan mój i Bóg mój
„Tomasz zaś, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus”. Tylko on był nieobecny. Kiedy przyszedł i usłyszał, co się wydarzyło, nie chciał uwierzyć. Pan przybył ponownie, pozwolił nie wierzącemu uczniowi dotknąć swego boku, pokazał ręce, a okazaniem śladów swoich ran uleczył ranę jego niedowiarstwa. 
Cóż o tym myślicie, ukochani bracia? Czy sądzicie, że był to przypadek? Że przez przypadek wybrany ów uczeń był nieobecny, dopiero gdy przybył, usłyszał, kiedy usłyszał, powątpiewał, z powątpiewaniem dotykał, dotykając uwierzył? 
Nie, to nie stało się przez przypadek, ale dzięki zrządzeniu Opatrzności Bożej. Boża dobroć sprawiła cudownie, iż kiedy ów uczeń z niedowierzaniem dotknął rany na ciele swego Mistrza, wtedy nas samych uleczył z niedowiarstwa. Niewiara bowiem Tomasza pomogła naszej wierze bardziej niż wiara pozostałych uczniów. Gdy bowiem przez dotknięcie odzyskał wiarę, wówczas i nasza wiara pokonawszy wszelkie zwątpienie doznała umocnienia. Tak więc wątpiący i dotykający uczeń stał się świadkiem prawdziwości zmartwychwstania. 
Dotknął i zawołał: „Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś”. Mówi Apostoł Paweł: „Wiara jest sposobem posiadania tych dóbr, których się spodziewamy; poznaniem rzeczywistości, której nie widzimy”. Wynika stąd jasno, iż wiara daje nam poznać to, czego nie można zobaczyć. Albowiem to, co widać, nie jest już przedmiotem wiary, lecz wiedzy. Dlaczego więc Pan powiedział do Tomasza, który widział i dotykał: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś”. Otóż dlatego, że co innego widział, w co innego uwierzył. Śmiertelny człowiek nie może zobaczyć Boga. Kiedy więc Tomasz rzekł: „Pan mój i Bóg mój”, widział wprawdzie człowieka, ale w człowieku tym wyznał Boga. Ujrzawszy więc, uwierzył, albowiem widząc prawdziwego człowieka, wyznał Boga, którego nie mógł zobaczyć. 
Dalsze słowa radują nas bardzo: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Słowa te odnoszą się nade wszystko do nas, albowiem my właśnie umysłem przyjmujemy Tego, którego nie zobaczyliśmy zmysłami. Odnoszą się do nas, jeśli tylko za naszą wiarą podążają uczynki. Ten bowiem wierzy naprawdę, kto czynem pokazuje, w co wierzy. O tych, którzy wiarę wyznają tylko słowami, powiada Apostoł: „Mówią, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą”. A święty Jakub: „Wiara bez uczynków jest martwa”.

Święty Tomasz Apostoł

Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz.
Tomasz, zwany także Didymos (tzn. bliźniak), należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19-29); nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2).

Niewierny TomaszOsobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin z Noli. Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską w Calamina w 67 r. Piszą o tym wspomniani wyżej autorzy. Tak też podaje Martyrologium Rzymskie.Jako miejsce pochówku podawany jest Mailapur (przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chios, a w roku 1258 do Ortony w Italii.
O zainteresowaniu osobą św. Tomasza Apostoła świadczą także liczne apokryfy: Historia Abgara, Apokalipsa Tomasza, Dzieje Tomasza i Ewangelia Tomasza.Pierwszy apokryf znamy jedynie z relacji Euzebiusza (+ ok. 340). Apokalipsa św. Tomasza, zwana także Listem Pana naszego Jezusa Chrystusa do Tomasza lub Słowami Zbawiciela do Tomasza opisuje koniec świata. Ciekawsza jest Ewangelia św. Tomasza. Na jej treść składają się logia, czyli słowa Chrystusa. Zdań tych jest 114. Według Euzebiusza zbiór ten miał posiadać biskup św. Papiasz (+ ok. 130) i miał nawet do nich napisać komentarz. Część tych słów odkryto w roku 1897 i 1903 w Egipcie w Oxyrhynchos. Od tej „ewangelii” należy odróżnić jeszcze jedną, zupełnie inną, także przypisywaną św. Tomaszowi. Zawiera ona opis życia lat dziecięcych Pana Jezusa. Stąd właśnie wzięły się średniowieczne legendy o ptaszkach, klejonych z gliny i ożywianych przez Pana Jezusa w zabawie z rówieśnikami itp.

Święty Tomasz ApostołInteresujący i oryginalny jest ostatni wymieniony wyżej apokryf – Dzieje Tomasza. Powstał on dopiero w wieku IV/V. Opisuje on podróż św. Tomasza do Indii w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast jednak budować pałac królewski, św. Tomasz głosił Ewangelię, a pieniądze przeznaczone na budowę pałacu wydawał na ubogich. Na skutek jego nauk i cudów nawrócił się król i jego rodzina.
Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Około roku 52 po Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam siedem kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mylapore, miano im pokazać grób Apostoła. Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi chrześcijanie nestoriańscy. W Indiach jest również najgłośniejsze sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na miejscu, gdzie według miejscowej tradycji Tomasz miał ponieść śmierć męczeńską. Miejsce to ma różne nazwy: Calamina (najczęściej spotykana), Thomas Mount (Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają jedną miejscowość: „Górę Św. Tomasza”, położoną na jednym z przedmieść Madrasu.
Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.

W ikonografii św. Tomasz przedstawiany jest jako młodzieniec (do XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na Wschodzie), później jako starszy mężczyzna w tunice i płaszczu. W prezentacji ikonograficznej powraca wątek „niewiernego” Tomasza. Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz, serce, włócznia, którą go przeszyto, zwój.

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy święto Tomasza Apostoła, † przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, * abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowny Panie Piotrze,

 

do bandyckiego napadu na naszych wolontariuszy doszło w trakcie akcji „Stop pedofilii” prowadzonej w Warszawie!

Dwóch naszych działaczy, Jan i Łukasz, jechało furgonetką informującą rodziców na czym polega „edukacja” seksualna, którą forsuje się wśród dzieci i młodzieży. W stolicy odbywa się to w ramach tzw. Karty LGBT wprowadzonej przez Rafała Trzaskowskiego. Gdy przejeżdżali jedną z ulic śródmieścia, z opuszczonego budynku wyskoczyła na nich grupa ok. 20-30 uzbrojonych w noże bojówkarzy związanych z lobby LGBT.

Napad

Agresorzy w biały dzień, w ścisłym centrum Warszawy, rozpoczęli demolowanie samochodu! Łukasz, który wyszedł z auta aby nagrywać całe zajście, został powalony na ziemię i poturbowany. Gdyby nie mężczyzna, który wybiegł mu na pomoc z pobliskiego lokalu, mogłoby się to skończyć tragicznie. W tym czasie Jan uniemożliwiał agresorom wtargnięcie do środka samochodu. Bojówkarze w dalszym ciągu biegali więc z nożami wokół furgonetki, cięli plandeki, wyrwali lusterko i tablicę rejestracyjną. Zamaskowane osoby malowały samochód sprayem. Wszystko na oczach postronnych ludzi, przed obiektywami kamer i 100 metrów od komisariatu policji!

Nasi wolontariusze chcieli odjechać z miejsca zdarzenia ale okazało się, że napastnicy przebili opony w aucie. Na szczęście w tym samym momencie przyjechała wezwana policja a bojówkarze uciekli do opuszczonej kamienicy, w której znajduje się tzw. lewicowy squat funkcjonujący, zdaniem mieszkańców stolicy, za przyzwoleniem władz Warszawy. Funkcjonariusze nie próbowali ich ścigać.

Panie Piotrze, nie ma żadnych wątpliwości co do tożsamości sprawców gdyż bandyci na masce zniszczonego samochodu nakleili nalepkę z tęczowym logiem parady równości. W internecie opublikowali także własne zdjęcia z ukradzioną tablicą rejestracyjna naszej furgonetki. To jednak jeszcze nie wszystko.

Jak ustalili dziennikarze, bójówkarze, którzy dokonali napaści na naszych wolontariuszy, zostali specjalnie przeszkoleni z dokonywania aktów agresji w ramach warsztatów… sfinansowanych przez władze miasta Warszawa!

Na przełomie 2019 i 2020 roku w instytucji Biennale, finansowanej z budżetu stolicy, zorganizowano szkolenie pod tytułem „Taktyki miejskie czyli techniki działania grupowego”. Tzw. „taktyki miejskie” czy też inaczej zwane „czarne taktyki” to nic innego jak metody działania organizacji anarchistycznych i terrorystycznych służące do wywoływania zamieszek, starć z policją, siłowego rozbijania legalnych zgromadzeń lub blokowania ruchu miejskiego. Osoby, które brały udział w ataku na naszych kierowców, brały udział w tym szkoleniu. Jak widać, szybko wypróbowały nabyte umiejętności w praktyce.

Dokonany w biały dzień napad na naszych wolontariuszy i zdewastowanie naszego samochodu wywołało falę entuzjazmu w środowisku polskiego lobby LGBT. Publicznie cieszą się oni z napaści i pobicia oraz zapowiadają kolejne akty nienawiści. Podżegają także do morderstwa naszych kierowców!

– „Szkoda że jej [furgonetki] nie podpalili razem z tymi kur**mi co były w środku”,
– „To byli faszyści których trzeba likwidować”,
– „Powinni bardziej wpier***** tym z PRO”,
– „Można odrzucić prawo i zdecydować się na lincze i samosądy”.

To tylko niektóre z licznych komentarzy, które możemy przeczytać w mediach społecznościowych. Skala nienawiści i przemocy niebezpiecznie zwiększa się. Na przestrzeni niedawnych 3 dni aż 8 razy dochodziło do napaści na nasze pojazdy pokazujące prawdę o ideologii LGBT i „edukacji” seksualnej! Tak właśnie wyglądał w praktyce koniec miesiąca „tolerancji” i „dumy gejowskiej”, jakim jest czerwiec w nomenklaturze LGBT.

Atak

Tuż przed bandyckim napadem na naszych wolontariuszy, agresywni bandyci LGBT zablokowali naszą furgonetkę… na środku torów tramwajowych i ruchliwego ronda w centrum Warszawy! Na kilkanaście minut sparaliżowali w ten sposób ruch drogowy. Grupa agresywnych działaczy wtargnęła na jezdnię. Gdy przyjechała policja, nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec tych osób! Mało tego, to nasz kierowca został oskarżony o… zakłócanie porządku!

Tak dzisiaj wygląda „przyjazna LGBT” Warszawa, zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego i jego homoseksualnego zastępcę Pawła Rabieja.

Po przeforsowaniu do szkół niezwykle wulgarnej „edukacji” seksualnej, w ramach której zachęca się warszawskich uczniów do aktów homoseksualnych, masturbacji, rozwiązłości i eksperymentowania z perwersjami seksualnymi, najwyraźniej przyszedł czas na wdrażanie kolejnego etapu przywilejów obiecanych tęczowym ideologom – przymykania oczu na przestępstwa, terror i wandalizm, którego w biały dzień dopuszczają się bandyci LGBT.

Pomimo bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia naszych wolontariuszy, nie zamierzamy ugiąć się przed groźbami i szantażami. Nie zaprzestaniemy kampanii „Stop pedofilii” i będziemy dalej mówić prawdę o ideologii LGBT i „edukacji” seksualnej. Nasze dzieci oraz przyszłe pokolenia Polaków muszą być bezpieczne oraz wolne od wpływu pedofilów i deprawatorów seksualnych, czyhających na ich niewinność. Najmłodsi nie mogą i nie potrafią jeszcze się bronić. My musimy zrobić to za nich i stanąć do walki w ich obronie. To nasz moralny obowiązek.

Panie Piotrze, każdy może do tej walki dołączyć i stanąć po naszej stronie. Wolontariusze naszej Fundacji, pomimo zagrożenia, wrócili do akcji i dalej pokazują prawdę o zamiarach deprawatorów wobec polskich dzieci. Aby mogli działać, niezbędna jest pomoc naszych Darczyńców. W tej chwili najważniejsze jest aby zdewastowany samochód jak najszybciej wrócił na ulice.

Dewastacja

Straty wyrządzone w trakcie ostatniego napadu bojówkarzy LGBT wynoszą ok. 5 000 zł (zdewastowana plandeka i grafiki, przebite opony, urwane lusterka i tablice rejestracyjne). Musimy jak najszybciej naprawić furgonetkę i wysłać ją z powrotem na ulice!

Dlatego zwracam się do Pana z prośba o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty, aby naprawić samochód zdemolowany przez agresywnych bandytów LGBT i dotrzeć z prawdą o „edukacji” seksualnej do tysięcy kolejnych Polaków.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32, 00-055 Warszawa
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Instytucja, która wyszkoliła tęczowych bojówkarzy, otrzymała w 2019 roku od warszawskiego ratusza 3,6 miliona złotych. Kolejne miliony z publicznych pieniędzy oraz zagranicznych dotacji przeznaczane są na forsowanie „edukacji” seksualnej w szkołach i promocję ideologii LGBT w mediach, które docierają do dzieci i młodzieży.

My możemy mówić i pokazywać prawdę tylko dzięki pomocy naszych Darczyńców. Dzięki ich zaangażowaniu w całej Polsce trwa kampania „Stop pedofilii”, która jest znienawidzona przez bojówkarzy LGBT i „edukatorów” seksualnych, gdyż ujawnia ich prawdziwe zamiary wobec naszych dzieci. Nie ugniemy się przed tęczowym terrorem i groźbami. Do dalszego działania potrzebujemy jednak Pańskiej pomocy. W tych trudnych dla nas chwilach bardzo na nią liczę.

Serdecznie Pana pozdrawiam,

Mariusz Dzierżawski

PS: Polecam Pana uwadze wywiad przeprowadzony z naszym kierowcą Janem, w którym szerzej opisuje on kulisy ostatniego napadu oraz narastającej przemocy ze strony tęczowych bandytów.

Anioł Stróż będzie czytał „wasze książki” z całego życia przez 40 doby a Sędzia Najsprawiedliwszy wyda wyrok na wasze dusze, jeśli zdążycie przed lucyferem uciec a kara Boża może być wieczna i bez końca. Dlatego wszystkie teczki oddajcie komu trzeba i odejdźcie z tego świata pogodzeni z Panem Bogiem i bliźnimi bo kara Boga Sędziego Najsprawiedliwszego jest ogromna bo za każdy grzech.

Kto ma „różowe teczki” z lat 80-tych?

https://www.rp.pl/Historia/171119307-Kto-ma-rozowe-teczki-z-lat-80-tych.html

Te 500,- które wam daje Rząd – odczujecie boleśnie w podatkach i w innych miejscach, bo Rząd pracuje na polecenie Izrela, swego boga i nie dba o Polaków. Żydzi – sługusy lucyfera mają pomysły lucyferyczne, aby wam dokuczyć.

Grzegorz Braun * Ludzie, którzy SZCZUJĄ i prowadzą ANTYPOLSKĄ agitację wydają pieniądze PL podatnika

https://www.youtube.com/watch?v=3yZSZKyaV

Grzegorz Braun o cyklach NAPAŚCI na kampanię STOP PED**ILI * Sprawcy tych ATAKÓW są BEZKARNI‼

https://www.youtube.com/watch?v=s3

Problemem Ameryki jest okrutny grzech, bo nawet biskupi rządzący Kościołem Katolickim zamykają Kościoły aż Prezydent musiał nakazać otworzyć Kościoły. Tak naprawdę, to rządzący Kościołem Katolickim są leniwi – nie chce się im przyjechać do kościoła, aby z wiernymi modlić się a przecież jak w Archidiecezji Chicago jest dość dużo tych bezrobotnych biskupów i co robią podczas pandemii? W kościołach ich nie widać. Szef Archidiecezji sprzedaje kościoły bo nie chce mu się nawet napisać do prasy ZAPROSZENIA ludzi do przyjścia do KOŚCIOŁA do PANA BOGA. Nie mówią księża o grzechu, o pokucie – tylko ciągle tłumaczą nam Stary Testament – nas nie obchodzą grzechy grzeszników sprzed tysięcy lat a o obecnych sposobach pominięcia grzechów. Zamknęli Msze św. do Boga Ojca i do Ducha Świętego – czy tak robią Boga Apostołowie? 

„Problemem Ameryki jest grzech, nie rasizm”. Czarnoskóry policjant do uczestników protestu BLM https://www.pch24.pl/problemem-ameryki-jest-grzech–nie-rasizm–czarnoskory-policjant-do-uczestnikow-protestu-blm,76944,i.html

Trump zablokowany w internecie! Przegra wybory? Komunizm w USA! A. Kalbarczyk

https://www.youtube.com/watch?v=ZOEGOwVPgn4

Właśnie komuniści czyli demokraci nienawidzą Boga i dlatego niszczą prezydenta Trumpa, który nakazał otworzyć Kościoły do Modlitwy. Demokrata prez. Clinton wyrzucił przemysł do Chin, a Chińczycy teraz odwzajemniają się virusami. To jest straszne, żeby odebrać Amerykanom fabryki i pracę a posłać do innego państwa. Republikanie zawsze dbają o swoich obywateli a demokraci o cały świat a nie o Amerykę i oto są dowody – niszczą sklepy, biznesy czyjeś. Niech niszczą swoje biznesy, a tym sposobem są huliganami. Bo gdyby niszczyli swoje własności, to niech sobie niszczą, a oni niszczą innych ludzi. Sami nie mają i innym nie pozwalają mieć. Demokraci tylko żądają od państwa.

GIETRZWAŁD – 1.VII 2020 UROCZYSTOŚĆ KRWI CHRYSTUSA. ZA GRZECHY PRZECIW ŻYCIU, DZIECIOM I RODZINIE!

https://www.youtube.com/watch?v=_R9KMZhgw2k

Czy biskupi rządzący Episkopatem mówią nam o Objawieniach w Giertrzwałdzie i w innych miejscach? Czy rządzący Kościołem Katolickim w Polsce mówią nam o zwycięstwie Maryi w 15.08.1920 roku nd wojskami rosyjskimi? 

Tragiczna sytuacja finansowa Polski! Stanisław Krajski 

A POLACY DALEJ WIERZĄ ŻYDOM, KTÓRZY Z BOGIEM OJCEM SIĘ KŁÓCILI I WYBRALI NIEWOLĘ W EGIPCIE – ODRZUCILI NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA CUDOWNEGO BOGA OJCA. ŻYDZI ZABILI SYNA BOGA OJCA JEZUSA CHRYSTUSA I TO W TAK OKRUTNY SPOSÓB A POLACY NADAL SŁUCHAJĄ PRZEKUPIONYCH REDEMPTORYSTÓW      I PAULINÓW A NIE CUDOWNEGO BOGA JEZUSA „KRÓLA POLSKI” NAJLEPSZEGO PRZYJACIELA I ZBAWICIELA.

Tragiczna sytuacja finansowa Polski!
Stanisław Krajski
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=Cu_KHOpKK6E&feature=emb_logo

OSTATECZNY CIOS SYJONU: Proszę obejrzeć banknot 200 zł
na odwrocie orzeł Polski leży w trumnie.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VF72d8m4-Fs&feature=emb_logo

Szanowni Państwo.

W zeszłym tygodniu wysłaliśmy do kandydatów na prezydenta nasz kwestionariusz z pięcioma pytaniami.

Zapytalismy w nim o fundamentalne dla naszej społeczności wartości – życie, rodzinę i wolność.

Dziś kiedy znamy wyniki pierwszej tury wyborów sytuacja jest z jednej strony prostsza, ale z drugiej strony nabiera nowego znaczenia.

Nasz kwestionariusz możemy skierować już tylko do dwóch kandydatów.

W zeszłym tygodniu próbowaliśmy kontaktować się ze sztabami obu kandydatów, by dopytać, czy mają zamiar udzielić Państwu odpowiedzi.

W sztabie kandydata Trzaskowskiego nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy odniesie się on do naszego kwestionariusza.
W sztabie urzędującego prezydenta Dudy uzyskaliśmy informację, że otrzymamy stanowisko kandydata wobec naszego kwestionariusza mailem.

Do dziś takich odpowiedzi nie otrzymaliśmy, ale nie ustajemy w wysiłkach i będziemy nadal próbowali ponaglić kandydatów, by poprzez szacunek dla Państwa jako wyborców oraz demokratycznych procedur wyborczych zechcieli odnieść się do pytań z naszego kwestionariusza.

Będziemy w tym jak zwykle potrzebowali Państwa pomocy i zaangażowania, ale wiem, że jak zawsze możemy na Państwa liczyć.

Tylko nasz wspólny wysiłek jako wyborców i nasza wspólna mobilizacja jako społeczności zaangażowanej w obronę wspólnych wartości może zmusić kandydatów do potraktowania naszych oczekiwań z powagą.

W najbliższych dniach napiszę do Państwa o krokach, które chcemy podjąć w tym i w przyszłym tygodniu, by wszystkie sprawy, o które pytamy w naszym kwestionariuszu stały się przedmiotem debaty między oboma kandydatami.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za każde Państwa zaangażowanie.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo dumni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasza walkę.

Nie dajmy się oszukać! Ruszył nowy portal demaskujący kłamstwa

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

ilekroć podejmujemy się wielkich wyzwań, wiemy, że przeciwnicy zamiast odwołać się do badań i rzetelnych analiz rozpętują huraganowy atak kłamstw i manipulacji. Tego samego doświadczają wszystkie projekty i kampanie w obronie życia, rodziny i najważniejszych wartości. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania o kolejny, niezbędny element.

Tylko w ostatnich miesiącach mogliśmy usłyszeć i przeczytać, że w naszym kraju powstają „strefy wolne od LGBT”, obrońcy życia żądają kar za poronienia, pełnomocniczka prof. Budzyńskiej zastrasza studentów, obrońców rodziny finansują Kreml lub Waszyngton, a eksperci Ordo Iuris chcą „legalizacji przemocy” i życzą śmierci homoseksualistom. Wystarczy przypomnieć sobie, jak skandalicznych manipulacji i świadomych kłamstw dopuszczali się krytycy Samorządowej Karty Praw Rodzin, naszych pogłębionych analiz międzynarodowych czy materiałów dotyczących polityki rodzinnej państwa. Nie inaczej traktowano projekty „Stop aborcji”, „Stop pedofilii” i „Zatrzymaj aborcję”, które wspieraliśmy pracą i analizami.

Jak pisałem w ubiegłym tygodniu, ważnym instrumentem walki z fałszem jest nasza działalność procesowa i analityczna. Niektóre media, jak BBC, naTemat.pl i Polityka.pl, już przeprosiły Ordo Iuris za swych dziennikarzy lub sprostowały opublikowane artykuły. Jednak wiele wypowiedzi mediów i celebrytów, w tym portalu wyborcza.pl, Radosława Sikorskiego czy Agnieszki Holland, czeka na orzeczenie sądu, a do tego czasu dokonane przez nich manipulacje wprowadzają w błąd kolejne osoby.

Jak bardzo aktualny to problem przekonujemy się na przykładzie sprawy Anny G., która zniesławiła prof. Bogdana Chazana zmyślając historię o złośliwym odmawianiu przez niego cesarskiego cięcia z powodów religijnych. Sprawa jest oczywista, ale postępowanie toczy się już od 3,5 roku i wciąż nie zapadł nawet wyrok w pierwszej instancji! Wyraźnie widać, że skuteczna obrona prawdy wymaga czegoś więcej niż sąd i prawo.

Trzysta lat temu Jonathan Swift ujął to w trafnym aforyzmie „Kłamstwo frunie, a prawda kuśtyka za nim”.

Jedno jest pewne, z fałszywymi ideologiami i zwykłym kłamstwem walczyć trzeba na trzech poziomach – pogłębioną i cierpliwą analizą, działaniem prawnym wymierzonym w świadomych kłamców, ale także szybką reakcją informacyjną, która przyspieszy krok prawdy i pomiesza szyki oszczerców.

O ile pogłębione analizy i opinie oraz skuteczne działania sądowe to najważniejsze obszary pracy prawników i ekspertów Ordo Iuris oraz źródło naszej wiarygodności, to od lat brakuje nam wystarczających działań informacyjnych w obronie prawdy w debacie publicznej.

Prawda potrzebuje w przestrzeni medialnej swoich zapalonych i oddanych obrońców, gotowych do pracy nad wiarygodnymi źródłami i błyskawicznego demaskowania kłamstw uderzających w obrońców wartości, dezinformujących społeczeństwo i utrudniających prowadzenie racjonalnej polityki. Dlatego postanowiliśmy, że oprócz rzetelnych analiz i skutecznych działań procesowych, do obrony prawdy powstać musi specjalne medium. Dzisiaj na naszych oczach stawia swe pierwsze kroki nowy portal Sprawdzimy.info, a Ordo Iuris jest sojusznikiem odważnych dziennikarzy tworzących tę nową społeczność.

Demaskatorska rola nowego portalu będzie nie do przecenienia. Stanie się sprawnym instrumentem rozbrajania szkodliwych ideologii wyjaśniających rzeczywistość za pomocą prymitywnych frazesów. Jestem przekonany, że operując faktami, pokazując wiarygodne źródła i konfrontując z nimi fałszywe wypowiedzi portal szybko zdobędzie renomę i wiarygodność potrzebne dla uzdrowienia polskiej debaty publicznej z choroby plemiennych walk i pogardy dla prawdy. Taki cel przyświeca prowadzącej portal Fundacji na rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej, której powołaniu patronuje Ordo Iuris.

Działalność fundacji i serwisu wspierają radą znani publicyści – Paweł Lisicki, Edyta Hołdyńska, Cezary Krysztopa, Artur Stelmasiak. Bezpośrednio w tworzenie portalu i dobór informacji zaangażowali się dziennikarze Michał Bruszewski i Dominik Jabs. Artykuły portalu, ujawniające skalę manipulacji medialnej tworzy rosnący zespół wolontariuszy, złożony z zawziętych w poszukiwaniu prawdy ekspertów i internautów. Swój demaskatorski tekst oparty na rzetelnych materiałach źródłowych może nadesłać każdy, kto podaje prawdziwe informacje. Jednym słowem – zapraszamy każdego, kto pisze prawdę. Po prostu!

To ostatni element struktury walki o prawdę w polskiej debacie publicznej. Wierzę, że mając do dyspozycji ekspertów Ordo Iuris, prawnicze doświadczenie w ściganiu cynicznych kłamców oraz dedykowany ujawnianiu fałszywych informacji portal, będziemy mogli stanąć do walki o przywrócenie prawdzie należnego jej miejsca w naszej Ojczyźnie.

Portal Sprawdzimy.info odkłamuje rzeczywistość

Książkowe przykłady dezinformacji

Naszym pierwszym wielkim zderzeniem z machiną kłamstw i manipulacji była dyskusja nad przyjęciem przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej. W dyskusji tej obrońców rodziny i małżeństwa, wbrew faktom przedstawiono jako zwolenników przemocy, a do wielu Polaków w ogóle nie dotarła wiedza na temat rzeczywistego charakteru Konwencji.

Na niespotykaną skalę zderzyliśmy się z przemysłem dezinformacji podczas prac nad projektem ustawy „Stop Aborcji”, który niemal dosłownie powtarzał podniesiony w 1989 r. przez Episkopat postulat pełnej ochrony prawnej ludzkiego życia. Mimo, że projekt chroniący życie był ogólnodostępny i liczył zaledwie kilkanaście linijek, bez skrupułów zarzucano mu wbrew wszelkiej wiedzy, że wprowadza kary za poronienie, likwiduje badania prenatalne czy tworzy śmiertelne zagrożenie dla kobiet w ciąży.

Przypominają mi się w tym kontekście słowa dra Tymoteusza Zycha, który w jednym z programów telewizyjnych powiedział wówczas, że gdyby choć część z przypisywanych projektowi insynuacji była prawdziwa, sam wziąłby udział w proteście przeciwko niemu.

Bez cienia przesady mogę stwierdzić, że skrajnie nieprawdziwy medialny obraz tego projektu śmiało mógłby służyć za książkowy przykład w podręcznikach omawiających strategię dezinformacji… Nasz późniejszy raport pokazał zresztą, że kampania przeciwników ochrony życia była wówczas hojnie dotowana przez zagraniczne proaborcyjne lobby.

To wówczas bezkarne kłamstwo stało się jednym z podstawowych narzędzi debaty publicznej. Standardem stało się przedstawianie karykaturalnych kłamstw na temat treści inicjatyw w obronie życia, rodziny czy dzieci, aby następnie krytykę odnosić już tylko do wypromowanego fałszywego wizerunku tych projektów.

Niedługo później ataki wymierzone w projekt „Zatrzymaj aborcję” chroniący życie dzieci, u których podejrzewa się niepełnosprawność lub chorobę odtwarzały bezmyślnie cały katalog wypróbowanych wcześniej kłamstw na temat „Stop aborcji”.

Gdy do Sejmu złożono trudny do skrytykowania projekt „Stop pedofilii” – uzupełniający zakazujące pedofilii przepisy karne o zakaz nakłaniania dzieci do podejmowania czynności seksualnych – kłamstwa najpierw utrwaliły obraz projektu jako zakazującego wszelkiej edukacji seksualnej, a później tę zmyśloną treść ustawy poddawano krytyce ekspertów. W efekcie, podobnie jak w przypadku wcześniejszych inicjatyw, krytycy całkowicie pominęli rzeczywisty sens projektu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Groźne skutki fake newsów o samorządach

Niezwykle brzemienne w skutki były kłamstwa wytoczone przeciwko samorządom, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin lub deklaracje sprzeciwiające się promocji ideologii LGBT. Aktywiści LGBT umieścili je w „Atlasie nienawiści” zarzucając im dyskryminacyjną i „homofobiczną” politykę.

Konsekwencje były bardzo poważne – skandaliczne słowa Roberta Biedronia na forum Parlamentu Europejskiego o rzekomym zakazie wstępu do restauracji czy hoteli osobom prowadzącym homoseksualny tryb życia, umieszczenie fałszywych znaków drogowych o „strefach wolnych od LGBT” pod znakami informującymi o wjeździe do prorodzinnych miejscowości, wezwania Guy’a Verhofstadta do Komisji Europejskiej, by podjęła działania przeciwko polskim władzom, czy wreszcie opisywany przeze mnie w ubiegłym tygodniu list dyrektorów wydziałów Komisji Europejskiej do marszałków polskich województw, w którym wbrew prawdzie i z naruszeniem swych kompetencji oskarżali samorządy o dyskryminację osób o skłonnościach homoseksualnych.

Fake news powieliła nawet Komisja Wolności Obywatelskich, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego w projekcie sprawozdania dotyczącego stanu praworządności.

Cel tych powielanych tysiącami kłamstw jest jeden – ukryć przed opinią publiczną prawdę. Bowiem autorzy manipulacji zdają sobie zazwyczaj sprawę, że ogromna część społeczeństwa dostrzega wartość rodziny, małżeństwa i ludzkiego życia, a ich otwarte podważanie jest bardzo trudne.

Ataki personalne

Kłamstwem uderza się również w osoby, które odważnie stają po stronie wartości. W ten sposób atakowano Panią Prof. Ewę Budzyńską powielając kłamstwa na temat treści jej wykładów jedynie w celu ośmieszenia i cynicznego podważenia dorobku naukowego doświadczonego naukowca. I tak, Gazeta Wyborcza zarzucała jej, że nie odróżnia aborcji od antykoncepcji, cały naukowy biogram Pani Profesor spłycając do fałszywego sformułowania „ultrakonserwatystka bez cytowań”.

Szeregu kłamstw na swój temat nie uniknęła Zuzanna Wiewiórka, wolontariuszka pro-life, która uratowała dziecko przed aborcyjnym uśmierceniem i jego 17-letnią matkę przed traumą. Proaborcyjni aktywiści mścili się na niej, podając do publicznej wiadomości jej dane osobowe, miejsce zamieszkania oraz szczegóły na temat życia rodzinnego, a nawet nazywając ją „morderczynią kobiet” na podstawie spreparowanej historii o rzekomej śmierci spodziewającej się dziecka kobiety, do której miała przyczynić się Wiewiórka.

Również przeciwko ekspertom Instytutu regularnie uruchamiane są kampanie manipulacji. Wiceprezes Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych został przedstawiony przez Dorotę Brejzę jako propagator wprowadzenia w prawie państwowym bezwzględnego „zakazu rozwodów” po tym, jak zaprezentował wzorowany na rozwiązaniach włoskich i norweskich pakiet ustaw chroniących rodziny przed rozpadem. Dyrektor naszego Centrum Prawa Międzynarodowego Karolina Pawłowska została publicznie oskarżona przez „Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich” o popieranie zniewag pod adresem homoseksualistów w związku z tym, że sprzeciwiła się ograniczaniu wolności słowa i debaty publicznej. Z kolei mec. Magdalena Majkowska, która reprezentuje prof. Ewę Budzyńską, była przedstawiana jako osoba „represjonująca” studentów, chociaż w rzeczywistości pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonego.

Wszystkie te oszczerstwa łączy jedno – autorzy kłamstw są przekonani o swej bezkarności i skuteczności fałszu w debacie publicznej. Podjęliśmy już oczywiście stosowne kroki prawne, ale na zakończenie procesów trzeba jeszcze długo poczekać. Dlatego tak niezbędne jest uzupełnienie tych działań o instrumenty merytorycznego i dynamicznego punktowania kłamstw.

Oparcie polityki informacyjnej na manipulacji i mieszaniu prawdy z kłamstwem ma często realizować interesy konkretnych politycznych mocodawców. Jeżeli nie powstanie skuteczny instrument szybkiego demaskowania kłamstw, ta polityka manipulacji może okazać się skuteczna również w czasie trwających wyborów prezydenckich. Wskazuje na to chociażby skala oddziaływania publikującego fake newsy facebookowego profilu „Sok z Buraka” prowadzonego przez Mariusza Kozak-Zagozdę zatrudnianego jeszcze w ubiegłym roku przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie odpowiadał za działania promocyjne.

Wspieram działania Ordo Iuris

Potrzebujemy odnowy polskiego dziennikarstwa

Tylko w ciągu pierwszych tygodni funkcjonowania portalu interwencji wymagało kilkadziesiąt nieprawdziwych informacji.Wiele z nich to sprawy, którymi bezpośrednio zajmuje się zespół prawników Ordo Iuris – dlatego oni sami żywo włączyli się w inicjatywę, publikując na portalu swoje artykuły. Z pewnością redaktorzy Sprawdzimy.info będą również korzystać z wiedzy ekspertów Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris.

Początek działalności portalu zbiegł się w czasie z procedowaniem przez Sejm dwóch ważnych projektów obywatelskich – „Zatrzymaj aborcję” i „Stop pedofilii”. Skala medialnych kłamstw była porażająca – sprostowania wymagało właściwie wszystko, co napisały o nich media pokroju Gazety Wyborczej, Oko.press czy naTemat.pl – od autorstwa projektu, po jego cele, którymi wbrew powielanym manipulacjom nie było „zmuszenie kobiet do umierania” czy kary więzienia za edukację seksualną. „Gazeta Wyborcza” posunęła się nawet do stwierdzenia, że Kościół przez wieki popierał aborcyjne uśmiercanie dzieci nienarodzonych. Te kłamstwa zdemaskowała pogłębiona, dobrze umocowana w tekstach źródłowych analiza na nowym portalu.

Pilnego odkłamania wymagała również głośna w ostatnich tygodniach sprawa prof. Ewy Budzyńskiej. W przestrzeni medialnej aż roiło się od półprawd i manipulacji, które miały na celu skoncentrowanie zainteresowania opinii publicznej na rzekomym „znęcaniu się” nad przesłuchiwanymi studentami w związku z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem, a tym samym odwróceniu uwagi od rzeczywistego problemu tego postępowania, czyli nieprawidłowości w postępowaniu dyscyplinarnym.

To właśnie portal wyjaśniał, że wyjaśniał, że studentom nic nie grozi, a kluczowa w całej sprawie jest kwestia ograniczania wolności akademickiej.

Wraz z pojawianiem się kolejnych skutków kłamstwa o rzekomych „strefach wolnych od LGBT” trzeba było prostować kolejne informacje. Weryfikacji wymagały m.in. tworzone w oparciu o fake newsy dokumenty Parlamentu Europejskiego, które zostały wydane w oparciu o tezę o rzekomej dyskryminacji osób prowadzących homoseksualny styl życia. Portal szeroko rozprawił się ze wszystkimi kłamstwami na ten temat, punkt po punkcie, w oparciu o źródła, podważając fałszerstwa obecne w debacie publicznej.

Nowe medium prostowało także medialne manipulacje na temat sióstr dominikanek, które ruszyły z pomocą pensjonariuszom domów opieki społecznej postawionych w bardzo trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa. Ta służba spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony „Gazety Wyborczej”, która zajęła się piętnowaniem rzekomych uchybień w ich pracy zarzucając wbrew faktom, że zakonnice służyły potrzebującym bez środków ochronnych.

Zaangażowani w budowę portalu dziennikarze z zapałem przystępowali także do demaskowania kłamstw i wyjaśniania prawdy w takich obszarach jak regulacje na czas epidemii koronawirusa, głosowanie korespondencyjne, czy nawet zadziwiający pomysł pełnomocników dziennikarza portalu Onet.pl, którzy mieli podnosić przed sądem, że winę za naruszenie dóbr osobistych ponosi… hologram ich klienta wyświetlany w studio.

Musimy walczyć o prawdę

To dopiero pierwsze tygodnie działania portalu Sprawdzimy.info. Jestem jednak przekonany, że zapał dziennikarzy i wolontariuszy zaangażowanych w pracę tego nowego medium już niedługo przyniesie wyraźne zmiany w polskiej debacie publicznej.

Atutem portalu jest jego otwarcie na każdego, kto chciałby poprosić o sprawdzenie wiarygodności wskazanej informacji albo mógłby przekazać materiał, który rzetelnie i wiarygodnie demaskuje fałsz w polskiej debacie publicznej. Można to zrobić pisząc na adres kontakt@sprawdzimy.info.

Dlatego serdecznie zachęcam Panią zarówno do współtworzenia portalu poprzez zgłaszanie wiadomości wymagających weryfikacji pod kątem ich prawdziwości, jak i do zasubskrybowania portalu i regularnej lektury pojawiających się artykułów. Będę również wdzięczny za przekazanie informacji o nowym portalu Pani Bliskim i Znajomym, by nie tylko mogli sprawdzić fakty, ale też by mogli przyczyniać się do promocji prawdy w polskiej debacie publicznej.

 

#
#
#

Instytut Ordo Iuris na pierwszym etapie wspiera powstanie portalu nie tylko wiedzą ekspercką, ale też zapewniając redakcji zaplecze niezbędne do działania. Będę wdzięczny za wszelkie udzielone temu projektowi wsparcie.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Portal Sprawdzimy.info jest oddolnym ruchem systemowej odnowy dziennikarstwa oddanego służbie prawdzie, a nie interesom politycznych i biznesowych sponsorów. Weryfikacja w wiarygodnych źródłach, gotowość do publikowania prawdy nawet wtedy, gdy wydaje się niekorzystna z osobistego punktu widzenia, wiara w to, że obrona prawdy jest zawsze obroną ładu społecznego i ma funkcję ukojenia wzburzonej manipulacją przestrzeni publicznej – to wszystko będzie służyć uzdrowieniu polskiej debaty publicznej i przywróceniu prestiżu mediów. Dlatego jeszcze raz bardzo Panią zachęcam do lektury i wspierania tej potrzebnej inicjatywy oraz informowania o niej innych.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Rządząca Partia PiS-owska w większości żydowska, lub żydowsko- podobna bardzo utrudniała głosowanie poza granicami Polski. Warunki były nie do pokonania, a przede wszystkim to fałszowała. Głupi Polacy nie sprzedali się, a oddali się do niewoli żydowskiej.

Zaprzedani Polacy za przysłowiowa marchewkę

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2618496105135046/?d=n

Finansjera i przemysłowcy rączka w rączkę z Hitlerem. Kontrolowana przez rodzine Rockefellerów firma Standard Oil wraz z firmą I.G. Farben podpisują umowę w 1929 r. Teksasie i New Jersey zostały zbudowane laboratoria. Jednym z produktów ich doświadczeń będzie sławny gaz Cyklon-B .

https://czerwonepotworki.wordpress.com/2020/06/25/finansjera-i-przemyslowcy-raczka-w-raczke-z-hitlerem-kontrolowana-przez-rodzine-rockefellerow-firma-standard-oil-wraz-z-firma-i-g-farben-podpisuja-umowe-w-1929-r-teksasie-i-new-jersey-zostaly-zbudo/

 

Ślepi Polacy już są sami mordercami swojego Narodu, swoich rodzin, bo wybrali 5 lat temu mordercę Polaków A.Dudę obłudę i w dalszym ciągu zgadzają się z jego morderstwami Narodu Polskiego i nadal go wybrali. Wszyscy inni, którzy namawiali na głosowanie na mordercę Polaków są współwyborcami i współwinni niewoli Narodu Polskiego z głównym mordercą T.Rydzykiem i Redemptorystami oraz Paulinami. A.Duda 5 lat temu zaraz po wyborach podpisał zarządzenie szczepień dziewczynek by nie miały dzieci – aby nie mogły być matkami polskich dzieci. Cały czas szczepią dzieci jakimiś trutkami że dzieci bardzo chorują. Samo to, że Rząd żydowski w Polsce i rządzący Episkopatem pozwolili oddać Polskę lucyferowi – 6.03.2019r. w Toruniu na co przyklaskiwali Redemptoryści z ich szefem T.Rydzykiem – nikt nie powiedział żadnego sprzeciwu. To nic dziwnego, że głupi i ślepi Polacy wybierają także człowieka oddanego lucyferowi Trzaskowskiego, który chce sexu czteroletnich dzieci. Niestety – tak będzie jak za Noego, grzech był z dziećmi też.

 Jan Z.Potocki- Ludobójcze Szczepionki PiS-u Na Niemowlętach i

https://gloria.tv/post/cfVjNFCZRZ1S1TT8o4gg6Gbkr

Czy znacie władzę, która mówiła i mówi PRAWDĘ? Dowody są, że tylko BÓG Wszechmogący i całe NIEBO mówi PRAWDĘ, z którą nie zgadzają się nawet biskupi rządzący Episkopatem, dlatego uznają wybory na prez. A.Dudę.

Musisz to wiedzieć (831 a) Władza kłamiąc – nauczyła kłamać, pozorując pracę – nauczy

https://gloria.tv/post/JzhPzEYW4Pui1yZcsJ4TaZRzs

85% zmarłych na „Covid19” zostało zaszczepionych na grypę

Benedykt XVI; Masoneria jest największym zagrożeniem dla Kościoła

Rycerze diabła z piekła Kolumba też są masonami i wszystko im wolno. Wchodzą do kościołów w śmiesznych czapach. Czy pytali się Pana Boga ich Szefa biskupi z Episkopatu, czy Kolumb jest w Niebie, bo można mieć patrona kogoś świętego w Niebie. Jasny dowód, że jest w piekle a ci ślepi biskupi wywyższają go dla uciechy lucyfera. Rządzący Kościołem Jezusowym nie pytają, bo Pan Bóg by ich nawrócił do siebie. „Uczeni w piśmie”, lecz niedouczeni nie chcą wywyższyć Boga Właściciela świata na Króla Polski, bo by nie pozwolił im grzeszyć.

Dlaczego do POKUTY i do Modlitwy nie nawołują i nie zapraszają nas rządzący Episkopatem w Polsce, a zawsze robią to ludzie świeccy. Niech się wynoszą, bo po co nam tacy bezbożni biskupi –  kasę tylko brać? Czy oni są bez grzeszni, bo każdy sądzi według siebie? A ci biskupi rządzący Episkopatem – kapłanów, którzy mówią o pokucie i o Nabożeństwach usuwają z Kościoła. Oni nie mają honoru, ani Boga w sercach i są do wymiany, bo my nie chcemy demonicznych biskupów w Episkopacie, którzy popierają mordowanie niemowląt polskich oraz sprzedaż za granicę dzieci polskich na sex i rzeź. My chcemy aby panował w Polsce Pan Bóg Jezus Chrystus KRÓL POLSKI – POKÓJ – ZGODA i SZACUNEK do wszystkiego i nie byłoby żadnych demonicznych ludzi w Rządzie w Polsce, ani  Żydów, ani Niemców. Nie byłoby żadnych aborcji ani szczepionek, ani wirusów. Rządzący Episkopatem wybierają jak A.Hlond – piekło i boga lucyfera i nas Polaków tam ciągną bezbożni biskupi rządzący Episkopatem

 i przez nich będzie ostatnia trzecia wojna światowa, bo wybierają grzech okrutny, bo wydali Polskę lucyferowi 6.03.2019 r.

 i wybierają naszą, swoją i świata zagładę. Albo od Polski zacznie się POKÓJ, albo od Izraela – WOJNA.

Pokuta 2033: Za grzechy przeciw życiu, dzieciom i rodzinie – Gietrzwałd, 1.07.2020 r.
Celem Dnia Pokutnego jest wynagrodzenie za grzechy przeciw życiu, dzieciom i rodzinie.

https://www.facebook.com/268872956643088/posts/1447354768794895/?d=n

ZNOWU POLACY OKAZALI SIĘ DEMONAMI I WYWYŻSZAJĄ LUDZI DEMONICZNYCH SŁUŻĄCYCH LUCYFEROWI ORAZ IZRAELOWI. POLACY WYBIERAJĄ DLA SWOICH RODZIN NIEWOLĘ ŻYDOWSKĄ PRZED KTÓRĄ OSTRZEGA ICH CAŁY CZAS PAN BÓG – STWORZYCIEL ŚWIATA. LUDZIE, JESTEŚCIE TYLKO LOKATORAMI NA TEJ ZIEMI. KOLEJNY RAZ POLACY OKAZALI SIĘ GŁUPKAMI I DEMONAMI, BO WYBIERAJĄ GRZECH, MORDERSTWA, KTÓRYMI SIĘ SZCZYCI A.DUDA I CAŁY PiS.

Mało wam dowodów, że to są mordercy – ABORCJA i sprzedaż dzieci polskich na rzeź kwitnie. Żyd Ukraiński Morawiecki przywiózł po cichu nasze złoto z Anglii i pokazał wam, że go kupił a on go wam ukradł. Następny Żyd z Ukrainy czeka aby wam ukraść pieniądze z banków a da wam kartki bankowe na życie i jeszcze wyznaczy ile możecie wziąć. A wy głosujecie na morderców i złodziei waszego Narodu – głupi Polacy jesteście współwyborcami Polski. Trzaskowski oficjalnie mówi, że wprowadzi sex 4-latków i do szkół też i wy tego chcecie? Pana Boga się nie boicie? Nikt nie powiedział STOP w TORUNIU gdy Rząd i rządzący biskupi Episkopatem oddawali Polskę lucyferowi – ślepi Polacy po raz wtóry…..Nam potrzebni są politycy i biskupi, którzy oddadzą naszą Ojczyznę Najlepszemu Przyjacielowi i Zbawicielowi Bogu Jezusowi Królowi Polski, bo chcemy żyć w przyjaźni ze wszystkimi a nade wszystko z Bogiem Wszechmogącym w Trójcy Przenajświętszej i Maryją Królową Polski i z całym Niebem.

POLACY ZAGŁOSOWALI ZA MORDOWANIEM CIAŁ I DUSZ POLSKICH – SWOICH I RODZIN.

TYLKO PAN BÓG JEST NASZĄ OCHRONĄ BO JEST CUDA CZYNIĄCY A CO NAJWAŻNIEJSZE JEST NASZYM ZBAWICIELEM. PANA BOGA REPREZENTUJE TYLKO JEDNA PATRIA WYBRANA WŁAŚNIE PRZEZ BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO – „KONFEDERACJA” I NA NIĄ POWINNI GŁOSOWAĆ POLACY W KATOLICKIEJ POLSCE.

Zagłosowali na lucyferyczne partie to będą mieli lucyferyczne rządy – niewolę, wojny, walki z żydowską policją, której jest już tysiące, będą mieli kary finanswe, głód – małżeństwa dwu bab i dwu chłopów i udręki dzieci i wszystko co najgorsze.

https://youtu.be/jzF0zZekxVU

Ks Najmowicz – w centrum Kościoła zamiast Boga stanął człowiek Remedium na kryzys Kościoła

https://youtu.be/Vm_t49DLeTQ

Fragment książki – Michel Quoist- „MODLITWA I CZYN” – wydanej przez Wydawnictwo Sióstr  Loretanek – 2002:

BYĆ WOLNYM!

 

Kiedyż wreszcie będę wolnym! – wzdycha dorastający chłopiec. Dajcie nam chleba i dajcie nam wolności! – upomina się proletariusz i żeby zdobyć tę wolność lub jej bronić, gotów jest się bić, a nawet oddać swoje życie. Kiedy człowiek chce ukarać drugiego człowieka, pozbawia go wolności. Ale dla wielu wolność jest wyzwoleniem z wszelkiego przymusu, możnościa robienia, co tylko się chce, gdzie się chce, kiedy się chce. Jest to karykatura prawdziewj wolności wewnętrznej.
Autentyczna wolność zakłada – poza brakiem jakiegokolwiek przymusu fizycznego – całkowite oderwanie się od siebie na rzecz przywiązania wyższego rzędu. Trzeba zdobywać swoją wolność.
Wolność człowieka jest zawsze ograniczona, może się ona w pełni rozwinąć tylko w dziedzinie nadprzyrodzonej.  Tylko Bóg jest całkowicie wolny. Na ziemi człowiekiem najbardziej wolnym jest ten, kto jest najbliższy Boga, kto jest najściślej zjednoczony z Nim, z Najświętszym.

Wolność to najpiękniejszy dar Boga dla człowieka, dar, który Go najdrożej kosztował: cierpienie i śmierć Syna.
Z miłości i dla miłości Bóg chce, żeby człowiek był autentycznie wolny.

Większość ludzi uważa się za wolnych, gdy mogą powiedzieć: „Robię, co chcę”; to znaczy:
nie mam kajdan na rękach, żaden przymus fizyczny mnie nie zatrzymuje;
mogę zaspokoić swoje wszelkie odruchy, instynkty, nic ani nikt mnie nie powstrzyma.
Taka „wolność” to wolność dzikiego zwierzęcia, a nie człowieka, tym mniej dziecka Bożego.

Choćbyś był nawet przykuty do łóżka, całkowicie sparaliżowany, choćbyś był nawet skazańcem uwięzionym w głębokiej celi, jeżeli tylko chcesz, możesz być wolny. Twoja wolność bowiem to nie wolność twego ciała, lecz wolność ducha.
Oprócz wypadku pozbawienia cię przytomności – ale wtedy nie możesz działać jak człowiek – nikt i nic nie może odebrać ci wolności, bo nikt i nic nie może uwięzić twego ducha.

Tylko ty sam, przy współudziale innych ludzi oraz rzeczy, ograniczasz swoją wolność. Jeżeli chcesz być prawdziwie wolny, musisz walczyć przeciw sobie samemu, musisz zdobywać twoją wolność.

Jeżeli mówisz”
„To nie moja wina, taki mam temperament!”
„Nie mogę się bez tego obejść!”
„Nie mam racji, ale nie ustąpię!”
„Nie mogę zmusić się do pracy, cały czas marzę!”
„To silniejsze niż ja!”
„Dlaczego tak myślę? Wszyscy tak mówią!”
„Nie chcę go znać!”
„Nie chciałem tego zrobić, ale nie mogłem się opanować!”
……..
Nie jesteś wolny, jesteś niewolnikiem. Niewolnikiem siebie, swej przeszłości, środowiska, spraw, rzeczy itp.

Nie jesteś wolny jako człowiek, dopóki nie ukształtowałeś w sobie człowieka mocno stojącego na nogach, który podporządkowuje duchowi ciało, uczuciowość, wyobraźnię.

Statek nie może odpłynąć, dopóki przytrzymuje go u brzegu choćby jedna lina.
Balon nie może swobodnie ulecieć, dopóki więzi go na ziemi choćby jeden kabel.
Nie jesteś wolny, dopóki w sposób nie kontrolowany jesteś przywiązany choćby do jednej jedynej rzeczy albo do jednej jedynej osoby.

Nie tyle rzeczy przywiązują się do ciebie, ile ty sam przywiązujesz się do nich. Oddajesz się im w sposób niewolniczy.

Im więcej będziesz miał:
drobiazgów w szufladzie,
spraw w przedsiębiorstwie,
bielizny w szafie,
kaset na półce,
pieniędzy w porfelu,
……
tym trudniej będzie ci się stać naprawdę wolnym, bo wtedy więcej będziesz miał okazji, żeby być przywiązanym.

Uniezależnić siebie to uczynic się wolnym.

Być wolnym nie znaczy być obojętnym. Jest normalną rzeczą, że odczuwasz smak, że czujesz, masz doznania, że się cieszysz na różne rzeczy i ludzi, ale te skłonności, radości i cierpienia nie mogą powodować zamętu w myśleniu przy wyborze drogi, nie mogą wywierać przymusu na wolę przy podejmowaniu decyzji.

Cóż ci po sprawnych nogach, skoro nie wiesz, dokąd skierować swe kroki?
Cóż ci po materiałach, skoro nie wiesz, jaki dom budować?
Cóż ci po bogactwie miłości, skoro nie wiesz, komu je ofiarować?
Cóż ci po twoich zwycięstwach nad wrodzonymi skłonnościami, nad podświadomymi dążeniami,przyzwyczajeniami; cóż ci po opanowaniu siebie, gotowości, całkowitej niezależności, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób wykorzystać tę zdobytą wolność?

Jeżeli jesteś wolny, lecz nie wiesz, jak i dlaczego, nie jesteś wolny prawdziwie, lecz skazany na brak decyzji, niestałość i niepokój.

Prawdziwa wolność polega na tym, że wreszcie jesteś oderwany i jesteś panem siebie, to możność wybierania drogi DOBRA i postępowania nią zawsze bezbłędnie i bez fałszywych kroków.

Jeżeli chcesz być prawdziwie wolny, musisz przyjąć plan Boga wobec świata, nieskończone pragnienie Ojca wobec ciebie; gdy już się wreszcie pozbierasz, skupisz, przygotujesz, musisz się nań zgodzić dobrowolnie przez „tak” miłości, które jest oblubieńczym „tak” z Jezusem Chrystusem.

Jeżeli pełnisz wolę swoich instynktów, twoja wolność jest „wolnością” zwierzęcia.
Jeżeli pełnisz wolę swej uczuciowości, wyobraźni, umysłu, pychy, egoizmu… twoja wolność jest „wolnością” człowieka ograniczonego i zranionego przez grzech.
Jezeli pełnisz wolę Boga, twoja wolność staje się wolnością człowieka przebóstwionego, wolnością dziecka Bożego.

Wartość twej wolności powiększa się wraz z wartością woli, której ulegasz.
Stopień twojej zdolności pełnienia woli Ojca jest miarą twej wolności.

Karykatury wolności: niezależność, możność zaspokojenia wszystkich instynktów, pragnień lub kaprysów mogą być przezwyciężone przez posłuszeństwo.
Prawdziwa wolność rozkwita w posłuszeństwie Bogu, za pośrednictwem Kościoła, przełożonych, codziennych obowiązków, wydarzeń.

Autentyczne posłuszeństwo zakłada prawdziwą wolność, ale prawdziwa wolnośc karmi się posłuszeństwem.

Jeżeli jesteś prawdziwie wolny w Chrystusie, nic nie może cię zatrzymać, prawdziwa bowiem wolność pozwala ci przyjąć uprawniony przymus za swój, ale również może przekształcić przymus nieuprawniony i nieuniknione przeszkody w środki do osiągnięcia swego celu.

Stawszy się posłusznym, aż do śmierci, Jezus Chrystus zdobył dla ciebie prawdziwą wolność.
Umierając wraz z Nim dla grzechu, uwalniasz się z niewolnictwa i razem z Nim zmartwychwstaniesz do życia wolnego.

Na chrzcie otrzymałeś zalążek wolności.

Przez sakrament pokuty, na nowo zanurzając się w łaskę chrztu, odnajdujesz wolność.

Za każdym razem, gdy odrzucasz grzech, gdy zrywasz więzy wszelkich przywiązań, aby zjednoczyć się z Chrystusem, rozwijasz w sobie prawdziwą wolność.

Będziesz wtedy ostatecznie wolny, gdy w miłości ostatecznie poślubisz swego Wybawiciela.

 

 

PIEŚŃ WSTĘPOWANIA. 

Fragment książki Agnieszki Myszewskiej- „MODLITWA – NIEUSTANNA WYMIANA MIŁOŚCI” –  wydanej przez Wydawnictwo eSPe – 2002 :

 

Miłość wszystko znosi…

 

…wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, miłośc nigdy nie upada. Nie ma więc takiej sprawy, której nie przetrzymałby ten, kto ma w sobie doskonała miłość. Jeśli zaś nie możemy przetrzymac wiele, to oczywiscie dlatego, że nie mamy miłości, która wszystko przetrzyma. Jesli nie znosimy czegoś cierpliwie, to dlatego, że brakuje nam miłości, która wszystko znosi. A jeśli często upadamy w walce, którą toczymy przeciwko diabłu, to bez watpienia dlatego, że nie ma w nas miłości, która nigdy nie upada.

Celem modlitwy jest zjednoczenie z Bogiem przez Chrystusa w Jego Duchu. I „tylko” to. Zjednoczenie przynoszące owoce jak drzewo, które doszło już do pełni wzrostu. Jest to miłośc, która wszystko przetrzyma, powierza się całkowcie z ufnością i wiarą, spodziewa się pałni, któta nadchodzi i jest obecna, wytrzymuje i trwa mocno jak góra Syjon, co nigdy się nie zachwieje (por. Ps 125) i nigdy nie ustaje, nigdy nie będzie wypędzona, nie oddali się, nie upadnie, ani nic nie utraci, jeśli tylko będzie zjednoczona z tym, ku któremu zmierza z cała gorliwością. Modlitwa znosi to wszystko, co było wcześniej, znosi grzech i poniżenie, okrywa nas płaszczem chwały i czyni wolnymi w świecie miłości. To, co zaczęło się od cierpliwego wyczekiwania, zmienia się w nieskończoną i wiecznie płynącą rzekę. Modlitwa staje się źródłem wytryskującym w nas ku zyciu wiecznemu. Nieustannym śpiewem. Rodzi się z cierpliwości i miłości, albowiem tylko drogami miłości można dojść do współuczestnictwa z Bogiem.

NALEŻY BADAĆ I POWŚCIĄGAĆ PRAGNIENIA SERCA

Fragment książki Tomasza a Kempis – „O naśladowaniu Chrystusa” – wydanej przez  Wydawnictwo Flos Carmeli   – 2005 :

Synu mój, trzeba, byś się nauczył wielu rzeczy, które jeszcze nie dość umiesz – oznajmia Bóg, a człowiek pyta: jakich, mój Panie? – Musisz całkowicie poddać swoje pragnienia Mojej woli, powściągnąć miłość własną i we wszystkim szukać tylko Mego upodobania. Twoje pragnienia nieraz rozpalają się i przynaglają do czynu, lecz zastanów się, czy ta gorliwość ma na celu moją chwałę, czy też twoją własną korzyść? Jeśli idzie o Mnie, będzisz zadowolony, cokolwiek zarządzę. Jeśli natomiast na dnie twego serca kryje się jakieś potajemne szukanie siebie, wszystko będzie ci przeszkadzało i budziło niepokój.
Wystrzegaj się zatem zbytniego przywiązania do pragnień, co do których nie naradziłeś się ze Mną, byś potem nie musiał żałować i nie poczuł wstrętu do tego, co z początku wydawało ci się dobre i najlepsze. Bo nie powinieneś zaraz iść za każdym pragnieniem, które wydaje ci się dobre, podobnie jak nie należy uciekać przed wszystkim, co wzbudza niechęć. Czasem właściwe jest pohamowanie nawet najświętszego zapału i najlepszych pragnień, jeśli miałyby one niepokoić i rozpraszać twego ducha, a ich jawne spełnienie mogłoby zgorszyć innych. Należy pohamować pragnienia także w tym celu, by sprzeciw, który napotkasz, nie wtrącił cię w niepokój i przygnębienie.
Czasami trzeba uciec się do przemocy i z wielką siłą opierać się pożądaniom zmysłów, nie dbając o to, czego chce, a czego nie chce ciało. Wbrew jego woli musisz je poddać duchowi. Trzeba je karcić i brać w niewolę, aż będzie na wszystko gotowe: nauczy się zadowalać małym, lubić rzeczy proste i nigdy się nie uskarżać.


Wielką tutaj toczymy walkę: przeciw naszemu umysłowi, który wprowadza nas w błąd, uwodzi fałszywymi światłami i zgubną ciekawością. Przeciw pragnieniom, które budzą w nas wewnętrzny niepokój. Przeciw zmysłom, których rozwiazłość plami duszę i zgina nas ku ziemi. Godny pożałowania jest stan, w jakim człowiek znalazł sie po grzechu pierworodnym! Lecz Bóg go nie opuścił – człowiek może zwyciężyć, jeśli tego chce. Wiara powstrzymuje chorobliwy niepokój umysłu i utwierdza go w prawdzie. Całkowite poddanie sie woli Bożej przynosi pokój serca, zagłuszając nie tylko złe pragnienia, ale i te, które łudzą pobożność pozorem dobra. Nad zmysłami wreszcie tryumfujemy modlitwa, pokora i pokutą, karcąc zbuntowane ciało i biorąc je w niewolę. To właśnie w tej nieprzerwanej wojnie chrześcijanin się doskonali, i tylko ten, kto wiernie się zmaga, może powiedzieć z Apostołem: Nie mówię, że już tego dokonałem, lecz zapominając o tym, co za mną, dążę do tego, co przede mną, biegnę ku wyznaczonej mi mecie, ku nagrodzie, która wyznaczył mi Bóg, ku wiecznej szczęśliwości, do której wzywa nas Jezus Chrystus (Flp 3,13n).

 

Jesus is Lord
During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will.

Fragment książki – Michel Quoist- „MODLITWA I CZYN” – wydanej przez Wydawnictwo Sióstr  Loretanek – 2002:

BYĆ WOLNYM!

 

Kiedyż wreszcie będę wolnym! – wzdycha dorastający chłopiec. Dajcie nam chleba i dajcie nam wolności! – upomina się proletariusz i żeby zdobyć tę wolność lub jej bronić, gotów jest się bić, a nawet oddać swoje życie. Kiedy człowiek chce ukarać drugiego człowieka, pozbawia go wolności. Ale dla wielu wolność jest wyzwoleniem z wszelkiego przymusu, możnościa robienia, co tylko się chce, gdzie się chce, kiedy się chce. Jest to karykatura prawdziewj wolności wewnętrznej.
Autentyczna wolność zakłada – poza brakiem jakiegokolwiek przymusu fizycznego – całkowite oderwanie się od siebie na rzecz przywiązania wyższego rzędu. Trzeba zdobywać swoją wolność.
Wolność człowieka jest zawsze ograniczona, może się ona w pełni rozwinąć tylko w dziedzinie nadprzyrodzonej.  Tylko Bóg jest całkowicie wolny. Na ziemi człowiekiem najbardziej wolnym jest ten, kto jest najbliższy Boga, kto jest najściślej zjednoczony z Nim, z Najświętszym.

Wolność to najpiękniejszy dar Boga dla człowieka, dar, który Go najdrożej kosztował: cierpienie i śmierć Syna.
Z miłości i dla miłości Bóg chce, żeby człowiek był autentycznie wolny.

Większość ludzi uważa się za wolnych, gdy mogą powiedzieć: „Robię, co chcę”; to znaczy:
nie mam kajdan na rękach, żaden przymus fizyczny mnie nie zatrzymuje;
mogę zaspokoić swoje wszelkie odruchy, instynkty, nic ani nikt mnie nie powstrzyma.
Taka „wolność” to wolność dzikiego zwierzęcia, a nie człowieka, tym mniej dziecka Bożego.

Choćbyś był nawet przykuty do łóżka, całkowicie sparaliżowany, choćbyś był nawet skazańcem uwięzionym w głębokiej celi, jeżeli tylko chcesz, możesz być wolny. Twoja wolność bowiem to nie wolność twego ciała, lecz wolność ducha.
Oprócz wypadku pozbawienia cię przytomności – ale wtedy nie możesz działać jak człowiek – nikt i nic nie może odebrać ci wolności, bo nikt i nic nie może uwięzić twego ducha.

Tylko ty sam, przy współudziale innych ludzi oraz rzeczy, ograniczasz swoją wolność. Jeżeli chcesz być prawdziwie wolny, musisz walczyć przeciw sobie samemu, musisz zdobywać twoją wolność.

Jeżeli mówisz”
„To nie moja wina, taki mam temperament!”
„Nie mogę się bez tego obejść!”
„Nie mam racji, ale nie ustąpię!”
„Nie mogę zmusić się do pracy, cały czas marzę!”
„To silniejsze niż ja!”
„Dlaczego tak myślę? Wszyscy tak mówią!”
„Nie chcę go znać!”
„Nie chciałem tego zrobić, ale nie mogłem się opanować!”
……..
Nie jesteś wolny, jesteś niewolnikiem. Niewolnikiem siebie, swej przeszłości, środowiska, spraw, rzeczy itp.

Nie jesteś wolny jako człowiek, dopóki nie ukształtowałeś w sobie człowieka mocno stojącego na nogach, który podporządkowuje duchowi ciało, uczuciowość, wyobraźnię.

Statek nie może odpłynąć, dopóki przytrzymuje go u brzegu choćby jedna lina.
Balon nie może swobodnie ulecieć, dopóki więzi go na ziemi choćby jeden kabel.
Nie jesteś wolny, dopóki w sposób nie kontrolowany jesteś przywiązany choćby do jednej jedynej rzeczy albo do jednej jedynej osoby.

Nie tyle rzeczy przywiązują się do ciebie, ile ty sam przywiązujesz się do nich. Oddajesz się im w sposób niewolniczy.

Im więcej będziesz miał:
drobiazgów w szufladzie,
spraw w przedsiębiorstwie,
bielizny w szafie,
kaset na półce,
pieniędzy w porfelu,
……
tym trudniej będzie ci się stać naprawdę wolnym, bo wtedy więcej będziesz miał okazji, żeby być przywiązanym.

Uniezależnić siebie to uczynic się wolnym.

Być wolnym nie znaczy być obojętnym. Jest normalną rzeczą, że odczuwasz smak, że czujesz, masz doznania, że się cieszysz na różne rzeczy i ludzi, ale te skłonności, radości i cierpienia nie mogą powodować zamętu w myśleniu przy wyborze drogi, nie mogą wywierać przymusu na wolę przy podejmowaniu decyzji.

Cóż ci po sprawnych nogach, skoro nie wiesz, dokąd skierować swe kroki?
Cóż ci po materiałach, skoro nie wiesz, jaki dom budować?
Cóż ci po bogactwie miłości, skoro nie wiesz, komu je ofiarować?
Cóż ci po twoich zwycięstwach nad wrodzonymi skłonnościami, nad podświadomymi dążeniami,przyzwyczajeniami; cóż ci po opanowaniu siebie, gotowości, całkowitej niezależności, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób wykorzystać tę zdobytą wolność?

Jeżeli jesteś wolny, lecz nie wiesz, jak i dlaczego, nie jesteś wolny prawdziwie, lecz skazany na brak decyzji, niestałość i niepokój.

Prawdziwa wolność polega na tym, że wreszcie jesteś oderwany i jesteś panem siebie, to możność wybierania drogi DOBRA i postępowania nią zawsze bezbłędnie i bez fałszywych kroków.

Jeżeli chcesz być prawdziwie wolny, musisz przyjąć plan Boga wobec świata, nieskończone pragnienie Ojca wobec ciebie; gdy już się wreszcie pozbierasz, skupisz, przygotujesz, musisz się nań zgodzić dobrowolnie przez „tak” miłości, które jest oblubieńczym „tak” z Jezusem Chrystusem.

Jeżeli pełnisz wolę swoich instynktów, twoja wolność jest „wolnością” zwierzęcia.
Jeżeli pełnisz wolę swej uczuciowości, wyobraźni, umysłu, pychy, egoizmu… twoja wolność jest „wolnością” człowieka ograniczonego i zranionego przez grzech.
Jezeli pełnisz wolę Boga, twoja wolność staje się wolnością człowieka przebóstwionego, wolnością dziecka Bożego.

Wartość twej wolności powiększa się wraz z wartością woli, której ulegasz.
Stopień twojej zdolności pełnienia woli Ojca jest miarą twej wolności.

Karykatury wolności: niezależność, możność zaspokojenia wszystkich instynktów, pragnień lub kaprysów mogą być przezwyciężone przez posłuszeństwo.
Prawdziwa wolność rozkwita w posłuszeństwie Bogu, za pośrednictwem Kościoła, przełożonych, codziennych obowiązków, wydarzeń.

Autentyczne posłuszeństwo zakłada prawdziwą wolność, ale prawdziwa wolnośc karmi się posłuszeństwem.

Jeżeli jesteś prawdziwie wolny w Chrystusie, nic nie może cię zatrzymać, prawdziwa bowiem wolność pozwala ci przyjąć uprawniony przymus za swój, ale również może przekształcić przymus nieuprawniony i nieuniknione przeszkody w środki do osiągnięcia swego celu.

Stawszy się posłusznym, aż do śmierci, Jezus Chrystus zdobył dla ciebie prawdziwą wolność.
Umierając wraz z Nim dla grzechu, uwalniasz się z niewolnictwa i razem z Nim zmartwychwstaniesz do życia wolnego.

Na chrzcie otrzymałeś zalążek wolności.

Przez sakrament pokuty, na nowo zanurzając się w łaskę chrztu, odnajdujesz wolność.

Za każdym razem, gdy odrzucasz grzech, gdy zrywasz więzy wszelkich przywiązań, aby zjednoczyć się z Chrystusem, rozwijasz w sobie prawdziwą wolność.

Będziesz wtedy ostatecznie wolny, gdy w miłości ostatecznie poślubisz swego Wybawiciela.

 

 

PIEŚŃ WSTĘPOWANIA. 

Fragment książki Agnieszki Myszewskiej- „MODLITWA – NIEUSTANNA WYMIANA MIŁOŚCI” –  wydanej przez Wydawnictwo eSPe – 2002 :

 

Miłość wszystko znosi…

 

…wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma, miłośc nigdy nie upada. Nie ma więc takiej sprawy, której nie przetrzymałby ten, kto ma w sobie doskonała miłość. Jeśli zaś nie możemy przetrzymac wiele, to oczywiscie dlatego, że nie mamy miłości, która wszystko przetrzyma. Jesli nie znosimy czegoś cierpliwie, to dlatego, że brakuje nam miłości, która wszystko znosi. A jeśli często upadamy w walce, którą toczymy przeciwko diabłu, to bez watpienia dlatego, że nie ma w nas miłości, która nigdy nie upada.

Celem modlitwy jest zjednoczenie z Bogiem przez Chrystusa w Jego Duchu. I „tylko” to. Zjednoczenie przynoszące owoce jak drzewo, które doszło już do pełni wzrostu. Jest to miłośc, która wszystko przetrzyma, powierza się całkowcie z ufnością i wiarą, spodziewa się pałni, któta nadchodzi i jest obecna, wytrzymuje i trwa mocno jak góra Syjon, co nigdy się nie zachwieje (por. Ps 125) i nigdy nie ustaje, nigdy nie będzie wypędzona, nie oddali się, nie upadnie, ani nic nie utraci, jeśli tylko będzie zjednoczona z tym, ku któremu zmierza z cała gorliwością. Modlitwa znosi to wszystko, co było wcześniej, znosi grzech i poniżenie, okrywa nas płaszczem chwały i czyni wolnymi w świecie miłości. To, co zaczęło się od cierpliwego wyczekiwania, zmienia się w nieskończoną i wiecznie płynącą rzekę. Modlitwa staje się źródłem wytryskującym w nas ku zyciu wiecznemu. Nieustannym śpiewem. Rodzi się z cierpliwości i miłości, albowiem tylko drogami miłości można dojść do współuczestnictwa z Bogiem.

NALEŻY BADAĆ I POWŚCIĄGAĆ PRAGNIENIA SERCA

Fragment książki Tomasza a Kempis – „O naśladowaniu Chrystusa” – wydanej przez  Wydawnictwo Flos Carmeli   – 2005 :

Synu mój, trzeba, byś się nauczył wielu rzeczy, które jeszcze nie dość umiesz – oznajmia Bóg, a człowiek pyta: jakich, mój Panie? – Musisz całkowicie poddać swoje pragnienia Mojej woli, powściągnąć miłość własną i we wszystkim szukać tylko Mego upodobania. Twoje pragnienia nieraz rozpalają się i przynaglają do czynu, lecz zastanów się, czy ta gorliwość ma na celu moją chwałę, czy też twoją własną korzyść? Jeśli idzie o Mnie, będzisz zadowolony, cokolwiek zarządzę. Jeśli natomiast na dnie twego serca kryje się jakieś potajemne szukanie siebie, wszystko będzie ci przeszkadzało i budziło niepokój.
Wystrzegaj się zatem zbytniego przywiązania do pragnień, co do których nie naradziłeś się ze Mną, byś potem nie musiał żałować i nie poczuł wstrętu do tego, co z początku wydawało ci się dobre i najlepsze. Bo nie powinieneś zaraz iść za każdym pragnieniem, które wydaje ci się dobre, podobnie jak nie należy uciekać przed wszystkim, co wzbudza niechęć. Czasem właściwe jest pohamowanie nawet najświętszego zapału i najlepszych pragnień, jeśli miałyby one niepokoić i rozpraszać twego ducha, a ich jawne spełnienie mogłoby zgorszyć innych. Należy pohamować pragnienia także w tym celu, by sprzeciw, który napotkasz, nie wtrącił cię w niepokój i przygnębienie.
Czasami trzeba uciec się do przemocy i z wielką siłą opierać się pożądaniom zmysłów, nie dbając o to, czego chce, a czego nie chce ciało. Wbrew jego woli musisz je poddać duchowi. Trzeba je karcić i brać w niewolę, aż będzie na wszystko gotowe: nauczy się zadowalać małym, lubić rzeczy proste i nigdy się nie uskarżać.


Wielką tutaj toczymy walkę: przeciw naszemu umysłowi, który wprowadza nas w błąd, uwodzi fałszywymi światłami i zgubną ciekawością. Przeciw pragnieniom, które budzą w nas wewnętrzny niepokój. Przeciw zmysłom, których rozwiazłość plami duszę i zgina nas ku ziemi. Godny pożałowania jest stan, w jakim człowiek znalazł sie po grzechu pierworodnym! Lecz Bóg go nie opuścił – człowiek może zwyciężyć, jeśli tego chce. Wiara powstrzymuje chorobliwy niepokój umysłu i utwierdza go w prawdzie. Całkowite poddanie sie woli Bożej przynosi pokój serca, zagłuszając nie tylko złe pragnienia, ale i te, które łudzą pobożność pozorem dobra. Nad zmysłami wreszcie tryumfujemy modlitwa, pokora i pokutą, karcąc zbuntowane ciało i biorąc je w niewolę. To właśnie w tej nieprzerwanej wojnie chrześcijanin się doskonali, i tylko ten, kto wiernie się zmaga, może powiedzieć z Apostołem: Nie mówię, że już tego dokonałem, lecz zapominając o tym, co za mną, dążę do tego, co przede mną, biegnę ku wyznaczonej mi mecie, ku nagrodzie, która wyznaczył mi Bóg, ku wiecznej szczęśliwości, do której wzywa nas Jezus Chrystus (Flp 3,13n).

JUŻ SIĘ ZACZYNA PANOWANIE LUCYFERYCZNYCH LUDZI – A.DUDY BO PRZECIEŻ ODDAŁ ROK TEMU WRAZ   Z RZĄDZĄCYMI EPISKOPATEM I Z REDEMPTORYSTAMI POLSKĘ LUCYFEROWI.

Brutalny atak Antify w centrum Warszawy! Lewacki terror
coraz większy! M. Dzierżawski
https://www.youtube.com/watch?v=Uj3ViShg_g4

A.Duda poleciał do Prez. USA i sam prosił go o szczepionki na mordowanie Polaków a także sam prosił o żołnierzy z USA tych z Niemiec i że Polska będzie im płacić. Takich zdrajców Boga i Polaków jest coraz więcej w Polsce –

Redemptoryści i Paulini są wrogami, bo mają na sumieniu miliony ludzi którzy umrą przez ich namawianie.

Jan Z Potocki- Ludobójcze Szczepionki PiSU
Na Niemowlętach i Narodzie Polskim
https://www.youtube.com/watch?v=95mj_wvxCcU&feature=emb_logo

IGNORUJCIE ZDRAJCÓW BOGA I POLAKÓW I NIE POPIERAJCIE ZŁA W OSOBACH A.DUDY I TRZASKOWSKIEGO.

„KONFEDERACI” – NIE POPIERAJCIE ZŁA I NIE ŁĄCZCIE SIĘ Z MORDERCAMI SUMIEŃ I CIAŁ POLAKÓW.

NIE POPIERAJCIE „LGBT”, ANI SEXU DZIECI, ANI SPRZEDAŻY POLSKI PRZEZ DUDĘ OBŁUDĘ PACHOŁKA IZRAELA.

Katarzyna TS: Nie siadać do gry z szulerami!

Bosak o apelu Cejrowskiego i Godek ws. negocjacji z PAD: „Polityczna…
https://wprawo.pl/bosak-o-apelu-cejrowskiego-i-godek-ws-negocjacji-z-pad-polityczna-naiwnosc-oboz-rzadzacy-jest-niewiarygodny-wideo/
Już w wieczór wyborczy Rada Liderów Konfederacji wydała oświadczenie, że nie poprze żadnego z kandydatów w II turze. I słusznie! Ale czy to zamyka temat? Oczywiście, że nie zamyka. Przez dwa tygodnie politycy Konfederacji będą cały czas nagabywani i dopytywani, czy aby nie poprą któregoś z kandydatów. A może jednak? A może pod jakimś warunkiem? A może dałoby się dogadać? Już pojawiły się w mediach społecznościowych wpisy o tym, że Konfederaci powinni podjąć jakieś negocjacje.
„Konfederacja powinna natychmiast zmienić debilną decyzję “nikogo nie popieramy w II turze”. Mają 7% kart do targowania się z Dudą i mają na to 2 tygodnie. Poddali się jeszcze przed ogłoszeniem wyników” – napisał na Facebooku Wojciech Cejrowski.
Krzysztof Bosak powinien teraz złożyć ofertę obozowi Andrzeja Dudy: poparcie w II turze, o ile do tego czasu będzie uchwalone #ZatrzymajAborcję lub wydane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Nie ma dziś w Polsce ważniejszej kwestii niż ratowanie zabijanych dzieci” – napisała Kaja Godek.

Moim zdaniem obie rady są chybione. Dlaczego? Dlatego, że nie należy siadać do gry z szulerami, a już raz do takiej gry usiedli narodowcy negocjujący z PAD i PiS sprawę Marszu Niepodległości w 2018 roku. Okazało się, że faktycznym celem negocjacji nie było wspólne świętowanie lecz odebranie tej imprezy organizatorom. Skończyło się na dwóch marszach, a TVP informowała Polaków, że PiS i PAD zorganizowali największy w historii Marsz Biało-Czerwony. Na narodowcach wieszano psy, a PAD przedstawiany był jako wybawca. Taki był efekt rozmów „dla dobra Polski”.

Wiara w to, że Konfederacji uda się wygrać w grze, której podjęcie zalecają Wojciech Cejrowski i Kaja Godek, jest skrajną naiwnością. Tym bardziej, że ich rady to zachęta do wyrzucenia asa na blotki. Co jest asem Konfederacji? Jest nim wyraźne odcięcie się od okrągłostołowego układu z jego bagażem i stylem uprawiania polityki. Czym są blotki? To ewentualne obietnice prezydenta Dudy w zamian za realne poparcie. Gdyby Konfederacja dała się wciągnąć w taką grę, lub – nie daj Boże – sama ja zaproponowała, popełniłaby polityczne samobójstwo. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że w dwa tygodnie żadna ustawa nie zostanie przyjęta i podpisana nawet gdyby PiS i prezydent Duda mieli szczerą wolę, aby tak się stało. Po drodze jest przecież jeszcze Senat, w którym utknie każda ustawa wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Konfederacji. A wtedy PAD rozłoży ręce i powie: „Chciałem dobrze, ale nie wyszło”. I takim sposobem Konfederacja zostanie z niczym, a nawet gorzej niż z niczym, bo z opinią ugrupowania, które dało się okpić jak chłopcy w krótkich spodenkach. Dlatego apeluję: Szanowni Konfederaci, nie siadajcie do gry z szulerami! Nie warto!

Na szczęście Konfederacja do takiej gry siadać nie zamierza. Poinformował o tym Krzysztof Bosak w rozmowie z Piotrem Szlachtowiczem w telewizji wRealu24. – Nie oszukujmy się. Gdyby ci ludzie i stojące za nimi obozy polityczne chciały wykonać jakieś gesty, nie mówiąc już o realnych koncesjach programowych, takich jak zmiana prawa, to oni mieli na to wiele lat. Oni zdają sobie sprawę z tego, że to poprawiłoby ich sytuację wyborczą. Jeżeli tego nie zrobili, to nie jest to przypadek. Oni nie chcieli tego zrobić przez ostatnie lata, a teraz mogą obiecać wszystko, bo przez najbliższe dwa tygodnie chcą wygrać. Pytanie, ile warte są takie obietnice. W mojej ocenie nic nie są warte – powiedział Bosak. I to jest trzeźwe podejście do tematu. Wojciech Cejrowski i Kaja Godek liczą na gruszki na wierzbie.

Reasumując: uważam, że wyborcy Konfederacji powinni powściągnąć emocje i przyjrzeć się sytuacji chłodnym okiem. Nie należy ulegać szantażowi. A najlepiej w ogóle dać sobie spokój z plemienną walką pomiędzy PiS i PO. Ta walka będzie trwała latami i naprawdę szkoda zdrowia, żeby tak się szarpać. Warto natomiast przyjrzeć się zapowiedzianej przez Krzysztofa Bosaka inicjatywie klubów Konfederacji. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci niech spokojnie buduje swoją pozycję polityczną. To o wiele ciekawsze niż naparzanka Tusi i Hutu.
https://wprawo.pl/katarzyna-ts-nie-siadac-do-gry-z-szulerami/

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

ilekroć podejmujemy się wielkich wyzwań, wiemy, że przeciwnicy zamiast odwołać się do badań i rzetelnych analiz rozpętują huraganowy atak kłamstw i manipulacji. Tego samego doświadczają wszystkie projekty i kampanie w obronie życia, rodziny i najważniejszych wartości. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania o kolejny, niezbędny element.

Tylko w ostatnich miesiącach mogliśmy usłyszeć i przeczytać, że w naszym kraju powstają „strefy wolne od LGBT”, obrońcy życia żądają kar za poronienia, pełnomocniczka prof. Budzyńskiej zastrasza studentów, obrońców rodziny finansują Kreml lub Waszyngton, a eksperci Ordo Iuris chcą „legalizacji przemocy” i życzą śmierci homoseksualistom. Wystarczy przypomnieć sobie, jak skandalicznych manipulacji i świadomych kłamstw dopuszczali się krytycy Samorządowej Karty Praw Rodzin, naszych pogłębionych analiz międzynarodowych czy materiałów dotyczących polityki rodzinnej państwa. Nie inaczej traktowano projekty „Stop aborcji”, „Stop pedofilii” i „Zatrzymaj aborcję”, które wspieraliśmy pracą i analizami.

Jak pisałem w ubiegłym tygodniu, ważnym instrumentem walki z fałszem jest nasza działalność procesowa i analityczna. Niektóre media, jak BBC, naTemat.pl i Polityka.pl, już przeprosiły Ordo Iuris za swych dziennikarzy lub sprostowały opublikowane artykuły. Jednak wiele wypowiedzi mediów i celebrytów, w tym portalu wyborcza.pl, Radosława Sikorskiego czy Agnieszki Holland, czeka na orzeczenie sądu, a do tego czasu dokonane przez nich manipulacje wprowadzają w błąd kolejne osoby.

Jak bardzo aktualny to problem przekonujemy się na przykładzie sprawy Anny G., która zniesławiła prof. Bogdana Chazana zmyślając historię o złośliwym odmawianiu przez niego cesarskiego cięcia z powodów religijnych. Sprawa jest oczywista, ale postępowanie toczy się już od 3,5 roku i wciąż nie zapadł nawet wyrok w pierwszej instancji! Wyraźnie widać, że skuteczna obrona prawdy wymaga czegoś więcej niż sąd i prawo.

Trzysta lat temu Jonathan Swift ujął to w trafnym aforyzmie „Kłamstwo frunie, a prawda kuśtyka za nim”.

Jedno jest pewne, z fałszywymi ideologiami i zwykłym kłamstwem walczyć trzeba na trzech poziomach – pogłębioną i cierpliwą analizą, działaniem prawnym wymierzonym w świadomych kłamców, ale także szybką reakcją informacyjną, która przyspieszy krok prawdy i pomiesza szyki oszczerców.

O ile pogłębione analizy i opinie oraz skuteczne działania sądowe to najważniejsze obszary pracy prawników i ekspertów Ordo Iuris oraz źródło naszej wiarygodności, to od lat brakuje nam wystarczających działań informacyjnych w obronie prawdy w debacie publicznej.

Prawda potrzebuje w przestrzeni medialnej swoich zapalonych i oddanych obrońców, gotowych do pracy nad wiarygodnymi źródłami i błyskawicznego demaskowania kłamstw uderzających w obrońców wartości, dezinformujących społeczeństwo i utrudniających prowadzenie racjonalnej polityki. Dlatego postanowiliśmy, że oprócz rzetelnych analiz i skutecznych działań procesowych, do obrony prawdy powstać musi specjalne medium. Dzisiaj na naszych oczach stawia swe pierwsze kroki nowy portal Sprawdzimy.info, a Ordo Iuris jest sojusznikiem odważnych dziennikarzy tworzących tę nową społeczność.

Demaskatorska rola nowego portalu będzie nie do przecenienia. Stanie się sprawnym instrumentem rozbrajania szkodliwych ideologii wyjaśniających rzeczywistość za pomocą prymitywnych frazesów. Jestem przekonany, że operując faktami, pokazując wiarygodne źródła i konfrontując z nimi fałszywe wypowiedzi portal szybko zdobędzie renomę i wiarygodność potrzebne dla uzdrowienia polskiej debaty publicznej z choroby plemiennych walk i pogardy dla prawdy. Taki cel przyświeca prowadzącej portal Fundacji na rzecz Rzetelnej Debaty Publicznej, której powołaniu patronuje Ordo Iuris.

Działalność fundacji i serwisu wspierają radą znani publicyści – Paweł Lisicki, Edyta Hołdyńska, Cezary Krysztopa, Artur Stelmasiak. Bezpośrednio w tworzenie portalu i dobór informacji zaangażowali się dziennikarze Michał Bruszewski i Dominik Jabs. Artykuły portalu, ujawniające skalę manipulacji medialnej tworzy rosnący zespół wolontariuszy, złożony z zawziętych w poszukiwaniu prawdy ekspertów i internautów. Swój demaskatorski tekst oparty na rzetelnych materiałach źródłowych może nadesłać każdy, kto podaje prawdziwe informacje. Jednym słowem – zapraszamy każdego, kto pisze prawdę. Po prostu!

To ostatni element struktury walki o prawdę w polskiej debacie publicznej. Wierzę, że mając do dyspozycji ekspertów Ordo Iuris, prawnicze doświadczenie w ściganiu cynicznych kłamców oraz dedykowany ujawnianiu fałszywych informacji portal, będziemy mogli stanąć do walki o przywrócenie prawdzie należnego jej miejsca w naszej Ojczyźnie.

Portal Sprawdzimy.info odkłamuje rzeczywistość

Książkowe przykłady dezinformacji

Naszym pierwszym wielkim zderzeniem z machiną kłamstw i manipulacji była dyskusja nad przyjęciem przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej. W dyskusji tej obrońców rodziny i małżeństwa, wbrew faktom przedstawiono jako zwolenników przemocy, a do wielu Polaków w ogóle nie dotarła wiedza na temat rzeczywistego charakteru Konwencji.

Na niespotykaną skalę zderzyliśmy się z przemysłem dezinformacji podczas prac nad projektem ustawy „Stop Aborcji”, który niemal dosłownie powtarzał podniesiony w 1989 r. przez Episkopat postulat pełnej ochrony prawnej ludzkiego życia. Mimo, że projekt chroniący życie był ogólnodostępny i liczył zaledwie kilkanaście linijek, bez skrupułów zarzucano mu wbrew wszelkiej wiedzy, że wprowadza kary za poronienie, likwiduje badania prenatalne czy tworzy śmiertelne zagrożenie dla kobiet w ciąży.

Przypominają mi się w tym kontekście słowa dra Tymoteusza Zycha, który w jednym z programów telewizyjnych powiedział wówczas, że gdyby choć część z przypisywanych projektowi insynuacji była prawdziwa, sam wziąłby udział w proteście przeciwko niemu.

Bez cienia przesady mogę stwierdzić, że skrajnie nieprawdziwy medialny obraz tego projektu śmiało mógłby służyć za książkowy przykład w podręcznikach omawiających strategię dezinformacji… Nasz późniejszy raport pokazał zresztą, że kampania przeciwników ochrony życia była wówczas hojnie dotowana przez zagraniczne proaborcyjne lobby.

To wówczas bezkarne kłamstwo stało się jednym z podstawowych narzędzi debaty publicznej. Standardem stało się przedstawianie karykaturalnych kłamstw na temat treści inicjatyw w obronie życia, rodziny czy dzieci, aby następnie krytykę odnosić już tylko do wypromowanego fałszywego wizerunku tych projektów.

Niedługo później ataki wymierzone w projekt „Zatrzymaj aborcję” chroniący życie dzieci, u których podejrzewa się niepełnosprawność lub chorobę odtwarzały bezmyślnie cały katalog wypróbowanych wcześniej kłamstw na temat „Stop aborcji”.

Gdy do Sejmu złożono trudny do skrytykowania projekt „Stop pedofilii” – uzupełniający zakazujące pedofilii przepisy karne o zakaz nakłaniania dzieci do podejmowania czynności seksualnych – kłamstwa najpierw utrwaliły obraz projektu jako zakazującego wszelkiej edukacji seksualnej, a później tę zmyśloną treść ustawy poddawano krytyce ekspertów. W efekcie, podobnie jak w przypadku wcześniejszych inicjatyw, krytycy całkowicie pominęli rzeczywisty sens projektu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Groźne skutki fake newsów o samorządach

Niezwykle brzemienne w skutki były kłamstwa wytoczone przeciwko samorządom, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin lub deklaracje sprzeciwiające się promocji ideologii LGBT. Aktywiści LGBT umieścili je w „Atlasie nienawiści” zarzucając im dyskryminacyjną i „homofobiczną” politykę.

Konsekwencje były bardzo poważne – skandaliczne słowa Roberta Biedronia na forum Parlamentu Europejskiego o rzekomym zakazie wstępu do restauracji czy hoteli osobom prowadzącym homoseksualny tryb życia, umieszczenie fałszywych znaków drogowych o „strefach wolnych od LGBT” pod znakami informującymi o wjeździe do prorodzinnych miejscowości, wezwania Guy’a Verhofstadta do Komisji Europejskiej, by podjęła działania przeciwko polskim władzom, czy wreszcie opisywany przeze mnie w ubiegłym tygodniu list dyrektorów wydziałów Komisji Europejskiej do marszałków polskich województw, w którym wbrew prawdzie i z naruszeniem swych kompetencji oskarżali samorządy o dyskryminację osób o skłonnościach homoseksualnych.

Fake news powieliła nawet Komisja Wolności Obywatelskich, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego w projekcie sprawozdania dotyczącego stanu praworządności.

Cel tych powielanych tysiącami kłamstw jest jeden – ukryć przed opinią publiczną prawdę. Bowiem autorzy manipulacji zdają sobie zazwyczaj sprawę, że ogromna część społeczeństwa dostrzega wartość rodziny, małżeństwa i ludzkiego życia, a ich otwarte podważanie jest bardzo trudne.

Ataki personalne

Kłamstwem uderza się również w osoby, które odważnie stają po stronie wartości. W ten sposób atakowano Panią Prof. Ewę Budzyńską powielając kłamstwa na temat treści jej wykładów jedynie w celu ośmieszenia i cynicznego podważenia dorobku naukowego doświadczonego naukowca. I tak, Gazeta Wyborcza zarzucała jej, że nie odróżnia aborcji od antykoncepcji, cały naukowy biogram Pani Profesor spłycając do fałszywego sformułowania „ultrakonserwatystka bez cytowań”.

Szeregu kłamstw na swój temat nie uniknęła Zuzanna Wiewiórka, wolontariuszka pro-life, która uratowała dziecko przed aborcyjnym uśmierceniem i jego 17-letnią matkę przed traumą. Proaborcyjni aktywiści mścili się na niej, podając do publicznej wiadomości jej dane osobowe, miejsce zamieszkania oraz szczegóły na temat życia rodzinnego, a nawet nazywając ją „morderczynią kobiet” na podstawie spreparowanej historii o rzekomej śmierci spodziewającej się dziecka kobiety, do której miała przyczynić się Wiewiórka.

Również przeciwko ekspertom Instytutu regularnie uruchamiane są kampanie manipulacji. Wiceprezes Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych został przedstawiony przez Dorotę Brejzę jako propagator wprowadzenia w prawie państwowym bezwzględnego „zakazu rozwodów” po tym, jak zaprezentował wzorowany na rozwiązaniach włoskich i norweskich pakiet ustaw chroniących rodziny przed rozpadem. Dyrektor naszego Centrum Prawa Międzynarodowego Karolina Pawłowska została publicznie oskarżona przez „Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich” o popieranie zniewag pod adresem homoseksualistów w związku z tym, że sprzeciwiła się ograniczaniu wolności słowa i debaty publicznej. Z kolei mec. Magdalena Majkowska, która reprezentuje prof. Ewę Budzyńską, była przedstawiana jako osoba „represjonująca” studentów, chociaż w rzeczywistości pełniła rolę pełnomocnika pokrzywdzonego.

Wszystkie te oszczerstwa łączy jedno – autorzy kłamstw są przekonani o swej bezkarności i skuteczności fałszu w debacie publicznej. Podjęliśmy już oczywiście stosowne kroki prawne, ale na zakończenie procesów trzeba jeszcze długo poczekać. Dlatego tak niezbędne jest uzupełnienie tych działań o instrumenty merytorycznego i dynamicznego punktowania kłamstw.

Oparcie polityki informacyjnej na manipulacji i mieszaniu prawdy z kłamstwem ma często realizować interesy konkretnych politycznych mocodawców. Jeżeli nie powstanie skuteczny instrument szybkiego demaskowania kłamstw, ta polityka manipulacji może okazać się skuteczna również w czasie trwających wyborów prezydenckich. Wskazuje na to chociażby skala oddziaływania publikującego fake newsy facebookowego profilu „Sok z Buraka” prowadzonego przez Mariusza Kozak-Zagozdę zatrudnianego jeszcze w ubiegłym roku przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie odpowiadał za działania promocyjne.

Wspieram działania Ordo Iuris

Potrzebujemy odnowy polskiego dziennikarstwa

Tylko w ciągu pierwszych tygodni funkcjonowania portalu interwencji wymagało kilkadziesiąt nieprawdziwych informacji.Wiele z nich to sprawy, którymi bezpośrednio zajmuje się zespół prawników Ordo Iuris – dlatego oni sami żywo włączyli się w inicjatywę, publikując na portalu swoje artykuły. Z pewnością redaktorzy Sprawdzimy.info będą również korzystać z wiedzy ekspertów Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris.

Początek działalności portalu zbiegł się w czasie z procedowaniem przez Sejm dwóch ważnych projektów obywatelskich – „Zatrzymaj aborcję” i „Stop pedofilii”. Skala medialnych kłamstw była porażająca – sprostowania wymagało właściwie wszystko, co napisały o nich media pokroju Gazety Wyborczej, Oko.press czy naTemat.pl – od autorstwa projektu, po jego cele, którymi wbrew powielanym manipulacjom nie było „zmuszenie kobiet do umierania” czy kary więzienia za edukację seksualną. „Gazeta Wyborcza” posunęła się nawet do stwierdzenia, że Kościół przez wieki popierał aborcyjne uśmiercanie dzieci nienarodzonych. Te kłamstwa zdemaskowała pogłębiona, dobrze umocowana w tekstach źródłowych analiza na nowym portalu.

Pilnego odkłamania wymagała również głośna w ostatnich tygodniach sprawa prof. Ewy Budzyńskiej. W przestrzeni medialnej aż roiło się od półprawd i manipulacji, które miały na celu skoncentrowanie zainteresowania opinii publicznej na rzekomym „znęcaniu się” nad przesłuchiwanymi studentami w związku z prowadzonym przez prokuraturę śledztwem, a tym samym odwróceniu uwagi od rzeczywistego problemu tego postępowania, czyli nieprawidłowości w postępowaniu dyscyplinarnym.

To właśnie portal wyjaśniał, że wyjaśniał, że studentom nic nie grozi, a kluczowa w całej sprawie jest kwestia ograniczania wolności akademickiej.

Wraz z pojawianiem się kolejnych skutków kłamstwa o rzekomych „strefach wolnych od LGBT” trzeba było prostować kolejne informacje. Weryfikacji wymagały m.in. tworzone w oparciu o fake newsy dokumenty Parlamentu Europejskiego, które zostały wydane w oparciu o tezę o rzekomej dyskryminacji osób prowadzących homoseksualny styl życia. Portal szeroko rozprawił się ze wszystkimi kłamstwami na ten temat, punkt po punkcie, w oparciu o źródła, podważając fałszerstwa obecne w debacie publicznej.

Nowe medium prostowało także medialne manipulacje na temat sióstr dominikanek, które ruszyły z pomocą pensjonariuszom domów opieki społecznej postawionych w bardzo trudnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa. Ta służba spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony „Gazety Wyborczej”, która zajęła się piętnowaniem rzekomych uchybień w ich pracy zarzucając wbrew faktom, że zakonnice służyły potrzebującym bez środków ochronnych.

Zaangażowani w budowę portalu dziennikarze z zapałem przystępowali także do demaskowania kłamstw i wyjaśniania prawdy w takich obszarach jak regulacje na czas epidemii koronawirusa, głosowanie korespondencyjne, czy nawet zadziwiający pomysł pełnomocników dziennikarza portalu Onet.pl, którzy mieli podnosić przed sądem, że winę za naruszenie dóbr osobistych ponosi… hologram ich klienta wyświetlany w studio.

Musimy walczyć o prawdę

To dopiero pierwsze tygodnie działania portalu Sprawdzimy.info. Jestem jednak przekonany, że zapał dziennikarzy i wolontariuszy zaangażowanych w pracę tego nowego medium już niedługo przyniesie wyraźne zmiany w polskiej debacie publicznej.

Atutem portalu jest jego otwarcie na każdego, kto chciałby poprosić o sprawdzenie wiarygodności wskazanej informacji albo mógłby przekazać materiał, który rzetelnie i wiarygodnie demaskuje fałsz w polskiej debacie publicznej. Można to zrobić pisząc na adres kontakt@sprawdzimy.info.

Dlatego serdecznie zachęcam Panią zarówno do współtworzenia portalu poprzez zgłaszanie wiadomości wymagających weryfikacji pod kątem ich prawdziwości, jak i do zasubskrybowania portalu i regularnej lektury pojawiających się artykułów. Będę również wdzięczny za przekazanie informacji o nowym portalu Pani Bliskim i Znajomym, by nie tylko mogli sprawdzić fakty, ale też by mogli przyczyniać się do promocji prawdy w polskiej debacie publicznej.

 

#
#
#

Instytut Ordo Iuris na pierwszym etapie wspiera powstanie portalu nie tylko wiedzą ekspercką, ale też zapewniając redakcji zaplecze niezbędne do działania. Będę wdzięczny za wszelkie udzielone temu projektowi wsparcie.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Portal Sprawdzimy.info jest oddolnym ruchem systemowej odnowy dziennikarstwa oddanego służbie prawdzie, a nie interesom politycznych i biznesowych sponsorów. Weryfikacja w wiarygodnych źródłach, gotowość do publikowania prawdy nawet wtedy, gdy wydaje się niekorzystna z osobistego punktu widzenia, wiara w to, że obrona prawdy jest zawsze obroną ładu społecznego i ma funkcję ukojenia wzburzonej manipulacją przestrzeni publicznej – to wszystko będzie służyć uzdrowieniu polskiej debaty publicznej i przywróceniu prestiżu mediów. Dlatego jeszcze raz bardzo Panią zachęcam do lektury i wspierania tej potrzebnej inicjatywy oraz informowania o niej innych. W przypadku chęci zgłoszenia informacji do sprawdzenia przez dziennikarzy portalu, proszę Panią o kontakt na adres: kontakt@sprawdzimy.info.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

AKT ZŁOŻENIA ŚLUBU CZYSTOŚCI – CODZIENNA MODLITWA O CZYSTOŚĆ

Jezu, przynoszę Ci w ofierze moją cielesność i proszę, abyś raczył uczynić ze mnie istotę czystą na wzór aniołów w Niebie.
Dla Twojej miłości, z której złożyłeś w ofierze własne ciało, wyrzekam się dziś wszelkiego grzechu nieczystego i proszę o Twoje błogosławieństwo na drodze doskonałej czystości.
Wyrzekam się tym samym nie tylko grzesznych czynów, rozmów i myśli, ale wszystkiego co pobudza zmysły do grzechu nieczystości.
Postanawiam z całego serca walczyć z wszelkimi pokusami i nigdy nie wystawiać się na pokusy z własnej woli, ale unikać wszystkiego, co choćby ma pozór zła, aby złe duchy nie mogły przenikać do mojego serca przez zmysł wzroku, który jest bramą do Twojej twierdzy wewnątrz mnie.
Zamieszkaj we mnie poprzez Twojego Ducha, a ja dziś ślubuję Ci wierność jako dowód mojej miłości.
Wierzę, że umocnisz to, co słabe, Twoją Boską mocą i zwyciężysz w walce, do której mnie powołałeś.
Pragnę zachować czystość jako mój dowód wierności Tobie, mój Królu.
Niech się wypełni we mnie Twoja Wola. Amen.
* * *
UWAGA: CHĘTNI DO ŚLUBU CZYSTOŚCI 5.VII.2020r.
ZAPISUJĄ SIĘ OSOBY, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w ceremonii na Pustelni Niepokalanów w Grzechynii. Zapisują się osoby, które nie przystąpiły jeszcze do „Ślubu Czystości” www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php

https://www.gloria.tv/post/jG1AeK94dsQg4kSHMBMTMsDzr

Szanowni Państwo

ponad 24.000 osób podpisało naszą petycję do TVN i Polsatu w sprawie reklamy Durex „Głośni w łóżku”, która nie jest dostosowana do wieku najmłodszych odbiorców, a jest emitowana w godzinach 6.00-23.00.

Telewizje komercyjne są nadawcami, którzy powinni zadbać o to, by żadna reklama nadawana w tzw. czasie chronionym nie miała negatywnego wpływu na dzieci i młodzież.

Niestety mimo, że mamy prawo wymagać, by stacje TVN i Polsat były świadome na czym polega w tym wypadku odpowiedzialność za najmłodszych, nie udało się uniknąć zagrożenia dla dzieci.

Nadawcy tacy jak TVN, czy Polsat, a już na pewno Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mają wszystkie potrzebne ekspertyzy prawne i psychologiczne, by ocenić wpływ treści reklamowych na młodych widzów. Jednak w przypadku reklamy Durex niestety nikt ich nie użył.

Jeśli po raz kolejny nadawcy nie zważają na ten aspekt, to dzieje się tak między innymi dlatego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji posiadająca instrumenty dyscyplinujące w takich sytuacjach zdecydowanie za rzadko z nich korzysta.

Będziemy nadal obserwować działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tej sprawie.
Będziemy nadal naciskać, by postawa bezczynności Rady nie umożliwiała w przyszłości nadawcom emisji reklam, których wpływ na najmłodszych może być negatywny, a szczególnie tych, które zawierają treści seksualizujące.

Nasza misja w podobnych wypadkach nie ogranicza się wyłącznie do organizowania nacisku społecznego, ale także do ich nagłaśniania, powodowania, by nadawcy musieli brać pod uwagę ryzyko wizerunkowe związane z emisją kontrowersyjnych, lub wprost szkodliwych dla dzieci materiałów.

Jak dotąd Rada nie podjęła żadnej decyzji w sprawie reklamy Durex „Głośni w łóżku”, ale jeśli tylko zajmie jakiekolwiek stanowisko będziemy Państwa na bieżąco o tym informować.

Dziękuję za wszystko co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo dumni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasza wysiłki.

 

Nowy wirus, WIELKA PRÓBA,

obnażenie hańby tego pokolenia, które ignoruje niewinnych którzy są poświęcani przez aborcję

Trzy Orędzia z 25, 20 i 13 VI dla Luz de Maria, Argentyna, https://revelacionesmarianas.com/index.htm

 

Od tłum. W nocy z piątku na sobotę dni ku czci Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w USA trwała akcja zachęcania do prywatnego poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi podczas porannej Mszy św. Podane były dwie następujące wypowiedzi Pana Jezusa: „W Rianjo, w Hiszpanii, w sierpniu 1931 r. Nasz Pan powiadomił siostrę Łucję o Swoim niezadowoleniu z powodu nieprzestrzegania przez papieża i biskupów katolickich Jego polecenia konsekracji Rosji. Powiedział: „Powiadom Moich ministrów, że idąc za przykładem króla Francji, opóźniając wykonanie Moich próśb, popadną tak jak on w nieszczęście. Nigdy nie jest za późno, aby odwołaċ się do Jezusa i Maryi.

W innym tekście siostra Łucja napisała, że Nasz Pan skarżył się do niej: „Nie chcieli słuchać Mojej prośby! Podobnie jak król Francji, będą pokutować i zrobią to, ale będzie za późno. Rosja już rozpowszechniła swoje błędy na świecie, prowokując wojny i prześladowania przeciw Kościołowi. Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. ”

Rewolucja Francuska – która rozpoczęła się 100 lat po tym, jak Jezus poprosił o poświęcenie Francji Swojemu Najświętszemu Sercu – była wynikiem zaniechania polecenia przez króla Francji.”

 

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI

LUZ DE MARÍA, 13 czerwca 2020 https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

 

Umiłowani Ludzie:

 

KONTYNUUJCIE NA DRODZE NAWRÓCENIA.

 

POZOSTAŃCIE W MOJEJ MIŁOŚCI, POKOJU I HARMONII, PAMIĘTAJĄC O ZAGUBIENIU JAKIE PRZEŻYWA TO POKOLENIE. Bądźcie autentycznymi świadectwami Mojego Nauczania i pozwólcie, aby uwypukliły się Dary i Cnoty, które Mój Duch Święty wylał na was.

 

Mój Ludu, musicie wypełniać Moją Wolę, przestrzegając Bożego Prawa w każdej chwili waszego życia i musicie odmawiać pójścia tam, gdzie wasze życie na Ziemi jest ułatwiane, ale gdzie jesteście kierowani do pracy i działania tam gdzie pomijane jest Moje Nauczanie ( por. Mt 7, 13-14).

 

Dzieci, ten czas, w którym żyjecie, jest trudny, jest to próba dla wszystkich, którzy należą do Mnie; ciągle jesteście kuszeni przez diabła, który włóczy się w poszukiwaniu zdobyczy, ponieważ ludzkość jest pozbawiona miłości i szacunku do Mnie, pozbawiona wierności i zrozumienia, co oznacza, że „Jestem odrzucony”, a zatem Mój Duch Święty nie może zostać wylany w pełni  na wszystkich należących do Mnie.

 

PRZYCHODZĘ W POSZUKIWANIU MOICH ŚWIĘTYCH RESZTEK, RESZTKI MOJEGO KOŚCIOŁA, W KTÓREGO WLEJĘ MOJĄ MIŁOŚĆ, ABYŚCIE MOGLI KONTYNUOWAĆ BEZ ZACHWIANIA W CHWILACH CIĘŻKICH ZMARTWIEŃ, KTÓRE W TYM SAMYM CZASIE SĄ WASZYM ZWYCIĘSTWEM.

 

Moi umiłowani, wyznaczono wam drogę, którą powinniście podążać w konsekwencji niewłaściwego wykorzystywania nauki, ZALEWAJĄC WAS OGRANICZENIAMI POCHODZĄCYMI OD UKONSTYTUOWANEGO „PORZĄDKU ŚWIATA”, który nadal będzie rozprzestrzeniaċ większy ból i kontrolę nad ludzkością w celu odseparowania was, abyście byli bardziej bezbronni. Musicie być świadomi duchowej i mentalnej bitwy, w której się znajdujecie, a ci, którzy są z dala ode Mnie, są tymi, którzy są najbardziej atakowani.

 

Chaos społeczny rozprzestrzeni się jak plaga z jednego kraju do drugiego z powodu pobudzenia ludzi, których praca i działania zostały ograniczone; to jest działanie wroga człowieka.

 

NADSZEDŁ CZAS, MOI LUDZIE!

„OTO JA AS POSYŁAM WAS JAK OWCE MIĘDZY WILKI, BĄDŹCIE WIĘC ROZTROPNI JAK WĘŻE, A PROŚCI JAK GOŁĘBIE” (Mt 10,16).

 

Nie powinno to jednak niepokoić was, ponieważ Mój Duch Święty będzie wam asystował, abyście wytrwali do końca; oddajcie się Mnie a „Ja będę mówić za was” (por. Mk 13,11). Nie bójcie się! Chociaż Moje Słowo będzie pogardzane, a Sakramenty wyśmiewane, nie odchodźcie ode Mnie: pozostańcie wierni.

MÓJ LUDU, JA POZOSTAJĘ Z WAMI: JESTEM OBECNY, REALNY I PRAWDZIWY W MOIM CIELE, DUSZY I BOSKOŚCI W EUCHARYSTII!

NIE ZAPOMNIJCIE, ŻE JESTEM WIERNY MOJEMU LUDOWI!

 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się. Wielkie narody powstaną w wewnętrznych duchowych bitwach. Mój lud będzie prześladowany.

 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się. Wymuszania na ludzkość będą stawiać ludzi przeciwko ludziom, dopóki nie pojawi się nagle wojna.

 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się. Ziemski biegun magnetyczny Ziemi zbliża się do Rosji: to nie przypadek, ale znak dla człowieka żeby się obudził … (1)

 

Rosja zaatakuje świat i spowoduje cierpienie. (2)

 

Moi umiłowani, ujrzycie wielkie zjawiska w przyrodzie: nie lękajcie się, zachowujcie Wiarę, bądźcie ostrożni i pomagajcie sobie nawzajem.

 

Ludzkość będzie cierpiała głód z powodu globalnego kryzysu gospodarczego.

 

MÓDLCIE SIĘ, BĄDŹCIE NIEZACHWIANI W WIERZE, BĄDŹCIE AUTENTYCZNI,

BĄDŹCIE MOIM LUDEM W DUCHU I W PRAWDZIE.

 

Moja Matka was chroni: kontynuujcie wraz z Nią, nie odseparowujcie się od Mojej Matki.

 

Módlcie się i czyńcie zadośċuczynienia. Módlcie się.

BŁOGOSŁAWIĘ WAS: WYTRWAJCIE W NAWRÓCENIU

 

Kocham was!

 

Wasz Jezus

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

 

(1) Revelations conc. the magnetic change of the poles… (1) Objawienia dot. zmiany magnetycznej biegunów…

(2a) Prophecies regarding Russia… (2a) Przepowiednie dotyczące Rosji…

(2b) Relationship to the message of Fatima… (2b) Związek z przesłaniem Fatimskim …

ORĘDZIE BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY MARYI z 25 CZERWCA 2020 dla LUZ DE MARÍA, wizjonerki z Argentyny https://revelacionesmarianas.com/index.htm

 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

 

Kocham was Macierzyńską Miłością, prowadzę was do Mojego Syna.

 

NAWET JEŚLI ZIGNORUJECIE MOJE PROŚBY, JA BĘDĘ W DALSZYM CIĄGU NIEZMORDOWANIE WAS NAWOŁYWAĊ.

 

Lud Mojego Syna zaniedbał jedności z Trójcą Świętą, i odszedł od Niej z zawrotną prędkością. Straciliście Świętą Bojaźń wobec Boga (por. Prz 1, 7) i bez skruszonego i upokorzonego ducha coraz bardziej pogrążacie się w świecie.

Dzieci, nie podoba wam się, że mówię wam o Świętej Bojaźni wobec Boga. Ludzkość pragnie tylko słuchać: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, aby zakryċ najbardziej odrażające grzechy, zapominając, że ostatecznie pokochają grzech i pogardzą Prawem Bożym.

JAKO MATKA, NIE MÓWIĘ O IRRACJONALNYM STRACHU PRZED BOGIEM, ALE WIERNOŚCI WOBEC BOŻEGO PRAWA ORAZ ODRZUCENIU TEGO, CO NIE JEST BOŻE.

 

Żyjecie w trudach cierpienia z powodu tego, co się zbliżyło i wyszło na spotkanie Ludzkości i samego Wszechświata, ale Mój Syn nigdy nie porzuci Swego Ludu i ta Matka też was nie porzuci.

 

LUDZIE MOJEGO SYNA SĄ ZAGUBIENI (1) I OSAMOTNIENI. MOJE UKOCHANE DZIECI SĄ NIEOBECNE NA SWOJEJ SŁUŻBIE, A LUDZIE MOJEGO SYNA „JAK OWCE BEZ PASTERZA” SĄ ZDEZORIENTOWANI, STRACILI NADZIEJĘ, A INNE DZIECI W OBLICZU WAGI SWOICH BŁĘDÓW, POTRZEBUJĄ POJEDNANIA.

 

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca, pamiętajcie, że niewinni nigdy nie zginą, a sprawiedliwi nie zostaną wymordowani, zachowujcie wiarę jako dzieci Boże. Nie poddawajcie się z powodu czekania, utrzymujcie przy życiu prawdziwą Wiarę.

 

MÓJ SYN ŻYCZY SOBIE ZJEDNOCZENIA LUDZI, ABY ZŁO NIE ODŁĄCZYŁO ICH OD NIEGO, TAK WIĘC NIEZBĘDNYM JEST, ABY POZOSTALI POD WPŁYWEM PRAWDZIWEGO NAUCZANIA  KOŚCIOŁA.

 

Dzieci Mojego Niepokalanego Serca, nastąpiły poważne zmiany, zanim wyruszyliście naprzód bez zatrzymywania się, wszyscy stoicie w obliczu tych zmian, nie chcąc ich.

 

TAK SAMO NA CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA ODDZIAŁYWUJE  NIEZWYKŁY RUCH CIAŁA NIEBIESKIEGO O DUŻYCH ROZMIARACH, KTÓRE PORUSZA PO SWOJEJ DRODZE, ZMIENIAJĄC NORMALNY RUCH NIEKTÓRYCH PLANET W TYM RÓWNIEŻ SAMEJ ZIEMI, CO POWODUJE SPOTĘGOWANIE ILOŚCI TRZĘSIEŃ ZIEMI.(2)

 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Stany Zjednoczone, Meksyk, Chile i Amerykę Środkową, cierpią, ich ziemia mocno drży.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Europę, Włochy i Islandię, drżą na swojej ziemi.

Módlcie się, Moje dzieci, bądźcie ostrożni, wirus nie zniknął, używajcie oleju Dobrego Samarytanina, aby zapobiec zarażeniu, zawsze w towarzystwie wiary* 

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się za Argentynę, cierpi. Wasz lament jest silny.

Módlcie się, Moje dzieci, ludzkość cierpi głód duchowy, cierpi z powodu pożywienia, gospodarka osłabiona.

Ludu Mojego Syna, zwiększajcie modlitwę w Duchu i Prawdzie.

Módlcie się, nie przestawajcie ewangelizować, kochajcie bliźniego, wybaczajcie, bądźcie pokorni, witajcie potrzebujących, jedni drugich.

 

Pozostańcie uważni w duchu, zbliżcie się do Mojego Syna, nie odwracajcie się od Niego, nie opuszcza was.

Bądźcie ostrzeżone dzieci, bądźcie czujni, trzęsienia ziemi się nie kończą.

 

DBAJ JEDEN O DRUGIEGO, PŁACZ JEDEN ZA DRUGIEGO, PRZYGOTUJ SIĘ, NIE TRAĊ WIARY.

CZŁOWIEK ZOSTAŁ ZDEPRAWOWANY ZŁEM, SZYBKA OFERTA.

 

Dzieci Mojego Niepokalanego Serca, Ja chronię was, szukajcie Mojego Syna w czasie i w niewczasie, nie odpoczywajcie. Dzieci, bądźcie na podobieństwo Mojego Syna: „Jeśli kto chce być pierwszy, będzie ze wszystkich ostatni i sługą wszystkich” (Mk 9, 35).

 

Ludzie Mojego Syna, nie czekajcie na nawrócenie, wyjdźcie aby spotkaċ nawrócenie, bądźcie cisi i pokornego serca.  (cf. Mt 11:29).

NIE BÓJCIE SIĘ!

„CZYŻ NIE JESTEM TUTAJ, KTÓRA JESTEM WASZĄ MATKĄ?”

 

Mamá María

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

 

(1) Revelaciones sobre la „confusión”, leer… (1) Objawienia na temat „zamieszania”, czytaj

(2) Revelaciones sobre grandes terremotos, leer…G(2) Objawienia o wielkich trzęsieniach ziemi, czytaj …

 

(*) Ważne: należy pamiętać, że olej ma ZAPOBIEGAĆ chorobom wirusowym, NIE JEST lekiem. Informacje o oleju czytaj tutaj.

 

 

ORĘDZIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA Z 20 czerwca 2020 DLA LUZ DE MARÍA

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Umiłowany Lud Boży:

 

Jesteście dziećmi Boga Ojca, bardzo kochanymi przez Niego.

 

BOŻE SŁOWO JEST NIEOMYLNE, DLATEGO LUDZKOŚĆ KONTYNUUJE SWOJĄ DROGĘ ZGODNIE Z KAŻDYM SŁOWEM, KTÓRE WYSZŁO Z BOŻYCH UST.(zob. Ps 19:9; II Piotr 1:20-21).

 

Jesteście ludźmi, którzy kroczą pośród przeciwności losu, do czego doprowadziła ludzkość. Człowiek tego wieku nigdy nie wyobrażał sobie transformacji, której doświadcza.

 

Nasza Królowa i Matka ostrzegała was, że wielcy wrogowie Boga będą odczuwani przez całą ludzkośċ, ale to pokolenie nie uwierzyło. Jak wielu, którzy w przeszłości byli wierzącymi i teraz odeszli od wiary, są częścią katastrofalnego stanu ludzkości, która była tak bardzo wzywana do nawrócenia i nie posłuchała, tak jak nie byli posłuszni w Sodomie i Gomorze (por. Gen 19).

 

Przyszedłem ponownie, aby prosić was o NAWRÓCENIE, stojąc przed zatwardziałymi sercami, które nie zmiękły.

Przyszedłem przed te serca z kamienia, które nie pozwalają przyjśċ Słowu z góry, aby je dotknąċ, aby je uwrażliwić.

 

Usunęli słowo POŚWIĘCENIE, zmienili je na słowo OBOJĘTNOŚĊ, które rezonuje w ludzkich istotach, dostosowujących się do tego, czego pragnie większość, bez analizowania konsekwencji dla duszy pogardy dla Bożej Woli.

 

W świątyniach utracono aromat świętości, szacunek do świętości, respekt do świętości, podobnie jak niektórzy poświęceni Naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi zbłądzili, stając się światowymi i oddając się próżności.

 

LUDZKOŚĆ SKAZUJE SIEBIE, WYKONUJĄC SĄD NA SOBIE, PRZYCIĄGAJĄC POWAŻNE I WIELKIE NIESZCZĘŚCIA, WYNIK OBRAŻANIA NASZEGO I SWEGO KRÓLA I PANA JEZUSA CHRYSTUSA OBECNEGO, REALNEGO I PRAWDZIWEGO W ŚWIĘTYM SAKRAMENCIE OŁTARZA.

 

Oni znają Boskie Słowo Pisma Świętego, łatwo zapominają o Przykazaniach Prawa Bożego i łatwo je fałszują, czego rezultatem jest CIERPIENIE DLA LUDZKOŚCI.

Umiłowani Boga Jedynego i Trójjedynego, Dom Boźy jest bezczeszczony i na tym nie poprzestają, wierne dzieci Boże nie wiedzą dokąd pójśċ. Lud Boży spędza długą noc w Getsemani ze swoim Panem i Królem Jezusem Chrystusem, zaniepokojony, zraniony i głodny. Wiedząc, że zmierzają w stronę trudniejszego i burzliwego momentu, z którym zmierzy się podzielone Mistyczne Ciało Chrystusa, a apostazja zyska na znaczeniu.

Ludu Boży, wirus trzymający ludzkość w napięciu, przybył, aby rozpocząć WIELKĄ  PRÓBĘ, która spadnie na całą ludzkość, to jest obnażenie hańby tego pokolenia, które opłakuje tych, którzy cierpią za tych, którzy umierają z powodu tego wirusa, ale ignorują niewinnych którzy są nieustannie poświęcani przez aborcję.

 

Ten wirus jest nie tylko kolejnym wirusem, nie jest zaburzeniem psychicznym, wirus ten prowadzi do śmierci człowieka, w większej liczbie niż ta, o której jesteś informowany, ponieważ jest to jedno z wielu narzędzi używanych przez diabła do niszczenia i dezinformacji ludzkości.

 

W ciągu kilku dni zbudowali duże szpitale w innym celu niż się wydawało; zostaną wkrótce wykorzystane, ponieważ wirus przecina ziemię i zaskoczy świat.  Ludzkość będzie głodna, biedne narody będą walczyły.

 

DOM OJCA JUŻ ZDEMASKOWAŁ JEDEN Z CELÓW „PORZĄDKU ŚWIATA”. ZREDUKOWANIE LUDNOŚCI ŚWIATA, ALE WY NIE POŚWIĘCILIŚCIE TEMU ZAMIAROWI ŻADNEJ UWAGI.

 

Nadchodzi kolejny wirus i dewastuje ludzi, nie patrząc na kogo, dlatego nie zapominajcie, że musicie być przygotowani, nie gardząc tym, co prowadzi was do Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: STOSUJ SAKRAMENTALIA!

 

Zaufajcie Naszej Królowej i Matce, módlcie się czynami, aby były świadectwem Macierzyńskiej Miłości, odmawiajcie Różaniec Święty i módlcie się działając i pracując. 

 

Zło objawia się na świecie, nie przyjmujcie lekceważąco tego Wezwania, które wam przynoszę, TO JEST PILNE WEZWANIE, demoniczne zastępy przylegają do tych, którzy przyjmują ich, wyrzekając się Boga.

 

CHWILE, KTÓRE NADCHODZĄ, SĄ WIELKIM  CIERPIENIEM DLA LUDZKOŚCI, SZCZEGÓLNIE DLA TYCH, KTÓRZY WZGARDZILI WIARĄ.

PRZESTRZEGAM WAS PRZED PLAGĄ DEMONA NA LUDZKOŚĊ.

 

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się. Ziemia mocno się trzęsie.

 

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się. Człowiek nasila przemoc.

 

DZIECI BOŻE, OD ŚWITU POWINNIŚCIE ODDAWAĊ CZEŚĊ BOGU, JEDYNEMU W TRÓJCY, W ZJEDNOCZENIU Z HIERARCHIĄ ANIOŁÓW. Człowiek jest doświadczany do wyczerpania, w taki sam sposób, ludzkiemu stworzeniu Wiara pomaga w czasie ucisku, w tym okresie przed WIELKIM OSTRZEŻENIEM. Bóg pozwala, aby Jego Objawienia spełniały się w sposób, którego człowiek nie oczekuje ani nie potrafi przewidzieć, tak jak ostatnio żyli w Kościele.

 

Nie lękajcie się, zachowujcie pewnośċ bycia dziećmi Boga, dziećmi Naszej Królowej i Matki, dziećmi Bożej Miłości.

 

NIE BÓJCIE SIĘ PRAWDY, KTÓRĄ WAM PRZYNOSZĘ Z NIEBA, ABYŚCIE BYLI ŚWIADOMI WIERNOŚCI BOGA WOBEC SWOICH LUDZI. Nie obawiajcie się powiadamiania z wyprzedzeniem.

 

Pozostańcie wierni Bogu i Jego Mandatom, a resztę otrzymacie dodatkowo.

 

Bądźcie prawdziwymi dziećmi Boga.

 

KTÓŻ JAK BÓG?         QUIÉN ES COMO DIOS?

NIKT JAK BÓG!               NADIE COMO DIOS!

 

San Miguel Arcángel

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

 

Niestety – nadchodzi prawdziwa Boża Sprawiedliwość – koniec roku będzie straszny. 

WSZYSCY PATRIOCI POLSCY MÓWIĄ TO SAMO – POLACY ZGŁUPIELI, OŚLEPLI I ZUPEŁNIE ZIDIOCIELI. ŻYDZI WIEDZĄ, ŻE NIE MA TAKIEGO KRAJU JAK POLSKA BOGATA W BOŻE DARY, Z UFNYMI I W NICH MORDERCÓW WIERZĄCYMI POLAKAMI A NIE BOGU. „A.DUDA WRÓG NR 1” ŚCIĄGA DO ZABIJANIA POLAKÓW WOJSKO Z USA A ŻYDÓW Z IZRAELA UCZĄ NA POLICJANTÓW, ABY WAS POZABIJAĆ, BO BĘDZIECIE SZEMRALI, ŻE WAS ŻYDZI OSZUKALI. SAMI SIĘ OSZUKALIŚCIE, BO MACIE NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA CUDOWNEGO JEZUSA CHRYSTUSA TO NIE SŁUCHACIE BOGA A WROGÓW – ŻYDÓW. BISKUPI WYŚMIEWAJĄ OBJAWIENIA, BO NIE CHCĄ ABY LUDZIE ZNALI PRAWDĘ O NICH, BO TEŻ SĄ ŻYDAMI I BOGA SIĘ NIE BOJĄ, A WIEDZĄ, ŻE SPADNĄ DO PIEKŁA DO LUCYFERA.


M.K TV ( PRZEPOWIEDNIA DAJE NAM CZAS…CZY TO WYKORZYSTAMY? )

M.K TV ( PRZEPOWIEDNIA DAJE NAM CZAS…CZY TO WYKORZYSTAMY? )
https://www.youtube.com/watch?v=hH9oT23JNiY&feature=emb_logo

 

WIZJA – MOWA O FAKTACH – K. JACKOWSKI
https://www.youtube.com/watch?v=KJQS2U-6Mw4

Hurra!!! Sukces!!! Jesteśmy pierwsi do odstrzału – Ewa Pawela

https://www.youtube.com/watch?v=KyNQvj5s3Tc

Polaków „wybrańcy – dżuma i cholera” poczęstują was środkami nasennymi, a ze snu jeśli się obudzicie, to będziecie ich, czyli lucyfera sługami i macie zapewnioną wieczność w piekle na podstawie waszych grzechów po tym „5G”.

 Nierealne staje się rzeczywistością

https://youtu.be/JmhfNS1h1BA

 CZY TA DEMONICZNA BABA WIE, KTO TO JEST FASZYSTA? TA CÓRA LUCYFERA NAZYWA BOŻYCH LUDZI FASZYSTAMI. OJ BĘDZIE CI GORĄCO, OJ BĘZIE.

Szokujące słowa byłej dziennikarki TVP o elektoracie Bosaka:
To faszyści! Sklepowicz i Rola!

https://www.youtube.com/watch?v=EaZOWGEwuMM

EWANGELIA NA PIÄ„TEK. 01.07.2016r. W zgromadzeniach Misjonarzy Krwi ...
Słowa Ewangelii według św. Łukasza.
Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu, a z Nim Apostołowie. Wtedy rzekł do nich: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym”.

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, powiedział: „Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże”. 
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”.

                               EWANGELIA NA PIÄ„TEK. 01.07.2016r. W zgromadzeniach Misjonarzy Krwi ...

 

Z pism św. Kaspra del Bufalo, kapłana

(„Odpowiednie pouczenia na temat Arcybractwa
Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa”,
przedstawione Papieżowi Leonowi XII

 

Kult Krwi Chrystusa jest streszczeniem wiary chrześcijańskiej 
Nie można zaprzeczyć, że Pan zawsze bogaty w miłosierdzie, we wszystkich czasach budził skuteczne środki, zdolne powoływać dusze do poznawania Ukrzyżowanego, i w ten sposób zbawiać je w swojej Boskiej Krwi. 
Pomijając pierwsze wieki Kościoła, owocne w męczenników, to w późniejszych wiekach, jak przekazuje nam historia, powstawały dogmaty, bo w różnych częściach świata lekceważona była nauka katolicka. Natomiast w naszych nieszczęsnych czasach nastał w narodach ogólny kryzys, niewypowiedziana niegodziwość zasad i obyczajów, skąd pochodzi znieważanie zbawienia i przez ludzką złośliwość udaremnia się zasługi Jezusa Chrystusa, który odkupił nas za cenę Krwi. 
Wasza Świątobliwość, czyż nie powinno się rozpalić gorliwość apostolską i naśladować dusze przez Boga wybrane i oświecone, aby wzbudzić w ludziach nieocenioną cenę naszego zbawienia i zachęcić ich do żalu i pokuty? Czyż Pismo Święte nie prowadzi nas na drogę reformy? „Przez Krew swojego krzyża pojednał to, co na ziemi i to, co w niebiosach”. Czyż nie wiemy, że „Chrystus ukochał Kościół, ofiarował się za niego, odkupił go za cenę Krwi swojej”? Czy nie mówi nam Mądrość Boża, że „usprawiedliwieni przez Jego Krew zostaniemy uratowani od Jego gniewu”? Aby się zbawić, nie wystarczy tylko wymawiać imię Pana: „Nie ten, kto mówi: Panie, Panie, będzie zbawiony, ale kto wypełnia wolę Ojca mojego”. Oczywiście dwie rzeczy dzisiaj należy wypełnić: pierwsza, znaleźć sposób na złagodzenie wiecznego Boskiego Ojca, a my ją mamy w zasługach Boskiej Krwi: „podniosę kielich zbawienia…”, i konkretnie ją zastosować dla dobra dusz, przez głoszenie świętych misji i rekolekcji duchowych czy innych dzieł pobożnych i zbawczych odpowiednio do potrzeb czasu. 
Z tych powodów papież Pius VII erygował arcybractwo pod czcigodną nazwą Boskiej Krwi. Grzesznicy okropnie jej nadużywają, a Pan podąża mówiąc w uniesieniu swego serca: „Jaki będzie pożytek z Krwi mojej?” Chcemy zatroszczyć się o ten święty kult i adorację wynagradzającą wraz z głoszeniem ludom chwały; ukazując, że w tym nabożeństwie zawarta jest cała wiara. Dlatego mówimy podczas konsekracji kielicha: „tajemnica wiary”; a odpowiedzią na to wezwanie jest zbawienie dusz. 
To nabożeństwo stawia w centrum: proroctwa, figury i ofiary Starego Przymierza. „W winie prać będzie swą szatę i w krwi winogron swój płaszcz”, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Żydom nakazano pomazać drzwi krwią baranka, aby uchronić się od plag egipskich: symbol wyzwolenia naszych dusz od diabelskiej niewoli. Mojżesz przemilczał resztę uczynioną dla swoich „(…) wziął Księgę Przymierza i pokropił lud krwią mówiąc: Oto krew Przymierza, które Pan zawarł z wami… Wszystkie rzeczy, bowiem, zostaną oczyszczone we krwi, a bez rozlania krwi nie ma przebaczenia”. 
A Apostoł Paweł mówi jeszcze: „Jeśli bowiem krew kozłów i cielców uświęca nieczystych, to o ile bardziej Krew Chrystusa oczyści nasze sumienia?” Przemilcza się, ale Pismo Święte jest przepełnione takimi zwrotami: „Dlaczego skrwawiona jest twoja szata?… Była ubrana w szatę krwią skropioną…”. 
Dodać należy, że w tym nabożeństwie odżywa wspomnienie chrztu św., bo w nim Boska Krew oczyściła nasze dusze, jak w sakramencie pokuty i innych sakramentach. Na zakończenie możemy powiedzieć: ponieważ odkupiłeś nas swoją Krwią, Panie, zostaliśmy ustanowieni dla naszego Boga królestwem kapłańskim. 
Inne nabożeństwa są środkami do ułatwienia pobożności katolickiej, lecz ta jest podstawą, oparciem, istotą. Pozostałe nabożeństwa, powstałe w różnych czasach, ukazują zasady zawsze święte i chwalebne, ale to jest tak stare, bo sięga aż do grzechu Adama, bo wtedy Jezus został nazwany: „Baranek zabity już przed założeniem świata”. Ponadto św. Tomasz mówi: „Krew Chrystusa jest kluczem do raju”. A św. Jan Chryzostom: „Krew Chrystusa jest zbawieniem dusz, skarbem nieocenionym jest Krew Jezusa”.

Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca obchodzona była uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele powszechnym złączony z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa (zwaną popularnie Bożym Ciałem), zachował się jedynie – na zasadzie pewnego przywileju – w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.

Najdroższa Krew ChrystusaDo dziś istnieją kościoły pod wezwaniem Najdroższej Krwi Chrystusa. Jak Boże Ciało jest rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa była jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku. Ustanowił ją dekretem Redempti sumus w roku 1849 papież Pius IX i wyznaczył to święto na pierwszą niedzielę lipca. Cały miesiąc był poświęcony tej tajemnicy. Papież św. Pius X przeniósł święto na dzień 1 lipca. Papież Pius XI podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy (1933) na pamiątkę dziewiętnastu wieków, jakie upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi.
Szczególnym nabożeństwem do Najdroższej Krwi Pana Jezusa wyróżniał się św. Kasper de Buffalo, założyciel osobnej rodziny zakonnej pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa (+ 1837). Misjonarze Krwi Chrystusa mają swoje placówki także w Polsce. Od roku 1946 pracują w Polsce także siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, założone przez św. Marię de Mattias. Gorącym nabożeństwem do Najdroższej Krwi wyróżniał się także papież św. Jan XXIII (+ 1963). On to zatwierdził litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa, a w liście Inde a primis z 1960 r. zachęcał do tego kultu.
Nabożeństwo ku czci Krwi Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie świętym, gdzie wychwalana jest krew męczenników, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W niektórych kodeksach w tekście Ewangelii według świętego Łukasza można znaleźć informację, że podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym pot Jezusa był jak krople krwi (zob. Łk 22, 44). Nader obficie płynęła ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem, a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy żołnierz przebił Jego bok, „natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19, 24).
Serdeczne nabożeństwo do Krwi Pana Jezusa mieli święci średniowiecza. Połączone ono było z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa, a zwłaszcza do Rany Jego boku. Wyróżniali się tym nabożeństwem: św. Bernard (+ 1153), św. Anzelm (+ 1109), bł. Gueryk d’Igny (+ 1160) i św. Bonawentura (+ 1270). Dominikanie w piątek po oktawie Bożego Ciała, chociaż nikt nie spodziewał się jeszcze, że na ten dzień zostanie kiedyś ustanowione święto Serca Pana Jezusa, odmawiali oficjum o Ranie boku.

Lipiec – miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej | Powtórne ...

Ofiarowanie Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Ojcze Przedwieczny,
przez Niepokalane Serce Maryi
ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
– na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,
– za konających i za zmarłych w czyśćcu
– oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.
Amen.
Błogosławiona Krew Jezusowa – na wieki błogosławiona!
Więcej o modlitwie ofiarowania
 
Litania do Krwi Chrystusa
Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa
wersja audio
 
1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– na chwałę Twojego Imienia, za nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz.
Po każdym ofiarowaniu następuje krótkie milczenie, następnie powtarza się:
P. Chwała Ojcu… W. Jak była na początku…
P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,
W. Który nas Krwią swoją odkupił.
 
2. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za rozwój Kościoła, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakony i za uświęcenie ludu Bożego. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)
 
3. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– w intencji nawrócenia grzeszników, za umiłowanie Twojego Słowa i za jedność wszystkich chrześcijan.(Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)
 
4. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za kierujących społecznościami, za chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym i za pokój i sprawiedliwość między narodami. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)
 
5. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za uświęcenie prac i cierpień, za biednych, chorych, strapionych i za tych wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)
 
6. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za potrzeby duchowe i doczesne nas samych, naszych krewnych i dobroczyńców oraz naszych nieprzyjaciół. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)
 
7. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)
 
P. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
W. Bądź uwielbiona na wieki.
 
Oczyszczenie we Krwi Chrystusa
Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, który przez swoją Świętą Krew na krzyżu przyniósł nam zbawienie. Módlmy się do Niego i wołajmy: Zmiłuj się nad nami.
Chryste, Ty przez swoją śmierć przyniosłeś światu światłość,
– wypędź z naszych serc wszelką ciemność.
Przez Twoją Przenajdroższą Krew oczyść nas z naszych grzechów
– i zgładź wszystkie nasze winy.
Czuwaj nad naszymi myślami, słowami i czynami,
– abyśmy podobali się Tobie.
Zbaw nas przez swój krzyż i zmartwychwstanie,
– obdarz nas w bólu i cierpieniu pociechą Twojego Ducha.
Zmiłuj się nad naszymi zmarłymi,
– niech osiągną zbawienie dzięki zasługom Twojej Krwi.
Bo Ty przez swoją śmierć pokonałeś śmierć. Niech Twoja Święta Krew będzie błogosławiona i uwielbiona na wieki. Amen.
 
Koronka zwycięstwa
Koronkę odmawia się na zwykłej cząstce różańca. Na początku:
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach:
P. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka – W. I dzięki słowu swojego świadectwa. (Ap 12, 11)
Na małych paciorkach:
P. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy – W. Wybaw nas!
 
Koronka łask do świętej, drogocennej Krwi Odkupienia
o ochronę od nieszczęść,
o odnowę świata
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
 
Na początku:
1x: Wierzę w Boga… Ojcze nasz…
3x: Zdrowaś Maryjo… (o wiarę, nadzieję i miłość)
 
Część główna (5 dziesiątek):
10x: Bądź pozdrowiona, o święta,
drogocenna Krwi Odkupienia,
wspieraj nas, odnawiaj tę ziemię
i wybaw dusze czyśćcowe!
 
1x: Cześć i uwielbienie
Trójcy Przenajświętszej!
(po piątej tajemnicy 3x)
 
Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej
Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych.
My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia Woli Ojca.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów Aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.
 
Nowenna
Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię:
Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.
Panie, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby.
(chwila ciszy)
Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją Najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy.
Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy.
Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.
 
Modlitwa misyjna
Panie Jezu Chryste, w dniu Zmartwychwstania ukazałeś się Apostołom i powiedziałeś im: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam” (J 20, 21). Ten nakaz misyjny jeszcze raz potwierdziłeś i rozszerzyłeś przed swoim Wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).
Jezu, tymi słowami dałeś także nam nakaz, aby nieść Twoją Ewangelię całemu światu. Każdy człowiek powinien mieć szansę poznać i wybrać Ciebie oraz stać się twoim uczniem.
Nie przymus, sztuka perswazji, reklama czy kusząca atrakcyjność mają rozszerzać Twoje królestwo. Ty pragniesz, aby siła przekonywania prawdziwej miłości wzajemnej dotknęła serc ludzi, tak aby mogli wybrać Ciebie i Twój Kościół (por. J 17, 21).
Przecież Ty także nie gromadziłeś wokół siebie ludzi przez gwałt i rozlew krwi, ale służyłeś im w ich cierpieniach i potrzebach aż do oddania własnego życia.
Jezu, wstrząśnij naszymi sercami, abyśmy rozpoznali swoją współodpowiedzialność za zbawienie wszystkich ludzi. Razem ze świętym Pawłem pragniemy w naszym ziemskim życiu dopełniać „braki udręk Chrystusa” (Kol 1, 24), ponieważ Ty przelałeś Krew za wszystkich. Amen.
 
Modlitwa w chorobie i cierpieniu
Panie Jezu Chryste, powiedziałeś kiedyś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Ty wiesz, co to znaczy cierpieć fizycznie i przeżywać ciemności ducha. Dlatego Twoje zaproszenie szczególnie mocno przemawia do mojego serca w tej chwili.
Już ta myśl, że nie cierpię samotnie, pociesza mnie i pomaga mi. Mogę złączyć moje bóle z Twoimi. W ten sposób cierpienia te biorą udział w dziele zbawienia i nabierają nieskończonej wartości.
Dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę i nadzieję, którą mi dałeś przez tajemnicę krzyża. Twoje Rany mówią do mnie głośniej niż wszystkie słowa, a spojrzenie na Twoją Najświętszą Krew umacnia mnie nawet wtedy, gdy już nie jestem w stanie myśleć ani modlić się.
Przepraszam za momenty słabości, w których narzekałem i nie kierowałem mego serca do Ciebie. Wiem, że mnie rozumiesz. Na Górze Oliwnej i w samotności Kalwarii też walczyłeś o zgodę z wolą Ojca. Bądź przy mnie i umacniaj mego ducha Twoim Duchem, aby Twoja miłość zawsze we mnie zwyciężała. Z Tobą pragnę z całego serca powtarzać: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.
Proszę o zdrowie i nowe światło dla mojej duszy, jeżeli wtedy będę mógł Ci lepiej służyć. Chcę być gotowy na dalsze cierpienia, jeśli to potrzebne do wypełnienia Twojego planu względem mnie i wszystkich.
Dziękuję za wszystkich, którzy mi pomagają przez obecność, przykład, wszelką służbę lub modlitwę. Twoja łaska, prowadząca do nowego życia, niech będzie im prawdziwą i trwałą nagrodą.
Proszę Cię też o pomoc dla innych chorych i dla wszystkich, którzy przeżywają kryzysy i trudności. Daj mi większą wyrozumiałość i pokaż, w jaki sposób mogę pomagać, pocieszać i przynosić ulgę ich cierpieniom. Chciałbym dać im przede wszystkim Ciebie, który jesteś najlepszym Lekarzem, który przez choroby i trudności dajesz więcej niż bierzesz i prowadzisz do życia wiecznego. Amen.

Nowenna do św. Benedykta 2-10.VII

ILG:. - Czytelnia: 11 lipca - Åšw. Benedykt z Nursji

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Modlitwy na kolejne dni nowenny
1 dzień. Święty ojcze Benedykcie, szukający Boga samego, który pogardziłeś światem i jego ponętami, a zechciałeś służyć Bogu w samotności, oddając się modlitwie i umartwieniu, naucz nas gardzić przemijającymi dobrami i zwrócić serca ku najwyższemu Dobru. Wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę… której tak bardzo potrzebujemy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
2.dzień Święty ojcze Benedykcie, gorliwy mnichu, który nieustannie starałeś się pamiętać o obecności Bożej, gdy uciekałeś od ludzi i zamieszkiwałeś skalne groty, spraw, prosimy, abyśmy także potrafili odchodzić od spraw światowych i zanurzać się w \bożej obecności i łasce. wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę…, której tak bardzo pragniemy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
3.dzień Święty ojcze Benedykcie, aniele czystości, ty wobec pokusy nieczystości, położyłeś się wśród cierni i pokrzyw, by odeprzeć wszelkie nagabywania złego ducha, spraw prosimy, byśmy byli dalecy od wszelkiego brudu duchowego i moralnego. Niech twoje wstawiennictwo będzie nam tarczą przeciw wszystkim zakusom szatana, którego chcemy odeprzeć w twoje przemożne imię. wstaw się także za nami do Boga i uproś nam łaskę…której tak bardzo potrzebujemy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
4.dzień Święty ojcze Benedykcie, możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących. Jako za twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia, św. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych, a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody, i samo połączyło się z rękojeścią, tak błagamy cię pokornie wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę… na której nam tak bardzo zależy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
5.dzień Święty ojcze Benedykcie, zatroskany o dobro i zbawienie innych, ty chciałeś, aby wszystkim ludziom okazywano miłość, życzliwość i szacunek, przyczyń się, prosimy, by społeczność ludzka zrozumiała i szanowała prawa człowieka, szczególnie prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wstaw się też za nami do Boga i uproś nam łaskę… o którą błagamy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
6. dzieńŚwięty ojcze Benedykcie, czcigodny patriarcho, który szerzyłeś wszędzie pokój i sprawiedliwość, spraw, by między ludźmi zapanowały pokój i pojednanie i prowadź ludzkość drogami miłości. Spraw, aby wszystkie narody zgodnie działały dla wspólnego dobra. A nam wyjednaj u Boga tę łaskę… o którą tak usilnie błagamy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
7.dzień Święty ojcze Benedykcie, mądry prawodawco, w dniach zamętu i trwogi umacniałeś się opoką słowa Bożego, daj nam w duchu Ewangelii sprawiedliwie, rozumnie i pobożnie żyć na tym świecie. A jakoś napisał z natchnienia Bożego Regułę życia monastycznego, wyróżniającą się mądrością, umiarem i poszanowaniem człowieka, spraw, aby wszyscy stanowiący prawa odznaczali się tymi przymiotami. A teraz wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę…której tak bardzo potrzebujemy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
8.dzień Święty ojcze Benedykcie, który tak szczęśliwie przekroczyłeś próg śmierci, nakarmiony świętym Wiatykiem, błagamy cię, dozwól i nam dobrze przeżyć chwilę odejścia z tego świata. Niech nasze życie będzie dobrym przygotowaniem do wieczności, byśmy mogli spotkać się z tobą przed tronem Ojca Niebieskiego. A teraz wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę… której tak bardzo potrzebujemy.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.
9.dzień Święty ojcze Benedykcie, patronie Europy, wejrzyj na nasze prośby i spraw, by nasz kontynent, a także cały świat postępował zgodnie z Ewangelią Chrystusową i respektował Boże przykazania. Wysłuchaj nasze błagania, zanoszone do ciebie, a my z naszej strony obiecujemy, iż przemożne orędownictwo twoje u tronu Bożego będziemy wielbić, aby coraz więcej ludzi garnęło się pod twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne.
Litania do św. Benedykta
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami ( 3 razy)
3 razy – na podziękowanie Bogu za łaski udzielone św. Benedyktowi :
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo,
Chwała Ojcu.

Litania do św. Benedykta

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Święty Ojcze Benedykcie,
Święty Benedykcie, miłośniku krzyża,
Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,
Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia,
Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,
Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego,
Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata,
Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,
Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości,
Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,
Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,
Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności,
Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających,
Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi,
Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,
Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,
Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego,
Święty Benedykcie, wspomożycielu konających,
Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci,
Święty Benedykcie, możny cudotwórco,
Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia,
Święty Benedykcie, następco patriarchów,
Święty Benedykcie, podobny męczennikom,
Święty Benedykcie, patriarcho mnichów,
Święty Benedykcie, wzorze przełożonych,
Święty Benedykcie, chwało wyznawców,
Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów,
Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,
Święty Benedykcie, patronie Europy,
JEZU, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
JEZU, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
JEZU, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami, Święty Ojcze Benedykcie,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

TSUNAMI

Ludzie – dlaczego nie chcecie żyć według Bożej Woli – jesteście przecież tylko lokatorami na Bożej Ziemi. Zamiast dziękować Stworzycielowi Świata za każdy dzień, przepraszać Boga naszego Przyjaciela za wszystkie grzechy, to wy panoszycie się i o nic Boga nie pytacie. Nie pytają także Apostołowie Pana Boga o nic i rządzą naszymi duszami jak chcą a przecież Bóg jest naszym Przyjacielem, żyje i wszystko widzi i chciałby na bieżąco rozmawiać ze swoim stworzeniem, aby nie błądziło. Trzeba Boga szanować i kochać za możliwości życia, a tylko od nas zależy jakie to życie jest. Oto takie są świadectwa nieposłuszeństwa Panu Bogu i ignorowanie Stworzyciela i Właściciela świata.

https://www.facebook.com/Jorge.osuna168/videos/2321752784786743

Panie Jezu jak to jest – Grzegorz „W posłudze” twierdzi, że jesteś już KRÓLEM POLSKI, a są nieporozumienia i Rząd wraz z rządzącymi Episkopatem biskupami nienawidzą Ciebie, bo zamknęli Twój Obraz Chrystusa KRÓLA POLSKI i usuwają z Kościoła kapłanów, którzy mówią nam o Tobie Królu. Oni nienawidzą Polaków      i akceptują ABORCJĘ – zabijanie niemowląt, sprzedają polskie dzieci na sex i na rzeź. Polacy znowu głosują na A.Dudę chichocącego błazna, gdyż z kłamstw robi prawdę i Żydzi mieszają w głowach głupim Polakom obiecując 500,- a potrącają wielokrotność w podatkach. Ślepi Polacy, bo przez nich zginie dużo ludzi i Polska.

                                                 Parafia Neulerchenfelderstr 47 Wien "Matki Bożej Bolesnej"

   PAN JEZUS.

 „O tak – dużo ludzi planuje po swojemu przyszłość Polski i świata. Mieczysławo – Ja wiem, że ty nie chcesz pytać Mnie o innych mistyków oraz o niby mistyków, bo samowładnych. Ja powiedziałem już do Rozalii Moje warunki Królowania w Polsce i nic od tamtej pory się nie zmieniło.

      INTRONIZACJA OSOBY MOJEJ NA KRÓLA POLSKI WINNA BYĆ UCZYNIONA ZGODNIE Z MOJĄ WOLĄ,

czyli powinien wziąć czynny udział rządzący w Polsce Rząd oraz rządzący Episkopatem biskupi w Polsce. Ja mówię jasno i zrozumiale. Co wam opowiadał Grzegorz nie jest zgodne z Prawdą i z Moją Wolą. WYMAGAM OFICJALNEGO UZNANIA MNIE KRÓLEM POLSKI UDOKUMENTOWANEGO AKTAMI, ZDJĘCIAMI W KOŚCIELE I FILMAMI REJESTRUJĄCYMI WSZYSTKO JAKO DOWÓD PRAWDY HISTORYCZNEJ. Czy to takie trudne rządzić wraz z Bogiem Przyjacielem według Sprawiedliwości Bożej, a nie jak dotychczasowe rządy bezbożne i kłamliwe? A Grzegorz „Wposłudze” niech nie wkłada w Moje usta słowa swojej grupy posłusznej Moim wrogom, czyli Partii Pisowskiej i w większości żydowskiej. Żydzi nienawidzą Mnie i Maryi, to dlaczego Grzegorz wciska się do tej zdradzieckiej Partyi? Dlaczego Grzegorz nie umie znaków rozpoznać o wojnie i Pokoju? Jezus Przyjaciel twój i sam rozpoznaj co mówi twój Król”. 

 

               Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem Królem Polski – 25.06.20 r. w Chicago.

 

Rozalia Celakowna

CZY NA ŚWIECIE JEST JAKIŚ EPISKOPAT, CZY ARCHIDIECEZJA POSŁUSZNA BOGU OJCU WŁAŚCICIELOWI PLANETY ZIEMI? CZY NA ŚWIECIE JEST JAKIŚ EPISKOPAT, CZY ARCHIDIECEZJA KOCHAJĄCA BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO? CZY NA ŚWIECIE JEST EPISKOPAT CZY ARCHIDIECEZJA PRZEŚLADUJĄCA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA NARODÓW I ŚWIATA?  TAK ZNAM – RZĄDZĄCYCH EPISKOPATEM W POLSCE I ARCHIDIECEZJĄ W CHICAGO. W KAŻDYM KOŚCIELE POWINIEN BYĆ CZCZONY I WYWYŻSZANY JEZUS CHRYSTUS KRÓL KAŻDEGO NARODU I CAŁEGO ŚWIATA. CI RZĄDZĄCY EPISKOPATEM ZAMKNĘLI KRÓLA POLSKI W ŚMIERDZĄCYCH LOCHACH W CZĘSTOCHOWIE W KLASZTORZE KRÓLOWEJ POLSKI A ICH DUSZE I PAULINÓW TEŻ BĘDĄ ŚMIERDZIAŁY W PIEKLE. GDYBY BÓG KRÓL RZĄDZIŁ TO NIE BYŁOBY WIRUSÓW, CHORÓB, ANI WOJEN.

Ksiądz ofiarą przemocy na ulicy w Waszyngtonie

Argentyński arcybiskup: msza stała się „przyjęciem dla dzieci”

STANISŁAW TWORKOWSKI POLSKA BEZ ŻYDÓW.                                                                                     Nakładem Stronnictwa Narodowego powiatu Warszawskiego WARSZAWA 1939

https://docplayer.pl/10081215-Stanislaw-tworkowski-polska-bez-zydow-nakladem-stronnictwa-narodowego-powiatu-warszawskiego-warszawa-1939.html

Prześladowany za obronę życia – ks. S. Tworkowski

JAN PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT ŚWIADCZYĆ O ŚWIATŁOŚCI, ABY PRZYGOTOWAĆ PANU BOGU LUD DOSKONAŁY. SŁAWIĘ CIĘ PANIE ŻEŚ MNIE STWORZYŁ. TY DZIECIĘ ZWAĆ SIĘ BĘDZIESZ PROROKIEM NAJWYŻSZEGO, GDYŻ PÓJDZIESZ PRZED BOGIEM PRZYGOTOWAĆ MU DROGI.

 
Narodzenie Jana zapowiedział ojcu Zachariaszowi Anioł Gabriel podczas składania ofiary kadzielnej. Jan został uświęcony w łonie matki podczas nawiedzenia Maryi. Jan był prorokiem zapowiadającym przyjście Jezusa. Nad Jordanem gdzie głosił naukę i chrzcił licznie gromadził się lud. Tam też Jan ochrzcił Jezusa.

                                                    Jan Chrzciciel – Wikipedia, wolna encyklopedia
  Święty Janie Chrzcicielu – dzisiaj jest kolejna Twoja rocznica Urodzin i bardzo proszę o prezent dla nas katolików w formie nauki. Jednak nie rozumiem, dlaczego nazywałeś Pana Jezusa Boga i Zbawiciela „barankiem”. Ja mówię to co widzę, a przecież nie widzę baranka, bo w Hostii są Cuda i widzimy Głowę Człowieka Pana Jezusa a nie baranka z rogami. Bóg nie jest zwierzęciem a zdaję sobie sprawę, że porównywałeś Pana Jezusa do baranka, gdy przybili Go do Krzyża bo szedł potulnie na śmierć jak baranek. Przecież Pan Jezus zmartwychwstał jako Człowiek, a nie baran. Dlaczego ludzie wykształceni i rozumni tak bardzo Boga obrażają a nie pytają Pana Jezusa, który by chciał rozmawiać ze swoimi Apostołami, a oni sami kłamią i nam nakazują kłamać i nie pozwalają mówić nam Prawdy.

 ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL. 

  „Kiedyś nie było szkół jak teraz. Kiedyś Ja porównywałam często wszystko do zwierząt i pięknej przyrody, a obecnie ludzie mają bardzo dużą znajomość pięknych słów i powinni poprawić te nazwy Boga na naturalnych ludzi jak Jezusa.

Używałem języka ostrego i nie przebierałem w słowach a dużo ludzi nie rozumiało co mówiłem i musiałem zapłacić za to głową. Mnie jest bardzo przykro, że ludzie „uczeni w piśmie” i niby „pasterze” nie zawsze byli wierni Bogu Jezusowi, bo nawet zmienili pacierze. To do jakich szkół uczęszczali, że nie wiedzą, że tylko Jeden Człowiek Jezus Chrystus zbawia wasze dusze. Dokąd będziecie skazywali Boga na haniebne katusze? Powiedziałem już nie raz, że nie porównujcie ciągle Boga do „baranka”. Jezus był tak porównywany, gdy szedł potem na Krzyż i pamiętajcie MSZA ŚWIĘTA nie jest „ucztą”, bo to jawnie świadczy, że baran nie zbawia. Dużo słów jest zmienianych przez przemądrzałych i ogólnie Bożych wrogów, więc dużo jest różnic w porównywaniu „Obu”.  

     Czy i kiedy baranek przebaczył komu grzechy? A wy ludzie rządzący Jezusa Kościołem nie kłamcie i wszystko 

z godnością badajcie. Przestańcie na Mnie się powoływać, bo macie Rozjemcę nie od „parady” a mówcie i piszcie same Prawdy, że Jezus na Krzyżu był cały zakrwawiony, a kobiety umyły Go, gdy był już na Ziemi położony. To ile lat jeszcze będę patrzył na wasze kłamstwa i łgarstwa o Jezusie, że wybieracie się do Kościoła na „ucztę”.  To nie wiecie, że to były godziny okrutnego cierpienia Jezusa? Nikt was do wierzenia w Prawdę Bożą nie zmusza, lecz akurat wy Jego Apostołowie piszcie i mówcie o Jezusa katuszach. Jeśli wam się uczty na Mszach Świętych zachciewa – to z baranka może być ta „uczta” – jednak w takie tłumaczenie lucyfer swoje kły zapuszcza. 

Mój język a wasz, to wielka różnica, ale skoro z dobrego tłumaczenie na złe to wam można, ale to nie jest praca pobożna. Czy doczekam się jeszcze za waszego życia na tej Planecie i czy usłyszę, że godnie Bóg nazywany będzie?


Módlmy się:

– za Kościół Święty, aby w świecie mógł być głosem mówiącym o Bogu i sławiącym Jego Dzieła.

– za rządzących państwami, aby zapewnili swoim Narodom pełnię bezpieczeństwa i dobry rozwój.

– o świętość i światło Ducha Świętego dla Pasterzy Kościoła, duchowieństwa i osób konsekrowanych.

– o Pokój na świecie i wolność wyznania dla chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich

– o odwagę konsekwentnego kroczenia wąską drogą ku zbawieniu dla nas samych.

 

 

Oto błyskawiczna reakcja Pana Boga, który powiedział 5 lat temu: „Polacy głosujcie na prezydenta – Grzegorza Brauna z patriotycznej Partii KONFEDERACJI„. Obecnie Bóg powiedział: „Wybierzcie Krzysztofa Bosaka na prezydenta z KONFEDERACJI”, a przekupieni oraz oszukani ponownie Polacy wybrali A.Dudę, który niby jest Polakiem a ma obowiązki żydowskie. Pojechał do Częstochowy, aby go ludzie widzieli a jego bóg to Izrael, który nakazał zmienić nazwę naszej Ojczyzny na „Polin”. On nie ma wstydu ani Pana Boga się nie boi. Bóg wie, że Polacy będą w niewoli żydowskiej i dlatego protestuje. Także dlatego że rządzący Episkopatem też są wrogowi Narodu polskiego – Żydami, którzy nienawidzą całej Trójcy Przenajświętszej i Maryi. Bóg też płacze.
 Nawałnica wywołała powódź w Warszawie

„Mój Syn obiecał, że ujawni On Swój Gniew, kiedy oni — w łonie Jego Kościoła na ziemi — ukrzyżują Go na nowo poprzez zbezczeszczenie Jego Ciała i Krwi podczas sprawowania Najświętszej Ofiary Mszy św. Grzmoty i błyskawice, za którymi nadciągną wielkie nawałnice, powalą ludzi z nóg. Staną się oni świadkami większych ilości powodzi i zaczną dostrzegać w tym kary Boże, spadające na ludzkość, podczas gdy grzechy człowieka będą rugowane.”
http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/09/23/matka-zbawienia-do-kaplanow-aby-pozostac-wiernym-kosciolowi-mojego-syna-na-ziemi-musicie-byc-przygotowani-do-karmienia-jego-owczarni

Członkowie parlamentu brazylijskiego z Filippe Poubel na czele postanowili potwierdzić podejrzenia i wejść do szpitala, który twierdził, że ma 5000 zakażonych i 200 zgonów z powodu COVID-19. Według doniesień nie było tam ani jednej osoby, a szpital był całkowicie pusty i oczywiście wciąż był w budowie.

Działając na wskazówkę, że coś poszło nie tak w tym szpitalu, pięciu członków parlamentu Brazylii poszło do szpitali pod wpływem zachęty ze strony prezydenta Bolsonaro, aby wejść i sprawdzić liczbę pacjentów. Jak się okazało szpital ten jeszcze nie został ukończony, urzędnicy włamali się, by sprawdzić roszczenia, i odkryli, że szpital to absolutny bałagan i ma w nim żadnych pacjentów.
Gubernator najwyraźniej oszukuje państwo i naród wraz z obywatelami-podatnikami i kłamie na temat statystyk. Jest to prawdopodobnie program sprzeniewierzenia, który ma pomóc w upadku kraju i wypchnięciu szczepionek na podstawie zawyżonej liczby zgonów związanych z Covid.
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/czlonkowie-parlamentu-brazylijskiego-z-inspekcja-w-szpitalu-leczacym-pacjentow-z-covid-19-2020-06

Cejrowski ostro o oświadczeniu Konfederacji w sprawie braku poparcia w II turze

Lubię P.Wojtka, bo przeważnie się z nim sie zgadzam ale nie tutaj. Konfederacja ma rację, bo i ja nie popieram ich, bo albo „dżuma”, albo „cholera” i obie choroby to śmierć dla Polaków i Polski, której właściwie już nie ma, bo przez żydowskie rządzy PiS-u już zmienili nazwę naszej Ojczyzny na „Polin” i już nie jest nasza, bo żydowska. Żydzi mają tupet, bezczelnie upominają się od przyjaciół Polaków, którzy nieustannie Żydów bronili i ginęli od kul niemieckich za ukrywanie ich. Dlaczego nie upominają się od Niemców morderców

W najbliższy piątek Polska znowu będzie poniżana w Parlamencie Europejskim
Szanowni Państwo.

W najbliższy piątek, 3 lipca, zbiera się Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM) w sprawie głosowania poprawek do projektu opinii, w której przywołuje się Polskę do porządku wkraczając w obszary nie będące w kompetencji Unii Europejskiej.

Opinia bezceremonialnie narzuca Sejmowi RP natychmiastowe odstąpienie od rozpatrywania inicjatyw obywatelskich „Stop Pedofilii” i „Zatrzymaj Aborcję”.

Od rządu polskiego oczekuje potępienia gmin, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin i podjęcia działań na rzecz ochrony osób LGBTI+ (lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów, osób interpłciowych i wszelkich innych mniejszości seksualnych) poprzez np. uznanie w polskim kodeksie karnym orientacji seksualnej za cechę chronioną.

Ponadto polskie władze powinny, według autorów opinii, pilniej przestrzegać wcześniejszych zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie edukacji seksualnej oraz słynnych już standardów edukacji seksualnej wg. WHO.

Naszą petycję w tej sprawie – „Przestańcie nas pouczać!” – podpisało ponad 22.500 osób.

Każde z oczekiwań wyrażonych w opinii wkracza w kompetencje naszego parlamentu w sposób, który pokazuje lekceważenie i negację dla obowiązującego w naszym kraju prawa.

Poprawek do dokumentu Komisji FEMM zgłoszono dokładnie 105 i większość ma charakter jeszcze bardziej krytyczny i ingerujący w wewnętrzne sprawy Polski niż pierwotny projekt opinii.

Oznacza to, że walka wokół dokumentu i chęć ideologicznej napaści na Polskę rozgorzała na dobre.
My będziemy oczywiście nadal zaangażowani w obserwowanie i aktywne reagowanie na wszystko co w tej sprawie się wydarzy.

Jeśli wyniki głosowania poprawek, zaplanowanego na najbliższy piątek, będę już znane oraz tak niekorzystne dla Polski jak można w tej chwili przypuszczać poinformujemy Państwa o dalszych losach tego skandalicznego dokumentu Komisji FEMM Parlamentu Europejskiego.

Naszą misją od samego początku jest obrona fundamentalnych wartości cywilizacyjnych, czyli życia, rodziny i wolności.

Staramy się stawać po ich stronie wszędzie gdzie są one zagrożone, a ze szczególnym zaangażowaniem tam gdzie sprawy dotyczą naszego kraju.

Dzięki Państwu i Państwa wsparciu mamy możliwość podejmować wiele spraw i batalii nie tylko w Polsce i w Europie, ale też na całym świecie.

Przypadek opinii Komisji FEMM to dopiero początek, ale możemy Państwu obiecać, że w tej i innych sprawach będziemy zdeterminowani, by monitorować je do końca, a związanych z nimi polityków rozliczać ze wszystkich ich działań lub zaniechań.

Dziękuję, w imieniu całej społeczności CitizenGO!

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo dumni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasza wysiłki.

Jaka szkoda, że Polacy zdradzają Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego i Maryję Matkę Boga i Królową Polski i niestety zaprosili lucyfera uwodziciela, mąciciela i gwałciciela i morderców swojej Ojczyzny Polski. To kiedy się obudzą moi rodacy? A.Duda z bogiem Izraelem położyli na Polskę łapy zupełnie i tylko czekają na wygrane wybory A.Dudy zdrajcy nr 1 –  wejdą do waszych domów i was z nich wygonią, bo dla nich Izrael już jest za mały. Wytrują was szczepionkami bo ich bogiem jest lucyfer i nie mają żadnych hamulców na wymordowanie Polaków, skoro Boga zabili to każdy goj dla nich jest „mniej niż zero”.

Polacy wybrali. Wieczór wyborczy w TVN24 i tvn24.pl

 
26.06.2020 Jak katolikowi trzeba-iść czy nie iść na wybory i na kogo oddać głos?
 

           KORONKA DO NAJDROÅ»SZEJ KRWI PANA JEZUSA Na dużych paciorkach: "O ...

O kulcie Najdroższej Krwi Pana Jezusa mówił św. Jan Paweł II 1 lipca 2001 podczas rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”. „Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia.
Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku.
Wszystko to bardzo jasno wyraził bł. Jan XXIII, który otaczał Krew Pańską wielkim nabożeństwem, wyniesionym z domu, gdzie słyszał w dzieciństwie, jak rodzina odmawiała litanie jej poświęcone. Jako papież napisał list apostolski wzywający do krzewienia tego kultu (Inde a primis, 30 czerwca 1959 r.) i zachęcił wiernych do rozważania nieskończonej wartości tej Krwi, «której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy» (hymn Adoro Te devote)” – mówił Jan Paweł II. 
Przypomnijmy, że do czasów Soboru Watykańskiego II dnia 1 lipca w Kościele obchodzona była Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. W 1849 papież Pius IX, na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa, który przepowiedział mu koniec wygnania jeżeli rozszerzy święto Najdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Papież mu odpowiedział: “Nie ślubuję, ale obiecuję”. Tak też się stało. Pius IX niedługo potem powrócił do Rzymu. Pamiętając o „obietnicy”, dekretem “Redempti sumus” z 10 sierpnia 1849, Pius IX rozszerzył na cały Kościół święto Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które nieprzerwanie było obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. Papież Pius X, był tym, który w 1914 roku, ustalił datę liturgicznych obchodów na 1 lipca. Z racji Roku Jubileuszowego dnia 15 kwietnia 1934 roku Pius XI podniósł te obchody do stopnia Uroczystości. Papież Paweł VI, z reformą Kalendarza, połączył ją ze świętem “Corpus Domini”, które od tej chwili obchodzi się w całym Kościele jako “Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”.
List Apostolski „Inde a primis”
Jego świątobliwości papieża JANA XXIII
do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów
oraz innych Ordynariuszów żyjących ze Stolicą Apostolską w jedności:
o rozszerzaniu nabożeństwa
ku czci Przenajdroższej Krwi
Pana Naszego Jezusa Chrystusa
 
Czcigodni Bracia
Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie
Od pierwszych miesięcy sprawowania naszego urzędu apostolskiego, raz po raz nadarzała się nam sposobność – a troskliwy i spokojny głos nasz często był wyrazem głębokich naszych przeżyć – zachęcać wiernych, jeżeli chodzi o codzienne praktyki pobożne, by zwracali się z gorącym wezwaniem do objawów Boskiego Miłosierdzia Pana, okazanego poszczególnym duszom ludzkim, Kościołowi świętemu oraz całemu światu, którego Chrystus Pan jest Odkupicielem i Zbawicielem. Chcemy mówić o szczególnej czci Przenajdroższej Krwi Jego.
Ten rodzaj pobożności stał się naszym zwyczajem już od zarania naszego dzieciństwa, gdyśmy w rodzinnym domu przebywali. Jeszcze dzisiaj z wielkim wzruszeniem, wspominamy odmawianie litanii do Przenajdroższej Krwi, w miesiącu lipcu, pod przewodnictwem naszych rodzicieli.
Apostolskiemu wezwaniu posłuszni: „Miejcie tedy pieczę o siebie samych i o całą owczarnie, nad którą was Duch święty ustanowił biskupami, abyście kierowali Kościołem Bożym, własną jego krwią nabytym” (Dz. Ap. 20, 28), uważamy, że do szczególnych a rozlicznych prac naszego urzędu pasterskiego należy po pierwsze” czuwanie nad czystością nauki a następnie skrzętne rozpoznawanie prawidłowego rozwoju pobożnych praktyk religijnych, jako oznak kultu liturgicznego i prywatnego. Tym powodowani, osądziliśmy za stosowne wezwać braci naszych, aby swe myśli skierowali na ten nierozerwalny węzeł, jakim z dwoma innymi, wśród wiernego ludu bardzo rozpowszechnionymi nabożeństwami, mianowicie nabożeństwem do Najświętszego Imienia Jezus i Najświętszego Serca Jezusa, winien być połączony religijny kult, oddawany Przenajdroższej Krwi Słowa Wcielonego, która ,,za wielu na odpuszczenie grzechów jest wylana” (Mt. 26, 28).
Zaiste, jeżeli dobrze się zastanowimy, kult liturgiczny Kościoła zawsze całkowicie zgodny jest z wyznawaniem zasad wiary, stad powiedzenie: „lex credendi legem statuat supplicandi” (cfr. Mediator Dei AAS v. XXX/1947, str. 54). Trzeba tedy uznać, że o tyle wszelkie formy pobożności są wprowadzane w życie, o ile wypływają one z czystych źródeł prawdziwej wiary, jak również i to, że rozmaite rodzaje tej pobożności są ze sobą zawsze zgodne. Jak bowiem konieczną jest rzeczą, by te formy pobożności, które uważane są za pierwszorzędne i nader stosowne do zdobycia świętości, były zawsze miedzy sobą zgodne a nigdy nie były sprzeczne, tak również słuszną jest rzeczą, by te formy pobożności, które są specjalne a mniejszej wagi, czy to jeżeli chodzi o ogólne mniemanie, czy to o zwyczaje, ustąpiły tym nabożeństwom, które bardziej ułatwiają osiągnięcie zbawienia dla wielu, zbawienia dokonanego przez Tego, który jest „pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, Chrystusem Jezusem, który wydał samego siebie na okup za wielu”. (1 Tym 2, 5-6). Jeżeli więc wierni Chrystusowi z rzetelnej wiary i zdrowej pobożności czerpią swe wzloty duchowe i praktykę życiową, na pewno wtedy mają to „sentire cum Ecclesia” i tkwią w Chrystusie Jezusie, przez miłość i wymianę modlitw, tkwią w Chrystusie Jezusie, powtarzamy, Najwyższym Kapłanie i Twórcy najwspanialszej religii, która od Niego nazwę, godność i moc otrzymała.
Jeżeli teraz spokojnie tylko spoglądniemy na przedziwny rozwój jakiego dokonał Kościół Katolicki na polu pobożności liturgicznej w zbawiennym uzgadnianiu jej z rozwojem samej nauki wiary, w zgłębianiu prawd Bożych jest niewątpliwie bardzo pocieszającą rzeczą stwierdzenie faktu, że w ciągu wieków nam bardzo bliskich, Stolica Apostolska bardzo często oraz w sposób całkowicie jasny te trzy formy pobożności, o których była mowa, potwierdzała i polecała. I chociaż te rodzaje pobożności już od czasów średniowiecza były praktykowane przez wiele dusz pobożnych a potem rozpowszechniane w różnych diecezjach, Zakonach, Zgromadzeniach Zakonnych, niemniej jednak konieczną rzeczą było, aby powaga Stolicy Apostolskiej wypowiedziała się, że te formy pobożności zgodne są z nauką katolickiej wiary i że mogą być one wprowadzone w całym Kościele.
Wystarczy wspomnieć, że już od szesnastego wieku nasi poprzednicy ubogacili duchowymi przywilejami nabożeństwo do Najświętszego Imienia Jezusa, którego niestrudzonym apostołem we Włoszech, już sto lat przedtem był św. Bernardyn ze Sieny. Na cześć tego Najświętszego Imienia Jezusa najpierw ułożono tekst Mszy św. i pacierzy kapłańskich, a potem litanię, która także, zatwierdzona została (cfr. AAS v. XVIIIa. 1866 str. 509). Niemniejszymi przywilejami obdarzyli rzymscy papieże nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, którego kult w przedziwny sposób rozszerzył się, czego jedna z głównych przyczyn były objawienia Najświętszego Serca Jezusowego dane św. Małgorzacie Marii Alacoque (cfr. oficjum z uroczystości Najśw. Serca Jezusowego, II Nokt. lekcja V). A jak wspaniałe i jednomyślne było mniemanie papieży wobec tej formy pobożności, niech świadczy fakt, że spodobało się im, dziwnie zgodnym duchem, wyjaśnić naturę, bronić słuszności, oraz zachęcić wiernych do praktykowania tego nabożeństwa, nowymi aktami urzędowymi, których ukoronowaniem są trzy przesławne encykliki, traktujące o tym przedmiocie (encyklika: Annum Sacrum, Akta Leona XIII, a. 1899. v. XIX, str. 71 n.; encyklika: Miserentissimus Redemptor, AAS a. 1928, v. XX, str. 165 n.; encyklika: Haurietis aquas, AAS a. 1956, v. XXXXVIII, str. 309 n.).
Ale również i nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa, którego przedziwnym apostołem był w ubiegłym wieku św. Gaspar del Bufalo(1), kapłan rzymski, zasłużyło sobie na aprobatę i łaskę Stolicy Apostolskiej. Wystarczy tylko wspomnieć, że na polecenie papieża Benedykta XIV, ułożono tekst Mszy św. i pacierzy kapłańskich na cześć Przenajdroższej Krwi Boskiego Zbawiciela; że papież Pius IX, spełniając ślub, złożony Panu Bogu przez miasto Gaetę, to święto liturgiczne na cały Kościół rozszerzył (cfr. dekret: Redempti sumus z dn. 10 sierpnia 1849 r.; cfr. Arch. Św. Kongr. Obrzędów: Dekrety lat 1848-1849, f. 209). Wreszcie bł. pam. papież Pius XI, na wieczną rzeczy pamiątkę, z okazji pamiątki obchodu dziewiętnastego stulecia Odkupienia, podniósł to święto do rytu podwójnego pierwszej klasy, a to w tym celu, by jeszcze bardziej przyczynić się do rozkrzewienia nabożeństwa ku czci Krwi Zbawiciela i aby przez to jeszcze obfitsze owoce na wiernych Kościoła Katolickiego spłynęły.
Idąc tedy śladami naszych poprzedników, aby nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi Baranka Niepokalanego, Chrystusa, coraz bardziej wzrastało i rozpowszechniało się, potwierdzamy niniejszym litanię, ułożoną przez Świętą Kongregację Obrzędów (cfr. AAS 1960, v. LII, str. 412 – 413) i odmawianie jej tak prywatne jak i publiczne, szczególnymi odpustami ubogaconą, polecamy całemu światu katolickiemu (dekret Św. Penitencjarii Ap. z dn. 3 marca 1960 r. cfr. AAS a. 1960, v. LII, str. 420).
Ufamy, że ten nasz akt, ustanowiony „w staraniu o wszystkie kościoły” (2 Kor 11, 28), właściwy naszemu Najwyższemu Pasterzowaniu, przyczyni się w tych tak trudnych czasach, pełnych głębokich trosk duchowych do tego, że wierni Chrystusowi, te trzy rodzaje pobożności, któreśmy wyżej z należną pochwałą wymienili, wielką czcią otoczą a przez to zawsze i wszędzie, skutecznie przyczynia się do rozwoju życia religijnego.
Z okazji zbliżającego się dnia uroczystości Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa oraz miesiąca tejże Krwi Chrystusowej poświęconego, zapłaty naszego wykupienia, okupu naszego zbawienia i życia wiecznego, niechaj wierni nad tym rozmyślają i często przystępują do Sakramentów świętych. Tym światłem oświeceni, które ze zbawczych pouczeń z ksiąg świętych i nauki Ojców oraz Doktorów Kościoła pochodzą, niechaj wierni rozważają, jak wielką i nieskończoną wprost mocą, bije ta Krew prawdziwie Przenajdroższa,
„Której kropelka z grzechu wszelakiego
oczyścić może każdego grzesznego”
jak to ustami Anielskiego Doktora śpiewa Kościół święty (hymn: Adoro te, devote), co też tak roztropnie podkreślił nasz poprzednik, papież Klemens VI (bulla: Unigenitus Dei Filius, z dn. 25 stycznia 1353 r. – Denz – R., 550).
Zaiste nieskończoną jest moc Krwi Chrystusa Boga i Człowieka oraz niepojęta również miłość, która skłoniła Go do przelania tejże Przenajdroższej Krwi. Wylał On Ją już dnia ósmego po narodzeniu, kiedy został obrzezany; później przelał Ją obficiej, gdy w ogrodzie Getsemani „będąc w ucisku, dłużej się modlił” (Łk 22, 43), gdy ubiczowany i cierniem ukoronowany został, gdy na Górę Kalwarii kroczył, gdzie też do krzyża przybity został. Wylał tę Krew Przenajdroższą, gdy wreszcie głęboką raną bok Jego otworzono, jako symbol tej samej Boskiej Krwi, która we wszystkich Sakramentach świętych na wiernych spływa. Jakżeż tedy stosowną jest rzeczą, owszem nawet najwyższym obowiązkiem wszystkich wiernych, by tę Krew, którą są odkupieni, naprawdę z głęboką czcią adorowali i wdzięcznymi uczuciami miłości otaczali.
Wielce tedy odpowiednią i zbawienną rzeczą jest oddawanie czci Boskiej Kielichowi z Krwią Nowego i Wiecznego Przymierza, szczególnie wtedy, kiedy ten kielich, podczas Mszy świętej, podniesiony jest w górę oraz w czasie przyjmowania tej Krwi w Komunii świętej, bo ta Krew przecież nierozdzielnie złączona jest z Jego Ciałem. Wtedy złączeni z kapłanem celebransem wierni mogą z całą szczerością w duszy powtarzać te słowa, które on wypowiada w chwili przyjmowania Komunii świętej: „Przyjmę kielich zbawienia i wzywać będę Imienia Pańskiego…” „Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny. Amen”. W ten sposób wierni, ilekroć tylko godnie do Komunii świętej przystępować będą, otrzymają obfitsze owoce odkupienia, zmartwychwstania i życia wiecznego, jakie ofiarowana Krew Chrystusowa „przez Ducha Świętego” (Hebr 9, 14) przysparza całemu rodzajowi ludzkiemu. A posileni Ciałem i Krwią Chrystusa, staną się oni uczestnikami tej Boskiej mocy, która zrodziła całe szeregi męczenników. Ta moc sprawi, że wierni Chrystusowi łatwiej będą znosić trudy życia codziennego a nawet, gdy zajdzie tego potrzeba, złożą swe życie w ofierze, w obronie cnoty chrześcijańskiej i sprawy Królestwa Bożego. Tym żarem miłości zapaleni, powtarzać będą za św. Janem Chryzostomem te słowa, które on, miłością owiany, w swych pismach pozostawił: „Od tego stołu odchodzimy, jakoby lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując, kto to jest naszą Głowa i jak wielką miłość nam okazał… Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza… Ta Krew przelana cały świat obmywa… To jest ta cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił… To rozważanie nasze namiętności uśmierza… Dokąd że tedy będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie zaniedbywać będziemy? Rozpamiętujmy tedy te dobra, których nam Pan udzielić raczył, bądźmy Mu za to wdzięczni, chwałę Mu oddający nie tylko przez samą wiarę, ale przez uczynki” (Homilia do św. Jana XLVI: Migne PG L1X, 260 – 261).
Oby ci wszyscy, którzy imieniem chrześcijanina przyozdobieni zostali, często ducha swego tym wezwaniem ojcowskim pierwszego papieża karmili: „Żyjcie w bojaźni w czasie przebywania waszego, wiedząc, że nieskazitelnym złotem albo srebrem zostaliście odkupieni, lecz cenną Krwią Chrystusa, jako niezmazanego i niepokalanego Baranka” (1 Piotr 17 – 19). Oby też dali chętny posłuch Apostołowi narodów tak mówiącemu: „…nabyci jesteście za wysoka cenę. Chwalcie tedy i noście Boga w ciele waszym” (1 Kor 6, 20).
Jeżeli wierni pójdą za tym wezwaniem i to uskutecznią, na pewno ich obyczaje będą uczciwsze i godniejsze tak dalece, że dla innych staną się wzorem a szczególnie dokonają tego, że Kościół Chrystusowy, bogatszy w cnotliwych wiernych, przyniesie na tej ziemi wiele pożytku dla całego rodzaju ludzkiego. A jeżeli ludzie pójdą za wezwaniem łaski Pana Boga, „który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni” (1 Tym 2, 4), ponieważ wszystkich pragnął odkupić Krwią Jednorodzonego Syna Swego i wszystkich do jednego Ciała Mistycznego, którego Głową jest Chrystus, jako członki wzywa, jakimiż silnymi węzłami braterskiej miłości poszczególni ludzie, ludy i narody wzajemnie się połączą i jakimże błogim pokojem cały świat zakwitnie, godny naprawdę Boga i tej ludzkiej natury, która na obraz. i podobieństwo Boga Swego stworzoną jest (cfr. Rodz 1, 26).
Św. Paweł Apostoł tymi słowami zawezwał do rozważania tej godności chrześcijan, którzy wywodzili się z Żydów i skłonni byli do zachowywania przepisów Starego Zakonu, chociaż był on tylko subtelną figurą i obrazem Nowego Przymierza: „Ale przystąpiliście do góry Sion, do miasta Boga żyjącego, niebieskiego Jeruzalem i do chóru wielu tysięcy Aniołów, do kościoła pierworodnego, którzy zapisani są w niebie i do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych i doskonałych, do Jezusa Pośrednika Nowego Testamentu i do pokropienia Krwią, wołającą głośniej niż krew Abla” (Hebr 12, 22 – 24).
Pełni ufności, Czcigodni Bracia, że ta nasza ojcowska zachęta, w sposób, jaki sami za stosowny osądzicie, będzie udostępniona duchowieństwu i ludowi chrześcijańskiemu Wam powierzonemu, oraz chętnie i z największą gorliwością wprowadzona w życie, jako zadatek darów niebieskich, jako wyraz naszej ojcowskiej życzliwości, udzielamy z całego serca Apostolskiego Błogosławieństwa tak wam samym, Czcigodni Bracia, jak i trzodzie Waszej trosce powierzonej a szczególnie tym wszystkim, którzy naszym życzeniom odpowiedzą z pobożnym i gorliwym zapałem.
Dan w Rzymie u św. Piotra 30 lipca, w przeddzień uroczystości Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa roku 1960, drugiego roku Naszego Pontyfikatu.
IOANNES PP. XXIII

                            Dlaczego lipiec poÅ›wiÄ™cony jest Najdroższej Krwi

6 MSZY ŚW. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI ORAZ 15 MSZY ŚW.  KU  CZCI  MĄK I TORTUR JEZUSA
 
 
„Ludzkość, tak często raniona przez nienawiść i przemoc, odczuwa coraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebę skuteczności działania Krwi Zbawiciela.
W Niej zawiera się Wielka moc miłości Chrystusa, nadzieja, a także droga pojednania”
Jan Paweł II
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS
ZAMIESZCZAM FORMUŁĘ, JAKĄ SIĘ WYPOWIADA PODAJĄC INTENCJĘ.I TAK PIERWSZEGO DNIA PRZY PODAWANIU INTENCJI ODCZYTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:
TA MSZA ŚW. JEST SPRAWOWANA KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ W INTENCJI EKSPIACYJNEJ ZA GRZECHY RODZINY …………………… I …………………….. Z PROŚBĄ O UZDROWIENIE MIĘDZYPOKOLENIOWE RODZIN .
KAŻDEGO NASTĘPNEGO DNIA KOLEJNY PUNKT AŻ DO SZÓSTEGO Z TĄ SAMĄ INTENCJĄ.
JEST JESZCZE W MSZALE SPECJALNA LITURGIA KU NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA W MSZACH WOTYWNYCH
SZEŚĆ MSZY ŚWIĘTYCH ODPRAWIAMY (PRZEZ 6 KOLEJNYCH DNI, BĄDŹ PRZEZ 6 TYGODNI NP. CO PIĄTEK) KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
1. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZY KONANIU W OGRÓJCU ,SPŁYWAJĄCA NA ZIEMIĘ
2. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA TRYSKAJĄCEJ PRZY BICZOWANIU
3. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA BROCZĄCEJ SPOD CIERNIOWEJ KORONY
4. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PRZELANEJ NA KRZYŻU
5. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA KTÓRA W EUCHARYSTII POI I OCZYSZCZA DUSZE
6. KU CZCI PRZENAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA
We wszystkich 6-ciu mszach jest ta sama intencja:
Np. Wynagradzająca za grzechy rodziny …………. i………… z prośbą o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych rodzin, albo o nawrócenie syna itp.
Zanim zacznie się odprawiać trzeba odmówić nowennę do św. Józefa bądź inną ochronę dla nas samych jako zamawiających i rozpowszechniających, oraz dla księży którzy będą odprawiać te msze św.

Dom Misyjny Swarzewo: Msza ku czci Krwi Chrystusa

DLACZEGO CAŁY MIESIĄC POŚWIĘCONY NAJDROŻSZEJ KRWI?
Rozważania z książki: „Il mese del Preziossismo Sangue”, Rafaello Bernardo CPPS, Rzym (tłum. G. Truś)
Pytanie to jest zbyteczne dla dusz rozpalonych miłością do Boskiej Krwi Chrystusa, gdyż poznały już, jakiej słodyczy smakują i ileż duchowych zwycięstw przynosi temu, kto praktykuje tę pobożność. Lecz bezbożni, letni? Powiedzą: Kolejny miesiąc! Nigdy się nie skończy.
Odpowiemy im: Ta praktyka nie jest nowa. Święty Kasper del Bufalo, nazwany przez Papieża Jana XXIII prawdziwym i największym na świecie apostołem pobożności do Najdroższej Krwi Jezusa, zdołał, na początku minionego wieku, wprowadzać ją prawie we wszystkich miesiącach roku, na zmianę, w różnych kościołach Rzymu i we wszystkich miastach i wioskach (a były one liczne), które były miejscem jego apostolstwa.
Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec będzie poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa. Lipiec jest centrum roku słonecznego, jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży swym najintensywniejszym skwarem: a Odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię samego Odkupienia. Ale jest jeszcze inny motyw: właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym ferworze tryumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa.
Układając rozważania na MIESIĄC NAJDROŻSZEJ KRWI, postanowiłem sobie wyjść na spotkanie tym, którzy zbytnio nie dysponują wolnym czasem.
Postarałem się pisać zwięźle. Bardziej niż rozwijanie rozważań, wolałem podsuwać myśli, które każdy może sobie rozwinąć według swej możliwości. Niech Krew Jezusa przyjmie i pobłogosławi tę skromną pracę, którą Jej dedykuję, i niech będzie szeroko niosła błogosławieństwo i korzyści tym wszystkim, którzy będą praktykować tak bogate duchowością nabożeństwo.

 

Litania do Najdrozszej Krwi Chrystusa
 
Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących
Krwi Chrystusa, otucho umierających
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego
Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
 Nowenna do Krwi Chrystusa | Sanktuarium Krwi Chrystusa w ...
 
W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej, o miłosierny Zbawicielu wielkości, upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.
W obecności mojej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego poświęcam się 
o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła.
Ja ……. przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji od wszystkich była uczczona i uwielbioną.  W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego zbawienia zadają.
O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić!
Patrz o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.
Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od razu, całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. Amen

(Mt 16,13-19) 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Cytaty z Pisma Świętego - Sentencje, wersety • e-wiara.pl

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Ci męczennicy patrzyli na to, co przepowiadali

 

Dzień dzisiejszy uświęcony jest męczeństwem świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nie mówimy bynajmniej o mało znanych męczennikach: „Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy”. Męczennicy ci na własne oczy oglądali to, co przepowiadali. Postępowali w sprawiedliwości, głosząc prawdę i umierając za prawdę. 
Święty Piotr, pierwszy wśród Apostołów, ten, który żarliwie miłował Chrystusa, miał szczęście usłyszeć słowa: „Otóż i Ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr”. Wcześniej bowiem powiedział: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. Chrystus zaś odpowiedział: „Ty jesteś Skała, a na tej Skale zbuduję mój Kościół”. Na tej Skale wybuduję wiarę, którą wyznałeś. Na wyznaniu: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, które wypowiedziałeś, zbuduję mój Kościół. Albowiem Ty jesteś opoką. Imię Piotr pochodzi od słowa opoka, nie zaś odwrotnie. Tak jak imię Piotr pochodzi od „opoka”, tak też nazwa chrześcijanin pochodzi od imienia Chrystus. 
Pan Jezus – jak wiecie – przed swoją męką wybrał uczniów i nazwał ich Apostołami. Spośród nich samemu tylko Piotrowi było dane po wielekroć uosabiać cały Kościół. Ponieważ uosabiał Kościół powszechny, dlatego usłyszał słowa: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Otrzymał zatem klucze nie jeden człowiek, ale jeden i powszechny Kościół. Wielkość Piotra płynie stąd, iż kiedy mu powiedziano: „Tobie dam”, występował w imieniu jednego i powszechnego Kościoła. Abyście zaś wiedzieli, że to Kościół otrzymał klucze królestwa, posłuchajcie, co na innym miejscu Pan powiedział wszystkim Apostołom: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Potem dodał: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Słusznie też Pan po swym zmartwychwstaniu powierza Piotrowi osobiście troskę o swe owce. Spośród uczniów nie tylko on jeden zasłużył, aby paść owce Pana; Chrystus przemawia wszakże do jednego, aby podkreślić jedność. Do Piotra mówi najpierw, ponieważ Piotr jest pierwszym wśród Apostołów. 
Nie smuć się, Apostole! Odpowiedz Panu raz, drugi i trzeci. Niechaj zwycięży trzykrotne wyznanie miłości, albowiem nadmierna pewność trzy razy zwyciężona została przez lęk. Trzy razy masz rozwiązać to, co zawiązałeś trzy razy. Rozwiąż miłością, co zawiązałeś lękiem. A jednak Pan trzykrotnie powierza swe owce Piotrowi. 
W jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch Apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy. Za nim podążył Paweł. Obchodzimy dziś uroczystość Apostołów uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienie, świadectwo i naukę.

Święci i błogosławieni: Modlitwa do św. Piotra i Pawła

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) – wyznawców. Inna ze współczesnych teorii mówi, że 29 czerwca miało miejsce przeniesienie relikwii obu Apostołów do katakumb Kaliksta podczas prześladowań za cesarza Waleriana w celu schowania ich i uchronienia przed zniszczeniem.

Święty Piotr ApostołWłaściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret (Galilejskim). Był bratem św. Andrzeja, Apostoła, który Szymona przyprowadził do Pana Jezusa niedługo po chrzcie w rzece Jordan, jaki Chrystus Pan otrzymał z rąk Jana Chrzciciela (Mt 10, 2; J 1, 41). To, że Chrystus Pan zetknął się z Andrzejem i Szymonem w pobliżu rzeki Jordan, wskazywałoby, że obaj bracia byli uczniami św. Jana (J 1, 40-42). Ojcem Szymona Piotra był Jona (lub Jan), rybak galilejski. Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim bratem, Andrzejem (por. Łk 5, 1-11).
Kiedy Piotr przystąpił do grona uczniów Pana Jezusa, był już człowiekiem żonatym i mieszkał w Kafarnaum u teściowej, którą Pan Jezus uzdrowił (Mk 1, 29-31; Łk 4, 38-39). Tradycja wczesnochrześcijańska wydaje się potwierdzać, że miał dzieci, gdyż wymienia jako jego córkę św. Petronelę. Nie jest to jednak pewne.

Święty Piotr ApostołJezus bardzo wyraźnie wyróżniał Piotra wśród Apostołów. Piotr był świadkiem – wraz z Janem i Jakubem – wskrzeszenia córki Jaira (Mt 9, 23-26; Mk 5, 35-43; Łk 8, 49-56), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1-13; Mk 9, 2-13; Łk 9, 28-36) i modlitwy w Getsemani (Mt 26, 37-46; Mk 14, 33-42; Łk 22, 41-46). Kiedy Jezus zapytał Apostołów, za kogo uważają Go ludzie, otrzymał na to różne odpowiedzi. Kiedy zaś rzucił im pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” – usłyszał z ust Piotra wyznanie: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Za to otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem Chrystusa: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).
Można byłoby wymienić jeszcze inne historie związane z Piotrem. Jezus ratuje Piotra, kiedy tonął w Jeziorze Galilejskim (Mt 14, 28-31). Piotr płaci podatek za Jezusa i za siebie monetą, wydobytą z pyszczka ryby (Mt 17, 24-27); od Piotra Pan Jezus zaczyna mycie nóg Apostołom przy Ostatniej Wieczerzy (J 13, 6-11). Przed pojmaniem Mistrza Piotr zapewnia Go o swojej dla Niego wierności (Mt 26, 33). W Getsemani występuje w obronie Jezusa i ucina ucho słudze arcykapłana, Malchusowi (Mt 26, 51-54; Mk 14, 47; Łk 22, 49-50; J 18, 10-11). On jeden, wraz z Janem, idzie za Chrystusem aż na podwórze arcykapłana. Jednak tu, rozpoznany, trzykrotnie wyrzeka się ze strachu Jezusa, dwukrotnie potwierdzając to zaparcie się Chrystusa przysięgą. Kiedy zapiał kogut, przypomniał sobie przepowiednię Mistrza i gorzko zapłakał (Mt 26, 69-75; Mk 14, 66-72; Łk 22, 54-62; J 18, 15-27).

Święty Piotr otrzymuje klucze KrólestwaPrzed odejściem do nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzę pasterzowania nad Jego Apostołami i pozostałymi wiernymi wyznawcami (J 21, 15-19). Apostołowie od początku podjęli te słowa i uznali w Piotrze pierwszego spośród siebie. We wszystkich wykazach apostolskich Piotr jest zawsze stawiany na pierwszym miejscu (Mt 10, 2; Mk 3, 16; Łk 6, 14; Dz 1, 13). Pisma Nowego Testamentu wymieniają go 150 razy. Piotr proponuje Apostołom przyłączenie do ich grona jeszcze jednego w miejsce Judasza (Dz 1, 15-26). Piotr pierwszy przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego i pozyskuje sporą liczbę pierwszych wyznawców (Dz 2, 14-36). Uzdrawia chromego od urodzenia i nawraca kilka tysięcy ludzi (Dz 3, 1-26). Zakłada pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie i sprawuje nad nią władzę sądowniczą (Dz 5, 1-11). To jego Chrystus poucza w tajemniczym widzeniu, że ma także przyjmować pogan i nakazuje mu udać się do domu oficera rzymskiego, Korneliusza (Dz 10, 1-48). Na Soborze apostolskim Piotr jako pierwszy przemawia i decyduje, że należy iść także do pogan, a od nawróconych z pogaństwa nie należy żądać wypełniania nakazów judaizmu, obowiązujących Żydów (Dz 15, 1-12). W myśl zasady postawionej przez Pana Jezusa: „Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada” (Mt 26, 31) – właśnie Piotr stał się głównym przedmiotem nienawiści i pierwszym obiektem prześladowań. Został nawet pojmany i miał być wydany przez króla Heroda Agryppę I Żydom na stracenie. Jednak anioł Pański wybawił go cudownie od niechybnej śmierci (Dz 12, 1-17).
Niebawem po uwolnieniu Piotr udał się do Antiochii, gdzie założył swoją stolicę (Ga 2, 11-14). Stamtąd podążył do Małej Azji i Koryntu (2 P 1, 1), aby wreszcie osiąść na stałe w Rzymie. Tu także poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona ok. 64 roku, umierając na krzyżu, jak mu to zapowiedział Chrystus (J 21, 18-19). O pobycie Piotra w Rzymie i jego śmierci piszą między innymi: św. Klemens Rzymski (+ ok. 97), List do Koryntian, 5; św. Ignacy z Antiochii (+ ok. 117), List do Rzymian 4, 3; św. Dionizy z Koryntu (+ 160); św. Ireneusz (+ 202); Euzebiusz – Historia Kościoła 2, 25, 8; św. Kajus Rzymski (+ 296) i wielu innych.

Święty Piotr ApostołŚw. Piotr zostawił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma świętego Nowego Testamentu. Dyktował je swojemu uczniowi Sylwanowi (1 P 5, 12). Wyróżniają się one niezwykłą plastyką i ekspresją. Jako zwierzchnik Kościoła Piotr ma odwagę przestrzec wiernych przed zbyt dowolnym tłumaczeniem pism Pawła Apostoła (2 P 3, 14-16). Pierwszy list Piotr pisał ok. 63 r., przed prześladowaniem wznieconym przez Nerona. Pisał go z Rzymu. Drugi list, pisany również z Rzymu, prawdopodobnie został zredagowany w więzieniu, gdyż Piotr pisze o swojej rychłej śmierci. Tak więc list powstał w 64 lub 67 roku (2 P 1, 14).
O wielkiej popularności św. Piotra świadczą liczne apokryfy. Na pierwszym miejscu należy do nich Ewangelia Piotra, której fragment udało się przypadkowo odnaleźć w roku 1887 w Achmin w Górnym Egipcie. Mogła powstać już w latach 120-130 po Chrystusie. Kerygma Piotra – to rodzaj homilii. Powstała ona również ok. roku 130 i ma zabarwienie gnostyckie. Apokalipsa św. Piotra należała kiedyś do najbardziej znanych apokryfów. Pochodzi ona również z początków chrześcijaństwa, odnaleziona została w roku 1887 wraz z Ewangelią Piotra. Zawiera opis sądu i losu dusz po śmierci. Wreszcie apokryf już znacznie późniejszy, z V w., Dzieje Piotra i Pawła. Autor tak niepodzielnie łączy losy obu Apostołów, że oznacza datę ich śmierci nie tylko w jednym roku, ale nawet w jednym dniu. Nadto według autora obydwaj Apostołowie zostali pochowani w jednym miejscu. Wyznaczoną przez autora tego apokryfu datę śmierci przyjęło Martyrologium Rzymskie.

Śmierć św. Piotra ApostołaŚw. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa głową w dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jego grobem bazylikę. Obecna bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII, zbudowana została w latach 1506-1629. Teren wokół bazyliki należy do Państwa Watykańskiego, istniejącego w obecnym kształcie od roku 1929 jako pozostałość dawnego państwa papieży. Liczy ono 0,44 km2 powierzchni i zamieszkuje je ok. 1000 ludzi. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa. Rocznie nawiedza ją kilkanaście milionów pielgrzymów i turystów z całego świata. W czasie prac archeologicznych przeprowadzonych w podziemiach bazyliki św. Piotra w latach 1940-1949 znaleziono pod konfesją (pod głównym ołtarzem bazyliki) grób św. Piotra.
Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, wystawionej ku czci św. Piotra Apostoła, w samym Rzymie istnieją ponadto: kościół św. Piotra na Górze Złotej (Montorio), czyli na Janikulum, zbudowany na miejscu, gdzie Apostoł miał ponieść śmierć męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, wystawiony na miejscu, gdzie św. Piotr miał być więziony; kościół świętych Piotra i Pawła; kościółek „Quo vadis” przy Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzie Chrystus według podania miał zatrzymać Piotra, usiłującego opuścić Rzym.

Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie, Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy, Hamburga, Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.

W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV w. (medalion z brązu – Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra – szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała – stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.

Święty Paweł ApostołPaweł pochodził z Tarsu w Cylicji – Mała Azja (Dz 21, 39; 22, 3). Urodził się jako obywatel rzymski, co dawało mu pewne wyróżnienie i przywileje. W naglących wypadkach umiał z tego korzystać (Dz 16, 35-40; 25, 11). Nie wiemy, jaką drogą Paweł to obywatelstwo otrzymał: być może, że całe miasto rodzinne cieszyło się tym przywilejem; możliwe, że rodzina Apostoła nabyła lub po prostu kupiła sobie ten przywilej, bowiem i tą drogą także można było otrzymać obywatelstwo rzymskie w owych czasach (Dz 22, 28).
Szaweł urodził się w Tarsie ok. 8 roku po narodzeniu Chrystusa (niektórzy badacze podają czas między 5 a 10 rokiem). Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła z rodu Beniamina, co także i Paweł podkreślał z dumą (Rz 11, 1). Dlatego otrzymał imię Szaweł (spolszczona wersja hebrajskiego Saul) od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu (panował w wieku XI przed Chrystusem). Rodzina Szawła należała do faryzeuszów – najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego (Dz 23, 6). Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Po ukończeniu miejscowych szkół – a trzeba przyznać, że Paweł zdradza duże oczytanie (por. Tt 1, 12) – w wieku ok. 20 lat udał się Apostoł do Palestyny, aby w Jerozolimie „u stóp Gamaliela” pogłębiać swoją wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną (Dz 22, 3). Nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i szczerze ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy męczeńskiej śmierci św. Szczepana (Dz 7, 58). Nie mając jednak pełnych lat 30, nie mógł wykonywać wyroku śmierci na diakonie. Pilnował więc szat oprawców i zapewne pilnie ich zachęcał, aby dokonali egzekucji (Dz 7, 58-60).

Nawrócenie pod DamaszkiemKiedy tylko Szaweł doszedł do wymaganej pełnoletności, udał się do najwyższych kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Dowiedział się bowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie (Dz 9, 1-3). Gdy Szaweł był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił na ziemię, oślepił i w jednej chwili objawił mu, że jest w błędzie; że nauka, którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą; że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza; że Chrystus nie jest bynajmniej zwodzicielem, ale właśnie tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Było to w ok. 35 roku po narodzeniu Chrystusa, a więc drugim po Jego śmierci.
Po swoim nawróceniu Szaweł został ochrzczony przez Ananiasza, któremu Chrystus polecił to w widzeniu (Dz 9, 10-18). Po chrzcie Szaweł rozpoczął nową erę życia: głoszenia Chrystusa. Najpierw udał się na pustkowie, gdzie przebywał prawdopodobnie kilka miesięcy. Tam Chrystus bezpośrednio wtajemniczył go w swoją naukę (Ga 1, 11-12). Paweł przestudiował i przeanalizował na nowo Stare Przymierze. Następnie, po powrocie do Damaszku, przez 3 lata nawracał jego mieszkańców. Zawiedzeni Żydzi postanowili zemścić się na renegacie i czyhali na jego zgubę. Zażądali więc od króla Damaszku Aretasa, by wydał im Szawła. Szaweł jednak uciekł w koszu spuszczonym z okna pewnej kamienicy przylegającej do muru miasta. Udał się następnie do Jerozolimy i przedstawił się Apostołom. Powitano go ze zrozumiałą rezerwą. Tylko dzięki interwencji Barnaby, który wśród Apostołów zażywał wielkiej powagi, udało się przychylnie nastawić Apostołów do Pawła. Ponieważ jednak także w Jerozolimie przygotowywano na Apostoła zasadzki, musiał chronić się ucieczką do rodzinnego Tarsu.

Święty Paweł ApostołStamtąd wyprowadził Pawła na szerokie pola Barnaba. Razem udali się do Antiochii, gdzie chrześcijaństwo zapuściło już korzenie. Tamtejszej gminie nadali niezwykły rozwój przez to, że kiedy wzgardzili nimi Żydzi, oni udali się do pogan. Ci z radością przyjmowali Ewangelię tym chętniej, że Paweł i Barnaba zwalniali ich od obrzezania i prawa żydowskiego, a żądali jedynie wiary w Chrystusa i odpowiednich obyczajów. Zostali jednak oskarżeni przed Apostołami, że wprowadzają nowatorstwo. Doszło do konfliktu, gdyż obie strony i tendencje miały licznych zwolenników. Zachodziła obawa, że Apostołowie w Jerozolimie przychylą się raczej do zdania konserwatystów. Sami przecież pochodzili z narodu żydowskiego i skrupulatnie zachowywali prawo mojżeszowe.
Na soborze apostolskim jednakże (49-50 r.) miał miejsce przełom. Apostołowie, dzięki stanowczej interwencji św. Piotra, orzekli, że należy pozyskiwać dla Chrystusa także pogan, że na nawróconych z pogaństwa nie należy nakładać ciężarów prawa mojżeszowego (Dz 15, 6-12). Było to wielkie zwycięstwo Pawła i Barnaby. Od tej pory Paweł rozpoczyna swoje cztery wielkie podróże. Wśród niesłychanych przeszkód tak natury fizycznej, jak i moralnej, prześladowany i męczony, przemierza obszary Syrii, Małej Azji, Grecji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie Hiszpanii, zakładając wszędzie gminy chrześcijańskie i wyznaczając w nich swoich zastępców. Oblicza się, że w swoich czterech podróżach, wówczas tak bardzo wyczerpujących i niebezpiecznych, Paweł pokonał ok. 10 tys. km dróg morskich i lądowych. Pierwsza wyprawa miała miejsce w latach 44-49: Cypr-Galacja, razem z Barnabą i Markiem; druga – w latach 50-53: Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-Korynt, razem z Tymoteuszem i Sylasem; trzecia – w latach 53-58: Efez-Macedonia-Korynt-Jerozolima.
Aresztowany został w Jerozolimie w 60 r. Kiedy namiestnik zamierzał wydać Pawła Żydom, ten odwołał się do cesarza. Przebywał jednak w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam Chrystusa. W drodze do Rzymu statek wiozący więźniów rozbił się u wybrzeży Malty. Na wyspie Paweł spędził trzy zimowe miesiące, w czasie których nawrócił mieszkańców. W Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku dowodów winy (Żydzi z Jerozolimy się nie stawili) został wypuszczony na wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie Paweł wysłał szereg listów do poszczególnych gmin i osób. Po wypuszczeniu na wolność zapewne udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd powrócił do Achai. Nie wiemy, gdzie został ponownie aresztowany. Jednak sam fakt, że go tak pilnie poszukiwano, wskazuje, jak wielką powagą się cieszył.

Święty Paweł ApostołOk. 67 (lub 66) roku Paweł poniósł śmierć męczeńską. Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza (jako obywatel rzymski). Nie jest znany dzień jego śmierci, za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa: Aquae Silviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej. W roku 284 za czasów prześladowania, wznieconego przez cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do katakumb, zwanych dzisiaj katakumbami św. Sebastiana przy drodze Apijskiej. Być może na krótki czas spoczęły tu także relikwie św. Piotra. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła.
Z pism apokryficznych o św. Pawle można wymienić: Nauczanie Pawła o zabarwieniu gnostyckim. Dzieje Pawła w przekładzie koptyjskim odnalazł i opublikował C. Schmidt w roku 1905. Autor opisuje w nim wydarzenie znane z Dziejów Apostolskich, dołącza na pół fantastyczne dzieje św. Tekli oraz apokryficzną korespondencję św. Pawła z Koryntianami, wreszcie opis męczeństwa Apostoła. Według Tertuliana dzieje te napisał pewien kapłan z Małej Azji około roku 160-170. Autor za podszywanie się pod imię Apostoła został kanonicznie ukarany. Apokalipsa św. Pawła to opis podróży Pawła pod przewodnictwem anioła w zaświaty. Opisuje spotkanie w niebie z osobami, znanymi z Pisma świętego Starego i Nowego Przymierza, oraz w piekle – z osobami przewrotnymi. Dzieło to odnalazł Konstantyn Tischendorf w roku 1843 na Górze Synaj w tamtejszym klasztorze prawosławnym. Wreszcie dużą wrzawę wywołał kiedyś spór o Korespondencję św. Pawła z Seneką. Nawet św. Hieronim i św. Augustyn błędnie opowiedzieli się za autentycznością tego dzieła.

Święty Paweł ApostołPaweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.

W czasie pontyfikatu papieża Benedykta XVI Kościół obchodził Rok św. Pawła w związku z jubileuszem 2000 lat od narodzin Apostoła Narodów (2008-2009).

W ikonografii przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

                          Co Pismo ÅšwiÄ™te mówi o modlitwie? Biblijne cytaty o modlitwie

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

W pełni możemy zaufać tylko Panu Bogu i Jego planom. Celem Boga – zbawienie ludzi, pełnia szczęścia w Jego Królestwie. Przykładem wielkiego zaufania Chrystusowi jest postać świętego Piotra. Dzisiejsze czytanie pokazuje, jak Bóg dopomaga św. Piotrowi, by mógł spełnić Jego wolę. Tych, którzy z pokorą i odwagą współpracują z łaską, Bóg wspomaga we wszystkim. Wyprowadza z każdej opresji, nawet jeśli jest to bardzo ciemna dolina. Apostołowie Piotr i Paweł, którzy znosili wiele prześladowań i przeciwieństw, byli napełnieni prawdziwą radością, coraz bardziej napełnieni Bogiem. Czuli się spełnieni w swoim życiu, ponieważ nasycało ich wypełnianie woli Bożej. Byli w tym podobni do Jezusa, który mówił, że Jego pokarmem jest pełnienie woli Ojca. Spróbujmy to zrozumieć. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że „moim pokarmem”, moim najgłębszym, żywotnym pragnieniem jest pełnić wolę Ojca niezależnie od trudów czy cierpienia, jakie przyjdzie nam znieść? Czy nasza miłość do Boga jest większa od tych wszystkich przeciwności? Jezus znał przyszłość apostołów. Wiedział, jak będzie wyglądało ich życie i śmierć, a jednak zapytał Piotra (i nas o to pyta) tylko o jedno: „Czy mnie miłujesz?”, ponieważ tylko dla wielkiej miłości potrafimy wszystko znieść.

 

Komentarz do psalmu

Każdy psalm jest całością. Podczas liturgii czytamy tylko fragment Psalmu 34, warto więc przeczytać go w całości od początku do końca. Będzie to twoja i moja modlitwa. Poryw serca ku Bogu, uwielbienie i wdzięczność za dostrzeżone dobrodziejstwa, za wybawienie po raz kolejny z lęków i ucisków, z trudnych sytuacji i konfliktów. Spójrzmy dzisiaj na nasze życie uważniej, by dostrzec działanie Boga. Wtedy nasza historia będzie inna niż ta postrzegana powierzchownie. Będzie kolejnym dniem historii zbawienia. Dostrzeżemy Pana wspomagającego nas, pełnego miłości ku nam. Pana – nasze ocalenie od zła, skałę, twierdzę warowną i będziemy promieniowali radością. Zrodzi się wówczas w naszym sercu właściwa odpowiedź Bogu za wszystko, czym nas obdarza – modlitwa wysławiania, uwielbiania Go. To modlitwa serca. Najbliższe jej są śpiew i poezja. Nie wystarcza tylko sucha, rozumowa odpowiedź. Uwielbiajmy więc Boga, wylewajmy nasze uczucia przed Nim, posługując się słowami psalmu w różnych chwilach naszego dnia.

 

Komentarz do drugiego czytania

Cudownie by było, gdyby słowa św. Pawła: „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”, mógł powiedzieć każdy chrześcijanin, również ja i ty, na końcu swojego życia. Nie martwmy się za bardzo naszymi słabościami i niezdolnością do wypełniania woli Bożej. Ważna jest nasza dobra wola i decyzja. Bo z tymi, którzy miłują Pana, On współdziała we wszystkim i uzdalnia do dobrych czynów. Wyzwala nas nie tylko od złych ludzi, ale przede wszystkim od naszych złych skłonności i wad, tak, żebyśmy, gdy ukończymy bieg naszego życia, osiągnęli jego cel – życie z Bogiem w Jego Królestwie.

 

Komentarz do Ewangelii

Temat prymatu papieża jest dzisiaj nierozumiany niekiedy nawet przez katolików. Dlatego do dzisiejszej Ewangelii będzie rozważanie apologetyczne. Najpierw trochę „negatywnie”. Katolicy wcale nie uważają, że papież jest bezgrzeszny. Katolicy wcale nie uważają, że papież nie popełnia błędów. Łaska nieomylności papieża dotyczy tylko kwestii wiary chrześcijańskiej i moralności. Katolicy nie wymyślili idei nieomylności papieża w XIX w., choć wtedy sformułowany był ten dogmat. Ona towarzyszyła im od początku. Autorytet urzędu papieża wcale nie został skompromitowany przez złych papieży.
W ciągu dwóch tysięcy lat jedynie nieliczni papieże nadużywali swej władzy. Z 266 bardzo niewielu okazało się złymi, a Bóg nigdy nie pozwolił, by ci ogłaszali błędne nauczanie w sprawach wiary i moralności. Natomiast nawet apostołowie nie byli idealni: kłócili się, jeden z nich Go zdradził, pierwszy z nich (pierwszy papież) zaparł się znajomości z Mistrzem. Po sformułowaniu przez Piotra pierwszego dogmatu o Wcieleniu, której to prawdy, jak powiedział Jezus, nie można uzyskać na drodze poznania naturalnego, Jezus nadał mu to imię, które dosłownie znaczy skała i które nigdzie nie pojawia się wcześniej w historycznych zapisach. Na tym fundamencie skały Jezus obiecał wznieść Bożą budowlę – Kościół. Jest ona również nienaruszalna: „bramy piekielne go nie przemogą”. 
„Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Istnieje biblijne uzasadnienie nazywania Piotra Wikariuszem Chrystusa. Sam Jezus powiedział do apostołów: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał”. (Łk 10,16
Jezus wyraźnie wyznacza Dwunastu na swoich Wikariuszy. Mówi im, że będzie pośrednio przez nich działał. To, co Jezus powiedział o wszystkich apostołach, jest w szczególny sposób prawdziwe o Księciu Apostołów, Piotrze. On i jego następcy mieli być Wikariuszami Chrystusa na ziemi.
Kiedy przepytywany Ananiasz ukrywa informację, nie staje pod zarzutem, że okłamał Piotra, ale że „skłamał Duchowi Świętemu” (Dz 5,3). „Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu” (w. 4). Jako sędzia Piotr pełnił bowiem funkcję Wikariusza Chrystusowego. Skłamać Piotrowi, oznaczało skłamać samemu Bogu. Dla Ananiasza grzech ten był śmiertelny w każdym sensie. Natychmiast padł i umarł.
Autorytet Piotra był pod wieloma względami taki sam jak autorytet pozostałych apostołów. Dzielił z nimi władzę, konsultował się z nimi, otrzymywał od nich nagany. Jednak za wszystko to on ponosił odpowiedzialność. To Piotr tłumaczy innym, co powinni uczynić po śmierci Judasza. Wyjaśnia zwolennikom obrzezania, co ukazał mu Bóg, a ich wrogość natychmiast się kończy, bez dyskusji: „Gdy to usłyszeli, zamilkli” (Dz 11,18). Na soborze w Jerozolimie to Piotr położył kres sporowi (Dz 15,7-12), ponieważ objaśnił nauczanie, które następnie potwierdził i dalej doprecyzował Jakub (Dz 15). Kolejne pokolenia, w tym i nasze, potrzebują niemniejszego przewodnictwa niż pokolenie pierwsze. Decyzja Jezusa, by Piotra ustanowić najważniejszym z apostołów, została podjęta z naszego powodu.
Wcześni chrześcijanie wspaniale pisali o urzędzie papieskim. Oto kilka wypowiedzi: Św. Klemens, papież, napisał: „[bądźcie] posłuszni temu, cośmy wam napisali przez Ducha Świętego”. Tertulian twierdził, że ci, którzy nie mają Stolicy Piotrowej, nie są spadkobiercami Piotra”. Św. Cyprian (pocz. III w.): „Piotrowi dane jest pierwszeństwo” oraz: „kto sprzeciwia się i opiera Kościołowi, kto pomija katedrę Piotra, na którym założony jest Kościół, czy mniema, że jest w Kościele?” Ojcowie Kościoła świadczyli o władzy i autorytecie papieża poprzez swoje apele o sprawiedliwość i o wyjaśnienie. Byli wśród nich Bazyli Wielki (IV w.), św. Jan Chryzostom (V w.) i św. Cyryl z Aleksandrii.
Św. Hieronim tak pozdrawiał papieża: „Rozmawiam z następcą Rybaka i uczniem Krzyża. Ja, postępując tylko za Chrystusem, łączę się z Twą Świątobliwością, to jest ze Stolicą Piotra. Wiem, że na tej Opoce zbudowany jest Kościół. Ktokolwiek by poza tym domem pożywał Baranka, bezbożnym jest. Jeśli kto nie będzie w arce Noego, zginie w czasie potopu”.

Komentarze zostały przygotowane przez Elżbietę Marek

                                                     Tak też i wiara, jeÅ›li nie byÅ‚aby poÅ‚Ä…czona z uczynkami, martwa ...

Litania do św. Piotra i Pawła

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl (módlcie) się za nami.
Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle,
Święty Piotrze, któremu Pan nasz Jezus Chrystus dał klucze do nieba i ustanowił widzialną głową swego Kościoła,
Święty Pawle, którego Pan nasz Jezus Chrystus wybrał do głoszenia Ewangelii poganom,
Święty Piotrze, który gorzko opłakiwałeś swój upadek,
Święty Pawle, który stałeś się z wielkiego prześladowcy światłem Kościoła,
Święty Piotrze, którego Anioł uwolnił z więzienia,
Święty Pawle, który wycierpiałeś największe prześladowania dla wiary,
Święty Piotrze, który zostałeś ukrzyżowany głową do ziemi,
Święty Pawle, który zostałeś ścięty za świętą wiarę,
Którzy za przykładem Pana naszego Jezusa Chrystusa zupełnie się poświęciliście dla zbawienia dusz ludzkich,
Którzy potwierdziliście własną krwią świętą wiarę,
Przez trudy Waszej apostolskiej pracy, prosimy Was,
Abyśmy kiedyś mogli się dostać do chwały niebieskiej, prosimy Was,
Abyśmy niezachwianie zachowywali świętą wiarę Kościoła katolickiego, prosimy Was,
Aby Bóg raczył wspierać swoją łaską wszystkich kapłanów i sposobiących się do służby Kościołowi świętemu, prosimy Was,
Aby Bóg raczył utrzymywać małżeństwa w wierności, dzieci w synowskiej miłości, a rodziny we wzajemnej ku sobie przychylności, prosimy Was,
Abyśmy byli zachowani od powietrza, wojny i głodu, prosimy Was,
Abyśmy byli uwolnieni od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia, prosimy Was,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej wiary, przez ich wstawiennictwo udziel nam pomocy i doprowadź nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 

Bosak czwarty, będzie druga tura i wybór między „dżumą, a cholerą”.
Jaka szkoda, że Polacy obudzą się w niewoli żydowskiej i przejrzą, że przegrali z Bogiem, z którym walczą żydzi od tysięcy lat.
Wybory prezydenckie: Andrzej Duda zdecydowanym zwycięzcą I tury [EXIT POLL]

 

Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich osiągając poparcie 41,8 proc. obywateli. Zgodnie z przewidywaniami, drugie miejsce na podium zajął Rafał Trzaskowski, który otrzymał 30,4 proc. głosów. Obaj kandydaci zmierzą się w II turze wyborów, którą zaplanowano na 12 lipca. Podane wyniki pochodzą z sondażu exit poll, prowadzonego przed lokalami wyborczymi.

Jak wynika z sondaży exit poll przeprowadzanych przed lokalami wyborczymi, pierwszą turę wyborów prezydenckich w 2020 roku zdecydowanie wygrał Andrzej Duda. Aktualny prezydent i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 41,8 proc. głosów wyborców. Jego przewaga nad drugim w wyścigu Rafałem Trzaskowskim jest znacząca, ale mimo wszystko nie pozwoliła na zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zgromadził 30,4 proc. głosów, a co za tym idzie, wciąż utrzymał duże szanse na zwycięstwo w II turze wyborów. 

Na podium znalazło się miejsce także dla byłego dziennikarza TVN i celebryty Szymona Hołowni. Otrzymał on zaskakująco dobry wynik, ponieważ wedle sondaży exit poll, tego niezależnego kandydata poparło 13,3 proc. biorących udział w głosowaniu. Ten wynik może pozwolić Hołowni na przedłużenie swojej aktywności w świecie polityki. Pięć lat temu wyborczy sukces niezależnego kandydata Pawła Kukiza zaowocował stworzeniem formacji Kukiz’15. Czy Szymon Hołownia podąży tą samą drogą? Czwarty w zestawieniu okazał się Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji zdobył 7,4 proc. głosów Polaków, którzy w dniu dzisiejszym udali się do urn wyborczych lub zagłosowali korespondencyjnie. 

Na piątym miejscu uplasował się kandydat Lewicy – Robert Biedroń. Były szef Kampanii Przeciw Homofobii zdobył zaledwie 2,9 proc. głosów, co jest niewiele wyższym wynikiem niż osiągnięcie Magdaleny Ogórek sprzed 5 lat. Jeśli wyniki exit poll potwierdzą się, będzie to jeden z największych przegranych tegorocznych wyborów. Przedwyborcze zapowiedzi Lewicy wskazywały na to, że Biedroń liczył na poparcie dwucyfrowe. Jednak niezaprzeczalnie największym przegranym wyborów prezydenckich w 2020 roku jest kandydat PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Ludowców zdobył poparcie zaledwie 2,6 proc. Polaków co sprawiło, że zajął dopiero szóste miejsce. Fatalny wynik to prawdopodobnie konsekwencja startu w wyborach Rafała Trzaskowskiego. Pamiętajmy, że jeszcze kwietniu, gdy kandydatem Koalicji Obywatelskiej była Małgorzata Kidawa-Błońska, to właśnie szef PSL notował wynik, który pozwalał mu marzyć o drugiej turze wyborów. 

Pozostali kandydaci osiągnęli poparcie poniżej 1 proc. Wg exit poll Marek Jakubiak zdobył 0,5 proc. głosów, a Paweł Tanajno, Waldemar Witkowski oraz Stanisław Żółtek otrzymali poparcie 0,3 proc. Polaków. Najsłabszy w wyścigu wyborczym był Mirosław Piotrowski, który osiągnął poparcie 0,2 proc. 

Warto odnotować, że frekwencja wyborcza była zaskakująco wysoka, która osiągnęła rekordowy poziom 62,9

Read more: https://www.pch24.pl/wybory-prezydenckie–andrzej-duda-zwyciezca-i-tury–exit-poll-,76854,i.html#ixzz6QgrQ5xEU

Sondaż: 7,4 proc. dla Krzysztofa Bosaka. „To wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę”

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich zdobył – wedle sondażu exit poll, którego wyniki podało w niedzielny wieczór TVP – 7,4 proc. głosów. Zdaniem samego Krzysztofa Bosaka ów wynik, w połączeniu z niezwykle wysoką frekwencją, to sukces. Polityk podczas wieczoru wyborczego ocenił ponadto, że „jesteśmy w historycznej chwili”, a w Polsce dokonuje się poważna zmiana.

– Szanowni Państwo, wydaje się, że jesteśmy w historycznej chwili. Te wyniki, których nikt nie prognozował, to wyniki zapowiadające prawdziwą polityczną zmianę, jaka zaczęła się na polskiej scenie politycznej. Konfederacja stała się trzecią siłą w Polsce – powiedział podczas wieczoru wyborczego poseł Krzysztof Bosak.
– Przyjdzie czas na spokojną analizę, natomiast przy tak wysokiej frekwencji, taki wynik to jest ogromny sukces wszystkich naszych środowisk, wszystkich naszych sympatyków i całego polskiego społeczeństwa, które w bólach, łamiąc wszelki opór, wypracowało doskonały wynik i myślę, że kiedy poznamy szczegółowe wyniki wyborów, okaże się, że nasza baza wyborców, dzięki tej ponad półrocznej pracy politycznej, bardzo mocno się poszerzyła, że jesteśmy na nowych, szerokich wodach prawdziwej pracy politycznej, którą docieramy daleko poza krąg swoich najbliższych sympatyków, daleko poza krąg działaczy, daleko poza to, co zdobyliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Parlamentu krajowego. To otwiera perspektywę, do pełnej realizacji naszego programu, programu, który wspólnie wypracowujemy – dodał kandydat Konfederacji na prezydenta RP.

Read more: https://www.pch24.pl/sondaz–7-4-proc–dla-krzysztofa-bosaka–to-wyniki-zapowiadajace-prawdziwa-polityczna-zmiane,76859,i.html#ixzz6QgyaI7u7

Prześladowania się nie skończyły

 

Prześladowania nie zostały zatrzymane.
W czasie pandemii wierni doświadczają nowych form represji. Chrześcijanom odmówiono dostępu do pomocy żywnościowej w Pakistanie, Indiach i Wietnamie. Wyznawcy Jezusa  Chrystusa są także skazywani na karę więzienia przez rdzennych przywódców etnicznych w Kolumbii, którzy uważają ich za odpowiedzialnych epidemii COVID-19. Wzrasta przemoc na tle religijnym.

Bardzo prosimy podpisać petycję, by wzmocnić ochronę wolności religijnej na świecie na poziomie UE!
Żądamy, by Ursula von der Leyen powołała na kolejną kadencję 
Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

w zeszłym roku nasza społeczność CitizenGO przeprowadziła ważną kampanię na rzecz wzmocnienia mandatu Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Dzięki zaangażowaniu członków naszej społeczności w Europie osiągnęliśmy wtedy znaczące zwycięstwo.

Jednak teraz, po udanej kadencji pierwszego Specjalnego Reprezentanta, którym był słowacki eurodeputowany Jan Figel (jego kadencja zakończyła się 8 miesięcy temu), Komisja Europejska nadal nie powołała następcy na kolejną kadencję. Dlatego też obecnie funkcja ta nie jest przez nikogo sprawowana.

Specjalny Reprezentant odegrał znaczącą rolę, pomagając Asi Bibi w bezpiecznym wyjeździe z Pakistanu po tym, jak została oczyszczona z zarzutów bluźnierstwa. 

Poparcie dla kontynuacji mandatu wyrazili: członkowie Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Wolności religii lub przekonań i tolerancji religijnej, specjalni wysłannicy poszczególnych krajów członkowskich, grupy naukowców, ale też liczni obywatele z całej Unii. Mimo to nie powołano kolejnej osoby do pełnienia funkcji Specjalnego Reprezentanta.

Wzywamy przewodniczącą Komisji Europejskiej, Ursulę von der Leyen, by ponownie mianowała Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Bardzo proszę podpisać petycję na rzecz ochrony wolności religijnej na świecie z poziomu UE. Żądamy, by Ursula von der Leyen ponownie mianowała Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

W swojej pierwszym wystąpieniu na emigracji, Asia Bibi, chrześcijanka z Pakistanu, mama pięciorga dzieci, która została skazana na karę śmierci z powodu swojej wiary podziękowała Janowi Figelowi za prowadzone negocjacje w sprawie jej uwolnienia.

“Chcę podziękować aniołowi, osobie, która pomaga mi, od kiedy zostałam uwięziona do chwili obecnej: ta osoba to Jan Figel, Specjalny Reprezentant UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE. Jestem mu ogromnie wdzięczna. Mam nadzieję, że Bóg da nam więcej takich osób.” – Asia Bibi

Bardzo proszę podpisać petycję, by pomóc uratować życie tych, którzy są prześladowani za swoją wiarę.

Specjalny Reprezentant UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE został powołany do działania w 2016 roku, aby jako przedstawiciel Unii Europejskiej stawać w obronie wolności religijnej na całym świecie.

Do obowiązków wysłannika należą wizyty w krajach, w których mają miejsce najokrutniejsze prześladowania na tle religijnym. Celem podróży jest pomoc w wypracowaniu zasad dialogu oraz planu działania.

Odegrał kluczową rolę w ujawnianiu na poziomie europejskim tego, jakiego horroru doświadczają prześladowani chrześcijanie. Jego działania podniosły świadomość na temat trwających prześladowań i łamania podstawowych praw na świecie. Za jego kadencji UE zaczęła odgrywać znaczącą rolę w przeciwdziałaniu im.

Pandemia zatrzymała wiele dziedzin życia społecznego. Nie zatrzymała jednak prześladowań.  W czasie pandemii grupy religijne doświadczają nowych form prześladowań. Chrześcijanom odmówiono dostępu do pomocy żywnościowej w Pakistanie, Indiach i Wietnamie. Wyznawcy Jezusa Chrystusa są skazywani na karę więzienia przez rdzennych przywódców etnicznych w Kolumbii, którzy uważają ich za odpowiedzialnych za COVID-19.

W trakcie kryzysu epidemicznego, kiedy wielu przedstawicieli mniejszości religijnych na świecie zmaga się z ograniczeniem ich prawa do wolności religijnej, potrzeba, by UE jasno wypowiedziała się jak fundamentalnym prawem jest wolność wyznania.

Unia Europejska powinna nie tylko kontynuować, lecz także zwiększyć swoje wysiłki w obronie wolności religijnej na świecie.

Proszę podpisać petycję już teraz, aby ponownie powołano Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią w obronie wolności religijnej

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:
 
Chrześcijanie w Kolumbii wykluczeni z powodu Covid-19 (Open Doors)
https://www.opendoorsuk.org/news/latest-news/colombia-coronavirus/
Intergrupa ds. Wolności Religijnej: “Wzywamy Von der Leyen, by odnowiła mandat Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE najszybciej, jak to możliwe” (The European Post)
http://europeanpost.co/ep-intergroup-on-religious-freedom-we-urge-von-der-leyen-to-renew-the-mandate-of-the-eu-special-envoy-as-soon-as-possible/
Informacje na temat wolności religijnej. Komisja nie zdecydowała w sprawie Specjalnego Reprezentanta UE ds. Wolności Myśli oraz Wiary poza UE (ADF International)

XIII Niedziela Zwykła

(Mt 10,37-42) 
Jezus powiedział do apostołów: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Tydzień Wychowania

Homilia papieża Pawła VI
(Homilia wygłoszona w Manili, 29 listopada 1970 r.) 

Całemu światu głosimy Chrystusa

 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest „miłość, która przynagla nas”. Mam obowiązek głosić Jego imię: Jezus jest „Chrystusem, Synem Boga żywego”. On to objawił nam niewidzialnego Boga, On jest pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia, w Nim wszystko istnieje. On Nauczycielem ludzi i Odkupicielem; dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał. On jest ośrodkiem dziejów świata. On zna nas i miłuje. On towarzyszem i przyjacielem w życiu, mąż boleści i nadziei. On przyjdzie ponownie, aby być naszym Sędzią oraz – jak ufamy – wiekuistą pełnią życia i naszym szczęściem. 
Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą, owszem, „drogą, prawdą i życiem”. On chlebem i źródłem wody żywej: zaspokaja głód i gasi pragnienie. On pasterzem, przewodnikiem, wzorem, naszą pociechą i bratem. Tak jak my, owszem, bardziej niż my, był zapoznany, ubogi, pogardzany, utrudzony, prześladowany, doznający cierpień. Dla nas przemawiał, czynił cuda, założył nowe królestwo, w którym ubodzy są błogosławieni, gdzie pokój jest podstawą życia wspólnotowego, gdzie ci, którzy są czystego serca i którzy płaczą, będą wywyższeni i pocieszeni, gdzie łaknący sprawiedliwości będą nasyceni, gdzie grzesznicy mogą uzyskać przebaczenie, gdzie wszyscy są sobie braćmi. 
Oto Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście, owszem, większość z was należy do Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości. On jest pośrednikiem, jakby mostem między niebem a ziemią. On jest Synem Człowieczym w najpełniejszy i najdoskonalszy sposób, ponieważ jest Synem Boga, odwiecznym, nieskończonym, oraz Synem Maryi, błogosławionej między niewiastami Jego Matki według ciała i naszej Matki przez łączność z Duchem Ciała Mistycznego. 
Jezus Chrystus! Pamiętajcie: Jego to głosimy wam na wieczność; chcemy, by imię Jego rozbrzmiewało aż po krańce świata i na wieki wieków.

                            Czytania na każdy dzieÅ„

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Wszystko, co posiadam, jest darem od Boga. Nie jest istotne, czy opływam w dobra, czy mam ich niewiele. Nie żyję jednak dla siebie. Komu więc mam dawać to dobro i jakie? Wszystko, co czynię, jeśli ma mieć wartość, jeśli ma trwać, powinno wynikać z bezinteresownej, ale mądrej miłości: miłości Boga całym swoim sercem, ze wszystkich sił, całym swoim umysłem, całym sobą i tym, co posiadam i miłości bliźniego. Jeśli chcę wszystko zatrzymać dla siebie, tracę wszystko. Kiedy daję „wszystko”, wszystko otrzymuję. Życie prawdziwe to dawanie siebie i tego, co posiadam, Bogu i ludziom, w których On mieszka. I tak naprawdę to nie bogactwo czy ubóstwo materialne decyduje o hojności serca. Bohaterka dzisiejszego czytania, Szunemitka, była kobietą bogatą. Umiała się dzielić, wychodząc naprzeciw potrzebom proroka. Była w tym bezinteresowna. Można powiedzieć, że robiła to dla Boga, który mieszkał w Elizeuszu. Wydawało się, że niczego nie potrzebowała. Na pytanie proroka, czy ma jakieś życzenie, odpowiedziała: „Ja mieszkam pośród swego ludu”, a to znaczyło, że ma dostateczną opiekę i niczego nie potrzebuje. Bóg jednak zaskoczył ją swoją hojnością. On widzi prawdziwe, nawet te ukryte czy nieuświadomione potrzeby. Szunemitka otrzymała od Niego największy dar, o który nie śmiała nawet prosić – dar nowego życia. Ta historia może się zdarzyć i w moim życiu.

 

Komentarz do psalmu

Istnienie Izraela ma wymiar kapłański. Ten kapłański lud w każdym pokoleniu słyszy powtarzane przez Jahwe słowa: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2). Izraelici mieli poczucie odrębności, wybrania nie dla pielęgnowania własnej pychy, lecz po to by być świadkami Boga w świecie. My, chrześcijanie, też mamy takie zadanie. Do realizacji tego powołania niezwykle ważna jest wierność Bogu i Jego Słowu na co dzień. W dzisiejszym psalmie losy Dawida i jego dynastii ukazane są jako szkoła służby Bożej, gdzie wierność Bogu i Jego Słowu odgrywa rolę najważniejszą – ma wpływ nie tylko na dzieje osobiste, ale losy całej społeczności i narodu. Każdy z nas jest szczególnie wybrany przez Boga do tego zadania i jeśli zaufamy w Bożą miłość i wierność, jesteśmy w stanie je wykonać. Nasze serce wypełni wtedy prawdziwa radość. Mamy wewnętrzną siłę, by swoim życiem chwalić Pana i o Nim świadczyć w świecie nie znającym Boga.

 

Komentarz do drugiego czytania

Pewien młody człowiek, który odkrył kochającego Boga, stwierdził, że ten, kto się nawrócił, nie może już grzeszyć, a przynajmniej świadomie grzeszyć. Tak myśleli chrześcijanie w pierwszych wiekach.
Przeżycie wewnętrznego spotkania z Bogiem to tak wielka łaska, że grzech wydaje się czymś wstrętnym i wcale nie kuszącym. Droga duchowa człowieka ma swoje etapy, przychodzą różne pokusy i próby, ale ten, kto został zanurzony w Chrystusa – w Jego śmierć i zmartwychwstanie, kto zasmakował przyjaźni z Panem, ma w sobie fundament, tę podstawową decyzję wiary, z perspektywy której widzi wszystkie swoje codzienne czyny i postanowienia.

 

Komentarz do Ewangelii

„Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien…” Czy to znaczy, że mamy nie kochać, nie troszczyć się o swoje dzieci i rodziców? Absolutnie nie o to chodzi. Przecież wiemy, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym sercu, to właściwie odnosimy się do bliźnich, również bliskich. Potrafimy ich mądrze kochać, nie godząc się na zło moralne. Możemy im wtedy skutecznie pomagać, ponieważ mamy do tego prawdziwą wolność i światło Ducha Świętego. Cierpienie może rodzić się jednak z tego, że bliscy nie rozumieją naszej wiary i płynących stąd wyborów i czynów. Czujemy się wówczas osamotnieni, a nawet prześladowani. Człowiek, dla którego Bóg nie jest najważniejszy, jest bardzo biedny, ponieważ staje się niewolnikiem siebie, innych a nawet własnej rodziny. Nikomu nie umie pomóc i sam się coraz bardziej wikła w trudne relacje. Uwierzmy, że miłując Boga ponad wszystko, nic nie tracimy, a zyskujemy wszystko. Zyskujemy również zdolność do prawdziwej miłości naszych najbliższych, która nie zawsze jest łatwa.

Komentarze zostały przygotowane przez Elżbietę Marek

                    Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony… – PerÅ‚y Å›wietlne

Litania do Jezusa Cierpiącego w lochu więziennym
na podstawie Pisma Św. i prywatnych objawień sługi Bożej s. Leonii Nastałówny, służebniczki Starowiejskiej
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, wtrącony po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich do lochu więziennego – zmiłuj się nad nami
Jezu, ubrany w płaszcz purpurowy na pośmiewisko –
Jezu, wyśmiany przez drwiące pokłony więziennych stróżów –
Jezu, naigrywany z królewskiej władzy przez włożenie do rąk trzciny –
Jezu, wyszydzany i wykpiony z posiadanej godności prorockiej –
Jezu, który stałeś się złośliwą igraszką zwyrodniałych siepaczy wśród nocnych ciemności –
Jezu, odrzucany jak piłka przez sadystycznych oprawców stojących w kątach lochu –
Jezu, pochwycony za ręce i rozciągany przez brutalnych dręczycieli próbujących swych sił –
Jezu, doznający dojmującego bólu z powodu iglic wbijanych w Twoje ciało –
Jezu, któremu okrutni złoczyńcy wyłamywali poszczególne palce u rąk –
Jezu, któremu bezduszni kaci uderzali głowę o słup kamienny –
Jezu, powalony z całej siły na twardą ziemię –
Jezu, przygniatany na głowie, piersiach i nogach ciężarem całego ciała przez bestialskich trzech zbirów –
Jezu, któryś był przedmiotem coraz to nowych okrucieństw i znęcań się nad bezbronnym –
Jezu, któryś stał się ofiarą zaciekłości iście szatańskich –
Jezu. którego serce ściskał ból na widok dopuszczających się bezkarnie przestępstw i przewrotności –
Jezu, któryś okazywał litość i miłość dla swych zwyrodniałych prześladowców –
Jezu, któryś składał ofiarę za tych, którzy Ci urągali i zadawali cierpienia –
Jezu, którego łaska spotkała się z zatwardziałością bezlitosnych Gnębicieli –
Jezu, któryś nie wydał ani jednej skargi ani jednego wyrzutu z powodu spotykającej Cię czarnej niewdzięczności –
Jezu, któryś w czasie całej tej gehenny zachował milczenie –
Jezu, któryś składał daninę bólu jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Bogu nawet przez tych, którzy mieli być potępieni z powodu
nieodpokutowanych grzechów –
Jezu, któryś cierpiał w lochu więziennym za utajone grzechy przez penitentów w sakramencie pokuty –
Jezu, któryś zniósł odważnie wszystkie katorgi zadanej Ci w owej nocy spędzonej w więzieniu jako wynagrodzenie za świętokradzko przyjmujących Cię w
Komunii Św. –
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się mad nami.
Módlmy się
Panie Jezu Chryste, któryś został wtrącony do lochu więziennego i tam cierpiał niewyobrażalne tortury cielesne i dotkliwe krzywdy moralne, błagamy
Cię, spraw, abyśmy korzystali z Twoich zasług i abyśmy łącząc nasze zadośćuczynienie z Twoim wynagrodzeniem złożonym Ojcu Niebieskiemu
otrzymali odpuszczenie naszych grzechów i kar za nie i mogli się cieszyć w wieczności chwałą niebios. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w
jedności Ducha Św. przez wszystkie wieki wieków. Amen

POLSKA jest „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”

21 czerwca 2020 o 7:51 AM

zeczpospolitapolska

20 czerwca 2020 o 20:06
Nigdy nie wygramy z PiS, z PO, nie pozbędziemy się okupantów, nie powołamy do władzy myślących w polskim interesie Polaków, itd., itp., jeżeli wpierw nie zwalczymy w sobie żydowierstwa – tego religijnego i tego medialnego także. Żydowierstwo, tak mocno zakorzenione w polskich umysłach i w polskiej mentalności, jest jak syndrom żony alkoholika, znieważanej, bitej i okradanej przez męża, ale bezgranicznie mu oddanej i ciągle kochającej.
Aparat władzy w PRL okresu W.Gomułki i E.Gierka także był skażony tym syndromem. – Największa bitwa średniowiecznej Europy, bitwa pod Grunwaldem w 1410r. w szkolnych podręcznikach historii w PRL była zawsze ukazywana jako zwycięstwo polskiego, później skromnie dorzucano, że i słowiańskiego, oręża nad żywiołem niemieckim, a nie nad imperialnym państwem żydo-katolickiego Kościoła (nad Rzymem), który rzucił do walki z nami całe zachodnie rycerstwo.
Taki PRL musiał przegrać z żydo-katolickim Kościołem i z syjonistycznym żydostwem. Żydo-katolicka Polska, tak jak żona alkoholika, zawsze będzie przegrana.

Marek K.

Dr Jerzy Jaśkowski – Co wyeliminować z diety, by zachować zdrowie?

Jesus is Lord
During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will.

JP2 – święty naszych czasów – Ks. Ryszard Groń – Portal OPOKA

Wykład Huberta Czerniaka w Sokółce / Hubert Czerniak Sokółka 2017

*MĄDRE SŁOWA*
W życiu niektórzy chodzą, inni biegają, ale pamiętajcie, że Pan dał żółwiom i koniom te same dni, aby dotrzeć do arki Noego. Twoja podróż może być trudna, ale na pewno dotrzesz do celu.
Jakub spojrzał na Józefa i zobaczył dobrego syna! Dziesięciu braci spojrzało na Józefa i zobaczyło bezużytecznego marzyciela!
Podróżnicy spojrzeli na Józefa i zobaczyli niewolnika !! Potiphar spojrzał na Józefa i zobaczył wspaniałego sługę !! Żona Potiphara spojrzała na Josepha i zobaczyła potencjalnego chłopaka! Więźniowie widzieli u Józefa więźnia! Jak bardzo wszyscy się mylili! Bóg spojrzał na Józefa i zobaczył czekającego premiera Egiptu !!
Nie zniechęcaj się tym, co ludzie w tobie widzą !! Zachęcaj się tym, co Bóg widzi w tobie !!
Nie oceniaj osoby obok siebie, ponieważ nigdy nie wiesz, co Pan złożył w tej osobie.
Dawid został namaszczony na króla, gdy był prostym dzieckiem pasącym owce. Estera była prostą osieroconą dziewczyną, a jednak czekała na nią Królowa.
NIE MA LICZBY, JAK LUDZIE WIDZĄ CIEBIE, TO SIĘ LICZY, JAK BÓG WIDZI CIEBIE
Bóg jest Bogiem:
🏽 Nie obchodzi go * wiek *, nic dziwnego, że pobłogosławił Abrahama.
„Nie obchodzi go * doświadczenie *, nic dziwnego, że wybrał Davida.
🏽Nie obchodzi go * płeć *, nic dziwnego, że podniósł Esther.
Nie obchodzi go * twoja przeszłość *, nic dziwnego, że nazwał Pawła!
🏽Nie zależy mu na * twoim wyglądzie fizycznym *, nic dziwnego, że wybrał Zacheusza (najkrótszego).
„Nie obchodzi go * płynność mowy *, nic dziwnego, że wybrał Mojżesza.
„Nie obchodzi go * twoja kariera *, nic dziwnego, że wybrał Marię Magdalenę, prostytutkę.
* BÓG NIGDY NIE ZMIENIA !! *
Nigdy nie złożył * obietnicy, której nie dotrzyma * 👌🏾
Nigdy nie widział * osoby, której nie pomógłby * 👌🏾
Nigdy nie słyszał * modlitwy, na którą nie odpowiedziałby * 👌🏾
„Nigdy nie znalazł * duszy, której by nie kochał * 👌🏾
Nigdy nie znalazł * grzesznika, któremu nie wybaczy * 👌🏾
To jest Bóg, którego kocham.
Nazywa się Jezus Chrystus.
Jesus loves you

Komentarz dnia

Niepojęta łaskawość Pana, który wciąż do nas przychodzi. Nieustannie, na ołtarzach całego świata, przychodzi do świata. Właśnie do tego świata, ze wszystkimi jego ułomnościami. Właśnie dla mnie i do mnie, który przyszedłem na Eucharystię i od początku biłem się w piersi i wołałem: „zmiłuj się!”, bo wiedziałem, że jestem godzien tylko gniewu. I właśnie do mnie przychodzi Pan – w świętej Hostii. On osobiście, On ubogi, pozbawiony wszystkiego prócz Miłości – do mnie, bogatego we wszystko, tylko nie w Miłość. Właśnie tak przychodzi Pan, który oddał mi wszystko – a teraz dokłada jeszcze samego siebie, by mnie wreszcie przekonać o swojej Miłości i porwać do umiłowania Jego. Przychodzi do mnie, by uczynić mnie brzemiennym Miłością i wydającym na świat Miłość. Niepojęta łaskawość Boga wobec mnie, który wciąż gardzę Jego łaską, ulegam stylowi myślenia i postępowania tego świata, miłuję świat i swoje zachcianki bardziej niż Pana. I właśnie do mnie przychodzi Pan – by w ten sposób mnie w Nim rozmiłować.

Antyfona na wejściePs 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.
Hymn: Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

Kolekta

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Zamożna kobieta wspierała proroka Elizeusza. Nie miała dzieci. Prorok wyprosił jej upragnionego potomka. Dziś wiele małżeństw dąży za wszelką cenę do posiadania potomstwa. Stosuje środki nieodpowiadające godności człowieka. Tymczasem modlitwa i czyny miłości bliźniego mogą doprowadzić do spełnienia najskrytszych pragnień. Zdarza się, że w rodzinach, które adoptowały dziecko, rodzą się własne córki i synowie.
PIERWSZE CZYTANIE2 Krl 4, 8-12a. 14-16aSzunemitka przyjmuje proroka
 
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda».
      Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?». Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!». Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna».
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Kobieta z Szunem ma wszystko prócz syna. Nie ma owocu miłości. I okazuje się, że całe bogactwo świata nie jest w stanie człowiekowi zastąpić miłości. Kobieta jednak robi coś ważnego, podporządkowuje swój majątek mężowi świętemu. I tu właśnie jest wskazówka: mój cały majątek, czyli wszystko, co mam, winno być podporządkowane Temu, który jest Święty i który mnie w to wszystko wyposażył. Kobieta przygotowuje dla męża świętego pokój na górze – to ważne, że na górze. Na pierwszym miejscu jest Święty. W pokoju jest łóżko, by Święty mógł spocząć w moim sercu. Jest też stół i krzesło – bo Ojciec i Ja przyjdziemy do niego i będziemy ucztować (por. J 14, 23). No i jest lampa, by Święty zapłonął w moim życiu jako Światło, które mnie prowadzi. Właśnie o to chodzi, o podporządkowanie wszystkiego, co mi poddane, Jezusowi, który żyje we mnie i który mi to wszytko przekazał. Po czym poznać, że wszystko jest Jemu podporządkowane? Po tym, że traktuję ludzi tak, jak On ich traktuje.

Wprowadzenie do psalmu

Psalmista wzywa do wysławiania Boga za Jego łaski. Historia zbawienia mówi o Jego wspaniałych czynach dokonywanych w ciągu wieków. Na własne oczy widzimy też wielkie sprawy, przemiany, których się nie spodziewaliśmy. Dlatego kiedy przytłacza nas słabość własna i innych ludzi, krzykliwa propaganda głupoty, z ufnością prośmy o Jego pomoc. On potrafi prosto pisać na krzywych liniach, które kreślimy.

PSALM RESPONSORYJNYPs 89

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
     Twą wierność będę głosił moimi ustami *
     przez wszystkie pokolenia.
     Albowiem powiedziałeś: †
     «Na wieki ugruntowana jest łaska», *
     utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
     i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
     Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
     Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
     Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *
     a przychylność Twoja dodaje nam mocy.
     Bo do Pana należy nasza tarcza, *
     a król nasz do Świętego Izraela.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Wprowadzenie do czytania

Chrzest włącza nas w zbawczą śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Umarliśmy dla zła i grzechu. Powstaliśmy do nowego życia. Kiedyś zmartwychwstanie nasze materialne ciało. Teraz już nasz duch ma żyć w świetle Bożej łaski. Przygotowywać przemianę całego stworzenia. Zgodnie z Bożym zamysłem korzystać z rzeczy materialnych i naturalnego środowiska w taki sposób, by po nas mogły służyć innym.
DRUGIE CZYTANIERz 6, 3-4. 8-11Nowe życie ochrzczonych
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
      Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Przez chrzest umarliśmy dla naszej pychy i egoizmu. I to umieranie trwa całe życie, codziennie umieram dla mojej pychy i egoizmu, by żyć dla Pana. Nieustannie wybieram między moją pychą i egoizmem a Panem. Święty Paweł pisał też o tym, że żyją w nas dwaj ludzie − stary i Nowy. I że doświadczam wciąż napięcia, wyboru między tymi ludźmi. I właśnie istnienie tego wyboru, tego napięcia, konieczność ciągłego decydowania, po której stronie się opowiem, jest dowodem mojej wolności. Człowiek zniewolony nie ma wyboru. Owszem, pozornie wydaje się to łatwiejsze, ale na dłuższą metę okazuje się nie do zniesienia. Wolność, jaką przynosi Jezus, jest trudna: jest zadaniem, wybieraniem. I dlatego trzeba rozumieć, że wybieram nieustannie Kogoś, kto oddał życie za moją wolność, za to, żebym miał wybór. Wybieram Osobę, która umarła z miłości do mnie i teraz chce żyć we mnie. Albo pozwolę żyć pysze i egoizmowi, albo pozwolę żyć w sobie Chrystusowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄPor. 1 P 2, 9

Alleluja, alleluja, alleluja.
     Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.
     Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Wprowadzenie do Ewangelii

Dwa ważne pouczenia zawiera stosunkowo krótki dzisiejszy fragment Ewangelii. Potrzebę stawiania Chrystusa na pierwszym miejscu, nawet kosztem świętych więzi rodzinnych. Dźwigania razem z Nim naszego krzyża, gotowości oddania Mu swego życia. Taka ofiara przyniesie wspaniałą nagrodę. Temu, kto ją podejmie, i tym, którzy nawet w drobnej rzeczy przyjdą z pomocą uczniom Chrystusa. On się z nimi utożsamia.

EWANGELIAMt 10, 37-42Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich apostołów:
      «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
      Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
      Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
      Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Trzeba zrozumieć, czym jest grzech. Grzech jest śmiercią Chrystusa żyjącego we mnie. Jeśli nie miłuję Chrystusa ponad wszystko, to prędzej czy później zabiję Go w sobie: w imię spełniania zachcianek moich czy cudzych, w imię szukania łatwizny i wygodnictwa. Tu chodzi o miłość do Osoby, która prawdziwie i realnie żyje we mnie i która prawdziwie i realnie płaci cenę mojego istnienia. Poza tym Jezus we mnie nie jest konkurencją wobec miłości do innych ludzi. Przeciwnie: On żyje we mnie, żeby moją miłość wydoskonalać. Dopiero gdy postawię na pierwszym miejscu Jezusa, wówczas będę kochał prawdziwie wszystkich innych. Wszystko będę czynił z Nim, czyli z Miłością: choćby to było podanie kubka wody. I to jest moja Nagroda: Jezus żyjący we mnie i ja żyjący z Jezusem. Bo zdecydowałem się Go ocalić w sobie. Tak, to właśnie ja, tu i teraz, decyduję o życiu i śmierci Jezusa.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Trwając przed Bogiem jako Jego umiłowane dzieci, zanośmy do Niego nasze modlitwy:
1. Za Kościół Chrystusowy, aby spełniał swoją misję głoszenia Ewangelii aż po krańce świata.
2. Za rządzących państwami, aby podejmując trudne decyzje, mieli na względzie dobro każdego człowieka.
3. Za dzieci i młodzież oraz za przebywających na urlopach, aby w czasie odpoczynku znajdowali czas na spotkanie z Bogiem.
4. Za tych, którzy boją się wziąć swój krzyż, aby słowa Jezusa dodawały im odwagi w podejmowaniu codziennych wyzwań.
5. Za zmarłych, aby w domu swojego Ojca odnaleźli miejsce wiecznej szczęśliwości.
6. Za nas samych, abyśmy w naszych bliźnich widzieli Jezusa i byli gotowi przyjąć ich do swojego domu.
Najlepszy Ojcze, do Ciebie zanosimy nasze modlitwy, ufni w to, że je wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa nad darami

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1.-8. prefacja na niedziele zwykłe

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.

Antyfona na KomunięPs 103 (102), 1

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Albo:

J 17, 20-21


Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał.

Modlitwa po Komunii

Boże, nasz Ojcze, spraw, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Refleksja na dziś

WĘDRUJEMY RAZEM!

Kiedyś, gdy byliśmy jeszcze dziećmi, każdy przeżywał coś, o czym mówiło się: „pierwszy raz”. Może pierwszy raz rozłożyliśmy talerze przed obiadem, może pierwszy raz wynieśliśmy śmieci. Pierwszy raz zostaliśmy zaproszeni do współpracy. I pomimo że „nie chciało się”, potem była radość i duma.
      Umiejętność współpracy to bardzo ważna część naszego życia. Pan Bóg umieścił nas wśród innych ludzi. I zaprosił do wspólnego budowania, tworzenia, działania. Dotyczy to także naszej sfery duchowej. Tej przestrzeni osobistej, intymnej, ale będącej też zaproszeniem do współpracy.
      Przestrzenią naszej duchowej współpracy jest Kościół. Każdy z nas przez chrzest św. stał się częścią Kościoła. Łączy nas Jezus Chrystus. W Nim jesteśmy jak „naczynia połączone”. Gdy ożywiamy się duchowo, ożywia się cały Kościół. Gdy chorujemy duchowo, choruje też i Kościół. To wzajemna odpowiedzialność za siebie.
      W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: Gdy brat twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata (Mt 18, 15). Grzech, zło nas rozdziela. Niszczy jedność. Nasza współpraca polega na ratowaniu naszej jedności, bo w niej podążamy do zbawienia.
      Obrazem duchowej współpracy jest sakrament pokuty i pojednania (spowiedź). Jezus powierzył władzę odpuszczania grzechów kapłanowi. Wybranemu, ale też człowiekowi. Wyznanie grzechów, a potem przekazanie przebaczenia od Jezusa Chrystusa, to obraz najpiękniejszej współpracy na drodze do zbawienia! To współpraca z samym Jezusem, który pragnie, aby Jego miłosierdzie dotarło i było przyjęte przez każdego człowieka.
o. Tomasz Słowiński, dominikani

Przyjęcie Boga i Jego woli

Apostołowie wysłani przez Jezusa słyszą, że ci, którzy ich podejmą, przyjmą samego Boga Ojca i otrzymają Jego nagrodę. Jeśli ona nie podlega utracie, to dlatego, że jest dana razem z życiem wiecznym.
      O tym nieprzemijającym darze mówi także drugi czytanie. Apostoł nie pisze, że Chrystus powstał dzięki chwale Boga, ale dzięki chwale Ojca. Przez zmartwychwstanie Bóg potwierdził najważniejszą prawdę głoszoną przez Jezusa, że Bóg jest Jego Ojcem. Także w naszym zmartwychwstaniu Bóg potwierdzi, że jest naszym Ojcem i przyjmie nas do swojego domu na zawsze.
      Materialna gościnność, o której jest mowa w pierwszym czytaniu, oznacza w rzeczywistości przyjęcie słowa Bożego, a więc jest obrazem przyjęcia Boga i Jego woli w swoim życiu.
      Zakończenie mowy misyjnej kończy przygotowanie uczniów do pracy ewangelizacyjnej. Każdy z nas może spotkać się z Chrystusem obecnym w Kościele, kiedy – podobnie jak apostołowie – ewangelizujemy i dajemy się ewangelizować przez piękno liturgii. Liturgia bowiem jest źródłem „ewangelizacyjnej działalności oraz źródłem dawania siebie ciągle na nowo” (Evangelii gaudium, 24). Chrześcijanin, człowiek wierzący w Chrystusa, jest posłany do drugiego człowieka, i to tym bardziej, im bardziej ten człowiek od Boga się oddalił.
      Bóg przychodzi do nas w innych ludziach. Jest obecny w swoich posłańcach i przybywa po to, aby z nami przebywać oraz coś istotnego nam oznajmić. W związku z tym konieczne jest pielęgnowanie postawy gościnności, otwartości na drugiego człowieka. Także na tych, których nie znamy i którzy często budzą nasz lęk. Każdy z nas, przez chrzest, razem z Chrystusem wkroczył w nowe życie, co powinno prowadzić do zmiany postaw, zachowań, motywacji, sposobu traktowania innych ludzi, realizowania podjętych decyzji, a także naszych zamiarów i marzeń. Powinniśmy nieustannie pamiętać o tym, o czym słyszymy dziś w drugim czytaniu: „umarliśmy dla grzechu, żyjemy zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary.
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
na rok 2019/2020, zeszyt homiletyczny, s. 117-118.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić klikająć tutaj PRENUMERATA

Pomyśl

 • Jak często zauważam w mojej codzienności to, co staje się moim doświadczeniem podczas adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie: nie ma nic, bo to ja mam wszystko?

 • Jak często zauważam na co dzień, że moje życie, ręce i nogi, zdolności i umiejętności, możliwości, wszystko, co posiadam, są darem Ubogiego Jezusa?

 • Jak korzystam ze zdolności, umiejętności, możliwości, które mam?

 • W jakim kierunku idę: ku syceniu pychy i egoizmu czy miłości, która służy?

 • W imię czego decyduję się zabić w sobie miłość?

 • ————————————————

Pobierz nowy numer PCh24 Co Tydzień – „Nowa walka komunistów”.

pch24.pl
NUMER 115

OBRAZEK

Szanowni Państwo,

Doczekaliśmy czasów, kiedy na fali ruchu „Black Lives Matter” burzone lub dewastowane są pomniki świętych, profanuje się kapliczki i bezcześci pamięć o bohaterach walczących za wolność tych, którzy dziś wyrażają swoją złość i agresję na ulicach, niszcząc mienie tak prywatne jak i publiczne.

Tak oto z monumentu w San Francisco strącony został posąg Junipera Serry, świętego ewangelizatora, uznawanego za założyciela tegoż miasta. W holenderskiej Bredzie pomazana została kapliczka maryjna przedstawiającą „Czarną Madonnę” (napis „BLM”), w Pradze ucierpiał pomnik Churchilla, w Warszawie – Kościuszki, w Londynie – bohaterów I i II wojny światowej… Przykłady można mnożyć. Za rasistowski uznaje się dziś nawet obraz Michała Archanioła depczącego głowę Szatana – bo komuś przypomina on śmierć czarnoskórego Floyda.

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM

W tym samym czasie w Gelsenkirchen hucznie odsłonięto nowy pomnik… Lenina. Widać prawdą jest, że „gdy rozum śpi, budzą się demony”. I właśnie nowym barwom komunizmu poświęciliśmy ten numer e-tygodnika.

Niewątpliwie wydarzeniem mijającego tygodnia była premiera filmu „Ich prawdziwe cele”, ukazującego prawdziwe oblicze ideologii LGBT. Dokument ten załączamy do e-tygodnika. Zachęcam do oglądnięcia i podzielenia się informacją o filmie ze znajomymi!

Pobierz wydanie »

Z wyrazami szacunku,
Marcin Austyn
Redaktor wydania


NO I CO – CZY RZĄD ŻYDOWSKI W POLSCE NIE JEST WROGIEM DLA POLAKÓW NR 1?  TAKI RZĄD POLACY WYBRALI.

ROZBIORY POLSKI – „Wszyscy zdolni do walki zostaną odizolowani od swoich bliskich nie dostaną broni”

https://www.youtube.com/watch?v=VodYyNwy4ts&feature=share&fbclid=IwAR3g-saQVlAalwLspz5kZTH7uEIVL2wmTEz3i058sceUZ-098SLke5GYBg8

Komentarz Tygodnia: Niemiecki prąd w naszym kontakcie?

https://www.youtube.com/watch?v=FbcWZ22jDNw&fbclid=IwAR3-k

Morawiecki w Expose o NWO Sejm 2019 – Nowy Porządek Świata

https://www.youtube.com/watch?v=jrE1XvfpmSQ&fbclid=IwAR22WfSnw59whpZXXeBDBRnBZDMs80ZFEEqECL3yHRdimH49nbW86MoVOxc

Igor Nadolski (kanał ku Bogu): Zastanówmy się, czy ufać przywódcy politycznemu, CZY KRÓLOWI WSZECHŚWIATA, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI?

   https://www.youtube.com/watch?v=JL9glfIKet8

   Katoliku idź na wybory i nie bądź …..Judaszem,Herodem i Barabaszem !!!!!

za wybór będziesz odpowiadał przed Bogiem !!!!

z_bNqJ9PGMCkmRwVt7pAop3WnR9xM-5t0m_fmv_tMx-Ie_qjn35FVo

 dla przypomnienia z 2019

Premier Mor

NIEKONSTYTUCYJNE BEZPRAWNE WYBORY PREZYDENCKIE- NIKT NAS NIE BĘDZIE SZANOWAŁ,

 JEŚLI SAMI SIEBIE NIE USZANUJEMY…

Wszystko o cudownej ikonie! – Matka Boża Nieustającej Pomocy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
 
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
 
Kazanie św. Sofroniusza, biskupa

Przez Maryję błogosławieństwo Ojca zajaśniało ludzkości

 

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Cóż wspanialszego nad tę radość, o Matko Dziewico? I cóż doskonalszego od tej łaski, którą Ty jedna z woli Boga otrzymałaś? Cóż milszego, cóż bardziej chwalebnego można byłoby pomyśleć? Od cudu, który w Tobie widzimy, wszystko tak bardzo odległe, wszystko poniżej Twej łaski, wszystko, nawet co najczystsze, ustępuje miejsca i znacznie mniejszym raduje się blaskiem. 
„Pan z Tobą”. I któż ośmieliłby się równać z Tobą? Oto Bóg od Ciebie przychodzi; któż nie ustąpiłby Tobie miejsca, więcej, któż z radością nie uznałby Twej wyższości i pierwszeństwa. Przeto i ja patrząc na Twoje przywileje, wynoszące Cię ponad wszystkie stworzenia, wołam w zachwycie: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą”. Z Ciebie nie tylko na ludzi spłynęła radość, ale dostąpiły jej także Moce niebieskie. 
Zaprawdę, „błogosławiona jesteś między niewiastami”, bo przekleństwo Ewy zamieniłaś w błogosławieństwo; bo sprawiłaś, iż Adam, który ongiś leżał powalony przekleństwem, przez Ciebie teraz dostąpił błogosławieństwa. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo przez Ciebie błogosławieństwo Ojca zajaśniało ludziom i wybawiło od dawnego przekleństwa. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo przez Ciebie Twoi przodkowie dostępują zbawienia. Ty bowiem porodzisz Zbawiciela, który przyniesie im wybawienie. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo bez udziału męża wydałaś owoc, który obdarza błogosławieństwem całą ziemię i uwalnia od przekleństwa rodzącego ciernie. 
Zaprawdę błogosławiona jesteś między niewiastami, bo choć niewiastą jesteś jak inne, staniesz się prawdziwie Boga Rodzicielką. Skoro bowiem Ten, który ma się z Ciebie narodzić, prawdziwie jest Bogiem wcielonym, słusznie i właściwie zwiesz się Bogarodzicą, jako że Boga najprawdziwiej rodzisz. 
W dziewiczym swym łonie Boga samego nosisz. W Tobie On mieszka według ciała, od Ciebie jako Oblubieniec wychodzi, wszystkim gotuje radość, wszystkich obdarza Boskim światłem. 
W Tobie, o Dziewico, jako w najczystszym i niepokalanym niebie Bóg „namiot swój ustawił”. Z Ciebie wyjdzie jak „oblubieniec ze swej komnaty”, jak „siłacz przebiegnie drogę” swego życia. Przyniesie On zbawienie żyjącym, a rozciągając się od szczytu niebios aż do niebios najwyższych, wypełni wszystko Boskim żarem i ożywiającym blaskiem.

Ikona NMP Nieustającej Pomocy

Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym w Rzymie. Obraz namalowany na desce o wymiarach 54×41,5 cm, pochodzenia bizantyńskiego, przypomina niektóre stare ikony ruskie nazywane Strastnaja. Jego autorstwo jest przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu – S. Lazzaro.
Kiedy i w jakich okolicznościach obraz powstał, a potem dotarł do Rzymu – nie wiemy. Według niektórych źródeł został namalowany na Krecie w IX w.; inne dane mówią o wieku XII i pochodzeniu z Bizancjum lub z klasztoru na świętej Górze Athos. Według legendy, do Europy obraz został przywieziony przez bogatego kupca. Kiedy podczas podróży statkiem na morzu rozszalał się sztorm, kupiec ten pokazał obraz przerażonym współtowarzyszom. Ich wspólna modlitwa do Matki Bożej ocaliła statek. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona została umieszczona w kościele św. Mateusza, obsługiwanym przez augustianów. Z dokumentu z roku 1503 wynika, że w ostatnich latach XV w. wizerunek był już w Wiecznym Mieście czczony i uważany za łaskami słynący. Zwano go Madonna miracolosissima. Gdy w roku 1812 wojska francuskie zniszczyły kościół, mnisi wywędrowali do Irlandii. Po powrocie objęli kościół św. Euzebiusza. Kult cudownego obrazu uległ wówczas pewnemu zaniedbaniu, na co wielu się skarżyło.
W grudniu 1866 r. Pius IX powierzył obraz redemptorystom, którzy umieścili go w głównym ołtarzu kościoła św. Alfonsa przy via Merulana. Od tego czasu datuje się niebywały rozkwit kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, propagowanego przez duchowych synów św. Alfonsa Marii Liguoriego. 23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu. W roku 1876 powstało arcybractwo Maryi Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa. Równocześnie mnożyły się kopie, które redemptoryści umieszczali w swoich kościołach w wielu krajach, w tym także na ziemiach polskich. Dla propagowania kultu ponad 100 autorów wydało rozmaite opracowania, powstały różnojęzyczne periodyki, poświęcone temu samemu celowi. Ogromne powodzenie miały także małe obrazki z odpowiednimi wezwaniami. Rozchodziły się one w wielomilionowych nakładach. W 1876 r. ustanowiono święto Maryi Nieustającej Pomocy na dzień 26 kwietnia, z czasem przeniesione na 27 czerwca.
Sam obraz przedstawia cztery postacie: Maryję z Dzieciątkiem oraz świętych Archaniołów Michała (po lewej stronie obrazu) i Gabriela (po stronie prawej). Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym płaszczu (zielonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło i włosy. Na środkowej części welonu znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza, charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów typu Hodegetria („wskazująca drogę”), Maryja obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek, ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy i mocno podkreślone brwi dodają obliczu piękna i wyniosłości.
Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem. Opadający z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także prawdziwym człowiekiem. Ma kasztanowe włosy, a rysy Jego twarzy są bardzo dziecięce. Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie nadejść. Tym natomiast, co wydaje się przerażać małego Jezusa, jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej: włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego centralnego punktu. W geometrycznym środku ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia, przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na swojego Syna, Zbawiciela.

Maryja jest Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył swoją najdroższą Krwią. Jest Matką każdego z nas. Niewątpliwie jest jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła: „Bo jeden jest Bóg; jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich” (1 Tm 2, 5-6). Nie przeszkadza to jednak bynajmniej, byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi w stosunku do wszystkich. Nie przyćmiewa ona żadną miarą i nie pomniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc: „Cały bowiem wpływ zbawienny Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego, i wypływa z nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego czerpie całą moc swoją. Nie przeszkadza zaś w żaden sposób bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie, umacnia je” (KK, nr 60).
„Macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie – poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem – aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa jedynego Pośrednika… Kościół nie waha się jawnie wyznawać taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela” (KK, nr 62).

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY(18-26.VI) – Na Chwale ...

 

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska
Matko Miłosierdzia
Tronie Łaski Bożej
Pośredniczko naszego zbawienia
Arko wiecznego pokoju
Wsparcie w naszych nieszczęściach
Podporo Kościoła
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony
Przewodniczko chrześcijan
Miłośniczko serc czystych
Kotwico naszej nadziei
Ucieczko uciśnionych
Pocieszycielko utrapionych
Obrończyni grzeszników
Porcie rozbitków
Nadziejo zrozpaczonych
Opiekunko rodzin
Strażniczko młodzieży
Podporo wdów
Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Bramo do przybytków niebieskich
Królowo nieba i ziemi

SYNU MARYI, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
SYNU MARYI, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
SYNU MARYI, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Obalić Dudę-Kornhauzer’a za wszelką cenę. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5121:obalic-dude-kornhauzer&catid=9:pugnae )

Laudetur Iesus Christus
+++
Obalić Dudę Kornhauzer’a za wszelką cenę.
Andrzej Duda to zdrajca, żydowski najemnik, jego jedyne miejsce, na które on zasługuje, to nie fotel prezydenta, a latarnia, na której musi być
powieszony i mamy wiarę w to, że to nastąpi.
W tych zmanipulowanych nielegalnych wyborach zdobył pierwsze miejsce, a na drugą turę podstawiono mu zneurotyzowanego nieudacznika żydowskiego,
LGBT’owca Rafała Trzaskowskiego.
Ten układ z takim „przeciwnikiem” to zwykły żydowski trick, dzięki któremu żydzi — tradycyjnie sobie — zabezpieczają swojego

sprawdzonego agenta na prezydenturze w polin Andrzeja Dudę, który od pięciu już lat jest dobrym wypróbowanym usypiaczem polskiej czujności
narodowej wśród ogromnych rzesz Polaków.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5121:obalic-dude-kornhauzer&catid=9:pugnae )

Obserwator Zachodni: Jak język potoczny przekształca świat w przedmiot iluzji (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5120:obserwator-zachodni-jak-jezyk-potoczny-przeksztalca-swiat-w-przedmiot-iluzji&catid=9:pugnae

Jak język potoczny przekształca świat w przedmiot iluzji
O tezie ważnych osób na temat Młodziaków i ich awansowania
Iluzje ważnych w państwie osób na temat protegowania Młodziaków
I) Teza podstawowa
Trzeba wypowiedzieć jedno ważne zdanie o znaczeniu dla rozwoju nauk o mózgu:
1) Uczestniczenie w horrendalnym kłamstwie o rozwoju Polski po r. 1989, III RP,
2) wspieranie kłamstwa o lepszym miejscu na świecie pod względem PKB po r. 1989 w stosunku do miejsca przed r.1989,
3) wspieranie kłamstwa o braku – w odniesieniu do dyspozycji fizycznych, psychicznych, mentalnych, genetycznych narodu w latach 1980-1989 –
korelacji między wzrostem ludności a ekonomią,

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5120:obserwator-zachodni-jak-jezyk-potoczny-przeksztalca-swiat-w-przedmiot-iluzji&catid=9:pugnae

200 Years Together A History of the Russians and the Jews (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5119:200-years-together-a-history-of-the-russians-and-the-jews&catid=27:historia

200 Years Together A History of the Russians and the Jews

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5119:200-years-together-a-history-of-the-russians-and-the-jews&catid=27:historia

POLSKA jest „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:polska-jest-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy&catid=12:video

POLSKA jest „krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy”.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1iDjJ9B0dk ( https://www.youtube.com/watch?v=Z1iDjJ9B0dk&feature=emb_title )

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:polska-jest-krajem-posiadanym-przez-kogos-z-zagranicy&catid=12:video

PETYCJA ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5117:petycja&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=FWDT7MPO_Us

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5117:petycja&catid=12:video )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Szczęść Boże,

to kolejne, szóste już nasze spotkanie na modlitwie. By spełnić modlitewny obowiązek należało odprawiać nabożeństwo przez pięć kolejnych sobót.

Jeśli jednak uważasz, że warto modlić się jeszcze i chcesz z nami pozostać, to możesz to uczynić.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu

Jezus ochrzczony w Jordanie

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Mt 3, 13-17 (lub Mk 1, 9-11; Łk 3,21-22)

  Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego [Jana Chrzciciela]. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Rozważania

Człowiek ma wobec Boga podstawowy obowiązek, pierwszy i wpisany w jego naturę: jest nim wielbienie. Uwielbianie Stwórcy to powinność wszystkich stworzeń anielskich i ludzkich, która powinna pochłaniać całe nasze życie.

Człowiek, który otwiera swoje miłujące serce przed Bogiem, znajduje się w nim i poza nim, wypełnia duchem adoracji każdą godzinę oraz wszystkie czynności życia, staje się równy aniołom.

Ludziom wydaje się, że Jezus Chrystus, który przyszedł, by odkupić ludzkość, stracił trzydzieści lat swojej misji na daremną pracę w ciemnym warsztacie na Wschodzie, nie poświęciwszy aktywnej działalności więcej niż trzy lata.

Jednakże, jak pisze św. Augustyn, Jezus Chrystus spędził trzydzieści lat na wypełnianiu największej i najszlachetniejszej powinności, jaką posiada ludzkość: powinności, którą ludzkość miniona, dzisiejsza i ta, która ma przyjść, nie wypełnia – uwielbienie Boga.

Ilu jest tak naprawdę ludzi mających w sobie tego ducha uwielbienia? Ilu dziś wielbi Boga? Ilu zaś, nie miłując Go, opowiada bluźnierstwa i podnosząc swój pełen pychy głos, wypiera się Go?

Gdyby w każdym momencie, w każdej godzinie tak wielu ludzi nie klęczało, Ziemia nie mogłaby być z taką miłością oglądana z nieba. Jeśli tylu ludzi nie trwałoby na kolanach, Ziemia straciłaby punkt odniesienia. Modlitwa jest orbitą, na której ludzkość zatacza kręgi wokół centrum przyciągania, jakim jest Bóg. Bez modlitwy znalazłaby się poza nią. Zrozumcie więc, że ludzkość pozbawiona orbity moralnej byłaby największą z niebiańskich katastrof.

Modlitwą wyjawiamy Bogu nasze potrzeby i prosimy Go o wybaczenie naszych grzechów. Czy człowiek nie ma wciąż potrzeb duchowych? Czyż nie jest wspaniałym dziełem, podtrzymywanym na chwiejnym gruncie przez delikatną kolumnę z alabastru? Czy w każdej chwili nie musi być podtrzymywany przez Boga?

Jesteśmy wspaniałymi stworzeniami, lecz narażonymi na tysiące duchowych chorób; z wolnością wystawioną na tysiące pokus; rozumem zdolnym do pokonywania oceanów, ale podatnym by wpływać na mielizny i rafy.

Żadne nieszczęście nie jest tak wielkie jak to, gdy nie potrzebuje się Boga w każdym momencie życia. Nie ma chwili, w której ziemia nie tonęłaby w grzechu.

By zaś pioruny Sądu Ostatecznego nie zmieniły ludzkości w popiół, należy mieć zawsze przygotowany piorunochron w postaci pacierza. Niech nasze pokorne modlitwy odmówione w chwilach próby zawsze wypraszają miłosierdzie dla nieszczęsnego rodzaju ludzkiego, który zabija grzech. Niech pełna żalu, błagalna miłość zawsze nas chroni, byśmy nie zawiedli i mylnie nie pojęli miłości Boga. Niech hymny błogosławieństwa śpiewane przez sławiące chóry zagłuszą przekleństwa oraz bluźniercze głosy.

Zadanie

Otrzymanie chrztu świętego to droga ku miłości do Boga i szczeremu miłosierdziu wobec bliźnich. Zobowiązuje on przede wszystkim do życia w zgodzie z Bogiem poprzez żarliwą modlitwę, wzbogaconą rozważaniami nad Słowem Bożym, światłem dla naszych kroków.

Niech modlitwa obdarzy mnie miłością i prawdziwą radością cieszenia się, jak Jezus, z bycia ukochanym dzieckiem Ojca i domem Ducha Świętego. Moja wierność przyrzeczeniom chrztu świętego niech przyjmie kształt życia w miłości, szczególnie wobec najbardziej potrzebujących, życia poświęconego na słuchanie, czynienie dobra i miłosierdzie.

Akt strzelisty

Dziewico Maryjo, przykładzie Kościoła, módl się za mnie.


Autorem powyższych rozważań jest bł. Baroto Longo – bartolo-longo.plNabożeństwo 20 sobót Stanowią one część książki „Nabożeństwo dwudziestu sobót” .

 


 


                           Obraz może zawierać: chmura i niebo

Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed Moim Synem Jezusem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dziatki, wszystkich was kocham i błogosławię Moim Matczynym Błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

KTO SZUKA PRAWDY, ZNAJDUJE ODPOWIEDŹ … PRAWDA BEZ CENZURY 
Kiedy Polska będzie  mogła mieć patriotów w Rządzie polskim – sami zdrajcy, sprzedawczyki, kłamcy i zbrodniarze. Zbrodnią jest handel dziećmi niewinnymi oraz ABORCJA – zabijanie dzieci niewinnych. Przykro nam jest, że do nich należą rządzący Episkopatem niby duchowni a właściwie faryzeusze………..zgadzają się milczeniem, a tych kapłanów patriotów usuwają z Kościoła Jezusowego i nigdy nie pytają swego Przełożonego Boga Jezusa Chrystusa o zgodę.
W przepowiedni jest, że piekło będzie wybrukowane głowami kapłanów, więc zgadzają się z tą prawdą chociaż raz.

KTO SZUKA PRAWDY, ZNAJDUJE ODPOWIEDŹ …
EWA RZEUSKA – PRAWDA BEZ CENZURY
https://www.gloria.tv/post/Pqx4SKcLbUDS4DdFt4xbE4zk7

Apel do rozsądku 26/2020 (469)

Szanowni PaństwoPrzesyłam link do kolejnego numeru magazynu:

http://mtodd.pl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=389&wysijap=subscriptions

Linki do pięciu wcześniejszych znajdują się wewnątrz tego ostatniego.

PozdrawiamMałgorzata Todd

PS. Często moje e-maile nie docierają do adresatów, dlatego proszę mnie informować, gdyby do niedzielnego poranka nie otrzymali Państwo przesyłki, wówczas prześlę ponownie.

Już wkrótce swojej premiery w Hollywood doczeka się kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa.
W produkowanym właśnie obrazie “Habit” Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Pan Jezus jako homoseksualista, Pan Jezus jako kobieta, Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Hollywood, jak widać, nie zna granic, których nie dałoby się przekroczyć, by przedstawić jak najbardziej  zakłamany  obraz Jezusa Chrystusa.

Zadaniem nas,  ludzi wierzących, jest z tym większą odwagą bronić naszej wiary.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą – zatrzymajmy film “Habit” i pokażmy Hollywood, że tego typu produkcje  w żadnym wypadku nie mogą być zaakceptowane.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

potrzebujemy Państwa pomocy. Bezkarny i nietykalny dotąd Hollywood wypowiada kolejną wojnę chrześcijaństwu.

Już wkrótce w Hollywood swoją premierę będzie miał kolejny bluźnierczy film przedstawiający Jezusa Chrystusa. Tym razem Pan Jezus został przedstawiony jako kobieta, kochanka głównej bohaterki, która prowadzi niemoralny tryb życia,  dopuszczając się wielu niegodziwości.

Naśmiewanie się z Pana Jezusa to obraza uczuć religijnych dla chrześcijan na całym świecie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Zespół CitizenGO współpracuje z Christian Film i Television Commission, by pokazać elitom Hollywoodu, że nie akceptujemy prawa do bluźnierczej rozrywki.

Bardzo proszę podpisać naszą petycję, by pokazać w Hollywood, że tego rodzaju film jest nie do zaakceptowania.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że tytułową postać w “Habit” zagra Bella Thorne.
Wcieli się ona w postać dziewczyny, której seksualnym fetyszem jest Pan Jezus. Przebiera się w filmie za zakonnicę, by uniknąć kłopotów z powodu handlu narkotykami, którym się zajmuje . W filmie występuje też tzw. kobieca postać Jezusa Chrystusa grana przez Paris Jackson, córkę Michaela Jacksona.

Oczywiście, kontrowersyjna decyzja, by przedstawić Chrystusa jako kobietę, to jedynie jeden z elementów produkcji, której jedynym celem wydaje się obraza jak największej liczby chrześcijan na całym świecie.

Państwa podpis pod petycją protestującą przeciwko bluźnierczemu filmowi zostanie przesłany do producenta Donovana Leitcha oraz firm 852 Films, Martingale Pictures, Voltage Pictures, Cloudlight i Elevated Films, które zajmują się produkcją i promocją filmu będącego obecnie na etapie post-produkcji. Jest to zatem kluczowy moment byśmy zjednoczyli się i zaprotestowali przeciwko premierze filmu.

Bardzo proszę złożyć swój podpis: Zatrzymajmy Habit! Pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy tego typu obraźliwych produkcji.

Gdy zbieraliśmy ponad 1,5 miliona podpisów przeciwko bluźnierczemu filmowi Netflixa… to był, jak się okazuje, dopiero początek odważnego bronienia naszej wiary, gdy po raz kolejny jest ona atakowana.

Pan Jezus jako homoseksualista. Pan Jezus jako kobieta. Pan Jezus jako życiowy nieudacznik.
Jak daleko posunie się jeszcze Hollywood naśmiewając się i drwiąc z Jezusa Chrystusa?

Mamy szansę zatrzymać to szaleństwo. Zwracam się do Państwa, odważnych ludzi, żyjących wiarą w Jezusa Chrystusa.

Możemy zatrzymać premierę filmu, szczególnie zanim stanie się dostępny dla dzieci.

Państwa podpis ma znaczenie. Zatrzymajmy “Habit” i pokażmy Hollywood, że nie akceptujemy jego bluźnierczych filmów.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

P.S. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę. The Christian Film i Television Commission działa w Hollywood od niemal 40 lat i odniosła wiele sukcesów, reprezentując miliony chrześcijan na świecie w obronie ich wiary.
Jednak najważniejszą częścią tej koalicji są Państwo. Jeszcze raz bardzo proszę, by podpisali Państwo petycję i przesłali ją dalej rodzinie i znajomym. Bez Państwa pomocy nie uda nam się zwyciężyć w tej nierównej walce.

Więcej informacji:

Paris Jackson odegra rolę Jezusa w produkowanym filmie „Habit” z Bellą Thorne. (ET)
https://www.etonline.com/paris-jackson-to-play-jesus-in-upcoming-bella-thorne-movie-habit-see-the-pic-144801

Bella Thorne zagra w filmie „Habit” produkcji firmy „Mudbound”. (Deadline)
https://deadline.com/2020/03/bella-thorne-janell-shirtcliff-habit-movie-1202873393/

Grupa chrześcijańskich hejterów wpada w przewidywalną wściekłość wobec Paris Jackson grającą „odpychającego, kontestującego swoją biologiczną płeć” Jezusa Chrystusa. (Pink News)
https://www.pinknews.co.uk/2020/05/06/christian-hate-group-one-million-moms-paris-jackson-jesus-christ-habit-backlash/

Ten KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ” – niby taki patriotyczny a hlubi się wrogim hasłem. Po co Polsce „honor”. Wszyscy napastnicy atakujący Polskę nie mieli honoru a zwyciężali w każdej wojnie. Polsce potrzebne jest hasło: ‚BOG – RODZINA – OJCZYZNA”. Polacy w tym Klubie – walczcie, aby panujący w Polsce mordercy Żydzi uważali, bo Maryja Królowa Polski zawsze zwycięźała i zwycięży.
Link to Polish Club Online

MOSKWA NAD RZEKĄ HUDSON

Posted: 24 Jun 2020 10:23 PM PDT

MOSKWA NAD RZEKĄ HUDSON
Karl Liebknecht i Róża Luksemburg

Wszystkie rewolucje miały naturę żydowską. Była nią rewolucja bolszewicka. Była nią kierowana przez Różę Luksemburg i Karla Liebknechta rewolta komunistyczna w Niemczech i rządy bolszewickie w Bawarii i na Węgrzech. Były nią także brygady międzynarodowe walczące w Hiszpanii przeciwko gen. Franco. Żydzi z zadziwiającą precyzją lokowali się zawsze po stronie burzycieli ładu społecznego i wrogów Kościoła.
Komunistyczne rewolty są od wielu dekad na porządku dziennym w USA. Przypomnijmy – na przełomie lat 60. i 70. kwitła tam rewolucja, zwana dla niepoznaki, rewolucją kulturową i seksualną. Niczym też innym były protesty przeciwko wojnie w Wietnamie i to, że 90 proc. prostujących studentów było Żydami.

Stanowili 50% członków organizacji Weather Underground. Program tej komunistycznej jaczejki wzywał do powołania „White Power”, która w sojuszu z „Black Power” obali amerykański imperializm i powoła bezklasowe społeczeństwo komunistyczne.

Bill Ayers / Barak Obama

W latach 70. organizacja przeprowadziła serię zamachów bombowych w bankach, budynkach rządowych i na Kapitolu. Jedna trzecia aresztowanych przez FBI członków organizacji była Żydami. W jej władzach przewijały się takie nazwiska jak: Bill Ayers, Bernardine Dohrn, John Jacobs, Howie Machtinger, Dan Berger, Ted Gold, Naomi Jaffe. Ci sami wywrotowcy stali za ruchem Black Panther.

Nie od rzeczy będzie też przypomnieć, że syn komunistki i emigranta z Afryki politycznie sformatowany został w kręgach chicagowskich marksistów, i że był wychowankiem wymienionego Billa Ayersa, członka KP USA i sowieckiego szpiega. Także otoczeniu  Obamy w Białym Domu nie było daleko do tych kręgów. Przykładem John Kerry – trockista i pacyfista, który opluwał amerykańskich żołnierzy wracających z Wietnamu i powielał kremlowską propagandę.

Kto stoi za komunistyczną rewoltą, po stronie anarchistów, ateistów, radykałów różnych ras i płci plądrujących i palących amerykańskie miasta? Czy nie ci sami, którzy od dekad propagują w USA komunizm?

Rewolucja nie narodziła się dziś. Wczoraj toczyła się pod hasłem walki klas, dziś pod hasłem walki z brutalnością policji, a rozruchy po śmierci czarnoskórego kryminalisty to nie robota kryminalistów, lecz ekspozytur komunizmu, Black Lives Matter, Antify, pożytecznych idiotów, przy błogosławieństwie radykałów Partii Demokratycznej.

Bez polityków i filozofów pochodzenia żydowskiego trudno wyobrazić sobie Maj ’68 na Zachodzie (i Marzec ’68 w Polsce). 

Virginia Linhart, córka lidera francuskich maoistów pisała o nim: „był stymulowany i kierowany przez Żydów”.

Judith Butler

Dowodem, że w awangardzie rewolucyjnych ruchów harcują Żydzi, jest prekursorka gender Judith Butler. Jej, oparte na Szkole Frankfurckiej i psychoanalizie Freuda, koncepcje obejmowały legalizację zoofilii, kazirodztwa, pedofilii, promowanie zachowań homoseksualnych, traktowania prostytucji jako normalnej działalności gospodarczej i uczynienie awangardą rewolucji mniejszości seksualnych.

Prekursorami komunistycznych rewolt byli potomkowie bolszewików, imigranci z Rosji. W Nowym Jorku osiedliło się ich tak wielu, że odtąd miasto zwane było „Moskwą nad rzeką Hudson”, a oni sami opisywani jako „rojowisko skłóconych radykałów”. Normą wśród nich była sympatia do Lenina. Liderzy żydowscy Nahum Goldmann i rabin Stephen Wise patrzyli na ZSRR przez pryzmat interesów żydowskich – gloryfikowali rozkwit życia żydowskiego i przywileje dla Żydów pod władzą bolszewików, komunizm uznawali za „dobry dla Żydów”.

Ayn Rand

Odsłoną radykalizmu i myślenia wywrotowego był libertarianizm, zwany nie bez przyczyny „prawicowym rewolucjonizmem”. To też była próba obalenia cywilizacji łacińskiej, uderzająca we wspólnotowy wymiar życia społecznego, postulująca utopijne społeczeństwo bez instytucji państwa. Rolę zasadniczą odegrało w niej troje Żydów i ich pełne rewolucyjnego myślenia publikacje: Ludwig von Mises, Ayn Rand, Murray Rothbard. I wreszcie przykład Sorosa. [b- Ojca AntiFa spraw $$$]

Jaskrawym przykładem był należący do rodziny żydowskiej „New York Times”. Z jednej strony pisał o prześladowaniach Żydów w Niemczech, a z drugiej przemilczał zbrodnie NKWD, mord na milionach chłopów na Ukrainie, setki tysięcy więźniów gułagów, akcje deportacji i mordy na Polakach. David Rockefeller, po wizycie w Pekinie, chwalił Mao Tse Tunga odpowiedzialnego za śmierć kilkudziesięciu milionów Chińczyków.

W latach trzydziestych XX wieku emigranci z Niemiec wzięli w pacht amerykańskie uniwersytety, zamieniając je w kuźnie marksistowskich kadr. Zinfiltrowali organizacje studenckie, skomunizowali Hollywood, zdominowali centrale związkowe. W ślad za tym zabrali się za wychowanie amerykańskiej młodzieży, kształtowanie amerykańskich elit i kształtowanie amerykańskiej tożsamości. Ich postawa była pełna hipokryzji – od nie-Żydów, członków  zdominowanej przez nich KP USA wymagali kosmopolityzmu i wyrzeczenia się tożsamości, a sami  kultywowali żydowskość. Z jednej strony szerzyli pacyfizm i organizowali protesty przeciw wojnie w Wietnamie, a z drugiej ekscytowali się zwycięstwami militarnymi Izraela. Po wojnie sześciodniowej z Arabami masowo przechodzili do organizacji syjonistycznych. I czy dzisiejsza pozycja syjonistów w Waszyngtonie nie jest pochodną postaw i siły owych bolszewików?

Żydowskie gazety ukrywały informacje o finansowym wsparciu rewolucji przez bogatych Żydów oraz że przywódcy i członkowie KP USA byli w większości Żydami. Tuszowały informacje o tym, że ogromna większość wzywanych przez Komisję McCarthy’ego i skazanych za szpiegostwo na rzecz Moskwy była pochodzenia żydowskiego, że KP USA była sowiecką siatką szpiegowską, że Sowieci zdobyli tajemnice bomby atomowej dzięki Rosenbergom. Wiedzę o pochodzeniu etnicznym sowieckich agentów infiltrujących USA wzmacniają nie tylko protokoły Komisji McCarthy’ego. Mówią o tym Archiwa Mitrochina i rewelacje Projektu Venona, tj. operacji odszyfrowania depesz placówek sowieckiego wywiadu.

Są w nich liczne „polskie ślady”. Wacław Komar vel Mendel Kossoj, szef Głównego Zarządu Informacji Wojskowej odnosił w USA spektakularne sukcesy werbownicze, ale… tylko wśród pochodzących z przedwojennej Polski Żydów. Szpiegami sowieckimi w USA okazali się Oskar Lange (główny ekonomista PRL) i Bolesław Gebert.  Ten drugi, skierowany tam przez centralę Kominternu, to modelowy wręcz typ zdrajcy zajadle spiskującego na zgubę Polski i oddanie jej w łapy Kremla. Po kilkudziesięciu latach wywrotowej działalności, zagrożony aresztowaniem, wraca do PRL, gdzie zostaje dyplomatą i działaczem reżimowych związków zawodowych. Jego syn Konstanty vel Dawid Warszawski to dziś wzięty publicysta „Gazety Wyborczej”, ma się rozumieć tylko przypadkowo, organu prasowego wnuków i wnucząt KPP.

W czasach prezydentury Roosevelta, gdy niepomiernie rosnąć zaczęła rola i znaczenie Żydów rekrutujących się spośród gettowych mieszkańców Kresów, polski rząd w Londynie rozpoczął rywalizację z Kremlem o przychylność amerykańskich kręgów syjonistycznych. Batalię przegrał. W konsekwencji powojenna Polska została wprost najechana przez sowieckich Żydów, którzy traktowali nasz kraj jak terytorium podbite.  À propos – Wacław Komar był bojowcem dowodzonej przez gen. Karola Świerczewskiego brygady międzynarodowej w Hiszpanii, w której 50 procent bojowców było Żydami. Walczył tam ramię w ramię z nadesłanymi na fałszywych paszportach żydowskimi ochotnikami z brygady im. Abrahama Lincolna.

Niezwykle szkodliwa dla interesów polskich była działalność owych bojowców we Francji, gdzie funkcjonariusze aparatu partyjnego KPP zostali przerzuceni uchwałą Kominternu. Najpoważniejszą akcją na rzecz Moskwy była kampania skompromitowania w oczach Francuzów środowisk polonijnych, m.in. poprzez zarzucanie im związków z „reakcyjnym antysemickim podziemiem” w kraju. Po zawarciu paktu Stalina z Hitlerem głównego wroga widzieli nie w III Rzeszy, lecz w broniącej się przed nią Polsce, a sowiecką agresję traktowali jako krok przybliżający ostateczne zwycięstwo proletariatu.

À propos „akcentów polskich” – w 1945 Joseph Tannenbaum, prezes nowojorskiej Światowej Federacji Żydów Polskich zachwycał się Bierutem, mówiąc o nim „Ojciec nowej Polski”. Wyraził też radość z faktu zmiażdżenia przez sowieckie czołgi demonstracji studenckiej 3 maja 1946 r. w Krakowie. Wg niego była ona antysemickim pogromem, podczas którego księża strzelali z karabinów maszynowych zamontowanych na wieżach kościołów.

Na trzy miesiące przed buntem w Poznaniu w „NYT” ukazał się artykuł redaktora naczelnego C.L. Sulzburgera, odgrzewający rozpoczętą 3 lata wcześniej akcję propagandową „Antysemityzm za Żelazną Kurtyną”. Jako przykład podał usunięcie z Biura Politycznego Jakuba Bermana i wyrzucenie przez Rokossowskiego z armii „kilkuset obywateli żydowskich”.

Żydzi i kontrolowana przez nich prasa utożsamiali „antykomunizm” z „antysemityzmem”. W czerwcu 1946 r. chicagowski „Sentinel” ogłosił: Czy słyszał ktoś o jakimś antysemicie, który nie byłby jednocześnie antysowietą? Potrafimy rozpoznać naszych wrogów. Poznajmy także, kto jest naszym przyjacielem – naród sowiecki. I chyba już wiemy, skąd przed kilku tygodniami wziął się artykuł w „Haaretz” – „Ataki Trumpa na Antifę są atakami na Żydów”, i jego przesłanie: „Amerykańscy Żydzi nie powinni popierać Trumpa w wojnie z Antifą, ponieważ wybór antyfaszystów jako kozła ofiarnego i tajnych sprawców trwających niepokojów jest z natury antysemityzmem”. Antysemityzm to także oskarżanie Sorosa o finansowanie sprawców zamieszek: […] skrajnie lewicowe ruchy antyfaszystowskie były obroną dla Żydów. Dlatego każdy Żyd w Ameryce powinien sprzeciwić się atakom Trumpa na antyfaszyzm.

Inny miłośnik komunizmu (skądinąd autor „Antifa, podręcznik antyfaszyzmu”) zdradza: „dla większości skrajnej prawicy spiskowa teoria o aktywistach Antify opłaconych przez Sorosa opiera się na rasistowskim wyobrażeniu, że czarni nigdy nie mogliby się zorganizować sami bez marionetkowego mistrza, a za sznurki pociąga międzynarodowe żydostwo”.

W Stanach Zjednoczonych od lat kilkudziesięciu funkcjonuje sobie trockistowska formacja, przewrotnie (albo dla niepoznaki) zwana neokonserwatywną, która do niedawna (działała także przy Clintonie i Clintonowej) nadawała niepodzielnie ton w światowej polityce. Ta grupa skrajnie proizraelskich polityków, wywodząca się ze Wschodniej Europy, najczęściej synów lub wnuków liderów KP USA, tak jak Trocki dąży do rozpalenia światowej rewolucji. Przy tym, co ciekawe, wszyscy odziedziczyli po przodkach ambicje „robienia porządków” w krajach swego pochodzenia, w Polsce, Rosji i na Ukrainie. Mają swój odpowiednik w Polsce – Radek Sikorski, dzięki żonie, związał się z amerykańskim instytutem będącym zapleczem owych polityków.

Paradoksalnie, z neokonserwatystami powiązany jest Antoni Macierewicz, który (wraz z A. Fotygą) pielgrzymował do nich, gdy był w opozycji. Dodajmy też, że są dobrze okopani w Departamencie Stanu. I czy nie dlatego jest to ośrodek administracji Polsce wrogi?

Jose Manuel Barroso

Zimna Wojna zaciemniała obraz krajów zwanych „kapitalistycznymi”.
Oczywistym wydawało się, że skoro Wschód jest komunistyczny, to Zachód kapitalistyczny. Nic bardziej mylnego. Lewica, także w wydaniu komunistycznym, zawsze na Zachodzie była obecna.

Weźmy przykład z Europy. Przez lata szefem Komisji Europejskiej był José Manuel Barroso, aktywista rewolucyjnego ruchu maoistowskiego (obecnie KP Portugalii). Już po przeniesieniu się do Brukseli mówił o walce klas, system edukacyjny nazywał „burżuazyjnym przeżytku”, z sentymentem wspominał okazję uściśnięcia dłoni Breżniewa. Unijna komisarz spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Catherine Ashton publikowała w miesięczniku „Marxism Today”, czynnie zwalczała rząd Thatcher, postulowała rozwiązanie NATO.

Catherine Ashton

Niejeden zapewne zapyta: Dlaczego tak ważną funkcję objęła marksistka i anarchistka? Jak to się stało, że zawodowa lewaczka, kierowana z tylnego siedzenia przez marksistowskich macherów, została jednym z najważniejszych polityków Europy? Nie jeden też zapyta: Dlaczego stanowisko unijnego komisarza objęła Danuta Hübner, córka i wnuczka ubeckich oprawców, a na unijnych dyplomatów dobierano z Polski pociotków Bieruta?

W kontaktach z politykami UE mają ułatwione zadanie – przy władzy są tam byli trockiści. Także ludzie zarządzający polską dyplomacją to pokolenie Marca ’68, wychowankowie „Wujka Bronka”, bliźniacza formacja polityczna o podobnych ideologicznych trockistowskich fascynacjach, zauroczeniach i zapałach. Rodzi to poważne wyzwanie dla polskiego interesu narodowego. Bo niegdyś eurolewica (tak jak dziś żydokomuna) rzucała hasło rozwiązania NATO i ciągot tych nigdy się nie pozbyła.

Nie jest też przypadkiem, że Hübner, wraz z wychowanym w ubeckiej rodzinie Trzaskowskim i wypromowanym przez majora KBW Sikorskim, jest członkiem zarządu Grupy Spinelli, włoskiego komunisty, autora „Manifestu z Ventotene”, planu komunistycznej integracji Europy. Tak jak i nie jest przypadkiem, że dla polskiej żydokomuny to, co się dzieje w USA jest wymarzoną sytuacją, na którą patrzą z zazdrością.

Dlaczego najaktywniejsze w szerzeniu antypolskiej propagandy są organizacje powiązane z żydokomuną? Antypolskie mity przenieśli tam po Marcu ’68 byli staliniści wyrugowani z PRL i z PZPR. Wypchnięci z systemu (który stworzyli) szukali ujścia swej wściekłości, a także samousprawiedliwienia dla zbrodni, jakie mieli na sumieniu. Rozpowszechnianie opinii o wrodzonym antysemityzmie Polaków doskonale służyło i jednemu, i drugiemu. Co więcej, pozwalało usprawiedliwić wobec zachodnich trockistów „wypaczenia” PRL-owskiego socjalizmu – piękna idea komunizmu została zatruta polskim nacjonalizmem, który w miarę odchodzenia od idei Lenina doprowadził do usunięcia ideowych komunistów ze stanowisk.

Dlaczego Trumpa nienawidzą? Czy nie dlatego, że zwalcza bojówkarzy spod znaku sierpa i młota,  że wraz z Melanią (która jest katoliczką) odwiedził Sanktuarium św. Jana Pawła II, że jest antysemitą (bo oskarża Sorosa o sprowadzanie nielegalnych imigrantów dla „wymazania białego i chrześcijańskiego oblicze Ameryki”), że swych oponentów nazywa „globalistami”, że wymienia kadry sądów (gdzie komuna robi paskudną rewolucję), że wypowiedział wojnę sitwie bankiersko-lichwiarskiej i marksizmowi kulturowemu? A może dlatego, że głosi: „dla prezydenta najważniejszy powinien być interes własnego narodu”? A tak przy okazji – dlaczego komunistycznym bojówkarzom w Seattle sekundują na prawicowych portalach w Polsce chorobliwie antyamerykańskie typy, widzące w komunistycznej rebelii początek końca „Imperium Zła” i rzucające hasło „Śmierć Ameryce!”, nazywające w dodatku to hasło „myślą polską”?

Trump, skupiając się na wewnętrznych przepychankach z żydokomuną, zaniedbuje resztę świata z Polską włącznie. Sprawę dodatkowo gmatwa, że Trump z amerykańską żydokomuną walczy, a Kaczyński się z nią układa.Bredzą o „wojnie polsko-polskiej”. Chcą z żydokomuną tworzyć „biało-czerwoną drużynę”.  A Polakom chodzi po prostu o wojnę z żydokomunistyczną chołotą!

I jeszcze jedno – nie brakuje w Polsce nieustraszonych pogromców komunizmu, którym komunizm nigdy nie kojarzy się z KPP, i kojarzoną z KPP mniejszością etniczną, którzy pomijają polską odmianę stalinizmu, gdzie Żydzi byli kastą rządzącą.

Dla nich „wszyscy żyli w PRL” – czyli ci, którzy brali udział w pochodzie 1-majowym i ci którzy przesłuchiwali więźniów w ubeckiej katowni. I  czy nie dlatego w rządzie są ludzie Sorosa, a w MSZ V kolumna?

I czy nie z tego biorą się żydokomunistyczni pośrednicy w kontaktach z Trumpem?

Krzysztof Baliński

Artykuł opublikowany za zgodą Autora.


Ilustracje tytułowa: 10. Konwencja Komunistycznej Partii USA w Chicago. Portret Lincolna, a po bokach Lenina i Stalina podczas wystąpienia lidera partii. Fot. za: reddit.com.

Podkolorowanie fragmentów w tekście pochodzi od red. PCO


Więcej artykułów Krzysztofa Balińskiego na naszym portalu  >    >    >    TUTAJ .

Polecamy książkę Krzysztofa Balińskiego: „MINISTERSTWO SPRAW OBCYCH czyli w MSZ bez zmian”. Wydawnictwo Capitalbook.

Niedźwiedź i Smok na tropie stepowych skarbów

http://pulsazji.pl/2017/08/29/niedzwiedz-smok-tropie-stepowych-skarbow/

Kolejnym istotnym elementem centralnoazjatyckiej układanki może być chińska Inicjatywa Pasa i Szlaku. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan z otwartymi ramionami spotkają się na Jedwabnym Szlaku nie tylko ze Smokiem i Niedźwiedziem, ale innymi przedstawicielami ziemskiego inwentarza.

Oto nadchodzę

Czwartek, 25 czerwca 2020 r

https://iamcallingyounow.blogspot.com/

was ze świata i umieściłem was, Moja armio, na waszych końcowych pozycjach. Konieczne jest, abyście nie stracili koncentracji i abyście nie padli ofiarą uwodzenia duchów i duchów rozproszenia, które chcą odciągnąć was od wąskiej ścieżki, którą dla was wyznaczyłem. Mój czas jest idealny i nie możesz polegać na swoich emocjach i doświadczeniach jako mierniku tego, co robię. Pozostań na wąskiej ścieżce, bez względu na koszt.

Kilka inwazji na ciebie. Gdy portale piekielne zostały otwarte, miliony demonów zostały aktywowane na ziemi, a wraz z nimi wielki chaos, zniszczenie i dewastacja. Chaos, o którym ostrzegałem, że wyprzedza ziemie, ma miejsce teraz. Ta inwazja na mroczne królestwo ma doprowadzić do całkowitego rozpadu nowoczesnego cywilizowanego społeczeństwa i doprowadzić do znacznego osłabienia ludzi i ziem.

W tym sezonie wyroki przyniosą jednocześnie różnego rodzaju inwazje – takie jak zarazy i choroby poprzez ataki chemiczne i biologiczne mające na celu dalsze osłabienie ziem. Właśnie powietrze, którym oddychasz, jedzenie, które spożywasz, i systemy wodne zostaną zatrute, co spowoduje śmierć wielu osób. Módlcie się pilnie o wszystko, jak was nauczyłem, pokrywając wszystko Moją krwią i nie lękajcie się.

Wasze ziemie zostaną zaatakowane w Ameryce Północnej, ponieważ sprzedaliście swoje dusze mistrzowi kłamstw i podstępów, i zbierzesz to, co siejesz. Sprawiliście, że wszystkie narody piją wino gniewu waszej rozpusty, a wasza wielka śmierć. Wrogowie waszej ziemi – wielki smok i niedźwiedź zaatakują wasze granice i pozbawią was waszych swobód.

Nastąpi inwazja tak zwanych życzliwych bytów, które w rzeczywistości są demonami w przebraniu. Wielu zmiennokształtnych już chodzi między wami. Ich liczba rośnie, a wielu z nich zajmuje stanowiska kierownicze. Sprowadzą wielu na manowce, ponieważ obiecają pokój i pomogą światu w chaosie, ale ci, którzy chodzą ze Mną, wiedzą, że nie są ze Mnie.

Wielu nie chce uwierzyć w sezon, w którym się znajdujesz. Nie chcą zobaczyć, że Król wszelkiego stworzenia jest u drzwi, ale ponieważ te rzeczy, które zostały przepowiedziane, pojawią się, nie będzie wątpliwości co do tego, co zostało napisane i ostrzeżeń, które zostały dany.

Inwazją, na której chcę, aby skupiła się Moja Reszta, jest inwazja Mojego Ducha Świętego na Ogień, która całkowicie zamieszka w Mojej armii i przygotuje ich do czerpania wielkich zbiorów. To na was – największy ze wszystkich wylewów, a Moja armia jest przygotowana.

Spójrz w górę Moje miłości.

Twój Pan Młody nadchodzi po ciebie!

JAHUSZUA

Skoro Niedźwiedź i Smok połączą się i uderzą na Białego Orła (Bielika amerykańskiego występującego w Ameryce Północnej.)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielik_ameryka%C5%84ski

, to jasne jest, że muszą również załatwić  drugiego Białego Orła (Bielika Polskiego).

Godło Polski. Czy na godle Polski jest orzeł biały czy też bielik?

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/godlo-polski-czy-na-godle-polski-jest-orzel-bialy-czy-tez-bielik,13506.html

A jednak bielik?

Na podstawie dostępnych źródeł, można stwierdzić, że to właśnie nie orzeł ale bielik jest w polskim herbie. Przemawia za nim zarówno podobieństwo, anatomia zewnętrzna jak i powszechna opinia i legendy.

POLSKA KRÓLIKIEM DOŚWIADCZALNYM DLA SZCZEPIONKI NA COVID/19 – NASZ KRAJ JAKO PIERWSZY DOSTANIE DO NIEJ DOSTĘP OD USA.
CZY POLACY MUSZĄ BYĆ ZAWSZE GŁUPI PRZED I PO SZKODZIE? WYBIERAJĄ NIEUSTANNIE NA PREZYDENTÓW WROGÓW – CWANYCH ŻYDÓW Z RÓŻNYCH PAŃSTW OD LAT……ŻYDZI RZĄDZĄ POLSKĄ I POLAKAMI I SZYKUJĄ SOBIE NASZĄ ZIEMIĘ POLSKĄ BOGATĄ W DARY BOŻE, BO OCZYWIŚCIE ŻYDZI RZĄDZĄ CAŁYM ŚWIATEM – KŁAMSTWEM, CWANIACTWEM I KRADZIEŻĄ. CHCĄ UKRAŚĆ POLSKĘ WYMYŚLAJĄC 447 A PATRIOTÓW BRONIĄCYCH OJCZYZNY WYZYWAJĄ OD NAJGORSZYCH. IM MOŻNA NAS OCZERNIAĆ NA CAŁY ŚWIAT I MORDOWAĆ SZCZEPIONKAMI. A.DUDA NA ROZKAZ SWEGO BOGA „IZRAELA” POJECHAŁ PO SZCZEPIONKI DO USA, BO MOŻE NOWY PREZYDENT NIE ZGODZI SIĘ I TAK PANUJĄ ŻYDZI NA CAŁYM ŚWIECIE.

POLSKA KRÓLIKIEM DOŚWIADCZALNYM DLA SZCZEPIONKI NA COVID/19 – NASZ KRAJ JAKO PIERWSZY DOSTANIE DO NIEJ DOSTĘP OD USA.
https://globalna.info/2020/06/25/polska-krolikiem-doswiadczalnym-dla-szczepionki-na-covid-19-nasz-kraj-jako-pierwszy-dostanie-do-niej-dostep-od-usa/

  Szczepionka na COVID-19 będzie miała chip RFID, to już pewne!
       
https://www.gloria.tv/post/gjQTxqdEcUcR47Ym7BQcRZrDw

Przecież to sam A.Duda poprosił na rozkaz Izraela i Szumowskiego rycerza lucyfera o szczepionki prezydenta USA. 

Przecież to sam A.Duda wróg nr 1 Polaków prosił D.Trumpa o żołnierzy amerykańskich z Niemiec i sam proponował, że będzie ich opłacał jak żadne państwo. To niech sam płaci swoją milionową pensją.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Arriva, Warszawa ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5112:arriva-warszawa&catid=10:politics )

Warszawa

Organizatorem transportu zbiorowego w Warszawie jest Zarząd Transportu Miejskiego.
https://arriva.pl/35/warszawa ( https://arriva.pl/35/warszawa )
Kontakt do organizatora przewozów:

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
tel. 19 115
www.ztm.waw.pl ( http://www.ztm.waw.pl/ )
www.wtp.waw.pl ( http://www.wtp.waw.pl/ )

Kontakt do oddziału Arriva:

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.
Zajezdnie autobusowe:
ul. Płochocińska 33, 03-044 Warszawa
ul. Klementowicka 2, 03-797 Warszawa
ul. Estrady 5, 05-080 Klaudyn

Solaris Urbino 18 IV generacji na ulicach Warszawy:

Przygotowania do startu 9-metrowych Otokarów w Warszawie:

* Transport autobusowy ( https://arriva.pl/1/transport-autobusowy )

New logo for Arriva ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5111:new-logo-for-arriva&catid=10:politics )

Wednesday, 22 February 2017
New logo for Arriva
A major transport company owned by the German government ‘Deutsche Bahn’ (DB) has unveiled their new logo for their subsidiary company Arriva.
A month ago, (20th January 2017,) Arriva submitted their new logo to the UK Government’s Intellectual Property Office.
The logo image assembles three rings to make a letter ‘A’.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5111:new-logo-for-arriva&catid=10:politics )

Autobus spadł z mostu w Warszawie. Pasażerka: nagle kierowca jakby na chwilę stracił przytomność (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:autobus-spadl-z-mostu-w-warszawie-pasazerka-nagle-kierowca-jakby-na-chwile-stracil-przytomnosc&catid=10:politics


„Autobus spadł z mostu w Warszawie. Pasażerka: nagle kierowca jakby na chwilę stracił przytomność
Wyjaśniła, że w czasie podróży stała tuż obok kierowcy. Widziała, jak mężczyzna na chwilę traci przytomność. – Nagle kierowca jakby na
chwilę stracił przytomność, bo gwałtownie skręcił na barierki i autobus runął w dół. ”
+
Relacja wygląda na manipulację mającą na celu zrzucenie winy za wypadek na stan zdrowia kierowcy. Są tu pomylone skutki z przyczyną –
„…stracił przytomność, bo gwałtownie skręcił” – poza tym nie jest możliwe, aby pasażerka mogła zauważyć „utratę przytomności” u
kierowcy w takim właśnie krótkim momencie.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5110:autobus-spadl-z-mostu-w-warszawie-pasazerka-nagle-kierowca-jakby-na-chwile-stracil-przytomnosc&catid=10:politics

Piotr Halupczok prezesem Grupy Arriva w Polsce (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5109:piotr-halupczok-prezesem-grupy-arriva-w-polsce&catid=10:politics )

Piotr Halupczok prezesem Grupy Arriva w Polsce.
Piotr Halupczok prezesem Grupy Arriva w PolscePiotr Halupczok od wielu lat pracuje w branży transportowej (fot.mat.pras.)
Z początkiem sierpnia wprowadzono nową strukturę zarządzania spółkami Arriva w Polsce: Arriva RP, Arriva Bus Transport i Arriva Polska.
Odpowiedzialnym za funkcjonowanie całej grupy Arriva w kraju został Piotr Halupczok.
W związku ze zmianami, z pracy w grupie zrezygnował dotychczasowy prezes Arriva Bus Transport Polska, Tomasz Rochowicz. Dotychczasowy prezes Arriva
RP, Damian Grabowski, został członkiem zarządu grupy Arriva.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5109:piotr-halupczok-prezesem-grupy-arriva-w-polsce&catid=10:politics )

Wybory: Antysemici nie idą na wybory, a zostają w domu (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5108:wybory-antysemici-nie-ida-na-wybory-a-zostaja-w-domu&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

+++
Upadek Naszego Narodu ma wiele oznak, a między licznymi patologiami – cechuje się bojkotem własnego państwa i własnego narodu.
Ma to swoje częściowo usprawiedliwione przyczyny w PRL-u – w jego ogólnej ideologii, ale głównie w prowokacjach głównych animatorów tamtej
rzeczywistości – tzw. żydów, którzy dołożyli wszelkich starań do tego, aby Polaków trzymać poza ośrodkami decyzyjnymi w kraju: …..a
niech oni sobie narzekają na ustrój, ale już do stanowisk decyzyjnych niech się nie wtrącają. A najlepszym narzędziem trzymającym Polaków na
uboczu był naukowy ateizm, który wymagał od katolika „podeptania” świętych zasad wiary, a co w praktyce sprawiało, że normalni ludzie,
mający światopogląd chrześcijański, do partii nie wstępowali i to z tego powodu w PZPR dominowali żydzi i świnie, a przyzwoitego Polaka tam
prawie nie było.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5108:wybory-antysemici-nie-ida-na-wybory-a-zostaja-w-domu&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU
)

Co robił A. Duda prezydent Polski z obowiązkami żydowskimi w USA? 
Jeśli jakieś państwo gości amerykańskie wojsko to nie płaci żołnierzom, bo płaci USA, a w Polsce A.Duda zaproponował płacić żołnierzom amerykańskim naszymi pieniędzmi. Nie rządź naszymi marnymi pensjami A. Dudo obłudo – masz miliony to sam płać.
  A. DUDA JUŻ OFICJALNIE NAPISAŁ, ŻE BĘDZIE MORDOWAŁ POLAKÓW WRAZ Z NAPASTNIKAMI ŻYDOWSKIMI Z IZRAELA WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI SPOSOBAMI, A NAJBARDZIEJ SZCZEPIONKAMI 

OSTRO O PODDAŃCZEJ WIZYCIE POLINIAKA W USA. CO JESZCZE ODDAĆ ZA DARMO?
Copyright © 2020 NEOS Społeczność, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.

Our mailing address is:

NEOS Społeczność

Łowicka 21

Warsaw 02-500

Poland

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM), próbuje bezceremonialnie przywoływać Polskę do porządku wkraczając w obszary nie będące w zakresie kompetencji Unii Europejskiej.

Czy pomogą Państwo uświadomić Komisji poprzez media społecznościowe, że jako obywatele Polski i równoprawni członkowie Unii Europejskiej nie akceptujemy takiego działania?

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ

Szanwni Państwo

Zaangażowanie wielu z Państwa wywołuje presję na przedstawicieli europejskiej lewicy, która w Parlamencie Europejskim po raz kolejny próbuje pouczać nasz kraj i narzucać nam swoją lewicową agendę.

Ponad 22.000 osób podpisało petycję do polskich przedstawicielek w komisji FEMM Parlamentu Europejskiego protestując przeciwko tej bulwersującej akcji radykalnej lewicy.

Presja ma sens i warto do niej używać narzędzi mediów społecznościowych, z których najczęściej korzystają politycy.

Czy pomogą nam Państwo i dołączą do naszej akcji na Twitterze?

Tak, – wyślę teraz tweet do przedstawicieli Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM).

Bardzo proszę podzielić się tą informacją także na Facebook’u.

Nasze działania w tej sprawie nie pozostaną bez echa tylko wtedy kiedy bedą zauważalne dla polityków i poczują oni ryzyko wizerunkowe związane z pojawieniem się ich nazwisk w kontekście tej sprawy.

W przeciwnym wypadku, kiedy nasze wspólne wysiłki nie osiągną efektu skali, politycy po prostu nas zignorują. Szczególnie wtedy kiedy w tym co robimy racja będzie ewidentnie po naszej stronie.

Państwa zaangażowanie w protest przeciwko projektowi obraźliwej dla Polski opinii Parlamentu Europejskiego ma więc ogromne znaczenie.

Proszę wysłać Tweet’a do przedstawicieli komisji FEMM już teraz.

Lub napisać posta na profilu Jadwigi Wiśniewskiej i Andżeliki Możdżanowskiej na Facebook’u.

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ
Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Pytamy w nim o fundamentalne dla naszej społeczności wartości – życie, rodzinę i wolność.

Liczba Państwa podpisów pod petycją z prośbą do kandydatów o odpowiedź, tylko w ciągu 36 ostatnich godzin, sięgnęła prawie 10.000!

Milczenie kandydatów może przełamać tylko masowa akcja nas, wyborców. Bardzo proszę dołączyć do naszej inicjatywy! Bardzo proszę o podpis pod naszą petycją!

Dziś w godzinach przedpołudniowych próbowaliśmy skontaktować się z każdym ze sztabów wyborczych i dopytać, czy kandydat ma zamiar udzielić Państwu odpowiedzi.

Z sześciu kandydatów, jeden (Kosiniak-Kamysz) nie ma na stronie internetowej swojej kampanii żadnego innego sposobu kontaktu oprócz tzw. formularza kontaktowego.

Czterech kandydatów (Bosak, Duda, Hołownia, Trzaskowski) podaje telefon do sztabu.
Kandydat Biedroń proponuje tylko kontakt mailowy dla mediów.

Próbowaliśmy więc kontaktować się telefonicznie, ale oprócz sztabu Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, żaden z telefonów pozostałych kandydatów nie odpowiadał.

W sztabie kandydata Trzaskowskiego nie uzyskaliśmy odpowiedzi, czy odniesie się on do naszego kwestionariusza.

W sztabie urzędującego prezydenta Dudy uzyskaliśmy informację, że otrzymamy informację o stanowisku kandydata wobec naszego kwestionariusza mailem.

Do pozostałych kandydatów (Bosak, Hołownia, Biedroń) wysłaliśmy mailowo prośbę o informację, czy mają zamiar udzielić Państwu jakiejkolwiek odpowiedzi. Jak dotąd od żadnego ze sztabów jej nie otrzymaliśmy.

Nie ustajemy w wysiłkach i będziemy nadal próbowali w Państwa imieniu ponaglić kandydatów, by poprzez szacunek dla Państwa jako wyborców oraz demokratycznych procedur wyborczych zechcieli odnieść się do pytań z naszego kwestionariusza.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za każde Państwa zaangażowanie.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Następne pięć lat rozstrzygną się w niedzielę.

Bardzo ważne jest, czy my, jako świadomi obywatele, poprzemy kandydata, który chroni drogie nam wartości.

Przygotowaliśmy pięć pytań do kandydatów na prezydenta, aby zobaczyć, który z nich chce bronić życia, rodziny i wolności.

Czy mogą Państwo złożyć podpis pod petycją z prośbą do kandydatów o odpowiedź na 5 pytań z naszego kwestionariusza?

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

 

już za niespełna tydzień odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich.

Jako CitizenGO przykładamy wielką wagę do tego, kto obejmie ten istotny, nie tylko wizerunkowo, dla Polski urząd.

Jak Państwo wiedzą, od zawsze stoimy po stronie wartości życia, rodziny i wolności.

Dlatego nie jest nam obojętne, kto będzie przez kolejne pięć lat, zasiadał na fotelu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę o podpis pod petycją do kandydatów zawierającą 5 pytań o drogie nam wartości.

Spośród wielu kandydatów chcemy wybrać tego, który wyznaje te same wartości, które są dla nas fundamentalne.

Podejrzewam, że Państwo i ja stoimy przed podobnym dylematem jak dokonać wyboru między kandydatem, który najbardziej utożsamia się z obroną życia, rodziny i wolności, ale jednocześnie ma największe szanse na zwycięstwo.

Dlatego postanowiliśmy pomóc wszystkim, którzy chcieliby mieć pewność, że kandydat na którego będziemy oddawać głos podziela nasze wspólne wartości.

Przygotowaliśmy pięć pytań, które roześlemy do kandydatów z prośbą o odpowiedź. Czy mogą Państwo złożyć swój podpis, by zachęcić kandydatów do odpowiedzi na nasze pytania?

W piątek tuż przed ciszą wyborczą opublikujemy otrzymane odpowiedzi, żeby mogli Państwo mieć dowód na to, czy i jakich wartości obronę deklarują poszczególni kandydaci.

Poniżej znajdą Państwo treść naszego kwestionariusza:

Jako przyszły prezydent Polski:

1. Czy zawetowałby Pan ustawę rozszerzającą możliwości dokonywania aborcji?
2. Czy podpisałby Pan ustawę zakazującą aborcji eugenicznej?
3. Czy zawetowałby Pan ustawę zezwalającą na zawieranie związków partnerskich osób tej samej płci?
4. Czy zawetowałby Pan ustawę wprowadzającą, od pierwszych klas szkoły podstawowej, obowiązkowe zajęcia edukacji seksualnej według standardów WHO?
5. Czy podpisałaby Pan ustawę o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej?

Wierzymy, że tylko aktywna postawa obywatelska, zaangażowanie w proces wyborczy i rozliczanie polityków ze składanych obietnic przedwyborczych może zmienić obecną politykę.

Dlatego bardzo prosimy o podpis pod naszą petycją skierowaną do kandydatów z prośbą o odpowiedź na pytania naszego kwestionariusza.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

5 LAT TEMU STRACILIŚMY SUWERENNOŚĆ PRZEZ REDEMPTORYSTÓW I PAULINÓW, RZĄDZĄCYCH EPISKOPATEM FARYZEUSZY I GŁUPICH POLAKÓW I BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZEBÓW Z BÓLU.

W Polsce wybuchnie wojna?! Jackowski nie zostawia wątpliwości: „Stracimy suwerenność”

Krzysztof Jackowski w nowej przepowiedni twierdzi, że czeka nas coś gorszego niż koronawirus! Jeszcze w tym roku stracimy suwerenność.

Krzysztof Jackowski to najpopularniejszy obecnie jasnowidz w Polsce. Udało mu się już przewidzieć wiele sytuacji, począwszy od tych politycznych, skończywszy na skutkach koronawirusa. Jak się okazuje, w najnowszej wizji dostrzegł coś jeszcze gorszego. Na jego kanale na YouTubie pojawiło się nagranie, w którym opowiada o swojej przepowiedni. Czy to, co mówi, może wskazywać nam, że już niedługo w Polsce wybuchnie wojna?! Odpowiedź znajdziecie w jego wypowiedzi.

Zobacz także: Jackowski podzielił się niepokojącą przepowiednią na drugą połowę roku! „Odczujemy to jesienią i zimą” 

Krzysztof Jackowski w nowej przepowiedni: „stracimy suwerenność”

Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej przepowiedni ostrzega przed wydarzeniami, które będą miały miejsce już niedługo.
Zdaniem jasnowidza koronawirus zostanie przyćmiony i to przez coś znacznie gorszego.
W Polsce nie będzie wojny w moim odczuciu, ale to nie oznacza, że będzie spokojnie. (…) Istnieje obawa, że jeszcze w tym roku stracimy suwerenność – mówi Jackowski.
Jeżeli zatem nie będzie wojny, o co może chodzić jasnowidzowi? Jackowski wyjaśnił w dalszej części filmu swój tok myślenia i wizję. Jego zdaniem ma to wiele wspólnego z działaniami władz odnośnie koronawirusa i upadkiem gospodarki. 

Jak patrzę w telewizji, jak oni coś mówią, tłumaczą, ja mam wrażenie, że oni doskonale wiedzą, do czego to prowadzi, czyli to jest kompletna sprzeczność – nie to, że oni nie wiedzą, jak uspokoić ludzi, jak im dać nadzieję, tylko oni doskonale wiedzą, że to do czegoś konkretnego prowadzi, do czegoś, na co się zgodzili i co wiąże się ze słowem suwerenność. (…) Uwierzyliśmy w pewien nonsens społeczny, na podstawie tego pogrążyliśmy gospodarkę, daliśmy na to zgodę w pewnym sensie, śpiąc, i wypatrujemy gdzie się coś teraz może stać – słuchajcie, to już się dzieje – tłumaczy Jackowski. 

Zdecydowanie brzmi to przerażająco. Myślicie, że kolejna wizja jasnowidza ma szansę się spełnić?
https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/spoleczenstwo/w-polsce-wybuchnie-wojna-jackowski-nie-zostawia-w%c4%85tpliwo%c5%9bci-stracimy-suwerenno%c5%9b%c4%87/ar-BB15Udvb?li=BBr5MK7

GŁUPI POLACY WYBRALI 5 LAT TEMU NIEWOLĘ ŻYDOWSKĄ DLA SIEBIE I DZIECI NA WIEKI.

DUDA w USA ubił interes życia – kompromitacja TOTALNA
co on wyprawia?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=xHLzkXYJask&feature=emb_logo


„Żydostwo w USA jest bardzo silne!” Duda powinien jasno sprzeciwić się ustawie 447! | M. Piotrowski

https://www.youtube.com/watch?v=WwFxnnTdF0E

Rząd odbiera Polakom z zagranicy prawa wyborcze!
#Bosak2020 #NaprzódPolsko

https://www.youtube.com/watch?v=IFH4ALKyJQA

 

Sobór watykański II nakazywał łacinę w liturgii. Posoborowie niszczy Mszę! Abp Lenga i

Czas spotkać się ze swoim Bogiem twarzą w twarz.

Dzisiaj chcę wezwać moich świętych kapłanów do Mnie, chcę ich przykryć Mną, namaścić ich świętym olejem, błogosławić ich na życie wieczne we Mnie. Będziemy jednym w Ojcu, będziemy jedną duszą, gdziekolwiek pójdziecie, Trójca Święta będzie na was .

Wkrótce gwiazda pojawi się na niebie i ogłosi moje drugie przyjście.
       
Nadchodzę! Amen!

Abp. Grzegorz Ryś mianowany przez papieża administratorem apostolskim sede plena diecezji kaliskiej

 
Pijany biskup kaliski Edward Janiak trafił do szpitala. Na jaw wychodzi tuszowanie kolejnych skandali seksualnych w diecezji kaliskiej
 

Biskup Edward Janiak był w szpitalu z podejrzeniem udaru

Dwa tygodnie po premierze filmu „Zabawa w chowanego” biskup Edward Janiak miał trafić do szpitala z podejrzeniem udaru. Po badaniach okazało się, że najprawdopodobniej chodziło wyłącznie o upicie się. Miał mieć 3,44 promila alkoholu we krwi.
 

Niesamowity Sławik Kraszeninnikow o czasach apokalipsy – Korespondencja z Ewą z