Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NCHTS

Poniedziałek, 14 września 2020

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Święto

Trójwymiarowa 3 D Pan Jezus na krzyżu - 6772067318 - oficjalne archiwum Allegro

https://www.youtube.com/watch?v=qjNwddPa_v0

(J 3,13-17) 
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”.

15.09.2019 - ODPUST PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa


Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa

Obchodzimy dzisiaj uroczystość krzyża świętego, który usunął ciemności i przywrócił światło. Obchodzimy uroczystość krzyża i w ten sposób wraz z Ukrzyżowanym wznosimy się ku górze, abyśmy porzuciwszy ziemię i grzechy, osiągnęli dobra niebieskie. Oto jak wspaniałą i niezrównaną rzeczą jest posiadanie krzyża. Kto krzyż posiada, posiada skarb. Słusznie nazwałem skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do pierwotnego stanu. 
Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy. 
Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, o ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobrowolnej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skruszone, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym znakiem zbawienia. 
Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. Jest kosztownym kielichem obejmującym wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł. O tym, że krzyż jest chwałą Chrystusa, dowiedz się z Jego własnych słów: „Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony i zaraz Go chwałą otoczy”. I znowu: „Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”. I jeszcze: „Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Słowa te wskazywały na chwałę, którą miał otrzymać na krzyżu. 
O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem Chrystusa, posłuchaj, jak sam powiada: „A Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie”. Widzisz więc: Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa.

                                     Czytaj dalej

22 Lutego 2018( dzień św.apostoła Piotra) – dokument który mówi że ustawy 447 oraz 1226 – są NIELEGALNE I ŁAMIĄ  MIEDZYNARODOWE  UMOWY  I PRAWA!!

Dokument  jest w j. angielskim oraz w j. polskim – WOLNOŚĆ MUSI NADEJŚĆ !!!

 

http://www.internationalresearchcenter.org/en/outreach-contentious-issues-war-of-cultures2/legal-objections-to-bills-s-447-and-h-r-1226

Legal Objections to Bills S.447 and H.R.1226 (obie ustawy ŁAMIĄ międzynarodowe Umowy i Prawa odnośnie przeżyłych ofiar !!!)

 

ADMIN|Saturday, February 3, 2018  (MUSISZ PRZECZYTAć !!!)

1. Bills S.447 an

 

Poniżej- ten dokument jest w języku polskim.  Drodzy RODACY- POWSTAŃCIE z KOLAN !!!

Sprawiedliwość musi NASTĄPIĆ, bo Naród Polski za wiele przecierpiał Krzywd, Hańby, Upadlania od lat i rządów). Szukajcie Polskich Patriotów w Ameryce I innych  krajach bo jest ich 30 milionów- aby was wspierali. Cała Polonia na świecie modli się za POLAKÓW I OCZEKIWANA   SPRAWIEDLIWOŚĆ !!!

Zastrzeżenia prawne do rachunków S.447 i HR1226

ADMIN | Sobota, 3 lutego 2018 r.

1. Rachunki S.447 i HR1226 naruszają międzynarodowy traktat i prawo Sprawiedliwość o odszkodowaniach dla osób nieprzestrzeganych w dniu dzisiejszym z 2017 r., S. 447, uchwalono Senat w dniu 12 grudnia 2017 r. Powiązany wniosek House HR HR2626 wprowadzone w Izbie Reprezentantów USA 27 lutego 2017 r. Zarówno S. 447, jak i HR 1226 („Bills”) są teraz przed Komisją Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Teksty obu Rachunków są podobne iw części identyczne. Rachunki wzywają „kraje szczególnie niepokojące” w odniesieniu do aktywów związanych z erą holokaustu i powiązanych zagadnień, aby: 1) zwrócić prawowitemu właścicielowi wszelkie mienie, w tym mienie religijne lub komunalne, które zostało bezprawnie zabrane lub przekazane; 2) zapewniać majątek lub rekompensatę za bezdomne mienie w celu pomocy potrzebującym ofiarom Holocaustu, w celu wspierania edukacji o Holokauście i do innych celów.

Strona główna > Analizy eksperckie > Zastrzeżenia prawne do rachunków S.447 i HR1226 Zastrzeżenia prawne do rachunków S.447 i HR1226

z 31 stycznia 2018 r.

 

 • Rekompensaty za własność prywatną w Polsce zostały już wypłacone prawowitym właścicielom wzywając do zwrotu prawowitemu właścicielowi mienia, które zostało „bezprawnie zabrane lub przekazane”, BOM naruszają Umowę między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczącą roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych. Państwa podpisane w Waszyngtonie 16 lipca 1960 r. I zarejestrowane w Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Stany Zjednoczone 6 stycznia 1961 r. („Traktat z 1960 r.”). Zgodnie z traktatem z 1960 r., Polska zapłaciła Stanom Zjednoczonym 40 milionów dolarów z tytułu pełnego zaspokojenia roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych w związku z nacjonalizacją lub innym przejęciem własności, przywłaszczeniem lub utratą użytkowania ich własności i długiem wobec przedsiębiorstw przejętych przez państwo.

 

1 – 40 milionów dolarów zapłaconych zgodnie z traktatem z 1960 r. Stanowi ponad miliard dolarów w 2017 r. Stąd te znaczne odszkodowania miały na celu uregulowanie roszczeń majątkowych przeciwko Polsce ze strony obywateli Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z artykułem IV traktatu z 1960 r. Stany Zjednoczone zgodziły się w pełni zabezpieczyć Polskę przed wszelkimi roszczeniami majątkowymi obywateli Stanów Zjednoczonych, które miały miejsce przed wejściem w życie traktatu z 1960 r.

2 – W dniu 31 marca 1966 r. Komisja ds. Rozliczeń Zagranicznych Stanów Zjednoczonych zakończyła administrowanie programem polskich roszczeń zgodnie z Traktatem z 1960 r. I przedłożyła raport końcowy różnym komitetom Kongresu. Nagrody przyznane w ramach Programu Polskich roszczeń wyniosły 100 773 681,63 USD w kwocie głównej plus odsetki w wysokości 51 051 815,01 USD. W związku z tym, w świetle zobowiązania umownego Stanów Zjednoczonych do zapewnienia Polsce rekompensaty z tytułu roszczeń dotyczących własności prywatnej, uchwalenie ustaw, które nakazują Sekretarzowi Stanu USA wywieranie presji na Polskę na dalsze dalsze roszczenia własności prywatnej, narusza zobowiązania umowne Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone. Należy również zauważyć, że w latach 1948-1971 Polska zawarła umowy o naprawie majątku i odszkodowania nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, lecz także z Austrią, Belgią, Kanadą, Danią, Francją, Wielką Brytanią, Grecją, Holandią, Luksemburgiem, Norwegią, Szwecją i Szwajcaria. Wszystkie wierzytelności dotyczące nieruchomości znajdujących się w Polsce od obywateli tych krajów zostały od tego czasu uregulowane w całości i zniesione. Ponadto, od 1989 r. Wszystkie legalne roszczenia majątkowe osób fizycznych mogą być swobodnie ścigane przed polskimi sądami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Każda osoba bez względu na narodowość lub pochodzenie etniczne może egzekwować swoje prawa majątkowe i spadkowe przed polskimi sądami zgodnie z procedurami kodeksu postępowania cywilnego. Stąd każda osoba posiadająca odpowiedni tytuł może złożyć wniosek o deklarację nabycia spadku. Tysiące osób legitymujących się roszczeniami prawnymi – bez względu na pochodzenie etniczne – odzyskały swoje mienie w Polsce na podstawie prawa własności prywatnej.

 • Dobra religijne i komunalne zwrócone lub zrekompensowane w Polsce Zwrot żydowskich własności religijnych i komunalnych został wprowadzony w Polsce na mocy ustawy z 1997 r. O stosunku państwa polskiego do żydowskich organizacji religijnych.

3 – Na podstawie tego bezprecedensowego ustawodawstwa Polska przyznała mniejszości żydowskiej szerokie uprawnienia decyzyjne w zakresie wdrażania tego ustawodawstwa. Komisja ds. Społeczności Żydowskich przeprowadziła restytucję żydowskiego programu gmin religijnych i komunalnych w ścisłej współpracy ze Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

4 – Ponad 2500 obiektów komunalnych, w tym synagogi, cmentarze i ośrodki kultury, zostało zwróconych lub zrekompensowanych na podstawie ustawy z 1997 roku. W związku z tym praktycznie wszystkie nieruchomości religijne i komunalne o odpowiednio udokumentowanej własności zostały już zwrócone lub zrekompensowane. W związku z tym roszczenia dotyczące tego rodzaju zwrotu mienia zostały uregulowane w Polsce.

 • Przywrócenie bezpotomnej własności jest niezgodne z prawem Jeśli nie ma spadkobierców, własność nie jest „bezprawnie przejęta lub przeniesiona”. To przesuwa się do stanu. Takie jest prawo w każdym kraju. Ustawy wprowadzają niepewny precedens rekompensaty „bezdomnego majątku”, która jest sprzeczna z zachodnią tradycją prawną i zasadami judykatury. W S. 447 celem i celem w stosunku do bezdomnego mienia jest „zapewnienie własności lub rekompensaty pomocy potrzebującym ofiarom Holocaustu, wspieranie edukacji o Holokauście i do innych celów. . . „HR 1226 określa cel i cel jako” restytucję bezpańskiej własności, by pomóc potrzebującym ocalonym z Holocaustu i dla innych celów. . „” Restytucja bez włosów „jest z definicji aberracją. „Restytucja” oznacza przywrócenie czegoś prawowitemu właścicielowi. Jeżeli nieruchomość jest „pozbawiona głowy”, to z definicji zwrot nieruchomości prawowitemu właścicielowi jest niemożliwy. Właściwość mogła zostać „bezprawnie przejęta lub przeniesiona” pierwotnie, ale jeśli nieruchomość jest teraz bezpowrotna, przechodzi do stanu. To prawo wszędzie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Bony wzywają Sekretarza Stanu do przedstawienia raportów, które mają zająć się „niesłusznie przejętymi lub przeniesionymi majątkami epoki holokaustu”. Stąd takie doniesienia nie powinny obejmować „majątku pozbawionego włosów”, który zawsze i wszędzie krąży do państwa; takie escheat jest zgodne z prawem i legalne, niezależnie od tego, czy mienie zostało wcześniej bezprawnie przejęte lub przekazane. Kwestia ta ma kluczowe znaczenie dla Polski, ponieważ większość bezdomnych roszczeń majątkowych dotyczy Polski. Stworzenie ex post facto precedensu prawnego zwrotu mienia „nie-spadkobiercom” za „inne cele” oznacza wyłudzenie środków od „innych” nierekompensowanych ofiar niemieckiego ludobójstwa z II wojny światowej. Taki system traktuje polskich podatników, którzy sami są ofiarami niemieckiego ludobójstwa i bezprawnego zajmowania mienia, jako winni żydowskiego Holokaustu, a zatem jest on nieuczciwy.
 • Wielokrotne płatności za te same roszczenia są błędne pod względem prawa i kapitału Polska wdrożyła liczne ustawy i procedury, zgodnie z którymi skutecznie dochodziło do roszczeń majątkowych z II wojny światowej. Od 1951 roku Niemcy zapłacili równowartości ponad 100 miliardów dolarów Żydom, organizacjom żydowskim i państwu Izrael. Niemieckie płatności obejmowały całą żydowską własność skonfiskowaną i wywłaszczoną przez Niemcy w czasie II wojny światowej, w tym nieruchomości położone na terytorium Polski podbite i okupowane przez III Rzeszę. 2. Rachunki są niekonstytucyjne Kongres Stanów Zjednoczonych nie ma konstytucyjnej mocy uchwalenia którejkolwiek z dwóch Ustaw. Zasada XII Klauzula 7 (c) Izby Reprezentantów wymaga, aby wszystkie rachunki (HR) i wspólne rezolucje (HJRes.) Zawierały dokument stwierdzający „tak konkretnie, jak to możliwe, uprawnienia lub uprawnienia przyznane Kongresowi w Konstytucji w celu uchwalenia ustawy”. lub wspólna rezolucja „, która zostanie zaakceptowana do wprowadzenia przez House Clerk. Zgodnie z oświadczeniem Organu Konstytucyjnego, Kongres ma prawo uchwalać ustawy zgodnie z artykułem I rozdział 8 zdanie 3 Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

5 – Cytowana klauzula „Artykuł I sekcja 8 pkt 3” jest powszechnie znany jako klauzuli Commerce,

6 – co daje Kongresu moc „do regulowania handlu z obcych narodów, a wśród kilku państw, a także z indiańskich plemion.” Oczywiste jest, ani S 447, ani HR 1226 nie są związane z regulacją handlu. O ile nie jest to możliwe, ma on na celu zbieranie informacji, zgodnie z mocą dochodzeniową Kongresu, do wykorzystania w przyszłym ustawodawstwie, które nakładałoby sankcje na kraje, które uważane są za niewystarczające w stosunku do roszczeń o przywrócenie Holokaustu (Shoah). Jeśli tak, cel ten powinien zostać wyraźnie określony w HR 1226. 3. Ustawy mają charakter dyskryminacyjny. Projekty ustaw odwołują się do Deklaracji Terezin przyjętej na konferencji poświęconej zasobom z okazji Holokaustu w 2009 r., Która odbyła się w Terezinie w Republice Czeskiej. Deklaracja Terezin przyjęła sformułowanie „Holocaust (Shoah), którzy przeżyli i inne ofiary prześladowań nazistowskich” w całym tekście, z wyjątkiem części zatytułowanej „Nieruchomość nieruchoma”, w której bardziej wąska definicja ofiar, tj. „Ofiary Holokaustu (Shoah)” ” Jest używane. Użycie „Shoah” ma na celu ograniczenie „Holocaustu” tylko do Żydów i nie obejmuje innych ofiar. Stany Zjednoczone nie będą dyskryminować grup rasowych, etnicznych lub religijnych, których członkowie mogą znajdować się dokładnie w takiej samej sytuacji jak Żydzi. Około 5 milionów nie-Żydów (głównie chrześcijan) zostało zabitych przez Niemców. W szczególności blisko 3 miliony Polaków zostało zabitych w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki, a szacuje się, że około 80% potencjalnych roszczeń majątkowych dotyczyć będzie etnicznych Polaków, a około 20% etnicznych Żydów. „Inne ofiary”, w szczególności polskie ofiary niemieckiej eksterminacji, muszą być wyraźnie uwzględnione w roszczeniach reprywatyzacyjnych, aby uniknąć nieporozumień i skarg na rzecz faworyzowania, bezprawnego wpływu i jawnej dyskryminacji. Obydwie ustawy wymagałyby od Sekretarza Stanu USA przedstawienia raportu „który ocenia i opisuje charakter i zakres ustawodawstw krajowych i możliwych do wyegzekwowania polityk” „krajów objętych ochroną” w odniesieniu do „identyfikacji i zwrotu lub restytucji za niesłusznie przejęte lub przekazane Holokaust era aktywów. „Raport będzie również oceniać i opisywać postępy krajów objętych procesem w osiąganiu celów konferencji 2009 dotyczących Holokaustu (S. 447) lub Deklaracji Terezin z 2009 roku na temat zasobów związanych z Holokaustem i pokrewnymi zagadnieniami (HR 1226 ). Ustawy dają Sekretarzowi Stanu we współpracy z Przedstawicielem Holokaustu możliwość określenia „w porozumieniu ze specjalistycznymi organizacjami pozarządowymi”, czy projektowana ustawa ma zastosowanie do danego kraju. Termin „eksperckie organizacje pozarządowe” jest jedną z wielu niedopuszczalnych niejednoznaczności w tych rachunkach. Wymaganie od Sekretarza Stanu lub wysłannika Holokaustu konsultacji z nieokreślonymi organizacjami pozarządowymi przed wyborem „krajów objętych ochroną” daje sekretarzowi lub posłowi zbyt dużo swobody i zachęca do roszczeń o dyskryminację etnicznych Polaków i społeczności polskiej. Organizacje pozarządowe, z którymi należy się konsultować przy wyznaczaniu „krajów objętych ochroną”, powinny być wyraźnie wymienione. Ponieważ większość potencjalnych roszczeń dotyczy polskich nieruchomości, polsko-amerykańskie organizacje pozarządowe powinny być jasno określone do konsultacji, a Polska powinna mieć pełną możliwość bycia wysłuchanym. Polska i polscy Amerykanie powinni przekazać swój wkład i przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie, zanim zostanie podjęta jakakolwiek decyzja o zastosowaniu Rachunków do Polski. 4. Rachunki są duplikatem Studium ESLI Raport Sekretarza Stanu USA wymagany przez ustawy będzie duplikatem kompleksowego badania opublikowanego po wprowadzeniu rachunków. Zgodnie z Deklaracją Terezin, w 2010 r. Rząd czeski powołał Europejski Instytut Dziedzictwa Shoah (ESLI) w Terezinie, aby monitorować postęp i bronić zasad Deklaracji Terezin.

7 – W ramach misji ESLI zlecił w 2014 r. Badanie dotyczące restytucji mienia związanego z nieruchomościami Holocaustu („Shoah”) („Studium”). Opublikowane 24 kwietnia 2017 r.

8 – Studium to kompleksowa kompilacja wszystkich istotnych aktów prawnych uchwalonych przez 47 państw od 1945 r., Dotyczących zwrotu lub rekompensaty gruntów i przedsiębiorstw skonfiskowanych lub w inny sposób przywłaszczonych w erze Holocaustu.

9 – Według podsumowania przeprowadzonego przez kierownictwo, pretendenci żydowscy i nieżydowscy, spadkobiercy, rządy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony będą teraz dysponować pojedynczym źródłem, w którym wszystkie znaczące przepisy prawne dotyczące restytucji holokaustu i orzecznictwa dotyczące nieruchomości 70 lat zostało skompilowane i przeanalizowane. Dlatego każde sprawozdanie na podstawie HR 1226 zasadniczo powielałoby raport z badania ESLI. Koszt raportu Sekretarza Stanu USA szacowany jest przez Biuro Budżetowe Kongresu na mniej niż 500 000 $. Te pieniądze zostaną zmarnowane, ponieważ większość prac została już wykonana. W związku z tym duplikowane cele rachunków oznaczają marnotrawienie pieniędzy rządowych. 5. Odmowa ludobójstwa podkreśla przesłankę Billów Należy zauważyć, że streszczenie streszczenia studium stwierdza: „W następstwie Holocaustu, powracające ofiary – nie tylko żyjący europejscy Żydzi, ale także Romowie, dysydenci polityczni, homoseksualiści, osoby z niepełnosprawni, Świadkowie Jehowy i inni – musieli poruszać się często niejasną ścieżką, aby odzyskać swoją własność od rządów i sąsiadów, którzy nie zdołali ich chronić, i często byli współwinni prześladowań. ”

10 – Powyższe stwierdzenie ma wielkie znaczenie i prawdziwa troska o polskich Amerykanów, ponieważ wyklucza z definicji ofiary drugą co do wielkości grupę niemieckiego ludobójstwa z II wojny światowej, tj. etnicznych Polaków. Ofiary te są albo pomijane razem, albo objęte „innymi”. Takie zaniedbanie tej ważnej grupy etnicznej nie jest przypadkowe, biorąc pod uwagę, że prawie połowa wszystkich restytucji Holokaustu (Shoah) w ramach Deklaracji Terezin jest przeciwko Polsce. Należy zauważyć, że Polska była największą ofiarą II wojny światowej pod względem utraty życia ludzkiego i skarbów. W 1939 r. Hitler oświadczył: „Głównym celem będzie zniszczenie Polski. Celem jest eliminacja sił żywych, a nie przybycie do pewnej linii. „Około 3 milionów etnicznych Polaków i 3 miliony etnicznych Żydów zginęło w czasie II wojny światowej. Zniszczone zostało około 40% majątku narodowego Polski. Większość polskiego przemysłu i infrastruktury zaginęła. Warszawa i wiele innych miast zostało zrównanych z ziemią przez bezmyślne zniszczenie i dewastację. Marginalizacja polskich ofiar, zmniejszenie ich cierpień i tłumienie ich głosu przez zwolenników roszczeń o restytucję Holokaustu (Shoah) jest skierowana przeciwko drugiej najbardziej prześladowanej grupie etnicznej przez nazistowskie Niemcy. Takie traktowanie polskich ofiar ludobójstwa w czasie II wojny światowej graniczy z odmową ludobójstwa i jest nie tylko nielegalne, ale także moralnie odrażające, rażąco niesprawiedliwe, a zatem sprzeczne z deklarowanymi celami ustaw. Zalecenie Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe, społeczność polonijna nalega, aby przedstawiciele Kongresu głosowali przeciw HR 1226. Ponadto, jest rekomendacją społeczności polonijnej, że wysłannik do II wojny światowej Ludobójstwo na etnicznych Polakach zostanie ustanowione na tym samym poziomie administracyjnym co Holocaust Wysłannik. Taki wysłannik w sprawie polskiego Zagłady będzie konsultowany podczas wszelkich kwestii związanych z restytucją II wojny światowej, czy to przeciwko Polsce, czy w imieniu Polski.

1 – ? Sztuka. II traktatu z 1960 r. Przewiduje rekompensatę z tytułu: a) nacjonalizacji lub innego przejęcia przez Polskę własności oraz praw i interesów w odniesieniu do mienia; (b) przywłaszczenia lub utraty użytkowania lub korzystania z mienia zgodnie z polskimi przepisami, dekretami lub innymi środkami ograniczającymi lub ograniczającymi prawa i interesy związane z własnością i (c) długami przedsiębiorstw, które zostały upaństwowione lub przejęte przez Polska i długi, które były obciążeniem majątkiem, który został znacjonalizowany, przywłaszczony lub w inny sposób zajęty przez Polskę.

2 – ? Artykuł IV traktatu z 1960 r. Stanowi: Po wejściu w życie niniejszej Umowy rząd Stanów Zjednoczonych nie przedstawi Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej ani nie uwzględni roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych przeciwko Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, do których odniesiono się w Artykuł I niniejszej Umowy. W przypadku, gdy takie roszczenia zgłaszane są bezpośrednio obywatelom Stanów Zjednoczonych Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych.

3 – ? Prawo z 20 lutego 1997 r., DZ. U. 1997 nr 41, punkt 251.

4 – ? Sztuka. 32.1 ustawy z 1997 r.

5 – ? Zobacz: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1226 Od rekordu Kongresu Online przez rządowe biuro wydawnicze. Pan CROWLEY: HR 1226 – następujące: Artykuł I Rozdział 8 Klauzula 3 [Strona H1355].

6 – ? https://www.law.cornell.edu/wex/commerce_clause .

7 – ? Zobacz stronę ESLI: http://shoahlegacy.org

8 – ? Według strony internetowej Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucyjnej, 24 kwietnia 2017 r. Opublikowano badanie restytucji mienia związanego z nieruchomościami Holocaustu (Shoah).

9 – ? http://shoahlegacy.org/property-issues/immovable-property/immovable-property-study-2014-2017 . Prof. Michael J. Bazyler i Lee Crawford-Boyd kierowali projektem, który zgromadził wysiłki badawcze ponad 40 adwokatów pro bono z głównych światowych firm prawniczych, w tym White & Case, O’Melveny & Myers, Morgan Lewis, Fried Frank, i Brownstein Hyatt Farber & Schreck. Ci adwokaci pro bono, pod kierunkiem dyrektorów firm i współpracowników, wypełnili raporty badawcze dotyczące statusu ustawodawstwa restytucyjnego w wyznaczonym kraju deklaracji Terezin. Ponadto raporty zawierają wstępną analizę zgodności kraju z zobowiązaniami wynikającymi z Deklaracji Terezin. Badanie jest dostępne w trzech wersjach: pierwsza to interaktywny dokument o rozdzielczości 1200 stron, który można pobrać w całości z tej strony internetowej; drugi to interaktywna mapa, z której można pobierać poszczególne raporty krajowe; a trzecia to publikacja przygotowana w formie drukowanej przez Oxford University Press, którą uważamy za ogromne osiągnięcie potwierdzające wysoką jakość i standard badania.

10 – ? Streszczenie studium, strona 1.

 

 

Umowa indemnizacyjna pomiędzy USA i PRL dotycząca roszczeń mienia obywateli Stanów Zjednoczonych w Polsce.

————————————————————————————————–

Dnia 16 lipca minie bowiem 55 lat od podpisania przez rządy Stanów Zjednoczonych i Polski bardzo ważnego układu. Co to za układ?

Wszystkie polskie rządy w ostatnim 25-leciu borykały się z problemem roszczeń majątkowych środowisk żydowskich, zwłaszcza roszczeń Żydów z USA. Rządzący Polską politycy odnosili się do tych żądań na różne sposoby, ani razu jednak nie słyszałem odpowiedzi, że problem roszczeń został rozwiązany raz na zawsze i to już 50 lat temu. Nie znam wypadku, aby liczący się kierownicy polityki polskiej przywołali jako argument fakt podpisania w dniu 16 lipca 1960 r. traktatu odszkodowawczego zawartego pomiędzy rządem USA a rządem Polski. Układ ten regulował sprawę roszczeń majątkowych instytucji i obywateli amerykańskich od Polski za mienie pozostawione i ocalałe na terenie Państwa Polskiego po II wojnie światowej. O dokumencie tym pod koniec 2009 roku przypomniała Myśl Polska i chwała jej za to.! Cytuję za M.P. z dnia 6-13.12.2009 r.:

„Zgodnie z art. 1 tegoż traktatu/umowy rząd Polski zobowiązał się zapłacić, a rząd USA przyjąć, 40 mln ówczesnych dolarów amerykańskich za całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli USA, zarówno osób fizycznych jak i prawnych z tytułu nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych lub odnoszących się do mienia, które nastąpiło w Polsce przed dniem podpisania i wejścia tego układu w życie. Spłata tego zobowiązania przez Polskę następowała w rocznych ratach i została w całości spłacona i rozliczona dnia 10 stycznia 1981 roku.”

Podobne układy zawarte zostały także z rządami innych państw: Wielką Brytanią, Francją, Kanadą, Włochami, Szwecją, Danią, Lichtensztajnem, Holandią, Grecją, Norwegią, Belgią i Luksemburgiem, ale umowa z USA
jest najważniejsza ponieważ roszczenia Żydów amerykańskich są największe a dyplomacja USA wspiera je bezwarunkowo, całą siłą wielkiego mocarstwa. Naszą rzeczą, rzeczą polskich środowisk patriotycznych jest przypomnieć o Umowie z 16 lipca 1960 r. Przypomnieć, że jeśli jacyś obywatele USA mają roszczenia co do majątku zabranego im przez komunistów na ziemiach polskich, po II wojnie światowej, to adresatem tych żądań, już od 50 lat, nie może być rząd Polski lecz rząd USA. Rzeczą polskich środowisk patriotycznych jest także przypomnieć o tym polskiej klasie politycznej. Dać dowód, że nie wszyscy zapomnieli o tych, jakże ważnych, układach.

Poniżej przedstawiam w załączeniu tzw. umowę indemnizacyjną, zawartą 16 lipca 1960 roku w Waszyngtonie między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, dotyczącą uregulowania roszczeń obywateli amerykańskich wobec państwa polskiego z tytułu przejęcia przez Polskę ich mienia w drodze nacjonalizacji, albo w inny sposób. Z tej umowy wynika, że Polska zapłaciła rządowi USA 40 mln dolarów w 20 rocznych transzach, w zamian za co rząd USA przejął na siebie zobowiązania z roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się w art. IV tej umowy, że nie będzie wysuwał, ani popierał żadnych roszczeń wysuwanych wobec Polski z tego tytułu przez obywateli amerykańskich.
W świetle postanowień tej umowy, żądania, jakie pod adresem Polski wysuwają mające siedzibę na terenie USA i kierowane przez obywateli Stanów Zjednoczonych żydowskie organizacje, mają wszelkie znamiona usiłowania przestępczego wyłudzenia od Rzeczypospolitej Polskiej 65 miliardów dolarów i jako takie powinny być ścigane przez prokuraturę. Osobną sprawą jest ukrywanie przed polską opinią publiczną umów indemnizacyjnych – w tym również załączonej umowy – przez rządy Rzeczypospolitej Polskiej. Ukrywając przed polską opinią publiczną fakt istnienia tych umów oraz ich treść, kolejne rządy Rzeczypospolitej Polskiej próbują uniknąć odpowiedzialności za zaniechanie wydania rozporządzeń, umożliwiających obywatelom polskim uzyskanie restytucji lub odszkodowań za znacjonalizowane mienie. ICT

http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=artykuly&id=1470   –

   BARDZO  WAŻNY  DOKUMENT  PONIŻEJ,  którego upublicznienie i decyzje sądów międzynarodowych   Z O S T A Ł Y  C E L O W O   U K R Y T E  .  Najwięcej TE WAŻNE WIADOMOŚCI  (były trzymane jako SEKRET przed POLAKAMI )

Nic dziwnego, że do dzisiejszego dnia Żydzi amerykańscy/niemieccy i z Izraela coraz głośniej domagają się 65 mld $– wiedząc że prawie nikt w Polsce nie wie o decyzjach sądów miedzynarodowych – że Polska nic nie jest winna żadnych odszkodowań.

…………..opublikowano: 26-10-2010   (czytaj cały list –  ważne info) i SUPER  DECYZJA USA/EUROPA/ ONZ SĄDOWA –  00000000 KOMPENSACJI (nic z 65 mld $)

 

 

LIST PRZEWODNI OD EMIGRACJI POLSKIEJ DO SENATU, SEJMU, RZĄDU W POLSCE

ORAZ KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO W SPRAWIE PODSTĘPNEGO WYŁUDZANIA

PIENIĘDZY PRZEZ ŻYDÓW.

EMIGRACJA POLSKA JEST ORGANIZACJĄ REPREZENTUJĄCA POLAKÓW W KRAJU I ZA GRANICA W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50 MILIONÓW… WYSTĄPILIŚMY Z PETYCJĄ – 8 MARCA 2007– DO NAJWYŻSZYCH WŁADZ W USA, EUROPY I ONZ W CELU POWSTRZYMANIA TYCH ZŁOCZYŃCÓW. PRZYPOMNIELIŚMY IM NASZE POLSKIE ZASŁUGI W WALCE O ICH WOLNOŚĆ i NIEPODLEGŁOŚĆ (KOŚCIUSZKO, PUŁASKI)    REAKCJA BYŁA WRĘCZ NATYCHMIASTOWA :    LIDERZY GRUPY ŻYDOWSKIEJ, I. SINGER I B. BROWN ZOSTALI USUNIĘCI ZE STANOWISK W ORGANIZACJI ŚWIATOWEJ ŻYDÓW – 14 MARZEC 2007    EUROPA – FRANCJA – FRANCUSKI SĄD APELACYJNY ODRZUCIŁ ŻĄDANIA ŻYDÓW OD KOLEI FRANCUSKIEJ.    W MARCU 2007 PUŁASKI ZOSTAŁ JEDNOGŁOŚNIE UZNANY PRZEZ SENAT USA HONOROWYM OBYWATELEM USA – CO JEST OGROMNYM WYRÓŻNIENIEM – PONIEWAŻ JEST ICH TYLKO 7.    CAŁA PRASA POLSKOJĘZYCZNA ODMÓWIŁA PUBLIKACJI WYROKU Z 3 MARCA 2006     W KTÓRYM SĄD NAJWYŻSZY OSTATECZNIE ODRZUCIŁ ŻĄDANIA ŻYDÓW O ODSZKODOWANIA           OD AUSTRII i POLSKI.                                                                 ODMÓWIONO TEŻ PUBLIKACJI NASZEJ PETYCJI.   F E N O M E N A L N E   W I A D O M O S C I  dla  POLSKI  I  P O L A K Ó W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DLACZEGO RZĄD POLSKI w 2006  ODMÓWIŁ  PUBLIKACJI  PETYCJI  POLONII ZŁOŻONEJ do USA/EUROPY/ONZ _ GDYŻ ŻYDZI DOMAGALI SIĘ 65 MLD $ ODSZKODOWAŃ.

DLACZEGO RZĄD POLSKI  3 MARCA 2006 – NIE UPUBLICZNIŁ W Y R O K  USA/ EUROPY/ ONZ – GDZIE SĄD NAJWYŻSZY ODRZUCIŁ  ŻĄDANIA  ŻYDÓW o ODSZKODOWANIA od AUSTRII i POLSKI !!!  Cały NARÓD POLSKI MUSI DOWIEDZIEĆ SIĘ O TEJ OSTATECZNEJ DECYZJI = 00000  ODSZKODOWAŃ dla Żydów.

WAŻNE –  BY USUNĄĆ  NIESŁUSZNĄ USTAWĘ  Z SEJMU NR 133, bo inaczej ktoś po cichu zatwierdzi tą ustawę- jest ona wbrew decyzji międzynarodowych organizacji  (ktoś może zechcieć wyplacać pieniądze nielegalnie, ale po zmianie nazwy tej ustawy.

PREZYDENT POLSKI I PREMIER ORAZ RZĄD POLSKI ROBILI WSZYSTKO ABY IM TE

PIENIĄDZE WYPŁACIĆ !! DO DZIŚ JEST USTAWA W TEJ SPRAWIE W SEJMIE NR 133 CZEKAJĄCA NA ZATWIERDZENIE !!    TAKIE PODSTĘPNE WYŁUDZENIE PIENIĘDZY ZAMIENI NARÓD POLSKI W NIEWOLNIKÓW NA KOLEJNE 50 LAT.    SERDECZNIE POZDRAWIAMY Z KANADY I ŻYCZYMY WAM ABY WIARA KATOLICKA OSTAŁA SIĘ Z NARODEM POLSKIM      BOHDAN SZEWCZYK   PRZEDSTAWICIEL PRASOWY   EMIGRACJA POLSKA    W ZAŁĄCZENIU DO TEGO LISTU  DO SENATU, SEJMU , RZĄDU W POLSCE ORAZ KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO SA :      1. PETYCJA DO NAJWYŻSZYCH WŁADZ  W USA I EUROPY KTÓRA SPOWODOWAŁA       – USUNIECIE SZANTAŻYSTÓW Z  ŚWIATOWEGO KONGRESU ŻYDÓW       – ODRZUCENIE ZADAŃ PIENIĘDZY OD KOLEI WE FRANCJI       – UZNANIE PRZEZ SENAT USA  GEN . KAZIMIERZA PUŁASKIEGO ZA HONOROWEGO OBYWATELA USA      2. OŚWIADCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ  W SPRAWIE USUNIĘCIA USTAWY NR 133 O ODSZKODOWANIACH DLA ŻYDÓW Z USA      3. WYSTĄPIENIE INŻ.. SKORYNY NA ZJEŹDZIE POLAKÓW W TORUNIU 22.04.2007    OBOWIĄZKIEM OSÓB OTRZYMUJĄCYCH TEN LIST JEST PRZEKAZANIE GO WSZYSTKICH POSŁÓW I SENATORÓW KTÓRZY NIE MAJA DOSTĘPU DO INTERNETU:      BOHDAN SZEWCZYK                                                  28 KWIECIEŃ 2007   PRZEDSTAWICIEL PRASOWY

 

 

http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=artykuly&id=1470   –

  BARDZO  WAZNY  DOKUMENT  PONIZEJ,  ktorego upublicznienie I decyzje sadow miedynarodowych   Z O S T A L Y  C E L O W O   U K R Y T E  .  Najwiecej TE WAZNE WIADOMOSCI  (by byly trzymane jako SEKRET przed POLAKAMI )

Nic dziwnego, ze do disiejszego dnia zydzi amerykanscy/niemieccy I z Izraela coraz glosniej domagaja sie 65 mld – wiedzac ze prawie nikt w Polsce nie wie o decyzjach sadow miedzynarodowych –ze Polska nic nie jest winna zadnych odszkodowan.

…………..opublikowano: 26-10-2010   (czytaj caly list-wazne info) I SUPER  DECYZJA USA/EUROPA/ ONZ SADOWA-  00000000 KOMPENSACJI (nic z 65 mld)

LIST PRZEWODNI OD EMIGRACJI POLSKIEJ DO SENATU, SEJMU, RZĄDU W POLSCE

ORAZ KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO W SPRAWIE PODSTĘPNEGO WYŁUDZANIA

PIENIĘDZY PRZEZ ŻYDÓW.

……. EMIGRACJA POLSKA JEST ORGANIZACJA REPREZENTUJĄCA POLAKÓW W KRAJU I

ZA GRANICA W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50 MILIONÓW……..

…….. WYSTĄPILIŚMY Z PETYCJA – 8 MARZEC 2007- DO NAJWYŻSZYCH WŁADZ W USA, EUROPY I ONZ W CELU POWSTRZYMANIA TYCH ZŁOCZYŃCÓW. PRZYPOMNIELIŚMY IM NASZE POLSKIE ZASŁUGI W WALCE O ICH WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ ( KOŚCIUSZKO , PUŁASKI)      REAKCJA BYŁA WRĘCZ NATYCHMIASTOWA :      LIDERZY GRUPY ŻYDOWSKIEJ, I.SINGER I B. BROWN ZOSTALI USUNIĘCI ZE STANOWISK W ORGANIZACJI ŚWIATOWEJ ŻYDÓW – 14 MARZEC 2007      EUROPA – FRANCJA –  FRANCUSKI SAD APELACYJNY ODRZUCIŁ ŻĄDANIA ŻYDÓW OD KOLEI FRANCUSKIEJ.      W MARCU 2007 PUŁASKI ZOSTAŁ JEDNOGŁOŚNIE UZNANY PRZEZ SENAT USA HONOROWYM OBYWATELEM USA – CO JEST OGROMNYM WYRÓŻNIENIEM – PONIEWAŻ JEST ICH TYLKO 7.      CAŁA PRASA POLSKOJĘZYCZNA ODMÓWIŁA PUBLIKACJI WYROKU Z 3 MARCA  2006     W KTÓRYM SĄD NAJWYŻSZY OSTATECZNIE ODRZUCIŁ ŻĄDANIA ŻYDÓW O ODSZKODOWANIA           OD AUSTRII I POLSKI.                                                                 ODMÓWIONO TEŻ PUBLIKACJI NASZEJ PETYCJI.   F E N O M E N A L N E   W I A D O M O S C I  dla  POLSKI  I  P O L A K O W !!!!!!!

DLACZEGO RZAD POLSKI w 2006  ODMOWIL  PUBLIKACJI  PETYCJI  POLONII ZLOZONEJ do USA/EUROPY/ONZ _ GDYZ ZYDZI DOMAGALI SIE 65 MLD ODSZKODOWAN.

DLACZEGO RZAD POLSKI  3 MARCA 2006 – NIE UPUBLICZNIL W Y R O K  USA/ EUROPY/ ONZ – GDZIE SAD NAJWYZSZY  O D R Z U C I L  ZADANIA  ZYDOW o ODSZKODOWANIA od

AUSTRII  I  P O L S K I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Caly NAROD POLSKI  MUSI DOWIEDZIEC  SIE  O TEJ  OSTATECZNEJ  DECYZJI = 00000  ODSZKODOWAN dla Zydow.

WAZNE –  BY USUNAC  NIESLUSZNA USTAWA  Z SEJMU  NR 133 , bo inaczej ktos po cichu zatwierdzi ta ustawa- jest ona wbrew decyzji miedzynarodowych organizacji( ktos moze zechciec wyplaca pieniadze nielegalnie, ale po zmianie nazwy tej ustawy.!!!!!!!

  PREZYDENT POLSKI I PREMIER ORAZ RZĄD POLSKI ROBILI WSZYSTKO ABY IM TE PIENIĄDZE WYPŁACIĆ !!DO DZIŚ JEST USTAWA  W TEJ SPRAWIE W  SEJMIE NR 133 CZEKAJĄCĄ NA ZATWIERDZENIE!!      TAKIE PODSTĘPNE WYŁUDZENIE PIENIĘDZY ZAMIENI NARÓD POLSKI W NIEWOLNIKÓW NA KOLEJNE 50 LAT.         SERDECZNIE POZDRAWIAMY Z KANADY I ŻYCZYMY WAM ABY WIARA KATOLICKA OSTAŁA SIĘ Z NARODEM POLSKIM      BOHDAN SZEWCZYK   PRZEDSTAWICIEL PRASOWY   EMIGRACJA POLSKA      W ZAŁĄCZENIU DO TEGO LISTU  DO SENATU, SEJMU , RZĄDU W POLSCE ORAZ KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO SA :      1.PETYCJA DO NAJWYŻSZYCH WŁADZ  W USA I EUROPY KTÓRA SPOWODOWAŁA   – USUNIECIE SZANTAŻYSTÓW Z  ŚWIATOWEGO KONGRESU ŻYDÓW   -ODRZUCENIE ZADAŃ PIENIĘDZY OD KOLEI WE FRANCJI   -UZNANIE PRZEZ SENAT USA  GEN . KAZIMIERZA PUŁASKIEGO ZA HONOROWEGO OBYWATELA USA      2.OSWIADCZENIE EMIGRACJI POLSKIEJ  W SPRAWIE USUNIĘCIA USTAWY NR 133 O ODSZKODOWANIACH DLA ŻYDÓW Z USA      3.WYSTAPIENIE INŻ.. SKORYNY NA ZJEŹDZIE POLAKÓW W TORUNIU  22.04. 2007      OBOWIĄZKIEM OSÓB OTRZYMUJĄCYCH TEN LIST JEST PRZEKAZANIE GO GO WSZYSTKICH POSŁÓW I SENATORÓW KTÓRZY NIE MAJA DOSTĘPU DO INTERNETU:      BOHDAN SZEWCZYK                                                  28 KWIECIEŃ 2007   PRZEDSTAWICIEL PRASOWY

————————————————————————————————————

opublikowano: 26-10-2010

LIST PRZEWODNI OD EMIGRACJI POLSKIEJ DO SENATU, SEJMU, RZĄDU W POLSCE ORAZ KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO W SPRAWIE PODSTĘPNEGO WYŁUDZANIA PIENIĘDZY PRZEZ ŻYDÓW.    27 LUTEGO BYŁ NAJAZD NA POLSKĘ ŻYDÓW Z ORGANIZACJI Z CAŁEGO ŚWIATA W CELU WYŁUDZENIA NIESŁUSZNYCH ODSZKODOWAŃ  OD POLSKI W KWOCIE 65 MILIARDÓW DOLARÓW – MIMO ZE SĄD NAJWYŻSZY USA ODRZUCIŁ ICH ŻĄDANIA.      EMIGRACJA POLSKA JEST ORGANIZACJA REPREZENTUJĄCA POLAKÓW W KRAJU I ZA GRANICA W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50 MILIONÓW.   NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ ORGANIZACJI POLONIJNEJ CZY KRAJOWEJ      WYSTĄPILIŚMY Z PETYCJA – 8 MARZEC 2007- DO NAJWYŻSZYCH WŁADZ W USA, EUROPY I ONZ W CELU POWSTRZYMANIA TYCH ZŁOCZYŃCÓW. PRZYPOMNIELIŚMY IM NASZE POLSKIE ZASŁUGI W WALCE O ICH WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ ( KOŚCIUSZKO , PUŁASKI)      REAKCJA BYŁA WRĘCZ NATYCHMIASTOWA :      LIDERZY GRUPY ŻYDOWSKIEJ, I.SINGER I B. BROWN ZOSTALI USUNIĘCI ZE STANOWISK W ORGANIZACJI ŚWIATOWEJ ŻYDÓW – 14 MARZEC 2007      EUROPA – FRANCJA –  FRANCUSKI SAD APELACYJNY ODRZUCIŁ ŻĄDANIA ŻYDÓW OD KOLEI FRANCUSKIEJ.      W MARCU 2007 PUŁASKI ZOSTAŁ JEDNOGŁOŚNIE UZNANY PRZEZ SENAT USA HONOROWYM OBYWATELEM USA – CO JEST OGROMNYM WYRÓŻNIENIEM – PONIEWAŻ JEST ICH TYLKO 7.      CAŁA PRASA POLSKOJĘZYCZNA ODMÓWIŁA PUBLIKACJI WYROKU Z 3 MARCA  2006 W KTÓRYM SĄD NAJWYŻSZY OSTATECZNIE ODRZUCIŁ ŻĄDANIA ŻYDÓW O ODSZKODOWANIA OD AUSTRII I POLSKI. ODMÓWIONO TEŻ PUBLIKACJI NASZEJ PETYCJI.      PREZYDENT POLSKI I PREMIER ORAZ RZĄD POLSKI ROBILI WSZYSTKO ABY IM TE PIENIĄDZE WYPŁACIĆ !!DO DZIŚ JEST USTAWA  W TEJ SPRAWIE W  SEJMIE NR 133 CZEKAJĄCĄ NA ZATWIERDZENIE!!      TAKIE PODSTĘPNE WYŁUDZENIE PIENIĘDZY ZAMIENI NARÓD POLSKI W NIEWOLNIKÓW NA KOLEJNE 50 LAT.         SERDECZNIE POZDRAWIAMY Z KANADY I ŻYCZYMY WAM ABY WIARA KATOLICKA OSTAŁA SIĘ Z NARODEM POLSKIM      BOHDAN SZEWCZYK   PRZEDSTAWICIEL PRASOWY   EMIGRACJA POLSKA

Niedziela, 13 września 2020

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

(Mt 18, 21-35) 
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.


ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?

Początek kazania św. Augustyna, biskupa, O pasterzach


Jesteśmy chrześcijanami, a zarazem pasterzami

Nie po raz pierwszy dowiadujecie się, iż cała nasza nadzieja złożona jest w Chrystusie i że On sam jest naszą prawdziwą i zbawienną chwałą. Wszak jesteście w owczarni Tego, który strzeże i pasie Izraela. Ponieważ jednak istnieją tacy pasterze, którzy pragną nazywać się pasterzami, ale obowiązków pasterzy wypełniać nie chcą, przypomnijmy słowa powiedziane im przez proroka. Słuchajcie więc z uwagą, my zaś będziemy słuchać z bojaźnią. 

„Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela i powiedz im”. Właśnie przed chwilą usłyszeliśmy ten wyjątek, i dlatego postanowiliśmy o nim do was mówić. Bóg udzieli pomocy, abyśmy powiedzieli prawdę, jeśli nie zechcemy szukać jej u siebie. Gdybyśmy bowiem głosili własną naukę, bylibyśmy pasterzami, którzy pasą siebie samych, a nie owce. Jeśli natomiast głosimy Jego naukę, On jest waszym Pasterzem, kimkolwiek byłby pośrednik. „Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec?” Oznacza to, iż prawdziwi pasterze nie powinni paść siebie, ale owce. I to jest pierwszy powód, dla którego pasterze spotykają się z naganą; pasą siebie, a nie owce. Którzy to są, co siebie samych pasą? To ci, o których Apostoł powiada: „Wszyscy szukają własnego pożytku, a nie Chrystusa Jezusa”. 

My zaś, których Pan w swej dobroci, a nie dzięki naszym zasługom postawił na miejscu zobowiązującym do złożenia trudnego rachunku, powinniśmy jasno rozróżniać dwie sprawy: jedno, że jesteśmy chrześcijanami, drugie, że jesteśmy pasterzami. To, że jesteśmy chrześcijanami, dotyczy nas samych; że zaś jesteśmy pasterzami, odnosi się do was. Jako chrześcijanie mamy zabiegać o własne zbawienie, jako pasterze powinniśmy troszczyć się wyłącznie o wasze dobro. 

Wielu jest chrześcijan, którzy nie są pasterzami. Zmierzają do Boga łatwiejszą – jak się zdaje – drogą i tym prędzej, im mniejszy dźwigają ciężar. My zaś, jako chrześcijanie, mamy zdać Bogu rachunek z własnego życia; ale ponadto jesteśmy pasterzami i dlatego będziemy składać rachunek również z naszego pasterzowania.

                            PiÄ™kna Ewangelia dzisiejszej niedzieli. - Parafia pw. MB CzÄ™stochowskiej w GieÅ‚czwi | Facebook

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

W pierwszym czytaniu autor natchniony wskazuje, że to Bóg jest ostatecznym odniesieniem wszystkich czynów ludzi. To On karze mściwych i On przebacza przebaczającym. My sami jesteśmy zbyt słabi, aby zniweczyć skutki naszego złego postępowania. Sam będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Chociaż Syrach nie ujawnia wprost Bożego planu zbawienia, to możemy widzieć w tym tekście zapowiedź tego, że to Pan Bóg zgładzi nasze grzechy. Bezpośrednio zaś autor pokazuje to, że nasze postępowanie nie jest bez znaczenia w tym Bożym planie. Działanie Boga wobec nas jest jakby odbiciem lustrzanym naszych czynów.
Jednym z wyraźnie zarysowanych tematów Mądrości Syracha jest karność i posłuszeństwo wobec Prawa Pana. Widzimy to szczególnie w ostatnim zdaniu, które jest wezwaniem do pamiętania o przykazaniach. Ciekawe jest to, że odrzucając zemstę, a zachęcając do przebaczenia, autor natchniony podważa nakaz odwetu z Księgi Kapłańskiej (Kpł 24, 17nn). Jednak, znając tekst Ewangelii, chociażby w redakcji świętego Mateusza (Mt 5, 38n) wiemy, że przebaczenie jest milsze Bogu niż pomsta, a w samym tekście z Mądrości Syracha możemy dopatrywać się zapowiedzi nauczania samego Jezusa Chrystusa.

Komentarz do psalmu

W odpowiedzi na usłyszane słowo dziś radośnie wychwalamy Boga jako Tego, który przede wszystkim przebacza nam nasze winy, odpuszcza grzechy. Ten, kto doznał takiego oczyszczenia, błogosławi Pana całym sobą – duszą i wszystkim tym, co jest w nim. Wiedząc, że stan uniesienia bywa ulotny, nie chcemy zapomnieć o wszystkim, co nam uczynił, więc na głos wyśpiewujemy Jego dobrodziejstwa wobec nas.

Komentarz do drugiego czytania

W drugim czytaniu święty Paweł mówi o tym, że wszystko ma swoje ostateczne odniesienie w Bogu. Problem ten, zasygnalizowany także w pierwszym czytaniu, wskazuje, że wszelkie praktyki religijne, podejmowane posty, świętowanie nie mają sensu same w sobie, ale nabierają go tylko w odniesieniu do Pana. Bez względu na to czy prowadzą one do wypełnienia życia Dobrą Nowiną, czy do umierania dla tego świata, muszą być podporządkowane Panu, bo On umarł i zmartwychwstał po to, żeby nad tym wszystkim panować.

Komentarz do Ewangelii

Jeden denar był w czasach Pana Jezusa dziennym wynagrodzeniem za pracę robotnika. Sześć tysięcy denarów odpowiadało co do wartości jednemu talentowi. Zadłużony sługa, który winien był dziesięć tysięcy talentów, nigdy nie byłby w stanie spłacić tak wielkiego długu. To wyolbrzymienie ma ukazać wielkie miłosierdzie Boga, który wyciąga nas z rzeczywistości grzechu, jeśli oddamy Jemu należną cześć i tak jak ów sługa wyznamy: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.
Miłosierdzie Boga nie jest jednak tylko wielkim darem. Jest także przykładem i zadaniem. Ten, kto doświadczył przebaczenia od Boga, chce dzielić się nim także z innymi. Pan, wybaczając, wprowadza nas w rzeczywistość królestwa niebieskiego, w którym nie ma miejsca dla małoduszności, ani tego sługi, który nie potrafi przebaczyć swemu bratu, pomimo, że ów brat wołał do niego słowami, których sługa sam użył wcześniej: Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam.

Komentarze zostały przygotowane przez Rafała Mińkowskiego kleryka III roku WMSD w Warszawie


                                  21 Postne posty – 77 razy – PRZEDSMAK NIEBA

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone" daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Sobota, 12 września 2020

NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI

12 września – Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia

Homilia św. Bernarda, opata, ku czci Dziewicy Matki

Myśl o Maryi i wzywaj Ją we wszystkim

„A Dziewicy – mówi Ewangelista – było na imię Maryja”. Pomówmy więc nieco i o tym imieniu, które jak wyjaśniają, znaczy „Gwiazda morza” i w sposób nadzwyczaj właściwy odnosi się do Dziewiczej Matki. Jest Ona bowiem jak najsłuszniej porównywana z gwiazdą, ponieważ jak gwiazda wysyła swój świetlisty promień, nie ponosząc przy tym żadnej straty, tak Dziewica bez osobistego uszczerbku wydaje na świat Syna. I podobnie jak promień nie pomniejsza blasku gwiazdy, tak Syn nie zagraża czystości Dziewicy. Zupełnie tak samo owa Gwiazda, która „wyszła z Jakuba”, jest doskonała, jej świetlisty promień oświeca cały świat, jej blask napełnia światłem wyżyny nieba, przenika krainę umarłych, przechodząc również przez cały obszar ziemi; swoim ciepłem i mocą krzepi bardziej dusze niż ciała i wypala występki. Owa Gwiazda – jak mówię – wspaniała i niezwykle jasna jest z pożytkiem dla wszystkich umieszczona wysoko nad tym wielkim i przestronnym morzem świata i lśni zasługami oraz świeci przykładem. 
Kimkolwiek więc jesteś, gdy pojmiesz, że w potopie tego świata chyboczesz się raczej wśród burz i nawałnic, miast kroczyć po ziemi, nie odwracaj oczu od blasku tej Gwiazdy, jeśli nie chcesz się pogrążyć na skutek burzliwych podmuchów. Gdyby się zerwały wichury pokus i gdybyś natrafił na skały utrapień, patrz na Gwiazdę, przyzywaj Maryję. Jeśli miotają tobą fale pychy albo niezdrowej ambicji, czy też oszczerstwa albo zazdrości – patrz na Gwiazdę, przyzywaj Maryję. Kiedy gniew albo chciwość, albo cielesna pożądliwość uderzy w duchową łódź – patrz na Maryję. Jeśliś wzburzony ogromem występków, okryty wstydem z powodu brudu sumienia albo strwożony grozą sądu, jeśli zaczynasz grzęznąć w otchłani smutku lub w przepaści beznadziei – myśl o Maryi. 
W niebezpieczeństwach, w uciskach, w wątpliwościach – myśl o Maryi, Maryję przyzywaj. Niech nie schodzi z ust i nie znika z serca Jej imię, nie trać z oczu wzoru Jej postępowania, aby wybłagać Jej modlitewną pomoc. Idąc Jej śladami, nie zbaczasz z drogi; prosząc Ją, nie tracisz nadziei; myśląc o Niej, nie błądzisz; kiedy Ona cię podtrzymuje, nigdy nie upadasz; nie lękasz się, kiedy Ona strzeże; nie męczysz się, kiedy prowadzi, co więcej, zdobywasz wszelkie łaski i w ten sposób na sobie samym doświadczasz, jak słuszne są słowa: „A Dziewicy było na imię Maryja”.

Najświętsza Maryja Panna

Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie – „imieniny” Matki Bożej – przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.
Zgodnie z wymogami Prawa mojżeszowego, w piętnaście dni po urodzeniu dziecięcia płci żeńskiej odbywał się obrzęd nadania mu imienia (Kpł 12, 5). Według podania Joachim i Anna wybrali dla swojej córki za wyraźnym wskazaniem Bożym imię Maryja. Jego brzmienie i znaczenie zmieniało się w różnych czasach. Po raz pierwszy spotykamy je w Księdze Wyjścia. Nosiła je siostra Mojżesza (Wj 6, 20; Lb 26, 59 itp.). W czasach Jezusa imię to było wśród niewiast bardzo popularne. Ewangelie i pisma apostolskie przytaczają oprócz Matki Chrystusa cztery Marie: Marię Kleofasową (Mt 27, 55-56; Mk 15, 40; J 19, 25), Marię Magdalenę (Łk 8, 2-3; 23, 49. 50), Marię, matkę św. Marka Ewangelisty (Dz 12, 12; 12, 25) i Marię, siostrę Łazarza (J 11, 1-2; Łk 10, 38). Imię to wymawiano różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme, Mariame itp. Imię to posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej wymienia się „Mój Pan jest wielki”.
Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona – zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na krzyżu – Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej czy starszej od niej, pięknej Litanii Dominikańskiej, a także w starożytnym hymnie greckim Akatyście). Za pomocą tych określeń wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej.

Najświętsza Maryja PannaBardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi, wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca, np. Piotr Chryzolog (+ 450), św. Bernard (+ 1153), św. Antonin z Florencji (+ 1459), św. Hiacynta Marescotti (+ 1640), św. Franciszek z Pauli (+ 1507), św. Alfons Liguori (+ 1787).
Dzisiejsze wspomnienie jest jednym z wielu obchodów maryjnych, które są paralelne do obchodów ku czci Chrystusa. Jak świętujemy narodzenie Chrystusa (25 grudnia) i Jego Najświętsze Imię (3 stycznia), podobnie obchodzimy wspomnienia tych samych tajemnic z życia Maryi (odpowiednio 8 i 12 września). Obchód ku czci Imienia Maryi powstał w początkach XVI w. w Cuenca w Hiszpanii i był celebrowany 15 września, w oktawę święta Narodzenia Maryi. Z czasem został rozszerzony na teren całej Hiszpanii. Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 r. Innocenty XI rozszerzył ten obchód na cały Kościół i wyznaczył go na niedzielę po święcie Narodzenia Maryi. Późniejsze reformy kalendarza i przepisów liturgicznych przeniosły go na dzień 12 września, kiedy to Martyrologium Rzymskie wspomina wiktorię wiedeńską. Obchód ten dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 2001 r. wprowadzono do Kalendarza Rzymskiego (ogólnego) w randze wspomnienia dowolnego.

Litania do Imienia Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się na nami
Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury,
Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego,
Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność,
Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości,
Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą,
Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie,
Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie,
Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków,
Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych,
Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali,
Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił,
Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał,
Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety,
Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał,
Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli,
Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci,
Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne,
Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia,
Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących,
Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym,
Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby.

Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie.
Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie.
Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie.

Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek,
Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk,
Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności,
Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń,
Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego,
Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej,
Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej,
Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej,
Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności,
Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności,
Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota,
Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu.

V. Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa.
R. Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi, który wzywasz każdego człowieka po imieniu do realizacji wyznaczonego mu przez Ciebie powołania życiowego, spraw prosimy, aby Imię Maryi nie tylko było powszechnie czczone i szanowane na całej ziemi, ale także byśmy w tym Imieniu znajdowali zawsze siłę i oparcie oraz skuteczną pomoc w naszej doczesnej pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ZBLIŻA SIĘ – OSTATNIA GODZINA A APOSTOŁOWIE CHRYSTUSA PAULINI UWIĘZILI OBROŃCĘ POKOJU BOGA ZBAWICIELA I PRAGNĄ TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ.

Dlaczego kapłani Tradycyjni i inni także nie chcą pytać Pana Boga i nie chcą wierzyć 

w Boże Objawienia, bo prywatnych nie ma, gdyż Bóg nie umawia się z nikim prywatnie. Pan Bóg chce rozmawiać ze swoimi Apostołami, bo przecież cały czas żyje i całe Nieblo pragnie pomagać mieszkańcom Ziemi, aby nie grzeszyli a dzięki Woli Bożej mogli żyć wiecznie z Bogiem w Niebie. Gdy Bóg mówi do wybranej osoby to nie mówi: NIE MÓW NIKOMU, a przeciwnie – wszystkim rozgłaszaj Nasze Słowa. Właśnie dlatego, że tak rozumują, to nie chcą pytać Zbawiciela i nie wierzą, że Bóg mówi do ludzi świeckich. 

Z przykrością to stwierdzamy, że Apostołowie Pana Boga czekali z takim ważnym Orędziem danym przez siostrę Faustynę Kowalską o Miłosierdziu Bożym  50 lat !!!. Takie piękne słowo MIŁOSIERDZIE odrzucili Boga Apostołowie i oczywiściie odrzucili ŁASKI BOŻE DLA POLSKI. Czyli są PYSZNYMI DUCHOWNYMI NIEPOSŁUSZNYMI PANU BOGU I RZĄDZĄ KOŚCIOŁEM KATOLICKIM WEDŁUG SWOJEJ BEZBOŻNEJ WOLI. Tak samo działał papież Jan XXIII i nie słuchając Matki Bożej pozwolił na panowanie komunizmu na świecie, a Boże Ołtarze kazał zniszczyć i Tabernakula wyrzucić z głównego Ołtarza, bo człowiek jest najważniejszy. Dużo jest przykładów, a ci faryzeusze w sutannach rządzący Kościołem katolickim doprowadzają teraz do hańbienia Pana Boga – nakazują brać Boga na brudną nawet od chemi rękę. To za PRAWDĘ ci faryzeusze wyrzucają z Kościoła Bożych kapłanów, bo Prawda w oczy kłuje. Dużo można pisać o nieposłuszeństwie Panu Bogu niby biskupów rządzących Kościołem Katolickim, ale to innm razem.

 O.Augustyn Pelanowski – Jest już ostatnia godzina…

https://youtu.be/jTbG9GzZqKM

Abp. Jan Paweł Lenga OSTRO o pandemio-psychozie i sprzedajnych hierarchach To cios….

https://gloria.tv/post/cmCMnEhEyqqq4dQ7FYcFXvYzQ

 

NASI DRODZY BISKUPI, KARDYNAŁOWIE I KAPŁANI – WALCZCIE O PRAWDĘ BOŻĄ I NASZEJ OJCZYZNY ORAZ O KAŻDĄ DUSZĘ LUDZKĄ I WYBIERAJCIE POSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU ZBAWICIELOWI I SZCZĘŚLIWE NIEBO A ODRZUĆCIE POSŁUSZEŃSTWO DIABELSKIEJ MASONERII I PIEKŁO.

OBECNY RZĄD W POLSCE ZADŁUŻYŁ NA MILIARDOWE KWOTY POLSKĘ I JESZCZE PCHA OBCYM PAŃSTWOM NASZE PIENIĄDZE – CZY BIAŁORUŚ POMAGAŁA POLAKOM PODCZAS WOJEN? PREMIER JEST MILIONEREM TO NIECH RZĄDZI  SWOJĄ KASĄ A NIE NASZĄ. 

Rau: Możemy mówić o dwóch fazach polskiego planu dla Białorusi. Pierwszy to plan przedstawiony przez Morawieckiego. Drugi plan jest przygotowywany. Zapewni wparcie finansowe, inwestycyjne, gospodarcze ze strony UE

http://300polityka.pl/live/2020/09/10/rau-mozemy-mowic-o-dwoch-fazach-polskiego-planu-dla-bialorusi-pierwszy-to-plan-przedstawiony-przez-morawieckiego-drugi-plan-jest-przygotowywany-zapewni-wparcie-finansowe-inwestycyjne-gospodarcze/

 

Komitet 300 – tajna grupa rządząca światem

https://wiadomosci.onet.pl/komitet-300-tajna-grupa-rzadzaca-swiatem/gfj5g

 

CZARNA SZLACHTA – ZWIERZCHNICY MASONERII I OKULTYSTYCZNYCH ELIT.

https://globalna.info/2020/09/10/czarna-szlachta-zwierzchnicy-masonerii-i-okultystycznych-elit/

bp Kussala: bez wsparcia materialnego Sudańczycy nie przetrwają. Błagam, nie zostawiajcie nas samych!

Papież Franciszek mówi ciągle o miłości, więc  niech otworzy w Banku skarbiec multi-miliardowy w Watykanie i niech z MIŁOŚCI pomoże ludziom głodującym w Sudanie    i  nie tylko tam. Może jemu pozwolą masoni w sutannach otworzyć BANK, bo „Jana Pawła I” masoni zabili za to otwarcie.

Freemason Celebration

https://gloria.tv/post/9RGb7Uc7ZBdV4fsPCb2wkzsNV

Watykański urzędnik jest kapelanem trzech lóż masońskich, wydaje książkę LOŻA I OŁTARZ. To oni przecież zabili papieża Jana Pawła I za to, że chciał sprawdzić Banki Watykańskie. To oni zabili papieża Pawła VI, bo nie chciał się im podporządkować i diabelskie zarządzenia podpisywać.  Co źle, to „aktor – Paweł VI” podstawiony jako Papież Paweł VI wykonywał masońskie rozkazy.

https://gloria.tv/post/DV8vtyn98W2m2xevzhgdchcha

Kiedy do kościołów wróci normalność? Ks. Wachowiak wRealu24 o obostrzeniach. Jak masoneria w sutannach się nawróci do Jedynego Boga i uzna ZbawIciela Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i KAŻDEGO NARODU.

https://gloria.tv/post/2mUiFXBdNPceDZ1nbDfxvuTCM

 

Powolne wprowadzanie totalitaryzmu trwa. Straszą wirusem, a się go nie boją! Stanisław

https://gloria.tv/post/K1dTm69wTnH31AZcq6RVua7CF

Zaprogramowane ludobójstwo za pomocą procedur medycznych, w tym respiratorów.

https://gloria.tv/post/Y2xndwEeEj713XiqQGkmBzFem

Niemcy przyznają, że nigdy nie było żadnego zagrożenia epidemiologicznego!

Ks. dr Paweł Murziński Ostrzega

 

Pilne! Masony planują operację: „SZCZEPIONKA przeciwko Polakom!” NADCHODZI

Kiedy Polacy odzyskają zdrowy rozsądek?

https://gloria.tv/post/Z1mbHL96qwLT2EvPcopMWMRXQ

Pentagon stworzył symulację pola walki przyszłości z udziałem robo-psów [FILM]

https://www.geekweek.pl/news/2020-09-10/pentagon-stworzyl-symulacje-pola-walki-przyszlosci-z-udzialem-robo-psow-film/

 

Proroctwa Malachiasza i papieża Jana XXIII wskazują rok 2027 jako datę końca papiestwa i Sądu Ostatecznego

https://innemedium.pl/wiadomosc/proroctwa-malachiasza-i-papieza-jana-xxiii-wskazuja-rok-2027-jako-date-konca-papiestwa-i

WIELKIE OSTRZEŻENIE część 7 Żal za grzechy będzie sprawą życia lub śmierci.

https://gloria.tv/post/jntaDRzfnv373a8PcAGvPnVAf

 

Pilny telefon do wszystkich lekarzy i prawników w Holandii: „ Towarzystwo jest w karetce w drodze na OIOM ”

https://www.xandernieuws.net/algemeen/spoedoproep-aan-alle-artsen-en-juristen-in-nederland-samenleving-ligt-in-ambulance-op-weg-naar-de-ic/

 

Wysłany dnia 10/09/2020

Jeśli Senat ogłosi stan wyjątkowy, uduszenie Holendrów i nasza przyszłość staną się ostateczne i nieodwracalne, a wszyscy jesteśmy siłą narażeni na zakazany eksperyment społeczny i medyczny.

—————————————————————————————————————————————-

Forum dla Demokracji wskazało, że zablokuje stan wyjątkowy, który położy ostateczny kres naszej demokracji i zamieni nasz kraj w dyktaturę klimatyczno-koronową, w Senacie

—————————————————————————————————————————————–

Wczoraj późnym wieczorem Sven Hulleman ( A War Already Lost) wezwał wszystkich lekarzy i prawników w Holandii. „W rzeczywistości społeczeństwo jest w karetce w drodze na oddział intensywnej terapii, częściowo z powodu przepisów o nagłych wypadkach. Jeśli przyjrzysz się uważnie tej pilnej ustawie i artykułom, zobaczysz, że faktycznie jest powiedziane, że wszystkie inne ustawy mogą zostać uchylone dekretem ministerialnym ”.

Jeśli chcesz to z czymś porównać, wyobraź sobie, że całe życie oglądałeś orkiestrę. Każdy gracz w orkiestrze reprezentuje prawo, które jest ważne dla całej symfonii społeczeństwa. Ta nadzwyczajna ustawa w rzeczywistości stawia całą orkiestrę na „wyciszenie”: STIL. Wciąż tam jest, ale już go nie słychać. To znaczy, że jest nieskuteczne ”.

„Martwią się ci, którzy stoją na czele tego problemu: prawnicy i lekarze. Ta grupa zawodowa zarabia na życie głównie pracując z ludźmi, których ta nagła akcja będzie bezpośrednio dotyczyć, czyli wieloma osobami w domu. Wiemy, że są widzowie, którzy wykonują zawód lekarza lub są prawnikami. Obowiązuje ich: zarejestrować się na konferencję, która odbędzie się pojutrze: 11 września o godz.

„ Pilne ustawa oznacza koniec wolnych zawodów lekarza i prawnika ”

„Jeśli jesteś lekarzem lub prawnikiem, możesz się zarejestrować. Ważne jest, aby tam pojechać. Uważamy też, że nawet nie będzie miejsca dla każdego, kto się zapisze, bo po prostu jest to zbyt ważne, a nawet jeśli tego nie upublicznimy, jest już tak wielu chętnych, że zostanie zarezerwowane miejsce dla Ciebie. musi być przed następną konferencją w tej sprawie.

„Niemniej jednak chcielibyśmy wezwać każdego prawnika i lekarza do rejestracji, bo jest nagły wypadek. Prawo ratunkowe zakłada nagły wypadek medyczny i prawny w taki sposób, że jako grupy zawodowe musimy bardzo szybko przemyśleć, co będziemy robić. Co zrobimy, jeśli akt nadzwyczajny zostanie faktycznie wprowadzony? Bo to koniec wolnych zawodów prawnika i lekarza ”.

„ Chroń ludzi przed tymi drakońskimi prawami ”

„Prawnicy i lekarze uważają, że w piątek po prostu poprowadzą swoją klinikę, albo po prostu porozmawiają ze swoimi klientami. Możesz pomyśleć, że wszystko się ułoży. Ale jeśli jest w tobie coś, co może oznaczać znacznie więcej, niż mogę teraz przewidzieć, przyjdź na konferencję 11 września. Potem powiemy ci, co wszyscy znaleźliśmy, studiując dokumenty.

– W takim razie porozmawiamy z tobą o tym, jak sobie z tym poradzimy. Dla ludzi, którzy nie są lekarzami ani prawnikami i zastanawiają się, czy zostaną wykluczeni: nie! Przede wszystkim wszyscy lekarze i prawnicy na tej konferencji są do Państwa dyspozycji. Są tam na wypadek, gdyby i tak wprowadzono stan wyjątkowy, więc masz lekarza lub prawnika, który jest o tym poinformowany i wie, co zrobić, aby chronić ludzi przed tymi drakońskimi przepisami.

„ Zanieś ten list do swojego lekarza, list, szpital ”

Wraz z wydaniem tego filmu znajduje się list (poniżej) . Możesz go wydrukować i zanieść do lekarza, a może wydrukować 20 lub 100 razy i zanieść do pobliskiego szpitala, mówiąc: „przeczytaj to, bo to jest ważne. Dla Ciebie, ale także dla mnie jako pacjenta lekarza i klienta prawnika ”.

„ Idź do swojego lekarza z tym listem i powiedz, że dobrze byłoby zwrócić uwagę na tę grupę międzynarodowych lekarzy i prawników, którzy wskazują: drodzy ludzie, to idzie zupełnie nie tak i musimy być na to przygotowani, bo lepiej zapobiegać potem wylecz ”.

Dlatego prosimy wszystkich o pobranie tego listu i dostarczenie go do swojego prawnika, lekarza lub szpitala. Lekarze i prawnicy z całego kraju łączą się z, w imieniu i na rzecz wszystkich zainteresowanych obywateli Holandii ”.

List (link do pobrania):

Temat: Zarejestruj się na Konferencję Etyki MEED

Szanowny lekarz lub prawnik, lekarz ogólny, prawnik, chirurg, niezależny prawnik,

Ten list został dostarczony przez pacjenta lub klienta.

W nadchodzących tygodniach akt awaryjny zagrozi Twojej bezpłatnej praktyce zawodowej. Prawo wykracza poza niezależną i indywidualną ocenę lekarza i / lub prawnika i tworzy zupełnie nowe ramy dla społeczeństwa. Jest wiele pytań, które należy zadać na temat przyczyny tego prawa, pandemii, która nie jest pandemią. Pytania, które do tej pory nie zostały zadane wystarczająco. Sprowadza się do eksperymentu społecznego, który naszym zdaniem jest zabroniony.

Dekretem ministerialnym twoja praktyka może zostać natychmiast zamknięta, jeśli nie zrobisz tego, co ci kazał. Kontrola sądowa odbywa się zgodnie z prawem, a sposób, w jaki sędziowie będą postępować z nowym prawem, jest wysoce wątpliwy. Ponadto Minister może na polecenie zamknąć każdą kancelarię prawniczą, która pracuje dla klientów w takich przypadkach. Prawo jest wszechstronne i wiele osób w społeczeństwie zwraca się do swoich lekarzy i prawników o wyjaśnienia i ochronę.

W celu właściwego omówienia sytuacji wokół Covid-19 i wspólnego przygotowania się na wszystko, co jeszcze nadejdzie, niżej podpisani w ten piątek, 11 września, odbyło się międzynarodowe spotkanie nadzwyczajne. Możesz zarejestrować się na stronie www.medicalemergencydeliberation.com

Mamy nadzieję cię tam powitać. To przypuszczalny wypadek.

Dr. EF de Klerk, Mr. SPX Hulleman.

Oświadczenie pacjenta / klienta: Ja ____________________________________________________________________ (imię i nazwisko) Życzę Ci ___________________________________________________ (nazwisko lekarza lub prawnika) wzięcia pod uwagę wszystkiego, co wynika z tej nadzwyczajnej konferencji, a nawet udania się na tę nagłą sytuację, aby odpowiednio chronić siebie i mnie przed to, co było i będzie wylane na nasze wolne i otwarte społeczeństwo.

Patrzę na Ciebie jako powiernik, nośnik wiedzy i autorytet. Pomagasz mi w trudnych chwilach, a teraźniejszość uznaję za główne zagrożenie. Za moje zdrowie (pośpieszne szczepienia i zakaz działania leków) i za moją wolność (stan wyjątkowy, który dopuszcza arbitralność ministerstw).

Podpis pacjenta / klienta

FVD twierdzi, że zablokuje prawo awaryjne

Forum na rzecz Demokracji ogłosiła trzy dni temu ustawy nadzwyczajną, która – jak pisałem wiele razy – wynosi nie mniej niż zamachu stanu przeciwko naszej demokracji, wolności, praw obywatelskich, socjalnych i dobrobyt, będzie blokować w Senacie też. (2)

Jeśli prawo (w jakiejkolwiek formie) przejdzie przez Senat, będzie to oznaczać ostateczny koniec demokracji, jaką niegdyś była Holandia , i początek dyktatury klimatyczno-koronowej, która grozi, że stanie się naszym najgorszym koszmarem w nadchodzących latach. przewyższając wszystkie poprzednie reżimy totalitarne, które stłumiły swoje populacje w historii ludzkości. Krótko mówiąc: wtedy będziemy musieli uważać się za ludzi żyjących w stanie stałego zajęcia.

Dlatego cała przyszłość naszego kraju, naszego narodu i naszych (wnuków) dzieci nigdy nie była w tak wielkim niebezpieczeństwie w całej naszej historii . Nie czekajmy 5 czy 10 lat, aby zobaczyć, czy to śmiałe stwierdzenie było nonsensem, czy też okazało się prawdą. W tym drugim przypadku szkoda będzie niewątpliwie nieodwracalna , zwłaszcza jeśli dwie „liberalne” partie rządu przeforsują i wprowadzą obowiązek szczepień dla wszystkich.

Niech będzie Chwała i Cześć i Uwielbienie.

https://www.youtube.com/watch?v=D0UxhG95aTY

Zbudujemy sobie raj

https://gloria.tv/post/WcUKG8oQfqi623uD44bSG8sUy

Wewnątrz najstarszej wielkiej loży masonów | The Freemasons’ Oldest Grand Lodge

https://gloria.tv/post/mdkQXqh92jsU3UemWUA7ANuNz

 

Sala Wolnomularzy będzie otwarta dla publiczności na Open House London w dniach 19-20 września 2020 r. Witamy w Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii (UGLE), organie zarządzającym masonerią w Anglii i Walii.

Czy kochają Pana Boga i czy wypełniają Przykazania Boże i Kościelne ci katolicy, którzy hańbią Zbawiciela pozwalając kłaść Pana Boga na ich grzeszne i niegodne ręce do trzymania Boga?

Ks. prof. Koczwara – STOP bluźnierczej komunii na rękę !

https://youtu.be/-tf40mD0GKo

O co chodzi z maseczkami?
https://www.dlapolski.pl/o-co-chodzi-z-maseczkami

 

Masonerii polskiej – wrogom  Narodu Polskiego zależy, aby zniewolić ludzi i wygonić Boga Jezusa Chrystusa z Polski, aby nie przeszkadzał im grzeszyć co już ma owoce, że Zakon Paulinów w Częstochowie zniewolił Obraz Cudownego Boga Jezusa Chrystusa, przecież Zbawiciela, czyli usuwają Boga, bo pragną być na wieczności ze swoim bogiem lucyferem.

Jaka szkoda, że ludzie nie wiedzą od kapłanów, że w Hostii, którą dotyka człowiek świecki, czy siostra zakonna NIE MA PANA BOGA, a tylko „symbol”, a symbol nie zbawia, więc sami się skazują na cierpienia w czyśćcu, ponieważ nie mają zgładzenia win, ani Błogosławieństwa Pana Boga, a przyjmują dodatkowe grzechy – pychy, że wiedzą lepiej od Zbawiciela. Pan Jezus mówi do kapłanów, ale oni słuchają masonów – przełożonych, bo tylko masoni nie są połuszni Panu Bogu i rozwalają Kościoł Katolicki.

Ja uklęknę… uklęknę… UKLĘKNĘ, BO TU JEST PAN BÓG – św. Jan Paweł II

https://youtu.be/-remrlMMw1g

Kolejna fałszywa flaga antyrosyjska: ujawniono niemieckie kłamstwa o zatruciu Nawalnego

https://www.xandernieuws.net/uncategorized/weer-een-anti-rusland-false-flag-duitse-leugens-over-vergiftiging-navalny-ontmaskerd/

Wysłany dnia 09/09/2020

Rury do (już prawie ukończonego) gazociągu Nordstream-2 z Rosji do Niemiec, który Amerykanie próbują zatrzymać za wszelką cenę. (Zdjęcie: (6)).

—————————————————————————————————————————————-

Zachodnie media zbombardowały rasistowskiego nacjonalistę, który prawie nie miał swoich zwolenników, aby stać się poważnym rywalem dla prezydenta Putina

—————————————————————————————————————————————-

Podobnie jak w 2018 r. W przypadku rzekomego szpiega Siergieja Skripala, tak zwane otrucie Nowiczoka całkowicie nieznanego nacjonalistycznego „ lidera opozycji ” Nawalnego w jego własnym kraju okazuje się prawie na pewno kłamstwem, operacją pod fałszywą flagą mającą na celu wzmocnienie wyblakłego antyrosyjskiego ożywić Zachód (w końcu: musimy być przygotowani na planowaną wojnę NATO z Rosją) . Niemcy twierdzili, że Nawalny zachorował po wypiciu butelki zatrutej wody Nowiczok. Z różnych powodów ta dziwaczna historia nie może być prawdziwa, a rosyjscy lekarze mają na to solidne dowody.

Nacjonaliści bardzo się mylą w oczach zachodniego establishmentu, ale w ich oczach jest coś jeszcze gorszego: Rosja Władimira Putina. Dlatego zachodni politycy i media, ze swoją charakterystyczną, godną pożałowania hipokryzją, nagle nie mają problemu z udawaniem wybawców i obrońców Aleksieja Nawalnego. Rasistowski nacjonalista, który porównywał migrantów z Azji Środkowej i Kaukazu do karaluchów i drapieżników (2), nagle zostaje nazwany „działaczem społecznym” tylko dlatego, że otwiera kolejną rundę uderzeń Putina.

Nawalny zaczynał jako nacjonalistyczna lewica liberalna

Nawalny rozpoczął karierę polityczną w liberalno-intelektualnej partii Jabłoko, która w Parlamencie Europejskim jest stowarzyszona z lewicowo-liberalnym blokiem ALDE, w skład którego wchodzą także D66 i VVD. Jabloko wyrzucił go z partii w 2007 roku z powodu jego nacjonalistycznych poglądów. W 2010 roku brał udział w programie „Yale World Leaders” amerykańskiej uczelni o tej samej nazwie. Tam też pojawiły się obawy dotyczące niektórych z jego bardziej skrajnych poglądów.

Nawalny nazywa się teraz „narodowym demokratą”. Jednak na jego demonstracje w Rosji pojawia się zaledwie ponad 100 osób. Jest więc zupełnie nieznany we własnym kraju, ale na Zachodzie jest przedstawiany jako poważny „lider opozycji” (3). Już sam ten fakt jest dowodem na to, że jesteśmy bezwstydnie wprowadzani w błąd przez media głównego nurtu, co jest powszechną praktyką.

Zatrucie Nowiczokiem niemożliwe, a Rosja może to udowodnić

W ubiegłym tygodniu niemieckie laboratorium wojskowe rzekomo znalazło środek nerwowy Nowiczok w płynie ustrojowym Nawalnego. To szybko doprowadziło do oskarżenia, że stoi za tym Kreml.

Mówi się, że Nawalny zachorował na pokładzie samolotu z Syberii do Moskwy 20 sierpnia. Jednak rosyjscy lekarze, którzy go zbadali i przebadali, nie znaleźli śladu środków nerwowych ani innych form zatrucia. Diagnoza była taka, że Navalny był prawdopodobnie w śpiączce z powodu cukrzycy.

Ponieważ szpital w Omsku może to udowodnić na podstawie oryginalnych próbek płynów ustrojowych Nawalnego, niemieckie oskarżenie może zostać ujawnione jako jawna fabrykacja. To automatycznie oznacza, że roszczenie „Nowiczok” powstało dopiero po przyjęciu Nawalnego do berlińskiego szpitala.

Nieprawdopodobieństwo w nieprawdopodobieństwie

Ponadto Niemcy twierdzą, że rodzina Nawalnego nie przekazała „zatrutej” butelki wody pitnej rosyjskim lekarzom, ale zatrzymała ją dwa dni później, aby oddać ją Niemcom. Stwierdzenie bardzo mało prawdopodobne, jeśli nie absurdalne, chyba że rodzina od początku wiedziała, że Nawalny wcale nie jest ciężko chory, ale kilka dni później zostanie wywieziony do Niemiec.

I dlaczego Rosjanie w ogóle mieliby to robić, skoro rzeczywiście go otruli? Więc nie pozwolisz komuś takiemu wyjechać na Zachód, wiedząc, że twoja zbrodnia może zostać wtedy wykryta i ustawiona na wielkim zegarze?

Co więcej, 44-letni „dysydent” najprawdopodobniej umarłby, gdyby rzeczywiście wykorzystano Nowiczok. Co więcej, osoby na pokładzie samolotu, z którymi miał bliski kontakt, musiały mieć objawy zatrucia. Ponadto nie jest możliwe, aby butelka wody zawierająca bardzo śmiercionośny czynnik nerwowy pozostawała w posiadaniu rodziny Nawalnego przez dwa dni bez zachorowania jednego z nich.

Cel tej fałszywej flagi: zatrzymaj Nordstream-2

W skrócie: „ Operacja Nawalny ” to ta sama przezroczysta fałszywa flaga, co zatrucie podwójnego agenta MI6 Siergieja Nawalnego w 2018 roku. Również wraz z nim Nowiczok, który byłby w butelce perfum, pokazał niesamowitą właściwość, że bezpośredni przechodnie w ogóle nie byli zarażeni. Ofiary zapadały wtedy i teraz w śpiączkę i były potajemnie przetrzymywane i pilnowane przez władze brytyjskie, a teraz przez władze niemieckie.

Jakie są problemy w 2018 i teraz ponownie? Zamknięcie prawie ukończonego gazociągu Nord Stream-2 z Rosji do Niemiec. Amerykanie są temu stanowczo przeciwni, ponieważ chcą sprzedać Europejczykom własny, znacznie droższy LNG, a także boją się przyjaźni, pokoju i współpracy między Rosją a Niemcami / Europą. Transatlantycka zachodnia sekta klimatyczna jest w każdym razie przeciwna gazowi i Rosji, gigantowi energii kopalnej, której nie może opanować.

Jednak po obu stronach oceanu Transatlantycy nie wzięli pod uwagę, że rosyjscy lekarze mogą obalić twierdzenie o „zatruciu” twardymi dowodami. Oznacza to, że wynalazcy tej fałszywej flagi będą musieli wymyślić nowy zwrot w swojej i tak już bardzo niewiarygodnej historii.

Navalny jako broń propagandowa jest cenniejszy martwy niż żywy

Sytuacja nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o szanse na przeżycie Navalnego. Niewielki, nacjonalistyczny polityk, który ledwo podążał za nim, który był bombardowany przez Zachód jako pretendent do prezydenta Putina, jest cenniejszy jako broń propagandowa martwa niż żywa. Dlatego chyba w każdej chwili możemy usłyszeć, że Nawalny „uległ zatruciu Nowiczokiem”. (1)

Ruszasz na wojnę z Rosją?

W dłuższej perspektywie może nie wyglądać dobrze na nasze szanse na przeżycie, jeśli Europejczycy będą ślepo wierzyć i podążać za antyrosyjskimi oszczerstwami w mediach i polityce. Kontrolowane przez Amerykanów NATO od lat najwyraźniej przygotowuje zachodnią ludność do wojny z Rosją (pomyśl o fałszywej fladze MH-17) .

W miniony weekend kilkuset żołnierzy amerykańskich i kilkadziesiąt czołgów Abrams przybyło na Litwę na dwumiesięczne „ćwiczenia” wzdłuż granicy z Białorusią (Białoruś). Nic z tego nie miałoby nic wspólnego z napięciami w tym kraju, gdzie organizacje pozarządowe finansowane przez George’a Sorosa i UE próbują rozpocząć kolorową rewolucję przeciwko „dyktatorowi” Łukaszence, tak jak na Ukrainie. (4) Kreml w sposób dorozumiany stwierdził, że zachodnia interwencja na Białorusi to czerwona linia, której Moskwa nie będzie tolerować.

Nie uspokajają też liczne pozorowane ataki na Rosję z użyciem dużej liczby samolotów (5). Pod koniec sierpnia media opublikowały wideo przedstawiające rosyjskiego myśliwca, który leciał w „niebezpieczny” sposób przed amerykańskim bombowcem B-52 – który może być uzbrojony w pociski manewrujące z głowicami nuklearnymi. Jednak ten bombowiec przeleciał nad Morzem Czarnym, w pobliżu rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

Jest więc naturalne, że rosyjscy przywódcy polityczni i wojskowi są coraz bardziej zdenerwowani tym prowokującym, wręcz agresywnym zachowaniem NATO i USA. Dlatego powtarzamy nasze ostrzeżenie, że sam Putin kilka lat temu oświadczył, że nie będzie czekał, jeśli poczuje, że zostanie zepchnięty w róg, a walka jest nieunikniona. – W takim razie lepiej sam zadaj pierwszy cios.

A ponieważ Rosja nie może już wygrać takiej wojny bronią konwencjonalną (już), osaczony Niedźwiedź będzie w stanie przetrwać tylko w jeden sposób, a mianowicie przeprowadzając nagły i masowy atak bronią jądrową . Możemy zatem mieć tylko nadzieję, że w europejskich stolicach powróci umysł, który został wrzucony w najgłębsze ciemne doły, i że nie pozwolimy już dłużej być nadużywanym jako narzędzie bez woli coraz bardziej wojowniczego Pentagonu i amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Xander

Płaczcie matki, ale i ojcowie MORDERCY, bo wasze dzieci zamordowane przyjdą was powitać, gdy wy umrzecie ale w takim wieku, jaki zapłanował im Bóg Ojciec. 

Niezwykłe rzeczy, które robi dziecko w brzuchu mamy 269 617 wyświetleń

https://youtu.be/36zop9K5aB0

Różaniec przed wyborami w USA. Abp Vigano zainaugurował 54-dniową nowennę

Były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych arcybiskup Carlo Maria Viganò wraz z redakcją portalu Life Site News wziął udział w rozpoczęciu 54-dniowej nowenny różańcowej przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. W refleksji mówił o walce duchowej i konieczności pokonania wrogów przykazań Bożych i prawa naturalnego.

Hierarcha podkreślił, że do zdobycia Królestwa Niebieskiego nie wystarczy przeciętne życie. Niezbędna jest bowiem pewna siła, gwałtowność, przemoc. Nie chodzi tu jednak o ziemską przemoc, lecz o „przemoc” innego typu, o odważne szturmowanie nieba. To „przemoc, siła, która jest z pewnością nie z tego świata, lecz zawiera się przede wszystkim w uznaniu naszej niegodności”. A jesteśmy względem Stwórcy niegodni „jako śmiertelne stworzenia przed obliczem niestworzonego i wszechmocnego Boga i jako grzesznicy przed Świętym Świętych. 

Hierarcha przypomniał, że w prostych modlitwach różańca (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu) „zawiera się cała katolicka doktryna”. – Módlmy się, by sidła zastawione w cieniu przez niewidzialnego wroga ujrzały światło dzienne a promujący wadę i grzech oraz bunt przeciw przykazaniom Boga i prawom natury zostali pokonani – podkreślał.  

Rozpoczęta we wtorek 8 września nowenna potrwa 54 dni i zakończy się kilka dni przed wyborami prezydenckimi w USA (zaplanowanymi na 3 listopada). W kolejnych dniach nowennę poprowadzi ksiądz Tony Pillari. 

W wyborach powszechnych w USA zmierzą się urzędujący prezydent Donald Trump i kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden – radykalny zwolennik legalności aborcji. Po głosowaniu powszechnym 3 listopada ostatecznego wyboru dokona kolegium elektorów 14 grudnia 2020 roku.
https://www.pch24.pl/rozaniec-przed-wyborami-w-usa–abp-vigano-zainaugurowal-54-dniowa-nowenne,78332,i.html

„Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota”. Rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2577901,Trzy-dni-spotkan-i-ponad-25-tys-gosci-We-wtorek-w-Karpaczu-rusza-Forum-Ekonomiczne

 

Wydarzenie co roku jest organizowane w Krynicy, jednak tym razem zostało przeniesione do Karpacza z powodu epidemii koronawirusa. Podczas trzech dni spotkań w forum weźmie udział ponad 2,5 tysiąca gości z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

 

Słowo na Sobotę (Stare, ale jare) Patrioci mają głos.

https://gloria.tv/post/pRnxXSPugYHw3jYvwzYuRoFQq

Który kraj wygra wyścig po szczepionkę na COVID-19? Oto, co dzisiaj wiemy

https://www.medonet.pl/koronawirus,koronawirus–szczepionka–najbardziej-zaawansowane-projekty,artykul,86588164.html

 

Monika Mikołajska | data publikacji: 09.09.2020, 15:51 

 1. Powstaje polska szczepionka na COVID-19

W lipcu ogłoszono, że preparat wszedł w trzecią fazę badań klinicznych. Bierze w niej udział ok. 30 tys. zdrowych osób z około 89 ośrodków w Stanach Zjednoczonych.

Moderna twierdzi, że począwszy od 2021 roku, może być w stanie dostarczać co najmniej 500 milionów dawek szczepionki rocznie.

Źródła Onetu: Cichanouska z nagrodą specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Daniel Obajtek Człowiekiem Roku

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/zrodla-onetu-cichanouska-z-nagroda-specjalna-forum-ekonomicznego-w-karpaczu-daniel/pbjek2s,79cfc278

Rozpoczyna się Forum Ekonomiczne w Karpaczu

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-09-08/rozpoczyna-sie-forum-ekonomiczne-w-karpaczu/

Rozmowy o Białousi

Ponadto obrady Forum Ekonomicznego w Karpaczu mają być – jak zauważają jego organizatorzy – okazją do spotkania czołowych postaci białoruskich środowisk demokratycznych i biznesowych. Wśród gości Forum będzie m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska; będzie to jej pierwsza zagraniczna podróż w roli lidera opozycji. Z Białorusi mają przyjechać także m.in. Paweł Łatuszka, Alaksandr Dabrawolski – członkowie Rady Koordynacyjnej ds. Przekazania Władzy na Białorusi, Alaksandr Zarembiuk – Białoruski Dom, Dmitrij Nowikow – Europejskie Radio dla Białorusi i Waliantina Silina. Goście z Białorusi wezmą udział w serii debat dedykowanych ich krajowi: „Białoruś – co dalej?”, „Między Europą i Rosją. Przyszłość Białorusi” oraz „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”.

Forum Ekonomiczne Karpacz – cz. I

https://gloria.tv/post/cZCGxYwsYRbK3CTdrQtEP8WDk

 Deus Vult i Grzegorz Braun: komuna i Kościół

Nie chcieliście Polacy doświadczani przez całe wieki za głupotę – takiego Prezydenta Polski, Bożego człowieka – GRZEGORZA BRAUNA, wielkiego patriotę polskiego którego wybrał sam Bóg Ojciec,  to teraz będziecie okradani, z domów wyganiani, za głupstwa karani, bo ten Rząd nie polski potrzebuje mnóstwo kasy, którą wam ukradnie z banków,      a da kartki i wydzieli wam jedzenie, obciąży podatkami, zamknie biznesy, co już robi i …….wreszcie Bóg dopuści do wojny, bo oni – ci obcokrajowcy zawsze chcieli i nadal chcą być ważniejsi od Boga Stworzyciela świata, chociaż zawsze przegrywają, ale pycha tych faryzeuszy i mściwość jest tak wielka, że wszyscy przegrywają, bo walczą z Bogiem – zamykają Kościoły i Kaplice a Bogiem pomiatają i na grzeszników ręce nakładają.

https://youtu.be/MWwwIH1dRkU

Karpacz forum ekonomiczne Testy DNA! cz. II

https://gloria.tv/post/EzPuDRyEihWT1NsFsqGWGDU6J

Korespondencja

Jak to Żydzi – muszą mieć zawsze rację i nie lubią gdy ktoś mówi o walce o życie Polaków w Polsce – przeciwnie niż oni, a co najważniejsze Polacy są przeciw wymyślonym wirusie, który zakupił Rząd w Polsce nie polski, aby zniszczyć Polaków, bo podoba się im nasz KRAJ – duży, bogaty w Dary Boże, z których nie pozwalają teraz korzystać, a domów dużo i wreszcie pomieściliby się Żydzi, a wszystko mieliby za darmo. Dzieci sprzedają obcym na sex i mordowanie. Kopalnie zamknęli, bo dla nich będzie węgiel gdy Polaków wybiją, wytrują, wyniszczą i wymordują. Podoba się im Polska – lasy i wodę już mają, a co jeszcze, to nie powiedzą.

SZOK! Telewizja NTV Janusza Zagórskiego ZABLOKOWANA! Cenzura uderza w niezależne media!

Szokujące sceny zatrzymań policji w Australii !
Apokalipsa? Czy będziemy drugą Australią? 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=fi4YG_W0Um8&feature=emb_logo

Grzegorz Braun vs PiS * Tak NĘDZNY jest wasz POPULIZM * AWANTURA z Czarzastym – Najlepsze Wypowiedzi

https://youtu.be/sy8SnO7XR5o

 

MSZA ŚW. JEST OFIARĄ, A NIE UCZTĄ.
Bóg umiera w boleściach za nas i nie ma z czego się cieszyć, a uczta zawsze kojarzy się z radością. Czy Rządzący Kościołem Katolickim umieją sobie wyobrazić samych siebie na Krzyżu – to jak by nazwali to cierpienie – też radością? 

Deus Vult: Namieszali nam w głowach

https://youtu.be/J9FTdbvB4JI

PO CO MASONOM KODY DNA NASZYCH DZIECI ?

https://globalna.info/2020/09/09/po-co-masonom-kody-dna-naszych-dzieci/

 

NOWY TESTAMENT

Ewangelia wg św. Jana

 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=347

 

44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą

 i ojcem kłamstwa.

 

Dlatego że się różnimy, a można to tylko poznać po naszym dziedzicznym DNA.  Jedni pochodzą od Kaina a drudzy od Seta. Co Kain zrobił ze swoim bratem Ablem.

 

O co chodzi z Konwencją stambulską?

KKRP
Konfederacja Kobiet RP

Szanowny Panie,

podczas wakacji mieliśmy szansę obserwować debatę w sprawie Konwencji stambulskiej. W mediach społecznościowych pojawiły się infografiki z głosem poparcia dla petycji stopgenderconvention.org. Na jednym z nich pojawiłam się także ja, reprezentując Fundację Konfederacja Kobiet RP. Dlaczego przychylam się do opinii, że Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską? Postanowiłam porozmawiać z ekspertami, aby rozwiać wątpliwości narosłe wokół dokumentu.

Czas Kobiet - ogólnopolska konferencja online

O co chodzi z Konwencją stambulską, której pełna nazwa brzmi: Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Dokument ten wskazuje tradycyjną rodzinę jako źródło przemocy. Stąd też w art. 12 Konwencji stambulskiej pada stwierdzenie o konieczności wykorzenienia tradycyjnych ról społecznych kobiet i mężczyzn, czyli tradycyjnych ról żon, matek, ojców i mężów. Konwencja stambulska w swojej treści wprowadza ideologię gender, czyli pojęcie płci społeczno-kulturowej, które zupełnie rozmywa znaczenie płci biologicznej, rozmywa naturalne role i różnice między kobietami i mężczyznami.

Do zwolenników utrzymania Konwencji stambulskiej zalicza się między innymi Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektor Zespołu do spraw Równego Traktowania w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, która w wywiadzie dla Vogue (23.07.2020) podkreśliła, że płeć kulturowa to stereotypy, które wiążą się z kobietami i mężczyznami, jak choćby przekonanie o niższym statusie kobiet w społeczeństwie i rodzinie. To z powodu stereotypów kobieta jest kształcona w gorzej płatnych zawodach, uważana jest za gorszego, zbyt emocjonalnego pracownika, uciekającego na urlop macierzyński.

Otóż nie!

Przemoc dotyka osoby słabsze, zarówno dzieci, kobiet, mężczyzn, ludzi pełno- i niepełnosprawnych. Rzeczywistymi przyczynami przemocy, na które wskazuje WHO, są alkoholizm i inne uzależnienia, rozpad więzi rodzinnych i seksualizacja wizerunku kobiet i dziewcząt w przestrzeni publicznej.

– Teorie na temat niższości kobiety, szerzone przez zwolenników Konwencji stambulskiej, nie są poparte żadnymi badaniami naukowymi, są wyssane z palca, by na siłę promować ideologię gender, która będzie niszczyła rodzinę i potęgowała przemoc – podkreśliła Lidia Sankowska-Grabczuk, rzeczniczka prasowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” w rozmowie z Konfederacją Kobiet RP. – Zgodnie z badaniami Eurostatu z 2018 r. w Polsce różnica między płacami kobiet i mężczyzn jest na poziomie 8%, (wynik jeden z najniższych w Unii Europejskiej). W Niemczech ta różnica znajduje się na poziomie prawie 21%, średnia Unii Europejskiej to prawie 15%. W Polsce prawie 49% naukowców, inżynierów, osób na dobrze płatnych stanowiskach to kobiety, podczas gdy w Unii Europejskiej średnia to 41%. Zatem nie jest prawdą, że Polska prowadzi w wysokości luki płacowej – zauważyła rzeczniczka prasowa.

Wideo 1

W wywiadzie dla Vogue p. Błaszczak-Banasiak podkreśliła, że Konwencja przeciwdziała rozpowszechnianiu stereotypów na temat kobiet i w konsekwencji ogranicza przemoc.

– Na forum międzynarodowym, w rezolucjach Parlamentu Europejskiego, w rezolucjach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w dokumentach przyjmowanych przez agendy ONZ pojawiają się sformułowania uderzające w macierzyństwo, w podział ról w rodzinie, w komplementarność kobiet i mężczyzn. Bardzo często przedstawia się relacje płci, jako relacje opresji – wskazuje Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris w rozmowie z Konfederacją Kobiet RP. – Czy robiąc z kobiet i mężczyzn wrogów, możemy walczyć z przemocą, jeśli od razu ustawiamy ich w pozycji bardzo silnie zantagonizowanej? – pyta Pawłowska.

Wideo 2

Szanowny Panie,

kiedy ma się świadomość wspomnianych wyżej argumentów, aż ciśnie się na usta pytanie: jak zatem Konwencja stambulska, będąca dziełem Rady Europy ma pomóc ofiarom przemocy? W jaki sposób chce docenić kobiety? Osobiście jestem zdania, że nie potrzebujemy Konwencji stambulskiej, by dostrzec i docenić rolę kobiety. Jest ona wręcz szkodliwym dokumentem. Dużym krokiem ku afirmacji kobiecości byłoby podkreślanie przy każdej możliwej okazji, np. przez panią dyrektor Zespołu do spraw Równego Traktowania, że kobiety, a matki w szczególności, są mistrzyniami zarządzania, organizacji czasu i empatii. Te umiejętności doprowadzają do perfekcji opiekując się dziećmi podczas urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. A postrzeganie kobiety-matki jako ciężaru dla pracodawcy, jest niesprawiedliwe i nieuzasadnione i to właśnie pani dyrektor powinna aktywnie przeciwdziałać takim szkodliwym stereotypom , np. włączając się w nasze starania by tę sytuację zmienić.

Jak słusznie zauważyła Lidia Sankowska-Grabczuk: – Naszym głównym problemem jest niedocenienie macierzyństwa kobiety. Macierzyństwo kobiety to dar, to ogromna wartość dodana dla społeczeństwa, zarówno w przeliczeniu na pieniądze, jak i ze względu na wpływ na kształtowanie młodego człowieka i ofiarowanie mu poczucia bezpieczeństwa w rodzinie.

Na koniec chciałabym podkreślić, że przemoc jest przestępstwem, z którym należy walczyć egzekwując istniejące przepisy prawa karnego oraz dopracowując te, które tego potrzebują, by jak najlepiej otoczyć ochroną ofiarę, a nie przemocowca.

Należy również zauważyć, że w zdecydowanej większości przypadków zdrowa rodzina nie jest źródłem przemocy, ale miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich jej członków. I taką rodzinę należy wzmacniać i chronić. Dlatego też Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” dąży do wprowadzenia ustawy zobowiązującej polski rząd do podjęcia prac nad Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny – dokumentem, który zagwarantuje kompleksową ochronę praw rodziny!

Łączę serdeczne pozdrowienia

Sylwia Jabs - Prezes Konfederacji Kobiet RP


PS.

Szanowny Panie,

zapraszam także do lektury tekstów na naszej stronie (Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zaprezentować jej nową odsłonę.)

Zachęcam do odwiedzenia strony http://chronmyrodziny.pl/, na której znajdują się Karty podpisów pod Inicjatywą Obywatelską za wypowiedzeniem Konwencji stambulskiej, tam też można przeczytać o Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny.


Fundacja Konfederacja Kobiet RP działa wyłącznie dzięki hojności Darczyńców.
Każde wpłacone 20, 50 czy 100 zł wspiera głos polskich kobiet!

Wspieram - 20 zł Wspieram - 50 zł Wspieram - 100 zł

Można nas również wesprzeć wykonując tradycyjny przelew w dowolnej wysokości na konto:

NEST BANK 04 2530 0008 2016 1064 9314 0001
Konfederacja Kobiet RP
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

Informujemy również, że poprzednio używany nr konta jest już nieaktualny – prosimy uprzejmie o kierowanie wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto.

Dziękujemy!


Konfederacjakobiet.pl

Premier Morawiecki wręczył Cichanouskiej klucze do Domu Białoruskiego

https://www.salon24.pl/newsroom/1075499,premier-morawiecki-wreczyl-cichanouskiej-klucze-do-domu-bialoruskiego

 

W spotkaniu zorganizowanym w nowym Domu Białoruskim przy ul. Krynicznej w Warszawie wzięli udział przedstawiciele białoruskiej diaspory w Polsce

Rząd i biskupi rządzący Episkopatem oddali Polskę w Toruniu w marcu 2019 r’ lucyferowi i oto są „owoce”. To jest straszne, że ludzie pragną palić się wiecznie i chcą uczyć tego swoje dzieci. A przecież biskupi powinni nauczać ludzi o piekle i bronić ich przed potępieniem. A przecież Bóg Wszechmogący nie pozwoli aż tak grzeszyć i potrząśnie ziemią oraz otworzy ogień jak w Kalifornii. Za „przyjemności” niech sami płacą grzesznicy. Żeby na taką maskaradę i takie brzydactwo patrzeć to trzeba mieć w sercu samych diabłów. 

CZY W POLSCE STANIE POMNIK SZATANA ZA PIENIĄDZE PODATNIKÓW ?

https://globalna.info/2020/09/09/czy-w-polsce-stanie-pomnik-szatana-za-pieniadze-podatnikow/

Lepiej żyć krótko, niż nie istnieć – Ks. Grzegorz Śniadoch

https://gloria.tv/post/42mTSkGTwmJtAdVaZojpFrDFP

Idziemy drogą zatracenia, będzie jeszcze gorzej. Konwencja stambulska do kosza

 

Krzysztof Zagozda: Ostatnie 100 lat antyKościoła w Polsce – rola tajemniczego Towarzystwa Charystów

36 lat temu zmarł „zapomniany męczennik” abp Antoni Baraniak. Jego kaci do dziś żyją i pobierają wysokie resortowe emerytury

Ostatnie chwile Komendanta. Jak umierał Józef Piłsudski?

g. 20.05

Przybył gen. Sławoj-Składkowski, przybył również ksiądz Korniłowicz, przywieziony z prowincji przez dr. Stefanowskiego. – Czy w Warszawie brak księży?

 

Ksiądz Władysław Korniłowicz

https://triuno.pl/home/zgromadzenie/ksiadz-wladyslaw-kornilowicz/

Powstaje Ośrodek Dokumentujący Skutki Operacji „Koronawirus”

https://www.salon24.pl/u/zagozda/

Przerywam zmowę milczenia, czyli o czym nie powiedział Stanisław Krajski (cz. 1.)

https://www.salon24.pl/u/zagozda/954437,przerywam-zmowe-milczenia-czyli-o-czym-nie-powiedzial-stanislaw-krajski-cz-1

WESPRZYJ PROMOCJĘ KAMPANII I ODBIERZ NIEZWYKŁY PREZENT

            Czy zastanawia się Pani czasem, czym tak naprawdę jest modlitwa?

Bliski Przyjaciel naszego Stowarzyszenia, ksiądz Marcin Kostka napisał kiedyś:

Modlitwa to jakby spotkanie dwóch przyjaciół,

którzy z przyjemnością rozmawiają ze sobą

i cieszą się swoją obecnością.

            Piękne słowa, prawda? Przecież Pani Bóg jest właśnie naszym prawdziwym Przyjacielem, który:

 • Ma dla nas czas niezależnie od pory dnia i nocy;
 • Zawsze chętnie nas wysłucha, opiekuje się nami i pociesza nas w każdej trudnej chwili;
 • A w dodatku jest wierny i bezinteresowny. Pragnie tylko naszej wiary i miłości… Pragnie naszego DOBRA.

Z przykrością zauważam jednak, że choć miłosierny Bóg oferuje nam piękną i bezinteresowną przyjaźń, miliony Polaków w ogóle o tym nie myślą. .

Jakiś czas temu trafiłem na wyniki badania, które sugerują, że tylko 42 procent Polaków modli się prawie codziennie lub częściej. Co to oznacza?

Że aż 58 procent Polaków zapomina o modlitwie albo wcale się nie modli!

            To niezwykle zatrważające dane. Tym bardziej, że odsetek osób przyznających się do wiary katolickiej z każdym rokiem stopniowo w Polsce spada…

            Jeszcze trochę i dowiemy się, że jakiegokolwiek kontaktu z Bogiem zaniechało 60 procent Polaków, później 65 procent, aż wreszcie dojdziemy do poziomu innych zupełnie zlaicyzowanych społeczeństw.

            Francja, Belgia, Irlandia… Wszystkie kraje zachodniej Europy przeszły właśnie tę haniebną drogę porzucenia wiary. Jeśli TERAZ nie zareagujemy, następna na tej czarnej liście będzie Polska!

Czy wobec tego możemy sobie pozwolić na lekceważące wzruszenie ramionami? Na obojętność?

NIE!

Ja mam swój pomysł jak można to zmienić. Myślę, że także Pani ma jakiś pomysł. Zapraszam więc do współpracy. I tutaj uwaga: mówię o współpracy nie za kilka dni czy tygodni. Zapraszam do współpracy TERAZ, bo sprawa jest PILNA!

Otóż… Znam sprawdzony i skuteczny sposób na to, jak w wielu polskich rodzinach na nowo rozpalić żar wiary i pragnienie bliskości Pana Boga:

Muszą jak najszybciej dowiedzieć się o akcji naszego Stowarzyszenia:
„TWOJE ŚWIATŁO W FATIMIE”!

I właśnie teraz – gorąco zachęcam Panią do kliknięcia w poniższy link. Tutaj uzyska Pani okazję do wsparcia naszej inicjatywy swoim dobrowolnym datkiem:

Wspieram akcję „Twoje światło w Fatimie”

Zdaję sobie sprawę z tego, że wsparcie finansowe to zawsze przemyślana decyzja. To przecież zbyt ważne. Tu chodzi o dobro naszej akcji i o Panią datek, który musi być jak najlepiej wykorzystany.

Dlaczego wyjaśniam Pani, że wsparcie jest takie ważne?

W akcji „Twoje światło w Fatimie” wirtualna świeca jest tylko symbolem. Największą korzyścią tej kampanii jest to, że REALNIE możemy ofiarować sobie olbrzymie wsparcie modlitewne. Każdy, kto dołączy do naszej inicjatywy, może upublicznić swoje intencje, w których pozostali uczestnicy akcji będą się modlić!

Od początku trwania naszej akcji z tej możliwości skorzystało już ponad 161 tysięcy osób. To spora liczba, ale proszę sobie wyobrazić, że wynik ten może być dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższy.

Dla tak dużej liczby naszych bliźnich Pani intencje modlitewne staną się także ich intencjami! Czyż to nie wspaniałe?! Tak przecież buduje się modlitewną wspólnotę.

Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w Niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18,19-20)

Pani Ewo, aby móc stworzyć taką wspólnotę, gdzie Pan Jezus jest pośród nas, musimy podjąć następujące działania:

 • W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić w internecie szeroko zakrojoną kampanię promocyjną akcji „Twoje światło w Fatimie”, a konkretnie: wykupić płatne reklamy w mediach społecznościowych i na katolickich portalach, dzięki którym poinformujemy kolejnych Polaków o akcji „Twoje światło w Fatimie” i zachęcimy ich do wzajemnej modlitwy.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że każde 15 złotych pozwala nam dotrzeć do co najmniej 900 osób zainteresowanych tematyką katolicką. Jeśli tylko choćby 5 procent z nich zapali wirtualną świecę i rozpocznie modlitwę, przekonamy tym samym kolejnych 45 bliźnich .

Idąc tą drogą, 50 zł to już potencjalne 150 osób, które dołączą do naszej akcji „Twoje Światło w Fatimie”!

To Pani może zdecydować, ilu kolejnym osobom będziemy mogli razem pomóc, a co za tym idzie, oni będą mogli pomóc Pani i wesprzeć Panią swoją modlitwą.

Na koniec przygotowałem dla Pani wyjątkową niespodziankę.

Jeśli wesprze Pani naszą kampanię, w ramach podziękowania za Pani ofiarność wyślę Pani wyjątkowy e-book Światło Fatimy.

Jest to wartościowa publikacja na temat Orędzia Matki Bożej Fatimskiej i jego aktualności w czasach współczesnych. Znajdzie w niej Pani pogłębiające wiedzę religijną teksty znanych i cenionych katolickich autorów, takich jak. prof. Plinio Correa de Oliveira, prof. Roberto de Mattei czy też o. dr Jacek Gniadek SVD.

Czy wie Pani:

 • Skąd wziął się kryzys wśród duchowieństwa, który ponad 100 lat temu przewidziała Matka Boża?

 • Jaka była rola św. Józefa w doniosłym „Cudzie Słońca”, podczas gdy Maryja objawiała się liczonemu w dziesiątkach tysięcy tłumowi?

 • Jaka przyszłość czeka Kościół katolicki w Polsce?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdzie Pani właśnie w naszym e-booku, przygotowanym tylko i wyłącznie dla Darczyńców wspierających akcję „Twoje światło w Fatimie”.

KLIKNIJ TUTAJ, WESPRZYJ KAMPANIĘ I ODBIERZ E-BOOK ŚWIATŁO FATIMY

Zapewniam, że ta lektura przypadnie Pani do gustu!

Pozdrawiam Panią serdecznie i liczę na to, że nie pozostawi Pani mojej prośby bez odpowiedzi.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

Jaka będzie przyszłość Polski i Świata?

Jak my Polacy powinniśmy rozumieć milczenie Episkopatu w sprawie uznania Boga Jezusa Chrystusa Największego Przyjaciela i Zbawiciela człowieka? Przecież Bóg prosi o to swoich biskupów, więc oni powinni dać świadectwo, że przestrzegają wszystkie Przykazania Boże a szczególnie Dwa Przykazania Miłości, a z miłości powinni być posłuszni swemu Panu Bogu i Przełożonemu, którego przecież spotkają w tym ostatnim dniu – wiedzą o tym, a przecież Bóg zna każdą myśl. Jest udowodnione, że tylko księża należące do masonerii i pochodzenia żydowskiego są przeciwni Królowaniu Boga w Polsce, tym samym są przeciwni POKOJOWI i SPOKOJOWI politycznemu i gospodarczemu, bo tylko Cudowny Bóg może nam to zapewnić. Przecież każdy kapłan wie, że w tym ostatnim dniu na Ziemi musi Bogu spojrzeć w oczy, jeśli zdąży, bo wielu nie zdążyło jak: A.Hlond, Życiński, Jan XXIII i nie będę wymieniała więcej, bo wstyd. Drodzy Hierarchowie – musicie zrozumieć, że Jezus Chrystus Król Polski nie usunie nikogo ze stanowisk – wszystko zostanie jak jest, a tylko zamieni wasze serca na MIŁOSIERNE i ci sami będą rządzić i cieszcie się

 

Wybierajcie : JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI i MIŁOSIERNE SERCA – POKÓJ – SZCZĘŚCIE – ZGODA – ŻYCIE

               czy JEZUS CHRYSTUS SŁUGA EPISKOPATU – WOJNA, KATAKLIZMY I ŚMIERĆ.

JEZUS: Któż może targnąć się na wasz naród, skoro jako Król – prawdziwy Król – będę stał

https://gloria.tv/post/g7k1FnvhvLaV1ssa2uMgj8Tyb

KS. PAWEŁ MURZIŃSKI: INTRONIZACJĘ UCZYNIMY W OBLICZU OSTATECZNEJ ZAGŁADY

https://gloria.tv/post/WgTQ8RTUgV4Z3wGCcUe7mLHSV

Leszek Sykulski – Trump vs. WHO i globalizm! Polska będzie miała broń atomową?!

https://www.youtube.com/watch?v=0ushpXIZSAE

Gdzie te AKTY których wymaga Król?

CZY POLSKA JEST JESZCZE OJCZYZNĄ POLAKÓW?

Gdyby Pan Jezus był jak głosi Grzegorz „wposłudze” Królem Polski, to nie byłoby żadnych virusów, nikt by nie okradał naszej Ojczyzny, biskupi rządzący Episkopatem byliby wierni jedynemu Bogu Wszechmogącemu, rządzący byliby posłuszni Bogu Królowi i Królowej – zdjęliby Ją z czarnej ściany w jej Klasztorze – wystawiliby Paulini Obraz KRÓLA POLSKI, którego zniewolili i jest w brudnych lochach. Rząd i Episkopat zakazaliby „aborcji – zabijania ludzi” oraz sprzedawania dzieci polskich na sex i rzeź. Nie byłoby żadnej dyktatury – wobec tego komu służy Grzegorz ze swoją grupą która nakazuje Bogu Jezusowi Królowi być Królem im posłusznym bez władzy w Polsce. Rząd i Episkopat nie wypełnili Woli Bożej, bo na tym „niby” uznaniu Boga na Króla nie było żadnego kapłana ani nikogo z rządu a WARUNEK przez Boga podany taki był a gdzie są AKTY, których Bóg wymaga? To jest w 100% kłamstwo nad kłamstwami i Boga się nie boją? Gdyby Bóg był Królem Polski, to rząd i biskupi rządzący Episkopatem nie oddaliby Polski lucyferowi w marcu 2019r. Nie byłoby żadnych diabelskich grup „lgbt” !!!! Można wyliczać mnóstwo błędów Rządu, Episkopatu  i Grzegorza z jego grupą, która głosowała na A.Dudę wroga Narodu Polskiego, a Michalina niby mistyczka jest członkiem PiSu zdradzieckiego.

POLACY WYBRALI SWOJĄ POWOLNĄ ŚMIERĆ – NIE POSŁUCHALI BOGA OJCA KTÓRY WYBRAŁ INNEGO PREZYDENTA I NAMÓWIENI PRZEZ T. RYDZYKA WYBRALI ŻYDA JUŻ DRUGI RAZ – WROGA NASZEGO NARODU – A.DUDĘ A ON JUŻ TRUJE SZCZEPIONKAMI, DOBIJA PODATKAMI – NAWET OD WODY !!!

Prezydent Potocki: ” Kto będzie szczepiony? Najpierw policjanci, wojsko, służby Sanepidu, lekarze i noworodki. Szczepionki będą obowiązkowe.”
https://www.youtube.com/watch?v=HxjpPSUOu8I&feature=emb_logo

Rzecznik rządu: podejmujemy działania, aby szczepionek było więcej. Müller przyznał, że w obliczu pandemii COVID-19 zapotrzebowanie na szczepionki może jednak wzrosnąć. – Dlatego też zabiegamy w tej chwili, aby ściągnąć dodatkowe rezerwy. Tylko pamiętajmy o tym, że jest to rynek globalny i starania rządu przez to, że wcześniej przez lata do Polski nie było zakupywanych tylu szczepionek, są o wiele trudniejsze. Są rynki, na których wyszczepialność była 70-procentowa, niezależnie od działań rządu – ocenił.  Jak powiedział „podejmujemy działania, aby szczepionek było więcej”.
– W tej chwili tego nie zagwarantuję, bo co do zasady zakupy tych szczepionek nie są zakupami rządowymi, tylko prywatnymi. Tak to działa w ramach szczepień nieobligatoryjnych – zastrzegł Müller.   onet

Chrystus Król na billboardach w dużych miastach, to akcja radia z Chicago

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chrystus-krol-na-billboardach-w-duzych-miastach-to-akcja-radia-z-chicago
https://m.wirtualnemedia.pl/m/artykul/chrystus-krol-na-billboardach-w-duzych-miastach-to-akcja-radia-z-chicago

Msza sw, Komunia sw, Woda sw.- to nasze zabezpieczenie a nie trucizny szczepioknowe Ocalenie w Jezusie realnie obecnym Żywym Bogu w Hostii Sw ukrytym Zaufajmy Jezusowi Uzdrowicielowi ❤🙏Któż jak Bóg !!!

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2679326345718688/?extid=Pt1ugqLiaWru13Ak&d=n

POLACY WYBRALIŚCIE PREZYDENTA A.DUDĘ SWEGO MORDERCĘ, KTÓRY PODPISUJE WSZYSTKO, ABY WAS WYSZCZEPIĆ – WYTRUĆ – WYMORDOWAĆ   I JESZCZE PŁACICIE ZA TO. A TEN RZĄD NAROBIŁ DŁUGÓW MILIARDOWYCH, BO ZAPŁACIŁ ZA WIRUSY I ŚRODKI DO MORDOWANIA POLAKÓW. MNIE NIE INTERESUJE, ŻE ONI BĘDĄ W PIEKLE, ALE I POLAKÓW JUŻ NIE BĘDZIE.

NAJLEPSZY WYKŁAD JERZEGO ZIĘBY – WSTAŃCIE Z KOLAN! © VTV

POLACY WSTAŃCIE Z KOLAN PRZED MORDERCZYM I ZDRADZIECKIM RZĄDEM, KTÓREGO SAMI WYBRALIŚCIE A BĘDZIECIE ZDROWI !

CUDOWNY BÓG – JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL – KRÓLEM POLSKI.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chrystus-krol-na-billboardach-w-duzych-miastach-to-akcja-radia-z-chicago

MARSZNIEPODLEGŁOŚCI LOGO
WWW.MARSZNIEPODLEGLOSCI.PL

 


MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 2020
godzina 15:00 Rondo Dmowskiego
WSPOMÓŻ
MARSZNIEPODLEGŁOŚCI
-https://marszniepodleglosci.pl/strefa-sponsorow/

 

Jeżeli nie widzą Państwo niniejszej widomości lub mają Państwo problem z otwieraniem załączników, to prosimy o skorzystanie z odnośnika klikając >>TUTAJ<< lub skopiowanie  do swojej przeglądarki następującego adresu: https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2020/09/SMN_20200908.html

 

  Warszawa, 08.09.2020 r.  
Szanowni Państwo,
zanim przejdę do omawiania spraw organizacyjnych związanych z Marszem Niepodległości, chciałbym przypomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej inicjatywie, w jakiej współuczestniczymy. ZOBACZ FILM -
https://youtu.be/wEScG3XpD8QOtóż jako Stowarzyszenie Marsz Niepodległości objęliśmy patronatem powstającą książkę pani dr Marty Cywińskiej zatytułowaną O wychowaniu narodowym. Jest to książka omawiająca nasze najpiękniejsze tradycje wychowawcze, dzięki którym przez całe stulecia byli wychowywani mężowie stanu, wybitni kapłani, wojskowi, ale także artyści, wynalazcy i rzemieślnicy. Nieprzypadkowo autorką książki jest kobieta, bo to właśnie od kobiet w dużej mierze zależało niegdyś dobre wychowanie młodych pokoleń i mamy nadzieję, że w przyszłości też tak będzie….

ODNOŚNIK DO ZRZUTKI -
https://zrzutka.pl/owychowaniunarodowym

Podczas II wojny światowej i po niej obaj okupanci oraz ich pomocnicy w bestialski sposób wymordowali nasze elity narodowe. Skutkiem tego w okresie powojennym nie miał nas kto wychowywać i przypominać nam o naszych pięknych, narodowych ideałach. Zamiast tego sowiecki okupant zafundował nam pranie mózgu, którego celem było zabicie w nas poczucia narodowego i zastąpienie go utopijną mentalnością człowieka sowieckiego. Tego typu działalność wychowawcza spowodowała, że stłumiono w nas najpiękniejsze narodowe cnoty, a podsycono nasze wady takie jak bierność, cwaniactwo i pijaństwo. Tak naprawdę często nie jesteśmy świadomi tego, jakich wartości i cnót nas pozbawiono. Gdy czytamy relacje z przeszłości – nie te o wielkich bitwach husarii, ale te o jeszcze większych bitwach duchowych – jakie wielcy Polacy toczyli sami ze sobą, to możemy zadziwić się siłą ich charakteru i hartu ducha. Nie musimy szukać daleko w naszej historii. Wystarczy sięgnąć już do pierwszej połowy XX wieku, żeby takie postacie spotkać. Ja sam, gdy poznaję historię takich ludzi jak Witold Pilecki, Stanisław Skalski czy Danusia Siedzikówna, zastanawiam się, jak wiele jest jeszcze przede mną pracy, aby choć odrobinę dorównać ich heroizmowi. Zadaję sobie też wtedy pytanie: czy aby na pewno jesteśmy dziś tym samym narodem, którym byli oni? Na pewno powinniśmy się starać dążyć do tego wzoru.

Książka dr Marty Cywińskiej ma na celu pokazanie nam, jak wiele spośród najpiękniejszych tradycji wychowawczych, rodzinnych ale i duchowych, nam odebrano. Dlatego gorąco Państwa zachęcam do włączenia się w zbiórkę pieniędzy na wydruk pierwszego wydania O wychowaniu narodowym. Jestem przekonany, że ta książka i wskazówki, jakie są w niej zawarte, pozwoli nam odbudować nie tylko nasz narodowy charakter, ale i narodowe poczucie wartości, które w ciągu ostatnich dekad również gdzieś zatraciliśmy. Wydanie niniejszej książki będzie przyczynkiem do wielkiego polskiego dzieła, dzięki któremu pokolenie naszych dzieci i wnucząt na powrót stanie się pokoleniem Wielkich Polaków. Jestem przekonany, że dzięki Państwa wsparciu i wielkiemu narodowemu wysiłkowi nas wszystkich – dzieci, rodziców i dziadków – już po wydaniu tej publikacji uda nam się ten wielki cel osiągnąć.

Odnośnik do portalu zrzutka.pl, na którym zbieramy pieniądze na książkę dr. Marty Cywińskiej – jeszcze raz zachęcam do wsparcia tego projektu:

https://zrzutka.pl/owychowaniunarodowym

Tymczasem jednak, skupiając się na naszych celach krótkoterminowych, za pasem mamy kolejny Marsz Niepodległości. Jak wiadomo, jest to wielkie wyzwanie organizacyjne i logistyczne, dlatego przygotowania do niego zaczęliśmy już w czasie tegorocznego okresu letniego. Co roku słyszymy wiele słów krytyki od uczestników Marszu, w których zwracają oni uwagę na słabe nagłośnienie. Mamy tego pełną świadomość, dlatego podczas Marszu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia testowaliśmy nowe systemy dźwiękowe, które wypadły obiecująco. Jednak by sprawdzić pełną wydajność nowych rozwiązań, musimy je zastosować podczas Marszu Niepodległości. A to są niestety duże koszty.

WSPIERAJ  NASZE DZIAŁANIA!


WPŁAĆ 
 PRZEZ 
 POLSKI SYSTEM
HOTPAY -
https://marszniepodleglosci.pl/hotpay/
Wpłać
rzez 
 tPay


Dane do przelewu tradycyjnego i inne formy przelewów na dole listu lub na stronie https://marszniepodleglosci.pl/wplaty/

Szanowni Państwo,
tegoroczne wydatki związane z nagłośnieniem podczas Marszu szacujemy na około 150 tysięcy złotych. Marsz
Niepodległości 2020W skład tej kwoty wchodzi organizacja sceny, ruchomych platform na samochodach ciężarowych oraz towarzyszącego im nagłośnienia. Staramy się co roku podnosić poziom nagłośnienia podczas Marszu, ponieważ jest to jeden z najważniejszych aspektów organizacyjnych – choćby w zakresie komunikacji z uczestnikami – który to często przysparzał nam kłopotów. Dlatego w tym roku chcemy dopiąć kwestiMarsz
Niepodległości 2020ę nagłośnienia na ostatni guzik, próbując nowych rozwiązań w tym zakresie. Mam nadzieję, że w końcu uda nam się zorganizować udźwiękowienie adekwatne do wielkości Marszu Niepodległości. Jednak jak zawsze stoi przed nami jeden problem.

Praktyka wygląda tak, że możemy zorganizować tylko takie nagłośnienie, na jakie nas stać. Dlatego apeluję do Marsz
Niepodległości
2020Państwa o pomoc w uzbieraniu potrzebnych funduszy na ten cel. Wiem, że nie są to małe pieniądze, a sam Marsz pochłania ich o wiele więcej, jednak wciąż pamiętam o tym, że istnienie Marszu Niepodległości to przede wszystkim zasługa jego uczestników, darczyńców i wolontariuszy. Marsz Niepodległości jest naszym wielkim, wspólnym dziełem. Dziełem, które z racji swojej unikatowości stało się wizytówką Polski na arenie międzynarodowej. Wierzę, że dla budowy pozytywnego wizerunku Polski i Polaków Marsz Niepodległości zrobił więcej niż najlepsze organizacje dbające o wizerunek Polski na świecie przez ostatnie lata. Dlatego jeszcze raz proszę i zachęcam Państwa do wpłat na rzecz organizacji Marszu Niepodległości.

ROBERT FOTOGRAFIA -
https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2019/05/60351506_2311163582240351_6381181521830608896_o.jpg
Dziękuję w imieniu wszystkich działaczy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Z narodowym pozdrowieniemRobert Bąkiewicz 
 - podpis
ROBERT BĄKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
PS Zachęcam także do zapoznania się z ofertą wydawniczą polskiego wydawnictwa DeReggio, które specjalizuje się w tłumaczeniu katolickich książek i pism papieskich na język polski. Co może Państwa szczególnie zainteresować to fakt, iż założyciele DeReggio wielokrotnie zwracali uwagę, że tłumaczenia dokonywane przez diecezjalne lub zakonne wydawnictwa często są okrojone. Pozbywano się w nich fragmentów, które mogą być niewygodne dla dzisiejszego, posoborowego Kościoła i jego Hierarchii. DeReggio obrało sobie za cel pokazywanie tego, co mieli do powiedzenia m.in. papieże – kropka w kropkę, bez uproszczeń i cenzury.

KUP KSIĄŻKĘ -
https://dereggio.org/popularno-naukowe/34-papiez-grzegorz-wielki.html

WSPIERAJTRADYCYJNIE
DANE DO PRZELEWU :
Stowarzyszenie

Marsz Niepodległości
ul. Majdańska 1 lok.11
04-088 Warszawa
TYTUŁEM :
Darowizna na cele statutowe

NUMER RACHUNKU (PKO BP) :
34 1020 1013 0000 0602 0352 8726

DLA WPŁAT ZAGRANICZNYCH :
SWIFT BPKOPLPW
KONTA WALUTOWE (PKO BP) :
EUR 35 1020 1013 0000 0602 0403 3205
USD 40 1020 1013 0000 0402 0403 3213
GBP 45 1020 1013 0000 0202 0403 3221

WSPIERAMONLINE
WPŁAĆ PRZEZ POLSKI
SYSTEMHOTPAY
-https://marszniepodleglosci.pl/hotpay/
WPŁAĆ PRZEZ SYSTEM TPAY -
https://marszniepodleglosci.pl/tpay/

WSPARCIE SMS
wsparcie SMS
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI LOGO

STOWARZYSZENIE

„MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI”
ul. Majdańska 1/11
04-088 Warszawa

KRS: 0000406677
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Ząbkowska 11/4, 03-736 Warszawa
E-MAIL: kontakt(at)marszniepodleglosci.pl
LINIA INFORMACYJNA: +48 500 072 622
Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na przekazywanie informacji z działań Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” z siedzibą w Warszawie. Najprawdopodobniej stało się tak poprzez udział w akcji petycyjnej na portalu PodpiszApel.pl. Jeżeli chcesz się wypisać z listy mailingowej Biuletynu Marszu Niepodległości, wyślij  wiadomość pisząc w tytule rezygnuję z biuletynu na adres poczty elektronicznej rodo(at)marszniepodleglosci.plUNSUBSCRIBE

 
 
 
Dzień pierwszy. 
 
Klęcząc u stóp Twoich, Matko, by Cię prosić o… (tu wyszczególnij swoją prośbę), nie zapominam, żeś z nieba na Górę Saletyńską zstąpiła, by mnie przede wszystkim przywołać do obowiązków chrześcijańskich i że prośby mojej, na intencję której tę nowennę odprawiam, prędzej nie wysłuchasz, aż przez dobrą spowiedź wejdę w stan łaski u Syna Twojego i szczerze się wezmę do poprawy wad moich. Panno Święta, Pojednawczyni grzeszników, wyjednaj i mi tę łaskę nad łaskami, bo z nią razem wszystko będzie mi przydane. Zachęcony cudami, których dostępują ci, którzy wzywają pomocy Twojej, Najświętsza Panno Saletyńska, udaję się do Ciebie i proszę: wyryj w sercu moim na każdy dzień nową naukę, płynącą z miłościwego Twego objawienia.

Litania do Matki Bożej z La Salette Czytaj dalej

Normalni ludzie by wiedzieli, że ich „upopodobania” są diabelskie i by odeszli od tych pomysłów demonicznych, a niekoniecznie muszą być katolikami, żeby to wiedzieć. Popatrzcie odszczepieńcy i wywrotowcy na zwierzęta, że nie idą w parze dwa samcy na randkę, czy dwie samice. Tacy ludzie są do głębi głupcami i pownni się leczyć u psychiatry, bo gorzej będzie dla nich po śmierci, gdy lucyfer będzie ich uczył w piekle za co tam spadli.  Ale jak tak bardzo chcą, to niech się palą niekończącym sie ogniem.

Benedykt XVI: Małżeństwa homoseksualne i aborcja to znak duchowej siły Antychrysta – Magna Polonia

https://www.magnapolonia.org/benedykt-xvi-malzenstwa-homoseksualne-i-aborcja-to-znak-duchowej-sily-antychrysta/

JAK KAŻDY ŻYD CHCE ZNISZCZYĆ POLSKĘ, BO ONI TYLKO NISZCZĄ….
NA ŻYCZENIE GŁUPICH POLAKÓW, BO GŁOSUJĄ NA ŻYDÓW ZAMIAST PANA BOGA PYTAĆ…..

PILNE! Kaczyński chce ZNISZCZYĆ polską gospodarkę?
O co chodzi z PIĄTKĄ DLA ZWIERZĄT?
https://www.youtube.com/watch?v=_S8XrDZ2UDM&feature=emb_logo

Konfederacja ujawnia: Afera podkarpacka 2.0 z udziałem PiS!
https://www.youtube.com/watch?v=alTKjCS4Fsk&feature=emb_logo

Abdykacja władzy duchownej – Grzegorz Braun
https://www.youtube.com/watch?v=LEuBw4BAe3Q

Szczęść Boże!

Rozpoczynamy modlitwę różańcową rozważając tajemnice chwalebne. Nabożeństwo zakończy się przed świętem Królowej Różańca Świętego!

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

 Prawda o nadprzyrodzonym Zmartwychwstaniu Jezusa – Bezale.pl

Zmartwychwstanie Jezusa

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Mt 28, 1-7 (Mk 16, 1-8; J 20, 1-10)

 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim.  Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem».

 

Rozważania

Rozważ, duszo moja, jak Nikodem oraz szlachetny i bogaty Józef z Arymatei, członek rady żydowskiej, położyli Jezusa owiniętego w białe lniane płótno z wonnościami w nowym grobie, który został wykuty w skale. Przytoczyli wielki kamień do wejścia grobu i oddalili się. Jednak najwyżsi kapłani i faryzeusze, pamiętając o przepowiedni Jezusa, że zmartwychwstanie trzeciego dnia, wymusili na Piłacie, aby to miejsce było chronione przez straże „Oni poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż” Mt 27, 66. Jak krótkowzroczni jesteśmy, o mój Panie! Jakże jest mała przezorność ludzka wobec Twojej!

Jezus umarł w Wielki Piątek, zmartwychwstał trzeciego dnia poprzez swoją boskość. Było to zawsze ciało Boga, godne nawet po śmierci, adorowane przez ludzi i aniołów. Jezus zstąpił do piekieł jako Bóg i wybawiciel.

Wyobraź sobie, duszo moja, od jak dawna oczekiwały tego święte dusze i niektóre z nich, jak ta Abla, już od początku świata. Rozważ, z jaką miłością i wdzięcznością święci Starego Testamentu spotkali Zbawiciela i adorowali go, wznosząc dziękczynienie. Ty powinnaś ich naśladowa, pragnąc jednocześnie osiągnięcia nieba, co możesz uczynić dzięki swojemu Zbawcy.

Najświętsze ciało Jezusa pozostawało trzy dni w grobie, ponieważ on, cierpiąc i umierając, wyswobodził od śmierci wiecznej ludzi ze wszystkich trzech epok świata: żyjących według prawa natury, według prawa mojżeszowego oraz tych, którzy żyją teraz zgodnie z prawem łaski.

Rozpoczynał się świt trzeciego dnia i Jezus w jednej chwili powstaje z martwych i wychodzi z zamkniętego grobu, jak niegdyś wyszedł z łona swojej Matki i jak za chwilę ma wejść do Wieczernika przez zamknięte drzwi.

Jako Bóg wszechmogący nie chce pokazywać, w jaki sposób zmartwychwstał, ale uczynił to w sekrecie. To, jako czyn należący do porządku ponadziemskiego, miało zostać objawione człowiekowi za pomocą aniołów. „A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg” Mt 28, 2-3. Wystarczył tylko jeden anioł, aby przerazić wszystkich strażników, którzy pilnowali grobu, i rozłożyć ich jak martwych na ziemi, aż w końcu wszyscy uciekli.

Przybądźcie kapłani, skrybowie i faryzeusze; zobaczcie, w jakim stanie są ci, których uzbroiliście przeciw martwemu człowiekowi, którego nazywaliście bałamutem. Wasz przykład był naśladowany przez bezbożników, chcących wyciszyć niepokój, jaki ich trawi, kiedy zaliczają Jezusa do wielkich ludzi, jak Numa Pompiliusz, Mojżesz, Mahomet. Ale któż z waszych wielkich bohaterów mógł powiedzieć, będąc jeszcze żywym: za trzy dni zmartwychwstanę? Te wielkie słowa były zarezerwowane dla Syna Bożego: ani baśnie, ani bezbożnicy, ani demony, ani ludzie nie mogli sobie wyobrazić nic podobnego. Nikt nie dotknął waszych straży, nikt nie powiedział do nich żadnego słowa, a uciekli po tym, co zobaczyli. Jeżeli nie są martwi, jeżeli mogli wstać i uciec, możecie odnaleźć w nich swoją porażkę i wstyd, ponieważ są niepodważalnymi świadkami jego zmartwychwstania, aby wszyscy ludzie zrozumieli, że cierpiał, będąc biczowanym i umarł tylko dlatego, że taka była jego wola. Nie jesteście godni zrozumieć tajemnicy zmartwychwstania bez przyjęcia świadectw ludzi wybranych przez Boga.

O prawdziwy Synu Boży, jakim pocieszeniem jest to dla mnie i dla nas wszystkich, że w Ciebie nieustannie wierzymy. Twoje zmartwychwstanie, o mój chwalebny Zbawicielu, napawa Twoich wrogów strachem, a dla mnie jest wielką radością i pocieszeniem, ponieważ Twoje zmartwychwstanie zapewnia mi przymierze z Bogiem. Twoje zmartwychwstanie jest przykładem dla naszych dusz przy końcu świata. I tak jak Ty, zmartwychwstając posiadłeś nowe życie, tak i my, powstając z grzechu, mamy nowe życie.

Pomóż mi, o Panie, przezwyciężyć przeszkody, które jeszcze napotykam. Usuń wrogów, przyślij swoje święte anioły i inspiruj moje wybory, aż do momentu, kiedy objawisz mi się podczas błogosławionej wieczności.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Nawrócenie się serca ku Bogu.

Zadanie :Badaj swoje sumienie, aby odkryć, co przeszkadza ci w pokochaniu całkowicie Boga i w nawróceniu. Zapytaj o rozwiązanie swojego spowiednika. Powstań dziś ze stanu obojętności i zacznij od teraz nowe życie pełne gorliwości i miłosierdzia. Odnów przyrzeczenie, by nie czynić więcej rzeczy, które nie podobają się Bogu, ani twojemu Aniołowi Stróżowi, powtarzając: Panie, raczej umrze, niż Cię obrazi.

Akt strzelisty

O Maryjo, Pani świata, weź moje niespokojne serce.

Do następnej soboty!

pch24.pl

NUMER 125


OBRAZEK

Przedstawiamy kolejne wydanie
e-tygodnika „PCh24 Co Tydzień”

Szanowni Państwo,

Jest jeden Bóg – głosi pierwsza z sześciu Głównych Prawd Wiary. Są jednak tacy – nazywamy ich ateistami – którzy odrzucają Świętą Wiarę Katolicką i Jej Prawd nie wyznają, popełniając tym samym poważny grzech. Jak to – ktoś spyta – „grzech”? Tak, to grzech, co wprost stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw cnocie religijności” (2125).

Ateiści nie pojawili się w świecie znikąd, a winę za panoszący się w społeczeństwie grzech niewiary w niemałym stopniu ponoszą sami katolicy. Katechizm nie pozostawia tu wątpliwości: „Odpowiedzialność za to przewinienie może znacznie zmniejszyć intencja i okoliczności. W powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu niemały udział mogą mieć wierzący, o ile skutkiem zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywego przedstawiania nauki wiary, albo też braków w ich własnym życiu religijnym, moralnym i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że raczej przesłaniają, aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii” (2125).

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM

Można nas także wesprzeć poprzez tradycyjną formę przelewu bankowego. Wystarczy użyć danych znajdujących się poniżej.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

PlusBank24
69 1680 1062 0000 3000 1249 4730

BARDZO PROSIMY O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU „NA DZIAŁALNOŚĆ PCH24.PL

Widać więc wyraźnie, że – zgodnie z nauczaniem Kościoła świętego – odpowiedzialność za ochronę naszych bliskich przed popadnięciem w grzech niewiary – jak zresztą i w inne grzechy – ponosimy także my sami.

Jak ich bronić? Z całą pewnością w naszym życiu nie może brakować sakramentów i modlitwy, musimy też nieustannie wzrastać duchowo oraz systematycznie rozwijać naszą wiedzę religijną. Kluczowe znaczenie ma ponadto dobre zrozumienie samego zagrożenia jakim jest ateizm. Dlatego właśnie 125. numer „PCh24 Co Tydzień” został poświęcony temu grzesznemu zjawisku.

Pobierz wydanie »

Z wyrazami szacunku,
Michał Wałach
Redaktor wydania

Przerażające apokaliptyczne czasy się zaczęły, a ludzie się cieszą

https://gloria.tv/post/gm64LreQJLKc2isZB2kqFdD7f

MOCNA ROZMOWA Z BYŁYM POLICJANTEM

https://gloria.tv/post/uvxYuVLK661o4ac6JVxyiDXVZ

Koronawirus. PCM Garczyn przekształcono w miejsce zbiorowej kwarantanny

https://gloria.tv/post/zMEthU7Q3B4F66TCNPj3VQkeS

 

Czy zaszczepimy się przeciwko Covid 19

https://gloria.tv/post/74pRBT3nL2mk2UdJ8yUQKKdeV

 

Marcin Osadowski, „Stop Fałszywej Pandemii” – Sklejka widza – dziękujemy!

https://gloria.tv/post/SpDdd49rc1aw2hL9shwfQQ4Bp

 Apokalipsa św. Jana

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1101

 Smok przekazuje władzę Bestii

16 9 I sprawia, że wszyscy:
mali i wielcy,
bogaci i biedni,
wolni i niewolnicy
otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
kto nie ma znamienia –
imienia Bestii
lub liczby jej imienia.
18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
liczba to bowiem człowieka.

A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć10.

Wszyscy żyjący ludzie na ziemi otrzymują znamię nawet niewolnicy, czyli człowiek, któremu można zrobić wszystko!. Nawet go zabić.To, jaki jest sens i cel jego opieczętowanie i zniewolenie znamieniem Bestii zanim się go zabije?.

To jest bitwa o duszę i wolną wolę człowieka, a nie o ciało.

Niewolnictwo w starożytnym Rzymie

http://www.histurion.pl/historia/starozytnosc/rzym/niewolnictwo_w_starozytnym_rzymie.html

 

Krótka historia handlu niewolnikami

https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/305019984-Krotka-historia-handlu-niewolnikami.html

Pierwsi niewolnicy w Nowym Świecie byli biali. Krótka historia niewolnictwa w czasach nowożytnych

https://tygodnik.tvp.pl/48585858/pierwsi-niewolnicy-w-nowym-swiecie-byli-biali-krotka-historia-niewolnictwa-w-czasach-nowozytnych

 

OSOBA CZY RZECZ – PRZYCZYNEK DO HISTORII ORZECZNICTWA SĄDÓW AMERYKAŃSKICHW SPRAWACH NIEWOLNICZYCH  

https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/39496/files/39zajadlo.pdf

ICH PRAWDZIWE CELE”_LGBT_Jaki świat chcą nam urządzić? PODAJ DALEJ

Równe prawa, niedyskryminacja, wolność, miłość”… To wszystko czym karmią nas ideolodzy LGBT+ to FAŁSZ! Kreujące się na pokrzywdzonych „tęczowe” środowiska chcą mieć coraz większy wpływ na to co dzieje się w Polsce. Chcą być wyznacznikami moralności, wyznaczać nowe „prawa człowieka”, nadawać sobie przywileje i dyktować jak wychowywane mają być dzieci.

Jaki świat chcą nam urządzić? 

O tym opowiada nowy film „ICH PRAWDZIWE CELE”.

https://www.pch24.pl/ich-prawdziwe-cele

LGBT = Lesbijsko Gejowska Banda Terrorystów inaczej ‚tęczowa zaraza” to lewacka poprawność polityczna oparta na terroryzmie i prześladowaniu innych za ich odmienne i moralne przekonania i poglądy.

CZY POWSTAJE NOWY BEZBOŻNY KOŚCIÓŁ BEZ POROZUMIENIA I ZGODY WŁAŚCICIELA KOŚCIOŁA, LUDZI I ŚWIATA.?? TACY BISKUPI WYBRALI SŁUŻALNOŚĆ LUCYFEROWI, BO WSZYSTKO USTALAJĄ PO DIABELSKU.

SAMI NIE CHCĄ PALIĆ SIĘ W PIEKLE, TO NAS TAM WCIĄGAJĄ POPRZEZ FARYZEUSZÓW ZMIANY. 

https://niewolnikmaryi.com/

Czy kiedykolwiek w Polsce był Rząd bez afer?
Gdyby Rząd i Episkopat w Polsce Katolickiej uznali Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a to wtedy nie byłoby afer, ale oni wszyscy kochaja afery, grzechy, nieszczęścia, wojny i lucyfera i chcą być potępieni.
Do koścoła chodzą i do Częstochowy jeżdżą, aby ich ludzie widzieli, chwalili i głosowali na nich – wrogów.

Obejrzyj film „#Konfederacja ujawnia: Afera podkarpacka 2.0 z udziałem PiS!” w YouTube

https://youtu.be/vf6CT6J7weM

Co się teraz dzieje w Polskim Kościele, to rzeczywiście bestia diabelska objęła rządy, bo faryzeusze rządzący religią Jezusową kłaniają się innym religiom, czyli innym bogom bezbożnym. Pan Jezus powołał Apostołów, żeby szli na cały świat i nauczali o Jedynym Bogu w Trzech Osobach a oni wywyższają innych bogów.  Czy Żydzi i islamiści obchodzą nasze święta i czy zapraszają nas do ich bożnic? To dlatego biskupi rządzący Episkopatem nienawidzą Boga w Trójcy Przenajśwtszej, bo nienawidzą Go także islamiści i Żydzi. To dlatego Rząd i biskupi rządzący Episkopatem nie chcą uznć Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, bo by nie pozwolił na takie łączenie. Na nauczanie tych bezbożnych ludzi by pozwolił ale nie kłanianie się im w pas. Dlaczego ludzie nie chcą być szczęśliwi w Niebie z Bogiem? Dlaczego duchowni wybierają wieczne piekło w ogniu, przecież oni najbardziej wiedzą za co spada się do piekła. Może przeszli już na judaizm i isalm. Niech sami pytają Właściciela świata – przecież są piersi po Bogu.

Nowe święta

 Apokalipsa św. Jana
 Smok przekazuje władzę Bestii
12 I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
której rana śmiertelna została uleczona.
13 I czyni wielkie znaki,
tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
14 I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
która otrzymała cios mieczem,
a ożyła.
15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak iż nawet przemówił obraz Bestii
i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii8.
 
Prezydent Łukaszenka nie oddał pokłonu obrazowi Bestii i teraz ma problemy.

Co dzieje się w Izraelu ?

https://gloria.tv/post/X1XQe6GeNiPs1DRAgX1ky9UmM

Joga a chrześcijaństwo. Pytamy egzorcystę i teologa [VIDEO]

https://wzasiegu.pl/informacje/czy-joga-jest-do-pogodzenia-z-chrzescijanstwem-video/

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=141&v=8WzNzEh-o2g&feature=emb_logo

 

Trzecim okiem: jogin pyta katola. Rozmowa z Grzegorzem Braunem kandydatem na Prezydenta RP

https://www.youtube.com/watch?v=G9iZdyFN2I0

 

Portal joga-joga.pl postanowił sprawdzić, który z kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej wygłasza najbardziej radykalne poglądy. Czy wśród kandydatów są tacy, którzy chcieliby np. zakazać praktyki jogi. Z pobieżnego przeglądu mediów wyłoniła się kandydatura reżysera Grzegorza Brauna, jako najbardziej przerażająca wizja katolickiego talibatu. Brunatny, faszystowski, antysemicki, fundamentalista katolicki to chyba jedne z łagodniejszych określeń znajdowanych na znanych stronach i portalach mainstreamowych mediów. Postanowiliśmy porozmawiać z Panem Braunem osobiście i ocenić stopień zagrożenia 😉 Z cyklu Trzecim Okiem:

 

JAK DZIAŁA SZATAN ZŁOTA KLATKA Chora osoba a bogaty biznesmen

 

BADANIE NA KORONOWIRUSA

Demoniczni – lucyferyczni ludzie zawsze znajdą virusa według ich planów i zawsze będzie ich racja. Mają sposoby a żaden człowiek nie oskarży ich o kłamstwo, bo oni go oskarżą i uwięzią

Lekarka pobrała od siebie potrzebne mateiały, oddała do badania i powiedziała, że to jest od dwudziestu osób – skłamała dla własnej ochrony a „badający” – podstawieni uznali, że 5 osob jest zdrowych w 15 chorych. Lekarka przyznała się do tego doświadczenia i powiedziała, że oskarży ich i zaczęli się wzajemnie oskarżać.Wreszcie doszli do porozumienia, bo z rządzącymi demonicznymi ludźmi nikt nie wygra na Ziemi. Po śmierci natomiast lucyfer z nimi wygra i pośle ich do piekła na wieczność.

Odmowa poddania się badaniu na koronawirusa: policjant użyje przymusu

https://gloria.tv/post/RBZqrNcJMNL23fYZSexc7jfjq

 

Osoby, u których podejrzewa się koronawirusa, nie mogą odmówić poddania się badaniu. Interes społeczny jest tu nadrzędny nad prawami pacjenta – mówią prawnicy.

Czy podejrzewany o zakażenie wirusem SARS-Cov-2 może odmówić wykonania badania? Takie pytania wcale nie są rzadkością, a pacjenci powołują się przy tym na ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, która mówi, że pacjent musi wyrazić zgodę na diagnozowanie i leczenie.

Jak jednak zauważa mec. Aleksandra Powierża, radca prawny z kancelarii adwokacko-radcowskiej Podsiadły-Gęsikowska, przepisy dotyczące zgody stosuje się, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej.

– Takim aktem prawnym jest ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która wskazuje na obowiązek poddawania się osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań. Ustawa nie wskazuje na możliwość niezgody na badanie, ale na obowiązek poddania się im. Taka konstrukcja prawna wynika z tzw. interesu społecznego i ma na celu ochronę zdrowia publicznego – tłumaczy mec. Powierża, która wraz z adwokat Karoliną Podsiadły prowadzi blog Prawnik Lekarza oraz doradza Okręgowej Izbie Lekarskiej (OIL) w Warszawie. Podobne stanowisko prezentuje rzecznik praw pacjenta, który twierdzi, że zgodnie z przepisami prawa osoby, które podejrzewa się o zakażenie SARS-CoV-2, nie mogą odmówić poddania się badaniu.

– Wówczas, zgodnie z art. 36 ustawy o o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, można zastosować środki przymusu bezpośredniego w postaci przytrzymywania, unieruchomienia lub przymusowego podania leków – mówi dr Mariusz Sokołowski, emerytowany policjant w stopniu inspektora, były rzecznik Komendy Głównej Policji.

Dodaje, że lekarz może wezwać policję czy np. Straż Graniczną, które zastosują środki przymusu.

– Oczywiście funkcjonariusz musi być chroniony – wyposażony w środki ochrony indywidualnej, czyli kombinezon, maskę, rękawiczki – zastrzega Mariusz Sokołowski.

A jeden ze stołecznych policjantów mówi nam, że przytrzymanie kierowcy, który odmawia badania alkomatem i opiera się przed badaniem krwi w szpitalu, jest dla funkcjonariuszy chlebem powszednim.

– Po prostu się go unieruchamia, a pielęgniarka wbija w żyłę igłę – mówi.

Prezes OIL w Warszawie dr Łukasz Jankowski zauważa jednak, że pobranie materiału do badania w kierunku Covid-19 jest bardziej skomplikowane niż pobranie krwi od kierowcy, który odmówił badania na obecność alkoholu, i wymaga jego współpracy. Wymaz pobiera się bowiem z nosa i gardła, a pacjent musi nie tylko szeroko otworzyć usta, ale odpowiednio się ustawić.

– Gdyby mój pacjent odmawiał poddania się badaniu, skontaktowałbym się z sanepidem i wezwał policję, ale sam nie pobierałbym takiego wymazu bez zgody pacjenta. Traktowałbym go natomiast jak osobę zakażoną i wdrażał wszystkie przewidziane prawem procedury, łącznie z izolacją w domu lub w szpitalu – mówi dr Łukasz Jankowski, który ukończył rezydenturę z nefrologii, pracownik stołecznego Szpitala Dzieciątka Jezus przy Lindleya.

Skutki lockdownu, czyli teraz rząd NAPRAWDĘ łamie konstytucję!

Tak źle jeszcze nie było nigdy. Według oficjalnych danych rządowych, zadłużenie publiczne Polski w ciągu dwóch lat zwiększy się o ok. pół biliona złotych z ok. 1 bln złotych na koniec 2019 roku do ponad 1,5 bln złotych na koniec 2021 roku, czyli aż o 50 proc.!

 Według szacunków Ministerstwa Finansów zadłużenie publiczne Polski, które na koniec 2019 roku wynosiło 46 proc. PKB, na koniec 2020 roku skoczy do 62,2 proc. PKB (według unijnej definicji długu publicznego). Tymczasem zgodnie z artykułem 216 punkt 5 obowiązującej konstytucji „nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”. A dokładnie to robi rząd, planując tak drastyczny wzrost długu!

Dług publiczny na jednego mieszkańca wzrośnie z ok. 28,1 tys. złotych na koniec 2019 roku do ponad 34,5 tys. złotych na koniec 2020 roku. Niestety, poza tym jawnym jest jeszcze ukryty dług publiczny Polski, który szacuje się, że przekracza 4,8 biliona złotych, na co składają się głównie przyszłe emerytury. To by oznaczało, że już teraz każdy Polak (wraz z niemowlakami i staruszkami) ma do spłacenia ponad 126 tys. złotych! 

Czy w związku z tym, by ratować finanse publiczne, nastąpi likwidacja Programu Rodzina 500 Plus, czternastych emerytur i innych nadmiernie nadmuchanych wydatków socjalnych? Nie. Na razie rząd nie zamierza się opamiętywać i na sam program 500 Plus w przyszłym roku zaplanowano 41 mld złotych, a minister finansów Tadeusz Kościński zapewnia, że ma środki na kontynuację programów społecznych. Ale ZUS-owi już teraz brakuje pieniędzy i spóźnia się z wypłatą zasiłków, tłumacząc się koniecznością wypłaty pieniędzy z tarczy antykryzysowej. Do końca czerwca na świadczenia czekało ponad 166 tys. osób. Jak podaje Onet, problem dotyka osób, którym należą się przelewy z tytułu zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego i świadczeń rehabilitacyjnych, a także samotnych matek. Niektórzy świadczeniobiorcy nie otrzymują należnych im pieniędzy od maja. – ZUS jest bankrutem już od dawna. Ściga matki za pobrane zasiłki. Rząd obcina matkom na etacie zasiłki przez tarczę antykryzysową. W sądzie sędzia powołuje się na sytuację polityczną i przyznaje rację ZUS-owi, aby odzyskać od matki wypłacony zasiłek, renciści zdrowieją… Przykłady można mnożyć – wylicza Katarzyna Nabożna-Motała, adwokat z Zielonej Góry.
czytaj więcej: https://www.pch24.pl/skutki-lockdownu–czyli-teraz-rzad-naprawde-lamie-konstytucje–,78280,i.html

Skutki lockdownu, czyli teraz rząd NAPRAWDĘ łamie konstytucję!

Tak źle jeszcze nie było nigdy. Według oficjalnych danych rządowych, zadłużenie publiczne Polski w ciągu dwóch lat zwiększy się o ok. pół biliona złotych z ok. 1 bln złotych na koniec 2019 roku do ponad 1,5 bln złotych na koniec 2021 roku, czyli aż o 50 proc.!

 Według szacunków Ministerstwa Finansów zadłużenie publiczne Polski, które na koniec 2019 roku wynosiło 46 proc. PKB, na koniec 2020 roku skoczy do 62,2 proc. PKB (według unijnej definicji długu publicznego). Tymczasem zgodnie z artykułem 216 punkt 5 obowiązującej konstytucji „nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto”. A dokładnie to robi rząd, planując tak drastyczny wzrost długu!

Dług publiczny na jednego mieszkańca wzrośnie z ok. 28,1 tys. złotych na koniec 2019 roku do ponad 34,5 tys. złotych na koniec 2020 roku. Niestety, poza tym jawnym jest jeszcze ukryty dług publiczny Polski, który szacuje się, że przekracza 4,8 biliona złotych, na co składają się głównie przyszłe emerytury. To by oznaczało, że już teraz każdy Polak (wraz z niemowlakami i staruszkami) ma do spłacenia ponad 126 tys. złotych! 

Czy w związku z tym, by ratować finanse publiczne, nastąpi likwidacja Programu Rodzina 500 Plus, czternastych emerytur i innych nadmiernie nadmuchanych wydatków socjalnych? Nie. Na razie rząd nie zamierza się opamiętywać i na sam program 500 Plus w przyszłym roku zaplanowano 41 mld złotych, a minister finansów Tadeusz Kościński zapewnia, że ma środki na kontynuację programów społecznych. Ale ZUS-owi już teraz brakuje pieniędzy i spóźnia się z wypłatą zasiłków, tłumacząc się koniecznością wypłaty pieniędzy z tarczy antykryzysowej. Do końca czerwca na świadczenia czekało ponad 166 tys. osób. Jak podaje Onet, problem dotyka osób, którym należą się przelewy z tytułu zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego i świadczeń rehabilitacyjnych, a także samotnych matek. Niektórzy świadczeniobiorcy nie otrzymują należnych im pieniędzy od maja. – ZUS jest bankrutem już od dawna. Ściga matki za pobrane zasiłki. Rząd obcina matkom na etacie zasiłki przez tarczę antykryzysową. W sądzie sędzia powołuje się na sytuację polityczną i przyznaje rację ZUS-owi, aby odzyskać od matki wypłacony zasiłek, renciści zdrowieją… Przykłady można mnożyć – wylicza Katarzyna Nabożna-Motała, adwokat z Zielonej Góry.
czytaj więcej: https://www.pch24.pl/skutki-lockdownu–czyli-teraz-rzad-naprawde-lamie-konstytucje–,78280,i.html

FRANCISZEK POWINIEN NAUCZAĆ BEZBOŻNYCH LUDZI A NIE Z NIMI SIĘ BRATAĆ. JEŚLI NIE UMIESZ SOBIE RADZIĆ TO ODEJDŹ 

3 października Papież podpisze nową encyklikę o braterstwie
rohinga

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że Papież Fraciszek 3 października uda się do Asyżu, aby podpisać nową encyklikę: „Wszyscy braćmi”, na temat braterstwa i przyjaźni społecznej.
O godz. 15.00 Ojciec Święty przebędzie do klasztoru w Asyżu, gdzie odprawi Mszę Świętą przy grobie św. Franciszka. Po jej zakończeniu podpisze encyklikę. Wizyta ze względu na kryzys pandemiczny będzie miała charakter prywatny, bez udziału wiernych. Zaraz po podpisaniu dokumentu Papież powróci do Watykanu.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/nowa-encyklika-o-braterstwie.html

100 lat dręczenia Polaków – JUDEOPOLONIA

Przyszłość Polski i świata zależy od Polaków. Szkoda, że rządzący politycy

 i duchowni wybierają wojny, zniszczenie świata a dla siebie wieczne piekło.

CZY CZEKA NAS OKUPACJA ŻYDOWSKA? NIESTETY – OKUPACJA JUŻ JEST NA PROŚBĘ SAMYCH POLAKÓW, BO WYBIERAJĄ NA PREZYDENTÓW ŻYDÓW.

Wiele dusz ginie na wieki w piekle – ks. Piotr Glas
https://www.youtube.com/watch?v=bou84lBFZjQ&feature=emb_logo

Oczywiście z winy biskupów rządzących Episkopatem, bo zakazali kapłanom mówić na Mszach Świętych o grzechach, o pokucie i wynagradzaniu Panu Bogu. 


Ofiara przekształcona w Ucztę ks. Natanek
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4mDZe6LanjE&feature=emb_logo

To ilu jest biskupów w Episkopacie w Polsce i na świecie w Archidiecezjach którym  odpowiada UCZTA na Mszy św.? To my świeccy uczestniczymy w okrutnej Męce Zbawiciela, bo przecież dla nas tak cierpi i dla nas Bóg umiera, a dla biskupów nie? Msza św. dla nich jest „ucztą” – popiją winem i się cieszą, a na Ołtarzu nawet Krzyża nie ma. Przecież mają filmy o Mszy św., mają Świadectwa Pana Jezusa poprzez Catalinę Rives a księża nadal się bawią na Mszach św. To my świeccy ludzie jesteśmy oburzeni takim tłumaczeniem i przekłamywaniem Męki Boga Zbawiciela. Mnie to tak bardzo razi – UCZTA, ale ks.Natanka prześladują, bo prawdę mówi. Dlaczego sami nie pytają Pana Boga, który pragnie rozmawiać ze swoimi Apostołami. Wolą układać sami teksty, a po śmierci cierpieć.

Baza danych Banku Światowego odnotowała eksport zestawów testowych na COVID-19 już w 2017 roku.

http://www.prisonplanet.pl/polityka/baza_danych_banku,p137311066

https://www.youtube.com/watch?time_continue=916&v=FSlFsu84f5A&feature=emb_logo

O Illuminatach i kontrze wolnych ludzi – Bolków – „Camping pod Lasem” = spotkanie cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=h_MSVghu-Ys

Powtórka: Mroczne sekrety elit – czy jesteśmy zwodzeni?

https://www.youtube.com/watch?v=KMb-Cn9KPUg

Ksiadz profesor ujawnia dekret biskupa zagrażający karami kościelnymi i państwowymi – Ks. Stanisław Koczwara.

https://gloria.tv/post/XjJE1AnAzkmx4Y863hxKkFqXP

 

„Jeśli się nie nawrócicie podobnie zginiecie”.
Panie błogosław tym kapłanom, którzy pozostaną wierni tradycji upadającego kościoła powszechnego.Bóg z Wami Rycerze Krzyża Chrystusowego z bliska i z daleka.

Melbourne the second Wuhan – shocking news

https://gloria.tv/post/h9weg7QKMmCJ14rkG49EtNYJC

polskie tłumaczenie

Stowarzyszenie Ludzi Bez Maski – Świat Uwalnia się z NWO

https://gloria.tv/post/KiweHNZeZg8n4HgnosyMeBJVY

Politycy rządzący Polską oraz biskupi rządzący Kościołem Chrystusowym wolą wybrać wojny, nieszczęścia dla Polski i całego świata – zniszczenie Planety Ziemi, a dla siebie wieczne piekło niż uznać Cudownego Boga najleszego Przyjaciela człowieka KRÓLEM POLSKI, bo od Polski zacznie się POKÓJ. No i będą mogli żyć wszyscy mieszkańcy Ziemi w Pokoju, gdyż KRÓL zmieni serca każdego na miłosierne i nie będzie strachu, ani rozpaczy – jak teraz jest. 

„Państwa zostaną SPRYWATYZOWANE, nadchodzi BIEDA i ROZPACZ!”

Obejrzyj film „Ujawniono! Dopłaty do Pacjentów z Zarazą. Pieniądze Przyczyną Wzrostu Statystyk? Analiza Komentator”    w YouTube

https://youtu.be/o0YD4RvTkq4

https://gloria.tv/post/GEKrDGtF7L8z44VC8c7LSfCgS

 

Tłumaczenie:
Zdejmij tę maskę, bo naprawdę wyglądasz jak niewolnik Gatesa i Sorosa, chłopcze. Jesteś wolnym obywatelem IQ musi być w porządku. Zdejmij ją, człowieku, nie bądź idiotą „,- Prośba Trumpa o usunięcie maski.
www.facebook.com/…/1203940456630429

Szczecin  Odwołać Pandemię

https://gloria.tv/post/PpRMjenUPoQy2CgKVpVSWJKDP

Prezydent Zielonej Góry: „Za Covid-19 stoi spisek grupy Bilderberg”.Wymienia Trzaskowskiego i Szumowskiego

https://nczas.com/2020/08/29/prezydent-zielonej-gory-za-covid-19-stoi-spisek-grupy-bilderberg-wymienia-trzaskowskiego-i-szumowskiego/

Deus Vult i Grzegorz Braun: Kościół i polityka, czy księża mogą mieć swoje poglądy?

https://gloria.tv/post/syWSUeGeoDXJ4spu11jmRM6MG

THE BEST OF Grzegorz Braun! Kto naprawdę rządzi Polską? || Tomasz Sommer NCzasTV

https://gloria.tv/post/HnpbLknY2KYn2WjJ43hjKdQCD

Państwo, którego mur odgradza od reszty świata – jak lawina ruszy!

https://gloria.tv/post/MFEjDdjjDH4V3U2XK8AimxAm8

 

Nawracajcie się! Idzie ku nam wielka Kara Boża!

https://gloria.tv/post/yJDQriEcduCR4mphdywMFFK1W

Nowenna do św. Stanisława Kostki (9 IX – 17 IX)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Siedleckiej

DZIEŃ PIERWSZY

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” (Wj 20,3; Pwt 5,7)

Rozważanie:

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, abyś był wolnym człowiekiem. Abyś nie utracił tego największego daru i nie uwikłał się w rozmaite zniewolenia.

Z tego przykazania wyrastają inne. Zostały one wypisane na kamiennych tablicach i w twoim sercu. To pierwsze prawo-ostrzeżenie jest wynikiem Bożej dobroci i troski, byś strzegł twego prawdziwego dobra. Jeśli zburzysz to prawo, zaszkodzisz sobie, zburzysz ład życia i wszelką wspólnotę, poczynając od rodziny, poprzez naród i społeczeństwa.

Bóg prawdziwy, jeśli będzie miał pierwszeństwo w twoim życiu, da ci przeogromną moc, abyś dojrzewał, rozwijał się, mógł być odpowiedzialny i wierny, rozumieć siebie i wytrwać w swym powołaniu chłopaka czy dziewczyny, a potem mężczyzny czy kobiety.

Ten Boży skarb przechowujesz jednak w glinianym, kruchym naczyniu, jak określił to św. Paweł. Szatan, skoro kusił Chrystusa, tak samo będzie i ciebie wielokrotnie doświadczał na górze kuszenia. W miejsce Boga będzie ci proponował bogactwa tego świata, przyjemności, rozkosze zmysłów i uczuć oraz władzę wmawiając, że potrafisz sam rozstrzygać o dobru i złu, jak też kierować i rządzić wszystkim. Oby starczyło ci sił jak Chrystusowi, aby za każdym razem powiedzieć: Nie będę miał bogów cudzych przed Tobą, ale Bogu samemu służyć będę!

Nie pozwól rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą Prawdę i Boże Prawo. Nie pozwól rozbić i zniszczyć tego porządku moralnego, którego strzeże twoje sumienie. A jeśli to naczynie popękało, obyś szybko je posklejał.

Modlitwa

Święty Stanisławie! I Ty miałeś swoje „góry kuszenia”. Mogłeś wybrać życie beztroskie wiedeńskiego studenta, posiadając pieniądze i służących. Mogłeś wybrać karierę, władzę, zaszczyty. Zrezygnowałeś z tego wszystkiego, aby w ubóstwie i pokorze służyć samemu Bogu. Uproś mi siłę i mądrość, bym nie szukał szczęścia i wolności poza Bogiem i nie zmarnował mojej młodości. Bym nie stracił ufności wobec Boga, który niczego nie chce mi odebrać. Pragnie obdarzyć jedynie tym wszystkim, co prowadzi ku wartościom najwyższym i zaspokaja wszelkie moje najgłębsze tęsknoty. Amen.

Rachunek sumienia

Jakim naprawdę naczyniem jestem? Jakie zawartości w nim przechowuję? Z czego muszę je oczyścić, a o co wzbogacić? Jakie pęknięcia mam szybko naprawić? Czy starcza mi odwagi w oczyszczaniu mych pragnień i celów, by czynić to, co się Bogu podoba? A może Bóg jest tylko dodatkiem do doczesności, która stała się mym pierwszoplanowym bożkiem?

Przesłania

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań (…) będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj… (2 Tm 4,3-4).

Do wyższych rzeczy jestem stworzony (św. Stanisław Kostka).

Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia (Ps 143,6).

Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała…

DZIEŃ DRUGI

„Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno” (Wj 20,7; Pwt 5,11)

Rozważanie

Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca (Mt 7,21).

Nie możesz być chrześcijaninem tylko z nazwy i powoływać się jedynie na swoją przynależność do Chrystusa. Nie możesz się podpierać Jego imieniem. To za mało. Właściwie to nic nie znaczy. Zapamiętaj! Być chrześcijaninem, to nie przyjąć nazwę, lecz pełnić wolę Ojca, który jest w niebie.

Idąc jeszcze głębiej, odkryjesz, że to przykazanie jest pozytywnym wezwaniem. Masz żyć tak, aby twoje światło świeciło przed ludźmi i aby widzieli twoje dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie (por. Mt 5,16). To nie o nazwy czy hasła chodzi. One nie mają znaczenia. Ty masz swój dom budować na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale byl utwierdzony (Mt 7,25).

Tą skałą nie jest tylko Boże słowo, dekalog czy osiem błogosławieństw. To przede wszystkim sam Chrystus! Buduj na Nim, a nie roztrzaskasz swojego życia. Buduj na Krzyżu. To na Nim zgładził On moje i twoje grzechy. Ale On potrzebuje również tego, abyś ty przez krzyż wyrzeczeń, wymagań, pracy i wysiłku stawał się zdrowym ziarnem pszenicznym. Byś brał czynny udział w procesie zbawienia siebie samego.

Jak widzisz, nie o nazwy chodzi…

Modlitwa

Święty Stanisławie! Tyle dzisiaj dróg i tylu proroków. I wszyscy oni obiecują szczęście. Jak nie pogubić się w wyborach, jak odróżnić zło przebrane w kolorowe iluzje, od dobra, które na początku wydaje się szorstkie, wymagające i odległe. Też żyłeś w czasach zamętu. Jednak zwyciężyłeś. Pomóż teraz i mnie. Uproś mi u Boga łaskę rozpoznawania Jego woli, bym jej nie mieszał z własną wolą, wolą tego świata czy wolą szatana, bym doszedł kiedyś do takiej dojrzałości ducha, by mówić za św. Pawłem: Dla mnie żyć, to Chrystus. Święty Stanisławie, proszę Cię o pomoc. Amen.

Rachunek sumienia

Jak często sięgam po Pismo św., aby poznawać wolę Bożą? Może najwyższy czas zrobić w tej kwestii jasne postanowienie? Jakie treści kształtują moje poglądy i moją wiedzę? Czy umiem ze świata mediów wybierać jedynie to, co czyni mnie mądrym i dojrzałym? Jak wygląda moje życie sakramentalne? Ile wspólnego z Bożą wolą mają treści wypełniające moje codzienne życie? Czy starcza mi odwagi do przyznawania się do Chrystusa i obrony wartości chrześcijańskich, gdy są one ośmieszane lub wypaczane?

Przesłania

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? (Rz 8,35/

Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek (Ps 25,4/

On jedynie skałą i zbawieniem moim,

On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję (Ps 62, 7).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała…

DZIEŃ TRZECI

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” (Wj 8-11; Pwt 5,12-15)

Rozważanie

Bóg jest Miłością! Dlatego postanowił ratować człowieka przed potępieniem i wprowadzić go na drogę zbawienia. Bóg w Osobie Syna zapłacił za tę miłość dramatyczną cenę doświadczenia zdrady, niezrozumienia, męki i śmierci. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

Niedziela więc, jako dzień Jego Zmartwychwstania, jest szczególnym świętowaniem przy ołtarzu. Jest czerpaniem z tej niepojętej miłości. On, Syn Boży, tak ciebie umiłował, że swoje życie za ciebie oddał. Dlaczego? Czym na to ty i ja zasłużyliśmy? Jak niepojęta jest Jego miłość i bezinteresowna. Wierna i nie lękająca się upokorzeń, bólu i samotności. Nie ma przecież większej miłości, jak oddać życie swoje za innych. To nie tanie emocje i zmysłowość, które podsycają ten świat.

Niedziela jest dniem zachwytu. Jest centrum życia chrześcijan. Jeśli nie, to niewiele rozumiesz ze swego chrześcijaństwa.

Modlitwa

Święty Stanisławie! W każdej Eucharystii dokonuje się Chrystusowa prośba do Ojca, by wybaczył nam grzechy i słabości ze względu na Jego Mękę i Krzyż. A ja mam setki powodów, by lekceważyć Mszę św. Tyle błahych rzeczy, rozrywek, spotkań, wypraw powoduje, że nie ma mnie w kościele. Jak bardzo jestem powierzchowny, szukający doznań, przygód, przyjemności. Wydaje mi się, że drugi człowiek wypełni moje tęsknoty. Jestem jak statek na mieliźnie. Pomóż mi wypłynąć na głębię, bym jak najszybciej mógł zachwycić się prawdą, iż jedynie Bóg do końca mnie umiłował i że od Niego nigdy nie doznam zawodu. Tej prawdy uczy każda Msza św. Pozwól mi ją coraz bardziej rozumieć i do niej tęsknić. Amen.

Rachunek sumienia

To przykazanie strzeże mojej więzi z Bogiem. Jak często jestem na Mszy św.? Z jakich powodów ją zaniedbuję? Czy umiem ją przeżywać? Czy ją rozumiem? Czy jest ona dla mnie dziękczynieniem za dobra, których Bóg mi udziela? Czy słyszę tę modlitwę Jezusową płynącą z krzyża samotności, bólu i upokorzenia, pełną miłości i zatroskania o mnie? Czy nudzę się na Mszy św., bo nie angażuje moich żywiołowych emocji?

Przesłania

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28)

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Jaw nim (J 6,577

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,51)

Dlaczego mnie grzesznika tak hojnie obdarzasz? Uwielbiam Twoją dobroć. O Panie, jestem głodny i spragniony. Wzbudź we mnie tęsknotę do czerpania ze źródła Twojej miłości.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała…

DZIEŃ CZWARTY

„Czcij ojca swego i matkę swoją” (Wj 20,12; Pwt 5,16)

Rozważanie

Bóg zobowiązuje do czci wobec rodziców, aby zabezpieczyć podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty – rodzinę. Poza rodziną nie ma innej wspólnoty, w której byłyby tak silne więzy, jak również silne zobowiązania. Dlatego lekceważenie tych więzi jest zawsze bardzo bolesne dla człowieka.

Słowa: Czcij ojca twego i matkę z taką samą siłą odnoszą się do dziecka, jak i do rodziców. Nie wystarczy być rodzicem biologicznym. Trzeba stawać się godnym imienia ojca, godną imienia matki! Rodzice też muszą pamiętać, aby prawdziwie zasługiwać na cześć swych dzieci.

Odrzucić dziecko – to przekreślić swoje powołanie do rodzicielstwa, czyli zubożyć siebie. Zaniedbać wychowanie – to nie rozwijać swych naturalnych wartości stawania się matką i ojcem.

Aby dziecko mogło czcić swych rodziców, musi być przyjmowane jako dar Boży, a nie konieczność. Czasem jest to dar trudny, ale bezcenny. Jeśli dziecko jest uważane za ciężar lub dodatek życiowy, to znaczy, że miłość się nie liczy, a świat zamieni się w koszmar. Ważny jest też stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się „nieoczekiwanie”, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest osobą ludzką i ma prawo do szacunku i miłości swoich rodziców. Podstawą miłości do dziecka jest autentyczna miłość pomiędzy małżonkami, a ta wywodzi się z głębokiego oparcia jej w Bogu.

Ale też odrzucić ojca i matkę – to ulec złudzeniu, że inne więzy są silniejsze i dopełnią ludzkie tęsknoty. To zubożyć uczucia i skazać się na niedojrzałość psychiczną i emocjonalną.

Modlitwa

Św. Stanisławie Kostko! Ty wiesz, jak wielkie jest dziś zagrożenie trwałości i dobra rodziny. Różnorakie siły chcą ten fundament ładu społecznego zniszczyć. Jak bezgranicznie samotny będzie człowiek bez oparcia o miłość swoich rodziców! Będzie jak statek, który zawija do przypadkowych portów miotany chwilowym złudzeniem trwałego zakotwiczenia. Nie może złe drzewo wydać dobrych owoców. Pozwól nam w tym szaleństwie niszczenia miłości odpowiedzialnej i ofiarnej ocalić rodzinę. Amen.

Rachunek sumienia

Czy masz świadomość swych przywilejów i obowiązków wynikających z przynależności do rodziny? Czy nie jest ona hotelem, w którym wzajemnie świadczycie sobie usługi? Czy nie walczycie w niej o uprzywilejowane pozycje? Czy umiesz docenić trud pozostałych członków rodziny? Jesteś cierpliwy i wyrozumiały? Ile jest w tobie dla nich taktu, czułych gestów, dobrych słów? Czy umiesz z nimi rozmawiać o swych emocjach, oczekiwaniach.. .1 nie mów, że to tylko z ich powodu. Problem jest także w tobie…

Przesłania

Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe (Ef 6,1).

Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie (Ef 6,4).

Nie pytaj, co rodzina może dać tobie. Zastanawiaj się, co ty możesz dać swojej rodzinie.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała…

DZIEŃ PIĄTY

„Nie zabijaj” (Wj 20,13; Pwt 5,17)

Rozważanie

Jest to zakaz stanowczy i absolutny. Daje każdemu człowiekowi prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób szczególny broni ludzi niewinnych i bezbronnych. Musisz wszystko czynić, aby to prawo było przestrzegane, aby żaden człowiek nie stał się ofiarą agresji na jego życie lub zdrowie. Aby nie był dręczony, torturowany, zabijany, wykorzystywany do eksperymentów czy sprzedawany do handlu organami.

Nasza historia, również i ta najbliższa, jest obarczona śmiercią milionów niewinnych ludzi. Korzeniem tych zbrodni jest chęć przywłaszczenia przez człowieka Bożej władzy nad życiem i śmiercią bliźniego. W miejsce Boga człowiek sam chce stanowić, co dobre, a co złe.

Do cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa przyłączmy wielki cmentarz nienarodzonych, broniących się przed zagrożeniem w łonach swych matek.

Nie zabijaj! To przykazanie wzywa cię również do pozytywnych postaw. Chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka. On jest bowiem darem Boga. Wiele można zrujnować w ludzkich sumieniach, obyczajach, opinii zbiorowej, w środkach przekazu. Jeśli człowiek zabija począwszy od nienarodzonych, skończywszy na starych i chorych, nie jest zdolny kochać i poszerza pustynię braku miłości.

Modlitwa

Tak łatwo zabić w sobie i w innych wiarę w dobro, sens, prawdę – przez zaprzeczanie im słowem lub postawą. Tak łatwo obudzić cynizm lub wyzwolić demony okrucieństwa. Tak łatwo stworzyć systemy zabijania i tłumienia ducha redukując potrzeby człowieka do chleba i igrzysk. Tak łatwo wywrócić system wartości, w którym prawo siły, władzy i pieniądza pochłonie ludzką moralność. Zostaną krwawe jatki nienarodzonych, dobijanych w imię litości i eliminowanych, bo stanęli na mojej drodze. Św. Stanisławie chroń nas przed barbarzyństwem neopogaństwa i pomóż przywrócić cnotę miłości i szacunku wobec życia każdej ludzkiej istoty. Amen.

Rachunek sumienia

Kim jest dla ciebie drugi człowiek? Konkurentem, zagrożeniem, przeszkodą, szansą… Kto jest twoim bliźnim? Czy umiesz przebaczać? Tobie też tyle przebaczono. Czy obce są ci uczucia lekceważenia innych, pogardy, złośliwości, gniewu? Jaki jest twój stosunek do aborcji, eutanazji, eksperymentów embrionalnych? Czy respektujesz etykę chrześcijańską we wszystkich jej aspektach?

Przesłania

Będziesz milowa! swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,39).

Uchroń mnie od nienawiści i pogardy Panie!

Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi (J 15,15).

Miłujcie nieprzyjaciół waszych (Łk 6,35).

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. (Łk 6,45).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała …

DZIEŃ SZÓSTY

„Nie cudzołóż” (Wj 20,14; Pwt 5,18)

Rozważanie

Ten, który uczy: Nie cudzołóż, jest jednocześnie Dobrym Pasterzem. Sam jest Miłością, stąd na swój wzór chce ludzką miłość uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Prawdziwa miłość nie jest mglistym marzeniem ani ślepą namiętnością. Dojrzała miłość nie redukuje człowieka do przedmiotu, którego się używa, bo w danej chwili dostarcza mi przyjemności i zaspokaja moje pożądanie. Piękno miłości polega na tym, że jest wymagająca i nakierowana na dobro. Jezus ustanowił sakrament małżeństwa po to, aby Jego w nim obecność była siłą i światłem małżonków. Aby przezwyciężali słabości i pokusy. Aby nie dali się uwieść żadnej modzie.

Cudzołóstwo i rozwiązłość stają się normą w imię rzekomej wolnej miłości. Zaś głos sumienia jest nieustannie zagłuszany przez proroków nowoczesności pozostających na usługach Złego.

Tylko współpracując z Bogiem, możemy wytrwać w miłości i zbudować trwały dom. Dla świata jesteś bowiem towarem, dla szatana przeciwnikiem, zaś dla Boga niepowtarzalnym dziełem, za które oddał życie. Nie wolno lękać się miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Bez wymagań nie ma wzrostu. Trzeba więc nad sobą pracować. Trzeba być świadomym swoich uczynków, słów, myśli. Wspieraj nas w tym, Matko z Kany Galilejskiej, Matko Chrystusa i ty, św. Stanisławie Kostko.

Modlitwa

Daj mi zrozumieć, że jeśli myślę tylko o ciele drugiej osoby, to znaczy, że jej nie kocham, tylko chcę się nią posłużyć. Wiem, że kochać to chcieć dobra dla innych. Jest to trudne zadanie wytrwać w czystości i wierności. Współczesny świat postawił seksualność na piedestale, łudząc nas, że uwolniona z wszelkich norm moralnych i prawnych, zaspokoi tęsknoty i zapewni szczęście. Uchroń nas, Św. Stanisławie Kostko, od rozwiązłości i wyproś laski do takiego kierowania swoją płodnością, aby było ono zgodne z Bożym zamysłem wobec nas. Amen.

Rachunek sumienia

Co się stało z przykazaniem Nie cudzołóż w naszych czasach? Czy masz poczucie, że twoje ciało jest świątynią Ducha św.l Czy i w jaki sposób troszczysz się o godność swojego ciała? Czy jesteś panem swojej seksualności? Jakie wartości kryje wypowiadane przez ciebie słowo – kocham – wyrażane wobec drugiej osoby? Czy twoja ocena pornografii, antykoncepcji i rozwiązłości seksualnej wynika z Bożego porządku ludzkiej płciowości, czy z subiektywnych odczuć i lansowanych wzorców pełnej swobody erotycznej?

Przesłania

Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonale (Rz 12,2).

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała (Ga 5,16).

Mężowie powinni miłować swoje żony, jak własne ciało (Ef 5,28; por. Koi 3,19).

Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju (Rz 8,6).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała…

DZIEŃ SIÓDMY

„Nie kradnij” (Wj 20,15; Pwt 5,19)

Rozważanie

To przykazanie strzeże ludzkiej własności. Ta prawda wpisana jest w sumienie człowieka. Człowiek potrzebuje rzeczy jako środków do życia. Dlatego otrzymał od Stwórcy władzę nad rzeczami i zdolność przetwarzania ich według swoich potrzeb. Mamy używać dóbr i wytwarzać nowe. Zarówno jednostka, jak i całe społeczeństwa mają prawo być zasobniejsze, aby żyć w sposób bardziej godny ludzkich istot. Jednak nie wolno ulegać pokusie, aby w tym rozwoju ekonomicznym czy posiadaniu osobistym iść na skróty, ulegając chciwości i niesprawiedliwości. Cóż bowiem za korzyść odniesie czlowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mt 16,26).

Nie kradnij! To nie znaczy – nie posiadaj! To nie znaczy – nie produkuj, nie wytwarzaj nowych dóbr. To oznacza – nie nadużywaj twej władzy nad własnością tak, aby inni przez to stawali się nędzarzami. Nie wolno ulec pokusie bogactwa z pominięciem sprawiedliwości społecznej, aby nie obciążać swojego sumienia krzykiem nędzarzy i głodujących. Musimy troszczyć się o najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Modlitwa

Św. Stanisławie Kostko! Za twoich lat pojęcie honor, uczciwość, prawo własności były takie oczywiste. Dziś pomieszano prawo posiadania z bezwzględnością w zdobywaniu dóbr tego świata – natychmiast i jak najwięcej, bez względu na środki, jakimi się posłużymy. Materia zdominowała ducha. Pomóż nam odzyskać zdrowy rozsądek i świadomość, że dobra materialne są tylko środkiem do celu.

Wyproś łaskę zachowania równowagi pomiędzy troską i poświęcanym czasem dla pozyskiwania pieniędzy i dóbr doczesnych, a rozwojem intelektualnym, duchowym i religijnym. Amen.

Rachunek sumienia

Czy umiesz docenić pracę innych i szanować jej owoce? Chcesz brać udział w wyścigu szczurów o to, by mieć więcej niż inni? Zdobywasz po to, by się chełpić, wywyższać i na tym budować swoje poczucie wartości? Bliżej ci do chciwości czy rozrzutności? Umiesz brać, ale czy umiesz i dawać z tego, co posiadasz? Czy zazdrościsz innym tego, co posiadają? Czy podejrzewasz ich o nieuczciwość? Czy nie kombinujesz pod pozorem rekompensaty? Czy w sposób przejrzysty używasz pojęć, takich jak złodziej, kradzież, uczciwość..?

Przesłania

Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej od ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował (Lk 12,20).

Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną (Mt 6,20).

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł (Mk 16,26).

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego (Mk 10,25).

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu (Mikołaj Gogol).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała…

DZIEŃ ÓSMY

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu” (Wj 20,16; Pwt5,20)

Rozważanie

W Wieczerniku Chrystus wypowiedział słowa: Ja jestem Drogą i Prawdą, i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie (J 4.6). Poza Chrystusem nie ma innej drogi i nie ma innego pośrednika. Tylko Bóg jest pełną prawdą. Wszelka zaś prawda, do której dochodzi umysł ludzki, jest tylko cząstką i odblaskiem tej Prawdy, jaka jest w Bogu. Ponieważ Prawda Boża przerasta człowieka, stąd musi on być zakotwiczony w Bogu. Jestem stworzony na obraz Boży, więc jestem wezwany do życia w prawdzie i cale moje postępowanie mam poddać wymogom prawdy.

Słowo ludzkie, które nie wynika z Bożej Prawdy może być spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, a nawet nienawiścią i pogardą wobec innych. Dlatego musimy przywrócić cnotę prawdomówności. Zbyt często słowo jest kierowane do drugiego, by na niego wpływać, podporządkowywać go i wykorzystywać, wprowadzać w jego życie niepokój, niemoralność i nieład wewnętrzny. Trzeba przywrócić odwagę cnocie prawdomówności i wprowadzać ją w życie rodzin, środowisk i społeczeństw oraz do środków przekazu, ekonomii, kultury i polityki. Prawda jest dobrem dla człowieka i chroni relacje międzyludzkie. Każdy człowiek ma prawo do prawdy. Nie wolno manipulować drugim człowiekiem. Mowa wasza niech będzie: tak – tak, nie – nie. Mowa ludzka nie powinna też ranić poprzez obmowy, zniesławienia, oszczerstwa.

Modlitwa

Ileż krzywdy dokonuje się z powodu pochopnych osądów, nieznajomości faktów i motywów, podejrzeń, zawiści, mściwości, kompleksów… Jeszcze większa krzywda dotyka tych, których niszczymy świadomie, wypaczając prawdę o nich i bezczeszcząc ich dobre imię. Pomóż mi, św. Stanisławie Kostko, być powściągliwym w ocenach drugiego człowieka. Pomóż mi raczej widzieć w nim dobro, niż zło. Uproś mi dar odróżniania prawdy od kłamstwa. Spraw, aby język mój nikogo nie ranił, bym służył drugim bez uprzedzeń, z odwagą, z szacunkiem i kulturą słowa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Rachunek sumienia

Czy rozpowszechniasz plotki? Czy kłamiesz, aby zyskać czyjąś przychylność? Czy masz odwagę bronić ludzi krzywdzonych obmowami? Czy widzisz też dobre strony u swoich wrogów? Wobec kogo jesteś najbardziej krytyczny i dlaczego?

Zanim Sokrates dopuścił kogoś do wypowiedzi, pytał: Czy przesiałeś to, co chcesz mi powiedzieć, przez trzy sita? (…) Pierwsze sito – to prawda. Czy jesteś pewny, że wszystko, co mi chcesz powiedzieć, jest zgodne z prawdą? Nie jesteś pewny. Skoro więc to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest prawdziwe, to czy jest przynajmniej dobre? (drugie sito). I trzecie sito – czy to, co chcesz mi powiedzieć, jest konieczne? Jeśli więc to, co chcesz mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, to nie obciążaj tym ani siebie, ani mnie (Sokrates).

Przesłania

Jeżeli masz coś przeciwko bratu swemu, idź i upomnij go w cztery oczy (por. Mt 18,15).

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? (Mt 7,3).

Z każdego bezużytecznego slowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie slów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie slów twoich będziesz potępiony (Mt 12, 36-37).

Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie (Mk 7,6).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała..

DZIEŃ DZIEWIĄTY

„Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest” (Wj 20,17; Pwt 5,21)

Rozważanie

Dzisiaj tylu ludzi odrzuca wewnętrzne przeżycia, ufając raczej zmysłom i instynktowi. Przykazanie: Nie pożądaj wzywa do czujności, bym nie dal się uwikłać tym siłom pożądania, które drzemią we mnie jako „zarzewie grzechu”. Nie mogę dać się opanować żądzy zaspokajania potrzeb cielesnych. Jeżeli będziecie żyli według dala, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy dala, będziecie żyli (Rz 8,13).

Nie pozwólmy uwikłać się tej cywilizacji pożądania i użycia, która się panoszy, jest głośna, uwodzi mianem postępu. Jest to bowiem antycywilizacja i antykultura, która nie pozwala człowiekowi wzrastać duchowo. U początku wszystkiego jest Bóg, który zaszczepił w nas potrzebę Prawdy, Dobra i Piękna. To są wymiary kultury, która nie „zużywa” człowieka, ale zaspokaja jego tęsknoty. Nie ma przyszłości ani jednostka ludzka, ani społeczność, jeśli będzie się ją popychać do niczym nieograniczonych działań w dziedzinie zmysłów i życia seksualnego.

Pożądanie jest tym, czym żyje ludzkie serce. Nie ma wtedy w nim miejsca na dobra wyższe, duchowe. Człowiek staje się poniekąd niewolnikiem posiadania i używania, nie bacząc nawet na własną godność, na bliźniego, na dobro społeczeństwa, na samego Boga. Jest to pożądanie zwodnicze.

Pieniądz, bogactwo i różne wygody tego świata przemijają, a zatem nie mogą być naszym celem ostatecznym. Osoba ludzka jest ważniejsza niż rzeczy, a dusza jest ważniejsza niż ciało. Dlatego nigdy nikomu nie wolno dążyć do dóbr materialnych z pogwałceniem prawa moralnego i praw drugiego człowieka. Nie bogaćcie się kosztem drugiego. Nie zagubcie zwykłej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. Nie ulegajcie też pokusie zazdrości. Przywracajcie blask pięknemu słowu uczciwość w słowie i czynie. Uczciwość jest źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem pokoju społecznego i prawdziwego rozwoju.

Nie osiągniemy szczęścia ani nawet zwyczajnej stabilizacji, nie licząc się z prawem Bożym. Dlatego całym sercem zaufajmy Bogu, że Jego przykazania są słuszne i że ich przestrzeganie zabezpiecza człowieka i przynosi mu radość i pokój już tu na ziemi.

Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć, ażeby nie stała się naszą niewolą ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych. Pożądanie rzeczy i ludzi jest korzeniem egoizmu, a nawet zawiści i nienawiści wzajemnych.

Modlitwa

Święty Stanisławie! Pozwól mi wypełnić moje serce dobrami duchowymi. Niech Bóg stanie się skałą, na której buduję gmach życia. Niech będzie tą drogocenną perłą, dla której wyzbywam się drobnych świecidełek. Wiem, że ilekroć słabnie moja więź z Bogiem, jestem skazany na potężne siły pożądania rzeczy i osób, które przecież i tak nie są w stanie wypełnić moich najgłębszych tęsknot. Nie dopuść do uwikłania się w świecie złudzeń, wciąż nowych doznań, przyjemności, które poszerzą tylko moją duchową pustkę, a przez nią cierpienie. Ucz mnie prawdziwej wolności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Rachunek sumienia

Jest naturalne, że rodzą się w nas pożądania. Wywołują one napięcia pomiędzy tym, co powinienem uczynić, a tym, do czego popychają emocje, namiętności, zmysły. Czy poddaję moje namiętności kontroli rozumu, czy też łatwo ulegam im? Jak często ostateczne zwycięstwo należy do norm moralnych i troski o zachowanie własnej godności? Co jest moim najpoważniejszym zniewoleniem? Do czego najczęściej lgnie moje serce i jakim sprawom poświęcam swój czas

i zainteresowania? Czy stoją one na drodze do mojego duchowego wzrostu? Czy motto św. Stanisława Kostki Do wyższych rzeczy jestem stworzony, może być mottem również i mojego życia? Czy jestem przekonany o prawdzie, że tylko Chrystus może uczynić mnie wolnym?

Przesłania

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś oplywa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia (Łk 12,15).

Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa (Mt 5,27).

Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu (św. Augustyn).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

Wybraliście Polacy swojego mordercę na własną prośbę, bo nie byliście zmuszani. Wszystkim rządzi prezydent.

Szczepionka na koronawirusa pod koniec grudnia – Waldemar Kraska Polska Na Dzień Dobry

https://gloria.tv/post/HfenWuyudH2v3Mrw1T7AcYHbV
Prof. Majewska: Szczepionki zabijają

https://www.rp.pl/Plus-Minus/311089906-Prof-Majewska-Szczepionki-zabijaja.html

Nowenna przed Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego

http://parafiaopatrznoscibozej.pl/aktualnosci/nowenna-przed-swietem-podwyzszenia-krzyza-swietego-2020.html

Komunia na rękę = profanacja, nie róbcie tego! Ks. dr. Paweł Murziński

https://gloria.tv/post/YkqpcMZwPVPg22aChen4WgvUR

Wybraliście Polacy swojego mordercę na własną prośbę, bo nie byliście zmuszani. Wszystkim rządzi prezydent.

Szczepionka na koronawirusa pod koniec grudnia – Waldemar Kraska |  Polska Na Dzień Dobry

Mały wypadek i Lach nie wpuszczony do szpitala – nie chciał przymuszany potwierdzić nie

https://gloria.tv/post/NKhnR31pub6T4ZE7JUaiwvSy2

 

Musisz to wiedzieć (894) dr Z. Kękuś złożył wniosek o azyl do ambasady Białoruskiej!

https://gloria.tv/post/oGFmTd1S642S3eFbrijQHcxFp

Św. Jan Maria Vianney – Kazanie 03 – O cierpieniach Czyta Grz Ziobro

https://youtu.be/WcBDfOiZkSA

 

Chrystus w amerykańskich reklamach na polskich osiedlach. Polonia z USA nawraca Polaków. Jak mówią o Królu Polski i Radiu już w Wirtualnych Mediach, to znaczy, że coś zaczyna się dziać… https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chrystus-krol-na-billboardach-w-duzych-miastach-to-akcja-radia-z-chicago A tu drugi link spośród wielu, z ciekawymi informacjami 😉 https://gazetaplus.pl/chrystus-w-amerykanskich-reklamach-na-polskich-osiedlach-polonia-z-usa-nawraca-polakow/20976/

Chrystus w amerykańskich reklamach na polskich osiedlach. Polonia z USA nawraca Polaków.

https://gazetaplus.pl/chrystus-w-amerykanskich-reklamach-na-polskich-osiedlach-polonia-z-usa-nawraca-polakow/20976/

 Obejrzyj film „Zdeptanie tego co Najświętsze – Ks. dr Paweł Murziński” w YouTube

Obejrzyj póki jeszcze możesz. Zanim zostaniesz cyborgiem. – Ewa Pawela

https://www.youtube.com/watch?v=C5fEDWUl8-w&list=PLeHAPs-QKbkAV7x5x31N0S7ac3kLNp9X6&index=5

Obejrzyj póki jeszcze możesz.

Zanim zostaniesz cyborgiem. – Ewa Pawela


Ludzie zaszczepieni będą najwrazliwsi na wirusa i pomra jak fretki, z eksperymentu, o którym mówił Kennedy. To się stało w Bergamo. Ja mam nadzieję, że ludzie zaczną padać po tych szczepionkach bardzo szybko. Wtedy reszta się polapie. Mam nadzieję szybko

Kowidianów nie da się wyedukować! Są coraz bardziej agresywni,coraz bardziej się nakręcają. Wyjście po przysłowiowy chleb powszedni bez maski,to już nie bój a prawdziwa wojna!!! Może by podać pozew zbiorowy do trybunału konstytucyjnego w sprawie tych pseudo obostrzeń?Ps.Niedługo” hycle” będą nas wyłapywać jak bezpańskie psy i zamykać w ośrodkach odosobnienia.

Myślę tak samo – musimy o tym mówić! Robię to ciągle/paru bliskich znajomych odcięło się ode mnie😱/ i nie ustanę/Tak samo uporczywie mówię ludziom o cudownej mocy leczniczej ziół/.Inaczej popełniłabym grzech zaniechania, grzech egoizmu – nie dzieląc się wiedzą,która może nawet ratować życie.Pani Ewo,wyrazy szacunku za Pani trud♥️

Ja już nikomu nie tłumaczę prawdy, ciemnota naszego społeczeństwa zaszła zbyt daleko, nie chcą słyszeć prawdy, brak mi słów na bierność ludzi i bardzo dobrze niech idą za głosem pseudo rządzących niech zrobią z nich zniewolonych i poddanych i wprowadzą ich do komór gazowych z obietnicą że tam czeka ich piękne bespieczne życie

Tracę nadzieję, że coś możemy zrobić. Patrzę na ludzi i nie wierzę. Na moje posty na fb właściwie nie ma reakcji. Jak rozmawiam niby większość wie, widzi. Ale nic za tym nie idzie. Wiedzą i robią to co im każą. Czuję się jak odszczepieniec. Ręce mi opadają. Już nie chce mi się ludzi uświadamiać, gdy nie widzę odzewu. Wam jest łatwiej, macie setki komentarzy. Czujecie na plecach to poparcie ludzi. Wdzięczność za to co robicie. Ja mam wrażenie, że mnie traktują tak, jakbym postradala zmysły.

TO JEST STRASZNE, ŻE NAWET POLACY GŁOSUJĄ ZA ZNISZCZENIEM OJCZYZNY !!!

Polacy nie pytają Boga Przyjaciela, Zbawiciela i Stworzyciela świata kogo wybrać na prezydenta Polski, a pytają grzeszników przekupionych przez wrogów i teraz będą ukarani za to, że wybrali wysłannika Izraela najgorszego wroga i już wszystko drożeje – nawet obciąża podatkami za cukier i wodę. Wkrótce zarządzi podatek od powietrza. To ile razy będą się ćwiczyli Polacy w odróżnianiu dobra od zła i przyjaciela od wroga swoim kosztem? Teraz nawet radio „Czas Boga” żałuje, że namawiało Polonię w Chicago na głosowanie na wroga Narodu Polskiego A.Dudę, bo widzi co się dziele w Polsce – jak rządzi rząd bezbożny. To jest dziwne, że „Czas Boga” a nie pytają Pana Boga, który 5 lat temu wybrał G.Brauna, ale oni w Objawienia nie wierzą to teraz w okrutne fakty zdrady swojej i A.Dudy uwierzą. Mieć Boga za Przyjaciela i Go lekceważyć?

Grzegorz Braun vs FAŁSZYWA pandemia * AWANTURA z Witek i Terleckim * Podwyżki dla

POSYŁAMY w POLSKĘ….. 

KONIECZNIE do obejrzenia i wysłuchania…Prezydent Tanzanii ujawnił WADLIWE testy COVID-19, testując próbki, które udawały ludzkie….Zaprzestał przeprowadzania testów w TANAZANII…Wielki szacunek dla Prezydenta Tanzanii John Magufuli. który wykorzystał próbki owoców, przepiórek i kóz, owiec w celu wykazania niewłaściwych praktyk testowych PCR używanych przy wykrywaniu koronawirusa. …..Testy PCR nie powinny być używane do wykrywania materiału genetycznego wirusów. Tak mówił sam odkrywca tego testu, laureat Nagrody Nobla Kary Banks Mullis. Prezydent Tanzanii ośmieszył i pokazał prawdziwe oblicze niewłaściwości stosowania tego rodzaju testów przy obecnej sztucznej pandemii…..widać że człowiek myślący i dbający o kraj i obywateli a nie o korporacje…..ZACHOWAJMY ZDROWY ROZSĄDEK i nie dajmy się opętać B.Gateswwi. NIECH ŻYJE TANZANIA !!!….przy tzw. AIDS to była ta sama metoda, testami posegregowali ludzi, i wcisnęli kit, że cała afryka jest zarażona, czym, testami cha cha cha, na podstawie testow zmuszali ludzi do leczenia bardzo toksycznymi lekami, ktore zabi….jały masowo ludzi. Do dzisiaj nikt nie wyizolowal wirusa AIDS. „JESTESCIE OSZUKIWANI i „WZIECI ZA TWARZ”przez ZGRAJE swiatowych BANDYTOW !”…globalistyczna PROPAGANDA !!!…. Wzor Przywódcy… GODNY ZAUFANIA…..Pan Bog niech bedzie z Tobą Panie Prezydencie ! …..- POLACY CHWYĆMY ZA RÓŻANIEC, POGONIĆ FAŁSZYWĄ PLANDEMIE – JEZUS JEST PANEM POLSKI a MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI !!!

https://youtu.be/aQ8ZKk2dx9c

Kochani POLACY – COŚ NIESAMOWITEGO !!!!!!!!!…STRASZNE !!! – Dr. Carrie_Madej | „Człowiek 2.0” | Pobudka dla świata | Polski …..SZCZEPIONKA HUMAN NA KORONAWIRUSA….Anotechnologia, modyfikowanie genetyczne człowieka, szczepionkowy tatuaż….Boze ratuj !!!….Co za wspaniala Osoba ta Pani Dr.Carrie Madej …….a wiec teorie spiskowe stają się faktem……nowa forma człowieka ……dzieki serdeczne za przekazywanie prawdy i pozdrawiamy serdecznie….Tak zaczyna się TOTALITARYZM NWO – marzenie i cel globalistów piramidy Rotszylda i Rokefelera, od ponad 250 lat – mor der ców i zbro dni arzy ludzkości. Wirus grypy cowid pokazał jak szybko i bardzo zostaliśmy zniewoleni przez totalitarną demokrację.

https://youtu.be/1hRNz7HusqE

BARDZO  WAZNE  – ” Przepraszam za lockdown!!!! ….Byłam oszołomiona propagandą „. Przyznaję, że słuszny był szwedzki model walki z rzekomą pandemią. Norweski premier uważa, że Norwegia nie powinna wprowadzać lockdown, nie powinna zamykać szkół i przedszkoli, zakazywać spotkań ludziom, zmuszać ich do pracy w domu. Złe decyzje swojego rządu norweska premier tłumaczyła oszołomieniem w wyniku medialnej propagandy. 

POLECAMY, prosze wpisać : POSPIESZALSKI WARTO ROZMAWIAĆ 31.08.2020

A my pytamy się: A zamknęli już kiedyś jakiś sklep w Galerii Handlowej, lub samą Galerie?…Koscioły zamykają, kopalnie zamykają, szkoły zamykają, ośrodki pomocy społecznej zamykają. Z ponad 6000 zarażonych górników do szpitala nie trafił NIKT 🙂 Zaprawdę zaprawdę powiadam wam straszliwa to epidemia….Teraz w POLANDI nie ma innych chorób tylko Covid – ludzie opanujcie sie!..UWAGA !!!…Całkowitą odpowiedzialność na fuszerkę przy budowie oczyszczalni ścieków ponosi Platforma Obywatelska i jej macki zarządzające Warszawą w latach 2005 – 2020. Tak więc, od początku. Projekt śp. Lecha Kaczyńskiego był na dwie oczyszczalnie: oddzielna dla prawobrzeża i oddzielna dla lewobrzeża. Po wybudowaniu lewobrzeżnej kolektor miał odprowadzać ścieki pod dnem Wisły przez trzy lata, a następnie miała zacząć pracować oczyszczalnia druga i kolektor miał być zbędny. Drugiej oczyszczalni nie wybudowano, a kasa przeznaczona na nią znikła jak kamfora czy pieniądze z OFE. Faktyczną realizacją budowy pierwszej oczyszczalni ścieków zajęła się Platforma Obywatelska. W latach 2008-2009 Hanka znana z wyrzucania ludzi na bruk zatwierdziła zmodernizowany projekt oczyszczalni Czajka, którą budowały niemieckie i zachodnie konsorcja rekomendowane przez niemca Donalda Tuska. W projekcie dokonano zmian, którym sprzeciwiali się znani inżynierowie między innymi inż. Janusz Waś. Czajka jest najdroższą oczyszczalnią ścieków wybudowaną w Europie, a kosztowała 564 mln euro, gdzie podobna w Mediolanie 160 mln euro, a w Stambule 108 mln euro. i się nie psują. Kto ukradł pieniądze na drugą oczyszczalnie i wziął w łapę za budowę wadliwej nietrudno się domyślić. Rafał Trzaskowski zbiera to, co nawarzyli jego poprzednicy, ale nie zrobił nic, żeby tej tragedii zapobiec. Człowiek wynajęty przez Trzaskowskiego do naprawy rurociągu w 2019 siedzi w areszcie razem z Nowakiem za łapówkarstwo, przekupstwo i sprzedajność. Trzaskowskiego kojarzymy też z zagłodzenia na śmierć kóz na Wiślańskiej wyspie oraz wycięcia tysięcy drzew w Warszawie. Trzaskowski blokuje wypłatę świadczeń przyznanych przez Komisję Weryfikacyjną mieszkańcom Warszawy wyrzuconym na bruk przez polityków PO. To bandyckie zachowanie. Platforma Obywatelska powinna zostać uznana za organizację przestępczą i natychmiast poddana delegalizacji, a politycy PO na czele z Tuskiem pociągnięci natychmiast do odpowiedzialności karno-finansowej, z konfiskatą majątków rodzinnych włącznie. …Panie Boże ratuj POLSKĘ i swiat od zaglady !!!   

MY   KATOLICY   pytamy się, kiedy w koncu zostanie odwołane przyjmowanie ciało i krew Pana JEZUSA na BRUDNE ŁAPSKA !!!…Czy mamy manifestować jawnie, jeśli EPISKOPAT POLSKI nie reaguje, BOZE ratuj POLSKĘ i KOSCIÓŁ od zaglady, który juz tak nisko upadł !!!

Jako Dziennikarz ATEISTA, SPOTKAŁEM ŻYWEGO BOGA w momencie kiedy stanąłem w obecności Najświętszego Sakramentu i zostałem dotknięty promieniującym światłem radości życia i miłości tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego, wtedy stało się dla MNIE oczywiste, że tylko w Kościele katolickim jest cała prawda, którą Bóg objawił ludzkości…od dzieciństwa byłem wychowywany w atmosferze ateistycznej ideologii zwalczającej wszelkie przejawy religijności, a szczególnie Kościół katolicki. Czytałem dzieła Woltera i Rousseau, a moje serce i umysł przesiąkał zawarty w nich jad kłamstwa i wrogości do Kościoła katolickiego oraz chrześcijaństwa. „uratowanego od śmierci, właśnie w samą porę wyłowionego rozbitka”.  Przypadkowo wszedłem do kaplicy i w jednym momencie nastąpiło moje całkowite duchowe przeobrażenie. Patrząc na Najświętszy Sakrament, doświadczyłem obecności osobowego Boga, którego istnieniu zaprzeczałem jeszcze przed sekundą. Światło oślepiającej czystości i miłości Boga odsłoniło całą moją nędzę. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, w jakim błocie grzechów oraz bezwstydnej i zarozumiałej ignorancji byłem pogrążony. Dziwiłem się, jak mogłem w takim stanie żyć i oddychać. W świetle tajemniczego Bożego światła promieniującego z Eucharystii mogłem zobaczyć całą swoją nędzę i ze szczerą skruchą powierzyć się Bożemu Miłosierdziu. Zrozumiałem, że ze wszystkich darów Boga największym i najbardziej zdumiewającym jest Jego miłosierna miłość ogarniająca wszystkich ludzi, a szczególnie największych grzeszników….pozdrawiam czytających i z modlitwą….Mówię i piszę o tym z doświadczenia.

Bogusław Wolniewicz o Macierewiczu przed jego zaprzysiężeniem na ministra MON.

https://www.wykop.pl/link/3994293/boguslaw-wolniewicz-o-macierewiczu-przed-jego-zaprzysiezeniem-na-ministra-mon/

Pierwsza ogólnoświatowa prognoza dotycząca COVID-19. „Trzy scenariusze”

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/pierwsza-ogolnoswiatowa-prognoza-dotyczaca-covid-19-trzy-scenariusze/bjxr7mj

W ramach pierwszej ogólnoświatowej prognozy dotyczącej pandemii COVID-19 w poszczególnych państwach, Instytut Ewaluacji i Metryki Zdrowia Szkoły Medycznej przy Uniwersytecie Waszyngtońskim przewiduje, że dzięki stosowaniu sprawdzonych środków ochrony, takich jak noszenie masek i zachowywanie dystansu społecznego, od dziś do 1 stycznia można będzie ocalić blisko 770 tys. istnień ludzkich.

 • Skumulowany wskaźnik umieralności przewidywany do dnia 1 stycznia ma sięgnąć 2,8 miliona zgonów, o około 1,9 miliona więcej niż od dziś do końca roku. W grudniu dzienna liczba zgonów może sięgnąć nawet 30 tys.

 • – Pierwsze ogólnoświatowe przewidywania, w podziale na poszczególne państwa, przynoszą zatrważające prognozy, ale także plan działania, z którego przywódcy rządów i obywatele mogą skorzystać, aby wyeliminować COVID-19 – powiedział dyrektor IHME dr Christopher Murray

 • – Czeka nas śmiercionośny grudzień, zwłaszcza w Europie, Azji Centralnej i Stanach Zjednoczonych. Dowody naukowe są niepodważalne i jasne: noszenie masek, zachowywanie dystansu społecznego i ograniczenie liczebności zgromadzeń mają kluczowe znaczenie dla zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa

 • Podano 10 państw, w których – w najgorszym, najbardziej prawdopodobnym i najlepszym scenariuszu – prognozuje się najwyższy wskaźnik zgonów w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Dlaczego hostia jest biała? [ME#4] Chleb eucharystyczny

https://gloria.tv/post/kJYGTEFA6PeC2iMKG6xT6orMN

Koronawirus w kościele? Znamy wyniki badań

https://katolicka.bydgoszcz.pl/kosciol-na-swiecie/koronawirus-kosciele-znamy-wyniki-badan

 

Amerykańscy naukowcy na łamach „Real Clear Science” przebadali przypadki osób, które były zakażone koronawirusem, a które nie wiedząc o tym fakcie uczestniczyły w różnych wydarzeniach religijnych.

Przebadano kilka przypadków osób, które zakażone zostały koronawirusem, a które nie miały takiej wiedzy.  osoby te uczestniczyły w codziennych rytuałach kościelnych. Amerykańscy naukowcy nie doszukali się w związku z tym żadnych nowych ognisk zakażenia.

– Pod względem ryzyka zarażenia koronawirusem chodzenie do kościoła nie jest bardziej niebezpieczne niż inne czynności, jak na przykład robienie zakupów, pod warunkiem, że zachowane zostaną normy bezpieczeństwa – czytamy w RCS.

Próbując dojść do rozwiązania tej zagadki naukowcy doszli do wniosku, że osoby wierzące są znacznie bardziej odpowiedzialne za siebie i innych.

– Niskie ryzyko zarażenia jest najprawdopodobniej związane z większą odpowiedzialnością ludzi wierzących, którzy skutecznie potrafią zadbać o bezpieczeństwo własne i innych – zaznaczono w raporcie.

Inf. „Real Clear Science”

B. Gates i inni mordercy ludzi chcą ukraść nam kasę a dać kartki, które może zawsze odebrać, czyli ukraść ponownie, bo tyle kasy wydał na szczepioki i jeszcze mu mało kasy. Za to lucyfer da mu mnóstwo piekła.

Bill Gates i siatka kontroli populacji. Społeczeństwo bezgotówkowe. Tożsamość biometryczna.

Rząd w Polsce nie słucha ani Pana Boga, ani lekarzy, ani Inspektorów mówiących Prawdę o maskach, bo słucha tylko wrogów jak Szumowski i jemu podobni łącznie z prezydentem, bo prezydent wszystko podpisuje. Do kościoła chodzą tylko, aby ich ludzie widzieli, bo mają innego bezbożnego boga. Gdyby chcieli być katolikami to już dawno uznaliby Boga Królem Polski, to i Żydzi byliby uratowani i cały świat.

8 września – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa

(Kazanie 1) 


To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe

„Kresem Prawa jest Chrystus”. On uwalniając nas od Prawa podnosi zarazem ku duchowi. W Nim wypełnienie wszystkiego, gdyż jako Prawodawca spełniwszy i doprowadziwszy wszystko do końca, zamienił literę Prawa na ducha, prowadząc wszystko do siebie jako do Głowy. Prawo zostało ożywione łaską i jej podporządkowane. Łaska zaś w harmonijny sposób połączyła się z Prawem i z nim się zespoliła. Nie było to zmieszanie czy zlanie właściwości Prawa z właściwościami łaski, ale przemiana dokonana mocą Bożą. Dzięki niej to, co w Prawie było trudne, uciążliwe i niewolne, zmieniło się w to, co jest łatwe i swobodne, abyśmy już nie byli „poddani żywiołom tego świata” ani nie pozostawali pod jarzmem litery Prawa. 
W tym właśnie zawiera się istota ofiarowanych nam przez Chrystusa dobrodziejstw, w tym objawia się zamysł Boga, w tym wyniszczenie natury Bożej – Bóg i człowiek – w tym ubóstwienie przyjętego przez Słowo człowieka. Wypadało więc, aby tak cudowne i niezwykłe zamieszkanie Boga wśród ludzi poprzedzone było jakimś wprowadzeniem do tej radości, chwilą, w której zaczyna się tak wielki dar zbawienia dla nas. To właśnie wspominamy w dzisiejszym święcie. Narodziny Bogarodzicy stanowią początek, wypełnieniem zaś i kresem jest zjednoczenie Słowa z ciałem. Oto przychodzi na świat Dziewica, przyjmuje pokarm i wzrasta, aby być Matką Boga, Króla wieków. 
Dla nas płynie stąd podwójna korzyść. Maryja prowadzi nas do prawdy i odrywa od życia w niewoli Prawa. W jaki sposób? Dzięki czemu? Dzięki temu, że mrok ustępuje wobec nadchodzącego światła, że łaska przynosi wolność w miejsce litery Prawa. Uroczystość dzisiejsza oznacza granicę tych czasów. Ukazuje związek rzeczywistości z symbolami i zapowiedziami, zastępując Stare Przymierze Nowym. 
Niech zatem całe stworzenie śpiewa, raduje się i pomnaża wesele dnia dzisiejszego. Mieszkańcy ziemi i niebios niech wspólną święcą dziś uroczystość. Niechaj wspólnie świętują wszyscy na ziemi i w niebie. Dziś bowiem wzniesiony został przybytek Stwórcy wszechświata, dziś stworzenie mocą niepojętego zamysłu Boga przygotowuje nowe mieszkanie Stwórcy.

                                 DziÅ› ÅšwiÄ™to Narodzenia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny, czyli Matki Bożej Siewnej – Ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Narodziny Maryi

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana Jezusa.

Narodziny Maryi
Z pism apokryficznych mówiących o Maryi należałoby wymienić przede wszystkim: Protoewangelię Jakuba, Ewangelię Pseudo-Mateusza, Ewangelię Narodzenia Maryi, Ewangelię arabską o młodości Chrystusa, Historię Józefa Cieśli i Księgę o przejściu Maryi. Największy wpływ wywarła na tradycję Kościoła Protoewangelia Jakuba.Pochodzi ona bowiem z roku ok. 150, jest więc bardzo bliska Ewangelii według św. Jana. Stamtąd właśnie dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecię została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie też zamieszkała. Śladem tego opisu jest obchodzone w Kościele w dniu 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami do bazyliki Matki Bożej Większej.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu – w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno – wynikało to m.in. z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów.

Narodziny MaryiW Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. We Włoszech istnieją nawet sanktuaria – a więc miejsca, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy Maryi-Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą między innymi: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej – najwspanialszej świątyni wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia. Matka Boża-Dzieciątko jest główną Patronką tego zgromadzenia. Czwarte sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Mercatello – znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę Giuliani (+ 1727).

Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie pokolenia”.


                                                                           

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się z nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się z nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się z nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się z nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Panno w największym dostojeństwie narodzona, módl się za nami.

Córko królewska z pokolenia Dawidowego, módl się za nami.

Maryjo wszystkich Twoich poprzedników doskonałością przewyższająca, módl się za nami.

Radości, ozdobo sławo Twoich Rodziców, módl się za nami.

Różo nieskalana między cierniem, módl się za nami.

Kwiecie cudowny, którego wonność napełniła ziemię, módl się za nami.

Gołębico niewinna, której głos świat usłyszał, módl się za nami.

Różdżko Aaronowa z korzenia Jessego wyrastająca, módl się za nami.

Gwiazdo morska, która wszystkim drogę wytyczasz, módl się za nami.

Przez proroków przepowiedziana Córko Ojca niebieskiego, módl się za nami.

Przez Aniołów ogłoszona Matko Syna Bożego, módl się za nami.

Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.

 

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryjo.

Abyś nam od Boga czystą i święta miłość wyprosiła, wysłuchaj nas, o Maryjo.

Abyś serca nasze w duchu Twoim kształtowali, wysłuchaj nas, o Maryjo.

Abyś nam cząstkę światła mądrości Twej udzielić raczyła, wysłuchaj nas, o Maryjo.

Abyśmy z pełni łask Twoich korzystali, wysłuchaj nas, o Maryjo.

Abyśmy Cię naśladowali, wysłuchaj nas, o Maryjo.

Abyśmy przez Ciebie w godzinę śmierci do żywota wiecznego się odrodzili, wysłuchaj nas, o Maryjo.

O Panno, w porodzeniu Najświętsza, wysłuchaj nas, o Maryjo.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.

O. Z Niej wzeszło Słońce sprawiedliwości, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.

 

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto Jej Narodzenia utwierdzało nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Poświęcenie ziarna w uroczystość Matki Bożej Siewnej | | Sądeczanin.info

Poświęcenie ziarna w uroczystość Matki Bożej Siewnej

Dziś w Kościele obchodzona jest uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nosi nazwę Matki Bożej Siewnej. Dawniej był bowiem zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.

 

W modlitwie błogosławieństwa prosimy: „ Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plony, które dają radość siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna i inne nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny, która słuchała słowa Twojego i strzegła owocnie w sercu, przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obchodzimy”.

 

Dawniej polscy rolnicy do pobłogosławionego w dniu 8 września ziarna dodawali ziarna wyłuskane z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, aby uprosić sobie dobry urodzaj. W niektórych stronach Polski rolnicy przed siewem kropili swoje dłonie woda święconą. Pierwszą garść poświęconego zboża rzucali w rolę w formie znaku krzyża, dodając: „W imię Boskie”

 

W dzień Matki Bożej Siewnej Bogu poleca się rolników i ich ciężką pracę.

Jeśli modlisz się o kogoś i jest gorzej niż przed modlitwą to znaczy że jest to bardzo dobra modlitwa.

Jest to modlitwa która już została wysłuchana u tronu Bożego ale diabeł jest tak wściekły jego demony są tak wściekłe że zrobią wszystko by cię zniechęcić do modlitwy i walki o tego konkretnego człowieka, o małżeństwo o rodzinę o kraj czy naród.

Więc będą cię zniechęcać tym byś zobaczył że rozpoczynając modlitwę jest gorzej niż było.

Jeszcze gorzej i jeszcze gorzej ,w miarę jak coraz głębiej się modlisz coraz bardziej wchodzisz w pokutę jest jeszcze gorzej.

Brawo!!!

O to chodzi!

O to chodzi !!!

Najgorzej jest zawsze tuż przed zwycięstwem.

Tuż przed przełomem .

Dlatego nigdy nie rezygnujcie z modlitwy pokuty

Nigdy nie rezygnujcie z modlitwy o kogoś ,kiedy wydaje się że jest o wiele o wiele gorzej niż przed modlitwą .

Nigdy nie rezygnujcie!

Bo nie wiecie kiedy Pan daje czas i łaskę zwycięstwa i przełomu.

 – ks Domik Chmielewski

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2678249035826419/?extid=UMCwJPp7Rx4hCESe&d=n

Dusze masowo oddaliły się od Boga !ks P Glas

https://youtu.be/bou84lBFZjQ

Pobierz obrazki
Kochani,

oddanie się Maryi, wejście do Arki, jaką jest Jej Niepokalane Serce, jest dzisiaj sprawą absolutnie fundamentalną. Konieczną wręcz. Gdy mrok zapada nad historią, gdy czasy ostateczne stają się już na prawdę ostateczne, gdy wielkimi krokami zbliża się oczyszczenie, trzeba nam wszystkim biec do Matki. Ona nas poprowadzi, taki jest Boży plan. Tam w Arce jest wszystko, to co jest nam odbierane: pokój, radość, Miłosierdzie, ład, harmonia. Maryja przygotowuje swoje dzieci na wielkie wylanie Ducha Świętego, każde Jej umiłowane dziecko otrzyma światło, które poprowadzi w chwili największego zamętu.

ODDANIE33, to wielki projekt duchowy, o którym nie piszą media, nie widać nagłówków na popularnych portalach internetowych, mimo, że to właśnie schronienie pod płaszcz Maryi ratuje życie.

Oddaj się Jej, oto Matka twoja. Ratujcie siebie i swoich bliskich powierzając się Tej, która zdepcze głowę węża. Z głębokim przekonaniem Ocalenie włączmy w ODDANIE33.

Nie zwlekaj, dziś trzeba wybrać, „gnaj” do Arki,
którą zbudował sam Bóg Ojciec!
Pobierz obrazki
Na początek zapraszamy Was na transmisję Mszy Świętej odprawianej w Gietrzwałdzie, rozpoczynającej ogólnopolskie rekolekcje ODDANIE33. Celebrze przewodniczyć będzie abp Józef Górzyński.
Niech Maryja Niepokalana nas prowadzi, a Dobry Bóg błogosławi!
Organizatorzy Wielkiej Pokuty, Różańca do Granic oraz Polski pod Krzyżem
Fundacja Solo Dios Basta
Któż jak Bóg!

Dziś siódmy dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

Któż jak Bóg

 

Oto dzień 7:

Zobacz na Youtube.

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi. 

ZADANIE NA DZIŚ:

Co godzinę odmów tę krótką modlitwę: „Boże, Panie mój, jesteś całym moim dobrem”.

Szanowni Państwo

Czy słyszeli Państwo o nowym filmie Netflixa Cuties?

To francuska produkcja o 11-letniej dziewczynce, która buntuje się przeciwko swoim, żyjącym według tradycyjnych zasad, muzułmańskim rodzicom, dołączając do zespołu tańca erotycznego dla dzieci.

Tak, dobrze Państwo przeczytali.
Netflix kupił wyłączne prawo do dystrybucji filmu, w którym fabuła oparta jest na historii jedenastoletniej dziewczynki, która ćwiczy taniec twerk (jest to rodzaj tańca o silnym zabarwieniu erotycznym, wykonywany przez kobiety, a polegający na rytmicznym potrząsaniu odsłoniętymi pośladkami).

Niezależnie od intencji filmowców, film w sposób oczywisty seksualizuje dzieci.

Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by stwierdzić, że realizacja poszczególnych scen w tym filmie wymagała od dziecięcych aktorek tańczenia w sposób jednoznacznie prowokujący seksualnie.

Jeśli Netflix wypuści film zgodnie z planem 9 września, każdy, kto posiada abonament na tej platformie lub dostęp do urządzenia, na którym jest ona aktywna, będzie mógł odtworzyć film bez przeszkód.

Netflix ma ponad 150 milionów abonentów, wielu z nich to rodzice, którzy abonują usługi tej platformy cyfrowej na urządzeniach dostępnych także dla dzieci.

Nie ma najmniejszej watpliwości, że film obejrzą osoby o skłonnościach pedofilskich, oraz niemała liczba najmłodszych widzów, którzy pod wpływem takiego obrazu mogą pomyśleć, że nie ma nic złego w tańcach, które uprzedmiotawiają i seksualizują małe dziewczynki.

CitizenGO przyłączyło się do innych grup rzecznictwa internetowego, wzywając Netflix do wycofania się z premiery Cuties.

Ważne jest, abyśmy wszyscy stawiali czoła globalnym korporacjom medialnym, które, jak widać, nie cofną się przed niczym dla osiągnięcia zysku. Nawet jeśli oznacza to szeroką dystrybucję treści seksualnych z udziałem dzieci.

Bardzo proszę pomóc nam nakłonić dyrektora generalnego Netflixa, Reeda Hastingsa, do wycofania się z planów dystrybucji filmu Cuties.

Powiedzmy mu, że nie będziemy tolerowali jego modelu biznesowego polegającego na czerpaniu zysków z seksualizacji dzieci.

Po pierwszej fali protestów, Netflix przeprosił za plakat i opisy filmu użyte w jego kampanii promocyjnej. Pokazuje to, że boi się stracić abonentów i nie chce być w centrum uwagi z tego, wizerunkowo kłopotliwego dla firmy, powodu.

Podwójmy dziś naszą presję i powiedzmy Netflixowi, że to nie wystarczy. Czy mogą Państwo pomóc, aby ta petycja uzyskała ponad 200.000 podpisów? Bardzo proszę o podpis, aby ten obsceniczny i wysoce szkodliwy film nie dotarł do setek milionów widzów 9 września.

Musimy przeciwstawić się wzmożonemu dążeniu do promowania zwyrodnień, które przemysł filmowy stara się uczynić normą, by móc czerpać z tego rodzaju treści jeszcze większe zyski.

Może się wydawać, że nic gorszego niż film Cuties nie może się już przydarzyć, jestem jednak przekonany, że jeśli nie wystąpimy przeciwko Netflixowi teraz, to swoje coraz bardziej wyzywające i obsceniczne treści będzie on promował dalej bez żadnych zahamowań.

Dziękuję za wszystko co Państwo robią

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Po premierze filmów, które gloryfikowały bluźnierstwo („Pierwsze kuszenie Chrystusa”) i przemoc seksualną („365 dni”), teraz Netflix wziął się za seksulizację 11-letnich dziewczynek.

Opis, który pierwotnie zapowiadał francuski film „Cuties” (zanim nie został zmieniony z powodu licznych protestów) brzmiał:

„11-letnia Amy przeżywa fascynację zespołem tańca twerk.
W nadziei, że dołączy do grupy tanecznej, zaczyna odkrywać swoją kobiecość, buntując się przeciwko tradycjom swojej rodziny.”
(twerk to rodzaj tańca o silnym zabarwieniu erotycznym, wykonywany przez kobiety, polegający na rytmicznym potrząsaniu pośladkami).

9 września ma mieć miejsce premiera filmu na platformie Netflix o zasięgu globalnym.
Bardzo prosimy o podpis pod petycją z żądaniem wycofania „Cuties”.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

Netflix produkuje coraz bardziej obsceniczne filmy!

W zeszłym roku amerykański gigant zdobył już złą sławę dzięki bluźnierczej produkcji o Jezusie Chrystusie („Pierwsze kuszenie Chrystusa”), niedawno za sprawą obrazu promującego przemoc seksualną („365 dni”), teraz kontynuuje obsceniczne wątki biorąc się za seksualizację 11-letnich dziewczynek.

Czy wiedzą Państwo co to twerk? To taniec o silnym zabarwieniu erotycznym wykonywany przez kobiety, który polega na rytmicznym poruszaniu, praktycznie nagimi, pośladkami.

Netflix promuje obraz czyniący tę praktykę fabułą filmu o 11-letniej dziewczynce.

Zgodnie z oficjalnym opisem (zmienionym przez Netflix po pierwszych protestach) to historia:
„11-letniej Amy, która przeżywa fascynację zespołem tańca twerk. W nadziei, że dołączy do grupy tanecznej, zaczyna odkrywać swoją kobiecość, buntując się przeciwko tradycjom swojej rodziny”.

Film ukaże się 9 września! Nasza wspólna akcja jest zatem bardzo pilnie potrzebna!

Bardzo proszę o podpis, aby zażądać od dyrektora generalnego Netflixa Reeda Hastingsa wycofania się z planów emisji „Cuties” na platformie Netflix.

Ta francuska produkcja, miała premierą we Francji 19 sierpnia, więc skandal na amerykańskich portalach społecznościowych dopiero przybiera na sile. Oto po raz kolejny obsceniczny i szkodliwy dla młodych widzów obraz stanie się flagową promocją Netflixa.

W różnych wywiadach, których udzielała od czasu premiery, reżyserka Maïmouna Doucouré mieszała ona wiele motywów, które skłoniły ją do nakręcenia tego „dzieła”. Od potępienia hiperseksualizacji dzieci we współczesnej kulturze do sprzeciwu wobec patriarchatu.

Jednakże ostateczny rezultat jest taki, że powstał film, w którym to właśnie 11-letnie dziewczynki zostały zseksualizowane.

Rozpowszechnianie „Cuties” w atmosferze skandalu de facto posłuży dalszemu spowszednieniu seksualizacji dzieci w mediach.

Wobec zasięgu jaki ma Netflix, ponosi on szczególną społeczną odpowiedzialność za to, co dystrybuje. Powinien więc zadbać przede wszystkim, by rozpowszechniane przez niego filmy nie zawierały treści szkodliwych społecznie i mających negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.

Podpisując petycję, pomogą Państwo Netflixowi nie zaniedbywać tej odpowiedzialności! Żądamy zaprzestania seksualizacji dzieci.

Czy mogą Państwo sobie wyobrazić spustoszenia, jakie taki przekaz może spowodować w psychice młodych dziewcząt, które będą chciały zrobić to samo co zobaczyły na Netflixie?

Problem negatywnych skutków jakie powoduje seksualizacja dziewcząt został opisany w raporcie Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) już blisko 10 lat temu. Od tamtego czasu uprzedmiotowienie coraz młodszych dzieci jako obiektów seksulanych tylko postępuje, a nowa promocja Netflixa jest tego najlepszym dowodem.

Jest czymś graniczącym z pewnością, że tego rodzaju produkcja wyzwoli u jakiejś części widzów zainteresowanie sferą seksu z osobami nieletnimi.
Są liczne świadectwa osadzonych w więzieniach pedofliów, że początki takich zainteresowań są bardzo niewinne, by ostatecznie objawić się w postaci brutalnych gwałtów lub, w łagodniejszej wersji, molestowania najmłodszych.

Śledząc produkcje Netflixa można było podejrzewać to od lat, ale dziś otrzymujemy jeszcze jedno potwierdzenie: Netflix otwarcie promuje seksualizację dzieci.

Po pierwszej fali protestów, platforma przeprosiła za obrazy i sformułowania użyte w kampanii promocyjnej filmu.
Pokazuje to, że Netflix boi się potencjalnej utraty abonentów i nie chce być w centrum uwagi.

Musimy zatem podwoić naszą presję i powiedzieć Netflixowi jasno, że to nie wystarczy. Bardzo proszę o podpis pod tą pilną petycją, aby powiedzieć dyrektorowi generalnemu Netflixa Reedowi Hastingsowi, by bezwarunkowo i raz na zawsze zaprzestał seksualizowania dzieci w promowanych przez siebie produkcjach.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

Twerkująca 11-latka i seksualizacja dzieci. Netflix przeprasza (TVPinfo)
https://www.tvp.info/49503595/twerkujaca-11latka-i-seksualizacja-dzieci-netflix-przeprasza

Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association) na temat seksualizacji dziewcząt
https://www.twojasprawa.org.pl/dokumenty/RaportAPA-polski.pdf

Cuties zwiastun (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=yGaRRGL02YU