Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

NCHTS

ks. Piotr Natanek – 26.12.2020r.

https://gloria.tv/post/LzZCDzUAUVw81futacwiWubTb

Orędzie z 25 grudnia 2020 r.

„Drogie dzieci! Przynoszę wam Dziecię Jezus, które niesie wam pokój. On, który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Kochane dzieci, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani, by w każdej sytuacji być świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
 
Ks. Dominik Chmielewski: Komunia Święta, to nie jakiś tam opłatek”
 
 
JAKIMI POKUSAMI POSLUGUJE SIE DEMON LENISTWA
 
27 grudnia 2020
ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
święto

Komentarz dnia

Jan Paweł II wielokrotnie przypominał w swoim nauczaniu o tym, że tajemnicy rodzinności najpełniej możemy się uczyć od samego Boga w Trójcy: „Powiedziano w piękny i zarazem głęboki sposób, że Bóg w głębi swej tajemnicy nie jest samotnością, ale rodziną, bo ma w sobie ojcostwo, synostwo i to, co stanowi istotę rodziny, czyli miłość”. Odbiciem tej trynitarnej miłości w świecie jest Święta Rodzina, w której możemy odkrywać bezinteresowną, skoncentrowaną tylko na dobru dziecka, miłość rodziców do swojego Syna, Jezusa i Jego pokorną miłość względem swoich ziemskich opiekunów i wychowawców. Liturgia dzisiaj rozszerza jeszcze tę perspektywę i wskazuje na to, że nasze rodziny mogą naśladować Świętą Rodzinę w jej cnotach, aby stać się obrazem rodziny, którą jest sam Bóg.
ANTYFONA NA WEJŚCIEŁk 2, 16

Pasterze poszli z pośpiechem * i znaleźli Maryję i Józefa, * i Niemowlę złożone w żłobie.
HYMN: CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.
KOLEKTA

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, † spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty * i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Życie ludzkie jest darem od Boga. Niestety współczesny człowiek próbuje niekiedy wchodzić w rolę Stwórcy, czyniąc się panem początku lub kresu życia. Abraham i Sara to biblijny przykład małżeństwa cierpiącego z powodu braku potomstwa. Ich ból nie pozostaje jednak bez odpowiedzi ze strony Boga, któremu całkowicie zaufali. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego.
PIERWSZE CZYTANIERdz 15, 1-6; 21, 1-3

Obietnica potomstwa

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita».
Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą».
Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził».
I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.
Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Abraham ma dwa marzenia: pragnie mieć potomstwo i swój własnym dom, swoją ziemię. Bóg, wzywając go, aby opuścił Charan i wyruszył do Kanaanu, składa mu obietnicę potomstwa tak licznego, że nie sposób go policzyć, oraz obiecuje mu nie tylko dom i własny kawałek ziemi, ale cały kraj. Mijają jednak lata i obietnica się nie wypełnia, Abraham zaczyna być rozdarty, targany wątpliwościami przeżywa gorycz rozczarowania. Wtedy Bóg po raz kolejny mu się objawia, aby zawrzeć z nim przymierze, którego znakiem będzie obrzezanie i zmiana imion: Abram na Abraham i Saraj na Sara. Przymierze to ma być potwierdzone urodzeniem pierworodnego syna – Izaaka. A w nim Bóg odpowiada na gorycz i rozdarcie Abrahama serdecznym uśmiechem, bo imię Izaak po hebrajsku oznacza: „Pan Bóg się uśmiechnął”.

Wprowadzenie do psalmu

Bóg pamięta o swoim przymierzu, obietnicy, którą złożył. Wierność jest jedną z najważniejszych cech miłości. Dlatego powinni jej strzec małżonkowie, którzy ślubowali ją sobie w momencie zawierania sakramentalnego związku. Będąc sobie wierni, stają się naśladowcami samego Boga.
PSALM RESPONSORYJNYPs 105

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Wprowadzenie do czytania

Chrześcijanie, żydzi, a także muzułmanie czczą Abrahama jako patriarchę i nazywają go ojcem wszystkich wierzących. Autor Listu do Hebrajczyków wskazuje na trzy próby wiary, które przeszedł on zwycięsko. Jedną z nich było próba wiary, by wbrew ludzkiemu doświadczeniu zaufać, że niepłodne dotąd łono jego żony wyda potomka. Ojcze Abrahamie, dopomóż swoimi modlitwami małżonkom, którzy nie mogą doczekać się upragnionego potomstwa.
DRUGIE CZYTANIEHbr 11, 8. 11-12. 17-19

Wiara Abrahama, Sary i Izaaka

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.
Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo».
Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Papież Franciszek w encyklice Lumen fidei, komentując historię Abrahama, napisał, że „w życiu [Abrahama] wydarza się rzecz wstrząsająca: Bóg kieruje do niego Słowo”. Wiara zawsze jest odpowiedzią na uprzedzające ją słowo Boga. Bóg nas zawsze wyprzedza, On zawsze jest pierwszy. Jego miłość jest przed moją miłością, Jego słowo jest przed moim słowem, Jego działanie jest przed moim działaniem. Dlatego też słowo, z którym Bóg przychodzi do Abrahama, składa się z wezwania i obietnicy. Bóg wzywa patriarchę Izraela do opuszczenia swojej ziemi i wyruszenia w nieznane, do Kanaanu. I równocześnie składa już staremu i bezdzietnemu małżeństwu obietnicę, że ich potomstwo będzie tak liczne, jak gwiazdy na niebie. Aby doświadczyć, że Boże obietnice się spełniają, trzeba powierzyć się temu słowu i wyruszyć w drogę jak Abraham. Tylko w drodze obietnica staje się rzeczywistością.
ALLELUJAPor. Hbr 1, 1-2a

Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Wprowadzenie do Ewangelii

Kiedy rodzice Jezusa przynieśli Go do świątyni, spotkali w jej murach Symeona i Annę. Tych dwoje starców przypomina nam, że w świecie tak mocno nastawionym na sukces i kult młodości ludzie w podeszłym wieku mają ważne zadanie do wykonania. Powinni stać się przed Bogiem, przez swoją modlitwę i ofiarowywane cierpienia, rzecznikami wszystkich pokoleń ludzkich, a zwłaszcza ludzi młodych.
EWANGELIAŁk 2, 22-40

Dziecię rosło, napełniając się mądrością

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść
słudze Twemu w pokoju,
według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
które przygotowałeś
wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Ewangelia stawia nas wobec kilku spotkań Świętej Rodziny z Nazaretu. Jest tu nade wszystko spotkanie z Bogiem, któremu Maryja z Józefem przedstawiają Jezusa. Przywykliśmy do słowa „ofiarować”, ale Ewangelia wyraźnie mówi o przedstawieniu, jakby sugerując, że Boży Syn sam się ofiaruje Ojcu, zadaniem rodziców natomiast jest tak dziecko wychowywać, żeby miało zawsze Boga przed oczami i ku Bogu kierowało swoje życie. Ale jest w tej Ewangelii również spotkanie z Symeonem, który jest przykładem człowieka będącego u schyłku życia, ale wciąż ufającego w to, że Bóg przychodzi do nas z przyszłości, a to oznacza, że jeszcze wszystko, co najważniejsze, jest przed nami. Dlatego czuwa w świątyni. Dopiero moment spotkania z Jezusem, kiedy jego oczy ujrzały zbawienie, a ręce trzymały Światłość świata, będzie dla niego końcem służby. Teraz jego ziemska służba się zakończyła, może odejść, aby służyć Panu bezpośrednio w Jego domu, w samym niebie.
WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa jest wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Świętując tę tajemnicę, powierzajmy Dobremu Bogu nasze sprawy i prośmy pokornie:
1. Za wspólnotę Kościoła, aby na wzór Świętej Rodziny zawsze stawiała w centrum osobę Jezusa Chrystusa.
2. Za naszą Ojczyznę, by dobro rodzin Polskich było priorytetem w działaniach politycznych.
3. Za narzeczonych i małżonków, aby wzorem Maryi i Józefa obdarzali się piękną miłością.
4. Za rodziny rozbite i przeżywające kryzys, aby małżonkowie szukali pomocy w Bogu i podejmowali próby przemiany w świetle Jego miłości.
5. Za zmarłych z naszych rodzin, aby na zawsze radowali się wspólnotą z Panem Bogiem i świętymi.
6. Za nas tu obecnych, abyśmy w naszych rodzinach dawali świadectwo przynależności do Jezusa i dbali o relację z Nim i bliskimi.
Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i pozwól odkrywać Twoją miłość, gdyż wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, składamy Tobie przebłagalną Ofiarę i pokornie Cię prosimy, † abyś za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy i świętego Józefa * utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1.-3. PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM

1.-3. prefacja o Narodzeniu Pańskim [nr 3-5] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.
ANTYFONA NA KOMUNIĘPor. Ba 3, 38

Nasz Bóg ukazał się na ziemi * i przebywał wśród ludzi.
MODLITWA PO KOMUNII

Miłosierny Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, abyśmy wiernie naśladowali przykład Świętej Rodziny * i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z Nią życiem wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Refleksja na dziś

RODZINA PRZYWIĄZANA DO WARTOŚCI

Gest ofiarowania Jezusa w świątyni związany był z dawną tradycją żydowską. Choć Maryja i Józef zdawali sobie doskonale sprawę z tego, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem i jako Syn Boży nie potrzebuje ofiarowania Go w świątyni, uznali że powinni postępować tak, jak nakazują przepisy prawa religijnego. 
Był to gest pokory wobec wielowiekowej tradycji ojców. Wkraczając do świątyni, spotkali tam Symeona, który udzielił im błogosławieństwa i wypowiedział wobec Maryi prorocze słowa, które wypełniły się wiele lat później: „Twoją duszę miecz przeniknie”. Także prorokini Anna, która wyczekiwała Mesjasza i przez wiele lat wiernie służyła w świątyni, otrzymała przywilej spotkania Jezusa, w którym rozpoznała od razu Syna Bożego.
W dzisiejszych czasach często słyszy się głosy, aby wiarę uczynić rzeczą zupełnie prywatną. Zamknąć ją w czterech ścianach mieszkania. Nie okazywać publicznie swojego przywiązania do wartości chrześcijańskich. Często takiemu myśleniu towarzyszy niby-troska, aby być tolerancyjnym dla myślących inaczej i „nie narażać” ich na spotkanie z Jezusem.
Przez gest ofiarowania Maryja i Józef wnieśli Syna Bożego w przestrzeń publiczną. Nie był On już tylko ich „małym skarbem”, ich tylko „własnością”, ale stał się znakiem rozpoznawalnym dla innych.
Obchodząc dziś Niedzielę Świętej Rodziny, oddajemy cześć wszystkim rodzinom, które, borykając się z różnymi życiowymi przeciwnościami, pozostają wierne Chrystusowi. Rodzinom, które nie boją się, tam gdzie jest taka potrzeba, manifestować swojego przywiązania do Kościoła. W tę ostatnią niedzielę roku Kościół modli się za rodziny, aby były dobrym środowiskiem rozwoju dzieci i młodzieży. Aby nigdy nie zabrakło małżonków, którzy będą sobie okazywali wzajemną miłość i szacunek, naśladując tym samym przykład Świętej Rodziny.

ks. Mariusz Krawiec, paulista 

Czasem mężczyźni i [kobiety] mają problem z ułożeniem hierarchii ważności: pragnienie kariery, awansu, posiadania domu, samochodu przeplata się z pragnieniem szczęścia, miłości, spełnienia w rodzinie. I nie zawsze łatwo to pogodzić. Zajrzyj do książki i przekonaj się, co w tej i wielu innych sytuacjach radzi Bóg – Mistrz i Najlepszy Przyjaciel. Nie zajdziesz tu cudownego przepisu, jak prosić o więcej i otrzymać, ale na pewno nauczysz się cieszyć się tym, co już masz.
Andy Cloninger,
E-mail od Pana Boga do mężczyzn,
Edycja Świętego Pawła 2005

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://prenumerata.edycja.com.pl

 

Pomyśl

 • Które cnoty Świętej Rodziny chciałbym odzwierciedlić w mojej rodzinie?
 • Jakie wezwanie i jaka obietnica od Boga przyszły do mnie w dzisiejszym słowie?
 • Co w moim życiu świadczy o tym, że przyjmuję postawę Symeona, który ciągle jest otwarty na nowość przychodzącą od Boga?

„Czyścimy czyściec” wraz z czytaniem Biblii i zdobywaniem odpustów za zmarłych

„Czyścimy czyściec” wraz z czytaniem Biblii i zdobywaniem odpustów za zm…

Fundacja „ku Bogu” oraz WOWit, zachęcają do wspólnej modlitwy „Czyścimy czyściec”. Modlitwa będzie transmitowana…

Fundacja „ku Bogu” oraz WOWit, zachęcają do wspólnej modlitwy „Czyścimy czyściec”. Modlitwa będzie transmitowana „na żywo”  w czwartek, o godzinie 21.00 na kanale YouTube oraz „ku Bogu”

Każdy z nas kiedyś umrze, czy nam się to podoba czy nie. Rzeczywistość, która nas spotka po „drugiej stronie zycia” to niebo, czyli wieczne szczęście z Bogiem, albo piekło, potępienie , żal, wieczna tęsknota za Bogiem.  Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Kościół Katolicki nazywa potocznie czyśćcem miejsce, w którym dokonuje się oczyszczenie wybranych, aby ostatecznie dostąpić łaski nieba. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga.

Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma świętego (np. 1Kor 3, 15; 1P 1,7) mówi o ogniu oczyszczającym.  O czyśćcu pisali m.in. św. Klemens Aleksandryjski (III w.), Orygenes (III w.), św. Ambroży (IV w.), św. Bonifacy, św. Grzegorz Wielki, św. Franciszek,  św. Antoni Padewski, a przede wszystkim Chrystus i Matka Boska. Czyściec jawi się najczęściej jako kara ognia „roztropnego”, „inteligentnego”, który nie pochłania ostatecznie, a jedynie doświadcza. Czyściec jest karą ognia chwilowego, jest „chrztem ognia”, który dla sprawiedliwych może być nawet jak orzeźwiająca, chłodna rosa. Doświadczenia obecności dusz czyśćcowych miało wielu współczesnych błogosławionych i świętych m.in. S.Kaustyna Kowalska, o.Pio, Katarzyna Emerich, ks. Jan Bosko, bł. Honorat Kużmiński. Nawoływali oni do modlitwy za dusze czyśćcowe, gdyż wizje, jakie dane było im doświadczyć, były bardziej przerażające od jakiejkolwiek rzeczy, którą przeżyli na ziemi.

Czyściec nie mógłby „funkcjonować” bez troski żyjących o zmarłych, bez modlitwy, bez stosownych nabożeństw. Troska żywych o dusze czyśćcowe stanowi oczywisty system wiązany – dusze wyzwolone z czyśćca będą z kolei wspierać żyjących i pomagać im.

Czyściec – profundus – studnia/otchłań/przepaść.

Czyściec to miejsce centralne w trzech strefach odniesienia:
1. moralnej (pomiędzy dobrem a złem)
2. przestrzennej (pomiędzy piekłem i niebem)
3. czasowej (pomiędzy śmiercią i Sądem Ostatecznym)

Fundacja „ku Bogu” oraz WOWit, zachęcają do wspólnej modlitwy „Czyścimy czyściec”. Modlitwa będzie transmitowana „na żywo”  w czwartek, o godzinie 21.00 na kanale YouTube oraz „ku Bogu”. Transmisję będzie prowadził kapłan, który przeprowadzi uczestników przez proces uzyskania odpustu zupełnego za duszę w czyśćcu cierpiącą. Dołącz do naszej wspólnej modlitwy CZYŚCIMY CZYŚCIEC. Działając we wspólnocie, jesteśmy w stanie uczynić więcej dobra, co dla dusz cierpiących ma ogromne znaczenie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

Wspólnie możemy wyzwolić z czyśćca tysiące dusz, min. Poprzez słuchanie Pisma Świętego i dopełnienie warunków odpustu zupełnego. Naszymi partnerami są „Biblia Audio Superprodukcja” oraz wydawnictwo „Fronda”.

Szczegółowo o warunkach i możliwościach uzyskania odpustów zupełnych i cząstkowych możesz się dowiedzieć tu :

https://www.facebook.com/KuBoguYT/posts/2780501288832455

 Poniżej podajemy tekst Dekretu dot.uzyskania odpustów  wg pisma Penitencjarii Apostolskiej Dar odpustu.

 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: « Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych ».

 2. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków (por. niżej n. 34) i wykonania określonych dzieł […]

 3. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.

 4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

  – wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;

  – wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;

  – przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);- pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.

 1. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.

 2. W przypadku osób, którym rzeczywiste przeszkody uniemożliwiają spełnienie przepisanych dzieł i warunków, spowiednicy mogą je zmienić (oczywiście nie dotyczy to obowiązku wyrzeczenia się grzechu, także powszedniego).

 3. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi. […]

Pobrano ze strony: http://www.vatican.va/

Dar Odpustu (29 stycznia 2000 r.)

Dar Odpustu (29 stycznia 2000 r.)

Katolicka nauka o odpustach została wyłożona przez papieża Pawła VI w konstytucji apostolskiej Indulgentiarum Doctrina

Coroczne orędzie dla Jakova Čolo – 25 grudnia 2020 r.

       

W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Matka Boża przekazała następujące orędzie przez Jakova:

 „Drogie dzieci, również dziś Jezus jest tu przy was, nawet wtedy kiedy myślicie, że jesteście sami i że nie istnieje światło w waszym życiu, On jest tu i nigdy was nie zostawił ani nie oddalił się od was. Światło Jego narodzenia rozświetla ten świat i wasze życie. Jego Serce jest zawsze otwarte na was, aby przyjąć każde wasze cierpienie, każdą pokusę, strach i potrzebę. Jego ręce są do was wyciągnięte, aby was objąć jak ojciec i powiedzieć wam jak bardzo jesteście dla Niego ważni, jak was kocha i troszczy się o swoje dzieci. Dzieci, czy wasze serce jest otwarte na Jezusa? Czy całkowicie oddaliście wasze życie w Jego ręce? Czy przyjęliście Jezusa jako waszego ojca, do którego zawsze możecie się zwrócić i w Nim znaleźć pocieszenie i wszystko to, czego potrzebujecie, aby żyć prawdziwą wiarą? Dlatego, moje dzieci, oddajcie wasze serca Jezusowi i pozwólcie Mu, królować w waszym życiu, bo tylko tak zaakceptujecie teraźniejszość i będzie mogli stawiać czoła światu, w którym dziś żyjecie. Wraz z Jezusem wszelki strach, cierpienie i ból znikają, ponieważ wasze serca przyjmują Jego wolę i wszystko to, co pojawia się w waszym życiu. Jezus da wam wiarę, abyście wszystko przyjęli i nic was od Niego nie oddzieli, bo On was mocno trzyma za rękę i nie pozwali, abyście się oddalili i zagubili w trudnych chwilach, gdyż stał się Panem waszego życia. Błogosławię was moim macierzyńskim  błogosławieństwem”.

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Szczepionka na C/19 zmieni nasze DNA i nas ludzi w bioroboty – Dr Carrie Madej (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5438:szczepionka-na-c-19-zmieni-nasze-dna-i-nas-ludzi-w-bioroboty-dr-carrie-madej&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=VPaM58D46UM

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5438:szczepionka-na-c-19-zmieni-nasze-dna-i-nas-ludzi-w-bioroboty-dr-carrie-madej&catid=12:video

Dr Stanley Plotkin o szczepionkach – abortowane płody/dzieci – napisy PL (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5437:dr-stanley-plotkin-o-szczepionkach-abortowane-plody-dzieci-napisy-pl&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=R2BRGJKNn10

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5437:dr-stanley-plotkin-o-szczepionkach-abortowane-plody-dzieci-napisy-pl&catid=12:video

PROF. ZW. DR HAB. ROMAN ZIELIŃSKI “O SZCZEPIONCE GENETYCZNEJ PFIZERA I TESTACH PCR” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:prof-zw-dr-hab-roman-zielinski-o-szczepionce-genetycznej-pfizera-i-testach-pcr&catid=9:pugnae

Wywiad z prof. zw. dr hab. Romanem Zielińskim
15.12.2020 r.
Panie Profesorze, jest Pan bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, gdzie na swoim koncie na FB uświadamia Pan ludzi, korzystając ze swojej obszernej wiedzy z dziedziny genetyki i biologii. W jednym z postów nazwał Pan Narodowy Plan Szczepień „Narodowym Planem pogoni za społeczeństwem z igłą i strzykawką”. Dlaczego?
Roman Zieliński: W istocie tak to właśnie wygląda. Konsultacje tego kuriozalnego dokumentu, który bardziej przypomina biuletyn reklamowy niż opracowanie rządowo-eksperckie, trwały trzy dni. Nie sądzę też, że jakiekolwiek uwagi zostaną uwzględnione. A przecież proponowana technologia mRNA nigdy nie była stosowana u ludzi. Nie znamy skutków ubocznych, które mogą pojawić się po wielu miesiącach lub latach. Rządowi pseudoeksperci zapewniają, że produkt jest bezpieczny, ale żadnego dowodu nie dostarczają. Natomiast producent został zwolniony z
odpowiedzialności za działania uboczne. Czyli wyprodukował coś, czego nie jest pewny. Był Pan jednym z naukowców, którzy podpisali „Apel naukowców i lekarzy o powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności”,
pod agidą dr. hab. Korab-Karpowicza, w którym ustosunkowujecie się do Narodowego Planu Szczepień oraz wskazujecie, że szczepionki są niebezpieczne, niezbadane i niepotrzebne. Adresatem Apelu jest Prezydent RP i Rząd.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5436:prof-zw-dr-hab-roman-zielinski-o-szczepionce-genetycznej-pfizera-i-testach-pcr&catid=9:pugnae

Wesołych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 2020 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5434:wesolych-blogoslawionych-swiat-bozego-narodzenia-2&catid=11:sancta-ecclesia

Laetentur caeli, et exsultet terra ante faciem Domini: quoniam venit.

Wszystkim P.T. Czytelnikom Gazety Warszawskiej, Współpracownikom, Waszym Rodzinom życzy Redakcja Gazety Warszawskiej. Nadchodzący Rok uświadomi resztce prawnie ważnych biskupów fakt apostazji posoborowych „papieży” i doprowadzi to do zakończenia ponad półwiecznego „sede vacante” – zostanie wybrany Papież. Świat cierpi pod uderzeniami żydostwa, bo nie ma Papieża, który broniłby wiernych przed zagładą jawiącą się na horyzoncie.
Wyboru Papieża – tego życzymy P.T. Czytelnikom najbardziej.
Gazeta Warszawska
24-XII-2020

Biskup Schneider wyjaśnia, dlaczego chrześcijanom nigdy nie wolno przyjmować skażonej aborcją szczepionki przeciwko COVID (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5432:biskup-schneider-wyjasnia-dlaczego-chrzescijanom-nigdy-nie-wolno-przyjmowac-skazonej-aborcja-szczepionki-przeciwko-covid&catid=11:sancta-ecclesia

Biskup Schneider dołącza do Johna-Henry’ego Westena, aby omówić niemoralność szczepionek związanych z poronionymi komórkami dziecięcymi,zarówno wewnątrz samej szczepionki, jak i używanych na etapach testów.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5432:biskup-schneider-wyjasnia-dlaczego-chrzescijanom-nigdy-nie-wolno-przyjmowac-skazonej-aborcja-szczepionki-przeciwko-covid&catid=11:sancta-ecclesia

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Wzywam was do uczynienia trzydniowych reparacji dedykowanych Mojemu Boskiemu Synowi, począwszy od 26 grudnia, a

Dwa fragmenty Ordzi dla John’a Leary http://www.johnleary.com   przez  https://maryrefugeofsouls.com/

Poniedziałek, 21 grudnia 2020 r

Jezus powiedział: „Moi ludzie, wiecie, że 99,5% ludzi nie umrze z powodu chińskiego wirusa koronowego. Jednak wasze media zwykle mówią ludziom, że muszą przyjąć tę szczepionkę. Mówiłem ci wiele razy, NIE PRZYJMUJ TEJ SZCZEPIONKI, NAWET JEŚLI WŁADZE ZAGROŻĄ CI ŚMIERCIĄ. Nanocząsteczki połączą Cię za pomocą mikrofal 5G z chmurą, która przekaże Twoje biologiczne informacje osobom, które chcą Cię kontrolować. Te szczepionki trwale zmienią twoje DNA, ponieważ nanocząsteczki są jak małe roboty przechodzące przez twoje ciało. Ryzykujesz śmierć lub reakcje alergiczne związane z tą szczepionką, WIĘC NIE PRZYJMUJ  JEJ. ”

Czwartek, 17 grudnia 2020 r

Jezus powiedział: „Moi ludzie, wasze media mówią o strachu przed chińskim wirusem koronowym, okłamujeąc was co do faktów. Każdego roku na grypę choruje wiele osób, a każdego roku umiera na nią tysiące ludzi. Wielu lekarzy przepisuje tamiflu, aby złagodzić objawy grypy. Niedawno czytałeś o farmaceucie, który zauważył, że w jego okolicy nie ma recepty na tamiflu. Innymi słowy, test i przypadki wirusa koronowego obejmują wszystkie przypadki grypy, które powodują śmierć. Tylko 0,5% przypadków wirusów umiera. Władze naciskają na nanoszczepionki, które są bardziej śmiercionośne niż wirus. Odmów przyjęcia tej szczepionki, która zmieni twoje DNA i możesz umrzeć lub mieć reakcje alergiczne. Wirus i ta szczepionka są częścią środka do redukcji światowej populacji. Zaufaj Mi, ponieważ zostaniesz uzdrowiony z wszelkich wirusów w Moich schronieniach ”.

Monday, December 21, 2020

Jesus said: “My people, you know that 99.5% of the people will not die from the Chinese corona virus. Yet, your media as ususal is telling people they need to take this vaccine. I have told you many times DO NOT TAKE THIS VACCINE, EVEN IF THE AUTHORITIES THREATEN TO KILL YOU. The nano particles will connect you by 5G microwaves to the cloud that will transmit your bio information to those people who want to control you. These vaccines will permanently change your DNA as the nano particles are like little robots going through your body. You are risking death or allergic reactions with this vaccine, SO DO NOT TAKE IT.”

Thursday, December 17, 2020

Jesus said: “My people, your media is speaking about fear of the Chinese corona virus that is lying to you about the facts. Every year there are many people who catch the flu and thousands die each year from the flu. Many doctors prescribe tamiflu to help ease the symptoms of the flu. You recently read about a pharmacist who noticed no prescriptions of tamiflu have been ordered in his area. In other words the test and cases of the corona virus are including all the flu cases that are causing deaths. Only .5% of virus cases die. The authorities are pushing the nano vaccines that are more deadly than the virus. Refuse to take this vaccine that will change your DNA and you could die or have allergic reactions. The virus and this vaccine are all part of a means to reduce the world’s population. Trust in Me because you will be healed of any virus at My refuges.”

ORĘDZIE BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY MARYI DO JEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍI

23 GRUDNIA 2020 tłumaczenie mechaniczne z j. hiszp. na j. ang. –  https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

 

BŁOGOSŁAWIĘ KAŻDE Z MOICH DZIECI I PROSZĘ JE, ABY TOWARZYSZYŁY NAM DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA I MNIE ABY UCZCIĆ MOJEGO SYNA W ŻŁÓBKU.

 

Pragnę, aby każde serce było żłobkiem, w którym Mój Syn otrzymuje schronienie, którego potrzebuje, w którym słoma pozbawia się swojej twardości, aby być jedwabnymi nitkami, które oplatają Boskie Dzieciątko …

 

Pragnę, aby każdy z was przekształcił swoją obojętność w miłość do swoich braci: „DAJ, A BĘDZIE CI DANE”.

 

Utemperuj złe nawyki, głupie myśli, uczucia, które prowadzą cię do pełzania duchowego, i odtąd, własną decyzją, wejdź do kokonu dobroci, dobrego traktowania, dobrych nawyków, aby później wyszedł na  światło najbardziej olśniewający duch, który je przewyższa i głupota znika, uczucia są altruistyczne. To jest Miłość dzieci, Ukryty Skarb, to Boska Miłość, żywa i pulsująca w ludzkim stworzeniu, której złodziej nie może ukraść ani ćma ugryźć.

 

Musisz mieć zapaloną lampę i być w pogotowiu, aby otworzyć się na Mojego Syna, gdy tylko przybędzie i was zawoła.

 

Biedne te z Moich dzieci, które nie wierzą w zatrucie serc! W momencie próby poczują ciężar swojej nieufności i ból, że pogardzili ścieżką, która prowadziła ich do Dobra.

 

KAŻDE Z WAS JEST ARCYDZIEŁEM I KONIECZNE JEST DLA CIEBIE, ABYŚ ODZYSKAŁ BOSKI ŚLAD I NAWRÓCIŁ SIĘ, osiągając wyżyny pokory, hojności, dobroci, miłosierdzia, prostoty, ponieważ nie chodzi o to, kim jesteś. bardzo inteligentny i wszystkowiedzący, ale tym pokornym i prostego serca, który odnajdzie w sobie Boski ślad i osiągnie duchowe wyżyny.

 

Ktokolwiek zdecyduje się szukać Mojego Syna bez prawdziwej autentyczności, zostanie w razie potrzeby przycięty, wykorzeniony i ponownie zasadzony, aby mógł odrodzić się z nową siłą, ŻĄDNY ZNALEZIENIA MEGO SYNA.

 

To pokolenie zostało nasycone mdłymi wodami, skażone fałszywymi ideologiami, w które przelano bluźnierstwa, świętokradztwa, niewinną krew, w które wrzucili Przykazania i Sakramenty, gdzie próbowano rozpuścić Boski atrament, który dyktuje natchnienie Ducha Bożego w Magisterium Kościoła Mojego Syna.

 

Wzywam was, abyście stali się częścią Świętego Spoczynku (Holy Rest) , a jako część tej wiernej RESZTY byli zawsze czcicielami Mego Syna w Duchu i Prawdzie.

NIE CHCĘ, ŻEBYŚCIE MNIE KOCHALI BARDZIEJ NIŻ MOJEGO SYNA.

 

Ludzkość wzdycha do przeszłości, nie zastanawiając się, dokąd ją zaprowadziła, do głuchoty ludzkiej, ślepoty z własnej woli, rzucania się w otchłań.

 

PRZED TYMI WYBUCHAMI PRZESTĘPSTW WOBEC MOJEGO BOSKIEGO DZIECKA

wzywam was do uczynienia trzydniowych reparacji dedykowanych Mojemu Boskiemu Synowi,

począwszy od 26 grudnia, a kończąc na 28 grudnia.

 

PIERWSZY DZIEŃ:

 

AKT SKRUCHY

Jezu, mój Panie i Odkupicielu, żałuję wszystkich grzechów, które popełniłem do dnia dzisiejszego i ciąży mi to z całego serca, ponieważ obraziłem nimi tak dobrego Boga. Stanowczo postanawiam, aby więcej nie grzeszyć i ufam, że dzięki Twemu nieskończonemu miłosierdziu udzielisz mi przebaczenia moich błędów i poprowadzisz mnie do życia wiecznego. Amen.

 

OFIAROWANIE

W tym dniu ofiarowuję pozostanie bez żadnych przeciwnych myśli wobec moich współbraci, mieszkających razem ze mną.

 

ZADANIE

Och, Boskie Dzieciątko, daj mi Swoją Miłość do kochania bez oglądania się kogo [kocham], będąc na Twoje podobieństwo, daj mi Swoją Miłość, tak, aby Twoja Wola, a nie moja wola, zwyciężyła we mnie.

 

Małe Dzieciąteczko Jezu, żywy Boże, przyjdź, zostań w moim sercu, a moje myśli niech będą gorącem, które odpędza zimno spowodowane złymi myślami stworzeń.

 

Przyjdź, moje ukochane Dzieciątko, przeniknij moją duszę, nie pozwól mi oddzielić się od Ciebie.

 

Ofiarowuję Ci poprawienie złych osobistych myśli, momentów, kiedy zabiłem brata moimi słowami, oczyść mnie, ukochane Dzieciątko, ulecz to serce.

 

Daj mi, błagam Cię, pragnienie Ciebie, abym nieustannie Cię szukał, a moja Wiara nie wyczerpała się, ale rosła z każdą chwilą mojego życia.

 

Uwielbiam Cię, Dzieciątko Jezus, w każdym stworzeniu ludzkim, błogosławię Cię, Dzieciątko Jezus, w imieniu moich bliźnich i we własnym imieniu.

 

Ja (imię osoby modlącej się) oddaję się Tobie i razem ze mną, z mocnym i zdrowym celem, oddaję Ci moją rodzinę i całą ludzkość. Amen.

WIERZĘ W BOGA

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

DRUGI DZIEŃ:

 

AKT SKRUCHY

Jezu, mój Panie i Odkupicielu, żałuję wszystkich grzechów, które popełniłem do dnia dzisiejszego i ciąży mi to z całego serca, ponieważ nimi obraziłem tak dobrego Boga. Stanowczo postanawiam, aby więcej nie grzeszyć i ufam, że dzięki Twemu nieskończonemu miłosierdziu udzielisz mi przebaczenia moich błędów i poprowadzisz mnie do życia wiecznego. Amen.

 

OFIAROWANIE

W tym dniu ofiarowuję Ci zapobieganie nadmiernym uczuciom wobec moich bliźnich i bycie autentycznym w moim chrześcijańskim życiu.

 

ZADANIE

Och, Boskie Dzieciątko, daj mi Swoją Miłość, bym rozpoznał moje błędy, daj mi mądrość i pokorę, abym zaakceptował to, że jestem uczniem w drodze, a mój rozum nie zawsze jest właściwy.

 

Daj mi Swoją pokorę, abym nauczył się rozpoznawać wiedzę moich braci.

 

Małe Dzieciątko Jezu, prawdziwy Boże, żyj w moim sercu, abym nie wyrzekł się Wiary w Ciebie i w ten sposób naprawił sytuacje, w których wybrałem rzeczy przyziemne i zaparłem się Ciebie.

 

Moje dobre intencje to konkretne działania, które naprawiają moje wady poprzez zdecydowaną decyzję żeby Cię nie urazić.

Przyjdź, moje ukochane Dzieciątko, weź mnie w posiadanie, uzdrów mój umysł, moje myślenie i pozwól moim oczom o każdym czasie zobaczyć ból innych.

 

Daj mnie błagam Cię, pragnę, abym nie zraził się próbami, groźbami, dominacją człowieka, abym był wierny Twojemu Majestatowi o każdym czasie.

 

Uwielbiam Cię Dzieciątko Jezus w każdym stworzeniu ludzkim, błogosławię Cię Dzieciątko Jezus w imię moich bliźnich i we własnym imieniu.

 

Ja (imię osoby modlącej się) oddaję się Tobie i razem ze mną, z mocnym i zdrowym celem, oddaję Ci moją rodzinę i całą ludzkość. Amen.

 

WIERZĘ W BOGA

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

TRZECI DZIEŃ:

 

AKT SKRUCHY

Jezu, mój Panie i Odkupicielu, żałuję wszystkich grzechów, które popełniłem do dnia dzisiejszego i ciąży mi to z całego serca, ponieważ nimi obraziłem tak dobrego Boga. Stanowczo postanawiam, aby więcej nie grzeszyć i ufam, że dzięki Twemu nieskończonemu miłosierdziu udzielisz mi przebaczenia moich błędów i poprowadzisz mnie do życia wiecznego. Amen.

 

OFIAROWANIE

W tym dniu ofiarowuję nicość, którą jestem, i rozpoznaję Cię, Dzieciątko Jezus, jako mojego Króla, mojego Boga i mojego Pana. Chcę Cię wielbić na zawsze, aż po wieczność.

 

Uzdrów, błagam Cię, mój umysł, moją myśl, moje serce jednym słowem cała moją istotę.

 

Odnajduję dystans, który ciągnie mnie w kierunku zła, ale po całkowitym poddaniu się Tobie odzyskam poddanie się Tobie, to, co porzuciłem na swojej drodze.

Oferuję prawość moich czynów, nie patrząc na innych.

 

ZADANIE

Och, Boskie Dzieciątko, daj mi nadzieję, że nie upadnę, kiedy będę szedł w życiu. Obym był pożytecznym sługą w Twojej winnicy, a nie przeszkodą w wypełnieniu Twojej Woli, pozwalając, by pycha była moim przewodnikiem.

 

Daj mi Swoje poddanie się Woli Twojego Ojca, aby moje dobre intencje były działaniem, którego Ty pragniesz, i abym był wiernym sługą, nie zniechęcając się.

 

Dzieciątko Jezu, prawdziwy Boże, żyj we Mnie, aby miłość była drogą i świadectwem, że Ty żyjesz we Mnie.

 

Daj mi siłę, abym nie zaparł się Ciebie, ale bym był wiernym świadkiem, który przybliża moich bliźnich do Ciebie, nie obdarzając mnie chwałą, ale abym był najmniejszym z Twoich sług.

 

Przyjdź, moje ukochane Dzieciątko, w tej chwili ja (imię osoby modlącej się) poświęcam się Tobie, abyś odtąd to Ty, Nieskończona Boskość, był właścicielem mojej drogi.

 

Moje stopy podążają Twoimi śladami, bez obrażania moich bliźnich. Rozpoznaj swoją Boskość w swoim bracie, aby moi bliźni nie byli ofiarami mego zatwardziałego serca.

Poświęcam się Tobie, nieskończona Czystości i z właściwą i zdrową intencją poświęcam moją rodzinę i wszystkie ludzkie stworzenia, aby zło odeszło od ludzkości, a TY ABYŚ SZYBKO PANOWAŁ NAD WSZYSTKIMI SERCAMI.

Dziś oświadczam z pełną swobodą, że Ty, Dzieciątko Jezus, jesteś Prawdziwym i Wiecznym Bogiem, że Ty jesteś Początkiem i Końcem, nieskończonym Miłosierdziem, dlatego ufam, że za przyczyną Twojej Dobroci przyjmiesz to moje Poświęcenie jako niezatartą pieczęć na wieki wieków. Amen.

 

WIERZĘ W BOGA

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Umiłowane dzieci, jeśli wasze Świątynie są dostępne dla wiernych, uczestniczcie w celebracji eucharystycznej podczas tego Triduum.

 

Błogosławię was

 

Mamá María

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

  https://niebomowidzisiaj.wordpress.com/blog-2/

Pedro Regis (Anguera, Brazylia), 24.12.2020., orędzie Maryi, Królowej Pokoju

Kochane dzieci, kochajcie Miłość, przyjmijcie Mojego Syna Jezusa, bo On was kocha i oczekuje was z otwartymi ramionami. Ludzkość stała się biedna duchowo, ponieważ ludzie oderwali się od Stwórcy. Moje biedne dzieci chodzą jak ślepcy prowadzący innych ślepców, i tak ludzkość idzie po ścieżkach samozniszczenia, które ludzie przygotowali swoimi własnymi rękami. Szukajcie Jezusa w Eucharystii. Tak, jak jest w Niebie, On jest obecny w Eucharystii w Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie. Jak już powiedziałam w przeszłości, to jest prawda niepodlegająca negocjacjom. Tak jak w przeszłości, nieprzyjaciele szukają środków, by oderwać was od Jezusa. Zawsze pozostawajcie z prawdą. Trudne czasy nadejdą, ale wy nie jesteście sami. Mój Jezus zawsze będzie z wami. Nie lękajcie się. Bądźcie uważni. Módlcie się wiele. Jesteście otoczeni wilkami przebranymi za owce. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności prawdziwemu Magisterium Kościoła Mojego Jezusa. Naprzód w obronie prawdy! To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w Imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście Mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.

Luz de Maria (Argentyna), 23.12.2020., orędzie Maryi

Umiłowane dzieci Mego Niepokalanego Serca:

Błogosławię każde z Mych dzieci i zachęcam was, żebyście towarzyszyli św. Józefowi i Mi w adoracji Mojego Syna w żłobie. Pragnę, by każde serce było żłóbkiem, w którym Mój Syn otrzyma okrycie, którego potrzebuje, w którym słoma traci swoją twardość, by stać się włóknami jedwabiu, które okrywają Boskie Dzieciątko… Pragnę, by każde z was przemieniło swoją obojętność w miłość ku braciom: „Dawajcie, a będzie wam dane”. Ugaście złe nawyki, głupie myśli, uczucia, które sprawiają, że się duchowo czołgacie [?], i odtąd, z własnej decyzji, wejdźcie w kokon [lub: pączek; coś, co owija] dobroci, dobrego traktowania, dobrych nawyków, aby potem wyszedł na jaw najbardziej jaśniejący duch, który niech was uwzniośla, a głupota niech zaniknie, uczucia niech będą altruistyczne. To Miłość, dzieci, jest Ukrytym Skarbem, to żyjąca Miłość Boża w każdym człowieku [jest skarbem, którego] złodziej nie może zrabować ani mól zniszczyć. Musicie utrzymywać lampę zapaloną i zachować sobie [trochę oliwy], aby otworzono wam [dostęp] do Mego Syna, kiedy przyjdzie i was wezwie. Biedne są te z Moich dzieci, które, nie wierząc, zatruwają serca! W momencie próby poczują ciężar swojego braku zaufania i ból z powodu tego, że wzgardzili drogą, która ich prowadzi w stronę dobra. Każde z was jest mistrzowskim dziełem, i konieczne jest, abyście odnaleźli na nowo Bożą ścieżkę i się nawrócili, osiągając wyżyny pokory, hojności, dobroci, miłości, prostoty, gdyż to nie ten, kto jest bardzo inteligentny i nasycony wiedzą [jest tym], który zdoła znaleźć Bożą Ścieżkę wewnątrz siebie samego i osiągnie duchowe wyżyny, ale [zdołają to osągnąć] pokorni i prości sercem. Ten, kto decyduje się szukać Mego Syna bez prawdziwej autentyczności, zostanie przycięty, jeśli będzie to konieczne, oderwany od korzenia i ponownie zasiany, aby się odrodził z nową siłą, z [palącym] pragnieniem spotkania Mego Syna. To pokolenie nasyciło się wodami wywołującymi mdłości, zanieczyszczonymi fałszywymi ideologiami, [pod wpływem] których rozlaliście bluźnierstwa, świętokradztwa, krew niewinnych, [pod wpływem] których wyrzuciliście Przykazania i Sakramenty, [pod wpływem] których próbowaliście rozpuścić Boży atrament, który podaje natchnienie Ducha Świętego w Magisterium Kościoła Mego Syna. Wzywam was do bycia częścią Świętej Reszty, i jako część tej Wiernej Reszty, [wzywam was do tego], byście zawsze adorowali [uwielbiali] Mego Syna w Duchu i prawdzie. Nie pragnę, żebyście kochali Mnie bardziej niż Mojego Syna. Ludzkość wzdycha za przeszłością nie zastanawiając się [nad tym], dokąd was wiodą; ludzkość głucha, ślepa z własnej woli, rzuca się w przepaść. Wobec tych eksplozji zniewag [wyrządzanych] Memu Boskiemu Dzieciątku, przynaglam was [do tego, żebyście] wynagradzali poprzez triduum poświęcone Memu Boskiemu Synowi, zaczynając dnia 26 grudnia i kończąc dnia 28 grudnia.

Dzień pierwszy:

Akt skruchy: Jezu, Mój Panie i Odkupicielu, odwracam się ze skruchą od wszystkich moich grzechów, które popełniłem aż do dzisiaj, i z całego serca [wyznaję, że] mi to ciąży, bo znieważyłem nimi tak dobrego Boga. Postanawiam mocno nie wracać do grzechu, i ufam, że przez Twoje nieskończone miłosierdzie [z pewnością] udzielisz mi przebaczenia moich win i [z pewnością] doprowadzisz mnie do życia wiecznego. Amen.

Ofiarowanie: Tego dnia ofiaruję to, że wytrwam bez dawania w sobie miejsca myślom przeciwnym moim bliźnim.

Modlitwa: O, Boskie Dzieciątko, daj mi Twoją Miłość, abym kochał(a) bez patrzenia na osoby, będąc na Twoje podobieństwo; daj mi Twoją Miłość, aby zwyciężyła we mnie Twoja Wola, a nie moje chcenie. Maleńkie Dziecię Jezus, Boże żywy, przyjdź, by pozostać w moim sercu, a moje myśli niech będą ciepłem, które oddali zimno, które powodują złe myśli stworzeń. Przyjdź, Moje ukochane Dzieciątko, wniknij w moją duszę, nie pozwól mi odłączyć się od Ciebie. Ofiaruję Ci wynagrodzenie za osobiste złe myśli, za okazje, w których dałem(dałam) bratu śmierć przez moje słowa, oczyść mnie, umiłowane Dzieciątko, uzdrów to [moje] serce. Daj mi, błagam Cię, pragnienie Ciebie, abym bez zmęczenia Cię szukał(a), a moja Wiara by się nie zużywała, lecz by wzrastała w każdej chwili mojego życia. Uwielbiam Cię, Dzieciątko Jezus, w każdym człowieku, błogosławię Cię, Dzieciątko Jezus, w imieniu moich bliźnich i w moim własnym. Ja (tu podaje się swoje imię) ofiaruję się Tobie, i razem ze mną, z mocnym i zdrowym postanowieniem, oddaję Ci moją rodzinę i całą ludzkość. Amen. Odmawia się Wierzę w Boga…

Dzień drugi

Akt skruchy [jak dnia pierwszego]

Ofiarowanie: Tego dnia ofiaruję [to, że będę] powstrzymywać niewłaściwe uczucia wobec moich bliźnich i że będę autentyczny(a) w moim życiu chrześcijańskim.

Modlitwa: O, Boskie Dzieciątko, daj mi Twą Miłość, abym rozpoznał(a) swoje błędy, daj mi mądrość i pokorę, bym zaakceptował(a), że na tej drodze jestem [tylko] uczniem, i że mój rozum nie zawsze ma rację. Daj mi Twą Pokorę, abym się nauczył(a) uznawać wiedzę moich braci. Maleńkie Dzieciątko Jezus, Boże Prawdziwy, żyj w moim sercu, abym [nigdy] nie odrzucał(a) mojej Wiary w Ciebie, a w ten sposób bym wynagradzał(a) [za] te okazje, w których wybierałem(am) to, co światowe, a Ciebie odrzucałem(am). Moje dobre postanowienia niech będą konkretnymi czynami, które wynagrodzą za moje winy, z mocną decyzją, by Cię więcej nie obrażać. Przyjdź, Moje umiłowane Dzieciątko, weź mnie w posiadanie, uzdrów mój umysł, moje myślenie, i pozwól, by moje oczy widziały w każdej chwili cudzy ból. Daj mi, błagam Cię, pragnienie Ciebie, bym Cię nie znieważał(a) wobec prób, zagrożeń, panowania [dominacji] człowieka; niech będę wierny(a) Twojemu Majestatowi w każdej sytuacji. Uwielbiam Cię, Dzieciątko Jezus, w każdym człowieku, błogosławię Cię, Dzieciątko Jezus, w imieniu moich bliźnich i w moim własnym. Ja (tu podaje się swoje imię) ofiaruję się Tobie, i razem ze mną, z mocnym i zdrowym postanowieniem, oddaję Ci moją rodzinę i całą ludzkość. Amen. Odmawia się Wierzę w Boga…

Dzień trzeci

Akt skruchy: [Jak w dniach poprzednich]

Ofiarowanie: Tego dnia ofiaruję [Ci] nicość, którą jestem, i uznanie Ciebie, Dzieciątko Jezus, za mojego Króla, Boga i Pana. Pragnę uwielbiać Cię już zawsze, aż po wieczność. Uzdrów, proszę Cię, mój umysł, moje myślenie, moje serce – jednym słowem, całą moją osobę. Niech spotkam tą obojętność, która pociąga mnie ku złu, i niech poprzez całkowite oddanie się Tobie odzyskam to oddanie się Tobie, które porzuciłem w drodze. Ofiaruję [Ci] prawość moich uczynków, bez patrzenia na cudze.

Modlitwa: O, Boskie Dzieciątko, daj mi nadzieję, abym nie upadł(a), przechodząc przez życie. Niech będę sługą użytecznym w Twojej winnicy, a nie przeszkodą w wypełnianiu się Twej Woli przez pozwalanie, by to pycha mnie prowadziła. Daj mi Twoje oddanie się Woli Twojego Ojca, aby moje dobre intencje były działaniem, jakiego Ty pragniesz, i bym był(a) wiernym sługą bez ulegania zniechęceniu. Maleńkie Dzieciątko Jezus, Prawdziwy Boże, żyj we mnie, aby miłość była drogą i świadectwem, że we mnie żyjesz. Daj mi siłę, bym się Ciebie nie zapierał(a), lecz abym był(a) wiernym świadkiem, przyciągającym moich bliźnich do Ciebie, bez przypisywania sobie chwały, lecz bym był(a) najmniejszym z Twoich sług. Przyjdź, moje ukochane Dzieciątko, w tej chwili ja (tu podać swoje imię) poświęcam się Tobie, abyś w przyszłości to Ty, Nieskończona Boskości, był Panem mojej drogi. Niech moje stopy idą po Twych śladach, bez obrażania [ranienia] moich bliźnich. Niech rozpoznam w bracie Twoją Boskość, i w ten sposób niech moi bliźni nie padają ofiarą mojego zatwardziałego serca. Poświęcam się Tobie, nieskończona Czystości, i z czystą i zdrową intencją poświęcam moją rodzinę i wszystkich ludzi, aby zło oddaliło się od ludzkości, i abyś przyszedł szybko, by królować we wszystkich sercach. Dziś ogłaszam z pełną wolnością, że Ty, Dzieciątko Jezus, jesteś Bogiem Prawdziwym i Wiecznym, który jesteś Początkiem i Końcem, Nieskończonym Miłosierdziem, dlatego ufam, że w Twojej Dobroci przyjmiesz to moje Poświęcenie jako pieczęć nieusuwalną na wieki wieków. Amen. Odmawia się Wierzę w Boga…

Dzieci ukochane, jeśli wasze Świątynie będą do dyspozycji wiernych, bierzcie udział w Celebracji Eucharystycznej podczas tego Triduum. Błogosławię was. Mama Maryja

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

Życzenia na Boże Narodzenie od Fundacji im. Brata Alberta 

Boże Narodzenie, AD 2020

 

„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności” J 12, 46

 

Rok, który dobiega końca, pełen był niepokoju,

Lęku i niepewności, co przyniosą kolejne dni.

 

Teraz jednak nadchodzi czas ukojenia, który w serca wlewa na nowo nadzieję i wiarę- czas Bożego Narodzenia. Chrystus schodząc na Ziemię przynosi nam światło, które rozpędza mrok i lęk.

 

W tym wyjątkowym okresie pragniemy życzyć Wam

 Świąt zdrowych, radosnych, rodzinnych i  przepełnionych bliskością.

 

A Światło Nowonarodzonego niech opromienia  swym blaskiem

wszystkie dni nadchodzącego Roku Pańskiego 2021.

 

W  imieniu  Podopiecznych, Pracowników, Wolontariuszy

oraz Członków Władz Statutowych Fundacji im. Brata Alberta.

 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

www.albert.krakow.pl

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021, aby przyjście na świat Jezusa Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój oraz wiarę, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej  ilości. Niech światło Jego Słowa prowadzi Was Kochani przez życie do wieczności. Niech Dzieciątko Jezus oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Życzę cudownych, prawdziwie rodzinnych świąt, opromienionych blaskiem Gwiazdy Betlejemskiej a Nowy Rok 2021 obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2020

Boże Narodzenie, A.D. 2020
Szanowni Państwo

Święta Narodzenia Pańskiego to czas wyjątkowy dla każdego wiernego Kościoła Katolickiego i dla każdego Polaka, szanującego narodową tradycję i dziedzictwo pozostawione nam przez przodków. To spędzany w rodzinnym gronie czas radości z przyjścia na świat Zbawiciela, czas refleksji nad drogą przebytą w mijającym roku i czas rodzenia się nadziei na lepszy Nowy Rok.

Na te świąteczne dni i na nadchodzący Rok Pański 2021 proszę przyjąć ode mnie oraz od wszystkich członków Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości i opieki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Niech Bożonarodzeniowy okres będzie okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem i napełnia nas siłą na przetrwanie trudnych chwil oraz pozwoli nam uwolnić się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.

Na ten świąteczny czas życzę pogłębienia wiary oraz umocnienia rodzinnych więzów i otwarcia na ludzi oczekujących wsparcia i pomocy. Szczególnie na tych, którzy ulegli złudnemu blichtrowi tego świata, zapominając o godnym i pobożnym przeżyciu Bożego Narodzenia.

Bądźmy dla nich przykładem i wsparciem, czerpiąc siłę z miłości, radości i nadziei przyniesionej nam przez Bożą Dziecinę.

W Jezusie i Maryi,

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi

Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy 2021 rok

Spokojnych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2021 roku życzy Andrzej L.

______________________

Życzenia dla Wszystkich bliskich z Facebooka ,Twittera , z poczty mailowej dla Życzliwych i osamotnionych oraz Wszystkich rycerzy co kochają Prawdę i tych co Prawdy szukają !!!!

_______________

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Oglądaliśmy i oglądać będziemy Jego Chwalę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Swego Ojca pełen Łaski i Prawdy.

Ewangelia wg św. Jana14,14

Maranata

Z okazji Bożego Narodzenia 2020r życzę naszej drogiej P. Mieczysławie i jej całej rodzinie Błogosławieństwa Bożego i dużo zdrowia sto lat.

                                                                                       życzy

                                                           Mieczysław z żoną Henryką.

Dla Polonii – „KWIATY POLSKIE

Agresorzy żydowscy nieustannie atakują i wynajdują różne sposoby na śmierć Polaków, albo przez zatrutą szczepionkę albo z głodu gdyż nie będą mogli pracować. 

Lekarze dostali pismo jeśli się nie „zaszczepią”, „nie będą mogli” wykonywać swoje

go zawodu!

tps://gloria.tv/post8SSiXUMjMr3e4rZou6RaoM9oU  

Bergolio – pachołek lucyfera ma kilku bogów m.innymi rodzinę Rothschildów, Sorosów       i innych władców bezbożnych. Żydów całuje po rękach, myje im nogi i płaci im za to.   https://gloria.tv/post/mKcmhy3juFh 1erzQWWMczFfj 

87.000 pracowników służby zdrowia w Holandii odmawia przyjęcia szczepionki zatrutej, bo gdy przyjmą sami, to wieczność w piekle, a jak siłą ich zaszczepią mordercy – to Niebo.  https://gloria.tv/post/3tT9C9cAdSvrEksD7J7sYJTj4

Skutki uboczne po szczepionce Covid – po 21 poważnych schorzeniach pewna śmierćhttps://wolna-polska.pl/wiadomosci/fda-skutki-uboczne-szczepionki-covid-to-smierc-i-21-powaznych-schorzen-2020-12  

Warto przeczytać całość: Covid został zaplanowonany na pewną śmierć w 2021 r. https://gloria.tv/post/WzVZdxVgFPpd4Dtx6wkzrPdyj 

Grupa modlitewna: John Leary 21.12.2020 TŁUMACZONE TRANSLATOREM

Jezus powiedział: „Moi ludzie, wiecie, że 99,5% ludzi nie umrze z powodu chińskiego wirusa koronowego. Jednak wasze media zwykle mówią ludziom, że muszą przyjąć tę szczepionkę. Mówiłem ci wiele razy, NIE PRZYJMUJ TEj SZCZEPIONKI, NAWET JEŚLI WŁADZE ZAGROŻĄ CIĘ ZABIĆ. Na nanocząsteczki połączą Cię przez mikrofale 5G z chmurą, która przekaże Twoje biologiczne informacje osobom, które chcą Cię kontrolować. Te szczepionki trwale zmienią twoje DNA, ponieważ nanocząsteczki są jak małe roboty przechodzące przez twoje ciało. Ryzykujesz śmierć lub reakcje alergiczne związane z tą szczepionką, WIĘC NIE NALEŻY JEJ PRZYJMOWAĆ.

Niedziela, 27 grudnia 2020

ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Święto

Swieta-Rodzina-fragment - Parafia św. Mikołaja w Krobi

(Łk 2, 22-40)
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Święta Rodzina ikona Domowego Kościoła 22 x 30 owal

                                                                     Święta Rodzina z Nazaretu.

https://www.youtube.com/watch?v=aWgJgQc2z4o

Z przemówienia papieża Pawła VI

Przykład Nazaretu

Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii.
Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go naśladować.
Tutaj jest nam dane zrozumieć w pełni, kim jest Chrystus. Tu pojmujemy konieczność rozważenia tego, co stanowiło ramy Jego pobytu wśród nas: miejsca, czasu, zwyczajów, języka, praktyk religijnych, słowem, tego wszystkiego, czym się posłużył Jezus, żeby objawić się światu. Wszystko tutaj przemawia, wszystko nabiera znaczenia. Tu, w tej szkole widzimy potrzebę duchowego wyrobienia, jeśli chcemy iść za nauką Ewangelii i być uczniami Chrystusa.
O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!
Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego pragnienia, aby tu się uczyć rozumienia Ewangelii, tej nauki, której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim jednak stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie kilka krótkich pouczeń Nazaretu.
Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości.
Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie.
Wreszcie przykład pracy. O Nazaret, „domu Syna cieśli”, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić świadomość jej wartości, przypomnieć, że praca nie może być sama w sobie celem, ale że jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej z wartości celu, jakiemu ona służy, niż z korzyści ekonomicznych, jakie przynosi. Jakżebyśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich Boskiego Brata, Proroka wszystkich słusznych ich praw – Chrystusa, naszego Pana!
Święta RodzinaŚwięto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce od XVII w. słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała Święta Rodzina, w Studziannie, gdzie jest Święta Rodzina przy stole, i podobny obraz cudowny Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa.
Kiedy więc papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 roku, nie wprowadzał on nowego do liturgii Kościoła nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: „Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”.

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:

 1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)
 3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)
 4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)
 5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)
 6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)
 7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)
 8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)
 9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)
 10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)
 11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)

Święta RodzinaW kilkunastu miejscach Nowego Testamentu jest mowa o „braciach” i „siostrach” Jezusa (np. Mt 12, 46. 50; Mt 28, 10; Mk 3, 21. 32; Mk 6, 3; Łk 1, 36; Łk 8, 19-21; J 2, 12; J 7, 3. 5. 10; J 20, 17; Ga 1, 19; 1 Kor 9, 5 itp). Niektórzy z nich są wskazywani z imienia: św. Jakub, św. Szymon i św. Juda – Apostołowie, oraz Józef. O siostrach jest mowa jedynie ogólnie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Euzebiusza, św. Epifaniusza, Tytusa z Bosco, św. Grzegorza z Nyssy, a na Zachodzie św. Hilarego i niektórych apokryfów, Najświętsza Maryja Panna miała poślubić Józefa jako wdowca. W takim wypadku „bracia” i „siostry” Chrystusa byliby synami i córkami św. Józefa, a wobec Pana Jezusa – Jego braćmi i siostrami przyrodnimi. Jednak już św. Hieronim tę hipotezę stanowczo odrzuca. Powszechna jest dziś opinia, że „bracia” i „siostry” Pana Jezusa – to synowie i córki braci i sióstr św. Józefa, mieszkający w Nazarecie. Chodziłoby więc o kuzynów Pana Jezusa. Jeszcze dzisiaj w krajach arabskich krewnych zwykło nazywać się „braćmi” i „siostrami”. Przykładów możemy przytaczać wiele również z Biblii (np. Rdz 13, 8; Rdz 14, 11-16; Rdz 29, 15; 1 Krn 23, 21n; 2 Krn 36, 10 itp.). Pan Jezus jednak występuje w Ewangeliach zawsze jako jedyny syn Maryi. Dlatego to oddał przy swojej śmierci swoją Matkę w opiekę nie rodzinie czy też swojemu rodzeństwu, ale jednemu z Apostołów.

Św. Elżbieta jest wymieniana jako krewna Maryi (Łk 1, 36). Przypuszcza się, że była jej ciotką. Tak więc i św. Jan Chrzciciel byłby bratem ciotecznym Pana Jezusa. Zachariasz, kapłan, byłby powinowatym Najświętszej Maryi Panny.
Maria Kleofasowa (Alfeuszowa) jest wymieniana w Ewangeliach jako siostra Najświętszej Maryi Panny (J 19, 25) i jako matka św. Jakuba i Józefa (Mt 27, 56; Mk 15, 40; Łk 24, 10; J 19, 25). Skądinąd dowiadujemy się, że św. Juda był bratem św. Jakuba (Jdt 1). Z tego by wynikało, że również św. Juda Tadeusz był synem Marii Kleofasowej. Dzisiaj panuje przekonanie, że Maria Kleofasowa mogła być siostrą św. Józefa i dlatego była nazywana w Ewangeliach siostrą Najświętszej Maryi Panny. Według bardzo dawnej tradycji Kościoła (Hegezyp, Klemens Aleksandryjski i Euzebiusz) Apostołowie Szymon, Juda i Jakub mieli być synami Kleofasa. Tak więc i Szymon byłby synem Marii Kleofasowej.
Do kręgu dalszej rodziny Pana Jezusa należeliby zatem: Zachariasz, Elżbieta, Szymon, Juda, Jakub i Józef oraz bliżej nieznane „siostry”, Maria Kleofasowa i Kleofas (Alfeusz). Nadto tradycja podaje imiona zmarłych wcześnie rodziców Maryi – Joachima i Anny.
Pan Jezus umarł na krzyżu mając ok. 33 lat. Św. Józef opuścił tę ziemię przed publicznym wystąpieniem Pana Jezusa, gdyż w tym czasie nie wspominają już o nim Ewangelie. Maryja miała dożyć według podania ponad 60 lat. Ostatni raz wspominają o Niej Dzieje Apostolskie: była obecna przy Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów. Wiek krewnych Pana Jezusa jest nam nieznany.

Teksty liturgiczne na święto Najświętszej Rodziny ułożył papież Leon XIII (+ 1903). Jego dziełem również są przepiękne hymny kościelne, przeznaczone na ten dzień. Czytania tak są dobrane, by wyakcentować sceny, w których występuje rodzina. Teksty Pisma świętego podkreślają równocześnie obowiązki członków rodziny.

Rodzina, Święta Rodzina i Niebiańska Rodzina | Niedziela.pl

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Abraham zdaje się szykować do śmierci. Próbuje porządkować swoje sprawy. Wie nawet, komu powierzy swój majątek. Uznaje, że doszedł do kresu i nic wielkiego już go nie spotka. Mimo ogromnego poczucia rezygnacji, daje się poprowadzić Bogu. Przyjmuje Jego obietnicę, którą po ludzku trudno zrozumieć. Tak, aby przyjąć Boże słowo często trzeba wyjść z namiotu własnych wizji i oczekiwań; trzeba wreszcie popatrzeć z dystansem na to, czego tak kurczowo się trzymamy. Trzeba zmienić otoczenie, odetchnąć innym, świeżym powietrzem. Są jednak takie sprawy, w których może działać i pomóc tylko sam Bóg. Abraham przekonał się o tym, gdy wyszedł liczyć gwiazdy. Zobaczył, że jedynym, który może to uczynić, jest ich Stwórca. Potem uwierzył Bogu na słowo.
Pan spełnia nasze pragnienia, ale nie zawsze robi to według naszego scenariusza. Najwyższy działa jak chce i kiedy chce. Nic Go nie ogranicza: ani pora, ani miejsce, ani nasza nędza. On na wszystko ma wyznaczony czas, u Niego na nic nie jest za późno: ani na nawrócenie, ani na nowe życie. Historia Abrahama pokazuje, że dla Nieskończonego Pana nieba i ziemi nie ma, nie było i nie będzie żadnych granic. U Boga nikt nie jest stracony.

Komentarz do psalmu

Bóg jest godny uwielbienia i chwały. Dzisiejszy psalm ma bardzo podniosły charakter, czuć w nim ogromną radość. Psalmista podpowiada, jak mamy oddawać cześć Bogu. Ta wielość czasowników nadaje dynamizmu całemu utworowi. Wskazówki są bardzo konkretne. W uwielbienie powinniśmy zaangażować wszystkie zmysły; mamy nie żałować głosu i talentów. O Bogu możemy śpiewać, rozmyślać i opowiadać. Jego imię, potęga i łaski mają być dla nas powodem do radości i dumy. Mamy pamiętać o Bożych cudach, łaskach i obietnicach, na nich budować swoją wiarę. Mamy wspominać przymierze zawarte z Abrahamem, które było i jest źródłem wielu dobrodziejstw, których doświadczyliśmy. Bóg nigdy się z niego nie wycofał. Jest mu wierny do dziś, pomimo, że my ciągle zawodzimy. Ta wierność Boga powinna nas inspirować do nieustannej adoracji i uwielbienia naszego Pana. On nas nie zostawia, nie zapomina o nas i nie odrzuca. Wszyscy należymy do Boga. Nikt z nas nie jest sierotą. Nasza tożsamość jest zakorzeniona w Bogu i Jego dobroci. Czyż nie jest to powód do radości?

Komentarz do drugiego czytania

Wiara jest fundamentem naszej relacji z Bogiem. Bez niej tracimy grunt pod nogami i pogrążamy się w ciemnościach grzechu. Wiara jest światłem w sytuacjach, których nie rozumiemy. Kim byłby Abraham, gdyby nie jego zaufanie i posłuszeństwo względem Boga? Pewnie umarłby bezpotomnie w swoim rodzinnym Ur. On jednak dał się poprowadzić. Jego losy pokazują, że dzięki żywej wierze w Boga jesteśmy w stanie opuścić swoje miejsce, porzucić własne plany i pójść w nieznane. Relacja z Panem pozwala na nasze dojrzewanie i rozwój. Z kolei wiara Sary wskazuje, że zawierzenie Bogu uzdalnia nas do bycia płodnymi w przestrzeniach, w których nawet się nie spodziewaliśmy. On wchodzi w naszą pustkę i zabiera niemoc. Z Nim możemy owocować. Wiara pomaga także w przejściu największych życiowych prób. Dzięki zjednoczeniu z Bogiem wiemy, że On z każdej śmierci umie wyprowadzić życie, ze zła dobro, a ze smutku radość. Dziś trzeba zapytać siebie o własną wiarę. Czy my naprawdę chcemy iść za Bogiem? Czy Mu ufamy? On chce nas prowadzić i zaprasza do współpracy. Wyciąga rękę i czeka, aż się Go mocno uchwycimy. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Zawierzmy Mu dzisiaj to, co w nas obumiera, albo całkiem obumarło. On jest miłośnikiem życia w każdej jego sferze.

Komentarz do Ewangelii

Bóg pozwala rozpoznać się tym, którzy żyją w Jego obecności, którzy mają w sobie Ducha Świętego. Świętą Rodzinę, zmierzającą do świątyni, mijały dziesiątki osób, ale żadna z nich nie zobaczyła w Jezusie oczekiwanego Mesjasza. Tak, bez Ducha Pańskiego można minąć się z przychodzącym Chrystusem. Rozpoznała Go tylko para starców. Poznali Go ci, którzy byli zjednoczeni z Bogiem przez sprawiedliwość, pobożność, modlitwę i posty.
Zapytajmy dziś samych siebie: czy przychodząc do świątyni dostrzegamy Jezusa? Po co przychodzimy do kościoła? Czy nasza obecność w tym miejscu jest naprawdę podyktowana wiarą i miłością wobec Boga? A może przychodzimy tylko po to, by wypełnić prawo, którego nie rozumiemy, może jedynie z nawyku lub tradycji? Czy w białej Hostii naprawdę widzimy swojego Zbawiciela? Dziś wielu z nas nie dostrzega ani nie szuka w Jezusie światła, nie umie cieszyć się z Jego obecności i łaskawości w świecie. Ziemia znów staje się pogańska, a my razem z nią. Częściej skłaniamy się ku bożkom, niż ku prawdziwemu i jedynemu Bogu. Tworzymy własne wizje życia, postępowania i rodziny. Nawet Boga chcemy „przekształcić” na swój obraz. Zapominamy, że bez Niego daleko nie zajdziemy. Tylko z Nim możemy wzrastać w mądrości i łasce. Tylko w Bogu możemy nabierać mocy na trudy życia. Takiego prowadzenia i wsparcia próżno szukać gdzie indziej.

Komentarze zostały przygotowane przez Agnieszkę Wawryniuk

swieta-rodzina – RadioMaryja.pl

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

MODLITWA WSTĘPNA

 

K. Święta Rodzino z Nazaretu, gromadzimy się przed Tobą, aby z całym Kościołem uwielbiać Święte Imię Boga, który stał się człowiekiem i wybrał narodzenie, wzrastanie i życie w rodzinie podobnej milionom rodzin na ziemi.

W. Święta Rodzino, Ty służyłaś zbawieniu i świadczyłaś każdego dnia o bliskości Boga wzrastając przed Nim – każdy w łączności z drugim, każdy z pomocą drugiego.

Jezu, Maryjo, Józefie – podążaliście razem drogą życia, by wypełnić Boży zamysł, a Wasze zaufanie Bożym Obietnicom i gotowość pełnienia woli Bożej jest dla naszych rodzin wzorem naśladowania i drogą świętości.

 

 

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

 

Bóg Ojciec dał nam Syna swego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem w domu Sprawiedliwego Józefa i Niepokalanej Dziewicy. Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu przez ręce Maryi i Józefa za wszystkie łaski, jakimi obdarza naszą wspólnotę parafialną i rodziny naszej parafii.

Powtarzamy:

Przez ręce Maryi i Józefa – dziękujemy Ci, Panie.

– Za wszystkie rodziny naszej parafii, których życie stanowi odzwierciedlenie „piękna i wspaniałości powołani do miłości i służby życiu”;

– Za głęboką miłość, którą darzą się chrześcijańscy małżonkowie w jedności życia małżeńskiego, podtrzymujący w świecie obraz Bożej miłości;

– Za nieustanne zaangażowanie ojców i matek na polu wychowania dzieci do chrześcijańskiej dojrzałości;

– Za rodziny, które w cierpieniu, w bólu i trudnościach materialnych żyją życiem nadziei chrześcijańskiej;

– Za wszystkie te rodziny, które napotkały problemy i trudności, lecz wytrwały w nierozerwalnych więzach ich sakramentalnego małżeństwa;

– Za małżonków, którzy żyją nauką Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa a cierpią ból separacji, porzucenia lub odrzucenia;

– Za rozpowszechnianie przesłania Ewangelii wśród rodzin chrześcijańskich i za ewangelizację, którą prowadzą rodziny wśród swoich sąsiadów i w swoim miejscu zatrudnienia;

– Za liczne rodziny, które wspólnie się modlą i czerpią siłę z uwielbienia Boga;

– Za rodziny, które przyjmują krzyż i żyją chrześcijańską nadzieją.

– (Intencje własne)

 

Modlitwa: Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami naszej parafii mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

MODLITWA PROŚBY

 

Bóg zechciał wybrać mężczyznę i kobietę do współdziałania w miłości

i w pracy, w swoim dziele stworzenia i odkupienia świata. Wznieśmy wspólną modlitwę do Boga za pośrednictwem Świętej Rodziny:

Powtarzamy:

Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.

– Za wszystkich pasterzy i tych, którzy pełnią posługę w Kościele, aby służyli ludowi Bożemu z oddaniem, jak święty Józef godnie służył Panu Jezusowi i Dziewicy Maryi;

– Za Kościół, aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, we wszystkich narodach świata mógł spełniać owocnie swoją misję w rodzinach i z pomocą rodzin.

– Za przywódców rządów, aby kierowali życiem ekonomicznym, politycznym i społecznym sprawiedliwie i uczciwe, z poszanowaniem prawa i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

– Za wszystkie rodziny na świecie, aby stały się źródłem Bożego miłosierdzia, świątyniami życia i miłości dla następnych pokoleń.

– Za małżonków, by łaska sakramentu małżeństwa okazała się silniejsza niż wszystkie słabości i kryzysy.

– Za dzieci i młodzież, by w rodzinie znajdowały silne wsparcie dla swojego rozwoju i mogły wzrastać w prawdzie i miłości.

– Za rodziny, które przeżywają niepokój z powodu braku pracy; które w trudzie zdobywają podstawowe środki utrzymania; które cierpią ucisk i prześladowanie z powodu wojny lub imigracji, aby Bóg udzielił im wszystkim pomocy i przyniósł pociechę;

– Za naszą wspólnotę parafialną: rodziców, młodzież, dzieci, starszych i samotnych, aby byli budowniczymi cywilizacji miłości.

– (Intencje własne)

 

Modlitwa: Panie, daj swym wiernym Ducha prawdy i pokoju, aby mogli Cię poznać całym swoim sercem, wypełnili to, co Tobie miłe i zawsze cieszyli się Twym błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

AKT ODDANIA

 

K. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,

W. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski Cię proszą.

K. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególna służbę poświęciły i oddały,

W. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

K. O Maryjo, Matko najmilsza,

W. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

K. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,

W. Przybądź nam na pomoc swa przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

 

Teksty modlitw zastały zaczerpnięte z wypowiedzi Sługi Bożego Jan Pawła II o rodzinie

27 grudnia

Święty Jan, Apostoł i Ewangelista

Święty Jan Ewangelista

Jan był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego (Mt 4, 21). Jeśli chodzi o zestaw tekstów ewangelicznych, w których jest mowa o św. Janie, to ich liczba stawia go zaraz po św. Piotrze na drugim miejscu. Łącznie we wszystkich Ewangeliach o św. Piotrze jest wzmianka aż na 68 miejscach (193 wiersze), a o św. Janie na 31 miejscach (90 wierszy).
Początkowo Jan był uczniem Jana Chrzciciela, ale potem razem ze św. Andrzejem poszedł za Jezusem (J 1, 35-40). Musiał należeć do najbardziej zaufanych uczniów, skoro św. Jan Chrzciciel z nimi tylko i ze św. Andrzejem przebywał właśnie wtedy nad rzeką Jordanem. Jan w Ewangelii nie podaje swojego imienia. Jednak jako naoczny świadek wymienia nawet dokładnie godzinę, kiedy ten wypadek miał miejsce. Rzymska godzina dziesiąta – to nasza godzina szesnasta. Po tym pierwszym spotkaniu Jan jeszcze nie został na stałe przy Panu Jezusie. Jaki był tego powód – nie wiemy. Być może musiał załatwić przedtem swoje sprawy rodzinne. O ostatecznym przystaniu Jana do grona uczniów Jezusa piszą św. Mateusz, św. Marek i św. Łukasz (Mt 4, 18-22; Mk 1, 14-20; Łk 5, 9-11).
Jan pracował jako rybak. O jego zamożności świadczy to, że miał własną łódź i sieci. Niektórzy sądzą, że dostarczał ryby na stół arcykapłana – dzięki temu mógłby wprowadzić Piotra na podwórze arcykapłana po aresztowaniu Jezusa. Ewangelia odnotowuje obecność Jana podczas Przemienienia na Górze Tabor (Mk 9, 2), przy wskrzeszeniu córki Jaira (Mk 5, 37) oraz w czasie konania i aresztowania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14, 33).
Kiedy Jan wyraził zgorszenie, że ktoś obcy ma odwagę wyrzucać z ludzi złe duchy w imię Jezusa (sądził bowiem, że jest to wyłączny przywilej Chrystusa i Jego uczniów), otrzymał od Pana Jezusa odpowiedź: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9, 37-38).
Pewnego dnia do Pana Jezusa przybyła matka Jana i Jakuba z prośbą, aby jej synowie zasiadali w Jego królestwie na pierwszych miejscach, po Jego prawej i lewej stronie. Pan Jezus wiedział, że matka nie uczyniła tego sama z siebie, ale na prośbę synów. Dlatego nie do niej wprost, ale do nich się odezwał: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Kiedy zaś ci odpowiedzieli: „Możemy”, otrzymali odpowiedź: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej czy lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował” (Mt 20, 21-28; Mk 10, 41-52).
Szczegół ten zdradza to, że nawet tak świątobliwy Jan nie całkiem bezinteresownie przystąpił do Pana Jezusa w charakterze Jego ucznia. Przekonany, że wskrzesi On doczesne królestwo Izraela na wzór i co najmniej w granicach królestwa Dawida, marzył, by w tym królestwie mieć wpływowy urząd, być jednym z pierwszych ministrów u Jego boku. Samemu jednak wstydząc się o to prosić, wezwał interwencji swojej matki. Potem zrozumie, że chodzi o królestwo Boże, duchowe, o zbawienie ludzi – i odda się tej wielkiej sprawie aż do ostatniej godziny życia. Warto tu tylko uzupełnić, że według relacji Marka to oni sami: Jan i Jakub zwrócili się do Chrystusa z tą dziwną prośbą, nie wyręczając się przy tym matką.
Chrystus nadał Janowi i Jakubowi, jego bratu, drugie imię – „Synowie gromu” (Łk 9, 51-56). Jan zostaje wyznaczony razem ze św. Piotrem, aby przygotowali Paschę wielkanocną. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jan spoczywał na piersi Zbawiciela. Tylko on pozostał do końca wierny Panu Jezusowi – wytrwał pod krzyżem. Dlatego Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej – Jana jako przybranego syna (J 19, 26-27).
Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jan przybywa razem ze św. Piotrem do grobu, gdzie „ujrzał i uwierzył” (J 20, 8), że Chrystus żyje. W Dziejach Apostolskich Jan występuje jako nieodłączny na początku towarzysz św. Piotra. Obaj idą do świątyni żydowskiej na modlitwę i dokonują u jej wejścia cudu uzdrowienia paralityka (Dz 3, 1 – 4, 21). Jan z Piotrem został delegowany przez Apostołów dla udzielenia Ducha Świętego w Samarii (Dz 8, 14-17). We dwóch przemawiali do ludu, zostali pojmani i wtrąceni do więzienia (Dz 4, 1-24). O Janie Apostole wspomina także św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów. Nazywa go filarem Kościoła (Ga 2, 9).
Jan przebywał przez wiele lat w Jerozolimie (Ga 2, 9), potem prawdopodobnie w Samarii, a następnie w Efezie. To tam napisał Ewangelię i trzy listy apostolskie. Wynika z nich, że jako starzec kierował niektórymi gminami chrześcijańskimi w Małej Azji. Z Apokalipsy dowiadujemy się, że były to: Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea.
Tradycja wczesnochrześcijańska okazywała żywe zainteresowanie losami św. Jana Apostoła po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Św. Papiasz (ok. 80-116) i św. Polikarp (ok. 70-166) szczycą się nawet, że byli uczniami św. Jana. Podają nam pewne cenne szczegóły z jego późniejszych lat. Podobnie św. Ireneusz (ok. 115-202) przekazał nam zaczerpnięte z tradycji niektóre wiadomości. Także w pismach apokryficznych znajdujemy o życiu Jana okruchy prawdy. Z tych wszystkich źródeł wynika, że Jan głosił Ewangelię albo w samej Ziemi Świętej, albo w jej pobliżu, a to ze względu na Matkę Bożą, nad którą Chrystus powierzył mu opiekę. Po wybuchu powstania żydowskiego Jan schronił się zapewne w Zajordanii, gdzie przebywał do końca wojny, tj. do roku 70 (zburzenie Jerozolimy). Stamtąd udał się do Małej Azji, gdzie pozostał aż do zesłania go na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana (81-96). Po śmierci cesarza Apostoł wrócił do Efezu, by tu za panowania Trajana (98-117) zakończyć życie jako prawie stuletni starzec. Potwierdzają to św. Ireneusz i Polikrates, biskup Efezu (ok. 190 roku).
W wieku II lub III powstał w Małej Azji apokryf Dzieje Jana. Przytacza go m.in. Focjusz. Do naszych czasów dochowały się jego znaczne fragmenty. Według tego pisma Domicjan wezwał najpierw Jana do Rzymu. Nie miał jednak odwagi skazać starca na gwałtowną śmierć, dlatego zesłał go na wygnanie na wyspę Patmos, by na tej skalistej, niezaludnionej wyspie Morza Egejskiego zginął powolną śmiercią. Na szczęście chrześcijanie nie zapomnieli o ostatnim świadku Chrystusa. Główną treścią apokryfu są cuda, jakie Jan miał zdziałać w Rzymie i w Efezie. W opisach znajduje się tak wiele legendarnych motywów, że trudno wydobyć z tego apokryfu prawdę. Utrwaliło się podanie, że Domicjan usiłował najpierw w Rzymie otruć św. Jana. Kielich pękł i wino się rozlało w chwili, gdy Apostoł nad nim uczynił znak krzyża świętego. Wtedy cesarz kazał go męczyć we wrzącym oleju, ale Święty wyszedł z niego odmłodzony. Przez kilkaset lat (do roku 1909) 6 maja było nawet obchodzone osobne święto ku czci św. Jana w Oleju.
Jan miał mieć ucznia, którego w sposób szczególniejszy miłował i z którym łączył wielkie nadzieje. Ten wszakże wszedł w złe towarzystwo i został nawet hersztem zbójców. Apostoł tak długo go szukał, aż go odnalazł i nawrócił. Euzebiusz z Cezarei pisze, że Jan nosił diadem kapłana, że organizował gminy i ustanawiał nad nimi biskupów, a w Efezie miał wskrzesić zmarłego.
Swoją Ewangelię napisał Jan prawdopodobnie po roku 70, kiedy powrócił do Efezu. Miał w ręku Ewangelie synoptyków (Mateusza, Marka i Łukasza), dlatego jako naoczny świadek nauk Pana Jezusa i wydarzeń z Nim związanych nie powtarza tego, co już napisano, uzupełnia wypadki szczegółami bliższymi i faktami przez synoptyków opuszczonymi. Nigdzie wprawdzie nie podaje swojego podpisu wprost, ale podaje go pośrednio, kiedy pisze na wstępie: „I oglądaliśmy Jego chwałę” (J 1, 14), zaś w swoim pierwszym liście napisze jeszcze dobitniej: „To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce” (1 J 1, 1). Ewangelię św. Jana zna św. Ignacy z Antiochii (+ ok. 107) i cytuje ją w swoich listach. Zna ją również św. Justyn (+ ok. 165), a Fragment Muratoriego (160-180) pisze wprost o św. Janie jako autorze Ewangelii.
Pierwszymi adresatami Ewangelii św. Jana byli chrześcijanie z Małej Azji. Znali oni dobrze Jana, nie musiał się więc im przedstawiać. W owych czasach rozpowszechniały się pierwsze herezje gnostyckie: ceryntian, nikolaitów i ebionitów. Dlatego Ewangelia św. Jana nie ma charakteru katechetycznego, jak poprzednie, a raczej historyczno-teologiczny. Jan wykazuje, że Jezus jest postacią historyczną, że jest prawdziwie Synem Bożym. Tradycja za symbol słusznie nadała mu orła, gdyż głębią i polotem przewyższył wszystkich Ewangelistów.
Według podania, cesarz Nerwa (96-98) miał uwolnić św. Jana z wygnania. Apostoł wrócił do Efezu, gdzie zmarł niebawem ok. 98 roku. Jako więc jedyny z Apostołów zmarł śmiercią naturalną. Dlatego podczas dzisiejszej liturgii celebrans nosi szaty białe, a nie – jak w przypadku wszystkich pozostałych Apostołów – czerwone. Pierwszą wzmiankę o grobie św. Jana w Efezie ok. 191 roku podaje w liście do papieża św. Wiktora Polikrates, biskup Efezu. Papież św. Celestyn I w liście swoim do ojców soboru efeskiego z 8 maja 431 roku winszuje im, że mogą czcić relikwie św. Jana Apostoła. Św. Grzegorz z Tours (+ 594) wspomina o cudach, jakie działy się przy tym grobie. Badania archeologiczne, przeprowadzone w 1936 roku, potwierdziły istnienie tego grobu. Dzisiaj z wielkiej metropolii, jaką niegdyś był Efez, pozostały jedynie ruiny, a na nich powstała mała wioska turecka.

Święty Jan EwangelistaJan jest patronem Albanii i Azji Mniejszej; ponadto aptekarzy, bednarzy, dziewic, zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem: introligatorów, kopistów, kreślarzy, litografów, papierników, pisarzy oraz owczarzy, płatnerzy, skrybów, ślusarzy, teologów, uprawiających winorośl oraz wdów. Kult św. Jana Apostoła w Kościele był zawsze bardzo żywy. Najwspanialszą świątynię wystawiono mu w Rzymie. Jest nią bazylika na Lateranie pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Apostoła. Zwana jest również bazyliką Zbawiciela – matką wszystkich kościołów chrześcijaństwa, gdyż jako pierwsza była uroczyście konsekrowana przez papieża św. Sylwestra I (+ 335) i dotąd jest katedrą papieską. Nadto w Rzymie wystawiono św. Janowi Apostołowi jeszcze inne kościoły, np. przy Bramie Łacińskiej (ante Portam Latinam), gdzie Apostoł miał być męczony w rozpalonym oleju. Do Jana Apostoła szczególne nabożeństwo miały św. Gertruda i św. Małgorzata Maria Alacoque. Właśnie w dniu dzisiejszym, w dniu jego święta miały objawienia dotyczące nabożeństw do Serca Pana Jezusa. Szczególnym nabożeństwem do św. Jana Apostoła wyróżniali się kiedyś w Polsce krzyżacy. Wystawili też oni szereg kościołów ku jego czci.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako stary Apostoł, czasami jako młodzieniec w tunice i płaszczu, rzadko jako rybak. Najczęściej występuje w scenach będących ilustracjami tekstów Pisma św.: jest jedną z centralnych postaci podczas Ostatniej Wieczerzy, Jan pod krzyżem obok Maryi, Jan podczas Zaśnięcia NMP, Jan na Patmos, Jan i jego wizje apokaliptyczne. Bywa – błędnie – przedstawiany w scenie męczeństwa, zanurzony w kotle z wrzącą oliwą. Czasem na obrazach towarzyszy mu diakon Prochor, któremu dyktuje tekst. Jego atrybutami są: gołębica, kielich z Hostią, kielich zatrutego wina z wężem (wąż jest symbolem zawartej w kielichu trucizny-jadu; na tę pamiątkę podaje się dzisiaj w wielu kościołach wiernym poświęcone wino do picia, by nie szkodziła im żadna trucizna), kocioł z oliwą, księga, orzeł w locie, na księdze lub u jego stóp, siedem apokaliptycznych plag, zwój.

Poświęcenie wina na pamiątkę św. Jana, apostoła i ewangelisty - Telewizja Polska SA

Poświęcenie wina – 27 grudnia

27 grudnia 2010 by o. Admin Leave a Comment

W niektórych krajach Europy, a także w Polsce, 27 grudnia, w dniu święta św. Jana Apostoła i Ewangelisty praktykowane jest błogosławieństwo wina.

 

Zwyczaj tego błogosławienia nie sięga poza XIII wiek, jednakże pochodzenie tej praktyki nawiązuje do legendy z VI wieku, do tzw. Apokryfu św. Jana „Virtutes Johanni”.

 

„Legenda na dzień św. Jana Apostoła i Ewangelisty” podaje, że kiedy św. Jan po całej Azji głosił słowo Boże, „kapłan bożków Aristodemus” wzniecił przeciw niemu rozruchy wśród ludu. Ów kapłan zażądał od św. Jana, aby poddał się próbie zatrutego wina, gdyż tylko w tym przypadku, gdyby zobaczył, że św. Jan po jego spożyciu nadal będzie żyć, uwierzy w Boga. Przedtem podał to zatrute wino dwom skazańcom, których dostarczył mu prokonsul. Skazańcy po wypiciu wina zmarli. Św. Jan wziął kielich, nakreślił na sobie znak krzyża i bez szkody dla zdrowia wypił je. Gdy Aristodemus nadal jeszcze nie był przekonany, św. Jan dokonał dodatkowo cudu przywrócenia życia obu skazańcom. To dopiero sprawiło nawrócenie zarówno owego kapłana, jak też prokonsula wraz z ich rodzinami.

 

Sens zwyczaju błogosławienia wina najlepiej oddają „Obrzędy błogosławieństw”. W tekście monicji prosimy Boga „aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymał wśród nas wzajemną miłość, od której św. Jan na wzór samego Chrystusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów”. Zwyczajowo pijący poświęcone wino składają sobie życzenia: „bibe amorem sancti Joanni” (pij miłość św. Jana).

 

za: wigilia.pl

 

 

http://www.gdynia.franciszkanie.pl/2010/12/poswiecenie-wina-27-grudnia/

[box]Tradycja mówi, że nieżyczliwi ludzie przygotowali św. Janowi kubek zatrutego wina. Apostoł pobłogosławił wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość, do której św. Jan Apostoł na wzór samego Jezusa tak gorąco zachęcał swoich uczniów.

 

Po chwili modlitwy w milczeniu celebrans rozkłada ręce i wypowiada modlitwę błogosławieństwa: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Twój Syn Jednorodzony, nasz Pan, Jezus Chrystus, ustanawiając Eucharystię, obrał wino jako znak Nowego Przymierza we Krwi swojej. Pobłogosław † to wino i zachowaj od niebezpieczeństwa choroby tych, którzy będą je kosztować. Za wstawiennictwem świętego Jana, ucznia, którego Jezus miłował, umacniaj wśród nas wzajemną zgodę i bratnią miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: Amen.[/box]

Sobota, 26 grudnia 2020

ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Święto

Św. Szczepana, pierwszego męczennika – święto - Uroczystości i Święta - www.slowo.redemptor.pl
Kazanie św. Fulgencjusza, biskupa Ruspe
Oręż miłości
Wczoraj święciliśmy Narodziny ziemskie wiecznego Króla, a dziś obchodzimy chwalebną mękę żołnierza.
Wczoraj nasz Król, odziany szatą ciała, wyszedł z łona Dziewicy i raczył nawiedzić świat; dzisiaj Jego żołnierz opuszcza siedzibę ciała i pełen chwały przechodzi do nieba.
Król nasz, mimo iż najwyższy i pełen majestatu, przychodzi w poniżeniu dla nas, ale nie mógł przyjść bez daru. Przynosi bowiem swoim bojownikom wielki dar, którym ich hojnie wzbogaca i umacnia do zwycięskiej walki. Tym darem jest miłość. Ma ona doprowadzić ludzi do wspólnoty z Bogiem.
Rozdał więc to, co przyniósł, niczego sobie nie ujął, a przecież w cudowny sposób wzbogacił ubogich – wiernych swoich, nic przy tym nie tracąc ze swych niewyczerpanych skarbów.
Miłość, która Chrystusa przywiodła z niebios na ziemię, Szczepana powiodła z tej ziemi do nieba. Miłość ta najpierw objawiła się w naszym Królu, by potem zajaśnieć w Jego żołnierzu.
Szczepan więc, aby zasłużyć na koronę, na jaką samo jego imię wskazuje, posłużył się miłością jako orężem i dzięki niej wszędzie zwyciężał. Miłość Boga nie dała mu ulec srożącym się przeciw niemu Żydom; miłość bliźniego kazała mu orędować za tymi, którzy go kamienowali. Z miłości ganił błądzących, aby się poprawili; z miłości modlił się za obrzucających go kamieniami, aby nie byli ukarani.
Mocny miłością, przezwyciężył zapamiętałą nienawiść Szawła i tak wysłużył sobie, by jego prześladowca na ziemi stał się dlań towarzyszem w niebie. Jego święta i niestrudzona miłość pragnęła zdobyć modlitwą tych, których nie zdołała nawrócić upomnieniami.
A teraz Paweł weseli się wraz ze Szczepanem, razem z nim zażywa chwały Chrystusa, wraz ze Szczepanem raduje się i króluje. Tam, gdzie pierwszy poszedł Szczepan, ukamienowany przez Pawła, tam w ślad za nim podążył Paweł, wsparty modlitwami Szczepana.
Oto prawdziwe życie, bracia moi: Tam Paweł nie wstydzi się zabicia Szczepana, a Szczepan raduje się towarzystwem Pawła, gdyż w obu jest radosna miłość. Ona w Szczepanie przemogła srogość Żydów, w Pawle zakryła mnogość grzechów, w obu zaś na równi zasłużyła na posiadanie królestwa niebios.
Miłość więc jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra, jest wypróbowaną obroną i drogą wiodącą do nieba. Kto nią postępuje, nie może ani błądzić, ani się lękać. Ona kieruje, ona chroni, ona prowadzi.
Bracia! Skoro więc Chrystus ustanowił stopnie miłości, dzięki którym każdy chrześcijanin może się wznosić ku niebu, przeto niewzruszenie zachowujcie miłość bez skazy, wzajemnie ją sobie okazujcie, a w niej postępując, wznoście się coraz wyżej.
Ukamienowanie świętego Szczepana
Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co „wieniec” i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego greckie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą – Żydem z diaspory, zhellenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, „pełen łaski i mocy Ducha Świętego” głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.
Został oskarżony przez Sanhedryn, że występuje przeciw Prawu i Świątyni. W mowie obrończej Szczepan ukazał dzieje Izraela z perspektywy chrześcijańskiej, konkludując, że naród ten stale lekceważył wolę Boga (Dz 6, 8 – 7, 53). Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany (Dz 7, 54-60). Jest określany mianem Protomartyr – pierwszy męczennik.
Oskarżycielami Szczepana przed Sanhedrynem żydowskim byli inni zhelenizowani Żydzi, z wymienionych w tekście Dziejów Apostolskich synagog. Wynika stąd, że Szczepan zaczął od nawracania swoich rodaków, do których mógł przemawiać w ich własnym języku, czyli po grecku. Zadziwia znajomością dziejów narodu żydowskiego i wskazuje, że powołaniem narodu wybranego było przygotowanie świata na przyjście Zbawiciela. Żydzi nie tylko sprzeniewierzyli się temu wielkiemu posłannictwu, ale nawet zamordowali Chrystusa. Stąd oburzenie, jakie wyrywa się z ust Szczepana.
Był to rok 36, a więc od śmierci Chrystusa Pana upłynęły zaledwie 3 lata. Prozelici musieli praktykować i wypełniać, podobnie jak Apostołowie i uczniowie Chrystusa, także prawo judaizmu z przyjęciem obrzezania, pogłębione jedynie o nakazy Ewangelii. Dopiero sobór w Jerozolimie w roku 49/50 zdecydował, że poganie nawróceni na chrześcijaństwo nie są zobowiązani do zachowania prawa mojżeszowego. Same niemal imiona greckie wskazują, jak wielkie były wpływy helleńskie w czasach apostolskich w narodzie żydowskim. Nadto wynika z tekstu, że pieczę nad ubogimi zlecono głównie nawróconym hellenistom, aby nie mieli żalu, że są krzywdzeni przez wiernych pochodzenia żydowskiego.
Autor Dziejów Apostolskich podkreśla, że przy śmierci Szczepana był obecny Szaweł, późniejszy Apostoł Narodów, którego św. Łukasz stanie się potem uczniem. Pilnował szat oprawców. Był oficjalnym świadkiem kamienowania – reprezentował Sanhedryn.
Bibliści zastanawiają się, jak mogło dojść do jawnego samosądu oraz morderstwa, skoro każdy wyrok śmierci był uzależniony od podpisu rzymskiego namiestnika, jak to widzimy przy śmierci Pana Jezusa. Właśnie wtedy, w 36 roku Piłat został odwołany ze swojego stanowiska, a nowy namiestnik jeszcze nie przybył. Żydzi wykorzystali ten moment, by dokonać samosądu na Szczepanie, co więcej, rozpoczęli na szeroką skalę akcję niszczenia chrześcijaństwa: „Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim” (Dz 8, 1).
Kult Szczepana rozwinął się natychmiast. Jednakże na skutek zawieruch, jakie nawiedzały Ziemię Świętą, w tym także Jerozolimę, zapomniano o jego grobie. Odkryto go dopiero w 415 roku. Skoro udało się go rozpoznać, to znaczy, że św. Szczepan musiał mieć grób wyróżniający się i z odpowiednim napisem. O znalezieniu tego grobu pisze kapłan Lucjan. Miał mu się zjawić pewnej nocy Gamaliel, nauczyciel św. Pawła, i wskazać grób swój i św. Szczepana w pobliżu Jerozolimy (Kfar Gamla, czyli Beit Jamal). Chrześcijanie, uciekając przed oblężeniem Jerozolimy i w obawie przed jej zburzeniem przez cesarza Hadriana, zabrali ze sobą śmiertelne szczątki tych dwóch czcigodnych mężów i we wspomnianej wiosce je pochowali. Gamaliel bowiem miał zakończyć życie jako chrześcijanin. Na miejscu odnalezienia ciał biskup Jerozolimy, Jan, wystawił murowaną bazylikę; drugą zbudował w miejscu, gdzie według podania Szczepan miał być ukamienowany. Bazylikę tę upiększyli św. Cyryl Jerozolimski (439) i cesarzowa św. Eudoksja (460).
Imię Szczepana włączono do Kanonu rzymskiego. Jest patronem diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy i tkaczy.
Z dniem św. Szczepana łączono w Polsce wiele zwyczajów. Podczas gdy pierwszy dzień Świąt spędzano w zaciszu domowym, wśród najbliższej rodziny, w drugi dzień obchodzono z życzeniami świątecznymi sąsiadów, dalszą rodzinę i znajomych. W czasie Mszy świętej rzucano w kościele zboże na pamiątkę kamienowania Świętego. Wieczór 26 grudnia nazywano „szczodrym”, gdyż służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała poczęstunek, a nawet prezenty. Po przyjęciu smarowano miodem pułap i rzucano ziarno. Jeśli zboże przylgnęło, było to dobrą wróżbą pomyślnych zbiorów.
Zaskoczenie może budzić fakt, że Kościół w drugim dniu oktawy Świąt Bożego Narodzenia umieścił święto św. Szczepana. Być może stało się tak po to, byśmy zapatrzeni w żłóbek Chrystusa nie zapomnieli, że ofiara ze strony Boga dla człowieka pociąga konieczność także ofiary ze strony człowieka dla Boga, chociażby ona wymagała nawet krwi męczeństwa.
Święty Szczepan

W ikonografii św. Szczepan występuje jako młody diakon w białej tunice lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka palmowa.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który się modlił nawet za swoich prześladowców, † daj nam naśladować jego przykład * i naucz nas miłować nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

https://wobroniewiaryitradycji.com/2020/12/25/25-grudnia-dzisiaj-rozpoczynamy-akcje-nazaret-moim-domem/

25 grudnia: dzisiaj rozpoczynamy 40-dniową akcję „Nazaret – moim Domem!”

25 grudnia: dzisiaj rozpoczynamy 40-dniową akcję „Nazaret – moim Domem!”

Akcja modlitewna została objęta opieką duchową przez ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego – Poświęcenie rodziny Świ…

Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu

Plan modlitwy:
Modlitwa codzienna:

Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne;

1 dziesiątka różańca – tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi – ustanowienie Maryi królową naszych rodzin

Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece

Czwartki: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online*1 (czas dowolny)
** Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim
„Dziś adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego zdrowia, jednak nim zasnęłam, łączyłam się z siostrami adorującymi. W godzinie od czwartej do piątej nagle zostałam zbudzona, usłyszałam głos, abym wzięła udział w modlitwie z tymi osobami, które teraz adorują. Poznałam, że jest wśród adorujących dusza, która się za mnie modli. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji; na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara.”  (Dz.1419 – 1421)

Piątki: Adoracja krzyża – modlitwa przepraszania Jezusa za grzechy swojej rodziny i Uwielbienie Bożego Miłosierdzia wypływające z krzyża dla rodziny. (czas i forma dowolna)

Finał modlitwy – 2 lutego 2021 r.

Udział w Mszy świętej w najbliższym Maryjnym Sanktuarium, bądź w kościele parafialnym lub w domach online*1
Zapalenie Świecy Gromnicznej, symboliczne wprowadzenie Światła Chrystusa do naszych domów.
Zawierzenie naszych rodzin, zgromadzeń i parafii Bożemu Miłosierdziu przez Akt ofiarowania się rodziny Miłosierdziu Bożemu i odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Modlitwa za wstawiennictwem Maryi i Patronów o wylanie Ducha Świętego przez odmówienie rodzinnie Hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” i pobłogosławienie naszych domów wodą święconą z prośbą, aby Jezus, Maryja i Św. Józef uczynili z naszego dom swój Nazaret.

Organizatorzy: Wojownicy Maryi i Teobańkologia

Psalm 51
Błaganie pokutnika

Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku * i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą * i jako grzesznika poczęła mnie matka. A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, * obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, abym usłyszał radość i wesele, * niech się radują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia * i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich * i wrócą do Ciebie grzesznicy. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, † Boże, mój Zbawco, * niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, * a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, * a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, * pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, * wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Psalm 121
Bóg czuwa nad wiernymi

Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał (Ap 7, 16)

Wznoszę swe oczy ku górom: * skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, * który stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, * ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie * Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan ciebie strzeże, † jest cieniem nad tobą, * stoi po twojej prawicy. We dnie nie porazi cię słońce * ani księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego, * ochroni twoją duszę. Pan będzie czuwał †nad twoim wyjściem i powrotem, * teraz i po wszystkie czasy. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Piątek, 25 grudnia 2020

NARODZENIE PAŃSKIE

Uroczystość

Litania do św Józefa

https://www.youtube.com/watch?v=B1bLxrZEy4g

Polskie Tradycyjne Kolędy

https://www.youtube.com/watch?v=dLScEXkP964

(J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Katolik.pl - Litanie

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża
Poznaj swoją godność, chrześcijaninie

Dzisiaj narodził nam się Zbawiciel, radujmy się, umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia.
Nikogo ona nie omija, wszyscy mają ten sam powód do tego wesela, bo nasz Pan niweczy grzech i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski jest palmy zwycięstwa; niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do niego jest powołany.
Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych wyrokach Bożych, i Syn Boga przyjmuje na siebie naturę ludzką, by ją pojednać z jej Stwórcą i przez nią pokonać szatana, jej zwycięzcę i sprawcę śmierci.
Pan się rodzi, „Chwała na wysokości Bogu” śpiewają radośnie aniołowie i głoszą „pokój ludziom, których umiłował”. Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę powstającą ze wszystkich narodów. Jakże wielką radość powinno dawać nam, ludziom, owo niewysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów.
Umiłowani! Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu Świętym, albowiem umiłował nas i w swym bezgranicznym miłosierdziu ulitował się nad nami: „Nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”, abyśmy się w Nim stali nowym, odrodzonym stworzeniem.
Porzućmy więc to, czym byliśmy, i nasze dawne uczynki, a skoro przez Wcielenie Syna Bożego zostaliśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się wszystkiego, co jest tylko ciałem.
Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego.
Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa.
Nowenna przed uroczystością Narodzenia Pańskiego - Karmel.pl

Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV. Kronikarz rzymski, Filokales, w swoim kalendarzu pod rokiem 354 zaznacza: Natus Christus in Betleem Judeæ (Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim). Z tego także czasu mamy fragment homilii papieża św. Liberiusza (+ 366) na Boże Narodzenie. Najdawniejsza wzmianka o tym święcie w Kościele syryjskim pochodzi od św. Jana Chryzostoma. W swoim kazaniu z dnia 25 grudnia 380 roku tenże święty jako młody wówczas kapłan oznajmia wiernym z radością, że po raz pierwszy będzie w antiocheńskiej katedrze obchodzone to święto. Z tej właśnie uroczystości zachowało się jego kazanie. W tymże wieku IV uroczystość Bożego Narodzenia spotykamy w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w Rzymie i w Hiszpanii.
Po Mszy świętej, odprawionej w Betlejem o północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano drugą Mszę świętą w godzinach porannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wreszcie, aby dać pełny upust radości, odprawiano w godzinach południowych trzecią Mszę świętą w kościele katedralnym. W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604). Odprawiano tam nocą pasterkę przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej; drugą Mszę świętą w godzinach porannych w kościele Zmartwychwstania, gdzie miał rezydencję swoją przedstawiciel cesarza wschodniego; trzecią zaś koło południa w bazylice św. Piotra.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Już pierwsze słowa inwitatorium wprowadzają nas w nastrój tajemnicy: „Chrystus narodził się nam. Oddajmy Mu pokłon”. Nie mniej radosnym akordem brzmią czytania i responsoria. Kościół wyraża tak wielką radość z narodzenia Pana Jezusa, że przez osiem dni (oktawa) obchodzi tę uroczystość. To jedna z dwóch istniejących w obecnym kalendarzu liturgicznym oktaw – drugą jest Oktawa Wielkanocy.

Narodziny Chrystusa

Chrystus narodził się w Betlejem Judzkim. Jest bowiem jeszcze Betlejem, leżące w Galilei, w pobliżu Nazaretu (12 km na północ), dzisiaj Beit Lahm, wymieniane już w księgach: Jozuego (Joz 19, 15) i Sędziów (Sdz 12, 8. 10). Betlejem Judzkie natomiast leży ok. 8 km na południe od Jerozolimy. Wymieniane jest również kilkanaście razy w Starym Testamencie oraz w dokumentach pozabiblijnych. W Betlejem urodził się i został namaszczony na króla Izraela Dawid. Dlatego św. Łukasz nazywa Betlejem „miastem Dawidowym” (Łk 2, 4-5). Miasto liczy obecnie kilkanaście tysięcy ludzi, przeważnie Arabów. Za czasów Pana Jezusa osada liczyła ok. 1000 mieszkańców. Betlejem leży na wysokości 770 m na dwóch wzgórzach, otoczonych malowniczymi dolinami.
Według świadectwa bardzo wczesnego, bo z wieku II (św. Justyn) Pan Jezus narodził się w grocie skalnej. Dzisiaj jeszcze można je spotkać na zboczu gór, ogrodzone na zewnątrz murem z małą bramą i oknem, gdzie wewnątrz żyje cała uboga rodzina wraz z inwentarzem. Św. Hieronim (+ ok. 420) zamieszkał na stałe w Betlejem w pobliżu groty narodzenia, gdzie założył klasztor. Pisze on, że cesarz Hadrian w wieku II na miejscu narodzenia Pańskiego wprowadził kult bożka Adonisa. To trwało ok. 180 lat. Dopiero cesarzowa św. Helena w 326 roku nad grotą Narodzenia Pana Jezusa wystawiła bazylikę. Biskup Euzebiusz z Cezarei (+ 340) pisze o tym jako pierwszy. W roku 333 opisał tę bazylikę pielgrzym z francuskiego miasta Bordeaux. Kiedy zaś świątynia uległa spaleniu, cesarz Justynian I jeszcze piękniej ją odbudował (w. VI). Pewne zmiany wprowadzili do bazyliki krzyżowcy i taką pozostała po nasze czasy.
Grota narodzenia znajduje się pod prezbiterium. We wnętrzu groty są dwa ołtarze: jeden jest na miejscu narodzenia. Pod nim można oglądać gwiazdę z napisem łacińskim: Hic de Maria Virgine Christus natus est (Tu z Maryi Panny narodził się Chrystus). Drugi ołtarz stoi na miejscu żłóbka, który przeniesiony został według podania do Rzymu do bazyliki Matki Bożej Większej. Przy ołtarzu żłóbka katolicy odprawiają w dzień i w noc Msze święte o Bożym Narodzeniu.
Jak świadczą o tym gwiazda i napis, miejsce to należało kiedyś do katolików. Jednak w roku 1634 sułtan Murat IV przyznał wszystkie miejsca święte w Palestynie prawosławnym Grekom. Wprawdzie dzięki interwencji państw katolicy odzyskali ponownie prawa do tychże miejsc, ale w wieku XIX, kiedy Rosja carska pokonała Turków, miejsca święte, także grotę narodzenia Chrystusa, oddała ponownie prawosławnym Grekom.

Narodziny ChrystusaTajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Jako Bóg jest wieczny, nieskończony, wszechobecny i wszechmocny. Jako człowiek jest ograniczony czasem, przestrzenią i mocą. Jako Bóg jest Panem śmierci. Jako człowiek jest jej poddany.
Przez unię osobową (hipostatyczną) Syn Boży połączył w sobie dwie natury: Boską i ludzką, tak że zachowały one swoją odrębność w swojej Osobie Bożej. W swojej naturze Bożej Syn Boży, Słowo odwieczne, nie miał nigdy początku, jest wieczny. W naturze swojej ludzkiej, którą przyjął z dziewiczego ciała Maryi, rozpoczął istnienie w pierwszym roku naszej ery i otrzymał imię Jezus.
Na soborze w Chalcedonie w 451 roku, występując przeciwko Eutychesowi, jeszcze dokładniej określono, na czym polega tajemnica wcielenia i narodzenia Syna Bożego: „Wyznajemy wszyscy jednozgodnie, że jeden i ten sam jest Jezus Chrystus, pełen i doskonały również w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek – z ciałem i duszą rozumną. Współistotny z Ojcem według Bóstwa i współistotny z nami, ludźmi, według człowieczeństwa… Przed wiekami zrodzony z Ojca według natury Bożej, w ostatnich zaś czasach zrodzony jako człowiek dla naszego zbawienia przez Maryję Dziewicę, Bożą Rodzicielkę…”.

Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się bardzo wiele zwyczajów:

Żłóbek. Podanie głosi, że żłóbek Pana Jezusa został już w wieku V przeniesiony z Betlejem do Rzymu i umieszczony w bazylice Matki Bożej Większej. Na tę pamiątkę co roku pasterkę odprawiano w Rzymie w tymże kościele przy żłóbku Chrystusa. Najpierw we Włoszech w uroczystość Bożego Narodzenia zaczęto wystawiać żłóbki na tle grot, dołączając do figur Świętej Rodziny aniołów i pasterzy. Jednak do rozpowszechnienia zwyczaju budowania żłóbków i szopek najbardziej przyczynił się św. Franciszek i jego synowie duchowi. Najsłynniejsze są szopki toskańskie, sycylijskie i neapolitańskie. W Polsce głośne są szopki krakowskie, prawdziwe arcydzieła sztuki ludowej. Co roku urządza się ich wystawę na Rynku Głównym w Krakowie przy pomniku Adama Mickiewicza.
Jasełka. Od żłóbków łatwo było przejść w średniowieczu do przedstawień teatralnych: początkowo odprawianych po kościołach w formie bardzo prostej jako ilustracja tekstów ewangelicznych, aż po bogato rozbudowane sceny teatralne. Misteria te cieszyły się zawsze wielkim powodzeniem. W wieku XVIII rozpowszechnił się na dworach zwyczaj urządzania jasełek kukiełkowych.
Kolędy. Ten obyczaj wywodzi się od rzymskich kolęd styczniowych, związanych ze świętem odradzającego się słońca. W swej pierwotnej szacie było to życzenie pomyślności w domu i w gospodarstwie. Nie ma narodu katolickiego, który by nie miał własnych kolęd. Gdyby je zebrać wszystkie w całości, powstałoby kilka pokaźnych tomów o bardzo bogatej treści i melodii. Polska należy do krajów, posiadających w swoim dorobku kulturalnym i folklorystycznym ponad 500 kolęd, co stanowi swoisty rekord.
Choinka. Zwyczaj to dawny, pochodzący jeszcze z czasów pogańskich, a rozpowszechniony zwłaszcza wśród ludów germańskich. W dniach przesilenia: zimy i nocy, kiedy to dnie stawały się coraz dłuższe, zawieszano u sufitu mieszkań gałązki: jemioły, jodły, świerku czy sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. Kościół chętnie ten zwyczaj przejął jako zapowiedź i znak, jako typ i figurę Jezusa Chrystusa. On był dla rodzaju ludzkiego prawdziwym rajskim drzewem żywota. Na drzewie krzyża dokonał On naszego zbawienia. Na drzewku zawieszamy światła, gdyż Chrystus tak często siebie nazywał światłem. Zawieszamy na drzewku łakocie i ozdoby, aby w ten sposób przypomnieć dobrodziejstwa odkupienia. Zwyczaj ten rozpowszechnił się dzisiaj niemal na całym świecie. W święta Bożego Narodzenia wystawia się choinki w kościołach i w domach, na placach i w oknach wystawowych.

Narodziny ChrystusaŻyczenia i podarki. W wielu krajach jest to tak powszechny zwyczaj, że na jednego mieszkańca przypada przeciętnie kilkanaście kart świątecznych z życzeniami. Posyła się je nawet najbliższym sąsiadom. Łącznie w całym świecie liczba kart świątecznych dochodzi do miliardów. Nie mniej powszechny jest zwyczaj obdarowywania się w święta Bożego Narodzenia prezentami. Zwyczaj to bardzo dawny, sięgający czasów starożytnych, który łączono z nowym rokiem. Jest to piękny symbol zbratania i miłości. Największy powód do radości mają w święta Bożego Narodzenia dzieci. Chrystus bowiem zjawił się w postaci dziecka. Dlatego przede wszystkim dzieci czekają na podarki i prezenty gwiazdkowe.
Zwyczajem świąt Bożego Narodzenia jest również składanie sobie wzajemnie wizyt. Dawniej, gdy święta trwały kilka dni, w pierwszym dniu dobry obyczaj nakazywał spędzać je w zaciszu domowym wśród najbliższych. Dopiero w drugi dzień Świąt szło się w odwiedziny do krewnych i przyjaciół.
Wigilia. Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, stała się powszechną tradycją w wieku XX. Stół zaścielał biały obrus, przypominający ołtarz i pieluszki Pana, pod nim układano siano – dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Jeśli ktoś z rodziny w tym roku przeniósł się do wieczności, zostawiano i dla niego pełne nakrycie. Wierzono bowiem, że w tajemnicy świętych obcowania dusze naszych bliskich w tak uroczystej chwili przeżywają radość Bożego Narodzenia wraz z nami. Dawano również osobną zastawę dla gościa, który w wieczór wigilijny mógł się przypadkowo zjawić. Tego bowiem wieczoru nie mógł nikt być samotny czy głodny. Zwyczajem było również, że cały dzień obowiązywał post ścisły. W czasie wigilii dawano tylko potrawy postne, w liczbie nieparzystej, ale tak różnorodne, by były wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu roku. Pan domu lub najstarszy rozpoczynał wieczerzę modlitwą. Potem czytano opis narodzenia Pańskiego z Ewangelii św. Łukasza (rozdz. 2). Następnie po krótkim przemówieniu każdy z domowników brał opłatek do ręki i wspólnie składano sobie życzenia. Z tej okazji także przepraszano się wzajemnie i darowywano sobie urazy.
Opłatek jest symbolem Eucharystii, Chleba anielskiego, który w Pasterce wszyscy przyjmują. Tak więc Chrystus narodzony jednoczy wszystkich swoich wyznawców. Opłatek, być może, pochodzi od eulogiów pierwszych wieków, czyli od chlebów błogosławionych w czasie Mszy świętej, jak to jest w zwyczaju jeszcze dzisiaj u prawosławnych.
Po złożeniu sobie życzeń uczestnicy wigilii zabierają się do uczty, po której każdy udaje się do choinki, pod którą znajduje dla siebie prezent gwiazdkowy. Ucztę kończą kolędy, które śpiewa się do Pasterki. Dla podkreślenia, że zwierzęta były również obecne przy Bożym Narodzeniu i spełniały swoją rolę, karmiło się je opłatkiem kolorowym dla odróżnienia od białego, którym dzielili się ludzie. Panowało również w Polsce przekonanie, że zwierzęta w tę błogosławioną noc raz w roku mają przywilej mówić do siebie ludzką mową.

ŚWIĘTA NARODZENIA PAŃSKIEGO | Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Tajemnica przyjścia Boga na świat jest tak bogata, że jeszcze nikomu nie udało się jej do końca zgłębić. Należy zauważyć, że nie tylko Kościół pochyla się nad tym misterium swojej wiary, lecz czynili to także czciciele Boga w Starym Testamencie, przede wszystkim prorocy, z Izajaszem na czele. W mesjańskim orędziu tego wielkiego proroka dominuje ogromna radość, ale nie brak też innych tematów, znamiennych dla teologii Starego Testamentu. We fragmencie dziś czytanym do głosu dochodzi idea pokoju. Pokój był jedną z najbardziej cennych wartości w życiu biblijnego Izraela i w ogóle w orędziu starotestamentalnym. Chociaż różnie go rozumiano w poszczególnych epokach, to jednak zawsze był on przedmiotem największych pragnień narodu i poszczególnych jego członków. Pokoju życzono sobie wzajemnie, o pokój modlono się do Boga. Nigdy jednak Izraelitom nie udawało się doświadczyć pełni pokoju. Doznawano przez krótki czas jego namiastki, ale nie był to pokój we właściwym znaczeniu, pokój w zamyśle Bożym. Owszem, spodziewano się, że oczekiwany Mesjasz przyniesie światu pokój, ale wtedy nikt nie miał pojęcia, jaki rzeczywiście będzie pokój, który podaruje światu Syn Boży. Jezus Chrystus obdarowuje pokojem serca wynikającym z faktu zbawienia świata i przeznaczenia człowieka do życia wiecznego.

Komentarz do psalmu

Zarówno refren, jak i strofy responsorium swoją treścią wyrażają radość dzisiejszej uroczystości. Wnikając w treść Psalmu, nie można oprzeć się wrażeniu, że powstał on dla tego jedynego w historii wydarzenia – przyjścia Zbawiciela na świat. Autor natchniony, tworząc ten utwór kilka wieków wcześniej, być może przeczuwał, że stanowi on proroctwo czegoś wielkiego, niezwykłego, z pewnością jednak nie wiedział, z jakim rzeczywiście wydarzeniem będzie on związany. Psalm jest jeszcze jednym argumentem przemawiającym za tym, że Bóg przez wieki przygotowywał świat na spotkanie ze swoim Synem. Przyjście Zbawcy na ziemię było obecne w zamyśle Najwyższego od początku, aż w końcu przyszła owa betlejemska noc, kiedy ujrzały wszystkie ziemie zbawienie Boga naszego.

Komentarz do drugiego czytania

Prawda o przyjściu Boga na świat w ludzkiej postaci jest obecna we wszystkich pismach Nowego Testamentu. Z pewnością nie jest przedstawiona tak obrazowo i plastycznie, jak ma to miejsce w ewangeliach. W pismach apostolskich autorzy podchodzą do tego tematu w sposób pogłębiony, teologiczny. Nie mieli potrzeby dosłownie powielać narracji ewangelistów. Oni starali się dostrzec i przekazać treść wynikającą z tamtego wydarzenia. Takie podejście widzimy również w anonimowym Liście do Hebrajczyków. Czytany dziś fragment stanowi wspaniałą laudację na cześć Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, w której Kościół apostolski ogarnia refleksją dzieje zbawienia i z perspektywy dokonanych faktów dostrzega logikę wydarzeń starotestamentalnych, dostrzega sens i cel prorockiego przepowiadania. Wszystko zmierzało do realizacji pełni czasu. Refleksja pierwszego Kościoła nie ogranicza się tylko do tego, co przeszłe. Jest ona otwarta także na przyszłość. Przyjście Syna Bożego na świat, przyniesiona ludziom Dobra Nowina i dokonane zbawienie, stanowią dla każdego człowieka ogromne zadanie, zobowiązanie. Jeżeli czasy Starego Testamentu zdążały do pełni czasu, to historia po narodzeniu Jezusa zmierza do pełnego królowania nad wszechświatem Jezusa Chrystusa, a z Nim tych, którzy za Nim poszli i pozostają Mu wierni do końca.

Komentarz do Ewangelii

Fragment Ewangelii Świętego Jana, tak zwany Prolog, wydaje się, że nie pasuje do atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Tekst jest głęboki i poważny, za poważny, aby można było zrozumieć go przy śpiewie radosnych kolęd. A jednak tego rodzaju treści są potrzebne, aby nie zatracić znaczenia tajemnicy Bożego Narodzenia, aby nie spłycić przeżywania wielkiego misterium. W swoim znaczeniu Boże Narodzenie wybiega daleko poza betlejemską stajnię, zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość. Co do przeszłości, Święty Jan uświadamia nam, że przyjście Boga na świat w ludzkiej postaci istniało w zbawczych zamiarach Najwyższego od zawsze. Co do przyszłości, z tamtego wydarzenia świat będzie czerpał do końca czasu.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Adama Dynaka

 

Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa - Radio Plus Radom

Litania na Narodzenie Pańskie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,

Matko najczystsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Przez trudy podróży Twojej z Nazaretu do Betlejem,

Przez Twoje poddanie się woli Boskiej,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez miłość ubóstwa i cierpliwość Twoją,

Przez smutek Twój, kiedy Ci odmówiono gospody,

Przez smutek Twój, kiedyś do stajenki schronić się musiała,

Przez radość Twoją, kiedyś Zbawiciela świata urodziła,

Przez radość Józefa, Twego Oblubieńca,

Przez śpiewy Aniołów chwalących Boga,

Przez pokłon pasterzy… Przez miłość, z którą Jezusa w żłóbku położyłaś,

Abyśmy przez pokutę odpuszczenie grzechów naszych otrzymać mogli,

Abyśmy przez umartwienie i skruchę Twemu Synowi podobać się mogli,

Abyśmy przez życie w łasce przed Bogiem i ludźmi wzrastać mogli,

Abyśmy natchnieniom Boskim posłusznymi byli,

Abyśmy nieskończonych zasług Syna Twego uczestnikami się stali,

 

JEZU który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Panie Jezu – Janina bardzo prosi o podpowiedzi jak powinni żyć jej synowie.

 PAN JEZUS.

   „Do wszystkich, a nie tylko do Janiny synów powiem, aby oczyścili swoje serca i sumienia i aby chcieli żyć bez grzeszenia. Każdy ma inną sytuację rodzinną, zawodową i wie, że trzeba godnie żyć, lecz najważniejsze są dusze, które na spotkanie ze Mną  powinne być gotowe. Na świecie w Ameryce i w Polsce rządzą ludzie lucyferyczni, bo ani Polacy, ani Amerykanie nie chcą jeszcze umierać. Ja już powiedziałem i ciągle to mówię że państwami powinien rządzić najlepszy Przyjaciel Bóg Jezus Chrystusa tak nie jest i dlatego świat zbliża się ku upadkowi, bo taka jest lucyfera intencja. Największym grzechem ludzkości jest cały czas aborcja czyli zabijanie niemowląt, ale i dorosłych ludzi też zabijają wywrotowcy – diabła pachołki. To sami ludzie powinni się opamiętać i do uznania Mnie Boga KRÓLEM NARODÓW dążyć. Wobec powyższego stan polityczny i duchowy państw – rządzi zło, śmierć i demoniczni ludzie, a grzesznicy żyją w demonicznej ułudzie. Przyszłość świata zależy od ludzi, a gdy sumienie się w nich obudzi, to pozwolą Bogu na życie na Planecie Ziemi. Amen”.


   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Chicago – 17.XII.20 r.

Z mniej covidowych Antypodów – z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2020/21 –

ŻYCZENIA – głównie Szczęścia i Dojrzałości,
bo wówczas mamy szansę Zdrowo i Pomyślnie dokonywać wyborów
oświeconych i uczciwych polityków oddanych Polsce i Polskości –
w duchu KONFEDERACJI – Ruch Narodowy

życzy Leszek Makowski wraz Rodzinką i Rodakami.

 KONFEDERACJA_ORZEL

News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.


Obserwator Zachodni: Strajk kobiet (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5431:obserwator-zachodni-strajk-kobiet&catid=10:politics )

„Financial Times”, neuropolityka, strajk kobiet a systemy finansowe Ryzyko a ewentualna pomoc spoza przedsiębiorstwa
Koncepcja zdekolapsowania pracy samozatrudnionego przedsiębiorcy Jak definicje są za teorią, a nie przed teorią, czyli jak w zarządzaniu państwem ustawiono wóz przed końmi


I) Strajk kobiet. 22 X 2020 – XI 2020. Jedna z kobiet – bez najmniejszych zdolności nauczenia się kwantów i z której media uczyniły liderkę
– została opisana w GW jako zjawisko cudowne, na miarę Einsteina (19 XII 2020). W sprawie kobiet interweniowało 200 generałów [1], delikatnie mówiąc spoza opcji min. Macierewicza. Podali oni pewna rekonstrukcję celów polskich kobiet, ponieważ kobiety tylko krzyczały „wy…ć”, „je…ć” itd., lecz nie potrafiły powiedzieć i moim zdaniem chodzi tu o ekspresję skłonności do unikania. [i] Dlatego nie potrafiły powiedzieć o co im chodzi i próbowało je wyręczyć 200 generałów wspomnianej opcji. Nie potrafiły powiedzieć nie dlatego, że są głupi
e, ecz przeciwnie – są mądre i wiedzą, że w języku TVN i jego bokserskiego odbicia TVP, nie da się sformułować celów kobiecych, a więc w kategoriach miliona artykułów po r. 1989. Trudno jest stanąć kontra milion, jak 1:1000 000. Na szczęście, przypadkowo trafiłem na własne artykuły z lat 90, które są w 100 % kontradyktoryczne wobec wspomnianego miliona artykułów przed strajkiem kobiet i tysiąca artykułów po strajku (po stronie PO i PiS) i które tak się mają do tego miliona artykułów, że tworzą nowy język ponad PiS i PO.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5431:obserwator-zachodni-strajk-kobiet&catid=10:politics )

Konferencja Episkopatu Łotwy jest pierwszą na świecie, która wzywa do legalizacji „małżeństw homoseksualnych”. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5430:konferencja-episkopatu-lotwy-jest-pierwsza-na-swiecie-ktora-wzywa-do-legalizacji-malzenstw-homoseksualnych&catid=22:antiecclesia

Arcybiskup Stankevics z Rygi: Konferencja Episkopatu Łotwy jest pierwszą na świecie, która wzywa do legalizacji „małżeństw
homoseksualnych”.

(Ryga) Konferencja Episkopatu Łotwy ustanowiła rekord. Pod kierownictwem ks. Zbignevs Stankevics, arcybiskup Rygi, była to pierwsza konferencja biskupów w kraju, w której wezwano do wprowadzenia „małżeństw homoseksualnych”.
Ten niezwykły postulat uzasadnia wezwanie do „odłożenia na bok wszelkich ideologii”. Dla biskupów obejmuje to oczywiście także wiarę katolicką, która jest nie do pogodzenia z takim żądaniem. „To niewiarygodne, ale tragicznie prawdziwe” – stwierdziła katolicka gazeta internetowa Nuova Bussola Quotidiana wyprzedziła łotewskich biskupów. 15 grudnia wezwali łotewski parlament do zalegalizowania „małżeństw homoseksualnych”, a także „dzikich małżeństw”, które Kościół nazywa „nieregularnymi związkami”. Arcybiskup powiedział to otwarcie podczas przesłuchania w parlamencie.
W listopadzie Trybunał Konstytucyjny dokonał rozróżnienia między małżeństwem a rodziną, stwierdzając, że „rodzina” obejmuje szereg
różnych związków, podczas gdy małżeństwo oznacza jedynie związek między mężczyzną i kobietą. To było wezwanie do wprowadzenia „małżeństw homoseksualnych”. Biskupi teraz oddelegowali. Arcybiskup Stankevics uzasadnił tę inicjatywę, że chodzi o „zjednoczenie społeczeństwa, a nie jego podział” i odniósł się do Jana XXIII, choć bez kontekstu. Wydaje się, że arcybiskup źle zrozumiał pewne rzeczy. Podstawa osiągnięcia porozumienia nie może być arbitralna. To nie jest cel sam w sobie. Jedność jest konsekwencją naturalnego porządku, a nie jego przeciwieństwem. Biskupi „nie kwestionowaliby tradycyjnego rozumienia rodziny” – powiedział arcybiskup. Oddzielają jednak chrześcijańskie rozumienie rodziny od

systemu prawnego kraju. W październiku ubiegłego roku papież Franciszek wywołał irytację, gdy oświadczył, że poparł wprowadzenie zarejestrowanych związków partnerskich w Argentynie, aby zapobiec legalizacji „małżeństw homoseksualnych”. Biskupi łotewscy pobili ten rekord, wzywając do „małżeństw homoseksualnych” w celu „zjednoczenia” społeczeństwa. Jak rodzina, pod ostrzałem ze wszystkich stron, może wytrzymać, kiedy nawet biskupi stają się ich wrogami, wydrążając ich i osłabiając?Arcybiskup Stankevics wystąpił z taką prośbą podczas przesłuchania parlamentarnego, ale pozostali biskupi w kraju natychmiast poparli jego prośbę. Konferencja Episkopatu Łotwy wystosowała list do Prezydenta Egilsa Levitsa i Przewodniczącej Parlamentu Inary Munriece, w którym zdefiniowali utrzymanie małżeństwa jako związku między mężczyzną i kobietą, ale jednocześnie zalecili legalizację innych form związku. Rozpoczęty w 2003 roku, CDF opublikowany pod kierunkiem ówczesnego prefekta kard Josepha Ratzingera, „ Uwagi dotyczące projektów o legalizacji związków między osobami homoseksualnymi (
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&u=http://www.vatican.va/roman_curia//congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_ge.html&usg=ALkJrhgeVvl-yVKtqJN9ewLyUX3yMsLDLQ
) , ” wydaje się, że pozostał nieznany łotewskiej episkopatu.
Pociąg do homoseksualizacji jedzie dalej.
Tekst: Giuseppe Nardi
Zdjęcie: Igreja em Movimento (zrzut ekranu)

Trans: Tancred vekron99@hotmail.com
AMDG

Wszechmogący Bóg kontra szatan: wybór, cisza przed burzą (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5429:wszechmogacy-bog-kontra-szatan-wybor-cisza-przed-burza&catid=10:politics

Znasz to uczucie … to, w którym czekasz, wstrzymując oddech, aż spadnie następny but.Coraz częściej zaczyna wyglądać, jakby całe piekło rozpętało się w Ameryce, a właściwie na całej planecie. Tak, to Wszechmogący Bóg
kontra Szatan, z epickim dramatem, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, rozgrywającym się w niesamowitym czasie rzeczywistym.Widzieliśmy wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, które spadają swobodnie, a każda ze stron tak mężnie próbuje udowodnić, że wygrała. Ale to jest większe niż to. Ta bitwa, moi przyjaciele w Chrystusie, z całą pewnością jest duchowa! Z jednej strony mamy Szatana i jego sługusów – jednych świadomie, a innych nieświadomie. Obejmuje to Chiny na czele z innymi krajami, wielkie elity technologiczne, główne media, skrajnie lewicowe skrzydło postępowe Partii Demokratycznej, spora część środowiska akademickiego,Hollywood i elit na Wall Street. niektórzy republikanie padli ofiarą Ch
in.


Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5429:wszechmogacy-bog-kontra-szatan-wybor-cisza-przed-burza&catid=10:politics

Lista Nagłych Zgonów 20201219 – COVID -Aleksandr Kagansky (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5428:lista-naglych-zgonow-20201219-covid-aleksandr-kagansky&catid=25:lista-naglych-zgonow

Rosyjski naukowiec, który pracował nad dźgniętą szczepionką przeciwko koronawirusowi, wypadł z okna.
Rosyjski naukowiec, który powiedział, że pracował nad szczepionką koronawirusa został znaleziony martwy z raną kłutą od noża, obok wieżowca koło Petersburga, ujawniły władze i lokalne media w weekend.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5428:lista-naglych-zgonow-20201219-covid-aleksandr-kagansky&catid=25:lista-naglych-zgonow


URGENT News about the Covid-19 Vaccine (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5427:urgent-news-about-the-covid-19-vaccine&catid=10:politics )

International best-selling author, Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA, exposes a remarkable truth about the covid-19 vaccine. You must watch and share this. Click on the following link to go to Dr Coleman’s website then click on the health button http://www.vernoncoleman.com (
http://www.vernoncoleman.com/ )
Thank you for all your support and kind comments.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5427:urgent-news-about-the-covid-19-vaccine&catid=10:politics

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki nominowani do miana Heroda Roku 2020.  Oj – dużo więcej jest morderców Polaków w Rządzie PiSu w Polsce.

22 listopada Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający niezgodność z Konstytucją aborcyjnej przesłanki eugenicznej. Mimo to, w polskich szpitalach wciąż zabijane są dzieci podejrzane o chorobę. W Szpitalu Bielańskim zamordowano od 22 października już 26 dzieci. Na tych dzieciach wykonuje się aborcje poprzez sztuczne wywołanie porodu i uduszenie, co jest znacznie trudniejsze do wytrzymania niż ból. Tak torturuje się jeńców wojennych w celu uzyskania zeznań. Tak torturowane są też najmłodsze dzieci – tylko za to, że podejrzewa się u nich chorobę lub niepełnosprawność. 

Wyrok Trybunału nie został opublikowany, za co odpowiada Premier Mateusz Morawiecki. Za zabijaniem ciężko chorych dzieci opowiedział się Prezydent Andrzej Duda. Te dwie osoby, które pełnią najważniejsze urzędy w państwie, są w tej chwili odpowiedzialne za śmierć każdego kolejnego maleństwa, które ginie w wyniku aborcji. Te dwie osoby są w tym roku nominowane w plebiscycie na Heroda Roku. 

Dwa tysiące lat temu Herod wydał wyrok śmierci na rzesze niewinnych dzieci. Podobnie, swoimi działaniami wyrok śmierci na najmłodszych wydają dziś Premier Morawiecki i Prezydent Duda. 

Który z nich bardziej przypomina Heroda?

Głos można oddać TUTAJ 

źródło: Fundacja Pro Prawo do Życia
Read more: https://www.pch24.pl/andrzej-duda-i-mateusz-morawiecki-nominowani-do-miana-heroda-roku-2020,80809,i.html#ixzz6hM6SOug6

 

Kto to mówi o patriotyźmie – Żyd Uraiński agresor? Jak zwykle Żydzi oszukują  i działają podstępnie na Polaków. Gdyby chiał być uczciwym Polakiem, to by bronił nas przed zatrutymi szczepionkami, bo Bóg mówi, że te szczepionki są zatrute i już są ofiary.

Premier Mateusz Morawiecki: szczepienie przeciwko COVID jest patriotycznym obowiązkiem

Szczepienie jest patriotycznym obowiązkiem. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Nie da się przerwać łańcucha zakażeń, uruchomić gospodarki bez masowej akcji szczepień – powiedział premier w wywiadzie opublikowanym na łamach „Gazety Polskiej”.

Jego zdaniem, możliwie jak najszybsze rozpoczęcie akcji szczepień potrzebne jest nie tylko do powstrzymania rozprzestrzenianie koronawirusa, ale i do przywrócenia normalności. Dlatego, poddanie się szczepieniu premier uznaje w kategoriach „patriotycznego obowiązku”. Co więcej, Mateusz Morawiecki wzywa do szybszej reakcji na arenie międzynarodowej. 

„Każdy dzień bez szczepień to ludzkie tragedie, ale też ogromne straty dla gospodarki. Kilka dni temu rozmawiałem z szefową Komisji Europejskiej i poruszałem ten temat. Na Radzie Europejskiej mocno apelowałem o to, by nie czekać, lecz działać. Przyspieszyć proces rejestracji szczepionki, rozpocząć szczepienia. Każdy dzień jest na wagę złota, bo oznacza uratowane życia. Cieszę się, że mój głos został wysłuchany i wszystko wskazuje na to, iż uda się dopuścić pierwszą szczepionkę do użytku na terenie Wspólnoty szybciej – zacząć szczepienia jeszcze w tym roku” – powiedział „GP”. 

Wprowadzone w okresie świątecznym obostrzenia mają w opinii rządu przygotować kraj na zbliżającą się, trzecią falę koronawirusa. W przypadku braku jakichkolwiek działań, wzrastająca liczba zakażeń mogłaby – w opinii rządzących – doprowadzić do załamania służby zdrowia. 

 „Gdyby założyć, iż ta trzecia fala doprowadzi tylko do pięciokrotnego wzrostu, to mielibyśmy 50 tysięcy chorych każdego dnia. To by oznaczało wyczerpanie możliwości naszego systemu zdrowotnego, jego załamanie. Wtedy nasza czwarta linia obrony, szpitale rezerwowe, mogłaby nie wystarczyć. Wprowadzamy zatem ograniczenia nie po to, by kogoś pognębić czy dla naszego widzimisię, ale dlatego, by uchronić nas wszystkich przed tragedią” – powiedział Morawiecki.
Read more: https://www.pch24.pl/premier-mateusz-morawiecki–szczepienie-przeciwko-covid-jest-patriotycznym-obowiazkiem,80793,i.html#ixzz6hM8Evflc

 

Jak roznosi się koronawirus, gdy nie ma się maseczki? 

https://gloria.tv/post/yneTwYLiEB3L2XFDEhkMLMTuG

Cieszmy się z nadchodzących świąt, bo następne będą inne…

https://www.youtube.com/watch?v=pDH-NZS8NOE

Święty obowiązek czy rażące naruszenie twojej „świątyni”?

—————————————————————————————————————————————-

Czy powierzanie rządowi kontroli nad swoim ciałem jest tym samym, co kochanie bliźniego, jak twierdzi ten teolog?

—————————————————————————————————————————————–

Tak jak przewidywaliśmy, przywódcy chrześcijańscy zaczynają mówić swoim wyznawcom, że ich „świętym obowiązkiem” jest szczepienie przeciwko Covid. Papież już to zrobił, a teraz następuje przywódca Amerykańskiej Konwencji Południowych Baptystów, która jest największym kościołem protestanckim w USA, liczącym 15 milionów członków. Jak wyjaśniłem wcześniej, jest dokładnie tak, jak jest to opisane w oryginalnym tekście Biblii, a mianowicie, że zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo będzie odgrywać centralną, kluczową rolę we wprowadzaniu i wdrażaniu „znaku” i „systemu” „Bestii”. ”.

Albert Mohler jest dyrektorem Southern Baptist Theological Seminary w Louisville w stanie Kentucky. W swoim artykule pisze, że szybko opracowane szczepionki Covid-19 są „udanym” przykładem ustanowionego przez Boga „panowania” człowieka na ziemi.

Szczepionki „przedłużenie łaski Bożej”

Ponieważ sondaże pokazują, że dziesiątki milionów amerykańskich chrześcijan nie chce być szczepionych, Mohler wymienia „siedem punktów do rozważenia”, które pokazałyby, że Bóg chce, aby wszyscy wierzący otrzymali zastrzyki eksperymentalne. Twierdzi, że szczepionki są „leczeniem” i „przedłużeniem łaski Bożej”, pomimo faktu, że lwia część zaszczepionych jest po prostu zdrowych i ma niewiele problemów lub nie ma ich wcale z (rzekomym) wirusem.

Mohler robi tutaj klasyczny błąd. Szczepionki nie są lekami, a szczepionki Covid mRNA zdecydowanie nie są, ponieważ mogą zmienić twoje DNA, a tym samym sprowadzić się do bezpośredniej manipulacji genetycznej ludzi . Jednak przywódca bapistów uważa tę „niesamowicie wyprodukowaną” technologię (prawdopodobnie dlatego, że podobnie jak prawie wszyscy inni nie rozumie lub nie chce zrozumieć ogromnego ryzyka z tym związanego).

Ewangelista, który zmarł po szczepieniu „pozytywny przykład”?

Co dziwne, Mohler podaje słynnego amerykańskiego ewangelistę Jonathana Edwardsa jako „dowód na to, że szczepienia są prawidłowe”. Edwards zmarł po otrzymaniu szczepionki przeciwko ospie wietrznej. Przywódca baptystów nie zaprzecza temu, ale dodaje, że gotowość Edwarda do podjęcia tego ryzyka w swoim życiu jest dowodem na to, że poważnie traktował „nauki medyczne”. Dlatego uważa, że wszyscy chrześcijanie powinni naśladować jego przykład. (Rzeczywiście, niektórzy chrześcijanie mogą podążać za przykładem Edwarda do dosłownego końca …)

Teolog odnosi się również do obaw chrześcijan, że szczepionki Covid-19 zawierają składniki pochodzące z linii komórkowych abortowanych dzieci. Odrzuca te zastrzeżenia, wskazując, że „nikt, kto produkował te szczepionki Covid-19, nie był bezpośrednio zaangażowany w te aborcje”, a szczepionki nie zawierają „tkanek płodowych”. Jego zdaniem chrześcijanie nie muszą mieć żadnych zastrzeżeń moralnych.

To rozumowanie jest podobne do kupowania drogiego smartfona, o którym wiesz, że został komuś skradziony, ale potem odsprzedany i uspokaja Twoje własne sumienie, że osoba, od której kupujesz urządzenie, nie jest od razu kradzieżą był zaangażowany.

Czy przekazywanie rządowi kontroli nad swoim ciałem to to samo, co „kochanie bliźniego”?

Mówiąc, że „niektórzy ludzie mogą podchodzić do kwestii szczepień w określonych warunkach”, Mohler sugeruje, że twoje ciało i zdrowie nie należą do ciebie, ale w rzeczywistości należą do rządu. Twierdzi nawet, że „tradycja chrześcijańska”, która skupiałaby się na „wspólnym dobru, miłości, trosce o innych i oddaniu osobistych priorytetów w służbie innym” wymaga od wierzących szczepień. Oczywiście cytuje przykazanie Jezusa, by „kochać bliźniego jak siebie samego”.

Ale czy obejmuje to wstrzykiwanie substancji o potencjalnie szkodliwych skutkach dla własnego zdrowia? Jeśli kochasz siebie i jesteś przekonany, że taka szczepionka Ci zaszkodzi, odmawiasz tego, a także nie chcesz, aby ktoś inny ją zaszczepił (ale oczywiście pozostawiasz drugiej osobie swobodę wyboru).

Co więcej, Jezus twierdził, że kocha siebie i bliźniego jednakowo ; innymi słowy: nie musisz pozwolić, aby domniemany interes kogoś innego odbywał się kosztem twojego własnego. Mohler całkowicie odwraca pierwotną chrześcijańską zasadę wolnej woli i nie narzuca nic drugiej.

„Jeśli ktoś gwałci świątynię Boga, Bóg go gwałci”

Aby trzymać się wyznania Mohlera, Jezus powiedział, że zburzy świątynię Boga i odbuduje ją w ciągu trzech dni. Nawet wtedy wielu błędnie wierzyło, że miał na myśli dosłowny budynek świątyni, który wciąż istnieje. Jednak pod Nowym Przymierzem świątynia nie jest już budowlą, ale Kościołem wierzących ( „My jesteśmy świątynią Boga żywego” (2 Kor 6:16).

Człowiek i jego ciało są również nazywani przez Jezusa (Jana 2:21) oraz w innych miejscach w NT „ świątyni Bożej ”:

Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś gwałci świątynię Bożą, Bóg go gwałci. Bo świątynia Boża, a ty jesteś, jest święta! (1 Kor. 3: 16-17).

„Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa?… A może nie wiecie, że wasze ciało i świątynia pochodzą od Ducha Świętego…”? (1 Kor. 6: 15 + 19) Paweł opisuje tutaj i w kilku innych listach, że nie powinieneś popełniać grzechu przeciwko własnemu ciału. Wyraźnie wspomniano o rozpuście, pijaństwie i innych przejawach nieumiarkowania (takich jak obżarstwo i pobłażanie sobie, ale także lekkomyślność).

Mohler twierdzi, że fakt, że wstrzyknięcie do organizmu płynu, który może spowodować bezpośrednie, a nawet trwałe uszkodzenie, i który został opracowany wspólnie przy pomocy linii komórkowych z abortowanych dzieci, nie jest częścią tego, jak twierdzi Mohler, jest również możliwy na podstawie jego własnej Biblii. przynajmniej nazwać go szczególnie wątpliwym. Nieważne, że inni decydują, że MUSISZ wziąć tę substancję do własnego ciała, co, niezależnie od jej tak zwanego „medycznego” celu, uważam za bezpośrednie, bardzo poważne naruszenie ludzkiego ciała, czyli formę gwałtu.

Następnie w tym artykule po prostu pominęliśmy fakt, że te szczepionki mogą równie dobrze być wypełnieniem biblijnego proroctwa dotyczącego czasów ostatecznych o „znaku bestii” . (Zobacz nasze najnowsze artykuły, w tym „ Elitarny pośpiech, by szczepionki docierały do … ” i retrospekcja do 2009 roku: „Jeśli Znak Bestii wszedł przez szczepienia?” ). Mohler zatem zasadniczo podąża za Papieżem w jego otwartym promowaniu całkowitego posłuszeństwa („kultu”) tej podżegającej do globalnej dyktatury i obowiązkowych szczepień Covid dla całej ludzkości .

Żydzi z nudów wymyślają różne formy zabijania ludzi i to na nasz koszt – cwani zawsze byli i są i podstępni, a piekło nie ma granic.

Z komentarzy – „historia pandemii” :

2010 – Na stronie Fundacji Rockelfellera pojawiają się pierwsze wzmianki o pandemii koronawirusa

2012 – Raport Krajowej Rady Wywiadu USA: przed 2030 rokiem należy spodziewać się nowego rodzaju wirusa, który dotrze do każdego zakątku świata

2014 – W laboratorium w Karolinie Północnej rozpoczynają się badania nad mutacjami wirusów koronowych

Szefem zespołu jest profesor Ralph Baric a jego asystentką Lisa Gralinski, Polka z pochodzenia

2015 – w USA ogłoszone zostaje moratorium na prowadzenie tych badań, ze względu na zbyt wielkie ryzyko dla świata, w przypadku wydostania się szczepów na zewnątrz

2015 – Baric na portalu NATURE publikuje pracę naukową gdzie prezentuje wyniki dotychczasowych badań

Francuski profesor recenzujący tę pracę w Paryżu pisze: trajektoria szerzenia się tego wirusa może być nieobliczalna

2016 – projekt zostaje przeniesiony do wojskowego

laboratorium w Wuhan, w Chinach, które powstało w kontekście przyszłej ewentualnej wojny biologicznej

Szefowa projektu Shi Zenghli, zwana BAD WOMAN rozpoznaje receptor ACE2, ten sam u nietoperza i człowieka, dzięki czemu może przenieść naturalne koronawirusy zwierzęce na ludzi. Preferowany kierunek infekcji: ludzkie płuca – cytat z wyników badań

Patogen zostaje przetworzony w zmutowaną broń biologiczną poprzez dodanie do niego ludzką ręką tak zwanej „wzmocnionej funkcji działania”

2016 – na lotnisku w Detroit FBI zatrzymuje chińskiego naukowca, przewożącego próbki MERS i SARS

2017 – Piotr Czumachow, rosyjski mikrobiolog mówi, że w Wuhan robi się rzeczy „absolutnie szalone”

Dr Fauci podczas wykładu na Uniwersytecie w Georgetown mówi o zaskakującej chorobie podczas obecnej kadencji Trumpa

2018 – pierwsze symulacje przyszłej pandemii

2019 – październik – konferencja Event201 w Nowym Jorku i precyzyjny scenariusz rozwoju epidemii koronawirusa (prowadzone są rozmowy jak manipulować mediami i jak cenzurować „wrogą” narrację”)

2020 – projekt zostaje wdrożony w życie, mimo, że wirus jest dwukrotnie mniej zaraźliwy, zabija relatywnie rzadko

03.2020 Bill Gates próbuje wymóc na WHO ogłoszenie pandemii – WHO nie chce tego zrobić

14.03 Bill Gates wpłaca do WHO 50 mln dolarów

15.03 WHO ogłasza stan pandemii (stan ten pozwala wprowadzać leki i szczepionki bez badań bezpieczeństwa – jaki jest prawdziwy cel szczepień?)

Świat się zatrzymał na podstawie symulacji komputerowej sugerującej że umrze 100 milionów ludzi.

Wg modelów komputerowych tej samej firmy lodowców na Antarktydzie już nie ma.

COVID-19 zastępuje wszystkie inne choroby

Manipulacje danymi osiągają apogeum. Nie zestawia danych, pokazuje się je tylko wybiórczo.

Stosowany test RT PCR pokazuje fałszywie nawet w 8 na 10 przypadków. CDC podaje, że nawet jeśli test wykazał pozytyw i masz objawy, nie znaczy to że masz wirusa.

Żadne laboratorium na świecie nie ma pełnego obrazu genomu wirusa. W związku z tym co jest testowane i przeciw czemu ma działać szczepionka.

Fakty zaczynają powoli tworzyć mozaikę

Szpitale dostają kilka razy więcej pieniędzy za pacjenta z diagnozą covid i dodatkowy bonus za podłączenie do respiratora

Cenzura trwa w najlepsze. Usuwa się ludzi mówiących inaczej niż rządy i główne media. Naukowcy i lekarze, nie mówiąc o zwykłych ludziach są wyśmiewani i wyciszani.

Przebijają się informacje, że „covid-19” wpisuje się wszystkim zmarłym w szpitalach. Bez względu na to na co naprawdę umarł pacjent.

Na covid umiera się tylko w szpitalu – brak danych o zmarłych poza szpitalem.

Wirus jest wyłącznie narzędziem, cele są inne

Rządy chodzą na pasku zakulisowej władzy działającej poprzez korumpowanie świata nauki, mediów, polityki i medycyny

Idąc metodą faktów dokonanych – po czterech miesiącach trwania pandemii sam wirus nie zabił więcej ludzi niż sezonowa grypa, natomiast psychoza wytworzona wokół sprawy ma realnie niszczącą siłę

Scenariusz realizowany jest perfekcyjnie

Rośnie skala bezprecedensowej inwigilacji społecznej

COVID-19 staje się bronią doskonałą.

Pod jego pretekstem można już zrobić właściwie wszystko

Na jesień „planowana” jest kolejna fala wirusa.

Plan-demia ma potrwać oficjalnie do 2025 roku, to informacja z agendy ONZ 2021-2030

https://franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/2019/09/04/nowi-kardynalowie-franciszka-dwoch-z-nich-jest-znana-w-watykanie-jako-geje/#comments

FDA spokojnie ujawnia dokumenty potwierdzające szczepionka Pfizer już zabiła 2 osoby

The Jerusalem Post informuje dzisiaj, że zdaniem Reuters, FDA spokojnie ujawniła we wtorek, że dwóch uczestników próby zmarło po przyjęciu ich szczepionki na coronavirusa:

Według Walla, jeden ze zmarłych miał obniżoną odporność.

Ta informacja wyszła z dokumentów ujawnionych we wtorek.

Dokumenty ujawniono przed nadchodzącym spotkaniem w czwartek ekspertów zewnętrznych, którzy będą debatować czy powinno się udzielić awaryjnej autoryzacji na szczepionkę.

FDA powiedziała też we wtorek, że przedstawione im dane są zgodne z awaryjnym stosowaniem autoryzacji, podnosząc nadzieje na czwartek.

Według Maariv, siostrzanej publikacji The Jerusalem Post, FDA ogłosiła we wtorek, że nie ma teraz wystarczających badań gwarantujących bezpieczeństwo szczepionki dla grup z obniżoną odpornością, ciężarnych kobiet i dzieci.

Większość ludzi dzisiaj – tak czy inaczej – mają „obniżoną odporność” – nie musisz być 80-letnim pacjentem z rakiem żeby mieć „zmniejszoną odporność”.

Mówiąc prawdę, jeśli w ogóle zaszczepiłeś się na grypę – co oznacza ponad 70% ludzkości – to masz zmniejszoną odporność.

Niedawne badanie / recent 2020 study wykazało, że osoby które przyjmowały szczepionki przeciwko grypie mają większe ryzyko infekcji koronawirusem – co oznacza, że będą mieć większe ryzyko ostrych skutków ubocznych po szczepionce.

Nawet jeśli masz niedobór wit. D – jak w licznych przypadkach w miesiącach zimowych – masz „osłabioną odporność” – niskie poziomy wit. D zmniejszają twoją reakcję odpornościową i czynią cię bardziej podatnym na oportunistyczne infekcje – powód zwykłego przeziębienia czy grypy kiedy zmieniają się pory roku.

A jeszcze ci „eksperci” zalecają osobom o „osłabionej odporności” zaszczepienie się jako pierwsi eksperymentalnymi – i najwyraźniej śmiertelnymi – szczepionkami na COVID.

Oni zachęcają ciężarne kobiety by znalazły się wśród pierwszych zaszczepionych / among the first to be vaccinated – choć wiedzą, że te szczepionki sprzyjają poronieniom / abortificants – i mogą wywołać bezpłodność / may cause sterility kobiet w wieku rozrodczym.

Dr. Igor Shepherd, lekarz koordynujący odpowiedź stanu Wyoming na COVID, te eksperymentalne szczepionki są „bronią biomedyczną masowej zagłady”, której celem jest wszystko oprócz tzw. „zdrowia publicznego”

I te dwa pierwsze zgony to tylko początek tego co ma się wydarzyć.

[Uwaga: nie jesteśmy w stanie znaleźć oryginalnej historii w Reuters, na którą powołał się The Jerusalem Post – nie zaskakuje to, że natychmiast ją usunięto.]

https://archive.fo/5R787

Firma Pfizer jest pochodzenia żydowskiego, którym zależy na opanowaniu ludzkości i całej Ziemi. Skoro zabili Boga Jezusa Chrystusa, to nic dla niech nie znaczą miliardy ludzi. Szczepionka zabiła dużo więcej ludzi, nawet w Ameryce też – całe rodziny.

 

WATYKAN AKCEPTUJE SZCZEPIONKI NA COVID-19

Papież Fanciszek zajmuje się szczepionkami a nie nawracaniem grzeszników. Lekarzem nie jesteś Papieżu, a nie chcesz pytać swego Przełożonego o nic. Nie mieszaj ludziom w głowach i nie całuj więcej kobiet po nogach ani Żydów po rękach bo wstydzę się przed Bogiem za Ciebie. Zajmij się wywyższniem Boga Jezusa Chrystusa na KRÓLA każdego Narodu, to ocalisz całą Ziemię i swoją duszę.

WATYKAN AKCEPTUJE SZCZEPIONKI NA COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=soY0H1GvZio&feature=emb_logo

Wróćmy do kolędowania! Lidia Jazgar o śpiewaniu przy świątecznym stole
Dlaczego warto kolędować? I co kolędowanie może nam dać w szczególnie trudnych dla radosnego świętowania czasach? Odpowiada Lidia Jazgar.
https://www.youtube.com/watch?v=iVhiuueu0Io&feature=emb_logo

Zwyczaje wigilijne na dworze szlacheckim || Rozmowa PCh24

https://www.youtube.com/watch?v=n08fO2byxiE

Kończy się tradycja i już jej nie będzie?
https://www.youtube.com/watch?v=vJysUgfkj1Q&feature=emb_logo

Jest pewna grupa księży, którzy nie uznają Objawień Bożych – dla nich ostatnie Objawienie miał św. Jan Apostoł. Czyli zamknęli Panu Bogu usta – Maryi i innym Świętym w Niebie a tu tyle pięknych Cudownych Objawień przez wieki i wszystkie one pomagają człowiekowi żyć. Jakim prawem grzesznik rządzi Bogiem, Matką Bożą i całym Niebem, a może sam pytać. 

 Cud po objawieniach Matki Bożej – drzewa kwitną mimo zimy i mrozu | ks. Mieczysław Piotrowski TChr

https://www.youtube.com/watch?v=UbcLNO5ewlU

Przygotuj się na swoją śmierć – ks.Dominik Chmielewski SDB

https://www.youtube.com/watch?v=D1oYEsgS0uI

Szkoła Modlitwy Serca – ks. Dominik Chmielewski SDB

https://www.youtube.com/watch?v=DIwc4llXzEc

To jest straszne – biskupi rządzący Kościołem katolickim zarządzili, że grzech – sex rządzi Kościołem katolickim  i za takich zboczeńców nawet modlić się nie warto, czasu szkoda. Módlmy się za Bożych kapłanów, aby nie poszli w stronę grzechu. Módlmy się

aby przełożeni nie wyrzucali ich z Kościoła za patriotyczność i świętość, jak już wielu wyrzucił Episkopat bezbożny. Sami nie umieją głosić Słowa Bożego i innym nie pozwalają – zamiast dziękować im. A przecież kapłan jest do końca życia kapłanem.

Związki homoseksualne: pierwsza bezmyślna konferencja episkopatu idzie za Franciszkiem w przepaść

https://gloria.tv/post/8z2ULHvRNuCzBqYc7wBpSkabK

 

 

Zniszczenie Sodomy i Gomory

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=19

Dlaczego Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę?

https://kjb24.pl/dlaczego-bog-zniszczyl-sodome-gomore/

Sztuczna inteligencja w świecie chemii kwantowej. „Bez problemu rozwiąże równanie Schrödingera”

https://www.geekweek.pl/news/2020-12-22/sztuczna-inteligencja-w-swiecie-chemii-kwantowej-bez-problemu-rozwiaze-rownanie-schrdingera/

 

Sztuczna inteligencja najlepsza na wszystko, lepsza od Pana Boga może da się nią zastąpić Pana Boga i ludzie zaczną się kłaniać sztucznej inteligencji i ją będą wielbić jak swego Antychrysta.

Działanie Lamininy

http://www.lamininepolska.pl/filmy/szef-dzialu-medycznego-lpgn-tlumaczy-dzialanie-lamininy/

PRZESŁANIE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
DO LUZ DE MARÍA
21 GRUDNIA 2020

Umiłowany Lud Boży:

OTRZYMAJ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OD DOMU Ojcowskiego.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Upamiętnienie narodzin Odkupiciela ludzkości powinno skłonić człowieka do ponownego rozważenia potrzeby natychmiastowego pojednania z Trójcą Przenajświętszą, w obliczu szeregu zamieszania, w obliczu którego stoi Lud Boży.

NARODZINY NASZEGO I TWOJEGO ZBAWICIELA NIE MOŻNA POZNAĆ JAKO ODDZIELNEGO WYDARZENIA, ALE ŻYJE CIĄGLE ODNOWIENIE SIĘ W SERCACH TYCH, KTÓRZY SĄ W TO WIERNI.

Tak jak Chrystus, wasz Zbawiciel, nadal trzymał się Krzyża Chwały i Majestatu, nie odrywając się od Niego, tak wy i Jego ludzie musicie trzymać się obietnic zbawienia przez Boską Miłość i Miłosierdzie, które przewyższają ludzkie zrozumienie. Z tego powodu człowiek nie rozumie Boskiego postępowania, które kocha i wybacza, wybacza i kocha to, czego nie wybaczyłyby ludzkie stworzenia.

Uciski tego pokolenia nie czekają, pojawiają się z każdego miejsca, z każdego stanu, z każdego aspektu, z najmniejszej myśli.

WIELKĄ LUDZKĄ TRAGEDIĄ JEST NIEPOSŁUSZENIE WOBEC BOSKIEJ WOLI. Wielka zdrada ludzkości została wzmocniona przez nieuporządkowane ludzkie ego niczym dziki rumak, który idzie tam, gdzie chce, nie myśląc o konsekwencjach swoich czynów.

Każda istota ludzka jest odpowiedzialna za swoje czyny i czyny …
W Zawiadomieniu nie zobaczą, czy działały lub działały jako konsekwencja działań lub działań innych, ale raczej będą patrzeć na swoje dzieła i czyny osobiste, które powinny skłonić ich do reagowania, działania, wybaczania i miłości jako stworzeń dojrzałych, jako stworzeń ludzkich Bożych i zawsze na podobieństwo Boskiego Mistrza.

Nie mogą dalej żyć, działać i zachowywać się jak letni. Ta chwila nie daje szans letnim. Podczas buntu Luzbela nie było okazji dla letnich, aniołów, którzy działali niezdecydowanie, będąc letnimi, zostali wyrzuceni z Nieba.

JEST PRAWEM TAK, TAK LUB NIE, NIE.

Duchowość nadal pozostaje duchowa w największych i najbardziej tragicznych próbach. Ci, którzy nie są duchowi, w czasie prób mogą dorastać, aby osiągnąć najwyższe wyżyny ducha lub w największych próbach, mówią o lamentowaniu w swoim „ego”, upadają i trudno jest im uznać się za letnich.

Odsyłam to:

Ponieważ jest nieuchronne, że to pokolenie stanie przed próbami wiary i wiedząc, że wszystko wywodzi się z wiary, którą posiada istota ludzka, wiara ta ukazuje jakość stworzenia ludzkiego wobec jego bliźnich w działaniu i działaniu. , w traktowaniu, słowach, w towarzystwie, w dzieleniu się, w etyce, z jaką nasz Król i Pan Jezus Chrystus objawił się w najtrudniejszych chwilach, jakie stanął przed człowiekiem Bogiem.

Izolacja trwa, zło potrzebuje, aby ten wirus nie zatrzymał się, aby ludzkość wpadła w rozpacz i tym samym przejęła kontrolę nad wszystkim, co istnieje.

Istota ludzka chętnie przyjmuje to, co jest jej ofiarowane, w obawie przed zarażeniem, nie rozumiejąc, że w miarę rozwoju wirusa, to, co zostanie mu zaoferowane, nie będzie niczym, aby z nim walczyć.

JEST TO CHWILA REFLEKSJI, ABY WZMOCNIĆ DUCHA I ABY OTRZYMAĆ NASZĄ I WASZĄ KRÓLOWĄ I MATKĘ 24 GRUDNIA, DOSTĘPNOŚĆ DO SŁUŻBY STWORZENI, POWIĄZANA Z POKORĄ, KTÓREJ JEDYNIE MAMY DOSTARCZONE I SE DEKLARUJĄ NIEWOLNIKÓW BOGA, SPEŁNIAJĄC CAŁĄ BOSKĄ WOLĘ.

Niech rośnie wiara, rosną cnoty, rozkwitają dary, które jako dzieci Boże są nosicielami.

Nie jest tajemnicą dla ludzkości, że w przyszłości panuje porządek świata, panowanie nad ludzkością, aw tym procesie nieszczęście, z którego niektórzy poświęceni Bogu rezygnują, przyjmując zwodnicze nowinki haniebnych modernizmów fałszywego kościoła.

Ziemia kontynuuje proces oczyszczania i dlatego ludzkość cierpi, stojąc w obliczu poważnych katastrof, a tym samym tracąc życie ludzkie.

Nawrócenie i nauczanie dzieci wartości, które utraciło to pokolenie, jest pilne, aby te dzieci naprawiły tyle zniewagi popełnionej przeciwko Trójcy Świętej, naszej i waszej Królowej oraz Matce Nieba i Ziemi.

Módlcie się Ludu Boży, módlcie się za swoich braci, aby rozpoznali wyrządzone zło.

Módlcie się Ludu Boży, módlcie się za siebie, aby naprawić wyrządzone zło.

Módlcie się Ludu Boży, módlcie się, aby zanieczyszczenie zmysłów (2) nie dosięgło was i nie podążajcie za masami.

Módlcie się, aby ludzkie istoty zginęły.

Zjednoczcie się jako Lud Boży, kochajcie naszą i waszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych.

OFIARUJ TEN MIŁOŚĆ I PRAWDĘ Z 24 GRUDNIA JAKO OFIARĘ „ALFA I OMEGA” (Ap 22, 13), KTÓRYCH Z REJSU WSZYSTKIEGO JEST KRÓL.

Błogosławię Cię.

ZADZWOŃ DO MNIE, ZADZWOŃ SWOJEGO ANIOŁA STRAŻA.

KTO JEST JAK BÓG?
 NIKT NIE TAKI BÓG!

San Miguel Arcangel

ZDRADŹ MARIA PURE, BEZ
GRZECHU AVE MARÍA PURÍSIMA, BEZ SIN
CONCEIVED AVE MARÍA PURÍSIMA, BEZ GRZECHU W POCZUCIE

 1. Duchowe zmysły… Przeczytaj

 

KOMENTARZ LUZ DE MARÍA

Bracia:

Święty Michał Archanioł mówi do nas w pewnych aspektach między wierszami, ale bardzo wyraźnie.

Kto ma uszy, niechaj słucha. ”(Mt 13,9).

Amen.

Żydzi po matce Żydówce jak u Kaczyńskich są Żydami i zdrajcami …..

Zadymy i starcia z policją zamiast pustych ulic? 50 tys. ludzi szykuje się na „Sylwestra u Kaczora”

https://nczas.com/2020/12/22/zadymy-i-starcia-z-policja-zamiast-pustych-ulic-50-tys-ludzi-szykuje-sie-na-sylwestra-u-kaczora/

 

Właśnie powinni wszyscy jak jeden mąż z 1 mln. Powinno iść się pomodlić za zdrowie Jarosława Kaczyńskiego i rząd PIS by Pan Bóg nie odbierał im rozumu.

 

Jaka szkoda, że Polak jest dla Polaka prześladowcą i faszystą za pieniądze.

Przekroczony limit gości świątecznych? Rzecznik policji: jesteśmy zobowiązani reagować

https://www.pch24.pl/przekroczony-limit-gosci-swiatecznych–rzecznik-policji–jestesmy-zobowiazani-reagowac,80786,i.html

 

W kwestii limitu gości wigilijnych liczymy na samodyscyplinę, ale pamiętajmy, że inspektorzy sanitarni i policjanci zobowiązani są reagować chociażby w związku ze zgłoszeniami od innych osób – powiedział w poniedziałek rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka.

ZABIEG ZA BILL

https://gloria.tv/post/rkszJKLRvKmv4DYbXwxXaqdxo

 

Równie dobrze mógłby to być zamachowiec i co wtedy by mogło się stać aż strach pomyśleć.

Wszystko w rękach Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, więc módlmy się o Pomoc i Błogosławieństwo Boże.

PiS – to Rząd żydowski i mordercy Narodu Polskiego

Boże miej nas w opiece. PiS ma jakiś nowy plan na styczeń. „Chcemy, by Polacy poddali się diagnostyce”

https://nczas.com/2020/12/22/boze-miej-nas-w-opiece-pis-ma-jakis-nowy-plan-na-styczen-chcemy-by-polacy-poddali-sie-diagnostyce/

 

Módlmy się za za cały PIS a zwłaszcza za Jarosława Kaczyńskiego do Pana Boga. Panie Jezu Przyjdź.

Watykan: szczepionki przeciw COVID-19 „moralnie akceptowalne”

https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/watykan-szczepionki-przeciw-covid-19-moralnie-akceptowalne.html

 

Watykańska Kongregacja Nauki Wiary wydała notę, zaakceptowaną przez Papieża Franciszka, która w tym czasie pandemii pozwala na korzystanie ze szczepionek wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych w wyniku aborcji w latach 60. Podkreśla jednocześnie, że nie oznacza to legitymizacji, nawet pośredniej, praktyki aborcyjnej. Kongregacja wzywa agencje farmaceutyczne do „produkowania, zatwierdzenia, dystrybucji i zaoferowania etycznie akceptowanych szczepionek, które nie rodzą problemów sumienia”.

 

Rzeź niewiniątek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_niewini%C4%85tek

 

Rzeź niemowląt

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=245

Rzeź, niemowląt, „niewiniątek”,  „młodzianków”, „ abortowanych dzieci”, Czyli rzeź niemowląt, której dokonał Herod i dzisiejsze mordowanie nienarodzonych dzieci jest przez Cały Kościół Katolicki wszystkich Biskupów i księży na czele z Papieżem Franciszkiem  „moralnie akceptowalne” .To oznacza tylko jedno Zdrada Boga w Trójcy Świętej Jedynego!.

Twoja modlitwa przed Wieczerzą Wigilijną [POBIERZ]

Żyjemy w czasach, gdy trzeba przypominać, że Boże Narodzenie jest świętem nade wszystko o wymiarze katolickim. Pięknie przystrojone domy, choinki, prezenty, a nawet brzmiące kolędy na nic się zdadzą, gdy w naszych rodzinach zabraknie modlitwy i nawrócenia. By ułatwić pobożne przeżycie tego wyjątkowego dla katolików czasu, Redakcja PCh24.pl przygotowała dla Państwa mały wigilijny przewodnik.

 

Na stole nakrytym białym obrusem należy postawić krzyż, świecę, Pismo Święte i opłatki. Wraz z nastaniem zmroku i pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdy rodzina gromadzi się, by przystąpić do wspólnej modlitwy, którą prowadzi ojciec rodziny lub ze słusznej przyczyny inna osoba wedle starszeństwa.

 

Prowadzący modlitwę zapala świecę i okazując ją domownikom oznajmia:

Oto światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by rozproszyć ciemności grzechu.

lub

Światło Chrystusa!

 

Rodzina odpowiada:

Bogu niech będą dzięki.

 

Prowadzący modlitwę:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:

Amen.

 

Opcjonalnie odczytuje się z Pisma Świętego czytanie ze Starego Testamentu (Iz 9, 1-6). Wykonanie tej posługi można powierzyć matce lub młodzieży

 

Z Księgi proroka Izajasza:

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pójdą na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.

 

Obowiązkowo odczytuje się Ewangelię o Narodzeniu Jezusa Chrystusa (Łk 2-14)

 

Z Ewangelii według św. Łukasza:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.

 

Wybierali się więc wszyscy, żeby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było w gospodzie. Otóż w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swą trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i jasność Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan.

 

A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.” I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

 

Intonuje się kolędę „Wśród nocnej ciszy” lub „Bóg się rodzi”. Jeśli w domu przygotowana jest Bożonarodzeniowa Szopka, najmłodsze z dzieci umieszcza w niej w trakcie śpiewu figurkę Dzieciątka Jezus. Po skończonym śpiewie następuje modlitwa próśb.

 

Boże, nasz Ojcze, w tę Świętą Noc, podczas której wspominamy Narodzenie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.

 • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych (wymienić imiona). Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary i nawrócenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
 • Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

 

Odmawia się modlitwę „Ojcze nasz”

 

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga, prosimy Cię: wstawiaj się za tymi, którzy przez wiarę w Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, są prześladowani i nie mogą w pokoju świętować Jego Wcielenia.

 

Odmawia się modlitwy „Zdrowaś Maryjo” i „Pod Twoją obronę”.

 

Następuje modlitwa przed połamaniem się opłatkiem.

 

Panie Jezu Chryste, dzięki swemu Narodzeniu sprawiłeś, że krocząca w ciemnościach ludzkość ujrzała Twoje zbawienie. Spraw, abyśmy i my jaśnieli chwalebnym blaskiem Twojego światła i byli Twoimi uczniami. Amen.

 

Następuje łamanie się opłatkiem. Po jego zakończeniu odmawia się jedną z modlitw przed posiłkiem, na przykład:

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Zasiada się do Wieczerzy Wigilijnej, po której odmawia się modlitwę po posiłku, na przykład:  

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej spożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Aby pobrać wersję tej modlitwy do druku, wystarczy kliknąć  w poniższy przycisk i udostępnić artykuł na Facebooku.

Read more: https://www.pch24.pl/twoja-modlitwa-przed-wieczerza-wigilijna–pobierz-,80678,i.html#ixzz6hM4JHEyl

 

Wszystko o koronie wirusie część 2 – 17.12.2020r

https://gloria.tv/post/tuNwA12FkyxL2gratVuhNeCnE

 

Kapłani Polscy nie protestują, a po to zostali powołani.

 Nareszcie Ks. Piotr Natanek został napełniony Duchem Świętym, i był ślepy a przejrzał na oczy i widzi prawidłowo i zaczyna rozumować prawidłowo może resztę Kapłanów zdoła obudzić i łopatą nałoży im rozumu zanim będzie za późno, a może już jest za późno.

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Swieta-Rodzina-fragment - Parafia św. Mikołaja w Krobi

Pieśń:

O Chryste, światło niebios i ludzi wieczna nadziejo,

Przychodząc do nas zechciałeś rodzinnej zaznać miłości.

Maryjo, łaski skarbnico, jedynie Ty zasłużyłaś,

By tulić Pana w ramionach i karmić piersią matczyną.

Józefie, stróżu Dziewicy i Patriarchów potomku,

Wcielony Bóg Cię nazywał zaszczytnym ojca imieniem.

Niech cnota, która rozkwitła wśród ścian Waszego domostwa,

Uświęci nasze rodziny i przeniknie obyczaje.

Refren: Jezu, Maryjo, Józefie. Jezu, Maryjo, Józefie.

Oświecajcie nas, Dopomagajcie nam, I ratujcie nas, Święta Rodzino!

Prowadzący: NAJŚWIĘTSZA RODZINO, z wielką ufnością przycho­dzimy do Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni. Nie liczymy też na nasze zasługi i dobre uczynki, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką. Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru Ro­dziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w któ­rej każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawodach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpie­niach.

Prośby: Św. Rodzino, prosimy Cię, aby katolickie rodziny opierały swe małżeństwo na sakramencie i ofiarowuje­my Ci naszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do radosnego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci dzieci porzucone, zdemo­ralizowane i zaniedbane, a dzieci naszych rodzin po­wierzamy Twojej opiece.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znaj­dują się nieuleczalnie chorzy i prosimy o zdrowie dla członków naszych rodzin.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbi­te, a prosimy o zachowanie jedności w naszych rodzi­nach.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i za­straszone, a prosimy o odwagę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny zmaterializowane i prosimy o ducha wyrzeczenia dla naszych rodzin.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, a prosimy o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój Królestwa Chrystusowego  w naszych rodzinach.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie.

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Św. Rodzino, przedstawiam Ci moją osobistą prośbę i błagam o jej wysłuchanie…

Św. Rodzino z Nazaretu — wspomagaj nas!

Modlitwa:  Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie ro­dziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiąz­kom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i po­zwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w nie­bie. Amen.

Pieśń:

Rodzino Święta, wśród rodzin jedyna,

Cnoty wszystkimi pobłogosławiona;

Tyś godną była, Boga mieć za Syna.

Tyś naszych rodzin przykład i obrona.

Maryjo, Mato, w łaski przebogata,

Bądź naszym matkom wzorem i ostoją;

Niech pomoc Twoja życie im przeplata,

Niech w Twoim sercu smutki swe ukoją.

Józefie święty, mężu sprawiedliwy,

Którego Bóg sam ojcem swoim zowie,

Spraw to, ach, spraw to, opiekunie tkliwy,

By Twym przykładem jaśnieli ojcowie.

NAJŚWIĘTSZA RODZINO, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc podziękowania:

Za to, że jesteś zawsze z nami, Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i po­kornego. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że troszczysz się o nasz chleb codzienny. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uświęcasz nasze życie codzienne. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że jesteś źródłem naszej radości. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas uczciwości w pracy. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wielko­duszności wobec bliźnich. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu od­powiedzialnych zadań życiowych. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą. Dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino!

Modlitwa: Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyrazem naszej wdzięczności ku Tobie. Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i prowadź szczęśliwie po dro­gach ziemskiego życia na radosne spotkanie z Tobą w niebie. Amen.

Pieśń:

RODZINĄ BOŻĄ jesteśmy, Błogosław Jezu pracę i sny,

Daj zgodę, blask miłości Twej. Strzeż, broń i króluj w rodzinie Twej.

Kto się uniży jak dziecię, kto złoży w Bogu nadzieje swą,

Ten w sercu Boży pokój ma, I wszędzie znajdzie rodzinny dom.

Rodziną Bożą jesteśmy, nikt nie jest obcy, każdy nam brat.

Daj, Jezu, nam zrozumieć to, że trzeba dobrem zwyciężać zło.

Akt oddania:

Prowadzący: O dobry Jezu, który przez Swoje niewypo­wiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzin­nego życia, Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś

Wszyscy: Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

Prowadzący: Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały.

Wszyscy: Chroń je łaskawie, ratuj je w niebezpieczeń­stwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im mocy, aby mogły wytrwać w naślado­waniu Twej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

Prowadzący: O Maryjo, Matko Najmilsza,

Wszyscy: Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Prowadzący: Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie.

Wszyscy: Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby Ona jest przedstawiła Jezusowi Chrys­tusowi. Amen.

Pieśń:

Rodzino Święta, wspomagaj nas,

Rodzino Święta, wspomagaj nas,

W pracy, znoju, i na każdy czas. (3 razy).

lub druga forma nowenny:

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

MODLITWA WSTĘPNA

K. Święta Rodzino z Nazaretu, gromadzimy się przed Tobą, aby z całym Kościołem uwielbiać Święte Imię Boga, który stał się człowiekiem i wybrał narodzenie, wzrastanie i życie w rodzinie podobnej milionom rodzin na ziemi.

W. Święta Rodzino, Ty służyłaś zbawieniu i świadczyłaś każdego dnia o bliskości Boga wzrastając przed Nim – każdy w łączności z drugim, każdy z pomocą drugiego.

Jezu, Maryjo, Józefie – podążaliście razem drogą życia, by wypełnić Boży zamysł, a Wasze zaufanie Bożym Obietnicom i gotowość pełnienia woli Bożej jest dla naszych rodzin wzorem naśladowania i drogą świętości.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

Bóg Ojciec dał nam Syna swego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem w domu Sprawiedliwego Józefa i Niepokalanej Dziewicy. Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu przez ręce Maryi i Józefa za wszystkie łaski, jakimi obdarza naszą wspólnotę parafialną i rodziny naszej parafii.

Powtarzamy:

Przez ręce Maryi i Józefa – dziękujemy Ci, Panie.

– Za wszystkie rodziny naszej parafii, których życie stanowi odzwierciedlenie „piękna i wspaniałości powołani do miłości i służby życiu”;

– Za głęboką miłość, którą darzą się chrześcijańscy małżonkowie w jedności życia małżeńskiego, podtrzymujący w świecie obraz Bożej miłości;

– Za nieustanne zaangażowanie ojców i matek na polu wychowania dzieci do chrześcijańskiej dojrzałości;

– Za rodziny, które w cierpieniu, w bólu i trudnościach materialnych żyją życiem nadziei chrześcijańskiej;

– Za wszystkie te rodziny, które napotkały problemy i trudności, lecz wytrwały w nierozerwalnych więzach ich sakramentalnego małżeństwa;

– Za małżonków, którzy żyją nauką Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa a cierpią ból separacji, porzucenia lub odrzucenia;

– Za rozpowszechnianie przesłania Ewangelii wśród rodzin chrześcijańskich i za ewangelizację, którą prowadzą rodziny wśród swoich sąsiadów i w swoim miejscu zatrudnienia;

– Za liczne rodziny, które wspólnie się modlą i czerpią siłę z uwielbienia Boga;

– Za rodziny, które przyjmują krzyż i żyją chrześcijańską nadzieją.

– (Intencje własne)

Modlitwa: Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami naszej parafii mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA PROŚBY

Bóg zechciał wybrać mężczyznę i kobietę do współdziałania w miłości

i w pracy, w swoim dziele stworzenia i odkupienia świata. Wznieśmy wspólną modlitwę do Boga za pośrednictwem Świętej Rodziny:

Powtarzamy:

Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.

– Za wszystkich pasterzy i tych, którzy pełnią posługę w Kościele, aby służyli ludowi Bożemu z oddaniem, jak święty Józef godnie służył Panu Jezusowi i Dziewicy Maryi;

– Za Kościół, aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, we wszystkich narodach świata mógł spełniać owocnie swoją misję w rodzinach i z pomocą rodzin.

– Za przywódców rządów, aby kierowali życiem ekonomicznym, politycznym i społecznym sprawiedliwie i uczciwe, z poszanowaniem prawa i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

– Za wszystkie rodziny na świecie, aby stały się źródłem Bożego miłosierdzia, świątyniami życia i miłości dla następnych pokoleń.

– Za małżonków, by łaska sakramentu małżeństwa okazała się silniejsza niż wszystkie słabości i kryzysy.

– Za dzieci i młodzież, by w rodzinie znajdowały silne wsparcie dla swojego rozwoju i mogły wzrastać w prawdzie i miłości.

– Za rodziny, które przeżywają niepokój z powodu braku pracy; które w trudzie zdobywają podstawowe środki utrzymania; które cierpią ucisk i prześladowanie z powodu wojny lub imigracji, aby Bóg udzielił im wszystkim pomocy i przyniósł pociechę;

– Za naszą wspólnotę parafialną: rodziców, młodzież, dzieci, starszych i samotnych, aby byli budowniczymi cywilizacji miłości.

– (Intencje własne)

Modlitwa: Panie, daj swym wiernym Ducha prawdy i pokoju, aby mogli Cię poznać całym swoim sercem, wypełnili to, co Tobie miłe i zawsze cieszyli się Twym błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AKT ODDANIA

K. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,

W. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski Cię proszą.

K. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególna służbę poświęciły i oddały,

W. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

K. O Maryjo, Matko najmilsza,

W. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

K. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,

W. Przybądź nam na pomoc swa przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Teksty modlitw zastały zaczerpnięte z wypowiedzi Sługi Bożego Jan Pawła II o rodzinie

Gdy śliczna Panna Syna kołysała

Gdy śliczna Panna Syna kołysała

Noc. W jaskini służącej jako schronienie dla bydła, nad Noworodkiem śpiącym w żłobie pochyla się młoda Matka. Z miłością wpatruje się w maleńkiego Synka. Z boku troskliwie spogląda na Nich dojrzały mężczyzna. Ten obraz utrwalany przez sztukę kościelną staje nam przed oczami, gdy wracamy myślą do wydarzenia o tak zasadniczym znaczeniu dla ludzkości – Bożego Narodzenia.

Dwa tysiące lat temu w Betlejem stał się cud od dawna wyczekiwany przez Żydów, których Pan Bóg wybrał, aby przygotowali świat na przyjście Zbawiciela. Bramą, przez którą Mesjasz wszedł w historię jako Bóg-człowiek, była Maryja.

– Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego – usłyszał Archanioł odpowiedź Najświętszej Maryi Panny, wypowiedzianą podczas Zwiastowania. Maryja wybrała bowiem pełną pokory służbę Bogu. Zaufała Stwórcy bezgranicznie i dlatego nie przestraszyła Jej ogromna odpowiedzialność, która na Niej w tamtej chwili spoczęła.

W świętą, betlejemską noc, Słowo, które w nadprzyrodzonym akcie Poczęcia stało się Ciałem, ujawniło się światu. Była to niewątpliwie jedna z najszczęśliwszych chwil w życiu Maryi. Spełniło się bowiem to, co kilka miesięcy wcześniej Jej zapowiedział Archanioł Gabriel.

Misja powierzona Niepokalanej nie zakończyła się jednak z chwilą wydania na świat Zbawciela. Bogarodzicę czekały niepozbawione trosk lata opieki nad Synem, a potem dramat obserwowania Jego Męki. Na razie jednak Maryja czuwa nad Dzieciątkiem w kamiennej stajence, adorując Syna jako swego Pana.

Matka Najświętsza powinna stać się dla nas przykładem właściwej postawy życiowej, nastawienia na służbę Bogu, a w konsekwencji na służbę innym ludziom.

To ważne wskazanie. Nie pycha, a pokora jest postawą godną chrześcijanina. Niejednokrotnie podkreślał to Pan Jezus, dając jako przykład Siebie samego: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać Swoje życie na okup za wielu – zanotowali Ewangeliści słowa Chrystusa (Mk 10, 45; Mt 20,28).

Wzorem dla wszystkich kobiet powinna być Maryja. To cenny wzór, zwłaszcza dla pań współczesnych, bombardowanych zewsząd ideami konsumpcjonizmu, samorealizacji zawodowej, łatwego, beztroskiego życia, co powoduje u wielu rozdarcie między naturalną skłonnością do macierzyństwa, miłością do dzieci, a podnoszącą status towarzyski, naturalnie w środowiskach „nowoczesnych”, karierą zawodową.

Kobiety z natury gotowe są do poświęceń. To cenna cecha. Lepiej jednak, gdy to zaangażowanie emocjonalne zostanie skierowane na rodzinę, dzieci, męża, niż na pracę ponadnormatywną w firmie. Już nawet szkoda wspominać o przypadkach, gdy „kariera” staje się przyczyną zabójstwa poczętego dziecka, do zalegalizowania czego dążą działaczki ruchów feministycznych w Polsce.

Z kolei wzorem dla mężczyzn powinien stać się św. Józef, człowiek, na którym można polegać, pobożny, oddany rodzinie, solidny rzemieślnik. Charakter poszukiwany zarówno przez współczesne kobiety, jak i pracodawców.

Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia staną się czasem refleksji nad naszą postawą wobec Boga. Czy traktujemy Go poważnie, czy może na pierwszym miejscu stawiamy własną osobę? Pamiętajmy, że Pan Bóg stworzył człowieka, aby Go znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne…

Modlitwa
Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzył rodzaj ludzki łaską zbawienia wiecznego, daj, prosimy, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa do Dzieciątka Jezus w żłóbku
Jezu, Dziecię złożone w żłóbku, Synu Boga żywego, Synu Dziewicy Maryi, pobłogosław mnie i pomóż mi być małym we własnym mniemaniu, abym mógł podobać się Tobie. Uczyń mnie małym jak kropla wody, abym się zagubił w oceanie Twojej miłości. Pobłogosław moje serce, aby się stało czyste i kochało tylko Ciebie, a wszystko inne w Tobie i dla Ciebie. Pobłogosław mój umysł, aby z łatwością przyjmował prawdy świętej wiary. Pobłogosław moją wolę, aby pragnęła i szukała tylko Ciebie. Oddaję Ci moje serce na Twoje mieszkanie. Weź je na własność – niech zawsze należy do Ciebie, w życiu i po śmierci. Amen.

Modlitwa do Dzieciątka Jezus
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, upragnione przez wszystkie narody, bądź uwielbione Boskie Dzieciątko, Królu aniołów, bądź uwielbione
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, bądź uwielbione.

Litania do Dzieciątka Jezus
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas.
Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją,

Boże Jezu, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus!
Boże Jezu, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus!
Boże Jezu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

K: Będę się radował w Panu.
W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.

https://www.piotrskarga.pl

PANDEMIA COVID-19_Morawiecki może wprowadzić Stan Wyjątkowy przeciwko obywatelom jak to zrobił gen Jaruzelski

3 days ago — Pandemia Covid-19 – ukrywa prawdziwe powody masowych szczepień – STAN WYJĄTKOWY i GODZINA POLICYJNA. Przez … STAN WYJĄTKOWY – GODZINA POLICYJNA Amerykańska prasa w piątek 18 grudnia …

Pandemia Covid-19 – ukrywa prawdziwe powody masowych …

Fragment z prasy: “Polska może wprowadzić jeszcze surowsze ograniczenia w walce z …
 

Wszystko o koronie wirusie część 2 – 17.12.2020r – ks. Natanek 

https://gloria.tv/post/tuNwA12FkyxL2gratVuhNeCnE

Wszyscy Polacy – przede wszystkim pracujący w mediach, bo namawiali oraz biskupi w Episkopacie, bo milcząco akceptowali wybór A.Dudy na prezydenta Polski – sługi Izraela są współwinni obecnej sytuacji politycznej i religijnej i śmierci Polaków.

UWAGA-Kliknij na obrazek lub nagłówek aby przeczytać cały artykuł lub wysłuchać program

Trzecia Tajemnica Fatimska; jeszcze nie ujawniona część , o wielkiej apostazji Kościoła.

https://gloria.tv/post/2jJpd8QgCx4U6LwgeEjXfwYwU

 

Autor – Juan Suarez Falcó

„ W tym samym świętym miejscu, gdzie ustanowiono tron Piotra i katedrę prawdy, które miały oświetlić świat, wznieśli ohydny tron swej bezbożności, z przewrotnym zamiarem zranienia Pasterza i rozproszenia trzody ”
(Modlitwa do Świętego Michała Archanioła, Leona XIII, 1890)

„Znasz Gabriele? To Szatan wszedł na łono Kościoła i niedługo będzie rządził fałszywym Kościołem. ” (Objawienie Ojca Pio do Gabriele Amorth, wykonane w 1960 [1] ).

WPROWADZENIE
Bracia w wierze… Uważajcie, ci z was, którzy czytają ten artykuł! Jeśli w tych dniach, kiedy obchodzimy stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, ktoś mówi, że orędzie, które tam przekazała Matka Boża, jest już zakończone, lub że odnosiło się do przeszłości lub że było przesłaniem nadziei i optymizmu dla Kościół i ludzkość, nie wierzcie mu. Dziewica w Fatimie przyszła, aby nas ostrzec, aby dać nam pełne miłości ultimatum, jako prawdziwa Prorokini i Matka, która tak bardzo nas kocha mówi : albo nawrócimy się z naszych ogromnych grzechów, albo Bóg ukarze świat jak nigdy dotąd. W obliczu ewidentnej apostazji, która narasta każdego dnia w Kościele, wyrastając z wierzchołka, prawdziwy prorok powinien ostrzec przed nieszczęściami , które nadejdą, jeśli nie będziemy pokutować; zamiast tego fałszywy prorocy mówią; że wszystko idzie dobrze, a przyszłość jest różowa.

PROROCTWA MARYJNE I ICH ZNACZENIE: PILNE WEZWANIE DO NAWRÓCENIA (ODSTĄPIENIE OD KOŚCIOŁA, WIELKA TRIBULACJA I KARA PRZED PRZYJŚCIEM CHRYSTUSA)
Kto by powiedział? Dziś mija setna rocznica pierwszego objawienia się Najświętszej Marii Panny w Fatimie w Portugalii 13 maja 1917 r. Matka Boża lubi pojawiać się w ukrytych, pokornych i nieistotnych miejscach w oczach świata: Cabezo de Fátima lub Grota Massabielle w Lourdes jest tego dobrym dowodem. Również mała wioska Garabandal w Kantabrii w Hiszpanii. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem trzy najważniejsze objawienia Maryjne w historii miały miejsce w sąsiednich krajach Hiszpanii oraz w samej Hiszpanii. Niebo czegoś od nas chce, ziemia Maryi.
Dziewica lubi również najczęściej ukazywać się prostym ludziom, dzieciom lub młodzieży, ze szczególnym upodobaniem pasterzy, Jej Syn jest Dobrym Pasterzem, a Ona sama Boskim Pasterzem. W ten sposób Niebo myli mądrych i uczonych, a pokornym i prostym odsłania swoje tajemnice. Tak, Ojcze, bo tak ci się podobało (Mt 11,25-26). I w cudownej teologii tych maryjnych orędzi dowodzi ich autentyczność, ponieważ takie ostrzeżenia i wezwania do nawrócenia, pełne bardzo wysokiego katolickiego mistycyzmu, nie mogą opuścić umysłów dzieci (być ich wymysłem).
Matka Boża zawsze i nieprzerwanie objawiała się mężczyznom i kobietom katolikom w ciągu ostatnich 2000 lat. Ale w ciągu ostatnich dwustu lat Jej objawienia miały z pewnością apokaliptyczny wygląd, ponieważ Jej głównym przesłaniem jest pilne i niepokojące wezwanie do nawrócenia świata przed zbliżeniem się końca historii, to znaczy końca czasów pogan. lub narodów, dając ostatnie ostrzeżenia, aby uniknąć kary, która wisi nad nami, ponieważ chociaż miłosierdzie Boże jest nieskończone, gdy widzi oznaki skruchy w ludziach, wielokrotnie (Bóg) używał sprawiedliwości, gdy w swojej boskiej Wszechmocy i Mądrości uważa, że jego pełne miłości wezwania (a teraz także wezwania Jego Matki) nie są akceptowane.

Wizja Leona XIII i jego modlitwa do św. Michała Archanioła
Zacznijmy od wyjątkowego wydarzenia, które nie było właściwie objawieniem maryjnym.
13 października 1884 r. (Spójrzmy na datę), po porannej Mszy św., Papież Leon XIII zemdlał. Jego asystenci myśleli, że nie żyje. Po odzyskaniu przytomności Papież opisał makabryczną rozmowę, którą usłyszał w pobliżu tabernakulum. Rozmowa składała się z dwóch głosów; głosy, które Papież wyraźnie zidentyfikował: były to głosy Boga i diabła. Diabeł chwalił się, że może zniszczyć Kościół, jeśli dostanie 75 lat na realizację swojego planu (lub 100 lat według innych raportów [2] ). Diabeł prosił także o pozwolenie na „większy wpływ na tych, którzy oddadzą się mojej służbie”. Na prośby diabła Pan odpowiedział: „Otrzymasz czas…”
Głęboko zszokowany tym, co usłyszał, papież Leon XIII ułożył następującą modlitwę do św. Michała (która jest również proroctwem) i nakazał jej recytowanie po zwykłych Mszach świętych jako środek ochrony Kościoła przed atakami piekła. Oto ona:

Modlitwa do Świętego Michała (Leo XIII, 18 maja 1890; Acta Apostolicae Sedis, s.743)
O chwalebny książę niebiańskich milicji, Święty Michale Archaniele, broń nas w walce i w straszliwej walce, którą musimy toczyć przeciwko księstwom i mocom, przeciwko książętom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom! Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg stworzył nieśmiertelnymi, którzy ukształtowali na Jego obraz i podobieństwo i którzy wielkimi kosztami wybawili spod tyranii diabła. Walcz tego dnia, z armią świętych aniołów, Pan walczy tak, jak kiedyś walczyłeś z Lucyferem, wodzem dumnych, oraz z odstępczymi aniołami, którzy byli bezsilni, by ci się przeciwstawić i dla których nigdy nie było miejsca w niebo. Gdyby ten potwór, ten starożytny wąż zwany diabłem i szatanem, ten, który uwodzi cały świat, został wyrzucony ze swoimi aniołami na dno otchłani.

Ale oto i oto ten odwieczny wróg, ten pierwszy morderca, gwałtownie podniósł głowę. Przebrany za anioła światła, za którym podąża cały tłum, a za nim podążają złe duchy, podróżuje po całym świecie, aby go pochwycić i wypędzić imię Boga i Jego Chrystusa, aby zatopić, zabić i wydać przeznaczone dusze na wieczne zatracenie. do wiecznej korony chwały. Na ludzi o przewrotnym duchu i zepsutych sercach ten zły smok wylewa również, jak strumień nieczystego błota, truciznę jego piekielnej złośliwości, to znaczy ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa i zatrutego tchnienia zuchwalstwa, występki i wszelkie obrzydliwości. Wrogowie pełni przebiegłości napełnili Kościół, żonę Niepokalanego Baranka, wstydem i goryczą oraz położyli zbrodnicze ręce na jego najświętszych dóbr.Nawet w tym świętym miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę Piotrową i katedrę prawdy, która ma oświecić świat, wznieśli ohydny tron swojej niegodziwości, mając nikczemny zamiar uderzenia Pasterza i rozproszenia trzody.
Błagamy Cię więc, niezwyciężony książę, przeciwko atakom tych potępionych duchów, pomóż ludowi Bożemu i daj mu zwycięstwo. Ten lud czci cię jako swojego opiekuna i patrona, a Kościół chwali się, że ma cię jako obrońcę przed złymi mocami piekła. Bóg powierzył wam opiekę nad prowadzeniem dusz do błogosławieństwa niebieskiego. Ach! Módlcie się zatem do Boga pokoju, aby postawił pod naszymi stopami szatana, pokonanego i tak nisko, aby już nigdy więcej nie trzymał ludzi w niewoli ani nie wyrządził szkody Kościołowi. Przedstaw nasze modlitwy przed Wszechmocnym, aby miłosierdzie Pańskie dotarło do nas jak najszybciej. Pokonaj smoka, starożytnego węża, który jest diabłem i szatanem, skuć go i wrzuć w otchłań, aby nie mógł uwieść ludów. Amen
– Oto Krzyż Pana, uciekaj przed mocami wroga.
Lew Judy, potomstwo Dawida,
zwyciężony – niech okaże się, Panie, Twoje miłosierdzie.
Tak jak oczekiwaliśmy od Ciebie.
-Panie, wysłuchaj mojej modlitwy
I niech moje wołanie wzniesie się do Ciebie.
O Boże, nasz Ojcze, Panie Jezu Chryste, wzywamy Twoje Święte Imię i usilnie błagamy o Twoją łaskę, abyś za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, naszej Matki i chwalebnego Świętego Michała Archanioła, raczysz pomóc nam w walce z Szatanem i wszystkimi innymi duchami nieczystymi podróżują po ziemi, aby skrzywdzić ludzkość i stracić dusze. Amen”.

Don Francisco Brehm, doradca kościelny wydawnictwa liturgicznego, ks. Pustetd (Ratyzbona), niedawno wrócił z podróży do Rzymu, powiedział około 1928 r., Że podczas sesji dla Świętej Kongregacji Obrzędów, w której próbował uchylić te modlitwy i w którym brał udział, kiedy wszyscy zgodzili się ich znieść, stary kardynał, którego imienia nie pamiętam, wstał i powiedział, że sam Leon XIII powiedział mu, że to wezwanie , poruszony nadprzyrodzonym objawieniem, jakiego doznała w 1884 roku. Ku wielkiemu wstydowi, modlitwa ta została usunięta z Prima Instructio de la liturgia w latach sześćdziesiątych XX wieku, „co ciekawe” 3 .

Czytaj dalej

Holy Love Ministry, Cztery Orędzia Boga Ojca,16 grudnia 2020, https://www.holylove.org

Ponownie ja (Maureen) widzę Wielki Płomień, który poznałam jako Serce Boga Ojca. On mówi:

„Dzieci, wytrwajcie w modlitwie i ofierze. Stawką jest dusza tego narodu *. Jeśli fałszywe wyniki wyborów zostaną uhonorowane, prawo – czeki i salda tego kraju zostaną zniszczone. Wtedy będziecie mieli system, który będzie bronił nieprawdy. Cały proces wyborczy zostanie na zawsze zmieniony. „Prezydent elekt” ** nie jest tym, na kogo głosowali ludzie. Oświadczył, że nie będzie przestrzegał Konstytucji. *** Niszczy życie aż do momentu narodzin. Jako prezydenta mamy teraz takiego, który dba o  wartości chrześcijańskie. Ile narodów może tak powiedzieć? ”

„Jako wasz Stwórca muszę stwierdzić, że chodzi o życie. Stawką jest wolność i prawda. Stawką są dusze. Nie oczekujcie, że będę niezaangażowany. Wiem, gdzie zło leży niewyświetlone i dojdzie do potęgi, jeśli da się szansę. Módlcie się, aby zło zostało zdemontowane, zanim będzie za późno. Módlcie się o odwagę w sercach prawych przywódców ”.

Przeczytaj 2 Tesaloniczan 2: 9-15

Czytaj dalej

Pielęgniarka mdleje po podaniu szczepionki! Wiceprezydent USA szczepi się na wizji!

https://www.youtube.com/watch?v=OZzRF1eLz-I

MEGA KONFERENCJA ws. szczepionek. Politycy Konfederacji i eksperci

https://www.youtube.com/watch?v=l_8Qzh_gu-0

Grzegorz Braun: mamy twardy LOCKDOWN zwany kwarantanną narodową

https://www.youtube.com/watch?v=HJu90WX5I1M&feature=emb_logo

ANALIZA Grzegorza Brauna: Co się stało z nami Polakami? Stan Wojenny wczoraj i dziś!

https://www.youtube.com/watch?v=VELhgziAFpM


Czy to Polska jest w Polsce, czy władza obca np. żydowska w Polsce?

Policja interweniuje? Grzegorz Braun i Socha OSTRO na Marszu o Wolność

https://gloria.tv/post/onvRWchSn3mo1dGtUvCVzBjuM

Msza – Prawdziwe Oblicze Eucharystii

 

Abp Vigano: nie jesteśmy sami! Bóg jest zawsze z nami – PCh24.pl – Prawa Strona Internetu. Informacje z życia Kościoła i prawicowa publicystyka


https://www.pch24.pl/abp-vigano–nie-jestesmy-sami–bog-jest-zawsze-z-nami,80680,i.html

Abp Vigano: nie jesteśmy sami! Bóg jest zawsze z nami

Abp Vigano: nie jesteśmy sami! Bóg jest zawsze z nami

Arcybiskup Carlo Maria Viganò opublikował rozważania przygotowane z myślą o nadchodzącej uroczystości Narodzenia Pańskiego i końcu roku 2020. „Dzięki Bożej łasce za mniej więcej dwa tygodnie Rok Pański 2020, rok naznaczony wydarzeniami strasznymi oraz wielkimi wstrząsami społecznymi, dobiegnie końca. Pozwólcie mi, że przedstawię krótką refleksję w której skieruje nadprzyrodzone spojrzenie tak na niedawną przeszłość, jak i na najbliższą przyszłość” – czytamy.

Arcybiskup Viganò ocenia, że minione miesiące stanowią jeden z najmroczniejszych okresów ludzkiej historii. Władza kościelna została wykorzystana do zamknięcia świątyń, ograniczono celebrację Mszy Świętej i sprawowanie sakramentów, w czasie Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy wielu wiernych zostało zmuszanych do uczestnictwa w liturgii zapośredniczonego przez Internet. Hierarcha przyrównał postawę części duchowieństwa („generałów i oficerów”) do dezercji, a w niektórych przypadkach także i przejścia na stronę przeciwnika. „Nigdy wcześniej, przez wszystkie stulecia – pisze Viganò – nie widziano tak wielkiego tchórzostwo; pragnienie ulegania naszym prześladowcom nie znalazło wcześniej tak podatnego gruntu w przypadku tych, którzy powinni być naszymi przewodnikami i przywódcami. Tym, co najbardziej nas zgorszyło, jest zdrada sięgająca najwyższych szczebli hierarchii Kościoła i prostych wiernych. Tak dokładnie, to ze strony Najwyższego Tronu – z której oczekiwać powinniśmy stanowczej i władczej interwencji w obronie praw Boga, praw Kościoła i zbawienia dusz – otrzymaliśmy zachęty do przestrzegania niesprawiedliwych praw, bezprawnych norm i irracjonalnych nakazów. A w słowach dochodzących z Domu Świętej Marty, które to media szybko rozpropagowały, rozpoznajemy wiele – zbyt wiele – ukłonów w stronę wewnętrznego języka globalistycznej elity: braterstwo, dochód podstawowy, nowy porządek świata, »odbudować lepiej«, wielki reset, nic już nie będzie takie jak dawniej – to wszystko to słowa należące do nowego języka, świadczącego o idem sentire tych, którzy nim mówią i którzy go słuchają. Był to prawdziwy akt zastraszenia, słabo zawoalowana groźba za pomocą której nasi pasterze zatwierdzili pandemiczny alarm, zasiali strach pośród prostych ludzi, porzucili umierających i potrzebujących. U szczytu cynicznego legalizmu doszło nawet do momentu, w którym kapłanom zakazano wysłuchiwania spowiedzi i udzielania ostatnich sakramentów osobom opuszczonym na oddziałach intensywnej opieki, pozbawiania naszych ukochanych zmarłych religijnego pochówku, odmawiania wielu duszom Przenajświętszego Sakramentu”.

Jak kontynuuje duchowny, pojawić się miała nowa grupa skorumpowanych, „samozwańczych ekspertów”, prezentujących swoje opinie w mediach, uzasadniających nakazy, straszących, instruujących i zalecających określone kroki. Hierarcha zauważa przy tym, że elity polityczne promują program szerokich szczepień nim upewnić się mogły co do tego, że są one skuteczne i bezpieczne. „Mówią nam, że szczepionka jest darmowa, ale tak naprawdę zapłaci się za nią pieniędzmi podatników, nawet jeśli jej producenci nie udzielają gwarancji, że chroni ona przed zakażeniem” – ocenia Viganò.

„W tym scenariuszu, podobnym do katastrofalnych skutków wojny, gospodarka naszych krajów leży, a kwitną firmy zajmujące się handlem internetowym, dostawami do domu i produkcją pornografii. Lokalne sklepy są zamknięte, ale duże centra handlowe i supermarkety pozostają otwarte – te pomniki konsumpcjonizmu, w których wszyscy (nawet ci z COVIDem) wciąż napełniają swoje wózki zakupowe zagranicznymi produktami, niemieckimi serami, pomarańczami z Maroka, kanadyjską mąką, telefonami i telewizorami wyprodukowanymi w Chinach. »Świat przygotowuje się do wielkiego resetu«, jak nam z obsesją powtarzają. »Nic nie będzie takie, jak przedtem«. Będziemy musieli się przyzwyczaić do życia z wirusem, poddać się wiecznej pandemii karmiącej farmaceutycznego Molocha i uzasadniającej coraz to większe i bardziej nienawistne ograniczenia naszych podstawowych praw. Ci sami, którzy od dzieciństwa uczyli nas, byśmy czcili wolność, demokrację i suwerenność ludu, rządzą dziś nami pozbawiając nas wolności w imię zdrowia, narzucają dyktaturę, przywłaszcają sobie władzę której nikt im nigdy nie dał. Masoneria i liberałowie, wykorzystujący władzę doczesną zaciekle sprzeciwiając się Biskupom Rzymu, żądają jej w odwrotnym celu, chcąc poddać Kościół Chrystusowi władzy państwowej przy aprobacie przedstawicieli najwyższych szczebli Hierarchii” – pisze były nuncjusz w Stanach Zjednoczonych.

Jak kontynuuje dalej Viganò, „z całego tego budzącego zniechęcenie scenariusza wyłania się nieunikniony fakt: istnieje przepaść między tymi, którzy sprawują władzę, a tymi, którzy są jej poddani, między rządzącymi a obywatelami, między Hierarchią a wiernymi. To instytucjonalne monstrum, w którym tak władza cywilna, jak i religijna pozostaje niemal całkowicie w ręku bezwzględnych osób, mianowanych ze względu na ich absolutną nieudolność i wielką podatność na szantaż. Ich zadaniem nie jest kierowanie instytucją, tylko jej zniszczenie, nie jest nim przestrzeganie prawa, tylko niszczenie go, nie jest nim chronienie członków tej instytucji, tylko ich rozpraszanie i oddalanie od niej. W skrócie: stajemy w obliczu wypaczenia władzy, wypaczenia mającego miejsce nie wskutek przypadku czy braku doświadczenia, tylko realizowanego z determinacją i wcześniej określonym planem, zgodnie z jednym scenariuszem i w jednym kierunku”.

Następnie arcybiskup wymienia symptomy, świadczące w jego ocenie o tym procesie: falę nielegalnych imigrantów, służby aresztujące osoby niestosujące się do zarządzonych ograniczeń przeciwepidemicznych, ignorujące równocześnie działalność prawdziwych przestępców i skorumpowanych polityków, nauczycieli zdradzających swe powołanie służąc indoktrynacji swoich wychowanków, lekarzy odmawiających właściwego leczenia chorych, aż po biskupów i kapłanów odmawiających wiernym sakramentów. Ci, którzy się temu sprzeciwiają, doświadczać mają osamotnienia i rozproszenia. „Obywatele są osamotnieni wobec nadużyć władzy świeckiej, wierni pozostają osamotnieni w obliczu arogancji heretyckich prałatów oddanych swym wadom, a ci, którzy chcą wyrażać swój sprzeciw, podnosić swój głos, protestować w ramach instytucji, są także osamotnieni” – pisze Viganò.

Samotność ta ustępuje wówczas, kiedy myśl kieruje się w stronę zasług Odkupiciela, w stronę Wcielenia. „Dochodzimy tu do Tajemnic, do których kontemplacji przygotowujemy się w ciągu nadchodzących dni: Wcielenia i Narodzin Pańskich. Drodzy Przyjaciele, z tych Tajemnic czerpać możemy nową nadzieję, z którą możemy mierzyć się z czekającymi nas wydarzeniami. Nade wszystko pamiętać musimy, że nikt z nas nie jest tak naprawdę osamotniony: po naszej stronie jest nasz Pan. On zawsze chce dla nas dobra, nigdy nie zawodzi w udzielaniu nam pomocy, Jego łask, o ile tylko prosimy o nie z wiarą. Mamy po naszej stronie Przenajświętszą Dziewicę Maryję, naszą kochającą Matką i naszą ucieczkę. Mamy tuż obok zastępy niebieskie i rzeszę świętych, którzy w chwale Nieba wstawiają się za nami przed Tronem Boskiego Majestatu” – czytamy. Następnie hierarcha wskazuje na Kościół jako wspólnotę nadprzyrodzoną, mistyczne Jeruzalem, podkreślając, że prawdziwa samotność panuje w piekle, dusze potępione nie posiadają żadnej nadziei. Dlatego też wierni powinni prosić Boga o konieczne łaski, prosić o dar dobrej śmierci, przygotowywać się na ten moment trwając w łasce uświęcającej.

Choć zdawać się może, że zło triumfuje – kontynuuje Viganò – to pamiętać musimy także i o tym, że i nasz Pan i Zbawiciel doświadczał osamotnienia, tak w Getsemani, na Krzyżu, jak i po złożeniu Jego ciała w grobie. Osamotnienia doświadczała także Matka Boża i święty Józef. Osamotnienie świętej Rodziny w Betlejem było oczywiste, a jednak – Bóg pokierował wydarzeniami zgodnie ze swym planem, posłał anioła informującego pasterzy o narodzinach Mesjasza. „Także i do nas, w samotności lockdawnu, którą to wielu z nas musi znosić, w szpitalnym opuszczeniu, milczeniu pustych ulic, zamkniętych kościołów, Pan przybywa by dać nam Jego towarzystwo. Także i nam posyła swego Anioła, by natchnął nas do świętych celów, posyła Matkę Przenajświętszą by nas utuliła, posyła nam Pocieszyciela – dulcis hospes animae. Nie jesteśmy sami; nigdy nie jesteśmy sami. To coś, czego – w ostatecznym rozrachunku – architekci wielkiego resetu boją się najbardziej: że będziemy świadomi tej nadprzyrodzonej, tak samo prawdziwej, rzeczywistości, przez co upadną ich domki z kart oparte o diabelskie oszustwa”.

Źródło: lifesitenews.com

W środku uroczystości eucharystycznej 11 grudnia 2020 r. w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła w Brazylii w konsekrowanej Hostii pojawił się krzyż krwi.

https://gloria.tv/post/hZ2xfW6oTa8p341d6NEvsChUs

Ta sytuacja haniebna dla Polski uczyniona jest wbrew Woli Boga Jezusa Chrystusa,

który od 100 lat prosi Swoich Apostołów o uznanie Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, który zamieni bez użycia broni, bo Cudownie – serca wszystkich ludzi i nie byłoby żadnej niewoli, pandemii, nie byłoby wirusów i szczepionek zatrutych. Niestety Kościół katolicki w katolickiej jeszcze Polsce oddał władzę nad Kościołem politykom – premierowi Morawieckiemu nie katolikowi i jest tak jest – niewola, morderstwa co grozi karą Bożą dla Polski i całego świata czyli zniszczenie wszystkiego na Ziemi.

Polska kolonią Zachodu i Izraela. 

https://gloria.tv/post/jcF7Dk6RRDk81JAKZJD88hDax

 Pod płaszczykiem walki z pandemią zabito w Polsce już ponad 50 tys. ludzi!

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/pod-plaszczykiem-walki-z-pandemia-zbito-w-polsce-juz-ponad-50-tys-ludzi-2020-12

abp Jan P. Lenga: Czy Jezus był Żydem? 

https://gloria.tv/post/AcAHjMh1uj7P2zWFXFM8AfBtM

 

Ścięto pogański monolit (film)

 

 

Czy szopka watykańska jest DEMONICZNA ? 

https://gloria.tv/post/ztjC8pv1dmaA4cDTe8ZDFWhfs

 

Polska WYDA WOJNĘ Internetowej Cenzurze? Jest Projekt Ochrony Wolności Słowa 

https://gloria.tv/post/sMdV4ryr3jQi2qGHXEmHE3wVH

Czy to jest wojsko polskie, czy amerykańskie, czy żydowskie?

UWAGA! Wojsko będzie SZCZEPIĆ Polaków?! Nagła konferencja ws. SZCZEPIONEK Dworczyka i Niedzielskiego 

https://gloria.tv/post/ii8ZWJjZrarB4Mdk2jKibbba6

 

Zaskoczenie?                                                                                                                                                                           Prof. Simon brał pieniądze od Pfizera, producenta szczepionki na koronawirusa

https://propolski.pl/zaskoczenie-prof-simon-bral-pieniadze-od-pfizera-producenta-szczepionki-na-koronawirusa/

Na stronie Wiley Online Library pojawiła się szokująca informacja o tym, że znany w mediach prof. Krzysztof Simon w listopadzie 2019 roku brał pieniądze na sfinansowanie badań m.in od Pfizera.

Dr Hodkinson: “Koronawirus” to największe oszustwo, jakie kiedykolwiek popełniono

 

DRODZY PASTERZE… GDZIE JESTEŚCIE?

https://gloria.tv/post/MGnoGkMh7gDr4pxTNMgJ9ZkQb

 

Polacy mają dość i zapowiadają akcję #otwieraMY. Obywatelskie nieposłuszeństwo wobec władzy?

https://nczas.com/2020/12/20/polacy-maja-dosc-i-zapowiadaja-akcje-otwieramy-obywatelskie-nieposluszenstwo-wobec-wladzy/

 

Prezydent ucina wszelkie spekulacje: Oczywiście ja także poddam się szczepieniu na COVID-19

https://niezalezna.pl/370233-prezydent-ucina-wszelkie-spekulacje-oczywiscie-ja-takze-poddam-sie-szczepieniu-na-covid-19

 

USA: szpital w stanie Illinois przerywa szczepienia na Covid-19. Pojawiły się skutki uboczne

https://www.pch24.pl/usa–szpital-w-stanie-illinois-przerywa-szczepienia-na-covid-19–pojawily-sie-skutki-uboczne,80750,i.html

USA: jest decyzja Joe Bidena w sprawie szczepień na Covid-19. Zdecydowana deklaracja

Nowa (nie)normalność [PIERWSZY FILM O PANDEMII]

 
 

Brazylia ma zakazać obywatelom odmowy szczepienia COVID-19

2020-12-19 19:14

Sąd Najwyższy Brazylii pozwolił rządzącym „pośrednio zmusić” ludność do szczepienia przeciwko nowemu koronawirusowi, jeśli zostaną przyjęte odpowiednie przepisy. Za ich pośrednictwem władze różnych szczebli będą mogły nakładać ograniczenia na obywateli w przypadku odmowy szczepienia.

„Federalny Sąd Najwyższy orzekł, że szczepienia przeciwko koronawirusowi mogą być obowiązkowe na mocy odpowiednich przepisów” – stwierdził w oświadczeniu po rozprawie.

Rozpatrując kwestię obowiązkowych szczepień ludności, komisja poparła sędziego Ricardo Lewandowskiego, który argumentował, że przymus może być realizowany „pośrednio”, np. zakazując osobom niezaszczepionym odwiedzania określonych miejsc lub wykonywania określonych czynności. Jednocześnie sędziowie podkreślili, że szczepienia wymagają wyraźnej zgody ludzi. Każda decyzja o szczepieniu przymusowym byłaby rażącym naruszeniem konstytucji.

Decyzją tego sądu brazylijskie władze stanowe i miejskie starają się nałożyć na obywateli obowiązek zaszczepienia się, jeśli nie chcą narzucać im pewnych ograniczeń.

Rząd brazylijski planuje zaszczepić całą populację przeciwko koronawirusowi w 2021 roku przy użyciu szczepionek zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny ds. zdrowia Anvisa. Wcześniej ogłoszono, że pierwsze partie szczepionek przeciwko koronawirusowi wyprodukowane przez AstraZeneca, Sinovac i Pfizer / BioNTech dotrą do Brazylii w styczniu i lutym. Oczekiwana łączna wielkość tych wysyłek to 25 milionów dawek.

Dowody na „plandemię”? Zakazany lek mógł powstrzymać COVID-19 w miesiąc, ale politycy wolą nieprzebadane szczepionki!

 

Aż 61 procent państw świata poważnie ograniczyło prawa obywatelskie

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/az-61-procent-panstw-swiata-powaznie-ograniczylo-prawa-

obywatelskie

Dziwna symbolika na szatach liturgicznych papieża Franciszka. Przypadek czy prawda ukryta na widoku?

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/dziwna-symbolika-na-szatach-liturgicznych-papieza-franciszka-przypadek-czy-prawda-ukryta

[TYLKO U NAS] O. prof. M. Raczkiewicz o legalizacji tzw. eutanazji w Hiszpanii: Pacjent może być uśmiercony przez lekarza lub sam przyjmie przepisaną truciznę. Tzw. eutanazja ma odbywać się w sposób ekspresowy

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-o-prof-m-raczkiewicz-o-legalizacji-tzw-eutanazji-w-hiszpanii-pacjent-moze-byc-usmiercony-przez-lekarza-lub-sam-przyjmie-przepisana-trucizne-tzw-eutanazja-ma-odbywac-sie-w-sposob-e/

 

OSKARŻENIE – RZĄDY POD SĄD !!!

https://gloria.tv/post/3oVsRVgbwHyRCViw3H6MvXsjn

 

Jesteśmy zmuszeni oskarżyć rząd, który chce wdrożyć
masowe szczepienia eksperymentalne ludności.

Roxana Bruno, doktor biochemii immunologicznej.

Kolejny poseł zapowiada: Nie zaszczepię się przeciwko COVID-19 dopóki…

https://nczas.com/2020/12/20/kolejny-posel-zapowiada-nie-zaszczepie-sie-przeciwko-covid-19/

 

20 grudnia 2020 13:13

– Nie zaszczepię się przeciwko COVID-19 dopóki nie będzie funduszu odszkodowawczego – deklaruje poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15), który właśnie uporał się z koronawirusem.

Medycy nie chcą się szczepić. Prof. Horban: „W ogóle takiej opcji nie biorę pod uwagę”

 
20 grudnia 2020 18:35
 

CDC ustala wytyczne dla tysięcy Amerykanów, aby zachorowali po szczepieniu Covid

 
Osobom, które kiedyś miały poważną reakcję na inne szczepienia, obecnie odradza się szczepienia przeciwko Covid

Amerykańskie CDC spieszyło się z wytycznymi, ponieważ tysiące Amerykanów zachorowało po otrzymaniu od Pfizer / BioNTech szczepionki Covid-19 „nano”. Do 18 grudnia „zdarzenia wpływające na zdrowie” zaobserwowano już u 3150 osób, powodując, że osoby te „nie były w stanie wykonywać normalnych codziennych czynności, nie były w stanie pracować i wymagać opieki lekarza lub lekarza”.

Osoby, które zachorowały, zgłosiły to za pośrednictwem aplikacji na smartfony o nazwie V-Safe. Dr. Thomas Clark, epidemiolog z CDC, poinformował o tym Komitet Doradczy ds. Praktyk Szczepień.

19 grudnia wydano by 272001 szczepionek, co oznacza, że nieco ponad 1% zachoruje oficjalnie. Nie obejmuje to osób, które nie mają lub nie używają aplikacji lub które i tak się nie zgłaszają. Co najmniej 6 osób miało reakcję anafilaktyczną. Były też inne osoby z poważnymi działaniami niepożądanymi.

W ubiegły piątek CDC podkreśliło, że osoby, które kiedykolwiek miały ciężką reakcję alergiczną na którykolwiek ze składników szczepionek Covid lub na inne szczepionki, nie powinny być szczepione. Osoby, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna spowodowana szczepionką Covid, również nie powinny dostać drugiego „zastrzyku” w ciągu trzech tygodni.

Szpital przestaje szczepić

Na Alasce co najmniej pięciu pracowników służby zdrowia otrzymało znaczące reakcje przeciwne po szczepieniu kontrowersyjną szczepionką Pfizer. Jedna osoba musiała być leczona w szpitalu przez minimum dwie noce. Szpital w Illinois zaprzestał szczepień, gdy czterech pracowników wykazało przeciwne reakcje.

Dr. Peter Marks, dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA w USA, spekulował, że składnik glikolu polietylenowego, który znajduje się również w szczepionkach Moderna, czasami wywołuje reakcje alergiczne. Jednak większość ludzi doświadczyłaby „łagodnych skutków ubocznych”, takich jak bóle głowy, bóle mięśni, zmęczenie i dreszcze.

Reakcja błędna

W ostatnich dniach wirusem stał się film przedstawiający amerykańską pielęgniarkę w Tennessee, która straciła przytomność wkrótce po otrzymaniu szczepionki. Niedługo potem stwierdziłaby, że była to reakcja wagalna (/ wazowagalna). Brzmi to wiarygodnie, ponieważ sporo osób boi się igieł do wstrzyknięć i / lub „ukłucia”.

USA Pilne! Czy stan wyjątkowy tuż tuż?

https://www.youtube.com/watch?v=MeRjlFlpjew

 

Zmarła pielęgniarka, która zemdlała po szczepionce

https://gloria.tv/post/sQrTyYqpdPfT4vMAkAPFWJfJP

 

Tiffany Dover umarła! Śmierć potwierdzona – zobacz dolną bazę zdjęć (Baza danych zgonów hrabstwa Cullman):

Dr Francis Boyle, który opracował projekt ustawy o zwalczaniu terroryzmu w zakresie broni biologicznej (BWATA) z 1989 r., Postawił ważne pytanie – „ Czy szczepionka mRNA jest rzeczywiście bronią biologiczną? ”. Wskazuje, to w kontekście, że jest to szczepionka niesprawdzona, zgodnie z tradycyjnymi protokołami bezpieczeństwa do testowania szczepionek u ludzi. W tym kontekście szczególnie narusza Kodeks Norymberski na przymusowych eksperymentach medycznych, za które naziści zostali osądzeni i uznani za winnych. Wskazuje, że zgodnie z Kodeksem Norymberskim „wykonywanie rozkazów przełożonych”, jeżeli jest to działanie naruszające Kodeks Norymberski, nie może być usprawiedliwieniem. Obejmuje to tych, którzy zdecydują się przestrzegać przepisów FDA, nawet jeśli przepisy naruszają Kodeks Norymberski. Innymi słowy, ci, którzy zdecydują się przestrzegać przepisów FDA z naruszeniem Kodeksu Norymberskiego, zostaliby uznani za winnych zbrodni przeciwko ludzkości. Wielu liderów medycznych i prawników jest również zaniepokojonych niebezpieczeństwami związanymi z szybkim wprowadzeniem tej niesprawdzonej szczepionki na rynek, aby rzekomo „uratować” nas.

Na przykład Wolfgang Wodarg, przewodniczący Komisji Zdrowia UE i Międzynarodowej Rady Doradczej, wystąpił przeciwko stosowaniu szczepionki Covid-19, ponieważ powoduje ona bezpłodność poprzez wytwarzanie przeciwciał przeciwko łożysku, a także innym potencjalnym zagrożeniom . Z tego powodu składa pozew przeciwko wypuszczeniu szczepionek Covid-19. Najwyraźniej w szczepionce jest również środek sterylizujący. Nie jest jasne, co jeszcze jest umieszczane w szczepionkach pod nazwą „ adiuwanty ”, ale z medycznego punktu widzenia szczepionka nie wydaje się zbyt bezpieczna dla ludzi. FDA faktycznie sporządziła listę poważnych skutków ubocznych, które obejmują:

Śmierć
Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego – atak układu nerwowego oraz mózgu i nerwów rdzeniowych (kiedyś całkowicie wyleczyłem osobę, u której rozwinęło się poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego i był sparaliżowany od szyi w dół przz dwa lata).
Artretyzm
Ból stawu
Różne choroby autoimmunologiczne, w tym rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (główne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego)
Sterylizacja
Ujemne wyniki ciąży i porodu (wtórnie do naszych komórek odpornościowych) po wstrzyknięciu Covid-19 atakującym syncytynę-1, który, jak wykazano, prowadzi do potencjalnych poronień, wad wrodzonych i bezpłodności.
Zespół Guillain-Barre
Uszkodzenie naszego obwodowego układu nerwowego prowadzące do nieprawidłowości w tętnie i ciśnieniu krwi
Trombocytopenia (mała liczba płytek krwi, a tym samym łatwe krwawienie)
Zwiększona skłonność do zakrzepicy żylnej, co jest przeciwieństwem punktu 10.
Ostry zawał mięśnia sercowe
Drgawki i konwulsje
Wielostopniowy zespół zapalny u dzieci, obejmujący zapalenie serca, płuc, nerek, mózgu, skóry, oczu i przewodu pokarmowego. (Ponieważ dzieci są wysoce odporne na Covid-19, stosunek ryzyka do korzyści nie uzasadnia szczepienia dzieci przeciwko Covid-19.
Choroba Kawasaki, która występuje częściej u dzieci poniżej piątego roku życia
Porażenie Bella

Rząd Wielkiej Brytanii ostrzega kobiety w ciąży, aby nie przyjmowały szczepień oraz kobiety, aby nie próbowały zajść w ciążę.

Dr Roger Hodkinson, jeden z czołowych kanadyjskich patologów i wirusologów oraz dyrektor generalny Western Medical Assessments (firmy biotechnologicznej, która produkuje testy PCR), zapewnia, że pandemia COVID-19 to największe oszustwo, jakie kiedykolwiek popełniono wśród opinii publicznej . Jednym z punktów Hodkinsona jest to, że test PCR nie może zdiagnozować infekcji i że masowe testy powinny zostać natychmiast przerwane. Wiele badań sugeruje, że testy PCR dają do 96% fałszywie pozytywnych wyników . Dr Hodkinson zwrócił również uwagę, podobnie jak ja w poprzednich biuletynach, że badania pokazują, że dystans społeczny i powszechne noszenie maski są całkowicie nieskuteczne. Na przykład stwierdza dalej, że wirusy rozprzestrzenia się w postaci aerozolu do 30 stóp (nie 6 stóp).

Innym naukowcem podnoszącym sygnały ostrzegawcze na temat szczepionki Covid-19 jest Michael Yeadon , były wiceprezes i doradca naukowy firmy Pfizer oraz założyciel i dyrektor generalny firmy biotechnologicznej Ziarco. On zauważył, jak testy, fałszywe PCR jest wykorzystywany do tworzenia iluzji pandemia, która nie istnieje , a inni zwrócili uwagę, że 90-95% wskaźnik sukcesu twierdził przez firmy szczepionek można łatwo stworzyć, manipulując testem PCR w celu uzyskania określonych wyników. Test PCR tworzy bezobjawową „analizę przypadku”, która dodatkowo utrwala niepotrzebny strach. „Rosnące przypadki”, które stanowią do 90% fałszywych alarmów, są wykorzystywane do promowania niepotrzebnych blokad i maskowania wymagań, a także strachu i histerii. Chodzi o to, aby zrozumieć, że „pozytywne” testy nie mają nic wspólnego z dokumentowaniem rzeczywistej klinicznej infekcji Covid-19. Cytowanie „pozytywnych” wyników testu nie wskazuje na zakażenie Covid-19 i na pewno nie ma związku ze wskaźnikiem zgonów Covid-19, który spada, mimo że „wskaźniki pozytywnych testów” rosną.

Jak wskazałem wcześniej, ostatnie badania Johna Hopkinsa pokazują, że Covid-19 nie ma wpływu na wskaźniki śmiertelności w różnych grupach wiekowych. Statystyki CDC pokazują, że w tym roku nie nastąpił wzrost całkowitej liczby zgonów, co potwierdza, że pandemia Covid nie może być pandemią, ponieważ nie nastąpiła zmiana w ogólnej liczbie zgonów w populacjach w każdym wieku.

Sądy portugalskie i niemieckie orzekły teraz, że testy PCR są niedokładne. Grupa niemieckich prawników, którzy założyli Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss (ACU), znaną również jako „pozaparlamentarna komisja śledcza Corona”,przygotowują się do rozpoczęcia masowych pozwów zbiorowych w sprawie szczepionki i pandemii . Obecnie przygotowują największy w historii pozew zbiorowy, w którym starają się udowodnić, że niedokładne testy PCR są wykorzystywane do wywoływania pozorów pandemii. Prawnicy ci, poza podważaniem ważności testu PCR, poważnie stawiają pytanie, czy w ogóle mają związek z zakażeniem SARS-COVID-2. Podważają, jak również zauważyłem, błędną wiarę, że blokady, nakazy maskowania i kwarantanny są w ogóle skuteczne, ponieważ nie ma różnicy w statystykach zgonów Covid 19 między regionami, które mają blokady, a tymi, które ich nie mają. Wydaje się, że Covid-19 nigdzie na świecie nie spowodował nadmiernej śmiertelności.

Dlaczego to jest ważne?
Kiedy stosujemy leczenie, musimy zapytać: „Jaki jest stosunek ryzyka do korzyści?” Rzeczywiste ryzyko COVID jest niskie w porównaniu z ryzykiem związanym ze szczepionką, która według Billa Gatesa może okaleczyć lub zabić nawet 700 000 osób na całym świecie . Nawet niektórzy producenci stwierdzili, że ani nie zapobiega, nie zatrzymuje rozprzestrzeniania się, ani nie leczy Covid-19. Szczepionka mRNA w rzeczywistości deprogramuje i zmienia DNA osoby otrzymującej szczepionkę, co może prowadzić do niezliczonych komplikacji i skutków ubocznych w dłuższej perspektywie, a także jest sprzeczne z planem Boga i jest pogwałceniem naszego podstawowego człowieczeństwa.

Poddanie całego świata niesprawdzonej, niesprawdzonej szczepionce, która nawet nie zapobiega domniemanemu Covid-19, prowadzi nas do potencjalnego poważnego nieszczęścia z wieloma zgonami i wieloma innymi trwałymi obrażeniami oraz zmianą DNA na całe życie. Ważne jest, aby zrozumieć, że w odróżnieniu od tradycyjnego efektu ubocznego szczepionki, której nie można odwrócić, zmiana DNA przez szczepionkę mRNA jest nieodwracalna . Nakazanie i podawanie tych niesprawdzonych szczepionek jest jawnym naruszeniem Kodeksu Norymberskiego i naruszeniem naszego suwerennego prawa do życia i wolności wyboru lekarza. Jest to szczególnie kłopotliwe, ponieważ nie ma naukowych dowodów uzasadniających tak skrajne podejście.

To ciekawe, że ponad 93% Amerykanów nie chce być szczepionych na Covid-19. Te dane mogą dać ci wskazówkę co do niektórych większych konsekwencji wątpliwego pośpiechu niesprawdzonej, potencjalnie obowiązkowej, potencjalnie zmieniającej życie, niszczącej życie, a nawet śmiertelnej szczepionki dla społeczeństwa. Zachęcam do dokładnego zbadania postawionych przeze mnie pytań.

Ten film od Doctors Around the World znacząco potwierdza moje przesłanie w tym biuletynie. Poświęć kilka minut, aby to zobaczyć. Jego główne punkty przedstawione przez lekarzy na całym świecie to:

Nie ma prawdziwej pandemii medycznej ani nagłego wypadku medycznego ani dokładnego testu wskazującego na obecność zakażenia COVID-19, a zatem nie ma potrzeby ryzykowania zdrowia i życia poprzez przyjęcie eksperymentalnej nietestowanej szczepionki trzeciej fazy. (nie można udowodnic że covid19 istnieje (jest sezonowa grypa) , czy inne czynniki – testy PCR, szczepionki na grypę , czy” 5G” -mogą powodować większą ilość zgonów w niektórych rejonach dopow.)

Prawdziwa pandemia to strach i histeria.

-Nie udowodniono, że szczepionki przeciwko COVID są bezpieczne ani skuteczne pod względem bezpieczeństwa krótko- i długoterminowego.
-Około 18 do 20 lat testów nad szczepionkami covid nie rozwiązało długo i krótkoterminowych skutków ubocznych, w tym bezpłodności kobiet, raka i różnych chorób autoimmunologicznych,
-Szczepionki mRNA nieodwracalnie zmienią i zmienią nasz otrzymany od Boga kod genetyczny.
-Obowiązkowe szczepienia stanowią naruszenie autonomii organizmu, swobody wyboru lekarza i zapobieganie informacjom, które uniemożliwiają nam posiadanie wystarczających informacji naukowych, aby dokonać świadomego wyboru.
-Zastosowanie technologii nanobotów i nanolipidów w Covid-19 może potencjalnie „kontrolować” naszą świadomość i negatywnie przekształcić nas w utratę człowieczeństwa.

Gabriel Cousens stateofthenation.co

Akademia Edukacji Klasycznej –

tak bardzo potrzebna w wychowaniu młodego pokolenia w duchu polskosci i patriotyzmu.

POWINO BYĆ WEDŁUG PANA JEZUSA : BÓG + RODZINA + 

OJCZYZNA

 

Tragi-komedia Stanu Wojennego 1980 – ‘na wesoło smutne wspomnienia o internowaniu Politbura i TW ‘Bolka’.

https://youtu.be/b5ZZzbKnfcA

Stan Wojenny! L. Kowalski obala mity internowania Lecha „Bolka” Wałęsy

Akademia Edukacji Klasycznej –
tak bardzo potrzebna w wychowaniu młodego pokolenia w duchu polskosci i patriotyzmu.

POWINO BYĆ WEDŁUG PANA JEZUSA : BÓG + RODZINA + 

OJCZYZNA

 

Tragi-komedia Stanu Wojennego 1980 – ‘na wesoło smutne wspomnienia o internowaniu Politbura i TW ‘Bolka’.

https://youtu.be/b5ZZzbKnfcA

Stan Wojenny! L. Kowalski obala mity internowania Lecha „Bolka” Wałęsy

Download images
Szanowni Państwo,

z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego nasz zespół pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia, siły i wytrwałości w dążeniu do celu.

Mamy gorącą nadzieję, że choć liczebność gości została odgórnie mocno ograniczona, to czas świąteczny będzie dla Państwa pozytywną chwilą zadumy, refleksji i radości z Narodzenia Pana. Mamy nadzieję, że w miarę możliwości te święta dla nas wszystkich będą okazją do rozmów z bliskimi, jeśli nie bezpośrednich, to chociaż za pośrednictwem telefonu czy komunikatorów internetowych.

Pobierz obrazki
Z radością pragniemy Państwa poinformować o ukończeniu prac nad nową stroną Fundacji Konfederacja Kobiet RP. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z umieszczonymi na niej treściami. Przybliżamy na niej nasze cele, wspierane akcje, wystosowane petycje oraz realizowane projekty.
Dziękujemy za Państwa obecność oraz wsparcie zarówno to słowne, modlitewne jak
i finansowe.

Łączymy serdeczne pozdrowienia

Pobierz obrazki Pobierz obrazki
Sylwia Jabs
Prezes Fundacji
Konfederacja Kobiet RP
Elżbieta Wszeborowska
Wiceprezes Fundacji Konfederacja Kobiet RP

P.S. Szanowni Państwo, tę wiadomość wysłaliśmy z nowego systemu e-mailingowego. Jeśli została zdublowana, albo Państwa adres miał zostać usunięty z naszej bazy, a nie został – prosimy o informację.
Fundacja Konfederacja Kobiet RP jest organizacją apartyjną i apolityczną, działającą wyłącznie dzięki zaangażowaniu i hojności Darczyńców.
Każde wpłacone 20, 50 czy 100 zł wspiera głos polskich kobiet!
Można nas również wesprzeć wykonując tradycyjny przelew w dowolnej wysokości na konto: NEST BANK 04 2530 0008 2016 1064 9314 0001
Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo ,

 

czy działająca w Polsce aborcyjna mafia pomogła w zamordowaniu dziecka tuż przed terminem jego porodu? Wiele wskazuje na to, że dokonano okrutnej zbrodni.

Mafia aborcjonistów, która pośredniczy w nielegalnym handlu pigułkami poronnymi, w ciągu mijającego roku pomogła zabić za pomocą tabletek ponad 2 000 polskich dzieci. To jednak nie jedyne ich ofiary. Oprócz obrotu pigułkami, zorganizowana grupa przestępcza wywozi także Polki na aborcję za granicę w ramach akcji „Aborcja bez granic”, której nazwa jest bluźnierczą parodią znanej kampanii modlitewnej.

Mafia

Ze statystyk, które opublikowano wynika, że mafia jest współodpowiedzialna za zamordowanie w 2020 roku co najmniej 265 kolejnych dzieci, których matki wyjechały z pomocą aborcjonistów do zagranicznych ośrodków śmierci położonych w Niemczech, Anglii, Holandii, Belgii i Hiszpanii. Co więcej, wszystkie te maluszki były już co najmniej w drugim trymestrze ciąży. Część z nich prawdopodobnie mogłaby przeżyć jako wcześniaki. To jednak nie wszystko.

Im większe jest dziecko i bardziej zaawansowana ciąża, tym aborcja kosztuje więcej. Według relacji członków aborcyjnej mafii, najdroższa aborcja, w jakiej pomogli Polce, miała kosztować aż 19 000 złotych. Oznacza to, że dziecko, które zostało w ten sposób zamordowane, musiało być już bardzo duże, najprawdopodobniej miało ok. 7-8 miesięcy…

Proszę Państwa, aborcyjna mafia chwali się tym wszystkim publicznie w internecie. Proceder bestialskich zabójstw dzieci na późnych etapach ciąży jest w Polsce szokujący, ale społeczeństwa zachodu już dawno z nim oswojono za pomocą aborcyjnej propagandy. Tam brutalne morderstwo jest zwykłą usługą dostępną bez ograniczeń na rynku śmierci. Związane z tym stawki finansowe i zarobki aborcjonistów są porażające.

Okrutną śmierć dziecka, zamordowanego przez polską mafię aborcyjną najprawdopodobniej w 7-8 miesiącu ciąży, wyceniono na 19 000 zł. Tymczasem zabicie dziecka na 2 dni przed porodem w 9 miesiącu (!) ciąży kosztuje już ponad 60 000 złotych. Tego typu egzekucji jawnie i zgodnie z prawem dokonuje się np. na terenie USA.

Grupa obrońców życia z Nowego Meksyku w USA dokonała prowokacji, której celem miało być odkrycie metod działania jednej z tamtejszych placówek aborcyjnych, która specjalizuje się w tzw. późnych aborcjach. Dokonują tam wyjątkowo okrutnych mordów na dzieciach.

Do ośrodka śmierci weszła Felicia – kobieta w 37. tygodniu ciąży. Pozorowała chęć abortowania swojego dziecka, u którego zdiagnozowano zespół Edwardsa. Personel placówki bez żadnego problemu przyjął jej „zlecenie” i wycenił „usługę” na 17 000 dolarów (czyli w przeliczeniu ponad 60 000 zł). Jeden z pracowników tej aborcyjnej rzeźni otwarcie wytłumaczył Felicji, jak dokładnie wyglądałaby cała procedura. To horror!

Po wypełnieniu niezbędnych formalności, kłują dziecko wielką igłą i podają mu truciznę, co wywołuje u maluszka atak serca. W jego wyniku dziecko umiera w bólu przez około 6 godzin. Następnie każą kobiecie nosić w swoim łonie martwe dziecko przez cztery dni i codziennie przychodzić do placówki, aby powoli rozszerzać szyjkę macicy i w ten sposób dokończyć aborcję.

O tym przerażającym barbarzyństwie aborcjoniści mówili całkowicie otwarcie. Tak jakby była to każda inna usługa, którą po prostu można kupić na rynku… Felicia nie zamierzała oczywiście zgodzić się na to bestialstwo. Dwa dni po wizycie w placówce aborcyjnej poszła do normalnego szpitala i urodziła chłopczyka. Wie Pani co się okazało? Dziecko było całkowicie zdrowe! W trakcie ciąży dwa razy robiła badania i dwukrotnie wyszło z nich, że dziecko ma zespół Edwardsa. Te diagnozy okazały się jednak całkowicie błędne.

Dla biznesu aborcyjnego to nie ma jednak żadnego znaczenia. Aborcjoniści robią wszystko, aby zarobić miliony na mordowaniu niewinnych dzieci. O tym biznesowym podejściu do zabijania mówi otwarcie była pracownica jednego z ośrodków śmierci w USA, gdzie masowo morduje się dzieci:

„W tym wszystkim był „rytuał” w biurze, który nigdy nie był do pogodzenia z tym, co sobie wmawiałam w myślach. Było to świętowanie „ilości pacjentek” i „ilości pieniędzy”, które miało miejsce pod koniec „dnia zabiegów”. Ile kobiet było? Ile zarobiliśmy? Kiedy wszystkie kobiety były „załatwione i odesłane”, wszyscy spotykaliśmy się w biurze recepcji w celu przeprowadzenia dziennego rejestru. Wtedy zawsze stałam z tyłu i z przerażeniem patrzyłam na stosy banknotów…”

Nikt nawet nie próbował udawać, że chodzi o jakieś dobro czy „prawa” kobiet. Liczył się tylko zarobek. Co ważne, wielkie pieniądze zarabia się nie tylko na samej procedurze zabicia dziecka. Jak wspomina ta sama była pracownica aborcyjnej mordowni:

„Moje oczy były skupione na lekarzu… który rozpoczął „sporządzanie inwentarza części”… części ciała… NIE! SZCZĄTKÓW NIEMOWLĘCIA!… Widziałam jedną idealną małą nóżkę… wyrwaną przy biodrze… następnie kolejny kawałek… jedna idealna mała rączka… wyrwana przy ramieniu… i następna… Słów mi brakuje… prawie zemdlałam, gdy zobaczyłam następną „szczątkę”! Cały kręgosłup… wszystkie kręgi były nienaruszone wraz z rdzeniem kręgowym. Wyglądało to tak jak zwisające nerwy z obu stron… żadnej skóry… tylko zakrwawione kawałki wyrwane z pleców tego biednego dziecka! „Dobrze” – powiedział doktor w wielką ulgą. „Mam tu wszystko z wyjątkiem głowy i tułowia”.”

Wiedzą Państwo po co robi się taką „inwentaryzację” części ciała zamordowanego przed chwilą dziecka? Aby móc zarobić na handlu jego organami.

„Lista zakupów spożywczych” – do tego porównuje zamówienie na organy abortowanych dzieci była pracownica StemExpress, firmy pozyskującej komórki i organy do celów eksperymentów medycznych. Firma wskazywała zawsze, ile i jakich „okazów” dany „badacz” potrzebował na dany tydzień i dzień. Kiedy potrzebował np. wątroby 15-tygodniowego dziecka, kierownictwo współpracującej z nią kliniki aborcyjnej przedstawiało listę umówionych tego dnia na aborcję kobiet, by można było zaznaczyć te, których dzieci najlepiej spełniają wskazane kryteria.

Dyrektor firmy StemExpress zeznawała pod przysięgą przed sądem w USA i oficjalnie przyznała, że jej przedsiębiorstwo zaopatrywało naukowców w bijące serca dzieci mordowanych w procedurze aborcji oraz nietknięte głowy dzieci do przeprowadzania na nich eksperymentów naukowych!

Powiedziała także, że główka dziecka może zostać pozyskana przyłączona do ciała dziecka lub „może zostać oderwana”. Wyznała też, że istnieje wielkie zapotrzebowanie na „świeże tkanki płodów” oraz że „szalenie delikatne” neurony tkanki mózgowej sprzedają się najlepiej z „całej mózgoczaszki” czy głowy.

Wiedzą Państwo w jaki sposób firma mogła pozyskiwać takie „nietknięte” części ciał dzieci? Jeżeli dostarczano nietkniętą głowę, nienaruszone ciało i nienaruszone kończyny, to wskazywałoby, że dzieci rodziły się żywe w trakcie aborcji i dopiero potem wycinano im organy.

Czy taki sam los spotyka polskie dzieci, których matki wywożone są przez mafię do zagranicznych ośrodków śmierci, aby dokonać późnych aborcji? Wiele wskazuje na to, że one również mogą być ofiarami barbarzyńskich eksperymentów medycznych, rodem z hitlerowskich obozów koncentracyjnych. To wszystko dzieje się jednak na naszych oczach, w XXI wieku.

Proszę Państwa, społeczeństwa zachodu są niemal całkowicie opanowane przez aborcyjną mentalność i nie widzą niczego złego w koszmarze aborcji i handlu organami dzieci zabitych za jej pomocą. Rządy państw zachodniej Europy i Ameryki otwarcie wspierają ten koszmarny proceder. Rząd Polski toleruje te praktyki i przymyka oko na przestępczą działalność aborcyjnej mafii, która cieszy się dzięki temu pełną swobodą działania. Tych zbrodniarzy trzeba jak najszybciej powstrzymać i wobec bierności odpowiedzialnych za to instytucji, to my musimy to zrobić.

Akcja

W tym celu w całej Polsce oraz w internecie prowadzimy kampanię Stop Biznesowi Śmierci, której celem jest docieranie do Polaków z prawdą o aborcji i działalności aborcyjnej mafii a także postawienie przed sądem członków tej zorganizowanej grupy przestępczej, która morduje polskie dzieci. W ramach kampanii:

– nasze furgonetki jeżdżą po ulicach miast i pokazują kim są członkowie aborcyjnej mafii oraz jak wygląda aborcja, do której zachęcają Polaków,
– wolontariusze naszej Fundacji organizują uliczne akcje informacyjne, w ramach których docieramy do kolejnych osób z prawdą o barbarzyńskim procederze zabijania dzieci,
– rozprowadzamy i promujemy pierwszy w Polsce przewodnik „Jak rozmawiać o aborcji?”, który dostarcza Polakom argumentów potrzebnych do odpierania propagandy aborcjonistów,
– trafiamy do setek tysięcy osób za pomocą naszego portalu oraz mediów społecznościowych,
– składamy do prokuratur kolejne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez mafię aborcyjną,
– stale monitorujemy działalność aborcyjnych grup przestępczych i ujawniamy kulisy ich działań.

To jedyne w naszym kraju działania, których celem jest ratowanie dzieci oraz ich matek przed mafią, która chce zarobić na ich krzywdzie. Świadomość tego, czym jest aborcja i kim są ludzie, którzy stoją za jej rozpowszechnianiem, przekłada się bezpośrednio na liczbę ocalonych maluszków. Aby dalej móc je prowadzić, potrzebujemy w najbliższym czasie ok. 9 000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł, lub dowolnej innej kwoty, aby dotrzeć do kolejnych Polaków z prawdą o aborcji i wywierać nieustanną presję w sprawie działalności aborcyjnej mafii, aby doprowadzić do skazania jej członków odpowiedzialnych za ludobójstwo polskich dzieci.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

„Ja bym bardzo chciała żeby było jak najwięcej osób, które sobie pomagają w aborcji, że to się stało takim hobby. Co lubisz robić? Lubię pomagać innym w aborcjach, bo to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo takie satysfakcjonujące.” powiedziała Natalia Broniarczyk, jedna z liderek aborcyjnej mafii. Ci ludzie to bezwzględni mordercy, którzy czerpią radość z brutalnego zabijania maleńkich ludzi…

My chcielibyśmy aby było jak najwięcej osób, które się im stanowczo przeciwstawią. Osób, które mocno zaangażują się w walkę z przestępczością aborcyjną i pomogą ratować dzieci przed okrutną śmiercią z rąk aborcjonistów. Takim zaangażowaniem jest m.in. wsparcie naszych działań, o które raz jeszcze bardzo Państwa proszę.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Kinga Małecka-Prybyło

PS: zachęcam Państwa również do czytania i zamawiania za darmo pierwszego w Polsce przewodnika pt. „Jak rozmawiać o aborcji?”, który został wydany przez naszą Fundację.

Niech będzie pochwalony  Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica!

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA DUDYPRZESTAŃ PAN SŁUŻYĆ TYLKO ŻYDOM!

POWOŁAJ PAN NARODOWY INSTYTUT PRAWA NATURALNEGO!

Zachęcam do zapoznania się z listem otwartym pani Teresy Garland z Krakowa skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy. https://gloria.tv/article/Wry1QWmLYfbo3PKsAEPKQ3aYu

Warto w tym miejscu wspomnieć o proroctwie o Andrzeju Dudzie, które otrzymał Ojciec Augustyn Pelanowski.

http://www.fronda.pl/a/o-augustyn-pelanowski-otrzymal-od-boga-proroctwo-o-andrzeju-dudzie,109071.html

List i proroctwo wspólnie potwierdzają, że Andrzej Duda musi podjąć decyzję na kim ma się oprzeć. Jeżeli oprze się na Panu Jezusie zostanie wielkim prezydentem, jeżeli oprze się na możnych tego świata zniknie jak pył zdmuchnięty przez wiatr historii. Błogosławieństwo, czy przekleństwo ten wybór należy do Andrzeja Dudy,

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA DUDY

Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Dudo,
Przestań Pan służyć tylko Żydom i hołdować ich talmudycznemu prawu,  poprzez które jesteśmy coraz bardziej zniewalani! Polska i Polacy potrzebują natychmiast nowej Konstytucji opartej na fundamencie prawa naturalnego, a nie na fundamencie prawa talmudycznego, bo wydaje się że taką właśnie koncepcję nowej konstytucji serwują nam goniący po kraju z konferencji na konferencję Pańscy wysłannicy…. Mydlą nam oczy
proponując nam listę niezrozumiałych, mało znaczących pytań  referendalnych… kiedy pytanie referendalne powinno być tylko jedno:

   1.Czy zgadzasz się oprzeć nową polską Konstytucję na fundamencie prawa naturalnego? (I ODNIESIENIU DO BOGA I JEGO PRAW( JP) Odpowiedz TAK lub NIE
Panie Duda! To jest ostatni moment aby zmienił Pan kurs! Bóg który dopuścił Pana do funkcji Prezydenta Polski nie będzie czekał wiecznie aż się Pan zabierze za realizację zleconych Panu przez Boga celów do których się Pan zobowiązał w imieniu Narodu Polskiego podczas (PSEUDO (J.P.) Intronizacji Chrystusa na Króla Polski w Łagiewnikach 19 listopada  2016r.!

     Kiedy czas się wypełni, posłannictwo Polski zostanie zrealizowane! Jeśli Pan tego nie zrobi to zrobi to ktoś inny a Pan zostanie zmieciony z polskiej sceny politycznej w niesławie! Czas realizacji boskich zamierzeń się zbliża! Proszę się z tym liczyć!
Konieczne jest NATYCHMIASTOWE powołanie jednostki naukowo-badawczej – Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego, która zajmie się rozstrząsaniem
i badaniem najważniejszych dla Polski kwestii prawnych bo mamy straszny galimatias prawny. Trzeba to wszystko uporządkować. Trzeba napisać dla Polski nową polską Konstytucję opartą na prawie naturalnym.

      Głównym doradcą tej instytucji MUSI być Prof.dr Hab. Ks. Tadeusz Guz bo to najlepszy w Polsce specjalista od prawa naturalnego specjalizujący się w filozofii prawa, przedstawiciel szkoły personalistycznej nie pozytywistycznej, nie wykształcony na marksistowskiej uczelni. To Prof. Guz ma wskazać który z profesorów w Polsce ma odpowiednią wiedzę w zakresie prawa naturalnego aby nas znowu podstępnie nie stalmudyzowano!
My społeczeństwo mamy już dość POZOROWANYCH akcji czy inicjatyw rządu czy Prezydenta które są tylko na pokaz aby uspokoić społeczeństwo ale nic konkretnego nie wnoszą bo ich celem jest utrzymanie obecnego stanu rzeczy!
Na przykład w 2015 roku w Sejmie powstał poselski zespół na rzecz nowej  Konstytucji. I co zrobił? NIC! Gdzie jest ta nowa proponowana przez nich   konstytucja? Czy rozmawiali z największym ekspertem od prawa naturalnego w Polsce tj. z Prof. Guzem? Gdzie są efekty ich pracy? To jest bicie piany! To samo jest z Pańskim referendum Panie Dudo, odnośnie Nowej Konstytucji! Żadnych konkretnych efektów! Bicie piany i konferencje ze zideologizowanymi profesorami, którzy oprócz utworzenia listy mało znaczących pytań referendalnych nie są zdolni do niczego innego! To nie ten poziom wiedzy i kultury prawnej!
Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Dudo! Pana czas się kończy. Ma Pan jednak wybór: czy chce Pan na kartach historii Polski zaistnieć jako  narodowy bohater Polski czy jako zdrajca? To zależy od Pana teraźniejszych decyzji….. Powołanie Narodowego Instytutu Prawa
Naturalnego to Pańskie priorytetowie zadanie do NATYCHMIASTOWEGO wykonania!
Z wyrazami szacunku
Teresa Garland
Kraków, 23 V 2018r.

LISTY POLONII DO PREZYDENTA POLSKI A. DUDY             Chicago, dnia 14 kwietnia 2018 roku

 

Światowy Kongres Polaków Katolików

6144 W. Belmont Avenue

Chicago, IL 60634  U.S.A.

                                                                                                                                                      PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA

 1.                                                                                                    Wiejska 10    00-902 Warszawa

                                    Szanowny Panie Prezydencie:

       Wobec pojawiających się zagrożeń pokoju na świecie, ośmielamy się skierować niniejszy list w trosce o nasz Naród, którego losy są nam bliskie szczególnie będąc na obczyźnie.  Powołując się na najwyższy autorytet Kościoła Katolickiego, którym jest oficjalne nauczanie Następcy Chrystusa na Ziemi w Encyklice Papieża Piusa XI Quas Primas, chcemy przedstawić Panu Prezydentowi rozwiązanie, które może uratować Polskę, a jest nim oddanie władzy pod panowanie Chrystusa Króla.  Ojciec Święty Pius XI tłumacząc znaczenie poddania się władzy Królewskiej Chrystusa pisał, „chcemy zaradzić potrzebom dzisiejszych czasów i podać szczególne lekarstwo na zarazę, jaka nawiedziła społeczeństwo ludzkie. A tą zarazą jest tzw. laicyzm, czyli zeświecczenie, jego błędy i niecne dążenia.”

        Papież Pius XI w Encyklice Quas Primas z roku 1925 nauczał, ” gdyby, kiedy ludzie uznali tak w życiu prywatnym, jak i publicznym królewską władzę Chrystusa, wówczas musiałyby przeniknąć wszystkie warstwy społeczne niewypowiedziane dobrodziejstwa, jak sprawiedliwa wolność, jak ład i uspokojenie, zgoda i pokój.”  Przytoczony cytat wskazuje na najwyższe wartości, jakie potrzebuje każdy obywatel naszego Państwa, których człowiek o własnych siłach nie jest w stanie osiągnąć, a których rząd nie jest w stanie zapewnić.  Wartości te pochodzą od Boga i tylko On może ich nam udzielić.   Dlatego świadomi naszych słabości, w pokorze i uniżeniu musimy przyjąć zwierzchność Chrystusa nad nami.

        Pokorne uniżenie i oddanie się Władzy Królewskiej Chrystusowi wymagane jest nie tylko od poszczególnych osób, ale również od całego społeczeństwa poczynając od tych, którzy sprawują władzę państwową. 

       Papież Pius XI tłumaczył: „Jeżeli panujący i prawowici przełożeni będą przekonani, że wykonują władzę nie tyle na mocy prawa własnego, ile z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, to niezawodnie święcie i mądrze używać będą swej władzy i będą mieć na względzie dobro publiczne i godność ludzką poddanych, skoro wydawać będą prawa i domagać się ich wypełnienia. Wtedy zaiste, po usunięciu wszelkiej przyczyny zamieszek zakwitnie spokój i ład.”

        Wynika z tego, że ma Pan przed sobą bardzo ważne zadanie do spełnienia, które powierzył Panu sam Bóg.  Prawdziwe poddanie się pod władzę Królewską Chrystusa wymaga ustanawiania praw zgodnych z Prawami Bożymi, które zapewniają ład i pokój w społeczeństwie.  Takich praw jeszcze nie ma w Państwie Polskim. Dla przykładu można wymienić tu prawo do aborcji, które stoi w sprzeczności z Piątym Przykazaniem Bożym.

        Odejście od Praw Bożych wydaje złe owoce nie tylko w jednostkach, lecz również w całym państwie.  Pius XI wymienia: „nasienia niezgody wszędzie porozsiewane, żagwie zawiści i nieprzyjaźni, rozniecone wśród narodów, co tak bardzo opóźnia pojednanie ludów; niepowściągliwa chciwość, która nierzadko ukrywa się pod płaszczykiem dobra publicznego i miłości ojczyzny, z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli i ów ślepy i niepohamowany egoizm, który na nic innego nie zważa, jak tylko na prywatne korzyści i wygody, i tą miarą wszystko mierzy; dalszy owoc, to zburzony zupełnie spokój domowy, bo zapomniano o obowiązkach i zlekceważono je; łączność i trwałość rodziny zachwiana; wreszcie całe społeczeństwa wstrząśnięte i ku zgubie idące.”    

 W proroczy sposób Pius XI przewidział, jakie skutki przynosi odrzucenie władzy Chrystusa w narodach. Odczuwamy te skutki w życiu społecznym i budzi się w nas niepokój w trosce o dobro Ojczyzny.  Owszem można zauważać dobro w naszym nardzie, jednak nie łudźmy się, że te ludzkie postępy będą trwałe i

mocne, jeśli nie będą zakorzenione w dobrach nieprzemijających, ustanowionych przez Boga.  Stoi, więc Pan Prezydent przed ogromnym zadaniem wzięcia

odpowiedzialności za Naród Polski odpowiadając na Apel Papieża Piusa XI, który nawoływał: „Niechże, więc rządcy państw nie wzbraniają się sami i wraz ze swoim narodem oddać królestwu Chrystusowemu publicznych oznak czci i posłuszeństwa, jeżeli pragną zachować nienaruszoną swą powagę i przyczynić się do pomnożenia pomyślności swej ojczyzny.”

        Bardzo prosimy o rozważenie powyższych treści, które mogą być wdrożone w życie i przynieść same dobro dla naszego Narodu.  Wierzymy, że Chrystus Król, jako Najwyższy Władca w Narodzie Polskim, przemieni serca wszystkich ludzi, a Polska zajaśnieje, jako kraj obfitujący w dobra materialne i duchowe.  Może Pan Prezydent uczynić wiele dobrego przez swoje i narodu poddanie władzy Chrystusowi.  Nieład i niepokój na świecie są ciągłym zagrożeniem dla szczęścia obywateli. 

       Cytując na koniec z Encykliki Quas Primas:Nawałnica zła nie tylko, dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy Naszego.”

         Niech Dobry Bóg błogosławi Panu Prezydentowi w czasie sprawowania kadencji Prezydenta Rzeczpospolitej.  Głosowaliśmy na Pana i liczymy, że się nie zawiedziemy. Modlimy się o roztropność i odwagę w wypełnieniu powierzonej Panu misji.

         Prosimy pamiętać, że „lepiej się uciec do Boga, niż pokładać ufność w człowieku” (Psalm 118:8). 

       Z wyrazami należnego szacunku,  Światowy Kongres Polaków Katolików

Krzysztof Wasowicz

 

POLONIA MA DOŚĆ PISURządzący dbają bardziej o interesy Żydów i Ukraińców niż Polaków. Mocny list do prezydenta Dudy
http://nczas.com/2018/05/16/polonia-ma-dosc-pisu-rzadzacy-dbaja-bardziej-o-interesy-zydow-i-ukraincow-niz-polakow-mocny-list-do-prezydenta-dudy/

Polonia najwyraźniej ma dość rządów PiS. Prożydowskie i proukraińskie działania rządzących przebrały miarkę. Polish American Advocacy Group wystosowała list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy licząc, że odpowie im na kilka ważnych pytań przy okazji jego wizyty w USA.

         Poniżej publikujemy treść listu otwartego do prezydenta Andrzej Dudy.

W związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych pragniemy przedstawić kilka pytań dotyczących podjętych przez niego decyzji w sprawach nurtujących ogromną część patriotycznej Polonii. Jak dotąd, wszystkie listy Polish American Advocacy Group do jego kancelarii (podobnie jak i te, wysłane do innych przedstawicieli administracji rządowych Rzeczypospolitej Polskiej) pozostały bez odpowiedzi.

Prezydent Duda podczas swoich spotkań z Polonią zawsze podkreśla, jak istotny jest wkład polskiego wychodźstwa dla kraju, składa wiele obietnic i deklaracji, które jednakże niczego nie wnoszą w stosunki Polonii z Krajem i z reguły nie są spełniane. Stąd, korzystając z obecnej wizyty Andrzeja Dudy w Ameryce, ponawiamy je z nadzieją, że doczekamy się odpowiedzi.

         Szanowny Panie Prezydencie,

 1. Dlaczego administracja RP zignorowała sprawę amerykańskiej ustawy „Just” (Justice for Uncompensated Survivors Today, act S 147, 115th Congress), podpisanej już przez prezydenta Donalda Trumpa, o odszkodowaniach dla organizacji żydowskich w USA za mienie bezspadkowe? Jak wiemy, ten groźny problem był zupełnie przemilczany w mediach w Polsce, aż do czasu protestów Polonii amerykańskiej, a konkretnie do chwili wystąpieniu prezesa KPA Oddział Południowa Kalifornia, p. Edwarda Wojciecha Jeśmana.

 2. W czasie wizyty we wrześniu 2016 w Nowym Jorku spotkał się Pan z przedstawicielami organizacji żydowskich. Spotkanie trwało półtorej godziny. Uczestniczyli w nim: Abraham Foxman, ówczesny prezes Ligii Przeciwko Zniesławieniu oraz przedstawiciele Światowego Kongresu Żydów. Powiedział Pan wtedy, Panie Prezydencie: „Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, poczynając od kwestii związanych z miejscami pamięci, rozmawialiśmy o Muzeum Polin w Warszawie, o kwestiach edukacyjnych”. Mówiono wówczas także o kwestii antysemityzmu w Polsce.

      Później Abraham Foxman podkreślił w prasie amerykańskiej, że w rozmowie poruszano nie tylko temat walki z antysemityzmem, ale również kwestię żydowskich roszczeń wobec Polski, o czym Pan nie poinformował swoich współobywateli. Domagamy się więc konkretnej odpowiedzi czy poczynił Pan wtedy jakiekolwiek obietnice w tym temacie oraz dlaczego Pańska kancelaria nie udzieliła o nich żadnych informacji?

 1. Dlaczego w Polsce przeznacza się ogromne środki na muzea, miejsca pamięci, wydawnictwa książkowe, filmy i imprezy artystyczne związane z historią Żydów, przy jednoczesnym zaniedbaniu spraw historii naszego narodu?

 2. Co jest powodem wydawania paszportów polskich obywatelom Izraela, często niemającym powiązań z Polską i to w chwili, kiedy Polacy wywiezieni na nieludzką ziemię przez Sowietów traktowani są inaczej, wydaje im się „Kartę Polaka”, a sam ich powrót do ojczyzny utrudniany jest przez ospałą administrację konsularną RP? Sprawa ta znalazła nawet wydźwięk w popularnym w Polsce serialu „Dziewczyny ze Lwowa”. Z jednej strony faworyzuje Żydów, z drugiej utrudnia Polakom powrót do kraju z wieloletniego wygnania. Czy to nie haniebne? Już dzisiaj „Karta Polaka” staje się synonimem dyskryminacji wygnańców polskich przez władze ojczyźniane.

 3. Podobne w tonie są Pańskie wypowiedzi w stosunku do władz Ukrainy. Jest Pan zawsze gotowy przepraszać, nie domagając się należnych narodowi polskiemu przeprosin za ludobójstwo, popełnione przez Ukraińców w czasie II wojny światowej. O odszkodowaniach od Ukrainy dla obywateli polskich, analogicznych z żydowskimi, nawet się Pan nie zająknął. Pańska polityka „układności” jest porażająca.

     Świadczy nie tylko o bezradności i braku odwagi, ale i trzeźwej wizji politycznej. Ileż to pieniędzy wpompowała RP w Ukrainę! Pieniądze te nigdy nie wrócą do polskiego podatnika. Wszystkim powszechnie wiadomo nie tylko o korupcji i rozprężeniu rządu w Kijowie, co o negatywnym nastawieniu Ukrainy wobec Polski.

     O wrogości rządu Ukrainy i jego zakłamanej polityce historycznej wobec Polski dowiadujemy się bardzo często z prasy krajowej, i to nie tylko tej nieprzychylnej PISowi. W związku z tym pytamy, jakimi konstruktywnymi przesłankami jest dyktowane Pańskie stanowisko wobec tego problemu? Czyżby uwierzył Pan w błędne zapatrywania Jerzego Giedroycia? Czyżby kierował Panem rzeczywiście strach? A może krew niewinnych Polaków z Wołynia, bestialsko mordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, nie ma dla Pana większego znaczenia i jest mniej warta niż innych narodów?

 1. Dlaczego zawetował Pan ustawę o sądownictwie? Doskonale zdaje sobie Pan sprawę, w jakim bagnie znajduje się polski wymiar sprawiedliwości, a mimo wszystko, z sobie tylko znanych powodów, zawetował Pan tę ustawę, wymierzając narodowi, który Panu ufał, bolesny policzek. Szczegółowo znał Pan przecież sprawę prac nad tą ustawą i jej ostateczny kształt.

      Podobnie było z ustawą degradacyjną. Stanął Pan po stronie Jaruzelskiego, Kiszczaka, bronił Pan ze śmieszną, ckliwą troską gen. Hermaszewskiego, który, jak Pan doskonale wie, wzorem patrioty i obywatela być nie może. Dane historyczne nie miały dla Pana w tym wypadku najmniejszego znaczenia. Tym haniebnym gestem uniewinnia Pan zbrodniarzy i zdrajców narodu polskiego, a także szeregowych kolaborantów spod znaku czerwonej flagi, działających na szkodę własnego kraju. Dlaczego nam Pan to wszystko zafundował? Jakie były historyczno-polityczne przesłanki tej decyzji?

      Jest Pan winny nam, Pańskim wyborcom, dokładnego wyjaśnienia tej decyzji! Przywołajmy tu także pytanie jednego z redaktorów polonijnej prasy z Chicago, który oświadczył: „Dlaczego, Prezydencie Andrzeju Dudo, decyzją z Wielkiego Piątku {ustawa degradacyjna) pohańbiłeś emigrantów z czasów stanu wojennego?”   Wielu obywateli uznało te Pańskie działania wręcz za sprzeniewierzenie się narodowi.

 1. Jako przedstawiciele Polonii mamy prawo zapytać Pana, Panie Prezydencie, także o sprawę odznaczeń dla Polonii. Czy Pańskie biuro weryfikuje dane kandydatów do odznaczeń? Czy ktokolwiek w Pańskim biurze wykazuje się znajomością zagadnień Polonii w świecie? Ze zdumieniem bowiem dowiadujemy się o odznaczeniu najróżniejszych osób, wśród wychodźstwa zupełnie nieznanych i niezasłużonych.

      Polonia, zwłaszcza amerykańska i kanadyjska, z ogromnym zaskoczeniem przyjmuje wiadomości o wyróżnionych osobach, którym rangę przywódców Polonii nadaje się niesłusznie nad Wisłą. Podobnie lansuje się mediach, w programach o wychodźstwie, ludzi przypadkowych, „podwieszających się” pod działalność polskich przedstawicieli rządowych czy autentycznych działaczy polonijnych.

Często słyszymy opinie, zwłaszcza w TV Polonia, o pseudoaktywistach polonijnych i prezesach dwu- czy kilkuosobowych „organizacji”. Ostatnio wielkie wzburzenie wywołała w Chicago wiadomość o planowanym odznaczeniu polskiego biznesmena, będącego postacią wysoce kontrowersyjną i z akcjami

 

niepodległościowymi nie identyfikowanego. Podobnie jest w przypadku „dożywotnich” prezesów wielu polonijnych organizacji, których kreuje się w Polsce na „wodzów wychodźstwa”.

Czy zamierza Pan, Panie Prezydencie, doprowadzić do powstania w swojej kancelarii grupy ludzi, rzeczywiście orientujących się w świecie polonijnym, bo jak to się przekonaliśmy, panoszą się tam niedouczeni ignoranci, interesujący się Polonią bardziej z racji korzyści finansowych niż zaangażowania społecznego? Istotne dla nich są: darmowa turystyka, wypady do stolic świata, kolacje, bankiety, zakupy, prezenty, a nie sprawy społeczne i rzeczywista służba Polsce i Polonii, za którą przecież są opłacani z kieszeni podatnika.

Z jakiego powodu zachowuje Pan milczenie w chwili, gdy polska administracja niesłusznie zarzuca dr Kurek antysemityzm, niszcząc tym samym jej naukowa reputację?

Dlaczego znajdują się fundusze i istnieje wsparcie dla naukowców prożydowskich, natomiast stosuje się ostracyzm wobec naukowców, walczących o prawdę historyczną?

 1. Dlaczego toleruje Pan, Panie Prezydencie, politykę dyskryminacyjną i partyjniacką polskich służb konsularnych RP? Dla przykładu podamy tu stosunek konsulatu polskiego w Nowym Jorku wobec dr. Ewy Kurek, wybitnej uczonej, specjalizującej się od lat w zagadnieniach żydowsko-polskich.

Oczekujemy Pańskiej odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

Polish American Advocacy Group

Edward Dusza – rzecznik prasowy

KOLEJNY LIST

Mariusz Bożek                                                                                                                                              Chicago, IL dnia 21 kwiecień 2018 roku

6039 W. 55th Street

Chicago, IL 60638

U.S.A.

                                                                            PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKI  Pan Andrzej Duda

 1.        Wiejska 10   00-902 Warszawa

               Szanowny Panie Prezydencie:

      Tuż przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej, nasza rodaczka Służebnica Boża Rozalia Celakówna otrzymała orędzia dotyczące naszego Narodu, w których Pan Jezus domagał się przeprowadzenia Intronizacji, jako jedynego ratunku dla Narodu Polskiego.  W niniejszym liście chcemy przedstawić Panu Prezydentowi, jakie korzyści płyną z uznania Królewskiej Władzy Chrystusa przez Naród Polski łącznie z obywatelami świeckimi, hierarchią Kościoła, i Rządem Polski oraz zachęcić do spełnienia woli Pana Jezusa względem Narodu Polskiego. 

       Do Służebnicy Bożej Rozalii Pan Jezus skierował swoją wolę dotyczącą naszego Narodu,  „Jeśli Polska chce ocalić siebie, musi uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu poprzez Akt Intronizacji. Ma być on dokonany przez cały Naród, a w szczególności przez władze państwowe i kościelne, które w imieniu Narodu mają wspólnie dokonać w sposób uroczysty tego Aktu.” 

       Pomimo wielu starań Rozalii Celakównej, do Intronizacji nie doszło przed II Wojną Światową, czego skutkiem była wojna, gdyż przepowiedział ją sam Pan Jezus, ” będzie wojna straszna, która spowoduje zniszczenie.  Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…). Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski.” 

       Czy sytuacja w Polsce się zmieniła? Czy porzuciliśmy grzechy?  Czy ustawy są zgodne z Dekalogiem?  Odpowiedź jest oczywista gdyż Polskia nie uznała Chrystusa za Króla Polski i nie przeprowadziła Aktu Intronizacji.  Kardynał Hlond tego nie uczynił przed II wojną światową i do dziś Naród czeka na spełnienie woli Jezusa. 

       Korzyści, jakie płyną z Aktu Intronizacji są niezliczone a konsekwencje odrzucenia Królewskości Jezusa niewyobrażalne.  Rozalia Celakówna przekazując słowa Pana Jezusa pisała, „Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…) Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie. (…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona.”

       Przeprowadzenie Intronizacji przez Uroczysty Akt przyniesie ogromne Błogosławieństwo dla Polski gdyż, „Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie”

       Dla nas Polaków żyjących poza granicami Polski losy Ojczyzny nie są obojętne.  Walczymy o Polskę nie tylko idąc do głosowania, lecz również przez ofiarowanie naszych modlitw, Mszy Świętych, by uchronić Polskę od zagrożenia jakim może być III wojna światowa. 

       Wypełnienie tak wielkiej misji  jaką Pan Jezus powierza rządzącym wymaga dużej odwagi, lecz prosimy się nie obawiać gdyż wybierając Chrystusa Króla będzie Pan otoczony Boża mocą i poparciem całego Narodu.  Liczymy na Pana odpowiedź dla dobra całego Narodu i wciąż żywimy nadzieję, że w łączności z Kościołem dokona Aktu Intronizacji.  Polska może być potężna i mocna nie przez wysiłek ludzki, lecz przez łaskę Bożą, gdy będą wprowadzone prawa oparte na Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju.  Za Narodem Polski pójdą inne narody.  Może Pan się przyczynić do wprowadzenia trwałego pokoju na świecie i uratowania milionów istnień ludzkich. 

      Prosimy pamiętać, że Pan Bóg chce pokojowego rozwiązania konfliktów.  Wojna jest reakcją ludzką na agresję i nieporozumienia międzynarodowe, powzięcie odwrotnego rozwiązania wypływa z działania Bożego.  Intronizacja zapewnić może trwały pokój i szczęście.   19 listopada 2016 roku, W Święto Chrystusa Króla, miało miejsce ważne wydarzenie, jakim było Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, w którym to wydarzeniu uczestniczył Prezydent RP.

       Chociaż było to piękne wydarzenie, nie był to Akt Intronizacji, o który prosi Pan Jezus.  Prosimy o rychłą Intronizację w Narodzie Polskim, gdyż Polska stoi w obliczu wielu zagrożeń, a Intronizacja jest jedynym lekarstwem na skutki istniejącego zła.  Wierzymy, że Pan Bóg w tym przedsięwzięciu Panu Prezydentowi pobłogosławi, że głosując na Pana, nie zawiedziemy się i w Narodzie Katolickim na pierwszym miejscu będzie Bóg.  Zapewniamy o wsparciu i modlitwie. 

      Z wyrazami szacunku, Przedstawiciele Polonii: Adam Leśniewski , Zenon Zborek,  Krystyna Kiwacz,  Mariusz Bozek

MATKA BOŻA: Proszę was jeszcze raz i napominam, niech Moje słowa rozbrzmiewają w waszych umysłach: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn Mój wam powie!” Uczyńcie Go Królem tej ziemi

Z Orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, t. 18, s. 168 – 170, 26-08-2012r.

      Matka Boża:Pragnę zapłakać dziś nad zatwardziałością waszych serc. Mój Syn uczyni cud dla tych, którzy uczynią wszystko co im poleci. Jednak wasze imiona, imiona książąt i władców, popadną w niesławę. Nie uratuje się wasze mienie, wasz honor i wasze zaszczyty, a

cały naród ujrzy, żeście go zdradzili, nie przestrzegając przed grożącym niebezpieczeństwem, nie zakazując im pogańskich zwyczajów i nie

zmuszając ich do posłuszeństwa ich Bogu.
       Pasterze i arcypasterze, wam powierzono pasienie tego narodu, który sobie wybrałam. Te dusze, które są powierzone waszej opiece są tak liczne, że potępienie tak wielu z pośród nich pogrąży was w wiecznej ciemności. Przyjmijcie prawdę, o której wam mówię, ponieważ grozi wam śmiertelne niebezpieczeństwo.
       Syn Mój polecił wam, abyście uczynili go Królem nad wami. Król wieków, Król Ziemi i Król Nieba posiada władzę ponad wszelką mocą i posiada Serce zdolne do okazania miłosierdzia nawet tym, którzy sprzedają własną Matkę, przyjmując więc waszą skruchę i błaganie, uczyni was szczęśliwym i wolnym narodem, wyniosłym ponad narodami, przeznaczonym Bogu samemu i Jego chwale. Pozwólcie dzieciom czcić tego Boga, pełniąc Jego Wolę. Cóż dziś czynicie z tymi, którzy są Mi posłuszni i czynią to co im Chrystus nakazał? Wstydźcie się! Pokutujcie za to zło, którego jesteście świadkami, i którego nie próbujecie nawet pokonać!
       Ci nieliczni, którzy posłyszeli słowa Jezusa, pragną cudu dla siebie i dla was. Pragną być ocaleni od wiecznego pragnienia i pragną napoić was,

 

nierozumni pasterze, abyście żyli i panowali nad nimi. Dlaczego gardzicie chlebem podawanym przez najmniejszych? Wasze obficie zastawione stoły pełne są

trucizny, podczas, gdy pokarm tych najmniejszych pełny jest łaski i błogosławieństwa.
Prowadzę Mój mały naród w narodzie wielkim, aby ukazał wam drogę do zwycięstwa nad nieprzyjacielem Boga. Gardząc nimi, gardzicie Boską łaską, Boskim cudem, pierwszym cudem jakiego chce dokonać Bóg.
Tę ziemię, uświęconą krwią tak wielu Polaków, wybrał Bóg na ustanowienie swego Królestwa. Na tej ziemi postawił swój tron, aby na nim zasiąść w odpowiednim czasie i w swoim miłosierdziu dokonać cudu odnowy tej ziemi, nawrócenia serc i uświęcenia tej ziemi. Po tym cudzie, który należny jest tej ziemi za wszystkie lata posłuszeństwa swojej Matce, za wszystkie błagania i cierpienia synów tego narodu, Bóg zapragnął uczynić cuda na całej ziemi, aby obudzić i odrodzić inne, umarłe narody, aby chodzić po całej Ziemi, uzdrawiając i wyrzucając liczne złe duchy.
Czy nie pojmujecie pism? Dlaczego wasze umysły są tak skostniałe? Nie brońcie sługom uczynić wszystkiego, co polecił im Mój Syn i pozwólcie im przynieść sobie wybornego wina, wina, które przemieni wasze skostniałe serca, obudzi wasze umysły i przejrzycie aby błogosławić Jezusa
.
Gdybyście wiedzieli jak gorąco oręduję za wami. Dziś, w dniu Mojego święta wzywam was, abyście nie oddawali Mi chwały bezowocnie, ponieważ słowa nie zastąpią czynów. Usta, które głoszą słowa, a nie wypełniają ich, są ustami bluźniercy, który drwi ze swego Boga. Proszę was jeszcze raz i napominam, niech Moje słowa rozbrzmiewają w waszych umysłach:Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie!” Uczyńcie Go Królem tej ziemi, a ocalicie wasze dobre imię i uratujecie mnóstwo dusz przed wiecznym potępieniem. Nie zważajcie na inne narody, bo od nich nie uzyskacie pomocy. Jedynie one mogą uzyskać pomoc od was, jeśli się nawrócicie.Amen. ___________________________________________________________________________
PROSZĘ, PRZECZYTAJ:   MATKA BOŻA: MÓDLCIE SIĘ, O UZNANIE CHRYSTUSA ZBAWICIELA SWOIM KRÓLEM
MATKA BOŻA: Ilekroć czcicie mnie jako Królową Polski, pamiętajcie, że to Mój Syn jako pierwszy zasługuje na tytuł Króla Polski!
Właściwa Intronizacja, według wizji Adama Człowieka z 30 sierpnia 2011 r.
 I POSŁUCHAJPAN JEZUS: NIE MACIE WAŻNIEJSZEJ INTENCJI NIŻ MODLITWA O INTRONIZACJĘ, BO JEST TO TERAZ NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA DLA ŚWIATA

ROBIĄ NAS W KONIA: pseudo-KATOLICY i pseudo-WIERZĄCY u władzy – Wolna Polska – Wiadomości.pl

KONIECZNIE ZOBACZ I POSŁUCHAJ!

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/robia-nas-konia-pseudo-katolicy-pseudo-wierzacy-u-wladzy-2016-11

MANIPULACJA, HIPOKRYZJA I OBŁUDA SĄ W MEDIACH WSZECHOBECNE.

                      JEZUS CHRYSTUS OGŁOSZONY KRÓLEM, ALE NIE POLSKIstwierdził prof. Jacek Bartyzel

     To jest niestety tylko akt osobistego oddania się temu Królowaniu, a nie o charakterze publicznym, więc może być traktowany wyłącznie jako maleńki krok we właściwym kierunku – stwierdził prof. Jacek Bartyzel, odnosząc się do sobotnich uroczystości w krakowskich Łagiewnikach. I trudno odmówić mu racji. Wprawdzie w uroczystość Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana zgromadziła, oprócz licznych rzesz wiernych, także władze państwowe, jednakże w treści przyjętego dokumentu nie znalazł się zapis o Jezusie Chrystusie Królu Polski.
Jezus ma zatem królować jedynie w sercach Polaków, jakby cała pozostała przestrzeń została po prostu pozostawiona złemu. A przecież istotą Ślubów Jasnogórskich króla Jana Kazimierza było oddanie Maryi całej Polski we władanie, nie zaś ograniczenie się do grupy wiernych.
Zresztą kraj nie został przez władze publiczne przygotowany do oddania go Jezusowi. Utrzymano zbrodniczy kompromis aborcyjny, a w Konstytucji nadal wpisany jest zrównoważony rozwój, który niesie ze sobą deprawację dzieci, seksualizację oraz mordowanie nienarodzonych. Co ciekawe, dwóch zagorzałych orędowników wspomnianego zrównoważonego rozwoju, prezydent Andrzej Duda oraz prof. Jan Szyszko, stało w pierwszych rzędach przy odczytywaniu Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.Czy przyjęcie tego aktu sprawi, iż odejdą od ideologii zrównoważonego rozwoju? Czy też może ich obecność na uroczystości miała jedynie charakter taktyczny i polityczny?

            Zresztą politycy Prawa i Sprawiedliwości nie raz udowodnili, że lubują się w szlifowaniu kardynalskich korytarzy, powoływaniu na katolickie wartości, co w zasadzie nijak się przekłada na podejmowane przez nich decyzje polityczne, rzutujące bezpośrednio na życie społeczne.

           Trzeba mieć naprawdę ogromny tupet, żeby uczestniczyć w uroczystości intronizacji, nie wyrzekając się zła, przy którym się uparcie trwa.
        A przecież, jeżeli owa uroczystość intronizacji ma mieć znaczenie, chociaż jedynie w sercach, a nie w przestrzeni publicznej, to niezbędne jest właściwe przygotowanie się do niej, wyrzeczenie grzechu, szczere postanowienie poprawy i stan Łaski Uświęcającej.

         Naród nie został odpowiednio przygotowany do tego aktu przez kościelną hierarchę, jednakże politycy nie uczynili kompletnie nic, aby ich obecność budowała wspólnotę nie zaś gorszyła – projekt o zakazie aborcji wylądował w koszu, natomiast cały rząd narzuca sprzeczny z prawem naturalnym, o wierze nie wspomniawszy, konstrukt, elementem którego jest właśnie zabijanie nienarodzonych dzieci.

TO NIE INTRONIZACJA, TYLKO PODRÓBKA.

Jednakże załatwi sprawę na dłużej, środowiska intronizacyjne są juz zmęczone, tym sprytnym zabiegiem wytraca sie im bron z reki, a wielu to przyjmie, no bo przecież coś było na rzeczy.

        Biskupi liczą, że organizując przyjęcie- NIBY intronizację, poddadzą ruch intronizacyjny ściślejszej kontroli, skanalizują, usuną podskakiwaczom grunt spod nóg. Jezus powiedział, jak czytamy, że uznanie go za króla „ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”. Hm, to zaporowy warunek!

                                                BISKUPI FARYZEUSZE w Łagiewnikach NIE UZNALI Jezusa jako Króla Polskihttps://gloria.tv/article/wXac4sfAsQo44WrcFscwFrjFsZamydlono katolikom w Polsce oczy celebrując uroczystość, która faktycznie nie była potrzebna. Proklamowano jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. A cóż to za dziwactwo. To że Jezus jest Panem i Królem wiemy od 2000 lat. Zapisano to w Ewangeliach.
      To czego oczekiwaliśmy to było oświadczenie w wobec świata, że Jezus jest Królem Polski.
Stwierdzenie: Oto Polska w 1050 rocznicę swego chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
To chytry, można by rzec, podły unik.   W 2008 r. Episkopat uważał, że „ogłaszanie Chrystusa Królem Polski jest niewłaściwe i niepotrzebne” i teraz z celebrą i w obecności prezydenta Dudy NIE OGŁOSZONO, że Jezus jest Królem Polski, ALE TYLKO że Polska uznajeJego królowanie. Tak to się przyjmuje listy ambasadora obcego państwa albo uznaje rząd w jakimś państwie, gdzie dokonano politycznego przewrotu.
Jeszcze w 2012 r. biskupi uważali, że: ”Nie trzeba Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron (…) konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu swojego życia”.
Co raptem ruszyło sumienia naszych faryzeuszy, że zdecydowali się na działania pozorne???

BP CZAJA STWIERDZIŁ WYRAŹNIE, że sobotnie wydarzenie „NIE JEST INTRONIZACJĄ CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI, lecz uznaniem Jego panowania nad całym światem i poddania się Jego prawu. Biskup takim oświadczeniem łaski Jezusowi nie musiał robić. Faryzeusze jak zwykle tylko głoszą wiarę wargami  www.youtube.com/watch    BISKUPI ORZEKLI:TO NIE BĘDZIE INTRONIZACJA, ale…Treść Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zatwierdzili polscy biskupi podczas niedawnego Zebrania Plenarnego KEP w Gnieźnie i Poznaniu      WICEPREMIER RZĄDU PIS o „NIBY intronizacji”: śluby prezydenta NIE BYŁY oficjalną    deklaracją państwa   2016-11-22

Maciej Modzelewski – DUDA MUSI ODEJŚĆ –  zobacz posłuchaj;  https://gloria.tv/video/Htu3Rv9QTVct3pWiAWkHaR3tc

 

…Ludzie poruszają tematy niewątpliwie ważne: aborcja, siły KOD-u, feministek, lewactwo, rozpusta i co tam jeszcze. A widzisz, Pan Jezus mówi, że tylko On może jako Król oczyścić z tej ziemi wszelkie zło. Niestety nasz rząd i Episkopat nie rozumieją tragicznej sytuacji, a póki nie załapią, co się

dzieje, póty w Krakowie i w Mrągowie będzie rządził szatan. ” – dla Isidorium mówi Andrzej Żmirek, rycerz Chrystusa Króla.
Za niedługo opublikujemy relację z akcji różańcowej w Krakowie, zorganizowanej przez Krucjatę Młodych, a na razie udostępniamy Państwu wywiad z Andrzejem Żmirkiem, rycerzem Chrystusa Króla, który w nawiązaniu do poniedziałkowego zgromadzenia przy kościele Świętego Wojciecha na Rynku Królewskiego Miasta Krakowa, nakreślił odpowiednią hierarchię celów, wedle której powinny postępować środowiska patriotyczne w budowaniu prawdziwej i harmonijnej rzeczywistości otaczającego nas świata.
Norbert Polak: – Widziałem, że na naszym wspólnym spotkaniu na Rynku był Pan jakiś zamyślony… Co się stało?
Andrzej Żmirek: – Tam w Krakowie myślałem przede wszystkim o modlitwie. Nie wiem, co mogłem w wywiadzie na miejscu specjalnie Ci powiedzieć. Najważniejszym tematem jest bowiem Intronizacja, a wszystko inne będzie nam dane, jak ona nastąpi. Dlatego nie dziwmy się, że w Polsce jest źle we wszystkich dziedzinach życia… A jak ma być? Nie ma Intronizacji prawdziwego Pana, to rządzi diabeł – przecież to widać. Dlatego cała para w gwizdek powinna iść na Intronizację, a jeżeli tak nie jest, to będzie w Polsce jeszcze, jeszcze gorzej…
NP: – A może Pan po prostu chciał mnie zachęcić do zrobienia w późniejszym czasie (po naszej publicznej akcji) większego wywiadu? Hehe…
AŻ: – Cóż powiedzieć… Ludzie poruszają tematy niewątpliwie ważne: aborcja, siły KOD-u, feministek, lewactwo, rozpusta i co tam jeszcze. A widzisz, Pan Jezus mówi, że tylko On może jako Król oczyścić z tej ziemi wszelkie zło. Niestety nasz rząd i Episkopat nie rozumieją tragicznej sytuacji, a póki nie załapią, co się dzieje, póty w Krakowie i w Mrągowie będzie rządził szatan.
NP: – Tak, to prawda. Bez Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa Króla na Króla Polski nic nie będzie – przecież od tego, a nie czego innego, winniśmy zacząć.
AŻ: – Musimy podejmować próby, aby ta góra się ruszyła, a jak dotrzeć do nich, to tylko dzięki Matki Bożej i Chrystusa Króla Pomocy, aby Episkopat i rząd zrobił, co do nich należy, ale ani im w głowie taka rzecz. Zobaczymy w maju w Warszawie, czy przyjmą obraz Matki Bożej Królowej Polski. A jak znowu nie przyjmą, to ja nie wiem, ile jeszcze razy Pan Bóg będzie im dawał szanse co roku przyjąć obraz. Ale może to będzie ostatni raz?
    To nie ja, ale Chrystus Król wyznacza nam aktualne, najważniejsze cele. PAN JEZUS KŁADZIE AKCENT TYLKO NA INTRONIZACJĘ, A WSZYSTKO ZŁO ZNIKNIE Z POLSKIEJ ZIEMI. Inaczej nic nie wybije tego szamba w postaci klątw, kataklizmów, ubóstwa lub mordowania dzieci z zespołem downa, które obecna władza masakruje w stylu dr Mengele.

NP: Dziękujemy za wywiad.   za: isidorium.blogspot.com/…/andrzej-zmirek-…

_________________________________________________________________________________________
   PROSZĘ, PRZECZYTAJ:
„DOBRA ZMIANA”: Fala imigrantów zalewa Polskę
DEMON PODCZAS EGZORCYZMU: POLITYCY SĄ MOIMI UMIŁOWANYMI UCZNIAMI I NAŚLADOWCAMI…
Oficjalny program zniszczenia Niemiec i plany na trzecią wojnę światową
ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Nie spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji.
JEZUS : III wojna światowa wkrótce ukaże się światu.
ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Demokracja upadnie, a prawo będzie pochodzić z Ewangelii …
Straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia – wizja Rózi Celakówny II i III wojny światowej
POŻEGNANIE SYSTEMU I POWITANIE KRÓLA
Właściwa Intronizacja, według wizji Adama Człowieka z 30 sierpnia 2011 r.
  I POSŁUCHAJ:
PAN JEZUS PROSI O POST: W ŚRODĘ ZA INTRONIZACJĘ W NASZEJ OJCZYŹNIE, A W PIĄTEK ZA EUROPĘ …
PAN JEZUS: NIE MACIE WAŻNIEJSZEJ INTENCJI NIŻ MODLITWA O INTRONIZACJĘ, BO JEST TO TERAZ NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA DLA ŚWIATA

 

 

 

Niezwykła kampania „365 dni z Maryją” powraca. Czy zechce Pani wziąć w niej udział?

Wesprzyj promocję naszej akcji i odbierz kalendarz dla siebie

Szanowna Pani Elżbieto

Gdyby rok temu ktoś powiedział mi, że tak będzie wyglądał rok 2020, nie uwierzyłbym…

 

 • Z jednej strony tzw. epidemia koronawirusa, kościoły i cmentarze zamknięte przed wiernymi i Święta Zmartwychwstania Pańskiego, podczas których namawiano nas byśmy nie spotykali się z rodziną.
 • Z drugiej – nasi bliźni zachowujący się tak, jakby wcale nie brakowało im kontaktu z Panem Bogiem: wirus jako wygodna wymówka do opuszczenia Mszy Świętej czy uliczne protesty, w których oprócz potwornych bluźnierstw domagano się nieograniczonego prawa do aborcji, profanowano kościoły i atakowano osoby duchowne.

 

Wesprzyj nas i odbierz kalendarz

35 zł 50 zł 90 zł

 

Pani Elżbieto, muszę Pani powiedzieć, że szczególnie mocno zabolało i oburzyło mnie to, co zobaczyłem w internecie, a dokładnie zdjęcie napisu na jednym z gliwickich budynków o treści:

Szkoda, że Maryja nie zrobiła aborcji!!!

Ten bluźnierczy napis świadczy o totalnej barbaryzacji jego autora!

To potworna zniewaga względem Pana Jezusa i Matki Bożej. To także bolesny policzek dla nas, katolików!

Błagajmy Pana Boga o opamiętanie dla tych nikczemnych bluźnierców.

Niech przykładem będzie dla nas właśnie obrażana Maryja – ten niedościgły wzór Matczynej miłości – która nawet do takich ludzi wyciąga Swoją pomocną dłoń.

Ojciec Ludwik Blozjusz OSB powiedział kiedyś:

Nie masz w świecie, tak ciężkiego grzesznika i tak pogrążonego w nieprawości, żeby
się nim brzydziła Maryja i odepchnęła go od Siebie. O, niech tylko zawezwie Jej
ratunku,
a miłosierna ta Matka dowiedzie mu, że może, że potrafi i że chce
pojednać go ze Swoim najdroższym Synem.

Wesprzyj nas i odbierz kalendarz

35 zł 50 zł 90 zł

 

Pani Elżbieto, na pewno zgodzi się Pani ze mną, że te słowa jak chyba żadne inne oddają istotę tego, jak bardzo miłosierna jest Matka Boża. Ile jest w nich dla nas nadziei…

… i właśnie dlatego bardzo zależy mi na tym, aby jak najwięcej naszych bliźnich zawierzyło Matce Bożej siebie, swoje rodziny, i całą naszą Ojczyznę, aby Maryja mogła nam wszystkim towarzyszyć w codziennych radościach i smutkach.

I w związku z tym gorąco zachęcam Panią do wsparcia naszej inicjatywy „365 dni z Maryją”, w ramach której chcemy wysłać nasz kalendarz z wizerunkiem Matki Bożej aż do 830 tysięcy polskich domów!

Wspieram wysyłkę kalendarza „365 dni z Maryją”
i chcę otrzymać swój egzemplarz

Pani Elżbieto, być może pomyśli Pani, że rozsyłanie zwykłego kalendarza nic nie zmieni, ale proszę mi zaufać:

robimy to już dziewiętnasty rok z rzędu!

I z doświadczenia wiem, że jest to niezwykle skuteczny sposób na odbudowę wspólnoty katolickiej i pobożności w naszym Narodzie. Odbudowę, która jak Pani widzi, jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej…

Nasze kalendarze trafiają każdego roku do setek tysięcy naprawdę przeróżnych osób.

Część obdarowanych to osoby niezwykle pobożne, dla których kalendarz „365 dni z Maryją” to już niemal coroczna tradycja. Wśród naszych Korespondentów są i osoby bardzo samotne, dla których kalendarz z Matką Bożą to jeden z niewielu powodów do radości.

Wesprzyj nas i odbierz kalendarz

35 zł 50 zł 90 zł

 

Bardzo często zdarza się też tak, że nasze kalendarze trafiają do ludzi, którzy zboczyli ze ścieżki wiary:

 

 • Być może i w tym roku nasz kalendarz otrzyma ktoś, kto odwrócił się od Kościoła i za jego sprawą przypomni sobie, że Matka Boża chce go pojednać ze Swoim Synem?
 • A może otrzyma go jakaś młoda kobieta, która zmanipulowana przez lewicowe środowiska stała w tłumie protestujących i domagała się prawa do aborcji? Czasami jedno spojrzenie na Matkę Bożą może być przyczyną naprawdę pięknego nawrócenia.

 

Nasze doświadczenia z ubiegłych lat pokazują wiele takich historii, a każda kolejna przemiana to może być Pani zasługa!

Powtórzę: Pani zasługa! Oczywiście jeśli tylko zdecyduje się Pani kliknąć w ten link i wesprzeć wysyłkę naszego kalendarza.

Pani Elżbieto, nie ukrywam, że koszt całej kampanii jest niezwykle wysoki, ponad 2 500 000 zł. Wierzę jednak, że dzięki zaangażowaniu Pani i innych naszych Przyjaciół uda nam się ją zebrać.

Kwotę, którą zechce Pani wesprzeć propagowanie kalendarza, pozostawiam Pani dobrej woli i możliwościom.

Może to być np. 35 zł (wtedy roześlemy 10 kalendarzy), 50 zł (15 egzemplarzy), 90 zł (27 sztuk).

Wesprzyj nas i odbierz kalendarz

35 zł 50 zł 90 zł

 

Na koniec mam dla Pani jeszcze jedną bardzo ważną informację.

W ramach podziękowania za Pani wielkoduszność i dobre serce, ten kalendarz wyślemy także do Pani, dzięki czemu również Pani przeżyje z Maryją każdy z 365 dni roku 2021!

Jestem przekonany, że jego temat przewodni – różne sposoby przedstawiania Najświętszej Maryi Panny w ikonografii – przypadnie Pani do gustu i będzie dla Pani cennym kompendium wiedzy.

Więcej na temat naszej inicjatywy przeczyta Pani na stronie internetowej www.365dni.fatima.pl.

Liczę na Pani udział w naszej kampanii!

Pozdrawiam Panią serdecznie i modlę się o wszelkie potrzebne łaski dla Pani oraz Pani najbliższych na cały nadchodzący 2021 rok.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

Wesprzyj nas i odbierz kalendarz

35 zł 50 zł 90 zł

 

 

Dzwonimy do Premiera Morawieckiego
Szanowni Państwo

Ponad 122.000 spośród wszystkich sympatyków CitizenGO podpisało się pod apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o natychmiastową publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.

Jak dotąd orzeczenia nie opublikowano, a żadna z tych osób nie otrzymała od Premiera jakiejkolwiek odpowiedzi.


Nie pozostaje nam nic innego jak poprosić Państwa, byśmy wspólnie przekonali Premiera, że na publikację orzeczenia oczekuje rzesza Polaków, a przede wszystkim rzesza jego potencjalnych wyborców.

Nie będzie to trudne, jeśli każdy z nas zaangażuje się w tę akcję osobiście.
Prosimy Państwa o wykonanie dwóch telefonów do:

Biura Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Premiera

tel. (+48) 22 694 75 70 oraz

do Departamentu Koordynacji Procesu Legislacyjnego w Kancelarii Premiera

tel. (+48) 22 694 75 00

Proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać informację na temat tego, co mogą Państwo zrobić, aby Premier Morawiecki dowiedział się, jak wielu obywateli chce natychmiastowej publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.

Wcześniej dobrze jest przygotować się chwilę do rozmowy.

Jak zwykle proponujemy w takich sprawach prosty schemat:

1. Po wybraniu numeru, w pierwszej kolejności, prosimy upewnić się, że dodzwoniliśmy się do Kancelarii Premiera i poprosić o informację z kim rozmawiamy (stanowisko, imię i nazwisko pracownika KPRM).

2. W kolejnym zdaniu informujemy, że podpisaliśmy petycję z prośbą o natychmiastową publikację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej na stronie CitizenGO. Tekst petycji z Państwa podpisem został mailowo przesłany na adres mailowy KPRM.

3.Następnie pytamy, czy Premier został poinformowany o treści tej petycji i czy podjął już decyzję o terminie publikacji orzeczenia, a jeżeli tak to kiedy to nastąpi.

4. Jeśli osoba, z którą rozmawiamy nie wie, lub nie chce nam udzielić takich informacji prosimy o połączenie z osobą odpowiedzialną za ten obszar w KPRM.Proszę kliknąć tutaj, aby poinformować nas o przebiegu rozmowy, abyśmy mogli odnotować w informacji dla mediów liczbę Państwa rozmów z Kancelarią Premiera.

Naszym celem nie jest nękanie pracowników KPRM, bo decyzja o publikacji rzeczywiście nie należy do nich, ale spowodowanie, że powiadomią oni o ogromnym zainteresowaniu sprawą Premiera i jego doradców.

Doświadczenia z innych krajów, ale także z kontaktów z polskimi politykami pokazują, że takie akcje telefoniczne są często skuteczne, o ile uda się do udziału w nich zmobilizować wystarczająco dużą liczbę osób.

Dlatego bardzo prosimy nie odkładać na potem wykonania telefonu do Premiera i zrobić to teraz.Proszę kliknąć tutaj, by poinformować nas o tym, jak przebiegła rozmowa.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią.

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

I TAK ŚMIERĆ I TAK ŚMIERĆ. JAK SIĘ SAMI ZASZCZEPIMY WBEW WOLI BOŻEJ, TO TEŻ UMRZEMY PO POWIKŁANIACH ALE MOŻEMY BYĆ W PIEKLE. GDY NAS RZĄD ZAMORDUJE TO BĘDZIEMY W NIEBIE. DO CZEGO RZĄDY DOPUŚCIŁY  W OKRESIE POKOJU A EPISKOPATY I ARCHIDIECEZJE MILCZĄ, CZYLI SĄ WSPÓŁMORDERCAMI LUDZI, A PIEKŁO JEST Straszne !!!
 
KARA ŚMIERCI ZA ODMOWĘ SZCZEPIENIA / AUTORYTETY OD PANDEMI

SZANOWNI_intro_A oto jeden z wielu mnożących się niczym świrus-korona-wirus w chorym rozumie tzw. mędrców świata, którym marzy się zrobienie kariery w ogłupionym świecie. Ci szarlatani graja na naszych ludzkich uczuciach i moralności, którą najchetniej zniszczyliby lub podmienili na filozofię życia typu Woo-Doo gdzie istnieje przemoc i szatański styl rozumowania Normalnego Świata. Wszystko to ma korzenie w nierozważnie i nieracjonalnym świecie tzw. pseudonaukowców którym nie zależy na wyprowadzeniu ludzkości z zapaści do której zostali zapędzeni niczym błędne owieczki. Tym szarlatanom o niemiecko-żydowskim rodowodzie nie należy wierzyć, bo mozemy się domyślec jakie nam Gojom szykują w postaci tzw. Nowego Porządku Świata a w czym nie widzę nic nowego a co pokazali światu w dwu wojnach a nam Polakom szczególnie niszcząc naszą historię i naród. Najlepszy przykład ich niehumanitaryzmu to, że planują nas wysłać do komór gazowych za odmowę nadal niedopracowanych szczepionek szczepień. CZY MOŻNA UFAĆ TYM ZWICHNIĘTYM SZARLATANOM I PSEUDONAUKOWCOM ABY DECYDOWALI O NASZYM ŻYCIU. KAZDY Z NAS MA PRAWO PRZEŻYĆ GODZIWIE SWOJE ŻYCIE CO JEST WOLĄ KAŻDEGO NORMALNEGO BOGA.

NIE DAJMY SIĘ OGŁUPIĆ GŁUPCOM. Leszek M z Antypodów.

UWAGA-Kliknij na obrazek lub nagłówek aby przeczytać cały artykuł lub wysłuchać program
Ujawniamy fałszywe podstawy unijnej strategii LGBT

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

przez lata unijni urzędnicy ze zmienną siłą naciskali na państwa członkowskie, by zmieniły swoje prawo rodzinne wprowadzając do niego „nowe formy rodziny” – a przede wszystkim związki jednopłciowe. Rok 2020 stał się areną bezprecedensowego przyspieszenia w tym zakresie. Bez cienia przesady można powiedzieć, że doktryna lewicowego ruchu politycznego LGBT stała się oficjalną linią Komisji Europejskiej, a do jej narzucenia zaangażowano twarde instrumenty prawne.

Już w sierpniu informowaliśmy o zagrożeniach związanych z założeniami pięcioletniej strategii Komisji Europejskiej na rzecz osób o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzeniach tożsamości płciowej. W ramach formalnych konsultacji projektu wystąpiliśmy z wszechstronną krytyką założeń dokumentu. Opublikowaliśmy szczegółową analizę, alarmując polityków i opinie publiczną, że strategia może być podstawą narzucania Polsce obowiązku wdrażania instrumentów inżynierii społecznej.

Niestety nasze obawy znalazły potwierdzenie w oficjalnej treści „Strategii na rzecz równości LGBTIQ” opublikowanej przez Komisję Europejską w listopadzie. Jako jedyni w Europie przygotowaliśmy merytoryczną odpowiedź na ten materiał, punktującą nadużycia i sprzeczność dokumentu z prawem unijnym.

Teraz ujawniamy, że radykalna „Strategia LGBT” uzasadniana była fałszywą prezentacją badań unijnej Agencji Praw Podstawowych. To ta agencja wraz z Komisją Europejską sugerowała, że prowadzony w większości państw Europy zachodniej wielki eksperyment społeczny prowadzi do poprawy sytuacji osób o skłonnościach homoseksualnych. W rzeczywistości wyniki źródłowe badań agencji prowadzą do odwrotnych wniosków.

Z przeprowadzonych badań wynika, że radykalne zmiany prawne nie chronią przed agresją i dyskryminacją. W szczególności przebudowa prawa rodzinnego i prawny zakaz krytyki ruchu politycznego LGBT nie prowadzą do zauważalnej poprawy losu osób o homoseksualnych skłonnościach, które często uważają swoją sytuację za dużo gorszą niż homoseksualiści mieszkający w Polsce.

Zbudowana na fałszywych założeniach „Strategia” składa się z czterech filarów: „walka z dyskryminacją”, „zapewnienie bezpieczeństwa”, „budowanie społeczeństw włączających LGBTIQ” i „równość osób LGBTIQ na całym świecie”. Każda z tych części próbuje wprowadzić na poziomie prawa UE normy, które nigdy nie miałyby szansy uzyskać zgody państw członkowskich. Pojawiają się tak kontrowersyjne propozycje jak nakaz uznawania sformalizowanych za granicą związków homoseksualnych w polskich księgach stanu cywilnego, co oznacza nadawanie tym relacjom przywilejów małżeńskich i otwarcie drogi do adopcji przez nie dzieci. Autorzy „Strategii” chcą też podnieść do rangi przestępstwa niezdefiniowaną bliżej „mowę nienawiści”. Oczekują wreszcie, że samorządy i inne instytucje publiczne będą wprowadzały lokalne „karty różnorodności” podobne do dokumentu przyjętego w Warszawie przez Rafała Trzaskowskiego.

W „Strategii” jest też wiele zaskakujących postulatów szczegółowych, jak propozycja stworzenia odrębnych biur dla homoseksualistów na posterunkach policji czy kuriozalna propozycja zmiany parametrów technicznych urządzeń do rozpoznawania twarzy opartych na sztucznej inteligencji, które rzekomo dyskryminują osoby z zaburzeniami tożsamości płciowej, bo określają płeć osoby na podstawie cech biologicznych.

Nasza odpowiedź na „Strategię”, przygotowana pod redakcją Karoliny Pawłowskiej i moją, trafiła już do polskiego rządu, a w wersji anglojęzycznej zostanie wysłana do samej Komisji Europejskiej, posłów do PE i parlamentarzystów innych państw europejskich.

Publikacja raportu na temat „Strategii LGBT” to punkt wyjścia dla szerszej kampanii prawnej i informacyjnej w obronie dobrego imienia Polski. Falę kłamstw na temat sytuacji w naszym kraju może zatrzymać tylko stanowcza reakcja prawna przeciwko oszczercom – także tym, których miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami naszego kraju.

Pierwsze postępowania już się toczą, a w zeszłym tygodniu odnieśliśmy pierwszy sukces. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał nasze racje w sporze z autorami oszczerczego „Atlasu Nienawiści” za uprawdopodobnione i udzielił zabezpieczenia powództwa złożonego w imieniu powiatu tatrzańskiego, pomawianego o stworzenie „strefy wolnej od LGBT”.

Uzupełnieniem takich działań procesowych powinno być rzetelne informowanie o rzeczywistej sytuacji osób o skłonnościach homoseksualnych w naszym kraju. Jeszcze w styczniu opublikujemy anglojęzyczny raport obalający najczęściej spotykane mity na ten temat, który uwzględni pogłębioną analizę badań unijnej Agencji Praw Podstawowych. Wszystkie te działania chcemy jak najszerzej komunikować w europejskich mediach i na forum Unii Europejskiej.

Mówimy NIE narzucaniu ideologii przez Komisję Europejską

„Kobiety LGBTIQ” i unijna nowomowa

Język, jakim operuje „Strategia”, może zaskoczyć nawet niejednego aktywistę skrajnej lewicy. To zupełnie nowy etap działań ideologów, którzy w bardziej otwarty niż dotychczas sposób nazywają swoje postulaty.

Nie jest nowością, że unijni urzędnicy posługują się konstruktem „LGBTIQ” sugerującym, że wszystkie osoby mające skłonności homoseksualne czy doświadczające zaburzeń transseksualnych stanowią spójną grupę i mają jednolite poglądy polityczne. W „Strategii” dochodzi jednak do redefinicji poszczególnych elementów tego skrótu. Ani razu nie pojawiają się tam pojęcia „transseksualny” (transsexual) czy „transpłciowy” (transgender). Oba zostają zastąpione przez terminy „trans” albo „niebinarny” (non-binary) – zupełnie jakby autorzy chcieli wymazać kontekst, który jasno wywodzi te pojęcia z kategorii zaburzeń, i zastąpić go sugestią, jakoby zjawisko to stanowiło fizjologiczno-psychologiczną normę. Jest to pierwszy raz, kiedy pojęcia te zostały użyte w dokumencie o tej randze przyjętym przez organ Unii Europejskiej.

Zupełnym novum jest wprowadzenie kategorii „kobiet LBTIQ” i niesłuszne uprzywilejowanie tak określonych osób, poprzez przyznanie im korzyści, przynależnych dotąd jedynie prawdziwym kobietom. Ta zadziwiająca żonglerka słowna może prowadzić do wielu konsekwencji społecznych, wśród których wygrywanie żeńskich konkurencji sportowych przez mężczyzn lub prawna możliwość korzystania z toalet przeznaczonych dla odmiennej płci nie są wcale najbardziej dotkliwe.

Ideologicznemu przekształceniu podlegają w dokumencie także pojęcia powszechnie akceptowalne, takie jak choćby równość wobec prawa. Do tej pory równość nie oznaczała ujednolicenia i identyczności przysługujących osobie praw, ale równe stosowanie prawa w faktycznie identycznych sytuacjach.

Wspieram działania Ordo Iuris

„Karty różnorodności” w całej Unii Europejskiej

Poważnym zagrożeniem jest postulat powszechnego wprowadzania tzw. kart różnorodności, które miałyby obowiązywać w państwowych i samorządowych urzędach, administracji publicznej czy państwowych spółkach. Taki dokument podpisał już prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Celem „kart” jest w istocie przyznanie określonych przywilejów, nawet nie tyle dla osób o skłonnościach homoseksualnych, co dla wąskiej grupki aktywistów zaangażowanych w lewicowe organizacje. Przyjmują one ponadto, że „orientacja psychoseksualna” powinna być brana pod uwagę przy rekrutacji do pracy, awansach czy ustalaniu siatki wynagrodzeń.

Kartom towarzyszy też postulat „wspierania” przez władze „tęczowych przedsiębiorców”, który został wyrażony choćby w Warszawie. Stwarza to realne zagrożenie dyskryminacji osób niepodzielających tych poglądów i wprowadzania mechanizmów niezgodnych z unijnym i polskim prawem, chociażby w postępowaniu konkursowym i przetargach publicznych. Łatwo wyobrazić sobie, że przetarg wygrywa firma, która dyktuje wyższe ceny za towary o gorszej specyfikacji, tylko dlatego, że jako kryterium pierwszorzędne władze lokalne przyjmują „włączenie LGBT” (LGBT inclusion).

Nie pozwolimy na odgórną przebudowę prawa rodzinnego

„Strategia” proponuje też radykalną zmianę interpretacji prawa unijnego. Zdaniem Komisji Dyrektywa o przepływie osób nakazuje uznawanie w każdym państwie UE wypisów z aktów stanu cywilnego tych krajów, które zezwalają na zawieranie związków jednopłciowych i adopcję przez nie dzieci. Konsekwencją jest ogólna przebudowa prawa rodzinnego Polski i innych krajów środkowej Europy.

To nie tylko wyjście poza uprawnienia, jakie państwa przyznały unijnym instytucjom. Zgodnie ze „Strategią LGBT” zwykła czynność materialno-techniczna, jaką jest przepisanie aktu stanu cywilnego, miałaby większe znaczenie niż art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej, który jasno definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. W świetle założeń unijnego dokumentu sekretarz w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby zatem większą władzę niż polski ustrojodawca.

Zrobimy wszystko, by do tego nie doszło. Kluczowe jest utrwalenie orzecznictwa sądów administracyjnych w tego typu sprawach. Dzięki naszym staraniom uzyskało ono silną podbudowę w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z grudnia zeszłego roku, która wyklucza możliwość wpisywania do ksiąg stanu cywilnego aktów niezgodnych z polskim porządkiem prawnym.

Czy grożą nam nowe formy cenzury?

Komisja Europejska planuje też unormowanie na szczeblu unijnym przestępstwa „mowy nienawiści”, która w samej „Strategii” jest definiowana w sposób bardzo szeroki. Takie ujęcie daje spore pole do manewru ideologom i podważa poczucie pewności prawa u obywateli Unii Europejskiej. Jak pokazuje praktyka, unijni urzędnicy często korzystają ze swojej ogromnej władzy dowolności przy interpretowaniu znamion tego przestępstwa.

Tym samym, jak wynika z naszego opracowania,  zakazaną „homofobiczną mową nienawiści” może stać się nie tylko krytyka żądań politycznych aktywistów LGBT, ale nawet prezentowanie tradycyjnego nauczania religijnego na temat homoseksualizmu. Interpretacja organów UE może więc w oczywisty sposób naruszać prawo do wolności religijnej i wolności słowa. Przykładem tego są przytaczane w „Strategii” dokumenty, w których choćby nauczanie przywódców religijnych o homoseksualizmie przedstawiane jest jako przejaw „homofobii” , którą należy ograniczyć.

Także pojęcie dyskryminacji uzyskuje w dokumencie szeroki i dalece nieostry charakter. Dokument pokazuje, że o dyskryminację przedstawicieli grup LGBT może zostać oskarżony dosłownie każdy. Wartym odnotowania jest postulat dostosowania do potrzeb „polityki równościowej” urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję. Według autorów „Strategii” ich działanie może bowiem naruszać prawa LGBT, na przykład przy rozpoznawaniu cech płciowych. Tym samym „osoba trans” może zostać zdefiniowana według swojej płci biologicznej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Punktujemy błędy unijnego dokumentu

Przyjęta strategia Komisji Europejskiej ma wytyczać kierunki rozwoju Unii na całe lata. Dlatego musieliśmy zareagować już teraz – zanim te kuriozalne założenia staną się obowiązującym prawem, narzucanym odgórnie wszystkim państwom członkowskim.

Nasza determinacja może mieć ogromny wpływ na to, jak w najbliższych dziesięcioleciach będą rozumiane w Europie rządy prawa. „Strategia”, jako dokument wiążący dla samej Komisji Europejskiej, szybko mogłaby stać się głównym kanonem interpretacyjnym całego prawa UE – zarówno dla orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i dla nowych rozporządzeń i dyrektyw.

Nie możemy pozwolić na to, by w miejsce praw podstawowych trwale wpisano radykalne postulaty ideologów, w tym przedstawicieli doktryny gender i innych nurtów neomarksizmu.

Dlatego eksperci Ordo Iuris przygotowali obszerny raport, w którym punktują błędy autorów unijnej strategii, wykorzystując zarówno argumenty prawne, jak i socjologiczne. To dokument unikalny, bo nikt w Europie podobnej analizy w ostatnich latach nie przeprowadził.

W naszym raporcie wykazujemy przede wszystkim, że Komisja narusza podstawy prawa unijnego: zasadę subsydiarności, zabraniając państwom członkowskim kształtować samodzielnie prawo związane z małżeństwem i rodziną, a także zasadę proporcjonalności, stosując środki niewspółmierne do celu, a przede wszystkim nie prowadzące w żaden sposób do realizacji wartości wymienionych w traktatach. „Strategia na rzecz Równości LGBTIQ” uderza też w zasadę równości wobec prawa, postulując wprowadzenie przywilejów ze względu na poglądy polityczne lub skłonności seksualne.

Nawet unijne badania przeczą ideologii

Kluczowym punktem raportu jest teza, że „Strategia” w obecnej formie jest nie tylko niepotrzebna, ale też zupełnie nieskuteczna. Wykazujemy to na podstawie treści tych samych badań Agencji Praw Podstawowych, na które powołała się Komisja Europejska.

Jak wynika z niepublikowanych wcześniej fragmentów badań, proponowane przez Komisję instrumenty nie prowadzą do ograniczenia przemocy i dyskryminacji, a w rzeczywistości przynoszą efekt dokładnie odwrotny. Według deklaratywnych danych, uzyskanych przez unijną agencję, Polska jest jednym z krajów mogących dawać największe poczucie bezpieczeństwa osobom należącym do mniejszości seksualnych, w tym identyfikujących się z ruchem LGBT. Doświadczenia dyskryminacji w naszym kraju w szczególnie istotnych obszarach, takich jak szkolnictwo, miejsca pracy czy ochrona zdrowia, są znacznie mniejsze niż w wielu krajach Unii Europejskiej, a także mniejsze niż unijna średnia. Również poziom bezrobocia wśród osób identyfikujących się jako LGBTI wynosi w Polsce jedynie 3%, podczas gdy w Danii czy Francji jest to 6%, a we Włoszech czy Finlandii aż 8%.

Niższa od średniej dla całej Unii Europejskiej jest też w Polsce dyskryminacja osób w wieku szkolnym. Rozmaitych szykan w szkole z powodu identyfikacji jako LGBTI doświadczyło w Polsce 39% respondentów, podczas gdy w Belgii było to 50%, a w Wielkiej Brytanii nawet 57%. Odpowiedzi pokazują jasno, że w Polsce dokuczanie i zastraszanie z powodu identyfikacji jako LGBTI zdarza się o wiele rzadziej niż w większości europejskich państw. Jednocześnie mamy jeden z najwyższych odsetek respondentów, którzy nigdy takich zachowań nie doświadczyli (36% – wyższy jest tylko w 4 państwach), podczas gdy w Wielkiej Brytanii i Belgii było ich zaledwie 26%, a w Hiszpanii – 22%.

Pragnę tutaj jeszcze raz zaznaczyć, że jest to opinia samych zainteresowanych, czyli osób utożsamiających się z grupami LGBTI. Wyraźnie wydać, że zakrojony na szeroką skalę eksperyment społeczny, który jest prowadzony w krajach zachodniej Europy nie zlikwidował napięć wobec grup LGBT, a strategia proponowana przez Komisję Europejską powiela popełnione w innych krajach błędy.

Zatrzymajmy ofensywę lewicowych ideologów

Często jesteśmy na forum międzynarodowym jedyną organizacją, która prezentuje merytoryczne argumenty przeciwko skrajnym ideologom. W wielu przypadkach na debatę może wpłynąć nawet pojedynczy głos sprzeciwu oraz klarowna i zdecydowana argumentacja oparta na przesłankach prawnych i socjologicznych. Aby ten głos stał się silniejszy podejmujemy też działania, które mają na celu powołanie zorganizowanej międzynarodowej koalicji, a o których wkrótce napiszemy więcej. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że interwencje na poziomie międzynarodowym w sposób bezpośredni przekładają się na kształt porządku prawnego w Polsce. Wiążą się one jednak z wymiernymi zobowiązaniami finansowymi.

Nasz raport o unijnej „Strategii” LGBT już trafił do polskich władz. Prześlemy go także europosłom oraz przedstawicielom instytucji unijnych, zagranicznym dziennikarzom i innym osobom, które mogą mieć wpływ na przedstawianie na forum publicznym argumentacji przeciwko „Strategii LGBT”. Publikacja anglojęzycznej wersji dokumentu to łączny koszt 7 000 zł. Ważne jest też budowanie wspomnianych sojuszy wokół spraw, którymi się zajmujemy. Dlatego chcemy zorganizować międzynarodowe seminarium na temat „Strategii” z udziałem prawników, socjologów i polityków, które kosztować będzie 10 000 zł.

Przygotowanie pierwszego anglojęzycznego raportu o rzeczywistej sytuacji grup LGBT w Polsce to koszt 8 000 zł. W czytelny sposób zostanie tam wykazane, że nawet unijne badania przeczą obiegowym tezom na ten temat. Dodatkowe środki pochłonie szeroka akcja promocyjna, która pozwoli skutecznie dotrzeć z tym materiałem i informacjami o toczących się procesach do europejskich mediów.

Dodatkowym kosztem będzie szeroka kampania prawna i medialna w obronie dobrego imienia Polski, która w ostatnich miesiącach oskarżana jest między innymi o tworzenie „stref wolnych od LGBT”, dyskryminację i wręcz prześladowanie homoseksualistów. Każde postępowanie przeciwko oszczercy to koszt co najmniej 5 000 zł.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam odeprzeć ideologiczną ofensywę Komisji Europejskiej i zabezpieczyć tym samym suwerenność Polski w niepodlegającym regulacjom unijnym wymiarze prawa rodzinnego i w innych obszarach regulacji, co do których kompetencje nie zostały przekazane organom unijnym.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

dr r. pr. Tymoteusz Zych - Wiceprezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Nowa strategia Komisji Europejskiej może uderzyć nie tylko w instytucje małżeństwa i rodziny, ale też w suwerenność państw członkowskich UE. Jak wynika z niepublikowanych do niedawna unijnych badań, zawarte w niej postulaty nie służą też ochronie osób o skłonnościach homoseksualnych przed rzeczywistymi zagrożeniami, w tym przed przemocą. Dlatego musimy zrobić wszystko, by nasz głos w Europie był słyszany. Bardzo liczę na Pani pomoc w tej sprawie.

P.P.S. Pragnę przypomnieć, że wszelkie wpłaty dokonane na cele statutowe jeszcze przed końcem grudnia dają możliwość odliczenia darowizny od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2020 rok.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Morderców coraz więcej na Bożej Ziemi ku uciesze lucyfyra.

Wybierają sami piekło, więc niech się palą, bo tak chcą

Nadzieja nasza tylko w Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynym by napełnił rozumem Polską milicję, wojsko i kapłanom kościoła by nie odbierał im rozumu poznania dobra i zła.

Powszechna deklaracja odporności na szczepienia przymusowe jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek

https://www.xandernieuws.net/uncategorized/universele-verklaring-van-verzet-tegen-gedwongen-vaccinaties-actueler-dan-ooit/

Wysłany dnia 18/12/2020

W 2005 r. 194 kraje, w tym Holandia, przekazały WHO kontrolę medyczną podczas międzynarodowych kryzysów zdrowotnych. Ta scena przymusowych szczepień jest zatem bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzkości.

—————————————————————————————————————————————-

Możliwość przymusowych szczepień od lat jest w wytycznych WHO – zniechęcanie osób odmawiających szczepień to także przymus i obowiązek

—————————————————————————————————————————————–

Teraz, gdy pod naciskiem VVD, CDA i D66 Izba Reprezentantów wydaje się ponownie poważnie rozważać wprowadzenie obowiązkowych szczepień, warto spojrzeć wstecz na rok 2009, kiedy podczas meksykańskiej pandemii grypy – która również okazała się mistyfikacją, możliwość sprzedaży szczepionek – próbowano przekonać polityków i społeczeństwo do zgody na przymusowe szczepienia. Ponad 11 lat temu Citizens Front wydał międzynarodową „Powszechną deklarację odporności na szczepienia przymusowe”. Przeczytaj, jak w przerażająco podobny sposób rząd próbuje teraz przeforsować to, co zawiodło w 2009 roku.

Propagandyści systemowi zawsze mówią, że szczepienia nigdy nie będą obowiązkowe i często wskazują na wniosek ostatnio przyjęty w Izbie Reprezentantów. Jednak fakt, że słowo „obowiązek” nie będzie używany, nie oznacza, że szczepienia będą egzekwowane. Nastąpi to poprzez dyskryminację i karanie odmawiających za pomocą coraz surowszych środków, takich jak odmowa dostępu do budynków, imprez, gastronomii, transportu, szkół, instytucji (opiekuńczych) i sklepów.

Pozbawienie osób odmawiających szczepień jest również przymusem i obowiązkiem

Można to łatwo porównać do przeprowadzania eutanazji: oficjalnie nazywa się aktywną eutanazją wprowadzenie silnego środka znieczulającego w celu zapewnienia śmierci pacjenta. Jednak wstrzymywanie żywności, wody i leków nie jest, ale od lat jest nazywane „bierną eutanazją”. W ten sam sposób dyskryminowanie osób odmawiających szczepień może stać się „biernym obowiązkiem” – chociaż nie zmuszasz ludzi bezpośrednio przez prawo, robisz to samo, pozwalając firmom i instytucjom odmówić niezaszczepionym osobom wstępu do rządu.

Krótko mówiąc: szczepionki Covid grożą, że staną się (pośrednio) obowiązkowe. Podczas „pandemii” grypy meksykańskiej lub świńskiej (H1N1) w 2009 r. – która potem spowodowała nie więcej ofiar niż łagodna grypa sezonowa – „Powszechna deklaracja odporności przeciwko szczepieniom przymusowym” została już rozpowszechniona na całym świecie, z dużą częścią poniższego tekstu: gdzie odkryliśmy, że H1N1 można prawie bezproblemowo zastąpić SARS-CoV-2:

„My, niżej podpisani, jako Wolni Ludzie, nie uznajemy uprawnień
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do wydawania nakazów
szczepień ogólnych . Nasze ciało jest terytorium nieograniczonym i podlega wyłącznie naszemu samookreśleniu . Każde (usiłowanie) naruszenia tego należy nazywać naruszeniem wspomnianego prawa podstawowego. W związku z tym pociągamy nasze rządy do odpowiedzialności za obronę tego, z powiadomieniem do powiadomienia: jeśli odebrane zostanie nam niezbywalne prawo do samostanowienia, zostanie wniesione zbiorowe roszczenie.

Poniżej znajduje się lista kontrolna Światowej Organizacji Zdrowia dotycząca
preparatów na pandemię grypy:

Planowanie: sekcja 1.5.1. Uzasadnione i etyczne kwestie: „Podczas pandemii może być konieczne zastąpienie istniejącego prawodawstwa lub (indywidualnych) praw człowieka . Przykładami są przymusowa kwarantanna (wygaśnięcie indywidualnego prawa do swobodnego przemieszczania się), wykorzystanie prywatnych budynków jako szpitali, nieuprawnione stosowanie leków, przymusowe szczepienia lub wprowadzenie środków nadzwyczajnych w podstawowych (ratunkowych) służbach. Decyzje te wymagają ram prawnych *, aby zapewnić jasną ocenę i uzasadnienie rozważanych środków, a także spójność z prawodawstwem międzynarodowym (międzynarodowe przepisy zdrowotne). ”

(* Ramy te istnieją obecnie w Holandii w formie aktu nadzwyczajnego). „ Nie ma dowodów kryminalistycznych, że wirus SARS-CoV-2 był bezpośrednią przyczyną śmierci osób, które zmarły po zarażeniu się wirusem. Większość zgonów jest spowodowana wcześniejszymi powikłaniami i chorobami autoimmunologicznymi … Objawy SARS-CoV-2 są, zgodnie z wytycznymi Center for Disease Control (CDC), prawie identyczne jak w przypadku zwykłej grypy , a nasilenie jest porównywalne z łagodną grypą sezonową *.

(Dane potwierdzone przez WHO: IFR do 70 lat tylko 0,05%, połowa zwykłej grypy).

Objawy tego nowego koronawirusa u ludzi są podobne do objawów grypy sezonowej, w tym gorączka, kaszel, ból gardła, katar lub zatkany nos, bóle ciała, bóle głowy, dreszcze i zmęczenie…. Grupy wysokiego ryzyka nowego koronawirusa są… takie same jak w przypadku grypy sezonowej. Osoby o podwyższonym ryzyku poważnych powikłań związanych z grypą sezonową to osoby w wieku 65 lat lub starsze, kobiety w ciąży i osoby z każdej grupy wiekowej z przewlekłymi schorzeniami (w tym astmą, cukrzycą lub chorobami serca) oraz osoby z upośledzonym układem odpornościowym (na przykład leki immunosupresyjne) zakażenie wirusem HIV). ”

Firmy farmaceutyczne (w tym AstraZeneca, Moderna i Pfizer) mogą czerpać ogromne korzyści finansowe z tego kryzysu. W żadnym wypadku nie chcemy poświęcać naszego bezpieczeństwa dla korzyści przemysłowych. Brak wiarygodnych danych z badań nad tą eksperymentalną szczepionką budzi wiele obaw. Nie ma kryteriów wydajności, ani nie są dostępne ważne (niezależne) statystyki ”.

Co ciekawe, pojawiły się również doniesienia o H1N1, które miały wszystkie cechy wirusa produkowanego w laboratorium:

Horowitz, autor książki „Emerging Virus: AIDS And Ebola: Nature, Accident, or
Intentional?”, Wskazuje, że nowy wirus świńskiej ptasiej grypy (po raz pierwszy odnotowany w Meksyku pod koniec marca 2009 r.) Mógł powstać tylko od dr Jamesa S. Robertsona i jego współpracowników związanych z Amerykańskim Centrum Kontroli Chorób oraz z twórcą szczepionek Novavax Inc (który od razu skorzystał na epidemii). Nikt inny nie może przywieźć do Europy kurczaków zakażonych azjatycką grypą H5N1, wyodrębnić ich DNA, połączyć białek z wirusami H1N1 z izolatu grypy hiszpańskiej z 1919 r., Dodać do niego genów świńskiej grypy i poddać go inżynierii wstecznej w celu zakażenia ludzi . ”

Wirus = szczepionka?

W okresie paniki świń w 1976 roku, szczepionka przeciwko świńskiej grypie spowodowała setki zgonów i spowodowała choroby niezliczonych innych:

Tylko młody Lewis (19-letni żołnierz David Lewis z Ashley Falls w stanie Massachusetts) zmarł na świńską grypę. Ale jak szybko zauważyli krytycy, setki Amerykanów zmarło lub poważnie zachorowało w wyniku szczepień, które rząd podał w celu zwalczania wirusa .

Czy zatem w niektórych przypadkach innym słowem określającym „wirus wyprodukowany w laboratorium” może być również „szczepionka”? Zwykle od razu odnosi się to do domeny „teorii spiskowych”, ale rzeczywiście istnieją mocne dowody na to, że hiszpańska grypa pojawiła się w czasie po kampanii szczepień wśród amerykańskich żołnierzy.

Ponieważ zarówno grypa hiszpańska, jak i meksykańska były odmianami wirusa H1N1, wynika z tego, że „pandemia” w 2009 r. Również została wywołana przez sztuczny wirus / szczepionkę. Oczywiście nigdy nie zostanie to przyznane, ponieważ konsekwencje tego są daleko idące i oznaczałyby próbę masowego mordu ludności świata. Nonsens, myślisz? Przeczytaj dalej:

Dokument Rady Bezpieczeństwa Narodowego 20506: Implikacje wzrostu światowej populacji dla bezpieczeństwa USA i interesów zagranicznych: „To memorandum z 1974 r., Przygotowane przez Henry’ego Kissingera, doprowadziło do nieprzerwanego wypuszczenia eksperymentalnych szczepień na niczego nie podejrzewającą opinię publiczną . Określiła kraje jako cele „wstępnych eksperymentów redukcji populacji, które mają być wdrożone od 2000 roku . Do badania wyznaczyli Indie, Bangladesz, Pakistan, Nigerię, Meksyk, Indonezję, Brazylię, Filipiny, Tajlandię, Egipt, Turcję, Etiopię i Kolumbię. Trzy miliony Filipin w wieku od 12 do 48 lat otrzymało „ szczepionkę testową”, która zrujnowała ich zdrowie

. Amerykanie o ciemnej karnacji * i rdzenni Amerykanie otrzymali tę samą szczepionkę, co spowodowało bezpłodność u 25 do 35% tych osób ** . Zadanie pochodziło od WHO i było bezpośrednio powiązane z memorandum Kissingera ”.

(* Pod pozorem „ różnorodności ”, „ żałosni, pokrzywdzeni ” czarnoskórzy ludzie w USA są teraz pierwszymi, którzy otrzymują szczepionkę Covid-19 …)

(** Zobacz także nasz artykuł (4 grudnia):  Ulotka Szczepionka Pfizer wyraźnie ostrzega, że „nie wiadomo, czy szczepionka Covid wpływa na płodność ”)

To zdarzenie miało miejsce po opublikowaniu przez WHO raportu z 1972 r. (Biuletyn # 47), w którym wezwano do stworzenia opornego wirusa, który selektywnie degradowałby ludzkie limfocyty T. Byłoby to dystrybuowane wraz z ogólnokrajowym programem szczepień „w celu obserwacji wyników”. W tym samym czasie szeroko zakrojony program szczepień przeciwko ospie wietrznej odbył się w Afryce Środkowej – krótko po wybuchu AIDS w Afryce, Ameryce i innych krajach. Decydującym czynnikiem u ofiar AIDS jest stopniowy rozkład limfocytów T w organizmie człowieka. Zbieg okoliczności?’

Czy poniższe informacje mogą mieć również zastosowanie do wirusa SARS-CoV-2?:

Nowe dowody wskazują, że wirus H1N1 jest zmutowanym wirusem wyhodowanym w laboratorium, który jest również odporny na każdą sprzedawaną szczepionkę. Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że sama nowa szczepionka jest środkiem do zaostrzenia infekcji ”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (zwierzchnik WHO) była w przeszłości aktywna w promowaniu wirusów i programów sterylizacji podobnych do eugeniki. Jest to oparte na weryfikowalnych badaniach. Nie będziemy już ich królikami doświadczalnymi . Jednogłośnie popieramy tę decyzję. W takim przypadku ciężar spoczywa na WHO, która będzie musiała wyjaśnić swoje własne pochodzenie. Każda opublikowana przez nich publikacja i odmowa będzie przedmiotem niezależnego dochodzenia prowadzonego przez wybrany przez nas organ doradczy ”.

„Kiedy obowiązkowe szczepienia stają się prawem podczas tak zwanej lub autentycznej pandemii, wzywamy do niezależnych badań nad tymi szczepionkami przez zespół licencjonowanych pracowników służby zdrowia według naszego wyboru, zanim zostaną dostarczone do centrów dystrybucji (i populacji) ”.

Wszystkie szczepionki należy przebadać pod kątem zanieczyszczenia (innymi potencjalnie toksycznymi substancjami) i bezpieczeństwa. Stałe obserwacje osób, które zostały zaszczepione, będą prowadzone w aktualnym systemie. Jeśli okaże się, że WHO lub jej dystrybutorzy celowo rozprowadzają toksyczny produkt, zostaną postawieni przed sądem… Zażądamy pełnego publicznego śledztwa, aby ujawnić odpowiedzialnych i pozwolić zwyciężyć sprawiedliwości. Będziemy również w pełni odpowiadać za to nasze rządy ”.

MY, PODPISANY, JESTEŚMY POŁĄCZENI W POPARCIU TEJ PETYCJI.

Ta petycja jest apelem do wszystkich, którzy chcą skorzystać z przysługującego im prawa do samostanowienia, a jeśli rząd to podważa, o obronę tego prawa. Dołącz do naszej odważnej kampanii w obronie naszych praw! Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają nas w tym celu! ”

Niestety nierealistyczne jest oczekiwanie, że WHO uzna ważność petycji online. Stwierdzono, że wybrane rządy i sądy rutynowo odrzucają petycje online…. Możemy powstrzymać przymusowe szczepienia. To tylko kwestia wspólnej pracy i wytrwałości w pokojowym i proaktywnym obronie naszych niezbywalnych praw ”.

„Kiedy dajemy rządom uprawnienia do podejmowania decyzji medycznych za nas, zasadniczo akceptujemy fakt, że rząd jest właścicielem naszych ciał”. – (amerykański polityk Ron Paul)

A jednak odkryto bardziej zakaźny i niebezpieczny szczep koronawirusa SARS-CoV-2

https://www.geekweek.pl/news/2020-12-18/a-jednak-odkryto-bardziej-zakazny-i-niebezpieczny-szczep-koronawirusa-sars-cov-2/

Braun UJAWNIA u Roli Fakty ws. szczepień na COVID-19!? Co zrobią z Polakami?          O pandemii, szantażach i „kwarantannie narodowej”! Kiedy II Norymberga?

 

Pogromca złego ducha. Jego imię znaczy: „Któż jak Bóg”

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/pogromca-zlego-ducha-jego-imie-znaczy-ktoz-jak-bog/

 

Jeżeli w życiu człowieka nie ma Boga to jest chaos, nic nie jest na swoim miejscu, wszystko jest wywrócone, nie ma normalności – mówił bp Stanisław Napierała, który przewodniczył sumie odpustowej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Cieszyniem

Z Bożą pomocą nie ma rzeczy niemożliwych.

Króluj Nam Jezu Chryste Nasz Królu i Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny

Któż jak Bóg

https://www.youtube.com/channel/UClTxP_IMzh7obwJhwhWVxeA

Z Bożą pomocą nie ma rzeczy niemożliwych. Poznaj niezwykłą historię lekarki, która pokonała machinę państwową

https://www.pch24.pl/z-boza-pomoca-nie-ma-rzeczy-niemozliwych–poznaj-niezwykla-historie-lekarki–ktora-pokonala-machine-panstwowa,72521,i.html

Nie obrażajcie Pana Boga, bo Jezus Chrystus Bóg katolików jest „baranem”.

Może wreszcie rządzący Kościołem katolickim łącznie z papieżami przestaną Pana Boga Zbawiciela obrażać, bo przecież ma swoje piękne IMIĘ JEZUS CHRYSTUS.

Na Mszy św. – „Baranku Boży i Baranku Boży” – każde zwierzę jest Boże !!!

„Idziemy na rzeź jak barany”. Co Czesław Kiszczak sądził o ustaleniach Okrągłego Stołu?

https://twojahistoria.pl/2019/03/25/idziemy-na-rzez-jak-barany-co-czeslaw-kiszczak-sadzil-o-ustaleniach-okraglego-stolu/

 

Jak żyje się w Polsce, dwa światy ludzi obrzydliwie bogatych i biednych.

Gienek i Andrzej wraz z Niną i Kacperkiem o swoich prośbach do Świętego Mikołaja

https://www.youtube.com/watch?v=08gP1ZZd43s

Nielegalny uczynił się sam Rząd w Polsce z agresorami żydowskimi. Byłby legalny, gdyby rządził zgodnie z Prawdą i Konstytucją Polską. Ponieważ zdradzili Naród Polski

to już nie są legalni, bo działają wymyślonymi dla swojej korzyści przepisami.

 

„Nielegalna ‚godzina policyjna'”. Prawnik krytykuje sylwestrowy zakaz. 

https://gloria.tv/post/N8fjXW7gRQ221MHEXNRQTyogM

 

Amantadyna naprawdę leczy – Minister Warchoł W Polsce pl. 

https://gloria.tv/post/a7sFzWcFMewz4FTYjATRjp4Bn

 

Minister od Ziobry leczył się nielegalnie. „Chciałem ratować rodzinę”

https://www.onet.pl/?utm_source=www.startpage.com_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=451977b9-7098-5791-bfb9-08baa14c8910&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2

 

Marcin Warchoł

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Warcho%C5%82

 

Jak w ogóle można coś takiego napisać cytuję „Leczył się nielegalnie „. Przecież to jego życie jego sprawa i to on decyduje, u kogo się leczy lub komu zaufał, jakiemu lekarzowi powierza swoje życie, a przecież życie ma tylko jedno, prawda?. Czy może coś się zmieniło w prawie Polskim i nikt nam tego głośno na razie nie mówi, ale nasze życie nie należy już do nas i ktoś inny (antychryst ze swymi pachołkami antychrystami) już o tym będzie decydował za nas czy możemy jeszcze żyć czy już należy nam wszczepić 666 i nas uśmiercić.

OKUPANCI ŻYDOWSCY RZĄDZĄCY W POLSCE POPRZEZ ZASTRASZANIE POLAKÓW WYMYŚLONYMI BEZPRAWNYMI KARAMI, ABY SAMI ODEBRALI SOBIE ŻYCIE, BO GROZI IM BANKRUCTWO I ŚMIERĆ OSZUKAŃCZA PRZEZ COVID. SZKODA, ŻE POLACY POSŁUCHALI SPRZEDANEGO DUCHOWNEGO RYDZYKA I ZAGŁOSOWALI NA ZDRACJĘ POLAKÓW – A.DUDĘ UDAJĄCEGO KATOLIKA, KTÓRY ŚCIĄGA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA POMOCNIKÓW DO NISZCZENIA POLAKÓW BO SAMI NIE CHCA BYĆ W PIEKLE

Dr Bodnar: Gdyby mnie posłuchano, to w ciągu miesiąca pandemia zostałaby opanowana

 
– Gdyby jednak mnie posłuchano, to w ciągu miesiąca pandemia zostałaby opanowana, a poszczególne przypadki leczone – powiedział w rozmowie z Pawłem Zdziarskim dr Włodzimierz Bodnar, pulmonolog.

Dr Bodnar o skutecznym leczeniu koronawirusa za pomocą amantadyną mówił już od dawna. Po tym jak wystąpił na konferencji w Sejmie, dzięki posłowi Konfederacji Dobromirowi Sośnierzowi, Ministerstwo Zdrowia zakazało używania amantadyny.

W ostatnim czasie ukazało się badanie naukowców z Uniwersytetu w Cambridge, które pokazuje, że amantadyna działa w leczeniu COVID-19.

– Żaden z pacjentów otrzymujących amantadynę w leczeniu, nie miał poważnych powikłań COVID-19. Nasza analiza jest zgodna z hipotezą, że amantadyna może działać ochronnie – stwierdzili naukowcy.

Pandemia opanowana w ciągu miesiąca

– Bardzo się cieszę, że naukowcy z Cambridge potwierdzają moje wyniki. Wnieśli bardzo dużo do badań, przeprowadzając je na dużej liczbie osób– mówi w rozmowie z DoRzeczy.pl dr Włodzimierz Bodnar.

Dr Bodnar odniósł się też do wypowiedzi prof. Simona, który krytykował stosowanie amandatyny. – W neurologii podaje się 600 mg amantadyny przez sześć tygodni i badania potwierdzają, że jej uboczne działania są w granicach zera. Moim zdaniem, to skandaliczne, że ktoś z takim tytułem wypowiada się publicznie w ten sposób.

Lekarz podkreślił, że nie ma nic przeciwko szczepieniom, jednak nie jest tak, że tylko szczepienia mogą uratować nas przed złowrogim wirusem. – Gdyby jednak mnie posłuchano, to w ciągu miesiąca pandemia zostałaby opanowana, a poszczególne przypadki leczone – powiedział.

Australia na nowym etapie inwigilacji. Nowe prawo daje służbom specjalne uprawnienia

https://www.geekweek.pl/news/2020-12-19/australia-na-nowym-etapie-inwigilacji-nowe-prawo-daje-sluzbom-specjalne-uprawnienia/

Gdyby kumple Morawieckiego – biskupi rządzący Episkopatem chcieli być katolikami, to by ostrzegli premiera, że grozi mu piekło wieczne za mordowanie Polaków i jego straszne grzechy, pokazaliby mu filmy o piekle bo są. Lecz oni sami tam się wybierają  i nie chcą się nawrócić, bo ich bóg ma na imię lucyfer.

Konfrontacja Brauna z policją. „Morawiecki to zbrodniarz. Odpowiada za śmierć dziesiątek tysięcy ludzi”

https://nczas.com/2020/12/19/konfrontacja-brauna-z-policja-morawiecki-to-zbrodniarz-odpowiada-za-smierc-dziesiatek-tysiecy-ludzi/

 

19 grudnia 2020 13:30

Dzisiaj o 12:00 odbył się w Warszawie Międzynarodowy Marsz o Wolności. W happeningu brał udział również poseł Konfederacji – Grzegorz Braun.

W marszu i swobodnym wykłaszaniu przemów, protestującym skutecznie przeszkadzała policja. Funkcjonariusze z megafonami przekrzykiwali zgromadzonych.

Czy pan będzie tak stal nam przeszkadzał i uniemożliwiał odbycie zgromadzenia? – zapytał funkcjonariusza z megafonem Grzegorz Braun. – […] Niech pan mnie skieruje do swojego dowódcy – poprosił polityk.

Policjant posłusznie wskazał posłowi swojego zwierzchnika. Polityk podszedł więc do wskazanego nadkomisarza i poprosił go, by w swojej pracy posługiwał się również „rozsądkiem, a nie tylko bezprawnymi nakazami”.

Te protesty, chwała Bogu, nie są jedynym co robimy – zauważył Grzegorz Braun w rozmowie z „Mediami Narodowymi”. – Wczoraj odbyliśmy połączone posiedzenie dwóch zespołów parlamentarnych.

Zespoły, o których mowa zajmują się w Sejmie sprawdzaniem bezpieczeństwa szczepień i nadużyciami oraz naruszeniami prawa w związku z pandemią Covid-19. Należą do nich inni politycy Konfederacji – Janusz Korwin-Mikke i Konrad Berkowicz.

To wszystko, co władza w tej sprawie czyni, nie ma ani podstaw merytorycznych, naukowych, medycznych – nie ma takich podstaw – stwierdził Grzegorz Braun.

To jest eksperyment medyczny na masową skalę – powiedział poseł o szczepieniach.

Grzegorz Braun wymieniał m.in. presję medialną i naciski służbowe, jakie wywiera się na Polakach, by się zaszczepili.

Przymuszanie do udziału w eksperymencie jest nielegalne – powiedział poseł i zacytował Konstytucję RP.

Władza, z premierem Mateusz Morawieckim na czele, wciąż utrzymuje, że szczepienia są całkowicie dobrowolne. Grzegorz Braun nie ufa jednak Morawieckiemu.

To jest już w tej chwili zawodowy kłamca! Mateusz Morawiecki jest zawodowym łgarzem i dezinformatorem opinii publicznej – powiedział Braun. – W związku z tym ja się wcale nie dziwię, że on powtarza, że to jest dobrowolne.

Podobnie jak mówił: „nie będzie żadnego lockdownu”; podobnie jak mówił latem: „epidemia odchodzi, wirus już jest mniej groźny” – cytuje Morawieckiego polityk z Konfederacji.

To jest ten sam kłamca, łajdak i, uwaga, zbrodniarz! Mateusz Morawiecki to jest człowiek, który odpowiada za śmierć dziesiątek tysięcy ludzi, którzy nadliczbowo odeszli i odchodzą na tamten świat. Tej jesieni, tej zimy – stwierdza polityk.

Braun przypomniał, że nawet w statystykach rządowych „nadwyżka” zgonów w tym roku nie jest przypisana Covidowi.

To był marsz inny niż poprzednie

Tym razem happening miał inną formę. Ludzie poprzychodzili przebrani w białe skafandry. Organizatorzy informowali o tym przed protestem: „Wciel się w rolę jaką zaplanowali dla nas globaliści. Ostrzeż razem z nami innych Polaków. Czy takiej przyszłości chcemy dla siebie i naszych dzieci? Niezbędne rekwizyty: biały kombinezon ochronny, biała, najlepiej kartonowa maska mima. Otrzymacie od nas naklejki i inne rekwizyty. Jeśli nie chcesz się przebierać w ten strój, weź ze sobą wydrukowany plakat lub karton z hasłem”.

Marsz o Wolności 19 grudnia 2020

Marsz o wolność to „głos przypominający o niezbywalnych prawach w kontrze do polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii epidemii, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu”.

News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Zarządzanie nauką, wiedzą, historią, dydaktyką. „To jest tak trudne, jak rozumienie szczepionek, tych kontra Covid. Wszystkie szczepionki na COVID są typową bronią biologiczną. Świadczą o tym następujące elementy:”
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5424:zarzadzanie-nauka-wiedza-historia-dydaktyka&catid=9:pugnae )

Zarządzanie nauką, wiedzą, historią, dydaktyką
1. Słowo ogólne
Z analizy wykładów historyka prof. Andrzeja Nowaka, z tego co mówi o Gazecie Wyborczej, wynika, że Polska jest krajem osaczonym i że Polacy mają
jakby zadanie domowe do odrobienia, na zaliczenie rozumienia nieustannie wykrzywianej rzeczywistości. Polska jest w stanie konieczności zbiorowego upewniania się, że naród dzień w dzień uczy się trudnego przedmiotu historii. Trzeba słuchać, są cykle wykładów historycznych.
„Przystanek Historia – telewizja IPN”. Albo Tajemnice Bezpieki – inny cykl IPN. Mamy cykl IPNtv – „Z filmoteki bezpieki”. Mogą to być wykłady kogoś od SLD, UD, po PiS, konfederacje. [1]

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5424:zarzadzanie-nauka-wiedza-historia-dydaktyka&catid=9:pugnae )

Badanie Yale prewencyjnie obwinia koronawirusa za choroby autoimmunologiczne, które zostaną wywołane przez szczepionkę (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5423:badanie-yale-prewencyjnie-obwinia-koronawirusa-za-choroby-autoimmunologiczne-ktore-zostana-wywolane-przez-szczepionke&catid=10:politics

Producenci szczepionek są świadomi, że ich szczepionki wywołują autoimmunologiczne reakcje – oszukując system immunologiczny do atakowania zdrowych tkanek – tak, aby ukryć wszystkie nowe choroby autoimmunologiczne, które występuje u osób, które popadły niebezpieczną szczepionkę Covic, a nowe badanie przeprowadzone przez Yale przedstawia prewencyjną winę za choroby autoimmunologiczne samego koronawirusa: Badania nie zostały jeszcze opublikowane ani recenzowane. „ Pacjenci z COVID-19 wytwarzają autoprzeciwciała, które faktycznie zakłócają odpowiedź immunologiczną przeciwko wirusowi ” – powiedział Aaron Ring, immunobiolog z Uniwersytetu Yale i starszy autor badań, w raporcie opublikowanym w niedzielę.

Read More
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5423:badanie-yale-prewencyjnie-obwinia-koronawirusa-za-choroby-autoimmunologiczne-ktore-zostana-wywolane-przez-szczepionke&catid=10:politics

Prasa żydowska wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje, że jest tak wielu „ Żydów za szczepionką na koronawirusa ”
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5422:prasa-zydowska-wyjasnia-dlaczego-tak-sie-dzieje-ze-jest-tak-wielu-zydow-za-szczepionka-na-koronawirusa&catid=10:politics

Żydostwo jest oczywiście obawia się, że za każdym razem nowa szczepionka COVID wspomina w swoich punktach informacyjnych nie wydaje się być Żydem „za nim” oraz promowanie go – tak wstępnie zapobiegawczo zażegnać wszelkie „bezpodstawne” antysemickie „teorie spiskowe” The Jerusalem post został opublikowany artykuł, aby uspokoić opinię publiczną, że to wszystko to tylko zbieg okoliczności:

Jednostka niekoniecznie reprezentuje stado, ale kiedy osiąga sławę lub rozgłos, jest natychmiast kojarzona na dobre i na złe przez przyjaciela i wroga z krajem lub wiarą, w której się urodził. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku Żydów, którzy w końcu mówią i robią, reprezentują znikomy procent światowej populacji .

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5422:prasa-zydowska-wyjasnia-dlaczego-tak-sie-dzieje-ze-jest-tak-wielu-zydow-za-szczepionka-na-koronawirusa&catid=10:politics

Rosja podsyca narastające zaburzenia społeczne na Zachodzie (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5421:rosja-podsyca-narastajace-zaburzenia-spoleczne-na-zachodzie&catid=9:pugnae

David Martin
W następstwie zamieszek rasowych, które zagrażały USA, stało się oczywiste, że siły komunizmu żyją i działają w naszym świecie.
Najwyraźniej incydent z George’em Floydem został zaaranżowany przez socjalistów z głębokiego państwa, aby wrobić amerykańską policję i wzniecić ogólnokrajowe zamieszki. Nie mniej niż wysocy rangą urzędnicy państwowi próbowali wprawić w ruch tę czerwoną rewolucję. Wezwanie gubernatora Jaya Inslee do stworzenia anarchistycznej strefy autonomicznej w Seattle było klasycznym manewrem komunistycznym mającym na celu obalenie rządu. Gubernator Newsom Kalifornii również pokazał swoje leninowskie barwy, kiedy powiedział uczestnikom zamieszek: „Chcę, żebyście wiedzieli, że jesteście ważni. Tym, którzy chcą się wyrazić [gwałtownie]… Róbcie to dalej. Twoja wściekłość jest prawdziwa. ”
Https://www.msn.com/en-us/news/us/your-rage-is-real-gavin-newsom-tells-california-protesters/ar-BB14THDJ

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5421:rosja-podsyca-narastajace-zaburzenia-spoleczne-na-zachodzie&catid=9:pugnae

90% Lekarzy nie chce szczepić się przeciw COVID-19 (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:90-lekarzy-nie-chce-szczepic-sie-przeciw-covid-19&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=B9VfNkzlVdk

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

MARANATHA PRZYJDŹ JEZU PANIE

https://www.youtube.com/watch?v=TEZy_a1ffn0

Maranatha

https://gloria.tv/post/4aRKBWzSDt3NBGsTXg4S84tsS

RODZICE DWULATKI USUNIĘCI Z SAMOLOTU ZA NIEZAŁOŻENIE MASKI DZIECKU! CZY TO JUŻ JEST FASZYZM?

 

https://gloria.tv/post/cnD4BpguvG6K1KDkJuYrHRWcP

 

Czas -1:16

„A co z innymi ludźmi, jaka znieczulica za przeproszeniem „

Czas -1:00

„To jest świat, w jakim chcemy żyć”.

„Czy to jest świat, w którym nasze dzieci będą chciały żyć”.

Tatusiu i mamusiu P. Konspirator, ale to wy ten świat zaakceptowaliście i wy pozostawicie taki świat waszemu dziecku i to wy jesteście i będziecie za to odpowiedzialni i winni.

Może do tej pory też tacy byliście samolubni pyszni butni i dumni, że jesteście tacy cwani i macie wszystko pieniądze władzę furę, skórę i komorę ful wypas a, bliźni was nie obchodził byliście znieczuleni na biedę bliźniego. Czemu taki biedny, bo sam sobie winien, bo taki głupi nie to, co JA.

A czemu taki głupi, bo biedny nie to, co JA

Wszystko wam do tej pory odpowiadało!.

Kiedy dajemy rządom uprawnienia do podejmowania decyzji za nas, zasadniczo akceptujemy fakt, że rząd jest właścicielem nas a my jesteśmy niewolnikami rządu zgadzając się na jego prawo.

 Prawda może być gorzka.

 

Andrzej Duda nie ma AMBICJI! Prof. Dudek WYJAŚNIA prezydenta

https://www.youtube.com/watch?v=iGTvfUeRye4&ab_channel=SuperExpress

Jeśli lucyferyczni ludzie kogokolwiek potępiają to potępiają sami siebie i niech się palą w gorącym ogniu wiecznie, bo tak chcą. A wy bezbożni politycy rządzący Narodami w Robbie nie przysyłajcie żadnych ludzi z innych krajów, bo każdy ma swoją Ojczyznę a wy im pomagajcie w ich własnych Ojczyznach i nie mieszajcie.

Europejski trybunał potępia Węgry za sprzeciwianie się przybyciu 34 mln migrantów do UE

https://www.xandernieuws.net/

 

Wysłany dnia 19/12/2020

Premier Orbán zwraca uwagę na antydemokratyczny, autorytarny charakter UE: „Kto powiedział, że Europa tego chce lub potrzebuje? Kiedy głosowali za tym obywatele Europy? – Zgodnie z tym planem Unia zapewnia większe wsparcie imigrantom niż ich własnym obywatelom ” – przekazał kolejne 2,38 miliona imigrantów do Holandii, która jest tym samym głównym miastem-państwem

W miniony czwartek Europejski Trybunał Sprawiedliwości potępił Węgry za powstrzymywanie nielegalnych imigrantów. To otwiera drogę do finansowych środków karnych wobec kraju. Węgierscy politycy są jednak mocno zaangażowani w ochronę swoich granic i nadal sprzeciwiają się planowi działania Komisji Europejskiej w sprawie migracji, który przewiduje, że 34 mln migrantów zostanie przyjętych do UE i uzyska prawo do głosowania. Kto powiedział, że Europa tego chce lub potrzebuje? Kiedy głosowali za tym obywatele Europy? Premier Viktor Orbán odpowiedział w parlamencie węgierskim.

Sądy europejskie zarzuciły Węgrom wypędzanie migrantów do tak zwanych stref tranzytowych, których już nie ma. Mówi się również, że Węgrzy fałszywie zatrzymywali migrantów do czasu rozpatrzenia ich wniosków o azyl i nie zapewniono żadnej specjalnej ochrony dzieciom i osobom bezbronnym.

Trybunał zignorował fakt, że osoby szczególnie wrażliwe rzeczywiście same decydowały się na częste wędrówki setki kilometrów przez różne bezpieczne „kraje trzecie”, w których migranci powinni byli zostać przyjęci zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami azylowymi.

Domniemane prawo do automatycznego azylu, od którego Węgry nie mogą się odstępować

Sędziowie zwrócili uwagę na fakt, że nasz własny rząd konsekwentnie zaprzecza istnieniu dorozumianego automatycznego prawa do azylu w UE: „Państwa członkowskie muszą zapewnić zainteresowanym osobom możliwość składania wniosków, w tym na granicach, oświadczają, że tego chcą ”. Chociaż uznaje się, że istnieją „wytyczne dotyczące zwrotów”, należy je stosować „tylko w ostateczności”. W ostatnich latach rzeczywiście stosunkowo niewielu nielegalnych imigrantów zostało zawróconych z UE do ich krajów pochodzenia.

„Ponadto Trybunał odrzuca argument Węgier, że kryzys migracyjny uzasadniał odstępstwo od pewnych zasad… w celu zachowania porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego”. Sędziowie europejscy zwrócili uwagę, że węgierskie przepisy, które są sprzeczne z prawem UE, w rzeczywistości nie powinny być egzekwowane, podkreślając dodatkowo, że od dawna żyjemy w dyktatorskim superpaństwie UE. Wyrok kończył się groźbą nałożenia „kar finansowych” na Węgry.

„ Będziemy nadal chronić nasz naród i nasze granice przez 1000 lat ”

Węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga odpowiedziała, że jest to „bezcelowa decyzja”, ponieważ naruszające prawo strefy tranzytowe nie istnieją od miesięcy. „Będziemy nadal chronić granice Węgier i Europy i robić wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec pojawieniu się międzynarodowych korytarzy migracyjnych”.

„Dopóki nasze granice pozostaną nienaruszone, Węgry będą jedynym krajem węgierskim. Dlatego nasz 1000-letni naród i przyszłość naszych dzieci zobowiązują nas do ochrony naszych granic ”.

To słowa, które są znienawidzone w Brukseli, ponieważ publicznie deklarowanym celem, na przykład, wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa jest wymazanie państw narodowych Europy z nieograniczoną masową imigracją.

Plan działania Komisji Europejskiej: Imigranci mają pierwszeństwo przed Europejczykami

W listopadzie Komisja Europejska przedstawiła kontrowersyjny „Plan działań na rzecz integracji i włączenia”. Szczególnie Węgry, Polska i Czechy są temu zdecydowanie przeciwne, ponieważ sprawia to, że migracja do Europy jest o wiele łatwiejsza niż już jest.

„Chociaż ten plan działania daje imigrantom więcej praw i przysług (świadczenia, zasiłki, priorytetowe zakwaterowanie, bezpłatne lekcje jazdy itp.) , Nie wydaje się uwzględniać zagrożeń bezpieczeństwa związanych z masową imigracją” – napisał na oficjalnym blogu Orbána. „Bruksela chce dać imigrantom domy i dać im większy głos w sprawach publicznych na wszystkich szczeblach władzy. Będzie to wymagało zaangażowania większej liczby migrantów i obywateli UE ze środowisk migracyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim w doradztwie i procesach decyzyjnych ”.

Zgodnie z tym Planem Unia będzie wspierać imigrantów w większym stopniu niż własnych obywateli, wspierając firmy założone i prowadzone przez pierwszą grupę. Ponadto wspieranie bezrobotnych migrantów stawia bezrobotnych obywateli UE w jeszcze trudniejszej sytuacji ”.

Musisz zacząć myśleć tak samo jak Bruksela

Jakby tego było mało, Bruksela chce również zmusić nas do przyjęcia stanowiska eurokratów w tej sprawie, która jest jasno określona w Planie Działania, którego celem jest zmiana sposobu myślenia Europejczyków o migrantach i migracji: „ Integracja to także walka z nieświadomymi uprzedzeniami i zmiana sposobu myślenia w sposobie, w jaki ludzie patrzą na siebie nawzajem i wychodzą w nieznane ”. Dobrze wiedzieć.’

Plan jest podobny do planu George’a Sorosa

Jeśli uważasz, że to brzmi znajomo, nie jesteś sam. Plan działania jest podobny do planu George’a Sorosa, który zakłada przyjmowanie co roku do Europy miliona migrantów w dającej się przewidzieć przyszłości. Ten spekulant finansowy od lat promuje swoje idee „otwartego społeczeństwa”, aby zmienić Europę i społeczeństwo europejskie. Według Sorosa ci migranci muszą zostać przyjęci i trwale rozprowadzeni. Wyjaśnił również, że jego plan polega na ochronie imigrantów i że przeszkodą są granice państwowe.

34 miliony więcej migrantów, co najmniej 2,38 miliona do Holandii

Ale plan działania Komisji idzie jeszcze dalej i ma na celu przyciągnięcie około 34 milionów migrantów, którzy staną się obywatelami UE (prawie 8% populacji UE). Oznacza to, że 34 mln migrantów zostanie obywatelami i będzie miało prawo do głosowania ”.

„Kto powiedział, że tego chce lub potrzebuje Europa? Kiedy głosowali za tym obywatele Europy? Jak powiedział premier Viktor Orbán w parlamencie na początku tego tygodnia, Węgry sprzeciwiają się temu planowi z całą mocą i nie pójdą na kompromis.

Ludność Holandii stanowi około 4% populacji Unii Europejskiej, co równa się przybyciu kolejnych 1,36 mln migrantów. Jednak Komisja Europejska stosuje klucz dystrybucji, który nie jest oparty na liczbie ludności ani nie bierze pod uwagę, jak gęsto zaludniony jest kraj (Holandia jest już niezwykle gęsto zaludniona), ale tylko na podstawie PNB. Wtedy udział Holandii wzrósłby do 7%, a liczba imigrantów, których powinniśmy przyjąć w najbliższych latach do 2,38 mln , czyli więcej niż mieszkańcy Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Utrechtu i Eindhoven (naszych pięciu największych miasta) .

Teraz już wiesz, dlaczego państwo niszczyło holenderskiego chłopstwa w ostatnich latach, dławiąc nowe przepisy dotyczące klimatu: Haga po prostu chce nabyć swoją ziemię tak tanio, jak to tylko możliwe, aby można było na niej zbudować masy nowych domów dla wszystkich tych nowo przybyłych. Holandia stanie się jednym dużym miastem-państwem; ze względu na przyrodę i wolną przestrzeń większą niż kilka kilometrów kwadratowych możesz teraz udać się do Francji lub Szwecji.

Czasu już nie ma‼️ Oddaj się Maryi, wejdź do Arki, unoszą się fale bagna. 

Ojciec Augustyn Pelanowski został oficjalnie wydalony z Zakonu Paulinów. W Watykanie z kolei stanęła szopka, która… kompletnie nie przypomina szopki. Najnowsze wydarzenia w Kościele komentują w programie „Ja, katolik. EXTRA” Paweł Lisicki, Grzegorz Górny i Krystian Kratiuk.

https://www.youtube.com/watch?v=8qjvhFv16AE

KS DR TADEUSZ GUZ

Materiał z konferencji „Ekologia – nauka czy ideologia” zorganizowanej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie.  
Jesus is Lord
During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will.

 

Czasu już nie ma‼️ Oddaj się Maryi ,wejdź do Arki , unoszą się fale bagna .

 20 grudnia 2020 4 NIEDZIELA ADWENTU — To jest ten czas! Polacy w sytuacji szczególnego zagrożenia umieją się zmobilizować

To jest ten czas! Polacy w sytuacji szczególnego zagrożenia umieją się zmobilizować

https://www.youtube.com/watch?v=8XO0vEZd4s4

SDZ89/1 Cejrowski: JESZCZE NIE KONIEC 2020/12/14 Radio WNET

https://www.youtube.com/watch?v=RZpfqJTkzMc

CZY ŻYJESZ W BOŻEJ OBECNOŚCI? ODKRYJ NOWY WYMIAR MOCY MODLITWY!!! – ks. Dominik Chmielewski SDB

https://www.youtube.com/watch?v=ls-A5PYigd4

Komentarz dnia

Liturgia prowadzi nas dzisiaj do Nazaretu, gdzie będziemy kontemplować misterium wcielenia Bożego Syna, który począł się w łonie Maryi mocą Ducha Świętego. Modlitwa nad darami sugeruje nam jednak, że nie tyle mamy być biernymi widzami tej sceny zwiastowania, ile tak, jak Duch Święty przeniknął wtedy Maryję, tak teraz zstąpi na dary chleba i wina, aby je przemienić. Ciekawe, że w epiklezie Drugiej modlitwy eucharystycznej kapłan wypowiada słowa: Spiritus tui rore sanctifica – „uświęć (je) rosą Twojego Ducha” (polski oficjalny przekład niestety nie oddaje tej symboliki rosy, gdyż tłumaczy mocą Twojego Ducha). Moc Ducha Świętego w Eucharystii jest jak rosa o poranku, która wlewa życie w to, co obumiera. Rosą z niebios – podpowiada antyfona na wejście – jest też Jezus Chrystus, na którego narodziny czekamy.

Antyfona na wejścieIz 45, 8

Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę, * niech jak deszcz spłynie z obłoków, * niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela.
Nie odmawia się Chwała na wysokości Bogu.

Kolekta

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, † prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Dawid ma wyrzuty sumienia z powodu Arki Przymierza, która znajduje się w skromnym namiocie, gdy tymczasem sam król mieszka w cedrowym pałacu. Dlatego postanawia zbudować dla niej świątynię. Bóg jednak zapowiada Dawidowi, że nie takie są Jego plany. To nie człowiek Bogu, ale Bóg człowiekowi zbuduje prawdziwy dom. Dokona tego potomek Dawida, Jezus Chrystus, który utwierdzi panowanie Boga na wieki.

PIERWSZE CZYTANIE2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela
 

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».
Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem.
Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Czytając ten fragment z Drugiej Księgi Samuela, z pewnością koncentrujemy się na mesjańskim proroctwie. Natan wypowiada je wobec króla Dawida pragnącego zbudować Panu świątynię, w której będzie mógł mieszkać między swoim ludem. Natan zapowiada, że Bóg sam wzbudzi Dawidowi potomka, który będzie Mu Synem i prawdziwą świątynią obecności Boga w świecie. Warto jednak obok tego centralnego przesłania zobaczyć również postawę Natana, który w pierwszej chwili na pomysł Dawida reaguje entuzjastycznie. Jemu również się wydaje, że to świetny pomysł. Dopiero później zaczyna słuchać Boga, który ma inne plany niż Dawid. Nie wstydzi się z tym pójść do Dawida i powiedzieć, że był w błędzie, Bóg chce czegoś innego. Obyśmy zawsze na wzór Natana mieli takie męstwo do zmienienia swojego zdania zgodnie z wolą Bożą.

Wprowadzenie do psalmu

Łaska Pana, której pochwałę wyśpiewuje psalmista, stanowi niezwykły dar, dzięki któremu człowiek zostaje wyniesiony do godności przybranego dziecka Bożego. Jest mocą daną całej ludzkości w Chrystusie, byśmy stawali się coraz bardziej do Niego podobni. To jest właśnie naszym powołaniem.

PSALM RESPONSORYJNYPs 89

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
 

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś: †
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze Dawidowi:
Twoje potomstwo utrwalę na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
On będzie wołał do Mnie: †
«Ty jesteś moim Ojcem, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia».
Na wieki zachowam dla niego łaskę *
i trwałe z nim będzie moje przymierze.
Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Wprowadzenie do czytania

Tajemnicą zapowiadaną przez proroków i pisma Starego Testamentu, a objawioną w pełni w Nowym Testamencie, jest osoba Jezusa Chrystusa. Dzięki głoszonej całemu światu Ewangelii ma dziś do niej dostęp każdy, kto tylko pragnie i szuka Boga, kto jest gotów poddać swój umysł i serce posłuszeństwu wierze.
DRUGIE CZYTANIERz 16, 25-27Tajemnica
kryta dla dawnych wieków została objawiona
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
 

Bracia: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

W naszym przeżywaniu wiary potrzebujemy ludzi mocnych, duchowych przewodników, którzy będą nas wspierać i podtrzymywać w wierze w chwilach kryzysu i wątpliwościach. Święty Paweł pokazuje nam jednak, że ostatecznie to sam Chrystus Pan będzie nas utwierdzał, ma taką moc, abyśmy nie upadli, kiedy zaczniemy się chwiać. W takich chwilach niepewności winniśmy wołać do Niego, uciekać się do Jego pomocy, bo On naprawdę ma moc uczynić mocnym to, co jest słabe.

ALLELUJAŁk 1, 38

Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Wprowadzenie do Ewangelii

Również i my razem z Maryją możemy powiedzieć Bogu: Amen; niech mi się stanie według twego słowa! To akt wiary, który wydaje się zarazem niezwykle trudny, jak i szalenie prosty. Trudny, gdyż oznacza naśladowanie Maryi w ofiarnej i całkowitej miłości, która nie szuka swego. Prosty, bo cóż może być wspanialszego, niż powierzyć swoje życie kochającemu mnie Bogu.

EWANGELIAŁk 1, 26-38Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Anioł Gabriel, przychodząc do Maryi, zwraca się do niej, używając imienia Kecharitomene. Termin ten został celowo utworzony, aby pokazać, że dla Maryi bycie pełną łaski jest czymś tak ważnym jak własne imię. To wyrażenie pochodzące od czasownika charitoo oznacza tyle, co przemieniać kogoś przez łaskę, czyniąc go pełnym wdzięku. Ponadto forma imiesłowu biernego w czasie perfectum wyrażenia kecharitomene, które dosłownie znaczy „wypełniona łaską”, wskazuje na jednorazową, dokonaną w przeszłości czynność, związaną z udzieleniem łaski, która tę osobę przemieniła. Widzimy tutaj najmocniejszy biblijny argument za niepokalanym poczęciem Maryi. Równocześnie widać tutaj, że Maryja nie została wypełniona łaską, kiedy przyszedł do niej anioł, ale anioł przyszedł do niej dlatego, że pielęgnowała stan bycia pełną łaski.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Chrystusowi, któremu powierzone jest odwieczne panowanie i do którego tęskni każde ludzkie serce, przedstawmy wspólne prośby:
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania
1. Prosimy Cię, Panie, aby pasterze Kościoła, przez przykład swojego życia pociągali wiernych do pełnienia dobrych czynów.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania
2. Prosimy Cię, Panie, aby w rejonach dotkniętych wojną i konfliktami zapanował pokój, zgoda i bezpieczeństwo.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania
3. Prosimy Cię, Panie, aby czciciele Twojej Dziewiczej Matki Maryi byli dla świata znakiem Twojej obecności i bliskości z ludźmi.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania
4. Prosimy Cię, Panie, aby małżeństwa oczekujące potomstwa z pokorą i odpowiedzialnością przyjęły upragniony dar.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania
5. Prosimy Cię, Panie, aby zmarli z naszych rodzin cieszyli się na wieki oglądaniem Twojego oblicza.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania
6. Prosimy Cię, Panie, abyśmy ostatnie dni przygotowań do świąt Bożego Narodzenia wykorzystali na pogłębienie relacji z Tobą i najbliższymi.
Wysłuchaj, Chryste, naszego wołania
Panie Jezu, upragniony Zbawicielu, Ty zawsze pociągasz do siebie nasze serca, abyśmy na wieki sławili Twoją łaskę. Wysłuchaj naszego wołania i okaż nam swoją miłość. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, * uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

2. Prefacja Adwentowa nr 2 – Dwa oczekiwania na przyjście Chrystusa

Następującą prefację odmawia się w Mszach okresowych od dnia 17 grudnia do dnia 24 grudnia oraz w innych Mszach odprawianych w tym okresie, które nie mają własnej prefacji.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy Prorocy, * Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, * Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście * i ogłosił Jego obecność wśród ludu. * On pozwala nam z radością przygotować się * na święta Jego Narodzenia, * aby gdy przyjdzie, * znalazł nas czuwających na modlitwie * i pełnych wdzięczności. Dlatego z Aniołami i Archaniołami, * i z wszystkimi chórami niebios * głosimy twoją chwałę, * razem z nimi wołając: Święty…

Antyfona na KomunięIz 7, 14

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, * i nazwą Go imieniem Emmanuel.

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia, † spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, * abyśmy godnie obchodzili tajemnicę Narodzenia Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Refleksja na dziś

KIM JEST TEN, KTÓRY PRZYCHODZI?

Zaledwie kilka dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. W wirze przygotowań świątecznych zatrzymajmy się i postawny zasadnicze pytanie: Kim jest Ten, którego narodziny z radością świętujemy? Kim jest ten, który przychodzi do nas w tajemnicy Eucharystii, a kiedyś, gdy przeminie ten świat, w chwale powróci na ziemię?
Dawid kochał Boga i dlatego pragnął zbudować Mu świątynię. To pragnienie zrodziło się z wdzięczności. Władca, spoglądając na swe życie, dostrzegł w nim działanie Boże i pragnął się za nie odwdzięczyć. Zapewne też chciał w ten sposób zaskarbić sobie i swemu rodowi na wieki Bożą przychylność i łaskawość. Pierwsze czytanie przynosi nam bardzo ważne proroctwo o Mesjaszu. Będzie on potomkiem Dawida, członkiem królewskiego rodu. Bóg mówi o Nim więcej: będzie prawdziwym Synem Bożym, a Jego panowanie będzie trwało wiecznie.
Boża obietnica jest owocem wierności Boga, Jego miłosierdzia i łaskawości wobec Dawida i jego ludu. Dlatego nie dziwi postanowienie psalmisty: „Na wieki będę sławił łaski Pana”.
Święty Paweł również mówi o tajemnicy Chrystusa (drugie czytanie). Bóg zesłał swego Syna na ziemię, by wypełnić wszystkie swe obietnice. Archanioł Gabriel oznajmił Maryi, że Jej Syn będzie zarazem Synem Najwyższego, a Jego imię oznacza zbawienie Boże (Ewangelia).
Dzisiejsza liturgia słowa przynosi zatem bardzo ważne przypomnienie tego, kim jest Jezus, którego narodziny wkrótce będziemy świętowali. Patrząc na bożonarodzeniowe dekoracje, starajmy się nie zatracić tego, co jest najistotniejsze w te dni. Są one świętem przychodzącego w znaku Dziecięcia Boga – Zbawcy każdego człowieka. Łatwo bowiem zatracić się w tym, co drugorzędne, nieznaczące, choć piękne.

ks. Zbigniew Sobolewski

Przesłanie Matki

Matka Boża powinna stanowić cel naszych rozważań, skoro studiujemy różne Jej typy. Przecież Ona żyła i wciąż istnieje jako konkretna osoba; a osoba nie może być sumą poszczególnych symboli, gdyż sama w sobie stanowi tajemnicę.
Święty Paweł dostrzegał zapowiedź Jezusa już w osobie Adama, ale to Jezus Chrystus był jego największą miłością. A zatem również celem odnajdywania Maryi w poszczególnych biblijnych typach powinno być głębsze Jej poznanie oraz ukochanie.(…)
Maryja jest naszą Matką, i to w sensie dosłownym, nieprzemijającym, duchowym. Jeśli mamy poznać Jezusa Chrystusa jako Brata, musimy także zapoznać się z Jego Matką, którą z Nim współdzielimy. Bez Niej nasze rozumienie Pisma Świętego byłoby częściowe, w najlepszym przypadku. Bez Niej nasze zbawienie byłoby pozbawione rodzinnego wymiaru. Rzeczywistość odkupienia utknęłaby na etapie Starego Testamentu, gdzie ojcostwo Boga było postrzegane jako metafora, a w relacji człowieka do Boga występowała raczej służalczość niż poczucie synostwa.
Kim zatem dla wierzących jest ta kobieta, matka oraz wybrane naczynie Boga? Jest postacią historyczną, a Kościół zatroszczył się o to, żeby niektóre fakty, które Jej dotyczyły, zostały zachowane w Pismach oraz w formie dogmatów. (…) I tak oto przez wieki Kościół pieczołowicie przechowywał, zabezpieczał i bronił swojego nauczania o Maryi. Gdyby porzucił tę misję, zdradziłby Ewangelię. Wycofując się z niej, pozbawiłby Bożą rodzinę matki. Bez dogmatów Maryja stałaby się postacią nierealną: anonimową kobietą z Nazaretu, osobą mało znaczącą, przypadkową dla ewangelicznej relacji. Jeśli Maryja stałaby się kimś nierealnym, to wcielenie Boga również, gdyż zależało od Jej zgody, a zatem i fizyczne cierpienie ciała Chrystusa, które wziął od swojej Matki, nie miałoby sensu. Dotyczyłoby to także pozycji chrześcijanina jako dziecka Boga, które zależy od naszego współudziału w dziedzictwie i rodzinie Jezusa, Syna Dawida, Syna Maryi.
Scott Hahn,
Maryja. Mama i Królowa,
Edycja Świętego Pawła, 2015


W prosty i porywający sposób Scott Hahn wyjaśnia uprzywilejowane miejsce Maryi w chrześcijaństwie. Z głęboką wiarą analizuje biblijne i teologiczne podstawy czci oddawanej Matce Bożej. Autor odnajduje zapowiedź Maryi w Starym Testamencie, a szczególnie w osobie Ewy-matki wszystkich żyjących, w Arce Przymierza oraz królowej matce z rodu Dawida. We właściwym dla siebie stylu urozmaica teologiczny wykład analogicznymi wydarzeniami i anegdotami z życia codziennego. Wszystko po to, aby przybliżyć nas do Maryi – aby stała się dla nas bardziej Mamą niż Królową.
SCOTT HAHN to były pastor protestancki, nawrócony na katolicyzm w 1986 r. Obecnie biblista, teolog i apologeta oraz wykładowca na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville w USA, a także prezes fundacji Missionaries of Faith. Ojciec sześciorga dzieci. Jest popularnym autorem licznych publikacji na temat Kościoła katolickiego. Nakładem Edycji Świętego Pawła opublikowano jeden z jego bestsellerów pt. Uczta Baranka. Eucharystia – niebo na ziemi, Częstochowa 2013.

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://prenumerata.edycja.com.pl

 

 

Pomyśl

 • W jakiej sytuacji byłem gotowy zmienić swoje zdanie, wcześniej podjętą decyzję, po wsłuchaniu się w głos Boga i rozeznaniu Jego woli?

 • Czyjego wsparcia szukam w chwili wątpliwości i kryzysach wiary?

 • Jak dbam o stan łaski uświęcającej?

Rzecznika Ministerstwa Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza i resztę ferajny z Ministerstwa Zdrowia natychmiast aresztować i w trybie nadzwyczajnie przyspieszonym skazać na dożywocie bez możliwości skrócenia odsiadki. 

Amantadyna to cudowny lek dla zarażonych koronawirusem? Uwaga! TVN
(tam skrócona filmowa relacja wypowiedzi, a także obszerny tekst)
————-
Powinni wisieć za zaniechanie, a wręcz za torpedowanie badań klinicznych amantadyny.
Szczepionkowy biznes by im się skończył, a i niszczenie wszystkiego poprzez lokdaun.

————-

„Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł: amantadyna działa na COVID. Jestem przykładem

https://nowiny24.pl/wiceminister-sprawiedliwosci-marcin-warchol-amantadyna-dziala-na-covid-jestem-przykladem/ar/c1-15345469

– Amantadyna działa na COVID! Jestem przykładem – napisał na Facebooku i Twitterze pochodzący z Niska Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Zapowiada, że będzie się domagał od Ministerstwa Zdrowia, aby zajęło się tym lekiem. – Jako Ministerstwo Zdrowia nie możemy rekomendować terapii, które nie są przetestowane – podczas dzisiejszej konferencji stwierdził rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

– Amantadyna działa na COVID! Jestem przykładem. Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka,ogromny ból, silny kaszel, według lekarza tak siedem dni – napisał w swoich profilach na kontach społecznościowych Facebook i Twitter Marcin Warchoł (Solidarna Polska), wiceminister sprawiedwliości.

W dalszej części swojego wpisu stwierdzi, że po siedmiu dnia nastąpiło apogeum choroby. Z tego względu zdecydował się zażyć amantadynę. Ten związek występuje w leku sprzedawany w polskich aptekach pod inną nazwą.

– Piorunujący efekt! Zadziałało! Będę domagał się od Ministerstwo Zdrowia by zajęło się tym lekiem. Wielkie podziękowanie i uznanie dla pana doktora Włodzimierza Bodnara z Przemyśla – twierdzi Warchoł.

Lek. Włodzimierz Bodnar, pulmunolog i pediatra z Przemyśla, był pierwszym lekarzem, który zaczął stosować amantadynę przy leczeniu COVID-19. Działania leku spróbował również na sobie, gdyż zaraził się koronawirusem.

Przez wiele miesięcy starał się zainteresować swoimi obserwacjami decydentów w służbie zdrowia. Przede wszystkim chciał, aby lek został dokładnie zbadany pod kątem skuteczności na COVID-19. Nie pomogły nawet zapewnienia o wielu wyleczonych pacjentach.

Ostatecznie Bodnar musiał jednak zaprzestać leczenia nowych pacjentów amantadynę. Dlaczego? Minister zdrowia w wydanym obwieszczeniu dodał, że ten lek może być stosowany tylko w leczeniu dwóch chorób, ale nie COVID-19.

W Internecie powstał jednak spory ruch obrony Włodzimierza Bodnara i zwolenników stosowanej przez niego metody leczenia.

Niedawno pisaliśmy, że o badanie skuteczności amantadyny do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się poseł SLD z Rzeszowa Wiesław Buż.

Do dzisiejszych wpisów M. Warchoła, podczas konferencji prasowej odniósł się rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Stwierdził, że Ministerstwo Zdrowia opiera się na opiniach ekspertów i na badaniach klinicznych.

– Amantadyna była opiniowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jest jedna opinia i bardzo znacząca. Nie ma na dziś badań klinicznych na szeroką skalę, której potwierdziłyby z jednej strony skuteczność amantadyny w leczeniu COVID-19, a z drugiej strony bezpieczeństwo takiej terapii. Jako Ministerstwo Zdrowia nie możemy rekomendować terapii, które nie są przetestowane – stwierdził Andrusiewicz.”
———–

Ryzyko szczepień nieprzestowaną szczepionką ogromne,

a leczenia amantadyną znikome.

Nasze wyczekiwane Dzieciątko Jezus bardzo prosimy  o ofiarowanie dla  ludzkości swoich życzeń z okazji kolejnych  Twoich Urodzin.    

 

   DZIECIĄTKO JEZUS.

  „Na Moje dwutysięczne dwudzieste Urodziny Błogosławieństwo posyłam od Bożej Dzieciny. Radość w sercach się budzi, gdyż Bóg Zbawiciel przychodzi z Nieba na Ziemię do swojego stworzenia – do kochanych ludzi. Każdy człowiek powinien witać swego Zbawiciela z sercem oczyszczonym z grzechów, które nie mogą więcej niepokoić waszych sumień. Moi drodzy mieszkańcy Ziemi bierzcie przykład ze swojego Przyjaciela Boga – Człowieka i niech w sercach waszych zapanuje miłość, dobroć, miłosierdzie i zgoda, a odrzućcie nieustannego mąciciela. Każdy człowiek powinien się cieszyć, że żyje na tej pięknej Bożej Ziemi, na której przyroda pięknie się zieleni. Szanujcie siebie i każde stworzenie Boże i proszę was żyjcie w pokorze. Zapomnijcie o nerwach i pospolitych krzywdach i niech zapanuje  w waszych wszystkich sercach miłość – tkliwość, szacunek i gorliwość o bliźniego, którego kochajcie jak siebie samego. Tak bardzo pragnę waszego szczęścia Moje kochane stworzenia i niech na Ziemi dzieje się Wola Boża – aby nie było na Niej żadnego waszego krzywdziciela. Pamiętajcie – szanujcie każde życie ludzkie a szczególnie dzieci  poczętych, a nienarodzonych jeszcze, gdyż pamiętajcie, że umrzecie i te dzieciaczki przyjdą na wasze powitanie, a wtedy waszego sumienia będzie nieustanne konanie. Czy ludzie mordujący swoje dzieci, ale i innych ludzi – chcieliby znaleźć się w pozycji zabijanego, to zawsze stań obok zabijanego dla opamiętania się i nie słuchaj kuszenia lucyfera obrzydliwego. Bóg Ojciec stworzył piękny świat i każdy w nim powinien żyć szczęśliwie w Łasce Bożej jak z bratem – brat. Między bratem a siostrą proszę was żyjcie w zgodzie i w miłości, a nie powinno być w żadnym młodzieńcu, ani panience krzty pożądliwości. Przypominam, że łączenie się waszych ciał służy tylko do poczęcia życia ludzkiego i nigdy nie pragnijcie dla przyjemności życia seksualnego długiego. Bóg tak stworzył kobietę i mężczyznę, aby to złączenie ich ciał służyło jednemu pięknemu wydarzeniu – dziecku poczętemu. Nie zbliżajcie się do siebie, gdy dziecko rośnie w Świątyni Ducha Świętego, bo to jest ciężki grzech, który szkodzi dziecku poczętemu. Dzieci – to są wasze i Nasze Skarby i wychowujcie je w łączności ze Mną Jezusem was kochającym   i tak żyjcie, aby nie było w okresie ciąży pokus rządy

     „Któż jak Bóg” – mówcie i pamiętajcie, że My w Niebie patrzymy na całą Ziemię i pragniemy, aby mogło być święte, szczęśliwe i Bogobojne każde ludzkie plemię. Moi ukochani mieszkańcy Ziemi – łączcie się, nawracajcie się do Jedynego Boga, w jednej Jezusa religii.

Nie podoba się Nam pełniący rolę papieża Bergolio na nauczaniu o Jezusie Bogu Zbawicielu, gdyż on wie, że tymi czynami akceptuje miliony dusz spadających do czeluści piekielnych, bo Bogu niewiernych. Do Episkopatu też powiem, że obowiązuje wszystkich biskupów posłuszeństwo Mnie Bogu Zbawicielowi i dlatego zapraszam ich do rozmowy ze swoim Przełożonym dla ocalenia całej Ziemi. Druga wojna światowa była przez nieposłuszeństwo Bogu, to powinni wiedzieć duchowni i naprawić błędy poprzednich rządzących w Polsce i uznać Mnie Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a czas jest bardzo ważny i krótki, a pilna każda godzina, aby nie wybuchła następna wojna, która zrujnuje wszystko. Tak dużo macie Słów Prawdy w Piśmie Świętym i biskupi powinni pytać Mnie, powinni zrozumieć, że nadchodzi dzień, że nie będzie komu witać Mnie na następnej rocznicy Moich Narodzin, gdyż Bóg Ojciec nie chce być obrażany i opluwany, gdyż grzesznicy zamykają kościoły przed wami.

      Na koniec powiem, że Ja pragnę wszystkich ludzi nawróconych i do Boga Wszechmogącego powróconych, którzy by mogli żyć na Bożej Ziemi ze Mną jak z Przyjacielem, bo taki Jestem i wszyscy by mogli być szczęśliwi, zadowoleni i weseli. Błogosławię was Moi ukochani Polacy i katolicy i bądźcie przyjaźni dla innych, bo każdy wie, co Pokój w sercach i na Ziemi znaczy. Wasz Jezus – Dzieciątko Boże, który uczy was jak żyć w pokorze. Amen”.

 

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na Adoracji w Kościele w Chicago – 17.12.2020 r.

 

 

 

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na Adoracji w Kościele w Chicago – 17.12.2020 r.

                           

Bóg się rodzi, moc truchleje – Kolędy polskie z tekstem

https://www.youtube.com/watch?v=ZS1J33CxK_Q

 

Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,

a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,

w stajence betlejemskiej narodzony.

upadam na twarz przed Tobą

i wraz z Najświętszą Matką Twoją

i świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.

Z czcią też całuję ubogi żłóbek,

który był pierwszym tronem miłości Twojej.

Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,

oddaję Ci serce moje i całego siebie.

Daj mi niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki

czystość i wiarę św. Józefa

pokorę i prostotę pastuszków

i racz duchownie narodzić się w moim sercu;

niech ono będzie miłą dla Ciebie kolebką!

Odtąd chcę Cię jak najgoręcej miłować,

żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,

bym się stał godnym oglądać Cię w niebie. Amen.

Rok 2021 (Tak, zmierzamy ku niemu)

Szanowni Państwo

 

zbliża się koniec roku 2020, a więc to dobry czas, abyśmy zastanowili się nad tym, co udało nam się osiągnąć pomimo bezprecedensowego globalnego wyzwania jakim okazała się pandemia.
W CitizenGO był to bardzo pracowity rok.

Stoczyliśmy niezliczone bitwy i – dzięki waszemu wsparciu – odnieśliśmy wiele zwycięstw, w tym:

 • Zakup milion sztuk masek i butelkowanej wody dla szpitali i pracowników służby zdrowia w najtrudniejszym, początkowym momencie pandemii.
 • Obrona naszych koleżanek, Ann Kioko z Kenii i Caroline Farrow z Wielkiej Brytanii, osobiście atakowanych za ich pryncypialną i skuteczną pracę jako przedstawicielki CitizenGO w swoich krajach.
 • Kampania mająca na celu całkowite zniweczenie radykalnych planów ONZ dotyczących ideologii gender i rozpowszechniania dostępu do tzw. aborcji na żądanie na całym świecie.
 • Wsparcie w wyborach kandydatów stojących na straży drogich nam wartości – życia, rodziny i wolności religijnej – na całym świecie.

Zachęcam Państwa do przeczytania poniższego listu od naszego Prezesa Ignacio Arsuagi, w którym dokładniej opisuje on, co CitizenGO osiągnęło w 2020 r. oraz co chcemy osiągnąć w 2021 r.

Jeśli chcą Państwo pomóc nam w walce o wolność, rodzinę i życie w 2021 r., bardzo proszę rozważyć możliwość ustanowienia stałej, comiesięcznej darowizny na rzecz CitizenGO.

 

TAK, zacznę przekazywać comiesięczną darowiznę:

 

Przekażę 30 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 45 zł co miesiąc
 

 

Przekażę 90 zł co miesiąc
 

 

inna kwota
 

 

Nie, nie mogę teraz ustanowić comiesięcznej płatności, ale chciałbym dzisiaj przekazać darowiznę jednorazową
 

Bardzo Państwu dziękuję

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Poniżej wiadomość, którą Ignacio Arsuaga wysłał Państwu wcześniej:


Szanowni Państwo

jest to pora, w której wiele osób zastanawia się nad mijającym rokiem i planuje ten, który nadejdzie.

Mój zespół i ja w CitizenGO robimy dokładnie to samo.

Nasze wysiłki na rzecz obrony i promowania życia, rodziny i wolności w tym trudnym roku 2020 wspólnie ze wszystkimi sympatykami CitizenGO na całym świecie, takimi jak Państwo, doprowadziły do wielu wzlotów (i kilku upadków), które być może Państwo pamiętają.

Zanim przejdę do tego, co Państwo i ja osiągnęliśmy w 2020 roku – pomimo globalnej pandemii koronawirusa, która, mam nadzieję, nie była była bardzo dotkliwa dla Państwa rodziny – chcę poprosić o wsparcie naszej pracy w 2021 roku i kolejnych latach, poprzez ustanowienie miesięcznej, stałej darowizny na rzecz CitizenGO. Jeśli zdecydują Państwo TAK uczynić, bardzo proszę kliknąć link poniżej.

Nasz dalszy sukces zależy od tego, czy będziemy w stanie dotrzeć do kolejnych milionów ludzi, którzy podzielają nasze wartości, nagłośnić Państwa (i wszystkich sympatyków CitizenGO) jako prawdziwą siłę nacisku na klasę polityczną, przed czym zdecydowanie bronią się elity zarządzające mediami.

TAK, zacznę przekazywać comiesięczną darowiznę:

Przekażę 30 zł co miesiąc

Przekażę 45 zł co miesiąc

Przekażę 90 zł co miesiąc

inna kwota

Nie, nie mogę teraz ustanowić comiesięcznej płatności, ale chciałbym dzisiaj przekazać darowiznę jednorazową

Jak już Paweł Woliński opisywał Państwu w mailu kilka dni temu, pokonaliśmy wiele niebagatelnych przeszkód, aby uzyskać kilka zdecydowanie nadzwyczajnych zwycięstw w roku 2020.

Sympatycy CitizenGO odpowiedzieli na wybuch epidemii koronawirusa prawdziwie bezinteresowną hojnością, finansując zakup bardzo potrzebnych w tamtym momencie masek i butelkowanej wodę szpitalom i pracownikom służby zdrowia w najtrudniejszym, początkowym momencie pandemii.

Wykorzystują panikę wywołaną koronawirusem, antychrześcijańscy biurokraci zamknęli kościoły uniemożliwiając sprawowanie kultu w wielu krajach na całym świecie.

W Hiszpanii próbowano nawet ukarać jednego z kardynałów tylko za to, że zezwolił na adorowanie ukochanej przez wiernych ikony, mimo że zachowali dystans społeczny podczas tej ceremonii.

Ale oddolne kampanie CitizenGO powstrzymały podobne prześladowania i stały się jednym z powodów ostatecznego umożliwienia wiernym powrotu do kościołów w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach.

Oczywiście nasz wysiłki nie ograniczały się tylko do reagowania na wydarzenia.

Dzięki takim naszym sympatykom, jak Państwo, CitizenGO miało możliwość wyznaczania własnych celów podejmując zmagania ze skrajną lewicą i jej zideologizowaną agendą!

Kampanie CitizenGO pomogły zachęcić prezydenta USA Donalda Trumpa i premierów innych krajów do wycofanie się z publicznego finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nasza kampania mająca na celu całkowite zniweczenie radykalnych planów WHO dotyczących ideologii gender i aborcji trwa na całym świecie.

Nasza aktywność podczas kampanii wyborczych w wielu krajach wymierzona była nie tylko w programy kandydatów partii skrajnie lewicowych, ale staraliśmy się, przede wszystkim, demaskować tych polityków, którzy formalnie deklarują poparcie dla wartości, które są nam drogie, ale którzy de facto tkwią głęboko w postawie uległości wobec naszych politycznych oponentów i liberalnych mediów.

Bez precedensu było również i to że w Polsce, po latach zaangażowania CitizenGO Polska w zbiórki podpisów i kampanie społeczne, Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją.

Niestety – i zupełnie nas to nie dziwi – nasi wrogowie nie chcą, aby te zwycięstwa pozostały bezkarne.

Nasz sukces w Hiszpanii doprowadził do tego, że establishment polityczny odebrał naszej siostrzanej organizacji status organizacji pożytku publicznego, utrudniając możliwości organizowania zbiórek pieniędzy.

Nasze koleżanki, Ann Kioko z Kenii i Caroline Farrow z Wielkiej Brytanii, są osobiście atakowane za ich pryncypialną i skuteczną pracę jako przedstawicielki CitizenGO w swoich krajach.

Ann jest dyrektorem kampanii CitizenGO na Afrykę. Stała w obliczu bezpardonowego nękania sądowego  i medialnego z powodu jej bezprecedensowego zaangażowania na rzecz życia i rodziny, a zwłaszcza za powstrzymanie w jej rodzinnym kraju działań największego na świecie koncernu aborcyjnego.

Ona i jej rodzina byli śledzeni, zmuszono ich do ucieczki z ich rodzinnego domu oraz zastosowania kosztownych środków bezpieczeństwa osobistego.

Caroline i jej rodzina w Wielkiej Brytanii spotykają się z podobnymi szykanami i groźbami.

Cała jej rodzina, w tym jej najmłodsze dzieci, jest prześladowana w internecie. Radykalna aktywistka transpłciowa wytoczyła przeciwko niej kosztowną, długoletnią batalię sądową.

Grożono jej nawet więzieniem w wyniku zawiadomienia o przestępstwie opartym na skandalicznie sfałszowanych materiałach dowodowych.

Dzięki zdecydowanej i hojnej odpowiedzi zwolenników CitizenGO, takich jak Państwo, byliśmy w stanie ochronić Caroline i Ann przed najgorszymi skutkami organizowanych przeciwko nim nagonek.

A teraz CitizenGO pomaga Caroline wytoczyć powództwo wzajemne, aby wreszcie zakończyć nękanie transseksualistów.

Nie mam wątpliwości, że jest dla Państwa więcej niż jasne, że tylko wsparcie sympatyków CitizenGO, takich jak Państwo, pomaga nam przetrwać wszystkie niepowodzenia i trudności, że to Państwo są jedynymi, którzy umożliwiają nam nasze zwycięstwa.

Czy staną Państwo po stronie CitizenGO i wesprą nasze wysiłki w nadchodzącym roku stałą, miesięczną darowizną?

TAK, zacznę przekazywać comiesięczną darowiznę:

Przekażę 30 zł co miesiąc

Przekażę 45 zł co miesiąc

Przekażę 90 zł co miesiąc

inna kwota

Nie, nie mogę teraz ustanowić comiesięcznej płatności, ale chciałbym dzisiaj przekazać darowiznę jednorazową

Wielkie agencje rządowe, konglomeraty medialne i  giganci tzw. branży rozrywkowej mają budżety, które są liczone w dziesiątkach i setkach miliardów złotych.

Na szczęście Państwo i ja nie musimy dorównywać im złotówka do złotówki.

Nasza oddolna taktyka organizacyjna ma sprawdzoną historię sukcesów przy mikroskopijnych, w porównaniu z naszymi oponentami, budżetach.

I chociaż nie możemy mieć budżetu porównywalnego do agencji rządowej lub międzynarodowej korporacji, to możemy, i mamy bardzo ambitny plan na nadchodzący rok.

Aby wymienić tylko kilka ważnych akcji, które planujemy, lub nad którymi pracujemy: 

 • Przeciwstawienia się niebezpiecznym programom proaborcyjnym oraz pomysłom globalnego rozpowszechniana radykalnej ideologii transgenderyzmu w Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Zdrowia.
 • Kontynuowania naszych nieustających zmagań, by zmusić koncern Disneya do wycofania się z pomysłów indoktrynacji dzieci ideologią gender.
 • Powstrzymania narastającej cenzury wypowiedzi chrześcijan, osób broniących życia oraz zwolenników wolności religijnej w mediach społecznościowych i innych platformach internetowych;
 • Wzmocnienia oporu wobec odrażającej, bluźnierczej i mającej na celu ranienie uczuć wielu chrześcijan transpłciowej propagandzie w popularnych serwisach streamingowych, takich jak Netflix
 • Zwiększyć naszą efektywność podczas wyborów i w kontekście prac ustawodawczych, by wartość życia, rodziny i wolności były respektowane na każdym poziomie i w każdej aktywności władz publicznych
 • W Polsce zaś chcemy dopilnować, by skrajnie niebezpieczna Konwencja Stambulska została wreszcie wypowiedziana.

Czy w nadchodzącym roku staną Państwo w obronie naszych wspólnych wartości, zostając dziś naszym stałym darczyńcą?

TAK, zacznę przekazywać comiesięczną darowiznę:

Przekażę 30 zł co miesiąc

Przekażę 45 zł co miesiąc

Przekażę 90 zł co miesiąc

inna kwota

Nie, nie mogę teraz ustanowić comiesięcznej płatności, ale chciałbym dzisiaj przekazać darowiznę jednorazową

Żarliwie się modlę, abyście Państwo pomogli CitizenGO dobrze zakończyć ten rok i kontynuowali swoje wsparcie w kolejnym. Wielkie dzięki za wszystko, co Państwo robią.

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

P.S. Wszyscy w CitizenGO ciężko pracujemy, aby dopiąć wszystkich naszych postanowień przed końcem roku oraz zapewnić bazę materialną dla naszych planów na rok 2021, które poczyniliśmy ściśle w oparciu o wszystkie odpowiedzi przesłane nam przez sympatyków CitizenGO w ankiecie, którą rozesłaliśmy kilka dni temu.

Kolejne dni i tygodnie będą odgrywać dużą rolę w uformowaniu ostatecznej wersji naszych planów w nadchodzącym roku.

Bardzo więc proszę, ustanowienie już dziś swojej miesięcznej darowizny dla CitizenGO!

 

[COVID-19] Jak mogli tak szybko wyprodukować nowe szczepionki?

header_1b.jpg

Atak szczepionek

Szanowny Czytelniku,

Prawie każdego dnia nowa firma farmaceutyczna twierdzi, że wymyśliła nową szczepionkę na COVID-19, która jest skuteczniejsza od szczepionki innej firmy.

 • 9 listopada, Pfizer/BioNTech ogłosił, że ich szczepionka ma „90% skuteczności”[1].

 • 11 listopada, rosyjskie centrum naukowe Gamaleya ogłosiło, że ich szczepionka SPUTNIK 5 (tak… śmieszna nazwa) jest skuteczna w 92%[2].

 • 16 listopada, laboratorium Moderna ogłosiło, że ich szczepionka jest skuteczna w 94,5%[3].

 • 18 listopada, Pfizer wrócił, aby powiedzieć, że ich szczepionka jest tak naprawdę skuteczna w 95%[4]. To brzmi jak żart.

Pewnie się zastanawiasz, czy dużo więcej szczepionek na nas czeka.

Tak, dużo więcej. Spójrz na ten obraz:

obraz1_a98a976321173a138ae5f0e2daba83ac.png

Do wczesnego podania zatwierdzono już 7 szczepionek. Ale za moment  na rynku pojawią się dziesiątki innych.

Firmy farmaceutyczne wiedzą, że potrzeba kilku lat, aby  uruchomić wdrożenie nowej szczepionki. W przypadku COVID-19 dostają oni jednak przyspieszone pozwolenie na wcześniejsze udostępnienie nowej szczepionki. W mediach mówią, że prace idą w ekspresowym tempie, ale to tylko propaganda głoszona przez firmy farmaceutyczne. Wcale nie pracują szybciej. Obniżono względem nich standardowe wymagania (szczególnie w trzeciej fazie). W Stanach Zjednoczonych nazywają to Emergency Use Authorization.

000obraz2.png

Czyli te nowe szczepionki są bardziej ryzykowne niż zwykłe szczepionki. Ale to nie wszystko. Jest inny powód, dla którego tak szybko dopuszczono je do obrotu — firmy farmaceutyczne pracują inaczej niż kiedyś.

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik 5 – nigdy nie testowaliśmy takich szczepionek

Aby szybciej wypuścić taką szczepionkę, firmy farmaceutyczne nie wyprodukowały prawdziwych klasycznych szczepionek.

Co to oznacza? Pozwól, że Ci wyjaśnię.

Wyróżniamy cztery rodzaje klasycznych szczepionek:

 1. Osłabione żywe mikroorganizmy (patogeny)[5]. Te szczepionki stosuje się przeciwko takim chorobom, jak:

  1. Świnka,

  2. Odra,

  3. Różyczka,

  4. Rotawirus,

  5. Ospa wietrzna,

  6. Żółta febra,

  7. Ospa prawdziwa.

 2. Nieaktywne (nieżywe) patogeny. Szczepionki te stosuje się przeciwko:

  1. Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,

  2. Grypie,

  3. Polio.

 3. Szczepionki powstałe na bazie części mikroorganizmu chorobowego, jak proteina, cukier, kapsyd (otoczka patogenu). Przykłady takich szczepionek:

  1. HiB,

  2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B,

  3. Ludzki wirus brodawczaka (HPV),

  4. Pneumokoki,

  5. Meningokoki,

  6. Półpasiec,

  7. Krztusiec.

 4. Szczepionki powstałe na podstawie toksoidów. Budują naszą odporność na toksyny wyprodukowane przez drobnoustroje chorób takich jak:

  1. Tężec

  2. Błonica

Natomiast szczepionki koncernów Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Gamaleya (Sputnik 5) robione są przy użyciu genetycznie modyfikowanego DNA lub RNA koronawirusa. Ta nowa technika jest odmianą terapii genowej.

Czym jest RNA? To jest kopia fragmentu DNA. DNA zawiera „przepisy”, dzięki którym powstają proteiny oraz pozostałe elementy budujące organizm. RNA startuje w jądrze komórki jako kopia fragmentu DNA. Następnie wychodzi ono poza jądro do cytoplazmy komórki, gdzie rybosom odczytuje „przepis” i wykonuje daną proteinę. To jest normalne działanie Twojej komórki.

Uczniowie czarnoksiężnika

Patrząc na ten proces, inżynierowie firm farmaceutycznych wymyślili sposób na zhakowanie Twoich komórek. Wprowadzając „przepisy” na proteiny (przepisy, które nie istnieją w Twoim DNA!). Czyli wstrzykują sztuczny RNA (lub fragment DNA), aby rybosomy wyprodukowały obcą proteinę. Traktują więc organizm jak surogatka, aby wyprodukować to, co się chce.

I faktycznie nasze ciało realizuje to zamówienie i produkuje te proteiny.

W przypadku szczepionek koncernów Pfizer, Moderna i AstraZeneca, organizm dostaje rozkaz, aby produkować taką samą proteinę spike, jaka znajduje się na powierzchni koronawirusa. Wtedy organizm ją zapamiętuje i kiedy koronawirus faktycznie się pojawia – lepiej się przed nim broni.

Takie genetycznie modyfikowane RNA i DNA można szybko i tanio wyprodukować. Jedyny problem z RNA (patrz Pfizer, Moderna) jest taki, że jest ono niestabilne. Trzeba je utrzymać w temperaturze poniżej -70˚C. Natomiast szczepionka DNA AstraZeneca nie traci swoich właściwości nawet w zwykłej lodówce[6].

Sprytne, jeśli dobrze rozumiemy, z czym mamy do czynienia. Tylko… takich szczepionek nigdy do tej pory nie stosowaliśmy. To jest zupełna nowość. Nie wiadomo, jak zadziałają w skali setek tysięcy, milionów czy miliardów ludzi. Przychodząc na większą skalę, widzimy silne efekty uboczne, które nie pojawiały się wcześniej. Ale to nie wszystko. Kto wie, jaki będzie efekt takiego zhakowania naszej biologii po kilku latach?

Wiemy, że terapia genowa nie zmieniła medycyny tak, jak byśmy tego oczekiwali[7]. Genetyczne modyfikowane cząsteczki DNA czy RNA nie powinny zmieniać naszego DNA. Doszłoby do tragedii!  Nie chcemy być genetycznie modyfikowani, niczym soja GMO! Generalnie RNA kopiuje DNA, ale są przypadki kiedy RNA wchodzi do DNA. Co się stanie, jeśli wprowadzony RNA trafi do DNA i zostanie przekazane następnym pokoleniom?

Terapia genowa została wymyślona, aby wyleczyć tzw. przypadki beznadziejne, czyli pacjentów z rzadką chorobą, jak Syndrom Crigler-Najjar. (Ciężka żółtaczka z dużym stężeniem bilirubiny, wymagająca stosowania u dzieci 12-godzinnej fototerapii każdego dnia. Choroba prowadząca do śmierci przed 18 rokiem życia).

00obraz3.png

W tych rzadkich przypadkach, jak Syndrom Crigler-Najjar, można zaryzykować wprowadzenie eksperymentalnej terapii genowej, bo nadzieja na wyzdrowienie jest znikoma, więc istnieje szansa, że terapia uchroni pacjenta przed śmiercią.

Ale sam koronawirus nie ma z tym nic wspólnego. Nie zabija nawet połowy zakażonych. Dla większości osób nie jest groźną chorobą (nie stanowi większego zagrożenia niż grypa).

Dlaczego więc planujemy szczepienie wszystkich szczepionkami nowego gatunku, z którymi nie mamy żadnego doświadczenia? Ryzyko wydaje się znacznie wyższe niż ewentualne korzyści.  

Osobiście nie zapiszę się na przyjęcie szczepionki od razu. I mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, gdy ograniczane będą prawa ludzi niezaszczepionych.

Pozdrawiam,

DrBabcia

P.S.: Jak sprawdzisz np. na stronie vaccines.org, tam traktują szczepionki DNA czy RNA jako możliwość, którą będzie można wykorzystać w przyszłości[8]. Zatem obecnie szczepienia na SARS-COV-2 przypominają ogromny, z rozmachem prowadzony eksperyment na skalę światową…

P.P.S.: Przytoczę słowa byłego wiceministra zdrowia, lekarza epidemiologa prof. Marcina Czecha:

– Mamy obowiązkowe szczepienia dzieci, a w obliczu zagrożenia epidemicznego zobligowałbym do szczepień również osoby pełnoletnie. Wobec niepełnej wiedzy społeczeństwa o COVID-19 moglibyśmy rozważyć bardziej rygorystyczne podejście – zaznacza w rozmowie dla „Rz”[9].

Ta wielka kampania przymusowego szczepienia jest planowana już za kilka tygodni. Aby ją zatrzymać, podpisz teraz tę petycję — później będzie za późno.

[1]https://investors.pfizer.com/investor-news/press-release-details/2020/Pfizer-and-BioNTech-Announce-Vaccine-Candidate-Against-COVID-19-Achieved-Success-in-First-Interim-Analysis-from-Phase-3-Study/default.aspx

[2]https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/the-first-interim-data-analysis-of-the-sputnik-v-vaccine-against-covid-19-phase-iii-clinical-trials-/

[3]https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-meets-its-primary-efficacy/

[4]https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine

[5]https://www.vaccines.gov/basics/types

[6]COVID-19 Vaccines: MODERNA | PFIZER/BIONTECH | ASTRAZENECA, Ninja Nerd Lectures.

[7]https://www.technologyreview.com/2006/11/01/227582/the-glimmering-promise-of-gene-therapy/

[8]https://www.vaccines.gov/basics/types

[9]https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/koronawirus-szczepionka-na-covid-19-czy-polacy-chca-sie-szczepic/5gfx9vw,79cfc278

Wielka koniunkcja 21 grudnia. Jowisz i Saturn połączą się po raz pierwszy od 800 lat

Już dzisiaj wieczorem, 21 grudnia, na niebie można będzie zaobserwować „Gwiazdę Betlejemską”. Wyjątkowo jasny punkt na niebie powstanie dlatego, że będzie można zaobserwować wielką koniunkcję Jowisza i Saturna.

Koniunkcja planet w astronomii jest dla obserwatora momentem ich wizualnej zbieżności na sferze niebieskiej. W rzeczywistości Jowisz i Saturn będą w odległości około 750 milionów kilometrów od siebie. Na niebie obie planety będą postrzegane gołym okiem jako jasna gwiazda podwójna.

Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że wcześniej podobne zbliżenie miało miejsce 4 marca 1226 roku, a następnym razem stanie się to dopiero 15 marca 2080 roku. Mało kto z ludzi, którzy żyją obecnie na świecie będzie w stanie zobaczyć to ponownie.

Zjawisko będzie można obserwować gołym okiem. Z wykorzystaniem optyki widać będzie wyraźnie, że mamy do czynienia z dwoma obiektami, a nie z jednym. Będzie się też dało zobaczyć księżyce Jowisza. 

W roku 2020, gdy już wszyscy wczuliśmy się w apokaliptyczną atmosferę, pojawienie się tak jawnych znaków na niebie, może być przez wiele osób postrzegane jako zapowiedź czegoś znaczącego, co wkrótce nastąpi. Dla astronomów taka koniunkcja nie ma znaczenia symbolicznego, ale jest okazją do interesujących obserwacji.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wielka-koniunkcja-21-grudnia-jowisz-i-saturn-polacza-sie-po-raz-pierwszy-od-800-lat

„Gwiazda Betlejemska” do zobaczenia już w poniedziałek! Pierwszy raz od czasów Leszka Białego
https://www.pch24.pl/gwiazda-betlejemska-do-zobaczenia-juz-w-poniedzialek–pierwszy-raz-od-czasow-leszka-bialego,80763,i.html

„Koniunkcja dwóch planet przyniesie coś nowego światu, wkrótce zostaniecie katapultowani w nowe wydarzenie, z powodu Mojej interwencji.”

Colle del Buon Pastore (Wzgórze Dobrego Pasterza)
Carbonia 16-12-2020
Otwieram dla moich dzieci Nową Erę, nowy wymiar miłości i miłosierdzia.
Ziemia jest w niebezpieczeństwie, człowiek nie kultywował miłości, wszystko zgaśnie bez Miłości.
Bóg przychodzi do swojego ludu, przychodzi, aby zabrać go osobiście, przychodzi, aby dać mu swoją własną Boskość.
Mężowie z Galilei, bądźcie przygotowani z przepasanymi biodrami, butami na nogach i laską w ręku.
Miejcie wiarę w siebie, nie sprzeciwiajcie się Mnie, podążajcie bez lęku, oto nadchodzę.
Mówię do was, och ludu Mój, do was, którzy na kolanach modlą się i pocą się krwią jak wasz Pan, przychodzę do was Mój ludu, umiłowani Mojego Najświętszego Serca, przychodzę do was, aby was pokrzepić we Mnie.
Przed Krzyżem będziecie pełni Mnie, obdarzę was darami Ducha Świętego i zabiorę was osobiście, wasze widzenie będzie we Mnie, całe wasze pójście będzie we Mnie, ponieważ Żywy Bóg wejdzie w was, wchłonie was w Siebie, aby dać wam życie wieczne w Sobie.
Jutro nadejdzie kolejny dzień, słońce znów wzejdzie, wasze życie będzie w Moich nieskończonych pięknościach, odwiedzicie nowe światy i zamieszkacie w siedzibie waszego Boga Miłości.
Małe serduszka waszego Pana, oto Moja nagroda dla was, którzy szanowaliście, adorowaliście, służyliście i naśladowali tego, który was stworzył dla siebie, … godni jego spojrzenia, wejdziecie w nowy wymiar, w którym będziecie żyć wiecznie w miłości i doskonałej radości.
Koniunkcja dwóch planet przyniesie coś nowego światu, wkrótce zostaniecie katapultowani w nowe wydarzenie, z powodu Mojej interwencji.
Czcijcie Krzyż, kochajcie waszego Pana Jezusa Chrystusa, oddajcie Mu wszystko, tak jak On oddał wszystko za was.
Postępujcie bez skrupułów. Jestem Tym, który was powołał i naznaczył was w Sobie, noszę w swoim sercu znak przynależności do Tego, który was stworzył. Cień śmierci zbliża się do tych, którzy odwrócili się od Prawdy i przeciwstawili się Bogu Miłości; śmierć już ją otacza, grzmot zerwie sznury, jej ciało pójdzie jak gdyby upadłe w kierunku ognistego pieca, gdzie jej bóg znajdzie je, ten, który podążał w moje miejsce.
Podniosę Moje dzieci z błota śmierci, wskrzeszę je do Mnie i uczynię je czystymi we Mnie, białymi jak śnieg powrócą do Mnie i będą promieniować Mną, oświetlą świat tym samym światłem.
Teraz otwieram Nową Erę dla moich dzieci, nowy wymiar miłości i miłosierdzia.
Nie śpijcie w tych ostatnich chwilach i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
Jestem z wami, chronię was w Moim łonie, nie oddalajcie się ode Mnie bez żadnego powodu, Bóg pomoże wam pokonać każdą trudność, tylko On jest waszym Bogiem, miejcie w Nim wiarę i podążajcie za Nim.
Rozpoczął się upadek człowieka, ujrzycie potężny upadek z ich tronów i ujrzycie pokornych podniesionych do Mnie.
Bóg jest, Bóg was błogosławi i pociesza w swoim Sercu, daje wam Maryję i oczekuję was podczas Jego nadchodzącego Adwentu. Amen.

Teraz przejdziecie przez ucisk, ciało niebieskie niebawem uderzy w ziemię!

Colle del Buon Pastore (Wzgórze dobrego Pasterza)
Carbonia 19-12-2020

Jezus: godzina jest gorzka dla tych, którzy Mnie zdradzają!
Biedni ludzie, będziecie biedni i nieszczęśliwi, będziecie żyć w piekle, na zawsze będziecie cierpieć.
Będę dowódcą Mojej armii i zacznę działać jako Król Królów, Król Wszechświata, położę kres temu światu grzechu i sprawię, że wszystko we Mnie zajaśnieje, posiadam wszystko, Jestem Wszystkim, wszystko jest we Mnie zamknięte.
Żyjcie w czasie końca, wszystko zostanie utracone z tego, co nie należy do Mnie, rzeczy tego świata znikną, a rzeczy niebieskie zaczną działać, … wszystko zostanie odnowione, Moje stworzenie będzie żyło nowe, w Nowej Erze, z całym Moim dobrem.
Powstaną nowe światy, stary zostanie wymazany, ziemia odnowiona. Wraz z wszystkimi nowymi wodami ziemia wyda nowe owoce, Moje dzieci będą je zbierać i smakować każdą przyjemność.
Teraz przejdziecie przez ucisk, niebieskie ciało niebawem uderzy w ziemię!
Wszystko pogrąży się w ciemności, dni będą pełne rozpaczy dla tych, którzy nie uwierzyli Mojemu Słowu, Moim prorokom, podczas gdy dzieci Boże zostaną umieszczone w warunkach miłości i będą bezpieczne.
Bóg zatroszczy się o wszystkich swoich i przeklnie wrogów swego ludu. Szatan skończył ucztować w sercach Moich dzieci, zostanie zakuty w kajdany i będzie ukarany na zawsze.
Proszę, przyjmijcie te orędzia Moje, och ludzie, zaprawdę powiadam wam: nadszedł czas, aby otworzyć wasze serca na Najwyższego, aby otworzyć oczy na prawdę.
Świat pogrąża się w ciemności, niebo będzie ciemne, a ziemia będzie drżeć wszędzie, wulkany otworzą się jednocześnie i stanie się piekło na ziemi.
Umiłowane dzieci Miłości, tutaj wszystko się skończyło, przeklęty wąż musi zniknąć na zawsze! Najświętsza Maryja Panna dotrze teraz do małej resztki, jej ziemskiej armii, jedynej wiernej Jej Synowi Jezusowi, i poprowadzi ich osobiście do zwycięstwa nad szatanem.
Jej Niepokalane Serce zatriumfuje wraz z tymi wszystkimi, którzy odpowiedzieli na Jej wierne „tak” dla ich Boga Miłości.
Najświętsza Maryja: otwórzcie mi swoje serca, moje dzieci, oto Ja, Najświętsza Dziewica. Przychodzę zamieszkać w was, aby móc dać wam czystość, aby osiągnąć piękno w Bogu, Moim Synu.
Chrystus jest Zbawicielem ludzkości, Tym, który stał się człowiekiem, Bogiem-Człowiekiem! Przybył na ziemię, aby podzielić się swoją wielkością, swoją Boskością, ale człowiek zdradził go i umieścił na krzyżu. Dziś powraca, by uwolnić swój lud … nadal będą chcieli go ukrzyżować, ale teraz ukrzyżowanie dotknie jego zdrajców.
Jezus: Wystarczy! Mój kielich jest wylany, czas się wypełnił, godzina już bije na Moje przyjście. Bóg kocha was całym sobą i daje wam siebie przez Najświętszą Dziewicę.
Lud Boży woła o zbawienie … błagają o jego oczekiwany powrót, kłaniają się przed Nim prosząc o przebaczenie, wzywają Ducha Świętego!
Oto nadszedł czas dla was lub wybranych stworzeń, tutaj będziecie mieli wszystko i będziecie się cieszyć wszystkim we Mnie: zbawienie Mojego ludu! Amen.
Błogosławieństwo i łaska wam, pokój wam!
Bóg ze swojego ogromnego Nieba błogosławi wam.

https://colledelbuonpastore.eu/

 

 
IV NIEDZIELA ADWENTU 
(Łk 1, 26-38) 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej Anioł.

4 niedziela Adwentu – (nie) takie proste – Żyjąc Ewangelią

Kazanie św. Bernarda, opata, ku czci Najświętszej Maryi Panny
Cały świat oczekuje odpowiedzi Maryi

Usłyszałaś, Dziewico, że poczniesz i porodzisz Syna; usłyszałaś, że stanie się to nie za sprawą człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał. Oczekujemy i my, o Pani, na słowo zmiłowania, nieszczęśni i przygnieceni wyrokiem potępienia. 
Oto jest Ci ofiarowana cena naszego zbawienia: jeśli się zgodzisz, natychmiast będziemy wyzwoleni. Wszyscy zostaliśmy powołani do życia przez odwieczne Słowo Boże, a musimy umierać. Dzięki Twemu słowu mamy zostać odnowieni i przywróceni życiu. 
Błaga Cię o to, Panno litościwa, nieszczęsny Adam wygnany z raju razem z nieszczęśliwym swoim potomstwem; błaga Cię Abraham, błaga i Dawid. O to się dopominają wszyscy pozostali święci ojcowie, którzy byli Twoimi przodkami, bo i oni mieszkają jeszcze w cieniu śmierci i mroku. Tego wyczekuje cały świat, do stóp Twoich się ścielący. 
I słusznie, ponieważ na Twoich ustach zawisło pocieszenie nieszczęśliwych, odkupienie niewolników, wyzwolenie skazańców; słowem, zbawienie wszystkich synów Adama, całego ludzkiego plemienia, które jest i Twoim plemieniem. 
Odpowiedz więc, Dziewico, co prędzej, odpowiedz aniołowi i nie zwlekaj; odpowiedz mu, a przez niego i Panu. Wyrzeknij słowo i przyjmij Słowo; wypowiedz swoje i pocznij Boże; rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to, które jest wiekuiste. 
Czemu się ociągasz? I czemu się lękasz? Uwierz, wyznaj i przyjmij. Niech pokora nabierze śmiałości, a powściągliwość ufności. Choć nie przystoi, aby dziewica, będąc niewinną, zapomniała o roztropności, to jednak tutaj, Dziewico roztropna, nie lękaj się śmiałości. Miła jest powściągliwość milczenia, lecz teraz bardziej konieczne jest słowo zmiłowania. 
O błogosławiona Dziewico! Otwórz Twoje serce dla wiary, usta wyznaniu, a łono Zbawicielowi. Oto upragniony przez wszystkie narody stoi z zewnątrz i kołacze do drzwi Twoich. Jeśli zaś Cię minie, bo się ociągasz, znów zaczniesz, bolejąc, szukać Tego, którego miłuje dusza Twoja. Powstań więc, pobiegnij i otwórz. Powstań przez wiarę, pobiegnij przez oddanie, otwórz przez wyznanie. „Oto, mówi Maryja, ja, służebnica Pańska; niech mi się stanie według słowa twego”.

Sentencje – Strona 4 – Sługa Boży Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania
W niedzielę bezpośrednio poprzedzającą uroczystość Bożego Narodzenia czytamy tekst uważany za jeden z najważniejszych fragmentów Biblii. Z jego treści wynika, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Ta prawda była pielęgnowana z niezwykłą pieczołowitością w religijnej świadomości Izraelitów. Tajemnicę przyjścia na świat Zbawiciela oświetlał przynajmniej ten jeden fakt: Mesjasz będzie potomkiem Dawida i w tym kierunku należy zwrócić uwagę w oczekiwaniu. Samo proroctwo wygłoszone przez proroka Natana nie jest jednoznaczne i zbyt proste w interpretacji. Wydaje się ono wskazywać na syna Dawida, Salomona. Wiele szczegółów za tym przemawia. Na tym jednak – między innymi – polega niezwykłość tekstu biblijnego, że często ucieka się on do stosowania typologii. Za pomocą opisu wydarzeń historycznych nawiązuje do prawd głębszych, mających wyjawić się w nieznanej przyszłości, ze skutkami na wieki. Tylko wiara pozwalała widzieć w burzliwych dziejach dynastii Dawida proces zmierzający do zapowiedzianego przez Boga spełnienia. Taka wiara pozwoliła też Maryi uwierzyć słowom Gabriela, że Jej Syn jest zapowiedzianym niegdyś Mesjaszem. Nie mniejsza wiara potrzebna jest, aby rozpoznać zapowiadanego Zbawiciela w Kościele, w czytanym słowie, w sakramentach, we wspólnocie.

Komentarz do psalmu
Psalm responsoryjny wprost odnosi się do treści poprzedzającego go czytania, wspominając przymierze, które Bóg zawarł z królem Dawidem. Właściwie responsorium staje się modlitwą uwielbienia. Król na przemian cytuje słowa Boga skierowane do niego w obietnicy i swoje wypowiedzi wyrażające ogromną wdzięczność, radość, ale przede wszystkim wiarę. Tamto przymierze było ważnym elementem w procesie przygotowania świata na przyjście Zbawiciela. Ono zapowiadało i zapewniało narodzenie się Mesjasza, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Dlatego Kościół przyłącza się do modlitwy starotestamentalnego króla i śpiewając ten psalm w przededniu Bożego Narodzenia, wyraża Bogu wdzięczność i swoją radość za dar zbawienia.

Komentarz do drugiego czytania
Pochylamy się nad zakończeniem Listu Świętego Pawła do Rzymian. Wśród twórczości pisarskiej Świętego Pawła z całą pewnością List do Rzymian zajmuje pierwsze miejsce. Jest pismem najobszerniejszym i najbardziej bogatym teologicznie. Na uwagę zasługuje fakt, że apostoł pisze taki list do Kościoła, którego sam nie założył, co więcej, nigdy wcześniej nie spotkał się ze wspólnotą chrześcijan w Rzymie. List zawiera całą gamę tematów. Obok kwestii ściśle teologicznych, znajdujemy tam tematy pastoralne i zagadnienia z pogranicza socjologii i polityki. Paweł zwraca się zarówno do Żydów, którzy przyjęli chrześcijaństwo, jak i do tych, którzy z pogaństwa przyszli do wspólnoty Kościoła. Ton wywodów Pawła zmienia się kilkakrotnie, od ciepłych, przyjacielskich zwrotów, do surowych ostrzeżeń i napomnień. A jednak wśród tej różnorodności w ostatnich wersetach, które Kościół czyta dziś w liturgii słowa, znajdujemy odpowiedź na pytanie o ostateczne intencje Pawła jako autora listu. Jego zasadniczym celem było głoszenie Ewangelii po to, aby Bóg był wielbiony przez wszystkich w Jezusie Chrystusie na wieki wieków.

Komentarz do Ewangelii
Scena zwiastowania kieruje naszą uwagę na kilka aspektów, których można dopatrzeć się w jej opisie. Z pewnością na miano wyjątkowego zasługuje fakt skromnego i ukrytego przebiegu wydarzeń. Po ludzku sądząc, tej rangi wydarzenie powinno mieć większy rozgłos i splendor. Bóg jednak chciał inaczej. Wszystko dokonało się cicho i pokornie, najprawdopodobniej jako mistyczne przeżycie Maryi. Nie było kamer ani korespondentów. A jednak pomimo to w świecie chrześcijańskim zwiastowanie nabrało ogromnego rozgłosu, ale tego właściwego, ponieważ dotyczy sprawy kluczowej dla ludzkości: na świat przyszedł Zbawiciel, aby pojednać ludzi z Bogiem. Przyszedł zwyczajnie, cicho i niezauważalnie, zdany na zgodę człowieka – Maryi. Rozmyślanie nad skromnością Wcielenia Syna Bożego, w niedzielę poprzedzającą uroczystość Bożego Narodzenia, może być bardzo pożytecznym ćwiczeniem dla dobrego przygotowania się do tego wydarzenia i właściwego przeżywania wielkiej tajemnicy naszej wiary.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Adama Dynaka

Sentencje – Strona 4 – Sługa Boży Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD

Litania do Dzieciatka Jezus

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu, Boskie Dzieciatko, z Najswietszej Maryi Panny w Betlejem narodzone, zmiluj sie nad nami.

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez Swa Matke uczczone

Jezu, Boskie Dzieciatko, w pieluszki owiniete

Jezu, Boskie Dzieciatko, w zlobku polozone

Jezu, Boskie Dzieciatko, Dziewiczymi piersiami nakarmione

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez Aniolow uwielbione

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez pasterzy uczczone

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez gwiazde wskazane

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez medrcow tajemniczymi darami uczczone

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez Najswietsza Maryje Panne do swiatyni przyniesione

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez bogobojnego starca Symeona na rece wziete

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez prorokinie Anne uwielbione

Jezu, Boskie Dzieciatko, przez krola Heroda przesladowane

Jezu, Boskie Dzieciatko, do Egiptu przeniesione

Jezu, Boskie Dzieciatko, pomordowanych w Betlejem mlodziankow korona meczenstwa obdarzajace

Jezu, Boskie Dzieciatko, z Egiptu do Ziemi Izraelskiej przyprowadzone

Jezu, Boskie Dzieciatko, w Nazarecie wychowane

Jezu, Boskie Dzieciatko, dla wielkiego posluszenstwa i wszystkich cnot przez kazdego ukochane

Jezu, Boskie Dzieciatko, w swiatyni zostawione i trzy dni z bolescia szukane

Jezu, Boskie Dzieciatko, z najwieksza radoscia znalezione

Badz nam milosciw, przepusc nam Jezu.

Badz nam milosciw, wysluchaj nas Jezu.

Od wszelkiego zlego, wybaw nas Jezu.

Od kazdego grzechu

Od nieuszanowania w kosciele

Od wszelkiego gniewu

Od klamstwa i obludy

Od zlych mow i gorszacych przykladow

Od zlych nalogow

Przez twoje Wcielenie

Przez Twoje cierpienia

My, grzeszne dzieci Twoje, Ciebie prosimy, wysluchaj nas Jezu.

Abys na nas milosciwie spojrzec raczyl

Abys nasze modlitwy,ktore zanosimy o wybawienie nieszczesliwych dzieci poganskich, laskawie przyjac raczyl

Abys wszystkich misjonarzy ochraniac raczyl

Abys ich pracom apostolskim blogoslawic raczyl

Abys swiatlo Ewangelii Swietej rozpedzilo ciemnosci bezboznictwa

Aby swiat caly przed Toba,o Jezu,ugial swe kolana

Abys nas od zepsucia uchronic raczyl

Abys naszych rodzicow dlugo przy zyciu zachowac raczyl

Abys naszych duszpasterzy Boskim swiatlem i moca obda-rzyc raczyl

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.

Slowo stalo sie Cialem.

I zamieszkalo miedzy nami.

Modlmy sie:  Boze, Ojcze Niebieski, ty dla zaslug Najswietszego Dzieciatka Jezus przyjales nas za swe dzieci i uczyniles dziedzicami Krolestwa Bozego, prosimy Cie, racz milosciwie spojrzec na nieszczesliwe dzieci poganskie i udziel im tego nieocenionego szczescia, ktorego my, niegodni, dostapilismy z Twojej laski.Blagamy Cie o to przez Najswietsze Dziecie Jezus, Syna Twego, a Pana naszego, ktory z Toba zyje i kroluje w jednosci Ducha Swietego, Bog przez wszystkie wieki wiekow.  Amen.

Mateńko Boża Loretańska bardzo prosimy o wskazówki jak unikać szczepionek, w Polsce i w USA.
MATKA BOŻA LORETAŃSKA:
„Szczepionki wszystkie są chorobotwórcze, a nawet śmiercionośne i dlatego wasi wrogowie nie chcą uznać Jezusa KRÓLEM POLSKI, bo nie umieją być dobrzy. Ci wszyscy, łącznie z księżmi i biskupami będą potępieni, gdyż niewinni ludzie są i będą przez nich zagubieni. Wiadomo – Naród Żydowski wybrany przez Boga Ojca zawsze Go zdradzał, oszukiwał i często Jego wykpiwał. Naród Żydowski powinien poznać, że przez 2000 lat na świecie wznieca wojny a świat przez nich nie jest zupełnie od podstępów wolny.
A szczepionki?
Jeśli zaczną dawać wam szczepionki, to oni wiedzą, ci rządzący bezbożnie światem, że „koniec czasów” szybko się zbliża i brat będzie dla brata katem. Ci ludzie, którzy przyjmą szczepionki chętnie – będą chorowali na wiele innych chorób niemiłosiernie. Ani dzieci, ani dorośli – nikt nie powinien przyjąć żadnej szczepionki, bo ci, którzy nie zachorują, to będą wyjątkowi. Absolutne nie przyjmujcie czipów, gdyż w nich będzie człowiek zakodowany cały z demonów rozkazami. Cieszymy się że ludzie walczą o swoje Prawa i zachowanie wolnej woli, choć wiecie, że nawet myśl o szczepieniu bardzo boli.
Czy prąd będzie wyłączony?
Jeszcze nie, lecz kupujcie kuchenki, zapałki i butle gazowe, które wystarczą chociaż na trochę. Napoje i pokarmy gromadźcie i każdy temat drażliwy omadlajcie. W miesiącu grudniu przygotujcie się do zakończenia roku 2020 kalendarzowego, gdyż nie wiecie co będzie się działo roku dwutysięcznego dwudziestego pierwszego. Gdyby ludzie chcieli żyć zgodnie z Wolą Bożą, to Bóg by zapewił każdemu „Boże wychowanie”, a ludzie rozmawialiby z Nim, gdy dzień nastanie. Przecież Bóg jest Miłością i zawsze chce szczęścia dla wszytkich ludzi, a Duch Święty mógłby w waszych czystych sercach swobodnie pracować, abyście mogli żyć w pokorze. Nam jest smutno, gdy człowiek odrzuca szczęście wieczne a wybiera katorgi w piekle ognistym, a czy to takie trudne być na duszy czystym?
Kocham was ludzie i dlatego przychodzę na Ziemię ze Słowami Bożymi, a nie ulegajcie na przekór naturze ludzkiej i pragnijcie pojednania z Nami w Niebie,bo każdy człowiek jest w nawracania się potrzebie. Wasza Matka”.
Zapisała Mieczysława w Kościele na Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Chicago 10.XII.20r.                   

W POLSCE MOŻNA BYĆ TYLKO ŻYDEM, BO POLAKÓW MORDUJE RZĄD !!!

Polski rząd zapowiada lockdown i godzinę policyjną. Sylwestra nie będzie

https://www.youtube.com/watch?v=uWL4m7ZE9as&feature=emb_logo

Rząd nas dyscyplinuje! Ale mamy jeszcze jedną złą wiadomość… 

https://www.youtube.com/watch?v=V6IgdTCPE0I&feature=emb_logo

Narodowa kwarantanna i godzina policyjna! Sylwester marzeń? Cwikła u Plewy i Telefony od Widzów!

https://www.youtube.com/watch?v=ohnLyivNVOM

Rząd wprowadza kwarantanne narodową – oznajmił minister Niedzielski – Suwerenny

https://www.youtube.com/watch?v=ii7dG_AKHOA&feature=emb_logo

Wyszczepianie zaczną pod koniec grudnia, Minimum 3 miliony osób miesięcznie – Powiedział Niedzielski – Suwerenny

https://www.youtube.com/watch?v=1PwH-gWbK74&feature=emb_logo

Rząd zaszczepi wszystkich Polaków?! Terror koronawirusowy w Polsce? M. Pawlicki 

https://www.youtube.com/watch?v=5vtrxOBSbNE&feature=emb_logo

Simon doradza Dudzie ws. szczepień! Przedsiębiorca powiesił się przez LOCKDOWN! 

https://www.youtube.com/watch?v=jUdHmbmH5VU&feature=emb_logo

ZASZCZEPIENI wyższą kategorią obywateli? Czeka nas TOTALNY kryzys?

https://www.youtube.com/watch?v=Fzx7DTfhPGk&feature=emb_logo

Historia powstania fałszywej pandemii – ks. Natanek To reset i koniec świata, jaki znamy! „Nowa Nienormalność”

To reset i koniec świata, jaki znamy! „Nowa Nienormalność” – film o fałszywej pandemii! Piotr Relich wRealu24

https://www.facebook.com/watch/?v=4780342992006952&t=21

Historia powstania fałszywej pandemii – ks. Natanek

https://www.youtube.com/watch?v=U4Yw_6GzfiU

   Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8.XII.2020 r.

                                                               Nowenna do Niepokalanego PoczÄ™cia NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny – zapowiedź - WSDTS

   Mateńko nasza Niepokalanie Poczęta bardzo prosimy o wskazówki dla Narodu Polskiego. Zawsze proszę o naszą Ojczyznę Polskę, ponieważ została wybrana przez Pana Jezusa na wzór dla innych państw w celu uratowania od nadchodzącej wojny, aby Rządzący Polską politycy i Episkopat posłuchali Pana Boga pouczeń i uczynili Boga i Zbawiciela Królem Polski oficjalnie. Niestety Episkopat przed II wojną światową nie posłuchał wskazówek Pana Jezusa i nie uznali Boga Królem Polski, co zakończyło się okrutną wojną i śmiercią milionów ludzi. Prymas A.Hlond uciekł z Polski i zostawił Naród na ataki wojenne wrogów ze wschodu i z zachodu i była okrutna wojna. Obecnie jest bardzo pilny czas, gdyż zbliża się następna wojna oraz mordowanie ludzi poprzez trujące szczepionki oraz czipy.

Nie, Bill Gates nie ma planu wszczepiania ludziom czipów | Sprawdzam

  MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA. 

  „Ja pragnę, aby nie było ludzi spadających do piekła. Ja pragnę, aby ludzie rozpatrywali swoje życie w łączności z Trójcą Przenajświętszą należycie. Najważniejsze dla Boga – jeśli wasze myśli w Modlitwie są złączone z wypowiadymi słowami, a wtedy łatwo wam będzie mówić – „Jezu zmiłuj się nad nami”. Przecież Bóg Jezus zszedł z Nieba i uczył ludzi tak żyć, aby nie grzeszyć. Bóg Ojciec przekazał wam „Przykazania Boże” a wy wypełniajcie Je w pokorze. Bóg jest Miłością i uczy was, abyście na podstawie miłości chcieli żyć, to wtedy w Niebie możecie wiecznie być. Już tak dużo macie świadectw ludzi świętych, którzy żyli przed wami, to macie wzory do naśladowania i naśladujcie ich swoimi myślami, słowami i czynami. Bardzo was kochamy – ludzkości na Planecie Ziemi, a wy w dowód miłości do Nas – do Boga zaprzyjaźnijcie się z Nami. Proszę was kapłanów Kościoła Katolickiego – nauczajcie ludzi Prawa Bożego. Nie zmieniajcie słów Modlitw, ani w Mszach Świętych, bo „zapłata” będzie dla was niepojęta. Msze Święte, Różańce, Litanie i Hymny do Ducha Świętego, to jest podstawa do niebiańskiego życia wiecznego. 

  Hierarchowie w Episkopacie mówią wam, żeby nie mówić nic złego na księży – wy nie mówicie, ale przyszłość Polski zależy od hierarchów właśnie. To oni są Syna Apostołami i to oni kierują Jezusa Kościołami. Najlepszym przykładem, że trzeba mówić do nich głośno swoje niezadowolenie, gdyż zbliża się wojna, a oni nie są posłuszni Bogu i jak Hlond uciekają prosto do piekła.      

 Ja Jestem smutna w Klasztorze u Paulinów gdyż nie chcą wynieść Króla Polski do publicznego Boga uczczenia, a jest coraz gorzej w Polsce i na świecie. Były dwie daty Święta Chrystusa Króla i ani razu Paulini nie wystawili Obrazu do publicznego uwielbiania. A przecież to są księża – czy oni nie wiedzą że Bóg to wszystko widzi i ich osądzi? Oni najbardziej wiedzą jak będą ukarani za to okropne zachowanie w stosunku do wiernych przyjeżdżających do Królowej do Częstochowy. Taką piękną Ziemię chcą zniszczyć wrogowie wasi. Tylko to ich – co na Ziemi, bo po śmierci, która musi nadejść – niestety tylko piekło wieczne. Dlatego potępieni będą, gdyż robią zło specjalnie i zachłannie. Ja trzymam rękę Mojego Syna, lecz też już nie daję rady, bo ludzie mało modlą się o nawrócenie grzeszników. Przyszłość Polski jest w rękach grzeszników – biskupów rządzących Episkopatem w Polsce. Już tak dużo na ten temat mówię i do innych osób Moje Słowa także przekazuję i nie ma reakcji, więc Bóg będzie reagował na panoszących się Paulinów. Niestety panujący  Żydzi w Polsce bardzo źle czynią, zabierają już wam oficjalnie majątek  państwowy i chcą wam zabrać domy. Maryja Niepokalanie Poczęta i Królowa Polaków pragnąca uratować od zniszczenia Polski Naród”.                                                                  

Modlitwa do Niepokalanej Maryi    O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie.  O Matko Nieustającej Pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu!

O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski     i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.                                                                      

Paulini z Jasnej Góry odwrócili się od wiernych ! 

https://www.youtube.com/watch?v=5qheFDlTeMk&feature=emb_logo

OBUDŹ SIĘ POLSKO! GODZINA „ZERO” NADESZŁA!

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

 

W tym czasie Premier Polski informuje Naród, że Rząd zamówił 60 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19 tj. dla 30 mln Polaków (w podwójnej dawce), jest nas 38,4 mln co stanowi dla 79% społeczeństwa. Już na styczeń 2021 roku planowane jest 1 mln szczepień.

 

Nasuwa się pytanie, czemu ten pośpiech? Przecież to jest bardzo ważna decyzja dla każdego obywatela Rzeczpospolitej.

 

Mówi się nam w mediach, że jest to decyzja dobrowolna każdego Polaka. Czy aby na pewno?

 

W art. 36 zmienionej w 2020 roku Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mowa jest o zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego.

 

O zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego na podstawie podejrzenia lub rozeznania choroby m.in. koronawirusa COVID-19 decyduje lekarz lub felczer. Na podstawie ww. Ustawy lekarz i felczer mają te same uprawnienia.

 

A kto to jest felczer? Warto odpowiedzieć na to pytanie, bo obecnie zawód ten w Polsce jest zanikający.

 

Felczer – zawód uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym, niewymagającym specjalistycznej opieki lekarskiej. Zgodnie z ustawą z 1950 roku o zawodzie felczera i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2005 roku (do dnia dzisiejszego obowiązujących przepisów) felczer nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w czasie wykonywania zawodu. Obecnie w Polsce zatrudnia się felczerów z innych krajów, głównie z Ukrainy, Litwy, Kazachstanu i Białorusi.

 

W załączeniu wyciąg z Ustawy zawierający zmieniony art. 36 Ustawy, który będzie obowiązywał cztery miesiące od podpisania ustawy tj. od 20 lutego 2021 roku.

 

Czasu zostało bardzo mało, a przed nami Święta.

 

Co nas czeka w przyszłym 2021 roku?

 

Wiemy już, że Rząd Polski zamówił 60 mln dawek szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19.

 

Szczepienia Polaków mają być dobrowolne, ale już teraz mówi się o profitach dla tych, którzy zdecydują się na szczepienie, co jest niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art.32. Zasada równości obywatela wobec prawa.

 

Można będzie nawet zastosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób u których podejrzewa się, że są nosicielami chorób zakaźnych. I kto może zastosować środki przymusu bezpośredniego – felczer z kraju za naszą wschodnią granicą.

 

A kto poniesie odpowiedzialność za jakość szczepionki?. Przecież jest w fazie testowania.

 

A kto poniesie odpowiedzialność za powikłania chorobowe poszczepienne, a nawet śmierć ludzi?

 

Szczepionka przeciw koronawirusowi COVID-19 jest Wielkim Eksperymentem i Wielkim Ryzykiem. Nie możemy ryzykować kosztem zdrowia i życia Polaków.

 

NIE LĘKAJMY SIĘ! Mamy prawo nie zgadzać się z wprowadzeniem na rynek polski niezbadanej dokładnie szczepionki i z planowaną akcją szczepień.

 

Wspólnie możemy tego domagać się od Rządu wybranego przez Naród.

 

* * *

 

Dziennik Ustaw nr 1845 z dnia 20 października 2020

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

z dnia 8 października 2020

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 

USTAWA

 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

 

Art. 36. Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego

 

1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

 

2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

 

3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.

 

4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.

 

5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.

 

6. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.

 

7. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.

 

8. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.

 

Podkreślenia i pogrubienia druku dokonała osoba przedstawiająca przepis

https://gloria.tv/post/pfQP97j8ZY8X2XYLBEcG7HpdH/replies

https://gloria.tv/post/pfQP97j8ZY8X2XYLBEcG7HpdH

                                                                               Pielgrzymka z Zakopanego do Wilna - Maryjo ratuj - Home | Facebook

Kard. Stefan Wyszyński:

 

Powiedzcie młodzieży polskiej za granicą, że pod krzyżem polskim stoi i czuwa Matka Chrystusowa. Przy Niej skupia się naród i Jej nieustannie przypomina: “Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Niech wasze czuwanie będzie treścią swoją zgodne z maryjnym czuwaniem całego narodu. Na waszych sztandarach jest Jej macierzyńskie oblicze. Pamiętajcie, że to jest czuwająca Matka w czuwającej Ojczyźnie. Wzywa Ona wszystkich, całą młodzież, aby z Nią razem czuwała.

 

Komańcza, 1956

MODLITWA JANA PAWŁA II

 

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo.

Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.

Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.

Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polski, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem.

Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi.

Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie apostołów.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

 

 

 

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 

 

 

Módlmy się

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę; spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w dobrobycie i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Agnieszka Drewnicka ft. Heres – Wiem że jesteś (Official Music Video) – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Kl2yryNwews&feature=youtu.be&noapp=1

To jest straszne, że Rząd katuje i morduje swoich obywateli, którzy go wybrali, a największą winę ma zdrajca Boga i Polski T.Rydzyk, że namawiał Naród Polski na głosowanie na mordercę Narodu Polskiego i jest prezydentem – „tylko Duda, tylko Duda !!!!”

Marcin Rola o cenzurze wRealu24 i narodowej kwarantannie! || Jaka jest prawda?

https://www.youtube.com/watch?v=z3LFkECWysw

 

Kobieta z Tennessee zemdlała, mówiąc o szczepionce COVID

https://www.youtube.com/watch?v=QBcCwlXN_OY&feature=emb_logo

Ja nie mówię o całym Narodzie żydowskim ale o rządzących faryzeuszach, bo to rządzący Żydzi zabili Boga Jezusa Chrystusa – nakłamali na cały świat o swojej racji. Cały czas tak robią i teraz też oskarżają Polaków za swoje winy – to jest straszne, tak dużo Polaków ich  broniło i ginęli całymi rodzinami przez tych darmozjadów i cwaniaków.

Żydzi żądają teraz od Polski reparacji za mienie ukradzione przez żydowski komunistyczny reżim

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-zadaja-teraz-od-polski-reparacji-za-mienie-ukradzione-przez-zydowski-komunistyczny-rezim-2020-12