Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Marzec

BOŻE, TY POWIERZYŁEŚ NASZEGO ZBAWICIELA WIERNEJ STRAŻY ŚWIĘTEGO JÓZEFA – SPRAW ZA JEGO WSTAWIENNICTWEM, ABY TWÓJ KOŚCIÓŁ  NIEUSTANNE TROSZCZYŁ SIĘ O ZBAWIENIE ŚWIATA. MÓDLMY SIĘ, BY MĘŻCZYŹNI CZERPALI WZÓR ZE ŚW. JÓZEFA, CZY SĄ OJCAMI, MĘŻAMI, CZY OSOBAMI DUCHOWNYMI. DZISIAJ W OBLICZU PLAGI ROZBITYCH RODZIN POTRZEBA NAM ODPOWIEDZIALNYCH I ODWAŻNYCH MĘŻCZYZN.
                                                                      Znalezione obrazy dla zapytania sw. jozef

  Święty Józefie Patronie Rodzin – Obrazy Chrystusa KRÓLA POLSKI nawiedzają rodziny w Chicago, które następnie zawierzają siebie i rodziny swoje w Chicago i bardzo prosimy – pokieruj Narodem Polskim, aby także w Polsce Obraz CHRYSTUSA KRÓLA peregrynował i aby Polacy zawierzali BOGU KRÓLOWI POLSKI siebie, rodziny swoje, miasta i miejscowości a także Ojczyznę Polskę.

ŚWIĘTY JÓZEF: „Patrzymy na was z Nieba i powiadam wam Polacy – Modlitw dużo trzeba i w obfitości kierujcie je do Nieba. Oddajcie swoje życie i rodziny Chrystusowi KRÓLOWI POLSKI a Nabożeństwami Wynagradzajcie, przepraszajcie całą Trójcę Przenajświętszą, aby jak najpóźniej wojna była rozpoczęta, a także, aby jak najwięcej DUSZ mogło być oczyszczonych z grzechów. Pokorą i uniżeniem przed Bogiem Władcą całego świata przepraszajcie za grzechy świata, zachowujcie posty i ograniczcie zabawy, a szczególnie nie używajcie waszego ciała do zabawy. Kobiety ciało jest Świątynią Ducha Świętego i gdy zakończy się czas rodzenia, to nikt nie ma prawa do kobiety ciała. O wszystko pytajcie Boga Jezusa Chrystusa, Maryi i Nas w Niebie, gdyż My pomagamy wam w każdej potrzebie. Błogosławię was i bierzcie przykład ze Mnie i także pragnijcie, aby nie było uczynków uczynionych nadaremnie. Dzieci wychowujcie rzetelnie i po Bożemu i dawajcie naukę o Bogu dziecku każdemu. Słuchajcie koniecznie waszego Pana i Władcy Jezusa Chrystusa i uznajcie Go czym prędzej za swojego KRÓLA. Brońcie waszych rodzin i Ojczyzny, bo do granic waszych zbliża się wojenna awantura. Józef Opiekun i Patron Rodzin”.

MÓDLMY SIĘ:

– aby pasterze Kościoła Katolickiego odważnie słowem i życiem chcieli głosić wiarę apostolską – Ciebie prosimy wysłuchaj nas Królu wieków.
– aby Rządzący polityczni i religijni nie lękali się żyć według Dekalogu – Ciebie prosimy wysłuchaj nas Królu wieków.
– za ojców, nauczycieli i wychowawców – aby umocnieni Darami Ducha Bożego odpowiedzialnie wychowywali dzieci i młodzież – Ciebie prosimy wysłuchaj nas ..
– za nasze rodziny, abyśmy mogli cieszyć się przemożną opieką św. Józefa, tak jak Święta Rodzina, aby panowały w nich zgoda i wzajemna miłość – Ciebie prosimy

  Refleksje  w dniu jego święta


«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”
(Mt 1, 20). Wielu ludzi się dziwi i pyta czy mogło być inaczej? Dlaczego św.Józef nie mógł być prawdziwym ojcem Jezusa? Jeżeli Jezus mógł mieć
ludzką matkę, dlaczego by nie mógł mieć także ludzkiego ojca? Pan Bóg przecież także i jego mógł zachować od grzechu pierworodnego, tak jak
zachował Maryję. Gdyby św. Józef był ojcem Jezusa, tym samym byłby ojcem Syna Bożego, a więc Boga – na tej samej zasadzie jak Maryja jest Matką 
Bożą.  Jezus wtedy miałby jedną matkę, ale dwóch ojców, co jest niedorzeczne. Ludzkie ojcostwo musi być więc wykluczone i tylko sam Bóg może być Ojcem Jezusa – Człowieka, tak jak odwiecznie w Trójcy Świętej jest Ojcem Syna Bożego. Syn Boży prawdziwie stał się człowiekiem, dlatego też Jezus jestprawdziwym Bogiem. Od chwili Wcielenia w łonie Maryi człowieczeństwo i Bóstwo są ze sobą nierozdzielnie zjednoczone, dlatego też Maryja, rodząc człowieka, tym samym rodziła Boga. Jeżeli Józef nie był ojcem Jezusa, dlaczego wtedy On jest umieszczony w ludzkiej genealogii Syna Bożego jako człowieka? On był mężem Maryi, a rodowód był pisany po męskiej linii. Ale istotniejszy tutaj jest inny powód. Pan Bóg zażądał od niego wielkiej ofiary, stąd wiarę Józefa porównuje się do wiary Abrahama, praojca Narodu Wybranego. Nie przypadkowo Kościół umieszcza w tym dniu List św.  Pawła, w którym apostoł chwali heroiczną wiarę Abrahama. „W akcie wiary nie chodzi tylko o uwierzenie, ale przede wszystkim o uległość i poddanie się woli Bożej. Wiara ma być udowodniona w czynach. Dlatego też św. Jakub pisze: „Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?” (Jk 2, 14).
Abraham był uległy wobec woli Bożej i przez to stał się ojcem wielu narodów, jak mu to zostało obiecane: „
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów” (Rz 4, 18).  Abraham był gotowy ofiarować na śmierć swojego syna. Panu Bogu jednak wystarczyła tylko jego zgoda i gotowość do złożenia takiej ofiary, bo ostatecznie zamiast Izaaka zostaje ofiarowany baranek, jako zapowiedź ofiary Chrystusa.  Jeszcze większą ofiarę  złożył Bogu św. Józef, dziewiczy małżonek Bożej Rodzicielki.  Od Józefa Pan Bóg zażądał już nie gotowości i chęci  – ale dozgonnego, dziewiczego życia obok swojej dziewiczej małżonki, Maryi. 

Stając się opiekunem Świętej Rodziny, przybranym ojcem Jezusa, stał się duchowym ojcem i opiekunem Chrystusowego Kościoła, a więc nas wszystkich usiłujących tak jak On pełnić wolę Bożą w swoim życiu.

SAMI POLACY JESTEŚCIE WINNI OBECNEJ SYTUACJI, BO GŁOSOWALIŚCIE NA ŻYDA A. DUDĘ – OBŁUDĘ NA PREZYDENTA POLSKI. TYM SAMYM DALIŚCIE MU WŁADZĘ DECYDOWANIA O WASZEJ PRZYSZŁOŚCI, A TERAZ NIE DAJCIE SIĘ WYMANEWROWAĆ DO WOJNY DOMOWEJ, BO ŻYDOM ZALEŻY ABY POLACY SAMI SIĘ WYBILI I ZOSTAWILI IM DOMY I WSZYSTKIE BOGACTWA. TACY SĄ ŻYDZI – PODSTĘPNI I EGOISTYCZNI, OSZUKAŃCZY I WIECZNIE NIENASYCENI LUDZKIEJ KRZYWDY. mk.

Idą ciężkie czasy w relacjach Polska – Izrael. Jakow Katz, redaktor naczelny „Jerusalem Post” ogłosił na łamach gazety, że- owszem- Polska i Izrael rozwiążą swój kryzys w relacjach, jednak na pewno nie w trakcie kampanii wyborczej, trwającej w obu krajach. Dodał także, że „utworzenie dużej bazy wojskowej USA w Polsce”, będzie związane z „rozwiązaniem nieuregulowanych spraw z Izraelem”. Chodzi zapewne o roszczenia…

Czytaj dalej

CZY PYTAŁAŚ SIĘ PANA BOGA, CZY ZGADZA SIĘ NA TAKIE JEGO HAŃBIENIE – BABY DO GARÓW.. . A SIOSTRY ZAKONNE NA KOLANACH SŁUŻYĆ PANU BOGU A TA PYSZNA BABA CZEGO WYMAGA!!!

Przełożona zakonu benedyktynek apeluje o wprowadzenie kapłaństwa kobiet

Przełożona zakonu benedyktynek apeluje o wprowadzenie kapłaństwa kobiet

„Jestem zaskoczona, że obecność Chrystusa została zredukowana do płci męskiej” – mówi przełożona benedyktynek.

„Kapłaństwo jest naturalne dla kobiet, nie rozumiem, dlaczego nie miałoby takie być” – mówi siostra Ruth Schönenberger, przełożona Zakonu Benedyktynek w Tutzing. 

Dodaje: „Jestem zaskoczona, że obecność Chrystusa została zredukowana do płci męskiej”. Podkreśla, że w Tutzing mają dobrze wykształcone teolożki, mówi, że „jedyne czego im brakuje to wyświęcenia, nic więcej”.

Siostra Schönenberger zaznacza, że kapłaństwo nie powinno opierać się na płci. Podkreśla, że nasza wizja kapłaństwa potrzebuje fundamentalnej zmiany. Mówi: „jestem zaskoczona, że sami kapłani nie protestują”.

Tą sytuację określa jako nierówność w traktowaniu mężczyzn i kobiet. Ona i inne siostry często dyskutują na temat nowych form Eucharystii. W pełni popiera światowe modlitwy o równość płci w Kościele, które zostały zapoczątkowane przez siostrę Irene Gassman, przełożoną klasztoru benedyktynek w Fahr w Szwajcarii. Jak powiedziała s. Schönenberger zakonowi zaproponowano także, aby włączyć tą modlitwę do komplety podczas każdego tygodnia.

Benedyktynka podkreśla, że sama modlitwa nie wystarczy. Dodaje, że najważniejsze jest to, żeby te wszystkie dyskusje i modlitwy ofiarować Bogu.

Klasztor w Tutzing jest jednym z najważniejszych dla benedyktynów. Został założony w 1885 roku przez benedyktynki misjonarki z Tutzing. Dzisiaj liczy około 1300 sióstr w 19 krajach na całym świecie. 

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,37693,przelozona-zakonu-benedyktynek-apeluje-o-wprowadzenie-kaplanstwa-kobiet.html

 

JUŻ NIE WIE MASONERIA KOŚCIELNA CO MA JESZCZE BZDURNEGO WYMYŚLIĆ NA BOGA OBRAŻANIE.

Kard. Brandmüller: święcenie kobiet to herezja

Święcenie kobiet na księży lub diakonów jest herezją, która pociąga za sobą ekskomunikę. Opinię taką przedstawił kard. Walter Brandmüller na łamach niemieckiej gazety „Die Tagespost”.

Były przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, a także jeden z sygnatariuszy czterech „dubia” (wątpliwości) ws. adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” odpowiedział na słowa Annegret Kramp-Karrenbaue, która 10 maja oświadczyła, że kobiety powinny zajmować kierownicze stanowiska w Kościele. Sekretarz generalna Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) powiedziała dziennikowi „Die Zeit”, że choć ma nadzieję na święcenie kobiet-księży, to bardziej realnym celem jest kobiecy diakonat.

W swej odpowiedzi kard. Brandmüller przypomniał, że kwestia święceń kapłańskich dla kobiet została autorytatywnie rozstrzygnięta przez papieża Jana Pawła II. W rezultacie każdy, kto się przy tym upiera – włączając w to święcenie kobiet-diakonów – nie tylko „porzuca podstawy wiary katolickiej”, ale także popada w herezję, której konsekwencją jest „wykluczenie z Kościoła – ekskomunika”.

Niemiecki purpurat dodał, że uporczywe domaganie się święceń kapłańskich dla kobiet, zniesienia celibatu dla księży, interkomunii i ponownego małżeństwa kościelnego po rozwodzie nie przyniesie oczekiwanego ożywienia Kościoła. Podaje przykład Kościoła luterańskiego w Niemczech, w którym spełnienie wszystkich tych żądań przyniosło efekt w postaci pustoszejących kościołów.

Kardynał podkreślił, że Kościół katolicki nie jest „ludzką instytucją”. Stanowi natomiast wspólnotę wierzących w Jezusa Chrystusa, zbudowaną na sakramentach, żyjąca w formach, strukturach i według praw danych jej przez jej Boskiego Założyciela. Dlatego żaden człowiek nie ma mocy ich zmienić, nawet papież czy sobór.

https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,34398,kard-brandmller-swiecenie-kobiet-to-herezja.html

 

LUDZIE NIE SŁUCHAJCIE MASONERII KOŚCIELNEJ KTÓREJ JEST PÓŁ WATYKANU i 85% w POLSCE. 

Wszyscy duchowni, którzy nie chcą uznać Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI to masoni, ponieważ Bóg Król by wyjaśnił oficjalnie co jest dobre       a co złe w Kościele. Poczytajcie książki Marii Simmy, która miała Łaskę rozmawiania z duszami czyśćcowymi. One przychodząc do niej mówiły za jakie grzechy są w czyśćcu. Te osoby, które dotykały Hostii miały obcięte ręce do łokci i nie mogły się modlić, bo nie miały dłoni. Poza tym w niegodnych rękach świeckich nie ma Pana Jezusa, a jest tylko SYMBOL. Jak śmie świecka osoba równać się z Panem Bogiem – tylko kapłan ma tę Łaskę dotykania Najświętszego Ciała Boga nawet ksiądz mason, ale nigdy świecki. To wszystko wymyśli masoni. mk.

Abp Ryś: będziecie podawać Jezusa swoim braciom i siostrom naprawdę, jeśli będziecie to czynić z serca
Abp Ryś: będziecie podawać Jezusa swoim braciom i siostrom naprawdę, jeśli będziecie to czynić z serca

 

Szafarz świecki, czyli przekleństwo dla całej parafii i rodziny

https://gloria.tv/video/rHx8KxAxnVgE27ZgF3coyJ1Je

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki odpowiadając na podziękowania Szafarzy powiedział: – To ja wam dziękuję za to, że odpowiedzieliście na to wezwanie Pana Jezusa, oddając się do dyspozycji. Dziękuję wszystkim, którzy prowadzili kurs i przygotowywali was do tej posługi. Wszystkim bardzo dziękuję.
Na koniec metropolita łódzki przypomniał słowa Pana Jezusa: – weźcie to sobie dobrze do serca. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi! – to jest to słowo, które się na was spełnia! Syn Człowieczy wydaje się w wasze ręce. Jeśli chcecie Mu dobrze służyć, to weźcie to sobie dobrze do serca, do serca. Będziecie podawać Pana Jezusa swoim braciom i siostrom naprawdę, jeśli będziecie to czynić z serca tzn. ze środka swojej miłości do Eucharystii. Im bardziej będziecie Go kochać, tym bardziej prawdziwie będziecie Go podawać. – zakończył łódzki metropolita. Czytaj dalej
CUD  07.03. 2019r  !!!!!!!!!!!
Cud w piekle pożaru. Strażacy nie wierzyli własnym oczom !!!
Ogromny pożar strawił doszczętnie drewniany Kościół w Grandview w Zachodniej Wirginii USA. Mimo zniszczeń nietknięte pozostały znajdujące się w środku biblie i krzyż. Nie były nawet nadpalone. „Los był przeciw nam, ale nie Bóg. On był z nami” – mówią strażacy, którym przyszło zmierzyć się z pożarem drewnianego kościoła. Strażacy musieli się wycofać. Na zdrowy rozum, wszystko w środku powinno być spalone na popiół. Jednak żadna biblia i żaden krzyż nie ucierpiał” – napisano w oficjalnym komunikacie. Phil Farrington w rozmowie z Washington Post przyznał, że cudowne ocalenie biblii i krzyży odbiera jako jasny sygnał od Boga.”W samym środku ognia, SŁOWO  BOZE będzie zawsze trwać” – podkreśla duchowny. Tuż po pożarze około 250 wiernych zebrało się na wieczorne czuwanie. Nietknięte biblie zostały ułożone na stole, by wszyscy mogli je zobaczyć na własne oczy. „Były łzy. Tony łez” –
DO  ATEISTÓW Czytaj dalej

ANTYCHRYSTAMI SĄ HIERARCHOWIE W EPISKOPACIE W POLSCE, KTÓRZY WYWYŻSZAJĄ DIABŁÓW – LUTRA Z PIEKŁA, ISLAMISTÓW I ŻYDÓW BEZBOŻNYCH A BOGA ICH STWORZYCIELA I MOŻE ZBAWICIELA PONIŻYLI NADAJĄC BOGU ROLĘ ICH „SŁUGI” I NIE SĄ GODNI REPREZENTOWAĆ KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE! CZY ŻYD WEŹMIE DO RĘKI KRZYŻ JAK BIORĄ DO RĘKI HIERARCHOWIE  ŚWIECZNIK ŻYDOWSKI? ANTYCHRYSTAMI SĄ WSZYSCY DUCHOWNI, KTÓRZY SĄ PRZECIWKO POKOJOWI NA ŚWIECIE I KRÓLOWANIU – PANOWANIU BOGA JEZUSA CHRYSTUSA W POLSCE PRZECIEŻ NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA I ZBAWICIELA, A PRZECIEŻ GRZESZĄ NIENAWIŚCIĄ DO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO I DO POLAKÓW, PONIEWAŻ JUŻ LUCYFER PANUJE POPRZEZ LGBT I INNE DIABELSKIE ZARZĄDZENIA NISZCZĄCE LUDZI W POLSCE. GDYBY PRZESTRZEGALI WSZYSTKIE PRZYKAZANIA, TO UZNALIBY SZYBKO BOGA KRÓLEM POLSKI JAKO JEDYNY RATUNEK NA TRWANIE ŻYCIA NA ZIEMI. CI RZĄDZĄCY W POLSCE POLITYCY I DUCHOWNI KTÓRZY NIE PEŁNIĄ WOLI BOŻEJ SĄ JUŻ MORDERCAMI, GDYŻ BÓG CZEKA NA UZNANIE GO KRÓLEM POLSKI PRAWIE 100 LAT I BĘDZIE WOJNA – 1919, 1939 – 2019 !!! WSZYSTKO PRZEPADNIE I WSZYSTKO PRZEMINIE PRZEZ UPÓR I ZAWZIĘTOŚĆ ŻYDOWSKĄ, BO PRZECIEŻ ŻYDZI RZĄDZĄ W POLSCE OD LAT.

Antychryst chce zawładnąć Polską

https://gloria.tv/video/FkS2gicGzN6j1fAZChiE7XaY9

Premier Mateusz Morawiecki miał doskonałą okazję do obrony interesu Narodu Polskiego – Z. Kękuś

PRZECIEŻ ŻYD MORAWIECKI NIE UMIE BRONIĆ POLSKI, BO TO ŻYD I DBA TYLKO O SWOJE ŻYDOWSKIE INTERESY I O KONTA W WIELU BANKACH. ŻYD MORAWIECKI DBA O SWOICH ZIOMKÓW Z UKRAINY I POLAKOM NA KARK ICH WTŁACZA I DAJE IM WSZYSTKO CO CHCĄ. mk.

Premier Mateusz Morawiecki miał doskonałą okazję do obrony interesu Narodu Polskiego – Z. Kękuś

https://gloria.tv/like/q84qCk9aguLz1WuPMgK22jbmJ

                                                   Obraz może zawierać: ludzie stoją, niebo, drzewo, chmura, roślina, kwiat, na zewnątrz i przyroda

Moje dzieci, jako Matka, jako Królowa Pokoju wzywam was do przyjęcia Mojego Syna, aby mógł udzielić wam pokoju duszy, aby mógł udzielić wam tego wszystkiego, co jest sprawiedliwe, co jest dla was dobre. Moje dzieci, Mój Syn zna was. On żył jako Człowiek i Bóg równocześnie. To było piękne życie. Ludzkie Ciało – Boski Duch. Dlatego też, drogie dzieci, kiedy Mój Syn patrzy na was swoimi Boskimi Oczyma, On przenika wasze serca. Jego łagodne, ciepłe oczy poszukują swojego Odbicia w waszym sercu. Czy może tam siebie odnaleźć, drogie dzieci? Przyjmijcie Go, a chwile bólu i cierpienia staną się chwilami ukojenia. Przyjmijcie Go, a będziecie mieć pokój w duszy, którym będziecie dzielić się ze wszystkimi wokół siebie, a tego przecież obecnie najbardziej potrzebujecie. Posłuchajcie Mnie, drogie dzieci. Módlcie się za pasterzy, za tych, których ręce mój Syn pobłogosławił. Dziękuję wam.

Źródło: https://medziugorje.blogspot.com/2019/03/moje-dzieci-jako-matka-jako-krolowa_18.html

film „MEDJUGORIE – coroczne objawienie Matki Bożej Mirjanie -18 marca 2019” w YouTube

https://youtu.be/Gy5kEipG170

„Nie bójmy się tego powiedzieć: Kościół potrzebuje dziś głębokiej reformy, która dokona się przez nasze nawrócenie” – uważa kard. Robert Sarah. Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zabrał głos na temat trwającego obecnie kryzysu Kościoła.

Kard. Sarah pisze o tym we wstępie do swego nowego książkowego wywiadu „Le soir approche et déjà le jour baisse” (Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił), który w środę 20 marca trafi do francuskich księgarń. Poprzednie dwa („Bóg albo nic” oraz „Moc milczenia”) okazały się światowymi bestsellerami. Tym razem prefekt watykańskiej kongregacji skupia się na duchowym kryzysie współczesnego świata. Wyznaje, że książka ta jest „krzykiem jego duszy”. „Jestem wam winien, chrześcijanie, jedyną prawdę, która zbawia – pisze afrykański purpurat. – Już niebawem stanę przed wiekuistym Sędzią. Cóż Mu powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą sam otrzymałem? My biskupi powinniśmy drżeć na myśl o naszym milczeniu, które obarcza nas winą, o milczeniu, które czyni nas wspólnikami, o naszym milczeniu, by przypodobać się światu” – dodaje kard. Sarah.

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/kard–sarah-o-kryzysie-w-kosciele–zadanie-prawa-do-zachowan-homoseksualnych,66944,i.htm

TO JEST STRASZNE, ŻEBY NARÓD POLSKI MUSIAŁ WALCZYŁ O SWOJE PRAWA W POLSCE    Z RZĄDEM W POLSCE – HAŃBA

Warszawiacy mówią „nie” homoterrorowi! Protestowali przed ratuszem [FOTO]

Około tysiąca warszawiaków protestowało przed stołecznym Ratuszem przeciwko zapisom zawartym w prohomoseksualnej „Karcie LGBT+”. Wśród manifestantów znaleźli się przedstawiciele organizacji społecznych, politycy, nauczyciele oraz rodzice. Manifestację próbowały zakłócić środowiska LGBT, które przygotowały prowokację i starały się zagłuszyć przemowy uczestników.

„Warszawski Protest Rodziców” zgromadził przed budynkiem Ratusza około tysiąca Warszawiaków, którzy w jasny i zdecydowany sposób protestowali przeciwko seksualizacji dzieci i zakusom na ich niewinność. „Karta LGBT+”, którą podpisał prezydent miasta Rafał Trzaskowski, wprowadza bowiem szereg niebezpiecznych rozwiązań mających na celu oswajanie dzieci z seksualnością. Promują również postawy homoseksualne. Wśród niebezpieczeństw, które czyhają na najmłodszych za sprawą decyzji Rafała Trzaskowskiego, są standardy edukacji seksualnej według Światowej Organizacji Zdrowia WHO.

Teraz nadchodzi nowy, tęczowy terror, który chce seksualizować nasze dzieci od małego. Dzieci potrzebują miłości, czułości, opieki, dobrego wychowania i porządnej edukacji, a nie seksualizacji – mówił przedstawiciel Ruchu 4 marca. Zwrócił uwagę na schemat działania środowisk LGBT, które metodą małych kroków oswajają i przygotowują opinię publiczną na akceptację dla postaw homoseksualnych i deprawacji. – Zachęcamy, aby każdy z was został strażnikiem szkoły i klasy – mówił. – Musimy powstrzymać to tęczowe szaleństwo – podkreślał.

Głos zabrał również szef Ruchu Narodowego Robert Winnicki, który w mocnych słowach skomentował działania warszawskiego Ratusza. Zwrócił również uwagę na to, że niestety część polskiego społeczeństwa zgadza się z tęczowymi deklaracjami. – Nie miejmy złudzeń. Ci tęczowi zboczeńcy wyciągają łapska po polskie dzieci. Niestety są już w Polsce ludzie, którzy powiedzą „tak”. Pytacie kto im to wpoił, kto ich tego nauczył. Ja państwu odpowiem. Nie tylko homoparady, nie tylko „tęczowe piątki”, nie tylko Karty LGBT, ale spójrzcie na to co się dzieje w telewizjach i serialach, również w telewizji publicznej. Tam jest społeczeństwo oswajane z homopropagandą. Żądajmy, aby się to zmieniło – apelował Robert Winnicki. – Trzeba wzorem innych państw Europy środkowej i wschodniej zakazać homopropagandy w przestrzeni publicznej – podkreślił.

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/warszawiacy-mowia-nie-homoterrorowi–protestowali-przed-ratuszem–foto-,66936,i.html

Nie przypisujmy Panu Bogu naszych poglądów absurdalnych i złowrogich. Pan Bóg stwarzając nas wyznaczył nam zadanie – uczynienie z życia wartości, godne wykorzystanie wolności, wskazał też, że sensem życia jest miłość. To odczytujmy i realizujmy – mówi w rozmowie z PCh24.pl Ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Politycy PiS bardzo krytycznie odnoszą się do zapisów „Karty LGBT+” i często podkreślają, że będą bronić tradycyjnego małżeństwa i rodziny. Z drugiej strony do dzisiaj rządzący nie wypowiedzieli podpisanej przez prezydenta Komorowskiego „Konwencji Stambulskiej”, która daje zielone światło m.in. takim ruchom, jakie podejmuje w Warszawie Rafał Trzaskowski. Zakrawa to co najmniej na hipokryzję… Dlaczego władza nie ma odwagi wykonać stanowczego kroku i wypowiedzieć tego dokumentu odbierając jednocześnie podstawy dla rewolucyjnych zapędów lewicy?

Te działania istotnie niepokoją. Można próbować zrozumieć polityków prawicy, że prowadząc walkę na wielu frontach w słusznej sprawie, nie chcą otwierać nowego frontu. Ale muszą sobie zdawać sprawę, że ten front jest otwarty i że walka się toczy. Nie sposób tego ignorować. Oczekuję, że w przypadku reelekcji rządów Dobrej Zmiany, ta dobra zmiana faktycznie dotknie wreszcie tematów życia i rodziny. 

Homolobby ujawnia swoje plany. „Wiosna” Biedronia ma swoją wyborczą „piątkę”

ZBOCZEŃCY z LBGT UKRADLI BOGU OJCU TĘCZĘ KTÓRĄ UŻYWAJĄ DO HANIEBNYCH CELÓW BEZBOŻNYCH. mk

Homolobby ujawnia swoje plany. „Wiosna” Biedronia ma swoją wyborczą „piątkę”

„Piątka” Kaczyńskiego doczekała się odpowiedzi. To „piątka” dla osób LGBT, jaką proponuje „Wiosna” Roberta Biedronia. Chodzi o m.in. legalizację tzw. związków partnerskich, równość małżeńską i edukację antydyskryminacyjną.

O planach „Wiosny” Roberta Biedronia poinformowała Sylwia Spurek, do niedawna zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, a aktualnie członek ugrupowania byłego prezydenta Słupska. Jak ujawniła, zespół ds. polityki społecznej pracuje nad szczegółami pięciu propozycji dla środowisk LGBT.

Co zawiera ów program? To możliwość legalizacji związków partnerskich. „Wiosna” zakłada, że mogłyby je zawierać także osoby heteroseksualne, które nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego. Status takiego związku różniłby się od małżeństwa – w uogólnieniu – ograniczeniami w zakresie praw i obowiązków partnerów.

Na tym nie koniec, bo partia Biedronia idzie dalej i chce rozdzielić „związki partnerskie” od „małżeństw” osób tej samej płci. Spurek wprost zadeklarowała, że mowa tu o „równości małżeńskiej par heteroseksualnych i jednopłciowych”.

Na stole pojawiła się też propozycja nowelizacji Kodeksu karnego. Chodzi o  przestępstwa z nienawiści. Dziś środowiska LGBT mogą dochodzić w tym zakresie swoich praw na zasadach ogólnych. „Wiosna” chciałaby, aby przestępstwa motywowane orientacją seksualną ofiary były wyróżnione tak jak to jest w przypadku przestępstw ze względu na przynależność narodową, rasową czy wyznaniową.

Pojawiły się też postulaty dotyczące „uzgadniania płci”. Chodzi o to by osoby transpłciowe nie musiały pozywać swoich rodziców, by usankcjonować prawnie swoją „tożsamość płciową”.

Piątkę dopełnia „edukacja antydyskryminacyjna”. Tu szczegóły wciąż są dopracowywane, ale generalnie chodzi o to, by „orientacja seksualna” była postrzegana na równi z takimi cechami jak kolor oczu, płeć czy pochodzenie etniczne. Edukacja w tym zakresie miałaby się odbywać poprzez nowe elementy w różnych przedmiotach szkolnych, jak i na odrębnych zajęciach.

„Wiosna” nie traktuje swoich pomysłów w kategoriach obyczajowych, ale uważa, że są to konkretne problemy społeczne wymagające rozwiązań

https://www.pch24.pl/homolobby-ujawnia-swoje-plany--wiosna-biedronia-ma-swoja-wyborcza-piatke,66950,i.html

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego! PAN JEZUS PROSI: Wynagradzajcie Mi za tych, którzy Mnie znieważają …

____________
MATKA BOŻA: Syjoniści będą coraz bardziej prowokować, by zdobyć wzgórze świątynne.
Kiedy wojska otoczą ze wszystkich stron Jerozolimę, wiedzcie, że ogłoszą oni swojego „mesjasza”
___________________
AKTUALNOŚCI Z IZRAELA: PROWOKACJE SYJONISTÓW
____________________

GDYBY ŻYDZI CHCIELI BYĆ UCZCIWI, TO SAMI DĄŻYLIBY DO EKSHUMACJI, ABY UDOWODNIĆ ŚWIATU SWOJĄ RACJĘ. TERAZ ONI ROZKAZUJĄ WSZYSTKIM ABY UWIERZYLI W ICH KŁAMSTWA. JAK MOŻNA BYĆ TAKIMI BEZ HONORU I WSTYDU – TO TYLKO ŻYDZI UMIEJĄ. mk.

Prokuratura: Nie będzie ekshumacji w Jedwabnem

Mimo wcześniejszych deklaracji prezesa IPN Jarosława Szarka, ponownej ekshumacji w Jedwabnem nie będzie. Prokuratura krajowa nie widzi podstaw do wznowienia w tej sprawie. Postanowienie z czerwca 2003 roku prawomocne.

Według prokuratury krajowej wciąż brakuje odpowiednich podstaw do wznowienia badań nad zbrodnią w Jedwabnem. Rzecznik PK Ewa Bialik powiedziała dla RMF FM, że sprawa z 2003 roku zostaje prawomocnym werdyktem.

Czytaj więcej: Przełom ws. ekshumacji w Jedwabnem? IPN: „Jesteśmy gotowi”

Wówczas sprawa została umorzona, ponieważ nie udało się znaleźć wystarczających dowodów. Miałyby one świadczyć o uczestnictwo w zbrodni osób jeszcze nie osądzonych.

Ś.P. Lech Kaczyński wstrzymuje prace

Prace ekshumacyjne w Jedwabnem odbyły się na przełomie maja i czerwca 2001 roku. Miano podczas nich ustalić faktyczne informacje na temat zbrodni dokonanych 10 lipca 1941 roku na ludności żydowskiej.

Na polecenie ówczesnego ministra sprawiedliwości ś.p. Lecha Kaczyńskiego postanowiono przerwać badania. Strona żydowska prosiła o to, argumentując rzekomym godzeniem w tradycje religijne Żydów.

W ocenie IPN mord dokonany na 340 żydach spalonych w małej stodole został zrealizowany przez niemieckie oddziały, które zmusiły polskich mieszkańców do nieludzkiego czynu.

https://medianarodowe.com/jedwabnem-ponownej-ekshumacji-nie-bedzie/

KAŻDY SĄDZI WEDŁUG SIEBIE IZRAELU! TY CAŁE SWOJE ISTNIENIE OD POCZĄTKU KŁAMIESZ. KŁAMSTWAMI POWIEDZIAŁEŚ BOGU OJCU – „NIE BĘDZIEMY CI SŁUŻYĆ” I ZERWAŁEŚ PRZYMIERZE Z BOGIEM OJCEM I DO TEJ PORY ZA KARĘ NIE MASZ SWOJEJ OJCZYZNY TAKIEJ JAKĄ BYŚ CHCIAŁ MIEĆ NORMALNEJ I KRADNIESZ INNYM OJCZYZNY I POLSCE TEŻ. TWÓJ NARÓD PODSZYTY KŁAMSTWAMI ZABIŁ BOGA WASZEGO PRZYJACIELA JEZUSA Z ZAZDROŚCI, ŻE JEST MĄDRZEJSZY OD WAS. NIESTETY WY NIE CZYNICIE CUDÓW A PROPAGUJECIE NIENAWIŚĆ I PODSTĘPNIE ATAKUJECIE INNE PAŃSTWA NISZCZĄC JE RÓŻNYMI PERFIDNYMI SPOSOBAMI. A TERAZ KŁAMIECIE DLA ŚWIATA, ABY POLAKÓW ZNISZCZYĆ ATAKAMI PSYCHICZNYMI I TERAZ CHCECIE ZAPŁATY ZA WASZE KŁAMSTWA. GDYBYŚCIE CHCIELI BYĆ UCZCIWI, TO JUŻ DAWNO SAMI BYŚCIE ZORGANIZOWALI W JEDWABNEM POTRZEBNE CZYNY ABY UDOWODNIĆ ŚWIATU WASZĄ RACJĘ, ALE WY ZNOWU KŁAMIECIE I DLATEGO NIE DOPUSZCZACIE DO TYCH BADAŃ OFIAR W JEDWABNEM. KŁAMLIWIE OBSADZACIE EPISKOPAT I RZĄD W POLSCE SWOIMI OBYWATELAM ŻYDAMI OD LAT I BEZCZELNIE NISZCZYCIE NASZ NARÓD POLSKI. ALE PAN BÓG JEST I PATRZY I W ODPOWIEDNIM CZASIE ZAREAGUJE JAK ZAWSZE, BO BÓG BYŁ, JEST I BĘDZIE ZAWSZE MĄDRZEJSZY OD CZŁOWIEKA, OD ŻYDÓW TEŻ. TERAZ ROZKAZUJECIE KŁAMAĆ RZĄDOWI USA, BO MACIE TAM TEŻ SWOJEGO ŻYDA ZIĘCIA PREZYDENTA. KONIEC JEST DLA KAŻDEGO WIĘC NAWRACAJCIE SIĘ NA JEDYNĄ PRAWDZIWĄ WIARĘ JEZUSOWĄ, KTÓRA PROWADZI NA WIECZNOŚĆ DO ZBAWIENIA W NIEBIE. WSZYSCY INNI SĄ W PIEKLE, WIĘC STUDIUJECIE PISMO ŚWIĘTE. mk.

Premierzy Mateusz Morawiecki i Benjamin Netanjahu. Fot. twitter.

To niepojęte! Szczyt antyirański w Warszawie, który przemienił się w serię antypolskich incydentów w wykonaniu władz Izraela i Stanów Zjednoczonych w całości opłacił polski podatnik. Za oszczercze i obraźliwe zachowanie izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu oraz amerykańskiego sekretarza stanu Mike’a Pompeo zapłaciliśmy ponad 2,2 miliona złotych nie licząc kosztów ochrony policyjnej.

Przypomnijmy, że Pompeo rozpoczął swoją wizytę w Warszawie od przypomnienia bezprawnych żydowskich roszczeń majątkowych. Następnie amerykańsko-żydowska dziennikarka ni mniej ni więcej zasugerowała, że to Polacy rozprawili się z Żydami w warszawskim getcie. Ale to był dopiero początek. Potem izraelski premier Netanjahu oskarżył Polaków o udział w holokauście. Gdy polscy dyplomaci zaprotestowali odezwał się z Izraela tamtejszy minister spraw zagranicznych, który dorzucił, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

Ale to nie koniec efektów farsy jaką był szczyt. Iran zirytowany zachowaniem Polski zablokował Polakom przyznawanie wiz. Ustały też wszelkie kontakty kulturalne i gospodarcze z tym krajem.

Za te poniżenia i szkalowania zapłacił… polski podatnik. Wydaje się, że jedyną odpowiedzią na ten szczyt fiaska i klapy za grube pieniądze powinna być natychmiastowa wymiana szefostwa polskiego MSZ-u, które najwyraźniej nie rozumie, że robienie polityki za pośrednictwem żydowskiego lobby może się skończyć tylko katastrofą. Niestety, jak wynika z expose polskiego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, jemu samemu się wydaje, że właśnie wzniósł się na szczyty dyplomacji. Powstaje więc pytanie czy to upokarzanie Polski na arenie międzynarodowej, zapowiedziane kiedyś przez szefa ADL Abrahama Foxmana przez Żydów kiedyś się skończy?

https://nczas.com/2019/03/18/skandal-roku-za-to-zeby-izrael-i-ameryka-obrazila-polske-zaplacil-tylko-polski-podatnik/

 

Weź udział w ankiecie „Polacy wobec Wielkiego Postu”

Ankieta nr 125855763
przygotowana dla:

Aby wziąć w niej udział, wystarczy kliknąć na jedną z poniższych odpowiedzi:

Według badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z 2016 roku, tylko 36% katolików w Polsce uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, a do Komunii Świętej przystąpiło jedynie 16%. Wyniki jasno wskazują, że z roku na rok Polacy coraz mniej aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła.

Chcemy sprawdzić, czy ta tendencja się utrzymuje oraz czy aktywne promowanie praktyk pobożnościowych wśród naszych rodaków może zmienić tę niepokojącą sytuację. Dlatego przygotowaliśmy pilną ankietę której celem jest pozyskanie opinii Polaków na temat sposobu przeżywania okresu Wielkiego Postu. Wypełnienie jej zajmie Pani najwyżej 2 minuty. Pani głos ma wielkie znaczenie!

Link do udziału w badaniu opinii – kliknij tutaj, aby przejść do ankiety

UWAGA! Ankieta wygasa 23 marca 2019 roku o godzinie 23:59.

Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

  Z OBŁOKU ŚWIETLANEGO ODEZWAŁ SIĘ GŁOS OJCA: TO JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY JEGO SŁUCHAJCIE.

   Podobny obraz  Panie Jezu nasz BOŻE bardzo prosimy o wskazówki dla Narodu Polskiego na trudne czasy, które będą, gdy nie będziesz KRÓLEM POLSKI.

 PAN JEZUS

Mój Narodzie Polski oszukiwany przez lata i źle prowadzony przez polityków obcokrajowców, a także duchownych wyznających innego pana. Błogosławię was na ten, jeszcze trwający czas.  Ten ROK 2019 jest ROKIEM ŁASKI i dlatego przybywajcie do konfesjonałów i oczyśćcie swoje sumienia i serca z nagromadzonych grzechów popełnianych myślą, mową i uczynkami, aby nie były przy spotkaniu ze Mną waszymi oskarżeniami. Pragnę czystych serc z odpokutowanymi winami i nie czekajcie końca, lecz jak najprędzej, gdy jeszcze są Moi kapłani. Gdy przyjdą czasy z demonicznymi rozkazami – będzie za późno, gdyż Watykańska masoneria Moje Najświętsze Ciało wam poodbiera. Kapłani będą zastraszani, karani i wyganiani i tak będzie jak przed wojnami, że ludzie będą kłaść stuły i ornaty na Moim Ołtarzu w podziemnej sali. Proszę – skorzystajcie z Mojego zaproszenia, bo nadchodzi czas lucyferycznego zwodzenia. Ten ROK jest jeszcze w miarę normalny, tylko trochę z demonami oswajany.  TO WSZYSTKO NASTĄPI, GDY NIE BĘDĘ OFICJALNIE UZNANY KRÓLEM POLSKI, BO JUŻ ZACZYNA U WAS W POLSCE I POLSKĄ RZĄDZIĆ BEZBOŻNY NARÓD ŻYDOWSKI. Ci ludzie przed wiekami narobili wiele zamieszania według ich talmudycznego ułożonego prawa chętni nad ludźmi panowania. Nie będę mówił o innych ludziach – wrogów Boga Ojca i Moich. Rządzący Izraelici od lat pchają swój Naród do piekielnej kaźni. W XXI wieku nauka i technika jest tak wysoko rozwinięta, że dostępne są materiały religijne – katolickie o Bogu w Trójcy Przenajświętszym Jedynym i każdy może sam znaleźć dla siebie drogę do zbawienia na wieczność w Niebie. Więc nikt nie może mieć pretensji do nikogo, lecz do siebie. Proszę was Moi wierni katolicy o Modlitwy, Msze Święte  i Różańce z rozważaniem, abyście mogli cieszyć się ostatni raz na Ziemi naszym spotkaniem. Błogosławię was wszystkich i tych dobrych Moich katolików, a także tych ludzi złych, że może pozbędą się lucyferycznych nawyków. Nie poddawajcie się żadnemu bezbożnemu zarządzeniu przeciwko Mnie Bogu, bo nadchodzą czasy dla ludzkości złowieszcze. Noście Sakramentalia, Książeczki do Nabożeństwa i Różańce, wodę święconą często używajcie, „Przykazania Boże” przestrzegajcie. Bądźcie Moimi wiernymi katolikami, bo pragnę waszej wielkiej ilości pomimo przykrości ze strony bezbożnych i aby jak najwięcej ludzi mogło być na Ziemi do Mnie podobnych. Do ostatniego dnia walczcie o Mnie – KRÓLA POLSKI, a tym samym o POKÓJ, bo warto – nawet, gdy będą paliły się już miasta i wioski. Pamiętajcie – Ja Jestem z wami do końca waszych dni i wołajcie do Mnie o pomoc i do Królowej waszej Maryi i módlcie się do Niej w każdej chwili. Przypominam wam Moi katolicy – niech nikt nie przyjmie czipa do ciała swego, gdyż jest to wyrok do piekła gorącego.  Gdy ze strachu go przyjmujesz, to i tak was katolików odłączą od mózgu lucyferycznego i ten wyrok jest do piekła diabelskiego. Zachowujcie swoje ciała nieskażone obcymi ciałami w postaci czipa, bo wyrok jest jeden: Niebo bez czipa a piekło z czipem. TO WSZYSTKO SIĘ STANIE GDY NIE BĘDĘ KRÓLEM POLSKI UZNANY, NATOMIAST, GDY BĘDĘ KRÓLEM POLSKI, TO POKÓJ I ZGODA NASTANIE. Jezus Chrystus Miłosierny”.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRYCH DROGA NIESKALANA, KTÓRZY POSTĘPUJĄ ZGODNIE Z PRAWEM BOŻYM. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ZACHOWUJĄ JEGO NAPOMNIENIA. STWÓRZ BOŻE WE MNIE SERCE CZYSTE I ODNÓW WE MNIE MOC DUCHA. PAN MOIM ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM, KOGO MIAŁBYM SIĘ BAĆ? SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY UFA PANU I KTÓRY NIE IDZIE ZA RADĄ WYSTĘPNYCH

                               Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa za narod polski

„Ogień zapłonie, by zaświadczyć, że dwa plus dwa to cztery. Miecze zostaną wyciągnięte na dowód, że liście latem są zielone.”
(“Heretycy” G.K. Chesterton)

UN_cGO_2019_ru.jpg

podstawowym prawem każdej kobiety jest prawo do życia (to jasne, jak dwa plus dwa). Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa jednak inaczej.

Czy zechcą Państwo pomóc nam bronić prawa do życia i rzeczywiście podstawowych praw kobiet?

 Tak, złożę DAROWIZNĘ.

Od 11 do 22 marca w siedzibie ONZ w Nowym Jorku ma miejsce doroczna sesja Komisji Statusu Kobiet (CSW). Kilku aktywistów z CitizenGO już tam jest i biorą w niej czynny udział.
Status kobiet w wielu miejscach na świecie, zarówno pod względem prawnym, jak i społecznym, jest zatrważający. Jest czymś bardzo wartościowym i koniecznym, aby międzynarodowe instytucje poświęcały uwagę, czas i zasoby, aby to zmienić, szczególnie w krajach słabo rozwiniętych.

Na sesji CSW reprezentanci państw członkowskich ONZ powinni skupić się na poszukiwaniu rozwiązań mających na celu wyeliminowanie ubóstwa i głodu, poprawę zdrowia i edukacji kobiet, a także stworzenie programów zapewniających dostęp do wody pitnej. Są to kluczowe potrzeby kobiet w wielu niezamożnych krajach.

Wszędzie jednak, a w szczególności w tak zwanych krajach “pierwszego świata” ONZ powinno skupić się na obronie prawa do życia, najważniejszego ze wszystkich praw.
Czytaj dalej

 

https://gloria.tv/video/s9wMjfCLY9x929TkzZ6sqUuEK

Dlaczego Ks.Piotr Natanek krytykuje nasze Radio Chrystusa Króla z Chicago i namawia ludzi, aby nie uczestniczyli w Kongresach z nami, a my go bardzo szanujemy dziękujemy za takie wspaniałe i pouczające homilie oparte na Prawdzie Bożej. Przecież to Radio zorganizowało 9 Kongresów tylko dla Polaków a Ksiądz mógłby z nami razem prowadzić te spotkania. My nie krytykujemy go, że odebrał Panu Jezusowi Królowi Świata Koronę władzy na Ziemi i dlatego Pan Jezus KRÓL ma trudności z dotarciem do Episkopatu i do Rządu. To nie po Bożemu drogi Księże Piotrze a Pan Jezus prosi – żyjcie wszyscy w zgodzie, bo idą ciężkie czasy. ( 25 minuta) mk.

Znalezione obrazy dla zapytania SW. JOZEF
(Mt 1, 16. 18-21. 24a) 
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania SW. JOZEF
Kazanie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
 

Wierny żywiciel i opiekun
Ogólna zasada przy udzielaniu rozumnemu stworzeniu wszystkich łask szczególnych jest następująca: ilekroć Boża Opatrzność wybiera kogoś do jakiegoś specjalnego zadania lub do jakiegoś wyjątkowego stanu, daje wszelkie charyzmaty, które tak wybranej osobie są potrzebne do spełnienia jej zadania i powiększają jej piękno duchowe. 
Sprawdziło się to najbardziej na osobie świętego Józefa, przybranego ojca Jezusa Chrystusa i prawdziwego Oblubieńca Królowej świata i Pani Anielskiej. Został on wybrany przez przedwiecznego Ojca na wiernego żywiciela i stróża największych Jego skarbów, mianowicie Jego Syna i Jego Oblubienicy. Ponieważ zadanie to wypełnił on w sposób jak najwierniejszy, dlatego Pan powiedział do niego: „Sługo dobry i wierny, wejdź do wesela Pana twego”. 
Jeżeli rozważa się stosunek św. Józefa do całego Kościoła Chrystusowego, to czyż nie jest on tym człowiekiem wybranym i wyjątkowym, przez którego i pod opieką którego Chrystus stopniowo i w sposób godny został wprowadzony na świat? Jeżeli więc cały Kościół jest dłużnikiem Dziewicy Matki, ponieważ przez Nią otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność i specjalny szacunek winien właśnie świętemu Józefowi. 
On bowiem jest zakończeniem Starego Testamentu, w nim godność patriarchów i proroków otrzymuje przyobiecany owoc. On sam w sposób cielesny posiadł to, co łaskawość Boża obiecała patriarchom i prorokom. 
Zaiste nie należy wątpić, że Chrystus nie odmówił mu w niebie przywiązania, szacunku i najgłębszej czci, którą mu okazywał za życia ziemskiego, tak jak syn swemu ojcu, raczej uzupełnił je i uczynił doskonalsze. 
Dlatego całkiem słusznie Pan mówi: „Wejdź do wesela Pana twego”. Stąd, chociaż radość wiecznej szczęśliwości wstępuje w serce człowieka, Pan wolał mu powiedzieć: „Wejdź do wesela”, aby w sposób symboliczny zaznaczyć, że ta radość nie tylko znajduje się w nim wewnątrz, ale także zewnątrz otacza go i pochłania, zanurzając go jakby w bezkresnym oceanie. 
Pomnij przeto na nas, święty Józefie, i twoimi modlitwami wstawiaj się u Tego, który uchodził za twojego Syna. Spraw także, aby łaskawa dla nas była twoja Oblubienica, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOÅšCIOÅ A
Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
 

Oczyśćcie wasze dusze na przyjęcie Ducha Świętego
„Cieszcie się niebiosa i niech raduje się ziemia” z powodu tych, którzy będą pokropieni hizopem i oczyszczeni hizopem duchowym, mocą Tego, który w czasie swej męki został napojony przy pomocy hizopu i trzciny. Niech cieszą się również moce niebieskie, natomiast dusze, które mają złączyć się z duchowym Oblubieńcem, niech się przygotują. Rozlega się bowiem „głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pana”. 
Naśladujcie więc, synowie sprawiedliwości, Jana zachęcającego i mówiącego: „Prostujcie drogę Pana”; usuńcie wszelkie przeszkody i zawady, abyście zdążali do życia wiecznego drogą prostą. Przez szczerą wiarę przygotujcie czyste naczynia waszych dusz na przyjęcie Ducha Świętego. Zacznijcie obmywać wasze szaty przez pokutę, abyście wezwani do komnaty Oblubieńca, znaleźli się tam czyści. 
Oblubieniec bowiem wzywa wszystkich bez wyjątku, ponieważ jest hojny i wspaniałomyślny w swej łasce. Wszyscy gromadzimy się zwoływani donośnym głosem posłańców, następnie On sam rozpoznaje tych, którzy wchodzą na owe gody, które są figurą chrztu. 
Oby nikomu z tych, którzy wpisali się na listę, nie przydarzyło się usłyszeć: „Przyjacielu, jak tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”. Natomiast, oby dane było wam wszystkim usłyszeć: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach, postawię cię nad wielkimi. Wejdź do radości twego pana”. 
Dotąd bowiem staliście poza bramą. Obyście wszyscy mogli powiedzieć: „Wprowadził mnie król do swojej komnaty. Niech raduje się dusza moja w Panu; przyodział mnie szatą zbawienia i płaszczem radości; otoczył mi głowę opaską jakby oblubieńcowi i jak oblubienicę przyodział mnie czystym złotem”. 
Oby dusze was wszystkich były bez zmazy lub zmarszczki, czy czegoś podobnego, nie mówię przed przyjęciem łaski chrztu – bo zostaliście właśnie wezwani do uwolnienia się z grzechów – ale gdy zostanie udzielona łaska, niech wasze sumienia nie obciążone niczym, co zasługiwałoby na potępienie, skutecznie z nią współpracują.  Czytaj dalej

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ – 11 marzec 2019 r.

„Pan Bóg powiedział do Mojżesza: Przemów do całej społeczności i powiedz im (..) nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, ani oszukiwać jeden drugiego, nie będziecie przysięgać fałszywie, nie będziesz uciskał bliźniego, ani go wyzyskiwał. Nie będziesz złorzeczył – ale będziesz bał się Boga Twego. Nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków, nie będziesz szerzył oszczerstw, nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz w sercu żywił nienawiści, ani urazy do brata”.

EWANGELIA wg. MATEUSZA – 11 marca 2019 r.

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej Chwale, a z Nim wszyscy Aniołowie, a wtedy zasiądzie na na swoim tronie pełnym pełnym chwały. I zgromadzą się wszystkie narody, a On oddzieli ludzi jednych od drugich (…) Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie błogosławieni u Ojca Mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata(..) Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie:”Idźcie precz ode Mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom! (…) I pójdą ci na wieczną karę – sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

SŁOWA TWOJE PANIE SĄ DUCHEM I ŻYCIEM. TY MASZ SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO. SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY MIESZKAJĄ W TWOIM DOMU PANIE, BĘDĄ CIEBIE WYCHWALALI NA WIEKI. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE DAŁ SWOJEGO SYNA JEDNORODZONEGO I KAŻDY KTO W NIEGO WIERZY – MA ŻYCIE WIECZNE.                          

                                                             Podobny obraz

  Panie Jezu bardzo prosimy o Błogosławieństwo Twoje Boże dla Wszystkich Uczestników KONFERENCJI w Warszawie 16.03.19 r.

PAN JEZUS „Polacy są oszukiwani i okradani przez rządzących polityków od zawsze i za każdym razem w inny sposób. POLSKA jest opanowana przez siły tak mocne, że sam Naród Polski nie będzie mógł wydostać się z niewoli wrogów, a jest ich sporo. Każdy wróg organizuje kradzież i niszczy POLSKĘ bulwersującym sposobem. Nam w Niebie jest bardzo smutno patrzeć na Naród Polski, gdyż pomagają w tej grabieży duchowni rządzący Episkopatem i Moim Kościołem Katolickim – akceptują rozboje i rozbiory Polski.  Dlatego proszę was Polacy w Polsce i poza jej granicami łączcie się pod ochroną Jezusa Chrystusa „KRÓLA POLSKI”, bo już wiele razy Maryja i Ja hamowaliśmy wojenne wnioski. Proszę was Mój Narodzie oszukiwany przez waszych „niby przyjaciół” medialnych począwszy od „Radia Maryja” – Tadeusza Rydzyka, który to fortunę na krzywdzie waszej zbija. Obecnie tak dużo ludzi z Rządu i z Episkopatu jest zamieszanych w zniszczenie Narodu Polskiego różnymi sposobami, że tylko My w Niebie litujemy się nad wami. Dlatego wy Polacy trzymajcie się między sobą, a wasze sumienia niech drobne spory między wami łagodzą. „KTÓŻ  jak BÓG” często mówcie i Różańcami waszą Ojczyznę okrążajcie. Nie kłóćcie się między sobą, lecz ratujcie wasze dusze w konfesjonale i trwajcie w przyjaźni na stałe. Wiecie, że od dawna  trwają walki Naszych Aniołów z mieszkańcami piekła, a walka o was jest zaciekła. TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI ZWYCIĘŻY WSZELKIE ZŁO – więc szukajcie ratunku w Modlitwie Różańcowej i zapraszajcie do Modlitw Aniołów i Świętych z Nieba, bo teraz, to dla wielu mieszkańców Ziemi pomocy potrzeba. Zostawcie niedomówienia i pomówienia między sobą, gdyż wkrótce świat będzie ogarnięty wojenną trwogą. Wojna może być w różnej postaci: myślą, mową i czynem – więc nie dochodźcie i nie posądzajcie kto jest czemuś winien, a pogódźcie się i nabierzcie odwagi, bo będą na tych dobrych i Bożych ludzi przeróżne ataki. Proszę was Polacy zrozumcie kto jest wasz wróg i nie upadajcie mu do nóg, lecz walczcie jak umiecie, bo ci wszyscy przeciwnicy Moi – KRÓLA POLSKI, to pospolite śmieci”.  Dlatego bardzo Jestem rad, że zbieracie się w Warszawie na KONFERENCJI i mam nadzieję, że Patriotów Polskich narodzi się więcej. Walczcie i módlcie się, aby politycy w Rządzie i hierarchowie w Episkopacie nie zwalali obowiązków jedni na drugich, bo win macie wszyscy bez liku. Powiadam wam – posłuchajcie Mnie teraz, gdyż ten ROK będzie ostatni dla was normalny jeśli nie będę KRÓLEM POLSKI, gdyż wasi wrogowie z wielu krajów i nacji organizują i planują pastwić się nad wami, a będą mieli mnóstwo okazji.  BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ NA POTRZEBY NARODU POLSKIEGO, A CI PRZECIWNICY BOGA, LUDZI i POKOJU BĘDĄ NA WIECZNOŚĆ W PIEKIELNYM GNOJU. JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 10 marca 2019 r. o godzinie 13

  Módlmy się:

– za Pasterzy Kościoła, aby z troską strzegli depozytu wiary i konsekwentnie głosili Ewangelię słowem i życiem – Ciebie Boże prosimy….

– za ustanawiających prawo, aby było zakorzenione w Bożej mądrości oraz sędziów, aby wydawali sprawiedliwe wyroki – Ciebie prosim y

– za rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby z miłością upominali dzieci i młodzież – Ciebie Boże prosimy….

Gdybyśmy żyli każdego dnia, jakby umierając – nie grzeszylibyśmy. Niepewne jest nasze życie, a każdy dzień odmierzany jest przez Opatrzność. Mając takie usposobienie – nie zbłądzimy, nie będziemy się gniewać na nikogo ze wszystkimi żyjąc w zgodzie.To co czynimy za życia odbija się echem w wieczności.

                                                             

Ostanie z 2013 r orędzie Anioła Stróża Polski

https://gloria.tv/article/LJb1dPWAF1b43ynggU6CMMTzi   

Im bardziej was będą prześladować, tym głośniej odmawiajcie Różaniec.

 APOKALIPSA, która ma dotknąć POLSKĘ                                                                                     Wanda Stańska-Prószyńska: APOKALIPSA, która ma dotknąć POLSKĘ

czy pytałeś się Pana Boga – „po co żyjesz” 

Ważne! Polska patriotka z Paryża apeluje do polskiego rządu „Żydzi chcą przejąć Polskę”

 

 

Zobacz obraz na Twitterze

W internecie nic nie ginie. Obecny wiceprezydent Warszawy zaczynał swoją karierę polityczną już w latach 90. Był wówczas związany z… Porozumieniem Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Użytkownicy sieci wygrzebali wspólne zdjęcie prezesa PiS i Pawła Rabieja sprzed lat.

Jak się okazało, autorem zdjęcia jest reporter „Gazety Wyborczej” Sławomir Kamiński. Fotografia została zrobiona 8 sierpnia 1993 roku, podczas konferencji prasowej po powrocie Jarosława Kaczyńskiego z pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po prawicy prezesa PiS siedzi młody Paweł Rabiej, który w tamtym okresie pracował przy kampanii wyborczej Porozumienia Centrum.

Obecny wiceprezydent Warszawy, zanim został rzecznikiem Nowoczesnej, jeszcze na początku lat 90. Jako dziennikarz współpracował z braćmi Kaczyńskimi przy pisaniu książek o Mieczysławie Wachowskim i Annie Walentynowicz.

Dzisiaj Paweł Rabiej, zadeklarowany homoseksualista, otwarcie przyznał do czego dąży środowisko LGBT. – Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją – powiedział w wywiadzie z Robertem Mazurkiem dla Dziennika Gazety Prawnej.

Jak podkreślają środowiska narodowe, działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie karty LGBT nie są klarowne. Niedawno PiS chciał zablokować poświęconą temu tematowi konferencję Roberta Winnickiego.

– Po godz. 16 pani minister Kaczmarska, minister mianowana przez marszałka Kuchcińskiego, zakazuje posiedzenia tego zespołu debaty publicznej mimo, że nie przemawiają za tym żadne względy administracyjne. Mamy salę, mamy gdzie się spotkać, wszystko jest, by debatować na poważnie o tej indoktrynacji, którą szykują Warszawiakom i warszawskim dzieciom władze z Trzaskowskim na czele – podkreślał Winnicki.

 Pani minister Kaczmarska nominowana przez PiS, pana marszałka Kuchcińskiego zabrania tej debata. Oczywiście ta debata o godz. 18.30 transmitowana przez nas odbędzie się. Ona się odbędzie dzięki uprzejmości Ordo Iuris, które również będzie brało udział w tym posiedzeniu zaraz obok Sejmu w ich siedzibie. Stamtąd będziemy transmitować tę debatę, zabronioną przez pisowskim nominatów w Sejmie – powiedział.

– Jeśli dzisiaj słyszymy, że rządząca partia opowiada się przeciwko homopropagandzie, przeciwko LGBT, to pamiętajmy, że „po czynach ich poznacie”. To, co robi dzisiaj minister Kaczmarska – nie po raz pierwszy – w parlamencie, to jest po prostu skandal. Ale tak właśnie oni działają. Jeśli ktoś wykazuje prawdziwe intencje do walki o polską tradycję, obyczaj czy interes polityczny, to oni będą zakazywać na ten temat debaty w miejscu, gdzie ona się powinna toczyć, czyli w Sejmie Rzeczypospolitej – zapowiedział poseł Ruchu Narodowego.

https://nczas.com/2019/03/15/kaczynski-i-rabiej-byli-naprawde-blisko-zdjecie-sprzed-lat-ujawnia-prawde-foto/

UWAGA – WARSZAWSCY RODZICE – w ten poniedziałek 18.03.2019 o godz.16-tej na Placu Bankowym – protest przeciwko LGBT – brońcie swoich dzieci !!!!!!!!!!!!!!1

ks Pelanowski – ciekawie o Franciszku – https://www.youtube.com/watch?v=BO4wHsbRVsE

zabawa w Watykanie dla Franciszka – https://www.youtube.com/watch?v=gq-G9H4qrkU

św. Franciszek z Asyżu o Franciszku ?

https://www.youtube.com/watch?v=aXMgMDlQf6Y

czy nadchodzi GNIEW BOŻY ?  – ks Pelanowski – https://www.youtube.com/watch?v=HgyYSDLeUBY

oraz o uchodźcach – mocne

https://www.youtube.com/watch?v=oymaJSuWHxM

walka wojownika w ciemnościach wiary – ks Kostrzewa – https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2019/03/15/ks-slawomir-kostrzewa-walka-wojownika-w-ciemnosciach-wiary/

Uwaga rodzice – homoseksualiści zaadoptują twoje dzieci !!!

https://www.pch24.pl/pawel-rabiej-ujawnia-prawdziwe-cele-srodowisk-homoseksualnych–najpierw-zwiazki-partnerskie–na-koncu-adopcja-dzieci,66864,i.html

Modlitwa o powołania do KAPŁAŃSTWA – zamiast wyświęcania żonatych – abp https://www.pch24.pl/bp-schneider–modlitwa-o-powolania-zamiast-wyswiecanie-zonatych,66862,i.html

Biskup Szneider – wykluczony ! – otwiera własną stronę internetową i odpowiada na pytanie https://gloria.tv/article/Dbn7z6M7ciQQ4Keb8g2fR2nBU

ks Idziak – Kościół wchodzi w czas Ogrójca – bo odszedł od ŚWIATŁA

 – https://www.youtube.com/watch?v=6GnghnnWL-k

1/3 ludzi z powodu nieczystości idzie do piekła

 – https://www.youtube.com/watch?v=MW65WoHbBmk

ostrzeżenie i oświetlenie sumień, aby się nawrócić

 – https://www.youtube.com/watch?v=QzN9-obn6jw

szok SUPER BOWL – podoba się …Franciszkowi

https://www.youtube.com/watch?v=4dLSb5Zz8dg

Sprawę skomentował Tomasz Kalinowski z Marszu Niepodległości.

Rabiej i Trzaskowski odkryli karty. Chodzi im o przyzwyczajenie ludzi do dewiacji, a następnie o adopcje niewinnych dzieci przez dewiantów. Zatrzymajmy zboczeńców #StopPedofilii

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zapowiedział, że jego celem jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. – Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło – zapowiedział.

W Polsce trwa prawdziwa burza o podpisaną przez władze Warszawy Deklarację LGBT+. Główna oś sporu to dyskusja wokół interpretacji „Standardów Edukacji Seksualnej” Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Deklaracja zakłada bazowanie na dokumencie WHO, a ten zawiera m.in. informacje o przekazywaniu dzieciom wiedzy na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała”. Treść całego dokumentu jest dostępna TUTAJ.

Adopcja dzieci przez dewiantów

Do sprawy w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” odniósł się Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. – Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją – mówił Rabiej.

wttps://medianarodowe.com/rabiej-adopcja-dzieci/

Znalezione obrazy dla zapytania WIELKI POST
(Łk 9, 28b-36) 
 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
 
Obejrzyj film „O UTRAPIENIACH ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 15 stycznia 2017 r.” w YouTube

Obejrzyj film „Nowe szokujące INFO ws. Adamowicza! Kto naprawdę stoi za UKŁADEM i wybory w Gdańsku?” w YouTube

https://youtu.be/LGhlYUGwOL0

 

Z wielką radością przesyłam Pani najnowszy newsletter Dla Duszy.

Ze względu na przypadający w Kościele czas Wielkiego Postu, tym razem poruszyliśmy temat duchowej odnowy. Warto pamiętać, że Wielki Post to czas refleksji i pracy nad sobą, na co zwracał uwagę między innymi święty Stanisław Papczyński.

Życzę owocnej lektury i modlę się o potrzebne łaski dla Pani na cały okres Wielkiego Postu.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
im. Ks. Piotra Skargi

Jak dostrzec Boga w czasie Wielkiego Postu

Życie wielu z nas układa się dobrze. Oczywiście, nie wszystkich, ale wielu. Nie doskwierają nam żadne poważniejsze problemy, a wszelkie podstawowe potrzeby zaspokajamy codziennie bez większego wysiłku.

Czytaj dalej

 Podobny obraz Panie Jezu bardzo proszę o Błogosławieństwo w dniu moich Imienin – 1 stycznia 2019 r. Czy w tym roku 2019 będzie jeszcze POKÓJ, czy powinniśmy już opuścić Amerykę?

                                                                    PAN JEZUS 

   „Moja ty Mieczysława wybrana do Moich Słów w świat rozsyłania – dla ciebie, to już ten świat jest mało wart.  Żyjesz, bo Ja tak chcę, lecz pisz do Episkopatu  i Rządu, żeby nauczyli się przestrzegać  PRAWA BOŻE i aby chcieli żyć jak Bóg przykazał, bo w tym roku na podstawie waszych zachowań nawet dziecko to powie, że tylko ten nie chce panowania Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI ,kto ma w głowie zamysły diabelskie. Ty Moja Mieczysława otulasz Mnie Bożą Chwałą i będziesz jeszcze   w Chicago, bo Antychryst nie ujawnił się jeszcze. Ludzie zgadują, że „ten, czy tamten”, a lepiej niech modlą się o nawrócenie Episkopatu, gdyż jeszcze nie czas na to. Żyj dla Mnie i dla rodziny i dla świata całego – posyłaj Moje Słowa do Episkopatu i do Rządu każdego. Jak prosiłaś o cierpienie, to ofiaruj za grzeszników i za dusze w czyśćcu będące a wtedy będziesz jechać do Polski, gdy będzie czas niepokojący. Owszem teraz ludzie się buntują i przeciwko sobie nawzajem zemsty knują, ale to BÓG rządzi całym światem, a wy ludzie trwajcie na Modlitwie Różańcowej, pokutujcie i do powrotu do Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego się przygotujcie . Amen. Jezus Chrystus Miłosierny”.

                                                      Znalezione obrazy dla zapytania duch Å›wiÄ™ty

                     Panie Jezu – czy powiedziałeś że przyszedłeś zbawiać świat i człowieka każdego?

  PAN JEZUS

„A dlaczego powiedziałem: „przyszedłem zbawić świat, lecz nie człowieka każdego”? Jak mogę zbawiać ludzi, którzy byli mordercami i bez skrupułów odbierali życie nawet dzieciom, których to    Ja Bóg do życia powołałem. Skoro tacy ludzie są przeciwko Mnie, to Ja nie będę ich z nienawiści do Boga nagradzać Niebem. Przecież każdy człowiek sam wybiera wieczną przyszłość swoją. Obecnie Rządzący politycznie i religijnie, którzy służą dwóm bogom też nie będą zbawieni, gdyż oni dobrze wiedzą wszystko o Mnie i o Moim przeciwniku lucyferze. Skoro wybrali Mojego wroga, to nie będą zbawieni. Oni – szczególnie duchowni będą maltretowani przez demonów w piekle, że ich posłuchali, a mieli wybór szczęśliwego Nieba. To tak jakby oni faryzeusze robili Mnie wszystko na złość. Jeszcze wam powiem, że ci duchowni, którzy nakazują błądzić ludziom są obciążeni grzechami tych ludzi. Na świecie po to są prorocy, mistycy i inni ludzie wybrani, aby ich pytać i im uwierzyć. Amen. Jezus Chrystus Najwyższy Sędzia radzi wam, abyście czytali i przestrzegali Nasze Orędzia”.                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania jezus krol pokoju

Panie Jezu czy mogę już zakończyć naszą KSIĄŻKĘ – „Jezuniu moja Miłości”.”

  PAN JEZUS ” Moja ukochana Mieczysława rozmawia ze Mną od rana. Tak, proszę zakończ Książkę, bo już zbliża się czas rozliczania. Polacy – mówię: w zgodzie żyjcie i grzechy wasze z całego życia zmyjcie. Już dość mamy waszego obrażania Mnie i całej Trójcy Przenajświętszej i Maryi Królowej waszej, a tak naprawdę, to nie macie zamiaru zmieniać swego życia, aby nie było wiernych dobremu Bogu.  A Ja proszę was czuwajcie i swoje dusze nawracajcie”. 

                                               Znalezione obrazy dla zapytania duch Å›wiÄ™ty

DUCH ŚWIĘTY

„Tak Moi kochani Polacy wy wiecie co POKÓJ i WOJNA znaczy.  Ponawiam Moje starania, abyście nie grzeszyli więcej i ze wszystkim zwracajcie się do swego Pana. Bardzo owocnie pracujcie nad waszymi duszami, lecz macie trudności z żydowskimi osobami. Naród Żydowski sam się uwielbia i nigdy POKOJU nie ma.   Teraz też szukają zaczepki, a co gorsze – wysyłają waszych żołnierzy, aby ginęli w wojennej żydowskiej diasporze. Naród wasz Polski błądzi – to jest nieposłuszeństwo Bogu Ojcu, bo nie wierzycie w podpowiedzi Jego i będą was atakowali żydowscy agresorzy podli. Żal jest Nam was Polaków, bo już dużo jest na was ataków. Zawsze pośćcie i módlcie się o Boże panowanie na Ziemi, a wtedy wszystko na dobro się zmieni”.

„PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU, PROSTUJCIE ŚCIEŻKI DLA NIEGO – WSZYSCY LUDZIE UJRZĄ ZBAWIENIE BOŻE. OTWÓRZ BOŻE NASZE SERCA, ABYŚMY UWAŻNIE SŁUCHALI SŁOWA SYNA TWOJEGO. WIELOKROTNIE  PRZEMAWIAŁ NIEGDYŚ BÓG DO OJCÓW PRZEZ PROROKÓW, A W TYCH OSTATECZNYCH DNIACH PRZEMÓWIŁ DO NAS PRZEZ SYNA. KOŚCIELE ŚWIĘTY CHWAL SWOJEGO PANA. PRZYBĄDŹ PANIE TY JESTEŚ KRÓLEM WSZYSTKIEGO”.

ZOBACZCIE POLACY JAK PRZYSIĘGAJĄ ŻYDZI WIERNOŚĆ IZRAELOWI – PRAWA RĘKA NA SERCU         I NIE PATRZĄ NA OŁTARZ……ŻYDZI TYLKO OBIECUJĄ I KŁAMIĄ – DOWODÓW JEST MOC.

Obrona „chrześcijańskich wartości”. Wyborczy lep na katolika

Wyborcza machina ruszyła na dobre. Politycy znów licytują się na deklaracje. Wśród nich znalazły się też składane przez polityków PiS „obietnice cywilizacyjne” – obrona chrześcijańskiej spuścizny i sprzeciw wobec narzucania ideologicznego lewicowego dyktatu. I co z tego? Nic! Genderowa konwencja wciąż obowiązuje, życie nienarodzonych nie jest dostatecznie chronione, a po polskich samorządach w najlepsze hasają tęczowi aktywiści. Bo zdaje się tu nie chodzi o walkę z gender, obronę tradycji, ale o zyskanie w oczach katolickich wyborców.

W Polsce od 2015 roku rządzi „Zjednoczona Prawica”, której politycy wielokrotnie deklarowali przywiązanie do katolickiej wiary oraz deklarowali, że bronią „wartości chrześcijańskich”, także w Europie. Politycy ci, mimo posiadanej władzy, nie zdecydowali się na wypowiedzenie konwencji stambulskiej, która pod przykrywką walki z przemocą powoli zmienia polskie prawo w duchu ideologii gender. Nic nie uczyniono, by zwiększyć prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych. Dziś znów z ust polityków „prawicy” słyszymy o obronie „wartości”. I słyszeć będziemy coraz częściej, wszak wybory coraz bliżej, a element walki ideologicznej jest czynnikiem mocno różnicującym (niestety tylko w deklaracjach) polityków „Zjednoczonej Prawicy” i „Koalicji Europejskiej”.

 

Co znów nam obiecają?

Czytaj dalej

Orędzie z 7 marca 2019 Najświętszej Maryi Panny Gwiezdnej (Portugalia) udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge, Kanada. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Tłumaczenie M.Tuszyńska– w podziękowaniu w dniu imienin naszemu ks. proboszczowi za trud pracy i serdecznej o nas troski 

 

Chrońcie Moje Słowa, Przenajświętsza Trójca 

 

Mój kochany i wszystkie Nasze umiłowane dzieci, to jest Maryja, Matka Wszystkich Naszych Dzieci. Przychodzę, aby podziękować wam za posłuchanie Boga Ojca i za modlenie się Modlitwą o Przejście Jerycha. Mój Ojciec był zadowolony, słysząc tych, którzy Go posłuchali. 

Czytaj dalej

             Piszmy do MEN
zdjęcie

 
Na naszych oczach toczy się walka o dusze polskich dzieci. Nie może w niej zabraknąć głosu każdego z nas. Domagajmy się od rządzących wprowadzenia jednoznacznego zakazu homopropagandy w szkole i zabezpieczenia dzieci przed skutkami takich dokumentów jak Deklaracja LGBT+, podpisana niedawno przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
  Nie bójmy się zabrać głosu również w obronie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która odważnie wskazała na zagrożenia związane z seksedukacją prowadzoną według standardów WHO. „Jako rodzice zatroskani o dobro swoich dzieci, którym nie jest obojętny los każdej polskiej rodziny, pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie próbami wprowadzenia tzw. Karty LGBT w warszawskich szkołach” – czytamy w apelu do minister Anny Zalewskiej, przygotowanym przez redakcję „Naszego Dziennika”. „Domagamy się zdecydowanego stanowiska resortu edukacji w obronie Barbary Nowak i pilnego podjęcia kroków w celu zabezpieczenia dzieci przed szkodliwymi treściami, wpajanymi przez niepożądanych edukatorów” – głosi petycja.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2123132457997131&id=100009011927940&sfnsn=mo

Znalezione obrazy dla zapytania jezus sedzia sprawiedliwy

Panie Jezu to ten paszkwil na nasze Radio www.radioChrystususaKróla.com w Chicago od Krzysztofa i jego żony Małgorzaty Czy on pytał Ciebie swego Pana i Króla skoro miał odwagę nazwać swoje internetowe Radio CHRYSTUSA KRÓLA?

                                                                             PAN JEZUS

   „Krzysztof z Łodzi pracuje teraz na falach egoistycznych i choćby nawet starał się żyć ze Mną  w zgodzie , to jego pycha wynoszona na zasadzie „mieć dużo” nawet finansów powoduje, że zapomina o zasadach kulturalnych i upomina wiele osób plotkując na innych z dalekich dystansów. Gdy dalej tak będzie postępował bezmyślnie, to jak Stanisławowi  czar panowania wśród ludzi nieodwracalnie pryśnie. Dlaczego Krzysztof i Małgorzata Mnie nie pytacie o wszystko – swego Pana? Nie rządźcie się Radiem z Moim Królewskim Imieniem, bo będziecie dla wielu obciążeniem, choć już jesteście od dawna, gdyż w sercach waszych panuje dla bliźniego pogarda. Jak możecie rządzić się na Mojej Ziemi, ale gdy będziecie pytali Mnie KRÓLA i oddacie siebie i rodzinę całą Mnie KRÓLOWI POLSKI, to serca wasze na Miłosierne odmienię. Jezus Chrystus KRÓL POLSKI”. 

                                                        *****************************

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago dnia 14.03 19 r. o godz.10 rano

Znalezione obrazy dla zapytania dobry lotr

Dzień I
Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa, prosimy cię
pokornie, wstawiaj się za ………………., który ………………. (wymienić: nałóg, grzech, niestosowne
upodobanie, itp.), aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem i zerwał ze swoim grzechem (nałogiem…).
Módlmy się: Jezu, wspomnij na …………..,
gdy przyjdziesz do Swego Królestwa. Ojcze
nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

AGROUNIA – MICHAŁ KOŁODZIELCZYK –

ROLNICY BRONIĄ POLSKIEGO ROLNICTWA PRZED WROGAMI OKUPANTAMI ŻYDAMI MORDERCAMI POLAKÓW NISZCZYCIELAMI  POLSKI

https://www.facebook.com/839836999405197/posts/2142463142475903/?sfnsn=mo

NISZCZENIE POLSKI – PRZEZ RZĄD ŻYDOWSKI W POLSCE
ROLNICY – WYBRALIŚCIE KOLEJNY RAZ SWOICH MORDERCÓW ŻYDÓW DO RZĄDU W POLSCE ZA NAMOWĄ PRZEKUPIONEGO DUCHOWNEGO  T.RYDZYKA DYREKTORA MARYI I JEJ RADIA, KTÓRA PŁACZE PRZEZ WAS. W WIEKU KOMPUTERÓW DALIŚCIE A. DUDZIE ZGODĘ NA NISZCZENIE WAS RÓŻNYMI SPOSOBAMI I GŁODEM TEŻ – TO WASZA WINA, ŻE NIE SŁUCHACIE PANA BOGA A SŁUCHACIE GRZESZNIKA UPOJONEGO ŻYDOWSKIMI OBIECANKAMI. WSZYSCY, KTÓRZY SĄ PRZECIWKO UZNANIU PANA JEZUSA „KRÓLEM POLSKI” SĄ POTĘPIENI.   mk

Obejrzyj film „Zobacz jak Cię kroją markety! AGROunia” w YouTube

Obejrzyj film „Ksiądz prof. Tadeusz Guz – kazanie pasyjne. Gorzkie Żale (część I)” w YouTube

https://youtu.be/qVYp9FqgQ_M

KONIECZNIE DRODZY RODACY DOŁĄCZCIE MODLITWY ZA CAŁY EPISKOPAT W POLSCE, BO TRZEBA TEŻ WSPOMAGAĆ MODLITWAMI RZĄDZĄCYCH KOŚCIOŁEM KATOLICKIM W POLSCE WYBRANEJ PRZEZ PANA JEZUSA I MARYJĘ JAKO NAJBARDZIEJ BOGU ODDANY   I ROZMODLONY NARÓD. DZIĘKUJEMY PANU BOGU, ŻE POWOŁUJE DO SWOJEJ MISJI RATOWANIA POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA GODNYCH I POSŁUSZNYCH LUDZI ŚWIECKICH . MÓDLMY SIĘ TEŻ ZA TYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY WYBIERAJĄ POSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU A NIE MASONOM  I ILLUMINATOM.mk


Króluj Nam Chryste!

Proszę przekazywać wszystkim ludziom dobrej Woli!

www.dlapapieza.pl

JAKA SZKODA, ŻE MAMUSIA KACZYŃSKA NIE PODDAŁA SIĘ ABORCJI TO KACZYŃSKI JAROSŁAW  BYŁBY W NIEBIE JAKO ZAMORDOWANY A TAK….PIEKŁO NA NIEGO CZEKA I BÓG LUCYFER. mk.


Kaja Godek: Jarosław Kaczyński blokuje ochronę życia w Polsce i ulega lobby LGBT

– Język komunikacji to jest jedna rzecz, a druga to są postulaty polityczne. Bardzo elegancko mówi Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński jest bardzo szarmanckim człowiekiem, niezwykle kulturalnym, starszym panem. Prawda jest taka, że to on blokuje ochronę życia w Polsce, ulega lobby aborcyjnemu, ulega lobby LGBT – powiedziała w środę na antenie RMF FM Kaja Godek, działaczka pro-life, Konfederacja Korwin-Braun-Liroy-Narodowcy.

– Jarosław Kaczyński używa wszystkich swoich sił do blokowania ochrony życia. Ulega lobby aborcyjnemu, ulega lobby LGBT – stwierdziła Godek. 

Kaja Godek podkreśliła również, że w Parlamencie Europejskim jest „bardzo silne lobby aborcyjne, które naciska na kraje narodowe, żeby upowszechniały aborcję”. – Cały czas jest presja polityczna, żeby tę ochronę życia rozmontować – mówiła Godek. Zadeklarowała, że chciałaby znaleźć się w PE w komisji FEMM – komisji ds. praw kobiet i równouprawnienia, ponieważ jest ona zdominowana przez „aborcjonistki, których nikt nie hamuje”. – Brakuje tam głosu kobiet – zaznaczyła. 

– Jest głęboką naiwnością patrzeć na to, czym Unia Europejska jest teoretycznie i nie widzieć tego, co się dzieje w praktyce. W praktyce co roku są wydawane rezolucje przez PE, gdzie jest wezwanie do tego, żeby była aborcja we wszystkich krajach na świecie. We wszystkich krajach na świecie! To już nawet nie w UE, gdzie ten postulat jest nieustannie podnoszony – powiedziała Kaja Godek.

https://www.pch24.pl/kaja-godek–jaroslaw-kaczynski-blokuje-ochrone-zycia-w-polsce-i-ulega-lobby-lgbt,66806,i.html

KTO RZĄDZI KOŚCIOŁEM KATOLICKIM I W KOŚCIELE KATOLICKIM – CZY GRZESZNICY, CZY PAN BÓG? TO PRZECIEŻ PAN BÓG BĘDZIE NAS  I ICH SĄDZIŁ A NIE JAKIEŚ BABY KTÓRE NAWET NIE ZNAJĄ PANA BOGA – WŁAŚCICIELA PLANETY ZIEMI. DLACZEGO ZNOWU NIE BRONIĄ OSÓB ODDANYCH PANU BOGU HIERARCHOWIE W EPISKOPACIE, PRZECIEŻ PRZED NIM SIĘ UNIŻALI. I NIE BYŁO WTEDY NIKOGO, ABY POWIEDZIAŁ PAPIEŻOWI – „NIE! TO DZISIAJ PO 20 LATACH HERETYCY CZEGOŚ ŻĄDAJĄ. NIECH SIĘ ODCZEPIĄ GRZESZNICY OD NASZEGO KOŚCIOŁA I OD NASZEGO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO, BO MY NIE WTRĄCAMY SIĘ DO ICH BOGA Lucyfera. mk.

Stało się, to co zapowiadałem niedawno na łamach tygodnika „Sieci”. Faza ataków na św. Jana Pawła II weszła w nową fazę – pojawiło się żądanie dekanonizacji polskiego papieża, a postulat wysunięty został przez osoby publiczne związane z Kościołem katolickim.

We wczorajszym numerze francuskiego dziennika „Le Monde” ukazał się tekst zatytułowany „Żądamy dekanonizacji Jana Pawła II”. Jego autorkami są dwie działaczki katolickie: pisarka i redaktorka „Témoignage chrétien” Christine Pedotti oraz publicystka i biblistka Anna Soupa.

Czytaj dalej

o. Pelanowski – Jezus MESJASZEM -więc Msza to nie uczta, a kto się modli z heretykami jest heretykiem  – https://www.youtube.com/watch?v=1Zcj8F5wdVM

przyjście antychrysta można poznać po zniszczeniu …rodziny

https://www.youtube.com/watch?v=-8YsF4GcsQY

oraz dobrze jest żyć wiedząc że się innym pomaga https://www.youtube.com/watch?v=sH6t91M2ZNg

oraz „Nigdy się nie poddawaj” https://www.youtube.com/watch?v=7UzmTRI97iA

nie ma już czasu przed dniem który wszystko prześwietli

https://www.youtube.com/watch?v=IGMqLAYLfok

DLACZEGO NIE BRONIĄ NIGDZIE KRZYŻA RZĄDZĄCY EPISKOPATEM W POLSCE – MOŻE NIE SĄ KATOLIKAMI? ZA CO PIENIĄDZE BIORĄ?CIEKAWE – ISLAMIŚCI I ŻYDZI ZARAZ SIĘ AWANTURUJĄ, ŻE NARUSZAJĄ INNI ICH UCZUCIA RELIGIJNE, A POLACY I  KATOLICY MILCZĄ! 

Z teledysku do anglojęzycznej wersji piosenki zespołu reprezentującego Polskę na tegorocznym konkursie Eurowizji zniknął krzyż, który widnieje w 12 sekundzie klipu w wersji polskiej. Okazuje się, że cenzura to efekt wymogów regulaminowych.

– Regulamin Eurowizji zabrania promowania jakichkolwiek instytucji i symboli religijnych, a tym jest krzyż. Wszelkie zażalenia kierowałabym do organizatorów. Tulia oraz wydawca wypełniają przepisy regulaminu, który trafia do nas od organizatorów – mówi cytowana przez serwis plejada.pl agentka zespołu, która tłumaczyła powody usunięcia krzyża z teledysku do piosenki „Fire of Love” („Pali się”).

Portal plejada.pl podsumowuje sprawę stwierdzeniem, że „fragment z krzyżem został usunięty nie ze względu na cenzurę, a regulamin Eurowizji”. Idąc jednak tą „logiką” należałoby powiedzieć wszystkim artystom, w których utwory ingerowali przedstawiciele reżimów totalitarnych, że fragmenty usunięto nie ze względu na cenzurę, a – na przykład – konstytucję ZSRR. 

Ocenzurowanie krzyża w teledysku zespołu Tulia kolejny raz pokazuje, że konkurs Eurowizji stał się dla międzynarodowej lewicy okazją do promowania rewolucji obyczajowej. Impreza nakazująca usuwanie krzyża z klipu z otwartymi ramionami przyjmuje ludzi zaangażowanych w propagowanie ideologii homoseksualnej. Dlatego warto publicznie pytać: po co Polacy w takim towarzystwie? I dlaczego Telewizja Polska pod rządami Jacka Kurskiego pokazuje tego typu imprezy?

https://www.pch24.pl/sprawa-teledysku-zespolu-tulia–ocenzurowanie-krzyza-wymogiem-regulaminu-eurowizji-,66804,i.html

ROLNICY SAMI WYBRALIŚCIE SWOJĄ ZGUBĘ GŁOSUJĄC NA ŻYDA A.DUDĘ ZA NAMOWĄ GRZESZNIKA T.RYDZYKA DYREKTORA MARYI, KTÓRY OD LAT RZĄDZI MATKĄ BOGA I JEJ NIE SŁUCHA. NIE UFAJCIE ŻYDOM, BO ONI CHCĄ ZGUBY POLSKIEGO NARODU I UKRAŚĆ CAŁĄ POLSKĘ ! mk.

Protest rolników: To przedsmak, tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach – mówią rolnicy.

 

Rolnicy z całego kraju zjechali do Warszawy. Na warszawskich ulicach, w samym sercu stolicy protestują przeciwko niszczeniu polskiego rolnictwa.
Rolnicy zablokowali plac Zawiszy – na jezdni pojawiły się świńskie łby, rozsypane jabłka i podpalone opony. „To przedsmak tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach. Jeśli rząd, minister nie będą pracować na rzecz rolnictwa i odzyskania przez polskich przedsiębiorców handlu to przetniemy Warszawę na pół” – mówił w Radiu ZET Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak jako prezes AGROunii już wcześniej podkreślił, że protestujący oczekują, aby w negocjacje włączył się prezydent Andrzej Duda. – Bo jest to chyba ostatnia osoba, która mogłaby zareagować. Pan minister Ardanowski pokazał, że jedyne, co potrafi, to oszukiwać, okłamywać, nie dotrzymywać słowa – tłumaczył Kołodziejczak.

CZYTAJ TAKŻE: Ruszyło „nowe powstanie chłopskie”. Rolnicy wyszli na drogi

– Każdy koordynator nasz, bo już dzisiaj nasza organizacja ma kilkudziesięciu koordynatorów w całym kraju, ma pełną dowolność co do działania swojego lokalnego na swoim podwórku, w swoim powiecie (…) Jak zatrzyma pociąg, trzymam kciuki za to też – dodał Kołodziejczak.

TRZASKOWSKI – WRÓG POLSKICH DZIECI

SAMI POLACY JESTEŚCIE WINNI TAKIEJ SYTUACJI W POLSCE, BO GŁOSOWALIŚCIE NA WROGA NARODU POLSKIEGO ŻYDA A.DUDĘ A PRZECIEŻ CAŁY RZĄD ŻYDOWSKI MACZA W TYM SWOJE DIABELSKIE ŁAPY A TYLKO JEST NAZWISKO TRZASKOWSKI. GDYBY A.DUDA CHCIAŁ BYĆ POLAKIEM,TO NIE POZWOLIŁBY NA TAKIE DIABELSKIE GRZECHY W KATOLICKIEJ POLSCE. WSPÓŁWINNI SĄ RZĄDZĄCY EPISKOPATEM I MEDIA KTÓRE NAMAWIAŁY GŁOSOWAĆ NA A. DUDĘ! mk.
Co prezydent Trzaskowski zrobi naszym dzieciom w marcu?

 

Nie czekajmy, lecz zaprotestujmy 18 marca pod warszawskim ratuszem
Czytaj online

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości

Czytaj dalej

Bóg Ojciec prosi o 4 części różańca w intencji… 
2019-03-12

Wobec tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna i świat, Bóg Ojciec prosi o 4 części różańca w intencji Episkopatu, Ojczyzny i pokoju w Polsce i na całym świecie, także zalegalizowania prawa do życia.

Dlatego zwracam się z prośbą do Małych Rycerzy (i wszystkich zainteresowanych w trosce o Ojczyznę), abyśmy założyli Żywy Różaniec w tej intencji, i aby on trwał aż do skutku.

Różaniec, (jak wszyscy zapewne wiedzą), polega na odmówieniu w zapowiedzianych intencjach 1 dziesiątka  Różańca przez 1 osobę.

Tak więc potrzeba zebrać 20 osób do odmówienia całego 1 różańca składającego się z 4 części (radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej). W każdej części jest 5 dziesiątków. Zatem 4 części po 5 dziesiątków stanowi 20 dziesiątków różańca.

Dla ułatwienia można nie wymieniać się  T ajemnicami, ale odmawiać cały czas jedną tajemnicę np Zwiastowanie NMP.

Niech Bóg Ojciec wraz z Synem i Duchem Świętym oraz Maryją wspomoże to dzieło.

s. Anna M.

Kontakt kom. 501 013 428 (od 21:30 do 22:00)

Żródło:

„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA” i nie zginie, jeśli kobiety polskie będą rodziły swoje dzieci a nie zabijały je. Bez naszych polskich ukochanych dzieciaczków nie ma Polska przyszłości, więc ratujmy naszą Ojczyznę, bo chętnych na nią jest wielu, a i ŁASKI BOŻE będą obfite. mk.

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ! | CitizenGO

http://www.citizengo.org/pl/lf/169151-bronmy-kobiety-i-ich-nienarodzone-dzieci-w-onz

Znalezione obrazy dla zapytania WIELKI POST

  ŚRODA POPIELCOWA – 6 marzec 2019 r.

„Czytanie z Księgi Proroka Joela: Tak mówi Pan – nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On jest litościwy i miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w Łaskę, a lituje się nad niedolą. (…) Zarządźcie święty post. Niech płaczą kapłani, słudzy Pańscy i niech mówią: zlituj się Panie nad ludem swoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Zmiłuj się nad nami Panie, bo jesteśmy grzeszni. A Pan zapłonął miłością zazdrosną ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem”

  

    Panie Jezu bardzo prosimy podaj wskazówki dla Twoich wiernych na WIELKI POST 2019

                                                             Podobny obraz

„PAN JEZUS„:Ten Wielki POST może być ostatni dla was jeśli nie będę KRÓLEM u was. Dlatego powiadam wam dla przypomnienia, że kończy się czas demonicznego zwodzenia. Początek w poniewieraniu Mnie BOGA zaczyna się od biskupa Rzymu Franciszka, który w sercu ma bazyliszka. Jemu nie mogę ufać, gdyż on wywyższa „zło” na świecie, a kto jest „złem” to wiecie. Dlatego w tym okresie Wielkiego POSTU wynagradzajcie za grzechy świata, a szczególnie kierujących Moim Kościołem, bo wielkie są ich grzechy według lucyferycznej uciechy. Mówcie swoim rodzinom i znajomym o cierpieniu Moim, które będzie wiecznym niepokojem. Żyjcie w zgodzie ze Mną cierpiącym i za ludzkie grzechy bolejącym – nie tylko w Wielkim Poście, lecz przez cały ROK, bo nawet, gdy byłem w żłóbku, to widziałem ludzki żałosny wzrok. Proszę was ludzie – opamiętajcie się, gdyż „Któż jak Bóg” i nie ma innego żadnego do pomocy dla was na ten ostatni czas. Msze Święte, Różańce, Koronki, Nabożeństwa Wynagradzające, pokuta, żal za grzechy, a winnych za następstwa niepokojów, katastrof i wojen obciążam Rządzących Moim Kościołem za nieposłuszeństwo niestety.

 Jezus bardzo cierpiący, lecz was miłujący”. 


                                                                    MÓDLMY SIĘ:

– za Pasterzy Kościoła, aby pełni Ducha Świętego zachęcali ochrzczonych do zmiany sposobu myślenia i życia, Ciebie prosimy….

– za błądzących w wierze, aby otrzymali Łaskę powrotu do Pana Boga i prowadzili życie zgodne z nauczaniem Pana Jezusa, Ciebie prosimy…

– za rodziny, aby byli szkołą modlitwy, ducha pokuty, nawrócenia i przebaczenia, Ciebie prosimy…

    Wejrzyj Panie na powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej, aby nieustannie towarzyszyła im Twoja Łaska i duch pokuty.

 „NIE ZATWARDZAJCIE DZISIAJ SERC WASZYCH, LECZ SŁUCHAJCIE GŁOSU PAŃSKIEGO. NAWRACAJCIE SIĘ – BLISKO JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE”.

uwaga – abp Lenga – co przegapili żydzi – https://www.youtube.com/watch?v=BjmMYjNX4gM

ks Guz  tylko 3 minuty – gdzie byłeś Izraelu gdy? https://gloria.tv/video/a7Zo7qMVHVVA112G9G7e1nbSM

jak ważna jest świadomość każdego człowieka – https://www.youtube.com/watch?v=W-UaR_RiMNY

czy  już się zaczęła sprawa 3 świątyni w Jerozolimie ? https://www.youtube.com/watch?v=WjFLjViUXPE

K.Emerich – o uratowaniu Kościoła od sekty …https://www.youtube.com/watch?v=6iMHMPFcfAE

pogarda masonów wobec zwykłych ludzi !!! –https://www.youtube.com/watch?v=Ota9jJoSJm8

Podobno  elita w Dawos ustaliła że ludzkość od 2030 roku nic nie będzie posiadać nawet łóżka, samochodu itd – wszystko będzie wspólne i od nich wypożyczone !!!! żadnych urządzeń ani żadnej odzieży. Brzmię jak postać z książki doktora Seussa lub zła bajka ale . Może wydawać się to Państwu dziwne, ale w naszym mieście, sprawdza się to doskonale. Wszystko co kiedyś uważało się za produkt

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO OBRONY NASZYCH DZIECI HIERARCHÓW Z EPISKOPATU W POLSCE OD KTÓRYCH ZALEŻY DOBRO I ZŁO W POLSCE. ZAPRASZAMY ICH DO OBRONY POKOJU W POLSCE POPRZEZ UZNANIE PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI, GDYŻ TYLKO BÓG TERAZ NAM POMOŻE KTÓRY CZYNI CUDA I ZAMIENI SERCA LUDZKIE NA MIŁOSIERNE. CZY BISKUPI NIE CHCĄ ŻYĆ W POKOJU W POLSCE? mk.

„biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 6-7).
Świdnicki ks. bp Ignacy Dec zabrał głos w sprawie coraz śmielszych form wprowadzania edukacji seksualnej w szkołach. Uznał to za „bardzo niebezpieczną pokusę szatana” i dodał, że wierzący powinni podejmować wysiłki, by uniemożliwić te „coraz śmielsze działania gorszycieli”. List ks. bpa Ignacego Deca ma zostać odczytany z ambon podczas niedzielnych nabożeństw w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

A TO DLATEGO, ŻE NASZ PAPIEŻ TO ŚWIĘTY PAPIEŻ A TEN DEMON FRANEK APOSTATA UWIELBIA DEWIACJE I HOMO I ZŁOŚCI GO ŚWIĘTOŚĆ. A TAK NAPRAWDĘ TO PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD PAPIEŻY I HIERARCHÓW – BISKUPÓW. ONI POWINNI ZAWSZE PYTAĆ    O WSZYSTKO SWEGO PRZEŁOŻONEGO – PANA BOGA. OKAZUJE SIĘ, ŻE PYCHA I WŁADCZOŚĆ OPANOWAŁA RZĄDZĄCYCH RELIGIĄ JEZUSOWĄ A OD 300 LAT MASONERIA I ILUMINACI RZĄDZĄ WATYKANEM DLATEGO NIE CHCĄ UZNAĆ PANA BOGA KRÓLEM KAŻDEGO NARODU, BO NIE POZWOLĄ, ABY ZAPANOWAŁ POKÓJ NA ŚWIECIE. LUCYFER W MASONERII KOCHA NIESZCZĘŚCIA, WOJNY I ŚMIERĆ. mk

Zdumiewający atak papieża Franciszka na Jana Pawła II sprzed kilku dni to nie przypadek. Argentyńczyk prowadzi „dwojtylizację” Watykanu. Dał nawet zielone światło dywagacjom czy przypadkiem Janowi Pawłowi II nie należałoby cofnąć uznania za świętego!

Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu papież Franciszek publicznie oskarżył Jana Pawła II o świadome zatajenie informacji o nadużyciach seksualnych w jednej z instytucji kościelnych. Dane te miał mu dostarczyć ówczesny kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, a polski Ojciec Święty miał nie nadać sprawie dalszego biegu. To publiczne oskarżenie było zdarzeniem bez precedensu, zwłaszcza, że nie było poparte żadnymi dowodami. Takie oskarżenie przez sprawującego urząd papieża jednego ze swych poprzedników nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Dodatkowego smaczku tej historii dodaje fakt, że Franciszek stawiając tak poważne zarzuty zaznaczył, że to „anegdota”.

Czytaj dalej

W Polsce kobieta w tzw. nieplanowanej ciąży, która nie może liczyć na wsparcie w swoim otoczeniu, a chciałaby mimo wszystko urodzić dziecko i je wychować lub bezpośrednio po urodzeniu oddać je do adopcji, nie ma gdzie szukać pomocy.

 

http://www.citizengo.org/pl/lf/168796-o-system-pomocy-kobietom-w-ciazy

Mimo, że mamy tu do czynienia z oczywistą luką w systemie, za której niezwłocznym wypełnieniem opowiedziało się już ponad 11.000 sygnatariuszy naszej petycji, resort opdowiedzialny za ten obszar pomocy systemowej nadal milczy.

Czytaj dalej

UWAGA :  PAN BÓG dał mu czas na nawrócenie – czy skorzysta, bo czekają GO męki PIEKIELNE !!!
NERGAL  – SATANISTA – Adam Darski to znany prowokator i zadeklarowany ateista, którego teksty muzyczne mają satanistyczny wydźwięk. Przy każdej nadarzającej okazji stara się uderzyć w Kościół i wyśmiać najważniejsze dla chrześcijan symbole i postaci. W związku z promocją swojej nowej płyty postanowił ponownie „dać o sobie znać”. W ohydny sposób zadrwił z Pana Jezusa i Krzyża – symbolu odkupienia. Lider zespołu „Behemoth” nagrał film, w którym nakarmił psa ciasteczkami w kształcie krzyża.Obserwując działalność „Nergala” można zadać sobie pytanie, kiedy zakończy swój „festiwal nienawiści” wobec katolików i Kościoła, a także czy poniesie wreszcie konsekwencje swoich czynów?

PREZYDENCIE  D.TRUMP – PAN BÓG WYBRAŁ CIEBIE NA PREZYDENTA USA NIE PO TO, ABYŚ NISZCZYŁ ŚWIAT RĘKAMI ŻYDA. ZGADZAJĄC SIĘ NA ŚLUB TWOJEJ CÓRKI Z ŻYDEM SKAZUJESZ JĄ NA WIECZNE POTĘPIENIE DO PIEKŁA. ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANAMI JEGO RELIGII BEZBOŻNEJ CO DO LUDZKOŚCI. NIESTETY LUCYFER NIE MA WAKACJI I KUSI PRZEZ RÓŻNE OSOBY I RÓŻNYMI SPOSOBAMI NAWET ŁĄCZĄC DOBRYCH LUDZI ZE ZŁYMI I WŚRÓD NICH MIESZA. mk.

https://gloria.tv/article/C7SaKiogSsRm4m1jALKhqoqMk?fbclid=IwAR0ObinElTVbYYkIYlXEq-LVrqLyOCjkP4BNdKl6DR8iJ-mypcvAhfosmnY

KAŻDY RZĄD I ARCHIDIECEZJE RAZEM POWINNI UZNAĆ PANA JEZUSA BOGA PRZECIEŻ KRÓLEM KAŻDEGO NARODU, KTÓRY JAKO JEDYNY ZAPEWNI POKÓJ I SPOKÓJ NA ZIEMI.  POWINIEN WYWYŻSZYĆ PANA BOGA BISKUP RZYMU.

Orędzia z 2 marca oraz 22 – 26 lutego 2019 udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge oraz wizjonerce z Oasis of Peace, Kanada  https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge  

Tłumaczenie M.Tuszyńska. Orędzia z lutego wysyłane są z opóźnieniem z powodu zablokowania mojego adresu E-mailowego. 

 

Orędzie BOGA OJCA z 2 marca 2019  

  Czytaj dalej

DZIĘKUJEMY PREMIERZE MORAWIECKI, ŻE MÓWISZ JUŻ OFICJALNIE O ZAWŁASZCZENIU I KRADZIEŻY POLSKI PRZEZ SIŁY ZŁA. LECZ TEJ ŁOBUZERII ILUMINACYJNEJ I MASONERII SOROSKIEJ NIKT Z LUDZI NIE ZWYCIĘŻY – TYKO BÓG SOBIE PORADZI ZE WSZYSTKIMI ZŁODZIEJAMI I MORDERCAMI NARODU POLSKIEGO. WIĘC BARDZO PROSIMY O UZNANIE PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT TO NIC ŻE ŻYDOWSKI – PANA JEZUSA KRÓLEM POLSKI. BÓG JEST JEDEN DLA WSZYSTKICH -TEN SAM I NIE MA INNEGO. PRZECIEŻ WSZYSCY LUDZIE CHCĄ ŻYĆ  I ŻYDZI TEŻ I TRZEBA KONIECZNIE UZNAĆ BOGA KRÓLEM POLSKI A WSZYSCY BĘDĄ ŻYĆ W ZGODZIE, GDYŻ JEZUS BÓG KRÓL ZAMIENI SERCA WSZYSTKIM NA MIŁOSIERNE I NIE BĘDZIE NIENAWIŚCI A POKÓJ I SZACUNEK DO KAŻDEGO

Rekolekcje Wielkopostne 2019

z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie

 

GŁOSI: ks. dr Bogusław Jaworowski MSF

Ks. Bogusław Jaworowski MSF -pracuje jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim k. Konina, gdzie przygotowują się przyszli misjonarze. W Zgromadzeniu pełni funkcję dyrektora ekipy rekolekcyjno-misyjnej, czyli jest odpowiedzialny za wszystkich rekolekcjonistów i misjonarzy w Prowincji Polskiej MSF, których zadaniem jest prowadzenie misji świętych, rekolekcji i innych posług ewangelizacyjnych. Specjalizacja z przepowiadania o rodzinie podyktowana została dotychczasowym doświadczeniem pracy duszpasterskiej, gdyż jako misjonarz Świętej Rodziny, od wielu lat zajmował się i nadal zajmuje problemem zagrożeń rodziny, związanych z praktykowaniem okultyzmu (magia, wróżbiarstwo, czary, horoskopy, spirytyzm itp.). Na ten temat wygłosił setki konferencji w Polsce, a także dla środowisk polonijnych w Europie, USA i w Kanadzie.

 

TEMAT REKOLEKCJI:

Rodzina: godność i zagrożenia

  Czytaj dalej

„TRZEBA BOWIEM AŻEBY KRÓLOWAŁ” 1 Kor.15,25

 
Serdecznie wszystkich zapraszamy na Wielką Konferencję w Warszawie w dniu 16 marca Anno Domini 2019 organizowaną przez Radio Chrystusa Króla z Chicago, oraz Polonię. Tytuł Konferencji:
,, Jaką drogą do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski – Tradycyjna Liturgia jako zbroja w walce        o Intronizację ”.                             
 W wydarzeniu weźmie udział wiele osobistości ze świata Kościoła, mediów, polityki i nie tylko.
Gorąco prosimy o udostępnianie informacji na Państwa portalach, w wiadomościach i we wszelkich innych środkach przekazu.
 

Niech nam Pan Jezus Chrystus Król Błogosławi!

Radio Chrystusa Króla Chicago

Dzisiaj, w czasie programowej, globalnej ateizacji całych narodów oraz technologicznej przemiany dokonywanej przez światowe centra laicyzacyjne, istnieje pilna potrzeba oparcia wiary o zdrowy, teologiczny i apostolski fundament Bożego Objawienia, zawarty w Piśmie Świętym i Tradycji katolickiej.

Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się ku Jezusowi Chrystusowi Królowi oraz przypomnienie istotnych teologicznych treści zawartych w Magisterium Kościoła, ukazujących Jego powszechne i społeczne Królestwo, przyczynią się do umocnienia wiary i tożsamości katolickiej naszego narodu.

Temu ma służyć Konferencja w Warszawie, na którą chcielibyśmy Państwa zaprosić.

 

Konferencja w Warszawie 16 marca 2019

Temat: „Jaką drogą do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski – Tradycyjna Liturgia jako zbroja w walce o Intronizację”.  

Msza Św. w tradycyjnym rycie rzymskim w Kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła, w parafii św.  Barbary, ulica Nowogrodzka 51, Warszawa, godz. 9:30

Konferencja rozpocznie się po Mszy Św. o godz.11:00

Konferencja odbędzie się w dwóch częściach.

W pierwszej części otwartej prelekcje wygłoszą:

Konferencję organizuje Radio Chrystusa Króla z Chicago, wraz z Polonią zgromadzoną wokół Radia.

Znalezione obrazy dla zapytania 1 niedziela wielkiego postu 2019

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny.
(Łk 4, 1-13) 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
 
 
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=rmecgjKo41s

PIEKŁO NIE MA GRANIC I LUCYFER NIGDY NIE POWIE  DOŚĆ

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro udostępnił na swoim oficjalnym koncie na Twitterze nagranie, które przedstawia bulwersujące zachowanie na publicznym „karnawale LGBT”. Polityk, napisał, że choć „nie czuje się komfortowo”, upublicznił wideo, by „ujawnić prawdę”. Widać na nim, jak dwóch mężczyzn tańczy, a następnie jeden z nich na drugiego oddaje mocz. Bolsonaro zapowiedział, że będzie zwalczał ideologię LGBT (Lesbijki, Geje, Biseksualiści i osoby Transgenderyczne) i gender.
 
ALE ŚWINIE – PARDON CHYBA UBLIŻYŁAM ŚWINI……..bo nie ma psychicznych ani głupich świń, ani żadnych zwierząt, ani małp.

WROGI NARODOWI POLSKIEMU RZĄD W POLSCE I HIERARCHOWIE RZĄDZĄCY EPISKOPATEM, KTÓRZY NIE BRONIĄ NARODU POLSKIEGO SA WYSŁANNIKAMI IZRAELA I SŁUGAMI SOROSA – ŻYDA. ONI WSZYSCY CHCĄ ZAGŁODZIĆ NARÓD POLSKI STWARZAJĄC OKRUTNE PRZEPISY  DO WYMORDOWANIA SZCZEPIONKAMI, GŁODEM – WYSOKIMI CENAMI NA ART. ŻYWNOŚCIOWE SPROWADZANE Z INNYCH KRAJÓW I ROSJI TEŻ. WROGI RZĄD ZARZĄDZIŁ – „STOP ROLNICTWU” W POLSCE. ŻADNEGO ROLNICTWA NAWET W OGRÓDKACH – OKRUTNI MORDERCY.POLACY – NIE CHCIELIŚCIE WYBRAĆ NA PREZYDENTA PATRIOTĘ POLSKIEGO G.BRANA – WYBÓR BOGA OJCA, A WYBRALIŚCIE ŻYDA UKRAIŃSKIEGO TO TERAZ JEST UKRAIŃCÓW W POLSCE PONAD 50.000 I JESZCZE JADĄ. W TYM MORDERSTWIE POLAKÓW BRAŁY UDZIAŁ NIESTETY MEDIA Z CHICAGO OFICJALNIE „RADIO MARYJA” I „CZAS BOGA” – NIBY BOŻE, A DO TEJ PORY TO POLONA RATOWAŁA POLAKÓW, A TERAZ POMAGA ŻYDOM NISZCZYĆ. mk.

https://www.facebook.com/252913592163424/posts/400864944034954/?sfnsn=mo

Rada Miasta Gdańska zdecydowała dziś o pozbawieniu ks. prałata Henryka Jankowskiego tytułu honorowego obywatela miasta Gdańska, a także usunięciu pomnika ze skweru jego imienia. Wiceszef Gdańskiej „Solidarności” Karol Guzikiewicz w rozmowie z „Wirtualną Polską” nie krył oburzenia taką decyzją.
Ten pomnik dziś zniknie, ale wróci. (…) Czytaj dalej