Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

2019

OTWÓRZ PANIE NASZE SERCA, ABYŚMY UWAŻNIE SŁUCHALI SŁÓW SYNA TWEGO.  SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK, KTÓRY UFA PANU.        

Boże Ojcze Wszechmogący nasz ukochany Tatusiu, gdy czytam Pismo Święte, to myślę, że Naród Izraelski powinien być Ci wdzięczny za ich stworzenie, uratowanie wiele razy przecież i ich Rodziny. To oni z nienawiści zabili Syna Jezusa, a przecież Jesteś Cudami słynący i nie mogli tego znieść, że jesteś mądrzejszy od nich. To nie mieści się w głowie, żeby za Miłość do ludzi – odwdzięczyć się śmiercią i wzgardą.

  Bardzo prosimy Boże Ojcze Wszechmogący o podpowiedź, co radzisz Polsce, którą właśnie zaatakowali Żydzi?

 

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY. „Otóż nazwa IZRAEL była wybrana przeze Mnie i starałem się być z nim w przyjaźni, lecz oni nie ulegali nawet bojaźni. Ten Naród od początku był fałszywy i jak bardzo dla Mojżesza dokuczliwy.  A przecież wiedziałem o tym i tak bardzo ich nauczałem i nawracałem, a z miłości do ludzi nawet Swojego Syna posłałem. Oni Żydzi uważali się za mądrzejszych ode Mnie Boga i lekceważyli Moje Słowa. Wiele lat temu wybrałem inny Naród – Słowiański na północy Europy i posłałem Maryję, aby pomogła pokonywać wam kłopoty. Polacy, to dobry i wierny Bogu Naród, a co ważne, że uczciwy, mądry i waleczny, a w HAŚLE mają HONOR napisany. Żydzi, to taki Naród, że u nich nikt niczego się nie wstydzi. Najważniejsze u nich, to dążenie  do władzy państwowej, a także oszukiwać umieją i z tych oszukanych się śmieją. Ten Naród Izraelski  o nic się nie martwi, bo są pewni, że i Prawdę wam zabiorą i przemienią, bo oni nigdy na Bożych się nie zmienią. Dlatego powiadam wam mieszkańcy Polski – trzymajcie się Boga i Kościoła, bo jesteście godni. Bądźcie wierni Bogu TrójJedynemu i Maryi, bo przyszłość należy do Boga Wszechmogącego, a wy Boże Stworzenia wiem, że nie drwicie z Niego. Trwajcie z daleka od Narodu Izraelskiego, bo z Nim dojdziecie do punktu Narodu skłóconego. Wasz Bóg Wszechmogący wszystkich ludzi kochający, gdyż Bóg to Miłość, a wy mieszkańcy Ziemi często Modlitwą wyrywacie ode Mnie dla was litość”. 

10.10. 2019r. Czytanie z Księgi Malachiasza: Bardzo przykre stały się wasze rozmowy przeciwko Mnie – mówi Pan. Mówiliście: Daremny to trud służyć Bogu, bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem Zastępów”.

Boże Ojcze Wszechmogący niektórzy ludzie i nawet kapłani mówią, że nikt nie wiedział Ciebie Boga jak w Piśmie Świętym jest zapisane. A przecież są Twoje Wizerunki w różnym wieku, bo ukazywałeś się. Mnie też się ukazałeś w Kościele św. Konstancji za co serdecznie dziękuje.

BÓG OJCIEC:  „To ile narozrabiali faryzeusze w Piśmie Świętym?  A powiedziałem ci już, że twoja książka będzie zmieniana, bo oni wszystko zmieniają. Dlaczego ludzie decydują o Mnie – komu mogę się ukazywać. Niech pilnują swoich spraw zawiłych a gdyby chcieli uznać Mego Syna Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i ŚWIATA CAŁEGO, to nie byłoby jeszcze świata zakończonego. Pamiętajcie – tam, gdzie rządzą Żydzi, tam są zawsze nieporozumienia, kłótnie i knowania, a jeśli nie wyznają sercem – Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, to nic nie wynika z tego dobrego. Dlaczego ludzie decydują za Mnie? Dlaczego Mnie nie wierzą? Zajmijcie się Modlitwą i ratowaniem Ojczyzny, gdyż już najwyższy na to czas, bo bliski jest KONIEC wasz. Ja Bóg ukazuję się komu chcę,   a ukazywanie Moje przyjmijcie z nadzieją i te CUDA popierajcie. Nikt nie ma prawa Mnie kontrolować    i radzę w waszych sercach miłość do Boga TrójJedynego i do bliźniego waszego budować. Błogosławię was wszystkich po Ojcowsku a wy powracajcie do Boga Ojca, do Boga Jezusa Syna Mego i do Boga Ducha Świętego, bo na spotkaniu z Nami będzie za późno żałować dnia sądnego”.

                                                      ————————————

 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 18.08.19 r. o godz.13

   Na Mszy św. w Kościele św. Konstancji w Chicago, gdy przy Ołtarzu nie było Celebransa w pewnym momencie pojawił się Bóg Ojciec do połowy nad Ołtarzem – bokiem lewym do ludzi. Wiek Boga Ojca był starszy ok. 85 – 90 lat, włosy siwe bujne zaczesane do góry. Zrozumiałam, że patrzy na wschód, czyli na Polskę a brwi ciemne były bardzo zmarszczone, jakby zastanawiał się nad Polską, może i Europą. Bóg Ojciec wybrał Naród Izraelski który Władcę świata zdradził i porzucił. Następny kraj to Polska, ale ponieważ w niej Żydów zdrajców pełno, to Bóg jest smutny i myśli jaką karę nam wymierzyć, bo Żydzi wszystko zrobią, aby Boga wygonić z Polski. W takim razie, Bóg Ojciec nie ma przyjaciół, a przecież stworzył ludzi na swoje podobieństwo. To jest straszne, że ludzie mają odwagę walczyć z Bogiem Właścicielem Ziemi       i Wszechświata całego, tym samym spadają do swego pana lucyfera do piekła. To jest straszne.

             Podobny obraz

 Boże Ojcze Wszechmogący przed wiekami wybrałeś Naród Izraelski do pełnienia Twojej Woli, lecz On chciał być ważniejszy od Ciebie Boga    i cały czas się złościł na Boga i powiedzieli: nie będziemy Ci służyć i wybrali niewolę w Egipcie. A Ty Boże, nasz ukochany – Tatusiu ulitowałeś się nad nimi i do nowego DOMU ich przyprowadziłeś. Obecnie Żydzi rządzący Episkopatem w Polsce w dalszym ciągu nie chcą słuchać Ciebie – Boga, może ich Zbawiciela. Obecnie  zakazują innym kapłanom odprawiać Mszy św. do Boga Ojca, do Boga Ducha Świętego no i nie ma Nabożeństw w Kościołach w pierwsze soboty. My pragniemy aby biskupi przychodzili do naszych kościołów i abyśmy mogli z nimi się modlić    i rozmawiać. Nikt ich nie widział w kościołach. Od 100 lat Boże mówisz o uznaniu Syna Twojego Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i nigdy by nie było wojen, a ludzie by żyli w szczęśliwości, bo Bóg jest Przyjacielem człowieka. Nawet byśmy porozmawiali np. o „Ojcze nasz…..”, gdy księża przeczytają Ewangelię Św.Łukasza: „Ojcze, niech się święci Twoje Imię; niech przyjdzie Twoje Królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie„, a za chwilkę celebrans mówi: módlmy się Ojcze nasz…. i obrażają ludzie Pana Boga mówiąc:”….i nie wódź nas na pokuszenie. 

Przepraszam że pytam Boże Ojcze, ale to pytanie nachodzi mnie nieustannie:Jeżeli przed wiekami Archanioł Michał strącił z Nieba Aniołów zbuntowanych, to oni już tam powinni zostać na wieczność. 

 

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.

  „Tak Mieczysławo – dobrze, że pytasz, bo i ty i wszyscy mają prawo wiedzieć dlaczego Bóg nie strącił Aniołów zbuntowanych wszystkich do piekła i zostawił ich na Ziemi, a przecież wiedział, że będą szerzyli zło na świecie, a ludzie będą szli w większe ilości grzechów. Dałem ludziom wolną wolę od Adama i Ewy. Pragnąłem, aby ludzie ze Mną współpracowali i nad swoimi charakterami ze Mną pracowali. Ja nie zmuszam nikogo do czynienia „dobra” i „zła”. Dałem ludziom  wolną wolę i wszczepiłem w ich serca MIŁOŚĆ, ale lucyfer tak usilnie pracował u grzeszników, a ludziom mówił, że dobrze czynią, bo z miłości do Boga. Dałem ludziom rozum i podpowiadałem przez Moich Proroków co jest „dobre”, a co „złe”, a ludzie    tak samo jak dzisiaj nie wierzyli. CUDA czyniłem – kobiety w starszym wieku dzieci rodziły. Przez Proroków Moich – „Przykazania Boże” dałem, aby bardziej rozróżniali co jest grzechem. Jednak lucyfer podpowiadał im zupełnie co innego i wmawiał że”dobre uczynki” przygotowują dla swojej duszy. Bardzo dużo Bożych Proroków prześladowali ludzie lucyferyczni, a że Naród Żydowski – ogólnie mówię – miał zamiłowanie do pychy i rządzenia innymi, to tak do tej pory zostało. A przecież, gdyby chcieli żyć ze Mną w zgodzie, to wojen nigdy by nie było, a Jerozolima byłaby wielka z ludźmi  o POKOJU i MIŁOŚCI słyszący. Oto teraz widzę do czego doprowadziła ich kłótnia z Bogiem – do nienawiści Jego i Bożych ludzi. Lucyfer cały czas kusi ludzi, a przede wszystkim osoby duchowne, gdyż on wie, że ludzie będą ich słuchali. I do czego to doszło w waszej Polsce? Posłuchaliście Polacy przekupionego przez lucyfera duchownego Redemptorystę i zagłosowali na swojego mordercę, gdyż jego zarzuty podpisują na rozkaz rządzących Izraelem i powodują od lat niszczenie ludzi i waszej Ojczyzny. Dobrze, że Modlicie się za Rządzących Polską i Episkopatem w Polsce, lecz ich rola na świecie to jest: wspierać „zło”, manipulować „złem”, bo „zło” tworzy „zło”. A niestety Rządzący Episkopatem wolą wybrać potępienie niż złączyć się pokojowo z katolickim bratem. Bóg Ojciec Wszechmogący na porzucenie grzechów ludzkich i powrót na drogi Boże – oczekujący”.

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 10.10.19 r. – godz. 14.

 

KONFEDERACJA_Winnicki: lewica jest bardziej zdeterminowana niż była „palikociarnia”Jeśli propolska KONFEDERACJA zostanie oszukana i nie wejdzie do Sejmu w tych wyborach przestaję wierzyć w Polską Demokrację !!!

Winnicki: lewica jest bardziej zdeterminowana niż była „palikociarnia”

Apel do Polaków przed wyborami – to ostatnia szansa by uratować Polskę ! – suwerenny prosi, byśmy głosowali na KONFEDERACJĘ

WAŻNE – PRZEKAZUJCIE INNYM ABY ZAWIERZALI SIEBIE I SWOJE RODZINY PANU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI!!!
                                                       Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa
                              

AKT ZAWIERZENIA RODZIN JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI.
” Panie Jezu Chryste KRÓLU POLSKI i naszej Rodziny ZAWIERZAMY TOBIE całą naszą RODZINĘ:

( nazwisko i imiona członków rodziny)

Ofiarujemy Tobie Królowi naszą miłość, przyjaźń, zachowanie WIARY CHRYSTUSOWEJ,
godnie czcić Ciebie w każdej Mszy Świętej, w Sakramentach Bożych, w Modlitwach i Nabożeństwach. Pragniemy żyć według Twojej Woli wypełniając Przykazania Boże i pytać Ciebie naszego Przyjaciela i Zbawiciela o wszystkie sprawy dotyczące naszej rodziny, naszego domu, naszego gospodarstwa i o wszystko, co znajduje się w naszym posiadaniu.
Bardzo prosimy Panie Jezu Chryste Królu nasz – przyślij do naszej rodziny Twoich Aniołów,
aby pomagały nam żyć zgodnie z podpisanym przez nas
„AKTEM ODDANIA NAS POD WŁADZĘ NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI”.Tak nam dopomóż Bóg”.
Ten AKT winien być oprawiony w ramki i stać na widocznym miejscu.
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE”.

Druga Wersja:

AKT ZAWIERZENIA – ODDANIA RODZIN JEZUSOWI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI POLSKI
Ja ………………………. …w imieniu swoim i mojej rodziny ZAWIERZAMY nasze życie ze wszystkimi radościami i smutkami – szczęściem i troskami – OFIARUJEMY Jezusowi Chrystusowi KRÓLOWI POLSKI i prosimy o przyjęcie naszych rodzin na całe życie ziemskie i na życie wieczne. Prosimy o opiekę zupełną dla nas i naszych rodzin – Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego oraz Maryję KRÓLOWĄ POLSKI.

A M E N”.

KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!

 

Tylko Pan Jezus Chrystus Król Polski może ocalić Polskę i świat. Stańmy wszyscy pod Sztandarem Chrystusa Króla!
                                         

Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Pan Jezus prosi, aby modlić się tą Koronką w intencji : „O nawrócenie całego Episkopatu
– aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI. Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”.
Koronka do Miłosierdzia Bożego Czytaj dalej

 Sztab Pobudki

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

W najbliższą niedzielę – 13 października – będziemy wybierać władze naszego kraju. Dzień ten niewątpliwie zapisze się w historii – od niego zależy przyszłość Polski oraz każdej i każdego z nas. Zależy przyszłość naszej Wiary, Rodziny i Własności.

Jak powszechnie wiadomo w sobotę rozpoczniemy ciszę wyborczą. Zachęcamy, by ten czas dobrze wykorzystać – zmobilizujmy się do modlitwy, oddając Bogu przyszłość naszego Narodu.

W związku z tym, wzywamy do odmówienia tego dnia różańca w intencji Polski połączonego z modlitwą za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli – modlitwę znajdziemy TUTAJ.

Powiadom innych i dołącz do wydarzenia na FB: https://go.pobudka.org/gHk9kk5JFO

Mamy nadzieję, że będzie nas jak najwięcej!

Zostańcie z Bogiem!

 Z poważaniem,

Jolanta Wręczycka
Sztab Pobudki
e-mail: kontakt@pobudka.org
tel.: +48 722 338 334 (dostępny od pn.-pt., w godz. od 9:00-15:00)

Wesprzyj Pobudkę poprzez Fundację Pobudka: https://go.pobudka.org/Hnvkk5JcI

List wysłany do osób, które zgłosiły swój akces do Pobudki. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z uczestnictwa w naszej akcji, prosimy użyć poniższego odnośnika:
https://www.pobudka.org/unsubscribe/WzAjPnjOjEnm2UWVxSWVeYnZRkYOlYkZ-fl6yfm5AA/

 
         NOWENNA DO ŚW. JANA PAWŁA II (13-21.X)
                                                                 Znalezione obrazy dla zapytania NOWENNA DO ÅšW. JANA PAWÅ A II:
Dzień 1
Boże i Ojcze, nawrócić się do Ciebie, to odnaleźć Twoje Miłosierdzie, tę miłość cierpliwą i łaskawą, która w Tobie nie zna miary. Nieskończona jest Twoja gotowość przebaczania nam naszych grzechów, bo też niewysłowiona jest ofiara Twojego Syna.
Dziękujemy Ci, Boże, żeś niestrudzonego świadka i apostoła Twego Miłosierdzia, Świętego Papieża Jana Pawła II ukoronował chwałą świętych i pozwolił nam cieszyć się jego orędownictwem w niebie, a mnie za jego przyczyną udziel łaski…, o którą z ufnością Cię błagam.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Modlitwa:
Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. † Spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu * z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Dzień 2
Boże i Ojcze, przed Kościołem obecnego tysiąclecia otwiera się rozległy ocean wyzwań współczesnego świata. Wierzący w Ciebie, pokładając nadzieję w Chrystusie, chcą Go naśladować i doznać cudu obfitego połowu.
Pomóż, proszę, wszystkim chrześcijanom tego pokolenia wypłynąć na głębię prawdy, dobra i piękna. Uczyń Świętego Papieża Jana Pawła II patronem nowej ewangelizacji, a mnie przez jego przyczynę obdarz łaską…, o którą pokornie Cię proszę.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… Czytaj dalej

MARYJO KRÓLOWO POLSKI RATUJ SWÓJ NARÓD, BO GINIEMY WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE PRZEZ ATAKUJĄCYCH OBCOKRAJOWCÓW.

Głosowanie za popełnianiem samobóstw jest grzechem, gdyż wyrażacie zgodę dla Rządu, aby sprowadzał innowierców i morderców, aby zabijali w celu zdobycia żywności i domów. Poza tym Rząd obecny morduje Polaków szczepionkami, utrudnia dojście do lekarzy do szpitali, podwyżki cen na wszystko, zmniejszenie zarobków. Natomiast Ukraińcy mają wszystko. A.Duda oficjalnie zaprasza Żydów z USA, aby wymyślali jeszcze większe przeszkody do normalnego życia w Polsce.

                                 Czytaj dalej

Narodzie Polski ni spij teraz dopiero zdawasz Egzamin z Wiary nie popieraj Barabaszy – NIE głosujecie na partię PIS która zabija dzieci – udają katolików””’to za długo trwa a brak czynów ale za to jest  mnóstwo słów bez pokrycia !!!! kosztem manipulacji – pamiętajcie co powiedział Jan Paweł II i niech to będzie wpisane do Waszych Serc !!!!!

 KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!!https://gloria.tv/article/QC4akiBw37k72PEHQ2qUgtjaM
Grzegorz Braun: zakazanie aborcji warunkiem Bożego Błogosławieństwa dla Polski
Znany konserwatywny polityk, reżyser, publicysta i działacz społeczny
Grzegorz Braun zachęca posłów i senatorów do poparcia inicjatywy
ustawodawczej zakazującej aborcji.


https://gloria.tv/article/aS2Lj6LQGDhf21JbGSeYSxx7
Ksiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko Konfederacja zadeklarowała
PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych”

https://gloria.tv/article/JXGUEf2Pe7G72HzVPDMdy3z2n

GLORIA POLO O WYBORACH: KAŻDY Z NAS ODPOWIE ZA TO CO POPIERAŁ !!!

Zobacz galerię obrazków z wiadomości- kliknij link

CI DUCHOWNI KTÓRZY DOPUŚCILI BERGOLIO DO TEGO STANOWISKA W STOLICY APOSTOLSKIEJ BĘDĄ RÓWNIEŻ  POTĘPIENI, GDYŻ ZNAJĄ GO I UCZYNILI TEN GRZECH ŚWIADOMIE, BO PRZEZ NIEGO MNÓSTWO LUDZI STRACI WIARĘ W BOGA TRÓJ-JEDYNEGO.  NA NAS PATRZĄ OCZY DIABŁA, CZY KTOŚ WIDZIAŁ KRZYŻ JAKI NAKŁADA BERGOLIO? NIMFA – JEGO BOGINI.

Eugenio Scalfari po raz kolejny  wywołał ogromne zamieszanie przypisując papieżowi Franciszkowi słowa niezgodne z wiarą katolicką. Tym razem chodzi o rzekome zaprzeczenie boskości Pana Jezusa.

Wiekowy redaktor lewicowego dziennika włoskiego „La Repubblica” napisał, że „papież Franciszek wyobraża sobie Chrystusa jako Jezusa z Nazaretu – człowieka, a nie Boga wcielonego”.

W reakcji na rewelacje Scalfariego Watykan oświadczył, że – tak jak miało to już miejsce niejednokrotnie w przeszłości – włoski dziennikarz nie przytoczył wiernie słów papieża. 

„Jak już wspomniano przy innych okazjach, słowa, które dr Eugenio Scalfari przypisuje w cudzysłowie Ojcu Świętemu jako wypowiedziane podczas rozmów z nim, nie mogą być uważane za wierną relację tego, co rzeczywiście zostało powiedziane, ale stanowią osobistą i swobodną interpretację tego, co usłyszał. To wydaje się całkowicie oczywiste po tym, co napisano dzisiaj na temat boskości Jezusa Chrystusa ” – powiedział w środę Matteo Bruni, szef biura prasowego Stolicy Apostolskiej.  Scalfari dla poparcia własnej tezy o wyłącznie ludzkiej naturze Pana Jezusa wspomniał przykłady z Pisma Świętego, takie jak modlitwa Chrystusa, czy też Jego agonia w ogrodzie Getsemani.  Publicysta napisał, że kiedy podjął te kwestie w rozmowie z papieżem Franciszkiem, ten miał mu powiedzieć: „Są one wyraźnym dowodem na to, że Jezus z Nazaretu, kiedy stał się człowiekiem, nawet jeśli był człowiekiem wyjątkowej cnoty, to nie był Bogiem”.

Portal Catholic Herald przytacza przykłady niektórych wypowiedzi, w których Franciszek mówi o boskości Chrystusa, m.in. homilię z 24 grudnia 2013 roku.

Eugenio Scalfari już niejednokrotnie przypisywał Franciszkowi heretyckie stwierdzenia, na przykład rzekome zaprzeczenie istnieniu piekła (2015 i 2018 rok).

https://www.pch24.pl/scalfari-znow-prowokuje–kolejne-dementi-watykanu,71353,i.html

 

 

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Rasistowskie, żydowskie kryteria zgody na proces beatyfikacyjny rodziców Wojtyły. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4079:rasistowskie-zydowskie-kryteria-zgody-na-proces-beatyfikacyjny-rodzicow-wojtyly&catid=22:antiecclesia Czytaj dalej

Polska pod Krzyżem: konferencja Joanny Bątkiewicz-Brożek i homilia ks. Dolindo Ruotolo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=YrK0cGpcVA0

Zrekonstruowana w 3D postać z Całunu Turyńskiego potwierdza biblijny opis męki Jezusa

https://www.deon.pl/kosciol/zrekonstruowana-w-3d-postac-z-calunu-turynskiego-potwierdza-biblijny-opis-meki-jezusa,473777

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=A7kmhbRaFwM

Abp Jan Paweł Lenga i dr Krajski – donos do Watykanu na abp. Lengę Czytaj dalej

RZĄD W POLSCE JEST WIELOOSOBOWYM BOGIEM KŁAMSTWA, BO KŁAMIĄ BĘDĄC W KOŚCIELE, GDYŻ NIE SĄ KATOLIKAMI I OSZUKUJĄ PANA BOGA I POLAKÓW.

,Jarosław Kaczyński w zamkniętej części posiedzenia PiS w Jachrance wydał posłom swojego klubu wytyczne na czas kampanii wyborczej w 2019 r. Politycy obozu rządzącego mają odpuścić w sprawie aborcji oraz „uważać na to, co się pisze w internecie”
W piątek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie PiS w Jachrance. Po pierwszej, dostępnej dla mediów części, odbyło się spotkanie zamknięte. Polska Agencja Prasowa, powołując się na własne źródła, podaje, jakie tematy pojawiły się za zamkniętymi drzwiami.
Kaczyński o aborcji i dyscyplinie medialnej
Według dziennikarzy PAP Jarosław Kaczyński zalecał posłom, by nie walczyć w Trybunale Konstytucyjnym o przepisy zakazujące aborcji ze względu na ciężkie wady płodu. – Prezes Kaczyński mówił, aby powstrzymać się w walce o tę sprawę, aby nie naciskać na Trybunał Konstytucyjny – mówi PAP jeden z polityków.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24255729,sa-przecieki-z-zamknietego-spotkania-pis-w-jachrance-kaczynski.html

Czytaj dalej

PiS nie poprawi prawa chroniącego życie! „Partia nie ma w programie takich zapisów”
https://gloria.tv/article/k1uzfVcCKGF86NQKDp4N32BAG

Nie głosujmy w wyborach na partie, które zezwalają na dzieciobójstwo i w JAKIEKOLWIEK sposób omijają Boże Przykazania bądź nakazy z Pisma Świętego, bo odpowiemy za to z pewnością. Warto to wiedzieć i uświadamiać innych, ponieważ żadne słowo i czyn nie pozostanie bez Bożej sprawiedliwości.

https://gloria.tv/article/JXGUEf2Pe7G72HzVPDMdy3z2n

Matka Zbawienia: Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach Mojego Ojca. Żaden przedstawiany Mu powód nie usprawiedliwi tego ohydnego czynu przeciwko stworzeniu Boga

https://gloria.tv/article/1UXiotXSNCy2BJmXibHF1reX2

BÓG OJCIEC: Pamiętajcie, że zostało wam już niewiele czasu, aby wycofać swoją zgodę na aborcję …
https://gloria.tv/article/6XRs6XfWYtbxDtt1p4xSR7obi

Znalezione obrazy dla zapytania jezus chrystus

                                WYSŁAWIAM CIĘ OJCZE, PANIE NIEBA I ZIEMI, ŻE TAJEMNICE KRÓLESTWA OBJAWIŁEŚ PROSTACZKOM. 
                                                                         PAMIĘTAJ O NAS I PRZYJDŹ NAM Z POMOCĄ.
 

 Panie Jezu widzisz co się dzieje w Polsce – rządzi prezydent A.Duda, którego wybrali Polacy otumanieni przez księży Redemptorystów i  oczywiście przez anty-polski PiS. Okazuje się, że Polacy katolicy nie chcą rządów Boga, a jednak grzeszników, bo nie chcą Boga Króla Polski, a tym samym chcą kolejnej wojny, bo znamy warunki POKOJU – CHRYSTUS KRÓL POLSKI. Przecież Polacy są bardzo mądrzy i mogą odważnie rządzić z Bogiem – Królem   i nie potrzebujemy żadnych obcokrajowców – Żydów. A dlaczego są tacy głupi – Boga lekceważą i wojny wybierają?

PAN JEZUS:„Już mówiłem wam – skoro Bóg Ojciec wybrał na prezydenta Grzegorza Brauna, to tak powinno być.Jeżeli polscy ludzie bardziej uwierzyli człowiekowi – grzesznikowi, a nie Bogu Ojcu, to przekonacie się już kolejny raz, że trzeba słuchać Boga. Andrzej Duda nie rządzi sam – musi słuchać tych, którzy go wywyższyli, a nie Mnie – Boga. Pamiętajcie, że wszyscy politycy zaczynają pracę przed wyborami i potem w Rządzie od obiecanek i na początek będą wszystko czynić, aby się wam przypodobać. Uważajcie, aby koniec tych rządów nie był bólem dla każdego w Polsce. Ja znam ich serca i myśli, więc mówię, że będziecie żałować Polacy, że nie posłuchaliście Boga kolejny raz.  Papież Franciszek też wszystko robi, aby się ludziom podobać i nie pyta się Mnie, tylko ma swoich doradców księży, którzy służą dwóm bogom. Każdy polityk i papież powinien zacząć swoją pracę Zawierzeniem Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu. Niektórzy zawierzają Maryi, ale Ona nie jest Bogiem i zawsze mówi – „słuchajcie co powie wam Mój Syn”.


           NAUCZ MNIE BOŻE MÓJ CHODZIĆ TWOIMI ŚCIEŻKAMI, PROWADŹ MNIE W PRAWDZIE WEDŁUG TWYCH POUCZEŃ. 
 
 
                                  Znalezione obrazy dla zapytania trojca Å›wiÄ™ta             

  BÓG OJCIEC O NABOŻEŃSTWACH.

„To w ilu kościołach są Nabożeństwa do Boga Ojca i do Ducha Świętego? To ilu biskupów, w ilu państwach pragnie POKOJU przez uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM PAŃSTWA KAŻDEGO? To ile osób w waszych parafiach prosi proboszcza o takie Nabożeństwa i niestety będą przez was same klęski. To ile razy Stanisław Krajski pisał do Episkopatu, aby uznali Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI? Jak dotychczas, to Radio CHRYSTUSA KRÓLA  w Chicago walczy godnie o Syna Jezusa Chrystusa  Królowanie i wynagradza z ludźmi w Kościele za grzechy świata. Ludzie wolą siedzieć przed telewizorem, a są też tacy wierni, którzy w Kościele Stanisława Kostki w Chicago wielbią Boga od wieku, chociaż przychodzi ich niewielu.  BÓG WSZECHMOGĄCY – LUDZI W KOŚCIOŁACH KATOLICKICH OCZEKUJĄCY”.

   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 9.10.19 r. o godz.8.30

 PAN MYM DZIEDZICTWEM, MOIM PRZEZNACZENIEM. SŁOWO TWOJE PANIE JEST PRAWDĄ – UŚWIĘĆ NAS W PRAWDZIE.
         Znalezione obrazy dla zapytania ÅšwiÄ™ty Krzysztofie

      Święty Krzysztofie bardzo dziękuję, że pomagasz mi być kierowcą i bardzo proszę o dalszą opiekę  także nad wszystkimi kierowcami także.

 

 ŚWIĘTY KRZYSZTOF:„Wszyscy kierowcy powinni jechać rozważnie, rozsądnie i ostrożnie. Oczywiście, że Ja bardzo pomagam modlącym się kierowcom, gdyż wtedy jadę z nimi i kieruję   samochodami. Pamiętajcie ludzie – nie ulegajcie ułudzie i sprawdzajcie stan waszych pojazdów, żeby nie było niespodzianek przykrych. Oczywiście – uważajcie, jedźcie bez telefonów przy uchu,  bo wszystko jest na podsłuchu. Zapraszajcie do swojego auta waszych Aniołów Stróżów, a będziecie pewni podróży, gdyż Anioł będzie pomagał bez przymusu. Ja Święty Krzysztof patrzę na kierowców i nawet zwracam im uwagę na „drogowych łowców”.

                                 
                                                     Znalezione obrazy dla zapytania modlitwa do sw. krzysztofa

Czy Trzecia Wojna Światowa może rozpocząć się już 3 listopada z powodu najpotężniejszej prowokacji w USA ? Tak, może. Prawdopodobieństwo tego jest bardzo wysokie. Wszystkie wojny światowe i globalne wstrząsy zawsze zaczynały się od celowej prowokacji pachołków Antychrysta. Tak było i podczas rozpętywania poprzednich wojen światowych, tak było 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Tak będzie i tym razem.

czytaj więcej: https://gloria.tv/article/ZBv2amD41AEu1uaaq8ihbmmdf

Szanowni Państwo!

czy wiedzą Państwo ile wynosi dniówka polskiego aktywisty LGBT?

Dziennikarze pracują właśnie nad reportażem odsłaniającym kulisy działalności lobby LGBT w Polsce. Zaprezentowane publicznie fragmenty tego dokumentu nie pozostawiają żadnych złudzeń co do metod działania aktywistów homoseksualnych.

„Na przykład jak są te wyjazdy na marsze, to my wam opłacamy wtedy pociąg, druga klasa oczywiście, i jeszcze się dostaje dietę. To jest 30 zł na dzień. Jeżeli to jest na dwa dni wyjazd, to wtedy też nocleg jest opłacany.”

Mówi na nagraniu ukrytą kamerą jedna z organizatorek „marszów równości”.

Aktywisci

Lobby LGBT chce wywołać wśród Polaków wrażenie, że są to oddolne, spontaniczne demonstracje „mniejszości seksualnych”, które wychodzą na ulicę aby promować „równość” i „tolerancję”. Tymczasem to wszystko jest zaplanowaną odgórnie propagandą, której celem jest oswojenie Polaków z homoseksualizmem i innymi perwersjami.

Co gorsze, oferta deprawacyjnego lobby jest szczególnie atrakcyjna dla pogubionej moralnie i poranionej młodzieży, z której głównie rekrutują się aktywiści LGBT. Darmowe przejazdy w różne miejsca Polski, zapewnione noclegi i wyżywienie – to wszystko zachęca nastolatki i studentów do angażowania się w działalność tego lobby. Jak to wygląda w praktyce?

„Ludzie mówią, że w jakimś tam mieście małym, że to miasto nie jest gotowe na marsz. Nigdy nie będzie gotowe. Musi być pierwszy marsz. Fundusz będzie przeznaczony na różne te mniejsze wszystkie miasta. Na marsze równości w tych małych miastach.”

Mówi inny lider LGBT nagrany ukrytą kamerą. Czytaj dalej

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica!
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam – Jerzy
TYLKO OSOBNIK MORALNIE CHORY ODDAJE GOS NA … PiSory
DLACZEGO właśnie KONFEDERACJA? (fragmenty całość w załącznikach)
– Ponieważ tylko POLSKA WIERNA BOGU BĘDZIE ZNÓW POTĘGĄ. Dziś tylko Konfederacja zrzesza w sobie Polaków, Katolików dla których Dekalog Praw Bożych jest fundamentem tworzenia praw ludzkich – odpowiada IZABELA CHOJNACKA – kandydatka do sejmu z ramienia Ruchu Narodowego
Ksiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko KONFEDERACJA zadeklarowała PEŁNĄ OCHRONĘ dzieci nienarodzonych” https://gloria.tv/article/aS2Lj6LQGDhf21JbG1SeYSxx7 Czytaj dalej

TE WOJNY SĄ Z WINY OSÓB DUCHOWNYCH RZĄDZĄCYCH KOŚCIOŁEM KATOLICKIM. UCZYNILI SIEBIE WAŻNIEJSZYMI OD BOGA WSZECHMOGĄCEGO I SIEDZĄ PURPURACI I NIC NIE ROBIĄ. A BÓG PROSI I CZEKA – TO JEST STRASZNE, ŻE BÓG MUSI PROSIĆ GRZESZNIKÓW, ABY UZNALI BOGA ŁASKAWIE KRÓLEM POLSKI A WTEDY ZAPROWADZI POKÓJ I NIE BĘDZIE ŻADNYCH WOJEN. OKAZAŁO SIĘ, ŻE CI RZĄDZĄCY MOŻE SĄ ŻYDAMI, BO POSTĘPUJĄ JAK ŻYDZI – NIE CHCĄ SŁUCHAĆ PANA BOGA I WYBIERAJĄ WOJNY I ZNISZCZENIA. WOLĄ BYĆ W PIEKLE NIŻ UZNAĆ BOGA KRÓLEM, KTÓRY CHCE OCALIĆ ŚWIAT I CAŁĄ ZIEMIĘ Z MIŁOŚCI DO CZŁOWIEKA.

Kard.Hlond zdrajca Boga i Polski uciekł, bo nie chciał przez pychę uznać Boga Królem naszego Narodu. To takie łatwe i proste, więc dlaczego Episkopat posyła siebie i ludzi do grobów? Hlond wybrał piekło ale obecny Episkopat jest bardziej wykształcony i zna z książek i z życia Pana Jezusa prośby do Episkopatu i Rządu w Polsce i warunki Pokoju.

Rośnie liczba ofiar tureckiego ataku na Kurdów w Syrii

Czytaj dalej

Jak wielką wagę ma codzienne ofiarowanie się, świadczy prezent Pana Jezusa, dany pewnej meksykańskiej zakonnicy nazwiskiem Partavez, która dnia 12 XII była na audiencji u papieża Pawła VI. Tym Jezusowym prezentem była następująca modlitwa, która uzyskała aprobatę miejscowej władzy Kościoła: „Moje codzienne ofiarowanie się”.

     „Przedwieczny Ojcze, przez najczystsze ręce Maryi wkładam do kielicha, który dziś każdy kapłan podnosi nad ołtarzem, moje myśli, moją pracę, moje trudy i cierpienia, moją teraźniejszość, moją przyszłość, moją przeszłość, wszystkie moje grzechy, moich drogich bliskich, wszystkie dusze na świecie, dusze zmarłych i samą śmierć. Ofiaruję Ci każde uderzenie mego serca, każdy oddech, każdy krok, każdy głód z tym pragnieniem, by wszystkie one zostały przez Ciebie przemienione w taką samą ilość aktów miłości jako zadośćuczynienie za grzechy świata. Spraw, by mój dzień, w zjednoczeniu z Synem Twoim Jezusem Chrystusem, był nieustanną mszą, stałą ofiarą, nieprzerwaną komunią, by dać zadośćuczynienie Twej Boskiej sprawiedliwości. Amen”. (Imprimatur: Meksyk, 28 XII 1978 r.)

STUDIO POLSKIE – POSŁUCHAJCIE WŁODZIMIERZA PRAWDZIWEGO POLAKA – PRAWDY O RZĄDZIE ŻMIJOWYM W POLSCE

https://www.youtube.com/watch?v=4YhagJ4s4h8&feature=share&fbclid=IwAR20Fdv7ao47PXFyHZeBOkT1zOtnedjdMWMSKwWRiSU29_EjPdw_cMS5JEA

Ten Pan na tym filmie ma rację ale nie ma racji co do Jana Pawła II – miał pochodzenie Żydowskie ze strony Matki a to nie znaczy ze był złym Polakiem. Niebo broni Jana Pawła II przez Mistyków ;   https://www.youtube.com/watch?v=ooHzOx5udLw

Jan Paweł II był mistykiem : https://www.pch24.pl/przyjaciel-jana-pawla-ii–papiez-wiedzial–ze-islam-najedzie-europe,56380,i.html

Przesyłam dla zainteresowanych świeżo, co nadesłany program konferencji podsumowujący obchody 100R. podpisania Traktatu Wersalskiego. Owszem, akurat pokrywa się to z najbliższymi wyborami 13bm., ale planowane to już było o wiele wcześniej niż zapadła decyzja o terminie wyborów, a on był sygnalizowany pod rozwagę za miesiąc w listopadzie – sprawy polityczne przesądziły tu inaczej i przyspieszyły polityczne wydarzenia, o którym teraz jest głośno w kampanii. Oficjalna propaganda panującego establishmentu władzy (PO&PiS) przemilczała i zignorowała tak ważny jubileusz doniosłego wydarzenia, jakim było i jest podpisanie Traktatu Wersalskiego w Paryżu, dzięki któremu prawnie usankcjonowany został suwerenny byt naszego kraju, państwa – Polska, po 123 latach zaborów. A teraz w kampanii wyborczej w konwencjach ich „siły” nieustannie głoszą niby wolną Polskę pod egidą ściemy ich programów skrycie za parawanem zasad dominującego prawa talmudu. Tłumaczą fikcję odrodzenia się państwa polskiego za sprawą ich „Wskrzesiciela” przywiezionego specjalnym pociągiem, salonką kanclerza Niemiec z Berlina do Warszawy w dniu 10 listopada 1918 r. Ciekawe, czy za miesiąc świętując kolejne 11 listopada panujący establishment upojony wynikami wyborów oficjalnie wystosuje dziękczynną notę do Niemiec, za to, że przywieźli swojego człowieka dla „wskrzeszenia” odwiecznego dla siebie wroga, jakim jest suwerenny byt naszego kraju, Polska. 

Zaproszenie na Konferencję jest za wolnym wstępem.  

Pozdrawiam serdecznie – Ambroży Mejer 

Czytaj dalej

Z tej sondy rozumiemy, jak mało jest katolików w Polsce, jak mało interesują się swoją Ojczyzną, która była zawsze katolicka i jest nadal. Chyba, że przez duchownych Rządzących Episkopatem odejdą od Boga i jak oni będą służyli dwom bogom. A dlaczego tak sądzę? Bo to widać – nienawidzą Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego a każdy umrzeć musi     i każdy stanie przed tym Bogiem, chyba, że nie zdąży, bo go porwą diabły jak Życińskiego – przecież biskupa służącego dwom bogom. Rządzący Kościołem Katolickim nie są posłuszni Bogu, który przychodzi do swoich, a swoi nie chcą Go przyjąć, słuchać i mówią – „odejdź”, bo mają innego boga – akceptują aborcję – morderstwa dzieci. Popierają sprzedaż dzieci polskich na sex za granicę, akceptują sex dzieci w szkołach. Nienawidzą Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI a tym samym godzą się na wojnę jak Hlond, który wolał spaść do piekła niż Polskę uratować, bo znał warunki STOP WOJNIE. Nienawidzą Boga Ojca, który prosi grzesznika, aby pozwolił na Mszę św. do STWORZYCIELA ich chociaż raz w roku – nie pozwolili. Nie chcą Mszy św. odprawiać do Boga Ducha Świętego i uważają tylko ich sługę – Jezusa Chrystusa oraz Maryję, bo nie jest Bogiem i Nią rządzą. Okazuje się, że media w Polsce nie są polskie a opanowane przez obcokrajowców, bo nie mówią rzetelnie i sprawiedliwie. Żydzi wiedzą, że Polaków można ochłapami oszukać i nazwali przeciw Polsce swoją partię „Prawo i Sprawiedliwość”, a to ani „prawo’ ani „sprawiedliwość”! Żydzi bezbożni rządzą w Polsce od wielu lat a najlepszym przykładem bezprawia i niesprawiedliwości jest zdrajca Piłsudski – Selman, bo nawet Episkopat nie chce mówić PRAWDY Polakom, że obroniła nas przed Rosjanami Matka Boża ukazując się Rosjanom, którzy uciekli, a teraz ci Rządzący politycznie i religijnie przypisują  zwycięstwo wrogowi Żydowi i nawet na dokumentach w Polsce go umieszczają. Tacy są kłamcy ci Rządzący Polską.

https://youtu.be/0U9nShn-v5k

NALEŻY POSŁAĆ ICH NA WOJNĘ DO IRANU, TAM NAUCZĄ SIĘ SZACUNKU DO PANA BOGA

NIGDY NIE BYŁO CZEGOŚ TAKIEGO w Bazylice św. Piotra – gloria.tv
https://gloria.tv/video/rDs9qqXRZ3bQ26QR8bMmZAsKh

Polacy wszystkich krajów łączcie się z nami – Grzegorz Braun – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=NCgF4Lj6Cx0
https://m.youtube.com/watch?v=NCgF4Lj6Cx0

 WYBIERAJCIE ŻYCIE I NADZIEJĘ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ, BO Z PANEM BOGIEM – KRÓLEM POLSKI.

 Tamte inne partie to wróg, gdyż chcą zabijania niemowląt, zabijania Polaków szczepionkami, sprzedają nasze dzieci z domów dziecka na sex do innych krajów a Morawiecki powiedział – nic nie możemy zrobić. (bo kasa jest wielka) Sprzedają nasze bogactwa, zawłaszczyli nasze złoto z Londynu. Niszczą nasz przemysł, bo nie przyjmują do pracy Polaków, tylko Ukraińców. W szkołach przymusowy sex nawet małych dzieci – straszne i okropne zakończenie życia nam planują obcokrajowcy w Polsce. Polacy nie wybierajcie swoich morderców z duszami do demonów podobnych.

           Podobny obraz

   Panie Jezu dla mnie to jest niepojęte, że w Kościele Katolickim jest ROZŁAM. Że są księża, którzy mają odwagę  zmieniać PRAWA BOŻE, że mają śmiałość rządzić w Twoim Kościele bez Ciebie, a według ludzkich zarządzeń.

PAN JEZUS: „To jest nienormalne dla Mnie i dla całego Nieba, że tak długo was proszę o Koronę Królewską na Moją Najświętszą Głowę, gdyż Jestem Królem bez waszego zezwolenia. Lecz Moja Matka mówi: „zróbcie wszystko, co mówi wam Mój Syn”. Mój Ojciec Wszechmogący mówi:”Oto przekazałem Władzę Synowi na Ziemi, nad nią i pod Ziemią” – więc jakich jeszcze chcecie dowodów, że tak jest? Ja wiem, że nie Moi biskupi bardzo lubią panować według swego planu bez porozumienia ze Mną. Ale także wiedzą, że w dniu ich śmierci było, jest i będzie niemożliwe do wyrażania żałości. Ja nie rozumiem, chociaż Bogiem Jestem dlaczego biskupi i wszyscy inni rządzący w Kościele Katolickim – Moi i wasi wrogowie o różnych wyznaniach chcą panować na świecie i mają okrutne plany, o których jeszcze nie wiecie.  Dlatego ciągle mówię: Nabożeństwa i różne Modlitwy do Chrystusa Króla winne być odmawiane i Msze Święte celebrowane. Jeszcze powiedziałem niegdyś, że zostaną tylko te państwa, które uznają Mnie za swego KRÓLA, to zachowam je. Jestem zawiedziony, że nie możecie znaleźć Kościoła na to dla Mnie Królowanie, a przecież Bogu. Dziwię się tym Moim i waszym „oprawcom”, gdyż Moimi przyjaciółmi ich nazywałem. Tak dużo wam obiecują, a tak dużo teraz Moich Łask się marnuje. Przecież widzicie, że świat zmierza ku zagładzie, bo już teraz wszystko jest w nieładzie. Jezus Chrystus Pan świata całego pragnie być oficjalnym Królem Narodu Polskiego”.

 

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 8.10.19 r. o godz. 16

TAK BÓG UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE DAŁ SWOJEGO SYNA JEDNORODZONEGO – KAŻDY, KTO W NIEGO WIERZY MA ŻYCIE WIECZNE.

Przez ten rozłam w Kościele, który trwa już kilka lat cierpią najbardziej ludzie świeccy, gdyż wierzą księżom, biskupom i kardynałom, że mówią prawdę i że są prawi. Właściwie gdybym była cały czas w Polsce, to bym nadal wierzyła co mówią nam osoby duchowne, a najbardziej ceniłam biskupów właśnie, że oni to na pewno są rzetelni jako wzór do naśladowania, ale dzięki Panu Bogu jestem w USA i się przekonałam, że Polonia widzi więcej, lepiej i dokładniej RZECZYWISTOŚĆ co się dzieje w Ojczyźnie. Teraz mogę stwierdzić z obserwacji, że Rządzący Kościołem służą dwom bogom, bo akceptują wszystko co ustali Rząd, czyli aborcję, sprzedaż dzieci za granicę z domów dziecka na sex, srzedaż przemysłu innym krajom i nie płacą podatków i ogólnie nakazują zapraszać imigrantów wbrew woli Polaków. Najgorszą rzeczą przeciwko Rządzącym Episkopatem jest  okrutne wyrzucanie z Kościoła kapłanów, którzy mówią prawdę, mówią o Jezusie Chrystusie KRÓLU. Nawet Redemptoryści i Paulini idą w ślady faryzeuszów.

Poza tym ci biskupi w Episkopatu zakazują odprawiać Mszy św. do Boga Ojca, do Boga Ducha Świętego, bo Bóg jest mądrzejszy od nich, a oni takich nienawidzą. Czy oni pytają się Pana Boga swego Przełożonego czy…..?

Pan Jezus ogólnie o posłudze kapłanów na Mszy Świętej i osób świeckich i o Bożym Królowaniu.  

                                                                                                                            Znalezione obrazy dla zapytania msza swieta

  PAN JEZUS ” Tak Moje ukochane i drogie dzieci teraz widzicie, że słońce nad wami świeci.  Jednak Niebo całe jest w żałobie, ale wielu dopiero po śmierci się dowie, że nie przyjmowali Mojego Najświętszego Ciała – Hostii Świętej przez Boga w sposób nadzwyczajny pominiętej. Otóż powiadam wam – sumienia Rządzących Moim Kościołem Katolickim będą bardzo obciążone grzechami biskupimi i problemami licznymi. Ja patrzę i płaczę nad całym światem, że wszyscy ulegają zarządzeniom anty-apostołów i zatracie. Powoli wszystko upada i tylko Bóg Ojciec wie, czy poczekamy do listopada, czy do następnego lata. Dlatego każdy dzień jest drogi, gdyż czas ucieka, a anty-Boży Episkopat i anty-Boży Rząd zwleka z uznaniem i wywyższeniem Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI i nie chcą wierzyć, że zbliża się wojenna światowa awantura. Ja tak bardzo kocham ludzi i świat i Jestem dla was jak Brat, ale gdy Jestem Sługą w dalszym ciągu na oczach świata to mordują chrześcijanina waszego brata. W tej chwili to świat tak wygląda – jedni się modlą a drudzy także śpiewają i na obronę swoich dusz nic nie mają. Tak, jak widzicie Jestem KRÓLEM z Woli Boga Ojca, a czekam na spełnienie Jego Woli do końca.  Gdyby wasi wrogowie widzieli Mnie w koronie złotej jaką mają świeccy królowie, to bylibyście ochraniani, jak wielcy królowie. Każdy Naród cieszy się, gdy ma dobrego Króla i wtedy wywyższylibyście na Chwałę Jezusa. Obudźcie się uczeni w Piśmie i pokutujcie, bo przyjdzie czas, że waszych głów straconych nikt nie zliczy, ani was. Nie mówię – AMEN, bo mam nadzieję, że każdy w Moje Królowanie uwierzy a żaden mason Watykanem nie zachwieje. Moim marzeniem jest być Królem Polski a obronię wasze miasta i wioski a wasza Ojczyzna będzie Rajem na Ziemi z wami Polakami zjednoczonymi. Jezus Przyjaciel”.

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy – 22.09.19 r.

BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE. NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ. ZAUFAJ PANU – ON JEST TWOIM ZBAWCĄ.

Ostra riposta Bosaka na debacie w TVN: „Horał się zaraz popłacze”
https://medianarodowe.com/ostra-riposta-bosaka-na-debacie-w-tvn-horal-sie-zaraz-poplacze/

Los Polski wisi na włosku – Maciej Bodasiński (13 X 2018 r.)

https://www.youtube.com/watch?v=4pRnJnJ8tYQ 

Ordo Iuris ujawnia źródła finansowania organizacji LGBT – chodzi o potężne pieniądze

https://www.youtube.com/watch?v=S89itp7N43Y

Producenci dodają gips i kredę do pieczywa? [Wiem, co jem i wiem, co kupuje]

https://www.youtube.com/watch?v=AYYaAQkpR0s

Szok! Gips, mydło, sierść i kopyta w pieczywie? Podaj dalej!

https://www.youtube.com/watch?v=yom38iTMKT8

                                  Znalezione obrazy dla zapytania MATKA BOÅ»A KRÓLOWA RÓŻAŃCA ÅšWIĘTEGO

Maryjo Królowo Polski i Różańca Świętego bardzo prosimy, aby Polacy wzięli wzór z Jonasza i Niniwy i zaczęli pokutować za biskupów niewierzących Słowu Bożemu. Jezus Chrystus prosi już od 100 lat, aby Rządzący Jego Kościołem Katolickim chcieli uznać przecież swego Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a zakończą się kataklizmy, wojny i kary Boże.

  MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA.

„Zapamiętajcie sobie Polacy co Modlitwa Różańcowa znaczy. Różaniec jest Egzorcyzmem na wszystkie czasy, a szczególnie te obecne, przed „Ostrzeżeniem” Jezusa Chrystusa Sędziego waszego. Odmawiajcie nawet z waszymi dziećmi wszędzie, gdyż wy trwonicie czas na niepotrzebne zajęcie. Posłuchajcie Mnie – jak Jonasza posłał Bóg Ojciec do Niniwy i szedł trzy dni, choć był strachliwy.To miasto było bardzo grzeszne, choć wasze miasta obecnie o wiele więcej i ludzie posłuchali, bo nie chcieli nieszczęścia. Polacy mają jeszcze wybór na przyszłość – KONFEDERACJA i życie dla Polaków bez ograniczeń, lub wszystkie inne partie i chorzy katolicy a śmierć będzie w obfitości, gdyż oni chcą was wykorzystywać w waszej niewoli. Każdego dnia Różaniec w intencjach:”o nawrócenie grzeszników, szczególnie Rządzących Episkopatem”, gdyż ich bóg lucyfer będzie dla was katem. Bardzo dużo osób duchownych przez swoje zdradzieckie postępowanie do piekła wiecznego wpadnie. Ja się dziwię, że wiedzą o tym i jak Żydzi w Starym Testamencie wybrali nienawiść do Boga Ojca Wszechmogącego i wieczność w czeluściach ciemności piekła wiecznego. Piekło jest dla dusz osób duchownych nie posłusznych Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Duchowi Świętemu, a ich pycha nie pozwala wrócić do życia z Bogiem szczęśliwego. Ci przeciwnicy są także mściwi, że nawet bardzo daleko im do grzeszników z Niniwy. Wielkim Ratunkiem na zmiany pozytywne na świecie jest Modlitwa Różańcowa – skupienie na Modlitwie i rozważanie wnikliwe. Proszę was Polacy i liczę na ludzi świeckich, bo widzimy, że osoby duchowne, szczególnie te w purpurach i przebierańcy będą mieli niedługo niewolnicze kagańce. TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI I JA MARYJA KRÓLOWA POLSKI I RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ODMIENIMY ŚWIAT NA POBOŻNY, BEZGRZESZNY I KRÓLEWSKI. Dlaczego ludzie chcecie umierać, dlaczego chcecie potępienie wybierać, gdyż wszyscy niby wierzący na „zło” zgadzacie się. Walczcie ze złem zawsze, bo Bóg Ojciec pragnie, aby Ziemia mogła żyć w Jego Chwale. Przecież Bóg, to Przyjaciel człowieka, to dlaczego obrażacie Boga i słuchacie belzebuba. Tak bardzo chcemy POKOJU na świecie, lecz ludzie chcą konfrontacji, aby lucyfer potraktował ich jak śmieci. MARYJA MATKA BOGA KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO”.

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 8.10.19 r. o godz. 9.30

CAŁY EPISKOPAT POWINIEN WYJŚĆ ZE SWOICH WYGODNYCH PAŁACÓW DO LUDZI NAWET NA ULICE I WYJAŚNIAĆ IM PISMO ŚWIĘTE. NIE BÓJCIE SIĘ MASONERII I LGBT, BO BÓG JEST SILNIEJSZY.

WYBIERAJ ŻYCIE, POKÓJ I ZBAWIENIE- GRZEGORZ BRAUN

https://youtu.be/37Dtm7Z9VtM

JAK ZAWSZE – ŻYDZI WSZYSTKO FAŁSZUJĄ I OBIECANKI TEŻ – JAK ZAWSZE.

„Wybory prawdopodobnie będą sfałszowane – odkryłem coś ciekawego…” – mówi suwerenny czyli Andrzej

„KONFEDERACJA” – TO PRZEDE WSZYSTKIM RDZENNI POLACY WYCHOWANI WŁAŚNIE NA ŻYDOWSKIM BEZPRAWIU – PiSu i WIEDZĄ CO TO JEST NIEWOLA KOMUNISTYCZNA A TERAZ ŻYDOWSKA BO „PiS”, TO BEZPRAWIE I NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, BO WIEDZĄ, ŻE POLAKÓW MOŻNA ZAWSZE OSZUKAĆ OBIECANKAMI. ROBIĄ CO CHCĄ Z POLAKAMI A PRZEDE WSZYSTKIM SPRZEDALI BEZ NASZEJ ZGODY KOPALNIE, STOCZNIE, SKLEPY, BO NAWET SPRZEDALI KOREAŃCZYKOM, A POLAKÓW WYWALAJĄ ZA GRANICĘ. TERAZ UKRAIŃCY MAJĄ LEPIEJ W POLSCE NIŻ POLACY, BO DUDA I MORAWIECKI TO ŻYDZI UKRAIŃSCY.

Konfederacja to największa obniżka podatków w historii Polski (spot wyborczy)

KAŻDY KSIĄDZ POWINIEN NAUCZAĆ O BOGU – „IDŹCIE NA CAŁY ŚWIAT I NAUCZAJCIE”, A NA TYM ZDJĘCIU TEN DUCHOWNY I WSZYSCY Z RZĄDU SŁUCHAJĄ BOGA PiSu – DANIELSA.  ZDJĘCIE MÓWI, ŻE TEN DUCHOWNY JEST JUŻ W GRUPIE MAFII, BO NIGDY NIE BYŁ PRZECIWKO 447, NIGDY NIE BYŁ ZA „STOP ABORCJI”, ZAWSZE BYŁ I JEST PRZECIWNY KRÓLOWANIU BOGA W POLSCE JEZUSA CHRYSTUSA, WIĘC ZDRAJCA BOGA I POLSKI A TYM SAMYM CHCE WOJNY. NAWET MARYJĄ RZĄDZI, KTÓRA MÓWI: ZRÓBCIE WSZYSTKO CO POWIE WAM MÓJ SYN, WIĘC NIE JEST POSŁUSZNY KRÓLOWEJ POLSKI.

 

                Obraz może zawierać: 10 osób, uśmiechnięci ludzie, tekst

Papież, szamani, figury bożków. Co się stało w Watykanie?!
Symboliczny „początek” (tak wiem, że to nie jest inauguracja, ale…. dzieje się to na początku) Synodu
na temat Amazonii. Szamanka prowadzi modlitwę za Matkę Ziemię. Cóż, mówcie, co chcecie, ale ja jednak głęboko wierzę, że jeśli ktoś może zbawić człowieka i ziemię, to Jezus Chrystus, a jeśli coś powinno rozpoczynać Synod to Ofiara Mszy Świętej. Szamanizm odwołuje się do rzeczywistości często demonicznej i nie ma powodów, by propagować go w Watykanie. Ale jedno jest pewne, jak to mówili zwolennicy „nowej Reformacji”: ten Synod zmieni wszystko. I to już widać. Św. Atanazy Wielki, módl się o wierność Bożej Prawdzie dla nas – pisze Tomasz Terlikowski na facebooku. O co chodzi?

Ogrody watykańskie, ceremonia poświęcenia Synodu Amazońskiego św. Franciszkowi. Papież… i Indianie. Co tu się dzieje? Domniemana „szamkanka” wykonuje w pewnym momencie znak krzyża, ale czy Pana Jezusa czczą w swoich pokłonach, czy to Jego wyznają pod postacią drewnianej żeńskiej figury?

Co reprezentuje figurka mężczyzny z penisem w erekcji?

To pogańskie kulty. Dlaczego uczestniczy w nich papież, dlaczego to się

dzieje w Ogrodach watykańskich w przededniu Synodu Biskupów?!

https://www.fronda.pl/a/papiez-szamani-figury-bozkow-co-sie-stalo-w-watykanie,134198.html

PAN JEZUS

„Papież Franciszek – mówiłem wam – jest jak bazyliszek. Lubi, jak go ludzie chwalą, ale nie śpieszy   się okryć Mnie chwałą. On nie żyje dla Mnie, lecz dla opinii ludzkości i pozwala na poniewieranie Mną okrutne. On ma dużo opiekunów bezbożnych i nie zależy im na opinii ludzi Bogobojnych. To, co on robi coraz bardziej, to widzicie – o Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynej mówi coraz rzadziej. Dziękuję tym kapłanom, którzy wstępują w Mojej obronie. Teraz jest wielka walka Aniołów z demonami, a biskupi są swojej pysze zatwardziali. Pamiętajcie, jeśli wybierzecie wojnę, czyli „PiS”, to tylko z winy biskupów i będą mieli na swoim sumieniu mnóstwo trupów. Jezus nieustannie obrażany i lekceważony”.

      Szykuje się rewolucja. Słowa modlitwy

Wiele wskazuje na to, że już wkrótce słowa modlitwy „Ojcze Nasz” ulegną zmianie. Zaapelował o to podczas spotkania z wiernymi papież Franciszek. 

„Ojcze Nasz” to najstarsza modlitwa chrześcijańska. Według Ewangelii, swoich uczniów miał nauczyć jej sam Jezus Chrystus. Towarzyszy ona chrześcijanom od wieków, niejednokrotnie ulegała ona drobnym zmianom i jest tłumaczona na wiele języków na całym świecie.Obecnie sprawa dotyczy zmiany Modlitwy Pańskiej w trzech językach – włoskim, polskim i angielskim. Podczas spotkania z wiernymi zaapelował o to sam papież Franciszek. Chodzi o słowa, które w polskim tłumaczeniu brzmią: „i nie wódź nas na pokuszenie”. 

Jak wyjaśnia papież, Bóg nie może wodzić na pokuszenie, ponieważ jest to rola szatana. Tamte tłumaczenia nie są dobre, ponieważ mówią o Bogu, który wywołuje pokusę – mówił Franciszek.

Jak zatem powinna brzmieć prawidłowa formuła? Zdaniem papieża powinno zostać przyjęte stwierdzenie: „i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie”. Taka wersja pojawia się w Ewangelii i dziś jest również używana.

http://wmeritum.pl/szykuje-sie-rewolucja-slowa-modlitwy-ojcze-zostana-zmienione-papieza-franciszka/213694

Panie Jezu dziękujemy Tobie, że Zmartwychwstałeś i że nas Zbawiłeś 

                                     Znalezione obrazy dla zapytania Panie Jezu dziÄ™kujemy Tobie, że ZmartwychwstaÅ‚eÅ›

PAN JEZUS

 „Otóż Moje drogie dzieci słyszycie tu i ówdzie o morderstwach i o śmierci Chrześcijan. Tak będzie aż do skończenia świata i niestety nie obroni żadna ochrona. To dla całego Nieba nie jest zrozumiałe, że z Bogiem Zbawicielem obchodzą się niedbale. Jak wygląda Sakrament Spowiedzi w Ameryce? Siedzą sobie – kapłan i penitent obok siebie i nie oddają szacunku Sakramentowi Spowiedzi należycie. Dlatego Ja i całe Niebo was Polacy tak kochamy i na szczególny Naród prowadzący świat po Bożemu wybrany.  U was w Polsce jest wielki szacunek do Eucharystii, chociaż coraz bardziej chylą się ku demonicznym zarządzeniom prawie wszyscy. Tylko co nie która osoba klęczy przed Majestatem Bożym, a wtedy Jezus Chrystus drzwi swego serca wam otworzy. Jeżeli nie będę oficjalnie KRÓLEM POLSKI w tym roku, to wówczas pojawię się na Obłoku Niebieskim, gdyż Ojciec Wszechmogący już dłużej nie może patrzyć, jak demon chce wszystkim w Polsce zawładnąć. Tak bardzo chcę Polskę i świat uratować od zniszczenia, ale przykro, że ludzkość ulega demonicznemu zniechęceniu. To, co słyszę w Kościele, że: „jeśli jesteście w Kościele w sobotę, to w niedzielę nie musicie iść” – to jest okrutne kłamstwo. Nikt Mnie nie pytał o to demoniczne łgarstwo. PRZYKAZANIA MOJE DAŁEM WAM – „ABYŚCIE DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCILI” – to znaczy, że możesz iść na Mszę Świętą w sobotę, ale w niedzielę – to jest twój katolicki obowiązek. Jezus Najwyższy Kapłan”.

Wizyta nowych kardynałów u papieża Benedykta XVI /VATICAN MEDIA HANDOUT /PAP/EPA

Od momentu abdykacji i przejścia na emeryturę, Benedykt XVI rzadko nie często pokazuje się

w mediach. W mediach pojawiło się nagranie ze spotkania obecnego papieża z byłym.

Zobacz jak teraz wygląda Benedykt XVI. Do spotkania doszło w sobotę 5 października na zakończenie konsystorza, w trakcie którego papież Franciszek mianował 13 nowych kardynałów.Razem z papieżem nowi kardynałowie wybrali się do klasztoru Mater Ecclesiae, w którym mieszka Joseph Ratzinger.Na nagraniu udostępnionym przez Stolicę Apostolską widać, jak Benedykt XVI wita się z każdym gościem i krótko rozmawia przyciszonym głosem.Papież-emeryt momentami musi być podtrzymywany przez swojego sekretarza.

Ratzinger ma 92 lata i mieszka w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie ogrodów watykańskich.

Czytaj dalej

BOŻE, TY WEJRZAŁEŚ NA POKORĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I WYNIOSŁEŚ JĄ DO GODNOŚCI MATKI TWOJEGO JEDYNEGO SYNA, A W DNIU DZISIEJSZYM UWIEŃCZYŁEŚ JĄ NAJWYŻSZĄ CHWAŁĄ I SPRAW, ABYŚMY ZBAWIENI PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA PRZEZ JEJ PROŚBY MOGLI WEJŚĆ DO WIECZNEJ CHWAŁY W NIEBIE,      

                                     Podobny obraz

PAN JEZUS

   „Moja i wasza Przenajświętsza Matka Maryja już kiedyś jak i Ja w Niebie była. Bóg Ojciec powołał Nas na Ziemię, aby uczyć Praw Bożych oraz dobrego i sprawiedliwego życia każdego ludzkiego plemienia. No, ale cóż – zabrakło wiary w Boga Wszechmogącego Jedynego i poszczególni ludzie a nawet Narody wybierają okrutne grzechy, które pełzają wśród lucyferycznych czcicieli. Ludzie – dlaczego nie chcecie być dobrzy, dlaczego chcecie być od lucyferycznych czynności chorzy? Do roku 2019 nie nauczyliście się rozróżniać „dobra” od „zła”, które przecież na imię „potępienie” ma. Moje Narodzenie powitali innowiercy, a potem to byli mordercy. Z Nieba zszedłem dla was ludzie z miłości, abyście przebywali z Nami w Niebie także z miłości do Boga i do bliźniego i pragnę, aby nie było wśród was żadnego człowieka potępionego na piekło skazanego. Ludzie – dlaczego nie chcecie być dobrzy, a dlaczego osoby duchowne chcą być od grzechów chorzy? Proszę was wszystkich – powracajcie na drogi Boże i przestrzegajcie Przykazania Boże w pokorze. Bóg Sędzia Sprawiedliwy odda wam po waszej śmierci –  albo nagroda w Niebie, albo spadniecie w piekielne śmiecie.  Maryję Matkę Moją witałem z Aniołami i ze wszystkimi Nieba mieszkańcami, a Bóg Ojciec witał Maryję z Niebiańskim Orszakiem. A ona Niewiasta pokorna zakochana w całym Niebie i w was mieszkańcach całej Ziemi modli się o was, bo wie, że jesteście w wielkiej potrzebie. Proście Ją o wszystko, ale i dziękujcie. Przepraszajcie za grzechy i pokutujcie.   Maryja – gdzie tylko jest to prosi: Módlcie się, módlcie się, módlcie się z rozważaniem waszych słów i myślami łączcie się w każdej części Mojego życia w celu grzechów pozbycia. Kocham was Moi wierni Polacy i rozważajcie co Moje Słowo znaczy. Jezus Chrystus Przyjaciel”.

                                             Znalezione obrazy dla zapytania MATKA BOÅ»A

 Maryjo w Dniu Twego Wniebowzięcia bardzo prosimy o Twoje Błogosławieństwo dla nas kochających Ciebie Królowe.

 MATKA BOŻA

 „Tak Moje ukochane dzieci polskie – już tak długo pomagam wam w pokonywaniu trudności na arenie międzynarodowej. Ukazuję się  w różnych miejscach świata i pragnę, abyście odrzucili rolę dzieciobójstwa, mordercy i kata. My z Nieba obserwujemy świat i tak naprawdę, to mówię bardzo smutna, że obecnie to  prawie cały żyje na podstawie kabały. A przecież dużo macie kapłanów, którzy od Nas na Mszy Świętej przekazują wam moc Darów. Dla przypomnienia – Nabożeństwo Mszy Świętej i Modlitwy winne być Darami Bożymi dla was, bo My Jesteśmy obecni cały czas. Drodzy wierni Chrystusowi bardzo was proszę przyjmijcie Moje Rady, a wtedy nie dojdzie między wami do żadnej zwady. I jak w Ewangelii jest napisane: nie oczerniajcie, nie plotkujcie na siebie, nie krytykujcie się na cały świat. Proszę was – nauczajcie się, pozdrawiajcie, Błogosławcie, pomagajcie sobie i czyńcie to wszystko z miłości i szacunku do bliźniego. Błogosławię was Moi kochani Polacy i ubolewam, że w Rządzie i Episkopacie PRAWDA co innego znaczy. Ja schodzę z Nieba i pragnę waszej czystości, szacunku i miłości, aby każdy z was wynagradzał Bogu Wszechmogącemu za wszystkie grzechy, które niszczą was.  Błogosławię was wszystkich Naszych słuchaczy, aby każdy wiedział co Błogosławieństwo znaczy. Przychodzę do was w celu opamiętania i przygotujcie się dokładnie do grzechów w konfesjonale wyznania.

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy w Chicago – 15.08.19 r. o godz.9.30

 DOBRY BOŻE TY WIESZ CZEGO NAM POTRZEBA. ODDAJEMY TOBIE CZEŚĆ I CHWAŁĘ ZA KAŻDY TWÓJ DAR. DZIŚ SZCZEGÓLNIE DZIĘKUJEMY  ZA DAR MARYI WNIEBOWZIĘTEJ. PROSIMY MARYJO OTOCZ NAS SWOIM PŁASZCZEM, PRZYTUL DO SWEGO SERCA I PROWADŹ DO CHRYSTUSA. 

Wstrząsające słowa minister Jadwigi Emilewicz!

Pani minister w życiu prywatnym chrześcijanka, jako polityk już nie. Proszę nie wypowiadać się w imieniu wszystkich Polaków, że akceptują „kompromis aborcyjny”.Chrześcijanin nie może głosować za „kompromisem aborcyjnym”!!! Homoseksualni partnerzy będą mogli po sobie dziedziczyć? Wstrząsające słowa minister Jadwigi Emilewicz

Sprawdźmy, co w ustawie należałoby zmienić, aby partnerzy tej samej płci mogli w sposób jednoznaczny po sobie dziedziczyć. Jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, to tutaj problemu nie ma. Ale jeśli jest, możemy porozmawiać, jak go rozwiązać – to nie słowa polityka SLD czy PO, a minister z rządu Prawa i Sprawiedliwości, Jadwigi Emilewicz. Wypowiedź padła w rozmowie z Onetem.Emilewicz została zapytana o „prawa” tzw. osób LGBT, którym podobno „odmawia się takich samych praw, jakie mają osoby heteroseksualne”.

Jeżeli są problemy prawne, to jestem gotowa o nich rozmawiać. Problemy z dziedziczeniem? Sprawdźmy, co w ustawie należałoby zmienić, aby partnerzy tej samej płci mogli w sposób jednoznaczny po sobie dziedziczyć. Jeśli chodzi o uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, to tutaj problemu nie ma. Ale jeśli jest, możemy porozmawiać, jak go rozwiązać – podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz, wiceprezes partii Porozumienie, którą kieruje wicepremier Jarosław Gowin.

Emilewicz odniosła się również do kwestii aborcji eugenicznej. Dziennikarka Onetu stwierdziła bowiem, że jej koleżanki „boją się zachodzić w ciąże”, ponieważ istnieje obawa, iż „kiedy lekarze wykryją u ich dziecka poważną wadę”, to „decyzję o tym, czy powinny urodzić, ktoś podejmie za nie”. – Aborcja eugeniczna, czyli eliminacja słabszych, jest nieludzka. W rozwoju ludzkości idziemy w taką stronę, że słabszych chronimy i zapewniamy im wszelką pomoc. Większość Polaków ma świadomość tego, że aborcja jest pozbawieniem życia i akceptuje zapisy w takim kształcie, w jakim one funkcjonują dzisiaj – powiedziała minister.

Jako chrześcijanka wolałabym, aby aborcji eugenicznej nie było. Jako polityk uważam, że powinnam robić wszystko, aby te wartości, w które wierzę, były w jak najlepszy sposób zabezpieczone. Mam jednak poważne obawy, że gdybyśmy naruszyli tzw. kompromis aborcyjny – choć i to słowo trudno zaakceptować w odniesieniu do ludzkiego życia – zdecydowali się go zmienić, to w sytuacji przegranej, te rosnące i mocne siły z innym podejściem do życia, mogłyby przechylić wahadło w drugą stronę. Odległą od tego, co mamy zapisane w Konstytucji RP – podsumowała Emilewicz.

https://www.pch24.pl/homoseksualni-partnerzy-beda-mogli-po-sobie-dziedziczyc–wstrzasajace-slowa-minister-jadwigi-emilewicz,71310,i.html

 

Znalezione obrazy dla zapytania Duch Święty

                       TAK NIECH WASZE ŚWIATŁO JAŚNIEJE PRZED LUDŹMI, 
                ABY WIDZIELI WASZ DOBRE UCZYNKI I CHWALILI OJCA WASZEGO.
 

       Panie Jezu, czy możesz nam pomóc w utrzymaniu i prowadzeniu Radia CHRYSTUSA KRÓLA?

 Pan Jezus – teraz powie wam Duch Święty.

 DUCH ŚWIĘTY„: Niezgodne z Wolą Jezusa KRÓLA zostawić Radio Królewskie na poniewierkę, a jeszcze gorzej, gdy oddacie w łapy diabelskie. Radio jest bardzo ważnym medium, ale gdy jest i musi trwać, aby Prawo Boże można nadawać. Tak bardzo mało jest mediów katolickich, bo nawet: w „Radio Maryja ” przewija się często demoniczna żmija. W Niebie jest jedność, a na Ziemi podłość. Dlaczego niby katolickie Radio  „Czas Boga”,  a z niego wychodzi ogromna trwoga. Nazwa Radia powinna być zjednoczona z tematami w nim występującymi, a skoro Bóg Ojciec mówił, że wybiera na prezydenta Polski – Grzegorza Brauna, to redaktorka „Czas Boga” jakby „skądś spadła” i promuje bezbożnych grzeszników z innych Partii jak teraz „PiS”, który do Polaków jest pełen wzgardy. No, ale cóż każdy musi przede Mną stanąć w owym dniu rozpaczy, a tacy ludzie medialni powinni wiedzieć, co Sąd nad duszą znaczy. A „Radio Maryja”?  Bóg widzi, że przed zdrajcami z „PiS-u” bardzo się uniża. Dlaczego nie pytacie swego Zbawiciela – wy, niby wierni Jemu. On – który był, który jest i który będzie, gdy was już nie będzie. Przez was błądzących Polaków Bóg Wszechmogący Ziemi się pozbędzie, bo od was Pokój lub wojna będzie. Przecież Bóg Ojciec Wszechmogący stworzył Ziemię i człowieka na niej na Swoje podobieństwo, to jak teraz wygląda Bóg Ojciec przez zdrajców PiS i innych do demonów podobnych. Tylko ta Partia, która ma hasło: „Bóg – Rodzina – Ojczyzna” wybrana być powinna, czyli „KONFEDERACJA” – to Polska Nacja. Tak bardzo My w Niebie jesteśmy obrażani, tak bardzo bluzgani – dlatego, że nie wybraliście na prezydenta prawego człowieka – Grzegorza Brauna, bo słuchacie mediów bezbożnych, które rządzą waszymi sumieniami. Paulini w Kaplicy waszej Królowej zawiesili Obraz Maryi na czarnej ścianie, jakby nie było  w XXI wieku możliwości o piękny wygląd zadbanie. Obraz KRÓLA POLSKI schowany przed wiernymi, jakby się Paulini Boga wstydzili pokazać wiernym z ozdobami złotymi. No, ale cóż – wy ludzie żyjecie jakiś czas,   a na koniec takie „osobistości”-  wrogów swoich Bóg Wszechmogący strąci do piekła w odpowiedni czas. Powiedziałem – RADIO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA zostawcie i się nie martwcie.  KONGRES był bardzo ważny i świat zobaczył, że POLSKA ma KRÓLA, choć w ciemnych lochach trzymają zdrajcy Jezusa, lecz dusze Paulinów i Rządzących Episkopatem będą smagane przez ich „króla” lucyfera wiecznie ognistym „batem”. Jesteście Polacy z Polonii Naszymi rycerzami Królewskimi, którzy idziecie po wyżynach drogami niebiańskimi. DUCH ŚWIĘTY wasz Pocieszyciel i Przyjaciel lecz dla wielu grzeszników Niepojęty”.

   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – dnia 29.09.19 r. godz.13

 „PAN MÓWI – JA JESTEM ZBAWIENIEM LUDU – W JAKIMKOLWIEK UCISKU WOŁAĆ BĘDĄ DO MNIE, JA ICH  WYSŁUCHAM I BĘDĘ IM PANEM NA WIEKI”.

BARDZO CIEKAWE- BARDZO!!!! TO POTWIERDZA TO , CO MÓWI PAN JEZUS –  ŻE W POLSCE BĘDZIE BARDZO ŹLE. Bębny KRYZYSU już biją! Płacimy emerytury Ukraińcom, wystarczy, że taki Ukrainiec przepracuje całe życie na Ukrainie, popracuje tylko pół roku w Polsce i już przysługuje mu polska emerytura i bardzo wiele innych ciekawych informacji, o których nie słyszeliście. „Nasz system finansowy tego nie wytrzyma.! RATUJMY POLSKĘ”

Wałęsa oszalał! Czy nadchodzi kryzys gospodarczy?

Skąd pieniądze na 500+? P. Usiądek wRealu24

https://www.youtube.com/watch?v=BuoiVg6JGMo

 

Bł.ks.Józef Kowalski zginął w Kl.Auschwiz,bo nie chciał podeptać Różańca

https://gloria.tv/article/4vMh9P961GU2CAFJTjuwEpFv

 

OSTATNIA TAJEMNICA FATIMSKA / Orędzie Ostrzeżenie/

https://gloria.tv/video/ADzkWCFtSxWK2wvQVpX8rmCux

 

Ojciec Malachi Martin i III TAJEMNICA FATIMSKA – to się dzieje na naszych oczach.

https://gloria.tv/video/DuiBkeayeDG32Nxbzo71pseDV

 

GLORIA POLO O WYBORACH: KAŻDY Z NAS ODPOWIE ZA TO CO POPIERAŁ !!!

https://gloria.tv/article/2NaeZMovs7ZCBEJtZAYyCJFT3

PRZECIEŻ ŻYDZI NIE CHCĄ ABY RODZILI SIĘ POLACY. POLSKĘ SZYKUJĄ DLA SICNIE

MORALNIE chory głosuje na PiSory 2)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica!
Szczęść Boże,serdecznie pozdrawiam – Jerzy
TYLKO OSOBNIK MORALNIE CHORY ODDAJE GOS NA … PiSory
DLACZEGO właśnie KONFEDERACJA? (fragmenty całość w załącznikach)– Ponieważ tylko POLSKA WIERNA BOGU BĘDZIE ZNÓW POTĘGĄ. Dziś tylko Konfederacja zrzesza w sobie Polaków, Katolików dla których Dekalog Praw Bożych jest fundamentem tworzenia praw ludzkich – odpowiada IZABELA CHOJNACKA – kandydatka do sejmu z ramienia Ruchu NarodowegoKsiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko KONFEDERACJA zadeklarowała PEŁNĄ OCHRONĘ dzieci nienarodzonych” https://gloria.tv/article/aS2Lj6LQGDhf21JbG1SeYSxx7     TYLKO WIERNOŚĆ BOGU i JEGO PRZYKAZANIOM, A NIE PiSowi i mamonie PLUS – to przede wszystkim zakaz jakiejkolwiek aborcji, nie ma nic ważniejszego nad szacunek do życia ludzkiego. Jan Paweł II przekonywał, że naród który morduje własne dzieci jest narodem bez przyszłości. Matka Teresa podobnie mówiłaJeśli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać Ciebie i mnie byśmy się sami nie pozabijali– Prześledziłem scenę wyborczą i stwierdzam, że ze wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych TYLKO KONFEDERACJA_ WYRAŹNIE zaprezentowała w programie PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych  Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić. –napisał w swoich mediach społecznościowych kapłan.
     Rzeczywiście – PiS, czyli partia która pozuje na stronnictwo „Pro Life”, oficjalnie przyznał, że nie zamierza nic robić w Polsce w kwestii aborcji, nawet tak nieludzkiej i odrażającej jak aborcja eugeniczna. Nie tak dawno Szef KPRM Michał Dworczyk zapewnił, że PiS nie chce bronić życia nienarodzonych. Czytaj dalej

POLACY NIE ANGAŻUJCIE SIĘ W ŻADNE WOJNY A TYM BARDZIEJ Z IRANEM. PRZECIEŻ IRAN POMÓGŁ POLAKOM GDY UCIEKALI PRZED MORDERCAMI Z ROSJI I NIEMIEC. ŻYDZI NAM NIE POMOGLI, A RACZEJ MORDOWALI I WYDAWALI NAS DO NIEMCÓW. ŻYDZI WYZYSKIWACZE NIE BYLI I NIE BĘDĄ NIGDY NASZYM PRZYJACIÓŁMI, GDYŻ ZA SERCE DAJĄ NAM NÓŻ W PLECY I KRADNĄ OD NAS WSZYSTKO SWOIMI PERFIDNYMI SPOSOBAMI. NAWET ZACHŁANNI NA PIENIĄDZE NASZE WYMYŚLILI SOBIE JAKIEŚ –  „447”
Orędzie Iranu dla Polski – „Pozostańmy Przyjaciółmi”. Message from Iran to Poland – „Let’s Stay Friends”.

https://youtu.be/vgqpWWzVafM

PiS DOPUSZCZA W POLSCE MULTIKULTURALIZM – RÓWNOŚĆ KULTUR W POLSCE, CZYLI NAWET BOGA USUNĄ, BO TO NIE KULTURA ŻYDOWSKA.

GDY BYŁY GŁOSOWANIA NA PREZYDENTA POLSKI, TO UDZIE OCZAROWANI KŁAMSTWAMI KSIĘŻY REDEMPTORYSTÓW NIE SŁUCHALI I NIE PYTALI PANA BOGA, KTÓRY MÓWIŁ – WYBIERZCIE GRZEGORZA BRAUNA – PATRIOTĘ, TO POLACY KPILI. OBECNIE Z WAS KPI PREZ. A.DUDA – ŻYD, GDYŻ ZAPRASZA DO POLSKI WSZYSTKICH ŻYDÓW Z AMERYKI NIE PYTAJĄC WAS. WYBIERAJĄC ŻYDA DUDĘ DALIŚCIE MU PRAWO DECYDOWANIA NAWET ODDAĆ POLSKĘ W RĘCE WROGÓW I TO ROBI. TERAZ TAKŻE BÓG MÓWI  GŁOSUJCIE NA PATRIOTÓW W KONFEDERACJI, A REDEMPTORYŚCI ZE SPRZEDAWCZYKIEM POLSKI DLA IZRAELA T.RYDZYKIEM ZNOWU NAKAZUJĄ GŁOSOWAĆ NA WROGÓW I MORDERCÓW POLAKÓW  -NA „PiS”  -OBŁUDNY I ŻYDOWSKI. ŚWIĘCI Z NIEBA MÓWIĄ – NIE GŁOSUJCIE NA PO, PiS I TE INNE PASOŻYTY. TYLKO KONFEDERACJA JEST POSŁUSZNA PANU BOGU I UCZYNI ZBAWICIELA „KRÓLEM POLSKI” A KRÓL BĘDZIE RZĄDZIŁ Z MIŁOŚCIĄ A WY WSZYSCY SIĘ NAWRACAJCIE, BO ARCHANIOŁ MICHAŁ JUŻ CZEKA Z MIECZEM NA WAS KŁAMCÓW. WYBIERAJCIE PANA BOGA I JEGO PRZYJACIÓŁ – POKÓJ I SPOKÓJ Z KONFEDERACJĄ. DAJCIE RZĄDZIĆ PATRIOTOM, KTÓRZY WSZYSTKO ZMIENIĄ NA LEPSZE RAZEM Z PANEM BOGIEM, KTÓREGO SŁUCHAJĄ. ŚLEPI POLACY PRZECIEŻ WIECIE, ŻE A.DUDA JUŻ DAŁ NAZWĘ WASZEJ OJCZYŹNIE „POLIN”, A WKRÓTCE I TO ZAMIENI, ALE BÓG NIE POZWOLI ZNIKNĄĆ Z MAPY ŚWIATA PAŃSTWA POLSKIEGO I DOPUŚCI WOJNĘ I DOKOŃCZY KATAKLIZMAMI. ZNISZCZY TO, CO BĘDZIE CHCIAŁ

: R. Winnicki: Rząd PiS wprowadza multikulturalizm w Polsce! | Konwencja wyborcza Konfederacji

https://youtu.be/b7t5t8x983w

Pilne! Sąd ogranicza działalność naszej Fundacji na wniosek LGBT!!!

TO JEST STRASZNE, CO ROBI I MÓWI PiS – W „RADIU MARYJA” KŁAMIĄ RZĄDZĄCY PiSem I POLSKĄ – WSPÓŁMORDERCY POLAKÓW I MAJĄ ODWAGĘ OPOWIADAĆ BZDURY RAZEM ZE ZDRAJCĄ BOGA I POLAKÓW DUCHOWNYM T. RYDZYKIEM. MÓWIĄ O BOGU A WYWYŻSZAJĄ LUCYFERA. TO JEST STRASZNE, ŻE DUCHOWNY RYDZYK NIE WIE CO TO JEST GRZECH A NAKAZUJE RAZEM Z PiSem ZABIJAĆ DZIECI NIENARODZONE. CZY KIEDYKOLWIEK DUCHOWNY RYDZYK POWIEDZIAŁ „STOP”ABORCJI, CZY „STOP” MORDERCZYM SZCZEPIENIOM POLAKÓW? DUCHOWNY POWINIEN NAUCZAĆ ŻYDÓW O BOGU WSZECHMOGĄCYM A ON ZAPRASZA ŻYDÓW DO SWOJEJ BOŻNICY W TORUNIU I POZWALA IM PO ŻYDOWSKU W NIEJ RZĄDZIĆ. PARTIE WROGIE RZĄDZĄCE NISZCZĄ POLSKĘ I NARÓD POLSKI. KACZYŃSKI DALEJ OBIECUJE, A CO ZROBIŁ DO TEJ PORY – SPRZEDAJE POLSKĘ, A GDZIE PIENIĄDZE ZA NIĄ? ZA PANOWANIA PiSu NIE RZĄDZI BÓG LECZ LUCYFER, BO BÓG LIKWIDUJE GRZECHY A PiS JE WYWYŻSZA         I LGBT WYWYŻSZA ZDRAJCY BOGA I POLAKÓW. KACZYŃSKI MÓWI O WOLNOŚCI GDY BĘDZIE RZĄDZIŁ, A CO DO TEJ PORY ROBI, ŻE WOLNOŚCI W POLSCE NIE MA. POLACY JUŻ SĄ W NIEWOLI ŻYDOWSKIEJ, A KACZYŃSKI JESZCZE JĄ POGŁĘBI. ZWIĘKSZY SZCZEPIENIA ZABIJAJĄCE POLAKÓW I JESZCZE INNYCH POMYSŁÓW MA DUŻO.

         Pilne! Sąd ogranicza działalność naszej Fundacji na wniosek LGBT!!!         

Cenzura

 Szanowni Państwo, Czytaj dalej

Znalezione obrazy dla zapytania ÅšwiÄ™to Aniołów StróżówBOŻE, TY W NIEWYSŁOWIONEJ OPATRZNOŚCI POSYŁASZ NAM JAKO STRÓŻÓW TWOICH ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW I SPRAW, ABYŚMY ZAWSZE ZNAJDOWALI U NICH OBRONĘ I CIESZYLI SIĘ ICH TOWARZYSTWEM W WIECZNOŚCI. BOŻE MÓJ BĘDĘ CI ŚPIEWAŁ PSALM WOBEC ANIOŁÓW.

      Dzisiaj 2.10.19 r. jest Święto Aniołów Stróżów – bardzo proszę Panie Jezu pozwól mojej Andżeli mówić do mnie.

 

ANIOŁ STRÓŻ ANDŻELA.

         „Ty moja siostro ukochana dziękuję tobie, że jesteś posłuszna Mnie od rana. Budzę ciebie do Modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące, a za swoje grzeszne życie żałujące. Dlatego napisz, co tobie powiem, że każdy człowiek niech myśli o przyszłym życiu po śmierci, aby póki żyje nie ranił Boga, ani bliźniego. Najważniejsze – niech przestrzega „Dziesięć Przykazań Bożych” oraz niech nie wpatruje się, ani wsłuchuje się w filmy bezbożne. Niech każdy człowiek walczy słowem mówionym i pisanym z obłudą, grzechami i Boga potępianiem.  A ty Mieczysławo częściej zapraszaj Mnie do rozmowy, do Modlitwy wspólnej i do Mszy Świętej przeżywania z bólem w sercu – męki Jezusa twojej Miłości ukochanej. Czy powinnaś jechać do Polski? Niekoniecznie jeszcze, gdyż w Europie już krążą wojenne pogłoski. Na ten czas i na tę chwilę mówię do wszystkich – wyznawajcie grzechy z całego życia w konfesjonale. Rodziny całe: przepraszajcie i wynagradzajcie za grzechy swoje i innych jakże Bogu winnych.  Mieczysławo Jestem z tobą nieustannie, a ty wszystkim mów i pisz w internecie, że najbardziej jest nam żal zabijanych małych dzieci. Dziękuję tobie, że żyjesz teraz według twego imienia „miecz i sława”, więc nie bój się i siecz słowem, lecz kulturalnym winowajcom urągania. Dziękuję tobie, że pytasz o wszystko Maryję i Jezusa, a tym samym nie złapiesz pysznego wirusa.No cóż – nasze życie teraz jest godne według Woli Bożej i proszę ciebie – tak żyj, aby nie było nic gorzej. „Miłość za Miłość” Jezus ci powie, a niedługo twoja rodzina będzie w żałobie. Twoja siostra Andżela”.


         Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 2.10.19 r. – godz. 3,30 pm.

 

Znalezione obrazy dla zapytania Maryjo nasza KrólowoMaryjo nasza Królowo bardzo prosimy o Twoje Błogosławieństwo Ziemi na przyszłość.

 MARYJA – MATKA BOŻA

„Tak patrzę na was Nasze dzieci kochane i Jestem smutna, gdyż większość dusz waszych jest do piekła wciągana. A przecież to takie łatwe – zaprzyjaźnić się z Bogiem w Trójcy Przenajświętszym Jedynym, który jest Przyjacielem dla człowieka. Jeszcze raz proszę was Rządzący światem politycy i duchownych Mojego SYNA czy Kościoła, abyście okazali się Narodem uczciwym i roztropnym. Dlaczego nie chcecie być dobrymi i świętymi, a wybieracie ogień wieczny – czy on taki dla was jest konieczny? Macie prawo wybierać „dobro  czy: zło”; „Boga, czy lucyfera”, „szczęście czy nieszczęście”; „PRAWDĘ czy kłamstwo”; życie czy śmierć – więc namawiam – wybierajcie ŻYCIE, WIARĘ, odwagę i piękną przyszłość w POKOJU z BOGIEM i zapraszajcie Go często do swoich serc, a na Ziemi zapanuje POKÓJ nie kończący się, a Ziemia będzie cudownie napełniona Duchem Świętym. Taką piękną przyszłość proponuje wam bez grzechów Maryja MATKA BOGA I WASZA KRÓLOWA POKOJU”.

                                                           —————————–

          Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie i przed Maryją w Kaplicy w Chicago 2.10.19 r. – godz.17 Maryjo – Matko opieki – Ty najlepiej poznałaś ludzką niedolę, stając się Matko siedmiu boleści. Wejrzyj na nasze potrzeby i wyjednaj nam u Twego   Najmilszego Syna Łaski o które Cię prosimy. Pomóż Polakom wybrać godnych polityków patriotów Boga i Twoich Królowej Polski do Sejmu i Senatu  –  13 października 2019 r.  

[PILNE] Marsz Różańcowy w Warszawie na żywo !

https://youtu.be/n7agC9JZE6I

 
Polscy biskupi nie chcieli objąć patronatem tego marszu, ponieważ są CHAZARSKIMI ŻYDAMI I UKRAIŃCAMI 
(wystarczy się przyjrzeć, jakie oni mają nazwiska). 
Oni nienawidzą Matkę Bożą, Pana Jezusa, Boga Ojca i Ducha Świętego. 
I wszystkich ludzi, którzy nie są Żydami (czyli tzw. gojów), a najbardziej nas Polaków, ponieważ jesteśmy Narodem Wybranym 
i najbardziej katolickim narodem świata. 
My jesteśmy sługami Boga, a oni (tak jak wszyscy Żydzi i Ukraińcy) – sługami szatana – dlatego chcą, byśmy zginęli najlepiej w wielkich męczarniach)

TYLKO LUDZIE ŚWIECCY URATUJĄ TEN ZAGUBIONY PRZEZ EPISKOPAT ŚWIAT, BO IDĄ WEDŁUG SŁÓW BOŻYCH.

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA BYŁA PRZEZ EPISKOPAT Z KARD. HLONDEM NA CZELE, A TERAZ BĘDZIE TRZECIA WOJNA ŚWIATOWA JUŻ OSTATNIA TEŻ PRZEZ PYSZNY EPISKOPAT Z NAZWISKAMI ŻYDOWSKIMI, BO NIE KATOLICY I BOJĄ SIĘ LUCYFERA, KTÓRY CHCE ZNISZCZENIA ZIEMI I TAK BĘDZIE A CI ZAKOCHANI DUCHOWNI W LUCYFERZE BĘDĄ MU LIZALI KOPYTA. PANIE JEZU GDZIE PÓJDZIEMY, TY JESTEŚ NASZYM BOGIEM A MY NIE CHCEMY BRATAĆ SIĘ ZE ZDRAJCAMI BOŻYMI I NASZYMI. MY IM NIE ŻAŁUJEMY PIEKŁA JAK CHCĄ SAMI TAM IŚĆ, TO ŻYCZYMY IM GORĄCEGO OGNIA.

WYBORY, W KTÓRYCH TEŻ BIERZE UDZIAŁ OJCZYM T.RYDZYK

Kim jest ojciec Tadeusz Rydzyk? 

https://www.youtube.com/watch?v=TXY1-sEEb64

który mówił, że prezydent Lecz Kaczyński jest oszustem, ulegający lobby żydowskiemu.

Super klip wyborczy KONFEDERACJI – „Na Konfederację oddaj głos królewno !” ;))

NA, KOGO GŁOSOWAĆ? 

POLACY NIE BĄDŹCIE JUŻ KTÓRYŚ RAZ GŁUPIMI I WYBIERAJCIE PATRIOTÓW Z KONFEDERACJI, KTÓRYCH PAN BÓG PROWADZI. „KTÓŻ JAK BÓG – TYLKO BÓG WSZECHMOGĄCY POLAKOM PORADZI”- MÓWIĄ TO PATRIOCI Z ZAGRANICY POLSKI, BO STĄD LEPIEJ WIDAĆ. NIE SŁUCHAJCIE REDEMPTORYSTÓW, KTÓRZY SĄ PRZEKUPIENI. MÓWIĄ O MARYI A NIE SŁUCHAJĄ KRÓLOWEJ, KTÓRA MÓWI: „ZRÓBCIE WSZYSTKO, CO POWIE WAM MÓJ SYN”, A ONI WYŁĄCZAJĄ LUDZI Z RADIA, KTÓRZY MÓWIĄ O KRÓLOWANIU BOGA JEZUSA CHRYSTUSA W POLSCE, A TYLKO BÓG ZAPROWADZI POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE, A BOGA ZAMKNĘLI NA JASNEJ GÓRZE W LOCHACH. T. Rydzyk nigdy nie mówił o uznaniu Boga KRÓLEM POLSKI. Ojczym T. Rydzyk oszukał Was i zagłosowaliście na A. Dudę, który was sprzedał Żydom. To A. Duda zarządził szczepienia dla dziewczynek polskich, aby nie mogły mieć dzieci; to Duda sprowadził wojsko amerykańskie i policję z Izraela, aby was wybili, gdy będziecie po Wyborach oszukanych wychodzić na ulicę i walczyć o wolność we własnej Ojczyźnie. To A. Duda zaprasza wszystkich Żydów do Polski i podniesie podatki od Nowego Roku, aby was wygonić z własnych domów. Ci, którzy zagłosują na wrogów z PO i z PiSu będą współ-mordercami swoich rodzin i Ojczyzny Polski. 


SZANOWNI WYBORCY_ POLAK NIE JEST GŁUPI I NIE WSZYSTKO KUPI. 

Szanowni Wyborcy –

Na kogo głosować? Lewa Lewacka Prawica i Lewica = jedno zło! Czy aby pozostaje nam lichy i okupujący się na lata PO-PiS lub partyzantka nieudaczników politycznych jak–PSL+SLD+Kukiz15+Lewica Razem a wszyscy przesiąknięci PRL-em., Jeśli weźmiemy pod uwagę wypowiedzi liderów komitetów wyborczych, to można ich podzielić na tych, którzy mówią prawdę zakłamaną i prześcigają się w obietnicach oraz przebiciach niczym na giełdzie zwanej III RP. Dwaj pingpongowi gracze odbijają piłeczkę nie dopuszczając innych do gry tak ambitnych i miejących wiele dobrego do powiedzenia jak chociażby najlepiej przygotowana – Młoda, Pełna energii i Wizji KONFEDERACJA–Ruch Narodowy, jej kandydaci i wyborcy bezczelnie spychani i pauperyzowani przez prorządowe media a głównie TVP, TVN itp. dopuszczające się skandalicznych przekroczeń i nadużyć, jako telewizja społeczna. 

Tylko KONFEDERACJA jest w stanie zaproponować i zrealizować Polakom lepsze jutro, przyszłość i wydobyć nas spod jarzma banksterów, obcych agentur USraela i Eurokołchozu. Jedynie KONFEDERACJA jest propolską partią, która podejmuje się walki z ACT 447, tj. walki z bezpodstawnymi bez spadkowymi żydowskimi roszczeniami, a które inne partie zamiatają pod dywan. KONFEDERACJA proponuje politykę realną a niewydumane bez pokrycia obietnice jak to robią ci dwaj gracze na PO-PiS.   

    W obecnych Wyborach 2019 niepokoić może zakłamanie i brak realności w głoszeniu obietnic bez pokrycia, które są wciskane polskiemu wyborcy, a który jak kiedyś powiedział niesłusznie, znany polakożerca Tomasz Lis – ‘Polak wszystko kupi, bo jest głupi’. 

Uważam, że należy przemyśleć i zapoznać się z programem KONFEDERACJI, aby zauważyć, że PO i PiS to jedno zło i że to lichy PO-PiS, aby nami rządzili św. Mikołaje. 

Z poważaniem – Leszek M, z Antypodów. 

 BŁAGAMY BOŻE RATUJ POLSKĘ !!!!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!!

https://gloria.tv/article/QC4akiBw37k72PEHQ2qUgtjaM

Grzegorz Braun: zakazanie aborcji warunkiem Bożego Błogosławieństwa dla Polski

Znany konserwatywny polityk, reżyser, publicysta i działacz społeczny

Grzegorz Braun zachęca posłów i senatorów do poparcia inicjatywy

ustawodawczej zakazującej aborcji.

https://gloria.tv/article/aS2Lj6LQGDhf21JbG1SeYSxx7
Ksiądz Robert Wawer pisze wprost: „Tylko Konfederacja zadeklarowała
PEŁNĄ ochronę dzieci nienarodzonych”

https://gloria.tv/article/JXGUEf2Pe7G72HzVPDMdy3z2n

GLORIA POLO O WYBORACH: KAŻDY Z NAS ODPOWIE ZA TO CO POPIERAŁ !!!

WYBORY MUSZĄ BYĆ RZETELNE I SPRAWIEDLIWE A NIE JAK WEDŁUG PiSu FAŁSZYWE.

POLACY WYBIERAJCIE WRESZCIE PATRIOTÓW POLSKICH Z „KONFEDERACJI” I PRZYSZŁOŚĆ Z BOGIEM „KRÓLEM POLSKI”, KTÓRY WYWYŻSZY NASZĄ OJCZYZNĘ WE WSZYSTKIM, JEŚLI EPISKOPAT I RZĄD WYWYŻSZY BOGA OFICJALNIE AKTAMI I ZAWIERZENIEM. PRZECIEŻ TO TAKIE PROSTE – POLSKA JEST KATOLICKA OD PONAD 1000 LAT. KRÓL KORONĘ ZŁOTĄ JUŻ MA U KRÓLOWEJ W KLASZTORZE JASNOGÓRSKIM TYLKO UPROSIĆ OBŁUDNYCH PAULINÓW MOŻE I MASONÓW, ABY WYNIEŚLI OBRAZ OZŁOCONY DO KAPLICY MARYI, ABY WIERNI MOGLI WIELBIĆ CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ KRÓLOWĘ POLSKI, CHOCIAŻ MASONERIA NA ŚCIANIE CZARNEJ JĄ UMIEŚCIŁA. POLACY CHCĄ PRZEPRASZAĆ ZA GRZESZNIKÓW. GDYBY EPISKOPAT – REDEMPTORYŚCI I PAULINI KOCHALI PANA BOGA I BLIŹNICH WEDŁUG PRZYKAZAŃ BOŻYCH, KTÓRE SAMI GŁOSZĄ, TO CHCIELIBY POKOJU, SPOKOJU I ROZKWITU POLSKI I INNYCH NARODÓW. OD WIELU LAT RZĄDZI LUCYFER JAK WIDAĆ PO ZARZĄDZENIACH PiSu – ABORCJA KWITNIE, SEX U DZIECI I W SZKOŁACH ROZWIJA SIĘ, DIABELSKIE LGBT CORAZ WIĘCEJ ŻĄDA SWAWOLI W GRZECHACH I WIELE INNYCH O KTÓRYCH MY NAWET NIE WIEMY – JAKIE MAJĄ PLANY PACHOŁKI DIABŁA, KTÓREGO REPREZENTUJE FAŁSZYWA PARTIA „PiS” I NIEMIECKA „PO”. GDYBY CHCIELI BYĆ KATOLIKAMI POLSKIMI, TO NA RZĄDZENIE DIABŁA NIE ZGODZILIBY SIĘ. KOPALNIE I STOCZNIE UKRADLI, BO PIENIĘDZY NIE MA ZA NIE.

https://youtu.be/UWS2hdCliGQ

https://youtu.be/n7agC9JZE6I

 

Polscy biskupi nie chcieli objąć patronatem tego marszu, ponieważ są CHAZARSKIMI ŻYDAMI I UKRAIŃCAMI (wystarczy się przyjrzeć, jakie oni mają nazwiska).  Oni nienawidzą Matkę Bożą, Pana Jezusa, Boga Ojca i Ducha Świętego. I wszystkich ludzi, którzy nie są Żydami (czyli tzw. gojów), a najbardziej nas Polaków, ponieważ jesteśmy Narodem Wybranym i najbardziej katolickim narodem świata. My jesteśmy sługami Boga, a oni (tak jak wszyscy Żydzi i Ukraińcy) – sługami szatana – dlatego chcą, byśmy zginęli najlepiej w wielkich męczarniach)

 
TYLKO LUDZIE ŚWIECCY URATUJĄ TEN ZAGUBIONY PRZEZ EPISKOPAT ŚWIAT, BO IDĄ WEDŁUG SŁÓW BOŻYCH.
DRUGA WOJNA ŚWIATOWA BYŁA PRZEZ EPISKOPAT Z KARD. HLONDEM NA CZELE, A TERAZ BĘDZIE TRZECIA WOJNA ŚWIATOWA JUŻ OSTATNIA TEŻ PRZEZ PYSZNY EPISKOPAT Z NAZWISKAMI ŻYDOWSKIMI, BO NIE KATOLICY I BOJĄ SIĘ LUCYFERA, KTÓRY CHCE ZNISZCZENIA ZIEMI I TAK BĘDZIE A CI ZAKOCHANI DUCHOWNI W LUCYFERZE BĘDĄ MU LIZALI KOPYTA. PANIE JEZU GDZIE PÓJDZIEMY, TY JESTEŚ NASZYM BOGIEM A MY NIE CHCEMY BRATAĆ SIĘ ZE ZDRAJCAMI BOŻYMI I NASZYMI. MY IM NIE ŻAŁUJEMY PIEKŁA JAK CHCĄ SAMI TAM IŚĆ, TO ŻYCZYMY IM GORĄCEGO OGNIA.
—————–

MICHALKIEWICZ: Ocenia manewry Wyborcze 2019 oraz inne ciekawe tematy.

Jedynie KONFEDERACJA zauważa, że po Wyborach ktokolwiek je wygra to nowy rząd będzie musiał zderzyć się z groźnym tematem ACT 447 odnośnie bezpodstawnych żydowskich roszczeń spadkowych które zostały przez PiS i inne partie zamiecione pod dywan. Jeśli zaś chodzi o zmiany klimatyczne to ludzkość świata jest w mocy wariatów.

NA KOGO GŁOSOWAĆ?

POLACY NIE BĄDŹCIE JUŻ KTÓRYŚ RAZ GŁUPIMI I WYBIERAJCIE PATRIOTÓW Z KONFEDERACJI, KTÓRYCH PAN BÓG PROWADZI. „KTÓŻ JAK BÓG – TYLKO BÓG WSZECHMOGĄCY POLAKOM PORADZI”- MÓWIĄ TO PATRIOCI Z ZAGRANICY POLSKI, BO STĄD LEPIEJ WIDAĆ. NIE SŁUCHAJCIE REDEMPTORYSTÓW, KTÓRZY SĄ PRZEKUPIENI. MÓWIĄ O MARYI A NIE SŁUCHAJĄ KRÓLOWEJ, KTÓRA MÓWI: ZRÓBCIE WSZYSTKO CO POWIE WAM MÓJ SYN”, A ONI WYŁĄCZAJĄ LUDZI Z RADIA, KTÓRZY MÓWIĄ O KRÓLOWANIU BOGA JEZUSA CHRYSTUSA W POLSCE, A TYLKO BÓG ZAPROWADZI POKÓJ W POLSCE I NA ŚWIECIE, A BOGA ZAMKNĘLI NA JASNEJ GÓRZE W LOCHACH. T.Rydzyk nigdy nie mówił o uznaniu Boga KRÓLEM POLSKI. Ojczym T.Rydzyk oszukał Was i zagłosowaliście na A.Dudę, który was sprzedał Żydom. To A.Duda zarządził szczepienia dla dziewczynek polskich, aby nie mogły mieć dzieci; to Duda sprowadził wojsko amerykańskie i policję z Izraela, aby was wybili, gdy będziecie po Wyborach oszukanych wychodzić na ulicę i walczyć o wolność we własnej Ojczyźnie. To A.Duda zaprasza wszystkich Żydów do Polski i podniesie podatki od Nowego Roku, aby was wygonić z własnych domów. Ci, którzy zagłosują na wrogów z PO i z PiSu będą współ-mordercami swoich rodzin i Ojczyzny Polski.

SZANOWNI WYBORCY_ POLAK NIE JEST GŁUPI I NIE WSZYSTKO KUPI.

Szanowni Wyborcy –

Na kogo głosować? Lewa Lewacka Prawica i Lewica = jedno zło! Czy aby pozostaje nam lichy i okupujący się na lata PO-PiS lub partyzantka nieudaczników politycznych jak–PSL+SLD+Kukiz15+Lewica Razem a wszyscy przesiąknięci PRLem. Jeśli weżmiemy pod uwagę wypowiedzi liderów komitetów wyborczych, to można ich podzielić na tych, którzy mówią prawdę zakłamaną i prześcigają się w obietnicach oraz przebiciach niczym na giełdzie zwanej III RP. Dwaj pingpongowi gracze odbijają piłeczkę nie dopuszczając innych do gry tak ambitnych i miejących wiele dobrego do powiedzenia jak chociażby najlepiej przygotowana – Młoda, Pełna energii i Wizji KONFEDERACJA–Ruch Narodowy, jej kandydaci i wyborcy bezczelnie spychani i pauperyzowani przez prorządowe media a głównie TVP, TVN itp dopuszczające się skandalicznych przekroczeń i nadużyć jako telewizja społeczna.

Tylko KONFEDERACJA jest w stanie zaproponować i zrealizować Polakom lepsze jutro, przyszłość i wydobyć nas spod jarzma banksterów, obcych agentur USraela i Eurokołchozu. Jedynie

KONFEDERACJA jest propolską partią, która podejmuje się walki z ACT 447, tj. walki z bezpodstawnymi bezspadkowymi żydowskimi roszczeniami, a które inne partie zamiatają pod dywan. KONFEDERACJA proponuje politykę realną a nie wydumane bez pokrycia obietnice jak to robią ci dwaj gracze na PO-PiS.

    W obecnych Wyborach 2019 niepokoić może zakłamanie i brak realności w głoszeniu obietnic bez pokrycia, które są wciskane polskiemu wyborcy, a który jak kiedyś powiedział niesłusznie, znany polakożerca Tomasz Lis – ‘Polak wszystko kupi, bo jest głupi’.

Uważam, że należy przemyśleć i zapoznać się z programem KONFEDERACJI aby zauważyć, że PO i PiS to jedno zło i że to lichy PO-PiS aby nami rządzili św. Mikołaje.

Z poważaniem – Leszek M, z Antypodów.

Znalezione obrazy dla zapytania NOWENNA DO ÅšW. JADWIGI ÅšLÄ„SKIEJ

DZIEŃ PIERWSZY WIARA
Pan Jezus powiedział: ,,Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32-33). Człowiek wierzący stara się poznać i czynić wolę Bożą. „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Rz 1, 17). Powinniśmy nie tylko żyć wiarą, ale odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją.
Świadectwo wiary św. Jadwigi
Wiara w Boga i znajomość prawd wiary stanowiły podstawę życia religijnego Księżnej. Studium Pisma Świętego – czytamy w jej życiorysie znajomość dzieł Ojców Kościoła i życiorysów Świętych pomagały jej stosować zasady wiary w praktyce. Księżna osobiście zajmowała się wychowaniem religijnym swoich dzieci. Jako kobieta wykształcona „kochająca się w księgach”, musiała imponować swojemu mężowi, księciu Henrykowi Brodatemu, który u boku świątobliwej małżonki zgłębiał swoje religijne życie; to ona nauczyła go różnych modlitw. Podobnie czyniła wobec dworzan, a kapelanom nakazywała otaczać opieką duchową ludzi prostych. Na dworze Jadwigi i Henryka przestrzegano ściśle religijnych przepisów i panował ogólny nastrój pobożności. W duchu wiary starała się Księżna Jadwiga przyjmować bolesne doświadczenia, a zwłaszcza przedwczesną śmierć własnych dzieci. Dar wiary, stale przez św. Jadwigę rozwijany, sprawił, że ona w poszczególnych etapach swojego życia Ewangelię odczytała do końca i potrafiła ją wcielić w życie w całej jej prawdzie.

‘Można się całkowicie różnić w poglądach, co jest dobre dla Polski – ale polityka zagraniczna, takie manipulowanie by, Polska miała zagwarantowane bezpieczeństwo, potęgę, wreszcie wzrost – to inna sprawa. Można z żoną zażarcie kłócić się o wychowanie dzieci – ale zabezpieczenie bytu rodziny nie może być dyskusyjne’ – Janusz Korwin-Mikke

Korwin-Mikke:

obydwaj z Kornelem Morawieckim nawoływaliśmy do realizmu w stosunkach z Rosją » Kresy

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

„z prawa do życia wynika prawo do aborcji” – zapewne również dla Pani to sformułowanie brzmi jak cyniczny żart. Jednak właśnie tak eksperci ONZ próbują narzucić wszystkim państwom świata uznanie prawa do zabijania dzieci w prenatalnym okresie rozwoju. Jeżeli ich plan się powiedzie, to fala aborcyjnego prawa oraz przymusowej edukacji seksualnej szybko dotrze do Polski. Czytaj dalej

CZY KIERUJĄCY KOŚCIOŁEM  KATOLICKIM PRACUJĄ WEDŁUG WOLI BOŻEJ? TA OSOBA, KTÓRA NIE UZNAJE BOŻYCH SŁÓW DLA NAS JEST WROGIEM BOGA I CZŁOWIEKA.  BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I MÓWI DO NAS Z MIŁOŚCI, ABYŚMY MOGLI ŻYĆ NA PLANECIE ZIEMI.

ks. Piotr Natanek – 05.12.2018r

https://gloria.tv/video/jGRgXqU2koAo466hvo1s6qtD4

Druga wojna światowa” była przez kard.Hlonda – przecież duchownego Bożego Jezusowego, bo nie uznał OBJAWIEŃ i nie uwierzył Słowom Bożym i nie uznał Boga KRÓLEM POLSKI !!!

Trzecia wojna światowa już ostatnia będzie też przez duchownych rządzących Episkopatem w Polsce i wszystkie Archidiecezje, bo wszystkich ludzi mających Łaski Boże krytykują i lekceważą – nie wierzą. Przecież mogą się pytać sami Pana Boga Władcy Ziemi, jeśli nam nie wierzą, ale czy są, godni, skoro Boga nienawidzą. Kard. z Krakowa jest 33 stopnia masonerii, on nienawidzi Boga i Jego rycerzy i wie, że na ochotnika spadnie do swego pana lucyfera. Wszystkie nieszczęścia są przez Rządzących Kościołem Katolickim w każdym Państwie. To dlatego ludzie odchodzą od Kościoła, bo są w nim służący dwom bogom. Zamiast mieć Pana Boga za Przyjaciela, to oni Go nienawidzą, bo nie są Bogu posłuszni. Czy oni są Bożymi duchownymi, jeśli zlikwidowali Msze św. do Ducha Świętego i do Boga Ojca Wszechmogącego Właściciela całej Ziemi? Pan Bóg już czeka ok.100 lat na uznanie Go   KRÓLEM POLSKI i każdego Narodu, a oni mówią: OBJAWIENIA – to cieszcie sIę, że Bóg podpowiada jak żyć, bo w Kościele mówi się o Starym Testamencie. Bóg jest tak bardzo obrażany przez Jego sługi. Czy Rządzący Kościołem uczynią CUD, aby świat uchronić od następnej wojny światowej? Oni jak Żydzi, którzy woleli być niewolnikami w Egipcie, niż zaprzyjaźnić się z Cudownym Bogiem. Ci obecni w Episkopacie wolą wojny, śmierć i wieczność w piekle jak pyszny i nieposłuszny Bogu Hlond. Ja nie rozumiem, żeby ksiądz, czy biskup nie chciał Boga wywyższyć, tym bardziej że wie co go czeka. Jak diabła Kolumba z piekła to wywyższają a jak Zbawiciela, to nienawidzą. Przecież Żyd  kard.Glemp(b) zatwierdził Boga ich „sługą” i do tej pory jest to ważne. To jest straszne, że wszyscy rządzący Episkopatem są jednego zdania, czy oni są katolikami i Polakami? Wolą przeklinać się w piekle, niż wywyższyć Cudownego Pana Boga na KRÓLA POLSKI. To Hlonda winowajcę wybuchu posyłają do Nieba, a czy ktoś się pytał Właściciela Nieba czy go przyjmie? Nieustannie wyśmiewali się z mistyków jak z Faustyny Kowalskiej, a teraz do niej się modlą i tak jest ze wszystkimi. O. Pio prześladował nawet Watykan, a teraz się do niego modlą. Jedyna żyjąca mistyczka uznana przez Kościół, to Catalina Rivas, bo to nie Polska.

Prawda o seksualnym skandalu z udziałem polityków – 3 trupy i loty na lody MARSZAŁKA do Rzeszowa

https://youtu.be/kIhhyUi5Lgk

Całkowite ocalenie, cnoty i zwyczajna, a nie nadzwyczajna forma – wywiad z Księdzem Markiem Bąkiem

Nagranie można wysłuchać na:

https://gloria.tv/audio/D3bbDUZpY3Sa2bmCNQN1YNAT2

 

Ksiądz Marek Bąk – moderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Łódzkiej, prelegent VIII Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Gdańsku i X KdSPChK w Warszawie.

Wywiad z dnia 21 września Anno Domini 2019 na X Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Warszawie.
Rozmowę przeprowadził Andrzej Michałowski dla Radia Chrystusa Króla z Chicago – radiochrystusakrola.com i portalu Isidorium – isidorium.blogspot.com

 

 

 http://isidorium.blogspot.com/2019/10/cakowite-ocalenie-cnoty-i-zwyczajna-nie.html

Pomoc rodzinom – środki na drodze do Intronizacji – wywiad z Księdzem Łukaszem Kadzińskim

Nagranie można wysłuchać na:

https://gloria.tv/audio/UDywytVEP9Co3hoEDfKiZkevC

Ksiądz Łukasz Kadziński – prowadzący wspólnotę rodzin Maximilianum, opiekun wspólnoty Domus Mariae, prelegent X Kongresu dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Warszawie.
Wywiad z dnia 21 września Anno Domini 2019 na X Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla w Warszawie.
Rozmowę przeprowadził Norbert Polak dla Radia Chrystusa Króla z Chicago – radiochrystusakrola.com i portalu Isidorium – isidorium.blogspot.com

 

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! MATKA BOŻA PROSI:            Módlcie się, o uznanie Chrystusa Zbawiciela swoim Królem

_________________
 
Bardzo pilne i bardzo ważne, przesyłajcie komu się da
______________________
 
,,Dlaczego właśnie KONFEDERACJA?”
 

„Konfederacja „- Wolność i Niepodległość – Piątka Konfederacji (oficjalny program) | Spot wyborczy nr 2

Znalezione obrazy dla zapytania „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać†.
(Łk 17, 5-10) 
Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania wierz i czyn dobro slowa jezusa