Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

2020

Wtorek, 11 sierpnia 2020
ŚW. KLARY, DZIEWICY

11 sierpnia – Wspomnienie św. Klary – MISERICORS – Codzienna ...


Z listu św. Klary, dziewicy, do Agnieszki z Pragi

Rozważaj o ubóstwie, o pokorze i o miłości Chrystusa

 

Szczęśliwy, komu dane jest uczestniczyć w świętej uczcie i całym sercem przylgnąć do Tego, którego wspaniałość podziwiają nieustannie błogosławione zastępy niebian. Miłość Jego przenika do głębi, rozmyślanie o Nim umacnia, łaskawość nasyca, słodycz upaja, wspomnienie oświeca, Jego zapach daje życie umarłym, chwalebne zaś Jego oglądanie napełni szczęściem wszystkich mieszkańców niebieskiego Jeruzalem. Ponieważ jest ono światłem chwały wiecznej, „odblaskiem wieczystej światłości i zwierciadłem bez skazy”, dlatego, o królowo, oblubienico Chrystusa, każdego dnia wpatruj się w to zwierciadło, abyś w ten sposób mogła cała przyozdobić się z zewnątrz i wewnątrz, przyodziać wzorzystą szatę, upiększyć ozdobami i kwiatami wszelkich cnót, tak jak przystoi córce i najczystszej oblubienicy Najwyższego Króla. W tym zwierciadle odbija się błogosławione ubóstwo, święta pokora, niewysłowiona miłość. Za łaską Boga możesz je oglądać w jakiejkolwiek części zwierciadła. 
Popatrz na początek zwierciadła, na ubóstwo położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki. O przedziwna pokoro, o zdumiewające ubóstwo! Król aniołów, Pan nieba i ziemi spoczywa w żłobie. 
W pośrodku zaś zwierciadła rozważaj pokorę, wyrażającą się również w świętym ubóstwie, niezliczonych trudach i udręczeniach, które poniósł dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Na końcu zwierciadła rozważaj niewysłowioną miłość, dzięki której zechciał cierpieć na drzewie krzyża i umrzeć najhaniebniejszą śmiercią. 
Samo zresztą Zwierciadło, wiszące na krzyżu, wzywało przechodniów do rozważania tego wszystkiego w słowach: „O wy wszyscy, co zdążacie drogą, przyjrzyjcie się i zobaczcie, czy jest boleść jako boleść moja”. Odpowiedzmy Temu, który tak się skarży i woła, jednym głosem, jednym postanowieniem: „Wspominać i rozważać będzie dusza moja”. Tak czyniąc, jeszcze bardziej zapłoniesz ogniem miłości, o królowo, oblubienico wiekuistego Króla. 
Rozważając nadto Jego niewysłowione rozkosze, bogactwa i wiekuiste zaszczyty, wzdychając z powodu gorącej tęsknoty i miłości serca, wołaj: „Pociągnij mnie, a pobiegniemy za wonią Twoich olejków”, o Oblubieńcze niebieski. Pobiegnę i nie ustanę, dopóki „nie wprowadzisz mnie do domu wina, dopóki lewa Twa ręka nie będzie pod moją głową, a prawa obejmie mnie łagodnie, dopóki nie ucałujesz mnie najsłodszym pocałunkiem Twych ust”. Rozważając o tym wszystkim wspomnij swą biedną matkę i wiedz, że w mym sercu na zawsze wypisałam ciebie, bo droższa mi jesteś od wszystkich.

Święta Klara

Klara urodziła się w Asyżu w 1193 lub 1194 r. Była najstarszą z trzech córek pana Favarone z rycerskiego rodu Offreduccio i jego żony Ortolany. Jej matka, podczas ciąży, w trakcie modlitwy usłyszała słowa: „Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce!” Pod wpływem tych słów nadała dziewczynce imię Klara (z języka łacińskiego clara – jasna, czysta, sławna).

Święta Klara
Klara wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. Gdy miała 12 lat, w Asyżu zaczął swą działalność Jan Bernardone, przyszły św. Franciszek. Z czasem zaczął zdobywać ludzi, którzy poświęcali swe życie Bogu. Klara często spotykała się z nim, by zrozumieć jego słowa. Rodzice, zamożni mieszczanie, daremnie dwa razy usiłowali wydać córkę za mąż. Klara poprosiła bowiem Franciszka, by zwrócił się z prośbą do biskupa Asyżu, aby mogła stać się siostrą Braci Mniejszych. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r. z całą rodziną poszła do pobliskiego kościoła. Po poświęceniu palm każdy odbierał palmę z rąk biskupa. Biskup Gwidon podszedł jednak sam do Klary i wręczył jej palmę – był to umówiony wcześniej znak zgody. Tej samej nocy dziewczyna wymknęła się z domu, by oddać życie Chrystusowi. Z rąk św. Franciszka otrzymała zgrzebny habit i welon zakonny. Po pewnym czasie przyłączyła się do niej jej siostra, bł. Agnieszka.

Święta KlaraKlara odmówiła powrotu do domu swoim krewnym, którzy przyjechali, by ją do tego przekonać. Franciszek wystawił siostrom mały klasztor przy kościółku św. Damiana. Pierwszą jego ksienią została Klara. Franciszek bardzo cieszył się z powstania tej rodziny żeńskiej. Kiedy bowiem bracia byli zajęci życiem apostolskim, siostry miały dla nich stanowić zaplecze pokuty i modlitwy. Zakon nosił nazwę Pań Ubogich, potem nazwano je II Zakonem, a popularnie klaryskami. W 1215 roku Innocenty III nadał zakonowi Klary „przywilej ubóstwa”. Siostry nie mogły posiadać żadnej własności, a powinny utrzymywać się jedynie z pracy swoich rąk. Odtąd San Damiano stało się kolebką nowego Zakonu. Wstępowały do niego głównie córki szlacheckie, pozostawiając wszystko i wybierając skrajne ubóstwo.

Święta KlaraSwoje żarliwe modlitwy Klara wspierała surowym życiem, częstymi postami i nocnymi czuwaniami. Dokonywała już za życia cudów – cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych sióstr, uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa. Pod koniec życia doznała cudownej łaski; kiedy bowiem nadeszła noc Narodzenia Pańskiego, osłabiona i chora Klara pozostała na swym posłaniu. Otrzymała jednak łaskę widzenia i słyszenia Pasterki, odprawianej w pobliskim kościele z udziałem Franciszka i jego braci. Z tego też powodu św. Klara została patronką telewizji. Po śmierci św. Franciszka cały trud utrzymania zakonu spadł na jej barki.
Klara w klasztorze św. Damiana żyła przez 42 lata. Wyczerpujące posty, umartwienia i czuwania spowodowały, że 11 sierpnia 1253 r. umarła. Następnego dnia odbył się jej uroczysty pogrzeb, któremu przewodniczył papież Innocenty IV. Jej ciało złożono w grobie, w którym przedtem spoczywało ciało św. Franciszka. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież dokonał jej uroczystej kanonizacji w Anagni w 1255 roku.

Ikonografia najczęściej przedstawia św. Klarę z monstrancją w ręku. Podanie bowiem głosi, że w czasie najazdu Saracenów na Asyż Klara miała ich odstraszyć Najświętszym Sakramentem, który wyniosła z kościoła. Blask płynący z Hostii miał jakoby porazić wroga i zmusić go do ucieczki. Legenda powstała zapewne na tle szczególnego nabożeństwa, jakie miała św. Klara do Eucharystii.

Módlmy się.

Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa, † spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w królestwie niebieskim. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 


Ludzie – dlaczego nie chcecie żyć na tej pięknej Planecie Ziemi, bo przecież każdy zginie w wojnie atomowej  i zaczynający walczyć także zginą, a żyje się tylko raz.

Rosja ostrzega USA: „ Na każdy wystrzelony w nas pocisk odpowie broń jądrowa ”

Wysłany dnia 08/08/2020

https://www.xandernieuws.net/algemeen/rusland-waarschuwt-vs-iedere-op-ons-afgeschoten-raket-wordt-beantwoord-met-kernwapens/

odpowie broń jądrowa ”

Wysłany dnia 08/08/2020

Pocisk pakistański Shaheen-III zdolny przenosić głowicę. (Zdjęcie: (4)).

Podczas gdy napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami są na najwyższym poziomie, Rosja dała USA jednoznaczne ostrzeżenie, że każdy pocisk wystrzelony w Rosję spotka się z bronią jądrową. Powodem jest to, że Amerykanie od jakiegoś czasu pracują nad niejądrowymi pociskami dalekiego zasięgu. To celowo znacznie obniża próg stosowania ICBM i SLBM. Te nowe bronie sprawiają, że niestabilny już świat jest jeszcze bardziej niebezpieczny, ponieważ z zewnątrz nie można zobaczyć, czy taki pocisk ma ładunek konwencjonalny, czy nuklearny.

Ostre ostrzeżenie przeczytano w oficjalnej gazecie wojskowej Krasnaya Zvezda (Czerwona Gwiazda). Generał dywizji Adrei Sterlin, członek Sztabu Generalnego, powiedział gazecie, że systemy radarowe nie widzą, jakie pociski ładunkowe przenoszą. Dlatego zakłada się, że każdy atakujący pocisk zawiera głowicę nuklearną. Rosyjskie kierownictwo natychmiast zareaguje odwetowym atakiem bronią jądrową.

„Rosja wyznaczyła czerwone linie i nie radzimy nikomu wychodzić poza to. Jeśli potencjalny wróg odważy się to zrobić, odpowiedź bez wątpienia będzie druzgocąca ”- kontynuuje artykuł.

USA utrudniają wprowadzanie nowej niebezpiecznej doktryny

W lutym 2021 r.trakt o broni jądrowej Nowy START wygaśnie, jeśli obie strony nie będą w stanie uzgodnić warunków przedłużenia. Przez ostatnie 5 lat nie było to możliwe, mimo nalegań ze strony sojuszników USA, aby i tak negocjować układ z Rosjanami. Pod koniec lipca traktat był nadal omawiany w Wiedniu, ale bez rezultatu.

Z ostrzeżeniem generała Kreml wydaje się jasno dawać do zrozumienia Pentagonowi, że świat wejdzie w wysoce niepewną erę „Dzikiego Zachodu”, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie dalszego ograniczania liczby broni jądrowej. Oświadczenia kilku wysokich rangą przywódców wojskowych Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach są bardzo niepokojące w tym względzie i wskazują, że Stany Zjednoczone zaczęły traktować użycie mało niszczącej broni jądrowej jako poważnej opcji.

Ekstremizm religijny w Pakistanie i Indiach przybliża wojnę nuklearną

Niedawno doszło do najgorszych potyczek granicznych od dziesięcioleci między armiami Indii i Chin. Dziesiątki zginęły po obu stronach. Narastają również napięcia między Indiami a Pakistanem. W cieszącym się gorącą rywalizacją regionie Kaszmiru, obszarze wysoce strategicznym ze względu na lodowiec Siachen, który dostarcza wodę, oba kraje stoczyły już kilka wojen.

Pakistan stoi także w obliczu dwóch brutalnych ruchów separatystycznych, Armii Wyzwolenia Beludżystanu i Armii Rewolucyjnej Sindhudesh, które kilka dni temu przeprowadziły kolejny atak w Karaczi. (3)

Indie (Hindusi) i Pakistan (muzułmanie) są coraz bardziej opanowane przez religijny ekstremizm. Po ataku SUV-ów w Pulwamie (Kaszmir), którego roszczeniem była pakistańska islamistyczna grupa terrorystyczna Jaish-e-Mohammad w 2019 roku, w wyniku którego zginęło 40 osób, Indie wzięły odwet na celach w Pakistanie. W sierpniu ultra-nacjonalistyczna partia hinduska BJP wycofała formalną autonomię Dżammu i Kaszmiru, skutecznie aneksując ten obszar przez Indie.

Odpowiedź Zachodu? Zapewnij jeszcze więcej broni obu stronom. Pakistan, który stał się państwem nuklearnym z pomocą Stanów Zjednoczonych i Holandii, oświadczył w 2015 roku, że opracował taktyczną broń nuklearną, która znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej użycia przeciwko Indiom, ponieważ jest mniej niszczycielska.

Pakistan ma więcej bomb atomowych (około 160), ale Indie (140-150) są bardziej zaawansowane i można je także wystrzelić z morza i powietrza. Klimatolodzy opracowali ostatnio model tego, co by się stało, gdyby wybuchła wojna przy użyciu „tylko” 50 bomb z Hiroszimy (tj. O małej mocy). Według nich co najmniej 5 milionów ton sadzy zostanie uwolnionych do atmosfery, zaciemniając słońce na 15 lat i zmniejszając zbiory o 11% na całym świecie z powodu niższych temperatur.

Ponadto USA (sojusznik Indii) i Chiny (sojusznik Pakistanu) również mogą być zaangażowane w wojnę.

Korespondencja
SAMI POLACY WYBRALI SWOJE KATORGI I MĘCZARNIE WYRZĄDZANE WAM PRZEZ PREZ. A.DUDĘ DLA KTÓREGO BOGIEM JEST IZRAEL, BO ŻYDÓW SŁUCHA. DO KOŚCIOŁA CHODZI, DO CZĘSTOCHOWY JEŹDZI, ABY GO LUDZIE WIDZIELI A I TAK BĘDZIE A MOŻE JUŻ JEST POTĘPIONY ZA GRZECHY POPEŁNIONE MOWĄ, MYŚLĄ   I UCZYNKAMI, KTÓRE JUŻ WIDZICIE.

Inwazja Covidian. „Mam dosyć” – Andrzej Krawczyk


KIM JEST BERGOLIO BISKUP RZYMU – ZWANY Z URZĘDU PAPIEŻEM FRANCISZKIEM?
 

Gdyby Franciszek niby papież chciał być Bożym kapłanem, to nigdy nie robiłby tego co robił, a on wywyższa wymyślonych bogów innych religii a Boga Właściciela całego świata hańbi przeróżnymi sposobami. Gdyby chciał być papieżem Jezusowym, to by nauczał Żydów i Islamistów jedynej Religi prawdziwej Bożej, a on  wszystko robi co mu masoni dyktują. Gdyby takich kapłanów jak ten o którym piszą chciało być więcej, to Pan Jezus byłby wywyższony i uznany Królem każdego państwa  i zapanowałby na świecie POKÓJ.
Odwagi kapłani i powiedzcie  temu obłudnikowi Frankowi – Bergolio  – STOP służenia lucyferowi.
Na końcu Linku jest piękny film o rodzinie.

USA: ekskomunika dla antypapieskiego kapłana

2020-08-10 17:17
 
Kapłan diecezji Sacramento w USA został ekskomunikowany za to, że jako zawieszony ksiądz odprawiał Mszę św. i publicznie szerzył swe antypapieskie nauczanie. Podczas spotkań z wiernymi ks. Jeremy Leatherby powtarzał, że Franciszek nie jest prawdziwym papieżem. Wykluczenie z udziału w życiu Kościoła to najwyższa kara kościelna.

O tym, że ks. Leatherby zaciągnął na siebie karę ekskomuniki, wyłączając się tym samym ze wspólnoty Kościoła katolickiego, poinformował biskup Sacramento Jaime Soto. Hierarcha wyjaśnił, że w czasie Eucharystii zawieszony kapłan zastąpił imię Franciszka imieniem Benedykta XVI, wyrażając jedność nie z obecnym Ojcem Świętym, lecz z jego poprzednikiem. Pominął także w modlitwie eucharystycznej imię właściwego biskupa miejsca.

Ks. Leatherby’emu zarzucano naruszenie przyrzeczeń kapłańskich jeszcze w 2016 roku. Bp Soto zapewnił wspólnotę katolicką, że ekskomunika księdza diecezjalnego nie ma związku z toczącym się od ponad dwóch lat dochodzeniem w sprawie możliwych nadużyć seksualnych tego kapłana wobec kobiet.

Pomimo zawieszenia, ks. Leatherby nadal odprawiał publiczne Msze św. Celebrował Eucharystię na prywatnych niedzielnych spotkaniach z udziałem ponad 350 osób, mimo że z powodu pandemii koronawirusa kościelne nabożeństwa wstrzymano. Zdaniem ekskomunikowanego duchownego, zamknięcie świątyń naruszało prawa kościelne.

 

„Wielu, którzy do mnie dołączyło, jest przekonanych, tak jak ja, że Benedykt pozostaje jedynym prawdziwym papieżem” – napisał ks. Leatherby w liście po informacji o otrzymanej karze ekskomuniki, tłumacząc, że nie czuje się w jedności z Kościołem, w którym „panuje kard. Bergoglio”. Zaznaczył, że nie chce już być związany Kościołem „poprzez więzi kanoniczne”.

Biskup przestrzegł diecezjan przed umożliwianiem ekskomunikowanemu księdzu kontynuowania posługi sakramentalnej. Wezwał też do modlitwy w intencji pojednania się ks. Leatherby’ego z Kościołem.

Ks. Leatherby jest wnukiem założycieli znanej w Sacramento sieci mleczarni. Z rodziny tej pochodzą także inny kapłan i dwie siostry zakonne.

Demoniczni ludzie pachołki, lucyfera wymyślają choroby i do nich szczepionki, bo oni żyją tylko dla szmalu.
Na świecie jest wspaniały i cudowny Pan Bóg Najlepszy nasz Przyjaciel i przebrzydły i okrutny morderca lucyfer, który nienawidzi ludzi i tak bardzo kusi, aby jak najwięcej ludzi spadło do piekła na wieczne katorgi a ja powiem – 
niech się palą wiecznie, bo sami wybierają swoją wieczność świadomie. Tak dużo jest propozycji Pana Boga, Pism  i filmów o Bogu i całym Niebie, że tylko świrus i psychiczny wybiera piekło, to niech się palą, bo tak chcą.

Perspektywiczny

Zapewnienie przyjmowania szczepionek przeciwko SARS-CoV-2

Ponieważ Covid-19 nadal zbiera ogromne żniwo, opracowanie szczepionki wydaje się najbardziej obiecującym sposobem przywrócenia normalności życiu cywilnemu. Być może żadnego naukowego przełomu nie oczekuje się chętniej. Ale wprowadzenie szczepionki na rynek to tylko połowa wyzwania; kluczowe znaczenie ma również zapewnienie wystarczająco wysokiego wskaźnika szczepień, aby uzyskać odporność zbiorową. Niepokojące jest, że niedawne sondaże wykazały, że tylko 49% Amerykanów planowało zaszczepić się przeciwko SARS-CoV-2. 1

Jedną z możliwości zwiększenia spożycia szczepionek jest wymaganie tego. Obowiązkowe szczepienia okazały się skuteczne w zapewnianiu wysokiego wskaźnika szczepień dzieci w wielu krajach o wysokim dochodzie. Jednak z wyjątkiem szczepień pracowników służby zdrowia na grypę, mandaty nie były szeroko stosowane w przypadku dorosłych.

Chociaż szczepionka pozostaje od miesięcy do lat, opracowanie strategii politycznej zapewniającej przyswajanie wymaga czasu. Oferujemy ramy, które państwa mogą już teraz zastosować, aby pomóc w zapewnieniu przyjęcia szczepionki, gdy będzie ona dostępna – w tym rozważenie, kiedy mandat może stać się odpowiedni. W naszym podejściu kierujemy się wnioskami z doświadczeń USA ze szczepionkami przeciwko „świńskiej grypie” z 1976 roku, grypie H1N1, ospie prawdziwej i wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

Uważamy, że sześć merytorycznych kryteriów powinno zostać spełnionych, zanim stan nałoży mandat szczepionki SARS-CoV-2 (patrz ramka). Pierwszym z nich jest istnienie dowodów, że Covid-19 jest nieodpowiednio kontrolowany w stanie za pomocą innych środków, takich jak testy, śledzenie kontaktów oraz izolacja i kwarantanna – na co wskazują trwałe, niepokojące trendy w nowych przypadkach, hospitalizacje lub zgony. Zasady prawa i etyki zdrowia publicznego wymagają, aby interwencje, które naruszają autonomię, były rozsądne i konieczne; dlatego Covid-19 musi stanowić ciągłe zagrożenie. Zanim szczepionka będzie dostępna, więcej będzie wiadomo o naturalnej odporności populacji, konsekwencjach złagodzenia środowiskowych środków łagodzących oraz możliwości skalowania strategii testów i śledzenia. Powinno istnieć rozsądne wskazanie, czy potrzebne są dalsze środki.

Drugim kryterium jest to, że Komitet Doradczy ds. Praktyk Szczepień (ACIP), po przeanalizowaniu dowodów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, zalecił szczepienia osobom, które miałyby być objęte mandatem. Obecnie dostępne dowody sugerują, że osoby starsze, pracownicy służby zdrowia pracujący w sytuacjach wysokiego ryzyka lub pracujący z pacjentami wysokiego ryzyka (np. Mieszkańcy domów opieki i pacjenci z ciężkimi objawami oddechowymi) oraz osoby z określonymi schorzeniami mogą stanowić grupy o wysokim priorytecie. do rozważenia przez ACIP, wraz z innymi pracownikami mającymi częste, bliskie kontakty w miejscu pracy oraz osobami mieszkającymi w miejscach o dużym zagęszczeniu, takich jak więzienia i internaty. Kiedy szczepionka zbliża się do zatwierdzenia, ACIP powinien przejrzeć zaktualizowane dowody i opracować zalecenia.

Fakt, że szczepionka uzyskała aprobatę Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) – czy to w ramach zezwolenia na użycie w sytuacjach nadzwyczajnych (EUA), czy w ramach zwykłego procesu przeglądu – jest niewystarczającą podstawą do wyciągnięcia wniosku, że powinna być wymagana. Zatwierdzenie przez FDA odzwierciedla ustalenie, że dowody z badań klinicznych pokazują, że korzyści wynikające ze szczepionki przewyższają ryzyko. Zalecenia ACIP odzwierciedlają szersze uwarunkowania, w tym wartości i preferencje zainteresowanych grup, kwestie wdrożeniowe i analizy ekonomiczne zdrowia. Nadwaga decyzji FDA byłaby szczególnie problematyczna w przypadku szczepionek SARS-CoV-2, ponieważ EUA mogą opierać się na bardzo ograniczonych dowodach i świadomie lub nieświadomie wpływać na intensywną presję na przyspieszenie wprowadzania środków zaradczych na rynek. 2

Trzecie kryterium polega na tym, że podaż szczepionek jest wystarczająca dla grup, dla których rozważa się udzielenie mandatu. Początkowo globalny popyt na szczepionki SARS-CoV-2 przewyższy podaż, co stawia zasadnicze pytanie nie kto musi je otrzymać, ale kto otrzyma do nich dostęp. Nieudana próba wprowadzenia przez stan Nowy Jork obowiązku szczepienia pracowników służby zdrowia na grypę H1N1 pokazuje, że narzucanie wymagań przed zapewnieniem odpowiedniej podaży niepotrzebnie wywołuje kontrowersje i zraża ludzi, którzy już poświęcili się w walce z epidemią. 3

Czwartym kryterium jest przejrzyste przekazanie najlepszych dostępnych dowodów dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. 4 W szczególności, biorąc pod uwagę możliwość, że dowody leżące u podstaw zatwierdzenia szczepionek SARS-CoV-2 przez FDA mogą być skromniejsze niż zwykle, decydenci i opinia publiczna będą musieli zrozumieć granice tego, co jest znane. Zaufanie publiczne zostało już podważone przez poparcie urzędników federalnych dla hydroksychlorochiny jako leku na Covid-19 bez żadnego dowodu; to samo nie może mieć miejsca w przypadku szczepionek.

Piątym kryterium jest to, że rząd wprowadził określone mechanizmy wsparcia dla osób, które mają otrzymać szczepionkę. Wnioski z poprzednich kampanii szczepień sugerują, że hojny program kompensacyjny dla osób, które mają poważne skutki uboczne szczepionek, powinien być centralnym elementem tych wysiłków. Federalny fundusz odszkodowawczy, taki jak program odszkodowań za urazy wywołane szczepionką przeciw ospie, jest jednym z atrakcyjnych modeli, chociaż identyfikacja urazów podlegających odszkodowaniu może stanowić wyzwanie w przypadku zastosowania nowej szczepionki. Państwa będą również musiały stworzyć systemy dystrybucji zapewniające szczepionkę SARS-CoV-2 grupom o wysokim priorytecie z niemal zerowymi barierami finansowymi i logistycznymi – na przykład dostarczając bezpłatną szczepionkę do punktów opieki, aptek i miejsc pracy. Równie ważne jest posiadanie planu oceny bezpieczeństwa, zanim szczepionki zostaną szeroko rozpowszechnione, aby umożliwić urzędnikom ds. Zdrowia ocenę dowodów dotyczących bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym. Państwa powinny współpracować z systemami opieki zdrowotnej, aby zapewnić konsekwentne stosowanie systemów zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniami oraz określić proces ponownego rozpatrywania decyzji nakazowych w miarę rozwoju dowodów.

Ostatnim kryterium jest to, że nakaz szczepień jest nakładany dopiero wtedy, gdy ograniczona czasowo próba dobrowolnego podania szczepionek zakończyła się niepowodzeniem. Zasady etyki zdrowia publicznego wspierają wypróbowywanie mniej uciążliwych polityk przed przejściem do bardziej uciążliwych, gdy tylko jest to możliwe. W takim przypadku koszty nieudanego programu dobrowolnego są na tyle wysokie, że próba powinna być ograniczona do kilku tygodni. Państwa powinny wdrożyć system pomiaru spożycia szczepionek w każdej grupie o wysokim priorytecie w odniesieniu do zestawu celów pokrycia. Zapewnienie wsparcia gospodarczego i logistycznego, o którym mowa powyżej, zmaksymalizuje szanse na sukces.

Jak mógłby wyglądać nakaz szczepień, gdyby zostały spełnione proponowane kryteria? Ponieważ konstytucyjne uprawnienie do ochrony zdrowia publicznego należy przede wszystkim do państw, każde państwo będzie musiało przyjąć własne ustawodawstwo. Proponowane akty prawne powinny być poparte zaświadczeniami urzędnika stanu zdrowia, ACIP lub innej komisji ekspertów, że wszystkie kryteria wyzwalające zostały spełnione. Polityka w zakresie szczepień ukierunkowanych na SARS-CoV-2 może być również odpowiednia w niektórych kontekstach federalnych, w tym w grupach wysokiego ryzyka w czynnych środowiskach wojskowych, ośrodkach dla weteranów, więzieniach federalnych i ośrodkach zatrzymań dla imigrantów.

Chociaż stanowe mandaty szczepień są zwykle powiązane z wejściem do szkoły i przedszkola, to podejście nie jest odpowiednie w przypadku SARS-CoV-2, ponieważ dzieci nie będą grupą o wysokim priorytecie. Ponadto mandaty państwowe nie powinny mieć charakteru obowiązkowych szczepień (wymogi bezwzględne); zamiast tego nieprzestrzeganie powinno skutkować karą. Niemniej jednak, ze względu na zaraźliwość i zagrożenie wirusem, uzasadnione mogą być stosunkowo surowe kary, w tym zawieszenie zatrudnienia lub nakaz pozostania w domu osobom z wyznaczonych grup o wysokim priorytecie, które odmawiają szczepienia. Nie należy jednak stosować grzywien ani sankcji karnych; grzywny są niekorzystne dla ubogich, a sankcje karne stanowią podstawę do wniesienia sprzeciwu prawnego z powodów proceduralnych.

Potrzeba budowania zaufania publicznego wymaga, aby urzędnicy państwowi wdrażali politykę szczepień w przejrzystym i integracyjnym procesie, ściśle współpracując z grupami interesariuszy, takimi jak lokalni pracownicy służby zdrowia i stowarzyszenia szpitalne, przedstawiciele grup wysokiego ryzyka oraz grupy zainteresowane szczepionkami. bezpieczeństwo. Doświadczenia Stanów z mandatami dotyczącymi szczepień przeciwko HPV dają inną wskazówkę dotyczącą procesu: producenci szczepionek powinni pozostać na uboczu. Bezpośredni udział producenta szczepionek przeciwko HPV w tworzeniu i lobbowaniu na rzecz ustawodawstwa nakazowego wzbudził podejrzenie, że za takimi propozycjami kryją się motywy zysku, a nie zdrowia publicznego, podcinając poparcie dla szczepień nawet bez obowiązkowego systemu. 5

Podobnie jak w przypadku nakazów dystansowania się, możemy spodziewać się, że pojawienie się szczepionek SARS-CoV-2 wywoła intensywne starcia na temat tego, co ludzie są sobie winni w walce z pandemią. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszych faz pandemii mamy obecnie trochę czasu po swojej stronie. Dokładne rozważenie teraz polityki państwowej w zakresie szczepień może pomóc w zapewnieniu strategii, gdy nadejdzie przełom.

SZOK! Dzieci na zamówienie w Polsce? Niepokojące ustalenia

 

Retrospekcja do 2009 roku: „Czy ‚Znak Bestii’ jest wprowadzany przez szczepienia?”

 
Realizowany obecnie scenariusz obejmujący pandemię koronową, blokady i wkrótce przymusowe szczepienia był gotowy od lat

Są tacy, którzy czują, że związek między nadchodzącymi szczepionkami koronowymi zmieniającymi DNA a biblijnym „Znakiem bestii (666)” został nagle przeciągnięty, a jedynie prześladuje bieżące wydarzenia. Niemniej jednak omawialiśmy dokładnie ten sam scenariusz na tej stronie (która wtedy była jeszcze w systemie blogowym punt.nl, który został wycofany kilka lat temu) 24 września 2009 roku, a więc prawie 11 lat temu, w artykule Czy zostanie wprowadzony znak bestii ” przez szczepienia?

Oto przeniesienie większości tego artykułu (uzupełnionego kilkoma podtytułami, ponieważ nie robiłem tego domyślnie, z ograniczoną liczbą podkreśleń (ze względu na aktualność) oraz poprawek tekstowych i gramatycznych):

„Czy Znak Bestii jest wprowadzany przez szczepienia?”

Czy można sobie wyobrazić, że „ Znak bestii ”, o którym Biblia mówi, że zostanie wprowadzony w ostatnich etapach historii ludzkości, będzie składał się ze szczepionek zawierających składniki, które zmienią nasze ludzkie DNA i które zostaną podane po planowanym wybuchu epidemii? celowo skonstruowanego śmiercionośnego wirusa? Niektórym może się to wydawać naciągane, ale nauka jest teraz do tego doskonale zdolna.

Być może „Znak Bestii” ma również znaczenie dosłowne? Że ludzie, którym wstrzyknięto po szczepieniu częściowo ludzkie, częściowo syntetyczne, częściowo zwierzęce substancje zmieniające gen, nie są już w pełni ludźmi, ale częściowo „bestiami”? Czy to może być jeden z powodów, dla których Biblia mówi, że zbawienie nie jest już możliwe dla tych ludzi za ich życia?

(2020: Korona, nowa świńska grypa?)

Załóżmy, że wirus meksykańskiej (świńskiej) grypy H1N1 jest bronią biologiczną, na co istnieje wiele wskazań, ponieważ wirus składa się z różnych „części wirusa” (zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych), które w rzeczywistości nigdy nie mogłyby się połączyć w naturalny sposób. chodź.

Taka broń biologiczna mogła zostać zaprojektowana za kulisami na polecenie często omawianej elity władzy okultystycznej. Wysoce zaraźliwy wirus jest następnie uwalniany do populacji. W przypadku wirusa H1N1, łagodny wariant mógł zostać wypuszczony jako pierwszy , przeznaczony jako „pionier”, aby przygotować ludzkość psychologicznie (a być może także fizycznie) na „wielki cios”.

Po uwolnieniu śmiercionośnego wariantu wirusa – w odniesieniu do świńskiej grypy, było to omawiane przez długi czas (2020: Covid-20, Covid-21?) – większość ludzi umiera 10 dni po zakażeniu. Po dziesiątkach tysięcy zgonów ludność świata panikuje i woła o ratunek. „Nagle” rządy wymyślają „cudowną” szczepionkę, która jednak wprowadza zmiany genetyczne w ludzkim ciele – coś, co określa się jako „konieczne”, aby uchronić cię przed przedwczesną, przerażającą śmiercią.

Odmowa „ratującej życie szczepionki” staje się prawie niemożliwa

Zgodnie z tym scenariuszem ludzkość mogłaby zostać zaszczepiona masowo (w kontekście: WHO celuje w około 4,9 miliarda ludzi, około trzech czwartych światowej populacji) szczepionką, która zmienia ich ludzkie DNA, a tym samym nie będą już całkowicie „ludzkie”, ale częściowo „bestią” (w tym sensie, że wszystko, co nie-ludzkie, jest określane jako „bestia”). Oznaczałoby to, że każdy, kto otrzymał szczepionkę, nie może już być zbawiony, ponieważ Księga Objawienia mówi, że każdy, kto otrzyma „znak Bestii”, jest skazany na wieczną zagładę.

Nietrudno sobie wyobrazić, że podczas globalnej paniki i chaosu, który nastąpi po wybuchu tak śmiertelnej pandemii, nadchodzący „ system antychrysta ” będzie w stanie dość łatwo, jak mówi Biblia, „ wszyscy, oboje duży jak mały ”, aby dać„ znak ”. W obliczu zbliżającej się śmierci ukochanej osoby, twoich dzieci, rodziców lub ciebie, dla większości ludzi odmowa przyjęcia takiego „znaku” będzie niezwykle trudna lub praktycznie niemożliwa, a tym samym stanie w obliczu pewnej śmierci. nie mówiąc już o zachęcaniu innych do odrzucenia szczepionki „ratującej życie”.

W tym scenariuszu miałoby to również sens, że każdy, kto nie otrzyma „znaku”, nie będzie już mógł „kupować ani sprzedawać”, ponieważ takie niezaszczepione osobyzostanie poddany kwarantannie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa . Tak więc i pod tym względem biblijne proroctwo o „znaku bestii” miałoby się w pełni wypełnić.

Wraz ze zmianami w DNA „przedefiniowuje się” człowieka.

Wielu członków tak zwanego „oświeconego braterstwa nauki”… tak naprawdę przedefiniowało pojęcie „człowieka”. Podobnie jak Victor Frankenstein, ci współcześni „czarodzieje” molekularni grają w Boga – nie przez zszywanie razem martwych części ciała, ale poprzez zmianę najgłębszej istoty naszej istoty: naszego DNA.

Tak zwany „postmodernistyczny człowiek”… stopniowo wyewoluował w „boskie” wyobrażenie udoskonalonej ludzkości, nie związanej już swoimi genetycznie określonymi ograniczeniami. Ten „transhumanizm” (znany również jako ruch H +) przewiduje nadejście wyższej formy życia poza „homo sapiens”, jakim jesteśmy dzisiaj. Ten „homo sapiens 2.0” jest tworzony przy pomocy nowoczesnej biotechnologii, która łączy oryginalny wzór genów człowieka ze sztucznie zaprojektowanym DNA, a nawet zwierzęcym.

Chociaż dla wielu może to brzmieć jak science fiction, w rzeczywistości jest to już fakt naukowy – fakt zrealizowany. Od dziesięcioleci kombinacje DNA zwierzęcego, roślinnego i ludzkiego były tworzone w laboratoriach pod pozorem „badań medycznych” w celu ulepszania ludzi, na przykład poprzez zwalczanie chorób. Jednak za tą łagodną maską kryje się zły uśmiech …

(Może nadejść dzień), kiedy „prawdziwi” ludzie otrzymają transludzkie instrukcje poprzez wszczepiony chip lub szczepienie, nie zdając sobie z tego sprawy . Pozornie „nieszkodliwa” szczepionka lub „użyteczny” chip identyfikacyjny może w ten sposób dokonać zmian w naszych komórkach, nie tylko w komórkach naszego ciała, ale także w naszych komórkach rozrodczych (jajach i plemnikach). Nasi potomkowie są również trwale zmieniani przez to ostatnie.

Czip „zabójcy” Biostrain przedstawiony jako „wybawca” podczas pandemii?

W książce The Armageddon Strain analityk kryptowalut Sharon Gilbert pisze o małym urządzeniu zwanym BioStrain Chip. Ten chip wykorzystuje nanotechnologię do wprowadzania zmian genetycznych w organizmie. Ten „cudowny chip” jest przedstawiany ludzkości jako lekarstwo na pandemię wirusa H5N1 / Ebola, która wybuchła na początku książki. Oczywiście, dopiero później okaże się, że ten chip nie tylko „leczy” – zabija ludzi .

Pomimo faktu, że jest to tylko powieść, pojawia się palące pytanie, jakie ograniczenia faktycznie mają istniejące biochipy. Czy tak małe urządzenie może przechowywać więcej niż tylko zdigitalizowane informacje? Czy taki chip faktycznie mógłby funkcjonować jako „Znak Bestii”? Odpowiedź brzmi tak.

W zmanipulowanym wirusie można umieścić tajny ładunek

Naukowcy po raz pierwszy zmapowali strukturę cząsteczki DNA w latach pięćdziesiątych XX wieku i możliwe było rozpoczęcie od pierwszej, a potem wciąż surowej techniki składania genów, w tym transgenetyki. Z biegiem czasu genetykom udało się przenieść geny roślin i zwierząt z jednego gatunku na inny. Nauczyli się używać mikrobiologicznych „wektorów” (nośników), czyli środków transportu, za pomocą których materiał genetyczny jest transportowany do i w komórkach organizmu.

Jako środek transportu można wykorzystać np. Bakterię lub wirion (cząstkę wirusa) lub dowolną jednostkę zdolną do przenoszenia informacji genetycznej (im więcej, tym lepiej), umożliwiając w ten sposób ukryty dostęp do naszych komórek. Na przykład wirusy mogą zostać pozbawione pewnych genów, które mogą uszkodzić te komórki. Zapewniłoby to nie tylko, że środek transportu, czyli wirus, jest nieszkodliwy, ale także zapewniłoby miejsce w tym środku transportu na inny „ładunek”.

Po wejściu do celi „robotnicy”, którzy są „autostopem”, idą do pracy. Są to enzymy, które „przecinają” lub rozszczepiają ludzkie geny w specjalnych miejscach, podczas gdy inne, jak mikroskopijni bibliotekarze, umieszczają „ładunek” we właściwym miejscu. Gdy ładunek zostanie umieszczony na swoim miejscu w komórce, nowo wprowadzone geny mogą być poddawane translacji, kopiowane i „odczytywane” w celu stworzenia zmienionych lub nawet zupełnie nowych, a więc obcych, związków molekularnych i białek.

„Ulepszony” człowiek

Rezultatem jest komórka hybrydowa, która nie jest już czysto ludzka. Hybrydową komórkę skóry można zaprogramować w ten sposób, aby na przykład świecić w ciemności lub nie wytwarzać miękkiej skóry, ale wytwarzać łuski. Zamiast gwoździ można wydać polecenie wytworzenia ostrych pazurów. Dzięki nowym instrukcjom genetycznym zmienione komórki mózgowe mogą zmniejszyć lub nawet wyłączyć potrzebę snu organizmu. Komórki mięśniowe mogą być większe i wydajniejsze, a ich zapotrzebowanie na wapń i tlen pozostaje niskie. Na przykład komórki oka można przystosować do odbierania światła podczerwonego lub ultrafioletowego. Uszy hybrydowe można uczynić znacznie bardziej wrażliwymi, aby można było teraz odbierać niesłyszalne częstotliwości. Nawet nasze mózgi mogłyby się tak zmienić

Wspomniana wcześniej możliwość zmiany naszych komórek rozrodczych daje przerażający obraz tego, co może być teraz możliwe, aby trwale zmienić nasze potomstwo. Nauka od dawna eksperymentuje z „ulepszeniami” genetycznymi komórek jajowych i plemników, czego wynikiem są transgeniczne myszy, szczury, kurczaki, świnie, krowy, konie i wiele innych rodzajów zwierząt. Byłoby naiwnością sądzić, że nigdy nie eksperymentowano z ludźmi ani komórkami ludzkimi. Nasze komórki rozrodcze można również przystosować w taki sposób, aby „mieszać się” z innym gatunkiem.

Jednak ataki na naszą strukturę genetyczną pochodzą również z zewnątrz. Każdego dnia jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia, wszelkiego rodzaju promieniowanie (TV, cyfrowe, UMTS (2020: 5G) itp.) Oraz chemikalia, które zmieniają naszą strukturę molekularną. Ponadto nasze ciała muszą nieustannie przepracowywać się, aby odfiltrować zanieczyszczoną wodę, genetycznie zmodyfikowaną żywność i wszelkiego rodzaju chemikalia dodawane do żywności. Krótko mówiąc, nasze ciała zmieniają swój koszyk .

Jeśli tak wielu naukowców finansowanych przez rząd mocno wierzy w „obietnicę” zmian genetycznych i transgenicznych „ulepszeń”, to jak ludzkość może pozostać „ludzka”? Odpowiedź: nie możesz. Człowiek się zmieni; niektóre mogą już nie być w pełni „ludzkie”.

Wbudowany mechanizm opóźnienia dla maksymalnego efektu

Należy zauważyć, że nie wszystkie wektory – „środki transportu” – dostarczają swój ładunek natychmiast. Niektóre mają wbudowany mechanizm opóźnienia. Na przykład cytomegalowirus (CMV) jest obecny w komórkach wielu ludzi, uśpiony, ale czeka na dobrą okazję do uderzenia. Specjaliści genetyczni niedawno zaczęli używać wektorów CMV w swoich eksperymentach transgenetycznych. Dokąd to może doprowadzić, zostało wyjaśnione w latach dziewięćdziesiątych w serialu „Milenium”. W odcinku „ Sense and Antisense ” naukowiec imieniem Lacuna ujawnia bohaterowi Frankowi Blackowi następującą prawdę genetyczną:

– Mają mapę. Mogą nas wypuścić, gdzie chcą! Ulice, na które nigdy nie poszlibyśmy sami. Naciskają przełącznik i ruszamy na wschód. Naciskają kolejny przycisk i ruszamy na północ. I nigdy się nie dowiemy, że zostaliśmy „nawróceni”, nie mówiąc już o tym, jak oni to zrobili ”.

Rzeczywiście, w tej ostatniej fazie historii ludzkość może zostać „przemieniona”. Paweł pisze, że podczas Drugiego Przyjścia chrześcijanie będą „przemienieni” w jednej chwili (1 Kor. 15: 51-53). Czy to możliwe, że wróg również szykuje się do takiej nagłej „zmiany”? Uśpiony program genetyczny wprowadzony do ludzi poprzez szczepionki, „zaparkowany środek transportu”, który może już działać w ludzkim DNA, czekając na pełną aktywację we właściwym czasie?

Czy szczepienia koronowe w latach 2020-2022 rzeczywiście staną się „Znakiem”?

Nauka jest gotowa. Wiedza wzrosła (Daniel 12: 4). Strony duchowe zajęły swoje pozycje. Teraz potrzebny jest tylko sygnał. Znak. Zastrzyk. Szczepienie. Znak. Moment, w którym zostanie to zrealizowane. (Szczepienia koronowe i obowiązkowe Covi / przepustka szczepień w latach 2020-2022?)

WSZYSCY się zmienimy. Niektórzy odrzucą szczepionkę / „Mark of the Beast” i skończą z niezniszczalnymi ciałami. Inni będą trwale zdeprawowani genetycznie, a tym samym nie będą już „ludźmi” – a tym samym będą gotowi służyć „Bestii” na zawsze.

Dążenie ludzkości do wyjścia poza Boga, wyniesienia człowieka na poziom „ bogów ” lub nawet powyżej, mogło doprowadzić nas do punktu, w którym jako jednostki będziemy musieli wybrać między zaakceptowaniem szczepionka, która mogłaby (rzekomo) uratować nam życie, ale trwale zniewala nas systemem „ Bestii ” – z widocznym znakiem być może mikroczipem, którego nie można już usunąć (/ 2020: i / lub tatuaż kwantowy) – lub odrzucić tę szczepionkę, która może zmusić nas do poddania nas kwarantannie i ukaraniai może kosztować nas życie. Jednak w tym scenariuszu, według Biblii, ta ostatnia opcja oznacza wybór życia wiecznego; pierwsza opcja to wybór na wieczne potępienie (Obj. 14: 9-11).

Xander

Zdjęcie (surowe, bez igły): PapaOsmosis  ,  Pixabay

Zobacz także:

06-08: Chip mózgowy Elona Muska, który łączy ludzi z komputerami i kontroluje emocje prawie gotowy
07-29: Autorytatywne New England Journal of Medicine: Zwolnij każdego, kto odmówi szczepionki (/ Ludzie, którzy zdecydują się zintegrować własne ciało z system Bestii, sami stają się częścią „Bestii” i dlatego nie mogą nie cierpieć tego samego losu.)
28-07: Afryka Zachodnia staje się obszarem testowym dla systemu płatności za szczepienia identyfikacyjne Billa Gatesa
07-25:  „Zmiana” : Rządy chcą zakazać gotówki i wprowadzić w pełni cyfrową walutę od 1-1-21
02-07:  Włochy przeprowadziły eksperyment Billa Gatesa na populacji z nowym typem szczepionki zmieniającej DNA ”
29-06:Wicepremier Belgii potwierdza, że szczepionka koronowa będzie obowiązkowa dla wszystkich
27-06:  Profesor Erasmus University: Ludzkość pod urokiem międzynarodowej
sekty koronacyjnej 19-06:                                                                                                                                               „ Bill Gates i demokratyczny kongresman opracowali ustawę o śledzeniu i śledzeniu HR6666 sześć miesięcy przed wybuchem korony”

23-05 :  Wkrótce także w Holandii? Brytyjski sąd orzeka, że dzieci mogą być szczepione
siłą bez zgody rodziców 05-23: Najbardziej  zaawansowana szczepionka koronowa zawiera komórki z abortowanych płodów ludzkich
05-13: Wstrzyknięty tatuaż Billa Gatesa wprowadza do organizmu człowieka enzym zwany „  Lucyferazą ”
05-10: YouTube blokuje film przedstawiający znanego wirusologa, który ostrzega, że miliony umrą z powodu szczepionki koronowej 05-09
List ognia z Rzymu: Kardynałowie i biskupi ostrzegają przed komunizmem, obowiązkowymi szczepieniami i rządem światowym
05-05:  Bill Gates przyznaje w wywiadzie telewizyjnym, że 700 000 ludzi może umrzeć od szczepionki
03-05:  Grecki tekst o Znaku Bestii 666 wyraźnie wskazuje na igłę podskórną
02-05:  Europejski producent farmaceutyczny: Zaczniemy szczepić całą światową populację pod koniec 2020 roku
18-04:  Wniosek patentowy Microsoft 2020-060606 łączy ludzkie ciało z systemem płatności
04-13:  Robert Kennedy Jr. Filety w miażdżącym raporcie Billa Gatesa na temat programu szczepień
04-09:  „Zachodnia elita stawia obowiązkowe szczepienia warunkiem powrotu do normalnego życia”
07-04:  „Bill Gates jest największym zagrożeniem dla twojej przyszłości”
05-04:  Bill Gates potwierdza przybycie światowegopaszportu szczepień 03-30: Brytyjskie prawo koronacyjne  przechodzi uprawnienia rządu do zamykania, „leczenia” i eliminowania wszystkich bez procesu
19-03:  „Stany Zjednoczone poważnie rozważają wprowadzenie obowiązkowego wszczepionego mikroczipa w celu rozwiązania kryzysu koronowego”
17-03:  Dania wprowadza obowiązkowe szczepienia koronowe zgodnie z prawem ratunkowym ; UE pójdzie w jej ślady

2019:
26-12 : „  Niewidoczny tatuaż do wstrzyknięcia zaprojektowany w celu wymuszenia 100% obowiązkowych szczepień ”

2009: (stary xandernieuws.punt.nl)

02-09: Wszczepialny mikroczip do rozpoznawania wirusa grypy (/ WHO chce
zastąpić ustawodawstwo krajowe i indywidualne prawa człowieka w celu egzekwowania przymusowych szczepień) 24-07: „ WHO potajemnie przygotowuje przymusowe szczepienia w USA i Europie ”
20-07: Szczepionka przeciw grypie ma oficjalny kod indeksu „666” zarówno w USA, jak iw UE
04-27: Świńska grypa: czy będzie to planowana globalna pandemia?
12.03 .: 1996 Amerykańskie badanie wojskowe „przewidziało” pandemię grypy w 2009 roku

   ORĘDZIE Z FATIMY

 
Do czego i kogo porównać hierarchów rządzących Kościołem Katolickim w Polsce i na świecie?
Kard.A.Hlond miał wybór podany przez Pana Jezusa: uznać Boga Władcę Ziemi i całego Wszechświata Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, czy odmówić, co zakończy się wojną, gdyż już stały na granicy Polski wojska niemieckie i rosyjskie. Z rządzącym Bogiem Jezusem Chrystusem KRÓLEM – Polska byłaby ogarnięta POKOJEM     i samym DOBREM – wzorem do naśladowania dla ich państw. Cudowny Bóg zapewniłby obfitość we wszystkim – nie byłoby głodnych, ani biedy. Każdy miałby pracę a Polacy mieliby Dary BOŻE w Ziemi i  na Ziemi. Niestety A.Hlond  wybrał wojnę i śmierć milionów osób, a dla siebie wieczne potępienie, bo lucyfer najgorzej maltretuje księży, bo oni najbardziej wiedzą za co spada się do piekła. Hlond był ostrzegany co będzie jeśli nie będzie posłuszny swemu Panu i Bogu Zbawicielowi. To jest straszne, że niby „apostoł” Pana Jezusa a wybrał śmierć dla milionów osób i piekło dla siebie i innych też. Smutne jest to, że księża Msze Święte celebrują, trzymają Boga w swoich dłoniach, a nie mają rozeznania Boga Ducha Świętego, bo współ-mordercę milionów ludzi A.Hlonda winnego wybuchowi okrutnej wojny światowej czczą i modlą się do diabła.To dlatego biskupi nie chcą pytać Pana Boga o nic, bo bez pytania rządzą Bogiem  i myślą, że mają rację, a nas posłusznych Panu Bogu wyśmiewają.
Korespondencja

Przecież Żydzi są zdolnym Narodem, a że chcieli rządzić światem to odmówili Bogu Wszechmogącemu współpracy i przyjaźni i wybrali boga lucyfera oraz wieczność w piekle. Przecież Bóg Wszechmogący swoją mądrością uczynił z nich zdolnych do wszystkiego, ale ich pycha i pozwolenie lucyfera na rządzenie po diabelsku światem nie pozwoliła nadal przyjaźnić się z Cudownym Bogiem Wszechmogącym i zabijali wszystkich im przeciwnych. Zabili przede wszystkim Cudownego Boga Zbawiciela  Jezusa Chrystusa, który okazał się mądrzejszy od nich – jest miłością i sprawiedliwością a Żydzi są nienawiścią bo po „trupach” różnych ludzi i pańsw zdobywają władzę w Watykanie i w różnych krajach a przede wszystkim w Polsce      w Rządzie i Episkpacie, bo chcą rządzić Panem Bogiem i dlatego wszędzie ich jest pełno.

Szef WHO to homoseksualista i komunista.

Lech Jęczmyk: Bolszewicy z PiSu, dokonała się rekonstrukcja rządu światowego – Sorosa

„Najpierw kaganiec, potem obroża i smycz” – Komentarz Konieczny!

Grzegorz Braun wRealu24 ostro o pandemii i maseczkach: „To wszystko pic na wodę, foto

Prawdziwe oblicze Covid-19: „strategia szoku”

Zaostrzenia maseczkowe dyktują Żydzi z Wall Street

JEZUS: Moi umiłowani wyznawcy, będziecie uważani za heretycką sektę, ponieważ nadal

Ks. Murzinski – Na czym będzie polegało odstępstwo w Kościele czasów ostatecznych !

PEDOFILIA JAKO GŁÓWNY ELEMENT WYRÓŻNIAJĄCY ŚWIATOWE ELITY.

 
Ci ludzie od pedofilii są strasznie demoniczni – słudzy lucyfera, którzy maltretują seksem dzieci, 
a przecież tak dużo jest domów publicznych z pięknymi dorosłymi kobietami, jeśli sex to ich bóg.

PEDOFILIA JAKO GŁÓWNY ELEMENT WYRÓŻNIAJĄCY ŚWIATOWE ELITY.

/post/TtzPRxw7iL6q2KM34QuL6wDAW

Próba likwidacji Pawła Bednarza

Dla morderców dzieci żaden problem zamordować p. Bednarza  broniącego dzieci.

Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,

Chcę ci powiedzieć, że wkrótce ludzie będą w szoku. Ja ostrzegałem wiele razy, proszę, proszę, pokutujcie dzieci.

Orędzie Pana Jezusa Chrystusa do Jego Małego Proroka Miłości

https://the-little-prophet-of-love.jimdofree.com/public-messages/

 

9 sierpnia 2020; 19:07 Po Koronce do Miłosierdzia Bożego

Uwaga: Wczoraj mieliśmy spowiedź (Mały Prorok i jej mąż). Ksiądz, którego osobiście lubimy, jest ogromnie przyjazny. Niestety jest bardzo liberalny. Musimy więc wyciszyć nasze prawdziwe uczucia.

 

JEZUS

Niechaj Moja obecność będzie z wami. Chcę, żebyś była szczęśliwym dzieckiem. Chcę domu, w którym będziecie wszyscy [żyli] w pokoju. Dziecko nie bój się. Uczyń każdy dzień dniem kochania Mnie.

Tak, czasy są teraz w ciemnym punkcie. Musicie mieć świadomość, że ludzie nie są tym, czym się wydają byċ. Tak, mówię o nim (kapłanie). Ten człowiek nie ocaleje. Nie był dobrym pasterzem. Na zewnątrz wygląda miło. Tak, każdy może wyglądać miło! Nie myślał poprawnie. Cieszę się, że ty i Mój syn nie daliście się zwieśċ jego wpływom. Chcę, żebyście się modlili. On nie będzie żył ze Mną [live – mieszkaċ, bytowaċ]. Kochaċ każde dziecko jest [rzeczą] dobrą, ale musicie Mnie szanować. Na takim  stanowisku spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność.

JA JESTEM niezadowolony z Moich dzieci. Ten świat nie jest szczęśliwy. Ten świat nie jest dobrym miejscem. Teraz, chcę ci powiedzieċ, że wkrótce ludzie będą w szoku. To nadejdzie dzień, dzień pokuty. Ja ostrzegałem wiele razy, proszę, proszę, pokutujcie dzieci. Ten dzień będzie dniem, jakiego nigdy wcześniej nie doznano. JA JESTEM, zabiorę niektóre dzieci z powrotem do domu. To będzie dzień, w którym będziecie potrzebowali, aby byċ napełnieni Duchem Świętym.

Módlcie się i bądźcie w stanie łaski.

JA JESTEM Jezus i przychodzę ponownie.

Jesteście Moimi dziećmi.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

2 sierpnia 2020, 12.01 w poł.; Po Koronce do Miłosierdzia Bożego

 

Moje dziecko, masz wiele do kochania. Zostałaś wybrana. Tak kochanie, Moje dziecko, Ja mówię. JA JESTEM Jezus.

Dziękuję ci, dziękuję za odmawianie Mojej Koronki. Wiele dusz, o które się modliłaś, zostanie zbawionych. Kochaċ każdą osobę, Ja wiem, że to jest trudne. Dzieci nigdy nie żywią urazy. Posłuchaj, Ja mówię prostymi słowami. Nigdy nie czyń nikomu krzywdy. Niezależnie od tego, czy dana osoba spowodowała ból. Ja mogę uleczyć. Nie schodź w dół złą ulicą. On (szatan) chce sprawiać ból. Proszę, dzieci, bądźcie jak dzieci. Niewinność pochodzi ode Mnie.

Kochajcie każdego a Ja będę was błogosławił.

Ja, Moja miłości, powiem ci kilka słów.

Kochanie jest tym, czym JA JESTEM. Na tym świecie jest tak wiele rzeczy, które nie pochodzą ode Mnie. Nadejdzie czas … i ten czas jest tym, za czym tęskniłaś. Z każdym dniem staje się bliższy. Wtedy będziesz szczęśliwa. Do tego czasu módl się Moje dziecko.

Weź Mnie za rękę.

Ja kocham cię, Ja kocham cię . LP ( Mały Prorok): Dziękuję Panie Jezu, ja też Cię kocham.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

2 sierpnia 2020 04:00 – Bóg Ojciec zwrócił się do wizjonera z Holy Family Refuge o zamieszczenie na ich stronie: (1)Ponownie –  Orędzia z 9 listopada 2016,(2) Poprawnego dokumentu Błogosławienia soli i wody oraz (3) Modlitwy o Poświęcenie Schronienia, podanej przez Johna Leary. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Przyjdź Duchu Święty & całe Niebo ze słowami Boga do Jego dzieci (1)

9 listopada 2016 r  [Od tłum. Dzień po wyborze Prezydenta Trumpa]

Mój najdroższy synu, powiedz wszystkim Moim dzieciom, że bardzo je kocham i dziękuję im za wszystkie wczorajsze modlitwy. Zostały one pomnożone wielokrotnie, kiedy całe Niebo błagało i modliło się z wami. Powiedz wszystkim Moim dzieciom, że muszą KONTYNUOWAĊ modlitwę o ochronę swojego nowego przywódcy i nawrócenie swoich byłych przywódców. Przed wami jest jeszcze wyboista droga, ale wczoraj nastąpił pierwszy przełom. To jest pierwszy Prezydent i Wiceprezydent, który został wybrany, a którego wasz Bóg zatwierdził. Trump przypomina mi Pawła (Apostoła), dlatego wybrałem go, jak ci to powiedziałem wcześniej. To koń, który jest wystarczająco silny, by przebić się przez mury całego zła w Białym Domu. Powiedziałem Mojemu synowi dwa miesiące temu, kiedy ich grupa modlitewna zapytała na kogo głosować, że Trump będzie koniem, a Pence będzie człowiekiem na wozie, który będzie trzymał wodze z wędzidłem w ustach Trumpa, aby go kontrolować, i Pence wykonał dobrą robotę . Dałem również Mojemu synowi wersety z Biblii, aby się z tym zgodził: Izajasz 30:28 i Izajasz 37:29.

 

Dziękuję wszystkim, którzy postawili na szali swoje życie, aby pomóc wygrać te wybory. To była pierwsza radość z powodu waszego kraju, jaką Niebo miało od dłuższego czasu. Te wybory będą oznaczały różnicę między wzięciem w niewolę i komunizmem albo też możliwośċ życia w wolności z Konstytucją i Dziesięcioma Przykazaniami. Módlcie się i żyjcie zgodnie z Dziesięcioma Przykazaniami, a wasz Bóg pomoże wam przetrwać wszystkie nadchodzące próby. Dziesięć przykazań muszą być w waszym rządzie, w waszych szkołach, w waszych kościołach i w ciągu całego waszego życia, aby wasz Bóg w pełni wam pomógł.

 

Zło niszczy się samo. Wszystko co dobre przychodzi od Boga do Jego dzieci, a kiedy dobro jest używane dla szatana w zły sposób, wszystko zaczyna się samo-niszczyć, aż wszystkie łaski zostaną zużyte, z brakiem zysku i dużym zamieszaniem w duszach ludzi, którzy używają Jego darów na zły sposób. To nie będzie pracowało, tak jak wlanie wody do samochodu zamiast benzyny, aby go uruchomić. Wasz Jezus Miłości i Miłosierdzia.

 

Izajasz 30: 28 Tchnienie Jego jak potok wezbrany, którego nurt dosięga szyi. Przybywa przesiać narody sitem zniszczenia i włożyć między szczęki ludów wędzidło zwodnicze6.

 

Izajasz 37: 29 Ponieważ cię złość ponosi przeciw Mnie i twa zuchwałość doszła moich uszu, przeto ci w nozdrza założę me kolce i wędzidło moje na wargi, by zmusić cię do odwrotu drogą, którą przybyłeś.

 

Polskie tłumaczenie Błogosławieństwa soli i wody wg Rituale Romanum z 1957r. (2)

https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=547&doc=493

 

Wprowadzenie jest  zacytowane na początku dokumentu w j. ang. Błogosławieństwa  soli i wody. W dalszej kolejności skopiowałam dokument w j. pol. z „Rytuału Rzymskiego”.

tekst błogosławieństwa w j. łacińskim – https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=547&doc=493

tekst błogosławieństwa w j. angielskim – https://c543967c-eac7-49ce-997f-ce3f30c9e350.filesusr.com/ugd/9aa84c_2ae752324de6424d8df77e84f0f91a6b.pdf

 

Ks. Richard’a Heilman’a, 12 lipca 2015 r – W zeszłym tygodniu błogosławiłem wodę. To trwa znacznie dłużej i wymaga więcej pracy, ale teraz robię tylko takie tradycyjne błogosławieństwo wody. Przez pierwszą połowę mojego kapłaństwa robiłem to, co robi większość księży… Po prostu robiłem znak krzyża nad wodą i to wszystko. Potem dostałem „Rytuał Rzymski” i byłem zszokowany kompletnym błogosławieństwem wody, w tym egzorcyzmami i dodaniem egzorcyzmowanej soli do wody święconej.

g

Egzorcyzm soli
Egzorcyzmuję cię, stworzenie soli, przez Boga + żywego, przez Boga + prawdziwego, przez Boga + Świętego, przez Boga, który rozkazał prorokowi Elizeuszowi wrzucić cię do wody, aby uzdrowić niepłodność wody: abyś stała się solą egzorcyzmowaną na zbawienie wierzących; przynoś wszystkim, którzy cię spożywają, zdrowie duszy i ciała; niech ucieka i ustąpi z miejsca, na którym będziesz rozrzucona, wszelka zjawa i nieprawość czy przewrotność diabelskiego podstępu, a także wszelki duch nieczysty, wyklęty przez Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną łaskawość: w ojcowskiej Swej dobroci racz pobłogo + sławić tę sól, i którą stworzyłeś i dałeś na użytek rodzajowi ludzkiemu. Niech wszystkim, którzy jej użyją, przysporzy zdrowia duszy i ciała, a cokolwiek jej się dotknie lub będzie nią posypane, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości oraz napaści złego ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Egzorcyzm wody
Egzorcyzmuję cię, stworzenie wody, w Imię Boga + Ojca Wszechmogącego i Imię Jezusa + Chrystusa, Syna Jego Pana Naszego i w mocy Ducha + Świętego: abyś stała się wodą egzorcyzmowaną do odpędzenia wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej i samego nieprzyjaciela i abyś mogła tegoż nieprzyjaciela wykorzenić i usunąć razem ze swoimi zbuntowanymi aniołami przez moc Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen.

Módlmy się:
Boże, który posłużyłeś się wodą przy dokonaniu największych tajemnic dla zbawienia rodzaju ludzkiego, przybądź miłościwie na wezwania nasze i zlej moc Swego błogo + sławieństwa na ten żywioł, przeznaczony do wielorakich oczyszczeń. Niech ta woda w służbie Twoich tajemnic za łaską Bożą skutecznie odpędza złe duchy i odwraca choroby; a wszystko, na co padną krople tej wody w domach lub posiadłościach wiernych, niech zostanie uwolnione od wszelkiej nieczystości i szkody; niech nie panuje tam zaraza i niezdrowe powietrze; niech ustąpią wszystkie zasadzki ukrytego wroga; jeżeli zaś cokolwiek czyha na pomyślność lub spokój mieszkańców, niech przy pokropieniu tą wodą uchodzi w popłochu, aby bezpieczne było od wszelkich napaści ich zdrowie, o które prosimy, wzywając Twojego świętego imienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Połączenie soli z wodą niech się dokona w imię Ojca i Syna + i Ducha Świętego. Amen. /kilka ziaren soli wrzuca się do wody/

Kapłan: Pan z wami.
Wierni: I z duchem twoim.

Módlmy się:
Boże, Twórco niepokonanej mocy, Królu niezłomnej potęgi i zawsze wspaniały Zwycięzco, Ty ujarzmiasz siły wrogiego panowania, Ty poskramiasz okrucieństwo srożącego się nieprzyjaciela, Ty z mocą odpierasz wrogie zakusy. Ciebie przeto, Panie, z bojaźnią i pokorą błagamy, abyś łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, przez Ciebie stworzone, opromienił je Swą łaskawością i poświęcił rosą Swej ojcowskiej dobroci. Gdziekolwiek zaś dokona się pokropienia tą wodą święconą, tam przez wezwanie świętego imienia Twojego niech ustąpią wszelkie napaści ducha nieczystego, niech pierzchnie daleko groza jadowitego węża, a nam, którzy błagamy o Twoje miłosierdzie, niech wszędzie raczy pomagać obecność Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o Poświęcenie Schronienia, 10 lutego 2013 (3)

http://www.johnleary.com/index.php/category/faqs-for-refuges/

 

Modlitwa egzorcyzmu nad nieruchomością; Poświęcenie nieruchomości

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nasza pomoc jest w Imieniu Pana: Który stworzył Niebo i ziemię.

 

Ojcze w Niebie, jesteś Stworzycielem ziemi i wszystkiego, co ją wypełnia; Jesteś Źródłem wszelkiego życia i wszelkiego dobra i nieustannie obdarzasz Swoimi błogosławieństwami tych, którzy pokładają w Tobie swoje zaufanie. W Twoje Imię i w Imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i Ducha Świętego oraz przez duchowe upoważnienie udzielone Jedynemu, Świętemu, Katolickiemu i Apostolskiemu Kościołowi egzorcyzmuję tę nieruchomośċ i te budynki od wszelkiej złej mocy i wpływu i rozkazuję w Imię Trójcy Przenajświętszej aby każdy zły duch został wypędzony i na zawsze pozbawiony możliwości powrotu tutaj; aby wszelkie czary, zaklęcie, klątwa, przekleństwo, forma oszustwa lub ucisku zostały zniszczone; i aby każda pokusa lub plan zła zostały odsłonięte, zdemaskowane i złamane – dla Chwały Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia całego Ludu Bożego, szczególnie tych, którzy tu mieszkają lub odwiedzają.

 

W Imię Trójcy Przenajświętszej poświęcam tą nieruchomośċ Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Bożej, i w Ich Imieniu wzywam wszystkich świętych aniołów i archaniołów, począwszy od tego czasu, aby strzegli tej nieruchomości i wszystkich, którzy tu mieszkają lub tu przyjeżdżają, przed wszelkim złem i wszelką krzywdą. Mocą Ducha Świętego i posługę aniołów wyznaczonych tutaj, niechaj każdy, kto nie jest wezwany do tego miejsca schronienia będzie zaślepiony na cały ruch, jaki tu się odbywa; niech każdy, kto usiłuje infiltrować to schronienie w jakimkolwiek celu sprzecznym z Wolą Wszechmogącego Boga, będzie niezdolny do jakiegokolwiek bezbożnego czynu i zostanie skazany za koniecznośċ szczerej skruchy; i niech wszyscy, którzy przybędą tutaj w odpowiedzi na wezwanie Naszego Pana i Matki Bożej, będą chronieni przed wszelkimi fizycznymi i duchowymi krzywdami i będą prawdziwie otwarci na słowa prawdy głoszone tutaj, i błogosławieństwa Boże, które zostały tu nadane. Obyśmy wszyscy wypełnili powierzoną nam misję w duchu wdzięczności, zaufania i pokory, i obyśmy zostali napełnieni duchem mądrości, odwagi i męstwa. Prosimy o to w Imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, Jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen.

† † †

ORĘDZIE BŁOGOSŁAWIONEJ DZIEWICY MARYI z 2 SIERPNIA 2020 dla LUZ DE MARÍA, wizjonerki z Argentyny https://revelacionesmarianas.com/index.htm

 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

Przyjmijcie Moją Miłość.

 

NIE BÓJCIE SIĘ, DZIECI, BĄDŹCIE JEDNYM Z MOIM SYNEM.

 

Kiedy znajdujecie się w tych poważnych czasach zmian dla całej ludzkości, wezwałam was, abyście spojrzeli w głąb samych siebie, dla podjęcia decyzji o przygotowaniu się do nawrócenia, i nie wyrzeczeniu się Mojego Syna.

 

LUDZKOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W CZASIE DO PRZEBUDZENIA SUMIENIA, DO SPOJRZENIA NA SIEBIE

W INTYMNOŚCI SWOJEJ WEWNĘTRZNEJ ISTOTY  I DO WEJŚCIA NA ŚCIEŻKĘ DOBRA,

ZANIM CI, KTÓRZY DOMINUJĄ NAD LUDZKOŚCIĄ, STANĄ SIĘ WASZYMI MISTRZAMI.

Czas zmierza w kierunku narzucenia Jednej Władzy, która  przyjdzie aby rządzić ludzkością, i bez reakcji ze strony Moich dzieci znajdą się one w rękach innych.

 

Trwajcie zjednoczeni w modlitwie (por. Mt 26,41; 1 Tes 5,17): Ostrzegałam was, abyście powrócili na prawdziwą ścieżkę w tym czasie, gdy niewłaściwie wykorzystywana nauka jest rozpowszechniana po całej Ziemi w celu kontrolowania waszych umysłów.

 

Umiłowane dzieci, wytrwajcie w modlitwie, nie idźcie pośpiesznie drogami które odwodzą was od dobra; bądźcie ostrożni, nie spieszcie się na drodze duchowej – musicie iść powoli, pewnie i celowo, aby nie upaść.

 

Módlcie się, padając na twarz jako zadośćuczynienie za tych, którzy przekroczyli granice grzechu, poddając się diabłu i oddając mu cześć przez profanacje i herezje przeciwko Mojemu Boskiemu Synowi obecnemu w Najświętszej Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, popełniając zniewagi przeciwko wszystkiemu, co przypomina im o Domu Ojca.

 

Módlcie się i czyńcie zadośćuczynienie, Ludu Mojego Syna, czyńcie zadośćuczynienie. Szale przesunęły się w kierunku Ziemi, a ludzkość nie traktuje poważnie tego, co się dzieje. Miara grzechu wzrosła, podobnie jak bicz natury rośnie na Ziemi, która jest oczyszczana, a wraz z nią Moje dzieci. Dlatego bądźcie Miłością dla swoich braci i sióstr: Miłość Mojego Syna powinna być rozpoznawalna w Moich prawdziwych dzieciach. Tylko w ten sposób Lud Mojego Syna przyciągnie Boże Miłosierdzie, a na koniec ból tego pokolenia, w którym wydarzy się to, co Mój Boski Syn i ta Matka objawiliśmy, przypomną wam o tych Apelach.

 

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, aby Miłość nie została zgaszona w ludzkości.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się: komunizm rozwinie się, pozostawiając Rzym w agonii.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, nie traćcie Wiary: zamiast tego nie pozwólcie, aby minęła chwila bez bycia samą Miłością Mojego Syna.

 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

 

BĄDŹCIE MIŁOŚCIĄ MOJEGO SYNA: ON JEST BARIERĄ PRZED ZŁEM. POSTĘPUJCIE NA DUCHOWEJ ŚCIEŻCE Z BOSKĄ MIŁOŚCIĄ, ABY WIARA MOGŁA W WAS WZROSNĄĆ I ŻEBYŚCIE BYLI ŚWIADECTWEM ODDANIA SIĘ DLA WASZYCH BRACI I SIÓSTR.

 

Ludu Mojego Syna:

 

BĄDŹCIE NADZIEJĄ NA CHWALEBNY ŚWIT, gdzie Krew Mojego Boskiego Syna sprawi, że ciemiężcy się pokłonią.

 

BĄDŹCIE MIŁOŚCIĄ DLA WSZYSTKICH BEZ CZYNIENIA RÓŻNICY (por. 1 Kor 13).

 

BĄDŹCIE MIŁOŚCIĄ, GDZIEKOLWIEK JESTEŚCIE, dokądkolwiek pójdziecie, aż wszystkie Moje dzieci znajdą się w Boskim Sercu Mojego Syna.

 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, nie bójcie się, Ja nie opuszczę was, Ja stoję przed wami.

 

Błogosławię was, kocham was, okrywam was Moim Płaszczem.

 

Mamá María

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

 

 

 

Orędzia Pana Jezusa dla John’a Leary’ego, USA, udzielone od 29 lipca – 4 sierpnia 2020  http://www.johnleary.com

 

Wtorek, 4 sierpnia 2020; Jezus powiedział: „Ludu Mój, jest kilkoro ludzi Adoracji, którzy poświęcają czas, aby Mnie czcić i wychwalać w Adoracji Mojego Najświętszego Sakramentu. Kiedy kochasz kogoś tak jak Mnie, chcesz być ze Mną tak bardzo, jak tylko możesz. Chcecie również być w stanie łaski, więc przychodzicie do Mnie w Spowiedzi. Każdego dnia powinniście poświęcić Mi wszystko we wszystkim, co robicie. Chodźcie ze Mną, pomagając ludziom, zwłaszcza duszom ewangelizacyjnym. Módlcie się dalej za członków swojej rodziny, aby ujrzeli Moje Światło i uczynili Mnie częścią ich życia. Dążcie do doskonałości, aby codziennie Mi się podobać, a otrzymacie nagrodę ze Mną w Niebie ”.

 

Poniedziałek, 3 sierpnia; Matka Boża powiedziała: „Moje drogie dzieci, przez lata przekazywałem orędzia wielu ludziom, ale te miejsca nie zawsze są akceptowane przez waszych przywódców kościelnych. Kiedy czytacie jakiekolwiek orędzia od różnych wizjonerów, musicie sprawdzić ducha ich prawdziwej wartości. Kościół jest bardzo ostrożny w zatwierdzaniu orędzi, więc nie dziwcie się, gdy niektórzy biskupi nie akceptują orędzi od określonej osoby. Odmawiajcie różaniec i noście Mój szkaplerz, który prowadzi was do Mojego Syna, Jezusa. Bardzo niewielu ludzi ma aprobatę Kościoła.

 

(Intencja Mszy Św. za  śp. Joannę Jackson) Joanne powiedziała: „Przykro mi, że musiałam zostawić Chucka, ale bardzo go kocham. Rak sprawił, że bardzo cierpiałem, ale teraz jestem spokojna i nie mam już bólu. Nawet po śmierci bardzo niewielu ludzi może przyjść na pogrzeb. Chuck i ja cieszyliśmy się twoimi (Johnie) rozmowami i gdy przychodziliśmy do waszego domu. Potrzebuję jeszcze tylko kilku Mszy i będę z Moim Jezusem. Kocham Chucka i będę się modlić za niego i za rodzinę ”.

 

Niedziela, 2 sierpnia; Jezus powiedział:  „Ludu mój, nie chcę, aby ktokolwiek szydził z Moich słów lub z Moich cudów w Ewangelii. To dlatego widziałeś błyskawicę spadającą na waszego diakona za błędną interpretację Mojego cudu rozmnożenia chleba i ryb dla 5000 osób. Liberalni nauczyciele błędnie nauczyli diakona, że ludzie dzielą się własnymi posiłkami, które przynieśli ze sobą. Żeby czynić cuda, ludzie musieli wierzyć, że Ja mogę rozmnożyć jedzenie dla 5000 osób. Pamiętacie, jak nie mogłem dokonywać cudów w Nazarecie, ponieważ ludzie nie wierzyli we Mnie, że mogę uzdrawiaċ? W tym chlebie jest symbolika przedstawiająca Moją Eucharystię. Kiedy przełamałem chleb podczas Ostatniej Wieczerzy, stał się Moim Prawdziwym Ciałem i Krwią. TYLKO JA mogę dać wam Mój Chleb życia w Komunii Świętej i to jest wasza wiara w Moją Rzeczywistą Obecność. Tak więc w Moich schronieniach, kiedy Moi budowniczowie schronienia będą musieli nakarmić 5000 ludzi, będą musieli wierzyć, że mogę dokonać tego cudu rozmnożenia żywności, wody i paliw. Ta Ewangelia mówiąca o tym, że nakarmiłem 5000 ludzi, ma dodatkowe znaczenie również w Moich schronieniach. Pamiętajcie, kiedy wam powiedziałem, że Moi aniołowie zapewnią budynki dla 5000 ludzi, że przyjdzie tyle ludzi ilu jest na stadionie. Wszyscy będziecie codziennie otrzymywać Komunię św. od kapłana lub Moich aniołów, co będzie kolejnym cudem. Musicie mieć co najmniej niewielką ilość pożywienia, abym mógł go rozmnażać. Bądźcie więc przygotowani i zaufajcie Mojej mocy pomnażania tego, czego potrzebujecie.”

 

Sobota, 1 sierpnia 2020; Jezus powiedział: „Moi ludzie, dzisiaj chcę wam dać lekcję, jak działają komuniści, kiedy są nastawieni na przejęcie władzy. Ich strategia to dwa kroki do przodu i jeden do tyłu, tak więc ich pędem jest ciągłe dążenie do przejęcia. Ilekroć wydaje się, że się wycofują, to tylko dla kompromisu. Ale potem znowu idą naprzód, więc nie dajcie się oszukać, kiedy wydaje się, że przestają protestować. Jedynym sposobem radzenia sobie z komunistami jest przemoc i modlitwa. Zawsze ustępują, gdy jest siła silniejsza niż oni, a modlitwa jest jak polewanie ich uszu gorącą wodą. Jeśli więc chcecie zachować wolność swojego kraju, musicie stawić duży opór planom komunistów. Odrzućcie ich opór i módlcie się więcej w swoich kościołach, domach, a nawet w szkołach ”.

 

Jezus powiedział: „Mój synu, musisz planować, że nie będziesz w stanie gotować na istniejącym piekarniku, który wymaga gazu ziemnego, a który szybko zostanie skasowany. Najpierw musisz zdobyć więcej dużych rozmiarów czajników, abyś mógł nawodnić odwodnioną żywność wodą ze studni. Potrzebujesz palników na propan i innych palników na drewno. Do gotowania używaj kominka i paleniska. Myśl z rozmachem i zmieniaj godziny obiadu na co najmniej dwa posiłki dziennie. Możesz kupić jeszcze dwa zbiorniki na propan o pojemności pięciu galonów do gotowania, a ja pomnożę to paliwo. Możesz kupić kolejny CampChef z dwoma palnikami i piekarnikiem do wypieku chleba. Użyj palnika butanowego, zewnętrznego grilla i kuchenki Coleman’a. Kup urządzenie do gotowania w palenisku. Być może będziesz musiał kupić więcej mąki i drożdży, aby zrobić swój chleb, który będę mógł rozmnożyć. Naprawdę pomnożę materiały na twoje jedzenie, ale potrzebujesz garnków, patelni i piekarników do pracy. Zdobywając więcej środków do gotowania posiłków, będziesz w pewnym stopniu gotowy do pomocy w wyżywieniu dużej liczby ludzi w swoim schronieniu ”.

 

Piątek, 31 lipca 2020; Jezus powiedział: „Synu Mój, w pierwszym czytaniu (Jeremiasz 26: 1-9) Jeremiasz powiedział ludziom o zbliżającym się zniszczeniu Izraela z powodu ich grzechów. Lud i kapłani nie chcieli słyszeć takich słów, ci ludzie chcieli nawet zabić Jeremiasza. Musiał uciekać do ukrycia. Ty, Mój synu, też miałeś wiele orędzi o tym, jak również Ameryka zostanie przejęta, aby przygotować świat na panowanie Antychrysta. Wasi ludzie również nie chcą słuchać tej informacji. Kiedy mówiłeś o przechowywaniu żywności i zakładaniu schronień, ludzie nie widzieli takiej potrzeby. Ale teraz, po tych atakach wirusa, ludzie lepiej rozumieją te orędzia. Nawet jeśli powiedziałeś ludziom, aby nie przyjmowali szczepionek lub znaku bestii w chipie komputerowym w ciele, ludzie na początku myśleli, że to jest niemożliwe. Teraz widzisz, jak bogaci ludzie chcą używać szczepionek do zabijania ludzi i zmniejszania populacji. Ci sami źli ludzie chcą zmusić ludzi do posiadania chipów w ciele, aby mogli kontrolować wasz umysł i duszę jako roboty do ich pracy dla zła. Odmówcie nawet pod groźbą kary śmierci przyjęcia jakichkolwiek szczepionek i odmówcie przyjęcia jakiegokolwiek chipa w ciało z jakiegokolwiek powodu. Nawet jeśli ludzie się z was śmieją lub krytykują, musicie nadal przekazywać Moje orędzia, aby ostrzec ludzi przed złymi, którzy chcą kontrolować innych. Ufaj Mojemu Słowu, że Moi wierzący muszą przyjśċ do Moich schronień, aby ochronić się przed tymi złymi, którzy chcą was zabić, tak jak próbowali zabić pierwszych proroków Izraela. ”

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, czas do następnego ataku wirusa dobiega końca. Ostrzegałem was, że nowy atak wirusa nastąpi jesienią. Moi ludzie muszą przygotowywać swoje dusze poprzez comiesięczną Spowiedź. Będziecie potrzebowali masek i musieli pozostawaċ wewnątrz pomieszczeń, gdy zobaczcie używanie chemtraili ( smug chemicznych) na niebie. Możecie wzmocnić swój układ odpornościowy za pomocą tabletek Hawthorn, witaminy C i wyciągu z czarnego bzu. Możecie pozostać w swoich domach przy następnym lockdown, jeśli nie zobaczcie wielu martwych ciał. Jeśli przebywanie w waszych domach jest niebezpieczne, ostrzegę was Moją wewnętrzną mową, aby powiedzieć, że nadszedł czas, aby przybyć do Moich schronień. W Moich schronieniach  popatrzycie na świetlisty krzyż lub napijecie się źródlanej wody, i zostaniecie uzdrowieni z jakiegokolwiek wirusa lub innej choroby. Po wyzdrowieniu z każdego problemu zdrowotnego, Moi aniołowie ochronią was przed wirusami, trującym gazem, a nawet bombami. Złe istoty nie będą w stanie zabić was w Moich schronieniach. Bądźcie wdzięczni, że będę was strzegł, chroniąc przed złymi i zaspokajając wasze potrzeby.”

 

Czwartek, 30 lipca 2020; Jezus powiedział: „Ludu mój, Ja jestem pomostem między tym światem a następnym światem po śmierci. Mówiłem o przygotowaniach do końca czasu, ale koniec twojego życia może się zdarzyć w każdej chwili. Twoje ciało jest śmiertelne i nie pożyjesz zbyt długo w tym życiu. Tak więc, przygotowując się fizycznie ze schronami na koniec czasu, musicie być również przygotowani duchowo na to, kiedy zechcę was wezwać do domu po śmierci ciała. Kiedy wasze ciało duszy opuści wasze ciało fizyczne, nadal będziesz mieć zmysły, ale poczujesz się bardziej żywy bez żadnego bólu. Wtedy staniesz przed sądem. Możesz być przygotowany duchowo przez częstą Spowiedź, przynajmniej raz w miesiącu. Wraz z waszą Mszą i różańcami,  pomoc bliźniemu przyniesie wam łaski i skróci czas Czyśćca. Ci ludzie, którzy żyją w czasie ucisku, będą cierpieć swój Czyściec na ziemi w Moich schronieniach. Możecie wejść do Moich schronień tylko wtedy, gdy wierzycie we Mnie, kiedy aniołowie położą niewidzialny krzyż na waszym czole. Utrzymywanie czystości duszy poprzez częstą Spowiedź pomoże ci również, gdy zmierzysz się z doświadczeniem Mojego Ostrzeżenia podczas przeglądu twojego życia. Moi wierzący nie staną twarzą w twarz z piekłem, jeśli nie będą mieli grzechu śmiertelnego na swoich duszach. Te nadchodzące wydarzenia będą wymagały wiary i zaufania we Mnie, że będę was chronił przez wszystkie wasze próby. ”

 

Jezus powiedział: „Ludu Mój, planowaliście być z Ludwiką i ks. Michel w pobliżu Marmory w Kanadzie na święto św. Anny, ale granica kanadyjska została zamknięta, więc to zostało odwołane. Ten corona wirus zmienił wasze życie na wiele sposobów, a jednym z problemów jest przekraczanie granic. Nawet różne stany wymagają 14-dniowej kwarantanny. My w niebie znamy wasze pragnienie uczestniczenia w święcie św. Anny i dziękujemy wam za wszystkie wasze wysiłki, by uczcić Moją babcię ”.

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, jesteście świadkami ciągłego konfliktu między demonstrantami Black Lives Matter a policją i agentami federalnymi. Wasza policja jest potrzebna do utrzymania porządku, ale ich pensje są zagrożone cięciami budżetowymi. Ten ciągły protest jest finansowany przez bogatych liberałów. Jeśli strzelanie do ludzi wymknie się spod kontroli, możesz ujrzeċ wojnę domową między tym tłumem a władzami. Jeśli tak się stanie, wasz Prezydent może być zmuszony do wezwania żołnierzy, aby opanować wszelkie zamieszki. Jeśli zdarzy się to w wielu miastach, może nawet będzie musiał ogłosić stan wojenny przeciwko tym niszczycielskim tłumom. ”

Jezus powiedział: „Ludu mój, wasz Prezydent nie ma upoważnienia do zamknięcia wyborów. Ale gdyby ogłoszono stan wojenny, mógłby wstrzymaċ wybory. Gdyby wybuchł gorszy wirus, byłby to kolejny powód do wstrzymania wyborów. Niektórzy ludzie chcą mieć karty do głosowania wysyłane pocztą, ale wasz Prezydent odmawia poparcia tego, ponieważ takie karty do głosowania można łatwo sfałszować. Może to spowodować kolejną bitwę w sądach, w których karty do głosowania są legalne. Powiedziałem wam w poprzednich orędziach, że istnieje duża szansa, że wasze wybory zostaną odwołane. Zaufajcie Mi, jeśli chodzi o waszą ochronę w nadchodzących wydarzeniach ”.

 

Jezus powiedział: „Synu mój, podobał ci się wykład ks. Mike’a D. i twoje zwiedzanie okolicy z nim. Niektórzy byli wdzięczni za jego wyznania i jego rady. Wzbogaciliście się jego doświadczeniami z Latynosami. Dziękujcie Mi za to, że się z wami dzielił ”.

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, wyobraźcie sobie, jakie trudne to byłoby, gdybyście na jesieni mieli gorszy atak wirusa. Będzie bardziej śmiercionośny i natychmiast nastąpi kolejny shout down, ale tym razem możecie nie być w stanie udać się do swoich sklepów z żywnością. Dlatego radziłem Moim wiernym, aby zabezpieczyli w swoich domach kilka konserw na wypadek, gdyby nie mogli ich opuścić. Tylko wtedy, gdy zobaczycie wielu umierających, wezwę was  do Moich schronień. Zaufajcie Mi, kiedy powiem wam wewnętrznie (locution), aby opuścić swoje domy ”.

 

Jezus powiedział: „Mój synu, ta wizja jest podobna do wizji, którą otrzymałeś od innej wizjonerki (Evetta), która kupiła kilka starych koszar wojskowych w Kanadzie. Stało się to, zanim [zaczęliście] otrzymywaċ orędzia, ale teraz możecie zobaczyć, że to było proroctwem na wasz czas, nawet teraz. Kiedy wasze życie będzie zagrożone, wezwę Moich wierzących, aby przyszli do Moich schronień, a ich aniołowie stróże poprowadzą ich z płomieniem do najbliższego schronienia ”.

 

Jezus powiedział: „Ludu Mój, w Pismie Świętym, w Dziejach Apostolskich 2:17 jest mowa o tych czasach ostatecznych:„ I stanie się w dniach ostatecznych, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało; a twoi synowie i córki będą prorokować, a twoi młodzieńcy będą mieli wizje, a twoi starcy będą śnić sny. ‘ Wszyscy Moi posłańcy i wizjonerzy w czasach ostatecznych będą mówić o potrzebie przyjścia do Moich schronień, aby być chronionymi od złych. Dlatego wezwałem budowniczych schronień, aby założyli bezpieczne przystanie dla Moich wiernych, którzy przyjdą we właściwym czasie. Ci budowniczowie schronień postępują zgodnie z Moimi wskazówkami i poświęcili wiele godzin, pracy i pieniędzy, aby przygotować miejsca na przyjęcie Moich wierzących. Ufajcie Mojemu Słowu, że będziecie chronieni przed złymi przez cały ucisk ”.

 

Środa, 29 lipca 2020 (Św. Marty); Jezus powiedział: „Ludu Mój, dzisiejsze czytania mówią o miłości do Mnie i miłości bliźniego jak siebie samego. Jest wiele sposobów, w jakie możesz okazać swoją miłość do Mnie, nawet w małych rzeczach, które robisz, tak jak robiła to św. Teresa swoimi małymi drogami. Możecie Mi sprawiać przyjemność służąc innym, tak jak robiła to św. Marta, i możecie Mi podobać się w cichej kontemplacji, kiedy adorujecie Moją Rzeczywistą Obecność w Mojej Eucharystii, tak jak robiła to św. Maria. Powiedziałem Moim apostołom: „Pokój wam”. Jeśli pozostaniesz w pokoju, nawet przy przykrych rzeczach, nie stracisz panowania nad sobą w przeklinaniu lub gniewnych komentarzach. Nie pozwól diabłu zakłócić twojego pokoju i zachowaj spokój i wierność przez cały dzień. W pierwszym czytaniu św. Jan mówi o tym, jak jestem miłością i dzielę się z wami swoją miłością, nawet gdy umarłem na krzyżu za wasze grzechy. Ja stworzyłem was wszystkich i umieściłem w każdym z was Mój obraz miłości. Wszyscy jesteście w stanie kochać Mnie i swojego bliźniego. Użyjcie swojej wolnej woli, aby uznać swoją miłość do Mnie, tak jak Ja pragnę w zamian być kochanym. Kiedy zdasz sobie sprawę, że niepokoje, zmartwienia, lęki i pokusy do zła pochodzą od diabła, wtedy wzywaj Mnie o pomoc, abyś nie utracił swojego spokoju”.

 

Jezus powiedział „Ludu Mój, przygotowaliście się na ten czas schronienia i wkrótce będziecie używać tego, co zgromadziliście na ten czas. Tej jesieni pojawi się kolejny gorszy wirus i możecie ponownie zostać zamknięci w swoich domach z jeszcze gorszymi ograniczeniami. W pierwszym ataku wirusa nie był on tak śmiertelny, jak przewidywano. Ten drugi atak będzie gorszy, ale jeśli nie zobaczycie wielu martwych ciał, będziecie mogli go wytrzymać. Zobaczycie bitwę Armageddonu, w której kilku generałów będzie walczyć ze złymi ludźmi i demonami z pomocą Moich aniołów. Będzie kilka bitew, ale Ja wygram wojnę, gdy źli zostaną wrzuceni do piekła. Moi wierni będą chronieni, tak jak zostaniecie nagrodzeni w Mojej Erze Pokoju, a później w niebie. Zaufajcie Mojemu Słowu, gdy Moi aniołowie będą was chronić i karmić w Moich schronieniach. „

Tego nie usłyszysz w kościele, bo Kościół Katolicki od lat jest przejęty przez Żydów. Po Glempie Żydzie miał być reprezentantem Pana Jezusa bp. Wielgus prawy i Boży kapłan, ale krętacze żydowscy w sutannach nie dopuścili patriotę Nieba i Polski i wsadzili na siłę Żyda Nycza, który specjalnie rzucił Hostię aby sługa Izraela A.Duda złapał, bo Żydzi to kłamcy i specjaliści w kombinowaniu i oszukiwaniu. Przecież dla swojego „zwycięstwa” nad Bogiem Żydzi zabili Go okrutnie i przekupili żołnierzy, aby okłamywali ludzi i historię.

Iwona Shamsan – Tapadla

 – dwie godziny o szokującej wiedzy i odrodzeniu przez prawdę

Kim jest i komu służą ci dwaj trutnie – Jarosław GOWIN i Piotr GLIŃSKI ? 
Napewno nie Polsce !
Kochani taki dostalam e-mail od znajomej Pani dr z kliniki z Bydgoszczy…MARYJA!

Grzegorz Braun – poseł Konfederacji wręcza w sejmie książkę „Fałszywa pandemia” marszałkowi i J. Kaczynskiemu

https://wmeritum.pl/braun-dal-prezent-kaczynskiemu/318144

KŁAMSTWA | MANIPULACJE | MASKI | ODPORNOŚĆ ZBIOROWA |-wywiad z najsłynniejszą wirusolog i naukowiec na świecie z USA – obejrzec prosze 2 – polowę do konca https://youtu.be/hRPb-Cya9ic

Ja LEKARZ APELUJĘ – Szybki przełom w pandemii będzie wtedy jak się przestanie bredzić o pandemii której nie ma. Nie dajcie się wkręcać w tą grypę bezobjawową!….Maseczki absolutnie NIE chronią przed wirusami  Wszyscy noszący maseczki są chodzącymi inkubatorami GRZYBÓW I BAKTERII PATOGENNYCH. Maseczka ma czas użytkowania max. 30 min, właśnie z powodutworzenia się w niej inkubatora pleśni i bakterii, które ludzie wdychają cały dzień. Prowadzi ona również do dysbakteriozy mikrobioty skóry wokół ust i w ustach. Oczywiście powoduje to wszystko znaczne obniżenie odporności. Maseczka również ogranicza dotlenienie najwyższych (ciemieniowych) partii mózgu, co także odbija się na utracie milionów neuronów. Proces oddychania to detoks organizmu, więc jeśli zaczynasz oddychać tym, co przed momentem wydychałeś, powodujesz zbieranie się pary wodnej z drobnoustrojami i zarazkami w drogach oddechowych, oskrzelach i płucach, co prowadzi do ostrych infekcji dróg oddechowych. O to im właśnie chodzi, żebyśmy stali się łupem dla farmacji i musieli łykać chemię, która dodatkowo zatruwa. Zacznijcie myśleć samodzielnie ludzie!..

UWAGA… Fundacją Billa Gatesa pod patronatem WHO w roku 2011  sparaliżowała 491 000 dzieci  w iNDIACH po fatalnych w skutkach szczepieniach. W trakcie trwania akcji szczepionkowej zrozpaczeni rodzice zastrzelili 8 członków WHO podających szczepienia i akcję przerwano. Podobną akcję przymusu szczepień przeciwko polio prowadzono w Pakistanie gdzie ponad 10 tysięcy dzieci zostało poszkodowanych, również przerwano szczepienia po atakach na członków akcji szczepiennych…..Uwaga! … Prezydent Białorusi Łukaszenko przekazał mocne informacje na temat działania akcji koronawirusowej…. „Powiedział na konferencji prasowej, że otrzymał znaczną ofertę pieniężną 92 mln dolarów przez Światową Organizację Zdrowia, aby zrobić to „jak we Włoszech”. Kiedy Łukaszenko nie zgodził się na tę kwotę, dostał kolejną propozycję, tym razem na około 900 milionów dolarów od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z tą samą prośbą: zamknij wszystko i rób „jak we Włoszech”. Okazuje się, że takie propozycje dostały inne państwa. Polska również…

KU PRZESTRODZE! – Koncern farm. Astra Zeneca mający dostarczyć szczepionki na covid na Europe został zwolniony z odpowiedzialności za powikłania po tej szczepionce…Posługiwanie się fałszywymi testami na SARS CoV-2 jest przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat więzienia. A wszystkie – rzekome testy – stosowane w Polsce są fałszywe!…Piękne ogłupianie w polskojęzycznych mediach niemieckich właścicieli !!!…Zgony dotyczą osób przewlekle chorych pozamykanych w szpitalach jednoimiennych bez fachowej specjalistycznej opieki na wspomniane schorzenia. Dobijanie statystyki nastąpi po tym jak rozwiną się choroby grzybiczne płuc spowodowane noszeniem maseczek. Cała pandemia okazuje się wielkim oszustwem!!!…wszystko prowadzi tylko w jednym kierunku! ZMIEWOLENIE I ZASZCZEPIENIE!… PILNE  – W kwietniu 2020 u nas w Polsce, jak podała PAP wyznaczona do publikowania raportów spółek giełdowych, podpisano umowę zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19. Celem spółki będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci IMPLANTU WSZCZEPIANEGO użytkownikom w DŁOŃ między KCIUKIEM a PALCEM WSKAZUJĄCYM. Pisze tam „Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych…Niestety grupa tych uświadomionych jest nieliczna. 90 % społeczeństwa będzie ustawiało się w kolejki i wykłócało o szczepionkę. Nasz piekny,  normalny swiat sie konczy. Chca nas zniszczyc I nasze dzieci…Nie bierz czipa !!!…Chipowanie ludzi to dzieło Bestii…Apokalipsa św. Jana (13,16-18):

16:  I sprawia [tj. Bestia], że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło 

17:  i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.

18:  Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć…..

Na koniec ciekawostka:  R. Sikorski i R. Trzaskowski – to pacynki tajnej masońskiej Grupy Bilderberg, która nazywana jest „alternatywnym rządem światowym”(do uczestnictwa w tych spotkaniach sam sie przyznał po naciskach TVP). Ta grupa spiskowców jest zagrożeniem dla demokracji, która jest JAWNA i tym sie różni od TAJNYCH spisków, która wywodzi się od stowarzyszeń wolnomularskich i jest to międzynarodowe, tajne stowarzyszenie osób ze świata polityki oraz gospodarki członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami, omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Członkowie Grupy Bildenberg tworzą nieformalny światowy rząd realizujący własną międzynarodową politykę własne interesy i cele a nie interesy i cele Polski Polek i Polaków. Pytamy wyborców PO, jakie zobowiązania na tych spotkaniach podjął kandydat PO, jaki są plany tej tajnej grupy SPISKOWCÓW wobec Państwa Polskiego?…  ….Pozdrawiam Panią i prosze posyłać dalej

Korespondencja
Najbardziej Pan Bóg karze morderców dzieci. Do drugiej wojny światowej Pan Bóg dopuścił za mordowanie dzieci w łonach matek. My Boży ludzie bardzo ubolewamy nad takimi dziećmi niewinnymi, że diabelscy ludzie kroją na kawałki dzieci a krew ich wypijają. My ludzie normalnie myślący płaczemy, bo co znaczy wojna w porównaniu z takimi wyuzdanymi świadomymi mordami. Tego nie da się zrozumieć – w jakim świecie my żyjemy. Morderców nie żal mi, a niech się palą wiecznie.                                                                                                                                                         Iwona Shamsan – Tapadla – dwie godziny o szokującej wiedzy i odrodzeniu przez prawdę

CZY ZAGROŻENIE 3 WOJNĄ ŚWIATOWĄ JEST REALNE ?

Droga prowadząca do hitlerowskiego ludobójstwa

CO OSIĄGNĘLI NIEMCY SWOJĄ MANIFESTACJĄ ? ZAPRASZAMY NA PROTEST ”SKOŃCZYĆ PANDEMIĘ”.

Pamiętając ten dzień w historii: czy bombardowania atomowe Hiroszimy i Nagasaki były zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości? (Absolutnie!)

Będąc studentem prawdziwej historii, pamiętam, że czytałem w tak zwanych „książkach historycznych” o bombardowaniach atomowych przez Stany Zjednoczone przeciwko Cesarstwu Japonii 6 sierpnia 1945 roku przeciwko miastu Hiroszima, a następnie 3 dni później przeciwko miastu. Nagasaki ….. Te tak zwane „książki historyczne” zawsze utrzymywały w swojej propagandzie, że te bombardowania były „koniecznością”, aby szybko doprowadzić do kapitulacji Japonii i zakończenia drugiej wojny światowej. wracając do tych wydarzeń z ostatnich kilku dziesięcioleci, od dawna doszedłem do wniosku, że były one nie tylko niepotrzebne, ale w rzeczywistości były zbrodniami wojennymi popełnionymi przeciwko narodowi japońskiemu …

Aby uczcić pamięć o setkach tysięcy niewinnych cywilów spalonych w miastach Hiroszima i Nagasaki w Japonii około 75 lat temu, pragnę przedstawić następujący raport, który pochodzi ze strony Global Research pod adresem www.globalresearch.ca: i jest zatytułowany: „Czy bombardowania atomowe Hiroszimy i Nagasaki były zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości?” tutaj, aby każdy mógł się o tym przekonać … Mam własne przemyślenia i komentarze do naśladowania:

Czy bombardowania atomowe Hiroszimy i Nagasaki były zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości?

 

75 lat temu pierwsza bomba atomowa została zrzucona na Hiroszimę 6 sierpnia 1945 roku
Czy  prezydent Harry Truman był  „mordercą”, jak  kiedyś oskarżył go słynna brytyjska filozofka analityczna  Gertrude Elizabeth Anscombe ? Czy bombardowania atomowe Hiroszimy i Nagasaki rzeczywiście były zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciwko ludzkości, jak publicznie twierdziła ona i inni luminarze akademiccy? Wybitny profesor filozofii i etyki w Oksfordzie i Cambridge, który był jednym z najbardziej utalentowanych filozofów XX wieku i rozpoznawalnie największą kobietą-filozofem w historii, dr Anscombe otwarcie nazwał prezydenta Trumana „zbrodniarzem wojennym” za swoją decyzję o miasta Hiroszima i Nagasaki zestrzelone bombami atomowymi w sierpniu 1945 roku (Rachels & Rachels 127). Według innego krytyka akademickiego, nieżyjącego już amerykańskiego historyka  Howarda Zinna, co najmniej 140 000 japońskich cywilów zostało „zamienionych w proch i popiół” w Hiroszimie. W Nagasaki spalono ponad 70 000 cywilów, a kolejne 130 000 mieszkańców obu miast zmarło na chorobę popromienną w ciągu następnych pięciu lat (Zinn 23).
Dwa najczęściej wymieniane powody kontrowersyjnej decyzji prezydenta Trumana to skrócenie wojny i uratowanie życia „pomiędzy 250 000 a 500 000” amerykańskich żołnierzy, którzy mogliby zginąć w bitwie, gdyby wojsko USA musiało najechać wyspy macierzyste imperialnej Japonii. . Truman podobno tak twierdził
„Nie mogłem znieść tej myśli i doprowadziło to do decyzji o użyciu bomby atomowej” (Dallek 26).
Ale dr Gertrude Anscombe, która wraz z mężem,  dr Peterem Geachem , profesorem logiki filozoficznej i etyki, byli czołowymi filozoficznymi orędownikami XX wieku doktryny, że zasady moralne są absolutne, nie kupiła tego moralnie bezdusznego argumentu:
„Chodźcie teraz: gdybyście musieli wybierać między ugotowaniem jednego dziecka a pozwoleniem, aby jakaś straszna katastrofa spotkała tysiąc osób – lub milion, jeśli tysiąc to za mało – co byście zrobili? Dla mężczyzn wybór zabicia niewinnych jako środka do osiągnięcia celu jest zawsze morderstwem ”(Rachels & Rachels 128-129).
W 1956 roku profesor Anscombe i inni wybitni wykładowcy Uniwersytetu Oksfordzkiego otwarcie zaprotestowali przeciwko decyzji administratorów uniwersytetu o przyznaniu Trumanowi honorowego stopnia wdzięczności za pomoc Ameryki w czasie wojny. Napisała nawet broszurę wyjaśniającą, że były prezydent USA był „mordercą” i „zbrodniarzem wojennym” (Rachels & Rachels 128).
Image result for herbert hoover
W oczach wielu współczesnych Elizabeth Anscombe bombardowania atomowe Hiroszimy i Nagasaki naruszyły słynne normy filozoficzno-etyczne, takie jak „Świętość ludzkiego życia”, „Bezprawność zabijania”, a także, że „niewłaściwe jest wykorzystywanie ludzi jako środek do celów innych ludzi ”. Były prezydent Herbert Hoover  (zdjęcie po prawej) był kolejnym wczesnym krytykiem, otwarcie to deklarował
„Użycie bomby atomowej z jej masowym zabijaniem kobiet i dzieci budzi we mnie bunt” (Alperovitz The Decision 635).
Nawet szef sztabu prezydenta Trumana, pięciogwiazdkowy  admirał William D. Leahy  (najwyższy rangą oficer wojskowy Stanów Zjednoczonych w czasie wojny) nie ukrywał swojej zdecydowanej dezaprobaty dla bombardowań atomowych:
„Uważam, że użycie tej barbarzyńskiej broni w Hiroszimie i Nagasaki nie pomogło nam materialnie w naszej wojnie z Japonią.  Japończycy byli już pokonani i gotowi do kapitulacji z powodu skutecznej blokady morskiej i udanego bombardowania bronią konwencjonalną…. Moje własne odczucie jest takie, że będąc pierwszymi, którzy go użyli, przyjęliśmy normę etyczną wspólną dla barbarzyńców średniowiecza…. Nie nauczono mnie prowadzenia wojny w ten sposób, a wojen nie można wygrywać, niszcząc kobiety i dzieci ”(Claypool 86-87, podkreślenie dodane).
Z drugiej strony apologeci prezydenta Trumana wydają się używać quasi-utylitarnego argumentu o korzyściach, aby usprawiedliwić barbarzyńskie użycie niszczycielskiej broni masowego rażenia, która zabiła setki tysięcy niewinnych cywilów w dwóch docelowych japońskich miastach. chociaż (wbrew wielu publicznym oświadczeniom Trumana w tamtym czasie) w żadnym z miast nie było żadnych żołnierzy, ciężkiej broni ani nawet żadnych głównych gałęzi przemysłu wojennego. Ponieważ prawie cała populacja mężczyzn zarówno w Hiroszimie, jak i Nagasaki została powołana do wojska japońskiego, to głównie kobiety, dzieci i starcy padli ofiarą ognistej śmierci z nieba. Wymówka, którą sam Truman wielokrotnie proponował, brzmiała:
„Zrzucenie bomb zatrzymało wojnę, uratowało miliony istnień” (Alperovitz Atomic Diplomacy 10).
Chwalił się nawet, że „spał jak dziecko” w noc po podpisaniu ostatecznego rozkazu użycia bomb atomowych przeciwko Japonii (Rachels & Rachels 127). Ale to, co mówił Truman na temat usprawiedliwiania się, dalekie było od prawdy – nie mówiąc już o całej prawdzie.
Uwolnienie nuklearnego Frankensteina
Albert Einstein z Leo Szilardem
Za namową innego fizyka jądrowego – antynazistowskiego węgierskiego emigranta  Leo Szilarda – Albert Einstein  napisał list do  prezydenta Franklina D.Roosevelta  2 sierpnia 1939 r., Zalecając rządowi USA rozpoczęcie prac nad potężnym urządzeniem atomowym defensywny środek odstraszający przed ewentualnym przejęciem i użyciem przez nazistowskie Niemcy broni jądrowej (Ham 103-104). Ale kiedy ściśle tajny projekt Manhattan w końcu wystartował na początku 1942 r., Wojsko amerykańskie miało oczywiście inne, znacznie bardziej ofensywne plany dotyczące przyszłych celów amerykańskich bomb atomowych. Podczas gdy co najmniej 67 innych japońskich miast, w tym stolica Tokio, zostało obróconych w gruzy przez codzienne konwencjonalne bombardowania, w tym użycie napalmu i innych środków zapalających, Hiroszima i Nagasaki zostały celowo oszczędzone wyłącznie w celu przetestowania niszczycielskiego działania nowego atomowego. urządzenie  (Claypool 11).
Jeszcze ważniejszym powodem użycia bomby było przestraszenie Stalina, który w oczach Trumana i jego głównych doradców szybko zmienił się z „starego wujka Joe” za prezydentury FDR w „Czerwonego Grozy”. Prezydent Truman szybko porzucił politykę współpracy FDR z Moskwą, zastępując ją nową polityką wrogiej konfrontacji ze Stalinem, w której nowo nabyty monopol Ameryki na uzbrojenie nuklearne byłby wykorzystywany jako agresywne narzędzie antyradzieckiej dyplomacji Waszyngtonu (tzw. -zwane „dyplomacją atomową”). Pełne dwa miesiące przed Hiroszimą i Nagasaki ten sam Leo Szilard spotkał się prywatnie z sekretarzem stanu Trumana,  Jamesem F. Byrnesem., and had tried unsuccessfully to persuade him that the nuclear weapon should not be used to destroy helpless civilian targets such as Japan’s cities. According to Dr. Szilard,
“Mr. Byrnes did not argue that it was necessary to use the bomb against the cities of Japan in order to win the war…. Mr. Byrnes’s view [was] that our possessing and demonstrating the bomb would make Russia more manageable in Europe” (Alperovitz Atomic Diplomacy 1, 290).
W rzeczywistości administracja Trumana odroczyła poczdamskie spotkanie Wielkiej Trójki do 17 lipca 1945 roku – dzień po udanym teście Trinity pierwszej bomby atomowej na poligonie Alamogordo w Nowym Meksyku – aby dać Trumanowi dodatkową przewagę dyplomatyczną w negocjacjach ze Stalinem (Alperovitz Atomic Diplomacy 6). Jak mówi sam Truman, bomba atomowa „utrzymałaby Rosjan w prostocie” i „postawiłaby nas w sytuacji, w której będziemy mogli dyktować nasze własne warunki pod koniec wojny” (Alperovitz Atomic Diplomacy 54, 63).
W tym momencie administracja Trumana nie była już zainteresowana wyzwoleniem przez Armię Czerwoną Moskwy północnych Chin (Mandżurii) spod japońskiej okupacji wojskowej (jak FDR, Churchill i Stalin wspólnie uzgodnili na konferencji w Jałcie w lutym 1945 r.) – samodzielnie dokonując inwazji lub schwytać samą Cesarską Japonię. Wręcz przeciwnie. Publicznie potępiając „motywy polityczno-dyplomatyczne, a nie militarne” stojące za decyzją Trumana o zbombardowaniu Japonii, Albert Einstein narzekał, że „ogromna większość naukowców była przeciwna nagłemu użyciu bomby atomowej. Podejrzewam, że do afery przyczyniła się chęć zakończenia wojny na Pacyfiku w jakikolwiek sposób przed udziałem Rosji ”(Alperovitz The Decision 444). Winston Churchill  prywatnie powiedział swojemu ministrowi spraw zagranicznych  Anthony’emu Edenowi:at the Potsdam Conference that
“It is quite clear that the United States do not at the present time desire Russian participation in the war against Japan” (Claypool 78).
Not even Tokyo’s last-minute desperate offer (made during and after the Potsdam Conference) to surrender if the Allies promised not to prosecute Japan’s god-like emperor or remove him from office—could prevent this deadly decision, even though Truman “had indicated a willingness to maintain the emperor on the throne” (Dallek 25).
Therefore, sparing the lives of American GIs was hardly one of Truman’s more convincing arguments. In early 1945, FDR and Army General Dwight Eisenhower, Supreme Commander of the Allied Forces in Europe, had together decided to leave the capture of Berlin to Soviet Marshal Georgi Zhukovzaprawionych w bojach żołnierzy, aby uniknąć ciężkich ofiar amerykańskich. Po oficjalnym ogłoszeniu wojny Tokio 8 sierpnia 1945 r. I zniszczeniu japońskich sił zbrojnych w Mandżurii Armia Czerwona Stalina przygotowała się do inwazji i okupacji rodzinnych wysp Japonii – co z pewnością uratowałoby życie tysiącom amerykańskich żołnierzy, o których wydawał się Truman. tak głośno zaniepokojony. Jednak po bezwarunkowej kapitulacji nazistowskich Niemiec w maju 1945 r. Truman podzielił się słynną rewizjonistyczną oceną Winstona Churchilla, że „zabiliśmy niewłaściwą świnię”.
Nie jest nawet jasne, czy Tokio ostatecznie poddało się 14 sierpnia z powodu dwóch amerykańskich ataków nuklearnych przeprowadzonych odpowiednio 6 i 9 sierpnia (po których praktycznie nie było już więcej japońskich miast do zniszczenia ani amerykańskich bomb atomowych do zniszczenia). spadek) – lub z powodu groźby inwazji sowieckiej i okupacji po przystąpieniu Moskwy do wojny z Cesarstwem Japonii. Na kilka dni przed wypowiedzeniem wojny przez ZSRR ambasador Japonii w Moskwie przesłał ministrowi spraw zagranicznych Shigenoriego Togo w Tokio telegram, że przystąpienie Moskwy do wojny oznaczałoby całkowitą katastrofę dla Japonii:
“If Russia…should suddenly decide to take advantage of our weakness and intervene against us with force of arms, we would be in a completely hopeless situation. It is clear as day that the Imperial Army in Manchukuo [Manchuria] would be completely unable to oppose the Red Army which has just won a great victory and is superior to us on all points” (Barnes).
To nuke or not to nuke
General Eisenhower was later quoted as stating his conviction that it had not been “necessary” militarily to use the bomb to force Japanese surrender:
“Japan was, at that very moment, seeking some way to surrender with a minimum loss of ‘face’…it wasn’t necessary to hit them with that awful thing” (Alperovitz Atomic Diplomacy 14).
In private, Eisenhower repeated his objections to his direct boss, Truman’s Secretary of War Henry L. Stimson:
“I had been conscious of a feeling of depression and so I voiced to him my strong misgivings, first on the basis of my belief that Japan was already defeated and that dropping the bomb was completely unnecessary, and secondly because I thought that our country should avoid shocking world opinion by the use of a weapon whose employment was, I thought, no longer mandatory as a measure to save American lives” (Alperovitz Atomic Diplomacy 14).
Admiral William F. Halsey, dowódca Trzeciej Floty Stanów Zjednoczonych (która przez całą wojnę prowadziła większość operacji morskich przeciwko Japończykom na Pacyfiku), zgodził się, że „nie ma potrzeby wojskowej” do użycia nowej broni, która była używana tylko dlatego, że administracja Trumana miał „zabawkę i chcieli ją wypróbować…”. Pierwsza bomba atomowa była niepotrzebnym eksperymentem…. Błędem było kiedykolwiek to porzucić ”(Alperovitz The Decision 445). Rzeczywiście, w tamtym czasie było całkiem „pewne”, że całkowicie zdewastowana Japonia, która była na skraju wewnętrznego upadku, poddałaby się w ciągu tygodni, jeśli nie dni, bez bombardowań atomowych Hiroszimy i Nagasaki, a nawet bez radzieckiej deklaracji. wojny przeciwko Tokio. Jak zakończyło się oficjalne badanie bombardowań strategicznych USA pod koniec wojny, „z pewnością przed 31 grudnia 1945 r.
Generał Curtis E. Lemay,  dowódca dwudziestego pierwszego dowództwa bombowego USA, które przeprowadziło masową kampanię bombardowań konwencjonalnych przeciwko Japonii w czasie wojny i zrzuciło bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki, oświadczył publicznie: „Czułem, że nie ma potrzeby ich używać [broń atomowa]. Robiliśmy robotę z zapalnikami. Bardzo krzywdziliśmy Japonię…. Poszliśmy naprzód i zrzuciliśmy bomby, ponieważ prezydent Truman powiedział mi, żebym to zrobił…. Wszystko, co zrobiła bomba atomowa, to najprawdopodobniej uratowanie kilku dni ”(Alperovitz The Decision 340).
Fatalna decyzja o zrzuceniu dwóch bomb atomowych o kryptonimach „Little Boy” i „Fat Man” na Japonię mogła być dla Trumana nieco bardziej moralnie akceptowalna przez  codzienne bombardowanie dywanowe niemieckich i japońskich miast w czasie wojny, w tym bomby zapalające w Hamburgu, Dreźnie i Tokio ,  które prawie zniszczyły ich ludność cywilną. Deklarowanym celem tych nieustannych nalotów niszczących miasta było zniszczenie morale i woli walki Niemców i Japończyków, a tym samym skrócenie wojny. Ale wiele lat po wojnie dr Howard Zinn (sam drugi pilot B-17 i bombardier, który wykonał dziesiątki bombardowań przeciwko nazistowskim Niemcom) ze smutkiem zastanawiał się: „Nikt nie wydawał się świadomy ironii – że jeden z powodów ogólnym oburzeniem na faszystowskie mocarstwa była historia masowego bombardowania ludności cywilnej ”(Zinn 37). Ale w rzeczywistości  sekretarz wojny Henry Stimson ,  admirał William Leahy i  generał armii Douglas MacArthur byli nie mniej zaniepokojeni tym, co uważali za barbarzyństwo kampanii powietrznej „terroru”, a Stimson prywatnie obawiał się, że Stany Zjednoczone „zdobędą reputację prześcignięcia Hitlera w okrucieństwach” (Ham 63).
Najwyraźniej Japonia została pokonana i przygotowywała się do poddania się przed użyciem bomby, której głównym – jeśli nie jedynym – celem było zastraszenie Związku Radzieckiego. Ale istniało kilka realnych alternatyw, z których niektóre zostały omówione przed bombardowaniem atomowym. Podsekretarz marynarki wojennej,  Ralph Bard , był przekonany, że „wojna japońska została naprawdę wygrana” i był tak zaniepokojony perspektywą użycia bomb atomowych przeciwko bezbronnym cywilom, że zapewnił spotkanie z prezydentem Trumanem, na które bezskutecznie naciskał jego przypadek „o ostrzeżenie Japończyków przed naturą nowej broni” (Alperovitz Atomic Diplomacy 19). Admirał Lewis L. Strauss, Specjalny Asystent Sekretarza Marynarki Wojennej, który zastąpił Barda po gniewnej rezygnacji tego ostatniego, również uważał, że „wojna dobiega końca. Japończycy byli prawie gotowi do kapitulacji ”. Dlatego admirał Strauss nalegał, aby bomba atomowa została zademonstrowana w sposób, który nie zabiłby dużej liczby cywilów, proponując, że „… zadowalającym miejscem na taką demonstrację byłby duży las drzew kryptomerii niedaleko Tokio” ( Dyplomacja atomowa Alperovitz 19). Generał George C. Marshall,  szef sztabu armii USA, był równie przeciwny używaniu bomby na obszarach cywilnych, argumentując zamiast tego, że
„… Ta broń może być użyta przeciwko prostym celom wojskowym, takim jak duża instalacja morska, a wtedy, jeśli nie uzyskano pełnego rezultatu tego… powinniśmy wyznaczyć kilka dużych obszarów produkcyjnych, z których ludzie byliby ostrzegani, aby opuszczać – mówiąc Japończykom, że zamierzamy zniszczyć takie centra…. Należy dołożyć wszelkich starań, aby nasze ostrzeżenia były czytelne…. Takimi metodami ostrzegawczymi musimy zrównoważyć zniewagę, która może wynikać z nieprzemyślanego użycia takiej siły ”(Alperovitz Atomic Diplomacy 20).
General Marshall also insisted that instead of surprising the Russians with the first use of the atom bomb, Moscow should be invited to send observers to the Alamogordo nuclear test. Many of the scientists working for the Manhattan Project likewise urged that a demonstration be arranged first, including a possible nuclear explosion at sea in close proximity to Japan’s coast, so that the bomb’s destructive power would be made clear to the Japanese before it was used against them. But, like the U.S. military’s dissenting views, the nuclear scientists’ opposition was never considered seriously by the Truman Administration (Alperovitz Atomic Diplomacy 20-21).
Conclusion
W wyniku niemoralnej decyzji Trumana o użyciu nuklearnych materiałów wybuchowych przeciwko „Japończykom” (obraźliwa nazwa dla Japończyków powszechnie używana publicznie w Ameryce w czasie wojny, w tym przez samego prezydenta Trumana), ponad 200 000 cywilów zostało natychmiast skremowanych, a wiele tysięcy zmarło później choroby popromiennej. J. Robert Oppenheimer, dyrektor naukowy Manhattan Project i „ojciec” amerykańskiej bomby atomowej, oświadczył, że decyzja Trumana była „poważnym błędem”, ponieważ teraz „mamy krew na rękach” (Claypool 17). Howard Zinn zgodził się z oceną dr Oppenheimera, zauważając, że „większość argumentów broniących bombardowań atomowych opierała się na nastroju odwetu, jakby dzieci z Hiroszimy zbombardowały Pearl Harbor…. Czy amerykańskie dzieci zasługiwały na śmierć z powodu masakry wietnamskich dzieci w My Lai w USA? ” (Zinn 59).
The controversial General Curtis Lemay, who had opposed the two atomic blasts, later confided to former Secretary of Defense Robert McNamara (who had worked for Lemay during the war, helping select Japanese targets for the American firebombing raids): “If we’d lost the war, we’d all have been prosecuted as war criminals” (Schanberg). Given the unjustifiable and unnecessary use of such an inhumane and indiscriminate weapon of mass destruction as the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki, Professor Elizabeth Anscombe called President Truman a murderer and a war criminal. Until the day she died, Dr. Anscombe believed that Truman should have been put on trial for having committed some of the worst war crimes and crimes against humanity during WWII.
*
Note to readers: please click the share buttons above or below. Forward this article to your email lists. Crosspost on your blog site, internet forums. etc.
Rossen Vassilev Jr. is a journalism senior at the Ohio University in Athens, Ohio.
Sources
Alperovitz, Gar. Atomic Diplomacy: Hisroshima and Potsdam. The Use of the Atomic Bomb and the American Confrontation with Soviet Power. London and Boulder, CO: Pluto Press. 1994. Print.
—-. The Decision to Use the Atomic Bomb. New York: Vintage Books. 1996. Print.
Barnes, Michael. “The Decision to Use the Atomic Bomb: Arguments Against.” Web. 14 Apr. 2019.
Claypool, Jane. Hisroshima and Nagasaki. New York and London: Franklin Watts, 1984. Print.
Dallek, Robert. Harry S. Truman. New York: Times Books, 2008. Print.
Ham, Paul. Hiroshima Nagasaki: The Real Story of the Atomic Bombings and Their Aftermath. New York: St. Martin’s Press. 2011. Print.
Rachels, James, and Stuart Rachels. The Elements of Moral Philosophy (8th edition). McGraw-Hill Education, 2015. Print.
Schanberg, Sydney. “Soul on Ice.” The American Prospect, October 27, 2003. Web. 14 Apr. 2019.
Zinn, Howard. The Bomb. San Francisco, CA: City Lights Books, 2010. Print.
The original source of this article is Global Research
Copyright © Rossen Vassilev Jr., Global Research, 2020

Uwagi NTS: Przez lata studiowałem tak szczegółowo te dwa bombardowania atomowe przez Stany Zjednoczone i napisałem wystarczająco dużo artykułów na tym blogu, aby dojść do wniosku, że ABSOLUTNIE TAK, TO BYŁA ZBRODNIA WOJENNA i Zbrodnia przeciwko ludzkości!

Nie uderzajmy tutaj… Japonia poprosiła o poddanie się Stanom Zjednoczonym już pod koniec 1944 r., Pod warunkiem, że pozwolą im zachować cesarza jako „figuranta” przywódcy powojennego narodu. I wierzcie lub nie, ale po tym, jak Japonia zgodziła się 14 sierpnia 1945 roku na formalną kapitulację, rząd Stanów Zjednoczonych faktycznie zgodził się na stan Japonii! Dlatego cały okres od grudnia 1944 r. Do sierpnia 1945 r. Był marnowaniem ludzkiego życia w wojnie, która mogła zakończyć się już znacznie wcześniej!

Długo przypuszczałem, że powodem, dla którego rząd USA faktycznie „przedłużył” wojnę, było to, że ci przestępcy mogli przetestować swoją nową „super broń” na niewinnych japońskich cywilach zarówno w Hiroszimie, jak iw Nagasaki … zbrodnia przeciwko ludzkości …

Dla mnie te dwa bombardowania atomowe były aktami morderstwa z zimną krwią na Japończykach, a Stany Zjednoczone powinny zostać postawione przed trybunałem wojennym i oskarżone o zbrodnie wojenne … Ale oczywiście tak, jak Stany Zjednoczone były po „zwycięskiej stronie” taki pogląd nigdy się nie pojawił i nigdy nie szukano prawdziwej sprawiedliwości dla setek tysięcy niewinnych cywilów spalonych w tych dwóch miastach …

I … Żeby dodać tutaj trochę prawdziwej lekcji historii … USA NIE były pierwszym krajem, który zdetonował bombę atomową, tak jak zrobiły to Niemcy pod koniec 1944 roku na wyspie na Morzu Bałtyckim, a następnie Niemcy testują DWA WIĘCEJ broni atomowej w podziemnych obiektach w Bawarii wiosną 1945 roku … I chcę dodać, że Japonia faktycznie nie była daleko w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem własnych testów bomb atomowych, ponieważ Japonia rzeczywiście testowała broń atomowa na wyspie u wybrzeży dzisiejszej Korei Północnej 13 sierpnia 1945 r.… Ale do tego czasu Japonia została pokonana, a rząd japoński poddał się Stanom Zjednoczonym następnego dnia po tym teście… Ale historia jest oczywiście pisana przez „zwycięzców” i dlatego to, co jest napisane w „książkach historycznych”, to czysta bzdura ….

Więcej w przyszłości

W OSTATNIEJ DRODZE DO JEROZOLIMY 
 
Narada kapłanów
 
Wydanie Jezusa Piłatowi1
 
23 Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» 24 Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz».
25 A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze»9.
 
48 Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego, i przyjdą Rzymianie, i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród»5. 49 Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, 50 że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród».
 KONFEDERACJA alarmuje! 
BEZCZELNY ‚komornik’ Mike Pompeo domaga się realizacji bezpodstawnych roszczeń!_STOP 447
POLACY USYPIANI PRZEZ KSIĘŻY REDEMPTORYSTÓW, KTÓRZY NIENAWIDZĄ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA  POLSKI, A KTÓRY JEST JEDYNYM RATUNKIEM POKOJU DLA CAŁEGO ŚWIATA WYBRALI DLA SIEBIE NIESZCZĘŚCIA I ŚMIERĆ GŁOSUJĄC NA SŁUGĘ IZRAELA A.DUDĘ, KTÓRY JUŻ NISZCZY POLSKĘ SPRZEDAJĄC JEJ POŁOWĘ. ŻADEN KSIĄDZ NIE JEST GODNY BYĆ NAZYWANY „OJCEM”, GDYŻ PAN JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE MAMY TYLKO JEDNEGO OJCA W NIEBIE I JEDNEGO NA ZIEMI – NATURALNEGO. KSIĘŻA POWINNI SIĘ WSTYDZIĆ I NIE CHCIEĆ BYĆ OJCAMI GDYŻ NIE MAJĄ BOŻEGO POZWOLENIA DO PŁODZENIA DZIECI. WIDZIMY SZACHRAJSTWO PO ZDRAJCY „OJCU” T. RYDZYKU KTÓRY WYPROWADZIŁ POLAKÓW NA MANOWCE I NA ŚMIERĆ POWOLNĄ, BO TYLKO DZIĘKI NIEMU ZWYCIĘŻYŁ ZDRAJCA A.DUDA – SŁUGUS IZRAELA, KTÓRY NAZWAŁ NASZĄ OJCZYZNĘ „POLIN”. PRZEZ TE PIĘĆ LAT JUŻ PÓŁ POLSKI SRZEDAŁ, A OBECNIE SPRZEDAŁ WSZYSTKIE KOPALNIE ZA MILIARDY EURO, A CZY KTO WIE KOMU I ZA ILE I GDZIE SĄ PIENIĄDZE? PYTAJCIE ZAWSZE JEDYNEGO PRZYJACIELA – BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO. KIEDYŚ NIBY KSIĄDZ, ALE WRÓG BOGA I POLSKI MASON AUGUT HLOND ZDRAJCA ZAMIAST PEŁNIĆ WOLĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY PROSIŁ GRZESZNIKA HLONDA, ABY UZNAŁ BOGA KRÓLEM POLSKI, TO ON UCIEKŁ I POZOSTAWIŁ POLAKÓW NA POŻARCIE PRZEZ ROSJĘ  I NIEMCY. OBECNIE WSZYSCY PRZECIWNICY KRÓLOWANIA BOGA W POLSCE SĄ WROGAMI NASZYMI I PANA BOGA, BO TEŻ WYBIERAJĄ WOJNĘ, KTÓRA BĘDZIE OSTATNIA I PRZEZ REDEMPORYSTÓW, PAULINÓW I EPISKOPAT RZĄDZONY PRZEZ ŻYDÓW I MOŻE BYĆ KONIEC ZIEMI A BÓG OJCIEC STWORZY NOWĄ ZIEMIĘ I NOWE NIEBO. PRZEZ TO, ŻE KSIĘŻA NIE CHCĄ PYTAĆ PANA JEZUSA, KTÓRY ŻYJE I CZEKA NA ROZMOWĘ ZE SWOIMI „APOSTOŁAMI” DOCHODZI DO TEGO, ŻE CHRYSTUSOWCY I INNI LUDZIE UWIELBIAJĄ HLONDA – MORDERCĘ MILIARDÓW LUDZI I WYSTAWIAJĄ JEGO ZDJĘCIE W KOŚCIOŁACH    I MODLĄ SIĘ DO DIABŁA,  A TYCH LUDZI, DO KTÓRYCH BÓG MÓWI – WYŚMIEWAJĄ.. 
Jedynie KONFEDERACJA alarmuje, inni śpią lub lekceważą !

Chrześcijaństwo czy Islam?
Co by było – gdyby??????
My Polacy szczycimy się swoją religią. I słusznie, ponieważ tylko chrześcijaństwo jest religią prawdziwą, objawioną przez Boga. Inne religie to wymysły ludzkie. Mało kto wie, że mogło by być inaczej, gdyby nasi wschodni sąsiedzi byli muzułmanami. A niewiele do tego brakowało.
Volodymyr – Vladimir – Włodzimierz po polsku, ówczesny władca Rusi Kijowskiej musiał się opowiedzieć za jakąś religią. Miał wybór. Albo zbratać się z chrześcijańskim Bizancjum, albo z coraz bardziej prężnymi i napierającymi muzułmanami. Po śmierci swojego ojca i zamordowaniu swojego przyrodniego brata, doszedł do władzy w 980 roku. Chociaż już chrześcijaństwo było znane w jego państwie, jego babka, Olga, prywatnie przyjęła Chrzest; on nadal pozostawał entuzjastycznym wyznawcą pogańskiej religii. Na wzgórzach stawiał posągi swoim bożkom, a lud czasami składał im ofiarę ze swoich synów i córek. Najważniejszy z bóstw był bóg piorunów, Perun, zrobiony z drzewa, głowę miał ze srebra, a wąsy ze złota. Z czasem jednak Książę uznał, że trzeba opowiedzieć się za bardziej duchowo rozwiniętą i kulturalną religią. Ale pytanie którą religię wybrać? Najpierw konsultacje przeprowadzał z misjonarzami islamskimi. Przemawiało do niego to, że pozwalali mu mieć wiele żon, a on znany był z rozpustnego życia. Kroniki podają, że miał ich kilkaset. Jednak nie podobało mu się, że Islam zabraniał jeść mięsa wieprzowego i picia alkoholu.
„Picie jest radością dla Rusów i my nie możemy żyć bez tej przyjemności”, odpowiedział islamskim misjonarzom.
Rzym był daleko, bliżej było Bizancjum i to zadecydowało, że przyjął chrześcijaństwo obrządku wschodniego. W tym czasie chrześcijaństwo nie było jeszcze podzielone. Różnice pomiędzy wschodnimi a zachodnimi chrześcijanami były tylko w obrządkach. Rozłam i ostateczny podział nastąpił w 1054 roku, gdy patriarcha Konstantynopola ogłosił się patriarchą powszechnym, odrywając wschodnie prowincje kościelne od Rzymu, stolicy chrześcijaństwa.
W 988 roku Włodzimierz rozkazał posąg gromowładnego boga Peruna zwalić na ziemię i wrzucić go do rzeki Dniepru. Ale nieszczęsny bożek musiał ponieść jeszcze dodatkową karę. Przed wrzuceniem do rzeki został mocno pobity kijami, i słusznie, skoro okazał się fałszywym bogiem. Ale że był zrobiony z drzewa, chyba nie mógł czuć razów zadanych mu kijami. Po tym „pobożnym” wydarzeniu, władca nakazał masowy Chrzest wszystkim swoim poddanym. Wybrał Chrześcijaństwo, a tak mało brakowało, że jego rozległe imperium mogło stać się państwem muzułmańskim.

Chrzest Rusi Kijowskiej miał dobroczynny i zbawienny wpływ nie tylko na to państwo. Okrutne zwyczaje składania ofiar bożkom ze swoich synów i córek zostały obalone. Sam Włodzimierz zmienił swoje życie, stając się miłosiernym i pokojowo nastawionym władcą. W tym czasie wschodni Słowianie nie byli jeszcze podzieleni, dlatego nawet do dziś, Ukraińcy i Rosjanie uważają go za swojego świętego. Jego syn, Jarosław Mądry, został nazwany teściem Europy. Swoich synów pożenił z polskimi i bizantyjskimi księżniczkami, a swoje trzy córki wydał za mąż za królów: Węgier, Norwegii i Francji.
Można zapytać, co by było, gdyby władca Rusi wybrał Islam? Jak wiemy ta religia była, jest i będzie nietolerancyjna i agresywna. Gdzie tylko zdobyli władzę, siłą narzucali swoją religię i swoje prawa wszystkim pokonanym narodom. Nawet wyprawy krzyżowe nie mogły zmienić biegu dziejów. Tam gdzie kiedyś kwitło chrześcijaństwo – teraz panuje Islam. Chrześcijanie musieli uciekać, albo stać się obywatelami drugiej kategorii i płacić specjalne, dodatkowe podatki nowym władcom.
Czy państwo i naród polski zachował by swoją chrześcijańską, katolicką tożsamość mając na wschodniej granicy islamskiego sąsiada? Po ludzku można snuć różne przypuszczenia. Wierzymy jednak, że wszystko ostatecznie zależy od Boga. Pan Bóg może dopuścić do różnych nieszczęść i nawet do zniszczenia chrześcijaństwa, jak to się stało w niektórych krajach zagarniętych przez Islam. Ale także może wykorzystać ludzkie słabości, jak np. pociąg do picia alkoholu do wprowadzenia prawdziwej religii, jak to miało miejsce w Rusi Kijowskiej. Czy dziękujemy Opatrzności Bożej, że mamy chrześcijańskich sąsiadów? Nawet jeżeli od nich w trakcie wieków doznawaliśmy różnych krzywd, to czego można byłoby spodziewać się, gdyby oni byli wyznawcami nie Chrystusa, ale Allaha?

Chiny ostrzegają przed wybuchem nowego śmiertelnego wirusa

(2020-08-09 19:05)

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/chiny-ostrzegaja-przed-wybuchem-nowego-smiertelnego-wirusa

W Chinach odnotowano pojawienie się nowego ogniska wirusa nazwanego SFTS (Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome), który jest przenoszony przez kleszcze. Zdaniem naukowców może być on bardziej niebezpieczny niż osławiony SARS-CoV-2.

Według najnowszych danych już 60 osób zostało zarażonych, a siedem z nich zmarło. Pierwszą infekcję stwierdzono w prowincji Jiangsu, później wirusem zarazili się również mieszkańcy prowincji Anhui na wschodzie Chin. Objawy zakażenia obejmują kaszel i wysoką gorączkę, czyli są bardzo podobne do COVID-19. Lekarze poinformowali, że u pacjentów zaobserwowano również spadek liczby białych krwinek i płytek krwi. 

SFTS nie jest zupełnie nowym patogenem, ponieważ pierwsze przypadki choroby przenoszonej przez kleszcze odnotowano już w 2009 roku w wiejskich częściach prowincji Hubei i Henan. Chińscy wirusolodzy wyizolowali tego wirusa dopiero w 2011 roku. Obecny wskaźnik śmiertelności z powodu wywoływanej choroby wynosi od 16 do 30 procent, zgodnie z chińskim systemem informacyjnym kontroli i zapobiegania chorobom.

Podczas gdy infekcja jest przenoszona głównie przez ukąszenia kleszcza, nie można wykluczyć transmisji również między ludźmi. Sheng Jifang, lekarz ze szpitala przy Uniwersytecie Zhejiang, w wywiadzie dla Global Times, wyjaśnił, że wirus może być również przenoszony przez krew lub śluz.

Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!

https://gloria.tv/post/6xnvRJLDoGYJ4PUYfE4NbDRDj

MAMY KORPO-PAŃST-NWO POLICYJNE

https://gloria.tv/post/7QxsfPyQ28gDDDXEJpiqXqfaV

Bank Of England współpracuje z Accenture w celu stworzenia cyfrowej waluty CBDC

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/bank-of-england-wspolpracuje-z-accenture-w-celu-stworzenia-cyfrowej-waluty-cbdc-2020-08

 

MSZ Rosji komentuje plany wysłania do Polski dodatkowych amerykańskich żołnierzy

https://pl.sputniknews.com/polityka/2020080712871651-msz-rosji-amerykanskie-plany-rozbudowy-

militarnej-w-polsce—cios-w-akt-zalozycielski-fr-nato-sputnik/

PREZYDENT WYBRANY  NARÓD OSZUKANY! KOŚCIÓŁ I MASONI TO ONI WYBRALI ZA NAS – dr Andrzej Kaczorowski©VTV
https://www.youtube.com/watch?v=EhK9fQHSptQ
 
W Kościele Jezusowym też są masoni i to oficjalnie. Ci biskupi, którzy czczą rycerzy Kolumba z piekła rodem to też masoni, bo katolicki biskup by pytał swego Przełożego i ma oczywiście podpowiedzi Ducha Świętego.
Taki Krzyż powinni nieść hierarchowie Kościoła Jezusowego, ale oni są za leniwi i za wygodni – oni tylko limuzynami jeżdżą no i przykro o tym mówić, ale same zakazy i nakazy dla Bożych kapłanów i dla świeckich przeciwko Panu Bogu wydają.

Wow! Michał Ulewiński specjalnie dla Zawierzam Maryi dźwiga krzyż, modląc się w

 

KOMU I JAKIEMU PAŃSTWU ZALEŻY NA UPADKU LIBANU?

Eksplozja w Bejrucie. Czy USA wysyłają żołnierzy do Izraela? – Jarosław Dobrucki
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mJsNUu_dA1k&feature=emb_logo

Skazana za prawdę o epidemii! Szumowski pozwany!
dr Anna Martynowska odbiera Wasze telefony!
https://www.youtube.com/watch?v=l8mQzy8hc0c&feature=emb_logo

Pilne! Od dziś obowiązuje nas nowe prawo – Obowiązkowe kwarantanny, kontrole i wysokie mandaty
https://www.youtube.com/watch?v=AG0YL_6hkFw&feature=emb_logo

 „Maseczkowe gestapo krąży!” Czy Polacy obudzą się z pandemiopsychozy? | M. Rola
https://www.youtube.com/watch?v=FZHZCkqpIT4

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
Gazeta Warszawska to polska gazeta.
This issue will present the 5 last articles.
Wypędzić tego żyda z Polski w trybie natychmiastowym!
 
„…bo w końcu Polska podpisała deklarację w 2009 roku i w tej deklaracji mówi się o tym, że każdy kraj, gdzie są takie sprawy majątkowe,
musi to rozwiązać.”
Wypędzić tego bandziora z Polski i wystawić za nim międzynarodowy list gończy.
Alexander Ben Zvi to żydowski terrorysta dokonujący próby rabunku Polski.
Tu wyraźnie wypowiada się w sposób sprzeczny ze statusem konsularnym dyplomaty obcego państwa.
Red. Gazeta Warszawska
+
Ambasador Alexander Ben Zvi: Głos prezydenta Polski musi być słyszany w Izraelu
 
Dzisiaj, 9 stycznia (08:02)
 
„Najpierw zaproszono polskiego prezydenta. Decyzją forum było to, że będą przemawiać przedstawiciele Wielkiej Czwórki i Niemcy. To forum robi Yad Vashem i to ich format. (…) To jest instytucja, która ma absolutną autonomię, to bardzo ważna instytucja w Izraelu, ale to jest w końcu
instytucja. (…) Każda rocznica ma swoją formę. Na przykład 27 stycznia w Oświęcimiu będzie przemawiał prezydent Polski, a nie będzie przemawiał prezydent Izraela. Tam będą ocaleni, będzie dyrektor muzeum. (…) Ja myślę, że głos prezydenta Polski musi być słyszany w Izraelu” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi.
Read More:
Nowe ustalenia w sprawie katastrofy. Media: samolot płonął, załoga próbowała zawrócić
 
9 stycznia 2020, 9:14
 
W katastrofie samolotu pasażerskiego w Iranie zginęło 176 osób [materiał „Polska i Świat”, 8.01] Trump o katastrofie boeinga: ktoś mógł popełnić błąd. Ukraińscy specjaliści polecieli do Iranu. Mają szukać „odłamków rosyjskiej rakiet”Ukraińscy śledczy wysłani na miejsce katastrofy w Teheranie
 
Read More:
IDF Snipers Murdering American Soldiers In Iraq. Snajperzy izraelscy mordujący amerykańskich żołnierzy w Iraku
 
 
 
Snajperzy izraelscy mordujący amerykańskich żołnierzy w Iraku
 
Qassem Soleimani: Martyr Of Iranian Revolution
 
To video zostało stworzone przez South Front, grupę wolontariuszy finansowanych z funduszy społecznościowych z całego świata.
Zachodnie media, zarówno alternatywne, jak i główne, są pełne izraelskich kłamstw o Soleimani, wmawiajacym nam jakim był złym człowiekiem. To kompletny nonsens. Był jedną z najbardziej podziwianych, odnoszących sukcesy i ukochanych postaci wojskowych wszechczasów, porównywalną, jak pokazuje wideo, do Georgija Żukowa, rosyjskiego zwycięzcy drugiej wojny światowej. Dobrym porównaniem byłby Rommel u szczytu popularności, a może Robert E. Lee lub U.S. Grant u szczytu swojej popularności. Trudno go porównać z jakimkolwiek współczesnym zachodnim przywódcą politycznym, ponieważ nie ma nikogo, kto byłby tak ceniony przez naród jak on, nie tylko przez Irańczyków, ale na całym Bliskim Wschodzie.
Mówiąc wprost, nienawidził go Izrael, ISIS i Arabia Saudyjska.
 
Read More:
 
WATCH 1st videos of ‘Iranian revenge’ strikes on US bases in Iraq
A photo circulating in Iranian media purporting to show a missile fired at a US base in Iraq in retaliation for the recent killing of a top Iranian
general. © Fars News Agency
Video footage has emerged purporting to show the first moments of an alleged Iranian retaliatory strike on an American base in Iraq, which comes days after a US assassination of a top Iranian general.“‘Hard revenge’ begins / Army’s heavy missile attacks on US base in [Ayn al-Asad],” wrote the semi-official Fars News Agency amid reports of a heavy missile attack on an American airbase in Iraq.
 
Read More:
 
If you’re not interested any more » unsubscribe

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

KORONAWIRUS W POLSCE. WESZŁY W ŻYCIE CZERWONE I ŻÓŁTE STREFY – Kiedy żydzi przyjdą ukraść … (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5263:koronawirus-w-polsce&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce )

KORONAWIRUS W POLSCE. WESZŁY W ŻYCIE CZERWONE I ŻÓŁTE STREFY –

Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom. … ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/134-zydzi-przyjda-ukrasc-twoj-dom
)(Okupacja żydowska w Polsce)Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę… +++ Kiedy żydzi przyjdą ukraść
twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę… Motywy leżące u podstaw próby zamachu na Marsz i …

Jest tak jak opisaliśmy:

-Utworzą natychmiast wielkie getta, głównie w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu, a tereny te zdobędą przez wypędzenie obecnych
mieszkańców. Uczynią to za pomocą broni masowego rażenia lub pozorów ich użycia przez „terrorystów”. Przy takim ataku Polacy w panice
opuszczą swe domy i osiedla, a żydowscy antyterroryści wejdą, aby zabezpieczyć teren przed katastrofą, a zaraz potem okaże się, że Polacy nie
będą mogli już wrócić i będą musieli koczować w jakichś własnych obozach dla uchodźców…

– Będą terroryzować Polaków indywidualnie tam, gdzie ich getta nie będą totalne – a zamieszkanie będzie mieszane. Żydzi będą mieszkać na
górnych piętrach, a Polacy na dolnych. Przejścia dla Polaków będą osiatkowane i Polacy przemieszczający się w tych tunelach upodobnią się do
groźnych zwierząt cyrkowych przeganianych z klatki na arenę i z powrotem. Jeżeli żyd uzna za konieczne, będzie rzucał w takie polskie zwierzę
niedopałki papierosów lub polewał je fekaliami.

– Dokonają w skali całego kraju terytorialnego podziału bezpieczeństwa według sieci komunikacyjnych oraz większych ciągów wodnych, a do
pewnych stref Polacy nie będą mieli wstępu. Z powietrza kontrola będzie odbywała się za pomocą dronów. System kamer identyfikujący twarze
przechodniów lub kierowców będzie zsynchronizowany z dronami i algorytm komputera będzie decydował o tym, czy nasycenie podejrzanych,
zarejestrowanych twarzy osób jadących w jednym autobusie nie jest zbyt wysokie lub niedopuszczalne.

Red. Gazeta Warszawska

KORONAWIRUS W POLSCE

Dzisiaj, 8 sierpnia (07:07)

Udostępnij
Komentuj (875)
875

Od soboty, 8 sierpnia, w kilkunastu powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem pojawiły się dodatkowe ograniczenia. W piątek
wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Rozporządzenie zakłada m.in. wyodrębnienie dwóch stref: czerwonej i żółtej. Na ich obszarach będą obowiązywały, poza ograniczeniami
przewidzianymi dla całości terytorium Polski, dalej idące zakazy i nakazy oraz większe ograniczenia niż na pozostałym obszarze.
Strefa czerwona obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: pszczyński, rybnicki, wodzisławski oraz Rudę Śląską i Rybnik, w
woj. wielkopolskim – ostrzeszowski, w woj. małopolskim – nowosądecki i Nowy Sącz oraz w woj. łódzkim powiat wieluński.

Stefa żółta obejmie w woj. śląskim powiaty i miasta na prawach powiatu: cieszyński oraz Jastrzębie-Zdrój i Żory, w woj. podkarpackim –
jarosławski, przemyski i Przemyśl, w woj. wielkopolskim – powiat kępiński, w woj. małopolskim – oświęcimski, w woj. świętokrzyskim –
pińczowski, a w woj. łódzkim powiat wieruszowski.

Obostrzenia w strefie czerwonej

W strefie czerwonej obowiązywać będzie m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków
rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. W kościołach lub innych
obiektach kultu dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział
uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie
zakrywania nosa i ust.

Obostrzenia w strefie żółtej

W strefie żółtej będzie obowiązywał m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje.
W siłowniach będzie obowiązywał limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach będzie mogło być 25 proc. publiczności. Liczba osób biorących udział
w imprezach rodzinnych nie będzie mogła przekroczyć 100, z wyłączeniem obsługi.

Zapisy dotyczące zakrywania ust i nosa

Regulacja przewiduje w całym kraju obowiązek zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, w obiektach handlowych oraz w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie
zachowana odległość 1,5 m.
W rozporządzeniu zapisano, że z zakrywania nosa i ust można być zwolnionym z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej (w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim) oraz trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub
nosa.

pap fb

Czytaj więcej na
https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/polska/news-koronawirus-w-polsce-weszly-w-zycie-czerwone-i-zolte-strefy,nId,4658270#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Israel destroys East Beirut with a new weapon (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5262:israel-destroys-east-beirut-with-a-new-weapon&catid=24:zamach )

by Thierry Meyssan

The first Israeli Prime Minister has ordered the destruction of a Hizbollah weapons warehouse in Beirut with a new weapon. The weapon, which is not
well known, caused considerable damage in the city, killing more than 100 people, injuring 5,000 and destroying many buildings. This time it will be
difficult for Benjamin Netanyahu to deny it.

On September 27, 2018, Benjamin Netanyahu pointed out to the United Nations General Assembly forum the warehouse that will explode on 4 August 2020 as
a Hezbollah arms depot.

The first Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, authorized a strike against a Hezbollah arms depot using a new weapon that has been tested for
seven months in Syria. It is not known whether the second Prime Minister, Benny Gantz, gave his consent.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5262:israel-destroys-east-beirut-with-a-new-weapon&catid=24:zamach )

Koronawirus, Becchi: “Nawet Bóg nas nie uratuje” (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5261:koronawirus-becchi-nawet-bog-nas-nie-uratuje&catid=9:pugnae )

W imię bezpieczeństwa zabrano nam wolność. Staramy się powstrzymać wirusa, który już wygrał: polityka, kościół i konstytucja zniknęły a
z nimi wieki cywilizcji.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5261:koronawirus-becchi-nawet-bog-nas-nie-uratuje&catid=9:pugnae )

Nowa umowa wojskowa z Ameryką. Żołnierze USA nie będą podlegać polskiemu prawu – OKUPACJA (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5260:umowa-wojskowa-z-ameryka&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce+

Zdrada.
Najwyższy wymiar kary jest jedyną sprawiedliwością.
Wyrokowi podlega szeroki obóz władzy i opozycji, a nie tylko Duda Morawiecki czy półinteligentny Błaszczak.
Głównym beneficjentem obecności wojsk okupacyjnych w Polsce jest główny i pierwszy sojusznik USA – żydzi.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5260:umowa-wojskowa-z-ameryka&catid=33:okupacja-zydowska-w-polsce

Ewa Pawela: Istnieje plan spalenia i zburzenia wszyskich katedr i kościołów katolickich na świecie (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5259:plan-zburzenia-katedr&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=Pu-fdGGK8Mg ( https://www.youtube.com/watch?v=Pu-fdGGK8Mg )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )


Chrześcijaństwo czy Islam?
Co by było – gdyby??????
My Polacy szczycimy się swoją religią. I słusznie, ponieważ tylko chrześcijaństwo jest religią prawdziwą, objawioną przez Boga. Inne religie to wymysły ludzkie. Mało kto wie, że mogło by być inaczej, gdyby nasi wschodni sąsiedzi byli muzułmanami. A niewiele do tego brakowało.
Volodymyr – Vladimir – Włodzimierz po polsku, ówczesny władca Rusi Kijowskiej musiał się opowiedzieć za jakąś religią. Miał wybór. Albo zbratać się z chrześcijańskim Bizancjum, albo z coraz bardziej prężnymi i napierającymi muzułmanami. Po śmierci swojego ojca i zamordowaniu swojego przyrodniego brata, doszedł do władzy w 980 roku. Chociaż już chrześcijaństwo było znane w jego państwie, jego babka, Olga, prywatnie przyjęła Chrzest; on nadal pozostawał entuzjastycznym wyznawcą pogańskiej religii. Na wzgórzach stawiał posągi swoim bożkom, a lud czasami składał im ofiarę ze swoich synów i córek. Najważniejszy z bóstw był bóg piorunów, Perun, zrobiony z drzewa, głowę miał ze srebra, a wąsy ze złota. Z czasem jednak Książę uznał, że trzeba opowiedzieć się za bardziej duchowo rozwiniętą i kulturalną religią. Ale pytanie którą religię wybrać? Najpierw konsultacje przeprowadzał z misjonarzami islamskimi. Przemawiało do niego to, że pozwalali mu mieć wiele żon, a on znany był z rozpustnego życia. Kroniki podają, że miał ich kilkaset. Jednak nie podobało mu się, że Islam zabraniał jeść mięsa wieprzowego i picia alkoholu.
„Picie jest radością dla Rusów i my nie możemy żyć bez tej przyjemności”, odpowiedział islamskim misjonarzom.
Rzym był daleko, bliżej było Bizancjum i to zadecydowało, że przyjął chrześcijaństwo obrządku wschodniego. W tym czasie chrześcijaństwo nie było jeszcze podzielone. Różnice pomiędzy wschodnimi a zachodnimi chrześcijanami były tylko w obrządkach. Rozłam i ostateczny podział nastąpił w 1054 roku, gdy patriarcha Konstantynopola ogłosił się patriarchą powszechnym, odrywając wschodnie prowincje kościelne od Rzymu, stolicy chrześcijaństwa.
W 988 roku Włodzimierz rozkazał posąg gromowładnego boga Peruna zwalić na ziemię i wrzucić go do rzeki Dniepru. Ale nieszczęsny bożek musiał ponieść jeszcze dodatkową karę. Przed wrzuceniem do rzeki został mocno pobity kijami, i słusznie, skoro okazał się fałszywym bogiem. Ale że był zrobiony z drzewa, chyba nie mógł czuć razów zadanych mu kijami. Po tym „pobożnym” wydarzeniu, władca nakazał masowy Chrzest wszystkim swoim poddanym. Wybrał Chrześcijaństwo, a tak mało brakowało, że jego rozległe imperium mogło stać się państwem muzułmańskim.

Chrzest Rusi Kijowskiej miał dobroczynny i zbawienny wpływ nie tylko na to państwo. Okrutne zwyczaje składania ofiar bożkom ze swoich synów i córek zostały obalone. Sam Włodzimierz zmienił swoje życie, stając się miłosiernym i pokojowo nastawionym władcą. W tym czasie wschodni Słowianie nie byli jeszcze podzieleni, dlatego nawet do dziś, Ukraińcy i Rosjanie uważają go za swojego świętego. Jego syn, Jarosław Mądry, został nazwany teściem Europy. Swoich synów pożenił z polskimi i bizantyjskimi księżniczkami, a swoje trzy córki wydał za mąż za królów: Węgier, Norwegii i Francji.
Można zapytać, co by było, gdyby władca Rusi wybrał Islam? Jak wiemy ta religia była, jest i będzie nietolerancyjna i agresywna. Gdzie tylko zdobyli władzę, siłą narzucali swoją religię i swoje prawa wszystkim pokonanym narodom. Nawet wyprawy krzyżowe nie mogły zmienić biegu dziejów. Tam gdzie kiedyś kwitło chrześcijaństwo – teraz panuje Islam. Chrześcijanie musieli uciekać, albo stać się obywatelami drugiej kategorii i płacić specjalne, dodatkowe podatki nowym władcom.
Czy państwo i naród polski zachował by swoją chrześcijańską, katolicką tożsamość mając na wschodniej granicy islamskiego sąsiada? Po ludzku można snuć różne przypuszczenia. Wierzymy jednak, że wszystko ostatecznie zależy od Boga. Pan Bóg może dopuścić do różnych nieszczęść i nawet do zniszczenia chrześcijaństwa, jak to się stało w niektórych krajach zagarniętych przez Islam. Ale także może wykorzystać ludzkie słabości, jak np. pociąg do picia alkoholu do wprowadzenia prawdziwej religii, jak to miało miejsce w Rusi Kijowskiej. Czy dziękujemy Opatrzności Bożej, że mamy chrześcijańskich sąsiadów? Nawet jeżeli od nich w trakcie wieków doznawaliśmy różnych krzywd, to czego można byłoby spodziewać się, gdyby oni byli wyznawcami nie Chrystusa, ale Allaha?
: Koronawirus w Polsce. Abp Gądecki apeluje o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw i przyjmowanie Komunii św. na rękę.

Jaka szkoda, że bogiem Gądeckiego i jego zespołu anty Bożego jest premier Żyd Morawiecki, bo jego słucha. Do Synagog Żydzi mogli chodzić ile razy chcieli i nie było ograniczeń. Islamiśći tak samo, a kim są biskupi rządzący Episkopatem skoro nie błagają Pana Boga o Łaski zastopowania wymyślonych pandemii przez Żydów i masonerię. Gądecki współpracuje z Żydami zamiast ich nauczać o Bogu Wszechmogącymmoże nie umie mówić o Panu Bogu po Bemu. Taki przyjaciel, że pcha do piekła swoich pobratymców. Gdyby chcieli być katolikami ci rządzący, to nie obrażaliby Zbawiciela i nie nakazywaliby hańbić Boga w chemii. Czy Bóg w tej chemii na ręku jeszcze jest?

A, co Ty biskupie z Sanepidu jesteś, że tak troszczysz się o nasze zycie i zdrowie?   Jako pasterz Pana Jezusa Chrystusa Króla powinieneś troszcyć się o nasze życie wieczne. Komu Ty służysz? Namawiasz nas do profanacji Najświettszego Ciała Pana Jezusa, a za to grozi wieczne potępienie, wychodzi na to, że chcesz nas wszystkich wepchnąć do piekła.
Płakać się chce, płakć się chce – czy już nie ma w Polsce oddanych Panu Bogu biskupów i kapłanów?

Koronawirus w Polsce. Abp Gądecki apeluje o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw

„W ostatnich dniach docierają do nas informacje o wzroście zakażeń koronawirusem” – pisze w apelu, który został opublikowany w piątek na stronie episkopatu abp Stanisław Gądecki. I dodaje: „W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych”.

Możliwość przyjmowania komunii na rękę

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje do kapłanów, aby przypominali uczestnikom zgromadzeń religijnych obowiązku noszenia maseczek ochronnych. A także, aby stwarzali wiernym możliwość przyjmowania komunii świętej na rękę, według szczegółowych przepisów diecezjalnych.

„Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i służyć nam wszystkim” – podkreśla abp Gądecki.
https://wiadomosci.wp.pl/koronawirus-w-polsce-abp-gadecki-apeluje-o-zakrywanie-ust-i-nosa-podczas-nabozenstw-6540500202023041a?c=96&nil=&src01=6a4c8

Punktujemy manipulacje Rzecznika Praw Obywatelskich

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

donos na drukarza z Łodzi, promocja „Tęczowego Piątku” wbrew rodzicom uczniów, popieranie przymusu wulgarnej edukacji seksualnej, nękanie skargami prorodzinnych samorządów czy wreszcie wsparcie dla sprawców przemocy symbolicznej wobec chrześcijan – to tylko kilka przejawów działalności Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przez całą swoją kadencję Bodnar forsował nową koncepcję praw człowieka, która nie ma żadnego związku z tym, co zostało zaakceptowane przez Polaków w Konstytucji RP ani z tym, co zostało przyjęte przez państwa w wiążących umowach międzynarodowych.

Wykorzystując autorytet swojego urzędu i uprawnienie do podejmowania interwencji prawnych w precedensowych sprawach, rzecznik utrwalił w świadomości dużej części środowiska prawniczego przekonanie, że głoszona przez niego ideologia jest obowiązującym prawem. Wpisuje się to w szerszą strategię skrajnej lewicy, która widzi, że jej radykalne postulaty nie są w stanie uzyskać powszechnego społecznego poparcia. Dlatego stara się forsować swoje propozycje, zmieniając rozumienie już obowiązujących norm.

Przez całą kadencję byliśmy wszędzie tam, gdzie Adam Bodnar próbował wykorzystać prawo w służbie ideologii. Dzisiaj, gdy kadencja dobiega końca, chcemy zrobić wszystko, by wypaczona wizja praw człowieka się nie utrwaliła.

Dlatego przygotowaliśmy raport, który punkt po punkcie pokazuje, gdzie Adam Bodnar wykroczył poza swój mandat. Wypunktowaliśmy w nim manipulacje i zdemaskowaliśmy próby kreowania równoległej rzeczywistości, w której polityczne roszczenia, zupełnie nowe postulaty prawne i ideologiczne konstrukty mają zyskać status praw człowieka w oderwaniu od norm przyjętych w obowiązującym prawie i wiążących umowach międzynarodowych. Raport pozwala napiętnować to wielkie fałszerstwo i utrudnić jego utrwalenie.

Towarzyszy temu również pozytywna propozycja. Przygotowaliśmy program prezentujący priorytetowe zadania na początek kadencji dla osoby, która zajmie stanowisko po Adamie Bodnarze.

Będziemy monitorować wybór nowego rzecznika podobnie jak angażowaliśmy się przed dwoma laty w wybór nowego Rzecznika Praw Dziecka. Pracujemy już nad ankietami dotyczącymi kluczowych kwestii, które przekażemy do wypełnienia wszystkim kandydatom ubiegającym się o ten urząd.

Chcemy, żeby opinia publiczna znała przekonania przyszłego rzecznika w najważniejszych sprawach jeszcze przed jego wyłonieniem, a nie dopiero po dokonaniu wyboru.

Mamy nadzieję, że po pięciu latach uda się przywrócić temu organowi jego konstytucyjne znaczenie i prestiż, a co za tym idzie w konsekwentny sposób chronić wolności obywatelskie.

Wiele precedensowych postępowań, które wszczął Adam Bodnar lub w które się włączył, będzie miało ciąg dalszy niezależnie od decyzji nowego rzecznika. W tych wszystkich postępowaniach, w których istnieje zagrożenie dla rodziny i małżeństwa, będziemy niezmiennie ich bronić.

Nie dla prób zastąpienia praw człowieka ideologią

Już w 2015 roku, gdy Adam Bodnar objął urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, nie miałem złudzeń, z jakimi konsekwencjami może wiązać się ten wybór. Wiele mówiła o jego przekonaniach już choćby „Nagroda Tolerancji”, którą cztery lata wcześniej odznaczyły go organizacje LGBT.

Nie przypuszczałem jednak, że będzie on tak konsekwentny w promowaniu wypaczonej wizji praw człowieka.

Atak na drukarza

Już sprawa łódzkiego drukarza, który odmówił opracowania materiałów promujących ideologię LGBT, powołując się na sprzeciw sumienia, pokazała wyraźnie, że Adam Bodnar nie cofnie się nawet przed zanegowaniem podstawowych praw obywateli, by forsować ideologiczny dyktat.

Zamiast bronić wolności gospodarczej i wolności sumienia, RPO wykorzystał autorytet piastowanego urzędu i stanął po stronie organizacji, która zarzuciła przedsiębiorcy „dyskryminację organizacji pozarządowej ze względu na orientację seksualną”.

Było to kuriozalne oskarżenie – w tej sprawie w ogóle nie doszło do dyskryminacji, gdyż odmowa świadczenia usługi nie wynikała z preferencji seksualnych zamawiającej roll-up osoby, tylko ze względu na jej treść.

Wspieram działania Ordo Iuris

Zakaz dyskryminacji, czyli brak wolności?

Bodnar forsował w tej sprawie także nową, osobliwą koncepcję, zgodnie z którą zakaz dyskryminacji wyrażony w art. 32 Konstytucji RP obowiązuje w stosunkach pomiędzy obywatelami i w dodatku ma prymat wobec innych norm konstytucyjnych, w tym wolności gospodarczej czy wolności sumienia. Nie mieliśmy wątpliwości, że drukarz potrzebuje naszej nieodpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej.

Chociaż kuriozalną argumentację RPO podzieliły sądy dwóch instancji, ostatecznie stwierdzono, że drukarz nie popełnił czynu zabronionego. Była to konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on pochodzący z okresu PRL art. 138 kodeksu wykroczeń, na mocy którego wcześniej uznano za winnego łódzkiego drukarza, za niezgodny z Konstytucją.

Zwolennik „Tęczowego Piątku”

Jasnym dowodem na ideologizację urzędu było też opowiedzenie się RPO po stronie organizacji LGBT indoktrynujących młodzież szkolną w ramach akcji „Tęczowy Piątek”.

Bodnar niemal zupełnie zanegował wtedy konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Właśnie w kontekście „Tęczowego Piątku” mogliśmy z jego ust usłyszeć, że „żądanie zwolnienia dziecka z lekcji – obejmujących m.in. takie zagadnienia jak równość, tolerancja, różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu, przeciwdziałanie przemocy – należy uznać za przekraczające granice uprawnień rodziców”.

Mama i tata to przeżytek?

Również w sporach sądowych RPO konsekwentnie stawał po stronie ideologów LGBT. Wiele z postepowań, które zainicjował lub w które się włączył, miało jeden podstawowy cel, zgodnie ze znaną strategią lewicy – stworzenie precedensów, które wypaczą rozumienie podstawowych norm prawnych.

Kilkakrotnie brał udział w postępowaniach toczących się przed sądami administracyjnymi, domagając się przepisania do polskich dokumentów zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wbrew faktom wpisane zostały osoby tej samej płci. Twierdził, że jest to obowiązek urzędów stanu cywilnego, a odmowa transkrypcji jest przejawem dyskryminacji dziecka.

Spór rozstrzygnęła dopiero uchwała z grudnia 2019 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego na nasz wniosek w składzie siedmiu sędziów, który uznał, że wpisywanie do polskiego aktu urodzenia „dwóch ojców” lub „dwóch matek” jest sprzeczne z polskim prawem. Mimo wydania uchwały nadal toczą się postępowania w indywidualnych sprawach, w których złożono takie wnioski.

Wspieram działania Ordo Iuris

Atak RPO na prorodzinne samorządy

Brzemienne w skutki było publiczne oskarżenie samorządów, które przyjęły uchwały w obronie „wolności słowa, niewinności dzieci, autorytetu rodziny i szkoły oraz swobody przedsiębiorców”. RPO złożył wówczas do wojewódzkich sądów administracyjnych skargi na te samorządy.

W analizie przekazanej do sądów administracyjnych wykazaliśmy, że zaskarżone przez RPO uchwały są zgodne z zasadą praworządności i nikogo nie dyskryminują.

Sądy w większości podzieliły naszą argumentację, nie zgadzając się z zastrzeżeniami Bodnara – sześć z nich odrzuciło skargi na uchwały o treści zbieżnej z aktami zaskarżonymi przez RPO, ale dwa nieprawomocnie stwierdziły nieważność uchwał. Szereg spraw nadal jest w toku.

Aborcja i żądania ruchu LGBT nowymi prawami człowieka

Fakty zawarte w raporcie dają podstawę do sformułowania bardzo ważnego wniosku – otóż Adam Bodnar podjął szeroko zakrojoną próbę poszerzenia katalogu praw człowieka o ideologiczne postulaty, których jako norm prawnych nie traktuje ani prawo polskie, ani międzynarodowe.

Dotyczyło to zarówno propozycji ideologów LGBT, jak i nieznanej systemowi prawnemu konstrukcji tzw. „praw seksualnych”. Chociaż w wywiadach zgodnie z prawdą rzecznik twierdził, że „aborcja nie jest prawem człowieka”, to w interwencjach domagał się przestrzegania „praw pacjentek chcących skorzystać z legalnego zabiegu aborcji” czy zwiększenia dostępu do „pigułek dzień po”, które jego zdaniem powinny być wydawane bez recepty.

O tym, że Bodnar podąża za tendencjami do rozszerzenia praw człowieka z niekwestionowanych 30 praw przyjętych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka do nawet 300 nowych, co do których nie ma zgody wielu krajów, zarówno dr Tymoteusz Zych, jak i ja alarmowaliśmy już w trakcie kadencji.

Już w artykułach opublikowanych w Rzeczpospolitej: Prawa człowieka: instytucja zamiast bronić, kreują iluzję” wiceprezesa Ordo Iuris oraz moim „Adam Bodnar i „wewnętrzna rewolucja” praw człowieka”, dostrzegaliśmy kierunki, w których idą zmiany interpretacji praw człowieka i leżącego u ich podstaw pojęcia „godności człowieka”.

Ostrzegałem również, że Adam Bodnar jest bardzo zaangażowany w zmianę systemu praw człowieka, którego celem – jak pisałem – „staje się przekształcenie społeczeństwa w kierunku postępowej utopii, to zaś wymaga – paradoksalnie – silnego państwa zdolnego zmarginalizować środowiska opierające się rewolucyjnym trendom”. Już wtedy nie miałem wątpliwości, że „Pełniony urząd zaangażował w podważanie konstytucyjnie potwierdzonej tożsamości praw podstawowych na rzecz promocji kontrowersyjnych ideologii rozsadzających konstytucyjną aksjologię”.

Wspieram działania Ordo Iuris

RPO w obronie przeróbek i parodii hymnu

Adam Bodnar był także mocno zaangażowany w obronę prawa do znieważania tego, co dla większości Polaków jest wyznacznikiem tożsamości. Znamienna była sprawa z 2015 r., kiedy to aktywista związany ze środowiskiem „Krytyki Politycznej” zamieścił w sieci nagranie ze sparodiowanym hymnem zachęcającym do przyjmowania imigrantów. Został ukarany przez sądy dwóch instancji, które uznały, że polski hymn jest jednym z najważniejszych symboli cementujących wspólnotę narodową i nie wolno go w ten sposób przerabiać.

Jednak RPO skorzystał z prawa do kasacji. Powoływał się przy tym na swoiście rozumianą wolność wypowiedzi i wolność artystyczną.

Potem RPO posunął się jeszcze dalej – kontynuując starania swojej poprzedniczki, domagał się zniesienia przepisów karzących za lekceważenie Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnych organów.

Jeszcze bardziej szokujące było zaangażowanie się RPO w sprawę profanacji wizerunku Czarnej Madonny z nimbem w barwach LGBT okalającym głowę Matki Bożej. Adam Bodnar nie był zainteresowany wzięciem w obronę osób, których uczucia religijne zostały obrażone – interweniował z kolei w sprawie przeszukania mieszkania Elżbiety Podleśnej, która dokonała profanacji.

Mowa nienawiści

Kadencja Bodnara przebiegała pod znakiem głębokich wewnętrznych sprzeczności.

Na przykład w „walce o wolność słowa” polegającej na znieważaniu symboli religijnych i narodowych nie przeszkadzało mu równoczesne zabieganie o wprowadzenie do polskiego prawa surowych kar za stosowanie nieostro rozumianej „mowy nienawiści” – pod pozorem „walki z hejtem” zakazana mogłaby zostać np. merytoryczna krytyka politycznych postulatów aktywistów LGBT czy zwolenników niekontrolowanego sprowadzania do Polski imigrantów.

Prawa człowieka obrócone przeciwko człowiekowi

Katalog nowych praw człowieka forsowany przez Bodnara nie jest oczywiście jego autorską koncepcją, ale powtórzeniem podejmowanych na poziomie międzynarodowym prób osadzenia praw człowieka w postulatach radykalnych ideologów. Wyklucza lub drastycznie ogranicza ona ochronę ludzi na prenatalnym etapie rozwoju, abstrahuje od naturalnych uwarunkowań biologicznych i neguje binarny charakter płci.

Dzieje się to wbrew międzynarodowemu konsensusowi wypracowanemu wraz z przyjęciem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i potwierdzonemu potem w wiążących umowach międzynarodowych.

Wspieram działania Ordo Iuris

Pozytywne strony kadencji

Ponieważ celem raportu jest rzetelna, całościowa ocena pięciu lat urzędowania, nie zabrakło w nim również informacji o tych działaniach rzecznika, które miały charakter pozytywny.

Wiele środowisk docenia propozycje złożone przez RPO w zakresie przeciwdziałania niealimetacji, przede wszystkim powołanie wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka Zespołu ds. Alimentów, który podejmował starania o poprawę ściągalności alimentów.

Na plus należy także ocenić interwencję RPO po skargach rodziców, którzy wskazywali, że nie mogli otrzymać zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego w razie urodzenia martwego dziecka, gdy ze względu na wczesny etap ciąży nie dało się ustalić jego płci.

Bodnar podkreślał wówczas, że każdy rodzic powinien mieć zagwarantowane prawo do godnego pożegnania swojego dziecka, bez względu na wiek, jaki miało w chwili śmierci i jego kondycję fizyczną. To jego interwencja doprowadziła do złożenia w Sejmie senackiego projektu ustawy gwarantującej takim rodzinom prawo do zasiłku pogrzebowego. Niestety do dzisiaj nie został on przyjęty przez Sejm.

Będziemy monitorować proces wyboru nowego RPO

Opublikowany przez nas raport upewnił mnie w przekonaniu, że konieczne jest nasze zaangażowanie w proces wyboru nowej osoby na to stanowisko.

Mamy już doświadczenie – w podobny sposób zaangażowaliśmy się w 2018 r., gdy wybierano Rzecznika Praw Dziecka. Nie tylko wzięliśmy wówczas udział w przesłuchaniach kandydatów przed komisjami sejmowymi, ale też poprosiliśmy ich o wypełnienie kwestionariusza zawierającego 23 pytania na temat najważniejszych obszarów ochrony praw dziecka takich jak sytuacja dziecka przed narodzeniem, godność dziecka, autonomia rodziny, międzynarodowa ochrona dziecka czy kwestia adopcji. Dzięki ich upublicznieniu lub podaniu decyzji o odmowie wypełnienia ankiety opinia publiczna i posłowie wiedzieli, jakie przekonania w kluczowych obszarach mają kandydaci.

Wspieram działania Ordo Iuris

Prześwietlimy kandydatów

Dlatego również teraz zamierzamy objąć wnikliwym monitoringiem proces wyboru nowego RPO. Będziemy nie tylko uczestniczyć w przesłuchaniach kandydatów przez posłów, nie tylko zweryfikujemy ich dotychczasową aktywność publiczną, ale przedstawimy im specjalny kwestionariusz, w którym zapytamy o stanowiska w kluczowych kwestiach i przedstawimy konkretne propozycje programowe.

Posłuży ona poznaniu poglądów osób ubiegających się o ten urząd, a także będzie realnym instrumentem egzekwowania poczynionych deklaracji.

Mamy program dla nowego rzecznika

Proponujemy też tezy programowe dla nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Chcemy, by bronił on zgodnie z rotą swojej przysięgi wszystkich praw i zasad gwarantowanych w Konstytucji, a nie tylko tych, które są zgodne z dominującą ideologiczną linią.

Powinien w szczególności stanąć w obronie tych praw i wolności, które przez ostatnie pięć lat były zaniedbywane lub wręcz podważane.

Zamiast zwalczać prawa rodzin powinien stanąć w ich obronie. Ważne, by podjął realne działania na rzecz ustanowienia ustawowej i faktycznej ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Interwencji nowego RPO wymaga również wzmocnienie gwarancji ochrony wolności religii i wolności sumienia. W duchu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego powinien on wspierać wprowadzenie formalnych gwarancji klauzuli sumienia dla farmaceutów, którzy obecnie są często przymuszani do sprzedaży środków poronnych.

Paląca jest również potrzeba zaangażowania się nowego rzecznika w przeciwdziałanie rosnącej chrystianofobii, w tym aktom przemocy fizycznej i symbolicznej.

Istotną rolę w programie rzecznika powinna odgrywać ochrona wolności słowa, która od kilku lat jest ograniczana w nieznany do niedawna sposób. Dość przypomnieć choćby procesy, które w imieniu ocenzurowanych dziennikarzy takich jak Paweł Lisicki czy Marek Miśko wytoczyliśmy globalnym koncernom za arbitralne zablokowanie programów na platformach społecznościowych.

Mamy prawo oczekiwać od nowego RPO również niezależności od polityków i wypracowywania rozwiązań proobywatelskich.

Wspieram działania Ordo Iuris

Potrzebujemy wsparcia

Od samego początku kadencji Adama Bodnara byliśmy wszędzie tam, gdzie próbował wykorzystać prawo w służbie ideologii. Nadal uczestniczymy też w szeregu postępowań, w które włączył się lub które zainicjował Adam Bodnar.

Przygotowując raport punktujący manipulacje rzecznika, raz jeszcze utwierdziliśmy się w przekonaniu, że od jego następcy będzie zależeć przyszłość polskiego systemu prawnego. Dlatego musimy się aktywnie zaangażować w proces wyboru jego następcy.

Wszystkie te działania wiążą się z konkretnymi wydatkami.  8 000 zł będziemy musieli przeznaczyć na same postepowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który rozpatrzy odwołanie od decyzji uchylających na wniosek Adama Bodnara uchwały prorodzinnych samorządów. Dodatkowe koszty wiążą się z postępowaniami przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w podobnych sprawach oraz postępowaniami dotyczącymi przepisywania aktów stanu cywilnego. Każde takie postępowanie to koszt 3 000 zł.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł lub dowolną inną, by móc aktywnie dać odpór ideologii w postępowaniach wszczętych przez rzecznika oraz monitorować proces wyboru jego następcy. Chcemy, by tak ważna rola była pełniona przez kogoś, kto właściwie rozumie swoją funkcję.

Wspieram działania Ordo Iuris

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Zachęcam do lektury przygotowanego pod redakcją dr. Tymoteusza Zycha raportu, obnażającego nie tylko skalę dewastacji tego urzędu podczas kadencji Adama Bodnara, ale i stopień zafałszowania idei praw człowieka, który po sobie pozostawia. Punktujemy w nim w szczególności te manipulacje, które mogłyby utrwalić się w środowisku prawniczym.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Jak uratować Kościół? Abp Jan Paweł Lenga

https://gloria.tv/post/B2z364voVjW73X9qapXgCGyvS

 

Tak umierali pierwsi chrześcijanie, czy historia zatoczy koło.

Quo Vadis po Polsku CDA

https://www.cda.pl/video/331937500

Gdzie ginęli pierwsi chrześcijanie? W Koloseum? Prawda jest inna

https://pl.aleteia.org/2017/02/20/gdzie-gineli-pierwsi-chrzescijanie-w-koloseum-prawda-jest-inna/

Żydzi mają różne sposoby na zwycięstwo i wszędzie się wpychają i także na władców świata, ale Bóg Jesus jest silniejczy i wieczny, a ludzie nie posłuszni Jezusowi wpadną do swego lucyfera na wieczne męczarnie.

Szokujący list medyka ws. kłamstw „pandemii” COVID-19! „Nie dam się zniewolić”!

https://gloria.tv/post/anuzWT9mMVWG1TqRFaRNBsDAn

 

Pokuty! Pokuty! Pokuty!

Polski ksiądz z Bejrutu: skala cierpienia jest niewyobrażalna

Zakazana prawda – Minister Zdrowia Łukasz Szumowski – profesor nauk medycznych.

 
Islamiści wrzucają do dołów żywych ludzi Chrześcijan. Dlatego zawsze będę mówiła, że wszystkim trgediom na Ziemi razem z wojnami są winni kardynałowie i biskupi rządzący Kościołem Katolickim szczególnie w Polsce, gdyż Pan Jezus przychodzi do niby ‚swoich apostołów” z jedną tylko prośbą, aby właśnie ONI uznali Boga JEZUSA CHRYSTUSA – KRÓLEM POLSKI ponieważ Bóg upodobał sobie Polskę do zaprowadzenia POKOJU na świecie. Od Polski najbardziej katolickiej na świecie wzięłyby wzór świętości i praworządności inne państwa. Jednak Żydzi i do Polski wtargnęli i usiedli na najwyższych stanowskiach politycznych i ducbownych i widzimy co sie dzieje – zło i śmierć niewinnych ludzi, bo Żydzi nienawidzą Boga Ojca, Boga Jezusa i zabili swego Zbawicila. Nienawidzą Ducha Świętego i Maryi i dlatego przez tych wrogów panuje lucyfer i morderstwa są popełniane wszędzie. Szkoda, że Żydzi nienawidzą Boga i życia na Zirmi.

Jeśli Administrator Facebooka Zablokuje tą informację, uznam to za Skandal !…

Koronawirus a Komunia Św. „na rękę”. Nadciąga druga fala

Po wyborczym poluzowaniu ograniczeń związanym z koronawirusem nadchodzi czas wzmożenia restrykcji. Ponownie oczy opinii publicznej kierowane będą na Kościół, jako miejsce, w którym rządowe nakazy traktowane są wybiórczo. Oczywiście niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością, ale strach przed medialnym linczem może sprawić, że już niebawem trudno będzie znaleźć kapłana udzielającego wiernym Komunii Świętej do ust. Nie można na to pozwolić!
Nie możemy na to pozwolić przez wzgląd na cześć należną Chrystusowi realnie obecnemu w Najświętszym Sakramencie!

Jest wiele sygnałów, że sytuacja rzekomego dużego zagrożenia zarażenia wirusem w kościołach „dojrzewa” do systemowego i jedynie słusznego rozwiązania – wprowadzenia obowiązku udzielania Komunii Św. „na rękę”. Ponowne straszenie zarówno koronawirusem, jak i nadchodzącą grypą sezonową już sprawia, że i duszpasterze wpadają w popłoch. I bywa, że sięgają po rozwiązania godzące w cześć do Najświętszego Sakramentu. Bywa, że przy okazji obrażana jest też i ludzka godność.

Wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w kościołach to tylko jeden z objawów czasu „pandemii”. Ta uderzyła bowiem bezpośrednio w cześć do Najświętszego Sakramentu. Pod pretekstem większego bezpieczeństwa z czasem upowszechniana jest praktyka udzielania Komunii Św. „na rękę”. Niestety, wierni pragnący przyjąć Pana na kolanach i do ust coraz częściej postrzegani są jako ci „nieroztropni”, potencjalnie „niebezpieczni” i „nieodpowiedzialni”. Tak też są traktowani. I takie świadectwa napływają do PCh24.pl

Nasza Czytelniczka zauważyła, że obowiązek noszenia maseczek w czasie Mszy Św. w jej parafii szedł w parze ze zmianą sposobu udzielania Komunii Świętej – teraz „dostępnej” tylko „na rękę”. Prośba o umożliwienie przyjęcia Ciała Pańskiego w sposób tradycyjny zakończyła się dość zaskakującym „kompromisem”. Duszpasterze dali taką możliwość… po Mszy św., po zgłoszeniu się do zakrystii. Takie zachowania sprawiają, że wierni szukają parafii, w których księża udzielą Komunii Św. do ust w czasie Mszy Św. Budującym jest, że Czytelniczka zapewniła o swej pokornej modlitwie w intencji możliwości przyjmowania Komunii Świętej do ust, ale też i zdjęcia restrykcji noszenia masek w czasie Mszy Świętej.

Inny z Czytelników PCh24.pl zrelacjonował nam praktyki z jednego ze znanych kościołów na mapie Małopolski. Tam kapłan odmówił udzielenia Komunii Św. osobie klęczącej i chcącej przyjąć ją do ust. Tu zareagowali wierni. Na nic się zdały argumenty wskazujące na przepisy kościelne i Tradycję. Kapłan powołał się na… standardy z zachodniej Europy, wedle których kapłan udzielając Komunii do ust miałby po każdym komunikowanym dezynfekować ręce, a gdyby tego nie czynił naraziłby się na grzywnę. Skąd pomysł, by wbrew obowiązującym w Polsce zasadom powoływać się za doświadczenie zlaicyzowanych krajów?

czytaj więcej: https://www.pch24.pl/koronawirus-a-komunia-sw–na-reke–nadciaga-druga-fala,77679,i.html

Dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie?             https://www.youtube.com/watch?v=QGrl5E0W84s

Dlatego że lepiej umierać z bronią w ręku wiarą w Naszego Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynemu i nadzieją w sercu, niż w niewoli.

 

http://intronizacja.pl/muzyka

 

Zbrodnia katyńska – zamordowanie polskich jeńców przez Sowietów

http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_zbrodnia_katynska

Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

https://gloria.tv/post/w9QfAL2pqNme3rvftdma9g3Sk

PILNE! Wojna Izrael vs. Liban? Polak mieszkający w Libanie o tym, kto stoi za wybuchem w Bejrucie?


Rządy w Polsce od lat nas oszukują, ale Pana Boga nie oszukają i już się wiecznie palą. 
Jaka szkoda, że nikt nie może z piekła ostrzegać tych następnych oszukańców.

COVID  – NAJWIĘKSZE OSZUSTWO ŚWIATA
No i kto jest temu winien?  Tylko biskupi rządzący Episkopatem, bo cicho siedzą i milczą to znaczy, że akceptują to draństwo i nie reagują przeciw tym zboczeńcom a powinni ich nauczać co ich za to czeka po śmierci.
Subject: Fw: Kolejne ataki są tylko kwestią czasu

zeszłotygodniowy atak na figurę Jezusa Chrystusa pod bazyliką Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, to nie tylko wybryk coraz bardziej agresywnych aktywistów LGBT.

To w rzeczywistości manifestacyjna próba agitacji i zachęty do podobnych działań dla działaczy w całej Polsce. Próba, która już okazuje się skuteczna.

Oto organizatorki warszawskiej akcji chwalą się na swoim facebookowym profilu, że pierwsze naśladowczynie znalazły się w Szczecinie.

W podobny do warszawskiego sposób sprofanowano tam pomnik św. Jana Pawła II.

Skala pozytywnych i pochwalnych komentarzy użytkowników Facebooka, z którymi spotykają się działania aktywistek LGBT, każe przypuszczać, że fala nienawiści do katolików i symboli religii katolickiej będzie w Polsce szybko rosła.

Bardzo prosimy o podpis pod naszą petycją do premiera Morawieckiego z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zapobiegających narastaniu skali tzw. przestępstw z nienawiści wobec katolików.

Musimy połączyć nasze siły i wspólnie stawić czoła narastaniu fali tęczowego radykalizmu, by Polska pozostała bezpiecznym miejscem dla katolików i nie zmieniła się, jak niektóre kraje w Europie, w arenę bezkarnej, antykatolickiej nienawiści w wykonaniu radykalnych działaczy LGBT.

Dziękując za wszystko co Państwo robią

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Profanacje wizerunków Jezusa Chrystusa, Maryi i świętych.
Akty wandalizmu w kościołach, bezczeszczenie grobów na katolickich cmentarzach, obraźliwe „dzieła” współczesnych „artystów”, prowokacyjne, bluźniercze  manifestacje bojowników ideologii LGBT.
Każdy ma prawo do życia bez obelg, poniżania, przemocy.
Bardzo proszę o podpis pod petycją do Premiera Morawieckiego – STOP NIENAWIŚCI wobec katolików!

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Teresa Bialkowski,

Prawie wszyscy zetknęliśmy się z TYM w internecie.
Wiele osób doświadczyło TEGO w realnym świecie.
Niektórzy mogli przekonać się jak TO wygląda we własnej parafii, na lokalnym cmentarzu, mijając kapliczkę Matki Bożej, czy przydrożny krzyż.

NIENAWIŚĆ do katolików i Kościoła Katolickiego to, niestety, przestaje być w Polsce zjawisko marginalne.

Profanacje wizerunków Jezusa Chrystusa, Maryi i świętych.
Akty wandalizmu w kościołach, bezczeszczenie grobów na katolickich cmentarzach, obraźliwe „dzieła” współczesnych „artystów”, prowokacyjne, bluźniercze manifestacje bojowników ideologii LGBT.

Bardzo proszę o podpis pod petycją do Premiera Morawieckiego – STOP NIENAWIŚCI wobec katolików!

To wszystko bulwersuje, ale agresja w stosunku do materialnych przedmiotów kultu i symboli religijnych, to zazwyczaj tylko początek, tego co przychodzi później… fizycznych ataków na księży, siostry zakonne, wiernych.

Tylko w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z sześcioma udokumentowanymi atakami na katolickich kapłanów (brutalne pobicia, dźgnięcia nożem, ataki przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów) w Częstochowie, Mosinie, Szczecinie, Turku, Warszawie i Wrocławiu.

W tym roku nienawiść wobec księży, Kościoła Katolickiego i wiernych jest dalej umiejętnie podsycana, co oznacza, że liczba podobnych przestępstw będzie prawdopodobnie tylko rosnąć.

Tymczasem każdy ma prawo do życia bez obelg, poniżania, przemocy.

Powstrzymajmy eskalację nienawiści wobec katolików!
Bardzo proszę o podpisanie petycji do Premiera Morawieckiego.

Jeśli z roku na rok narasta w Polsce problem przemocy, nie tylko słownej w internecie, ale także w przestrzeni publicznej wobec katolików, to dotyczy to również coraz śmielszego pochwalania lub nawoływania do popełnienia przestępstw wobec wiernych Kościoła Katolickiego.

Co raz częstsze są też niestety przypadki złośliwego przeszkadzania podczas Mszy Świętej, nabożeństw, uroczystości, czy obrzędów.
Podobnie jest z aktami wandalizmu, niszczenia mienia świątyń i miejsc kultu religijnego katolików.

Dzieje się tak między innymi dlatego, że w wielu największych mediach panuje niemal otwarte przyzwolenie dla obelg, poniżania i nienawiści wobec katolików, Kościoła Katolickiego oraz wiary.

Naszą petycją chcemy wezwać polskie władze do:
• podjęcia wszelkich niezbędnych działań zapobiegających tzw. przestępstwom z nienawiści wobec katolików
• aktywnego i publicznego występowania przeciwko nienawiści i przemocy wobec wiernych
• wnikliwego badania i ścigania przestępstw z nienawiści do religii katolickiej i jej wyznawców
usunięcia luk prawnych, które pozbawiają faktycznej ochrony osoby atakowane ze względu na swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wierząc, że tylko reagowanie i zdecydowany sprzeciw może powstrzymać sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią do katolików bardzo proszę o podpis pod naszą petycją.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Hymn Polski w „kagańcach” – czy ktoś ma jeszcze jakieś złudzenia, co do tych ludzi?
Zaprzysiężenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym 2020 w Sejmie! od min 10:05
https://www.youtube.com/watch?v=WYHzesDdsDg

Msza święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP
Przyjmowanie Komunii Św. na rękę przez naszych notabli
od. godz 1:03
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/msza-swieta-w-intencji-ojczyzny-i-prezydenta-rzeczpospolitej-polskiej/

Druga kadencja A. Dudy! Czego mogą spodziewać się patrioci? Łączenie wRealu! Telefony na żywo!
https://www.youtube.com/watch?v=SSA6aibM6hw

Pięć lat temu – dwa miesiące po objęciu władzy A.Duda podpisał zarządzenie szczepienia dziewczynek, aby nie mogły mieć dzieci. W ciągu tych pięciu lat sprzedał pół Polski, wodą dysponują Żydzi i nawet nazwał zdrajca naszą Ojczynę – „Polin”. Obecnie już przed zaprzysiężeniem sprzedał Kopalnie polskie za miliardy – komu? Gdzie są te pieniądze? Pachołek Izraela  sprowadza Żydów i daje im paszpoy polskie natychmiast a Polacy w USA muszą czekać na paszporty miesiącami. A.Duda sprowadził wojsko  z USA na Polaków, bo w dalszej wrogiej manipulacji naszą Ojczyzną i w razie awantur Polakow już ma wojsko, aby nas zabijać.

Zaufajcie Polacy szczególnemu patriocie J.Potockiemu, który nieustannie broni naszej Ojczyzny a co najważniejsze – nie kradnie i  nie oszukuje.

 6 Sierpnia – spotkanie z Polakami
w dniu zaprzysiężenia Dudy na prezydenta
https://www.youtube.com/watch?v=7gbeIKtW4YI

Nadchodzi kres. Jak przetrwać I I I dni ciemności?. Zapowiedź
Ku Bogu
https://www.youtube.com/watch?v=n9ekqVOlHCU&feature=emb_logo

Przesłanie Matki Bożej dotyczące Ostrzeżenia dla Świata!

https://gloria.tv/post/3vHjGdVyfwC32VgojzR27tSsg

Teraz ważą się wasze losy, dlatego Matce mojej potrzebny jest każdy z was.
https://gloria.tv/post/Zvi6jUuWf2EA4NPrYwZ6AXVvC

Ks. Dominik Chmielewski demaskuje fałszywą pandemię
https://gloria.tv/post/9uFGDm7SeMRJ42TF3KJXPYDsb

PILNE! Dr Anna Martynowska ZAWIESZONA w zawodzie!
Pandemia zniewolenia trwa!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=tVV5ewsfofw&feature=emb_logo

Konfederacja ws. COVID-19: Po wyborach wraca pandemiopsychoza, czego się spodziewaliśmy!
https://www.youtube.com/watch?v=VAvHCgpLea8&feature=emb_logo

Subject: Dzieło Boze poprzez bilbordy w Polsce

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2649912595326730/?d=n

BEJRUT: Film nakręcony z kamery laserowej, niestety nie do podważenia – przełom 2/3

Bejrut .. Dopiero uświadomiłem sobie po oglądaniu tego filmu, jaki jestem naiwny …

Bejrut przed i po eksplozji. Satelity ukazują porażającą skalę szkód

Cały świat upadł. Bluźnierstwo, fałsz, pijaństwo i mord—oto dewizy dzisiejszego Świata.

Ks. Isakowicz-Zaleski straszony sądem! Za ujawnienie afery pedofilskiej.

Dr Mateusz Piskorski: Andrzej Lepper był niebezpieczny dla salonu III RP i traktowany

o Pelanowski – o Antychryście mocne słowa

 

PRAWDA WYSZŁA NA JAW! KORUMPOWANE RZĄDY PRZEZ IMF I WHO – INTERESY

 

Muszę zadać Pani bardzo ważne pytanie:

Czy w swoich modlitwach zwraca się Pani do Matki Bożej z prośbą o wstawiennictwo?

Jeśli TAK, może Pani pomnożyć moc tej modlitwy – proszę kliknąć tutaj.

Jeśli NIE, tym bardziej zapraszam Panią do dołączenia do Apostolatu Fatimy– wyjątkowej duchowej rodziny liczącej ponad 61 tysięcy głosicieli fatimskiego orędzia Matki Bożej, którzy wypraszają u Matki Bożej ogrom łask dla siebie, swoich bliskich, dla Polski i świata…

Pani uczestnictwo w Apostolacie jest dla mnie sprawą ogromnej wagi. Być może spyta Pani: dlaczego?

Odpowiedź jest prosta.

W Fatimie, 103 lata temu Maryja przekazała trojgu pastuszkom klucz do zrozumienia tego, co dzieje się na świecie. Można powiedzieć, że Matka Boża dała nam wówczas lek na zło, jakie zawładnęło światem w XX i XXI wieku, bo…

… wezwała nas do:

 • nawrócenia,
 • modlitwy
 • i pokuty.

Ustami św. Hiacynty powiedziała nam:

Mody, które nadejdą, będą bardzo obrażać Pana. Osoby, które służą Bogu, nie mogą iść za głosem mody. W Kościele nie ma zmiennych mód. Jezus jest zawsze ten sam.

Matka Boża powiedziała to wiele lat temu, ale czy zdążyliśmy Jej posłuchać? Zapewne dostrzega Pani, że kryzys wiary jest obecnie większy niż kiedykolwiek.

XX wiek kojarzymy z wojnami światowymi, jednak dzisiaj miejsce tych wojen zajął nowy totalitaryzm promujący zabijanie nienarodzonych dzieci, zabijanie chorych i niepełnosprawnych. Dzisiaj „w modzie” jest bluźnić, obrażać Boga i religię, promować „wolne związki” bez zobowiązań i ośmieszać małżonków, rodziny wielodzietne…

To wszystko prowadzi do rozbicia naszego Narodu. Do wyrwania wiary z naszych dusz i serc.

Zapewne dostrzega Pani skutki tego nowego totalitaryzmu, być może nawet w swoim otoczeniu, u znajomych, sąsiadów, a nawet we własnej rodzinie. Czy możemy temu zaradzić?

Oczywiście, że tak!

Właśnie dlatego zachęcam Panią do dołączenia (pod tym linkiem) do elitarnego grona Apostołów Fatimy. Razem możemy dokonać duchowej przemiany, najpierw naszych bliskich, a w konsekwencji całego naszego kraju.

A jest ona bardzo potrzebna!

Liczba członków Apostolatu Fatimy to najlepszy dowód na to, że nie wszystko stracone, że są jeszcze osoby, którym zależy na przebudzeniu sumień Polaków.

Jestem przekonany, że również Pani odpowie – TAK i przyłączy się do Apostolatu Fatimy. Już sam fakt przynależności do tej duchowej rodziny jest wielkim dobrodziejstwem. Ale oprócz tego może Pani otrzymać szereg przywilejów.

Przede wszystkim, będąc Apostołem Fatimy otrzyma Pani codzienne modlitewne wsparcie sióstr zakonnych. Ale to nie wszystko…

Apostolat to także:

 • comiesięczne Msze Święte we wszystkich Pani sprawach,
 • liczne prezenty w postaci unikatowych dewocjonaliów dla wszystkich Apostołów,
 • stała prenumerata dwumiesięcznika „Przymierze z Maryją”,
 • a także możliwość wylosowania kilkudniowej pielgrzymki do Fatimy w Portugalii!

To tylko niektóre z przywilejów, które na Panią czekają. Szczegóły pozna Pani po kliknięciu w ten link.

W tym momencie proszę także pomyśleć o łaskach, które obiecała nam Fatimska Pani. Ile może zmienić się w Pani życiu, w życiu Pani rodziny?!

Często otrzymuję listy od osób, które z wdzięcznością piszą o Apostolacie Fatimy. Proszę tylko przeczytać, co napisała do mnie Pani Marianna, która kilkanaście lat temu, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, dołączyła do tej duchowej rodziny:

Treści, które u Was czytam, uważam za bardzo korzystne dla ludzi młodych. Co roku otrzymuję kalendarz z Maryją, zawsze zamawiam więcej, aby jeszcze podarować siostrze. Często w kościele rozmawiam ze znajomymi i polecam im Apostolat… Myślę, że obecnie nasz naród jest pokrzywdzony przez telewizję i internet i oddala się od wiary. Dlatego działajcie dalej i brońcie jej!

Bardzo liczę na to, że wzorem Pani Marianny, Pani również chętnie do nas dołączy, abyśmy wspólnie: Pani, ja i pozostali Apostołowie, mogli każdego dnia stawać w obronie naszej wiary i propagować w naszym kraju Orędzie Fatimskie.

W oczekiwaniu na Pani odpowiedź pragnę zapewnić o swojej modlitwie. Niech Matka Boża Fatimska otacza Panią Swą opieką.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

P.S. Gorąco zachęcam Panią do kliknięcia w ten link i dołączenia do Apostolatu Fatimy – duchowej rodziny czcicieli Matki Boże Fatimskiej, która liczy już ponad 61 tysięcy osób. Uczestnictwo w Apostolacie wiąże się z licznymi duchowymi korzyściami i przywilejami. Ufam, że chętnie Pani z nich skorzysta. Szczęść Boże!

 

Coraz więcej jest oszukańców, świrusów i naszych morderców. Koleżanka opowiedziała mi, że zarejestrowała się na badanie tego durnego covidu, czekała i nie doczekała się i miała przyjść w innym dniu. Ci szaleńcy po kilku dniach przysłali jej „wyrok”, że ma virusa a nie była na badaniach – idioci kłamcy i już nie wiem ja nazwać tych odszczepieńców  – zboczeńców czychających na nasze życie, czyli są mordecami żywych i zdrowych istot.

Nigdy nie daj sobie zrobić testów na Covid

Czy jod może zapobiegać nowotworom? – Marian Różyc.

https://youtu.be/7zD8nffma_g

NAJCIĘŻSZY GRZECH – HALINA ŁABĄD

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Co jest największym złem i najcięższym grzechem? KOMUNIA ŚWIĘTA PRZYJMOWANA NA RĘKĘ. Swego czasu Matka Teresa z Kalkuty powiedziała: ” Komunia Święta na rękę jest większym złem niż aborcja”. Potwierdzają to dusze czyścowe. Na zapytanie  Marii Simmy o najcięższy grzech wymieniły Komunię Świętą na rękę. Maria dowiedziała się z co najmniej trzech bardzo zaufanych źródeł, że masoni już 1925 r. zaplanowali, że zbezczeszczą Najświętszy Sakrament przez wprowadzenie Komunii Św. na rękę. Wprawdzie zajęło im to trochę czasu, ale z pomocą szatana dopięli swego. Dusze czyśćcowe powiedziały też, że nigdy przedtem w historii Kościół nie był w tak złym stanie, a przekazały wiadomość już w 1993r. Zupełnie coś przeciwnego głosi biskup
Rzymu Franciszek, który twierdzi, że Kościół nigdy nie był w lepszej kondycji niż obecnie.
   Wracając do Komunii Św. na rękę. Annie S. ukazało się trzech biskupów z czyśćca: włoski, amerykański i niemiecki. Ten ostatni na łożu śmierci przyznał się do popełnienia wielkiego błędu, czyli popierania Komunii Św. na rękę i bardzo żałował. Powiedział, że musi pozostać w czyśćcu dopóty, dopóki zwyczaj ów będzie zniesiony w jego diecezji, podobnie biskup włoski. Jeśli chodzi o trzeciego biskupa, którym był Amerykanin, pozostanie w czyśćcu tak długo, aż taki zwyczaj Komunii Św. zostanie zniesiony w całych Stanach Zjednoczonych.

Ludzie nie znają całej prawdy. Prawo kościelne nakazuje pozostawienie choć części balasek dla wiernych, którzy pragną przyjmować Pana Jezusa z najgłębszą czcią i najgodniej, czyli na kolanach i do ust. Kościoły, które nie są wyposażone w balaski, dopuszczają się nieposłuszeństwa. Starsi kapłani i biskupi, którzy to wiedzą, ale z jakichś powodów nie informują wiernych o wspomnianej kwestii, ponoszą największą odpowiedzialność.
   Żaden DOTYCHCZASOWY PAPIEŻ DO BENEDYKTA XVI, nie poparł tych szatańskich zwyczajów. Rzecz wprowadzili masoni, przebrani za biskupów, a papież Jan Paweł II miał związane ręce i nie mógł niczego zrobić, żeby nie doszło do otwartej schizmy w Kościele. Strasznie cierpiał i przepraszał BOGA ZA PROFANACJĘ, leżąc krzyżem w swoim pokoju, zaraz po przebudzeniu.

Papież Benedykt XVI pokazał, jak należy godnie przyjmować Pana Jezusa, ale większość nie chciała go słuchać. TYLKO KONSEKROWANE RĘCE KAPŁANA MOGĄ DOTYKAĆ CIAŁO PANA JEZUSA, ŻADNI SZAFARZE, KLERYCY ANI ŚWIECCY NIE MOGĄ TEGO CZYNIĆ, GDYŻ JEST TO NAJCIĘŻSZY GRZECH OBRAŻAJĄCY BOGA I KARA ZA NIEGO DLA TYCH, KTÓRZY TRAFIĄ DO CZYŚCA, BĘDZIE DŁUGA, CIĘŻKA I BOLESNA.
   Módlmy się za kapłanów, biskupów i wiernych, którzy bezmyślnie lub celowo dopuszczają
się szatańskich praktyk, przepraszajmy Boga i wynagradzajmy, jak umiemy, bo cierpieli będziemy wszyscy. PANIE JEZU CHRYSTE, SYNU BOGA ŻYWEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD GRZESZNYM ŚWIATEM, KTÓRY TAK STRASZNIE CIEBIE OBRAŻA, ZAMIAST CIĘ WIELBIĆ I DZIĘKOWAĆ ZA WSZYSTKO, CO DLA NAS WYCIERPIAŁEŚ I DLATEGO, ŻE UKOCHAŁES NAS DO SZALEŃSTWA. DZIĘKUJEMY CI JEZU, KOCHAMY CIĘ I PROSIMY O TWOJE MIŁOSIERDZIE.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
https://isidorium.blogspot.com/2017/03/najciezszy-grzech-halina-abadz.html

Czy biskupi nie wiedzą, że nie ma rozwodów kościelnych? No, ale jak nie pytają swego Przełożonego bo rządzą Bogiem  i jak Glemp powiedział do Boga „milcz”, to tak bp Jędraszewski na podpowiedzi Ducha Świętego powiedział Bogu – „milcz!”.

To ten prezes telewizji, co załatwił sobie po 23 latach małżeństwa z trojgiem dzieci stwierdzenie nieważności małżeństwa i ona też ma stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Ślub Jacka Kurskiego w Łagiewnikach. Zgodę wyrażono na polecenie abpa Jędraszewskiego

18 lipca Jacek Kurski wziął swój drugi ślub kościelny z dziennikarką Joanną Kurską (wcześniej Klimek). Ceremonia odbyła się na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Na udzielenie ślubu w miejscu innym niż na terenie parafii, z których pochodzą małżonkowie, trzeba mieć specjalną zgodę. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że udzielił jej lokalny proboszcz na wyraźne polecenie abp. Jędraszewskiego.

 • Jacek Kurski w obszernym wywiadzie udzielonym zaraz po ceremonii ślubnej tygodnikowi „Sieci” tłumaczył, że „nie ma mowy o załatwianiu czegoś w takiej sprawie”

 • Zorganizowanie ślubu w kaplicy należącej do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jest niezwykle trudne i jak mówi jedna z sióstr, trzeba mieć na to zgodę biskupa

 • Według naszych informacji zgody udzielił proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, ale zrobił to na „wyraźne polecenie arcybiskupa Jędraszewskiego”

Jacek Kurski w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” stwierdził: „bardzo chcieliśmy wziąć ślub w świątyni, która nie jest przypadkowa. I takie są Łagiewniki. Bo już trzy lata temu odkryliśmy dla siebie fenomen Koronki do miłosierdzia Bożego, od wielu miesięcy staramy się odmawiać wspólnie tę modlitwę w ciągu dnia”.
Jednak zorganizowanie ślubu w takim miejscu nie jest proste. Trzeba mieć na to specjalną zgodę arcybiskupa Marka Jędraszewskiego lub proboszcza parafii, na której terenie znajduje się sanktuarium. Jak było w tym przypadku?
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/slub-jacka-kurskiego-w-lagiewnikach-zgode-wyrazono-na-polecenie-abpa-jedraszewskiego/1p

Dlaczego ciągle ludzie świeccy – wierni walczą o Boga Wszechmogącego? Dlaczego my musimy prosić tych hierarchów darmozjadów, którzy ciągle przeszkadzają nam się modlić, bo zamykają kościoły i Kaplice Adoracyjne  Najświętszego Sakramentu. Przecież księża najbardziej wiedzą za co Bóg  Sędzia wydaje wyrok na wieczne potępienie – ci faryzeusze  nie są godni nosić sutanny ci hierarchowie – przebierańcy. My walczymy o Pokoj w Polsce i na świecie. Oni uznali Żyda Morawieckiego za boga i jego pytają ile osob może być w kościele  to jest straszne, że Boga Wszechmogącego się nie boją. Teraz my walczymy o Boga Jezusa Chrystusa, którego zamknęli następni faryzeusze za pozwoleniem hierarchów pochodzenia żydowskiego, bo tylko Zydzi nienawidzą Boga Ojca, Boga Jezusa i Boga Ducha Świętego a także Maryi, bo umieścili Jej Wizerunek na ściankie koloru diabelskiego.

Ogólnopolska pielgrzymka patriotów na Jasną Górę z Prymasem i Królem dla Ojczyzny niepodległej

Wszystkiemu złu są winni sami Polacy, bo nie są posłuszni Panu Bogu a teraz nimi rządzi lucyfer razem z prez. który chodzi do Kościoła katolickiego, aby go ludzie widzieli, bo jego bóg to Izrael.

Szokujący list medyka ws. kłamstw „pandemii” COVID-19! „Nie dam się zniewolić”! Obudźcie się Polacy! – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MXZkyWjRaFE
https://m.youtube.com/watch?v=MXZkyWjRaFE&feature=youtu.be&noapp=1

Drodzy pielgrzymi prosimy was nawracajcie prymasa innowiercę do Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, bo on do tej pory uznaje Pana Jezusa „sługą” swoim  i zamknął Boga Króla w ciemnicy Klasztoru Jasnogórskiego  i powiedział Bogu „milcz!”. Dla prymasa bogiem jest Żyd Morawiecki, bo jego słucha.

Ogólnopolska pielgrzymka patriotów na Jasną Górę z Prymasem i Królem dla Ojczyzny niepodległej
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2515&v=HcC-4QL1Sc4&feature=emb_logo

Parafia w Bujnach - Patron

Kazanie św. Augustyna, biskupa

Szafarz Najświętszej Krwi Chrystusa

 

Kościół rzymski wspomina dzisiaj dzień triumfu świętego Wawrzyńca, dzień, w którym zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami, a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana. W Kościele rzymskim, jak słyszeliście nieraz, wykonywał posługę diakona. Tam był szafarzem Najświętszej Krwi Chrystusa, tam też dla imienia Chrystusa przelał krew własną. Tajemnicę Wieczerzy Pańskiej trafnie objaśnił święty Jan, mówiąc: „Jak Chrystus oddał za nas życie swoje, tak i my powinniśmy oddać życie za braci”. Zrozumiał to, bracia, święty Wawrzyniec, zrozumiał i wykonał; to, co przyjmował u stołu Bożego, to samo ofiarował. Umiłował Chrystusa w swoim życiu, naśladował Go w swojej śmierci. 
I my, bracia, jeśli naprawdę miłujemy, naśladujmy Zbawiciela. Nie możemy wydać piękniejszego owocu miłości, jak przykład naśladowania Chrystusa. „Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami”. W tym zdaniu, jak się wydaje, Apostoł chciał powiedzieć, że Chrystus cierpiał jedynie za tych, którzy idą Jego śladami, i że Męka Chrystusowa może pomóc tylko tym, którzy idą za Nim. W ten sposób poszli za Nim święci męczennicy aż do przelania krwi, aż do naśladowania w męce. Lecz nie tylko oni sami. Droga bowiem nie została zamknięta, gdy przeszli, ani też źródło nie wyschło, gdy zeń zaczerpnęli. Są, są, bracia moi, w ogrodzie Pana nie tylko róże męczenników, ale i lilie dziewic, bluszcze małżonków, fiołki wdowieństwa. Nikt z ludzi, najmilsi, nie powinien powątpiewać o swym powołaniu. Za wszystkich bowiem cierpiał Chrystus. Słusznie o Nim napisano: „On pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. 
Chciejmy zatem zrozumieć, w jaki jeszcze sposób poza przelaniem krwi, poza przeżywaniem męki chrześcijanin powinien naśladować Chrystusa. Apostoł mówi o Chrystusie Panu: „On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem”. Jakiż majestat! „Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka”. Cóż za uniżenie! 
Chrystus uniżył się: oto masz, chrześcijaninie, przykład do naśladowania: „Chrystus stał się posłuszny”. Czemu się więc wynosisz? Na koniec, po przebyciu wszystkich stopni uniżenia i po zwycięstwie nad śmiercią Chrystus wstąpił do nieba: idźmy za Nim. Słuchajmy Apostoła, który powiada: „Jeśli z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga”.
Święty Wawrzyniec
Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Mimo że wiele osób sławiło jego bohaterską śmierć – m.in. św. Ambroży (+ 397), św. Augustyn (+ 430), św. Maksym z Turynu (+ ok. 467), św. Piotr Chryzolog (+ 450) i św. Leon Wielki (+ 461) – wiadomości historyczne o nim posiadamy bardzo skromne. Właściwie jedynym źródłem jest Liber Pontificalis(Księga Papieży), który śmierć Wawrzyńca wiąże bezpośrednio z męczeństwem papieża św. Sykstusa II, który zginął dnia 6 sierpnia 258 r. wraz ze swoimi czterema diakonami. Niektórzy pisarze współcześni w tym samym dniu i w tych samych okolicznościach sytuują męczeństwo Wawrzyńca. Temu jednak stanowczo sprzeciwia się powszechna i najdawniejsza tradycja rzymska. Jej wyrazem jest Passio, czyli opis męki wielkiego diakona.
Według niej Wawrzyniec miał być wyłączony z grupy skazanej na śmierć, która stanowiła orszak papieża. Wawrzyniec był bowiem administratorem majątku Kościoła w Rzymie. Miał równocześnie zleconą opiekę nad ubogimi. Namiestnik rzymski liczył, że namową i kuszącymi obietnicami, a w razie potrzeby katuszami, wymusi na nim oddanie całego majątku kościelnego w jego ręce. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, aby mógł zebrać „skarby Kościoła” i pokazać je namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska. Miał przy tym wypowiedzieć słowa: „Oto są skarby Kościoła!” Zawiedziony tyran poddał go wyjątkowym katuszom. Walerian nakazał rozciągnąć go na żelaznych rusztach i wolno podgrzewać i piec żywcem w ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze na słowa: „Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone. Obróć je teraz na drugą stronę!” Św. Leon Wielki daje do tych słów piękny komentarz: „Jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił on żar ognia naturalnego!”.
Według wspomnianego opisu męki Wawrzyniec miał być przedtem biczowany knutami z drutu, potem wieszano go wyrywając członki ze stawów. W żywocie jest podany jeszcze jeden szczegół. Kiedy prowadzono papieża św. Sykstusa na śmierć z jego diakonami, chciał iść z nim także Wawrzyniec. Wymawiał mu nawet słodko: „Gdzie idziesz, Ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś Eucharystii bez niego, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie twoją niełaskę?” Na to św. Sykstus miał odpowiedzieć: „Dla mnie, steranego wiekiem, jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza czeka cię korona”. Niektórzy z krytyków są skłonni uznać ten dialog za późniejszy, dodany do opisu męczeństwa ku zbudowaniu wiernych.

Święty WawrzyniecNiezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci, poniesionej 10 sierpnia 258 r., rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Św. Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz (+ 440), w natchnionych strofach podaje, że bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które od tego czasu zaczęło chylić się ku upadkowi aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła.
Ciało Męczennika pogrzebał św. Justyn, kapłan, w posesji św. Cyriaki. Co roku wierni tłumnie gromadzili się wokół jego grobu. Jego imię włączono do kanonu Mszy świętej i do Litanii do Wszystkich Świętych. Cesarz Konstantyn Wielki nad jego grobem w roku 330 wystawił bazylikę. Jeden z najdawniejszych zbiorów tekstów liturgicznych, zwany Sakramentarzem Leoniańskim, posiada kilkanaście różnych tekstów na uroczystość św. Wawrzyńca. Z Rzymu kult Męczennika rozszerzył się na cały Kościół. Niemcy przypisywali mu swoje zwycięstwo nad Madziarami w X w. Król hiszpański Filip II (+ 1598) ku czci św. Wawrzyńca wystawił w Escorial w pobliżu Madrytu na stokach gór Sierra de Guadarrama monumentalny zespół architektoniczny, obejmujący pałac królewski, klasztor augustianów i kościół – jako wotum za zwycięstwo odniesione nad Francuzami w bitwie pod Saint-Quentin 10 sierpnia 1557 r.
Wawrzyniec był w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. Już w pierwszej połowie IV stulecia na cmentarzu przy Via Tiburtina obchodzono święto męczennika Wawrzyńca. Doznawał on czci jako szczególny patron ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Postać jego otoczono wieloma legendami. Jemu także przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną duszę.

Święty Wawrzyniec

Kult Wawrzyńca wcześnie rozprzestrzenił się także na ziemie polskie. Jest patronem Hiszpanii i Norymbergi, diecezji pelplińskiej i Wodzisławia Śląskiego.

W ikonografii św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.

Módlmy się.

Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, † spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, * i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Niedziela, 9 sierpnia 2020
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Ο Ï‡Ï Î®ÏƒÏ„Î·Ï‚ ksPiotr 🇵🇱 στο Twitter: "#Piotr „Panie, jeÅ›li to Ty ...

(Mt 14,22-33) 
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś Synem Bożym.

Nowenna do Bożej Opatrzności – JEZU UFAM TOBIE

Dialogu św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy, O Bożej Opatrzności

W niewoli miłości

 

Najsłodszy mój Panie, wejrzyj miłościwie na Twój lud, na Ciało Mistyczne Twojego Kościoła. Wszak o wiele bardziej uwielbione będzie święte Imię Twoje wówczas, kiedy przebaczysz tak licznej rzeszy Twych stworzeń, niż tylko mnie biednej, która tak bardzo obraziłam Twój Majestat. Jakże mogłabym doznawać pociechy widząc siebie przy życiu, jeśliby lud Twój pogrążony był w śmierci, gdyby mroki grzechów z powodu moich nieprawości i nieprawości innych stworzeń ogarniały Twoją umiłowaną Oblubienicę. 
Żarliwie przeto błagam o tę niepojętą łaskę, abyś okazał miłosierdzie ludowi Twemu w imię owej niezrównanej miłości, która Cię skłoniła do stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Twoje. I czemuż to, proszę, obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością? Niewątpliwie, stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś Twe stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś. Wyznaję jednak otwarcie, iż przez grzech człowiek słusznie utracił godność, do jakiej został wyniesiony.
Ty zaś wiedziony tą samą miłością i pragnąc w swojej dobroci pojednać ludzi ze sobą, dałeś nam Słowo, Twojego Jednorodzonego Syna, który stał się prawdziwym Pośrednikiem między nami a Tobą. On stał się naszą sprawiedliwością. W sobie samym zniweczył wszystkie nasze nieprawości i grzechy mocą posłuszeństwa, którego Ty, Ojcze niebieski, odeń zażądałeś polecając Mu przyjąć naszą ludzką naturę. 
O niezrównana głębio miłości! Jakież serce może pozostać tak twarde, by się nie poruszyć i nie zadrżeć widząc, że tak wielka wzniosłość zstąpiła ku tak przepastnej niskości. Bo taką właśnie jest nasza ludzka natura. 
Jesteśmy Twoim obrazem, a Ty obrazem naszym dzięki jedności, jaką ustanowiłeś między sobą a człowiekiem. Wiekuiste Bóstwo skryłeś pod nędzną zasłoną skażonej natury ludzkiej. Dlaczego? Jedynie dla Twej niewypowiedzianej miłości. Przez ową niepojętą miłość pokornie i ze wszystkich sił mej duszy błagam Twój Majestat, abyś biednym stworzeniom okazał swoje łaskawe miłosierdzie.

Nowenna do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Brata Alberta

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Prorok Eliasz przeżywa kryzys swojego powołania. Nie udało mu się przekonać króla Achaba do nawrócenia i powrotu do kultu jedynego Boga. W dodatku żona króla, Izebel, zamierzała pozbyć się niewygodnego proroka. Eliasz ratuje się ucieczką na pustynię, na której doznaje szczególnej opieki Bożej. To także Bóg polecił mu stawić się na górze Horeb, na której kiedyś Mojżesz podziwiał płonący krzew i gdzie otrzymał Dekalog. 
Bóg przychodzi spotkać się ze zniechęconym sługą. Najwyższy nie zrezygnował z Eliasza, chociaż on już prawie zrezygnował ze służby Bożej. Zamiast pouczania, spotkanie. Zamiast wyrzutów, bliskość. Zamiast surowości, łagodność. Tak Bóg wyciąga Eliasza z kryzysu.
Wichura, trzęsienie ziemi i pożoga mogą być rozumiane jako atrybuty objawiającego się Boga. Ale możemy zobaczyć w nich także wewnętrzne stany proroka. Wszystko to przeżył, służąc Najwyższemu. Teraz Bóg przychodzi do Eliasza w łagodnym powiewie wiatru, w ciszy, która przynosi ukojenie i w której słychać lepiej głos życzliwego Boga. Do takiego spotkania Bóg zaprasza wszystkich zniechęconych i przeżywających kryzys wiary.

Komentarz do psalmu

Słuchanie jest wpisane w proces komunikacji. Ciągle uczymy się tej trudnej sztuki nie tylko w relacjach z ludźmi, ale także z Bogiem. Psalmista postanawia słuchać Boga, bo rozumie, że od tego zależy jego zbawienie. To postanowienie jest synonimem nawrócenia. Nie zawsze bowiem był posłuszny, a skutki odrzucenia słów Boga okazywały się dla niego zgubne.
Bóg ciągle kieruje do człowieka orędzie zbawienia. Kto chce słuchać Boga, co oznacza także „być posłusznym Bogu”, usłyszy i doświadczy treści Jego słów, które nie są jedynie dźwiękiem. Słowo Pana przynosi pokój, zbawienie, sprawiedliwość, szczęście. Człowiek staje się zdolny do ich przyjęcia przez wierność, która z ziemi, czyli z ludzkiego serca wyrasta.

Komentarz do drugiego czytania

Święty Paweł był Apostołem Narodów. Czuł się posłany do głoszenia Ewangelii Chrystusa wśród pogan. Nigdy jednak nie wyrzekł się swojego pochodzenia ani przynależności do Narodu Wybranego. Przeciwnie, chętnie to podkreślał (np. Dz 22, 3; Rz 11, 1; 2 Kor 11, 22; Flp 3, 5). W dzisiejszym fragmencie zaświadcza o swojej miłości do narodu, z którego pochodził. Jej najgłębszym aspektem było pragnienie, aby Żydzi uznali w Jezusie Mesjasza, czyli dopełnili przez wiarę drogi, którą Bóg prowadził ich przez całe pokolenia. 
Bólem dla Apostoła jest fakt, że Jezus został odrzucony przez naród, który z utęsknieniem wyczekiwał spełnienia obietnicy Boga. Chociaż Zbawiciel objawił się w świecie właśnie w narodzie żydowskim, nie został rozpoznany. Święty Paweł gotów jest nawet oddać własne życie, byle tylko zmienić ten stan rzeczy. Apostoł wskazuje nam, na czym polega duchowy aspekt miłości do własnego narodu. Jest nim troska o zbawienie wszystkich rodaków. Naród jest bowiem wspólnotą osób, których wieczny los zależy od relacji do osoby Jezusa Chrystusa i Jego dzieła zbawienia.

Komentarz do Ewangelii

Do niezwykłego spotkania doszło na wodach Jeziora Galilejskiego. Jezus po wodzie przyszedł do apostołów, którzy z trudem próbowali przepłynąć jezioro. Najpierw były lęk i zaskoczenie. Nikt nie spodziewał się zobaczyć Jezusa w środku nocy na jeziorze. Kiedy dał się rozpoznać, Piotr postanowił wyjść Mistrzowi naprzeciw. Zdawał sobie sprawę, że jego ludzkie pragnienie, to za mało, aby odbyć spacer po wodzie. Dlatego poprosił Jezusa o pozwolenie na realizację tak ryzykownego planu.
Tutaj poznajemy wiarę Piotra, wielką, odważną… I jego gorącą miłość do Jezusa. Kto inny mógłby wpaść na pomysł, aby chodzić po wzburzonych falach jeziora? Po przyzwoleniu Jezusa Piotr zrobił ten szaleńczy krok wiary. Tej wiary wystarczyło mu, aby wyjść z łodzi, postawić stopy na wodzie i ruszyć w kierunku Mistrza. Niestety, ta wiara okazała się za mała, aby przetrwać kolejny mocny podmuch szalejącego na jeziorze wiatru.
Wiara, której wystarcza na podjęcie drogi ku Jezusowi, może okazać się za mała, aby tę drogę kontynuować wobec nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności. Nasza wiara musi rosnąć razem z nami, musi z nami kroczyć, musi być świeża. Wczorajsza wiara, dzisiaj nie wystarczy; ani ta, której wystarczyło, by zmierzyć się z dzisiejszymi trudnościami, jutro, wobec nowych wyzwań, może okazać się zbyt mała. Dlatego oprócz Piotrowego wołania: Panie, ratuj!, musimy umiłować prośbę: Panie, przymnóż mi wiary.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Bogusława Zemana SSP

Litania do OpatrznoÅ›ci Boskiej - Ð¿Ñ€ÐµÐ·ÐµÐ½Ñ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ онлайн

Litania do Bożej Opatrzności
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
 
Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi – zmiłuj się nad nami
Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,
Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego,
Opatrzności Boża, drogo do Nieba,
Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw,
Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski,
Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra,
Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych,
Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników,
Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych,
Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie,
Opatrzności Boża, ukojenie serc,
Opatrzności Boża, schronienie udręczonych,
Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia,
Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych,
Opatrzności Boża, wsparcie ubogich,
Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,
Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia,
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
P: Wychwalamy Panie, Twoją świętą Opatrzność.
W: I poddajemy się wszystkim Jej wyrokom.
 
Módlmy się:
 
Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas
i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Szczęść Boże,

na naszym kolejnym modlitewnym spotkaniu rozważać będziemy scenę biczowania Pana Jezusa.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;a
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.
 • Biczowanie Pana Jezusa

Komunia z Bogiem rozpoczyna siÄ™ w chwili stworzenia - Czaso Pismo ...

 

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Mt 27, 15-26 (Mk 15, 1-15; Łk 23, 13-25)

A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu». Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas i na dzieci nasze».Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.

Rozważania

Jezus przed sądem. Przejdź, duszo moja bolesna, drogę, którą przeszedł Ojciec twój ukochany, Jezus, w tych godzinach wielkich cierpień.

Uderzony w domu Annasza, poszedł do domu Kajfasza, gdzie został obrażony, uznany za bluźniercę, króla śmierci. I został zamknięty w więzieniu aż do rana, wystawiony na pogardę, oplucie oraz ciosy bezwstydnych strażników.

Gdy dzień dobiegł końca, ciągnięty przez ulicę trafił przed dwa sądy żydowskie, do rąk Piłata i Heroda. Przez tego ostatniego uznany został za szaleńca. Ubrano go w białą szatę, znieważono i wystawiono na drwiny żądnego krwi ludu.

Kontempluj, duszo moja, Jezusa, zawsze pokornego, zawsze cierpliwego, który da się prowadzić jak łagodny baranek tam, gdzie dręczą go przebiegłość ludzi i wściekłość szatana. Pomyśl, jak w obliczu krzyków, zniewag stał on w ciszy. Jezus milczał, aby dać przykład, że gdy cię oskarżają i oczerniają, musisz zawierzyć się Bogu oraz jego miłości, nie szukać sprawiedliwości, a ciszy. „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją” Iz 53, 7. Tak zyskasz spokój w sercu. Ilu świętych, ilu samotnych, ilu spokojnych skorzystało z tej ciszy Jezusa.

Litości, Panie, litości! Jestem obciążony grzechami, Ty zaś jesteś niewinnością. Mimo to tak bardzo kochasz tych, którzy tak niegodnie Cię traktują, że gotów jesteś za nich umrze. A ja? – Noszę w sobie uczucie rozgoryczenia i odrazy za najdrobniejszą zniewagę… Ty pozwalasz, by wszyscy Cię sądzili, a ja nie chcę być przez nikogo osądzony. Kiedy ujrzę, jak zmienia się moje serce, o nieskończona dobroci?

Wyznaję, mój Boże, mój Zbawicielu, mój Mistrzu, moją niewdzięczność, dumę i pychę. Pragnę z Twoją łaską naśladować Cię i cierpieć w ciszy każdy rodzaj cierpienia oraz zniewagi, jaka mnie spotka. Wybaczam z całego serca tym, którzy mnie obrazili i obrażą. Zwalniam ich, w miłości Twojej, ze zwrócenia odebranego mi honoru i nie chcę już nic innego, jak tylko służyć Ci i kochać Cię. Zniszcz we mnie wszystkie uczucia goryczy oraz zemsty, otwórz serce i duszę moją swoim miłosierdziem, abym kochał Cię bez reszty i kochał w Tobie wszystkich, którzy mnie prześladują, i „cieszył się, że stałem się godny cierpieć dla imienia [Jezusa]” Dz 5, 41.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Pokuta.

Zadanie

Umartw zmysły twojego ciała, z którego mogą rodzić się wady i chciwość, pozbawiając je ulubionego jedzenia, wstając z łóżka wcześniej niż zwykle lub pozostając przez godzinę w kontemplacyjnej ciszy. Zrezygnuj z jakiejś rozrywki. Ćwicz skromność, szczególnie spojrzenia. Nie zaspokajaj ciekawości, którą żywisz wobec innych spraw. Odmów dziś na kolanach różaniec.

Akt strzelisty

O, Maryjo, Pocieszycielko grzeszników, w Tobie pokładam całą nadzieję.

Do następnej soboty!

Wolisz czytać te rozważania w formie papierowej? Kup książkę w księgarni Rosemaria!

Szczęść Boże,

rozpoczynamy dziś nowennę do świętego Rocha o ustanie pandemii.

Nasz patron - Parafia św. Rocha w Jasieńcu

DZIEŃ PIERWSZY – Troska rodziców o macierzyństwo
Rodzice św. Rocha długie lata przeżyli w małżeństwie, jednak nie mieli potomstwo. Gorąco
prosili Boga, aby dał im dzieci, a wszystkie dobre uczynki, posty, jałmużny i umartwienia
ofiarowali w tej intencji. I oto matka Liberia w modlitwie przed obrazem Matki Bożej, otrzymała
znak, że modlitwy ich są wysłuchane. Wkrótce ok. 1295 r. urodził się syn, któremu na chrzcie
dano imię Roch. Takie narodziny zapowiadały coś niezwykłego: dziecko narodziło się bowiem,
gdy rodzice jego byli w podeszłym wieku, a jak mówi legenda – na piersi miało czerwone piętno
w kształcie krzyża. Matka wiedziona przeczuciem uważała, że Pan Bóg przeznacza jej dziecko
do wielkiego dzieła.
Błagajmy Boga o łaskę macierzyństwa i zdrowie dla dzieci:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wspólne prośby do Świętego Rocha:
Powtarzamy wspólnie: Prosimy Cię Święty Rochu
· O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty
· O łaskę przyjmowania woli Bożej
· O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych
· O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania
· O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów
· O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków oczekujących potomstwa
· O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci
· O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby bliźnich
· O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii
· O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie
zabrakło chleba powszedniego
· O zdrowie, opiekę nad polskimi lekarzami weterynarii
· O błogosławieństwo w hodowli zwierząt
· O właściwe traktowanie zwierząt
· O uwolnienie z nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili
· O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym
· O wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą
· O dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną
2
Pieśń: „Zawitaj Rochu”
lub „Rochu Święty”
1. Święty dla twej chwały w gronieśmy się zebrali
Przed Twój ołtarz tak wspaniały byśmy wdzięcznie śpiewali
Ref: Rochu święty nasz patronie
miejże nas w swojej obronie
O to błagamy
Niech choroby zaraźliwej i nagłej śmierci złośliwej
Nigdy nie znamy.
2. Na pamiątkę i z wdzięczności przychodzimy do Ciebie
I ze serca głębokości szczerze wielbimy Ciebie.
3. Rochu święty Twej przyczynie powinniśmy dziękować
Niech Twe imię wdzięcznie słynie żeś nas raczył ratować.
Święty Rochu, nasz niebieski Patronie do Ciebie od pokoleń wierni w trudnych chwilach
życia przychodzą, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas
doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego pełni wdzięczności wołamy:
Dziękujemy Ci Święty Rochu
Wspólne podziękowania:
· Za uzdrowionych z choroby
· Za pocieszonych w chwilach doświadczeń
· Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą
· Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim
· Za wszystkie dzieci naszej parafii
· Za umocnionych w wierze
· Za wszystkich, którzy przekazali nam dar wiary
· Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga
· Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny
· Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą
DZIEŃ DRUGI – Troska o rozwój duchowy dziecka
Św. Roch od niemowlęcych lat zadziwiająco szybko rozwijał swe zalety i cnoty. W
młodości wyrzekał się dóbr, którymi go obdarzali rodzice, nawet nieraz rzeczy niezbędnych.
Przekazywał je potrzebującym, udzielał wsparcia ubogim, pielgrzymom i podróżnym.
Szczególniejszymi jego względami cieszyli się ubodzy. Opiekować się nimi, pocieszać,
dopomagać im, o ile mu sił i środków starczyło, uważał za najświętszy swój obowiązek. Dlatego
ubodzy i opuszczeni traktowali go jak anioła-pocieszyciela.
W intencji wyproszenia łask dla dzieci (wnuków):
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu …
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
DZIEŃ TRZECI – Szacunek dzieci dla rodziców
Ojciec św. Rocha czując bliską śmierć; przywołał syna do siebie. Chociaż poznał już jego
zalety obawiając się, aby pozbawiony ojcowskiej opieki nie zeszedł z drogi prawej, przekazał mu
zbawienne rady na dalszą drogę życia. Zaś św. Roch był młodzieńcem o żywym temperamencie,
z wielkimi zdolnościami i niepospolitej energii. Syn z otwartym sercem na wszelkie dobro i
wielkim szacunkiem dla rodziców przyjął te napomnienia i dochowania ich uroczyście ślubował.
Wkrótce rodzice jego umarli.
W intencji wyproszenia łask dla naszych rodziców, o zachowanie szacunku dla ich rad:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
DZIEŃ CZWARTY – Otwarte serce dla ubogich
Osierocony św. Roch w wieku dwudziestu lat miał świadomość, że może czynić wiele
dobrego. Większą część swego majątku, którego został jedynym właścicielem, rozdał ubogim,
sierotom i wdowom. Odczuwając zaś sam na sobie ciężar osierocenia, hojnie fundował posagi
pozbawionym opieki rodzicielskiej ubogim dziewczętom, wyciągając je nieraz z biedy i nędzy.
Wreszcie po kilku latach zrzekł się całego majątku, żeby doskonale naśladować Jezusa Chrystusa
zachowując dobrowolnie ubóstwo.
W intencji wyproszenia łask otwartego serca dla ubogich:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
DZIEŃ PIĄTY – Poszukiwanie celu życia
Po pewnym czasie św. Roch wyruszył z Francji w pielgrzymkę do miejsc świętych, aby
podbudować i pomnożyć życie w świętości oraz nabrać sił do spełniania uczynków miłosiernych.
W ubogiej szacie pielgrzyma dotarł do Rzymu nawiedzając groby świętych Apostołów Piotra i
Pawła oraz miejsca, w których tylu męczenników oddało życie w obronie wiary. Pielgrzymki te,
a nade wszystko gorąca miłość do Boga, rozpaliły w nim bezgraniczną miłość bliźniego
pobudzając szlachetne pragnienie niesienia ulgi nieszczęśliwym i cierpiącym.
W intencji wyproszenia łaski odczytania swego powołania:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
DZIEŃ SZÓSTY – Troska o chorych
W Rzymie św. Roch ujrzał straszliwe zniszczenia, jakie wyrządziła zaraza we wszystkich
włoskich prowincjach. Przejęty współczuciem dla ofiar epidemii, służył pomocą chorym,
odwiedzał szpitale i domy prywatne, gdzie byli chorzy, niosąc im pomoc i otuchę w cierpieniach.
Bóg pobłogosławił pracy św. Rocha.Jego modlitwy sprawiły liczne cuda. Uleczył wielu
mieszkańców, dotkniętych straszną chorobą; wystarczało mu uczynić znak krzyża nad
nieszczęśliwymi ofiarami, a natychmiast odzyskiwali zdrowie.
W intencji wyproszenia łaski zdrowia dla chorych:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
DZIEŃ SIÓDMY – Cierpliwe znoszenie cierpień
Św. Roch przebywając wśród chorych sam wkrótce zachorował. Była to ciężka próba, gdyż
od nikogo nie otrzymał pomocy. Tego, który innych ratował, nie chciano nawet przyjąć do domu,
wkrótce iw szpitalu zabrakło dla niego miejsca. Św. Roch czując, że jego obecność sprawia
przykrość innym chorym, opuścił miasto czekając samotnie w lesie na śmierć. Ale Pan Bóg
zrządził inaczej – nie zabrał go do siebie, bo jeszcze nie przyszła chwila zapłaty. Św. Roch miał
jeszcze coś zrobić na tym świecie.
W intencji wyproszenia łaski cierpliwości w cierpieniu:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
DZIEŃ ÓSMY – Cudowna pomoc z nieba
Opuszczony przez ludzi, znalazł św. Roch opiekuna w Bogu. Gdy pozostawał samotnie w
lesie, pies pewnego majętnego mieszkańca wioski, przynosił mu przez kilka dni pokarm. Dlatego
na obrazach świętego zazwyczaj widoczny jest pies z chlebem w pysku. Pewnego dnia Gothard,
właściciel tego psa, poszedł za nim i odnalazł św. Rocha. Zdumiony tym wydarzeniem,
zachęcony przez świętego, postanowił naśladować Chrystusa wiodąc życie pokutnicze i
pomagając cierpiącym oraz ubogim bliźnim.
W intencji wyproszenia nawrócenia i niesienia pomocy chorym:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
DZIEŃ DZIEWIĄTY – Przygotowanie na śmierć
Pewnego dnia za natchnieniem Bożym św. Roch wybrał się w powrotną drogę do rodzinnej
Francji. Jednak przekraczając granice państw dzielących go od celu został aresztowany jako
szpieg. Po torturach osadzono go w więzieniu na wiele lat. Święty cały ten czas poświęcił
modlitwie i rozmyślaniom. Czując zbliżającą się śmierć poprosił o kapłana z posługą
sakramentalną. Wezwany ksiądz zauważył w jego celi przedziwną światłość zrozumiał, jak
wielkiego sługę Bożego ma przed sobą.
W intencji wyproszenia łaski dobrego przygotowania do śmierci dla nas i naszych bliźnich:
Ojcze nasz…, Zdrowaś…, Chwała Ojcu…
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś za przyczyną św. Rocha, Wyznawcy, skarby
dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy, czcząc go i
wzywając jego pomocy, od wszelkich chorób ciała, a przede wszystkim od grzechu wolnymi
byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Rochu, módl się za nami.
Wezwania błagalne …. Wspólne podziękowania … s.1-2
MODLITWA DO ŚW. ROCHA PODCZAS ZARAZY
Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.
Modlitwa do Św. Rocha – Patrona od zarazy
Święty Rochu, Ciebie przed
wiekami nasi przodkowie
obrali w czasach zarazy za
patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która
pustoszyła miasta i wioski. Z
tym większą ufnością klękamy
aby błagać o Twoją pomoc i
wstawiennictwo u Pana. Nie
liczymy na nasze zasługi ani
na nasze dobre czyny, ale
tylko na nieskończone zasługi
i miłość Jezusa do nas oraz na
Twoją miłość do Boga
wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim,
która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na
ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i
zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie
wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może
być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni
ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana łaskę zachowania
nas i świata całego od epidemii i skutków koronawirusa.
Ty wiesz nasz święty Patronie, jak bardzo Jezus nasz
Odkupiciel pragnie udzielać nam swoich łask, bo sam będą
tu na ziemi wielokrotnie ich doświadczałeś. Prosimy Cię
wyproś nam u Pana tę łaskę której tak bardzo pragniemy i
tak bardzo potrzebujemy, a my kolejnym pokoleniom
będziemy przekazywać wiarę w Twoje wstawiennictwo za
nami. Amen.
Litania do Świętego Rocha,
Patrona od morowego powietrza.
Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami
Święta Maryjo, – módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konających,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuzkiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od powietrza morowego,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,
Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,
Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,
Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,
Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny Patriarcho ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,
Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,
Boże, w Trójcy świętej jedyny,
Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego,
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świétej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!
Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.
Ikona Świętego Dominika, wzór lwowski - Ikony.com - sklep z ikonami

 

Z Dziejów Zakonu Kaznodziejskiego
Rozmawiał z Bogiem albo o Bogu

 

Dominik odznaczał się tak wielką prawością obyczajów i tak niezwykłą żarliwością o sprawy Boże, że bez trudu można w nim było rozpoznać wybrane naczynie świętości i łaski. Wyróżniała go też niezachwiana równowaga ducha z wyjątkiem chwil, kiedy ogarniało go współczucie i miłosierdzie. Ponieważ zaś radosne serce wyraża się w pogodzie oblicza, dlatego pełna pokoju wewnętrzna postawa objawiała się na zewnątrz w serdeczności i wesołości spojrzenia. 
Wszędzie okazywał się człowiekiem ewangelicznym w słowie i czynie. Za dnia nikt nie był bardziej przyjazny i miły względem towarzyszy i braci; w nocy nikt bardziej oddany czuwaniom i modlitwie. Oszczędny w słowach, rozmawiał albo z Bogiem na modlitwie, albo o Bogu i polecał braciom czynić to samo. 
Często i gorąco prosił Boga, aby dał mu miłość zdolną wyjednywać i przekazywać ludziom zbawienie. Uważał bowiem, że wtedy będzie naprawdę należał do Chrystusa, gdy całkowicie poświęci się zdobywaniu dusz, podobnie jak Zbawca wszystkich, Jezus Chrystus, cały się ofiarował dla naszego zbawienia. W tym celu zgodnie z zamiarem Bożej Opatrzności założył Zakon Braci Kaznodziejów. 
Ustnie i pisemnie często zachęcał braci wymienionego Zakonu, aby stale pogłębiali znajomość Starego i Nowego Testamentu. Nosił zawsze ze sobą ewangelię Mateusza i listy Pawła. Czytał je tak często, że znał je prawie na pamięć.
Dwa albo trzy razy wyznaczany był na stolicę biskupią. Za każdym razem odmawiał, przedkładając ponad biskupstwo życie w ubóstwie z braćmi. Aż do śmierci zachował nietkniętą chwałę dziewictwa. Za wiarę w Chrystusa pragnął doznawać chłosty, ćwiartowania i śmierci. Ojciec święty Grzegorz X powiedział o nim: „Znałem go jako człowieka, który wiernie wypełniał wskazania Apostołów, i nie wątpię, że wraz z nimi dzieli chwałę niebios”.

Święty Dominik

 

Święty Dominik urodził się około 1170 roku w Caleruega w Hiszpanii. Pochodził ze znakomitego rodu kastylijskiego Guzmanów. Jego ojcem był Feliks Guzman, a matką – bł. Joanna z Azy. Miał dwóch braci – bł. Manesa (który wstąpił potem do założonego przez Dominika zakonu) i Antoniego, kapłana diecezjalnego. Gdy Dominik miał 14 lat, rodzice wysłali go do szkoły w Palencji. Następnie studiował w Salamance. W 1196 roku, po ukończeniu studiów teologicznych, przyjął święcenia kapłańskie i wkrótce został mianowany kanonikiem katedry w Osmie. Pięć lat później został wiceprzewodniczącym tej kapituły. Gorliwie pracował tam nad sobą i nad bliźnimi, głosząc im słowo Boże.

Święty DominikKról Kastylii, Alfons IX, wysłał biskupa diecezji, w której pracował Dominik, Dydaka, z poselstwem do Niemiec i Danii. Dydak był przyjacielem Dominika, dlatego też przyszły święty towarzyszył biskupowi w podróży, w czasie której znalazł się w okolicach Szczecina i polskiego Pomorza. Dominik był świadkiem najazdu pogańskich Kumanów z Węgier na Turyngię. Wkrótce po zakończeniu powierzonej im misji udał się do Rzymu, by prosić Innocentego III o zezwolenie na pracę misyjną wśród Kumanów. Papież jednak takiej zgody nie udzielił.
Wracając do Hiszpanii, Dydak i Dominik zetknęli się w południowej Francji z legatami papieskimi, wysłanymi tam do zwalczania powstałej właśnie herezji albigensów i waldensów. Sekta ta pojawiła się ok. 1200 r. w mieście Albi. Jej członkowie zaprzeczali ważnym prawdom wiary, m.in. Trójcy Świętej, Wcieleniu Syna Bożego, odrzucali Mszę świętą, małżeństwo i pozostałe sakramenty. Burzyli kościoły i klasztory, niszczyli obrazy i krzyże.

Święty Dominik

W porozumieniu z legatami Dominik postanowił oddać się pracy nad nawracaniem odszczepieńców. Do tej akcji postanowił włączyć się bezpośrednio także biskup Dydak. Ponieważ heretycy w swoich wystąpieniach przeciwko Kościołowi atakowali go za majątki i wystawne życie duchownych, biskup i Dominik postanowili prowadzić życie ewangeliczne na wzór Pana Jezusa i Jego uczniów. Chodzili więc od miasta do miasta, od wioski do wioski, by prostować błędną naukę i wyjaśniać autentyczną naukę Pana Jezusa. Innocenty III zatwierdził tę formę pracy apostolskiej. W centrum herezji znajdowało się miasto Prouille, położone pomiędzy Carcassonne a Tuluzą. Tam Dominik założył klasztor żeński, w którym życie zostało oparte na całkowitym ubóstwie.
Pojawiły się pierwsze sukcesy. Niebawem biskup musiał powrócić do swojej diecezji. Natomiast do Dominika dołączyło 11 cystersów, którzy postanowili wieść podobny tryb życia apostolskiego. Z nich właśnie w 1207 r. powstał zalążek nowej rodziny zakonnej. W tym samym jednak roku papież ogłosił przeciwko albigensom i waldensom zbrojną krucjatę na wiadomość, że heretycy ruszyli na kościoły, plebanie i klasztory, paląc je i niszcząc. To skomplikowało pracę apostolską Dominika. Wtedy Dominik zwiększył posty, umartwienia, częściej się modlił. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że okazyjnie werbowani do tej akcji kapłani często nie byli do niej wystarczająco przygotowani. Wielu zniechęcał prymitywny rodzaj życia i połączone z nim niewygody.
Dominik wybrał więc spośród swoich współtowarzyszy najpewniejszych. Na jego ręce złożyli oni śluby zakonne w 1215 r. Tak powstał Zakon Kaznodziejski – dominikanów. Jego głównym celem było głoszenie słowa Bożego i zbawianie dusz. Założyciel wymagał od zakonników ścisłego ubóstwa, panowania nad sobą i daleko idącego posłuszeństwa. Dzięki poparciu biskupa Tuluzy, Fulko, w Tuluzie powstały wkrótce aż dwa klasztory dominikańskie, które miały za cel nawracanie albigensów i waldensów. W tym samym roku odbył się Sobór Laterański IV. Dominik udał się wraz ze swoim biskupem, Fulko, do Rzymu. Innocenty III po wysłuchaniu zdania biskupa Tuluzy ustnie zatwierdził nową rodzinę zakonną.
Zaraz po powrocie z soboru (1216) Dominik zwołał kapitułę generalną, na której przyjęto za podstawę regułę św. Augustyna i konstytucje norbertanów, którzy wytyczyli sobie podobny cel. Wprowadzono do konstytucji jedynie te zmiany, które w zastosowaniu do specyfiki zakonu okazały się konieczne. Kiedy Dominik po odbytej kapitule ponownie udał się do Rzymu, papież Innocenty III już nie żył (+ 1216). Bóg pokrzepił jednak Dominika tajemniczym, proroczym snem: pojawili mu się Apostołowie św. Piotr i św. Paweł, i zachęcili go, by na cały świat wysyłał swoich synów duchowych jako kaznodziejów. Dlatego kiedy tylko powrócił do Tuluzy, rozesłał grupę 17 pierwszych zakonników: do Hiszpanii, Bolonii i do Paryża. W dniu 22 grudnia 1216 r. papież Honoriusz III zatwierdził nowy zakon. Co więcej, wydał polecenie dla biskupów, by udzielili nowej rodzinie zakonnej jak najpełniejszej pomocy.
Dominik założył również zakon żeński, zatwierdzony przez Honoriusza III dwa lata później.

Święty DominikKapituła generalna w Bolonii w 1220 r. odrzuciła z reguły i z konstytucji to wszystko, co okazało się nieaktualne. W miejsce odrzuconych wstawiono nowe artykuły, wśród których znalazł się między innymi ten, że zakon nie może posiadać na własność stałych dóbr, ale że ma żyć wyłącznie z ofiar. W ten sposób zakon wszedł do rodziny zakonów mendykanckich (żebrzących), jakimi byli w XIII w. franciszkanie, augustianie, karmelici, trynitarze, serwici i minimi.
W 1220 r. kard. Wilhelm ufundował dominikanom w Rzymie klasztor przy bazylice św. Sabiny, który odtąd miał się stać konwentem generalnym zakonu. Niemniej hojnym okazał się sam papież, który ofiarował dominikanom własny pałac. Tutaj właśnie Dominik miał wskrzesić bratanka kardynała Stefana z Fossanuova. Przed śmiercią Dominik przyjął do zakonu i nałożył habit św. Jackowi i bł. Czesławowi, pierwszym polskim dominikanom. Wysłał też swoich synów do Anglii, Niemiec i na Węgry.
Dominik odbywał częste podróże, głosząc Ewangelię i organizując wykłady z teologii. Zakładał nowe klasztory zakonu, który bardzo szybko się rozpowszechnił. W 1220 r. Honoriusz III powołał Dominika na generała zakonu.

Święty DominikDominik prowadził pracę misyjną na północy Włoch. Wyczerpany pracą w prymitywnych warunkach, wrócił do Bolonii. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Miejcie miłość, strzeżcie pokory i nie odstępujcie od ubóstwa”. Zmarł 6 sierpnia 1221 r. na rękach swych współbraci. W jego pogrzebie wziął udział kardynał Hugolin i wielu dygnitarzy kościelnych. Dominik został pochowany w kościele klasztornym w Bolonii, w drewnianej trumnie, w podziemiu (w krypcie) tuż pod wielkim ołtarzem. Jego kult rozpoczął się zaraz po jego śmierci. Notowano za jego wstawiennictwem otrzymane łaski. Dlatego papież Grzegorz IX nakazał rozpocząć proces kanoniczny. Po jego ukończeniu wyniósł sługę Bożego do chwały świętych w 1234 r.
Dominik odznaczał się wielką prawością obyczajów, niezwykłą żarliwością o sprawy Boże oraz niezachwianą równowagą ducha. Potrafił współczuć. Jego radosne serce i pełna pokoju wewnętrzna postawa uczyniły z niego człowieka niebywale serdecznego. Oszczędny w słowach, rozmawiał z Bogiem na modlitwie albo o Nim z bliźnimi. Żył nader surowo. Bardzo cierpliwie znosił wszelkie przeciwności i upokorzenia.

Imię Dominik pochodzi od łacińskiego dominicus, co znaczy Pański, należący do Boga. Przed św. Dominikiem imię to było znane, ale właśnie Dominik Guzman spopularyzował to imię w całej Europie.
Największą zasługą św. Dominika i pamiątką, jaką po sobie zostawił, jest założony przez niego Zakon Kaznodziejski. Zakon dał Kościołowi wielu świętych. Wśród nich do najjaśniejszych gwiazd należą św. Tomasz z Akwinu (+ 1274), doktor Kościoła, św. Rajmund z Penafort (+ 1275), św. Albert Wielki (+ 1280), doktor Kościoła, św. Wincenty Ferreriusz (+ 1419), św. Antonin z Florencji (+ 1459), papież św. Pius V (+ 1572), św. Ludwik Bertrand (+ 1581), św. Katarzyna ze Sieny (+ 1380), doktor Kościoła i patronka Europy, oraz św. Róża z Limy (+ 1617). Zakon położył wielkie zasługi na polu nauki, wydając uczonych na skalę światową w dziedzinie teologii, biblistyki czy liturgii. Kiedy zostały odkryte nowe lądy, dominikanie byli jednymi z pierwszych, którzy na odkryte tereny wysyłali swoich misjonarzy.

Herb Zakonu Kaznodziejskiego
W ikonografii św. Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego atrybutami są: gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia – czasami złota, księga, podwójny krzyż procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe łaty trzymający pochodnię w pysku (symbol zakonu: Domini canes – „Pańskie psy”), różaniec.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką * i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W Medziugorju Matka Boża wskazuje na prawdziwy dzień swoich urodzin, który przy

 
Kościół obchodzi liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 września, jest to Święto mające swoje źródło w tradycji z VII wieku. Nie jest ono jednak wyznaczone z uwagi na prawdziwy dzień Jej narodzin, który był dla Kościoła nieznany.
W Medziugorju Matka Boża wskazuje na prawdziwy dzień swoich urodzin, który przypada właśnie 05 sierpnia.

Dlatego ani Rząd w Polsce, ani biskupi rządzący Episkopatem nie chcą uznać Pana Boga Jezusa Chrystusa Jedynego Ratunku na życie w Polsce i na świecie KRÓLEM POLSKI bo są w zmowie wrogiej i by nie mogli czynić zła, niewoli dla ludzi i rządzić po diabelsku.

OD DZIŚ NIE ZROBISZ ZAKUPÓW BEZ MASECZKI JUTRO BEZ SZCZEPIONKI POJUTRZE BEZ CHIPA ?

XXI wiek – wiekiem „antykatolickiego postępu”. Newsletter PCh24.pl.

pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
numer 312

WYDARZENIA | OPINIE | PCH TV


Bogdan Dobosz

XXI wiek stał się we Francji widownią zmasowanych ataków na obiekty związane z chrześcijaństwem. Raport MSW w 2019 roku ocenił liczbę tzw. „aktów antychrześcijańskich” na 1063 takie przypadki. Ponad tysiąc ataków rocznie odnotowywano także w latach poprzednich.

bp Athanasius Schneider

W historii Kościoła nigdy wcześniej nie było takiego okresu, w którym Sakrament Eucharystii byłby poddawany tak wielkim nadużyciom – i to w sposób tak bardzo alarmujący, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich pięciu dekad, a zwłaszcza od czasu oficjalnego wprowadzenia – i zatwierdzenia przez papieża – praktyki udzielania Komunii św. na rękę w roku 1969. Nadużycia te są jeszcze potęgowane wskutek rozpowszechnionej w wielu krajach praktyki regularnego przystępowania do Komunii Świętej przez wiernych, którzy od wielu lat nie przystępowali do sakramentu Pokuty i Pojednania.

prof. Grzegorz Kucharczyk

Profanacja figury Zbawiciela przy bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przez komando wojujących bezbożników jest nie pozostawiającą żadnych złudzeń odpowiedzią na pojawiające się od początków pandemii pytanie: czy zaraza będzie czasem przemiany, nawrotem do Pana?

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM

Można nas także wesprzeć poprzez tradycyjną formę przelewu bankowego. Wystarczy użyć danych znajdujących się poniżej.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

PlusBank24
69 1680 1062 0000 3000 1249 4730

BARDZO PROSIMY O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU „NA DZIAŁALNOŚĆ PCH24.PL


Czas powtórzyć po raz kolejny to, czego wielu nie chce do siebie dopuścić. TO JEST WOJNA! Tęczowa flaga nie jest żadnym symbolem tolerancji, ale jest symbolem wojny wymierzonej kulturze chrześcijańskiej i resztkom chrześcijańskiej cywilizacji. Ten straszliwy obrazek flagi wetkniętej w pomnik umęczonego Zbawiciela sprzed kościoła Świętego Krzyża, jak również obraz sprzed roku, kiedy to aktywiści LGBT wpisali tęczę w aureolę Matki Bożej udowadnia tę oczywistość po raz kolejny.

Warto zastanowić się, jak środowiska lewicowe byłyby oburzone, gdyby bluźniercza profanacja, jaka miała miejsce na Krakowskim Przedmieściu, na pomniku Chrystusa dźwigającego Krzyż, została dokonana w stosunku do symboli związanych z islamem czy judaizmem. Jaki byłby wtedy rwetes, jakie rozdzieranie szat…

– W tym tygodniu policja jak i służby sanitarne będą wykonywać kontrole w sklepach i sprawdzać, czy personel i klienci noszą maseczki. Należy zasłaniać nos i usta – powiedział w poniedziałek na antenie Polskiego Radia Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Holenderski rząd zdecydował, że wycofuje się z zalecania obywatelom noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Uznano bowiem, że nie ma dowodów na ich skuteczność, a nieumiejętne używanie maseczek tylko zwiększa zagrożenie zarażenia koronawirusem.

Zamieszczona w internecie wypowiedź Rafała Trzaskowskiego na temat obchodów rocznicy powstania warszawskiego wpisuje się w ciąg prowokacji serwowanych ostatnio z dużą intensywnością przez środowiska skrajnej lewicy.

Władze Katalonii postanowiły ukarać archidiecezję Barcelony za przekroczenie limitu 10 osób na Mszy św. w intencji ofiar pandemii koronawirusa, która została odprawiona w ubiegłą niedzielę w bazylice Sagrada Familia. Jednocześnie zaapelowano do duchownych, aby zgodzili się na… otwarcie bazyliki dla turystów tak, aby jednorazowo mogło przebywać w świątyni 1700 osób.
Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo,

aktywiści LGBT dokonali obrzydliwej profanacji!

Tęczowi bandyci zbezcześcili figurę Pana Jezusa przed kościołem św. Krzyża w Warszawie. Zrobili to na kilka dni przed rocznicą wybuchu powstania warszawskiego, w trakcie którego ten sam pomnik Zbawiciela upadł na ulicę i leżał pośród gruzów. To ich odpowiedź na naszą kampanię „Stop pedofilii”.

Profanacja

„To szturm! To atak! To tęcza”! (…) Jeb**e się ignoranci.”

Zadeklarowała „tolerancyjna” grupa LGBT, która dokonała profanacji. Jak oficjalnie podają na swojej stronie, zamierzają dokonywać kolejnych aktów wandalizmu i profanacji tak długo aż należące do naszej Fundacji samochody pokazujące prawdę o ideologii LGBT i „edukacji” seksualnej nie znikną z ulic.

Ci sami ludzie, którzy dopuścili się tego ohydnego aktu, stoją za niedawnym napadem na naszych wolontariuszy w Warszawie. Bandyci LGBT w biały dzień napadli na naszych kierowców w centrum stolicy. Poturbowali jednego z nich i zdewastowali naszą furgonetkę, która wyjaśniała mieszkańcom miasta na czym polegają pedofilskie Standardy Edukacji Seksualnej, według których lobby LGBT zamierza deprawować seksualnie nasze dzieci w szkołach.

Gdy po napadzie rozpętała się medialna burza, organy ścigania postanowiły namierzyć sprawców tego czynu. Policja zatrzymała niedawno podającego się za kobietę Michała Sz., jednego z głównych prowodyrów napaści na naszych działaczy. W trakcie zatrzymania stawiał on czynny opór policjantom i ubliżał słownie funkcjonariuszom. Niedługo później usłyszał zarzuty. Pomimo tego, że środowisko Michała Sz. publicznie zapowiadało kolejne akty przemocy i agresji, sąd odrzucił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie i… puścił tęczowego bandytę wolno.

Proszę Państwa, po profanacji warszawskiego pomnika Pana Jezusa widać wyraźnie do czego prowadzi pobłażanie agresywnym i bezczelnym przestępcom należącym do lobby LGBT. Po ataku na naszych wolontariuszy policja nawet nie ścigała sprawców, pomimo że uciekli do opuszczonej kamienicy znajdującej się 100 metrów od komisariatu. Dopiero afera medialna sprowokowała odpowiednie służby do słabej reakcji, która w żadnym wypadku nie jest wystarczająca. Znane są personalia tęczowych bandytów, gdyż chwalą się swoimi przestępczymi dokonaniami w internecie. Nikt jednak nie kwapi się aby podjąć przeciwko nim zdecydowanie działania. Zamiast tego, otrzymują oni wsparcie.

Niedawno brali oni udział w szkoleniu z metod działalności organizacji anarchistycznych i terrorystycznych sfinansowanym przez władze miasta Warszawa. Powiązane z nimi środowiska otrzymują od władz stolicy setki tysięcy złotych na promocję homoseksualizmu i oswajanie społeczeństwa z perwersjami seksualnymi. W tym samym czasie przeciwko nam skierowana jest nie tylko przemoc fizyczna ale również machina biurokratyczna, której celem jest uniemożliwienie nam działalności.

Kilka dni temu radykalni i skrajni działacze należącej do lobby LGBT partii Razem złożyli w warszawskim ratuszu podpisy pod projektem uchwały zakazującej naszych akcji samochodowych na terenie stolicy! Jeśli uchwała zostanie przegłosowana przez Radę Miasta Warszawa, to nasze antyaborcyjne i antypedofilskie samochody nie będą mogły więcej wyjechać na ulice.

„Chcemy Warszawy przyjaznej dla wszystkich. Chcemy Warszawy wolnej od nienawiści.”

Napisali organizatorzy wymierzonej w naszą Fundację akcji uchwałodawczej.

Proszę Państwa, właśnie na tym polegają kłamstwa i manipulacje wynikające z tęczowej ideologii. W trakcie gdy jedni aktywiści LGBT nawołują do zaprzestania nienawiści, ich koledzy z innych grup LGBT dokonują bandyckich napadów na naszych wolontariuszy. W tym samym czasie gdy domagają się miasta przyjaznego dla wszystkich, próbują wyrzucić innych z miejskiej przestrzeni publicznej. Tak w praktyce wygląda tęczowa „tolerancja”. To jedynie propagandowy slogan, którego celem jest wywołanie zamieszania w umysłach Polaków i doprowadzenie do bierności naszego społeczeństwa w obliczu zagrożenia. Wiele lat temu udało im się już zastraszyć narody państw zachodu. Dzisiaj widzimy do czego to doprowadziło.

Nawet półtora roku więzienia będzie groziło za „dyskryminację” ze względu na tzw. „orientację seksualną”. Domaga się tego lobby LGBT, stojące za skandalicznym projektem ustawy, nad którym trwają obecnie prace w parlamencie Włoch. Celem ustawy jest wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa – „homotransfobii”! Wiedzą Państwo na czym ma ono polegać? Tego projekt już nie precyzuje. W praktyce do więzienia będzie można więc trafić za jakąkolwiek krytykę ideologii LGBT lub mówienie prawdy np. na temat epidemii HIV wśród homoseksualistów. Co więcej, jak donoszą media, oprócz aresztu za „homotransfobię” przewidziano także takie kary jak odebranie prawa jazdy i paszportu, zakaz wychodzenia z domu po pewnej godzinie czy nakaz odbycia prac społecznych na rzecz organizacji LGBT!

„I tak powinno być wszędzie. Homofobia to zbrodnia i powinna być karana z całą surowością”.

To tylko jeden z wielu komentarzy polskich aktywistów LGBT, którzy cieszą się z projektu ustawy forsowanej właśnie we włoskim parlamencie. Tęczowe lobby nie ukrywa, że takie same „prawo” powinno zostać wprowadzone w całej Polsce. Jednym z kroków do uczynienia tego jest projekt uchwały, który ma zakazać nam akcji na terenie Warszawy.

Jeszcze dalej niż Włochy poszła Holandia. Niedawno zakaz krytyki LGBT wpisano do… konstytucji tego kraju! Poprawkę przegłosowano 30 czerwca. Nie mam wątpliwości, że gdy tylko będzie to możliwe, podejmą takie próby również w naszym kraju.

Zakaz wszelkiej krytyki homoseksualizmu oraz innych perwersji seksualnych to jeden z kluczowych punktów, o które walczy lobby LGBT. W tym samym czasie te same środowiska głośno domagają się poszanowania „tolerancji”. Jak ona wgląda w praktyce?

Bandyci LGBT intensyfikują fizyczną agresję wobec naszych wolontariuszy – pobicia, zastraszania, podżegania do morderstwa. Demolują także nasze mienie – billboardy, samochody, plakaty, megafony itp. Za pomocą tych środków pokazujemy Polakom czym jest ideologia LGBT i powiązana z nią „edukacja” seksualna. Regularnie profanowane i bezczeszczone są katolickie symbole, w szczególności wizerunki Pana Jezusa, Matki Bożej i Najświętszego Sakramentu. Do tego samego dochodzi na zarządzanych przez aktywistów LGBT grupach w mediach społecznościowych. Tęczowi profanatorzy co chwilę wymyślają kolejne sposoby na znieważenie chrześcijan i chwalą się tym w internecie. Na zachodzie sprawy poszły już o wiele dalej.

Tylko w tym roku we Francji spłonęło już 9 kościołów. Rok temu podpalono 2 katedry i 13 kościołów. Jak podają francuskie służby, każdego roku dochodzi tam do ok. 800 (!) aktów wandalizmu w kościołach i sytuacja się pogarsza. Podobnie ma być w Polsce.

„Na razie płoną katedry, na księży przyjdzie czas.”

Zadeklarował jakiś czas temu publicznie jeden z polskich aktywistów LGBT, po tym jak w ramach „Dnia bezpiecznej aborcji” podpalono katedrę w Meksyku. W ten sposób tęczowe lobby chce za pomocą gróźb, przemocy i aktów nienawiści zastraszyć wszystkich, którzy ośmielą się stanąć mu na drodze.

Proszę Państwa, trwa prawdziwa wojna. Jej stawką jest przyszłość naszego narodu, naszych dzieci, naszego społeczeństwa. Wojna, którą możemy wygrać tylko jeśli obudzimy sumienia Polaków, dotrzemy do nich z prawdą o zagrożeniu i zmobilizujemy do działania.

Walka trwa

Temu służy nasza ogólnopolska akcja „Stop pedofilii”, której celem jest mówienie czym jest ideologia LGBT i „edukacja” seksualna. To akcja, która wywołuje furię tęczowych bandytów.

W związku z eskalacją przemocy chcemy zintensyfikować naszą akcję i dotrzeć z prawdą do kolejnych Polaków. W najbliższym czasie chcemy w tym celu przeprowadzić kolejne jazdy antypedofilskich furgonetek, których tak bardzo nienawidzą aktywiści LGBT i dążą do ich fizycznej likwidacji. Koszt akcji zwiększa się gdyż chcemy zwiększyć bezpieczeństwo naszych kierowców i wolontariuszy biorących udział w tej kampanii. Aby dalej ją prowadzić, potrzebujemy ok. 8 000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty aby walczyć o sumienia i umysły Polaków, docierając do nich z prawdą o ideologii LGBT zanim dotrze do nich propaganda tęczowego i deprawacyjnego lobby.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Profanacja figury Pana Jezusa w Warszawie „to nasze wezwanie do walki” – oświadczyli bandyci LGBT, którzy dokonali tego aktu. Nie ukrywają oni, że kolejne tego typu wydarzenia będą się nasilać.

Celem tych działań jest wywieranie presji na naszą Fundację abyśmy zaprzestali naszych działań. Nie zamierzamy tego zrobić i ugiąć się przed szantażem. Jednak do dalszego działania potrzebujemy Państwa wsparcia, na które bardzo liczę.

Serdecznie Państwa pozdrawiam,

Mariusz Dzierżawski

Fundacja Pro – Praw

Eter tv stan wojenny w Polsce Reset 676 znaki kataklizmu

Polacy są sami winni takiego stanu w Polsce wybierając mordercę – najgorszego wroga Narodu Polskiego na prezydenta Polski – Andrzeja Dudę – pachołka Izraela, który posługuje się Szumowskim, Morawieckim i innymi podobnymi do nich i już sprzedał nasze Kopalnie za miliardy a komu? Tylko oni wiedzą, Nikt by nie miał nic przeciwko Żydom, bo jeśli są w Polsce, to powinni pracować na rozwój przemysłu i każdej gałęzi gospodarki Polskiego, a oni kradną, bo komu dali te miliardy za kopalnie? Jeszcze będziecie płakać wy samobójcy Polacy bo już sobie życie odbierają –  nie dają rady z podatkami grabieżców i złodziei. Czy widzieliście Żyda ciężko pracującego w jakimś państwie? Oni chcą tylko rządzić po diabelsku bo nienawidzą Boga Trój Jedynego.

Eter tv stan wojenny w Polsce Reset 676 znaki kataklizmu
https://www.youtube.com/watch?time_continue=438&v=ZmfNyqfuNV8&feature=emb_logo

Co z podatkiem katastralnym – czy warto stawiać opór?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fS1VCUmBYIU&feature=emb_logo

Szokująca zapowiedź Szumowskiego! Bez maseczki nie zrobisz zakupów! Wrócą obostrzenia?
https://www.youtube.com/watch?v=9vKQZWHVvwY

DONOS na księdza Kneblewskiego. Powód? Prawda o COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=UmcHm953QEA&feature=emb_logo

Skandaliczne słowa! Antoni Macierewicz vs. Grzegorz Braun
na Komisji Obrony
https://www.youtube.com/watch?v=Dv7NnjxoZOk

Polacy teraz powinni sądzić wszystkich wrogów politycznych Narodu Polskiego – prezydenta A.Dudę za sprzedaż Kopalni i inne sprzedaże wcześniejsze. Morawieckiego za spredaż dzieci polskich  z Domów Dziecka na sex i organy, bo skąd ma te miliony? Za kradzież złota z Anglii – przywiózł po kryjomu złoto i gdzie ono jest, czy powiedział jego właścicielom Polakom gdzie go złożył?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Prokurator Grzegorz Derwisz
Prokuratura Okręgowa w Krakowie

Na podstawie Artykułu 160. § 1. Kodeksu Karnego głoszącego „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
OSKARŻAM
Łukasza Szumowskiego o przestępstwo noszące znamiona zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim.

W celu ułatwienia reelekcji Andrzeja Dudy na stanowisku Prezydenta RP, Łukasz Szumowski podjął cały szereg działań mających służyć spacyfikowaniu Narodu Polskiego poprzez wykorzystanie światowej paniki związanej z rzekomym wirusem i wmówienie Polakom, że epidemia SARS CoV-2 dotarła do Polski.
Jednak – po osiągnięciu zamierzonego celu – Łukasz Szumowski dalej terroryzuje Społeczeństwo Polskie KŁAMIĄC dalej – że w Polsce panoszy się jakaś epidemia.
W tym celu rozgłasza wraz ze swoimi współpracownikami KŁAMSTWA, że gdzieś wykryto zarażonych na SARS CoV-2.
I z tego powodu BEZPRAWNIE zmusza Polaków do noszenia maseczek na twarz, które nie tylko powodują zatrucie organizmu wydychanym dwutlenkiem i tlenkiem węgla, ale w gorące dni są siedliskiem wszelkich szkodliwych dla organizmu człowieka bakterii.
Konsekwencje przymusu noszenia maseczek ujawnią się dopiero po latach. Ale ja NIE POZWOLĘ NA TO, by taki DEGENRAT jak Łukasz Szumowski niszczył zdrowie Polaków. Jest faktem bezdyskusyjnym, że Ministerstwo Zdrowia NIE DYSPONUJE ŻADNYMI TESTAMI NA SARS CoV- 2, bo takie testy nie istnieją nigdzie na świecie!
Wraz z niniejszym oskarżeniem załączam otrzymanie z Ministerstwa Zdrowia rzekome „certyfikaty” na testy podobno stosowane w Polsce.
Większość z tych testów powstała co najmniej kilkanaście lat temu i służyły kiedyś TYLKO do badań laboratoryjnych. A tegoroczne testy mają w swoim opisie informację, że „dodatni wynik testu wcale nie oznacza, że jest się zarażonym SARS CoV-2.” Z kolei „negatywny wynik testu wcale nie oznacza, że nie jest się chorym na SARS CoV-2”. A więc te testy NICZEGO nie wykazują!
W Internecie można trafić na informacje, że te rzekome „testy na covid-19” wykrywały tą „chorobę” nawet u roślin, albo u zwierząt. Oczywiście bezobjawowo.
Ponieważ te testy nie dowodzą ŻADNEJ choroby – to dla przedłużenia terroru policyjnego Minister Zdrowia zaczął wmawiać Polakom „chorobę bezobjawową”.

Jakim trzeba być KRETYNEM, aby uwierzyć w takie brednie.
Człowiek nie wykazujący żadnych objawów chorobowych ma być chorym tylko dlatego, że jakiś pseudotest to wykazuje?
Nie mogę wykluczyć, że Łukasz Szumowski chce w ten sposób zakryć fakt, iż dokonał wielkiego przestępstwa gospodarczego, bo za ogromne pieniądze zakupił całkowicie bezwartościowe „testy” – podobnie jak wcześniej – bezwartościowe maseczki na twarz. Ja bym przełknął straty gospodarcze Państwa na ogromną skalę.
Ale zbrodni ludobójstwa mu nigdy nie podaruję.
Była w styczniu bieżącego roku bardzo niebezpieczna epidemia infekcji dróg oddechowych, którą przeszły setki tysięcy Polaków – w tym wiele małych dzieci.
Ale wtedy Łukasz Szumowski zajęty był lansowaniem się z Prezydentem RP i nawet nie zauważył tego faktu.
Rozzuchwalony pełną bezkarnością za wszystkie ZBRODNIE – jakich dokonał w okresie terroru pandemiowego, Łukasz Szumowski odgraża się dziś, że to dopiero początek bezprawia. Już zapowiada „nawrót epidemii”, albo też „drugą falę epidemii” – której w Polsce nie było!
Jest rzeczą oczywistą, że w dalszym ciągu będzie prowadził terror i pozbawiał praw publicznych Obywateli Polski.
Za to – czego do tej pory dokonał Łukasz Szumowski – grozi mu połowa artykułów Kodeksu Karnego.
Mam nadzieję, że poniesie za to kiedyś konsekwencje.
Ja koncentruję się na obecnej zbrodni ludobójstwa poprzez zmuszanie Polaków do samo-zatruwania wydychanym powietrzem i samo-zatruwania bakteriami rozwijającymi się na maseczkach.
Wraz z Łukaszem Szumowskim przed Sądem winien stanąć też Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Komendant Główny Policji.
A także WSZYSCY OSZUŚCI z dyplomami medycznymi, którzy KŁAMIĄ na temat jakiejś pandemii i tym samym utwierdzają Polaków w strachu przed niewidzialną chorobą.
Co to jest SARS CoV-2?
Nie mam zielonego pojęcia: co wydarzyło się w Chinach?
Ale na wieść o masowych zgonach we Włoszech – już w marcu pisałem w niezależnych mediach, że we Włoszech dokonywane są MORDY MEDYCZNE na pacjentach!
Do wniosku takiego doszedłem – gdy przeczytałem o „procedurach medycznych” stosowanych wobec chorych.
Moje słowa potwierdził później najwybitniejszy włoski wirusolog o międzynarodowej renomie profesor Giulio Tarro, który został nagrodzony w Ameryce Tytułem, „najlepszego wirusologa roku”, a w 2015 roku był Kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie Medycyny.
Pacjenci we Włoszech MORDOWANI byli przez podanie czystego tlenu do respiratorów.
Giulio Tarro wspólnie z Pasquale Mario Bacco i Prokuratorem Angelo Giorgianni założyli Stowarzyszenie L’Eretico, które złożyło w Wysokim Trybunału Sprawiedliwości UE akt oskarżenia przeciwko Państwu Włoskiemu o wszystkie zbrodnie dokonane w czasie rzekomej „walki z pandemią”.
Pasquale Mario Bacco mówi bez ogródek:
„Zabijaliśmy, choć w dobrej wierze, pacjentów na oddziale intensywnej terapii. Nie wykonując sekcji zwłok, nie wiedzieliśmy, co wirus wywołuje w organizmie, błędnie myśleliśmy, że działa on na poziomie płuc, podczas gdy uszkodzenie było na poziomie naczyniowym, a później w narządach.
Nie stosowaliśmy środków przeciwzapalnych, hydroksychlorochiny i heparyny, o których wiemy dzisiaj, że są fundamentalne, podczas gdy „spalaliśmy” tkanki płuc przy głębokiej wentylacji.
” We Włoszech wprowadziliśmy karę śmierci, umożliwiając zakażonym pacjentom kontakt z głównym celem wirusa, czyli osobami starszymi i pacjentami ze współistniejącymi patologiami w RSA. Skazaliśmy ich nie tylko na śmierć, ale także na straszliwą śmierć w absolutnej samotności.”
O maskach na twarz wypowiada następujące słowa:
” Maski w obecnych temperaturach tworzą prawdziwe podłoże hodowlane mikroorganizmów przed nosem i ustami, wraz z rozwojem bardzo niebezpiecznej koncentracji mikroorganizmów gotowych do rozprzestrzeniania się w naszym ciele.
Ponadto noszenie masek przez wiele godzin powoduje hiperkapnię, czyli większe stężenie dwutlenku węgla i deficyt tlenu, co bardzo spowalnia reakcje; wyobraź sobie, jak niebezpieczne jest takie działanie. Hiperkapnia determinuje i nasila kwasicę komórkową, która stanowi najlepszą pożywkę do rozwoju raka.”
To wypowiedź ludzi wykształconych, którzy nie proponują – jak Łukasz Szumowski w wywiadzie z 24 lutego br „doustnego stosowania maseczek”.
W sprawie ewentualnych szczepień na SARS CoV-2 Pasquale Mario Bacco wypowiada następujące słowa:
” Zawsze byłem szczepiony. Uważam, że szczepionki odegrały fundamentalną rolę w rozwoju ludzkości. Ale ta szczepionka przeciwko ciągle zmieniającemu się wirusowi RNA to kolosalne oszustwo.”
O przyszłej „szczepionce” na koronawirusa stwierdził, że:
„To tylko kolosalna operacja gospodarcza zaaranżowana przez lobby farmaceutyczne.”
Całość tego wywiadu można przeczytać na stronie:
http://www.lindro.it/coronavirus-cov…

Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że media donosiły o bardzo dużej liczbie zgonów wśród personelu medycznego we Włoszech.
Zapomniały tylko dodać, że te zgony były skutkiem nieprzerwanego noszenia masek na twarzy i zatrucia organizmów lekarzy, oraz pielęgniarek.
Jako dziennikarz niezależnych mediów zwróciłem się w czerwcu do Ministra zdrowia o podanie: jakie testy używane są do wykrycia SARS CoV-2? i poprosiłem o podanie certyfikatów na te testy.
Dopiero po ponownym piśmie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o przymuszenie do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w Trybie prawa prasowego, otrzymałem listę testów i całkowicie niewiarygodnych certyfikatów na te produkty. Wynika z nich, że te testy wskażą wynik dokładnie taki – jakiego oczekuje badający. Są więc to testy kompletnie niewiarygodne i podawanie liczby rzekomo zarażonych w Polsce na covid-19 jest OSZUSTWEM!
Podkreślam w tym miejscu, że z powodu zamknięcia w domach i strachu przed chorobą – w pierwszych miesiącach 2020 roku zmarło w Polsce 5000 mniej osób – niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Natomiast rzekomą „chorobę” zaczęto wmawiać Polakom dopiero po sprowadzeniu fikcyjnych testów na powiększenie substancji białkowej i RNA. A powiększenie RNA może wynikać z dziesiątek nie-covidovych przyczyn!
Skoro więc śmiertelność znacząco spadła – to gdzie to zagrożenie zmuszające do noszenia trujących maseczek?
Zaznaczam jednocześnie, że oskarżenie na Łukasza Szumowskiego o ludobójstwo złożyła Dr Diana Wojtkowiak, a później Dr Anna Martynowska złożyła do Prokuratury zawiadomienie o oszustwie „choroby bezobjawowej”.
Bezkarność rozzuchwala i jeżeli sprawcy „covidowego” zamachu stanu nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności – to za chwilę odważą się na dużo więcej.

Dlatego będąc świadomy zagrożeń wynikających z ukrytego zamachu stanu – pod przykrywką fałszywej epidemii, obciążam Pana moralnym obowiązkiem obrony Narodu Polskiego.
I jest ono ważniejsze dla Przyszłych pokoleń – niż kiedyś walka z bronią w ręku – w czasie ostatniej Wojny.
Dokona Pan wyboru – po której stronie stanie.
Ale ja z góry zapowiadam, że nie przedstawiłem wszystkich argumentów, bo liczę się z koniecznością ponownego zawiadomienia o zbrodni ludobójstwa, a potem oskarżenia subsydiarnego.
=================
Załączniki:
20 kserokopii „certyfikatów” przesłanych mi w imieniu Ministra Zdrowia.
Są to certyfikaty pozbierane z różnych stron internetowych. Większości z tych preparatów nie zakupiło Ministerstwo Zdrowia.
Są więc tyle warte – ile warte były wcześniejsze „certyfikaty” Łukasza Szumowskiego na maseczki.

21 lipiec 2020
Artur Łoboda
http://zaprasza.net/a.php?article_id=35744

Lektura nr 37, 5 sierpnia 2020 r.

            Cudowny obraz Matki Bożej Åšnieżnej - Tokarnia Parafia Matki Bożej ...

W stolicy chrześcijańskiego świata, Rzymie, znajdują się cztery papieskie bazyliki większe: św. Jana na Lateranie (nazywana Matką i Głową kościołów całego Miasta i Świata), św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami oraz Matki Bożej Większej.

Krótką refleksję na temat ostatniej z nich przesyłam Panu z okazji przypadającego 5 sierpnia wspomnienia jej konsekracji, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Śnieżnej.

Mam nadzieję, że tekst zainteresuje Pana i ubogaci wiedzę na temat historii Kościoła Świętego.

 

W Jezusie i Maryi
Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia

 

Matka Boża Śnieżna – pogromczyni nieprzyjaciół Krzyża

BARDZO WAŻNY FILM! Rząd wprowadza kontrole policyjne w sklepach i mandaty za brak maseczki, Szumowski znalazł sposób… Szczepioneczki też już w przygotowaniu…..

POLACY – WYBRALIŚCIE SWOJEGO MORDERCĘ JUŻ DRUGI RAZ. W POPRZEDNIM OKRESIE MORDOWAŁ A.DUDA ZE SWOIMI PUPILKAMI ŻYDOWSKIMI DZIECI Z DOMÓW DZIECKA, BO SPRZEDAWAŁ Z ŻYDEM MORAWIECKIM ZA GRANICĘ POLSKI NA SEX I NA ORGANY. A.DUDA ZNISZCZYŁ ROLNICTWO. ŻYDZI RZĄDZĄ WODĄ W POLSCE, WIĘC MOGĄ POLAKOW TRUĆ. A.DUDA ZARZĄDZIŁ SZCZEPIENIA DZIEWCZYNEK ABY NIE MOGŁY MIEĆ DZIECI. I DUŻO, DUŻO WIĘCEJ CO – TYLKO ON WIE, A GŁUPI POLACY NADAL WYBIERAJĄ MORDERCÓW SWOICH RODZIN.

BARDZO WAŻNY FILM! Rząd wprowadza kontrole policyjne w sklepach i mandaty za brak maseczki, Szumowski znalazł sposób. Szczepioneczki też już w przygotowaniu…

https://www.youtube.com/watch?v=50P2tCDcW_k&feature=emb_logo

SPRZEDALI POLSKĘ AMERYKANOM!
Amerykańscy żołnierze nie będą podlegać polskiemu prawu! Amerykańskie bazy będą EKSTERYTORIALNE..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bRWwoyG9q_M&feature=emb_logo

Amerykańskie wojsko sprowadził A.Duda w razie gdyby Polacy się obudzili i zaczęli walczyć o wolność swojej Ojczyzny, to żołnierze z nabitą bronią już są. Policję z Izraela też sprowadził A.Duda na uciszenie Polaków.

Komunia Święta na rękę i szafarze świeccy? Rzeczy nieuzasadnione teologicznie i historycznie – Isidorium.com

Najgorsze jest to u biskupów rządzących Kościołem Katolickim, że oni także rządzą Bogiem w Trójcy Przenaświętszej ponieważ nie pytają swego Przełożonego, Stworzyciela i Zbawiciela. Na świecie jest Bóg 

i lucyfer – jeśli nie pytają Boga Wszechmogcego to nie muszą pytać się lucyfera bo on sam im podpowiada uporczywie diabelskie zwyczaje. Do kard.Glempa mówił Pan Jezus a on odpowiedział: „ODEJDŹ”.

Komunia Święta na rękę i szafarze świeccy? Rzeczy nieuzasadnione teologicznie i historycznie – Isidorium.com
http://isidorium.com/2020/08/02/komunia-swieta-na-reke-i-szafarze-swieccy-rzeczy-nieuzasadnione-teologicznie-i-historycznie/

PILNE! Godzina „W”! Marsz Powstania Warszawskiego 2020!
Lewica zakłóci obchody patriotów?
https://gloria.tv/post/82VYEbePiyPKBZmUtz4eQKDuZ

Tęczowa szmata jako symbol prowokacji szambonurków Czaska 

https://gloria.tv/post/Yua3vXb1XcZf4CMGtRCaGKyte

Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki
76. rocznica Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2020
https://gloria.tv/post/1mg7MtxzqzpcCBtp6EQeiWQAg

Niemcy nie chcą diabelskiej niewoli. Przyko, że Polska katolicka jest zmuszana przez niby apostołów Boga Stworzyciela, aby Polacy kładli Boga na niekonsekrowane ręce hańbiąc Zbawiciela.

Niemcy buntują się przeciwko ograniczeniom i totalitaryzmowi koronawirusowemu.

To co wydarzyło się w Warszawie to niebywały skandal! Brakuje mi słów, aby wyrazić swoją wściekłość…

Uważam jednak, że ta sytuacja musi być dla nas – dla mnie, dla Pani i dla wszystkich wierzących Polaków – impulsem do działania!

Jeśli nie wie Pani, co się wydarzyło w naszej stolicy, pokrótce przypomnę…

Niczym tchórze, pod osłoną nocy z 28 na 29 lipca, lewaccy homoaktywiści spod znaku agresywnej ideologii LGBT sprofanowali pomnik umęczonego Chrystusa dźwigającego krzyż przed bazyliką świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu!

Proszę sobie wyobrazić, że ci bezczelni ludzie okryli twarz Naszego Pana chustą Antify, organizacji, która za nic ma jakiekolwiek świętości, uczucia innych ludzi i która pragnie destrukcji świata jaki znamy.

Na dodatek w dłonie Chrystusa, który niesie krzyż za grzechy każdego człowieka, wetknięto sześciobarwną tęczową flagę, symbolizującą, jak Pani wie, ludzi, którzy nie kryją się ze swym grzechem, jakim są czyny homoseksualne i nie tylko!

Obrazek ten jest przerażający, ale każdy musi go obejrzeć, by wiedzieć, z kim musimy walczyć, kto jest naszym wrogiem…

 

Tak, powiedzmy sobie szczerze, skrajna lewica i ludzie jak ci homoaktywiści są naszymi wrogami. Chcą zniszczyć tradycję, wiarę i polskość. Nie możemy na to pozwolić.

Jak zauważa ks. Prof. Paweł Bortkiweicz:

Chrystus z Krakowskiego Przedmieścia jest właśnie symbolem naszych dziejów i ten symbol zostaje bestialsko sprofanowany. To właśnie jest eskalacją wojny w stosunku do Kościoła i do Polski. Jestem bezwzględnie przekonany, że traktując ten akt agresji jako antykatolicki i antypolski powinien się on doczekać mocnej reakcji, bo taka jest potrzebna.

Dlatego musimy działać! Podpisaną przez Panią petycję wyślemy do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Domagamy się postawienia sprawców tej bluźnierczej profanacji przed sądem. To co stało się w Warszawie przekroczyło granice obrazy uczuć religijnych na jakie pozwalali sobie lewacy!

Brak reakcji organów ścigania na te haniebne czyny utwierdzi aktywistów LGBT w bezkarności i zachęci do kolejnych posunięć, w tym także do fizycznych ataków na chrześcijan.

Dziś profanacje, a jutro pobicia? Ciągłe przesuwanie granicy może do tego doprowadzić…

Dlatego jeszcze raz zachęcam by podpisać wejść w poniższy link i wyrazić swój sprzeciw. Jeśli wszyscy nasi Przyjaciele zaangażują się w tę akcję, to wysłanych petycji może być ponad 100 000!

 

Jestem przekonany, że z pomocą polskich katolików i patriotów, takich jak Pani, uda nam się doprowadzić do postawienia przed sądem i surowego ukarania tych aktywistów.

Pani Elżbieto, już teraz bardzo dziękuję za Pani zaangażowanie. Dzięki naszej wspólnej pracy – mojej i Pani – możemy doprowadzić do zaprzestania agresywnych i bluźnierczych profanacji w naszym kraju!

W Jezusie i Maryi

Arkadiusz Stelmach
Wiceprezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

Polacy łączcie się i bądżcie w patriotyźmie do swojej Ojczyzny POLSKI jednacy!

Nie słuchajcie przebierańców, bo Prymas słucha Żyda Morawieckiego a nie Boga Wszechmogącego.

Żaden Żyd nas nie zbawi a koniecznie chce nas wolności wywalczonej przez Maryję pozbawić.

Polaku – kochaj Boga Jezusa Króla Polski i Ojczyznę a koniecznie walcz z Żydami o Ojcowiznę.

Bóg Wszechmogący ustalił HASŁO dla POLSKI <  BÓG – RODZINA – OJCZYZNA > a wróg żydowski rządzący naszą Ojczyzną chce obciążyć Polaków – Żydów winą. Rząd sprzedaje dzieci polskie za granicę na sex i organy, a kto walczy z tymi mordercami i handlarzami jest ścigany. Jest to bardzo przykre, że te czynności i ABORCJĘ także – przeciw Bogu akceptują biskupi Rządzący Episkopatem, a przecież wiedzą, że na nich czeka po ich śmierci lucyfer z okrutnym, palącym się wiecznie batem.

 Godzina „W” – oficjalne obchody upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wszyscy najważniejsi w „kagańcach” chociaż na wolnej przestrzeni, można chodzić bez „kagańca”. To prawdopodobnie po to, by utwierdzić Polaków w przekonaniu, że ta „straszna pandemia” atakuje ze zdwojoną siłą, przecież ostatnie medialne doniesienia krzyczały o rekordowej liczbie zakażonych. Przypuszczam, że jest to dobrze zorganizowana akcja, gdyż w sierpniu jest dużo  Rocznic i Świąt ważnych dla Polaków, będzie też zaprzysiężenie prezydenta, zapowiedź marszu Prezydenta II  Rzeczypospolitej Potockiego na Pałac Prezydencki, zaczynają się pielgrzymki do Naszej Ukochanej Królowej Polski Maryi na Jasną Górę…..
Powodów jest wiele, więc Polacy muszą przygotować się na to, że bedą padać rekordy zakażeń, a trup bedzie siał się gęsto i znów wprowadzą nam noszenie „kagańców” zawsze i wszędzie. To, Ty Polaku nie wiesz, że założyli nam „kagańce” bo nam odzywać się nie wolno – tu Żyd rządzi.
Polacy jak się nie obudzicie to będziecie chodzić w tych „kagańcach” do końca świata i jeden dzień dłużej!!!

Godzina „W” – oficjalne obchody upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
https://www.youtube.com/watch?v=nRycS8HKCig

Raport Piłata do cesarza Tyberiusza o Jezusie Chrystusie.

https://www.youtube.com/watch?v=_nb6J3D_HAE

Rosyjska szczepionka przeciwko COVID-19 już w sierpniu? Eksperci zaniepokojeni

 

https://dorzeczy.pl/swiat/149218/rosyjska-szczepionka-przeciwko-covid-19-juz-w-sierpniu-eksperci-zaniepokojeni.html

Benedykt XVI cierpi z powodu infekcji na twarzy, wybrał miejsce pochówku

https://gloria.tv/post/iHmKVXqtcnDZ4dYCvyijrWVYk

Od Blokad i „Wielkiego Resetu” do Nowego porządku światowego

https://gloria.tv/post/w3JAaSDRvyUb1wZnYKuSi1Qqp

Grzegorz Braun: Druga fala nadchodzi! Co nam SZYKUJĄ Morawiecki i Szumowski? || NCzasTV – 
Wszystkiemu ZŁU na świecie winni są niby Apostołowie Pana Boga Jezusa Chrystusa, gdyż służą wielu bogom. Prawdziwi słudzy Boży – biskupi otworzyliby kościoły, wznowiliby Nabożeństwa, bo Bóg jest Właścicielem całego świata i nas wszystkich i czyni CUDA, a ludzie powinni modlić się nieustannie i Bogu wynagradzać za grzechy całego świata, za masonerię rządzącą po diabelsku światem, za niby papieża Franka – Bergolio, który nakazuje nam być wyrozumiałymi dla LGBT zamiast ich nawracać.  Ci niby Apostołowie nie pozwalają nam się modlić – zamykają Nabożeństwa. To my świeccy chodzimy do proboszczów i prosimy o wznowienie Nabożeństwa w Chicago do Boga Ojca przecież zatwierdzonego przez Kościół i usłyszałam: „nie będzie”. To dlatego rządzący biskupi Kościołem Katolickim są winni upadkowi świata, bo proboszczowie też muszą być posłuszni tym demonicznym biskupom, których szefem jest lucyfer. Po owocach poznajemy.

 

Grzegorz Braun: Druga fala nadchodzi! Co nam SZYKUJĄ Morawiecki i Szumowski? || NCzasTV – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=IRXs71qWwNg
Kolejne ataki są tylko kwestią czasu

Szanowni Państwo

zeszłotygodniowy atak na figurę Jezusa Chrystusa pod bazyliką Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, to nie tylko wybryk coraz bardziej agresywnych aktywistów LGBT.

To w rzeczywistości manifestacyjna próba agitacji i zachęty do podobnych działań dla działaczy w całej Polsce. Próba, która już okazuje się skuteczna.

Oto organizatorki warszawskiej akcji chwalą się na swoim facebookowym profilu, że pierwsze naśladowczynie znalazły się w Szczecinie.

W podobny do warszawskiego sposób sprofanowano tam pomnik św. Jana Pawła II.

Skala pozytywnych i pochwalnych komentarzy użytkowników Facebooka, z którymi spotykają się działania aktywistek LGBT, każe przypuszczać, że fala nienawiści do katolików i symboli religii katolickiej będzie w Polsce szybko rosła.

Bardzo prosimy o podpis pod naszą petycją do premiera Morawieckiego z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zapobiegających narastaniu skali tzw. przestępstw z nienawiści wobec katolików.

Musimy połączyć nasze siły i wspólnie stawić czoła narastaniu fali tęczowego radykalizmu, by Polska pozostała bezpiecznym miejscem dla katolików i nie zmieniła się, jak niektóre kraje w Europie, w arenę bezkarnej, antykatolickiej nienawiści w wykonaniu radykalnych działaczy LGBT.

Dziękując za wszystko co Państwo robią

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Profanacje wizerunków Jezusa Chrystusa, Maryi i świętych.
Akty wandalizmu w kościołach, bezczeszczenie grobów na katolickich cmentarzach, obraźliwe „dzieła” współczesnych „artystów”, prowokacyjne, bluźniercze  manifestacje bojowników ideologii LGBT.
Każdy ma prawo do życia bez obelg, poniżania, przemocy.

Bardzo proszę o podpis pod petycją do Premiera Morawieckiego – STOP NIENAWIŚCI wobec katolików!

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Zofia Smakowska,

Prawie wszyscy zetknęliśmy się z TYM w internecie.
Wiele osób doświadczyło TEGO w realnym świecie.
Niektórzy mogli przekonać się jak TO wygląda we własnej parafii, na lokalnym cmentarzu, mijając kapliczkę Matki Bożej, czy przydrożny krzyż.

NIENAWIŚĆ do katolików i Kościoła Katolickiego to, niestety, przestaje być w Polsce zjawisko marginalne.

Profanacje wizerunków Jezusa Chrystusa, Maryi i świętych.
Akty wandalizmu w kościołach, bezczeszczenie grobów na katolickich cmentarzach, obraźliwe „dzieła” współczesnych „artystów”, prowokacyjne, bluźniercze manifestacje bojowników ideologii LGBT.

Bardzo proszę o podpis pod petycją do Premiera Morawieckiego – STOP NIENAWIŚCI wobec katolików!

To wszystko bulwersuje, ale agresja w stosunku do materialnych przedmiotów kultu i symboli religijnych, to zazwyczaj tylko początek, tego co przychodzi później… fizycznych ataków na księży, siostry zakonne, wiernych.

Tylko w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z sześcioma udokumentowanymi atakami na katolickich kapłanów (brutalne pobicia, dźgnięcia nożem, ataki przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów) w Częstochowie, Mosinie, Szczecinie, Turku, Warszawie i Wrocławiu.

W tym roku nienawiść wobec księży, Kościoła Katolickiego i wiernych jest dalej umiejętnie podsycana, co oznacza, że liczba podobnych przestępstw będzie prawdopodobnie tylko rosnąć.

Tymczasem każdy ma prawo do życia bez obelg, poniżania, przemocy.

Powstrzymajmy eskalację nienawiści wobec katolików!
Bardzo proszę o podpisanie petycji do Premiera Morawieckiego.

Jeśli z roku na rok narasta w Polsce problem przemocy, nie tylko słownej w internecie, ale także w przestrzeni publicznej wobec katolików, to dotyczy to również coraz śmielszego pochwalania lub nawoływania do popełnienia przestępstw wobec wiernych Kościoła Katolickiego.

Co raz częstsze są też niestety przypadki złośliwego przeszkadzania podczas Mszy Świętej, nabożeństw, uroczystości, czy obrzędów.
Podobnie jest z aktami wandalizmu, niszczenia mienia świątyń i miejsc kultu religijnego katolików.

Dzieje się tak między innymi dlatego, że w wielu największych mediach panuje niemal otwarte przyzwolenie dla obelg, poniżania i nienawiści wobec katolików, Kościoła Katolickiego oraz wiary.

Naszą petycją chcemy wezwać polskie władze do:
• podjęcia wszelkich niezbędnych działań zapobiegających tzw. przestępstwom z nienawiści wobec katolików
• aktywnego i publicznego występowania przeciwko nienawiści i przemocy wobec wiernych
• wnikliwego badania i ścigania przestępstw z nienawiści do religii katolickiej i jej wyznawców
usunięcia luk prawnych, które pozbawiają faktycznej ochrony osoby atakowane ze względu na swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

Wierząc, że tylko reagowanie i zdecydowany sprzeciw może powstrzymać sprawców przestępstw motywowanych nienawiścią do katolików bardzo proszę o podpis pod naszą petycją.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

niemal dzień po dniu nasi adwokaci poznali decyzje sądów i prokuratury w trzech sprawach o ogromnym znaczeniu dla debaty publicznej w naszym kraju i powstrzymania kampanii nienawiści prowadzonej na coraz szerszą skalę przez lewicowych ideologów. Dwie z nich dotyczą obrony ludzi sumienia – prof. Bogdana Chazana i zwolnionego za cytowanie Biblii pracownika IKEI. Trzecia wiąże się z obroną wolności słowa – sąd uznał za bezpodstawne pozwy skierowane przeciwko obrońcom rodziny przez stowarzyszenie „Tolerado”.

Po czterech latach postępowania zwycięstwem naszych prawników i skazaniem autorki oszczerstw zakończyła się głośna sprawa absurdalnych, poniżających kłamstw, które na temat Pana Profesora Chazana rozpowszechniała Anna G. Była działaczka KOD twierdziła m.in., że lekarz rzekomo odmówił wykonania cesarskiego cięcia, co miał argumentować przykazaniami religijnymi. Efektem była publiczna nagonka przeciwko Profesorowi.

W tym samym czasie do sądu skierowany został akt oskarżenia wobec kierowniczki z Ikei, która zwolniła reprezentowanego przez naszych prawników pracownika koncernu meblowego tylko za to, że zamieścił na forum firmowym cytaty z Pisma Świętego dotyczące homoseksualizmu w odpowiedzi na akcję zorganizowaną przez koncern zatytułowaną „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas”.

Sukcesem jest też decyzja Sądu Okręgowego w Gdańsku, który oddalił pozew zrzeszającego działaczy politycznych LGBT stowarzyszenia Tolerado. Żądali oni zakazu prowadzenia kampanii społecznej ukazującej związki między homoseksualnym stylem życia a pedofilią.

Każda z tych spraw ma nie tylko znaczenie indywidualne, ale ogromny wpływ na granice debaty publicznej w naszym kraju. Nie możemy pozwolić, by zdominowały ją kłamstwa, a obrońcy wartości bali się zabrać głos w obawie przed represjami.

Widzimy jednak, że skrajni ideolodzy nie ustają w działaniach nakierowanych na narzucenie politycznego dyktatu. Nie wahają się uderzyć w to, co dla ogromnej części Polaków jest święte. W ostatnich dniach widzieliśmy profanację figury dźwigającego krzyż Chrystusa przed bazyliką św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

Oczywiście bez chwili zwłoki podjęliśmy interwencję – do prokuratury już trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Będziemy pilnować, by sprawcy przestępstwa nie uniknęli kary. Oferujemy również naszą pomoc wszystkim ofiarom przemocy motywowanej ideologią LGBT.

Teraz przed nami nie tylko dalsze etapy wszystkich tych postępowań, ale i kolejne sprawy związane z agresywnymi atakami, których dopuszczają się aktywiści LGBT pod pozorem walki o swoiście rozumianą „tolerancję”.

Nie mam wątpliwości, że ich ofensywa nadal będzie przybierać na sile. Zapowiedzieli to zresztą wyraźnie w swojej deklaracji wyrażonej w mediach po profanacji figury Chrystusa przy Krakowskim Przedmieściu: Tak długo jak flaga będzie kogoś „gorszyć” i będzie „niestosowna”, tak długo uroczyście przyrzekamy – prowokować.

Eskalacja ataków na kulturę i religię, normalizacja aktów przemocy i wulgarnych zniewag, wreszcie ograniczanie wolności religijnej pod naporem ideologii LGBT muszą spotkać się ze zdecydowaną reakcją prawną. Ufam, że dzięki naszym Darczyńcom pilna i skuteczna odpowiedź prawna będzie możliwa.

Skutecznie bronimy wolności słowa

Wierutne kłamstwo powielone przez media

Zacznę od najgłośniejszego postępowania. Za sprawą mediów, które prześcigały się w powielaniu kłamstw Anny G. na temat prof. Chazana, temat zyskał krajowy rozgłos.

W kłamliwym wpisie zamieszczonym na Facebooku w 2016 roku była działaczka KOD przedstawiająca się jako dziennikarka twierdziła, że 12 lat wcześniej prof. Chazan, który był wówczas dyrektorem Szpitala św. Rodziny w Warszawie, miał rzekomo odmówić jej cesarskiego cięcia z powodów religijnych. „To jest wbrew przykazaniom” – przywoływała zupełnie zmyślone słowa Profesora Anna G., ordynarnie go przy tym obrażając.

Wspieram działania Ordo Iuris

Absurdalne zarzuty

Internautka bez żadnych skrupułów snuła dalej swoją kłamliwą historię – twierdziła, że ten ceniony warszawski ginekolog przestał wbrew wskazaniom medycznym nastawać na to, by urodziła syna siłami natury dopiero, gdy odwiedziła ją przyjaciółka, która z kolei prosto w oczy oskarżyła lekarza o dokonanie nielegalnej aborcji na jej dziecku dwa lata wcześniej.

Choć były to ewidentne kłamstwa, „Gazeta Wyborcza” i inne media gorliwie cytowały post Anny G., przeprowadzały z nią wywiady, prosiły o komentarz, obnażając przy tym brak elementarnego warsztatu dziennikarskiego nakazującego weryfikację przekazywanych informacji. Niektóre nazywały ją wręcz „rzeczniczką setek Polek skrzywdzonych przez klauzulę sumienia”.

– To kompletny absurd. Nie wiem, jaki związek ma religia z cesarskim cięciem – wspominał prof. Chazan w wywiadzie udzielonym z okazji pięciolecia istnienia Ordo Iuris. – Jako dyrektor szpitala nie podejmowałem decyzji dotyczących konkretnych pacjentek na sali porodowej. Mimo że to zupełnie nieprawdopodobna, całkowicie wyssana z palca historia, została przyjęta przez środowiska lewicowe i feministyczne z wielkim aplauzem.

W obronie prawdy

Nasi prawnicy od samego początku zaangażowali się w tę sprawę. Był to kolejny proces, w którym reprezentowaliśmy Pana Profesora, po toczącym się już od sześciu lat postępowaniu związanym z niesłusznym zwolnieniem z funkcji dyrektora szpitala przy Madalińskiego, a także po wygranych sprawach z byłym premierem Leszkiem Millerem i Piotrem Ikonowiczem. Politycy musieli przeprosić ginekologa za nienawistne, obraźliwe epitety, którymi zaatakowali go na fali nagonki rozpętanej przeciwko niemu po tym, gdy skorzystał z konstytucyjnego prawa do sprzeciwu sumienia i odmówił aborcyjnego uśmiercenia dziecka.

Proces dotyczący zniesławienia przez Annę G. Pana Profesora toczył się od blisko czterech lat. Nie bez wpływu na wydłużenie postępowania był fakt, że oskarżona przez prawie dwa lata sabotowała wezwania sądu i nie stawiała się na rozprawach. Dopiero w listopadzie 2018 r. sąd uwzględnił nasz wniosek i nakazał przymusowe doprowadzenie kobiety przez policję, aby móc odczytać jej akt oskarżenia i rozpocząć w końcu przewód sądowy.

Wspieram działania Ordo Iuris

Sąd zgadza się z Ordo Iuris

Po trwającym dwa kolejne lata postępowaniu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał wyrok. Podzielił argumentację naszych prawników i uznał, że Anna G. swoimi kłamstwami zniesławiła Pana Profesora i naraziła go na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza i nauczyciela akademickiego, a wyzwiskami – znieważyła go.

Za te przewinienia sąd wymierzył Annie G. łączną karę ograniczenia wolności w postaci prac społecznych przez rok i trzy miesiące w wymiarze 30 godzin miesięcznie, a także zobowiązał ją do zamieszczenia przeprosin i wpłaty 1000 zł zadośćuczynienia na organizację Matercare International Polska. Zapowiedziano również, że wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości.

Sąd przyznaje: to była nieprawda

Sędzia nie miała wątpliwości, że Anna G. posłużyła się kłamstwem. Proszę sobie wyobrazić, że przez tyle lat trwania procesu nie zdołała przedstawić ani jednego świadka, który potwierdziłby jej relację! I to mimo że – jak podkreślała sędzia w  ustnym uzasadnieniu wyroku – sąd w daleko idący sposób szedł jej na rękę, wydłużając czas postępowania. – Nie zmaterializowała się również koleżanka – wskazywał sąd, nawiązując do relacji o przyjaciółce, która rzekomo miała odwiedzić Annę G. w szpitalu.

Zamiast tego Anna G. składała wnioski dowodowe zupełnie niezwiązane z procesem, np. na temat rzekomo trudnych… relacji sąsiedzkich Pana Profesora.

Jednym słowem: nie znalazł się nikt, kto potwierdziłby relację kobiety. – Można mieć inne zdanie, nie zgadzać się z poglądami, ale trzeba pisać o prawdziwych zdarzeniach, nie obrażając nikogo – w ten sposób sędzia uzasadniała wydany wyrok.

Sędzia podkreśliła również, że na wymiar kary miał wpływ fakt, że Anna G. nie wykazała żadnej skruchy, a także to, że była w przeszłości karana za podobne przestępstwa.

Oczywiście relacji z wyroku próżno szukać na łamach „Gazety Wyborczej”, NaTemat.pl czy Oko.press…

Organizacja LGBT przegrywa z Ordo Iuris

W tym samym czasie osiągnęliśmy inny ważny sukces – Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił pozew Stowarzyszenia Tolerado podzielając zdanie prawników Ordo Iuris. Roszczenia, z którymi wystąpiła ta organizacja promująca ideologię LGBT, uznano za całkowicie bezpodstawne – a nie podobała jej się kampania społeczna na temat zwalczania pedofilii.

Aktywiści LGBT zrzeszeni w stowarzyszeniu uznali, że ciężarówka oklejona materiałami informacyjnymi na temat skali zjawiska pedofilii wśród osób prowadzących homoseksualny tryb życia, nazwana przez nich „homofobusem”, rzekomo narusza dobra osobiste stowarzyszenia. Argumentowali, że obraża ona wszystkie osoby o skłonnościach homoseksualnych i każda z nich może wystąpić do sądu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Próba wprowadzenia lewicowej cenzury

Było dla mnie jasne, że w ten sposób Tolerado chce zakneblować usta wolontariuszom fundacji i przykryć niewygodne dla ideologów fakty.

Żądali oni zakazu prowadzenia kampanii o homoseksualnej pedofilii, a także przeprosin i 75 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To bardzo wysoka kwota, która jednocześnie z uwagi na wiążącą się z nią wysoką kilkutysięczną opłatę sądową powodowałaby znaczne koszty postępowania, gdyby proces został przegrany. Nie mam wątpliwości, że również groźba wysokich odszkodowań ma odstraszyć przed mówieniem prawdy o homoseksualnej pedofilii.

Dlatego niezwłocznie zaoferowaliśmy pomoc prawną pozwanej Fundacji Pro, która zorganizowała akcję informacyjną.

Już w odpowiedzi na pozew przygotowanej w imieniu fundacji wykazaliśmy, że autorzy kampanii nie uczynili nic innego jak skorzystanie z wolności słowa gwarantowanej art. 54 Konstytucji RP oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a polskie prawo zakazuje stosowania cenzury prewencyjnej. Nie bez znaczenia była również waga społeczna poruszanego tematu.

Nie ma podstaw do ochrony dóbr osobistych

Przede wszystkim jednak wykazaliśmy, że Tolerado nie ma prawa powoływać się na ochronę dóbr osobistych, bo przysługują one wyłącznie indywidualnej osobie jako adresatowi danej wypowiedzi.

Abstrahując już od tego, że stowarzyszenie nie pokusiło się nawet o stwierdzenie, jakie konkretnie dobra osobiste miałyby rzekomo zostać naruszone przez ukazywanie prawdy o pedofilii, udowodniliśmy, że osoby prowadzące homoseksualny styl życia nie stanowią zindywidualizowanej grupy, której przysługuje ochrona w tym zakresie.

Wykazaliśmy ponadto, że dane dotyczące homoseksualizmu czy związku między polityczną ideologią LGBT a pedofilią, na które powołuje się fundacja w ramach kampanii „Stop Pedofilii”, takie jak informacje o dużej skali molestowania seksualnego dzieci wychowywanych przez osoby tej samej płci czy fakt, że przeważająca liczba przypadków zachorowań na AIDS dotyczy osób prowadzących homoseksualny tryb życia oparte są na ogólnodostępnych badaniach naukowych, m.in. ustaleniach prof. Marka Regnerusa czy Center for Disease Control and Prevention. Zakaz powoływania się na nie stanowiłby z kolei nie tylko nieuzasadnione ograniczenie wolności słowa, ale i złamanie art. 73 konstytucji mówiącego o wolności badań naukowych i prezentowania ich wyników.

Pierwszym sukcesem w tej sprawie była niezgoda sądu na udzielenie zabezpieczenia, czyli zakazu prezentowania faktów o pedofilii w czasie trwania postępowania, czego domagało się Tolerado.

Sąd w pełni podzielił nasze stanowisko, uznając, że dobra osobiste stowarzyszenia nie mogły zostać naruszone, skoro prezentowane przez fundację treści nie odnosiły się do niej ani wprost, ani nawet pośrednio.  To, że organizacja działa na rzecz ruchu politycznego LGBT, nie oznacza, że ma prawo występować „w imieniu bliżej niesprecyzowanej grupy osób nieheteroseksualnych”.

Gdański sąd oddalił w całości powództwo Tolerado i zasądził pokrycie przez to stowarzyszenie kosztów procesu.

To bardzo ważne zwycięstwo. Podobnie jak w przypadku dziesiątek wygranych postępowań prowadzonych w imieniu wolontariuszy pro-life obwinianych o „czyny nieobyczajne” w związku z prezentowaniem banerów ukazujących prawdę o aborcyjnym zabójstwie, również teraz skutecznie zainterweniowaliśmy w obronie wolności słowa. Zablokowaliśmy ponadto próbę stworzenia precedensu polegającego na zmianie koncepcji indywidualności naruszenia dóbr osobistych oraz wyeliminowania z dyskusji jednej ze stron.

Wspieram działania Ordo Iuris

Rusza proces w sprawie Ikei

Informacje o sukcesach procesowych naszych prawników reprezentujących prof. Chazana i Fundację Pro-Prawo do Życia zbiegły się w czasie z wiadomością o akcie oskarżenia skierowanym przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga przeciwko kierowniczce z Ikei, która zwolniła jednego ze sprzedawców za cytowanie na pracowniczym forum fragmentów Pisma Świętego mówiących o homoseksualizmie. Przypomnę, że wpis Pana Tomasza, który powołał się na biblijne nauczanie, był reakcją na natarczywą promocję ruchu LGBT przez szwedzki koncern meblowy.

Teraz kierowniczka odpowie przed sądem za ograniczanie praw pracowniczych ze względu na wyznanie. Prawnicy Instytutu, którzy reprezentują sprzedawcę – Pana Tomasza – również w głośnym procesie przeciwko Ikei dotyczącym odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z uwagi na światopogląd oraz wyznanie pracownika, będą, obok oskarżyciela publicznego, domagać się w imieniu pokrzywdzonego sprzedawcy adekwatnej reakcji karnej ze strony wymiaru sprawiedliwości na dyskryminację pracownika.

Przed nami kolejne batalie sądowe

Zwycięstwa przed gdańskim i warszawskim sądem nie kończą jednak tych dwóch procesów, gdyż oba orzeczenia nie są prawomocne. Choć w sprawie Prof. Chazana stanowisko sądu było wprost miażdżące dla Anny G., złożyła ona zapowiedź apelacji, więc spodziewam się, że sprawa trafi do Sądu Okręgowego.

Za wygraną nie daje również Tolerado. Mimo że sąd nie miał wątpliwości, że polskie prawo nie pozwala, by członkowie stowarzyszenia domagali się ochrony dóbr osobistych tylko dlatego, że są aktywistami LGBT i odnoszą do siebie ogólne informacje dotyczące pedofilii, stowarzyszenie zapowiada zaskarżenie decyzji sądu o oddaleniu powództwa.

Dlatego dziś jest już niemal pewne, że przed nami kolejne rozprawy w obu postępowaniach.

Wiele pracy nasi adwokaci będą musieli włożyć również w ruszający głośny proces w sprawie Ikei. Jako pełnomocnicy Pana Tomasza będziemy uczestniczyć w nim w roli oskarżyciela posiłkowego.

Zaangażowania naszych prawników będzie również wymagało postępowanie, które zainicjujemy wobec aktywistów LGBT profanujących tak drogą nie tylko warszawiakom, ale i wielu Polakom figurę Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. Zrobimy wszystko, by stanęli przed sądem i odpowiedzieli za akt przemocy, którego się dopuścili.

Wszystkie te działania będą wymagały wiele pracy i znacznych nakładów. Mam nadzieję, że dzięki naszym Darczyńcom będziemy mogli nadal bronić ludzi sumienia. Proszę pamiętać, że możemy działać wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, którzy tak jak my dostrzegają potrzebę zdecydowanej reakcji na zło, pogardę i nienawiść.

Wspieram działania Ordo Iuris

Łączę wyrazy szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Sukcesy procesowe, zwłaszcza w tak głośnych sprawach, to dla nas potwierdzenie, że walka, do której Panią zachęcam, ma olbrzymi sens i jest źródłem poczucia dobrze wykonanego obowiązku na rzecz dobra wspólnego, Ojczyzny, tradycji pokoleń, godności. Przynoszą one mojemu zespołowi wiele satysfakcji, ale są również motywacją i zobowiązaniem do dalszej walki m.in. w takich sprawach jak bulwersujący atak na figurę Chrystusa. Liczę, że znajdę w Pani sojusznika misji w obronie najważniejszych wartości!


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Czwartek, 6 sierpnia 2020
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (rok A)
Święto

Modlitwy do Przemienienia Pańskiego | NaszGarbow.pl

(Mt 17,1-9) 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Przemienienie PańskieDzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów – dowiedzieli się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa.
Zdarzenie to Ewangeliści musieli uważać za bardzo ważne, skoro jego szczegółowy opis umieścili wszyscy synoptycy: św. Mateusz (Mt 17, 1-9), św. Marek (Mk 9, 1-8) i św. Łukasz (Łk 9, 28-36). Również św. Piotr Apostoł przekazał opis tego wydarzenia (2 P 1, 16-18). Miało ono miejsce po sześciu dniach – czy też „jakoby w osiem dni” – po uroczystym wyznaniu św. Piotra w okolicach Cezarei Filipowej (Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Łk 9, 18-21).
Św. Cyryl Jerozolimski (+ 387) jako pierwszy wyraził pogląd, że górą Przemienienia Chrystusa była góra Tabor. Za nim zdanie to powtarza św. Hieronim (+ ok. 420) i cała tradycja. Faktycznie, góra Tabor uważana była w starożytności za świętą.
Może dziwić szczegół, że zaraz po przybyciu na górę Apostołowie posnęli. Po odbytej bardzo uciążliwej drodze musieli utrudzić się wspinaczką, zwłaszcza że wędrowali sześć dni od Gór Hermonu.
W Starym Testamencie powszechne było przekonanie, że Jahwe pokazuje się w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Dlatego w czasie Przemienienia ukazał się obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku utwierdził uczniów w przekonaniu o teofanii, czyli objawieniu się Boga. Dlatego Ewangelista stwierdza, że świadkowie tego wydarzenia bardzo się zlękli.

Girolamo de Sermoneta: Przemienienie PańskieTermin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), które ma o wiele głębsze znaczenie. Termin grecki oznacza dokładnie „zmienić formę zewnętrzną (morfe), kształt; przejść z jednej formy zewnętrznej do drugiej”. Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie – Synem Bożym. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (2 P 1, 16-18).

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była ona największym świętem w ciągu lata. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest od XI wieku.

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie – za Piotrem – będziemy powtarzać: „Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”. Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty. Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12, 2).

JESLI BOGA NIE MA - O drodze do Prawdy...o Bogu i o sobie ...

Kazanie św. Anastazego Synaickiego na uroczystość Przemienienia Pańskiego

Dobrze nam tu być

 

Jezus objawił uczniom tę tajemnicę na górze Tabor. Gdy wędrował wraz z nimi, uczył o królestwie i o swoim powtórnym przyjściu w chwale. Oni jednak, jak się zdaje, nie dowierzali temu, co mówił im o królestwie. Aby więc przyjęli ową naukę całym sercem, aby wydarzenia obecne pomogły im uwierzyć w przyszłe, Jezus okazał cudownie swe Bóstwo na górze Tabor jako zapowiedź i obraz królestwa Bożego. To tak jak gdyby mówił: „Aby upływający czas oczekiwania nie stał się przyczyną waszego niedowiarstwa, już teraz, w tej chwili «zaprawdę, mówię wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego» w chwale swojego Ojca”. 
Wykazując, że Chrystus mógł dokonać wszystkiego, co zechciał, ewangelista dodaje: „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak śnieg. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim”. 
Oto są Boże cuda dzisiejszej uroczystości, oto zbawienne misterium dokonane dzisiaj dla nas na górze; gromadzi nas razem śmierć i uwielbienie Chrystusa. Abyśmy więc wraz z wybranymi spośród natchnionych przez Boga uczniów mogli wniknąć w głębię owych niewyrażalnych świętych misteriów, wsłuchajmy się w święty głos Boży, który z wysoka, ze szczytu góry, ustawicznie przyzywa nas do siebie. 
Ku owej górze trzeba nam zatem podążać – odważę się powiedzieć – jak Jezus, który tam w niebie jest poprzednikiem naszym i wodzem. Wraz z Nim zajaśniejemy blaskiem, na który patrzeć potrafią jedynie oczy ducha. Odnowieni na duszy, upodobnieni do Jego obrazu, jako uczestnicy Bożej natury będziemy przysposobieni do życia wiecznego. 
Biegnijmy tam ufni i radośni: wejdźmy w obłok podobnie jak Mojżesz i Eliasz, podobnie jak Jakub i Jan. Bądźmy jak Piotr, pochłonięci oglądaniem i kontemplacją Boga, przemienieni chwalebnym Przemienieniem, oddaleni od świata, oderwani od ziemi. Porzućmy ciało, pozostawmy stworzenia i zwróćmy się ku Stwórcy, do którego Piotr mówił w zachwycie: „Panie, dobrze nam tu być”. 
Bez wątpienia, Piotrze, rzeczywiście „dobrze nam tu być” z Jezusem i na zawsze tu pozostać. Cóż bardziej szczęśliwego, cóż wznioślejszego, cóż wspanialszego, jak być z Bogiem, do Niego się upodabniać i trwać w Jego światłości? Oto każdy z nas mając Boga w swoim sercu, przemieniony na obraz Boży, niechaj zawoła z radością: „Dobrze nam tu być”, gdzie wszystko wypełnione jest światłem, gdzie panuje szczęście, radość i wesele, gdzie wszystko w naszym sercu jest pokojem, pogodą i słodyczą, gdzie ogląda się Boga (Chrystusa), gdzie On sam wraz z Ojcem gotuje dla siebie mieszkanie i przychodząc mówi: „Dzisiaj domowi temu stało się zbawienie”; gdzie wraz z Chrystusem znajdują się i gromadzą skarby dóbr wiecznych, gdzie jakby w zwierciadle ukazują się pierwociny i obrazy przyszłych wieków.

Modlitwa na każdy dzień: Modlitwa w Uroczystość Przemienienia ...

 

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do drugiego czytania

Według współczesnych badaczy Drugi List Świętego Piotra najprawdopodobniej pochodzi z początku drugiego wieku po Chrystusie, co czyniłoby go jednym z najpóźniejszych tekstów Nowego Testamentu. Oznaczałoby to automatycznie, że sam Święty Piotr nie mógłby być jego autorem. Nie oznacza to jednak, że tekstu tego nie można traktować jako duchowego testamentu Apostoła. Głównym przesłaniem listu jest konieczność obrony Kościoła przed grożącymi mu herezjami połączona z wezwaniem do zachowania autentycznej nauki Apostołów. Dzisiejsza perykopa dotyczy interpretacji Przemienienia Pańskiego, którego jak pamiętamy, formalny autor listu – Piotr, był naocznym świadkiem. Opis przemienienia jest znacznie ograniczony w stosunku do znanego według zamysłu autora czytelnikom jego listu przekazu Ewangelii synoptycznych. Przedstawione tu wydarzenie ma być jednak nie tylko wiarygodnym (i potwierdzonym Chrztem w Jordanie) objawieniem mesjańskości Jezusa, ale także bezpośrednią zapowiedzią Jego powtórnego przyjścia – paruzji. Zapowiedź ta pochodzi nie od ludzi – świadków, gdyż została im bezpośrednio objawiona przez Boga Ojca, co ma czynić ich wiarygodnymi w swym przekazie spadkobiercami i następcami proroków.

 

Komentarz do psalmu

Psalm dzisiejszy o charakterze hymnicznym zaczyna się od wyraźnej i skierowanej do szerszego niż Naród Wybrany odbiorcy zachęty do radości z powodu królowania Boga. Kolejne jego wersy uzasadniają sens tego aktu kultycznego, odwołując się do potęgi Jahwe, wobec której nieobojętne pozostają nie tylko inne ludy ziemi, ale i siły natury oraz takie kojarzące się z jej potęgą elementy przyrody nieożywionej jak góry czy też niebo. Porównując zawarte w psalmie obrazy z innymi tekstami natchnionymi, łatwo jest z kolei dostrzec, że utwór ten stanowi swoistą mozaikę elementów zaczerpniętych nie tylko z różnych psalmów, ale także i z tekstów prorockich. Przykładowo obłok i ciemność to typowe i pojawiające się już w Pięcioksięgu elementy starotestamentalnej teofanii. Taka właśnie struktura utworu wraz z prezentowaną przez niego treścią teologiczną pozwalają uznać go za utwór stosunkowo późny, wywodzący się z czasów kończącej się niewoli babilońskiej.

 

Komentarz do Ewangelii

Opisaną tu scenę Przemienienia można uznać za odpowiedź Boga na wcześniejszą zapowiedź Męki. Dochodzi do niej w siódmym, ostatnim dniu Święta Namiotów, będącego wspomnieniem wędrówki Izraela przez pustynię. Góra, na którą Jezus wyprowadza uczniów, może kojarzyć się z Górą Synaj, na której Bóg objawił się Mojżeszowi, jak też Górą Oliwną, gdzie przed Męką ci sami uczniowie są najbliższymi towarzyszami Mistrza. Mamy tu jednak do czynienia z istotną różnicą – jaśniejąca jak słońce postać Jezusa – jedyne w Jego ziemskim życiu unaocznienie Jego Chwały – może być oglądana przez uczniów, podczas gdy Mojżesz nawet swą rozświetloną w skutek spotkania z Bogiem twarz musi zasłaniać, wracając do obozu, gdyż jej widok jest dla Izraelitów zbyt trudny do zniesienia. W opisywanej scenie pojawiają się więc łatwo rozpoznawalne elementy. Mojżesz stanowi symbol Prawa, Eliasz reprezentuje proroków, Chrystus zaś jest obrazem Dobrej Nowiny. Z kolei namioty, które chcą zbudować uczniowie, stanowią szlachetne, choć niepraktyczne Piotrowe nawiązanie do rytuału święta, ale mogą także budzić skojarzenie z namiotem spotkania – miejscem objawiania się Chwały Boga w czasach wędrówki przez pustynię. Podobnie jak to miało miejsce w czasach Mojżesza, mamy tu do czynienia z objawieniem się Chwały Pana w postaci świetlistego obłoku. Dobywający się głos potwierdza uczniom to, czego się wcześniej domyślali sami – ich nauczyciel Jezus jest nie tylko cudotwórcą i prorokiem, ale i Synem Bożym, wyższym w swojej chwale od obu towarzyszących Mu postaci. W porównaniu z analogiczną sceną opisaną w Księdze Wyjścia daje się tu jednak zauważyć istotna różnica. Nowe objawienie Boga, dzięki wyrażonemu przez dotyk pośrednictwu Jezusa, nie musi jak kiedyś wywoływać w człowieku lęku o własne życie. Wizja przemienionego Jezusa stanowi dla uczniów wyraźną zapowiedź Jego późniejszego przyjścia w chwale. Jednakże, aż do Zmartwychwstania, jej zrozumienie dla innych byłoby mocno problematyczne, musi więc ona póki co pozostać tajemnicą.

Komentarze zostały przygotowane przez Macieja Stanisława Siekierskiego

                                 Litania do Przemienienia PaÅ„skiego - YouTube

Litania na Przemienienie Pańskie

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Jezu przemieniony przy Twoim wcieleniu,
Jezu, Słowo Ojca, które stało się Ciałem i w nas zamieszkało,
Jezu przemieniony na górze Tabor,
Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący,
Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce,
Jezu rozmawiający z Mojżeszem i Eliaszem,
Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami,
Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny,
Jezu, który przykazałeś Apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu,
Jezu zstępujący na Twoją mękę z góry Tabor,
Jezu przemieniony w Najświętszym Sakramencie,
Jezu przemieniający chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi,
Jezu, Pokarmie Najświętszy, który dajesz życie,
Jezu przemieniony przy Twojej męce,
Jezu przemieniony przy Twojej okrutnej śmierci,
Jezu przemieniony przy swoim zmartwychwstaniu,
Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie,
Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus,
Jezu przemieniony przy Twoim wniebowstąpieniu,
Jezu przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany,
Jezu przemieniony, chwało i życie nasze,
Jezu przemieniony, nasza nadziejo w ostatnim tchnieniu życia,
Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, o Jezu.
Abyś nas zechciał wszystkich na tej ziemi obdarzyć pokojem,
Aby wszystkie dusze będące w czyśćcu mogły być przyjęte do nieba,
Abyśmy za przykładem pasterzy i Mędrców mogli Ciebie szukać i znajdować,
Abyśmy za przykładem Mędrców mogli Ci ofiarować złoto czystej miłości, kadzidło pobożności i mirrę serdecznej skruchy,
Aby wszystkie dzieci starały się naśladować Twoje cnoty i Twoją pobożność,
Aby również wszyscy dorośli coraz bardziej usiłowali stać się do Ciebie podobni,
Abyśmy mogli cierpliwie znosić przykrości tego życia za Twoim świętym przykładem,
Abyśmy zechcieli przygotować nasze serca na godne mieszkanie dla Ciebie,
Abyśmy się wyrzekli naszych grzechów i usiłowali prowadzić cnotliwe życie,
Abyśmy zdołali oswobodzić nasze serca z wyniosłości i pychy,
Abyśmy mogli żyć w pokorze i jedności z naszymi bliźnimi,
Abyśmy się ubiegali nie o bogactwa świata, lecz o nieprzemijające dobra królestwa niebieskiego,
Abyśmy mogli stać się uczestnikami łask Twego Wcielenia i Twojej wiekuistej chwały,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kyrie, elejson! Chryste, elejson!
Kyrie, elejson! Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

P: Korona złota na Jego głowie.
W: Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

Módlmy się: Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jjego chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

7 sierpnia obchodzi się święto ku czci Boga Ojca.

              

https://www.abbapater.pl/bog-ojciec-glowna/ikona/

Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca

Jak życzył sobie tego Bóg Ojciec przemawiając do s. Eugenii, 7 sierpnia obchodzi się święto ku czci Boga Ojca. Dlaczego akurat 7 sierpnia? Ponieważ jest to dzień, który następuje po Przemienieniu, w którym Ojciec dał słyszeć Swój głos na Taborze: „Oto Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!” (Mt 17,5)

liczÄ™ na Ciebie Ojcze - karaoke - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=xacYI0y93Jg

„Oto, czego jedynie chcę:
1. Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.

2. Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców.

3. Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal – gdzie podejmują decyzje ministrowie państw – wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widzialnym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz: niech ukazuje, że tam jestem, rzeczywiście obecny. Tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę czuwał nad istotami, które stworzyłem i zaadoptowałem jako własne dzieci. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swego czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym być przedstawiany w zauważalny i konkretny sposób!

4. Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją cześć pewne pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę, aby Moi kapłani bez lęku szli wszędzie, do wszystkich narodów i nieśli ludziom płomień Mojej ojcowskiej Miłości. Wówczas dusze zostaną oświecone. Pozyska się dusze niewiernych oraz wszystkich należących do sekt, które nie pochodzą od prawdziwego Kościoła. Tak, niech również i ci – którzy są także Moimi dziećmi – zobaczą, jak płonie przed nimi ten płomień, niech poznają prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą w życie wszystkie cnoty chrześcijańskie.

5. Chciałbym w szczególny sposób być czczony w seminariach, w nowicjatach, w szkołach i w internatach, aby wszyscy od najmniejszego do największego mogli Mnie poznać i kochać jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę.

6. Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym tego, co powiedziałem w innych czasach co dotąd pozostało nieznane a odnosi się do czci, którą pragnę odbierać od ludzi. Niech pracują też, by Moje pragnienia i Moja Wola dotarły do wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do wszystkich ludzi razem oraz do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w szczególności. Są to dusze, które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu, większego niż od ludzi świeckich.

Oczywiście, osiągnięcie pełnej realizacji planów które obmyśliłem dla ludzkości i które dałem im poznać będzie wymagało czasu! Zadowoli Mnie jednak jeden dzień tak, jeden dzień modlitw i wyrzeczeń dusz wspaniałomyślnych, które poświecą się dla tego dzieła Mojej Miłości. Będę cię błogosławił, synu Mój umiłowany, i odpłacę ci stokrotnie za wszystko, co uczynisz dla Mojej chwały.

             Bóg Ojciec i Duch ÅšwiÄ™ty ! | Duch Å›wiÄ™ty, ChrzeÅ›cijaÅ„stwo, Religia

Obietnica Boga Ojca
https://www.youtube.com/watch?v=uffXrVnV390&feature=emb_logo

Bóg Ojciec Mówi do swoich dzieci (Cała książka)

https://www.youtube.com/watch?v=2r71Sj5IVDc

Matka Eugenia Ravasio

Modlitwy do Boga Ojca
 
Nie mam nikogo tylko Ciebie, Ojcze mój niebieski. Jam słabym dzieckiem Twoim, lecz Tyś siłą moją. Jestem potężna, boś Ty Wszechmocnością i samą miłością, więc łatwo Cię zwyciężę nędzą i ufnością. Ufać Ci nie przestanę, nigdy nie zaginę i tak z każdej przygody łatwo się wywinę. Boś Ty Bóg mój i Wszystko, nic mną nie zachwieje, bo miłość Twoja ku mnie przechodzi nadzieje najmędrszych i najlepszych, świętych nawet ludzi, bo Twa miłość w zbrodniarzach nawet ufność budzi. Ona mnie tak spokoi, ona tak raduje, że żadnego cierpienia ma dusza nie czuje.
 
Żałuję, o Boże, z całego serca, żem Cię kiedykolwiek obraziła. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i postanawiam za pomocą łaski Twojej już więcej nie grzeszyć. Dla miłości Twojej przyrzekam unikać okazji do grzechów i odpuszczam wszystkie krzywdy moim nieprzyjaciołom. Proszę Cię, Boże mój, przez zasługi Jezusa Chrystusa, Najświętszej Matki Jego i wszystkich świętych dopomóż mi łaską swoją, ażebym Cię już więcej grzechami nie obrażała.
 
Cóż powie najnędzniejszy proszek o miłosierdziu Twoim, o Panie!? Chyba tylko umilknie i samym milczeniem chwalić Ciebie będzie! Cóż mówić, kiedy Ty sam cudami przemawiasz?! Ale jakże znów o tym milczeć, że mi to dajesz, czego się tylko po Tobie samym spodziewałam! Nie taiłam Twego miłosierdzia ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Miłosierdzie Twoje i wierność Twoja niech mnie zawsze strzegą!
 
Ojcze nasz, Miłości moja bez granic, pamiętaj, że jestem dzieckiem Matki Syna Twojego, o nic nie błagam przez Jego Serce, tylko przeszyj strzałą miłości serce moje, aby już nie żyło inaczej, jak duchem pokuty, umartwienia i poświęcenia bez granic ku czci i chwale Twojej Przenajświętszej. Amen.
 
Boże mój, Boże, jakiej chcesz ofiary za miłość Twoją? Niczego Ci nie odmówię, tylko mnie nią zapal i spal aż na całopalną ofiarę! Amen.
 
O jak niezmiernie kocham niemożność życzenia Tobie, Panie i Boże mój, jakiegokolwiek dobra, ponieważ wszystko pochodzi z niepojętej i nieograniczonej obfitości doskonałości Twojej. Jest ona tak nieskończona, że gdyby się znalazło nieskończone pragnienie, nasycone by było nieskończenie nieskończonością obfitości doskonałości Twojej, która by je przemieniła w nieskończone upodobanie!
 
Panie, tak mi jasno świeci przepaść miłosierdzia Twego, że w tej chwili jako najniegodniejsze dziecko z całą przepaścią mej nędzy w nią bym się rzuciła i nigdzie indziej tylko tam, ale wierzę w to mocno, że przyjdzie dzień, w którym zadość uczynisz gorącym pragnieniom moim i wywiedziesz mnie z przepaści nędzy mojej i postawisz na tym stopniu doskonałości, do którego mnie sam chcesz doprowadzić. Jeżeli teraz tak częste na mnie dopuszczasz upadki, to tylko dlatego, żebym jasno oddzielała co moje – a co Twoje, żebym świętą nawet żyła ciągle w tej całej przepaści nędzy mojej, w jakiej teraz pogrążona jestem i żebym na każdą chwilę pamiętała, że jedno uchylenie się Twej łaski ode mnie, a wszystkie zbrodnie całego świata gotowa będę popełnić.
 
Któż mi odbierze tę ufność albo kto zasłoni mi jasność Miłosierdzia Twego! Ty widząc gorące pragnienie moje dojścia tylko do tego, czym Ty sam chcesz mnie mieć, Ojcze Miłosierdzia, wierzę w to i ufam nieskończenie, że mnie tym uczynisz i doprowadzisz do tego – reposito est haec spes mea in Corde Jesu! (moja nadzieja jest złożona w Sercu Jezusa)!
 
Ojcze Niebieski, który stworzyłeś Niebo i Ziemię, ludzi i Aniołów i który każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twym dzieckiem.
Wiem, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie. Że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Królestwie Niebieskim. Oddaję Ci siebie i wszystko co posiadam. Wszystko co posiadam jest Twoje.Daję Ci Panie siebie, abyś mogł mnie prowadzić do siebie drogą, którą mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, który Cię poznał i pokochał jako Ojca. Bądź błogoslawiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twojej miłości, którymi mnie obdarzasz.
Amen.
♥ MODLITWA DO BOGA OJCA O DAR PIĘKNEJ MODLITWY ♥
Ojcze Mój Niebieski
Daj mi łaskę pięknego modlenia się do Ciebie.
Niech moje słowa będą uświęcone w Sercu Matki Najświętszej,
Niech moje myśli będą oddane Bogu i uświęcone.
Niech cały (a) będę żywą modlitwą Twoją i na Twoją Chwałę.
Natchnij Mnie Święty Duchu, abym modlił (a) się godnie
i przez to uświęcił (a) moje życie.
Amen.
♥ MODLITWA DO BOGA OJCA O OBRONĘ PRZED ZŁEM ♥
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne Niepokalane Serce Maryi razem z Jej Łzami
ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Pana Jezusa, aby Matka zniszczyła moc szatana, ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy, oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie i w naszej Ojczyźnie.
Amen.
♥ OJCZE NASZ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU ♥
Najświętszy Ojcze nasz:
Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu
Który jesteś w niebie:
w aniołach i w świętych.
Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością.
Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością.
Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić,
bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym,
wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro,
bez którego nie ma żadnego dobra.
Święć się Imię Twoje:
niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie,
abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw,
długość Twoich obietnic,
wysokość majestatu
i głębokość sądów
Przyjdź królestwo Twoje:
abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa,
gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym
zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi:
abyśmy Cię kochali z całego serca
zawsze o Tobie myśląc;
z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc;
całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje,
szukając we wszystkim Twojej chwały
i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły
i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości,
a nie na co innego;
i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie
wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości,
ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując
w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia.
Chleba naszego powszedniego:
umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
daj nam dzisiaj:
na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości,
którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
I odpuść nam nasze winy:
przez Twoje niewysłowione miłosierdzie,
przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi,
i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy
i wszystkich wybranych Twoich.
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom:
a czego nie odpuszczamy w pełni,
Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać,
abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół
i modlili się za nich pobożnie do Ciebie,
nikomu złem za złe nie oddając
i byśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
Nie wódź nas na pokuszenie:
ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
Ale nas zbaw ode złego:
przeszłego, obecnego i przyszłego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
♥ W ramach nowenny do Boga Ojca:
AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA
Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, Ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kochają
wszyscy Aniołowie i święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochał Cię na ziemiśw. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię kocha teraz w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch święty, ratuj dusze!
LITANIA DO BOGA OJCA
Ojcze, Przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Ojcze, Początku wszelkiego istnienia,
Ojcze, Który byłeś, Który jesteś i Który będziesz wiecznie,
Ojcze, Nieśmiertelny Królu wieków, 
Ojcze, Boże w Trójcy św. Jedyny, poza Którym nie ma innego boga, 
Ojcze, Boże Wszechmogący, 
Ojcze, Mądrości odwieczna, 
Ojcze, Stwórco wszechświata, 
Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi, 
Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
Ojcze, Stwórco duchów Niebieskich, 
Ojcze, Stwórco wszelkiego dobra, 
Ojcze, Dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi, 
Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego,
Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem, 
Ojcze, źródło nieskończonego Miłosierdzia, 
Ojcze, Potęgo Bożej Sprawiedliwości, 
Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w Raju umieściłeś pierwszego człowieka, Ojcze, Boska Opatrzności, który troszczy się o każde stworzenie,
Ojcze, Dobro najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę, 
Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym,
Ojcze, który w Obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do Ziemi Obiecanej, 
Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam Dziesięć Przykazań Bożych, 
Ojcze, który przez Proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości, Ojcze, który dałeś nam Niepokalaną Maryję na Matkę Zbawiciela, 
Ojcze, który z miłości do ludzi wydałeś na śmierć krzyżową Jedynego Swego Syna Jezusa dla odkupienia rodzaju ludzkiego, 
Ojcze, który przez Ofiarę Jezusa i Jego Zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie wieczne i otworzyłeś nam bramy Nieba, 
Ojcze, który objawiłeś się nam w Ewangelii i podczas Chrztu Świętego Jezusa w wodach Jordanu, 
Ojcze, Nieskończenie dobry i Miłosierny, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, dawać Łaski, przebaczać grzechy i zbawić każdą duszę, aby cieszyć się z nią wiekuistym szczęściem, 
Ojcze, który za Swą niepojętą Miłość do łudzi, pragniesz jedynie miłości, czci i wdzięczności od człowieka 
Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na każdego człowieka jak na powrót syna marnotrawnego 
Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z ojców, 
Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie 
Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Módlmy Się:
Wszechmogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask. Amen.
Wtorek, 4 sierpnia 2020
ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA

Modlitwa na każdy dzień: ŚW. JAN MARIA VIANNEY


Z katechezy św. Jana Marii Vianneya, kapłana

Błogosławiona powinność człowieka: modlić się i miłować

 

Pamiętajcie, dzieci moje: skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli. 
Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto, czym jest szczęście człowieka na ziemi. 
Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Jeśli ktoś ma serce czyste i zjednoczone z Bogiem, odczuwa szczęście i słodycz, które go wypełniają, doznaje światła, które nad podziw go oświeca. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć. 
Nie zasługujemy na dar modlitwy. Ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali. Nasza modlitwa jest najmilszym dlań kadzidłem. 
Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do nas rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą; jest miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca. 
Modlitwa sprawia także, iż czas mija tak szybko i tak przyjemnie, że nawet nie zauważa się jego trwania. Posłuchajcie: Kiedy byłem proboszczem w Bresse, zdarzyło się, iż prawie wszyscy okoliczni proboszczowie zachorowali. Pokonywałem wówczas pieszo duże odległości, modląc się stale do Boga, i zapewniam was, wcale mi się nie dłużyło. 
Są tacy, którzy jak ryby w falach całkowicie zatapiają się w modlitwie. Dzieje się tak dlatego, że całym sercem są oddani Bogu. W ich sercu nie ma rozdwojenia. O, jakże miłuję te szlachetne dusze! Święty Franciszek z Asyżu i święta Koleta oglądali naszego Pana i rozmawiali z Nim, podobnie jak my rozmawiamy między sobą. 
My natomiast, ileż to razy przychodzimy do kościoła nie wiedząc, jak się zachować ani o co prosić? Kiedy idziemy do kogoś, wiemy dobrze, po co idziemy. Co więcej, są tacy, którzy zdają się mówić do Pana: „Powiem kilka słów, żeby mieć już spokój”. Myślę często, że gdy przychodzimy, aby pokłonić się Panu, otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli tylko poprosimy z żywą wiarą i czystym sercem.

                                       Jan Maria Vianney : MyÅ›l Konserwatywna

Święty Jan Maria VianneyJan urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu 8 maja 1786 r. Do I Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej w 1799 r. Po raz pierwszy przyjął Chrystusa do swego serca w szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do której wejście dla ostrożności zasłonięto furą siana. Ponieważ szkoły parafialne były zamknięte, nauczył się czytać i pisać dopiero w wieku 17 lat.
Po ukończeniu szkoły podstawowej, otwartej w Dardilly w 1803 roku, Jan uczęszczał do szkoły w Ecully (od roku 1806). Miejscowy, świątobliwy proboszcz udzielał młodzieńcowi lekcji łaciny. Od służby wojskowej Jana wybawiła ciężka choroba, na którą zapadł. Wstąpił do niższego seminarium duchownego w 1812 r. Przy tak słabym przygotowaniu i późnym wieku nauka szła mu bardzo ciężko. W roku 1813 przeszedł jednak do wyższego seminarium w Lyonie. Przełożeni, litując się nad nim, radzili mu, by opuścił seminarium. Zamierzał faktycznie tak uczynić i wstąpić do Braci Szkół Chrześcijańskich, ale odradził mu to proboszcz z Ecully. On też interweniował za Janem w seminarium. Dopuszczono go do święceń kapłańskich właśnie ze względu na tę opinię oraz dlatego, że diecezja odczuwała dotkliwie brak kapłanów. 13 sierpnia 1815 roku Jan otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 29 lat.
Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana jako wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany i opustoszały. Obojętność religijna była tak wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Wiernych było zaledwie 230; dlatego też nie otwierano parafii, gdyż żaden proboszcz by na niej nie wyżył. O wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest różni ich od bydląt. Ks. Jan przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat (1818-1859).
Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin dziennie na gołych deskach. Kiedy w 1824 r. otwarto w wiosce szkółkę, uczył w niej prawd wiary. Jadł nędznie i mało, można mówić o wiecznym poście. Dla wszystkich był uprzejmy. Odwiedzał swoich parafian i rozmawiał z nimi przyjacielsko. Powoli wierni przyzwyczaili się do swojego pasterza. Kiedy biskup spostrzegł, że ks. Jan daje sobie jakoś radę, erygował w 1823 r. parafię w Ars. Dobroć pasterza i surowość jego życia, kazania proste i płynące z serca – powoli nawracały dotąd zaniedbane i zobojętniałe dusze. Kościółek zaczął się z wolna zapełniać w niedziele i święta, a nawet w dni powszednie. Z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentów.

Święty Jan Maria VianneyPomimo tylu zabiegów nie wszyscy jeszcze zostali pozyskani dla Chrystusa. Ks. Jan wyrzucał sobie, że to z jego winy. Uważał, że za mało się za nich modli i za mało pokutuje. Wyrzucał także sobie własną nieudolność. Błagał więc biskupa, by go zwolnił z obowiązków proboszcza. Kiedy jego błagania nie pomogły, postanowił uciec i skryć się w jakimś klasztorze, by nie odpowiadać za dusze innych. Biskup jednak nakazał mu powrócić. Posłuszny, uczynił to.
Nie wszyscy kapłani rozumieli niezwykły tryb życia proboszcza z Ars. Jedni czynili mu gorzkie wymówki, inni podśmiewali się z dziwaka. Większość wszakże rozpoznała w nim świętość i otoczyła go wielką czcią.
Sława proboszcza zaczęła rozchodzić się daleko poza parafię Ars. Napływały nawet z odległych stron tłumy ciekawych. Kiedy zaś zaczęły rozchodzić się pogłoski o nadprzyrodzonych charyzmatach księdza Jana (dar czytania w sumieniach ludzkich i dar proroctwa), ciekawość wzrastała. Ks. Jan spowiadał długimi godzinami. Miał różnych penitentów: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. Bywało, że zmordowany jęczał w konfesjonale: „Grzesznicy zabiją grzesznika!” W dziesiątym roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego życia miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Łącznie przez 41 lat jego pobytu w tym miejscu przez Ars przewinęło się około miliona ludzi.
Nadmierne pokuty osłabiły już i tak wyczerpany organizm. Pojawiły się bóle głowy, dolegliwości żołądka, reumatyzm. Do cierpień fizycznych dołączyły duchowe: oschłość, skrupuły, lęk o zbawienie, obawa przed odpowiedzialnością za powierzone sobie dusze i lęk przed sądem Bożym. Jakby tego było za mało, szatan przez 35 lat pokazywał się ks. Janowi i nękał go nocami, nie pozwalając nawet na kilka godzin wypoczynku. Inni kapłani myśleli początkowo, że są to gorączkowe przywidzenia, że proboszcz z głodu i nadmiaru pokut był na granicy obłędu. Kiedy jednak sami stali się świadkami wybryków złego ducha, uciekli w popłochu. Jan Vianney przyjmował to wszystko jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za przewiny własne, jak też grzeszników, których rozgrzeszał.

Święty Jan Maria Vianney

Jako męczennik cierpiący za grzeszników i ofiara konfesjonału, zmarł 4 sierpnia 1859 r., przeżywszy 73 lata. W pogrzebie skromnego proboszcza z Ars wzięło udział ok. 300 kapłanów i ok. 6000 wiernych. Nabożeństwu żałobnemu przewodniczył biskup ordynariusz. Śmiertelne szczątki złożono nie na cmentarzu, ale w kościele parafialnym. W 1865 r. rozpoczęto budowę obecnej bazyliki. Papież św. Pius X dokonał beatyfikacji sługi Bożego w 1905 roku, a do chwały świętych wyniósł go w roku jubileuszowym 1925 Pius XI. Ten sam papież ogłosił św. Jana Vianneya patronem wszystkich proboszczów Kościoła rzymskiego w roku 1929. W stulecie śmierci proboszcza z Ars Jan XXIII wystosował osobną encyklikę, w której przypomniał tę piękną postać.

W ikonografii Święty przedstawiany jest w stroju duchownym ze stułą na szyi, często w otoczeniu dzieci.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, † spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem * przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nim osiągnęli wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

św. Jan Maria Vianney - Photos | Facebook

Modlitwa za kapłanów JANA PAWŁA II

Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą.

Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój – cenne dary Twojego zbawienia.

Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca.Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Amen

Modlitwa za kapłanów do św. JANA MARII VIANNEYA

Święty Janie Mario Vianneyu z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii (diecezji) w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen

Modlitwa za kapłana

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ………. uczyń go Swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawić się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu.

Święci patronowie naszego kapłana ……… , Waszej szczególnej opiece polecam go dzisiaj. Proszę, abyście wstawiali się za nim przed Bogiem i pomagali mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem. Amen

Modlitwa za kapłanów

Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty, powierzyłeś kapłanom Najświętszy Sakrament, skarb swojego Stworzenia, oddając w ich ręce władzę nad samym sobą.

Ześlij Twojemu ludowi świętych kapłanów, aby mu byli podporą w trudnościach, braćmi w potrzebach, aby Ciebie słowem, czynem, miłością wprowadzali w serca ludzkie i trudy codziennego życia.

Spraw, aby serca kapłańskie, myśli i ręce pozostały czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Niech będą odbiciem Twego Świętego Oblicza, niech pozostaną wierni Tobie, Twojemu Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili swego życia. Amen

Modlitwa o uświęcenie Kapłanów

Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze. Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła.

Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna.
Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen

 

Lucyfer przygotowuje sobie piekło z miliardami dusz jemu oddanych na Ziemi Bożej a dla nas dzieci Bożych maltretowanie przez tych pachołków lucyfera, aż Bóg Wszechmogący utworzy Nową Ziemię 

i Nowe Niebo z samych czystych młodych ludzi nie skażonych grzechami nieczystości.  

Ewa Pawela: Istnieje plan spalenia i zburzenia wszyskich katedr i kościołów katolickich na

 
Pachołek lucyfera Bill Gates musi wykonywać rozkazy diabelskie swego pana lucyfera, ale po śmierci ten jego diabelski pan będzie się mścił okrutnym ogniem na tych sługach, że byli tacy głupi i jemu uwierzyli.

BILL GATES WYKORZYSTA ENZYM O NAZWIE ”LUCYFERAZA” W PRODUKCJI SZCZEPIONEK.

w-produkcji-szczepionek/

Świat ma limitowany czas. W przyszłym tygodniu JA JESTEM zamierza wycofać się trochę z tego świata.

Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Jego Małego Proroka Miłości, V – VII, 2020

https://the-little-prophet-of-love.jimdofree.com  ,

 

31 lipca 2020, godz.19.45, Po Koronce do Miłosierdzia Bożego

Moje dziecko, tak, jesteś Moja. Ty, Moje dziecko, dałaś Mi więcej niż większość. To zawsze jest rozczarowanie w życiu, kiedy ludzie nie postępują sprawiedliwie. Dam ci całą Moją siłę.

Cierpiałaś w życiu. Każda osoba ma swój krzyż. Miłość jest trudniejsza dla tych, którzy Mnie nie znają. Proszę, weź Mnie za rękę. Miłość, miłość jest tym, czego potrzebuję. Proszę, posłuchaj Mnie…

Czyż JA nie JESTEM prawdą?

Świecie, masz ograniczony czas. (lub: Świat ma limitowany czas.) [„World you have limited time”.]

W przyszłym tygodniu JA JESTEM zamierza wycofać trochę z tego świata. (lub: W przyszłym tygodniu JA JESTEM zamierza wycofać się trochę z tego świata.  [“Next week I AM going to withdraw a little from this world”].

To zależy od tego, czy Moje dzieci będą się do Mnie więcej modliły. Przestańcie się kłócić o to, co jest prawdą, to nie to dla większości nie jest wartościowe ćwiczenie. Słuchaj, kochaj, prawda… wtedy możecie powiedzieć, że Niebo jest was warte.

Do męża Małego Proroka: Chcę, żeby mój syn był spokojny. Czekaj cierpliwie, czekaj cierpliwie. Mój kochany, Ja zaopiekuję się wami obojgiem. Oboje jesteście kochani przeze Mnie. Nic nie może się nie udać. Kocham was.To jest Yeshua. JA JESTEM wasz Jezus, proszę wznieście ramiona i idźcie za Mną. Słuchajcie, JA JESTEM powraca.

Kochajcie się wzajemnie i żyjcie w pokoju. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

25 lipca 2020, 8.44

Tak, JA JESTEM twój Jezus. Dziękuję, dziękuję, że jesteś dzieckiem, które Mnie kocha. JA JESTEM ignorowany przez tak wielu. Sprawia Mi przeogromną radośċ, gdy słyszę, jak dzieci mówią, że Mnie kochają. Pragnę, aby dzieci ofiarowały się Mnie.

 

Każdy dzień zbliża do wydarzeń, o których mówi się od wielu lat. To nadchodzące wydarzenie tak bardzo zaszokuje większość dzieci. Ja będę czekał na „Tak” każdego. Wiem, że Moje dzieci na tym świecie Mnie nie kochają. Składanie hołdu szatanowi nie jest tym, czego pragnę! Postawcie Mnie ponad wszystkim. Teraz to już zdecydowanie za daleko, dzieci. Nie mogę dłużej patrzeć, jak wszyscy upadacie. Każda dusza która idzie do piekła, łamie Moje serce. …

Czy wy naprawdę nie martwicie się o siebie samych?

 

Bronię tych, którzy Mnie kochają. Każdą duszę, która Mnie kocha, składam w głębinach Mojego serca. Umieszczę was w Niebie, dzieci. Będziecie zadowoleni, wszystkie wasze zmartwienia znikną. Ten świat kreuje strach. Wy wszyscy jesteście stworzeni, aby być ze Mną. Znam każdy włos na waszej głowie. Witam każdego, kto podąża Moją drogą. Chcę narodu rozmodlonego. Każdy z was ma obowiązek się modlić. Święci w niebie modlą się za was. Kochajcie każdą osobę, którą spotkacie. Przyszły rok o tej porze będzie zupełnie inny od tego teraz. Weźcie Mnie za rękę. Uważajcie na wroga. On złamał prawo Mojego Ojca. Uwielbia patrzeć, jak ludzkość cierpi. Nie jestem w stanie znieśċ patrzenia na postępowanie tych, którzy za nim podążają. To rujnuje życie ludzkie. Zostaliście ostrzeżeni!JA  JESTEM nadchodzi, zabiorę tych, którzy Mnie kochają do Nieba i pokażę im, co ono dla nich ma. Tak, to tam jest. Każda dusza, która Mnie kocha, ma przygotowane miejsce.

Ja pragnę dusz. Błogosławię was Moją miłością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 

12 lipca 2020 10.30; Po Koronce do Miłosierdzia Bożego

JA JESTEM Jezus. Masz Moje błogosławieństwo. Tak, te dni mogą być nieco monotonne. Mogę powiedzieć, że tak będzie aż do Mojego powrotu. Chodzę i widzę, jak ludzie rujnują swoje dusze. To tak bardzo bolesne wiedzieć, że ci ludzie są potępieni. Z tą wiedzą będę prekursorem. Chcę, żeby wszyscy Mnie uznali. Nie zrobiliście tego, o co was prosiłam, dzieci.Wraz z zamknięciem Moich kościołów wiele z tego było spowodowane przez zwodziciela, a teraz kościoły są otwarte, a Ja ich nie znam. To bardzo smutne, gdy widzę, jak Moja trzoda chodzi różnymi drogami.

O nie, kiedy nadejdzie Moje Ostrzeżenie, powiem każdemu z was prawdę. Umieść modlitwę w swoim życiu TERAZ.  Mówiłem teraz o was, dzieci, rozmawiających ze Mną. Smutno Mi, gdy JESTEM ignorowany.

Bądźcie wojownikami Mojego królestwa, Jezus jest z wami wszystkimi. Kocham was wszystkich.

 

Umieście Mnie z przodu waszych serc. Pozostań w pokoju, Moje dziecko. Cenisz sobie Moją miłośċ.

Błogosławię was wszystkich. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

30 czerwca 2020, 14:47; Po Koronce do Miłosierdzia Bożego

„Jak doradzić rodzicom w sprawie wielkiego Ostrzeżenia. Orędzie dla rodziców. ”

Jezus: Tak, to jest poważna sprawa. Będzie to miało miejsce w odniesieniu do dzieci w wieku powyżej siedmiu lat. Ten czas Mojego przyjścia będzie miejscem, które przygotowałem dla Moich dzieci. Jednak Moje maluchy będą spać. Nie będą świadome tego, że wszyscy przejdą (wielkie Ostrzeżenie). Dbam o Moje niewinne dzieci. One już mają miejsce w Moim królestwie. Oznacza to, że to Ostrzeżenie nie jest konieczne dla ich dusz.

Ja chcę, aby rodzice chronili swoje potomstwo przed niebezpieczeństwami tego świata.To jest moje sformułowanie. Do tego czasu módlcie się.

Chciałbym pobłogosławić wszystkie Moje dzieci od urodzenia do dorosłości. 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

28 czerwca 2020, 19.10, Po Koronce do Miłosierdzia Bożego

Jezus: Posłuchaj, jak wyje wiatr. Uczyńcie Moją obecność w waszym domu światłem dla wszystkich.

 

Nigdy w całej historii nie było takiego czasu. ‘Byċ pozostawiony*’ nigdy nie było tym, czego pragnę. JA JESTEM umieszczony w szafce i ignorowany. To jest obawa człowieka, który decyduje, co jest dobre*. Mogę wam powiedzieć, że ci ludzie będą cierpieć podczas przeżywania swojego Ostrzeżenia. Są oni tak daleko od prawdy. Szkoda, że tak żyją. Ja nigdy nie opuszczam Moich małych. Nigdy ich nie odrzucę, „Jeśli” się nawrócą. Proszę, nie zniechęcajcie się, bo to dopiero początek. Ochronię was oboje i wszystkich Moich wyznawców przed tym złem.

Zacznijmy nowy dzień i bądźmy pozytywni. Życie jest warte cierpienia, bo tylko Ja daję życie. To jest Mój sposób, aby was zachęcić. Chcę podziękować mojemu synowi*, ponieważ walczy w sobie dla Mnie. Mój apostoł Piotr był taki.

 

Dzieci patrzcie… bo zostało mało czasu. To jest jedno z Moich orędzi, które pokażą wam, że JA JESTEM teraz przychodzi. Przygotujcie swoje dusze. Zmieńcie swoje drogi, pokutujcie, kochajcie siebie nawzajem i swojego wroga. Umieśćcie Mnie w swoich sercach. Dziękuję ci dziecko, JA JESTEM Jezus i JA JESTEM zawsze, zawsze z tobą.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

*Gra słów. W oryginale słowo; „Left” – znaczy, „pozostawiony”, również „lewica”, a słowo: „Right”- znaczy,  „dobry, poprawny” oraz „prawica”. „Dzisiaj weszliśmy do miasta i na maszcie z flagą powiewała tęczowa flaga. Rozmawiałam z księdzem i zapytałem, czy będzie udzielana komunia do ust, powiedział „nie”. Te rzeczy rozgniewały i zdenerwowały mojego męża” (Mały Prorok).

 

26 czerwca 2020, 20:49

Jezus: Jesteś Moim dzieckiem, chciałbym, żebyś zapisała te słowa. Umieszczam swoich ludzi w bezpiecznych miejscach. Wasze życie zmieni się dramatycznie. JA JESTEM Jezus. Ten czas w historii ludzkości może się zmienić dzięki modlitwom ludzi.

Islam nie jest Moją religią. On przejmuje chrześcijaństwo. Stoję i patrzę, jak Moi ludzie tracą pewność życia. Zapytaj Mojej miłości, Ja będę tam. Ja chcę życia, które jest dla Mnie spełnione. Więcej dzieci potrzebuje Mojej miłości. Kieruj swoje myśli ku Mnie. Posłuchaj, posłuchaj Mnie. To nie Moja udręka Mnie dręczy, patrzę i widzę, że ludzie są tak zmęczeni życiem. W twoim kraju widać, że jest brutalne. Ty też tego nie chcesz. Nie, ty chcesz pokoju, maleńka. Wydaje się teraz byċ normalnym, że nie wierzy się we Mnie. Umieśćcie wasze serca w Świętej Miłości. Granie diabelskich melodii nie jest tym, co Ja mogę znieśċ.

 

Kochaj, kochaj każdą osobę, którą spotykasz. Twoją misją jest poszukiwanie Mojej miłości. Jeśli to robisz, tworzysz ścieżkę do Mojego Ojca. Każda dusza jest przeze Mnie umiłowana. Teraz jest Moja szansa, aby zabrać wiele dzieci do Mojego Ojca. Znowu bawię się z Moimi dziećmi … jeśli chcecie mieć czas ze Mną, mówcie do Mnie. Kochajcie Mnie, cieszcie się czasem, kiedy możemy to zrobić. Kochajcie, kochajcie Moje słowa. To Moja miłość odciąga was od zła.

W waszym świecie, dzieci, jest ciemno, są zachmurzone ciemne chmury. Kochanie, powiedziałem to i będę to powtarzał, aż zobaczę, że wszyscy do Mnie przychodzicie. Mówię ci, Mój wróg tańczy! Cieszy się swoją godziną. Nie, nie, to się skończy. Nie mogę się doczekać tego, co mam dla was. To Moja miłość. Bądźcie jednym z Moim Ojcem. Dzieci, kocham każdego z was. Moja maleńka. To jest Jezus.

Błogosławię was wszystkich.

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

4 czerwca 2020, 12.30, Po Koronce do Miłosierdzia Bożego

Możesz zacząć. Tak, przychodzę jako „Jezus Wprowadzający Pokój”. Daję odczuċ Moją obecność na różne sposoby. Każdy tydzień, który mija, czyni Moje Ostrzeżenie coraz bliższym. Tydzień po tygodniu to się zmniejsza.

 

Wszyscy jesteście tacy ślepi. To nie jest czas na bycie ślepymi, dzieci. JA JESTEM Królem tego świata! Zawrzyjcie pokój pomiędzy sobą oraz ze Mną. Och, Moje kochanie, kiedy to się stanie, będziesz w szoku. Zanieś to (tą możliwośċ szoku) do Moich dzieci, które kocham. Przestań uważaċ pokój jako rzecz przeszłości. Ja chcę prawdziwych ludzi. Nie dzieci, które zostały zwiedzione. Ja chcę świata miłości. Będziesz w nim pewnego dnia, jeśli wybierzesz Mnie. Zwróć uwagę na Moje słowa. Ja mówię do tych, którzy słuchają. Ja mówię z miłością. Czy pójdziesz za Mną?

 

Możesz zadać Mi pytanie, dziecko.

Ty dziecko, martwisz się. Sprowadzę na twoją ścieżkę ludzi, którzy będą mogli cię tam zawieźć. Będę z wami. Nie, nie będzie z ich strony sprzeciwu (córek). Będziesz musiała wyjechać w miesiącu, który jest bliski Mojemu urodzeniu. Podejmujesz moje kwestie i powinnaś wierzyć w Moje słowa. Ja, dzieci światła, będę z każdym dzieckiem. To jest Moje zadanie, to się stanie. W tym dniu pojawi się wielkie światło. Razem z nim wyślę Krzyż. Będziecie spoglądaċ na niego i będziecie znajdować się w stanie nieskalanej skruchy.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

27 maja 2020  11:21, po Koronce do Miłosierdzia Bożego 

Jesteś Moim dzieckiem. Chcę „pokoju” w tobie. Jezus mówi teraz do ciebie. Przekaż Mi każde zmartwienie. Samoloty, samoloty polecą w miejsce, by wywołać wojnę. Dzieci się nie nauczyły. Grając w gry z wrogiem. Och, proszę, zatrzymajcie  wojnę! To nadejdzie i ludzie będą ginąċ. To nastąpi wcześniej niż myślisz. Bawienie się, bawienie się umysłami ludzi. Nastąpi to, gdy na tym świecie panuje chaos. Dzieci, myślicie, że uciekliście z tej pandemii i jesteście wolni, ale to nie potrwa długo. Przebudzenie się i uświadomienie sobie, jak bardzo Ja rządzę tą ziemią, będzie waszą „niebiańską ścieżką”. To będzie okazja do pokuty. 

 

12:36, Litania Męki Pańskiej i Litania do Ducha Świętego:  Kiedy Ja mówię, dziecko … słuchaj. Proszę, proszę, módlcie się. Dzięki modlitwie mogę tak dużo zrobić. Dam ci to, czego potrzebujesz. Dam pracę mojemu synowi. Musi dokładnie przeszukać. Tak, będę Bogiem Miłości. Ponieważ przestrzegasz Moich Przykazań, mogę zapewnić ci miłość, a kiedy ludzie zbłądzą, powoduje to konflikt. Nie mogę byċ w nich.Tej jesieni przyniosę Moje Ostrzeżenie. To jest szansa dla pokuty, to jest Dzień Miłosierdzia. To jest czas na refleksję. To jest pracowity czas dla tych, którzy Mnie kochają. Wiem, dziecko, że się martwisz. Będziesz pocieszona przeze Mnie, kiedy Mnie zobaczysz. Ujawnię Moje prawdziwe Ja i będziesz absolutnie kochać każdą chwilę.

Ja kocham Moje dzieci. Nie wątpcie we Mnie ani przez chwilę. To jest Mój Dar. Obudźcie się i przyjdźcie do Mnie. Dajcie Mi swoje „Tak”. Czy zrobicie to dzieci? Ja Mam serce wypełnione współczuciem. Wraz z Moimi pomocnikami okazuję miłość. „Proście dzieci”, powiedziałem to już wcześniej. Módlcie się, módlcie się dużo.Ta miłość jest cenna.  Będę wam błogosławił, maleńcy. 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

   

25 maja 12.13  Po konsekracji doTrójcy Przenajświętszej i Koronce do Miłosierdzia Bożego.   

Uwaga: My nigdy nie wiemy, kiedy Jezus będzie mówił. Średnie obliczania nie mają zastosowania. Dzisiaj nagrałam wideo i audio słowa, ale moje dane telefoniczne utrudniały nagranie, ponieważ było pełne, więc rejestrowane są tylko fragmenty orędzia. Byliśmy zdenerwowani, że nie mamy z sobą długopisu i kartki. Modliliśmy się na wsi w zacisznym, zacisznym miejscu.

 

 …. proszę bądźcie cierpliwi, JA  JESTEM zawsze z wami. W tej chwili na tym świecie zawsze będę cenił chwile, w których mogę mówić. To jest szansa na wypowiedzenie Moich słów w tym świecie. Ten świat (zgnębienie w głosie) jest taki smutny. Ten świat nie jest Moim światem. To miejsce grzechu. JA JESTEM Jezus, wy jesteście posłuszni. Musisz wiedzieć, że widzę wszystko, co robisz, wszystko, co mówisz, wszystko, co myślisz.  (Jezus mówi o rodzeństwie Małego Proroka) … ale mogę to zrobić tylko z pomocą. Jeśli oni zaufają Mi, zapewnię im życie. Umieść ich w swoich modlitwach. Musisz zdać sobie sprawę, że oni nie mają Darów…… Poproś Mnie o pomoc, maleńka. Jesteś świetnym przykładem. Nie myśl, że myślą o tobie źle. Dzieci cię kochają, jesteś niewinna. Ja, Jezus, nie pozwolę, by spotkała was krzywda. Masz pracę, a ta praca polega na prowadzeniu Mojego ludu do Mnie. Dziecko JA JESTEM Jezus. Ja powiedziałem. Błogosławię cię.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

 

 

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI

LUZ DE MARÍA, 30 lipca 2020 https://revelacionesmarianas.com/index.htm

 

Mój ukochany Ludu:

 

Zachowuję was w Moim Przenajświętszym Sercu.

 

JAKO LUDZIE, KTÓRZY STARAJĄ SIĘ POZOSTAĊ NA MOJEJ  DRODZE, PAMIĘTAJCIE, ŻE „MOJE KRÓLESTWO NIE JEST Z TEGO ŚWIATA” (J 18,36).

 

Jeśli będziecie Mnie szukać ludzką logiką, nie znajdziecie Mnie i będziecie zdezorientowani, Ja pokazuję się w tym, co dla świata jest niepojęte. Przyszedłem, aby przemienić dusze, szukać tego, czym świat gardzi, aby zdobyć drogocenny kamień i wydobyć go na światło dzienne dla jego braci. Dzieci, jeśli szukacie Mnie powierzchownie, tak jak patrzycie ludzkimi oczyma, nie znajdziecie Mnie, znajduję się w ukryciu duszy pokornego i prostego serca, a nie w tych, którzy twierdzą, że posiadają absolutną prawdę .

 

OBUDŹCIE  SIĘ!

WYDARZENIA, KTÓRE SIĘ ZBLIŻAJĄ, SPRAWIAJĄ WRAŻENIE, ŻE WAS ZDEZORIENTUJĄ.

CO SIĘ STANIE Z MOIMI DZIEĊMI, JEŚLI POZWOLĄ NA TO, ABY ICH ZATRWOŻONO?

 

Wzywam was, abyście byli stanowczy, przekonani i nawróceni, nie wahajcie się w tej chwili, gdy zło szepcze do ucha Moim wiernym, aby zboczyli z Mojej Drogi i poprowadzi ich do działania i postępowania poza Pierwszym Przykazaniem i złamania reszty Dekalogu .

 

Nie upadajcie w wierze, zachowujcie wewnętrzny spokój bez rzucenia pierwszego kamienia, ale stójcie mocno, spoglądając we własne wnętrze, w którym Ja jestem. Próbują was rozproszyć; Świątynie są zamknięte, puste miejsca i głusza (samotnia) w Moich Świątyniach przepowiadają nadejście:

 

TŁUMIENIA EUCHARYSTYCZNEJ TAJEMNICY.

 

Wezwałem was, abyście zwrócili uwagę na postęp komunizmu, on nie śpi, ale idzie zjednoczony z tymi, którzy kierują niewolnictwem ludzkości w tej chwili, w poszukiwaniu światowego chaosu, w cieniu głodu.

 

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, z Mojego Kościoła wychodzi zamieszanie Moich, pozostańcie wierni Magisterium Mojego Prawdziwego Kościoła.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, cień śmierci dociera do łona Mojego Kościoła.

Módlcie się, Moje dzieci, ziemia drży z wielką siłą.

 

Moja Matka, jako Nauczycielka Moich dzieci, nieustannie wzywa was, abyście „MIŁOWALI MNIE W DUCHU I PRAWDZIE”. JA POZOSTAJĘ OBECNY W KAŻDYM, W TYCH, KTÓRZY PRACUJĄ DLA MOJEGO KRÓLESTWA, Z KTÓRYCH JESTEM ZADOWOLONY

 

Nie bójcie się, bez względu na to, jak silna jest ta chwila, wysyłam Moje Anielskie Legiony, aby chronić Moich, zachowajcie spokój.

 

Módlcie się do Mojej Matki Różańcem Świętym, módlcie się do Świętego Michała Archanioła,

 

Przyjmijcie Mnie całkowicie w pokoju, czystym sercem.

 

NIE BÓJCIE SIĘ! BŁOGOSŁAWIĘ WAS.

 

Wasz Jezus

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

Zmartwychwstały / Risen (2016) Lektor

Covid wprowadził; frywolność i świętokradztwo

Przedstawiam Państwu bohatera wczorajszego dnia. Mój kolega z Telewizji Trwam…

Pielgrzym z krzyżem – wywiad z Michałem Ulewińskim [wideo]

 

Neuralink czyli czip w mózgu człowieka i kolejne „wielkie” projekty Elona Muska

 

Chrześcijanie powinni prosić gejów o wybaczenie

Naczynie sprawiedliwości jest pełne i przepełnia się!

USA są teraz upadłym państwem i co z tym zrobić

 
Berlin: masowy protest przeciwko ograniczeniom sanitarnym

Przejrzyjcie wreszcie na oczy!!!

 
Boże ratuj!