Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

2020

Oto są owoce oddania Polski lucyferowi w marcu 2019 roku w Toruniu przez Rząd i Episkopat z akceptacją tej hańby przez Zakony a szczególnie Zakonu Redemptorystów – T.Rydzyka. Jawnie Episkopat wywyższa diabła Koumba a zamknął w niewoli Zbawiciela Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI, a przecież przed tym zhańbionym Bogiem staną – Bóg powie im NIE ZNAM WAS i spadną  do piekła na własne życzenie. TO NIECH SIĘ PALĄ BO TAK CHCĄ.

Co robili Rycerze Kolumba u Matki Bożej Królowej Polski. 09.10.20

https://gloria.tv/post/F6WKq1mzX2jj3u8wg9qDoezJ9

Roman Wilhelmi – Super

https://gloria.tv/post/WQmDdPoP2qKd2etQSZTrcirnE

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Kazanie św. Bernarda, opata

Rozważajmy tajemnice zbawienia

„Dziecię, które z Ciebie się narodzi, będzie święte i nazwane zostanie Synem Bożym”. Źródło mądrości, Słowo Ojca Najwyższego! To Słowo za Twym pośrednictwem, o święta Dziewico, stanie się ciałem, aby Ten, który mówi: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”, mógł zarazem powiedzieć: „Wyszedłem od Boga i przyszedłem na świat”. 
„Na początku było Słowo”. Już wówczas źródło tryskało, ale jedynie w sobie samym. A zatem „Słowo było u Boga” i zamieszkiwało światłość niedostępną. Pan zaś mówił na początku: „Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia”. Twa myśl jednak była u Ciebie, my zaś nie wiemy, czego dotyczy. „Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?” 
Myśl pokoju zstąpiła przeto w dzieło pokoju: „Słowo stało się ciałem” i odtąd mieszka w nas. Nade wszystko mieszka przez wiarę w naszych sercach, mieszka w naszej pamięci, mieszka w naszych myślach i zstępuje aż do samej wyobraźni. Cóż bowiem innego mógł człowiek przedtem pomyśleć o Bogu, jeśli nie to, co było tworem człowieka? Bóg bowiem był niepojęty, niedostępny, niewidzialny i całkowicie niewyobrażalny. Teraz zaś zechciał, aby człowiek Go pojmował, aby Go zobaczył, aby objął myślą. 
Zapytasz: Gdzie? Kiedy? Otóż, gdy leży w żłobie, kiedy spoczywa na łonie Matki, kiedy naucza na górze, kiedy spędza noc na modlitwie albo gdy wisi na krzyżu, kiedy Jego oblicze pokrywa bladość śmierci, kiedy staje jako wolny pośród umarłych, kiedy panuje nad mocami piekła, a wreszcie gdy trzeciego dnia zmartwychwstaje, gdy ukazuje Apostołom ślady gwoździ, oznaki zwycięstwa, i na koniec, gdy wobec nich wznosi się do nieba. 
Czyż nie jest słuszną, pobożną i świętą rzeczą rozmyślać nad tymi tajemnicami? Gdy myślę o tych wydarzeniach, myślę o Bogu; w tym wszystkim jest On sam, mój Bóg. Rozmyślać o tych sprawach nazwałem mądrością, roztropnością zaś uznałem przekazywanie słodyczy stąd płynącej, słodyczy podobnej do owej wywołanej laską Aarona, tej, którą Maryja obficie czerpała z niebios, aby nam jej udzielać.

Matka Boża Różańcowa Tarnopolska

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej – usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na Europę.

Matka Boża Różańcowa z kościoła mniszek dominikańskich w Radoniach pod WarszawąZwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli. Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego – módl się za nami”, a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.

Litania do Matki Bożej Różańcowej

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego, – módl się za nami. (powtarzaj)

Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące,

Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela,

Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim,

Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego,

Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym,

Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów,

Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające,

Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony,

Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achasa, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający,

Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami,

Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony,

Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca,

Św. Maryjo, Różańcem świętym jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca,

Św. Maryjo, Panno najczystsza,

Św. Maryjo, Matko i Pani nasza,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

JEZY, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, którego Opatrzność nie myli się w Swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, DZIEWICY

Święta Faustyna Kowalska, dziewica | Pustynia serca

Dzienniczka św. Faustyny


Posłannictwo głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego dla świata

O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim; bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga. 
O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej. O, Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia. 

Uczyń mnie, Jezu, miłą i czystą ofiarą przed obliczem Ojca swego. Jezu, mnie nędzną, grzeszną, przeistocz w siebie, bo Ty wszystko możesz, i oddaj mnie Ojcu swemu Przedwiecznemu. Pragnę się stać hostią ofiarną przed Tobą, a przed ludźmi zwykłym opłatkiem; pragnę, aby woń mojej ofiary była znana tylko Tobie. O Boże wiekuisty, pali się we mnie ogień nieugaszony błagania Ciebie o miłosierdzie; wyczuwam i rozumiem, że to jest moje zadanie, tu i w wieczności. Tyś sam kazał mi mówić o tym wielkim miłosierdziu i dobroci Twojej.

Święta Faustyna Kowalska

Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi jako trzecie z dziesięciorga dzieci. Dwa dni później została ochrzczona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Kazimierza w Świnicach Warckich (diecezja włocławska). Nadano jej wówczas imię Helena. Kiedy miała siedem lat, po raz pierwszy usłyszała w duszy głos wzywający do doskonalszego życia. W 1914 r. przyjęła I Komunię świętą, a dopiero trzy lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Mimo dobrych wyników uczyła się tylko trzy lata, potem musiała zrezygnować, aby pomagać matce w domu.
W szesnastym roku życia opuściła dom rodzinny, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Przez cały czas bardzo pragnęła życia zakonnego, ale rodzicom powiedziała o swoich zamiarach dopiero w 1922 r. Ojciec jednak nie wyraził zgody, motywując odmowę brakiem pieniędzy na wyprawę wymaganą w klasztorach.
W lipcu 1924 r., kiedy Helena z koleżankami uczestniczyła w zabawie w parku koło łódzkiej katedry, Pan Jezus przemówił do niej i polecił niezwłocznie pojechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Helena postanowiła nie wracać do domu i postawić rodziców przed faktem dokonanym. O tym planie powiedziała tylko siostrze, z którą była, i pierwszym pociągiem przyjechała do Warszawy. Tu następnego dnia zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej. Musiała jednak jeszcze rok przepracować w Warszawie, aby odłożyć pieniądze na skromną wyprawę. 1 sierpnia 1925 r. została przyjęta do Zgromadzenia. Postulat odbywała w Warszawie, a nowicjat w Krakowie, gdzie w czasie obłóczyn zakonnych razem z habitem otrzymała imię Maria Faustyna. Od marca 1926 r. Bóg doświadczał siostrę Faustynę ogromnymi trudnościami wewnętrznymi; wiele przecierpiała aż do końca nowicjatu. W Wielki Piątek 1927 r. zbolałą duszę nowicjuszki ogarnął żar Bożej Miłości. Zapomniała o własnych cierpieniach, poznając, jak bardzo cierpiał dla niej Jezus. 30 kwietnia 1928 r. złożyła pierwsze śluby zakonne, następnie z pokorą i radością pracowała w różnych domach zakonnych, m.in. w Krakowie, Płocku i Wilnie, pełniąc rozmaite obowiązki. Zawsze pozostawała w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Jej bogate życie wewnętrzne wspierane było poprzez wizje i objawienia.

Święta Faustyna KowalskaW zakonie przeżyła 13 lat. 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela, oraz publicznego wystawienia go w kościele. Mimo znacznego pogorszenia stanu zdrowia pozwolono jej na złożenie profesji wieczystej 30 kwietnia 1933 r. Później została skierowana do domu zakonnego w Wilnie. Na początku 1934 roku zwróciła się z prośbą do artysty-malarza Eugeniusza Kazimierskiego o wykonanie według jej wskazówek obrazu Miłosierdzia Bożego. Gdy w czerwcu ujrzała ukończony obraz, płakała, że Chrystus nie jest tak piękny, jak Go widziała.
Dzięki usilnym staraniom ks. Michała Sopoćko, kierownika duchowego siostry Faustyny, obraz został wystawiony po raz pierwszy w czasie triduum poprzedzającego uroczystość zakończenia Jubileuszu Odkupienia świata w dniach 26-28 kwietnia 1935 r. Został umieszczony wysoko w oknie Ostrej Bramy i widać go było z daleka. Uroczystość ta zbiegła się z pierwszą niedzielą po Wielkanocy, tzw. niedzielą przewodnią, która – jak twierdziła siostra Faustyna – miała być przeżywana na polecenie Chrystusa jako święto Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Michał Sopoćko wygłosił wówczas kazanie o Bożym Miłosierdziu.
W 1936 r. stan zdrowia siostry Faustyny pogorszył się znacznie, stwierdzono u niej zaawansowaną gruźlicę. Od marca tego roku do grudnia 1937 r. przebywała na leczeniu w szpitalu na krakowskim Prądniku Białym. Wiele modliła się w tym czasie, odwiedzała chorych, a umierających otaczała szczególną modlitewną pomocą. Po powrocie ze szpitala pełniła przez pewien czas obowiązki furtianki. Starała się bardzo, by żaden ubogi nie odszedł bez najmniejszego choćby wsparcia od furty klasztornej. Wywierała bardzo pozytywny wpływ na wychowanki Zgromadzenia, dając im przykład pobożności i gorliwości, a zarazem wielkiej miłości.
Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie kultu Jego Miłosierdzia. Polecił pisanie Dzienniczka poświęconego tej sprawie, odmawianie nowenny, koronki i innych modlitw do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 15:00 Faustyna czciła Jego konanie na krzyżu. Przepowiedziała także, że szerzona przez nią forma kultu Miłosierdzia Bożego będzie zabroniona przez władze kościelne. Dzięki s. Faustynie odnowiony i pogłębiony został kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi pięć form jego czci: obraz Jezusa Miłosiernego („Jezu, ufam Tobie”), koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (godzina 15, w której Jezus umarł na krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną.
W kwietniu 1938 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia siostry Faustyny. Ksiądz Michał Sopoćko udzielił jej w szpitalu sakramentu chorych, widział ją tam w ekstazie. Po długich cierpieniach, które znosiła bardzo cierpliwie, zmarła w wieku 33 lat – 5 października 1938 r. Jej ciało pochowano na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach. W 1966 r. w trakcie trwania procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji siostry Faustyny, przeniesiono jej doczesne szczątki do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
S. Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji przypadła w II Niedzielę Wielkanocną, którą św. Jan Paweł II ustanowił wtedy świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie św. siostry Faustyny znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata. Dwukrotnie nawiedził je również św. Jan Paweł II, po raz pierwszy w 1997 r., a po raz drugi – 17 sierpnia 2002 r., aby dokonać uroczystej konsekracji nowo wybudowanej świątyni w Krakowie-Łagiewnikach i zawierzyć cały świat Bożemu Miłosierdziu.

W ikonografii św. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, w stroju swego zgromadzenia.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.
Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca niebieskiego – módl się za nami.
Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa – Wcielonego Miłosierdzia
Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela
Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia
Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym
Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego
Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego
Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie
Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata
Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu
Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy Wcielenia
Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana
Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża
Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych
Święta Faustyno, zjednoczona z Oblubieńcem w swej duszy
Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi
Święta Faustyno, miłująca Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa
Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą
Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją
Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością
Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą
Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością
Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej
Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby
Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych
Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci
Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych
Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących
Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających
Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników
Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi
Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu
Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata

JEZU, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
JEZU który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Faustyno.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia. 

Módlmy się: 
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

      To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiÄ…dziemy jego dziedzictwo.

 

(Mt 21, 33-43) 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce†(Mt 21, 43).

Z Reguły pasterskiej św. Grzegorza Wielkiego, papieża

(księga 2, 4) 

Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu

Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu; nie powinien rozgłaszać tego, o czym należałoby milczeć, ani zamilczać tego, co się powinno powiedzieć. Albowiem podobnie jak nierozważne słowo wprowadza w błąd, tak nieroztropne milczenie pozostawia w błędzie tych, którzy mogliby poznać prawdę. A tymczasem nierozważni pasterze w obawie przed utratą ludzkich względów często powstrzymują się od otwartego głoszenia tego, co słuszne. Nie strzegą owczarni – powiada Prawda – z gorliwością dobrych pasterzy, ale postępują jak najemnicy, uciekając w obliczu nadchodzącego wilka i zasłaniając się milczeniem. 

Dlatego Pan karci ich przez proroka, mówiąc: „To nieme psy, niezdolne, by zaszczekać”. Dlatego też uskarża się dalej w słowach: „Nie stanęliście naprzeciw ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, by się ostać w walce w dniu Pana”. Stanąć naprzeciw oznacza odważnym słowem stanąć w obronie owczarni przeciw władcom tego świata. Ostać się w walce w dzień Pana oznacza stawić czoła wojującym bezbożnym ze względu na umiłowanie sprawiedliwości. 

Czymże jest dla pasterza lęk przed mówieniem prawdy, jeśli nie ucieczką w milczenie? Kto zaś staje w obronie owczarni, ten wznosi przeciwko nieprzyjaciołom mur wokół domu Izraela. Dlatego powiedziano popadającemu w grzechy ludowi: „Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i bezsensowne; nie odsłaniali twej nieprawości, by cię nakłonić do nawrócenia”. W Piśmie świętym proroków nazywa się niekiedy nauczycielami, którzy przez ujawnienie przemijalności rzeczy obecnych ukazują przyszłe. Słowo Boże wyrzuca im fałszywe widzenia, bo lękając się wystąpić przeciwko złu, tchórzliwie schlebiają grzesznikom, obiecując bezpieczeństwo. Nie odsłaniają nieprawości grzeszników, ponieważ powstrzymują się od karcenia. 

Słowa skarcenia są jakby kluczem, który odsłania winę, nierzadko nie znaną nawet temu, kto ją popełnił. Stąd święty Paweł powiada: „Aby mógł przekazywać zdrową naukę i przekonywać opornych”. Stąd i Malachiasz mówi: „Wargi kapłana powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą u niego szukali, bo jest on wysłannikiem Pana Zastępów”. Stąd także Pan upomina przez Izajasza: „Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś twój głos jak trąba”. 

Tak więc ktokolwiek staje się kapłanem, podejmuje się zadania herolda. Ma on ogłaszać nadejście straszliwego Sędziego, który się zbliża. Jeśli więc kapłan nie umie sprawować posługi głoszenia, jakże będzie wołał ów niemy herold? Dlatego właśnie Duch Święty spoczął nad pierwszymi pasterzami w postaci języków; tych, których napełnił, uczynił natychmiast zdolnymi do głoszenia o Nim.

                                                  Bóg dziaÅ‚a zawsze - Sluzebniczki.pl

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

To bardzo wymowne, że Pan Bóg wzywa mieszkańców Jeruzalem i mężów z Judy, aby byli sędziami pomiędzy Nim a Jego winnicą. Czyż nie ,,sam Bóg jest sędzią” (por. Ps 50, 6)?

Winnice były częstym elementem krajobrazu Ziemi Świętej. I każdy, kto zakładał i troszczył się o winnicę, wie, ile czasu i cierpliwości potrzeba, aby wydała dobre owoce, a z nich – najlepsze wino.

Pierwsza z trzech części Księgi Izajasza to słowa skierowane do mieszkańców Judy w drugiej połowie VIII wieku przed Chrystusem. W obliczu narastającej potęgi Asyrii Pan Bóg przez Protoizajasza kieruje do swojego ludu szereg napomnień, wyraźnie sprzeciwiając się szerzącym się w kraju pogańskim kultom, a także bezkarnej przemocy bogatych wobec najuboższych. A przecież Izrael to naród umiłowany przez Boga, Jego syn pierworodny (por. Jr 31, 9), który Bóg wyprowadził z Egiptu i wprowadził do żyznej Ziemi Obiecanej. Bóg był dla Izraela Przyjacielem, pełnym miłości, a Izrael tę miłość odrzucił, przede wszystkim poprzez niewierność Prawu Bożemu i wyzysk ludzi słabych. To z kolei spowodowało nieuchronny upadek kraju – nie tylko polityczny, ale przede wszystkim duchowy i moralny.

I właśnie w tej perspektywie Bóg wzywa swój lud, aby sam dokonał sądu. To krzyk zranionej miłości Boga, który nie jest obojętny na grzech człowieka, bo każdy grzech rani zarówno grzesznika, jak i Serce Boga. Także i nas Bóg wzywa dziś do osądzenia – jak odpowiadamy na Jego miłość? Czy my, ochrzczeni i umiłowani nieskończenie przez Niego, wydajemy dobre owoce nawrócenia?

Komentarz do psalmu

Psalm 80 porównuje Boga Izraela najpierw do pasterza trzody, ale w drugiej części w poetycki sposób opisuje lud Izraela jako winnicę, którą Bóg najpierw sadził, a potem wyrwał. To modlitwa wyrażająca ból tych, którzy znaleźli się na wygnaniu babilońskim. Wyrzuty wobec Pana Boga stopniowo przechodzą w postawę uznania własnej winy, a wreszcie prośbę o to, by Bóg odnowił swój lud i okazał mu miłosierdzie.

Dzisiejszy psalm to wspaniała szkoła modlitwy dla nas. W naszych doświadczeniach i trudnościach życiowych często najpierw obwiniamy Pana Boga, nie dostrzegając tak wielu naszych błędów i zaniedbań. Ale nie chodzi tylko o pogrążenie się w ubolewaniu nad grzechem. Pan Bóg, ile razy uznajemy naszą winę, zaprasza nas do tego, by z ufnością prosić Go o miłosierdzie. On chce nam je okazać; co więcej, Jego hojność zawsze przewyższa nasze wyobrażenia i oczekiwania. Ostania strofa psalmu to modlitwa tego, kto odchodzi od spowiedzi i chce żyć z Bogiem już zawsze, choć ma świadomość własnej chwiejności: ,,Już więcej nie odwrócę się od Ciebie, daj mi nowe życie, a będę Cię chwalił”. Bóg ma moc odnowić swoją winnicę, i każdą jej winną latorośl, którą jestem także ja.

Komentarz do drugiego czytania

Ze słów świętego Pawła tchnie niezwykła pogoda ducha i pokój. ,,O nic się już zbytnio nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”. A przecież święty Paweł pisał List do Filipian, będąc w więzieniu! Apostoł pisze do umiłowanej wspólnoty w Filippi, miasta, które odwiedził podczas drugiej podróży misyjnej. To wspólnota, która okazała Pawłowi szczególne wsparcie, co więcej, właśnie wtedy, kiedy pisząc list, przebywał w więzieniu w Efezie, chrześcijanie z Filippi wsparli go finansowo oraz wysłali mu do pomocy i posługi jednego z członków wspólnoty.

Paweł mówi zatem innym o całkowitej ufności Bogu, samemu znajdując się w skrajnie trudnej sytuacji. Ale zapewnia Filipian, że nic, co się dzieje w naszym życiu, nie jest wyłączone z troskliwej opieki Boga.

Czy właśnie wtedy, kiedy doświadczam w moim życiu trudności, także z powodu mojej wiary, zachowuję ufność w Bogu? Czy właśnie w takich okolicznościach umiem być wsparciem w wierze dla innych?

Komentarz do Ewangelii

Pan Jezus posługuje się starotestamentowym obrazem winnicy, aby ukazać historię Narodu Wybranego z Bożej perspektywy. Przypowieść tę opowiada w perspektywie nieuchronnie zbliżającej się Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jezus wie, że będzie odrzucony i zabity. To słowo to rachunek sumienia dla Ludu Wybranego, który odrzucał kolejnych proroków, napominających go w imieniu Boga, a wreszcie odrzucił samego Boga, Jezusa Chrystusa.

Ale to przypowieść skierowana także do nas, w dzisiejszą niedzielę. Tyle już dostaliśmy od Pana Boga okazji do nawrócenia – jesteśmy ochrzczeni, karmieni Eucharystią, wysłuchaliśmy wielu kazań, tyle przeżyliśmy rekolekcji, tyle za nami godzin modlitwy… Czy rzeczywiście bardziej kochamy Boga i bliźnich? Czy porzuciliśmy nasze grzechy? Czy chcemy się nawracać?

Dzisiejsza Ewangelia to także słowo o nadziei. Choć Jezus mówi do arcykapłanów i starszych gorzkie dla nich słowa: ,,Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”, to jest tu obietnica dla nas. Otóż tym nowym narodem, w którym Bóg pokłada nadzieję, jest Jego Lud Boży – Kościół święty, Lud Nowego Przymierza, składający się z Żydów i pogan. Pan Bóg ma nadzieję, że my, ochrzczeni, wydamy dobre owoce miłości i świętości, że uszanujemy Jego Syna, który z miłości do nas stał się człowiekiem i oddał życie.

Pan Bóg ma nadzieję wobec mnie, wobec mojego życia – że właśnie w takich warunkach, w jakich żyję – w mojej sytuacji rodzinnej, zawodowej, pośród moich własnych słabości i cierpień, wydam owoc! I mogę być pewien, że wystarczy mi Jego łaski.

Komentarze zostały przygotowane przez Mateusza Mickiewicza diakona VI roku WMSD w Warszawie

          EWANGELIA : Por. J 3, 16 Aklamacja: ChwaÅ‚a Tobie, Królu wieków. Tak Bóg umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat, że daÅ‚ swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Aklamacja: ChwaÅ‚a Tobie, Królu

Niedziela, 4 października 2020

ŚW. NASZEGO OJCA FRANCISZKA Z ASYŻU, DIAKONA

założyciela trzech zakonów

 

                                                                           Litania do Å›w. Franciszka z Asyżu Kyrie... - Wspólnota MiÅ‚ość i MiÅ‚osierdzie Jezusa | Facebook

 

Z Listu św. Franciszka z Asyżu do wszystkich wiernych

(List do wiernych, II, Pisma, Kraków-Warszawa 2002, s. 233-235) 

Błogosławieni, którzy miłują Boga i żyją według Ewangelii

Będąc sługą wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać wonnych słów mojego Pana. Postanowiłem w tym liście i orędziu przekazać wam słowa Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca, i słowa Ducha Świętego, które są duchem i życiem. 

Które będąc bogate ponad wszystko, zechciało wybrać na świecie ubóstwo wraz z Najświętszą Dziewicą, Matką swoją. 

Poddał jednak swą wolę woli Ojca, mówiąc: Ojcze, niech się stanie wola Twoja, nie jak Ja chcę, ale jak Ty. Wola zaś Ojca była taka, aby Syn Jego błogosławiony i chwalebny, którego nam dał i który narodził się dla nas, ofiarował siebie samego przez własną krew jako ofiara i żertwa na ołtarzu krzyża nie za siebie, przez którego stało się wszystko, ale za nasze grzechy, zostawiając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. I chce, abyśmy wszyscy zostali przez Niego zbawieni i przyjmowali Go czystym sercem i czystym ciałem. 

Lecz jak szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłują Boga i czynią tak, jak sam Pan mówi w Ewangelii: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca i całym umysłem, a bliźniego twego jak samego siebie”. 

Miłujmy więc Boga i uwielbiajmy Go czystym sercem i czystym umysłem, bo On, tego ponad wszystko pragnąc, powiedział: „Prawdziwi czciciele czcić będą Ojca w Duchu i prawdzie”. I wychwalajmy Go, i módlmy się w dzień i w nocy, mówiąc: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”, bo zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. 

Powinniśmy również pościć i powstrzymywać się od wad i grzechów, i od nadużywania pokarmów i napoju, i być katolikami. Powinniśmy również nawiedzać często kościoły oraz szanować i czcić duchownych, nie tyle dla nich samych, bo mogą być grzesznikami, ile dla ich urzędu i posługi wobec Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, które oni konsekrują na ołtarzu, sami przyjmują i innym udzielają. I bądźmy wszyscy mocno przekonani, że nikt nie może inaczej się zbawić, jak tylko przez święte słowa i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które duchowni głoszą, przekazują i udzielają. Zwłaszcza zaś zakonnicy, którzy wyrzekli się świata, mają obowiązek czynić to, co większe i lepsze, ale i tamtych nie zaniedbywać. 

Powinniśmy miłować naszych nieprzyjaciół i dobrze czynić tym, którzy nas mają w nienawiści. Powinniśmy zachowywać przykazania i rady Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Powinniśmy również wyrzec się siebie samych i poddać ciała nasze pod jarzmo służby i świętego posłuszeństwa, jak to każdy przyrzekł Panu. 

Nie powinniśmy być mądrymi i roztropnymi według ciała, lecz raczej bądźmy prostymi, pokornymi i czystymi. 

Nie pragnijmy nigdy górować nad innymi, lecz bądźmy raczej sługami i poddanymi wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga. A na tych wszystkich i te wszystkie, którzy będą to czynić i wytrwają aż do końca, „spocznie Duch Pański” i uczyni w nich mieszkanie i miejsce pobytu. I będą synami Ojca niebieskiego, którego dzieła czynią. I są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Ja, brat Franciszek, sługa wasz najmniejszy, proszę was i zaklinam w miłości, którą jest Bóg, i z chęcią ucałowania waszych stóp, abyście te oraz inne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjęli z pokorą i miłością i spełniali je, i zachowywali. A tych wszystkich i te wszystkie, którzy je życzliwie przyjmą i zrozumieją, i odpis ich poślą innym, i jeśli wytrwają w tym aż do końca, niech błogosławi Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

 

                                                 Zbiór modlitw: Litania do Å›w. Franciszka z Asyżu

 

Św. Franciszek – Jan Bernardone – przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i rówieśników. Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się dość ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę.

W roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na rycerza) i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: „Franciszku, napraw mój Kościół”. Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: „Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem”. Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.

24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: „Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą – odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety. Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon Ubogich Pań – klaryski.

Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym też roku Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. W 1217 r. zamierzał udać się do Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem muzułmańskich Arabów.

Święty Franciszek z Asyżu

W 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego „żywego obrazu” dał początek „żłóbkom”, „jasełkom”, teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów – śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

 

Święty Franciszek z Asyżu

Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewiarygodnym osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, prosił, by bracia zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W chwili śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.

Najpopularniejszym tekstem św. Franciszka jest Pieśń słoneczna. Pozostawił po sobie pisma: Napomnienia, listy, teksty poetyckie i modlitewne. Św. Franciszek jest patronem wielu zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów.

 

Święty Franciszek z Asyżu

W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, księga, ryba w ręku.

 

Święty Franciszek z Asyżu na modlitwie (obraz Bartolomé Estebana Murilla) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Litania do św. Franciszka z Asyżu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo módl się za nami.

Święty Franciszku,

Wspaniały wzgardzicielu świata,

Gorliwy naśladowco Chrystusa,

Założycielu trzech zakonów,

Mocny filarze Kościoła katolickiego,

Nauczycielu świętego posłuszeństwa,

Zwierciadło pokory,

Miłośniku ubóstwa,

Przykładzie łagodności,

Opoko cierpliwości,

Pałający ognistą miłością ku Bogu,

Wzorze miłości bliźniego… Wybrany wizerunku cnót ewangelicznych,

Pokój czyniący,

Mężu według Serca Bożego,

Zwycięzco szatana,

Obrazie ukrzyżowanego Jezusa,

Pięciu ranami ozdobiony przyjacielu Boga,

Miłością Boską gorejący,

Wielki opiekunie ubogich,

Żarliwy w zachowaniu czystości,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święty Franciszku. 

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu, żyjąc w ubóstwie i pokorze, upodobnił się do Chrystusa, daj, abyśmy idąc tą drogą, naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Panie Jezu – zewsząd są straszne przepowiednie. Już pytałam, ale jeszcze raz, czy Polacy powinni wyjeżdżać do Polski z różnych krajów, Bóg Ojciec już ogniem karze Kalifornię.

  PAN JEZUS

 „Otóż Moi wierni Polacy wy wiecie co odpowiedzialność przed Bogiem znaczy.

Druga wojna światowa była za mordowanie dzieci nienarodzonych oraz za grzechy nieczystości, ponieważ wasi biskupi nie dopilnowali, aby nauczać Was życia bezgrzesznego, co było odpowiedzią Boga Ojca Wszechmogącego. Obecni biskupi także zaniedbują swoje obowiązki i dopuszczają popełnianie okrutnych grzechów ludu polskiego. Oczywiście, poprzednia wojna była za nieposłuszeństwo Episkopatu Mnie Zbawicielowi i obecna taka będzie, gdyż nie chcą skorzystać z Jedynego ratunku na Pokój w Polsce i na świecie – nie chcą uznać Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI. Tylko Bóg KRÓL może uratować Polskę i świat, a wtedy każdy mieszkaniec Ziemi będzie dla siebie jak siostra i brat. Najgorszym zagrożeniem dla Pokoju jest powstała grupa lucyferyczna „lgbt”, gdyż są w niej ludzie jawnie grzeszący przeciw Bogu i przeciw życiu, a po ich śmierci lucyfer zbierze ich dusze i będą przechodzić wieczne katusze. Dlatego ja Bóg nie mogę zgodzić się na te okrutne grzechy, które są popełniane dla lucyfera uciechy. Zawsze to mówię, że wszystkiemu złu winni są biskupi rządzący Moim Kościołem Katolickim, gdyż są powołani do nauczania o Bogu, serca i ciała czystości i Bożej Miłości. Do Kościoła Mojego wpełzał szatański swąd lucyferyczny i Ja Bóg Jestem bardzo obrażany, bo biskupi rządzący Episkopatem lucyferowi się oddali. Nie mogę patrzeć dlatego też, że coraz więcej ludzi wciąganych jest do rzezi piekielnej przez osoby duchowne lucyferowi wierne. Skoro jeszcze żyjecie, to oczekuję Nabożeństw

w Kościołach otwartych dla wiernych i Modlitw rzetelnych. Oczekuję wynagradzania za grzechy ludzkości, pokuty i Modlitwy Różańcowej w obfitości. I tak nie zdołacie wynagrodzić za te wszystkie lata, lecz jeszcze odwlekam czas na zakończenie świata. Bóg dał wam wolną wolę, ale to nie znaczy, że pozwoliłem ludziom na demoniczną swawolę. Dobre uczynki wasze będą bardziej przeze Mnie wynagradzane, a Narody bezbożne będą kataklizmami smagane. Każdy biskup i ksiądz wie, co trzeba robić, aby zapanował zupełny Pokój na Ziemi to, że Jezus Chrystus KRÓL POLSKI serca każdego na miłosierne zamieni. Bieżący Rok zbliża się ku końcowi i dlatego przypominam wam o Mojej prośbie i o warunkach Boga, a jeżeli jest wam miłe życie na tej pięknej Ziemi, to uznajcie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, a nie będzie was straszyła żadna trwoga.

Błogosławię was Moich wiernych Polaków i obudźcie się, bo już i tak dałem wam dużo Moich Znaków. Wasz Przyjaciel Jezus Chrystus”.

                                         —————————–—–

             Zapisała Mieczysława w Kościele w Chicago na Adoracji Pana Jezusa – 29.09.20 r.

                                               MODLITWA

„Panie Jezu Chryste – Królu nasz i całego świata, zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dna, który pragnie Cię widzieć Królem wiecznej Chwały, Królem Człowiekiem, Królem Bogiem Wszechmogącym, Królem Życia i Śmierci.

Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy jako Królowi Polski i Wszechświata i kochamy Cię!

Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen”.

                                            ———————-

Drodzy Proboszczowie Kościołów Katolickich – bardzo prosimy o organizowanie Nabożeństw, bo „KTÓŻ jak BÓG” i tylko w Bogu jest nadzieja na życie i przetrwanie na Ziemi według Woli Bożej.

Apel ,,ostatniej szansy” dla proboszczów.

https://gloria.tv/post/YxUG2vFEQtid1YeAs93eGHyuc

Szczęść Boże,

dziś przypada nasze ostatnie modlitewne spotkanie. Dziękujemy, że byliście z nami!

Zachęcamy do modlitwy pozostałymi nowennami na www.nowenny.pl, a zwłaszcza tych, które oddane są Matce Bożej.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;

 • należy przyjąć Komunię świętą;

 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu.

 

Ukoronowanie Matki Bożej w niebie

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Łk 1, 46-55 (Ap 12, 1-6):

 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Rozważania

Nie jest możliwe ani w językach ludzkich ani anielskich, jak mówi św. Epifaniusz, by wyrazić chwałę i triumf, z jakimi Maryja została przyjęta do nieba podczas swojego wniebowzięcia. Tylko tyle można powiedzieć, że nigdy nie było i nigdy już nie będzie większej chwały oraz triumfu jej Syna. Nie ma umysłu, jak mówi św. Bernard, który potrafiłby pojąć, z jaką chwałą święta Dziewica wstąpiła do nieba, z jakim oddaniem została uhonorowana przez wszystkie chóry anielskie, z jaką miłością i szykownością została przyjęta i ugoszczona przez swojego boskiego Syna.

Rozważ więc, duszo moja, jak aniołowie pragnęli w chwili wniebowzięcia mieć w niebie dusze i ciała Boga-Człowieka i jego Matki. I pragnienie mieszkańców nieba w końcu się spełniło. Tak, jak Pan zapragnął, by Arka Przymierza ze Starego Testamentu była z wielką chwałą wniesiona do miasta Dawida, nakazał, by z jeszcze większą i głośniejszą chwałą Matka jego wstąpiła do nieba. Sam Król z całym swoim niebiańskim dworem, jak mówi św. Bernard, wyszedł jej na spotkanie.

Rozważ, jak promieniejący radością i blaskiem zaprosił ją, mówiąc: „Z Libanu przyjdź, oblubienico, z Libanu przyjdź i zbliż się!” Pnp 4, 8. A Maryja uniosła się z ziemi i zasiadła na tronie Trójcy Świętej. Aniołowie, widząc ją tak piękną i pełną chwały, pytali: Kim jest to piękne stworzenie, które przychodzi z ziemi pustynnej, miejsca cierni i udręki, tak czyste i pełne cnót, wsparte na swoim ukochanym Panie? Kto to? Odpowiadali im inni aniołowie: To Matka naszego Króla, nasza Królowa, błogosławiona wśród kobiet, oblubienica Boga, Niepokalana, gołębica, najpiękniejsza spośród stworzeń. Posłuchaj pieśni szczęśliwych dusz, które wychwalają ją: „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu” Jdt 15, 9.

Święty Bernard rozważa, że tak, jak na ziemi nie było miejsca ani świątyni bardziej godnej Boga niż dziewicze łono Maryi, tak w niebie nie ma wyższego tronu niż tron królewski, na którym została postawiona przez swojego Syna. Postawił ją po swojej prawicy i ponad wszystkimi chórami aniołów, by uczynić równą chórom, choć była człowiekiem. Postawił obok siebie jako Matkę, Oblubienicę, Współodkupicielkę, mającą udział w zbawieniu świata, i jako Królową wszechświata.

O Dziewico, chwalebna i dobra, raduję się i napawam Twoją chwałą, którą cieszysz się w raju, stojąc po prawicy swojego Syna, ustanowiona Królową nieba i ziemi. O droga Dziewico, cały wszechświat wierzący w Twojego boskiego Syna i w prawdziwy Kościół, widzi w Tobie Matkę i Królową, raduje się i cieszy, że ma w Tobie, obok Boga, Matkę tak ukochaną i Królową tak wielką, dobrą i mocną.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Wytrwałość w uwielbianiu Maryi.

Zadanie

Upadnij dziś przed wizerunkiem Maryi i przyrzekając, że będziesz wiernym sługą przez całe życie, ofiaruj jej swoje myśli, uczucia, dzieła, samego siebie. Obiecaj jej, że każdego dnia odmawiać będziesz choć pięć tajemnic różańca. Poproś o jej miłość i wytrwałość w uwielbianiu jej aż do śmierci. Błogosławiony będziesz, jeśli każdego dnia odmówisz święty różaniec, bo codziennie odmawianie różańca, jak obiecała Maryja, jest gwarancją dostąpienia ostatecznej wytrwałości. Zaproś wszystkich do uwielbiania Maryi i rozszerzaj różaniec, polecając praktykę dwudziestu sobót. Jeśli pragniesz zaś, by najświętsza Maryja towarzyszyła ci w chwili śmierci, zawierzaj się zawsze jej dobroci i kochaj jak Matkę.

Akt strzelisty

Maryjo, Królowo aniołów i świętych, Ty jesteś Królową mojego serca.

Prezent na zakończenie nabożeństwa 🙂

Z okazji zakończenia nabożeństwa pierwszych sobót, wraz z Wydawnictem Rosemaria przygotowaliśmy dla Was specjalny kod rabatowy, dzięki któremu kupisz pełne rozważania bł. Bartola Longo w pięknie wydanej wersji książkowej w oprawie miękkiej lub twardej. Wpisz kod SOBOTY przy finalizacji zamówienia, a otrzymasz 25% rabatu! 


ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA – GABRIELA – RAFAŁA. – 29.09.2020 r.

Święty Michale Archaniele broń nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a ty Książę Niebieskich Zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

         BŁOGOSŁAWCIE PANU WSZYSCY JEGO ANIOŁOWIE, WSZYSCY SŁUDZY, PEŁNIĄCY JEGO WOLĘ.

                  

  Święty Michale Archaniele dziękujemy za Twoją opiekę dla nas. Jest nam przykro, że masoneria kościelna zmienia Modlitwy i do Ciebie też z „BROŃ” na „wspomagaj”. Bardzo prosimy o wskazówki dla nas, abyśmy umieli obronić się przed szatanem. A najważniejsza prośba, to ochrona przed niszczeniem ludzi szczepionkami i rządzących decyzjami.

                        

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ – KTÓŻ JAK BÓG.

         Nasza ukochana ludzkości ubolewamy wszyscy w Niebie, że w waszych sercach u większości Bóg tylko czasami gości. Jeśli nie będziecie chcieli żyć według Woli Bożej, to na świecie będzie jeszcze gorzej. No i oczywiście My obwiniamy osoby duchowne rządzące Kościołem Jezusowym, czyli Katolickim,

gdyż w Episkopatach i Archidiecezjach zdrajcy Boga i wasi są bardzo liczni.

         Bóg Ojciec wkroczy wkrótce ze swoimi karami na Ziemię i zniszczy to demoniczne plemię. Bóg Wszechmogący już posyła kary na ludzi, lecz jeszcze nikt do Boga z Modlitwami o Miłosierdzie się nie zwrócił. Ludzie coraz więcej grzeszą z czego ci słudzy lucyfera bardzo się cieszą. 

       Módlcie się, aby w wyborach na prezydenta USA zwyciężył Donald Trump,

gdyż przeciwna Partia jest bardzo demoniczna i niestety, ale bardzo liczna. 

                 Republikanie – budują, a demokraci – mordują i rujnują.

Jeśli chcecie Polacy żyć na tej pięknej Ziemi, to wracajcie do Polski, bo tam jest nadzieja, że Jezus Chrystus będzie uznany KRÓLEM POLSKI, a wtedy serca ludzi na miłosierne zamieni i ludzie będą na dobrych odmienieni.

       Trójca Przenajświętsza i Maryja Niepokalanie Poczęta kochają ten piękny świat stworzony przez Boga Ojca Wszechmogącego i pragną Pokoju przez Nich zaprowadzonego. Dlatego My Archaniołowie Jesteśmy na Ziemi i pracujemy

między wami różnymi sposobami. Ja Archanioł Michał nie mogę pojąć ludzi grzeszących i do Boga nie powracających, że upodobali sobie „zło” – ludzi krzywdzenie, grzeszność i wieczne piekło, a nie uznają „dobra”, piękna,

Pokoju i szczęścia a są gotowi dla lucyfera do wzięcia.

    Ludzie – opamiętajcie się i nawracajcie do Boga Wszechmogącego, bo życie

macie tylko jedno, które szanujcie, kochajcie i pielęgnujcie. Archanioł Michał”.

                                            —————————–—–

Zapisała Mieczysława na Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Kościele w Chicago – 29.09.20 r

                                                             Któż jak Bóg!

Dziś kolejny 29 dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła

https://www.youtube.com/watch?v=1B1daer5gfI

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Tak dużo było CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH – Pan Jezus ukazywał się w Hostii, a nadal masoneria kościelna w sutannach nakazuje hańbić Zbawiciela i topić Go w chemii. Mamy wolną wolę i nikt nie ma prawa nam nakazywać, więc odejdźcie od Kościoła Katolickiego wy wywrotowcy i mordercy sumień ludzkich.

Ku większej Jego chwale. „STOP Komunii Świętej na rękę!”

Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi

w sprawie akcji informacyjnej

„STOP Komunii Świętej na rękę!”
Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=7pJbMcjL0d8&feature=emb_logo

 1 października br. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi rozpoczęło akcję informacyjną „STOP Komunii Świętej na rękę!”, która jest wyrazem troski świeckich środowisk katolickich o oddawanie należnej czci Najświętszemu Sakramentowi Ciała i Krwi Pańskiej. 

Nasz głos wypływa z głębokiego zaniepokojenia eksperymentem, który pod pretekstem „ochrony zdrowia” prowadzi do podawania Wiernym Kościoła katolickiego Komunii Świętej na rękę.

Chociaż praktyka taka była stosowana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jednak podczas podawania Ciała Chrystusa przestrzegano zasad chroniących okruchy Hostii przed zgubieniem i profanacją. Wierny przyjmujący Komunię Świętą przed i po przystąpieniu do tego Sakramentu obmywał dłonie, podobnie jak czynią to obecnie kapłani odprawiający Mszę Świętą. Puryfikacja dłoni i palców, które miały styczność z Hostią, ma zagwarantować, że każdy jej okruch zostanie przyjęty przez wiernych i nie dojdzie do profanacji Ciała Chrystusa. Rozwój świętej liturgii a także pogłębiająca się cześć do Najświętszego Sakramentu w ciągu wieków sprawiły, iż wypracowano i przyjęto w Kościele Katolickim praktykę, która w sposób dotychczas najpełniejszy łączy w sobie najwyższą cześć do Najświętszego Sakramentu wyrażającą się w postawie klęczącej (przyjmowanej podczas adoracji) z troską o każdą najmniejszą nawet cząstkę Ciała Pańskiego przyjmowanego do ust w asyście ministranta trzymającego patenę.

Dla każdego katolika powinno być oczywistym że Chrystus po przeistoczeniu podczas Mszy Świętej jest obecny w każdym, nawet najmniejszym, okruchu konsekrowanej Hostii, dlatego na szafarzach i na wiernych spoczywa obowiązek zadbania o oddanie należytej czci każdemu okruchowi Eucharystycznego Chleba, będącego prawdziwie Ciałem Chrystusa.

Odchodzenie od udzielania Komunii Świętej do ust na rzecz podawania Jej na rękę nie ma – w naszej opinii – uzasadnienia także w przepisach sanitarnych. Hostia podawana przez Kapłana bezpośrednio do ust nie ma styczności z dłonią wiernego, która dotyka różnych powierzchni. Podawanie Komunii Świętej do ust jako bezpieczniejsze ze względów sanitarnych uznała m.in. grupa 21 lekarzy z Austrii oraz Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich we Włoszech. 

Dla wiernych Kościoła katolickiego tradycyjne udzielanie Najświętszego Sakramentu jest istotne również ze względu na minimalizację występowania sytuacji, gdy osoby otrzymujące Hostię na rękę nie spożywały Jej, lecz wykorzystywały w innych celach lub udostępniały Ją innym osobom, doprowadzając do znanych i opisywanych w mass mediach przypadków profanacji Ciała Chrystusa.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, kierując się troską o oddawanie należytej czci Najświętszemu Sakramentowi, zachęca wiernych do włączenia się w akcję „STOP Komunii Świętej na rękę!”, o której więcej informacji można znaleźć na specjalnie utworzonej stronie internetowej „Ciało Chrystusa” (https://CialoChrystusa.com ).

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi

Read more: https://www.pch24.pl/ku-wiekszej-jego-chwale–stop-komunii-swietej-na-reke-,78774,i.html#ixzz6ZcPYIxAk

Potrzeba nam całodobowej Adoracji Najsw Sakramentu w każdej parafii 🙏❤

Teraz okaże się, kto jest polskim biskupem katolikiem, a kto jest masonem i Żydem.

Czy arcypróżny i leniwy Gądecki będzie chciał wpatrywać się w Jezusa Najświętsze Ciało, którego nienawidzi, bo wywyższa grzeszników – lesbijki diabelskie a Boga zamknął w piwnicach Klasztoru w Częstochowie i nawet nie pytał Królowej czy może.

Episkopat zabrał nam Zmartwychwstanie. Czy zabierze nam również Boże Narodzenie? Myślę że tak, bo ludzie utracili ducha walki !!!! Zorganizujmy Adoracje Najśw. Sakramentu całodobową w parafiach za Episkopat Polski – o Intronizację Jezusa na duchowego Króla Polski 🙏

Te głowy bezmyślnych polityków służących lucyferowi wyglądają strasznie podejrzanie w maskach, bo tak naprawdę są bezmyślni, gdyż za nich myślą ich panowie władcy świata też służący lucyferowi, który drwi z nich, że będzie miał kogo torturować.Tacy mądrzy a tacy głupi. Żadnej pandemii nie ma i nie było, ale posłuszeństwo lucyferowi musi być. Oni mają w Episkopacie kolegów, to powinni wiedzieć, że po śmierci jest wieczne życie i dusza każda żyje bez końca a za nienawiść Boga Wszechmogącego i bliźniego każdego jest wieczność w piekle. Ja to piszę z miłości bo uprzedzam, aby zapoznali się z filmami o wieczności i nawracali się do Boga Zbawiciela i nie czynili nikomu krzywdy. 

Trwa protest rolników w Warszawie pod pałacem prezydenckim a premier Morawiecki tworzy nowe stołki w rządzie i nie przejmuje się protestem zdradzonych rolników.

Różaniec codziennym skarbem duchowym w rodzinie ❤🙏

Różaniec w dłonie chwyćmy, rodzinnie Wynagradzajmy za grzechy nasze

                                       i świata całego ❤

Obejrzyj Fałszywa Pandemia Lekarze przerywają milczenia Maseczki Maciej Pawlicki Warto Rozmawiać

https://gloria.tv/post/GrhqwPemeHkk3XvzDqrdLtu9j

 

Jak się okazuje cały Rząd w Polsce jest fałszywy, bo nie polski i podejmuje fałszywe i zbrodnicze decyzje w celu zniszczenia Narodu Polskiego. Chce ukraść naszą Ojczyznę co już robi od lat dla swojego żydowskiego, bo już nazwał Polskę – Polin.

Dr Rashid A Buttar, TRUMP ZNA PRAWDĘ O C_O_V_I_D_19

https://gloria.tv/post/RxjMgpU6qTzE1AKW8EWswMeqQ

 

Posłuchajcie całości proszę  a szczególnie o 11 minucie

To jest nieprawdopodobne, żeby w XXI wieku ludzie świeccy walczyli z biskupami z Episkopatu w Polsce o szacunek dla Boga Zbawiciela Jezusa Chrystusa i wystawienie Obrazu Jezusa Króla Polski do Modlitw dla wiernych w czasie tragicznym na świecie. 

    Ponad 2000 lat temu podburzeni ludzie przez faryzeuszy żydowskich krzyczeli -„nie chcemy aby Ten nad nami Królował !”. Czy i wy postąpicie tak samo i dołączycie do tego tłumu? Czy staniecie po stronie Chrystusa? Jasnogórska Pani – Królowa Polski oczekuje, aby Jej Syn – „Król królów i Pan panów” zaczął Błogosławić naszą Ojczyznę jako jej KRÓL

u boku swojej Matki. Czy ON na to nie zasługuje – Syn Boży, który przyszedł ratować to, co zginęło…..? „Uczyńcie wszystko, co mówi wam Mój Syn, przyobleczcie wiarę w czyn !”

List do Przeora Jasnej Góry O. Samuela Pacholskiego w sprawie Obrazu Króla Polski, 

który miał być w Klasztorze Maryi, a nie ma Go nigdzie.

Szczęść Boże,

dziś pierwszy dzień modlitwy miesiąca z Maryją! Poniżej znajdziesz pierwszy dzień w formie nagrania. 

O NABOŻEŃSTWIE:

„Miesiąc z Maryją” to miesięczne nabożeństwo o uproszenie łask według pism św. Alfonsa Liguoriego – jednego z największych czcicieli Matki Bożej w dziejach Kościoła. 

WAŻNE! PRZECZYTAJ:

1. Nabożeństwo trwa 31 dni, cały październik, codziennie 15-20 minut. Ty wybierasz porę modlitwy.

2. Możesz modlić się w dowolnej intencji.

3. Drugi dzień ukaże się 2 października itd. przez cały miesiąc.

https://www.youtube.com/watch?v=HQL0SDtU9rk&feature=youtu.be

A oto pierwszy dzień:

Zobacz nabożeństwo na Youtube tutaj!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panie Jezu ludzie pytają, czy powinni brać szczepionki gdy będą zmuszani?

                                                      PAN JEZUS

„Szczepień żadnych nie weźmiecie, bo ludzie, którzy żyją ze Mną w zgodzie        i nigdy nie będą ulegali ułudzie. Sami niczego nie przyjmujcie na ciało swoje, chociaż będą was gnębić niepokoje. Oni będą chcieli was zmuszać, a wy musicie innych rozwiązań szukać. Będę  bronił  was różnymi sposobami i będę zawsze z wami. Będę bronił każdego Mojego człowieka i także będę z rozpoczęciem ich zwlekał. Trzymajcie się z daleka od szczepionek morderczych, bo mnóstwo jest ich złowieszczych. Jezus Chrystus Bóg i Przyjaciel”.

 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kościele 29.9.20 .

Śmierć kliniczna. Życie po Śmierci ks. Wiktor Szponar. Świadectwa życia po życiu i teologia. – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=LqSCIYl8Bvc

MOCNE! Czy Piłsudski pomógł Hitlerowi? | Rafał Ziemkiewicz

https://www.youtube.com/watch?v=-r2N-NlqMvA

 

Data premiery: 29 sie 2020

Czas 10:00

Nowość Konwencja między Polską i Wolnem Miastem Gdańskiem a Niemcami w sprawie wolności tranzytu pomiędzy Prusami Wschodniemi a resztą Niemiec. Paryż.1921.04.21.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-miedzy-polska-i-wolnem-miastem-gdanskiem-a-niemcami-w-16879599

Pan Jezus mówi do swoich wybranych osób a także do Marii Simmy, że żywy Bóg jest tylko w kapłańskich dłoniach. Wobec tak strasznego odstępstwa od wiary i na polecenie masonerii kościelnej rozdawana jest Komunia św. na dłonie wiernych i niestety nie ma w Opłatku Boga Zbawiciela, więc ludzie przyjmują SYMBOL, który nie zbawia. Pan Jezus mówi także do księży, lecz oni nie są posłuszni Panu Bogu lecz grzesznikom biskupom, którzy nie zbawią nikogo. Bardzo ważne jest, że ci wierni, którzy dotykają Hostii swoimi niegodnymi dłońmi nie będą mieli rąk po śmierci, a czym będą modlić się w czyśćcu?

Profanacja Komunii Sw.

Trzeba modlić się w intencji Bożych kapłanów i biskupów, aby nie ulegli pokusie oraz aby ci bezbożni biskupi rządzący Episkopatem nie skrzywdzili ich, jak kapłana w Polsce ukarali 500 zł. że wpuścił do kościoła więcej wiernych niż ci rządzący Bogiem i kościołem nakazali.

Abp Andrzej Dzięga: każdy może przyjąć Komunię Św. do ust!
 /fot.: Maciej Papke /


Czas tzw. pandemii, to także upowszechnienie przyjmowania Komunii Św. na rękę. Niestety bywa, że kapłani odmawiają komunikowania wiernym pragnącym przyjąć Ciało Pańskie w sposób tradycyjny. Taka praktyka, w ocenie abp. Dzięgi jest niedopuszczalna. – Mówimy tutaj o jednym z podstawowych praw wiernego w czasie Liturgii. Kościół Święty przedstawia wiernym kilka sposobów przyjmowania Komunii św., zawsze na pierwszym miejscu stawiając przyjmowanie Komunii św. na kolanach i do ust. Nie powinni jednak szafarze Komunii św. narzucać wiernemu ani formy, ani geografii udzielania Komunii św. – podkreślił. Arcybiskup przyznał, że ze smutkiem przyjmuje praktykowaną swego rodzaju „segregację wiernych” jaka dokonuje się tuż przed Komunią Św. w kościołach. Uznał to za dzielenie wiernych, a to element obcy Liturgii. Jak uznał, jeśli takie informacje są potrzebne, winny być ogłoszone przed rozpoczęciem Mszy Św. – W każdym natomiast miejscu, gdzie jest rozdzielane Ciało Pana, to wierny, zależnie np. od stanu swojego zdrowia czy osobistej formacji liturgicznej, prosi o Komunię św. w określony sposób. Szafarz udziela jej wtedy zgodnie z przepisami Kościoła – powiedział. Zdaniem hierarchy wszelkie dyskusje organizacyjne prowadzone w trakcie udzielania Komunii Św. są nadużyciem, bo w tej szczególnej chwili winniśmy wyłącznie adorować Ciało Pana.
Abp Dzięga zwrócił też uwagę na fakt, że coraz więcej wiernych wyraża pragnienie przyjmowania Komunii Św. w pozycji klęczącej i do ust. To powoduje, że kapłani rozważają powrót balasek czy klęczników. Ten trend cieszy. Hierarcha zauważył też, że niewątpliwym dobrem ostatnich miesięcy jest to, że temat czci do Najświętszego Sakramentu wrócił i jest prowadzona ożywiona debata. To dobrze, bo służy ona świadomemu przeżywaniu Liturgii.
czytaj więcej: https://www.pch24.pl/abp-andrzej-dziega–kazdy-moze-przyjac-komunie-sw–do-ust-,78742,i.html#ixzz6ZSfnf6Ft

Szanowni Państwo,
Drodzy Obrońcy Życia!

Czy już za 3 tygodnie obudzimy się w Polsce, w której nie zabija się chorych dzieci?

22 października o godzinie 11:00 w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się rozprawa dotycząca aborcji eugenicznej!
Dzieje się to po trzech latach od złożenia pierwszego wniosku poselskiego w tej sprawie, a jednocześnie po trzech latach oczekiwania na uchwalenie projektu #ZatrzymajAborcję. Czy pamiętają Państwo, jak jesienią 2017 roku z wielką radością zanosiliśmy do Sejmu pudła z podpisami? Wiem, że i Państwo aktywnie włączyli się wówczas w to wielkie dzieło, a potem kibicowali ustawie. Polacy masowo opowiedzieli się za prawem do życia dla tych, którzy sami nie mogą zawołać w swojej obronie.

#ZatrzymajAborcję

Kolejne miesiące to był czas, gdy politycy próbowali sprawić, aby zapomniano o nienarodzonych dzieciach. Zbrodnię dokonywaną w majestacie prawa nazywano tematem zastępczym, unikano mówienia o niej w kampaniach wyborczych, ludzi, którzy domagali się uchwalenia #ZatrzymajAborcję, próbowano na wszelkie sposoby uciszyć. W tym samym czasie w polskich szpitalach w dalszym ciągu odbywała się rzeź na dzieciach z podejrzeniem choroby lub niepełnosprawności…

Ta rzeź odbywa się także w tej chwili… Być może właśnie teraz, gdy czytają Państwo te słowa, w pobliskiej lecznicy zamiast ratować małego pacjenta, brutalnie pozbawia się go życia… Być może to maleństwo, które za chwilę urodzi się z aborcji, przeżyje własną egzekucję i będzie umierać jeszcze wiele godzin pozbawione opieki i ciepła. Bo było chore. To rzeczywistość, wobec której tak wielu chce milczeć…
Drodzy Państwo!
Oczekując na rozprawę w Trybunale Konstytucyjnym musimy wciąż przypominać, jak straszna jest aborcyjna rzeczywistość. Od dwóch tygodni organizujemy pod Trybunałem publiczną modlitwę różańcową o dobry wyrok w sprawie aborcji. W każdy poniedziałek o godzinie 18:00 gromadzimy się w Alei Szucha w Warszawie, aby pokazać prawdę o zabijaniu dzieci i modlić się o zakończenie eugeniki w naszej Ojczyźnie.

#ZatrzymajAborcję

Czy wiedzą Państwo, że lewica zdążyła już wściekle zaatakować modlących się? „Gazeta Wyborcza” kpi z różańca pisząc, że jest to „wzywanie nadprzyrodzonych mocy”, a wprowadzenie ochrony życia nazywa „drakońskim zaostrzeniem prawa”! Jak zwykle w takich sytuacjach, zadziwia mnie, jak bardzo ateiści wierzą w siłę modlitwy, skoro tak gwałtownie zwalczają modlących się ludzi! Podwładnym Adama Michnika nie podoba się także plakat przedstawiający zabite w czasie aborcji dziecko. Informację o tym, że w ciągu jednej doby ginie trójka maluchów, „GW” określa jako niesprawdzoną i niepotwierdzoną. Kpią też z księdza, który prowadził ostatni różaniec, bo mówił o tym, że swoimi decyzjami politycy mordują dzieci… Czy wyobrażają Państwo sobie, jak wielka znieczulica opanowała redakcję z Czerskiej???

Jak wiele energii wkłada lewica w kolportowanie kłamstw i półprawd na temat mordowania ludzi! Czy nie znudziło im się jeszcze powtarzanie bzdur o prawach kobiet? Przecież to małe niewinne dziewczynki najbardziej cierpią z powodu aborcji – zabijane i wyrzucane do śmietnika jak odpady medyczne!

Drodzy Państwo!

Wiem, że życie dzieci to dla Państwa wielka wartość. Dlatego – jeśli tylko mają Państwo taką możliwość – proszę być w kolejne poniedziałki razem z nami pod Trybunałem Konstytucyjnym przy Alei Szucha 12a w Warszawie. Zaczynamy zawsze o 18:00. Nienarodzone dzieci nie mogą przyjść, dlatego musimy być ich głosem my, już narodzeni. To nasze zobowiązanie wobec tych dzieci, nasz dług wdzięczności za nasze własne życie, którego nikt nam nie odebrał.

Jeśli nie mogą Pani być w stolicy, proszę pomodlić się w domu oraz zadziałać zdalnie. Pod linkiem:

https://www.twojepetycje.pl/petycje/o-ochrone-zycia-dzieci-zagrozonych-aborcja-petycja-do-julii-przylebskiej/
znajduje się petycja do Prezes TK Julii Przyłębskiej o dobry, zgodny z Konstytucją wyrok ratujący dzieci przed aborcją. Proszę, aby podpisali Państwo ten apel i rozesłali go także do Rodziny i Znajomych, niech jak najwięcej osób pokaże, że nie zapomnieliśmy o prawie od życia. Stańmy wspólnie do walki o bezpieczne narodziny dla najbardziej bezbronnych! Niech sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zobaczą, że jest nas wielu!

Petycje Fundacji są skuteczne. Właśnie dotarła do nas wiadomość, że Katolicki Uniwersytet Lubelski zaczął dyscyplinować ks. Wierzbickiego – promotora ideologii gender pracującego jako wykładowca etyki na tej szacownej uczelni. Wypowiedzi księdza zostały skierowane do oceny przez rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich. Kolegium Rektorskie uczelni oświadczyło, że „treść wypowiedzi medialnych księdza doktora habilitowanego Alfreda Wierzbickiego jest traktowana przez władze uczelni jako działania szkodzące misji KUL”.

To wszystko dzieje się w chwili, gdy od miesiąca po Lublinie jeździ mobilny baner wzywający do zwolnienia ks. Wierzbickiego z KUL i zachowania katolickiego charakteru uczelni, a na stronie www.twojepetycje.pl ponad 6 tysięcy osób domaga się odsunięcia ks. Wierzbickiego od pracy ze studentami!

Presja ma sens!

Także Julia Przyłębska musi usłyszeć nasz głos w obronie zabijanych maleństw.

Pozdrawiam Państwa serdecznie!

KajaGodek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

Podpis Kai Godek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

 

Kaja Godek
Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ
Inicjatywa #StopLGBT
Fundacja Życie i Rodzina
zycierodzina.pl

PS – Na stronie Fundacji www.zycierodzina.pl może Pani znaleźć relacje z ostatnich różańców pod TK oraz inne wpisy dotyczące działań Fundacji. Zapraszam do zapoznania się i życzę miłej lektury!

OBRAZ- inwestuj w wartości


WSPIERAJ
 KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
26 1140 2004 0000 3202 7615 3171
NAZWA ODBIORCY: FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA
TYTUŁEM: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE


WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH
IBAN: PL26114020040000320276153171
KOD SWIFT: BREXPLPWMBK

BÓG JEZUS CHRYSTUS POWIEDZIAŁ HASŁO DLA POLSKI

                  BÓG – RODZINA – OJCZYZNA

Polakom nie jest potrzebny HONOR, bo z tym komunistycznym honorem jesteśmy ciągle

 w niewoli u wrogów. Napastnicy – mordercy nie mają honoru i zwyciężają.

PILNE! Mega protest rolników ws. „Piątki Kaczyńskiego”!
Będzie veto prezydenta?

https://www.youtube.com/watch?v=lo9ZE7vZ9vs

Piątka przeciwko rolnikom. Konfederacja w obronie polskiej wsi

https://www.youtube.com/watch?v=SpyduQYpb0c

Robert Winnicki: Panie Kaczyński, pan jest dzisiaj zdrajcą wsi!

https://www.youtube.com/watch?v=nzCkJWzL-LI

Krzysztof Bosak – protest rolników 30.09.2020

https://www.youtube.com/watch?v=KEkgqayLRjo

TEATRY III WOJNY – ATAK BIOLOGICZNY TRWA
dr hab. inż. Jerzy Pisarek
https://www.youtube.com/watch?v=VmpqaiT0f78&feature=emb_logo

Najgorszy minister w historii Polski SZUMOWSKI
znów się skompromitował

https://www.youtube.com/watch?v=yZBR1zXUZ2g

Czy etyczna szczepionka przeciwko COVID-19 jest możliwa?

Szanowni Państwo,

po ponad czterech miesiącach Ministerstwo Zdrowia udzieliło 21 września 2020 roku oficjalnej odpowiedzi na naszą majową petycję w sprawie etycznej szczepionki przeciwko wirusowi COVID.

Domagaliśmy się w niej, by rząd nie akceptował oraz nie finansował w ramach współpracy z Unią Europejską badań nad szczepionką, która będzie oparta o linie komórkowe pochodzące z ciał abortowanych dzieci.

Pod naszą petycją podpisało się prawie 19.000 osób.

W odpowiedzi resort zdrowia napisał nam, że zgodnie z obowiązującymi Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi i standardami krajowymi nie jest możliwe (jak rozumiemy), by nasz kraj zaakceptował jakikolwiek preparat biologiczny wyprodukowany z naruszeniem norm etycznych.

Nie wiemy, jako że w udzielonej odpowiedzi nie napisano tego wprost, czy ministerstwo ma na myśli również aborcję, jako pierwotny sposób pozyskania komórek zarodkowych wykorzystywanych do produkcji szczepionek.

Oczywiście jesteśmy bardzo ciekawi, na ile zaprezentowane stanowisko przełoży się na rzeczywiste odrzucenie takich produktów, które niosą ze sobą odpowiedzialność moralną za zło, jakim obiektywnie jest aborcja.

Warto tu przypomnieć, że w przeszłości (lata 60 XX w.) amerykańscy i brytyjscy lekarzy, czy naukowcy, zapoczątkowali linie komórkowe z ciał abortowanych dzieci używane do dziś do produkcji wielu obecnych na rynku szczepionek oraz tych, które w kontekście wirusa COVID dopiero mają się pojawić.

Każdy z nas ma prawo żądać od państwa zapewnienia dostępu do szczepionek, które nie są produkowane w moralnie w zły sposób.

Będziemy nadal monitorować sprawę szczepionki przeciwko wirusowi COVID, by pieniądze podatników, nasze pieniądze, nie wspierały badaczy i producentów, którzy w radykalny sposób nie odetną się od złych praktyk mających miejsce w produkcji szczepionek.

Dziękuję, w imieniu całej społeczności CitizenGO!

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe potrzebujemy Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze wysiłki.

Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Z autobiografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy


W sercu Kościoła ja będę miłością

Kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na dwunasty i trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Przeczytałam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, nie wszyscy prorokami, nie wszyscy nauczycielami, oraz że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być równocześnie ręką. Odpowiedź była wprawdzie jasna, nie taka jednak, aby ukoić moje tęsknoty i wlać we mnie pokój. 
Nie zniechęcając się czytałam dalej i natrafiłam na zdanie, które podniosło mnie na duchu: „Starajcie się o większe dary. Ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą”. Apostoł wyjaśnia, że największe nawet dary niczym są bez miłości i że miłość jest najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga. Wtedy wreszcie znalazłam pokój. 
Gdy zastanawiałam się nad mistycznym ciałem Kościoła, nie odnajdywałam siebie w żadnym spośród opisanych przez Pawła członków, albo raczej pragnęłam się odnaleźć we wszystkich. I oto miłość ukazała mi się jako istota mego powołania. Zrozumiałam, że jeśli Kościół jest ciałem złożonym z wielu członków, to nie brak w nim członka najbardziej szlachetnego i koniecznego; zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce pała gorącą miłością. Zrozumiałam, że jedynie miłość porusza członki Kościoła i że gdyby ona wygasła, apostołowie nie głosiliby już Ewangelii, męczennicy nie przelewaliby już krwi. Zobaczyłam i zrozumiałam, że miłość zawiera w sobie wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy i miejsca; słowem, miłość jest wieczna. 
Wtedy to w uniesieniu duszy zawołałam z największą radością: O Jezu, moja Miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie: moim powołaniem jest miłość. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele; miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże mój. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością. W ten sposób będę wszystkim i urzeczywistni się moje pragnienie.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – Kamyczki do mozaiki o życiu św. Teresy… - Kazania nowennowe - www.slowo.redemptor.pl

Święta Teresa z Lisieux

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską (dla odróżnienia od św. Teresy z Avila, zwanej Wielką) albo Teresą z Lisieux, urodziła się w Alencon (Normandia) w nocy z 2 na 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 lata, umarła jej matka. Wychowaniem dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po śmierci matki obrała sobie za matkę Najświętszą Maryję Pannę. W tym samym roku (1877) ojciec przeniósł się z pięcioma swoimi córkami do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała u sióstr benedyktynek w Lisieux, które w swoim opactwie miały także szkołę z internatem dla dziewcząt.
25 marca 1883 r. dziesięcioletnia Teresa zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak sama wyznała, uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 Teresa przyjęła pierwszą Komunię świętą. Odtąd przy każdej Komunii świętej powtarzała z radością: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus”. W tym samym roku otrzymała sakrament bierzmowania.
Przez ponad rok dręczyły ją poważne skrupuły. Jak sama wyznała, uleczenie z tej duchowej choroby zawdzięczała swoim trzem siostrom i bratu, którzy zmarli w latach niemowlęcych. W pamiętniku zapisała, że w czasie pasterki w noc Bożego Narodzenia przeżyła „całkowite nawrócenie”. Postanowiła zupełnie zapomnieć o sobie, a oddać się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz. Zaczęła odczuwać gorycz i wstręt do przyjemności i ponęt ziemskich. Ogarnęła ją tęsknota za modlitwą, rozmową z Bogiem. Odtąd zaczęła się jej wielka droga ku świętości. Miała wtedy zaledwie 13 lat.
Rok później skazano na śmierć głośnego bandytę, który był postrachem całej okolicy, Pranziniego. Teresa dowiedziała się z gazet, że zbrodniarz ani myśli pojednać się z Panem Bogiem. Postanowiła zdobyć jego duszę dla Jezusa. Zaczęła się serdecznie modlić o jego nawrócenie. Ofiarowała też w jego intencji specjalne pokuty i umartwienia. Wołała: „Jestem pewna, Boże, że przebaczysz temu biednemu człowiekowi (…). Oto mój pierwszy grzesznik. Dla mojej pociechy spraw, aby okazał jakiś znak skruchy”. Nadszedł czas egzekucji, lecz bandyta nawet wtedy odrzucił kapłana. A jednak ku zdziwieniu wszystkich, kiedy miał podstawić głowę pod gilotynę, nagle zwrócił się do kapłana, poprosił o krzyż i zaczął go całować. Na wiadomość o tym Teresa zawołała szczęśliwa: „To mój pierwszy syn!”

Święta Teresa z LisieuxKiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, prosząc o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo młodą panienkę, nie przyjęła Teresy, obawiając się, że nie przetrzyma ona tak trudnych i surowych warunków życia. Teresa jednak nie dała za wygraną; udała się z prośbą o pomoc do miejscowego biskupa. Ten jednak zasłonił się prawem kościelnym, które nie zezwala w tak młodym wieku wstępować do zakonu. W tej sytuacji dziewczyna nakłoniła ojca, by pojechał z nią do Rzymu. Leon XIII obchodził właśnie złoty jubileusz swojego kapłaństwa (1887). Teresa upadła przed nim na kolana i zawołała: „Ojcze święty, pozwól, abym dla uczczenia Twego jubileuszu mogła wstąpić do Karmelu w piętnastym roku życia”. Papież nie chciał jednak uczynić wyjątku. Teresa chciała się wytłumaczyć, ale gwardia papieska usunęła ją siłą, by także inni mogli – zgodnie z ówczesnym zwyczajem – ucałować nogi papieża.
Marzenie Teresy spełniło się dopiero po roku. Została przyjęta najpierw w charakterze postulantki, potem nowicjuszki. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczyniła postanowienie: „Chcę być świętą”. W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny i otrzymała imię: Teresa od Dzieciątka Jezus i od Świętego Oblicza. Jej drugim postanowieniem było: „Przybyłam tutaj, aby zbawiać dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów”. W roku 1890 złożyła uroczystą profesję. W dwa lata potem po raz ostatni odwiedził siostrę Teresę ojciec. Cierpiał już wtedy na zaburzenia umysłowe, ale rozpoznał córkę i powiedział do niej na pożegnanie: „W niebie”. Przełożona poznała się na niezwykłych cnotach młodej siostry, skoro zaledwie w trzy lata po złożeniu ślubów wyznaczyła ją na mistrzynię nowicjuszek. Obowiązek ten Teresa spełniała do śmierci, to jest przez cztery lata.
W zakonnym życiu zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała w księdze Dzieje duszy.

Święta Teresa z LisieuxZanim zapadła na śmiertelną chorobę, Teresa była wyjątkowo surowo traktowana przez przełożoną, która uważała, że dziewczyna lekkomyślnie i niepoważnie zgłosiła się do Karmelu. Jej stały uśmiech brała za lekkie traktowanie swojej profesji. Także zakonnica, którą się s. Teresa opiekowała z racji jej wieku i kalectwa, nie umiała zdobyć się na słowo podzięki, ale często ją rugała i mnożyła swoje wymagania. Teresa cieszyła się z tych krzyży, bo widziała w nich piękny prezent, jaki może złożyć Bogu.
Na rok przed śmiercią zaczęły pojawiać się u Teresy pierwsze objawy daleko już posuniętej gruźlicy: wysoka gorączka, osłabienie, zanik apetytu, a nawet krwotoki. Pierwszy krwotok zaalarmował klasztor w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Mimo to siostra Teresa spełniała nadal wszystkie zlecone jej obowiązki: mistrzyni, zakrystianki i opiekunki jednej ze starszych sióstr. Zima w roku 1896/1897 była wyjątkowo surowa, klasztor zaś był nie ogrzewany. Teresa przeżywała prawdziwe tortury. Nękał ją uciążliwy kaszel i duszność. Przełożona zlekceważyła jej stan. Nie oddano jej do infirmerii ani nie wezwano lekarza. Uczyniono to dopiero wtedy, kiedy stan był już beznadziejny. Jeszcze wówczas zastosowano wobec chorej drakońskie środki, takie jak stawianie baniek. Z poranionymi plecami i piersiami musiała iść do normalnych zajęć i pokut zakonnych, nawet do prania. Do infirmerii posłano ją dopiero w lipcu roku 1897, gdzie po kilkunastu tygodniach niezwykłych mąk 30 września 1897 roku zmarła, zapowiedziawszy: „Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż”.

Święta Teresa z LisieuxPius XI beatyfikował ją w 1923 r., a już w dwa lata później – kanonizował. W 1927 r. ogłosił ją, obok św. Franciszka Ksawerego, główną patronką misji katolickich. W roku 1890 bowiem – a więc jeszcze za życia Teresy – klasztor w Sajgonie zamierzał otworzyć w Hanoi drugi klasztor karmelitanek na ziemiach wietnamskich. W tej sprawie zwrócono się do klasztoru macierzystego w Lisieux o pomoc. Siostry zamierzały wysłać pomoc także w personelu. Wśród pierwszych ochotniczek była także siostra Teresa od Dzieciątka Jezus. Ustalenia trwały jednak zbyt długo; Teresa zachorowała i zmarła.
W roku 1944 Pius XII ustanowił św. Teresę drugą, obok św. Joanny d’Arc, patronką Francji. W 1997 r., w 100. rocznicę śmierci św. Teresy, papież św. Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła – razem z Teresą z Avili i Katarzyną ze Sieny. Św. Teresa z Lisieux jest patronką zakonów: karmelitanek, teresek, terezjanek; archidiecezji łódzkiej.

W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż, pióro pisarskie.


teresaoddzieciÄ…tkajezus Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej – modlitwa, która jest windą do nieba

Akt ofiarowania się Miłości Miłosiernej

O mój Boże! Trójco Błogosławiona, pragnę Cię Kochać i starać się, by Cię Kochano, pracować na chwałę świętego Kościoła ratując dusze, które przebywają na ziemi, i wybawiając te, które cierpią w czyśćcu. Pragnę wypełnić doskonale Twoją wolę i osiągnąć ten stopień chwały, który przygotowałeś mi w swym królestwie, jednym słowem, pragnę być Świętą; czuję jednak moją słabość i proszę Cię, o mój Boże, Ty sam bądź moją Świętością.
Skoroś mnie aż tak umiłował, że dałeś mi swego jedynego Syna, by stał się moim Zbawicielem i Oblubieńcem, to nieskończone skarby Jego zasług i do mnie należą, ofiaruję je Tobie z radością błagając, abyś patrzył na mnie już tylko przez Oblicze Jezusa i przez Jego Serce gorejące Miłością.
Ofiaruję Ci także wszystkie zasługi Świętych (którzy są w Niebie i na ziemi), akty Miłości ich, jak również świętych Aniołów; wreszcie ofiaruję Ci, o Trójco Błogosławiona, Miłość oraz zasługi Najświetszej Panny, mej drogiej Matki, przez której ręce składam moją ofiarę, prosząc, by ją Tobie przedłożyła. Jej Boski Syn, mój Umiłowany Oblubieniec, powiedział nam za dni swego śmiertelnego życia: „O cokolwiek prosić będziecie Ojca mego w imię moje, da wam”. Jestem więc pewna, że spełnisz moje pragnienia, o mój Boże, że im więcej zamierzasz dać, tym więcej każesz pragnąć. Czuję w mym sercu niezmierzone pragnienia, toteż proszę z ufnością, byś pospieszył zabrać na własność moją duszę. Ach! nie mogę przyjmować Komunii świętej tak często, jak tego pragnę, ale czyż Ty, o Panie, nie jesteś Wszechmocnym? Pozostań we mnie jak w tabernakulum, nie oddalaj się nigdy od Twej małej hostii…
Chciałabym Cię pocieszyć za niewdzięczność występnych i błagam, odbierz mi wolność czynienia czegokolwiek wbrew Twemu upodobaniu. Jeżeli przez słabość kiedyś upadnę, niechże Twoje Boskie Wejrzenie natychmiast oczyści mą duszę, wyniszczając jej wszelkie niedoskonałości, jak ogień, który wszystko przemienia w siebie…

Dziękuję Ci, o mój Boże! za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś, a szczególnie za to, że mnie przeprowadziłeś przez próbę cierpienia. W dniu ostatecznym z radością będę patrzyła na Ciebie trzymającego berło Krzyża; skoro raczyłeś podzielić się ze mną tym drogocennym Krzyżem, ufam, że w Niebie będę podobna do Ciebie i na moim uwielbionym ciele ujrzę jaśniejące chwałą stygmaty Twej Męki…

Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w Ojczyźnie; nie chcę jednak zbierać zasług na Niebo, chcę pracować jedynie z Miłości ku Tobie, tylko w tym celu, by sprawiać Ci radość, pocieszać Twoje Najświętsze Serce i ratować dusze, które będą Cię kochać przez wieczność całą.

Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka sprawiedliwość nasza jest skażona w Twych oczach. Pragnę więc przyodziać się Twoją własną Sprawiedliwością i jako dar Twojej Miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. Nie chcę więc innego Tronu ani innej Korony, jedynie tylko Ciebie samego, o mój Umiłowany!…

W Twoich oczach czas jest niczym, jeden dzień jest jak tysiąc lat, toteż w jednej chwili możesz przygotować mnie do stawienia się przed Tobą…

Pragnąc, aby całe moje życie było aktem doskonałej Miłości, POŚWIĘCAM SIEBIE NA OFIARĘ CAŁOPALNĄ TWOJEJ MIŁOSIERNEJ MIŁOŚCI błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w mą duszę strumienie nieskończonej czułości, ukryte w Tobie, bym w ten sposób, o mój Boże, stała się Męczennicą Twej Miłości!

Niechaj to Męczeństwo przygotuje mnie do stawienia się przed Tobą, a potem przyprawi mnie o śmierć, aby dusza moja mogła bezzwłocznie ulecieć w wieczyste objęcia Twej Miłosiernej Miłości…

Pragnę, mój Umiłowany, za każdym uderzeniem serca niezliczone razy ponawiać tę ofiarę, aż rozproszą się cienie i będę mogła ponawiać wyznanie mej Miłości w Wiekuistym Twarzą w Twarz…!

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza

teresaoddzieciÄ…tkajezus Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

10 najpiękniejszych cytatów Małej Tereski

Święta Teresa z Lisieux starała się doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonałości „małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako ofiara za zbawienie świata. „Mała droga” to tak naprawdę droga miłości. 

 

Zrozumiałam ponadto, że miłość naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, w niczym nie stawiającej oporu Jego łasce, jak i w duszy najsubtelniejszej, bo cechą miłości jest to, że się zniża. Gdyby więc wszyscy mieli być podobni do Świętych Doktorów, którzy oświecili Kościół jasnością swej nauki, to wydaje się, że dobry Bóg, przychodząc do ich serc, nie zstąpiłby wystarczająco nisko. Stworzył więc dziecko, które niczego nie umie i ledwie co mówi; stworzył biednych dzikich ludzi, którzy mogą kierować się jedynie prawem natury. I właśnie: raczy zstąpić aż do ich serc, to oni są tymi polnymi kwiatami, których prostota Go urzeka… Zstępując tak nisko, objawia swą nieskończoną wielkość.

 

Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać.

 

Będę kradła… Dużo rzeczy w Niebie zniknie, bo je wam przyniosę… Będę małą złodziejką, będę brała wszystko, co mi się będzie podobało.

 

Bóg posługuje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną obecność, ale nie ukrywa się na tyle, żeby nie można jej było odgadnąć.

 

Jedyne, o co Herod oskarżył Jezusa, to szaleństwo. I ja się z nim zgadzam! Tak, gdyż szaleństwem z Jego strony było poszukiwać małych, ubogich serc ludzi śmiertelnych, aby stać się ich królem. Przecież On, Król Chwały, zasiada na cherubinach! I nie mogą pomieścić Go nawet Niebiosa! Był więc nasz Oblubieniec zupełnie szalony, by przyjść na ziemię do grzesznych ludzi, chcąc uczynić ich swoimi przyjaciółmi, swoimi bliskimi, podobnymi sobie, On, który żyje w pełni szczęścia z dwoma innymi, cudownymi Osobami Trójcy Świętej!

 

Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy.

 

Podziękuj dobremu Bogu za łaski, którymi On cię obdarza. I nie bądź aż tak niewdzięczna, że nie będziesz umiała ich rozpoznać. Sprawiasz na mnie wrażenie wieśniaczki, którą król — pełen mocy — poprosił o rękę, a ta nie śmiała się zgodzić, tłumacząc się swym ubóstwem i nieznajomością życia na dworze. A wystarczyłoby jej pomyśleć, że królewski narzeczony dobrze przecież wie o jej nędzy, a jej słabość zna lepiej niż ona… (…) nie zapominaj, że Jezus jest wszystkim, dlatego trzeba, byś zanurzyła twą nicość w Jego wszystkim, nie mającym dla siebie granic, i byś o nim tylko myślała, bo tylko ono jest godne miłości…

 

Jezus jest chory z miłości i daje do zrozumienia, że taką chorobę można uleczyć tylko miłością.

 

Zapomnienie… Wydaje mi się, że to właśnie sprawia Mu najwięcej przykrości!

 

To prawda, że „dla miłości nie ma rzeczy niemożliwych, gdyż sądzi, że możliwe jest dla niej wszystko i że wszystko jej wolno”… Roztropność ludzka, przeciwnie, drży co chwilę i nie śmie, by tak rzec, uczynić kroku.

                                                    Nie ma róży bez kolców - Å›w. Teresa od DzieciÄ…tka Jezus - kosciol.wiara.pl

Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
Umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego,
Oblubienico Jezusa Chrystusa,
Obdarzona mądrością Ducha Świętego,
Ikono tajemnicy Boga-Miłości,
Radosna ofiaro Miłości Miłosiernej,
Ukochana córko Najświętszej Maryi Panny,
Doktorze Kościoła Świętego,
Córko Karmelu wskazująca drogę do zbawienia,
Wierna córko św. Teresy od Jezusa,
Wierna uczennico św. Jana od Krzyża,
Patronko nie lękających się przystąpić do Boga,
Patronko wątpiących i zrozpaczonych,
Patronko misji i misjonarzy,
Patronko przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej,
Opiekunko małych i pokornych,
Wzorze mądrości ewangelicznej,
Wzorze miłości bliźniego,
Wzorze miłości dążącej do prawdy,
Wzorze pokory, przyjmującej wszystko, jako dar Boga,
Wzorze dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu,
Wzorze świętości dostępnej dla każdego,
Wzorze autentycznego życia duchowego,
Nauczycielko poznania Chrystusa,
Nauczycielko umiłowania Kościoła,
Nauczycielko modlitwy,
Mistrzyni wiary,
Mistrzyni drogi dziecięctwa duchowego,
Mistrzyni chrześcijańskiego życia,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, daj nam, prosimy, tak naśladować św. Teresę, dziewicę, w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali nagrodę wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Konfederacja nie ulega lewicowej propagandzie! 

Stajemy w obronie polskich rolników i hodowców! 

Jaka szkoda, że w Polsce do tej pory katolickiej rolnicy nie błagają Pana Boga o rady a zawierzają siebie, rodziny i Ojczyznę najgorszym wrogom bo Żydom, którzy rządzą od lat Polską.  Żydzi wybrali sobie naszą Ojczynę na swoją Ojczyznę i już nazwali POLIN. Rolnicy zasłuchani w media obłudnych Redemptorystów i im uwierzyli, a nie Panu Bogu, który od 90 lat prosi Episkopat aby uznał BOGA Jedyny Ratunek na POKÓJ -KRÓLEM POLSKI, to nie będzie głodnych i biednych ale rolnicy dalej nie wierzą Panu Bogu tylko obłudnym zakonnikom, którzy nienawidzą Jezusa i Maryi, bo chociażby z miłości do Nich by Boga posłuchali dla dobra swojego. Dlaczego po owocach nie możecie poznać, że od początku Polska to POLIN i ukradli rządzący stocznie, kopalnie, przemysł, lasy, wodę i złoto z Anglii i jeszcze wam mało dowodów? A teraz idźcie do Rydzyka z pretensami, który was namawiał do głosowania na waszego mordercę – A.Dudę Żyda, który do Częstochowy i do kościoła jeżdzi, Hostię łapie rzuconą przez kumpla Żyda – Nycza aby go ludzie widzieli. To wszystko nakręca i reżyseruje kumpel – T.Rydzyk. Czy nie wiecie, że Rząd, Episkopat i Rydzyk w Toruniu w marcu 2019 r. – Polskę oddali lucyferowi i takie są teraz owoce a dla Polaków śmierć powolna na ich życzenie – sami tego chcieliście, bo trzeba słuchać najlepszego Przyjaciela Boga Jezusa Chrystusa a nie okrutnych grzeszników zakonników i także Paulinów. Rolnicy – dlaczego nie walczycie o Boga Jezusa KRÓLA POLSKI?  Żydom zależy abyście sobie odbierali życie bo wy będziecie w piekle razem z nimi – mordercami Narodu Polskiego. Trzeba pytać Pana Boga i Królową Polski i dużo modlić się a wy co? Teraz płaczecie. Dlaczego Polak musi być nieustannie głupi przed i po szkodzie? Teraz Żyd Ukraiński zrobił miasto w Polsce dla swoich Żydów białorusinów którzy zabierają Polakom pracę. Za rządów żydowskich już pełno jest Ukraińców, Koreańczyków, Białorusinów i innowierców a także Islamistów, a wy Polacy do garbecia na własną prośbę. 

Żydzi nawet wam zamknęli kościoły i wyznaczają Bogu i wam warunki i pozbawili Sakramentów. 

KONFEDERACJA nie ulega lewicowej propagandzie! Stajemy w obronie polskich rolników i hodowców! – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2j9wTvoeNXY

 

Szanowni Państwo,

jeśli włączą Państwo telewizor, większość “gadających głów” próbuje od samego początku zdyskredytować decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu finansowania USA dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Ale to, czego nam nie mówią, to prawda o WHO.

Kiedy WHO otrzymuje publiczne fundusze od Polski, środki te są wykorzystywane do:

 • promowania i rozpowszechniania przywoływanych przeze mnie wielokrotnie wcześniej tzw. Standardów Edukacji Seksualnej wg WHO, które wprost zalecają informowanie dzieci o masturbacji już od wieku czterech lat.
 • promowanie aborcji jako „prawa człowieka”
 • lobbowania na całym świecie na rzecz powszechnej legalizacji aborcji na żądanie
 • wspierania Planned Parenthood i innych członków lobby aborcyjnego
 • wspieranie legalizacji prostytucji
 • zmuszania lekarzy do bezwarunkowego przeprowadzenia operacji zmiany płci u dzieci

Składka USA wynosi tylko 15% budżetu WHO, a prezydent Trump jest pod silną presją, by zmienił swoją decyzję.

Dlatego potrzebujemy Państwa pomocy, aby wezwać do działania nie tylko liderów krajów G20, ale także Polski. Podpiszcie Państwo naszą petycję z żądaniem zaprzestania wysyłania publicznych pieniędzy do Światowej Organizacji Zdrowia.

Światowa organizacja „zdrowia”, która pompuje miliardy rocznie, by szkodzić dzieciom, nie jest potrzebna. Amerykański plan pozbawienia WHO finansowania daje nam realną szansę, aby zakończyć ten obłąkany globalny program, który jest sprzeczny z wartościami, które konstytuują ludzkie życie, rodzinę oraz wolność.

Jednakże, aby zrekompensować utratę funduszy ze składek Stanów Zjednoczonych, WHO i jej ideologiczni sojusznicy wzywają do zwiększenia dobrowolnych datków z innych krajów.

A na szczycie tej listy znajdują się kraje G20 oraz Polska.

Dziękuję Państwu za wszelką pomoc,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego administracja przestanie finansować Światową Organizację Zdrowia (WHO). To 419 milionów dolarów rocznie, które nie będą już wysyłane do organizacji, która agresywnie forsuje aborcję na całym świecie, wymusza permisywną edukację seksualną i powszechne nauczanie ideologii gender od najmłodszych klas szkolnych.

Aby zrekompensować utratę funduszy ze składek USA, WHO wzywa do zwiększenia datków z innych krajów.

Podpisz naszą petycję, aby zażądać od przywódców Polski oraz państw G20 pójścia za przykładem USA i zaprzestania wysyłania publicznych pieniędzy do Światowej Organizacji Zdrowia.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo,

Co by było, gdybym powiedział Państwu, że w Państwa imieniu finansuje się organizację, która popiera zabijanie nienarodzonych dzieci jako prawo człowieka, rozprzestrzenia fałszywe informacje na temat COVID w komunistycznych Chinach oraz promuje programy nauczania, które seksualizują dzieci i narzucają ideologię gender od najmłodszych klas szkolnych?

Czy to by Państwa wystarczająco zmobilizowało do działania?

Tak się stanie, jeśli nasz rząd aprobuje kolejną roczną kontrybucję na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponieważ większość funduszy WHO w dużej mierze pochodzi ze składek podatników z poszczególnych krajów świata.

Ruch na rzecz pozbawienia funduszy WHO rozpoczął się, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jego administracja wstrzyma finansowanie WHO po tym, jak dyrektor generalny dr Tedros Adhanom Ghebreyesus nie tylko akceptował, ale sam szerzył fałszywą propagandę odnośnie wirusa COVID, za którą stały komunistyczne Chiny.

Jeśli prezydent Trump nie wycofa się (a jest pod silną presją, aby to zrobić), to będzie to 419 milionów dolarów rocznie, które nie będą już wysyłane do organizacji, która agresywnie wymusza permisywną edukację seksualną i powszechne nauczanie ideologii gender od najmłodszych klas szkolnych.

Jednak wkład USA wynosi tylko 15% budżetu WHO. W rzeczywistości, Polska także wysyła każdego roku miliony dolarów do WHO, a teraz ta podejrzana organizacja chce jeszcze więcej!

Dlatego właśnie potrzebujemy Państwa pomocy, aby bronić nienarodzonych, chronić nasze dzieci i młodzież oraz strzec naszych wartości wzywając do działania na rzecz pozbawienia Światowej Organizacji Zdrowia publicznych funduszy.

Podpiszcie Państwo, proszę, naszą petycję, aby zażądać od przywódców Polski i krajów G20 pójścia drogą USA i zaprzestania wysyłania publicznych pieniędzy do Światowej Organizacji Zdrowia.

Politycy z lewicy i media walczą o uratowanie Światowej Organizacji Zdrowia, dyskredytując decyzję prezydenta Trumpa, argumentując, że nie powinniśmy podważać autorytetu WHO podczas rozprzestrzeniania się pandemii. Niestety, ale to właśnie propagowanie przez tę organizację kłamstw na ten temat z komunistycznych Chin pogorszyło sytuację pandemiczną na całym świecie.

W szczytowym okresie „rozprzestrzeniania się wirusa”, a także teraz (kiedy pandemia jeszcze raz przybiera na sile), WHO bez przerwy wykorzystuje środki pochodzące z pieniędzy nas podatników na:

 • promowanie aborcji jako „prawa człowieka”
 • lobbowania na całym świecie na rzecz powszechnej legalizacji aborcji na żądanie
 • wspierania Planned Parenthood i innych członków lobby aborcyjnego
 • wspieranie legalizacji prostytucji
 • zmuszania lekarzy do bezwarunkowego przeprowadzenia operacji zmiany płci u dzieci

…by wymienić tylko kilka podstawowych spraw, nie wspominając jednocześnie przywoływanych wielokrotnie tzw. Standardów Edukacji Seksualnej wg WHO, które wprost zalecają informowanie dzieci o masturbacji już od wieku czterech lat.

Aby zrekompensować utratę funduszy ze składek Stanów Zjednoczonych, WHO i jej ideologiczni sojusznicy wzywają do zwiększenia dobrowolnych datków z innych krajów.

Na szczycie tej listy znajduje się nie tylko tak zwane kraje G20 ale też Polska. Składki państw G20 na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia stanowią bowiem większość budżetu WHO.

Bardzo proszę o podpis pod zadaniem, by Polska i wszyscy przywódcy państw G20 przestali wysyłać publiczne pieniądze do Światowej Organizacji Zdrowia.

Zespół CitizenGO od kilku lat aktywnie walczy z programami WHO dotyczącymi standardów edukacji seksualnej, czy zmianami w klasyfikowaniu dysforii płciowej w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 oraz wspierającymi powszechny dostęp do aborcji.

Globalna organizacja „zdrowia”, która pompuje miliardy rocznie, by szkodzić dzieciom, nie jest potrzebna. A plan prezydenta Trumpa, by pozbawić funduszy WHO, daje nam realną szansę, by zobaczyć koniec tej globalnej agendy, która sprzeciwia się wartościom życia, rodziny i wolności.

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby napisać do przywódców G20. Podpiszcie Państwo naszą petycję teraz, a my w Waszym imieniu wyślemy ją do przywódców Polski i krajów G20.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dokumenty WHO mówią same za siebie. To organizacja, która wykorzystuje fundusze pochodzące od podatników na całym świecie na wspieranie aborcji, prostytucji, operacji zmiany płci, ideologii gender i LGBT oraz seksualizacji dzieci od przedszkola. W naszym najlepszym interesie leży powstrzymanie tego szaleństwa.

Więcej informacji:

Family Watch Special Report — Światowa organizacja Zdrowia zdemaskowana: Aborcja, Prawa Seksualne i CSE
https://familywatch.org/newsletter-archive/family-watch-special-report-the-world-health-organization-exposed-abortion-sexual-rights-and-cse

PRZYPOMNIENIE: Światowa Organizacja Zdrowia promuje “prawa seksualne” dzieci.
https://activistmommy.com/reminder-world-health-organization-promotes-childrens-sexual-rights

Deklaracja aborcji sprawą zdrowia publicznego, WHO przynagla
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/10/declare-abortion-a-public-health-issue-during-pandemic-who-urged

WHO szuka Miliarda Dolarów Wsparcia z Pieniędzy Publicznych
https://consumerchoicecenter.org/who-seeks-1-billion-funding-boost-from-international-governments/

Kto finansuje Światową Organizację Zdrowia?
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/

Międzynarodowe wytyczne w sprawie Edukacji Seksualnej
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-materials-index/international-technical-guidance-on-sexuality-education-unesco-2018/

Maciej Pawlicki: nie ma powszechnego nakazu noszenia maseczek – PCh24.pl – Prawa Strona Internetu. Informacje z zycia Kosciola i prawicowa publicystyka

https://www.pch24.pl/maciej-pawlicki–nie-ma-powszechnego-zakazu-noszenia-maseczek,78743,i.html

Maciej Pawlicki: nie ma powszechnego nakazu noszenia maseczek

Modlitwa w sprawach trudnych do Św. Marty

– Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Dołujach

https://dolujeparafia.pl/blog-post/modlitwa-w-sprawach-trudnych-do-sw-marty/

KKRP
Konfederacja Kobiet RP

Szanowny Panie,

podczas wakacji pojawił się prezydencki projekt nowelizacji Prawa oświatowego „Rodzice decydują”, związany z prawem rodziców do wpływania na edukację dzieci w szkołach. Zakłada on m. in. możliwość podejmowania decyzji przez rodziców większością głosów oraz konieczność składania przez organizacje zewnętrzne prospektu przeprowadzanych zajęć. Czy rzeczywiście taka zmiana jest korzystna?

Tuż przed początkiem września można było przeczytać o ewentualnych karach finansowych (dochodzących do 10 tys. zł) dla tych rodziców, którzy nie zdecydują się posłać dziecka do szkoły ze względu na obawę zarażeniem koronawirusem. Czy dyrektor szkoły ma prawo wystąpić o ukaranie rodzica grzywną za niespełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko?

Także tegoroczny początek roku szkolnego obfitował w liczne doniesienia prasowe dotyczące realizacji obostrzeń sanitarnych w placówkach edukacyjnych. Rodzice mówili o długich kolejkach przed przedszkolami, o konieczności pożegnania dziecka w drzwiach przedszkola, o braku okresu adaptacyjnego dla dzieci, rozpoczynających przygodę z przedszkolem. Postanowiłam porozmawiać z psychologiem, o sposobach na pozytywne przeprowadzenie dziecka przez trudny czas powrotu do przedszkola po przerwach spowodowanych weekendami, chorobą czy świętami.

Prezydencka propozycja wymaga skorygowania kilku kwestii.

Podczas wakacji prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji Prawa oświatowego, związanego z prawem rodziców do wpływania na edukację ich dzieci w szkołach. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę a wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami społecznymi (w tym z Konfederacją Kobiet RP) stanowisko na temat proponowanej nowelizacji.

Projekt nowelizacji zawiera zniesienie obowiązku zasięgnięcia przez dyrektora szkoły opinii rady rodziców i zastąpienia go wymogiem zgody większości rodziców na dopuszczenie zajęć przygotowanych przez zewnętrzne organizacje. Takie rozwiązanie odbiera radzie rodziców możliwość wydania opinii w sprawie zajęć dodatkowych a samym rodzicom uniemożliwia podjęcie indywidualnej decyzji i skazuje na podporządkowanie się decyzji większości rodziców.

Nowelizacja zakłada konieczność składania przez działające w szkole organizacje zewnętrzne prospektu informacji wychowawczej, niezależnie od tematyki prowadzonych zajęć. Taki obowiązek składania prospektów informacji wychowawczej powinien zostać ograniczony jedynie do działalności dotykającej newralgicznych, wrażliwych kwestii wychowawczych, zwłaszcza takich, które wykraczają poza przyjęte podstawy programowe nauczania – czytamy w dokumencie przygotowanym przez Ordo Iuris, a podpisanym przez 52 organizacje zrzeszone w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej oraz m. in. Fundację Życie i Rodzina, Fundację Mamy i Taty czy Chrześcijański Kongres Społeczny.

Kiedy dziecko można pozostawić w domu?

Dziecko może zostać w domu, jeśli ma objawy infekcji dróg oddechowych, choruje na przewlekłe choroby albo którykolwiek z członków rodziny został objęty kwarantanną. W innym przypadku (sama obawa rodzica przed możliwością zarażenia COVID – 19) dyrektor szkoły ma prawo wystawić dokument o niespełnianiu obowiązku szkolnego, a następnie wystąpić z wnioskiem o wszczęcie egzekucji grzywny (której wysokość może wynosić do 10 tys. zł). O procedurę postępowania w takiej sytuacji dopytałam mec. Rafała Dorosińskiego, dyrektora Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris. Jest ona następująca:

 • dyrektor szkoły najpierw przesyła rodzicom ucznia upomnienie wzywające do wykonania obowiązku szkolnego, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego;
 • dyrektor szkoły przesyła wniosek o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko i załączony do niego dowód upomnienia rodziców lub opiekunów dziecka do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (kopię otrzymuje także rodzic, który w ciągu 7 dni może ustosunkować się do stawianych mu zarzutów);
 • postępowanie egzekucyjne może być wszczęte po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia (art. 15 § 1 EgzAdmU).

Prawnik zakłada jednak, że, szczególnie w obecnych realiach, uprawnione do tego organy będą wykazywać się, w granicach przewidzianych prawem, elastycznością i gotowością znalezienia satysfakcjonującego rodziców rozwiązania, podejmując w tym celu próbę kontaktu z rodzicami.

Rodzice mają prawo wchodzić do przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r.: „Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności”.

Natomiast pomiar temperatury u dziecka powinien być wykonany dopiero w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, oczywiście po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów. Zatem warto by rodzice, znając swoje prawa, dopominali się ich przestrzegania przez dyrektorów przedszkoli. Jesienna pogoda, która już wkrótce rozgości się na dobre, nie będzie sprzyjała kolejkom przed budynkami placówek. A przypominam, że nie tylko podwyższona temperatura, ale również kaszel czy katar są wskazaniami do pozostawienia dziecka w domu.

Jak rodzice mogą pozytywnie przeprowadzić dzieci przez trudny czas powrotu do przedszkola po każdej dłuższej przerwie?

W ciągu roku szkolnego dzieci mają wiele przerw (weekendowe, chorobowe, świąteczne), które wytrącają je z rytmu przedszkolnego, a każda taka sytuacja związana jest z trudnym powrotem do rzeczywistości przedszkolnej.

– Dzieci nie mają takiego poczucia czasu jak my, dlatego warto wprowadzić kalendarz, gdzie są zaznaczone dni kiedy chodzą i kiedy nie chodzą do przedszkola. Ważne by dać dzieciom przewidywalność, dlatego warto opracować plan poranka, do którego będziemy się odwoływać, zamiast poganiać w nerwach – zachęca Katarzyna Malinowska, edukator Pozytywnej Dyscypliny, właścicielka Pracowni Szkoleniowej Rodzina na Warsztat. – Dobrze jest wprowadzić rytuał pożegnania, by dziecko wiedziało, że sygnał: przytulas, żółwik, piątka, to moment kiedy idziemy każdy w swoją stronę.

Edukatorka podkreśliła także jak ważne jest niezaprzeczanie emocjom dziecka, gdyż ono ocenia swoją wartość, poprzez ilość spędzonego z nim czasu (kiedy zaczyna chodzić do przedszkola, to czasu spędzonego z rodzicem jest mniej), ofiarowanej mu uwagi (chociażby w sytuacji kiedy rodzic idzie do pracy lub pracuje w domu) i interpretuje to wszystko na swoją niekorzyść. Jeżeli dziecko nie znajdzie zrozumienia w nas, to przekonanie, że jest mniej ważne, mniej kochane, będzie się pogłębiało. Kiedy dzieci mają zachwiane poczucie ważności, to rekompensują je sobie na różne sposoby, np. agresją, pyskowaniem, także wycofaniem.

Co zrobić w takiej sytuacji? Tu pomocna może być, polecana przez Katarzynę Malinowską, metoda 9 min. rozbitych na 3 min. w 3 strategicznych momentach dnia:

Pierwsze 3 min. – Bezpośrednio po przebudzeniu – zbudźmy dziecko chwilę wcześniej, żeby były te 3 min. na przywitanie naszego dziecka, na przytulasy, powiedzenie „Dzień dobry”. W ten sposób napełnimy kubeczek miłości dziecka na cały dzień i nie będzie się dopominało w irytujący sposób.

Drugie 3 min. – Odebranie z przedszkola (nasz powrót z pracy) – skupmy się na dziecku, nie na pani, nie na koleżankach, innych mamach.

Trzecie 3 min. – Przed snem – to moment kiedy dzieci lubią się rozgadywać, kiedy możemy z nimi budować relacje, pod warunkiem, że jesteśmy otwarci na to co mówią (mogą mówić rzeczy, których wcale nie chcemy usłyszeć). Słuchajmy tego co mówią, podążajmy za ich tokiem myślenia, nie zaprzeczajmy ich emocjom.

Metoda 9 min. jest elementem „9 zasad udanej adaptacji, czyli o czym pamiętać w pierwszych dniach przedszkola” – bezpłatnego kursu przygotowanego przez Katarzynę Malinowską.

Szanowny Panie,

zachęcam do odwiedzenia naszej strony www, na której staramy się zamieszczać istotne informacje oraz wysłuchania rozmowy z Katarzyną Malinowską na naszym kanale YT:

Kanał YT

Łączę serdeczne pozdrowienia

Sylwia Jabs - Prezes Konfederacji Kobiet RP

 

P.S. Szanowny Panie polecam uwadze tekst dotyczący projektu nowelizacji Prawa oświatowego, z którym można zapoznać się na stronie Ordo Iuris (Analiza ekspercka z 21 sierpnia 2020 r.).


Fundacja Konfederacja Kobiet RP działa wyłącznie dzięki hojności Darczyńców.
Każde wpłacone 20, 50 czy 100 zł wspiera głos polskich kobiet!

Wspieram - 20 zł Wspieram - 50 zł Wspieram - 100 zł

Można nas również wesprzeć wykonując tradycyjny przelew w dowolnej wysokości na konto:

NEST BANK 04 2530 0008 2016 1064 9314 0001
Konfederacja Kobiet RP
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

Informujemy również, że poprzednio używany nr konta jest już nieaktualny – prosimy uprzejmie o kierowanie wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto.

Dziękujemy!


Konfederacjakobiet.pl
Facebook
MARSZNIEPODLEGŁOŚCI LOGO
WWW.MARSZNIEPODLEGLOSCI.PL

11 LISTOPADA 2020
godz. 14:00 Warszawa – Rondo Dmowskiego
WSPOMÓŻ
MARSZNIEPODLEGŁOŚCI
-https://marszniepodleglosci.pl/strefa-sponsorow/
Jeżeli nie widzą Państwo niniejszej widomości lub mają Państwo problem z otwieraniem załączników, to prosimy o skorzystanie z odnośnika klikając >>TUTAJ<< lub skopiowanie  do swojej przeglądarki następującego adresu: https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2020/09/SMN_20200929.html
  Warszawa, 29.09.2020 r.  
Szanowni Państwo,
wczoraj na Zarządzie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości prowadziliśmy rozmowy w sprawie nagłośnienia na marszu 11 listopada. Dzięki Państwa ofiarności możemy rozpoczęliśmy negocjacje z firmami oferującymi usługi nagłośnieniowe. Jak co roku dopniemy tę kwestię na ostatni guzik. Jednocześnie pragnę jeszcze raz podkreślić, że ilość sprzętu uzależniona jest Zarząd 
 MArszu
Niepodległościod finansów, które możemy na ten cel przekazać.

Dostaję wiele wiadomości z pytaniem o Marsz Niepodległości, dlatego pragnę zadeklarować – największy marsz patriotyczny na pewno się odbędzie! Być może nadesłane zapytania są związane z niedawnymi publikacjami Rafała Trzaskowskiego na portalu twitter. Przypominam, że Marsze Niepodległości odbywały się, gdy Platforma miała w Polsce pełnię władzy i będą się także odbywać teraz, kiedy Prezydent Warszawy stara się ograniczyć nasze prawo do demonstracji i wyrażania poglądów. Środowiska lewicowo-liberalne od zawsze próbują zakłócać nasze świętowanie Dnia Niepodległości, a nam zawsze udawało się przejść. Nie mam wątpliwości, że tak będzie i tym razem. Jako Polacy mamy święte prawo do celebrowania naszych ważnych, narodowych rRafał Trzaskowski
atakuje Marsz
Niepodległości -
https://twitter.com/RBakiewicz/status/1309153964190052357ocznic, niezależnie od tego czy jakimś czerwonym, tęczowym czy pstrokatym środowiskom się to podoba czy nie.

W związku z powyższym pragnę Państwa już teraz serdecznie zaprosić na największe wydarzenie patriotyczne w Polsce, jakim jest Marsz Niepodległości 2020. Po raz kolejny razem stworzymy atmosferę, której zazdrości nam cały świat.

WSPIERAJ  NASZE DZIAŁANIA!


WPŁAĆ 
 PRZEZ 
 POLSKI SYSTEM
HOTPAY -
https://marszniepodleglosci.pl/hotpay/
Wpłać
rzez 
 tPay


Dane do przelewu tradycyjnego i inne formy przelewów na dole listu lub na stronie https://marszniepodleglosci.pl/wplaty/

Szanowni Państwo!
Pragnę również zachęcić Państwa do podpisania petycji w obronie prof. Wojciecha Polaka. W jego obronie jako pierwsze stanęły Roty Marszu Niepodległości, ale sprzeciw wobec próby usunięcia go z kierowania wydziałem nauk o polityce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu złożyła już także NSZZ „Solidarność”, dr Marta Cywińska, a także prof. Aleksander Nalaskowski. Nagrałem krótkie nagranie na ten temat, do którego odsłuchania Państwa zachęcam. Zachęcam także do wsparcia – mamy na to czas do jutra, gdyż to właśnie jutro ma być podjęta decyzja w jego sprawie.

Podpisz petycję!Podpisz petycję -
https://www.facebook.com/watch/?v=350947039290315&extid=BxdMsW1QxLuuNold

Od nas zależy jaka będzie jutro Polska!

Musimy walczyć z marksizmem na uniwersytetach, w tym przypadku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Musimy bronić naszego prof. Wojciecha Polaka! A naszego dlatego, że jest podążającym za prawdą patriotą, nawet jeśli większość z Państwa nie zna go osobiście.

To co jest do zrobienia, to naprawdę bardzo niewiele – dla Państwa to tylko chwila:
1. Podpisać petycję w obronie prof. Polaka, która zostanie przekazana rektorowi uczelni: https://roty.pl/kampanie/petycja-o-przywrocenie-prof-wojciecha-polaka/
2. Podać dalej mój post i link do petycji.
3. Przekonać rodzinę i znajomych do podpisania.

Opinia publiczna musi wiedzieć, że na UMK w Toruniu dzieją się rzeczy niedopuszczalne. W mojej ocenie ze względu na światopogląd jest sekowany kolejny z naukowców, naukowców oczywiście o poglądach konserwatywnych. Musimy postawić tamę marksizmowi, który rozlewa się w polskich uczelniach i szkołach, jeśli chcemy żyć w świecie wolnym i sprawiedliwym, a nie obudzić się któregoś dnia w totalitarnej tyranii.

ROBERT FOTOGRAFIA -
https://marszniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2019/05/60351506_2311163582240351_6381181521830608896_o.jpg
Dziękuję w imieniu wszystkich działaczy Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Z narodowym pozdrowieniemRobert Bąkiewicz 
 - podpis
ROBERT BĄKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
WSPIERAJTRADYCYJNIE
DANE DO PRZELEWU :
Stowarzyszenie

„Marsz Niepodległości”
ul. Majdańska 1 lok.11
04-088 Warszawa
TYTUŁEM :
Darowizna na cele statutowe

NUMER RACHUNKU (PKO BP) :
34 1020 1013 0000 0602 0352 8726

DLA WPŁAT ZAGRANICZNYCH :
SWIFT BPKOPLPW
KONTA WALUTOWE (PKO BP) :
EUR 35 1020 1013 0000 0602 0403 3205
USD 40 1020 1013 0000 0402 0403 3213
GBP 45 1020 1013 0000 0202 0403 3221

WSPIERAMONLINE
WPŁAĆ PRZEZ POLSKI
SYSTEMHOTPAY
-https://marszniepodleglosci.pl/hotpay/
WPŁAĆ PRZEZ SYSTEM TPAY -
https://marszniepodleglosci.pl/tpay/

WSPARCIE SMS
wsparcie SMS
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI LOGO

STOWARZYSZENIE

„MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI”
ul. Majdańska 1/11
04-088 Warszawa

KRS: 0000406677
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Ząbkowska 11/4, 03-736 Warszawa
E-MAIL: kontakt(at)marszniepodleglosci.pl
LINIA INFORMACYJNA: +48 500 072 622
Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na przekazywanie informacji z działań Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” z siedzibą w Warszawie. Najprawdopodobniej stało się tak poprzez udział w akcji petycyjnej na portalu PodpiszApel.pl. Jeżeli chcesz się wypisać z listy mailingowej Biuletynu Marszu Niepodległości, wyślij  wiadomość pisząc w tytule „rezygnuję z biuletynu” na adres poczty elektronicznej rodo(at) marszniepodleglosci.plUNSUBSCRIBE

Rośnie nienawiść wobec katolików

Szanowni Państwo.

Pod koniec lipca, po profanacji pomnika Jezusa Chrystusa przed kościołem św. Krzyża na warszawskim Krakowskim Przedmieściu przez tęczowe bojówki, pisałem do Państwa, że każdy z nas kto wyznaje wiarę katolicką ma prawo do życia bez obelg, poniżania i przemocy.

Tymczasem z roku na rok narasta w Polsce problem nienawiści, nie tylko słownej w internecie, ale także w przestrzeni publicznej wobec katolików. Dotyczy to również pochwalania lub nawoływania do popełnienia przestępstw wobec wiernych Kościoła Katolickiego. Miało to ostatnio miejsce w Szczecinie.

Jednocześnie rośnie liczba ataków fizycznych motywowanych nienawiścią do księży kościoła katolickiego, symboli religijnych i miejsc kultu.
Co raz częstsze są też przypadki złośliwego przeszkadzania podczas Mszy Świętej, nabożeństw, uroczystości czy obrzędów. Podobnie jest z aktami wandalizmu, niszczenia mienia świątyń i miejsc kultu religijnego katolików.

Niedawno na posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Błażej Poboży, przedstawił informację na temat incydentów, zachowań oraz zdarzeń powodowanych nienawiścią lub brakiem tolerancji w Polsce w latach 2018–2019.

Wynika z niej, że o ile liczba przestępstw tego rodzaju generalnie spadła (z 1124 wszczętych postępowań w 2018 roku do 934 w 2019 roku), to wzrost nastąpił w przypadku przestępstw z nienawiści związanych z wyznaniem – z 83 w 2018 roku do 94 w 2019 roku. Najwięcej zaś tego typu przestępstw popełniono wobec katolików (14 w 2018 r. i 43 w 2019 r.), co oznacza trzykrotny wzrost rok do roku.

Obserwując obecne nastroje społeczne, nie trudno domyślić się, że statystyki za rok 2020 mogą być jeszcze bardziej niepokojące.

Naszą petycję Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie skuteczniejszej ochrony prawnej katolików przed tego rodzaju przestępstwami podpisało ponad 36 tysięcy osób.

Naszym zdaniem ta liczba, oraz statystyki policyjne pokazują wyraźnie, że to nie jest problem wydumany.

Brak zdecydowanej reakcji ze strony wymiaru sprawiedliwości może tylko rozzuchwalać potencjalnych sprawców.

Dlatego pilne działania rządu w tej sprawie są niezbędne.

Jak dotąd nie otrzymaliśmy z Kancelarii Premiera żadnej informacji, czy i jakie kroki zostaną w tym wypadku podjęte.

Dziękując Państwu za taki liczne poparcie dla naszej petycji pragnę jednocześnie zapewnić, że będziemy uważnie monitorować dalsze jej losy.

Sprawa bezpieczeństwa wyznawców wiary katolickiej w Polsce jest dla nas bardzo ważna, dlatego będę informował Państwa na bieżąca jak tylko otrzymamy jakiekolwiek informacje jak na żądania sformułowane w petycji zareaguje polski rząd.

Dziękując za wszystko co Państwo robią

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet drobne 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze zmagania.

Potomek nazisty ambasadorem Niemiec w Polsce! 119

https://www.youtube.com/watch?v=ZUjJQ9lrzjU&ab_channel=WojciechSumli%C5%84ski

Dobrzy Niemcy – tylko na cmentarzu? Bo oni już nie uczynią krzywdy nam Polakom !

Tak. To prawda.

https://gloria.tv/post/kw4ujtc8ogSV4voHufrhfD7eK

ZATRZYMANY W UK – LEKARZE ZA PRAWDĄ!

https://gloria.tv/post/CKYRTgCTKueM3i1DE7EEucASX

Planeta Małp – Adolf Kudliński 28.09.2020.

Mateusz Morawiecki kariera nieznana cz.1

Mateusz Morawiecki kariera nieznana cz.2

🔴ZDRAJCY POLSKI i Polaków Nd. 27.9.2020 Jabłonowski, Osadowski.

https://www.youtube.com/watch?v=DfTB2xsF6AU

MS zaostrza restrykcje epidemiczne. Obowiązek maskowania na wolnym powietrzu w żółtych strefach, zamykanie restauracji w czerwonych strefach

Czy testy na koronawirusa są legalne? Czy można zmusić do wykonania testu? Co ze środkami przymusu?

ŻYDOWSKI RABIN O PLANACH ONZ – NWO

 
 

Amnon Yitzchak: „Mam przed sobą dokument ONZ zwany „Nowym Porządkiem Świata”, którego realizacja obliczona jest na okres od 2021 do 2030 roku.

Na ten okres wyznaczono następujące cele:

– ustanowienie jednego rządu światowego

– bezgotówkowa wspólna waluta światowa

– bank centralny / zjednoczony bank światowy

– zjednoczona armia światowa

– zniesienie suwerenności narodowej

– anulowanie własności prywatnej

– zniesienie instytucji rodziny

– redukcja światowej populacji

– kontrola wzrostu i gęstości zaludnienia

– obowiązkowe szczepienia wielokrotne

– powszechny dochód podstawowy

– anulowanie wynagrodzeń

– wszczepienie mikroczipa do organizmu człowieka w celu umożliwienia robienia zakupów, płacenia, podróżowania i kontrolowania ruchu osoby

– wprowadzenie oceny społecznej (jak w Chinach)

– niezliczone urządzenia elektroniczne zostaną podłączone do systemów 5G

– rząd przejmie prawo do wychowywania dzieci

– szkoły prywatne, uniwersytety i inne instytucje edukacyjne. instytucje trafią do państwa

– zniesienie prywatnych pojazdów

– zniesienie wszystkich prywatnych przedsiębiorstw

– w transporcie lotniczym liczba pasażerów zostanie ograniczona do minimum

– koncentracja ludzi w strefach specjalnych (przedmieścia)

– anulowanie systemów nawadniających

– zniesienie prywatnych przedsiębiorstw w sektorze rolnym, w tym zakaz posiadania zwierząt

– anulowanie mieszkań prywatnych

– ograniczenie użytkowania gruntów

– zakaz wszystkich naturalnych (niesyntetycznych) zabiegów

– zakaz wszelkich nietradycyjnych metod leczenia (naturopatia)

– zakaz dla wszystkich rodzajów paliw kopalnych.

To jest treść dokumentu. Kto ma uszy, niechaj słucha. Nawet egipski faraon był bardziej współczujący niż ten satanistyczny system. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, co jest napisane w tym dokumencie. Jednak weźcie głęboki oddech i nie rozpaczajcie, gdyż wodze władzy są w rękach Boga ”.

The Truth May Shock You!! Open Your Eyes – It’s In The Bible

Wielki krzyż na granicy grecko-tureckiej rozwścieczył Erdogana. Szuka „sprawiedliwości” u… Merkel

https://www.pch24.pl/wielki-krzyz-na-granicy-grecko-tureckiej-rozwscieczyl-erdogana–szuka-sprawiedliwosci-u-merkel,78671,i.html

 

Na terenie greckiej Tracji przy granicy z Turcją stanął ogromny krzyż. Tureckie władze, a przede wszystkim prezydent Recep Tayyip Erdogan, ostro protestują uznając decyzję o postawieniu krzyża w tym miejscu za „kolejną grecką prowokacją”.

A kogo to obchodzi? Kolejna katedra zniszczona (film)

https://gloria.tv/post/TBqhbs8PULHn3JZSKuodmxWCC

Apelowe rozwazania abp. Rysia.

Pragnę być ogłoszony

Anielskie proroctwo dla Polski bł. Bronisława Markiewicza

ROBERT KENNEDY JR. TWIERDZI, ŻE BILL GATES JEST ”WŁAŚCICIELEM WHO”.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/robert-kennedy-jr-twierdzi-ze-bill-gates-jest-wlascicielem-who-2020-09

Żydowski Rząd w Polsce radzi sobie dobrze w kradzieży bogactw polskich i nikogo się nie boi bo przekupił polskimi pieniędzmi bezmyślnych i bezbożnych Polaków. 

Robert Winnicki: „To jest zdrada polskiego górnictwa również przez związki zawodowe poukładane z rządem”

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jest przedmiotem prac Senatu. Posłowie Ruchu Narodowego reprezentowali Konfederację na publicznym wysłuchaniu. Senatorowie mogli zapoznać ze stanowiskiem organizacji rolników, hodowców, przetwórców a także przedstawicieli podmiotów współpracujących jak np. banki spółdzielcze.
W imieniu przedstawicieli hodowców głos zabrał Piotr Lisiecki – prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, który przedstawiał negatywne skutki zakazu hodowli zwierząt przeznaczonych do uboju rytualnego.
➡️[NAGRANIE]
Jeśli jeszcze nie podpisałeś petycji do Prezydenta o weto dla ustawy niszczącej polskie rolnictwo to zachęcam do podpisania
i udostepnienia naszej petycji!
Szczegóły znajdują się tutaj.

Zapraszam na manifestację w obronie polskiego rolnictwa, która odbędzie się 30 września o godz. 10:00 w Warszawie na Placu Trzech Krzyży!

Prawo i Sprawiedliwość realizując politykę klimatyczna Unii Europejskiej chce do 2040 r. zlikwidować polskie górnictwo!
To jest zdrada polskiego górnictwa również przez związki zawodowe poukładane z rządem. To z czym mamy do czynienia w ostatnim tygodniu, według dostępnych nam informacji, nosi znamiona teatru politycznego, gdzie rękami związkowców będzie przyklepywana likwidacja polskiego górnictwa – mówił podczas konferencji prasowej prezes Robert Winnicki.
Ministerstwo Finansów chce zlikwidować ulgę abolicyjną dla osób mieszkających w Polsce, a pracujących za granicą! Jest to niczym nieuzasadnione uderzenie w Polaków zmuszonych do pracy częściowo lub stale za granicą, którzy mimo to robią, co mogą, by pozostać w kraju. Rząd podatkowo motywuje ich, żeby na stałe wyjechali z Polski – i uderza po kieszeni tych, którzy postanowią mimo wszystko zostać.
Ponadto Ministerstwo Finansów chce objąć spółki komandytowe podatkiem CIT. Obciążanie przedsiębiorców i pracowników wyższymi podatkami w samym środku kryzysu związanego z epidemią
i ograniczeniami nakładanymi przez rząd. Wiele spółek komandytowych znajdujących się nie ze swojej winy na krawędzi bankructwa zostanie doprowadzonych do upadłości. Zniesienie ulgi abolicyjnej dotknie wiele osób już znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku
z trudnościami w przekraczaniu granicy i w działaniu wielu branż.
O tym na konferencji w Sejmie mówił członek Zarządu Głównego Michał Wawer.
Nasi posłowie cały czas są w trasie. W zeszłym tygodniu odbyły się inauguracje Klubów Konfederacji, w których brali udział posłowie Krystian Kamiński i Robert Winnicki.
W dniach 19-20 września 2020 r. odbyła się druga edycja Konferencji Naukowej Polskiej Współczesnej Myśli Pronarodowej pt. „W poszukiwaniu dobra wspólnego Polaków”.
Zachęcamy do obejrzenia relacji z konferencji
➡️https://ruchnarodowy.net/konferencja-w-poszukiwaniu-dobra-wspolnego-polakow-na-gorze-sw-anny/ 
Zakończył się cykl szkoleń Narodowy Lider, na którym uczestnicy zapoznawali się m.in. z działalnością polityczną, pracą ze struktura oraz budową lokalnych struktur partii.
Zachęcam do obejrzenia komentarzy i wystąpień naszych liderów
Robert Winnicki w Super Expressie

Krzysztof Tuduj w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Wawer: „Tymczasem deficyt budżetowy spuchł już do zawrotnego poziomu 1500 sasinów*, a zamordowanie branży hodowlanej w imię lewackich ideałów też raczej nie podniesie dochodów Skarbu Państwa”
*1 sasin = jednostka miary deficytu budżetowego, równa 70 milionom złotych

Michał Wawer o porozumieniu w koalicji PiS – Solidarna Polska – Porozumienie

Chcemy iść naprzód, profesjonalizować i rozwijać się, ale bez WASZEJ pomocy to się nie stanie. Dlatego zachęcamy do wspierania nas finansowo, a za każdą darowiznę ogromnie dziękujemy!
Numer rachunku Ruchu Narodowego:
03 1020 1026 0000 1602 0334 7762
ul. Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa
tytułem: Darowizna

Pozdrawiam
Tomasz Cynkier
505 919 267
Biuro Prasowe Ruchu Narodowego


 https://www.youtube.com/watch?v=DOFcHhr1XtE

„Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który się dla nas narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna.” Jan Paweł II

                                                           Październik - miesiÄ…cem różaÅ„ca Å›wiÄ™tego :: Parafia pw. Åšw. Krzyża w Å apach

Nie lękajmy się więc sięgać po tę skuteczną modlitewną broń w intencjach całego Kościoła, naszej parafii, wszystkich rodzin, ludzi samotnych, zagubionych życiowo i bezbronnych. Bądźmy dziećmi Maryi, wtuleni z wiarą w Jej macierzyńską dłoń!
– Tajemnice Radosne – Poniedziałek i Sobota
– Tajemnice Światła – Czwartek
– Tajemnice Bolesne – Wtorek i Piątek
– Tajemnice Chwalebne – Środa i Niedziela

                                               Październik miesiÄ…cem modlitwy różaÅ„cowej |

15 obietnic Maryi dla tych, którzy będą odmawiać różaniec

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.

Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Rozważania Różańcowe dla Każdego

Rozważania Różańcowe – Radosne (Ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

Propozycja do rozważań tajemnic radosnych różańca świętego.

Panie Jezu, polecam Ci całego siebie: moje ciało, rozum, wolę, uczucia i pamięć. Niech rozważanie tajemnic radosnych skłoni mnie do przemiany wewnętrznej, abym umiał głosić radość ewangelii całemu stworzeniu.

Zwiastowanie

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1, 31). Kierując się pragnieniem całkowitego oddania, polecam Ci, Jezu, w tej tajemnicy moje ciało. Wierząc głęboko w to, że wcielenie jest darem dla całego człowieka chcę przyjąć Słowo Boga skierowane do mnie. Niech staje się we mnie ciałem i napełnia Duchem, który uświęca. Maryja umocniona mocą Najwyższego czyni ze swojego ciała chodzące tabernakulum. Staje się świątynią, w której mieszka Syn Boży. Obym zawsze pamiętał o tym, że ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała (1 Kor 6, 13).

Nawiedzenie

Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnia się słowa powiedziane Ci od Pana (Łk 1, 45). Rozważając tajemnicę spotkania Maryi z Elżbietą oddaję Ci, Jezu, moje uczucia. Przykład Elżbiety stanowi lekcję, jak autentycznie okazywać uczucia innym. Przepełniona radością, zaskoczeniem i miłością wita Maryję i odkrywa dużo więcej niż to, co zewnętrzne. Jej świat uczuć spotyka się ze światem uczuć Maryi i dzięki temu intuicyjnie odkrywa, że Maryja nie przyszła sama, ale niesie ze sobą, oczekiwanego przez wieki, Pana. Obym umiał okazywać innym takie uczucia, które będą budowały, a nie niszczyły. Jezu, pozwól, abym dla moich braci i sióstr był zawsze dobry i miłosierny (por. Ef 4, 32).

Boże Narodzenie

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (Łk 2, 14). Tajemnica narodzenia Jezusa każe mi zastanowić się nad używaniem mojej woli. Bóg obiecuje pokój tym, którzy są ludźmi dobrej woli. Jezu, oddaję ci moją wolę i pragnę, aby zawsze skłaniała mnie ku dobru. Obym nie był głuchy na dobre natchnienia i glos sumienia. Pozwól, aby moja wola nie słabła pod naporem pokusy i cierpienia. Świadomy jestem tego, że często nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7, 19). Potrzebuję Twojej pomocy Jezu, aby stary człowiek, który we mnie mieszka nie miał władzy nad człowiekiem nowym, który żyje już tylko dla Ciebie.

Ofiarowanie

Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. (Łk 2, 30-31). Symeon w symboliczny sposób uosabia pragnienia ludzi Starego Przymierza czekających na Mesjasza. Pamięć, którą pielęgnowały kolejne pokolenia uzyskuje dzisiaj swoje spełnienie. Rozpamiętując wielkie dzieła Boże i obietnice złożone przez Boga w przymierzu z ludźmi, tworzy się tożsamość Nowego Izraela. Jezu, oddaję Ci moją pamięć, a co za tym idzie, całą historię mojego życia, którą w niej przechowuję. Niech nie będzie ona dla mnie bagażem w chodzeniu za Tobą, ale świadectwem, że w każdym momencie mojego życia (nawet w trudnym i bolesnym) Ty także byłeś obecny.

Odnalezienie

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (Łk 2, 41). W tajemnicy odnalezienia widzę Jezusa, który rozważa prawo Pana przez przysłuchiwanie się i zadawanie pytań. Jezu, oddaję ci mój rozum, aby nie prowadził mnie na manowce mojego myślenia, ale odkrywał prawdę ukrytą w Twoim słowie i całym stworzeniu. Niech będzie światłem, które przybliża mnie do Ciebie. Głupi bowiem z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy (Mdr 13, 1). Obym umiał wytrwać w medytacji słów, które do mnie kierujesz i rozmyślał nad twym prawem dniem i nocą (Ps 1, 2).

Rozważania Różańcowe – Bolesne (Ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

Propozycja do rozważań tajemnic bolesnych różańca świętego.

Proszę Cię Jezu, daj mi siłę do modlitwy, która przede mną stoi. Niech każda tajemnica będzie dla mnie pogłębieniem wiary i zachętą do miłości Ciebie i bliźniego. Maryjo, czuwaj przy mnie, a wytrwam do końca i będę zbawiony.

Modlitwa w ogrójcu

Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie (Łk 22, 46). Modlitwa zawsze wiąże się z trudem. Co więcej, im większy trud, tym modlitwa jest bardziej owocna. Utrudzeni uczniowie zasypiają i tracą świadomość obecności cierpiącego Boga, a przecież każdy chciałby przekonać się, że nasz Bóg nie jest tylko obserwatorem cierpienia, ale sam też staje się jego uczestnikiem. Jezus modli się w ogrójcu i doświadcza zmagania, które każe postawić mu wszystko na jedną kartę. Oddaje całe swoje życie w ręce Ojca i to Jemu poleca dalsze dzieło. Jakże często nie potrafimy docenić takiego trudu na modlitwie. Pragniemy, aby dzięki naszej modlitwie zmieniało się wszystko wokół nas, ale nie jesteśmy w stanie oddać naszego losu w ręce Boga. Jezus kieruje do nas słowa przebudzenia. Pragnie naszej pełnej świadomości, oddania i trzeźwości umysłu. W przeciwnym razie ślepi na dzieło Boże ulegniemy pokusie (por. Łk 22, 46).

Biczowanie Jezusa

Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją (Łk 18, 32). Wbrew pozorom ludzie nie pozostali obojętni na słowa i czyny Jezusa. Znienawidzili go za to i postanowili zabić. Biczowanie jest momentem, w którym to ludzie przejmują inicjatywę i wymierzają krzywdzącą sprawiedliwość. Systematycznie, dokładnie, w imię prawa i przywileju władzy chłoszczą Syna człowieczego, bo ludzkiej sprawiedliwości zawsze musi stać się zadość. Biczowanie ma nam uświadomić jak bardzo potrafimy wykorzystać dobre idee do złych rzeczy. Karcimy sprawiedliwego, bo na to zasłużył, nie wyraził skruchy, nie przeprosił, co więcej nawet nie podniósł na nikogo głosu. Krew Syna Bożego, po raz pierwszy, spada na ziemię. Najczystsza świętość miesza się z brudem i prochem ziemi, z którego ulepiony jest człowiek (por. Rdz 2, 7).

Cierniem ukoronowanie

A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym (J 19, 2). Nie wystarcza zwykłe wymierzenie kary. Trzeba jeszcze pokazać ludziom, jak słaby i biedny jest człowiek w swoim poniżeniu. Karykatura króla poruszy wszystkich. Oczywiście nie do nawrócenia, ale do śmiechu i szyderstwa. Jezus ośmieszony, z koroną na głowie, godzi się na przyjęcie tego, co w ludzkim umyśle zrodzić się może najgorszego. Rozum – piękny dar Boga przekazany wyłącznie ludziom – staje się narzędziem zła. Czasami wydaje się nam, że grzech to tylko coś zewnętrznego, ale nie szukamy źródła, z którego wypływa. To właśnie w naszej głowie wszystko się zaczyna. Tam, schowani przed wzrokiem innych, obmyślamy zasadzkę na sprawiedliwego. Dopóki zło panuje w naszej głowie na próżno szukamy mądrości. Mądrością jest bowiem bojaźń Boża, a unikanie zła rozumem (Hi 28, 28).

Droga krzyżowa

Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki (J 19, 16). Najdłuższa droga w dziejach świata. Prowadzi od pierwszego grzechu w Raju po ostatni grzech człowieka końca czasów. Wyboista, nierówna i zagmatwana, ale co najgorsze śmiertelnie niebezpieczna. Jezus wchodzi na tę drogę gotowy na wszystko. Wie, że na jednym upadku się nie skończy. Wie, że spotka tam różnych ludzi. Zabierze to wszystko na Kalwarię. Tam jest przystanek końcowy i to tam cała ludzkość zostanie wyniesiona do góry. Także nasze drogi z Jezusem nie są łatwe. Ważne jest to, aby nie zwątpić, że nadal jestem na dobrej drodze. Pójdę za Jezusem, a On mnie poprowadzi. Każdy kamień i każda nierówność pod moją stopą będzie odczuwana także pod jego stopami. Będziemy wspólnie współtowarzyszami podróży, która swój bieg kończy w krainie, gdzie mieszkań jest wiele (J 14, 2).

Śmierć Pana Jezusa

I skłoniwszy głowę, oddał ducha (J 19, 30). Nie ma wystarczających słów, aby opisać, czym jest śmierć najlepszego z ludzi i jedynego Boga, jaki istnieje. Człowiek jednak zdolny był do takiego czynu. Błąd… To JA byłem zdolny do czegoś takiego. Nie jestem z tego dumny, ale przecież też nic nie zrobiłem, aby zmienić los Tego, któremu obiecałem wierność aż po grób. Jestem zdolny powiedzieć: Panie, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Gotów jestem życie za ciebie oddać. Chwilę później uciekam, bo nie chcę patrzeć na tę śmierć, a przy okazji może nawet zachowam własne życie. Dopóki jednak nie stracę tego, co dla mnie najcenniejsze, nie będę miał współudziału w tym, co dla mnie przygotowane prze Boga. Paradoks krzyża jest paradoksem zbawienia. Nie zasłużyłem, a jednak otrzymuję, bo taki jest Bóg, który umarł za mnie, gdy jeszcze byłem grzesznikiem (Rz 5, 8).

Rozważania Różańcowe – Chwalebne (Ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

Propozycja do rozważań tajemnic chwalebnych różańca świętego.

Maryjo, prowadź mnie przez rozważania chwały twojego Syna i chwały, która czeka na wszystkich, którzy uwierzyli. Umacniaj we mnie radość paschalną, abym nigdy nie zwątpił w sens chodzenia za Jezusem. Czuwaj i poprowadź do nieba, gdzie czeka mnie największe szczęście.

Zmartwychwstanie

Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu. bo zmartwychwstał, jak powiedział (Mt 28, 6). Często pierwszą reakcją na rzeczy nowe jest strach. Rodzi się on w sercach ludzkich, gdy doświadczamy czegoś, co przekracza nasze wyobrażenia i ludzkie zdolności. Dla Boga natomiast nie ma nic niemożliwego. Bóg nigdy nie kieruje się strachem. Oddajmy w tej tajemnicy wszystkie nasze lęki. Nie dajmy, aby poprzez strach grzech wszedł do naszego serca. Uwierzmy w słowa hymnu: Tobie, Panie, zaufałem, nie będę zawstydzony na wieki!

Wniebowstąpienie

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15). Ostatnie słowa odchodzącego Jezusa skłaniają apostołów do działania. Wszystko, czego nauczyli się będąc blisko Pana, musi teraz być wprowadzone w życie. Nie wystarczy nieustannie spoglądać w niebo, ale trzeba podjąć konkretne działanie. Wierzymy bowiem, że jest z nami aż do skończenia świata. Oddaję ci, Jezu, całą moją pracę, którą wykonuję dla Królestwa niebieskiego. Nie pozwól, aby dotknęło mnie zniechęcenie. Obym pamiętając o twoim wniebowstąpieniu unosił siebie i innych w kierunku nieba.

Zesłanie Ducha Świętego 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. (Dz 2, 1). Zesłanie Ducha jest momentem kluczowym w dziejach Kościoła. Od tego momentu jedność będzie miała kluczowe znaczenie dla całej wspólnoty wierzących w Chrystusa. Jedność domaga się wejścia w relację z innymi i poszukiwania wspólnego celu. Obym umiał docenić dar, który Bóg dał mi przez obecność innych. Niech każde moje słowo i działanie będzie budujące dla wspólnoty rodzinnej, parafialnej, zakonnej, koleżeńskiej. Jezu, poślij swojego Ducha, abym umiał bez żadnych wątpliwości wypowiedzieć wyznanie wiary, że tylko Ty jesteś Panem (por. Rz 10, 9).

Wniebowzięcie

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J 14, 3). W poszukiwaniu sensu życia i celu bycia uczniem Chrystusa patrzę na Maryję, która idzie tam, gdzie jest jej Syn. Konsekwencją jej bliskości z Jezusem jest nagroda wspólnego przebywania z nim na wieki. Obietnica Boża jest nieodwołalna. Niebo zostało otwarte dla wszystkich, którzy go pragną. Obym umiał zawsze odnajdywać sens mojego życia w tym, co leży poza rzeczywistością ziemską. Niebo nie jest bowiem dla tych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw (Ps 49, 1), ale dla cichych i pokornego serca.

Ukoronowanie

Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12, 1). Koniec wieńczy dzieło. Maryja, jako pierwsza chrześcijanka, staje się typem Kościoła, który czeka na ukoronowanie w niebie. To, co było przeznaczone dla Boga, staje się częścią ludzkiej egzystencji. Nieśmiertelność, która na nas czeka nie będzie zwykłym trwaniem w nieskończoność, ale rozwijającym uściskiem miłości, dzięki któremu będziemy z każdą sekundą żyli i kochali bardziej. Obym rozważając tę tajemnicę, na nowo, przypomniał sobie o miłości, którą Bóg mnie obdarza. Z miłości tej wypływa nadzieja, że czeka mnie świat rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało (1 Kor 2, 9).

Rozważania Różańcowe – Światła (Ks. Mateusz Szerszeń CSMA)

Propozycja do rozważań tajemnic światła różańca świętego.

Duchu Święty, oświecaj mój umysł, umacniaj wolę. Daj, abym rozważając tajemnice życia Jezusa i Maryi czerpał inspirację do pogłębiania swojej wiary i kroczenia tymi samymi ścieżkami co Oni. Maryjo, nauczycielko życia, wspomagaj mnie w mojej codzienności i na modlitwie, abym nie ustawał w drodze do twojego Syna.

Chrzest w Jordanie

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3, 17). Chrzest jest nowym początkiem. W życiu Jezusa był początkiem misji, którą zlecił mu Ojciec. Od tego momentu Jezus-Mesjasz z mocą zaczyna wielkie dzieło zbawiania człowieka. Dla mnie chrzest jest nie tylko nową misją, ale i nowym życiem. Daj mi Jezu siłę , abym nigdy nie sprzeciwił się temu, co otrzymałem na chrzcie świętym. Stałem się dzieckiem Boga, w którym Ojciec ma upodobanie. Niech na zawsze wyśpiewuję hymn dziękczynienia za to, że otworzyłeś mi drzwi do Kościoła, bo w nim pragnę żyć i umierać.

Wesele w Kanie

Nie mają już wina (J 2, 3). Doświadczenie niedostatku na weselu w Kanie jest symbolicznym przedstawieniem niedostatku, którego doświadcza każdy człowiek. Często świadomi jesteśmy naszych niedostatków i braków. Uwierają nas, niepokoją i martwią. Nie zawsze potrafimy im zaradzić. Wsłuchajmy się w słowa, które Maryja kieruje do każdego z nas: Uczyńcie cokolwiek wam powie (J 2, 5). Tu leży recepta na wszelkie nasze niedostatki. To, co wydaje się naszym brakiem , często jest jedynie iluzją. Jedyną rzeczą, której powinniśmy się obawiać to utrata łaski uświęcającej. Jezu spraw, abym zawsze chodził pełny. Pełny twojej łaski.

Głoszenie Królestwa Bożego

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 4, 17). Jezus w Ewangelii jest w ciągłym ruchu. Dopiero krzyż go unieruchamia. Uczeń Jezusa też powinien znaleźć się w orbicie pielgrzymowania Jezusa. Tylko ciągła zmiana i rozwój dają szansę na autentyczne nawrócenie. Nie chodzi nam jednak o samodoskonalenie i osiąganie jakiejś formy doskonałości, ale pokorne naśladowanie Boskiego Pielgrzyma. Często, aby głosić autentycznie ewangelię muszę zrezygnować z własnych ambicji, przywilejów i pomysłów. Mam głosić Jezusa i Jego królestwo, a nie siebie. Jezu, ulecz mnie z pychy, która przesłania twoje słowo, a wysuwa na pierwsze miejsce moją osobę. Chodzi mi tylko o to, abyś Ty wzrastał, a ja się umniejszał (por. J 3, 30).

Przemienienie

Tam przemienił się wobec nich. (Mk 9, 3). Czasami można ulec wrażeniu, ze przemienienie było jakimś niezwykłym ukazaniem się Jezusa w chwale. Prawda jest jednak taka, że Syn Boży właśnie wtedy pokazał się w prawdziwej postaci. Bez zasłony i w pełnej okazałości zachwycił uczniów do tego stopnia, że niemal postradali zmysły. Jezu, uchroń mnie od zbytniego „uczłowieczania” Twojej działalności. Pomnóż we mnie wiarę, że nie jesteś tylko cudownym człowiekiem, ale prawdziwym Bogiem. Niech przemiana, którą ujrzeli uczniowie będzie także dla mnie zapowiedzią ujrzenia Ciebie takim, jaki jesteś naprawdę.

Ustanowienie Eucharystii

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. (Łk 22, 19-20). Chleb i kielich z winem. Niezaprzeczalne znaki Twojej obecności miedzy nami. Nie wystarczyło, żeby były tylko symbolami. Chodziło o to, aby stawały się częścią nas. Tworzyły komunię: komunię z Bogiem i komunię między ludźmi. Łączy nas Chrystus. Mamy w rękach dar, którego słowami nie da się wyrazić. Najcenniejszy skarb świata powierzony został w ręce ludzi. Od tej pory nie będzie już wątpliwości, że nasz Bóg jest wielki. Jezu, obym zawsze umiał docenić Twoją obecność miedzy nami. W chwilach zwątpienia, trudności i zwykłej codzienności przychodzę do Ciebie i patrzę na chleb, pod którym się ukryłeś. Czekam na Ciebie, a Ty przychodzisz cicho i niepostrzeżenie.


Rozważania różańcowe – Zgromadzenie Sług Jezusa – Żeńskie zgromadzenie ukrytego życia zakonnego

Środa, 30 września 2020

ŚW. HIERONIMA,
PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Plik:Michelangelo Caravaggio 057.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia

Prologu do komentarza Księgi Izajasza proroka

św. Hieronima, kapłana


Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa

Posłuszny nakazom Chrystusa: „Badajcie Pisma” oraz „Szukajcie, a znajdziecie” wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usłyszał razem z Żydami: „Jesteście w błędzie nie znając Pisma ani mocy Bożej”. Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. 
Dlatego będę naśladował ojca rodziny, który ze swego skarbca wyjmuje rzeczy stare i nowe, a także oblubienicę, która w Pieśni nad Pieśniami mówi: „Owoce nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie”. Zamierzam objaśniać Izajasza w ten sposób, aby ukazać go nie tylko jako proroka, ale jako ewangelistę i apostoła. On sam zresztą mówi o sobie i innych ewangelistach: „Jakże piękne są stopy zwiastunów radosnej nowiny, którzy ogłaszają pokój”. Do niego też, jakby do apostoła, mówi Bóg: „Kogo poślę i kto pójdzie do ludu tego”. On zaś odpowiada: „Oto ja, poślij mnie”. 
Niech jednak nikt nie sądzi, że w niewielu słowach zamierzam zamknąć całą treść księgi, gdyż obejmuje ona całość Bożych tajemnic. Zapowiada Emmanuela narodzonego z Dziewicy, Dokonawcę przedziwnych znaków i cudów, który umarł i został pogrzebany, który zmartwychwstał i który jest Zbawicielem wszystkich narodów. A cóż powiedzieć o zagadnieniach dotyczących przyrody, etyki, logiki? Wszystko, co się odnosi do Pism świętych, wszystko, co język ludzki może wypowiedzieć, umysł zaś pojąć, wszystko to zawiera się w tej księdze. O jej tajemnicach zaświadcza sam autor: „Każde widzenie będzie dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Jeśli da się ją temu, kto umie czytać, mówiąc: Czytaj księgę, wówczas odpowie: Nie mogę, bo jest zapieczętowana. Kiedy zaś da się ją takiemu, kto nie umie czytać, mówiąc: Czytaj, odpowie: Nie umiem czytać”. 
Jeśli zaś wydaje się to komuś mało ważne, niechaj posłucha słów apostoła Pawła: „Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. Gdy zaś komuś innemu z siedzących dane będzie objawienie, pierwszy niechaj zamilknie”. Jakże jednak mogą zamilknąć, skoro mówienie lub milczenie należy do Ducha Świętego, który przemawia przez proroków? Jeśli więc rozumieli to, co mówili, ich wypowiedzi pełne są mądrości i rozumu. Do ich uszu dochodziły nie tylko dźwięki uderzanego głosem powietrza, ale sam Bóg przemawiał do serca proroków według słów jednego z nich: „Anioł mówił do mnie” oraz: „Wołając w naszych sercach, Abba, Ojcze”, a także: „Będę słuchał tego, co mówi do mnie Pan Bóg”.
Święty Hieronim

Hieronim urodził się ok. 345 r. w Strydonie (prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Chorwacji). Był synem zamożnych ludzi pochodzenia rzymskiego, katolików. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki, m.in. Donata. Tam – w wieku młodzieńczym, zgodnie z ówczesnym zwyczajem – przyjął chrzest między 358 a 364 r. z rąk papieża św. Liberiusza. Wówczas postanowił porzucić światowe życie i zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się następnie do Trewiru, ówczesnej stolicy cesarstwa, gdzie na życzenie rodziców miał rozpocząć karierę urzędniczą; prawdopodobnie jednak podjął tam studia teologiczne. Z Galii powrócił do Włoch. W tym czasie jego siostra wstąpiła do klasztoru. Także i sam Hieronim został w Akwilei mnichem i ok. 373 r. wyjechał na Wschód, by w Jerozolimie pracować naukowo i poddać się rygorystycznemu życiu. Poprzez Azję Mniejszą wyruszył do Ziemi Świętej, ale wyczerpany trudami podróży zatrzymał się w Antiochii. Znalazł się o krok od śmierci. Po wyzdrowieniu zaczął intensywną naukę greki i języka hebrajskiego, poświęcił się studiowaniu Pisma świętego na Pustyni Chalcydyckiej.

Święty Hieronim

W 377 r. w Antiochii Hieronim przyjął święcenia kapłańskie, zastrzegając jednak, że pragnie dalej wieść życie ascetyczne. Za cel swojego życia postawił pracę naukową. Na dłuższy czas (379-382) zatrzymał się w Konstantynopolu. Miasto urzekło go swoją historią, bogactwem zabytków, zasobnością w książki. Właśnie wtedy patriarchą Konstantynopola był św. Grzegorz z Nazjanzu. Hieronim słuchał pilnie jego kazań. W tym czasie przełożył na język łaciński niektóre homilie Orygenesa i Historię Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej.
W 382 r. uczestniczył w synodzie rzymskim, gdzie na polecenie papieża Damazego zaczął pracować nad poprawianiem dawnego przekładu Nowego Testamentu i psalmów. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Mieszkał na Awentynie, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną Rzymu. Wśród jego uczniów znalazła się także św. Marcella (+ 410). Właśnie w jej pałacu zamieszkał. Na spotkania duchowe przybywała do niego również inna można pani Rzymu, św. Paula (+ 404), i jej córka, św. Eustochia (+ ok. 419). Po śmierci papieża (+ 384) Hieronim udał się do Egiptu; zwiedził Ziemię Świętą, Egipt, klasztory w Nitrii. Słuchał wykładów znakomitego znawcy pism Orygenesa, Dydyma Ślepca. Udał się następnie do Palestyny i w 386 r. zamieszkał w Betlejem. Tam pozostał już do śmierci.
Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. Współcześni mu odnotowali jednak, że miał wybuchowy charakter.

Święty Hieronim

Pozostawił po sobie niebywale ogromną spuściznę literacką. W latach 389-395 przełożył na łacinę wiele ksiąg Septuaginty (greckiego przekładu Biblii). Przez 24 lata (382-406) przetłumaczył na łacinę całe Pismo święte. Jego przekład, tzw. Wulgata (co oznacza „powszechnie przyjmowane”), został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma oraz przełożył liczne teksty Ojców Kościoła. Zwalczał współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Zmarł osamotniony 30 września 419 lub 420 r. Jego relikwie sprowadzono z czasem do Rzymu. Obecnie znajdują się w głównym ołtarzu bazyliki S. Maria Maggiore. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów.

Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są: czaszka, gołębica, kamienie, klepsydra, księga, lew u stóp, oswojone lwiątko, model kościoła, pióro pisarskie, rylec do pisania i tabliczka, trąba powietrzna przypominająca Sąd Ostateczny, wielbłąd.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma świętego, † spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim słowem * i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

OKAZUJE SIĘ, ŻE RZĄDZĄCY EPISKOPATEM TO SŁUGI SZATANA, BO WYKONUJĄ JEGO POLECENIA A NIE PYTAJĄ BOGA WSZECHMOGĄCEGO.

PANDEMII JUŻ DAWNO NIE MA A ONI SŁUCHAJĄ BEZBOŻNEGO RZĄDU.

 

Nie zakładam maski podczas Mszy Św 

Noszenie masek podczas Mszy Świętej

Podczas Mszy św. Nasz Pan Jezus powiedział do mnie: „Kiedy ludzie przychodzą na Mszę w maskach, tak mało wierzą we Mnie! Jak mogą zachorować, kiedy wchodzą do Świętej Świątyni Boga! „Powiedz im, że spędzą dużo czasu w czyśćcu za noszenie masek wchodząc do Mojego kościoła i podczas Mszy Świętej. Nie ufają Mi! Jak mogą zachorować tutaj, przy Mnie i przy Mnie? Nie pozwoliłbym im zachorować – powiedział nasz Pan bardzo surowym głosem.

 

Rząd Żydowski w Polsce z nudów wymyśla różne bezsensowne zarządzenia, aby dokuczyć Polakom, bo przecież wyślą ich do obrony Izraela ciągle skłóconego z innymi państwami.

Obejrzyj film „OFICJALNIE! PIS Bierze CYWILI na PRZYMUSOWE Ćwiczenia Wojskowe! Na Co Się Szykują Analiza Komentator” w YouTube

https://youtu.be/OFq_AQbJtoY

Po co władzy kolejny centralny system ewidencji? – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=btIjWQIzLoc

 Bóg jest weselem serca – jak słodki jest Pan Bóg, który wielu z nas powołuje do siebie. Wielu jest powołanych lecz mało wybranych ! Szczęście ma być nieutracone .
świat poddany jest presji czasowej -przemija …

Ludzie, odrzucają zaproszenie Boga. O. Augustyn Pelanowski. MOCNE. – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=btIjWQIzLoc

https://m.youtube.com/watch?v=4d2rirD0Qs8#dialog

Niech Gądecki im powie, że po śmierci staną przed tym Bogiem, którego nienawidzą  więc niech się palą jak Boga nie chcą znać razem z Gądeckim, który nakazuje Panu Bogu akceptować jego diabelskie zarządzenia. 

Modlitwa do św. Michała Archanioła o pokorę

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

Modlitwa do św. Rafała Archanioła o opiekę i prowadzenie

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami, jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

Modlitwa do św. Gabriela Archanioła o zaufanie Bogu

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska.

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów - YouTube

Koronka do św. Michała Archanioła jest nabożeństwem bardo dawno praktykowanym w Portugalii. Składa się z dziewięciu pozdrowień, a każde z nich z jednego Ojcze nasz, trzech Zdrowaś i westchnienia potem odmawia się cztery Ojcze nasz i modlitwy końcowe, Kongregacja św. Obrzędów w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 1851 r. podaje do wiadomości iż pewna siostra Karmelitanka poczytana za świętą, a zmarła w 1755 r., odmawiała Koronkę Anielską z bardzo wielkim nabożeństwem. Według bowiem dawnej tradycji to nabożeństwo miało być nadzwyczaj przyjemne św. Michałowi Archaniołowi, który w nagrodą za nie przybywał z natychmiastową i skuteczną pomocą we wszelkich potrzebach, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, którego jest nieustannym Opiekunem.

Sposób odmawiania

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

POZDROWIENIE I — na cześć Chóru Serafinów 

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś „Maryjo,

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas, Panie ogniem doskonałej miłości. Amen.

POZDROWIENIE II — na cześć Chóru Cherubinów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

POZDROWIENIE III — na cześć Chóru Tronów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

POZDROWIENIE IV — na cześć Chóru Panowań

Ojcze nasz i 3 Zdrowo Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

POZDROWIENIE V — na cześć Chóru Mocarstw

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana Amen.

POZDROWIENIE VI — na cześć Chóru Potęg

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg niebiańskich użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIA VII — na cześć Chóru Księstw

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

POZDROWIENIE VIII — na cześć Chóru Archaniołów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

POZDROWIENIE IX — na cześć Chóru Aniołów

Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.

Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej w niebie. Amen.

Na cześć św. Michała Archanioła Ojcze nasz. 

Na cześć św. Gabriela Archanioła Ojcze nasz. 

Na cześć św. Rafała Archanioła Ojcze nasz.

Na cześć swego Anioła Stróża Ojcze nasz.

Antyfona

Najchwalebniejszy Książę św. Michale, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebieskich, obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przyboczny sługo królewskiego Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemskiej doskonałości i mocy ratować od złego nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie; spraw; abyśmy pod skrzydłami Twej niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego Boga. 

V. Przybądź, św. Michale Archaniele, 

R. Na pomoc ludowi Bożemu.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia dla zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła św. Michała na Księcia swego Kościoła, dozwól błagamy, aby ten święty Archanioł uwolnił nas swą dobroczynną prawicą od wszelkich nieprzyjaciół tak tych, którzy nas teraz dręczą, jak i tych którzy w godzinę śmierci czyhać będą Ba naszą zgubą oraz by zaprowadził nas przed oblicze Majestatu Twego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pozdrowienie św. Michała Archanioła.

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie zawsze błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami, łaskami i przywilejami.

Św. Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła powszechnego, módl się za nami i przybywaj z pomocą w naszych potrzebach. Uwolnij nas od smoka piekielnego oraz od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, teraz i w godzinę naszej śmierci, po której oczekujemy za cenę Twej potężnej opieki uwolnienia od mąk czyśćca i wprowadzenia przez Ciebie samego do szczęśliwej obecności z Bogiem w niebie. Ufamy, że tak się stanie. Amen.

Modlitwa o pomoc w walce ze złem.

O najchwalebniejszy Wodzu wojska niebieskiego, św. Michale Archaniele, broń nas w utarczkach i okrutnej walce, którą toczymy przeciw złym duchom z księstwami tego ciemnego świata. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył nieśmiertelnymi, uczynił na obraz i podobieństwo swoje i wykupił za wielka cenę z tyranii szatana. Wystąp dzisiaj do walki Pańskiej z wojskiem Świętych Aniołów, podobnie jak już walczyłeś z głową pysznych Lucyferem i jego odstępnymi aniołami, którzy nie mogli Ci się oprzeć i nie było dla nich odtąd miejsca w niebie. A ten anioł zbuntowany, przemieniony w anioła ciemności, który czyha jeszcze na ziemi na naszą zgubę, strącony został w przepaść razem ze swymi zwolennikami. Lecz oto ten pierwszy nie przyjaciel i mężobójca znowu podnosi w zuchwalstwie głowę. Przybrawszy postać anioła światłości krąży wraz z całym tłumem złych duchów i stara się opanować ziemię, aby wymazać z niej Imię Boga i Imię Chrystusa, aby porwać, zabić i wtrącić na wieczną zgubę dusze, przeznaczone do korony wiekuistej chwały. Ten smok złowrogi rozlewa na ludzi o zepsutym umyśle i sercu jakoby pełną brudów rzekę: jad swej złości, ducha kłamstwa, bezbożności i bluźnierstwa, tchnienie zarazy bezwstydu, wszelkiego występku i nieprawości. Ci najbardziej zawzięci nieprzyjaciele zalali i napoili goryczą Kościół, Oblubienicę Baranka Niepokalanego i na Jego najświętsze rzeczy wyciągnęli bezbożnie ręce. O Wodzu niezwyciężony, przeciw napaściom odrzuconych duchów wesprzyj lud Boży i daj mu zwycięstwo. Amen.

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów
https://www.youtube.com/watch?v=3t5G6F4LHGc

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego administracja przestanie finansować Światową Organizację Zdrowia (WHO). To 419 milionów dolarów rocznie, które nie będą już wysyłane do organizacji, która agresywnie forsuje aborcję na całym świecie, wymusza permisywną edukację seksualną i powszechne nauczanie ideologii gender od najmłodszych klas szkolnych.

Aby zrekompensować utratę funduszy ze składek USA, WHO wzywa do zwiększenia datków z innych krajów.

Podpisz naszą petycję, aby zażądać od przywódców Polski oraz państw G20 pójścia za przykładem USA i zaprzestania wysyłania publicznych pieniędzy do Światowej Organizacji Zdrowia.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo.

Co by było, gdybym powiedział Państwu, że w Państwa imieniu finansuje się organizację, która popiera zabijanie nienarodzonych dzieci jako prawo człowieka, rozprzestrzenia fałszywe informacje na temat COVID w komunistycznych Chinach oraz promuje programy nauczania, które seksualizują dzieci i narzucają ideologię gender od najmłodszych klas szkolnych?

Czy to by Państwa wystarczająco zmobilizowało do działania?

Tak się stanie, jeśli nasz rząd aprobuje kolejną roczną kontrybucję na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponieważ większość funduszy WHO w dużej mierze pochodzi ze składek podatników z poszczególnych krajów świata.

Ruch na rzecz pozbawienia funduszy WHO rozpoczął się, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jego administracja wstrzyma finansowanie WHO po tym, jak dyrektor generalny dr Tedros Adhanom Ghebreyesus nie tylko akceptował, ale sam szerzył fałszywą propagandę odnośnie wirusa COVID, za którą stały komunistyczne Chiny.

Jeśli prezydent Trump nie wycofa się (a jest pod silną presją, aby to zrobić), to będzie to 419 milionów dolarów rocznie, które nie będą już wysyłane do organizacji, która agresywnie wymusza permisywną edukację seksualną i powszechne nauczanie ideologii gender od najmłodszych klas szkolnych.

Jednak wkład USA wynosi tylko 15% budżetu WHO. W rzeczywistości, Polska także wysyła każdego roku miliony dolarów do WHO, a teraz ta podejrzana organizacja chce jeszcze więcej!

Dlatego właśnie potrzebujemy Państwa pomocy, aby bronić nienarodzonych, chronić nasze dzieci i młodzież oraz strzec naszych wartości wzywając do działania na rzecz pozbawienia Światowej Organizacji Zdrowia publicznych funduszy.

Podpiszcie Państwo, proszę, naszą petycję, aby zażądać od przywódców Polski i krajów G20 pójścia drogą USA i zaprzestania wysyłania publicznych pieniędzy do Światowej Organizacji Zdrowia.

Politycy z lewicy i media walczą o uratowanie Światowej Organizacji Zdrowia, dyskredytując decyzję prezydenta Trumpa, argumentując, że nie powinniśmy podważać autorytetu WHO podczas rozprzestrzeniania się pandemii. Niestety, ale to właśnie propagowanie przez tę organizację kłamstw na ten temat z komunistycznych Chin pogorszyło sytuację pandemiczną na całym świecie.

W szczytowym okresie „rozprzestrzeniania się wirusa”, a także teraz (kiedy pandemia jeszcze raz przybiera na sile), WHO bez przerwy wykorzystuje środki pochodzące z pieniędzy nas podatników na:

 • promowanie aborcji jako „prawa człowieka”
 • lobbowania na całym świecie na rzecz powszechnej legalizacji aborcji na żądanie
 • wspierania Planned Parenthood i innych członków lobby aborcyjnego
 • wspieranie legalizacji prostytucji
 • zmuszania lekarzy do bezwarunkowego przeprowadzenia operacji zmiany płci u dzieci

…by wymienić tylko kilka podstawowych spraw, nie wspominając jednocześnie przywoływanych wielokrotnie tzw. Standardów Edukacji Seksualnej wg WHO, które wprost zalecają informowanie dzieci o masturbacji już od wieku czterech lat.

Aby zrekompensować utratę funduszy ze składek Stanów Zjednoczonych, WHO i jej ideologiczni sojusznicy wzywają do zwiększenia dobrowolnych datków z innych krajów.

Na szczycie tej listy znajduje się nie tylko tak zwane kraje G20 ale też Polska. Składki państw G20 na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia stanowią bowiem większość budżetu WHO.

Bardzo proszę o podpis pod zadaniem, by Polska i wszyscy przywódcy państw G20 przestali wysyłać publiczne pieniądze do Światowej Organizacji Zdrowia.

Zespół CitizenGO od kilku lat aktywnie walczy z programami WHO dotyczącymi standardów edukacji seksualnej, czy zmianami w klasyfikowaniu dysforii płciowej w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11 oraz wspierającymi powszechny dostęp do aborcji.

Globalna organizacja „zdrowia”, która pompuje miliardy rocznie, by szkodzić dzieciom, nie jest potrzebna. A plan prezydenta Trumpa, by pozbawić funduszy WHO, daje nam realną szansę, by zobaczyć koniec tej globalnej agendy, która sprzeciwia się wartościom życia, rodziny i wolności.

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby napisać do przywódców G20. Podpiszcie Państwo naszą petycję teraz, a my w Waszym imieniu wyślemy ją do przywódców Polski i krajów G20.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dokumenty WHO mówią same za siebie. To organizacja, która wykorzystuje fundusze pochodzące od podatników na całym świecie na wspieranie aborcji, prostytucji, operacji zmiany płci, ideologii gender i LGBT oraz seksualizacji dzieci od przedszkola. W naszym najlepszym interesie leży powstrzymanie tego szaleństwa.

Więcej informacji:

Family Watch Special Report — Światowa organizacja Zdrowia zdemaskowana: Aborcja, Prawa Seksualne i CSE
https://familywatch.org/newsletter-archive/family-watch-special-report-the-world-health-organization-exposed-abortion-sexual-rights-and-cse

PRZYPOMNIENIE: Światowa Organizacja Zdrowia promuje “prawa seksualne” dzieci.
https://activistmommy.com/reminder-world-health-organization-promotes-childrens-sexual-rights

Deklaracja aborcji sprawą zdrowia publicznego, WHO przynagla
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/10/declare-abortion-a-public-health-issue-during-pandemic-who-urged

WHO szuka Miliarda Dolarów Wsparcia z Pieniędzy Publicznych
https://consumerchoicecenter.org/who-seeks-1-billion-funding-boost-from-international-governments/

Kto finansuje Światową Organizację Zdrowia?
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/who-funds-world-health-organization-un-coronavirus-pandemic-covid-trump/

Międzynarodowe wytyczne w sprawie Edukacji Seksualnej
https://www.comprehensivesexualityeducation.org/cse-materials-index/international-technical-guidance-on-sexuality-education-unesco-2018/

Tylko Pan Bóg czyni CUDA i ratuje ludzi.

My Polacy świeccy kochający Boga i Ojczyznę proponujemy obecnemu Episkopatowi nawrócić się – wziąć do ręki Różaniec i zarządzić w kościołach Adorację Najświętszego Sakramentu – bez masek, bo żadnej pandemii nie ma i ustalić Nabożeństwo pokutne i sami też niech w nich uczestniczą. Intencji jest wiele – o uznanie Pana Jezusa Boga Zbawiciela KRÓLEM POLSKI, który bez żadnych kosztów zmieni ludziom serca i będą dobrzy i bezgrzeszni. To jest straszne, że ci biskupi rządzący Episkopatem zamykali kościoły, a powinno być odwrotnie – modlić się dzień i noc. To jakiej religii są ci biskupi że nie ufają i nie wierzą Panu Bogu. Powinni odejść bo się ośmieszają i szykują sobie wieczne potępienie. Na południu Polski też ocalały miejscowości, kościoły i ludzie, którzy adorowali Pana Jezusa i modlili się. 

Nieprawdopobny Cud – Nikt z tej parafii nie zginął w czasie wojny! | forumdlazycia

Polacy i Polki – NIGDY nie łączcie się w małżeństwa z obcokrajowcami, bo są tylko kłopoty i niesamowite problemy. Zawsze ta sama nacja i ta sama wiara.  No i co Kaczyński ma z takich mieszanych synów – sami wrogowie Polaków i szkodniki Polski.
Nawet ojciec Kaczyńskich BAŁ SIĘ swoich synów
https://www.youtube.com/watch?v=F6AiUYIcqXI

Kaczyński to lewacki NADPREMIER?! Szczepić się, czy nie?
https://www.youtube.com/watch?v=qBEI3Rs9Py4

Konfederacja ws. listu ambasadorów w Polsce na temat LGBT!
https://www.youtube.com/watch?v=WVKIsU6Qmo8

Szumowski ma wirusa?! Górnicy upokorzeni? Rolnicy nie odpuszczają!
https://www.youtube.com/watch?v=EPvObYubxpw

ARESZTOWANIA na manifestacji anty-COVID! TERROR
w UK! Sebastian Ross wRealu24!

https://www.youtube.com/watch?v=NhR5ICqIcNo

Totalitaryzm w UK?! Policja aresztuje Heiko Schoning!
Wolność słowa jest martwa! Relacja z Londynu

https://www.youtube.com/watch?v=8aSGTcbUp0U

Orędzie z Medziugorje 25 września 2020 r.
Matka Boża z Medjugorie - 01 - Obraz religijny

                 
Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki
w Swojej Miłości i Mojej Obecności. Dziatki, wzywam was – wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie Miłość, i nie zapominajcie, dziatki, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo wypełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i Mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Źródło: https://www.medjugorje.ws/pl/

BÓG – RODZINA – OJCZYZNA

 

Jan Z. Potocki złożył petycje u władz
okupacyjnych Polski w obronie Narodu Polskiego – wywiad
https://www.youtube.com/watch?v=iyXsLtBqnQM

Jan Z.Potocki Manifestacja, Złożenie Pism w
Pałacu Prezydenckim i KPRM – Cała Relacja
https://www.youtube.com/watch?v=FEHHVOD0atE

 

                Bóg Honor Ojczyzna – zapraszamy na odsÅ‚oniÄ™cie Pomnika PamiÄ™ci ObroÅ„ców SuwerennoÅ›ci i NiepodlegÅ‚oÅ›ci RP - MrÄ…gowo - Miasto Ludzi Aktywnych - Oficjalna strona miasta MrÄ…gowa

 
                                      

Panie Jezu, czy akceptujesz Jana Potockiego jako Prezydenta Polski i czy rzeczywiście on jest pokrzywdzony przez obecny Rząd w Polsce? 

    PAN JEZUS

       „Ten człowiek jest właściwym Prezydentem Polski i powinien być na stanowisku Prezydenta. Niestety w Polsce przed i po wojnie to kłamstwo, ohyda i zdrada Narodu Polskiego przez uzurpowaną władzę polityczną.

Niestety władza religijna nie pomogła Janowi Potockiemu, a powinna, gdyż  biskupi sprzymierzyli się z atakującymi Polskę – waszą Ojczyznę. Te wszystkie wydarzenia następowały niezgodnie z Wolą Moją. Prosiła Moja wybrana Faustyna, to ci pyszni biskupi prześladowali ją zamiast zapytać Mnie – Przełożonego. Przecież żyję i Jestem na Ziemi, aby pomagać ludziom, ale niestety duchowni okazali się faryzeuszami. Do tej pory zachowanie biskupów  i kardynałów jest podobne i wrogie w stosunku do Mnie – Boga i do was ludzi wiernych Mnie Bogu. Gdyby prosili Ducha Świętego o natchnienia oraz Faustynę, to Polska otrzymałaby dużo Łask Moich, ale ci pyszni i wyrafinowani biskupi i kardynałowie mścili się na niej i na was, bo przez Faustynę bym pomógł Polsce i nawet nie byłoby wojny, lub w mniejszej skali. Oczywiście, ci pyszni duchowni już mają zapłatę Moją za nieposłuszeństwo Bogu. Ja nie umiem zrozumieć – prawe 2000 lat przychdzę z Nieba, przypominam, chcę pomagać, a ci niby Moi Apostołowie, którymi powinni być – nienawidzą Mnie. Bo gdyby mógł być prezydentem Jan Potocki, to w Episkopacie byliby katolicy   i żyliby z Bogiem w przyjaźni. Tak działa pycha, nieposłuszeństwo Bogu i samouwielbianie – niezgoda więc jest i nieszczęscia. 

    Ponieważ Jan Potocki był bardzo pomijany gdy były zorganizowane Wybory na prezydenta w Polsce, to Bóg Ojciec wytypował na prezydenta Polski Grzegorza Brauna, lecz niestety wasze głosy w dalszym ciągu są posyłane lucyferowi i jego błaznom i tak macie jak sobie wybraliście ku niezadowoleniu  Mojemu i ku waszemu zniewoleniu i Państwa waszego. Jezus Przyjaciel”. 

                                     —————————–— 

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kościele – 26.09.20 r. 

 

Gdyby cały Episkopat przestrzegał i wypełniał Przykazania Boże i Dwa Przykazania Miłości to biskupi i kardynałowie by kochali swego Zbawiciela i czym prędzej sami obdarzyliby Go najpiękniejszymi Tytułami i uznaliby Boga naszym Panem i KRÓLEM POLSKI a zapanowałby POKÓJ w POLSCE i na Świecie. Wobec tego nie są Polakami ani katolikami. To jest straszne, żeby Bóg prosił grzeszników a oni Cudownego Przyjaciela nie słuchają. Wybierają wojny, kary Boże i piekło wieczne dla siebie.

   TO JEST STRASZNE, ŻEBY MIŁOSIERDZIE BOŻE CZEKAŁO AŻ 50 LAT NA UZNANIE.

Polacy nie macie pomocy ani ratunku w Rządzie ani w Episkpacie, bo to pachołki lucyfera. U nich nie działa ani miłość, ani litość, ani szacunek do bliźniego. Ich bogiem to pycha, zazdrość i nienawiść do Boga i do Polaków. Oni kochają tylko grzech i bogactwa polskie.
SZOK! Abp. Gądecki chce LGBT? Atak lewicy na kościół!
Szaleństwo trwa! Kaja Godek wRealu24! 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qAedJG9xv74&feature=emb_logo

Kaczyński wprowadza w Polsce NWO?! Nowa Normalność
rządy globalistów, covidian i lewactwa? M.Masny
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gjJI0cSJYA4&feature=emb_logo

MVI 1083 W Krzyżu Zbawienie

https://youtu.be/SuoUwv7UlFY

 

II Narodowy Marsz Różańcowy -17 października 2020 r. Warszawa

Zapraszamy na II
Marsz Różańcowy - W tym znaku zwyciężysz!

 

TRASA MARSZU:

 •    10.00 Msza Święta w tradycyjnym rycie Warszawa ul.                               Garncarska 32
 • 15.00 Plac Trzech Krzyży – zbiórka, formowanie szyku,                             przemowa otwierająca Marsz i błogosławieństwo                             pasterskie.
 • 15.30 – wymarsz
 • 15.30 – 15.50 – Tajemnice Radosne
 • 15.50 – 16.10 – Tajemnice Bolesne
 • 16.10 – 16.30 – Tajemnice Chwalebne
 • 16.30 – 17.00 Plac Zamkowy – okolicznościowe przemówienia

Podpisz petycję…….

W Polsce nie można być Polakiem – Patriotą, bo degraduje Rząd a biskupi rządzący Episkopatem nie bronią Prawdy, bo to jedno grzeszne myślenie przeciwko Panu Bogu   i normalnym prawowitym Polakom i katolikom.

 Rota Toruń rozpoczęła obronę prof. Wojciech Polaka. Degradacja za prawdę o LGBT?

NAGŁÓWEK
Pruszków, dn. 25.09.2020 r.
Szanowni Państwo,

chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niepokojącą sytuację, w jakiej znalazł się prof. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otóż władze uczelni próbują pozbawić prof. Polaka stanowiska kierownika katedry Bezpieczeństwa Narodowego pod pretekstem zmiany nazwy tej katedry. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że prof. Polak dowiedział się o planowanych zmianach dopiero z mediów, a – wedle jego relacji – cała sytuacja najprawdopodobniej ma miejsce z powodu jego jasnego stanowiska wobec ideologii LGBT.
Zobacz odważne wystąpienie dr Marty Cywińskiej
> https://youtu.be/lRNBOdzLQQw

Podpisz i udostępnij petycję w obronie prof. Wojciecha Polaka!
Jeżeli nie mogą Państwo skorzystać z odnośnika, proszę skopiować adres do przeglądarki:
https://roty.pl/kampanie/petycja-o-przywrocenie-prof-wojciecha-polaka/

Warto dodać, że Wojciech Polak jest znanym w środowisku patriotycznym ekspertem od historii i bezpieczeństwa publicznego. Jest zaangażowany w życie społeczne, wielokrotnie służył nam także ekspercką radą. W swoim środowisku wspierał naukowców, którzy byli atakowani przez lewicowych aktywistów oraz tych, którzy byli prześladowani przez akademickie patologie. Wielokrotnie też wyrażał swój sceptycyzm wobec ideologii LGBT i jej emisariuszy. Jestem przekonany, że wszystkie te aspekty sprawiły, że prof. Polak – naukowiec stojący na straży Prawdy i godziwości, stał się dla władz swojej uczelni i lewicowych mediów „niewygodny”. Stąd próby, by się go pozbyć z kierowniczego stanowiska, nawet pomimo tego, że jest lubiany i szanowany przez studentów, a jego praca naukowa i dydaktyczna nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Podjęliśmy próby obrony prof. Wojciecha Polaka m.in. poprzez stosowanie presji na władze UMK w Toruniu. Jednym z narzędzi naszego nacisku jest petycja w obronie Profesora, w której domagamy się wycofania zmian strukturalnych, pozostawienia prof. Polaka na pełnionym dotychczas przez niego stanowisku oraz zagwarantowania mu możliwości nieskrępowanej ideologicznymi szykanami pracy naukowej. Gorąco Państwa zachęcam do poparcia sprawy prof. Polaka za pośrednictwem naszej petycji i udostępnienia jej znajomym. Już kilka razy udało nam się przy pomocy tego narzędzia pomóc poszkodowanym. Wiemy, że podobne rzeczy dzieją się także na innych uczelniach wyższych w Polsce, a to, co dzieje się z prof. Polakiem w Toruniu, to tylko wierzchołek góry lodowej polskiego szkolnictwa akademickiego.

Twoja wpłata pozwoli nam zorganizować
Marsz Różańcowy – W tym znaku zwyciężysz

Zapraszamy na II
Marsz Różańcowy - W tym znaku zwyciężysz!

WESPRZYJ
LOGO
ROT NIEPODLEGŁOŚCIStowarzyszenie Roty
Marszu Niepodległości

a: ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków,

e: kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583

PRZELEW TRADYCYJNY

odbiorca: Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości
tytułem: cele statutowe

numery kont:
PLN – 36 1020 1055 0000 9302 0445 6612
USD – 26 1020 1055 0000 9102 0445 8733
EUR – 46 1020 1055 0000 9702 0445 8758

Szanowni Państwo,

dokładnie 80 lat temu rtm. Witold Pilecki dał się ująć w łapance, by jako ochotnik trafić do Auschwitz. Celem jego misji było pozyskanie informacji, dzięki którym polskie Podziemie mogło poinformować świat o niemieckich zbrodniach i stworzonym do ich popełniania na terytorium Polski systemie obozów zagłady. Po wojnie władze komunistyczne bestialsko torturowały, a później zamordowały Witolda Pileckiego jako „agenta zachodnich mocarstw” i „faszystę”. Do dzisiaj nie odnaleziono jego ciała, nie został też godnie upamiętniony, a niedawno także pojawiła się publikacja o rtm. Pileckim, sfinansowana z naszych podatków,  w której nasz naród przedstawiony jest jako antysemicki.

Rotmistrz Pilecki jest szczególnie bliskim bohaterem polskiej historii. Obraliśmy go sobie za wzór do naśladowania, jako duchowego nauczyciela naszych narodowych cnót i kształtowania naszego charakteru. KSIĄŻKA JAKO
CEGIEŁKARównież na jego cześć Roty Niepodległości zawdzięczają swoją nazwę. Chcemy być duchowymi dziećmi Rotmistrza Pileckiego. Jego charakter i to, w jaki sposób go wypracował, opisała dr Anna Mandrela na kartach swojej książki ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego”. Książka ta, jak i inne publikacje dr Mandreli z jej osobistą dedykacją, są cegiełkami na wsparcie działań Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (organizacja Marszu Niepodległości, działalność Mediów Narodowych itp.). Można je otrzymać za wsparcie wykorzystując formularz na stronie Marszu Niepodległości. Odnośnik do systemu datków: https://marszniepodleglosci.pl/produkt/pakiet-ksiazek-autorstwa-dr-anny-mandreli-duchowosc-i-charakter-witolda-pileckiego-kto-zdradzil-witolda

Dzięki Państwa darowiznom Roty Niepodległości zakończyły też zbiórkę funduszy na proces z Gazetą Wyborczą, która w jednym z artykułów niesłusznie oskarżyła kpt. Wacława Alchimowicza o zdradę rtm. Witolda Pileckiego. Zebraliśmy 7 450 zł z 9 500 zł. Dzięki Państwa wsparciu możemy opłacić prawnika, który w naszym imieniu będzie walczył w sądzie o prawdę historyczną i bronił dóbr osobistych pokrzywdzonej rodziny. Będziemy o tej sprawie Państwa informować. Więcej informacji na temat całej sprawy znajdą Państwo tutaj: https://zrzutka.pl/uu8f6f

Pragnę Państwu gorąco podziękować za dotychczasowe wsparcie. Bez niego – mimo najszczerszych chęci – nie moglibyśmy się tak szybko rozwijać, skutecznie walczyć o naszą narodową pamięć oraz przypominać o bezcennym dorobku wielkich Polaków. Dzięki Państwa ofiarności możemy przede wszystkim działać skutecznie i zostawiać trwały ślad naszej działalności choćby w formie publikacji, które w innych okolicznościach prawdopodobnie nigdy by nie powstały. Jeszcze raz w imieniu swoim i całej naszej załogi składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania.

ROBERT BAKIEWICZ
Serdecznie pozdrawiam w imieniu działaczy Rot Niepodległości.

ROBERT BĄKIEWICZ
Prezes Stowarzyszenia
PODPIS

 

PS Polecam film z Marszu Powstania Warszawskiego organizowanego przez Roty Marszu Niepodległości.

ZOBACZ FILM 
 Z
MARSZU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO -
https://youtu.be/ugRupZsq6A8

 

 

LOGO 
 ROT
NIEPODLEGŁOŚCI
Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości


a:
ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków,
e: kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583
PRZELEW TRADYCYJNY

odbiorca: Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości
tytułem: cele statutowe

numery kont:
PLN – 36 1020 1055 0000 9302 0445 6612
USD – 26 1020 1055 0000 9102 0445 8733
EUR – 46 1020 1055 0000 9702 0445 8758

SZYBKIE PRZELEWY

WESPRZYJ

Bóg Wszechmogący zapewnił ludziom wolność w decyzjach, w wyznaniach, w wyborach, a lucyfer poprzez jego sługusów zniewala i nikt nie chce powiedzieć DOŚĆ, bo rządzący politycy i duchowni są im podobni. Przykro nam, że nie ma komu bronić ludzi na Planecie Ziemi tym bardziej, że coraz więcej jest morderców dusz i ciał, bo ludzie nie wytrzymują tych diabelskich zarządzeń i giną. To straszne, że ludzie wybierają wieczne katorgi w piekle i tak dużo chce być potępionymi na wieczność. 

Technologiczny areszt domowy w ramach walki z Covid-19.
 

Kto stworzył życie? Bóg czy materia? RNA – prawdziwa BOSKA CZĄSTKA! Kubań i Łuksza

https://www.youtube.com/watch?v=M5k2Et23Xto

NIESAMOWITA historia Polskiego Państwa Podziemnego! Prof. Żaryn MOCNO o odkłamywaniu historii II WŚ!

Bóg Wszechmogący zapewnił ludziom wolność w decyzjach, w wyznaniach, w wyborach, a lucyfer poprzez jego sługusów zniewala i nikt nie chce powiedzieć DOŚĆ, bo rządzący politycy i duchowni są im podobni. Przykro nam, że nie ma komu bronić ludzi na Planecie Ziemi tym bardziej, że coraz więcej jest morderców dusz i ciał, bo ludzie nie wytrzymują tych diabelskich zarządzeń i giną. To straszne, że ludzie wybierają wieczne katorgi w piekle i tak dużo chce być potępionymi na wieczność. 

Technologiczny areszt domowy w ramach walki z Covid-19.
 

Kto stworzył życie? Bóg czy materia? RNA – prawdziwa BOSKA CZĄSTKA! Kubań i Łuksza

https://www.youtube.com/watch?v=M5k2Et23Xto

NIESAMOWITA historia Polskiego Państwa Podziemnego! Prof. Żaryn MOCNO o odkłamywaniu historii II WŚ!

https://www.youtube.com/watch?v=roATHevO23A

Szczęść Boże,

 

to już nasze przedostatnie modlitewne spotkanie. Wszystkim, którzy przebyli z nami drogę modlitwy od pierwszej soboty, dziękujemy za wytrwałość i cierpliwość.

By dobrze odprawić to nabożeństwo należy spełnić kilka istotnych warunków:

 • być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi świętej;
 • należy przyjąć Komunię świętą;
 • należy pomodlić się różańcem – jedna tajemnica, którą poddaje się 15-minutowemu rozważaniu

Wniebowzięcie Matki Bożej

Rozważ w sercu fragment Pisma Świętego: Pnp 2, 8-14 (Rz 8, 18-30)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Tarnawcu

Cicho! Ukochany mój!

Oto on! Oto nadchodzi!

Biegnie przez góry,

skacze po pagórkach.

Umiłowany mój podobny do gazeli,

do młodego jelenia.

Oto stoi za naszym murem,

patrzy przez okno,

zagląda przez kraty.

Miły mój odzywa się

i mówi do mnie:

«Powstań, przyjaciółko ma,

piękna ma, i pójdź!

Bo oto minęła już zima,

deszcz ustał i przeszedł.

Na ziemi widać już kwiaty,

nadszedł czas przycinania winnic6,

i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

Drzewo figowe wydało zawiązki owoców

i winne krzewy kwitnące już pachną.

Powstań, przyjaciółko ma,

piękna ma, i pójdź!

Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały,

w szczelinach przepaści,

ukaż mi swą twarz,

daj mi usłyszeć swój głos!

Bo słodki jest głos twój

i twarz pełna wdzięku».

Rozważania

Rozważ, duszo moja, że nawet dla Maryi nadeszła godzina odejścia z ciemnej doliny. W końcu, po wielu trudach, także i ona mogła powtarzać słowa ukochanego Syna: wszystko się dokonało: proroctwa, głoszenie Kościoła Jezusa Chrystusa, bohaterstwo wszystkich cnót.

Po wniebowstąpieniu boskiego Syna mieszkała w Jerozolimie ze św. Janem Ewangelistą, z którym udała się później do Efezu. Potem wróciła do Jerozolimy, gdzie została aż do swojej śmierci. Jej życie było tutaj, jak w każdym innym miejscu, życiem w miłości do Boga, spędzonym na nieprzerwanej modlitwie, albo lepiej – wiecznym uniesieniu i doskonałym ćwiczeniu się w każdej z cnót, szczególnie w żarliwym miłosierdziu do bliźniego.

Odwiedzała miejsca uświęcone misterium i obecnością boskiego Syna i była pocieszycielką, nauczycielką, Matką swojego Kościoła.

Nadszedł więc moment tak bardzo przez nią oczekiwany, by połączyć się na zawsze z najwyższym dobrem. Jej duch uradował się w miłości i pragnieniu swojego Pana, ofiarując się w całości serca, by powrócić szczęśliwie do swojej ojczyzny.

A Ty, duszo moja, przywiązana do marności tej ziemi, dlaczego nie tęsknisz do swojej szczęśliwej ojczyzny? Dlaczego tak bardzo boisz się opuścić to życie? Co daje ci ten świat? Co ci się podoba w tej dolinie płaczu? Módl się do Maryi, by wyprosiła dla Ciebie rozdzielenie od ziemi i pragnień wiecznych dóbr, a jej gorliwość była ci świętym przykładem na twojej drodze!

Gdy Jan dowiedział się od błogosławionej Dziewicy, że opuszcza to życie, zgromadził wokół niej sporą liczbę krewnych, uczniów, znajomych, którzy przybyli na górę Syjon, gdzie przebywała wtedy Matka Boża, by ujrzeć raz jeszcze jej twarz, okazać jej swoją miłość, wysłuchać ostatnich wspomnień, polecić się jej modlitwom. Co więcej, na boskie polecenie, jak opowiada św. Dionizy Areopagita, znaleźli się w tym miejscu nawet święci apostołowie, którzy w tamtym czasie rozproszeni byli po świecie, aby głosić wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy opłakiwali utratę tak dobrej Matki i tak możnej Orędowniczki – jak pisze św. Jan z Damaszku – a błogosławiona Dziewica pocieszała wszystkich słodką miłością, obiecując im swoją pomoc i wstawiennictwo.

I Ty zbliż się do tej dobrej Pani, przedstaw jej swoje potrzeby, poproś o pomoc i za pomocą świętych uczniów wyproś u niej, by obdarzyła cię wszystkimi łaskami, których pragniesz. Zaufaj, nie wątp, ponieważ droga Matka cię wysłucha. Lecz pamiętaj o miłości do bliźniego, ocaleniu dusz i jak tylko możesz, pomagaj im dobrym przykładem, cierpliwością, dobrą radą, miłosierdziem oraz modlitwą do Boga za cały świat. Jeśli zaś oddasz Maryi ten hołd, bądź pewien, że ona zawsze będzie ci przychylna.

O moja czuła Matko, gdybym i ja miał szansę znaleźć się przy Twoim szczęśliwym wniebowzięciu! Mógłbym ucałować Twoje stopy i powierzyć się Twojej ochronie! A skoro nie miałem okazji wtedy Cię prosić, teraz upadam do tronu Twojego majestatu, powierzam się Tobie, o chwalebna i nieśmiertelna.

Racz litościwie pojawić się w momencie mojej śmierci, by towarzyszyć mi w tej strasznej godzinie, od której zależy moja wieczność. Uczyń to w swoim miłosierdziu i przez umiłowanie wyczekiwanej godziny Twojego przejścia i zwycięstwa.

Cnota, jaką chcemy w sobie rozwijać: Czystość.

Zadanie

Najlepszym sposobem, by wielbić Maryję na ziemi jest naśladowanie jej cnót, a szczególnie czystości sumienia, unikając jakiejkolwiek obelgi wobec Boga. By tak czynić, zważaj zawsze na grzech powszechni, tak zwykły, jak i świadomy. Rób specjalne ćwiczenia, by się zmienić.

Wzbudź w sobie wolę zwyciężania namiętności, wyćwiczenia się w doskonałości miłości, a zdobędziesz szczególną ochronę i miłość Maryi. Proś ją każdego dnia, by obdarzyła cię swoją czteropostaciową czystością, czyli czystością ciała, serca, woli i wiary.

Akt strzelisty

O Maryjo, Matko miłości Bożej, zabierz mnie z tego świata, bym mógł żyć tylko dla Ciebie.

Do następnej soboty!

Wolisz czytać te rozważania w formie papierowej? Kup książkę w księgarni Rosemaria!

ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA

Święto

Święto Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela (29 września) - YouTube

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii


Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę

Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe – archaniołami. 
Stąd właśnie do Dziewicy Maryi nie został posłany jakikolwiek anioł, ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia tego zadania słusznie wysłany został anioł najważniejszy, aby oznajmić wydarzenie spośród wszystkich najdonioślejsze. 
Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg”; Gabriel – „Moc Boża”; Rafał – „Bóg uzdrawia”. 
Toteż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął być podobny do Boga, mówiąc: „Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny będę do Najwyższego”, zdany przy końcu świata na własne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył z Michałem archaniołem zgodnie ze świadectwem Jana: „Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem”. 
Do Maryi zaś wysłany został archanioł imieniem Gabriel, które oznacza: „Moc Boża”. Przybył, aby zwiastować Tego, który zechciał się objawić w postaci sługi, by zapanować nad mocami zła. Tak więc przez „Moc Bożą” został zapowiedziany Ten, który przyszedł jako Pan Zastępów i potężny w boju. 
Imię Rafał oznacza, jak powiedzieliśmy: „Bóg uzdrawia”. Uwolnił bowiem oczy Tobiasza od ciemności dotknąwszy ich, niejako w geście uzdrawiania. Słusznie przeto ten, który przybył, aby uzdrowić z choroby, został nazwany „Bóg uzdrawia”.

Koronka Uwielbienia Boga ze świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów


https://www.youtube.com/watch?v=h17qIJinSmY

https://www.youtube.com/watch?v=h17qIJinSmY

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestię

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę „Michelion”. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę BożąGabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Archanioł Rafał prowadzi Tobiasza

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.
Święty Michale, książę zastępu wiecznego;
Wodzu aniołów pokoju;
Najmocniejszy w walce;
Pogromco pradawnego węża;
Odwieczny obrońco ludu Bożego;
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;
Pocieszenie wiernych,
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;
Stróżu Najświętszej Panienki;
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;
Wierny sługo Chrystusa;
Święty Rafale, aniele zdrowia;
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;
Wierny przewodniku Tobiasza;
Który zmusiłeś diabła do ucieczki;
Orędowniku naszych modlitw przed Panem;
Uzdrowicielu ślepego;
Wspomożycielu w strapieniu;
Pocieszycielu w trudach;
Niosący radość twym wiernym podopiecznym.
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

Do Św. Michała
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

Do Św. Gabriela
Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Do Św. Rafała
Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

MODLITWA UWOLNIENIA

 

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

 

Wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!

 

 

 

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

 

 

 

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów. Dlatego w imię + Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

 

W imię + Jezusa Chrystusa – duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr!

 

– duchy nienawiści i przekleństw,

 

– duchy męczarni, tortur i zabójstw,

 

– duchy zazdrości i zawiści,

 

– duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,

 

– duchy gniewu i złości,

 

– duchy kradzieży i rozboju,

 

– duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

 

– duchy lenistwa i próżnowania,

 

– duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,

 

– duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,

 

– duchy letniości, ospałości i apatii,

 

– duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,

 

– duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,

 

– duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,

 

– duchy niewiary i braku zaufania,

 

– duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,

 

– duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,

 

– duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,

 

– duchy chorób i nagłych dolegliwości,

 

– duchy smutku, zniechęcenia i depresji,

 

– duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii,

 

– duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,

 

– duchy zabijania nie narodzonych i eutanazji,

 

– duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,

 

– duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,

 

 

 

Mocą Jezusa Chrystusa + nakazujemy wam, złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!

 

Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!

 

Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!

 

Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

 

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!

 

Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę!

 

Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

 

 

 

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!

 

Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i do Ciebie!

 

Św. Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

 

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!

 

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci naszej. Amen.

 

 

 

Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 08.04.1998 r. nr 401/K/98 – do prywatnego odmawiania

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

zapraszamy ekspertów i rozmawiamy na tematy, o których z pewnością nie usłyszycie w szkole! –  tak swój kanał w serwisie Youtube reklamuje Grupa Stonewall zrzeszająca „edukatorów”, którzy wulgarnymi filmami instruują młodzież na temat szczegółów homoseksualnych technik współżycia. To przejście do Internetu jest w rzeczywistości krokiem wstecz edukatorów seksualnych, efektem naszej determinacji w walce o obronę dzieci w przestrzeni szkół, domów kultury czy osiedlowych bibliotek, które dotąd były miejscem ich szczególnego zainteresowania.

Zapewne, podobnie jak dla mnie, jest dla Pani, że zmagania o ochronę naszych dzieci to nieustanna walka z przeciwnikiem, który wciąż przyjmuje nowe formy działania i wykorzystuje potężną przewagę finansową, aby obchodząc rodziców dotrzeć do szkół i dzieci. Robimy co w naszej mocy, by we współpracy ze wszystkimi aktywnymi organizacjami rodzicielskimi skutecznie stawiać czoła temu atakowi na rodziny. Ostatnie miesiące były dowodem na skuteczność przyjętej przez nas strategii.

Dwa miesiące temu ustawa wzmacniająca prawa rodziców w procesie edukacji, zainspirowana naszym projektem, została złożona przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Sejmie. Przedstawiliśmy już propozycje poprawek dodatkowo wzmacniających ochronę dzieci bez tworzenia zbędnych biurokratycznych wymogów. Przed nami udział w pracach legislacyjnych.

Już blisko 40 samorządów przyjęło przygotowaną przez naszych ekspertów Samorządową Kartę Praw Rodzin, potwierdzającą konstytucyjne prawa rodziców do decydowania w tak ważnych wychowawczych sprawach jak edukacja seksualna i jej program. Każdego niemal dnia odbywają się spotkania naszych ekspertów z kolejnymi samorządami i organizacjami w gminach i powiatach na terenie całej Polski. To pracochłonna, ale niezwykle skuteczna metoda obrony naszych dzieci.

Dzięki naszym ekspertyzom, obecności prawników Ordo Iuris na posiedzeniach Rady Miasta Poznania oraz zaangażowaniu wielu organizacji rodzicielskich, udało się także skutecznie uchylić ideologiczną „Europejską Kartę Równości” w Poznaniu. Ten dokument miał uczynić ideologię gender podstawą polityki miasta, także w sferze edukacji. Dziś mogę z zadowoleniem poinformować Panią, że pod koniec wakacji Wojewódzki Sąd Administracyjny, potwierdzając naszą argumentację prawną, utrzymał w mocy uchylenie Karty przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W tym samym czasie wspieramy kolejne samorządy, które formalnie wyraziły sprzeciw wobec planów wprowadzenia do szkół „latarników” i wulgarnej edukacji seksualnej. Przyjęły one uchwały sprzeciwiające się założeniom Deklaracji LGBT+ podpisanej przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zakwestionował je Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który wprost w ten sposób podważa konstytucyjne prawa rodziców, z prawem pierwszeństwa decydowania o wychowaniu dzieci na czele.

Ponadto, mogę już dziś zapowiedzieć publikację raportu Ordo Iuris poświęconego problemowi edukacji seksualnej. Nasze analizy potwierdzają między innymi, że najbardziej dzisiaj rozpowszechniona wulgarna edukacja seksualna typu „C”, nastawiona niemal wyłącznie na techniczne aspekty płciowości człowieka i nasiąknięta ideologią gender, powoduje poważne szkody zdrowotne, społeczne, demograficzne, a nawet gospodarcze.

Zapewniamy skuteczną pomoc prawną każdemu, kto będzie chciał chronić swoje dzieci i dochodzić praw rodzicielskich wobec szkół. Mamy już za sobą pierwsze rozprawy i przesłuchania świadków w sprawie dzielnej mamy z Warszawy, która odważyła się zaprotestować przeciwko zaproszeniu do szkoły Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON, przez co została pozwana przez jednego o z rodziców o naruszenie dóbr osobistych.

Aby przeciwstawić się zejściu wulgarnej seksedukacji w przestrzeń cyfrową, już niebawem rozpoczniemy współpracę z organizacjami doświadczonymi w prowadzeniu kursów bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Odpowiednia forma przekazu, nacisk na groźbę niszczycielskiego uzależnienia od pornografii i pozytywne wzorce zachowań i nawyków mogą być tarczą tam, gdzie regulacje prawne nie sięgają.

STOP Seksualizacji dzieci

Wygrana w Poznaniu

Ostatnie miesiące pokazały, że ścisła współpraca naszych prawników z rodzicami i lokalnymi stowarzyszeniami pozwala zablokować zajęcia wulgarnej edukacji seksualnej lub genderowej w szkołach. Naszym sukcesem zakończyła się ostatnio bitwa o poznańskie szkoły. Radni Poznania chcieli wprowadzić w tym mieście „Europejską Kartę Równości”, która czyniła z ideologii gender podstawę polityki miasta, w tym też w sferze edukacji.

Dokument miał charakter totalny. Zakładał, że polityka zatrudnienia i awansów w miejskiej administracji ma zmierzać do zwiększenia zatrudnienia przedstawicieli płci „niedoreprezentowanej” – co w praktyce dotknęłoby przede wszystkim kobiety, które obecnie stanowią aż 78,6% zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w poznańskim ratuszu.  Choć samorząd nie ma żadnych kompetencji, by sprawować nadzór pedagogiczny lub ustalać programy nauczania, „karta równości” zobowiązała  miejskich urzędników do wprowadzenia ideologii gender do programu zajęć w szkole i kontrolowania podręczników pod kątem ich zgodności z genderowymi postulatami. Karta ingerowała nawet w zajęcia sportowe domagając się zachęcania kobiet i mężczyzn, chłopców i dziewcząt do równego udziału w zajęciach sportowych i kulturalnych, także tych, które są pierwotnie przypisane określonej płci –„damskie” lub „męskie”.

Już kilka miesięcy temu pisałem, że w oparciu o naszą analizę, która miażdżąco pokazała sprzeczność karty z prawem, wojewoda wielkopolski uchylił jej ważność. Teraz, ku radości poznańskich rodziców, Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził naszą argumentację i zakazał wdrażania w mieście krzywdzących postanowień kontrowersyjnego dokumentu.

Czy rodzice mogą wychowywać dzieci?

Sukcesem zakończyły się trzy postępowania w sprawie samorządów, które wyraziły sprzeciw wobec politycznego programu ideologów LGBT. W swych uchwałach samorządy postanowiły, że „zgodnie z wielowiekową kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich – nie będą ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków”, a równocześnie zapowiedziały „stanie na straży konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”. Dlatego sprzeciwiły się „sprzecznemu z prawem instalowania funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach, tzw. „latarników” i nie wyraziły zgody na wdrażanie wulgarnej edukacji seksualnej w samorządowych szkołach. Uchwały wyrażały także sprzeciw wobec dławienia wolności słowa w imię nieokreślonych standardów politycznej poprawności.

Również dzięki naszej interwencji w siedmiu postępowaniach sądy administracyjne odrzuciły skargi na te uchwały skierowane przez ustępującego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz aktywistów LGBT. Sąd Administracyjny w Krakowie podkreślił przy tym, że zaskarżone uchwały były wyrazem obywatelskiej wolności zajmowania przez samorząd stanowiska w sprawach doniosłych społecznie.

Jednak w kolejnych czterech sprawach w Radomiu, Gliwicach, Lublinie i Kielcach, sędziowie wydali wyroki po myśli Rzecznika Praw Obywatelskich, uznając swobodny głos samorządu za niedopuszczalną i homofobiczną dyskryminacją. Zaoferowaliśmy samorządom pomoc prawną i kierujemy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To tym bardziej konieczne, że w uzasadnieniach wadliwych wyroków wprost podkreślono, że prawo rodziców do wychowania dzieci nie obejmuje zakresu edukacji seksualnej. Takie stwierdzenie jest oczywiście sprzeczne z Konstytucją RP i nie może się utrwalić. Dlatego musi spotkać się z naszą reakcją.

Przed nami wymagające procesy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wynik tego zmagania rozstrzygnie zarówno o tym, czy samorządy mogą poddawać krytyce polityczne żądania aktywistów LGBT, jak i o zakresie prawa rodziców do decydowania o treściach wychowawczych w szkole.

Wiem, że dzięki zaangażowaniu naszych prawników i wsparciu Darczyńców, z pełnym profesjonalizmem staniemy w obronie praw obywatelskich i niezależności polskich samorządów zaatakowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wspieram działania Ordo Iuris

Kolejne samorządy i nauczyciele na celowniku seksedukatorów

Dopiero co rozpoczął się rok szkolny, a już otrzymujemy zgłoszenia od nauczycieli zażenowanych zaproszeniami ze strony pełnomocniczki prezydenta Poznania ds. polityki równościowej na szkolenia „równościowe” i „antydyskryminacyjne”, z których wiedzę mieliby później wykorzystywać w pracy z uczniami. Szkolenia te organizuje w Poznaniu nie kto inny jak grupa Stonewall, która w swych materiałach w sieci epatuje obscenicznymi instruktażami z użyciem przedmiotów, które mają pomagać w osiągnięciu „przyjemności seksualnej” oraz naturalistycznymi opisami aktów seksualnych.  Do swoich odbiorców w serwisie Youtube seksedukatorzy tej grupy, zgodnie z językiem ideologii gender, zwracają się „cześć, osoby”, zaś kobiety nazywają „osobami z waginami”.

Nawet osoba dorosła po zetknięciu z takimi materiałami mogłaby poczuć się głęboko zażenowana, a co dopiero dziecko!

W związku z tym niepokojącym sygnałem kierujemy do wszystkich szkół w Poznaniu żądanie ujawnienia informacji o tym, czy ich nauczyciele przeszli kursy Stonewall i jak wdrażają je w szkole. O wynikach tego badania natychmiast poinformujemy rodziców wspierając ich w wyrażeniu wiążącego sprzeciwu wobec poddania dzieci takiej edukacji.

Wulgarne treści na smartfonach słupskich dzieci

Pierwszy przypadek cyfrowej napaści na dzieci został już zanotowany w Słupsku, gdzie próbuje się realizować projekt „Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni” we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, w ramach którego uczniom zainstalowano na smartfonach aplikację „Twój podręczny edukator seksualny”.  W opracowaniu treści do aplikacji uczestniczyła także Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON. O jakie treści chodzi, można domyślić się oglądając filmy realizowane przez seksedukatorów PONTONU. Na przykład „edukatorka” o imieniu Zuza zaprasza dzieci do „eksplorowania, doświadczania i uczenia się”. Mówi także, że „decydując się na seks nic się nie traci, nie zużywa się, ani nie oddaje”. Zaś wolontariuszka Aga uczy dzieci jak wyrażać „świadomą zgodę na seks”.

Choć zadanie projektu miało dotyczyć „edukacji zdrowotnej” młodzieży, w programie nie znajdziemy treści prozdrowotnych. Aplikacja to w istocie zachęta do odkrywania seksualności przez masturbację, naukę o transgenderyzmie i inne wulgarne treści. Najbardziej bulwersujące jest jednak to, że rolę rodziców przy weryfikacji treści  zawartych w aplikacji na dziecięcym telefonie zupełnie pominięto.

Natychmiast sporządziliśmy analizę tego skandalicznego projektu i zwróciliśmy się do Pomorskiego Kuratorium Oświaty oczekując pilnej interwencji. Sprawa jest w toku.

Samorządowa Karta Praw Rodzin oraz koalicja w obronie dzieci

Na samym początku roku szkolnego doręczyliśmy wszystkim kuratorom przygotowane przez naszych ekspertów memorandum, pokazujące jak korzystając z obecnych przepisów prawa mogą wywierać zasadniczy wpływ na zablokowanie demoralizujących zajęć seksedukacyjnych w szkołach. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Niewiele później Gazeta Wyborcza alarmowała, że „w tym roku szkolnym seksedukatorzy zapraszają młodzież na zajęcia online” i zadała prowokujące pytanie, czy kuratorzy zamierzają w związku z tym „ocenzurować Internet”.

W chwili, gdy piszę te słowa, trwają już zaawansowane rozmowy z organizacjami pozarządowymi z całej Polski, których eksperci prowadzą skuteczne kursy bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Chcemy upowszechnić dostęp do tej wiedzy poprzez specjalnie nagrane materiały wideo, artykuły i poradniki, także we współpracy z samorządami, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin deklarując swą troskę o rodziny i bezpieczeństwo dzieci.

Dzięki wielkiej koalicji organizacji społecznych i samorządów wspierających Samorządową Kartę Praw Rodzin, takie zajęcia mogą dotrzeć do wielu rodziców i szkół. Widać wyraźnie, że budowa przez nas prorodzinnego sojuszu zaczyna przynosić efekty. Nie powinno w związku z tym dziwić, że odważne samorządy stają się ofiarami ataków pełnych nienawiści. Jest oczywiste, że stajemy i będziemy stawać w ich obronie.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ważne reformy w prawie oświatowym

Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia prac legislacyjnych nad nowymi przepisami ustawy Prawo oświatowe.  Ustawa wzmacniająca prawa rodziców w procesie edukacji, zainspirowana naszym projektem, została złożona przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Sejmie. Przedstawiliśmy już analizę i propozycje poprawek do projektu wzmacniających ochronę dzieci bez tworzenia zbędnych biurokratycznych wymogów.

Chcemy, żeby rodzice mieli dostęp do pełnych informacji i bezpośredni wpływ na udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Tak jak ma to miejsce dotychczas, wszystkie zajęcia zewnętrzne powinny zostać najpierw zaakceptowane przez radę rodziców. Dodatkowo, w przypadku zajęć wiążących się z wrażliwą tematyką rozwoju psychoseksualnego człowieka, każdy rodzic powinien otrzymać prospekt informujący o ich treści oraz podmiocie, który je prowadzi, oraz udzielić wyraźnej zgody na udział w nich swojego dziecka. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z tych obowiązków lub wyraźnej niezgodności zajęć z prospektem, rodzice uzyskają podstawę prawną, by dochodzić materialnego zadośćuczynienia.

Prace legislacyjne pochłaniają wiele czasu, ale efekty mogą trwale zabezpieczyć polskie szkoły. Jednak wystarczy trochę nieuwagi, a wadliwe przepisy nie tylko nie uchronią naszych dzieci, ale do tego uśpią czujność rodziców. Dlatego cały proces legislacyjny będziemy śledzić z najwyższą uwagą, reagując ilekroć będzie to konieczne.

Pierwsza analiza na temat skutków seksedukacji w Europie

Po przeprowadzeniu obserwacji wzorców edukacji seksualnej prowadzonej w różnych krajach, już wkrótce przedstawimy rezultaty analizy i badań w publikacji zatytułowanej „Skutki edukacji seksualnej w Europie” przygotowanej przez Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki naszego Instytutu.

Mogę jednak już teraz powiedzieć, że z naszej analizy płynie jeden ważny wniosek: wulgarna edukacja seksualna typu „C”, nastawiona przede wszystkim na techniczne aspekty płciowości człowieka i nasiąknięta ideologią gender, powoduje poważne szkody zdrowotne, społeczne, demograficzne i … gospodarcze. Zebranie w jednym miejscu tych danych może wpłynąć na debatę o edukacji seksualnej uzupełniając podnoszone dotąd argumenty konstytucyjne, medyczne i etyczne. To także ważny element budowania społecznej świadomości długotrwałych, negatywnych skutków seksualizacji dużej części najmłodszego pokolenia.

O szczegółach analizy i wypływających z niej wnioskach napiszę więcej już wkrótce.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ochronimy dzieci przed seksualizacją

Jestem przekonany, że tylko systematyczne i kompleksowe działania połączone z reakcją na każdy przypadek, w którym próbuje się przeforsować wulgarną seksedukację dzieci, może ochronić dobro dzieci.

Będziemy pomagać w każdej indywidualnej sprawie, gdzie doszło do naruszenia praw rodziców i uderzenia w dobro dziecka. Włączymy się we wsparcie rodzin wszędzie tam, gdzie samorządowcy usiłują ideologizować przestrzeń nauczania. Wszystkie te działania będą skuteczne, jeżeli będą im towarzyszyły systemowe zmiany w prawie – dlatego będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym dotyczącym prezydenckich propozycji zmian w Prawie oświatowym.

Z tymi działaniami wiążą się jednak konkretne wydatki. Postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym będą nas kosztować nie mniej niż 25 000 zł, a bardziej złożona indywidualna sprawa rodziców proszących o obronę ich praw to średnio 2 000 zł. Precedensowy raport o skutkach edukacji seksualnej, którego stworzenie wymaga współpracy z ekspertami z różnych dziedzin, to koszt 15 000 zł, a dodatkowo koszty jego promocji i dotarcia z jego wynikami do opinii publicznej.

Dlatego bardzo Panią proszę o przekazanie nam 50 zł, 80 zł, 130 zł, 300 zł lub dowolnej innej kwoty, abyśmy mogli odważnie stanąć w obronie niewinności dzieci!

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Jestem przekonany, że nasze działania dotyczące ochrony dzieci przed seksualizacją spotkają się z silnym sprzeciwem ideologów gender, aktywistów politycznego ruchu LGBT oraz samych seksedukatorów, którzy wskutek odcięcia od szkół ponoszą poważne straty wizerunkowe i finansowe. Bardzo Panią proszę o włączenie się w tę niezwykle ważną walkę o powstrzymanie wulgarnej seksedukacji w szkołach.

 


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Ona zignorowała Państwa głos

Szanowni Państwo,

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, do której skierowaliśmy naszą petycję, by nie ulegała dyktatowi obyczajowej lewicy i jej wpływowych sprzymierzeńców, zignorowała Państwa głosy.

Podczas ostatniego wystąpienia w Parlamencie Europejskim poszła nawet dalej, formułując bez ogródek żądania wobec Polski dotyczące przywilejów dla osób LGBT.

Stanęła tym samy w jednym szeregu z lewicowymi, radykalnymi aktywistami. Dała Państwu i nam prosty dowód na to, że nie respektuje traktatów unijnych, które pozwalają państwom członkowskim na swobodę  regulowania obszaru prawa rodzinnego w ramach regulacji krajowych.

Jest czymś całkowicie niedopuszczalnym, że najwyższej rangi urzędnik unijny pozwala sobie na wyrażanie prywatnych poglądów w formie narzucającej je innym suwerennym państwom Unii.

Jeśli ktoś z Państwa miał jeszcze jakiekolwiek złudzenia co do rzeczywistych intencji unijnej biurokracji w obszarach, które miały być domeną państw członkowskich to teraz powinien je całkowicie stracić.

Unia nie jest tworem zapewniającym neutralność w sprawach światopoglądowych, ale de facto awangardą aktywistów wojujących po stronie lewicowej agendy, a Ursula von der Leyen jest jedną z nich.

Tymczasem tęczowa międzynarodówka po słowach Przewodniczącej Komisji Europejskiej uderza ze zdwojoną siłą.

Kampania Przeciwko Homofobii oraz inna organizacja osób homoseksualnych o nazwie Lambda Warszawa zebrała ponad 300 tysięcy podpisów wśród środowisk gejowskich na całym świecie przeciwko Polsce.

Petycja, pod którą podpisało się tyle osób zostanie złożona na ręce unijnej komisarz ds. równości Heleny Dalli oraz Ursuli von der Leyen. Żąda się w niej, by do dyscyplinowania Polski w sprawach LGBT Unia Europejska sięgnęła po sankcje budżetowe.

To jest ten sam rodzaj szantażu i próby wymuszania uległości ideologicznej ze strony Unii z jaką mamy do czynienia wobec krajów afrykańskich w sprawach aborcji ze strony ONZ, o czym pisaliśmy Państwu niedawno.

Nie ma naszej zgody, na traktowania Polski i innych krajów, które pragną zachować suwerenność ideologiczną w sprawach prawa rodzinnego, w taki sposób.

Jeśli ignorowanie Polski i jej obywateli ma stać się już na stałe dominującym sposobem traktowania naszego kraju przez urzędników unijnych, to w rzeczywistości lewicowi aktywiści nie pozostawiają nam  żadnego wyboru jak tylko nasilić nasz sprzeciw.

Jako CitizenGO pragnę Państwa zapewnić, że nie odstąpimy, ani się nie zniechęcimy w podejmowaniu kolejnych działań, by wartości, które są nam drogie – życia, rodziny i wolności – bronić bez względu na okoliczności.

O kolejnych krokach w tej i innej sprawie będę Państwa informował na bieżąco i jeszcze raz chciałbym Państwu serdecznie podziękować za każdy rodzaj wsparcia, którego nam Państwo udzielają.

Bardzo dziękuję, że są Państwo z nami

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy zechcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo dumni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze wysiłki.

Ks. prof. Dariusz Oko mega mocno o homoheretykach w Kościele PRAWY PROSTY

 

Módlmy się w intencji Bożych Kapłanów aby mogli prowadzić nas do Pana Jezusa i do Zbawienia naszych dusz. Módlmy się o nawrócenie obojętnych na ludzi księży oraz służących dwom bogom, bo żal ich, aby do piekła spadli na wieczne męki i katorgi. Módlmy się o nawrócenie biskupów innowierców rządzących Episkopatem, bo sami się potępiają i ludziom w tym pomagają.

Ks. prof. Dariusz Oko mega mocno o homoheretykach
w Kościele PRAWY PROSTY
https://www.youtube.com/watch?v=BRjzwjfNV-E&feature=emb_logo

Zatrzymamy handel dziećmi – Paweł Bednarz i maskit #iluzjarecords
https://www.youtube.com/watch?v=hlb5snIM_t0

MIĘSOŻERCA. Wróg numer jeden | Cały film – ZOBACZ JUŻ TERAZ!
https://www.pch24.pl/miesozerca–wrog-numer-jeden–-caly-film—zobacz-juz-teraz-,73046,tv.html

Aleksander Jabłonowski Jeźdźcy Apokalipsy zainstalowani w Polsce Swietłana – rak za nasze pieniądze

Dlaczego człowiek jest taki podły dla człowieka, a przecież życie jest bardzo krótkie.

Trzeba zorganizować rozprowadzenie tych tak bardzo ważnych książek,

pomiędzy rodakami w Polsce nieświadomymi tego problemu. Jest grzechem zostawić  naród oszukany przez wszystkich, którym ten biedny naród zaufał, nawet przez Kościół, przez wszystkich oszustów chazarskich wprowadzonych podstępnie do Polski, grabaży Polski i świata!! Ten Naród musi się dowiedzieć co go czeka w najbliższych latach nadchodzących zmian, ogromnych zmian. Ogólnie określić można, iż będzie szybki przyrost biednych, jak i szybki przyrost bogaczy, ta różnica będzie się zwiększać w przyspieszonym tempie!

I teraz tak: Bogactwa naturalne mamy ukradzione przez żydo-chazarów rządzących światem, oni będą na naszych bogactwach naturalnych się wzbogacać a Polacy okradzeni będą w przyspieszonym tempie wymierać, niestety…. W tej chwili musimy wzmocnić siły i zmienić tą sytuację już!! Naród musi wiedzieć kto jest tym złodziejem, bo nie ten co media podają, że to Prez. Trump okrada Polskę, nie, to nie jest prawdą!! Okrada żyd chazarski z USA Demokraci razem z polskimi chazarami przy „żłobie”+ podziemna lucyferia o której cisza sza:

Ludzie nawracajcie się i porzućcie wszystkie grzechy, bo piekło jest wieczne i okrutne.

PILNE! Prof. Rutkowski zadaje pytania o pandemię! Czy Covid-19 zabija Polaków? Na żywo wRealu24

https://gloria.tv/post/Vwmf6AoGYC2c1H32XyNEZXFBZ

https://www.youtube.com/watch?v=j56UlRwdfn4

 

JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE PLANOWANEGO UKŁUCIA część 2 DOŻYNKI U ROLNIKA 2020

Opresja szczepień – nieznany zapis wideo – prof. Stansiław Wiąckowski

https://gloria.tv/post/mrVjqZxgGXb324mXBahNdeHYc

 

Oficjalnie mówią o tym, co nas czeka. Chcą, żeby było, jak w Chinach!

https://gloria.tv/post/mkpkD17vcYGk332sAhRp3ZMFK

Europę czeka wielka kara. Czy czekają nas ogromne prześladowania? Abp Jan Paweł Lenga

https://gloria.tv/post/uETusifMc1NP3i77a6ZEWVxyb

Korespondencja

To już ostatnia faza infiltracji Kościoła. Objawienia z Quito.

https://gloria.tv/post/P4VQ4whqPYZf1EoZBJVFgVGQQ

Trzy 6-ki – liczba bestii, liczba człowieka

https://gloria.tv/post/kosKbjiNxRrb34zsTvN9xHzQD

Zdarza się, że z tych co dostąpili najwyższego wtajemniczenia, poznając prawdę zapragnie wystąpić i wtedy okazuje się, że jest to niemożliwe. Podobnie jak wystąpienie z bandyckiej mafii.

https://gloria.tv/post/2PeW9YU1dDTm2FGbNS7ParZ6K

COVID 19 spowodował, że niektóre gospodarstwa domowe zamienią się w masowe obozy koncentracyjne.Jest to, co Nasza Królowa i Matka przepowiedziała wam wiele lat temu.

https://gloria.tv/post/BLszMs2c2sDy4ThJK6CmFem9z

Wzywaj moje Święte Imię i zawsze wołaj do mnie całe swoje wierne tak.

https://colledelbuonpastore.eu/2020/09/25/invocate-il-mio-santo-nome-e-gridatemi-sempre-tutto-il-vostro-si-fedele/#more-6372

Kościół jest zepsuty, nie chce świętych, ale chce, aby za nim podążały demony, ponieważ Szatan zawładnął Kościołem nie dzisiaj, ale przez wieki.

Nowy Kościół, ten, który ma przyjść, będzie święty i będzie prowadzony przez jedynego i prawdziwego Kapłana, Doskonałego Boga, Tego, który ustanowi w sobie święte pokolenie.
Będzie dzielił swoje Królestwo ze wszystkimi swoimi dziećmi i uczyni je uczestnikami całego swojego majątku, umieści ze sobą świętych kapłanów i będzie świętował nowe i radosne życie z całym nowym Kościołem.

Wszechświat należy do Boga, Bóg jest jedynym Stwórcą, On JEST, nikt nie jest taki jak Bóg, nikt! Szatan to wie, ale walczy z tym, ponieważ jest nieuczciwy, nie akceptuje wielkości Boga, swojego Stwórcy i walczy z nim, ale wkrótce będzie to jego koniec.Jezus, w swojej boskiej interwencji na tej ludzkości, zostanie rozpoznany przez Chwalebny Krzyż, który objawi się w niebie, aby oślepić ludzkie serca i wziąć je w siebie, zadecyduje o wyborze:… albo z Tym, Który Jest, albo z Szatanem! Człowiek w swojej wolności zdecyduje, czy pozostać z Jezusem, czy z Szatanem.

Podstawy wiary

http://www.naszkosciol.pl/nasz-kosciol/podstawy-wiary

Trudne życie patriarchy Sema

https://stanislawkosowski.cba.pl/%e2%96%ba-nauki-z-przeszlosci/trudne-zycie-patriarchy-sema/

Bo to właśnie wtedy, „zaczęto wzywać imienia Pana (=Jahwe)” (1 Mjż 4,26) – co było stanowczym odcięciem się od bezbożnej i wyniszczającej duchowo i moralnie postawy Kainitów, brnących w coraz większe bezprawie (czyt. 1 Mjż 4,17-24).

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Mojżeszowa 4:26

http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/1-Ksiega-Mojzeszowa/4/26

Potomkowie Seta

4:25

I obcował Adam jeszcze raz z żoną swoją, a ona urodziła syna i dała mu imię Set, mówiąc: Bóg dał mi innego potomka zamiast Abla, którego zabił Kain.

4:26

Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.

Stan wojenny w Australii?! Prześladowania w imię covida! Relacja wprost z Melbourne!

https://gloria.tv/post/jkS6mM3E9jgY4fQDBAA76WHWK

Starcie ze szpitalem i policją! Magda ma moc!!!

https://gloria.tv/post/hyY3pzUrTCgN47AxAKoTnpvso

WSTRZĄSAJĄCA ROZMOWA Z PANIĄ WOŹNĄ

https://gloria.tv/post/HkUEe43v88sp3Le71mRfBPXQe

Piotr Moskwa pikietuje w Warszawie 7 września 2014

https://gloria.tv/post/SoGdgg6Vcd2U1ggEbtVXxP4e7

Amerykańskie służby kontrolują myśli i sny obywateli?

https://prawda.onet.pl/bez-kategorii/amerykanskie-sluzby-kontroluja-mysli-i-sny-obywateli/

piotr cielebiaś | 24 czerwca 15:45

Dziennikarz otrzymał przypadkiem pakiet dokumentów, które sugerują, że amerykańskie agencje rządowe interesują się technikami kontroli umysłu, bronią psychotroniczną, a nawet tak egzotycznymi kwestiami jak wymazywanie wspomnień czy kontrola snów.

W ramach naszej nowej kampanii „Prawda” przypominamy wybrane teksty Onetu, które wpłynęły na otaczającą nas rzeczywistość. W najbliższych miesiącach na stronie głównej Onet.pl będą prezentowane kolejne artykuły z serii #WybieramyPrawdę. Zobacz spot promujący akcję!

 • Dziennikarz Curtis Waltman poprosił jedną z agencji rządowych o informacje na temat skrajnej prawicy i Antify. W dokumentach, jakie otrzymał omyłkowo znalazły się materiały na temat kontroli umysłu.

 • Mowa w nich o wywoływaniu przy pomocy promieniowania elektromagnetycznego halucynacji, marzeń sennych, a nawet orgazmów.

 • CIA prowadziło badania nad kontrolą umysłu w ramach projektu MK-Ultra.

Curtis Waltman – amerykański aktywista i dziennikarz, powołując się na Ustawę o Wolności Informacji, poprosił federalną organizację zajmującą się gromadzeniem danych z zakresu bezpieczeństwa publicznego o dokumentację na temat ugrupowań skrajnie prawicowych i Antify. W odpowiedzi przesłano mu pliki, wśród których znajdowały się materiały dotyczące takich zagadnień, jak wpływ promieniowania elektromagnetycznego na ludzki mózg, kontrola myśli, a nawet kasowanie wspomnień. Czy amerykański rząd zdradził przypadkowo jeden ze swoich największych sekretów? – pyta Waltman.

Ujawnione dokumenty dotyczyły technik kontroli umysłu

Dziennikarz zwrócił się o udostępnienie interesujących go danych do Centrum Fuzyjnego Stanu Waszyngton (WSFC). Tego rodzaju jednostki zajmują się gromadzeniem informacji od agencji i służb bezpieczeństwa publicznego, takich jak FBI, Departament Bezpieczeństwa Krajowego czy Policja. Waltman, współpracujący z portalem Muckrock.com, nie spodziewał się, co znajdzie w przesyłce.

„Otrzymałem wiele standardowych dokumentów, w tym e-maile, raporty wywiadu, biuletyny oraz informacje pochodzące z innych podobnych ośrodków. Nagle natknąłem się na plik zatytułowany ‘EM effects on human body.zip’ [Wpływ elektromagnetyzmu na ludzkie ciało]. Co to mogło być? Otworzyłem go i zacząłem się przyglądać…” – pisał.

Zamiast informacji o skrajnej prawicy i antyfaszystowskich bojówkach, dziennikarz odnalazł kilka dziwnych plików objaśniających, co z ciałem i umysłem człowieka może zrobić promieniowanie elektromagnetyczne. Dowiadujemy się, że stosując odpowiednie techniki można wywołać u ofiary m.in. gwałtowne swędzenie (także pod powiekami), silny ból mięśni i stawów, bóle genitaliów i orgazmy na żądanie, szum w uszach, szczękościsk oraz palpitacje serca.

Oprócz tego udostępniony przez Waltmana schemat wymienia bardziej nietypowe zastosowania „broni psychotronicznej”, takie jak: kontrolowanie treści snów i wspomnień, wywoływanie snów na jawie, czytanie w myślach na odległość, a także „słyszenie mikrofalowe”. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się technika opracowana w latach 70. ub. wieku, która pozwala na generowanie „głosów” w głowie ofiary, mogących podszywać się (w zależności od inwencji atakującego) pod Boga, demony lub kosmitów.

„Jeszcze lepiej brzmiało coś, co nazwano ‘mapowaniem mózgu na odległość’. Szczegóły znajdowały się na slajdach. Rządowy nieoznakowany helikopter posiadający psychotroniczną broń trafia cię promieniem, mapuje twój mózg i przesyła treść myśli do centrum fuzyjnego” – pisał dziennikarz, twierdząc, że nie ma pojęcia, w jaki sposób wspomniane pliki znalazły się w oficjalnie udostępnionych dokumentach.

Choć sprawa wywołała ożywienie w środowisku miłośników teorii spiskowych, specjaliści twierdzą, że udostępnione materiały nie pochodzą ze źródeł rządowych. Zasugerowano, że są to wycinki z czasopisma zajmującego się konspiracjami, odnoszące się do procesu, jaki w 1992 r. miał wytoczyć Agencji Bezpieczeństwa Krajowego (NSA) niejaki John St Clair Akwei twierdzący, że dopuszcza się ona „zamachu na obywateli USA poprzez sekretne operacje psychologiczne, jakich ofiary są potem diagnozowane jako chore umysłowo”.

I choć Waltman, który zwrócił się o wyjaśnienie do WSFC, czeka na dalsze informacje w tej sprawie, wielu internautów podkreśla, że wyśmiewany dziś temat, jakim jest kontrola umysłu i nękanie elektroniczne, stanowi od dziesięcioleci przedmiot zainteresowania specsłużb po obu stronach żelaznej kurtyny.

CIA prowadziło eksperymenty nad kontrolą umysłu

Najbardziej znanym projektem, w ramach którego badano możliwości kontroli umysłu za pomocą substancji psychoaktywnych, hipnozy, deprywacji sensorycznej oraz innych, nierzadko mało humanitarnych metod był tzw. MK-Ultra (MKUltra), realizowany przez CIA w latach 1953-73. Objął on swym zasięgiem kilkadziesiąt instytucji badawczych i uczelni, szpitali, więzień oraz firm farmaceutycznych.

Początkowo projekt skupiał się na stworzeniu doskonałego serum prawdy – substancji „rozwiązującej języki” jeńcom i schwytanym szpiegom. Z czasem zakres zainteresowania MK-Ultra poszerzył się i objął m.in. substancje wywołujące tymczasową amnezję, zmiany osobowościowe, osłabienie wzroku i słuchu, a nawet przyspieszające lub opóźniające proces dojrzewania. Oprócz tego badaczy z CIA interesowały związki chemiczne zwiększające zdolności intelektualne, odporność na stres czy tortury.

Stosowanie tortur oraz faszerowanie ochotników LSD, heroiną czy amfetaminą było przyczyną ogromnego skandalu, kiedy MK-Ultra ujrzał światło dzienne. Niehumanitarne i w wielu przypadkach nielegalne eksperymenty stały się obiektem zainteresowania dwóch speckomisji, jednak większość akt dotyczących projektu została zniszczona w 1973 r. na rozkaz ówczesnego dyrektora CIA Richarda Helmsa.

Kompleksowość i zasięg kontrowersyjnego projektu uczyniły niełatwym dociekanie prawdy na jego temat – pisze Michael Otterman – autor książki „American Torture”, dodając, że wśród ludzi współpracujących z CIA byli szanowani naukowcy i lekarze jak dr Harold G. Wolff – neurolog i jeden z pionierów badań nad migreną.

„Wolff poprosił CIA, by dostarczono mu niezbędne informacje na temat eksperymentów z wykorzystaniem gróźb, przymusu, deprywacji sensorycznej, upokarzania, tortur, prania mózgu, tzw. ciemnej psychiatrii, hipnozy oraz stosowania tych metod w połączeniu ze środkami chemicznymi. (…) Jak przekonywał, jego ekipa z Cornell University miała przeanalizować dane i rozpocząć eksperymenty nad stworzeniem nowych technik ofensywnych jak i defensywnych oraz opracować nowe narkotyki” – pisał Otterman.

O wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego podczas eksperymentów MK-Ultra wiadomo niewiele, natomiast w czasie zimnej wojny, jak i po niej Rosjanie, Amerykanie i Chińczycy interesowali się tworzeniem różnego rodzaju broni nieśmiercionośnych (non-lethal weapons) lub sonicznych, wywołujących efekty podobne do tych opisanych przez Waltmana. Legendą wśród zwolenników teorii konspiracji jest LIDA – radzieckie urządzenie do „prania mózgu”, które bombardowało go sygnałami radiowymi o niskiej częstotliwości. Oficjalnie było ono używane jako „substytut leków uspokajających”, a fale miały wywoływać stan przypominający trans.

Temat niekonwencjonalnych broni pojawił się również w związku z niedawnymi oskarżeniami amerykańskich dyplomatów pracujących na Kubie o poddawanie ich nieznanemu oddziaływaniu wywołującemu bóle głowy, mdłości, a także zaburzenia wzroku, słuchu, snu i koncentracji. Wielu z nich twierdziło, że zachorowali, kiedy w ich mieszkaniach lub pokojach hotelowych pojawił się niezidentyfikowany dźwięk przypominający „tarcie” albo odgłos wydawany przez cykady. Objawy ustępowały wraz z oddalaniem się od jego źródła – podkreślali świadkowie.

W lutym 2018 r. w piśmie „Journal of the American Medical Association” opublikowano raport podsumowujący wyniki badań medycznych 21 dyplomatów, którzy podczas pobytu w Hawanie narzekali na uciążliwy dźwięk i wynikające z niego dolegliwości. Uznano, że padli oni ofiarą zagadkowego „źródła energii” (wcześniej mówiono o „atakach akustycznych”), jednak część specjalistów odrzuciła te wnioski, tłumacząc, że w grę wchodzi masowa histeria albo, co podkreślały źródła kubańskie, polityczna prowokacja.

Trzecia Tajemnica Fatimska; jeszcze nie ujawniona część , o wielkiej apostazji Kościoła.

https://gloria.tv/post/2jJpd8QgCx4U6LwgeEjXfwYwU

Rady ks. Dolindo dla małżonków – ks. Sławomir Kostrzewa – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yrGm8xH_3lo
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yrGm8xH_3lo

Czy wiecie że św. Peregryn jest patronem chorych na raka ? https://swietyperegryn.pl/?ka=006807

 

Orędzia m.innymi o OŚWIETLENIU SUMIEŃ i do Polaków jako narodzie wybranym – https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2020.htm

 

po co produkcja …człowieka ? – https://www.youtube.com/watch?v=3UGQmlvW9rM

 

Nigdy z królami nie będziem w aliansach  i o Ślubach Jasnogórskich …https://www.youtube.com/watch?v=21bzuBs2oBo

 

niesamowite przesłanie do rodziców o zdrowie dzieci – https://www.youtube.com/watch?v=HoiGlVzOycE&t=7s

 

wzór patriotycznego Kapłana  – prawda o LGBT

 – https://gloria.tv/post/NGUvZBbbkCYm1GKrviAS1LecL

 

mocne i aktualne kazanie ks. Pawła 

https://www.youtube.com/watch?v=uCOE9_HQJ6w

 

co z tą pandemią – https://gloria.tv/post/HXXjXaHnJ3rV3nxkv1DkRY6jZ

 

ks. Skrzypczak – dym szatana wdarł się do 

https://www.youtube.com/watch?v=cO22bNQKJKI

28 września – Wspomnienie św. Wacława. męczennika | Parafia Zwiastowania Pańskiego |

Pierwszej legendy starosłowiańskiej


Król, który rządzi ludem sprawiedliwie, zachowa swój tron na w

Po śmierci Wratysława Czesi wybrali jego syna Wacława na następcę. Był on dzięki łasce Bożej wzorem w wyznawaniu wiary. Wspierał wszystkich ubogich, nagich odziewał, łaknących żywił, podróżnych przyjmował zgodnie z nakazami Ewangelii. Nie dozwalał wyrządzać krzywdy wdowom, miłował wszystkich ludzi, biednych i bogatych. Wspomagał sługi Boże, uposażał kościoły. 
Niektórzy jednak Czesi zbuntowali się i podburzyli młodszego brata Bolesława, mówiąc: „Brat Wacław pragnie cię zabić, spiskuje z matką i swymi ludźmi”. 
Kiedy się odbywały uroczystości poświęcenia kościołów w różnych miastach, Wacław odwiedzał wszystkie te miejscowości. W niedzielę, w uroczystość Kosmy i Damiana, przybył do miasta Bolesława. Po wysłuchaniu Mszy św. zamierzał powrócić do Pragi. Bolesław jednak zamierzając dokonać zbrodni, zatrzymał go słowami: „Dlaczego chcesz odejść, bracie?” Nazajutrz rano zadzwoniono na jutrznię. Usłyszawszy głos dzwonów, Wacław powiedział: „Bądź pochwalony, Panie, który dozwoliłeś mi żyć aż do dzisiejszego poranka”. Wstał i udał się na modlitwę ranną. 
Zaraz potem Bolesław przystąpił doń u drzwi. Wacław zobaczył go i rzekł: „Bracie, dobrym byłeś dla nas wczoraj”. Szatan jednak podszepnął Bolesławowi, uczynił przewrotnym jego serce, tak iż wyciągnąwszy miecz, odezwał się: „Teraz pragnę być jeszcze lepszym”. To powiedziawszy, uderzył go mieczem w głowę. 
Wacław, zwróciwszy się do niego, rzekł: „Co czynisz, bracie?” Pochwyciwszy go, rzucił na ziemię. Tymczasem podbiegł jeden ze wspólników Bolesława i ciął Wacława w rękę. Ten porzuciwszy brata, ze zranioną ręką uszedł do kościoła. W drzwiach kościoła zabili go dwaj zamachowcy. Trzeci przybiegłszy, przebił mu bok. Wówczas Wacław oddał ostatnie tchnienie z tymi słowami: „W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mego”.

W 845 roku 14 książąt czeskich przyjęło chrzest w Ratyzbonie. W tymże wieku książę Mojmir (+ 846) utworzył państwo wielkomorawskie. Jego następca, Rościsław, sprowadził na Morawy św. Cyryla i św. Metodego. Z ich pomocą zaprowadził chrześcijaństwo w obrządku słowiańsko-bizantyńskim. Z końcem wieku IX i na początku wieku X książę czeski Bożywoj podbił państwo wielkomorawskie i przyjął chrzest w obrządku słowiańskim. W wieku X obrządek ten został wyparty przez obrządek rzymski, łaciński. W roku 973 powstało biskupstwo w Pradze, zależne od metropolii w Moguncji. Drugim biskupem Pragi był św. Wojciech (+ 997). Jednak największym bohaterem katolickich Czech jest św. Wacław, król i męczennik. On też jest głównym patronem kraju i narodu.

Święty Wacław

Wacław był synem księcia Czech, Wratysława I, i Drahomiry lutyckiej. Pogaństwo miało w kraju jeszcze wielu przedstawicieli. Wśród nich złym duchem była Drahomira, która po śmierci męża objęła w Czechach rządy. Korzystając z małoletniości Wacława, urządziła napad na jego babkę, św. Ludmiłę, wdowę po Bożywoju, pierwszym chrześcijańskim władcy w Czechach. Ludmiłę napadnięto 15 września 921 roku na zamku w Tetin i uduszono. Drahomira zaczęła na nowo wprowadzać siłą pogaństwo i niszczyć Kościół. Doprowadziło to do wojny z Niemcami. Najpierw na Czechy wyruszył książę Bawarii, Arnulf (922), a potem sam cesarz, Henryk I (928) występując w obronie misjonarzy, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie śmierci.
Na skutek tej interwencji Drahomira została zmuszona do tego, by ustąpić i oddać rządy swemu starszemu synowi, Wacławowi. Przyszedł on na świat ok. roku 907. Kiedy miał 7 lat, zwyczajem ówczesnym, któremu podlegał jeszcze nasz król, Bolesław Chrobry, odbyła się na zamku praskim uroczystość postrzyżyn. Kapłan przy tym obrzędzie odmawiał modlitwę: „Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz łaskawie na Twego sługę, Wacława, którego zechciałeś powołać do łaski postrzyżyn. Udziel mu przebaczenia wszystkich grzechów i użycz mu darów niebieskich”.

Święty WacławMłody książę zabrał się natychmiast do zagojenia ran, zadanych Kościołowi. Trzeba było zająć się odbudową zniszczonych kościołów i uzupełnieniem szeregów duchowieństwa. Żywot Wacława głosi, że wyróżniał się on wielką pobożnością. Ikonografia przedstawia go czasem, jak nocą nawiedza kaplicę zamkową, gdyż pracowity dzień nie zostawiał mu wiele czasu na modlitwę. Miał osobiście uprawiać winną latorośl i pszenicę, by na ołtarz do katedry i swojej kaplicy zamkowej dostarczać koniecznego wina i chleba. Szczególną miłością darzył ubogich. Mówi się o nim, że podobnie jak św. Edward Wyznawca w Anglii, miał nawet na swoich ramionach nosić znalezionych chorych i zajmować się nimi. Państwo czeskie było wówczas podzielone na wiele mniejszych księstw. Nie były to więc łatwe rządy. Dochodziło nawet często do starć zbrojnych. Legenda głosi, że w czasie jednej z potyczek przy św. Wacławie miał zjawić się szereg aniołów, co tak przeraziło przeciwników, że wycofali się z walki. Ikonografia często przedstawia więc Wacława w otoczeniu aniołów.
Od cesarza Henryka I Wacław otrzymał w darze relikwię św. Wita i św. Zygmunta. Ku czci św. Wita książę wystawił najpierw skromny kościół, który został z czasem rozbudowany do najokazalszej świątyni Czech. Do dziś jest ona klejnotem Pragi. Wacław wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do tego męczennika (+ ok. 305) jakby w przeczuciu, że i jemu przypadnie podobna śmierć.
Tak się też stało. Jego młodszy brat, Bolesław, za namową niecnej matki, Drahomiry, zaprosił Wacława do udziału w konsekracji świątyni, jaką wystawił przy swoim zamku w Starym Bolesławcu ku czci świętych męczenników Kosmy i Damiana. Kiedy Wacław tam się udał, został zamordowany przez siepaczy, nasłanych przez Bolesława. Według podania, mord miał mieć miejsce w samym kościele. Działo się to 28 września ok. 929 roku. Ciało Wacława pochowano w kościele św. Wita, zamienionym potem na katedrę, kiedy w Pradze zostało założone biskupstwo (963).
Święty książę został natychmiast uznany za męczennika, a niebawem został głównym patronem kraju. Zaczęły ukazywać się jego żywoty, a Widuking, mnich z Korbei, w roku 967 pisał o cudach, jakie działy się przy grobie Świętego. Najpiękniejszy plac w Pradze otrzymał jego imię. Znajduje się na nim okazały pomnik, przedstawiający św. Wacława w zbroi rycerza na koniu. Wystawiono go w roku 1908. Imię Świętego stało się w Czechach bardzo popularne. Trzech władców kraju po św. Wacławie nosiło to imię. Dwóch z nich było nawet królami Polski: Wacław II (1291-1300) i Wacław III (1305-1306).
Ku czci św. Wacława wystawiono w Czechach ok. 180 kościołów oraz ok. 100 kaplic. Z jego podobizną bito monety czeskie. Kiedy Karol IV odbywał koronację (1347), swoją koronę przytknął do relikwii św. Wacława, które znajdują się w bogatym sarkofagu w kaplicy katedry św. Wita. Odtąd koronę królów czeskich, a również państwo czeskie zaczęto nazywać „koroną św. Wacława”.
Papież Benedykt XIV zatwierdził kult św. Wacława w roku 1729 z okazji 800-lecia śmierci Świętego i rozszerzył jego cześć na cały Kościół. Córką Bolesława I Okrutnego, który dokonał zabójstwa na osobie św. Wacława, była Dobrawa, żona księcia Mieszka I, która przyczyniła się walnie do jego nawrócenia (966). Św. Wacław jest patronem Czech, Moraw, Pragi i katedry krakowskiej na Wawelu.

W ikonografii atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet, którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.

Módlmy się. Boże, Ty nauczyłeś świętego Wacława cenić królestwo niebieskie więcej niż ziemskie, † spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

EWANGELIA NA WTOREK. 15 grudnia 2015 r. So 3, 1-2. 9-13 Bóg obiecuje zbawienie pokornym Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i

(Mt 21, 28-32) 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.

Pudełko czekoladek | nakrecenisloncem.pl/

Początek Listu św. Polikarpa, biskupa i męczennika, do Filipian


Łaską zostaliście zbawieni

Polikarp, wraz z prezbiterami, do Kościoła Bożego, który pielgrzymuje w Filippi: miłosierdzie i pokój od Boga wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, niech dane wam będą w obfitości. 
Bardzo ucieszyłem się wraz z wami w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że przyjęliście męczenników, prawdziwe wzory miłości; że – jak należało – odprowadziliście ich w kajdanach, które są godne świętych i stanowią diadem prawdziwie wybranych przez Boga i Pana naszego; raduję się, że mocny szczep wiary waszej, sławiony od najdawniejszych czasów, trwa aż dotąd i przynosi owoc w Panu naszym Jezusie Chrystusie. On cierpiał za nasze grzechy aż do przyjęcia śmierci. „Jego to wskrzesił Bóg, zerwawszy więzy śmierci; w Niego, choć nie widzicie, wierzycie z radością niewymowną i chwalebną”, w której wielu chciałoby uczestniczyć. Wiecie bowiem, że „łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków”, ale z woli Bożej przez Jezusa Chrystusa. 
„Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, służcie Bogu z bojaźnią i w prawdzie”, porzucając próżne gadania i urojenia tłumu, „wierząc w Tego, który wskrzesił z martwych Pana naszego Jezusa Chrystusa, dał Mu chwałę” i tron po swojej prawicy. Jemu zostało poddane wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie, Jemu służy wszystko, co żyje. On przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a Bóg zażąda rachunku Jego krwi od tych, którzy nie chcą uwierzyć w Niego. 
Ten zaś, który wskrzesił Go z martwych, wskrzesi i nas, jeśli będziemy pełnić Jego wolę i postępować według Jego przykazań, jeśli umiłujemy to, co On umiłował, wystrzegając się wszelkiej niesprawiedliwości, obłudy, chciwości, oszczerstwa i fałszywego świadectwa; „nie oddając złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie”, uderzeniem za uderzenie, obelgą za obelgę, ale pamiętając o pouczeniu Pana: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia; jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą”, oraz: „Błogosławieni ubodzy i ci, którzy cierpią prześladowanie, albowiem ich jest królestwo Boże”.

EWANGELIA: Mk 1, 15 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. EWANGELIA Mk 1, 14-20 Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

To czytanie jest dobrym preludium do dramatu Hioba, którym zajmiemy się od jutra. Prorok Ezechiel jednoznacznie przekreśla osadzoną głęboko w mentalności Izraelitów (czy aby nie ludzi w ogóle?) ideę „grzechu międzypokoleniowego”. Niewiele wcześniej przedstawił go skrótowo i humorystycznie w formie maksymy: Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom (Ez 18, 2; zob. 14, 12-23). Drugim błędnym starotestamentalnym poglądem moralnym, który bardziej jeszcze da o sobie znać w Księdze Hioba, jest „prawo odpłaty” (łac. ius talionis). To jakby odwrócenie – nieobecnej, zresztą, w Katechizmie – głównej prawdy wiary o tym, że „Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze”. Przed nami więc, w pewnym sensie, tydzień prostowania etycznego światopoglądu. W myśl grzechu międzypokoleniowego i prawa odpłaty, pomyślne życie (długie, zdrowe, majętne i obfitujące w potomstwo) byłoby oznaką moralnej przyzwoitości człowieka lub jego przodków: „Skoro ci się powodzi, to znaczy, żeś ty (lub twój przodek) za pan brat z Bogiem!”. I, vice versa, trudne życie (przedwcześnie zakończone, chorowite, nędzne lub bezpłodne) wskazywałoby na popełniony, choćby skrycie, grzech: „Skoro fortuna ci nie sprzyja, to znaczy, żeś ty (lub twój przodek) na bakier z Bogiem!”. Innymi słowy: „krótka piłka”, „albo-albo”. Tymczasem Ezechiel (wraz z innymi prorokami), owszem, potwierdza, że grzech nie sprowadza się tylko do moralnej winy, ale wywołuje też konsekwencje, czyli karę (doczesną i wieczną; zob. KKK 1472n); i, owszem, potwierdza, że ludzie wywierają degeneracyjny wpływ na siebie (zob. KKK 408 i 1869). Mówi jednak o odpowiedzialności osobistej oraz akcentuje Boże miłosierdzie, a także podkreśla wzajemny zbawienny wpływ ludzi (zob. KKK 2850).

Komentarz do psalmu

Prostowanie etycznego światopoglądu polega nie tylko na „meblowaniu głowy” właściwymi pojęciami i rozumowaniami. Paradoksalnie, człowiek o prawym umyśle stoi pierwszy w kolejce po demona pychy (próżnej chwały); skoro nauczył się myśleć moralnie, grozi mu przekonanie o samowystarczalności. A wtedy nawet sam Bóg może stać się zaledwie użytecznym pojęciem (zbytecznym zaś, gdy idzie o swoją żywą obecność). Dlatego formowanie etycznego światopoglądu wymaga uczciwej modlitwy, zwłaszcza rachunku sumienia. Jej przykładem może być dzisiejszy psalm, którego autor poświęca miejsce i uznaniu wyższej od ludzkiej mądrości Bożej (pierwsza zwrotka), i wzbudzeniu żalu za przypomniane dawne grzechy (druga zwrotka), i wyznaniu wiary w przychylność Boga (trzecia zwrotka).

Komentarz do drugiego czytania

Przypomnijmy sobie, że w niedziele okresu zwykłego drugie czytanie z założenia biegnie swoim rytmem, niezależnym od cyklu ewangelii, (z którą, notabene, zgrane jest pierwsze czytanie i psalm). W rozpoczętej tak przed tygodniem lekturze Listu do Filipian dochodzimy dzisiaj do wyjątkowego wątku (zapewne najważniejszego w nim): tzw. hymnu o kenozie Chrystusa (wersety 6-11). Greckie kenosis oznacza „uniżenie, ogołocenie, opróżnienie, opustoszenie”. Kontemplowany przez św. Pawła Jezus ogołocił samego siebie już przez samo wcielenie, gdy stał się podobnym do ludzi. W drabinie bytów wcielenie to jakby dobrowolna degradacja: „Gdzie mi do Boga… A co dopiero Jemu do mnie?!”. Tymczasem Jezus nie poprzestał na wcieleniu, lecz także uniżył samego siebie przez śmierć – i to śmierć na krzyżu. Kontemplacja takiego Jezusa – Jezusa „kenotycznego” – jest dla św. Pawła niezbędnym warunkiem do budowania solidarności (jedności) w Kościele. Owocem takiej kontemplacji jest bowiem przejmowanie i przekazywanie dalej dążeń, które były w Chrystusie Jezusie. W ten sposób, jak powie dalej Apostoł Narodów, Bóg może stawać się w ludziach sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą (Flp 2, 13).

Komentarz do Ewangelii

Niedzielna lektura Ewangelii św. Mateusza zmierza ku końcowi (za osiem tygodni skończy się rok liturgiczny). Jezus, w przypowieściach (jak ta dzisiejsza), zaczyna zapowiadać dołączenie pogan do przymierza z jedynym Bogiem (zob. Mt 19 – 23). Oto ogólny – narracyjny – sens podanego dzisiaj fragmentu: poganie (drugi syn) wyprzedzą Żydów (pierwszy syn). Ale jest też jego sens moralny, który można zrozumieć albo opacznie, albo prawidłowo. Niewątpliwie, Jezus – i tutaj, i w wielu innych miejscach – przeciwstawia porządną żydowską „elitę” (arcykapłanów i starszych ludu) grzesznemu pogańskiemu „marginesowi” (celnikom i nierządnicom). Tych ostatnich Jezus chwali, a tych pierwszych gani. I tutaj „zaczynają się schody”. Opacznie bowiem zrozumie to przeciwstawienie wraz z jego oceną ten, kto pomyśli, że Jezus wcale nie zważa na przyzwoite prowadzenie się elity i karygodne zachowania marginesu, bo liczy się dla Niego tylko „wiara”. Grzesznik więc, w gruncie rzeczy, może nadal sobie grzeszyć, byleby wierzył w Jezusa; a porządny okazuje się „frajerem”, bo nie korzysta z życia, tylko dba o cnotę. Kłania się tu wyznawana koncepcja miłosierdzia: czy miłosierdzie (przebaczenie ze strony Boga) zakłada nawrócenie (pokutę ze strony człowieka)? Czy ta miłość – prócz pełni afirmacji dla osoby i współczucia wobec jej biedy – wzywa do dostosowania życia do obiektywnej moralnej miary, czy też jest zupełnie pozbawiona wymagań? „Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej, jest stałym i niewyczerpalnym źródłem nawrócenia, nie tylko jako doraźnego aktu wewnętrznego, ale jako stałego usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go ‘widzą’, nie mogą żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracając” (Jan Paweł II, Dives in misericordia, nr 13). Prawidłowo więc zrozumie sens moralny dzisiejszego przeciwstawienia ten, kto – u „elity” – odróżni godną pochwały cnotę od uwikłania w pychę zamykającą na wiarę w Jezusa oraz – w „marginesie” – dowartościuje wiarę w Jezusa, na którą otwierają człowieka jego moralne braki, i wezwie go do pokuty. „Pokuta jest zatem nawróceniem, które przechodzi z serca do czynów, a więc do całego chrześcijańskiego życia” (Jan Paweł II, Reconciliato et paenitentia, nr 4).

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Błażeja Węgrzyna

Mów Panie bo sługa Twój słucha: września 2017

Litania do Swietych Aniolow

 

 

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 

 

 

Swieta Maryjo, Krolowo Aniolow, modl sie za nami.

Swiety Jozefie

Wszystkie swiete Chory blogoslawionych aniolow, modlcie sie za nami.

Swieci Serafini, aniolowie milosci

Swieci Cherubini, aniolowie slowa

Swieci aniolowie z Choru Tronow

Swieci aniolowie wielbiacy Boga

Swieci aniolowie Choru Panowania

Swieci aniolowie Choru Poteg

Swieci aniolowie Choru Ksiazat

Swieci aniolowie Choru Mocy

 

Swiety Michale Archaniele, modl sie za nami.

Zwyciezco Lucyfera

Aniele wiary i pokoju

Strozu sakramentu chorych

Patronie umierajacych

Wodzu niebianskich zastepow

Ratunku dusz zagubionych

 

Swiety Gabrielu Archaniele

Aniele Zwiastowania

Wierny wyslanniku Bozy

Aniele nadziei i pokoju

Opiekunie slug i sluzebnic Bozych

Strozu chrztu swietego

Patronie kaplanow

 

Swiety Rafale Archaniele

Aniele Milosci Bozej

Zwyciezco zlego ducha

Wspomozycielu w kazdej potrzebie

Aniele cierpienia i uzdrowienia

Patronie lekarzy, podroznych i pielgrzymow

 

Wielcy swieci Archaniolowie, modlcie sie za nami.

Aniolowie pelniacy sluzbe przed Tronem Bozym

Aniolowie pelniacy sluzbe dla nas ludzi

Swieci Aniolowie Strozowie

Pomocnicy w naszych potrzebach

Swiatlo w naszych ciemnosciach

Oparcie nasze w kazdym niebezpieczenstwie

Upominajacy nas przez glos sumienia

Oredownicy nasi przed Bozym Tronem

Tarcze broniace nas przed zlym duchem

Nasi stali towarzysze

Nasi pewni przewodnicy

Nasi wierni przyjaciele

Nasi roztropni doradcy

Dajacy nam przyklad natychmiastowego posluszenstwa

Pocieszyciele w opuszczeniu

Odbicie pokory i radosci

Aniolowie naszych rodzin

Aniolowie naszych kaplanow

Aniolowie naszych dzieci

Aniolowie naszej Ojczyzny

Aniolowie Kosciola Swietego

Wszyscy swieci Aniolowie 

 

 

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, przepusc nam Panie.

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, wysluchaj nas Panie.

JEZU, ktory gladzisz grzechy swiata, zmiluj sie nad nami.

 

 

Bog rozkazal swoim Aniolom.

Aby Cie strzegli na wszystkich Twych drogach.

 

 

Modlmy sie:  Wszechmogacy wieczny Boze, udziel nam pomocy Twych niebianskich zastepow, aby nas strzegly przed napasciami zlego ducha i abysmy przez Najdrozsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczyne Najswietszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi, uwolnieni od wszelkiego nieszczescia, mogli Ci sluzyc w pokoju.  Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

Któż jak Bóg!

Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła. Pamiętaj, że dla twojego komfortu i metody:

 

 

Oto dzień 26:

https://www.youtube.com/watch?v=0hFY4HFwkKY&feature=youtu.be

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

ZADANIE NA DZIŚ:

Nie mów źle o bliźnim. Gdy tylko ci się to zdarzy, napraw swój grzech.

Zespół nowenny.pl

ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW KOSMY I DAMIANA

Akatyst ku czci świętych męczenników i darmoleczących Kosmy i Damiana | AKATYSTARZ

Kazanie św. Augustyna, biskupa


Śmierć męczenników zapłacona śmiercią Chrystusa

Dzięki chwalebnym czynom świętych męczenników, którymi Kościół rozkwita na każdym miejscu, przekonujemy się naocznie o prawdziwości śpiewanych słów: „Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych”. Albowiem cenna jest zarówno w naszych oczach, jak i w obliczu Tego, dla którego została poniesiona. Ale zapłatą śmierci tych wszystkich jest śmierć Jednego. Śmierć wielu nabył umierający Chrystus, który gdyby nie umarł, ziarno pszeniczne nie doznałoby pomnożenia. Słyszeliście Jego słowa wypowiedziane w obliczu zbliżającej się męki, to jest naszego Odkupienia: „Jeżeli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity”. 
Oto na krzyżu Chrystus dokonał wielkiej wymiany; tam otwarto skarbiec zawierający zapłatę za nas: kiedy włócznia prześladowcy otwarła Jego bok, spłynęło stamtąd wyrównanie za cały świat. Tak nabyci zostali męczennicy i wyznawcy. Wiara męczenników została udowodniona: świadectwem jest krew. Oddali to, czym ich obdarowano, i w ten sposób wypełnili słowa świętego Jana: „On oddał za nas swoje życie. My także winniśmy oddać życie za braci”. 
Mówi Pismo: „Gdy z możnym do stołu zasiądziesz, pilnie zważaj, co masz przed sobą, bo i ty masz tyle przygotować”. Jakże niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus Pan. On sam jest Tym, który zaprasza, On sam jest pokarmem i napojem. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym. 
Lecz jakże mogliby odpłacić, gdyby Ten, który dał pierwszy, nie udzielił im, z czego mogliby odpłacić? „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył: Podniosę kielich zbawienia”. Cóż to za kielich? Jest nim gorzki, ale zbawienny kielich męki: kielich, którego chory lękałby się dotknąć, gdyby wcześniej nie wychylił go lekarz. O tym właśnie kielichu słyszymy z ust Chrystusa: „Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. O tym samym kielichu mówili męczennicy: „Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. 
A czy się nie obawiasz, że zawiedziesz? Nie zawiodę, odpowiada. A czemuż to? „Ponieważ wezwę imienia Pana”. Jakże mogliby zwyciężać męczennicy, gdyby nie zwyciężał w nich Ten, który powiedział: „Radujcie się, bo zwyciężyłem świat”. Sam Władca niebios kierował ich myślą i słowem, przez nich zwyciężył szatana na ziemi, a w niebie dał im wieniec chwały. Błogosławieni, którzy w ten sposób wypili kielich. Minęły cierpienia, a nadszedł czas chwały.

Święci Kosma i Damian

Na temat życia tych dwóch świętych nie wiemy niestety nic pewnego. Historia nie pozostawiła po nich żadnych wiarygodnych dokumentów. Istnieją jedynie różne legendy, w których z całą pewnością jest i ziarno prawdy historycznej. Mówią one m.in. o tym, że byli prawdopodobnie bliźniakami. Rodzina dała im solidne wychowanie chrześcijańskie, dzięki któremu zdolni byli do ofiarnego życia, aż do oddania go za wiarę. Być może pochodzili z Arabii. Stamtąd udali się do Syrii, do Cylicji w Małej Azji, by doskonalić się w sztuce lekarskiej. Zamieszkali w Egei, w portowym mieście Cylicji. Byli lekarzami, cieszyli się więc szeroką sławą; leczyli bowiem wielu chorych – również pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa.

Święci Kosma i Damian

Odznaczali się niezwykłą sumiennością, dzięki czemu stali się wybitnymi lekarzami. Przedmiotem ich troski był każdy potrzebujący ich pomocy, chory człowiek. W szczególny sposób zajmowali się biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty (stąd źródła wschodnie nazywają ich anargyrami, prawosławni zaś biezsriebriennikami). Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i Jego stworzeń. Pragnęli postępować zgodnie z poleceniem Zbawiciela: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8).
Godnie i cierpliwie znieśli okrutne tortury, do końca nie wyparli się Chrystusa. Pozostali niezłomnymi do ostatniej chwili swego życia. Do sędziego podczas procesu mieli powiedzieć: „Jesteśmy chrześcijanami”.

Według legendy ich męczeństwo miało miejsce ok. 300 r. podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Zginęli w Cyrze (Kyrros) w Syrii, gdzie zostali pochowani. Ich grób od razu zasłynął cudami, a kult wzrastał, czego mamy dowody w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Nad grobem męczenników wzniesiono wspaniałą bazylikę, która do czasów przybycia Arabów, a potem Turków, była celem licznych pielgrzymek. Stamtąd ich kult rozpowszechniał się bardzo szybko i objął cały Kościół. W Konstantynopolu cesarz Justynian Wielki (+ 565) wystawił ku ich czci dwie świątynie, gdyż – jak twierdził – dzięki ich wstawiennictwu wyzdrowiał z ciężkiej choroby.
Już w VI wieku św. Grzegorz z Tours był w posiadaniu ich relikwii. W Rzymie papież św. Symmach (498-514) wybudował ku ich czci oratorium, a papież Feliks IV (526-530) kościół świętych Kosmy i Damiana przy Forum Romanum – dziś jest to główne miejsce ich kultu. Tam znajduje się znaczna część relikwii obu Świętych. Pozostałe relikwie odbierają cześć w różnych miejscach świata; w sposób szczególny w kościele katedralnym w Amalfi, na południu Włoch. Fragment relikwii znajduje się także w Polsce – w cerkwi na Bacieczkach w Białymstoku.
Święci Kosma i Damian są patronami Florencji, aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów, fizyków, cukierników, wytwórców substancji chemicznych, mędrców; są też opiekunami fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego, ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory; chronią przed epidemiami, przed przepukliną i przed chorobami koni. Ich imiona są wymieniane w Kanonie Rzymskim.

W ikonografii święci Kosma i Damian przedstawiani są jako ludzie młodzi, ubrani w wytworne szaty, z narzędziami medycznymi, szkiełkami, pudełkami maści, łyżką aptekarską do nabierania maści, moździerzem, laską Eskulapa, a także podczas męczeństwa.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana, aby Ciebie wielbić, † Twoja opatrzność obdarzyła ich wieczną chwałą, * a nam udziela pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Rady ks. Dolindo dla małżonków – ks. Sławomir Kostrzewa – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=yrGm8xH_3lo
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yrGm8xH_3lo

Czy wiecie że św. Peregryn jest patronem chorych na raka ? https://swietyperegryn.pl/?ka=006807

Orędzia m.innymi o OŚWIETLENIU SUMIEŃ i do Polaków jako narodzie wybranym – https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2020.htm

po co produkcja …człowieka ? – https://www.youtube.com/watch?v=3UGQmlvW9rM

Nigdy z królami nie będziem w aliansach  i o Ślubach Jasnogórskich …https://www.youtube.com/watch?v=21bzuBs2oBo

niesamowite przesłanie do rodziców o zdrowie dzieci – https://www.youtube.com/watch?v=HoiGlVzOycE&t=7s

wzór patriotycznego Kapłana  – prawda o LGBT

 – https://gloria.tv/post/NGUvZBbbkCYm1GKrviAS1LecL

 

mocne i aktualne kazanie ks. Pawła 

https://www.youtube.com/watch?v=uCOE9_HQJ6w

 

co z tą pandemią – https://gloria.tv/post/HXXjXaHnJ3rV3nxkv1DkRY6jZ

 

ks. Skrzypczak – dym szatana wdarł się do 

https://www.youtube.com/watch?v=cO22bNQKJKI

Zatrzymaj się, człowieku, posłuchaj głosu swojego Boga.

Carbonia 23.09.2020 – 00.15
Skończyło się Moje Miłosierdzie, gorzki kielich cierpienia już
jest na was.

Czas poświęcony wam na wasze nawrócenie jest ograniczony, zostaliście ostrzeżeni, poinformowani o tym, co bez powodu wyślę na tę przewrotną ludzkość. Jestem zmęczony, dotknięty tak wielką ludzką niedolą! Piszę historię poprzez moich proroków, ale człowiek pozostaje obojętny. Uświadamiam człowiekowi, co jest dobre, a co złe, aby miał możliwość ratowania siebie, ale i tak pozostaje bezinteresowny. Ta Ludzkość nie chce słuchać ani podążać za moim głosem ani za moim rozkazem, aby można było je zbawić; tęskni za rzeczami tego świata, nie zwraca uwagi na znaki, chodzi po polu minowym z obojętnością … ileż w tobie gnuśności! … Jak duży będzie twój ból!
Nieszczęśliwie klękasz przed Szatanem, pozwalasz się zafascynować jego fałszywym światłom:… biedna Ludzkość,
teraz upadniesz na kolana i nie będziesz już w stanie wstać, ponieważ głupio zignorowałeś swojego Boga Stwórcę.

Przestań, człowieku! … Przynajmniej przez chwilę posłuchaj głosu swojego Boga! Bądź ostrożny, powierz mu się, bo teraz nastąpi największa katastrofa w historii ludzkości. Pokutuj, mój synu, nawróć się teraz, bo wtedy już nie będziesz w stanie tego zrobić, wkrótce każde światło zgaśnie zarówno w niebie, jak i na ziemi.
Nie zwlekaj, bądź czujny, otwórz oczy na stan, w jakim żyje świat i otwórz swoje serce na Tego, który cię kocha i może cię zbawić.
Szatan jest zaciekły, jego trucizna jest już na tej Ludzkości, która wpadła w jego sieć, chce zniszczyć wszystko, co stworzył Bóg.
Uważaj, człowieku, słuchaj głosu swego Boga, nie czekaj, aż spełnią się proroctwa … to jest dla Mnie bolesne, ale będzie dla ciebie gorzej, że będziesz musiał cierpieć wielką pasję tylko dlatego, że nie zwrócisz się do Tego, który cię ma Utworzony.
Wojna trwa, narody walczą o nędzną szybę naftową, bogactwo stało się jedynym dobrem na świecie, człowiek zaprzeczył miłości swojego Stwórcy, zstąpił, by dotknąć piekła .
Skończyło się Moje Miłosierdzie, albo ludzie, gorzki kielich cierpienia już jest na was. Miłosierdzie, litość nad wami, ludzie! Spełniłeś plan szatana, teraz będziesz miał to, na co zasługujesz.
Bóg, w swoim nieskończonym bólu, wciąż czeka, aby móc ujrzeć małe światło zbawienia na ludzkości.
https://colledelbuonpastore.eu/2020/09/24/fermati-o-uomo-ascolta-la-voce-del-tuo-dio/#more-6369Bł. Władysław z Gielniowa nowym polskim świętym? | Apostolstwo Modlitwy

Z dzieła przypisanego św. Bonawenturze, biskupowi,

Mistyczny Krzew Winny


W rozwartych ramionach dojrzyj Jego miłość

Teraz więc, duszo moja, wzmocnij się! Biedna i słaba podnieś się, a na skrzydłach wiary i nadziei wzleć do tego ogrodu miłości! Wznoś się do raju miłości, wznoś się, mówię, na wyżyny serca, bo oto został wywyższony Ten, którego szukasz. 

Lecz nie obawiaj się – wywyższony został poniżony. Bowiem nie po to został wywyższony na krzyżu, aby utrudnić dostęp do siebie tym, którzy chcą zbliżyć się do Niego, ale raczej dlatego, aby wszyscy łatwiej mogli Go odnaleźć. Przystępując więc z ufnością do tego raju, w rozwarciu ramion rozpoznaj uczucie miłości czekającego, uścisk miłości zapraszającego się do ciebie i zapraszającego ciebie do siebie i w jakiś sposób łaskawie i miłosiernie wołającego: Wróć się! Odwróć się od złej woli, od złych czynów, od uporu i rozpaczy; zwróć się do Mnie, ponieważ odwróciłaś się ode Mnie, abyśmy patrzyli na ciebie spojrzeniem łaski, którym popatrzyliśmy na grzeszną kobietę i łotra. 

W końcu należy dojść przez bramę przebitego boku do owego najpokorniejszego Serca najwspanialszego Jezusa. Tam niewątpliwie jest ukryty niewysłowiony skarb upragnionej miłości. Tam znajduje się pobożność, stamtąd wypływa łaska łez, tam uczy się łagodności i cierpliwości w przeciwnościach, współcierpienia w udrękach, tam zwłaszcza znajduje się serce skruszone i upokorzone. Taki i tak wielki pragnie twoich uścisków, Taki oczekuje ciebie, aby złączyć się z tobą. Ku tobie skłania głowę ukwieconą, poprzebijaną licznymi kolcami cierni, aby zaprosić cię do pocałunku pokoju, jakby mówił: Oto jaki przyjąłem kształt, jak zostałem powiązany, jak zostałem zabity, abym mógł wziąć ciebie na moje ramiona, ciebie, owieczko moja, która zabłądziłaś, i abym mógł zanieść cię z powrotem na niebiańskie pastwiska raju. Okaż wzajemność i wzrusz się współczuciem z powodu moich ran i przyłóż mnie takiego, jakiego teraz widzisz, jako pieczęć na twoim sercu, jako pieczęć na twoim ramieniu, abyś we wszystkich zamysłach swego serca, we wszystkich dziełach swoich rąk mogła się upodobnić do mnie tak naznaczonego, jak to widzisz. 

Ukształtowałem cię na podobieństwo mojej Boskości, gdy cię stworzyłem, ukształtowałem się na podobieństwo twego człowieczeństwa, gdy cię odkupiłem. Ty więc, która nie zachowałaś kształtu mojej boskości nadanego na twoim stworzeniu cię, zachowaj przynajmniej kształt twego człowieczeństwa wyrażonego we mnie w czasie twojego odnowienia. Jeżeli nie pozostajesz taką, jaką cię stworzyłem, pozostań przynajmniej taką, jaką cię odkupiłem. Jeżeli nie pojmujesz, jakich darów udzieliłem ci, stwarzając cię, zrozum przynajmniej, jakie z twego powodu przyjąłem braki twego człowieczeństwa, odkupiając cię i zrozum, że do większych rozkoszy powołałem cię przez odkupienie aniżeli te, do których wezwałem cię przez stworzenie. Dlatego bowiem stałem się widzialnym człowiekiem, aby widziany przez ciebie, był przez ciebie kochany – ja, który w mojej boskości niewidziany i niewidzialny, w jakiś sposób nie byłem kochany przez ciebie.

Błogosławiony Władysław z Gielniowa

Marcin Jan (takie imiona otrzymał na chrzcie) urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami. Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na tamtejszym uniwersytecie w roku 1462. Pod tą datą figuruje w księdze rejestracyjnej Akademii Krakowskiej.
W Krakowie zapoznał się z bernardynami, których zaledwie 9 lat wcześniej sprowadził tam św. Jan Kapistran (1453). Jak sam pisze w swoim wierszu autobiograficznym, 1 sierpnia 1462 r. Marcin wstąpił do bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Tu również najprawdopodobniej odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Nie wiadomo, gdzie spędził pierwsze lata w kapłaństwie. Nie są nam także znane urzędy, jakie sprawował w owym czasie w zakonie. Wiadomo na pewno, że w latach 1486-1487 Władysław przebywał w Krakowie, gdzie m.in. pełnił obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za przyczyną św. Szymona z Lipnicy, zmarłego w Krakowie w roku 1482. Możemy przypuszczać, że po śmierci Szymona pełnił zajmowany wcześniej przez niego urząd kaznodziei.
W latach 1487-1490 i 1496-1499 sprawował urząd wikariusza prowincji i prowincjała. Przez sześć lat czuwał nad 22 domami zakonu w Polsce: odbywając co roku kapituły prowincji, wizytując domy braci i sióstr, troszcząc się o domy formacyjne, uczestnicząc w kapitułach generalnych w Urbino w roku 1490 i w Mediolanie w roku 1498, przyjmując komisarzy generalnych zakonu. Za jego rządów polska prowincja bernardynów powiększyła się o placówki w Połocku i Skępem.
Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najbardziej przez to, że stał się współautorem konstytucji, które – zatwierdzone przez kapitułę prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490) – stały się na pewien czas dla prowincji obowiązkowym kodeksem prawnym.
Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sypiał zaledwie kilka godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie własnym habitem. Swoje ciało trapił bezustannie postem i biczowaniem. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez i ekstaz. Chodził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso także (w trepkach) odbywał wizytacje swojej odległej prowincji i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością o zbawienie dusz, nie oszczędzając się na ambonie i w konfesjonale.
Pomimo wielkiej surowości dla siebie, był dla swoich podwładnych prawdziwym ojcem. Otaczał szczególną opieką zakonników starszych, spracowanych oraz chorych. W swoich konstytucjach wyznacza bardzo surowe kary wobec przełożonych, którzy zaniedbują opiekę nad chorymi braćmi. Silnie zabiegał, aby przełożeni pilnie zaopatrywali potrzeby swoich współbraci, tak dalece, by nie ważyli się kupować czy sprawiać sobie czegokolwiek, zanim nie zadbają o to, by w rzeczy potrzebne byli zaopatrzeni najpierw ich podopieczni. Nakazuje bardzo starannie wybierać kandydatów do zakonu. Mistrzów nowicjatu przestrzega przed zbytnią gorliwością w stosowaniu prób. Gdzie jednak widział nadużycia i świadome rozluźnienie reguły, był nieubłagany i stanowczy. Miał czułe serce dla uciśnionych i potrzebujących.
Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. Tradycja przypisała mu autorstwo wielu pobożnych pieśni. Sam je układał i uczył wiernych śpiewać. Służyły one pogłębieniu życia duchowego, zapoznaniu się z prawdami wiary i moralności, ukochaniu tajemnic Bożych, zwłaszcza osoby Jezusa Chrystusa i Jego Matki. Nie tylko sam układał teksty, ale zachęcał do tego także swoich współbraci. Ponadto układał w języku polskim koronki, godzinki i inne nabożeństwa.
Charakterystycznym rysem osobowości Władysława było także jego nabożeństwo do Imienia Jezusa oraz do Najświętszej Maryi Panny. Za przykładem św. Bernardyna, który nosił ze sobą stale tabliczkę, na której był złotymi głoskami wypisany monogram Imienia Jezus, także Władysław za osnowę swoich kazań brał Imię Jezus. Swój najpiękniejszy utwór, Żołtarz Jezusów, ułożył w taki sposób, że każda nowa strofa rozpoczyna się właśnie tym Imieniem.
W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r., w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki Piątek. Uniósł się wówczas na oczach tłumu wypełniającego świątynię w górę ponad ambonę i zaczął wołać: „Jezu, Jezu!”.
Zaraz po śmierci oddawano Władysławowi cześć należną świętym. 13 kwietnia 1572 r. dokonano uroczystego przeniesienia jego relikwii. Miało to miejsce w obecności kardynała-legata papieskiego, Franciszka Commendone, i nuncjusza apostolskiego, arcybiskupa Wincentego Portico. W uroczystości wziął udział także król Zygmunt August ze swoją siostrą Anną Jagiellonką, senatorowie i posłowie, którzy zjechali się na sejm do Warszawy. W roku 1627 rozpoczęto proces informacyjny według nowych rozporządzeń, jakie wydał papież Urban VIII. Tenże papież podpisał akta tego procesu przesłane do Rzymu. W 1635 roku komisja pod przewodnictwem biskupa Adama Nowodworskiego otworzyła grób ponownie, szczątki śmiertelne zmarłego przełożono do cynowej urny i sporządzono protokół. Z powodu wojen proces wznowiono dopiero w 1724 r.
Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacji 11 lutego 1750 r. Właściwe uroczystości przygotowano jednak dopiero w roku 1753, łącząc je z 300. rocznicą przybycia bernardynów do Polski. W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy. 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił go głównym patronem Warszawy. Obecnie bł. Władysław jest patronem drugorzędnym, a główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z wizerunku znajdującego się w kościele jezuitów przy archikatedrze na Starym Mieście.

Módlmy się. Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego Władysława, prezbitera, miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, † spraw przez jego wstawiennictwo, * abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa zostali napełnieni radością, gdy się objawi w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ustawa zwierzęca to zasłona dymna?! OTO PLAN KACZYŃSKIEGO 

Przecież Polacy sami chcieli takich rządów głosując na wroga Narodu Polskiego Dudę, którego bogiem jest Izrael. Cały Rząd do kościoła chodzi tylko po to aby ich Polacy tam widzieli i głosowali na nich. Pytajcie Pana Boga i słuchajcie Go a nie Rydzyka i radia Czasu Boga w Chicago, którzy nienawidzą Syna Boga Ojca – Jezusa Chrystusa Króla Polski Jedynego Ratunku na Pokój i ocalenie Planety Ziemi przed zniszczeniem. 

Ustawa zwierzęca to zasłona dymna?! 

OTO PLAN KACZYŃSKIEGO
https://www.youtube.com/watch?v=EUt_uz2DHr8

Aresztowana za COVID! Czeka nas TOTALNY terror?
Terlecki donosi: „Kaczyński w rządzie”
https://www.youtube.com/watch?v=cuptid47ci8

 Kanada w chaosie? Czy koronawirus zamknie wszystkich w domach? L. Szostak 
https://www.youtube.com/watchv=SH3zg197bgg&feature=emb_logo

Któż jak Bóg!

Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

https://www.youtube.com/watch?v=GzpEGqlYo6Q

Oto dzień 25:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi. 

ZADANIE NA DZIŚ:

Poddaj umartwieniu swoje gardło lub oczy.

Paruzja https://www.facebook.com/kempinskikonrad/videos/3383496328335185
to samo ale na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iRP9gf-sj8c

15. Października- Pokój i Bezpieczeństwo.

https://gloria.tv/post/MofP9GRjH6o33oyMi6cmeytJE

 

I wtedy nadejdzie niespodziewanie zagłada!

PAKT ŚWIATOWY

15 października 2020 r. papież Franciszek powita w Watykanie największych przedstawicieli religijnych, politycznych i gospodarczych świata, aby podpisać ′′ Globalny pakt edukacyjny ′′ który jest częścią Światowej Agendy.

Niewielu wie, że ten pakt został zawarty 4 lutego 2019 r. z papieżem Franciszkiem i Wielkim Imamem Al-Azhara spotkali się w Abu Dhabi, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby podpisać dokument dotyczący ludzkiej braterstwa i POKÓJ ŚWIATA.

′′ Kiedy powiedzą: pokój i bezpieczeństwo, wtedy nadejdzie na nich nagłe zniszczenie, jak ból ciężarnej kobiety i nie uciekną.” 1 Tesaloniczyków 5:3

Nadchodzi burza, przygotujcie się w świętości i miłości.

Na placu będzie tłoczno, az balkonu przeciwnik przedstawi się i ogłosi się Mną.

Oto ohyda! Oto czas, w którym będę interweniować!
Miejcie cierpliwą miłość i módlcie się, módlcie się, bo to wydarzenie jest blisko.
Moja sprawiedliwość spoczywa teraz na tej niewiernej ludzkości.

Dość Rzymu, wystarczy! Rozkazuję wam , jako Potężny Bóg, zaprzestać pościgu za krzesłem Piotra, proszę, abyście rzucili broń i nie nękali już moich dzieci, wszystkich tych, którzy naprawdę kochają podążać za zmartwychwstałym Chrystusem!


SA – CZY ”DEEP STATE” PRZYGOTOWUJE ORBITALNE UDERZENIE KINETYCZNE ?

https://globalna.info/2020/09/23/atak-falszywej-flagi-i-wybory-w-usa-czy-deep-state-przygotowuje-orbitalne-uderzenie-kinetyczne/

Czy Stany Zjednoczone przygotowują się obecnie do katastrofy na skalę krajową? Żona prezydenta USA Donalda Trumpa, Melanie Trump, ostrzegła niedawno mieszkańców USA w nagraniu wideo o możliwej katastrofie i doradzała podjęcia wszelkich środki ostrożności przeciwko kryzysowi.

Ready.gov, oficjalna strona Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ogłasza wrzesień Miesiącem Gotowości Narodowej. Więc czy Amerykanie naprawdę muszą się przygotować na najgorsze?

1400 belgijskich lekarzy i pracowników służby zdrowia bije na alarm: „Nie ma czegoś takiego jak zabójczy wirus”

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/1400-belgijskich-lekarzy-i-pracownikow-sluzby-zdrowia-bije-na-alarm-nie-ma-czegos-takiego-jak-zabojczy-wirus-2020-09

 

Polska firma stworzyła pierwszy lek na koronawirusa

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/polska-firma-stworzyla-pierwszy-lek-na-koronawirusa

Bill Gates wygłosił teorię o końcu pandemii koronawirusa

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/bill-gates-wyglosil-teorie-o-koncu-pandemii-koronawirusa

Nie ma epidemii koronawirusa! Prof. Bhakdi OSTRO o szczepionkach i WHO! Tylko

https://gloria.tv/post/1RCj8YUjWWB73apzzfSGtdPk1

Święty Michał Archanioł pozwolił mi zobaczyć grupę ludzi, którzy decydują o przyszłych lo-…

https://gloria.tv/post/wC8jXfT3WauQ1KgqgwyQxtDHL