Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

2021

                                     Sanktuarium Bożego MiÅ‚osierdzia w PÅ‚ocku

Panie Jezu w ubiegłym roku pytałam o „Koronkę do Miłosierdzia Bożego” i zapisałam jak powinniśmy się modlić, ale ludzie wierzą hierarchom, którzy Ciebie Boga nigdy nie pytają.

PAN JEZUS o KORONCE do Miłosierdzia Bożego.

  „Już mówiłem tobie Mieczysławo, że Moi i wasi wrogowie o różnych nazwach zmieniają, zmieniają słowa Modlitw nawet w Piśmie Świętym i bardzo się dziwię, że nie ma odważnych kapłanów, aby zaprzeczyć tym kłamstwom, które Nas obrażają. Przede wszystkim to nikt was nie upoważnił, abyście do Mnie mówili – „Ty” zamiast wymieniać Moje Imię. Podczas Mszy Świętej wysłuchuję często -„Ty, Tobie, Jemu, dla Niego”, a Ja Jestem Bogiem i mam Imię Jezus Przenajświętsze. Dlaczego ludzie Imię Moje pomijają? Czy dlatego, że przed Imieniem JEZUS zegnie się każde kolano, a wy ich nie zginacie?  

„DLA JEZUSA BOLESNEJ MĘKI” – żeby ludzie wiedzieli kto był umęczony. Podczas Mszy Świętej i podczas Modlitw też słucham: Pan, Pana, Panu, dla Pana a ten Pan też ma Imię – JEZUS.  Jestem bardzo smutny, że Moi i „nie Moi” biskupi pozwolili na, to „czarne tło” na Obrazie, jakbym był w piekle, bo Mój kolor, to biały, niebieski i ogólnie jasny. Kolor czarny obrał sobie lucyfer – demoniczny twórca nastroju piekielnego. Uważajcie, badajcie i nie kłamcie. Jezus Chrystus Pan nad pany    i Król wyczekiwany,”

——————————

 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie -10.04.2021 r.

 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dobre słowa: Miłosierdzie Boga

Koronka do Bożego Miłosierdzia została zmieniona!

O, jak wielkie jest miłosierdzie Boże – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia

 

Niedziela, 11 kwietnia 2021

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

 

 

 

Dziś w całym Kościele obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego.Zostało ono ustanowione za sprawą objawień św. s. Faustyny Kowalskiej, w czasie których sam Jezus prosił o to święto.

 

(J 20,19-31)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

 

Święto Miłosierdzia Bożego

 

 

 

Okres Wielkanocny można porównać do swoistego tryptyku: przygotowaniem do niego jest Wielki Post, który trwa ponad 6 tygodni; potem przez cały tydzień (święta i oktawa) cieszymy się uroczystością Zmartwychwstania; wreszcie przez kolejne tygodnie obchodzimy czas wielkanocny aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Szczególnie uroczysty charakter ma pierwszy tydzień po Wielkanocy. Jest on tak dalece uprzywilejowany, że nie dopuszcza żadnych świąt. Koncentruje się jako oktawa na tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa. Czytania są tak dobrane, by przypominały nam poszczególne spotkania Zmartwychwstałego z uczniami oraz świadectwo, jakie ci uczniowie dawali wobec świata tej fundamentalnej prawdzie wiary.

Zgodnie z pragnieniem Kościoła, w Wigilię Paschalną w Wielką Noc katechumeni przyjmują chrzest (i pozostałe sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego). Zmartwychwstaniu Pana towarzyszy zmartwychwstanie tych, którzy byli w grzechu. Wierni otrzymywali je przez wyznanie win i ich odpuszczanie, katechumeni zaś – przez wodę chrztu świętego. Neofici otrzymywali wówczas białe szaty jako symbol niewinności, jaką otrzymali na chrzcie. Ubrani w te szaty, neofici szli z kaplicy chrzcielnej do kościoła, by uczestniczyć w Ofierze Mszy świętej wraz z całą gminą chrześcijańską już jako jej pełnoprawni członkowie. W tych szatach przychodzili codziennie do kościoła, by uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Wtajemniczano ich wówczas w czasie specjalnie do nich skierowanych homilii o sakramentach: chrztu, bierzmowania i Eucharystii (sakramenty mistagogiczne). Tak było aż do soboty, w którą składali białe szaty i oddawali je szafarzowi, by mogły służyć także innym.
W Niedzielę Przewodnią, czyli pierwszą po Wielkanocy, nowo ochrzczeni w Rzymie w uroczystej procesji udawali się do kościoła św. Pankracego, by uczestniczyć we Mszy świętej. Uczestniczyli w niej już w swoim zwykłym odzieniu świątecznym. Na tę uroczystość specjalnie wybrano kościół stacyjny św. Pankracego, by podkreślić, że młodzieniec ten do godowej szaty niewinności dodał purpurę krwi męczeńskiej. Przykład dzielnego młodzieńca miał być zachętą dla „nowo narodzonych” dzieci Bożych i Chrystusowego Kościoła, by dla zachowania niewinności, otrzymanej na chrzcie, byli gotowi na wszelkie ofiary. O tych narodzinach mówi zaraz na wstępie pieśń na wejście do kościoła: „Jak niedawno narodzone niemowlęta, alleluja, pragnijcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja”. Słowa pieśni są wyjęte z Listu św. Piotra Apostoła.

W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona również jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta bowiem zamyka faktycznie cykl naszego Odkupienia. Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie zamyka swoją działalność zbawczą na ziemi w sensie historycznego wydarzenia. Wiemy bowiem, że dzieło zbawienia trwa nadal i trwać będzie po wszystkie czasy aż do skończenia świata. Prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości. W raju Pan Bóg daje zrozpaczonym pierwszym ludziom nadzieję zbawienia i wyzwolenia z mocy szatana. Rodzaj ludzki tak wiele otrzyma, że Kościół nie zawaha się swoim kapłanom kłaść w usta w hymnie Exultet słów: „O szczęśliwą wino!”. Kiedy Kain zamordował brata, usłyszał głos: „Gdzie jest twój brat, Abel?” A jednak Pan Bóg daje mu czas do opamiętania i pokuty. Dlatego otrzymuje nawet tajemnicze znamię, by nikt nie ważył się go dotknąć. Pełniło się Boże polecenie dane pierwszym ludziom w raju: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię”. Niestety, nie mniej gwałtownie mnożyły się także i grzechy ludzkie – tak dalece, że Bóg „żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się”. Kiedy napomnienia nie pomogły, zesłał potop. Ocalał jedynie sprawiedliwy Noe z rodziną. Przepiękny jest fragment Biblii, w którym Abraham „targuje” się z Panem Bogiem o los miast skazanych na zniszczenie dla grzechów jawnych, jakie się w nich działy. Dla sprawiedliwego Abrahama Bóg okazał gotowość przebaczenia skazanym miastom, jeśli znajdzie się wśród nich choćby dziesięciu ludzi sprawiedliwych. Nie było ich tam jednak nawet tylu – i miasta zostały zniszczone tak dalece, że nie ma po nich śladu. W Starym Testamencie znajdziemy jeszcze wiele innych opowiadań o Bożym miłosierdziu.
Najlepiej jednak okazało się ono na ziemi w Synu Bożym, Wcielonym Słowie. Ewangeliści całą Jego publiczną działalność streszczają w tym jednym zdaniu: „Dobrze wszystko uczynił”. Najwięcej miłosierdzia Chrystus okazywał grzesznikom. Wiedział bowiem, że są oni narażeni na największe niebezpieczeństwo – na potępienie wieczne. Dlatego otaczał ich tak czułą miłością. Pan Jezus nauczał: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników”. Przypowieści Chrystusowe o miłosiernym Samarytaninie, o synu marnotrawnym czy o zgubionej owcy – to prawdziwe arcydzieła literatury ogólnoświatowej, ale równocześnie namacalne dowody, jak bardzo Pan Jezus był ludzki. Miłosierdzie dla rodzaju ludzkiego przypieczętował aktem najwyższej ofiary, bo haniebną śmiercią na krzyżu. Dlatego słusznie wśród wezwań litanii do Najświętszego Serca Jezusowego znalazło się i to: „Serce Jezusa pełne miłości i dobroci”.

 

 

 

Kazanie św. Augustyna, biskupa


Nowe stworzenie w Chrystusie

 

Zwracam się do was wszystkich, dzieci nowo narodzone, niemowlęta Chrystusowe, nowe potomstwo Kościoła. Jesteście łaską Ojca i płodnością Matki-Kościoła, świętą latoroślą, świeżym zastępem, kwiatem naszej czci i owocem trudów, radością i nagrodą naszą, wy wszyscy, którzy trwacie w Panu. 

Przemawiam do was słowami Apostoła: „Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie dogadzajcie ciału idąc za jego pożądliwościami”, abyście waszym życiem przyoblekli się w Tego, w którego przyoblekliście się przez sakrament. „Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”. 

Na tym polega moc sakramentu. Jest on bowiem sakramentem nowego życia, życia, które w tym czasie zaczyna się w chwili odpuszczenia wszystkich dotychczasowych grzechów, a osiąga swoją pełnię w powstaniu z martwych. „Przyjmując bowiem chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych”. 

Kroczycie teraz drogą wiary, dopóki pozostajecie w tym śmiertelnym ciele i jesteście pielgrzymami daleko jeszcze od Pana, lecz Jezus Chrystus, do którego zdążacie i który raczył dla nas stać się człowiekiem, jest dla nas drogą niezawodną. Pan zachował wielką słodkość dla tych, którzy się Go boją. Wyleje ją w obfitości na tych, którzy w Nim pokładają nadzieję, gdy dostąpimy tej rzeczywistości, którą obecnie posiadamy przez nadzieję. 

Dzisiaj jest ósmy dzień waszych narodzin w Bogu; dziś dopełnia się w was znamię wiary. Dla naszych ojców tym znamieniem było niegdyś obrzezanie, któremu ich poddawano w ósmym dniu po przyjściu na świat. Podobnie i nasz Pan, zmartwychwstając wyzbył się śmiertelnego ciała, wskrzeszając je już nieśmiertelnym, a dzień Pański naznaczył swoim zmartwychwstaniem. Był to trzeci dzień po Jego męce, ósmy zaś licząc od dnia szabatu, dlatego też jest nazwany pierwszym. 

Toteż i wy otrzymaliście ten dar jeszcze nie w pełni, lecz posiadacie pewną nadzieję, ponieważ przyjęliście sakrament, który go przynosi, i otrzymaliście zadatek Ducha. 

„Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale”.

 

 

 

Komentarz do pierwszego czytania

Dzisiejsza niedziela jest Świętem Bożego Miłosierdzia ustanowionym zgodnie z życzeniem Jezusa, który objawił się św. Siostrze Faustynie. Przyjęcie orędzia Bożego miłosierdzia ma doprowadzić do odtworzenia jedności, jaka istniała w Kościele na początku. Wynikała ona z doświadczenia wielkiej miłości Boga, jaką żyli Apostołowie i pierwsi uczniowie. Wspominali oni mękę Pańską oraz miłosierdzie, jakie im Pan okazał po swoim zmartwychwstaniu. To wszystko tworzyło nową rodzinę Bożą złączoną więzami silniejszymi niż więzy krwi. Była to wspólnota jednego Ducha będącego czystą miłością Ojca Niebieskiego i Syna Bożego. Przyjęcie miłosierdzia od Boga skłaniało wszystkich, by się nim dzielić wśród braci i sióstr. Poziom wiary był tak wielki, że przezwyciężył naturalne pragnienie posiadania i lęki egzystencjonalne. Młody Kościół widział, że im więcej rozda ubogim, tym bardziej będzie bogaty duchem. W ten sposób chrześcijanie rozpoczęli opiekę nad cierpiącymi niedostatek, która trwa do dziś. Odrzucenie Bożego Ducha w dzisiejszych czasach będzie prowadzić do podziałów i wyzysku człowieka. Będzie istniał bezwzględny świat bez miłosierdzia. Dlatego powinniśmy tak jak pierwsi Apostołowie głosić z wielką mocą prawdę, że Jezus żyje!

Komentarz do psalmu

Dzisiejszy psalm możemy przyrównać do pieśni człowieka, który ją śpiewa przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Wzywa on innych do dziękczynienia za dar przebaczenia. Opisuje moc Boga przez zwrócenie uwagi na podniesioną prawicę. Tak również Jezus na tym obrazie ma podniesioną dłoń, w której jest moc i siła dla ocalenia grzesznika. Psalmista śpiewa więc dalej: Nie umrę, ale żyć będę. Jezus Miłosierny dał obietnicę dotyczącą tego obrazu, że kto czcić Go będzie w tym wizerunku, nie zginie. Obiecuje też zwycięstwo nad wszystkimi nieprzyjaciółmi oraz swoją opiekę. Ten dzień wyzwolenia, o którym mówi psalmista, to dzisiejsza niedziela. To dzień tryumfu Bożego Miłosierdzia.

Komentarz do drugiego czytania

Naszą siłą jest nasza wiara. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.
Drugie pytanie jest sprawdzianem stanu naszej wiary w Syna Bożego. Warto dziś uświadomić sobie, o czym najwięcej myślimy? Kogo najbardziej kochamy? Odpowiedzi te ujawnią stan naszej duszy. Może się okazać, że Jezus wcale nie jest dla nas najważniejszy. Prawdą może być, że ktoś bardziej wierzy w wirusa niż w Boga i dlatego rezygnuje z przyjścia do kościoła na Mszą świętą. Wystarcza mu wirtualna obecność poprzez transmisję telewizyjną lub radiową. Przykazania Boże są niezmienne: Pamiętaj abyś dzień święty święcił. To nie Bóg ma się dostosować do nas, ale my do Jego woli. Nie przyjmując komunii świętej przynajmniej raz w tygodniu, brutalnie odrzucamy Jego miłość i ponosimy wielkie straty duchowe. Zastanówmy się nad tym, jaka jest nasza wiara, czy wszystko w naszym życiu jej jest podporządkowane.

Komentarz do Ewangelii

Dzisiejsza niedziela jest, jak ją określił sam Jezus, Świętem Bożego Miłosierdzia. Jest to pierwsza niedziela po Zmartwychwstaniu. Ewangelia z tego dnia pięknie ukazuje duchowe znaczenie tej uroczystości. Jest to ten ósmy dzień, kiedy Jezus Miłosierny przyszedł do św. Tomasza, aby On poznał i doświadczył tego, jak wielki jest Pan w swoim przebaczeniu. Można powiedzieć, że Odkupiciel przyszedł specjalnie właśnie do tego spóźnialskiego Apostoła, który wciąż nie wierzył, że On żyje. Niewiara i lękliwość uczniów symbolizują zamknięte drzwi. Jednak to Bogu nie przeszkadza. Pokonuje wszystkie obawy, lęki i przychodzi, abyśmy my przyszli do Niego. Chce, byśmy w tym czasie wielkanocnej radości dotknęli Jego ran i przyjęli łaskę, która z nich wypływa. Szczególnie jest udzielana w tym dniu poprzez sakrament Pokuty i Eucharystii. Zbawiciel powiedział, że kto tego dnia przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, uzyska odpuszczenie win i kar za grzechy. Przez ten dar Bóg nas, grzeszników, w jednym momencie, jednego dnia chce przemienić w świętych. Ktoś może się uśmiechnąć i pomyśleć, czy to możliwe. Tak. Tym największym darem, za którym kryje się pokój i szczęście, jest Boże przebaczenie. Bóg w swojej wszechmocy może uczynić wszystko. Dzisiejsza Ewangelia jest tego najlepszym dowodem. To może być historia nie tylko Tomasza, lecz każdego z nas. Słowo Didymos oznacza bliźniaka. Jesteśmy w jakimś sensie przez opór względem łaski Bożej spokrewnieni z Tomaszem. Lecz uwierzmy, że Boże miłosierdzie zwycięża! Przyjrzyjmy się obrazowi Jezu, ufam Tobie. To właśnie jest ten Jezus z Wieczernika, który idzie do Apostoła. Lecz w tym wizerunku Jezus chce zdążyć przyjść do wszystkich złamanych na duchu i wątpiących, aby tchnąć w nich nadzieję. Mówi do nich: uwierz we Mnie, a Ja zabiorę twój grzech. Poświęćmy dzisiaj przed obrazem Jezusa Miłosiernego chociaż pięć minut i wyznajmy wiarę w Niego, w Jego miłosierdzie oraz w to, że On może zmienić nasze życie na lepsze.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Michała Dłutowskiego

 

 

Litania do Miłosierdzia Bożego

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie!

JEZU, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść
nam, Panie.

JEZU, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Świętej – wysłuchaj nas,
Panie.

JEZU, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.


K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.


Módlmy się:

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen

[Message clipped]  Pokaż całą wiadomość

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim

                  Panie Jezu bardzo prosimy o Słowo Boże na NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA. 

       

PAN JEZUS MIŁOSIERNY.

  „Miłosierdzie Moje jest Nieskończone, Niezgłębione i umysłem ludzkim nieogarnione. Ten Dzień NIEDZIELI MIŁOSIERDZIA MOJEGO jeden raz w roku ma wielkie znaczenie dla zbawienia duszy, gdyż otrzymujecie Łaski Moje otwartego Nieba. Którzy ludzie nie chcą przyjąć Mojego Miłosierdzia i nie docenią – będą podlegali w szybkim tempie demonicznym podpowiedziom. Narodziłem się – Ewangelizowałem, o Bogu i Jego Łaskach opowiadałem, a za to okrutnie od Żydów cierpiałem i z ich rąk umarłem – jednak z miłości do was Zmartwychwstałem, Żyję i nadal do was na Ziemię przychodzę i pomagam. Dlatego powiadam wam wszystkim że nie ma innej drogi do Nieba do szczęścia wiecznego – tylko z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym zaprzyjaźnić się trzeba. Żaden bóg innowierców nie poniósł śmierci dla waszego zbawienia.

Żaden bóg innowierców nie stanął w człowieka obronie i nie ma innych bogów na Nieboskłonie. Żaden bóg innowierców Cudów nie czyni, lecz za swoje potępienie i za wszystko ludzi wini. Więc powiadam wszystkim zbuntowanym, bezbożnym i lucyferowi usłużnym – wracajcie na Boże Drogi i nawracajcie się na podstawie Pisma Świętego, które zaprowadzi was do Zbawienia duszy i do Nieba wiecznego. Apeluję do Moich i do „nie Moich” Apostołów, aby czasu nie tracili, a z Jezusem Chrystusem Zbawicielem się zaprzyjaźnili.

W TEJ GODZINIE MIŁOSIERDZIA – 11.04.2021 r. DAJĘ WSZYSTKIM NADZIEJĘ

NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ A DLA DUSZY PRZEZ POKUTĘ NA JEJ ODKUPIENIE. 

 Ja po to się Narodziłem i po to z wami na Ziemi przebywałem, bo wszystkich pokochałem. Powiadam wam, że miłość do Boga otwiera Bramy Nieba i w tej Godzinie Miłosierdzia nawracać się trzeba. 

  Liczę na Episkopaty i Archidiecezje, że wreszcie spełnia swoje przyrzeczenia

kapłańskie i nie pozostawią ludzi bez duchowej opieki, a powinni pomagać każdemu człowiekowi – każdej duszy, aby mogła być do powrotu do Boga gotowa. Liczę na Moich kapłanów, że maksymalnie wykorzystają swoje zdolności które otrzymali od Ducha Świętego do pobudzenia sumienia każdego. Błogosławię wszystkich oddanych Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Maryi, aby nie czuli się niczyimi. Błogosławię niezdecydowanych i módlcie się do Ducha Świętego o natchnienia Boże i upraszajcie o ŁASKI nawrócenia w pokorze. Miłość i Pokora to Dary Boże dla ludzi, bo gdy zrozumiecie, to Duch Święty złe myśli rozwieje.

   Pragnę, aby wszyscy ludzie mogli mieć miłosierne serca, a w tym Cudzie może pomóc wam tylko Jezus Chrystus KRÓL POLSKI, więc proszę was pomagajcie modlitwą Biskupom rządzącym religią katolicką, aby nałożyli Mnie Koronę Królewską.  Błogosławię was wszystkich katolików i czekam na nawrócenie ignorantów i bezbożników których jest bez liku. Jezus Miłosierny zawsze człowiekowi wierny” 

 


 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na Adoracji w kościele 10.04.21 r

Lekarze sceptyczni wobec szczepień. Naczelna Izba Lekarska wzywa na przesłuchania

Paweł Basiukiewicz

około 4 mies. temu

Nawiązując do głośnego listu, pod którym widnieje także mój podpis chciałbym zwrócić uwagę, że podpisałem się pod następującym stwierdzeniem:

„Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia planowane w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu i aby informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami została podana opinii publicznej oraz aby na temat szczepień i ich korzyści i zagrożeń zorganizowano rzetelną debatę publiczną.”

Nie miałem wpływu na wszystkie szczegółowe opinie zawarte w liście, nie ze wszystkim się zgadzam, podpis pod listem nie oznacza, że w 100% zgadzam się z każdym zdaniem, najistotniejszą rzeczą jest dobrowolność i to chciałbym podkreślić.

Dyskusja wokół SARS-2 w Polsce jest coraz mniej merytoryczna i coraz bardziej emocjonalna i bardzo łatwo zostać zakwalifikowanym na skraj opinii publicznej czy naukowej.

Staram się moich Pacjentów leczyć zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną posiłkując się rekomendacjami towarzystw naukowych, rozumiem i doceniam wartość szczepień ochronnych.

Na przesłuchanie przez Naczelną Izbę Lekarską zostali wezwani lekarze, którzy mieli publicznie kwestionować strategię rządu w sprawie walki z pandemią. Wśród nich są m.in. dr Paweł Basiukiewicz i prof. Ryszard Rutkowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – informuje Polsat News.

„Lockdown zabija. Uderzający i pełzający. Nakazowa izolacja i kwarantanna zabija. Naród jest wtrącany w stan wojenny. Proponuję wszystkim decydentom zapoznać się z Deklaracją z Great Barrington” – to jeden z licznych wpisów na Twitterze dr. Pawła Basiukiewicza, który sprzeciwia się aktualnej strategii rządu.

Wezwanie na przesłuchanie przez Naczelną Izbę Lekarską ma związek z listem otwartym do premiera i prezydenta RP, który podpisał w grudniu wraz z innymi lekarzami. Można w nim przeczytać, że „przekonywanie społeczeństwa, że szczepionki oparte na mRNA są bezpieczne, przy ogromie niewiedzy na temat mRNA i jego powiązań w komórce jest wysoce nieetyczne”.

Basiukiewicz całą sprawę skomentował na Facebooku. Jak zaznaczył, „podpis pod listem nie oznacza, że w 100 proc. zgadza się z każdym zdaniem”. Sygnatariusze listu zaapelowali, aby szczepienia w Polsce miały wyłącznie charakter dobrowolny. To zdaniem dr. Basiukiewicza jest „najistotniejszą rzeczą”, na którą chciał zwrócić uwagę.

W rozmowie z Polsat News powiedział, że „ma wrażenie, że nie wolno mówić wszystkiego”. – Szczepienia powinny być dobrowolne, a na ludzi nie powinno się naciskać w tej sprawie – podkreślił.

Jak wyjaśnił „PN” Rafał Hołubicki, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, „obecnie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) gromadzi materiał dowodowy, który pozwoli dokonać oceny czy i przez kogo mogło zostać popełnione przewinienie zawodowe. Zwracanie się przez NROZ do lekarzy, którzy podpisali się pod tymi listami otwartymi o złożenie wyjaśnień (na piśmie, a w niektórych przypadkach podczas przesłuchania), w żadnym razie nie może być traktowane jako »nękanie« lekarzy.”

https://www.onet.pl/informacje/onetbialystok/szczepienia-naczelna-izba-lekarska-wzywa-na-przesluchania-sceptycznych-lekarzy/mzdx51s,79cfc278

To jakie szkoły ukończył heretyk starzec bezmyślny Bergolio???, że tak okrutnie Pana Boga obraża? Jakie szkoły pokończyli jego wielbiciele, że nie wiedzą, że nie ma na Ziemi ludzi świętych, bo tacy są tylko w Niebie. To dlaczego nazywają heretyka i grzesznika „ojciec święty”, skoro on nie jest ani „ojcem” ani „świętym”, bo Pan Bóg powiedział, że mamy tylko jednego Ojca w Niebie i jednego biologicznego na ziemi.
 Współodkupicielka. HEREZJE Bergoglio i ks. Sawa przeciw Maryi !
Ochrona przed zarazą – obietnice św. Michała Archanioła
Kościół jest Pogrążony w Mroku! I ks. Piotr Glas

To nie jest zrozumiałe dla katolików, że KOŚCIÓŁ ma najlepszego Przełożonego i Doradcę a nie pyta Go, nie prosi o ratunek i pogrąża się w mroku. A przecież trzeba tak niewiele – UZNAĆ PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI i nikt, i nic nie będzie w mroku, bo KRÓL CUDOWNIE ZAMIENI SERCA LUDZI NA MIŁOSIERNE I ZAPANUJE POKÓJ W SERCACH I NA ŚWIECIE. Pan Jezus przychodzi nieustannie do swoich „Apostołów”, ale oni nie wierzą w Objawienia i wybierają jak Żydzi kiedyś – niewolę lucyferyczną, a teraz nam katolikom tę niewolę narzucają. Dlaczego księża nie wiedzą, że mają najlepszego Szefa i Pana Cudownego tylko trzeba zaprzyjaźnić się z NIM ze Zbawicielem z Panem Bogiem i Właścicielem tego Kościoła i rozmawiać, który żyje i chce nam pomagać.

45 Zasad Niszczenia Narodu Polskiego przez Żydów Zniewolenia Polaków przez PIS i Bandycką III RP  https://www.youtube.com/watch?v=UMnlUDvgat8

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ 
Druga Wojna Światowa była przez nieposłuszeństwo Episkopatu w Polsce Panu Bogu, 
który wiedział o zamiarach Niemiec i Rosji a także o konsekwencjach wojny i chciał uratować świat. Mówił do swoich Apostołów warunki Pokoju – „uznanie Boga Jezusa  Chrystusa KRÓLEM POLSKI”, a wtedy jako Król zamieni wszystkim ludziom serca na miłosierne i nikt nie będzie chciał wojen. Niestety kapłani, a szczególnie prymas August Hlond nie był posłuszny Bogu i Zbawiciel posłużył się świecką osobą – Rozalią Celakównę do której mówił warunki Pokoju oraz jaka będzie przyszłość Polski i świata, gdy nie posłuchają kapłani swego Przełożonego. Księża Paulini też pisali prośby do Hlonda – bez odpowiedzi. Wojna się rozpoczęła, a A.Hlond okazał się mordercą, bo uciekł z Polski i pozostawił Naród Polski pod okupacją Niemiec i Rosji. Winny Hlond tłumaczył swoją ucieczkę fałszywie. TO STRASZNE, ŻEBY PRYMAS ZOSTAWIŁ NARÓD NA ZNISZCZENIE ! Niestety historia nadal się powtarza, bo Bóg nadal czeka na uznanie GO –  KRÓLEM POLSKI a Jego niby Apostołowie postępują jak Żydzi bo nienawidzą    Boga a tym bardziej KRÓLA i znowu będzie wojna też przez Episkopat w Polsce, ale już ostatnia niestety i powstanie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, ale już bez faryzeuszy, bez innowierców bo oni spadną do swojego boga lucyfera, bo tak chcą.
Obejrzyj film „Przekaz Św. Michała Archanioła do ludzkości:
 „III WOJNA ŚWIATOWA I ZNAK BESTI ,,” w YouTube

A.K.EMMERICH-ZMARTWYCHWSTANIE

Katarzyna Emmerich – Tajemnice czasów ostatecznych cz. 1

WIECZÓR PRZED ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

O szabacie zeszli się kolejno Jan, Piotr i Jakób Starszy do sali niewiast, by wspólnie z nimi oddać się żalowi i nieco je pocieszyć. Wnet jednak odeszli, a niewiasty jeszcze raz wróciły do swych celek, wysypanych popiołem, i otuliwszy się w okrycia żałobne, pogrążyły się w modlitwie.

Wtem pojawił się Najśw. Pannie anioł z poleceniem, by wyszła do furtki Nikodema, bo zbliża się Pan. Radość napełniła serce Maryi; nie wspominając nic innym niewiastom, otuliła się w płaszcz i pospieszyła do furtki w murach, którą wychodziło się do ogrodu Józefa.

Zmartwychwstanie Pańskie

Była może dziewiąta godzina wieczorem. Najśw. Panna szła spiesznie, we wskazanym kierunku, gdy wtem już w pobliżu furtki zatrzymała się nagle i z zachwyceniem radosnym zaczęła spoglądać w górę ku wysokim murom miejskim. Spostrzegła, bowiem jak powietrzem płynęła ku niej świetlista Najśw. dusza Jezusa, bez żadnego śladu ran, otoczona licznym orszakiem dusz praojców. Jezus, zwróciwszy się ku Patriarchom, wskazał na Najśw. Pannę i rzekł: Oto Maryja, Matka Moja!” Poczym, jak mi się zdawało, uścisnął Ją i zniknął. Najśw. Panna upadła na kolana, całując w uniesieniu miejsce, na którym Jezus co dopiero stał; ślady stóp Jej i kolan pozostały wyciśnięte na kamieniu. Z pociechą niezmierną w sercu, powróciła Maryja do niewiast i zastała je zajęte przy stole przygotowywaniem maści i ziół wonnych. Nie wspominała im nic o tym, co zaszło, tylko tym goręcej, pocieszała je i umacniała we wierze.

Stół, przy którym stały niewiasty, była to płyta, oparta na niskich krzyżowaniach, na kształt stołu kuchennego; okrywała go chusta, zwieszająca się aż do ziemi. Jedne z niewiast wybierały różne zioła, mieszały je i porządkowały, inne krzątały się koło flaszeczek z wonnym olejkiem i wodą nardową. Widziałam też na stole sporo żywych kwiatów, między którymi rozpoznałam prążkowany irys, czy też lilię. Zakupiła to wszystko w mieście Magdalena, Maria Kleofy, Salonie, Chusa i Maria Salome podczas nieobecności Maryi, a teraz zawijały w chusty, miały bowiem zamiar pójść raniutko do grobu i jeszcze raz obsypać ziołami i namaścić wonnościami zwłoki Jezusa. Część tych zapasów zakupili uczniowie u jednej przekupki i przynieśli tu, nie wstępując jednak do niewiast.

Stąd przeniosłam się duchem do więzienia Józefa z Arymatei. Modlił się właśnie, gdy wtem więzienie napełniło się światłem i głos jakiś zawołał na niego po imieniu. Nadprzyrodzoną mocą podniósł się pował w górę, w miejscu, gdzie stykał się ze ścianą; w otworze pojawiła się jakaś świetlista postać, spuściła w dół chustę, podobną do całunu w który owinięto Jezusa, i kazała, Józefowi wyleźć po niej w górę. Józef chwycił chustę obiema rękami, i wspierając się nogami o wystające kamienie, wdrapał się z więzienia po ścianie, wysokiej na dwóch chłopów. Gdy stanął już na murze, otwór zamknął się za nim, a zjawisko cudowne znikło. Sama jednak nie wiem, czy to anioł go uwolnił, czy sam Zbawiciel.

Józef w ten sposób uwolniony, pobiegł ostrożnie po murze miejskim aż w pobliże wieczernika; mur bowiem od południa podchodził aż w pobliżu Syjonu. Tu dopiero zlazł i zapukał do wieczernika; zgromadzeni przy zamkniętych drzwiach uczniowie smucili się właśnie bardzo jego zniknięciem, tym bardziej, że uważali za prawdziwą pogłoskę, jakoby Żydzi wrzucili Józefa do kloaki. Usłyszawszy pukanie do drzwi, otworzyli, i oto ujrzeli Józefa, zdrowego, całego. Radość ich była tak wielka, jak później, gdy Piotr tak samo cudownie uwolniony, wśród nich się pojawił. Józef opowiedział im o cudownym zjawisku i swym oswobodzeniu, a oni, napełnieni wielką otuchą, całym sercem dziękowali Bogu. Pomyślano też zaraz o posiłku dla przybyłego. Tej jeszcze nocy umknął Józef do swego miasta rodzinnego Arymatei, i dopiero wywiedziawszy się, że mu żadne nie zagraża niebezpieczeństwo, powrócił do Jerozolimy.

Po szabacie widziałam Kajfasza w otoczeniu znakomitych kapłanów w domu Nikodema, rozmawiającego z nim na pozór bardzo serdecznie i wypytującego o coś, ale już nie pamiętam, o co. Nikodem pozostał jednak zimnym, nieugiętym i wiernie stał po stronie Jezusa, więc wnet się rozstano.

Koło grobu świętego cicho było i spokojnie. Strażnicy, w liczbie siedmiu, stali lub siedzieli naprzeciw groty i po bokach. Kassius stał przez dzień cały w rowie u wejścia, rzadko i to tylko na chwilę opuszczając swe stanowisko. I teraz był sam znowu, pogrążony w rozmyślaniu i oczekiwaniu czegoś niezwykłego, bo już łaska Boża go oświeciła, dając mu poznać wiele nieznanych, tajemnych rzeczy. Było to w nocy; kagańce ustawione przed grotą, oświecały w koło mrok jaskrawym blaskiem. W grobie spoczywało Najśw. Ciało, zawinięte tak, jak je złożono.

Światło otaczało zwłoki, a w głowach i w nogach grobu stali dwaj aniołowie, pogrążeni w cichym uwielbieniu. Ubrani byli mi kształt kapłanów, zaś cała ich postawa i ręce, skrzyżowane na piersiach, przypominały mi żywo Cherubinów nad arką, tylko że nie mieli skrzydeł. W ogóle cały obrzęd pogrzebowy i grób Zbawiciela przywodziły mi nieraz na pamięć Arkę przymierza w rozmaitych kolejach, jakie przechodziła. Kassius za łaską Bożą musiał widzieć po części to światło, otaczające zwłoki Jezusa, jako też przeczuwać obecność aniołów i dlatego stał tak wpatrzony wciąż w zamknięty grób, jak ktoś, co uwielbia Najśw. Sakrament.

Wtem zdało mi się, że Najśw. dusza Jezusa spuszcza się przez skałę do grobu wraz z uwolnionymi du?szami praojców i daje im poznać w całej pełni udręczenie Swego męczeńskiego Ciała. Zdawało się, że całuny odpadły i ujrzałam Najśw. Ciało, okryte ranami. Wyglądało to, jak gdyby Bóstwo, złączone z tym Najśw. Ciałem, rozwijało tajemniczo przed duszami zupełny obraz skatowania i męki tego Ciała, które wydawało się zupełnie przezroczyste, dające się przeniknąć do głębi. Można było rozpoznać aż do najdrobniejszych szczegółów wszystkie rany i uszkodzenia, wszystkie boleści i cierpienia. Dusze ze czcią najgłębszą patrzały na to wszystko; zdawało mi się, że drżą i płaczą z wielkiego współczucia.

Teraz nastąpiło widzenie tak tajemnicze, mistyczne, że nie potrafię dokładnie wypowiedzieć go słowami. Zdawało mi się, jakoby dusza Jezusa wraz z ciałem uniosła się w górę, nie wlewając jednak w nie życia przez zupełne połączenie się z nim. Dwaj aniołowie podnieśli święte Ciało w postawie prostej, ale tak ułożone, jak spoczywało w grobie. Wśród wstrząśnienia otwarła się skała i ciało uniosło się w górę ku niebu. A tak stawił Jezus Swe ciało srogo umęczone przed tronem Ojca Swego niebieskiego, wobec niezliczonych chórów aniołów, cześć Mu oddających. Połączenie duszy Jezusa z ciałem nastąpiło w podobny sposób, jak po śmierci Jezusa dusze Proroków wstępowały w swe ciała i pojawiały się w świątyni, ale nie było to rzeczywiste odżycie i nie musiały znowu powtórnie umierać; po skończeniu zadania dusza rozłączała się z ciałem bez gwałtownych wstrząśnięć konania. ? Dusze praojców nie towarzyszyły ciału Jezusa do nieba.

Przy wychodzeniu ciała wstrząsnęła się gwałtownie grota. Czterej żołnierze ze straży byli właśnie w mieście za jakimś zakupiłem, a trzech tylko było przy grobie. Wstrząśnienia obaliło ich na ziemię i oszołomiło na chwilę; myśleli oni, że to trzęsienie ziemi, nie poznając właściwej przyczyny. Kassius jeden przeczuwał, choć niezupełnie jasno, co się dzieje, więc wzruszony był bardzo i stojąc na swym miejscu, oczekiwał z wielkim skupieniem dalszych następstw. Tymczasem powrócili z miasta także nieobecni czterej żołnierze.

Przygotowawszy wonności i zawinąwszy je w chusty, rozeszły się święte niewiasty do swoich sypialń, by pokrzepić się nieco snem, bo miały zamiar przed świtem udać się do grobu. Kłopotały się jednak wielce tym, jak ten zamiar wykonać, obawiały się bowiem, że wrogowie Jezusa będą im wstręt czynić i je prześladować, gdy wyjdą z domu, ale Najśw. Panna dodała im otuchy, zapewniając, że śmiało mogą iść do grobu, bo nic ich złego nie spotka. Uspokojone nieco udały się na spoczynek.

Nadeszła godzina jedenasta. Najśw. Panna, miotana miłością i tęsknotą, nie mogła zasnąć, więc wstała ze Swego posłania, otuliła się w szary płaszcz i wyszła. Pomyślałam sobie z goryczą, jak można tę Matkę najświętszą strwożoną i znękaną, w takich okolicznościach puszczać samą. Nikt Jej nie widział wychodzącej. Doszedłszy da domu Kajfasza, poszła stąd do miasta ku pałacowi Piłata, a był to spory kawał drogi. I tak obchodziła samotna całą drogę krzyżową Jezusa, mijała jedną opustoszałą ulicę za drugą, zatrzymując się na wszystkich miejscach, gdzie Jezus doznał cierpienia i jakiejkolwiek katuszy. Najśw. Panna robiła wrażenie osoby, szukającej jakiej zguby. Często przyklękała na ziemi i macała w koło ręką po kamieniach, a potem przykładała ją do ust, jak gdyby, dotknąwszy się świętych śladów krwi Jezusa, ze czcią je całowała. Choć noc była, jednak Maryja widziała jasno wszystkie miejsca, uświęcone męką Jezusa, więc obchodziła je, przejęta miłością i czcią.

Tak doszła Maryja aż pod Kalwarię i tu stanęła nagle, bo oto zdało się, jakoby się przed nią pojawił Zbawiciel w Swym świętem, umęczonym ciele; przed Nim szedł anioł, dwaj aniołowie ż grobu po bokach, a za Nim tłum uwolnionych dusz. Zbawiciel podobny był do mknącego trupa, nieruchomy, słychać było tylko słowa, wychodzące z ust Jego. Oznajmiał Swej Matce, co zdziałał w otchłani, dalej, że zmartwychwstanie wnet w ciele uwielbionym i się Jej pojawi, więc niech oczekuje Go koło owego kamienia przy górze Kalwarii, gdzie upadł pod krzyżem. Po tych słowach posunął się cały orszak, z Jezusem na czele, ku miastu, a Najśw. Panna uklękła przy owym kamieniu, przy którym kazał Jej Jezus czekać na Siebie i pogrążyła się w modlitwie. Było już teraz zapewne po dwunastej godzinie, bo obchód drogi krzyżowej zabrał Maryi sporo czasu.

Jezus tymczasem prowadził dusze Swą drogą krzyżową, pokazując im wszystką Swą mękę i przebyte udręczenia. Dusze one ujrzały także ostatnie chwile, a więc przybicie do krzyża, podniesienie krzyża, przebicie boku, zdjęcie z krzyża i przygotowanie do pogrzebu. Przez całą tę drogę zbierali aniołowie tajemniczym sposobem święte cząstki ciała Jezusa, które utracił na różnych miejscach Swej srogiej męki.

Potem zdało mi się, jakoby ciało Jezusa spoczęło na powrót w grobie, a Aniołowie uzupełniali je w sposób tajemniczy, cząstkami, zebranymi na drodze krzyżowej. I znowu jak przedtem spoczęło ciało w całunach, otoczone blaskiem, a dwaj Aniołowie w głowach i w nogach grobu oddawali mu cześć.

Blada jutrzenka zaczynała zaledwie srebrzyć strop nieba, gdy Magdalena, Maria Kleofy, Joanna Chusa i Salome wyszły z wieczernika, otulone w płaszcze. Pod płaszczami niosły zawinięte w chustach wonności, a jedna miała także płonąca latarkę. Zapasy ich składały się z żywych kwiatów, którymi miały posypać ciało, dalej z soków zielnych, esencji i wonnych olejków do skrapiania. Trwożnie i lękliwie spieszyły niewiasty ku furtce Nikodema.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Nadeszła wreszcie chwila tak uroczysta dla całego świata, chwila zmartwychwstania Zbawiciela. Ujrzałam najświętszą duszę Jezusa, unoszącą się nad grotą między dwoma Aniołami z hufców wojowniczych, otoczoną zastępem zjawisk świetlanych. Przeniknąwszy skałę, spuściła się dusza na święte zwłoki i pochyliwszy się niejako nad nimi, stopiła się z nimi w jedną całość. W tej chwili widać było przez przykrycia, że członki się poruszają, a oto z boku, z pośród całunów, ukazało się jasne, żywe ciało Pana, z duszą i z Bóstwem złączone; zdawało się, że wychodzi z rany boku prawego, co przywiodło mi na myśl Ewę, powstałą z boku Adama. Wszystko dokoła otoczone było blaskiem.

W tym samym czasie miałam widzenie, jakoby z głębokości gdzieś z pod grobu wychylił się ogromny smok z ludzką twarzą. Miotając na wszystkie strony wężowatym ogonem, zwrócił zjadliwie swą paszczę ku Panu a zmartwychwstały odkupiciel stanął mu na głowę i cienkim, białym drzewcem chorągiewki, którą trzymał w ręce, uderzył go trzykroć po ogonie. Potwór za każdym uderzeniem kurczył się coraz bardziej i niknął w oczach tak, że wnet tylko głowę było mu widać, a i ta wkrótce zapadła się w ziemię i tylko dojrzeć było można jego twarz ludzką.

Podobnego węża widziałam czyhającego w zasadzce przy poczęciu Jezusa. Naturą swą przypominał mi ten potwór owego węża w Raju i sadzę, że to widzenie odnosi się do słów obietnicy: Nasienie niewiasty zetrze głowę węża.” Całość zdawała mi się być tylko znakiem widzialnym tryumfu nad śmiercią; w chwili bowiem tego widzenia zniknął mi z oczu grób Jezusa, a widziałam tylko Pana, depczącego głowę smoka.

Teraz znowu ujrzałam Zbawiciela w chwale świetlistej, jak przeniknąwszy skaliste sklepienie, uniósł się ponad grotę. Ziemia zadrżała w posadach, a równocześnie spłynął z nieba na grób, jak błyskawica Anioł w postaci wojownika, odwalił kamień na prawą stronę i usiadł na nim. Wstrząśnięcie ziemi było tak silne, że aż kagańce zachwiały się, migocąc żywym płomieniem. Strażnicy, ogłuszeni, padli na ziemię, zesztywniani, i pokurczeni, leżeli jak martwi. Kassius widział wprawdzie blask wkoło świętego grobu, widział, jak Anioł odwalił kamień i usiadł na nim, ale nie widział samego zmartwychwstałego Zbawiciela. Oprzytomniawszy szybko, przystąpił do grobu i dotknął rękami próżnych już całunów, potem pozostał jeszcze chwilę w pobliżu, pragnąc gorąco być świadkiem jakiego nowego, cudownego zjawiska.

W tej samej chwili, gdy ziemia zadrżała i Anioł spuścił się z nieba pojawił się już Jezus Matce Swój najświętszej obok Kalwarii. Piękny był nad wyraz i majestatyczny, a blask bił od Niego. Okrywała Go na kształt szerokiego płaszcza suknia fałdzista, koloru blado niebieskiego, połyskująca podobnie jak dym w świetle słonecznym; gdy szedł, powiewały za Nim fałdy sukni w powietrzu. Na rękach i nogach znać było błyszcząco rany tak rozwarto, że np. w rany u rąk można było włożyć palec. Brzegi ran biegły liniami na kształt trzech równoramiennych trójkątów, zbiegających się wierzchołkami w jednym punkcie środkowym. Od środka rąk biegły ku palcom promienie. Tak stanął Jezus przed Swą Matką, otoczony duszami praojców; te ostatnie oddały pokłon Najśw. Pannie, a Jezus mówił coś do Niej o widzeniu powtórnym i pokazał Jej Swe rany. Maryja pochyliła się ku ziemi, by ucałować stopy Jego, a wtedy Jezus ujął Ją za rękę, podniósł Ją i zaraz zniknął.

Święte niewiasty znajdowały się właśnie, gdy Jezus zmartwychwstał, w pobliżu furtki Nikodema. Nie zauważyły znaków cudownych, jakie się przy tym działy, jak również nie wiedziały wcale o tym, że postawiono straż przy grobie, bo przez cały szabat wczorajszy siedziały zamknięte w wieczerniku. Pragnęły gorąco oddać najświętszemu Ciału ostatnią przysługę, polać je wodę nardową i olejkami, obsypać kwiatami i ziołami, a to tym bardziej, że dotychczas nic na ten cel nie ofiarowały, bo wszystkie maści i wonności, użyte przy pogrzebie, zakupił Nikodem; teraz więc postanowiły złożyć w ofierze najświętszemu Ciału swego Pana i Mistrza, co tylko mogły dostać najkosztowniejszego. Największą ilość zakupiły Salome i Magdalena.

Ta Salome nie była to matka Jana, lecz pewna bogata niewiasta z Jerozolimy, krewna świętego Józefa. Zajęte spełnieniem tego przedsięwzięcia, nie pomyślały niewiasty o kamieniu, którym przywalony był grób. Teraz dopiero, gdy zbliżały się do grobu, przyszło im to na myśl, więc z troską pytały się jedna drugiej: Kto nam odwali kamień z przede drzwi.” Umyśliły wreszcie złożyć tymczasem wonności przed grobem na kamień i czekać, aż przyjdzie który z uczniów, by im grób pomógł otworzyć. Tak sobie rzecz ułożywszy, zwróciły się ku ogrodowi. Kamień grobowy, jak wspomniałam, odwalony był od drzwi na prawą stronę, tak, że łatwo można było otworzyć drzwi, obecnie przymknięte. (Przymknął je prawdopodobnie Kassius).

Chusty, w które owinięte było Najśw. Ciało, leżały na grobie w takim porządku: Wielki całun leżał tak jak przedtem, ale zmięty, zapadły, bo nie było w nim nic, tylko zioła. Opaska, którą przy krępowane były całuny, leżała skręcona, jakby tylko zsunięta wzdłuż przedniej krawędzi grobu. Chusta zaś, w którą Maryja owinęła była Jezusowi głowę, leżała osobno na prawo w głowach grobu, zupełnie tak, jakby dopiero co okrywała głowę, tylko, że zasłona twarzy była odwinięta. Gdy niewiasty zbliżywszy się, ujrzały światła i żołnierzy, leżących w koło, zatrwożone, nie wchodząc do ogrodu, zboczyły nieco ku Golgocie. Magdalena tylko, zapominając o wszelkim niebezpieczeństwie, pospieszyła do ogrodu, a za nią w pewnym oddaleniu poszła powoli Salome; inne niewiasty pozostały poza murem.

Magdalena, natknąwszy się na strażników, cofnęła się w pierwszej chwili trwożnie ku Salome, lecz wnet nabrawszy otuchy, weszła wraz z nią do groty, mijając leżących żołnierzy. Kamień znalazły odwalony, a drzwi od grobu przymknięte. Salome zatrzymała się przy wejściu, a Magdalena w trwodze wielkiej podbiegła do grobu, otworzyła jedną połowę drzwi i zajrzała do środka. Blask uderzył jej oczy, ujrzała, że całuny są próżne, rozrzucone, a po prawej stronie siedzi u grobu Anioł. Osłupiała na ten widok, pędem wybiegła z groty, uciekła przez furtkę z ogrodu i nie zatrzymując się, pospieszyła do wieczernika, by oznajmić Apostołom o tym, co zaszło. Salome, w strachu wielkim, wybiegła za nią przed ogród i oznajmiła czekającym niewiastom, jak się rzecz ma; te przestraszone i ucieszone równocześnie, wciąż jeszcze wahały się wejść do ogrodu.

Wtem wybiegł z ogrodu i Kassius, spiesząc do Piłata, by donieść mu o tym, co zaszło; mijając niewiasty, oznajmił im w krótkich słowach to samo, co już słyszały od Salome, i zaraz poszedł spiesznie do miasta przez bramę, którą wyprowadzono Jezusa. Zachęcone jego słowy, odważyły się wreszcie niewiasty wejść do ogrodu. Wszedłszy lękliwie do groty, ujrzały przy grobie świętym dwóch Aniołów, w białych, świetlistych szatach kapłańskich. Strwożone, skupiły się w gromadkę i ukrywszy twarze w dłoniach, pochyliły głowy, nie śmiejąc się ruszyć.

Wtem jeden z Aniołów tak przemówił do nich: Nie lękajcie się i nie tutaj szukajcie Ukrzyżowanego! Żyw jest, zmartwychwstał i nie masz Go w grobach umarłych. Oto próżne miejsce po Nim. Oznajmijcie uczniom, coście widziały i słyszały! Jezus uprzedzi ich do Galilei. Niech przypomną sobie, co powiedział im w Galilei: Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.” Drżąc z trwogi, uczuły jednak niewiasty radość w sercu; oglądnąwszy grób i całuny, odeszły z płaczem ku bramie, przez którą niedawno poszedł Kassius. Szły powoli, nie ochłonąwszy jeszcze ze strachu, a co chwilę zatrzymywały się i rozglądały w koło, czy nie ujrzą gdzie przypadkiem Pana i czy nie powraca Magdalena.

Magdalena, jak mówiliśmy, pobiegła prosto do wieczernika i zadyszana z pośpiechu, zapukała mocno do drzwi. Uczniowie, zebrani w sali, częścią spoczywali jeszcze na łożach pod ścianami, częścią wstali już i rozmawiali ze sobą. Na pukanie Magdaleny otworzyli Piotr i Jan drzwi, a ta, nie wchodząc nawet, zawołała: Wzięto Pana z grobu, nie wiemy dokąd!” To rzekłszy, pobiegła zaraz spiesznie z powrotem do ogrodu. Piotr i Jan wybrali się zaraz za nią; Jan szedł prędzej i wnet pozostawił Piotra w tyle.

Przemoczona nocną rosą, wbiegła Magdalena na powrót do ogrodu. Płaszcz opadł jej z głowy na barki, długie włosy rozwiązały się i opadały falą na plecy. Nie mając nikogo przy sobie, nie odważyła się Magdalena wejść zaraz do groty; zatrzymawszy się więc na skraju u wejścia, schyliła się, zaglądnęła do groty przez niżej położone drzwi, by ujrzeć grób; opadające bujne włosy odgarnęła i przytrzymała rękoma. Zaglądając tak ciekawie, ujrzała dwóch Aniołów w białych szatach kapłańskich, siedzących u wezgłowia i w nogach grobu. Równocześnie doszły jej uszu słowa: Niewiasto, dlaczego płaczesz?” Zawołała więc żałośnie: Wzięto Pana mego; nie wiedzieć, dokąd.” A widząc, że w grobie leżą tylko próżne całuny, rozglądnęła się w koło, jak gdyby spodziewała się ujrzeć gdzie Jezusa. Jakieś nieokreślone przeczucie mówiło jej, że Pan jest gdzieś blisko, a nie zbiło ją z tropu nawet zjawienie się Aniołów.

Nie zastanawiając się prawie nad tym, że to Aniołowie mówią do niej, myśl jej zajęta była wyłącznie tym jednym zagadnieniem: ? Niema tu Jezusa! Gdzież jest Jezus ?” Odszedłszy nieco od grobowca, zaczęła błądzić w koło, jak ktoś, co szuka trwożnie zgubionego przedmiotu. Bujne włosy rozsypały się jej po plecach na obie strony, więc usunąwszy je na prawo, ujęła w obie ręce, przygładziła trochę, odrzuciła w tył i znowu zaczęła się rozglądać. Wtem o dziesięć może kroków na wschód od grobowca, w miejscu, gdzie ogród podnosi się ku murom, ujrzała w mroku wysoką, białą postać, stojącą wśród zarośli za drzewem palmowym. Podbiegła w tę stronę i znowu usłyszała słowa: ?Niewiasto, czego płaczesz ?, kogo szukasz ?.”

Magdalena myślała, że to ogrodnik, bo rzeczywiście postać ta trzymała łopatę w ręku, a na głowie miała płaski kapelusz, podobny do używanej tu kory, przywiązanej nad czołem dla ochrony od słońca, zupełnie tak, jak przedstawił mi się ogrodnik w przypowieści, którą Jezus opowiadał niewiastom w Betanii tuż przed Swą męką. Postać, zjawiająca się Magdalenie, nie była świetlistą, lecz podobną zupełnie do zwyczajnego człowieka, jakby przedstawiał się o zmierzchu, ubrany w białą suknię.

Na zapytanie, kogo szuka, zawołała Magdalena natychmiast: Panie, jeśliś ty Go wziął, to powiedz, gdzieś Go podział a ja Go zabiorę.” I znowu zaczęła się rozglądać, czy nie ujrzy gdzie Pana w pobliżu. Wtedy Jezus On to był bowiem rzekł zwykłym, znanym jej głosem: Mario!” Magdalena, poznawszy Pana po głosie, zapomniała o ukrzyżowaniu, śmierci i pogrzebie, upadła przed Nim na kolana i wyciągnąwszy ręce ku Jego stopom, zawołała, jak zwykła była Go dawniej nazywać: Rabboni (Mistrzu)!” Jezus powstrzymał ją jednak, wyciągnąwszy rękę przed Siebie, i rzekł: Nie dotykaj się Mnie!

Nie wstąpiłem jeszcze do Ojca Mego. Wracaj do Mych braci i powiedz im te słowa: Idę do Ojca Mego i Ojca waszego, do Boga Mego i Boga waszego!” Po tych słowach znikł Jezus w jednej chwili z przed oczu Magdaleny. Otrzymałam objaśnienie, dlaczego Jezus zabronił Magdalenie dotykać się Go, ale już nie potrafię tego dokładnie powiedzieć; zdaje mi się, dlatego, że Magdalena z taką gwałtownością rzuciła się do uściśnięcia stóp Jego, z tym uczuciem, jakoby żył jeszcze, jak przedtem, i jakoby nić się nie zmieniło. Słowa Jezusa:

Nie wstąpiłem jeszcze do Ojca Mego” oznaczały, jak się dowiedziałam, że jeszcze po zmartwychwstaniu nie stawił się przed Swym Ojcem niebieskim i nie podziękował Mu za zwycięstwo nad śmiercią i odkupienie ludzkości. Chciał przez to niejako powiedzieć Jezus Magdalenie, że pierwsze radości Bogu się należą, że więc i ona powinna się najpierw zastanowić i podziękować Bogu za dopełnienie tajemnicy odkupienia i zwycięstwo nad śmiercią. Gdy Jezus zniknął, podniosła się Magdalena i niepewna, sen li to był, czy jawa, pobiegła jeszcze raz do grobu. Widząc próżne całuny i aniołów, doszła wreszcie do przekonania, że rzeczywiście Jezus zmartwychwstał cudownie, więc pospieszyła do swych towarzyszek. Jezus pojawił się Magdalenie mniej więcej o godzinie pół do trzeciej.

Zaledwie Magdalena się oddaliła, poszedł do ogrodu najpierw Jan, a za nim po chwili Piotr. Jan zatrzymał się u wejścia do groty, schylił się i zaglądnąwszy do środka, ujrzał, że drzwi grobu są w połowie otwarte, a całuny leżą próżne. Piotr, śmielszy, wszedł bez wahania do groty i zbliżył się do grobu, czym zachęcony Jan, odważył się także wejść do środka. Zaglądnąwszy do grobu, ujrzeli, że całuny leżą na środku zwinięte, wraz z ziołami, i owinięte opaską tak, jak zwykle kobiety składały chusty na schowanie. Chusta z twarzy leżała osobno na prawo przy ścianie, zwinięta także. Widząc to, uwierzyli zaraz obaj, że Jezus zmartwychwstał, równocześnie zrozumieli jasno odnośne słowa Jezusa i przepowiednie Pisma św., które przedtem brali tylko powierzchownie. Piotr zabrał całuny z grobu pod płaszcz, poczym opuścili obaj ogród furtką Nikodema i puścili się z powrotem do wieczernika. Jan znowu szedł prędzej, wyprzedzając Piotra.

Dwaj aniołowie, którzy przez cały czas spoczywania Jezusa w grobie odbywali przy Nim jakby straż świętą, pozostali jeszcze i po zmartwychwstaniu; widziały ich niewiasty, a byli jeszcze i wtenczas, gdy obaj Apostołowie przyszli do grobu. Zdaje mi się jednak, że Piotr ich nie widział. Słyszałam, jak później Jan mówił do uczniów z Emaus, że będąc przy grobie, widział anioła. W ewangelii nie wspominał jednak o tym, pewnie z pokory, by nie dać poznać, że widział więcej, niż Piotr.

Długi czas minął, nim strażnicy, leżący na ziemi bez przytomności, przyszli do siebie. Zerwali się z ziemi, strwożeni bardzo, nie umiejąc sobie zdać sprawy z tego, co zaszło. Zaraz też zabrali włócznie i płonące kagańce, ustawione dotychczas u wejścia dla oświetlenia groty, i powlekli się lękliwie do miasta przez bramę, którą wyprowadzono Jezusa.

Magdalena, wybiegłszy z ogrodu, napotkała niewiasty i opowiedziała im o zjawieniu się Pana, poczym zaraz podbiegła do miasta przez pobliską bramę, niewiasty zaś zawróciły znowu ku ogrodowi. Nie doszły jednak jeszcze na miejsce, gdy pojawił się im Jezus w długiej, białej szacie, okrywającej Mu zupełnie ręce. Bądźcie pozdrowione, i rzekł im, a one, drżąc, upadły, Mu do nóg. Jezus wyrzekł kilka słów, wskazał ręką w jakąś stronę i znikł. Uradowane niewiasty pospieszyły przez bramę betlejemską na Syjon, by podzielić się radosną wieścią z uczniami, zebranymi w wieczerniku. Ci nie chcieli z początku dać wiary ani im, ani Magdalenie, uważając ich opowiadania za urojenie bujnej ich wyobraźni i nie dali się przekonać aż do powrotu Piotra i Jana.

Jan i Piotr – ten ostatni skupiony bardzo i zamyślony nad dziwnymi wypadkami spotkali, wracając do wieczernika, Jakóba Młodszego i Tadeusza, którzy wybrali się za nimi do grobu; i im w pobliżu wieczernika pojawił się Pan, co wielce wstrząsnęło ich umysły. Piotrowi musiał także w drodze pojawić się Jezus, bo widziałam, jak nagle odmalowało się na jego twarzy wielkie wzruszenie. Jan pewnie tego nie zauważył.

ZEZNANIA STRAŻY

Piłat spoczywał jeszcze na swym łożu, gdy przybył do niego Kassius, w godzinę może po zmartwychwstaniu Jezusa. Wzruszony wielce, zaczął opowiadać Piłatowi, jako był świadkiem tego, że skała cała zatrzęsła się, anioł zstąpiwszy z nieba, odwalił kamień z przed grobu, a zwłoki Jezusa znikły gdzieś i pozostały tylko próżne całuny widocznie musiał Jezus zmartwychwstać, jak przepowiedział, a więc jest z pewnością Synem Bożym, Mesjaszem prawdziwym. Piłat słuchał tych dziwów ze strachem tłumionym, ale nie dając nic poznać po sobie, rzekł do Kassiusa: Marzycielem jesteś !. Bardzo to niemądrze z twej strony, żeś stawał w obrębie grobu tego Galilejczyka; bogowie Jego uzyskali przez to moc nad tobą i otumanili cię różnymi czarodziejskimi sztuczkami.

Radzę ci, nie wyjawiaj się z tym lepiej przed arcykapłanami, bo tylko nabawisz się przez to kłopotu.” W ogóle udał Piłat, że wierzy, jakoby uczniowie wykradli zwłoki, a strażnicy wymyślają teraz takie usprawiedliwienia, dopuściwszy do tego czy umyślnie, czy z niedbalstwa, czy też może uległszy podstępnym czarom. Po odejściu Kassiusa kazał Piłat znowu złożyć ofiary swym bożkom. Z tą samą wieścią, co Kassius, przybyli do Piłata także czterej żołnierze ze straży, ale Piłat, nie wdając się z nimi w długie rozprawy, odesłał ich zaraz do Kajfasza. Reszta strażników znajdowała się już na wielkim dziedzińcu koło świątyni, gdzie zebrana była licznie starszyzna żydowska. Spierano się tu zażarcie, chciano przekupić strażników pieniędzmi, lub groźbami zmusić ich do tego, by rozgłaszali wszędzie, że podczas gdy oni zaspali, uczniowie wykradli tajemnie ciało Jezusa z grobu.

Nie możemy tego uczynić”, rzekli strażnicy bo w takim razie zeznania nasze sprzeciwiałyby się zeznaniom czterech naszych towarzyszów, którzy poszli uwiadomić o tym Piłata.” Faryzeusze obiecali im więc, że postarają się u Piłata o zatarcie tej sprawy, gdy na to wspomniani czterej żołnierze nadeszli, obstający jednakże przy tych zeznaniach, jakie złożyli Piłatowi. Widząc Faryzeusze, że namowy są daremne, chwycili się innego sposobu. Rzucili podejrzenie na żołnierzy, jakoby w porozumieniu z uczniami, sami przyczynili się do wykradzenia ciała Jezusa, i zagrozili im wielkimi karami, jeśli nie postarają się teraz, ciało Jezusa odebrać na powrót.

Żołnierze tymczasem, nie w ciemię bici, odrzekli ironicznie: Nie możemy tak samo uczynić tego, jak nie mogą dostawić wam Józefa z Arymatei ci żołnierze, którzy strzegli go w więzieniu, nie było bowiem tajnym żołnierzom, że Józef z Arymatei znikł w tajemniczy sposób z więzienia, chociaż drzwi były zamknięte. Tak więc niczym nie dali się nakłonić strażnicy do milczenia, owszem śmiało, otwarcie zaczęli napomykać o niesprawiedliwym wyroku, wydanym w piątek, skutkiem którego przerwały się ceremonie świąteczne. Faryzeusze zaś używszy gwałtu, kazali ich pojmać i wsadzić do więzienia, a przez innych Faryzeuszów, Saduceuszów i Herodian kazali wszędzie rozpuszczać w obieg fałszywą pogłoskę, że to uczniowie ciało Jezusa wykradli, nawet po wszystkich synagogach żydowskich całego świata kazali ogłosić tę wieść, upiększoną jeszcze rozmaitymi obelgami na Jezusa.

Nie na wiele przydały się te kłamstwa, albowiem po zmartwychwstaniu Pana pojawiły się wielu mniej zaślepionym Żydom, dostępnym jeszcze łasce Bożej, dusze zmarłych ich bogobojnych przodków, głosząc im zmartwychwstałego Mesjasza i nakłaniając ich do nawrócenia się. Podobnie pojawiali się zmarli wielu uczniom, którzy po śmierci Jezusa, zachwiani w wierze, rozproszeni byli po kraju; zjawiska te pocieszały ich i umacniały we wierze.

Tego powstawania zmarłych z grobów po śmierci Jezusa nie można brać za jedno ze zmartwychwstaniem Jezusa, gdyż Jezus powstał z grobu w tym samym ciele, ale odnowionym i uwielbionym, kilkadziesiąt dni przebył żyw na ziemi, jawnie się pokazując, i z tym też ciałem wstąpił do nieba na oczach Swoich przyjaciół. Te zaś pojawiające się dusze przybierały tylko swe ciała jako chwilowe okrycie i wnet składały je na powrót w łono ziemi, gdzie ciała te oczekują zmartwychwstania wraz z nami wszystkimi, w dzień sądu ostatecznego. Łazarz, wskrzeszony z martwych, żył rzeczywiście potem jakiś czas, ale w końcu umarł po raz drugi i także nie wstanie aż w dzień sądu ostatecznego.

Widziałam, jak świątynię całą, zanieczyszczoną pojawieniem się zmarłych, Żydzi szorowali, myli i oczyszczali; posadzkę wysypywali ziołami i popiołem ze spalonych szkieletów, uprzątali rumowiska, a porobione dziury zatykali deskami i zasłaniali kobiercami. Złożywszy ofiary przebłagalne, wzięli się dopiero do ukończenia ceremonii paschalnych, które wczoraj zaniedbano wypełnić.

Jako przyczynę przerwania ceremonii świątecznych i zanieczyszczenia świątyni podali Faryzeusze trzęsienie ziemi i pojawienie się zmarłych, przy czym przytaczali jakieś widzenie Ezechiela o zmartwychwstałych nieboszczykach, ale nie wiem już, w jakim znaczeniu. Wszelkie szemrania i budzące się pogłoski tłumili bezwzględnie groźbą kar ciężkich i klątwy. Tak udało im się wymusić milczenie, bo niejeden poczuwał się niemało do winy. Właściwie jednak udało im się uspokoić tylko zaślepiony liczny motłoch; wszyscy bowiem lepsi nawrócili się potajemnie już teraz, a jawnie w czasie Zielonych Świąt, inni znów nawrócili się w stronach rodzinnych przez późniejsze nauki Apostołów; arcykapłani przeto coraz więcej cichli i tracili na śmiałości. Już za czasów diakonatu Szczepana, wierni nie mogli się pomieścić na przedmieściu Ofel i wschodnim stoku Syjonu, zatem liczne ich rzesze osiedliły się w dolinie Cedron, pokrywając ją namiotami i chatami od miasta aż do Betanii.

Annasz od śmierci Jezusa zdradzał swym zachowaniem pomieszanie zmysłów, więc musiano go zamknąć i odtąd nie widziano go już aż do śmierci. Kajfasz wściekał się ze złości, ale ukrywał to w sobie, jak mógł. Szymon Cyrenejczyk zgłosił się do Apostołów zaraz po szabacie, prosząc o przyjęcie i udzielenie mu chrztu.

Annasz od śmierci Jezusa zdradzał swym zachowaniem pomieszanie zmysłów, więc musiano go zamknąć i odtąd nie widziano go już aż do śmierci. Kajfasz wściekał się ze złości, ale ukrywał to w sobie, jak mógł. Szymon Cyrenejczyk zgłosił się do Apostołów zaraz po szabacie, prosząc o przyjęcie i udzielenie mu chrztu.

PIERWSZA WSPÓLNA UCZTA MIŁOŚCI PO ZMARTWYCHWSTANIU

W otwartym przedsionku sali wieczernika zastawił Nikodem ucztę dla Apostołów, świętych niewiast i pewnej części uczniów. Tomasz nie był przy tym, bo samowolnie się gdzieś oddalił. We wszystkich szczegółach trzymano się wskazówek Jezusa, który przy ostatniej wieczerzy, wyświęciwszy Piotra i Jana siedzących przy Nim, na kapłanów, dał im dokładne wskazówki co do udzielania Najśw. Sakramentu, z poleceniem, by odpowiednio pouczali później innych o tym wraz z dawniejszymi Jego naukami. Najpierw więc Piotr, a potem Jan, zgromadziwszy koło siebie ośmiu innych Apostołów, udzielali im tajemnic, które Pan zostawił przy ostatniej wieczerzy, objawiali im Jego zamiar co do sposobu udzielania Najśw. Sakramentu i pouczania o tym uczniów. Jan mówił prawie dosłownie to samo, co Piotr.

Wszyscy Apostołowie ubrani byli w świąteczne, białe suknie. Piotr i Jan mieli na sobie stuły, skrzyżowane na piersiach i spięte klamrą, inni Apostołowie mieli takież stuły, ale przewieszone na skoś przez piersi i plecy, i spięte pod ramieniem klamrą na krzyż. Piotr i Jan byli więc widocznie przez Jezusa wyświęconymi kapłanami, inni jeszcze jakby diakonami.

Po tej nauce weszło do sali dziewięć świętych niewiast, które Piotr także pouczał, Jan zaś przyjmował przy bramie, w domku kuchmistrza, siedemnastu najbardziej wypróbowanych uczniów, którzy najdłużej byli przy Panu, między nimi Zacheusza, Natanaela, Macieja i Barsabę. Wszyscy ubrali się w długie, białe suknie i pasy; Jan sam usługiwał im przy umywaniu nóg i ubieraniu się. Mateusza wysłał Piotr po nauce do Betanii, by tam, przy takiej uczcie, urządzonej przez Łazarza dla grona uczniów, nauczać i czynić podobnie, jak oni tu czynili.

Stół, zastawiony w przedsionku, był tak długi, że część jego wychodziła poza salę aż na podwórze wieczernika, obsadzone drzewami. — W trzech miejscach zostawiono przy stole wolny dostęp, by wygodnie można było wnosić potrawy. Święte niewiasty, dopuszczone także do wspólnego stołu, przeznaczone miały miejsce na jednym końcu. Ubrane były także w długie, białe suknie i welony, nie zakrywające twarzy. Siedziały z podwiniętymi nogami na małych stołeczkach, opatrzonych antabą. W połowie stołu siedzieli naprzeciw siebie Piotr i Jan, mając po jednej stronie mężczyzn, po drugiej niewiasty.

Spoczywali nie na takich sofach, jak przy ostatniej wieczerzy, lecz na niskich, plecionych materacach, sięgających ledwie poza kolana, wspierali się zaś rękami na poduszkach, umieszczonych na dwóch wyższych podstawkach, złą czonych poprzecznym drewienkiem. Przy stole leżeli w ten sposób, że nogi jednego biesiadnika przytykały do pleców drugiego, gdy przeciwnie w domu Szymona i przy ostatniej wieczerzy tak byli usadowieni, że nogi zupełnie zwrócone były na zewnątrz.

Była to zwyczajna uczta, przed którą pomodlili się biesiadnicy stojąco i potem dopiero zasiedli do stołu. Piotr i Jan podczas uczty nauczali. Przy końcu położono przed Piotrem płaski karbowany placek, on zaś łamał go tak, jak wskazywały karbiki, potem każdą cząstkę jeszcze raz i ułożywszy kawałki na dwóch talerzach, kazał je podać w koło stołu na prawo i na lewo; wszyscy spożyli po kawałku, potem pili ze wspólnego kielicha, podawanego w koło. Nie było to przyjmowanie Najśw. Sakramentu, chociaż Piotr błogosławił chleb, lecz tylko uczta miłości. Piotr nauczał przy tym, że wszyscy powinni teraz jedność stanowić, jak stanowi jedność ten chleb, który ich żywi i to wino, które piją. Wstawszy od stołu, odśpiewano wspólnie psalmy.

Po usunięciu stołu, stanęły niewiasty w półkole w jednym rogu sali, uczniowie zaś rzędem po obu stronach. Apostołowie, chodząc od jednego do drugiego, nauczali i udzielali uczniom, jako dojrzalszym już i wypróbowanym, niektóre szczegóły o Najśw. Sakramencie. Była to więc niejako pierwsza nauka katechizmowa po śmierci Jezusa. Potem przystępowali jedni do drugich i podawali sobie serdecznie ręce, oświadczając się ochoczo z gotowością, że wszystko chcą mieć wspólne, wszystko chcąc jedni za drugich poświęcić, słowem, stanowić jedność nierozerwalną. Uniesienie ogarnęło wszystkich i oto ujrzałam, że światłość otoczyła wszystkich, stapiając ich niejako ze sobą.

Zdało mi się, jakoby wszystko złączyło się razem w jedną piramidę świetlną, w której Najśw. Panna była niejako szczytem i środkiem wszystkiego. Od Maryi szło wszystko strumieniem na Apostołów, a od nich znowu przez Najśw. Pannę wracało do Pana. Było to symbolem ich zjednoczenia się i wzajemnej łączności. Podobną ucztę sprawił Łazarz u siebie dla liczniejszego grona uczniów, którzy jeszcze nie byli odpowiednio przygotowani do poznania wszystkich tajemnic. Tam urządzał wszystko i nauczał Mateusz, podobnie jak tu Piotr i Jan.

KOMUNIA ŚW. APOSTOŁÓW

Nazajutrz raniutko poszli Piotr, Jan i Andrzej do sali wieczernika i wdziali suknie kapłańskie, podczas gdy inni Apostołowie ubierali się w przedsionku. Potem ci trzej, rozsunąwszy w środku tkaną zasłonę, weszli do miejsca “Święte świętych”, utworzonego, jak to wspominaliśmy, z dawniejszego ogniska wielkanocnego. Stał tu teraz stół, na którym ustanowił Jezus Najśw. Sakrament; w niszy ściennej, w szafeczce, sporządzonej na kształt tabernakulum, stał kielich z resztą konsekrowanego wina i talerz z pozostałym konsekrowanym chlebem. Przed Najśw. Sakramentem płonęła jedna z lamp, umieszczonych na kilkuramiennym świeczniku. Kącik ten, oddzielony zupełnie kobiercami od reszty sali, tworzył osobną całkiem izdebkę.

Powała tej izdebki, niższa od całej sali, dawała się za pomocą sznurka, ozdobionego frędzlami otwierać tak, że światło wpadało tu przez okrągłe okienka, umieszczone u góry w ścianie sali. Trzej Apostołowie zaświecili od lampy płonącej lampę ofiarną, wiszącą w środku sali, wnieśli stół do sali, postawili na nim Najśw. Sakrament z całym aparatem, poczym zgasili lampę w „Świętym świętych.” Wtedy inni Apostołowie, między nimi i Tomasz, stanęli koło stołu. Chleba konsekrowanego przez Jezusa, czyli Najśw. Sakramentu Jego Ciała sporo jeszcze było na talerzyku; talerzyk ten stał na kielichu, przykrytym dzwonkowatą kopułą, opatrzoną u góry gałką. Wszystko to okryte było białą chustą.

Piotr wyciągnął tackę z podstawy kielicha, przykrył ją ta chustą i postawił na niej talerz z Najśw. Sakramen¬tem. Podczas tego wciąż modlił się, a stojący za nim Jan i Andrzej ró¬wnież pogrążeni byli w modlitwie. Po tych wstępnych przygotowaniach przyjęli Piotr i Jan Najśw. Sakrament, oddawszy Mu pokłon. Następnie Piotr podał talerz wkoło i każdy z Apostołów sam spożył Najśw. Ciało. Ponieważ wina konsekrowanego nie było już wiele, dolano jeszcze wody i wina i wszyscy znów po kolei przyjęli Krew Pańską. Po odśpiewaniu psalmów i modlitwie przykryto kielich i odniesiono go, jak również i stół, na powrót na swoje miejsce. Pierwsza to była służba Boża, odprawiona przez Apostołów.

Wnet potem poszedł Tomasz do pewnej małej miejscowości w Samarii z jednym uczniem, stamtąd pochodzącym.

UCZNIOWIE W EMAUS.
JEZUS OKAZUJE SIĘ APOSTOŁOM W WIECZERNIKU

Łukasz, który niedawno dopiero przystał był do uczniów, ale przedtem już przyjął chrzest Jana, był obecnym na uczcie miłości i nauce o Najśw. Sakramencie, którą miał Mateusz w Betanii u Łazarza. Po nauce poszedł, stroskany, ze zwątpieniem w sercu, do Jerozolimy i tu pozostał na noc w domu Jana Marka.

Chrystus Łamiący Chleb,
Sanktuarium Łamania Chleba (Fractio Panis) w Emaus
Malował: Martinetti

U Jana Marka zastał sporo zebranych uczniów, między nimi i Kleofasa, bratanka Marii Kleofy. Kleofas był także na nauce i uczcie miłości w sali wieczernika. Zebrani uczniowie rozprawiali o zmartwychwstaniu i objawiali wątpliwości co do prawdziwości tego faktu. Najwięcej chwiali się w wierze Łukasz i Kleofas. Gdy zaś na domiar usłyszeli o nowym surowym rozkazie arcykapłanów, by nikt nie udzielał przytułku i pokarmu uczniom Jezusa, zwątpienie ogarnęło ich do reszty, więc umówili się obaj, jako dobrzy znajomi, że opuszczą Jerozolimę i pójdą do Emaus. Wnet też opuścili zgromadzenie i zaraz przed domem rozeszli się, by w mieście nie widziano ich razem; jeden poszedł na prawo i wyszedłszy z miasta, obszedł je od strony północnej, drugi poszedł przeciwną stroną między murami i wyszedł bramą miejską. Zeszli się dopiero na wzgórzu przed bramą i wyruszyli razem dalej. Zaopatrzeni byli w laski i zawiniątka; Łukasz miał prócz tego skórzaną sakwę, w którą zbierał po drodze zioła, w tym celu często się zatrzymując.

Łukasz nie widywał Pana ostatnimi czasy. Nie był obecnym na ostatnich naukach Jezusa u Łazarza, bawił więcej w gospodzie uczniów koło Betanii, lub u uczniów w Macherus; właściwie nie był przedtem rzeczywistym uczniem, ale zawsze miał stosunki z uczniami i chciwie uczył się od nich. Teraz dopiero przyłączył się na stałe do grona uczniów.

Tak Łukasza jak i Kleofasa dręczył niepokój i zwątpienie, więc teraz w drodze chcieli wspólnie roztrząsać te swoje wątpliwości. Najwięcej wprowadzało ich w błąd to, że Jezus zginął tak haniebną śmiercią krzyżową. Nie mogli tego pojąć i pogodzić się z tą myślą, żeby ich Odkupiciel i Mesjasz miał poddać się tak haniebnej poniewierce.

Uszli mniej więcej połowę drogi, gdy wtem boczną ścieżką zbliżył się ku nim Jezus pod postacią obcego im męża. Ujrzawszy Go zwolnili kroku, by męża tego przepuścić naprzód, z obawy, by nie podsłuchał ich rozmowy. Lecz Jezus zwolnił także kroku i dopiero, gdy minęli ścieżkę, którą szedł, wyszedł na gościniec. Jakiś czas szedł za nimi, poczym złączył się z nimi i zapytał uprzejmie, o czym rozmawiają.

Tak doszli do miłego, czyściutkiego miasteczka Emaus. Przed miastem, gdzie się drogi rozchodziły, zdawał się Jezus chcieć skręcić na południe, w kierunku do Betlejem, lecz uczniowie zniewolili Go swymi prośbami, by wstąpił z nimi do domu, stojącego w drugim rzędzie budynków miejskich. W domu tym nie było żadnych niewiast; był to, jak mi się zdaje, publiczny dom godowy, bo nawet były ślady (zapewne przystrojenie świąteczne), jak gdyby obchodzono tu niedawno jakąś uroczystość. Czworoboczna izba, do której weszli podróżni, zmieciona była czyściutko, w środku stał stół nakryty, a w koło niego sofy w rodzaju tych, jakie były w wieczerniku przy uczcie miłości w dzień Wielkanocny.

W niedługą chwilę wniósł jakiś mąż, zapewne zarządca domu, plaster miodu w plecionym, koszykowym naczyniu, wielki czworograniasty kołacz i mały, cienki, prawie przezroczysty placek paschalny, który położył przed Panem, jako gościem. Człowiek ten miał wygląd dobroduszny. Przepasany był fartuchem, jak gdyby był kucharzem, lub podczaszym. Później przy uroczystym łamaniu chleba nie był obecnym. Kołacz poznaczony był wyciśniętymi karbami na kawałki szerokie na dwa palce. Na stole leżał nóż biały, jakby z kamienia, lub z kości, na końcu zakrzywiony. Nóż zaostrzony był tylko na końcu, więc przy krajaniu trzeba go było ująć w rękę blisko ostrza. Tym to nożem nadkrawywali kołacz wzdłuż poznaczonych karbów i tak dopiero łamali go i jedli.

Po wspólnej modlitwie zajął Jezus z uczniami miejsce przy stole i pożywał z nimi wspólnie kołacz i miód. Następnie wziął placek paschalny, także poznaczony karbami, nadkroił owym nożem kościanym taki kawałek, że obejmował trzy kąski, oznaczone trzema żłobkami, i połamał go. Ułamany kawałek położył na talerzyku, pobłogosławił, a powstawszy, podniósł w obu rękach talerzyk i modlił się, wzniósłszy oczy w niebo. Uczniowie stali naprzeciw Niego, wzruszeni bardzo i jakby nieprzytomni. Gdy Jezus połamał kawałek placka na trzy kąski, pochylili się mimowolnie przez stół ku Niemu, otworzywszy usta, a Jezus podał każdemu z nich jeden kąsek. Otworzyły im się nagle oczy, poznali Mistrza swego, lecz w tej chwili Jezus, podnosząc rękę z trzecim kąskiem do ust, zniknął im z oczu. Nie mogę na pewno powiedzieć, czy Jezus rzeczywiście wziął do ust kąsek.

Wszystkie trzy kawałki chleba zajaśniały światłem, gdy Jezus je pobłogosławił. Obaj uczniowie stali długą chwilę w niemym osłupieniu, poczym, oprzytomniawszy, padli sobie w objęcia, płacząc z rozrzewnienia.

Byłam bardzo rozczulona tą łagodnością i serdecznością Pana, cichą radością obu uczniów, zanim Jezusa poznali, i ich zachwyceniem, gdy Jezus, dawszy się im poznać, zniknął. Obaj też powrócili zaraz spiesznie do Jerozolimy, umocnieni w wierze i ze spokojnym sercem.

Tegoż samego dnia wieczorem zebrani byli w wieczerniku przy zamkniętych drzwiach wszyscy Apostołowie, oprócz Tomasza, wielu uczniów, Nikodem i Józef z Arymatei. Wszyscy zebrani byli pod lampą, zwieszającą się z sufitu w środku sali i ustawieni szeregiem w trzy koła, wspólnie się modlili. Było to nabożeństwo jakoby poświąteczne, lub może dziękczynne, bo dziś właśnie kończyło się w Jerozolimie święto Paschy. Wszyscy ubrani byli w długie, białe suknie. Piotr, Jan i Jakób Młodszy, ubrani byli nieco odmiennej od nich. Suknie ich białe, z tyłu nieco dłuższe, przepasane były pasem, szerszym niż na dłoń, od którego zwieszały się aż do kolan dwie równej szerokości wstęgi, ząbkowane u dołu, zrobione z tej samej czarnej materii co i pas, i powyszywane wielkimi białymi literami.

Z tyłu związany był pas w węzeł, którego oba końce, krzyżując się, opadały na dół i to niżej jeszcze, niż przednie wstęgi. Rękawy sukni szerokie były bardzo; jeden z nich służył jako kieszeń, w którą można było wkładać książki do modlenia. Na lewym ramieniu powyżej łokcia przewieszony był manipularz, przystrojony frędzlami, wykonany z tej samej materii i w ten sam sposób, co i pas. Piotr miał na szyi stułę, rozszerzającą się od barków ku końcom, skrzyżowaną na piersi i spiętą na skrzyżowaniu sercową, błyszczącą tarczą, wysadzaną kamieniami. Dwaj drudzy Apostołowie mieli także stuły, ale przewieszone na ukos i spięte pod ramieniem, także krótsze mieli wstęgi u pasa. W ręku trzymali wszyscy trzej zwoje pisma.

Podczas modlitwy składali wszyscy ręce na krzyż na piersiach, a ustawieni byli pod lampą w ten sposób, że w środku stali kołem Apostołowie, zaś dalsze dwa koła tworzyli uczniowie. Piotr stał między Janem i Jakóbem, obrócony tyłem ku zamkniętej bramie wieczernika; za nim stało dwóch tylko Apostołów. Wprost niego w kierunku ku miejscu “Święte świętych” było koło otwarte i pozostawione wolne przejście. Podczas całego nabożeństwa znajdowała się Najśw. Panna z Marią Kleofy i Magdaleną w przedsionku, od którego drzwi do sali były otwarte. W przerwach między modłami nauczał Piotr zebranych.

Dziwiło mnie to nieraz, że chociaż Jezus pojawił się już Piotrowi, Janowi i Jakóbowi, jednak większość Apostołów i uczniów nie chciała wierzyć w prawdziwość tego; przynajmniej tłumaczyli to sobie tak, że Jezus nie pojawił się w Swym rzeczywistym, żywym ciele, lecz że to było tylko widzenie duchowe, podobne, jakie miewali prorocy. Niedługo jednak mieli wszyscy przekonać się, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał.

Właśnie po krótkiej nauce Piotra ustawili się wszyscy znowu do modlitwy, gdy wtem przybyli powracający z Emaus Łukasz i Kleofas i zapukali do zamkniętej bramy. Wpuszczono ich do środka, a oni oznajmili zebranym radosną wieść, iż Pan się im pojawił. Po krótkiej przerwie, spowodowanej opowiadaniem, zabrano się znowu do modlitwy, gdy nawet ujrzałam, że wszystkich ogarnęła jakoby jasność, a serca ich poruszyły się radośnie.

Oto przez zamknięte drzwi wszedł Jezus w białej, z prostota przepasanej długiej szacie. Z początku zdawali się zebrani odczuwać tylko w ogólności Jego bytność; dopiero gdy przeszedł pośród nich i stanął w środku pod lampą, ujrzeli Go; zdumienie więc i wzruszenie ogarnęło wszystkich. Jezus pokazał im Swe poranione ręce i nogi, uchylił także suknie, by pokazać ranę w boku i przemówił coś. Widząc, że jeszcze nieco są zalęknieni, zażądał, by Mu dano co jeść, chcąc im pokazać, że nie jest duchem, tylko żywą osobą. Światłość wychodziła z ust Jego, gdy mówił. Wszyscy pogrążeni byli jakby w zachwyceniu.

Gdy Jezus zażądał jeść, poszedł Piotr do osobnego kącika, przylegającego do izdebki, w której stał Najśw. Sakrament, a oddzielonego od reszty sali parawanem czy też kobiercem z tej samej materii, co i pokrycie całej ściany; dlatego też na pierwszy rzut oka nie od razu można było do strzec ten schowek.

Tu wsuwano zwykle stół, wysoki na stopę, który w czasie posiłku stawiano na środku sali. I teraz także schowany był tam stół, a na nim stał owalny, głęboki talerz z pozostałym kawałkiem ryby i troszkę miodu, przykryty białą chustą. To przyniósł Piotr Jezusowi, a Pan podziękowawszy Mu, pobłogosławił posiłek, jadł sam i kilku obecnym, ale nie wszystkim, udzielił także po kawałku; poczęstował również Matkę Swą Najśw. i inne niewiasty, stojące w drzwiach przedsionka.

Następnie rozpoczął Jezus naukę i udzielał Swej władzy i mocy. Obecni zebrali się koło Niego jak przedtem w potrójne koło, najbliżej Apostołowie, z wyjątkiem Tomasza. Z podziwem zauważyłam, że niektóre Jego słowa, niektóre nauki, odczuwali i pojmowali sami tylko Apostołowie; nie mówię: słyszeli, bo nie widziałam, by Jezus choć poruszał wargami. Jaśniał tylko blaskiem, światło wychodziło na nich z Jego rąk, nóg, boku i ust, jakby tchnął na nich ducha Swego; światło to wpływało w ich wnętrza, a oni pojmowali i rozumieli (ale powtarzam, że nie było to mówienie ustami i słuchanie uszami), co Jezus chciał im dać pojąć; pojmowali jasno, że Jezus daje im władzę odpuszczenia grzechów, chrzczenia, uzdrawiania i wkładania rąk, że mogą pić truciznę bez szkody dla siebie. Nie wiem, jakim to sposobem się odbywało, ale czułam, że Jezus nie mówił im tego słowami, lecz wlewał w nich niejako istotnie, jakby przez jakieś promieniowanie w nich Swych myśli i mocy.

Nie wiem, czy oni także odczuwali to tak tylko wewnętrznie, czy zdawało im się, że słyszą uszami w sposób naturalny, ale tego byłam pewna, że tylko Apostołowie, stojący w środku odczuwali to i przyjmowali niejako w siebie. Była to więc jakby mowa wewnętrzna, duchowa, różna zupełnie od cichego mówienia, lub szeptania.

W nauce swej objaśniał im Jezus różne miejsca Pisma świętego, odnoszące się do Niego i Najśw. Sakramentu, zarządził także, że po każdym nabożeństwie szabatowym ma się odbywać adoracja Najśw. Sakramentu. Mówił przy tym o świętości Arki przymierza, o czci należnej kościołom i relikwiom świętych przodków, by zjednać sobie ich wstawiennictwo; wspominał dalej, jako Abraham ustawił przy swojej ofierze kości Adama, które miał w swym posiadaniu.

Zapomniałam osobliwy, dziwny bardzo szczegół z ofiary Melchizedeka, którą teraz także widziałam. Dalej mówił Jezus, że barwna, purpurowa suknia, którą Jakób dał Józefowi, była przeobrażeniem Jego krwawego potu na górze Kalwarii. Widziałam przy tym tę szatę; robiona była z białej materii, w szerokie czerwone pasy, na piersi zwieszały się trzy czarne sznury poprzeczne, w środku widniał żółty haft. Suknia szeroka była górą, by można było schować co za pazuchę, pod piersią przepasana paskiem. Dołem była wąska i długa, rozcięta po bokach, by wygodnie było chodzić. Z tyłu dłuższa była, niż z przodu, a na piersiach, aż do pasa otwarta. Zwykła suknia Józefa sięgała mu tylko do kolan.

Dalej mówił Jezus, jako kości Adama, złożone później przy arce, były przedtem w posiadaniu Jakóba, a ten dał je Józefowi wraz z ową barwną suknią. Widziałam, jak to się odbywało. Józef nawet nie wiedział, co mu ojciec daje; nosił te relikwie przewieszone na piersiach w woreczku, złożonym z dwóch sakiewek skórzanych, u góry zaokrąglonym. Jakób, miłując go bardzo, oddał mu te relikwie jako talizman, jako skarb najdroższy, wiedząc dobrze, że bracia Józefa nie lubią.

Gdy zawistni bracia zaprzedali Józefa w niewolę, ściągnęli z niego tylko barwną suknię i tunikę, ale Józef miał jeszcze na sobie przepaskę i na piersiach rodzaj szkaplerza, pod którym zawieszony był woreczek z relikwią; tak więc pozostały relikwie przy nim. Gdy Jakób przybył później do Egiptu, przede wszystkim zapytał Józefa o ten skarb, wyjawiając mu, że są to kości Adama. W grobie pod Kalwarią także kości widziałam Adama ; są one białe jak śnieg i bardzo twarde. Kości Józefa przechowywano później także jako relikwie przy arce.

Potem mówił Jezus o tajemnicy Arki przymierza, jako ta tajemnica stała się teraz krwią Jego i ciałem, które im w Sakramencie zostawił po wieczne czasy. Przypominał dalej Swoje cierpienia i objaśniał kilka nieznanych im dotąd osobliwych szczegółów o Dawidzie. Wreszcie polecił im udać się na kilka dni w okolicę Sychar i tam głosić Jego zmartwychwstanie; potem zniknął im z oczu. Uczniowie, upojeni radością, rozbiegli się po całym domu, pootwierawszy drzwi; chodzili to tu, to tam, szczęśliwi, że widzieli Pana. Wreszcie zebrali się znowu wspólnie pod lampą i odśpiewali psalmy dziękczynne i pochwalne.

Niestrudzony kapłan i obrońca tradycyjnej liturgii – podziękujmy kard. Robertowi Sarahowi za jego posługę!

Dziękujemy Eminencjo!

Szanowni Państwo

Nie ma tygodnia, byśmy nie słyszeli słów krytyki pod adresem duchowieństwa.

Zazwyczaj są to niezwykle podłe insynuacje, mające wyłącznie dyskredytować księży w oczach wiernych i obniżać autorytet Kościoła. Czasami jednak sami kapłani nie zachowują się, jak trzeba…

 • Odmawianie udzielania Komunii Świętej do ust w obawie przed koronawirusem;
 • Głoszenie rewolucyjnych postulatów m.in. o kapłaństwie kobiet;
 • Zgoda na przystępowanie do Komunii Świętej osób rozwiedzionych, żyjących w konkubinatach, to tylko niektóre przykłady karygodnych postaw księży w różnych krajach.

Na całe szczęście są osoby duchowne, które zawsze świecą przykładem i są dla wiernych godnym wzorem do naśladowania. Taką osobą jest bez wątpienia kardynał Robert Sarah.

Kardynał Sarah jako Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zawsze z najwyższą uwagą dbał o godność świętej liturgii katolickiej. Otwarcie mówił o działaniu diabła we współczesnym świecie, wskazywał na konieczność zachowania nierozerwalności małżeństwa i podkreślał wagę społecznego nauczania Kościoła.

Za swoją postawę niejednokrotnie był atakowany i stawał się ofiarą upokorzeń, ale to nie wpłynęło na jego niezłomną wierność nauce Kościoła. Kardynał Robert Sarah przez lata posługi dawał wspaniały przykład duchownym i świeckim.

20 lutego papież Franciszek przyjął rezygnację gwinejskiego kardynała z posługi Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W zeszłym roku z racji ukończenia 75 lat, kardynał złożył rezygnację, jednak w związku z pandemią, papież przedłużył okres jego posługi. Teraz dobiegła ona końca.

Chcąc podziękować kardynałowi Sarahowi za lata wspaniałej posługi, przygotowaliśmy wyjątkową księgę dziękczynną. Jeśli do tej pory nie ma Państwa w gronie osób, które złożyły swój podpis, bardzo proszę skorzystać z poniższego linka.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że przeprowadzanie tego typu akcji jest możliwe wyłącznie dzięki wsparciu ze strony naszych Darczyńców. To dzięki nim możemy docierać z naszymi kampaniami do tysięcy osób i jednoczyć się w każdej słusznej sprawie.

Jeśli więc macie taką możliwość, bardzo proszę o wsparcie naszych działań swoim dobrowolnym datkiem, dzięki czemu będziemy mogli przeprowadzać kolejne wartościowe inicjatywy i promować tradycyjną pobożność.

Wesprzyj nas:

WSPIERAM

 

Na koniec gorąco zachęcam Was do modlitwy w intencji kard. Roberta Saraha i wszystkich osób duchownych, które w tych trudnych czasach ataków na Kościół bardzo potrzebują naszego wsparcia.

Z pozdrowieniami,

Arkadiusz Stelmach
Wiceprezes Stowarzyszenia
Ks. Piotra Skargi

Święto Miłosierdzia Bożego – JUŻ W TĄ NIEDZIELĘ

Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar
(Dzienniczek, nr 699)

 

Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Jest to łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win.
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.

PAN JEZUS ŻĄDA USTANOWIENIA ŚWIĘTA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)

AKT ODDANIA SIĘ MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu

 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Święto Miłosierdzia ma najwyższą rangę pomiędzy wszystkimi formami kultu Miłosierdzia Bożego ze względu na wielkość obietnic i miejsce w liturgii Kościoła. Po raz pierwszy Pan Jezus mówił o pragnieniu ustanowienia tego święta w Płocku, gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę – mówił w lutym 1931 roku do Siostry Faustyny – aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49). W następnych latach Pan Jezus powracał do tej sprawy w kilkunastu objawieniach, w których  nie tylko  określił miejsce  tego  święta w kalendarzu liturgicznym, ale także podał przyczynę jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz łaski do niego przywiązane.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy – na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w bezpośrednim sąsiedztwie  liturgii  męki  i  zmartwychwstania  Chrystusa  podkreśla  źródło i motyw przeżywanych tajemnic wiary. Jest nim, oczywiście, miłosierdzie Boga. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w „Dzienniczku” napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).

Jakie racje przemawiają za ustanowieniem nowego święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła? Podaje je Pan Jezus, mówiąc: Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965). Ostatnią deską  ratunku  jest  ucieczka  do  Miłosierdzia  Bożego.  By jednak z niej skorzystać, trzeba wiedzieć, że ona jest, trzeba poznać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia i zwrócić się do Niego z ufnością, a temu poznaniu sprzyja ustanowienie osobnego święta, bo ono zwraca szczególną uwagę na ten przymiot Boga

Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem wielkiej czci Boga  w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale także dniem ogromnej łaski, ponieważ Pan Jezus związał z nim wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego odpuszczenia win i kar: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699). Ta łaska – wyjaśnia ks. prof. I. Różycki – jest czymś znacznie większym niż odpust zupełny. Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał  odpuszczenie  win i kar  z Komunią świętą  przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Jest oczywiste, że Komunia święta przyjęta w święto Miłosierdzia musi być nie tylko godna, ale także spełniać podstawowe wymagania nabożeństwa do Miłosierdzia, by dawała całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu Miłosierdzia Bożego.

Pan Jezus powiedział,  że w tym  dniu otwarte są  wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699). W tym dniu wszyscy ludzie, nawet ci, którzy wcześniej nie mieli nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i dopiero się nawracają, mogą uczestniczyć we wszystkich łaskach, jakie Pan Jezus na to święto przygotował. Jego obietnice dotyczą nie tylko łask nadprzyrodzonych, ale i doczesnych dobrodziejstw, których zakres nie został ograniczony. Ludzie ufający mogą prosić o wszystko dla siebie i innych, byleby przedmiot modlitwy zgodny był z wolą Bożą, czyli dobry dla człowieka w perspektywie wieczności. Łaski potrzebne do zbawienia są zawsze zgodne z wolą Bożą, bo Bóg niczego tak nie pragnie, jak zbawienia dusz, za które Jezus oddał swoje życie. Tak więc w święto Miłosierdzia wszystkie łaski i dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich ludzi i wspólnot, byleby o nie prosili z ufnością.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych
, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, ufamy Tobie!
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie!

PANIE JEZU, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
PANIE JEZU, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
PANIE JEZU, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.

Módlmy się:
Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

Pełna analiza teologiczna w pracy:

ks. Ignacy Różyczki: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego,
Kraków 2008, s. 99-104.
Źródło: Faustyna.pl

Święto Miłosierdzia | Miłosierdzie – św. Faustyna – Dzienniczek – Koronk…

 

Święto Miłosierdzia Bożego – zupełne odpuszczenie win i kar (23.04.2017)

 

 

Święto Bożego Miłosierdzia – święto zupełnego odpuszczenia win i kar, ponieważ tego dnia „otwarte są wszystkie upusty Boże…”

Bóg w swoich planach przygotował mi dziś podwójną niespodziankę:
W ostatnim dniu Nowenny do Bożego Miłosierdzia dane mi było spotkać się z naszą Czytelniczką Małgorzatą w jej parafii pw. Miłosierdzia Bożego w naszych polskich górach
Najpierw Msza święta

2

Potem wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nowenna do Bożego miłosierdzia (dzień 9-ty, polecaliśmy Miłosiernemu Jezusowi – jak wszyscy tego dnia –  dusze oziębłe, o których nasz Zbawiciel powiedział do św. Faustyny:
Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem – Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do Miłosierdzia Mojego

000

Po odmówieniu modlitw Nowenny do Bożego miłosierdzia adorowaliśmy Pana Jezusa w pieśniach eucharystycznych, modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, odmawianą wraz z innymi modlitwami za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII na klęczkach przed Najświętszym Sakramentem.

5Małgosia poznała nas po zdjęciach, zwłaszcza  mojej Ani
Napisała maila, że na wczorajszych zdjęciach poznała, że przebywamy na terenie jej parafii (Ania klęczy odwrócona tyłem do nas a przodem do Jezusa dźwigającego krzyż) a dziś mała modliła się dość głośno, że trudno nie zwrócić uwagi na dziecko, które powtarza wszystkie modlitwy wraz z dorosłymi podczas Mszy św. czy nawet podczas odmawiania Litanii do bł. Jana Pawła II łącznie z zakończeniem oraz bardzo głośno śpiewa pieśni eucharystyczne (tak lubi a ja jej nie zamierzam uciszać, to że zna więcej modlitw niż niejeden dorosły, to tylko chwała Panu; dziecko kocha Boga i codziennie chodzi ze mną na msze św. do koscioła, często ma na 8-45 do szkoły, więc na 8-00 msza św. i potem szkoła..

Dziś przeżyłyśmy piękne spotkanie – nieostatnie  w tych dniach. Wspólnie uczestniczyłyśmy we mszy świętej, potem w Adoracji Najświętszego Sakramentu a jutro w Godzinie Miłosierdzia zostanie odprawiona msza święta odpustowa – zaniosę a raczej zaniesiemy na ołtarz wszystkie wasze intencje.

Słów kilka  o Święcie Miłosierdzia Bożego:

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to – jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od odpustu zupełnego.
Ten polega bowiem tylko na darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win. Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa niż łaski 6–ciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego. W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł ją do rzędu „drugiego chrztu”.

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego (Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.

Pomagamy prześladowanym Polakom na Białorusi!
Stop Lockdownowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz de Maria, 06/04/2021 
Orędzie Archanioła Michała
Nie pozwólcie, by was opieczętowali mikrochipem, zostanie [on] narzucony człowiekowi”
Obrazek zablokowany z powodów bezpieczeństwa

„Ludu Boży:
Błogosławię was moją wiernością Trójcy Przenajświętszej. Dzieci Najwyższego: Przychodzę wezwać was do nawrócenia. Nawrócenie jest osobiste… Decyzja jest osobista… Wola porzucenia czynów przeciwnych dobru duszy jest osobista… Postawa i dyspozycja są osobiste… Siła woli, by ukrócić negatywne myśli, lenistwo, zmęczenie, rutynę, tak jak [i wola] posłuszeństwa, jest osobista… Jednocześnie wewnątrz osobistych decyzji znajduje się pragnienie chodzenia z pewnością w Wierze , zmieniając w okazję, by ofiarowywać codzienne ciernie z miłością i przemieniać je w możliwość zmniejszenia osobistych win(pokutę) i przybliżenia się do spotkania z naszym Panem i Królem Jezusem Chrystusem. Patrzenie nie na siebie, lecz na dobro bliźniego wiedzie was z większą prędkością na drogę nawrócenia: kochanie tego, kto was nie kocha, was nie rozumie, jest osobistym dobrem. Nie zostaliście wezwani do przeżywania Wiary w sposób odizolowany, ale do dzielenia się nią z braćmi, jako świadkowie Bożej Miłości, świadkowie braterstwa, dla szukania wspólnego dobra, jako ci, którzy, pod osłoną Naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, zanoszą [swoją] osobistą Wiarę wspólnocie i czynią drogę [swoich] braci łatwiejszą do zniesienia, zarazem przekazując to pragnienie, aby wszyscy zdołali osiągnąć nawrócenie.
W tym momencie należy szukać nawrócenia z większą siłą . Jest ono konieczne, jak woda lub pokarm dla ciała fizycznego, tak samo [konieczne] jest nawrócenie dla organizmu duchowego. (Dz 3,19)
Jest niezbędne, abyście, jako ludzie, analizowali z powagą, zgłębiali i uświadamiali sobie aktualną prawdę, którą przed wami zakrywają, i rzeczywistość, w której się poruszacie, abyście, będąc obiektywnymi [obserwatorami], przygotowali się na ataki zła. Zostaliście już ostrzeżeni przed tym, co ma nadejść, a nawet tak nie reagujecie z pilnością [godną] tej chwili. W
Wielkie mocarstwa stają się uczestnikami konfrontacji, która zakończy się trzecią wojną światową (1), dlatego pokój osobisty jest tak potrzebny, abyście mogli coś zmienić, będąc stworzeniami, które są nosicielami Boskiej Miłości. Obszary przybrzeżne ucierpią z powodu podnoszenia się wody na lądzie. Ziemia się zatrzęsie. Całe stworzenie rozpoznaje wypełnienie się tego, co zostało przepowiedziane, a co dzieci Boże odrzuciły.
Ludu Boży, trzymajcie się wewnątrz maszerującej kolumny, tworząc ten silny mur, nieprzenikalny, powierzony [lub: ufając] Przenajświętszej Trójcy i Matczynej Opiece [Maryi]. Zło nie czeka, [a] Lud Boży jest niezmordowany w szukaniu wymówek, by nie wypełnić tego, o co prosi was Niebo. Popatrzcie obiektywnie na obecną rzeczywistość. Do kiedy człowiek będzie trwać w podporządkowaniu się?
Módlcie się, módlcie się za Argentynę, ludzie są w niebezpieczeństwie.
Módlcie się, módlcie się za Brazylię, ona bardzo cierpi.
Módlcie się, módlcie się za Stany Zjednoczone, Włochy i Rosję, one bardzo ciepią.
Jako Lud Boży trwajcie w prawdziwym Magisterium Kościoła Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę na reakcję przyrody na całej Ziemi.
Zamęt narasta; wy zachowujcie mocną Wiarę, stale ją umacniajcie, nie bądźcie bierni, nie pozwólcie [sobie] być zdezorientowanymi, jak jest zdezorientowana reszta ludzkości. Uważajcie na siebie nieustannie.
Nie pozwólcie, by was opieczętowali mikrochipem, zostanie [on] narzucony człowiekowi. Miejcie świadomość, że musicie być silni i mocni w Wierze, by [móc] odmówić sobie zakupienia tego, czego potrzebujecie, i ocalić duszę. Bądźcie ludźmi dobra.
Błogosławię was: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Św. Michał Archanioł
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. (x3)
Komentarz Luz de Maria.
„Bracia i siostry: W tym Wezwaniu św. Michała Archanioła wyczuwamy pośpiech, abyśmy byli ludźmi nawrócenia; jest to Orędzie o wielkiej głębi. Czujemy to, jak pilne jest osobiste opanowanie [i] wewnętrzna przemiana, abyśmy nie upadli. Bądźmy osobami potrzebującymi opieki naszej Najświętszej Matki, wzrastajmy w Wierze i zanośmy ją braciom. Św. Michał mówi nam, że człowiek robi sobie wymówki; nie bądźmy takimi osobami, ale bądźmy zdecydowani, przekonani i nawróceni. Bądźmy ekspertami w miłości do naszych bliźnich i przygotowujmy [się z dalekowzrocznością i roztropnością] naszymi czynami na to, co się dzieje na świecie. Amen.”

Globalny identyfikator cyfrowy nadchodzi
Lucyferyczni ludzie pracują już od lat nad zniszczeniem Planety Ziemi. Dlaczego im zależy na Jej zniszczeniu i na maltretowaniu jej mieszkańców? Pan Bóg stworzył taki piękny świat pełen pięknej przyrody i obdarzył Ziemię wszystkimi produktami potrzebnymi do życia człowieka a ci lucyferyczni ludzie to wszystko zniszczą, a wiemy jaki okrutny widok pozostawiają wojny. Dlatego zawsze mówię, że wszystkiemu ZŁU na Ziemi winni są hierarchowie rządzący Religią Katolicką, bo Pan Bóg przychodzi do nich z poradami a oni mówią Bogu Stworzycielowi Świata – ODEJDŹ. Bóg podaje warunki POKOJU na Ziemi, aby Jego Syna Jezusa Chrystusa uznać oficjalnie KRÓLEM KAŻDEGO NARODU począwszy od najbardziej Bogu oddanego Kraju – POLSKI, a oni mówią – „nie będziemy Ci służyć” – jak Żydzi zawsze mówią do Zbawiciela i wybierają wojny i nieszczęścia i ciągle jest źle.

 

    Globalny identyfikator cyfrowy nadchodzi

Tożsamość cyfrowa każdego obywatela na świecie została uznana przez Bank Światowy i Światowe Forum Ekonomiczne za ważny element realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Prawo do tożsamości prawnej jest częścią Globalnego Celu nr.16 (Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje). Próbą osiągnięcia tego celu jest sojusz ID2020. Partnerstwo publiczno-prywatne między agencjami ONZ, Światowym Forum Ekonomicznym, fundacjami i korporacjami Big Tech. Ich wielki cel budzi jednak pewne obawy dotyczące utraty prywatności, masowego nadzoru i kontroli populacji, to wszystko może mieć poważne konsekwencje dla wolności człowieka.

ID2020 została założona w Nowym Jorku 2014 przez John Edge, ekspert w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, który chce rozwiązać cele zrównoważonego rozwoju przy pomocy technologii blockchain i sztucznej inteligencji.

Organizacja wspierana przez kancelarię prawną Kaye Scholer, konglomerat technologiczny Red Rose Corporation i bank handlowy Broadhaven, w wrześniu 2015 roku odbyło się ich pierwsze spotkanie. Ich zadeklarowaną misją było zapewnienie wszystkim tożsamości cyfrowej poprzez „wykorzystanie modeli start-up”, a ostatecznie stworzenie systemu obejmującego cały świat, w tym 1 miliard ludzi, którzy obecnie nie mają właściwej identyfikacja.

Pierwsze spotkanie zbiegło się w czasie z przyjęciem agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, było związane z globalnym celem nr.16 z jego podrzędnym celem nr.9: „do 2030 roku zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń”.

W następnym roku, na dorocznym szczycie 2017 w Izbie ECOSOC Organizacji Narodów Zjednoczonych, ID2020 przyjęła „platformę zmian” i rozpoczęła sojusz ID2020, finansowany przez głównego darczyńcę Fundacja Rockefellera oraz firma konsultingowa ds. technologii cyfrowej Accenture. Inni partnerzy założyciele byli GAVI – The Vaccine AllianceMicrosoft   IDEO.org (firma projektowa i konsultingowa z partnerami takimi jak The Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation oraz The Bezos Family Foundation). Włączono jako uczestników koncerny: IntelIBMVerizon, SamsungNECSAP. Sojusz miał bardzo ścisły związek między dużymi firmami technologicznymi, fundacjami oraz szczepionkami i interesami zdrowotnymi.

Sojusz zaczął opracowywać plan testowania nowych rozwiązań identyfikacyjnych i współpracować z rządami i agencjami w celu ich wdrożenia:

„BiChip jest pierwszym i jedynym odczytywalnym na odległość mikroczipem ludzkim z łącznością internetową. Bichip ma unikalny identyfikator do ogólnej identyfikacji i może przechowywać twoje dane medyczne, prawo jazdy i paszport. Może być również stosowany jako alternatywny system płatności zintegrowany z portfelami kryptowalut.” (Bichip.com)

„BiChip jest pierwszym i jedynym odczytywalnym na odległość mikroczipem ludzkim z łącznością internetową. Bichip ma unikalny identyfikator do ogólnej identyfikacji i może przechowywać twoje dane medyczne, prawo jazdy i paszport. Może być również stosowany jako alternatywny system płatności zintegrowany z portfelami kryptowalut.” (Bichip.com)

Te technologie inwazyjne nie są jednak jeszcze częścią projektu ID2020 i są wykonywane raczej na zasadzie dobrowolności i dla „wygody” oraz ciekawości przez pierwszych adaptatorów i entuzjastów technologii. Ruch biohackerów organizowany jest od 2014 roku, konferencje i ich inicjatywa Chipster organizuje spotkania, na których ludzie są „modernizowani”. Na razie są tylko małą grupą marginalną w postępowych krajach nordyckich. Ale za kilka lat może się to zmienić. Wszystko, czego potrzeba, aby sparafrazować Klub Rzymski, to kryzys, który pasuje do celu.

„COVID-19 odzwierciedla szerszy trend: nadchodzą kolejne kryzysy planetarne. Jeśli będziemy przeszukiwać każdy nowy kryzys, zachowując ten sam model gospodarczy, który nas tu doprowadził, przyszłe kryzysy ostatecznie przekroczą zdolność rządów, instytucji finansowych i menedżerów ds. Kryzysów korporacyjnych do reagowania. Rzeczywiście, „kryzys Covid19” już to zrobił.” (Klub Rzymski, 2020)

Dążenie do identyfikacji cyfrowej może w gruncie rzeczy fundamentalnie zmienić nasze miejsce w społeczeństwie, przy czym rasa ludzka jest mniej lub bardziej zmuszona do migracji z królestwa fizycznego do cyfrowego. Jeśli jako osoba fizyczna nie zaakceptujesz dokumentu tożsamości, ryzykujesz odmowę dostępu do podstawowych usług i godnego życia.

Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 to w końcu technokratyczny plan osiągnięcia dominacji nad światem – nowy system gospodarczy z cyfrowym systemem nadzoru, który ma poważne konsekwencje dla wolności i przyszłości człowieka. Zasadniczo jest to dyktatura naukowa, która wymaga, aby wszystkie rzeczy były cyfrowo połączone z funkcją. Kryzys Covid19 w 2020 r. był wydarzeniem wyzwalającym na niespotykaną dotąd skalę w historii ludzkości, a Sojusz ID2020 i Światowe Forum Gospodarcze nie zmarnowały czasu na wykorzystanie go do realizacji swoich planów.

Naprawdę musimy zadać sobie pytanie, czy to jest przyszłość jakiej pragniemy? Jeśli nie, czas na działanie i powiedzieć NIE temu rozwojowi już dziś.

czytaj więcej: https://wolna-polska.pl/wiadomosci/globalny-identyfikator-cyfrowy-nadchodzi-2021-04

JAK BARDZO JUŻ PANUJE LUCYFER NA ZIEMI, ŻE WYSZUKUJE RÓŻNYCH SPOSOBÓW NA JEJ ZNISZCZENIE.

“Szczepionki na COVID-19 są bronią masowej zagłady i mogą zmieść ludzkość z powierzchni ziemi”

„Czy pamiętacie państwo ten filmik, w którym Bill i Melinda Gates siedzą sobie i suszą zęby rozprawiając o tym, jak to następna pandemia sprawi, że ludzie się ockną?

No cóż, sądzę, że wiem, co się wydarzy. Wiemy, że złowroga elita, promotorzy Agendy 21 i Wielkiego Resetu, od początku zamierzali zgładzić 90% – 95% światowej populacji.
Niestety, obawiam się, że jest prawdopodobnie zbyt późno, by uratować wielu z tych, którzy otrzymali szczepionkę. Miliony zostały skazane na zagładę i obawiam się, że wielu umrze po kolejnym kontakcie z koronawirusem. Ale coś poszło bardzo źle z planami elit.
W rezultacie wydaje się, że ci z nas, którzy się nie zaszczepili, również znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie.
Powinniśmy utrzymywać nasz system odpornościowy w doskonałym stanie poprzez rozsądne odżywianie i przyjmowanie suplementów witaminy D. I być może, w pewnym momencie, będziemy musieli trzymać się z dala od tych, którzy przyjęli szczepionkę. Obawiam się, że są oni teraz bardzo realnym zagrożeniem dla przetrwania ludzkości.
Już od bardzo dawna ostrzegam przed niebezpieczeństwami szczepionek na COVID-19. Wiem, że w istocie nie powinno się tych preparatów nazywać szczepionkami (by to umożliwić, zmieniono oficjalną definicję szczepionek), ale jeśli określam je “terapią genową”, to ci, do których próbujemy dotrzeć, i którym powiedziano, że są to szczepionki, po prostu nie zorientują się o co mi chodzi.

Prawie dokładnie rok temu ostrzegałem, że jednym z powodów wyolbrzymiania ryzyka związanego z koronawirusem jest ustanowienie obowiązkowego programu szczepień.
Fałszywa pandemia COVID-19 została wykreowana po części dlatego, żeby znaleźć pretekst dla szczepionek – a nie po to, by szczepionka powstała jako rozwiązanie rzekomego zagrożenia stwarzanego przez COVID-19.
Od miesięcy ostrzegam, że eksperymentalne szczepionki są niebezpieczne i wywołują wiele potencjalnie śmiertelnych skutków ubocznych. Mylą się celebryci i wielu lekarzy dodających otuchy. Słusznie wskazywałem, że szczepionki mogą zabić więcej ludzi niż COVID-19.”
więcej: https://gloria.tv/share/NQy8xaB1M6WA21VpQ1CRcowmu

Nawrócenia naukowców badających Całun Turyński 
Dowody zmartwychwstania ks. Mieczysław Piotrowski
https://www.youtube.com/watch?v=i9Mix39HMl4

Otwórzcie Link, a na dole tego tekstu jest super film i warto go obejrzeć.

ONZ – TEŻ MORDERCY !!!

MORDERCY ludzkości – lucyferyczni globaliści nie potrzebują wydawać kasy na broń – czołgi i naboje a wymyślili RESET i ludzie sami się pozabijają. Jeśli nie zechcą się sami zabić ze względu na wiarę chrześcijańską, to mordercy wymyślili wirusy i szczepionki

za które ludzie sami zapłacą mordercom. Lucyferyczni ludzie wiedzą jak zniszczyć ludzkość poprzez posłuszeństwo mordercom na zasadzie zastraszania.

alleluja-jezus-zyje – Fara Puck

Panie Jezu, czy można mówić publicznie w mediach i na YouTubie oraz pisać na Twojej Stronie o błędach popełnianych publicznie przez Twoich Pasterzy z Episkopatu?

                           

                                            PAN JEZUS

  „Ja zawsze mówiłem publicznie o grzechach faryzeuszy żydowskich, lecz niestety tamtym ludziom i obecnym faryzeuszom także grzesznikom popełniających mnóstwo grzechów o różnym znaczeniu, lecz ich pycha nie pozwala im się do tego przyznać. Jednak to Ja Jestem Bogiem, Zbawicielem i Sędzią każdego człowieka i to Ja decyduję, czy popełniony jest grzech, czy nie. Nikt Mnie nie pyta, a innym Moim wybranym i wiernym katolikom nie pozwalają pytać, mówić ani pisać publicznie. Ja cały czas mówię publicznie o ich grzechach, lecz oni są zawzięci i zadufani w swoich kłamstwach. Dopiero w momencie, gdy stoją przede Mną Sędzią Sprawiedliwym rozumieją lecz jest za późno na naprawienie swoich błędów i spadają do piekła.

    Biskupi zarządzają przeciw Bogu, przeciw Prawdzie i przeciw wam, a potem na podstawie ich Zarządzeń wy grzeszycie, np.:

– Akceptują aborcję i handel dziećmi przez Rząd w Polsce.

– Wyrażają zgodę na zamykanie Kościołów przez Rząd i dlatego są obarczeni  grzechami ludzi, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii, modlić się i        przepraszać za grzechy swoje i innych.

 Wymyślają różne Zarządzenia wygodne dla ludzi

– Pozwalają na lekceważenie i nie uczestniczenie w Mszy Świętej w niedzielę a zaliczają sobotnią jako niedzielną.

– Pozwalają ludziom na Rozwody Kościelne i na następne Śluby Kościelne, co jest przestępstwem, bo pozwalają ludziom okrutnie grzeszyć.

– Akceptują trucizny dla ludzi w postaci „maseczek” na twarzy.

– Pozwalają Rządowi w Polsce na złe postępowanie przeciw polskiej ludności.

– Usuwają kapłanów z Kościoła Mojego za tłumaczenie „Przykazań Bożych”.

– Pozwalają na uwielbianie zwierzęcia – baranka i to jest dla nich wygodne, bo baran nie może mieć korony królewskiej, gdyż mu rogi przeszkadzają.

– Pozwalają na wieszanie Mnie na Krzyżu czyściutkiego, umytego a każdy  człowiek wie, że na Moim Ciele nie było żadnego miejsca bez Ran i bez Krwi.

  Dlatego Ja pozwalam mówić publicznie o przekrętach na duszy i na ciele.

 A dlaczego ludzie odchodzą od Kościoła Mojego?

A no dlatego, że ci biskupi rządzący Moim Kościołem sami przeszkadzają ludziom w kultywowaniu wiary katolickiej przez nich obojętnej i lekceważącej Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz Maryję uznaną waszą Królową. Proszę wszystkich Moich kapłanów, Bożych kapłanów – „grzmijcie” w Internecie o „czasach ostatecznych” i o przygotowaniu się do nich, bo gorzej będzie, gdy Ja będę grzmiał, ale będzie już za późno na powrót do normalności. Wasz Bóg Jezus Chrystus Sędzia Sprawiedliwy, ale i Przyjaciel Gorliwy”.

 Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na Adoracji w Kościele – 6.04.21 r

 
SMUTNE, ŻE HIERARCHOWIE NIE CHCĄ WIDZIEĆ BŁĘDÓW LUDZI, KTÓRE HAŃBIĄ BOGA
Obraz Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach namalowany w Polsce jest zhańbiony w pasie wężem a łeb wystaje spod lewej ręki Pana Jezusa a powinien być w pasie sznurek. Modlitwy są zmieniane przecież na rozkaz hierarchów, np. Modlitwa do Św. Michała Archanioła i wiele innych. Hierarchowie nie chcą widzieć Pana Jezusa w koronie królewskiej, a przecież dziecko Jezus ma koronę królewską na każdym zdjęciu – obłuda ! Rząd i Episkopat oddali Polskę w Toruniu 6.03.2019 r. lucyferowi – nikt nie zaprzeczał a Zakon Redemptorystów zaakceptował.
          Dlaczego przebaczenie innym jest warunkiem uzyskania przebaczenia od Boga?

                                          Modlitwa o przebaczenie

Panie Jezu, staję przed Tobą, by prosić Cię o przebaczenie. Chcę złożyć u Twych stóp

wszystko to, co mnie od Ciebie oddala, co uniemożliwia mi życie pełnią życia i zakłóca jedność pomiędzy nami. Pomóż mi Panie, by zniknęły przeszkody oddzielające mnie od Ciebie. Obdarz mnie swoim przebaczeniem, które płynie z Twojej ofiary na Krzyżu. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się umrzeć za mnie, biorąc na siebie mój grzech. Spraw bym nigdy nie oddalił się od Ciebie i zawsze stał u Twego boku. Ulecz mnie z wszelkich ran, które sam sobie zadałem przez trwanie w grzechu. Przyjmuję siebie samego takim, jakim jestem, z moimi ograniczeniami, ale także z wszystkimi dobrymi wartościami, którymi mnie obdarzyłeś. Akceptuję siebie i kocham to, kim jestem, ponieważ Ty sam pokochałeś mnie miłością osobistą i nie czekającą na wzajemność. Ty mnie pierwszy pokochałeś i nic, poza moją własną

niewiernością, nie zdoła mnie odłączyć od Twojej miłości.

W Twoje Imię, Panie Jezu, przez moc Ducha Świętego i dla chwały Boga, Twego Ojca i naszego Ojca: z całą moją wiarą i szczerością, proszę Cię, byś przyszedł mi z pomocą i dał mi łaskę przebaczania innym. Sam z siebie nie jestem w stanie przebaczać i odpowiadać na Twoje wezwanie do pojednania. Dlatego liczę na pomoc Twej Miłości i na moc Twojej Krwi, która daje nam przystęp do Bożego Miłosierdzia. Panie, przebaczam wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób mnie zraniły, w sposób świadomy i nieświadomy. W sposób szczególny wybaczam wszelkie wyrządzone mi zło tym, którzy stają mi teraz przed oczyma, którzy najbardziej zawinili wobec mnie. Wybaczam im ich winę, bez stawiania warunków i już

na zawsze. Panie Jezu, który jesteś Miłosierdziem, Tobie ufam. Napełnij mnie proszę, Twoim pokojem i Twoją radością, obdarz nimi także tych, którym przebaczam. Dziękuję Ci za to, co Twoja Miłość dokonuje we mnie dzisiaj i za to, czego dokona we mnie jeszcze jutro, a także dziękuję za wszystko, co sprawisz w życiu każdej z tych osób, którym dziś przebaczam.

Panie, wciąż jest we mnie wiele goryczy, pozostałej po moich zranieniach. Chcę ją przelać do Twego Serca, by już mnie nie zabijała. Wiem, że Ty kochasz tak samo jak mnie również te osoby, które wyrządziły mi krzywdę, za nas wszystkich oddałeś swoje życie. Uczyń mi tę łaskę Panie, bym nie porównywał się z tymi osobami, nie sądził ich i nie uważał się za lepszego od nich. Niech kieruje mną pokora i łagodność. Daj mi Cię wychwalać we wszystkim, wiedząc że potrafisz wyciągnąć dobro z tego zła. Daj mi siłę, bym potrafił akceptować utratę mojej reputacji, dobrej opinii i fałszywej pokory. Obdarz mnie odwagą, bym zawsze wykonywał pierwszy krok ku pojednaniu i nie bał się przyjmować zranień i nie bał się przebaczać. Panie, wlej w moje serce Twoją Miłość, bym mógł powiedzieć jak Ty: „Ojcze, wybacz im, bo nie

wiedzą co uczynili”. I wreszcie, Panie, weź moje serce i posługując się nim, Ty sam przebacz. Znasz bowiem moją słabość, ale też wiesz, że postanowiłem przebaczyć, by być posłusznym Twojej prośbie. Proszę Cię byś błogosławił tych, którzy zawinili wobec mnie i byś ich napełnił łaską miłosierdzia, pokoju, radości i miłości. Uwolnij ich od wszelkiego zła i ulecz także ich rany. Amen.

Byliśmy Państwa głosem w ONZ
Szanowni Państwo

w marcu w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie odbyła się 46. sesja Rady Praw Człowieka.

CitizenGO było tam obecne. Byliśmy głosem wartości, które drogie są nam wszystkim, broniąc życia, rodziny i wolności. Staliśmy tam na straży prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

I po raz kolejny broniliśmy go przed ideologiczną ingerencją samej Organizacji Narodów Zjednoczonych!

To było niezwykle ekscytujące słyszeć, jak działacze CitizenGO z całego świata zabierają głos.

Występowaliśmy również w obronie prawa rodziców do edukacji i wychowania swoich dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i wartościami. To prawo jest dziś kwestionowane poprzez narzucanie tzw. „kompleksowej edukacji seksualnej”, która jest niczym innym jak narzędziem do propagowania ideologii gender i agendy politycznej LGTB.

Przypominaliśmy, że prawo rodziców do edukacji i wychowania swoich dzieci jest prawem zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Ponadto, potępiliśmy seksualne wykorzystywanie dzieci przez przemysł pornograficzny, nielegalny, odrażający i bezwzględny biznes, który niestety w okresie pandemii gwałtownie urósł.

Na koniec, wskazaliśmy na poważne naruszenia praw człowieka w Wenezueli, które tłumaczą jej poważny kryzys polityczny i humanitarny. Żądamy, aby osoby odpowiedzialne za sytuację w tym kraju zostały osądzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny.

Jeśli chcą Państwo zobaczyć film, który opowiada o tym wszystkim, proszę kliknąć obrazek poniżej.

 

 

 

 

Udostępnij wideo!
 

 

Nie mają Państwo Facebooka? Prosimy kliknąć tutaj by obejrzeć wideo i podzielić się nim na YouTube
 

To był duży wysiłek, ale myślę, że było warto. Byliśmy w stanie uczestniczyć jako przedstawiciele różnych krajów i sprawić, że Państwa głos i Państwa wartości, nasze wspólne wartości, mocno wybrzmiały.

W obecności tych, którzy próbują narzucić nam swoją aborcyjną ideologię i agendę LGBT, powiedzieliśmy głośno i wyraźnie, że istnieje przebudzony i zorganizowany ruch społeczny, który nie zaakceptuje ideologicznego kolonializmu, narzucania aborcji, bez względu na to, jak zgrabnie będzie ona przebrana w szaty „praw seksualnych i reprodukcyjnych”.

I, co oczywiste, globalna społeczność, która nigdy nie zaakceptuje narzucania indoktrynacji genderowej swoim dzieciom.

To właśnie ta społeczność, gotowa do obrony wartości, w które wierzy, była obecna na posiedzeniu Rady Praw Człowieka.

To właśnie ten ruch społeczny tworzony przez wspólnotę ponad 15 milionów obywateli, Państwa i mnie, występując razem poniósł nasze głosy na forum Rady Praw Człowieka ONZ.

Dziękuję Państwu za umożliwienie nam tego!

 

 

Udostępnij wideo!
 

 

Nie mają Państwo Facebooka? Prosimy kliknąć tutaj by obejrzeć wideo i podzielić się nim na YouTube
 

Jeśli uznali Państwo tę informację za interesującą, bardzo proszę podzielić się nią ze swoją rodziną i przyjaciółmi i dać im znać, że ci z nas, którzy bronią życia i rodziny, nie są sami!

Dziękujemy Państwu bardzo za bycie częścią tej niezwykłej społeczności jaką jest CitizenGO.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Koniecznie obejrzyjcie Państwo wideo z naszych wystąpień w Radzie Praw Człowieka ONZ. Aby je zobaczyć, bardzo proszę kliknąć tutaj.

Dla Rządu w Polsce najważniejsze są stosunki z Izraelem, to wdzimy do kogo należą politycy z Rządu – do Izraela, a w Polce są tylko po to, aby służyć Izraelowi. Oni nie martwią się o polskich żołnierzy i dlatego wysyłają ich na wojny, aby chronić Izrael.

USUNIĘTE  z YouTube …….
z Dwururki 11. „WOLNI LUDZIE” Śr. 7.04.2021 Marcin Osadowski, Wojciech Olszański

GODZINA GETSEMANI Modlitwa Nabożeństwa Krwi Chrystusa

* WAŻNE OREDZIE BOGA OJCA DLA LATYNO – AMERYKAŃSKIEJ WYBRANEJ WIZJONERKI, LORENY * 10 MARCA 2021, https://maryrefugeofsouls.com/, na Internecie 15 marca 2021- w tłum z j. hiszp. na j. ang

* Ja, Bóg Ojciec, chcę dać mojej córce to PILNE Orędzie, zanim Mój Sprawiedliwy Gniew spadnie na świat. *

* Bardzo ważne jest, abyś już był Poṡwiẹcony Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa, ponieważ będzie to Twoje największe schronienie podczas nawałnicy. *

* Deszcz zaczął już padać z wielką intensywnością i wkrótce przekształci się w sztorm. Natura ujawnia się przeciwko człowiekowi. Dlatego jesteṡcie proszeni, abyṡcie już teraz uczynili swoje domy schronieniem, dzięki Moim instrukcjom udzielonym różnym instrumentom (wizjonerom). *

* Aby przetrwać panowanie antychrysta, jesteṡcie proszeni o odmawianie w każdy czwartek „Getsemani” (Modlitwa Nabożeństwa Krwi Chrystusa) i nałożyli na siebie pieczęć. *

* Ja zbadam sumienia każdego z was i według waszego życia duchowego, które prowadziliście do tej pory, zostaniecie osądzeni odpowiednio do waszych grzechów. *

* Inny wirus wkrótce ulegnie mutacji i stanie się pandemią. Przygotujcie się dobrze w kwestii źywnoṡci. Ci, ktȯrzy mogą tworzyć małe, samowystarczalne społeczności, niech je tworzą. Ci, którzy nie mają dokąd pójść, nie martwcie się, po Ostrzeżeniu aniołowie zajmą się zabraniem was do schronienia. Dlatego budujcie swoje domy jako schronienia.

* Kupujcie niepsującą się żywność i przechowujcie ją w szafce przez kilka miesięcy. Jeśli nie masz dość pieniędzy, kup to, co możesz, a zostanie to pomnożone przez pokropienie wodą święconą i powtarzanie tej modlitwy: *

*MODLITWA*

* Ja, jako dziecko Najwyższego, należące do Jego Umiłowanego Ludu, proszę, aby poprzez tę Święconą Wodę mój Bȯg Ojciec pomnożył tą żywnoṡć, aby służyła jako źródło utrzymania dla wszystkich członków tego domu lub wspólnoty. A przez wlanie Ducha Świętego Boże Ojcze pomnȯż ten pokarm. Amen*

Spryskaj 3 kropami wody święconej każdy pokarm i poproś o Moje Potężne Wstawiennictwo. Pamiętaj, że musisz to robić z wiarą i w stanie łaski.

* Pospieszcie się, aby dokonać tego Poṡwiẹcenia siẹ i gromadzenia żywności, ponieważ czas już nie jest czasem i w każdym momencie wszelkiego rodzaju katastrofa lub klęska żywiołowa dotrze do waszych miast i domów. Pamiętajcie, że najważniejsza jest wasza dusza, więc starajcie się duchowo przygotować. Jeśli oddacie Mi swoje życie, będę was chronić i pomagał we wszystkich waszych potrzebach materialnych. *

* Meteoryt nadejdzie z nieba i wpadnie do morza, powodując tsunami i zmiany klimatyczne, a także trzęsienia ziemi. Dlatego musicie teraz chronić się „Shemą”, modlitwą Izraela, którą będziecie codziennie odmawiać i bẹdzie ona służyć jako ochrona*

(Modlitwa Shema Yisrael: „Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest ”, podana w Księdze Powtórzonego Prawa 6:4)

* Pozostało bardzo mało czasu na pokój. Człowiek doprowadzi do wojny i będzie więcej zarazy i głodu. Dlatego przygotujcie się pod każdym względem, duchowym i materialnym. *

* Zwrȯćcie uwagẹ na dźwięk Shofar’u (żydowskiej trąbki). Moi wybrani usłyszą to w swoich sercach i wyruszą ewangelizować na całym świecie. *

* Pozostawiam wam Mój Pokój, Mój Umiłowany Ludu. *

* Wasz Umiłowany Ojciec z Nieba *

GODZINA GETSEMANI – Modlitwy udzielone Barnabasowi w Nigerii.

https://www.preciousbloodinternational.com/prayers2.html

NIHIL OBSTAT:
Rev. Fr. Stephen Obiukwu, Censor Deputatus Chairman, Doctrine and Faith Committee
Archdiocese of Onitsha, Anambra State, Nigeria, 1 July 1999

Modlitwy te najlepiej jest recytować przed Naszym Panem wystawionym w Monstrancji lub przed Jego obecnością w Tabernaculum. Możesz także wejść na stronę www.savior.org i odmówić te modlitwy przed wyświetleniem na ekranie Twojego komputera wideo przedstawiającego Naszego Pana w Monstrancji. Możesz też modlić się nimi przed krucyfiksem. Jeśli nie możesz osiągnąć któregokolwiek z powyższych, nadal jest o wiele lepiej zrobić je gdziekolwiek, niż w ogóle ich nie robić. Godziny rozpoczynają się punktualnie o 23:00 w każdy czwartkowy wieczór (dobrą praktyką jest punktualność z Panem) i trwają do 3:00 w piątek rano.

Harmonogram modlitw Godziny Getsemani jest następujący:

 1. 20 tajemnic Różańca (w Nigerii, w tym Litania do Najświętszej Maryi Panny, hymn na Jej cześć i modlitwy w intencji Ojca Świętego)

 2. Koronka do Przenajdroższej Krwi – str. 3

 3. Litania do Przenajdroższej Krwi – str. 6

 4. Poświęcenie się Przenajdroższej Krwi – str. 7

 5. Modlitwy Pocieszenia – str. 7

 6. Modlitwy Adoracji – str. 10

 7. Apele Boleṡci – str. 14

 8. Modlitwy Mistyczne – str. 21

 9. Benediction lub Msza Wotywna Przenajdroższej Krwi (gdziekolwiek ksiądz jest dostępny)

Dziewięć pozycji; potężna nowenna o odkupienie ludzkości. Odnoṡnie tych godzin nasz Pan obiecuje, że „ci, którzy wiernie przestrzegają tych godzin, nie będą się obawiać antychrysta”.

Po naradzie z Barnabasem w Nigerii powiedziano, że minimum, które Nasz Pan przyjmie jako punkt wyjścia, jest następujące:

CZĘŚĆ DRUGA (ZREDUKOWANA) – Minimalne godziny Getsemani

Nasz Pan powiedział, że minimalna godzina między północą a 3:00 w piątek rano jest do przyjęcia. Wykonuj jak najwięcej z wymienionych modlitw bez pośpiechu. Dobrym pomysłem jest zmienianie ich tak, aby co tydzień robić inną sekcję, aż pomodlisz się za nimi wszystkimi. Jeśli możesz zrobić tylko jedną godzinę, Nasz Pan prosi, aby był to piątek, a nie czwartek.

            „Moje dzieci, witam was wszystkich na tej Świętej Adoracji. Proście Moje kochające dzieci, aby obudziły się z ich chłodu i odwróciły się od niewierności. Godzina jest blisko, wróg szybko się zbliża. Obudźcie się! Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Moje dzieci, chodźcie za Mną i wejdźcie do Getsemane na modlitwę, abyṡcie nie zrezygnowali w godzinie prób.”

„Moje dzieci, nauczcie się odmawiać właṡciwie swoją Godzinę Getsemani. Obserwujcie to sercem. Bądźcie odważni, aby pokonać wroga. Nauczcie ich cały świat i pozwólcie im nauczyć się wszystkich modlitw, których was nauczyłem. Moje dzieci, dałem wam tę Godzinę Getsemani. To jest dla was i dla wszystkich ludzi. Dowiedzcie się dzisiaj, że ta godzina jest błogosławiona. Każdy, kto z oddaniem wiernie przeżywa Godzinę Getsemani, nigdy nie upadnie podczas swojej własnej godziny suszy i prób. Będzie zawsze pełen mocy i będzie odważny w te bezbożne i niegodziwe dni… Północ czwartku, która dała początek piątkowi, była dniem i godziną modlitwy w Getsemani. W tej godzinie i w tym dniu największy wróg Krzyża i jego przedstawiciele spotkali się przeciwko wam i wszystkim wiernym.”

„Moje dzieci, czuwajcie zawsze ze Mną, abyście mieli pokój w swojej duszy. Jestem z wami i wszystkimi ludźmi, którzy zawsze praktykują tę Godzinę Getsemani. Błagam Cię synu, nigdy się nie poddawaj. Wszystkich was błogosławię.”(20 lipca 1998)

Godzina Getsemani odbywa się w każdy czwartek wieczorem o 23:00 do piątku rano o 3:00.

 Nasz Pan poprosił wszystkie dzieci, aby przyszły z Nim do Getsemani. Praktyczna sugestia na Godzinę Getsemani:

Jeśli to możliwe, zdrzemnij się. Ks. Evaristus Eshiowu podzielił się tym sekretem swojego sukcesu, który sprawił, że Godzina Getsemani stała się częścią jego bardzo napiętego harmonogramu. Zjada kolację, a następnie idzie spać o 18:30 w czwartkowe popołudnie. Ustawia alarm na 22:30, wstaje i idzie do kaplicy, gdzie odprawia Godzinę Getsemani w Sanktuarium Nne Enymaka (Matki Bożej Wspomożycielki). Po zakończeniu Godziny Getsemani o 3:00 w nocy udaje się do domu i idzie spać. Wstaje o 7:00. W ten sposób nie wpływa na niego długa modlitwa w środku nocy.

 1. b) KORONKA DO NAJDROŻSZEJ KRWI (15 marca 1997)

https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_05.html

Hymn

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Najdroższa Krwi ocal ṡwiat.

Wezwanie Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości.

L: Ześlij swojego Ducha, a zostaną stworzeni.

R: I odnowisz oblicze ziemi.

Mȯdlmy siẹ

O Boże, Który nauczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, udziel nam przez tego samego Ducha, abyśmy byli prawdziwie mądrzy i zawsze radowali się Jego sugestiami przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wyznanie wiary – Credo

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 (Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa.

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … 3x, Zdrowaś Maryjo  … Chwała Ojcu …

(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA PIERWSZA

 

Przybijanie Prawej Ręki Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej prawej ręce i przez ból gwoździa, który przebił Twoją prawą rękę, niech Najdroższa Krew, która wylewa siẹ stamtąd, zbawi grzeszników z całego świata i nawróci wiele dusz. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo…

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12x)

Chwała Ojcu  …

(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA DRUGA

Przybijanie Lewej Ręki Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Dla drogocennej rany w Twojej lewej ręce i przez ból gwoździa, który przebił Twoją lewą rękę, niech Najdroższa Krew, która wylewa się stamtąd, ratuje dusze czyśćcowe i chroni umierających przed atakiem duchów piekielnych. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12 x)

Chwała Ojcu …

(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA TRZECIA

Przybijanie Prawej Stopy Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Przez drogocenną ranę w Twojej prawej stopie i przez ból gwoździa, który przebił Twoją prawą stopę, niech Najdroższa Krew, która wylewa się stamtąd, przykryje fundament Kościoła Katolickiego przeciwko planom okultystycznego królestwa i złych ludzi. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12 x)

Chwała Ojcu …

(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA CZWARTA

 

Przybijanie Lewej Stopy Naszego Pana Jezusa

(przerwa na krótką medytację)

Przez drogocenną ranę w Twojej lewej stopie i przez ból gwoździa, który przebił Twoją lewą stopę, niech Najdroższa Krew, która wylewa się stamtąd, uchroni nas na wszystkich naszych drogach przed planami i atakami złych duchów i ich agentów. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12 x)

Chwała Ojcu …

(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

TAJEMNICA PIĄTA

 

Przebicie Świętego Boku Naszego Pana Jezusa

(Przerwa na krótką medytację)

Przez drogocenną ranę w Twoim Najświętszym Boku i przez ból włóczni, która przebiła Twój Najświętszy Bok, niech Najdroższa Krew i wylewająca się stamtąd woda leczy chorych, wskrzesza zmarłych, rozwiązuje nasze obecne problemy

i uczy nas drogi do naszego Boga na wieczną chwałę. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo …

L: Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Uratuj nas i cały świat. (12x)

Chwała Ojcu …

(Pochyl głowę)

Niech Najdroższa Krew, która wypływa ze Świętej Głowy Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Świątyni Boskiej Mądrości, Przybytku Boskiej Wiedzy i Słońca nieba i ziemi, okryje nas teraz i na zawsze. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. (3x)

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 1. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Mȯdlmy siẹ

O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, my czcimy, wielbimy i adorujemy Cię za Twoje dzieło Wiecznego Przymierza, które przynosi ludzkości pokój. Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. Pociesz Wszechmogącego Ojca na Jego tronie i zmyj grzechy całego świata. Niech czczą Ciẹ wszyscy, O Przenajdroższa Krwi, zmiłuj się. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami

Święty Józefie, mẹżu Maryi, módl się za nami

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami

Św. Janie u stóp Krzyża, módl się za nami

Św.Mario Magdaleno, módl się za nami

Wszyscy modlący się wojownicy i orędownicy nieba, módlcie się za nami

Wszyscy wielcy święci naszego Pana, módlcie się za nami

Wszystkie niebieskie zastępy, Legionie Maryi, módlcie się za nami

 

„Bądźcie pokorni i przyjmijcie Wolę Bożą, dojdziecie do końca. Ofiarujcie swoje rodziny Mojej Najdroższej Krwi. Uratuję je. Obiecuję, że nawrócę je, zanim nadejdzie Wielki Ucisk. Będzie pokój i miłość. adorujcie i szanujcie Moją Najdroższą Krew.”

„Pozwolę, aby Moja Najdroższa Krew spadła na serce każdego grzesznika ofiarowanego Mojej Najdroższej Krwi. Mówię wam, ofiarujcie Mi i módlcie się za nich zawsze za przyczyną Mojej Najdroższej Krwi. Zniszczę wszelkie zło w waszych rodzinach. Słyszałem Wasze modlitwy. Radujcie się, gdyż prośba została spełniona.”

„Moje dzieci, nigdy nie zaniedbujcie dawać świadectwa, kiedy widzicie tę dobroć, od Tego, który was kocha… Jeśli ktoś z was Mnie kocha, niech Mnie pocieszy i módlcie się za nie pokutujących grzeszników… pozostałe dni są wielkie i święte.

Wasza adoracja będzie wielka i święta. Przyjdźcie z czcią i bojaźnią i uwielbiajcie swego Boga.” (25 lipca 1997)

 

 1. c) LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_06.html

L: Panie, zmiłuj się nad nami

R: Panie, zmiłuj się nad nami

L: Chryste, zmiłuj się nad nami

R: Chryste, zmiłuj się nad nami

L: Panie, zmiłuj się nad nami

R: Panie, zmiłuj się nad nami

L: Chryste, wysłuchaj nas

R: Chryste, wysłuchaj nas

Boże, Ojcze niebios zmiłuj się nad nami

Boże Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami

Boże, Duch Święty, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Krwi Zbawienia

R: Okryj nas i cały świat.

Oceanie Krwi Jezusa Chrystusa, uwolnij nas

Krwi Jezusa Chrystusa, pełna świętości i współczucia, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, nasza siła i moc, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Odwieczne Przymierze, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, podstawo wiary chrześcijańskiej, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, zbrojo Boża, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Boska Miłości, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, plago demonów, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, pomocy zniewolonym, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, ṡwięte wino, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, mocy chrześcijan, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, obrońco muru katolickiego, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, prawdziwa wiaro chrześcijanina, uwolnij nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, uzdrawiająca krwi, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, krwi namaszczenia, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, odwago dzieci Bożych, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, dowódco chrześcijańskich wojowników, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Krwi Zmartwychwstania, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, napoju niebiańskich aniołów, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, pocieszenie Boga Ojca, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, mocy Ducha Świętego, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, obrzezanie pogan, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, pokoju na świecie, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, słońce nieba i ziemi, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, tęczo w niebie, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, nadziejo niewinnych dzieci, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Słowo Boże w naszych sercach, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, niebiańska broni, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Boska Mądrości, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, fundamencie świata, zbaw nas

Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa, Miłosierdzie Boga Ojca, zbaw nas

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa     R: Oczyść grzechy świata

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa   R: Popraw świat

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa   R: Naucz nas, jak pocieszać Jezusa

Mȯdlmy się

O Najdroższa Krwi naszego zbawienia, wierzymy, mamy nadzieję i ufamy Tobie. Błagamy Ciẹ, uratuj tych wszystkich, którzy są w rękach duchów piekielnych. Chroń umierających przed czynami złych duchów i przyjmij ich do Swojej wiecznej chwały. Zmiłuj się nad całym światem i wzmocnij nas, abyśmy czcili i pocieszali Najświętsze Serce.

Uwielbiamy Cię, O Drogocenna Krwi miłosierdzia. Amen.

L: O Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

R: Ulecz rany w Najświętszym Sercu Jezusa. (3 x)

Hymn

Krwi Jezusa

Krwi Jezusa

Krwi Jezusa, okryj nas (3x)

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Adorujemy Cię Najdroższa Krwi Jezusa

Adorujemy Cię Najdroższa Krwi Jezusa Chrystusa

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa

Adoracja Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

 1. d) POŚWIĘCENIE SIĘ NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_07.html

Miłosierny Zbawicielu, ṡwiadom mojej nicości i Twojej wzniosłości, rzucam się do Twoich stóp i dziękuję Ci za liczne dowody Twojej łaski, które zostały mi pokazane, Twojemu niewdzięcznemu stworzeniu. Dziękuję Ci szczególnie za uwolnienie mnie Twoją Najdroższą Krwią spod niszczycielskiej mocy szatana. W obecności mojej drogiej Matki Maryi, mojego anioła stróża, mojego świętego patrona i całego grona niebios, oddaję się dobrowolnie, ze szczerym sercem, Najdroższy Jezu, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą odkupiłeś świat od grzechu, śmierci i piekła. Obiecuję Ci, z pomocą Twojej łaski i ze wszystkich moich sił, aby wzniecać i pobudzać nabożeństwo do Twojej Najdroższej Krwi, ceny naszego odkupienia, aby Twoja chwalebna Krew była czczona i uwielbiona przez wszystkich. W ten sposób pragnę zadośćuczynić za moją nielojalność wobec Twojej Najdroższej Krwi miłości i zadośćuczynić Ci za liczne profanacje, jakich ludzie dopuszczają się w zamian za tą wysoką cenę ich zbawienia. O, oby moje własne grzechy, mój chłód i wszystkie akty braku szacunku, jakie kiedykolwiek popełniłem przeciwko Tobie, O Święta Najdroższa Krwi, mogły zostać cofnięte. Oto, O najdroższy Jezu, ofiarowuję Ci miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci ofiarowali Twojej Najdroższej Krwi. Proszę Cię, zapomnij o mojej wcześniejszej niewierności i oziębłości oraz przebacz wszystkim tym, którzy Cię obrażają. O Boski Zbawicielu, pokrop mnie,  i wszystkich ludzi, Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy, O Ukrzyżowana Miłości, od tej chwili miłowali Cię z całego naszego serca i godnie szanowali cenę naszego zbawienia. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Amen.

Za wszystkich dobroczyńców tego nabożeństwa

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

 1. e) MODLITWY POCIESZENIA

https://www.preciousbloodinternational.com/prayers_08.html

  Jezusowi Chrystusowi w Agonii (23 czerwca 1997)

(1) MODLITWA: Ojcze Przedwieczny, kiedy miałeś posłać swojego jednorodzonego Syna, Naszego Pana Jezusa Chrystusa, na świat w celu zbawienia nas i sprowadzenia na świat nowego raju mocą Najdroższej Krwi, z miłością powiedziałeś: „Kogo mam posłać? Kto pójdzie, aby odkupić Mój lud?” Niebieski dwȯr milczał, dopóki Twój Syn nie odpowiedział: „Oto jestem, poślij Mnie Ojcze”.

Cześć i uwielbienie niech będą Ci dane, O Boska Miłości. Chwała i cześć Twemu imieniu, O miłujący Jezu Chryste. Bądź pocieszony, Konający Jezu Chryste, nagrodą, jaką otrzymałeś od Swojego ludu za Twoje dobrodziejstwo, był grzech. Grzeszyli i bluźnili dzień i noc przeciwko Twojemu Ṡwiętemu Imieniu. Walczyli z Tobą i nie przestrzegali Twoich Przykazań.

Ojcze, niech Ciẹ pocieszy głos Twoich niebieskich chórów. Niech Ciẹ ukoi głos tych, nad ktȯrymi sprawujesz władzẹ. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Konający Jezu Chryste, wytrwaj, Panie

Konający Jezu Chryste, my Ciẹ kochamy

Konające Serce Jezusa Chrystusa

Przyjdź Królestwo Twoje

Hymn

Bądź pocieszony, O Jezu Chryste, Panie Nasz.

Modlimy siẹ, aby przelanie za nas wszystkiej Twojej Najdroższej Krwi,

Nigdy nie było na próżno.

(2) MODLITWA: Ojcze Przedwieczny, przygotowałeś święte Tabernaculum, łono Najświętszej Maryi Panny, dla Twojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Błogosławione niech będzie łono, które urodziło jedynego Syna Bożego.

Ojcze, Twój jednorodzony Syn urodził się w Betlejem i został złożony w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było miejsca dla Niego i Jego rodziców. Stało się tak, że świat będzie szukał raczej Królestwa Niebieskiego niż nietrwałego bogactwa tego świata.

Ojcze, to wskazywało, że Twój lud nie był gotowy na przyjęcie swojego Króla, Odkupiciela i Stwórcy. W Jego własnym kraju nie było miejsca dla Króla nieba i ziemi.

Panie, przyszedłeś do swojego ludu, a oni Cię nie rozpoznali. Jako Król przybyłeś do swojego kraju, a oni Cię nie znali. Kiedy usłyszeli o Tobie, zaplanowali Twoją śmierć. Tak planując zabili wiele dzieci. Gorzki krzyk i lament odbijały się echem w Twojej krainie jako powitanie Króla. Kobiety odmawiały pocieszenia, ponieważ ich dzieci nie żyły.

Jezu, znosiłeś to wszystko z miłości do Swojego ludu. Ale Twój lud nadal grzeszył i czynił wszelkiego rodzaju zło przeciwko Tobie i Twojemu Ojcu Niebieskiemu. Jako Króla, uważali Cię za swojego wroga. Jako Odkupiciel byłeś zbrodniarzem dla swojego ludu, który zbawiłeṡ. Kto, pamiętając o Twoim miłosierdziu i dobroci dla Twojego ludu, dostatecznie Cię pocieszy?

Bądź pocieszony. Bądź pocieszony, O kochający Jezu Chryste. Niech Ciẹ wychwala i ukoi głos Twoich niebieskich chórów aniołów i archaniołów. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Mario … Chwała Ojcu …

Konający Jezu Chryste, wytrwaj, Panie

Konający Jezu Chryste, my Ciẹ kochamy

Konające Serce Jezusa Chrystusa

Przyjdź Królestwo Twoje

Hymn

Ukȯj żar Twojego gniewu, O Panie.

Przepraszamy, my wszyscy zgrzeszyliśmy,

ks Murziński wyjaśnia przyjmowanie Komunii Świętej na rękę oraz o Mszy św. bez ….KONSEKRACJI
 
ks prof Guz – ważne pytania –  jak ratować duszę w czasie zarazy – https://www.gazetawarszawska.com/index.php/video/5766-mocne-ks-prof-guz-o-operacji-zaraza19-jak-ratowac-swoja-dusze
 
Franciszek  – odstępstwo od prawd wiary ?
Walka Judaizmu z Chrześcijaństwem
Krzysztof Krawczyk nie żyje! Lawina komentarzy! „Był zaszczepiony”… Jacek Schmidt wRealu24!
PILNE! Polski duchowny wywala na zbity pysk policję z kościoła! Na co zmarł K. Krawczyk? S i R!
Niedzielski: „NIGDY nie wrócimy do świata sprzed pandemii!” Polacy – tania siła robocza? Bocheńczak
Niedzielski, ty morderco Narodu Polskiego jest Ktoś silniejszy od ciebie – wroga Pana Boga i Polaków. Przypominam tylko, że ty, Szumowski i wszyscy inni mordercy nie zdążycie spojrzeć w oczy Najwyższemu Sędziemu, bo porwie was do piekła wasz bóg lucyfer. 
 
                                   „DO DZIEŁA POLSKO KIBOLSKO!”
 – kolejny apel do wszystkich grup kibicowskich [LEKTOR] (06.04.2021 r.)

         BÓG – RODZINA – OJCZYZNA 
           – to jest HASŁO, które dał nam Pan Bóg Jezus Chrystus. 
Polsce nie jest potrzebny „honor” a RODZINA i takie Hasło promujmy. To ile lat z honorem jesteśmy w ciągłej niewoli a teraz jesteśmy w niewoli żydowskiej 
 a Naród Polski ginie przez honor właśnie, przez wrogów Żydów – rządzących Polską bo niszczą nasze rodziny szczepionkami, virusami, maseczkami – zamykają kościoły drzwi do Najlepszego Lekarza – Pana Boga a Polacy „honorowo”przyjmują” te mordercze zarządzenia.
„DO DZIEŁA POLSKO KIBOLSKO!” 
– kolejny apel do wszystkich grup kibicowskich [LEKTOR] (06.04.2021 r.)
Obejrzyj film „”Dajcie mi swe dłonie, a Ja was zaprowadzę do Nieba” orędzie Maryi Anquera, Brazylia 3.04.2021” w YouTube

 10 etapów ludobójstwa w kontekście Covid (napisy PL) / 10 stages of genocide vs Covid (PL subtitles… –

POLACY OTWÓRZCIE OCZY NA OBECNĄ SYTUACJĘ W POLSCE I NA ŚWIECIE.
Przejmijcie się słowami wypowiadanymi w tych filmach. Bardzo liczymy na kapłanów, których ludzie jeszcze słuchają i prosimy, aby chcieli bronić Naród Polski i Ojczyznę.
 10 etapów ludobójstwa w kontekście Covid (napisy PL) / 10 stages of genocide vs Covid (PL subtitles… – gloria.tv

https://gloria.tv/post/oKeK724uWA9b393iECqMWm7kR

Droga światła (łac. Via lucis[a])
– nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim w okresie wielkanocnym. Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W latach 90. nabożeństwo było stopniowo rozpowszechniane na całe Włochy. Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.
Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary, jednak brakuje rozważania tej tematyki poza liturgią. Jest to prawdopodobnie wynik akcentowania duchowości pasyjnej, a więc związanej z męką i śmiercią Chrystusa (w efekcie zrodziły się popularne w wielkim poście nabożeństwa: droga krzyżowa czy Gorzkie żale). Świadectwem poczucia tego braku jest wprowadzany nierzadko[potrzebny przypis] zwyczaj rozważania 15. stacji drogi krzyżowej „Zmartwychwstanie”.
Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła). Identyczna jest liczba stacji. Proponowane stacje drogi światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie. Są to:
Stacja I – Jezus powstaje z martwych
Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha
Należy zaznaczyć, iż ze względu na małą popularność tego nabożeństwa jego ostateczny kształt nie jest jeszcze ustalony. Nie ma też żadnych sugestii, jak często i w jakie dni ma się ono odbywać. Dobrze jeśli to nabożeństwo jest odprawiane po zapadnięciu zmroku, aby podkreślić symbolikę światła. Jeśli to możliwe, droga światła powinna mieć formę procesji. Wówczas na jej czele jest niesiony paschał, krzyż z czerwoną stułą lub figura Zmartwychwstałego i ewangeliarz. Wierni niosą zapalone świece. Przy każdej stacji powtarza się wezwanie, które również nie ma jeszcze jednolitej formy; można wybrać jedną z trzech wersji:
K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.
K.: Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. W.: Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.
K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie. W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
Droga Światła - :
STACJA I
 
Jezus powstał z martwych
 
Sednem pierwszej stacji jest samo wydarzenie – Jezus powstał z martwych. Anioł jest tylko posłańcem. Jego obecność wskazuje na nadzwyczajną interwencję Boga. Zmartwychwstanie jest wydarzeniem historycznym, a zarazem przekracza historię. To początek końca świata. Anioł jest strażnikiem tajemnicy przekraczającej ludzką logikę i doświadczenie. Jest także zwiastunem Dobrej Nowiny. Energia uwolniona z grobu Jezusa zasila naszą nadzieję. Konieczny jest zwrot w myśleniu: nie myśleć o Chrystusie z perspektywy świata, lecz z perspektywy Zmartwychwstałego patrzeć na wszystko. To jest wiara.
 
Jezu, oświeć nas, byśmy oczyma wiary ujrzeli Ciebie, żyjącego w nas.
 
STACJA II
 
Uczniowie przybywają do pustego grobu
 
Pusty grób to materialny znak wskazujący na zmartwychwstanie. Piotr i Jan biegną, by się przekonać. Co się działo w ich sercach? Niepokój mieszał się z nadzieją. Jak to w życiu. W grobie widzą „leżące płótna” i chustę (sudarion). Po co złodziej ciała miałby odwijać ciało z płócien? To bez sensu. Tu musiało wydarzyć się coś innego. Jan wyznaje, że „ujrzał i uwierzył”. Pusty grób to podstawowy drogowskaz na Drodze Światła. Jest zapowiedzią, że każdy ludzki grób nie będzie końcem historii człowieka, ale początkiem nowej formy istnienia.
 
Jezu, gdy przychodzimy na groby bliskich, przypomnij nam o Twoim pustym grobie, pomóż uwierzyć, że grób to tylko drzwi do dalszego ciągu.
 
STACJA III
 
Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie
 
Kobiety są uprzywilejowane. Im pierwszym Jezus się ukazuje. Może dlatego, że to one stały wiernie pod krzyżem. Kochające serce łatwiej rozpoznaje obecność żyjącego Pana. Uczniowie uciekli z Golgoty, bo nie tego się spodziewali. Mężczyźni myślą kategoriami działania, dla kobiet ważniejsza jest relacja. Uczennice były z Panem do końca, bo kochały. Miłość otwiera oczy na obecność. „Zabrano Pana mego” – mówi Magdalena. Nie mówi „ciało”, „zwłoki”. Ona ciągle Go kocha, choć umarł. Rozpoznaje Go, gdy słyszy swoje imię: „Mario!”. Woła: „Rabbuni!”, czyli „ukochany Nauczycielu”.
 
Jezu, przykład Marii Magdaleny uczy nas, że od zimnego rozumu ważniejsze jest kochające serce. Rabbuni, wołaj i nas po imieniu!
 
STACJA IV
 
Zmartwychwstały na drodze do Emaus
 
Bywa, że krzyż nas miażdży. Idziemy przytłoczeni niewidzialnym brzemieniem żalu, smutku, rozczarowania. Jezus jest najpierw tym, który przybliża się i idzie z nami. Czyli dzieli z nami ból. Potem pyta, co nas gnębi. I słucha cierpliwie, gdy swój ból wypowiadamy. Dopiero potem otwiera Pismo i tłumaczy, że krzyż należy do Bożego planu. Nie da się uniknąć Golgoty, ale to, co nas boli, Boga boli jeszcze bardziej.
 
Jezu, gdy idziemy drogą smutku, dołącz do nas, wysłuchaj i pomóż nam zrozumieć sens krzyża.
 
STACJA V
 
Zmartwychwstały rozpoznany przy łamaniu chleba
 
Okazuje się, że gesty znaczą więcej niż słowa. Uczniowie poznali, że tajemniczy Nieznajomy, który ich pocieszał i tłumaczył Pismo, to zmartwychwstały Pan dopiero wtedy, gdy pobłogosławił i połamał chleb. Wtedy przeskoczyła iskra, która zapaliła ich serca. Jak ważne w miłości są znaki, gesty, mowa ciała! Dlatego Jezus ustanowił sakramenty jako widzialne znaki swojej obecności, miłości, łaski. Eucharystia jest sakramentem Zmartwychwstałego. Słyszymy jak refren: „Pan z wami”. On daje nam siebie tak prosto jak chleb. „Bierzcie i jedzcie”.
 
Jezu, kiedy zbliża się noc, zostań z nami, usiądź przy stole, nakarm chlebem życia wiecznego.
 
STACJA VI
 
Zmartwychwstały objawia się uczniom w Wieczerniku
 
Wspólnota uczniów jeszcze nie doszła do siebie po tragedii krzyża. Jezus leczy rozedrgane serca apostołów. Przynosi pokój. Wytrwale przekonuje, że nie jest duchem, ale ma ciało. Zmartwychwstanie oznacza nowy rodzaj cielesności. Dlatego Pan zaprasza, by Go dotknąć, pokazuje poranione ręce i nogi, je posiłek. Ciało także zostanie zbawione. Ciało mężczyzny i kobiety nie jest mało ważną powłoką. Jest częścią człowieczeństwa. Ma znaczenie sakramentalne – komunikuje miłość. Ma być świątynią Ducha Świętego, naczyniem świętości.
 
Jezu, zbawiłeś nas nie poza ciałem, ale w ciele i poprzez ciało. Całujemy Twoje rany i prosimy, naucz szanować ciało swoje i innych.
 
STACJA VII
 
Zmartwychwstały przekazuje władzę odpuszczania grzechów
 
Owocem śmierci i zmartwychwstania jest pojednanie ludzkości z Bogiem. Kościół jest po to, aby rozdzielać w świecie zbawcze owoce Paschy Chrystusa. Kościół jest Ciałem Chrystusa, a duszą tego Ciała jest Duch Święty. Dlatego Jezus przekazuje uczniom tchnienie Ducha. Mają przebaczać nie swoją mocą, ale mocą Bożą. Kościół jest glinianym naczyniem na Ducha Bożego. Ma przekazywać dalej Jego tchnienie ludziom, którzy duszą się w swoim grzechu, ma podawać im tlen przebaczenia.
 
Jezu, każda spowiedź to małe zmartwychwstanie. Odwalasz z naszych serc kamień grzechu i dajesz nam tchnienie życia. Naucz nas cenić ten sakrament.
 
STACJA VIII
 
Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza
 
Tomasz po prostu chciał się przekonać. Chciał dotknąć. Wiara szuka zrozumienia, dowodów wiarygodności. Nie ma w tym nic złego, jeśli towarzyszy temu pokora. Tomasz walczył o osobiste spotkanie z Jezusem i w tym można, a nawet trzeba go naśladować. „Pan mój i Bóg mój” – to piękne wyznanie wiary. To normalne, że czasem ogarnia nas zwątpienie. Takie chwile są zaproszeniem do poszukiwań, do głębszej wiary. Pascal pisał, że godne miana ludzi rozumnych są tylko dwa rodzaje osób: te, które służą Bogu całym sercem, bo Go znają, oraz te, które szukają Go całym sercem, bo Go nie znają.
 
Jezu, Ty wiesz, że czasem wątpię w Ciebie jak Tomasz. Proszę pokornie, „zaradź memu niedowiarstwu”, pozwól mi dotknąć Twoich ran.
 
STACJA IX
 
Zmartwychwstały spotyka uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim
 
Historia zatoczyła krąg. Apostołowie są w miejscu, gdzie zaczęła się ich przygoda z Jezusem. Nie wiedzą, co mają robić dalej. Jak przy pierwszym powołaniu wyruszają na połów ryb, który okazuje się cudownie obfity. To zapowiedź tego, że za chwilę wyruszą na cały świat, aby łowić ludzi z morza śmierci i grzechu. Ale wpierw muszą się posilić. Jezus sam przygotowuje im śniadanie. Bo żeby karmić innych, trzeba wpierw karmić siebie. Obecnością Jezusa, Jego miłością, przebaczeniem. „To jest Pan!” – tak mówi uczeń, który wie, że jest kochany. Piotr, który zdradził, chce się cały zanurzyć w oceanie miłosierdzia Boga.
 
Jezu, często nie wiemy, co robić. Przyjdź wtedy, posil nas, pokaż drogę.
 
STACJA X
 
Zmartwychwstały powierza Piotrowi swój Kościół
 
Rozmowa kwalifikacyjna przed powierzeniem najważniejszego „stanowiska”. Świat ceni dzisiaj kompetencje, sprawności, zawodowe doświadczenie itd. Wypasione CV . Co się liczy dla Jezusa? Tylko jedno. Miłość. Czy umiem kochać? Czy miłuję Jezusa ponad wszystko? Czy jestem gotów kochać „więcej”? „Paś owce moje” – to zadanie dla każdego z nas. Pan powierza nam innych. Być dojrzałym człowiekiem, być uczniem Jezusa to prowadzić innych, być odpowiedzialnym, chronić ich, dbać o ich rozwój. Umrzeć za nich, jeśli trzeba.
 
Jezu, pytasz i nas o miłość po wszystkich naszych niewiernościach. Ty wiesz, jak słaba jest nasza miłość. Wiesz, że Cię kocham, jak umiem.
 
STACJA XI
 
Zmartwychwstały posyła uczniów z misją w świat
 
Bóg ma władzę nad światem, nad nami. Objawił ją przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna. To władza miłości. Kościół ma ogłaszać tę władzę, ma zapraszać ludzi, aby jej się poddali. Ma on być międzynarodową szkołą uczniów Jezusa, w której uczymy się całe życie tylko jednego – miłości do Boga i ludzi. „Chrzcić” to dosłownie „zanurzać”. Zostaliśmy zanurzeni w miłości Ojca, Syna i Ducha. Wykąpani, oczyszczeni, odnowieni mamy być świadkami wobec świata. Jezus obiecuje, że nas nie zostawi. To Jego piękno ma się odbijać w nas.
 
Jezu, posyłasz i nas w świat. Misja nie jest dla wybranych, ale wszyscy mamy być Twoimi wysłannikami. Zabierz nasze lenistwo, strach, wymówki. Poślij nas, Panie!
 
STACJA XII
 
Zmartwychwstały wstępuje do nieba
 
Wniebowstąpienie było dopełnieniem zmartwychwstania. Jezus wypełnił swoją misję. Wraca do domu. Wstępuje do nieba jako Syn Boży, ale jednocześnie idzie tam jako Jezus z Nazaretu, czyli śmiertelny człowiek. Człowieczeństwo zostaje wyniesione na poziom nieba. To zapowiedź, że także my mamy tam miejsce. Niebo jest ojczyzną, domem na wieczność. Apostołowie wpatrujący się w niebo są obrazem tej nadziei. Oczywiście nie chodzi o to, by stać z założonymi rękami i czekać. Nadzieja na niebo zmienia nasz stosunek do doczesności. Zyskujemy status pielgrzyma. Kochamy nasz świat, ale nie wiążemy się z nim. Jesteśmy wolni. Kto zna cel drogi, ten pokona wszelkie zakręty i trudności.
 
Jezu, wstąpiłeś do Ojca, ale wiemy, że tam jest mieszkań wiele. Trzymaj miejsca i dla nas, i pomóż nam, żebyśmy nie zgubili drogi do Domu.
 
STACJA XIII
 
Uczniowie z Maryją oczekują Ducha Świętego
 
Przepiękny obraz Kościoła, który za chwilę wyjdzie z Wieczernika jak człowiek rodzący się z łona matki, gotowy do samodzielnego życia. Aby iść z misją do świata, konieczna jest jedność uczniów i trwanie na modlitwie. Maryja, o której ewangeliści prawie milczą podczas działalności Jezusa, teraz znów się pojawia. Jest w Kościele jako pierwsza uczennica Pana, modli się ze wszystkimi. A zarazem jest symbolem Kościoła, jako matka. Matka Jezusa i matka wierzących. Kościół (łac. Ecclesia – rodzaj żeński) jest matką. Bo daje życie, wciąż rodzi nowych uczniów Jezusa. Wychowuje ich, karmi, pielęgnuje.
 
Jezu, dziękujemy Ci za Kościół, naszą matkę. Umocnij jego jedność, wzmacniaj ducha modlitwy. Naucz nas kochać Kościół jak kocha się matkę.
 
STACJA XIV
 
Zmartwychwstały posyła Kościołowi Ducha Świętego
 
Duch Święty kontynuuje misję Jezusa. Jest wiatrem z nieba i ogniem. Działa na dwa sposoby. Ożywia od wewnątrz każdego z nas. O językach z ognia napisano: „na każdym z nich spoczął jeden”. „Cichy Gość naszej duszy” – tak mówi o Nim św. Augustyn. Duch Święty działa w głębi serca pojedynczego człowieka. Uzdalnia do modlitwy, porusza sumienie, daje nadzieję, pomaga kochać i wierzyć, uświęca. A zarazem „wszyscy zostali napełnieni”. Czyli działa w całym Kościele, jest mocą sakramentów, siłą słowa Bożego. Ożywia, odnawia, uświęca, jednoczy wspólnotę uczniów. Gdy Kościół usypia czy popada w rutynę, pobudza proroków. Czyni Kościół wciąż młodym i pięknym.
 
Jezu, Ty posyłasz nam swego Ducha. Otwórz nas na Jego tchnienie. Niech Kościół będzie wypełniony ogniem z nieba i podpali nim cały świat!
film „”Dość! ufania mediom” orędzie Maryi z Argentyny 28.03.2021” w YouTube
 
Obejrzyj film „PILNE! Iwermektyna broni przed Covid-19? Dlaczego rząd ukrywa to przed Polakami? A. Couderq wRealu24” w YouTube
Dlatego Rząd ukrywa, bo nie jest polski i nie zależy mu na Polakach, a na Żydach.
Zdrajcy Polaków rządzący Polską nie przyjmują chorych do szpitali, bo chcą abyśmy pomarli w wielkiej ilości. Wkrótce będzie spis Polaków, a nawet ile zajmują mieszkań.
Czy Zakon Redemptorystów zna te zasady zabijania katolików – Polaków, skoro nas sprzedał Izraelowi i nadal sprzedaje, bo pobiera Polaków pieniądze z PiSu? Czy poznajecie jak się nazywa bóg Izraelitów? MORDERCA. To dlaczego Żydzi uczą się na księży i zdradzają swojego boga i pełno jest ich w Episkopacie i żądza nami? Bóg katolików jest Miłością, to dlatego oni tu przychodzą, bo chcą rządzić Bogiem i rządzą, bo zamykają Kościoły katolickie i nawet Niebem rządzą i posyłają tam morderców – Hlonda mordercę Narodu Polskiego, który wolał wybrać wojnę i miliardy zgonów niż Króla Polski, a sam uciekł z Polski.
 
 45 Zasad Niszczenia Narodu Polskiego przez Synów Zniewolenia Polaków przez PIS i Bandycką III RP

88 subskrypcji
45 Zasad Niszczenia Narodu Polskiego przez Sydów Zniewolenia Polaków przez PIS i Bandycką III RP
                        Poniżej  kilka  cytatów
    Talmud jest podstawowym źródłem żydowskiej religii, i najważniejszym materiałem do nauczania w rabinowskich seminariach. Każdy Żyd czerpie z tej świętej księgi pogląd moralny i na świat. Talmud jest wytycznymi i drogowskazem wg. których Żydzi mają kierować się przez całe swoje życie. Poniżej kilka cytatów wraz ze źródłami z tej „świętej książki”.

    Gdy nie żyd zajmuje się z Torą, wtedy zasługuje na śmierć.“ (Synhedrin 59)
    „Gdy nie Żydowi nasze religijne sprawy zostaną ujawnione, wtedy będzie to jednoznaczne z wymordowaniem wszystkich Zydów, ponieważ Gojim dowiedziałby się co o nim uczymy, wtedy bezceremonialnie wymordowałby nas.“ (Libbre David 37)
    ”Jak można wytłumaczyć słowo rabunek? Gojowi jest zabronione ukraść, zrabować, brać kobiety i niewolników do siebie. Żyd może robić to wszystko także w odniesieniu do Goji.” (Tosefta Aboda Zara VIII)
    Bóg dał Żydom władzę nad dobrami i krwią wszystkich narodów.” (22. Seph. Jp., 92, 1)
    „Gdy Goj jest winien Żydowi, inny Żyd może przyjść do niego, aby wymienić należność pieniężną na inną rzecz. W ten sposób Goj jest doprowadzany do bankructwa, ponieważ Żyd przejmie jego majątek.“ (23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156)
    „Gdy Goj zamorduje innego Goja lub żyda, musi natychmiast ponieść karę, ale gdy Żyd zamorduje Goja, wtedy nie ponosi żadnej odpowidzialności.“ (Tosefta Aboda Zara B5)
    “Żydom jest dozwolone mordować każdego objawiciela, nawet gdy jeszcze nie zacznie się objawiać.” (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388)
    „Siedziba wszystkich narodów należy do nacji żydowskiej, i oni maja prawo bez żadnego wstydu używać ich.“ (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388)
    „Dobra nie żydów są równoznaczne z pustynią są własnością niczyją, a każdy kto je pierwszy posiądzie, nabywa je.“ (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)

    „Jehova stworzył nieżydów do tego, aby ci służyli żydom dzień i noc. Są to zwierzęta w ludzkiej formie. (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)

    „Jeżeli dziewczynka Goji ukońcyzła 3 lata, wtedy można ją zgwałcić.“ (Aboda Sarah 37a)

    „Stosunki seksualne z dziewczynką powżej 3 lat są dozwolone“ (Yebhamoth 11b)
    „Dziewczynka w wieku 3 lat i jednego dnia nadaje się do stosunku seksualnego.“
    Niddaa 71 a, Kethuboth 6 a, Jabmuth 57 a und 60 a, Kidduschin 10 a, Aboda zara 37 a

    „Żyd może odywać stosunek płciowy z nie żydowską dziewczynką, ale nie może jej poślubić“ (Gad. Shas. 22)

    „Gdy ktoś widzi, ze zło go ogarnia, wtedy idzie do miejsca, w któryrm go nie znają owija się na czarno i podąża za głosem swojego serca.“ (Mo´ed katan 17 a, Hagiga 16 a, Kidduschin 40 a)

    „Sprawca cierpienia nie musi płacić odszkodowania, ponieważ dziewczyna będzie cierpieć razem z mężem.“ (Baba kamma 59 a)
 
    „Żyd może skłamać, jeśli zostanie zapytany przez Goja, czy w jego księgach jest napisane coś przeciwko nim.“ (Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17)

    „Żydzi – są ludzkimi stworzeniami, a inne nacje świata są nieludźmi, tos ą zwierzęta.“ (Baba Necia 114,6)

    „Gdy nadejdzie mesjasz, wtedy żydzi będą mieli 2800 niewolników.“ (Simeon Haddarsen, fol. 56-D)

    „Jeżeli zostanie udowodnione, ze ktoś dał Gojowi żydowskie pieniądzę, trzeba znaleźć sposób, aby strata została spłacona w całości, a sprawca został usunięty z ziemi.“ (Choschen Hamm 388,15)

    „Żyd może mieć wszystkie dobre należące do Goja, kiedy tylko chce. Ten, który zwróci Gojoiwi jego majątek, wtedy złamie zasadę.“ (Choschen Hamm 266,1)

    „Dobra nieżydów równają się pustyni, są to bezpańskie dobra, i każdy kto wejdzie pierwszy w ich posiadanie, uzyskuje je.“ (Choschen hamischpath 156, Choschen hamischpath 271, Baba bathra 54 b)
    „Nieżydzi nie mogą okraść, ograbić pięknej kobiety żydówki, ale Izraelici mogą to zrobić dla Gojów. Nieżydzi nie mogą zaatkować Izraelitów,ale żydzi Gojów tak. Zydzi mogą wstrzymać wypłacanie pieniędzy nie żydom, ale Gojom takie praktyki w stosunku do żydów są zabronione.“ (Synhedrin 57 a)

    “Żyd Żyda nie może obrabować, ale Goja tak, ponieważ w Lev 19, 13 jest wyraźnie napisane: „Nie możesz czynić krzywdy swojemu bratu!”, wg. Jehudy te słowa nie mają żadnego odniesienia do Goji, który nie jest Twoim bratem.” (Baba mezia 61 a)
 
    “Gdy Żydowi jest dana możliwość głoszenia nauk Rabina, ma głosić zakłamane wyjaśnienia, a ten kto łamie te prawo, jest mordowany.” (Libbre David 37)

    „Aby usprawiedliwić siebie, żyd może dać zakłamane (puste) obietnice.“ (Schabouth Hag 6d)
    „Jest zabronione ratowanie Goja w niebezpiecznych lub śmeirtelnych sytuacjach.“ (Hikkoth Akum X1
    „Nie okazywać Gojom miłosierdzia.“ (Hikkoth Akum X1)
    “Zamordowanie Goja (nieżyda) jest podobne do zabicia dziekiego zwierzęcia.” (Sanhedrin 59a)
 
    „Najlepszych Goji (nieżydów) pownno się zabijać.“ (Aboda Zara 26b, Jad chasaka 49 b, Kidduschin 40 b, u 82 a, Mechita 11 a, Sophrim XV 10)

    „Goj, który zajrzał do księgi (Talmud) jest zamordowany i musi zostać zamordowany.“ (Sanhedrin 59a)
Czekamy już tylko na Państwa – dołącz do Klubu Przyjaciół PCh24.pl

Klub Przyjaciół PCh24.pl

Szanowni Państwo

Jaką rolę we współczesnym świecie powinny odgrywać media?
Są szumnie nazywane „czwartą władzą”, więc na pewno pomyślicie, że powinny działać szybko i rzetelnie, mieć olbrzymią odpowiedzialność za słowo, ale i nie bać się stawać po stronie Prawdy.
Nad rzeką, którą nie płynie już miłość – ks. Krzysztof Pawlina
Bardzo proszę, aby wszystkie małżeństwa wysłuchały pięknego pouczenia kapłana  
i stosowały tę naukę, a nie będzie rozwodów i w rodzinach będzie kwitła miłość.
NIE MA PRZYSZŁOŚCI BEZ MIŁOŚCI, A W POLSCE KWITNIE NIENAWIŚĆ NIESTETY.
Ci, okupanci żydowscy naszej Ojczyzny, biorą się już za nasze dzieci!
Jaka szkoda, że biskupi rządzący Religią katolicką nie chcą wierzyć Panu Bogu i w Boże Objawienia, bo by uratowali świat, który niszczy lucyfer przez swoje pachołki   
Minister zdrowia: jak dobrze pójdzie w wakacje szczepienia chętnych dzieci

 

Minister zdrowia, Adam Niedzielski poinformował, że w wakacje będą już możliwe szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci.
– Mamy rzeczywiście bardzo optymistyczne informacje od Pfizera, że są prowadzone badania, które mają już pozytywne wyniki w grupie wiekowej 12-15 lat – wyjaśnił Adam Niedzielski na antenie radia Zet.
 

– Jeśli dobrze pójdzie, to myślę, że w wakacje będziemy szczepili chętne dzieci. Bo szczepionek na pewno nie zabraknie. Ale najpierw musimy mieć wiarygodne wyniki badań, bo cały czas stoję na stanowisku, że bezpieczeństwo pacjentów jest priorytetem – podkreślił minister zdrowia.

 

Władze amerykańskiego koncernu Pfizer i współpracującego z nim niemieckiego BioNtech poinformowały, że ich preparat jest bezpieczny dla dzieci w wieku 12-15 lat. Badania kliniczne dowiodły też skuteczności w ich grupie wiekowej.
Obecnie na wszystkich poziomach nauczania obowiązuje nauczanie zdalne. Mimo, że obowiązujące obostrzenia trwają do 11 kwietnia, nie wiadomo jak szybko dzieci wrócą do przedszkoli i szkół. Argumentem za powrotem do normalności staje się już nie tylko powszechne szczepienie nauczycieli, ale i wszystkich dzieci. 

https://www.pch24.pl/minister-zdrowia–jak-dobrze-pojdzie-w-wakacje-szczepienia-chetnych-dzieci,83137,i.html

 

KSIĘGA PRAWDY 10.11.2012, 23:45 – Powszechne Szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera
„Wprowadzenie powszechnego szczepienia wymierzonego w niemowlęta i małe dzieci, będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.
Ten podły plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmusiło swoich ludzi do zaakceptowania zmian w swoich ustawach dającym ich rządom władzę egzekwowania prawa przeciwko ich niewinnym dzieciom.
Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od zakończenia świata, to miłość do tych wiernych sług spośród was.
Mój Ojciec powstrzymał Swoją Rękę z powodu Jego Miłości do każdego dziecka i każdego Jego Stworzenia. Teraz nadeszła pora, aby On w końcu zakończył czasy, po to, by świat, który stworzył On z miłości i zgodnie z Jego Boską Wolą mógł dalej już istnieć w pokoju.
Zniszczy On teraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości na Jego dzieciach. On nie będzie już dłużej tolerował tego zła i teraz Jego Ręka opadnie z karą.
Jego Gniew przejawi się teraz na świecie, który będzie zaskoczony, co do wielkości kary, która spadnie na ziemię.
Ci z was, którzy są odpowiedzialni za spowodowanie strasznego cierpienia na swoich rodakach i współobywatelach, niech pamiętają.
Będziecie w końcu obaleni plagą chorób i wtedy wy i ci, którzy oddają hołd jednej światowej grupie, zostaniecie wymazani zanim zacznie się Bitwa Armagedonu.
Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca, a On nie pozwoli dłużej zarażać Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie budzicie Jego gniew. ”Wasz Jezus

http://paruzja.info/2012.11.10_23-45.php

 

 

Polski Kościół w Wielkiej Brytanii prześladowany przez policję!
https://gloria.tv/post/2C2g3ugTseEtDMzYKvrB8GQ7C
Nowy Stan Wojenny tuż po świętach?
Papież w orędziu wielkanocnym: nie traćmy nadziei, dzielmy się szczepionkami
Apostata Franek jest w zmowie z ogólnoświatowymi mordercami ludzkości, a powinien pytać swego Przełożonego o wszystko – przecież jest „pierwszy po Bogu”. Franek jest pewny, że ma władzę, bo nawet Niebem rządzi i posyła tam pachołków lucyfera.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/papiez-w-oredziu-wielkanocnym-w-pandemii-nie-tracmy-nadziei.html
POLSKA: 111 OSÓB ZMARŁO TUŻ PO SZCZEPIENIU NA COVID-19  MINISTERSTWO WIE TYLKO O 53
https://stopnop.com.pl/smierc-covid/
Niestety to jest bardzo przykre, że Apostołowie Pana Boga milcząco zatwierdzają mordercze pomysły Rządu Żydowsko-komunistycznego w Polsce a tym samym skazują siebie na wieczne potępienie, bo Pan Bóg dał im inne zadanie do wykonania – bronić życia ludzi i ich dusz.
Powrót do normalności? Niedzielski: Nigdy. Nigdy! Będą nowe mutacje

Czy wrócimy do świata sprzed pandemii? Według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: nie.

– Nigdy. Część z nas już zawsze będzie używała maseczek. Zagrożeń będzie coraz więcej – mówi.

 

Pierwsza fala, druga fala, dziesiąta fala… Komu wydawało się, że to tylko żarty, jest w błędzie – przynajmniej według ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Minister na antenie telewizji TVN24 mówił o tym, czy świat pokona pandemię koronawirusa i czy uda się powrócić do normalnego życia. Według Niedzielskiego powrót do normalności jest jednak… wykluczony.

 

– Nigdy! Nigdy już nie wrócimy do świata sprzed pandemii. Część z nas już zawsze będzie używała maseczek i będzie trzymała dystans w obawie przed zakażeniem – powiedział minister Adam Niedzielski

 

– Jeśli chcą mnie państwo zapytać, czy pokolenie dzisiejszych 50- i 40-latków będzie do końca swoich dni żyło w stanie zagrożenia epidemicznego, to odpowiedź brzmi: absolutnie tak – dodał.

 

Dopytywany, czy po brytyjskiej będą kolejne mutacje, odparł, że dokładnie tak. 

 

Według Niedzielskiego „będzie coraz więcej zagrożeń biologicznych”; w dodatku będą „coraz bardziej niebezpieczne”. Nadchodzi zatem wzrost znaczenia inspekcji sanitarnych „we wszystkich krajach”.

 

– Pora zacząć oswajać się z myślą, że to nie jest ostatnia pandemia w naszym życiu – powiedział.

https://www.pch24.pl/powrot-do-normalnosci–niedzielski–nigdy–nigdy–beda-nowe-mutacje,83108,i.html

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.

Św. Jan Paweł II

Szanowna Pani,

z okazji rozpoczynającego się okresu Zmartwychwstania Pańskiego chciałbym życzyć Pani, by te słowa św. Jana Pawła II znalazły wyraz w Pani życiu. Niech zmartwychwstały Chrystus zapali w Pani wiarę, miłość i nadzieję w obliczu wszystkich stających przed nami wyzwań naszej codzienności.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Przy tej okazji chciałbym przypomnieć Pani o naszych najważniejszych osiągnięciach i działaniach podejmowanych przez Instytut Ordo Iuris od Świąt Bożego Narodzenia, gdy przesyłałem sprawozdanie z naszej aktywności w zeszłym roku. Pierwszy kwartał 2021 roku był dla nas czasem wielkich wyzwań i ważnych osiągnieć.

Od początku roku Centrum Interwencji Procesowej udzieliło wsparcia w 72 zgłoszonych do nas sprawach związanych między innymi z przypadkami przestępstw motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan, obroną dobrego imienia Polski, ochroną wolności słowa czy bezpodstawnym pozbawianiem władzy rodzicielskiej. W ramach naszego zaangażowania na forum międzynarodowym wysłaliśmy 8 memorandów dla posłów Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Złożyliśmy też 3 opinie „przyjaciela sądu” do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 8 wniosków o dopuszczenie do udziału w kolejnych postępowaniach. Opracowaliśmy też 23 inne opinie prawne i analizy, które dotyczyły kluczowych zagadnień krajowych. W ciągu tych trzech miesięcy nasi eksperci ponad 200 razy gościli w mediach, w tym także tych najpopularniejszych takich jak TVP, Polskie Radio, Radio Maryja, TVN czy Polsat. Do rozmów zapraszały nas też redakcje zagraniczne z różnych części świata, w tym Der Spiegel, BBC, niemiecka telewizja publiczna ARD czy Al Jazeera. Podjęliśmy ważne kroki na drodze do budowy koalicji organizacji społecznych i eksperckich z różnych państw, której powstanie jest niezbędne, abyśmy mogli skutecznie wpływać na kształt prawa międzynarodowego.

Żadne z podjętych działań nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie wsparcie naszych Przyjaciół i Darczyńców, które jest jedynym źródłem utrzymania całego Instytutu. Dlatego też rzetelnie i z uwagą planujemy wszystkie wydatki. Poniżej zamieszczam informację o ich strukturze oraz szczegółowy opis spraw, którymi zajmowaliśmy się w ostatnich miesiącach.

Wspieram działania Ordo Iuris

Struktura wydatków Ordo Iuris

Bronimy dobrego imienia Polski

Priorytetem w pierwszym kwartale tego roku było uruchomienie wielkiego programu obrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego za granicą. Rozpowszechniane na poziomie międzynarodowym kłamstwa na temat naszego kraju mają bowiem coraz poważniejsze konsekwencje, o czym świadczą choćby dwie pełne nieprawdziwych informacji rezolucje Parlamentu Europejskiego potępiające Polskę.

Aby postawić tamę fali oszczerstw pod adresem naszego kraju powołaliśmy specjalny zespół monitorujący polskie i zagraniczne media pod kątem kłamstw na temat Polski i Polaków. W ramach inauguracji jego działalności przygotowaliśmy już pierwszych sześć pozwów, w których powołując się na przepisy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej żądamy nie tylko przeprosin za powielane kłamstwa, ale też zadośćuczynienia na rzecz Skarbu Państwa.

Pozew od naszych prawników otrzyma lada moment wydawca brytyjskiego „Daily Mail”, który pisał o „polskim obozie śmierci” w Sobiborze, duńskiej gazety „Berlingske”, w której przypisano polskiemu rządowi z czasu niemieckiej okupacji „pomoc nazistom” w eksterminacji Żydów i francuski portal „France Culture”, gdzie mogliśmy przeczytać o domniemanej „odpowiedzialności Polski za zbrodnie Trzeciej Rzeszy” oraz zobaczyć udekorowany hitlerowskimi swastykami Gdańsk przed 1939 r., który zdaniem autorów artykułu znajdował się wtedy w Polsce. Ponadto pozywamy także Hansa G. – okrytego złą sławą niemieckiego przedsiębiorcę, który jako pracodawca znieważał swoich polskich pracowników wykrzykując między innymi, że „zabiłby wszystkich Polaków”, bo „jest hitlerowcem”.

Ważnym obszarem obrony dobrego imienia naszego kraju jest także walka z kłamstwami na temat rzekomo istniejących w Polsce „stref wolnych od LGBT”. W tym celu pozywamy powielającą te kłamstwa europoseł Sylwię Spurek oraz poseł Małgorzatę Prokop-Paczkowską z Lewicy, która mówiła podczas demonstracji, że „to, co dzieje się dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami, kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju”.

Takie skandaliczne wypowiedzi są niestety często bezkrytycznie przyjmowane przez europejskich decydentów. Tymczasem według zeszłorocznych badań unijnej Agencji Praw Podstawowych Polska pod wieloma względami należy do państw, w których najrzadziej dochodzi do dyskryminacji ze względu na deklarowane skłonności seksualne. Aby ułatwić dotarcie do rzetelnych informacji, opublikowaliśmy w styczniu raport „Sytuacja społeczna i prawna osób o skłonnościach homoseksualnych lub doświadczających zaburzeń tożsamości płciowej w Polsce”. Został on już przetłumaczony na język angielski, zaprezentowany na konferencji prasowej i rozesłany do wszystkich europosłów.

W ramach walki z kłamstwem o istnieniu w Polsce „stref wolnych od LGBT” konsekwentnie bronimy też pomawianych o dyskryminację prorodzinnych samorządów. W ostatnich miesiącach do polskich sądów trafiły kolejne pozwy przeciwko autorom oszczerczego „Atlasu nienawiści”. Te interwencje są o tyle pilne, że pomówienia mogą realnie wpływać na sytuacje części powiatów i gmin. Dowodem na to jest chociażby zawieszenie wypłaty 7,5 miliona złotych z Funduszy Norweskich dla gminy Wilamowice, która przyjęła uchwałę wspierającą „konstytucyjny model rodziny oparty na tradycyjnych wartościach”. Nasi prawnicy natychmiast zaproponowali władzom samorządowym pomoc, wskazując na obowiązek wypłaty należnych funduszy i sprostowania przez stronę norweską nieprawdziwych informacji.

Najbardziej szokujące jest jednak to, że takie kłamstwa są powielane nie tylko przez radykalnych polityków i nierzetelnych dziennikarzy, ale pojawiają się nawet w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej. Jednym z nich jest wspomniana rezolucja Parlamentu Europejskiego, która ustanawia UE „strefą wolności LGBTIQ”. W tekście zawarte zostały między innymi słowa krytyki wobec Samorządowej Karty Praw Rodzin, która zdaniem lewicowych polityków ma „dyskryminować osoby LGBT”, choć dokument ani słowem nie wymienia nawet tego akronimu. Dlatego jeszcze przed debatą przekazaliśmy europarlamentarzystom syntetyczne memorandum, nasz raport i istotne dokumenty źródłowe. Opublikowaliśmy też ekspertyzy konstytucjonalistów przypominające, że Karta stanowi jedynie powtórzenie norm zawartych w polskiej ustawie zasadniczej. O tym, że wysłane przez nas materiały stanowiły ważną pomoc dla parlamentarzystów, świadczy fakt, że część z nich wprost odnosiła się w swoich wypowiedziach do zawartych w nich argumentów.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarejestrował już naszą skargę na proaborcyjną rezolucję Parlamentu Europejskiego z listopada ubiegłego roku, która zawierała oczywiście nieprawdziwe informacje na temat sytuacji w Polsce i Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram działania Ordo Iuris

Nie pozwolimy na oczernianie Instytutu

Rozpowszechnianie oszczerstw i agresywne wypowiedzi na temat Instytutu mają jeden podstawowy cel – ograniczenie skuteczności podejmowanych przez nas działań. Dlatego musimy reagować – a nasi prawnicy przygotowywali w ostatnich miesiącach szereg pozwów o ochronę dóbr osobistych Ordo Iuris i jego ekspertów. Na rozprawy czekają już między innymi Agnieszka Holland, Paweł Rabiej, Radosław Sikorski, Anna Maria Żukowska czy wydawca „Gazety Wyborczej” – spółka Agora S.A. W najbliższym czasie ten los czeka kolejnych lewicowych europosłów, „Fundację Otwarty Dialog” oraz Tomasza Piątka i Klementynę Suchanow. Nasi prawnicy pracują też nad pozwem przeciwko skrajnie lewicowemu aktywiście Neilowi Datta, który wielokrotnie kłamał na nasz temat na forum międzynarodowych instytucji.

Sukcesem zakończyła się sprawa asesora komorniczego z Tarnowskich Gór, który w trakcie ubiegłorocznych demonstracji proaborcyjnych publicznie nawoływał do spalenia siedziby Ordo Iuris. W styczniu Komisja Dyscyplinarna ukarała go karą pieniężną. Jego przeprosiny zostały opublikowane na stronie Krajowej Rady Komorniczej i przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z kolei w marcu doszło do bezprecedensowej próby zablokowania prac wiceprezesa Ordo Iuris dr. Tymoteusza Zycha w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, który opiniuje niemal wszystkie powstające akty prawa unijnego. Lewicowi politycy z Sylwią Spurek i Robertem Biedroniem na czele wystosowali list do władz EKES, w którym podali wiele nieprawdziwych i obraźliwych tez na temat Instytutu. Władze unijnego Komitetu nie wyciągnęły jednak w związku z tym żadnych konsekwencji, a w obronie dr. Zycha głos zabrało kilkadziesiąt organizacji społecznych z całej Europy, 40 europosłów z różnych krajów i liczni członkowie samego EKES.

Wiemy, że za atakami na nas stoją organizacje, których skuteczność jest możliwa dzięki dobrze zorganizowanej międzynarodowej sieci powiązań finansowych. Dlatego ważnym zwycięstwem był dla nas styczniowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał Fundacji Batorego rozpatrzenie naszego wniosku o ujawnienie informacji na temat sposobu podziału „grantów norweskich”. Mimo tego lewicowa fundacja nadal odmawia podania żądanych informacji licząc na to, że decyzja zostanie zmieniona przez Naczelny Sąd Administracyjny. W ostatnim kwartale wszczęliśmy aż 35 podobnych postępowań, żądając między innymi ujawnienia źródeł finansowania koncernu Agora S.A., wydawcy „Gazety Wyborczej”. Dzięki tym informacjom będziemy mogli wkrótce lepiej monitorować przepływ pieniędzy do radykalnych organizacji i redakcji, które odpowiadają za ataki na Polskę i nasz Instytut, zapewniając przejrzystość krajowej debaty publicznej.

Coraz bliżej wypowiedzenia Konwencji stambulskiej

Oszczerstwa i agresywne wypowiedzi na nasz temat słyszeliśmy także w trakcie sejmowej debaty nad obywatelskim projektem ustawy o wypowiedzeniu genderowej Konwencji stambulskiej, który został w ostatnich dniach decyzją większości posłów skierowany do dalszych prac sejmowych.

Rozpoczęcie parlamentarnych prac nad ustawą, która upoważnia Prezydenta RP do wypowiedzenia szkodliwego dokumentu Rady Europy, wymagało od naszych ekspertów wielkiego wysiłku. Jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego czytania uruchomiliśmy petycję „Rodzina nie może czekać”, w której zaapelowaliśmy do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze przeprowadzenie pierwszego czytania projektu podpisanego przez ponad 150 000 obywateli. Gdy termin pierwszego czytania został potwierdzony, wysłaliśmy do wszystkich polskich posłów i senatorów nasz raport „Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?”, który kompleksowo przedstawia najważniejsze wątpliwości dotyczące tego skrajnie ideologicznego dokumentu – zarówno z punktu widzenia jego niezgodności z polskim systemem prawnym, jak i nieskuteczności w walce ze zjawiskiem przemocy domowej.

Sejmową debatę na temat wypowiedzenia Konwencji wykorzystaliśmy natomiast do zaproszenia wszystkich chętnych do udziału w „okrągłym stole” antyprzemocowym i zaprezentowania wypracowanych przez nas propozycji usprawnienia polskiego systemu antyprzemocowego, wśród których znalazły się postulaty stworzenia sieci instytucji świadczących pomoc dla ofiar przemocy domowej, podwyższenie sankcji karnych za akty przemocy i uszczelnienia systemu alimentacyjnego. Na początku marca uruchomiliśmy też profesjonalny portal internetowy z poradnikiem prawnym dla ofiar przemocy oraz informacjami o możliwościach uzyskania pomocy prawnej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Zatrzymujemy genderową ofensywę

Konwencja stambulska to niestety tylko jeden ze sposobów narzucenia krajom takim jak Polska szkodliwej ideologii gender. W związku z rosnącym sprzeciwem wobec tego dokumentu wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska próbuje wprowadzić jego założenia do unijnego prawa tylnymi drzwiami. W tym celu rozpoczęto już pracę nad nową unijną dyrektywą antyprzemocową, która także ma być oparta na ideologii gender. Dlatego w ramach konsultacji publicznych założeń dyrektywy opracowaliśmy ekspertyzę świadczącą o jej bezprawnym i nieskutecznym charakterze, która trafiła już do polskiego MSZ oraz do rządów innych państw członkowskich UE.

Wzięliśmy też udział w konsultacjach raportu Niezależnego Eksperta ONZ ds. Ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość genderową. Raport w zamierzeniu jego autorów wprost promować ma „myślenie feministyczne” i koncepcję gender, piętnując państwa i organizacje stawiające opór ideologicznej wizji kobiecości i męskości. O absurdach ideologii gender mówiliśmy również w trakcie drugiej edycji międzynarodowej konferencji „W obronie praw kobiet”, podczas której prelegentki z całego świata dowodziły, że koncepcja ta jest w rzeczywistości całkowicie sprzeczna z prawami kobiet prowadząc do podważenia wartości kobiecości i zupełnej uniformizacji.

Zareagowaliśmy także na publikację przez Fundusz Ludnościowy ONZ kontrowersyjnego poradnika dla edukatorów seksualnych, w którym za dyskryminację uznano mówienie o tym, że płeć jest uwarunkowana biologicznie. Nasi eksperci przygotowali kompleksową analizę dokumentu wykazującą jego absurdalne założenia. Tego typu ideologiczne poradniki są bowiem wykorzystywane przez polskich edukatorów seksualnych, którzy coraz częściej wchodzą do szkół bez wiedzy i zgody rodziców. Z taką sytuacją mieliśmy ostatnio do czynienia w Warszawie, gdzie jedna z matek zaprotestowała przeciwko wprowadzeniu do szkoły zajęć z edukacji seksualnej i „warsztatów dyskryminacyjnych” prowadzonych przez Grupę Edukatorów Seksualnych PONTON, za co została pozwana przez kobietę próbującą przeforsować te zajęcia w Radzie Rodziców. Dzięki prawnikom Ordo Iuris warszawski Sąd Okręgowy oddalił powództwo w całości.

Poza tym nasi prawnicy wykazali też kłamstwo uznającej się za mężczyznę aktywistki ruchu politycznego LGBT Mai G. pseudonim „Lu”, która miała zostać rzekomo wepchnięta pod tramwaj za swoje poglądy. Aby zweryfikować informacje podawane jako dowód na dyskryminację w Polsce lewicowych aktywistów, złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, która po przeprowadzeniu czynności śledczych odmówiła wszczęcia postępowania potwierdzając, że takie zdarzenie w ogóle nie miało miejsca.

Bronimy ofiar antychrześcijańskiej agresji

Realnych aktów przemocy doświadczają natomiast w Polsce chrześcijanie, wobec których coraz częściej dochodzi do przestępstw motywowanych nienawiścią. Pierwszy kwartał tego roku był niestety okresem, w którym doszło do kolejnych ataków na kościoły i wiernych. Najbardziej drastyczne z nich to zabójstwo księdza prałata Adama Myszkowskiego w Paradyżu, pobicie proboszcza w kościele Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie i próba podpalenia Kościoła św. Krzyża w Lublinie, gdzie przebywała modląca się osoba. Sprawcy doskonale wiedzą, kto stanie w obronie świątyń. Po ataku na warszawski kościół Zbawiciela na jego rusztowaniach wywieszono obraźliwe hasła pod adresem Instytutu Ordo Iuris.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, by zatrzymać szaleńczą falę nienawiści wobec katolików. Każda ofiara może liczyć na bezpłatną pomoc naszych prawników. Wszystkie tego typu przestępstwa opisujemy też w raporcie, który co roku przekazujemy do OBWE.

Sygnał do agresji dają w dużej mierze osoby, które bezkarnie łamią prawa osób wierzących poprzez obrażanie największych świętości. Dlatego wyjątkowo bulwersujący był wyrok Sądu Rejonowego w Płocku, który uniewinnił skrajnie lewicowe aktywistki odpowiedzialne za profanację wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Nasi prawnicy już przygotowują apelację, a wcześniej opublikowali dwie opinie prawne dowodzące, że czyn aktywistek narusza przepisy polskiego prawa karnego, a sama ochrona uczuć religijnych jest standardem w większości państw Europy.

W tym kontekście cieszy decyzja Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który w trybie nakazowym wymierzył grzywnę w wysokości 15 tys. zł Adamowi „Nergalowi” Darskiemu za przydeptanie butem wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Interweniowaliśmy też w sprawie zakłócania liturgii w Bazylice Mariackiej w Krakowie, gdzie 20-letnia kobieta obnażyła się i opluła odprawiającego Mszę Świętą księdza.

Wciąż chronimy także konstytucyjne prawo do publicznego kultu religijnego. Opublikowaliśmy w tej sprawie opinię wskazującą, że niektóre restrykcje w sprawowaniu nabożeństw były wątpliwe w świetle ustawy zasadniczej. Wraz z szerokim gronem wiernych zgromadzonych wokół oddolnej inicjatywy „Obrońmy kościół na Wesołej” udało nam się również zatrzymać desakralizację krakowskiego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miał zostać przeznaczony na „cele usługowe”.

Przygotowaliśmy także opinię dla Sądu Najwyższego w sprawie związanej ze szkołą w Krapkowicach, gdzie jedna z nauczycielek wbrew woli pozostałych członków grona pedagogicznego zdjęła wiszący na ścianie krzyż, po czym wobec powszechnego sprzeciwu pozwała szkołę za rzekome „molestowanie”. Opublikowana została też analiza, w której przypominamy, że pracujący w szkołach katecheci mają takie same prawa, jak inni nauczyciele. Do Trybunału Konstytucyjnego skierowaliśmy natomiast opinię broniącą prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

W ramach obrony praw osób wierzących przygotowaliśmy też specjalny poradnik dla kapelanów szpitalnych. To nasza odpowiedź na coraz częstsze przykłady ograniczania dostępu chorych do posługi duszpasterskiej w polskich szpitalach. W związku z obchodzonym 11 lutego Światowym Dniem Chorego publikacja trafiła do Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia, do Rzecznika Praw Pacjenta i dyrekcji podmiotów leczniczych.

Wspieram działania Ordo Iuris

Odzyskajmy wolność słowa

W ostatnich miesiącach głośno było o szokujących przypadkach cenzury w Internecie. Ofiarą całkowitej blokady w mediach społecznościowych padł urzędujący wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W ramach walki z internetową cenzurą złożyliśmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienia w sprawie nadużywania dominującej pozycji na rynku i naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez portale Youtube i Facebook.

Poza tym przedstawiliśmy w Kancelarii Premiera podpisaną przez znanych dziennikarzy i publicystów petycję, w której apelowaliśmy o pilne wprowadzenie skutecznych przepisów chroniących wolność słowa w Internecie oraz raport pokazujący skalę naruszeń wolności obywatelskich przez internetowych gigantów. Projekt ustawy, wpisujący się w nasze założenia, został już ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nasi eksperci przygotowali też analizę dwóch projektów unijnych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie platform internetowych, których kształt będzie warunkował przestrzeń wolności słowa w naszym kraju.

Wolność słowa była podważana niestety także na polskich uczelniach. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Śląskiego niejednomyślnie ukarała naganą prof. Ewę Budzyńską po skardze studentów oburzonych nazwaniem człowieka na pierwszym etapie życia „dzieckiem” czy przypomnieniem konstytucyjnej definicji małżeństwa. W skandalicznym postępowaniu, w którym odrzucono wszystkie wnioski dowodowe obrony, socjolog była od początku reprezentowana przez prawników Ordo Iuris. Oczyszczenie jej dobrego imienia będzie możliwe po odwołaniu od tej skandalicznej decyzji – o co będziemy wnosić.

W tym roku pomagaliśmy już także prof. Annie Łabno, atakowanej za sprzeciw wobec prezentowania przez studentów symbolu proaborcyjnych protestów w trakcie zajęć, dr. Wilhelmowi Czaplińskiemu, którego już oczyszczono z zarzutów za krytyczne podejście do radykalnych demonstracji proaborcyjnych i dr. Justynie Melonowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej bezpodstawnie oskarżonej o homofobię. Wspomniane sprawy to jednak tylko część długiej list naruszeń wolności akademickiej, do których coraz częściej dochodzi na polskich uczelniach. Dlatego nasi eksperci przygotowali kolejną edycję publikacji opisującej 21 najważniejszych przykładów naruszeń wolności akademickiej w Polsce.

Inwestujemy też w przyszłość polskiej nauki kontynuując program Akademii Ordo Iuris, w której szkolimy profesjonalnych, kompetentnych i odważnych prawników. W lutym zainaugurowaliśmy Akademię Bioetyczną, w ramach której rozmawialiśmy między innymi o etycznym wymiarze rozwoju nauk medycznych i biotechnologii. W marcu odbyły się szkolenia w Radomiu i Krakowie, gdzie podjęto temat prawnych aspektów systemowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz relacji władz publicznych z kościołami. Kolejne szkolenie odbędzie się w formie hybrydowej w Lublinie już w tym miesiącu.

Wydaliśmy także kolejny numer czasopisma naukowego „Kultura Prawna”, w którym wybitni przedstawiciele polskiej myśli prawniczej przypominają dorobek przedwojennego tomistycznego filozofa prawa – prof. Czesława Martyniaka. W lutym zorganizowaliśmy specjalne seminarium naukowe nawiązujące do myśli prawnej św. Tomasza z Akwinu, na którym analizowaliśmy źródła rozpowszechnionych dzisiaj błędów w rozumieniu prawa i jego roli w społeczeństwie.

W obronie życia od poczęcia…

Najważniejszym dla obrony życia dniem mijającego kwartału był niewątpliwie 27 stycznia. Tego dnia w Dzienniku Ustaw RP opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który potwierdził niekonstytucyjność aborcyjnej przesłanki eugenicznej. Był to faktyczny koniec epoki praktyk eugenicznych w polskich szpitalach.

Choć orzeczenie było zgodne z wieloletnią linią rozstrzygnięć polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jego publikacja stałą się pretekstem do fali proaborcyjnych zamieszek oraz serii aktów nienawiści wobec chrześcijan i Kościoła. Niezależnie od obrony świątyń, kapłanów i świeckich broniących kościołów, udzieliliśmy wówczas pomocy także atakowanym dziennikarzom – w Warszawie zaatakowanej dziennikarce Mediów Narodowych Agnieszce Jarczyk, a w Poznaniu dziennikarzowi Radia Poznań Hubertowi Jachowi.

Natychmiast rozpoczęliśmy też walkę z kłamstwami i manipulacjami na temat wyroku Trybunału. Opublikowaliśmy analizę prawną orzeczenia TK oraz memorandum tłumaczące rzeczywiste skutki związanej z nim zmiany prawa. Dokument wysłaliśmy do wszystkich polskich szpitali z oddziałem ginekologiczno-położniczym, aby lekarze nie mieli wątpliwości co do obowiązującego prawa w obliczu gróźb i szantaży aborcjonistów oraz powszechnej dezinformacji. Wiem od lekarzy, że w wielu miejscach dla omówienia naszej analizy zwoływano specjalne spotkania.

Poza tym opublikowaliśmy wyniki audytu aborcyjnego, jaki przeprowadziliśmy w polskich szpitalach – raport oparliśmy na faktycznych, dotąd niepublikowanych danych pozyskanych bezpośrednio ze szpitali. Dokument pokazuje, w jaki sposób funkcjonowanie w polskim prawie przesłanki eugenicznej dopuszczającej aborcję mogło prowadzić do licznych nadużyć.

We współpracy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i polskimi hospicjami przygotowaliśmy również pakiet konkretnych rozwiązań stanowiących wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Opublikowaliśmy propozycje usprawniające procedurę adopcyjną i regulujące funkcjonowanie „okien życia”. Ten pakiet rozwiązań przekazaliśmy do Kancelarii Prezydenta, uruchamiając jednocześnie petycję z apelem o ich przyjęcie. Kancelaria Prezydenta pisemnie zapewniła nas, że propozycje Ordo Iuris będą jedną z podstaw do wprowadzenia zmian we wskazanych obszarach.

Nadal konsekwentnie bronimy też obrońców życia bezpodstawnie oskarżanych przed sądami o rzekome wykroczenia. W tym tygodniu odnieśliśmy na tym polu kolejne sukcesy. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim uniewinnił działacza pro-life, który ustawił przed szpitalem furgonetkę z plakatami uświadamiającymi konsekwencje aborcji, a we Wrocławiu podobną sprawę umorzono. Obu działaczy reprezentowali prawnicy Ordo Iuris, którzy pracują obecnie przy prawie 40 podobnych postępowaniach. Jedno jest pewne – w Polsce inaczej niż w wielu krajach Europy wolno dzięki nam mówić prawdę o skutkach aborcji.

W obronie życia występowaliśmy zresztą nie tylko w Polsce. Ordo Iuris współtworzyło opinię „przyjaciela sądu” dla Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka rozpatrującego sprawę zniesienia karalności dzieciobójstwa i legalizacji aborcji w Salwadorze.

…aż do naturalnej śmierci

Rok 2021 zaczął się w Instytucie Ordo Iuris od walki o życie Pana Sławomira, który został de facto poddany biernej eutanazji – zagłodzony – za zgodą sądu w brytyjskim szpitalu. Choć mężczyzna sam oddychał i reagował na bodźce, został odłączony od odżywiania i nawadniania, a brytyjski szpital nie zgodził się na jego transport do kraju.

Nasi eksperci do samego końca próbowali uratować rodaka. Zwróciliśmy się do Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, podjęliśmy współpracę z polskim MSZ, Ministerstwem Sprawiedliwości i prokuraturą. W tydzień sprawą zainteresowaliśmy media i tysiące Polaków, którzy podpisywali się pod specjalnym apelem do premiera Wielkiej Brytanii o umożliwienie przetransportowania naszego Rodaka do Ojczyzny. Pomimo zaangażowania rodziny, polskich władz, prawników i ekspertów, organy brytyjskie nie zezwoliły na transport Pana Sławomira do Ojczyzny i jego życia nie udało się uratować.

Dlatego eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali propozycje międzyrządowych porozumień zapewniających w przyszłości możliwość przetransportowania polskiego obywatela z kraju, który nie będzie chciał podjąć się ratowania jego życia. Memorandum w tej sprawie trafiło do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Zdrowia. Uruchomiliśmy też specjalną petycję wzywającą rząd do systemowego zabezpieczenia losu Polaków poza granicami kraju. Stale monitorujemy działania rządu w tej sprawie licząc, że odpowiednie przepisy zostaną wprowadzone, zanim jako wspólnota narodowa staniemy przed kolejnym wyzwaniem takim jak tragicznie zakończona sprawa Pana Sławomira.

Wspieram działania Ordo Iuris

Skutecznie bronimy praw i suwerenności rodziny

W ostatnich miesiącach wielokrotnie interweniowaliśmy w obronie podstawowych praw rodziny. Dzięki zaangażowaniu naszych prawników Sąd Okręgowy w Poznaniu przywrócił pełnię władzy rodzicielskiej rodzicom oskarżonym o… zbyt katolickie wychowanie własnych dzieci. W Białymstoku udzieliliśmy natomiast pomocy prawnej rodzicom bezpodstawnie oskarżonym o stosowanie niewłaściwych metod wychowawczych wobec córki. Za każdym razem stawką w sprawie było odebranie dzieci rodzicom, krzywda której ślady pozostają na psychice dziecka do końca jego życia.

Sukcesy odnieśliśmy także w sprawach rodziców uciekających do Polski przed zagranicznymi urzędami ds. dzieci. Skuteczna okazała się interwencja w sprawę Pani Luny, która uciekła z trójką dzieci przed norweskim Barnevernet. Bezpieczny w Polsce wraz z rodzicami pozostanie także Martin den Hertog – holenderski chłopiec cierpiący na autyzm, któremu w Holandii mogłaby grozić nawet eutanazja, a którego na ponad dwa lata bezpodstawnie odebrano rodzicom.

Nasi prawnicy brali także udział w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który orzekł wprost przywołując nasze ekspertyzy, że Norwegia naruszyła prawa rodziców bezpodstawnie odbierając córkę kobiecie, która 10 lat wcześniej doświadczyła depresji poporodowej. A to tylko jedno z ponad 30 postępowań, w których prawnicy Ordo Iuris zostali dopuszczeni do składania opinii w toku spraw dotyczących najważniejszych z praw człowieka.

W ostatnim czasie stawaliśmy w obronie rodzin nie tylko w związku z bezpodstawnym odbieraniem dzieci, ale też w przypadkach ich dyskryminacji. Interweniowaliśmy między innymi w sprawie nowych uchwał śmieciowych, które przewidują uzależnienie opłaty za gospodarkę odpadami od ilości zużytej wody, co jest szczególnie krzywdzące dla rodzin wychowujących dzieci. Wiceprezes Instytutu, dr Tymoteusz Zych wystąpił również ze skargą o uchylenie warszawskiej uchwały śmieciowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W związku z tym, że podobne przepisy przyjmują też kolejne gminy w Polsce, przekazaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska memorandum, w którym zwracamy uwagę na ich dyskryminujący charakter i proponujemy wprowadzenie konkretnych zmian prawnych w tym zakresie. W odpowiedzi resort zadeklarował podjęcie prac nad zmianami prawnymi, które ograniczą poziom opłat niesprawiedliwie obciążających rodziny.

Nie możemy się zatrzymać

Nie mam wątpliwości, że kolejny kwartał będzie dla Instytutu Ordo Iuris równie wymagający. Na pewno nie poradzimy sobie jednak bez Pani pomocy. Wszystkie planowane aktywności będą wymagać poniesienia poważnych kosztów finansowych. Wiem jednak, że dzięki Pani wsparciu i zaangażowaniu naszego zespołu będziemy mogli dalej realizować naszą misję.

Tylko precedensowy proces przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uchylenie oczerniającej Polskę i nasz Instytut rezolucji Parlamentu Europejskiego będzie nas kosztować co najmniej 25 000 zł. Każde precedensowe postępowanie w ramach programu obrony dobrego imienia Polski to wydatek co najmniej 12 000 zł. Sześć rozpoczętych spraw oznacza koszty sięgające w skali tego roku nawet 70 000 zł.

W najbliższych miesiącach będziemy brać również udział w procesie legislacyjnym projektu ustawy o wypowiedzeniu genderowej Konwencji stambulskiej. Poza tym ruszymy też z kolejną inicjatywą ustawodawczą, o której już wkrótce opowiem Pani więcej. Będzie to niezwykle istotny dla polskich rodzin projekt bonu wychowawczego, który da rodzicom możliwość realnego wyboru formy opieki nad małymi dziećmi.

Pracujemy już także nad raportem o kosztach rozbicia rodzin, który będzie nas kosztować co najmniej 15 000 zł, a w kwietniu zorganizujemy międzynarodowe spotkanie na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego blokującej radykalną lewicową agendę w prawie międzynarodowym. To koszt około 18 000 zł. Nadal będziemy oczywiście świadczyć też bezpłatną pomoc prawną wszystkim ofiarom dyskryminacji i wykluczenia ze względu na przywiązanie do fundamentalnych wartości.

Na pewno nie zrobimy tego jednak bez Pani.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam w kolejnych miesiącach na kontynuowanie szerokiej i skutecznej działalność na tak wielu polach jak dotychczas.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Za każdym razem, gdy podsumowuję dla Pani kolejne miesiące naszej działalności z radością dostrzegam, jak szybko i dynamicznie rozwinął się w ostatnich latach Instytutu Ordo Iuris. Ten rozwój jest uzasadniony coraz większą potrzebą aktywnego zaangażowania Polaków w obronie podstawowych wartości w naszej Ojczyźnie, ale też w Europie i na poziomie globalnym. Dlatego wierzę, że z Pani pomocą siła naszego odziaływania będzie w kolejnych miesiącach nadal rosnąć.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50

Akt uwielbienia Boga Ojca

Ojcze Niebieski, który stworzyłeś niebo i ziemię, ludzi i aniołów i każdy włos na mojej głowie policzyłeś, jak dobrze być Twoim dzieckiem. Wierzę, że kochasz mnie tak, jak nie kocha mnie nikt na świecie, że kochasz mnie bardziej niż moja matka i ojciec, i pragniesz mnie uszczęśliwić, ofiarując mieszkanie w Twoim Królestwie. Oddaję Ci siebie i wszystko co posiadam tak, abyś mógł mnie prowadzić do Siebie drogą, którą Ty mi przeznaczyłeś. Jak szczęśliwy ten, kto Cię pozna i pokocha jako Ojca. Bądź błogosławiony i wywyższony w każdym stworzeniu. Niech każda chwila mojego życia będzie stałym uwielbieniem Ciebie i dziękczynieniem za dzieła Twej miłości, którymi mnie obdarowałeś. Amen.

Akt miłości ku czci Boga Ojca

/ mów Mu ciągle, że Go kochasz/
Ojciec Niebieski powiedział: Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcie Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!

Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Święty Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty ,ratuj dusze!
Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen.
Niech nas błogosławi † Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.

Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu w akcie całkowitego zawierzenia Panu Bogu.Będziemy prowadzeni przez Ciebie do Chrystusa, Twego Syna i Syna Bożego, a przez Niego i z Nim ku Ojcu Przedwiecznemu. Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, by nam przekazać Jego Słowo, a posłani przez Niego, będziemy nieśli aż na krańce ziemi poznanie i miłość ku Niemu.

I tak pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym Jego śmiercią i świadkami Jego Zmartwychwstania, i przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen.

Dostałam więc przesyłam – dwa sposoby na chininę

rady mądre, a proste!
Domowe lekarstwo na wzor Hydrochlorochiny:2 gejfruty,1 cytryna. Umyc, Obrac. Lupiny wrzucic do garnka. Zalac woda kilka centymetrow ponad lupiny-tak z 4-5. Zagotowac pod przykryciem i od razu skrecic na maly gaz. Najlepsza jest pokrywa szklana,bo widac,co sie dzieje. Odkrywac nie wolno,bo sie ulotni chinina i nic z tego nie bedzie. Od zagotowania 2.5 godziny wolniutkiego gotowania. Pod przykryciem wystudzic do zimnego, dopiero wtedy przelac do sloika, zakrecic. Uzywac co kilka godzin lyzke, mozna slodzic miodem, bo gorzkie. To jest naturalna chinina i dziala na covida. Dawac od samego poczatku choroby. Chinina wystepuje tez w Toniku. Mozna smialo kupowac i pic. Ale jak jest tylko podejrzenie o covid,gotowac lek i dawac. Nie czekac z rozpoczeciem leczenia na zadne potwierdzenia.  Hydrochlorochina ma w skladzie Chinine,lub nia po prostu jest.podaj znajomym wiadomosc.

Moje dzieci, to jest szczególna Wielkanoc, bo od dziś znaki, które nadejdą, będą widoczne dla wielu ludzi”  

Trevignano Romano 3 kwietnia 2021
Umiłowane dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj, w tym błogosławionym miejscu i dziękuję, że wysłuchaliście mojego wezwania w waszych sercach. Moje dzieci, mój Syn umarł z miłości i aby was odkupić od grzechów, zmartwychwstał przez pokonanie śmierci. Moje dzieci, to jest szczególna Wielkanoc, bo od dziś znaki, które nadejdą, będą widoczne dla wielu ludzi, a przede wszystkim zobaczycie największy i długo oczekiwany znak, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że został wykonany przez człowieka. Dzieci, dziś jest dzień ciszy i bólu, pamiętajcie, że pod Jego ukochanym krzyżem stałam się Matką was wszystkich. Módlcie się pod krzyżem, ponieważ rany, które nadejdą, zostaną obmyte krwią mojego Syna. Dzieci, jestem tutaj razem z wami wszystkimi, aby otworzyć wasze serca na łaskę. Módlcie się za zagubionych kapłanów.

OTO MŁODY ŻYD UCZY POLAKÓW BYĆ POLAKAMI !!!
Uczciwy i prawdziwy Żyd mówi prawdę o Polsce i o Polakach.
 
 
ZAWSZE PANUJĄCEMU ZŁU SĄ WINNI RZĄDZĄCY POLITYCZNIE I RELIGIJNIE.
Czy jest biskup hierarcha rządzący w Episkopacie broniący Naród Polski i mówi takim językiem jak ten młody Żyd?  Ci biskupi w myckach są posłuszni swojemu bogu lucyferowi, bo Bóg Wszechmogący zawsze opuszcza takiego katolika wierzącego dwom bogom. Ci farbowani faryzeusze w myckach i w sutannach biskupich, służą politykom żydo-komunistycznym rządzącym Polską, bo oddali im władzę nad kościołami i cmentarzami a głupi i bezbożni Polacy ich słuchają i jeszcze skarżą na patriotów polskich i na swoje rodziny, które walczą z obłudnikami żydowskimi udającymi Polaków. Nie mówcie, że ja rozbijam „kościoł”, gdy piszę PRAWDĘ, bo go rozbijają sami biskupi, ponieważ akceptują a nawet różnymi zarządzeniami bezbożnymi promują GRZECH – hańbią Boga nakazując nam Go ranić przez dotykanie rękami świeckich bo tylko kapłani mają prawo i Łaskę dotykać Pana Boga, nawet grzesznicy, czy masoni – ale kapłani wyświęconymi dłońmi, bo w innych dłoniach nie ma Pana Boga. Faryzeusze w biskupich myckach mają odwagę usuwać kapłanów patriotów walczących o Boże Prawo i o Ojczyznę Polskę z kościoła katolickiego i zabraniają im Msze św. celebrować, zakazują mówić kazań o Bogu i Ojczyźnie Polsce.
Sami nie umieją lub nie chcą i innym nie pozwalają zdrajcy Pana Boga, Polaków i Polski !!! O takich nie modlę się, bo sami chcą być potępieni to niech się wiecznie palą. Ja modlę się, aby wytrzymali prześladowania dobrzy i prawowici kapłani, aby nie ulegli lucyferycznym przełożonym. Niezliczoną ilość razy wypowiadają w Modlitwie „Ojcze nasz” …”przyjdź Królestwo Twoje…a nie chcą uznać Boga Królem ludzkości.
OTO MŁODY ŻYD UCZY POLAKÓW BYĆ POLAKAMI !!!
Uczciwy i prawdziwy Żyd mówi prawdę o Polsce i o Polakach.
 
 
ZAWSZE PANUJĄCEMU ZŁU SĄ WINNI RZĄDZĄCY POLITYCZNIE I RELIGIJNIE.
Czy jest biskup hierarcha rządzący w Episkopacie broniący Naród Polski i mówi takim językiem jak ten młody Żyd?  Ci biskupi w myckach są posłuszni swojemu bogu lucyferowi, bo Bóg Wszechmogący zawsze opuszcza takiego katolika wierzącego dwom bogom. Ci farbowani faryzeusze w myckach i w sutannach biskupich, służą politykom żydo-komunistycznym rządzącym Polską, bo oddali im władzę nad kościołami i cmentarzami a głupi i bezbożni Polacy ich słuchają i jeszcze skarżą na patriotów polskich i na swoje rodziny, które walczą z obłudnikami żydowskimi udającymi Polaków. Nie mówcie, że ja rozbijam „kościół”, gdy piszę PRAWDĘ, bo go rozbijają sami biskupi, ponieważ akceptują a nawet różnymi zarządzeniami bezbożnymi promują GRZECH – hańbią Boga nakazując nam Go ranić przez dotykanie rękami świeckich bo tylko kapłani mają prawo i Łaskę dotykać Pana Boga, nawet grzesznicy, czy masoni – ale kapłani wyświęconymi dłońmi, bo w innych dłoniach nie ma Pana Boga. Faryzesze w biskupich myckach mają odwagę usuwać kapłanów patriotów walczących o Boże Prawo i o Ojczyznę Polskę z kościoła katolickiego i zabraniją im Msze św.celebrować, zakazują mówić kazań o Bogu i Ojczyźnie Polsce.
Sami nie umieją lub nie chcą i innym nie pozwalają zdrajcy Pana Boga, Polaków i Polski !!! O takich nie modlę się, bo sami chcą być potępieni to niech się wiecznie palą. Ja modlę się, aby wytrzymali prześladowania dobrzy i prawowici kapłani, aby nie ulegli lucyferycznm przełożonym. Niezliczoną ilość razy wypowiadają w Modlitwie „Ojcze nasz” …”przyjdź Królestwo Twoje…a nie chcą uznać Boga Królem ludzkości.

Polski Kościół w Wielkiej Brytanii prześladowany przez policję!
https://gloria.tv/post/2C2g3ugTseEtDMzYKvrB8GQ7C

Nowy Stan Wojenny tuż po świętach?

https://www.youtube.com/watch?v=Txcbjg88LH0&t=1s

Papież w orędziu wielkanocnym: nie traćmy nadziei, dzielmy się szczepionkamiaymi

Apostata Franek jest w zmowie z ogólnoświatowymi mordercami ludzkości, a powinien pytać swego Przełożonego o wszystko – przecież jest „pierwszy po Bogu”. Franek jest pewny, że ma władzę, bo nawet Niebem rządzi i posyła tam pachołków lucyfera.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/papiez-w-oredziu-wielkanocnym-w-pandemii-nie-tracmy-nadziei.html

POLSKA: 111 OSÓB ZMARŁO TUŻ PO SZCZEPIENIU NA COVID-19  MINISTERSTWO WIE TYLKO O 53
https://stopnop.com.pl/smierc-covid/

 Znaki, które nadejdą, będą widoczne dla wielu ludzi, a przede wszystkim zobaczycie największy i długo wyczekiwany znak, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że został wykonany przez człowieka.

Orędzia dla Holy Love Ministry, https://www.holylove.org

 

1 kwietnia 2021 r, Wielki Czwartek

Jezus mówi:

„Jestem waszym Jezusem, born Incarnate =„urodzony wcielony” lub „urodził siẹ wcielony” lub „urodzony we wcieleniu”

„Moi bracia i siostry, dzisiaj świętujecie ustanowienie kapłaństwa i pierwszą celebrację Eucharystii. Co za radość, że mogę się tym z wami podzielić dzisiejszego wieczoru. Kiedy odczuwałem żal z powodu szybko-zbliżającej się Męki, cały czas czułam w Moim Sercu miłość do Moich Apostołów i do wszystkich przyszłych kapłanów, którzy w przyszłości będą odprawiać Mszę w podobny sposób. Dzisiejszego wieczoru świętuję z wami tę radość i dzielę się z wami Agonią, którą mam doświadczyć. Gdy Ostatnia Wieczerza dobiegała końca, zaczęło się zbliżać straszliwe doświadczenie Mojej Męki ”.

„Wszystkie te uczucia zrodziły się z miłości. To jest miłość, do której was wzywam, abyście mieli ją w swoich sercach i dzielili się nią jeden z drugim. Czekam na dzień, w którym będę mógł podzielić się Moim Uṡciskiem z każdym z was. ”

 

2 kwietnia 2021 r, Wielki Piątek

Jezus mówi:

„Jestem waszym Jezusem, born Incarnate

„Nie ma na ziemi bólu – i nigdy nie będzie – który byłby równy bólowi, jakiego doznałem podczas Mojej Męki. Mój ból był nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny. Widziałem wielu grzeszników, których Moja Ofiara nie dotknęła. Byłem świadkiem złych duchów, które oddziaływały na serca, nawet gdy wisiałem umierając na Krzyżu. Patrzyłem w przyszłość i cierpiałem z powodu okrucieństw wojny, aborcji i złych ambicji, które przejęłyby rządy i ich nielegalną politykę. Widziałem, jak bluźniono powołaniem do kapłaństwa i jak wiele słabości spotkało Mój Kościół. Tak, cierpiałem nawet z powodu wielu kłamstw i braku wsparcia, które próbowały zniszczyć Moją Świętą Misję Miłości ”.

„A jednak wytrwałem i wybrałem drogę cierpienia, która uratuje ludzkość i odkupi ludzkość dla tych, którzy Mnie kochają i wierzą. Również wy, Moi bracia i siostry, musicie iść za Mną, jeśli chcecie dzielić ze Mną Raj. Czekam na wasze „tak” z otwartymi ramionami ”.

Przeczytaj Mateusz 27: 50 – 27 50 A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

 

3 kwietnia 2021 r, Wielka Sobota

Jezus mówi:

„Jestem waszym Jezusem, born Incarnate

„Moja Matka bolała na widok Mojego Cierpienia. Płakała na widok Moich Ran, chociaż wierzyła, że powstanę z martwych. Ona pomogła złożyć Moje Ciało na spoczynek. Jej odwaga ogarniała ten dzień. Później prowadziła apostołów w modlitwie ”.

„W dzisiejszych czasach na świecie istnieje potrzeba takiej samej odwagi ze strony wierzących. Chrześcijanie są atakowani; ich przekonania są ogȯlnie wyśmiewane przez społeczeństwo. Mimo wszystko Ja jestem z każdym, kto we Mnie wierzy. Moja Matka także wspiera wszystkich, którzy cierpią prześladowania ze względu na Jej Syna. Nie zniechęcajcie się. Zjednoczcie się w wysiłkach, aby uzyskać nawrócenie dla serca świata ”.

Przeczytaj Filipian 2: 1-2  – 2 1 Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie* – 2 dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego,

 

Przeczytaj Efezjan 4: 1-3 – 4 1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, 2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 3 Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

 

4 kwietnia 2021 r, Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Jeszcze raz ja (Maureen) widzę Wielki Płomień, który poznałam jako Serce Boga Ojca. On mówi:

„Alleluja! Dzisiaj świętujemy Zwycięstwo Mojego Syna nad grzechem i śmiercią! Jest to Zwycięstwo, które zszokowało szatana. Poranek był cichy i spokojny, co wyraźnie kontrastowało z burzliwą wrzawą Wielkiego Piątku. Jego powstanie z martwych było ciche i spokojne i bez fanfar. Ale skutki Jego Zmartwychwstania przyniosły do serc wierzących zwycięstwo przez pokolenia ”.

„Całe Niebo świętuje dziś Jego Zwycięstwo. Wszystkie problemy wydają się zanikać w wiecznotrwałym Ṡwietle Jego Zwycięstwa. Dziś jestem bardzo realną częścią serca świata i zwycięstwem nad grzechem w każdym sercu. Radujcie się ze Mną!

Przeczytaj Jan 20: 1-18 [w tekṡcie ang. dodano jeszcze wersety 19 i 20]

 

Orędzie Matki Bożej z Trevignano Romano do Giselli Cardia, 3 kwietnia, 2021 [Wielka Sobota]

 

Moje drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj, w tym błogosławionym miejscu i dziękuję za wysłuchanie mego wezwania w waszych sercach. Moje dzieci, mój Syn umarł z miłości i aby was odkupić od grzechów, On zmartwychwstał, On pokonał śmierć.

Moje dzieci, to wyjątkowa Wielkanoc, bo od dziś znaki, które nadejdą, będą widoczne dla wielu ludzi, a przede wszystkim zobaczycie największy i długo wyczekiwany znak, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że został wykonany przez człowieka.

Dzieci, dziś jest dzień ciszy i bólu, pamiętajcie, że pod Jego ukochanym Krzyżem stałam się Matką was wszystkich.

Módlcie się pod Krzyżem, ponieważ rany, które przyjdą, zostaną obmyte krwią Mojego Syna.

Dzieci, jestem tutaj z wami wszystkimi, aby otworzyć wasze serca na łaskę.

Módlcie się za zagubionych kapłanów.

Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

 

OREDZIE ŚWIĘTEGO JÓZEFA DO LUDU BOŻEGO PRZEKAZANE LORENIE 1 GRUDNIA 2020

na Internecie 1 kwietnia 2021, wizjonerka z Ameryki Łacińskiej;  https://maryrefugeofsouls.com/

[ MT – nie ma tekstu oryginalnego w j.hiszp. jest tylko w tłum. na j. ang. ]

 

Drogi Ludu Mojego Syna, Ja jako Adopcyjny Ojciec Jezusa Chrystusa i jako Obrońca  Przebitych Świętych Serc, przychodzę, aby przekazać wam to Cenne Orẹdzie, które pomoże wam podczas Ucisku i bẹdzie Ochroną przed Demonicznymi Siłami Szatana.

 

Wy, jako umiłowany lud Mojego Syna, jesteście narażeni na wrogie plany Nowego Porządku Świata, który ma na celu zdziesiątkowanie ludności, a przede wszystkim prześladowanie i zastraszanie Ludu Bożego jako głównych wrogów do pokonania. Dlatego dzisiaj, jako Obrońca Ludu Bożego, przychodzę, aby dać wam wskazówki. Dzięki Mojemu Świętemu Wstawiennictwu uzyskacie wiele Łask i Ochronẹ przed wszystkimi niesprawiedliwościami i przewrotnymi Planami Wroga.

 

Chcę wam powiedzieć, że macie całą Ochronę [ Koṡcioła] Triumfującego, a także Armii Czyśćca. Zwróćcie się do Dusz w Czyśćcu, a one wam pomogą, dlatego ważne jest, aby codziennie modlić się za nie w swoich modlitwach, będą one wielką pomocą, ale w tym celu musicie wiedzieć, że aby prosić o ich wstawiennictwo musicie mieć czyste i pokorne serce w stanie łaski. Dlatego tak ważna jest Spowiedź.

 

Dzisiaj chcę wam powiedzieć o szczepionce, którą chcą zrobić obowiązkową na całym świecie przeciwko Covid. Przynosi ona najnowocześniejszy chip i nanotechnologię oraz będzie kontrolować wasze umysły i zmieniać wasze DNA, usuwając z was Istotẹ Boga , zabijając wasze dusze i ducha, ta szczepionka jest pułapką szatana, narzuconą na cały świat, dlatego Niebo, zaniepokojone o Swoją Wierną Resztẹ, postanowiło interweniować, aby was ochronić i zapewnić wam bezpieczeństwo.

 

Po pierwsze, już zostaliṡcie ostrzeżeni, że NIE powinniṡcie przyjmować szczepionki.

 

Po drugie, macie Moją Ochronę i ochronę całego Nieba oraz Dusz Czyṡćcowych dla tego zadania, i ważnym jest, abyṡcie  codziennie za nie odmawiali jeden Rȯżaniec, aby wstawiali się za wami i dodawali wam siły i odwagi dla stawiania czoła każdej sytuacji.

 

Jak Niebo będzie wstawiać się za wami?

 

Od teraz proszę was, abyście byli w Stanie Łaski i modlili się przed obrazem Świętej Rodziny następującą Modlitwą o Ochronę, aby kiedy zaczną wprowadzać szczepionkę, Mój Płaszcz Ochronny uczynił was niewidzialnymi za wstawiennictwem całego Nieba oraz Dusz Czyṡćcowych.

 

MODLITWA, MÓDL SIĘ NIĄ JUŻ OD TERAZ KAŻDEGO DNIA:

 

Ja ……… (całe imię na głos), jako dziecko Boga Ojca, tak bardzo przez Niego umiłowane i jako część Jego Wiernego Ludu, wzywam całe Niebo i Dusze w Czyṡćcu, prosząc o Duchowe Wstawiennictwo Ṡwiętego Józefa, Najświętszej Maryi Panny, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga Ojca i Ducha Świętego, w obliczu tej sytuacji, która zagraża mojej integralności fizycznej i duchowej, takiej jak wszczepienie szczepionki przeciwko Covid do mojego ciała. Przez Opiekę i wstawiennictwo Potężnego Świętego Michała, proszę całą Jego Armiẹ Aniołów, aby przyszła mi z pomocą i uczyniła mnie i moją rodzinę niewidzialnymi w obliczu tego zagrożenia, abyśmy chronieni i prowadzeni przez mojego Opiekuna Świętego Józefa, mogli być otaczani opieką przez miriady Aniołów oraz Dusz Czyṡćcowych dla bronienia się przed tym narzuceniem na całym świecie. Amen.

 

Mȯdlcie się tą modlitwą każdego dnia, a Niebo w niezwykły sposób poprzedzi takie okoliczności, a wszyscy, którzy się o to modlą, będą chronieni przed zagrożeniem ich fizycznej i duchowej integralności. Bóg Ojciec prosił, żebym dotarł do Jego Wiernej Reszty, bo są oni na łasce Nowego Porządku Świata, i wiele niesprawiedliwości pochodzi z ich rządȯw, ale zobaczą także Potężną Rękę Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, Matki Bożej, Mojej, Świętych Archaniołów i Aniołów, Dusz Czyśćcowych i Świętego Michała Archanioła, którzy nie zostawią ich samych, ujrzą także wiele Cudów i Potęgẹ ze strony Boga jako Obrońcy Jego Umiłowanego Izraela.

 

Dlatego, Święty Ludu Mojego Syna, wołaj i wypowiadaj potężnym głosem wołanie św. Michała Archanioła:

KTÓRZ JAK BȮG, NIKT JAK BÓG !!!

Wzywaj mnie, a przyjdę ci z pomocą w obliczu każdego zagrożenia, będę siẹ tobą opiekował, chronił i prowadził w twojej walce ze złem, nie jesteś sam, wierz w Opatrzność i Boską Ochronę.  Zostawiam was pod Ochroną Mojego Świętego Płaszcza i Mojego Błogosławieństwa Ojca Jezusa Chrystusa.

 

Maranatha, Maranatha.

(Pan nadchodzi, Pan nadchodzi)

 

 

Orędzia dla Johna Leary, 24 – 31 marca 2921 http://www.johnleary.com

 

Środa, 24 marca 2021 r

Jezus powiedział: „Mój ludu, w pierwszym czytaniu przeczytaliście, jak król Nabuchodonozor kontrolował swój lud, żądając, aby lud pokłonił się przed wykonanym przez niego złotym posągiem. Szadrach, Meszach i Abednego byli Hebrajczykami i oddawali cześć Jedynemu Prawdziwemu Bogu. Więc nie pokłonili się złotemu posągowi króla. To spowodowało, że król wrzucił trzech mężczyzn do rozpalonego pieca. Ale ich wiara we Mnie została potwierdzona, kiedy posłałem Mojego anioła, aby uchronił ich przed ogniem. Wtedy król uwierzył w Boga Hebrajczyków i zabrał swój posąg. Przez lata widzieliście wielu męczenników, którzy woleli umrzeć, niż porzucić swoją wiarę we Mnie. To wielka próba waszej wiary we Mnie, jeśli kiedykolwiek musielibyście stanąć w obliczu śmierci za wiarę jako męczennik. Poprosiłem was, abyście umarli dla siebie, ale bycie męczennikiem to kwestia tego, jak silna jest wasza wiara. Wielokrotnie wam mówiłem, że wezwę was do Moich schronień, kiedy zło bẹdzie groziło, że was wszystkich zabije. Zawsze ufajcie Mnie i ochronie Mojego anioła ”.

 

Jezus powiedział: „Ludu mój, widzicie demony, które są gotowe pożreć jak najwięcej dusz, tak jak grupa rekinów. Kiedy modlisz się lub uwielbiasz Mój Najświętszy Sakrament, jesteś w bezpiecznym miejscu, ponieważ demony szanują Moją władzę nad nimi. Rano możesz poświęcić Mi wszystko, co zrobisz, a Moja ochrona będzie z tobą przez cały dzień. Ponieważ zbliżasz się do Wielkiego Tygodnia, dobrze byłoby przyjść do Spowiedzi w ten weekend. Możesz także przyjść do Spowiedzi na tydzień przed lub po Niedzieli Miłosierdzia, aby wypełnić warunki Nowenny do Bożego Miłosierdzia. To najświętszy czas w roku, więc przyjdź na wszystkie nabożeństwa Wielkiego Tygodnia, aby wzmocnić swoją obronę przed demonami, które są teraz bardzo aktywne. Módl się za wszystkich członków swojej rodziny, którym możesz pomóc, otaczając ich tarczą ochronną przed demonami. Toczysz duchową walkę o zbawienie dusz, więc pomagaj swojej rodzinie uchronić się przed piekłem ”.

 

Czwartek, 25 marca 2021 r (Zwiastowanie Maryi)

Matka Boża powiedziała: „Moje drogie dzieci, dzisiejsze święto Mojego Zwiastowania to jeden z największych momentów w moim życiu, kiedy przekazałam św. Gabrielowi moje„ fiat ”, że przyjmuję Boży Plan, aby być Matką Jego Synu, Jezusa. Święty Gabriel powiedział mi, jak Duch Święty osłoni mnie, abym nadal była dziewicą. To był kolejny wielki cud w moim życiu. Powiedziałem „tak”, mimo że byłabym narażona na widzenie mnie w ciąży przed ślubem. Boży Plan został wypełniony, kiedy św. Józef zabrał mnie do swojego domu, gdy anioł powiedział mu o Duchu Świętym jako moim Oblubieńcu. Akceptacja Woli Bożej była częścią mojego życia przez cały czas. W ten sposób wszystkie moje dzieci powinny przyjmować każdą swoją życiową misję ze swoim własnym „fiat” wolnej woli. Odmawiajcie dalej swoje codzienne różańce i czẹsto uczẹszczajcie do Spowiedzi, aby sprawić radoṡć Mojemu Synowi ”.

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, wielu ludzi nieṡwiadomie przyjmuje szczepionkę Covid, wkrótce będzie ona obowiązkowa i jest to już stosowane w niektórych miejscach, takich jak Izrael. Wiem, że powiedziano was, żebyście nie przyjmowali tego zastrzyku, ponieważ może to zniszczyć wasz układ odpornościowy. Spora liczba osób miała złe objawy przyjęcia tej szczepionki, a 5% tych, którzy mieli złe objawy, zmarło. Powiedziałem wam, że możecie użyć Oliwy Wielkiego Piątku, aby modlić się nad ludźmi i namaścić oliwą ludzi, którzy zostali zaszczepieni. Ta oliwa ochroni ludzi przed nowym wirusem, który może zabić zaszczepionych ludzi. Wyślę Swoje Ostrzeżenie, zanim nowy śmiercionośny wirus zostanie wypuszczony. Po Ostrzeżeniu i czasie nawrócenia wezwę Mój lud do Moich schronień, gdzie zostaniecie uzdrowieni z wszelkich wirusów, patrząc na Mój świetlisty krzyż na niebie. „

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, będziecie obserwować więcej prób nakazywania szczepień przeciwko Covid, albo nie będziecie mieli dostępu do sklepów i kościołów. Kiedy władze spróbują zmusić was do wykonania tego zastrzyku wbrew waszej woli, może to być niebezpieczne dla waszego życia. To zaszczepione osoby są zagrożone śmiercią przy kolejnym ataku wirusa. Jeśli wasze życie bẹdzie w niebezpieczeṅstwie przez to zagrożenie, z powodu nie- zaszczepienia siẹ, wówczas wezwẹ was do Moich schronień, gdzie będą was chronić Moje anioły. Nie bójcie się, ponieważ to wszystko jest częścią planu elit mającego na celu zmniejszenie populacji, ale Moja moc jest większa niż złych ”.

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, te nowe wieże 5G emitują o wiele więcej promieniowania niż poprzednie wieże 4G. Jeśli możesz, staraj się mieszkać z dala od takich wież. Jeśli możesz ustawić telefon tak, aby odbierał tylko sygnały 4G, byłoby to mniej promieniowania mikrofalowego pochodzącego z telefonu. Jeśli nadal możesz korzystać z sygnałów 4G, nie kupuj ani nie używaj funkcji 5G swoich telefonów. Większe promieniowanie z mikrofal może powodować większe ryzyko zachorowania na raka. Módlcie się, aby te systemy 5G nie powodowały więcej raka z powodu tego promieniowania ”.

N.B. Możesz chronić się przed promieniowaniem elektromagnetycznym za pomocą produktów Blushield na stronie www.blushield-us.com

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, kupowanie używanego domu jest coraz trudniejsze, ponieważ zmniejsza się podaż domów na sprzedaż. To powoduje, że nabywcy domów składają oferty premium na zakup domu, ponieważ jest tak duży popyt na domy. Nawet nowe domy stają się droższe, ponieważ koszty materiałów i robocizny są trzykrotnie wyższe z powodu wydłużenia dostaw w czasie trwania wirusa Covid. Musicie modlić się za nowe pary małżeṅskie, aby mogły znaleźć używany lub nowy dom i mȯc sobie na niego pozwolić. Modlitwa do św. Józefa byłaby również pomocna”.

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, Demokraci próbują uchwalić radykalne przepisy, które zmieniłyby wymagania dotyczące głosowania, zmieniły prawa dotyczące płci i surowsze przepisy dotyczące kontroli broni. Takie ustawodawstwo wymaga dziś 60 głosów, aby unieważnić obstrukcję. Jeśli Demokraci zlikwidują obstrukcję, to bẹdzie to tylko 50 głosów i rozstrzygnięcie remisu uzależnione od wiceprezydenta, a to mogłoby uchwalić dowolną ustawę. Módlcie się, aby ta reguła Senatu została zachowana, w przeciwnym razie wiele radykalnych ustaw zostanie uchwalonych i zrujnuje wasz kraj ”.

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, brutalnym jest przez Bidena oskarżanie prezydenta Trumpa o spowodowanie waszego kryzysu granicznego, podczas gdy to Biden jest tym, który otworzył waszą granicę swoim rozkazem wykonawczym. Dzieci są wysyłane przez waszą granicę bez rodziców, w warunkach wielkiego tłoku. Niektórzy ludzie dowożą tych nielegalnych imigrantów autobusami do różnych społeczności i będzie to powodować problemy wszędzie tam, gdzie zostaną wysłani. Demokraci chcą więcej głosów, ale cena twoich problemów może zaszkodzić wielu waszym społecznościom. Módlcie się, aby wasi przywódcy mogli kierować się zdrowym rozsądkiem odnoṡnie ograniczania waszych przejść granicznych ”.

 

Jezus powiedział: „Ludu Mój, macie szczęście w tym roku, że wasze kościoły będą otwarte na Triduum i Niedzielę Wielkanocną. Skorzystajcie z tej okazji do łaski, przychodząc na wszystkie te nabożeṅstwa. Ten Wielki Post jest dobrym przygotowaniem na nadchodzące Ostrzeżenie i ucisk. Pamiętajcie również, aby być gotowym na przygotowanie oliwy w Wielki Piątek o 3:00 w nocy Wielkiego Piątku. Ta oliwa będzie błogosławieństwem dla wszystkich zaszczepionych osób, które mogą umrzeć w wyniku następnego ataku wirusa. Módlcie się, aby ci ludzie zostali uzdrowieni tym olejem lub przyszli do schronieṅ po uzdrowienie ”.

 

Piątek, 26 marca 2021 r

Jezus powiedział: „Ludu Mój, przez całe Moje życie na ziemi ukrywałem, że jestem Mesjaszem. Gdyby ludzie czytali Pismo Święte, rozpoznaliby Mnie w moich cudach. Uzdrawiałem niewidomych, głuchych, chorych, a nawet trędowatych. Wskrzesiłem Łazarza i innych z martwych. Pomnożyłem chleb i ryby dla 5000 i 4000 ludzi. Szedłem po wodzie i uspokajałem wzburzone morze. Ale moim największym cudem było Moje Zmartwychwstanie. Mówiłem w przypowieściach, ale wyjaśniłem je tylko Moim apostołom. W końcu przyznałem siẹ do Swojej Boskości głównemu kapłanowi i dlatego ukrzyżowali Mnie za bluźnierstwo, ale Ja naprawdę mówiłem im prawdę. Będziesz także poddawany próbie wiary we Mnie, ponieważ źli ludzie Mnie nienawidzą, bo są prowadzeni przez szatana. Zaufaj Mi, że ochronię cię przed wszystkimi szykanami ze strony złych ludzi. Z powodu waszej wiary katolickiej będziecie prześladowani, ale we właściwym czasie wezwę was do ochrony w Moich schronieniach. Będziesz spędzać czas w Moich schronieniach podczas ucisku Antychrysta. Oddzielę swój lud od złych ludzi w Moich schronieniach, do których Moi aniołowie nie pozwolą wkroczyć złym. Wtedy ześlę zagładę na złych, i zostaną wrzuceni do piekła. Moja wierna Reszta otrzyma nagrodę w Mojej Erze Pokoju, a później w niebie. Módlcie się, aby pomóc ocalić swoje rodziny i przyjaciół przed piekłem ”.

 

Jezus powiedział: „Moi ludzie, widzicie, jak ludzie otrzymują elektroniczne identyfikatory, aby źli ludzie mogli powiedzieć, kto dostał zastrzyk, a kto nie. Wkrótce zobaczycie, że te zastrzyki będą obowiązkowe, aby elity mogły kontrolować ludzi. Kiedy twoje życie jest zagrożone, ponieważ nie przyjąłeṡ zastrzyku z Covid’a, wtedy zawołam Mój lud do Moich schronień. W Moich schronieniach zostaniecie uzdrowieni z wszelkich wirusów, a Moje anioły ochronią was tarczą niewidzialności przed złymi, którzy chcą was zabić. Wiele osób, które otrzymały szczepionkę, może umrzeć, gdy nadejdzie następny atak wirusa. Dlatego potrzebują namaszczenia Oliwą Wielkiego Piątku, a jeśli są wierzącymi, mogą zostać uzdrowieni w Moich schronieniach. Ufajcie Mi, że będę chronił Moich wierzących w Moich schronieniach. Przyniosę Moje Ostrzeżenie, a zaszczepionym ludziom powiedz, aby się nawrócili, żeby zostali zbawieni. Wierzący zostaną zaprowadzeni do Moich schronień i zostaną uzdrowieni, kiedy spojrzą na Mój świetlisty krzyż. Moja wierna Reszta będzie chroniona przez Moich aniołów przed złymi ”.

 

Sobota, 27 marca 2021 r

Jezus powiedział: „Ludu Mój, trzęsienia ziemi są jednym ze znaków koṅca czasu, kiedy ziemia się zatrzẹsie. Wkraczasz w Wielki Tydzień w Niedzielę Palmową Mojej Męki. Ludzie ujrzeli Mój znak wskrzeszenia Łazarza z martwych, więc powitali Mnie palmami, gdy wkroczyłem do Jerozolimy. Ci faryzeusze doprowadzili do śmierci wielu proroków i Ja będę traktowany w ten sam sposób. Przygotujcie się na wszystkie nabożeństwa Wielkiego Tygodnia, ponieważ wasza wiara we Mnie koncentruje się wokół Mojej Śmierci i Zmartwychwstania. W okresie Wielkiego Postu czyniliście wiele pokut i ofiar z jałmużny, aby pomagać ludziom. Wkrótce w Niedzielę Wielkanocną będziecie obchodzić Moje Zmartwychwstanie. Moi wyznawcy również będą musieli cierpieć prześladowania ze strony ludzi na ziemi, którzy Mnie nienawidzą. Pozostań wierny swojej wierze we Mnie, bez względu na to, co cierpisz w tym życiu. Przygotowujesz się bowiem do radości następnego życia ze Mną w niebie. Całe twoje cierpienie na ziemi będzie tego warte, gdy zobaczysz Mnie przy swoim zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym ”.

 

Jezus powiedział: „Ludu Mój, wkraczacie w okres wiosenny, kiedy wszystkie drzewa i kwiaty ożywają. Wkrótce można bẹdzie zobaczyć, jak Korea Północna testuje twojego nowego Prezydenta, przeprowadzając poważniejsze testy rakietowe, które mogą zagrozić Japonii i wyspom na Pacyfiku. Innym potencjalnym punktem zapalnym jest to, czy Rosja zamierza zająć więcej terytorium na Ukrainie. Kiedy te kraje wyczują słabość twoich przywódców, może to ich ośmielić do wykorzystania odpowiedniego czasu na zaatakowanie swoich sąsiadów. Można było wyczuć zbliżającą się wojnę, w którą twój kraj mógłby zostać wciągnięty, by bronić swoich sojuszników. Módlcie się o pokój, ale wiosną nadchodzą poważniejsze wydarzenia. Zaufajcie Mi, że będę chronił Moich wiernych ”.

 

Niedziela, 28 marca 2021 r  (Niedziela Palmowa lub Pasyjna)

Jezus powiedział: „Ludu Mój, właśnie przeczytaliście opis zdradzenia Mnie i Mojej śmierci, a wkrótce przeczytacie o Moim Zmartwychwstaniu. Przeczytałeś także i zobaczyłeś wizję, jak św. Piotr zaparł się Mnie trzy razy, nawet jeśli wcześniej powiedział, że umrze za Mnie. Wszyscy jesteście grzesznikami jak św. Piotr i zaparliście się Mnie w swoich własnych grzechach. Na szczęście możecie przyjść do Mnie do Spowiedzi a Ja przebaczę wasze grzechy poprzez rozgrzeszenie przez księdza. Powiedziałem ci, jak będziesz prześladowany, a teraz możesz mieć zakaz wstępu do sklepów za nieposiadanie legitymacji potwierdzającej, że zostałeś zaszczepiony. Możesz chcieć uzupełnić zapasy na kilka miesięcy, jeśli nie bẹdziesz mȯgł dostać się do sklepów spożywczych,. Zaczynasz widzieć, w jaki sposób twoi przywódcy zamierzają wdrożyć komunizm, kontrolując cię tymi przepustkami na szczepienia. Jeśli wasze życie będzie zagrożone, wezmę was do Moich schronień i pomnożę wasze pożywienie, zanim jeszcze do nich przyjdziecie ”.

 

Poniedziałek, 29 marca 2021 r

Jezus powiedział: „Ludu Mȯj, Maria wylała kosztowny olej na Moje stopy i głowę. Judasz skrytykował ją za to, że nie sprzedała go, aby dać pieniądze biednym. Ale Ja podziękowałem jej, ponieważ przygotowywała Mnie do Mojego pogrzebu. Faryzeusze chcieli zabić zarówno Łazarza, jak i Mnie, ponieważ wielu Żydów we Mnie uwierzyło, gdy wskrzesiłem Łazarza z martwych. Zaszczepione osoby mogą umrzeć w wyniku kolejnego śmiertelnego ataku wirusa. Dlatego ujawniłem, że błogosławieństwo Oliwy Wielkiego Piątku może uleczyć takich ludzi. Bądźcie przygotowani, Moi wierni, ponieważ ci wierni, którzy nie zostali zaszczepieni, będą traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Bez identyfikatora szczepienia możesz nie mieć dostępu do niektórych sklepów i wydarzeń. Ostatecznie władze mogą zagrozić kwarantanną lub nawet wsadzić cię do więzienia za nieprzyjmowanie szczepionki. Jeśli wasze życie jest zagrożone, wezwẹ was do Moich schronieṅ ”.

 

Jezus powiedział: „Synu Mój, ponownie daję ci przedsmak tego, jak będzie wyglądać twoje życie, ponieważ chcę, abyś był przygotowany, bo Moje Ostrzeżenie wkrótce nadejdzie w twoim czasie. Zobaczysz, jak Demokraci chcą całkowitej kontroli nad twoim ludem i będą utrwalać ten kryzys Covid, próbując zmusić wszystkich do szczepienia. Kiedy już spora część ludzi zostanie zaszczepiona, władze spróbują wprowadzić szczepionkę dla wszystkich. Będą wydawać identyfikatory szczepionek, a osoby bez przywieszki nie będą mogły wejść do sklepów ani kupić artykułów spożywczych. Kiedy twoje życie może być zagrożone, jeśli nie przyjmiesz zastrzyku, przyniosę Moje Ostrzeżenie i wezwę was do Moich schronień, aby chronić was przez Moich aniołów. Powtarzam ci, aby NIE wolno przyjmować żadnej szczepionki ani szczepionki przeciw grypie, w przeciwnym razie możesz umrzeć z powodu następnego ataku wirusa. Zaufaj Mi, że pomnożysz swoje pożywienie, jeśli nie możesz wejść do sklepu spożywczego. Ten sposób kontroli przy użyciu szczepionek to początek przejęcia władzy przez komunistów ”.

 

Wtorek, 30 marca 2021 r

Jezus powiedział: „Ludu Mȯj, w dzisiejszym czytaniu jest przedstawione zdradzenie Mnie przez Judasza. Pamiętacie również, jak pozwolono szatanowi wejść w Judasza. Jest zrozumiałe, dlaczego szatan zmusił Judasza do popełnienia samobójstwa przez powieszenie się po tym, jak wykorzystał go do swoich celów. Wszyscy grzesznicy zdradzają Mnie swoimi grzechami, kiedy zapierają się Mnie jak św. Piotr. Widzicie, dlaczego musicie się do Mnie modlić o siłę, aby przetrzymać wasze pokusy, ponieważ macie słabą naturę, jak św. Piotr, który powiedział, że umrze za Mnie, ale zaparł się Mnie trzy razy. Podczas Wielkiego Postu odprawiacie pokuty i więcej modlitw, aby polepszyć swoje życie duchowe, abyście nie zaparli się Mnie tak szybko. Możecie to powtarzać przez cały rok, kiedy poczujecie że słabniecie bẹdąc kuszeni. Mówicie, że jesteście Moimi uczniami, ale musicie pokazać Mi, że jesteście szczerzy poprzez swoje dobre uczynki w życiu codziennym. Pamiętajcie, że nie chcecie siẹ Mnie zaprzeć  gdy przyjdą na was grzeszne pokusy. Zaufajcie Mi, że poprowadzę was właściwą drogą do nieba, gdzie otrzymacie nagrodę za pozostanie Mi wiernymi ”.

 

Jezus powiedział: „Ludu Mȯj, widzicie, jak niektóre stany wystawiają identyfikatory szczepionek osobom zaszczepionym szczepionką Covid. Nie potrwa długo, gdy niektóre sklepy będą ograniczać wchodzenie osób, które nie mają tego oznakowania, lub negatywny wynik testu na obecność wirusa. Ponieważ ograniczenia różnią się w zależności od stanu, w końcu rząd zażąda, aby wszyscy się zaszczepili. Wasz Prezydent zagrozi tym ludziom, którzy nie zostali zaszczepieni, albo będą podlegać restrykcjom, grzywnom lub więzieniu, aby spróbować zmusić resztę ludzi do zaszczepienia się. Kiedy Moi ludzie będą w niebezpieczeństwie, za nieprzyjẹcie szczepionki Covid, wyślę Moje Ostrzeżenie, tak jak widzieliście przegląd życia rozpoczynający się w wizji. Po okresie nawrócenia wezwę Moich wiernych do schronienia w Moich schronieniach. Odejdźcie szybko, kiedy was ostrzegę, a Moi aniołowie was ochronią.

 

Jezus powiedział: „Ludu Mȯj, otrzymaliście instrukcje, jak zrobić „Oliwę Wielkiego Piątku” o 3:00 nad ranem w Wielki Piątek. Już to wcześniej uczyniłeṡ dzięki swoim 33 Apostolskim Credo i 7 modlitwom Witaj Królowo. Istnieje dodatkowa zachęta do zrobienia tej oliwy, ponieważ powiedziałem ci, że błogosławieństwo tej oliwy na twoim czole pomoże powstrzymać zaszczepionych ludzi przed śmiercią przy następnym ataku wirusa. To jest Moje szczególne błogosławieństwo, aby przeciwdziałać złym ludziom, którzy próbują was zabić, aby zmniejszyć populację. „

 

Jezus powiedział: „Ludu Mȯj, ponieważ w zeszłym roku nie mogliście przyjść na te nabożeństwa, teraz musicie przyjść na nabożeństwa w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Sobotę Zmartwychwstania Pańskiego w tym roku. Oddałem Swoje życie, aby ocalić wasze dusze, więc planujcie uczestnictwo w Moich nabożeństwach, aby uczcić Moją śmierć i Zmartwychwstanie ”.

 

Jezus powiedział: „Ludu Mȯj, widzieliście przestoje w różnych stanach z powodu zwiększonej liczby przypadków Covid. Ponownie zobaczycie więcej przypadków Covid z nowych wariantów mutacji. To będzie druga fala, która może znowu spowodować zamkniẹcie waszych koṡciołȯw. Będzie to łagodne w porównaniu z nowym wirusem, który zostanie uwolniony i może zabić wiele zaszczepionych osób. Zanim ten śmiercionośny wirus zostanie wypuszczony, Ja wyślę Swoje Ostrzeżenie. Po nawróceniu wezwę Swój Lud do Moich schronień. Będziecie chronieni przez Moje anioły i uzdrowieni ze wszelkich wirusów w Moich schronieniach. „

 

Jezus powiedział: „Ludu Mój, byłeś wierny swoim pokutom i dodatkowym modlitwom przez cały okres Wielkiego Postu i pochwalam ludzi za przetrwanie tej próby wiary. Teraz możecie się radować jako Moi ludzie Wielkanocy, którzy zostali obmyci Moją Najdroższą Krwią. Ci ludzie, którzy przestrzegają Moich Przykazań, otrzymają nagrodę w Mojej Erze Pokoju, a później w niebie ”.

 

Jezus powiedział: „Synu Mój, tak jak musiałeś przynosić z piwnicy swój obraz św. Meridii, tak prosiłem cię, abyś przyniósł również relikwię św. Łucji, kiedy ludzie potrzebowali modlitwy na oczy. Te rzeczy zostały rozgłoszone w kościele dla twojej grupy modlitewnej, ale podczas zamkniẹć z powodu wirusa Covid zapomniałeś wyjąć ich dla twojej grupy modlitewnej w swoim domu. Teraz twoi ludzie będą mogli ponownie zobaczyć te relikwie podczas twoich spotkań modlitewnych.

 

Jezus powiedział: „Synu Mój, dziękuję ci, że zastosowałeś się do Mojej sugestii, aby zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, zanim twoje sklepy będą mogły stworzyć restrykcje dla ludzi, którzy odmawiają przyjęcia szczepionki Covid. Widzisz początek tego, jak lewica chce kontrolować twoją swobodę poruszania się, wymuszając obowiązkowe identyfikatory szczepionek Covid jako konieczność aby wejść do sklepów. Jeśli ludzie nie zbuntują siẹ przeciwko tym ograniczeniom, możecie stracić wolność i pozwolić komunistom na przejẹcie. Módlcie się i protestujcie, aby zachować swoje wolności, albo stracicie wszystkie swoje wolności. Kiedy wasze życie będzie zagrożone, wezmę Moich wierzących do Moich schronień, gdzie będziecie uzdrowieni i chronieni przez Moich aniołów. „

 

Środa, 31 marca 2021 r

Jezus powiedział: „Synu Mój, znasz te miejsca schronienia, które odwiedzałeś podczas swoich podróży. Od wielu lat przekazuję Wam wiadomości o schronieniach. To była część waszej służby, pomagając ludziom przygotować się na nadchodzący ucisk. Powiedziałem wam, że użyję Moich schronień, aby oddzielić Moich wiernych od złych, a wtedy źli zostaną zabici i wysłani do piekła. Powiedziałem wam nawet, ilu Moich prorokȯw będzie mówić o schronieniach w tych ostatecznych czasach. Więc jeśli ktoś chce cię krytykować za mówienie o schronieniach, zostaw go w spokoju, ponieważ dowie się o schronieniach w doświadczeniu Mojego Ostrzeżenia. Pozostań wierny obu swoim misjom przygotowania ludzi na ucisk i założenia własnego schronienia. Dobrze zrobiliście w swoich przygotowaniach i wypełnialiście Moje wskazówki we wszystkim, o co was prosiłam. Wszyscy otrzymacie nagrodę za wierność w Mojej Erze Pokoju, a później w niebie ”.

 

Jezus powiedział: „Ludu Mȯj, widzicie wiele różnych sposobów redukcji światowej populacji poprzez aborcję, eutanazję, wojny, wirusy i szczepionki. To Szatan i jego wyznawcy „jednego świata” nieustannie próbują znaleźć sposoby na zmniejszenie populacji. Złe istoty pomagają klinikom aborcyjnym i promują aborcję w celu zabijania nienarodzonych. Nawet metody kontroli urodzeń zapobiegają większej liczbie żywych urodzeń. Ci sami źli ludzie również promują eutanazję, czyli zabijanie starszych ludzi lub ludzi, którzy pragną miłosiernego zabijania cierpiących. Wojny są również wykorzystywane do zmniejszania populacji. Stosowanie wirusów i szczepionek w celu zmniejszenia populacji to nowa taktyka, która jest ostatnio stosowana w celu zwiększenia wskaźnika zgonów. Źłi chcą mniej ludzi, ponieważ trudniej jest kontrolować dużą liczbę ludzi. Moi ludzie muszą się modlić i aktywnie przeciwdziałać aborcji, zabijaniu przez eutanazję i temu nowemu zabijaniu przy użyciu wirusów broni biologicznej i szczepionek zaprojektowanych do zabijania dużej liczby ludzi ”.

 

Mogę z wami zrobić wszystko… Proszę tylko o 2 rzeczy

 

https://jesus-comes.com/index.php/2017/01/29/ich-kann-alles-tun-mit-euch-i-can-do-anything-with-you/

https://www.youtube.com/watch?v=hXVn82frEjw  Liebesbriefe von Jesus – Loveletters from Jesus

 

26 stycznia 2017 – Słowa Jezusa przez siostrę Clare = na Internecie 3 kwietnia 2021

 

(Jezus) „Moje drogocenne naczynie honoru, mogę z tobą zrobić wszystko, co zechcę. Jeśli nie masz DNA, aby to zrobić, przeszczepię Moje DNA do twojej bardzo fizycznej istoty i będziesz miał niezbędny talent. Proszę tylko o dwie rzeczy…

 

„Czystą miłość do Mnie i chętne serce wiary. Z tymi dobrowolnymi atrybutami od ciebie, mogę zrobić wszystko – i ku zaskoczeniu wszystkich, często to robię! Nie jesteś ograniczony przez przeszłe niepowodzenia i granice, których nigdy nie mógłbyś przekroczyć. Prawdę mówiąc, mogłeś nie być w stanie ich przekroczyć, ponieważ nie czułem, że jesteś gotowy – a prezent mógł być twoją zgubą.

 

„Muzyka jest szczególnie zdradliwym darem, ponieważ ludzie zaczynają czcić artystę i bardzo szybko może to im uderzyć do głowy. Z tego powodu w przeszłości Moich muzyków jest dużo temperowania i przyprawiania, a właściwie trudnych wydarzeṅ. Muszą nieść namaszczenie, aby przyprowadzić was wszystkich do Mojej obecności. Jest to obowiązek kapłański a nie wszyscy prowadzą życie czyste i kapłańskie. Dlatego właśnie widzicie właṡciwie wychowanych starszych muzyków. Przeżyli fantazje i marności tego świata i znaleźli się w miejscu urzeczywistnienia: tylko Ja jestem ważny.

 

„Proszę zrozum, że jesteś doskonale przygotowany do każdego zadania, które ci powierzam. Twój poziom umiejętności nie jest potrzebny; twoje serce i poddanie się – są. W rzeczywistości Ja składam Swoje pragnienia w twoim sercu. Dlatego proszę, abyś zajrzał do środka i rozpoznał swoje tęsknoty. Umieściłem je tam z jakiegoś powodu. Kiedy odkryjesz, co kryje się pod tym bijącym sercem, możesz Mi to przynieść, aby zmienić je w rzeczywistość.

 

„Czekam, aż niektórzy z was odkryją siebie i to, co mam dla was. Szukaj Mnie, aż Mnie znajdziesz, a spełnię pragnienia twego serca. Jak jest napisane… Szukajcie najpierw królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. (Mateusz  6:33)

 

„Pamiętaj, przynosić ci radość i spełnienie, jest prawdziwie Moją rozkoszą.”

 

 

ORĘDZIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY DO SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARIA

2 KWIETNIA 2021, Revelaciones Marianas, https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm  tłum. z j.hiszp, przez j. ang.

 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

 

OFIARUJĘ WAM MATCZYNE RĘCE, BY PROWADZIŁY WAS W STRONĘ MOJEGO SYNA.

 

Mój Syn, wydany tym, którzy Nim gardzą, biją Go, biczują, jak potulnego Baranka (Jer.11,19), jest prowadzony z jednego miejsca do drugiego przed tych, którzy nazywali siebie „doktorami Prawa”, wyglądając na zagrożonych Prawdą z Góry…  (por. Iz 53,7) W tej chwili, w której tak wielu zapiera się Mojego Syna, chociaż Go znają, historia się powtarza. To pokolenie, bardziej niż poprzednie, powtarza tę zdradę.

 

W tym czasie powstaje wielkie zamieszanie; stworzenie ludzkie nie wie, czym jest Prawda, nie wie, dokąd iść, ponieważ nie zna Mojego Syna. Poświęcili się życiu w połowie, bez pogłębiania, bez rozumowania … Niestety, zdecydowana większość to tradycyjni chrześcijanie.

 

To biczuje Mojego Syna, koronuje Go cierniami ze względu na brak wiedzy Moich dzieci o Boskim Dziele i Działaniu. Dlatego Lud Mojego Syna jest prowadzony jak potulny baranek w obliczu każdego wydarzenia, nie mając rozeznania, nie wchodząc w głębiny wydarzeń.

 

ONI WIERZĄ, ŻE KOCHAJĄ MEGO SYNA I W DANEJ CHWILI WSZYSTKO  IM SIẸ PODOBA  JAK  FALE MORZA, PONIEWAŻ:

nie miłują Mojego Syna w duchu i prawdzie … (J 4,23b)

nie patrzą poza to, co obejmuje ich spojrzenie …

nie wchodzą w wiedzę …

 

Są stworzeniami, które żyją fałszywą religijnością. To rani Najświętsze Serce Mojego Syna.

 

NIE KOCHAJĄ GO W DUCHU I  PRAWDZIE.

 

Będąc ludem oziẹbłym, nie umieją rozeznać i łatwo się dezorientują, nawet gdy wiedzą, jak zło się rozmnaża, chcąc objąć wszystkie ludzkie stworzenia i wyrządzić krzywdę ciału.

 

Jeṡli siẹ ich zapyta:

 

A KIEDY PIECZĘĆ BESTII BẸDZIE PROPONOWANA JAKO ṠRODEK DO PORUSZANIA SIẸ PO ZIEMI … KTO BĘDZIE WIERNY MOJEMU SYNOWI?  CZY MÓJ SYN ZNAJDZIE WIERNYCH NA ZIEMI?

 

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

 

Bolesne pożegnanie Mojego Syna ukazuje w Jego obliczu ból, z którym będzie się musiał zmierzyć, ból zdrady, ból ludzkiego gniewu. Ta smutna rzeczywistość powtarza się poprzez całą historiẹ Zbawienia.

 

To Bóg Człowiek, który ustanowił Porządek Kapłański …

To Bóg Człowiek, który Poświęca się (por. Mt 26,26), zanim odejdzie do Woli Ojca, nawet jeśli Go zdradzą …

 

Z miłości karmi was Swoim Ciałem i Swoją Krwią, wiedząc, że idee i modernizm oddzielą was od tego Boskiego Pokarmu.

 

Ludzkość, która nie patrzy, nie czuje, nie dostrzega zła tego, który jest pośród was, aby uzurpować sobie to, co należy do Mojego Syna!

 

PODDANIE SIĘ MEGO SYNA ZA KAŻDEGO JEST PRZEKSZTAŁCONE W RELIGIĘ DLA WSZYSTKICH, RELIGIĘ BEZ EUCHARYSTYCZNEGO POKARMU, BEZ MATKI, BEZ PRZYKAZAŃ.

JEDNA BĘDZIE RELIGIA, JEDNO PRAWO, JEDEN ZAKON.

 

Kto będzie mógł kupować i sprzedawać? (Obj. 13, 16-17)

 

CI, KTȮRZY PODDALI SIẸ PIECZĘCI  ANTYCHRYSTA, ALE ICH DUSZA PȮJDZIE NA ZATRACENIE.

 

Módlcie się, Moje dzieci, o szybkie nawrócenie.

Módlcie się, Moje dzieci, aby ludzie doszli do poznania Prawdy.

 

Ja pozostaję z Ludem Mojego Syna.

 

PRZYJDŹ DO MOJEGO SYNA, PȮJDŹ PRZECIW PRĄDOWI ŚWIATA, RATUJ DUSZĘ!

 

Mama Maryja

 

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZȨTA

 

 

KOMENTARZ LUZ DE MARÍA     Bracia i siostry:

 

Niosąc Krzyż, człowiek z Dolores idzie drogą.

Nasza Matka mówi nam:

„Zwiększ wiarę, trzeba wiedzieć, kogo kochasz, aby ofiarować wszystko bez miary.”

Powiedz nam, Matko, jak to osiągnąć, kiedy stworzenie wędruje bez patrzenia, bez słuchania, bez rozumowania pod wpływem atrakcji, jakie oferuje świat i nie potrzebuje poświęcenia ani poddania się.

Ukradkowe kroki zła są podejmowane bez przepychu,

tak że zachowanie samego Kościoła Chrystusowego wydaje się człowiekowi normalne.

O, smutna rzeczywistości, przez którą musi przejść człowiek: przez sito oczyszczenia!

Mój Panie i mój Boże, wierzę w Ciebie, ale zwiększ moją wiarę! Amen.

Niedziela, 4 kwietnia 2021
NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Litania Zmartwychwstania. Świętuj tą modlitwą zwycięstwo Jezusa nad śmiercią!
Chrystus Zmartwychwstał!
Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia, abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano, żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca.
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

Dziś Kościół celebruje największe święto roku liturgicznego. Radość z tego święta jest rozciągnięta na osiem dni – Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę.

Do liturgii Mszy świętych i Liturgii Godzin powracają radosne śpiewy „Alleluja”, „Chwała na wysokości Bogu” oraz „Ciebie, Boga, wysławiamy”. Kończy się też czas wstrzymywania się od hucznych zabaw. Kolejnych 50 dni to czas wielkanocnej radości.

Wielkanoc - Zmartwychwstanie

 

W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy w Kościele uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego słusznie noc tego cudu nazywamy wielką.
Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele. Obchodzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy. Była ona obchodzona przez Izraelitów na pamiątkę wybawienia ich z niewoli egipskiej. W tym samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica naszego odkupienia, wybawienia z niewoli szatana i wprowadzenia nas do ziemi obiecanej, do niebieskiego Ojca. Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 nisan, bo tak przykazał im Mojżesz. Przez miesiąc nisan określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu kwietnia. Jednak ze względu na to, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, chrześcijanie już od wieku II pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielkanoc. Tak też uchwalił sobór w Nicei w 325 roku, dodając, że za pełnię wiosenną uważa się tę, która wypada po zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Tak więc Wielkanoc może się wahać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.
Wielkanoc jest nie tylko pierwszym świętem w Kościele chronologicznie, ale także co do ważności. Przez wszystkie wieki było uważane za największe. Wydawałoby się, że powinno nim być Boże Narodzenie, przyjście na ziemię Syna Bożego. Chrystus Pan zjawił się jednak na ziemi naszej w takich okolicznościach, że tylko szczerze wierzący mogli przyjąć za pewnik, że to On właśnie był obiecanym Zbawicielem świata. Jego zaś męka i śmierć była tak okrutna i hańbiąca, że mogła nawet najwierniejszym odebrać wiarę w Chrystusa. Jak wiemy, stało się tak nawet w przypadku osób będących najbliżej Pana Jezusa – Apostołów. Załamali się oni zupełnie na widok Jego męki i śmierci. Swoim zmartwychwstaniem Jezus potwierdził, że jest prawdziwie Mesjaszem, Synem Bożym. Nawet kiedy Pan Jezus czynił cuda, można było powołać się na Mojżesza i proroków, którzy czynili cuda podobne, a może nawet i większe. Jednak cud zmartwychwstania musi przekonać wszystkich, którzy tylko mają dobrą wolę i chcą poznać prawdę. To jedna z przyczyn, dla których Kościół zawsze na pierwszym miejscu w hierarchii świąt stawia Wielkanoc. Ono jest słońcem roku kościelnego, ono jest centrum wszystkich tajemnic, związanych z życiem i posłannictwem na ziemi Jezusa Chrystusa tak dalece, że przez pierwsze trzy wieki było ono jedynym świętem. Już Tertulian pisał ok. roku 220: „Od Paschy do Pięćdziesiątnicy radujmy się”.
Zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie: „A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli”. W czasie składania ciała Pana Jezusa do grobu namaszczono Jego ciało, jak to było w zwyczaju, aby je zachować jak najdłużej. Uczyniono to jednak prowizorycznie. Uczniowie nie byli bowiem przygotowani na tak rychłą śmierć, a po zachodzie słońca obowiązywał ich jako prawowiernych Żydów obchód święta Paschy, który zaczynał się właśnie w Wielki Piątek wieczorem. Pascha bowiem przypadała w sobotę. Pięknie tę scenę opisuje nam św. Marek: „Po upływie szabatu Maria Magdalena, Matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”. One wyszły i uciekły z grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i strach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały”.
Kiedy jednak owe niewiasty wracały do miasta, Maria Magdalena przerażona widokiem odkrytego grobu pobiegła zawiadomić o tym natychmiast Apostołów. Niewiasty w tym czasie powracały za Magdaleną. Kiedy były w drodze, „oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą»”.
Tymczasem niewiasty uprzedziła już Maria Magdalena. Pobiegła bowiem „i przybyła do Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono»”. Do grobu Pana Jezusa udali się więc Piotr i Jan. Weszli do środka i ujrzeli prześcieradło, w które było owinięte ciało Pana Jezusa. Powrócili więc do uczniów, aby im powiedzieć, co zastali.
Kiedy Magdalena zawiadomiła Piotra i Jana, pobiegła zapewne zawiadomić o tym, co się stało, także innych uczniów, rozproszonych po mieście. Kiedy powróciła do grobu i weszła do środka, płacząc w przekonaniu, że wrogowie Chrystusa potajemnie przenieśli Jego ciało gdzie indziej, ujrzała dwóch aniołów. „I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!»”. Epizod ten nasuwa nam przypuszczenie, że w pobliżu musiało istnieć więcej grobów, które utrzymywał w porządku najęty ogrodnik.
Tego samego dnia Pan Jezus pojawił się jeszcze dwóm uczniom, idącym do Emaus, co plastycznie opisał św. Łukasz. Wieczorem pojawił się w Wieczerniku Pan Jezus wszystkim uczniom za wyjątkiem Tomasza. Widać z tego, że wieść o zmartwychwstaniu Pana Jezusa już się rozeszła i Apostołowie uważali za stosowne zebrać się na naradę, co mają robić. W dalszych dniach nastąpiły kolejne objawienia się Zmartwychwstałego.
Apostołowie byli tak dalece przestraszeni męką i śmiercią Pana Jezusa, że nie tak łatwo dawali wiarę w Jego zmartwychwstanie, chociaż Jezus przed śmiercią kilka razy to wydarzenie zapowiadał. Doszło do tego, że Pan Jezus musiał im wyrzucać niedowiarstwo, żądać, aby dali mu coś do jedzenia. Święty Tomasz Apostoł na wieść o zmartwychwstaniu zawołał: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”.
Kiedy Apostołowie przekonali się, że Jezus żyje w swoim uwielbionym ciele, żadna siła nie zdołała wyrwać ich z tego przekonania. Na nim też będą budować przepowiadanie Chrystusa. Już w pierwszym przemówieniu po Zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr powie: „Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid… widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami”. W drugim przemówieniu, do tłumu zebranego z okazji uzdrowienia chorego od urodzenia, św. Piotr powie jeszcze dobitniej: „Bóg naszych ojców… wsławił sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić… Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami”. Do Korneliusza Książę Apostołów zwraca te słowa: „Wiecie, co się działo w całej Judei… Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu… przyszedł On dobrze czyniąc… A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazywać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po zmartwychwstaniu”.

Na czym tajemnica polega zmartwychwstania? Jak sam wyraz świadczy, „zmartwychwstać” to znaczy wstać z martwych, przejść ze śmierci do życia. Śmierć polega na odłączeniu duszy od ciała, a przeto zmartwychwstanie polega na ponownym połączeniu duszy z ciałem. Tylko Bóg, który jest Panem życia i śmierci, może tego cudu dokonać, gdyż jako Stworzyciel jest wszechmocnym i Panem absolutnym stworzeń, jak i praw, które nimi rządzą.
Pismo święte podaje wypadki wskrzeszenia z martwych już w Starym Testamencie. Dokonywał takich cudów Eliasz i Elizeusz. Czynili to oczywiście nie własną mocą, ale Bożą. Bóg na ich prośby wskrzeszał umarłych. W Nowym Testamencie czytamy o trzech takich wypadkach. Pan Jezus wskrzesił córkę Jaira, młodzieńca z Naim i Łazarza, który od trzech dni znajdował się już w grobie i był w stanie rozkładu. Cudów tych dokonał Chrystus mocą własną, jako Syn Boży, co wyraźnie zaznacza: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!”, „Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!”.
Skoro Pan Jezus miał jako Syn Boży moc wskrzeszania innych, to czy nie mógł własnej duszy nakazać, by powróciła do swojego ciała? Św. Tomasz zadaje sobie pytanie, czy zmartwychwstanie Pana Jezusa było absolutną koniecznością. Odpowiada, że nie. Po dokonanym Odkupieniu mógł On bowiem unicestwić swoją ludzką naturę. Jednak zdaniem Doktora Anielskiego wypadało, aby Chrystus zmartwychwstał. Należała się bowiem za cierpienia nagroda dla ludzkiej natury Pana Jezusa. Przez swoje zmartwychwstanie Chrystus utwierdził także wiarę w siebie i w swoją naukę. Dał wreszcie podstawę do wiary, że i nasze ciała również kiedyś ożywi, tak jak obiecał.
Fakt zmartwychwstania Pana Jezusa jest tak oczywisty, że nie może budzić żadnych zastrzeżeń. Najpierw Pan Jezus kilka razy zapowiedział swoją śmierć i po niej swoje zmartwychwstanie. Żydzi wiedzieli o tym i dlatego po śmierci Pana Jezusa mówią do Piłata: „Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: «Po trzech dniach powstanę». Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: «Powstał z martwych»”. Pieczołowitość, z jaką to Sanhedryn uczynił, zdawała się wykluczać wszelką nadzieję. A jednak właśnie ta straż miała być koronnym świadkiem wydarzenia. Potem przez czterdzieści dni Chrystus pojawiał się swoim uczniom i wyznawcom, jadł z nimi i rozmawiał, wydawał ostatnie polecenia.
Św. Paweł Apostoł na pierwszym miejscu wśród owoców zmartwychwstania Jezusa stawia to, że jest ono fundamentem naszej całej chrześcijańskiej wiary: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna także wasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z tych, co pomarli”. Apostoł narodów widzi w tajemnicy Chrystusowego zmartwychwstania fundament również naszego zmartwychwstania: „Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy pośród was, że nie ma zmartwychwstania? Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. Gdzież jest, o śmierci zwycięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twój oścień?”.

Jak każdej wielkiej uroczystości, tak również i Wielkanocy towarzyszą liczne symbole. Jednym z nich jest baranek paschalny. Kiedy anioł śmierci przeszedł przez ziemię egipską i wybił w każdym domu pierworodnych synów, ominął domy Izraela dlatego, że ich oddrzwia były naznaczone krwią baranka zabitego specjalnie z tej okazji. Baranek paschalny był wyraźną zapowiedzią, typem, figurą Jezusa Chrystusa, którego Krew miała ocalić cały rodzaj ludzki od śmierci wiecznej. Na tę symbolikę wskazuje już prorok Izajasz ok. 700 lat przed narodzeniem Jezusa: „On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany na nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienia dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce… a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź wiedziony”. Św. Jan Chrzciciel wskaże wprost na Pana Jezusa i powie o Nim: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. O Chrystusie – Baranku na wielu miejscach pisze wreszcie także św. Jan Apostoł w Apokalipsie.
W procesji rezurekcyjnej niesie się figurę zmartwychwstałego Chrystusa. Umieszcza się ją potem w prezbiterium aż do uroczystości Wniebowstąpienia. Obok figury stawia się krzyż z czerwoną stułą, nie mniej wymowny symbol Chrystusa-Kapłana, który złożył sam siebie na Ofiarę za grzechy świata.
Paschał, czyli świeca wielkanocna, wyróżnia się znacznie wśród innych świec. Symbolizuje Chrystusa, który sam o sobie powiedział: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Liturgia przewiduje, aby paschał zapalano w czasie Mszy świętej w czasie wielkanocnym. Przez pozostałą część roku powinien stać przy chrzcielnicy i przypominać, komu ochrzczeni zawdzięczają łaskę przybrania za dzieci Boże. Również w czasie pogrzebu paschał powinien budzić nadzieję i przypominać słowa Chrystusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie”.

Dawniej rezurekcja w Polsce była często połączona z widowiskiem. Trzech kleryków, ubranych w białe alby, przedstawiało niewiasty idące do grobu. Chór wyobrażał aniołów i śpiewał: „Kogo w grobie szukacie? Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jako powiedział”. W czasie rezurekcji strzelano z armat, moździerzy, fuzji i pistoletów; palono szczapy, skrzynie, stare smolne beczki, co wywoływało nawet pożary czy okaleczenia. W Warszawie artyleria dawała 300 salw. W procesji uczestniczył król, ministrowie, dwór i senat. Rezurekcja zwykle zaczynała się około godziny 10 wieczorem, a kończyła o północy.
W pierwszym dniu świąt stoły były zastawione obficie, że aż się uginały od szynek, kiełbas, innych mięsiw, placków, mazurków, babek itp., a wszystko to obficie zakrapiane miodem, piwem i winem.
W wielu okolicach Polski w czasie wielkanocnym pozdrawiano się słowami: „Chrystus zmartwychwstał”. Druga osoba odpowiadała: „Zmartwychwstał prawdziwie”. W Kościele prawosławnym zwyczaj ten panuje po dzień dzisiejszy.
Po południu młodzież zwykła zabawiać się „tłuczeniem jaj”. Komu szczęście dopisze, że ma wyjątkowo twarde jajko, które przy zderzeniu o drugie nie zbije się, zabiera wszystkie zbite jako zwycięzca.
W okolicach Poznania podawano kapłanowi w czasie rezurekcji do poświęcenia zioła, których używano jako leku na różne choroby. Po rezurekcji chłopi ścigali się: kto pierwszy wróci do domu, ten będzie miał najlepsze plony.
W Poniedziałek Wielkanocny do dzisiaj panuje powszechnie w Polsce zwyczaj oblewania się wodą. zwany Jest to prawdopodobnie „ochrzczony” stary, pogański zwyczaj, że topiono marzannę (stąd miesiąc marzec), symbol zimy, i przez oblewanie się wodą wyrażano radość, że można z niej korzystać. Dotąd bowiem był lód i śnieg.
Z kolei we Wtorek Wielkanocny lud krakowski szedł licznie na Krzemionki, na kopiec Krakusa. W tamtejszej kapliczce, stojącej dotąd, odprawiano nabożeństwo zwane „Rękawka”. Potem trwały do wieczora zabawy. Malarz włoski Andriolli utrwalił ten zwyczaj w swoich nieśmiertelnych szkicach.
Prima aprilis – to (jak sama łacińska nazwa wskazuje) dzień 1 kwietnia. Zwykle przypada w Wielkanoc lub w czasie wielkanocnym. Zwyczaj polega na naciąganiu przyjaciół w żartach poprzez nieszkodliwe kłamstwa. Geneza zwyczaju nie została wyjaśniona. Wysyłano również tego dnia „podarunki” w postaci np. cegieł. Do dnia dzisiejszego gazety drukują w tym dniu zmyślone rzeczy w formie fikcyjnej prawdy. Najdawniejsze wzmianki o tym zwyczaju pochodzą z XIII wieku. W Polsce zwyczaj jest znany w wieku XVI.
Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał – Bazylika Mariacka w Gdańsku
SEKWENCJA
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Litania do Pana Jezusa Zmartwychwstałego Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże,
(J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
Zmartwychwstanie Cytaty - PolishGeno

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Przeżywamy dzisiaj największą tajemnicę wiary. Chrystus umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał i żyje. W ten sposób otworzył bramy nieba dla wszystkich, którzy wierzą w Zmartwychwstałego i słuchają Jego głosu. W Wielkim Poście próbowaliśmy przy pomocy łaski Bożej dokonać nawrócenia i przemiany naszego życia. Teraz nawróciwszy się, mamy misję do wypełnienia. Chrystus wzywa nas i posyła do świata, abyśmy byli świadkami nadziei – Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.
Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynamy od ukazania uniwersalizmu zbawienia w Chrystusie. Święty Piotr wyrusza na tereny pogańskie dla głoszenia Ewangelii jako świadek zmartwychwstałego Pana. Przechodzi z Jerozolimy do rzymskiego miasta – Cezarei Nadmorskiej. Pod natchnieniem anielskim idzie na spotkanie z rzymskim urzędnikiem i jego całą rodziną. Głosi Chrystusa wśród pogan, nawołując do przyjęcia chrztu, nawrócenia i życia zgodnego z Ewangelią. Jego misja potwierdza, że Bóg nie ma względu na osoby, ale miły jest ten, który wypełnia Jego wolę.
Uniwersalizm zbawienia to powszechna wiara w Jezusa, aby otrzymać odpuszczenie grzechów i życie wieczne w Bogu. Nie jest on dostępny tylko dla wtajemniczonych, ale dla wszystkich, którzy przyjmą Jezusa jako Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Wiara w Imię Jezusa to jedyna brama dostąpienia łaski zbawienia. Także dzisiaj potrzeba przypominania i ukazywania na nowo znaków powszechności i jedności Kościoła, zachęcając wszystkich do nawrócenia i podążania za zmartwychwstałym Panem.

Komentarz do psalmu

Kościół śpiewa dzisiaj radosne Alleluja, uwielbienie Boga w Chrystusie zmartwychwstałym. W tę radość wpisuje się Psalm 118, który prawdopodobnie był śpiewany w radosne Święto Namiotów. Przypomina ono wędrówkę na pustyni do Ziemi Obiecanej. Tam dokonały się najważniejsze wydarzenia w historii Izraela, Przymierze Boga z wybranym ludem, zaślubiny Boga z oblubienicą Izraelem.
Psalm zachęca nas do uwielbienia Boga. Motywacją jest dobroć (hebr. tob) i łaskawość (hebr. hesed). Oba te przymioty są kluczowymi w opisach działania Boga w Starym Testamencie. Taki jest Bóg i Jego istota jest niezmienna. Jeżeli człowiek tylko dostrzeże dobroć i łaskawość Boga i otworzy się na chwalenie Stwórcy, to przepełnia go radość i Boży pokój, niejako zostaje wchłonięty i przeniknięty szczęściem i miłością samego Boga.

Komentarz do drugiego czytania

Zmartwychwstanie Chrystusa ukazuje cel i sens naszego zabiegania: Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Zatem cały wysiłek ma być ukierunkowany ku Niebu. Trzeba badać wszystko, co robimy, czy prowadzi nas to ku Bogu. W tej drodze konieczne jest oczyszczenie, które wyraża się w trudzie ziemskim, a zarazem nie może być zbytnim przywiązaniem do ziemskich obowiązków i przyjemności. Nie chodzi o jakąś „nirwanę”, czy emocjonalne oderwanie od tego świata, ale całkowite powierzenie swego życia Chrystusowi. Trzeba przejść przez śmierć z Chrystusem. Najpierw śmierć duchową, która jest zerwaniem z grzechem, bo i Chrystus umarł za nasze grzechy. Aby ofiara Chrystusa nie była daremna w naszym życiu i przyniosła owoce, konieczne jest z pomocą łaski Bożej zrywanie z grzechem. Grzech nie tylko oddala nas do Boga, ale jeszcze ściślej trzyma na ziemi i zamyka szczęście wieczne. Nie ma sensu umierać w grzechach, ale rzeczywiście zmartwychwstać z Jezusem do życia w łasce na ziemi, by kiedyś powstać z Chrystusem do wieczności.

Komentarz do Ewangelii

W Tygodniu Wielkanocnym kobiety i apostołowie prowadzą nas wielokrotnie do pustego grobu. Pragną, abyśmy sami doświadczyli i uwierzyli, że nie ma tam Jezusa. Maria Magdalena posiada tutaj uprzywilejowane miejsce. To ona pierwsza przyjęła Ewangelię Zmartwychwstania, Dobrą Nowinę, że Chrystus pokonał śmierć i żyje. Doświadcza osobistego spotkania z Jezusem. Zmartwychwstały Pan posyła ją do wspólnoty Apostołów, do Kościoła, który odtąd będzie rozważał największe tajemnice wiary – Życia, Śmierci i Zmartwychwstania swego Pana.
Życie nasze nie kończy się grobem. Pusty grób jest znakiem, że życie nie zamyka się jedynie tutaj na ziemi. Choć wszyscy bez wyjątku doświadczamy rzeczywistości śmierci, to zmartwychwstały Chrystus otwiera nową perspektywę życia ziemskiego i wiecznego. Nabiera ona nowego sensu w obliczu śmierci bliskich, przyjaciół i mojego umierania, bo przecież mamy powstać z Chrystusem do życia.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego

 

Cytaty O Zmartwychwstaniu - PolishGeno

Litania Zmartwychwstania  

(kard. J.H.Newman)

Kyrie eleison

Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Jezu, Odkupicielu ludzkości, zmiłuj się nad nami

Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana

Jezu, triumfujący nad śmiercią

Jezu, święty i sprawiedliwy

Jezu, Zmartwychwstanie i Życie

Jezu, Dawco łaski

Jezu, Sędzio świata

Który położyłeś życie za owce swoje

Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień

Który ukazałeś się swoim wybranym

Nawiedzając Twą błogosławioną Matkę

Ukazując się Magdalenie, gdy płakała

Posyłając Twych aniołów do pobożnych niewiast

Pocieszając Jedenastu

Mówiąc im: „Pokój”

Tchnąc na nich Ducha Świętego

Umacniając wiarę Tomasza

Powierzając swą owczarnię Piotrowi

Głosząc Królestwo Boże

My, grzeszni, błagamy Cię, usłysz nas

Abyśmy kroczyli w nowości życia

Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie

Abyśmy mogli wzrastać w łasce

Abyśmy zawsze mieli chleb żywota

Abyśmy umieli wytrwać do końca

Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz

Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze

Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej

Abyśmy byli razem ze świętymi

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja

Zmartwychwstał naprawdę i ukazał się Szymonowi, Alleluja

 

Módlmy się:  O Boże, który przez Twego Jednorodzonego syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz, błagamy Cię, tak umocnić nas swą łaską, abyśmy we wszystkich naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy zostali odkupieni z grzechów, przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Cytaty O Zmartwychwstaniu - PolishGeno

żydowskie mordy rytualne w Polsce
Dlaczego dawniejsi ludzie byli odporniejsi na truciznę żydowską? Nie tylko z tego powodu, że czekali na następującą po Triduum Rezurekcję, ale też na przykład dlatego, jak brzmiała modlitwa za żydów w Wielki Piątek. Tej formy używa bractwo FSSPX, może ktoś jeszcze. Podczas innych Mszy Trydenckich słowo „wiarołomnych” zostało też wykreślone. Ale to co jest na mszach nietrydenckich to już zupełnie zupełnie co innego, sami to co Wielki Piątek słyszymy, niestety. Modlitwa była po łacinie, ale działała na ludzi, formując ich. Oto ta treść sprzed reform:

„Módlmy się także za Żydów wiarołomnych: aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący, wiekuisty Boże, który od miłosierdzia swego nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz, wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swych został wybawiony. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków”

Oświadczenie Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Ze zdumieniem i oburzeniem przyjąłem decyzję Komisji Dyscyplinarnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie skandalicznej wypowiedzi ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej tak zwanego „mordu rytualnego”. Szanując autonomię uczelni nie mogę milczeć, gdy w świat idzie przekaz rodem z Protokołów mędrców Syjonu, nazistowskiej czy stalinowskiej propagandy.

ks. Tadeusz Guz, profesor KUL, w trakcie wykładu 26 maja 2018 r. w Warszawie, stwierdził:”My wiemy, kochani państwo, że tych faktów, jakimi były mordy rytualne, nie da się z historii wymazać. Dlaczego? Dlatego, że my, polskie państwo, w naszych archiwach, w ocalałych dokumentach, mamy na przestrzeni różnych wieków – wtedy, kiedy Żydzi żyli razem z naszym narodem polskim – my mamy prawomocne wyroki po mordach rytualnych”.

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2021/04/01/oswiadczenie-dyrektora-muzeum-historii-zydow-polskich-polin

 

LECZNICZE FAŁSZERSTWA

Jezus na Krzyżu | Greek statue, Statue, Jesus

                                         PAN JEZUS

  „Organizatorzy „Drogi Krzyżowej” – Moi wierni ludzie świeccy nie kłamali, gdyż zapisane teksty w Piśmie Świętym czytali. „Moi – nie moi” hierarchowie Kościoła Katolickiego coraz bardziej brną w grzechach odstępstwa od Wiary w Jezusa Chrystusa za ich grzechy też ukrzyżowanego. Wy nie znacie myśli hierarchów – zdrajców, a Ja wszystko widzę i słyszę i często błagam Ojca Wszechmogącego, aby jeszcze zwlekał z ostatecznym rozliczeniem świata całego. Dlatego ujawniaj publicznie PRAWDĘ, której oni – kierujący Moim Kościołem się wyrzekają i często władzę nad Nim Rządowi bezbożnemu oddają. Jezus cierpiący!”

                 Pan Jezus powiedział, że tylko świeccy uratują ten świat.

Wezwanie do Krzyża Świętego, ze Śladami Drogocennej Krwi Pańskiej

Boże wszechmogący, który poniosłeś śmierć na drzewie osobliwym za moje grzechy – bądź ze mną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – ulituj się nade mną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – bądź moją nadzieją.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – miej litość nad nami.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelką broń ostrą.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – wklej we mnie wszelkie dobro.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelkie zło.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – spraw abym doszedł do drogi zbawienia.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie wszelką napaść śmiertelną.
Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa – odwróć ode mnie każdy upadek grożący duszy i ciału.
Niechaj na zawsze uwielbiam Święty Krzyż Jezusa Chrystusa.
Jezusie z Nazaretu ukrzyżowany – ulituj się nade mną.
Spraw aby zły duch niewidoczny uciekł na wieki. Amen.

Na cześć Drogocennej Krwi Jezusa Chrystusa, na cześć Jego Wcielenia, przez które doprowadził nas do życia wiecznego tak prawdziwie jak to, że Jezus Chrystus narodził się w dniu Bożego Narodzenia, a ukrzyżowany został w dniu Wielkiego Piątku: Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… (2 razy) . Amen

Czy to aby nie zdrada Judasza?

Celebration of the Passion of the Lord

Watykańska Msza Wieczerzy Pańskiej.
Bez udziału Papieża Franciszka w Bazylice Watykańskiej sprawowano wielkoczwartkową Mszę Wieczerzy Pańskiej. Liturgii przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego. Z powodu obostrzeń pandemicznych zrezygnowano z tradycyjnego gestu obmycia stóp 12 osobom na pamiątkę gestu Jezusa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-04/watykanska-msza-wieczerzy-panskiej.html,

Papież Franciszek nie odprawił mszy w Wielki Czwartek w Bazylice Św. Piotra
Papież Franciszek po raz pierwszy od początku swojego pontyfikatu nie odprawił mszy świętej w Wielki Czwartek w Bazylice Świętego Piotra.
https://wiadomosci.wp.pl/wielki-czwartek-media-papiez-franciszek-odprawil-msze-w-domu-ukaranego-kard-becciu-6624485910924224a

Joseph Pearce:

Oglądając ponownie „Pasję” Mela Gibsona

Joseph Pearce: Oglądając ponownie „Pasję” Mela Gibsona

PASJA

https://www.gloria.tv/post/bD77fnn86Ydz3yHVtjtUv3rYU

 

Minęło siedemnaście lat od premiery Pasji Mela Gibsona i mniej więcej tyle czasu upłynęło odkąd widziałem ją po raz ostatni. Był okres kilku lat po jej wejściu na ekrany, kiedy moja żona i ja postanowiliśmy oglądać ją w czasie Wielkiego Tygodnia. Skończyło się to wówczas, gdy nasza córka dorosła wystarczająco, by wstrząsnęło nią to, co ujrzała na ekranie, czyli makabryczna przemoc, z jaką została przedstawiona Męka naszego Pana przez Gibsona, która była niestosowna dla młodych oczu. Przez lata zatem nasza kopia DVD gromadziła kurz wśród wielu porzuconych płyt w szafce w pokoju zabaw. W tym roku nasza córka skończyła niedawno trzynaście lat, odkurzyliśmy więc płytę i oglądaliśmy film razem jako rodzina. 

Ponownie byłem oszołomiony tym, jak dobry jest ten film. Jest on w rzeczywistości tak dobry, że oglądanie go jako jedynie filmu jest nieadekwatne. Jest on czymś dużo więcej. Przekracza on gatunek, przeciwstawiając się jego ograniczeniom. Robi to paradoksalnie poprzez łamanie wszystkich zasad. Dialog, którego jest bardzo niewiele, jest oszczędny, zwięzły i trzyma się tematu. Nie ma w nim nieistotnej wielomówności. Nie ma wypowiedzianego słowa, które nie byłoby całkowicie konieczne, a każde z nich jest wypowiadane z największą mocą. A co więcej, oszczędny dialog wypowiadany jest albo po aramejsku, albo po łacinie, co wymaga użycia napisów.

 

Ta śmiała decyzja, by pozwolić tej historii przemawiać archaicznymi „martwymi” językami, jest naprawdę trafna, dodając paradoksalnej głębi i mocy tam, gdzie to, co tajemnicze, służy uwzniośleniu tego, co olśniewające, w dużej mierze tak, jak łacina uszlachetnia i oświetla liturgię. Gdyby Chrystus mówił hollywoodzkim angielskim, zwulgaryzowałoby to i strywializowało Jego słowa, w dużej mierze tak, jak język narodowy wulgaryzuje i trywializuje słowa konsekracji podczas Mszy. Ponadto napisy pod filmem i wyrafinowanie doświadczenia widza tego dzieła wymaga wzrokowego związku ze słowami, a nie jedynie związku słuchowego. Podczas gdy ucho jest jeszcze bardziej skłonne do wyłączania się od oka, to podwójne zaangażowanie zmysłów pogłębia pogrążenie się widza w akcji, gdy czytające oko służy wsparciu słuchającego ucha.

 

Akcja – jeśli przedstawienie Męki Chrystusa można zredukować do takiej analizy – przestrzega narracji ewangelicznej, wspomagana i wspierana przez tradycję, w szczególności tradycję, która została utrwalona w popularnych i pobożnych praktykach religijnych, takich jak tajemnice bolesne Różańca i stacje Drogi krzyżowej. Mamy modlitwę w Ogrójcu, zdradę Judasza, biczowanie, cierniem ukoronowanie, dźwiganie krzyża, trzykrotny upadek pod ciężarem krzyża, Szymona Cyrenejczyka, płacz kobiet jerozolimskich, spotkanie ze św. Weroniką i cud chusty, spotkanie Chrystusa z Jego Matką na via dolorosa i oczywiście makabryczny dramat samej Golgoty.

Read more: https://www.pch24.pl/joseph-pearce–ogladajac-ponownie-pasje-mela-gibsona,83071,i.html#ixzz6qrYLWRBf

Polacy trzymajmy się razem – nie plotkujmy na siebie, nie oskarżajmy sę, bo tylko wróg się cieszy. Pomagajmy sobie nawzajem i prośmy naszego Najlepszego Przyjaciela Pana Jezusa o pomoc. 

https://www.facebook.com/jarzabekpniowiec/posts/4072085792853066

Teraz widzicie kogoście wybrali i głosowali do rządzenia – Niebo apelowało głosujcie na Konfederację – apelowanie było przez Mieczysławę – Mojżeszowi tez nie wszyscy wierzyli a później także prorokom i dzisiaj współczesnym – Pismo św. Nakazuje aby to Kościół badał ale nikt nie bada – Biskupi niech wyślą wszystkich Egzorcystów do Warszawy do Sejmu aby tam z parlamentu wyrzucić złe Duchy do modlitwy dołączy Konfederacja !!!!

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )
Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

“Out! Out! You Nazis! Out! Gestapo is Not Allowed Here!” – Pastor Throws Canadian Cops Out of Church House (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5831:out-you-nazis-out-gestapo&catid=9:pugnae )
Sześciu kanadyjskich funkcjonariuszy policji zostało dosłownie wypędzonych z holu kościoła ewangelickiego przez pastora, który był wściekły,że zakłócili nabożeństwo w święto Paschy.
„Naziści nie są tu mile widziani” – oświadczył Artur Pawłowski, pastor The Cave of Adullam. „Proszę, natychmiast wynoś się”.
Funkcjonariusze zostali wezwani, ponieważ kościół podobno naruszał chińskie przepisy dotyczące wirusów.
Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5831:out-you-nazis-out-gestapo&catid=9:pugnae )
A Polish pastor just threw out the police who tried to shut down his church in Calgary. Polski pastor właśnie wyrzucił policję, która próbowałazamknąć jego kościół w Calgary! (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5830:a-polish-pastor-just-threw-out-the-police-who-tried-to-shut-down-his-church-in-calgary&catid=9:pugnae)

Polski pastor właśnie wyrzucił policję, która próbowała zamknąć jego kościół w Calgary!
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1378511944408252423 ( https://twitter.com/JackPosobiec/status/1378511944408252423

3,964 MARTWYCH 162,610 urazów: Europejska baza danych o niepożądanych reakcjach lekowych na COVID-19 „Szczepionki” (http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5829:3-964-martwych-162-610-urazow&catid=10:politics )przez Brian ShilhavyEditor, Health News ImpactEuropejska baza danych raportów o podejrzewanych reakcjach na leki, EudraVigilance , śledzi teraz zgłoszenia obrażeń i zgonów po eksperymentalnych „szczepionkach” COVID-19.Oto, co EudraVigilance stwierdza o swojej bazie danych:Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5829:3-964-martwych-162-610-urazow&catid=10:politics )

10 etapów Ludobójstwa – Bardzo ważny przekaz – niektóre z tych etapów zaczynają pomału się pokazywać !!!!! (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5828:10-etapow-ludobojstwa-bardzo-wazny-przekaz-niektore-z-tych-etapow-zaczynaja-pomalu-sie-pokazywac&catid=12:video)

https://www.cda.pl/video/699816177 ( https://www.cda.pl/video/699816177 )
Dawn of Peace with Policías por la Libertad announce the International Police For Freedom movement.
Dawn of Peace is a non-profit peace organisation, dedicated to protecting the integrity and sacredness of all Life through conscious activism. Ourmission is to build bridges and create true peace by educating people about the spiritual reality of life. We advocate nonviolence, holistic healing,and self sovereignty as vital tools for the evolution of humanity.Our goal is to guide people beyond the current doctrine of apathy, deception and dominance into a culture of compassion, truth and freedom.Dawn of Peace was founded by Henna Maria Vermeulen on the 11th of November, 2019, in Andalucía, Spain.
Scenes from Passion of Christ. Duccio (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5827:scenes-from-passion-of-christ-duccio&catid=11:sancta-ecclesia )

Crucifixion (scene 20)1308-11
Tempera on wood, 100 x 76 cm
Museo dell’Opera del Duomo, Siena

The picture shows one of the 26 narrative scenes from the Stories of the Passion on the reverse side of the Maestà. It is situated in the centre of the upper row.The emotional intensity of the Stories of the Passion, from Christ Taken Prisoner to the Way to Calvary, reaches its most dramatic moment in the Crucifixion which, placed in the middle of the upper row, dominates the whole of the back section. The slender cross stands out against the gold ground, dividing the crowd into two separate groups. On the left are Christ’s followers, subdued and orderly, their faces drawn with grief, amongstwhom are Mary of Clopas, Mary Mother of Jesus, Mary Magdalene (dressed in red with her long hair unbound) and John the Evangelist. On the right, the priests and soldiers are shown mocking and insulting, with rough movements. The fine modelling of the figure of Christ is reminiscent of the plasticism of Gothic ivories, while the strong contrast of movement which opposes the characters has evident connections with the Crucifixion on the Cathedral pulpit, (https://www.wga.hu/html_m/p/psano/nicola/siena_p0.html ) carved by Nicola Pisano from 1266-68. The surroundings are bare and scanty, the jagged rocks clearly alluding to Golgotha. https://www.wga.hu/html_m/d/duccio/maesta/verso_2/verso20.html

https://www.wikiart.org/en/duccio/scenes-from-passion-of-christ-1308If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php subid=9&option=co_acymailing&ctrl=user&task=ou&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

PRZEKAŻ 1%
Warszawa, 4 kwietnia 2021 roku
Szanowni Państwo,

przed nami kolejne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, które będziemy obchodzić w niezwykle trudnych warunkach. Mimo trudności, jakie stawia przed nami obecna sytuacja, mimo coraz liczniejszych ataków na Kościół Katolicki, pragnę życzyć Państwu, by te Święta były pełne radości z triumfu Prawdy i Miłości. Niech będą one dla nas przypomnieniem, że to Zmartwychwstały Chrystus jest Prawdą i to On jest celem naszych ziemskich dążeń. Chcę życzyć Państwu otuchy i nadziei, którą daje zaufanie, jakie wszyscy pokładamy w Bogu i Jego Matce. Niech te Święta będą wytchnieniem dla nas wszystkich, czasem radości i wiary, przeżywanej wspólnie z Najbliższymi.

Życzę Państwu wytrwałości i odwagi, byśmy, jak do tej pory wspólnie stawali po stronie dobra, prawdy, piękna i miłości.

Nie lękajmy się: Chrystus zmartwychwstał!

OBRAZ

ROBERT BAKIEWICZ

Serdecznie pozdrawiam w imieniu działaczy Rot Niepodległości.

ROBERT BĄKIEWICZ
Prezes Stowarzyszenia
PODPIS

   
LOGO 
 ROT
NIEPODLEGŁOŚCI
Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości


a:
ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków,
e: kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583
Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ wyraziłeś zgodę na przekazywanie informacji z działań Stowarzyszenia RotyNiepodległości z siedzibą w Pruszkowie. Najprawdopodobniej stało się tak poprzez udział w akcji petycyjnej na portalu PodpiszApel.pl lub zarejestrowałeś się w portalu Roty.pl. Jeżeli chcesz się wypisać z listy mailingowej Biuletynu Rot Niepodległości, wyślij  wiadomość z maila przypisanego do biuletynu pisząc w tytule „Rezygnuję z biuletynu” na adres poczty elektronicznej rodo@roty.pl. UNSUBSCRIBE

https://gloria.tv/post/JxBpiRzdEnfp3vadQJUyFhZhy

ks. Prof. Tadeusz Guz o prezydencie Andrzeju Dudzie !

Szokujący wywiad z Rabinem Abe Finkelsteinem (Napisy PL)

ZNIESŁAWIENIE, czyli prawda o tzw. *antysemityzmie* [Napisy pl]

Bronislaw Gieremek: No, to teraz nie będzie się pani zastanawiać, ze cały ruch społeczny, który tworzymy oraz ożywimy go najróżnorodniejszymi nurtami politycznymi, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby Żydom w Polsce żyło się zawsze lepiej jak Polakom.

SPOTKANIE CZŁONKÓW FUNDACJI BATOREGO W SIEDZIBIE FUNDACJI DNIA 06.08.98 R.
Michnik – Jak zwylke o polaczkach, ha! ha!
Balcerowicz – Ja zacznę od tego, że transfer pieniędzy do Izraela idzie pełną parą, oni się niczego nie domyślają! W prywatyzacji bierze udział ponad 3,5 tys. Naszych Żydów. Banki są już prawie wszystkie nasze, a to jest najważniejsze!… Wykup najlepszych terenów w Warszawie i w największych miastach załatwiony. Sprzedaż najlepszych zakładów kontynuujemy dla naszych za grosze albo dajemy kredyty z pieniędzy budżetowych, a potem umarzamy.
Geremek – Leszek, wystarczy! Od siebie chcę powiedzieć, że w MSW nie ma już prawie żadnych Polaków. Ambasadorzy i I sekretarze to nasi Żydzi! W Brukseli są tylko nasi.

 Życzenia Wielkanocne od ks. T. Isakowicza-Zaleskiego i Fundacji im. Brata Alberta

 

Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (J 11, 25-26)

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

W imieniu Podopiecznych, Pracowników, Wolontariuszy oraz Członków Władz Statutowych Fundacji im. Brata Alberta

 

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Wesołego Alleluja!

 

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski Fundacja im. Brata Alberta

www.albert.krakow.pl 

 

Odpis 1% – KRS 0000028246 

Spółdzielnia Socjalna „Albert” (profesjonalne niszczenie dokumentów)

http://www.spoldzielniaalbert.pl/

YCZENIA WIELKANOCNE – 4.04. 2021 rok

Życzę wszystkim Polakom i nie tylko – Szczęśliwych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych i każdej chwili szczęśliwej po Świętach, abyśmy mogli normalnie żyć bez żadnych przeszkód w pokoju i miłości a nade wszystko życzę wierności Panu Bogu naszemu Zbawicielowi i rodzinie – Mieczysława Kordas z Chicago.

🌹💞🌷💙💞🌹 ❤🌹💞🌻😃                       

https://youtu.be/yzdfvL5Dg8k

Kościół w Polsce na celowniku naśladowców esbeków. Stań z nami po właściwej stronie!

Klub Przyjaciół PCh24.pl

Szanowni Państwo

Jaką rolę we współczesnym świecie powinny odgrywać media?
Są szumnie nazywane „czwartą władzą”, więc na pewno pomyślicie, że powinny działać szybko i rzetelnie, mieć olbrzymią odpowiedzialność za słowo, ale i nie bać się stawać po stronie Prawdy.

Robert Bąkiewicz  – Katolicka Polska wzorem dla świata.

Panie Jezu Chryste, Boże i Zbawicielu nasz – chroń nas przed tym diabelskim ludobójstwem!…
Króluj Nam Chryste zawsze i wszędzie!… Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – nasz Pan i Król i Przenajświętsza Maria Panna – nasza Królowa i Pani!…
Wszystkim życzę Zdrowych i Wesołych świąt Wielkanocnych!…
Piotr  Warszawy – Brat Piotr.

https://gloria.tv/post/oVGyAGk6PxEx1HffpPDGHWU8y

Jednorazowe niebieskie maski na twarz zawierają substancję niszczącą płuca – grafen

Organizacja Health Canada wydała ostrzeżenie dotyczące niebieskich i szarych jednorazowych masek na twarz, które zawierają substancję podobną do azbestu, związaną z „wczesną toksycznością płucną”. Maski SNN200642, które są produkowane w Chinach oraz sprzedawane i dystrybuowane przez firmę Métallifer z Quebecu, były częścią planu ponownego otwarcia szkół publicznych w Kanadzie.
Uczniowie zostali poinformowani, że muszą nosić je w klasie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się(Covid-19). Organizacja Health Canada odkryła jednak podczas wstępnej oceny ryzyka, że maski zawierają mikroskopijne cząsteczki grafenu, które w przypadku wdychania mogą spowodować poważne uszkodzenie płuc.
„Grafen to mocny, bardzo cienki materiał używany w produkcji, ale wdychany może być szkodliwy dla płuc i powodować długotrwałe problemy zdrowotne” – donosi CBC News.
Od jakiegoś czasu niektórzy wychowawcy w przedszkolu wyrażali podejrzenia co do masek, przez które dzieci czuły się tak, jakby podczas ich noszenia połykały sierść kota. Teraz wiemy, że zamiast sierści kota dzieci przez cały dzień wdychały odpowiednik azbestu.
„Jeśli masz tego typu maski na stanie, prosimy o zaprzestanie ich dystrybucji i przechowywanie ich teraz w bezpiecznym miejscu” – napisał rząd prowincji w dyrektywie, która została wysłana do ministerstw edukacji, rodzin i szkolnictwa wyższego Kanada.

Maski na twarz nie są ani bezpieczne, ani skuteczne
Jak się okazuje, maski SNN200642, które były używane w całej Kanadzie w salach szkolnych, nigdy nie zostały przetestowane pod kątem bezpieczeństwa ani skuteczności. Patrick Baillargeon, który kieruje zakupami materiałów laboratoryjnych w Quebecu, mówi, że z tego powodu maski nigdy nie powinny były być używane. Dodał, że ryzyko związane z wdychaniem cząstek grafenu jest niedopuszczalne, a Kanadyjczycy – a także wszyscy inni – powinni natychmiast zaprzestać używania masek.
„W związku z tym prosimy wszystkich naszych klientów, aby sprawdzili, czy mają jakieś w swoim posiadaniu” – napisał Baillargeon w zawiadomieniu, ujawniając dalej, że w momencie ich zakupu i dystrybucji niebieskie i szare jednorazowe maski na twarz nie były zgodne z przepisami rządowymi. .

Szkoły i inne placówki przyjęły je z powodu obaw związanych z wirusem Wuhan, ale ta gwałtowna, reakcyjna reakcja powoduje teraz inne problemy w postaci uszkodzenia płuc. „Obecnie sprawdzamy, czy którakolwiek z tych masek pozostaje w naszych szkołach i ośrodkach”, czytamy w liście wysłanym przez radę szkolną Lestera B. Pearson do rodziców wszystkich narażonych dzieci. „Wszelkie niewykorzystane maski zostaną zwrócone do naszego magazynu na czas oczekiwania na dalsze dyrektywy rządu”.

W grudniu rząd Quebecu rozprowadził te toksyczne maski do ponad 15 000 przedszkoli w całej prowincji . Żadna z masek nie spełniała norm bezpieczeństwa i później zakazano jej używania.Inny podobny styl jednorazowej maski, znany jako MC9501, również został wycofane z dystrybucji w całej Kanadzie po tym, jak ustalono, że są niebezpieczne.

Aż 31,1 miliona masek toksycznych z tej linii zostało rozprowadzonych, zanim rząd zdał sobie sprawę, że nie nadają się do użytku.
„Czy nie powinno się tego wszystkiego przetestować, ZANIM nawet opuści fabrykę?” – zapytał jeden z komentatorów CBC News, wyrażając oburzenie z powodu aktu rządu, pomyśl o późniejszym podejściu do łagodzenia „grypy z Wuhan”. Inni wzywali do „odwrócenia głowy” przez fiasko, a także do natychmiastowego zaprzestania używania masek na twarz, ponieważ pokrycia są zarówno bezużyteczne, jak i szkodliwe, niezależnie od materiałów użytych do ich produkcji.
„Zmuszanie dziecka do noszenia toksycznej maski jest znęcaniem się nad dziećmi” – napisano. „Mam nadzieję, że nastąpią procesy sądowe”. humansarefree.com

W Polsce nikt nie testuje masek… skażona sól drogowa (metale ciężkie) okazała się „zdrowa”, trująca żywność z pestycydami – też jest „zdrowa” … takim kolejem rzeczy maski z azbestem – grafenem też będą „zdrowe” – ponieważ zapewniają okupantom wyludnienie – czyli to czym są cały czas zajęci, wprowadzając ; środki powodujące masową śmierć ;

Nie ma pandemii: zgony zostały wyprodukowane przez protokoły WHO ;”leczenie” , maski , blokady , szczepienia….
„Badacz wirusologii z uniwersytetu w Kalifornii pobrał 1500 próbek od osób, które zmarły na Covid. Kazał swojemu zespołowi sprawdzić, czy nie ma wirusa. Wszystko, co znaleźli, to grypa A i trochę grypy B. Przekazał próbki do siedmiu innych ośrodków badawczych uniwersytetu w Kalifornii. Sprawdzili Covid i znaleźli to samo. Zadzwonili do CDC i poprosili o próbkę Covid. CDC powiedział, że nie mają. Dlaczego CDC nie miałby Covid, skoro mają każdą próbkę wirusa i bakterii znanych ludzkości? Ponieważ są właścicielami patentu do zarabiania pieniędzy i nie chcą się nim dzielić. Ciekawe, dlaczego grypa zniknęła w 2020 roku? Ponieważ zmienili ją w Covid-19. Naukowcy z CA pozywają teraz CDC ”. fromrome.info/…demic-deaths-were-manufactured-by-w-h-o-protocols/

Z powodu szczepionek Covid poronienia gwałtownie wzrosły o 366% w ciągu sześciu tygodni
Oficjalne dane opublikowane przez brytyjski rząd pokazują, że zastrzyki z koronawirusa Covid-19 zabijają nienarodzone dzieci w zdumiewającym tempie. Najnowszy raport Yellow Card Scheme Agencji ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (MHRA), datowany na 9 grudnia 2020 r. Do 7 marca 2021 r., Ujawnia aż 366% wzrost wskaźnika poronień dzięki szczepieniom covid19. To siódmy taki raport opublikowany przez MHRA i wyraźnie pokazuje, że szczepionki przeciw „grypie Wuhan” są niezwykle śmiertelne, szczególnie dla kobiet w ciąży, które z jakiegokolwiek powodu decydują się na szczepienie.

Należy zauważyć, że nie ma danych naukowych, które sugerowałyby, że zastrzyki, są bezpieczne lub skuteczne dla kobiet w ciąży, a mimo to lekarze i organy służby zdrowia nadal podają zastrzyki przyszłym matkom, w wyniku czego wiele z nich utrata nienarodzonych dzieci. Rząd brytyjski ostrzegł już kobiety w ciąży, że mogą nie chcieć przyjąć szczepionki ze względu na „brak lub ograniczone” dane wskazujące na bezpieczeństwo lub skuteczność szczepionki u kobiet w ciąży.
„Badania toksyczności reprodukcyjnej zwierząt nie zostały zakończone” – przyznał rząd, dodając, że szczepionki przeciw „grypie Wuhan” „nie są zalecane w czasie ciąży”. Mimo to zastrzyki są nadal podawane kobietom w ciąży w Wielkiej Brytanii. „W przypadku kobiet w wieku rozrodczym przed szczepieniem należy wykluczyć ciążę” – dodał rząd, wyraźnie odstraszając kobiety w ciąży przed otrzymaniem zastrzyku.

Zastrzyki z „chińskiego wirusa” mogą skazić mleko matki, spowodować bezpłodność
Rząd Wielkiej Brytanii ostrzegł również kobiety, które już rodziły, ale nadal karmią piersią, aby unikały szczepionki, ponieważ obecnie nie wiadomo, czy eksperymentalne chemikalia do terapii genowej są wydzielane do ich mleka. „Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków / niemowląt”, stwierdza ostrzeżenie. „Szczepionki COVID-19 mRNA (informacyjny RNA) BNT162b2 nie należy stosować podczas karmienia piersią”. Podobnie rząd ostrzegał przed
szczepieniem kobiet, które mają nadzieję zajść w ciążę w najbliższym czasie. Mimo to niezliczona liczba kobiet w ciąży w Wielkiej Brytanii i tak zdecydowała się na zaszczepienie, a teraz nie mają już swoich dzieci.

Sprowadza się to do ludobójstwa nienarodzonych.
„Wciąż nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlaczego te kobiety otrzymały jedną ze szczepionek Covid wbrew własnym radom rządu”, poinformował brytyjski dziennik Daily Exposé .„Ale naprawdę szokujące jest to, jak bardzo ta liczba wzrosła w ciągu sześciu tygodni, które nastąpiły od tamtego czasu”. Bliższe przyjrzenie się danym w siódmym raporcie MHRA faktycznie pokazuje, że od 24 stycznia nastąpił 475-procentowy wzrost liczby kobiet w ciąży, które straciły dzieci
po wstrzyknięciu „chińskiego wirusa” od Pfizer i BioNTech, co trwale zmienia człowiekowi geny.

Od tego samego dnia nastąpił 150-procentowy wzrost liczby poronień spowodowanych przez szczepienie kobiet w ciąży, szczepionką AstraZeneca, która jest również powiązana ze śmiertelnymi zakrzepami krwi . Jak się okazuje, rząd Wielkiej Brytanii „zaktualizował” później swoje zalecenia dla kobiet w ciąży, sugerując, że niektóre z nich mogą nadal chcieć otrzymać zastrzyk pomimo całkowitego braku powiązanej z tym wiedzy naukowej. „Kobiety w ciąży powinny rozważać zastrzyki” – (odrzucić ! dopow,) z „chińskim wirusem”, tylko wtedy, gdy „potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla matki i płodu”, twierdzą obecnie brytyjskie władze, pozostawiając to kobietom w ciąży, które nie są naukowcami ani lekarzami, aby podjęły tę krytyczną decyzję (chcą się pozbyć mniej inteligentnych i zmanipulowanych, „wirus chiński” jeśli istnieje roznosi się wyłącznie przez szczepienia dopow.).
Źródła: DailyExpose.co.ukNaturalNews.com afinalwarning.com/507117.html

Zyczenia Wielkanocne – MARYJA !

Obfitych łask i błogosławieństw

Od Chrystusa Zmartwychwstałego

Oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych

Z radosnym Alleluja życzy…

Ewa Rycerka Niepokalanej i Wolontariuszka  Faustinum

 

Życzenia Wielkanocne

 

Życzę pogodnych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Niechaj Jego Zwycięstwo na Krzyżu umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość, przyczyni się do ustania epidemii wirusa, umocni nasze dobre relację z najbliższymi, znajomymi, sąsiadami. Króluj nam, Chryste! – Andrzej Leszczyński.
News


This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.
Scenes from Passion of Christ. Duccio (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5827:scenes-from-passion-of-christ-duccio&catid=11:sancta-ecclesia )

Crucifixion (scene 20)

1308-11
Tempera on wood, 100 x 76 cm
Museo dell’Opera del Duomo, Siena The picture shows one of the 26 narrative scenes from the Stories of the Passion on the reverse side of the Maestà. It is situated in the centre of the upper row.
The emotional intensity of the Stories of the Passion, from Christ Taken Prisoner to the Way to Calvary, reaches its most dramatic moment in the Crucifixion which, placed in the middle of the upper row, dominates the whole of the back section. The slender cross stands out against the gold ground, dividing the crowd into two separate groups. On the left are Christ’s followers, subdued and orderly, their faces drawn with grief, amongst whom are Mary of Clopas, Mary Mother of Jesus, Mary Magdalene (dressed in red with her long hair unbound) and John the Evangelist. On the right, the priests and soldiers are shown mocking and insulting, with rough movements. The fine modelling of the figure of Christ is reminiscent of the plasticism of Gothic ivories, while the strong contrast of movement which opposes the characters has evident connections with the Crucifixion on the Cathedral pulpit, ( https://www.wga.hu/html_m/p/pisano/nicola/siena_p0.html ) carved by Nicola Pisano from 1266-68. The surroundings are bare and scanty, the jagged rocks clearly alluding to Golgotha.
https://www.wga.hu/html_m/d/duccio/maesta/verso_2/verso20.html

https://www.wikiart.org/en/duccio/scenes-from-passion-of-christ-1308

Ewangelia wg św.Mateusza 27 – 28. Septuaginta (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5826:ewangelia-wg-sw-mateusza-27-28-septuaginta&catid=11:sancta-ecclesia

27
1 Skoro świt1 wszyscy arcykapłani i starsi ludu podjęli uchwałę przeciw Jezusowi, aby na śmierć Go wydać. 

2 Związali Go zaraz, wyprowadzili iwydali namiestnikowi Piłatowi2.
3 Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że został skazany, zaczął żałować. Chcąc od­dać owe trzydzieści srebrników arcykapłanom istarszym,
 4 powiedział im: „Zgrzeszyłem, bo wydałem krew niewinną”. Oni na to rzekli: „A cóż my!? Ty się martw o to]”. 
5 Odchodząc,rzucił te srebrniki ku przybytkowi. Potem po­szedł i powiesił się. 
6 Arcykapłani natomiast zebrali te srebrniki, mówiąc: „Nie wolno ich wkładać do skarbca świątynnego, bo są zapłatą za krew”.
7 I według podjętej przez siebie uchwa­ły kupili za nie Pole, Garncarza na cmentarz dla przybyszów. 
8 Z tej racji to pole nazywa się aż do dzisiaj Polem Krwi. 
9 Tak spełniło się sło­wo, wypowiedziane poprzez proroka Jeremiasza:

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5826:ewangelia-wg-sw-mateusza-27-28-septuaginta&catid=11:sancta-ecclesia


Katolska kyrkan hotas av rekordvite – Covid 19, lockdown (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5825:katolska-kyrkan-hotas-av-rekordvite-covid-19-lockdown&catid=11:sancta-ecclesia

Katolska kyrkan i Jönköping hotas av rekordhögt vite på 100 000 kronor.Skälet är att de på olika sätt kringgått restriktionerna, vid tillfällen har det samlats så många som upp till 300 personer i kyrkan under en dag. När lokala medier berättade om gudstjänsterna tidigare i veckan agerade Länsstyrelsen snabbt och i stället för att skicka beslutet med post lämnades det över direkt av länsstyrelsens personal för omedelbar påskrift.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5825:katolska-kyrkan-hotas-av-rekordvite-covid-19-lockdown&catid=11:sancta-ecclesia


Corona – prosta prawda w mniej niż 6 minut. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:corona-prosta-prawda-w-mniej-niz-6-minut&catid=12:video )

https://www.youtube.com/watch?v=IRlPPzydSyM

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5824:corona-prosta-prawda-w-mniej-niz-6-minut&catid=12:video

Krew zamordowanych nienarodzonych dzieci woła do Boga z powodu skażonych aborcją szczepionek i leków Biskup Athanasius Schneider o szczepionkach splamionych aborcją i kulturze śmierci. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5823:krew-zamordowanych-aborcja&catid=11:sancta-ecclesia )

1 kwietnia 2021 r. ( LifeSiteNews) – Światowe potęgi antychrześcijańskie, które promują kulturę śmierci, usiłują narzucić ludności świata ukrytą – choć odległą i bierną – współpracę w zakresie aborcji. Taka zdalna współpraca sama w sobie jest również złem ze względu na nadzwyczajne okoliczności historyczne, w których te same światowe potęgi popierają mordowanie nienarodzonych dzieci i wykorzystywanie ich szczątków. Kiedy stosujemy szczepionki lub leki, które wykorzystują linie komórkowe pochodzące od abortowanych dzieci, fizycznie korzystamy z„owoców” jednego z największych zła ludzkości – okrutnego ludobójstwa nienarodzonych. Gdyby bowiem jedno niewinne dziecko nie zostało okrutnie zamordowane, nie mielibyśmy tych konkretnych szczepionek ani lekarstw. Nie powinniśmy być tak naiwni, aby nie widzieć, że te szczepionki i leki nie tylko przynoszą korzyści zdrowotne, ale także obiecują promować kulturę śmierci. Oczywiście niektórzy twierdzą, że nawet jeśli ludzie nie przyjmą tych szczepionek, przemysł aborcyjny nadal będzie istniał. Możemy nie zmniejszyć liczby aborcji, jeśli przestaniemy przyjmować takie szczepionki lub leki, ale nie o to chodzi. Problem polega na moralnym osłabieniu naszego oporu wobec przestępstwa aborcji oraz przestępstwa handlu, wykorzystywania i komercjalizacji części ciała zamordowanych nienarodzonych dzieci. Stosowanie takich szczepionek i leków wjakiś sposób moralnie – choć pośrednio – wspiera tę straszną sytuację. Obserwując odpowiedź Kościoła katolickiego, Aborcjoniści i osoby
odpowiedzialne za badania biomedyczne dojdą do wniosku, że hierarchia zgodziła się na tę sytuację, która obejmuje cały łańcuch zbrodniprzeciwko życiu i rzeczywiście można ją trafnie określić jako „łańcuch śmierci”. Musimy obudzić się na rzeczywiste niebezpieczeństwa,konsekwencje i okoliczności obecnej sytuacji.

Read More ( http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5823:krew-zamordowanych-aborcja&catid=11:sancta-ecclesia )

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

 

Szanowni Państwo,

Lobby LGBT nie odpuszcza prof. Aleksandrowi Nalaskowskiemu i żąda dla niego kary. Musimy mu pomóc!

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości
Czytaj online

Wypełzają na ulice polskich miast. Odurzeni złą ideologią, zwykli nieszczęśnicy, których dopadła tęczowa zaraza. Podrygują tanecznie, niosąc tęczowe orły, tęczową Matkę Boską i tęczą upstrzone cytaty z Ewangelii.

Te i tym podobne słowa prof. Aleksandra Nalaskowskiego z artykułu „Wędrowni gwałciciele” mocno dotknęły lobby LGBT. Tak mocno, że stał się – zaraz po Zofii Klepackiej i p. Tomaszu, pracowniku IKEI – ich kolejnym celem.

Poszło szybko, zgodnie z dobrze znanym schematem – donos, presja, wyrok. Z satysfakcją otworzyli szampany kiedy na początku września ubiegłego roku rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiesił pana profesora w prawach nauczyciela akademickiego i wszczął postępowanie dyscyplinarne. Ale wtedy stało się coś, czego się nie spodziewali.

Ponad 33 000 osób – wśród nich także i wielu z Państwa – złożyło podpis w obronie wybitnego pedagoga na stronie MuremzaProfesorem.pl.

Pod wpływem takiej presji rektor odstąpił od wymierzenia kary.

Czy pamiętają Państwo jeszcze wzruszające słowa wdzięczności pana profesora, skierowane do wszystkich, którzy się za nim wtedy wstawili?

Ale zło nie śpi i szuka okazji, by uderzyć.

W grudniu Rzecznik Dyscyplinarny UMK umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec pana profesora. Jednak na początku tego roku Stowarzyszenie na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” złożyło zażalenie na tę decyzję.

Z niemałym wzburzeniem przyjąłem wiadomość, że pod koniec kwietnia Komisja Dyscyplinarna:

 • uchyliła powyższą decyzję;
 • skierowała wniosek do rektora o zmianę Rzecznika Dyscyplinarnego prowadzącego sprawę prof. Nalaskowskiego.

Oznacza to, że pan profesor będzie przesłuchiwany, czy broniąc rodziny nie naruszył standardów akademickich.

Wiele wskazuje, że w pracach Rzecznika doszło do uchybień proceduralnych. Takiej okazji do ponownego nękania pana profesora nasi przeciwnicy nie mogli przepuścić.

Czekamy zatem na powołanie nowego rzecznika (a musi to zrobić) i na wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej.

Wiem natomiast, że w tych skandalicznych okolicznościach musimy teraz zareagować i zadziałać uprzedzająco.

Wstawiam się za prof. Nalaskowskim!
Z oburzeniem stwierdzam, że wirus uległości wobec lobby LGBT na polskich uniwersytetach jest wciąż aktywny.

Co rusz nękani są profesorowie, którzy z otwartą przyłbicą występują w obronie rodziny przeciw ideologii gender. Jeszcze nie zakończyła się sprawa p. prof. Ewy Budzyńskiej z Uniwersytetu Śląskiego, a już na przesłuchania będzie ciągany zasłużony prof. Aleksander Nalaskowski.

Nie możemy przejść obok takiego stanu rzeczy. Na uniwersytetach wykuwane są polskie elity intelektualne. Czy chcemy, by w przyszłości o losach naszego narodu stanowili ludzie ze skazą uległości wobec homolobby?

Dlatego musimy być stanowczy i nieustępliwi. Zwłaszcza, gdy cierpią osoby broniące najważniejszych dla nas wartości – życia i rodziny.

Bardzo proszę Państwa o podpisanie apelu do środowiska akademickiego w obronie prof. Aleksandra Nalaskowskiego.

Wstawiam się za prof. Nalaskowskim!
Pamiętajmy też, że w różnych sytuacjach uległość wobec ideologicznej presji środowisk LGBT wyrażała Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. To pokazuje, że nie jest to problem pojedynczych wykładowców, ale problem systemowy.

Dlatego chcemy codziennie przypominać środowisku akademickiemu, że uniwersytety są miejscem swobodnej debaty oraz stosowania jednakowych standardów i wymogów etycznych wobec wszystkich członków środowiska akademickiego.

Już niedługo postawimy pod UMK samochód, który udało nam się kupić z ofiarowanych przez Państwa darowizn. Będzie on zawierał konkretne przesłanie, nie tylko dobrze widoczne dla przechodniów, ale dotykające problemu i – mamy nadzieję – sumień.

Chcemy też, aby rektor wiedział, ile osób stanęło za prof. Nalaskowskim. Dlatego zawieziemy tam wszystkie 33 814 podpisów złożonych w jego obronie jesienią ubiegłego roku.

Aby móc podjąć te działania potrzebujemy Państwa pomocy. Jesteśmy prężną, ale małą organizacją, dlatego naszą największą siłą są wielkie serca naszych Darczyńców.

Dlatego bardzo Państwa proszę o wsparcie naszych działań w obronie prześladowanych wykładowców i w celu uwolnienia uniwersytetów z wirusa spolegliwości lobby LGBT kwotą 30, 60, 120 zł lub dowolną inną.

Wspieram Centrum Życia i Rodziny!
Bardzo liczę na Państwa pomoc. Nasze współdziałanie może zaowocować konkretnymi zmianami na uczelniach i przywróceniem dobrego imienia panu profesorowi.

Na zakończenie chciałbym… się Państwu przedstawić. Proszę o wyrozumiałość, ale uznałem, że to sprawa pana profesora powinna zająć główne miejsce w tym mailu.

Nazywam się Paweł Ozdoba i jestem nowym prezesem Centrum Życia i Rodziny. Kamil Zwierz, który pisał do Państwa wcześniej, będzie razem ze mną współpracował w zarządzie jako wiceprezes.

Przez lata pracowałem w świecie mediów. W prasie, radiu i telewizji jako dziennikarz i publicysta walczyłem o wartości, widniejące w nazwie Centrum. Stawałem do bezpośrednich starć ze zwolennikami aborcji, rzecznikami lewackich ideologii, promotorami związków homoseksualnych.

Ale moja praca była również okazją do relacjonowania kampanii i działań ruchów pro-life i pro-familia. Także tych, które dzięki Pani hojnej pomocy, organizuje Centrum Życia i Rodziny.

Dlatego jestem przekonany, że zdobyte wcześniej doświadczenia zaprocentują w nowym miejscu.

Ufam zatem, że Państwa i moja współpraca przyniesie dobre owoce dla Polskich rodzin!

Serdecznie pozdrawiam
 

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości Paweł Ozdoba
Prezes Centrum Życia i Rodziny

 

PS. Nie skończmy na oburzeniu, ale podejmijmy konkretne działania. Dlatego bardzo proszę Państwa o podpis pod petycją na stronie MuremzaProfesorem.pl, a także o wsparcie naszych działań w obronie wykładowców prześladowanych za obronę rodziny i życia!

 

Wspieram Centrum Życia i Rodziny!

 

 

NAPISZ
biuro@czir.org
ZADZWOŃ
+ 48 12 38 53 999
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
facebook twitter youtube

 

Centrum Życia i Rodziny
ul. Nowogrodzka 42/501, 00-695 Warszawa
Grób jest pusty! Pan Jezus Zmartwychwstał!
Szanowni Państwo,

chciałbym dziś w imieniu całego zespołu CitizenGO złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych i radosnych świąt Wielkiej Nocy.

Przesłanie Niedzieli Zmartwychwstania mówi o życiu i miłości, i jest wieczne.

Rok 2021 nie jest tu wyjątkiem, bo świat nadal stoi w obliczu ciemności, którą widzimy na każdym kroku. Dziś, być może, jeszcze bardziej wyraźniej niż wcześniej.

Rzeczywistość jest jednak taka, że to Jezus Chrystus zwyciężył śmierć i dał nam nieśmiertelność. Zostaliśmy stworzeni do wieczności, uwolnieni z łańcuchów naszej nędzy, smutku, beznadziei, strachu, głodu, cierpienia, a ostatecznie naszej śmierci.

Większość roku 2020 i 2021 była bardzo trudna – z kryzysem epidemicznym i ekonomicznym spowodowanym przez COVID-19.

Jednak prawdą jest również, że nasza Nadzieja wykracza poza te obecne trudne realia.

Nie pozwólmy, aby pozbawiły nas one tej radości wynikającej z wiary, że to Jezus Chrystus jest silniejszy niż strach, choroba i śmierć.

Wielkanoc, to jedne z tych dni w kalendarzu, w których łatwiej dostrzec najgłębsze korzenie naszej tożsamości.

To między innymi na świątecznych obyczajach święcenia palm, pokarmów, czy dzielenia się jajkiem zbudowane są najbardziej trwałe fundamenty naszych więzów nie tylko tych rodzinnych, ale też wspólnotowych i narodowych.

To już drugie święta Wielkiejnocy w warunkach epidemii, która z jednej strony ogranicza sferę naszych kontaktów nawet z najbliższymi, ale z innej konfrontuje nas każdego dnia ze świadomością, że wszyscy jesteśmy śmiertelni.

Choroba i towarzyszące jej niebezpieczeństwo śmierci zrównuje nas wobec siebie nawzajem i wobec tego co nieuchronne w życiu każdego z nas.

Daje to możliwość choć trochę przybliżyć się do tajemnicy, która jest w gruncie rzeczy istotą Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a która niech będzie dla nas niewyczerpanym źródłem nadziei w czasach, w których przyszło nam żyć.

Źródłem wiary, że śmierć została pokonana, i że do każdego z nas została skierowana taka właśnie obietnica, że nie cali umrzemy.

I tej niezachwianej wiary w tajemnicę Wielkanocy życzę Państwu każdego dnia.

Cieszmy się tą Niedzielą, jakkolwiek uda się nam ją spędzić, albowiem nic na tym świecie nie jest w stanie zastąpić radości z pustego grobu.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

ŻYCZENIA WIELKANOCNE – 4.04. 2021 rok

 

Życzę wszystkim Polakom i nie tylko – Szczęśliwych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych i każdej chwili szczęśliwej po Świętach, aby mogli normalnie żyć bez żadnych przeszkód w pokoju i miłości a nade wszystko życzę wierności Panu Bogu naszemu Zbawicielowi i rodzinie – Mieczysława Kordas z Chicago.
🌹💞🌷💙💞🌹 ❤🌹💞🌻😃                       

 

                    Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament » Zmartwychwstanie Pana Jezusa – katecheza
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica,      a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.
                             Jezus zmartwychwstał - Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY – 4.04.2021 r.

„Na Dzień Mojego Zmartwychwstania posyłam wam Aniołów, które pomogą wam wszystkim porzucić grzechy i zrozumieć Łaski Moje za Jezusa Uwielbiania. „Któż jak Bóg” – mówcie i przybliżajcie się do Mnie – waszego Przyjaciela, gdyż najważniejszy jest Bóg Zbawiciel dla każdego człowieka. Proszę was, ale i przypominam – żyjcie       w łączności z Moimi Świętymi w Niebie, gdyż Oni pomagają wam w potrzebie. Przykazania Boże i Kościelne przestrzegajcie i bądźcie przygotowani na spotkanie ze Mną – Sędzią Najwyższym lecz abym nie musiał was upominać – nie zwlekajcie. 

    W obecnych czasach ostatecznych nikt nie jest pewny czy doczeka żywy dnia następnego i żyjcie w czystości duszy, a także pomagajcie każdemu bliźniemu. Porzućcie nerwy, kłótnie, niepotrzebne podniety, no i wszystkie grzechy, bo nie wiecie, czy zdążycie oczyścić swoje dusze. Proście swoich Aniołów Stróżów o pomoc w życiu bezgrzesznym, bo One bardzo ubolewają, że nie panujecie nad czynami, 

gdy was kusi zły duch – niestety.  Pamiętajcie, że macie rodziny, dla których każde wasze postępowanie się liczy. Będziecie rozliczani także za postępowanie z waszymi dziećmi i dlatego nauczajcie ich o Bogu i Niebie, ale także o czyśćcu i piekle. Gdy będziecie ich uczyć, że jest życie wieczne, to trzeba mieć nadzieję, że ich postępowanie będzie coraz lepsze. 

    Błogosławię wszystkich Moich przyjaciół i wielbicieli, a także kapłanów, zakonników i zakonnice i mam nadzieję, że będziecie żyć zgodnie z Moją Bożą Wolą po tej Świętej Wielkiej Nocy. Przypominam hierarchom, aby nie wprowadzali zamieszania w celebracji Mszy Świętej czyli Męki Mojej i niech odejdą od haniebnego zwyczaju ustanowionego przez masonerię – aby nie celebrowali Mszy Świętej w soboty – niedzielnej, gdyż Ja Zmartwychwstałem w niedzielę, a wy spróbujcie najeść się w sobotę na niedzielę i jak to będzie przez duchownych przyjęte. 

   Bądźcie Pasterzami Moich owieczek zgodnie z Moją Wolą i nie dokuczajcie Mnie swoją bezbożną swawolą. Bóg Ojciec ustanowił siedem dni tygodnia – przez sześć dni stwarzał świat, a siódmego dnia odpoczywał. Tak i wy czyńcie i niczego nie zmieniajcie, bo przecież wiecie, że będziecie cierpieć za przekłamywanie, złe czyny

i Bożych Prawd zmienianie. Jezus Chrystus człowiek przez złoczyńców ukrzyżowany 

a żyjący cały czas żywy Bóg i Król dla ludzkości Zmartwychwstały”. 

                                                                —————–

  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na Adoracji w Kościele 30.03.21r.

                                          Od Zmartwychwstania do posłania
                       JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY MODLITWA
                            O Jezu Zmartwychwstały, Drogo, Prawdo i Życie, 
spraw, abyśmy wiernie żyły duchem Twego Zmartwychwstania. Daj nam łaskę odnowy serca – umierania sobie, abyś Ty mógł w nas żyć. Niech nasze życie stanie się znakiem przetwarzającej mocy Twojej miłości. Użyj nas jako Twoje narzędzia w odnowie społeczeństwa, abyśmy niosły Twoje życie i Twoją miłość wszystkim ludziom i doprowadziły ich do Twego Kościoła. Prosimy Cię o to, Panie Jezu, który żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.                                                               ~~~~~~~~

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
 
Kościół także dzisiaj powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy św., dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony. Przychodzimy do kościoła, by adorować Chrystusa w Grobie, oraz aby poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Tekst błogosławieństwa pokarmów znajdziesz tutaj.
Dzisiejszy dzień to czas ciszy i tęsknoty za Chrystusem. W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli. Kościół zachęca nas, byśmy trwali w poście ścisłym podjętym w dniu wczorajszym aż do Wigilii Paschalnej.
Dziś drugi dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Tutaj znajdziesz tekst odpowiednich modlitw.
 
Na koniec Pan odpoczÄ…Å‚... - Agnieszka Wawryniuk - Portal OPOKA
 
W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Wierni przynoszą w ciągu dnia do kościoła tzw. święcone. Święcenie pokarmów świątecznych jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy. Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy po Mszy rezurekcyjnej do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
 
Prawo błogosławienia pokarmów mają: kapłani i diakoni oraz ustanowieni przez biskupa albo wyższego przełożonego zakonnego akolici i lektorzy.
 
Przewodniczący mówi:
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.
Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy.
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
 
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław  ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
 
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław  to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także  naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
 
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław  te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy odpowiadają:
Amen.
Następuje poświęcenie pokarmów wodą święconą. Po skończonym obrzędzie wypada udać się do Grobu Pańskiego na krótką adorację Najświętszego Sakramentu.
Święcenie pokarmów. Jak zrobić to w domu? - Wydarzenia w INTERIA.PL
 
                                                       Sobota, 3 kwietnia 2021
 
WIELKA SOBOTA
 
Starożytna homilia na Świętą i Wielką Sobotę
Liturgia Światła - Poświęcenie ognia i procesja - YouTube
 

Zstąpienie Pana do Otchłani
 
Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył Otchłań. 
Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. 
Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. 
Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: „Pan mój z nami wszystkimi!” I odrzekł Chrystus Adamowi: „I z duchem twoim!” A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go mówiąc: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. 
Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie! 
Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. 
Dla ciebie Ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie Ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie Ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. 
Przypatrz się mojej twarzy dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. 
Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa. 
Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę, a ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu Otchłani. Cios zadany Mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie. 
Powstań, pójdźmy stąd! Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale Ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. 
Gotowy już jest niebiański tron, w pogotowiu czekają słudzy, już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie, skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a królestwo niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte”.
 
 
 
Po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej.Należy już ona do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radoś
 
Ta liturgia, najbardziej uroczysta ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum. Liturgię Wigilii rozpoczyna się dopiero po zapadnięciu zmroku w sobotę.
 
 
Przed rozpoczęciem Wigilii Paschalnej należy zakończyć adorację przy Grobie Pańskim. Kapłan lub diakon, ubrany w komżę i stułę, intonuje krótki śpiew na cześć Najświętszego Sakramentu, następnie wyjmuje Hostię z monstrancji i chowa ją w tabernakulum Grobu Pańskiego. Na figurę Chrystusa leżącego w grobie kładzie się białą zasłonę, a w Grobie Pańskim ustawia się figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu wygasza się światła z wyjątkiem wiecznej lampki albo dwóch świec. Pod koniec Wigilii Paschalnej znowu zapala się światła w Grobie Pańskim, jeśli wznawia się adorację.
 
Zgodnie z bardzo dawną tradycją, ta noc powinna być czuwaniem. Wierni, posłuszni upomnieniu Ewangelii (Łk 12, 35nn), trzymając w rękach zapalone świece, powinni być podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby gdy powróci, zastał ich czuwających i zaprosił do swego stołu.
 
Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć przed zapadnięciem nocy, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli.
Msza święta tej nocy, choćby ją sprawowano przed północą, jest Mszą paschalną Niedzieli Zmartwychwstania. Kto uczestniczył w tej Mszy świętej, może powtórnie przyjąć Komunię świętą podczas Mszy sprawowanej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
Kapłan, który celebruje lub koncelebruje Wigilię, może celebrować lub koncelebrować Mszę świętą w Niedzielę Zmartwychwstania.
 
Kapłan i diakon ubierają się w szaty mszalne koloru białego. W miarę możliwości należy przygotować świece dla wszystkich uczestników Wigilii.
 
Wygasza się wszystkie światła w kościele. W odpowiednim miejscu poza kościołem rozpala się ognisko. Gdy lud się zgromadzi, przychodzi kapłan z posługującymi, z których jeden niesie paschał. Jeśli nie można rozpalić ogniska poza kościołem, obrzęd sprawuje się jak podano niżej. Kapłan pozdrawia jak zwykle zgromadzony lud i wprowadza wiernych w liturgię Wigilii w tych lub podobnych słowach:
Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.
POŚWIĘCENIE OGNIA
 
Następnie poświęca się ogień:
Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały, poświęć + ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
Jeśli wydaje się właściwe symbolami podkreślić godność i znaczenie paschału, można to zrobić w sposób niżej podany. Można wykonać wszystkie czynności lub tylko niektóre.
 
Po poświęceniu nowego ognia przed kapłanem staje akolita lub ministrant, który trzyma paschał. Kapłan na paschale żłobi rylcem krzyż, nad krzyżem grecką literę Alfa, pod krzyżem literę Omega, a na czterech polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku. Jednocześnie głośno i wyraźnie mówi:
1. Chrystus wczoraj i dziś (kapłan żłobi pionowe ramię krzyża),
2. Początek i Koniec (żłobi ramię poziome),
3. Alfa (żłobi nad ramieniem pionowym literę Alfa),
4. I Omega (żłobi pod ramieniem pionowym literę Omega),
5. Do Niego należy czas (żłobi pierwszą cyfrę roku na lewym górnym polu między ramionami krzyża),
6. I wieczność (żłobi drugą cyfrę roku na prawym górnym polu),
7. Jemu chwała i panowanie (żłobi trzecią cyfrę roku na dolnym lewym polu),
8. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. (żłobi czwartą cyfrę roku na dolnym prawym polu).
Po wyżłobieniu krzyża i innych znaków kapłan może umieścić pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża, mówiąc przy tym głośno:
1. Przez swoje święte rany
2. jaśniejące chwałą
3. niech nas strzeże
4. i zachowuje
5. Chrystus Pan. Amen.
1
 
4
2
5
 
3
 
Teraz kapłan zapala paschał od nowego ognia, mówiąc głośno:
Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.
Jeśli ze względu na okoliczności nie można rozpalić ogniska, należy odpowiednio zmienić obrzęd poświęcenia ognia, np. można poświęcić płonący znicz. Lud gromadzi się w kościele, a kapłan z posługującymi, którzy niosą paschał, udaje się do drzwi kościoła. O ile to możliwe, lud zwraca się w stronę kapłana. Po pozdrowieniu i wprowadzeniu w liturgię kapłan święci ogień i przygotowuje paschał.
PROCESJA
 
Po zapaleniu paschału celebrans nakłada kadzidło do kadzielnicy. Diakon lub, gdy go nie ma, sam kapłan bierze w obie ręce paschał i wyrusza z procesją do kościoła. Na czele idzie turyferariusz z dymiącą kadzielnicą. Za nim idzie niosący paschał, potem celebrans, duchowieństwo, ministranci i lud. Wszyscy niosą zgaszone świece. Przy wejściu do kościoła diakon zatrzymuje się, podnosi paschał i śpiewa:
K. Światło Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
Celebrans zapala swoją świecę od płomienia paschału. Następnie wszyscy wchodzą do kościoła. Po dojściu do środka kościoła diakon zatrzymuje się, podnosi paschał i śpiewa po raz drugi:
K. Światło Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
Teraz wszyscy zapalają swoje świece od płomienia paschału. Następnie procesja rusza ponownie.
Gdy diakon przyjdzie do ołtarza, stojąc zwrócony do ludu, śpiewa po raz trzeci:
K. Światło Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.
Teraz zapala się wszystkie światła w kościele.
ORĘDZIE WIELKANOCNE (EXSULTET)
 
Po przyjściu do ołtarza kapłan udaje się na miejsce przewodniczenia. Diakon umieszcza paschał na świeczniku stojącym pośrodku prezbiterium lub przy ambonie. Następnie można nałożyć kadzidło, jak przed Ewangelią podczas Mszy świętej, po czym diakon prosi kapłana o błogosławieństwo. Kapłan udziela błogosławieństwa mówiąc półgłosem:
Niech Pan będzie w sercu twoim i na twoich ustach, abyś godnie głosił Jego orędzie wielkanocne: w imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego. D. Amen.
Powyższe błogosławieństwo opuszcza się, jeśli orędzie wielkanocne ma śpiewać ktoś, kto nie jest diakonem.
Jeśli używa się kadzidła, diakon lub, gdy go nie ma, sam kapłan okadza najpierw księgę, a potem paschał, i stojąc na ambonie lub przy pulpicie śpiewa orędzie wielkanocne. W tym czasie wszyscy stoją trzymając w rękach zapalone świece. W razie konieczności orędzie wielkanocne może śpiewać kantor, który nie jest diakonem. Opuszcza on w dłuższej formie orędzia część tekstu, od słów: A zatem proszę was, bracia… aż do końca wstępu, włącznie z pozdrowieniem Pan z wami. Orędzie wielkanocne może także wykonać w formie krótszej kantor, który nie jest diakonem, opuszcza wtedy pozdrowienie Pan z wami.
FORMA DŁUŻSZA
 
Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.
A zatem proszę was, bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj, podziwiając jasność tego świętego płomienia, byście razem ze mną wzywali miłosierdzia wszechmogącego Boga. Niech Ten, który bez moich zasług raczył mnie uczynić swoim sługą, zechce mnie napełnić światłem swojej jasności i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.
Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.
O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa. O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością. Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.
W tę noc pełną łaski, przyjmij, Ojcze święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła.
O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię, przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie, jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie Słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen, amen, amen! 
FORMA KRÓTSZA
 
Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele święty, Matko nasza! Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz Jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy.
Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel! Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym.
O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. W tę noc pełną łaski, przyjmij, Ojcze święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju. Prosimy Cię, przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Przyjęta przez Ciebie, jako woń przyjemna, niechaj się złączy ze światłami nieba. Niech ta świeca płonie, gdy wzejdzie Słońce nie znające zachodu: Jezus Chrystus, Twój Syn Zmartwychwstały, który oświeca ludzkość swoim światłem i z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen, amen, amen! 
Po Orędziu Wielkanocnym rozpoczyna się Liturgia Słowa.
 
 
Na tę Wigilię, która jest matką wszystkich wigilii, lekcjonarz podaje dziewięć czytań z Pisma świętego: siedem ze Starego Testamentu i dwa z Nowego (Epistoła i Ewangelia).
Jeśli wymagają tego okoliczności, można zmniejszyć liczbę czytań ze Starego Testamentu. Należy zawsze pamiętać o tym, że czytanie słowa Bożego stanowi podstawową część Wigilii Paschalnej. Powinny więc być przynajmniej trzy czytania ze Starego Testamentu, a w przypadku naglącym przynajmniej dwa. Nigdy jednak nie wolno opuścić czytania z Księgi Wyjścia (Wj 14, 15 – 15, 1; czytanie III).
 
Po zakończeniu Orędzia Wielkanocnego wszyscy gaszą świece i siadają. Przed rozpoczęciem czytań kapłan zwraca się do ludu w tych lub podobnych słowach:
Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia.
Następują czytania. Lektor udaje się na ambonę i wykonuje pierwsze czytanie. Potem psałterzysta lub kantor śpiewa psalm, a lud powtarza refren. Następnie wszyscy wstają. Kapłan mówi: Módlmy się, wszyscy przez pewien czas modlą się w ciszy. Potem kapłan odmawia odpowiednią modlitwę.
Psalm responsoryjny można zastąpić chwilą świętego milczenia. W takim przypadku nie zachowuje się ciszy po wezwaniu Módlmy się.
 
 
Stworzenie świata
 
Rdz 1, 1 – 2, 2
 
 
Czytanie z Księgi Rodzaju 
 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. 
Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. 
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień pierwszy. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich!» Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. 
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!» A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: «Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona». I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. 
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień trzeci. 
A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią». I tak się stało. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. 
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień czwarty. 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj się zaroją wody od istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!» Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: «Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi». 
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień piąty. 
Potem Bóg rzekł: «Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!» I stało się tak: Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. 
A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 
I tak upłynął wieczór i poranek – dzień szósty. 
W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. A gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.
 
Oto słowo Boże.
 
Stworzenie świata
Rdz 1, 1. 26-31a
 
Czytanie z Księgi Rodzaju 
 
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. 
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa podniebnego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I tak się stało. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
 
Oto słowo Boże.
 
 
 
Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12.
13-14b. 24 i 35c (R.: por. 30)
 
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
1
Błogosław, duszo moja, Pana, *
 
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
 
Odziany w majestat i piękno, *
2
światłem okryty jak płaszczem.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
   
5
Umocniłeś fundamenty ziemi, *
 
nie zachwieje się na wieki wieków.
6
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
 
ponad górami stanęły wody.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
   
10
Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
 
które pośród gór się sączą.
12
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
 
i śpiewa pośród gałęzi.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
   
13
Z Twoich komnat nawadniasz góry, *
 
owocem dzieł Twoich syci się ziemia.
14
Każesz rosnąć trawie dla bydła *
 
i roślinom, by człowiekowi służyły.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
   
24
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! *
 
Ty wszystko mądrze uczyniłeś,
 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. *
35
Błogosław, duszo moja, Pana.
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. 
   
 
Albo:
 
Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22
(R.: por. 5b)
 
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana. 
4
Słowo Pana jest prawe, *
 
a każde Jego dzieło godne zaufania.
5
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
 
ziemia jest pełna Jego łaski.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana. 
   
6
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
 
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
7
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
 
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana. 
   
12
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
 
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
13
Pan spogląda z nieba, *
 
widzi wszystkich ludzi.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana. 
   
20
Dusza nasza oczekuje Pana, *
 
On jest naszą pomocą i tarczą.
22
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
 
według nadziei pokładanej w Tobie.
Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana. 
   
 
 
 
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach, † spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, * które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.
 
Albo: Módlmy się. Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, † spraw, abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu * i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
 
 
Ofiara Abrahama
Rdz 22, 1-18
 
Czytanie z Księgi Rodzaju 
 
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». 
Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». 
Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego, Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę «Pan widzi». Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje». 
Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».
 
Oto słowo Boże.
 
Ofiara Abrahama
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
 
Czytanie z Księgi Rodzaju 
 
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę». 
A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego, Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. 
Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. 
Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».
 
Oto słowo Boże.
 
 
 
Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b)
 
Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. 
5
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
 
to On mój los zabezpiecza.
8
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. 
   
9
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
10
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. 
   
11
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
 
pełnię radości przy Tobie
 
i wieczne szczęście *
 
po Twojej prawicy.
Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. 

Film, który POWINIEN zobaczyć każdy kapłan i każdy katolik!!

Modlitwa uniżenia na Placu Powstańców Warszawy 31.03.2021

Uniżamy się przed Tobą a Ty nas poprowadź!

https://www.youtube.com/watch?v=dqi2nhS48rM&t=171s

Czy to nie jakiś znak?  Zaledwie jeden dzień po przejściu Drogi Krzyżowej ulicami Warszawy i odmówieniu Różańca św. (Tajemnice Bolesne)  na Placu Powstańców Warszawy, przez osoby leżące krzyżem i Tworzące Krzyż ze swoich ciał, wydarzyło się to, co poniżej? 

Kard. Nycz zasłabł podczas mszy. Nowe informacje o jego stanie

Kard. Nycz zasłabł podczas mszy.Nowe informacje o jego stanieKard. Kazimierz Nycz jest hospitalizowany z powodu chwilowego zasłabnięcia. Jego stan jest stabilny. Arcybiskup warszawski pozostanie w szpitalu MSWiA w Warszawie jeszcze przez kilka dni – poinformował w czwartek na Twitterze rzecznik archidiecezji ks. Przemysław Śliwiński.

Kard. Kazimierz Nycz zasłabł w czwartek podczas Mszy św. krzyżma w archikatedrze warszawskiej. Trafił do szpitala na badania diagnostyczne. Mszę świętą kontynuował biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.  Około 4 minuty po rozpoczęciu Eucharystii kardynał zachwiał się na miejscu przewodniczenia, a jego sekretarz oraz proboszcz archikatedry podali mu wodę. Liturgii nie przerwano. „Prosimy o modlitwę za Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego”- przekazał rzecznik kardynała Nycza. Ks.Śliwiński podał również, że trwają szczegółowe badania kardynała Nycza.       W trakcie czytań mszalnych kardynał przeszedł do zakrystii, a homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-01/kard-kazimierz-nycz-trafil-do-szpitala-zaslabl-podczas-mszy/

Watykan ukarał abp. Głódzia i bp. Janiaka. Mają opuścić diecezjeWatykan ukarał abp. Głódzia i bp. Janiaka. Mają opuścić diecezje

Watykan ukarał abp. Głódzia i bp. Janiaka. Mają opuścić diecezje

ZOBACZ: „Przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa i dystansu”. Abp Gądecki apeluje do księży i wiernych

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-04-01/kard-kazimierz-nycz-trafil-do-szpitala-zaslabl-podczas-mszy/

Gdzie był papież Franciszek gdy ci biskupi grzeszyli, czy nie wiedział wcześniej? 

Trzeba natychmiast reagować a władcy czekają i czekają kilka lat a winowajcy pomnażają grzechy, a potem dopiero sądzą. 

ks. Prof. Tadeusz Guz o prezydencie Andrzeju Dudzie !

https://gloria.tv/post/JxBpiRzdEnfp3vadQJUyFhZhy

Z komentarzy:

„Sztuczka z chwytaniem Hostii była przygotowana i zaplanowana przez członków synagogi szatana Nycza i rezydenta Judę !”

Czy był kiedykolwiek Prezydent Polski uczciwy w stosunku do Pana Boga i Polski?

Okazuje się, że Żydzi oczywiście politycy, bo nie mówię o świeckich – w każdym państwie, gdy rządzą politycznie, czy religijnie mieszają między ludźmi, skłócają ich, okradają i samo zło czynią. Przecież to było wiadomo, że Nycz jest Żydem i dla „świętości” A.Dudy rzuci mu pod nogi Pana Boga – a on złapał jak się umówili „przebierańcy” !!!

Współodkupicielka. Maryja na drodze Krzyżowej.

https://gloria.tv/post/4g1v7UJUYQrS3HtxpeLEYVwDr

Wielki Czwartek Ustanowienie sakramentów Ołtarza i Kapłaństwa.

https://gloria.tv/post/44WKSjzu1n6M1CB8RuYDxJjyc

PAN JEZUS

 „Organizatorzy „Drogi Krzyżowej” – Moi wierni ludzie świeccy nie kłamali, gdyż zapisane teksty w Piśmie Świętym czytali. „Moi – nie moi” hierarchowie Kościoła Katolickiego coraz bardziej brną w grzechach odstępstwa od Wiary w Jezusa Chrystusa za ich grzechy też ukrzyżowanego. Wy nie znacie myśli hierarchów – zdrajców, a Ja wszystko widzę i słyszę i często błagam Ojca Wszechmogącego, aby jeszcze zwlekał z ostatecznym rozliczeniem świata całego. Dlatego ujawniaj publicznie PRAWDĘ, której oni – kierujący Moim Kościołem się wyrzekają i często władzę nad Nim Rządowi bezbożnemu oddają. Jezus cierpiący!”

                 Pan Jezus powiedział, że tylko świeccy uratują ten świat.
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE – ZAWSZE I WSZĘDZIE 
 
Droga Krzyżowa 31.03 2021 za Kapłanów w hierarchii i Ojczyznę Polskę
 
RÓŻANIEC ŚWIĘTY

Uniżamy się przed Tobą, a Ty Boże nas proswadź…

 

Homilia świętego Jana Pawła II – Eucharystia na kolanach i do ust z rąk Celebransa

Droga do Miłosierdzia stoi otworem jedynie wtedy,

 gdy zwyciężymy nasze ego…
Bóg chłoszcze tych, których umiłował.
 Bogobojni to znaczy ci, którzy, pełni pokory, uznają,
że Pan jest Stwórcą wszechświata i ziemi oddają
Mu należną cześć i wezmą na siebie z miłością chłostę i karę.
Powinniśmy w przyszłości spodziewać się nowej chłosty,
która będzie silniejsza niż wszelkie dotychczasowe kary.
Nikt się przed nią nie uchroni,
 chyba że z miłością ją na siebie przyjmie.
Zostanie wtedy zbawiony jak dobry łotr na krzyżu lub zostanie na zawsze stracony,
jeśli się buntuje, tak jak drugi łotr,
 którego zgubiła pycha i bluźnierstwo…

Homilia Jana Pawła II do tej pory ukrywana
 przed ludem wiernym Eucharystia klęcząc i do ust
Wygłoszona w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi
Rzym, 1 marca 1989„Porządkowi obyczajowemu”
 pochodzącemu od Boga powinniśmy podporządkować całe nasze życie.Jego wola najświętsza wola powinna obejmować wszystko.
Dotyczy to wewnętrznej harmonii życia. Tak naucza nas Jezus.
Nikt nie może służyć dwóm panom.
Nie można służyć równocześnie Bogu i mamonie. W obecnych czasach ludzkość żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał, nie był Stwórcą i Panem wszechświata,
 jak również właścicielem wszelkiego bogactwa i skarbów
w niebie i na ziemi.
 Człowiek wierzy, że wszystko zawdzięcza swojej pracy oraz że może wszystkiego zażądać. Jest dumny ze zdolności,
 którymi obdarzył go Nasz Pan,
inaczej nie miałby ich!
 Jeśli człowiek wybiera innego boga lub innych idoli,
to gardzi Bogiem.
 Może Go nawet nienawidzić,
przez co pójdzie do piekła.
A co jest przyczyną tego,
 że człowiek tak łatwo schodzi na złą drogę,
 traci orientację i gubi się?
To brak pokory,
 gdyż przez to stajemy się bezwstydni i pełni pychy.
Ludzie stawiają zbyt wielkie wymagania,
 bądź mają odwagę liczyć na Miłosierdzie Boga. Droga do
Miłosierdzia stoi otworem jedynie wtedy, gdy zwyciężymy nasze ego. Może być ona jedynie darem dla pokornych,
 którym Pan obdarowuje swoich wiernych,
 jeśli o to proszą w modlitwie. Bóg
chłoszcze tych, których umiłował.
 Bogobojni to znaczy ci, którzy, pełni pokory, uznają,
 że Pan jest Stwórcą wszechświata i ziemi oddają
 Mu należną cześć i wezmą na siebie z miłością chłostę i karę.
Powinniśmy w przyszłości spodziewać się nowej chłosty, która będzie silniejsza niż wszelkie dotychczasowe kary. Nikt się przed nią nie uchroni, chyba że z miłością ją na siebie przyjmie. Zostanie wtedy zbawiony jak dobry łotr na krzyżu lub zostanie na zawsze stracony, jeśli się buntuje, tak jak drugi łotr, którego zgubiła pycha i bluźnierstwo. Najgorsze są bluźnierstwa w stosunku do pełnych miłości słów Boga, którymi obdarza naszą biedną ziemię poprzez Matkę i umiłowanego Syna. Dlatego konieczne jest okazanie pokory, gdyż nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, Kto przed nami stoi! Tak jak w kontaktach międzyludzkich przyjęte są pewne formy uprzejmości, to w stosunku do Boga chcemy o nich zapomnieć? Dlatego ostrzegam ponownie przed wszelkimi formami braku należnego szacunku, jak np. zakazane w moim biskupstwie podawanie Komunii świętej na dłoń
oraz postawa stojąca podczas wielu części liturgii Mszy Świętej.
 Prowadzi to do utraty właściwego
 poczucia doniosłości tego zgromadzenia.
To jest nic innego jak śmierć naszego
 Pana i Zbawcy,
któremu wszystko zawdzięczamy.
 Zamartwiamy się o ludzką ocenę,
 boimy się, że zostaniemy wyśmiani,
 boimy się niekorzystnych
 dla nas skutków naszej oceny przez innych,
 a nie boimy się Boga?
 Nie odwołuję tego,
 co powiedział jeden z moich poprzedników:
 „dzieje się to na waszą odpowiedzialność.
 Drodzy biskupi zagranicznych biskupstw,
modlę się za was, abyście na czas zrozumieli,
 że droga, którą obraliście, jest niewłaściwa”.
W tym miejscu, moi umiłowani Kapłani,
umiłowani Bracia i Siostry,
dozwolone jest przyjmowanie
Komunii Świętej na język i w postawie klęczącej.
Wszystko,
co zostało wprowadzone i jest rozpowszechniane przez obcych,
jest niedozwolone.
 Mówię to jako wasz Biskup!
Jan Paweł II

Bezbożny Premier Żyd Morawiecki sam rządzi naszą katolicką Polską i podejmuje decyzje przeciwko Panu Bogu i Polakom z których czerpie ogromne korzyści finansowe. Jest to przykre, że akceptują jego bezbożne rządy hierarchowie z Episkopatu w Polsce, którzy też są przeciwko Panu Bogu i Polsce – takie są fakty, gdyż razem zamykają kościoły i cmentarze
Żydzi przez pychę, samouwielbianie i lekceważenie Boga Stworzyciela świata i Zbawiciela mają ciągle trudności ze swoją Ojczyzną, a teraz rządzą Polską i też do tych konfliktów doprowadzają a co najgorsze – kradną innym Ojczyzny – tak jak nam Polskę.


OSĄDZIĆ MORAWIECKIEGO O LUDOBÓJSTWO
Kard. Burke: Joe Biden jest w stanie apostazji. Trzeba rozważyć ekskomunikę
To nie jest normalne ani w polityce, ani w Kościele Katolickim, żeby w takiej pięknej i wielkiej Ameryce zabrakło wspaniałych i mądrych patriotów amerykańskich do reprezentowania Obywateli jako Prezent i został nim schorowany starzec kłamiący że jest katolikiem a akceptuje zabijanie niemowląt w aborcji oraz okrutne grzechy publicznie. Przecież każdy człowiek wie, że w tym wieku ludzie są na emeryturze i ten starzec też powinien już odpoczywać politycznie, bo to widać, że za niego decydują inni ludzie z jego Demokratycznej Partii, która oddała przemysł do Chin.
Kard. Burke: Joe Biden jest w stanie apostazji. Trzeba rozważyć ekskomunikę

W przypadku prezydenta Joe Bidena trzeba rozważyć ekskomunikę. Ułatwiając mordowanie dzieci nienarodzonych oraz promując ideologię LGBT prezydent USA znalazł się niewątpliwie w stanie apostazji, stąd konieczność przemyślenia kościelnych sankcji, uważa kard. Raymond Leo Burke. 

Były prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, kard. Raymond Leo Burke, mówił w wywiadzie dla amerykańskiej Akcji Katolickiej na rzecz Wiary i Rodziny o problemie, jaki stwarza w USA prezydent Joe Biden. Polityk podpisał ustawy, które ułatwiają zabijanie dzieci nienarodzonych i promują aborcję za granicami USA. Wsparł też rozwiązania prawne uderzające w rodzinę i wzmacniające siłę ideologii gender. W ten sposób, uważa kard. Raymond Leo Burke, znalazł się  stanie apostazji. A to oznacza, że należy rozważyć obłożenie go ekskomuniką.

 

– Taka osoba, która twierdzi, że jest katolikiem, a jednocześnie jawnie, zatwardziale i agresywnie promuje taką zbrodnię, jak aborcja, znajduje się w stanie co najmniej apostazji – powiedział purpurat. – Takie działania oznaczają odsunięcie się od Chrystusa oraz od wiary katolickiej. Następnym krokiem, który trzeba rozważyć, jest kara kanoniczna, kara, która w przypadku przestępstwa apostazji byłaby ekskomuniką – dodał kard. Burke.


Kard. Burke jest doskonałym znawcą prawa kanonicznego. W latach 2008-2014 kierował Najwyższym Trybunałem Sygnatury Apostolskiej, czyli najwyższym organem kościelnej władzy sądowniczej. Hierarcha zaznaczył, że w przypadku polityka, który, jak Joe Biden, który zaprzecza katolickiej wierze, konieczne jest publiczne upomnienie go, a także wytłumaczenie mu, że nie może przyjmować Komunii świętej. Później trzeba wszakże rozważyć karę. 

Choć Kościół katolicki wskazuje jasno, że aborcja, jako zamordowanie dziecka nienarodzonego, jest czynem wewnętrznie złym i zbrodniczym, prezydent USA Joe Biden zdecydowanie popiera legalne zabijanie nienarodzonych. Już w pierwszym tygodniach swojego urzędowania zobowiązał się do ułatwienia aborcji, chcąc prawnie skodyfikować decyzję amerykańskiego Sądu Najwyższego z 1973, która uznała mordowanie dzieci za legalne. Biden odwołał też tak zwaną Mexico City policy, przywracając finansowanie z budżetu USA tych organizacji, które albo same mordują, albo promują mordowanie dzieci za granicami USA.

 

Wśród amerykańskich biskupów nie ma, niestety, jedności w ocenie działań Joe Bidena. Episkopat wydał wprawdzie komunikat, w którym stanowczo potępiono jego politykę, ale część hierarchów się od tego odcięła i zrelatywizowała postępowanie Bidena. Tymczasem miliony katolików nie tylko w USA, ale na całym świecie, są zgorszone tym, że polityk podający się za katolika, a jednocześnie popierający cywilizację śmierci i ideologię gender, przystępuje regularnie do Komunii świętej.

Read more: https://www.pch24.pl/kard–burke–joe-biden-jest-w-stanie-apostazji–trzeba-rozwazyc-ekskomunike,83054,i.html#ixzz6qlI96Gh2

BARDZO WAŻNA ODEZWA DO NARODU_PiS sprzeda nas Brukseli_EWA RZEUSKA_

PiS sprzeda nas Brukseli?! Tzw. Fundusz Odbudowy ZATOPI Polskę! | E. Rzeuska

PiSdowaty rząd sprzeda nas Brukseli ?! Mimo obietnic PiSu żaden szkodnik i zdrajca Polski nie został dotąd rozliczeny !!!

 

BÓG – RODZINA – OJCZYZNA
Takie Hasło podał nam Pan Jezus – nam nie jest potrzebny honor, gdyż 
z honorem jesteśmy nieustannie w niewoli, a rodzin nam ubywa i brak.
OSTRZEŻENIE to Ostatnia Deska Ratunku dla Zagubionej Ludzkości I ks. Robert Skrzypczak

Nie możemy dalej milczeć

(przedruk)

„Nielegalność tej działalności władz państwowych ma również swój szczególny wymiar na gruncie prawa państwowego. Najbardziej pryncypialne prawo wynikające z Konkordatu, Konstytucji i ustaw, ograniczane jest w drodze rozporządzeń. Zapadły już orzeczenia, w których nawet sądy państwowe potwierdziły, iż takie regulacje po prostu nie są obowiązujące. Decyduje o tym kilka kwestii. Przede wszystkim brak umocowania organu wydającego rozporządzenie – art. 46, 46a i 46b ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. dnia 5 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1845) po prostu nie upoważniają władzy wykonawczej do samodzielnego regulowana kultu publicznego. Po drugie, zgodnie z art. 233 Konstytucji, prawa i wolności sumienia i religii nie mogą być ograniczone nawet ustawą i to w sytuacji stanu nadzwyczajnego. Co dopiero rozporządzeniem, a więc aktem niższego rzędu niż ustawa i to bez oficjalnego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Należy podkreślić, iż ostatnie z wydanych rozporządzeń wręcz pogłębiają stan nielegalności. Negatywną nowością jest takie formułowanie przepisów, iż wynika z nich że władze państwowe kult publiczny traktują jako jeden z rodzajów zgromadzeń publicznych. Dotychczas było całkowicie oczywiste, iż w rozumieniu prawnym kult publiczny jest czymś zupełnie innym, niż zgromadzenia publiczne, a regulacje dotyczące zgromadzeń publicznych nie są stosowane do kultu publicznego. Obecne stanowisko władz oznacza, iż Msza św. dla rządzących jest tym samym, co manifestacja (sic!).”

„Katolikom w Polsce należy się jasne wyjaśnienie dotyczące wskazanych problemów. Jak to się stało? Kto i dlaczego podejmował takie decyzje? Przedewszystkim jednak władze państwowe powinny złożyć jasne oświadczenie: kwestionują treść i dotychczasową praktykę, prawa katolików? Opisane działania należy rozumieć, jako wypowiedzenie Konkordatu? Uchylenie gwarancji Konstytucyjnych i ustawowych? Obecne władze swe regulacje rangi rozporządzeń uważają za wyprzedzające umowy rangi międzynarodowej, ustawy zasadniczej i ustaw zwykłych?”

Całość pod
https://jozefbizon.wordpress.com/2021/03/28/nie-mozemy-dalej-milczec/

Aktualny artykuł z tym ściśle powiązany z podaniem tam linku do Konkordatu i Konstytucji RP:

Wara wam od naszych świątyń i miejsc naszego kultu religijnego! Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
https://jozefbizon.wordpress.com/2021/03/26/wara-wam-od-naszych-swiatyn-i-miejsc-naszego-kultu-religijnego-ku-wolnosci-wyswobodzil-nas-chrystus/

 

Józef Bizoń

 

Ps. Niewielu wie o istnieniu i treści KONKORDATU, a już szczególnie katolików.

Roześlij ten e-mail gdzie tylko możesz!

To Twój wkład w obronę wiary katolickiej i Polski dla Polaków.

Nasze zwycięstwo! Aborcja i agenda LGBT w ONZ bez sukcesów

Szanowni Państwo

odnieśliśmy sukces.
 Udało nam się powstrzymać część radykalnych treści ideologicznych przedstawionych przez Komisję ds. Statusu Kobiet kilka dni temu w ONZ w Nowym Jorku (CSW65).

Udało nam się usunąć radykalne zapisy dotyczące aborcji oraz agendy LGBT.

Stało się tak dzięki temu, że Brazylia doskonale przewodziła grupie krajów pro-life sygnatariuszy Deklaracji Genewskiej, a także dzięki jedności grupy afrykańskiej przeciwko aborcji i programowi LGBT.

Ale jest to również zasługa tego, co zrobiliście Państwo i ja, czyli ogromnej presji społecznej, którą udało nam się wywrzeć:

 • Uruchomiliśmy ogólnoświatową kampanię, która zebrała ponad 212 000 podpisów.
 • Uruchomiliśmy autobus pro-life z przesłaniem „aborcja to nie ochrona zdrowia”, który krążył wokół budynku ONZ podczas wszystkich dni konferencji.
 • Opublikowaliśmy ogłoszenie w nowojorskiej prasie z tym samym przesłaniem: „Aborcja to nie ochrona zdrowia”.
 • Dostarczyliśmy ponad 200.000 podpisów delegatom na CSW65 z różnych krajów.
 • Lobbowaliśmy bezpośrednio u delegatów, aby spróbować zatrzymać ogólnoświatową ofensywę.

I w końcu, udało się! Jeśli podpisaliście się Państwo pod naszą petycją, to serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
Stworzyliśmy wideo podsumowujące wszystko, o czym Państwu piszę. Nie zapomnijcie, proszę, go obejrzeć.

 

 

 

 

Udostępnij video!
 

 

Nie mają Państwo konta na Facebooku? Bardzo proszę podzielić się linkiem do YouTube.
 

To jednak prawda, że nie jest to pełne zwycięstwo.
W tekście uzgodnionych konkluzji znajduje się odniesienie do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” oraz „praw reprodukcyjnych”.

W rozdziale poświęconym edukacji również znajduje się odniesienie do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. A w odniesieniu do LGTB jest odniesienie do „wielorakich i krzyżujących się form dyskryminacji”.

Ale w rzeczywistości jest to dokładnie to samo, co zostało zatwierdzone w zeszłym roku. Innymi słowy, nie jest najlepiej, ale sytuacja, na szczęście, się nie pogorszyła.

I to jest świetna wiadomość, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to dyplomacja Bidena wydała polecenie promowania tak zwanego „zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych”.

W odpowiedzi zaś Brazylia domagała się, aby „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” nie oznaczało aborcji i aby aborcja nigdy nie była uznawana za metodę planowania rodziny.

W tym wszystkim promotorzy agendy proaborcyjnej i ideologii LGBT wprost zwerbalizowali swoją porażkę:

 • Dyplomata z Niemiec, reprezentujący całą Europę, powiedział: „żałuję, że konieczność dalszej presji na prawa kobiet pozostaje” (jak wiadomo, aborcjoniści uważają aborcję za prawo kobiet…).
 • Przedstawicielka USA do spraw gospodarczych i społecznych, Courtney Nemeroff, również okazała swoją frustrację: „Ta komisja musi zrobić coś więcej niż tylko dreptać w miejscu”….
 • Inny dyplomata UE, zirytowany stanowiskiem Stolicy Apostolskiej, powiedział podczas dyskusji, że „Unia Europejska nie będzie brała pod uwagę poglądów krajów obserwatorów”. (Stolica Apostolska ma status stałego obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych i oczywiście zajęła stanowisko przeciwko aborcji i agendzie LGBT.

Krótko mówiąc, frustracja, gdyż pomimo tego, że administracja Bidena wydała rozkaz promowania aborcji i agendy LGBT, spotkała się to ze zdecydowanym sprzeciwem Brazylii, Stolicy Apostolskiej, grupy afrykańskiej i tysięcy obywateli, takich jak Państwo i ja, którzy wierzą, że istota praw kobiet polega na czymś innym i nie ogranicza się do aborcji na żądanie.

Koniecznie obejrzyjcie Państwo wideo podsumowujące wszystko, co wydarzyło się na szczycie:

 

Udostępnij video!
 

 

Nie mają Państwo konta na Facebooku? Bardzo proszę podzielić się linkiem do YouTube.
 

Dziękuję, że jesteście Państwo częścią tego zwycięstwa. Dziękuję za Wasze zaangażowanie na rzecz życia i rodziny.

Z pozdrowieniami,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli mieli Państwo swój udział w tym wielkim zwycięstwie, jeszcze raz dziękuję! Zostawiam Państwu tutaj link do kampanii, którą rozpoczęliśmy w tej sprawie.

Polacy umierają, bo wrogów słuchają i wybrali na Prezydenta Polski swojego  mordercę – A.Dudę, który jest posłuszny Izraelowi a nie Panu Bogu, a do Częstochowy jeździ tylko dlatego, aby nadal Polaków oszukiwać. Kto ma żonę Żydówkę jak A.Duda – Dudową Kornhauser to zawsze musi słuchać jej i Izraela, któremu zależy na wymarciu i wymordowaniu Polaków, bo im wszystkiego zawsze mało i dlatego atakują oficjalnie i bez litości katolicką i bogatą Polskę i już kradną co chcą za zgodą Prezydenta A.Dudy, a poprzedni prezydenci Żydzi też brali udział w niszczeniu Polski. 
 
 POLACY UUMIERAAJA

EKSPERT WIRUSOLOG NALEGA: BĘDZIE TSUNAMI a nie 4-ta FALA

Posłuchajcie tego
 

Przez wojny niestety ludzie bardzo dużo tracą bo są prześladowani i przemieszczani nie na własną prośbę a przez agresorów i napastników. A wojny są przez nieposłuszeństwo Panu Bogu: Papieży i hierarchów w Episkopatach i Archidiecezjach na świecie. Pan Bóg żyje i przychodzi do swoich „Apostołów” i chce z nimi rozmawiać, chce pomagać ludziom żyć w pokoju i zgodzie a przede wszystkim w miłości i szacunku z Bogiem Zbawicielem i Najlepszym Przyjacielem, aby ludzie mogli żyć i rozwijać się. Bóg Objawia się swoim kapłanom, a oni nie wierzą Bogu i mówią jak Glemp – „odejdź”. Takie są owoce ich działanności bez Boga a według ich własnej woli z czego bardzo się cieszy lucyfer.

SŁOWIAŃSKA DUSZA! Polacy, Kresowiacy, Polonia.

https://www.youtube.com/watch?v=A-HjufHvLKI

Przepraszamy za zdradę wśród duchowieństwa i narodu Polskiego

        Przepraszam  za brak Intronizacji Jezusa na Króla Polski

GDYBY POLACY WYBRALI NA PREZYDENTA POLSKI GRZEGORZA BRAUNA WEDŁUG WOLI BOŻEJ, TO NIE BYŁOBY WROGÓW W RZĄDZIE, ANI WIRUSÓW, ANI ZŁODZIEI MAJĄTKU NARODOWEGO, ANI SZCZEPIONEK ZATRUTYCH, ANI WSZELKIEGO ZŁA, BO BÓG JEZUS CHRYSTUS MIAŁBY NAJWAŻNIEJSZY GŁOS W PAŃSTWIE POLSKIM.
NARESZCIE! Włodzimierz Bodnar rozjechał Ministra Niedzielskiego w Polsacie na kwaśne jabłko
Polski lekarz pracujący w Niemczech UJAWNIA szokujące
fakty ws. pandemii! Dr Rubas
PILNE! Ekspert UJAWNIA szokujące fakty ws. szczepień, zgonów i LOCKDOWNU w Polsce! Płaczek u Roli!

PILNE! Doda totalnie MIAŻDŻY sprzedajnych celebrytów
ws. pandemii! To obłęd! Sklepowicz i Rola!
PILNE! UJAWNIAMY nowe szokujące fakty ws. 447? PiS wypłaci roszczenia!? Mariusz Piotrowski wRealu24!
Telewizja Chrystusa Króla w Chicago
K. Marek BĄK – Trudności w Modlitwie
 
W supermarkietach nie ma wirusa! Rządzi nami polityczna hunta. 

https://m.youtube.com/watch?v=fz_fahTnsd0

WITAM !

Wiersz K.Węgrzyna pt:

“CZY STANIE SIĘ PRZYKAZANIEM SZALONE „ZABIJAJ !” 

proszę o podanie w mediach i przekaż dalej – BÓG ZAPŁAĆ.

Artykuł – DRUGA OKUPACJA SOWIECKA…

Pozdrawiam.Grzegorz. PS…

– Czas apokaliptycznej Bestii! Wyjątkowy materiał, proszę wysłuchaj i podziel się z innymi.

 https://youtu.be/yVvX9fFECcU 

 

– Potomek germańskiego nazisty ambasadorem Niemiec w Polsce!
https://www.youtube.com/watch?v=ZUjJQ9lrzjU&ab_channel=WojciechSumli%C5%84ski

– Sebastian Pitoń. To my jesteśmy w prawie, rząd jest rebeliantem

 

– LAWRIENTIJ BERIA : HISTORIA BEZPRAWIA

https://youtu.be/hiqRjD65Yxc

DROGA KRZYZOWA Z – 24 GODZINY MEKI PANSKIEJ

 

OSIEMNASTA GODZINA
10 do 11 przed południem
JEZUS BIERZE KRZYŻ I DŹWIGA GO NA KALWARIĘ. OBNAŻENIE JEZUSA.
Mój Jezu, nigdy nie jesteś usatysfakcjonowany w Swojej Miłości. Widzę, że nie pozwalasz Sobie nawet na chwilę wytchnienia. Słyszę Twoje pragnienie Miłości i Twój ból. Twoje Serce łomocze i z każdym uderzeniem, słyszę wybuchy, tortury i gwałtownośd Miłości. Niezdolny do opanowania ognia, który Cię pochłania, stajesz się niecierpliwy. Jęczysz, wypatrujesz, a z każdym jękiem słyszę Cię mówiącego, “Krzyż!” Każda kropla twojej Krwi powtarza, “Krzyż!” Pływasz w nieskooczonym morzu wszystkich Swoich cierpieo, które powtarzają pomiędzy sobą, “Krzyż!” A Ty wołasz: „O ukochany i wytęskniony Krzyżu, tylko ty zbawisz moje dzieci i w tobie ześrodkowałem całą Moją Miłośc!”
Drugie ukoronowanie cierniami
Tymczasem Twoi wrogowie siłą wciągają Cię z powrotem do pretorium. Zrywają z Ciebie czerwoną płachtę, chcąc Cię ubrac ponownie w Twoje szaty. Ale och, cóż to za ból! Bardziej słodko dla mnie byłoby umrzec, niż widziec Cię tak cierpiącego. Szata zaczepia się o koronę i nie mogą jej odczepic. Toteż z niespotykanym dotąd okrucienstwem zdzierają złączone razem, szatę i koronę. Gwałtowny ruch powoduje, że ciernie łamią się i pozostają na stałe w Twojej Najświętszej Głowie. Krew ścieka w dół strumyczkami a ból jest tak wieki, że Ty jęczysz. Nie zwracając uwagi na Twoje tortury, Twoi wrogowie odziewają Cię w szatę i ponownie wkładają na Twoją głowę koronę, wciskając ją na siłę. Ciernie przebijają Twoje oczy i uszy i nie ma już miejsca na Twojej Najświętszej Głowie, które nie byłoby przebite. Twój ból jest tak wieki, że uginasz się pod tymi okrutnymi rękami. Drżysz od stóp do Głowy. Pośród spazmów tych okrucienstw, nieomalże umierasz. Oczami osłabionymi i wypełnionymi Krwią spoglądasz na mnie z trudnością i prosisz mnie o pomoc w tym straszliwym bólu!
Mój Jezu, Królu Boleści, pozwól mi podtrzymac Cię i przygarnąc do swojego serca. Chciałbym wziąc ten ogien, który Cię trawi i zamienic Twoich wrogów w popiół, a Ciebie uwolnic. Ale Ty tego nie chcesz, ponieważ Twoja tęsknota i wołanie o ”Krzyż!” stają się jeszcze bardziej natarczywe. Chcesz złożyc Siebie w ofierze, nawet za nich, za Swoich okrutnych wrogów!
Gdy przygarniam Cię do swego serca, Ty przytulasz mnie do Swojego Serca i mówisz do mnie: “Moje dziecko, pozwól Mi wylad Moją Miłośc. Czyz ze Mną zadoścuczynienia za tych, którzy postępując dobrze, okrywają mnie hanbą. Ci Żydzi przyoblekają Mnie w moje szaty, aby zdyskredytowac Mnie w jak największym stopniu przed ludźmi i przekonac ich, że jestem zbrodniarzem. Sprawia to wrażenie, że akt ubierania Mnie był sam w sobie czymś dobrym, ale w rzeczywistości był zły. Ach, jakże wielu czyni dobrą robotę, administruje Sakramentami, otrzymuje je, ale kooczy na swój ludzki, lub wręcz zły sposób. Ale czynienie zła pod przykrywką dobra, przynosi tylko zatwardziałośd. I chcę byc ukoronowanym po raz drugi oraz przechodzic cierpienia jeszcze okrutniejsze niż za pierwszym razem, ażeby roztrzaskac tę zatwardziałośc i tym sposobem, Moimi cierniami, przyciągnąc do Siebie te dusze. Ach, Moje dziecko, ta druga koronacja jest dla Mnie jeszcze boleśniejszą. Czuję się, jak gdyby Moja Głowa pływała w kolcach i przy każdym poruszeniu, jakie czynię, i przy każdym popchnięciu, jakie Mi zadają, cierpię niezliczoną ilośc okrutnych śmierci. Czynię w ten sposób zadoścuczynienie za zły zamiar grzeszenia. Czynię zadoścuczynienie za tych, którzy bez względu na stan duszy, w jakim się znajdują, zamiast zajmowad się uświęceniem samych siebie, roztrwaniają swoje życie i odrzucają Moją Łaskę. Zadają mi jeszcze dotkliwsze ukłucia cierniami. Tymczasem Ja nieustannie jęczę i płaczę krwawymi łzami o ich zbawienie. Ach, czynię wszystko, aby ich Kochac, a stworzenia robią wszystko, aby Mnie obrażac! Proszę, ty przynajmniej nie pozostawiaj Mnie samego w Moim bólu i w czynieniu zadoścuczynien.”
Jezus obejmuje Krzyż
Moje torturowane Dobro, czynię zadoścuczynienie i cierpię wraz z Tobą. Widzę, że Twoi wrogowie popychają Cię w dół po schodach, gdzie czeka na Ciebie zacietrzewiony i wściekły motłoch. Przygotowali już dla Ciebie Krzyż, którego oczekujesz z wielką tęsknotą. I Ty spoglądasz na niego z Miłością, pewnym krokiem idziesz prosto w jego kierunku i obejmujesz go. Ale przed tym, całujesz go i gdy dreszcz zadowolenia przebiega przez Twoje Najświętsze Człowieczenstwo, patrzysz na niego z największą satysfakcją, mierząc jego długośc i jego rozpiętośc. Ustanawiasz w nim teraz proporcje dla każdego stworzenia. Wszystkim dajesz posag, który powiąże ich węzłem małżenskim z Boskością i przywróci im dziedzictwo Królestwa Niebieskiego.
Następnie, niezdolny pomieścic w sobie Miłości, z jaką ich kochasz, ponownie całujesz Krzyż i mówisz do niego: “Uwielbiony Krzyżu, doczekałem się tego, że cię obejmuję! Byłeś tęsknotą Mojego Serca, męczenstwem Mojej Miłości. Ty, O Krzyżu, który ociągałeś się aż do dzisiaj, podczas gdy Moje kroki zawsze były skierowane w twoim kierunku.
Święty Krzyżu, byłeś celem Moich pragnien, przyczyną Mojego przyjścia tu na ziemię.
W tobie skupiłem całą Moją Istotę. W tobie umieszczam wszystkie moje dzieci. Ty będziesz ich życiem i ich światłem, ich obroną, ich strażnikiem i ich siłą. Ty będziesz im pomocą we wszystkim i będziesz ich prowadził chwalebnie do Mnie w Niebie. Och Krzyżu cathedra (siedzibo) Mądrości, ty jeden będziesz uczył prawdziwej świętości; ty jeden będziesz kształtował herosów, siłaczy, męczenników i świętych. Wspaniały Krzyżu, jesteś Moim tronem, a ponieważ Ja muszę odejś z tej ziemi, ty pozostaniesz zamiast Mnie. Daję Ci, jako prezent ślubny wszystkie dusze. Pilnuj je dla Mnie. Zbaw je dla Mnie. Tobie je powierzam.”
Wypowiadając te słowa, z niecierpliwością przyjmujesz go na Swe Najświętsze Ramiona. Ach, Mój Jezu, w stosunku do Twojej Miłości ten Krzyż jest za lekki, ale do wagi tego Krzyża dodane są wszystkie nasze grzechy, tak ogromne i tak niezgłębione jak przestrzeo Nieba. A Ty, Mój przytłoczony Jezu, czujesz się zdruzgotany ciężarem tak wielu grzechów. Twoja dusza jest przerażona ich widokiem i czuje ból z powodu każdego z nich. Twoja świętośc jest wstrząśnięta wobec takiego ogromu brzydoty; dlatego przyjmując Krzyż na Swoje ramiona zataczasz się, z trudem chwytasz powietrze, a z twojego Najświętszego Człowieczeostwa spływa śmiertelny pot.
Błagam Cię, Moja Miłości, nie mam serca, aby zostawid Cię samego. Chcę z Tobą dzielid ciężar Krzyża. Aby uwolnid Cię od ogromu grzechów, obejmuję Twoje stopy. Chcę Ci dad w imieniu wszystkich stworzeo, miłośd za tego, kto Cię nie kocha, chwałę za tego, kto Tobą pogardza oraz błogosławieostwo, dziękczynienie i posłuszeostwo za każdego. Przyrzekam, że za każdą obelgę, jaką otrzymujesz, zamierzam w akcie zadośduczynienia dla Ciebie zaofiarowad całą moją istotę, aby zrównoważyd zniewagi zadawane Ci przez stworzenia i aby ułagodzid Cię moimi pocałunkami oraz nieustannymi aktami miłości. Ale wiem, że jestem zbyt nędzny. Potrzebuję Ciebie, aby uczynid Ci prawdziwe zadośduczynienie. Dlatego też, przyłączam siebie do Twojego Najświętszego Człowieczeostwa. Wspólnie z Tobą, przyłączam swoje myśli do Twoich, aby czynid zadośduczynienie za moje złe myśli i za złe myśli każdego. Przyłączam moje oczy do Twoich, aby uczynid zadośduczynienie za wszystkie złe spojrzenia. Przyłączam moje usta do Twoich, aby uczynid zadośduczynienie za bluźnierstwa i za złe dyskusje. Przyłączam swoje serce do Twojego, aby uczynid zadośduczynienie za złe skłonności, pragnienia i uczucia. Jednym słowem, chcę uczynid zadośduczynienie za wszystko, co Twoje Najświętsze Człowieczeostwo czyni, przyłączając siebie samą do nieskooczoności Twojej Miłości do każdego. Ale stale nie jestem jeszcze usatysfakcjonowany.
Chcę przyłączyd siebie do Twojej Boskości i rozpraszając w Niej swą nicośd, oddad Ci tym sposobem wszystko to, czym Jesteś:
Daję Ci Twoją Miłośc, aby ugasic Twoją gorycz.
Daję Ci Twoje Serce, aby przywrócic Cię z naszej oziębłości, braku
porozumienia, niewdzięczności i niedostatku miłości należnej Ci od stworzen.
Daję Ci Twoje harmonie, aby odnowid Twoje Uszy po ogłuszających przekleostwach, jakie do nich docierają.
Daję Ci Twoje piękno, aby odnowic Cię po ohydzie naszych dusz, gdy brudzimy się grzechem.
Daję Ci Twoją czystośc, aby odnowic Cię po niedostatku dobrych intencji, szlamie i zepsuciu, jakie widzisz w tak wielu duszach.
Daję Ci Twoją wielkośd, aby odnowid Cię po dobrowolnych trudnościach, jakie dusze same sobie gotują.
Daję Ci Twój żar, aby spalid wszystkie grzechy we wszystkich sercach, aby każdy Cię kochał i nigdy Cię już więcej nie obrażał.
Jednym słowem, oddaję Ci wszystko, czym jesteś, aby dad Ci nieskooczoną satysfakcję oraz wieczną, niezgłębioną i nieskooczoną Miłośd.
Pełna boleści droga na Kalwarię
Mój najbardziej cierpliwy Jezu, widzę, że czynisz pierwszy krok pod przeogromnym ciężarem Krzyża. Jednoczę swoje kroki z Twoimi. Gdy będziesz słaby, będziesz ociekał Krwią, będziesz się chwiał, będziesz bliski upadku, ja będę u Twego boku, aby Cię podtrzymad. Podstawię moje ramiona, aby dzielid ciężar Krzyża z Tobą. Nie pogardzaj mną, ale zaakceptuj mnie, jako Swojego wiernego towarzysza.
Och Jezu, spoglądasz na mnie i widzę, że czynisz zadośduczynienie za tych, którzy nie dźwigają swoich krzyży ze zrezygnowaniem. Przeciwnie, przeklinają, stają się gniewni, popełniają samobójstwa i mordują. A Ty, za cenę swego własnego Krzyża, uzyskujesz miłośd i rezygnację dla każdego. Ale ból jest taki, że czujesz się zgnieciony ciężarem Krzyża, robisz pierwszy krok i natychmiast upadasz. Gdy upadasz, uderzasz się o kamienie. Ciernie wbijają się głębiej w Twoją Głowę, ból w Twoich Ranach wzmaga się i tracisz więcej Krwi. A ponieważ nie masz siły, aby samemu się podnieśd, Twoi wrogowie wybuchają gniewem i próbują Cię postawid Cię na nogi przy pomocy szturchaoców i popchnięd.
Moja Miłości, pozwól mi pomóc Ci podnieśd się na nogi, pocałowad Cię, oczyścid Cię z Krwi i wspólnie z Tobą uczynid zadośduczynienie za tych, którzy grzeszą z ignorancji, słabości i bojaźni. Modlę się, aby uzyskad pomoc dla tych dusz.
Moje Życie, Jezu, Twoim wrogom zadającym Ci niewypowiedziane cierpienia, udaje się postawid Cię na nogi. Chwiejesz się i słyszę Twój ciężki oddech. Twoje Serce ciężko uderza a intensywne cierpienia zadają mu nowe ciosy. Teraz potrząsasz Głową, aby uwolnid oczy od Krwi, która je zalewa i rzucasz wokółspojrzenie pełne troski. Ach, Mój Jezu, teraz rozumiem. To Twoja Mama, która zbliża się w poszukiwaniu Ciebie i wygląda jak pełna boleści gołębica. Chce powiedzied do Ciebie Swoje ostatnie słowo i otrzymad Twoje ostatnie spojrzenie. Czujesz jej boleśd i Jej rozdarte Serce w Swoim Sercu, jesteś przepełniony współczuciem i zraniony Jej i Swoją Miłością. Widzisz Ją, jak toruje sobie drogę pośród tłumu. Za każdą cenę chce Cię zobaczyd, objąd i po raz ostatni pożegnad. A Ty jesteś jeszcze bardziej przygnębiony, widząc Jej śmiertelną bladośd oraz wszystkie Swoje cierpienia, odtworzone w Niej siłą Miłości. Jeśli Ona żyje, to sprawia to tylko cud Twojej Wszechpotęgi. Kierujesz Swoje kroki w Jej kierunku, ale jedynie z trudnością możecie wymienid Wasze spojrzenia!
Och, rozdarcie tych Dwojga Serc! Żołnierze rozumieją sytuację i popychaniem i szturchaocami nie dopuszczają do wzajemnego pożegnania się Matki i Syna. Boleśd obydwojga jest tak wielka, że Twoja Matka kamienieje z bólu i jest bliska śmierci, podczas gdy Ty ponownie upadasz pod ciężarem Krzyża. Wierny Jan i pobożne niewiasty podtrzymują Ją.
Wówczas Twoja Bolesna Matka czyni w Swojej duszy to, czego nie może uczynid w rzeczywistości, bo zostało Jej to zabronione. Wnika Sobą w Ciebie, czyni Wolę Ojca Przedwiecznego Swoją i połączywszy się ze wszystkimi Twoimi cierpieniami, sprawuje Swój urząd Matki wobec Ciebie. Całuje Cię, oddaje zadośduczynienie, zmniejsza Twój ból i wlewa balsam Swojej bolesnej Miłości we wszystkie Twoje Rany!
Mój cierpiący Jezu, ja także przyłączam się do zbolałej Matki. Czynię wszystkie Twoje boleści moimi i w każdej Twojej kropli Krwi i w każdej Twojej Ranie, chcę sprawowad urząd matki wobec Ciebie. I wspólnie z Tobą i z Nią czynię zadośduczynienie za wszystkie niebezpieczne spotkania oraz za tych, którzy wystawiają się na okazję grzechu, lub którzy zmuszeni z konieczności do narażania się na ryzyko, znów uwikłają się w grzech.
A Ty tymczasem jęczysz, upadając pod Krzyżem. Żołnierze obawiają się, że możesz umrzed z powodu tak ogromnych męczarni i wielkiej utraty Krwi. Przy pomocy powrozów i bicia udaje im się postawid Cię na nogi. Czynisz tym zadośduczynienie za powtarzające się popadanie w grzech i za grzechy śmiertelne, popełniane przez wszystkie grupy ludzi. I modlisz się za upartych grzeszników i ronisz krwawe łzy w imię ich nawrócenia.
Moja umęczona Miłości, czynię reparacje razem z Tobą i widzę, że już dłużej nie możesz utrzymad ogromnego ciężaru Krzyża. Drżysz teraz od stóp do głowy.
Nieskooczona ilośd ciosów, jakie otrzymujesz, powoduje, że ciernie wciskają się jeszcze głębiej w Twoją Najświętszą Głowę.
Przy każdym kroku wydaje mi się, że umierasz i niemożliwym jest, że zrobisz następny. Ale Twoja Miłośd, która może uczynid wszystko, dodaje Ci sił. I czując Krzyż wciskający się w Twoje Ramię, czynisz zadośduczynienie za ukryte grzechy oraz za to, że nie otrzymujesz za nie satysfakcji, co czyni Twoje tortury jeszcze straszliwszymi. Mój Jezu, pozwól mi podłożyd moje ramiona pod Krzyż, aby uwolnid Cię i uczynid zadośduczynienie za wszystkie ukryte grzechy.
Twoi wrogowie powodowani obawą, że możesz umrzed pod ciężarem Krzyża, zmuszają Cyrenejczyka żeby Ci pomógł w jego dźwiganiu. A on, niechętnie i narzekając, pomaga Ci nie z powodu miłości, ale będąc zmuszonym. A w Twoim Sercu odbija się echo lamentu za tych wszystkich, którzy cierpią, za ich brak rezygnacji, buntowniczośd, ich gniew i pogardę, jakie okazują Ci w cierpieniu. Ale cierpisz jeszcze bardziej, gdy widzisz, że dusze poświęcone Tobie, że ci, których powołałeś, jako Swoich towarzyszy i jako pomoc w cierpieniu, uciekają od Ciebie. A jeśli Ty przyciągasz ich do Siebie Swoim cierpieniem, ach, oni sami uwalniają się z Twoich Ramion, i odchodzą w poszukiwaniu przyjemności, pozostawiając Cię na tej drodze, abyś cierpiał samotnie!
Mój Jezu, podczas gdy czynię zadośduczynienia razem z Tobą, modlę się, abyś uścisnął mnie w Swoich Ramionach i to tak mocno, że nie będzie cierpienia, które cierpisz, a w którym ja bym nie uczestniczył. Będę, więc mógł przeobrazid się w te dusze i oddad Ci wynagrodzenie za to, że zostałeś opuszczony przez wszystkie stworzenia.
Mój wycieoczony Jezu, z jaką trudnością się poruszasz i jak bardzo jesteś przygięty. Widzę, że się zatrzymujesz i starasz się spojrzed wokoło. Moje Serce, co to? Co byś chciał? Ach, to jest Weronika, która niczego się nie obawia i odważnie ociera chustą Twoją Twarz, pokrytą Krwią. A Ty pozostawiasz na chuście Swoje odbicie, jako wyraz podziękowania. Mój hojny Jezu, ja też chcę osuszyd Cię, ale nie chustą, lecz dając Ci moją całą istotę dla przyniesienia Ci ulgi. Chcę wniknąd w Ciebie i dad Ci, O Jezu, uderzenie serca za uderzenie Serca, oddech za oddech, uczucie za uczucie, pragnienie za pragnienie. Zamierzam zatopid się w twojej Najświętszej Inteligencji i wówczas wszystkie te uderzenia serca, oddechy, uczucia i pragnienia rozpłyną się w bezmiarze Twojej Woli i będę mogła je powtarzad w nieskooczonośd. O Mój Jezu, chcę utworzyd fale uderzeo serca, aby ani jedno złe uderzenie serca nie dotarło do Twojego Serca i w ten sposób będę mogła złagodzid całą Twoją wewnętrzną gorycz. Chcę utworzyd fale uczud i pragnieo, aby usunąd wszystkie złe uczucia i pragnienia, Krzyż, poprzez swój ciężar, wgniata się w Twoje Ramię tak bardzo, że powstaje głęboka rana i odsłaniają się kości. które w najmniejszym nawet stopniu mogłyby zasmucid Twoje Serce. Jeszcze więcej, O Mój Jezu, zamierzam utworzyd fale oddechów i myśli, aby nie dopuścid do tego, aby jakikolwiek oddech lub myśl mogły Ci sprawid nawet najmniejszą przykrośd. Będę na straży, O Jezu, aby już nic więcej nie mogło zmartwid Cię lub dodad nowych goryczy do Twych wewnętrznych cierpieo. O Mój Jezu, proszę spraw, aby całe moje wnętrze pływało w nieskooczoności Twojego. W ten sposób, zdobędę wystarczającą miłośd i wolę, aby nie zezwolid na wtargnięcie w Twoje wnętrze nawet śladu złej miłości i złej woli, które mogłyby sprawid Ci przykrośd.
Och mój Jezu, aby byd bardziej siebie pewnym, modlę się do Ciebie, abyś opieczętował moje myśli Twoimi myślami, moją wolę Twoją Wolą, moje pragnienia Twoimi pragnieniami i moje uczucia i moje uderzenia serca Twoimi i aby tak opieczętowane przez Ciebie, nie mogły już żyd samodzielnie, ale aby czerpały życie tylko z Ciebie.
I proszę Cię ponownie, O Mój Jezu, zaakceptuj moje biedne ciało, które chcę rozedrzed na kawałki dla Twojej Miłości i podzielid je na jak najmniejsze cząsteczki, ażeby włożyd je w każdą z Twoich Ran:
Jezu, na tej Ranie, która boli Cię tak bardzo z powodu tak licznych bluźnierstw wygłaszanych przez stworzenia, umieszczam cząsteczkę swojego ciała z intencją, aby zawsze Ci mówiła: “Błogosławię Cię.”
Jezu, na tej Ranie, która sprawia, że cierpisz tak bardzo za całą niewdzięcznośd stworzeo, zamierzam położyd kawałek mojego ciała, dla zapewniania Cię o mojej wdzięczności.
 •   Och Jezu, na tej Ranie, która sprawia, że cierpisz tak bardzo za oziębłośd stworzeo i ich brak miłości, zamierzam umieścid ogromną ilośd cząsteczek mojego ciała, aby Ci stale powtarzały: “Kocham Cię, Kocham Cię, Kocham Cię!”
 •   Na tej Ranie, która boli, za tak wielki brak poszanowania przez stworzenia wobec Twojej Najświętszej Osoby, zamierzam położyd kawałek siebie, aby Ci zawsze powtarzał: “Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię, Uwielbiam Cię.”
  Mój Jezu, chcę wniknąd sobą we wszystko. W tych Ranach, pogłębionych przez niedowierzanie stworzeo, chcę aby kawałki mojego ciała powtarzały Ci zawsze: “Wierzę, wierzę w Ciebie, O Mój Jezu, Mój Boże i w Twój Kościół Święty; i zamierzam oddad moje życie, aby potwierdzid moją wiarę w Ciebie.”
O Mój Jezu, zanurzam się w nieskooczonośd Twojej Woli i czyniąc Ją moją, chcę wynagrodzid za każdego i zamknąd wszystkie dusze w mocy Twojej Najświętszej Woli.
Och Jezu, pozostała stale jeszcze moja krew, którą chcę wylad, jako balsam i ukojenie na Twoje Rany, aby dad Ci pocieszenie i całkowicie Cię uzdrowid. Następnie, O Jezu, spowoduję, że moje myśli pofruną do serca każdego grzesznika, aby go nieustannie upominad i tym sposobem sprawię, że nikt nie będzie mógł Cię obrażad. I modlę się do Ciebie głosami Twojej Krwi, ażeby nawoływały każdego do podporządkowania się moim ułomnym modlitwom. Wtedy będę mógł przyprowadzid ich wszystkich do Twojego Serca!
O Mój Jezu, proszę Cię jeszcze abym we wszystkim, co widzę, dotykam i co czuję zawsze widział, dotykał i czuł Ciebie. I spraw, aby Twój Najświętszy wizerunek i Twoje Najświętsze Imię były zawsze wyryte na każdej cząsteczce mojej biednej osoby.
Tymczasem, Twoi wrogowie przyglądając się z niezadowoleniem czynowi Weroniki, biją Cię, popychają i zmuszają do zrobienia ruchu! Kilka następnych kroków i znowu przystajesz. Twoja Miłośd nie uległa zmianie pod ciężarem tak wielkich cierpieo. Widząc pobożne niewiasty, które rozpaczają nad Twoim bólem, zapominasz o Sobie i pocieszasz je, mówiąc: “Córki, nie płaczcie nad Moim bólem, ale raczej nad grzechami waszymi i waszych dzieci.”
Cóż za podniosła lekcja! Jakże słodkie są Twoje słowa. O Jezu, wraz z Tobą czynię zadośduczynienie za brak miłości u stworzeo i proszę Cię o łaskę abym mogła zapomnied o sobie i pamiętała tylko o Tobie.
Twoi wrogowie, słysząc Cię mówiącego, wpadają we wściekłośd. Szarpią powrozy i biją Cię z taką zawziętością, że się przewracasz. Upadając, uderzasz się o kamienie. Ciężar Krzyża jest torturą i wydaje Ci się, że umierasz! Pozwól mi podtrzymad Cię i ochronid Twoją Najświętszą Twarz moimi rękoma. Widzę, że leżysz na ziemi i rozpaczliwie chwytasz powietrze w kałuży Swojej własnej Krwi. Oprawcy próbują postawid Cię na nogi. Ciągną za sznury opasujące Cię, wyrywają Ci włosy, kopią Cię, ale wszystko na próżno. Ty umierasz, Mój Jezu. Co za ból moje serce pęka z bólu! Wlokąc Cię, dociągają Cię na szczyt Góry Kalwarii. Podczas gdy Cię ciągną, spostrzegam, że czynisz zadośduczynienie za wszystkie grzechy dusz poświęconych Tobie, za tych, które powalają Cię tak ciężko na ziemię, że niezależnie od tego, jak bardzo chciałbyś się podnieśd, nie możesz tego uczynid. Wleczony i zadeptany nogami, docierasz do Kalwarii, pozostawiając za Sobą czerwone ślady Twojej cennej Krwi.
Jezus obnażony i koronowany cierniami po raz trzeci.
Tutaj czekają już na Ciebie nowe cierpienia. Ponownie Cię obnażają, zrywając z Ciebie szatę i koronę z cierni. Ach, Ty jęczysz, gdy czujesz ciernie wyrywane z Twojej Głowy. Gdy zdzierają z Ciebie szatę, wyszarpują również obluzowane i przyklejone do niej kawałki Twojego Ciała. Otwierają się Twoje rany, Krew spływa maleokimi strużkami na ziemię i ból jest taki, że nieomalże padasz martwy.
Ale w nikim nie wywołuje to współczucia, Moje Dobro! Przeciwnie, z bestialską furią, ponownie wciskają na Ciebie cierniową koronę, jeszcze silniej ją wbijając. A tortura z powodu ran i wyrywania włosów jest tak wielka, że tylko Aniołowie są w stanie opowiedzied jak Ty cierpisz, ale Oni z przerażenia odwracają swe niebiaoskie spojrzenia i płaczą!
Mój obnażony Jezu, pozwól mi przycisnąd Cię do mego serca, aby Cię ogrzad, bo widzę, że dygocesz i że zimny, śmiertelny pot wystąpił na Twoim Najświętszym Człowieczeostwie. Jak bardzo chciałbym oddad Ci moje życie i moją krew, aby zastąpid nimi Twoje, które Ty straciłeś, aby dad mi życie!
Jezus tymczasem, spoglądając na mnie swoimi omdlewającymi i umierającymi oczyma, zdaje się mówid do mnie: “Moje dziecko, jak wiele kosztują Mnie dusze! To jest miejsce, gdzie oczekuję każdego, aby go zbawid i gdzie chcę czynid zadośduczynienie za grzechy tych, którzy posuwają się tak bardzo daleko, że spadają do poziomu zwierzęcia i tak zaciekle upierają się w lżeniu Mnie, że osiągają punkt, w którym już nie są w stanie żyd bez popełniania grzechów. I nie pamiętając o przyczynie, grzeszą w straszliwy sposób. To jest powód, dla którego ukoronowano Mnie cierniami po raz trzeci. A Swoim obnażeniem czynię zadośduczynienie za tych, którzy stroją się w luksusowe i nieskromne ubiory, za wykroczenia przeciwko skromności, i za tych, którzy są tak przywiązani do bogactw, honorów i przyjemności, że czynią z nich boga w swoich sercach.Ach tak, każde z tych przewinieo jest śmiercią, którą odczuwam, i jeśli nie umieram, to tylko, dlatego, że Wola Mojego Przedwiecznego Ojca jeszcze nie zadecydowała o momencie Mojej śmierci!”
Moje obnażone Dobro, podczas gdy czynię zadośduczynienia z Tobą, modlę się do Ciebie, abyś swoimi Najświętszymi Rękoma obnażył mnie ze wszystkiego tego, co jest moje we mnie i abyś nie zezwolił żadnym złym uczuciom na wdarcie się do mojego serca. Stao na jego straży, otocz go Swoim bólem i napełnij go Swoją Miłością. Niechaj moje życie nie będzie niczym jak tylko powtórzeniem Twojego. I wzmocnij moje obnażenie ze wszystkiego Swoim
88 błogosławieostwem. Pobłogosław mnie Swoim Sercem i daj mi siłę towarzyszenia Ci w Twoim bolesnym ukrzyżowaniu, ażebym został ukrzyżowany razem z Tobą. 

 

Zapraszamy do 24-dniowego nabożeństwa rozważania Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa wg. Sł. B. Luizy Picaretty

Opublikowano 4 marca 2018by wobroniewiary
Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość (Dzienniczek, 369).

Luiza Piccarreta, sługa czy córka?

Jezus mówi do Luizy: „Tak więc, mówiłem ci wiele razy, że twoja misja jest wielka, ponieważ nie mówimy tu jedyni…

Wraz z ks. Maciejem Bagdzińskim zapraszamy do 24-dniowego nabożeństwa rozważania Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa wg. Sł. B. Luizy Picaretty i do modlitwy w intencji dzieła Fundacji Fiat Voluntas Tua (jednego z organizatorów majowego Forum Charyzmatycznego „Z Maryją przyjmujemy Ducha Świętego”, z udziałem m.in. ks. Piotra Glasa, ks. Sł. Kostrzewy, ks. M. Olszewskiego i innych: kliknij)

Dwadzieścia Cztery Godziny Męki Jezusa Chrystusa

1 Godzina: 17:00 – Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę
2 Godzina: 18:00 – Jezus opuszcza Swoją Najświętszą Matkę i udaje się do Wieczernika
3 Godzina: 19:00 –  Wieczerza Starotestamentalna
4 Godzina: 20:00 – Wieczerza Eucharystyczna
5 Godzina: 21:00 – Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
6 Godzina: 22:00 – Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
7 Godzina: 23:00 – Trzecia Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
8 Godzina: 24:00 – Pojmanie Jezusa
9 Godzina: 01:00 – Jezus wrzucony do potoku Cedron
10 Godzina: 02:00 – Jezus przyprowadzony do Annasza
11 Godzina: 03:00 – Jezus w domu Kajfasza
12 Godzina: 04:00  – Jezus na łasce żołnierzy
13 Godzina: 05:00 – Jezus w więzieniu
14 Godzina: 06:00 – Jezus ponownie przed Kajfaszem, następnie przyprowadzony do Piłata
15 Godzina: 07:00 – Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda
16 Godzina: 08:00 – Jezus ponownie przed Piłatem, lud wybiera Barabasza a odrzuca Jezusa. Biczowanie Jezusa
17 Godzina: 09:00  –  Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO. Jezus skazany na śmierć
18 Godzina: 10:00  –  Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię. Obnażenie Jezusa

Życzenia na Wielkanoc – 2021 rok
Życzenia Wielkanocne – 2021 rok

EAGLE
JEZUS_ALELUJAJEZUS_W_KORONIE
Życzenia Wielkanocne od Wandy i Leszka Makowski
Bardzo proszę KONFEDERACJĘ, aby zaakceptowała patriotyczne HASŁO według ustalenia przez NIEBO: „BÓG – RODZINA – OJCZYZNA, bo bez rodziny nie ma Ojczyzny
NADAL NA CZASIE_Mec. Ewa Rzeuska_DOBITNE UWAGI_podaj dalej
I co na to PiSdowaty rząd ???

Muzeum Polin, przedsiębiorstwo holokaust i wojsko USA w Polsce I mec. Ewa Rzeuska

ŻYDZI POMAGAJĄ SOBIE I SĄ ZJEDNOCZENI A POLACY KATOLICY SĄ ROZDZIELENI   I ROZPROSZENI CO NIE JEST ZGODNE Z WOLĄ BOŻA, BO POLSKA JEST KATOLICKA   A NIE UCZY SIĘ WIARY Z PISMA ŚWIĘTEGO..

Polski lekarz pracujący w Niemczech obala kłamstwa o „pandemii” i koronawirusie! | lek. Piotr Rubas

Skuteczna przeciwwaga dla międzynarodowego lobby ideologów

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

w ostatnich tygodniach prawnicy Instytutu Ordo Iuris odnieśli kolejne ważne zwycięstwa w obronie rodzin, które uciekły z dziećmi do Polski. Gdy próbuje się atakować nasz kraj za rzekome naruszenia zasad praworządności, Ordo Iuris przed międzynarodowymi trybunałami dowodzi, że w obszarze praw rodziny Polska staje się na europejską skalę niedościgłym wzorcem. Najlepszym tego potwierdzeniem są wstrząsające historie o brawurowych ucieczkach do naszego państwa przed urzędnikami Niemiec, Norwegii czy Holandii i przed urągającymi zasadom sprawiedliwości procedurami.

To wielka zmiana. W 2010 roku Sejm przyjął ustawę dostosowującą wiele przepisów do złowrogich wzorców urzędów ds. dzieci – Jugendamt i Barnevernet. Nasze zdecydowane działania nie tylko powstrzymały ten nurt, ale przeniosły spór na terytorium innych krajów, gdzie tym razem Polacy oceniają zgodność miejscowych praktyk ze standardami praw człowieka. Co więcej, spór ten zarówno przed sądami polskimi jak i międzynarodowymi – wygrywamy.

Dzięki zaangażowaniu naszych prawników władzom Holandii nie zostanie wydany autystyczny chłopiec – Martin den Hertog, bezprawnie odbierany wcześniej rodzicom przez holenderskich urzędników. Możemy sobie tylko wyobrażać sytuację rodziców, świadomych, że po wywiezieniu synka do ojczyzny mógłby tam zostać poddany legalnej eutanazji. To dzięki prawnikom Ordo Iuris Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że holenderskie orzeczenia dotyczące odebrania Martina rodzicom oraz pozbawiające ich władzy rodzicielskiej nie mogą być wykonane w Polsce, bo naruszają podstawowe prawa człowieka.

Bezpieczna w Polsce pozostanie także Pani Luna z Norwegii, która przed trzema laty uciekła do naszego kraju z trójką dzieci. Miały być one bowiem odebrane przez Barnevernet. Norwegowie posunęli się do nadużycia praw i wystawienia Europejskiego Nakazu Aresztowania za odważną matką. Tylko zaangażowanie naszych prawników sprawiło, że Sąd Okręgowy w Zielonej Górze odmówił wykonania norweskich poleceń, ponownie przyznając nam rację, że standardy przyjęte w tym kraju odbiegają od wymogów systemu praw człowieka.

W ostatnich latach głośne były także sprawy Norweżki Silje Garmo, która uzyskała azyl w naszym kraju, czy Rosjanina Denisa Lisowa, który uciekł z dziećmi ze Szwecji do Polski.

To dzięki tym szeroko komentowanym interwencjom w obronie rodzin Polska zyskuje w Europie wizerunek bezpiecznej przystani dla obywateli krajów, w których podważa się prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami, a same dzieci są traktowane jak własność państwa.

Rozgłos, który przyniosły zwycięskie sprawy w obronie rodzin sprawił, że także poza Polską dostrzeżona została działalność Instytutu Ordo Iuris. Dzięki temu staliśmy się dla wielu organizacji z Europy i całego świata wiarygodnym partnerem w szerokiej koalicji obrońców życia, rodziny, podstawowych praw i wolności. Już dzisiaj to nowe forum współpracy pomaga nam uzyskać przełożenie na prawo międzynarodowe – a co za tym idzie na prawa Polaków i bezpieczeństwo polskich rodzin.

O znaczeniu koalicji, którą stopniowo budujemy od kilku lat, świadczą nie tylko sukcesy na szczytach ONZ i zatrzymanie globalnego narzucania obowiązkowej wulgarnej edukacji seksualnej, ale choćby publiczne poparcie węgierskich przyjaciół z Centrum Praw Podstawowych oraz wszystkich europosłów rządzącej na Węgrzech partii FIDESZ dla wiceprezesa Ordo Iuris dr. Tymoteusza Zycha, gdy lewicowa grupa eurodeputowanych, z Robertem Biedroniem i Sylwią Spurek na czele, żądała zablokowania jego prac w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Znaczenie sojuszu z zagranicznymi organizacjami prorodzinnymi i wolnościowymi znajduje potwierdzenie w eskalacji ataków na Ordo Iuris. Niedawno pisałem Pani również o szkalujących nas konferencjach i publikacjach proaborcyjnej międzynarodówki skrajnej lewicy skupionej wokół Neila Datty i współfinansowanej przez instytucje Unii Europejskiej.

Skrajna lewica od lat tworzy międzynarodowe sieci współpracy – i właśnie w tym leży jedno ze źródeł jej sukcesów. Ideolodzy już dawno zobaczyli, że przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków można uczynić z organizacji międzynarodowych potężny wehikuł zmiany społecznej. Prac większości z tych gremiów nie śledzą na co dzień media, nie przyciągają one też uwagi opinii publicznej. Jednocześnie tworzone przez nie dokumenty są bezrefleksyjnie przyjmowane i wprowadzane w życie przez krajowych urzędników.

Nasi eksperci są często jedynym głosem, który reprezentuje na forum międzynarodowym ruch obrońców życia i rodziny. Dlatego tak ważne jest wcmocnienie międzynarodowej koalicji, dzięki której ten głos nigdy nie będzie mógł być przemilczany. Z propozycją zacieśnienia współpracy sięgamy do sprawdzonych partnerów z Węgier, Słowacji, Holandii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Czech, Chorwacji, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Estonii. Razem zadeklarowaliśmy już poparcie dla projektu Konwencji Praw Rodziny, wyrażaliśmy wspólnie sprzeciw wobec Konwencji stambulskiej, razem wreszcie bronimy suwerenności państw i tożsamości naszych narodów w sporach instytucjonalnych z Unią Europejską. Tylko współpracując możemy mieć realny wpływ na prawo międzynarodowe i zatrzymać marsz skrajnej lewicy.

Dzięki Pani wsparciu i zaangażowaniu ekspertów Ordo Iuris zbudujemy mocną pozycję Polski w obronie przeciwko groźnym, radykalnym postulatom ideologów gender i politycznych aktywistów LGBT. Razem zbudujemy sojusz dla praw rodziny.

Wspieram działania Ordo Iuris

Bronimy praw rodziny w całej Europie

Martin den Hertog bezpieczny w Polsce

Sprawa Martina den Hertog i jego rodziców – Ekateriny i Conrada – miała  swój początek w lutym 2018 roku. Chłopiec został zabrany siłą z rodzinnego domu po donosie sąsiada. Choć u Martina zdiagnozowano ciężką postać autyzmu, holenderscy pracownicy socjalni stwierdzili, że jego problemy z właściwym rozwojem to efekt  zaniedbań rodziców.

Przez ponad rok rodzice mieli bardzo ograniczony kontakt z synem. Gdy w końcu uzyskali zgodę na widzenia z chłopcem, ten nie tylko wykazywał ogromną radość podczas spotkań z nimi, ale nawet wielokrotnie wyrażał chęć ucieczki do swojego domu. Ekaterina i Conrad zdecydowali się więc na pozostawienie dorobku całego życia i wyjazd do Polski. Po dotarciu do naszego kraju Instytut Ordo Iuris otoczył ich pomocą prawną.

Dzięki naszym prawnikom Sąd Okręgowy w Warszawie we wrześniu 2020 roku nie przekazał rodziców małego Martina do Holandii na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wystawionego w związku z zarzutem… porwania własnego dziecka. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że dziecko pozostanie w Polsce, bo Holandia narusza prawa człowieka, łamiąc światowe i europejskie standardy prawne w zakresie ich ochrony. Sędzia wprost podniósł, że Martinowi w ramach holenderskiego ustawodawstwa grozi eutanazja, a postępowanie holenderskich sądów podważa zaufanie do ich bezstronności i niezależności.

To jednak nie był koniec tej historii. W grudniu ubiegłego roku warszawski sąd zdecydował o przymusowym odebraniu Martina jego rodzicom i wydaniu dziecka organizacji opiekuńczej z Holandii. Natychmiast zaskarżyliśmy to orzeczenie i zażądaliśmy wstrzymania jego wykonania.

Finalnie Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do naszej argumentacji i odmówił w ogóle uznania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia holenderskiego sądu o nakazie umieszczenia Martina w ośrodku opiekuńczym i o pozbawieniu jego rodziców władzy rodzicielskiej. Dzięki temu chory na autyzm chłopiec może wraz z rodzicami pozostać bezpieczny w naszym kraju.

Jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia, aby polski sędzia w tak odważny sposób oskarżył system prawny państwa Europy zachodniej o łamanie praw człowieka. Cieszę się, że to właśnie nasze zaangażowanie i wsparcie naszych Darczyńców pozwoliło podkreślić realną suwerenność i niezależność naszej Ojczyzny, wiernej prawom człowieka i zasadzie ochrony życia rodzinnego.

Wspieram działania Ordo Iuris

Uciekają do Polski z Norwegii i Szwecji

Sukcesem procesowym zakończyła się także sprawa matki, która uciekła z trójką dzieci z Norwegii przed niesławnym urzędem ds. praw dzieci Barnevernet. Dzięki zaangażowaniu naszych prawników Sąd Okręgowy w Zielonej Górze odmówił wydania kobiety i jej dzieci do Norwegii.

Choć to ojciec był w ocenie norweskich urzędników sprawcą przemocy, Barnevernet zdecydował o odebraniu matce władzy rodzicielskiej. Gdy kobieta zdecydowała się na wyjazd do Polski, Norwegia wystawiła za nią Europejski Nakaz Aresztowania… jak zwykle oskarżając matkę o porwanie własnych dzieci. Wkrótce matka została zatrzymana przez polską policję.

Pomocy udzielili jej dopiero prawnicy  Ordo Iuris, dzięki którym sąd odmówił wydania matki i dzieci do Norwegii. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze przyznał nam rację, że zarzuty były niezasadne, a motywacją działania matki było jedynie dobro własnych dzieci. Jest to druga już próba władz norweskich zastosowania wobec naszej Beneficjentki Europejskiego Nakazu Aresztowania w celu odzyskania jej dzieci. Wcześniejsza próba podjęta przed szczecińskimi organami ścigania również zakończyła się naszym zwycięstwem, gdyż Norwegia wycofała żądanie wydania swojej obywatelki.

Głośnym echem na całym świecie odbiła się sprawa pierwszej Norweżki od czasów II wojny światowej, która otrzymała azyl polityczny – a stało się to w Polsce w lutym 2019 roku. Do tak spektakularnej decyzji doprowadzili prawnicy Ordo Iuris w sprawie Silje Garmo, która uciekła wraz córką z Norwegii. Urząd Barnevernet zdecydował o odebraniu córeczki tej doskonale wykształconej i dobrej matce jeszcze przed narodzinami dziecka. Polski Urząd do Spraw Cudzoziemców a po pewnych perypetiach również MSZ uznały ostatecznie, że przyznanie mamie i córce azylu w naszym kraju jest uzasadnione ze względu na zagrożenie życia rodzinnego. Norwegowie nie puścili nam tego płazem. W prasie norweska minister atakowała mnie osobiście, a po krótkim czasie wydalono z Norwegii polskiego zasłużonego konsula dr. Sławomira Kowalskiego.

Kolejna zakończona sukcesem batalia w obronie rodziny dotyczyła Denisa Lisowa, który wraz z córkami uciekł ze Szwecji do Polski. Trzy dziewczynki zostały odebrane rodzicom, gdy mama została poddana długotrwałej hospitalizacji, a urzędnicy nie wierzyli w możliwość samodzielnego wychowania dzieci przez ojca. Pomimo że córeczki były chrześcijankami, zostały umieszczone w muzułmańskim domu, oddalonym kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania rodziców. Ostatecznie ojciec zdecydował się zabrać córki i podjął próbę wyjazdu z nimi do Rosji przez Polskę.

W Warszawie szwedzcy urzędnicy socjalni Muhammad i Hassan próbowali ponownie odebrać dzieci zgodnie z praktyką, do której przyzwyczaiły ich lata spolegliwości polskich władz. Jakie było ich zdziwienie, gdy usłyszeli od prawników Ordo Iuris, że w Polsce o losie dzieci zdecyduje nie szwedzki urzędnik, ale polski sąd. Ostatecznie dzięki naszemu wsparciu Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania wskazując, że w Szwecji podstawowe prawa człowieka dotyczące życia rodzinnego mogą być zagrożone.

Każda z tych spraw rozsławiała Polskę jako miejsce bezpieczne dla rodzin, zagrożonych przez nieograniczone kompetencje urzędów ds. dzieci. W dowód wdzięczności norweska protestancka telewizja przyznała nam wówczas nagrodę „Obrońcy rodziny”.

Wspieram działania Ordo Iuris

Daliśmy sądom odwagę niezależności

Przełomem w ochronie polskich rodziców wracających z emigracji była decyzja Sądu Okręgowego w Ostrołęce, który nie zgodził się na wydanie za granicę syna Pani Marleny. Kobieta uciekła z dzieckiem z Danii. Po powrocie do Polski, duński sąd pozbawił ją jednak władzy rodzicielskiej nad chłopcem. W pierwszym postępowaniu w 2015 roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce zgodził się na wydanie dziecka do Danii.

Dwa lata zajęło nam doprowadzenie do zmiany tego wyroku. Ostatecznie sąd drugiej instancji przyznał nam rację, że nawet międzynarodowe przepisy o automatycznym wydawaniu dzieci za granicę muszą uznać pierwszeństwo dobra dziecka, w tym wagę wychowania dziecka przez biologicznych rodziców w kulturze ojczystej. Było to precedensowe rozstrzygnięcie.

Dziś prorodzinne wyroki polskich sądów, które coraz częściej odmawiają uznawania Europejskiego Nakazu Aresztowania to nie jednostkowe przypadki a stała – wypracowana przez prawników Ordo Iuris – linia orzecznicza polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Pani i wszystkich naszych Przyjaciół oraz Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris

Międzynarodowy sojusz przeciwko ideologom

Informacje o międzynarodowych sukcesach prawników Instytutu Ordo Iuris w obronie rodzin docierają coraz częściej poza granice Polski. Nasze zaangażowanie pomaga budować w świecie wizerunek naszej Ojczyzny jako bezpiecznej przystani dla rodzin. Ta rozpoznawalność sprawia, że stajemy się wiarygodnym partnerem dla wielu organizacji prorodzinnych, czego owocem jest zacieśnianie międzynarodowej współpracy, kluczowej dla ochrony naszego narodowego interesu.

Skuteczność takich koalicji pokazał już szczyt w Nairobi, na którym udało nam się wspólnie zablokować uznanie aborcji za prawo człowieka i globalizację obowiązkowej wulgarnej edukacji seksualnej. To właśnie na forum międzynarodowym najbardziej potrzebujemy dziś zorganizowanego głosu obrońców życia, rodziny, małżeństwa i wolności.

Działania na rzecz utworzenia szerszej koalicji zintensyfikowały się po tym, gdy w ubiegłym roku uruchomiliśmy międzynarodową petycję „Stop Gender Convention”. Pod wspólnym sprzeciwem wobec ratyfikacji Konwencji Stambulskiej przez Unię Europejską podpisało się kilkadziesiąt tysięcy obywateli Europy. Wokół całej inicjatywy zgromadziliśmy  kilkadziesiąt organizacji społecznych z 17 krajów Unii Europejskiej takich jak Węgry, Bułgaria, Holandia, Francja, Włochy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia czy Chorwacja.

Sojusz wzmocnił się dzięki pierwszemu wspólnemu sukcesowi, jakim jest powolne wycofywanie się Komisji Europejskiej z oficjalnych planów ratyfikacji kontrowersyjnej konwencji.

Powstała w zeszłym roku sieć organizacji międzynarodowych z całej Europy ma ogromne znaczenie dla skutecznej ochrony fundamentalnych wartości na arenie międzynarodowej i konsolidacji naszych środowisk. W oparciu o nią, zorganizowaliśmy w ostatnich miesiącach dwie międzynarodowe konferencje poświęcone odkłamywaniu pojęcia praw kobiet. Wspólnie przygotowujmy się do najbliższej Sesji Komisji ds. Populacji i Rozwoju ONZ czy obchodów rocznicy przyjęcia Deklaracji Konsensusu Genewskiego – wielkiego sukcesu obrońców normalności w prawie międzynarodowym.

Dzięki naszej działalności międzynarodowej coraz częściej zwracają się do nas obywatele innych państw, którzy chcą czerpać z naszych doświadczeń i rozpoczynać działalność organizacji podobnych do Instytutu Ordo Iuris. W ostatnich miesiącach nawiązaliśmy kontakty między innymi z prawnikami ze Słowacji, Ukrainy i Malty, których wspieramy w tworzeniu skutecznych i profesjonalnych organizacji społecznych. Wiemy o tym, że ideolodzy skrajnej lewicy wykonali już podobną pracę wiele lat temu.

Jednym z naszych głównych partnerów jest węgierska organizacja Centrum Praw Podstawowych, z którą na początku 2020 roku podpisaliśmy umowę o strategicznym partnerstwie. Mamy także sojuszników w Chorwacji,  Bułgarii, na Słowacji, w Czechach czy na Litwie. W tym roku chcemy zorganizować w Warszawie spotkanie wszystkich tych organizacji, którym na sercu leży troska o ochronę życia, rodziny i podstawowych praw i wolności obywatelskich. W trakcie tego wydarzenia zaplanujemy i usystematyzujemy współpracę na najbliższe lata.

Wspieram działania Ordo Iuris

Ataki tylko nas wzmacniają

Budowana przez Instytut Ordo Iuris międzynarodowa koalicja już teraz jest realną przeciwwagą dla radykalnych lewicowych środowisk, które przez lata próbowały sprawić wrażenie, że reprezentują całe społeczeństwo obywatelskie.

Coraz bardziej rozpaczliwe ataki radykalnej lewicy na Ordo Iuris, kampanie pomówień o których pisałem Pani w ubiegłym tygodniu, a nawet otwarty atak eurodeputowanych sprzymierzonych z Robertem Biedroniem i Sylwią Spurek na dr. Tymoteusza Zycha – tylko wzmacniają naszą determinację do dalszego działania. Fakt, że przeciwko wykluczeniu wiceprezesa Ordo Iuris z unijnego organu wystąpiło więcej organizacji społecznych, polityków i ekspertów niż po stronie lewicowych ideologów, pokazuje, że możliwe stało się przywrócenie równowagi debacie publicznej w Europie.

Teraz musimy umocnić i utrwalić nasz sojusz, co nie będzie jednak możliwe bez Pani wsparcia. Organizacja warszawskiej konferencji, której celem będzie sformalizowanie koalicji bliskich nam ideowo organizacji, to koszt co najmniej 15 000 złotych. Opracowanie ekspertyz, opinii i rekomendacji, które wspólnie z sojusznikami składamy w każdej ważnej sprawie w komitetach ONZ, organach UE, Radzie Europy to za każdym razem koszt nie mniejszy niż 4 000 złotych. A osiągnięcie takich stawek jest możliwe tylko dlatego, że posiadając własne kadry ekspertów jesteśmy w znacznej mierze niezależni od wielokrotnie droższych międzynarodowych ośrodków analitycznych.

Poza tym musimy być także cały czas gotowi do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej rodzicom, w tym coraz liczniejszym Polakom, uciekającym w obawie o bezpieczeństwo dzieci z zachodnich krajów do Polski. Koszt każdego postępowania sądowego związanego z wydanym Europejskim Nakazem Aresztowania i bezpodstawnymi oskarżeniami o porwania rodzicielskie to co najmniej 6 000 złotych. Jednak zarówno dobro tych rodziców i ich dzieci, jak i wizerunek Polski jako schronienia dla rodzin, ma niezmierną wartość.

Dlatego bardzo Panią proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam na skuteczną obronę dzieci bezpodstawnie odbieranych rodzicom oraz na prowadzenie dalszych działań służących rozwijaniu współpracy w ramach koalicji organizacji broniących podstawowych wartości na arenie międzynarodowej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Sukcesy prawników Instytutu Ordo Iuris w obronie rodziców  to znaczący wyłom w lewicowej ideologii podważającej wartość rodziny. Ale to także pierwszy krok na drodze do budowy potężnej, międzynarodowej koalicji, która jest niezbędna dla obrony Polaków przed efektami ideologicznych nacisków na międzynarodowe prawodawstwo. Wierzę, że z Pani pomocą będziemy mogli zbudować międzynarodowy sojusz, który na lata stanie się skuteczną tamą dla radykalnych postulatów.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl