Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Listopad

Szczęść Boże!

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/?p=6719
Wszystkich serdecznie zapraszamy pod sejm na modlitwę różańcową w dniu 11
listopada, w ramach oficjalnych uroczystości Marszu Niepodległości, później
przejdziemy do Ronda Dmowskiego by o godz. 14.00 wziąć udział w dalszej
części programu Marszu Niepodległości (program uroczystości na
www.marszniepodleglosci.pl).

Wydarzenie na facebooku do powiadamiania znajomych:
https://www.facebook.com/events/182504059353071/

Tu można pobrać plakat aby upowszechnić informację

Czytaj dalej

Z Dekretu Drugiego Soboru Watykańskiego: „O działalności misyjnej Kościoła”
 

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody
Pan Jezus, zanim dobrowolnie oddał swe życie za świat, tak ustanowił apostolskie posługiwanie oraz przyrzekł zesłać Ducha Świętego, aby był z Nim zespolony w dziele zbawienia, które wszędzie i zawsze miało być uskuteczniane. 
Duch Święty przez wszystkie czasy cały Kościół „jednoczy we wspólnocie i w posłudze, uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne”, ożywiając kościelne instytucje, jakby ich dusza, i wszczepiając do serc wiernych tego ducha misyjnego, jakim wiedziony był sam Chrystus. Niekiedy nawet w sposób widoczny uprzedza działalność apostolską, tak samo, jak na różny sposób nieprzerwanie jej towarzyszy i nią kieruje. 
Pan Jezus na samym początku „przywołał do siebie tych, których sam chciał… I ustanowił dwunastu, aby z Nim przebywali i żeby ich wysyłał nauczać”. W ten sposób byli Apostołowie zasiewem nowego Izraela i równocześnie zaczątkiem nowej hierarchii. Następnie, kiedy Chrystus raz na zawsze przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dopełnił w sobie samym tajemnic naszego zbawienia i odnowienia wszystkiego, osiągnąwszy jako Pan wszelką władzę na niebie i na ziemi, zanim został wzięty do nieba, założył swój Kościół jako sakrament zbawienia. Apostołów posłał na cały świat, podobnie jak Jego posłał Ojciec, polecając im: „Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem”. 
Dlatego na Kościele spoczywa obowiązek rozkrzewiania wiary i zbawienia Chrystusowego, na mocy wyraźnego rozkazu, który po Apostołach odziedziczył stan biskupi, otoczony kapłanami, razem z Następcą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła; a także na mocy życia, które Chrystus przekazuje swoim członkom. 
Kościół, posłuszny rozkazowi Chrystusa, poruszony łaską i miłością Ducha Świętego, staje się w pełni obecny dla wszystkich ludzi czy narodów, aby ich doprowadzić do wiary, wolności i pokoju Chrystusowego przez przykład życia, głoszenie słowa oraz przez sakramenty święte i inne środki łaski tak, aby stała się dla nich otworem wolna i pewna droga do pełnego uczestnictwa w misterium Chrystusa.

Saif-ul-Mulook, adwokat Asii Bibi, w obawie o swoje życie, po otrzymaniu pogróżek ze strony muzułmańskich ekstremistów opuścił Pakistan. Na mocy rządowego porozumienia, chrześcijanka nie może opuścić Pakistanu do czasu ponownego rozpatrzenia wyroku uniewinniającego.

Ul-Mulook zaznaczył, że w obecnej sytuacji nie może mieszkać w Pakistanie. Podkreślił, że aby kontynuować walkę prawną o Asię Bibi musi pozostać przy życiu. Miejsce pobytu Bibi jest nieznane. W następstwie decyzji Sądu Najwyższego, który zdecydował wypuścić na wolność skazaną na śmierć za rzekome bluźnierstwo chrześcijankę, na ulice największych pakistańskich miast wyszli muzułmańscy ekstremiści.

Zwolennicy radykalnego ugrupowania Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP)  domagali się ponownego rozpatrzenia sprawy ,która zakończyła się wyrokiem uniewinniającym. Otwarcie wzywali do powieszenia chrześcijanki a także grozili śmiercią każdemu, kto będzie chciał pomóc w ucieczce jej rodziny z Pakistanu.

Zgodnie z nowo zawartą umową, kobieta nie może opuścić Pakistanu, dopóki Sąd Najwyższy nie rozpatrzy wniosku o rewizję wyroku. Po ogłoszeniu porozumienia protestujący wrócili do swoich domów. Lider TLP, Pir Afzal Qadri oznajmił, że gdyby nie doszło do porozumienia, kraj stanąłby na skraju wojny i rewolucji.

„Otwarcie przekazaliśmy rządowym przedstawicielom, że w przypadku popełnienia jakichkolwiek błędów ponownie wrócimy na ulice” – zagroził. Sąd Najwyższy w Pakistanie uniewinnił w środę Asię Bibi – chrześcijankę skazaną w 2010 roku za rzekome bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. W rzeczywistości kobieta opowiadała swoim koleżankom-muzułmankom o wierze w Chrystusa i o tym, kim dla niej jest Syn Boży. Jak widzimy, uwolnienie nie rozwiązuje problemów kobiety i jej rodziny.

https://www.pch24.pl/pakistan--koniec-protestow–ale-asia-bibi-nie-moze-opuscic-kraju–co-dalej-z-losem-chrzescijanki-,63899,i.html

                                  Znalezione obrazy dla zapytania 4 listopada dzien modlitwy za koÅ›ciół przeÅ›ladowany

PRZEŚLADOWANI CHRZEŚCIJANIE POTRZEBUJĄ NASZEJ MODLITWY

                          
Około 650 milionów chrześcijan mieszka w 50 krajach wymienionych w Światowym Indeksie Prześladowań opracowanym przez Open Doors. Zgodnie z nową oceną, ponad 200 milionów z nich cierpi z powodu wysokiego stopnia prześladowań. Chrześcijanie obecnie stanowią największą grupę religijną na świecie, która jest prześladowana. Ale kiedy możemy mówić o prześladowaniu chrześcijan?
PIĘKNA NASZA POLSKA  CAŁA – TYLKO PANU BOGU NALEŻY SIĘ ZA NIĄ CHWAŁA
I TAKŻE MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ GDYŻ JEST PEŁNA MOCY BOSKIEJ –
W MODLITWY NASZE ZASŁUCHANA I MARZY ABY RZĄD I EPISKOPAT UZNALI KRÓLEM POLSKI NASZEGO PANA.
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EEWipSNon1s


Miesiąc dusz czyśćcowych
MODLITWA ŚW. GERTRUDY uwalniająca 1000 dusz z czyśćca
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

Orędzie dla Mirjany z 02.11.2018r.
„Drogie dzieci, moje macierzyńskie serce cierpi, gdy patrzę na moje dzieci, które nie kochają prawdy i które ją ukrywają; gdy patrzę
na moje dzieci, które nie modlą się sercem i czynami. Jestem smutna, gdy mówię mojemu Synowi, że wiele moich dzieci nie ma już
wiary; że nie znają Jego, mojego Syna. Dlatego wzywam was, apostołowie mojej miłości: starajcie się patrzeć w głębię ludzkiego
serca, a tam z pewnością znajdziecie ukryty mały skarb. Miłosierdziem Ojca Niebieskiego jest patrzenie w ten [właśnie] sposób.
Dobra należy szukać nawet tam, gdzie jest największe zło. Próbujcie wzajemnie się rozumieć a nie osądzać – tego właśnie pragnie od
was mój Syn, a ja jako Matka wzywam was, byście Go usłuchali.
Drogie dzieci, duch jest mocniejszy niż ciało, a opierając się na miłości i na czynach, pokonuje wszelkie przeszkody. Nie
zapominajcie o tym, że mój Syn was umiłował i miłuje. Jego miłość jest z wami i w was, gdy jesteście z Nim zjednoczeni. On jest
światłością świata, więc nikt i nic nie może przeciwstawić się Jego ostatecznej chwale. Dlatego, apostołowie mojej miłości, nie bójcie
się świadczyć o prawdzie. Świadczcie o niej z entuzjazmem czynami, miłością, swoim poświęceniem, a przede wszystkim pokorą.
Świadczcie o prawdzie wobec tych wszystkich, którzy nie poznali mojego Syna. Będę z wami i będę dodawać wam odwagi. Dawajcie
świadectwo miłości, która nigdy nie ustaje, gdyż pochodzi od Ojca Niebieskiego, który jest wieczny i oferuje wieczność wszystkim
moim dzieciom. Duch mojego Syna będzie z wami.
Ponownie wzywam was, moje dzieci, do modlitwy za waszych pasterzy – módlcie się, aby miłość mojego Syna mogła ich prowadzić.
Dziękuję wam”.

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2018/10/31/jesli-znalezione-w-watykanie-zwloki-okaza-sie-szczatkami-emanueli-orlandi-oznacza-to-koniec-watykanu-i-kosciola-katolickiego-na-swiecie/?fbclid=IwAR0CiPlU1Ht_gp18CfzAEyF7XLvK0Whx1TKTuY_vVjrFFmsZh_MRVEFyPcY

To owoce Masonerii Watykańskiej ukrytej sekty….Jezus już wcześniej Apostołom powiedział ze między Was wejdą wilki w owczej skórze – owoce masonerii to :   https://gloria.tv/article/gKb62p3yCppw31DBVJye3u1W6  ten sobowtór wprowadził do środka Kościoła fałszywych wilków ale i także w Polsce a ci tworzą szatański modernizm !!!

https://www.stefczyk.info/2018/11/02/tworca-amber-gold-dostanie-odszkodowanie-od-polski-jest-decyzja/?fbclid=IwAR38B9ycl1Mzn7s7G8t2675OgdDhFBLZSaP2KC2B4KEVbcEWIzg_UNRzf5E    „Nie święte”, a diabelskie krowy które nie idzie wydoić bo są innej rasy, ta i inna rasa są w Parlamencie Polskim tak ze jeden drugiemu ręce myje i kryje….. system grubej krechy nie zadziałał bo układ okrągłostołowy utworzył Rząd mafijny !!!!  Może i Rząd mafijny ale przy pomocy głupich i naiwnych Polaków, bo uwierzyli Żydom a nie Panu Bogu, który mówi: głosujcie na Polaka patriotę, ale oni słuchali zdrajcy ojczyma T. Rydzyka i ich wykołował także, bo będą wszyscy Polacy w niewoli żydowskiej.   Polacy już zażydzeni wybrali na boga Żyda a Jezusa Chrystusa nie słuchali i będa płakać, bo wrogów do Rządu w Polsce wybrali..

Ostatnie wiadomości od Asia Bibi i jej rodziny

Sz. Państwo

Jeśli my (Państwo i ja) nic nie zrobimy w ciągu najbliższych godzin i dni, oni prawdopodobnie pozbawią ją życia.
Zabiją ją, po ostatnich 9 latach życia, które spędziła w więzieniu. Pomóżcie nam Państwo ocalić życie Asi Bibi!

Ta wiadomość ma charakter absolutnie nadzwyczajny i pilny. Jest być może najważniejszym mailem, który my, jako CitizenGO, skierowaliśmy do Państwa w ciągu ostatnich lat. Proszę, by przeczytali Państwo najnowszą wiadomość, którą otrzymaliśmy od rodziny Asia Bibi:
„Przepraszam że odpisuję tak późno. Wynika to z dramatycznej sytuacji, w której się znajdujemy. Błagam, abyś działał błyskawicznie, abyśmy mogli uciec do Hiszpanii. Przez błyskawicznie rozumiem dzień lub dwa. Jeśli to w ogóle możliwe, pomóż nam! ”
Koniec wiadomości.

Minęło 15 godzin, od kiedy ją otrzymaliśmy. Sytuacja stała się wyjątkowo niebezpieczna. Ulice Pakistanu są pełne ludzi nawołujących do natychmiastowego mordu na Asi Bibi. Co chwilę kraj wstrząsany jest burzliwymi manifestacjami, w których uzbrojeni ludzie wznoszą okrzyki wzywające do uśmiercenia jej przez powieszenie. Policja z trudem potrafi powstrzymać nawołujących do zemsty na Asi oraz trzech sędziach, którzy ją uniewinnili. 

Czytaj dalej

W dyskusji na temat pontyfikatu i przyszłości Benedykta XVI pojawiły się także niepokojące informacje, świadczące o tym, że duchownemu grożą niebezpieczeństwa.

– Przecież znający tematykę wiedzą, że nie to było powodem lecz wiadomo… – zauważa anonimowo wierny.
– Zapewne go tam otrują, bo to norma w tym środowiskach – zauważa zaniepokojony wierny. Nie wiadomo jednak, jakie informacje miała osoba, która zgłosiła bulwersującą tezę. Prawdopodobnie odnosiła się do niechybnych, jednostkowych sytuacji, w których zdarzały się niewyjaśnione zgony wśród księży emerytów. Benedykt XVI niedawno wystąpił publicznie i wielu zaniepokoił jego wygląd. Powodem jego słabego stanu zdrowia w tym wypadku był postępujący wiek.

Czytaj dalej

Polska i świat w spirali długów | Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

Wysłańcy Boga

Polska musi się zwrócić w stronę BOGA WSZECHMOGĄCEGO – CUDOWNEGO KTÓRY URATUJE PRZED WROGAMI POLSKĘ I CAŁY ŚWIAT PRZED WOJNĄ JUŻ NIESTETY OSTATNIĄ, bo już dość Polska ma zdrajców wszędzie nawet w Rządzie bo niszczą Polskę na wszystkim. Nasi sąsiedzi nigdy nie chcieli być naszymi przyjaciółmi a tylko mordercami i złodziejami – do tej pory nie ma skarbów muzealnych i ZŁOTA, które wywieźli niby rządzący Polską przed złoczyńcami, a okazali się sami złoczyńcami, bo chcą rządzić w Polsce z diabłem. Nie chcą uznać Boga Jezusa Chrystusa właściciela ZIEMI – KRÓLEM POLSKI, to czyli władzę oddali diabłu i całemu piekłu, bo tam będą wszyscy ci, którzy nie chcą nawet mówić o KRÓLU POLSKI.

 „Nie ma wyjścia – Polska musi się zwrócić w stronę Rosji”

Szanowni Państwo,

Oto najnowsze ważne wiadomości, które otrzymaliśmy z Pakistanu:

Środa, 31 października. Tehreek-e-Labbaik, pakistańska, radykalna, islamska partia polityczna, która broni przestrzegania obowiązującego w tym kraju prawa przeciwko bluźnierstwom, wzywa swoich członków do wyjścia na ulice, by domagać się wyroku śmierci dla Asia Bibi, żądać śmierci dla jej prawnika i sędziów, którzy wydali wyrok uniewinniający. Powoduje to jeszcze tego samego dnia ataki na chrześcijan i konfrontacje z policją w niemal całym kraju.

Czwartek, 1 listopada. Kiedy na ulicach rozlewa się fala przemocy dzieje się coś, czego Pakistan dotąd nie widział: nowy premier Imran Khan, w swoim wystąpieniu telewizyjnym broni sędziów i ich wyroku, ale też, co zupełnie niebywałe, ujmuje się za wszystkimi chrześcijanami, w tym za Asia Bibi, a zwłaszcza za jej rodziną. W odpowiedzi na to Tehreek-e-Labbaik wzmaga nawoływania do przemocy na ulicach. Gazety donoszą o wielu ofiarach. Zamieszki i rozruchy nasilają się w całym kraju. Na filmie zamieszczonym poniżej mogą Państwo obejrzeć co się dzieje na ulicach miast. (1)

Czytaj dalej

„Mamo, kiedy pomyślę, ile Jezus wycierpiał na krzyżu, moje cierpienie wydaje mi się niczym”.
Oto wzruszająca opowieść włoskiej mamy o chorobie jej synka, który zmarł na raka, ale był szczęśliwy, że odszedł z „Drogą Matką Bożą”, która towarzyszyła mu do końca.
Dodatkowa kanapka dla głodnych
Antonio Terranova urodził się w 2004 roku w Palermo we Włoszech. Odszedł 23 lutego 2013 roku. Miał tylko 8 lat.
Można powiedzieć, że w dniu jego urodzin Jezus zstąpił z nieba. Był dzieckiem zdrowym i żywym, o blond włosach i niebieskich oczach, które w miarę jak rósł stawały się bardziej zielone. Był inteligentny i bardzo sympatyczny. Jako małe dziecko interesował się innymi dziećmi, zwłaszcza tymi najbardziej nieszczęśliwymi.

Każdego ranka przed pójściem do szkoły sprawdzał, czy ma dodatkową kanapkę, by móc podzielić się nią, jeśli któreś z dzieci będzie potrzebowało.

To rzymskie muzeum zostało wybudowane po to, by udowodnić, że czyściec rzeczywiście istnieje. Wśród jego eksponatów znajdują się np. wypalone odciski dłoni tych, którzy już po śmierci przyszli prosić swoich bliskich o modlitwę.

Kliknij tutaj, by przejrzeć galerię

Muzeum Dusz Czyśćcowych znajduje się w Rzymie, nieopodal Watykanu, w położonym nad Tybrem małym i niepozornym kościele Sacro Cuore del Suffragio (Wstawiennictwa Najświętszego Serca). Jego kolekcji nie tworzą dzieła sztuki sakralnej, ale fizyczne dowody na istnienie czyśćca, „pozostawione” przez dusze w czyśćcu cierpiące, które miały się upominać u swoich bliskich o modlitwę w ich intencji.

Czytaj dalej

Witam serdecznie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król! 

 
Czytam i sięgam do historii świętych i błogosławionych męczenników Kościoła Katolockiego XX wieku. 
Natknąłem się na książkę: ,,ZAKAZANY BÓG”, jak też obecnie książkę pt.,, KREW NA SUTANNIE , autora o.Wolfgang Deimingera, z Zakonu Klaretyni. 
Książka jest świetna opowiadająca historię męczenników z Seminarium w Barbastro.Palabra.
Potrzeba ją zrozumieć by na nowo wejść na drogę prawdy i otoczyć modlitwą dar Kapłanów, diakonów, seminarzystów i braci i siostry zakonne, oraz modlić się o święte powołania Kapłańskie i Zakonne, by wiara oświetlona prowadziła ludzi do nieba, do wiecznej młodości i świętości. 
Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem. – Tomasz B

Publiczny różaniec

 
 
Krucjata Młodych zaprasza naPubliczny Różaniec
– w intencji zadośćuczynienia za grzech aborcji

Jak powiedział św. Augustyn: „Wyobraźmy sobie wojsko złożone z żołnierzy takich, jakich formuje nauka Jezusa Chrystusa; wyobraźmy sobie gubernatorów, małżonków, rodziców, dzieci, nauczycieli, służących, królów, sędziów, podatników, poborców takich, jakich chce doktryna chrześcijańska! I niech poganie ośmielą się jeszcze mówić, że takie nauczanie jest sprzeczne z interesem państwa! Przeciwnie, muszą oni przyznać bez wahania, że taka doktryna jest ochroną państwa, jeżeli się jej wiernie przestrzega” (CXXXVIII, al. 5, Ad Marcellinum, rozdz. II, nr.15).

Wyjdźmy na ulicę, aby pokazać grzesznikom potężną broń w walce o ich nawrócenie – Modlitwę Różańcową.!

Co możesz zrobić? Bardzo wiele! W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Prosiła o nią Matka Boża objawiająca się sto lat temu trójce fatimskich dzieci. Moc Różańca jest ogromna. Może ocalić każdego z nas, ale i cały świat. Nic dziwnego, że złe moce z nią walczą.

Czytaj dalej

pch24.pl
PRAWA STRONA INTERNETU
 NEWSLETTER
nr 240, październik 2018

WYDARZENIA | OPINIE | PCH TV

Opinie

Redakcja portalu

Po ośmiu latach więzienia Asia Bibi została uniewinniona od zarzutu bluźnierstwa. To oznacza dla niej wolność, ale i śmiertelne zagrożenie. Wyznawcy Mahometa domagają się bowiem na ulicach pakistańskich miast śmierci chrześcijanki. Wesprzyjmy apel do polskich władz, by te pomogły prześladowanej kobiecie i jej rodzinie, i ułatwiły procedurę azylową. Przyjmijmy Asię Bibi do Polski!

Znalezione obrazy dla zapytania (Mk 12,28b-34) Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?† Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Nie ma innego przykazania większego od tych†. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary†. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do
(Mk 12,28b-34) 
Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Czytaj dalej

W sobotę 27 października w Niepokalanowie odbyło się sympozjum „Magia – cała prawda”. Było około 250 uczestników. Na sympozjum podjęto inicjatywę duchową Sztafeta Różańcowa (jeden kończy drugi zaczyna) w intencji: o wyzwolenie nas, naszych rodzin i całej naszej ojczyzny, od wszelkich zniewoleń demonicznych, skutków przekleństw, złorzeczeń, paktów i cyrografów diabelskich, praktyk okultystycznych, magicznych, spirytualistycznych, wpływu złej literatury, sztuki, muzyki, kinematografii, gier komputerowych itp.
Sztafeta Różańcowa trwa od 27 października od godziny 19.00 do 11 listopada do godziny 24.00 (łącznie 365 godzin tyle ile dni w roku i ile razy w Piśmie świętym jest zwrot „Nie bój się”
Czytaj dalej

Zobacz obraz na Twitterze
Był taki marsz którego organizatorzy zgadzają się na marsz Prezydenta Polski w drugim szeregu.
 
Prezydent Duda już raz odmówił udziału w MN. A Żydom w chanukowych celebracjach nie odmawia nigdy.

Wicemarszałek Sejmu i rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, Beata Mazurek, oznajmiła na Twiiterze iż jej partia zbojkotuje tegoroczny Marsz Niepodległości.

– PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada.Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy – napisała Mazurek.

Szybko zareagował na to sekretarz ONR, Tomasz Kalinowski, który zarzucił jej fałszowanie rzeczywistości.

Również wielu komentującym nie spodobały się słowa poseł Mazurek.

Czytajcie komentarze:

http://dzienniknarodowy.pl/rzecznik-prasowy-prawa-sprawiedliwosci-pis-wezmie-udzialu-marszu-niepodleglosci/

W Listopadzie modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące,  a  w dniach od 1 do 8 tego miesiąca mamy okazję ofiarowania za nich odpustu zupełnego.

                            W celu uzyskania odpustu:
– Należy wypełnić nakazaną czynność, np. nawiedzenie cmentarza;

– Wzbudzenie w sobie intencji, a więc chęci uzyskania  odpustu;
– Być w stanie łaski uświęcającej;
– Przyjąć Komunię Świętą;
– Pomodlić się w intencjach Ojca świętego;
– Wykluczyć jakiekolwiek upodobanie czy przywiązanie do grzechów,  nawet lekkich.
Jak można się upewnić, że jesteśmy wolni od tego przywiązania się do grzechu, nawet lekkiego? A więc tutaj należy dokonać dokładnego rachunku sumienia według przykazań Bożych i kościelnych. Ponadto, powinniśmy się zastanowić nad tym, czy w swoim życiu stosujemy obiektywną  hierarchię wartości. Najpierw muszą być obowiązki, po nich rzeczy pożyteczne, a na końcu rzeczy przyjemne. Gdy w czyimś życiu i postępowaniu pogoń za przyjemnościami zaczyna dominować, w konsekwencji wtedy hierarchia wartości zostanie zachwiana. Obowiązki zaczynają być spełniane niesumiennie, pobieżnie, byle jak i byle szybciej. W pracy zawodowej wykonuje się swoje obowiązki niedbale, niedokładnie, stąd brakoróbstwo, a w życiu religijnym duchowe lenistwo i opieszałość. Modlitwa staje się rutynowa i bezduszna. Taki człowiek raczej odklepuje modlitwy aniżeli się modli. Tu nie chodzi o jakieś pojedyńcze, czy nawet, co jakiś czas powtarzające się epizody, że się spieszył i wykonał swoją pracę czy modlitwy niedbale, ale o całokształt postępowania, jako sposób na ułatwienie i uprzyjemnienia swojego życia, kosztem swoich życiowych obowiązków. Przecież przyjemniej jest przesiadywać w barze aniżeli zajmować się rodziną. Taki styl życia, gdy się z tym nie walczy, utrwala się i wtedy można powiedzieć, że się ma przywiązanie do tego grzechu i paktuje się ze złem, bo grzechy lekkie też obrażają Boga. Zgrzeszyć można myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem dobrego, stąd zaniedbywanie swoich życiowych obowiązków jest grzechem.

 Widzimy więc, że uzyskanie odpustu zupełnego nie jest łatwe i wymaga już od nas pewnego duchowego wyrobienia, co przychodzi nieraz po wielu latach pracy nad sobą. Może to wymagać wielu poświęceń, ofiar a nawet cierpień. Można nawet powiedzieć, że ktokolwiek nie jest przywiązany do żadnego zła, nawet lekkiego, jest już na prostej drodze do świętości i dla niego osobiście odpusty nie są już potrzebne, ale może je ofiarowywać za zmarłych.  Odpusty nie są więc sposobem na obejście Bożej sprawiedliwości. Wierzymy, że odpust zupełny gładzi wszystkie kary doczesne, ale bardzo trudno go uzyskać, a gdy jest ofiarowany za jakąś zmarłą, bliską osobę, Pan Bóg w swojej sprawiedliwości może udzielić go innej, a nie tej osobie za którą ofiarowaliśmy odpust, jeżeli na to jeszcze nie zasłużyła. 
 Wielu ludzi kwestionuje znaczenie odpustów i nie widzi potrzeby ich uzyskiwania. Przecież mamy sakrament pokuty, mówią. Czy to nie wystarcza? Sakrament spowiedzi uwalnia nas od kary wiecznej, ale nie od kary doczesnej. Wszystkie grzechy, szczególnie te ciężkie, chociaż odpuszczone podczas spowiedzi, muszą być odpokutowane. Jeżeli nie zdążymy na ziemi, to wtedy po śmierci w czyśćcu. Wierzymy, że przez cierpliwe znoszenie trudów życia, cierpienia, dobre uczynki, ofiary i modlitwy możemy zmazać te kary. Jest to zwyczajna droga zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości. Odpusty natomiast są nadzwyczajną drogą. Kościół, udzielając odpustu, otwiera skarbiec nieskończonych zasług Chrystusa, a także zasług świętych i odpuszcza kary doczesne tym wiernym, którzy spełnią warunki związane z jego uzyskaniem.
 Na temat odpustów istnieje wiele niejasności. Jeszcze dzisiaj w starych modlitewnikach możemy zetknąć się z modlitwami, za odmówienie których, można było  uzyskać np. 300 dni odpustu. Nie znaczyło to, że w razie śmierci 300 dni krócej w czyśćcu.  Określone liczby odnosiły się do kar kościelnych, które w tamtym czasie były bardzo surowe. Za grzechy np. cudzołóstwa wymierzano pokutę kilka lat postu o chlebie i wodzie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa spowiednicy próbowali zadawać pokutę proporcjonalną do popełnionych grzechów, ale nie zawsze było to możliwe. No bo jaką wymierzyć pokutę człowiekowi winnemu śmierci tysięcy ludzi?  A przecież każde ludzkie życie jest bezcenne, jedyne i niepowtarzalne. Uzyskane odpusty skracały zadaną przez Kościół pokutę. Nie wiemy jednak w jakiej relacji te kościelne kary były do doczesnych kar, jakie wymierza Pan Bóg za popełnione grzechy. Czy te kilka lat pokuty zadośćuczyniły sprawiedliwości Bożej, także w razie śmierci pokutnik mógł uniknąć czyśćca? Czy też człowiek taki przecierpiał za wiele i dzięki temu zdobył dodatkowe zasługi u Boga? Przez okres pokuty penitent był odsunięty od Eucharystii, a rozgrzeszenia udzielano nie po spowiedzi, ale dopiero po odbytej pokucie, która mogła trwać kilka miesięcy, a nawet lat. Aby przyspieszyć pokutującym  powrót do pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej i zmazać te kanoniczne kary wprowadzono odpusty, a więc pewnego rodzaju amnestię. Z czasem Kościół odstąpił od zwyczaju wymierzania kanonicznych kar, a rozgrzeszenia zaczęto udzielać już podczas spowiedzi. Tylko Pan Bóg wie, jaką karę doczesną wymierzyć grzesznikowi, stąd zadawane pokuty stały się symboliczne, niewspółmierne do popełnionych grzechów – gdyż wymierzanie odpowiednich, proporcjonalnych do popełnionych grzechów kar – pozostawiano sprawiedliwości Bożej. Jednak praktyka przeliczania odpustów na dni  i lata została zachowana i dotrwała aż do naszych czasów. W 1967 r. została przez papieża Pawła VI zmieniona. Nowy podział dzieli odpusty na zupełne, które całkowicie uwalniają od wszystkich kar doczesnych i cząstkowe, bez określenia czasu, które uwalniają tylko od części kar doczesnych znanych jedynie Bogu.
 Dla wielu z nas odpusty kojarzą się może bardziej z głośnymi parafialnymi jarmarkami, obchodzonymi z okazji świętego patrona parafii, aniżeli z pokutą i nawróceniem. A szkoda, bo odpusty są wielkim darem miłosierdzia Bożego, dzięki którym mamy okazję szybko wyzwolić się z kar za grzechy, a także możemy je ofiarować za naszych zmarłych i przyspieszyć ich wejście do nieba.
Podobny obraz
(Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a) 
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.

O NARKOTYKACH.
Wykład profesora W.G. Żdanowa (wideo)
Co to jest narkotyk? Od czego zaczyna się uzależnienie od substancji narkotycznych? Jak nas
oszukują, narzucając używanie tych substancji? Jak od dzieciństwa u dziecka kształtowane są
destrukcyjne wzorce zachowania, które często prowadzą do narkomanii i alkoholizmu? Kto
stoi za rozprzestrzenianiem narkomanii w Rosji i jak z tym walczyć?
O tych i wielu innych rzeczach w nowym wykładzie mówi Władimir Gieorgijewicz Żdanow.
Żdanow Władimir Gieorgijewicz: kandydat nauk fizycznych i matematycznych, profesor, znany
działacz społeczny. Posiadacz złotego medalu Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych za
„Wkład w umacnianie zdrowia narodów”. Przewodniczący społecznej organizacji Sojusz walki o
trzeźwość narodu.

Czytaj dalej

Znalezione obrazy dla zapytania WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Uroczystość
(Mt 5,1-12a) 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.
 
Aż 19 z 20 miast w Europie najbardziej skażonych rakotwórczym benzo(a)pirenem mieści się w Polsce. Raport Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje nas jako już nie czerwoną, ale fioletową plamę na mapie Europy. Sytuacja znacznie się pogorszyła.

Europejska Agencja Środowiska stale prowadzi badania nad jakością powietrza na terenie Europy. W ostatnim raporcie „Jakość powietrza w Europie – 2018” podano dane z 41 krajów starego kontynentu. Dane pochodzą z analiz zanieczyszczenia powietrza z ponad 2,5 tys. miast w 2016 roku.

Spośród 2,5 tysiąca miast wyróżniono 20 najbardziej zanieczyszczonych. Tylko jedno z nich nie leżało w Polsce. To tragiczna liczba. W badaniu analizowano stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, benzo(a)pirenu(BAP), związków siarki i ozonu a także tlenków azotu pochodzących ze spalin samochodowych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła maksymalne średnioroczne stężenie BAP na 1 nanogram na metr sześcienny. Wszystko powyżej jest już niebezpieczne, a wręcz zabójcze dla człowieka. Według ostatnich badań, w Nowej Rudzie (pierwsze miejsce) ten poziom został przekroczony aż 18-krotnie.

Benzo(a)piren – jest gorzej niż w ubiegłorocznym raporcie

W raporcie opisującym dane z 2015 roku, Polacy również trafili do czołówki niechlubnego rankingu BaP. Wówczas wśród najgorszych znaleźli się Polacy, Czesi oraz Węgrzy. Tym razem jedynie jedno czeskie miasto – Ostrawa, pojawiło się w czołówce 20 najgorszych miast.

Oczywiście, nie jesteśmy jedynymi przekraczającymi normy, i nie tylko u nas sytuacja się pogorszyła. W 2016 roku aż 13 państw, które wzięły udział w badaniach, przekroczyło próg 1 nanograma na metr sześcienny. Wśród nich kolejno: Polska, Czechy, Bułgaria, Słowacja, Węgry, Włochy, Austria, Francja, Niemcy, Chorwacja, Litwa, Słowenia i Wielka Brytania.

Co to jest benzo(a)piren?

Benzo(a)piren, czyli benzoalfapiren, należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Powstają podczas spalania niecałkowitego węglowodorów (oprócz metanu). Ludzkość wytwarza je przez rury wydechowe samochodów, w dymie papierosowym lub ze spalanego drewna iglastego.

Ale głównym źródłem benzo(a)pirenu są przede wszystkim piece oraz kotły. Substancja ta wydziela się podczas spalania drewna, węgla, szczególnie gorszej jakości, oraz śmieci, zwłaszcza tworzyw sztucznych typu PET. Więcej o benzo(a)pirenie przeczytacie w obszernym artykule Grzegorza Burtana [WP Tech].

Benzo(a)piren, PM 2,5, PM 10 – normy przekroczone

Nie tylko pod względem BaP jest w Polsce fatalnie, ale w tym rankingu przynajmniej nie jesteśmy najgorsi. Pod względem PM 10 wyprzedzają nas miasta w Czarnogórze oraz Turcji. Mimo to, aż 27 najbardziej zanieczyszczonych pyłem zawieszonym w Europie znajduje się w Polsce. Natomiast w przypadku PM 2,5, spośród 10 najbardziej skażonych miast, aż sześć to miasta polskie.

Według EEA w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie 44,5 tys. osób. W całej Europie przedwczesnych zgonów jest ponad 420 tys.

Pełne wyniki badań EAA zobaczycie pod tym adresem.

http://wlocie.pl/index.php/2018/10/30/uwaga-rakotworcza-chmura-nad-polska-wszyscy-to-wdychamy/

Program obchodów 2. rocznicy   Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
PROGRAM OBCHODÓW: