Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Któż jak Bóg!

Dziś szósty dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

inwokacja do św. Michała Archanioła – MISERICORS – Codzienna aplikacja Miłosierdzia

A więc oto kolejny dzień:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi. 

ZADANIE NA DZIŚ:

 

Odmów dziewięć razy Akt nadziei 
ku czci dziewięciu chórów anielskich, 
podziwiających niezmierzoną 
nadzieję świętego Michała.

 

 

Niedziela, 6 września 2020

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

(Mt 18, 15-20) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Pin on Sayings


Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża, O błogosławieństwach


Chrześcijańska mądrość

Następnie Pan powiada: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Ten głód nie wymaga ziemskiego pokarmu, to pragnienie nie pożąda ziemskiego napoju, lecz oczekuje nasycenia sprawiedliwością, pragnie wniknąć we wszystkie tajemnice i napełnić się samym Panem. 
Szczęśliwy człowiek, który takiego pokarmu szuka, takiego napoju pragnie. A nie pragnąłby zapewne, gdyby już wcześniej nie zakosztował jego słodyczy. Słuchając Ducha przemawiającego przez proroków: „Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan”, otrzymał jakby cząstkę niebiańskiej słodyczy i zapłonął miłością ku owej najczystszej rozkoszy, tak iż wzgardziwszy dobrami doczesnymi, roznieca w sobie pragnienie pożywania i picia sprawiedliwości i doświadcza prawdziwości pierwszego przykazania, które mówi: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej i z całej mocy twojej”; wszak miłowanie Boga jest niczym innym jak miłowaniem sprawiedliwości. 
Podobnie zaś jak miłość Boga związana jest z miłością bliźniego, tak też pragnienie sprawiedliwości łączy się z cnotą miłosierdzia. Dlatego powiedziano: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. 
Uznaj, o chrześcijaninie, wzniosłość twej mądrości, poznaj, jakimi drogami, do jakich nagród zostajesz wezwany. Miłosierdzie pragnie, byś był miłosierny, Sprawiedliwość, byś był sprawiedliwy. To zaś po to, aby Stworzyciel objawił się w swoim stworzeniu i obraz Boży dzięki naśladowaniu zabłysnął w zwierciadle ludzkiego serca. Bezpieczna jest wiara, gdy dołączy się do niej postępowanie; spełnią się wówczas twe pragnienia i na wieki posiądziesz to, co miłujesz. 
Skoro zaś dzięki jałmużnie wszystko stanie się dla ciebie czyste, osiągniesz również i to błogosławieństwo, które Jezus obiecuje w słowach: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. 
Umiłowani, jakże bardzo szczęśliwy jest ten, któremu przygotowano tak wielką nagrodę! Cóż więc oznacza mieć serce czyste, jeśli nie zabiegać usilnie o wyżej wymienione cnoty? Jakiż umysł potrafi zrozumieć, jakiż język wypowiedzieć szczęście wynikające z oglądania Boga. A jednak to właśnie stanie się udziałem przemienionej natury ludzkiej: „Już nie w zwierciadle ani niejasno, ale twarzą w twarz” zobaczy Boga, jakim jest, Boga, którego nikt z ludzi nie mógł zobaczyć. W niewypowiedzianej radości oglądać będzie, „czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć”.

Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa." (Rz 1, 6) | Cytaty życiowe, Sentencje, Wiara

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

 

Okres niewoli babilońskiej jest czasem, w którym Bóg działa poprzez proroków. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy upominający głos proroka Ezechiela, który zmagał się z niewiarą swoich rodaków w moc Boga Izraela. Prorok został wezwany, aby głosić słowo Boże wszystkim.

W dzisiejszych czasach mamy wielu proroków: takich, którzy sami siebie predestynowali do tej roli i takich, których Bóg ze swej woli stawia pośród nas. Jakich proroków chcemy dziś słuchać? Tych, którzy wykorzystują obawę, lęk a często i niewiedzę człowieka? Wtedy tak łatwo zasiać w ludzkim sercu zwątpienie i utwierdzić go w przekonaniu, że Bóg już nie może mu pomóc. Czy tych, którzy z nadzieją i ufnością powierzają Bogu trudną rzeczywistość, w której przyszło nam żyć? Tych, których życie oparte jest na Bogu i Jego słowie.

Takim głosem proroka są dziś słowa papieża Franciszka, który zwraca nam uwagę na istotne elementy naszego współistnienia. Mówi do nas katolików, mówi do chrześcijan, mówi do ludzi niewierzących. Czasem jego głos jest krytykowany i poddawane w wątpliwość jest jego nauczanie dotyczące przykazań Bożych, uczynków miłosierdzia, czy życia słowem Bożym na co dzień. Może i nam się to zdarza, gdy samych siebie uważamy za wyrocznię.

 

 

Komentarz do psalmu

 

Doświadczenia proroka Jeremiasza są bliskie wielu ludziom. W relacji do BoAutor psalmu wzywa nas, abyśmy z wiarą i ufnością odpowiadali na głos Pana. Przywołuje dramatyczną sytuację, gdy Izraelici rozbili obóz w Refidim i wystawiali Boga na próbę, domagając się wody (Wj 17, 1-7). Mimo iż byli otaczani opieką każdego dnia, to jednak zwątpili i wszczynali kłótnie z Mojżeszem. Massa i Meriba stało się symbolem zatwardziałego serca człowieka. Każdy z nas może mieć chwile zwątpienia, ale ważne, aby nawet w tak trudnym momencie oddawać wszystko Bogu i czekać na Jego działanie. Może być też tak, że będziemy do Boga kierować pretensje o to, że się nami nie interesuje, nie dostrzegając tego, co do tej pory dla nas uczynił.

Prośmy o wolność, która uzdolni nas do kochania bliźnich.

 

 

Komentarz do drugiego czytania

 

Ten krótki fragment z Listu do Rzymian wskazuje, jaką postawą powinien kierować się chrześcijanin. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. A nam tak trudno wybierać miłość. Codzienność pokazuje, jak bardzo jesteśmy od niej daleko, jak postępujemy dokładnie wbrew niej. Potrafimy pięknie mówić o miłości, przywoływać cytaty na jej temat, ale słabi jesteśmy, jeżeli chodzi o jej praktykowanie. Miłość braterska wymaga pokory, spojrzenia ponad słabościami innych. Wtedy łatwiej jest ją okazywać. Gdy koncentrujemy się jedynie na cudzych brakach, nie dostrzegając dobra, wtedy trudno nam wyjść z postawą miłości do ludzi i ją dawać.

Prośmy o wolność, która uzdolni nas do kochania bliźnich.

 

 

Komentarz do Ewangelii

 

Upominanie, o którym mówi Jezus, dotyczy sytuacji, w której zagrożone jest zbawienie człowieka, gdy poprzez nałogi lub łamanie Bożych przykazań zatraca się i oddala od Boga. To miłość każe z cierpliwością patrzeć na drugą osobę. Tego uczy nas Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką przy studni czy z kobietą, którą chciano ukamienować. Czy potrafimy upominać innych z miłością i wyrozumiałością? Czy oddzielamy grzech od osoby? Fragment ten kończy się zapewnieniem Jezusa o swojej obecności pośród nas. Jezus podkreśla tu rolę wspólnoty, która razem trwa na modlitwie. Doceńmy ten dar, jakim jest wspólnota, w której doświadczamy obecności Boga. Wspólnota, w której również my sami możemy usłyszeć upomnienie, które będzie nas dotyczyło. Przyjmijmy to jednak jako troskę o nasze zbawienie, a nie krytykę.

 

Komentarze zostały przygotowane przez s. Elżbietę Zakrzewską CSC


na Cytaty, sentencje, przemyślenia, złote myśli... - Zszywka.pl

Litania do Pieciu Ran Jezusa Chrystusa

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson.

Chryste, usłysz nas; Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, ofiaro przebłagalna za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.

Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem,

Jezu, który aż do końca nas umiłowałeś,

Jezu, który poniosłeś śmierć krzyżową za nasze występki,

Jezu, u którego od stóp aż do głowy nic bez ran nie pozostało,

Jezu, przez którego rany zostaliśmy uzdrowieni,

Jezu, który cały świat krwią Twoją pojednałeś,

Jezu, który nas Krwią Twoją wybawiłeś i ze skarbca Ojcowskiej łaski uzyskałeś dla nas odpuszczenie grzechów,

Jezu, który nas krwią na Twoich rękach zapisałeś,

Jezu, który ukazałeś nam drogę zbawienia Twoimi przebitymi nogami,

Jezu, z którego rozwartego boku wypłynęły krew i woda,

Jezu, który ukazałeś po Twoim chwalebnym zmartwychwstaniu znamiona ran Apostołom,

Jezu, który w ostatnim dniu sądu rany Twoje sprawiedliwym na pocieszenie a potępionym na postrach pokażesz,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.

Od niewdzięcznego i nieczułego serca,

Od nieufności i oziębłości,

Od niecierpliwości w trudnościach,

Od wszelkiej złej żądzy,

Od niebezpiecznych pokus,

W godzinę śmierci,

Przez mękę Twoją,

Przez boleści Twoje.

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Jezu.

Aby przez Twoich pięć ran zostały zgładzone przestępstwa naszych zmysłów, prosimy Cię,

Aby Twoje przebite ręce kierowały sprawami naszych rąk według woli Boskiej i doprowadziły je do szczęśliwego kresu, prosimy Cię,

Aby rana Twego boku była dla nas miejscem schronienia, prosimy Cię,

Aby spływające z rany Twego boku krew i woda stały się dla nas źródłem zbawienia i wiecznego szczęścia, prosimy Cię,

Abyśmy z Magdaleną mogli łzami pokuty obmywać Twoje nogi, prosimy Cię,

Abyśmy kierowali nasze kroki według Twego Słowa i nigdy nie schodzili ze ścieżki przykazań, prosimy Cię,

Abyśmy we wszystkich uciskach i pokusach mogli znaleźć pomoc i ulgę w Twoich pięciu ranach, prosimy Cię,

Abyśmy, jako czciciele Twoich pięciu ran, oddali ducha na śmiertelnym łożu i w pokoju, prosimy Cię,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

Przebodli ręce i nogi Jego.

A jeden z żołnierzy przebił Mu bok.

Módlmy się: Boże, Ty przez mękę Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy, pokornie Cię błagamy; spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

                                        MogÄ™ wszystko dziÄ™ki Jezusowi! #Jezus #Chrystus #wiara | Wiara, Cytaty, Memy

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. 

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

JEZU , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją. 

W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen.

Dziedzictwo pokoleniowe – ks egz. P M P De Mauroy

Modlitwa wg ks DeGrandis’a (zalecana do odmawiania przez 40 dni)

6 wrzesnia 2020
23 NIEDZIELA ZWYKŁA

Komentarz dnia

Prosimy Pana Boga o różne rzeczy, które są nam potrzebne. Mamy w głowie listę takich darów, których się spodziewamy. Pan jest wobec nas hojny i nie skąpi nam swych darów, daje nam to, o co nawet nie prosimy. Te jego dary nie zawsze są przez nas doceniane. Dziś modlimy się, kierując do Boga dziękczynienie za dwa fundamentalne dobra, których nam udzielił: zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Zbawienie wieczne i bycie dzieckiem Bożym nie dają się przeliczyć na wartości doczesne, które otwierają nas na inny świat. Jeśli chodzi o tę postawę, to bardzo podobni jesteśmy do synów Izraela, którzy nie cenili zbawienia, jakiego doświadczyli, a domagali się prostych rzeczy potrzebnych na co dzień: wody, chleba, mięsa. Ich serca, zalęknione i wypełnione troską o przeżycie, były zbyt twarde, by wierzyć. W Meriba (…) na pustyni w dniu Massa wystawiali Boga na próbę, choć widzieli moje dzieła. Niech niedzielne spotkanie z Chrystusem wzmocni naszą wiarę przez wdzięczność za największe dary Boga dla nas.

Antyfona na wejściePs 119 (118), 137. 124

Panie, jesteś sprawiedliwy * i wyrok Twój jest słuszny, * postąp ze swoim sługą według Twej dobroci.

Hymn: Chwała na wysokości Bogu

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

Kolekta

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wprowadzenie do czytania

Bóg ustanawia proroka „stróżem domu Izraela”. Ma on przekazywać ludowi napomnienia Boże, by ten nie schodził z drogi życia. Każdy z nas na mocy chrztu św. został namaszczony misją prorocką. Jest ona posługą rozwijania i chronienia życia Bożego w naszych braciach. Ileż życia można by uratować, gdybyśmy okazali się stróżami naszych braci i nie byli obojętni, głusi i niemi wobec tego, co się z nimi dzieje.

PIERWSZE CZYTANIEEz 33, 7-9Obowiązek upominania

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan: «Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: Występny musi umrzeć – a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi – to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Funkcja stróża nie jest komfortowa: duża odpowiedzialność, mała akceptacja. Zwłaszcza gdy przedmiotem pieczy jest inna osoba, ponieważ wtedy łatwo rodzą się oskarżenia o ograniczanie wolności osobistej. Na nią natomiast jesteśmy bardzo wyczuleni. Hasło: „Zabrania się zabraniać”, pozostało na stałe w kulturze masowej, choć od czasów, gdy paryscy studenci wypisywali je na murach, minęło pół wieku. Słuchając słów Rogera Watersa: „nauczycielu, zostaw dzieci w spokoju”, w piosence Another brick in the wall (Kolejna cegła w murze) wyrosły już dwa pokolenia. Nie troszczymy się o siebie, stajemy się coraz bardziej samotni. Widzimy problemy (głód, brak wody czy zanieczyszczenie środowiska), ale nie łączymy ich z naszym najbliższym otoczeniem. Ich świadomość nie przeszkadza nam w przejściu obojętnie wobec głodnego, nie mobilizuje nas, by zakręcać kran, gdy nie potrzebujemy wody czy podnieść z ziemi papier lub plastikowe opakowanie. Potrzeba dziś wielkiej odwagi, by być stróżem swego brata.

Wprowadzenie do psalmu

Jak ważne w życiu człowieka jest słuchanie głosu Pana. Psalm 95 ukazuje, jak naród wybrany uczył się tej sztuki przez całą swoją historię. Psalmista przywołuje doświadczenie niewierności tego ludu podczas wędrówki do ziemi obiecanej. Jak ważne jest spojrzenie na wydarzenia naszego życia oczami Boga, aby stały się one dla nas drogowskazem na dalszą drogę. Nie zatwardzajmy naszych serc, jeżeli to drugi człowiek staje się dla nas głosem Pana.

PSALM RESPONSORYJNYPs 95

Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *
klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem, *
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».
Refren: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

Wprowadzenie do czytania

Najczęściej nasze wzajemne relacje ograniczają się do wymiany różnych wartości, począwszy od pieniędzy po wzajemne świadczenie sobie dobra na wszelkie sposoby. Najczęściej dając coś drugiemu, świadcząc mu dobro, oczekujemy czegoś w zamian, przynajmniej wdzięczności. Jednak św. Paweł mówi,że wśród chrześcijan jedyną wartością, która nie podlega ludzkim zasadom handlu, jest miłość. Ona nigdy nie ma miary ani w przyjmowaniu, ani w dawaniu.

DRUGIE CZYTANIERz 13, 8-10Miłość jest wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!». Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
Oto słowo Boże.

Komentarz do czytania

Kochaj, to nie czyń zła, dlatego zakazy zawarte w Dekalogu znajdują swoje najlepsze wypełnienie w przykazaniu miłości. Czy nie można by się ograniczyć do wezwania do miłości? Czy potrzebne są twarde i bezwzględne nie będziesz? Sokrates twierdził, że wystarczy wiedzieć, co jest dobre, i postępować rozumnie. Z doświadczenia jednak wiemy, że wiedza nie chroni nas przed popełnianiem zła. Choć Pismo Święte mówi: Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre i czegoż żąda Pan od ciebie (Mi 6, 8), to przecież nie zostawia wątpliwości co do tego, że trudno człowiekowi trwać w dobrym i konsekwentnie je wybierać. Święty Paweł dał wyraz temu dramatowi ludzkiemu, który bierze się z rozdarcia między tym, co wiemy, a tym, co czynimy: Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę (Rz 7, 18- 19). Posłuszeństwo Dekalogowi jest drogą do miłości.

ALLELUJAPor. 2 Kor 5, 19

Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą.
nam zaś przekazał słowo jednania.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Wprowadzenie do Ewangelii

Życie na sposób Boga, jakie otrzymujemy w chrzcie, a karmimy w Eucharystii, uśmierca w nas wszelki indywidualizm. Chrześcijanin nigdy nie żyje sam, ale jest włączony w najgłębsze duchowe więzi i wzajemne relacje. Dlatego nie może pozostawać obojętny, gdy jego brat przez zło zrywa więź z Bogiem. Nie może także swojej jedności z Bogiem budować tylko w sobie. Nikt nie zbawia się sam. Chrześcijanin nie istnieje bez Kościoła i poza nim.

EWANGELIAMt 18, 15-20Upomnienie braterskie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Ewangelii

Jeśli jednym słowem można związać coś lub rozwiązać w niebie, to jaka moc kryje się w tym słowie? Słowa uczniów Chrystusa mogą bardzo wiele. To jednak oznacza, że słów tych trzeba używać z ogromnym wyczuciem i rozmysłem. Wieloetapowa procedura napominania kogoś, kogo w sumieniu uznaje się za osobę postępującą źle, jest wyrazem wielkiego szacunku dla godności człowieka, od którego nie zwalnia kierowanie się innymi poglądami lub racjami. Własne racje napominający musi skonfrontować z tym, co myślą inni, cała wspólnota kościelna. Przy okazji podejmuje się wtedy ryzyko, że to nasze racje zostaną podważone, a z napominających staniemy się napominanymi. Napomnienie staje się w ten sposób nie tyle manifestacją własnej siły, ile raczej aktem pokory, postawieniem się na jednej płaszczyźnie z tym, kto błądzi lub postępuje niewłaściwie. Ta pokora jest miarą naszej miłości do bliźnich.

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
W czasie następujących słów, aż do: stał się człowiekiem, wszyscy się pochylają.
I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Miłością, skierujmy nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby z miłością upominał błądzących i pomagał im wracać do Boga.
2. Módlmy się za rządzących państwami i wszystkich sprawujących władzę, aby kierowali się miłością Boga i bliźniego.
3.Módlmy się za więźniów i przestępców pozostających na wolności, aby uznali swój grzech, doświadczyli Bożej miłości i naprawili wyrządzone krzywdy.
4. Módlmy się za ludzi, którzy trwają w grzechach, aby otworzyli serca na upomnienie i wrócili do Boga.
5. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli z tego świata niepojednani z ludźmi i z Bogiem, aby dostąpili Bożego miłosierdzia.
6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy w duchu braterskiej miłości wzajemnie się upominali i przyjmowali upomnienia.
Boże, który jesteś Miłością, prosimy, wysłuchaj nasze błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Modlitwa nad darami

Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, † spraw, abyśmy tą Ofiarą godnie uczcili Twój majestat * i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1.-8. prefacja na niedziele zwykłe

1.-8. prefacje na niedziele zwykłe [nr 28-35] znajdziesz w zakładce: obrzędy Mszy św., prefacje.

Antyfona na KomunięPs 42 (41), 2-3

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. * Dusza moja Boga pragnie, * Boga żywego.
Albo:

J 8, 12

Ja jestem światłością świata. * Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, * lecz będzie miał światło życia.

Modlitwa po Komunii

Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz Twoim słowem i Najświętszym Sakramentem, † spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, * abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Refleksja na dziś

JEDNOŚĆ SERC I DUCHA

Przez dwie kolejne niedziele (obecną i następną) będziemy słyszeć zaproszenie do zgody, trwania w jedności serc i ducha. Zjednoczenie wokół osoby Jezusa, trwanie w słuchaniu Jego słowa i pragnienie kierowania się nim w życiu mogą nam zagwarantować obecność Boga.
Bóg ostrzega przed konsekwencjami jednego z największych grzechów. Brak nawrócenia jako niepoddanie się woli Boga występuje często razem z niewiarą będącą odrzuceniem Jego słowa. Izraelici dobrze o tym wiedzieli, mając w pamięci to, co stało się w Egipcie. Nie wystarczy przyjmowanie Bożego słowa, konieczne jest posłuszeństwo Jego woli, która się objawia przez to słowo. Za jego głoszenie byli odpowiedzialni prorocy, do których zaliczał się również Ezechiel.
Doskonałym wypełnieniem Bożego Prawa zawartego w słowie danym Izraelitom, a przez nich innym narodom jest miłość – o czym dowiadujemy się z drugiego czytania. Ona zawsze szuka dobra drugiej osoby. O tym też przypomina Jezus w Ewangelii. Służba drugiemu człowiekowi polega również na tym, by ratować go przed wieczną zgubą. Stąd konieczność mądrego upominania. Udzielając go musimy się jednak kierować nie tym, jak wypadniemy przed innymi, ale pragnieniem autentycznego dobra osoby, która została powierzona naszej trosce. Wzorem może być dla nas Ojciec niebieski, który tą samą miłością obdarza każdego człowieka, uzdalniając napominanych i napominających do wzajemnej modlitwy za siebie, która zawsze przyniesie dobre owoce.
Taką szczególną modlitwą jest wspólne celebrowanie Eucharystii, w której mamy szukać wzajemnej zgody i daru przebaczenia. Modlitwa we wspólnocie eucharystycznej powinna prowadzić do radości serca i przynaglać do dzielenia się doświadczeniem wiary.

Opracowano na podstawie:
Wielka tajemnica wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020,
zeszyt homiletyczny, s. 139-141.

Zbawianie przez szkołę Święty Józef Kalasancjusz (1557-1648) cz. 2

Święty Józef Kalasancjusz ze względu na ogrom doświadczeń, jakich zaznał pod koniec życia, został określony Hiobem XVII wieku.
Założona przez św. Józefa Kongregacja Szkół Pobożnych w 1617 r. została podniesiona do rangi zakonu. Jeszcze za życia Kalasancjusza powstała placówka zakonu w Polsce, w Warszawie (1642 r.) w krótkim czasie kolegia pijarów stały się znanymi i cenionymi w całym kraju. Głównym hasłem pijarskiej szkoły jest do dziś Pietas et littere (Pobożność i nauka), co stanowi swego rodzaju program wychowania i nauczania. Święty w swojej pokorze i wierności powołaniu zdecydowanie odrzucał kościelne godności, którymi papież chciał go obdarzyć. Jednak w uznaniu zasług założyciela Ojciec św. mianował go dożywotnim przełożonym generalnym zakonu.

W tyglu cierpienia
Święty Józef Kalasancjusz napisał kiedyś do swoich bliskich w ojczyźnie, że w Rzymie odnalazł swój sposób naśladowania Boga przez służbę ubogim dzieciom i młodzieży oraz że nie porzuci tego dzieła dla żadnej rzeczy na świecie. Jak się okazało, nie tylko początek działalności Świętego był trudny. O wiele boleśniejsze dla niego i jego ukochanego dzieła okazały się cierpienia pod koniec życia. Przez intrygi i nieporozumienia (także wewnątrz wspólnoty) oskarżono założyciela przed inkwizycją i złożono z urzędu. Sam zakon zredukowano do kongregacji podległej miejscowym biskupom,a jednocześnie zakazano przyjmowania nowicjuszy, aby zgromadzenie wymarło. Wszystkie te doświadczenia założyciel znosił z poddaniem się woli Bożej, wierny obranej drodze. Do takiej postawy zachęcał także swoich duchowych synów, przepowiadając, że nadejdzie chwila, kiedy Zakon Szkół Pobożnych się odrodzi.
Józef Kalasancjusz nie doczekał się ziszczenia swojego proroctwa, gdyż zmarł świątobliwie 25 sierpnia 1648 r. Już dwa lata potem rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny zakończony ogłoszeniem go błogosławionym (1748 r.) i świętym (1767 r.). Wcześniej, bo w 1669 r. pijarzy na nowo stali się zakonem. Pijarskim charyzmatem żyje ponadto kilka innych zgromadzeń męskich i żeńskich. Pius XII w 1948 r. z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci Świętego ogłosił go patronem szkół powszechnych. Jego wspomnienie obchodzi się w liturgii 25 sierpnia.
br. Marek Urbaniak, brat szkolny

Refleksje na dziś oraz wprowadzenia do czytań pochodzą z Biuletynu liturgicznego „Dzień Pański”.
Prenumeratę Biuletynu „Dzień Pański” można zamówić pod adresem,
https://prenumerata.edycja.com.pl

Pomyśl

 • W czym przejawia się moja wdzięczność Bogu za zbawienie?
 • W jaki sposób przejawia się moja troska i odpowiedzialność za innych?
 • Co jest przejawem mojej świadomości, że jestem człowiekiem o woli ulegającej złu?
 • W jaki sposób zwracam uwagę tym, których uważam za postępujących niewłaściwie?

Seks i uzdrowienie międzypokoleniowe

Nowenna do Matki Bożej Bolesnej

rozpoczynamy 6 września

Matka Boża Bolesna | Niedziela.pl

 
V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Modlitwa wstępna na każdy dzień:
Ant: O, wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Nie zapominaj nigdy na cierpienia Matki Swojej.
Której duszę najświętszą miecz boleści przeszył.

Dzień pierwszy:
Módlmy się: Błogosławiona Panno Maryjo, Święta Matko Jezusowa, której duszę miecz boleści przeszył, wyjednaj nam u Syna Swego odpuszczenie grzechów i uproś nam Jego łaskę i błogosławieństwo we wszystkich potrzebach naszej duszy i ciała, abyśmy rozważając Jego mękę i Twoje cierpienia, zasłużyli sobie na wieczną chwałę w niebie, gdzie Syn Twój żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Święta Matko, spraw to proszę, niech boleści Twoje noszę w sercu swoim głęboko. Dziewico Niepokalana, Matko Najboleśniejsza, któraś wszystkie poruszenia Swego Serca do Boga kierowała i byłaś zawsze poddana Jego woli, uproś nam, byśmy z całego serca brzydzili się grzechami i nauczyli się od Ciebie żyć z poddaniem się woli Bożej.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień drugi:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: Dziewico Niepokalana, podziwiamy głęboką pokorę Twoją, gdyś usłyszała zwiastowanie Archanioła Gabriela, żeś została wybrana na Matkę Syna Bożego, chociaż sama uznałaś się najniższą Służebnicą Pańską. Prosimy Cię o łaskę, byśmy poznając pychę i nędzę swoją, mogli otrzymać chwałę obiecaną tym, którzy są prawdziwie pokornego serca.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień trzeci:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: Chwalebna Królowo Męczenników, której Serce zostało podczas męki Syna boleśnie przeszyte mieczem zapowiedzianym przez świętego starca Symeona, wyjednaj nam prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu przykrości i przeciwności życia doczesnego, abyśmy w umartwieniu, bez narzekania niosąc krzyż codziennych obowiązków okazali się prawdziwymi Twoimi dziećmi.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień czwarty:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: O, Święta Dziewico, przyjmująca z wiarą Słowo Boga, które w Tobie stało się Ciałem i towarzysząca Jezusowi aż po krzyż, uproś i nam niezłomną wiarę w prawdy Ewangelii, by ją wyznawać nie tylko słowami, ale także życiem naszym.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień piąty:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: Maryjo, któraś wyrzekła: „Uwielbia dusza moja Pana i w Bogu Zbawicielu moim duch się mój raduje, bo uczynił mi wielkie rzeczy”, Święta Dziewico, któraś uwielbiała Boga we wszystkich sprawach Jego i dzięki Mu składałaś za wszystko, cokolwiek z rąk Jego otrzymałaś, naucz i nas wdzięczności Bogu za wszystko, co otrzymujemy.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień szósty:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: Matko Najboleśniejsza, dla której nie było miejsca w gospodzie i musiałaś Syna Swego pierworodnego złożyć w żłobie. Dla ubóstwa Twego nie przyjęto Cię w ludzkich gospodach i stąd Najmilsze Dziecię Jezus musiało urodzić się w stajni. Oderwij serca nasze od dóbr ziemi, byśmy opuściwszy wszystko, cieszyli się z ubóstwa i nawet duchem nie przywiązywali się do żadnej rzeczy doczesnej i tak otrzymali to królestwo, które ubogi Twój Syn obiecał ubogim.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień siódmy:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: „A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego”, Święta Matko Zbawiciela, któraś nie odstąpiła od Jezusa w Jego poniżeniu i męce, lecz stałaś mężnie pod Jego krzyżem, umocnij serca nasze, by żadne cierpienie złamać nas nie mogło.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień ósmy:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: Święta Matko, któraś z rozdartym Sercem przyjęła z krzyża ciało Syna i łzami żałości obmywała z krwi Najświętsze Rany Jego, niech Twoje poddanie się woli Boga aż do ostatecznej boleści śmierci Syna, wyjedna nam przebaczenie grzechów naszego nieposłuszeństwa oraz łaskę doskonałego wypełnienia woli Bożej.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami

Dzień dziewiąty:
(początek jak wyżej)
Módlmy się: Matko Najboleśniejsza, któraś Syna Swego pochowała w grobie, a nas przyjęła za dzieci, przez tę mękę i miłość Twoją, wyjednaj nam odpuszczenie grzechów, nieustanny postęp na drodze doskonałości, wytrwanie w dobrym do końca oraz śmierć szczęśliwą pod miłosierną opieką Twoją, na Sercu Jezusa przyjętego w Sakramencie Miłości.
Amen.
Zdrowaś Maryjo…
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami
Ant: „Gdy Jezus ujrzał Matkę pod krzyżem stojącą i ucznia którego miłował, rzekł Matce Swojej: „Niewiasto oto syn Twój” – potem rzekł uczniowi: „Oto Matka Twoja”.
Królowo Męczenników
Módl się za nami.
Spraw To, Zbawicielu drogi, byśmy świętą Rodzicielkę Twoją, która pod krzyżem z Tobą współcierpiała, nabożnie czcili i serdecznie miłowali i pod Jej opieką zawsze wiernie Ci służyli. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Matko Najboleśniejsza
Módl się za nami.

Litania do Matki Bożej Bolesnej
 
Kyrie, eleison.
 
Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
 
Chryste, usłysz nas.
 
Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
 
Duchu Święty, Boże,
 
Święta Trójco, Jedyny Boże,
 
Święta Maryjo, módl się za nami.
 
Święta Boża Rodzicielko,
 
Święta Panno nad pannami,
 
Matko Bolesna,
 
Matko stroskana,
 
Matko opuszczona,
 
Matko żałosna,
 
Matko Syna pozbawiona,
 
Matko mieczem przeszyta,
 
Matko udręczeniem przygnębiona,
 
Matko goryczą przesycona,
 
Matko sercem do krzyża przybita,
 
Matko najsmutniejsza,
 
Źródło łez,
 
Zbiorze mąk wszystkich,
 
Wzorze cierpliwości,
 
Opoko stałości,
 
Kotwico bezpieczeństwa,
 
Schronienie opuszczonych,
 
Tarczo uciśnionych,
 
Pogromicielko niewiernych,
 
Wspomożenie nędznych,
 
Uzdrowienie chorych,
 
Umocnienie słabych,
 
Porcie tonących,
 
Uciszenie nawałności,
 
Ucieczko strapionych,
 
Postrachu szatanów sidła stawiających,
 
Skarbie wiernych,
 
Źrenico Proroków,
 
Podporo Apostołów,
 
Korono Męczenników,
 
Światło Wyznawców,
 
Perło Dziewic,
 
Pociecho wdów i sierot,
 
Radości Wszystkich Świętych.
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata,
 
– przepuść nam, Panie.
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata,
 
– wysłuchaj nas, Panie.
 
JEZU, który gładzisz grzechy świata
 
– zmiłuj się nad, nami.
 
Módlmy się:
 
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do Miłosierdzia Twego Najświętsza Maryja, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Szanowni Państwo

przed nami wiele wyzwań w drugiej połowie 2020 roku. Bardzo proszę, by przeczytali Państwo mój poprzedni e-mail i rozważyli wsparcie wszystkich naszych planów.

 

Przekażę 20 zł
Przekażę 60 zł
Przekażę 160 zł
Przekażę 320 zł
Przekażę 600 zł
inna kwota
 

Ogromnie Państwu dziękuję,

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Szanowni Państwo

nazywam się Ignacio Arsuaga, jestem prezesem CitizenGO.

Pozwolą Państwo, że przejdę od razu do sedna sprawy. Piszę dzisiaj do Państwa, aby poprosić o przekazanie darowizny na rzecz CitizenGO, która pomoże nam osiągnąć w tym roku zamierzony cel. Obecnie brakuje nam 800.000 złotych. Musimy wyrównać ten brak do końca miesiąca lub zdecydować się na drastyczne ograniczenie naszych kluczowych kampanii.

2020 rok był dla nas prawdziwym maratonem… Na początku radykalna lewica próbowała wykorzystać kryzys związany z epidemią, byliśmy świadkami kolejnych bluźnierstw przeciwko Chrystusowi, chrześcijanom i Kościołowi katolckiemu oraz nieustannie konfrontowaliśmy się z zuchwałymi próbami indoktrynacji dzieci i młodzieży ideologią LGBT w wykonaniu wielkich korporacje takich jak Disney czy Netflix…

W Polsce  w tym czasie zmagaliśmy się z problemem dostępności tzw. antykoncepcji awaryjnej przez internet w systemie e-recepty,  kwestią wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej, naruszającej standardy etyczne reklamy firmy Durex ukazującej intymne szczegóły współżycia pary gejowskiej, czy niedawno protestem przeciwko narastającej fali nienawiści i prowokacji wobec katolików ze strony anarchizujacych bojówek ruchu queer.

Podczas gdy lobby LGBT i różne neo-marksistowskie bojówki, aktywistki pro-aborcyjne oraz politycy o lewackich aspiracjach uparcie dążą do maksymalnej polaryzacji naszego społeczeństwa i wojny wszystkich ze wszystkimi, Państwo, ja i wszyscy członkowie CitizenGO na całym świecie nie poddajemy się w obronie ładu społecznego i wspólnoty opartej na elementarnych wartościach – życia, rodziny i wolności – … i często odnosimy zwycięstwa. Możemy być razem dumni z tego, co wspólnie udało nam się osiągnąć.

W wielu kwestiach i wielu miejscach na świecie, po raz pierwszy radykalna i zwalczająca naturalną rodzinę lewica spotkała się z silnym oporem i zorganizowanym sprzeciwem wobec prób realizowania swoich planów… a to przecież Państwo są na pierwszej linii frontu tego społecznego ruchu oporu CitizenGO przeciwko nadciągającej cywilizacji śmierci!

Zważywszy na to, jak intensywnym czasem była dla nas pierwsza połowa 2020 roku, kolejne miesiące w pewnych kwestiach będą rozstrzygające. Milowe kroki, przed którymi stoimy przez najbliższe pięć miesięcy zdecydują o tym, czy będziemy w stanie skutecznie działać i zwyciężać dzięki naszym kampaniom w przyszłości.

Dlatego zwracam się do Państwa z ważną dla mnie prośbą. Jak już pisałem, musimy zebrać do końca miesiąca 800.000 złotych. Co więcej, to dla nas niezwykle istotne, aby odbudować rezerwy finansowe i przygotować się w ten sposób na nadchodzące miesiące. Czy mogą Państwo przekazać darowiznę?

Przekażę 20 zł

Przekażę 60 zł

Przekażę 160 zł

Przekażę 320 zł

Przekażę 600 zł

inna kwota

Poniżej znajdą Państwo kilka z naszych kampani, w których braliśmy udział w pierwszej połowie roku:

 • Ponad 1,5 miliona wierzących wykorzystało naszą platformę, by wyrazić swój sprzeciw wobec bluźnierczego filmu “pierwsze kuszenie Chrystusa” na Netflixie i dołączyło do naszego wielkiego bojkotu
 • Podczas pierwszych miesięcy epidemii COVID-19 zakupiliśmy i dostarczyliśmy ponad milion maseczek (w tym 50.000 do Polski), które pomogły chronić pielęgniarki, lekarzy oraz pracowników medycznych. Równocześnie członkowie CitizenGO bacznie obserwowali posunięcia lewicowych polityków i lobbystów, którzy chcieli wykorzystać kryzys do tego, by realizować swoje śmiercionośne plany. Broniliśmy naszego podstawowego prawa do uczestnictwa w mszach w naszych kościołach oraz sprzeciwialiśmy się legalizacji tzw. “domowej aborcji”.
 • Państwa głos był niezbędny, gdy broniliśmy w ONZ nienarodzonych dzieci i blokowaliśmy próby wprowadzenia finansowania aborcji w ramach walki z pandemią COVID-19. Dzięki Państwa pomocy, ostatecznie kontrowersyjne zapisy na temat aborcji zostały pominięte w dokumencie końcowym przygotowanym na jednym ze szczytów ONZ.
 • W maju rozpoczęliśmy w Polsce zmagania o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej, a w lipcu przeciwstawiliśmy się prowokacjom i nienawiści wobec katolików i symboli wiary katolickiej ze strony tęczowych terrorystów
 • Dostarczyliśmy Państwa podpis oraz zabraliśmy głos w Państwa imieniu podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy Disneya, żądając od prezesa tej firmy, by zatrzymał promocję ideologii LGBT i indoktrynację spod znaku gender. Cały czas prowadzimy długofalową i przemyślaną kampanię w tym obszarze i nie zamierzamy się poddać, ani wycofać.
 • Prowadzimy obecnie globalna kampanię (zebraliśmy już ponad 500 tysięcy podpisów), by zatrzymać premierę bluźnierczego filmu Habit w Hollywood. Przedstawiono w nim Jezusa Chrystusa jako kobietę, która prowadzi rozwiązły tryb życia, pozostając w lesbijskiej relacji z główną bohaterką jako jedna z postaci tego filmu.
 • Prowadzimy kampanię skierowaną do Marka Zuckerberga szefa Facebooka. Chcemy, by jego platforma szanowała wolność słowa. Hamujemy przy tym wysiłki George Sorosa, który pragnie na Facebooku wymusić cenzurę treści takich jak nasze.
 • Z powodu wszystkich naszych działań, jesteśmy pod stałą obserwacją radykalnych lewicowych mediów, które nieustannie próbują nas zdyskredytować, oczernić lub ocenzurować.

Potrzebujemy szybko odbudować nasze rezerwy finansowe, które umożliwią nam efektywne realizowanie dalszych kroków w naszych kampaniach. Jeśli się nam to uda, będę mógł swobodnie akceptować pomysły na nowe kampanie naszych działaczy i Państwa. Czy mogą Państwo przekazać darowiznę?

Przekażę 20 zł

Przekażę 60 zł

Przekażę 160 zł

Przekażę 320 zł

Przekażę 600 zł

inna kwota

Nasz zespół CitizenGO intensywnie pracuje już nad przygotowaniem kolejnych nowych inicjatyw, które moglibyśmy zrealizować dodatkowo, oprócz tych które już zaplanowaliśmy:

 • CitizenGO może szybko i skutecznie dotrzeć do blisko 200 tysięcy swoich nowych sympatyków w Polsce i do ponad 14 milionów członków naszej społeczności na całym świecie. Będzie to możliwe dzięki wiadomościom z wezwaniem do działania. Będziemy wywierać presję na osoby podejmujące decyzje poprzez wysyłanie e-maili, SMS’ów, a także dzwonienie do instytucji. Jednak by tego typu działania były możliwe, niezbędne jest utrzymanie infrastruktury oraz doświadczonych liderów i sieci wolontariuszy. Jak Państwo wiedzą, musimy opłacać wysyłkę maili.
 • Dostosowując nasze działania  do nowego reżimu sanitarnego, przygotowujemy też nowy rodzaj globalnej mobilizacji – szczególnie tam gdzie organizacja demonstracji, czy dostarczanie podpisów oraz reklamowanie kampanii, które mają wpływ na scenę polityczną w Polsce i na świecie, nie będzie teraz możliwe.
 • Planujemy nieść Państwa głos tam, gdzie jest to potrzebne, by bronić i promować Państwa wartości. Będziemy budować koalicje z innymi organizacjami, organizować spotkania z politykami i wpływowymi postaciami życia publicznego, konferencje prasowe, a także poszerzać sieć naszych działaczy.

To jedynie kilka punktów z naszego planu. Nie chcielibyśmy być zmuszeni, by rezygnować z którejś kampanii podczas planowania naszego budżetu… Wręcz przeciwnie, chcielibyśmy dalej pracować nad wszystkimi z nich!

Lecz nie będzie to możliwe bez Państwa pomocy. Czy mogą Państwo przekazać darowiznę, wspierając nasze działania w tym roku?

Przekażę 20 zł

Przekażę 60 zł

Przekażę 160 zł

Przekażę 320 zł

Przekażę 600 zł

inna kwota

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Ignacio Arsuaga z całym zespołem CitizenGO

P.S. Chcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO?  Społeczność CitizenGO działa nieustannie, dzień za dniem, rok po roku, by odeprzeć ataki radykalnej lewicy. CitizenGO to organizacja, która opiera się na oddolnych inicjatywach i działa w obronie życia, rodziny i wolności stawiając opór ideologii gender i LGBT.

Jeśli chcą Państwo wesprzeć zaplanowane przez nas kampanie, proszę to zrobić jeszcze przed zamknięciem tej wiadomości.

Przed końcem miesiąca musimy zebrać  800.000 złotych lub zdecydować się na cięcia i redukcję naszych planów. Chciałbym, byśmy dotrzymali zobowiązań, które przyjęliśmy na 2020 rok: “ Będziemy zawsze tam, gdzie będzie to potrzebne. Będziemy reagować szybko i zdecydowanie na każdy atak na życie, rodzinę i wolność w 2020 roku.”

To wymaga od nas czujności i pracy na wielu frontach. Obecnie nie mamy wystarczających środków, by zrealizować nasze kampanie i wywierać dzięki nim znaczący wpływ.

Dziś pierwszy piątek miesiąca .Wynagradzamy za grzechy nasze i rodziny oraz za kapłanów                i Episkopat Polski i świata całego ❤🙏Jezu Tobie się dobrowolnie oddajemy !

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2675555382762451/?extid=gj1zcX5NwkXDPwdj&d=n

Tutaj był film Pawła Bednarza o pedofilii, o „mordowaniu dzieci”, bo tak można nazwać ich gwałcenie, ale winowajcy usunęli. Film obnażający handel dziećmi za zgodą Rządu i Episkopatu       w Polsce, bo nikt nie mówi:”STOP”, ale winni też i film zgwałcili i nie ma śladu. Premier Morawiecki powiedział: „nie da się”.

https://youtu.be/9KRchi2W-mA

W Kościele Katolickim  powinni być wszyscy biskupi wybitnymi hierarchami, bo przecież są Apostołami. No, ale Anioły w Niebie też okazali się zdracami i Bóg Ojciec strącił ich do piekla i tak będzie z tymi niewybitnymi

Apel wybitnych hierarchów w sprawie pandemii

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

pięć jednopłciowych konkubinatów zażądało uznania ich za małżeństwa, chociaż wiedzieli doskonale, że polskie prawo na to nie pozwoli. W szóstej sprawie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie nie zgodził się, aby kobieta zmieniła swoje nazwisko na nazwisko swojej konkubiny uznając to za niezgodne z polskimi przepisami. W siódmej mężczyzna prowadzący homoseksualny tryb życia domaga się potraktowania go jak małżonka i zwolnienia go na tej podstawie z podatku.

Co łączy te sprawy?

Wszystkie te postępowania to elementy jednego, ogłoszonego przed kilkoma laty projektu aktywistów LGBT z „Koalicji na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej”, zwanego „litygacją strategiczną”. Skoro polskie społeczeństwo i polska konstytucja chronią małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny, postanowiono sięgnąć do międzynarodowych trybunałów aby narzucić Polsce nowe prawo. Ten schemat działania był wcześniej z powodzeniem wykorzystywany w wielu państwach europejskich, w tym we Włoszech, Austrii, czy Grecji.

Siedem spraw z góry skazanych na przegraną w naszym kraju, ma posłużyć aktywistom LGBT do utorowania drogi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Orzeczenie Trybunału może bowiem zmusić Polskę do przyznania osobom żyjącym w homoseksualnych relacjach przywilejów należnych małżeństwu. Bez względu na wolę polskiego społeczeństwa, naszą konstytucję i tożsamość zbudowaną na chrześcijańskich fundamentach.

Być może dotarła już do Pani informacja, że Trybunał formalnie powiadomił już polski rząd o wszczęciu postępowania w każdej z tych siedmiu spraw. W zaciszu strasburskich gabinetów zaczyna się proces, który może zniweczyć wszelkie starania obrońców małżeństwa i rodziny w Polsce.

Aktywiści zgromadzeni w „Koalicji na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej”, w skład której wchodzą organizacje podważające tożsamość małżeństwa, odtrąbili już publicznie sukces. Zrobimy co w naszej mocy, by ich radość okazała się przedwczesną.

Chyba nie muszę Pani przekonywać, że wszystko to oznacza poważne zagrożenie dla małżeństwa i rodziny w naszym kraju. Rozpatrywane przed Trybunałem sprawy to naprawdę gra o wielką stawkę. Jeśli powtórzą się zagraniczne scenariusze i Trybunał w Strasburgu pozytywnie rozpatrzy choćby niektóre skargi aktywistów LGBT, Polska będzie zmuszona zrównać status małżeństwa i układów osób tej samej płci oraz traktować konkubentów, w tym prowadzących homoseksualny styl życia, jak małżonków w kolejnych obszarach. W konsekwencji trzeba będzie zmienić prawo tak, by mogli oni domagać się tych przywilejów, które polskie prawo zastrzega dla małżeństwa, jak możliwość wspólnego opodatkowania czy zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Otwiera to drogę do kolejnego kroku – działań na rzecz wspólnej adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Wiedzieliśmy, że strategia, która przyniosła działaczom LGBT zwycięstwo w innych krajach, w końcu zawita także do Polski. Dlatego już od kilku lat podejmujemy starania o uszczelnienie przepisów prawa rodzinnego, aby nie dać sędziom Trybunału możliwości oparcia się na choćby najmniejszych lukach prawnych, które mogą być wykorzystane w celu podważenia statusu prawnego małżeństwa, a w konsekwencji jego tożsamości.

Dlatego natychmiast podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do wszystkich tych spraw przed Trybunałem w Strasburgu w charakterze amici curiae (przyjaciela sądu). Nasze doświadczenie zdobyte dzięki ponad trzydziestu postępowaniom, w jakich obecnie uczestniczymy w Strasburgu, przekujemy w skuteczną ochronę małżeństwa.

W każdej ze spraw przedstawimy Trybunałowi argumenty broniące polskiego porządku prawnego. Znacznie utrudni to dokonanie manipulacji i wykorzystanie w postępowaniu nierzetelnej argumentacji.

Dzięki naszemu zaangażowaniu i z pomocą naszych Darczyńców możemy zatrzymać ideologiczne decyzje i sprawić, że Trybunał w Strasburgu, zgodnie ze swym prawdziwym przeznaczeniem, będzie bronił najważniejszych praw człowieka zamiast dopisywać do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „prawa”, których w niej nie ma i nigdy nie było.

Wspólnie możemy obronić suwerenność Polski na forum Europy i powstrzymać ideologizację polskiego prawa.

Stop uległości ETPC wobec aktywistów LGBT!

Wielka presja na Polskę

Presję na państwa członkowskie UE, w tym Polskę, w sprawie nadania przywilejów relacjom jednopłciowym i uznania ich za małżeństwa od dawna wywiera Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. W ostatnich miesiącach te działania jeszcze przybrały na sile, a szczególnie gorliwa w ich prowadzeniu komisarz ds. równości Helena Dalli wielokrotnie wskazywała agendę LGBT jako priorytet działań Komisji. W zapowiedzi nowej „Strategii Komisji na rzecz równości LGBT” pojawiają się odwołania do dokumentów, w których wprost postuluje się uznanie w całej UE związków jednopłciowych.

Dzięki uzyskanej akredytacji i długoletniemu udziałowi naszych ekspertów w pracach Unii, niezwłocznie po ogłoszeniu przez Komisję Europejską konsultacji publicznych strategii LGBT przedstawiliśmy nasze stanowisko w tej sprawie. Nasz głos zawsze ośmiela innych do szczerego sprzeciwy wobec ideologicznego zacietrzewienia urzędników.

Tego rodzaju dokumenty wydawane przez Komisję Europejską, podobnie jak ostatnio coraz liczniejsze rezolucje Parlamentu Europejskiego, stanowią instrument presji na nasze państwo, ale nie mają charakteru prawnie wiążącego. Inaczej sprawa się ma z wyrokami strasburskimi, które muszą zostać wykonane przez państwo, którego dotyczą. Tym bardziej alarmujący jest fakt, że teraz do międzynarodowej grupy ideologicznego nacisku na naszą Ojczyznę może dołączyć Trybunał Strasburski. 

Jeśli zgodzi się on ze skarżącymi aktywistami LGBT, obrona małżeństwa i rodziny oraz chroniących je przepisów polskiego prawa będzie niezwykle utrudniona, a wręcz prawie niemożliwa, bo przecież z prawnego punktu widzenia Polska będzie miała obowiązek przyjęcia przepisów umożliwiających osobom tej samej płci rejestrację konkubinatów oraz traktowanie ich podobnie jak małżeństw. To z kolei otworzy aktywistom LGBT drogę do eskalowania roszczeń i żądań kolejnych przywilejów, w tym adopcji dzieci!

Wspieram działania Ordo Iuris

Zagrożenie jest realne

Jak to możliwe, że z przyjętej 70 lat temu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wywodzi się dziś na pierwszy rzut oka sprzeczne z jej literą postulaty? Otóż Trybunał w Strasburgu wysunął koncepcję, według której Europejska Konwencja Praw Człowieka jest „żyjącym instrumentem”, a jej jasne postanowienia można wciąż na nowo interpretować. Innymi słowy, system praw człowieka stracił swą stabilność i niezmienność. Tak jak z prawa do życia można wywodzić prawo do aborcji, a z wolności wyznania prawo do usuwania krzyży, tak dzisiaj z prawa do zawierania małżeństwa Trybunał może wywieść obowiązek nadania przywilejów małżeńskich parom jednopłciowym.

Autorzy programu „litygacji strategicznej” zgromadzeni w „Koalicji na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej”, wspierani przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz prywatną kancelarię prawną, po zakomunikowaniu przyjęcia skarg przez Trybunał ogłosili pierwszy sukces i zakończenie pierwszego etapu swojego planu. Entuzjazm wyraził między innymi adw. Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii, jeden z pełnomocników reprezentujących aktywistów przed Trybunałem:Nasza litygacja wkracza w kolejną fazę. Obecna sytuacja polityczna i dalszy opór w odmowie uregulowania praw par tej samej płci przez decydentów wyłącznie umacnia nas w przekonaniu o słuszności i konieczności kontynuowania postępowania przed Trybunałem. Jest to jedyna dostępna obecnie ścieżka postępowania dająca szansę na likwidację próżni prawnej, w której znajdują się pary tej samej płci w Polsce”.

Historia uczy jednak, że zdecydowany opór może powstrzymać tę dowolność w interpretowaniu prawa międzynarodowego. Tak stało się w słynnej sprawie Lautsi przeciwko Włochom, gdzie w 2011 roku po odwołaniu do Wielkiej Izby Trybunału, wobec ogólnoeuropejskiego oburzenia orzeczeniem wspierającym usuwanie krzyży ze szkół, Trybunał ostatecznie obronił obecność symbolu chrześcijaństwa w przestrzeni edukacji.

Czy muszę przekonywać Pani, że potrzeba dzisiaj pełnej mobilizacji, bo sytuacja jest bardzo poważna?

Wspieram działania Ordo Iuris

Próba obejścia procedury zmiany prawa

Jedną z przyczyn, dla których aktywiści LGBT szukają pomocy w Strasburgu, jest niemal zupełny brak poparcia społecznego dla ich radykalnych postulatów. Dobrze wiedzą, że referendum w sprawie instytucjonalizacji związków homoseksualnych w Polsce zakończyłoby się zwycięstwem obrońców małżeństwa i rodziny. Żadne z państw Europy Środkowej nie wprowadziło w swoim prawodawstwie związków jednopłciowych, a większość z nich, w tym Polska, chroni tożsamość małżeństwa i rodzinę złożoną z matki, ojca oraz dzieci.

Zgodnie z niedawnym badaniem pracowni Estymator tylko 22 proc. Polaków chce nadawać jednopłciowym konkubinatom przywileje analogiczne do małżeństw, a pomysłowi temu sprzeciwia się 62 proc. badanych. Z badania wynika również, że przytłaczająca większość Polaków – aż 79 proc. jest przeciwna adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. To dlatego aktywiści LGBT, pomimo potwierdzających to licznych wyroków sądowych w Polsce, starają się osiągnąć swoje cele przy pomocy zagranicy – w Trybunale w Strasburgu. Obrana przez nich taktyka jest od dawna wykorzystywana przez radykalne ruchy lewicowe, które nie znajdując poparcia dla swoich postulatów w społeczeństwie zwracają się do instytucji międzynarodowych, by narzucić je odgórnie.

Chcą powtórzyć włoski scenariusz

Aktywiści LGBT nie ukrywają, że do realizacji swego planu przygotowywali się od dawna. Inspiracją była dla nich sprawa włoskich aktywistów LGBT, Oliari i inni przeciwko Włochom, która w 2015 roku została rozstrzygnięta przez Trybunał. Skarżący domagali się w niej nakazania Włochom instytucjonalizacji ich homoseksualnego konkubinatu. Sędziowie Trybunału stwierdzili, że odmowa rejestracji przez włoskie władze jednopłciowego konkubinatu skarżących stanowić miała naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jest to o tyle absurdalne, że celem tego przepisu jest –zgodnie z jego dosłownym brzmieniem – ochrona prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Wspieram działania Ordo Iuris

Kompromitujące uzasadnienie

Właśnie ta skrajnie ideologiczna, kreatywna interpretacja przyjętego w połowie XX w. przepisu przez sędziów Trybunału umożliwiła wydanie takiego wyroku. W kuriozalnym uzasadnieniu odwoływali się oni do takich argumentów jak istnienie „trendu” do instytucjonalizacji związków partnerskich wśród państw członkowskich Rady Europy oraz… sondaży opinii publicznej we Włoszech, a także na orzecznictwo włoskich sądów, z których część – pod wpływem samego Trybunału w Strasburgu – zaczęła odnosić pojęcie „życia rodzinnego” do stałych relacji homoseksualnych!

To niejedyny taki wyrok

Niestety, orzeczenie w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału Strasburskiego na temat rzekomego prawa par jednopłciowych do korzystania z przywilejów analogicznych do małżeńskich.

Już wcześniej, w orzeczeniu z 2010 roku w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii, Trybunał uznał, że prawo do małżeństwa nie ogranicza się do małżeństw zawieranych między osobami odmiennej płci oraz że stabilny, homoseksualny związek mieści się w granicach pojęcia „życia rodzinnego”, o którym mowa w art. 8 Konwencji.

Z kolei w 2013 roku Trybunał, rozpatrując pozytywnie skargę Vallianatos i inni przeciwko Grecji uznał, że dwóch dorosłych mężczyzn mieszkających osobno, powinno korzystać z ochrony przyznanej rodzinom, w przypadku gdy utrzymują oni stałe relacje seksualne. W uzasadnieniu sędziowie napisali, że państwo powinno uwzględniać rozwój społeczeństwa oraz… stopniowe zmiany w postrzeganiu stanu cywilnego i… moralności.

Dlatego nie można pozwolić, aby o polskiej sprawie zadecydowano bez pełnego i zaangażowanego udziału obrońców małżeństwa. Wiemy, jakie argumenty można podnieść i jak skutecznie przeciwstawić się zmasowanej „strategicznej litygacji” aktywistów LGBT.

Wspieram działania Ordo Iuris

Polscy homoseksualiści żądają przywilejów małżeńskich

Sprawy wniesione do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez polskich działaczy ruchu homoseksualnego nie ograniczają się wyłącznie do możliwości zawierania małżeństw.

W jednej ze spraw – Meszkes przeciwko Polsce – mężczyzna domaga się zwolnienia z podatku z tytułu odziedziczenia nieruchomości po zmarłym konkubencie. Chce skorzystać z przywilejów zarezerwowanych dla rodzin żądając uznania go za „małżonka”. Uzasadnia to… trwającą 38 lat relacją seksualną. Urząd skarbowy nie zgodził się z tą argumentacją, a jego decyzje podtrzymały w mocy sądy administracyjne.

W innej sprawie – Formela i inni przeciwko Polsce – dwie kobiety, które za granicą zarejestrowały konkubinat, który jest tam uznawany za małżeństwo, domagają się, aby polscy urzędnicy uznali ten związek i pozwoliły na preferencyjne wspólne rozliczenie PIT oraz skorzystanie z przywileju rozciągnięcia bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego na nieaktywną zawodowo konkubinę.

Chcemy uprzedzić wyroki Trybunału

Nauczeni doświadczeniem tych państw i świadomi postępującej ideologizacji interpretacji prawa przez sędziów Trybunału w Strasburgu postanowiliśmy wyprzedzić godzące w małżeństwo i rodzinę działania aktywistów LGBT i zawczasu staramy się na wiele sposobów zabezpieczyć polskie ustawodawstwo rodzinne przed ideologicznym atakiem.

Przypomnę Pani, że po uchwale siedmiu sędziów NSA zakazującej wpisania do polskiego aktu urodzenia dziecka dwóch osób tej samej płci jako rodziców, cały czas toczą się przed sądami administracyjnymi podobne postępowania. Dwa z nich to sprawy, w których wojewódzkie sądy administracyjne – jeszcze przed kluczową uchwałą NSA z grudnia 2019 roku – nakazały transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci.

Niezwłocznie wysłaliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioski o dołączenie do postępowania i kilkanaście dni temu dostałem z NSA decyzję o dopuszczeniu Instytutu Ordo Iuris. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić pisemne stanowisko w sprawie oraz wziąć udział w rozprawie. Tylko wygrane w tego typu sprawach, ułatwione uchwałą NSA z grudnia 2019 roku, są w stanie skutecznie zablokować lewicową „litygację strategiczną”.

Ponadto nasi prawnicy przygotowali projekt ustawy, który wzmocni prawną ochronę tożsamości małżeństwa i rodziny likwidując potencjalne luki, które próbowali wykorzystywać aktywiści LGBT w toczonych bataliach sądowych – jak choćby w zakresie aktów stanu cywilnego. Staramy się o przyjęcie przez polski parlament przygotowanych przez nas rozwiązań.

Wspieram działania Ordo Iuris

Konsekwentnie bronimy małżeństwa i rodziny

Jak informowałem już kilka miesięcy temu, nasze zaangażowanie w prace Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wykracza poza sprawy związane z próbą narzucenia politycznych postulatów ideologów LGBT. Mogę z satysfakcją poinformować, że w ostatnim roku dopuszczono nas do udziału w ponad 30 postępowaniach prowadzonych przez Trybunał, między innymi w sprawach dotyczących Norwegii, w której za sprawą procederu nagminnego odbierania dzieci przez Barnevernet dochodzi do systemowego łamania praw rodzin i ich członków.

W ostatnich miesiącach włączyliśmy się dodatkowo w 21 spraw zainicjowanych przez aktywistów LGBT z Rumunii. Tak jak w Polsce, chcą oni wbrew prawu krajowemu przyznania przywilejów podobnych do małżeńskich. Decyzje, jakie zapadną w tych sprawach będą rzutować na nasz system prawny – działacze skrajnej lewicy liczą, że Trybunał stworzy jednolitą linię orzecznictwa i będzie stosowana wobec każdego kraju. Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji europejskich, które przyjęły na siebie obowiązek obrony rodziny w tych postępowaniach.

Czeka nas długa i kosztowna batalia prawna w obronie naszej Ojczyzny przed zalewem niszczącej rodziny ideologii gender i LGBT, ale jesteśmy na nią gotowi. Jednak aby skutecznie zaangażować się w tę walkę potrzebujemy Pani pomocy. Musimy liczyć się z kosztami opinii prawnych sporządzanych przez licznych ekspertów i doręczanych Trybunałowi w Strasburgu, z których każda to wydatek 8 000 złotych. Czekają nas również postępowania w sprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, z których jedno może pochłonąć nawet 5 000 złotych.

Bez wsparcia naszych Darczyńców nie udźwigniemy tych kosztów, dlatego proszę o wsparcie działań Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pozwoli nam wziąć udział w bitwie o los polskich rodzin!

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

PS. Nasza walka o obronę tożsamości małżeństwa i rodziny, którą toczymy przed Trybunałem w Strasburgu to także próba przywrócenia temu organowi jego prawdziwej funkcji, którą jest ochrona podstawowych praw człowieka. Dlatego cały czas bacznie obserwujemy poczynania sędziów ETPC i interweniujemy we wszystkich sprawach, które zagrażają wolnościom obywatelskim, uderzają w polską konstytucję lub ograniczają suwerenność naszego kraju. Monitorujemy też proces wyboru kolejnych sędziów i przekazujemy im nasze rekomendacje. Przypomnę choćby nasze niedawne zaangażowanie w bulwersującą, uderzającą sprawę profanacji, której dopuścił się hiszpański „artysta”, przedstawiając zdjęcia, na których leżał nago na tle słowa „pederastia” ułożonego z konsekrowanych hostii wyniesionych z katolickich świątyń. Jestem przekonany, że wspólnie z naszymi Darczyńcami możemy obronić fundament społeczeństwa, jakie stanowią małżeństwo i rodzina oraz ład prawny w Polsce.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

MORDERSTWA NA DZIECIACH.

To jest straszne co ci diabelscy ludzie wymyślają. Że Bóg Wszechmogący jeszcze nie zniszczył Ziemi, to jest bardzo Miłosierny, cierpliwy i litościwy. Dlaczego rządzący Kościołem biskupi nie zapoznają się z tymi grzechami i dlaczego nie walczą z nimi? Dlaczego celebransi nie mówią podczas homilii o grzechach? Dlaczego świeccy ludzie zawsze muszą prosić biskupów o Nabożeństwa w Kościołach i o ujawnianie Prawdy Jeśli biskupi zakazują kapłanom ujawniać i mówić o grzechach, to są współ-mordercami dzieci i Boga. Nawet można pomyśleć, że dlatego Paulini na rozkaz rządzących Episkopatem zakazali wystawić Obraz Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI, bo wiedzą, że Bóg – Król zamieni serca ludzi na miłosierne i nie byłoby popełnianigrzechów, a winni by nawrócili się do Jedynego Boga, to czyli ci rządzący Kościołem Katolickim chcą, aby takie morderstwdzieci mogły być popełniane. Ja piszę z miłości do Boga i bliźniego, aby się „obudzili”.

Dzieci Matrixa – część pierwsza

https://gloria.tv/post/8vC3JpQbVNFSBfcdVjg9YzQRR

PILNE! Chip ludzkiego MÓZGU w fazie testów! TO nas czeka? | dr S. Krajski

https://gloria.tv/post/g2Jg82Cj4q2C3Aj6MaVFYLV7Q

SZCZEPIONKI – SZCZEPIONKI – SZCZEPIONKI

 Niestety w zmuszaniu do szczepionek ludzi w Polsce i na świecie są winni także papieże, kardynałowie i biskupi rządzący Kościołem Katolickim, bo oddali władzę lucyferowi, gdyż nie słuchają podpowiedzi Boga Właściciela Ziemi, który „przychodzi do swoich”, a swoi go lekceważą     i rządzą po diabelsku. Ci „swoi” mówią wymijająco – „nie wierzymy w Objawienia” i nie wierząc Bogu oddali władzę na ziemi lucyferowi, który ma sposoby zawładnięcia sercami i mózgami ludzkimi i oto są owoce „niewierzenia” w Boże Objawienia, bo nie ma „prywatnych”. Bóg nie umawia się prywatnie z kimś, tylko zależy Bogu na ocaleniu Ziemi, ludzi i wszystkiego co sam stworzył.

 POBUDKA DLA ŚWIATA – SZCZEPIOKI

https://gloria.tv/post/gkkRxoBevcCF4ZC4mwH6PdqEY

Japonia: szczepionki na koronawirusa za darmo, dla wszystkich

https://niezalezna.pl/350098-japonia-szczepionki-na-koronawirusa-za-darmo-dla-wszystkich

Któż jak Bóg!

Dziś czwarty dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

Objawienia św. Michała Archanioła w Gargano | Stacja7.pl

A więc oto dzień 4:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

 

ZADANIE NA DZIŚ:

Odmów trzy razy poniższy hymn „Te splendor, et virtus Patris” ku czci Świętej Trójcy, który chwali świętego Michała ponad wszystkimi trzema niebieskimi hierar­chiami.

 

1.     Ciebie, światłość i moc Bożą,
    Jezu, życie dusz, my Ciebie z tymi,
    co Twój orszak tworzą,
    Z Aniołami chwalim w niebie.
2.     W koło Ciebie sług miliony,
    Tłum anielskich wodzów krąży,
    Lecz znak Krzyża wywieszony
    Dzierży Michał, ich chorąży.
3.     Przezeń srogi smok strącony
    Na piekielnej dno otchłani
    I wraz tracą niebios trony
    Aniołowie zbuntowani.
4.     Za tym wodzem idźmy śmiało
    W bój z szatanów pysznych głową,
    Byśmy się okryli chwałą
    Przed stolicą Barankową.
5.     Ojcze, Ciebie chwalim szczerze;
    Krwią kupionych Syna Twego,
    Mocą Ducha silnych w wierze,
    Spraw, niech nas Anieli strzegą. Amen.

 

5 września 
św. Matka Teresa z Kalkuty

                      

                         20. rocznica Å›mierci Matki Teresy z Kalkuty i wspomnienie liturgiczne ÅšwiÄ™tej – 5 wrzeÅ›nia 2017 – MISERICORS – Codzienna aplikacja MiÅ‚osierdzia

Święta Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa – właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu – urodziła się 26 sierpnia 1910 r. w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny. Dzieciństwo upłynęło jej w harmonii, pośród małych, codziennych spraw, w atmosferze wsparcia ze strony rodziny. W 1919 r. jej ojciec, kupiec, wyjechał w interesach. Wrócił z podróży w bardzo ciężkim stanie zdrowia i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. Odbiło się to istotnie na sytuacji materialnej rodziny. Matka pozostała bez środków do życia. Choć nie było im łatwo, przyjmowali w swoich murach ubogich i szukających pomocy. Regularnie na posiłki przychodziła do nich pewna starsza kobieta. Matka mówiła wtedy do dzieci: „Przyjmujcie ją serdecznie, z miłością. Nie bierzcie do ust nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi”. Ponadto matka odwiedzała raz w tygodniu staruszkę opuszczoną przez rodzinę, zanosiła jej jedzenie, sprzątała dom, prała, karmiła. Powtarzała dzieciom: „Gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście wrzucały kamyk do morza”.
Mając 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i wyjechała do Indii. Składając pierwsze śluby zakonne w 1931 r., przyjęła imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Sześć lat później złożyła śluby wieczyste. Przez dwadzieścia lat w kolegium sióstr w Entally, na wschód od Kalkuty, uczyła historii i geografii dziewczęta z dobrych rodzin. W 1946 r. zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. W 1948 r., po 20 latach życia zakonnego, postanowiła opuścić mury klasztorne. Chciała pomagać biednym i umierającym w slumsach Kalkuty. Przez dwa lata oczekiwała na decyzję władz kościelnych, by móc założyć własne Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić habit na sari – tradycyjny strój hinduski. 7 października 1949 r. nowe zgromadzenie zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera na prawie diecezjalnym. Po odbyciu nowicjatu 12 sióstr złożyło pierwszą profesję zakonną 12 kwietnia 1953 r., a założycielka złożyła profesję wieczystą jako Misjonarka Miłości. 1 lutego 1965 r. zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Stopniowo do sióstr dołączali spontanicznie lekarze, pielęgnarki i ludzie świeccy. Organizowano kolejne punkty pomocy, by uporać się z chorobami będącymi skutkiem niedożywienia i przeludnienia.
W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały świat, zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym i najbardziej potrzebującym. W 1963 r. założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy Miłości. W 1968 r. papież Paweł VI poprosił Matkę Teresę o przysłanie sióstr z jej zgromadzenia do Rzymu do opieki nad biedakami. W 1976 r. Matka Teresa utworzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr i braci.
Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla w 1979 r. Dzięki temu wiele krajów otworzyło drzwi dla sióstr. Papież Paweł VI nagrodził ją Nagrodą Pokoju papieża Jana XXIII „za pracę na rzecz ubogich, obraz chrześcijańskiej miłości i wysiłki na rzecz pokoju”. W 1976 r. otrzymała nagrodę Pacem in terris. Na wniosek włoskich dzieci została Kawalerem Orderu Uśmiechu (1996).
Wielokrotnie gościła w Polsce, odkąd w 1983 r. Misjonarki Miłości podjęły służbę w naszym kraju. Podczas tych wizyt witana była przez hierarchów Kościoła i tłumy wiernych. Przyjmowała śluby swoich sióstr, odwiedzała prowadzone przez nie domy i otwierała nowe. Spotkać ją można było też wśród bezdomnych na Dworcu Wschodnim czy u więźniów na Służewcu w Warszawie. W 1993 r. przyjęła doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom wręczył jej rektor Uniwersytetu; uroczystość odbyła się jednak nie w murach krakowskiej uczelni, ale w Warszawie, w pomieszczeniu, które na co dzień służy jako stołówka dla najuboższych.
Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź męska zgromadzenia liczy ok. 500 członków w 20 krajach. Strojem zakonnym sióstr jest białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach.

Matka Teresa zmarła w opinii świętości w wieku 87 lat na zawał serca w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie 5 września 1997 r. Jej pogrzeb w dniu 13 września 1997 r., decyzją władz Indii, miał oprawę należną osobom zajmującym najważniejsze stanowiska w państwie.
Na prośbę wielu osób i organizacji św. Jan Paweł II już w lipcu 1999 r., a więc zaledwie w 2 lata po jej śmierci, wydał zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy kościelne wymagają minimum 5 lat od śmierci sługi Bożego na podjęcie takich działań. Proces na szczeblu diecezjalnym zakończono już w 2001 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu św. Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r. Kanonizacja Matki Teresy odbyła się w ramach obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Świętego Roku Miłosierdzia w Watykanie 4 września 2016 r., a dokonał jej papież Franciszek.

Matka Teresa z Kalkuty - aborcja

                    NajwiÄ™kszÄ… chorobÄ… naszych czasów nie jest... - WielkieSÅ‚owa.pl - Najlepsze cytaty w Internecie

Homilia Jana Pawła II wygłoszona na placu św. Piotra w Watykanie w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Matki Teresy z Kalkuty, 19 października 2003 r.

 

BŁOGOSŁAWIONA MATKA TERESA Z KALKUTY

 

1. «Kto chce być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich» (Mk 10,44).

 

Jezusowe słowa skierowane do uczniów, które przed chwilą zabrzmiały na tym placu, wskazują, jaka powinna być droga, która prowadzi do ewangelicznej “wielkości”. To droga, którą sam Chrystus przemierzył aż po krzyż; itinerarium miłości i służby, które odwraca wszelką ludzką logikę. Być niewolnikiem wszystkich!

Tą logiką pozwoliła się prowadzić Matka Teresa z Kalkuty, założycielka Misjonarek i Misjonarzy Miłości, którą dziś z radością wpisuję w poczet błogosławionych. Jestem osobiście wdzięczny tej mężnej kobiecie, której obecność czułem zawsze blisko siebie. Jako ikona Dobrego Samarytanina szła wszędzie, by służyć Chrystusowi w najuboższych i pośród ubogich. Ani konflikty, ani wojny nie były w stanie jej zatrzymać. Co jakiś czas przybywała, by opowiedzieć mi o swoich doświadczeniach w służbie wartościom ewangelicznym.

Pamiętam, na przykład, jak powiedziała po otrzymaniu pokojowej Nagrody Nobla:

“Jeśli usłyszycie, że jakaś kobieta nie chce urodzić swego dziecka i zamierza je usunąć, starajcie się przekonać ją, aby mi je przyniosła. Ja je będę kochała, widząc w nim znak Bożej miłości”.

 

2. Czyż nie wymownym jest fakt, że jej beatyfikacja przypada dokładnie w dniu, w którym Kościół

obchodzi Światowy Dzień Misyjny?

 

Świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się poprzez miłość, która jest karmiona modlitwą i słuchaniem Słowa Bożego. Bardzo wymownie ten styl misjonarski przedstawia obraz ukazujący nową błogosławioną, która jedną ręką trzyma dziecko, a w drugiej przesuwa paciorki różańca. Kontemplacja i działanie, ewangelizacja i promocja człowieczeństwa; Matka Teresa głosi Ewangelię swoim życiem w całości ofiarowanym ubogim, ale jednocześnie w całości spowitym w modlitwie.

 

3. «Kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą» (Mk 10, 43).

 

Ze szczególnym wzruszeniem wspominamy dziś Matką Teresę, wielką służebnicę ubogich, Kościoła i całego świata. Jej życie jest świadectwem godności i uprzywilejowania pokornej służby. Wybrała nie tyle bycie najmniejszą, ile służebnicą najmniejszych.

Jako prawdziwa matka ubogich pochylała się nad osobami doświadczającymi ubóstwa w różnej postaci. Jej wielkość polega na zdolności dawania bez obliczania kosztów, dawania “aż do bólu”. Jej życie było radykalnym przeżywaniem i śmiałym głoszeniem Ewangelii.

Wołanie Jezusa na krzyżu: “Pragnę” (J 19,28), wyrażające głębię Bożej tęsknoty za człowiekiem, przeniknęło duszę Matki Teresy i znalazło w jej sercu żyzną glebę. Zaspokajanie Jezusowego pragnienia miłości i zbawienia dusz w jedności z Maryją stało się jedynym celem życia Matki Teresy. Ono także stanowiło wewnętrzną moc, popychającą ją do “dążenia z pośpiechem” przez cały świat, aby pracować na rzecz zbawienia i uświęcenia najuboższych z ubogich.

 

4. “Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

 

Ten ewangeliczny werset, tak ważny dla zrozumienia służby Matki Teresy ubogim, stał u podstaw jej pełnego wiary przekonania, że dotykając zranionych ciał ludzi ubogich, dotyka ciała Chrystusa. To do samego Jezusa, ukrytego pod udręczoną postacią najuboższych z ubogich, kierowała się Jej posługa. Matka Teresa uwidacznia najgłębszy sens służby akt miłości wobec głodnych, spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych, więźniów (por. Mt 25,3436) odnosi się do samego Jezusa.

Rozpoznając Go, służyła Mu z całkowitym oddaniem, wyrażając subtelność swej oblubieńczej miłości. Tak więc w całkowitym oddaniu się Bogu i bliźniemu Matka Teresa odnalazła największe spełnienie, żyjąc najszlachetniejszymi wartościami swej kobiecości. Chciała być znakiem “Bożej Miłości, Bożej Obecności, Bożego Współczucia” i przypomnieć w ten sposób o wartości i godności każdego z dzieci Bożych, “stworzonych do kochania i bycia kochanym”. W ten sposób Matka Teresa “prowadziła dusze do Boga i Boga ku duszom”, zaspokajając pragnienie Chrystusa skierowane zwłaszcza ku ludziom najbardziej potrzebującym, u których postrzeganie Boga zostało zmącone przez cierpienie i ból.

 

5. «Syn człowieczy przyszedł, aby dać życie na okup za wielu» (Mk 10,45).

 

Matka Teresa dzieliła z Ukrzyżowanym Jego bolesną mękę, w szczególny sposób podczas długich lat “wewnętrznych ciemności”. Ta przeszywająca do głębi próba została przyjęta jako szczególny “dar i przywilej”. W godzinach największych ciemności Matka Teresa chwytała się wytrwale modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Ta duchowa udręka prowadziła ją do coraz większego utożsamiania się z tymi, którym codziennie służyła, doświadczając cierpienia, a czasem wręcz odrzucenia. Powtarzała często, że największe ubóstwo to być niepotrzebnym, nie mieć nikogo, kto się Tobą zaopiekuje.

 

6. “Daj nam, Panie, Twoją łaskę, w Tobie pokładamy nadzieję!”

 

Ileż razy tak jak Psalmista, również Matka Teresa w chwilach wewnętrznego przygnębienia powtarzała Swemu Panu: “W Tobie, w Tobie pokładam nadzieję, mój Boże”. Oddajmy cześć tej drobnej kobiecie zakochanej w Bogu, tej pokornej zwiastunce Ewangelii i niestrudzonej dobrodziejce ludzkości. Czcimy w Niej jedną z najbardziej znamienitych osobowości naszej epoki. Przyjmijmy Jej przesłanie i naśladujmy Jej przykład.

Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Wszystkich Świętych, pomóż

nam być cichymi i pokornymi sercem, tak jak ta mężna zwiastunka miłości.

Pomóż służyć z radością i uśmiechem każdej osobie, którą spotykamy.

Pomóż być misjonarzami Chrystusa, naszego pokoju i naszej nadziei.

Amen!

Matka Teresa z Kalkuty, Cytaty Sławnych Ludzi • Mysli.com.pl

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Matko Tereso z Kalkuty,

Święta Matko Tereso, od młodych lat służebnico Boga,

Święta Matko Tereso, posłuszna woli Bożej,

Święta Matko Tereso, chwało stanu zakonnego,

Święta Matko Tereso, nauczycielko i wychowawczyni młodzieży,

Święta Matko Tereso, wzorze pobożności,

Święta Matko Tereso, rozmiłowana w ubóstwie Chrystusa

Święta Matko Tereso, nauczycielko pokory,

Święta Matko Tereso, przykładzie cichości,

Święta Matko Tereso, wzorze chrześcijańskiej dobroci,

Święta Matko Tereso, przykładzie chrześcijańskiej miłości

Święta Matko Tereso, wzorze miłosierdzia ewangelicznego,

Święta Matko Tereso, opuszczająca wszystko z miłości do bliźnich bezdomnych,

Święta Matko Tereso, matko sierot i ubogich,

Święta Matko Tereso, ucieczko opuszczonych,

Święta Matko Tereso, pociecho umierających,

Święta Matko Tereso, apostołująca przykładem życia,

Święta Matko Tereso, świetlany wzorze apostołów miłości,

Święta Matko Tereso, zdobywająca serca mocą miłości,

Święta Matko Tereso, spotykająca Chrystusa w każdym człowieku,

Święta Matko Tereso, do głębi przejęta duchem Chrystusa,

Święta Matko Tereso, wyniszczona gorliwą służbą Chrystusowi w najbiedniejszych,

Święta Matko Tereso, czerpiąca nowe siły z modlitwy i Eucharystii,

Święta Matko Tereso, ciesząca się chwałą świętych w niebie,

Święta Matko Tereso, można orędowniczko nasza przed Bogiem.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K.: Módl się za nami Święta Matko Tereso z Kalkuty.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty pouczyłeś swój Kościół, że ten, kto miłuje Ciebie i bliźniego wypełnia wszystkie przykazania, spraw, abyśmy za przykładem świętej Matki Teresy pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na zaliczenie do świętych w Twoim królestwie. Amen.

Minister Szumowski przyczyni się do utraty zdrowia i śmierci milionów Polaków

Kard. Dziwisz. Ku przestrodze!

W prezbiterium jest krzyż do góry nogami, potwór, który zjada Jezusa i Jego Kościół Katolicki, jedyny apostolski, Jezusa wyrzucono brutalnie i usunięto z centralnego miejsca w Tabernakulum, a w Jego miejsce ustawiono trony, ku chwale ludzkiej , żeby człowiek był w centrum. Masoneria ma bluźnić Bogu. Polska i Kraków się na to godzi, a szatan się śmieje z Polaków. Bo wchodzi już także do polskiego Kościoła.

https://gloria.tv/post/PnREvDWLV6df63CGtVE9zY1AN

Minister Szumowski przyczyni się do utraty zdrowia i śmierci milionów Polaków !
https://www.youtube.com/watch?v=Gpj1WAreyA8

Władza polityczna już sięga po nasze dzieci i zarządziła oficjalnie ich truć, a Polacy wybrali na prezydenta A.Dudę, który pownien bronić społeczność polską a nie dokładać ręki jej mordowania.

 Dezynfekcja dłoni dzieci środkami chemicznymi w polskich szkołach …

https://www.facebook.com/KONFEDERACJA2019/videos/663249104284609/?vh=e&extid=T8w3qLG0mGSRFGwX&d=n

Atak na ks. Isakowicza-Zaleskiego! Za ujawnianie pedofilów. Abp Skworc odpowie za ignorancję

https://gloria.tv/post/2e4pRUyZQVeB1cu79YbyvLv6i

środki prewencji zastosowane wobec dzieci

Koronawirus: Franciszek zostaje w domu – do 2022

Jak zdrowo żyć rozmowa z gośćmi – Adolf Kudliński 2.09.2020.

https://gloria.tv/post/g12CYxAucyRd3W2mKD3yPt8h1

TERROR I DRAMAT WYWOŁANY PRZEZ POLICJĘ!! RODZINA W SZOKU!

https://gloria.tv/post/w8rhLyQfbMpk1ZmF4vw2wFhbi

Szkoła Wieliszew Składam oświadczenie

https://gloria.tv/post/S2MGjy7kQL7c3FBmV4aV9UUXb

JEŻELI RZĄD UDOWODNI, ŻE JEST POLSKI, TO NIE ZAKUPI ŚRODKÓW TRUJĄCYCH DLA POLAKÓW

Czy Polska zakupi nieetyczną szczepionkę przeciwko COVID-19?


Niektóre szczepionki przeciwko COVID-19 powstają z użyciem linii komórkowej pozyskanej z ludzkiego płodu, prawdopodobnie zabitego w wyniku tak zwanej aborcji. Taki preparat chcą zakupić między innymi Unia Europejska i Polska.
Według internetowego serwisu Aleteia, zamówiona przez nasze władze szczepionka przygotowywana jest m.in. dzięki zastosowaniu linii komórkowej HEK-293. Pochodzi ona z komórek nerkowych dziecka, które poniosło śmierć w stadium płodowym – prawdopodobnie zostało zabite poprzez aborcję. Nie ma co do tego pewności, gdyż według oficjalnej wersji, zaginęła dokumentacja zawierająca opis pozyskania materiału.
Producentami szczepionki są: Uniwersytet w Oxfordzie i koncern Astra Zeneca. Gotowy produkt spodziewany jest w styczniu przyszłego roku.
Jak na razie kwestia szczepionki, którą władze publiczne zamierzają „wyszczepić wszystkich Polaków” przechodzi w naszym kraju praktycznie bez echa.
https://www.pch24.pl/czy-polska-zakupi-nieetyczna-szczepionke-przeciwko-covid-19-,78177,i.html

GDYBY RZĄD I EPISKOPAT ZAUFALI BOGU I UZNALI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI, TO NIE BYŁOBY WIRUSÓW, ANI INFEKCJI, ANI CHORÓB BO PRZYJACIEL BÓG BY NAS RATOWAŁ I PRZED WOJNAMI TEŻ.

Dr Zbigniew Martyka: Covid-19 trzeba traktować jak inne infekcje – czyli normalnie!

Covid-19 trzeba traktować tak samo, jak wszystkie inne choroby infekcyjne: czyli normalnie. Na zapalenie płuc umiera w Polsce rocznie 12 tys. osób i nikt z tego powodu nie zamyka gospodarki ani nie każe nosić maseczek. O co tak naprawdę chodzi w rzekomej pandemii? Nad tym zastanawia się dr Zbigniew Martyka.

„W przypadku Covid-19 okazało się, że śmiertelność średnio na świecie nie przekracza setnych części procent. W Polsce na Covid-19 zmarło kilkakrotnie mniej, niż w tym samym czasie na zapalenie płuc. Na HIV/AIDS rocznie umiera na świecie ok. 1 mln. osób. Liczba zakażeń jelitowych bakterią Clostridium difficile jest kilkakrotnie większa niż liczba osób, u których stwierdzono zainfekowanie wirusem SARS-CoV-2, a przebieg zakażenia jest często o wiele bardziej poważny” – pisze.

Jak wskazał, w swojej praktyce sam często spotkał się z osobami zainfekowanymi – ale trudno było w większości uznać je za chore! 

„W ciągu kilku ostatnich miesięcy pracy na oddziale zakaźnym spotykałem się z wieloma osobami, u których wykryto zainfekowanie Covid-19. Celowo nie piszę, że „były chore na Covid”, gdyż ponad 95 % miało albo lekkie objawy, ustępujące po 1-3 dniach, albo nie wykazywała w ogóle żadnych objawów” – czytamy w tekście dr. Martyki. 

„Zwykle u tych lekko chorych obserwowaliśmy niewielkie podwyższenie temperatury ciała, przejściowe zaburzenia smaku lub węchu” – dodaje. 

Dr Martyka zaznacza, że były też osoby ciężko chore, które wymagały hospitalizacji. „Zawsze istnieli ludzie ciężko chorzy i zawsze ludzie umierali. Nikt tego nie neguje. Na szczęście spośród osób, które do nas trafiały, był to naprawdę niewielki odsetek” – zaznacza.

Co ciekawe podkreśla dr Martyka, że stan pacjentów chorych na grypę był gorszy.

 

„Nie tylko z mojej obserwacji, ale także z wymiany doświadczeń z wieloma moimi kolegami – głównie lekarzami rodzinnymi – wynika, że w czasie zachorowań grypowych stan pacjentów był zdecydowanie bardziej poważny. Były to w większości osoby naprawdę chore, bardzo osłabione, wysoko gorączkujące, a ich normalna, codzienna aktywność, była wyłączona na kilka lub kilkanaście dni” – wskazał.

Zaznaczył też, że sam koronawirus praktycznie nie zabija, może tylko przeważyć szalę. „Niezbędne jest w tym przypadku uświadomienie, że zakażenie Covid może być przysłowiowym „gwoździem do trumny” u osób schorowanych, ale praktycznie samo w sobie nie prowadzi do śmierci (tak jak to było początkowo w przypadku AIDS – teraz są terapie, które pozwalają zachować tych pacjentów przy życiu, lecz na początku rozpoznanie AIDS kojarzyło się z nieuchronnym zgonem)” – zaznaczył lekarz.

Doktor zwraca też uwagę, że dziennie umiera w Polsce średnio 1100 osób – ale media i rząd informują tylko o kilku przypadkach zgonów „na Covida”; a przecież tak naprawdę nie wiadomo, czy osoby te umarły naprawdę „na Covida”, bo sekcji zwłok nikt nie przeprowadza. W zdecydowanej większości przypadków ludzie ci umierają najpewniej na inne choroby – ale podaje się publicznie, jakoby umarli z powodu koronawirusa. „To manipulacja zmierzająca do eskalacji strachu” – nie waha się stwierdzić dr Martyka. 

Wreszcie lekarz pisze, że straszenie – jest częścią polityki.

 

„Minęło kilka miesięcy. W niektórych krajach zrezygnowano z siania paniki i prowadzono w miarę normalne życie (poza nielicznymi ograniczeniami). Jaki skutek w porównaniu w tymi, gdzie wprowadzono obostrzenia” – zapytuje i podaje poniższe dane:

Kraj / procent zakażeń w całej populacji / procent zgonów w całej populacji
USA / 1,8% / 0,055%
Brazylia / 1,8% / 0,06%
Włochy / 0,45% / 0,06%
Polska / 0,18% / 0,005%
Białoruś / 0,75% / 0,007%
Szwecja / 0,84% / 0,06%

„Jak widać – nie ma istotnej różnicy pomiędzy średnią liczbą zgonów na świecie a średnią liczbą zgonów w krajach bez obostrzeń (Szwecja, Białoruś)” – podkreśla.

Co więc robić? 

„Podstawowe zasady – tak. Ale nadzwyczajne, przekraczające zasady zdrowego rozsądku – zdecydowanie NIE. Mimo braku istotnych różnic pomiędzy infekcją Covid a innymi infekcjami wirusowymi (w tym – innymi koronawirusami, które występują w populacji w ilości 5 do 15 proc.) – zarządzono wyolbrzymione, sprzeczne z logiką restrykcje. Sparaliżowano służbę zdrowia. Sparaliżowano gospodarkę. Zniszczono wiele firm (niezależnie od wypłat rekompensujących). Pozbawiono ludzi komfortu bycia wolnym człowiekiem. Zastraszono” – ubolewa dr Martyka.

„Czy te wszystkie, nieadekwatne do rzeczywistego zagrożenia obostrzenia, mają na celu zdrowie ludzi? Wątpliwe. Gdyby istotne było zdrowie, to prowadzono by akcje uświadamiające, że należy dbać o naturalną odporność organizmu oraz podawano by sposoby jak można to osiągnąć” – dodaje lekarz.

Wreszcie zwraca uwagę, że powinno się dziś promować zdrowy styl życia – bo to właśnie on ma największy wpływ na nasze zdrowie, także na zapadalność na infekcje. Kwestie używek, zdrowej diety, ruchu fizycznego – to kluczowe punkty.

„Dlaczego o tym się milczy? Dlaczego zaleca się maseczki, a nie mówi się, że można inaczej zadbać o zdrowie? Czy dlatego, że komuś zależy, by ludzie nie byli zbyt zdrowi? Komu? Kto pociąga za sznurki „poprawności”?” – pyta lekarz.

„A więc potraktujmy ją tak, jak powinniśmy – róbmy masowe badania wymazów w takim stopniu jak to robimy w przypadku innych chorób infekcyjnych (czyli wcale), znieśmy kwarantanny, a wówczas zajmiemy się ludźmi naprawdę chorymi i wymagającymi leczenia a nie zdrowymi nosicielami” – podsumowuje.
https://www.pch24.pl/dr-zbigniew-martyka–covid-19-trzeba-traktowac-jak-inne-infekcje—czyli-normalnie-,78230,i.html

Pożegnanie z Parafią [Tuba Cordis 31 VIII A.D. 2020]
ks. Kneblewski
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KOj0gx4MbpE&feature=emb_logo

Obejrzyj póki jeszcze możesz. Zanim zostaniesz cyborgiem.
Ewa Pawela
https://www.youtube.com/watch?v=C5fEDWUl8-w&feature=emb_logo

Dyktatura czai się w naszych sercach – Ewa Pawela
https://www.youtube.com/watch?v=jYNJfzsbU4Q&feature=emb_logo

 

Gdyby Polacy posłuchali Boga Ojca Wszechmogącego to wybraliby prawdziwego patriotę Grzegorza Brauna na prezydenta, który do tej pory walczy o Prawdę, o Pokój w Polsce i poszanowanie obywateli, bo obecny rząd służący Izraelowi od 5 lat sprzedaje Polskę i Polaków. Sprzedaje dzieci polskie oraz kupuje szczepionki aby Polaków do końca wytruć, lub wymordować. 

 Jest to czas największego buntu człowieka wobec swego Pana i Boga; jest to czas, kiedy Wiara musi wzrastać

Orędzie Pana Jezusa Chrystusa dla Jego Małego Proroka Miłości, 30 sierpnia 2020

Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, 11:10,  Modlitwa do św. Michała (długa) i Litania do Imienia Jezus

https://the-little-prophet-of-love.jimdofree.com/public-messages/

Moje dziecko, tak, Jezus jest tutaj. Byliście Mi wierni. JA JESTEM cieszę się, że modlicie się w ten sposób. Czasami trudno jest Mnie kochać. Wiem, że miałaś ciężki tydzień. Będę z Tobą i zajmę się wszystkim, o co się martwisz. Wiem, że dzieci zachowują się w trudny sposób. Widzę, jak rozprzestrzenia się tak bardzo wiele grzechów. To nie będzie trwać wiecznie, dzieci. Pozwoliłem na ciemność, która teraz spływa na tę ziemię. Potem to zostanie zabrane i przyniosę Moje światło. Zatem dzieci, dałem wam życie w pokoju. Potem pozwolę, by zapanował pokój. To dzieci jest okno na przyszłość, która nadejdzie.

Umieśćcie swoje życie przede Mną. Ja widzę każde serce. JA JESTEM Bogiem, i mogę zobaczyć, jak wy myślicie.

To Ja, wasz Ojciec. Chcę powiedzieć, jak mało jest tutaj* teraz czasu. To jest czas, kiedy wszyscy powinniście wyspowiadać swoje grzechy. Chcę czystej duszy. Bądźcie dziećmi, które Mnie kochają, a nie dziećmi, które Mnie nienawidzą.

JA JESTEM smutny, ten świat jest taki grzeszny. Weźcie swoje krzyże.

Przyjdźcie, dam wam odpocznienie, tak jak zawsze będę was kochał i chcę, żebyście wy Mnie kochali.

Miłość to Ja. To jest Jezus i Ja daję wam Moją Miłość.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

*there – „how little time there is now” – używane do przyciągania czyjejś uwagi lub zwracania uwagi na kogoś lub coś.

ORĘDZIE NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI

LUZ DE MARÍA, 25 sierpnia 2020 https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Moi umiłowani ludzie:

NIEUSTANNIE PATRZĘ NA WAS, NIE POMIJAM ANI JEDNEGO AKTU ANI PRACY

TEGO LUDU, KTÓRY KOCHAM.

Ludzkość postępuje naprzód bez rozpoznawania znaków i sygnałów tego czasu, w którym Miłość Trynitarna kształtuje nowe wydarzenie, abyście otworzyli oczy i umysły i nawrócili się, nie podając ludzkich przyczyn tego, co się dzieje, a każde wydarzenie jest większe niż te, które miały miejsce w przeszłości.

Zapraszam was do nawrócenia, do duchowej przemiany, jako jedynej rzeczy, która może was utrzymać przy życiu w morzu smutku.

„KTOKOLWIEK CHCE BYĆ MOIM UCZNIEM,

NIECH WEŹMIE SWÓJ KRZYŻ I POSTĘPUJE ZA MNĄ”. (Mt 16,24).

Moje wierne dzieci są prześladowane, oczerniane, niezrozumiane, zniesławiane, a ci, którzy postępują w ten sposób z Moimi dziećmi, będą żyć w swoim sumieniu, jak bardzo się mylili, i będą jęczeć w dolinie łez, gdy uznają, że byli w błędzie.

Nie ma prawdziwej drogi bez krzyża, więc musicie spojrzeć na ten aspekt w swoim rozeznaniu. Moje prawdziwe narzędzia chodzą wśród plwocin, policzków, zazdrości swoich braci, oszczerstw i niesprawiedliwości tych, którzy nazywają siebie ich braćmi (por. Łk 4, 24).

JEŚLI TAK DZIAŁAJĄ CI, KTÓRZY MÓWIĄ, ŻE SĄ MOIMI DZIECMI,

TO W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ CI, KTÓRZY PODDALI SIĘ DEMONOWI?

Z tego powodu istnieją ciągłe zagrożenia dla pokoju na świecie, który wisi na włosku, stąd znaczenie wiary w Boską opiekę, której jako Mój Lud zostałeś powierzony, stąd potrzeba zachowania czujności, uwagi, stanu duchowej czujności, abyście nie popadli w pychę i aby wasza modlitwa nie była pusta.

Musicie być uważni na Moje Wezwania, całkowicie uważni i wierni Mojej Miłości, Mojej Prawdzie, Mojemu Prawu, abyście nie przyjmowali nowości w Moim Kościele, tych, które nie są Moją Wolą, ale ludzką wolą odwrócenia Mojego Słowa i w ten sposób prowadzenia do odejścia Moich dzieci ode Mnie.

Jest to czas największego buntu człowieka wobec swego Pana i Boga; jest to czas, kiedy Wiara musi wzrastać i jak drożdże rozmnażać się w kierunku swoich braci i sióstr (por. Mt 13, 33-35), aby nie padli ofiarą macek szatana.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, zanim tak wiele stanie się ludzkości.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się Moje dzieci, ponieważ ci, którzy Mną gardzą, ranią Moje Mistyczne Ciało.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się, ziemia będzie się trząść z wielką intensywnością, pierścień ognia zabarwi się krwią.

Módlcie się Moje dzieci, módlcie się, nawróćcie się! Nawróćcie się!

Módlcie się, o czasie i poza czasem, módlcie się sercem, oferując swoją miłość, która jest w sercu.

Moja Matka i Ja witamy was z Miłością, czeka na was Moje Miłosierdzie.

Nie bójcie się. Ja pozostaję z wami.

Błogosławię was.

Wasz Jezus

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

BĄDŹ POZDROWIONA NAJCZYSTSZA MARYJO, BEZ GRZECHU POCZĘTA

Modlitwa nie jest luksusem! Działaj odpowiedzialnie i słowo o przyszłości Ameryki

Liebesbeiefe von Jesus – Loveletters from Jesus – opublikowane 25 sierpnia 2020 –

https://www.youtube.com/watch?v=1IMzRK_bKSM, Text Video  https://jesus-comes.com/index.php/201…

Słowa Pana Jezusa do Siostry Klary z 25 kwietnia 2016

(Clare) Serce mnie boli z powodu tych nowych wydarzeń, rzeczy, którymi podzieliłaś się Panie wczoraj. Jak im to wytłumaczę? Tutaj mam na myśli pojawienie się Donalda Trumpa. Lider, który mógłby zmienić Amerykę, gdyby dostał więcej czasu. Gdyby nasz naród miał więcej czasu. (Pamiętajmy, to Orędzie pochodzi z 25 kwietnia 2016) r.)

Jak więc mam to wyjaśnić Panie? „Bo wydawało mi się, że to zaprzeczenie Rapture*. Na przykład, może Rapture zostanie opóźnione o kolejne cztery lata. Dać szansę Ameryce. To było dla mnie bardzo bolesne, próbowanie tego wszystkiego. Nie mogłem się doczekać, kiedy zacznę się modlić i uzyskać wyjaśnienia. Oto, co Pan powiedział…

(Jezus) „Już to dla ciebie zrobiłem. Możesz po prostu przyznać się, że z powodu twojej pychy, nie udzielam ci wszystkich odpowiedzi, ale fragmenty układanki, a potem inne elementy łączą się i uzupełniają obraz. Ale chcę, żebyś zrozumiała, że to, co wam daję, jest szczególnie istotne dla tych, którzy odwiedzają ten kanał.

„Pracuję z nimi w sposób szczególny. Tak, w bardzo szczególny sposób i daję im to, aby wzrastali w świętości, czystości, czci i oddania Mnie. Niezachwiane poświęcenie. Na tym kanale jest wiele bardzo utalentowanych dusz i zachęcam ich, aby służyli Mi swoim darem, dopóki jest jeszcze trochę czasu.

„Podobnie jak twój mąż, Szatan podjął zjednoczone wysiłki, aby wywołać poczucie winy z powodu cech, które chcę w nich pielęgnować. Przez wiele lat, kiedy dorastała twoja grupa wiekowa i osoby po 50 tym roku życia, klimat był po drugiej wojnie światowej, że skupiono się na odpowiedzialności za odbudowę społeczeństwa oraz na pogardzie i na lekcewaźeniu kreatywności. Nauczono ich, że prace domowe, naczynia, gotowanie, pranie i wszystkie inne podstawowe rzeczy są najważniejsze.

„Nie, najpierw modlitwa, potem namaszczenie, a potem prace domowe. Oczywiście, kiedy wychowujesz dzieci, twoje namaszczenie jest jako matki, ale mimo to, twoje dary nie mogą być tłumione. Dałem je, abyście mogli Mi służyć w wyjątkowy sposób, przynoszący radość. Nie tylko sobie, ale i innym.

„Czy wiesz, ile osób utożsamia modlitwę z rozrywką? Innymi słowy, modlitwa jest jako ostatnia po wykonaniu wszystkich obowiązków, jeśli masz szczęście i został Ci czas. O nie, nie, nie. Modlitwa jest najważniejsza, ponad wszelkimi działaniami. Innymi słowy, powinna zajmować najważniejszą część twojego dnia. Jest to o wiele lepsze, zanim twoja głowa zostanie wypełniona biznesem świata, co znacznie utrudni koncentrację, odbiór i dostrojenie się do Mnie.

„Tak więc, dla tych, którzy mają rodziny i kładą się spać wkrótce po swoich dzieciach, daje to wam możliwość modlitwy przez 2 godziny rano, zanim się obudzą. Wtedy jesteś  namaszczony do nauki w domu lub do innych rzeczy związanych z ich rozwojem.

„To, o czym chcę porozmawiać, to poczucie winy, na które zostajesz narażony za każdym razem, gdy umieszczasz duchowe priorytety na szczycie listy. Natychmiast zostajesz zaatakowany przez demony potępienia… „Nie powinieneś się modlić, nie zrobiłeś jeszcze tygodniowych zakupów. Nie powinieneś ćwiczyć muzyki, twoje podłogi są brudne. Nie powinieneś pisać, pranie nie jest nadgonione. ”.

„Czy rozumiesz? Diabły robią wszystko, co w ich mocy, wykorzystując każdą brudną taktykę, aby zmusić cię do umieszczenia modlitwy na końcu, gdy nie ma już siły, nie ma czasu ani zachęty z powodu wyczerpania. Musisz walczyć z tym kłamstwem, odmawiając akceptowania tego. Karć ich w Moje Imię i kontynuuj to, co masz do zrobienia. Nie tylko odnajdziesz swój cel w życiu, ale będziesz w stanie wypracować zdrowe nawyki pracy dla swoich dzieci. Zawsze najpierw się módlcie, to przynosi wszystkie Moje błogosławieństwa i namaszczenie do codziennej pracy. I to dostosowuje cię do Moich planów.

„To, na co tu patrzysz, jest bardzo, bardzo groźne dla wroga. Osoba kreatywna, zadowolona i odpowiedzialna jest bardzo niebezpieczna dla królestwa ciemności. Niesiesz  nasiona inspiracji, które mogą przynieść innym nadzieję, radość i entuzjazm do życia, a przede wszystkim do nawiązania relacji ze Mną. Kiedy odnajdujesz swój dar i zmieniasz go w sposób na życie, tak jak zrobił to Józef w warsztacie stolarskim, cieszysz się swoją pracą, uczysz innych sięgać wyżej, ale przede wszystkim, gdy jesteś tam, gdzie Ja chcę, żebyś był, robiąc to, co masz zrobić. Jesteś w wysokim stopniu namaszczony i spełniony. Gdy szatan zobaczy, że jesteś sfrustrowany, pusty, dosłownie chodzący trup, to jesteś martwy dla wszystkich swoich nadziei, marzeń i darów. Dlatego muzycy i artyści wszelkiego rodzaju, a także osoby duchowne są tak prześladowane i potępiane za ich życiowe wybory.

„Cóż, Moim głównym zadaniem jest to, żebyscie NIGDY nie dali się zastraszyć ani przekonać, że modlitwa to luksus! Nie dajcie się nabrać na to kłamstwo. Modlitwa jest twoją najważniejszą potrzebą każdego dnia. Chociaż świat tego nie zrozumie, jeśli chcesz osiągnąć pełnię namaszczenia w swoim życiu, uczyń to najwyższym priorytetem i wyrwij się z formy, którą społeczeństwo nazywa „odpowiedzialnością”.

„Wiem, że niektórzy z was byli źli z powodu wczorajszego Orędzia. Niektórzy z was nie pojmują tego, co wam przedstawiłem. Czy powiedziałem, że Rapture jest daleko? Nie. Czy to wywnioskowałem? Tak. Ale jestem tutaj, aby to wyjaśnić. Nadal jest przewidziane na najbliższą przyszłość. Moje Oblubienice, chciałem, żebyście uporządkowały swoje priorytety. Chciałem, żebyście wtopili się w Moje Serce i ponad wszystko szukali Mojej woli. Chciałem, żebyście wiedzieli, że jeśli Mnie kochacie, wasz plan powinien być identyczny z Moim, a Moim jest ocalenie jak największej ilości osób, zanim wydarzenia spadną na Ziemię.

„Wysłuchałem waszych modlitw, Moja Oblubienico. Miesiąc temu prosiłam was, abyście kontynuowali pokutę i modlitwę za naród. Nie tylko przez ten kanał, ale przez całe Moje Ciało, podałem słowo tam, gdzie będzie to akceptowane i będzie działało. Wszyscy byliście posłuszni, aby przyłożyć się do modlitwy, w wyniku czego pewne rzeczy zostały złagodzone, stonowane, anulowane lub złagodzone. Obejmuje to twoje przywództwo, które jest kluczem do twojej przyszłości.

„Jest jeszcze jedna, następna szansa dana Ameryce, ale to nie neguje Rapture i tego, co musi się jeszcze spełnić na Ziemi. Zmniejsza to, nie neguje tego. Ci, którzy się nawrócą, będą zbawieni i chronieni od gniewu, a ci, którzy nie… ”

(Clare) On zamilkł i zakrztusił się…

(Jezus) „W Ameryce w ostatnim miesiącu było dużo skruchy, bardzo dużo. Jednak to, co jest napisane, musi się wydarzyć. Jednakże pokuta spowodowała opóźnienie wielu wydarzeń. Pokuta musi trwać, musi sięgać coraz głębiej i głębiej. Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, jak obrazili Mojego Ojca, ale to nadejdzie wraz z wydarzeniami ”.

(Clare) Panie, a co z Donaldem Trumpem?

(Jezus) „To dobry człowiek do pracy. Zobaczymy. Nie mogę nic więcej powiedzieć o tym teraz, wszystko jeszcze nie zostało postanowione. Ale on jest wyborem Mojego Ojca dla Ameryki. Jednak Kościołowi zostało wiele do zrobienia, bardzo dużo. O wiele więcej pokuty na szerszą skalę. Stanie się to po pewnych wydarzeniach. Jest dużo nadziei, Clare, dużo nadziei. Ci, którzy wysłuchali Mojej prośby o modlitwę i pokutę, odwrócili los tego kraju. Nie znaczy to, że będzie to łatwe. Będzie dużo śmierci i wiele katastrof. Te nadal będą się zdarzać, ale z powodu wierności nielicznych, którzy okazali skruchę i pokutowali za ten naród, skutki tych zniszczeń będą znacznie mniejsze.

„Znasz Mnie. Wiesz, że wywieram tylko taką presję, jaka jest potrzebna do wykonania pracy. Nienawidzę śmierci. Nienawidzę smutku i straty. Nienawidzę cierpienia, szczególnie cierpienia niewinnych. Wiele z przyszłych wydarzeń zostało ustalone w wyniku niemoralności i zepsucia nawet Moich ludzi, więc pewne rzeczy muszą się wydarzyć. Jednak okażę miłosierdzie i wiele tragedii zostanie zażegnanych. Im bardziej Mój Lud pokutuje, tym więcej tragedii zostanie zażegnanych.

„Więc teraz proszę Mój Lud, aby nadal się modlił i pokutował. Angażujcie się w rzeczy, o których wiecie, że pochodzą ode Mnie. Służcie Mi całym sercem, siłą i umysłem. Owoce tej służby, nawet w tym pozostałym krótkim czasie, będą potężne. Nie widzicie tak, jak Ja. Ja widzę przyszłość. Widzę, jak te dary, które objawiły się na całym świecie, przyniosą wiele nawrócenia i oświecenia tym, którzy w przeciwnym razie mogliby zostać utraceni.

„Jeśli dałem wam dar proroctwa, proroctwa. Jeśli dałem wam dar pisania, ewangelizacji, nauczania, posługi ubogim – powstańcie i używajcie swojego daru, używajcie go do ostatniej chwili waszego pobytu na Ziemi. Rzeczy takie jak książki, nauki, sztuka, muzyka i dobre dzieła, wydadzą wspaniałe owoce w wyznaczonym czasie żniwa. Nadchodzi. Tak, nadchodzą żniwa, ale poprzedzą je smutki.

„Nie wyczerpuj się, czyniąc dobrze, Mój Ludu. Wiem, że czas jest ciemny i rzeczywiście wydaje się, że czekanie nie ma końca. Ale jak najlepiej wykorzystajcie każdą minutę. Służcie, twórzcie, upominajcie, świadczcie, czyńcie dobro, gdziekolwiek idziecie, i czyńcie to w Moje Imię. Och, jak Ja kocham Moją odważną Oblubienicę. Jest niezmiernie piękna i pragnę zabrać ją do domu i wynagrodzić. Ale najpierw musi dać znać o swojej obecności poprzez różne próby. Wtedy wszyscy ludzie Mnie zobaczą. Zobaczą dobroć Mojego Ludu, a przez to Ja im się objawię i nie będzie już usprawiedliwienia dla grzechu.

„Powstań, Moja Oblubienico, powstań do swego powołania. Stój mocno i ujrzyj chwałę Pana. Ja wciąż przychodzę. “

*Rapture (Wikipedia) -W pierwszym liście do Tesaloniczan Paweł Apostoł w Biblii używa greckiego słowa harpazo (starogrecki: ἁρπάζω), oznaczającego „wyrwać” lub „pochwycić” i wyjaśnia, że wierzący w Jezusa Chrystusa będą wyrwani z ziemi w powietrze. Wniebowzięcie było też używane w odniesieniu do mistycznego zjednoczenia z Bogiem i do życia wiecznego w niebie.

5-letni Jezus, tradycyjny Żyd i 12 glinianych wróbli; 30 sierpnia 2020

Dzieciństwo Jezusa – Ewangelia Jakuba objawiona od Pana przez Jakuba Lorbera, Rozdział 280

Liebesbeiefe von Jesus – Loveletters from Jesus, https://www.youtube.com/watch?v=-OugH4ZfYHg

 1. Pewnego szabatu, kiedy Dzieciątko skończyło pięć lat, poszedł nad strumień, który płynął w pobliżu zagrody Józefa.

 2. Był to cudowny dzień i w drodze do niego kilkoro dzieci towarzyszyło żwawemu Jezusowi;

 3. Bo wszystkie dzieci z sąsiedztwa bardzo kochały Jezusa, ponieważ był zawsze wesoły i umiał grać wiele dziecięcych zabaw.

 4. Dlatego dzieci z sąsiedztwa szczęśliwie podążały za nim.

 5. Kiedy mała grupka dotarła do strumienia, Dzieciątko zapytało Swoich towarzyszy zabaw, czy można by bawić się w szabat.

 6. I dzieci powiedziały: „Dzieci poniżej szóstego roku życia nie podlegają prawu, a my wszyscy tutaj prawie nie osiągnęliśmy jeszcze szóstego roku życia;

 7. I dlatego możemy bawić się w szabat, ponieważ nasi rodzice nigdy nam tego nie zabronili! „

 8. A Dzieciątko Jezus odpowiedziało: „Dobrze powiedziane! Więc zagrajmy w grę!

 9. Ale żeby nikogo nie urazić, pokażę wam coś niezwykłego tylko między nami.

 10. Ale wy wszyscy musicie być bardzo cicho, gdy ja wam pokażę!”

 11. Następnie wszystkie dzieci usiadły na trawie na ziemi i zachowały spokój i ciszę.

 12. Następnie Dziecko wzięło mały scyzoryk i wycięło dwanaście małych otworów przy wydeptanej ścieżce obok potoku i napełniło je wodą ze strumienia.

 13. Potem wzięło trochę miękkiej gliny z ziemi obok potoku i w krótkim czasie uformowało dwanaście małych ptaków w kształcie wróbli i umieściło po jednym wróbelku obok każdego z wypełnionych wodą otworów.

 14. A kiedy gliniane wróble zostały ułożone, Dzieciątko zapytało Swoich towarzyszy zabaw, czy rozumieją znaczenie tego.

 15. A oni powiedzieli: „Cóż innego niż to, co to jest? – Dwanaście małych dołków i dwanaście glinianych wróbli obok nich!”

 16. Ale Dzieciątko powiedziało: „Tak, ale ten obraz przedstawia także coś zupełnie innego!

 17. Słuchajcie, wyjaśnię wam to! Dwanaście małych otworów oznacza dwanaście pokoleń Izraela.

 18. Czysta woda w nich. jest Słowem Bożym, które jest wszędzie takie samo.

 19. A martwe gliniane wróble przedstawiają ludzi takim, jakim są dzisiaj.

 20. Stoją obok żywej wody Słowa Bożego, ale ponieważ są zbyt ziemskie, podobnie jak te wróble stoją martwe nad stawami życia, które są pełne życia,

 21. Ale nie chcą i nie mogą tego zobaczyć, ponieważ są martwi z powodu swoich grzechów.

 22. Dlatego teraz Pan Bóg Sabaoth przychodzi w czasie wielkiego ucisku i tchnie nowe życie w tych zmarłych, a oni znowu będą mogli wzlecieć do chmur nieba! „

 23. Ale ta dziecięca zabawa została zauważona przez przechodzącego obok surowego Żyda, który znał Józefa bardzo dobrze. Natychmiast pobiegł do domu i narobił wielkiego zamieszania  Josephowi, pytając go, dlaczego zbezcześcił szabat, pozwalając swoim dzieciom bawić się w ten sposób !?

 24. Józef natychmiast podszedł z nim do dzieci i urządził tam scenę, ale tylko ze względu na przybysza.

 25. Tutaj Dzieciątko przemówiło: „To także jest wielkie utrapienie i dlatego dam wam życie gliniane wróble! – A teraz możecie odlecieć!”.

 26. I nagle gliniane wróble zaczęły się ruszać i odleciały. W tym momencie wszystkich ogarnęło gorączkowe zdumienie, a surowy Żyd nic więcej nie powiedział. – I to był pierwszy cud Dziecka, gdy miało pięć lat.

Dzieciństwo Jezusa – Ewangelia Jakuba objawiona od Pana przez Jakuba Lorbera, Rozdział 280 – Przypowieść o 12tu wróblach.

Korona-terror w Australii: kobieta aresztowana za zachęcanie do protestu przeciw restrykcjom

https://gloria.tv/post/vumwhCM1Y3fb1CKHcmLVkvJf2

Test – wymaz z nosa – chcesz tego dla swoich dzieci? (uszkodzenie błony ochronnej jama

https://gloria.tv/post/mv1Kz2KevoU926hn3fXfr1b96

Krzyż widać z daleka1

https://gloria.tv/post/JU4BC2yZn8YG1y2KoDjLcBbjw

Wiara w godzinie próby.

https://gloria.tv/post/aG9RJSsoUNCv3ynWtwMeaESTN

Wyrzeknij się wiary w Jezusa albo nie otrzymasz pomocy w COVID-19

 

The Dead Game – pandemia wirusa – czy – terror dewiantów

https://gloria.tv/post/ZiqGDbhW4XAP4CGnovDV2bdgm

 

u progu drugiej fali

Covid 19 Podsumujmy:

 

TEST, TEST, TEST – NIE DAJ GO SOBIE ZROBIĆ!

https://gloria.tv/post/JdkAfE6g7bpR2KkjA9Ys3hevC

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4GwgO4D3Nc

 

Łukaszenka utrzyma władzę? Leszek Sykulski – kto chce przejąć Białoruś?

https://www.youtube.com/watch?v=nY4qBKPb1TQ

OTO KARD. KAZIMIERZ NYCZ z EPISKOPATU – POCHODZENIE ŻYDOWSKIE, KTÓRY NIENAWIDZI BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO, BOGA SYNA  JEZUSA CHRYSTUSA  I BOGA DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ KAPŁANÓW KOCHAJĄCYCH CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ ORAZ OJCZYZNĘ – POLSKĘ, BO ICH PRZEŚLADUJE. 

Zastanawiam się dlaczego Żydzi wstąpili i nadal wstępują do Seminariów katolickich skoro są innej religii. To trzeba mieć odwagę na własne życzenie spadać do piekła na wieczność, bo służą dwom bogom. Ja nie znam bliżej tych „przebierańców”, ale pamiętam film z Częstochowy, gdy Nycz odprawiał Mszę św. w Kaplicy Królowej a obok stali żołnierze i Obraz Cudownego Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI, to Nycz był taki zdenerwowany, że każdy zauważył, a na koniec chciał Błogosłwić ludzi Krzyżem, to tak mieszal Krzyżem i przekładał z jednej ręki do drugiej kilka razy, że to jego zachowanie było okropne. Przecież tacy duchowni wiedzą, że nie można dwom bogom służyć. Zakazuje Modlitw do Boga Ojca, do Boga Ducha Świętego i hamuje inne Nabożeństwa do Matki Bożej też. Kard. Nycz jest w Episkopacie, więc jest współwinny  decyzjom przeciwko Bogu i Polsce. Po śmierci prymasa Żyda Glempa miał być wybrany na okręg Warszawski bp. Wielgus patriota i wierny katolik, ale Żydzi nie dopuścili do tego z nienawiści do Prawdy i oczernili Wielgusa, a wybrali Żyda Nycza który dopuszcza do wojny światowej poprzez zamknięcie w lochach częstochowskich Boga Jezusua Chrystusa Polski za co będzie okrutna kara na Polskę. Mimo to bardzo prosimy kard.Nycza i cały Episkopat o odnalezienie Obrazu Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI o którym każdy biskup wie i ustawienie w Kaplicy Królowej w Częstochie lub nam Polonii oddać, bo przecież na Obrazie jest BÓG, a Król jest Jedynym Ratunkiem na Pokój w Polsce i na świecie, bo już się przekonali rządzący politycy    i duchowni  w 1939 roku, że Hlond wybrał wojnę i piekło. Obrazu o wartośći 100 tyś.dol. nie ma 9 lat – więc gdzie jest skoro go nie ma – zginął – ktoś Go ukradł, więc niech zwracają winowajcy, bo Polonia chce odebrać i dać innym Polakom w Polsce.  TAKIE SĄ FAKTY.

——————————————
SUMLIŃSKI o powiązaniach Bronisława Komorowskiego z kardynałem Kazimierzem Nyczem
https://www.youtube.com/watch?v=JGko8pb6XfM

Piątek, 4 września 2020

BŁOGOSŁAWIONYCH DZIEWIC I MĘCZENNIC
MARII STELLI I TOWARZYSZEK

Z przemówienia papieża Jana Pawła II w dniu beatyfikacji
Jednomyślnie ofiarowały Bogu swoje życie

„Wysławiać Cię będę, Boże, Zbawicielu mój. Wychwalać chcę imię Twoje, ponieważ wobec przeciwników stałeś mi się pomocą i wybawiłeś mię”. 
Ty, o Panie, byłeś mi pomocą! Słyszę w sercu echo tych słów z Księgi Syracha, gdy kontempluję cuda, jakich Bóg dokonał w życiu naszych braci i sióstr w wierze, którzy otrzymali palmę męczeństwa. Dzisiaj dane mi jest wynieść ich do chwały ołtarzy, ukazując ich całemu Kościołowi jako świetlane świadectwo mocy Bożej, objawionej w ludzkiej słabości. 
Wysławiać będę Ciebie, Boga, Zbawiciela mego! Swoim życiem złożonym w ofierze za sprawę Chrystusa nowi błogosławieni, pierwsi w Roku Jubileuszowym, głoszą, że Bóg „jest Ojcem”. Bóg jest „podporą” i „pomocą”; jest naszym Zbawicielem, wysłuchuje próśb tych, którzy całym sercem Mu ufają […]. 
Kiedy wspominamy te bohaterskie nazaretanki, przychodzą na myśl słowa Pana Jezusa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Prawdę tych słów doskonale potwierdziły pełnym oddania życiem i męczeńską śmiercią. Przed wybuchem wojny i w czasie okupacji gorliwie służyły mieszkańcom Nowogródka, czynnie włączając się w duszpasterstwo, szkolnictwo, pełniły różnorakie dzieła miłosierdzia. Ich miłość do tych, wśród których pełniły swoją misję, nabrała szczególnego wyrazu w obliczu okrucieństwa hitlerowskiego najeźdźcy. Zgodnie i jednomyślnie ofiarowały Bogu swoje życie, prosząc, aby w zamian zostało zachowane życie ojców i matek rodzin oraz kapłana – miejscowego duszpasterza. Pan wejrzał łaskawie na ich ofiarę i, jak wierzymy, obficie wynagrodził je w swojej chwale. 
Bóg stał się prawdziwą podporą i umocnieniem dla Męczennic z Nowogródka: błogosławionej Marii Stelli Mardosewicz i dziesięciu Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanek. Był dla nich podporą przez całe życie, a zwłaszcza w chwilach straszliwej próby, kiedy przez całą noc oczekiwały na śmierć, później w drodze na miejsce stracenia i wreszcie w chwili rozstrzelania. 
Skąd miały siłę, aby ofiarować siebie w zamian za uratowanie życia uwięzionych mieszkańców Nowogródka? Skąd czerpały odwagę, aby ze spokojem przyjąć tak okrutny i niesprawiedliwy wyrok śmierci? Bóg przygotowywał je powoli na tę chwilę największej próby. Ziarno łaski rzucone na glebę ich serc w chwili chrztu świętego, a potem pielęgnowane z wielką troską i odpowiedzialnością, zakorzeniło się głęboko i wydało najwspanialszy owoc, jakim jest dar z własnego życia. 
Dziękujemy Wam, błogosławione Męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i zawierzenia mocy Ducha Świętego. 
„Wybrał Was Chrystus i przeznaczył na to, abyście przyniosły owoc swojego życia i aby owoc wasz trwał”. Jesteście najcenniejszym dziedzictwem Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – sióstr nazaretanek. Jesteście dziedzictwem całego Kościoła Chrystusowego po wszystkie czasy, a zwłaszcza na Białorusi. 
Dziś wspólnie z całym Zgromadzeniem Nazaretanek wielbimy Boga za tę łaskę, dzięki której dobra gleba zakonnego charyzmatu i ludzkiej gorliwości mogła wydać tak wspaniałe owoce męczeństwa. Niech krew tych błogosławionych Sióstr stanie się posiewem nowych powołań zakonnych i umocnieniem na drogach świętości.

Błogosławione męczennice z Nowogródka

Po napadzie wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku część przerażonej ludności polskiej mieszkającej dotąd w Nowogródku opuściła swe domostwa i udała się na Wileńszczyznę. Na miejscu pozostał jedynie proboszcz miejscowej fary. Musiał się podzielić swym dwupokojowym mieszkaniem z funkcjonariuszem NKWD. Właśnie przy farze nowogródzkiej przyszło pracować nazaretankom.
Zgromadzenie zostało zaproszone do pracy na tej ziemi przez biskupa Zygmunta Łozińskiego w 1920 roku. Siostry zajęły się wychowaniem religijnym i edukacją dzieci i młodzieży. Najpierw założyły internat, następnie szkołę powszechną. Otwarte na potrzeby ludzi w czasie pokoju, tym bardziej gorliwie służyły innym podczas okupacji wojennej. Musiały jednak w czasie okupacji opuścić tak szkołę, jak i własny klasztor. Zmieniły habity na świecki strój i szukały jakiegoś zajęcia, aby zapewnić sobie skromne utrzymanie. Jedynie siostra Imelda nie zdjęła habitu. Siostry szukały odpowiedniego dachu nad głową u dobrych ludzi. Spotykały się razem tylko w kościele farnym na Mszy i różańcu. Rosjanie, którzy zetknęli się bliżej z siostrami, byli pod wrażeniem ich uczciwości i rzetelności w pracy. Nie mogli wyjść z podziwu dla polskiej ludności, która bardzo licznie gromadziła się w kościele.
6 lipca 1941 roku w Nowogródku zmienili się okupanci. Okazało się szybko, że nowy okupant nie jest lepszy od poprzedniego. Niemcy starali się wykorzystywać antagonizmy między Białorusinami i Polakami, by skłócać ich na wszelki możliwy sposób. Obiecywali Białorusinom autonomię, a nawet niepodległość. Kiedy w 1943 r. sowieccy i polscy partyzanci zajęli miasteczko Iwieniec, Niemcy przystąpili do planowego mordowania Polaków.
Co jakiś czas organizowali „pokazowe” rozstrzeliwanie Polaków, aby zastraszyć wszystkich stawiających jakikolwiek opór. Podobna akcja miała miejsce 18 lipca 1943 roku, kiedy to aresztowano 120 osób z zamiarem rozstrzelania. Wówczas to siostry nazaretanki wspólnie podjęły decyzję ofiarowania swego życia za uwięzionych członków rodzin. Wobec kapelana i rektora fary, ks. Aleksandra Zienkiewicza, tę decyzję w imieniu wszystkich wypowiedziała siostra Maria Stella, pełniąca wtedy obowiązki przełożonej. Uwięzieni zostali wywiezieni na roboty do Rzeszy, a kilku zwolniono. Wobec zagrożenia życia jedynego w okolicy kapłana siostry ponowiły gotowość ofiary: „Ksiądz kapelan jest bardziej potrzebny ludziom niż my, toteż modlimy się teraz o to, aby Bóg raczej nas zabrał niż Księdza, jeśli jest potrzebna dalsza ofiara”. Bóg tę ofiarę przyjął.
31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały wezwanie na komisariat. Po wieczornym nabożeństwie 11 sióstr stawiło się na wezwanie. Dwunasta siostra, Małgorzata Banaś (jej proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r.) nie wróciła jeszcze z pracy w szpitalu. Tego samego wieczoru Niemcy wywieźli siostry za miasto, szukając miejsca na egzekucję. Nie znaleźli odpowiedniego miejsca, więc wrócili na komisariat i zamknęli siostry w piwnicach.
Następnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 roku, około godziny 5.00 rano, ponownie wywieźli siostry poza miasto. Tam w lesie dokonał się mord na niewinnych zakonnicach. Niemcy rozstrzelali 11 sióstr nazaretanek. Były to: s. Maria Stella od Najświętszego Sakramentu – Adela Mardosewicz, lat 55, pochodząca z okolic Pińska; s. Maria Imelda od Jezusa Hostii – Jadwiga Żak, lat 51, z Oświęcimia; s. Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi – Anna Kukołowicz, lat 51, z Wileńszczyzny; s. Maria Daniela od Jezusa i Maryi Niepokalanej – Eleonora Jóźwik, lat 48, z Podlasia; s. Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu – Józefa Chrobot, lat 47, z ziemi wieluńskiej; s. Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej – Julia Rapiej, lat 43, z okolic Grodna; s. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego – Helena Cierpka, lat 43, z woj. poznańskiego; s. Maria Felicyta – Paulina Borowik, lat 37, z Podlasia; s. Maria Heliodora – Leokadia Matuszewska, lat 37, z Pomorza; s. Maria Kanizja – Eugenia Mackiewicz, lat 39, z Suwałk; s. Maria Boromea – Weronika Narmontowicz, lat 27, z okolic Grodna.
Jeden z morderców opowiadał później, że siostry przed straceniem uklękły, modliły się, żegnały się ze sobą. Matka przełożona każdą błogosławiła. Zarówno ks. Zienkiewicz, jak i pozostali uwięzieni ocaleli.
Rok po męczeństwie sióstr ks. Zienkiewicz powrócił do Nowogródka. Dzięki jego zabiegom doczesne szczątki nazaretanek 19 marca 1945 r. ekshumowano i przeniesiono do wspólnej mogiły przy farze. Opiekowała się nią, aż do swej śmierci w 1966 roku, uratowana od rozstrzelania s. Małgorzata Banaś. Troszczyła się też o kościół farny. Relikwie nazaretanek znajdują się w sarkofagu w tym właśnie kościele.
5 marca 2000 r. św. Jan Paweł II dokonał na placu św. Piotra pierwszej beatyfikacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, wynosząc do chwały ołtarzy 44 męczenników, którzy oddali życie za wiarę w różnych krajach i epokach. Byli wśród nich: pierwsi męczennicy brazylijscy, kapłani Andrzej de Soveral i Ambroży Franciszek Ferro oraz 28 świeckich towarzyszy, zamordowanych w 1645 roku w czasie prześladowań Kościoła w Brazylii przez protestantów; tajlandzki kapłan Mikołaj Bunkerd Kitbamrung, który w 1944 roku zmarł w więzieniu, gdzie osadzono go pod fałszywym zarzutem szpiegostwa; dwaj młodzi katechiści świeccy: Filipińczyk Piotr Calungsod, zabity w 1672 roku podczas misji na Wyspach Mariańskich na Pacyfiku, i Wietnamczyk Andrzej z Phú Yen, który poniósł śmierć męczeńską w 1644 roku, oraz polskie nazaretanki: Maria Stella (Adela Mardosewicz) i 10 Towarzyszek.

Modlitwa o otrzymanie łask

za wstawiennictwem błogosławionych Męczennic z Nowogródka

 

Najświętsza, Niewysłowiona Trójco, bądź uwielbiona za dar bł. Marii Stelli i 10 Towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które na wzór Chrystusa złożyły całkowitą ofiarę z siebie za bliźnich.

Boże pełen miłości i miłosierdzia, przez ich męczeńską śmierć i wstawiennictwo, udziel nam łaski, o którą pokornie prosimy…, abyśmy mogli swoim życiem świadczyć tak jak one o Królestwie Twojej Miłości i szerzyć je wśród siebie, w rodzinach i w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami

Przez wstawiennictwo Błogosławionych
Boże, nasz Ojcze, Twój Syn, Jezus, powiedział, że nie ma większej miłości niż oddać życie za drugiego człowieka. Siostra Stella i jej współsiostry dobrowolnie wybrały śmierć, by ratować braci… Ty przyjąłeś ich ofiarę. Przez wstawiennictwo błogosławionych Sióstr usłysz nasze prośby, które zanosimy do Ciebie w imię Jezusa naszego Pana. Amen.

Litania do Siostry Stelli i 10. Towarzyszek Nazaretanek

MĘCZENNIC Z NOWOGRÓDKA

Kyrie, elejson!, Chryste, elejson!, Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas!, Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 

Królowo Dziewic, módl się za nami

Królowo Męczenników, módl się za nami

Matko Boża Nowogródzka, módl się za nami

Błogosławiona Mario od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Stello z 10. Towarzyszkami, módl się za nami

 

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wzorujące swoje życie na Najświętszej Rodzinie, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, ukryte i ciche Służebnice Pańskie, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pokorne w służbie Bogu i ludziom, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, apostołki Królestwa Chrystusa Króla, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, oddane nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, pełniące posługę w nowogródzkiej farze, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, żyjące w poświęceniu i siostrzanej miłości, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, czerpiące z Eucharystii ducha jedności i ofiary, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, obdarzone i uświęcone łaską męczeństwa, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, krwią pieczętujące nazaretański charyzmat służby rodzinie, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wywyższone daniną ofiary z życia za rodziny i kapłana, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, wiarą zjednoczone w życiu i męczeństwie, módlcie się za nami

Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, dające świadectwo największej miłości, która oddaje życie, módlcie się za nami

Błogosławiona Siostro Stello, cała dla innych, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Imeldo, na modlitwie zatopiona w Bogu, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Rajmundo, wierna regule i oddana Zgromadzeniu, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Danielo, wielkiego i służebnego serca, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Kanuto, idąca za wolą Boga, zwiastującą czerwoną sukienkę męczeństwa, módl się za nami

Błogosławiona  Siostro Sergio, zawsze uśmiechnięta, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Gwidono, żyjąca pracowicie i ofiarnie, „bo tak trzeba”, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Felicyto, ukryta w cieniu Krzyża, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Heliodoro, żywy świadku wiary, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Kanizjo, miłująca Jezusa Eucharystycznego i duszę dziecka, módl się za nami

Błogosławiona Siostro Boromeo, wierna łasce powołania, módl się za nami

 

P. Błogosławione Nazaretanki z Nowogródka, których męczeńska ofiara stanowi cenne dziedzictwo Kościoła Chrystusowego i Zgromadzenia

 

W. Módlcie się za nami

 

Módlmy się

 

Wszechmogący Boże, Twój Syn Jezus Chrystus, założył Kościół na fundamencie Męczenników, aby nieustannie głosił Twoją chwałę, prosimy, daj nam wytrwać w wierze której wyznawanie jest nasza chlubą. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

W. Amen.

 

Litania do Sióstr Męczennic

Kyrie eleison, Christe eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże,

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Maryjo Niepokalana, wzorze Nazaretanek,

Św. Józefie opiekunie Nazaretu

Bł. Matko Mario Franciszko,

Siostro Stello, pierwsza męczennico, ofiaro za Kościół i Ojca świętego,

Siostro Imeldo, palmą męczeństwa przyozdobiona,

Siostro Kanizjo, niestrudzona katechetko,

Siostro Rajmundo, wierna aż do śmierci,

Siostro Danielo, całkowicie Bogu oddana,

Siostro Kanuto, z Sercem Jezusa zjednoczona,

Siostro Sergio, cicha i pełna miłości,

Siostro Gwidono, z Jezusem ukrzyżowana,

Siostro Felicyto, w cierpieniu szczęśliwa,

Siostro Heliodoro, lilio Boskiego Oblubieńca,

Siostro Boromeo, czcicielko Najświętszej Rodziny,

Błogosławione Siostry, Męczennice Nowogródzkie, ofiary miłości za braci,

 

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się

Boże, pełen miłości i miłosierdzia, Tyś nie oszczędził swojego Syna, Jezusa, lecz przez wzgląd na nas wydałeś Go na mękę. Dał On dowód swej miłości, oddając za nas swe życie. Idąc za wzorem Jezusa, Jedenaście Błogosławionych Sióstr z Nowogródka złożyło całkowitą ofiarę z siebie za braci i weszło do radości życia wiecznego. Boże miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się na nowo wiara. Dając za wzór tych jedenaście Sióstr, pomóż nam je naśladować przez świadczenie naszym życiem o Twojej miłości przez naszą wierność nauce Chrystusa, tak byśmy mogli kiedyś wraz z nimi cieszyć się szczęściem w niebie. Dla większej chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku udziel nam za ich przyczyną łaski której potrzebujemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

https://pl.nazarethfamily.org/?page_id=1146

Czwartek, 3 września 2020

ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO,
PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Papież Grzegorz I Wielki (ok. 540–604) – mnich z przekonania, który na wieki zmienił oblicze Kościoła - Rzym dla początkujących i zaawansowanych, dociekliwych i odważnych

Z homilii św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Ezechiela


Z miłości ku Chrystusowi nie oszczędzam siebie w posłudze przepowiadania

„Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad domem Izraela”. Należy zauważyć, że Pan nazywa stróżem tego, kogo wysyła z posługą przepowiadania. Stróż stoi zawsze na miejscu wysokim, aby z daleka widzieć, czy ktoś nie nadchodzi. Każdy więc, kto został ustanowiony stróżem ludu, powinien stać wysoko pod względem prawości życia, aby innym mógł służyć przestrogą. 
Jakże surowo brzmią dla mnie słowa, które wypowiadam. Takim mówieniem siebie samego ranię, albowiem nie głoszę, jak należy, ani też choć głoszę, jak umiem, życie nie idzie za słowami. 
Nie przeczę – winien jestem. Widzę moją ospałość i niedbalstwo. Może przyznanie się do winy wyjedna mi u miłosiernego Sędziego przebaczenie. Niewątpliwie, kiedy byłem w klasztorze, umiałem powściągnąć język od niepotrzebnych słów i niemal bezustannie trwałem na modlitwie. Ale później, odkąd wziąłem na siebie brzemię troski pasterskiej, rozrywany różnymi sprawami, nie potrafię skupić się należycie. 
Muszę oto zajmować się sprawami Kościołów, to znów klasztorów, nierzadko obowiązany jestem oceniać życie i czyny poszczególnych osób, czasem podejmować się zadań publicznych, kiedy indziej cierpieć z powodu krwawych najazdów barbarzyńców bądź też obawiać się wilków zagrażających powierzonej mi owczarni. Trzeba mi też troszczyć się, aby nie zabrakło odpowiedniej pomocy tym, którzy związani są regułą monastyczną, to znowu znosić cierpliwie różnych rabusiów, czy wreszcie przeciwstawić się pamiętając przy tym, by nie uchybić miłości. 
Kiedy więc umysł rozrywany i rozpraszany jest tak licznymi i ważnymi sprawami, jakże potrafi wejść w siebie, aby całkowicie skupić się na przepowiadaniu i nie zaniedbywać posługi słowa? Ponieważ na skutek sprawowania urzędu zmuszony jestem spotykać się z ludźmi światowymi, bywa, że rozluźniam niekiedy dyscyplinę języka. Jeśli bowiem pilnie czuwam nad sobą, stwierdzam, że słabi unikają mnie; a zatem nigdy nie pociągnę ich, dokąd chciałbym. Zdarza się więc, że często słucham cierpliwie niepotrzebnych słów. Ponieważ zaś sam jestem niedoskonały, dlatego wciągany stopniowo w niepotrzebne rozmowy, zaczynam prowadzić je chętnie, mimo iż początkowo słuchałem z przykrością. Tak więc w miejscu, gdzie wzdrygałem się upaść, trwam z przyjemnością. A zatem jakiż ze mnie stróż, skoro nie stoję na szczycie obowiązku, ale leżę w dolinie słabości. Mocen jest jednak Stwórca i Odkupiciel rodzaju ludzkiego udzielić mnie niegodnemu zarówno prawości życia, jak skuteczności słowa, bo z miłości ku Niemu całkowicie poświęcam się głoszeniu Jego słowa.

Święty Grzegorz Wielki

Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie patrycjuszy. Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy. Na jego wychowanie miały dość duży wpływ również jego ciotki: św. Farsylia i św. Emiliana, które mieszkały w pałacu Gordiana. Swoją młodość Grzegorz spędził w domu rodzinnym na Clivus Scauri, położonym w pobliżu dawnego pałacu cesarza Septymiusza Sewera, Cyrku Wielkiego oraz istniejących już wówczas bazylik – świętych Jana i Pawła, św. Klemensa, Czterech Koronowanych i Lateranu.
Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do stanowiska prefekta (namiestnika) Rzymu, znajdującego się wtedy pod władzą cesarstwa wschodniego (od roku 552). Po czterech latach mądrych i szczęśliwych rządów (571-575) niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko i wstąpił do benedyktynów. Własny, rodzinny dom zamienił na klasztor dla dwunastu towarzyszy. Ten czyn zaskoczył wszystkich – pan Rzymu został ubogim mnichem. Dysponując ogromnym majątkiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. W cieniu słynnego później opactwa św. Andrzeja na wzgórzu Celio trwał na modlitwie i poście.
W roku 577 papież Benedykt I mianował Grzegorza diakonem Kościoła rzymskiego, a w roku 579 papież Pelagiusz II uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli przedstawicielem na dworze cesarza wschodniorzymskiego. Grzegorz udał się więc w stroju mnicha wraz z kilkoma towarzyszami do Konstantynopola. Spędził tam 7 lat (579-586). Wykazał się dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi. Korzystając z okazji, nauczył się języka greckiego. Ceniąc wielką mądrość i roztropność Grzegorza, papież Pelagiusz II wezwał go z powrotem do Rzymu, by pomagał mu bezpośrednio w zarządzaniu Kościołem i służył radą. Miał jednocześnie pełnić obowiązki osobistego sekretarza papieża. Od roku 585 był także opatem klasztoru.

Święty Grzegorz Wielki

7 lutego 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie, przez aklamację, wybrali Grzegorza. Ten w swojej pokorze wymawiał się. Napisał nawet do cesarza i do swoich przyjaciół w Konstantynopolu, by nie zatwierdzano jego wyboru. Stało się jednak inaczej. 3 października 590 r. odbyła się jego konsekracja na biskupa. Przedtem przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku Rzym nawiedziła zaraza, jedna z najcięższych w historii tego miasta. Grzegorz zarządził procesję pokutną dla odwrócenia klęski. Wyznaczył 7 kościołów, w których miały gromadzić się poszczególne stany: kler – w bazylice świętych Kosmy i Damiana; mnisi – w bazylice świętych Gerwazego i Protazego; mniszki – w kościele świętych Piotra i Marcelina; chłopcy – w bazylice świętych Jana i Pawła; wdowy – w kościele św. Eufemii, a wszyscy inni – w kościele św. Stefana na Celio. Z tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież-elekt wygłosił wielkie przemówienie o modlitwie i pokucie. Podczas procesji Grzegorz zobaczył nad mauzoleum Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad mauzoleum Hadriana, zwanym także Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem.
Pontyfikat Grzegorza trwał 15 lat. Zaraz na początku swoich rządów Grzegorz nadał sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus servorum Dei – „sługa sług Bożych”. Do ówczesnych patriarchów Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii skierował wysłanników z zawiadomieniem o swoim wyborze w słowach pełnych pokory i przyjaźni, czym pozyskał sobie ich miłość. Codziennie głosił słowo Boże. Usunął z kurii papieskiej niegodnych urzędników. Podobnie uczynił z biskupami i proboszczami na parafiach. Zreformował służbę wobec ubogich. Wielką troską otoczył rzymskie kościoły i diecezje Włoch. Dla lepszej kontroli i orientacji wyznaczył wśród biskupów osobnego wizytatora. Był stanowczy wobec nadużyć. Poprzez przyjaźń z królową Longobardów, Teodolindą, pozyskał ją dla Kościoła.
Kiedy Bizantyjczycy pokonali Wandalów i zajęli północną Afrykę, tamtejsi biskupi zaczęli dążyć do zupełnej autonomii od Rzymu, co mogło grozić schizmą. Papież energicznie temu zapobiegł. Wielką radość sprawiła mu wiadomość o nawróceniu w Hiszpanii ariańskich Wizygotów, dzięki gorliwości i taktowi św. Leandra (589), z którym św. Grzegorz był w wielkiej przyjaźni. Nawiązał także łączność dyplomatyczną z władcami Galii. Do Anglii wysłał benedyktyna św. Augustyna (późniejszego biskupa Canterbury) wraz z 40 towarzyszami. Ich misja powiodła się. W samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 597 r. król Kentu, Etelbert I, przyjął chrzest. Obecnie czczony jest jako święty.

Święty Grzegorz Wielki - reformator śpiewu kościelnegoNajgorzej układały się stosunki Rzymu z Konstantynopolem. Chociaż papież utrzymywał z cesarstwem jak najlepsze stosunki, patriarchowie uważali się za równorzędnych papieżom, a nawet za wyższych od nich właśnie dlatego, że byli biskupami w stolicy cesarzy. W tym właśnie czasie patriarcha Konstantynopola nadał sobie nawet tytuł patriarchy „ekumenicznego”, czyli powszechnego. Przeciwko temu Grzegorz zaprotestował i nigdy tego tytułu nie uznał, uważając, że należy się on wyłącznie biskupom rzymskim.
Grzegorz rozwinął owocną działalność także na polu administracji kościelnej. Uzdrowił finanse papieskie, zagospodarował majątki, które służyły na utrzymanie dworu papieskiego. W równym stopniu zasłużył się na polu liturgii przez swoje reformy. Ujednolicił i upowszechnił obrządek rzymski. Dotąd bowiem każdy kraj, a nawet wiele diecezji miały swój własny ryt, co wprowadzało wiele zamieszania.
Od pontyfikatu Grzegorza pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych – zwanych „gregoriańskimi”. Kiedy papież był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika było uważana za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby dać lekcję mnichom, nakazał pogrzebać ciało owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy świętych dzień po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia Msza święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podziękować mu, oświadczając, że te Msze święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy świętych Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją do nieba.
Przy bardzo licznych i absorbujących zajęciach publicznych Grzegorz także bardzo wiele pisał. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Do najcenniejszych jego dzieł należą: Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie oraz Listy. Tych ostatnich zachowało się do naszych czasów aż 852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności chrześcijańskiej.
Z imieniem św. Grzegorza Wielkiego kojarzy się także tradycyjny śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego – chorał gregoriański, który choć w pełni ukształtował się dopiero w VIII w., to jednak przypisywany jest temu Świętemu.

Zurbaran: Święty Grzegorz WielkiGrzegorz zmarł 12 marca 604 r. Obchód ku jego czci przypada obecnie 3 września, w rocznicę konsekracji biskupiej. Jego ciało złożono obok św. Leona I Wielkiego, św. Gelazjusza i innych w pobliżu zakrystii bazyliki św. Piotra. Pół wieku później przeniesiono je do samej bazyliki wśród ogromnej radości ludu rzymskiego. Średniowiecze przyznało Grzegorzowi przydomek Wielki. Historia nazwała go „apostołem ludów barbarzyńskich”. Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Jest patronem m.in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i muzyków.

W ikonografii św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako mężczyzna w starszym wieku, w papieskim stroju liturgicznym, w tiarze, czasami podczas pisania dzieła. Nad księgą lub nad jego głową unosi się Duch Święty w postaci gołębicy, inspirując Świętego. Jego atrybutami są: anioł, trzy krwawiące hostie, krzyż pontyfikalny, model kościoła, otwarta księga, parasol – jako oznaka papiestwa, zwinięty zwój. Na Wschodzie św. Grzegorz Wielki czczony jest jako Grzegorz Dialogos.

Módlmy się.

Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz, † za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża, udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, * niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

OTO RZĄD Z PREZENTEM KTÓREGO WYBRALI SAMI POLACY – NISZCZYCIELA POLAKÓW

Art. 36. – [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego] – Zapobieganie oraz zwalczanie

https://gloria.tv/post/xmVf1revcue64kiMNwVmUQCvo

Dz.U.2019.1239 t.j.
| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.

Art. 36. [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego]
1. 31 Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.
2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.
4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.
5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.
6. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.
7. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.
8. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.
31 Art. 36 ust. 1 zmieniony przez art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.567) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

POLACY OBUDŹCIE SIĘ!

 

Szczepionka na koronę wymorduje wielu ludzi i wszystkich uszkodzi genetycznie…

https://gloria.tv/post/xSrQmK9NQxaw3Qdn9DHZuHcHW

Bill Gates, szczepionki, 5G i wybory prezydenckie | Andrzej Kohut | KluboTygodnik

https://gloria.tv/post/4SSEwhFoBxQC6dsuHooeqE1yD

TERROR S SZKOLE!

https://gloria.tv/post/mGiYx4kZ8zTj4RL1xV6hJSsqm

Jak się traktuje rodzicow walczących o swoje prawa…

https://gloria.tv/post/fZ1Gw6FuHfwo2ZfvuFcLftJGa

Wielki przekręt WHO. Testy mogą dawać pozytywny wynik u każdej osoby

https://gloria.tv/post/H4BETUod6C3j2QLVmECZx4Vcr

Leczenie covida

Lek na koronawirusa w końcu znaleziono we Włoszech

Włoscy lekarze nie zastosowali się̨ do globalnego prawa WHO dotyczącego zdrowia, które wzywa nas, aby nie przeprowadzać́ sekcji zwłok zmarłego koronawirusa, i stwierdzili, że to NIE WIRUS, ale BAKTERIA powoduje śmierć́. Prowadzi to do zakrzepów krwi i śmierci pacjenta.

Tak więc Włochy pokonują̨ tak zwany Covid-19, który jest niczym więcej niż̇ „powszechną krzepliwością̨ wewnątrznaczyniową” (zakrzepica).

„A sposobem na poradzenie sobie z tym, czyli jego leczeniem, są̨ antybiotyki, leki przeciwzapalne i antykoagulanty”. Przede wszystkim – ASPIRIN. Ta rewelacyjna wiadomość́ dla całego świata została przygotowana przez włoskich lekarzy podczas sekcji zwłok przeprowadzonej przez Covid-19.

„A jednak, według włoskich anatomów respiratorów i oddziałów intensywnej terapii, nigdy nie były potrzebne”.

 Teraz we Włoszech rozpoczęła się̨ zmiana protokołu, WHO zidentyfikowała i usunęła globalną pandemię WŁOCHY CALL. Lek był już̇ znany, ale WHO nie zgłosiła tego Chińczykom. Dla WHO jest to po prostu BIZNES.

Źródło: WŁOCHY, Ministerstwo Zdrowia. DZIEL SIĘ, ŻE CAŁY ŚWIAT WIE, ŻE ZABIŁEM I ZABIŁEM NASZYCH STARSZYCH LUDZI!!! @ italiarevelacurardelcovid19 Niepokój Przekaż go całej rodzinie, sąsiadom, znajomym, przyjaciołom, kolegom, kolegom … itd … itd … i jego otoczeniu jako całemu … Covid-19 … nie jest wirusem, jak nam kazali uwierzyć́. Jest to bakteria … która wzmocniona promieniowaniem elektromagnetycznym 5G powoduje stany zapalne i niedotlenienie.

Teraz musisz wykonać́ następujące czynności: Weź́ aspirynę̨ 100 mg i apronax lub paracetamol … Dlaczego? … ponieważ̇ wykazano, że Covid-19 zagęszcza krew, stymulując rozwój zakrzepicy u ludzi. Ponieważ̇ krew nie jest nasycona tlenem. Krew gęstnieje, jej przepływ w sercu i płucach zwalnia, człowiek nie może oddychać́ i umiera szybko. We Włoszech lekarze naruszyli protokół rekomendacji WHO i wykonali sekcję zwłok zmarłych na Covid-19 … otworzyli ciało, ręce, nogi i inne części ciała i zdali sobie sprawę̨, że  żyły rozszerzyły się̨ i zakrzepły, wszystkie żyły i tętnice były pełne zakrzepy krwi, które utrudniają̨ normalny przepływ krwi, transportując tlen do wszystkich narządów, głownie do mózgu, serca i płuc, a pacjent ostatecznie umiera, Znając tę diagnozę̨, włoskie Ministerstwo Zdrowia natychmiast zmieniło protokoły leczenia Covid-19 … i zaczęło przepisywać́ 100 mg aspiryny i fartuchu swoim zainfekowanym pacjentom …, wynik: pacjenci zaczęli wracać́ do zdrowia i pojawiła się̨ poprawa. Ministerstwo Zdrowia wypuściło i odesłało do domu ponad 14 000 pacjentów w ciągu jednego dnia. PILNE: przekaż te informacje i natychmiast udostępnij publicznie. W naszym kraju WHO okłamała nas tą pandemią. Każdego dnia nasz prezydent mówi, że są̨ to dane i statystyki. Za nieudzielenie tych informacji w celu uratowania obywateli, elity będą̨ mu grozić́! .. Wiemy, że wszystkie rządy świata są̨ zobowiązane do wdrożenia zaleceń́ WHO, ale Włochy naruszyły normę̨ … teraz WHO. … pozwy będą̨ składane na całym świecie – za ukrywanie tylu zgonów i upadek gospodarek wielu krajów świata … i wszyscy zrozumieją̨, dlaczego rozkaz został wydany natychmiast zakopać́ ciała bez otwierania … i oznaczyć́ je jako wysoce zanieczyszczające.  .. Naszą mocą̨ jest nieść prawdę̨ i mieć́ nadzieję na uratowanie wielu istnień ludzkich … *

ROZPOCZNIJ PILNIE WSZYSTKIE SIECI!!!! * Właśnie dlatego działa żel antybakteryjny, a dwutlenek chloru … Cała PANDEMICZNA PSYCHOZA była potrzebna, ponieważ̇ rząd świata cieni chce zaszczepić́ i wszczepić́ chip w celu zabicia mas, kontrolowania populacji i zmniejszenia populacji światowej

Nowenna przed Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego
(5-13.IX)

Dziś Wielki Piątek - dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu - www.gosc.pl

DZIEŃ PIERWSZY – 5 września

Jezu mój ukrzyżowany, błagam Cię, byś mnie wysłuchał. Przychodzę do Ciebie z wielką wiarą, ufny w Twoją pomoc. Przed oczy Twoje składam wszystkie moje winy… Nie patrz, Jezu, na grzechy moje, ale pamiętaj na swoje zasługi nieskończone. A skoro umarłeś za moje grzechy, przeto zgładź je wszystkie, bym już więcej nie czuł ich ciężaru, który tak bardzo mnie przygniata. Wspomóż mnie, bo pragnę wszystko uczynić, aby odtąd dobrze postępować. Wyniszcz we mnie wszystko, co się nie zgadza z wolą Twoją. Oświeć mnie, mój Jezu, abym odtąd chodził w Twojej światłości. Amen

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

„Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga.

Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.”

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

DZIEŃ DRUGI – 6 września

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci śmiertelny lęk Jezusa na Górze Oliwnej, Jego sponiewieranie, znieważenie, przede wszystkim tę zniewagę, gdy przekłuto Mu język i wybito zęby, za wszystkie grzechy popełnione językiem.

Następnie ofiaruję Ci, wszystkie skryte cierpienia i biczowanie, za lenistwo i pychę. Ofiaruję Ci także cierniem koronowanie i pośmiewiska, za grzechy, które są popełniane przeciw samemu Bogu.

Ofiaruję pierwszy upadek za złość, którą Cię obraża się, drugi upadek za nieposłuszeństwa Boskim natchnieniom i za zmarnowane łaski, a trzeci upadek za niedotrzymanie postanowień, bezwstydne zdarcie Jego szat, za bezwstyd w ubiorach, napój złożony z octu i żółci, za nieumiarkowanie i pijaństwo, przybicie do krzyża, za te wstrętne, sprośnie grzechy i przekleństwa, a ten trzygodzinny lęk przed śmiercią na krzyżu, za niewierność kapłanów i za niedbałe wykonywanie przez nich obowiązków przy przyjmowaniu i sprawowaniu św. Sakramentów i modlitwach, a Najdroższą Krew, którą przy tym przelał, za wszystkie grzechy świata. Amen

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

„Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie.

W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.”

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

DZIEŃ TRZECI – 7 września

O Jezu Synu Boga żywego, Królu serca mojego i zupełny w sprawach mego zbawienia, proszę Cię przez Twoje bolesne cierniem ukoronowanie, użycz nam najgłębszej pokory przez przebity cierniem Najświętszy Język Twój. Ach Jezu mój najdroższy: przez ciężkie i okrutne przekłucie cierniem Języka Twojego odpuść mi co kiedykolwiek językiem moim przeciwko Tobie Bogu i bliźniemu mojemu z obrazą mówiłem. Daj mi łaskę Twoją Panie żeby Cię język mój zawsze chwalił i dla miłości Twojej powściągliwy był, Ciebie samego chwalił i abym mękę Twoją w pamięci zawsze miał a wszystkie krzyże i utrapienia jako kolce cierpliwości chrześcijańskiej znosił.

O zraniony Boski Języku, w godzinie śmierci mojej, dziś ze mną będziesz w raju, w ostatnie słowa języka mego niech będą: Ojcze w ręce twoje polecam ducha mojego. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

„Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: “Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych”.

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen. Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach: O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie: (3x) Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! I Ty, któraś współcierpiała – Matko Bolesna przyczyń się za nami!

DZIEŃ CZWARTY – 8 września

O Maryjo Łez gorzkich morze przypominam Ci wszystkie męki i boleści, które macierzyńskie serce Twoje znosiło, patrząc na Najukochańszego Syna Twego osobliwie w ten czas, gdy bezbożnik z ran ubiczowanego Jezusa pełną Krwi Przenajświętszej rzucił na Twoją Twarz Świętą. Język Przenajświętszy Zbawiciela naszego cierniem przebił. Przez boleści i zranione serce Twoje proszę z żalem i płaczem serdecznym, wlej w serce moje mękę Chrystusową i spraw żeby mi się nic innego nie podobało prócz Jezusa mojego. We wszystkich potrzebach moich bądź mi pomocą o Najświętsza Panno Maryjo, najosobliwiej jednak w godzinie śmierci mojej. Obróć swoje macierzyńskie Oczy miłosierdzia Twego na mnie i wszystkich, którzy się dziś urodzili, albo ze srogą śmiercią walczą. Amen.

I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

„Dusza, za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.”

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

nowenna przed świętem Podwyższenia Krzyża św. – 5 dzień nowenny

O Najukochańszy Jezu Mój, Ty najcichszy Baranku Boży, ja, biedny grzesznik pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą Najświętszą, która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy, gdy niosłeś krzyż ciężki na Swym Ramieniu – ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym Świętym Ciele.

Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpiałeś, i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwości wiecznej. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

„Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.”

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

6 dzień nowenny

Panie Jezu, Boski Zbawicielu, któryś nas grzesznych ludzi krwią Swoją odkupił, dziękujemy Ci za najdroższą Ranę Boku Twego, przez którą dałeś, z miłości ku nam, zranić Serce Swoje. Niech będzie pozdrowiona i błogosławiona Rana Boku Twego, z której wypłynęła krew i woda na obmycie nas z grzechów.

 

Panie Jezu cierpiący, przez Ranę Boku Twego udziel nam łaski, o którą Cię z ufnością błagamy…

Dopomóż nam, abyśmy w życiu naszym na pierwszym miejscu stawiali miłość ku Tobie a nie troskę o rzeczy doczesne. Niech przed śmiercią będziemy zaopatrzeni Świętymi Sakramentami, abyśmy szczęśliwie przeszli do wieczności, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

„Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonuje się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie..”

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

7 dzień nowenny

Ukochany Panie, czcimy i uwielbiamy Twoje Święte i ukryte Rany na Twojej prawej Ręce i na Twoich Stopach. Uwolnij nas od wszelkich dolegliwości na rękach i stopach. Zachowaj nas i nasze gospodarstwo domowe od wszelkiego niebezpieczeństwa i strzeż nas. Spełnij Twoją obietnicę, że nie dopuścisz, byśmy umarli nagłą śmiercią. Prosimy Cię o to, Panie, jeśli jest taka Twoja wola. Amen.

 

Najukochańszy i Najświętszy Jezu, przebacz nam nasze grzechy, choć i my rzucamy nieraz kamienie na Ciebie przez naszą słabość. Niech Ci będą dzięki, o Jezu, bo Ty cierpisz na skutek tych Ran, by zagoić nasze rany. Kochamy Ciebie i okrywamy łzami naszej miłości. Przyjmij nasze pokorne ofiary i obdarz nas Twoim miłosiernym spojrzeniem, abyśmy mogli otrzymać przez zasługi Twoich Ran te łaski, o które Cię prosimy… Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

„Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.”

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

8 dzień nowenny

Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy! W obecności Którego niegodni są stanąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, popełniane myślą i pragnieniem.

Przyjmij jako pokutę za te zniewagi, przeszytą cierniami Głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij Krew Przeczystą, która z Niej tak obficie wypływa. Oczyść umysły skażone!… Oświeć i rozjaśnij rozumy, pogrążone w ciemnościach. Niech ta Boska Krew będzie dla nich siłą, światłem i życiem. Niech ta Najświętsza Krew przywróci Twoją Boską godność, złagodzi słuszny Twój Gniew i wyjedna światu Miłosierdzie. Amen

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

„Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: “O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran”. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.”

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

9 dzień nowenny

ADORACJA NAJŚWIĘTSZYCH RAN JEZUSA CHRYSTUSA – MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

 

W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i adoruję, o Jezu, Twoją Świętą Ranę Twej prawej Ręki. W tej Ranie składam wszystkich kapłanów Twego Świętego Kościoła. Daj im, o Jezu, ilekroć sprawują Świętą Ofiarę, Płomień Twojej Boskiej Miłości, aby Go mogli dalej podawać powierzonym sobie duszom.

Chwała Ojcu…

 

Pozdrawiam i adoruję Świętą Ranę Twej lewej Ręki. W tej Ranie powierzam Ci, o Jezu, wszystkich niewierzących, tych najbiedniejszych, którzy Cię nie znają i ze względu na te dusze ześlij, o Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy, aby wszyscy znaleźli drogę do Twego Najświętszego Serca.

Chwała Ojcu…

 

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twej Najświętszej Głowy i w tych Ranach powierzam Ci, o Jezu, wrogów Świętego Kościoła, tych wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe Rany i prześladują Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Proszę Cię. o Jezu, nawróć ich, wezwij ich. jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, aby co prędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Chwała Ojcu…

 

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twych Świętych Nóg i w tych Ranach przekazuję Ci, Jezu, zatwardziałych grzeszników, którzy kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzam ci tych. którzy muszą się już rozstać z ziemskim życiem. Nie dozwól, Najdroższy Jezu, by Twoja Drogocenna Krew była dla nich zmarnowana.

Chwała Ojcu…

 

Pozdrawiam i adoruję Ranę Twego Najświętszego Serca i w tej Ranie powierzam Ci, Jezu, moją duszę oraz tych, za których Ty chcesz, bym się modlił(a), a szczególnie za wszystkich cierpiących i uciśnionych, za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz, o Najświętsze Serce Jezusa, Twego Światła i Twej Laski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i Twoim Pokojem.

Chwała Ojcu…

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

„Wezwanie do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronić was będą, nie macie czego się lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.

 

Dusze, które modlą się z pokorą i rozważają Moją Mękę, będą kiedyś miały udział w chwale Moich Boskich Ran, a członki ich nabędą piękności i chwały.”

 

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

Któż jak Bóg!

Dziś trzeci dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.  Pamiętaj, że dla swojego komfortu i metody:

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie | Rycerstwo św. Michała

A więc oto dzień 3:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi. 

ZADANIE NA DZIŚ:

 

Pocałuj trzy razy stopy Jezusa Ukrzyżowanego, 
mówiąc Mój Jezu, proszę, spraw,
aby Twoje rany nie były mi obojętne
.

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa(Homilia 2, 6, O szatanie kusicielu)


Pięć dróg pojednania z Bogiem
     Czy chcecie, bym przypomniał drogi pojednania z Bogiem? Są liczne i różnorodne, a wszystkie prowadzą do nieba. Pierwszą jest potępienie własnych grzechów. „Wyznaj najpierw swe grzechy, aby otrzymać usprawiedliwienie”. Dlatego Prorok mówił: „Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego serca”. Uznaj zatem swe grzechy. To wystarczy, aby Pan ci przebaczył. Kto bowiem wyznaje swe grzechy, niełatwo powróci do nich na nowo. Porusz swoje sumienie, twego wewnętrznego oskarżyciela, abyś nie spotkał oskarżyciela przed trybunałem Pana. Ta droga pojednania jest najlepsza.
     Istnieje także druga, nie gorsza od poprzedniej, a mianowicie: nie pamiętać doznanych krzywd, panować nad gniewem, darować winy bliźnim. Tak czyniąc otrzymamy odpuszczenie win, których dopuściliśmy się względem Pana. To drugi sposób oczyszczenia się z grzechów: „Jeśli bowiem – mówi Pan – przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski”.
     Chcesz poznać trzecią drogę nawrócenia? Jest nią należyta, żarliwa, płynąca z głębi serca modlitwa.
     Jeśli chcesz znać jeszcze czwartą, wymienię jałmużnę. Posiada naprawdę wielką moc.
     Ponadto, jeśli ktoś postępuje z pokorą i skromnością, to taka jego postawa usuwa grzechy w nie mniejszym stopniu niż już wymienione. Świadkiem ów celnik, który nie mógł przynieść dobrych czynów, ale w ich miejsce ofiarował cnotę pokory, i w ten sposób uwolnił się od ciężkiego brzemienia grzechów.
     Oto ukazaliśmy pięć dróg pojednania z Bogiem. Pierwsza polega na uznaniu grzechów, druga na darowaniu bliźnim krzywd, trzecia na modlitwie, czwarta prowadzi przez jałmużnę, piąta przez pokorę.
     Nie bądź przeto bezczynny, ale codziennie postępuj tymi drogami. Są bowiem łatwe, i ubóstwem nie możesz się wymawiać. Jeśli nawet żyjesz w wielkim niedostatku, możesz wyzbyć się gniewu, odznaczać się pokorą, modlić się wytrwale i wyznawać grzechy, a żadne ubóstwo nie będzie ci przeszkodą. Ale cóż mówię? Nawet na tej drodze pokuty, na której wypada dzielić się pieniędzmi (mam na myśli jałmużnę), ubóstwo nie przeszkadza w wypełnieniu przykazania. Pokazała to wdowa, która ofiarowała dwa pieniążki.
     Skoro więc nauczyliśmy się sposobu leczenia naszej duszy, korzystajmy z tych lekarstw, abyśmy po odzyskaniu zdrowia mogli z ufnością przystąpić do świętego stołu, abyśmy z wielką radością podążali na spotkanie Chrystusa, Króla chwały, i na zawsze osiągnęli dobra wieczne przez łaskę, miłosierdzie i dobroć Jezusa Chrystusa, naszego Pana.


SDZ74/1 Cejrowski o skoku na prawa obywatelskie 2020/8/31 Radio WNET

OTO POLSKA, KTÓREJ PREZYDENTEM JEST A.DUDA, MOŻE NAWET WYBRANY PRZEZ TYCH POKRZYWDZONYCH LUDZI. OTO ZARZĄDZENIA RZĄDU KTÓRY JEST NA USŁUGACH IZRAELA.

SAMI POLACY WYBRALI SWOJĄ ŚMIERĆ. TO JEST STRASZNE, ŻEBY CZŁOWIEK – POLICJANT MORDOWAŁ UCZUCIA DZIECKA BRONIĄCEGO SWEGO OJCA, A PRZECIEŻ MOŻNA W INNY SPOSÓB  ZAŁATWIAĆ WSZYSTKIE SPRAWY – DAĆ ADRES, ABY ZGŁOSIŁ SIĘ KTOŚ DO BIURA. CZY CI POLICJANCI TO POLACY?

TERROR I DRAMAT WYWOŁANY PRZEZ POLICJĘ!! RODZINA W SZOKU!

Apel od Polaków nie był przyjęty przez prezydenta A.Dudy i Rząd, bo ich królem jest Izrael.

APEL do Prezydenta, Premiera, Posłów RP o rychłe przyjęcie uchwały przez Sejm i Senat ustanawiającej Pana Jezusa Królem Polski – Petycjeonline.com

https://www.petycjeonline.com/apel_do_prezydenta_premiera_posow_rp_o_ryche_przyjcie_uchway_przez_sejm_i_senat_ustanawiajcej_pana_jezusa_krolem_polski_oraz_umieszczenie_w_nowej_konstytucji_stosownego_zapisu_w_tej_sprawie

APEL do Prezydenta, Premiera, Posłów RP o rychłe przyjęcie uchwały przez Sejm i Senat ustanawiającej Pana Jezusa Królem Polski

  Gdynia, dnia 4 czerwca  2018 r. 

Stowarzyszenie Sympatyków  Ładu Obywatelskiego,

Własności i Kapitału „SŁOWIK”  

81-553  Gdynia  ul. Grodnieńska 21  

www.wlasnoscikapital.pl

APEL

do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego Szanownych Panów i Pań Posłów na Sejm RP i Senatorów RP – o rychłe przyjęcie uchwały przez Sejm RP i Senat RP uroczyście ustanawiającej Pana Jezusa Królem Polski oraz umieszczenie w nowej Konstytucji stosownego zapisu o przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski.    

           My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK”, gorąco apelujemy do Pana Prezydenta RP, Pana Prezesa Rady Ministrów oraz Ministrów Rządu, Pana Marszałka Sejmu oraz Pana Marszałka Senatu oraz do Posłów i Senatorów o przygotowanie i przegłosowanie przez Sejm RP oraz Senat RP uchwały Zgromadzenia Narodowego ustanawiającej Pana Jezusa Chrystusa za Króla Polski i wszystkich Polaków, a Pana Prezydenta o jej niezwłoczne podpisanie. Prosimy także Szanownych Państwa o umieszczenie w nowej Konstytucji stosownego zapisu o przyjęciu Pana Jezusa Chrystusa za Króla Polski.  

U Z A S A D N I E N I E

           Pragniemy serdecznie podziękować Panu Prezydentowi, że był obecny na uroczystościach Intronizacyjnych 19.XI. 2016 r. w Krakowie Łagiewnikach i osobiście wypowiedział tam słowa Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla. Ubolewamy jednak, że przy tej sposobności nie został dokonany pełny Akt Intronizacji Chrystusa Króla przy udziale wszystkich władz państwowych w jedności z władzami kościelnymi. Powszechną opinią jest to, że Akt z 19 listopada był dobrym krokiem w kierunku całkowitej i pełnej Intronizacji, dlatego apelujemy w tym celu, o pilne dokonanie następnych kroków, jakimi są:

1. Przyjecie ustawy  ustanawiającej  Pana Jezusa za Króla Polski i wszystkich Polaków. Jest to możliwe na podstawie art. 114, art. 120  oraz art. 140 Konstytucji RP. Możliwe jest także sporządzenie projektu tej ustawy przez Pana Prezydenta. (przysługuje Sz. Panu inicjatywa ustawodawcza – art. 118 Konstytucji RP). Jesteśmy głęboko przekonani, ze skutki finansowe tej ustawy nie obciążą w ogóle budżetu, a perspektywiczne skutki finansowe dla naszej Ojczyzny będą olbrzymie.

2. Możliwie pilne umieszczenie w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosownego zapisu o uznaniu Pana Jezusa Chrystusa za Króla Polski, jako dalszy krok po uroczystościach z 19.XI.2016r. w Krakowie-Łagiewnikach, w których uczestniczyły władze państwowe, kościelne i przedstawiciele Narodu polskiego.                  

Szanowni Państwo, do dnia 19.XI.2016r. praktycznie byliście bardzo ograniczeni w jakimkolwiek działaniu i to z wielu względów. Między innymi, nikt nie znał dokładnego harmonogramu uroczystości. Niewiele o tym pisano – większość mediów milczała. Teraz sytuacja stała się już bardzo przejrzysta i możliwe jest przyjęcie tej uchwały przez Sejm i Senat, podpisanie jej przez Pana Prezydenta oraz dokonanie w/w wpisu do Konstytucji RP. Pan Jezus jest dobry, cierpliwy i miłosierny – ufamy, że ten następny krok także będzie przez Niego przyjęty, i wybaczy dotychczasowe braki i uchybienia oraz obdarzy nas i naszą Ojczyznę następnymi łaskami, tak bardzo potrzebnymi w dzisiejszej rzeczywistości i nie pozwoli na jej unicestwienie przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. My, członkowie Stowarzyszenia „SŁOWIK” zwolennicy Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla naszej Ojczyzny dokonaliśmy indywidualnego, uroczystego Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Jasnej Górze w dniu 30 czerwca 2004 roku i wyraźnie odczuliśmy jego owoce w naszej działalności. Wiemy, że w szeregu miejscowościach, parafiach czy stowarzyszeniach dokonywane były akty Intronizacji Chrystusa Króla na skalę lokalną.            

Teraz prosimy o dokonanie powyższego  aktu na skalę ogólnokrajową.

Prosimy o odwagę!

        Nikt bardziej niż Wy, reprezentanci Narodu Polskiego, nie zdaje sobie sprawy w jak trudnej sytuacji znajduje się nasz kraj – nie mamy tu na myśli tzw. parlamentarnej „opozycji totalnej” ale sytuację ogólnoświatową i ogólnoeuropejską, zarówno w aspekcie polityczno-militarnym jak i ekonomiczno – finansowym.

        Rok 2018 może być rokiem wielkiego zwycięstwa Polski, ale też jej wielkiej katastrofy. Doświadczenie życiowe, czyli historia, uczy nas, iż nie możemy liczyć na pomoc naszych „przyjaciół”, z bliska i z daleka. Wręcz przeciwnie, historia uczy nas, iż ludzie Ci, nauczeni od wieków handlować całymi narodami, zapatrzeni w swoje interesy, pozbawieni wiary w Boga Prawdziwego, niejednokrotnie zniewoleni i zaprzedani przeciwnikowi Boga i ludzkości, dążą do katastrofy o tragicznych dla nas Polaków skutkach. Zaufajcie BOGU, nie ludziom, których prawdziwych intencji nie znacie.

NIE ZMARNUJCIE TEJ WIELKIEJ SZANSY, bo na Sądzie Bożym przyjdzie Wam odpowiedzieć za wszystko coście uczynili i czegoście w sumieniu nie uczynili.                                               

Raz zmarnowana szansa nie powtarza się już nigdy.

        Warto w tym kontekście przytoczyć kilka fragmentów z Dzienniczka  Św. Siostry Faustyny:

        (62)     O życie szare i monotonne, ile w tobie skarbów. Żadna godzina  nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna  i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary.  Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtó-rzy się w godzinie drugiej. Będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy; pieczętuje pieczęcią na wieki. Orędzia dane Siostrze Faustynie dotyczyły także czasów, w których obecne żyjemy. Ich celowość dotyczyła największego daru Bożego – oferty łaski Bożego Miłosierdzia, zanim nadejdzie Sprawiedliwość Boża. Kto odrzuca ofertę Miłosierdzia Bożego ten musi służyć Sprawiedliwości Bożej. Trzeciej opcji nie ma. Tak jak nie ma niebytu, stanu nieistnienia dla nieśmiertelnej duszy człowieka.

       Szczegóły ostatniego aktu Miłosierdzia Bożego – oferty Intronizacji Chrystusa Króla – dane zostały w Orędziach dla sł. Bożej Rozalii Celakówny żyjącej w latach  1901-1944, czyli w zbliżonym okresie co Św. Siostra Faustyna. Proces beatyfikacyjny służebnicy Bożej Rozalii Celakówny rozpoczął ks. kard. Franciszek Macharski  5 listopada 1996r. Został on zakończony na szczeblu diecezjalnym 17 kwietnia 2007r., a cała dokumentacja została przesłana do Rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, która do dnia dzisiejszego nie znalazła żadnych przeszkód w ogłoszeniu beatyfikacji. Zakończony na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny Rozalii Celakówny – to wiele więcej niż Imprimatur i należy wszystkie jej przekazy traktować bardzo poważnie.

       Rozalia Celakówna doszła do mistycznego zjednoczenia z Panem Jezusem, Matką Przenajświętszą i ze Św. Józefem, czego efektem  było przeżywanie proroczych wizji, w których zostaje pouczona o konieczności uznania przez Naród Polski Jezusa Chrystusa za swego Króla poprzez Akt Intronizacji. Zmarła w opinii świętości 13 września 1944 roku.    

       Jeszcze poważniejszym argumentem za rychłym przeprowadzeniem pełnej Intronizacji jest ukazana przez Pana Jezusa Rozalii Celakównie zapowiedź II i III wojny światowej. Wizje i pouczenia dotyczące II wojny światowej spełniły się i miały charakter ostrzeżenia i ukazania realności totalnej zagłady świata z chwilą wybuchu III wojny światowej. Szansą na ocalenie, wskazaną przez Boga, w jednym i w drugim przypadku była i jest Intronizacja. Wydarzenia związane z II wojną światową uświadamiają nam – z racji niespełnienia warunku Intronizacji – że w obliczu zbliżającej się III wojny światowej, nie można dopuścić do powtórzenia się tej sytuacji. Na dwa lata przed wybuchem II wojny światowej w wizji udzielonej Rozalii pojawiła się zapowiedź tej wojny oraz warunek: jeśli Polska uzna Jezusa za swego Króla i Boga, do wojny i zwią­zanych z nią zniszczeń nie dojdzie. We wrześniu 1937 roku Rozalia pisała w swoich wyznaniach:

Widziałam następujące rzeczy. Znalazłam się duchem na Stradomiu w Krakowie, od ul. Św. Agnieszki. Zobaczyłam w mieście straszne zamieszanie wśród ludzi, którzy uciekali w panicznym popłochu w nieznanych kierunkach… Obok mnie stał poważny Pan. Zwrócony był w stronę uciekających ludzi. Twarz jego była smutna, ale pełna najwyższej powagi… zbliżył się do mnie i mówił: Nastaną straszne czasy dla Polski. Pytam go, kiedy ta wojna wybuchnie? On mi mówi, że to niedługo się stanie”

       W objawieniach udzielonych Rozalii Celakównej do­tyczących III wojny światowej w lipcu 1938 roku otrzymała proroczą wizję i pouczenie dotyczące wtedy jeszcze dość dalekiej przyszłości, ale dla nas dziś żyjących wydaje się, że już bardzo bliskiej. Spójrzmy – co przynoszą nam kolejne dni na świecie. Eskalacja ognisk zapalnych i konfliktów w skali globalnej postępuje z dnia na dzień. Trzecia wojna światowa naprawdę jest bardzo realna, a niektórzy twierdzą, że już się zaczęła. Rozalia Celakówna pisała o tym tak:

 „Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę zupełnie podobną do globusa, lecz bardzo dużą. (…) Rozpoznawałam części świata i poszczególne państwa. Wtem staje przede mną postać męża pełna powagi i majestatu. (…) wówczas ta osoba mówi do mnie głosem pełnym powagi i namaszczenia: Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę. Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację (…) we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. Zapamiętaj to sobie, dziecko moje, zginą i już nigdy nie powstaną!!! (…) Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona”.

Jako dodatkowy argument, uzasadniający nasz Apel, załączamy OŚWIADCZENIE POSELSKIE W SPRAWIE INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WYGŁOSZONE W SEJMIE W DNIU  24.05.2006 r. przez Śp. posła dr Artura Górskiego.

        Bolesna lekcja, jaką dostała Polska w postaci II wojny światowej, której mogła uniknąć, gdyby wykonała żądanie Pana Jezusa, objawione przez Rozalię Celakówną, może zostać dziś zaprzepaszczona. Skutki tej bolesnej lekcji wiele pokoleń Polaków odczuwa do dzisiaj.

        Jesteśmy zaniepokojeni wszechobecnym przemilczaniem w mediach sprawy Intronizacji także po dniu 19 listopada 2016r.

        Na podstawie w/w Orędzi należy uznać, że Akt ten był znacząco ważniejszym wydarzeniem niż obchodzona w tym roku 1050 rocznica Chrztu Polski lub Światowe Dni Młodzieży i  wizyta Papieża Franciszka.

        Akt Intronizacji, jeżeli został przez Boga uznany, pomimo jego pewnych niedoborów, jak np. nieobecność Pani Prezes Rady Ministrów oraz Panów Marszałków Sejmu i Senatu, został już zapisany w historii Polski, na tym świecie i na tamtym na WIECZNOŚĆ. Nie da się go już wymazać. Tym bardziej trzeba odważnie o tym mówić i edukować Naród, wszędzie, gdzie to jest możliwe oraz czynić, co tylko jest możliwe.

Prosimy i apelujemy o odwagę!

+++

OŚWIADCZENIE POSELSKIE W SPRAWIE INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA WYGŁOSZONE W SEJMIE W DNIU  24.05.2006 r.

Artur Górski, poseł PiS  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

        Polska, by dołączyć do narodów tworzących duchową wspólnotę Królestwa Bożego, poddała się pod panowanie Króla królów mocą władzy Mieszka I, przyjmując Chrzest Święty. Następstwem i dopełnieniem tego aktu wiary była korona władcy chrześcijańskiego, nałożona w 1024 r. Bolesławowi Chrobremu, za zgodą papieża Jana XIX, przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Te wielkie wydarzenia religijne o zasadniczym wpływie na los i kształt naszego Narodu, zostały przysypane kurzem historii, ale nigdy nie zapomniane. Polska – ten prastary dąb z gniazdem białego orła – w najbardziej dramatycznych momentach zagrożenia swego bytu narodowego zawsze nawiązywała do swych chrześcijańskich korzeni, by z nich czerpać moc do przetrwania. Chlubnym tego przykładem są śluby Jana Kazimierza, któremu, i całej naszej Ojczyźnie, przyszła z pomocą Najświętsza Pani, Matka Jezusa Chrystusa. Ogłoszona przez niego Królową Korony Polskiej, aktem monarszej władzy, potwierdzonym zapisem konstytucyjnym zgromadzenia sejmowego z 1764 r., od 350 lat przewodzi naszemu Narodowi w jego trudnej dziejowej wędrówce. Wędrówka ta trwa i zdaje się być coraz cięższa, bo choć na duchowym tronie Piastów i Jagiellonów zasiada Najdostojniejsza Królowa Nieba i Ziemi, to nadal duchowy tron Króla Polski czeka, aż Polska aktem prawnym swej najwyższej władzy ustawodawczej wprowadzi nań Jezusa Chrystusa.

Wysoka Izbo!

Jesteśmy w przededniu niezwykłego wydarzenia: przybędzie do Polski z wizytą apostolską Ojciec święty Benedykt XVI, Namiestnik Chrystusowy, sukcesor wielkiej spuścizny Jana Pawła II, najznakomitszego syna polskiej ziemi. W tych wydarzeniach religijnych ostatniego ćwierćwiecza, których byliśmy i jesteśmy naocznymi świadkami, czyż nie należy odczytać przesłania wiary? Czy mógłby być bardziej duchowy, sławny i należny Bogu akt wdzięczności ze strony naszego Narodu za cuda Jego łaski okazane Polsce, jak dokonany przez obecny Sejm akt uznania Pana Jezusa Królem Polski? Polska potrzebuje potężnej protekcji, by szczęśliwie „po wyjściu z Egiptu” przejść przez „pustynię czasu wyrzeczeń” i osiągnąć w końcu szczęśliwy byt, który Naród upatruje w budowie IV Rzeczypospolitej. Dziś Ojczyzna nasza jest w najwyższej potrzebie, by na duchowym tronie Polski zasiadł Król królów i Pan panujących. Jest też chwila stosowna, by z okazji wizyty widzialnej głowy Kościoła powiedzieć otwarcie o potrzebie nałożenia na głowę jedynego i prawowitego Jezusa Króla Korony Polski. Tego Aktu Intronizacji od władz Rzeczypospolitej Polskiej od kilku lat domaga się w sposób konsekwentny i stanowczy nasz Naród. Do Kancelarii Sejmu i Senatu, do przedstawicieli władz państwowych napływają nieustannie monity w tej sprawie zarówno od różnych organizacji społecznych i politycznych, jak też od osób prywatnych. Dlatego apeluję, by pielgrzymka pierwszego Papieża nie-Polaka w naszej Ojczyźnie skłoniła rządzących Polską do głębokiej refleksji religijnej, by Sejm Rzeczypospolitej – przynaglony nawoływaniem Sługi Bożego Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, w 350. rocznicę ślubów Jana Kazimierza oraz w 50. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego – jeszcze w tym roku podjął stosowną uchwałę nadania Chrystusowi tytułu: Jezus Król Polski. Wysoka Izbo, nadszedł czas, by koło naszej narodowej historii, rozpoczynające swój bieg od Chrztu Polski, osiągnęło jego najwznioślejsze dopełnienie w Akcie Intronizacji Jezusa Króla Polski. Od tego Sejmu zależy, czy nasz Naród będzie budował swe dalsze dzieje na niezniszczalnym fundamencie wiary, nadziei i miłości – w Chrystusie Królu.

+++

Treść Apelu otrzymują do wiadomości:

1. Kancelaria Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, e-mail: listy@prezydent.pl

2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Pana Kornela Morawieckiego Al. Ujazdowskie 1, 00-583 Warszawa, e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

3. Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, 00-902 Warszawa ul. Wiejska 4/6/8                           Do przekazania wszystkim klubom poselskim

4. Marszałek Senatu  Pan Stanisław Karczewski 00-902 Warszawa ul. Wiejska 4/6/8.  senat@senat.gov.pl

5. Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja  Solidarności 77, 00-090 Warszawa, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

6. „Nasz Dziennik”, ul. Żeligowskiego 16/20,  04-476  Warszawa, e-mail: czytelnicy@naszdziennik.pl

7. Radio Maryja,  ul. Żwirki i Wigury 80,  87-100 Toruń,  e-mail: radio@radiomaryja.pl

8. Telewizja „Trwam”, ul. Św. Józefa 23/35  87-100 Toruń, e-mail: sekretariat@tv-trwam.pl

9.  Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ul. Św. Józefa 23/35   87-100 Toruń

10.  Telewizja Polska TVP-1  ul. Jana Pawła Woronicza 17,   00-999 Warszawa  

Stowarzyszenie Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału „SŁOWIK” – Gdynia    Skontaktuj się z autorem petycji

To już Rząd wymyśla kwarantanny?

Miejsca kwarantanny zbiorowej w Polsce – dane zebrane przez RPO

TO SĄ FAŁSZYWI LUDZIE KIERUJĄCY WHO I WSZYSCY RZĄDZĄCY PANDEMIĄ I SZCZEPIONKAMI.

FAŁSZYWY PAPIEŻ FRANEK PODSTAWIONY PRZEZ MASONERIĘ – FAŁSZYWY PROROK.

Nie mówcie na żadnego papieża „święty”, bo na ziemi nikt nie jest święty, a tym bardziej Franek !!!

Czy to fałszywa pandemia? WHO zmienia narrację? Kto może zarażać? P. Klimczewski

https://gloria.tv/post/JQ3QRc9pnoEA4FT9itRNtk6X4

 

A POTRZEBA TAK MAŁO – UZNAĆ PANA JEZUSA KRÓLEM POLSKI i ZAPANUJE POKÓJ i SPOKÓJ BEZ ROZLEWU KRWI a KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ ŻYŁ. BÓG PROSI SWOICH „APOSTOŁÓW ”  i POLITYKÓW JUŻ 100 LAT .

A teraz dużo jest dyskusji – dlaczego, a można było inaczej a nikt nie prosi o pomoc Pana Boga i Maryi Królowej Polski, którzy wszystko widzą i słyszą i chcą pomagać, ale kto ich pyta? A kto ich słucha jeśli mówią? To ile razy Maryja podpowiadała Polakom jak wygrać wojny, jak się zabezpieczyć, ale biskupi nadal mówią: nie wierzcie w Objawienia i kto na tym przegrał? Ci, którzy nie wierzyli w Objawienia, bo się nie przygotowali i poginęli w drugiej wojnie. I jeszcze będą ginęli, bo dalej nie słuchają z Nieba podpowiedzi i biskupi rządzący Episkopatem będą współmordercami następnych milionów ludzi – mieszkańców Ziemi, bo nikt nas nie obroni przed nadchodzącą trzecią wojną – ale w Niebie to każdy chce być.

Do tej pory biskupi rządzący Episkopatem nie mówią o zwycięstwie Maryi 15.08.1920 r. jak powinni mówić. Cały czas politycy mówią o zdrajcy Żydzie Piłsudskim – Selmanie, który porzucił Naród i do kochanki uciekł, a wrócił, gdy żwyciężyła Maryja Królowa Polski. Nic nie mówią o Siekierkach a osoby mające Dary Boże były przez nich omijane lekceważone.

Historia lubi się powtarzać, więc uważajcie rządzący politycy i duchowni – wyciągajcie z błędnych decyzji wnioski     i zapobiegajcie nieszczęściom i wojnom i nie bądźcie mądrzejsi od Pana Boga, a nade wszystko PYTAJCIE BOGA.

Agentura Amerykańsko Izraelska, wciągając w konflikt chce wygubić budującą się Polską Elitę

Łukasz Szumowski o fałszywych testach kopia filmu który wszędzie usuwają! Szczepienia bezhttps://gloria.tv/post/R4yrZzNCHHaQ3EW8zUenYdU9f

 

Jak lucyferyczni rządzący Polską ukrywają Prawdę a sieją kłamstwa i śmierć.

Polacy sami zagłosowali na prezydenta wroga Polski sługusa Izraela – A.Dudę i za zniszczeniem swojej Ojczyzny Polski i już mają to co chcieli – sami Polacy są zdrajcami.

Krzysztof Zagozda: Polin w budowie – kiedy przecięcie wstęgi? Jak są robione kabalistyczne

https://gloria.tv/post/fWcLErAz3XoX2jjPnmEcxsxhc

Papież Franciszek wezwał do międzynarodowej współpracy naukowej w celu odkrycia szczepionki na koronawirusa. Zaapelował, by skuteczna szczepionka była udostępniona ludziom na całym świecie.

https://www.facebook.com/groups/krajski/permalink/729366154585106/

Anty-papież i apostata Franek sługa masonerii Watykańskiej już wiele razy dał świadectwo odstępstwa od wiary w Jedynego Boga w Trójcy Przenaśjwiętszej i cały czas jest wybrańcem lucyfera a nie chce się nawrócić i ludzi pcha do piekła. To ile kasy dali Ci Twoi panowie – pachołki lucyfera? Takim zdrajcą być to szaleństwo. Taki stary a taki głupi, bo on wie o tym, że na własne życzenie będzie się palił wiecznie. 

Abp Dzięga: Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów (…)… – Radio Szczecin

https://radioszczecin.pl/1,402556,abp-dziega-chrystus-nie-roznosi-zarazkow-ani-wir


https://radioszczecin.pl/1,402556,abp-dziega-chrystus-nie-roznosi-zarazkow-ani-wir?fbclid=IwAR1ZHzJH3HRtrzEsIvHe4rgm86R1Jdh4N1HgQpZgGE1-iscEn_OIZ-8JkIY&utm_medium=gazeta-pomorska&utm_campaign=abp-andrzej-dziega-sugeruje-ze-w-kosciele-nie-mozna-sie-zarazic-bo-wody-swieconej-boi-sie-diabel-chrystus-nie-roznosi-zarazkow

Pan Bóg Jezus Chrystus jest Lekarzem dusz i ciał.

Kim są biskupi rządzący Episkopatem, że nie wiedzą o tym? Niech odejdą bo sieją zgorszenie w Polsce.

TEJ OKRUTNEJ WOJNY MOGŁO NIE BYĆ, ALE PRZEZ NIEPOSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU PRZEZ PRZECIEŻ APOSTOŁA BOŻEGO AUGUSTA HLONDA ZGINĘŁY MILIONY LUDZI A ILE STRAT MATERIALNYCH? I MAMY MILCZEĆ ???
A WIĘC WOJNA 1.9.2020r. Upamiętnieniamy tragiczną datę napaści Niemiec na Polskę.

Pan Bóg jest i będzie – przychodzi do ‚”swoich”, a swoi w Episkopacie Go nie chcą przyjąć, powitać i słuchać. Bóg Wszechmogący jest Miłością, Przyjacielem i chce pomagać ludziom i chce współpracy ale „swoi” ogłuchli i oślepli na prośby Boga. Nie chcą Boga, bo słuchają lucyferycznych ludzi – nie Polaków, którzy nienawidzą pokoju, zgody i poszanowania co Bóg stworzył, bo Bogu mówią – „milcz lub odejdź” jak prymas Żyd Glemp. Politycy – nie polscy panujący w Polsce ciągle wywołują wojny i nieporozumienia – to ludzie posłuszni rządzącym światem bez Boga siejący śmierć i nieszczęścia. Przed wojną Bóg Jezus Chrystus chciał pomóc Polsce ale pragnął być KRÓLEM  POLSKI uznany oficjalnie przez „swoich” ale „swoi” – Episkopat – August Hlond wybrali wojnę, śmierć i wieczne piekło. Obecnie to samo się dzieje – EPISKOPAT i RZĄD wybiera wojnę, śmierć, zniszczenie ZIEMI i piekło. Dlaczego ludzie nienawidzą pięknego i jedynego życia?

A WIĘC WOJNA 1.9.2020r. Upamiętnieniamy tragiczną datę napaści Niemiec na Polskę.

https://www.youtube.com/watch?v=L-VJ6cuf27M

NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG, TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG.
Cześć i Chwała Poległym Panowie jestem z Was Dumny Pilnujmy pokoju Ojczyzna to poważny obowiązek to nie żart to my to nasze dzieci wnuki ojcowie to nasz język to nasza krew mogiły i groby śmierć wrogom ojczyzny
Dziękuje za piękne słowa pamięci bohaterom
Jeszcze Polska nie zginęła! 
Cześć i Chwała Narodowi Polskiemu, po wsze czasy, teraz i zawsze i na wieki, Amen
Część kamraci , dziś rocznica tragiczna dla naszego kraju , obecni włodarze szykują nam to samo .
Boże. Kiedy się obudzimy? Kiedy wstaniemy z kolan? Kiedy zrobimy porządek z tą banda przekupnych tchórzy? Kiedy Polska będzie nasza? Pytam się. Kiedy?
Chwała Poległym ,Chwała Bohaterom.Witajcie Kamraci. 
Kocham Polskę i będę walczył o jej niepodległość wszystkimi możliwymi sposobami. 
W mojej ojczyźnie czuje.się jak lew bez zębów
„Mówią . . . do Apelu stańcie, Nie . . . to ja … pójdę do Was z tym światełkiem w dłoni co nie lęka się Prawdy głosem światła płonie Słowa: Monika 
Tyle lat po wojnie i nadal jesteśmy oszukiwani i zniewoleni !
z Ogromnym Szacunkiem…chylę moje stare czoło Polsko Matenko Moja… Tys Zdrowie moje…Tys Zycie moje… Kocham Cie Matenko moja   Kocham Was Kamraci Kamratki Kamraciatka jam stara Slovianskaya Maria
 

Czołem Kamraci

 

Króluj nam Jezu Chryste i Maryja Królowa Polski.

Ja znam Pismo Święte, ale nie umiem milczeć teraz – kiedyś milczałam, ale kto milczy to zgadza się z poczynaniami polityków i biskupów przeciw Bogu i Polsce. Coraz bardziej wiemy po ich czynach, że i politycy i biskupi nie są wierni Panu Bogu i Polsce. Dowiadujemy się, że Polska nie jest ich Ojczyzną i dlatego szabrują, kradną, mordują i niszczą wszystko co Pan Bóg stworzył. Ja nie zgadzam się z ich czynami i głośno alarmuję – nie tylko ja. 

W internecie są wymienieni politycy i biskupi pochodzenia żydowskiego i to oni są nieszczęściem naszym a my POLACY MUSIMY bronić BOGA i OJCZYZNY naszej. Dużo ludzi broni i tak czyni, bo nie tylko ja. Przypominamy im, że my patrioci nie popieramy ich grzechów, które obrażają Pana Boga i nas niszczą. Biskupi rządzący Episkopatem służą dwom bogom  i akceptują mordowanie i sprzedawanie dzieci polskich, to ja nie będę milczała i mówię głośno. Tylko Pan Bóg jest doskonały a i tak dużo Polaków zginęło za obronę Boga i Polski, bo głośno i oficjalnie wyliczali ich grzechy i ja też, chociaż sami je znają. Dlatego bardzo proszę te przysłane słowa do mnie z Pisma Świętego posłać do prymasa Polaka  i do prez. A.Dudy, bo gdyby kochali Boga i Polskę, to by słuchali Boga i by wszystko robili, aby nie wybuchła następna jeszcze gorsza trzecia wojna światowa co nam grozi przez ich bezbożność i nieposłuszeństwo Panu Bogu a także nienawiść do Boga i do Polaków – warunki POKOJU w Polsce i na świecie każdy zna. Kto nienawidzi Boga    i ludzi, to chce wojny jak Rząd i Rządzący Kościołem Katolickim – nie otwierają Nabożeństw według życzeń nawet Boga Ojca i Maryi. Ja walczę o Pokój i o nawrócenie winnych bo chcemy żyć na tej pięknej Bożej Ziemi i domagam się POKOJU i ZGODY różnymi dozwolonymi sposobami. Mieczysława Kordas.

 

Polacy sami zagłosowali na prezydenta wroga Polski sługusa Izraela – A.Dudę i za zniszczeniem swojej Ojczyzny Polski i już mają to co chcieli – sami Polacy są zdrajcami.

Krzysztof Zagozda: Polin w budowie – kiedy przecięcie wstęgi? Jak są robione kabalistyczne

https://gloria.tv/post/fWcLErAz3XoX2jjPnmEcxsxhc

Bójka na Jasnej Górze. Bezprawnie zatrzymany na 48h Paweł Bednarz – Skandaliczne zachowanie częstochowskiej policji, nie wyłączając uczestników Konferencji Episkopatu Polski !


OTO KOŚCIÓŁ KATOLICKI – CZY Z POLSKIMI BISKUPAMI – PASTERZAMI I PAULINAMI?

Czy biskupi umieją bronić dzieci polskich, aby nie były przez Rząd sprzedawane i mordowane, bo tak często kończą się ich „wycieczki” za granicę Polski. Kiedy występował w obronie dzieci jakiś biskup? Pan Bednarz prosił premiera Morawieckiego to powiedział na filmie i oficjalnie – nic nie może zrobić. To jest Rząd? Przecież to Rząd wydaje decyzje wszystkie – złodzieje i mordercy, bo przecież biorą kasę za te dzieci. Oto Rządzący Polską. Tak samo można powiedzieć o biskupach rządzących Episkopatem – złodzieje i mordercy, bo akceptują zabijanie niemowląt polskich. Pozwolili ukraść Obraz Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI z Częstochowy za 100 tyś. dol. bo Go nie ma. Polacy i Polonia przywiozła dla Narodu Polskiego i ma ta być w Kaplicy razem z Matką – Królową Polski. Jak nie chcą Cudownego Boga, to  niech oddadzą Narodowi – Polska jest duża to znajdziemy godne miejsce dla Zbawiciela i Przyjaciela Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI. To jest straszne – to w filmie widać, że politycy i rządzący Episkopatem w Polsce boją się tylko lucyfera – to niech się palą !!! Gdyby to był polski rząd to powiedziałby STOP ABORCJI i STOP HANDLU DZIEĆMI !!!

Bójka na Jasnej Górze. Bezprawnie zatrzymany na 48h
Paweł Bednarz –
Skandaliczne zachowanie częstochowskiej policji, nie wyłączając uczestników Konferencji Episkopatu Polski!
https://www.youtube.com/watch?v=8NeotIucAQo&feature=emb_logo

Obudź się Australio – OBUDŹ SIĘ POLSKO – Obudź się Świecie

https://gloria.tv/post/jNzg8WWarw4g3xJ7Xd248sfiQ

 

Luceferyczni politycy i biskupi wiedzą, że będziemy grzeszyć przekleństwami przez ich diabelskie rządy.

ŚWIADECTWO – Z Żanetą Majcher rozmawia Mariusza Paszko
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=be8cY9juGXw&feature=emb_logo

Następne świadectwo zaniedbania obowiązków duszpasterzy – czy są nimi jeszcze? Następne świadectwo nauki świeckich ludzi przez świeckich ludzi o Panu Bogu, bo biskupi milczą !!! Czy oni są między grzesznikami „lgdbi ratują ich przed potępieniem – a powinni być w każdej takiej sali.

Łamanie sumień księży i wiernych przez Episkopat

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wQhUE4es8iY&feature=share&fbclid=IwAR0RLCZ8uFbtRQ4seK1gglZhiliCkB2c4nh_t3zS9wtVNy3yRTfUQiqsO9E

Pasterze z Kościoła Katolickiego powinni być wierni Jedynemu Bogu, a nie są bo nie chcą
https://www.youtube.com/watch?v=wvfa6oApvyY&fbclid=IwAR23EILZjV8JIXXY-2EkX0YPGDvj8eGOF723Rg3WqeG5xxpn7XZObO1hzi4&app=desktop


HISTORIA OBRAZU JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

 – każdy powinien ją znać i walczyć o panowanie Boga w Polsce i na świecie.
https://www.youtube.com/watch?v=uLUYkv-ell4&t=1004s

a może to Kara dla świata ????? Wybierajcie – wirusy, kataklizmy i wojna, czy uznancie Boga Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i KAŻDEGO NARODU – POKÓJ, SZCZĘŚCIE i ŻYCIE z RODZINAMI.

https://www.youtube.com/watch?v=f2ytHsAxreE&feature=share&fbclid=IwAR2zn5tH5VUORx-y9ABeALh6Ku5bua_kAlS7Xz6uRF3G2IjUrkUSfDMthOo

„Franciszek” fałszywy prorok dlatego tak długo „panuje” w Watykanie, bo wprowadzi antychrysta do Watykanu. Masoni pozbyli się Papieża Benedykta, żeby im nie przeszkadzał w mordowaniu dusz.

JCH- Ostrzeż ludzkość! Antychryst zostanie wam przedstawiony i razem z fałszywym prorokiem

«Globalistyczny projekt zakłada funkcjonowanie społeczeństwa dwóch prędkości, w którym ist

https://gloria.tv/post/MHRLzsVDwnuF3R8oMgpoA4h2Y

LUDZIE DLACZEGO NIE CHCECIE ŻYĆ NA PIĘKNEJ BOŻEJ ZIEMI W POKOJU I ZGODZIE Z BOGIEM PRZYJACIELEM? ZAPRZYJAŹNIJCIE SIĘ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM WASZYM ZBAWICIELEM.

Jerozolima w czasach ostatecznych – ks. dr Paweł Murziński

https://gloria.tv/post/Dvpfuw8evvZg3ViLoWoWZvqEL

Polaku – pętla na Twojej szyji się zaciska

https://gloria.tv/post/TbeSPEphZQuB6u3boLL769rn4

Cud w Egipcie! Dwie dziewczynki zakopane żywcem przez ojca przeżyły! Opowiedziały, kto je

https://gloria.tv/post/vvEy3km8L72K6kMVMfYV3RYdM

 

ABDYKUJ ZA ZDRADĘ POLSKI W 1939 PRZYCHODZIMY POD TWOJĄ AMBASADĘ ABY SIĘ ROZLICZYĆ, PANI WINDSOROWA

https://www.youtube.com/watch?v=0VaFLcRJhXA

 

Haniebna ucieczka marszałka Rydza-Śmigłego

https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/309209984-Haniebna-ucieczka-marszalka-Rydza-Smiglego.html

 

Ucieczka Edwarda Śmigłego-Rydza

https://superhistoria.pl/druga-wojna-swiatowa/kampania-wrzesniowa/54193/ucieczka-edwarda-smiglego-rydza.html

Dlaczego prymas Polski August Hlond zostawił w czasie II wojny swoje owieczki?

https://dziennikzachodni.pl/dlaczego-prymas-polski-august-hlond-zostawil-w-czasie-ii-wojny-swoje-owieczki/ar/13557731

„Obowiązkiem moim jest zostanie na miejscu i ja chcę tu pozostać” – przekonywał prymas August Hlond, gdy leciały już bomby na Warszawę. Jednak 6 września 1939 roku opuścił haniebnie Polskę i przez Zaleszczyki, Rumunię pojechał do Rzymu. A dlaczego chcieli popchać go do Nieba duchowni – przecież w Niebie jest Król, którego Hlond nienawidził? W Niebie są ludzie zamordowani z Hlonda winy. Nie może być morderca i ofiara razem w Niebie.  Ciekawe, gdzie będą uciekali obecni winowajcy wybuchu trzeciej wojny światowej współ-mordercy ludzkości z Episkopatu w Polsce i kto będzie ich pchał do Nieba?   

Uwolnij 1000 dusz z czyśćca! potężną mocą Miłości Bożej.
Pomóż swoim kochanym.
https://www.youtube.com/watch?v=r3QZKWfY6_w

Uratuj umierających od potępienia! potężną mocą 
Miłosierdzia Bożego
https://www.youtube.com/watch?v=jgzDyTaa9HY

Usłysz wołanie zrozpaczonej duszy..
https://www.youtube.com/watch?v=SiJ689xSXpE

Bójka na Jasnej Górze – Paweł Bednarz
https://www.youtube.com/watch?v=vBumvxFBm7U

Jasna Góra – sierż.sztab. Konrad Stegnerski i sierż.Krzysztof Zbrożek z KP I w Częstochowie w akcji! – Paweł Bednarz
https://www.youtube.com/watch?v=z1Cm_MJcuBc

Któż jak Bóg!

Dziś drugi dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.  Pamiętaj, że dla swojego komfortu i metody:

Bazylika Mikołow

A więc oto dzień 2:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi. 

ZADANIE NA DZIŚ:

W ciągu dnia trzy razy odmów Akt żalu, prosząc Trój­cę Przenajświętszą o przywrócenie łaski utraconej w wy­niku grzechu śmiertelnego. Udaj się do spowiedzi świętej.

 

 

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

Wrześniowa refleksja

Mimo że od wybuchu II wojny światowej minęło już 81 lat, nadal wydarzenia z września 1939 roku budzą w Polakach emocje. Wojna jest zawsze wielką tragedią dla ludzi, którzy w niej uczestniczą, jednak nie pójście na łatwiznę i kapitulacja, lecz walka o słuszną sprawę, tj. zaprowadzanie Ładu Bożego na ziemi jest ideałem dla katolika.

Refleksje na ten temat zawiera artykuł, który załączam poniżej. Życzę Panu interesującej i pożytecznej lektury.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak

Prezes Stowarzyszenia

Wrześniowa refleksja

Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy nad wielką klęską narodową. Polacy wracali wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września 1939 roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej wlały się wojska sowieckie. Naszym ojcom i dziadom runął wtedy świat. Polska nie tylko utraciła niepodległość, ale także została poddana rzadko spotykanemu w dziejach świata uciskowi ze strony ateistycznych reżimów: narodowo-socjalistycznego i bolszewickiego.

Pierwszego września Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Królowej Pokoju. Dla każdego narodu, a dla Polaków doświadczonych trzema wiekami trudnej historii szczególnie, pokój jest wartością bardzo pożądaną. Należy jednak zastanowić się, o jaki pokój powinien zabiegać katolik, i jakiego pokoju życzy sobie Bóg?

Na pewno nie chodzi o prosty stan braku wojny. Cóż bowiem z tego, że w Europie od 75 lat uniknięto większego rozlewu krwi na polach bitew, skoro w tym samym czasie w klinikach aborcyjnych życie straciły miliony niewinnych dzieci, a całe narody wyzbyły się dziedzictwa wiary. Na naszych oczach powstał świat bardzo nieprzyjazny człowiekowi, sprzyjający bardziej potępieniu niż zbawieniu.

Pokój, do budowy którego Stwórca nas wzywa, musi być oparty na Dekalogu. Naszym obowiązkiem jest budowanie Królestwa Boga na ziemi poprzez modlitwę, własne świadectwo, działalność społeczną i wybory polityczne. Pójście na łatwiznę i wycofanie się w zacisze prywatności jest równoznaczne z oddaniem pola szatanowi, który przecież jest niezwykle czujny i ciągle aktywny. Jak pisał w swym Liście św. Piotr: jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć (1P 5,8).

Niestety, pod koniec XX wieku katolicy ulegli złudzeniu, że wystarczy wyciągnąć ręce do nieprzyjaciół Krzyża, przeprosić ich za realne, a nawet zmyślone winy ludzi Kościoła, aby pozyskać ich przyjaźń i szacunek. Dzięki temu na świecie miała zapanować jedność ponad podziałami. Była to jednak mrzonka. Skoro bowiem nawet chrześcijanie potrafią słuchać podszeptów szatana i grzeszyć, tym bardziej są na to podatni ludzie odrzucający Boga i autorytet jego Kościoła. Skutek jest taki, że na początku XXI wieku w chrześcijańskiej niegdyś Europie wiara dogasa, a „kwitnie” cywilizacja śmierci. W majestacie prawa morduje się dzieci, zabija ludzi chorych i starych, a co gorsza, miliony ludzi skazuje się na potępienie, wyrywając z ich serc Boga przez promocję bezbożnych ideologii.

Jesteśmy zbyt słabi, by rzucić wyzwanie światu, jednak w przymierzu z Panem Jezusem, przy wstawiennictwie Matki Bożej, możemy śmiało stanąć w szranki ze złem. Żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi – mówi stare przysłowie. Jeżeli natychmiastowe zwycięstwo nie leży w planach Opatrzności, dla nas chlubą będzie, gdy pod koniec aktywnego życia będziemy mogli powtórzyć za św. Pawłem: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2Tm 4,7).

Niech zatem wrzesień będzie w tym roku dla nas czasem modlitwy wytrwale wznoszonej do Boga o mądrość i męstwo, które pozwolą nam skutecznie głosić Ewangelię w spoganizowanym świecie.

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Matko Boska Zwycięska przed wiekami wybrana na Matkę Zbawiciela Świata, módl się za nami.
Matko Boska Zwycięska, w raju zapowiedziana pogromicielko szatana,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalanie Poczęta Maryjo,
Matko Boska Zwycięska , najpokorniejsza w chwili Zwiastowania,
Matko Boska Zwycięska, najwdzięczniejsza w pieśni Magnificat,
Matko Boska Zwycięska, najuboższa w stajence betlejemskiej,
Matko Boska Zwycięska, najpracowitsza w życiu ukrytym Zbawiciela,
Matko Boska Zwycięska, najcichsza w pracy apostolskiej Jezusa Chrystusa,
Matko Boska Zwycięska, Boleściwa w Męce i Śmierci Swojego Syna,
Matko Boska Zwycięska, rozradowana w Zmartwychwstaniu Zbawiciela Świata,
Matko Boska Zwycięska, pełna chwały w Wniebowstąpieniu Pańskim,
Matko Boska Zwycięska, obdarowana łaskami w Zesłanie Ducha Świętego,
Matko Boska Zwycięska, wywyższona w dzień Swojego Wniebowzięcia,
Matko Boska Zwycięska, ukoronowana w Niebie na Królową Wszechświata,
Matko Boska Zwycięska, Płomieniu i Blasku Kościoła Świętego,
Matko Boska Zwycięska, modlitwą Różańca Świętego rozpraszająca duchy ciemności,
Matko Boska Zwycięska, w Szkaplerzu Świętym Tarczo ochrony dla dzieci Twoich,
Matko Boska Zwycięska, najcudowniejsza Pani Świętych,
Matko Boska Zwycięska, Wszechpośredniczko łask,
Matko Boska Zwycięska, Opiekunko Narodów Chrześcijańskich,
Matko Boska Zwycięska, od wieków sławiona w Polsce pieśnią Bogurodzica,
Matko Boska Zwycięska, któraś proszącemu Łokietkowi zwycięstwo dać raczyła,
Matko Boska Zwycięska, Wspomożycielko naszych praojców pod Grunwaldem,
Matko Boska Zwycięska, któraś okazała Swą potęgę pod Chocimiem,
Matko Boska Zwycięska, Wybawicielko Narodu w cudownej obronie Jasnej Góry,
Matko Boska Zwycięska, przez Króla Jana Kazimierza i Naród Polski we Lwowie Królową Ojczyzny naszej obwołana,
Matko Boska Zwycięska, wspomagająca hufce polskie w odsieczy wiedeńskiej,
Matko Boska Zwycięska, u której na ordynansach stali rycerze barscy,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko Narodu w cierpieniach niewoli,
Matko Boska Zwycięska, triumfująca w Cudzie nad Wisłą,
Matko Boska Zwycięska, Hetmanko Niebieska Wojsk polskich,
Matko Boska Zwycięska, Gwiazdo Żeglarzy i Lotników,
Matko Boska Zwycięska, Chwało Kombatantów,
Matko Boska Zwycięska, w Ostrej Bramie w Wilnie czuwająca,
Matko Boska Zwycięska, którą chwalą polskie ziemie, miasta i wsie,
Matko Boska Zwycięska, którą Naród Polski Ślubuje wielbić wiecznie,
Matko Boska Zwycięska, Niepokalana i Wniebowzięta Królowo Polski,
Matko Boska Zwycięska, Błogosławieństwo Rodzin,
Matko Boska Zwycięska, Kwiecie i Ozdobo dziewic,
Matko Boska Zwycięska, Patronko młodzieży,
Matko Boska Zwycięska, Przewodniczko na drodze życia,
Matko Boska Zwycięska, Nieustającej Pomocy,
Matko Boska Zwycięska, Ucieczko grzeszników,
Matko Boska Zwycięska, Pocieszenie zrozpaczonych,
Matko Boska Zwycięska Uzdrowienie chorych,
Matko Boska Zwycięska, Opiekunko w godzinie śmierci,
Matko Boska Zwycięska, Wybawienie dusz z ognia czyśćcowego,

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 1. K. Módl się za nami o Matko Boska Zwycięska.

 2. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: O Zwycięska Matko, która masz tak potężny wpływ przy boku Swego Boskiego Syna w zdobywaniu serc nawet najbardziej zatwardziałych, wstaw się za tymi, których Ci polecamy, aby skruszeni łaską Bożą mogli wrócić do jedności prawdziwej wiary. Amen.

Droga Mieciu !

Kupiłam i już przeczytałam Twoją książkę „Jezuniu, moja miłości” i jestem pod jej ogromnym wrażeniem ! 🙂 Jest SUPER ! 🙂

Przepiękne Orędzia z Nieba ! 🙂 

I do tego jak pięknie wydana ! 

I twarda okładka.

Stoi u mnie w kuchni w szafce (zeby była zawsze w zasięgu ręki) wśród innych, ważnych, religijnych książek i bardzo wyróżnia się wśród nich, ponieważ ma dużo większy od nich format. 

Spośród tych książek tylko Twoja zwraca uwagę. 🙂 

 

Cieszę się, Mieciu, że wreszcie zobaczyłam Cię na zdjęciu w Twojej książce ! 🙂 

Na tyle próśb o Intronizację przedstawianych przez Boga Ojca, Jezusa, Matkę Bożą, Aniołów i tylu świętych z Nieba, nie ma żadnego odzewu ze strony Episkopatu i prezydenta. 

I wszyscy ignorują obraz Chrystusa Króla – dar Polonii amerykańskiej dla klasztoru jasnogórskiego. 

A mogłoby być tak cudownie w Polsce już od dawna. 

 

Mieciu, zazdroszczę Ci, że widziałaś Jezusa i Maryję. 🙂 

Jestem ciekawa czy Jezus wygląda tak jak na zdjęciu wykonanym przez brata Elię. 

I jaki kolor mają włosy i oczy Pana Jezusa i Maryi. 

O Orędziach, które otrzymujesz, dowiedziałam się już 10 lat temu od mojej córki. 

Po zamachu smoleńskim zaczęła intensywnie szukać w internecie informacji na ten temat. 

Chciała wiedzieć, kto to zrobił, dojść do prawdy. 

I tak we wrześniu 2010 roku trafiła na (nieistniejącą obecnie) Twoją stronę internetową, na której umieszczałaś wypowiedzi Pana Jezusa o tym zamachu, o Lechu Kaczyńskim, intronizacji itd… 

Wszystkie Twoje Orędzia córka przez pierwsze kilka lat nawet kopiowała na komputer – każde Orędzie umieszczała w oddzielnym pliku. 

Niektóre fragmenty Twoich Orędzi moja córka zna na pamięć, np. takie: 

„To był zamach, ale jego zleceniodawcy nigdy nie będą zbawieni. Oni już umarli i są żywymi trupami.” 

„Dla wrogów państwa polskiego wystarczyłoby, gdyby zobaczyli Mnie stojącego w koronie chwały na biurku prezydenta.” 

Lech Kaczyński nie dokonał Intronizacji „i dlatego już go nie ma.” 

Córka często czytała Twoje Orędzia siedząc przed komputerem i potem mi o nich mówiła. 

A odkąd ma komórkę z internetem, to czyta mi je na bieżąco z komórki. 

 

Jeśli chodzi o to, co teraz dzieje się w Polsce, to oglądam Msze święte w telewizji i płaczę. 

Jak sięgnę pamięcią wstecz, nigdy nie opuściłam Mszy świętej w niedzielę i duże święta. 

A teraz do czego to doszło … 

Ciężko jest żyć w tych „ciekawych czasach”. 

W naszej gminie to nawet cmentarze są pozamykane. 

W jednym mieście, które jest 20 kilometrów od nas, zdarzyło się coś takiego:

Dwie kobiety waracały samochodem z pracy. 

– Zatrzymaj się tutaj, to pójdę do domu na skróty. – powiedziała jedna do drugiej. 

I wracała do domu przez las. 

Zatrzymała ją policja. 

Zapytali ją dlaczego jest w lesie i czy nie wie, że nie wolno po lesie chodzić. 

– Nie wiem, nie oglądam telewizji. – odparła. 

– A skąd pani wraca ? 

– Z pracy. 

– A z jakiej pracy ? 

– Ze szpitala …..

– A, to tam są nasi. – powiedział jeden z nich. 

I puścili ją. 

Pozdrawiam Cię Mieciu serdecznie i życzę Ci dużo, dużo mocnego zdrowia ! 🙂  Krysia 

——————————

Serdecznie dziękuję wszystkim czytelniczkom i czytelnikom naszej strony internetowej a szczególnie Książki o Bożej Miłości i mojej. 

Jak dobrze mieć Przyjaciela Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego i Mateńkę Jego. Od około pół roku nazywam Maryję – Mateńka. W domu mamy dużo Wizerunków i Figur Marki Bożej i Pana Jezusa i dużo modlimy się razem z Martą rano i wieczorem. Gdy kiedyś modliłyśmy się – „Matko Boża”……usłyszałam od Maryi:” NIE MÓW NA MNIE MATKO”, i od tamtej pory mówimy obie: Mateńko.

 Biskupi ujednolicili teksty popularnych modlitw. Wśród nich „Zdrowaś Maryjo” 

Rządzący Episkopatem biskupi z nudów wzięli się za zmienianie Modlitw. Niedawno masoneria zmieniła Modlitwę do Św. Michała – powinno być „BROŃ”, a biskupi bezczynnością znudzeni zmienili na „wspomagaj” – a cóż my grzesznicy możemy sami zrobić i BROŃ nas Św. Michale Aniele !!! Teraz przyczepili się do przecinków, ale nie chcą zmienić Modlitwy – Ojcze nasz, jak nauczył nas Pan Jezus, bo w Ewangelii jest „i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”. a Żydzi muszą zawsze namieszać i zwalają na tłumaczenia a przecież są      „uczonymi w piśmie’ i muszą rozważyć tłumaczenie zgodne z Prawdą, aby Boga nie obrażać, bo Bóg jest Miłością i Przyjacielem ludzi i nie kusi a zawsze broni przed pokusami.
Biskupi ujednolicili teksty popularnych modlitw. Wśród nich „Zdrowaś Maryjo”
Ujednolicone brzmienie wybranych modlitw oraz polskie tłumaczenie tekstów liturgicznych na wspomnienie dowolne Jana XXIII zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski w czasie zebrania plenarnego na Jasnej Górze. Chodzi o niewielkie korekty np. w modlitwach „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. KEP zatwierdziła też polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej.

 • W Pozdrowieniu Anielskim poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), a we fragmencie „módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” powinno się stosować przecinek przed „teraz” – wskazuje KEP

 • W przypadku modlitwy „Ojcze nasz” KEP zwraca uwagę na fragment „I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” i proponuje, by w modlitwie nie pisać „złego” wielką literą

 • Po przyjęciu przez KEP form ujednoliconych, zostaną one opublikowane i staną się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników

 • Wyjaśniono, że ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma na celu korektę zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum wydawnictw katolickich, także w Internecie. Decyzja biskupów dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to „Zdrowaś Maryjo” (nie „…Mario”), „błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. „błogosławiona jesteś”). KEP wskazuje, że we fragmencie „módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” powinno się stosować przecinek przed „teraz”.  Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa „O mój Jezu” (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą „dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”, oraz wezwanie „O Krwi i Wodo” z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono, jako obowiązującą formułę „…któraś wypłynęła…” (nie „wytrysnęła”).
  W modlitwie „Ojcze nasz” 
  KEP zwraca uwagę na fragment
  „I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” i proponuje, by w modlitwie nie pisać „złego” wielką literą, pozostając przy dotychczasowej tradycji liturgicznej i biblijnej.

  Nowe wezwania litanii loretańskiej

  Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła też polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej. Wezwania, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”), „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”).
  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/zebranie-kep-na-jasnej-gorze-biskupi-ujednolicili-brzmienie-polskich-modlitw/9e0qfzp,79cfc278

Któż jak Bóg!

Dziś zaczynamy Wielką Nowennę do św. Michała Archanioła. Każdego dnia otrzymasz tekst rozważań i modlitw oraz zadanie do wykonania. Zadanie zawsze jest umieszczone na filmiku oraz w poniższej treści.

Pierwszy dzień jest najdłuższy – trwa niecałe 30 minut. Kolejne dni trwają średnio 9 minut. Będą one publikowane systematycznie przez cały wrzesień – będziesz je otrzymywać w kolejnych e-mailach. Ważne, aby zachować ciągłość! Nie przesuwamy dni na później. Także tylko dziś możesz zaprosić nowe osoby do dołączenia na tej stronie

https://www.youtube.com/watch?v=OMTNjTAVN5I

A więc… zaczynamy! Dzień 1:

Zobacz na Youtube.

Wielka Nowenna do św. Michała

Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!„, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi. 

ZADANIE NA DZIŚ:

Klęcząc przez obrazem świętego, odmów trzy Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo… oraz Chwała Ojcu…, dziękując Trójcy Świętej za świętego Michała Archanioła, wielkiego w swej naturze. Odmów poniższy hymn, prosząc o łaskę zrozumienia obowiązku wielbienia Boga darami, którymi zostałeś obdarzony.

1.     Ciebie, światłość i moc Bożą,

    Jezu, życie dusz, my Ciebie z tymi,

    co Twój orszak tworzą,

    Z Aniołami chwalim w niebie.

2.     W koło Ciebie sług miliony,

    Tłum anielskich wodzów krąży,

    Lecz znak Krzyża wywieszony

    Dzierży Michał, ich chorąży.

3.     Przezeń srogi smok strącony

    Na piekielnej dno otchłani

    I wraz tracą niebios trony

    Aniołowie zbuntowani.

4.     Za tym wodzem idźmy śmiało

    W bój z szatanów pysznych głową,

    Byśmy się okryli chwałą

    Przed stolicą Barankową.

5.     Ojcze, Ciebie chwalim szczerze;

    Krwią kupionych Syna Twego,

    Mocą Ducha silnych w wierze,

    Spraw, niech nas Anieli strzegą. Amen.

 MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ PRZEZ PRZYCZYNĘ
ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę,
wskrzesił cudem wszechmocy Twojej,
racz za przyczyną sługi Twojego,
świętego Andrzeja Boboli,
dopełnić miłosierdzia nad
naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej
niebezpieczeństwa.
Niech za łaską Twoją stanie się
narzędziem Twojej czci i chwały.
Natchnij mądrością jej rządców
i przedstawicieli, karnością i męstwem
jej obrońców, zgodą i sumiennością
w wypełnianiu obowiązków jej

obywateli. Daj jej kapłanów pełnych
ducha Bożego i żarliwych
o dusz zbawienie.
Wzmocnij w niej ducha wiary
i czystości obyczajów.
Wytęp wszelką stanową
zazdrość i zawiść, wszelką
osobistą czy zbiorową pychę,

samolubstwo i chciwość
tuczącą się kosztem dobra publicznego.
Niech rodzice i nauczyciele
w bojaźni Bożej wychowują młodzież,
zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy,
a chroniąc od zepsucia.
Niech ogarnia wszystkich duch
poświęcenia się i ofiarności względem
Kościoła Świętego i Ojczyzny,

duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia.
Jak jeden Bóg, tak jedna
wiara, nadzieja i miłość
niech krzepi nasze serca.
Amen.  


APEL ŚWIECKICH o modlitwę i post w dziejowej chwili!

                     

Gdy 100 lat temu było zagrożenie bolszewickie dla Europy, to Polacy dzień i noc w kościołach modlili się wołając o pomoc z Nieba. Cud nad Wisłą: Maryja Hetmanka ukazała się na Niebie z wojskiem, co wywołało przerażenie ruskich żołnierzy, którzy porzucili broń i uciekali 100 km.
Jeden z jeńców trafnie to ujął, iż nie dało się strzelać do Nieba.
Przed wybuchem powstania warszawskiego jednak nie było prośby narodu do Boga o ratunek; zlekceważono objawienia w Siekierkach i w efekcie modlono się jedynie w małych grupach. Wiemy jak to się tragicznie skończyło. Hitlerowcy mając ważne fronty jednak skupili się na Warszawie a Rosjanie miesiąc odczekali, by oni mogli zrobić swoje.
W 1989 roku padł mur berliński, padła komuna w krajach związku sowieckiego, do czego przyczynił się m. in.ks. prof. Franciszek Blachnicki, który założył oazę/ ruch Światło-Życie i poprowadził go w kierunku modlitwy o wolność krajów pod związkiem sowieckim.
Dziś nowe pokolenie jest zmuszone walczyć z nową komuną o wolność.

Zaczyna się! Dziś jest to dzień, gdy trzeba nam szturmować Niebo!

Otóż w Berlinie (i na rynkach wielu miast europejskich od 15.30 w ramach solidarności) zbierają się ludzie, by pokojowo bronić naszej wolności. Wspierajmy ich od dziś nieustanną modlitwą, zwłaszcza Różańcową!
Wiemy jakie obecnie rządzący( sterowani poprzez ONZ) mają zamiary wobec nas: izolacja, areszt domowy, szczepienia, zaczipowanie i zapędzenie do ludzkich zagród, pozbawienie sakramentów dla wiernych KK itd.
Błagamy Niebo o pomoc! Matko Boska Zwycięska oddajemy Tobie siebie i świat!
Gdy będziemy bierni, to ryzykujemy nie tylko życie ziemskie ale i wieczne.
Zaplanowano wszczepianie „lucyferozy” i w ten podstępny sposób oddanie ludzi pod władzę szatana. (por.Apokalipsa 13).

Gdy Europie zagrażali muzułmanie, to Król Jan Sobieski wsparty Różańcami i postami całego narodu, taki raport złożył Papieżowi: „Przybyłem, zobaczyłem a Bóg zwyciężył”.
Także i my dziś zjednoczmy się duchowo, by uchronić Europę i świat, który ten płomień wolności podchwyci.
Komunizm stoi na dwóch filarach: kłamstwo i strach – uczył nas Sługa Boży Franciszek Blachnicki. Czy to nas dziś również nie dopadło?
Prawda nas wyzwoli i pokonanie lęku. Jezu ratuj nas! Boże Ojcze dopomóż światu! Duchu Święty obudź nas! Maryjo przybądź!
Od dziś nie wypuszczaj Różańca z ręki, pość (o chlebie i wodzie, jeżeli możesz lub w jakiejkolwiek innej formie), ofiaruj swoje cierpienia w intencji zwycięstwa Bożego porządku na Ziemi.
Podaj dalej ten apel, obudź uśpionych mediami, konsumpcją, brakiem miłości.
Zwycięstwo jeśli przyjdzie – to przyjdzie przez Maryję!

,,Modlitwą Różańcową powiążcie wszystkie ludzkie serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej”.
Bł. Kard. Stefan Wyszyński
https://gloria.tv/post/KkBMPfHRBici3BxAXGzZmWAYb

Polacy – tylko w Bogu nadzieja i módlmy się w intencji kapłanów, bo bez nich nie będziemy znali Pana Boga.

KS. Dominik demaskuje pandemię 4 min.

https://youtu.be/Z_ESFn0zgXg

POLSKA I KAŻDE PAŃSTWO POTRZEBUJE POKOJU I SPOKOJU ORAZ LUDZI TEGO PRZESTRZEGAJĄCYCH I O TO WALCZĄCYCH. JUŻ DOŚĆ MAMY ŚMIERCI. KTÓŻ JAK BÓG.

Lewicowi celebryci, w imię obrony bojówkarzy spod znaku LGBT, podważają wyroki polskich sądów.

Czy Urszula von der Leyen ulegnie naciskom tęczowego lobby i będzie znowu strofować Polskę i polski wymiar sprawiedliwości?

Powiedzmy jej, że mamy już dosyć oczerniania i zniesławiania naszego kraju!

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ

Szanowni Państwo

zaangażowaniem tak wielu osób spośród Państwa wywołujemy presję na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen.

Apelujemy do niej, by nie ulegała lewicowym celebrytom, lewicującym naukowcom i twórcom kultury z Polski i kilku innych krajów, którzy w oczerniającym Polskę donosie próbują podważać orzeczenia niezawisłych sądów w naszym kraju.

W ciągu kilku dni blisko 14.000 osób podpisało naszą petycję protestując przeciwko tej kolejnej, bulwersującej akcji radykalnej lewicy.

Presja ma sens i warto do niej używać narzędzi mediów społecznościowych, z których najczęściej korzystają politycy.
Czy pomogą nam Państwo i dołączą do naszej akcji na Twitterze?

Tak, – wyślę teraz tweet do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Jeśli nie mają Państwo konta na Twitterze bardzo proszę podzielić się tą informacją na Facebook’u.

Nasze działania nie pozostają bez echa tylko wtedy, kiedy są zauważalne dla polityków i czują oni ryzyko wizerunkowe związane z pojawieniem się swoich nazwisk w kontekście tego rodzaju skandalicznych wystąpień.

W przeciwnym wypadku, jeżeli nasze wspólne wysiłki nie osiągną efektu skali, politycy po prostu nas zignorują.
Szczególnie wtedy, kiedy w tym co robimy racja będzie ewidentnie po naszej stronie.

Państwa zaangażowanie w protest przeciwko oczerniającemu Polskę apelowi ma więc ogromne znaczenie.

Proszę wysłać Tweet’a do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen już teraz.

Jeśli nie mają Państwo konta na Twitterze bardzo proszę napisać posta na profilu Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na Facebook’u.

PRZEŚLIJ TWEETA JUŻ TERAZ

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Sami Polacy wybraliście morderczy Rząd z prezydentem A.Dudą – wrogiem. Szumowski pojechał na wakacje i chodzi bez maski – jemu wolno. Duda milczy a pozostali jemu podobni obłudnicy i kłamcy.

Prof. Jan Talar, specjalizujący się w wybudzaniu pacjentów ze śpiączki, postawiony przed sądem lekarskim – Magna Polonia
https://www.magnapolonia.org/prof-jan-talar-specjalizujacy-sie-w-wybudzaniu-pacjentow-ze-spiaczki-postawiony-przed-sadem-lekarskim/

Edyta Górniak prawi o pandemii: „To jest bardzo gruby scenariusz”

https://gloria.tv/post/rBu2fkSrLFad2hcrYbJvycnhn

„Niewiasty, gdy przystępujecie do Komunii Św. w tak obrzydliwym, roznegliżowanym i niegodnym stroju, to nie tylko Ziemia, ale i całe Niebo drży, Aniołowie płaczą z boleści, a Serca Najświętsze Matki i Syna przeszywają przerażające ciernie!” – gloria.tv

https://gloria.tv/post/EhNoQzSYvxFJ3RssovqYYDdnP

Historyczne Przemówienie | Robert_F._Kennedy,_Jr. | Protest w Berlinie | Polski lektor

https://gloria.tv/post/PaH8w3fqVWXn4kcyC3hPnhUdF

 

https://www.bitchute.com/video/fGYtBtw1CIXU/

Ks.prof.dr.hab.Stanisław Koczwara:o godne przyjmowanie Komunii Świętej

https://youtu.be/Mqbq7I_tpjA

 

Ja świecka osoba bardzo ubolewam, że są „odważni księża” do nieposłuszeństwa Panu Bogu Zbawicielowi. Modlę się oczywiście o nawrócenie grzeszników, którymi są także księża – posłuszni masońskim  i żydowskim przełożonym a nie Bogu Zbawicielowi. Dlatego nie jest mi żal tych fałszywych duchownych i mówię wprost – „niech się palą”, bo idą na wieczne potępienie na własną prośbę. W czasie wojny było już 1025 anty -apostołów, to teraz ilu ich jest? Dla takich Msza św – Męka Boga jest „ucztą”, to będą  ucztować ze swoim panem lucyferem. Dlatego nie jest mi ich żal,  bo przez nich cierpią ludzie świeccy posłuszni i wierzący księżom, a takich jest dużo. Natomiast gorąco modlę się za kapłanów dobrych, aby nie ulegli zgorszeniom.

Pachołki i sługusy Gatesów i im podobnych mają tak przekonywujące „kazania”, że ludzie są gotowi uwierzyć tym mordercom, ale ludzie niech nie wierzą tym faryzeuszom planującym likwidację ludzkości – niech zaczną od siebie zabijać się i likwidować te diabelskie mózgi.

Fundacja Gatesów oraz Pentagon finansują rozwój podskórnego czipa wykrywającego wirusy

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/fundacja-gatesow-oraz-pentagon-finansuja-rozwoj-podskornego-czipa-wykrywajacego-wirusy

”ROK TEMU BYŚ W TO NIE UWIERZYŁ” – PANDEMICZNA MODA I NAJNOWSZE AKCESORIA.

https://globalna.info/2020/08/31/rok-temu-bys-w-to-nie-uwierzyl-pandemiczna-moda-i-najnowsze-akcesoria/

Deus Vult: Komunia Święta – nie udzielono mi jej! Bo zarazić się można tylko w Kościele.
Ja za takich kapłanów gorąco się modlę Koronką Medjugorską i na Różańcu, aby nie ulegli pokusom a nade wszystko, aby nie przestraszyli się nakazów masońskich i żydowskich biskupów. Tak, to prawda – ja dlatego piszę takie ostre teksty i komentarze, bo jestem zakochana w Panu Bogu bezgranicznie i wiem, co znaczy ta miłośc człowieka do Boga i nie pozwolę Go obrażać. Naprawdę warto uklęknąć i okazać miłość Panu Bogu, bo Łaski otrzymywane od Cudownego Przyjaciela są wielkie. Nie pozwolę, aby celebrans podał mi Boga otrutego chemią na rękę. Taki celebrans jest faryzueszem, bo słucha masonerii diabelskiej, a nie Zbawiciela. Na księży faryzeuszy mówię otwarcie – niech się palą, bo sami tego chcą, bo hańbią Boga na własne życene a przy tym ludzi uczą hańbić Boga. Najbardziej księża wiedzą za co się spada do piekła.

 Miliony ludzi na proteście w Berlinie! Kiedy czas na Polskę? Telefony na żywo! 

Polacy – tylko Bóg Wszechmogący w Trójcy Przenajświętszej Jedyny jest Najlepszym i Cudownym Lekarzem 
 i Przyjacielem dla duszy i dla ciała ludzkiego, ponieważ jest Jedyną Miłością. Wszyscy inni to grzesznicy buntowani przez lucyferycznych ludzi. Pan Bóg jest Jedynym Zbawicielem i będzie nas rozliczał z miłości. Polacy – macie już mnóstwo doświadczeń za nieposłuszeństwo Panu Bogu, więc nie oczekujcie na następne wojny i zniszczenia przez diabelskich ludzi nienawidzących Pana Boga włącznie z anty-papieżem Frankiem      i biskupami rządzącymi Episkopatem w Polsce. Wszystkie osoby duchowne i politycy, które są przeciwne Królowaniu Boga w Polsce są mordercami ludzkości w nadchodzącej III wojnie światowej, tak jak ci wszyscy duchowni i politycy, którzy byli przeciwni Królowaniu Boga przed drugą wojną światową, bo przez nich była II wojna. A.Hlond z nienawiści do Jezusa Króla uciekł z Polski a obecni księża nie mający rozeznania Ducha Świętego wciskają demona z piekła do Nieba, który przecież nienawidził Boga Jezusa i Nieba.

Miliony ludzi na proteście w Berlinie! Kiedy czas na Polskę? Telefony na żywo!
https://www.youtube.com/watch?v=2zWPaHJnt0Y&feature=emb_logo

Grzegorz Braun na proteście w Berlinie –  Relacja z Berlina!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=n2sSfa2Ps3c&
feature=emb_logo

4 modlitwy dla nauczycieli, wychowawców i katechetów

Jesteś nauczycielem i szukasz duchowego wsparcia? Oto modlitwy dla Ciebie!

Błogosławiona Karolino! Niestrudzona i gorliwa patronko dzieci i młodzieży! Konsekwentna krzewicielko wiary wśród wszystkich pokoleń. Ty, która niezłomnym życiem dała świadectwo wiary, ginąc męczeńską śmiercią w obronie czystości.

Wspieraj nas, nauczycieli i katechetów i dodawaj sił, abyśmy na Twój wzór i za Twoim przykładem, z prostotą i pokorą, konsekwentnie, niestrudzenie, każdego dnia przekazywali wiedzę religijną i życiową mądrość wszystkim, których Dobry Bóg postawi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania. Abyśmy z Twoim przykładem stawali się autentycznymi, odważnymi i silnymi Bogiem świadkami wiary.

Użycz nam swojej mocy, pokory, pracowitości, cierpliwości i wytrwałości, abyśmy zapatrzeni w Chrystusa i Maryję prowadzili naszych wychowanków i wszystkich ludzi do Boga. Amen.

Panie Jezu Chryste, Boski Nauczycielu, Ty z miłością przygarniałeś do siebie dzieci i zapewniłeś, że kto by przyjął jedno takie dziecko, Ciebie samego przyjmuje, jak też z miłością przyjąłeś młodego człowieka z jego pytaniami o sens życia.

Pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo Błogosławionej Zofii Czeskiej, która z miłości ku Tobie oddała wszystko dla sierot i ubogich poświęcając się całkowicie ich wychowaniu i nauczaniu, udziel i nam Twojej mądrości i miłości w prowadzeniu tych, którzy są powierzeni naszej pieczy. Naucz nas iść śladami Błogosławionej Zofii i budować dzisiaj tak upragnioną przez bł. Jana Pawła II “cywilizację miłości i życia”.

Panie Jezu, Boski Mistrzu i Nauczycielu bądź uwielbiony wraz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Nie niosę Ci długich modłów, o Boże. Nie ślę westchnień licznych… nie biję niskich pokłonów, ni składam ofiary bogatej ku czci Twej i chwale. Nie pragnę wkraść się w Twą możną łaskę, nie zabiegam o dostojne dary. Myśli moje nie mają skrzydeł, które by pieśń niosły w niebiosa. Wyrazy moje nie mają barwy, ani woni, ani kwiatów.

Znużony jestem i senny. Wzrok mój przyćmiony, a grzbiet pochylony pod ciężarem wielkim obowiązku. A jednak prośbę serdeczną zaniosę, o Boże. A jednak klejnot posiadam, którego nie chce powierzyć bratu – człowiekowi. Obawiam się, że człowiek nie zrozumie, nie odczuje, zlekceważy, wyśmieje. Jeżeli jestem szarą pokorą wobec Ciebie, Panie to w prośbie mej stoję przed Tobą – jako płomienne żądanie. Jeśli szepcę cicho, to prośbę tę wygłaszam głosem nieugiętej woli.

Wzrokiem nakazu strzelam pod chmury.

Wyprostowany żądam, bo już nie dla siebie. Daj dzieciom dobrą dolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą drogą ich prowadź, ale najpiękniejszą. A jako prośby mej zadatek, przyjm jedyny mój klejnot: smutek.

Smutek i pracę.

Modlitwa autorstwa J. Korczaka

Nauczycielu dobry,

obdarz mnie Twoim Duchem,

racz wysłuchać prośby (…)

O serce wielkie jak morza otchłanie – proszę Cię Panie

O jednakowe uczniów miłowanie – proszę Cię Panie

O jasne w prawdzie wiedzy podawanie – proszę Cię Panie

O dobre słowo, co nigdy nie kłamie – proszę Cię Panie

O uśmiech, co rodzi zaufanie – proszę Cię Panie

O cierpliwości anielskiej zesłanie – proszę Cię Panie

Nauczycielu dobry,

Mistrzu mój i Boże,

niech mą pracę z dziećmi

Twa łaska wspomoże.

Amen.

Duchowe wsparcie na nowy rok szkolny

Twoje dziecko idzie po raz pierwszy do szkoły albo wraca do niej kolejny raz. Wiesz, że wszystkie przybory szkole są już kupione. Podręczniki oprawione czekają na plan zajęć. Jednak czy tylko w taki sposób możesz przygotować swoje dziecko do nauki? Drodzy rodzice oto kilka modlitw dla Was i Waszych dzieci.

Jak przygotować się do roku szkolnego?

Tradycyjnie na początku września odbywa się Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Jest to dobry zwyczaj, w którym Twoje dziecko z Panem Jezusem zaczyna edukację. Młodsze dzieci, które jeszcze nie mogą przyjmować Chrystusa w komunii ucz tego obrzędu. W Kościele często odmawiane jest błogosławieństwo przyborów szkolnych. W razie braku możliwości bycia na Mszy Świętej, odmów błogosławieństwo w domu.

Zbierz rodzinę i zapalcie paschał rodzinny albo świece. 

Osoba prowadząca robi znak krzyża.

P. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen

P. Kochani, błogosławmy Boga, źródło wszelkiej mądrości i dobra

W. Amen

P. Na początku nowego roku szkolnego dziękujemy Najlepszemu Bogu za wszystko, czym nas obdarzył podczas wakacji. Dziś pragniemy prosić także o Światło Chrystusa dla naszych dzieci, dzięki któremu będą one mogły poznać prawdę o Bogu, świecie i człowieku. Niech Duch Święty prowadzi nasze dzieci.

W. Prowadź nas, Panie, mocą swego ducha.

P. Pokornie Cię prosimy, Boże, Najlepszy nasz Ojcze, niech twój Kościół święty prowadzi wszystkich ludzi,a szczególnie dzieci, do prawdy i zbawienia.

W. Prowadź nas, Panie, mocą swego ducha.

P. Pokornie Cię prosimy, Jezu Chryste, Jednorodzony Synu Ojca, by wszyscy wierzący rodzice mogli wychowywać bez przeszkód swoje dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą.

W. Prowadź nas, Panie, mocą swego ducha.

P. Pokornie Cię prosimy, Duchu Święty, oświecaj serca i umysł naszych dzieci, aby otwierały się na Ewangelię.

W. Prowadź nas, Panie, mocą swego ducha.

P. Pokornie Cię prosimy, Przedwieczny Boże, byśmy my i nasze dzieci zawsze podążali drogą twych przykazań.

W. Prowadź nas, Panie, mocą swego ducha.

W. Ojcze nasz…

P. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś źródłem życia i mądrości,pobłogosław w swej wielkiej dobroci wszystkie przybory szkolne naszych dzieci. Niech z ich pomocą poznają prawdę, dobro i piękno świata, który dla nas stworzyłeś. Pobłogosław naszym dzieciom, które będą korzystać z tych przyborów szkolnych. Niech czynią to dla Twej większej chwały. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen

Modlitwy do Ducha Świętego

espiritu-santo-fondo

Duch Święty w nauce jest najlepszym przyjacielem. Już od najmłodszych lat uczy się dzieci modlitw do Niego. Naucz swoje dziecko aby przyzywało Ducha Świętego za każdym razem kiedy zaczyna się uczyć. Oto najprostsza modlitwa przed nauką:

Duchu Święty,

który oświecasz serca i umysły nasze,

dodaj nam ochoty i zdolności ,

aby ta nauka była dla nas z pożytkiem

doczesnym i wiecznym.

przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Nie zapomnij podziękować Duchowi Świętemu, po nauce pomódl się tak:

Dzięki Ci Boże

za światło tej nauki,

pragniemy, abyśmy nią oświeceni,

mogli cię zawsze wielbić i wolę twoją wypełniać.

przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Warto nauczyć dzieci, że do Ducha Świętego można się modlić w wielu sytuacjach. Poranna modlitwa z przywołaniem Ożywiciela na pewno pomoże przez cały dzień. Dobrze jest posiadać tę modlitwę pod ręką. Możesz kupić swojej pociesze plakat z taką treścią. Jej niezawodne działanie potwierdza jeden z polskich świętych. Jan Paweł II będąc dzieckiem odmawiał taką modlitwę o dary Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię

O dar Mądrości do lepszego poznawania

Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

O dar Rozumu do lepszego zrozumienia

ducha tajemnic wiary świętej,

O dar Umiejętności, abym w życiu kierował

się zasadami tejże wiary,

O dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie

szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

O dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani

względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

O dar Pobożności, abym zawsze służył

Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

O dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,

który Ciebie, o Boże obraża.  

Amen.

Modlitwy w trudnościach

Jak to w szkole bywa, nadchodzi czas sprawdzianów i egzaminów. Pokaż do kogo mogą się uciekać Twoje dzieci w chwilach stresu. Pamiętaj, że musisz wierzyć w nie i wspierać go na każdym szczeblu edukacji. Oczywiście w raz z wiekiem dziecka forma wsparcia zmienia się.  Im starsze tym Twoja duchowa pomoc będzie bardziej potrzebna. Pierwsze potknięcia się i niezdane testy niech będą motywacją do większej nauki i modlitwy. Jest kilka modlitw o duchowe wsparcie przed egzaminami. Warto, aby Twoje dziecko znało je i miało do nich łatwy dostęp.

Oto pierwsza z nich

Boże, bądź ze mną i pomóż mi, abym dał z siebie wszystko. Daj mi jasność umysłu i uczciwość serca. jeśli przekonam się, że są rzeczy, których nie znam, nie pozwól mi się denerwować, ani okłamywać. Daj mi szansę, bym mógł powiedzieć to, co wiem.

Niech pamiętam to wszystko, nad czym tak ciężko pracowałem, a jeśli muszę się przyznać, że byłem w czymś leniwy, daj mi stanowczość, bym w przyszłości pracował lepiej.

I czy potrafię, czy nie – pomóż mi wyrazić to wszystko, co wiem. Daj mi, aby to czego się nauczyłem, Pozostało we mnie na zawsze przez Jezusa Chrystusa mojego Pana.
Amen.

Modlitwa do Bł. Sancji Szymkowiak o pomoc w nauce

Blessed_Sancja_Janina_Szymkowiak

Błogosławiona Sancjo, opiekunko studiujących i uczących się, poprowadź nas drogą poznawania świata, jako cudu Bożego Stworzenia. 

Spraw abyśmy zgłębiając tajniki wiedzy pamiętali, że wszelkie prawa ustanowił nad Wszechświatem Pan, dzieła ludzkich rąk i umysłów które pobłogosławił, są owocem Jego Mądrości, a piękno w sztuce pochodzi od Niego, który jest źródłem wszelkiego Piękna. 

Niech nasze studia zawsze prowadzą nas do Boga, który w swojej Miłości obdarzył nas światem i błogosławi naszą pracę, jeżeli jest zgodna z Jego Wolą. 

Wspomóż nas w nauce i wyproś błogosławieństwo dla naszego trudu, aby zaowocował sukcesem i abyśmy osiągnęli dobre cele jakie nam przyświecają. Wspieraj nas w sytuacjach trudnych i chroń przed pułapkami wiedzy, która inspirowana przez Złego, sprzeciwia się Najwyższemu Dobru.

Niech rozwijając umysł nie zaniedbujemy wzrostu ducha który dzięki wierze i modlitwie umocni się w Panu. Amen.

Oraz do świętego Józefa z Kupertynu

San_Giuseppe_da_Copertino_si_eleva_in_volo_alla_vista_della_Basilica_di_Loreto

Święty Józefie z Kupertynu, Przyjacielu studentów i Orędowniku zdających egzaminy, przychodzę, by błagać o Twoją pomoc w moich studiach (moich egzaminach).

Ty wiesz, z Twego osobistego doświadczenia, jak wielki niepokój towarzyszy trudowi studiów (zaangażowaniu w egzaminy) i jak łatwo popaść w niebezpieczeństwo zagubienia intelektualnego lub zniechęcenia.

Ty, który byłeś wspierany cudownie przez Boga w studiach i w egzaminach, aby zostać dopuszczonym do święceń kapłańskich, wyproś u Pana światło dla mojego umysłu i siłę dla mojej woli. 

Ty, który w tak konkretny sposób doświadczyłeś matczynej pomocy Maryi, Matki Mądrości, proś Ją za mnie, żebym mógł przezwyciężyć szczęśliwie wszystkie trudności w studiach (w najbliższych egzaminach). 

Łączę moją ufność w Twoją opiekę z mocnym postanowieniem, by żyć jak człowiek naprawdę wierzący.
Amen.

WRZESIEŃ MIESIĄCEM MODLITWY I POJEDNANIA
Słowa Matki Bożej: 
„Przekażcie to całemu mojemu ludowi”

MÓDLMY SIĘ SZCZEGÓLNIE PRZEZ TEN CAŁY MIESIĄC WRZESIEŃ LITANIĄ DO MATKI BOŻEJ SALETYŃSKIEJ

PROSZĄC O MIŁOSIERDZIE BOŻE DLA NAS , DLA NASZEJ OJCZYZNY, CAŁEGO ŚWIATA , WSZYSTKICH LUDZI A NADTO  DLA BIEDNYCH GRZESZNIKÓW.

The La Salette Controversy Part I

Matka Boża zwróciła się do dzieci: 

Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się. Jestem tu, aby wam opowiedzieć wielką nowinę. Jeżeli mój lud nie zechce się podporządkować, będę zmuszona puścić ramię mojego Syna. Jest ono tak silne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was! Chcąc, by mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście nie wiem, jak się modlili i nie wiem, co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam. 

Dałam wam sześć dni do pracy, siódmy zastrzegłam dla siebie, a nie chcą mi go przyznać! To właśnie czyni tak ciężkim ramię mojego Syna. Woźnice przeklinają, wymawiając pomiędzy przekleństwami imię mego Syna. Te dwie rzeczy tak bardzo obciążają ramię mego Syna. 

Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to zeszłego roku na ziemniakach, ale nic sobie z tego nie robiliście! Przeciwnie, znajdując zepsute ziemniaki przeklinaliście, wymawiając wśród przekleństw imię mojego Syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich cale. 

                                  171 LAT TEMU W LA SALETTE MATKA BOÅ»A POWIEDZIAÅ A: RZYM STRACI WIARĘ I STANIE SIĘ SIEDZIBÄ„ ANTYCHRYSTA | forumdlazycia

Litania do Matki Bożej Saletyńskiej

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

 

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami!

Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi,

Maryjo Saletyńska, żywy wzorze miłości,

Maryjo Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty,

Maryjo Saletyńska, Wzorze uległego posłuszeństwa,

 

Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników,

Matko, która z dobrocią zalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,

Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami,

Matko, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,

Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa,

Matko, która nas nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,

Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,

Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,

Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,

Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,

Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,

Matko, która pragniesz, by cały lud Boży poznał Twoje objawienie,

Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,

Matko, która chcesz nas uczynić gorliwymi pomocnikami,

Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej,

Matko, która leczysz wszystkie choroby,

 

Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,

Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,

Opiekunko biednych i dzieci,

Światło zaślepionych i błądzących,

Pocieszycielko chorych i strapionych

Orędowniczko cierpiących,

Nadziejo rozpaczających,

Matko Kościoła,

 

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

PANIE JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

P: Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników!

O: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

 

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, który w nieskończonym Twym miłosierdziu zesłałeś na Górę Saletyńska Swą Matkę Najdroższą, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich; spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki.

O: Amen.

LUB:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, Pośredniczko wszechmocna, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, Źródło zbawienia dla biednych grzeszników, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie nieustannie uciekali, módl się za nami.

Maryjo Saletyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, nakłaniająca nas do opanowania wstrzemięźliwości, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają, módl się za nami.

Dziewico Saletyńska, zachęcająca sprawiedliwych do gorętszej pobożności, módl się za nami.

Matko Saletyńska, rzewnie płacząca nad złością i niedolą naszą, módl się za nami.

Matko Saletyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego, módl się za nami.

Matko Saletyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa, módl się za nami.

Matko Saletyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych, módl się za nami.

Matko Saletyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat, módl się za nami.

Matko Saletyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności, módl się za nami.

Matko Saletyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem, módl się za nami.

Matko Saletyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna, módl się za nami.

Matko Saletyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni, módl się za nami.

Matko Saletyńska, darząca nas źródłem cudownej wody, módl się za nami.

Matko Saletyńska, lecząca wszelkie choroby, módl się za nami.

Matko Saletyńska, Opiekunko biednych dzieci, módl się za nami.

Matko Saletyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych, módl się za nami.

Matko Saletyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających, módl się za nami.

Matko Saletyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego, módl się za nami.

Matko Saletyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego, módl się za nami.

Matko Saletyńska, Chwało Kościoła uwielbionego, módl się za nami.

 

Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi, prosimy Cię, Maryjo.

Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy, prosimy Cię, Maryjo.

Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia, prosimy Cię, Maryjo.

Przez Twoje Zjawienie i cuda wzmocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie, prosimy Cię, Maryjo.

Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego, prosimy Cię, Maryjo.

Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali, prosimy Cię, Maryjo.

Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili, prosimy Cię, Maryjo.

Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie. prosimy Cię, Maryjo.

 

Baranku Boży, który gładzisz, grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

– Matko Boska Saletyńska – Pojednawczyni grzeszników.

– Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty w nieskończonym miłosierdziu Swoim zesłałeś na saletyńską górę Najdroższą Swą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania chrześcijańskich obowiązków, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i poruszeni Jej napomnieniami, złagodzili przez naszą pokutę na ziemi Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.

 

Polacy tak bardzo liczyli na PiS, a jednak i oni okazali się Żydami. Polacy nic by nie mówili na Żydów, gdyby nie byli takimi złodziejami, mordercami, zachłannymi na czyje, oszukańcami na swoją korzyść i jak to mówi polskie przysłowie:”po trupach Polaków do władzy” podstępnie. Polacy mają już dość bezczelnych wrogich grabieżców żydowskich w Rządzie i w Episkopacie.

Grzegorz Braun MASAKRUJE reżim PiS                                 – To jest SKANDAL i hańba – Najlepsze Wypowiedzi z Sejmu

https://gloria.tv/post/RZvYMJutrreU2XZPG1PLHE96G

Świat jest inny odc. 143 – NAUKA kontra naukowcy

”BIOLOGICZNY CZARNOBYL” – LABORATORIUM ”P4” I WOJSKOWE TAJEMNICE WUHAN.

 

NIE TYLKO POLSKA, ALE CAŁY ŚWIAT GINIE I WRESZCIE BÓG WŁADCA ZIEMI DOKOŃCZY NISZCZENIE.

Rząd  Żydowski sprzedaje Polskę – kopalnie, stocznie, złoto polskie z Anglii ukradli, sprzedają lasy, sklepy, dzieci z Domów Dziecka na sex lub do orgii i jeszcze Polska ma długu 8 mild. eu –  to co ten rząd robi – jeśli nie umie rządzić po Bożemu bez zysków, to niech odejdzie. Nie mają honoru ani odpowiedzialności za ludzi. Gdy Pan Jezus chce pomóc Polsce jako Król Polski, to rządzący żydowscy biskupi wymyślają że oczy Króla inaczej patrzą. Żydzi zawsze ogłupiają ludzi i nawet ogłupili Redemptorystów, że im uwierzyli. Zabili  Jezusa, bo mówił Prawdę – jak teraz politycy niszczą lekarzy a biskupi żydowscy niszczą księży za prawdę.

Polska na skraju upadku – kazanie ks. Szymona Bańki FSSPX

https://gloria.tv/post/XSBUrzDSNYrH3PBtAyoLVkpBw

UE może uwięzić cię, zaszczepić cię, a także zastrzelić!

https://gloria.tv/post/RASvMb1DmLra4ecZzvz6nkQUW

BRIAN ROSE DAVID ICKE V | SZTUCZNA INTELIGENCJA | Część Czwarta | Polski Lektor

https://gloria.tv/post/nu4cCFYAnNt13YJNco3MBJkLn

Fałsz i błędy w dokumencie watykańskim

https://gloria.tv/post/Dn41KVE9qpBR2dyNSCcnWt6ET

Koniec? Początek Świata? Część dalsza -3

https://gloria.tv/post/ATv2cV2Uav7G6QpzrEkWRcxJG

Mikro czipy Billa Gatesa, do zdalnego wykrywania „Covid”?

https://gloria.tv/post/amk4Jg6DPBZB2THeuAerAJgt8

[!!!] Czipowanie ludzi – ile to będzie kosztować?

https://gloria.tv/post/KmLQxRb7oxvj3VoYag8kqwoAm

Bilbordy zamontowane w Polsce są  kolejnym krokiem do Intromizacji Boga.

https://youtu.be/Cy-GEJ6PF1s

Kto jest zdolny pojąć te wiadomości? PRAWDA walczy z KŁAMSTWEM, a czy WYGRA?

Nawet szef Watykanu anty-Boży Franek kłamie i narzuca nam mordercze szczepionki – niech sam

się szczepi ten masoński starzec, jeśli nie chce dłużej żyć – my chcemy i będziemy żyć z Bogiem.

Szanowni Państwo

tęczowy terrorysta Michał Sz. podający się za tzw. osobę niebinarną używającą żeńskich zaimków o pseudonimie Margot, który, według lewicowych celebrytów, jest niesłusznie prześladowanym przez polskie władze szlachetnym, ale zdesperowanym bojownikiem o prawa osób LGBT został właśnie zwolniony z aresztu tymczasowego.

Następnego dnia po wyjściu na wolność w sposób wulgarny próbuje prowokować opinię publiczną, by skupiać wokół siebie uwagę mediów. Publikuje swoje zdjęcie z wyjątkowo obraźliwym przekazem dla wszystkich, którym droga jest Polska.

Nie chcemy ulegać trendowi sprowadzania w naszym kraju debaty publicznej na coraz bardziej ordynarny i prymitywny poziom dlatego nie zamieszczę owego zdjęcia tutaj, ale każdy, kto chciałby przekonać się z czym mamy do czynienia z łatwością znajdzie je w internecie.

Obyczajowa lewica, próbuje wbrew wszystkiemu, z podejrzanego o sprawstwo pospolitego przestępstwa uczynić bohatera oporu i walki z rzekomą polską homofobią.

Warto, by Ursula von der Leyen, do której skierowana jest nasza petycja, zainteresowała się sprawą i miała świadomość kogo dziś bronią: Pedro Almodovar, Margaret Atwood, Agnieszka Holland, czy Olga Tokarczuk.

Bardzo proszę o podpis pod petycją do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o nie uleganie dyktatowi obyczajowej lewicy i jej wpływowych sprzymierzeńców.

Niestety staje się oczywiste, że oprócz oczerniania i zwykłych oszczerstw wobec Polski mamy do czynienia z nową strategią. Polega ona na wzmożeniu fali wulgarnego języka, którym lewicowi i tęczowi aktywiści postanowili obrażać nas Polaków, naszą ojczyznę i wszystko co jest nam drogie.

Tolerancja, która nie schodzi z ust lewicowych elit to oczywiście domaganie się szacunku, ale tylko dla uczuć działaczy LGBT.
Nas i nasze uczucia oraz przywiązanie do barw narodowych, czy jakichkolwiek symboli polskiej tożsamości i religijności można, jak widać, ranić do woli.

Pozdrawiam Państwa serdecznie

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Lewicowi celebryci, w imię obrony bojówkarzy spod znaku LGBT, podważają wyroki polskich sądów.

Czy Urszula von der Leyen ulegnie naciskom tęczowego lobby i będzie znowu strofować Polskę i polski wymiar sprawiedliwości.

Mówimy nie kolejnym próbom oczerniania naszego kraju!

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

kilkudziesięciu lewicowych celebrytów, lewicujących naukowców i twórców kultury z Polski, ale też kilku innych krajów skierowało do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen swoisty donos na Polskę.

Wezwali w nim do „natychmiastowego podjęcia kroków w obronie podstawowych europejskich wartości – równości, niedyskryminacji, szacunku dla mniejszości” seksualnych.

Apel odnosi się do wydarzeń związanych z aresztowaniem tęczowego terrorysty Michała Sz. podającego się za tzw. osobę niebinarną używającą żeńskich zaimków o pseudonimie Margot, który, według autorów, jest niesłusznie prześladowanym przez polskie władze szlachetnym, ale zdesperowanym bojownikiem o prawa osób LGBT.

Proszę o dołączenie do protestu przeciwko kulturowemu dyktatowi obyczajowej lewicy, która próbuje z pospolitego przestępstwa uczynić bohaterski akt oporu wobec rzekomej polskiej homofobii.

Tymczasem ten radykalny aktywista został, postanowieniem warszawskiego sądu drugiej instancji, aresztowany na dwa miesiące w toku postępowania w sprawie napaści oraz pobicia na ulicach Warszawy działacza pro-life, a także zniszczenie kierowanej przez niego furgonetki.

Wydaje się, że zdaniem Pedro Almodovara, Margaret Atwood, Agnieszki Holland, Olgi Tokarczuk i innych sygnatariuszy listu wyroki polskich, niezawisłych sądów powinny być przedmiotem ideologicznej weryfikacji przez urzędników Unii Europejskiej, tak by terroryści spod znaku tęczy LGBT nie ponosili żadnej odpowiedzialności nawet gdy są ewidentnymi sprawcami pospolitych przestępstw zagrażających zdrowiu i życiu innych osób.

Trudno nie ulec wrażeniu, że list jest swojego rodzaju wyznaniem wiary nowej religii LGBT.
Niewinną ofiarą są w niej – mniejszości seksualne, emanacją czystego zła – homofobiczna Polska, a bohaterami stającymi w obronie ofiar i walczącymi ze złem – sygnatariusze listu i ich entuzjaści.

Być może jest to objaw naszej naiwności, ale chcemy zaapelować do poczucia racjonalizmu Przewodniczącej Komisji Europejskiej. Namawiamy ją do konsekwentnego respektowania niezawisłości polskich sądów, która jeszcze tak niedawno była, rzekomo, przedmiotem najgłębszej troski Komisji w sporze z Polską o praworządność.
Nie może być bowiem tak, że polskie sądy są praworządne i godne unijnego poparcia ,kiedy opierają się rządowej reformie systemu sprawiedliwości, ale „zagrażają przyszłości demokracji w Polsce”, kiedy orzekają o odpowiedzialności za popełnione przestępstwo wobec bojówkarza LGBT.

Bardzo proszę, by dołączyli Państwo do naszego apelu do Ursuli von der Leyen, by nie ulegała naciskom ze strony tęczowego lobby.

Jeśli Ursula von der Leyen ulegnie szantażowi obyczajowej lewicy umocni Polaków w przekonaniu, że praworządność rozumiana po europejsku może mieć tylko jedne barwy – barwy tęczy LGBT.

Niestety ten rodzaj „praworządności”, w której większość jest poddana prawu, a mniejszość (w tym wypadku seksualna) może stać ponad prawem jest kolejnym w dziejach totalitaryzmem, którego rzeczywiste skutki mogą być tylko tragiczne.

Jeszcze raz bardzo proszę o podpis pod petycją do Przewodniczącej Komisji Europejskiej o nie uleganie dyktatowi obyczajowej lewicy i jej wpływowych sprzymierzeńców.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

Więcej informacji:

Atwood, Almodóvar, Huppert, Žižek w obronie osób LGBT w Polsce: Margot to ofiara represji politycznych (Wysokie Obcasy)
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,26216269,list-solidarnosci-ze-spolecznoscia-lgbt-do-przewodniczacej-ke.html?read-later=1

Wrogowie rodziny sięgają po kłamstwo i nienawiść

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

Profesor Maria Ryś, znana specjalistka w dziedzinie psychologii małżeństwa i rodziny, została bez ostrzeżenia zaatakowana przez Krystynę Jandę. Aktorka, nie po raz pierwszy dając się publicznie ponieść emocjom, skomentowała i rozpowszechniła fałszywy cytat, będący rzekomo fragmentem książki napisanej przez Panią Profesor. Naprawdę, odrobina dobrej woli i rozsądku pozwalała domyślić się, że mamy do czynienia z karykaturalną drwiną z katolickiego szacunku dla rodziny.

Bez chwili wahania podjąłem decyzję o natychmiastowej pomocy Pani Profesor. Każdy obrońca rodziny w Polsce musi mieć pewność, że stoją za nim prawnicy Ordo Iuris, gotowi do udzielenia wsparcia w nierównej walce z potężnymi mediami i celebrytami o ogromnych zasięgach w mediach społecznościowych.

Wzięliśmy w obronę także katolicką wspólnotę Żołnierze Chrystusa, którą oczernił w Internecie Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz …. europoseł Radosław Sikorski, który wcześniej wielokrotnie bezpodstawnie atakował Ordo Iuris.

Również ataki na Instytut nasiliły się w ostatnich tygodniach. To wyraźny efekt naszej aktywności i skuteczności budzących przerażenie działaczy ruchów aborcyjnych, aktywistów LGBT i ideologów gender. Nienawistny, kłamliwy atak przypuściła na nas posłanka lewicy Joanna Scheuring – Wielgus. Z panią poseł, podobnie jak i z jej partyjną koleżanką Anną Marią Żukowską, zobaczymy się w sądzie.

Efekty stanowczego dochodzenia ochrony naszych praw przed sądem są już widoczne. Kolejne sprostowania publikowały portale naTemat.pl, Polityka.pl czy gazeta Dziennik Zachodni. Przypomnę, że otrzymaliśmy także pisemne przeprosiny stacji telewizyjnej BBC za oczywiście nieprawdziwe informacje jej dziennikarza Bena Hunte’a na temat Instytutu.

Nierzetelny atak na Ordo Iuris swym okładkowym tematem przypuścił ostatnio lewicowy tygodnik Tomasza Lisa, „Newsweek”. Jak zawsze w takich przypadkach, nasi prawnicy podeszli do sprawy z pełnym profesjonalizmem. Oczekujemy na sprostowanie kłamstw przez redakcję „Newsweeka”, a jeśli się ono nie pojawi – spotykamy się z redaktorem naczelnym w sądzie.

Tymczasem Gazeta Wyborcza w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej nie poświęciła swej pierwszej strony historycznemu zwycięstwu, lecz finansowanej hojnie z zagranicy lewicowej inicjatywie budowy przeciwwagi dla Instytutu Ordo Iuris. Najwyraźniej zagraniczni obserwatorzy dostrzegli, że dotychczasowe ataki i pomówienia nie powstrzymały rozwoju Instytutu Ordo Iuris.

Wierzę, że z Pani pomocą będziemy mogli kontynuować walkę w obronie prawdy.

Dość szkalowania obrońców wartości!

Celebrytka wyznacza lewicowe trendy…

Krystyna Janda dała się już poznać jako wielka zwolenniczka inicjatyw proaborcyjnych, osoba chętnie sięgająca do pełnego wulgaryzmów i pogardy języka, jakim odnosi się do przeciwników politycznych. W ubiegłym roku nie zawahała się podsumować swych poglądów na łamach tygodnika „Wprost” słowami: Już nie czuję potrzeby wymiany myśli z tym narodem”.  Pełen kłamstw i przekleństw język pogardy nie przeszkadza jej jednak odgrywać w pewnych kręgach roli arbitra stylu i ikony kultury. W 2016 roku to jej pełne manipulacji wypowiedzi wprowadziły tak wiele fałszywych zarzutów pod adresem inicjatywy „Stop Aborcji”.

Dzisiaj Krystyna Janda pokazała, że potrafi z premedytacją posłużyć się kłamstwem w celu zdyskredytowania prof. Marii Ryś, kobiety o ogromnym dorobku naukowym oraz wyjątkowej kulturze osobistej, znanej wszystkim studentom i naukowcom, którzy mieli możliwość współpracy z Panią Profesor.

Wspieram działania Ordo Iuris

…i szkaluje autorytet

Dotychczasowa bezkarność, a nawet poklask lewicowych mediów jak „Gazeta Wyborcza” rozzuchwaliły aktorkę. Udostępniła ona na swoim profilu na Facebooku wpis użytkownika o nazwie …. „Polska antyklerykalna”, jako rzekomy fragment szkolnego podręcznika do wychowania do życia w rodzinie autorstwa prof. Marii Ryś.

Kłamliwy cytat miał ośmieszać rzekomo prawdziwe życie katolickiej żony i matki, która „spełnia obowiązek małżeński przeczekując to w milczeniu, ze spokojem i godnością prawdziwej katoliczki, modląc się w myśli o zbawienie tych nieszczęsnych istot, które urodziły się kobietami, ale którym lubieżność Szatana rzuciła się na mózg” czy „pierze skarpetki i gatki swojego męża w najlepszym proszku”.  Aktorka we właściwym sobie stylu bulwersowała się „…co to urła jest? Odpowiedź: fragment książki „Przygotowanie do życia w rodzinie” – autor Maria Ryś – podręcznik dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej o miłości, małżeństwie i rodzinie – zaaprobowany przez MEN.

Nie zadała sobie nawet trudu, aby sprawdzić skąd pochodzi ten kuriozalny tekst. Wcale nie byłem zaskoczony, gdy sama Pani Profesor powiedziała mi, że już przed wielu laty ktoś wymyślił ten absurdalny fragment i podpisał, że pochodzi  z jej książki. Co więcej, podobnego fałszerstwa dopuściła się wtedy Magdalena Środa, która w swoim artykule w gazecie „Wysokie Obcasy” zacytowała mnóstwo całkiem zmyślonych i absurdalnych fragmentów pochodzących rzekomo z książek Pani Profesor. Wydawca Wysokich Obcasów i Gazety Wyborczej, mimo żądań przeprosin przez Panią Profesor, nigdy nie przeprosił za tę manipulację.

Kłamstwo jest ewidentne

Miałem zaszczyt osobiście poznać Panią Profesor Marię Ryś już kilka lat temu, gdy wspólnie tworzyliśmy serię materiałów informacyjnych na temat procedury in vitro. Niedawno Pani Profesor wzięła udział w konferencji organizowanej przez specjalistów Ordo Iuris dla przedstawicieli samorządów realizujących politykę prorodzinną na podstawie przygotowanej przez naszych ekspertów Samorządowej Karty Praw Rodzin. Jest zupełnie oczywiste, że wysokiej klasy naukowiec, publikujący w polskich i zagranicznych wydawnictwach bzdur podobnych do tych udostępnionych przez Krystynę Jandę po prostu nigdy by nie napisał!

Pani Profesor nigdy nie odmawiała pomocy w sprawach ważnych dla cywilizacyjnego sporu współczesności. Zawsze jasno, z najwyższą kulturą i wiedzą wypowiadała się na konferencjach i w licznych publikacjach.

Nie mogliśmy pozostawić jej bez wsparcia i pomocy prawnej.

Wspieram działania Ordo Iuris

Oszustwo w sieci jest karalne

Pani Profesor przekazała mi pełnomocnictwo. Natychmiast napisałem do Krystyny Jandy pismo przedprocesowe z żądaniem usunięcia karygodnego wpisu i zamieszczenia sprostowania wraz z przeprosinami pod groźbą rozpoczęcia postępowania cywilnego o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie przeciwko aktorce zgodnie z regułami art. 24 § 1 i art. 448 Kodeksu cywilnego.

Chciałem, by ta łagodna propozycja ugodowa pomogła aktorce w natychmiastowym usunięciu fałszywego wpisu. Z tej okazji do zachowania twarzy Pani Krystyna Janda jednak nie skorzystała. Kłamliwy wpis oczerniający Panią Profesor a zarazem kpiący z katolików, wciąż czytają tysiące odwiedzających oficjalną stronę aktorki.

W tej sytuacji nie obejdzie się bez działania procesowego, a stosowny pozew już niedługo zostanie doręczony.

Modlisz się? Jesteś agresywnym ekstremistą

Niemal w tym samym czasie zgłosiła się do Ordo Iuris wspólnota katolicka Żołnierze Chrystusa z prośbą o pomoc prawną, po tym, jak jej członkowie zostali oczernieni przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Członkowie wspólnoty, którzy 11 sierpnia wzięli udział w legalnym zgromadzeniu zgłoszonym przez Fundację Pro Prawo do Życia, stanęli pod drzwiami kościoła pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, aby się modlić. Podobnie jak inni zgromadzeni, członkowie tej kościelnej wspólnoty chcieli chronić figurę Chrystusa Króla, którą wcześniej Michał Sz., określający siebie jako „Margot”, sprofanował zawieszeniem sześciobarwnej flagi LGBT, owinięciem głowy Jezusa różową szmatą z symbolami ruchów anarchistycznych oraz przyczepieniem kartki ze słowami „je**cie się ignoranci”.

Za swą heroiczną, a jednocześnie pokojową postawę Żołnierze Chrystusa zostali nazwani przez OMZRiK w mediach społecznościowych „bandą agresywnych ekstremistów religijnych”, którzy „publicznie deklarują nienawiść do osób homoseksualnych” .

Obecnie nasi prawnicy analizują już dowody oraz przepisy pod kątem możliwości pozwania o ochronę dóbr osobistych OMZRiK.

Wspieram działania Ordo Iuris

Fala ataków na Ordo Iuris

Obronie dobrego imienia naukowców, członków ruchów i wspólnot katolickich oraz działaczy prolife, towarzyszą wciąż nasze procesowe starania o ochronę dóbr osobistych samego Instytutu Ordo Iuris.

Do trwających postępowań przeciwko Agnieszce Holland czy Radosławowi Sikorskiemu dołączają procesy przeciwko dwóm lewicowym posłankom SLD – Annie Marii Żukowskiej oraz Joannie Scheuring – Wielgus.

Doskonale zdaję sobie sprawę, że obie panie, jako zdeklarowane propagatorki polityki aborcyjnej i ideologii LGBT, nie będą nas chwalić w mediach. Jednak istnieje jasna granica pomiędzy nawet najostrzejszą krytyką, a nienawistnym oszczerstwem. Tą granicą jest prawda. W wypowiedziach obu posłanek nie ma merytorycznych argumentów przeciwko Instytutowi, za to są one pełne nieprawdziwych oskarżeń i skandalicznych insynuacji.

Szerzenie kłamstw przychodzi im zbyt łatwo

Poseł Żukowska podczas zgromadzenia w marcu tego roku pod siedzibą Instytutu wykrzyczała: Tak naprawdę to jest instytut kultury faszystowskiej”. Podobne wyssane z palca kłamstwa napisała na swoim profilu na Facebooku: „Skrajnie prawicowy Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wprowadza do Polski politykę nienawiści i wykluczenia. Ingeruje w pracę samorządów namawiając je do prowadzenia polityki przeciwko środowisku LGBT+”.

O krok dalej poszła jej partyjna koleżanka Joanna Scheuring- Wielgus, która wcześniej pracowała w szeregach partii Ryszarda Petru, a później Roberta Biedronia. W Polsat News nazwała Ordo Iuris…   fundamentalistyczną organizacją przestępczą. Nie pomogło ostrzeżenie gospodyni programu, red. Agnieszki Gozdyry, o spodziewanych konsekwencjach prawnych tej ryzykownej wypowiedzi. Posłanka brnęła dalej dodając, że „ Ordo Iuris chce doprowadzić do zniesienia przez Polskę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Jako organizator międzynarodowej konferencji naukowej i wydawca publikacji z okazji 70-lecia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zrozumiałem, że nasi krytycy mają bardzo złe mniemanie o inteligencji swych wyborców, którym są gotowi przedstawiać tak oczywiste kłamstwa.

Wspieram działania Ordo Iuris

Naszym oponentom brakuje argumentów, ale nie pieniędzy

Po równie nierzetelną retorykę sięgnęła red. Aleksandra Pawlicka z tygodnika „Newsweek”, na którego niedawną okładkę trafił Instytut Ordo Iuris jako grupa posępnych mężczyzn w garniturach, krawatach i… habitach. Sam artykuł w „Newsweeku”, choć zawierał kilka kłamstw, de facto wybrzmiał jednak jak wyliczenie naszych osiągnięć i pochwała skuteczności.

Również na pierwszej stronie materiał o Ordo Iuris zamieściła „Gazeta Wyborcza” w swoim wydaniu w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Zapewne zainspirowana naszą troską o Ojczyznę ilustracja artykułu przedstawiała wyposażoną w zęby i ujadającą maseczkę w barwach narodowych. W tekście można było przeczytać, że za zagraniczne hojne granty radykalne środowisko proaborcyjne ma zamiar zbudować organizację ekspercką, która stawi czoła Ordo Iuris.

Już jednak pierwsze ogłoszenia o pracy w tej nowej inicjatywie zaczynają się od słów „szukam bystrej dziewczyny” i tym samym mają charakter oczywiście dyskryminujący ze względu na płeć, niedopuszczalny w świetle antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy.

Sprostowanie albo pozew

Bezzwłocznie wystąpiliśmy do redakcji „Newsweeka” o sprostowanie niezgodnych z prawdą informacji. W nieprawdziwy sposób przedstawiono działalność międzynarodową osób współpracujących z Instytutem. Zupełnym kłamstwem było twierdzenie, jakoby prawnicy Ordo Iuris uczestniczyli w Światowym Kongresie Rodzin w Moskwie w czasie agresji rosyjskiej na Ukrainę.

W fałszywy sposób autorka powielała też kłamstwo, że Samorządowa Karta Praw Rodzin, którą jako jej współautorzy z dumą promujemy wśród władz samorządowych, miałaby wpływać na ograniczanie praw i dyskryminację niektórych grup społecznych oraz wprowadzać rzekome „strefy wolne od LGBT”.

Redakcja jednak do tej pory nie opublikowała zażądanego przez naszych prawników sprostowania, dlatego naszym kolejnym krokiem będzie pozew sądowy.

Wspieram działania Ordo Iuris

Fundamentem debaty jest prawda

Nie mam wątpliwości, że celem lewicowych polityków i nierzetelnych dziennikarzy jest zepchnięcie na margines i ośmieszenie ludzi odważnie przyznających się do przywiązania do normalności, do rodziny, małżeństwa, obrony życia, do wiary.

Naszą misją jest obrona tych wartości, również poprzez wyważoną i systematyczną obronę konstytucyjnych zasad i praw człowieka w pierwotnym kształcie, potwierdzających rolę rodziny, wspólnoty narodowej i wolności sumienia.

Nic dziwnego, że nasi oponenci z lękiem patrzą w przyszłość, skoro wszystko, co mają do zaoferowania to nienawistne, kłamliwe słowa wykrzywiające rzeczywistość!

Razem możemy więcej

To, że Instytut Ordo Iuris działa wyłącznie dzięki hojności Darczyńców jest solą w oku lewicowych stowarzyszeń i organizacji LGBT, które utrzymują się z publicznych dotacji i zagranicznych grantów.

My natomiast możemy być dumni ze wsparcia tysięcy polskich rodzin, naszych Darczyńców i członków Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris, którzy wspólnie z nami budują skuteczność Ordo Iuris i bronią szacunku dla prawdy.

Przed nami kolejne kosztowne procesy sądowe w obronie zasłużonych dla rodzin naukowców, odważnych członków stowarzyszeń i wspólnot katolickich, a także w obronie naszego własnego dobrego imienia. Każdy taki proces jest inny, wymaga odrębnych analiz i stanowisk zewnętrznych ekspertów. Koszt takiego postępowania to nie mniej niż 6.000 zł. Wielu naszych Beneficjentów nigdy nie mogłoby pozwolić sobie na rzetelną pomoc prawną. Byliby bezbronni wobec nienawistnej agresji radykalnej lewicy.

Nasi przeciwnicy procesowi sięgają po znane kancelarie. Radosław Sikorski już pisał, że każdego dnia faktury jego prawników walczących z Ordo Iuris stają się coraz większe.

Dlatego bardzo Panią proszę proszę o wsparcie naszych działań kwotą 50 zł, 80 zł, 130 zł lub dowolną inną, dzięki której będziemy mogli bronić prawdy i przywrócić zwyczaj merytorycznej dyskusji w środkach masowego przekazu.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

PS. Przypominają mi się słowa przypisywane kilku znanym działaczom społecznym z przeszłości: „Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz”. Dzięki wytrwałości w dążeniu do prawdy w debacie publicznej doszliśmy do chwili, w której wrogowie wartości, aktywiści LGBT i ślepi zwolennicy lewicowego „postępu” z przerażeniem dostrzegli coraz większy wpływ ekspertów Ordo Iuris na debatę publiczną. Dlatego zaciekle walczą oni z nami przy pomocy kłamstw i manipulacji. Przed nami jeszcze długa droga, wiele procesów sądowych, dlatego bardzo liczę na Pani zaangażowanie we wspólną walkę o prawdę. Razem możemy zatrzymać machinę kłamstw i obronić największe wartości!


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Powstrzymajmy demoralizację dzieci w szkołach

 

Ordo Iuris
Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowna Pani,

aktywista z fundacji „TransFuzja”, który określa siebie jako „osoba niebinarna”, miał być jednym z „edukatorów” prowadzących otwarte dla dzieci „warsztaty wokół tożsamości”. Organizowane przez gdyński urząd miasta zajęcia połączone były z promocją książeczki, reklamowanej przez wydawcę słowami recenzji: „to książka, po którą mogą sięgnąć najmłodsi, tłumacząca w sposób szczery, pełen naturalności, ciepła i bezpretensjonalności, jak to być transpłciowym dzieckiem. W naszym idealnym świecie byłaby to lektura obowiązkowa dla wszystkich dzieci.

Po zdecydowanych protestach rodziców i części samorządowców miasto przekazało informację, że warsztaty będą przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Potrzeba naszej pełnej determinacji i śmiałości w działaniu, by snute przez radykałów marzenia o przełamaniu naturalnych, konstytucyjnych praw rodziców i wdrożeniu obowiązkowych lektur o transpłciowości się nie spełniły.

Niedawna publikacja „Tygodnika Solidarność” pokazała, że promocja transpłciowości wśród dzieci to także wielka, szara strefa nielegalnej dystrybucji hormonów i innych substancji, do których przyjmowania aktywiści LGBT zachęcają nieletnich na swoich zastrzeżonych forach internetowych. Skutki ich przyjmowania, w założeniu w tajemnicy przed rodzicami, są katastrofalne tak dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego dzieci. Współpracując przy recenzji tego wstrząsającego tekstu, pomogliśmy redakcji Tygodnika w złożeniu zawiadomień do prokuratury.

Jednak zagrożenie dla naszych dzieci zaczyna się już w szkole. Wiele samorządów wprost finansuje organizacje seksedukatorów. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, a nawet w mniejszych ośrodkach, wprowadzane są do szkół zajęcia oparte o wulgarny program edukacji seksualnej, organizowane są październikowe „Tęczowe piątki”.

Jak wykazała nasza akcja „Chrońmy dzieci”, w ramach której zbadaliśmy przeszło 700 szkół, w ponad połowie przypadków kontrowersyjne zajęcia odbywają się w szkole z naruszeniem ustawowych przepisów chroniących prawa rodziców. W programie „Alarm” mogliśmy usłyszeć słowa jednej z edukatorek nagranych ukrytą kamerą: „Może powiem brzydko, ale trzeba trochę podstępem”.

W efekcie rodzice, których prawo do decydowania o wychowaniu dzieci potwierdza Konstytucja, dowiadują się o wulgarnych zajęciach dopiero z ust swego zawstydzonego dziecka. A czasem nie dowiadują się nigdy.

Aby wzmocnić siłę rodziców, dać im argumenty i narzędzia ochrony dzieci, w Ordo Iuris zakończyliśmy właśnie redakcję przewodnika „Prawa rodziców w szkole”. Przewodnik w jasny i przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze przepisy Prawa oświatowego, pokazuje prawne ramy działania Rad Rodziców oraz ustawowe gwarancje praw każdego z rodziców. Liczę na to, że wiedza zaczerpnięta z Przewodnika pomoże w skutecznym korzystaniu z praw, które już teraz w ręce rodziców oddają obowiązujące ustawy. Nowa edycja poradnika to efekt kolejnego roku naszych doświadczeń, ale także nadzwyczajnych okoliczności wprowadzonego stanu epidemii oraz związanych z tym zmian dla dzieci i rodziców.

Poradnik to także formularz rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego, którego złożenie w szkole skutecznie ochroni dzieci przed indoktrynacją aktywistów LGBT zapewniając rodzicom dostęp do pełnej informacji o programie wprowadzonych w szkole zajęć i zastrzegając ich prawo do sprzeciwu. To od indywidualnej decyzji rodziców zależy, w jakich zajęciach dodatkowych będzie uczestniczyć ich dziecko. Nasi prawnicy zapewnią pomoc prawną w każdej sytuacji naruszenia decyzji rodziców wyrażonej w złożonym w szkole rodzicielskim oświadczeniu wychowawczym.

Od początku ubiegłego roku promujemy także zmiany w Prawie oświatowym, które zapewniłyby rodzicom efektywny dostęp do pełnej informacji i decydowania o udziale dziecka w zajęciach związanych z rozwojem psychoseksualnym. Nasz projekt, poparty i prezentowany przez wiele organizacji społecznych oraz od miesięcy dyskutowany z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wciąż jednak nie znalazł się w Sejmie.

Pewną nadzieją na zmiany jest podpisana 10 czerwca 2020 roku przez Prezydenta Andrzeja Dudę Karta Rodziny, w której Prezydent zobowiązał się do zagwarantowania rodzicom przestrzegania prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz zakazu propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych.

Już 3 lipca 2020 roku został złożony w Sejmie prezydencki projekt o zmianie ustawy – Prawo oświatowe. Część prezydenckiego projektu, w tym pomysł wiążącego prospektu wychowawczego przedstawianego rodzicom przez organizacje pozarządowe, wprost nawiązuje do naszej propozycji, jednak całość wymaga poprawek, które wraz z innymi organizacjami pozarządowymi zaproponowaliśmy Kancelarii Prezydenta.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu ekspertów Ordo Iuris, wspartych przez naszych Darczyńców i Przyjaciół, możemy jednocześnie pomagać konkretnym rodzinom, interweniując w szczególnie trudnych przypadkach naruszenia praw rodziców i dzieci, publikować Poradnik i Oświadczenie Rodzicielskie oraz trzymać rękę na pulsie prac legislacyjnych. Wierzę, że wspólnie doprowadzimy do trwałego wzmocnienia roli rodziców i zabezpieczenia dzieci przez wulgarną seksedukacją i wpływem niebezpiecznych ideologii w szkole.

Powstrzymaj demoralizację dzieci

Podstępne metody

Nie mam wątpliwości, że aktywiści LGBT ze szczególną uwagą skupiają swoje działania na szkołach. Już 2007 roku miała miejsce próba wprowadzenia specjalnie wydanego „Tęczowego podręcznika”, a od 2016 roku w polskich szkołach podejmowane są próby zdobycia dla ideologii LGBT trwałego przyczółka w postaci akcja „Tęczowy piątek”, która już w ostatni piątek października 2020 roku ma znowu zawitać do naszych szkół.

Mimo że Ministerstwo Edukacji Narodowej uznało „Tęczowy piątek” za akcję wykraczającą poza programowo dopuszczalną działalność szkół, w wielu placówkach oświatowych zachęca się dzieci do noszenia kolorowych rzeczy. W 2019 roku powstrzymaliśmy próby przekupywania uczniów zwolnieniem z odpytywania w zamian za założenie przez chłopców spódnicy. Jednak przede wszystkim podczas akcji prezentowane są materiały sprzeczne z podstawą programową, a polityczne postulaty aktywistów LGBT dotyczące małżeństwa, adopcji, czy definiowania tożsamości poprzez podejmowane czynności seksualne, prezentowane są dzieciom jako neutralna wiedza.

Dzięki interwencjom rodziców, naszemu bezpośredniemu wsparciu i zmotywowaniu MEN do reakcji, dotychczas „Tęczowy piątek” był frekwencyjną porażką organizatorów. Wiele szkół po naszych pisemnych zapytaniach ogłaszało, że wycofuje się z projektu. Eksperci Ordo Iuris pytali bowiem, czy dyrekcja szkoły otrzymała zgodnie z art. 86 Prawa oświatowego zgodę rady rodziców na wpuszczenie na teren szkoły przedstawicieli stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Do szkół w największych polskich miastach oraz tych, które były powiązane z dotychczasową aktywnością ruchów LGBT wysyłane były wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zapytaniem, czy i jakie organizacje działały w ostatnim okresie w szkole.

Wspieram działania Ordo Iuris

Niewiedza rodziców – pożywką dla aktywistów LGBT

Często rodzice nie wiedzą, na jakie zajęcia w szkole chodzą ich dzieci i jakie materiały są im prezentowane, mimo że zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor musi uzyskać pozytywną opinię rady rodziców, aby wyrazić zgodę na dodatkowe zajęcia w szkole. Kampania Instytutu Ordo Iuris „Chrońmy dzieci!” ujawniła, że rady rodziców w wielu przypadkach nie zostały nawet poinformowane o prowadzeniu zajęć w ich szkołach przez organizacje propagujące tzw. permisywny model edukacji seksualnej.

Lewicowe organizacje próbują przedstawiać pozytywny obraz wulgarnego modelu permisywnej edukacji seksualnej. W rzeczywistości według przywołanych w warszawskiej Deklaracji LGBT+ „standardów WHO” dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa (do 4 roku życia) powinny już wiedzieć o „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała” oraz masturbacji. Dzieci w wieku 4-6 lat powinny mieć szczegółową wiedzę na temat związków tej samej płci, a w wieku 9-12 lat poznać wszystkie metody antykoncepcyjne oraz umieć … „brać odpowiedzialność za przyjemne doświadczenia seksualne” i znać katalog praw seksualnych spisany przez aborcyjnego giganta Planned Parenthood.

Gdy trójmiejska organizacja aktywistów LGBT próbowała zakazać szerzenia powyższych informacji przez wspieraną przez nas Fundację PRO, Sąd Okręgowy w Gdańsku wprost stwierdził, że analiza programu aktywistów LGBT i standardów WHO nie pozostawia wątpliwości, że nauka masturbacji i wyrażania zgody na seks przez dzieci jest powszechnie znanym programem politycznego ruchu LGBT.

Wspieram działania Ordo Iuris

Pomagamy rodzicom korzystać z ich praw

Jestem przekonany, że do czasu wprowadzenia poważnych zmian ustawowych jedynie znajomość praw, które już przysługują rodzicom, pozwoli ustrzec dziecko przed deprawacją. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował pierwszy w Polsce przewodnik „Prawa rodziców w szkole”.

Zawarliśmy w nim wyczerpujące informacje o tym, w jaki sposób rodzice mogą skutecznie wyegzekwować swoje prawa.

Przede wszystkim wyjaśniamy, jak realizować prawo rodziców do pełnej informacji o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach i materiałach dydaktycznych, i jak efektywnie korzystać ze swego prawa do decydowania o tym, w jakich zajęciach nieobowiązkowych uczestniczy dziecko.

Przewodnik zawiera informacje o wymogach prawnych dotyczących zarówno zajęć nieobowiązkowych, jak i obowiązkowych. Wskazuje również główne obszary, w których może dojść do nadużyć w zakresie wkraczania w sferę wychowawczą, wyszczególnia obowiązki nauczyciela w kontekście udzielania informacji oraz opisuje działania, jakie mogą podjąć rodzice w przypadku naruszeń ich praw. Jest to cenne źródło informacji wraz z podstawą prawną przeznaczone nie tylko dla rodziców, ale również dla nauczycieli.

Materiały opracowano na podstawie doświadczeń płynących z kampanii „Chrońmy Dzieci!”, zostały zaktualizowane o informacje na temat sytuacji w czasie pandemii, m.in. jakie mogą być konsekwencje za utrudnianie e-lekcji, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli szkoła jest zamknięta, jakie są zasady płacenia czesnego w szkołach niepublicznych w okresie pandemii.

Zarówno szczegółowy przewodnik, jak i skrótowy informator oraz formularz oświadczenia wychowawczego są dostępne bezpłatnie na specjalnej stronie dlarodzicow.ordoiuris.pl.

Wspieram działania Ordo Iuris

Oświadczenie rodzicielskie chroni dzieci przed demoralizacją

Przypominamy, że szczególnie na początku roku szkolnego warto złożyć przygotowane przez Ordo Iuris „Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze” do wychowawcy lub w sekretariacie szkoły. Akcentujemy w nim konieczność uzyskania pisemnej zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach, spotkaniach czy warsztatach pozalekcyjnych. Nasi eksperci przygotowali wzór oświadczenia też z myślą o nauczycielach, dla których złożone przez rodziców oświadczenia są argumentem przeciwko wpuszczaniu do szkół aktywistów LGBT oraz organizacji zajęć z wulgarnej edukacji seksualnej.

Zachęcam do rozpowszechniania informacji na temat oświadczeń rodzicielskich, a także zgłaszania sytuacji, kiedy złożenie tego dokumentu jest w jakikolwiek sposób utrudniane. Nasi eksperci zapewnią każdemu rodzicowi, który złoży nasze oświadczenie, bezpłatną, fachową pomoc prawną w razie naruszenia praw rodziców przez szkołę.

Uwagi do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy

Jak już wspomniałem, od początku 2019 roku staramy się o zmianę Prawa oświatowego, którego przepisy nie gwarantują dzisiaj skutecznej ochrony naturalnych i konstytucyjnych praw rodziców, ani nie chronią dostatecznie dzieci przed demoralizacją w szkole. Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP potwierdza, że „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”, zaś art. 72 ust. 1 Konstytucji przewiduje, że „Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją.”

Aby te konstytucyjne gwarancje realizować potrzebne są stosowne przepisy ustawowe. Dlatego już w styczniu 2019 roku na posiedzeniu sejmowego zespołu przedstawiliśmy projekt nowelizacji Prawa oświatowego autorstwa naszych ekspertów. Przede wszystkim nakazywał każdej organizacji pozarządowej, której działalność w szkole dotyczyłaby rozwoju psychoseksualnego dzieci, przedstawić rodzicom szczegółowy prospekt wychowawczy zawierający wszystkie informacje na temat zajęć, osób prowadzących, materiałów dydaktycznych. Żadne z dzieci nie mogłoby zostać wysłane na takie zajęcia bez zgody rodziców. W razie naruszenia tych regulacji rodzicom przysługiwałoby prawo do żądania finansowego zadośćuczynienia od edukatorów. Wiem, że taka sankcja zawsze skutecznie porządkuje działanie organizacji pozarządowych.

Przedstawiony przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w toku kampanii wyborczej projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe (druk sejmowy nr 548) powtarza częściowo naszą propozycję. Jednak przewiduje domniemanie zgody rodziców na wszystkie zajęcia, a do zablokowania szkodliwych projektów edukacyjnych wymaga sprzeciwu ponad połowy rodziców wyrażonego w zaledwie 7 dni. W praktyce byłoby to niemożliwe. Brakuje w projekcie też jakichkolwiek sankcji dla pozarządowych organizacji łamiących prawa rodziców. Dlatego nasi eksperci wraz z przedstawicielami 60 innych organizacji prorodzinnych i rodzicielskich oraz stowarzyszeń nauczycieli i pedagogów przygotowali propozycje zmian wysłane do Kancelarii Prezydenta.

Doceniam podjętą przez Prezydenta inicjatywę i mamy nadzieję, że spokojna analiza problemu, prowadzona już poza kontekstem kampanii wyborczej, pozwoli na wdrożenie do projektu koniecznych poprawek.

Wspieram działania Ordo Iuris

Niewinność naszych dzieci potrzebuje stanowczej obrony

Wszystkie podejmowane przez nas działania są wyrazem systematycznej troski o dzieci i ich prawidłowy rozwój w środowisku rodzinnym z szacunkiem wspieranym przez szkołę. Podejmowane od kilku lat próby przekształcenia szkół w ideologiczne kuźnie muszą budzić zdecydowany sprzeciw. Nie tylko rodziców i organizacji prorodzinnych, ale także prawników z szacunkiem traktujących naturalne i konstytucyjne gwarancje praw rodziców i ochrony dzieci przed demoralizacją.

Dlatego interweniujemy w każdej indywidualnej sprawie naruszenia praw rodziców. Podejmujemy rozmowy z dyrekcją szkół, często żądamy od nich pisemnych wyjaśnień trybu i podstaw wdrażania permisywnych programów edukacji seksualnej. Ale także wspieramy rodziców i nauczycieli naszymi poradnikami, rodzicielskim oświadczeniem wychowawczym oraz ciągłą pracą nad stanowieniem dobrego prawa przez rządzących.

Wszystkie te wysiłki są możliwe wyłącznie dzięki Pani zaangażowaniu, wsparciu naszych Przyjaciół i Darczyńców. Dlatego bardzo dziękuję za przekazane darowizny, udzielone wsparcie i wysiłek włożony w informowanie o naszych działaniach, naszym poradniku i zagrożeniach jakie czyhają na dzieci w szkołach otwartych po raz pierwszy od kilku miesięcy.

Razem budujemy skuteczny bastion, za którym chroni się rodzina, a niewinność dzieci pozostaje nietknięta.

Wspieram działania Ordo Iuris

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Jak pisał Jan Zamoyski „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, dlatego staramy się zrobić wszystko, aby uchronić dzieci przed szkodliwą ideologią gender. Chciałbym, aby oświadczenia i poradniki dotarły do kolejnych setek tysięcy rodziców. Dzięki Pani wsparciu przybliżymy się do tego celu.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.


Facebook Twitter

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

Włoski lekarz ostrzega przed szczepieniami na COVID 19

Elita z Davos wprowadza Identyfikator wspierany przez Blockchain dla każdego

PILNE! Ekspert ujawnia szokujące dane ws. „pandemii”! Przy tej chorobie COVID-19 to pikuś? Sz i R!

ksiądz Paweł Murziński – Prawda trudna do przyjęcia

 

Jak „wychowuje” popkultura? „PCh24 Co Tydzień” o filmach, serialach i Netflixie…

pch24.pl
NUMER 124

OBRAZEK

Szanowni Państwo,

Filmy, seriale, komiksy i piosenki oraz tworzone do nich teledyski. Sztuka? A może kicz lub tandeta? Z tym bywa różnie, gdyż niejednokrotnie współczesne dzieła stoją na naprawdę wysokim poziomie artystyczny. Gorzej wygląda natomiast ich wymiar moralny.

Łagodnym będzie stwierdzenie, że dziś popkultura stanowi najczęściej spotykaną i zarazem najbardziej skuteczną formę propagandy obyczajowej rewolucji. Jej oddziaływanie upowszechnia w społeczeństwach fałszywe przekonanie, że postawy dotąd słusznie uznawane za naganne i niedopuszczalne są albo jedynie drobnymi odstępstwami od rzekomo zbyt surowych reguł albo wręcz zachowaniami właściwymi i pożądanymi.

 WESPRZYJ PCH24.PL

Portal PCh24.pl utrzymuje się wyłącznie dzięki datkom przekazanym przez naszych wiernych Czytelników oraz Przyjaciół, co sprawia, że nie jesteśmy w żaden sposób uzależnieni ani od wielkich koncernów medialnych, ani od wszelkiego rodzaju politycznego nacisku. Każda przekazana na Portal złotówka pomoże nam w kontynuowaniu naszej misji. Aby wesprzeć portal, wystarczy kliknąć w poniższy link.

WSPIERAM

Można nas także wesprzeć poprzez tradycyjną formę przelewu bankowego. Wystarczy użyć danych znajdujących się poniżej.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

PlusBank24
69 1680 1062 0000 3000 1249 4730

BARDZO PROSIMY O WPISANIE W TYTULE PRZELEWU „NA DZIAŁALNOŚĆ PCH24.PL

Nikt bowiem przy zdrowych zmysłach nie powiedziałby nigdy, że rozwód to wspaniała sprawa i warto dążyć do uzyskania tego rodzaju życiowego doświadczenia. Tymczasem oglądając seriale za zupełną oczywistość uznajemy rozstanie dwojga ludzi z powodu różnic charakterologicznych czy skierowania uczuć w stronę kogoś innego. Praktycznie nikogo to nie dziwi, nikogo nie oburza. Powoli i niezauważalnie zaczynamy traktować sytuacje niewłaściwe, błędne, złe czy też grzeszne jako coś normalnego, a może nawet dobrego. A przecież problemem jest nie tylko zmiana postrzegania rozwodów, ale też zdrad, rozwiązłości i praktyk homoseksualnych, zaś ostatnio pod adresem Netflixa wielu internautów wysuwało zarzuty dotyczące oswajania społeczeństwa z… pedofilią.

Propagandę rewolucji obyczajowej sieją jednak nie tylko popularne platformy z serialami i filmami – choć w tej dziedzinie są one niewątpliwie przodownikami – ale również i nasze rodzime, swojskie telenowele.

Co więc robić, by nie nasiąknąć fałszywym obrazem dobra i zła? Przede wszystkim należy uświadomić sobie zagrożenie. Warto także oceniać produkcje pod kątem ich zgodności z katolicką moralnością oraz unikać obrazów przesyconych złem. Z kolei ochrona najmłodszych przed propagandą postaw nagannych to wręcz obowiązek każdego odpowiedzialnego człowieka.

Pobierz wydanie »

Z wyrazami szacunku,
Michał Wałach
Redaktor wydania

Film Pentagonu o planach modyfikacji ludzkich uczuć i zachowań przy pomocy szczepionki. – Killuminati.pl
https://killuminati.pl/film-pentagonu-o-planach-modyfikacji-ludzkich-uczuc-i-zachowan-przy-pomocy-szczepionki/?fbclid=IwAR2oGlrZMfUt29WOYZi9uniZSAxCAZuUisNGZPEHuYCHBST1lvlvxIf7FLQ

Film Pentagonu o planach modyfikacji ludzkich uczuć i zachowań przy pomocy szczepionki.

27 kwietnia 2020 Artur WWA Brak komentarzy

Na zamieszczonym materiale filmowym z Pentagonu,

urzędnicy Departamentu Obrony Narodowej omawiają plan opracowania i

 wypuszczenia wirusa zmieniającego strukturę DNA człowieka.

Wirus ten może być przenoszony poprzez szczepienia i ma na celu modyfikacje zachowań, poglądów, wierzeń człowieka. W tym przypadku omawia się usunięcie tzw genu Boga (VMAT2) odpowiedzialnego za przeżywanie doznań religijnych, intensywnych przekonań czy pragnień.

Badania naukowe przeprowadzone w 2007 roku:

http://www.wanttoknow.infohealth/funvax070601.pdf

Oto część tego, co mówią dokumenty:

„Nowo zaprojektowany wirus zawiera typowy genom VSV, region homologiczny do VMAT2 i gen z adenowirusa, który umożliwia przyłączenie do receptora Coxsackie-adenowirusowego (CAR) na komórkach gospodarza. Ten projekt pozwala wirusowi zainfekować ścieżkę oddechową w miejscu zakażenia cytolitycznego następuje, a następnie dyfuzja przez barierę krew-mózg w celu zainfekowania komórek mózgowych. ”

więcej z dokumentów:

„Wskaźniki zachowania” „c. W strefach niezwiązanych z walką skuteczność można zmierzyć zmniejszeniem liczby osób uczestniczących w czynnościach religijnych, takich jak modlitwa”.

„Celem tej fazy projektu ID 149AZ2 jest przygotowanie wektora wirusowego, który będzie hamował / zmniejszał ekspresję VMAT2 w populacji ludzkiej”.

„.. wirus przenoszony drogą powietrzną, który ma zdolność infekowania układu oddechowego oraz komórek mózgowych”.

Nazwa wirusa to wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej 287 lub VSV287.

Naukowcy w filmie wypowiadają się o projekcie Pentagonu aby zwalczać “religijnych fundamentalistów”:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=vPyWZ4dbVQc&feature=emb_title

Jest to nagranie z kwietnia 2005 roku, w czasie kiedy był to projekt Pentagonu był skierowany przeciwko “fundamentalistom islamskim” w Iraku i Afganistanie.

Dzisiaj Ty i Twoja rodzina jest celem!

Czy Minister Zdrowia unika tematu in vitro?

Szanowni Państwo

Pod koniec lipca prosiłem Państwa o poparcie dla petycji do Ministra Zdrowia o zmianę warunków kwalifikacji niepłodnych par do lokalnych programów in vitro.

Pod petycją podpisało się ponad 8.000 osób, jednak jak dotąd ministerstwo nie zarejestrowało jej na swojej stronie internetowej.

Tymczasem kolejne samorządy raportujące o wynikach wydatkowania pieniędzy na dofinansowanie procedury in vitro nie pozostawiają złudzeń. Konstrukcja lokalnych programów w tym obszarze wygląda jakby celem było nakręcanie popytu na tego rodzaju usługi w prywatnych klinikach, a nie najefektywniejszy z możliwych sposób pomocy parom mającym trudności w staraniach się o potomstwo.

Wynika to między innymi z zapisów ustawowych, które pozwalają obecnie na kwalifikacje do procedury in vitro, po bezskutecznych staraniach pary o dziecko od minimum 12 miesięcy.

Podobne regulacje w innych krajach, stawiają istotnie wyższe wymagania. Minimalny okres bezskutecznego leczenia innymi metodami określa się na minimum dwa, a czasami nawet trzy lata.

Ma to swoje racjonalne uzasadnienie gdyż 84% kobiet zachodzi w ciążę po roku regularnego współżycia, kolejne 8% po dwóch latach, zaś ostatecznie po pięciu latach bezskuteczne starania dotykają mniej niż 2% par.

Nie wiemy dlaczego nasza prawidłowo adresowana petycja, mimo masowego poparcia (8.000 podpisów), nie została dotąd zarejestrowana przez resort zdrowia.

W najbliższym czasie złożymy Państwa podpisy również w formie papierowej, by nikt nie mógł mieć wątpliwości, że nasza petycja została skutecznie doręczona.

Forma elektroniczna, w której wszystkie Państwa podpisy były dostarczone bezpośrednio na adres kancelarii Ministerstwa Zdrowia w chwili kiedy składali je Państwo na naszej stronie, była dotąd wystarczająca.

Tak było na przykład w sprawie petycji o etyczną szczepionkę przeciwko COVID z maja tego roku, zarejestrowanej przez resort zdrowia w kilka dni po jej opublikowaniu na naszej stronie. Co prawda nadal czekamy na stanowisko ministerstwa w tej sprawie, ale zgodnie z obowiązującym prawem urzędnicy mają jeszcze trochę czasu na odpowiedź.

Losy każdej z naszych petycji staramy się monitorować nie tylko na bieżąco, ale także w dłuższej perspektywie.

O dalszych kolejach tej i innych naszych akcji będę Państwa informował jak tylko pojawią się nowe okoliczności w każdej z nich.

Dziękuję, za wszystko co Państwo robią

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S.- Czy chcą Państwo wesprzeć pracę CitizenGO? Społeczność CitizenGO będzie działać nieustannie, dzień po dniu i rok po roku, aby bronić życia, rodziny i wolności. Aby było to możliwe, CitizenGO potrzebuje Państwa stałego wsparcia, teraz bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli są Państwo zadowoleni z naszej pracy i mają Państwo taką możliwość, proszę rozważyć stałe wsparcie dla naszej organizacji. Nawet 10 zł miesięcznie daje nam możliwość, by kontynuować nasze wysiłki.

DLACZEGO ŻYDZI NIE CHCĄ DIALOGU Z CHRZEŚCIJANAMI? 

A WY CHRZEŚCIJANIE NIE PCHAJCIE SIĘ POD ICH NÓŻ !!!

Nigdy nie mówcie, że Żydzi są starszymi braćmi chrześcijan, ponieważ Żydzi z religii żydowskiej talmudyczno – rabinicznej nienawidzą chrześcijan i Pana Jezusa. Napisali książkę HISTORIA JESZUA specjalnie dla drwiny Imienia Pana Jezusa – Jeszua. Żydzi nigdy nie przyznają się do Prawdy a idą kłamstwami przez całe życie z nienawiści do Chrześcijan i Polaków. Oni nigdy nie będą przyjaciółmi Polaków – chrześcijan, to widzicie teraz kto i jak rządzi w Polsce a wy Polacy nadal jesteście ślepi. Takie podatki, takie ceny, sprzedane kopalnie, stocznie i fabryki – przemysł. Sklepy sprzedali nawet Koreańczykom, aby nie Polakom. a wy Polacy dalej bronicie rządu Żydowskiego w Polsce. T.Rydzyk przyjmuje Żydów w Kościele w Toruniu, a czy zaprosili Żydzi T.Rydzyka – księdza? Żydom można mówić, że Polacy są antysemitami – chciaż nie są, lecz Polakom nie można mówić o nich żadnej prawdziwej prawdy, chociaż są źli, oszukują, wyzyskują i są niesprawiedliwi.

ks. Waldemar Chrostowski – O dialogu z Żydami

https://www.youtube.com/watch?v=Nm19MIzszdM

Taki, to „nasz” kardynał Nycz

Taki jest „nie nasz” a żydowski Nycz, który poszedł na księdza, aby Pana Boga obrażać, bo Żydzi nienawidzą Boga Ojca Wszechmogącego, Boga Jezusa Chrystusa, Boga Ducha Świętego i Maryi Matki Boga. Podczas Mszy św. rzucił Hostię do A.Dudy, a nie był pewny, czy A.Duda Ją złapie. To wszystko po to, aby ich ludzie widzieli. Tak Żydom zależy na wiecznym Zbawieniu.

Taki, to „nasz”  kardynał Nycz
https://gloria.tv/post/mACEhtQNcg1i1RPAjTa2Ra9wV

Komentarz pod filmem:

Nycz wydał osobiście zgodę sataniście i homoseksualiście Maciejowi Zieniowi, aby 

8 listopada 2013 roku sprofanował kościół Św. Augustyna. Rozebrane panienki maszerowały przed tabernakulum przy rytmach satanistycznej muzyki. Wtajemniczeni wiedzą, że była to tylko zasłona dymna. O 12 w nocy odbyła się czarna msza gdzie konsekrowano świątynie szatanowi. Wkrótce pewien rugbista dostał po zakończeniu mszy szatańskiego ataku i zamordował ojca księdza z tej parafii rozbijając mu czaszkę. Konsekracja szatańska szybko przyniosła owoc!

BŁAGAMY O POKÓJ W POLSCE PRZEZ KRÓLOWANIE JEZUSA CHRYSTUSA I MARYI KRÓLOWEJ POLSKI 

Wszystkiemu złu w Polsce winni są rządzący Episkopatem w Polsce, bo nienawidzą Boga !!!

ŻĄDAMY INTRONIZACJI
https://www.youtube.com/watch?v=KN-O3EKoMv4

Sługa Boża Rozalia Celakówna

 – Intronizacja Chrystusa Króla
https://www.youtube.com/watch?v=Mko_-2v8mQI

Modlitwa o Intronizację Jezusa Chrystusa
na Króla Polski. 
https://www.youtube.com/watch?v=xyYFjEhCmGY
Dlaczego ludzie nie chcą żyć na pięknej Bożej Ziemi z Przyjacielem Jezusem Chrystusem KRÓLEM POLSKI?

 Puste miasta 50 milionów…..

Czy ludzie domyślą się, czy ludzie są pewni, czy ludzie wierzą – że Właścicielem Świata  jest Pan Bóg Cudowny i Wszechmogący, który jest Miłością ale nie może zgodzić się i nie może spokojnie patrzyć na grzeszne życie ludzkości i obrażanie Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego. Dlatego podał ludziom Przykazania Boże i Kościelne, aby ludzie nie oddawali hołdu złym duchom, który prowadzi do piekła, lecz zaufali Wszechmogącemu  Bogu i Zbawicielowi i do Boga chcieli się modlić wypraszając ŁASKI Boże potrzebne do bezgrzesznego życia na Ziemi. Ludzie wiedzą, że na świecie jest Bóg Wszechmogący i lucyfer i to jest straszne, że obecnie nawet biskupi i kardynałowie rządzący Kościołem Katolickim akceptują grzechy mordowania niewinnych dzieci – ABORCJA oraz pozwolili powstać diabelskiej organizacji „lgbt”. Mówię o Polsce, ponieważ z Polski wyjdzie ISKRA Królowania Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI w Polsce i na świecie. To od Polski zacznie się POKÓJ lub WOJNA trzecia i ostatnia przez zdradę nieposłusznych Bogu Jego pasterzy – biskupów rządzących Kościołem Jezusowym, gdyż biskupi powinni nauczać ludzi o Panu Bogu i zbawieniu wszystkich grzeszników a szczegónie „lgbt” i morderców dzieci nienarodzonych a tego nie czynią. Okazuje się, że biskupi nienawidzą KRÓLA POLSKI i zakazali Paulinom wynieść KRÓLA POLSKI do Kaplicy Maryi KRÓLOWEJ POLSKI do Modlitwy przez Naród Polski. Obrażany Pan Bóg już reaguje na grzeszników i pokazuje co może być także i w Polsce przez nieposłuszeństwo Bogu Jego pasterzy. W Ameryce Północnej są powodzie, w Chinach, we Włoszech i jeszcze bedą w inych krajach. Kalifornia pali się, w innych Stanach USA gwałcieciele Prawa mordują mieszkańców Ameryki. Tylko patrzeć gdzie jeszcze Bóg Wszechmogący będzie działał we własnej obronie oraz w obronie zbawienia  naszch dusz.

 

Wszystkiemu „złu” na świecie winni są rządzący Kościołem Katolickim. Papież Jan XXIII zhańbił Pana Jezusa, bo kazał wyrzucić piękne Ołtarze z kościołów, rozkazał pobudować stoły „biesiadne” na których celebransi „ucztują” zamiast przepraszać i wynagradzać Bogu za Jego zamordowanie przez Żydów. Oczywiście nakazał kłaniać się księżom temu stołowi biesiadnemu – wystawiając tylną część ciała Panu Bogu Zbwicielowi. Poza tym zmienili Modlitwy ci masoni  w sutannach. W „nagrodę i po znaojomości umyli Pana Jezusa jeszcze na Krzyżu i powiesili czyśćiutkiego, a przecież był cały we Krwi i  Pana Boga się nie boją !!!

Obejrzyj film „tradycja katolicka-Msza Trydencka” w YouTube

https://youtu.be/3ttkSRvirt8


Napad lewicowych bojówek na kampanię „Stop Pedofilii” 

Powiem wprost – jaka szkoda, że matki nie wyskrobały tych huliganów ze swoich brzuchów, to byliby w Niebie a tak nawet nie jest mnie ich żal – niech się palą w piekle, bo na własne życzenie. A gdzie są biskupi? Nigdzie ich nie ma, a powinni bronić obrońców życia dzieci przecież żyjących oraz  powinni bronić dusz huliganów przed piekłem objaśniając im za jakie grzechy spada się do piekła.

CZY RABIN SCHUDRICH I X. BONIECKI ODRÓŻNIAJĄ OFIARY OD OPRAWCÓW?
Napad lewicowych bojówek na kampanię „Stop Pedofilii”
https://www.youtube.com/watch?v=8TC0uRtx22I&feature=emb_logo

Jak donosi oko.press, rabin Schudrich, ksiądz Boniecki i 10 innych znanych osób stanęło w obronie Michała Sz., organizatora napadów na furgonetki Fundacji Pro – Prawo do życia i sprawcy pobicia wolontariusza Fundacji.
Organizatorzy akcji wsparcia dla bandyty powołują się na słowa Marka Edelmana: „… trzeba być ze słabymi, niezależnie od tego, kim jest bity, trzeba z nim być i nie wolno się tego bać”.

Na wielu filmach widać, że to Michał Sz. bije, a nie jest bity. Czy obrońcy Michała Sz. Nie potrafią odróżnić ofiary od oprawcy?
https://stronazycia.pl/?status=OK

Przecież to sami Polacy wybrali na prezydenta współ-mordercę Narodu Polskiego – A.Dudę, który podpisał    5 lat temu zarządzenie – szczepionki dla dziewczynek, aby nie mogły mieć dzieci. Te przewinienia znamy,      a czego nie znamy? Czy mało wam Polacy zbrodni A.Dudy przeciwko Polsce? Do Częstochowy pojechał, aby go ludzie widzieli, a Kopalnie już sprzedał i węgiel sprowadza z całego świata i nawet z Mozambiku. Komunię św. złapał, bo mu rzucił koleś Żyd bp.Nycz., aby go ludzie widzieli. Poróbcie sobie operacje na oczy i przejrzyjcie wreszcie kim jest A.Duda – wróg Polski nr 1.


POZNAŃ: PRACOWNICY SZPITALA ATAKUJĄ RÓŻANIEC W OBRONIE DZIECI
https://www.youtube.com/watch?v=B4piVU4oyu4&feature=emb_logo

Pracownicy Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UM w Poznaniu próbowali siłą zablokować pikietę antyaborcyjną przed placówką. Ochroniarze powalili na ziemię działacza fundacji i uszkodzili mu okulary oraz zabłocili koszulę. Następnie próbowali zabrać sprzęt – tyczki, plakaty antyaborcyjne, a nawet kamerę.
https://stronazycia.pl/poznan-pracownicy-szpitala-atakuja-rozaniec-w-obronie-dzieci/

Drugie dno dymisji Szumowskiego! Szokujące ustalenia dziennikarskiego śledztwa
https://www.youtube.com/watch?v=LSaPZB4T1Do&feature=emb_logo

Francuski lekarz powiedział prawdę
„To, że maseczki nic nie dają, a szkodzą,to już wielu…ma tego świadomość,
ale jak przekonać o tym głupkowaty Rząd i jego wyborców.”
https://www.youtube.com/watch?v=7I9mXd2Pmvw&feature=emb_logo

PiS wprowadza nowy podatek. Duda już podpisał!
Podatek cukrowy.
„Już, niedługo będzie podatek od „polskości” w tym POLIN”
https://www.youtube.com/watch?v=gwvX2qNKoKk

Paszportów Polakom nie chcą dawać, a bez paszportu polskiego do Ojczyzny nie wpuszczą. 

Pachołek Izraela od 5 lat niszczy Polaków i Polskę – dał 500,- a obiera w podatkach od wszystkiego

Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni Państwo,

pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu napadli na naszych wolontariuszy, którzy modlili się o powstrzymanie aborcji w tej placówce!

Poznański Szpital Uniwersytecki to jedno z miejsc, w których zabija się najwięcej dzieci w naszym kraju. W 2018 roku zabito w nim poprzez aborcję aż 86 dzieci. Mówienie prawdy o tym, co dzieje się za murami tego szpitala, wywołuje furię jego pracowników.

Napasc

Nasi wolontariusze chcieli zorganizować przed głównym wejściem do tego szpitala pikietę informacyjną połączoną z publiczną modlitwą różańcową w intencji powstrzymania zabijania dzieci. Tuż przed rozpoczęciem tego wydarzenia, zamknięto przed nami bramkę prowadzącą na teren legalnego zgromadzenia. Chwilę później, trzech pracowników szpitala napadło na koordynatora naszej akcji Adama i powaliło go na ziemię! Ubliżano mu przy tym za pomocą wulgaryzmów, uszkodzono okulary i ubłocono koszulę. Naszym wolontariuszom wyrwano także kije na których zamierzali trzymać plakaty pokazujące jak wygląda aborcja.

Tak właśnie zachowują się zwolennicy aborcji skonfrontowani z próbą pokazywania prawdy o tym zjawisku. Całą sprawę skierujemy wkrótce na drogę sądową. Agresywni pracownicy szpitala mieli zapewne tego świadomość, gdyż na sam koniec próbowali ukraść Adamowi kamerę, którą nasz wolontariusz nagrywał całe zajście!

Proszę Państwa, organizujemy tego typu akcje gdyż mordów na dzieciach wciąż dokonuje się w całej Polsce. W 2019 roku padł ponury rekord. W polskich szpitalach zgładzono najwięcej dzieci od 1997 roku – 1100 maluszków. Głównym powodem ich zabicia było podejrzenie choroby, przeważnie zespołu Downa. Warto przy tej okazji przypomnieć, że od jakiegoś czasu NFZ oficjalnie doradza Polkom, w których szpitalach można dokonać aborcji a infolinia NFZ kieruje chcących zabić swoje dzieci w odpowiednie miejsca. To jednak tylko mały fragment dokonującego się w naszym kraju ludobójstwa.

Na jednej ze stron należących do zorganizowanej przestępczości aborcyjnej w Polsce podano niedawno informację, że od grudnia 2019 do czerwca zamordowano co najmniej 1400 dzieci w ramach tzw. akcji „Aborcja bez granic”, w ramach której przestępcy wywożą kobiety z Polski na aborcję do zagranicznych ośrodków śmierci oraz pośredniczą w handlu pigułkami aborcyjnymi i namawiają Polki do ich użycia. Cały ten proceder odbywa się jawnie i publicznie reklamuje się w mediach społecznościowych, nie wzbudzając niemal żadnych reakcji ze strony stosownych służb i administracji państwowej. Przedstawiciele władzy nie tylko przymykają oko na działania aborcyjnych przestępców, ale także (niektórzy z nich) czynnie włączają się do prześladowań wolontariuszy naszej Fundacji.

Radny miasta Kraków Łukasz Wantuch namawia do niszczenia naszych billboardów pokazujących prawdę o aborcji. W ostatnim czasie doprowadził już do zdjęcia jednego z nich i oświadczył, że zamierza zastraszać kolejne firmy reklamowe aby te nie udostępniały nam swoich powierzchni pod billboardy. Co więcej, agresywny radny zamierza też zgłosić propozycję uchwały rady miasta, która miałaby zakazać pokazywania prawdy o aborcji w przestrzeni publicznej oraz zapowiada wytoczenie przeciwko nam kolejnych procesów sądowych.

Proszę Państwa, w tej chwili przeciwko wolontariuszom naszej Fundacji toczy się aż 45 procesów sądowych jednocześnie. 34 z nich dotyczą pokazywania prawdy o aborcji. 9 kolejnych procesów mamy za mówienie Polakom czym jest ideologia LGBT i „edukacja seksualna”. Radny Wantuch zamierza złożyć przeciwko nam kolejne donosy i jeszcze bardziej zwiększyć tę liczbę. Nieustanne przesłuchania i rozprawy to jednak nie jedyne kłody, które rzucają nam pod nogi aborcjoniści. Działania radnego Wantucha są nagłaśniane przez proaborcyjne media i odbijają się echem w mediach społecznościowych. Tego typu podżegania do działań przeciwko naszej Fundacji powodują eskalację przemocy i nienawiści oraz prowokują zwolenników aborcji do kolejnych ekscesów.

W Krakowie, gdzie działa radny Wantuch, po raz kolejny zdewastowano nasz samochód zaparkowany pod Szpitalem Rydygiera, w którym zabija się dzieci za pomocą aborcji. W furgonetce przebito opony a jej zabudowę pomazano sprayem. Straty wynoszą ok. 1000 zł. Do podobnych aktów wandalizmu dochodzi coraz częściej w różnych miastach Polski. Sprzyja temu postawa ich włodarzy, którzy przymykają oko na działania o charakterze chuligańskim i przestępczym oraz zachęcają do blokowania działań naszej Fundacji. Tak dzieje się nie tylko w Krakowie ale też w Poznaniu, gdzie pracownicy szpitala napadli na naszych wolontariuszy. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który osobiście wspiera forsowanie w mieście „tolerancji” i „równości”, zapewne w ogóle nie przejmie się tym „incydentem”. W tym samym czasie chętnie zwraca on uwagę na nasze furgonetki jeżdżące po jego mieście, dążąc do siłowego usunięcia ich z ulic Poznania.

Podobne działania podejmują także prezydenci Warszawy i Wrocławia. Ostatnio szczególnie agresywny wobec naszej Fundacji jest Jacek Sutryk, który mnoży kolejne administracyjne i urzędnicze procedury aby tylko zablokować mówienie prawdy o aborcji i ideologii LGBT. Aktywnie współpracuje on z policją i strażą miejską, które na każdym kroku szukają „haków” na naszych wolontariuszy. Nie przeszkadza to prezydentowi Sutrykowi patronować jednocześnie wrocławskiej „paradzie równości”. Zawsze muszą znaleźć się „równi” i „równiejsi” wobec stanowionego przez niego prawa.

Chuligańskie działania wobec naszej Fundacji otwarcie wspiera prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Publicznie poparł on ostatnio aktywistów LGBT, którzy napadli na naszego wolontariusza i zdewastowali naszą furgonetkę. Zaoferował też pomoc prawną tęczowym chuliganom, którzy wdali się w zamieszki z podległymi mu funkcjonariuszami policji. Na polecenie jego administracji wielokrotnie odholowywano nasze samochody spod warszawskich szpitali a nawet zmieniano w ich pobliżu organizację ruchu aby utrudnić nam ich parkowanie. Trzaskowski przymyka także oko na dokonywane nieustannie zniszczenia naszych pojazdów.

W samej tylko Warszawie w ubiegłym roku niszczono nasze furgonetki ponad 50 (!) razy. W ostatnim czasie eskalacja przemocy nasiliła się. Nasze samochody pokazujące prawdę o aborcji są bez przerwy demolowane, oblewane farbą i zamalowywane sprayem. Wybijane są w nich szyby i przebijane opony. Regularnie kradzione są także ich elementy takie jak wycieraczki, tablice rejestracyjne czy korki wlewu paliwa.

Proszę tylko spojrzeć na szereg wybranych zdjęć dokumentujących ostatnie zniszczenia:

Auta

Tego typu akty wandalizmu z pewnością będą się nasilały, gdyż pokazywanie prawdy o aborcji wywołuję coraz większą furię wśród jej zwolenników a postawa prezydentów dużych miast umożliwia aborcjonistom coraz śmielsze ataki.

Nie zamierzamy ugiąć się przed szantażami i groźbami. Musimy dalej pokazywać prawdę o aborcji, gdyż w ten sposób docieramy z nią do kolejnych Polaków co budzi ich sumienia i kształtuje świadomość.

„Widziałam zdjęcie zabitego dzieciątka w łonie matki już w podstawówce i owszem – było to dla mnie szokujące i drastyczne, ale nie w takim sensie, że czegoś się zaczęłam bać albo że wywołało to u mnie jakąś traumę. Byłam zszokowana tym, że jakikolwiek lekarz mógł zrobić komuś coś takiego, że jakakolwiek matka mogła skazać na to swoje dziecko.”

To słowa pani Anny, która przysłała nam swoje świadectwo na temat grafik, pokazywanych przez naszych wolontariuszy na samochodach i billboardach.

„To zdjęcie zobaczone w dzieciństwie sprawiło, że już od tamtej pory do teraz jestem przekonana o tym, że aborcja jest złem (…). Nie żałuję, że zobaczyłam w dzieciństwie to drastyczne zdjęcie, bo być może właśnie dzięki temu, że mam je cały czas w pamięci, aborcja nawet przez myśl mi nie przeszła, gdy sama znalazłam się w trudnej sytuacji i być może właśnie dlatego mam teraz wspaniałego synka.”

Tłumaczy Pani Anna, która jest dziś szczęśliwą matką.

Proszę Państwa, pokazywanie prawdy o aborcji ratuje życie dzieci oraz sumienia ich matek. Musimy dalej ją pokazywać. W tym celu konieczna jest naprawa szkód wyrządzonych nam przez zwolenników dzieciobójstwa. Tylko w ostatnim czasie straty spowodowane dewastacją naszych samochodów i billboardów wyniosły ok. 9 000 zł. Aby ocalić życie kolejnych maluszków niezbędne jest ich pokrycie.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie 30 zł, 60 zł, 120 zł lub dowolnej innej kwoty aby naprawić samochody zdewastowane przez aborcyjnych chuliganów i dalej pokazywać prawdę o dzieciobójstwie dokonywanym w Polsce.

Numer konta: 79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro – Prawo do życia
ul. J. I. Kraszewskiego 27/22, 05-800 Pruszków
Dla przelewów zagranicznych – Kod BIC Swift: INGBPLPW

wpłata online

Aborcyjne lobby, którego częścią są prezydenci dużych miast Polski, nie ukrywa że chce pozbyć się naszych samochodów, billboardów i plakatów z ulic i wejść do szpitali. Liczy jednocześnie na to, że miejsce naszych treści zajmie aborcyjna propaganda zachęcająca naszych rodaków do dokonywania aborcji na dzieciach.

Nie możemy na to pozwolić. Prawda o aborcji musi być obecna w przestrzeni publicznej. Dlatego raz jeszcze proszę Państwa o pomoc w jej pokazywaniu.

Serdecznie Państwa pozdrawiam