Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Informacja!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kochani,
info dla Krakowian – przekażcie swoim znajomym w Krakowie Wy, którzy otrzymujecie to mieszkając gdzieś w Polsce

W drugie poniedziałki miesiąca – (to już jutro 10 grudnia) – w kościele św. Krzyża, plac Ducha Świętego (koło Teatru Słowackiego) odbywa się nabożeństwo ku czci Ducha Świętego z Mszą św. wotywną o Duchu Świętym, o 18.00 – tak jak mówiła o tym św. Miriam (Mała Arabka), że Pan Jezus prosił aby raz w miesiącu była taka Msza św. a kapłani, którzy ją odprawiają i wierni, którzy w niej uczestniczą, będą napełnieni światłem w tych mrokach ciemności, jakie ogarniają świat i wiele innych obietnic ich dotyczyć będzie – zapraszamy.

Niedziela, 9 grudnia 2018 II NIEDZIELA ADWENTU

Znalezione obrazy dla zapytania II NIEDZIELA ADWENTU
(Łk 3,1-6) 
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
 
 
 
 

Continue reading

Chabad-Lubawicz organizuje w tym tygodniu obchody Chanuki w gmachu Sejmu

Dr Krajski: Mateusz Morawiecki to kontakt sekty Chabad Lubawicz na Polskę [WIDEO]

 
W środę 5 grudnia o godz. 16.00 w Sejmie odbędzie się uroczystość zapalenia lampy chanukowej z okazji żydowskiego święta świateł. Organizatorem przedsięwzięcia jest Chabad-Lubawicz Polska. Uroczystości będzie towarzyszyć okolicznościowa wystawa „Chanuka – wystawa fotografii z Mea Shearim w Jerozolimie”. Wystawa składa się z 11 plansz przedstawiających obchody święta świateł w najstarszej ortodoksyjnej dzielnicy Jerozolimy zamieszkałej przez społeczność chasydzką – takiej treści komunikat pojawił się na stronie Sejmu.Chanuka jest najmłodszym świętem żydowskim, ponieważ liczy sobie „tylko” 2000 lat. Po raz pierwszy obchodzono je 25 dnia miesiąca Kislew 165 r.p.n.e.; trwało ono 8 dni. Tak jest do dziś. Miesiąc kislew to listopad/grudzień, pierwszy dzień chanuki wypada zwykle w pierwszej dekadzie grudnia. Upamiętnia ono cudowne wydarzenie zaszłe podczas Powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku – chanukii.

http://dzienniknarodowy.pl/chabad-lubawicz-organizuje-tym-tygodniu-obchody-chanuki-gmachu-sejmu/

Prywatne objawienia

Dekrety papieskie, wypowiedzi Papieży 

i dokumenty Kościoła 

Dekret papieża Pawła VI 

 

Na mocy Dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r., podpisanego przez papieża Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318 w obowiązującym dotychczas prawie kanonicznym, tym samym zezwalając na drukowanie i publikację nowych pism i książek dotyczących prywatnych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur władz kościelnych.

Papież Urban VIII o objawieniach „prywatnych” 

 

„W podobnych przypadkach lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć, gdyż jeżeli wierzymy i zostanie udowodnione jako prawdziwe – będziemy szczęśliwi, że uwierzyliśmy, gdyż o to prosiła Matka Najświętsza. Natomiast jeśli wierzycie i to okaże się fałszywe, otrzymacie wszystkie łaski, jakby to było prawdziwe, gdyż uwierzyliście, że to było prawdziwe”.

 

Papież Benedykt XIV o objawieniach „prywatnych” 

„Kto odrzuca całkowicie objawienia prywatne, ten nie grzeszy przeciw wierze, ale postępuje nierozważnie”. 

Fragmenty dokumentów o doktrynie katolickiej

 

święci i aniołowie zgodnie z wolą Bożą otrzymują od Niego liczne łaski i chwałę, i należy oddawać im cześć, gdyż sprowadza się to do wielbienia i dziękczynienia samemu Bogu. Wśród świętych szczególne uwielbienie przypada Maryi Dziewicy. Nie jest Ona bowiem tylko Matką Zbawiciela, który jest Bogiem, ale także Matką nas wszystkich i jako Matka oręduje za nami, przepełniona łaską Boską bardziej niż wszyscy święci i aniołowie” (Artykuł 72). 

 

Oddajemy cześć figurom oraz innym wizerunkom Chrystusa i świętych, aby wspierać wiarę, wielbić Chrystusa, oddawać hołd świętym. Staje się to aktem chwalącym Boga” (Artykuł 170).

 

Continue reading

KORESPONDENCJA

ZOSTAWCIE KOMUNIŚCI – WROGOWIE NASZYCH KAPŁANÓW I NIE UKŁADAJCIE NA NOWO LUDZIOM ŻYCIORYSÓW. ZACZNIJCIE OD SIEBIE OCZERNIAĆ SIĘ I PLOTKOWAĆ NA SIEBIE. NAUCZCIE SIĘ MODLIĆ NA CHWAŁĘ PANU BOGU I Z POŻYTKIEM DLA SIEBIE, TO NIE BĘDZIECIE POTĘPIENI NA WIECZNOŚĆ. KRYTYKUJCIE WROGÓW NARODU POLSKIEGO UKRAIŃCÓW, ŻYDÓW I ..

Ujawniamy: Polska ambasada w Manili zachęca Filipińczyków do osiedlania się w naszym kraju

TO WIDZICIE POLACY KOGO WYBRALIŚCIE NA PREZYDENTA POLSKI – WASZEGO WROGA W RÓŻNYCH WYDANIACH. JEGO BOGIEM JEST „KNESET” I ŻYD SŁUCHA ŻYDÓW, A NIE BOGA WSZECHMOGĄCEGO. DO KOŚCIOŁA CHODZI TYLKO DLA WASZEJ OPINII O NIM. ŻYD NYCZ RZUCIŁ DO DUDY HOSTIĘ – TO FARSA. ZAMIAST ZWOŁYWAĆ POLAKÓW Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA, TO ON ZDRAJCA NARODU POLSKIEGO ZAPRASZA FILIPIŃCZYKÓW, UKRAIŃCÓW, IZRAELITÓW, ISLAMISTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

Ujawniamy: Polska ambasada w Manili zachęca Filipińczyków do osiedlania się w naszym kraju

– Polska chce zatrudnić więcej pracowników z Filipin – ogłosiła jeszcze na początku listopada Joanna Wasiewska z ambasady RP w Manili. Informację te podała 11 listopada br. rządowa agencja prasowa Philippine News Agency (PNA), ale dopiero teraz informacja ta dotarła do nas.
Continue reading

Cel Billa Gatesa: Zmniejszenie liczby ludności na świecie, aby zredukować emisję CO2 „do zera”

Depopulacja – Cel Billa Gatesa: Zmniejszenie liczby ludności na świecie, aby zredukować emisję CO2 „do zera”

Słynne słowa Billa Gatesa na temat roli szczepień w depopulacji, padły „mimochodem” w roku 2010 podczas konferencji TED (Technology, Entertainment and Design). Bill Gates powiedział coś co nie było przejęzyczeniem, a co pokazuje, że rola szczepień w tym, aby powstrzymać przyrost naturalny, odgrywa jedną z ważniejszych ról. Przynajmniej zdaniem twórcy Microsoftu.

– Jeśli uda nam się osiągnąć duży sukces z nowymi szczepionkami, służbą zdrowia i działaniami w sferze urodzeń, będziemy w stanie obniżyć tę liczbę o 10 do 15 procent.

Bill Gates w swoim wystąpieniu poświęcił uwagę głównie problemom pozyskiwania energii i pracom naukowym prowadzonym w tym kierunku pod kątem emisji CO2. Jego zdaniem należy zmniejszyć CO2 do zera. I chociaż Gates nie wie jakie w rzeczywistości efekty przynosi planecie emisja CO2 i nie jest w stanie określić jakie przyniesie efekty również w przyszłości, ale ocenia jasno, że te efekty „z pewnością będą jednak bardzo złe” i CO2 jest za dużo.

Jednym z czterech wymienianych przez Gatesa czynników, które przyniosą „bardzo złe efekty” jest „liczba ludności”, czyli ludzkość. Gates wymienia ludzi jako tych, którzy przyczyniają się do wzrostu emisji CO2. Czyli im większa liczba ludzi na świecie tym większa emisja CO2 do atmosfery, a to w założeniach przedstawionych przez Gatesa jest złe. Dlatego Gates mówi wprost o tym, że liczbę ludności należy zmniejszyć i stąd padają słowa o tym, że sukcesem będzie obniżenie liczby urodzeń. Do obniżenia tej liczby mają przyczynić się m.in. szczepienia, czym zajmują się m.in. fundacje Billa Gates’a.

Warto zwrócić uwagę, że Gates mówi w swoim wystąpieniu o zredukowaniu emisji CO2 do zera! To jest cel. Skoro więc jednym z wymienionych przez niego czynników, które przyczyniają się do wzrostu CO2 jest liczba ludności to jasne się staje, że ograniczenie przyrostu naturalnego, a wręcz sprawienie, aby było on ujemny, staje się pożądanym celem.

więcej: http://zakazanaprawda.pl/cel-billa-gatesa-zmniejszenie-liczby-ludnosci-na-swiecie-aby-zredukowac-emisje-co2-do-zera/

Szczyt klimatycznego absurdu w Katowicach

PATRZCIE JAK LENIE WYMYŚLAJĄ RÓŻNE PRZESZKODY DLA ŻYCIA LUDZIOM. NIE MACIE CO ROBIĆ? DOSKONALCIE PRZEMYSŁ I INNE TECHNIKI, ABY LUDZIE MOGLI MIEĆ PRACE – Z GADKI NIC NIE MA. NAJLEPIEJ ZROBICIE JAK ODDACIE WŁADZĘ PANU BOGU CUDA CZYNIĄCEMU I ZA LENI WSZYSTKO ZROBI PERFEKCYJNIE DLA CZŁOWIEKA ABY MÓGŁ ŻYĆ W POKOJU I SPOKOJU I MIŁOŚCI, A NIE JAK WY Z NIENAWIŚCIĄ DO CZŁOWIEKA, BO WSZYSTKO „DOSKONALE” ROBICIE, ABY CZŁOWIEKOWI UTRUDNIĆ ŻYCIE. ZAJMIJCIE SIĘ LUDŹMI W AFRYCE I INNYCH KRAJACH GDZIE JEST GŁÓD. ZAJMIJCIE SIĘ KARMIENIEM LUDZI – WYCHODŹCÓW I UCHODŹCÓW A WY Z LENISTWA ZBIERACIE SIĘ I DYSKUTUJECIE. Dorota

Szczyt klimatycznego absurdu w Katowicach

W Katowicach trwa właśnie kolejna pielgrzymka wyznawców religii globalnego ocieplenia powodowanego przez działalność czlowieka. Nazywa się ona Szczytem klimatycznym ONZ, COP24, a jego główny postulat to „dekarbonizacja” energetyki i obniżenie globalnej tempertury. Dla Polski w praktyce oznacza to gigantyczne podwyżki cen prądu, wykańczanie polskich kopalni i elektrowni oraz uzależnienie się od obcych źródeł energii.

W Szwecji odbył się protest przeciwko masowej imigracji

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-szwecji-odbyl-sie-protest-przeciwko-masowej-imigracji

Wojna z policją w Paryżu. Na ulicach francuskich miast może się pojawić armia

 

NAGRANIE O INFEKCJACH

NAGRANIE O INFEKCJACH
http://siodma9.pl/wiadomosci/item/1788-lek-joanna-barczynska-nie-wolno-probowac-przechodzic-infekcji-bo-moga-byc-powazne-powiklania-pierwszym-krokiem-musi-byc-wygrzanie-sie

Lek. Joanna Barczyńska: Nie wolno próbować przechodzić infekcji, bo mogą
być poważne powikłania. Pierwszym krokiem musi być wygrzanie się
piątek, 16 listopad 2018 09:30
[image: Lek. Joanna Barczyńska: Nie wolno próbować przechodzić infekcji, bo
mogą być poważne powikłania. Pierwszym krokiem musi być wygrzanie się

KORESPONDENCJA
GDYBY TO BYŁA PRAWDA, TO BOGU CHWAŁA – LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE. JEDNAK MORAWIECKI KŁAMIE JAK KAŻDY ŻYD, BO PRZECIEŻ PRAWDA JEST INNA – SPROWADZA SWOICH ZIOMKÓW UKRAIŃCÓW DO NIE SWOJEJ OJCZYZNY. GDYBY CHCIAŁ BYĆ POLAKIEM – PATRIOTĄ, TO DBAŁBY O NARÓD POLSKI A NIE O UKRAIŃSKI. DZIECI CHODZĄ DO SZKOŁY ŻYDOWSKIEJ – OT POLACY SĄ NAIWNI I WE WSZYSTKO WIERZĄ I JA TAKA BYŁAM I GŁOSOWAŁAM NA ZDRAJCĘ POLSKI WAŁĘSĘ. POKAŻĄ SIĘ TACY W KOŚCIELE POLAKO-PODOBNI I JUŻ IM WIERZĄ…..dorot

 brawo – Premier Morawiecki – prosi Matkę Bożą o opiekę nad Polską

niesamowite świadectwo 21-letniego chłopaka
jeden raz przez jedną godzinę w roku – niebo otwiera się nad nami
ks Glas – jak żyć w czasach zamętu – https://gloria.tv/article/r2LSUMt8MijF4WKLSeVmqpNZM

Powiedz „NIE” genderowej konwencji w Polsce!

 

Czy chce Pani żyć w kraju, w którym:

  • szkoły wychowują uczniów w duchu niebezpiecznej ideologii gender,
  • urzędnicy w dramatycznych okolicznościach i z byle powodu zabierają dzieci rodzicom,
  • pod płaszczykiem rzekomej ochrony praw kobiet pozwala się na zabijanie nienarodzonych dzieci?!

Być może to co teraz Pani powiem, będzie szokujące, ale…

Pani już w nim żyje.

Niestety, to prawda! W Polsce – kraju nominalnie katolickim – coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których pod pretekstem błędnie pojmowanej równości płci, łamane są podstawowe zasady moralne.

Continue reading

Ponieważ mnóstwo jest morderców Chrześcijan w Polsce i na świecie i jakby się zmówili

300 milionów prześladowanych. Przemilczany los chrześcijan 
300 mln chrześcijan doświadcza dziś prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną przez siebie wiarę. Co siódmy chrześcijanin cierpi z powodu Imienia Jezusa, co pięć minut mordowany jest jeden z naszych braci w wierzy. To 100 tys. męczenników rocznie. Świat nie słyszy ich głosu, bo przypadki tak nagłośnione medialne jak sprawa Asii Bibi należą do rzadkości. Zapraszamy na relację z Europejskiego Kongresu w Obronie Chrześcijan.

To jest rząd kryptoglobalistów, którzy realizują tą samą politykę, którą realizują politycy na Zachodzie [WIDEO]

RZĄDOWI W POLSCE ŻYDOWSKIEMU ZALEŻY, ABY O NICH ŚWIAT MÓWIŁ JAK NAJLEPIEJ A GDY RZĄDZĄ ŻYDZI TO ZAWSZE SĄ ZAMIESZANIA DO WOJNY WŁĄCZNIE, BO I U NICH I SIĘ BIJĄ. dorota

 
– W tej chwili PiS dokładnie kopiuje szwedzką politykę, ale nie tylko imigracyjną. PiS buduje „państwo dobrobytu” i PiS otwiera granice, to samo co Szwecja zrobiła. 
– Ten rząd nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem i prawią. To jest rząd kryptoglobalistów, którzy realizują tą samą politykę, którą realizują politycy na Zachodzie, którą realizował poprzedni rząd. Jedynie oni zasłaniają się potwornym kłamstwem. To jest tak perfidne kłamstwo, bo oni używają naszych, najbardziej świętych, symboli narodowych. Oni używają w sposób perfidny naszych symboli religijnych, oni to robią ze złożonymi rękami robiąc patriotyczne miny.  (…) Ci ludzie to jest wcielenie zła.

Imigranci w Polsce

– Patrzyłam w dane Urzędu ds. cudzoziemców, gdzie wg nich jest jakieś 360-370 tys. ludzi z pozwoleniami w Polsce. Ale do tego trzeba dołożyć miliony Ukraińców, którzy dostali pozwolenia na wjazd do Polski jeszcze przed wprowadzeniem ruchu bezwizowego. Ale teraz pojawiły się jeszcze oficjalne dane Eurostatu, które mówią, że w zeszłym roku przyjęliśmy ze wszystkich krajów Unii, przyjęliśmy 683 tys. migrantów. Polska, która według wyznawców PiS, w ogóle nie przyjmuje – ludzie naprawdę wierzą, że my w ogóle nie przyjmujemy – tymczasem przyjęliśmy najwięcej w Europie, 22% z tych wszystkich, którzy przyszli do Europy. Ostatnio znowu natrafiłam na dane, gdzie Polska, w ciągu trzech lat (2015-2017) zwiększyła „swoją” ludność o imigrantów o 4,8%. 4,8% w tak krótkim czasie, to jest polityka samozagłady.

– Jednocześnie 20 milionów Polaków zostało wypędzonych na emigrację, z czego prawie 5 milionów ’89 roku. Czyli to jest polityka wymiany etnicznej ludności. (…)

Po co to wszystko?

– Zalanie kraju imigrantami prowadzi do chaosu, eskalacji przemocy, bezprawia. (…) Eskalacja bezprawia, eskalacja przemocy doprowadzi do kryzysu, w momencie kryzysu pojawi się dyktator, później będzie likwidacja państwa narodowego i później będą globalne rządy oligarchów. I to jest polityka, którą prowadzi prawicowo-konserwatywny rząd Prawa i Sprawiedliwości.

http://zakazanaprawda.pl/to-jest-rzad-kryptoglobalistow-ktorzy-realizuja-ta-sama-polityke-ktora-realizuja-politycy-na-zachodzie-wideo/

Prof. Wiąckowski: Szczepionki to broń do depopulacji świata, czyli do zmniejszenia ilości ludzi na świecie

 CI AUTORZY SZCZEPIONEK I WSPÓŁ-MORDERCY – PANA BOGA SIĘ NIE BOJĄ, CZYLI NA WŁASNE ŻYCZENIE SPADNĄ NA WIECZNE POTĘPIENIE DO PIEKŁA. LUCYFER – SZYKUJ SZYBKO DUŻO OGNIA! dorota.

– Naszym niemowlętom pierwszy dzień po urodzeniu ładujemy do zdrowego organizmu ogromną masę toksyn – stwierdza prof. Stanisław Wiąckowski.

– Tego ja zupełnie nie mogę zrozumieć – mówi na początku swojego ponad godzinnego wykładu na temat szkodliwości szczepień. – Ale mogę już zrozumieć, jeżeli słucham co mówią multimiliarderzy na świecie, ci którzy już nas opanowali, już oni nami rządzą i oni nie ukrywają po co są szczepionki.

To jest broń do depopulacji świata, czyli do zmniejszenia ilości ludzi na świecie.

– Lekarze uważają, że to [szczepionki]  była największa rewelacja w medycynie. Tymczasem ja dysponują masą danych, które mówią o tym, że te wszystkie plagi na które te szczepionki rzekomo mają skończyły się zanim zaczęto szczepić.

MEDYCYNA I FARMACJA

Zdrowi pacjenci to jest katastrofa dla farmacji i dla medycyny. Oni żyją z ludzi chorych i chcieliby, abyśmy chorowali aż do śmierci i do śmierci kupowali.

Prof. Więckowski zwrócił uwagę, że wszystkie patentowane leki to jest zwykła chemia, która jest potwornie droga i niestety nieskuteczna.

– Dlaczego my się mamy leczyć czymś co podsuwają farmaceuci lekarzom. Lekarze żadnego z tych leków nie badali sami, ale jedynie słuchają farmaceutów. Ale oficjalnie to lekarze wybierają dla pacjenta lek, przypisują go na recepcie, biorą w ten sposób za to odpowiedzialność, ale oni tego nie badali, więc nie wiedzą czym jest faktycznie ten lek.
Continue reading

PRAWDA O RZĄDZIE PISraelitów-FAKTY!!!>PIS; WYKONUJE ZARZĄDZENIA GLOBALNYCH BANKSTERÓW!!! CZYLI LIKWIDACJA POLSKI DLA POLAKÓW!!!

NIESTETY RZĄD ZMIENIŁ NAZWĘ: „NIEPRAWDA I NIESPRAWIEDLIWOŚĆ
SAMI POLACY ZAGŁOSOWALI NA WROGA POLSKI – ŻYDA A. DUDĘ – NA SWOJĄ NIEWOLĘ U ŻYDÓW I NA ŚMIERĆ GŁODOWĄ A TAŻE OD SZCZEPIONEK MORDERCZYCH. ŚMIERĆ ZAFUNDOWAŁ WAM DUCHOWNY OJCZYM T. RYDZYK, BO PRZECIEŻ SŁUCHACIE „RADIA MARYJA I TV TRWAM”. TERAZ JEDŹCIE DO TORUNIA – NIECH  WAM PŁACI – DOSTAŁ 3 MILIONY ZŁ. OD RZĄDU A ILE OD ŻYDÓW ZA SPRZEDAŻ POLSKI WASZEJ OJCZYZNY I NARODU POLSKIEGO? PRZECIEŻ KAŻDY DUCHOWNY DOBRZE WIE, ŻE ŻYCIE W GRZECHACH STRASZNYCH BÓG KARZE PIEKIELNYM OGNIEM NA WIECZNOŚĆ. dorota
 PRAWDA O RZĄDZIE PISraelitów-FAKTY!!!>PIS; WYKONUJE ZARZĄDZENIA GLOBALNYCH BANKSTERÓW!!! CZYLI LIKWIDACJA POLSKI DLA POLAKÓW!!!

 

A CO Z HANDLEM POLSKICH DZIECI I ICH PONIEWIERKĄ W NIEZNANYM NAM ŚWIECIE???
DLACZEGO NA TEN TEMAT MILCZĄ KATOLICY I HIERARCHIA  KOŚCIELNA???
WOBEC TEGO JEST PYTANIE: NA CO KOMU POTRZENNA JEST INSTYTUCJA RELIGIJNO KATOLICKA???

Winnicki: „Za rządów PiS ustawy pisze się w obcych ambasadach”

– Polacy zmuszeni są do natychmiastowej dymisji PiS!!!

„Małżeństwo” homoseksualistów gwałciło „synka” przez 6 lat i sprzedawało go innym pedofilom

„Małżeństwo” homoseksualistów gwałciło „synka” przez 6 lat i sprzedawało go innym pedofilom

Po raz pierwszy został zgwałcony gdy miał 2 tygodnie. Kiedy miał 20 miesięcy para homoseksualistów zaczęła go sprzedawać innym pedofilom. Horror dziecka trwał 6 lat, aż do momentu, kiedy obaj homoseksualiści zostali w końcu aresztowani.

Peter Truong i Mark Newton w roku 2005 zapłacili 8 tysięcy dolarów surogatce w Rosji za to, aby urodziła im dziecko. Kiedy chłopiec przyszedł na świat załatwili wszystkie potrzebne dokumenty do jego adopcji. Od tej pory rozpoczęła się ich „troskliwa” opieka. Dziecko mieszkało z nimi w Australii i podróżowało po świecie.

„Dwóch tatusiów to lepiej niż jeden”

Cała trójka w roku 2010 stała się bohaterami reportażu radiowego przygotowanego przez dziennikarkę Ginger Gorman pracującą w Australian Broadcasting Company (ABC), publicznym nadawcy będącym pod kontrolą australijskiego rządu. Ginger Gorman zachwalała „ojcostwo” dwóch homoseksualistów jako lepsze niż kiedy dziecko miałoby tylko jednego tatusia. „Two Dad’s Are Better Than One” – pod takim tytułem ukazał się reportaż, którego bohaterami byli Peter Truong i Mark Newton oraz adoptowany przez nich, wówczas 5-letni, Adam.

Koniec kłamstwa „szczęśliwej rodziny”

W lutym 2012 roku mit wspaniałych dwóch ojców prysł jak bańka mydlana. Obaj dewianci zostali aresztowani, a wiado

Wiadomość o ich aresztowaniu obiegła media na całym świecie. W doniesieniach medialnych można było przeczytać, że para homoseksualna nie tylko sama wykorzystywała seksualnie dziecko, ale również sprzedawała „synka” innym dewiantom  z Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W 2013 roku Mark Newton usłyszał wyrok 40. lat więzienia, a Peter Truong, dzięki temu, że zgodził się współpracować ze śledczymi, otrzymał wyrok niższy o 10 lat niż jego „małżonek”.

więcej: http://zakazanaprawda.pl/malzenstwo-homoseksualistow-gwalcilo-synka-przez-6-lat-i-sprzedawalo-go-innym-pedofilom/

Nauka masturbacji w kolejnej polskiej szkole. Rodzice nic nie wiedzieli – GŁUPOTA LUDZKA NIE ZNA GRANIC!

Fundacja Pro - prawo do życia

Szanowni,

w kolejnej polskiej szkole poddano dzieci przemocy seksualnej. Wszystko bez wiedzy i świadomości rodziców.

Jeden z naszych sympatyków poinformował nas o skandalicznych wydarzeniach, do jakich doszło dwa tygodnie temu w Liceum Ogólnokształcącym nr 8 w Poznaniu. W ramach godziny wychowawczej zafundowano 15 i 16 latkom zajęcia na temat „bezpiecznego seksu”. Szczegóły budzą przerażenie.

Edukacja seksualna

Warsztaty prowadziły dwie „edukatorki” seksualne, które nauczycielka sprowadziła spoza szkoły. Podczas zajęć zapoznano uczniów z różnymi rodzajami seksu oraz zachęcano uczniów do wzajemnej masturbacji:

„wystarczy żeby napletek był naciągany, zsuwany i tak wielokrotnie. Czynność ta jest wykonywana za pomocą ręki partnerki”

Continue reading

„Zanikający” Cud Eucharystyczny. Co wydarzyło się w Sokółce?

Informacja o blaknącym Cudzie Eucharystycznym w szybkim tempie obiegła opinię publiczną i poruszyła serca wielu katolików. A sprzeczne relacje na temat tego co dzieje się z cudownie przemienionym Chlebem tylko pogłębiły zamęt. Co zatem wydarzyło się w Sokółce? I czy debatując o stanie danego nam znaku nie zapominamy o kwestii ważniejszej: o ofierze Jezusa Chrystusa powtarzanej podczas każdej Mszy świętej i czci należnej Najświętszemu Sakramentowi?

Ogromne poruszenie wśród katolików wywołało wystąpienie Macieja Bodasińskiego, który 13 października 2018 roku wyznał, że miesiąc wcześniej Lech Dokowicz odwiedził Sokółkę i chciał zobaczyć Cud Eucharystyczny. Proboszcz miał oponować i mówić, że jest to niemożliwe, bo z Cudem „coś się stało”, ale „przyciśnięty” wyznał, że wydarzyła się „straszna rzecz”. Cud – wedle relacji Macieja Bodasińskiego – został zabrany na procesję w czasie upału. Świeciło słońce i „wypaliło ten Cud tak, że go nie widać”. Jak dodał Maciej Bodasiński, „Cud Eucharystyczny w Sokółce przestał być widoczny… prawie”.
Continue reading

Piątek, 7 grudnia 2018 ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

Znalezione obrazy dla zapytania W. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŠA
 listu św. Ambrożego, biskupa, do biskupa Konstancjusza
 

Oświecaj wiernych przez swoje słowa
Przyjąłeś urząd kapłański i siedząc przy sterze Kościoła, przeprowadzasz ten statek przez wiry morskie. Trzymaj więc mocno ster wiary, abyś się nie poddał potężnym falom nawałnic tego świata. Wielkie to i rozległe morze, ale się go nie lękaj, albowiem sam Pan „krąg ziemi na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami”. 
Jest pewne, że wśród zmiennego świata Kościół Pana, zbudowany na fundamencie Apostołów, pozostaje na nim niewzruszony, mimo iż wkoło niego burzy się rozpętane morze. Uderzają weń fale, lecz nie mogą nim zachwiać, a chociaż często prądy świata z szumem rozbijają się o niego, pozostaje on dla wszystkich zbawiennym i bezpiecznym portem. A jeśli nawet rzuca nim morze, to przecież unoszą go wody, te wielkie rzeki, o których powiedziano: „Rzeki swój głos podnoszą”. Istotnie, płyną rzeki z łona Kościoła, wody zaczerpnięte z Chrystusa i udzielane przez Ducha Świętego. Podnoszą one swój głos, bo przelewają się łaską Ducha. 
Ta rzeka nawadnia lud Boży, a jej wartki nurt rozwesela duszę ukojoną i pełną pokoju. Kto czerpie z pełni tej rzeki, jak na przykład Jan ewangelista lub Piotr czy Paweł, ten podnosi swój głos i tak jak Apostołowie niesie słowo Ewangelii aż po krańce ziemi i głosi Pana Jezusa Chrystusa. 
Uzyskaj więc od Chrystusa to, by i twój głos się podniósł. Zbieraj wodę Chrystusową, tę, która wysławia Pana. Zbieraj tę wodę z wielu miejsc, w których chmury proroków ją wylały.

Continue reading

Cieniom Września * Na drogę do Zaleszczyk.

 
 Tajemnica gen. Sikorskiego
 
 
 

W y s z p e r a n e

 

Transhumanizm-                                                                                                                                                                                – najgroźniejsza ideologia XXI wieku? Czy za rogiem czai się już realny Antychryst osobowy ze swoją ideologią lucyferiańską ?

 

Jezus mówi do ŻYDÓW – Najmocniejsze słowa Jezusa !!!

Stanisław Michalkiewicz: Polsce grozi kolejny rozbiór. Powstanie Judeopolonia?

Żaden ksiądz czy biskup nie powie wprost: brać czy nie brać nowe paszporty z czipem

Business Insider: USA rozniosą floty Rosji i Chin „w pył”

USA stawiają ultimatum – Rosja musi zniszczyć zakazane rakiety w ciągu 60 dni  2018-12-05 09:49)

3 wojna światowa? Rothschildowie sprzedają aktywa… coś się szykuje…

Prośby

Witam, Błagam z całego serca o modlitwę, za moją mamę Agatę, ponieważ zdiagnozowali jej nowotwór spraw kobiecych w stopniu trzecim, a 8 stycznia ma wyznaczony termin operacji, ale przed nią jeszcze wiele ważnych badań. Dziękuje bardzo za każdą modlitwę.
Pozdrawiam

Prosba o Dar Serca – koniecznosc zakupienia pieca dla domu fundacji

„Kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8)
 

Szczesc Boże Kochani 🙂
Bedziemy  wdzieczni, za otwarcie sie na nasza prosbe i pomoc nam.W imieniu mlodziezy prosimy o „Darem Serca” na chleb, na nasz stol w domu, na zywnosc dla mlodziezy.
Trwa rok studencki i szkolny, potrzebne sa przybory, ksiazki, pomoce dla mlodziezy uczacej sie.
W naszym domu nie mamy pieca weglowego, potrzebujemy zakupic go, by zalaczyc ogrzewanie dla domu, trwa juz sezon grzewczy.
 Nasz dom jest stary- nieocieplony i cieplo ucieka nam na zewnatrz,  konieczny wiec remont.
Potrzebujemy wsparcia przez ludzi otwartych i zyczliwych nam. Bez  Waszej pomocy i „darow serca” nie mamy
mozliwosci pomagania potrzebujacym, prowadzenia modlitwy za mlodziez zagubiona.
Duch czlowieka scisle polaczony jest z cialem, stanowi jednosc. Wpierw nalezy ogrzac i nakarmic cialo by moc zajac sie leczeniem ducha konkretnego czlowieka.
Continue reading

Cud w Argentynie? Matka Boża roni krwawe łzy

Mieszkaniec miasteczka San Jose de Metan w Argentynie w sierpniu tego roku twierdził, że figura Najświętszej Maryi Panny (Rosa Mystica) płakała krwawymi łzami. Frias Mendoza mówił, że Maryja odwiedziła go we śnie, a następnego dnia figura Maryi, którą miał w domu, zaczęła płakać krwawymi łzami. Figura została przeniesiona do miejscowego kościoła.

Wielu ludzi podchodziło do tego sceptycznie aż do teraz. Okazało się, że kolejna osoba odnotowała niezwykły płacz Matki Boskiej. Jak się okazuje, to już 38. raz z rzędu.

Rosana Mendoza Frias, matka czworga dzieci i właścicielka figury, powiedziała, że dostała ją w prezencie po poronieniu prawie dziesięć lat temu. Powiedziała, że figura Maryi ostatnio płakała przez siedem minut, gdy modliła się za swoją chorą matkę. Frias twierdzi również, że odkąd figura zaczęła płakać, doszło do kilku cudów.

– Zniknął guz o wielkości ośmiu centymetrów, a policjant, który omal nie zginął podczas wypadku, cudem przeżył – mówi kobieta. – Zawsze mówię ludziom, że to zależy od wiary, a nie od nas. Bóg daje cuda przez Matkę Boską – dopowiedziała.

Odkąd udokumentowano ten cud, 30 osób zbiera się od poniedziałku do piątku, aby modlić się przed figurą pod przewodnictwem miejscowego księdza.

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/cud-w-argentynie-matka-boza-roni-krwawe-lzy/

 

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług

__________________

Matka Zbawienia: Może być tylko jedna głowa Kościoła na ziemi upoważniona przez Mojego Syna i on musi pozostać papieżem aż do śmierci

____________________

3 wojna światowa? Rothschildowie sprzedają aktywa… coś się szykuje…

Chanuka w Sejmie 2018 – kolejny rok hańby

ŻYDOSTWO NIE POZWOLI PANU BOGU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI CZUĆ SIĘ DOBRZE NA SWOJEJ ZIEMI – DIABEŁ MUSI ZAWSZE MIESZAĆ. NIE GNIEWAJCIE SIĘ ZA „DIABŁA”, BO NA ŚWIECIE JEST BÓG I DIABEŁ. JEŻELI NIE CHCECIE ZNAĆ PANA BOGA  W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO TO BĘDZIECIE W PIEKLE NA WIECZNOŚĆ W TOWARZYSTWIE WASZEGO LUCYFERA. RADZĘ WSZYSTKIM IZRAELITOM – RZĄDOWI I EPISKOPATOWI w 80% ŻYDOWSKIEMU W POLSCE – POWRÓĆCIE DO BOGA  -ZBAWICIELA I UZNAJCIE JEZUSA CHRYSTUSA „KRÓLEM POLSKI” a WSZYSCY BĘDĄ SZCZĘŚLIWI BO BÓG KRÓL ZAPEWNI POKÓJ, SPOKÓJ I DOBROBYT NA ZIEMI DLA KAŻDEGO I BĘDZIE PANOWAŁA SPRAWIEDLIWOŚĆ I NIE BĘDZIE WOJNY. dorota.

Chanuka w Sejmie 2018 – kolejny rok hańby

https://gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/2592-chanuka-w-sejmie-2018-kolejny-rok-hanby 

Chanuka u ambasadora RP w Waszyngtonie: „Żydzi są integralną częścią tkanki polskiego społeczeństwa”

 
A WTEDY, GDY UZNACIE PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA „KRÓLEM POLSKI,” TO BĘDZIECIE NASZYMI PRZYJACIÓŁMI, BO KRÓL WSZYSTKICH POGODZI A INNE PAŃSTWA RÓWNIEŻ OBIORĄ BOGA KRÓLEM DANEGO NARODU I IZRAELICI TEŻ BĘDĄ MIELI BOGA KRÓLA NAJCENIEJSZY SKARB, BO CUDA CZYNIĄCY I GRZECHY PRZEBACZĄJĄCY I DO NIEBA ZAPRASZAJĄCY.

„Nigdy nie powinniśmy odrywać prawdy od miłości”. Ks. prof. Tadeusz Guz o medialnej nagonce

Żyjemy w dramatycznych okolicznościach celowo nakręcanych przez różnych ideologów, których konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Moja sprawa stała się fragmentem wielkiej walki z tym, co Boskie, katolickie, polskie, narodowe, naturalne, naukowe i normalne, a nawet z tym, co europejskie i światowe – powiedział „Naszemu Dziennikowi” ks. prof. Tadeusz Guz, komentując nagonkę jaka ma miejsce na jego osobę w mediach liberalnych.

Wybitny naukowiec został oskarżony przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów o propagowanie nastrojów antysemickich oraz mówienie nieprawdy. Temat momentalnie podchwycili przedstawiciele liberalnego nurtu medialnego jak m.in. Hanna Lis, która w niewybredny sposób obrzuciła kapłana najgorszymi inwektywami. W nagonkę włączyły się także – niestety – władze zatrudniającej go uczelni, które w komunikacie prasowym napisały, że słowa księdza profesora są „niedopuszczalne”. Do wszystkich zarzutów odniósł się sam zainteresowany na łamach „Naszego Dziennika”.

Continue reading

Czwartek, 6 grudnia 2018 ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA

Znalezione obrazy dla zapytania 6 grudnia Święty Mikołaj, biskup
Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
 

Niech potęga miłości zwycięży gorycz śmierci
Najpierw Pan pyta o to, o czym dobrze wiedział, i pyta Piotra nie jeden raz, lecz po dwakroć i trzykroć, czy on Go miłuje. I słyszy Pan od Piotra trzykrotne wyznanie miłości, i po trzykroć poleca Piotrowi, aby pasł Jego owce. 
Trzykrotnemu zaparciu się Pana odpowiada trzykrotne wyznanie, bo miłość ma teraz przemówić tam, gdzie przedtem przemawiał lęk, a słowa mają być nie mniej dobitne w obliczu życia, niż przedtem były w obliczu zagrażającej śmierci. A pasienie owiec Pana ma być dowodem miłości, tak jak dowodem lęku było zaparcie się pasterza. 
Ci, którzy pasą owce Chrystusa tylko dla siebie, a nie dla Niego, okazują, że kochają nie Jego, lecz samych siebie. To przed nimi ostrzega po trzykroć Chrystus, nad nimi boleje Apostoł, że szukają własnego pożytku, a nie Jezusa Chrystusa. 
Bo cóż innego mogą znaczyć te słowa Pana: „Miłujesz Mnie? Paś owce moje”. To znaczy: jeśli Mnie miłujesz, to nie myśl o sobie, lecz o moich owcach. Paś je jako moje, a nie jako swoje; szukaj w nich chwały mojej, a nie swojej własnej; własności mojej, a nie twojej; pożytku mojego, a nie twego. Jeśli zaś nie będziesz tak czynił, to się zaliczysz do tych, którzy mają przyjść w dniach ostatnich, do owych ludzi samolubnych i występnych, bo miłujących tylko samych siebie. 
Ci, którzy pasą owce Chrystusa, nie powinni być samolubni, ponieważ owce nie należą do nich, lecz do Pana. 
Mają się wystrzegać tego występku, którym jest szukanie własnej korzyści, a nie Jezusa Chrystusa, i wykorzystywania do własnych celów owiec, za które Chrystus przelał swoją krew. 
Miłość Chrystusa powinna gorzeć w duszy pasterza tak wielkim płomieniem, by w nim zagasł naturalny lęk przed śmiercią. Bo chociaż pragniemy być z Chrystusem, to jednak boimy się umierania. Ale niech moc miłości przezwycięży w nas gorycz śmierci dzięki Temu, który jest naszym życiem i który zechciał umrzeć za nas. 
Gdyby śmierć nie była tak gorzka, ale lekka, to i chwała męczenników nie byłaby tak wielka. Dobry Pasterz dał swoje życie za owce, a spośród nich wybrał sobie tak wielu męczenników. O ileż więc bardziej powinni aż do śmierci walczyć za prawdę i aż do rozlewu krwi przeciwstawiać się grzechowi ci, którym Pan powierzył pieczę nad owcami i ustanowił ich nauczycielami i pasterzami. 
I czyż nie jest oczywiste, że za przykładem Pasterza i Jego śladami mają iść pasterze i Jego się trzymać, tym bardziej że tak wiele owiec to uczyniło? Bo pod jednym Pasterzem w jednej owczarni także i pasterze są owcami. Albowiem Pan uczynił wszystkich swoimi owcami i umarł za wszystkich, a nawet sam się stał Owcą, by za wszystkich móc cierpieć.

Ks. Piotr Glas. Rekolekcje adwentow e. Konferencja I[VIDEO]

W czasach wielkiego zamętu ludzie pytają kogo mają słuchać, by nie zbłądzić. Niech wskazówką będzie modlitwa św. Bernarda z Clairvaux:

Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o Niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się. Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się. Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.

Zapraszamy na coniedzielne rekolekcje adwentowe z ks. Piotrem Glasem. Konferencja 1.

https://www.pch24.pl/ks–piotr-glas–rekolekcje-adwentowe–konferencja-i–video-,64498,tv.html

Prośba

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

6 grudnia o godzinie 11:45 rozpocznie się rozprawa sądowa w Opolu

przeciwko naszym działaczom. Bardzo proszę o modlitwę w tej intencji.

Pozdrawiam, Marek W.

Islamizacja Holandii! Chrześcijańskie obrazy Caravaggia i uczniów nie będą promować wystawy

TO W HOLANDII JEST TYLKO PARTIA MUZUŁMAŃSKA? TO DLACZEGO NIE MA WIĘCEJ INNYCH PARTII?

Przybywa diabłom dusz do maltretowania, ale będą mieli radochę z taką wielką ilością dusz. Lucyfer nie musi martwić się o miejsce, bo PIEKŁO nie ma granic.
Islamizacja Holandii! Chrześcijańskie obrazy Caravaggia i uczniów nie będą promować wystawy

16 grudnia w holenderskim Utrechcie zostanie otwarta wystawa dzieł wielkiego włoskiego malarza Caravaggia oraz jego uczniów, z których część pochodziła właśnie z tego miasta. Artysta znany jest między innymi z obrazów o tematyce chrześcijańskiej. Nie zostaną one jednak wykorzystane przy promowaniu wystawy, gdyż sprzeciw wyraziła miejscowa partia muzułmańska.

„O randze wystawy świadczy fakt, że Watykan zgodził się na nią wypożyczyć słynne dzieło włoskiego geniusza Złożenie do grobu, a muzeum w hiszpańskim Montserrat – niemal równie słynny obraz medytującego św. Hieronima. Oba dzieła będą prezentowane w Holandii po raz pierwszy w historii; i z pewnością wystawę odwiedzą dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy ludzi, jak było w przypadku innych holenderskich czasowych wystaw najsłynniejszych światowych malarzy, takich jak Hieronim Bosch czy Rembrandt van Rijn” – czytamy w serwisie adoptkhol.blogspot.com (Adoptuj kościół w Holandii).

Wydarzenia promować miały umieszczone na kilku budynkach wielkie reprodukcje obrazów, które zostaną pokazane na wystawie „Utrecht, Caravaggio i Europa”. Pomysł nie spodobał się jednak lewicowej partii reprezentującej muzułmańskich imigrantów (DENK). Wszystkie dlatego, że – jak podkreśla formacja – „obrazy caravaggionistów są znane z tematyki chrześcijańskiej i biblijnej”.

więcej: https://www.pch24.pl/islamizacja-holandii–chrzescijanskie-obrazy-caravaggia-i-uczniow-nie-beda-promowac-wystawy,64539,i.html

Zapraszamy naszych Polskich Katolików do pomocy w budowaniu Kościoła

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Zwracam się z prośbą o wsparcie oraz przesłanie swoim znajomym, którzy byliby skłonni wesprzeć sprawę organizacyjnie lub materialnie – a przede wszystkim modlitwą.

Inicjatywa dotyczy budowy kościoła w parafii, w której proboszczem jest ks. Marek Zołoteńki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej i Facebooku – Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wałbrzychu. xdrmarek@wp.pl

Wtorek, 4 grudnia 2018 ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

Podobny obraz
Z traktatu św. Ambrożego, biskupa, O dziewictwie
 

Wyczekuj przyjścia Chrystusa
Jesteś, dziewico, obrazem Kościoła, jaśniejesz pięknem duchowym, którego blask dodaje wdzięku twojemu obliczu, a gdy i nocą czuwasz w swojej izdebce, niech Chrystus zawładnie twoimi myślami, ty zaś wyczekuj w każdej chwili Jego przyjścia. Chrystus wchodzi przez drzwi otwarte i nie zawiedzie, bo obiecał, że wejdzie. Pochwyć więc Tego, którego szukałaś, zbliż się do Niego, a On cię oświeci. Przytrzymaj Go i proś, by nie odchodził, by nie oddalał się od ciebie. Niełatwo da się uchwycić Słowo Boże, umyka ospałym i opieszałym. Wyjdź Mu więc naprzeciw, podążaj śladami Słowa przychodzącego z niebios, bo „mknie Ono szybko”. 
A w jaki sposób Chrystus da się pochwycić? Nie uchwycą Go żadne sieci, ale więzy miłości, i tylko więź ducha i serce oddane zdolne są Go przytrzymać. Jeżeli pragniesz pochwycić Chrystusa, szukaj Go bez przerwy, nie obawiaj się trudu. 
I bywa tak, że najpełniej się Go znajduje wśród kaźni, pod ręką prześladowców. A gdy z tych rąk się wydzierasz, Chrystus wychodzi ci na spotkanie i nie dozwala, byś uległa mocom tego świata w przedłużającej się próbie. 
Ta, która wtedy szuka i znajduje Chrystusa, może powiedzieć: „Znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam Go i nie puszczę, aż Go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki”. Cóż to za dom i cóż za komnata? To najtajniejsza głębia twego ducha. Strzeż tego domu, usuwaj wszelki pył z jego zakątków. Kiedy będzie on czysty, czyste będzie twoje wnętrze, świątynia ducha mocno wspierać się będzie na kamieniu węgielnym i Duch Święty w niej zamieszka. Gdy w ten sposób szukasz i wzywasz Chrystusa, nie będziesz opuszczona, ale Go spotkasz, a On będzie cię nawiedzał.
Święta Barbara

Continue reading

Poniedziałek, 3 grudnia 2018 ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA

Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
Z listu św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, do św. Ignacego Loyoli
 

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
Odwiedziliśmy wsie zamieszkałe przez chrześcijan, którzy parę lat temu przyjęli wiarę. Nie ma tu Portugalczyków, ponieważ ziemia jest jałowa i nieurodzajna. Miejscowi chrześcijanie z powodu braku kapłanów wiedzą tylko to, że zostali ochrzczeni. Nie ma tu kapłana, który by odprawiał dla nich Mszę świętą, ani też nikogo, kto by ich uczył pacierza oraz przykazań Bożych. 
Odkąd tu przybyłem, nie przestaję chrzcić dzieci. Tak więc obmyłem świętą wodą ogromną liczbę dzieci, o których można powiedzieć, że nie rozróżniają między swoją prawicą a lewicą. Te dzieci nie dają mi spokoju ani czasu na odmówienie oficjum, jedzenie czy spanie, zanim nie nauczę ich jakiejś modlitwy. Tu zaczynam rozumieć, że „do takich należy królestwo Boże”. 
Byłoby to z mej strony brakiem wiary, gdybym nie zadośćuczynił tak pobożnym pragnieniom. Dlatego nauczywszy ich wyznawać Boga w Trójcy Jedynego, wyjaśniłem im Skład Apostolski oraz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Zauważyłem, że te dzieci są bardzo pojętne i niewątpliwie stałyby się dobrymi chrześcijanami, gdyby je tylko zaznajomić dokładniej z nauką naszej wiary. 
W tych krajach bardzo wielu nie jest chrześcijanami tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto by wśród nich apostołował. Często wspominam, jak to dawniej, na uczelniach europejskich, a szczególnie na Sorbonie, wyszedłszy z siebie, krzyczałem do tych, którzy mają więcej wiedzy niż miłości, i nawoływałem ich tymi słowami: O jak wiele dusz z waszej winy traci niebo i pogrąża się w otchłań piekła!
Obyż to oni tak się przykładali do apostolstwa, jak pilni są do nauki, by mogli zdać Bogu rachunek z powierzonych im talentów wiedzy. O gdybyż ta myśl mogła ich poruszyć; oby odbyli ćwiczenia duchowne i zechcieli posłuchać tego, co by im Pan powiedział w głębi ich serca, i porzuciliby swoje pożądania i sprawy ziemskie. Byliby wtedy gotowi na wezwanie Pańskie i wołali do Niego: „Oto jestem, co mam czynić, Panie?” Poślij mnie, dokąd zechcesz, nawet i do Indii.

Posłowie grają ludzkim życiem. Od roku projekt Zatrzymaj Aborcję leży w Sejmie.

POSŁOWIE, KTÓRZY NIE CHCĄ BRONIĆ LUDZI PRZED ZAMORDOWANIEM ICH TO MORDERCY A MY TAKICH NIE CHCEMY WIĘC DROGA WOLNA I NIE ZABIJAJCIE POLAKÓW. WYJEŻDŻAJCIE DO SWOICH KRAJÓW I TAM ZABIJAJĄCE, BO MY NIE POZWALAMY NAS ZABIJAĆ – SŁYSZYCIE ?

 

 Posłowie grają ludzkim życiem. Od roku projekt Zatrzymaj Aborcję leży w Sejmie
Posłowie, nie wstyd Wam?
 
Bp Mering zachęca do walki przeciwko aborcji. „Trwamy w społecznym letargu”

https://www.pch24.pl/bp-mering-zacheca-do-walki-przeciwko-aborcji–trwamy-w-spolecznym-letargu-,64510,i.html

 

Dlaczego Wojciech Cejrowski „wyleciał z Minęła 20”? Znamy jego opinię!

Cejrowski woli być zwolniony i niepotrzebnie, niż nie głosić – „dość mordowania dzieci naszych”.
TAKICH OSÓB JEST WIĘCEJ W POLSCE KRYTYKUJĄCYCH MORDERCÓW, GDYŻ CZŁOWIEK SZCZEGÓLNIE POLITYK POWINIEN MIEĆ CZYSTE SUMIENIE. POZWALANIE NA ZABIJANIE NIEMOWLĄT – LUDZI, TO SAMO ZNACZY CO ZABICIE CZŁOWIEKA WŁASNYMI RĘKAMI.  JA TEŻ PISAŁAM, ŻE MORDERCY MAJĄ KARĘ WIECZNEGO POTĘPIENIA, WIĘC PÓKI ŻYJĄ NIECH NAPRAWIĄ WSZYSTKO I NIECH PRZYSIĘGNĄ BOGU: NIGDY WIĘCEJ NIE BĘDĘ PODPISYWAŁ ZARZĄDZENIA O ZABIJANIU LUDZI OD POCZĘCIA. A PRZECIEŻ TAKIE SAME GRZECHY POPEŁNIA EPISKOPAT – PRZECIEŻ PANA BOGA SŁUGI, BO W 80% SĄ ZA ZABIJANIEM DZIECI NIEWINIĄTEK, KTÓRYCH POWOŁAŁ DO ŻYCIA PAN BÓG, TO TEŻ BĘDĄ WIECZNIE POTĘPIENI – CZY MAJĄ WSTYD, ŻEBY BISKUP NAKAZYWAŁ ZABIJANIE LUDZI – KATOLIKÓW, BO W KAŻDYM DZIECKU BÓG JEST. TAK WŁAŚNIE ROBIĄ ŻYDZI – NIE CHCĄ SŁUCHAĆ PRAWDY O SOBIE, TO ZABIJAJĄ A CO GORSZE ZABIJAJĄ BOGA, BO W KAŻDYM PŁODZIE JEST I CAŁE NIEBO PŁACZE W MOMENCIE RWANIA NA KAWAŁKI DZIECIĘCIA. dorota.
————————–

Dlaczego Wojciech Cejrowski „wyleciał z Minęła 20”? Znamy jego opinię!

Krytykowanie Jarosława Kaczyńskiego za obojętność PiS wobec zbrodni aborcji to – zdaniem Wojciecha Cejrowskiego – powód wyrzucenia go z programu „Minęła 20”.
„E tam. Moim zdaniem wcale nie wyleciałem z #Minęła20 za palenie flagi ani za krytykę #PiSlamizacja. Wyleciałem za to”. 

– Prezes Kaczyński ma za pazurami krew niewiniątek i jest u mnie od dawna na cenzurowanym, bo obiecuje – nie po raz pierwszy – w kampanii, że zajmie się dla mnie ważną, najważniejszą, aborcją, a potem pod dywanik to zmiata, nie zajmuje się, kadencja mija i w następnych wyborach znowu mi obiecuje, że się zajmie – stwierdził Wojciech Cejrowski. 

– Mordowanie dzieci w łonach matek to jest rzeź niewiniątek i sprawa dla mnie kluczowa. I dla wielu katolików. Wzburzająca nas – powiedział podróżnik. 

– Prezes odpowiada za ich krew, bo mógłby coś zrobić – zgodnie z własnymi obietnicami – żeby ta krew się nie lała. Jeżeli nic nie robi, to jest odpowiedzialny, przez zaniechanie chociażby, za morderstwa. Proszę pana, gdyby pan widział, że sztyletują kobietę i siedział na ławce obok i palił papierosa, to by pan odpowiadał przed sądem za to zabójstwo, chociaż pan nie wbijał noża – dodał Wojciech Cejrowski.

 więcej: https://www.pch24.pl/dlaczego-wojciech-cejrowski-wylecial-z-minela-20–znamy-jego-opinie-,64488,i.html

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

teraz na żywo trwa Forum Charyzmatyczne w Gdańsku z Mocnymi w Duchu i Marcinem Zielińskim . Polecam słuchać do mówi Duch do Kościołów i uwielbiać Go

https://www.gdanskieforum.odnowa.org/
Program Forum
Sobota, 1 grudnia 2018
8.00    Otwarcie recepcji
10.00    Zawiązanie Wspólnoty (Zespół Mocni w Duchu)
10.45    Konferencja I „Wybrałem Cię” (Marcin Zieliński)
11.30    Przerwa
12.00    Modlitwa Chwały (Zespół Mocni w Duchu)
12.30    Eucharystia (przewodniczy bp. Zbigniew Zieliński)
14.30    Obiad
16.00    Konferencja III – „Odrodziłem Cię” (Marcin Zieliński)
16.45    Modlitwa o uzdrowienie
18.15    Kolacja
19.30    Nieszpory w Archikatedrze Oliwskiej
20.15    Uwielbienie
Niedziela, 2 grudnia 2018
9.30    Zawiązanie Wspólnoty
10.00    Konferencja IV „Wyposażyłem Cię, obdarowałem Cię”
10.45    Modlitwa o Ducha Świętego i uwielbienie (Zespół Mocni w Duchu)

12.00    Obiad
13.30    Konferencja V „Posyłam Cię” (o. Paweł Sawiak SJ)
14.30    Eucharystia (przewodniczy bp. Wiesław Szlachetka)
16.00    Koncert Mocnych w Duchu
17.00    Zakończenie
Spowiedź święta

Prosimy, aby w miarę możliwości przyjechać na forum w stanie łaski uświęcającej. Podczas trwania forum postaramy się umożliwić skorzystanie z sakramentu pokuty.
Pismo święte

Prosimy, aby na czas Forum zabrać ze sobą Pismo Święte.

https://www.youtube.com/channel/UC9BaRiZ_E9_o2_sxwDqn5dg
https://www.youtube.com/watch?v=UDoIQsCYyl4&feature=share

Rosja – Ukraina – UE – USA – globalna propaganda hochsztaplerów w Polsce – Prowokacja ku wojni

Jesteśmy świadkami toczącej się bałamutnej propagandy świata wokół Ukrainy i jej miejsca w Europie na tle wobec Rosji. Stan informacji globalnie jest kuriozalnie teraz fałszywy i rozwojowy co dalej w jej skutkach.

Obserwujemy rozkręcającą się machinę propagandy. Co do meritum, sprawa jest zupełnie jasna – Morze Azowskie do tej pory było wykorzystywane przez jednostki ukraińskie i nic się nie działo, wobec tego posłużono się prowokacją i wpłynięto na wody terytorialne Rosji, które Ukraina co prawda uznaje za swoje, bo chodzi o Krym, ale jakoś do tej pory tego nie czyniła; zatem cel prowokacyjny jest zupełnie oczywisty. W sytuacji konfliktu i odmiennego uznawania przynależności danych terytoriów albo uznaje się status quo, którego własnymi siłami nie można zmienić, a nikt z zewnątrz nie kwapi się do udzielenia realnego wsparcia albo prowokować, czyli nagle zachowywać się wbrew status quo, choćby żadne okoliczności tego nie uzasadniały. Jest to sytuacja analogiczna do ataku Gruzji na Abchazję i Osetię Płd w 2008 r., gdzie również istniało (i istnieje do dziś) określone status quo, którego nie był władny zmienić żadnym samodzielnym atakiem Saakaszwili – i to w czasie trwającej Olimpiady w Pekinie. Podejmując atak dokonał prowokacji, licząc być może na wsparcie USA (którego nie otrzymał).

Po spokojnym początku, już jesteśmy zarzucani kretyńskimi tytułami – „kolejna agresja Rosji”, „staranowany okręt ukraiński”, „Rosja atakuje ukraińskie okręty” itp. Cóż, trzy okręty, to tak jak tutaj dwa małe kutry i holownik z 23 marynarzami załogi łącznie … Jak zwykle obowiązuje tylko jedynie słuszna wersja Ukrainy, jak powszechnie wiadomo, słynącej z prawdomówności. Nie wiadomo natomiast czy śmiać się, czy płakać, kiedy MON Ukrainy mówi, że wszystkie jednostki floty Ukrainy wyszły w morze i że są przygotowane do odparcia morskiej agresji Rosji… Ja bym raczej obawiał się, gdyby w ogóle miało dojść do jakiegoś wypłynięcia floty ukraińskiej naprzeciw flocie rosyjskiej o to, żeby następny news medialny nie brzmiał „wszystkie jednostki floty ukraińskiej wyszły w morze, część nie wróciła, bo przeszły na stronę rosyjską”.
Continue reading

Kontrowersyjne słowa papieża: Można sprzedać dobra kościelne, by pomóc ubogim

MOŻE WRESZCIE NIE BĘDZIECIE NA NIEGO MÓWIĆ „OJCIEC ŚWIĘTY”. ON JEST LUCYFERA PACHOŁKIEM WIĘC NIE OBRAŻAJCIE GO. JESZCZE WATYKAN NIE MIAŁ TAKIEGO „PAPIEŻA”. ON SAM MÓWI, ŻE JEST „BISKUPEM RZYMU”, WIĘC SŁUCHAJCIE KATOLICY. „BISKUPIE RZYMU”- BERGOLIO PAN JEZUS TWÓJ BÓG POWIEDZIAŁ, ŻE UBOGICH BĘDZIEMY MIELI ZAWSZE, A TY JESTEŚ OD NAUCZANIA PRZYKAZAŃ BOŻYCH, ABY NIE GRZESZYLI, UCZ ICH EWANGELII JEŚLI ZNASZ. NIE MASZ PRAWA SPRZEDAWAĆ NIC NIE SWOJEGO. JEŻELI KOŚCIOŁY SPRZEDASZ, TO BĘDZIESZ ZŁODZIEJEM BO KOŚCIOŁY NALEŻĄ DO NARODÓW. TY JESTEŚ OD TEGO, ABY KOŚCIOŁY BUDOWAĆ I TAK PRACUJ, ABY DUŻO LUDZI PRZYCHODZIŁO DO KOŚCIOŁÓW. DLACZEGO NIE SPRZEDAJESZ BUDOWLI ISLAMISTÓW, BO PRZECIEŻ ONI SĄ ISLAMISTAMI. TY JESTEŚ OD TEGO, ABY ORGANIZOWAĆ FINANSE DLA NICH W ICH KRAJACH NIE WIESZ O TYM?  TAK RZĄDŹ, ŻEBY NIE BYŁO UBOGICH.dorota.

Kontrowersyjne słowa papieża: Można sprzedać dobra kścielne, by pomóc ubogim

Kontrowersyjne słowa papieża: Można sprzedać dobra kościelne, by pomóc ubogim

Podczas audiencji dla uczestników watykańskiej konferencji na temat dóbr Kościoła papież Franciszek zaznaczył w swojej wypowiedzi, iż gdy jest taka potrzeba, można sprzedać dobra kościelne, by pomóc ubogim. Dodał jednocześnie, że nie może być to pierwsze i jedyne rozwiązanie, a decyzja nie może wywołać zgorszenia wśród wiernych.

Dobra kultury są przeznaczone na działalność charytatywną prowadzoną przez wspólnotę kościelną- deklarował papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na obowiązek ochrony i konserwacji dóbr Kościoła, w tym zwłaszcza zabytków kultury- Nie mają one wartości absolutnej, a w przypadku, gdyby była taka potrzeba, powinny służyć wyższemu dobru człowieka, a szczególnie ubogim- tłumaczył Franciszek.

Kościelne dobra kultury są świadkami wiary wspólnoty, która je wytworzyła przez wieki i przez to są na swój sposób narzędziem ewangelizacji- oświadczył papież- Ich oryginalna wymowa może zostać zachowana także wtedy, gdy nie są już wykorzystywane w zwyczajnym życiu Ludu Bożego, zwłaszcza poprzez odpowiednią ekspozycję muzealną, która nie traktuje ich tylko jako zabytki historii sztuki, ale nadaje im niemal nowe życie, dzięki czemu mogą dalej pełnić misję kościelną- dodał.

Papież odniósł się również do problemu pustych kościołów- Konstatacja, iż wiele kościołów, które jeszcze kilka lat temu były niezbędne, a teraz już takie nie są z powodu braku wiernych i duchowieństwa albo z powodu rozmieszczenia ludności w miastach i na obszarach wiejskich, musi być przyjęta przez Kościół nie z niepokojem, ale jako znak czasów, który zachęca do refleksji i zmusza do przystosowania się do tego- tłumaczył.

https://medianarodowe.com/kontrowersyjne-slowa-papieza-mozna-sprzedac-dobra-koscielne-by-pomoc-ubogim/

Niedziela, 2 grudnia 2018 I tydzień psałterza I NIEDZIELA ADWENTU C

Niedziela, 2 grudnia 2018
I NIEDZIELA ADWENTU
Znalezione obrazy dla zapytania Niedziela, 2 grudnia 2018 I NIEDZIELA ADWENTU 
(Łk 21,25-28.34-36) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.
 
 
Z katechez św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
 

O podwójnym przyjściu Chrystusa

Adwent – oczekiwanie z Maryją na przyjście Zbawiciela

Podobny obraz

                                          https://www.youtube.com/watch?v=tNTtar25EoY

Msza święta roratnia – Roraty 
Niepowtarzalny adwentowy klimat tworzą między innymi roraty. Warto na nie się wybrać, nawet jeśli są odprawiane bardzo wczesnym rankiem. Szczególnej wymowy nabierają wówczas słowa: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość…” 
Msza Roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. 
Nazwa „roraty” pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów „Rorate caeli desuper” – „Spuśćcie rosę niebiosa”. Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela. 
Razem z Kościołem czeka na przyjście chwalebnego, uwielbionego Chrystusa, a królując w niebie razem z Nim, wspiera Kościół w jego oczekiwaniu na ostateczny Dzień Pański. 
Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie specjalnej świecy ozdobionej białą wstęgą. Świeca ta (roratka) umieszczana jest w pobliżu ołtarza jedynie w Adwencie. Symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży Roraty odprawia się często wieczorem. W niektórych parafiach dzieci przychodzą na msze roratnie z zaświeconymi lampionami. 
Tradycyjnie rozpoczyna się liturgię przy zgaszonym świetle elektrycznym, dopiero po akcie pokutnym, zapala się wszystkie światła w Kościele. 

Sejmowy hamulec projektu „Zatrzymaj aborcję”

PRZECIEŻ ŻYDOM ZALEŻY, ŻEBY NIE RODZIŁY SIĘ POLSKIE DZIECI, A MATKI MORDERCZYNIE NIE MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI OJCZYZNY ..Sejmowy hamulec projektu  „Zatrzymaj aborcję”

 zdjecie
Podkomisja powołana do prac nad projektem „Zatrzymaj aborcję” jako jedyna w Sejmie przez 5 miesięcy nie zebrała się ani razu.
Planowa obstrukcja

Z perspektywy prawie miliona Polaków, którzy podpisali się pod projektem, ważne jest to, kiedy podkomisja zakończy prace, a sama komisja wniesie do Sejmu o przyjęcie projektu w drugim czytaniu. Jeszcze ważniejsze jest to z perspektywy nienarodzonych dzieci, które same przecież się nie obronią. – Poseł Matusiak czeka w tej chwili nie wiadomo na co. A efektem tej bierności jest troje zabitych maluszków dziennie, słabych, bezbronnych i potrzebujących ratunku – ubolewa Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, powołując się na oficjalne statystyki. W jej przekonaniu, cała sprawa nosi cechy zaplanowanej obstrukcji, szczególnie że przy powoływaniu podkomisji nie było żadnych konsultacji z projektodawcami w sprawie jej powstania. – My wręcz, będąc na posiedzeniu w lipcu br., a było obecnych około 30 osób ze środowiska pro-life, chcieliśmy zabrać głos, a zostaliśmy po prostu spacyfikowani. Odebrano możliwość wypowiedzenia nawet kilku zdań w imieniu blisko miliona Polaków! Prawo i Sprawiedliwość obiecało swoim wyborcom załatwić ważną sprawę, kiedy będzie przy władzy, ale tego nie robi – podsumowuje nasza rozmówczyni.

więcej: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/203513,sejmowy-hamulec.html

Wstyd, naprawdę wstyd

  CZY RZĄDZĄCY MAJĄ WSTYD?  FAŁSZYWIE NAZWALI SIĘ – „SPRAWIEDLIWOŚĆ” – JAK TO CWANI ŻYDZI.

Zgorszenie rozlało się szeroko – list otwarty do metropolity warszawskiego – Robert Winnicki

 

 

Warszawa, 27.11.2018 r.

Zgorszenie rozlało się szeroko – list otwarty do metropolity warszawskiego

JE Kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Wasza Eminencjo!

Jako wierny Kościoła Katolickiego a zarazem polityk, którego wiara zobowiązuje do dawania świadectwa prawdzie w życiu publicznym i budowania chrześcijańskiego ładu społecznego, ze zdumieniem i zgorszeniem przyjąłem informacje o intencji Mszy świętej, jaką ubiegłej niedzieli odprawił Ksiądz Kardynał w kościele sióstr wizytek oraz treści kazania wygłoszonego podczas liturgii.

Jak donosi serwis Katolickiej Agencji Informacyjnej „metropolita warszawski celebrował w niedzielę Mszę dziękczynną za prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz”. Czytamy tam również o słowach Waszej Eminencji:

„ – Dziś w tej świętej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za lata bycia prezydentem naszego miasta, Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Kładziemy te kolejne kadencje, cały jej wysiłek, na ołtarzu, aby Panu Bogu podziękować za to wszystko, co stało się w tym czasie, pod jej kierownictwem i z jej inspiracji – powiedział o intencji Mszy kardynał, dzieląc się tym, że jego goście często zwracają uwagę na pozytywne zmiany, jakie zaszły w Warszawie.

„Myślę, że stać nas na takie szersze spojrzenie, które pozwoli sprawiedliwie, prawdziwie i serdecznie popatrzeć na lata minione. Tylko człowiek, który widzi dalej, potrafi ocenić to, co się dokonuje czasem dzięki życiu i pracy jednego człowieka, który potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże, do czego zostaje powołany” – dodał kardynał, żartując, że jeśli ktoś dobra nie dostrzega i nie ma dobrej woli, już nie pomogą mu nawet okulary.

Continue reading

Zgodzili się mówić przed kamerą – ujawniamy szokujące wyznania

Fundacja Pro – Prawo do życiaZgodzili się mówić przed kamerą – ujawniamy szokujące wyznaniaSzanowni Państwo,

agresją wobec naszych wolontariuszy wykazał się kilka dni temu poseł PO Sławomir Nitras, który ubliżał im w wulgarnych słowach.

„Jesteście bandą psycholi”

usłyszeli z ust Nitrasa nasi działacze, którzy zorganizowali antyaborcyjną akcję pod Pałacem Kultury w Warszawie. Wybrali to miejsce nieprzypadkowo. Trwało tam właśnie uroczyste zaprzysiężenie nowego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, partyjnego kolegi Nitrasa. Obaj są znani z proaborcyjnych poglądów i głosowali za odrzuceniem projektów naszych ustaw zakazujących zabijania dzieci. W Pałacu Kultury zebrało się tego dnia wielu im podobnych polityków.

Sławomir Nitras

Właśnie dlatego nasi wolontariusze za pomocą dużych bannerów i megafonów pokazywali prawdę o aborcji pod wejściem do PKiN. W pewnym momencie podeszła do nich kobieta, którą drażnił opis aborcji wypowiadany przez nasz megafon.

„Żeby Cię zgwałcili.”

Continue reading

Ziemkiewicz ostro komentuje wspieranie Ukrainy przez Polskę. „Głupole”

Ziemkiewicz ostro komentuje wspieranie Ukrainy przez Polskę. „Głupole”
 UKRAIŃSKO – ŻYDOWSKI RZĄD W POLSCE BARDZO CHCE POMAGAĆ MORDERCOM POLAKÓW NASZYMI LUDŹMI. RZĄDZĄCY POLSKĄ SAMI NIECH JADĄ NA ŚMIERĆ, A NIE WYSYŁACIE POLAKÓW. TO JEST WASZA UKRAINA WIĘC JEJ SAMI BROŃCIE. BÓG TYLKO PATRZY I ZA NIEUCZCIWOŚĆ WOBEC PANA BOGA I POLAKÓW BĘDZIE ODPOWIEDNI WYROK I SPRAWIEDLIWY W PRZECIWIEŃSTWIE DO PiSu ŻYDOWSKIEGO.

Rafał Ziemkiewicz opublikował na Twitterze wpis, w którym odniósł się incydentu na Morzu Azowskim. Publicysta ostrzega polskie władze przed zaangażowaniem w spór przez polskie władze. Ziemkiewicz ostro skomentował deklaracje wspierające Ukrainę. 

Rafał Ziemkiewicz odniósł się do komunikatów wydawanych przez polskie władze w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Polska od początku wyraża sprzeciw wobec działań Rosji i deklaruje pełne poparcie dla Ukrainy. Mariusz Błaszczak poinformował o rozmowach z szefami sił wojskowych w Polsce. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że poprze rozszerzenie sankcji UE wobec Rosji. Rafał Ziemkiewicz ostro skomentował postawę polskich polityków.

W niedzielę rosyjskie wojska ostrzelały, a następnie przejęły trzy ukraińskie jednostki pływające w rejonie Morza Azowskiego. Rannych zostało sześciu ukraińskich żołnierzy. Wcześniej rosyjski okręt staranował ukraińską jednostkę.

Ziemkiewicz ostro komentuje wspieranie Ukrainy
Continue reading

Poroszenko w dramatycznym apelu. Polska wyśle wojska?

TY POROSZENKO JAK NIE UMIESZ RZĄDZIĆ, TO ODEJDŹ A NIE WYWOŁUJ TRZECIEJ I NIESTETY OSTATNIEJ WOJNY NA ZIEMI. NIE MA LUDZI NIE ZASTĄPIONYCH I ZREZYGNUJ Z NIEUDOLNOŚCI.

Poroszenko w dramatycznym apelu. Polska wyśle wojska?

Wojna? Dramatyczny apel Petro Poroszenko Polskie wojska na Ukrainie?

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wystosował dramatyczny apel. Głowa państwa naszych wschodnich sąsiadów nie ma wątpliwości, że już wkrótce na Ukrainie może wybuchnąć wojna z Rosją. Ukraińcy liczą na wsparcie. Czy zobaczymy polskie wojska na Ukrainie? 

Gigantyczne kontrowersje kilka lat temu wzbudziły decyzje polskich władz (PO-PSL) o wydatnym wsparciu dla Ukrainy ze strony naszego państwo. To nasi sąsiedzi, jednakże stosunki pomiędzy naszymi narodami nie są zbyt dobre.

Zapewne dlatego jesteśmy w kwestii pomocy dla Ukrainy aż tak bardzo podzieleni. Jednakże prezydent Petro Poroszenko nie traci nadziei. Ukraina znalazła się w dosłownie opłakanej sytuacji. Czy polskie wojska pójdą na wschód?

Polskie wojska na Ukrainie?
Continue reading

Ks. Henryk Zieliński: PiS może się jeszcze przeliczyć

Ks. Henryk Zieliński: PiS może się jeszcze przeliczyć

Rośnie grono tych, którzy czują, że partia rządząca zaczyna coraz bardziej lekceważyć katolicką opinię publiczną i nauczanie społeczne Kościoła. Przykładem tego było choćby wystawienie Patryka Jakiego w wyborach prezydenckich w Warszawie w pakiecie z Piotrem Guziałem, któremu chyba bliżej do Janusza Palikota, niż do Grzegorza Schetyny. W efekcie wielu konsekwentnych katolików nie miało na kogo głosować. PiS może się po raz kolejny bardzo przeliczyć, jeśli trwa w przekonaniu, że katolicy mimo wszystko będą tę partię popierać, bo pod rządami opozycji mieliby jeszcze gorzej. Życie nie znosi pustki, dlatego może się coś jeszcze pojawić.

Katolik nie może kierować się wyborem „mniejszego zła”. Bo wybór nawet „mniejszego zła” jest grzechem. I jak wtedy spojrzeć w oczy Jezusowi w Wigilię albo w dniu ostatecznym?

więcej: http://www.fronda.pl/a/ks-henryk-zielinski-pis-moze-sie-jeszcze-przeliczyc,118841.html

Plan godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu minuta po minucie. Warto wypróbować”

6 rzeczy, o których zbyt często zapominamy przed Najświętszym Sakramentem

Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii – powiedział Benedykt XVI zachęcając do trwania przy Chrystusie Eucharystycznym. Jednak aby czas ten był jak najbardziej owocny nie możemy zapomnieć o kilku kluczowych sprawach.

W tym roku przeżywamy 10. rocznicę wprowadzenia motu proprio “Summorum Pontificum”, za pomocą którego Ojciec Święty Benedykt XVI uregulował status prawny nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Od tamtej pory Msza tzw. Trydencka jest coraz bardziej powszechna, dzięki czemu lokalne wspólnoty mogą obserwować rozwój kultu eucharystycznego. Z tego powodu chcemy, aby to właśnie słowa Benedykta XVI towarzyszyły naszej refleksji na temat oddawania czci Panu Jezusowi Eucharystycznemu, i o tym, o czym często zapominamy.

Zapominamy o tym, że w Tym Chlebie jest Żywy Bóg

Czymś oczywistym jest to, że chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, że On sam, Zmartwychwstały, jest obecny i daje nam siebie, abyśmy Go spożywali. Nikt nie zdoła wyrazić Jego realnej obecności bardziej dobitnie niż czyni to św. Jan w szóstym rozdziale Ewangelii.

  – Benedykt XVI

Wiara w Realną Obecność z roku na rok jest coraz słabsza. Coraz więcej ludzi (w tym nawet zadeklarowanych katolików) ma bardzo słabą albo wręcz zerową świadomość eucharystyczną. A przecież w tym chlebie jest Zmartwychwstały Chrystus! Nie w sposób symboliczny, nie umownie, nie obrazowo tylko realnie i prawdziwie. Ten fakt jest najważniejszym punktem odniesienia w życiu każdego katolika. To jedyny i wystarczający powód, by trwać przed monstrancją.

Continue reading

Francja na krawędzi. Czy unijnemu prymusowi grozi upadek? [VIDEO]

 GDZIE RZĄDZĄ LUDZIE Z LUCYFEREM ICH BOGIEM, TO TAK ZAWSZE JEST – MORDERSTWA, NAPADY, GWAŁTY I KRADZIEŻE, ŚMIERĆ.
RZĄD FRANCUSKI PALIŁ KOŚCIOŁY A TERAZ BY SIĘ PRZYDAŁY – BŁAGAĆ PANA BOGA O RATUNEK ALE PRZECIEŻ FRANCJA TEGO CHCIAŁA.

 

Francja na krawędzi. Czy unijnemu prymusowi grozi upadek? [VIDEO]

Barykady na ulicach, płonące samochody i tłumy protestujących pacyfikowanych przez siły policyjne uzbrojone w armatki wodne, gaz i broń gładkolufową. Tak wygląda centrum stolicy Francji, państwa które chce wespół z Niemcami wyznaczać kurs Unii Europejskiej. Dokąd zmierza współczesna Francja i czy jest to droga ku upadkowi? O tym w programie Prawy Prosty Łukasz Karpiel rozmawia z Piotrem Doerre z Instytutu im. Ks. Piotra Skargi.

UKRAIŃSKI GENERAŁ GROZI: „JEŚLI POLSKA BĘDZIE ŚCIGAĆ ZA BANDERYZM TO…

WIDZICIE RODACY – WYBRALIŚCIE SWOJEGO MORDERCĘ UKRAIŃCA, KTÓRY MUSI SŁUCHAĆ Polski WROGA, A DUDA ZAPRASZA UKRAIŃCÓW DO POLSKI DO PRACY I DAJE IM WIĘKSZE STAWKI NIŻ POLAKOM. OTO MACIE PREZYDENTA WYBRANEGO PRZEZ WAS DZIĘKI DUCHOWNEMU OJCZYMOWI T. RYDZYKOWI. ON DARMO WAS NIE SPRZEDAŁ. DUDA JEŹDZI PO ŚWIECIE ZA WASZE PIENIĄDZE I ZAPRASZA WYCHODŹCÓW OT PREZYDENT SŁUŻĄCY CAŁEMU ŚWIATU A NIE NARODOWI. POWINIEN SŁUCHAĆ WYBORCÓW SWOICH KŁAMCA. dorota

UKRAIŃSKI GENERAŁ GROZI: „JEŚLI POLSKA BĘDZIE ŚCIGAĆ ZA BANDERYZM TO… „

POLSKA OFICJALNIE POPIERA UKRAINĘ. „CHCEMY BYĆ „LIDEREM WSPARCIA”

Ukraiński generał i były minister obrony narodowej – Ołeksandr Kuźmuk zagroził wprost w wywiadzie telewizyjnym, że odpowiedzią państwa ukraińskiego na penalizację banderyzmu i kłamstwa wołyńskiego w ustawie o IPN może być już wkrótce  zbrojny bunt ukraińskich imigrantów zarobkowych w Polsce.

„Tak, piąty front ukraiński wszedł do Polski. I chwycą za kije, jeśli przypomnimy sobie wszystkich Kozaków od Lwowa do Kijowa powieszonych” — mówił Kuźmuk.

Słowa te padły na antenie ukraińskiej stacji „112 Ukraina”. Sytuacja w tym temacie między obiema stronami jest od dawna bardzo mocno napięta.  Polska strona na każdym możliwym kroku podkreśla,  że Ukraina chcąc utrzymać dobre stosunki dyplomatyczne z Polską musi wyzbyć się kultu Bandery i jego zbrodniczych band,  które w 1943 roku rozpoczęły fale mordów polskiej ludności cywilnej.

http://www.propublico24.pl/index.php/2018/11/28/ukrainski-general-grozi-jesli-polska-bedzie-scigac-za-banderyzm-to/

 

Marine Le Pen: Polska, Węgry, Włochy – możemy zmienić Unię.

KONIECZNIE BÓG NA PIERWSZYM MIEJSCU – BÓG TO POKÓJ I SPOKÓJ, MIŁOŚĆ I SZACUNEK 
     BÓG TO WŁAŚCICIEL WSZECHŚWIATA I KAŻDEGO Z NAS. .

 

Marine Le Pen: Polska, Węgry, Włochy – możemy zmienić Unię

Marine Le Pen: Polska, Węgry, Włochy – możemy zmienić Unię

Marine Le Pen na konferencji w Paryżu stwierdziła, że eurosceptyczne siły w Europie mogą zmienić Unię od wewnątrz. – W licznych krajach UE rządzą partie eurosceptyczne. Nie powinniśmy tej szansy marnować – przekonywała polityk.

Wystąpienie Le Pen relacjonowała Aleksandra Rybińska. Le Pen przekonywała podczas, że Frexit nie musi być jedyną opcją dla Francji. Jej zdaniem od czasu gdy głosiła potrzebę zorganizowania referendum dotyczącego wyjścia Francji z UE, wiele się zmieniło w Europie.

– Dziś możemy zmienić UE od wewnątrz. Szwecja, Włochy, Polska, Węgry. Wtedy mieliśmy tylko dwie opcje: wyjść albo się podporządkować. Teraz mamy o wiele więcej możliwości – tłumaczyła polityk. Le Pen podkreśliła, że przed siłami eurosceptycznymi stoi możliwość zbudowania Europy, która będzie się różnić od obecnej “totalitarnej” Unii.

Unia wroga wobec Rosji

Continue reading

Na jaką apokalipsę czekają chrześcijanie? Świat tego nie rozumie

Świat jak nie chce tego rozumieć to nic nie szkodzi, wszystko w swoim czasie zrozumie na sto procent, bo będzie to wszystko widział i czół na swojej skórze i każdy będzie musiał wybrać osobiście, po której stanie stronie. Już nie będzie głupa udawał, że nie rozumie, zabawa się kończy. Chrześcijanie nie czekają na Apokalipsę, Chrześcijanie czekają na swego Króla królów i Pana panów Jedynego Pana Boga w Trójcy Świętej Prawdziwego i Żywego, który Zmartwychwstał i powtórnie przyjdzie w Chwale sądzić żywych i umarłych.

 

Czy koniec świata się spóźnia?

13 wspaniałych. Znacie wszystkich nowych polskich świętych i błogosławionych?

12 POLSKICH ŚWIĘTYCH

Wiecie, że Polska to prawdziwa „fabryka” świętych? Nasz kraj jest potęgą, jeśli chodzi o kanonizacje i beatyfikacje. Poznajcie 13 Polek i Polaków, którzy dostąpili tego zaszczytu w ostatnich latach.

Wśród najmłodszych stażem świętych i błogosławionych Polacy to jedna z najliczniejszych nacji. Są wśród nich: 22-letnia wdowa, która założyła pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt, dwaj franciszkanie zamordowani w 1991 r. w Peru przez lewackich terrorystów, papież Jan Paweł II oraz zakonnik z XV wieku, który spędził całe życie w tej samej parafii. Świętość jest dla wszystkich. Oczywiście nie tylko dla Polaków.

Oto galeria 13 polskich świętych i błogosławionych:

https://pl.aleteia.org/2017/12/04/12-wspanialych-znacie-wszystkich-nowych-polskich-swietych/

Mazurek dyscyplinuje posłów ws. zakazu aborcji: Kierownictwo PiS nie akceptuje nacisku na TK

– Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie konstytucyjności przepisów dot. aborcji, to indywidualna decyzja posłów; kierownictwo partii nie akceptuje nacisku na Trybunał – stwierdziła rzecznik PiS Beata Mazurek, która skomentowała informacje Onetu dotyczące apelu niektórych parlamentarzystów partii rządzącej, którzy domagają się, aby TK zajął się sprawą aborcji eugenicznej.

Dzisiaj portal Onet.pl podał, że 79 posłów PiS zaapelowało do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o szybkie wyznaczenie rozprawy dot. aborcji z powodu podejrzenia wad genetycznych dziecka. Apel ten jest skutkiem wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów, które dopuszczają aborcję z powodu podejrzenia ciężkich uszkodzeń u nienarodzonego dziecka, a pod którym podpisało się ponad 100 posłów z PiS, Kukiz’15, koła Wolni i Solidarni oraz parlamentarzystów niezrzeszonych.

Beata Mazurek w wywiadzie udzielonym PAP zaznaczyła, że rozpatrzenie tego wniosku to sprawa Trybunału Konstytucyjnego, a nie posłów, tym samym dyscyplinując parlamentarzystów domagających się ochrony dzieci nienarodzonych:

– To jest Trybunał Konstytucyjny, a nie instytucja partyjna i nie jest rolą parlamentarzystów naciskanie na TK – stwierdziła.

– Ten wniosek to indywidualna decyzja posłów, a kierownictwo partii nie akceptuje nacisku na TK – dodała rzecznik PiS, tym samym kompletnie dystansując się i kierownictwo partii z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Onet.pl podaje, że posłowie chcą, aby Trybunał „niezwłocznie” podjął decyzję dotyczącego wniosku z października i piszą: „Przeciągające się prace w Trybunale Konstytucyjnym odbieramy z olbrzymim niepokojem.” W lipcu bieżącego roku o szybkie wyznaczenie rozprawy wnioskowały posłanki klubu PiS: Anna Sobecka i Anna Maria Siarkowska.

http://dzienniknarodowy.pl/mazurek-dyscyplinuje-poslow-ws-zakazu-aborcji-kierownictwo-pis-akceptuje-nacisku-tk/

Piątek, 30 listopada 2018 ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA Święto

Znalezione obrazy dla zapytania litania do św andrzeja APOSTOŠA
Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa, do Ewangelii św. Jana

Andrzej pozostał więc u Jezusa i nauczył się wiele. Tego skarbu nie zachował jednak wyłącznie dla siebie, ale udał się śpiesznie do swego brata, aby podzielić się tym, co otrzymał. Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: „Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa”. Zauważ, że w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie. Wskazuje bowiem zarówno na niezwykłą moc Nauczyciela, który przekonał idących za Nim o tej wielkiej prawdzie, jak też na gorliwość i pilność, z jaką uczniowie starali się o niej dowiedzieć. Słowa te pochodzą z duszy, która gorąco pragnie pojawienia się Mesjasza, oczekuje Jego przyjścia z nieba na ziemię, która skoro już przyszedł, przyjmuje Go z radością i weselem i śpieszy, aby oznajmić wszystkim pozostałym wspaniałą wiadomość. To wzajemne pomaganie w sprawach duchowych jest wyrazem braterskiej życzliwości, serdecznej przyjaźni i szczerego uczucia. 
Zauważ także, jak bardzo otwarte i ochocze było od samego początku nastawienie Piotra. Wyrusza natychmiast nie zwlekając. „Przyprowadził go” – powiada ewangelista – „do Jezusa”. Niech jednak nikt nie gani jego łatwości i tego, że bez dokładnego zbadania przyjmuje wiadomość. Bardzo prawdopodobne, że Andrzej opowiedział wszystko dokładnie i obszernie, ale ewangeliści w trosce o zwięzłość wypowiedzi przedstawiają wszystko w wielkim skrócie. Zresztą nie powiedziano, że uwierzył natychmiast, ale że Andrzej „przyprowadził go do Jezusa”, pragnąc przekazać go Jezusowi, aby od Niego wszystkiego się dowiedział. Był bowiem jeszcze inny uczeń i także brał udział w spotkaniu. 
Podobnie jak Jan Chrzciciel mówiąc: „Oto Baranek Boży” oraz „On chrzci Duchem Świętym”, pozostawił pełniejsze wyjaśnienie tej nauki samemu Chrystusowi, tak też i Andrzej tym bardziej się nie uważał za odpowiedniego do wyjaśniania tych spraw. Zaprowadził więc brata do samego źródła światła bez żadnej zwłoki z wielką radością i weselem.

Maliński: Rosja? Ukraina? Tylko Polska!

GDZIE RZĄDZĄ ŻYDZI TO JEST ZAWSZE ŹLE, BO I U SIEBIE W IZRAELU NIE UMIEJĄ RZĄDZIĆ.

Maliński: Rosja? Ukraina? Tylko Polska!

Od obrony Ukrainy są Ukraińcy, a od obrony rosyjskich interesów Rosjanie. Czy tak samo uważa „nasz”, „polski” rząd? A skądże! Najlepszym na to dowodem jest wczorajszy komunikat MSZ dot. incydentu na Morzu Azowskim. Dostępny między innymi na Twitterze polskiego MSZ. Zawiera typowe dla polskiej „dyplomacji” wychodzenie przed szereg, nieliczenie się z konsekwencjami i wagą słów- ale przede wszystkim brak jakiegokolwiek zrozumienia dla polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Czytam w nim między innymi o: „konsekwentnym łamaniu przez Federację Rosyjską podstawowych zasad prawa”, „nielegalnej okupacji Krymu” czy „z całą mocą potępiamy agresywne działania Rosji”. Pomijam pozamerytoryczny i emocjonalny styl wypowiedzi, ponieważ szczególną uwagę w tym komunikacie zwraca fakt, że Polacy wypowiadają się w obronie interesów ukraińskich niczym władze ukraińskie – w ogóle pomijając polską rację stanu i możliwe konsekwencje dla narodu polskiego wynikające z potencjalnej eskalacji konfliktu. Trzeba to zaznaczyć jasno PiS kierując się : mesjanizmem, romantycznymi wizjami i paranoidalną rusofobią niczym bulterier broni Ukrainy kosztem Polski i Polaków. Staje w obronie państwa, które już na szczeblu państwowym i oficjalnym czci ludobójców, a tożsamość narodową i patriotyzm w Armii buduje oddając cześć „partyzantom”, którzy mają na sumieniu jedno z najbardziej makabrycznych ludobójstw w dziejach.
Continue reading

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Podobny obraz

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej. 
Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia. 
O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)
Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

To On rządzi światem, choć świat Go odrzuca. A Polska? [VIDEO]

W POLSCE POWINIEN RZĄDZIĆ PAN BÓG PRZYJACIEL CUDA CZYNIĄCY KRÓL JEZUS CHRYSTUS, ALE POLACY WYBIERAJĄ OD 100 LAT MORDERCÓW I PCHAJĄ ICH DO WOJEN CIĄGLE. BÓG NIE RZĄDZI ŚWIATEM, BO SĄ KONFLIKTY, WOJNY I NIEPOROZUMIENIA. GDYBY RZĄDZIŁ BÓG, TO NA ŚWIECIE PANOWAŁBY POKÓJ I SPOKÓJ, ALE CZŁOWIEK SZCZEGÓLNIE ŻYDOWSKI UWAŻA, ŻE JEST MĄDRZEJSZY OD PANA BOGA I PROWADZI NIEUSTANNIE WOJNY, BO ŻYDZI DOPIERO PARĘ LAT MAJĄ SWOJĄ OJCZYZNĘ TACY MĄDRZY PRZECIEŻ, A PRZEZ 20000 NIEWOLA ZA KŁÓTNIE Z BOGIEM OJCEM WSZECHMOGĄCYM? SAME WOJNY. CZY ONI ROZUMIEJĄ, ŻE KIEDYŚ UMRĄ A BÓG ŻYJE, CHOCIAŻ LUDZI NIE BĘDZIE, ALE SPOTKANIE TAKICH RZĄDZĄCYCH POLSKĄ MUSI BYĆ JEŚLI ICH DIABEŁ WCZEŚNIEJ NIE PORWIE. dorota. 

To On rządzi światem, choć świat Go odrzuca. A Polska? [VIDEO]

Czy Polska przyjęła Chrystusa za swego króla? Czy on chce rządzić światem, a więc i Polską? Kto w ogóle powiedział, że On rzeczywiście jest Królem? Czy Kościół postrzega dziś królowanie Chrystusa na każdej płaszczyźnie tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu? – na te pytania, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, odpowiada Krystian Kratiuk w programie Ja Katolik. Niech żyje Chrystus Król!

https://www.pch24.pl/to-on-rzadzi-swiatem–choc-swiat-go-odrzuca–a-polska-,64336,tv.html

UWAGA! Frytki McDonalds z silnie toksycznych ziemniaków! [WIDEO]

Ziemniaki wykorzystywane do produkcji frytek McDonalda są opryskiwane chemikaliami tak silnie trującymi, że rolnicy są zmuszeni do noszenia masek przeciwgazowych dla własnego bezpieczeństwa.

Wszak nie od dziś wiadomo, że pod płaszczykiem zwiększania wydajności produkowanej żywności na świecie, tzw. hodowcy i plantatorzy sięgają do inżynierii genetycznej aby wyprodukować taką żywność, która jednocześnie tania w produkcji, będzie jednocześnie królowała, wiodła prym w handlu.

Restaurację typu FastFood o której jest ten artykuł nikomu nie trzeba przedstawiać. Warto jeszcze zanim obejrzycie państwo poniższy film wspomnieć, że to właśnie rozwój podobnych biznesów jak ten przyczynia się do upośledzania społeczeństwa poprzez uzależnienie od swoich produktów.

Jaki więc problem aby już tych „uzależnionych” bądź okazyjnych zjadaczy „przepysznych” kanapek poczęstować czymś więcej?

Jaki jest w tym cel?

Czym to grozi?

Z tego krótkiego filmiku dowiesz się co ukrywa przed Tobą przemysł spożywczy i dlaczego powinieneś zacząć samemu przyrządzać sobie jedzenie.

>>>ZOBACZ WIDEO<<<

Rosjanie ostrzelali i staranowali ukraińskie statki w pobliżu Krymu. Czy Polska pójdzie na wojnę z Rosją?

CO POLSKĘ OBCHODZĄ SPRAWY MIĘDZY ROSJĄ A UKRAINĄ? UKRAINA NIGDY NIE POMOGŁA NASZEJ OJCZYŹNIE, A NAWET MORDOWALI  POLAKÓW A NASZE DZIECI OKRUTNIE PRZYBIJALI DO DRZEW. NIECH SIĘ BIJĄ MIĘDZY SOBĄ, BO NIKT Z NICH NIE JEST PRZYJACIELEM,   A WROGAMI. JAKI TEN ŻYDOWSKI RZĄD W POLSCE CWANY – WYŚLĄ NASZĄ MŁODZIEŻ NA WOJNĘ, PO TO BY ŻYDZI MIELI WOLNE CHATY   I MIEJSCA. JUŻ DALI SIĘ POZNAĆ ŻE WALCZĄ O WSZYSTKICH TYLKO NIE O POLSKĘ. BŁASZCZAK TY LEPIEJ ODDAJ WŁADZĘ SAMEMU PANU BOGU, KTÓRY CUDA CZYNI, A NIE DANIELSOWI, KTÓRY MIESZA. NIECH MIESZA W SWOIM IZRAELU, ALBO SAM NIECH JEDZIE NA WOJNĘ. 

Rosjanie ostrzelali ukraińskie statki w pobliżu Krymu. Czy Polska pójdzie na wojnę z Rosją? Dzisiej w Cieśninie Kerczeńskiej, w pobliżu Krymu, doszło do poważnych incydentów, które mogą skutkować nową fazą wojny ukraińsko-rosyjskiej.

Rosyjska armia najpierw ostrzelała ukraiński statek, a potem dokonano jego abordażu z wykorzystaniem rosyjskich służb specjalnych. Sytuacja jest poważna. Na Ukrainie powołano naradę Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, która ma zdecydować o ogłoszeniu stanu wojennego. Rosja potwierdza, że przejęła trzy ukraińskie okręty. Jest podobno 3 rannych marynarzy. Ukraińskie media podają, że wszystkie okręty ich floty wojennej wychodzą w morze. Może dojść do kolejnych incydentów, a to sprawia wrażenie, że eskalacja wojny na wschodniej Ukrainie jest tylko kwestią czasu.  Ewentualna bitwa morska nie wydaje się sensownym pomysłem dla Ukraińców, bo przewaga Rosji, zwłaszcza w powietrzu, wydaje się być miażdżąca. Dzisiaj doszło zresztą do staranowania ukraińskich jednostek pływających. Rosjanie twierdzą, że reagowali na ukraińską napaść, ale oczywiście strona przeciwna uważa odwrotnie.

Continue reading

Dramatyczne starcia w Paryżu. Francuzi stracili cierpliwość do władzy

W Paryżu doszło do kolejnej fali protestów tak zwanych „żółtych kamizelek”. Francuzi wyszli na ulicę i spotkała ich z tego powodu brutalna odpowiedź policji. Zamieszki przerodziły się w regularną bitwę, której skutkiem było między innymi zdemolowanie okolic Pól Elizejskich.

Oficjalnie Francja strajkuje przeciwko wysokim cenom paliw jednak w rzeczywistości jest to tylko wyzwalacz protestów, które wisiały w powietrzu już od dawna. Podsyca je oczywiście francuska opozycja z Maryną Le Pen na czele. Zaskakujące jest też to, że jest to przede wszystkim protest białych mieszkańców Francji, a nie imigrantów.

Niektórzy odbierają te protesty jako wyrażenie sprzeciwu przez ludzi, którzy muszą ponosić koszty absurdalnej polityki francuskich władz prowadzącej do coraz większego opodatkowywania pracującej mniejszości celem przekazywania odebranych im pieniędzy leniwym imigrantom, którzy na dodatek zaczynają dyktować to jak mają żyć Francuzi.

Continue reading

Ostatnie Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 2018r.

Podobny obraz

     

„Drogie dzieci! To jest czas łaski i modlitwy, czas oczekiwania i obdarowywania. Bóg daje wam Siebie, byśmy Go kochali ponad wszystko. Dlatego, dziatki, otwórzcie wasze serca i [serca] rodzin, by to oczekiwanie stało się modlitwą i miłością, a szczególnie obdarowywaniem. Ja jestem z wami, dziatki i zachęcam was, byście nie rezygnowali z dobra, gdyż [jego] owoce są widoczne, a słuch o nich niesie się daleko. Dlatego też nieprzyjaciel jest zły i robi wszystko, by was zniechęcić do modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.  

Polskie MSZ i MON reagują na rosyjską agresję na Ukrainę. Czy szykujemy się do wojny?

NIE WTRĄCAJ SIĘ BŁASZCZAK DO CZYICH SPRAW, BO SAM NIE MASZ ZABEZPIECZONEGO NARODU POLSKIEGO. PCHASZ SIĘ W PASZCZĘ  OLBRZYMA – NIE PODSKAKUJ. CZY UKRAINA KIEDYKOLWIEK OBRONIŁA POLSKĘ?  NIE!!!  JESZCZE WYMORDOWALI POLAKÓW OKRUTNIE, A NASZE DZIECI PRZYBIJALI DO DRZEW. JEŚLI JESTEŚ UKRAIŃCEM I TWÓJ RZĄD, TO SAMI WYJEŻDŻAJCIE DO WALKI I NIE WYSYŁAJ NASZEJ MŁODZIEŻY NA MIĘSO ARMATNIE I NIE RZĄDŹ SIĘ NIE SWOJĄ OJCZYZNĄ ZDRAJCO. dorota.

Polskie MSZ i MON reagują na rosyjską agresję na Ukrainę. Czy szykujemy się do wojny?

Dziś rano spotkam się z Szefem Sztabu Generalnego WP, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb, których zobowiązałem do przedstawienia meldunków w związku z zaostrzeniem sytuacji na Morzu Azowskim.

„Z całą mocą potępiamy agresywne działania Rosji, wzywamy jej władze do poszanowania prawa międzynarodowego, a obie strony – do wstrzemięźliwości w obecnej sytuacji, która może zagrozić stabilności bezpieczeństwa europejskiego” – oświadczyło w niedzielę polskie MSZ, odnosząc się do sytuacji na Morzu Azowskim. Z kolei szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że spotka się w tej sprawie w poniedziałek rano z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb.

W wydanym w niedzielę późnym wieczorem oświadczeniu resort polskiej dyplomacji wskazał, że „dramatyczna eskalacja napięcia na wodach Morza Azowskiego, w wyniku której ranni zostali marynarze i uszkodzone jednostki Marynarki Wojennej Ukrainy, ma swoje źródła w konsekwentnym łamaniu przez Federację Rosyjską podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym naruszenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy”.

„Po nielegalnej okupacji Krymu, podsycaniu konfliktu w Donbasie, budowie Mostu Kerczeńskiego bez zgody władz w Kijowie, Rosja pogwałciła zasadę swobody żeglugi” – podkreślono w dokumencie MSZ.

„Z całą mocą potępiamy agresywne działania Rosji, wzywamy jej władze do poszanowania prawa międzynarodowego, a obie strony – do wstrzemięźliwości w obecnej sytuacji, która może zagrozić stabilności bezpieczeństwa europejskiego” – dodano.

Sytuacja na Morzu Azowskim sprowokowała również działania ze strony polskiego MON. Minister Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek rano na Twitterze, że spotka się w tej sprawie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb 

Na razie tego nie pokazali w TV……

Presja społeczna ma sens. 👏👏👏 Dajcie znać czy telewizja publiczna pokazała to. #RingierAxelSpringer

Posted by Barbara Szot on Friday, November 23, 2018