Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Znalezione obrazy dla zapytania SW. JOZEF
(Mt 1, 16. 18-21. 24a) 
Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.
 
 
Znalezione obrazy dla zapytania SW. JOZEF
Kazanie św. Bernardyna ze Sieny, kapłana
 

Wierny żywiciel i opiekun
Ogólna zasada przy udzielaniu rozumnemu stworzeniu wszystkich łask szczególnych jest następująca: ilekroć Boża Opatrzność wybiera kogoś do jakiegoś specjalnego zadania lub do jakiegoś wyjątkowego stanu, daje wszelkie charyzmaty, które tak wybranej osobie są potrzebne do spełnienia jej zadania i powiększają jej piękno duchowe. 
Sprawdziło się to najbardziej na osobie świętego Józefa, przybranego ojca Jezusa Chrystusa i prawdziwego Oblubieńca Królowej świata i Pani Anielskiej. Został on wybrany przez przedwiecznego Ojca na wiernego żywiciela i stróża największych Jego skarbów, mianowicie Jego Syna i Jego Oblubienicy. Ponieważ zadanie to wypełnił on w sposób jak najwierniejszy, dlatego Pan powiedział do niego: „Sługo dobry i wierny, wejdź do wesela Pana twego”. 
Jeżeli rozważa się stosunek św. Józefa do całego Kościoła Chrystusowego, to czyż nie jest on tym człowiekiem wybranym i wyjątkowym, przez którego i pod opieką którego Chrystus stopniowo i w sposób godny został wprowadzony na świat? Jeżeli więc cały Kościół jest dłużnikiem Dziewicy Matki, ponieważ przez Nią otrzymał Chrystusa, to z pewnością zaraz po Niej wdzięczność i specjalny szacunek winien właśnie świętemu Józefowi. 
On bowiem jest zakończeniem Starego Testamentu, w nim godność patriarchów i proroków otrzymuje przyobiecany owoc. On sam w sposób cielesny posiadł to, co łaskawość Boża obiecała patriarchom i prorokom. 
Zaiste nie należy wątpić, że Chrystus nie odmówił mu w niebie przywiązania, szacunku i najgłębszej czci, którą mu okazywał za życia ziemskiego, tak jak syn swemu ojcu, raczej uzupełnił je i uczynił doskonalsze. 
Dlatego całkiem słusznie Pan mówi: „Wejdź do wesela Pana twego”. Stąd, chociaż radość wiecznej szczęśliwości wstępuje w serce człowieka, Pan wolał mu powiedzieć: „Wejdź do wesela”, aby w sposób symboliczny zaznaczyć, że ta radość nie tylko znajduje się w nim wewnątrz, ale także zewnątrz otacza go i pochłania, zanurzając go jakby w bezkresnym oceanie. 
Pomnij przeto na nas, święty Józefie, i twoimi modlitwami wstawiaj się u Tego, który uchodził za twojego Syna. Spraw także, aby łaskawa dla nas była twoja Oblubienica, Najświętsza Dziewica Maryja, Matka Tego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. CYRYLA JEROZOLIMSKIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOÅšCIOÅ A
Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
 

Oczyśćcie wasze dusze na przyjęcie Ducha Świętego
„Cieszcie się niebiosa i niech raduje się ziemia” z powodu tych, którzy będą pokropieni hizopem i oczyszczeni hizopem duchowym, mocą Tego, który w czasie swej męki został napojony przy pomocy hizopu i trzciny. Niech cieszą się również moce niebieskie, natomiast dusze, które mają złączyć się z duchowym Oblubieńcem, niech się przygotują. Rozlega się bowiem „głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pana”. 
Naśladujcie więc, synowie sprawiedliwości, Jana zachęcającego i mówiącego: „Prostujcie drogę Pana”; usuńcie wszelkie przeszkody i zawady, abyście zdążali do życia wiecznego drogą prostą. Przez szczerą wiarę przygotujcie czyste naczynia waszych dusz na przyjęcie Ducha Świętego. Zacznijcie obmywać wasze szaty przez pokutę, abyście wezwani do komnaty Oblubieńca, znaleźli się tam czyści. 
Oblubieniec bowiem wzywa wszystkich bez wyjątku, ponieważ jest hojny i wspaniałomyślny w swej łasce. Wszyscy gromadzimy się zwoływani donośnym głosem posłańców, następnie On sam rozpoznaje tych, którzy wchodzą na owe gody, które są figurą chrztu. 
Oby nikomu z tych, którzy wpisali się na listę, nie przydarzyło się usłyszeć: „Przyjacielu, jak tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?”. Natomiast, oby dane było wam wszystkim usłyszeć: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach, postawię cię nad wielkimi. Wejdź do radości twego pana”. 
Dotąd bowiem staliście poza bramą. Obyście wszyscy mogli powiedzieć: „Wprowadził mnie król do swojej komnaty. Niech raduje się dusza moja w Panu; przyodział mnie szatą zbawienia i płaszczem radości; otoczył mi głowę opaską jakby oblubieńcowi i jak oblubienicę przyodział mnie czystym złotem”. 
Oby dusze was wszystkich były bez zmazy lub zmarszczki, czy czegoś podobnego, nie mówię przed przyjęciem łaski chrztu – bo zostaliście właśnie wezwani do uwolnienia się z grzechów – ale gdy zostanie udzielona łaska, niech wasze sumienia nie obciążone niczym, co zasługiwałoby na potępienie, skutecznie z nią współpracują.  Czytaj dalej

CZYTANIE Z KSIĘGI KAPŁAŃSKIEJ – 11 marzec 2019 r.

„Pan Bóg powiedział do Mojżesza: Przemów do całej społeczności i powiedz im (..) nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, ani oszukiwać jeden drugiego, nie będziecie przysięgać fałszywie, nie będziesz uciskał bliźniego, ani go wyzyskiwał. Nie będziesz złorzeczył – ale będziesz bał się Boga Twego. Nie będziesz wydawać niesprawiedliwych wyroków, nie będziesz szerzył oszczerstw, nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz w sercu żywił nienawiści, ani urazy do brata”.

EWANGELIA wg. MATEUSZA – 11 marca 2019 r.

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej Chwale, a z Nim wszyscy Aniołowie, a wtedy zasiądzie na na swoim tronie pełnym pełnym chwały. I zgromadzą się wszystkie narody, a On oddzieli ludzi jednych od drugich (…) Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie błogosławieni u Ojca Mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata(..) Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie:”Idźcie precz ode Mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom! (…) I pójdą ci na wieczną karę – sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

SŁOWA TWOJE PANIE SĄ DUCHEM I ŻYCIEM. TY MASZ SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO. SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY MIESZKAJĄ W TWOIM DOMU PANIE, BĘDĄ CIEBIE WYCHWALALI NA WIEKI. BÓG TAK UMIŁOWAŁ ŚWIAT, ŻE DAŁ SWOJEGO SYNA JEDNORODZONEGO I KAŻDY KTO W NIEGO WIERZY – MA ŻYCIE WIECZNE.                          

                                                             Podobny obraz

  Panie Jezu bardzo prosimy o Błogosławieństwo Twoje Boże dla Wszystkich Uczestników KONFERENCJI w Warszawie 16.03.19 r.

PAN JEZUS „Polacy są oszukiwani i okradani przez rządzących polityków od zawsze i za każdym razem w inny sposób. POLSKA jest opanowana przez siły tak mocne, że sam Naród Polski nie będzie mógł wydostać się z niewoli wrogów, a jest ich sporo. Każdy wróg organizuje kradzież i niszczy POLSKĘ bulwersującym sposobem. Nam w Niebie jest bardzo smutno patrzeć na Naród Polski, gdyż pomagają w tej grabieży duchowni rządzący Episkopatem i Moim Kościołem Katolickim – akceptują rozboje i rozbiory Polski.  Dlatego proszę was Polacy w Polsce i poza jej granicami łączcie się pod ochroną Jezusa Chrystusa „KRÓLA POLSKI”, bo już wiele razy Maryja i Ja hamowaliśmy wojenne wnioski. Proszę was Mój Narodzie oszukiwany przez waszych „niby przyjaciół” medialnych począwszy od „Radia Maryja” – Tadeusza Rydzyka, który to fortunę na krzywdzie waszej zbija. Obecnie tak dużo ludzi z Rządu i z Episkopatu jest zamieszanych w zniszczenie Narodu Polskiego różnymi sposobami, że tylko My w Niebie litujemy się nad wami. Dlatego wy Polacy trzymajcie się między sobą, a wasze sumienia niech drobne spory między wami łagodzą. „KTÓŻ  jak BÓG” często mówcie i Różańcami waszą Ojczyznę okrążajcie. Nie kłóćcie się między sobą, lecz ratujcie wasze dusze w konfesjonale i trwajcie w przyjaźni na stałe. Wiecie, że od dawna  trwają walki Naszych Aniołów z mieszkańcami piekła, a walka o was jest zaciekła. TYLKO JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI ZWYCIĘŻY WSZELKIE ZŁO – więc szukajcie ratunku w Modlitwie Różańcowej i zapraszajcie do Modlitw Aniołów i Świętych z Nieba, bo teraz, to dla wielu mieszkańców Ziemi pomocy potrzeba. Zostawcie niedomówienia i pomówienia między sobą, gdyż wkrótce świat będzie ogarnięty wojenną trwogą. Wojna może być w różnej postaci: myślą, mową i czynem – więc nie dochodźcie i nie posądzajcie kto jest czemuś winien, a pogódźcie się i nabierzcie odwagi, bo będą na tych dobrych i Bożych ludzi przeróżne ataki. Proszę was Polacy zrozumcie kto jest wasz wróg i nie upadajcie mu do nóg, lecz walczcie jak umiecie, bo ci wszyscy przeciwnicy Moi – KRÓLA POLSKI, to pospolite śmieci”.  Dlatego bardzo Jestem rad, że zbieracie się w Warszawie na KONFERENCJI i mam nadzieję, że Patriotów Polskich narodzi się więcej. Walczcie i módlcie się, aby politycy w Rządzie i hierarchowie w Episkopacie nie zwalali obowiązków jedni na drugich, bo win macie wszyscy bez liku. Powiadam wam – posłuchajcie Mnie teraz, gdyż ten ROK będzie ostatni dla was normalny jeśli nie będę KRÓLEM POLSKI, gdyż wasi wrogowie z wielu krajów i nacji organizują i planują pastwić się nad wami, a będą mieli mnóstwo okazji.  BŁOGOSŁAWIĘ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ NA POTRZEBY NARODU POLSKIEGO, A CI PRZECIWNICY BOGA, LUDZI i POKOJU BĘDĄ NA WIECZNOŚĆ W PIEKIELNYM GNOJU. JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago – 10 marca 2019 r. o godzinie 13

  Módlmy się:

– za Pasterzy Kościoła, aby z troską strzegli depozytu wiary i konsekwentnie głosili Ewangelię słowem i życiem – Ciebie Boże prosimy….

– za ustanawiających prawo, aby było zakorzenione w Bożej mądrości oraz sędziów, aby wydawali sprawiedliwe wyroki – Ciebie prosim y

– za rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby z miłością upominali dzieci i młodzież – Ciebie Boże prosimy….

Gdybyśmy żyli każdego dnia, jakby umierając – nie grzeszylibyśmy. Niepewne jest nasze życie, a każdy dzień odmierzany jest przez Opatrzność. Mając takie usposobienie – nie zbłądzimy, nie będziemy się gniewać na nikogo ze wszystkimi żyjąc w zgodzie.To co czynimy za życia odbija się echem w wieczności.

                                                             

Ostanie z 2013 r orędzie Anioła Stróża Polski

https://gloria.tv/article/LJb1dPWAF1b43ynggU6CMMTzi   

Im bardziej was będą prześladować, tym głośniej odmawiajcie Różaniec.

 APOKALIPSA, która ma dotknąć POLSKĘ                                                                                     Wanda Stańska-Prószyńska: APOKALIPSA, która ma dotknąć POLSKĘ

czy pytałeś się Pana Boga – „po co żyjesz” 

Ważne! Polska patriotka z Paryża apeluje do polskiego rządu „Żydzi chcą przejąć Polskę”

 

 

Zobacz obraz na Twitterze

W internecie nic nie ginie. Obecny wiceprezydent Warszawy zaczynał swoją karierę polityczną już w latach 90. Był wówczas związany z… Porozumieniem Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Użytkownicy sieci wygrzebali wspólne zdjęcie prezesa PiS i Pawła Rabieja sprzed lat.

Jak się okazało, autorem zdjęcia jest reporter „Gazety Wyborczej” Sławomir Kamiński. Fotografia została zrobiona 8 sierpnia 1993 roku, podczas konferencji prasowej po powrocie Jarosława Kaczyńskiego z pogrążonego w wojnie Sarajewa. Po prawicy prezesa PiS siedzi młody Paweł Rabiej, który w tamtym okresie pracował przy kampanii wyborczej Porozumienia Centrum.

Obecny wiceprezydent Warszawy, zanim został rzecznikiem Nowoczesnej, jeszcze na początku lat 90. Jako dziennikarz współpracował z braćmi Kaczyńskimi przy pisaniu książek o Mieczysławie Wachowskim i Annie Walentynowicz.

Dzisiaj Paweł Rabiej, zadeklarowany homoseksualista, otwarcie przyznał do czego dąży środowisko LGBT. – Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją – powiedział w wywiadzie z Robertem Mazurkiem dla Dziennika Gazety Prawnej.

Jak podkreślają środowiska narodowe, działania Prawa i Sprawiedliwości w sprawie karty LGBT nie są klarowne. Niedawno PiS chciał zablokować poświęconą temu tematowi konferencję Roberta Winnickiego.

– Po godz. 16 pani minister Kaczmarska, minister mianowana przez marszałka Kuchcińskiego, zakazuje posiedzenia tego zespołu debaty publicznej mimo, że nie przemawiają za tym żadne względy administracyjne. Mamy salę, mamy gdzie się spotkać, wszystko jest, by debatować na poważnie o tej indoktrynacji, którą szykują Warszawiakom i warszawskim dzieciom władze z Trzaskowskim na czele – podkreślał Winnicki.

 Pani minister Kaczmarska nominowana przez PiS, pana marszałka Kuchcińskiego zabrania tej debata. Oczywiście ta debata o godz. 18.30 transmitowana przez nas odbędzie się. Ona się odbędzie dzięki uprzejmości Ordo Iuris, które również będzie brało udział w tym posiedzeniu zaraz obok Sejmu w ich siedzibie. Stamtąd będziemy transmitować tę debatę, zabronioną przez pisowskim nominatów w Sejmie – powiedział.

– Jeśli dzisiaj słyszymy, że rządząca partia opowiada się przeciwko homopropagandzie, przeciwko LGBT, to pamiętajmy, że „po czynach ich poznacie”. To, co robi dzisiaj minister Kaczmarska – nie po raz pierwszy – w parlamencie, to jest po prostu skandal. Ale tak właśnie oni działają. Jeśli ktoś wykazuje prawdziwe intencje do walki o polską tradycję, obyczaj czy interes polityczny, to oni będą zakazywać na ten temat debaty w miejscu, gdzie ona się powinna toczyć, czyli w Sejmie Rzeczypospolitej – zapowiedział poseł Ruchu Narodowego.

https://nczas.com/2019/03/15/kaczynski-i-rabiej-byli-naprawde-blisko-zdjecie-sprzed-lat-ujawnia-prawde-foto/

UWAGA – WARSZAWSCY RODZICE – w ten poniedziałek 18.03.2019 o godz.16-tej na Placu Bankowym – protest przeciwko LGBT – brońcie swoich dzieci !!!!!!!!!!!!!!1

ks Pelanowski – ciekawie o Franciszku – https://www.youtube.com/watch?v=BO4wHsbRVsE

zabawa w Watykanie dla Franciszka – https://www.youtube.com/watch?v=gq-G9H4qrkU

św. Franciszek z Asyżu o Franciszku ?

https://www.youtube.com/watch?v=aXMgMDlQf6Y

czy nadchodzi GNIEW BOŻY ?  – ks Pelanowski – https://www.youtube.com/watch?v=HgyYSDLeUBY

oraz o uchodźcach – mocne

https://www.youtube.com/watch?v=oymaJSuWHxM

walka wojownika w ciemnościach wiary – ks Kostrzewa – https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2019/03/15/ks-slawomir-kostrzewa-walka-wojownika-w-ciemnosciach-wiary/

Uwaga rodzice – homoseksualiści zaadoptują twoje dzieci !!!

https://www.pch24.pl/pawel-rabiej-ujawnia-prawdziwe-cele-srodowisk-homoseksualnych–najpierw-zwiazki-partnerskie–na-koncu-adopcja-dzieci,66864,i.html

Modlitwa o powołania do KAPŁAŃSTWA – zamiast wyświęcania żonatych – abp https://www.pch24.pl/bp-schneider–modlitwa-o-powolania-zamiast-wyswiecanie-zonatych,66862,i.html

Biskup Szneider – wykluczony ! – otwiera własną stronę internetową i odpowiada na pytanie https://gloria.tv/article/Dbn7z6M7ciQQ4Keb8g2fR2nBU

ks Idziak – Kościół wchodzi w czas Ogrójca – bo odszedł od ŚWIATŁA

 – https://www.youtube.com/watch?v=6GnghnnWL-k

1/3 ludzi z powodu nieczystości idzie do piekła

 – https://www.youtube.com/watch?v=MW65WoHbBmk

ostrzeżenie i oświetlenie sumień, aby się nawrócić

 – https://www.youtube.com/watch?v=QzN9-obn6jw

szok SUPER BOWL – podoba się …Franciszkowi

https://www.youtube.com/watch?v=4dLSb5Zz8dg

Sprawę skomentował Tomasz Kalinowski z Marszu Niepodległości.

Rabiej i Trzaskowski odkryli karty. Chodzi im o przyzwyczajenie ludzi do dewiacji, a następnie o adopcje niewinnych dzieci przez dewiantów. Zatrzymajmy zboczeńców #StopPedofilii

Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zapowiedział, że jego celem jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne. – Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło – zapowiedział.

W Polsce trwa prawdziwa burza o podpisaną przez władze Warszawy Deklarację LGBT+. Główna oś sporu to dyskusja wokół interpretacji „Standardów Edukacji Seksualnej” Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Deklaracja zakłada bazowanie na dokumencie WHO, a ten zawiera m.in. informacje o przekazywaniu dzieciom wiedzy na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała”. Treść całego dokumentu jest dostępna TUTAJ.

Adopcja dzieci przez dewiantów

Do sprawy w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” odniósł się Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. – Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją – mówił Rabiej.

wttps://medianarodowe.com/rabiej-adopcja-dzieci/

Znalezione obrazy dla zapytania WIELKI POST
(Łk 9, 28b-36) 
 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
 
Obejrzyj film „O UTRAPIENIACH ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 15 stycznia 2017 r.” w YouTube

Obejrzyj film „Nowe szokujące INFO ws. Adamowicza! Kto naprawdę stoi za UKŁADEM i wybory w Gdańsku?” w YouTube

https://youtu.be/LGhlYUGwOL0

 

Z wielką radością przesyłam Pani najnowszy newsletter Dla Duszy.

Ze względu na przypadający w Kościele czas Wielkiego Postu, tym razem poruszyliśmy temat duchowej odnowy. Warto pamiętać, że Wielki Post to czas refleksji i pracy nad sobą, na co zwracał uwagę między innymi święty Stanisław Papczyński.

Życzę owocnej lektury i modlę się o potrzebne łaski dla Pani na cały okres Wielkiego Postu.

W Jezusie i Maryi

Sławomir Olejniczak
Prezes Stowarzyszenia
im. Ks. Piotra Skargi

Jak dostrzec Boga w czasie Wielkiego Postu

Życie wielu z nas układa się dobrze. Oczywiście, nie wszystkich, ale wielu. Nie doskwierają nam żadne poważniejsze problemy, a wszelkie podstawowe potrzeby zaspokajamy codziennie bez większego wysiłku.

Czytaj dalej

 Podobny obraz Panie Jezu bardzo proszę o Błogosławieństwo w dniu moich Imienin – 1 stycznia 2019 r. Czy w tym roku 2019 będzie jeszcze POKÓJ, czy powinniśmy już opuścić Amerykę?

                                                                    PAN JEZUS 

   „Moja ty Mieczysława wybrana do Moich Słów w świat rozsyłania – dla ciebie, to już ten świat jest mało wart.  Żyjesz, bo Ja tak chcę, lecz pisz do Episkopatu  i Rządu, żeby nauczyli się przestrzegać  PRAWA BOŻE i aby chcieli żyć jak Bóg przykazał, bo w tym roku na podstawie waszych zachowań nawet dziecko to powie, że tylko ten nie chce panowania Boga Jezusa Chrystusa KRÓLA POLSKI ,kto ma w głowie zamysły diabelskie. Ty Moja Mieczysława otulasz Mnie Bożą Chwałą i będziesz jeszcze   w Chicago, bo Antychryst nie ujawnił się jeszcze. Ludzie zgadują, że „ten, czy tamten”, a lepiej niech modlą się o nawrócenie Episkopatu, gdyż jeszcze nie czas na to. Żyj dla Mnie i dla rodziny i dla świata całego – posyłaj Moje Słowa do Episkopatu i do Rządu każdego. Jak prosiłaś o cierpienie, to ofiaruj za grzeszników i za dusze w czyśćcu będące a wtedy będziesz jechać do Polski, gdy będzie czas niepokojący. Owszem teraz ludzie się buntują i przeciwko sobie nawzajem zemsty knują, ale to BÓG rządzi całym światem, a wy ludzie trwajcie na Modlitwie Różańcowej, pokutujcie i do powrotu do Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego się przygotujcie . Amen. Jezus Chrystus Miłosierny”.

                                                      Znalezione obrazy dla zapytania duch Å›wiÄ™ty

                     Panie Jezu – czy powiedziałeś że przyszedłeś zbawiać świat i człowieka każdego?

  PAN JEZUS

„A dlaczego powiedziałem: „przyszedłem zbawić świat, lecz nie człowieka każdego”? Jak mogę zbawiać ludzi, którzy byli mordercami i bez skrupułów odbierali życie nawet dzieciom, których to    Ja Bóg do życia powołałem. Skoro tacy ludzie są przeciwko Mnie, to Ja nie będę ich z nienawiści do Boga nagradzać Niebem. Przecież każdy człowiek sam wybiera wieczną przyszłość swoją. Obecnie Rządzący politycznie i religijnie, którzy służą dwóm bogom też nie będą zbawieni, gdyż oni dobrze wiedzą wszystko o Mnie i o Moim przeciwniku lucyferze. Skoro wybrali Mojego wroga, to nie będą zbawieni. Oni – szczególnie duchowni będą maltretowani przez demonów w piekle, że ich posłuchali, a mieli wybór szczęśliwego Nieba. To tak jakby oni faryzeusze robili Mnie wszystko na złość. Jeszcze wam powiem, że ci duchowni, którzy nakazują błądzić ludziom są obciążeni grzechami tych ludzi. Na świecie po to są prorocy, mistycy i inni ludzie wybrani, aby ich pytać i im uwierzyć. Amen. Jezus Chrystus Najwyższy Sędzia radzi wam, abyście czytali i przestrzegali Nasze Orędzia”.                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania jezus krol pokoju

Panie Jezu czy mogę już zakończyć naszą KSIĄŻKĘ – „Jezuniu moja Miłości”.”

  PAN JEZUS ” Moja ukochana Mieczysława rozmawia ze Mną od rana. Tak, proszę zakończ Książkę, bo już zbliża się czas rozliczania. Polacy – mówię: w zgodzie żyjcie i grzechy wasze z całego życia zmyjcie. Już dość mamy waszego obrażania Mnie i całej Trójcy Przenajświętszej i Maryi Królowej waszej, a tak naprawdę, to nie macie zamiaru zmieniać swego życia, aby nie było wiernych dobremu Bogu.  A Ja proszę was czuwajcie i swoje dusze nawracajcie”. 

                                               Znalezione obrazy dla zapytania duch Å›wiÄ™ty

DUCH ŚWIĘTY

„Tak Moi kochani Polacy wy wiecie co POKÓJ i WOJNA znaczy.  Ponawiam Moje starania, abyście nie grzeszyli więcej i ze wszystkim zwracajcie się do swego Pana. Bardzo owocnie pracujcie nad waszymi duszami, lecz macie trudności z żydowskimi osobami. Naród Żydowski sam się uwielbia i nigdy POKOJU nie ma.   Teraz też szukają zaczepki, a co gorsze – wysyłają waszych żołnierzy, aby ginęli w wojennej żydowskiej diasporze. Naród wasz Polski błądzi – to jest nieposłuszeństwo Bogu Ojcu, bo nie wierzycie w podpowiedzi Jego i będą was atakowali żydowscy agresorzy podli. Żal jest Nam was Polaków, bo już dużo jest na was ataków. Zawsze pośćcie i módlcie się o Boże panowanie na Ziemi, a wtedy wszystko na dobro się zmieni”.

„PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU, PROSTUJCIE ŚCIEŻKI DLA NIEGO – WSZYSCY LUDZIE UJRZĄ ZBAWIENIE BOŻE. OTWÓRZ BOŻE NASZE SERCA, ABYŚMY UWAŻNIE SŁUCHALI SŁOWA SYNA TWOJEGO. WIELOKROTNIE  PRZEMAWIAŁ NIEGDYŚ BÓG DO OJCÓW PRZEZ PROROKÓW, A W TYCH OSTATECZNYCH DNIACH PRZEMÓWIŁ DO NAS PRZEZ SYNA. KOŚCIELE ŚWIĘTY CHWAL SWOJEGO PANA. PRZYBĄDŹ PANIE TY JESTEŚ KRÓLEM WSZYSTKIEGO”.

ZOBACZCIE POLACY JAK PRZYSIĘGAJĄ ŻYDZI WIERNOŚĆ IZRAELOWI – PRAWA RĘKA NA SERCU         I NIE PATRZĄ NA OŁTARZ……ŻYDZI TYLKO OBIECUJĄ I KŁAMIĄ – DOWODÓW JEST MOC.

Obrona „chrześcijańskich wartości”. Wyborczy lep na katolika

Wyborcza machina ruszyła na dobre. Politycy znów licytują się na deklaracje. Wśród nich znalazły się też składane przez polityków PiS „obietnice cywilizacyjne” – obrona chrześcijańskiej spuścizny i sprzeciw wobec narzucania ideologicznego lewicowego dyktatu. I co z tego? Nic! Genderowa konwencja wciąż obowiązuje, życie nienarodzonych nie jest dostatecznie chronione, a po polskich samorządach w najlepsze hasają tęczowi aktywiści. Bo zdaje się tu nie chodzi o walkę z gender, obronę tradycji, ale o zyskanie w oczach katolickich wyborców.

W Polsce od 2015 roku rządzi „Zjednoczona Prawica”, której politycy wielokrotnie deklarowali przywiązanie do katolickiej wiary oraz deklarowali, że bronią „wartości chrześcijańskich”, także w Europie. Politycy ci, mimo posiadanej władzy, nie zdecydowali się na wypowiedzenie konwencji stambulskiej, która pod przykrywką walki z przemocą powoli zmienia polskie prawo w duchu ideologii gender. Nic nie uczyniono, by zwiększyć prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych. Dziś znów z ust polityków „prawicy” słyszymy o obronie „wartości”. I słyszeć będziemy coraz częściej, wszak wybory coraz bliżej, a element walki ideologicznej jest czynnikiem mocno różnicującym (niestety tylko w deklaracjach) polityków „Zjednoczonej Prawicy” i „Koalicji Europejskiej”.

 

Co znów nam obiecają?

Czytaj dalej

Orędzie z 7 marca 2019 Najświętszej Maryi Panny Gwiezdnej (Portugalia) udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge, Kanada. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Tłumaczenie M.Tuszyńska– w podziękowaniu w dniu imienin naszemu ks. proboszczowi za trud pracy i serdecznej o nas troski 

 

Chrońcie Moje Słowa, Przenajświętsza Trójca 

 

Mój kochany i wszystkie Nasze umiłowane dzieci, to jest Maryja, Matka Wszystkich Naszych Dzieci. Przychodzę, aby podziękować wam za posłuchanie Boga Ojca i za modlenie się Modlitwą o Przejście Jerycha. Mój Ojciec był zadowolony, słysząc tych, którzy Go posłuchali. 

Czytaj dalej

             Piszmy do MEN
zdjęcie

 
Na naszych oczach toczy się walka o dusze polskich dzieci. Nie może w niej zabraknąć głosu każdego z nas. Domagajmy się od rządzących wprowadzenia jednoznacznego zakazu homopropagandy w szkole i zabezpieczenia dzieci przed skutkami takich dokumentów jak Deklaracja LGBT+, podpisana niedawno przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
  Nie bójmy się zabrać głosu również w obronie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która odważnie wskazała na zagrożenia związane z seksedukacją prowadzoną według standardów WHO. „Jako rodzice zatroskani o dobro swoich dzieci, którym nie jest obojętny los każdej polskiej rodziny, pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie próbami wprowadzenia tzw. Karty LGBT w warszawskich szkołach” – czytamy w apelu do minister Anny Zalewskiej, przygotowanym przez redakcję „Naszego Dziennika”. „Domagamy się zdecydowanego stanowiska resortu edukacji w obronie Barbary Nowak i pilnego podjęcia kroków w celu zabezpieczenia dzieci przed szkodliwymi treściami, wpajanymi przez niepożądanych edukatorów” – głosi petycja.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2123132457997131&id=100009011927940&sfnsn=mo

Znalezione obrazy dla zapytania jezus sedzia sprawiedliwy

Panie Jezu to ten paszkwil na nasze Radio www.radioChrystususaKróla.com w Chicago od Krzysztofa i jego żony Małgorzaty Czy on pytał Ciebie swego Pana i Króla skoro miał odwagę nazwać swoje internetowe Radio CHRYSTUSA KRÓLA?

                                                                             PAN JEZUS

   „Krzysztof z Łodzi pracuje teraz na falach egoistycznych i choćby nawet starał się żyć ze Mną  w zgodzie , to jego pycha wynoszona na zasadzie „mieć dużo” nawet finansów powoduje, że zapomina o zasadach kulturalnych i upomina wiele osób plotkując na innych z dalekich dystansów. Gdy dalej tak będzie postępował bezmyślnie, to jak Stanisławowi  czar panowania wśród ludzi nieodwracalnie pryśnie. Dlaczego Krzysztof i Małgorzata Mnie nie pytacie o wszystko – swego Pana? Nie rządźcie się Radiem z Moim Królewskim Imieniem, bo będziecie dla wielu obciążeniem, choć już jesteście od dawna, gdyż w sercach waszych panuje dla bliźniego pogarda. Jak możecie rządzić się na Mojej Ziemi, ale gdy będziecie pytali Mnie KRÓLA i oddacie siebie i rodzinę całą Mnie KRÓLOWI POLSKI, to serca wasze na Miłosierne odmienię. Jezus Chrystus KRÓL POLSKI”. 

                                                        *****************************

Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago dnia 14.03 19 r. o godz.10 rano

Znalezione obrazy dla zapytania dobry lotr

Dzień I
Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa, prosimy cię
pokornie, wstawiaj się za ………………., który ………………. (wymienić: nałóg, grzech, niestosowne
upodobanie, itp.), aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem i zerwał ze swoim grzechem (nałogiem…).
Módlmy się: Jezu, wspomnij na …………..,
gdy przyjdziesz do Swego Królestwa. Ojcze
nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….

AGROUNIA – MICHAŁ KOŁODZIELCZYK –

ROLNICY BRONIĄ POLSKIEGO ROLNICTWA PRZED WROGAMI OKUPANTAMI ŻYDAMI MORDERCAMI POLAKÓW NISZCZYCIELAMI  POLSKI

https://www.facebook.com/839836999405197/posts/2142463142475903/?sfnsn=mo

NISZCZENIE POLSKI – PRZEZ RZĄD ŻYDOWSKI W POLSCE
ROLNICY – WYBRALIŚCIE KOLEJNY RAZ SWOICH MORDERCÓW ŻYDÓW DO RZĄDU W POLSCE ZA NAMOWĄ PRZEKUPIONEGO DUCHOWNEGO  T.RYDZYKA DYREKTORA MARYI I JEJ RADIA, KTÓRA PŁACZE PRZEZ WAS. W WIEKU KOMPUTERÓW DALIŚCIE A. DUDZIE ZGODĘ NA NISZCZENIE WAS RÓŻNYMI SPOSOBAMI I GŁODEM TEŻ – TO WASZA WINA, ŻE NIE SŁUCHACIE PANA BOGA A SŁUCHACIE GRZESZNIKA UPOJONEGO ŻYDOWSKIMI OBIECANKAMI. WSZYSCY, KTÓRZY SĄ PRZECIWKO UZNANIU PANA JEZUSA „KRÓLEM POLSKI” SĄ POTĘPIENI.   mk

Obejrzyj film „Zobacz jak Cię kroją markety! AGROunia” w YouTube

Obejrzyj film „Ksiądz prof. Tadeusz Guz – kazanie pasyjne. Gorzkie Żale (część I)” w YouTube

https://youtu.be/qVYp9FqgQ_M

KONIECZNIE DRODZY RODACY DOŁĄCZCIE MODLITWY ZA CAŁY EPISKOPAT W POLSCE, BO TRZEBA TEŻ WSPOMAGAĆ MODLITWAMI RZĄDZĄCYCH KOŚCIOŁEM KATOLICKIM W POLSCE WYBRANEJ PRZEZ PANA JEZUSA I MARYJĘ JAKO NAJBARDZIEJ BOGU ODDANY   I ROZMODLONY NARÓD. DZIĘKUJEMY PANU BOGU, ŻE POWOŁUJE DO SWOJEJ MISJI RATOWANIA POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA GODNYCH I POSŁUSZNYCH LUDZI ŚWIECKICH . MÓDLMY SIĘ TEŻ ZA TYCH KAPŁANÓW, KTÓRZY WYBIERAJĄ POSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU A NIE MASONOM  I ILLUMINATOM.mk


Króluj Nam Chryste!

Proszę przekazywać wszystkim ludziom dobrej Woli!

www.dlapapieza.pl

JAKA SZKODA, ŻE MAMUSIA KACZYŃSKA NIE PODDAŁA SIĘ ABORCJI TO KACZYŃSKI JAROSŁAW  BYŁBY W NIEBIE JAKO ZAMORDOWANY A TAK….PIEKŁO NA NIEGO CZEKA I BÓG LUCYFER. mk.


Kaja Godek: Jarosław Kaczyński blokuje ochronę życia w Polsce i ulega lobby LGBT

– Język komunikacji to jest jedna rzecz, a druga to są postulaty polityczne. Bardzo elegancko mówi Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński jest bardzo szarmanckim człowiekiem, niezwykle kulturalnym, starszym panem. Prawda jest taka, że to on blokuje ochronę życia w Polsce, ulega lobby aborcyjnemu, ulega lobby LGBT – powiedziała w środę na antenie RMF FM Kaja Godek, działaczka pro-life, Konfederacja Korwin-Braun-Liroy-Narodowcy.

– Jarosław Kaczyński używa wszystkich swoich sił do blokowania ochrony życia. Ulega lobby aborcyjnemu, ulega lobby LGBT – stwierdziła Godek. 

Kaja Godek podkreśliła również, że w Parlamencie Europejskim jest „bardzo silne lobby aborcyjne, które naciska na kraje narodowe, żeby upowszechniały aborcję”. – Cały czas jest presja polityczna, żeby tę ochronę życia rozmontować – mówiła Godek. Zadeklarowała, że chciałaby znaleźć się w PE w komisji FEMM – komisji ds. praw kobiet i równouprawnienia, ponieważ jest ona zdominowana przez „aborcjonistki, których nikt nie hamuje”. – Brakuje tam głosu kobiet – zaznaczyła. 

– Jest głęboką naiwnością patrzeć na to, czym Unia Europejska jest teoretycznie i nie widzieć tego, co się dzieje w praktyce. W praktyce co roku są wydawane rezolucje przez PE, gdzie jest wezwanie do tego, żeby była aborcja we wszystkich krajach na świecie. We wszystkich krajach na świecie! To już nawet nie w UE, gdzie ten postulat jest nieustannie podnoszony – powiedziała Kaja Godek.

https://www.pch24.pl/kaja-godek–jaroslaw-kaczynski-blokuje-ochrone-zycia-w-polsce-i-ulega-lobby-lgbt,66806,i.html

KTO RZĄDZI KOŚCIOŁEM KATOLICKIM I W KOŚCIELE KATOLICKIM – CZY GRZESZNICY, CZY PAN BÓG? TO PRZECIEŻ PAN BÓG BĘDZIE NAS  I ICH SĄDZIŁ A NIE JAKIEŚ BABY KTÓRE NAWET NIE ZNAJĄ PANA BOGA – WŁAŚCICIELA PLANETY ZIEMI. DLACZEGO ZNOWU NIE BRONIĄ OSÓB ODDANYCH PANU BOGU HIERARCHOWIE W EPISKOPACIE, PRZECIEŻ PRZED NIM SIĘ UNIŻALI. I NIE BYŁO WTEDY NIKOGO, ABY POWIEDZIAŁ PAPIEŻOWI – „NIE! TO DZISIAJ PO 20 LATACH HERETYCY CZEGOŚ ŻĄDAJĄ. NIECH SIĘ ODCZEPIĄ GRZESZNICY OD NASZEGO KOŚCIOŁA I OD NASZEGO BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO, BO MY NIE WTRĄCAMY SIĘ DO ICH BOGA Lucyfera. mk.

Stało się, to co zapowiadałem niedawno na łamach tygodnika „Sieci”. Faza ataków na św. Jana Pawła II weszła w nową fazę – pojawiło się żądanie dekanonizacji polskiego papieża, a postulat wysunięty został przez osoby publiczne związane z Kościołem katolickim.

We wczorajszym numerze francuskiego dziennika „Le Monde” ukazał się tekst zatytułowany „Żądamy dekanonizacji Jana Pawła II”. Jego autorkami są dwie działaczki katolickie: pisarka i redaktorka „Témoignage chrétien” Christine Pedotti oraz publicystka i biblistka Anna Soupa.

Czytaj dalej

o. Pelanowski – Jezus MESJASZEM -więc Msza to nie uczta, a kto się modli z heretykami jest heretykiem  – https://www.youtube.com/watch?v=1Zcj8F5wdVM

przyjście antychrysta można poznać po zniszczeniu …rodziny

https://www.youtube.com/watch?v=-8YsF4GcsQY

oraz dobrze jest żyć wiedząc że się innym pomaga https://www.youtube.com/watch?v=sH6t91M2ZNg

oraz „Nigdy się nie poddawaj” https://www.youtube.com/watch?v=7UzmTRI97iA

nie ma już czasu przed dniem który wszystko prześwietli

https://www.youtube.com/watch?v=IGMqLAYLfok

DLACZEGO NIE BRONIĄ NIGDZIE KRZYŻA RZĄDZĄCY EPISKOPATEM W POLSCE – MOŻE NIE SĄ KATOLIKAMI? ZA CO PIENIĄDZE BIORĄ?CIEKAWE – ISLAMIŚCI I ŻYDZI ZARAZ SIĘ AWANTURUJĄ, ŻE NARUSZAJĄ INNI ICH UCZUCIA RELIGIJNE, A POLACY I  KATOLICY MILCZĄ! 

Z teledysku do anglojęzycznej wersji piosenki zespołu reprezentującego Polskę na tegorocznym konkursie Eurowizji zniknął krzyż, który widnieje w 12 sekundzie klipu w wersji polskiej. Okazuje się, że cenzura to efekt wymogów regulaminowych.

– Regulamin Eurowizji zabrania promowania jakichkolwiek instytucji i symboli religijnych, a tym jest krzyż. Wszelkie zażalenia kierowałabym do organizatorów. Tulia oraz wydawca wypełniają przepisy regulaminu, który trafia do nas od organizatorów – mówi cytowana przez serwis plejada.pl agentka zespołu, która tłumaczyła powody usunięcia krzyża z teledysku do piosenki „Fire of Love” („Pali się”).

Portal plejada.pl podsumowuje sprawę stwierdzeniem, że „fragment z krzyżem został usunięty nie ze względu na cenzurę, a regulamin Eurowizji”. Idąc jednak tą „logiką” należałoby powiedzieć wszystkim artystom, w których utwory ingerowali przedstawiciele reżimów totalitarnych, że fragmenty usunięto nie ze względu na cenzurę, a – na przykład – konstytucję ZSRR. 

Ocenzurowanie krzyża w teledysku zespołu Tulia kolejny raz pokazuje, że konkurs Eurowizji stał się dla międzynarodowej lewicy okazją do promowania rewolucji obyczajowej. Impreza nakazująca usuwanie krzyża z klipu z otwartymi ramionami przyjmuje ludzi zaangażowanych w propagowanie ideologii homoseksualnej. Dlatego warto publicznie pytać: po co Polacy w takim towarzystwie? I dlaczego Telewizja Polska pod rządami Jacka Kurskiego pokazuje tego typu imprezy?

https://www.pch24.pl/sprawa-teledysku-zespolu-tulia–ocenzurowanie-krzyza-wymogiem-regulaminu-eurowizji-,66804,i.html

ROLNICY SAMI WYBRALIŚCIE SWOJĄ ZGUBĘ GŁOSUJĄC NA ŻYDA A.DUDĘ ZA NAMOWĄ GRZESZNIKA T.RYDZYKA DYREKTORA MARYI, KTÓRY OD LAT RZĄDZI MATKĄ BOGA I JEJ NIE SŁUCHA. NIE UFAJCIE ŻYDOM, BO ONI CHCĄ ZGUBY POLSKIEGO NARODU I UKRAŚĆ CAŁĄ POLSKĘ ! mk.

Protest rolników: To przedsmak, tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach – mówią rolnicy.

 

Rolnicy z całego kraju zjechali do Warszawy. Na warszawskich ulicach, w samym sercu stolicy protestują przeciwko niszczeniu polskiego rolnictwa.
Rolnicy zablokowali plac Zawiszy – na jezdni pojawiły się świńskie łby, rozsypane jabłka i podpalone opony. „To przedsmak tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach. Jeśli rząd, minister nie będą pracować na rzecz rolnictwa i odzyskania przez polskich przedsiębiorców handlu to przetniemy Warszawę na pół” – mówił w Radiu ZET Michał Kołodziejczak.

Kołodziejczak jako prezes AGROunii już wcześniej podkreślił, że protestujący oczekują, aby w negocjacje włączył się prezydent Andrzej Duda. – Bo jest to chyba ostatnia osoba, która mogłaby zareagować. Pan minister Ardanowski pokazał, że jedyne, co potrafi, to oszukiwać, okłamywać, nie dotrzymywać słowa – tłumaczył Kołodziejczak.

CZYTAJ TAKŻE: Ruszyło „nowe powstanie chłopskie”. Rolnicy wyszli na drogi

– Każdy koordynator nasz, bo już dzisiaj nasza organizacja ma kilkudziesięciu koordynatorów w całym kraju, ma pełną dowolność co do działania swojego lokalnego na swoim podwórku, w swoim powiecie (…) Jak zatrzyma pociąg, trzymam kciuki za to też – dodał Kołodziejczak.

TRZASKOWSKI – WRÓG POLSKICH DZIECI

SAMI POLACY JESTEŚCIE WINNI TAKIEJ SYTUACJI W POLSCE, BO GŁOSOWALIŚCIE NA WROGA NARODU POLSKIEGO ŻYDA A.DUDĘ A PRZECIEŻ CAŁY RZĄD ŻYDOWSKI MACZA W TYM SWOJE DIABELSKIE ŁAPY A TYLKO JEST NAZWISKO TRZASKOWSKI. GDYBY A.DUDA CHCIAŁ BYĆ POLAKIEM,TO NIE POZWOLIŁBY NA TAKIE DIABELSKIE GRZECHY W KATOLICKIEJ POLSCE. WSPÓŁWINNI SĄ RZĄDZĄCY EPISKOPATEM I MEDIA KTÓRE NAMAWIAŁY GŁOSOWAĆ NA A. DUDĘ! mk.
Co prezydent Trzaskowski zrobi naszym dzieciom w marcu?

 

Nie czekajmy, lecz zaprotestujmy 18 marca pod warszawskim ratuszem
Czytaj online

Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości

Czytaj dalej

Bóg Ojciec prosi o 4 części różańca w intencji… 
2019-03-12

Wobec tak trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna i świat, Bóg Ojciec prosi o 4 części różańca w intencji Episkopatu, Ojczyzny i pokoju w Polsce i na całym świecie, także zalegalizowania prawa do życia.

Dlatego zwracam się z prośbą do Małych Rycerzy (i wszystkich zainteresowanych w trosce o Ojczyznę), abyśmy założyli Żywy Różaniec w tej intencji, i aby on trwał aż do skutku.

Różaniec, (jak wszyscy zapewne wiedzą), polega na odmówieniu w zapowiedzianych intencjach 1 dziesiątka  Różańca przez 1 osobę.

Tak więc potrzeba zebrać 20 osób do odmówienia całego 1 różańca składającego się z 4 części (radosnej, światła, bolesnej i chwalebnej). W każdej części jest 5 dziesiątków. Zatem 4 części po 5 dziesiątków stanowi 20 dziesiątków różańca.

Dla ułatwienia można nie wymieniać się  T ajemnicami, ale odmawiać cały czas jedną tajemnicę np Zwiastowanie NMP.

Niech Bóg Ojciec wraz z Synem i Duchem Świętym oraz Maryją wspomoże to dzieło.

s. Anna M.

Kontakt kom. 501 013 428 (od 21:30 do 22:00)

Żródło:

„JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA” i nie zginie, jeśli kobiety polskie będą rodziły swoje dzieci a nie zabijały je. Bez naszych polskich ukochanych dzieciaczków nie ma Polska przyszłości, więc ratujmy naszą Ojczyznę, bo chętnych na nią jest wielu, a i ŁASKI BOŻE będą obfite. mk.

Brońmy kobiety i ich nienarodzone dzieci w ONZ! | CitizenGO

http://www.citizengo.org/pl/lf/169151-bronmy-kobiety-i-ich-nienarodzone-dzieci-w-onz

Znalezione obrazy dla zapytania WIELKI POST

  ŚRODA POPIELCOWA – 6 marzec 2019 r.

„Czytanie z Księgi Proroka Joela: Tak mówi Pan – nawróćcie się do Mnie całym swym sercem przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego. On jest litościwy i miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w Łaskę, a lituje się nad niedolą. (…) Zarządźcie święty post. Niech płaczą kapłani, słudzy Pańscy i niech mówią: zlituj się Panie nad ludem swoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Zmiłuj się nad nami Panie, bo jesteśmy grzeszni. A Pan zapłonął miłością zazdrosną ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem”

  

    Panie Jezu bardzo prosimy podaj wskazówki dla Twoich wiernych na WIELKI POST 2019

                                                             Podobny obraz

„PAN JEZUS„:Ten Wielki POST może być ostatni dla was jeśli nie będę KRÓLEM u was. Dlatego powiadam wam dla przypomnienia, że kończy się czas demonicznego zwodzenia. Początek w poniewieraniu Mnie BOGA zaczyna się od biskupa Rzymu Franciszka, który w sercu ma bazyliszka. Jemu nie mogę ufać, gdyż on wywyższa „zło” na świecie, a kto jest „złem” to wiecie. Dlatego w tym okresie Wielkiego POSTU wynagradzajcie za grzechy świata, a szczególnie kierujących Moim Kościołem, bo wielkie są ich grzechy według lucyferycznej uciechy. Mówcie swoim rodzinom i znajomym o cierpieniu Moim, które będzie wiecznym niepokojem. Żyjcie w zgodzie ze Mną cierpiącym i za ludzkie grzechy bolejącym – nie tylko w Wielkim Poście, lecz przez cały ROK, bo nawet, gdy byłem w żłóbku, to widziałem ludzki żałosny wzrok. Proszę was ludzie – opamiętajcie się, gdyż „Któż jak Bóg” i nie ma innego żadnego do pomocy dla was na ten ostatni czas. Msze Święte, Różańce, Koronki, Nabożeństwa Wynagradzające, pokuta, żal za grzechy, a winnych za następstwa niepokojów, katastrof i wojen obciążam Rządzących Moim Kościołem za nieposłuszeństwo niestety.

 Jezus bardzo cierpiący, lecz was miłujący”. 


                                                                    MÓDLMY SIĘ:

– za Pasterzy Kościoła, aby pełni Ducha Świętego zachęcali ochrzczonych do zmiany sposobu myślenia i życia, Ciebie prosimy….

– za błądzących w wierze, aby otrzymali Łaskę powrotu do Pana Boga i prowadzili życie zgodne z nauczaniem Pana Jezusa, Ciebie prosimy…

– za rodziny, aby byli szkołą modlitwy, ducha pokuty, nawrócenia i przebaczenia, Ciebie prosimy…

    Wejrzyj Panie na powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej, aby nieustannie towarzyszyła im Twoja Łaska i duch pokuty.

 „NIE ZATWARDZAJCIE DZISIAJ SERC WASZYCH, LECZ SŁUCHAJCIE GŁOSU PAŃSKIEGO. NAWRACAJCIE SIĘ – BLISKO JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE”.

uwaga – abp Lenga – co przegapili żydzi – https://www.youtube.com/watch?v=BjmMYjNX4gM

ks Guz  tylko 3 minuty – gdzie byłeś Izraelu gdy? https://gloria.tv/video/a7Zo7qMVHVVA112G9G7e1nbSM

jak ważna jest świadomość każdego człowieka – https://www.youtube.com/watch?v=W-UaR_RiMNY

czy  już się zaczęła sprawa 3 świątyni w Jerozolimie ? https://www.youtube.com/watch?v=WjFLjViUXPE

K.Emerich – o uratowaniu Kościoła od sekty …https://www.youtube.com/watch?v=6iMHMPFcfAE

pogarda masonów wobec zwykłych ludzi !!! –https://www.youtube.com/watch?v=Ota9jJoSJm8

Podobno  elita w Dawos ustaliła że ludzkość od 2030 roku nic nie będzie posiadać nawet łóżka, samochodu itd – wszystko będzie wspólne i od nich wypożyczone !!!! żadnych urządzeń ani żadnej odzieży. Brzmię jak postać z książki doktora Seussa lub zła bajka ale . Może wydawać się to Państwu dziwne, ale w naszym mieście, sprawdza się to doskonale. Wszystko co kiedyś uważało się za produkt

Czytaj dalej

ZAPRASZAMY DO OBRONY NASZYCH DZIECI HIERARCHÓW Z EPISKOPATU W POLSCE OD KTÓRYCH ZALEŻY DOBRO I ZŁO W POLSCE. ZAPRASZAMY ICH DO OBRONY POKOJU W POLSCE POPRZEZ UZNANIE PANA BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI, GDYŻ TYLKO BÓG TERAZ NAM POMOŻE KTÓRY CZYNI CUDA I ZAMIENI SERCA LUDZKIE NA MIŁOSIERNE. CZY BISKUPI NIE CHCĄ ŻYĆ W POKOJU W POLSCE? mk.

„biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie” (Mt 18, 6-7).
Świdnicki ks. bp Ignacy Dec zabrał głos w sprawie coraz śmielszych form wprowadzania edukacji seksualnej w szkołach. Uznał to za „bardzo niebezpieczną pokusę szatana” i dodał, że wierzący powinni podejmować wysiłki, by uniemożliwić te „coraz śmielsze działania gorszycieli”. List ks. bpa Ignacego Deca ma zostać odczytany z ambon podczas niedzielnych nabożeństw w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

A TO DLATEGO, ŻE NASZ PAPIEŻ TO ŚWIĘTY PAPIEŻ A TEN DEMON FRANEK APOSTATA UWIELBIA DEWIACJE I HOMO I ZŁOŚCI GO ŚWIĘTOŚĆ. A TAK NAPRAWDĘ TO PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA ZALEŻY OD PAPIEŻY I HIERARCHÓW – BISKUPÓW. ONI POWINNI ZAWSZE PYTAĆ    O WSZYSTKO SWEGO PRZEŁOŻONEGO – PANA BOGA. OKAZUJE SIĘ, ŻE PYCHA I WŁADCZOŚĆ OPANOWAŁA RZĄDZĄCYCH RELIGIĄ JEZUSOWĄ A OD 300 LAT MASONERIA I ILUMINACI RZĄDZĄ WATYKANEM DLATEGO NIE CHCĄ UZNAĆ PANA BOGA KRÓLEM KAŻDEGO NARODU, BO NIE POZWOLĄ, ABY ZAPANOWAŁ POKÓJ NA ŚWIECIE. LUCYFER W MASONERII KOCHA NIESZCZĘŚCIA, WOJNY I ŚMIERĆ. mk

Zdumiewający atak papieża Franciszka na Jana Pawła II sprzed kilku dni to nie przypadek. Argentyńczyk prowadzi „dwojtylizację” Watykanu. Dał nawet zielone światło dywagacjom czy przypadkiem Janowi Pawłowi II nie należałoby cofnąć uznania za świętego!

Przypomnijmy, że kilkanaście dni temu papież Franciszek publicznie oskarżył Jana Pawła II o świadome zatajenie informacji o nadużyciach seksualnych w jednej z instytucji kościelnych. Dane te miał mu dostarczyć ówczesny kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, a polski Ojciec Święty miał nie nadać sprawie dalszego biegu. To publiczne oskarżenie było zdarzeniem bez precedensu, zwłaszcza, że nie było poparte żadnymi dowodami. Takie oskarżenie przez sprawującego urząd papieża jednego ze swych poprzedników nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Dodatkowego smaczku tej historii dodaje fakt, że Franciszek stawiając tak poważne zarzuty zaznaczył, że to „anegdota”.

Czytaj dalej

W Polsce kobieta w tzw. nieplanowanej ciąży, która nie może liczyć na wsparcie w swoim otoczeniu, a chciałaby mimo wszystko urodzić dziecko i je wychować lub bezpośrednio po urodzeniu oddać je do adopcji, nie ma gdzie szukać pomocy.

 

http://www.citizengo.org/pl/lf/168796-o-system-pomocy-kobietom-w-ciazy

Mimo, że mamy tu do czynienia z oczywistą luką w systemie, za której niezwłocznym wypełnieniem opowiedziało się już ponad 11.000 sygnatariuszy naszej petycji, resort opdowiedzialny za ten obszar pomocy systemowej nadal milczy.

Czytaj dalej

UWAGA :  PAN BÓG dał mu czas na nawrócenie – czy skorzysta, bo czekają GO męki PIEKIELNE !!!
NERGAL  – SATANISTA – Adam Darski to znany prowokator i zadeklarowany ateista, którego teksty muzyczne mają satanistyczny wydźwięk. Przy każdej nadarzającej okazji stara się uderzyć w Kościół i wyśmiać najważniejsze dla chrześcijan symbole i postaci. W związku z promocją swojej nowej płyty postanowił ponownie „dać o sobie znać”. W ohydny sposób zadrwił z Pana Jezusa i Krzyża – symbolu odkupienia. Lider zespołu „Behemoth” nagrał film, w którym nakarmił psa ciasteczkami w kształcie krzyża.Obserwując działalność „Nergala” można zadać sobie pytanie, kiedy zakończy swój „festiwal nienawiści” wobec katolików i Kościoła, a także czy poniesie wreszcie konsekwencje swoich czynów?

PREZYDENCIE  D.TRUMP – PAN BÓG WYBRAŁ CIEBIE NA PREZYDENTA USA NIE PO TO, ABYŚ NISZCZYŁ ŚWIAT RĘKAMI ŻYDA. ZGADZAJĄC SIĘ NA ŚLUB TWOJEJ CÓRKI Z ŻYDEM SKAZUJESZ JĄ NA WIECZNE POTĘPIENIE DO PIEKŁA. ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANAMI JEGO RELIGII BEZBOŻNEJ CO DO LUDZKOŚCI. NIESTETY LUCYFER NIE MA WAKACJI I KUSI PRZEZ RÓŻNE OSOBY I RÓŻNYMI SPOSOBAMI NAWET ŁĄCZĄC DOBRYCH LUDZI ZE ZŁYMI I WŚRÓD NICH MIESZA. mk.

https://gloria.tv/article/C7SaKiogSsRm4m1jALKhqoqMk?fbclid=IwAR0ObinElTVbYYkIYlXEq-LVrqLyOCjkP4BNdKl6DR8iJ-mypcvAhfosmnY

KAŻDY RZĄD I ARCHIDIECEZJE RAZEM POWINNI UZNAĆ PANA JEZUSA BOGA PRZECIEŻ KRÓLEM KAŻDEGO NARODU, KTÓRY JAKO JEDYNY ZAPEWNI POKÓJ I SPOKÓJ NA ZIEMI.  POWINIEN WYWYŻSZYĆ PANA BOGA BISKUP RZYMU.

Orędzia z 2 marca oraz 22 – 26 lutego 2019 udzielone wizjonerowi z Holy Family Refuge oraz wizjonerce z Oasis of Peace, Kanada  https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge  

Tłumaczenie M.Tuszyńska. Orędzia z lutego wysyłane są z opóźnieniem z powodu zablokowania mojego adresu E-mailowego. 

 

Orędzie BOGA OJCA z 2 marca 2019  

  Czytaj dalej

DZIĘKUJEMY PREMIERZE MORAWIECKI, ŻE MÓWISZ JUŻ OFICJALNIE O ZAWŁASZCZENIU I KRADZIEŻY POLSKI PRZEZ SIŁY ZŁA. LECZ TEJ ŁOBUZERII ILUMINACYJNEJ I MASONERII SOROSKIEJ NIKT Z LUDZI NIE ZWYCIĘŻY – TYKO BÓG SOBIE PORADZI ZE WSZYSTKIMI ZŁODZIEJAMI I MORDERCAMI NARODU POLSKIEGO. WIĘC BARDZO PROSIMY O UZNANIE PRZEZ RZĄD I EPISKOPAT TO NIC ŻE ŻYDOWSKI – PANA JEZUSA KRÓLEM POLSKI. BÓG JEST JEDEN DLA WSZYSTKICH -TEN SAM I NIE MA INNEGO. PRZECIEŻ WSZYSCY LUDZIE CHCĄ ŻYĆ  I ŻYDZI TEŻ I TRZEBA KONIECZNIE UZNAĆ BOGA KRÓLEM POLSKI A WSZYSCY BĘDĄ ŻYĆ W ZGODZIE, GDYŻ JEZUS BÓG KRÓL ZAMIENI SERCA WSZYSTKIM NA MIŁOSIERNE I NIE BĘDZIE NIENAWIŚCI A POKÓJ I SZACUNEK DO KAŻDEGO

Rekolekcje Wielkopostne 2019

z modlitwami o uzdrowienie i uwolnienie

 

GŁOSI: ks. dr Bogusław Jaworowski MSF

Ks. Bogusław Jaworowski MSF -pracuje jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim k. Konina, gdzie przygotowują się przyszli misjonarze. W Zgromadzeniu pełni funkcję dyrektora ekipy rekolekcyjno-misyjnej, czyli jest odpowiedzialny za wszystkich rekolekcjonistów i misjonarzy w Prowincji Polskiej MSF, których zadaniem jest prowadzenie misji świętych, rekolekcji i innych posług ewangelizacyjnych. Specjalizacja z przepowiadania o rodzinie podyktowana została dotychczasowym doświadczeniem pracy duszpasterskiej, gdyż jako misjonarz Świętej Rodziny, od wielu lat zajmował się i nadal zajmuje problemem zagrożeń rodziny, związanych z praktykowaniem okultyzmu (magia, wróżbiarstwo, czary, horoskopy, spirytyzm itp.). Na ten temat wygłosił setki konferencji w Polsce, a także dla środowisk polonijnych w Europie, USA i w Kanadzie.

 

TEMAT REKOLEKCJI:

Rodzina: godność i zagrożenia

  Czytaj dalej

„TRZEBA BOWIEM AŻEBY KRÓLOWAŁ” 1 Kor.15,25

 
Serdecznie wszystkich zapraszamy na Wielką Konferencję w Warszawie w dniu 16 marca Anno Domini 2019 organizowaną przez Radio Chrystusa Króla z Chicago, oraz Polonię. Tytuł Konferencji:
,, Jaką drogą do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski – Tradycyjna Liturgia jako zbroja w walce        o Intronizację ”.                             
 W wydarzeniu weźmie udział wiele osobistości ze świata Kościoła, mediów, polityki i nie tylko.
Gorąco prosimy o udostępnianie informacji na Państwa portalach, w wiadomościach i we wszelkich innych środkach przekazu.
 

Niech nam Pan Jezus Chrystus Król Błogosławi!

Radio Chrystusa Króla Chicago

Dzisiaj, w czasie programowej, globalnej ateizacji całych narodów oraz technologicznej przemiany dokonywanej przez światowe centra laicyzacyjne, istnieje pilna potrzeba oparcia wiary o zdrowy, teologiczny i apostolski fundament Bożego Objawienia, zawarty w Piśmie Świętym i Tradycji katolickiej.

Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się ku Jezusowi Chrystusowi Królowi oraz przypomnienie istotnych teologicznych treści zawartych w Magisterium Kościoła, ukazujących Jego powszechne i społeczne Królestwo, przyczynią się do umocnienia wiary i tożsamości katolickiej naszego narodu.

Temu ma służyć Konferencja w Warszawie, na którą chcielibyśmy Państwa zaprosić.

 

Konferencja w Warszawie 16 marca 2019

Temat: „Jaką drogą do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski – Tradycyjna Liturgia jako zbroja w walce o Intronizację”.  

Msza Św. w tradycyjnym rycie rzymskim w Kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła, w parafii św.  Barbary, ulica Nowogrodzka 51, Warszawa, godz. 9:30

Konferencja rozpocznie się po Mszy Św. o godz.11:00

Konferencja odbędzie się w dwóch częściach.

W pierwszej części otwartej prelekcje wygłoszą:

Konferencję organizuje Radio Chrystusa Króla z Chicago, wraz z Polonią zgromadzoną wokół Radia.

Znalezione obrazy dla zapytania 1 niedziela wielkiego postu 2019

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie Gorzkich Żalów. Za udział w nim na terenie Polski w okresie Wielkiego Postu można uzyskać raz w tygodniu odpust zupełny.
(Łk 4, 1-13) 
Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: „Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
 
 
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=rmecgjKo41s

PIEKŁO NIE MA GRANIC I LUCYFER NIGDY NIE POWIE  DOŚĆ

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro udostępnił na swoim oficjalnym koncie na Twitterze nagranie, które przedstawia bulwersujące zachowanie na publicznym „karnawale LGBT”. Polityk, napisał, że choć „nie czuje się komfortowo”, upublicznił wideo, by „ujawnić prawdę”. Widać na nim, jak dwóch mężczyzn tańczy, a następnie jeden z nich na drugiego oddaje mocz. Bolsonaro zapowiedział, że będzie zwalczał ideologię LGBT (Lesbijki, Geje, Biseksualiści i osoby Transgenderyczne) i gender.
 
ALE ŚWINIE – PARDON CHYBA UBLIŻYŁAM ŚWINI……..bo nie ma psychicznych ani głupich świń, ani żadnych zwierząt, ani małp.

WROGI NARODOWI POLSKIEMU RZĄD W POLSCE I HIERARCHOWIE RZĄDZĄCY EPISKOPATEM, KTÓRZY NIE BRONIĄ NARODU POLSKIEGO SA WYSŁANNIKAMI IZRAELA I SŁUGAMI SOROSA – ŻYDA. ONI WSZYSCY CHCĄ ZAGŁODZIĆ NARÓD POLSKI STWARZAJĄC OKRUTNE PRZEPISY  DO WYMORDOWANIA SZCZEPIONKAMI, GŁODEM – WYSOKIMI CENAMI NA ART. ŻYWNOŚCIOWE SPROWADZANE Z INNYCH KRAJÓW I ROSJI TEŻ. WROGI RZĄD ZARZĄDZIŁ – „STOP ROLNICTWU” W POLSCE. ŻADNEGO ROLNICTWA NAWET W OGRÓDKACH – OKRUTNI MORDERCY.POLACY – NIE CHCIELIŚCIE WYBRAĆ NA PREZYDENTA PATRIOTĘ POLSKIEGO G.BRANA – WYBÓR BOGA OJCA, A WYBRALIŚCIE ŻYDA UKRAIŃSKIEGO TO TERAZ JEST UKRAIŃCÓW W POLSCE PONAD 50.000 I JESZCZE JADĄ. W TYM MORDERSTWIE POLAKÓW BRAŁY UDZIAŁ NIESTETY MEDIA Z CHICAGO OFICJALNIE „RADIO MARYJA” I „CZAS BOGA” – NIBY BOŻE, A DO TEJ PORY TO POLONA RATOWAŁA POLAKÓW, A TERAZ POMAGA ŻYDOM NISZCZYĆ. mk.

https://www.facebook.com/252913592163424/posts/400864944034954/?sfnsn=mo

Rada Miasta Gdańska zdecydowała dziś o pozbawieniu ks. prałata Henryka Jankowskiego tytułu honorowego obywatela miasta Gdańska, a także usunięciu pomnika ze skweru jego imienia. Wiceszef Gdańskiej „Solidarności” Karol Guzikiewicz w rozmowie z „Wirtualną Polską” nie krył oburzenia taką decyzją.
Ten pomnik dziś zniknie, ale wróci. (…) Czytaj dalej

GDYBY LUDZIE Z RZĄDU I HIERARCHOWIE RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM W POLSCE CHCIELI BYĆ POLAKAMI   I KATOLIKAMI, TO PRZESTRZEGALIBY „PRAWA I PRZYKAZANIA BOŻE” ZARZĄDZONE PRZEZ BOGA OJCA STWORZYCIELA ŚWIATA A NIE MASOŃSKIE I ŻYDOWSKIE. PRZEDE WSZYSTKIM BY DBALI O NARÓD POLSKI, A ONI GO NISZCZĄ. NA TO ŻYDZI MAJĄ MNÓSTWO SPOSOBÓW, ABY NARÓD POLSKI ZAGINĄŁ WEDŁUG ICH PRAWA SPRZECZNEGO Z PRAWEM BOŻYM, GDYŻ BÓG MÓWI: ROZMNAŻAJCIE SIĘ NA CHWAŁĘ BOŻĄ I KU POŻYTKOWI NARODÓW”. SAMI POLACY WYBRALI SWOICH MORDERCÓW GŁOSUJĄC NA OBCOKRAJOWCÓW ZA NAMOWĄ DYREKTORA MARYI I JEJ RADIA. OBŁUDA !!! mk.

DZIĘKUJEMY MŁODZIEŻY POLSKIEJ ZA OBRONĘ MORALNOŚCI, BO EPISKOPAT MILCZY!! KTO JEST WŁAŚCICIELEM „TVN”  I KTO PASTWI SIĘ NA POLSKICH DZIECIACH I GWAŁCI JE? CZYLI PRZYBYWA DO POLSKI CORAZ WIĘCEJ DIABŁÓW W LUDZKICH SKÓRACH RÓŻNYCH GATUNKÓW. BARDZO DZIĘKUJEMY POLSKIEJ MŁODZIEŻY ŻE PILNUJE GODNEJ PRZYSZŁOŚCI POLAKÓW I UCZĄ PRAW CZŁOWIEKA TYCH STARYCH PRZESTĘPCÓW – BIEDRONIA I TRZASKOWSKIEGO. HAŃBA TAKIM RZĄDOM DEMONICZNYM W KATOLICKIEJ POLSCE !!! mk.

WROGOWIE POLSKI JAK KIEDYŚ KOMUCHY, TAK TERAZ ŻYDZI ATAKUJĄ SWOIMI GRZECHAMI I WŁAŚNIE ŻYDZI POTRAFILI PRZEMIENIAĆ SIĘ W NIEMCÓW, RUSKICH, W ISLAMISTÓW, ABY TYLKO BYĆ PIERWSZYMI I RZĄDZIĆ A TERAZ TYMI SAMYMI NABOJAMI UDERZAJĄ W UCZCIWYCH LUDZI – PANU BOGU ODDANYCH PRZEZ NIENAWIŚĆ DO „PRAWDY” I DO POLAKÓW. mk.

W PUNKT (R. GROMADZKI) – GRZEGORZ BRAUN –

NIE RÓBCIE ZE MNIE RUSKIEGO AGENTA!

https://www.youtube.com/watch?v=Nbkkj4U3Bt8

Znalezione obrazy dla zapytania ÅšW. FRANCISZKI RZYMIANKI, ZAKONNICY

Z życia św. Franciszki Rzymianki
opisanego przez siostrę Marię Magdalenę Anguillarię
 

Miłość i cierpliwość świętej Franciszki
Bóg poddał próbie cierpliwość Franciszki nie tylko przez pozbawienie jej dóbr materialnych. Także na własnym jej ciele zechciał ją doświadczyć przewlekłymi i uciążliwymi chorobami, o których już powiedzieliśmy, a jeszcze powiemy później. We wszystkich tych przeciwnościach nie zauważono u niej żadnego odruchu zniecierpliwienia, żadnego niezadowolenia z jakiejkolwiek posługi, choćby niewłaściwie spełnionej. 

Szanowni  Państwo.

pozwalam sobie po raz kolejny zwrócić się do Państwa w chwili kiedy potrzebujemy Państwa pomocy.

Naszym celem jest zapobiec promocji aborcji, ideologii gender jako swobody wyboru orientacji seksualnej i tożsamości płciowej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Nie chcemy dopuścić, by w agendzie tej organizacji znalazło się też wprowadzenie programu powszechnej edukacji seksualnej, który ma na celu edukowanie 3-letnich dziewczynek, na czym polega masturbacja oraz jak odkrywać swoją seksualność (1).

Warto zauważyć w tym miejscu, że wszystko to według znanych nam już w Polsce standardów WHO, które za pomocą Karty LGBT chce obecnie w Warszawie urzeczywistnić także Prezydent Trzaskowski.

Czytaj dalej

Witaj
Twój znajomy właśnie wziął udział w akcji „Nie dla promocji okultyzmu”, w ramach której wysyłamy apel do Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz  Kurii Biskupiej w Toruniu., aby zaprotestować przeciwko haniebnej wystawie, która finansowana jest z pieniędzy podatników.

Wystarczy, że wejdziesz na stronę i podpiszesz się pod przygotowanym tam listem:
http://www.protestuj.pl/stop-finansowaniu-promotorow-okultyzmu-,96,k.html

Nie możemy pozwolić, żeby okultyzm był promowany – za nasze pieniądze – w kulturalnych instytucjach publicznych w naszym kraju!
Raz jeszcze prosimy – dołącz do Twojego znajomego i wejdź na stronę:
http://www.protestuj.pl/stop-finansowaniu-promotorow-okultyzmu-,96,k.html

W Święto Kobiet i każdego dnia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Módlmy się o Uratowanie Kobiet i Ojczyzny Polski!:

https://gloria.tv/video/JRwdxnWreLFZ3MPWe9rRMvScX

https://gloria.tv/video/yd24HmwSN8kd4sLUpua4cBxYr

                                       8 marca 2019 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet

Otwierajmy nasze serca i umysły na Słowo Boże, zawierzajmy problemy nasze i naszych bliskich Panu Jezusowi. Oddajmy Panu Bogu nasze grzechy, słabości i pozwólmy, aby działał w naszej codzienności. Dzisiaj także naszą wdzięczną Modlitwą obejmujemy nasze kobiety – szczególnie te, które Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. Módlmy się, aby kobiety mogły być otaczane szacunkiem i życzliwością, aby stały na straży wierności wartościom chrześcijańskim i tajemnicy rodzącego się życia.                                             

 
                                                   Znalezione obrazy dla zapytania pan jezus i kobiety
 

        Panie Jezu – kobiety pytają jaki kolor chusty – mantylki mogą nakładać na głowy podczas Mszy Świętej?

    PAN JEZUS

” W okresie postu kolor czarny, a w pozostałych miesiącach kolor biały. Dziękuję, że chcecie nosić takie chusty na głowie i towarzyszyć w Mojej Męce i w niekończącym się cierpieniu świadomie”. A Dzień Kobiet?Dla Mnie „Dzień Kobiet” jest w całym ROKU kalendarzowym, gdyż kobieta jest stworzeniem Bożym ukształtowana według Woli Bożej i bardzo je szanuję, gdyż mają bardzo dużo obowiązków w życiu rodziny. A wy kobiety szanujcie swoje ciało i brońcie je przed każdą zniewagą. Wy jesteście NADZIEJĄ na przyszłość świata i proszę was – nie zabijajcie waszych dzieci, a kochajcie je bo od poczęcia każde dziecię, to CZŁOWIEK i Bóg Ojciec zaplanował mu życie skrycie. MATKA jest najbardziej odpowiedzialna za dziecko swoje, gdyż przekazuje mu MIŁOŚĆ uczucie najpiękniejsze i najważniejsze. Przyszłość świata zależy od kobiet, a Ja proszę was – unikajcie wszelkich podniet i walczcie z grzechem, gdyż „zły duch” zawsze czaruje was uśmiechem. Błogosławię was – dziewczęta, kobiety,  Matki, babcie i proszę was – swoje Rodziny kochajcie i grzechom nie ulegajcie. Amen. Wasz Przyjaciel Bóg Jezus Chrystus Miłosierny”.

                    **********************************************

Pragnę nadmienić, że ja nie pytałam Pana Jezusa o Dzień Kobiet a tylko o mantylki, lecz po zakończeniu zapisywania Słów o mantylkach – Pan Jezus dalej mówił  i zapisałam przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago dnia 8 marca 2019 r, o godzinie 19                                                    

 

                                                                      Podobny obraz

                               4 modlitwy dla każdej kobiety

Rozeznajesz swoje powołanie? Czekasz na wymarzonego męża? A może oczekujesz potomstwa lub już je wychowujesz? Na pewno w tym zestawieniu znajdziesz modlitwę dla siebie.

                                               Modli­twa o roze­zna­nie powo­ła­nia

 Boże, który mnie prze­ni­kasz i znasz dosko­nale. Stwo­rzy­łeś mnie dla szczę­ścia, pomóż mi je zna­leźć. Ukaż mi moją drogę życiową. Spraw, abym wybrała to, co Ty dla mnie zamierzy­łeś i do cze­goś mnie spo­so­bił jesz­cze w łonie mej matki. Chcę Ci być posłusz­na we wszyst­kim, chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dla­tego pro­szę o odwa­gę, bym Ci zaufała bez gra­nic, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Popro­wadź mnie po ścież­kach Two­ich. Amen.

                                                     Modlitwa o dobrego męża

 Boże, Ojcze Niebieski, który kierujesz losami każdego człowieka, pokieruj i moim życiem tak, bym znalazła dobrego męża, z którym mogłabym godnie spełniać zadania, do których małżeństwo ustanowiłeś. Utwierdź duszę mą w cnocie, bym nie szukała męża na śliskich drogach światowych, lecz wyprosiła go sobie w szczerej modlitwie i zasłużyła na niego przez życie uczciwe i czyste. Dopomóż mi, bym czas panieństwa wykorzystała jak najlepiej dla zdobycia cnót i zalet potrzebnych w przyszłości do bycia dobrą żoną i matką. Niech przygotowanie moje do małżeństwa będzie takie, bym nic z mej młodości nie musiała taić przed mężem i dziećmi, lecz by życie moje mogło służyć im za wzór do naśladowania. Najświętsza Maryjo Panno, Przeczysta Dziewico, bądź mi opiekunką i pośredniczką u Boga. Amen.

                                          Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

 Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.

                                                               Modlitwa żony i matki

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

                                                    Znalezione obrazy dla zapytania 8 MARCA DZIEN KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej!Niech Najświętsza Maryja Panna, wyprasza Wam potrzebne łaski u Chrystusa Króla Niech Matka Nasza Niepokalana otacza was swoim Matczynym Płaszczem

Niech Pan Wam Błogosławi!!!

                                                                    Znalezione obrazy dla zapytania mata boża cyganska

Dziękujemy Ci, Boże, dobry Ojcze, za miłość, którą nas obdarzasz*.
Ty stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo
jako kobietę i mężczyznę,
abyśmy, różniąc się od siebie,
mogli się uzupełniać
i być dla siebie wsparciem:
mężczyzna dla kobiety,
a kobieta dla mężczyzny.

Dziękujemy, dobry Ojcze, za kobietę i jej misję we wspólnocie ludzkiej.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są córkami,
aby były chciane i kochane przez rodziców,
traktowane z czułością i delikatnością.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są żonami,
aby były doceniane i wspierane przez mężów.
Spraw, by ich małżeństwa opierały się na wzajemnym szacunku,
by doświadczały ze swoimi mężami komunii serc i pragnień,
których owocem – jeśli taka jest Twoja wola – będzie także nowe życie.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są matkami,
aby dzięki macierzyństwu rozkwitały w swojej kobiecości.
Spraw, żeby wychowywały dzieci z czułością, mądrością, wrażliwością.
Każdego dnia dawaj im dużo siły i radości.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które żyją w pojedynkę,
aby mogły odnaleźć swoje powołanie, miejsce w świecie i spełnienie.

Prosimy Cię w intencji kobiet konsekrowanych,
aby wypełniały swoją misję z radością i oddaniem,
świadcząc o tym, że Bóg jest prawdziwym źródłem szczęścia.

Prosimy Cię w intencji kobiet,
które zostały zepchnięte na margines społeczny
i które doświadczyły albo doświadczają przemocy.
Strzeż ich i spraw, żeby ich los się odmienił.

Powierzamy Ci, dobry Ojcze, wszystkie relacje
między kobietami i mężczyznami.
Spraw, żebyśmy mogli się wzajemnie rozumieć,
doceniać i pomagać sobie nawzajem,
tworząc wspólnie wymierne dobro.
Amen.

BIEDROŃ JUŻ CAŁKIEM ZWARIOWAŁ – KONIECZNIE MUSI BYĆ ODDANY DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO RAZEM Z TYMI KTÓRZY GO WYBRALI. WARIACI NIE ODPOWIADAJĄ PRZED SĄDEM NAWET WIĘC WARIUJE. mk.

Biedroń proponuje pomnik ofiar pedofilii w miejsce pomnika ks. Jankowskiego. Jakieś zaskoczenie?

https://wpolityce.pl/polityka/437039-jakies-zaskoczenie-biedron-proponuje-nowy-pomnik

*********************************

Celne pytanie! Ks. Isakowicz: Co z honorowym obywatelstwem miasta Łodzi dla oskarżonego o pedofilię Romana Polańskiego?

Jeżeli ks. Jankowskiemu odebrano honorowe obywatelstwo Gdańsk, to co z honorowym obywatelstwem miasto Łódź dla oskarżonego o pedofilię Romana Polańskiego? – pyta ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 

https://wpolityce.pl/polityka/436989-ks-isakowicz-co-z-honorowym-obywatelstwem-dla-polanskiego

BARDZO ŹLE, ŻE ZWYCIĘŻA LUCYFER A PRZECIEŻ BÓG OJCIEC NIE POZWOLI TAK DŁUGO SIĘ OBRAŻAĆ SPUŚCI KARĘ ZA ZIEMIĘ I BĘDZIE JAK ZA NOEGO CZY SODOMY I GOMORY I NIC NIE POZOSTANIE A BÓG OJCIEC STWORZY PO WIELU LATACH NOWĄ ZIEMIĘ I NOWE NIEBO     A ZDRAJCY SPADNĄ DO PIEKŁA NA WIECZNOŚĆ A RAZEM Z NIMI HIERARCHOWIE RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM BOGA ZA TO, ŻE NIE POUCZALI TYCH GRZESZNIKÓW O KONSEKWENCJACH GRZECHÓW, LECZ ZABRONILI INNYM KAPŁANOM MÓWIĆ O GRZECHACH. mk.

Rafał Trzaskowski podczas swojej kampanii prezydenckiej nie pozostawiał złudzeń. Mówił, że sprawy ideologiczne są mu najbliższe. Toteż warszawiacy mają teraz to, co chcieli. Zastępcą Trzaskowskiego został Paweł Rabiej, który oficjalnie występował jako gej, poznając wszystkich ze swoim partnerem. Wiadomo było, że będzie promował działania środowiska LGBT. Prezydent zapowiadał podpisanie karty LGBT i słowa dotrzymał. To nie ważne, że w powodzi idiotyzmów mniejszości seksualnej umknęły gdzieś obietnice darmowych żłobków, odbudowa obiektów sportowych, rozbudowa infrastruktury miasta, z rozbudową linii metra, obwodnicą itd. Kto by się takimi rzeczami przejmował. Pieniądze trzeba przeznaczyć na „szczytne” cele głoszeniu hegemonii wszystkich homoseksualistów, lesbijek itd. Ich promocja jest tak nachalna, że już wkrótce mieszkańcy heteroseksualni zostaną w mieści napiętnowani i będą się musieli przemykać wśród rozpasanych mniejszości seksualnych. Wszystko stanie na głowie i mniejszość opanuje większość. Wszak Rafał Trzaskowski wszystko może.

 PAN JEZUS

  „Moi umiłowani ludzie wierni Bogu Najwyższemu nie możecie nazywać się kierownikami duchowymi, a tylko „pomocnikami przyjacielskimi”. „Kierownikiem duchowym” może być tylko KAPŁAN  z polecenia Mojego i może rozdawać Dary Błogosławieństwa Mojego. Jezus Kapłan”.

                                                             *********************
   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy w Chicago  – 7.03.19 o godz.5 rano.

NIKT NIE PYTA PANA BOGA WŁAŚCICIELA ZIEMI A „LUTERANIE” SŁUCHAJĄ LUCYFERA I DIABŁA LUTRA I CAŁEMU PIEKŁU CZEŚĆ ODDAJĄ. PRZECIWNICY BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ JEDYNEGO ZAWSZE SPADAJĄ DO PIEKŁA WIĘC I LUTER TEŻ TAM JEST I WSZYSCY JEMU PODOBNI    I UWIELBIAJĄ WSZYSTKICH DIABŁÓW W PIEKLE. mk.

Biskupi luterańscy w Norwegii wydali oficjalne oświadczenie, w którym przeprosili za to, że ich Kościół krytykował niegdyś aborcję. W swym dokumencie napisali, że możliwość legalnego dokonywania aborcji zapewnia kobietom „zdrowie i bezpieczeństwo”, zaś społeczeństwo, które ma do niej swobodny dostęp, jest lepsze od społeczeństwa, w którym jest ona zakazana. Protestanccy przywódcy samokrytycznie przyznali, że potępianie aborcji „uniemożliwiło prowadzenie dobrego dialogu”.

Norwescy biskupi luterańscy powinni być konsekwentni. Skoro przepraszają za to, że ich poprzednicy stawali kiedyś w obronie piątego przykazania „nie zabijaj”, to warto im przypomnieć o pewnej postaci, na którą się powołują, a której wypowiedzi także „uniemożliwiają prowadzenie dobrego dialogu”. Chodzi konkretnie o Jezusa z Nazaretu, który mówił:

Czytaj dalej

 BERGOLIO NIE CHCE ABY GO NAZYWAĆ PAPIEŻEM I OFICJALNIE TO MÓWI, ŻE JEST BISKUPEM RZYMU.

Nareszcie ktoś, coś robi…..

NAJWYŻSZY CZAS PRZYWRÓCIĆ BOŻEGO PASTERZA NA TRON PIOTROWY.
TAKIEGO, KTÓRY BĘDZIE STRAŻNIKIEM DEPOZYTU ŚWIĘTEJ WIARY KATOLICKIEJ, 
OBJAWIONEGO NAM PRZEZ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. NIE POTRZEBUJEMY PYSZAŁKA ZMIENIAJĄCEGO ODWIECZNE NAUCZANIE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO..NIE POTRZEBUJEMY HEREZJI O BRAKU PIEKŁA, KOMUNII ŚW. DLA ŻYJĄCYCH W GRZECHU BLUŹNIERCZYCH DEKLARACJI MIĘDZYRELIGIJNYCH. 
JEZUS POWIEDZIAŁ: IDŹ PRECZ SZATANIE ! Nemo

Zamach stanu w Watykanie (detronizacja Franciszka) przygotowywany jest             w Polsce! – Igor Witkowski

Najnowsze informacje! 21 września Franciszek we Mszy stwierdził: „Hipokryci są narzędziem diabła, mającym zniszczyć Kościół” (to po żądaniach jego ustąpienia zawartych kilka dni wcześniej w liście otwartym). Po tym poszło szybko. Bardzo szybko…

Czytaj dalej

Fundacja Pro - prawo do życia

Trwa medialna kampania nienawiści wymierzona przeciwko Barbarze Nowak, małopolskiej kurator oświaty, która publicznie ostrzegła rodziców przed tzw. „edukatorami” seksualnymi i poinformowała o powiązaniach lobby LGBT z pedofilią.

Chodzi o tzw. warszawską deklarację LGBT, którą podpisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Petycja

„W tej deklaracji jest zapowiedź, że ma wejść do szkół wychowanie seksualne, opracowane według standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Każdy, kto zna ten dokument, wie, że jest on propedofilski.”

tłumaczyła Barbara Nowak. O czym dokładnie mają się „uczyć” warszawskie dzieci?

4 latki – o masturbacji
6 latki – o wyrażaniu zgody na seks
9 latki – o pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmie

„Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym LGBT jest naprawdę? Czy wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci?!”

Pytała Barbara Nowak, która wykazała się troską o najmłodszych i niezwykłą odwagą wobec promujących patologie seksualne polityków i lobbystów. To zjawisko rzadkie wśród osób odpowiedzialnych za oświatę i w moim przekonaniu zasługuje na uznanie.

Pani Elżbieto, zwolennicy deprawacji żądają odwołania Barbary Nowak. My natomiast apelujemy do MEN o uhonorowanie jej odznaczeniem za zasługi dla oświaty i wychowania. I głośno mówimy o tym, czym naprawdę jest „edukacja” seksualna forsowana przez lobby LGBT a także obalamy kłamstwa jej propagatorów.

„Nie ma kraju na świecie, w którym na etapie żłobków i przedszkoli do zajęć byłaby wprowadzana edukacja seksualna w jakiejkolwiek formie”

stwierdził niedawno w swoim oświadczeniu Rafał Trzaskowski. Czyżby?

Czytaj dalej

OD LAT RZĄD W POLSCE OPANOWANY JEST PRZEZ WROGÓW PANA BOGA I NARODU POLSKIEGO,    BO ICH BOGIEM JEST SAMOUWIELBIENIE – JAK TO U ŻYDÓW BYWA. 

W Kościele Katolickim stoją niby się modlą obłudnicy, na Ołtarz nie patrzą a prawą rękę trzymają na sercu i diabłu wierność przysięgają.   A dlaczego diabłu? A no dlatego, że na świecie jest tylko jedna Religia Boża Jezusowa i lucyfer, więc….nie ma religii Mojżeszowej  po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a ręce katolicy składają razem jak Maryja.

Głosuj dalej na Pis to będziesz miał to samo co za PO, żaden z pisiackich europarlamentarzystów nie sprzeciwiał się propagandzie LGBT oni nic realnie w tym zakresie nie robią. Pis to obłuda i fałsz, tragedią dla naszego narodu jest to że zabetonowali prawą stronę a są paskudnym lewactwem, mówię o wierchuszce oczywiście, w szeregach znajdzie się kilku uczciwych pisowców.  Aguirre

12 procent Grzegorza Brauna w Gdańsku. Co dalej?

Jedni ze wzruszenia, inni z bólu. Polscy politycy ocierają łzy po niezłym, ale też zaskakującym dla wielu wyniku wyborczym Grzegorza Brauna. Dla Konfederacji to jednak nie czas i miejsce na emocje. Politycy, ale też publicyści i prawicowi wyborcy, muszą teraz odpowiedzieć na pytanie: co dalej?

Głosów zaskoczenia, oburzenia, a nawet lamentów, nie brakowało. Można rzec: boją się. Boi się lewica, centrum, a nawet centro-prawica. A skoro się boją, to znaczy, że doszło do radykalnej zmiany – przecież kiedyś się nie bali. Boją się, gdyż do wyborców dotarł nieznany dotąd w polskiej polityce przekaz: środowiska na prawo od PiS-u nie są skazane na porażkę.

Grzegorz Braun uzyskał w gdańskich wyborach prezydenckich blisko 12 proc. głosów, zaś lokalny działacz katolicki Marek Skiba prawie 6 proc. Z jednej strony te wyniki to bardzo dobry prognostyk dla polskiej prawicy, a szczególnie dla zawiązanej niedawno Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, której kandydat zdobył dwucyfrowy wynik w mieście kojarzonym z poglądami progresywnymi. Z drugiej nie możemy jednak tracić z oczu okoliczności, w jakich odbyły się uzupełniające wybory na prezydenta pomorskiej stolicy.

To właśnie wśród co bardziej prawicowych i mocno wierzących zwolenników PiS-u Konfederacja może szukać swoich wyborców. Drugi filar nadziei na sukces będą stanowili dla „koalicji propolskiej” wyborcy Kukiz’15 – ruchu, którego liderzy zdają się sami nie wiedzieć, czego chcą, co najpewniej spowoduje, że sensacja roku 2015 w polskiej polityce nie odegra w już w naszym kraju większego znaczenia. Pytanie tylko, ilu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz wyborców rockowego muzyka ostatecznie zmieni swoje preferencje?

więcej: https://www.pch24.pl/12-procent-grzegorza-brauna-w-gdansku–co-dalej-,66615,i.html

PRZEBRZYDŁA MASONERIA DIABELSKA RZĄDZĄCA W WATYKANIE WYMYŚLA STRASZNE RZECZY, A LUCYFER CZEKA NA NICH.

 TERAZ RZĄD MARNOTRAWNY W POLSCE – NIE POLSKI ZABRONIŁ HODOWAĆ KONI I NIE MA,
 A TE MECHANICZNE SĄ NA BENZYNĘ, KTÓRĄ RZĄD MOŻE ZAMKNĄĆ…
tylko 1 minuta – wspaniała POLSKA szarża – ale czy teraz to możliwe ? https://gloria.tv/video/LUMgtCKiu6LB48unD1KYE7yuf
 obecny świat nie pokazuje nawet pozorów dobra 
ZBOCZEŃCY DIABELSCY  ŁAPY PRECZ OD POLSKICH DZIECI !
 uwaga czego lewactwo chce uczyć nasze dzieci – https://gloria.tv/video/Z798qQY9hjam36964Na3PtMzb
Europo obudź się przed biczem islamu – https://www.youtube.com/watch?v=FT1iHtJS_AQ
CI KAPŁANI. KTÓRZY NAZYWAJĄ MĘKĘ PANA JEZUSA „UCZTĄ” – BŁĄDZĄ. CZY SAMI CHCIELIBY UCZESTNICZYĆ W TAKIEJ BOLESNEJ I KRWAWEJ UCZCIE ?
Msza św. to OFIARA – a nie uczta https://www.youtube.com/watch?v=NE7DafM9o70

OSTATNIO POLITYKÓW SŁUŻĄCYCH LUCYFEROWI JEST CORAZ WIĘCEJ W RZĄDZIE POLSCE.
Trzaskowski – to człowiek Georga Sorosa – https://www.youtube.com/watch?v=mahabvujLLI

 ks Skrzypczak – osobą chcą nazwać zwierzęta ! https://www.youtube.com/watch?v=Bh07sE3vyik

Uwaga w Niemczech nie wolno wzywać homoseksualistów do nawrócenia, ponieważ  „W skrajnym przypadku każde wezwanie słowem czy na piśmie do nawrócenia czy też przemiany mogłoby być rozumiane jako przesłanie nienawiści, które należy w odpowiedni sposób ukarać” – alarmuje dalej Mathias von Gerdorff. Read more:

 CIEKAWE – NIEMCY MOGĄ MÓWIĆ O SWOIM DIABLE I JEGO PIEKLE BEZ PRZESZKÓD ! PRZEPOWIEDNIA: NIEMCY BĘDĄ ZALANE PRZEZ ICH BOGA DIABŁA, KTÓRY UWIELBIA ZABIJANIE I NISZCZENIE CZŁOWIEKA, A KATOLICCY POLACY BĘDĄ ICH RATOWAĆ !

GRZECH RODZI GRZECH
MORDERCY POLSKICH SUMIEŃ I DZIECI STOJĄ W KOLEJCE DO PIEKŁA NA CZELE Z RZĄDEM I Z RZĄDZĄCYMI KOŚCIOŁEM KATOLICKIM     W EPISKOPACIE, BO WSZYSCY TE GRZECHY AKCEPTUJĄ, A JA ŻYCZĘ IM WSZYSTKIM GORĄCEGO PIEKŁA, BO IM JUŻ NIE POMOŻE ŻADNA MODLITWA. ŻE RZĄD W KATOLICKIEJ POLSCE ZAPROSIŁ TĘ DIABLICĘ DO POLSKI TO JEST STRASZNE. POLACY SĄ SAMI WINNI PANOWANIU ŻYDÓW W POLSCE BO GŁOSOWALI NA SWEGO MORDERCĘ ŻYDA UKRAIŃSKIEGO A. DUDĘ. CZY BĘDZIE TAM DYREKTOR MARYI I JEJ RADIA
DUCHOWNY OJCZYM T. RYDZYK, KTÓRY WAS SPRZEDAŁ ŻYDOM?           

Szczęść  Boże! I do boju!
Wzywamy wszystkich do zaprotestowania i stawienia się w Toruniu w dniu 8
marca by modlitwa różańcową powstrzymać haniebny akt satanizacji Polski,
który za pieniądze publiczne i w miejscu publicznym będą chcieli dokonać
„artyści” z piekła rodem.

NIC nie wiadomo o jakiejkolwiek kontrakcji, czy protestach ze strony
„czynników” oficjalnych z jakiejkolwiek strony. Czy, jako Dzieci Boże
jesteśmy osamotnieniu w batalii o Polskę???

W najbliższy piątek 8 marca w Centrum Sztuki Współczesnej Toruń odbędzie się  wernisaż wystawy Mariny Abramovic: https://marina.csw.torun.pl/
Zarówno to „centrum” jak i sama wystawa jest współfinansowana przez ministra Glińskiego o czym świadczą oficjalne informacje o wystawie umieszczone publicznie.

W internecie można znaleźć takie informacje o tej artystce: https://www.youtube.com/watch?v=gilXzdXfOLM

https://www.youtube.com/watch?v=L2WTpjFZg_E

https://art-for-a-change.com/blog/2017/05/spirit-cooking-with-marina-abramovic-the-first-cut-is-the-deepest.htmlThe Occult World of Marina Abramović

 

http://aristocratsofthesoul.com/occult-world-of-marina-abramovic/

Marina Abramovic  na tle zdjęcia młodego Aleistera Crowleya

 

https://mindcontrolblackassassins.files.wordpress.com/2017/01/aaaabramoviccr owley_thumb.gif?w=373&h=473

   Aleister Crowley:  https://en.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley

  Od poniedziałku 4 marca wielu z nas otrzymało sms z apelem o modlitwę w związku z tym wernisażem Mariny Abramovic

       Oto fragment tego smsa:

———————————–

UWAGA

Będzie potrzebna PILNA modlitwa w piątek o 18.00 (8 marca 2019).

„Pt 8.03.2019 w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu godz. 18 00 odbędzie się zamknięte spotkanie miejscowych elit na satanistycznym wernisażu Mariny  Abramowicz (USA), mające na celu poddanie Polski kultowi szatana.

      PROŚBA:

    Spontanicznie zbieramy się w tym czasie wokół budynku CSW, by w ciszy modlić się różańcem. Kto nie może – niech łączy się na Mszy Św. lub w domu. Panie, przebacz Polakom … /…/

Proszę roześlijcie dalej wiadomość.”
Prosimy o podawanie tej informacji dalej.

Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

wypisać się z powiadomień http://nl.triger.com.pl/nl_usun.php?NL=bb29c85

LEKARZE W POLSCE NA ROZKAZ RZĄDU ŻYDOWSKIEGO I ZA POZWOLENIEM EPISKOPATU W POLSCE DUSZĄ POLSKIE DZIECI !!!!MAMY MORDERCÓW W POLSCE CO NIEMIARA ??? – A JAK LUCYFER SIĘ CIESZY, ŻE MATKI, LEKARZE I PIELĘGNIARKI WYKONUJĄ PRAWA SWOJEGO BOGA LUCYFERA, KTÓRY ICH DO PIEKIELNEJ KAŹNI ZAGONI, A NIE BOGA ZBAWICIELA. mk.

Duszenie dzieci w polskich szpitalach | Stop aborcji

https://stopaborcji.pl/duszenie-dzieci-w-polskich-szpitalach/

https://gloria.tv/article/P6HJdxndVj883P4stDFPtvb9K

__________________

 

JEZUS: Proszę, podczas Wielkiego Postu przypomnijcie sobie Moją Mękę, rozważając Ofiarę, którą chętnie złożyłem dla was wszystkich

 

https://gloria.tv/article/sNQHrUBuoBPJ37utdjMmRqfgV

__________________

 

UWAGA !!! ZAPOWIEDŹ ZMIENIONEJ EUCHARYSTII (NOWEJ ŚWIATOWEJ RELIGII)

 

https://gloria.tv/article/qrHwttDVVGsg3bhg2iXkbALto

_______________
WARSZAWSKIE I Z CAŁEJ POLSKI MATKI WYBRAŁY SWOICH MORDERCÓW GŁOSUJĄC NA OBCOKRAJOWCA A. DUDĘ, KTÓREGO BOGIEM JEST „IZRAEL” I MUSI BYĆ JEMU POSŁUSZNY A Z NIM CAŁY RZĄD PISOWSKI OBCOKRAJOWCÓW. TERAZ NIECH PŁACZĄ, BO SAME TEGO  CHCIAŁY. ŻYDZI NIE PRZEJMUJĄ SIĘ MATKAMI ANI DZIEĆMI, BO POLACY WYBIERAJĄC A.DUDĘ ŻYDA UKRAIŃSKIEGO ZGODZIŁY SIĘ NA WSZYSTKIE DECYZJE PODJĘTE PRZEZ NIEGO, BO WSZYSCY INNI POCHODZĄ OD NIEGO, GDYŻ ON DECYDUJE O PREZYDENTACH MIAST .
TRZEBA SŁUCHAĆ PANA BOGA, A NIE GRZESZNIKA OBŁUDNIKA DYREKTORA MARYI JEJ RADIA T. RYDZYKA. mk.

Warszawskie matki chcąc chronić swoje dzieci przez skutkami wprowadzenia w stolicy Karty LGBT+ podjęły post i modlitwę. Zachęcają wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej, drogi krzyżowej, gorzkich żalów czy jakichkolwiek innych modlitw i wielkopostnych wyrzeczeń.

Zatroskane o wychowanie swoich dzieci w duchu chrześcijańskim mamy zachęcają, by Wielkim Poście podjąć post i dobrowolne modlitwy, nabożeństwa w intencji ochrony dzieci. To reakcja na decyzje prezydenta Rafała Trzaskowskiego związane z przyjęciem deklaracji LGBT+, które stoją w sprzeczności z tradycyjnym modelem rodziny.

Zdaniem rodziców Karta LGBT+ dająca środowiskom homoseksualnym dodatkowe prawa w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca może posłużyć do promocji zachowań homoseksualnych wśród dzieci i młodzieży. Wszystko to odbywać się będzie zaś pod pretekstem ochrony mniejszości seksualnych przed dyskryminacją.

Czytaj dalej