Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Znalezione obrazy dla zapytania KsiÄ…dz profesor Tadeusz Guz

Ksiądz profesor Tadeusz Guz przypomniał przemilczaną dzisiaj naukę Kościoła dotyczącą moralnych skutków zbrodni zabijania dzieci poczętych. Wszyscy, którzy się do niej przyczyniają – włącznie z politykami stanowiącymi prawo – wraz z zaistnieniem faktu tzw. aborcji popadają w ekskomunikę i nie mogą przyjmować Komunii

świętej. Wybitny teolog i filozof na łamach „Naszego Dziennika” obszernie omawia z punktu widzenia Magisterium Kościoła katolickiego problematykę uśmiercania nienarodzonych. W artykule zamieszczonym w sobotnio-niedzielonym wydaniu gazety napisał między innymi:                

 

„Wszyscy ludzie, którzy zabijają nienarodzone dzieci, czyli rodzice: matka, ojciec, krewni czy przyjaciele oraz wszyscy ich materialni (lekarze zabijający dzieci i ich asystenci: lekarz i pielęgniarki oraz dyrekcja danej placówki aborcyjnej) i formalni współpracownicy (prawodawcy w państwach, gdzie dopuszczone jest jakiekolwiek prawne zabójstwo dziecka poczętego oraz ludzie radzący taką zbrodnię albo nawet osoba duchowna, która niezgodnie z nauką Kościoła św. jednoznacznie nie osądza aborcji jako zabójstwa człowieka niewinnego lub opowiada się za kompromisem prawnym z taką zbrodnią) są z samego faktu zaistnienia każdej aborcji ekskomunikowani i nie mogą przystępować do sakramentu Komunii św. oraz ryzykują utratę swojej wiecznej przyszłości w Niebie jak biblijny Ezaw”.

Tekst w wielu miejscach odnosi się do dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który – jak przypomina ksiądz profesor – nigdy nie wyrzekł się swego jednoznacznego stanowiska opartego na bezkompromisowej ochronie niewinnego życia ludzkiego. Szczególnie dużo miejsca Autor poświęcił nauczaniu św. Jana Pawła II, w tym encyklice Evangelium Vitae.

„W świetle nauki Soborowej i Papieża z naszej Ojczyzny ten, kto dokonuje takich praktyk, niszczy człowieka – po stworzeniu aniołów – najwspanialsze dzieło samego Boga Stwórcy, i dlatego zasługuje na stosowną karę ekskomuniki” – czytamy w III części tekstu zatytułowanego ,,Konstytucja życia” Jana Pawła II kluczem dla wszystkich Polaków dobrej woli w sporze o prawną ochronę życia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybitny naukowiec zastanawia się nad przyczynami zaniku w narodzie polskim świadomości, jak haniebnym czynem jest zabójstwo tak niewinnej istoty jak dziecko żyjące pod sercem swojej matki. Zdaniem księdza profesora, bierze się to m.in. z relatywizacji życia oraz tyleż bezkrytycznego co powszechnego forsowania w placówkach naukowych obalonej przez nauki przyrodnicze, humanistyczne i teologiczne teorii Darwina.

„Jakże upadły musi być rozum niektórych Polaków, którzy społecznie usprawiedliwiają aborcję, prawnie ją legalizują w naszym Państwie, żądają niekaralności i jeszcze na dodatek, żeby było jeszcze tragiczniej, z pieniędzy polskiej służby zdrowia, czyli z kieszeni Narodu Polskiego finansują te poszczególne akty zbrodni na najbardziej bezbronnych Polakach! W tym wyraża się nasza narodowa tragedia tych dni, w których z jednej strony przeżywamy 100. rocznicę świętowania odzyskania Niepodległości państwowej, a z drugiej strony poruszamy się na granicy absurdu irracjonalności, nierozumności w ogóle, nieprawości, zniewolenia przez obce ideologie (…) Jak opiewać majestat naszego Państwa, które obiektywnie, tj. ze swej wewnętrznej natury, jest dobrem, ale które dla tysięcy niewinnych Polaków jest faktycznie katem?” – pisze ksiądz profesor Guz.”

źródło: Polonia Christiana za Naszym Dziennikiem

https://www.pch24.pl/ksiadz-profesor-guz–aborcja-skutkuje-ekskomunika-sprawcow,60232,i.html