Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Maria Simma:”Nowocześni biskupi i księża będą po śmierci bardzo gorzko żałowali”

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących.

Ilu księży wierzy w pani świadectwo?
Maria Simma:Wątpię,czy będzie to więcej niż jedna czwarta wszystkich księży.Ta 1\4 mocno wierzy,a rzecz jasna ci nowoczesni nie wierzą ani nawet jednemu słowu.

Dlaczego myśli pani ,że ten procent jest tak niewielki?
-Dusze czyśćcowe mówiły, że nigdy przedtem w historii Kościół nie był w tak złym stanie jak teraz.Grzech apostazji panoszy się wszędzie i to kapłani będą pociągnięci do największej odpowiedzialności za ten stan rzeczy.Zamiast modlić się i głosić Ewangelię,wydają się gonić tu i tam,by dokształcać się z psychologii,oratorstwa,księgowości itd,uczą się jak dotrzeć do słuchaczy.To ONI powinni pokazać słuchaczom,jak dotrzeć do Pana Jezusa i Maryi przez modlitwę,zamiast przystosowywać się i doganiać to jakże zsekularyzowane społeczeństwo.Z pewnością zapomnieli,że jeśli będą się modlić ze swoim ludem,Pan Jezus zadba o to,by wszystkie inne sprawy były na swoim miejscu.Proszę mi pokazać prawdziwe rozmodloną parafię,w której sprawy nie potoczą się najlepszym możliwym torem.Nie da się.

Jaka jest pani odpowiedź,gdy kapłani utrzymują ,że pani doświadczenia nie mogą być prawdziwe,ponieważ nie ma o nich mowy w Biblii?
Bóg jest w stanie dopuszczac rzeczy,które nie są opisane w Biblii.Przecież to,że pana imię czy nazwa tej góry nie widniej w Biblii,nie oznacza że On nie kocha pana w sposób nieskończony,uważając pana duszę ważniejszą niż cały wszechświat i nie oznacza też,że ta góra nie jest ujęta w Bożych planach.Ponadto wiele już uświęconych kościelnych nabożeństw,takich jak różaniec,nabożeństwo do Serca Pana Jezusa czy szkaplerze,wzięło swój początek z prywatnych objawień,a nie było o nich żadnej wzmianki w Biblii.
Sam Pan Jezus mówił nam o czyśćcu i w Biblii jest dużo fragmentów na temat potrzeby modlitwy za zmarłych.Jakiekolwiek nauki,które stoją z tym w sprzeczności,w tym również relacji ze zmarłymi,nie pochodzą od Boga.

Czy dusze czyśćcowe wypowiadały się na temat nowoczesnych księży?
-Tak.To co się im najbardziej nie podoba,to zrzucanie przez nich sutanny w celu wymieszania się z innymi ludźmi.To samo zostało powiedziane na temat sióstr zakonnych.Taka praktyka osłabia należny ich stanowi szacunek,który ludzie powinni im okazywać.Ślubowali,że będą służyli Panu Jezusowi,a nie że będą żyli jak wszyscy inni.

Czy są kapłani w czyśćcu i jaki jest najczęstszy tego powód?
-Tak,przebywa tam bardzo wielu kapłanów.Najczęstsze powody to brak posłuszeństwa Ojcu świętemu,brak miłości do Mszy świętej,brak umiłowania modlitwy i postu,nieczytanie brewiarza i rozdawanie Komunii na rękę.

Jakie były największe błędy w nauczaniu Kościoła na przestrzeni ostatnich pokoleń,błędy,które spowodowały odejście tak wielu ludzi od kościoła i wiary?
-Winna nie jest nauka Kościoła.To ludzie na stanowiskach,ludzie mający autorytet zaniedbali naukę o Panu Jezusie,który jest dobrem i miłością.Głosili za dużo pogróżek i za mało mówili o miłości.Prawie nic nie uczyli na temat ogromnego piękna modlitwy i postu.Zepchnęli na bok Matkę Bożą i świętego Michała Archanioła,a kiedy tak się dzieje zaniedbujemy dwoje największych orędowników i to zawsze skutkuje chaosem.Jednym słowem-z powodu niedostatku miłości,modlitwy ,postu i pokuty,Matki Bożej i św.Michała-szatan uzyskał przyzwolenie ,by zyskać na wielu frontach.

Czy ukazali sie pani jacyś biskupi?
Maria Simma:
„Tak,kilku.Pokazał mi sie jeden włoski i jeden amerykański.których tożsamości nie zidentyfikowałam.Potem pewna dusza poinformowała mnie o pewnym niemieckim biskupie,który sprawował urząd stosunkowo niedaleko od naszej okolicy.Ten niemiecki i włoski biskup muszą pozostać w czyśćcu do dnia,gdy zwyczaj przyjmowania Komunii na rękę zostanie zniesiony w ich diecezjach,natomiast ten amerykański musi tam pozostać,dopóki taka forma przyjmowania Komunii nie zostanie zniesiona w całym USA i dopóki nie powróci się zwyczaju do przyjmowania Komunii św na język.
Odnośnie do niemieckiego biskupa ,dowiedziałam się,że na łożu śmierci przyznał sie do popełnienia wielkiego błędu,polegającego na poparciu Komunii na rękę.Jak często się zdarza,tego rodzaju fakty nie są nigdy nagłasniane i w ten sposób szkoda już została wyrządzona.
W przypadku ich wszystkich jesteśmy w stanie ulżyć im w czasie pobytu w czyśćcu,ale nie możemy ich stamtąd uwolnić.

Czy dusze czyśćcowe mówiły coś jeszcze na temat biskupów?
-Szczególnie w tych czasach,gdy tak wielu z nich stało sie tak nowoczesnymi,że tak to określę,muszę ich przestrzec,aby zmienili swoje zachowanie;w przeciwnym razie wg dusz czyśćcowych,ich pobyt w czyśćcu będzie wyjątkowo bolesny,głęboki i długotrwały.Ruch dopuszczający kapłaństwo kobiet,który się wśród nich wykształcił -co ujawniło sie poprzez wprowadzone ostatnio zmiany,np w kościele anglikańskim- jest jedną z najbardziej niepokojących obecnie spraw,podobnie jak ruch dążący do neutralizacji języka liturgicznego ,aby usatysfakcjonować kościelne feministki.Czuję się w obowiązku błagać ich,aby powstrzymali się od tych zmian i słuchali Ojca Świętego;w przeciwnym wypadku będą tego bardzo gorzko żałowali.Istnieje ponadto wiele innych tendencji tego samego rodzaju,na przykład twierdzenie niektórych kapłanów ,że też powinni mieć prawo do ożenku,jest dla mnie dowodem na to,iż spędzają o wiele za mało czasu na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Boga.

Jak by się pani odniosła do tych rozmodlonych kobiet,które są dziś zdania że powinny miec prawo do kapłaństwa?
Przede wszystkim poprosiłabym je by modliły się dużo do Ducha Świętego o światło w tej kwestii,następnie poprosiłabym je aby odniosły sie do męźczyzn o dobrych intencjach ,którzy mogliby powiedzieć że oni również mają prawo do poczęcia,bycia w ciąży,rodzenia,karmienia.Oba te życzenia sieją zamęt i nie są zgodne z Bożym planem.
Gdyby Pan Jezus chciał,żeby kobiety stawały się kapłanami,Maryja,najświętsza ze wszystkich kobiet,na pewno byłaby obecna na Ostatniej Wieczerzy – ale nawet takiej świętej Kobiety tam nie było!Pan Jezus nie ustanowił zasad inaczej ,niż to ustanowił,a poza tym powtarzam:Bóg wie,co dla nas jest najlepsze.Cokolwiek jest sprzeczne z Jego wolą przynosi zamęt ,a zamęt jest oczywistym efektem działania szatana.

ZACHĘTY I PRZESTROGI
podyktowane Marii Simmie
przez Dusze Czyśćcowe

Stat Crux Dum Volvitur Orbis
Papież Jan Paweł II

 Wielu współczesnych popełnia grzech tchórzostwa!Wielu dostrzega,że sprawy idą w złym kierunku,ale i tu dochodzi do głosu przebiegłość diabła,który podpowiada:”Przecież nie mogę się wychylać”.
Pewien biskup orzekł:”Mam już dość tej sprawy udzielana Komunii na rękę!”.Dlaczego więc jest takim tchórzem,że nie zabroni tego procederu w swojej diecezji,gdzie ma prawo i obowiązek to uczynić?Może wtedy dołączyliby do niego również inni.To mogłoby zaowocować wielkim dobrem.Tak nie ustawaj w modlitwie i ofierze w intencji swoich biskupów i kapłanów,aby zyskali taką odwagę;to również jest aktem miłości wobec Boga i bliźniego!Nie narzekaj na biskupów i kapłanów,którzy zeszli z dobrej drogi.To dobrze o nich nie świadczy,ale przez modlitwę i ofiarę możesz ich ocalić!Oczywiście można ich też ostrzegać,napominać i prosić,aby zrobili coś lepiej.Tak,mamy nawet obowiązek by tak postępować.Jednakże wolno nam to czynić wyłącznie z miłością i uprzejmością,a nie brutalnie.Prośmy biskupów i kapłanów łagodnie aby modlili się dużo do Ducha Świętego.Wtedy z pewnością powrócą na dobrą drogę.Niech Bóg i Jego wielka miłość obdarzy ich darem powrotu!

Módl się ,aby kapłani ponownie oddawali większą cześć Matce Bożej:

O MARYJO,MATKO NIEBIOS I ZIEMI,MATKO KAPŁANÓW,ZEŚLIJ DUCHA SWIĘTEGO KAPŁANOM,ABY ROZPOZNALI CIEBIE JAKO NASZĄ MATKĘ,NASZĄ WSPÓŁZBAWICIELKĘ,NASZĄ NAJWIĘKSZĄ POMOC W KAPŁAŃSTWIE.

Maryję powinno się ponownie zaprosić do naszego codziennego życia.Wraz z Maryją będzie można ponownie zaprowadzić zabłąkanych ludzi z powrotem do Boga..Przez Maryję do Jezusa-oto najpewniejsza droga do Boga!Wtedy też wielu ksieży ponownie odkryje moc pokornego uklęknięcia przed Bogiem w czasie przyjmowania Komunii świętej i na Mszy Świętej.Jest rzeczą właściwą aby klęczeć w czasie wyznania wiary,w czasie modlitwy wstawienniczej,w czasie hymnu:Swięty,święty…oraz w szczególnie w trakcie przeistoczenia,potem na „Baranku Boży”,podczas przyjmowania Komunii Świętej i także w momencie ,gdy kapłan udziela błogosławieństwa.

Tak,wtedy wiele serc odzyska swoje szczęscie i będzie się czuło w Kościele jak w domu!Przez modlitwę i ofiarę osiągniesz to,co konieczne do zbawienia duszy,konieczne do zbawienia duszy kapłanów,a także dusz wielu innych ludzi.

Na podstawie m.in. książki::Uwolnijcie nas stąd!O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz”

(Autor książki chcąc szczególnie zadbać ,by wszystko w książce odpowiadało prawdzie ,zrobił trzy rzeczy:Najpierw poprosił teologów aby ją przeczytali tak krytycznie jak tylko możliwe.Żaden z nich nie zgłosił żadnej obiekcji.Następnie wziął książkę do egzorcysty słyszącym głosy i czującego fizycznie ,czy w ksiązce nic nie jest oszustwem,egzorcysta po modlitwie stwierdził że w książce nie ma nic złego.W końcu aby mieć absolutną pewnośc ,Maria Simma dostała pozwolenie aby zapytać się dusz w czyśccu ,czy zgadzają się z całą treścią ksiązki.Odpowiedź dusz brzmiała:”Nie mamy żadnych zastrzeżeń.”)