Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

                   80 lat temu krakowska drukarnia rozpoczęła druk obrazków z ... 

 Panie Jezu Miłosierny bardzo prosimy o Twoje Przenajświętsze Słowo w tę piękną Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

PAN JEZUS MIŁOSIERNY

„Nie tylko na Dzień dzisiejszy, ale na cały czas przekazuję Polakom Słowa Nadziei na pojednanie ludzkości ze Mną Jezusem Miłosiernym. Ja wiem, że najgorszymi katolikami od dłuższego czasu są pyszni władcy Mojej Religii Jezusowej, gdyż nawet mają odwagę mną rządzić. Od dawna pukam do serc biskupów zasiadających na tronie Moim, ale Mnie nikt o nic nie pyta. Rządzą sami przeciwko Mnie i wam Moi umiłowani katolicy. Przecież oni wiedzą, że muszą umrzeć, lecz sanhedryn nigdy nie myślał o piekle, a piekło jest i ci wszyscy, którzy w niego nie wierzą tam właśnie przebywają w wieczności. Nie będę wymieniał wszystkich lecz kilku:

– Glemp prymas w niszczeniu Mnie, czego owocem jest, że Jestem Episkopatu Sługą.

– Życiński nawet nie zdążył spojrzeć w Moje oczy. Spadał pomału, bo był niesiony na rogach lucyfera.

– Macharski – ten, który polecił zdjąć Koronę z Mojej Głowy w Kościele w Krakowie, a także polecił zniszczyć dom Mojej ukochanej Rozalii. Tych wszystkich, którzy walczyli ze Mną Bogiem Miłosiernym – lucyfer wziął w swoje objęcia diabelskie    i zaniósł prosto do ognia. To Ja pytam – dlaczego idą na studia teologiczne młodzi chłopcy, którzy Mnie nienawidzą? Ich grzechy są o tyle okrutne, że tacy bezbożni nauczają Moich wiernych zupełnie inaczej o Mnie jak powinni. Ci biskupi, którzy nauczają was czego innego niż jest zapisane w Piśmie Świętym, to wszyscy są potępieni.

Ci duchowni, którzy rządzą Moim Kościołem od lat a zgadzają się na zabijanie dzieci nienarodzonych, to jest ich najgorszy grzech i są potępieni.  Dlatego porównuje ich do faryzeuszy z Sanhredynu, gdyż powinni Mnie pytać, a nie pytają. Jeżeli nie wierzą w Objawienia Boże, to czyli zamknęli Mnie i Maryi usta i zabronili Nam mówić do wiernych katolików. Przecież muszą wiedzieć, że Ja żyję i będę mówił do kogo i kiedy chcę. Zakon Redemptorystów zamknął Mnie i Maryi usta i zabronili Nam mówić, więc kogo słuchają? Zakon Paulinów zamknął Mnie usta więc kogo słuchają? Jeszcze Jestem Miłosierny i czekam na nawrócenie rządzących Episkopatem i niech się wreszcie obudzą ze snu demonicznego i usłuchają Mojego wołania, aby zdradzili sanhredyn, a powracajcie do Jezusa Miłosiernego i uznajcie Mnie KRÓLEM POLSKI a wszystkie wirusy znikną i nie będzie żadnych nieszczęść. Jezus Chrystus Miłosierny”.

                                               

                         Maryjo Królowa Polski bardzo prosimy prowadź nas w tym zavirusowanym świecie.

 MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI

 „Przestrzegajcie higieny i czystości. Wystrzegajcie się zbliżeń między ludźmi. Pamiętajcie w Modlitwach o innych osobach. Przestrzegajcie Przykazania Boże. Całe Niebo jest smutne, że wasi rządzący duchowni nie pytają Boga Ojca, ani Boga Syna, ani Boga Ducha Świętego, lecz sami rządzą waszymi ciałami i duszami. Ciałami bo narażają wasze ciała na choroby, a przecież powinni słuchać co mówi do nich Mój Syn. Nie pytają i Mnie a Jestem przecież Matką kapłanów. Wasza Matka”.

 

    Święta Faustynko, gdy byłam nastolatką to ksiądz na ambonie uprzedzał nas:”nie kupujcie książek Faustyny Kowalskiej”, to ja i nie tylko ja byliśmy posłuszni księżom. A przecież oni tego od siebie nie mówili, lecz musieli być posłuszni przełożonym. I tak sobie myślałam – dlaczego biskupi nie byli posłuszni Panu Bogu a przecież to słowo MIŁOSIERDZIE jest tak piękne, bogate i obiecujące a oni nie chcieli uwierzyć. Nawet nie chcieli się zagłębić w teksty Boże, a przecież Pan Jezus Miłosierny prosi o Modlitwę – czyli ich przełożonym był diabeł. A przecież powinni się cieszyć, że Bóg osobiście przychodzi do Polaków, czyli nas wyróżnia spośród innych państw. Przez pysznych biskupów Polska straciła przez 50 lat mnóstwo łask Bożych. Dziękujemy Papieżowi JP II, że zrozumiał.

 ŚWIĘTA FAUSTYNA.

„Ja bardzo przeżywałam niezrozumienie przełożonych Kościoła Katolickiego.  Ja nie rozumiałam dlaczego nie chcą podjąć tak pięknego tematu. Tak jak i dzisiaj przełożeni niszczyli tych księży, którzy wierzyli w Objawienia Boże, tak i kiedyś ich prześladowali. Dla mnie ta Łaska była nadzwyczajna, bo przecież Bóg chce nas obdarzyć swoimi pięknymi Łaskami. Nie miałam do kogo się pożalić, bo siostra przełożona także mnie wyśmiewała i inne osoby były przeciwko mnie. Mnie było bardzo przykro, bo Bóg mówił do mnie takimi pięknymi Słowami, a ludzie nie chcieli przyjąć Bożych Łask. Bóg wybiera sobie kogo chce i trzeba być posłusznym, bo grzeszny człowiek nigdy nie będzie mądrzejszy od Boga tak jak uważali się rządzący naszą religią katolicką. A przecież Bóg jest Miłością i nie chce śmierci grzesznika, a kochając chce go wyrwać z potępiającego ryzyka. Bardzo płakałam w Niebie, gdyż ci od których zależały Łaski Miłosierdzia Bożego dla Polski, że przecież powinni modlić się do Ducha Świętego, aby umieć rozeznać Słowo Boże  w pokorze. A oni mieli słabą wiarę w Boga Jedynego i dlatego nie zwracali się do Jezusa Miłosiernego. Oni powinni błagać Jezusa Cudami słynącego, a Hlond zdrajca Boga i Ojczyzny zamiast zaufać Jezusowi Miłosiernemu oraz Polskę oddać Jezusowi Miłosiernemu, to on uciekł z Polski. To jest straszne, co Hlond zdrajca uczynił a teraz jego wielbiciele uwielbiają go za miliony ludzi wymordowanych w wojnę. Wtedy to był temat tabu, lecz obecnie wszyscy wiedzą dlaczego wybuchła okrutna wojna. Do mnie mówił Jezus Miłosierny, a do Rozalii mówił JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI. Wtedy nie posłuchali a przed wojną nie posłuchali Króla Polski i to nie jest dobrze, że i teraz nie słuchają Boga mówiącego do zarozumiałego Episkopatu. A przecież najwięcej osób duchownych jest potępionych za nieposłuszeństwo Panu Bogu i August Hlond także. Ja Faustyna bardzo pragnę, aby Polska chciała być posłuszna Bogu Jezusowi Miłosiernemu oraz Jezusowi Królowi, gdyż jest Miłością i z miłości będzie bronił naszego katolickiego Kraju Polskę. Bóg Ojciec stworzył taką piękną Ziemię, a grzesznicy nieustannie ją niszczą. Siostra Faustyna”.

                                                           —————————–—————-   

                                                     Zapisała Mieczysława w Niedzielę Miłosierdzia – 19.04.20 r. o godz.16.

  Miłosierny Boże – Ty posłałeś Swego umiłowanego Syna, aby nas Zbawił. W swoim Miłosierdziu wysłuchaj nas i pomóż nam  zachować życiodajne owoce Jego Męki, śmierci i Zmartwychwstania. Który żyje i Króluje na wieki wieków.Amen.

Miłosierny Ojcze natchnij Duchem Świętym rządzących państwami i narodami, aby prawnie i czynnie troszczyli się o dobre i godziwe życie dla każdego człowieka. Miłosierny Ojcze porusz mocą Ducha Świętego serca zatwardziałych grzeszników, aby zdecydowali się odwołać do Twego Miłosierdzia i zostali uratowani od kary wiecznej. Miłosierny Ojcze mocą posłanego Ducha Świętego odpuść kary cierpiącym męki czyśćcowe i pozwól im radować się przebywaniem w Twoim Domu.

Miłosierny Ojcze daj nam Ducha Świętego, abyśmy rozpoznali Twojego Syna po Jego zbawczych Ranach i wyznali wiarę w Jego nieograniczone panowanie.


  Powinniśmy uwielbiać Jezusa Miłosiernego z Wilna, ponieważ w Łagiewnikach wisi Jezus Miłosierny, który ma w pasie węża i łeb wygląda spod lewej ręki. To  jest straszne, że zaakceptowali ten Wizerunek zhańbionego Boga przez malarza rządzący Kościołem Katolickim. Jeśli nie reagują na tę hańbę, to rozumiemy, że z nienawiści do Pana Jezusa nie chcą widzieć węża.