Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”


Boże, objawiający swoją niezgłębioną, wszechmocną
i sprawczą miłość w tajemnicy Trójcy Świętej, prosimy Cię
przyjmij tą nowennę jako wyraz naszej miłości, czci,
zawierzenia i ufności, które pragniemy w uwielbieniu
złożyć przed Twoim majestatem wraz ze wszystkim, czym
jest dla nas i dla Ciebie, Boże, nasze życie.
Pokornie prosimy Cię Przenajświętsza Trójco, przyjmij
składany w pokorze hołd i uwielbienie jako wynagrodzenie
za nasze winy i dziękczynienie, bo dzięki Twojej miłości
i miłosierdziu „w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.
Boże w Trójcy Jedyny, przez wstawiennictwo
Niepokalanie Poczętej Maryi, Matki Kościoła, wysłuchaj
naszych próśb i obdarzaj swoje dzieci potrzebnymi
łaskami. Przemieniaj serca wszystkich, którzy sprawują
ziemską władzę, by przyczyniali się do budowania pokoju
i jedności między narodami, niosąc pomoc głodnym,
 i potrzebującym oraz ofiarom przemocy. Boże, strzeż
 i chroń swój świat przed podstępem złego. Amen.


Dzień 1

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – umacniaj i ożywiaj
nas!
Boże Ojcze Stworzycielu nieba i ziemi uwielbiamy Cię i dziękujemy za
Twoją nieskończoną miłość, której obrazem jest człowiek i otaczający
go świat zanurzony w Twoim nieskończonym wszechświecie. W swojej
sprawczej miłości oddałeś swoim dzieciom ziemię w posiadanie
i nieustannie otaczasz nas swoją Ojcowską opieką i miłosierdziem.
Boże Ojcze Stworzycielu, wybacz nam nasze winy i mocą Boga Ojca
Wszechmogącego kieruj dziejami świata wedle Twojej woli. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 2

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – władaj nami! Boże
Ojcze, uwielbiamy Cię i dzięki Ci składamy za Twoją doskonałą i świętą
wolę, która znajduje nieskończone możliwości dla objawienia nam –
zagubionym i szukającym Ciebie – Twojej miłości i miłosierdzia przez
Jezusa Chrystusa, Syna Twojego. Boże Ojcze Wszechmogący, bądź
Królem naszych serc i władcą naszego rozumu. Amen. 

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 3

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – obdarzaj nas Sobą!
Boże Ojcze Jednorodzonego Syna, poczętego z Ducha Świętego,
zrodzonego z Dziewicy Maryi Niepokalanie Poczętej, wywyższamy Cię
 i uwielbiamy za Twoje nieskończone miłosierdzie w łasce Chrztu
Świętego, która usposabia nas na natchnienia Ducha Świętego i czyni
Twoimi wybranymi dziećmi. Boże Ojcze, wybacz nam nasze grzechy i
usposabiaj do miłości i miłosierdzia względem naszych bliźnich na wzór
miłości Trójcy Świętej. Przywracaj nam godność dzieci Bożych w Twojej
miłości. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 4

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – wybaw nas od złego!
Boże, Jednorodzony Synu Ojca, Jezu Chryste, dzięki Ci składamy
i uwielbiamy Cię za miłość do Ojca i wypełnienie Jego świętej woli
w dziele odkupienia świata od grzechu, piekła i szatana. Boże Jezu
Chryste, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, dzięki Twoim zasługom ześlij
swojemu ludowi łaskę nawrócenia i szczerego żalu za grzechy. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 5

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – uświęcaj nas!
Boże Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dzięki Ci składamy i uwielbiamy
Cię za cud przemiany eucharystycznej, za Twą męczeńską ofiarę złożoną
na krzyżu, w której pojednałeś nas z Ojcem. Hołd Ci składamy za Twoją
Matkę, którą uczyniłeś Matką Kościoła. Adorując Twoją żywą obecność
w Eucharystii pragniemy dla Ciebie, Boże uwielbienia od całego świata.
Oddajmy również cześć i chwałę Twojej i naszej Matce, Maryi zawsze
dziewicy. Boże Jezu Chryste, czekający w Eucharystii na swoje dzieci,
pochłoń nas w swojej miłości i rozpal w nas Twoją miłość. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 6

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – nauczaj nas!
Jezu Chryste, Słowo wcielone, Boże – Człowiecze, uwielbiamy Cię i hołd
Ci składamy za przyjęcie ciała dla objawienia nam Boskiej natury
człowieczeństwa, w której zajaśniała wszechmocna wola Boga Ojca
Stworzyciela: Jednorodzony Syn Boga, zrodzony z Niewiasty Bóg Człowiek
jedna świat z niebem!
Boże Jezu Chryste, chodząc po ziemi uczyłeś nas miłości i pokoju
wskazując na miłość Ojca Stworzyciela. Bądź nieustannie naszym
Nauczycielem i prowadź nas w posłuszeństwie wypełniania Twojej
świętej woli. Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…
Dzień 7

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – nie opuszczaj nas!
Boże, Duchu Święty, Ożywicielu świata, dziękujemy Ci i uwielbiamy Cię
za Twoje łaski i moc, która rodzi życie, przemienia i uświęca nasze
dusze. Twoje tchnienie, jak powiew łagodnego wiatru, niesie nas
 w objęcia Ojcowskiej miłości.
Boże Duchu Święty, odwieczne tchnienie Boga Ojca, prowadź nas
według Twojej świętej woli!
Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 8

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – przemieniaj
i prowadź nas! Boże, Duchu Święty, Pocieszycielu, dawco darów
drogich, dzięki Ci składamy, wysławiamy i wielbimy Twoją
nieskończoność, bo jesteś sprawcą pokoju, szczodrości, więzią
doskonałości, miłości i wszelkiego dobra.
Boże, Duchu Święty, który w swej hojności rozdzielając dary mnożysz
ich owoce, obdarzaj nas wszelkimi łaskami, abyśmy wzrastając duchowo
w pokorze wobec majestatu Trójcy Świętej pragnęli wypełniać wolę Bożą
na chwałę Twojej nieskończonej miłości.
Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…

Dzień 9

Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty – jednocz nas w
miłości!
Boże, Duchu Święty, Jedności Trójcy Przenajświętszej objawiająca się
w miłości, czcimy Cię i uwielbiamy za dar wiary i nadziei, który dzięki
Twojej łaskawości wprowadza nas w tajemnicę modlitewnego
zjednoczenia z Trójjedynym Bogiem.
Boże Duchu Jedności, prosimy Cię łaskawie, odkrywaj w swoim Kościele
tajemnice jedności w miłości Trójcy Przenajświętszej, aby wypełniała się
święta wola Boża dla wzrostu Twojego świętego Kościoła.
Amen.

1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…
2. Ojcze nasz…
3. Zdrowaś Mario…
4. Chwała Ojcu…