Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Grupa Modlitewna Królowej Pokoju – INFORMACJE
W Polsce powstała medziugorska grupa modlitewna, której celem jest wprowadzenie w życie najważniejszych wezwań Matki Bożej Królowej Pokoju, jak przykładowo modlitwa, post, adoracja etc.
Grupa modlitewna nosi nazwę:

Apostołowie Niepokalanego Serca Matki Bożej Królowej Pokoju
http://www.krolowa-pokoju.com.pl/medziugorska-grupa-modlitewna-informacje.html
Uczestnictwo w grupie modlitewnej ma na celu uproszenie łaski szybkiej interwencji Maryi w bieg wydarzeń mających miejsce obecnie na świecie, w Polsce i w naszym życiu osobistym.
Członkowie grupy modlitewnej wprowadzają w życie główne wezwania Matki Bożej z orędzi, których zarys przedstawiamy poniżej i modlą się w Jej intencjach. Minimalnym obowiązkiem każdego członka grupy modlitewnej jest 1 część Różańca dziennie (wskazane 3 lub 4 części) oraz codzienne poświęcanie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Sercu Maryi, Przeczystemu Sercu świętego Józefa.
Od 25 kwietnia na naszej stronie internetowej będą umieszczane rozważania dla grupy modlitewnej.
Zgłoś swój udział wysyłając potwierdzenie na adres redakcja@medjugorje.org.pl w celu otrzymywania dodatkowych informacji drogą mailową.Krótki zarys wezwań Matki Bożej z orędzi:
Przyzywając Maryi, chcemy odpowiedzieć na Jej wezwanie.
O co prosiła nas Maryja w Medziugorju:
1. Matka Boża prosi nas o MODLITWĘ.
Komentarz:
– Maryja poprosiła nas o modlitwę sercem, nawiązała w ten sposób do starożytnej tradycji rozmodlonych mnichów, którzy praktykowali – pełną mocy Bożej (por. 1 Kor 2, 4-5);

–„MODLITWĘ SERCA” i zmieniali oblicze tej ziemi;

– Maryja wzywała do DŁUGIEJ modlitwy. Niektórzy mówią o 3-godzinnej modlitwie w ciągu dnia (przekaz od grup modlitewnych), a tak naprawdę (w co nie mógł uwierzyć jeden z ojców) prosiła wszystkich o to, aby się modlić 4 godziny dziennie. Matka Boża wie, że w Piśmie Świętym napisano: „nieustannie się módlcie” (1 Tes 5, 17).
Aby podkreślić wagę modlitwy nieustannej, by była dobrze rozumiana, w 2019 r. Matka Boża powiedziała: „Niech modlitwa będzie dla was radością i wieńcem, który wiąże was z Bogiem ….dzieci wróćcie do modlitwy, dopóki modlitwa nie stanie się dla was życiem w dzień i w nocy.”
Jeśli ktoś ciężko pracuje, niech wprowadza w życie zasadę św. Benedykta z Nursji: „ora et labora” (módl się i pracuj)
– Maryja zwróciła tez nam uwagę na szczególną wartość modlitwy wspólnotowej;
– Szczególnie drogą i polecaną przez Matkę Bożą modlitwą jest RÓŻANIEC ŚWIĘTY. Trzeba dążyć do tego, aby Różaniec święty też był odmawiany sercem. Maryja – po krótkim wprowadzaniu widzących w sztukę modlitwy – zaproponowała im odmawianie 3 części Różańca świętego: tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych (później Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził do Różańca świętego tajemnice światła).
– Matka Boża prosi nas o modlitwę w Jej intencjach. Niektórzy to rozumieją mylnie, jako modlitwę zanoszoną w intencji rozwiązania kilku konkretnych problemów Kościoła czy rangi światowej. Osoby te dlatego rezygnują z takiej modlitwy na rzecz wyrażania Bogu intencji szczegółowych – rozwiązywania swoich problemów. Tymczasem taka modlitwa może oznaczać też to, że Maryja – moja Matka – zauważyła w moim życiu bardzo istotny problem (którego ja nie zauważyłem) i razem modlimy się o jego rozwiązanie. Kto modli się w intencjach Matki Bożej to ufa Maryi i odrywa się od swoich spraw, otwierając się przy tym na Bożą Miłość.
2. Maryja prosi nas o POST.
Komentarz:
– Maryja zaproponowała wiernym post o chlebie i wodzie, w środy i piątki
Post w takiej formie jest nawiązaniem do dawnej praktyki tradycji franciszkańskiej.
– Ta forma postu jest podana ogólnie , dla wszystkich
– Niektórzy, indywidualnie – po uzgodnieniu z kierownikiem duchowym – mogą stosować inne, nawet radykalniejsze praktyki postne.
– osoby chore są zwolnione z postu, ale mogą za to swoje cierpienia ofiarować Bogu przez ręce Maryi. Mogą uczynić to w intencjach Matki Bożej.
3. Matka Boża prosi nas o czytanie PISMA ŚWIĘTEGO (a nawet położenie Pisma Świętego na widocznym miejscu, abyśmy często z niego korzystali).
Komentarz:
– Pismo Święte należy czytać po wstępnej modlitwie do Ducha Świętego. Samo „czytanie” Pisma Świętego winno być modlitwą, gdzie w szczególny sposób otwieram swoje serce na Słowo Boże. Bóg przez swoje Słowo oświetla moje życie.
– W historii Kościoła jest stosowane tzw. Lectio Divina (łac. Boże, pobożne, duchowe czytanie)
Czterema podstawowymi elementami Lectio Divina są: Lectio (lektura tekstu biblijnego), Meditatio (jego medytacja),
Oratio (modlitwa serca) i Contemplatio (kontemplacja – wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia).
– Matka Boża z Medziugorja proponuje bardzo prostą metodę – aby żyć Słowem Bożym: Prosi nas o to, abyśmy rano przeczytali fragment Pisma Świętego (np. z Ewangelii, która jest czytana w czasie Mszy Świętej)
– „zaszczepili” Słowo Boże w naszych sercach i rozważali to Słowo w ciągu dnia. [Napisano w Piśmie Świętym: „…Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19)]
4. Matka Boża prosi nas, abyśmy regularnie – najlepiej co miesiąc – przestępowali do SAKRAMENTU POKUTY
Komentarz:
W niektórych wspólnotach Maryja proponowała nawet przystępowanie co tydzień do Spowiedzi. Ten Sakrament – dobrze przeżyty – sprawia, że postępujemy drogą prawdziwego nawrócenia.
5. Maryja prosi nas o uczestnictwo we Mszy Świętej i adorowanie Najświętszego Sakramentu.
Komentarz
– Najświętszy Sakrament jest „sercem” naszej wiary, o tejże tajemnicy będzie wiele rozważań.
6. Matka Boża prosi o POŚWIĘCENIE SIĘ JEJ NIEPOKALANEMU SERCU
Komentarz.
– To bardzo istotne zagadnienie będzie przedmiotem rozważań w aspekcie tzw. Trójprzymierza Serc: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niepokalanego Serca Maryi, Przeczystego Serca Świętego Józefa i poświęcenia się TYM SERCOM
7. Bardzo istotne są też odwołania do innych objawień, bo orędzie z Medziugorja należy interpretować w kontekście innych objawień np. z Lourdes (wezwanie do pokuty) z Fatimy (ofiara, zadośćuczynienie za grzechy, wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi).
Komentarz.
– Te problemy w szczegółach będą się pojawiać w rozważaniach.
8. Królowa Pokoju z Medziugorja zachęca nas też, abyśmy nosili przy sobie pobłogosławione przedmioty i używali często wody święconej

Z pozdrowieniami: Zespół Medziugorje Mir Polskiego Serwisu Informacyjnego