Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

za 24 godziny upływa ostateczny termin. Zostało nam niewiele czasu na to, by stanąć w obronie nienarodzonych dzieci w ONZ. Mamy informacje, że nasza petycja działa – mamy wpływ na prowadzone negocjacje. Jestem pewien, że z Państwa pomocą uda nam się zwyciężyć.

Kiedy 29 maja rozpoczęły się niezapowiedziane obrady członków Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD) – negocjowano na temat tego, jak wykorzystać fundusze z pomocy międzynarodowej w odpowiedzi na pandemię COVID-19 – społeczność CitizenGO zebrała blisko 500 tysięcy podpisów.

Pokazaliśmy w biurze CPD, że nie zgadzamy się, by wykorzystywano pandemię COVID-19 jako pretekst do finansowania aborcji z funduszy pomocowych.

Dzisiaj potrzebujemy Państwa pomocy, by świat dowiedział się o naszej petycji, zanim członkowie komisji CPD podejmą ostateczną decyzję 22 czerwca:

Proszę kliknąć tutaj, by złożyć podpis i przesłać petycję znajomym

Mogą Państwo także przesłać petycję przez aplikację WhatsApp lub Facebook.

Dziękuję za wszystko co Państwo robią,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Przesyłając petycję znajomym, zwiększają Państwo moc naszych wspólnych działań. Jeden post na Facebooku lub krótki e-mail do grupy przyjaciół może zwiększyć zasięg naszej petycji o dziesiątki podpisów. W tym momencie toczącej się kampanii każdy podpis ma niezwykłe znaczenie.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


Organizacja Narodów Zjednoczonych zgromadziła członków Komisji ds. Populacji i Rozwoju na nadzwyczajnej sesji, by zdecydować, w jaki sposób wykorzystać fundusze pomocy międzynarodowej, w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Sprawa jest pilna, okazało się, że to aborcja jest jednym z głównych priorytetów.

Termin ostatecznej decyzji ONZ w tej sprawie  upływa 15 czerwca.

Bardzo proszę podpisać petycję teraz, żądając od Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju zaprzestania używania epidemii COVID-19 w celu finansowania powszechnego dostępu do aborcji na całym świecie.

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Sz.P. Mieczysława Kordas,

nasza reakcja musi być natychmiastowa. Prosimy pomóc nam pokonać proaborcyjne lobby usadowione w jednym z najważniejszych międzynarodowych gremiów.

Komisja ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD), w piątek 29 maja 2020 r., zwołała w trybie pilnym swoich członków na posiedzenie. Początkowo było ono zaplanowane na 30 marca – 3 kwietnia, ale z powodu wybuchu epidemii COVID-19 zostało przełożone.

Chodziło o nagły udział w sesji zdalnej, na której negocjowane były sposoby wykorzystania międzynarodowych środków pomocowych w reakcji na pandemię. Niestety, finansowanie międzynarodowej pomocy na rzecz powszechnego dostępu do aborcji stało się jednym z kluczowych priorytetów.

NIE dla aborcji! Bardzo proszę podpisać naszą petycję do przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju (CPD) żądając, aby zaprzestano wykorzystywania kryzysu związanego z pandemią COVID-19 do finansowania aborcji.

Mamy czas na działanie jedynie do 15 czerwca. Teraz trwa wspólna praca z przedstawicielami poszczególnych krajów w celu ostatecznego opracowania wynegocjowanego dokumentu.

Jeżeli zostanie on zatwierdzony w obecnej formie, środki na pomoc międzynarodową przeznaczoną na pomoc ofiarom pandemii COVID-19 zostaną skierowane na…

  • Aborcję i wdrażanie strategii na rzecz zwiększenia dostępu do niej na całym świecie.
  • Prezerwatywy oraz inne środki kontroli urodzeń.
  • Edukację seksualną dzieci.

Potrzebujemy Państwa pomocy, aby wysłać jasny komunikat o zasięgu międzynarodowym. Mówimy stanowcze NIE dla międzynarodowego prawa do aborcji.

Bardzo proszę o złożenie swojego podpisu: NIE zgadzamy się na finansowanie i promocję aborcji przez Komisję ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dokument przyjęty 29 maja, nad którym negocjacje zakończą się 15 czerwca nosi dla niepoznaki tytuł „Projekt oświadczenia w sprawie ludności, bezpieczeństwa żywnościowego, wyżywienia i zrównoważonego rozwoju w kontekście epidemii koronawirusa w 2019 (COVID-19)”.

Bezpieczeństwo żywnościowe i zaopatrzenie w żywność są bez wątpienia podstawowymi potrzebami na całym świecie. Czytając powyższy tytuł, można by pomyśleć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się wykorzystywać międzynarodowe fundusze pomocowe na te potrzeby.

Jednak sam tekst oświadczenia zawiera m.in takie sformułowania:

„My, przedstawiciele rządów, z okazji pięćdziesiątej trzeciej sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju, w czasie bezprecedensowego kryzysu powodowanego przez COVID-19…

§ 15 – zobowiązujemy się zapewnić do roku 2030 powszechny dostęp do usług ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączenia zdrowia reprodukcyjnego do krajowych strategii i programów zdrowia, a także do zapewnienia powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych zgodnie z „Programem działania Międzynarodowej konferencji w sprawie ludności i rozwoju”, Pekińską Platformą Działania oraz dokumentami końcowymi z kolejnych konferencji”.

Mówiąc wprost ONZ ukrywa aborcję w dokumencie, który powinien służyć zaspokojeniu potrzeb związanych z wyżywieniem ludności.

Bardzo proszę o podpis już teraz, aby wspomóc nasze żądanie skierowane do Organizacji Narodów Zjednoczonych całkowitego odstąpienia od promocji ABORCJI. Musimy to zrobić przed 15 czerwca. Ponieważ brakuje nam czasu, dostarczymy Państwa podpis bezpośrednio na adres Przewodniczących Biura Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i pomoc,

Matteo Cattaneo z całym zespołem CitizenGO

P.S. Dziękujemy za wspólne  kontynuowanie walki o prawo do życia dla nienarodzonych dzieci. Niezależnie od tego, czy debata na ten temat odbywa się w Kongresie USA, na szczeblu instytucji UE, czy na arenie międzynarodowej, naprawdę zawsze liczymy na Państwa podpis, który pomoże nam wpłynąć na decydentów. Bardzo proszę pamiętać, by złożyć go przed 15 czerwca.