Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Bóg Ojciec udziela Modlitwy Uzdrowienia

Nowa modlitwa od Boga Ojca, aby pomóc Jego dzieciom w tym czasie walki

Modlitwa z grudnia 2019 r. z uzupełnieniami z 7 czerwca 2020 r. https://www.childrenoftherenewal.com/holyfamilyrefuge

Ja, Bóg Ojciec, udzielam tej Modlitwy Uzdrowienia, ponieważ Ja kocham wszystkie Moje dzieci. Ta Modlitwa Uzdrawiania jest potrzebna ze względu na czasy zła, w których teraz żyjecie. Ja jestem Bogiem kochającym wszystko, ale także Bogiem sprawiedliwym, ponieważ nie możesz być wszystko kochającym bez bycia sprawiedliwym. Miłość, Bóg Ojciec Nieba i Ziemi. Amen.

Gdy modlicie się tą Modlitwą Uzdrowienia nad inną osobą, obydwie osoby muszą połączyć ręce, aby utworzyć krąg. Jeśli ta Modlitwa Uzdrowienia jest odmawiana przez telefon, poproś Anioła Stróża osoby, o którą się modlisz, aby trzymał cię za ręce i poproś swojego Anioła Stróża, aby trzymał ręce osoby, o którą się modlisz, aby utworzyć krąg. W ten sposób będziesz połączony z tą osobą przez jej anioła i swojego anioła, jakbyście byli twarzą w twarz, trzymając się za ręce.

Poniższe modlitwy należy odmówiċ trzykrotnie, a każda z nich musi rozpoczynać się i kończyć Znakiem Krzyża.

 1. Zrób znak Krzyża i powiedz „W Imię Ojca”.

 • Rzucam szatanowi wszystkie klątwy, które zostały kiedykolwiek nałożone na (wstaw imię) i zastępuję wszystkie  klątwy

        błogosławieństwami.

 • (Wstaw imię) idzie do Boga Ojca w 6-stym dniu Stworzenia, kiedy Bóg stworzył wszystkie Swoje dzieci.

             o Niech (wstaw imię) krew płynie z krwią Boga.

             o Niech (wstaw imię) serce bije z sercem Boga.

             o Niech (wstaw imię) oczy patrzą oczami Boga.

             o Niech (wstaw imię) uszy słyszą uszami Boga.

             o Niech (wstaw imię) usta mówią słowami Boga.

             o Niech (wstaw imię) ręce pracują rękami Boga.

             o Niech (wstaw imię) stopy chodzą stopami Boga.

             o Niech (wstaw imię) całe ciało stanie się jednym z Bogiem.

              o Ja proszę Ojca, aby powrócił (wstaw imię) do czystości 6-tego dnia, gdy Bóg stworzył (wstaw imię) i wszystkie

                Swoje dzieci.

 • Święta Anno, proszę, weź (wstaw imię) jako swoje duchowe dziecko obok Maryi w Twoim łonie.

            o Niech (wstaw imię) serce bije z Twoim sercem i sercem Maryi.

            o Niech (wstaw imię) krew płynie z Twoją krwią i krwią Maryi.

            o Niech (wstaw imię) oddech oddycha z Twoim oddechem i oddechem Maryi.

            o Niech (wstaw imię) będzie karmiony tym samym mlekiem, którym Maryja była karmiona.

            o Niech Twoja uzdrawiająca moc i uzdrawiająca moc Maryi przepłyną przez (wstaw imię) od czubka jej/jego głowy

               do najniższej części jej/jego stóp.

 • Teraz, Maryjo, kiedy stałaś się Matką Jezusa, a On był w Twoim łonie, proszę weź (wstaw imię) do Swojego łona i

            o Niech Twoja krew i krew Jezusa płyną z krwią (wstaw imię).

            o Niech Twoje serce i serce Jezusa biją z sercem (wstaw imię).

            o Niech Wasze trzy serca staną się jednym, tak jak Trójca Święta jest jednością z trzema osobami.

            o Niech Twój oddech i oddech Jezusa oddychają (wstawić imię) oddechem, aby przynieść jej/jemu  uzdrowienie i

               pokój.

 • Teraz (wstaw imię), przyjmij św. Annę i Maryję za swoje duchowe matki i opiekunki i weź Jezusa za swojego Boga.

         Weź św. Joachima i św. Józefa za swoich duchowych ojców z Nieba, aby cię uzdrowili, chronili i kochali tak, jak

         Bóg Ojciec leczy, chroni i kocha wszystkie Swoje dzieci.

 • Zamknij pierwszą modlitwę z „Amen” i zrób Znak Krzyża.

 1. Zrób znak Krzyża i powiedz „W Imię Syna”.

 • Rzucam szatanowi wszystkie klątwy, które zostały kiedykolwiek nałożone na (wstaw imię) i zastępuję wszystkie  klątwy

        błogosławieństwami.

 • (Wstaw imię) idzie do Boga Ojca w 6-stym dniu Stworzenia, kiedy Bóg stworzył wszystkie Swoje dzieci.

             o Niech (wstaw imię) krew płynie z krwią Boga.

             o Niech (wstaw imię) serce bije z sercem Boga.

             o Niech (wstaw imię) oczy patrzą oczami Boga.

             o Niech (wstaw imię) uszy słyszą uszami Boga.

             o Niech (wstaw imię) usta mówią słowami Boga.

             o Niech (wstaw imię) ręce pracują rękami Boga.

             o Niech (wstaw imię) stopy chodzą stopami Boga.

             o Niech (wstaw imię) całe ciało stanie się jednym z Bogiem.

              o Ja proszę Ojca, aby powrócił (wstaw imię) do czystości 6-tego dnia, gdy Bóg stworzył (wstaw imię) i wszystkie

                Swoje dzieci.

 • Święta Anno, proszę, weź (wstaw imię) jako swoje duchowe dziecko obok Maryi w Twoim łonie.

            o Niech (wstaw imię) serce bije z Twoim sercem i sercem Maryi.

            o Niech (wstaw imię) krew płynie z Twoją krwią i krwią Maryi.

            o Niech (wstaw imię) oddech oddycha z Twoim oddechem i oddechem Maryi.

            o Niech (wstaw imię) będzie karmiony tym samym mlekiem, którym Maryja była karmiona.

            o Niech Twoja uzdrawiająca moc i uzdrawiająca moc Maryi przepłyną przez (wstaw imię) od czubka jej/jego głowy

               do najniższej części jej/jego stóp.

 • Teraz, Maryjo, kiedy stałaś się Matką Jezusa, a On był w Twoim łonie, proszę weź (wstaw imię) do Swojego łona i

            o Niech Twoja krew i krew Jezusa płyną z krwią (wstaw imię).

            o Niech Twoje serce i serce Jezusa biją z sercem (wstaw imię).

            o Niech Wasze trzy serca staną się jednym, tak jak Trójca Święta jest jednością z trzema osobami.

            o Niech Twój oddech i oddech Jezusa oddychają (wstawić imię) oddechem, aby przynieść jej/jemu  uzdrowienie i

               pokój.

 • Teraz (wstaw imię), przyjmij św. Annę i Maryję za swoje duchowe matki i opiekunki i weź Jezusa za swojego Boga.

         Weź św. Joachima i św. Józefa za swoich duchowych ojców z Nieba, aby cię uzdrowili, chronili i kochali tak, jak

         Bóg Ojciec leczy, chroni i kocha wszystkie Swoje dzieci.

 • Zamknij drugą modlitwę z „Amen” i zrób Znak Krzyża.

 1. Zrób znak Krzyża i powiedz „W Imię Ducha Świętego”.

 • Rzucam szatanowi wszystkie klątwy, które zostały kiedykolwiek nałożone na (wstaw imię) i zastępuję wszystkie  klątwy

        błogosławieństwami.

 • (Wstaw imię) idzie do Boga Ojca w 6-stym dniu Stworzenia, kiedy Bóg stworzył wszystkie Swoje dzieci.

             o Niech (wstaw imię) krew płynie z krwią Boga.

             o Niech (wstaw imię) serce bije z sercem Boga.

             o Niech (wstaw imię) oczy patrzą oczami Boga.

             o Niech (wstaw imię) uszy słyszą uszami Boga.

             o Niech (wstaw imię) usta mówią słowami Boga.

             o Niech (wstaw imię) ręce pracują rękami Boga.

             o Niech (wstaw imię) stopy chodzą stopami Boga.

             o Niech (wstaw imię) całe ciało stanie się jednym z Bogiem.

              o Ja proszę Ojca, aby powrócił (wstaw imię) do czystości 6-tego dnia, gdy Bóg stworzył (wstaw imię) i wszystkie

                Swoje dzieci.

 • Święta Anno, proszę, weź (wstaw imię) jako swoje duchowe dziecko obok Maryi w Twoim łonie.

            o Niech (wstaw imię) serce bije z Twoim sercem i sercem Maryi.

            o Niech (wstaw imię) krew płynie z Twoją krwią i krwią Maryi.

            o Niech (wstaw imię) oddech oddycha z Twoim oddechem i oddechem Maryi.

            o Niech (wstaw imię) będzie karmiony tym samym mlekiem, którym Maryja była karmiona.

            o Niech Twoja uzdrawiająca moc i uzdrawiająca moc Maryi przepłyną przez (wstaw imię) od czubka jej/jego głowy

               do najniższej części jej/jego stóp.

 • Teraz, Maryjo, kiedy stałaś się Matką Jezusa, a On był w Twoim łonie, proszę weź (wstaw imię) do Swojego łona i

            o Niech Twoja krew i krew Jezusa płyną z krwią (wstaw imię).

            o Niech Twoje serce i serce Jezusa biją z sercem (wstaw imię).

            o Niech Wasze trzy serca staną się jednym, tak jak Trójca Święta jest jednością z trzema osobami.

            o Niech Twój oddech i oddech Jezusa oddychają (wstaw imię) oddechem, aby przynieść jej/jemu  uzdrowienie i

               pokój.

 • Teraz (wstaw imię), przyjmij św. Annę i Maryję za swoje duchowe matki i opiekunki i weź Jezusa za swojego Boga.

         Weź św. Joachima i św. Józefa za swoich duchowych ojców z Nieba, aby cię uzdrowili, chronili i kochali tak, jak

         Bóg Ojciec leczy, chroni i kocha wszystkie Swoje dzieci.

 • Zamknij trzecią modlitwę z „Amen” i uczyń Znak Krzyża.

(Wstaw imię), wszystko, co musisz zrobić, aby uzyskać to uzdrowienie, to pójść do Spowiedzi i oddać swoją wolną wolę Bogu. Wówczas Bóg, który jest pełen miłości, sprawiedliwy i miłosierny, udzieli ci uzdrowienia.

Bóg Ojciec powiedział również, że chociaż jesteście uzdrowieni, pamiętajcie, aby zmniejszyċ tempo i pozwolić waszemu ciału odzyskać równowagę, jakbyście leczyli się po poważnej operacji. Nie przesadzajcie.