Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

Czy Prezydent Łodzi broni symboli środowisk nawołujących do przemocy i łamania prawa?
 

 

Szkoła w żadnym wypadku nie może być miejscem agitacji politycznej, eskalowania polaryzacji postaw światopoglądowych, czy forum promowania środowisk nawołujących do łamania Konstytucji, polskiego prawa i przemocy wobec inaczej myślących.
Urzędnik miejski, który tego nie rozumie, albo wręcz takie zachowania gloryfikuje nie powinien sprawować żadnych stanowisk publicznych.
Żądamy natychmiastowej dymisji wiceprezydent Łodzi Pani Małgorzaty Moskwy-Wodzickiej.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

Szanowni Państwo

w lutym tego roku decyzją Rady Pedagogicznej XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi wydany został regulamin posługiwania się symboliką w tzw. awatarach na szkolnej platformie Teams służącej nauczaniu zdalnemu.

Wprowadził on zakaz umieszczania przez uczniów znaku graficznego bądź jego fragmentów, które nawiązują m.in. do partii i organizacji politycznych, wszelkiego rodzaju stowarzyszeń… nawołujących do postępowania niezgodnego z prawem, niszczących dziedzictwo kulturowe, nawołujących lub tolerujących stosowanie przemocy”.

Celem tego dokumentu było „zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i szacunku uczniów oraz umożliwienie zachowania porządku i dyscypliny w szkole, podkreślając apolityczność szkoły”.

Jedna z uczennic uznała to za ograniczenie jej wolności i postanowiła sprowokować władze szkoły umieszczając wielokrotnie symbol tzw. Strajku Kobiet, czyli czerwonej błyskawicy.

Strajk Kobiet to organizacja, która wielokrotnie i w sposób szczególnie agresywny i wulgarny nawoływała wprost do łamania Konstytucji RP oraz do stosowania przemocy na ulicach polskich miast wobec osób i instytucji nie podzielających jej postulatu aborcji na żądanie.

Przenoszenie na teren placówek oświatowych walki ideologicznej i metod działania organizacji nawołujących do przemocy nie powinno mieć miejsca i dyrektor szkoły, który o to dba wypełnia swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem i w duchu troski o dobro powierzonej mu młodzieży.

Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodzicka należąca do partii Lewica znana jest ze swojego jednoznacznego popracia dla organizacji Strajk Kobiet, jej postulatów i metod działania.

Obrazuje to m.in. jej zdjęcie powyżej trzymającej w rękach symbol tej organizacji, zamieszczone na profilu na Facebooku 28 października 2020 roku.

Małgorzata Moskwa-Wodzicka podjęła skandaliczną decyzję o postępowaniu dyscyplinarnym i zawieszeniu dyrektora łódzkiego liceum. Bardzo prosimy o podpis pod petycją o jej natychmiastową dymisję.

Nawet prywatnie, Pani wiceprezydent powinna się wstydzić wspierania grup, które wprost namawiają do łamania polskiego prawa i podżegają do przemocy.

Tym bardziej dyskwalifikuje ją do sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych nie tylko obnoszenie się z takimi poglądami, ale podejmowania decyzji, które mają na celu obronę symboli środowisk nawołujących do nienawiści i naruszania konstytucyjnego porządku prawnego.

Domagamy się, by Pani prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, stanęła po stronie praworządności i zdecydowanego potępienia prób obrony symboli, za którymi stoi przemoc i hasła anarchizacji życia społecznego.

Zgoda na to, by urzędnik miejski stawał się narzędziem walki ideologicznej dla skrajnego ugrupowania łamiącego prawo, to bardzo niebezpieczne zjawisko.

Bardzo prosimy o podpis pod petycją do Prezydent Łodzi, by służyła on dobru całej wspólnoty, wszystkim mieszkańcom miasta, stała na straży prawa, a nie rozbudzała ambicje wąskiej grupy lewicowych aktywistek, których celem jest szerzenie walki ideologicznej oraz eskalowanie polaryzacji światopoglądowej nawet na terenie placówek oświatowych.

Szkoła w żadnym wypadku nie może być miejscem agitacji politycznej, eskalowania polaryzacji postaw światopoglądowych, czy forum promowania środowisk nawołujących do łamania konstytucji, polskiego prawa i przemocy wobec inaczej myślących.

Urzędnik miejski, który tego nie rozumie, albo, jak wynika z wypowiedzi samej Pani wiceprezydent, wręcz takie zachowania gloryfikuje nie powinien sprawować żadnych stanowisk publicznych.

Służba publiczna wymaga poszanowania i przestrzegania porządku prawnego RP oraz dbania o dobro wspólne, a nie wspierania którejkolwiek ze stron walki ideologicznej, szczególnie na terenie placówek oświatowych.

Jesteśmy zatem przekonani, że w tej sprawie Prezydent Łodzi Pani Hanna Zdanowska będzie bezkompromisowo broniła porządku prawnego Rzeczypospolitej, nie tolerując żadnych decyzji swoich urzędników, które de facto mają wspierać tych, którzy nawołują do przemocy i łamania prawa.

Mamy nadzieję, że nie pozwoli też, by użyto jej autorytetu do ataku na nauczyciela, który w trosce o dobro szkoły i powierzonej mu młodzieży dba o apolityczność placówki, dla której miasto jest organem prowadzącym.

Ataku, który ma miejsce tylko dlatego, że w świecie skrajnie zideologizowanych środowisk nawet tak szlachetna idea, jak równe traktowanie i ratowanie chorych nieuleczalnie dzieci, stanowi pretekst do nawoływania do przemocy i łamania porządku prawnego.

Bardzo proszę podpisać petycję do Prezydent Zdanowskiej, by natychmiast podjęła decyzję o dymisji urzędniczki, która służbę wspólnocie wszystkich mieszkańców myli z walką ideologiczną, w której pochwalana jest przemoc i łamanie prawa.

Dziękuję za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO