Radio Chrystusa Króla
Jezuniu Moja Miłości

KSIĄŻKA

Książka religijna Jezuniu moja Miłości - zdjęcie 1

Tutaj można kupić:

            

PIĘKNY WIERSZ O RÓŻANCU

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,

Z różańcem w ręku klęczy staruszka

Czemuż to babciu mówisz pacierze?

Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

 

Wierzę, że te małe paciorki z dębiny

Moc mają ogromną, odpuszczają winy

Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy

Ja,grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy

 

Pierwsza dziesiątka jest za papieża

Niech nami kieruje, Bogu powierza.

Druga w intencji całego Kościoła

Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

 

Trzecia za męża, co zmarł i już jest w niebie

A może w czyśćcu, lub większej potrzebie

Czwartą odmawiam w intencji syna…

Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna

 

Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu

Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu

Nie rozumiał, że Bóg w swojej miłości

Dał wolną wolę dla całej ludzkości.

 

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny

Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny

I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga

Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.

 

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,

Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,

Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu

Lecz on mimo rodziny, pogrążył się w piciu.

 

Awantury, alkohol, płacz i siniaki

Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,

Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

 

Ja zaś przez lata biorąc różaniec do ręki,

Bogu polecam swych wnucząt udręki,

Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,

Z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

 

„Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie

Bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic te posty i twoje modły,

Bo los już taki musi być podły.”

DRODZY RODACY WSPIERAJCIE PATRIOTÓW MODLITWĄ I FINASOWO

PRZEKAŻ 1%

 

Warszawa, 20 kwietnia 2021 roku
Szanowni Państwo,
Roty Niepodległości działają już od ponad dwóch lat. Każdego dnia, dzięki wsparciu licznych Darczyńców nasi działacze prowadzą działania, które dają skuteczny odpór atakom na najważniejsze dla Polaków wartości. Każdego dnia atakowane są fundamenty cywilizacji łacińskiej. Widzimy to na naszych ulicach, w postulatach lewicowych organizacji i w mediach głównego nurtu. Z pomocą przychodzi również interes wielkich korporacji, które zmonopolizowały media i platformy społecznościowe. Mamy do czynienia z cenzurą, która coraz odważniej usuwa niewygodne dla siebie treści, nie pozwalając środowiskom katolickim i patriotycznym bronić prawdy i uczestniczyć w debacie publicznej. Ofiarą skrajnie lewicowej propagandy pada również nasza historia, coraz ohydniej zakłamywana zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Organizacje społeczne, odwołujące się do podstawowych wartości, na których zbudowana została nasza cywilizacja są bezpodstawnie wyrzucane z zajmowanych lokali i coraz bardziej marginalizowane.

Dlatego niezwykle ważne jest, by organizacje takie jak Roty Niepodległości rozwijały się i trwały na straży prawdy i wartości. Tylko poprzez codzienną, ciężką pracę członków i sympatyków, możemy przeciwstawić się zalewowi lewicowej propagandy. Za naszymi ideologicznymi przeciwnikami stoi cała technika zaprogramowanego kłamstwa, finansowana ze środków licznych korporacji i zagranicznych fundacji. Roty Niepodległości sprzeciwiają się tym wrogim działaniom, organizując liczne wykłady i konferencje. Nawet w obliczu restrykcji uniemożliwiających organizację takich przedsięwzięć w salach konferencyjnych, przeniesione w wirtualną przestrzeń Internetu, nasze spotkania gromadzą zawsze ogromną liczbę słuchaczy. Wywoływane przez nas sprawy historyczne spotykają się z dużym zainteresowaniem publiczności, a zapraszani na te wydarzenia prelegenci poruszają tematy, których brakuje w popularnych mediach. W sprawach istotnych dla naszej Ojczyzny stajemy się głosem zamilczanych i pomijanych, organizując konferencje prasowe, publikując petycje i listy otwarte. Zabieraliśmy głos za każdym razem, gdy na forum Unii Europejskiej dyskutowano rozwiązania niebezpieczne dla suwerenności naszej Ojczyzny, jak federalizacja Unii. Sprzeciwiamy się i nagłaśniamy takie przypadki, by w debacie publicznej wybrzmiał głos wszystkich Polaków, którym na sercu leży dobro naszego Narodu. Upominaliśmy się też wielokrotnie o podstawowe prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci i wzywaliśmy do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Ponadto Roty Niepodległości zawsze stają w obronie życia i rodziny, wspierając i promując obywatelskie projekty, jak np. „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

W obliczu ataków lewicowych aktywistów na kościoły, organizowaliśmy ich skuteczną obronę i powołaliśmy Straż Narodową. Ta organizacja, powstała z inicjatywy Rot Niepodległości, kontynuuje działania mające na celu odparcie ofensywy antykultury, która właśnie przetacza się przez Polskę. Wraz ze Strażą Narodową zorganizowaliśmy w Warszawie Męską Drogę Krzyżową. Wydarzenie to okazało się nadspodziewanym sukcesem – zarówno pod względem swojej formy i oprawy, jak i przede wszystkim frekwencji. Liczny udział i niezwykle pozytywne opinie uczestników świadczą o potrzebie takich działań, zwłaszcza wśród młodego pokolenia.
Uczestniczymy w wydawaniu wartościowych publikacji i organizujemy wydarzenia publiczne, upominając się o prawdę o historii naszego Narodu, jak choćby pikiety pod ambasadami Niemiec i Rosji, przypominające o nierozliczonych zbrodniach okupantów na polskim Narodzie. Roty są też organizatorem lub współorganizatorem ogromnych manifestacji. Każdego roku nasi działacze uczestniczą w przygotowaniu Marszu Niepodległości – największego takiego wydarzenia w tej części Europy. Jesteśmy też organizatorem Marszu Powstania Warszawskiego, które w ubiegłym roku zgromadził ponad dwadzieścia tysięcy uczestników.

Największym sukcesem, jaki do tej pory odnotowały Roty Niepodległości była przeprowadzona przy Państwa udziale inicjatywa ustawodawcza „Stop447”. Dzięki Państwa wsparciu i trosce o dobro naszej Ojczyzny mogłem przedstawić tej projekt w Sejmie, zabierając głos w imieniu ponad 200 tysięcy sygnatariuszy.. Poprzez liczne rozmowy i zbiórki podpisów organizowane na ulicach polskich miast udało nam się zainteresować tym problemem setki tysięcy Polaków i rozbudzić w społeczeństwie polskim świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą realizacja amerykańskiej ustawy 447 JUST. Dzięki pracy wielu działaczy, zaangażowaniu i wsparciu finansowym naszych Sympatyków poruszyłem ten problem w parlamencie, co pozwoli zagwarantować, że nie będzie on już przemilczany przez polityków.

OBRAZ

 

Szanowni Państwo,
Wszystko, co robimy to działania oddolne, społeczne. Budowa struktur, organizacja manifestacji i wydarzeń społecznych, przygotowanie kolejnych konferencji i wykładów wymagają od nas ogromnych środków. Przed nami kolejne wyzwania, które będziemy realizować  w formie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. W przygotowaniu jest projekt ustawy, która ma na celu chronić naszą Ojczyznę przed kolejnymi zagrożeniami. Ta kampania będzie wymagała zaangażowania wielu wolontariuszy, promocji w mediach i na ulicach polskich miast. Kolejną, nie cierpiącą zwłoki sprawą, którą musi poruszyć nasze stowarzyszenie, jest obrona wolności obywatelskich, dotkliwie ograniczanych Polakom poprzez restrykcje pandemiczne. Niezbędne staje się przeprowadzenie rzetelnej kampanii informacyjnej, co będzie się wiązało z kosztami promocji i walki z cenzurą.

Roty Niepodległości są finansowane jedynie przez naszych sympatyków. Jeśli dalej mamy działać dla dobra naszej Ojczyzny, potrzebujemy Państwa pomocy. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie Rot Niepodległości poprzez przekazanie 1% Państwa podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji. Są to środki należne państwu, a podatnik może zdecydować, na jaki cel powinny one zostać przekazane. Mogą Państwo skorzystać z tej możliwości, podając numer KRS 0000406677 podczas wypełniania deklaracji podatkowej. Jako cel szczegółowy wystarczy wpisać „Roty”, a 1% Państwa podatku wesprze nasze działania. Zgromadzone w ten sposób środki chcemy zainwestować w wynajem lokali dla rozwijających się struktur w Toruniu i Wrocławiu. Ułatwi nam to działania lokalne i będzie kolejnym krokiem w budowie prężnej, skutecznej organizacji. Nowe kampanie społeczne wymagają przeprowadzenia ogromnych akcji informacyjnych. Dlatego też dążymy do zatrudnienia specjalisty do spraw promocji, co pozwoli nam się dalej profesjonalizować Dzięki tym krokom nasze działania zostaną odpowiednio nagłośnione i po raz kolejny zainteresują setki tysięcy Polaków. Celem prowadzenia skutecznych zbiórek podpisów chcemy musimy zainwestować w sprzęt, który posłuży nam do organizowania zgromadzeń publicznych. Chcemy zakupić i przekazać do struktur lokalnych co najmniej 10 namiotów, pod którymi działacze będą prowadzili rozmowy i zbierali podpisy oraz sprzęt nagłaśniający, który pomoże w prowadzeniu pikiet.

Proszę także o rozważenie wsparcia naszej organizacji cykliczną darowizną. Dzięki takiej formie pomocy moglibyśmy jeszcze skuteczniej planować kolejne projekty i inwestycje. Nawet niewielkie, regularne wpłaty ułatwiają rozplanowanie działań długoterminowych i zapewniają możliwość sfinansowania usług obarczonych płatnością abonamentową – takich jak wynajem banerów informacyjnych, promocja w mediach społecznościowych czy utrzymanie systemów informatycznych. Wierzę, że dzięki zgromadzonym w ten sposób środkom będziemy mogli dalej wspólnie z Państwem działać dla Polski

ROBERT BAKIEWICZ
Serdecznie pozdrawiam w imieniu działaczy Rot Niepodległości.

ROBERT BĄKIEWICZ
Prezes Stowarzyszenia
PODPIS

   
LOGO 
 ROT
NIEPODLEGŁOŚCI
Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości


a:
ul. Przechodnia 32, 05-800 Pruszków,
e: kontakt@roty.pl k: +48 500 072 622
NIP: 5342601946, REGON: 383529583
PRZELEW TRADYCYJNY

odbiorca: Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości
tytułem: cele statutowe

numery kont:
PLN – 36 1020 1055 0000 9302 0445 6612
USD – 26 1020 1055 0000 9102 0445 8733
EUR – 46 1020 1055 0000 9702 0445 8758

SZYBKIE PRZELEWY

WESPRZYJ